Sunteți pe pagina 1din 21

Introducere n stiina economic

TRUE/FALSE 1. fals unde: CMV = cost mediu variabil CF = cost fix Q = productia 2. Adev unde: CMV = cost mediu variabil CV = cost variabil Q = productia 3. Adev ? Unde: Cmg = cost marginal CV = cost variabil Q = productia 4 . Adev. CT = CTM x Q unde: CT = cost total CTM = cost total mediu Q = productia 5. fals CT = CVM x Q, unde: CT = cost total CVM = cost variabil mediu Q = productia 6.Adev Nevoile locuitorilor din tarile dezvoltate sunt mai multe si mai mari decat ale cetatenilor din tarile subdezvoltate. 7. Adev Costul de oportunitate al unei productii mai mari datorata progresului tehnologic este mai mare decat cel initial, al productiei inferioare. 8. Productivitatea medie este minima atunci cand este egala cu productivitatea marginala. 9. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin fenomenele interne scarii: economii si pierderi. 10. Pamantul este un factor de productie originar. 11. Pamantul este factor de productie neregenerabil 12. Adev Costul fix reprezinta cheltiuiala care se face chiar daca nu se produce nimic. 13.Fals Capitalul circulant include masinile si utilajele. 14. Fals Coeficientul marginal al capitalului se determina prin formula: unde: k - coeficientul marginal al capitalului K - capitalul Q - volumul productiei 15. Adev Productivitatea medie a capitalului se determina cu formula de calcul: unde: W - productivitatea medie a capitalului Q- productia

K - capitalul 16. Fals Productivitatea marginala a capitalului se calculeaza cu formula: unde: W - productivitatea marginala a capitalului k - coeficientul marginal al capitalului 17. Fals Rata de activitate se calculeaza cu formula: unde: R - rata de activitate P - populatia activa P -populatia totala 18. Adev. Piata autoturismelor este o piat de oligopol. 19. Cstigul bancar este ntotdeauna inferior profitului bancar. 20. Zpada artificial de pe o prtie de ski nu constituie factor de produtie. 21.

Cresterea costurilor de producie va determina cresterea ofertei pentru c preurile pe pia vor creste si ele.
22.

Reducerea taxelor si impozitelor permit deplasarea curbei ofertei la dreapta independent de modificarea preului.
23.

Firmele care acioneaz pe o pia de oligopol nu pot influena nici preul si nici cantitatea vndut deoarece au putere economic foarte redus.
24.

Pe termen lung, intrarea de noi firme pe piaa monopolistic, se va produce atta timp ct vor exista oportuniti de profit.
25.

Dac Banca Centrala tipreste mai muli bani, atunci valoarea banilor creste.
26.

Atunci cnd Banca Centrala creste cota rezervelor obligatorii, masa monetar creste fa de o perioad anterioar.
27.

Cererea de munc se exprim prin numrul de locuri de munc existente sau prin oferta de locuri de munc.
28. Marimea populatiei disponibile active este influentata, printre altele si de structura pe sexe a populatiei. 29. Oferta de munca individuala reprezinta numarul de ore de munca pe care un salariat doreste sa le efectueze. 30. Intre marimea duratei muncii si cea a timpului liber exista o relatie pozitiva. 31. Oferta de munca totala este influentata de marimea salaiului. 32. Cererea si oferta de munca sunt structurate pe domenii de activitate rezultate din diviziunea sociala a muncii. 33.

La nivel microeconomic se stabilesc conditiile generale de functionare a pietei muncii. 34. Marimea salariului este supusa unor tendinte contradictorii: de apropiere-egalizare si de diferentiere de la un salariat la altul. 35. Mecanismul formarii rentei economice se fundamenteaza pe legea randamentelor neproportionale. 36. Pretul pamantului este intotdeauna independent de rata dobanzii bancare. 37.

Mrimea ofertei de munc nu este condiionat de mrimea, dinamica si structura populaiei.


38.

Aciunea la purttor este un titlu de credit cu venit variabil.


39.

Un plasament financiar oportun asigur un randament superior ratei dobnzii de pe pia.


40.

Populaia total a unei ri se identific cu oferta de munc.


41.

Banii devin capital tehnic dac sunt depusi in conturile bancare.


42.

Nu este necesar prezena efectiv a banilor n situaia exprimrii preului unui bun economic.
43. Externalitatile deriva din activitatea altor agenti economici decat cei care le suporta costurile directe. 44. Existenta unor costuri tranzactionale semnificative este o cauza a esecului pietelor. 45. Datoria externa a unei tari se poate calcula ca suma absoluta, ca suma ce revine pe locuitor dar si ca procent din PIB: 46. Casele de schimb valutar efectueaza operatiuni la vedere si la termen. 47. Cand pe piata valutara creste cererea de dolari, cursul monedei nationale creste. 48. Obligatiunea este un titlu de valoare rambursabil. 49. Profitul marginal este maxim cand costul marginal este minim. 50. Concurenta realizeaza o selectie a producatorilor, eliminandu-i pe cei ineficienti. 51. Profitul obtinut este maxim cand costul marginal este egal cu productivitatea marginala. 52. Diminuarea risipei inlatura caracterul limitat al resurselor. 53. Bonurile de tezaur emise de Ministerul finantelor nu sunt negociabile la bursa. 54. Operatiunile la termen pe piata valutara sunt speculative, adica urmaresc un profit rezultat din diferenta dintre cursul zilei si cel initial. 55.

Libertatea de aciune pe pia, ca trstur a pieei cu concuren perfect, se manifest prin accesul nelimitat la factorii de producie.
56. De regula, bursele de valori se constituie ca societeti pe actiuni. 57.

Costul social include toate utilitatile de care beneficiaza membrii unei comunitati. 58. Renta de monopol este un venit excedentar obtinut de intreprinzatorii care dispun si folosesc factori de productie cu insusiri exceptionale, rari si nesubstituibili. 59. Cu cat renta platita proprietarului este mai mare, cu atat pretul pamantului pretins de acesta este mai mic. 60. Pe piata cu concurenta perfecta, redistribuirea resurselor societatii este o functie a pretului. 61. Daca cererea este elastica, cresterea pretului duce la scaderea venitului total al firmei. 62. Daca cererea este inelastica, scaderea pretului determina cresterea venitului total al firmei. 63. Daca cererea are elasticitate unitara, scaderea pretului influenteaza marimea venitului total. MULTIPLE CHOICE 1. In raport cu evolutia nevoilor umane, resursele sporesc si se diversifica: a. mai lent c. in acelasi timp b. mai repede d. nu exista o legatura 2. Oamenii saraci calatoresc mai mult cu autobuzul, dar oamenii bogati calatoresc de obicei cu avionul, deoarece: a. calatoria cu autobuzul este prea ieftina in c. autobuzul este un mijloc de transport comparatie cu statutul lor social; foarte scump pentru oamenii cu un cost de oportunitate ridicat al timpului; b. oamenii bogati prefera confortul avionului; d. nu exista o legatura 3. Analiza comportamentului economic al entitatilor individuale se realizeaza la nivel: a. mezoeconomic c. microeconomic b. mondoeconomic d. macroeconomic 4. La baza diviziunii muncii se afla: a. dorinta oamenilor de a-si satisface mai bine trebuintele; c. teoria economica clasica b. un act politic d. libertatea alegerii 5. Care din definitiile de mai jos nu definesc stiinta economica si rolul ei? a. ofera agentilor economici puterea de anticipare c. accelereaza schimbul de marfuri b. studiaza comportamentul uman in activitatea de alocare si utilizare a resurselor d. ofera modul in care decidem sa folosim resursele rare, cu intrebuintari alternative 6. De regula pretul bunurilor economice, in conditii de libertate economica, se formeaza: a. prin negociere c. prin decizii guvernamentale b. prin calcule matematice d. prin licitatie 7. Delimitarea tipurilor de economie de piata se face, printre altele, si in raport de: a. nivelul venitului national c. forma de proprietate preponderenta b. rolul si functiile reale pe care le indeplineste piata d. gradul de interventie a statului 8. Avantajul economic comparativ (relativ) are in vedere:

a. gradul de specializare a productiei c. tipul de tehnologie folosit in procesul de productie b. costul de oportunitate al alegerii de specializare economica d. numai bunurile materiale 9. Activitatea economica in economiile moderne este reglata prin: a. consensul cumparatorilor cu vanzatorii c. existenta unui sistem concurential b. interventia statului pentru cresterea ofertei d. programare economica 10. Modelul economiei de piata directionata de consum se caracterizeaza prin:: a. acorda un rol major pietelor si un rol minim statului: c. invatamantul public este preponderent b. sistem public de asigurari sociale bine dezvoltat d. nivelul veniturilor este stabilit in functie de pregatire si vechime 11. Daca utilitatea marginala a ultimei unitati din bunul X este de doua ori mai mare fata de cea a ultimei unitati din bunul Y, atunci un consumator rational isi asigura starea de echilibru doar daca: a. pretul unitar a lui X este dublu fata de pretul unitar a lui Y c. pretul lui X reprezinta jumatate din pretul lui Y b. preturile unitare ale lui X si Y sunt egale d. oricare din raspunsurile de mai sus poate fi corect 12. Pe masura ce un individ deside sa consume tot mai mult dint-un bun sau serviciu: a. utilitatea marginala creste c. utilitatea totala creste b. utilitatea totala se mentine constanta d. pretul de vanzare creste 13. In general, pe masura ce se cumpara o cantitate tot mai mare dintr-un bun sau serviciu: a. utilitatea marginala creste si utilitatea totala scade c. utilitatea marginala si cea totala cresc b. utilitatea marginala descreste si utilitatea totala creste d. utilitatea marginala si cea totala scad 14. Maximizarea utilitatii desemneaza situatia in care: a. indivizii obtin maximum posibil de la societate c. indivizii aleg combinatia de consum care le poate permite obtinerea satisfactiei maxime , in raport cu constrangerea bugetara b. indivizii consuma cantitatea maxima de bunuri si servicii pe care si le pot permite, in raport cu constrangerea bugetara d. utilitatea totala nu este influentata de venitul total disponibil al consumatorului 15. In populatia ocupata sunt inclusi: a. femeile casnice c. militarii in termen si studentii b. somerii inregistrati oficial d. intreprinzatorii 16. Afirmatiile mentionate mai jos referitoare la pamant (sol) nu sunt corecte: a. factor de productie limitat c. factor de productie originar b. factor de productie neregenerabil d. factor de productie primar 17. In capitalul fix al unei firme industriale nu intra:

a. cladirile sectiilor de productie c. magaziile si depozitele b. masinile si utilajele d. materiale si semifabricate 18. La baza combinarii factorilor de productie nu sta: a. diviziunea muncii c. complementaritatea b. adaptabilitatea d. substituibilitatea 19. Combinarea factorilor de productie se reprezinta grafic prin: a. curba posibilitatilor de productie c. curba de indiferenta b. Curba isocuantei (isoproductiei) d. curba de isoutilitate 20. Cand productivitatea medie a muncii este egala cu cea marginala, atunci productivitatea medie este: a. minima c. descrescatoare b. maxima d. crescatoare 21. Renta este un venit pentru: a. intreprinzator c. proprietarul funciar b. salariat d. bancher 22. Cand salariul real scade cu 20%, iar preturile scad cu 5%, salariul nominal se reduce cu: a. 5% c. 20% b. 15% d. 24% 23. Expresia monetar a uzurii capitalului fix este exprimat de: a. cifra de afaceri c. uzur fizic b. amortizare d. uzur moral 24. Legea lui Gossen se refer la: a. descresterea utilittii totale ca urmare a consumului unui bun economic c. cresterea utilittii totale ca urmare a consumului unui bun economic b. descresterea utilittii marginale ca urmare a consumului succesiv de unitti dintr-un bun economic d. cresterea utilittii marginale ca urmare a consumului succesiv de unitti dintr-un bun economic 25. Suma algebric a utilittilor individuale este egal cu: a. utilitatea total c. cererea total b. utilitatea marginal d. cererea marginal 26. In situatia in care cantitatea cerut dintr-un bun economic, avnd elasticitate unitar, creste cu 9%, pretul acestui bun: a. creste cu 9% c. creste cu 91% b. scade cu 9% d. scade cu 91% 27. Dac masa profitului creste, iar cifra de afaceri a agentului economic respectiv rmne constant, atunci rata profitului la cifra de afaceri: a. nu se modific c. creste b. scade d. este egal cu rata profitului calculat la costul total 28. Dac masa profitului creste, iar costurile totale ale agentului economic respectiv rmn constante, atunci rata profitului la costul total: a. nu se modific c. creste b. scade d. este egal cu rata profitului calculat la cifra de afaceri 29. Care este caracteristica dominant a bunurilor economice? a. sunt dobndite din natur si trebuie consumate n cantiti indicate; b. sunt nelimitate in raport cu nevoile; c. producia lor depseste de regul nevoile anticipate; d. raritatea, respectiv insuficiena lor n raport cu nevoile.

30. Negocierea aciunilor a. nu este posibil pe piata secundara; b. se realizeaz pe piaa primar; c. este posibil doar dac unul din cei implicai n operaiune deine pachetul

aciunilor de control; d. se practic n cadrul bursei de valori. 31. n situatia de monopol: a. funcioneaz atomicitatea cererii; b. producatorul dicteaza pretul; c. producatorul dicteaza pretul si cantitatea vanduta; d. preurile sunt stabilite de ctre stat. 32. Care din urmtoarele afirmaii este adevrat, pe termen scurt: a. costul fix este negativ; b. mrimea costului variabil este mai mare dect cea a costului total; c. pentru producia Q = 0, costul variabil este mai mare dect costul fix; d. cnd ciclul de fabricaie nu este ncheiat, costul total este zero. 33. Elasticitatea cererii pentru calculatoare este 0,6 n raport cu preul si 2 n raport cu veniturile cumprtorilor. Cresterea cu 1% a veniturilor si cu 1% a preului genereaz: a. cresterea cererii cu 2,6%; b. cresterea cererii cu 1,4%; c. cresterea cererii cu 1%; d. reducerea cererii cu 1,4%. 34. Coeficientul de elasticitate a cererii n raport de venit poate avea valoarea: a. 1 la o cerere elastic; b. 2 la o cerere inelastic; c. 0,5 la o cerere elastic; d. 0,5 la o cerere inelastic. 35. Comparativ cu rata profitului la cifra de afaceri, rata profitului la costuri este: a. mai mare doar pentru activitile cu dotare tehnic ridicat; b. ntotdeauna mai mare; c. mai mic pentru activitile cu dotare tehnic ridicat; d. ntotdeauna mai mic. 36. Cnd profitul si costul cresc cu o sum dat x, ncasrile: a. cresc cu x; b. cresc cu x/2; c. cresc cu 2x; d. nu se modific. 37. Mrimea si gradul de profitabilitate al firmei se afl n relaie de acelasi sens cu: a. nivelul costului unitar; b. nivelul preului unitar; c. durata n timp a unei rotaii a capitalului; d. nivelul salariului. 38. Volumul profitului si gradul de profitabilitate al firmei se afl n relaie invers cu: a. nivelul costului unitar; b. nivelul preului unitar; c. volumul produselor si serviciilor vndute; d. viteza de rotaie a capitalului folosit. 39. Una din afirmaiile de mai jos este corect:

a. atunci cnd salariul real creste mai mult dect cresc preurile bunurilor de consum,

salariul nominal poate s nu se modifice; b. salariul real este invers proporional cu salariul nominal; c. atunci cnd salariul nominal scade, salariul real poate s creasc, dac preurile bunurilor de consum nu se modific; d. salariul real este ntr-o relaie de sens opus cu preurile bunurilor de consum. 40. Dac raportul dintre preul unui bun si costul su unitar este 5/4, atunci rata profitului, calculat la cifra de afaceri, este: a. 15 %; b. 25 %; c. 30 %; d. 20 %.
41. La nivel macroeconomic: a. are loc intalnirea efectiva a cererii cu oferta de munca; b. se stabileste nivelul salariului nominal; c. se dimensioneaza cererea de munca; d. se stabileste nivelul salariului minim . 42. Prin raportarea masei profitului la capitalul folosit se obtine: a. viteza de rotatie a banilor; b. o rata a profitului de regula negativa; c. o expresie a gradului de profitabilitate a firmei; d. un indicator de eficienta economica, de genul efort pe efect util. 43. Agentul economic ce obtine profitul normal: a. ncaseaza intotdeauna si profitul suplimentar; b. poate sa nu incaseze si profit suplimentar; c. ncaseaza profitul nelegitim total; d. ncaseaza doar diferentele de venit provenit din practicarea unor preturi de vnzare

excesiv de ridicate.
44. Daca Banca Centrala vinde 400.000 Euro la un curs de 4 RON/Euro: a. masa monetara creste cu 1.600.000 RON; b. masa monetara scade cu 1.600.000 RON; c. masa monetara scade cu 400.000 RON; d. masa monetara creste cu 400.000 RON. 45.

ntre agenii economici A si B se ncheie un contract de vnzare-cumprare a 100 de titluri la un curs de 1000 RON / titlu. Dac la scaden cursul creste cu 10 % , care din cei doi cstig si ce sum ? a. cumprtorul, 10.000 RON; b. vanztorul, 10.000 RON; c. cumprtorul, 100.000 RON; d. vanztorul, 100.000 RON. 46. Costul marginal se determin prin raportul: a. _CT/Q; b. _CT/_Q; c. _CF/_Q; d. _CV/Q. 47. Munca feminin dintr-un oras fiind concentrat ntr-o singur fabric textil, piata muncii feminine din acel oras este imperfect avnd situatia de: a. oligopson;

b. monopson; c. oligopol; d. monopol. 48. Pe termen scurt, dac producia creste cu 100%, CFM: a. creste cu 50%; b. scade cu 150%; c. creste cu 100%; d. scade cu 50%. 49. Un consumator achiziioneaz dou bunuri X si Y ale cror utiliti marginale sunt 200 uniti de utilitate, respectiv 250 uniti de utilitate. Dac atat preul bunului X cat si preul bunului Y sunt de 4.000 RON, atunci consumatorul: a. va mri consumul din X si va reduce consumul din Y; b. va mri consumul din Y si va reduce consumul din X; c. va menine consumul din ambele bunuri; d. va mri consumul din ambele bunuri. 50. Dac prin consumarea celei de-a 4 uniti din acelasi bun economic utilitatea total creste de la 20 la 26, utilitatea marginal a acestei uniti este: a. 24 unitati de utilitate; b. 5 unitati de utilitate; c. 6 unitati de utilitate; d. 23 unitati de utilitate. 51. Salariul se deosebeste de profit deoarece: a. este supus impozitarii; c. este o forma de venit; b. are o baza contractuala; d. este intotdeauna mai mare. 52. Brazii sunt mai scumpi in decembrie decat in cursul anului deoarece: a. oferta de brazi este mai mica; c. cererea de brazi este mai redusa; b. cererea de brazi este mai mare; d. veniturile populatiei sunt mai mari. 53. Dava volumul productiei creste: a. CTM creste; c. CFM scade; b. CVM creste; d. CFM creste. 54. La o rata nominala a dobanzii de 15% si o rata anticipata a inflatiei de 10%, rata reala a dobanzii este a. 25% c. 5% b. 10% d. 15%. 55. In cadrul pietei monetare au loc tranzactii privind: a. emiterea de titluri de proprietate; c. cumpararea si vanzarea bunurilor in rate; b. finantarea agentilor economici; d. cumpararea si vanzarea de actiuni. 56.

nvmntul obligatoriu este finanat de:


a. intreprinderi; b. administratia publica; c. sectorul bancar; d. menaje 57. Rodnicia muncii creste pe masura ce: a. se asimileaza noi factori de productie; b. scad cantitatile din alti factori de productie; c. factorul munca utilizat sporeste cantitativ; d. se mbogateste continutul muncii pe seama asimilarii informatiei, a perfectionarii

celorlalti factori de productie.


58. Clasificarea elementelor capitalului tehnic in capital fix si capital circulant are la baza si criteriul: a. modalitatii de achizitionare; c. duratei de amortizare; b. tipului uzurii; d. modului in care se consuma. 59. Este marfa:

a. un bun destinat autoconsumului; c. un serviciu destinat pietei; b. un bun liber; d. orice bun economic. 60. Presupunnd c pretul unicului substituent al bunului A a sczut, n mod normal: a. va scdea cererea pentru bunul A; b. va creste oferta pentru substituentul bunului A; c. va creste oferta pentru bunul A; d. va scdea cererea pentru substituentul bunului A. 61. Presupunand ca pretul bunului x scade cu 7%, iar veniturile incasate se reduc cu 7 %, in acest caz, in acest caz cererea este: a. elastica c. cu elasticitate unitara b. inelastica d. perfect inelastica 62. Care din afirmatii este corecta, in situatia in care pretul unei marfi creste: a. cererea este inelastica, venitul total creste; c. cererea este inelastica, venitul total se reduce; b. cererea este elastica, venitul total creste; d. cererea este elastica, venitul total ramane constant; 63. Coeficientul de elasticitate al cererii in functie de pret este cel mai ridicat la categoria: a. medicamente; c. bunuri care au mai multe utilizari; b. bunuri alimentare de prima necesitate; d. bunuri ai caror inlocuitori nu se gasesc pe piata; NUMERIC RESPONSE 1. Valoarea ramasa de amortizat a unui echipament de productie, dupa 4 ani de utilizare, este de 20 mil u.m. Care a fost valoarea initiala a produsului in situatia in care a mai ramas doar un an de plata pentru amortizare. Rasp: 100 2. Productivitatea medie a capitalului la momentul T a fost de 2000 de bucati. In perioada T -T productia totala a crescut cu 30%, iar volumul capitalului cu 20%. Sa se determine productivitatea marginala a capitalului. Rasp: 3000 3. Proprietarul unei suprafete de teren agricol decide sa vanda. Ce pret pretinde el, daca arenda anuala este de 500 u.m., iar rata dobanzii este de 25%? Rasp: 2000 4. O banc comercial acord ntr-un an din sumele atrase de la clienti, credite de 100 000 000 RON. Rata dobnzii la credite este de 15%, iar cea pltit deponentilor este de 10%. Calculati cstigul anual al bncii respective. 5. Determinati cantitatea de produse care asigur realizarea unui profit anual de 30 milioane u.m., n cazul n care firma nregistreaz un cost fix global de 200 milioane u.m., un cost variabil mediu de 150000 u.m./produs, si vinde produsele la un pret unitar de 250000 u.m. 6. Capitalul fix consumat este 40.000 RON iar durata de functionare este de 10 ani. Capitalul

circulant este de 20.000 RON. Sa se determine care este valoarea capitalului utilizat. 7. n perioada t0-t1 masa monetar creste cu 20%, fiind iniial de 50.000 mld.u.m..n condiiile meninerii vitezei de rotaie a banilor la 2 rotaii pe an, s se calculeze cate miliarde reprezinta variaia absolut a valorii bunurilor economice de pe pia . 8. n momentul t0 numerarul era de 500.000 RON iar scripturarul reprezenta 80 % din masa monetar.S se calculeze masa monetar scriptural n momentul t1 stiind c s-a constituit un depozit bancar de 100000 RON. 9. Se dau urmtoarele date privind activitatea unei ntreprinderi: Producie (uniti) 0 5 7 10 Cost total (u.m.) 20.000 30.000 40.000 50.000 n cazul produciei de 10 uniti calculati costul variabil mediu.
10. Sa se calculeze pretul unei obligatiuni cu un randament de 20%, al carei cupon anual este de 100 RON. 11. Sa se calculeze cu cate procente se modifica CFM in conditiile in care volumul productiei scade cu 20%. 12. Calculati cu cate procente se modifica masa monetara stiind ca preturile cresc in medie cu 20%,

10

volumul bunurilor si serviciilor supuse tranzactiilor creste cu 10% iar viteza de circulatie a monedei ramane constanta. 13. O firma realizeaza o productie de 100 bucati si inregistreaza un cost total de 1200 RON. Sa se determine pretul de vanzare unitar stiind ca rata profitului la cost este 10%. 14. In luna mai, productia inregistrata de o firma este de 3000 bucati. Fata de luna aprilie, numarul salariatilor creste cu 20, devenind 70, iar productia inregistreaza o crestere cu 50%. Calculati productivitatea marginala a muncii. 15. In anul 2006, o firma produce 500 bucati din bunul X, la un cost total de productie de 2500 RON. Costurile fixe reprezinta 20% din costul total. In anul 2007, productia creste cu 100 bucati, iar costul de productie devine 3800 RON.Sa se determine costul variabil in 2007. 16. Daca o firma a inregistrat o cifra de afaceri de 40.000 RON si o rata a profitului , calculata la cifra de afaceri de 20%, sa se determine marimea costurilor totale . 17. Ce suma trebuie depusa in prezent la banca daca se doreste ca peste 2 ani, in conditiile unei rate a dobanzii anuale de 20% suma finala obtinuta sa fie 14400 RON? 18. La o anumita firma, productivitatea medie a muncii se dubleaza, iar productia se tripleaza. Sa se determine cu cate procente se modifica numarul de salariati. 19. n perioada t0-t1, perul si cererea pentru un anumit bun au nregistrat urmtoarea

evoluie: Indicatori T0 T1 Preul pe bucat (u.m.) 1000 2000 Cererea (buc) 30 10 Sa se determine cate u.m. reprezinta variatia absoluta a cheltuielilor cumparatorilor. 20. Dac salariul nominal nu s-a modificat iar preurile au crescut cu 300%, sa se determine cu cate procente se modifica salariul real.
COMPLETION 1. Utilitatea ____________ reprezinta sporul utilitatii totale resimtita de o persoana ca urmare a consumarii unei unitati suplimentare dintr-un bun oarecare, celilalti factori fiind presupusi constanti. 2. Utilitatea marginala scontata a se obtine prin consumul unor unitati suplimentare din orice bun este _______________3. ______________ bugetara arata care este ansambul combinatiilor bunurilor pe care un consumator poate sa-si permita sa le consume, in limita venitului de care dispune si in raport cu preturile practicate pe piata, la un moment dat. 4. Costul mediu este minim atunci cand este egal cu costul____________5. _____________ reprezinta posibilitatea de asociere a unei fractiuni dintr-un factor cu o cantitate din alt factor. 6. ________________ reprezinta procesul prin care se stabilesc raporturile cantitative ale factorilor de productie ce participa la producerea unui anumit bun economic. 7. ____________ reprezinta posibilitatea de a inlocui o cantitate dintr-un factor de productie printr-o cantitate determinata dintr-un alt factor in conditiile mentinerii aceluiasi nivel al productiei. 8. _____________ muncii exprima eficienta cu care este consumat factorul munca. 9. Din cauza resurselor rare trebuie s decidem ce s facem cu timpul sau cu venitul limitat de care dispunem. S mergem la film sau s citim o carte? S mergem n excursie cu prietenii sau s nvtam pentru examenul de Economie? Alternativa la care renuntm este numit cost de ____________ 10. Se constat c, pe msur ce un individ va consuma din ce n ce mai mult dintr-un bun, utilitatea total va creste, dar cu o rat din ce n ce mai mic. Utilitatea total atinge un punct de maxim, iar dac se continu consumul dup acest punct, va scdea. n schimb, utilitatea marginal scade pe msur ce creste cantitatea consumat. Ea devine ____________ atunci cnd utilitatea total este maxim si este negativ atunci cnd utilitatea total scade. 11. Se constat c, pe msur ce un individ va consuma din ce n ce mai mult dintr-un bun, utilitatea total va creste, dar cu o rat din ce n ce mai mic. Utilitatea total atinge un punct de maxim, iar dac se continu consumul dup acest punct, va scdea. n schimb, utilitatea marginal scade pe msur ce creste cantitatea consumat. Ea devine zero atunci cnd utilitatea total este maxim si

11

este____________ atunci cnd utilitatea total scade. 12. n scopul asigurrii unei sincronizri metodologice n analiza comportamentului consumatorului, n literatura de specialitate se utilizeaz modelul grafic al hrtii curbelor de ____________ 13. Cnd cererea de forta de munca este egal cu oferta de for de munc se formeaz _____ ___ _______ . 14. Ansamblul masurilor pentru prevenirea, identificarea si sanctionarea faptelor de utilizare ilegala de catre alte persoane a unui bun, necesita efectuarea unor cheltuieli numite _______ ___ __________ . 15. Excluziunea ____________ se manifesta, mai ales atunci cand dreptul de proprietate asupra unui bun economic este detinut de un grup de persoane fizice sau juridice. 16. Aprecierea cursului monedei nationale defavorizeaza ____________ , pentru ca il scumpeste. 17. ____________ monedei nationale a tarii creditoare avantajeaza pe debitorii acestei tari. 18. Valutele ____________ sunt valutele ce se pot schimba pe alte valute doar in cantitati limitate si in conditii strict reglementate. 19. Oferta de titluri de valoare este o sursa de ____________ pentru agentii economici, alaturi de profit si creditele bancare. 20. ________ ___ ______ sunt titluri de valoare emise de Ministerul Finantelor sau de administratia bugetelor de stat. 21. La baza cererii de moneda lichida din partea agentilor economici stau: mobilul venitului, mobilul afacerilor, mobilul precautiei si mobilul____________ . 22. Mecanismul formarii rentei economice se fundamenteaza pe legea randamentelor____________ . 23. Profitul................. este castigul minim acceptat de intreprinzator. 24. Veitul ce revine proprietarului funciar in virtutea dreptului de proprietate asupra terenului se numeste ____________ ____________ . 25. Tranzaciile pe piaa financiar primar, se realizeaz prin intermediul ___________, spre

deosebire de cele de pe piaa financiar secundar, ce se realizeaz prin intermediul agentilor de schimb.
TRUE/FALSE 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. Adev. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero. Adev 3. Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale.Fals 4. Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achita in momentul livrarii lor. Adev 5. Majoritatea tranzactiilor bilaterale de piata sunt formate din doua fluxuri economice: un flux real, si un flux monetar. 6. Efectul de venit nul in cazul bunurilor de lux, foarte scumpe nu constituie o situatie de cerere atipica.Fals 7. Elasticitatea ofertei in raport de pret reprezinta sensibilitatea ofertei la modificarile pretului bunului. Adev 8. Bunurile economice au un caracter nelimitat. Fals 9. Daca pentru realizarea unui bun este necesara utilizarea mai multor factori de productie dintre care, pentru unul se adauga progresiv o cantitate constanta, in timp ce cantitatile celorlalti factori nu se modifica, produsul marginal al factorului variabil creste pana la un punct, apoi descreste. 10. Valorile costului variabil mediu si costului total mediu sunt minime atunci cand sunt egale cu valoarea costului marginal. Adev 11. Firmele produc numai bunuri materiale.Fals 12. Pe termen lung, cresterea productivitatii muncii actioneaza in sensul opus tendintei generale de evolutie a salariului nominal.Fals 13. Cresterea profitului unitar se afla in relatie direct proportionala cu pretul unitar. Adev 14. O crestere a ratei dobanzii va duce la scaderea pretului terenurilor. Adev 15. Operatiunile valutare la vedere sunt operatiunile in care valuta se transfera efectiv intr-un interval de timp ce nu depaseste 72 de ore lucratoare, socotite de la incheierea contractului. 16. Perioada cuprinsa intre momentul primirii creditului si inceperea restituirii lui se numeste perioada de gratie. Adev 17. Bunurile private pure au doua trasaturi caracteristice: nonrivalitatea si nonexcluziunea. 18. Serviciile sunt incluse in sectorul secundar al activitatii economice. Fals

12

19. Oferta este o functie crescatoare fata de pret. Adev 20. Resursele economice sunt factori de productie. Fals 21. Diversitatea produselor este o trasatura a pietei cu concurenta perfecta. Fals 22. Cererea de munca este egala cu nevoia de munca existenta in economie. Fals 23. Mobilitatea perfecta este o trasatura a ofertei de munca. Fals 24. Bancile comerciale contribuie la crearea masei monetara. Adev 25. Acordarea de imprumuturi solicitantilor care intrunesc conditiile de bonitate financiara este principala functie activa a bancilor. Adev 26. Intreprinderile de stat pot sa emita bonuri de tezaur. 27. O tara oarecare poate sa fie, concomitent, si debitor si creditor. Adev 28. Nivelul salariului si cererea de munca se afla in raport invers proportional. Adev 29. Un agent economic va face angajari numai dac va avea un cost marginal al muncii mai mare sau egal cu venitul marginal al muncii. Fals 30. In conditiile unei anumite marje de profit, marimea costului exercita presiune asupra pretului. Adev 31. Izocuantele sunt convexe si se pot intersecta. 32. Procesul consumarii capitalului fix se manifest prin fenomenul uzurii. Adev 33. Piata muncii este o piata omogena. Fals 34. Piata muncii este o piata derivata. Adev 35. Intre cererea de munca si nevoia de munca exista o relatie de la parte la intreg. Adev 36. Oferta de munca se exprima prin numarul locurilor de munca. Adev 37. Intre marimea duratei muncii si cea a timpului liber este o relatie inversa. Adev 38. Cererea de munca este influentata de costul marginal al muncii. Adev 39. Pe masura ce se renunta din ce in ce mai mult la producerea unui bun este posibil sa se produca mai mult dintr-un alt bun. 40. Trasarea frontierei posibilitatilor de productie se intemeiaza pe conceptele de raritate, alegere si cost de oportunitate. 41. Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta in favoarea alteia. Adev 42. Existenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fie cat mai eficienti si competitivi pe piata. Adev 43. Perceperea de impozite si alocarea banilor publici de catre stat este indispensabila in conditiile economiei de piata. 44. Rata marginala de substitutie a bunului Y prin bunul X este egala cu raportul invers al utilitatilor marginale inregistrate prin consumul unor unitati suplimentare din cele doua bunuri. 45. La punctul de optim al consumatorului raportul preturilor este egal cu raportul invers al utilitatilor marginale. 46. In cazul bunurilor inferioare exista o relatie inversa intre modificarea pretului si modificarea cantitatii cerute din aceste bunuri. 47. Actiunea efectului de substitutie este concordanta cu cea a efectului de venit in cazul tuturor bunurilor pentru care se verifica legea generala a cererii. 48. Extinderea si contractia ofertei se manifesta sub influenta altor cauze decat cele legate de evolutia pretului. 49. Productia totala este maxima pentru acea cantitate din factorul de productie variabil care corespunde egalitatii dintre productivitatea marginala si productivitatea medie. 50. Atunci cand curba productivitatii medii se afla deasupra curbei productivitatii marginale, productia totala scade. Fals 51. Daca productia unei firme este egala cu zero, atunci costul fix mediu si costul variabil mediu sunt egale. 52. Comportamentul unei firme oligopoliste este unul strategic, fiecare competitor fiind nevoit sa tina seama de deciziile celorlalti. Adev 53. Nevoia de calculator si nevoia de imprimanta sunt considerate nevoi complementare. Adev 54. Curba care ilustreaza problema raritatii si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de curba productiei. 55. Economia Politica este o stiinta economica functionala. Fals

13

56. Fluxurile de bunuri de consum de la firme la menaje constituie un exemplu de flux economic real. Adev 57. Fluxurilor de munca de la populatie la intreprinderi le corespund din directie opusa fluxurile monetare de plati reprezentand salariile pentru munca depusa. Adev 58. Intre beneficiul social si beneficiul privat exista o relatie ca de la intreg la parte. 59. Paradoxul ofertei poate fi exemplificat prin produsele perisabile. Adev 60. Cel mai adesea functia de productie este o relatie de tipul Q = f(K,L). 61. Costul implicit este insusi costul contabil. Fals 62. Costul explicit este insusi costul contabil. Adev 63. Costul economic este un concept mai larg decat costul contabil. Adev 64. Marimea costului este diferita de la un produs la altul, in functie de specificul fiecaruia si de consumul de factori pe care il solicita. Adev 65. CMT = CMF + CMV Adev MULTIPLE CHOICE 1. n functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot fi clasificate: a. nevoi primare, sociale, secundare; b. nevoi fiziologice, sociale, rationale; c. nevoi fiziologice, sociale, secundare; d. nevoi primare, sociale, complexe. 2. Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de: a. curba productiei; b. curba costului de productie; c. curba posibilitatilor de productie; d. curba venitului. 3. Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul unei recesiuni deoarece: a. costul de oportunitate al continuarii facultatii este redus; b. costul de oportunitate al continuarii facultatii este ridicat; c. costul de oportunitate al continuarii facultatii este nul; d. nu trebuie luat in calcul costul de oportunitate in aceasta situatie. 4. Care dintre urmatorii economisti sunt considerati reprezentanti ai scolii clasice engleze: a. Fr. Quesnay, Adam Smith, David Ricardo; b. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill; c. Adam Smith, David Ricardo, Paul Samuelson; d. John Maynard Keynes, Adam Smith, Alfred Marshall. 5. Economia politica este o stiinta economica: a. fundamentala; b. de ramura; c. functionala; d. de granita. 6. Un producator detine un avantaj comparativ ( relativ ) intr-o activitate, daca realizeaza bunul: a. cu cel mai mic cost de productie in raport cu ceilalti producatori; b. cu cel mai mic cost de oportunitate in raport cu ceilalti producatori; c. cu cel mai mic consum de resurse in raport cu ceilalti producatori; d. cu cel mai mare pret de vanzare in raport cu ceilalti producatori. 7. Modelul economiei sociale de piata, caracterizata prin atentia deosebita acordata protectiei mediului, dezvoltarii adecvate a educatiei, ocrotirii sanatatii, asigurarii locurilor de munca si infaptuirii unor programe guvernamentale de protectie sociala, este caracteristic pentru: a. SUA; b. Italia; c. Germania si tarile nordice; d. Japonia. 8. Bunurile de stricta necesitate pentru consumatori au, de regula, o cerere in functie de pret: a. elastica;

14

b. inelastica; c. unitara; d. perfect elastica. 9. In situatia in care pretul unui bun creste de la 1000 u.m. la 1200 u.m. iar oferta creste de la 100 bucati la 130 bucati, oferta este: a. elastica; b. inelastica; c. cu elasticitate unitara; d. perfect elastica. 10. In punctul de saturatie (satietate): a. utilitatea totala este maxima; b. utilitatea marginala este maxima; c. utilitatea totala este nula; d. utilitatea totala este minima. 11. Ecuatia dreptei bugetului este: a. B = Xpx + Ypy; b. B = Xpy+Ypx; c. Y = px/pyX +B/py; d. B = Xpx-Ypy. 12. Optimul consumatorului se realizeaza la o combinare de bunuri si servicii in consum care, la nivelul bugetului de care dispune si al preturilor existente, ii asigura: a. o cheltuiala minima; b. minimum de satisfactie (utlitate); c. maximum de satisfactie (utilitate); d. mentinerea constanta a utilitatii. 13. Rata marginala de substitutie a bunului y cu bunul x, reprezinta cantitatea din bunul x care este necesara pentru a inlocui o unitate din bunul y, astfel incat: a. utilitatea totala sa fie maxima; b. utilitatea totala sa fie minima; c. utilitatea totala sa fie nula; d. utilitatea totala sa fie constanta. 14. Care din caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor de productie: a. factor activ si determinant al productiei; b. activitate constienta; c. factor derivat; d. consum concomitent de energie fizica si intelectuala. 15. Capitalul - factor de productie se refera la: a. creditele contractate la banci; b. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii; c. investitiile unei firme; d. bunuri economice destinate tranzactiilor pe piata. 16. Costul mediu scade atunci cand: a. salariul creste iar productia scade; b. dinamica productivitatii muncii o devanseaza pe cea a salariului mediu; c. creste rata marginala de substituire a muncii cu capitalul; d. uzura fizica determinata de actiunea factorilor naturali este mai accentuata. 17. Daca productia creste iar costul marginal este crescator si superior costului variabil mediu: a. costul fix este descrescator; b. costul variabil mediu descreste; c. costul total mediu descreste; d. costul variabil mediu creste. 18. Costul mediu nu depinde de: a. consumul de factori de productie pe unitatea de produs;

15

b. nivelul productivitatii; c. pretul factorilor de productie utilizati; d. veniturile consumatorilor. 19. Functia de productie exprima legatura obiectiva existenta intre: a. cost si profit; b. factorii de productie folositi si rezultatele obtinute; c. cantitatea si calitatea factorilor de productie folositi; d. profitul brut si profitul net. 20. Rolul concurentei este: a. satisfacerea mai buna a trebuintelor consumatorului, fara sacrificarea intereselor producatorului; b. asigurarea cooperarii intre producatori; c. cresterea preturilor factorilor de productie; d. favorizarea vanzatorilor. 21. Pretul are rolul de: a. stimulare a economisirii; b. informare; c. diminuare a risipei; d. indicator al nivelului de trai. 22. Atomicitatea pietei se caracterizeaza prin faptul ca a. pe piata exista un numar egal de vanzatori si cumparatori; b. deciziile proprii ale fiecarui agent al cererii si ofertei exercita un efect semnificativ asupra cererii, ofertei si pretului; c. pe piata exista numerosi agenti ai cererii si ofertei, fiecare avand o forta economica redusa; d. se deruleaza un volum redus de tranzactii de vanzare si cumparare. 23. Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca este considerata: a. plata prin salariu; b. aparitia de noi intreprinderi; c. existenta concurentei; d. existenta ofertei de munca. 24. Profitul reprezinta: a. excedentul costurilor totale fata de incasari; b. venitul factorului munca; c. venitul posesorului factorului natural; d. motivatia obiectiva a posesorilor capitalurilor pentru a le pune in functiune. 25. Renta este o consecinta a: a. preturilor de monopol ridicate; b. excesului de oferta in raport cu cererea unor bunuri; c. cresterii puterii de cumparare a populatiei; d. deficitului de oferta in raport cu cererea unor factori de productie . 26. Care din urmatoarele mijloace de circulatie si de plata nu sunt incluse in al doilea agregat monetar (M2): a. monedele divizionare; b. depunerile pe termen scurt in conturi bancare; c. bonurile de casa ale unor organisme nationale de credit; d. devizele. 27. Printre instrumentele politicii monetare nu se numara: a. taxa rescontului: b. taxa pe valoare adaugata; c. cumpararile si vanzarile de titluri pe piata deschisa; d. variatiile cotelor obligatorii de rezerva. 28. Actionarii sunt: a. proprietari ai unei parti din capitalul societatii care a emis actiunile;

16

b. creditori ai societatii care a emis actiunile; c. agenti de schimb care actioneaza in numele clientilor; d. brokeri specialisti. 29. n principiu, este mai riscanta: a. emisiunea de obligatiuni; b. emisiunea de actiuni; c. riscurile sunt egale in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni; d. nu exista riscuri in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni. 30. In cazul unei operatiuni bursiere la termen, in urma cresterii cursului actiunilor castiga: a. vanzatorul actiunilor; b. cumparatorul actiunilor; c. firma care a emis actiunile; d. atat vanzatorul cat si cumparatorul actiunilor. 31. Casele de schimb valutar efectueaza numai operatiuni: a. la termen; b. la vedere; c. Swap; d. Hedging. 32. Care dintre urmatoarele variante nu constituie o cauza a esecului pietelor? a. dificultatea individualizarii dreptului de proprietate; b. interventia autoritatilor statului prin diverse mijloce specifice; c. existenta unor costuri tranzactionale semnificative; d. esecul unor negocieri de schimb reciproc avantajos. 33. Roland Coase sustine ca internalizarea externalitatilor: a. poate fi realizata numai prin interventie guvernamentala; b. nu poate fi realizata in practica; c. poate fi realizata, in unele cazuri, fara implicarea autoritatilor statului, daca drepturile de proprietate sunt definite cu claritate; d. este intotdeauna realizabila prin negociere directa. 34. In raport cu populatia activa disponibila, populatia ocupata este: a. in relatie intreg - parte b. mai mica c. mai mare d. egala 35. Ce tip de piata se caracterizeaz prin atomicitatea cererii si ofertei, prin lipsa de omogenitate a produselor si posibilitatea unei satisfaceri bune a cererii: a. piata cu concurenta monopolistica b. oligopol c. oligopson d. monopol 36. In situatia monopsonului: a. functioneaza atomicitatea cererii b. exista un singur producator c. exista un singur cumparator d. preturile sunt stabilite de catre stat 37. Dupa scaderea impozitului pe profit si a altor taxe din profitul brut, ramane: a. masa profitului b. rata profitului c. profitul normal d. profitul net 38. In general, relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este de urmatoarea forma: a. N < R b. N > R

17

c. N = R d. nu se poate stabili o asemenea relatie 39. Care dintre urmatoarele categorii economice nu influenteaza nivelul costului total mediu: a. costul marginal b. costul fix c. costul variabil d. costul variabil mediu 40. Daca salariul nominal scade si salariul real creste inseamna ca preturile de consum: a. au scazut mai putin dect a scazut salariului nominal b. au scazut mai mult decat a scazut salariul nominal c. au crescut mai putin dect a crescut salariul real d. au crescut mai mult decat a crescut salariul real NUMERIC RESPONSE 1. Un consumator cu un buget disponibil de 2 milioane de lei poate cumpara 2 bunuri X sau 4 bunuri Y. n cazul in care se decide sa cumpere bunul X, determinati cate bunuri Y reprezinta costul de oportunitate al unei unitati din bunul X. Rasp: 2 2. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun scade cu 10%, iar cantitatea ceruta din acel bun creste cu 20%. Rasp: 2 3. Coeficientul elasticitatii incrucisate a doua produse substituibile (berea si vinul) este 2. Precizati cu cate procente se modifica cantitatea de bere ceruta daca pretul vinului creste cu 25%. Rasp: 50 4. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun creste de la 100 la 150 u.m. iar cantitatea ceruta din acel bun scade de la 400 la 300 buc. Rasp: 0.5 5. In cazul in care coeficientul de elasticitate a ofertei in raport de pret este 2, iar pretul bunului scade de la 200 la 150 u.m., cu cat va scadea cantitatea oferita din acel bun stiind ca initial a fost de 500 buc.? Rasp: 250 6. Cu cate procente ar fi necesar sa creasca pretul pentru o crestere a ofertei cu 30%, in situatia in care coeficientul elasticitatii ofertei in raport de pret este egal cu 1. Rasp: 30 7. Stiind ca functia cererii in raport de pret este: C(px) = 40 - 2px, iar functia ofertei in raport de pret este O(px) = 10 + px, sa se calculeze pretul de echilibru. Rasp: 10 8. Cu cate procente creste productivitatea medie a muncii daca productia creste cu 200% iar numarul salariatilor cu 150%? Rasp: 20 9. Cate u.m. (unitati monetare) este costul fix, daca costul total la nivelul productiei zero este 70 u.m.? Rasp: 70 10. La o firma pretul de vanzare al produselor este de 5.000 lei/bucata, costul fix global este de 20.000 lei si costul variabil mediu este 4000 lei. Care este nivelul productiei la pragul de rentabilitate ? Rasp: 20 11. Dependenta cererii si ofertei pentru bunul A in raport cu pretul unitar al acestuia (PA) se exprima prin functiile: CA = 50 - 2PA si OA = 20 +PA. Sa se determine pretul de echilibru pentru acest bun. Rasp: 10 12. In perioada T0 salariul nominal era de 25000 u.m. (unitati monetare). Cu cate u.m. trebuie marit salariul nominal pentru ca salariul real sa creasca cu 30%, in conditiile sporirii preturilor cu 40%? Rasp: 20500 13. Un teren genereaza o renta anuala in valoare de 100 u.m. (unitati monetare), iar nivelul ratei dobanzii bancare este de 10%. Cate u.m. este pretul acestui teren? Rasp: 1000 14. O banca acorda un credit de 1000 u.m. (unitati monetare) cu o rata a dobanzii de 10% pe termen de 3 luni.Cate u.m. reprezinta dobanda incasata de banca? Rasp: 25 15. Cuponul unei obligatiuni este de 8000 u.m. (unitati monetare), iar rata anuala a dobanzii este 20%. Determinati cate u.m. reprezinta cursul obligatiunii. Rasp: 40000 16. Cantitatea ceruta si pretul pentru bunul X evolueaza astfel: Saptamana Cantitate ceruta (buc.) Pret unitar (u.m.) T0 50 12 T1 80 10 Rasp: 3.6 Determinati coeficientul de elasticitate a cererii n functie de pret. 17. Referitor la activitatea unei intreprinderi se dau urmatoarele date: Productie (buc.) 0 7 10 Cost Total (u.m.) 200 1100 1500 In cazul productiei de 10 buc., determinati costul variabil mediu. Rasp: 160

18

18. Fie datele din tabelul urmator: (unde Qx = cantitatea consmata din bunul X, Utx = utilitatea totala si Umx = utilitatea marginala) Qx 1 2 Utx 30 ? Umx 30 20 Cu ce valoare a Utx completati tabelul? Rasp: 50 19. Costurile fixe ale unei firme sunt CF=150 u.m., iar cele variabile medii sunt CVM=30 u.m. Stiind ca firma vinde o unitate de produs cu pretul de 45 u.m. care este nivelul productiei de la care firma incepe sa obtina profit? Rasp: 10 20. Fie urmatoarea situatie a fortei de munca in Romania intr-un anumit an: Populatia totala Populatia in varsta de munca (1565 ani) Populatia activa Populatia ocupata Populatia ocupata civila Someri inregistrati (la sfarsitul anului) TOTAL 21000000 16500000 10000000 9000000 8000000 550000 Care este gradul de ocupare (in procente)? Rasp: 90 21. Daca profitul creste cu 20% iar costurile scad cu 20%, cu cate procente creste rata profitului raportata la cost? Rasp: 50 22. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este pretul de echilibru? Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 Rasp: 8 23. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este cantitatea de echilibru? Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 Rasp: 16 24. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati deficitul de oferta la nivelul pretului de 6 mii de lei. Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.) 5 20 12

19

6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 Rasp: 4 25. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati excedentul de oferta la nivelul pretului de 10 mii de lei. Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 Rasp: 9 26. O firma are 150 de salariati si realizeaza 3000 de produse. Cati salariati ar fi nevoie sa mai angajeze firma pentru a-si dubla productia in conditiile cresterii productivitatii medii a muncii cu 25%? Rasp: 90 27. Daca o firma realizeaza o productivitate medie a muncii de 1500 produse/salariat, sa se detremine productivitatea marginala a muncii, in cazul sporirii cu 80% a productiei si cu 40% a numarului de salariati. Rasp: 3000 MATCHING Corelati tipul cererii cu valoarea coeficientului de elasticitate a cererii in raport de pret ( Ecp ): a. Ecp < 1; b. Ecp = 0 ; c. Ecp = 1 ; d. Ecp > 1; e. Ecp . 1. cerere elastica 2. cerere perfect elastica 3. cerere inelastica 4. cerere perfect inelastica 5. cerere cu elasticitate unitara Alegeti tipul de oferta corespunzator definitiei urmatoare: a. individuala; b. totala; c. agregata. 6. oferta dintr-un bun din partea unui producator; 7. toate bunurile si serviciile, din tara respectiva, destinate pietei, exprimate in bani; 8. intreaga cantitate dintr-un bun pe care producatorii o ofera spre vanzare. Alegeti tipul ofertei potrivit definitiei urmatoare: a. elastica; b. cu elasticitate unitara; c. inelastica; d. perfect elastica; e. perfect inelastica. 9. modificarea ofertei este mai mica decat modificarea pretului; 10. variatia ofertei este mai mare decat variatia pretului; 11. la orice variatie a pretului oferta nu se modifica; 12. variatia ofertei este egala cu variatia pretului; 13. la un nivel dat al pretului cantitatea oferita creste continuu, tinzand spre infinit. Alegeti tipul de utilitatea potrivit cu urmatoarea definitie: a. individuala; b. totala; c. marginala.

20

14. reprezinta satisfactia pe care o resimte o persoana in urma consumarii unei unitati dintr-un bun; 15. reprezinta sporul utilitatii totale resimtite de o persoana ca urmare a consumarii unei cantitati suplimentare dintr-un bun; 16. reprezinta utilitatea pe care o resimte o persoana in urma consumarii unor cantitati succesive dintr-un bun intr-o perioada data. Alegeti definitia corespunzatoare tipului de piata mentionat: a. numar relativ mic de producatori si multi consumatori; b. un singur producator si multi cumparatori; c. doi producatori si multi cumparatori; d. numerosi producatori si un singur cumparator; e. multi producatori si cativa cumparatori. 17. piata monopolista 18. piata duopolista 19. piata oligopolista 20. piata de tip oligopson 21. piata de tip monopson Alegeti definitia pentru tipul de salariu mentionat: a. remuneratia primita de salariat, corespunzatoare salariului net si sumele pentru concediul legal, eventual si al 13 -lea salariu. b. cantitatea de bunuri si servicii care poate fi cumparata cu salariul nominal, la un anumit nivel al preturilor; c. salariul din care s-au scazut impozitul si alte retineri prevazute de lege; d. salariul fixat prin lege, in urma negocierilor sindicate-guvern; e. acele venituri care completeaza salariul nominal si care provin de la bugetul de stat sus forma alocatiei pentru copii sau a altor ajutoare sociale; f. salariul atribuit tuturor angajatilor unei firme cand rezultatele economice ale acesteia sunt deosebit de bune; 22. salariul direct 23. salariul net 24. salariul real 25. salariul minim garantat 26. salariul colectiv 27. salariul social Corelati urmatoarele relatii cu urmatoarele tipuri de externalitati: a. beneficiul social = beneficiul privat + beneficiul extern b. costul social = costul privat + costul extern 28. externalitati pozitive 29. externalitati negative

Bibliografia 1.Constantin Enache, Constantin Mecu (coord), Economie Politic 1, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Ediia a VI-a, Bucuresti, 2007 ; 2.Constantin Mecu, Nedelea Prlu, Cristina Barna, Cristian U, Daniela Pasnicu, Raluca Zorzoliu, Economie politic. Aplicaii practice, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucuresti, 2007; 3.*** Dicionar MacMillan de Economie Modern, Ed. Codecs, Bucuresti, 1999;

21