Evaluarea anuala a salariatilor: obligatorie sau nu

Potrivit alin. 63 alin. (2) dinCodul muncii , republicat,concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61 lit. d) poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite princontractul colectiv de muncaaplicabil sau, in lipsa acestuia, prin regulamentul intern. Legiuitorul stabileste conditia efectuarii evaluarii prealabile in cazul concedierii salariatului pentru necorespundere profesionala. Asa stand lucrurile procedura de evaluare nu este o obligatie decat in situatia in care angajatorul intentioneaza sa concedieze salariati pe criteriul necorespunderii profesionale. Evaluarea este o masura ce vine sa-l sprijine pe angajator in aceasta actiune de concediere. Numai in situatia unui astfel de litigiu in care angajatorul concediaza pentru necorespundere profesionala si nu poate face dovada neavand in dosarul personal al salariatului evaluarile acestuia angajatorul este sanctionat prin pierderea procesului. Nu exista altfel de sanctiune pentru neefectuarea anuala a evaluarii salariatilor.

Data aparitiei: 22 Noiembrie 2011