Sunteți pe pagina 1din 6

FACULTATEA ECONOMIA TURISMULUI INTERN I INTERNAIONAL

ORAR
ANUL I-2011/2012-NVMNT CU FRECVEN, SERIA A, SEMESTRUL I
CURSURI
ZIUA

ORA

LUNI

07,30- 08,50
09,00- 10,20
10,30- 11,50

Grupa 501

Grupa 502

Grupa 503

Sala 522 DREPTSala 523- G E O G R A F I A T U R I S M U L U I417-Matematica-

7,30- 8,50

Sala 523 M I C R O E C O N O M I E
418-Engleza-

9,00- 10,20
10,30- 11,50
10,30- 11,50

MIERCURI 12,00- 13,20

417-Geografie

428-Bazele informaticii

417-Microeconomie

419-Matematica-

13,30- 14,50
15,00- 16,20

9,00- 10,20

VINERI

10,30- 11,50
12,00- 13,20

428-Bazele informaticii

417-Microeconomie

418-Engleza-

418-Matematica-

Sala 426 - PSIHOSOCIOLOGIE N TURISM417-Geografie

428-Bazele inf.Asist.Sion
428-Bazele informaticii

10,30- 11,50
12,00- 13,20

417-Engleza-

418-Geografie

9,00- 10,20

JOI

Grupa 505

417-Engleza-.

12,00- 13,20

MARI

Grupa 504

417-Engleza-

418-Matematica418-Geografie

Sala 426 BAZELE INFORMATICII N TURISM-Prof.univ.dr.Mihlcescu Cezar


417-Matematica-

418-Geografie

428-Bazele informaticii

417-Microeconomie

Sala 426 MATEMATICI APLICATE N ECONOMIE-Conf.univ.dr.Din M.


421-Microeconomie

UNIVERSITATEA ROMANO- AMERICAN


FACULTATEA ECONOMIA TURISMULUI INTERN I INTERNAIONAL
ORAR
ANUL I-2011/2012 NVMNT CU FRECVEN , SERIA B, SEMESTRUL I
CURSURI
ZIUA

ORA

Grupa 506

Grupa 507

Sala 522 G E O G R A F I A T U R I S M U L U I418-Matematica-

7,30- 8,50

MARI

Sala 426 MATEMATICI APLICATE N ECONOMIE-

9,00- 10,20

419-Microeconomie

420-Engleza-

421-Matematica-

10,30- 11,50

419-Engleza-

420-Matematica-

428-Bazele inf.ormaticii

12,00-13,20
13,30- 14,50

418-Geografie-

16,30-17,50
10,30- 11,50

428-Bazele informaticii

13,30- 14,50
7,30- 8,50

VINERI

9,00- 10,20
10,30- 11,50

419-Engleza-

417.-Microeconomie

428-Bazele inf.ormaticii

Sala 426 PSIHOSOCIOLOGIE- Lect.univ.dr.Popescu R.


418-Geografie

12,00- 13,20

420-Engleza

428-Bazele informaticii

MIERCU
RI
15,00- 16,20

JOI

Grupa 510

Sala 522- D R E P T-

12,00-13,20
13,30- 14,50

Grupa 509
417-Engleza-

9,00- 10,20
10,30- 11,50

LUNI

Grupa 508

419-Microeconomie
417-Matematica-

418-Geografie-

Sala 426 BAZELE INFORMATICII N TURISM- Prof.univ.dr.Mihlcescu C.


417-Geografie

428-Bazele inf.ormaticii

418-Matematica-

Sala 522 MICROECONOMIE-Prof.univ.dr.Glavan B


419-Geografie419-Microeconomie

418-Microeconomie

FACULTATEA ECONOMIA TURISMULUI INTERN I INTERNAIONAL


ORAR ANUL II-2011/2012 NVMNT CU FRECVEN, SEMESTRUL- I
ZIUA

LUNI

ORA
10,30- 11,50

Grupa 511
418-Contabilitate-

12,00- 13,20

418-Engleza-

13,30- 14,50

Grupa 512
419-Contabilitate-

417-Engleza-

417-Ec.intreprinderii

VINERI

418-Contabilitate-

418-Management-

420-Baz.marketing

419-Contabilitate-

Sala 426 C O N T A B I L I T A T E N T U R I S M 419-.Ec.turismului

420-.Ec.turismului

421-Contabilitate-

422-Ec.intrep.

423 Engleza-

10,30- 11,50

419- Baz.marketing

420-Ec.intreprinderii

12,00- 13,20

419-Management-

420-Ec.turismului

421-Management421-Baz.marketing

422-

423-Engleza-

Ec.intreprinderii

13,30- 14,50

Sala 426 B A Z E L E M A R K E T I N G U L U I 417-Ec.turismului

420-Management-

Sala 321 TEHNOLOGII N ALIMENTAIESala 426- M A N A G E M E N T N T U R I S M I S E R V I C I I


417 Baz.marketing

418-Tehn.in alimentatie

......Engleza

424-Spaniola

418-Tehn.in alimentatie

12,00- 13,20

424-Management-.
315-Contabilitate-.

424-Ec.intreprinderii

7,30- 8,50
9,00- 10,20
10,30- 11,50

420-Baz.marketing

417-Engleza-

12,00- 13,20

15,00- 16,20

Grupa 516

Sala 426 E C O N O M I A T U R I S M U L U I -.

9,00- 10,20

JOI

421-Ec.turismului

12,00- 13,20

10,30- 11,50

Grupa 515

Sala 426 E C O N O M I A N T R E P R I N D E R I I -

9,00- 10,20
10,30- 11,50

7,30- 8,50

Grupa 514

419-.Ec.turismului

15,00- 16,20

MARI

Grupa 513

417-Tehn.in alimentatie

423-Baz.marketing
417-Tehn.in alimentatie

420Management-.

418-Ec.intreprindreii

421-Spaniola

FACULTATEA ECONOMIA TURISMULUI INTERN I INTERNAIONAL


O R A R ANUL III 2011/2012, SEMESTRUL I
ZIUA

ORA

Grupa 517

9,00-10,20

LUNI

419.Finante-

Grupa 518

Grupa 519

Grupa 520

Grupa 521

418-Tehn.op.de
turism

Grupa 523

419-Finante-

426 TEHNICA OPERAIUNILOR DE TURISM 523 - PROTECIA CONSUMATORULUI -

10,30- 11,50
12,00- 13,20
417-Engleza-

13,30- 14,50

419-Tehn.op.de
turism

417-Engleza-

10,30- 11,50

421-Tur.International

422-Ticketing-.

MARI

Grupa 522

421-Tehn.op.de
turism

12,00- 13,20
422-Ticketing-

13,30- 14,50

426 - TEHNICI DE COMUNICARE N TURISM 426-TICKETING-

15,00- 16,20
421 Tur.International

16,30-17,50

421-Tur.International

522 DESIGN I AMBIENT HOTELIER-

7,30- 8,50

MIERCURI

9,00- 10,20

JOI

10,30- 11,50

417-Tehn.op.de
turism

418-Design418-Ticketing-

419-Ticketing419-Design-

420-Finante
420-Finante

426 - - F I N A N E -

12,00- 13,20

421-Ticketing421-Tur.International

13,30- 14,50

421-Tehn.op.de
turism

422-Tur.International
422-Ticketing-Asist.
Gheorghe
422-Spaniola

423-Spaniola
423-Ticketing423Tur.international
.

15,00- 16,20

LIBER

426- TURISM INTERNAIONAL -

7,30- 8,50
423-Tur.International

9,00- 10,20

424-Finante

10,30- 11,50

12,00- 13,20

421-Comunic.intra si
inter-

422-Comunic.intra
si inter-

522-COMUNICARE INTRA I INTER ORGANIZAIONAL423-Finante

VINERI

420-Design-

421-Design-.

422-Finante

423-Comunic.intra
si inter

419-Tehn.op.de
turism
422-Design-

421-Design-

422-Comunic.intra si
inter-

422-Comunic.intra si
inter

420-Tehn.op.de
turism