Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Domeniul: Psihologie Specializarea - Psihologie Durata studiilor: 3 ani Forma de invatamant: zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL I Anul universitar 2010/2011

University of Bucharest Faculty of Psychology and Education Sciences Area: Psychology

Specialization-Psychology Duration of course: 3 years Type of study: full-time

Course Outline 1st Year Academic Year 2010/2011

SE APROBĂ, Rector, Prof.univ.dr. Ioan Pânzaru

Approved by Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru

Cod

 

Discipline de studiu Courses

Semestru I

Semestrul II

Evaluare

Credite

Code

Semester I

Semester II

Assessment

Credits

 

C

S

LP

C

 

S LP

 

1.Discipline fundamentale 1. Core topics

                 
 

1.1.

De suport interdisciplinare

                 

1.1. Of interdisciplinary support

101

Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor (I) şi (II) Statistics for Psychology and data analisys

2

2

     

2

E1, C2

5

2

102

Etologie comparata Comparative Ethology

     

2

   

1 E2

 

4

 

1.2.

De profil

                 

103

Introducere in psihologie Introduction to Psychology

2

2

       

E1

6

 

104

Fundamentele psihologiei I Fundamentals of Psychology I

2

 

2

     

E1

6

 

105

Fundamentele psihologiei II Fundamentals of Psychology II

     

2

   

2 E2

 

5

106

Istoria psihologiei

2

         

E1

3

 
 

History of Psychology

                 
 

2.

Discipline de specialitate

                 

2. Specialization Courses

 

2.1.

Obligatorii

                 

2.1.

Compulsory

107

Psihologie experimentală Experimental Psychology

     

2

 

2

E2

 

6

108

Neuropsihologie

2

2

       

E1

5

 

Neuropsychology

109

Introducere în psihologia socială Introduction to Social Psychology

     

2

2

 

E2

 

6

110

Psihologia dezvoltarii I Developmental Psychology I

     

2

1

 

E2

 

4

111

Laborator de comunicare Communications skills laboratory

   

2

     

C1

2

 

112

Practica de specialitate Practice in Psychology

         

2

C2

 

2

 

3.

Discipline complementare

                 

3. Complementary topics

 

3.1.

Optionale

                 

3.1.

Optional

112

Limbi straine Foreign Languages

 

2

   

2

 

C1, C2

2

2

 

3.2.

Facultative

                 

3.2.

Supplementary courses

113

Educatie fizica Physical Education

1

1

   

2

 

C2

2

2

   

TOTAL

10

8

4

10

8

6

 

29

31

   

E=5 C=2

E=5 C=3

E=10 C=5

60

Decan Prof.univ.dr. Nicolae Mitrofan

Dean, Prof. univ. dr. Neculai Mitrofan

Sef Catedra Prof.univ.dr. Mihai Anitei

Head of Department, Prof. univ. dr. Mihai Aniţei

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Domeniul: Psihologie Specializarea - Psihologie Durata studiilor: 3 ani Forma de invatamant: zi

University of Bucharest Faculty of Psychology and Education Sciences Area: Psychology

Specialization-Psychology Duration of course: 3 years Type of study: full-time

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL II Anul universitar 2010/2011 Course Outline 2nd Year Academic Year 2010/2011

SE APROBĂ, Rector, Prof.univ.dr. Ioan Pânzaru

Approved by Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru

Cod

Discipline de studio

Semestru III

Semestru IV

Evaluare

Credite

Cod

Courses

Semester III

Semester IV

Assessment

Credits

e

C

S

LP

C

S

LP

 

1. Discipline fundamentale

                 

1. Core topics

 

1.2.

De profil

                 

1.2. Subject courses

201

Psihologia personalitatii Psychology of Personality

2

2

       

E1

6

 
 

2.

Discipline de specialitate

                 

2.

Specialization courses

 

2.1.

Obligatorii

                 

2.1.Compulsory topics

202

Dinamica grupurilor Group Dynamics

2

2

       

E1

5

 

203

Psihologia adultului si varstnicului Developmental Psychology II (The adult and old)

2

1

       

E1

4

 

204

Psihopatologie

     

2

2

 

E2

 

5

Psychopathology

205

Bazele teoretice ale evaluarii psihologice Theoretical basics of Psychological Evaluation

2

1

       

E1

4

 

206

Metodologia cercetarii psihologice

2

1

       

E1

3

 
 

Research Methodology in Psychology

                 

207

Psihologia educatiei Educational Psychology

2

2

       

E1

6

 

208

Psihologie organizaţională Organizational Psychology

     

2

2

 

E2

 

6

209

Psihologia muncii Work Psychology

     

2

2

 

E2

 

5

210

Psihologia învăţării Learning Psychology

     

2

1

 

E2

 

4

211

Psihologie cognitivă Cognitive Psychology

     

2

1

 

E2

 

4

212

Testare psihologica (Psihodiagnoza aptitudinilor şi inteligenţei) Psychological Testing (psychodiagnosis of aptitudes and intelligence)

     

2

 

2

E2

 

6

213

Practica de specialitate Practice in Psychology

0

 

1

     

E1

2

 
 

TOTAL

12

9

1

12

8

2

 

30

30

     

E=6

 

E=6

E=13

60

Decan Prof.univ.dr. Nicolae Mitrofan

Dean,

Prof. univ. dr. Neculai Mitrofan

Sef Catedra Prof.univ.dr. Mihai Anitei

Head of Department, Prof. univ. dr. Mihai Aniţei

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Domeniul: Psihologie Specializarea - Psihologie Durata studiilor: 3 ani Forma de invatamant: zi

University of Bucharest Faculty of Psychology and Education Sciences Area: Psychology

Specialization-Psychology Duration of course: 3 years Type of study: full-time

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL III Anul universitar 2010/2011 Course Outline 3nd Year Academic Year 2010/2011

SE APROBĂ, Rector, Prof.univ.dr. Ioan Pânzaru

Approved by Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru

Cod

Discipline de studio Courses

Semestrul V

Semestrul VI

Evaluare

Credite

Code

SemesterI V

Semester VI

Assessment

Credits

 

C

S

LP

C

S

LP

 

2. Discipline de specialitate 2. Specialization Courses

                 
 

2.1. Obligatorii 2.1. Compulsory

                 

301

Psihologie manageriala Managerial Psychology

2

2

       

E1

6

 

302

Consiliere vocaţională Vocational Counselling

     

2

1

 

E2

4

 

303

Introducere în psihoterapie Introduction to psychotherapy

2

2

       

E1

6

 

304

Testare psihologica (Psihodiagnoza personalităţii) Psychological Testing (psychodiagnosis of personality)

2

 

1

     

E1

4

 

305

Testare psihologica (Tehnici proiective) Psychological Testing (projective techniques)

     

1

1

 

E2

 

3

306

Defectologie şi logopedie Defectology and logopathy

2

2

       

E1

6

 

307

Psihologia relaţiilor de cuplu şi a

     

2

2

 

E2

 

6

 

familiei Couple Relationships Psychology

and

Family

                 

308

Terapii experientiale Experiential Therapies

     

2

2

 

E2

 

6

309

Practică de specialitate Practice in Psychology

         

4

E2

 

3

 

2.2. Optionale *) 2.2 Optional Courses*)

                   

310a

Psihologie judiciară Forensic Psychology

2

1

       

E1

4

 

310b

Psihologie militară Military Psychology

                 

313a

Psihologia creativităţii Psychology of Creativity

 

2

1

       

E1

 

4

313b

Psihanaliză

                 

Psychoanalysis

311a

Psihologia sportului Sports Psychology

     

2

1

 

E2

 

4

311b

Psihologia religiei Psychology of Religion

                   

312a

Psihologia în transporturi Traffic Psychology

       

2

1

 

E2

 

4

312b

Psihologie economică Economic Psychology

                 
 

TOTAL

12

8

1

11

8

4

 

30

30

     

E=6

 

E=7

E=13

60

*) La disciplinele opţionale se aleg obligatoriu 2 (două) în semestru I şi 2 (două) în semestru II.

Modulul psihopedagogic este facultativ şi va fi ales de studentii interesati.

Pregatirea si sustinerea examenului de licenta: 10 credite

Decan Prof.univ.dr. Nicolae Mitrofan

Dean, Prof. univ. dr. Neculai Mitrofan

Sef Catedra Prof.univ.dr. Mihai Anitei

Head of Department, Prof. univ. dr. Mihai Aniţei