Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

METODOLOGIA I TEMATICA EXAMENULUI DE LICEN / DISERTAIE FORMA DE NVMNT ID / IFR SESIUNEA IULIE 2013
METODOLOGIE
Examenul de licen din sesiunea IULIE 2013 va consta n urmtoarele probe: I. Proba scris : 1. examen scris cuno tine fundamentale (2 ore) 2. examen scris cunotine de specialitate (3 ore) II. Susinerea lucr rii de licen

STRUCTURA EXAMENELOR DIN PROBA SCRIS:


Programul LIMBA I LITERATURA ROMN O LIMB I LITERATUR STRIN 1. Disciplina fundamental la alegere dintre: Teoria literaturii i Teoria culturii sau Lingvistic general sau Literatura comparat. 2. Discipline de specialitate: se aplic principiul complementaritii dintre domeniul lucrrii de licen i domeniul disciplinei de specialitate. Situa ia 1: studenii a cror lucrare de licen este n domeniul literaturii (inclusiv teoria literaturii) sau studiilor culturale vor da examen la disciplinele de specialitate din cele dou limbi contemporane pe care le-au studiat (LRC i LEC/ LFC). Situa ia 2: studenii a cror lucrare de licen este n domeniul lingvistic vor da examen la disciplinele de specialitate din literatur romn i folclor i literatur englez / literatur francez. Calendarul examenelor de licen i al susinerii lucrrilor de licen/ disertaie se va anuna la nceputul semestrului al doilea al anului universitar n curs. Se pot prezenta la licen / disertaie numai absolvenii integraliti care au achitat complet taxa de colarizare! Formularele necesare nscrierii i completrii dosarului se gsesc pe site-ul www.unitbv.ro, pagina Facultii de Litere.

Pag. 1/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

TEMATIC I. DISCIPLINE SPECIALIZAREA A Discipline de specialitate


LIMBA ROMN CONTEMPORAN 1. Structura fonologic a limbii romne. Tendine ale limbii romne actuale: aspecte fonetice, ortoepice, ortografice, ale punctuaiei. Bibliografie: Coteanu, I. (coord.), Limba romn contemporan, E.D.P., Bucureti, 1984 ***, [DOOM] Dicionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne, Ed. Academiei, Institutul de Lingvistic I. Iordan i Al. Rosetti, Bucureti, 2005 Ene, A., Limba romn contemporan. Elemente de fonetic, fonologie, lexicologie, Editura Universitii Transilvania, Braov, 2010 Vasiliu, E., Fonologia limbii romne, E..E, Bucureti, 1965 2. Vocabularul limbii romne contemporane: structur, tipuri de rela ii interne, greeli lexico-semantice. Dinamica vocabularului limbii romne contemporane. Bibliografie: ***, [DOOM] Dicionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne, Ed. Academiei, Institutul de Lingvistic I. Iordan i Al. Rosetti, 2005 Ene, A., Limba romn contemporan. Elemente de fonetic, fonologie, lexicologie, Editura Universitii Transilvania, Braov, 2010 Guu-Romalo, V., Aspecte ale evoluiei limbii romne, Ed. Humanitas Educaional, Bucureti, 2005 Guu-Romalo, V. Corectitidine i greeal, Ed. Humanitas Educaional, Bucureti, 2000 Stoichioiu-Ichim, A., Vocabularul limbii romne actuale. Dinamic, influene, creativitate, Ed. Bic All, Bucureti, 2005 3. Organizarea structural-ierarhic a enunului. Grupuri sintactice. Bibliografie: Guu-Romalo, V. (coord.), Gramatica limbii romne, vol. II, Ed. Academiei Romne, 2008, p. 47-124 4. Organizarea structural-ierarhic a enunului. Funcii sintactice. Bibliografie: Guu-Romalo, Valeria (coord.), Gramatica limbii romne, vol. II, Ed. Academiei Romne, 2008, p. 241-473
Pag. 2/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

Gheorghe, Mihaela, Limba romn. Probleme teoretice i aplica ii. O introducere n sintaxa modern a complementelor, Ed. Universitii Transilvania din Braov, 2009 Neamu, G. G., Teoria i practica analizei gramaticale, Ed. Excelsior, Cluj-Napoca, 1999 Pan-Dindelegan, G., Elemente de gramatic. Dificulti, controverse, noi interpret ri, Ed. Humanitas, Bucureti, 2003 Pan-Dindelegan, G., Teorie i analiz gramatical, Ed. Coresi, Bucureti, 1993 Prof.univ.dr. Mihaela GHEORGHE Lector univ. dr. Ana ENE LITERATURA ROMN I FOLCLOR 1. 2. 3. 4. 5. Tipuri de discurs n literatura romn veche. Proza sentimental a prozatorilor pa optiti i postpaoptiti. Teme eminesciene. Direcii i grupuri n poezia romn postbelic. Poezia riturilor de trecere. Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs Prof. univ. dr. Ovidiu MOCEANU Prof. univ. dr. Andrei BODIU Conf. univ. dr. Ruxandra IVNCESCU Lector univ. dr. Mihai IGNAT

Discipline fundamentale
LINGVISTIC GENERAL 1. Limba sistem de semne. (Teza lui F. de Saussure despre conceptul de limb). 2. Semnul lingvistic. Definiie. Caracteristici. 3. Schimb rile fonetice. Tipuri i consecine. Bibliografie obligatorie: Ionescu, Emil Manual de lingvistic general, ediia a II-a, Editura All, Bucureti, 1997, p. 44-64 Coteanu, Ion (ed.) Crestomaie de lingvistic general, Editura Fundaiei Romnia de mine, Bucureti, 1998, p. 7-35 Saussure, (de) Ferdinand Curs de lingvistic general, Editura Polirom, Iai, 1998 Bibliografie facultativ (orientativ): Benveniste, Emile Probleme de lingvistic general, 1-2, Editura Teora, Bucureti, 2000 Graur, Alexandru Introducere n lingvistic, Editura tiin ific, Bucureti, 1972 Graur, Al., S. Stati, L. Wald Tratat de lingvistic general, Editura Academiei, Bucureti, 1971 Prof. univ. dr. Mihaela GHEORGHE Lector univ. dr. Ana ENE
Pag. 3/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

TEORIA LITERATURII 1. 2. 3. 4. Natura i funciile literaturii. Modul de existen i structura operei literare. Teoria, critica i istoria literar . Conceptul de literatur i cmpul lui de semnifica ii: literatura cult /popular; sacr/profan. 5. Puncte de vedere canonice asupra genurilor literare. Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs Conf. univ. dr. Rodica ILIE Lector univ. dr. Romulus BUCUR

LITERATUR COMPARAT 1. 2. 3. 4. Marile epoci ale culturii i literaturii Greciei antice. Reprezentani i opere. Conceptul de imaginaie n romantismul european. Specificul poeziei moderne: poetul, poemul, fabricarea poeziei. Tipuri de eu liric n poezia modern . Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs Conf. univ. dr. Adrian LCTU Lector. univ. dr. Georgeta MOARCS

II. DISCIPLINE SPECIALIZAREA B (ENGLEZ / FRANCEZ )


LIMBA ENGLEZ CONTEMPORAN 1. FONETIC, LEXICOLOGIE: The Suprasegmental Phonemes. Formarea cuvintelor: derivarea sintagmatica i paradigmatica. Compunerea. mprumuturile. Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor pentru disciplina LEC din anul I, semestrele I i II

Pag. 4/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

2. MORFOLOGIE: Inflectional Morphemes in the English Language System. Grammatical Categories in English: Mood, Tense, Aspect, Voice, Number, Gender, Case, Comparison. Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina LEC din anul II, semestrul I 3. SINTAX: The simple Sentence Types of Predication: Copulative, Intransitive, Transitive. The Complex Sentence: That Complement Clauses; Infinitive Complement Clauses; Gerundial Clauses; Relative Clauses. Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina LEC din anul II, semestrul II Conf. univ. dr. Elena BUJA Conf. univ. dr. Liliana COPOSESCU Conf. univ. dr. Gabriela CUSEN Lector univ. dr. Rzvan Sftoiu

LITERATURA ENGLEZ 1. Comediile lui W. Shakespeare: caracteristici, personaje, modaliti de realizare a comicului. 2. Tragediile lui W. Shakespeare: caracteristici, eroul tragic, modaliti de realizare a tragicului. 3. Aspecte ale prozei engleze n sec. al XIX-lea. 4. Romanul modern englez. Bibliografie obligatorie: *** suporturile de curs pentru disciplina Literatura englez din anii I, II i III, semestrele I i II (sec iunile referitoare la temele de mai sus) i bibliografia aferent temelor enunate din suporturile de curs Shakespeare, W - The Complete Works, Wordsworth Editions Ltd., 1995 *** The New Pelican Guide to English Literature: The Age of Shakespeare; ed. Boris Ford, Penguin Books, 1982 *** The Cambridge Companion to Shakespeare Studies, ed. Stanley Wells; CUP Brown, John Russell Shakespeare: the Tragedie, Palgrave, N. Y. , 2001 Greer, Germeine Shakespeare, OUP, 1986 Honigmann, E. A. J. Myriad-Minder Shakespeare: Essays on the Tragedies, Problem Comedies and Shakespeare the Man, Macmillan Press Ltd., 1998
Pag. 5/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

Not: Titlurile din lista bibliografic se gsesc la Biblioteca Universitii Transilvania (Aul) i la Biblioteca Centrului Cultural Britanic.

Lector univ. dr. Aura SIBIAN Asist. univ. drd. Anca BDULESCU

LIMBA FRANCEZ CONTEMPORAN 1. LEXICOLOGIE: Formarea cuvintelor: derivarea sintagmatica i paradigmatica. Compunerea. mprumuturile. 2. MORFOLOGIE: Grupul verbal i categoriile verbale: timp, mod, aspect, diatez. 3. SINTAXA PROPOZIIEI: Grupul predicativ. Complementul direct i complementul indirect. 4. SINTAXA FRAZEI: Tipurile de fraz : asertiv, exclamativ , interogativ, negativ, pasiv , emfatic, impersonal . 5. SEMANTIC: Semul, sememul, clasemul. Relaii paradigmatice (sinonimie, omonimie, hiperonimie, antonimie). Relaii sintagmatice (tipuri de sintagme). Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs pentru disciplina LFC din anii I, II i III, semestrele I i II Lector univ. dr. Corina MICU Lector univ. dr. Andrei BARNA Lector univ. dr. Virgil BORCAN LITERATURA FRANCEZ 1. SECOLUL AL XIX-LEA: Balzac, le demiurge de La Commedie Humaine. Stendhal, le roman miroir promen au long dun chemin. Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina Literatura francez a sec. al XIX-lea (autor: Lect. univ. dr. Andrei BARNA) 2. SECOLUL AL XX-LEA: Andr Gide la pulvrisation des valeurs morales traditionnelles et la libert totale; le renouveau des techniques romanesques (la mise en abyme). Marcel Proust: le roman comme vision du monde et de soi; les nouveaux chemins de lcriture; lexprience de lintemporel; la mtaphore proustienne. Le Thtre de labsurde et la crise du langage: Ionesco, Becket (Gent, Adamov). Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina Literatura francez a sec. al XX-lea (autor: Lect. univ. dr. Monica HRAN)

Pag. 6/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

Bibliografie critic facultativ (orientativ): Albaret, C. Monsieur Proust, Laffont, Paris, 1973 Albrs, R.-M. Mtamorphoses du roman , Albin Michel, Paris, 1967 Deleuze, G. Proust et les signes, P.U.F., 1964 Henry, A. Marcel Proust, Thorie pour une esthtique, Klincksieck, Paris, 1982 Martin, C. Gide par lui-mme, Seuil, Paris, 1953 Maurois, A. la recherche de Marcel Proust, Hachette, Paris, 1949 Richard, J.-P. Proust et le monde sensible, Seuil, Paris, 1974 Surer, P. 50 annes de thtre franais, Sedes, Paris, 1969 Tadi, J.-Y. Lectures de Proust, Armand Colin, Paris, 1971 Vernois, J. La dynamique thtrale dEugne Ionesco, Klincksieck, Paris, 1972 Lector univ. dr. Monica HRAN Lector univ. dr. Andrei BARNA

Pag. 7/7

S-ar putea să vă placă și