Sunteți pe pagina 1din 15

RAPORT DE EVALUARE Domnul Tiution Ioan Virsta:43 ani, Studii:superioare.,Ocupatie.

consilier superior Regiune:Nord-Vest AJOFM Satu -Mare Evaluator: Pugna Teodor Obiectivarea activitatii 8 din cadrul proiectului SCOP (Evaluarea consilierilor) a avut ca sistem de referinta profilul de competente a consilierului de orientare profesionala, dezvoltat in cadrul primului an de implementare a proiectului. Obiectivele acestei activitati au fost gindite in relatie directa cu strategia de desfasurare ce are ca nucleu conceptul evaluare de sistem. Aceasta a insemnat ca in cadrul celor 144 de ore de evaluare s-a avut in vedere nu doar identificarea diferentelor dintre nivelul standard de competente cunoscut si cel efectiv detinut de catre consilieri, nu doar surprinderea unei stari de fapt si eventual a factorilor responsabili pentru aceasta, nu doar evaluarea clasica prin intermediul procedurilor standardizate. Ideea de pornire a fost aceea ca evaluarea consilierilor nu trebuie sa reprezinte un punct final (un exercitiu care masoara ceea ce este la indemina), ci un mijloc de imbunatatire a activitatii, un instrument de ameliorare a ceea ce realmente conteaza in activitatea lor. Concret, s-a urmarit punerea in practica a continutului sintagmei evaluare formativa, care trece dincolo de clasica identificare si inregistrare a nivelului individual a competentelor detinute de fiecare dintre consilieri, intindu-se in fapt imbunatatirea constanta a acestora. Acest proces a fost mijlocit de mecanismul masurarii adaptative - aplicarea prompta de instrumente specifice care sa permita evidentierea progresului imediat. In cadrul metodologic proiectat si apelat in acest context, s-a avut in vedere faptul ca evaluarea este eficienta atunci cind ea reflecta intelegerea a ceea ce s-a asimilat ca abilitate deja integrata, multidimensionala si manifestata ca performanta in timp. Cum se poate observa acesta este un proces complex care nu urmareste doar ceea ce consilierii stiu, ci si ceea ce pot face cu ceea ce stiu, un proces care implica nu doar cunostinte si abilitati, 1

ci si valori si atitudini. Evaluarea astfel intreprinsa a urmarit constant sa reflecte aceste intelegeri prin utilizarea de metode diverse, incluzind metodele pentru determinarea situatiei prezente (dar folosite astfel incit sa evidentieze, schimbarea, dezvoltarea si gradul crescind de intelegere), dar mai cu seama cele ce presupun adaptarea la caracteristicile consilierilor si mediului acestora. Asemenea abordare a facilitat o imagine mai completa si mai exacta, si a format baza pentru imbunatatirea experientei consilierilor. Procedind in aceasta maniera a fost anticipat demersul evaluarii de sistem, ce depaseste nivelul evaluarii de proces, static si oarecum descriptiv, si promoveaza pe linga realizarea unui diagnostic, predictia, prognosticul in ceea ce priveste potentialul de dezvoltare al consilierului. Evaluarea realizata a fost astfel orientata catre tinte, si s-a dovedit cu atit mai eficienta cu cit configurarea activitatilor a avut tinte clare si precis exprimate. In esenta a fost vorba despre compararea performantelor consilierilor cu obiectivele evaluarii derivate din scopul proiectului si despre constientizarea de catre consilieri a nivelurilor pe care le-au atins in diverse etape, ca si a propriilor obiective. Demersul de evaluare (direct sau on-line) a functionat cursiv pentru ca a fost permanent si nu episodic, iar puterea lui s-a dovedit cumulativa. Punctul cheie in acest demers a fost imbunatatirea permanenta a instrumentelor si metodologiei de evaluare, si implicit a progresului consilierilor. Asadar tinta in evaluare nu a fost doar stringerea de date si returnarea rezultatelor, ci ea a reprezentat inceputul luarii de decizii care i-a implicat in primul rind pe consilieri. Evaluarea este capabila sa conduca la imbunatatiri atunci cand este desfasurata cu un set mai larg de proceduri, toate impreuna vizind schimbarea. In acest sens constituirea ansamblului de proceduri pentru derularea activitatii 8 din proiectul SCOP, a fost ghidata de principiul bogatiei de informatii obtinute din diverse perspective. Testele/chestionarele focusate pe cele sapte competente-nucleu din profil, au constituit scheletul demersului de evaluare. In intelesul cel mai larg testul este o proba simpla urmarind sa determine diferente intre persoane, dar pentru a fi un instrument util el trebuie sa serveasca la deosebirea esentialului de neesential. Testele utilizate pentru evaluarea consilierilor au avut in primul rind aceasta caracteristica. Ele au fost mai intii selectate si apoi atent grupate 2

astfel incit sa acopere intreaga arie delimitata de profilul competentelor. Selectia si vectorizarea fiecarui set de teste s-a facut in concordanta cu doua obiective majore: pe de o parte, a stat in atentie competenta/subcompetentele carora li se adresau, iar de alta parte a avut importanta tipul de evaluare aplicat (directa/on-line). In tot cazul, informatia obtinuta prin intermediul testelor s-a dovedit foarte utila, apelarea ulterioara a altor proceduri de evaluare avind ca punct de referinta aceasta informatie. Oricat de obiective ar fi insa, informatiile furnizate de teste nu au un caracter absolut. O evaluare pertinenta trebuie sa integreze datele test cu observatii necuantificabile, cu date non-test. Astfel, metoda biografia a reprezentat o alta sursa valoroasa de informatii. Analiza datelor privind trecutul consilierilor ca si modul lor actual de existen s-a constituit intr-un suport esential pentru scopul urmarit. De alta parte, perioada apreciabila in care perechea evaluator-consilier a desfasurat activitati comune, a permis coroborarea informatiilor, a permis interpretarea adecvata a acestora si o diminuare importanta a eventualelor intentii de trucare a biografiilor. Mai departe, urmrirea i nregistrarea diferitelor manifestri comportamentale ale consilierilor, ca i a contextului situaional al comportamentului acestora, a reprezentat o alta sursa importanta de informatii. Observatia sistematic desfasurata de-a lungul tuturor sesiunilor de evaluare directa, urmarirea modului de abordare a sarcinilor, a strategiilor alese in rezolvarea lor, observarea atitudinilor, implicarii, efortului depus, au sprijinit nuantarea imaginii globale a fiecarui consilier evaluat. In acelasi scop al obtinerii de informatii relevante in raport cu obiectivele demersului de evaluare, convorbirea/interviul, in diversele sale forme, a constituit o alta procedura apelata in mod repetat. Situatiile multiple de interactiune fata in fata, sesiunile programate pentru discutii individuale, ipostazele ivite spontan in care evaluatorul a avut prilejul discutiei directe cu fiecare consilier, toate impreuna au constituit autentice prilejuri de intregire a inventarului informational necesar evaluatorului. Prezentul raport de evaluare cuprinde citeva sectiuni distincte, concepute si dezvoltate cu scopul reflectarii cit mai obiective a rezultatelor obtinute: prezentare biografica, un rezumat grafic al nivelurilor de dezvoltare 3

pentru cele sapte competente-nucleu; un profil analitic al competentelor ipostaziate in subcompetente, la care s-au adaugat comportamentele observabile aferente; un raport narativ care expliciteaza in limbaj natural profilul analitic; evaluare privind nivelurile de dezvoltare a competentelor necesare desfasurarii de catre consilieri a celor trei tipuri de activitati: informare, orientare, consiliere. De mentionat ca fiecarei sectiuni i s-au adaugat punctual lamuririle necesare privind obiectivul realizarii, modul de constructie, sistemul de elaborare sau algoritmul de calcul, dupa caz. * Prezentarea biografica sistematizeaza date reprezentind dezvoltarea consilierului privind educatia si formarea & evolutia profesionala.

Educatie si formare Perioada:1988-1993 Numele si tipul institutiei de invatamint: Institutul Politehnic Cluj-Napoca Domenii principale studiate: Mecanica agricola Calificarea/diploma obtinuta: Inginer Perioada:1992-1993 Numele si tipul institutiei de invatamint: : Institutul Politehnic Cluj-Napoca Domenii principale studiate: Calculul si proiectarea utilajelor pentru industria alimentara Calificarea/diploma obtinuta: Adeverinta. Perioada 1995 ..Numele si tipul institutiei de invatamant /furnizorul de formare:Casa Sindicatelor Satu-Mare Domeniile principale studiate:contabilitate/evidenta contabila. Calificarea/diploma obtinuta :Diploma contabil ................................................................................................................... Evolutie profesionala Perioada:1993-1996 4

Numele institutiei: Scoala Generala Nr.1 Functia/postul ocupat: Profesor Activitati si responsabilitati principale: Activitati didactice de formare si evaluare.

Perioada:1996-2000 - prezent Numele institutiei: Primaria Turt Functia/postul ocupat: Viceprimar Activitati si responsabilitati principale: Coordonarea activitatii in domeniul administratiei publice locale. Perioada 2000-prezent. Numele institutiei:AJOFM Satu-Mare Functia/postul ocupat:consilier principal Activitati : si responsabilitati principale:inregistrare someri,informare profesionala,medierea muncii,implementarea masuri active

* Rezumatul grafic al nivelurilor de dezvoltare pentru cele sapte competente-nucleu, determinate pe baza studiilor specifice privind standardul ocupational al consilierului ANOFM, reprezinta concret diagrame dimensionate pe o scala in cinci trepte: 5 - nivel superioar; 4 - nivel peste asteptari; 3 - nivel care indeplineste asteptarile; 2 - nivel care necesita imbunatatiri; 1 - nivel inacceptabil.

Determinarea nivelului pentru fiecare competenta a constat practic in calcularea mediei aritmetice intre subcompetentele aferente, scorate (mai jos) 5

in profilul analitic. Obiectivul realizarii acestui rezumat grafic a fost, pe de o parte, oferirea unei imagini rapide si de ansamblu asupra performantelor atinse de catre fiecare consilier, iar de alta parte, asigurarea unui instrument la indemina pentru comparatii intra si interindividuale, intra si intergrup, ceea ce a facilitat, desigur, analizele conclusive. In sine, rezumatul garfic este graitor exprimind intr-un mod adecvat nivelurile critice urmarite prin activitatea 8 al proiectului SCOP.

1 Competente cognitive 4,0

Competente de comunicare

4,0

Competente de relationare interpersonala Competente de planificare si organizare

4,5

4,0

Competente de invatare continua 4,5 Competente sociale 4,0

Competente tehnice

4,0

Profilul analitic este o alta sectiune distincta a prezentului raport. El prezinta practic competentele consilierului ANOF ipostaziate in subcompetente si comportamente observabile. De aceasta data cuantificarea nivelului de dezvoltare a fost realizata pe unitati de subcompetenta, combinind proceduri de evaluare structurate si nestructurate. Concret, aceasta a constat in aprecieri multiple, pentru care baza a fost constituita de catre datele test obtinute in sesiunile succesive de testare (vezi anexa). Raportate constant la acelasi sistem de scalare in cinci trepte, rezultatele secventiale ale fiecarei sesiuni de evaluare au evidentiat, pe de o parte, progresul inregistrat pe fiecare subcompetenta, iar de alta parte, au constituit termenii efectului cumulativ ce au stat la baza determinarii nivelului final cuantificat. La acest coeficient (cu obiectivitate crescuta) s-au operat ajustari realizate cu sprijinul aprecierilor non-metrice, realizate in timp, prin intermediul procedurilor nestandardizate (observatie, convorbire etc). De altfel, comportamentele observabile inscrise intr-o coloana dedicata in profilul analitic, s-au constituit intr-o autentica grila de observatie utilizata ori de cite ori perechea evaluator-consilier a desfasurat activitati comune. Astfel, nivelurile finale inscrise in profilul analitic de mai jos pentru fiecare subcompetenta, reprezinta in fapt scoruri compozite de date test si non-test. Prezentul profil analitic serveste drept sursa sectiunii de raport imediat urmatoare (prezentarea narativa), si de asemenea asigura suportul cuantificat pentru ecuatiile de diferentiere categoriala pentru cele trei nivele de activitate ale consilierilor solicitate de catre obiectivele proiectului: informare, orientare, consiliere (ultima sectiune).

Competente cognitive (CCg)

* Poseda un vocabular suficient pentru a intelege texte din domenii diferite; *Utilizeaza corect informatii specific muncii in contexte diferite; *Demonstreaza buna intelegere a unui material complex; *Aplica vocabularul si regulile gramaticale ale limbii romane in materialele scrise; *Foloseste un stil direct, adecvat destinatarului; *Aplica cu usurinta rationamente matematice; *Dovedeste usurinta in calculul numeric;

1 Cg1 lingvistice de comunicare verbala sau in scris

Cg2 abilitati numerice si rationament matematic Cg3 atentie la detalii si spirit de observatie Cg4 capacitate de decizie si orientare catre rezolvarea problemelor

*Are o buna atentie concentrata; *Sesizeaza informatiile si detaliile nerelevante; * Recunoaste existenta si identifica posibile cauze ale unor probleme; * Identifica si evalueaza posibile solutii; * Implementeaza solutia aleasa si evalueaza consecintele; * Recunoaste situatiile cand trebuie luate decizii; * Identifica, analizeaza si implementeaza optiunile de decizie

Competente de comunicare * identifica subiectul / scopul ascultarii;nu intrerupe inoportun interlocutorul; * Reformuleaza mesajul transmis de interlocutor; * Pune intrebari suplimentare pentru Co1 clarificarea mesajului; Comunicare * Analizeaza informatia communicata oral si ascultare si pune intrebari de clarificare atunci cand activa e cazul * Demonstreaza intelegerea mesajelor orale transmise atat fata in fata, cat si la distanta (de ex. prin telefon) *Vorbeste corect gramatical, inteligibil si clar; *Urmareste reactia ascultatorilor pentru Co2 ajustarea comunicarii verbale; Exprimare *Solicita feed-back-ul ascultatorilor; clara si *Foloseste strategii de interogare eficiente concisa pentru a obtine si clarifica informatii; *Participa activ la conversatii, discutii, ori interviuri; Foloseste un limbaj persuasiv

* Este atent atat la exprimarea verbala cat si non-verbala si sesizeza discrepantele; * Foloseste un limbaj nonverbal in concordanta cu cel verbal.

Co3 adecvarea limbajului verbal cu cel nonverbal

Competente de relationare interpersonala * Este deschis si cooperant cand i se 1 solicita ajutor; II ajuta pe ceilalti sa fie eficienti in atingerea propriilor obiective; * poate privi lucrurile din perspectiva Ri1 celuilalt; Asculta faptele si descifreaza empatie emotiile; * Replicile sunt adecvate/constructive/ la mesajul interlocutorului; * Identifica existenta si sursa unui 1 conflict; * Identifica domeniile de divergenta a Ri2 opiniilor; mediaza si * Negociaza compromisul/acordul dintre rezolva parti ; conflicte * Identifica modalitati de prevenire a conflictelor similare; 1 Ri3 * Motiveaza, inspira si influenteaza pe sustine si ceilalti; motiveaza pe * Ofera sprijin, orientare si ajutor altii celorlalti 1 * Capacitate de a lucra si interelationa cu Ri4 diverse categorii de persoane (indiferent intelegere a de etnie, varsta, nivel de pregatire, sex diversitatii etc) culturale 1

* este capabil sa creeze o atmosfera destinsa in care ceilati sa se manifeste natural, neinhibat;

Ri5 antreneaza si stimuleaza initiativa altora

* Se consulta cu ceilalti pentru identificarea scopului comun al echipei; * Ajuta la identificarea activitatilor adecvate atingerii scopului echipei; * Intelege rolul sau in echipa; contribuie direct la atingerea scopului comun; * Recunoaste si sustine contributia altor membri ai echipei; * Furnizeaza feedback pozitiv si aduce critici constructive; * Creeaza o atmosfera de incredere si consens;

Ri6 team player

Competente de planificare si organizare

* Planifica eficient timpul de munca; Urmareste planul zilnic de activitate; * Isi propune si respecta termenele finale si intermediare; Prioritizeaza sarcinile; * Organizeaza optim resursele; Monitorizeaza progresul si ajusteaza scopul daca este necesar; * Are stil de viata sanatos, tinuta potrivita locului si tipului de munca; * Mentine igiena si are o prezenta adecvata; * Respecta regulile si regulamentele; * Persevereaza in rezolvarea sarcinilor dificile; Controleaza stresul.

Po1 buna planificare a timpului si buna organizare a activitatii

1 Po2 comportamen t responsabil

Competente de invatare continua * Invata repede lucruri noi; Ic1 * Tine pasul cu modificarile care apar in capabil sa informatia curenta (ex. proceduri noi, proceseze aplicatii noi, tehnologie informatica noua informatie etc.) noua * Este interesat sa participe la cursuri de Ic2 perfectionare; interes in * Este deschis informatiilor noi din orice completarea domeniu. cunostintelor Competente sociale * Are respect pentru ideile, parerile si contributiile celorlalti; Cs1 * Are respect pentru diferentele culturale; atitudine respecta principii etice si morale; civica

Competente tehnice * Foloseste strategii de informare; foloseste tehnici si instrumente adecvate de evaluare; * elaboreaza si aplica un plan de evaluare; sprijina clientul in elaborarea Ct1 planului personal de actiune; cunostinte * ofera informatii competente clientului in profesionale intocmirea CV-ului si scrisorii de intentie, in pregatirea interviului pentru angajare; * are cunostinte riguroase privind dinamica pietei muncii; il invata pe client strategii de cautare a unui loc de munca

10

* Cunostinte de baza de operare computer (deshidere / inchidere corecta; setari display; utilizare memorii externe (CD, stick memorie, administreaza corect fisiere); * Cunostinte de baza privind aplicatii software: comunicare e-mail; navigare internet browsere, tehnoredactare.

1 Ct2 cunostinte computer si tehnologie moderna

In mod curent competenta este vazuta ca un compozit de atitudini, deprinderi, comportamente, motive sau alte caracteristici personale, eseniale pentru derularea unei activitati de munca, si mai cu seama, pentru diferenierea ntre persoanele cu performane superioare de cele cu o performane medii si sub medie. Din perspectiva activitatii de evaluare, am apreciat competenele ca reflectind comportamentele pe care le are o persoan atunci cnd vrea s ating anumite obiective specifice, cind desfasoara diverse aciuni pentru a ajunge la anumite rezultate. In mod concret, aceasta sectiune cuprinde descrieri narative asupra fiecarei competente de baza. Numrul de fatete pentru fiecare competen variaz n funcie de complexitatea comportamentului descris, dar diagrama indica in mod constant media aprecierilor pentru comportamentele observabile. Asadar, textul care urmeaza reprezinta descrieiri narative care ilustreaza nivelele subcompetentelor prezentate in profilul analitic si, de asemenea, sugestii privind aspecte care trebuie in continuare imbunatatite. De retinut ca prezentul raport descrie nivele intermediare de dezvoltare, si nu definitive, fiind limpede ca gradul n care este posibil s articulm un diagnostic depinde de gama de msurri disponibile.

* In urma analizei rezultatelor privind competentele cognitive ale domnului medie.Poate Tiution lucra Ioan insa la performantele folosirea 11 limbii generale romane ndeplinesc sub aspectul ateptrile.Comunicarea verbala sau in scris este la un nivel bun,peste

nuantelor,sensurilor si semnificatiilor in situatii de finete ale unor conversatii care trebuiesc sa fie convingatoare. Calcul numeric si rationamentul numeric este la nivel mediu .Uneori cu un oarecare efort domnul Tiution Ioan se poate achita de activitati de acest gen.Domnul consilier are calitatile atentiei bine dezvoltate ceea ce este un avantaj in procesul de comunicare.O indicatie:domnul Tiution trebuie sa lase putin la o parte din incarcatura emotionala din timpul unei conversatii. In ceea ce priveste functionarea ciclului organizare-orientare-decizie pot fi aduse de asemenea nu numai imbunatatiri dar si completari.Acestea ar fi: evaluarea si organizarea resurselor ,gestionarea timpului,fluidizarea activitatilor. Referitor la competentele de comunicare, cat si relationare interpersonala ele indeplinesc asteptarile.: In privinta competentele de planificare si organizare ale domnul Tiution Ioan indeplineste asteptarile,dar nu ameninta perfectiunea. Este usor deficitar in privinta utilizarii resurselor .Fixarea scopului nu se face mereu in functie de context.Rezolvarea sarcinilor se poate optimiza. Competentele de invatare continua ale domnului sunt de nivel mediu.,la fel ca si cele tehnice.. In concluzie apreciem performantele domnului consilier Tiution Ioan ca fiind la nivelul asteptarilor..Cu exceptia competentelor de relationare interpersonale unde domnul Tiution Ioan se incarca emotionalprofilul celorlalte competente ale domnului consilier poate fi considerat adecvat postului de consilier ANOFM. Tiution Ioan la cele de

* Evaluare privind nivelurile de dezvoltare a competentelor necesare desfasurarii celor trei tipuri de activitati: informare, orientare, consiliere..

12

Unul dintre obiectivele activitatii 8 a proiectului SCOP vizeaza identificarea acelei configuratii a profilului competentelor consilierilor care sa permita evidentierea compatibilitatii acestora cu cele trei tipuri de activitati specifice postului: informare, orientare, consiliere. Urmarit sistematic de-a lungul intregului proces de evaluare, acest obiectiv a impus in final cuantificarea nivelurilor de dezvoltare a competentelor/subcompetentelor, dupa ce profilul acestora a fost supus unei analize in acest sens. Concret, intr-o prima etapa, din profilul analitic prezentat in sectiunea a doua a raportului, au fost selectate si grupate acele subcompetente care au o specificitate crescuta in raport cu cele trei tipuri de activitati: informare, orientare, consiliere. Intr-o etapa secunda, subcompetentelor astfel grupate li s-au alocat ponderi care sa articuleze frecventa si intensitatea implicarii in fiecare activitate. Au fost astfel elaborate trei ecuatii revelatoare in privinta reperarii cu usurinta a performantelor fiecarui consilier in raport cu tipul de activitate cautat. In plus, in vederea sporirii preciziei de reperare a compatibilitatii fiecarui consilier cu cele trei tipuri de activitate, a fost ales un coeficient-prag care inseamna in fapt delimitarea unui zone critice sub care intra in discutie incompatibilitatea cu tipul de activitate pentru care a fost calculat. Mecanismul proiectarii acestui prag s-a bazat pe ceea ce statistica numeste eroare standard de masurare, si are drept ratiune acceptarea erorilor in masurare intre anumite limite. In cazul de fata pragul se identifica cu valoarea inferioara a intervalului de incredere calculat la nivelul grupului de consilieri, pe baza indicilor rezultati prin rezolvarea fiecarei ecuatii. Exprimarea factuala este urmatoarea: 1. S-a urmarit din profilul analitic simbolul corespunzator fiecarei subcompetente in scopul introducerii performantei acesteia in ecuatia aferenta. 2. S-au determinat cele trei ecuatii prin substitutia simbolurilor ce reprezinta subcompetentele arondate cu valorile reale (nivelul diagramei) asa cum apar ele in profil. 3. S-a obtinut indicele final pentru fiecare ecuatie si s-a raportat la pragul critic calculat. 4. Functie de aceasta raportare s-a luat decizia in privinta compatibilitatii consilierului cu tipul de activitate. 13

Pentru activitatea de Informare, ecuatia aplicata in cazul consilierului Tiution Ioan a condus la coeficientul I=4.18. Acesta este peste pragul stabilit la nivel de grup (I=3.85) ceea ce sustine compatibilitatea competentelor consilierului cu activitatea de informare. Informare I = Cg1+3Co2+Co3+2Ri4+2Ic1+Ct1+Ct2 I=4.18
1 2 3 p 4 5

Informare

I=4.18 p=3.85

Pentru activitatea de Orientare, ecuatia aplicata in cazul consilierului Tiution Ioan a condus la coeficientul O=4,18. Acesta este peste pragul stabilit la nivel de grup (O=3.77) ceea ce sustine compatibilitatea competentelor consilierului cu activitatea de orientare. Orientare O = Cg1+Cg3+Co2+2Ri3+Ri4+Ic2+3Ct1+Ct2 O=4,18
O=4,18 p=3.77 1 2 3 p 4 5

Orientare

Pentru activitatea de Consiliere, ecuatia aplicata in cazul consilierului Tiution Ioan a condus la coeficientul C=4,09 Acesta este peste pragul stabilit la nivel de grup (C=3.75) ceea ce indica adecvarea consilierului cu activitatea de consiliere. Consiliere C =Cg1+Cg4+2Co1+Co2+3Ri1+Ri3+Ri5+Cs1 C=4.09
C=4.09 p=3.75 1 2 3 4 5 p

competentelor

Consiliere

RECOMANDARI

14

Privind dezvoltarea viitoare a domnului consilier Tiution Ioan in raport cu activitatile promovate de proiectul SCOP. -Utilizarea cu mai mare eficienta a potentialului lingvistic in beneficiul nuantelor,sensului si semnificatiilor in situatii de finete ale unor conversatii. -Decizia,luarea ei este mereu o problema de care trebuie sa tina cont -Nu trebuie ignorata problema utilizarii resurselor ,fixarea scopului care trebuiesc mereu puse in context. ). Psih. Pugna Teodor

15

S-ar putea să vă placă și