Sunteți pe pagina 1din 94

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI

DIN TG-JIU

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

DEPARTAMENTUL PENTRU PREG Ă TIREA PERSONALULUI DIDACTIC INSTRUIRE ASISTAT Ă DE CALCULATOR LECTOR DR. ADRIAN RUNCEANU

INSTRUIRE ASISTATĂ

DE CALCULATOR

LECTOR DR. ADRIAN RUNCEANU

2
2

Curs 2

1.

2.

Internet şi pagini web

Editorul de texte WORD

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

Noţiuni elementare despre Internet

3
3

Internet

(Internetware

system)

reprezintă

un

ansamblu de reţele de calculatoare interconectate.

Internet-ul foloseşte o metodă de adresare bazată pe sistemul de denumire al domeniilor. Există posibilitatea includerii într-o adresă a mai multor nivele de domenii (domenii, instituţii, departament, calculator).

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

Noţiuni elementare despre Internet

4
4

Domeniile de pe nivelul cel mai înalt pot fi de natură organizaţională sau geografică. Exemple de domenii organizaţionale:

.com (entităţi comerciale)

.edu (instituţii educaţionale)

.gov (instituţii guvernamentale)

etc.

Exemple

de

coduri

de

denumiri

(Italia), .ro (România), etc.

geografice:

.it

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

Servicii Internet

5
5

1.

2.

Poşta electronică - E-mail

TELNET - conectarea utilizatorilor la

noduri îndepărtate

Transferul de fişiere – FTP

Ştiri, sesiuni de discuţii

Căutarea informaţiilor - browser

3.

4.

5.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

A. Poşta electronică (E-Mail)

6
6

Poşta electronică face parte dintre primele servicii cu care s-a afirmat Internet-ul

Prin E-Mail se transmit mesaje de tip text ASCII sau binare

Se pot afişa şi fişierele mesajelor

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

A. Poşta electronică (E-Mail)

7
7

Poşta electronică funcţionează similar cu serviciul poştal obişnuit:

un mesaj (scrisoare) căruia i se ataşează adresa destinatarului şi a expeditorului (pe plic) este depus într-o cutie poştală.

De aici serviciul poştal îl preia, îl transmite (eventual prin mai multe oficii poştale) şi apoi îl depune în căsuţa poştală a destinatarului.

Poşta electronică nu este specifică Internet-ului, ci a fost şi este folosită în reţelele locale de calculatoare.

Poşta electronică este gestionată cu ajutorul unor programe specializate

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

B. Transferul fişierelor (FTP)

8
8

Acest serviciu permite utilizatorului:

se conecteze la un calculator de pe Internet

să caute prin directoarele şi programele aflate

într-o zonă publică pe calculatorul de la

distanţă

şi să realizeze un transfer într-un sens sau altul al unuia sau mai multor fişiere

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

B. Transferul fişierelor (FTP)

9
9

FTP este susţinut de tehnologia client-server în care utilizatorul dispune de un client FTP pe

calculatorul local şi foloseşte un server FTP aflat pe calculatorul la distanţă. În cazul în care trebuie manevrate cantităţi mari de informaţii se foloseşte compresia datelor anterior transferului. La recepţie are loc decompresia datelor.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

C. Telnet

10
10

Telnet este un serviciu folosit pentru a conecta două calculatoare, furnizând o

legătură prin care utilizatorul poate

tasta comenzile către calculatorul de la

distanţă ca şi cum ar fi terminal al acestuia.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

D. World Wide Web (WWW)

11
11

Este un serviciu creat şi dezvoltat la CERN- Elveţia pentru a permite fiecărui utilizator să

aibă acces şi să afişeze cu uşurinţă documente

memorate în locaţii diverse din reţea.

Pentru citirea documentelor www au fost concepute mai multe aplicaţii client:

Internet Explorer

Mosaic

Netscape

Mozilla

Opera

Safari, etc.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

D. World Wide Web (WWW)

12
12

Concepte fundamentale ale Web-ului:

1. Browser

Pentru a avea acces la www utilizatorul trebuie să pornească pe calculatorul său un program de răsfoire - browser, a conţinutului unui server WEB.

Aceste programe de răsfoire pot interpreta şi afişa documentele hipertext.

Acestea nu conţin text obişnuit ci comenzi ce structurează

textul unor articole diverse (corp de paragraf, antete,

grafică, etc.).

Cele mai cunoscute browsere sunt Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

D. World Wide Web (WWW)

13
13

2. Hipertext Documentele de pe Web sunt documente hipertext.

Ele oferă utilizatorului o metodă nesecvenţială de citire a documentului afişat pe ecran.

În loc să citească documentul în secvenţă, de la început la sfârşit, cititorul poate “sări” către noţiuni din text care sunt importante pentru el.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

D. World Wide Web (WWW)

14
14

Pentru aceasta în text sunt marcate, subliniate, afişate cu altă culoare anumite cuvinte (ancore) prin care se activează o legătură către un alt loc din cadrul documentului, sau către altă locaţie internet.

Sistemul hipertext care poate afişa o informaţie multimedia (sunete, voce, imagini fixe şi animate) în

plus faţă de text se numeşte sistem hipermedia.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

D. World Wide Web (WWW)

15
15

3. URL (Uniform Resource Locator) reprezintă o

descriere completă a unui articol, ce conţine

localizarea acestuia.

A fost introdus pentru a putea face referire în mod standard, în cadrul aplicaţiei Web, la orice tip de articol (document, fişier de imagini, fişier de sunet etc.).

4. Http (Hyper Text Transport Protocol) este un

protocol ce permite regăsirea rapidă a documentelor

hipertext, indiferent de locul fizic unde se găsesc.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

D. World Wide Web (WWW)

16
16

5. HTML (Hiper Text Markup Language) este un protocol de descriere a documentelor pentru ca ele să fie afişate în cel mai favorabil format pe ecranul terminalului.

Este format dintr-un set de comenzi ce descriu modul

cum e structurat un document.

Spre deosebire de procesoarele de texte care formatează diferitele componente ale documentului (titlu, antet, note, etc.), protocolul HTML marchează doar aceste

elemente, fără a le formata, această sarcină revenind

programului client (browser) care este adaptat monitorului utilizatorului.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

D. World Wide Web (WWW)

17
17

6. Legături

Legăturile sau hiperlegăturile sunt obiecte distincte

dintr-un document de tip hipertext. Orice legătură are două capete:

unul care face referire la articolul care e solicitat în locul respectiv (figură, fişier, alt document) şi altul numit ancoră, format dintr-unul sau mai multe cuvinte, o figură sau o arie din zona afişată pe ecran.

Aceasta este activată printr-un clic cu mouse-ul.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

D. World Wide Web (WWW)

18
18

7. Pagina iniţială (Home page).

Pagina iniţială este un document pe care browser -ul îl afişează pe ecran când se lansează.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

Motoare de căutare şi tehnici de navigare pe Web

19
19

Căutarea unor informaţii pe Internet implică vizionare unor URL-uri, aflate în baze de date.

O abordare eficientă în ceea ce priveşte catalogarea şi indexarea serverelor Web şi a URL-urilor corespunzătoare o constituie folosirea unor motoare de căutare: Yahoo, Google, Altavista, Lycos, Infoseek etc.

Aceste motoare de căutare sunt de două tipuri:

tip cuvinte-cheie (www.google.com, www.altavista.digital.com) tip Pagini galbene (Yellow Page)- www.yahoo.com

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

Intranet. Definiţie, caracteristici

20
20

Prin Intranet se înţelege o reţea de calculatoare a unei organizaţii în interiorul căreia comunicarea se face utilizând tehnologia Internet (protocol TCP/IP).

Avantajele acestei abordări sunt:

stabilitatea reţelei

caracterul multiplatformă (avantajos în cazul echipamentelor

informatice eterogene)

fiabilitatea tehnologiilor (verificate de un mare număr de utilizatori pe Internet)

costul scăzut al produselor soft (datorită numărului mare de

utilizatori de pe Internet)

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

Intranet. Definiţie, caracteristici

21
21

Pe arii extinse reţeaua Intranet poate fi o reţea fizică, cu propriile linii de comunicaţie, sau poate fi o reţea virtuală, folosind conexiunile din Internet.

Protejare informaţiei implică în acest caz criptarea şi folosirea unui „Firewall”, care asigură:

filtrarea traficului de intrare şi ieşire din reţeaua proprie accesul utilizatorilor la Intranet admiţând doar cererile autorizate stocarea temporară a paginilor Web consultate recent

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

Intranet. Definiţie, caracteristici 22 Un exemplu de utilizare al firewall - ului este ilustrat în
Intranet. Definiţie, caracteristici
22
Un exemplu de utilizare al firewall - ului este ilustrat în figura
următoare:
Instruire asistată de calculator
18.11.2011

Securitatea datelor. Protecţie antivirus.

23
23

Probleme legate de utilizarea Internet-ului. Cele prezentate anterior au conturat posibilităţile imense pe care le oferă o conexiune la Internet. Există însă şi probleme şi riscuri legate de acest domeniu:

probleme tehnice, de dotare cu soft şi hard

probleme legate de lipsa securităţii datelor Lipsa securităţii se prezintă sub două aspecte:

1. accese neautorizate (a se vedea fraude bancare, pirateria

informatică, etc.)

2. contaminarea cu viruşi

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

1. Protecţia antivirus

24
24

A. Viruşi informatici Virusul este o secvenţă de instrucţiuni care atunci când se execută face o copie funcţional similară propriei secvenţe şi o depune undeva, de unde ulterior se poate executa în condiţii asemănătoare. Observaţii:

viruşii sunt programe care se reproduc

programele troiene: nu se reproduc, dar provoacă efecte nedorite (efecte secundare nedocumentate)

viermii: nu se reproduc, se propagă prin reţele

culegând eventual informaţii (de exemplu parole)

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

Clasificarea viruşilor după modul de infectare:

 
25
25

viruşi infectori de fişiere - prin alipirea codului propriu la

 

fişierul respectiv (la început, sfârşit sau în interiorul codului

executabil al fişierului); infectează cu precădere programele executabile

viruşi infectori de sistem sau boot - infectează conţinutul

 

sectoarelor 0 şi eventual 1 de pe discul magnetic; la pornirea

sistemului virusul preia comanda

 

viruşi infectori de directoare - modifică intrările în directoare; nu modifică fişierele, ci preiau controlul înaintea executării

acestora

viruşi polimorfi - sunt viruşi care în faza de reproducere îşi modifică secvenţa de instrucţiuni (devin mutanţi), ca urmare detectare lor devine mult mai grea

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

1. Protecţia antivirus

26
26

Alte clasificări ale viruşilor:

viruşi rapizi (fast) şi viruşi lenţi (slow)

viruşi care infectează rar (sparse) - exemplu: fiecare al 10-lea program executat

viruşi clandestini (stealth virus) - ascund modificările făcute fişierelor

viruşi tunel (tunelling virus) ocolesc sectorul de întreruperi

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

B. Măsuri de prevenire

27
27

1. procuraţi programele utilizate de la un distribuitor cu reputaţie

2. protejaţi la scriere originalul fiecărui program

3. executaţi periodic (regulat) backup-ul (salvarea) informaţiilor şi programelor

4. testaţi orice program achiziţionat cu programe antivirus

5. urmăriţi apariţia unor fişiere ascunse (hidden) pe disc

6. ţineţi evidenţa fiecărui program nou introdus (lungimea, data creării, data şi sursa procurării)

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

C. Programe antivirus

28
28

Exemple de programe antivirus:

AVG Pachetul antivirus McAfee Virus Scan Karperky Antivirus Avast Norton Antivirus

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

29
29

Curs 2

1.

2.

Internet şi pagini web

Editorul de texte WORD

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.Editorul de texte Microsoft WORD

30
30

2.1. Meniul FILE

2.2. Meniul EDIT 2.3. Meniul VIEW 2.4. Meniul INSERT 2.5. Meniul FORMAT

2.6. Meniul TABLE (Tabel)

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

2.8. Meniuri standard

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

31
31
2. Editorul de texte Microsoft WORD 31 Este un editor de texte foarte performant. Cu ajutorul

Este un editor de texte foarte performant.

Cu ajutorul lui putem edita în mod foarte simplu un document oricât de dificil ar părea

acesta, deoarece Word-ul are implementate

o serie de unelte care ne permit utilizarea:

picturilor

tabelelor

desenelor

inserarea într-un document a simbolurilor speciale:, , , etc.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD 32 Un ecran Word are mai multe părţi componente:
2. Editorul de texte Microsoft WORD
32
Un ecran Word are
mai multe părţi
componente:
 bara de meniuri - FILE,
EDIT, VIEW, etc.; este
situată în partea de sus a
ecranului
 icon-uri - se deschid din
VIEW, TOOLBARS şi ne
permit un acces mai uşor la
anumite facilităţi ale
editorului
Instruire asistată de calculator
18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

33
33

fereastra de editare

alte icon-uri

În josul ecranului se găsesc informaţii

referitoare la numărul paginii care se

editează, numărul liniei şi coloanei pe care

ne aflăm la un moment dat, etc.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.Editorul de texte Microsoft WORD

34
34

2.1. Meniul FILE

2.2. Meniul EDIT 2.3. Meniul VIEW 2.4. Meniul INSERT 2.5. Meniul FORMAT

2.6. Meniul TABLE (Tabel)

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

2.8. Meniuri standard

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD 35 Meniul FILE este alcătuit din:  NEW -
2. Editorul de texte Microsoft WORD
35
Meniul FILE este alcătuit
din:
 NEW - permite
deschiderea unui
document nou
(inexistent) pentru
editare
 OPEN - deschide o
fereastră de navigare
care permite deschiderea
unui document deja
existent.
Instruire asistată de calculator
18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

36
36

SAVE - este utilizat pentru a da un nume documentului care este editat în acel

moment. Documentele Word sînt salvate cu extensia .DOC. Se poate stabili exact locul

(folder-ul) unde să se facă salvarea, cu opţiunea SAVE IN. SAVE AS - permite salvarea unui document

existent şi sub un alt nume, de fapt execută o

copiere a celui existent.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

37
37
2. Editorul de texte Microsoft WORD 37  PAGE SETUP - permite stabilirea dimensiunilor paginii ş

PAGE SETUP - permite stabilirea dimensiunilor paginii şi anume Margins - sus, jos, stânga, dreapta.

Paper Size - permite stabilirea tipului de pagină

folosită la imprimantă (ex.: A4, B4, A5, LETTER, etc.).

Permite aşezarea paginii (verticală - Portrait şi pe orizontală - Landscape)

Paper Source - tipul hârtiei folosită de imprimantă -

Tractor (hârtie cu găurele), Manual Feed (folosită

pentru hârtie A4) etc.

Layout - permite numărarea rândurilor de pe o

pagină.

PRINT PREVIEW - permite vizualizarea în totalitate a conţinutului unei pagini dintr-un document (are asociată şi un icon).

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

38
38

PRINT - permite tipărirea unui document Word

(în totalitate, a paginii curente, a unei anumite

pagini). Se pot stabili numărul de copii pentru pagină.

PROPERTIES - informaţii despre un anumit document; unele se pun automat, iar altele de către cel care l-a editat.

EXIT - părăsirea editorului Word.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.Editorul de texte Microsoft WORD

39
39

2.1. Meniul FILE

2.2. Meniul EDIT

2.3. Meniul VIEW 2.4. Meniul INSERT 2.5. Meniul FORMAT

2.6. Meniul TABLE (Tabel)

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

2.8. Meniuri standard

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD 40 Meniul EDIT este alcătuit din:  UNDO -
2. Editorul de texte Microsoft WORD
40
Meniul EDIT
este alcătuit din:
 UNDO - permite să
revenim cu un pas în
urmă, în cazul în care
nu se doreşte păstrarea
ultimei modificări în
document.
 REPEAT - permite
executarea repetată a
ultimei acţiuni.
Instruire asistată de calculator
18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

 
41
41

CUT - tăierea unei porţiuni de document.

COPY - copierea în CLIPBOARD a unei porţiuni de document.

PASTE - punerea în locul unde se găseşte cursorul, a porţiunii de document care se găseşte în CLIPBOARD.

PASTE SPECIAL - permite copierea textului sub o

anumită formă:

obiect Word

text

text neformatat

pictură (desen)

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

42
42

CLEAR - ştergerea porţiunii de text selectate.

SELECT ALL - selectarea întregului document

FIND - permite determinarea în document a unei secvenţe de caractere.

REPLACE - secvenţa dase înlocuieşte cu alta.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.Editorul de texte Microsoft WORD

 
43
43

2.1. Meniul FILE

2.2.

Meniul EDIT

2.3. Meniul VIEW

 

2.4. Meniul INSERT 2.5. Meniul FORMAT

 

2.6. Meniul TABLE (Tabel)

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

2.8. Meniuri standard

Instruire asistată de calculator

 

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD 44 Meniul VIEW este alcătuit din mai multe opţiuni.
2. Editorul de texte Microsoft WORD
44
Meniul VIEW
este alcătuit din mai
multe opţiuni.
Word oferã
posibilitatea de a
vizualiza un
document în mai
multe feluri.
Instruire asistată de calculator
18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

45
45

Fiecare mod de afisare:

- Normal

- Outline

- Page Layout

- Master Document

- Print Preview (care are şi un buton special) oferă avantaje pentru editarea, formatarea şi organizarea textului şi alte operaţii asemănătoare.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

46
46

Cele mai utilizate moduri de afişare sunt

Normal si Page Layout, acestea folosind în

general la introducerea şi editarea textului.

Modul de afişare Outline, permite să se reducã documentele la nivel de titluri de

paragrafe pentru a putea muta sau copia zone

de text şi a reorganiza cu uşurinţă

documentele lungi.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

47
47

Modul de afisare Master Document

este o metodă de a afişa şi a organiza mai multe

documente odată. Butonul Print Preview afişează documentul

aşa cum arată el după formatare şi vă permite

să faceţi modificări fără să fie nevoie să reveniţi într-unul din modurile de editare.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

48
48

Modul de afişare Normal Acest mod de afişare arată componentele principale ale documentului şi textul. Astfel se pot vedea diverse font-uri de diferite dimensiuni, spaţii, alinieri, alineate, etc. În schimb nu se pot vedea - coloanele formatate, marginile paginii sau anteturile si notele de subsol.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

49
49

Modul de afisare Page Layout

Cu acest mod de afişare se poate vedea cum arată textul, coloanele, marginile,

reprezentările grafice şi alte componente ale unei pagini.

Page Layout asigură modul de afisare

WYSIWYG (what-you-see-is-what-you- get) - obtineţi ceea ce vedeţi pe ecran.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.Editorul de texte Microsoft WORD

50
50

2.1. Meniul FILE

2.2. Meniul EDIT 2.3. Meniul VIEW

2.4. Meniul INSERT

2.5. Meniul FORMAT

2.6. Meniul TABLE (Tabel)

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

2.8. Meniuri standard

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD 51 Meniul INSERT este alcătuit din:  Opţiunea Break
2. Editorul de texte Microsoft WORD
51
Meniul INSERT este
alcătuit din:
 Opţiunea Break ne oferă
posibilitatea de a adăuga
în documentul nostru o
pagină sau o coloană
liberă astfel încât să
continuăm editarea
acestuia, mai puţin în acea
zonă la care vom reveni
ulterior.
Instruire asistată de calculator
18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

52
52

Opţiunea Page Numbersne oferă posibilitatea de a numerota paginile documentului nostru folosindu-ne de mai multe facilităţi.

Astfel, din fereastra de dialog ce apare la

selectarea acestei opţiuni, ne vom putea alege

numerotarea paginilor în josul paginii sau în

susul paginii.

De asemenea vom putea scrie aceste numere în centru, la dreapta, la stânga, pe interiorul sau pe exteriorul paginilor.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

53
53

Opţiunea Date and Time ne arată sub ce formă putem adăuga în documentul nostru data curentă şi ora.

Opţiunea Field , fiind o opţiune mai avansată, nu o vom studia în detaliu, dar putem spune că se pot adăuga coduri de cîmp

în document sau în cadrul antetului sau al

notei de subsol.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

54
54

Opţiunea Symbol ne ajută să adăugăm în document, caractere speciale care nu se

găsesc pe tastatură, dar care ne sunt utile în

editarea documentului.

La fel ca şi opţiunea Field, opţiunea Form

Field ne ajută să introducem în documentul

nostru, aşa-numitele formulare . Este o tehnică de editare mai avansată, drept pentru care nu va fi detaliată aici.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD

 
55
55

Exemplu:

Să se scrie o cerere pentru eliberarea unei adeverinţe. Textul va fi format astfel:

 

pagina de lucru să fie A4, orientată vertical;

marginile vor fi: Top=1 cm, Bottom=2 cm, Left=2,5 cm, Right=1 cm;

titlurile să fie centrate şi scrise cu fontul Arial de marime 14, îngroşate;

textul din celelalte paragrafe să aibă indendări:

 

Left=1,26cm, Right=1cm.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2. Editorul de texte Microsoft WORD 56 Rezolvare: Instruire asistată de calculator 18.11.2011
2. Editorul de texte Microsoft WORD
56
Rezolvare:
Instruire asistată de calculator
18.11.2011

2.Editorul de texte Microsoft WORD

 
57
57

2.1. Meniul FILE

 

2.2. Meniul EDIT 2.3. Meniul VIEW 2.4. Meniul INSERT

2.5. Meniul FORMAT

2.6.

Meniul TABLE (Tabel)

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

2.8. Meniuri standard

 

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.5. Meniul FORMAT 58 Meniul FORMAT este cel mai important meniu din WORD şi este
2.5. Meniul FORMAT
58
Meniul
FORMAT este cel
mai important
meniu din WORD
şi este alcătuit din:
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.5. Meniul FORMAT 59 Orice element al unui document (caracter, paragraf, pagină sau secţiune) poate
2.5. Meniul FORMAT
59
Orice element al unui
document (caracter,
paragraf, pagină sau
secţiune) poate primi o serie
de caracteristici care să
permită scoaterea lui în
evidenţă prin diferite
elemente de scriere.
Formatarea caracterelor
FONT - conţine trei secţiuni:
secţiunea FONT, secţiunea
CHARACTER SPACING şi
EFECTE TEXT.
Instruire asistată de calculator
18.11.2011

2.5. Meniul FORMAT

60
60

lista FONT este lista font-urilor disponibile care permite selectarea font-ului dorit; Font-ul mai poate fi selectat direct din lista font-urilor afişată în bara butoanelor de formatare.

font-urilor afi ş at ă în bara butoanelor de formatare.  lista STIL FONT - lista

lista STIL FONT - lista stilurilor disponibile (Bold, Italic, Underline). Acestea mai pot fi selectate prin activarea/dezactivarea pictogramelor

). Acestea mai pot fi selectate prin activarea/dezactivarea pictogramelor Instruire asistată de calculator 18.11.2011

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.5. Meniul FORMAT

61
61

lista DIMENSIUNE - înălţimea în puncte a caracterelor.

DIMENSIUNE - în ă l ţ imea în puncte a caracterelor.  lista STIL SUBLINIERE -

lista STIL SUBLINIERE - lista stilurilor de

subliniere.

lista CULOARE FONT - lista culorilor de scriere.

Aceasta mai poate fi selectată din pictograma corespunzătoare.

scriere. Aceasta mai poate fi selectată din pictograma corespunzătoare. Instruire asistată de calculator 18.11.2011

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.5. Meniul FORMAT 62 PARAGRAPH  lista ALINIERE - modul de aliniere (se poate face
2.5. Meniul FORMAT
62
PARAGRAPH
 lista ALINIERE - modul de
aliniere (se poate face şi cu
butoanele)
 SPATIERE - stabileşte
spaţiul care se lasă între
între două rânduri de text.
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.5. Meniul FORMAT 63 BORDURI SI UMBRIRE - stabilirea caracteristicilor chenarului.  zona BORDURI -
2.5. Meniul FORMAT
63
BORDURI SI UMBRIRE -
stabilirea caracteristicilor
chenarului.
zona BORDURI - pot fi
definite separat caracteristicile
pentru fiecare latură a
chenarului.
zona SETARE - caracteristicile
laturii sau laturilor selectate în
zona BORDER.
UMBRIRE
UMPLERE - conţine butoane
de opţiune pentru umplerea
zonei selectate cu diferite
broşuri.
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.5. Meniul FORMAT 64 MARCATORI si NUMEROTARE – această opţiune se foloseşte pentru numerotarea sau
2.5. Meniul FORMAT
64
MARCATORI si NUMEROTARE –
această opţiune se foloseşte pentru
numerotarea sau marcarea
paragrafelor.
 secţiunea CU MARCATORI -
permite marcarea cu un simbol a
paragrafelor.
 secţiunea NUMEROTAT - permite
numerotarea paragrafelor.
 secţiunea SCHITA
NUMEROTATA - permite
numerotarea pe nivele a
paragrafelor.
 secţiunea LISTARE STILURI -
este destinată numerotării şi (sau
marcării automate a părţilor,
capitolelor, paragrafelor şi
subparagrafelor unei lucrări.
Instruire asistată de calculator
18.11.2011

2.Editorul de texte Microsoft WORD

65
65

2.1. Meniul FILE

2.2. Meniul EDIT 2.3. Meniul VIEW 2.4. Meniul INSERT 2.5. Meniul FORMAT

2.6. Meniul TABLE (Tabel) 2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

2.8. Meniuri standard

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.6. Meniul TABEL 66 Meniul TABEL În foarte multe documente apare necesitatea organizării datelor sub
2.6. Meniul TABEL
66
Meniul TABEL
În foarte multe
documente apare
necesitatea
organizării datelor
sub formă de tabel.
Un tabel este
format din linii şi
coloane, intersecţia
dintre o linie şi o
coloană fiind o celulă.
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.6. Meniul TABEL 67  INSERARE TABEL - permite inserarea unui tabel într-un document. Aici
2.6. Meniul TABEL
67
 INSERARE TABEL -
permite inserarea unui
tabel într-un document.
Aici se stabilesc
numărul de linii şi de
coloane pe care le va avea
tabelul precum şi
dimensiunea coloanelor
(lăţimea).
Folosind opţiunea
AUTOFORMATARE se
poate alege unul din
multitudinea de tipuri de
tabele predefinite.
Instruire asistată de calculator
18.11.2011

2.6. Meniul TABEL

68

2.6. Meniul TABEL 68 Exemplu : S ă se editeze urm ă torul tabel: Nr. Nume

Exemplu:

Să se editeze următorul tabel:

Nr.

Nume si prenume student

Specializarea

Grupa

Media

crt.

1.

Popescu Vasile

Automatica si

114A

9.75

Informatica

2.

Ionescu Mioara

Ingineria Mediului

115B

10.00

3.

Groza Ionel

Inginerie si

112

8.90

management

4.

Popa George

Inginerie Industriala

111A

9.25

5.

Popescu Maria

Inginerie Electrica

113

10.00

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.6. Meniul TABEL

69
69

Problema propusă spre rezolvare:

Să se scrie un document Word care să conţină

următorul text scris cu fontul Tahoma, dimensiunea caracterelor 14, iar titlul să aibă dimensiunea 16:

Codificarea numerelor întregi

Numerele întregi se reprezintă pe 8, 16 sau 32 biţi, în funcţie de domeniul de

valori:

domeniul de valori

dimensiunea

reprezentării

[-2 7 , 2 7 -1] = [-128,127]

8 biţi

[-2 15 , 2 15 -1] = [32768,32767]

16

biţi

[-2 31 , 2 31 -1] = [-2147483648,2147483647]

32

biţi

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.Editorul de texte Microsoft WORD

70
70

2.1. Meniul FILE

2.2. Meniul EDIT 2.3. Meniul VIEW 2.4. Meniul INSERT 2.5. Meniul FORMAT

2.6. Meniul TABLE (Tabel)

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

2.8. Meniuri standard

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

71
71

Cu ajutorul acestei optiuni, vom avea

posibilitatea sã folosim cîteva instrumente" (englezã=tools) foarte

necesare la lucrul cu documentele ce le

avem de editat.

Alegînd aceastã optiune, va apãrea un

submeniu vertical cu urmãtoarele

"instrumente":

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente) 72 Instruire asistată de calculator 18.11.2011
2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)
72
Instruire asistată de calculator
18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

73
73

Înainte de a prezenta, în cîteva cuvinte,

fiecare "unealtă" din acest submeniu, trebuie

subliniat faptul că această opţiune TOOLS trebuie folosită numai după o anumită practică în crearea, editarea, modificarea documentelor Word.

Mai exact această opţiune se adresează utilizatorilor mai avansaţi în editare, folosind

pachetul Word XP.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

74
74

Opţiunea SPPELING (Corectare ortografică) ne oferă posibilitatea de a verifica ortografia cuvintelor scrise de noi în documentele Word.

De menţionat că această ortografie este verificată implicit pentru cuvintele scrise în limba engleză.

Dar, atunci cînd pachetul de programe

MICROSOFT OFFICE XP conţine şi varianta în limba română, atunci se poate verifica ortografia şi a cuvintelor scrise în româneşte.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

75
75

Comanda SPPELING (Corectare

ortografică şi gramaticală) citeşte textul şi

ne înştiinţează atunci când găseşte un cuvânt ce nu se află în dicţionarul creat de dumneavoastră.

Caseta de dialog SPPELING (Corectare

ortografică şi gramaticală) afişează cuvântul respectiv, sugerează o variantă de

substituire şi oferă o listă de cuvinte

asemănătoare ca ortografie, ce îl pot înlocui.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

76
76

Opţiunea GRAMMAR(Gramatică) ne ajută să verificăm din punct de vedere

gramatical un text redactat de noi şi anunţă eventualele greseli cum ar fi : verbe pasive,

erori de pronume, greşeli de punctuaţie,

utilizarea jargonului şi dubla negaţie.

Astfel ni se oferă o sugestie pentru a decide dacă să modificăm textul sau nu.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

77
77

Opţiunea THESAURUS(LEXICON) ne

arată o mulţime de sinonime pentru unul sau

mai multe cuvinte din textul nostru. Astfel, poziţionând punctul de inserare

într-un cuvânt dorit şi selectând această

opţiune, programul Word va evidenţia automat cuvântul respectiv, iar pe ecran va

apărea fereastra de dialog

THESAURUS(LEXICON).

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

78
78

Opţiunea HYPHENATION(Despărţire în silabe) este folosită pentru alinierea textului

şi anume, atunci când se face această aliniere

trebuie activată aceeaşi comandă pentru despărţirea în silabe a cuvintelor aflate la sfârşitul liniilor de editare.

Opţiunea LANGUAGE(Limbaj) ne ajută să schimbăm limbajul folosit în textul respectiv şi automat încarcă - dacă conţine - posibilitatea de a ortografia cuvintele scrise şi în limba română.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

79
79
2.7. Meniul TOOLS (Instrumente) 79  Op ţ iunea WORD COUNT (Numără cuvinte) num ă r

Opţiunea WORD COUNT (Numără

cuvinte) numără cuvintele, caracterele, paragrafele şi liniile din textul dat şi afişează o statistică a acestora.

Opţiunea AUTOCORRECT

(Autocorecţie) ne oferă posibilitatea de a verifica greşelile de ortografie şi a le corecta,

pe măsură ce se editează textul.

Dacă, spre exemplu, se tastează teh în loc de the, AUTOCORRECT (Autocorecţie) poate corecta greşeala imediat după ce a apărut.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

80
80

Această opţiune are în fereastra de dialog cinci opţiuni:

corectează primele două litere, punîndu-le cu

majuscule.

corectează prima literă dintr-o propoziţie, modificînd-o cu literă mare.

scrie numele zilelor săptămânii cu literă mare.

corectează folosirea accidentală a tastei Caps Lock.

oferă posibilitatea de a introduce propriile articole, iar în lista aflată în partea de jos a ferestrei de dialog AutoCorrect afişeazã cuvintele prestabilite pentru

Word, plus, orice alt articol introdus de utilizator.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

81
81
2.7. Meniul TOOLS (Instrumente) 81  Op ţ iunea MAIL MERGE(Expertul înminare corespondenţă) ne folose ş

Opţiunea MAIL MERGE(Expertul înminare corespondenţă) ne foloseşte atunci când avem de

construit un document de dimensiuni mari, aşa-

numita, corespondenţă de masă.

Fiind un instrument" mai complex, nu vom insista, dar putem aminti o singură situaţie în care

folosirea acestei opţiuni este eficientă.

Să presupunem că scriem o scrisoare, din partea firmei şi avem o listă de 3000 de nume, cu ajutorul acestei opţiuni vom putea tipări 3000 de scrisori,

într-un aspect profesional.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

82
82

Opţiunea ENVELOPES AND LABELS (Plicuri şi etichete) ne ajută să tipărim foarte uşor şi rapid plicuri, completând

pentru fiecare, adresa destinatarului şi adresa

expeditorului, oferind o modalitate de alegere a dimensiunii plicurilor, a modului de

alimentare cu hîrtie a imprimantei şi de

tipărire apoi a plicului.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

83
83

Opţiunea PROTECT DOCUMENT (Protejare document) ne arată o

modalitate de a proteja documentul editat în

Word, atunci cînd se doreşte revizuirea sa, a

adnotărilor incluse în el, sau a formularelor

lui.

Astfel, numai cel care a creat documentul poate face modificări de tipul celor de mai

sus, numai dacă ştie parola.

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.Editorul de texte Microsoft WORD

84
84

2.1. Meniul FILE

2.2. Meniul EDIT 2.3. Meniul VIEW 2.4. Meniul INSERT 2.5. Meniul FORMAT

2.6. Meniul TABLE (Tabel)

2.7. Meniul TOOLS (Instrumente)

2.8. Meniuri standard

Instruire asistată de calculator

18.11.2011

2.8. Meniuri standard 85 Instruire asistată de calculator 18.11.2011
2.8. Meniuri standard
85
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.8. Meniuri standard 86 Instruire asistată de calculator 18.11.2011
2.8. Meniuri standard
86
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.8. Meniuri standard 87 Instruire asistată de calculator 18.11.2011
2.8. Meniuri standard
87
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.8. Meniuri standard 88 Instruire asistată de calculator 18.11.2011
2.8. Meniuri standard
88
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.8. Meniuri standard 89 Instruire asistată de calculator 18.11.2011
2.8. Meniuri standard
89
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.8. Meniuri standard 90 Instruire asistată de calculator 18.11.2011
2.8. Meniuri standard
90
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.8. Meniuri standard 91 Instruire asistată de calculator 18.11.2011
2.8. Meniuri standard
91
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.8. Meniuri standard 92 Instruire asistată de calculator 18.11.2011
2.8. Meniuri standard
92
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
2.8. Meniuri standard 93 Instruire asistată de calculator 18.11.2011
2.8. Meniuri standard
93
Instruire asistată de calculator
18.11.2011
94
94

Întrebări?

Instruire asistată de calculator

18.11.2011