Sunteți pe pagina 1din 3

Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar:

Termen: 30 aprilie 2013 Afiarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluionrii restrngerilor de activitate, a soluionrii cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cererilor personalului didactic care a solicitat meninerea n activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, n anul colar 2013-2014, a cererilor personalului didactic care a avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, cruia i s-a recunoscut calitatea de titular, n anul colar 2013-2014, precum i a cererilor cadrelor didactice care au solicitat titularizarea n baza art. 253din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare; Termen: 2 mai 2013 Afiarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare; Termen: 7 mai 2013 Verificarea i publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs i a graficului de desfurare a probelor la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare; Perioada: 8-17 mai 2013 Inregistrarea cererilor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenii promoiei 2013, la secretariatul unitii de nvmnt/centrului care organizeaz concurs; Perioada: 20-22 mai 2013 Verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia de organizare i desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar; Perioadele: 22-24 mai 2013; 22-25 iulie pentru absolvenii promoiei 2013 Validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur notarial n original, conform graficului stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului; neprezentarea la validare atrage dup sine anularea nscrierii la concurs;

Termen: 27 mai 2013 Afiarea listei candidailor nscrii i a graficului privind susinerea probelor practice/orale i a inspeciilor la clas; Perioada: 27 mai-28 iunie 2013 Organizarea i desfurarea probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la clas; Termen: 30 iulie 2013 Desfurarea probei scrise; Termen: 5 august 2013 Afiarea rezultatelor; Perioada: 5-6 august 2013 Inregistrarea contestaiilor la inspectoratele colare i transmiterea acestora la centrele de evaluare; Termen: 7 august 2013 Rezolvarea contestaiilor; Termen: 8 august 2013 Afiarea rezultatelor finale.

Acte necesare: 1. Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricola si certificatul profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic); 1. Absolventii promotiei 2013 vor prezenta copia legalizata a adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic; 2. Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice; 3. Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele); 4. Copii de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul); 5. Decizia inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul); 6. Copie de pe fila din buletinul de idantitate sau cartea de identitate cu domiciliul;
2

7. Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul); 8. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evident a salariatilor; 9. Avizul medical din care sa rezulte ca persoana este apta sa predea in invatamant; 10. Declaratie pe proprie raspundere ca persoana nu desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu a fost indepartata din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala; 11. Numai pentru titulari : adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu) si copii ale deciziilor de detasare din perioada 01.09.2007 31.08.2013 (daca este cazul).

S-ar putea să vă placă și