Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN

PRAHOVA
Nr. .............../ ...............................

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA


OLIMPIADEI JUDETENE DE LIMB ENGLEZ
CLASELE a VII-a SI a VIII-a
An scolar 2015- 2016
CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament, elaborat n spiritul i n limitele prevederilor Metodologieicadru de organizare i desfurare a competiiilor colare n nvamntul preuniversitar,
aprobat prin OM nr. 3035/ 10.01.2012, definete cadrul specific de organizare i
desfurare a Olimpiadei de limba englez, organizata n nvmntul preuniversitar in
judetul Prahova, la clasele a VII-a si a VIII-a.
Art. 2. (1) Concursul judeean de limb englez are ca obiectiv general stimularea
elevilor cu performane colare nalte, care au interes i aptitudini deosebite n domeniul
competentelor lingvistice, n comunicarea n scris n limba englez. Standardele de
performan ale concursului reflect standardele nscrise n Cadrul European Comun de
Referin pentru Limbi, numit n continuare CECRL.
(2) Corespondena dintre anii de studiu i nivelurile CECRL pentru concursul
judeean de limb englez este urmtoarea:
-clasa a VII-a nivelul A2-B1
-clasa a VIII-a nivelul B1+.
(3) La acest competiie pot participa elevi de gimnaziu de la nvmntul de stat
sau particular, la clasa la care sunt nscrii n anul de desfurare a olimpiadei.
CAPITOLUL II
ETAPELE I STRUCTURA SUBIECTELOR OLIMPIADEI
Art. 3 (1) Etapele concursului judeean de limb englez sunt urmtoarele:
- etapa pe coal
- etapa judeean.
(2) Datele susinerii probelor la fiecare etap sunt stabilite cu cel putin o luna inainte
de desfasurarea acestora.
Art. 4. Pentru toate etapele desfurrii concursului judeean de limb englez la nivel
gimnazial, se vor organiza doar probe scrise, avnd formatul descris in prezentul
regulament.
Art. 5. Pentru fiecare etap a concursului judeean de limb englez pentru nivel
gimnazial, probele de concurs sunt probe individuale.

Durata probelor la fiecare etapa este de 3 ore.


Art. 6. Formatul subiectelor pentru probele scrise i propune evaluarea elevilor prin itemi
de tip obiectiv, semi-obiectiv i subiectiv. Subiectele probelor scrise vor conine
urmtoarele tipuri de itemi i vor fi structurate cu respectarea urmtoarelor proporii: itemi
de tip obiectiv/ semi-obiectiv pentru testarea competenei gramaticale (use of English
50,00 de puncte) i redactarea unui text functional/ eseu narativ (50,00 de puncte).
CAPITOLUL III
ETAPA PE SCOALA SI CALIFICAREA LA ETAPA JUDETEANA
Art. 7. Etapa pe scoala poate fi organizata intr-o zi lucratoare/nelucrtoare in afara orelor
de curs in perioada stabilita prin prezentul regulament.
Comisia de organizare i evaluare pentru etapa pe coal, numita prin decizie a
conducatorului unitatii de invatamant preuniversitar rspunde de selecia elevilor
participani la etapa judeean, avnd n vedere criteriul calitii i nu cel al cantitii.
Comisia este formata din cel putin doi profesori si un secretar, iar calitatea de presedinte
revine directorului unitatii de invatamant preuniversitar. Comisia elaboreaza subiecte unice
pe scoala pentru fiecare nivel de clasa, organizeaza olimpiada, evalueaza lucrarile,
stabileste ierarhia finala pe scoala si intocmeste lista elevilor participanti la etapa
judeteana.
Art. 8. Selecia participanilor la concurs, indiferent de etap, se va face obiectiv i
imparial, pe clase, cu respectarea prevederilor din metodologia-cadru i ale prezentului
regulament specific. La fiecare etap a concursului judeean de limba englez, un elev
participant poate cumula maximum 100,00 de puncte. La etapa pe coal, calificarea la
judeteana se face prin acumularea a minimum 90,00 de puncte.
Art.9. Numrul de participani din partea fiecrei coli la etapa judeean este de maxim
15 elevi/ coal. Pentru unitile colare cu mai mult de 2 clase pe nivel, numrul
participanilor la faza judeean poate fi suplimentat cu aprobarea Comisiei de organizare
i desfurare a etapei judeene a olimpiadei.
Art. 10. Dup etapa pe coal a concursului, colile vor aduce in termen de 7 zile la ISJ
Prahova, la mapa inspectorului de specialitate un dosar cu listele cu elevii participani
(intocmite conform Anexei 1) care vor cuprinde obligatoriu, punctajul obinut de fiecare
elev, scoala de provenienta i numele profesorului care a pregtit elevul/ elevii, precum i
subiectele date si baremele de corectare.
Art.11. In termen de 7 zile de la etapa pe scoala, listele/ tabelele cu elevii calificati la
etapa judeteana, coala de provenien, profesorul indrumator i punctajul obinut la
etapa pe scoala vor fi trimise pe adresa de e-mail a inspectorului de specialitate.
Art.12. Dup etapa pe scoala, lucrrile elevilor se pstreaz n coal i pot fi puse la
dispoziia inspectorului de specialitate dac este cazul. Dup ncheierea tuturor etapelor
concursului lucrrile, subiectele, baremele si borderourile de corectare sunt arhivate i
pstrate n coal timp de 1 an.
CAPITOLUL IV
DESFASURAREA PROBEI DE CONCURS ETAPA JUDETEANA
Art.13. Pentru buna desfasurare a Olimpiadei judetene de limba engleza se constituie
Comisia de organizare si evaluare pentru etapa judeean care raspunde de

corectitudinea organizarii si desfasurarii competitiei. Comisia judeteana este numita prin


decizie a inspectorului scolar general avand urmatoarea componenta:
a) presedinte: inspectorul scolar general sau inspector scolar general adjunct;
b) presedinte executiv: inspectorul scolar de specialitate;
c) membri: profesori de specialitate cu rezultate deosebite in activitatea profesionala si
competente organizatorice;
d) secretar: profesor din unitatea de invatamant in care se desfasoara competitia, avand
competente de operare pe calculator.
Art. 14. Ora de ncepere a concursului (proba scris) este ora 9:00. Accesul n sli al
elevilor participani va fi permis pn la ora 8:30. Nu vor fi acceptati elevii care nu sunt
nscrisi pe listele de concurs. Timpul de lucru pentru proba scrisa a concursului este de 3
ore. Profesorii evaluatori nominalizati si contactati in prealabil de catre inspectorul de
specialitate vor fi prezeni n centrele de organizare si evaluare la ora 13:00.
Art. 15. Elevii participani la etapa judeean a olimpiadei de limb englez, nivel
gimnazial, vor avea asupra lor carnetul de elev vizat pe anul scolar in curs.
Art. 16. Scolile de provenienta a elevilor participanti la etapa judeteana a olimpiadei de
engleza vor asigura prezenta profesorilor asistenti la proba de concurs, profesori
obligatoriu de alte specialitati (in proportie de 1 cadru didactic pentru 10 elevi participanti).
CAPITOLUL V
ELABORAREA SUBIECTELOR I EVALUAREA LUCRARILOR
Art. 17. Subiectele pentru proba scris vor fi elaborate, conform prevederilor i formatului
stabilit de programe, dup cum urmeaz:
(1) - pentru etapa pe coal, de ctre un grup de lucru format din cadrele didactice
de specialitate din unitatea de nvmnt, din cadrul Comisiei de organizare i evaluare
pentru etapa pe coal;
(2) - pentru etapa judeean, de ctre un grup de lucru pentru elaborarea
subiectelor (format din cadre didactice de specialitate), coordonat de inspectorul scolar de
specialitate din cadrul Comisiei de organizare si evaluare pentru etapa judeean.
Art. 18. Odat cu elaborarea subiectelor pentru fiecare etap, grupurile de lucru
mentionate la alineatele (a) si (b) vor elabora i baremele de corectare i descriptorii
pentru evaluare. Pentru toate etapele concursului judeean de limb englez la nivel
gimnazial, subiectele realizate se vor nscrie n limitele programei colare, nivel superior
(inclusiv elementele notate n program cu *).
Art. 19. Evaluarea itemilor subiectivi se va efectua conform unei grile de notare general,
elaborat de Comisia de organizare i evaluare pentru etapa judeean. Aceast gril
general va fi nsoit de o gril de notare cu detalieri specifice, elaborat de comisiile de
corectori, n timpul concursului, pentru fiecare an de studiu. Baremele de corectare i
descriptorii pentru evaluarea scris se vor afia cu 60 minute naintea ncheierii probei
scrise.
Art. 20. (1) La toate etapele concursului de limb englez, fiecare lucrare va fi evaluat de
ctre doi profesori evaluatori, care, de regula, nu au elevi calificai la clasa respectiv, rude
i afini.

(2) Profesorii evaluatori vor sublinia pe lucrare greelile de vocabular i gramatic.


(3) n cazul unei diferene mai mari de 10,00 puncte ntre cei doi evaluatori,
preedinii comisiilor corespunztoare fiecrei etape numesc dintre membrii acestor
comisii ali doi profesori care s evalueze lucrarea. Punctajul acordat de cea de-a doua
comisie rmne definitiv.
(4) Dup finalizarea probei scrise a fiecrei etape, comisiile de organizare i
evaluare corespunztoare fiecrei etape vor afia rezultatele evalurii, n ordinea
descresctoare a notelor.
CAPITOLUL VI
CONTESTAIILE
Art. 21. Rezultatele obinute de concureni la probele scrise ale tuturor etapelor
concursului judeean pot fi contestate.
Art. 22. (1) Elevii participani pot contesta numai punctajul iniial al propriei lucrri.
Art. 23. (1) Termenul de depunere a contestaiilor este prima zi lucrtoare de dup afiarea
rezultatelor, iar depunerea acestora se realizeaz la scoala organizatoare.
(2) Termenul de analiz i rspuns la contestaii nu poate depi 24 de ore (o zi
lucrtoare) de la ncheierea depunerii contestaiilor.
Art. 24. (1) Pentru rezolvarea contestaiilor, la toate etapele concursului judeean de limb
englez la nivel gimnazial, preedintele comisiei respective numete o subcomisie, pentru
fiecare clas, alctuit profesori cu experien ca evaluatori i rezultate meritorii obinute
n practica de predare- nvare si la concursurile i olimpiadele de limb englez, alii
dect cei care au evaluat iniial.
(2) Lucrrile care au primit iniial un punctaj cel puin egal cu 95 de puncte ,
punctajul definitiv este cel acordat de comisia de contestaii.
(3) Pentru lucrrile care au primit iniial alte punctaje dect cel menionate la alin.
(2), punctajul final este cel este acordat de comisia de contestaii doar dac ntre punctajul
iniial i punctajul acordat la contestaii apare o diferen de cel puin 5 puncte. n caz
contrar, punctajul final este cel iniial.
CAPITOLUL VII
PREMIEREA
Art. 25. La etapa judeean a concursului judeean de limb englez, nivel gimnazial, grila
de acordare a premiilor va fi stabilit de comisia judeean, cu respectarea ordinii
descresctoare a punctajului obinut i a precizrilor din Metodologia- cadru de organizare
i desfurare a competiiilor colare n nvmntul preuniversitar.
Art. 26. La etapa judeean lucrrile cu punctajele cele mai mari, n ordine ierarhic, vor
primi premii i meniuni, de regul , un premiu I, un premiu II, un premiu III si un numr de
mentiuni reprezentand 10 % din numarul participantilor. In cazul in care doi sau mai multi

participanti obtin punctaje foarte mari


in concurs, de exemplu 99 sau 98 de
puncte,comisia poate hotr acordarea aceluiai premiu la diferen de un punct.
La punctaje egale, se va acorda acelasi premiu.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIII FINALE
Art. 27. Membrii comisiilor de organizare si evaluare vor completa declaratii pe propria
raspundere ca nu au rude in concurs si procese verbale in urma instruirilor efectuate de
catre presedintii comisiilor.
Art. 28. Profesorilor asistenti si profesorilor evaluatori la etapa judeteana li se vor elibera
adeverinte semnate de inspectorul de specialitate si de directorul unitatii scolare
organizatoare pentru a certifica activitatea depusa.
Art. 29. Necesarul de materiale consumabile pentru etapa pe scoala este asigurat de
fiecare unitate in parte, iar pentru etapa judeteana de catre Inspectoratul Scolar Judetean
Prahova si de catre scoala gazda.
ANEXA 1
CADRUL LEGISLATIV AL ORGANIZRII I DESFURRII OLIMPIADEI
SCOLARE JUDETENE DE LIMBA ENGLEZA
- O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare
i desfurare a competiiilor colare i a Regulamentului de desfurare a activitilor
cuprinse n calendarul activitilor educative, colare i extracolare;
- Regulament specific privind organizarea i desfurarea olimpiadei de limba englez
clasele IX-XII/XIII - nr. 26007/ 20.01.2014;
ANEXA 2
Unitatea colar (antet):
Tabel nominal cu elevii paricipanti la etapa pe scoala din data de ............/ calificai pentru
etapa judeean a Olimpiadei de limba engleza gimnaziu
Nr.
crt.

Nume , initiala tatalui si


prenume elev

Clasa

Punctaj
etapa pe
scoala

Scoala de
provenienta

Nume si
prenume
profesor
indrumator

1.
Director,
ANEXA 3
CALENDARUL DE DESFURARE A OLIMPIADEI DE LIMBA ENGLEZ GIMNAZIU
AN SCOLAR 2015-2016

Pn la data de 20 februarie 2016 desfurarea etapei pe coal a olimpiadei n


fiecare unitate colar interesat;
27 februarie 2016 data limita pentru transmiterea la mapa inspectorului de
specialitate a listei cu elevii participanti la etapa pe scoala si, n format electronic, pe
adresa de e-mail a inspectorului de specialitate a listelor cu elevii calificai la etapa
judeteana.
- 5 martie 2016 desfurarea etapei judeene a olimpiadei de limba engleza
(gimnaziu), la Scoala Gimnaziala George Emil Palade, Municipiul Ploiesti.
-

ANEXA 4
DECLARAIE
Subsemnatul/a .. profesor/ inspector
de specialitate la ., n calitate
de n Comisia de organizare i evaluare a Olimpiadei de
limba engleza gimnaziu, etapa pe scoala/ judeteana, declar pe propria rspundere c nu
am rude participante n cadrul competiiei.
Prin prezenta declaraie, m angajez c voi pstra confidenialitatea tuturor
subiectelor, a baremelor i a informaiilor cu caracter intern pentru competiie, pn la
afiarea/ comunicarea public oficial a acestora i c nu voi ntreprinde nici o aciune
care s pun la ndoial corectitudinea competiiei colare.
Data,

Inspector de specialitate,
prof. Arcosi Adriana

Semnatura,

Inspector scolar general,


prof. Angelescu Nicolae