P. 1
evaluare_unitatea_7

evaluare_unitatea_7

|Views: 1|Likes:
Published by julietapiciu

More info:

Published by: julietapiciu on Apr 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2015

pdf

text

original

NUME.................................................................. NR.

1

EVALUARE UNITATEA 7
Se dă textul:
,,De la Cozia în sus şoseaua urcă şerpuind prin spintecătura din ce în ce mai strâmtă şi mai
prăpăstioasă a munţilor înnegri i ț . Izvoarele limpezi cu sclipiri de oţel, s-azvârl printre stânci în valurile grele,
tulburi, gălbui ale măreţului Olt.reamătă codrii de vuietul apelor. Departe, pe zările-nalte şi verzi, peste
pădurile posomorâte, doarme tăcută câte-o poiană verde, bătută de soare. Drumul se dă după îndoiturile
Oltului, sc!imbând priveliştile ca într-o panoramă.""( Al. Vlahuţă, #n munţii noştri)
Se acordă 1 punct din oficiu.
Cerin e: ț
1.Care este modul de e!u"ere d#" tetul de ma# sus$
....................................................................................................................................................................%,& !.
'.Ide"t#(#)a # * e!#tete d#" tetul de ma# sus. ț
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................1 !.
+.A"al#,a # ad-e)t#.ele su/l#"#ate. ț
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... + !.
*.E!l#)a # )um s0au (ormat ad-e)t#.ele ț înnegri i, prăpăstioasă. ț
.......................................................................................................................................................................1 !.
..............................................................................................................................................................................
&.Co"stru# # u" e"u" #" )are ad-e)t#.ul,,.erde11să de.#"ă su/sta"t#.. ț ț
................................................................................................................................................................... .%,& !.
2.3es)r#e # a"#malul .ostru !re(erat (olos#"d (#4ur#le de st#l 5".ă ate, !e )are la .et# su/l#"#a (e!#tete,)om!ara ##, ț ț ț
!erso"#(#)ăr#,re!et# ##,e"umera ##).Nu u#ta # să ale4e # u" t#tlu !otr#.#t # să res!e)ta # !ăr #le )om!u"er## 6 + ! ț ț ț ț ș ț ț
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
NUME.................................................................. Nr '

EVALUARE UNITATEA 7
Se dă textul:
$oamna târzie îşi îngrămădea norii înnegri i ț şi mişcători deasupra muntelui.%e pământul amorţit cad
miresme stinse si &runze veste'ite. (n vânt uşor adie prin livezi, împrăştiind arome dulci şi amărui. )e simte
par&umul îmbietor al &ructelor coapte.$oamna se s&ârşeşte pe nesimţite, ascunzând tainic mistere. Copacii şi-
au pierdut podoaba, iar &runzişul galben este aşezat în tot codrul. *in nopţile răcoroase, iar &rigul se lasă uşor,
spulberând tainele ascunse ale toamnei.
Se acordă 1 punct din oficiu.
Cerin e: ț
1.Care este modul de e!u"ere d#" tetul de ma# sus$
....................................................................................................................................................................%,& !.
'.Ide"t#(#)a # * e!#tete d#" tetul de ma# sus. ț
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................1 !.
+.A"al#,a # ad-e)t#.ele su/l#"#ate. ț
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... + !.
*.E!l#)a # )um s0au (ormat ad-e)t#.ele ț amărui, înnegri i ț .
.......................................................................................................................................................................1 !.
..............................................................................................................................................................................
&.Co"stru# # u" e"u" #" )are ad-e)t#.ul,, ț ț galben11să de.#"ă su/sta"t#..
................................................................................................................................................................... .%,& !.
2.3es)r#e # a"#malul .ostru !re(erat (olos#"d (#4ur#le de st#l 5".ă ate, !e )are la .et# su/l#"#a (e!#tete,)om!ara ##, ț ț ț
!erso"#(#)ăr#,re!et# ##,e"umera ##).Nu u#ta # să ale4e # u" t#tlu !otr#.#t # să res!e)ta # !ăr #le )om!u"er## 6 ț ț ț ț ș ț ț + !
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

.........................................repetiții............ Se acordă 1 punct din oficiu.......................Nu uitați să alegeți un titlu potrivit și să respectați părțile compunerii ! 3 p .. ............ ..............................................................Construiți un enunț in care adjectivul............................................................. 3 p.................................................................................................. înnegriți...................................................galben''să devină substantiv.................................................................................................................................. 6......................................................................................................................0....................................Pe pământul amorţit cad miresme stinse si frunze vestejite.................................................................... ...................... ............ .....................5 p.............. ................................NUME......................................................................... ......... ..................................Descrieți animalul vostru preferat folosind figurile de stil învățate....................................... spulberând tainele ascunse ale toamnei.............................................................................................................. iar frunzişul galben este aşezat în tot codrul... 4............... pe care la veti sublinia (epitete....................................................................................................................................................................................................1 p.......... personificări........... Se simte parfumul îmbietor al fructelor coapte............................................................ iar frigul se lasă uşor................................ Vin nopţile răcoroase..................................................................................................................................enumerații)........................................... ............Analizați adjectivele subliniate..... ... Copacii şiau pierdut podoaba........................................................................................................................................ .............. ................................ .............................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................. 3...............................................Care este modul de expunere din textul de mai sus? ............................................................................................................. .................................................................................................... ascunzând tainic mistere...............Explicați cum s-au format adjectivele amărui............................ ...........................................Toamna se sfârşeşte pe nesimţite....................................................................................................................comparații.......................................................................................................................... ....... împrăştiind arome dulci şi amărui.................................................................................................................................................................................... ................................................. Un vânt uşor adie prin livezi........................................ ....... 2...Identificați 4 epitete din textul de mai sus..................................................................................................................................................................1 p..................0.................... 5........................................................... Nr 2 EVALUARE UNITATEA 7 Se dă textul: Toamna târzie îşi îngrămădea norii înnegriți şi mişcători deasupra muntelui.....................................................................................................5 p............ Cerințe: 1.........................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->