NUME..................................................................

NR.1

EVALUARE UNITATEA 7
Se dă textul:
,,De la Cozia în sus şoseaua urcă şerpuind prin spintecătura din ce în ce mai strâmtă şi mai
prăpăstioasă a munţilor înnegriți. Izvoarele limpezi cu sclipiri de oţel, s-azvârl printre stânci în valurile grele,
tulburi, gălbui ale măreţului Olt.Freamătă codrii de vuietul apelor. Departe, pe zările-nalte şi verzi, peste
pădurile posomorâte, doarme tăcută câte-o poiană verde, bătută de soare. Drumul se dă după îndoiturile
Oltului, schimbând priveliştile ca într-o panoramă.''( Al. Vlahuţă, În munţii noştri)
Se acordă 1 punct din oficiu.
Cerințe:
1.Care este modul de expunere din textul de mai sus?
....................................................................................................................................................................0,5 p.
2.Identificați 4 epitete din textul de mai sus.
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................1 p.
3.Analizați adjectivele subliniate.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 3 p.
4.Explicați cum s-au format adjectivele înnegriți, prăpăstioasă.
.......................................................................................................................................................................1 p.
..............................................................................................................................................................................
5.Construiți un enunț in care adjectivul,,verde''să devină substantiv.
................................................................................................................................................................... .0,5 p.
6.Descrieți animalul vostru preferat folosind figurile de stil învățate, pe care la veti sublinia (epitete,comparații,
personificări,repetiții,enumerații).Nu uitați să alegeți un titlu potrivit și să respectați părțile compunerii ! 3 p
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

........................... 5...... ...................................................................... împrăştiind arome dulci şi amărui.............................. Un vânt uşor adie prin livezi.................................................................................................................................................................................................... ..................................... 3 p.......................................................................... iar frunzişul galben este aşezat în tot codrul................................................................................1 p.........................................................................................Care este modul de expunere din textul de mai sus? ......... Copacii şiau pierdut podoaba... Se simte parfumul îmbietor al fructelor coapte............................ 4............................................................ pe care la veti sublinia (epitete........................................................................................ ................... ...................................................................................................................................... .........Analizați adjectivele subliniate.................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.......................................5 p............................................................................................................................................................................................................................. spulberând tainele ascunse ale toamnei..............................................................................................................................galben''să devină substantiv.............................................................Identificați 4 epitete din textul de mai sus..................................................... ..........................................................................Explicați cum s-au format adjectivele amărui...........................repetiții...0.............................................. 6....................comparații............... .....Toamna se sfârşeşte pe nesimţite................. ........................................................................................................ ...................... Cerințe: 1..........enumerații).................. ...............................................................................................Nu uitați să alegeți un titlu potrivit și să respectați părțile compunerii ! 3 p .................................................................................................................................................................................. .......................................................... 3................. Vin nopţile răcoroase...............................................................................................Descrieți animalul vostru preferat folosind figurile de stil învățate. iar frigul se lasă uşor.................................................................................. ascunzând tainic mistere.............. înnegriți.................................. .....................................................................................................Pe pământul amorţit cad miresme stinse si frunze vestejite.................................................................................NUME.................................................................. ................................................................................................... ............................. ................................. ...............Construiți un enunț in care adjectivul......... Nr 2 EVALUARE UNITATEA 7 Se dă textul: Toamna târzie îşi îngrămădea norii înnegriți şi mişcători deasupra muntelui........................................ personificări.............................................................0........................... .....................................................1 p...................................................................................................................5 p............................................................................................................................... ............................................... Se acordă 1 punct din oficiu... ...................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful