NUME..................................................................

NR.1

EVALUARE UNITATEA 7
Se dă textul:
,,De la Cozia în sus şoseaua urcă şerpuind prin spintecătura din ce în ce mai strâmtă şi mai
prăpăstioasă a munţilor înnegriți. Izvoarele limpezi cu sclipiri de oţel, s-azvârl printre stânci în valurile grele,
tulburi, gălbui ale măreţului Olt.Freamătă codrii de vuietul apelor. Departe, pe zările-nalte şi verzi, peste
pădurile posomorâte, doarme tăcută câte-o poiană verde, bătută de soare. Drumul se dă după îndoiturile
Oltului, schimbând priveliştile ca într-o panoramă.''( Al. Vlahuţă, În munţii noştri)
Se acordă 1 punct din oficiu.
Cerințe:
1.Care este modul de expunere din textul de mai sus?
....................................................................................................................................................................0,5 p.
2.Identificați 4 epitete din textul de mai sus.
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................1 p.
3.Analizați adjectivele subliniate.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 3 p.
4.Explicați cum s-au format adjectivele înnegriți, prăpăstioasă.
.......................................................................................................................................................................1 p.
..............................................................................................................................................................................
5.Construiți un enunț in care adjectivul,,verde''să devină substantiv.
................................................................................................................................................................... .0,5 p.
6.Descrieți animalul vostru preferat folosind figurile de stil învățate, pe care la veti sublinia (epitete,comparații,
personificări,repetiții,enumerații).Nu uitați să alegeți un titlu potrivit și să respectați părțile compunerii ! 3 p
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

......... ... 3 p..................................................................................................................................................0................................................................................. ................................................................................................................................. ......................... ....................................................................... 4............. personificări................. iar frigul se lasă uşor............. înnegriți............................................................................ ............................................................... ............................. ......................... ................ .................................................................................................................... ascunzând tainic mistere..................................................................................... Vin nopţile răcoroase................... ....................................................................... 6.....................................0... .................................. împrăştiind arome dulci şi amărui.............. .................................................................................................................................................................................................. Un vânt uşor adie prin livezi........................ 3.................................................................... Se acordă 1 punct din oficiu..................................................................................Toamna se sfârşeşte pe nesimţite........ Nr 2 EVALUARE UNITATEA 7 Se dă textul: Toamna târzie îşi îngrămădea norii înnegriți şi mişcători deasupra muntelui....................................................................................................Pe pământul amorţit cad miresme stinse si frunze vestejite............................................. 5..................................................... ................................................................................. ........................................................................................Explicați cum s-au format adjectivele amărui................................................................................................................................................................................................................................................... Copacii şiau pierdut podoaba......................................... Cerințe: 1........................1 p................................................................. 2........................galben''să devină substantiv.................................................Analizați adjectivele subliniate.................. spulberând tainele ascunse ale toamnei.............5 p......................................................................................... iar frunzişul galben este aşezat în tot codrul.......... ......................................... ............. ..................................................................................................... pe care la veti sublinia (epitete............................................................................. Se simte parfumul îmbietor al fructelor coapte...............................................................Construiți un enunț in care adjectivul..................................................................................................................Nu uitați să alegeți un titlu potrivit și să respectați părțile compunerii ! 3 p ................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................repetiții.......................................................................................................................................NUME...1 p.comparații........................................................................................................Care este modul de expunere din textul de mai sus? ...........enumerații).................Identificați 4 epitete din textul de mai sus........................ ...............................5 p....................... ..Descrieți animalul vostru preferat folosind figurile de stil învățate......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful