NUME..................................................................

NR.1

EVALUARE UNITATEA 7
Se dă textul:
,,De la Cozia în sus şoseaua urcă şerpuind prin spintecătura din ce în ce mai strâmtă şi mai
prăpăstioasă a munţilor înnegriți. Izvoarele limpezi cu sclipiri de oţel, s-azvârl printre stânci în valurile grele,
tulburi, gălbui ale măreţului Olt.Freamătă codrii de vuietul apelor. Departe, pe zările-nalte şi verzi, peste
pădurile posomorâte, doarme tăcută câte-o poiană verde, bătută de soare. Drumul se dă după îndoiturile
Oltului, schimbând priveliştile ca într-o panoramă.''( Al. Vlahuţă, În munţii noştri)
Se acordă 1 punct din oficiu.
Cerințe:
1.Care este modul de expunere din textul de mai sus?
....................................................................................................................................................................0,5 p.
2.Identificați 4 epitete din textul de mai sus.
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................1 p.
3.Analizați adjectivele subliniate.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 3 p.
4.Explicați cum s-au format adjectivele înnegriți, prăpăstioasă.
.......................................................................................................................................................................1 p.
..............................................................................................................................................................................
5.Construiți un enunț in care adjectivul,,verde''să devină substantiv.
................................................................................................................................................................... .0,5 p.
6.Descrieți animalul vostru preferat folosind figurile de stil învățate, pe care la veti sublinia (epitete,comparații,
personificări,repetiții,enumerații).Nu uitați să alegeți un titlu potrivit și să respectați părțile compunerii ! 3 p
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

........................... ........................Explicați cum s-au format adjectivele amărui....... ........................................................................ pe care la veti sublinia (epitete.........................................................repetiții.................................. ...................................Pe pământul amorţit cad miresme stinse si frunze vestejite......................................5 p...................................... .............................................. 3 p........................ ............................. spulberând tainele ascunse ale toamnei......................NUME........................................................................................ .... ............................................. ................................................................................galben''să devină substantiv.............................................................................................................................................. personificări..................................................................... Cerințe: 1......................................................................................................1 p............................. Se acordă 1 punct din oficiu....................... ................................................................................................... ...........................Care este modul de expunere din textul de mai sus? .................. Un vânt uşor adie prin livezi........................................................................................................................................................................... 2............................................................................................................................................................................ împrăştiind arome dulci şi amărui...........................................enumerații).................................................1 p................. .......................... ..............5 p.................................. 4.................................. 3................................................... .............................................................. Nr 2 EVALUARE UNITATEA 7 Se dă textul: Toamna târzie îşi îngrămădea norii înnegriți şi mişcători deasupra muntelui............ .................. iar frunzişul galben este aşezat în tot codrul.........................................................................................................................................................................................................................Toamna se sfârşeşte pe nesimţite............ 6...... ............................................................................................ .................................................................................................................................................................... ascunzând tainic mistere............................................................................................................................... ...................................................................................Nu uitați să alegeți un titlu potrivit și să respectați părțile compunerii ! 3 p .............................................................................................................................comparații.........................................................................0................. Copacii şiau pierdut podoaba.............................. .............................................................................................. Se simte parfumul îmbietor al fructelor coapte.................................................................................................................................................Identificați 4 epitete din textul de mai sus......Analizați adjectivele subliniate.Descrieți animalul vostru preferat folosind figurile de stil învățate............................................... Vin nopţile răcoroase......Construiți un enunț in care adjectivul.................................................. ......................................................................... .................................................................................................. 5........0............................... iar frigul se lasă uşor................................................................................... înnegriți.........................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful