NUME..................................................................

NR.1

EVALUARE UNITATEA 7
Se dă textul:
,,De la Cozia în sus şoseaua urcă şerpuind prin spintecătura din ce în ce mai strâmtă şi mai
prăpăstioasă a munţilor înnegriți. Izvoarele limpezi cu sclipiri de oţel, s-azvârl printre stânci în valurile grele,
tulburi, gălbui ale măreţului Olt.Freamătă codrii de vuietul apelor. Departe, pe zările-nalte şi verzi, peste
pădurile posomorâte, doarme tăcută câte-o poiană verde, bătută de soare. Drumul se dă după îndoiturile
Oltului, schimbând priveliştile ca într-o panoramă.''( Al. Vlahuţă, În munţii noştri)
Se acordă 1 punct din oficiu.
Cerințe:
1.Care este modul de expunere din textul de mai sus?
....................................................................................................................................................................0,5 p.
2.Identificați 4 epitete din textul de mai sus.
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................1 p.
3.Analizați adjectivele subliniate.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 3 p.
4.Explicați cum s-au format adjectivele înnegriți, prăpăstioasă.
.......................................................................................................................................................................1 p.
..............................................................................................................................................................................
5.Construiți un enunț in care adjectivul,,verde''să devină substantiv.
................................................................................................................................................................... .0,5 p.
6.Descrieți animalul vostru preferat folosind figurile de stil învățate, pe care la veti sublinia (epitete,comparații,
personificări,repetiții,enumerații).Nu uitați să alegeți un titlu potrivit și să respectați părțile compunerii ! 3 p
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

........................................... pe care la veti sublinia (epitete................................................................................................ .. ..................................................Nu uitați să alegeți un titlu potrivit și să respectați părțile compunerii ! 3 p ................................... 5............................................................ ............................................ .................................................................................... ........................Explicați cum s-au format adjectivele amărui.....................Care este modul de expunere din textul de mai sus? ................................. Nr 2 EVALUARE UNITATEA 7 Se dă textul: Toamna târzie îşi îngrămădea norii înnegriți şi mişcători deasupra muntelui.....................................Analizați adjectivele subliniate.......................................................................................................................................................................................... ................... .......................................................................................................Pe pământul amorţit cad miresme stinse si frunze vestejite..................comparații..........................Descrieți animalul vostru preferat folosind figurile de stil învățate.... Se acordă 1 punct din oficiu............................................................................................................................... 2.................................................................................................... iar frunzişul galben este aşezat în tot codrul............. ...................................................................... ..............................................................................................................................................NUME...................................................................enumerații)............................................ ascunzând tainic mistere............repetiții..................................1 p.....................................................................0...............0...........................................................................................................5 p............................ ...................................................................................................... ............... personificări....................................................................................................................................................................................................... ....................... iar frigul se lasă uşor....................................................................................................................................... înnegriți........................................................ 4.............................................................................................................................................. Un vânt uşor adie prin livezi... Se simte parfumul îmbietor al fructelor coapte..........Toamna se sfârşeşte pe nesimţite..................... ....................................... împrăştiind arome dulci şi amărui........................................................................... ... ..................... ...................................... 3...................................................... ...................................................................................................................... spulberând tainele ascunse ale toamnei.......................................................Construiți un enunț in care adjectivul........................Identificați 4 epitete din textul de mai sus....................................1 p........................ .................................................................................................................................................................. .................................................... 3 p.............................................................................................................................................. Vin nopţile răcoroase........................................... Cerințe: 1..................galben''să devină substantiv........................ Copacii şiau pierdut podoaba...... ........................5 p...................................................................................................................................... 6................................