evaluare_unitatea_7

NUME..................................................................

NR.1

EVALUARE UNITATEA 7
Se dă textul:
,,De la Cozia în sus şoseaua urcă şerpuind prin spintecătura din ce în ce mai strâmtă şi mai
prăpăstioasă a munţilor înnegriți. Izvoarele limpezi cu sclipiri de oţel, s-azvârl printre stânci în valurile grele,
tulburi, gălbui ale măreţului Olt.Freamătă codrii de vuietul apelor. Departe, pe zările-nalte şi verzi, peste
pădurile posomorâte, doarme tăcută câte-o poiană verde, bătută de soare. Drumul se dă după îndoiturile
Oltului, schimbând priveliştile ca într-o panoramă.''( Al. Vlahuţă, În munţii noştri)
Se acordă 1 punct din oficiu.
Cerințe:
1.Care este modul de expunere din textul de mai sus?
....................................................................................................................................................................0,5 p.
2.Identificați 4 epitete din textul de mai sus.
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................1 p.
3.Analizați adjectivele subliniate.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 3 p.
4.Explicați cum s-au format adjectivele înnegriți, prăpăstioasă.
.......................................................................................................................................................................1 p.
..............................................................................................................................................................................
5.Construiți un enunț in care adjectivul,,verde''să devină substantiv.
................................................................................................................................................................... .0,5 p.
6.Descrieți animalul vostru preferat folosind figurile de stil învățate, pe care la veti sublinia (epitete,comparații,
personificări,repetiții,enumerații).Nu uitați să alegeți un titlu potrivit și să respectați părțile compunerii ! 3 p
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

................ ............ spulberând tainele ascunse ale toamnei.....5 p......Descrieți animalul vostru preferat folosind figurile de stil învățate.................................................................................................................... ............................................................................................................................repetiții.1 p........................................................................................................................................................................................0.. ascunzând tainic mistere......Construiți un enunț in care adjectivul........................................... .. .comparații................... Nr 2 EVALUARE UNITATEA 7 Se dă textul: Toamna târzie îşi îngrămădea norii înnegriți şi mişcători deasupra muntelui................................................................................................................................................. ............ 3........................................................................................ ....................................................................................... .. 4... ...................................................................................................................................................... personificări.............................................Identificați 4 epitete din textul de mai sus.................................................................................Pe pământul amorţit cad miresme stinse si frunze vestejite........................................................................................................ Copacii şiau pierdut podoaba........... iar frigul se lasă uşor................................................................ ................................................................................... ................................................Analizați adjectivele subliniate.............................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................... înnegriți................................................... ........................... ..................... împrăştiind arome dulci şi amărui....................................................................NUME........................................................ pe care la veti sublinia (epitete................................................................................................................................................ 3 p.........................................Nu uitați să alegeți un titlu potrivit și să respectați părțile compunerii ! 3 p ...............................................................1 p. 2............................................5 p..... Se acordă 1 punct din oficiu........................................... Vin nopţile răcoroase............................. 6.......................................................................................enumerații)............................................. 5.............. Un vânt uşor adie prin livezi.............................................................................................. Cerințe: 1.......... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................ ...............................................................................................................................Explicați cum s-au format adjectivele amărui... iar frunzişul galben este aşezat în tot codrul................................................................................................................................... Se simte parfumul îmbietor al fructelor coapte.....................................................................................Toamna se sfârşeşte pe nesimţite..galben''să devină substantiv...... .............Care este modul de expunere din textul de mai sus? ........... ........................................ .... ......................................................0................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful