Analiza 2 SEM II

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

CAPITOLUL II RASPUNSURI
Tema: ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII Intrebarea nr.38: Sã se calculeze fluxul de numerar disponibil pentru actionari în cazul unei intreprinderi despre care se cunosc urmãtoarele: cifra de afaceri 10000 u.m., cheltuieli materiale 4500 u.m., cheltuieli salariale 4000, cheltuieli cu amortizarea 500 u.m., cheltuieli cu dobânzi 300 u.m., impozit pe profit 200 u.m., cumpãrãri de mijloace fixe pe parcursul anului 1000 u.m., venituri din vânzarea mijloacelor fixe 500 u.m., cresterea activului circulant net 200 u.m., datorii financiare la începutul anului 1000, datorii financiare la sfârsitul anului 1200 u.m. Raspuns: Informatiile privind fluxurile de trezorerie sunt grupate pe categorii de activitati; exploatare, investitii si finantare. Pornind de la analiza comparativa incasari si plati, se determina fluxurile de numerar si echivalentele de numerar. Ca metode de determinare sunt metoda directa si metoda indirecta. Avand in vedere informatiile prezentate in aceasta situatie aplicam metoda indirecta. Aceasta metoda se bazeaza pe corectarea profitului net/pierderii cu efectele tranzactiilor nommonetare, angajamente de plati sau incasari de numerar din exploatare, trecute sau viitoare si elemente de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari. Formula de calcul este: Flux de numerar din activitatea de exploatare • Rezultatul inaintea impozitarii si elementelor extraodinare +,- ajustari din elementele nonmonetare: + cheltuieli cu amortizarea si provizioanele - venituri cu amortizarea si provizioanele + pierderi din diferente de curs valutar - castiguri din diferente de curs valutar + cheltuieli cu dobanzile - venituri din plasamente = Rezultatul de exploatare inainte de variatia capitalului circulant +,- variatia capitalului circulant (necesarul in fond de rulment)
1

+ cresteri/micsorari de datorii comerciale si alte datorii de exploatare +.impozit pe profit platit = Flux de numerar inaintea elementelor extraordinare + incasarea asigurarii = Flux net de numerar provenit din activitatea de exploatare Flux de numerar din activitatea de investitii • incasari din vanzarea imobilizarilor necorporale.plati in numerar catre actionari pentru achizitia sau rascumpararea propriilor actiuni .venituri inregistrate in avans = Flux de numerar generat de exploatare .dobanzi si dividende platite + dobanzi si dividende incasate .achizitia de filiala diminuata cu numerarul platit + incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor acordate altor parti (altele decat avansurile si imprumuturile efectuate de o investitie financiara) = Flux de numerar folosit in activitatea de investitii Flux de numerar din activitatea de finantare • venituri in numerar din emisiunea de capital social . corporale si alte asemenea active pe termen lung .plati provenind din achizitia de imobilizari .dividende platite = Flux de numerar net folosit in activitatea de finantare 2 .plati privind rambursarea de imprumuturi ..+ cheltuieli inregistrate in avans -.+ cresteri/micsorari de stocuri -.+ cresteri/micsorari de creante de exploatare -.-.

200 u. Fluxul de numerar disponibil pentru actionari = 800 u. Cheltuieli salariale .12. Cheltuieli cu amortizarea + 500 u.m.300 u.4.500 u.m.m. Flux de numerar din activitatea de investitii = .m. Numerar generat de activitatea de exploatare = 1.000 u. Impozit pe profit platit 200 u.m. Venituri din vanzarea de imobilizari 500 u.500 u.000 u.4. Intrebarea nr.m. Scaderea/Cresterea activului circulant net 200 u.m. Cumparari de mijloace fixe .m. Cheltuieli materiale .m. Flux de numerar din activitatea de exploatare = 1.N  Imobilizari 30000  Stocuri 4000  Creante 5000  Disponibilitati 1000  Capitaluri proprii 20000  Datorii mai mari de un an 5000  Datorii de exploatare 13000 3 . Ajustari pentru: Amortizare si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor + 500 u. Flux de numerar din activitatea de finantare = 200 u. Variatia imprumutului 200 u.300 u.m.500 u. Venituri din vanzarea mijloacelor fixe + 500 u.m.000 u.m.m. Cheltuieli cu dobanda + 300 u.1. Profit inainte de impozitare si elemente extraordinare = 1.m.m.• Cifra de afaceri 10.m. Cheltuieli cu dobanda . Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant = 1.m. Venituri din vanzarea mijloacelor fixe 500 u.59: Sã se analizeze pozitia financiarã a unei întreprinderi din sectorul industriei prelucrãtoare cu urmãtoarea situatie bilantierã: Indicator 31.100 u.m.m.m.m.

000/40.000/40.000 Datorii pe termen scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen foarte scurt = 15.000 x 100 = 50% c) Rata datoriilor pe termen scurt = Datorii pe ter.000 TOTAL ACTIVE = 40.000 x100 = 38% d) Rata datoriilor totale = Datorii totale/Total Pasiv X 100 4 .000 x100 = 75% b) Rata activelor circulante = Active circulante/Total Active X 100 = 10.scurt/Total Pasivx100 = 15.000/40.000 Active curente = stocuri +creante +disponibilitati = 10.000  Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii  Analiza structurii activului a) Rata activelor imobilizate = Active imobilizate/Total Active X 100 = 30.000 TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 40.000 PASIV Capital si rezerve = 20.000 x 100 = 63% b) Rata autonomiei globale = Capital Propriu/Total Pasiv X 100 = 20.000/40.000/40. Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000 Raspuns:  Bilant patrimonial ACTIV Active imobilizate = 30.000 x100 = 25%  Analiza structurii surselor de finantare a) Rata stabilitatii financiare = Capital permanent/Total Pasiv X 100 = 25.000 Datorii pe termen lung = 5.

= 20. precum si decalajul dintre termenul mediu de transformare a activelor circulante in lichiditati si durata medie in care datoriile pe termen scurt devin exigibile.Active imobilizate b) FR = Active circulante . si are ca modalitate de determinare relatiile de calcul: a) FR = Capitaluri permanente .000 + 5. (20. ceea ce semnifica: a) capitalul permanent este insuficient pentru acoperirea activelor imobilizate. nevoia de fond de rulment si trezoreria neta Fondul de rulment reprezinta acea parte a capitalului permanent utilizat pentru finantarea activelor circulante impusa de diferentele dintre sumele de incasat si cele de platit.Datorii totale = 20. In acest caz valoarea fondului de rulment este de negativa (-5. exprima corelatia dintre lichiditatea activelor circulante si exigibilitatea datoriilor pe termen scurt In situatia data.000). ceea ce reflecta obtinerea unei parti din resursele temporale pentru acoperirea nevoilor 5 .Datorii pe termen scurt (datorii curente).000/40.000 = 50%  Analiza activului net Activul net reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele intreprinderii dupa scaderea tuturor datoriilor sale. si este de 25.m).m. valoarea capitalurile permanente este data de valoarea capitalurilor proprii si a datoriilor pe temen mediu si lung.000 u.000 u.  Determinare prin metoda sintetica Activ net = Activ total .000  Determinare prin metoda aditiva Activ net = Capital social + Rezerve +Rezultat reportat +Rezultatul exercitiului-Repartizarile efectuate de rezultatul exercitiului in exercitiul respectiv  Analiza corelatiei dintre fondul de rulment.

dar nu apare implicit si starea de insolvabilitate.Credite pe termen scurt (bancare si de trezorerie) • TN (trezoreria neta) = Fond de rulment .000 u. Aceasta situatie se poate explica ca fiind normala daca este rezultatul politicii de investii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare. In conditiile in care se continua desfasurarea activitatii se impune o majorare a valorii FR. care are ca modalitate de determinare relatiile de calcul: • NFR = Active circulante . punerea in rezerva de profituri o fie prin diminuarea activelor imobilizate.000) concretizata prin disponibilitati banesti insuficiente in conturi si casa. Pe termen mediu si lung acesta este semn de fragilitate potentiala. diferenta dintre necesarul de finantare si datoriile de exploatare reprezinta nevoia de fond de rulment (NFR). Existenta unor resurse (imobilizari) numeroase ar putea insemna o utilizare ineficienta a acestora. In cazul in care se apeleaza la astfel de resurse (credite). prin cedarea unor elemente cu precadere din categoria celor din afara exploatarii sau prin majorarea fondului de amortizare  Indicatorii economico-financiari 6 . Aceasta arata ca firma depinde de resurse financiare externe (credite). situatia reflecta un dezechilibru financiar si poate fi considerata o situatie alarmanta pentru firmele cu activitate industriala b) activele sunt insuficiente pentru a acoperi rambursarea datoriilor pe termen scurt.Atunci cand trezoreria neta este negativa se limiteaza autonomia financiara pe termen scurt.permanente.Nevoia de fond de rulment Nevoia de fond de rulment este de 7.Datorii pe termen scurt • NFR = Stocuri + Creante .m.Disponibilitati . firma trebuie sa aleaga acele surse care se caracterizeaza prin cel mai mic cost posibil. creditori). ceea ce in viitor genereaza dificultati in remunerarea capitalului si rambursarea imprumuturilor.  Fondul de rulment (FR) are valori inferioare nevoii de fond de rulment (NFR). reprezentand o stare de dezechilibru la nivelul firmei si o situatie nefavorabila din punct de vedere al solvabilitatii intreprinderii Necesitatile de finantare ale activitatii de exploatare sunt acoperite in mare parte din surse temporare (datorii de exploatare: furnizori. Nevoia de fond de rulment pozitiva poate evidentia un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor si exigibilitatea datoriilor de exploatare (s-a incetinit ritmul incasarilor si s-a accelerat ritmul platilor). actionand: o fie prin aporturi noi. astfel incat entitatea inregistreaza un deficit de finantare sub forma trezoreriei nete negative (-12. ceea ce semnifica un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele temporare posibile de mobilizat.

000 = 20% b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = Profit inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit/Cheltuieli cu dobanda. Indicatorii de lichiditate definesc capacitatea entitatii economice de a dispune pe termen scurt de mijloace banesti. la capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale ale acesteia a) viteza de rotatie a activelor circulante (stocuri. creante) defineste schimbarile intervenite in activitatea firmei (mai ales in activitatea de exploatare. defineste de cate ori intreprinderea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea acestuia este mai mica.000 x100 = 25% sau Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital angajat X100 = 5. a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital Imprumutat/Capital Propriu X100 = 5. caz in care se defineste capacitatea de plata a ciclului de exploatare b) Rata lichiditatii imediate = activele circulante minus stocuri/ datoriile pe termen scurt. cu atat pozitia intreprinderii este considerate mai riscanta. caz in care se defineste capacitatea de plata imediata  Indicatorii de risc (levier) se calculeaca ca raport intre valoarea datoriilor (pe termen scurt si pe termen lung) si capitalurile proprii.  Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale intreprinderii. la 7 .000/25. Normele bancare impun existenta unui levier mai mic decat unu (1) pentru a acorda in continuare credite in conditii de garantie sigura. a) Rata lichiditatii generala = activele circulante/ datoriile pe termen scurt.000/20.

000) si ne indica existenta unor obligatii pe termen scurt..nivelul procesului de aprovizionare si de reducere a costurilor).40 (6.000) si arata ca entitatea economica prezinta un risc pronuntat ca in viitor sa se regaseasca in imposibilitatea de plata a obligatiilor pe termen scurt. fie sa isi converteasca activele circulante mai putin lichide in mijloace banesti. in acest caz valoarea acestora este de 15.000/15. Consideram datoriile de exploatare si datoriile bancare pe termen foarte scurt. fapt pentru care entitatea economica va trebui in conditiile in care isi continua activitatea. mai mari decat activele circulante.000 u. indicatorul aproximeaza numarul de zile de creditare pe care intreprinderea il obtine de la furnizorii sai o viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate . Indicatorul privind lichiditatea imediata este de 0. indicatorul evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate Intrebarea nr. 8 .m. In situatia data. fapt pentru care au fost calculati indicatorii : o viteza medie de rotatie a stocurilor = Costul vanzarilor/Stocuri.60: Sa se analizeze riscul de lichiditate asociat acestei companii si sa se furnizeze masuri pentru echilibrarea situatiei ei financiare. numai cu numerarul de casa si disponibilitatile din conturi bancare. O scaderea a indicatorilor de lichiditate reflecta descrestere a activitatii economice cu impact asupra continuitatii activitatii..datoriile pe termen scurt (datoriile curente).000/15. fie sa apeleze la imprumuturi ce ii vor majora datoriile.000 u. Acest aspect indica faptul ca entitatea economica are posibilitatea sa isi plateasca obligatiile fata de terti dar face referiri si la indicatorul privind lichiditatea sa. indicatorul de lichiditate generala este de 0.m. Raspuns: Intreprindereaare o pozitie financiara pozitiva in cazul in care capitalul propriu este mai mare sau cel putin egal cu datoriile cu valoare economica. Valoarea activelor circulante este data de valoarea stocurilor.67 (10. indicatorul aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat intr-un exercitiu financiar o numarul zilelor de stocare = Sold mediu Clienti/Cifra de afaceri X 365. indicatorul defineste eficacitatea entitatii in colectarea creantelor si exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre intreprindere o viteza de rotatie a creditelor-furnizor =Sold mediu Clienti/Achizitii de bunuri (fara servicii) X365. creantelor si disponibilitatilor si este de 10.

Cu toate ca valoarea datoriilor pe termen lung este cu mult mai mica decat valoarea capitalurilor proprii trebuie tinut cont de faptul ca datoriile pe termen scurt depasesc valoarea disponibilitatilor. cheltuieli cu utilitãti si chirii în cuantum de 40000 u. Raspuns: Pragul de rentabilitate reflecta dimensiunea activitatii la care veniturile din vanzarea bunurilor sunt egale cu cheltuielile variabile aferente volumului de activitate si cheltuielile fixe totale in conditia in care profitul este nul.m. si cheltuieli cu dobânzi de 50000 u. La baza analizei corelaţiei "cost-volum-profit" stă una din ecuaţiile de bază ale microeconomiei: 1. Punctul critic poate fi exprimat în unităţi fizice si monetare..000/20. care va asigura întreprinderii un rezultat financiar nul..întreprinderea înregistreazã cheltuieli cu materii prime si materiale în valoare de 250000 u.m.25 (5. fapt ce atrage in timp scurt riscul de crestere a indatorarii entitatii economice.In ceea ce priveste gradul de indatorare valoarea ratei de indatorare este de 0. Volumul vînzărilor = Consumuri şi cheltuieli variabile + Consumuri şi cheltuieli constante +Profit Deoarece profitul în punctul critic este egal cu zero. sã se calculeze si sa se interpreteze pragul de rentabilitate financiar si operational exprimat în unitati fizice si valorice. cheltuieli de personal de 200000 u.m.m.cheltuieli cu amortizarea de 50000 u. In punctul critic veniturile totale din vânzări sunt egale cu consumurile şi cheltuielile totale ale întreprinderii.000).m. Scopul analizei punctului critic constă în alegerea unui asemenea volum al vânzărilor. din care 75% reprezintã salariile personalului direct productiv. pentru acest punct: Volumul vînzărilor = Consumuri şi cheltuieli variabile + Consumuri şi cheltuieli constante sau Preţul unitar X Cantitatea unităţilor = Consumuri şi cheltuieli variabile unitare X Cantitatea unităţilor﴿ 9 .79: O întreprindere produce anual un numãr de 150000 de produse la un pret unitar de 5 u.m. Intrebarea nr.

000 + (200.000 + 40. Cheltuieli fixe = 200.000 + 50.000 u.m. Pragul de rentabilitate exprimat in unitati de produse este atins la valoarea de 87. Cheltuieli variabile = 250.1.m.000 / 150.m.67 u.087 bucati = 290.000 u.000 = 1.000 / (5u. Pragul de rentabilitate exprimat in unitati de produse este atins la valoarea de 102.m.m. Cheltuieli variabile = 250.000) = 540.) 10 .000 + 50.m./buc.m. Cheltuieli fixe = 200.Consumuri şi cheltuieli variabile unitare) a) Pragul de rentabilitate operational Volumul vanzarilor = 250.m.000 u.1.000 + 50./buc.m/buc Deci.000 u.000 + (200.m/buc.000 = 340.67 u.+ Consumuri şi cheltuieli constante Ţinând cont de această ecuaţie poate fi determinat punctul critic în unităţi de produse. Cheltuieli variabile unitare = 250.000 = 290. .000 + 40.67u.000 + 50./buc. Pragul de rentabilitate (în unităţi de produse) este calculat prin relatia: Consumuri şi cheltuieli fixe / (Pret unitar .000 + 50.000) = 590.m/buc Deci .000 / 150.m.000 u.000 +40. .000 + 40.000 / (5u.000 = 1. Cheltuieli variabile unitare = 250.000 u.102 bucati = 340.000 + 50.67u.) b) Pragul de rentabilitate financiar Volumul vanzarilor = 250.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful