CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

CAPITOLUL II RASPUNSURI
Tema: ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII Intrebarea nr.38: Sã se calculeze fluxul de numerar disponibil pentru actionari în cazul unei intreprinderi despre care se cunosc urmãtoarele: cifra de afaceri 10000 u.m., cheltuieli materiale 4500 u.m., cheltuieli salariale 4000, cheltuieli cu amortizarea 500 u.m., cheltuieli cu dobânzi 300 u.m., impozit pe profit 200 u.m., cumpãrãri de mijloace fixe pe parcursul anului 1000 u.m., venituri din vânzarea mijloacelor fixe 500 u.m., cresterea activului circulant net 200 u.m., datorii financiare la începutul anului 1000, datorii financiare la sfârsitul anului 1200 u.m. Raspuns: Informatiile privind fluxurile de trezorerie sunt grupate pe categorii de activitati; exploatare, investitii si finantare. Pornind de la analiza comparativa incasari si plati, se determina fluxurile de numerar si echivalentele de numerar. Ca metode de determinare sunt metoda directa si metoda indirecta. Avand in vedere informatiile prezentate in aceasta situatie aplicam metoda indirecta. Aceasta metoda se bazeaza pe corectarea profitului net/pierderii cu efectele tranzactiilor nommonetare, angajamente de plati sau incasari de numerar din exploatare, trecute sau viitoare si elemente de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari. Formula de calcul este: Flux de numerar din activitatea de exploatare • Rezultatul inaintea impozitarii si elementelor extraodinare +,- ajustari din elementele nonmonetare: + cheltuieli cu amortizarea si provizioanele - venituri cu amortizarea si provizioanele + pierderi din diferente de curs valutar - castiguri din diferente de curs valutar + cheltuieli cu dobanzile - venituri din plasamente = Rezultatul de exploatare inainte de variatia capitalului circulant +,- variatia capitalului circulant (necesarul in fond de rulment)
1

impozit pe profit platit = Flux de numerar inaintea elementelor extraordinare + incasarea asigurarii = Flux net de numerar provenit din activitatea de exploatare Flux de numerar din activitatea de investitii • incasari din vanzarea imobilizarilor necorporale.+ cheltuieli inregistrate in avans -.plati in numerar catre actionari pentru achizitia sau rascumpararea propriilor actiuni .-.dividende platite = Flux de numerar net folosit in activitatea de finantare 2 .venituri inregistrate in avans = Flux de numerar generat de exploatare .plati provenind din achizitia de imobilizari .achizitia de filiala diminuata cu numerarul platit + incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor acordate altor parti (altele decat avansurile si imprumuturile efectuate de o investitie financiara) = Flux de numerar folosit in activitatea de investitii Flux de numerar din activitatea de finantare • venituri in numerar din emisiunea de capital social .dobanzi si dividende platite + dobanzi si dividende incasate .+ cresteri/micsorari de stocuri -. corporale si alte asemenea active pe termen lung .plati privind rambursarea de imprumuturi .+ cresteri/micsorari de datorii comerciale si alte datorii de exploatare +..+ cresteri/micsorari de creante de exploatare -.

Profit inainte de impozitare si elemente extraordinare = 1. Venituri din vanzarea mijloacelor fixe + 500 u.100 u.000 u. Cheltuieli cu dobanda . Scaderea/Cresterea activului circulant net 200 u.m.4.500 u. Venituri din vanzarea de imobilizari 500 u. Venituri din vanzarea mijloacelor fixe 500 u.m.300 u. Variatia imprumutului 200 u.500 u.m.m.59: Sã se analizeze pozitia financiarã a unei întreprinderi din sectorul industriei prelucrãtoare cu urmãtoarea situatie bilantierã: Indicator 31.• Cifra de afaceri 10. Intrebarea nr.m.m. Cheltuieli cu dobanda + 300 u. Cheltuieli materiale .m. Flux de numerar din activitatea de investitii = .m. Cumparari de mijloace fixe .m.m.m.12.m. Flux de numerar din activitatea de finantare = 200 u. Flux de numerar din activitatea de exploatare = 1.m. Fluxul de numerar disponibil pentru actionari = 800 u.m. Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant = 1.m.200 u.m. Cheltuieli cu amortizarea + 500 u.m. Cheltuieli salariale .N  Imobilizari 30000  Stocuri 4000  Creante 5000  Disponibilitati 1000  Capitaluri proprii 20000  Datorii mai mari de un an 5000  Datorii de exploatare 13000 3 .m. Numerar generat de activitatea de exploatare = 1.4.m.300 u. Impozit pe profit platit 200 u.1.000 u.500 u.000 u.m.m. Ajustari pentru: Amortizare si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor + 500 u.

scurt/Total Pasivx100 = 15.000/40.000 x100 = 38% d) Rata datoriilor totale = Datorii totale/Total Pasiv X 100 4 .000 PASIV Capital si rezerve = 20.000 x100 = 25%  Analiza structurii surselor de finantare a) Rata stabilitatii financiare = Capital permanent/Total Pasiv X 100 = 25.000/40.000 TOTAL ACTIVE = 40.000/40.000 Datorii pe termen lung = 5.000/40.000 x 100 = 50% c) Rata datoriilor pe termen scurt = Datorii pe ter.000 Datorii pe termen scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen foarte scurt = 15.000 x100 = 75% b) Rata activelor circulante = Active circulante/Total Active X 100 = 10.000  Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii  Analiza structurii activului a) Rata activelor imobilizate = Active imobilizate/Total Active X 100 = 30.000 TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 40. Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000 Raspuns:  Bilant patrimonial ACTIV Active imobilizate = 30.000 x 100 = 63% b) Rata autonomiei globale = Capital Propriu/Total Pasiv X 100 = 20.000/40.000 Active curente = stocuri +creante +disponibilitati = 10.

(20. exprima corelatia dintre lichiditatea activelor circulante si exigibilitatea datoriilor pe termen scurt In situatia data.000).000 = 50%  Analiza activului net Activul net reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele intreprinderii dupa scaderea tuturor datoriilor sale. valoarea capitalurile permanente este data de valoarea capitalurilor proprii si a datoriilor pe temen mediu si lung.000 u.000/40.Datorii pe termen scurt (datorii curente). ceea ce reflecta obtinerea unei parti din resursele temporale pentru acoperirea nevoilor 5 . nevoia de fond de rulment si trezoreria neta Fondul de rulment reprezinta acea parte a capitalului permanent utilizat pentru finantarea activelor circulante impusa de diferentele dintre sumele de incasat si cele de platit.Active imobilizate b) FR = Active circulante . ceea ce semnifica: a) capitalul permanent este insuficient pentru acoperirea activelor imobilizate.000 u. si este de 25.Datorii totale = 20.m.000  Determinare prin metoda aditiva Activ net = Capital social + Rezerve +Rezultat reportat +Rezultatul exercitiului-Repartizarile efectuate de rezultatul exercitiului in exercitiul respectiv  Analiza corelatiei dintre fondul de rulment.= 20. precum si decalajul dintre termenul mediu de transformare a activelor circulante in lichiditati si durata medie in care datoriile pe termen scurt devin exigibile. In acest caz valoarea fondului de rulment este de negativa (-5.000 + 5.  Determinare prin metoda sintetica Activ net = Activ total .m). si are ca modalitate de determinare relatiile de calcul: a) FR = Capitaluri permanente .

permanente. punerea in rezerva de profituri o fie prin diminuarea activelor imobilizate.m. dar nu apare implicit si starea de insolvabilitate. care are ca modalitate de determinare relatiile de calcul: • NFR = Active circulante . Aceasta arata ca firma depinde de resurse financiare externe (credite).000) concretizata prin disponibilitati banesti insuficiente in conturi si casa. situatia reflecta un dezechilibru financiar si poate fi considerata o situatie alarmanta pentru firmele cu activitate industriala b) activele sunt insuficiente pentru a acoperi rambursarea datoriilor pe termen scurt. astfel incat entitatea inregistreaza un deficit de finantare sub forma trezoreriei nete negative (-12. Existenta unor resurse (imobilizari) numeroase ar putea insemna o utilizare ineficienta a acestora. In conditiile in care se continua desfasurarea activitatii se impune o majorare a valorii FR. diferenta dintre necesarul de finantare si datoriile de exploatare reprezinta nevoia de fond de rulment (NFR).Disponibilitati . ceea ce in viitor genereaza dificultati in remunerarea capitalului si rambursarea imprumuturilor. reprezentand o stare de dezechilibru la nivelul firmei si o situatie nefavorabila din punct de vedere al solvabilitatii intreprinderii Necesitatile de finantare ale activitatii de exploatare sunt acoperite in mare parte din surse temporare (datorii de exploatare: furnizori. In cazul in care se apeleaza la astfel de resurse (credite).Datorii pe termen scurt • NFR = Stocuri + Creante . firma trebuie sa aleaga acele surse care se caracterizeaza prin cel mai mic cost posibil. prin cedarea unor elemente cu precadere din categoria celor din afara exploatarii sau prin majorarea fondului de amortizare  Indicatorii economico-financiari 6 .Credite pe termen scurt (bancare si de trezorerie) • TN (trezoreria neta) = Fond de rulment .Atunci cand trezoreria neta este negativa se limiteaza autonomia financiara pe termen scurt. ceea ce semnifica un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele temporare posibile de mobilizat. Pe termen mediu si lung acesta este semn de fragilitate potentiala.  Fondul de rulment (FR) are valori inferioare nevoii de fond de rulment (NFR). actionand: o fie prin aporturi noi.Nevoia de fond de rulment Nevoia de fond de rulment este de 7. Aceasta situatie se poate explica ca fiind normala daca este rezultatul politicii de investii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare. creditori). Nevoia de fond de rulment pozitiva poate evidentia un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor si exigibilitatea datoriilor de exploatare (s-a incetinit ritmul incasarilor si s-a accelerat ritmul platilor).000 u.

000/20. la 7 . a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital Imprumutat/Capital Propriu X100 = 5. caz in care se defineste capacitatea de plata a ciclului de exploatare b) Rata lichiditatii imediate = activele circulante minus stocuri/ datoriile pe termen scurt. Indicatorii de lichiditate definesc capacitatea entitatii economice de a dispune pe termen scurt de mijloace banesti. Normele bancare impun existenta unui levier mai mic decat unu (1) pentru a acorda in continuare credite in conditii de garantie sigura. cu atat pozitia intreprinderii este considerate mai riscanta.  Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale intreprinderii. defineste de cate ori intreprinderea poate achita cheltuielile cu dobanda. la capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale ale acesteia a) viteza de rotatie a activelor circulante (stocuri. a) Rata lichiditatii generala = activele circulante/ datoriile pe termen scurt.000 x100 = 25% sau Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital angajat X100 = 5. caz in care se defineste capacitatea de plata imediata  Indicatorii de risc (levier) se calculeaca ca raport intre valoarea datoriilor (pe termen scurt si pe termen lung) si capitalurile proprii.000 = 20% b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = Profit inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit/Cheltuieli cu dobanda. creante) defineste schimbarile intervenite in activitatea firmei (mai ales in activitatea de exploatare.000/25. Cu cat valoarea acestuia este mai mica.

indicatorul de lichiditate generala este de 0. fie sa isi converteasca activele circulante mai putin lichide in mijloace banesti.. O scaderea a indicatorilor de lichiditate reflecta descrestere a activitatii economice cu impact asupra continuitatii activitatii. Indicatorul privind lichiditatea imediata este de 0. 8 ..000/15. numai cu numerarul de casa si disponibilitatile din conturi bancare. indicatorul defineste eficacitatea entitatii in colectarea creantelor si exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre intreprindere o viteza de rotatie a creditelor-furnizor =Sold mediu Clienti/Achizitii de bunuri (fara servicii) X365. indicatorul aproximeaza numarul de zile de creditare pe care intreprinderea il obtine de la furnizorii sai o viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate .40 (6. Acest aspect indica faptul ca entitatea economica are posibilitatea sa isi plateasca obligatiile fata de terti dar face referiri si la indicatorul privind lichiditatea sa.000) si ne indica existenta unor obligatii pe termen scurt. Valoarea activelor circulante este data de valoarea stocurilor. indicatorul evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate Intrebarea nr.60: Sa se analizeze riscul de lichiditate asociat acestei companii si sa se furnizeze masuri pentru echilibrarea situatiei ei financiare.nivelul procesului de aprovizionare si de reducere a costurilor). fapt pentru care entitatea economica va trebui in conditiile in care isi continua activitatea. fie sa apeleze la imprumuturi ce ii vor majora datoriile.m. creantelor si disponibilitatilor si este de 10.datoriile pe termen scurt (datoriile curente).000) si arata ca entitatea economica prezinta un risc pronuntat ca in viitor sa se regaseasca in imposibilitatea de plata a obligatiilor pe termen scurt. In situatia data. Consideram datoriile de exploatare si datoriile bancare pe termen foarte scurt. in acest caz valoarea acestora este de 15.000 u.000/15.67 (10. indicatorul aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat intr-un exercitiu financiar o numarul zilelor de stocare = Sold mediu Clienti/Cifra de afaceri X 365. Raspuns: Intreprindereaare o pozitie financiara pozitiva in cazul in care capitalul propriu este mai mare sau cel putin egal cu datoriile cu valoare economica. fapt pentru care au fost calculati indicatorii : o viteza medie de rotatie a stocurilor = Costul vanzarilor/Stocuri.m.000 u. mai mari decat activele circulante.

m. Volumul vînzărilor = Consumuri şi cheltuieli variabile + Consumuri şi cheltuieli constante +Profit Deoarece profitul în punctul critic este egal cu zero. Cu toate ca valoarea datoriilor pe termen lung este cu mult mai mica decat valoarea capitalurilor proprii trebuie tinut cont de faptul ca datoriile pe termen scurt depasesc valoarea disponibilitatilor.. sã se calculeze si sa se interpreteze pragul de rentabilitate financiar si operational exprimat în unitati fizice si valorice.cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.25 (5. In punctul critic veniturile totale din vânzări sunt egale cu consumurile şi cheltuielile totale ale întreprinderii.m. Scopul analizei punctului critic constă în alegerea unui asemenea volum al vânzărilor.întreprinderea înregistreazã cheltuieli cu materii prime si materiale în valoare de 250000 u. si cheltuieli cu dobânzi de 50000 u.000).In ceea ce priveste gradul de indatorare valoarea ratei de indatorare este de 0. Raspuns: Pragul de rentabilitate reflecta dimensiunea activitatii la care veniturile din vanzarea bunurilor sunt egale cu cheltuielile variabile aferente volumului de activitate si cheltuielile fixe totale in conditia in care profitul este nul. pentru acest punct: Volumul vînzărilor = Consumuri şi cheltuieli variabile + Consumuri şi cheltuieli constante sau Preţul unitar X Cantitatea unităţilor = Consumuri şi cheltuieli variabile unitare X Cantitatea unităţilor﴿ 9 .m.m. Punctul critic poate fi exprimat în unităţi fizice si monetare.000/20. din care 75% reprezintã salariile personalului direct productiv.79: O întreprindere produce anual un numãr de 150000 de produse la un pret unitar de 5 u. care va asigura întreprinderii un rezultat financiar nul. Intrebarea nr..m.m. fapt ce atrage in timp scurt riscul de crestere a indatorarii entitatii economice. La baza analizei corelaţiei "cost-volum-profit" stă una din ecuaţiile de bază ale microeconomiei: 1. cheltuieli cu utilitãti si chirii în cuantum de 40000 u. cheltuieli de personal de 200000 u.

67u.000 / 150.000 + 50.000) = 540.000 = 340.000 +40. Pragul de rentabilitate (în unităţi de produse) este calculat prin relatia: Consumuri şi cheltuieli fixe / (Pret unitar .000 u.000 = 290.m.000 + 50.1.67 u.m.+ Consumuri şi cheltuieli constante Ţinând cont de această ecuaţie poate fi determinat punctul critic în unităţi de produse.000) = 590.) 10 ./buc.m.000 + 50. Cheltuieli fixe = 200.m. Cheltuieli variabile = 250.m/buc Deci.1.000 / 150.m.67u.000 u.m/buc Deci .000 / (5u. Pragul de rentabilitate exprimat in unitati de produse este atins la valoarea de 102.000 u.000 + 40. Pragul de rentabilitate exprimat in unitati de produse este atins la valoarea de 87.102 bucati = 340. .67 u.000 + 40.000 + 40. Cheltuieli variabile = 250.000 u.000 + (200.000 + 50.m. Cheltuieli fixe = 200.000 / (5u.m./buc.000 u.000 + (200.000 u. Cheltuieli variabile unitare = 250.m.000 + 50.m.000 = 1.m/buc./buc. Cheltuieli variabile unitare = 250.Consumuri şi cheltuieli variabile unitare) a) Pragul de rentabilitate operational Volumul vanzarilor = 250.000 + 50.087 bucati = 290.000 = 1.) b) Pragul de rentabilitate financiar Volumul vanzarilor = 250. .