Sunteți pe pagina 1din 10

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

CAPITOLUL II RASPUNSURI
Tema: ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII Intrebarea nr.38: S se calculeze fluxul de numerar disponibil pentru actionari n cazul unei intreprinderi despre care se cunosc urmtoarele: cifra de afaceri 10000 u.m., cheltuieli materiale 4500 u.m., cheltuieli salariale 4000, cheltuieli cu amortizarea 500 u.m., cheltuieli cu dobnzi 300 u.m., impozit pe profit 200 u.m., cumprri de mijloace fixe pe parcursul anului 1000 u.m., venituri din vnzarea mijloacelor fixe 500 u.m., cresterea activului circulant net 200 u.m., datorii financiare la nceputul anului 1000, datorii financiare la sfrsitul anului 1200 u.m. Raspuns: Informatiile privind fluxurile de trezorerie sunt grupate pe categorii de activitati; exploatare, investitii si finantare. Pornind de la analiza comparativa incasari si plati, se determina fluxurile de numerar si echivalentele de numerar. Ca metode de determinare sunt metoda directa si metoda indirecta. Avand in vedere informatiile prezentate in aceasta situatie aplicam metoda indirecta. Aceasta metoda se bazeaza pe corectarea profitului net/pierderii cu efectele tranzactiilor nommonetare, angajamente de plati sau incasari de numerar din exploatare, trecute sau viitoare si elemente de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari. Formula de calcul este: Flux de numerar din activitatea de exploatare Rezultatul inaintea impozitarii si elementelor extraodinare +,- ajustari din elementele nonmonetare: + cheltuieli cu amortizarea si provizioanele - venituri cu amortizarea si provizioanele + pierderi din diferente de curs valutar - castiguri din diferente de curs valutar + cheltuieli cu dobanzile - venituri din plasamente = Rezultatul de exploatare inainte de variatia capitalului circulant +,- variatia capitalului circulant (necesarul in fond de rulment)
1

-,+ cresteri/micsorari de stocuri -,+ cresteri/micsorari de creante de exploatare -,+ cheltuieli inregistrate in avans -,+ cresteri/micsorari de datorii comerciale si alte datorii de exploatare +,- venituri inregistrate in avans = Flux de numerar generat de exploatare - dobanzi si dividende platite + dobanzi si dividende incasate - impozit pe profit platit = Flux de numerar inaintea elementelor extraordinare + incasarea asigurarii = Flux net de numerar provenit din activitatea de exploatare Flux de numerar din activitatea de investitii incasari din vanzarea imobilizarilor necorporale, corporale si alte asemenea active pe termen lung - plati provenind din achizitia de imobilizari - achizitia de filiala diminuata cu numerarul platit + incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor acordate altor parti (altele decat avansurile si imprumuturile efectuate de o investitie financiara) = Flux de numerar folosit in activitatea de investitii Flux de numerar din activitatea de finantare venituri in numerar din emisiunea de capital social - plati privind rambursarea de imprumuturi - plati in numerar catre actionari pentru achizitia sau rascumpararea propriilor actiuni - dividende platite = Flux de numerar net folosit in activitatea de finantare

Cifra de afaceri

10.000 u.m.

Cheltuieli materiale - 4.500 u.m. Cheltuieli salariale - 4.000 u.m. Cheltuieli cu amortizarea + 500 u.m. Venituri din vanzarea mijloacelor fixe 500 u.m. Cheltuieli cu dobanda - 300 u.m. Profit inainte de impozitare si elemente extraordinare = 1.200 u.m. Ajustari pentru: Amortizare si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor + 500 u.m. Venituri din vanzarea de imobilizari 500 u.m. Cheltuieli cu dobanda + 300 u.m. Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant = 1.500 u.m. Scaderea/Cresterea activului circulant net 200 u.m. Numerar generat de activitatea de exploatare = 1.300 u.m. Impozit pe profit platit 200 u.m. Flux de numerar din activitatea de exploatare = 1.100 u.m. Cumparari de mijloace fixe - 1.000 u.m. Venituri din vanzarea mijloacelor fixe + 500 u.m. Flux de numerar din activitatea de investitii = - 500 u.m. Variatia imprumutului 200 u.m. Flux de numerar din activitatea de finantare = 200 u.m. Fluxul de numerar disponibil pentru actionari = 800 u.m.

Intrebarea nr.59: S se analizeze pozitia financiar a unei ntreprinderi din sectorul industriei prelucrtoare cu urmtoarea situatie bilantier: Indicator 31.12.N Imobilizari 30000 Stocuri 4000 Creante 5000 Disponibilitati 1000 Capitaluri proprii 20000 Datorii mai mari de un an 5000 Datorii de exploatare 13000
3

Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000 Raspuns: Bilant patrimonial ACTIV Active imobilizate = 30.000 Active curente = stocuri +creante +disponibilitati = 10.000 TOTAL ACTIVE = 40.000 PASIV Capital si rezerve = 20.000 Datorii pe termen lung = 5.000 Datorii pe termen scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen foarte scurt = 15.000 TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 40.000 Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii

Analiza structurii activului a) Rata activelor imobilizate = Active imobilizate/Total Active X 100 = 30.000/40.000 x100 = 75% b) Rata activelor circulante = Active circulante/Total Active X 100 = 10.000/40.000 x100 = 25% Analiza structurii surselor de finantare a) Rata stabilitatii financiare = Capital permanent/Total Pasiv X 100 = 25.000/40.000 x 100 = 63% b) Rata autonomiei globale = Capital Propriu/Total Pasiv X 100 = 20.000/40.000 x 100 = 50% c) Rata datoriilor pe termen scurt = Datorii pe ter.scurt/Total Pasivx100 = 15.000/40.000 x100 = 38% d) Rata datoriilor totale = Datorii totale/Total Pasiv X 100
4

= 20.000/40.000 = 50% Analiza activului net

Activul net reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele intreprinderii dupa scaderea tuturor datoriilor sale.

Determinare prin metoda sintetica Activ net = Activ total - Datorii totale = 20.000 Determinare prin metoda aditiva Activ net = Capital social + Rezerve +Rezultat reportat +Rezultatul exercitiului-Repartizarile efectuate de rezultatul exercitiului in exercitiul respectiv Analiza corelatiei dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment si trezoreria neta Fondul de rulment reprezinta acea parte a capitalului permanent utilizat pentru finantarea activelor circulante impusa de diferentele dintre sumele de incasat si cele de platit, precum si decalajul dintre termenul mediu de transformare a activelor circulante in lichiditati si durata medie in care datoriile pe termen scurt devin exigibile, si are ca modalitate de determinare relatiile de calcul: a) FR = Capitaluri permanente - Active imobilizate b) FR = Active circulante - Datorii pe termen scurt (datorii curente), exprima corelatia dintre lichiditatea activelor circulante si exigibilitatea datoriilor pe termen scurt In situatia data, valoarea capitalurile permanente este data de valoarea capitalurilor proprii si a datoriilor pe temen mediu si lung, si este de 25.000 u.m. (20.000 + 5.000). In acest caz valoarea fondului de rulment este de negativa (-5.000 u.m), ceea ce semnifica: a) capitalul permanent este insuficient pentru acoperirea activelor imobilizate, ceea ce reflecta obtinerea unei parti din resursele temporale pentru acoperirea nevoilor

permanente; situatia reflecta un dezechilibru financiar si poate fi considerata o situatie alarmanta pentru firmele cu activitate industriala b) activele sunt insuficiente pentru a acoperi rambursarea datoriilor pe termen scurt, reprezentand o stare de dezechilibru la nivelul firmei si o situatie nefavorabila din punct de vedere al solvabilitatii intreprinderii Necesitatile de finantare ale activitatii de exploatare sunt acoperite in mare parte din surse temporare (datorii de exploatare: furnizori, creditori), diferenta dintre necesarul de finantare si datoriile de exploatare reprezinta nevoia de fond de rulment (NFR), care are ca modalitate de determinare relatiile de calcul: NFR = Active circulante - Disponibilitati - Datorii pe termen scurt NFR = Stocuri + Creante - Credite pe termen scurt (bancare si de trezorerie) TN (trezoreria neta) = Fond de rulment - Nevoia de fond de rulment Nevoia de fond de rulment este de 7.000 u.m. ceea ce semnifica un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele temporare posibile de mobilizat. Aceasta situatie se poate explica ca fiind normala daca este rezultatul politicii de investii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare. Nevoia de fond de rulment pozitiva poate evidentia un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor si exigibilitatea datoriilor de exploatare (s-a incetinit ritmul incasarilor si s-a accelerat ritmul platilor). Fondul de rulment (FR) are valori inferioare nevoii de fond de rulment (NFR), astfel incat entitatea inregistreaza un deficit de finantare sub forma trezoreriei nete negative (-12.000) concretizata prin disponibilitati banesti insuficiente in conturi si casa. Pe termen mediu si lung acesta este semn de fragilitate potentiala. Existenta unor resurse (imobilizari) numeroase ar putea insemna o utilizare ineficienta a acestora, ceea ce in viitor genereaza dificultati in remunerarea capitalului si rambursarea imprumuturilor. Aceasta arata ca firma depinde de resurse financiare externe (credite). In cazul in care se apeleaza la astfel de resurse (credite), firma trebuie sa aleaga acele surse care se caracterizeaza prin cel mai mic cost posibil.Atunci cand trezoreria neta este negativa se limiteaza autonomia financiara pe termen scurt, dar nu apare implicit si starea de insolvabilitate. In conditiile in care se continua desfasurarea activitatii se impune o majorare a valorii FR, actionand: o fie prin aporturi noi, punerea in rezerva de profituri o fie prin diminuarea activelor imobilizate, prin cedarea unor elemente cu precadere din categoria celor din afara exploatarii sau prin majorarea fondului de amortizare Indicatorii economico-financiari
6

Indicatorii de lichiditate definesc capacitatea entitatii economice de a dispune pe termen scurt de mijloace banesti.

a) Rata lichiditatii generala = activele circulante/ datoriile pe termen scurt; caz in care se defineste capacitatea de plata a ciclului de exploatare b) Rata lichiditatii imediate = activele circulante minus stocuri/ datoriile pe termen scurt; caz in care se defineste capacitatea de plata imediata

Indicatorii de risc (levier) se calculeaca ca raport intre valoarea datoriilor (pe termen scurt si pe termen lung) si capitalurile proprii. Normele bancare impun existenta unui levier mai mic decat unu (1) pentru a acorda in continuare credite in conditii de garantie sigura. a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital Imprumutat/Capital Propriu X100 = 5.000/20.000 x100 = 25% sau Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital angajat X100 = 5.000/25.000 = 20% b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = Profit inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit/Cheltuieli cu dobanda; defineste de cate ori intreprinderea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea acestuia este mai mica, cu atat pozitia intreprinderii este considerate mai riscanta. Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale intreprinderii, la capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale ale acesteia a) viteza de rotatie a activelor circulante (stocuri, creante) defineste schimbarile intervenite in activitatea firmei (mai ales in activitatea de exploatare, la
7

nivelul procesului de aprovizionare si de reducere a costurilor), fapt pentru care au fost calculati indicatorii : o viteza medie de rotatie a stocurilor = Costul vanzarilor/Stocuri; indicatorul aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat intr-un exercitiu financiar o numarul zilelor de stocare = Sold mediu Clienti/Cifra de afaceri X 365; indicatorul defineste eficacitatea entitatii in colectarea creantelor si exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre intreprindere o viteza de rotatie a creditelor-furnizor =Sold mediu Clienti/Achizitii de bunuri (fara servicii) X365; indicatorul aproximeaza numarul de zile de creditare pe care intreprinderea il obtine de la furnizorii sai o viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate ; indicatorul evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Intrebarea nr.60: Sa se analizeze riscul de lichiditate asociat acestei companii si sa se furnizeze masuri pentru echilibrarea situatiei ei financiare. Raspuns: Intreprindereaare o pozitie financiara pozitiva in cazul in care capitalul propriu este mai mare sau cel putin egal cu datoriile cu valoare economica. Acest aspect indica faptul ca entitatea economica are posibilitatea sa isi plateasca obligatiile fata de terti dar face referiri si la indicatorul privind lichiditatea sa. Valoarea activelor circulante este data de valoarea stocurilor, creantelor si disponibilitatilor si este de 10.000 u.m.. Consideram datoriile de exploatare si datoriile bancare pe termen foarte scurt,datoriile pe termen scurt (datoriile curente), in acest caz valoarea acestora este de 15.000 u.m.. In situatia data, indicatorul de lichiditate generala este de 0,67 (10.000/15.000) si ne indica existenta unor obligatii pe termen scurt, mai mari decat activele circulante. Indicatorul privind lichiditatea imediata este de 0,40 (6.000/15.000) si arata ca entitatea economica prezinta un risc pronuntat ca in viitor sa se regaseasca in imposibilitatea de plata a obligatiilor pe termen scurt, numai cu numerarul de casa si disponibilitatile din conturi bancare, fapt pentru care entitatea economica va trebui in conditiile in care isi continua activitatea, fie sa isi converteasca activele circulante mai putin lichide in mijloace banesti, fie sa apeleze la imprumuturi ce ii vor majora datoriile. O scaderea a indicatorilor de lichiditate reflecta descrestere a activitatii economice cu impact asupra continuitatii activitatii.
8

In ceea ce priveste gradul de indatorare valoarea ratei de indatorare este de 0,25 (5.000/20.000). Cu toate ca valoarea datoriilor pe termen lung este cu mult mai mica decat valoarea capitalurilor proprii trebuie tinut cont de faptul ca datoriile pe termen scurt depasesc valoarea disponibilitatilor, fapt ce atrage in timp scurt riscul de crestere a indatorarii entitatii economice. Intrebarea nr.79: O ntreprindere produce anual un numr de 150000 de produse la un pret unitar de 5 u.m.ntreprinderea nregistreaz cheltuieli cu materii prime si materiale n valoare de 250000 u.m., cheltuieli de personal de 200000 u.m. din care 75% reprezint salariile personalului direct productiv, cheltuieli cu utilitti si chirii n cuantum de 40000 u.m.,cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.m. si cheltuieli cu dobnzi de 50000 u.m. s se calculeze si sa se interpreteze pragul de rentabilitate financiar si operational exprimat n unitati fizice si valorice. Raspuns: Pragul de rentabilitate reflecta dimensiunea activitatii la care veniturile din vanzarea bunurilor sunt egale cu cheltuielile variabile aferente volumului de activitate si cheltuielile fixe totale in conditia in care profitul este nul. In punctul critic veniturile totale din vnzri sunt egale cu consumurile i cheltuielile totale ale ntreprinderii. Punctul critic poate fi exprimat n uniti fizice si monetare. Scopul analizei punctului critic const n alegerea unui asemenea volum al vnzrilor, care va asigura ntreprinderii un rezultat financiar nul. La baza analizei corelaiei "cost-volum-profit" st una din ecuaiile de baz ale microeconomiei: 1. Volumul vnzrilor = Consumuri i cheltuieli variabile + Consumuri i cheltuieli constante +Profit Deoarece profitul n punctul critic este egal cu zero, pentru acest punct: Volumul vnzrilor = Consumuri i cheltuieli variabile + Consumuri i cheltuieli constante sau Preul unitar X Cantitatea unitilor = Consumuri i cheltuieli variabile unitare X Cantitatea unitilor

+ Consumuri i cheltuieli constante innd cont de aceast ecuaie poate fi determinat punctul critic n uniti de produse. Pragul de rentabilitate (n uniti de produse) este calculat prin relatia: Consumuri i cheltuieli fixe / (Pret unitar - Consumuri i cheltuieli variabile unitare) a) Pragul de rentabilitate operational Volumul vanzarilor = 250.000 + (200.000 + 40.000 + 50.000) = 540.000 u.m. Cheltuieli fixe = 200.000 + 40.000 + 50.000 = 290.000 u.m. Cheltuieli variabile = 250.000 u.m. Cheltuieli variabile unitare = 250.000 / 150.000 = 1,67 u.m/buc Deci , Pragul de rentabilitate exprimat in unitati de produse este atins la valoarea de 87.087 bucati = 290.000 / (5u.m./buc. - 1,67u.m/buc.)

b) Pragul de rentabilitate financiar Volumul vanzarilor = 250.000 + (200.000 +40.000 + 50.000 + 50.000) = 590.000 u.m. Cheltuieli fixe = 200.000 + 40.000 + 50.000 + 50.000 = 340.000 u.m. Cheltuieli variabile = 250.000 u.m. Cheltuieli variabile unitare = 250.000 / 150.000 = 1,67 u.m/buc Deci, Pragul de rentabilitate exprimat in unitati de produse este atins la valoarea de 102.102 bucati = 340.000 / (5u.m./buc. - 1,67u.m./buc.)

10