Sunteți pe pagina 1din 14

Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei

Ordin nr. 77 din 10/09/2009


privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale

___________

Text actualizat la data de 14.01.2011. Actul include modificrile din urmtoarele acte: - Ordinul nr. 34/2010 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 782 din 23/11/2010. - Ordinul nr. 41/2010 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 14/01/2011. Avnd n vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 52 i art. 56 alin. (11) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare i funcionare al Autoritii Naionale de Reglementa re n Domeniul Energiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 410/2007, preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite urmtorul ordin: Art. 1. - (1) Se aprob Contractul-cadru pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici, prevzut n anexa nr. 1A. (2) Se aprob Condiiile-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici, prevzute n anexa nr. 2A. Art. 2. - (1) Se aprob Contractul-cadru pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, prevzut n anexa nr. 1B. (2) Se aprob Condiiile-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, prevzute n anexa nr. 2B. Art. 3. - (1) Titularii licenelor de furnizare a gazelor naturale au obligaia remiterii contractelor de furnizare reglementat a gazelor naturale prevzute n anexele nr. 1A i 1B ctre consumatori, n vederea semnrii. (2) Consumatorii au obligaia returnrii contractelor pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale semnate, n termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii spre semnare de ctre titularii licenelor de furnizare a gazelor naturale. Art. 4. - (1) Titularii licenelor de furnizare a gazelor naturale au obligaia ca la redactarea textului contractelor propuse spre semnare consumatorilor de gaze naturale s utilizeze fonturi a cror mrime s fie de minimum 10. (2) Titularii licenelor de furnizare a gazelor naturale au obligaia ca, n cazul n care doresc s prelucreze datele avnd cara cter personal ale consumatorilor de gaze naturale, s solicite acordul acestora, exprimat n mod expres i neechivoc, n conformitate cu prevederile legale. Art. 5. - Prile din contractele pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale au obligaia s duc la ndeplinire pr evederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei vor urmri respectarea acestora. Art. 6. - Anexele nr. 1A, 1B, 2A i 2B fac parte integrant din prezentul ordin. Art. 7. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare la data de 1 octombrie 2009, dat pn la care titularii licenelor de furnizare a gazelor naturale i consumatorii de gaze naturale au obligaia semnrii noil or contracte. Art. 8. - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementat a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 52/2007 privind aprobarea condiiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2007, i Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Dome niul Energiei nr. 70/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009. Art. 9. - Exemplarele contractelor pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale, care pn la publicarea prezentului ordin au fost tiprite n forma iniial prevzut de Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 70/2009, pot fi utilizate pn la epuizarea stocului.

Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, Petru Lificiu Bucureti, 10 septembrie 2009. Nr. 77. ANEXA Nr. 1A CONTRACT-CADRU pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici nr. .......... din anul ......., luna .............., ziua ........... I. Prile contractante

........................................................., cu sediul n ............................................, str. ........................................ nr. ....................., judeul/sectorul ............................., cod potal ......................, telefon .................................. .., fax .................................., cod unic de nregistrare ........................................, cod de nregistrare fiscal ........................, nr. de ordine la oficiul registrului comerului .........................., avnd codul IBAN nr. ......................, deschis la ..................................., titular al licenei de furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. .........................................., reprezentat legal prin ............................, denumit n continuare furnizor, n calitate de vnztor, i ..................................................................................................................., (se completeaz cu datele de identificare ale consumatorului casnic de gaze naturale) denumit n continuare consumator, persoan fizic sau juridic, n calitate de client, au convenit ncheierea prezentului contract. II. Date i documente generale (se completeaz de furnizor) 1. Locul de consum ......................................................., (se completeaz adresa locului de consum) avnd actul de proprietate nr. ................/contractul de locaiune (nchiriere imobil) nr. ................./contractul de comodat nr. ......./alte acte prevzute de lege (de exemplu: statutul asociaiei de proprietari sau locatari). 2. Presiunea minim de furnizare .......................... Pa (bar) - se va completa de furnizor conform acordului de acces/documentaiei tehnice avizate de operatorul sistemului de distribuie/transport. III. Obiectul contractului Art. 1. - Obiectul contractului l constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale n regim reglementat, desemnnd ansamblul de activiti i operaiuni desfurate de furnizor, pentru sau n legtur cu asigurarea cantitilor de gaze natu rale, exprimate n uniti de energie, la locul de consum. IV. Durata contractului Art. 2. - Contractul de furnizare a gazelor naturale se ncheie pe durat nedeterminat, ncepnd cu data de ................./pe perioad determinat, pentru intervalul .................................. - ................................ . V. Preul contractului, categoria de consum i termenul de plat Art. 3. - (1) Preul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este de ................. lei/MWh, aprobat conform reglementrilor n vigoare prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, corespunz tor categoriei ......................................... n care consumatorul este ncadrat, i nu include TVA i accize. (2) Plata contravalorii facturii reprezentnd serviciul pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale se face n termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. (3) Neachitarea facturii reprezentnd contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, n termen de 15 zile de la data scadenei, atrage perceperea de majorri de ntrziere, conform prevederilor din condiiile -standard; nivelul majorrii de ntrziere este de ...... . VI. Programul de consum Art. 4. - (1) Furnizorul factureaz contravaloarea serviciului de furnizare reglementat pe baza cantitilor convenite cu consumatorul prin Programul de consum prevzut n anexa la prezentul contract, cu respectarea condiiilor -standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici. (2) n cazul n care consumul nregistrat este mai mic dect consumul estimat facturat lunar, furnizorul va proceda la regularizare, ncepnd cu prima factur emis dup momentul citirii echipamentului de msurare. VII. Art. 5. - Alte clauze: ....................................................................................... VIII. Art. 6. - (1) Prezentul contract este completat de Condiiile-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici, aprobate prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 77/2 009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale, care fac parte integrant din prezentul contract. (2) Condiiile-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici stabilesc cadrul general aplicabil relaiilor contractuale derulate ntre furnizor i consumator. (3) ................................................................... (titularul licenei de furnizare a gazelor naturale) se oblig s informe ze consumatorul asupra condiiilor-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici, precum i a oricror modificri i completri ale acestora, dispuse de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, i, la cererea consumatorului, s pun la dispoziia acestuia un exemplar prin remitere/transmitere, la momentul solicitrii (solicitarea poate fi fcut prin oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare, .a.). (4) Prin semnarea prezentului contract prile accept ca n toate raporturile contractuale s respecte condiiile -standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici. Prezentul contract a fost ncheiat n dou exemplare avnd aceeai valoare juridic, cte un exemplar pentru fiecare parte contractant. FURNIZOR Reprezentant legal, .............................. CONSUMATOR Reprezentant legal, ..............................

ANEX la Contractul-cadru pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici PROGRAM DE CONSUM

Istoric de consum/cantiti lunare determinate n baza profilului de consum anual Luna mc Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Consum total: uniti de energie

Program de consum solicitat de consumator mc uniti de energie

Pe parcursul derulrii contractului de furnizare, prile au dreptul s solicite motivat modificarea Programului de consum, c u minimum 30 de zile anterior momentului modificrii acestuia. Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de msurare, n condiiile i la termenele precizate de furnizor. [] Solicit facturarea lunar a contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale n baza indexului echipamentului de msurare determinat prin autocitire. n situaia n care autocitirea nu este transmis cu respectarea condiiilor i a termenelor precizate de furnizor, facturare a se va realiza n baza Programului de consum precizat mai sus. ANEXA Nr. 2A CONDIII-STANDARD pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici I. Definiii n sensul contractului-cadru, urmtorii termeni se definesc dup cum urmeaz: - aparat de utilizare - sistem complex destinat s consume gaze naturale (combustibil), cu ndeplinirea condiiilor legale pentru funcionare, parte component a instalaiei de utilizare a gazelor naturale; - echipamente de msurare - ansamblul mijloacelor de msurare care furnizeaz informaii de msurare utilizate n det erminarea unei mrimi fizice; - mijloc de msurare - toate msurile, aparatele, dispozitivele, instalaiile, precum i mostrele de materiale i substane care materializeaz i conserv uniti de msur i furnizeaz informaii de msurare; - cartel-client - suport material prin care se realizeaz transferul informaiilor privind consumul de gaze naturale de la furnizor la consumator i invers; - contor de msurare cu sistem de preplat cu cartel-client - aparat sau ansamblu de echipamente conectate ntre ele, destinate s msoare volumele de gaze naturale consumate, pltite n avans prin ncrcarea cartelei -client. II. Durata contractului Art. 1. - (1) n situaia ncheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pe perioad determinat, furnizorul notific consumatorul cu minimum 30 de zile calendaristice nainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, n vederea for mulrii de ctre acesta a unei opiuni de prelungire a valabilitii. (2) n cazul neprimirii unui rspuns din partea consumatorului, contractul i nceteaz valabilitatea prin ajungere la termen. III. Preul final reglementat al gazelor naturale; modaliti i condiii de plat

Art. 2. - (1) Preul final reglementat al gazelor naturale furnizate este aprobat prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei (ANRE), se exprim n lei/MWh i corespunde ncadrrii consumatorului prevzute n anexa nr . 1. (2) Contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementat a gazelor naturale se obine prin nmulirea cantitii de energie, care urmeaz s fie facturat, cu preul final reglementat, corespunztor ncadrrii consumatorului. (3) Cantitatea de energie facturat se determin n conformitate cu cerinele legislaiei n vigoare, prin nmulirea volumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare cu puterea calorific superioar a acestora. Art. 3. - (1) n cazul n care data scadenei facturii este o zi nelucrtoare, termenul se socotete mplinit n urmtoarea zi lucrtoare. (2) Plata serviciului pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale se efectueaz prin instrumentele legale de plat. Obliga ia de plat se consider ndeplinit la data efecturii plii. Furnizorul are obligaia s pun la dispoziia consumatorului cel puin 3 modaliti de plat a facturii, dintre care cel puin una s i permit plata n numerar a acesteia, fr costuri suplimentar e, n comuna/oraul unde se afl locul de consum i care ndeplinete una dintre urmtoarele condiii: a) are minimum 1.500 de consumatori casnici de gaze naturale; b) se afl la o distan mai mare de 20 km fa de alt localitate unde furnizorul asigur posibilitatea plii facturii n nume rar. ___________ Alineatul (2) a fost modificat prin linia din Ordinul nr. 34/2010 ncepnd cu 23.11.2010. (3) n cazul modificrii preului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciului pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar, determinat prin citire direct, autocitire sau estimare pe baza Programului de consum prevzut n contractul de furnizare, dup caz, nmulit cu numrul de zile corespunztoare fiecrei perioade i cu preul final reglementat al gazelor naturale. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), n cazul n care echipamentul de msurare este cu sistem de preplat cu cartel client, plata contravalorii consumului de gaze naturale se face anticipat. (5) n cazul n care se aplic prevederile alin. (4), furnizorul stabilete pentru fiecare ncrcare de cartel un prag minim i un prag maxim, acestea reprezentnd cantitatea minim i, respectiv, maxim de gaze naturale, pltit n avans prin ncrcarea cartel ei; furnizorul stabilete nivelurile minime i maxime, difereniate pe subcategorii de consumatori casnici i perioade de consum, i le va publica la punctele de ncrcare/rencrcare a cartelei-client, consumatorii avnd dreptul s opteze pentru nivelul necesar. (6) n cazul modificrii preului final reglementat, calculul contravalorii consumului de gaze naturale se face prin aplicarea preului final reglementat al gazelor naturale n vigoare la momentul ncrcrii cartelei -client cu un nou credit. NOT: Prevederile art. 3 alin. (4) - (6) se preiau n contractele transmise de furnizor, exclusiv n cazul consumatorilor casnici al cror consum este determinat prin intermediul contorului de msurare cu sistem de preplat cu cartel -client. IV. Determinarea consumului de gaze naturale Art. 4. - (1) Cantitile de gaze naturale furnizate consumatorului se stabilesc lunar, n conformitate cu prevederile Programului de consum, determinat conform anexei nr. 2, program prevzut n contractul de furnizare. (2) Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de msurare, n condiiile i la termenele precizate de furnizor. (3) Indexul echipamentului de msurare, care st la baza determinrii contravalorii serviciului de furnizare reglementat, se determin n urmtoarea ordine de prioritate: a) prin citire de ctre personalul mputernicit de ctre furnizor; b) prin autocitire; c) pe baza cantitilor prevzute n Programul de consum. (4) Fac excepie de la prevederile alin. (1) consumatorii al cror consum este determinat prin intermediul contorului de msurare cu sistem de preplat cu cartel-client. Art. 5. - Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementat, facturat lunar, se face pe baza indexului echipamentului de msurare, citit o dat la 3 luni. V. Drepturile i obligaiile furnizorului de gaze naturale Art. 6. - (1) Furnizorul are dreptul de a ncasa contravaloarea: a) serviciului privind furnizarea reglementat a gazelor naturale; b) majorrilor de ntrziere. (2) Furnizorul are dreptul de a dispune ncetarea prestrii serviciului de furnizare a gazelor naturale n urmtoarele situaii: a) fora major; b) starea de necesitate, cnd este periclitat viaa sau sntatea oamenilor ori integrit atea bunurilor materiale; c) neachitarea facturii reprezentnd contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementat a gazelor naturale, la termenele stipulate n contractul de furnizare, i, dup caz, a majorrilor de ntrziere aferente. Art. 7. - (1) Furnizorul are urmtoarele obligaii: a) s asigure furnizarea gazelor naturale n mod continuu, cu respectarea presiunii minime prevzute n contract, precum i a condiiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, n conformitate cu reglementrile n vigoare, cu excepia cazurilor prevzute la art. 6 alin. (2); b) s factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale i, dup caz, a majorrilor d e ntrziere i s transmit consumatorului factura lunar; c) s informeze consumatorul asupra serviciilor prestate de operatorul de sistem, a cror contravaloare nu este cuprins n pre ul final reglementat; d) s soluioneze sesizrile consumatorului privind serviciul de furnizare i s comunice acestuia rspunsul, conform reglementrilor n vigoare; e) s furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispoziie de operatorul de sistem, informaii privind istori cul de consum lunar avut n vedere la emiterea facturii, pe o perioad de pn la 24 de luni anterioare solicitrii; f) s asigure ntreruperea furnizrii gazelor naturale la cererea consumatorului, n condiiile prevzute la art. 8 lit. b); g) s informeze consumatorul n legtur cu obligativitatea efecturii verificrilor i reviziilor periodice ale instalaiilor de utilizare;

h) s ncarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, n cazul n care sistemul de msurare este prin contor cu preplat, cu respectarea clauzelor stipulate n contractul de furnizare, i s asigure un credit de urgen, n cazul consumrii cantitii de gaze naturale pltite n avans prin cartel; i) s pun la dispoziia consumatorului care utilizeaz un contor de msurare cu sistem de preplat cu cartel -client instruciunile de utilizare a acestuia; j) s notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevzute n contractul de furnizare; k) s informeze consumatorul cu privire la obligaiile furnizorului care deriv din Standardul de performan pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, s respecte prevederile acestuia i s plteasc penalitile prevzute de acesta. (2) Furnizorul are obligaia s precizeze pe factura emis urmtoarele: a) perioada de facturare, indexul vechi i nou, estimat sau citit, puterea calorific superioar, cantitatea de gaze naturale exprimat n mc i uniti de energie, preul final reglementat aferent ncadrrii consumatorului i temeiul juridic al acest uia, instrumentele i modalitile de plat; b) data ntreruperii, condiiile aferente relurii furnizrii, rezilierii contractului, precum i cota majorrilor de ntrziere percepute ca efect al nendeplinirii obligaiilor de plat; c) alte informaii, n conformitate cu prevederile legale. NOT: Prevederile art. 7 alin. (1) lit. h) i i) se vor prelua n contractele transmise de furnizor, exclusiv n cazul consumatorilor al cror consum este determinat prin intermediul contorului de msurare cu sistem de preplat cu cartel-client. VI. Drepturile i obligaiile consumatorului casnic de gaze naturale Art. 8. - Consumatorul are urmtoarele drepturi: a) s fie alimentat cu gaze naturale n temeiul contractului de furnizare; b) s solicite furnizorului ntreruperea alimentrii cu gaze naturale, inclusiv n cazul n care ntreruperea este legat de funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor proprii; c) s transmit indexul echipamentului de msurare, determinat lunar prin autocitire, n condiiile i la termenele precizate de furnizor; d) s solicite informaii cu privire la serviciul de furnizare reglementat; e) drepturile corelative obligaiilor furnizorului. Art. 9. - Consumatorul are urmtoarele obligaii: a) s achite integral i la termen factura emis de furnizor, reprezentnd contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale, precum i, dup caz, a majorrilor de ntrziere aferente; b) s foloseasc exclusiv aparate de utilizare care respect cerinele legislaiei n vigoare, s efectueze verificarea periodic a acestora n conformitate cu reglementrile n vigoare i s nu realizeze intervenii neautorizate asupra aparatelor i instalaiilor de utilizare a gazelor naturale; c) s suporte cheltuielile legate de instalaia de utilizare; d) s nu deterioreze echipamentul de msurare, sigiliile metrologice, precum i toate celelalte instalaii ale operatorului de s istem aflate pe proprietatea consumatorului; e) s efectueze modificrile instalaiei de utilizare numai pe baza aprobrilor legale i numai cu operatori economici autorizai de autoritatea competent; f) s sesizeze imediat furnizorul n legtur cu orice defeciune pe care o constat n funcionarea echipamentului de msurare sau a instalaiei de utilizare; g) s permit accesul n vederea citirii indexului echipamentului de msurare, pe perioada derulrii contractului, n situaia n care echipamentul de msurare se afl pe proprietatea consumatorului; h) s notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevzute n contractul de furnizare. VII. Rspunderea contractual Art. 10. - (1) Neachitarea facturii reprezentnd contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, n termenul stipulat n contractul de furnizare, atrage: a) perceperea de majorri de ntrziere, dac obligaia de plat nu a fost ndeplinit n termen de 15 zile calendaristice de la data scadenei; nivelul majorrii de ntrziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu ziua urmtoare scadenei i pn la achitarea integral a facturii, inclusiv ziua plii; nivelul majorrii de ntrziere este ega l cu nivelul dobnzii de ntrziere datorate pentru neplata la termen a obligaiilor ctre bugetul de stat, stabilit n condiiile precizate de Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; totalul majorrilor de ntrziere nu poate depi nivelul debitului; ___________ Litera a) a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 41/2010 ncepnd cu 14.01.2011. b) ntreruperea furnizrii gazelor naturale, ncepnd cu a 46-a zi calendaristic de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice; modalitatea de transmitere a preavizului se alege de furnizor; c) rezilierea contractului de drept, ncepnd cu a 181-a zi calendaristic de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, n cazul n care consumatorul nu achit integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale i a majorrilor de ntrziere. (2) n cazul n care data scadenei este o zi nelucrtoare, termenele prevzute la alin. (1) se prelungesc pn la prima zi lucrtoare de dup aceasta. (3) n termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentnd obligaiile de plat scadente este pltit la casieria furnizorului sau, dup caz, de la momentul la care consumatorul face dovada plii, furnizorul este obligat s asigu re reluarea furnizrii. (4) n cazul n care echipamentul de msurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat s reia furniza rea n termenul prevzut la alin. (3), sub condiia permiterii accesului de ctre consumator. (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile n care contractul de furnizare a fost reziliat. n acest caz se ncheie un nou contract de furnizare, sub condiia achitrii n prealabil a facturilor restante i a majorrilor de ntrziere.

(6) Demontarea echipamentului de msurare nu poate avea loc dect dup rezilierea contractului din iniiativa furnizorului sau la cererea scris a consumatorului. Art. 11. - (1) Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale, altele dect obligaia de plat a consumatorului prevzut la art. 9 lit. a), partea n culp pltete celeilalte pri daune-interese, conform reglementrilor n vigoare. (2) Rspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiionat de ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii: a) notificarea de ctre consumator/furnizor a situaiei constatate, n limita termenului de prescripie prevzut de legislaia n vigoare; b) prezentarea de ctre consumator/furnizor furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atest nivelul daunelor. VIII. Notificri Art. 12. - (1) Toate notificrile se transmit n scris, prin remitere direct sau prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire, la adresele prevzute n contractul de furnizare, dac prile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modaliti pentru transmiterea notificrilor i dac prin contract nu se prevede o alt modalitate de transmitere. (2) Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii eveniment ului care trebuie notificat, dac prin contract nu se prevede un alt termen. (3) n cazul n care notificarea se face prin pot, aceasta se transmite prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire, considerndu-se primit de destinatar la data semnrii de ctre acesta a confirmrii de primire; n caz contrar, procedura de notificare este considerat ndeplinit la data returnrii scrisorii ctre expeditor. IX. ncetarea contractului Art. 13. - (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale nceteaz: a) prin reziliere, n caz de neplat a facturilor restante n termenul prevzut la art. 10 alin. (1) lit. c); b) prin denunare unilateral, conform alin. (2); c) prin acordul prilor; d) printr-o hotrre judectoreasc rmas definitiv i irevocabil, n cazul declarrii falimentului furnizorului sau n cazul consumului fraudulos; e) prin ajungere la termen, n condiiile prevzute la art. 2 din contractul de furnizare i la art. 1 alin. (2) din prezentele condiiistandard. (2) Consumatorul poate denuna unilateral contractul de furnizare pe baza unei notificri adresate i nregistrate la furnizor cu cel puin 30 de zile calendaristice nainte de momentul n care denunarea devine efectiv. (3) Rezilierea contractului de furnizare nu are niciun efect asupra obligaiilor decurgnd din executarea contractului pn la momentul rezilierii acestuia. X. Clauze finale Art. 14. - Prezentele condiii-standard se completeaz cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Codului comercial, Codului civil, Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice ntre furnizori i co nsumatorii de gaze naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Dome niul Energiei nr. 74/2009, Regulamentului de msurare a cantitilor de gaze naturale tranzacionate n Romnia, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificrile ulterioare, precum i cu celelalte reglementri specifice n vigoare. Art. 15. - Nenelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau ncetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabil, se soluioneaz de ctre instana de judecat competent ori se supun arbitrajului, la alegerea prilor. Art. 16. - Fora major apr de rspundere partea care o invoc, n termenele i n condiiile stabilite de lege. Art. 17. - (1) Clauzele cuprinse n contractul de furnizare se modific i/sau se completeaz prin acte adiionale, cu acordul prilor, sub condiia ca acestea s nu contravin prevederilor contractului -cadru, precum i altor prevederi legale n vigoare. (2) Contractul de furnizare se consider modificat de drept n situaia modificrii contractului-cadru care a stat la baza perfectrii acestuia, a modificrii preurilor finale reglementate sau a ncadrrii consumatorului, furnizorul avnd obligaia s notific e consumatorului aceste modificri. (3) n cazul modificrii preurilor finale reglementate sau a ncadrrii consumatorului, notificarea se consider efectuat prin nscrierea acestor modificri pe factur, iar n cazul modificrii contractului -cadru i a nivelului dobnzii de ntrziere datorate pentru neplata la termen a obligaiilor ctre bugetul de stat, prin transmiterea acestor modificri odat cu factura, cu respectarea termenelor de notificare impuse de prevederile legale. ___________ Alineatul (3) a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 41/2010 ncepnd cu 14.01.2011. Art. 18. - Msurarea gazelor naturale furnizate se face n conformitate cu prevederile legislaiei specifice din sectorul gazelor naturale. Art. 19. - Anexa nr. 1 "Modalitatea de ncadrare a consumatorilor n trane de consum" i anexa nr. 2 "Program de consum" fac parte integrant din prezentele condiii-standard. ANEXA Nr. 1 la Condiiile-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici Modalitatea de ncadrare a consumatorilor n trane de consum I. ncadrarea consumatorilor Art. 1. - ncadrarea consumatorului ntr-o anumit tran de consum se face de ctre furnizor, cu acordul operatorului de sistem, pentru fiecare loc de consum, pentru o perioad determinat de un an, n intervalul 1 ianuarie-31 decembrie, n funcie de modul de conectare a respectivului loc de consum i de istoricul de consum nregistrat pentru respectivul loc de consum n anul calend aristic precedent.

Art. 2. - n cazul unui consumator pentru care nu exist istoric de consum, ncadrarea se face de ctre furnizor, pe baza datelor transmise de operatorul de sistem, avnd n vedere consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, n limita debitului maxim instalat aferent locului de consum. Art. 3. - n cazul consumatorului care, n funcie de criteriile de mai sus, trebuie ncadrat ntr-o tran de consum pentru care furnizorul nu are aprobat un pre final reglementat, acesta se ncadreaz dup cum urmeaz: a) consumatorul conectat n sistemul de distribuie, n trana cu cel mai favorabil pre final reglementat pentru consumator din tre cele practicate de furnizor pentru sistemul la care este conectat; b) consumatorul conectat direct n sistemul naional de transport, n trana cu cel mai favorabil pre final reglementat pentru consumator dintre cele practicate de furnizor. Art. 4. - (1) Furnizorul modific ncadrarea consumatorului astfel: a) ncepnd cu luna urmtoare momentului n care s-a nregistrat depirea, pe baza citirii indexului echipamentului de msurare, n cazul n care, n cadrul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul nregistrat depete pragul superior de consum al categoriei n care consumatorul este ncadrat; b) ncepnd cu data de 1 ianuarie, n cazul n care, la sfritul intervalului 1 ianuarie -31 decembrie, consumul nregistrat este mai mic dect pragul inferior de consum al categoriei n care consumatorul este ncadrat. (2) Prin excepie, pentru situaia prevzut la alin. (1) lit. a), n cazul n care furnizorul nu are aprobat un pre final reglementat pentru categoria n care consumatorul ar trebui ncadrat, acesta modific ncadrarea ncepnd cu data de 1 ianuarie. (3) n cazul rezilierii contractului de furnizare anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu modific ncadrarea consumatorului. Art. 5. - Consumatorul, pentru locul de consum, se ncadreaz n una dintre urmtoarele categorii, definite n funcie de modul de conectare i de consumul anual, astfel: A. Consumatori conectai direct la sistemul de transport A.1. consumatori cu un consum anual de pn la 1.162,78 MWh A.2. consumatori cu un consum anual ntre 1.162,79 MWh i 11.627,78 MWh B. Consumatori conectai n sistemul de distribuie B.1. consumatori cu un consum anual de pn la 23,25 MWh B.2. consumatori cu un consum anual ntre 23,26 MWh i 116,28 MWh B.3. consumatori cu un consum anual ntre 116,29 MWh i 1.162,78 MWh B.4. consumatori cu un consum anual ntre 1.162,79 MWh i 11.627,78 MWh II. Regularizarea sumelor aferente consumului din perioada 1 ianuarie-31 decembrie Art. 6. - (1) n cazul modificrii ncadrrii consumatorului, furnizorul recalculeaz contravaloarea cantitilor de gaze naturale consumate astfel: a) pentru situaia prevzut la art. 4 alin. (1) lit. a), avnd n vedere cantitatea de gaze naturale consumate pn la data modificrii ncadrrii i preul final reglementat aferent categoriei n care consumatorul a fost rencadrat; b) pentru situaia prevzut la art. 4 alin. (1) lit. b), avnd n vedere cantitatea de gaze naturale consumate n intervalul 1 ianuarie31 decembrie i preul final reglementat aferent categoriei n care consumatorul a fost rencadrat. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul nu recalculeaz contravaloarea cantitilor de gaze naturale consumate, n cazul n care acesta nu a avut aprobat, pentru perioada respectiv, un pre final reglementat pentru categoria n care consum atorul a fost rencadrat. Art. 7. - Regularizarea va fi evideniat distinct pe factur, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectundu -se n termenul prevzut n contract, cu angajarea corespunztoare a rspunderii contractuale, n condiiile stipulate n contractul de furnizare. ANEXA Nr. 2 la Condiiile-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii casnici Program de consum Art. 1. - (1) Furnizorul are obligaia s pun la dispoziia consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantitilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturrii cantitilor de energie estimate lunar. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum/profilul de consum, care va fi acceptat de furnizor. Art. 2. - n cazul n care consumul nregistrat prin citire este mai mic dect consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, ncepnd cu prima factur emis dup momentul citirii echipamentului de msurare. ANEXA Nr. 1B CONTRACT-CADRU pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici nr. ........ din anul ......., luna .........., ziua ....... I. Prile contractante S.C. ..................................................., cu sediul n .................................., str. ............................... nr. .........., judeul/sectorul ......................................., cod potal ........................., telefon ......................., fax ......... .........., cod unic de nregistrare ......................................, cod de nregistrare fiscal ..........................., nr. de ordine la oficiul registrului comerului ................................, avnd codul IBAN nr. ................................., deschis la ........................ ....., titular al licenei de furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. ......................, reprezentat legal prin .................................., denumit n continuare furnizor, n calitate de vnztor,

i ........................................................................................................... (se completeaz cu datele de identificare ale consumatorului noncasnic de gaze naturale), denumit n continuare consumator, n calitate de client, au convenit ncheierea prezentului contract. II. Date i documente generale (se completeaz de furnizor) 1. Locul de consum ....................................................................., (se completeaz adresa locului de cons um) avnd actul de proprietate nr. ..............., contractul de locaiune (nchiriere imobil) nr. ......................... sau alte acte prevzute de lege ..................................................... 2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea n instalaia de utilizare va fi ntre ....... i ... ......... (bar), conform documentaiei tehnice avizate de operatorul de sistem. 3. Presiunea de avarie P2 .......... (bar), conform documentaiei tehnice avizate de operatorul de sistem - se completeaz, dup caz, pentru consumatorii ale cror procese tehnologice impun o presiune minim, asigurat de furnizor, n vederea meninerii n funciune a instalaiilor care condiioneaz securitatea acestora. III. Obiectul contractului Art. 1. - Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale l constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale n regim reglementat, desemnnd ansamblul de activiti i operaiuni desfurate de furnizor pentru sau n legtur cu asigurar ea cantitilor de gaze naturale, exprimate n uniti de energie, la locul de consum. IV. Condiii de desfurare a activitii de furnizare reglementat a gazelor naturale Art. 2. - (1) Furnizarea gazelor naturale la locul de consum se va face: a) n mod constant i continuu, fr limit de consum, cu excepia cazurilor de limitare i ntrerupere prevzute n condiiilestandard (pentru consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B1 -B3 sau A1, astfel cum acestea sunt definite n conformitate cu reglementrile n vigoare); b) conform graficului de furnizare a cantitilor de gaze naturale contractate convenit de pri i prevzut n anexa nr. 1 la prezentul contract, cu excepia cazurilor de limitare i ntrerupere prevzute n condiiile -standard; prile se oblig s-i notifice cu 30 de zile calendaristice nainte de luna de livrare orice modificare a cantitilor lunare de gaze naturale, care variaz cu mai mu lt de +/- 5% fa de cele prevzute n anexa nr. 1 la prezentul contract (pentru consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4-B6 sau A2-A5, astfel cum acestea sunt definite n conformitate cu reglementrile n vigoare). (2) Consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4-B6 sau A2-A5 poate prelua n regim variabil cantitile de gaze naturale contractate, exprimate n uniti de energie, prevzute n anexa nr. 1, cu acordul furnizorului, n funcie de resursele existente ale acestuia, n limita a +/- 2,5% din cantitatea zilnic convenit. (3) Consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4-B6 sau A2-A5 stabilete, de comun acord cu furnizorul, un vrf de consum de ................... uniti de energie/h aferent orei cu cel mai mare consum din perioada pentru care prile au ncheiat graficul de furnizare, prevzut n anexa nr. 1 la prezentul contract. V. Durata contractului Art. 3. - Contractul de furnizare a gazelor naturale se ncheie pe durat nedeterminat, ncepnd cu data de ................/pe perioad determinat, pentru intervalul ..................... - ........................... . VI. Preul contractului, categoria de consum i termenul de plat Art. 4. - (1) Preul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este de ............. lei/MWh, aprobat conform reglementrilor n vigoare prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, corespunztor categoriei .................. n care consumatorul este ncadrat i nu include TVA i accize. (2) Plata contravalorii facturii reprezentnd serviciul pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale se face n termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. (3) Neachitarea facturii reprezentnd contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale atrage perceperea de majorri de ntrziere, conform prevederilor din condiiile-standard; nivelul majorrii de ntrziere este de ........................... . VII. Programul de consum Art. 5. - (1) Furnizorul factureaz contravaloarea serviciului de furnizare reglementat pe baza cantitilor convenite cu consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B1-B3 sau A1 prin Programul de consum prevzut n anexa nr. 2 la prezentul contract. (2) n cazul n care consumul nregistrat este mai mic dect consumul estimat facturat lunar, furnizorul va proceda la regularizare, ncepnd cu prima factur emis dup momentul citirii echipamentului de msurare. VIII. Art. 6. - Alte clauze: ................................................................................... IX. Art. 7. - (1) Prezentul contract este completat de Condiiile-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, aprobate prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 7 7/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale, care fac parte integrant din prezentul contract. (2) Condiiile-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici stabilesc cadrul general aplicabil relaiilor contractuale derulate ntre furnizor i consumator. (3) ................................................................................................................. (titularul licenei de furnizare a gazelor naturale) se oblig s informeze consumatorul asupra condiiilor-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, precum i a oricror modificri i completri ale acestora, dispuse de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, i, la cererea consumatorului, s pun la dispoziia acestuia un exemplar prin remitere/transmitere, la mo mentul solicitrii (solicitarea poate fi fcut prin oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e -mail, scrisoare, .a.). (4) Prin semnarea prezentului contract prile accept ca n toate raporturile contractuale s respecte condiiile -standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici. Prezentul contract a fost ncheiat n dou exemplare avnd aceeai valoare juridic, cte un exemplar pentru fiecare parte contractant.

FURNIZOR Reprezentant legal, ..........................

CONSUMATOR Reprezentant legal, ...........................

ANEXA Nr. 1 la Contractul-cadru pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici Graficul de furnizare a cantitilor de gaze naturale contractate (pentru consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4-B6 sau A2-A5)

Perioada de livrare (lun)

Cantitatea lunar1 - istoric de consum (uniti de energie/luna)

Cantitatea prognozat2/lun (uniti Cantitatea zilnic uniti Cantitatea orar uniti de energie/lun) de energie/zi de energie/h

Se completeaz de ctre furnizor la semnarea contractului i poate fi acceptat de consumator. Se completeaz de ctre consumator i va fi acceptat de furnizor, dac necesarul de consum al consumatorului este diferit de istoricul de consum, cu o motivare corespunztoare.
2

NOTE: 1. Defalcarea cantitilor lunare pe cantiti zilnice/orare se agreeaz ntre furnizor i consumator. Prile pot conveni asupr a unei proceduri de transmitere a prognozelor de consum zilnic/sptmnal/lunar. 2. n cazul n care contractul se ncheie pe durat nedeterminat, prile stabilesc anual graficul de furnizare a cantitilor de gaze naturale contractate. ANEXA Nr. 2 la Contractul-cadru pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici Program de consum Istoric de consum al anului/cantiti lunare determinate n baza profilului de consum anual ....... mc Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie uniti de energie mc

Luna

Program de consum solicitat de consumator* uniti de energie

Noiembrie Decembrie Consum total:

*) n cazul consumatorului al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4 -B6 sau A2-A5, astfel cum acestea sunt definite n conformitate cu reglementrile n vigoare, Programul de consum care stabilete consumul estimat n vederea facturrii va fi identic cu Graficul de furnizare a cantitilor de gaze naturale contractate. Pe parcursul derulrii contractului de furnizare prile au dreptul s solicite motivat modificarea Programului de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificrii acestuia. Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de msurare, n condiiile i la termenele precizate de furnizor. [] Solicit facturarea lunar a contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale n baza indexului echipamentului de msurare determinat prin autocitire. n situaia n care autocitirea nu este transmis cu respectarea condiiilor i a termenelor precizate de furnizor, facturarea se va realiza n baza Programului de consum precizat mai sus. ANEXA Nr. 2B CONDIII-STANDARD pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici I. Durata contractului Art. 1. - (1) n situaia ncheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pe perioad determinat, furnizorul notific consumatorul cu minimum 30 de zile calendaristice nainte de expirarea duratei de va labilitate a contractului, n vederea formulrii de ctre acesta a unei opiuni de prelungire a valabilitii. (2) n cazul neprimirii unui rspuns din partea consumatorului, contractul i nceteaz valabilitatea prin ajungere la termen. II. Preul final reglementat al gazelor naturale; modaliti i condiii de plat Art. 2. - (1) Preul final reglementat al gazelor naturale furnizate este aprobat prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, se exprim n lei/MWh i corespunde ncadrrii consumatorului prevzute n anexa nr. 1. (2) Contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementat a gazelor naturale se obine prin nmulirea cantitii de energie , care urmeaz s fie facturat, cu preul final reglementat, corespunztor ncadrrii consumatorului. (3) Cantitatea de energie facturat se determin n conformitate cu cerinele legislaiei n vigoare, prin nmulirea volumului d e gaze naturale aferent perioadei de facturare cu puterea calorific superioar a acestora. Art. 3. - (1) n cazul n care data scadenei facturii este o zi nelucrtoare, termenul se socotete mplinit n urmtoarea zi lucrtoare. (2) Plata serviciului pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale se efectueaz prin instrumentele legale de plat. Furnizorul are obligaia s pun la dispoziia consumatorului cel puin 3 modaliti de plat care s i permit acestuia s i ndeplineasc obligaia de plat a facturii. Obligaia de plat se consider ndeplinit la data efecturii plii. (3) n cazul modificrii preului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciului pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar, determinat prin citire direct, autocitire sau estimare pe baza Programului de consum prevzut n contractul de furnizare, dup caz, nmulit cu numrul de zile corespunztoare fiecrei perioade i cu preul final reglementat al gazelor naturale. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), n cazul n care echipamentul de msurare este cu sistem de preplat cu cartel client, plata contravalorii consumului de gaze naturale se face anticipat. (5) n cazul n care se aplic prevederile alin. (4), furnizorul stabilete pentru fiecare ncrcare de cartel un prag minim i un prag maxim, acestea reprezentnd cantitatea minim i, respectiv, maxim de gaze naturale, pltit n avans prin ncrcarea cartel ei; furnizorul stabilete nivelurile minime i maxime, difereniate pe subcategorii de consumatori noncasnici i perioade de consum, i le va publica la punctele de ncrcare/rencrcare a cartelei-client, consumatorii avnd dreptul s opteze pentru nivelul necesar. (6) n cazul modificrii preului final reglementat, calculul contravalorii consumului de gaze naturale se face prin aplicarea preului final reglementat al gazelor naturale, n vigoare la momentul ncrcrii cartelei -client cu un nou credit. NOT: Prevederile art. 3 alin. (4)-(6) se preiau n contractele transmise de furnizor, exclusiv n cazul consumatorilor noncasnici al cror consum este determinat prin intermediul contorului de msurare cu sistem de preplat cu cartel -client. III. Determinarea consumului de gaze naturale Art. 4. - (1) Cantitile de gaze naturale furnizate consumatorului al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B1 -B3 sau A1, astfel cum acestea sunt definite n conformitate cu reglementrile n vigoare, se stabilesc lunar, n conformitate cu pre vederile Programului de consum, determinat conform anexei nr. 2, program prevzut n contractul de furnizare. (2) Consumatorul precizat la alin. (1) poate transmite lunar indexul echipamentului de msurare, n condiiile i la termenele precizate de furnizor. (3) Indexul echipamentului de msurare, care st la baza determinrii contravalorii serviciului de furnizare reglementat, prestat consumatorului precizat la alin. (1), se determin n urmtoarea ordine de prioritate: a) prin citire de ctre personalul mputernicit al furnizorului; b) prin autocitire; c) pe baza cantitilor prevzute n Programul de consum.

10

(4) Fac excepie de la prevederile alin. (1) consumatorii al cror consum este determinat prin intermediul contorului de msurare cu sistem de preplat cu cartel-client. (5) Cantitile de gaze naturale furnizate consumatorului al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4 -B6 sau A2-A5, astfel cum acestea sunt definite n conformitate cu reglementrile n vigoare, se determin lunar. Art. 5. - Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementat, facturat lunar, consumatorului precizat la art. 4 alin. ( 1) se face pe baza indexului echipamentului de msurare, citit o dat la 3 luni. IV. Drepturile i obligaiile furnizorului de gaze naturale Art. 6. - (1) Furnizorul are dreptul de a ncasa contravaloarea: a) serviciului privind furnizarea reglementat a gazelor naturale; b) majorrilor de ntrziere. (2) Furnizorul are dreptul de a dispune ncetarea sau, dup caz, limitarea, acolo unde din punct de vedere tehnic nu e posibil ncetarea prestrii serviciului de furnizare a gazelor naturale, n urmtoarele situaii: a) for major; b) stare de necesitate, cnd este periclitat viaa sau sntatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; c) neachitarea facturii reprezentnd contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementat a gazelor naturale, la termenele stabilite n contractul de furnizare, i, dup caz, a majorrilor de ntrziere aferente; d) nerespectarea graficului de furnizare a gazelor naturale, convenit cu furnizorul, de ctre consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4-B6 sau A2-A5. Art. 7. - (1) Furnizorul are urmtoarele obligaii: a) s asigure furnizarea gazelor naturale, n condiiile i cu respectarea presiunii prevzute n contract, precum i a condiiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, n conformitate cu reglementrile n vigoare; b) s factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale i, dup caz, a majorrilor de ntrziere i s transmit consumatorului factura lunar; c) s informeze consumatorul n legtur cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a cror contravaloare nu este cuprins n preul final reglementat; d) s soluioneze sesizrile consumatorului privind serviciul de furnizare i s comunice acestuia rspunsul, conform reglementrilor n vigoare; e) s furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispoziie de operatorul de sistem, informaii privind istoricul de consum lunar avut n vedere la emiterea facturii, pe o perioad de pn la 24 de luni anterioare solicitrii; f) s asigure ntreruperea furnizrii gazelor naturale la cererea consumatorului; g) s anune consumatorul, n baza informaiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efecturii reviziilor i a reparaii lor instalaiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului; h) s ncarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, n cazul n care sistemul de msurare este prin contor cu preplat, cu respectarea clauzelor stipulate n contractul de furnizare i s asigure un credit de urgen, n cazul consumrii cantitii de gaze naturale pltite n avans prin cartel; i) s pun la dispoziia consumatorului care utilizeaz un contor de msurare cu sistem de preplat cu cartel -client instruciunile de utilizare a acestuia; j) s anune telefonic consumatorul, n maximum 3 ore de la primire, dispoziia Dispeceratului Naional de Gaze Naturale privind limitarea sau ntreruperea furnizrii, n condiiile n care sunt periclitate sigurana i integritatea Sistemului Naional d e Transport (SNT) al gazelor naturale sau n cazul consumatorilor racordai la conductele din amonte, dispoziia operatorului conductelor din amonte privind limitarea sau ntreruperea furnizrii i s notifice ulterior consumatorului aceast situaie n maximum 12 or e - pentru consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4-B6 sau A2-A5; k) s asigure reluarea furnizrii gazelor naturale, sub condiia permiterii accesului de ctre consumator, n termen de maximum 24 de ore de la data ncetrii motivului ntreruperii, cu excepia situaiilor prevzute la art. 6 alin. (2) lit. a) i b); l) s precizeze consumatorului, n cazul notificrii privind limitarea, nivelul de presiune pn la care se face limitarea i te rmenele de limitare; m) s preia, s nregistreze i s soluioneze n conformitate cu legislaia n vigoare orice reclamaie legat de funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor aparinnd operatorului de sistem sau consumatorului; n) s informeze consumatorul cu privire la obligaiile furnizorului care deriv din Standardul de performan pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, s respecte prevederile acestuia i s plteasc penalitile prevzute de acesta; o) s notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevzute n contractul de furnizare. (2) Furnizorul are obligaia s precizeze pe factura emis urmtoarele: a) perioada de facturare, indexul vechi i nou, estimat sau citit, puterea calorific superioar, cantitatea de gaze naturale exprimat n mc i uniti de energie, preul final reglementat aferent ncadrrii consumatorului i temeiul juridic al acestuia, instrumentele i modalitile de plat; b) data ntreruperii, condiiile aferente relurii furnizrii, rezilierii contractului, precum i cota majorrilor de ntrziere percepute ca efect al nendeplinirii obligaiilor de plat; c) alte informaii, n conformitate cu prevederile legale. NOT: Prevederile art. 7 alin. (1) lit. h) i i) se vor prelua n contractele transmise de furnizor, exclusiv n cazul consumatorilor al cror consum este determinat prin intermediul contorului de msurare cu sistem de preplat cu cartel -client. V. Drepturile i obligaiile consumatorului noncasnic de gaze naturale Art. 8. - Consumatorul are urmtoarele drepturi: a) s fie alimentat cu gaze naturale n conformitate cu prevederile contractului de furnizare; b) s solicite furnizorului ntreruperea alimentrii cu gaze naturale; c) s solicite nlocuirea echipamentului de msurare, pe cheltuiala s a, n conformitate cu prevederile legale n vigoare; d) s transmit indexul echipamentului de msurare, determinat lunar prin autocitire, n condiiile i la termenele precizate de furnizor;

11

e) s solicite modificarea graficului de furnizare a cantitilor de gaze naturale contractate, prevzut n anexa nr. 1 la contractul de furnizare, cu cel puin dou zile anterioare zilei/sptmnii pentru care se solicit modificarea; modificrile vor putea fi convenite de ctre pri n termen de o zi de la data solicitrii; f) s aib acces la aparatele de msurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, n prezena personalului mputernici t al furnizorului/operatorului sistemului de distribuie/transport al gazelor naturale; g) toate celelalte drepturi corelative obligaiilor furnizorului. Art. 9. - Consumatorul are urmtoarele obligaii: a) s achite integral i la termen factura emis de furnizor, reprezentnd contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale, precum i, dup caz, majorrile de ntrziere aferente; b) s foloseasc exclusiv aparatele de utilizare care respect cerinele legislaiei n vigoare i s nu realizeze intervenii neautorizate asupra aparatelor i instalaiilor de utilizare a gazelor naturale; c) s nu revnd gazele naturale contractate; d) s suporte cheltuielile aferente verificrii metrologice a echipamentului de msurare aflat n proprietatea sa, inclusiv a reparaiilor necesare meninerii n clasa de exactitate; e) s ia msurile necesare pentru ncadrarea consumului de gaze naturale, exprimat n uniti de energie, n limitele stipulate n contractul de furnizare, pentru consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4 -B6 sau A2-A5; f) s sesizeze imediat furnizorul n legtur cu orice defeciune pe care o constat n funcionarea echipamentului de msurare i s asigure accesul mputernicitului operatorului de sistem la acesta; g) s permit accesul n vederea citirii indexului echipamentului de msurare, n orice moment pe perioada derulrii contractului, n situaia n care echipamentul de msurare se afl pe proprietatea consumatorului; h) s notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevzute n contractul de fu rnizare. VI. Rspunderea contractual Art. 10. - (1) Neachitarea facturii reprezentnd contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, n termenul stipulat n contractul de furnizare, atrage: a) perceperea de majorri de ntrziere; nivelul majorrii de ntrziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu ziua urmtoare scadenei i pn la achitarea integral a facturii, inclusiv ziua plii; nivelul majorrii de ntrziere este egal cu nivelul dobnzii de ntrziere datorate pentru neplata la termen a obligaiilor ctre bugetul de stat, stabilit n condiiile precizate de Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; totalul majorrilor de ntrziere nu poate depi nivelul debitului; ___________ Litera a) a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 41/2010 ncepnd cu 14.01.2011. b) limitarea furnizrii gazelor naturale, atunci cnd este posibil din punct de vedere tehnic, sau ntreruperea furnizrii, ncepnd cu a 31-a zi calendaristic de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice; c) ntreruperea furnizrii gazelor naturale, ncepnd cu a 36-a zi calendaristic de la emiterea facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice, n cazul n care s-a procedat la limitarea furnizrii conform prevederilor lit. b); d) rezilierea contractului de drept, ncepnd cu a 61-a zi calendaristic de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, n cazul n care consumatorul nu achit integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale i a majorrilor de ntrziere. (2) n cazul n care data scadenei este o zi nelucrtoare, termenele prevzute la alin. (1) se prelungesc pn la prima zi lucrtoare de dup aceasta. (3) n termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentnd obligaiile de plat scadente este pltit la casieria furnizorului sau, dup caz, de la momentul la care consumatorul face dovada plii, furnizorul este obligat s asigure reluarea furnizrii. (4) n cazul n care echipamentul de msurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat s reia furniza rea n termenul prevzut la alin. (3), sub condiia permiterii accesului de ctre consumator. (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile n care contractul de furnizare a fost reziliat. n acest caz se ncheie un nou contract de furnizare, sub condiia achitrii n prealabil a facturilor restante i a majorrilor de ntrziere. (6) Demontarea echipamentului de msurare nu poate avea loc dect dup rezilierea contractului de furnizare. Art. 11. - (1) Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale, altele dect obligaia de plat a consumatorului prevzut la art. 9 lit. a), partea n culp pltete celeilalte pri daune-interese, conform reglementrilor n vigoare. (2) Rspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiionat de ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii: a) notificarea de ctre consumator/furnizor a situaiei constatate, n limita termenului de prescripie prevzut de legislaia n vigoare; b) prezentarea de ctre consumator/furnizor furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atest nivelul daunelor. Art. 12. - n situaia prelurii unor cantiti de gaze naturale peste limita de +/ - 2,5% prevzut n contractul de furnizare la art. 2 alin. (2), consumatorul va datora furnizorului penaliti. Nivelul penalitilor va fi stabilit prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei. VII. Notificri Art. 13. - Toate notificrile se transmit n scris, prin remitere direct, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire, dac prin contract nu se prevede o alt modalitate de transmitere. Art. 14. - Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dac prin contract nu se prevede un alt termen. Art. 15. - n cazul n care notificarea se face prin pot, aceasta se transmite prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire, considerndu-se primit de destinatar la data semnrii de ctre acesta a confirmrii de primire; n caz contrar, procedura de notificare este considerat ndeplinit la data returnrii scrisorii ctre expeditor. Art. 16. - Notificrile transmise prin fax se consider primite n prima zi lucrtoare dup ce au fost expediate, confirmarea electronic de transmitere prin fax fiind considerat dovada recepiei. Notificrile remise personal se consider primite n ziua nregistrrii lor la destinatar. VIII. ncetarea contractului

12

Art. 17. - (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale nceteaz: a) prin reziliere, n caz de neplat a facturilor restante, n conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. d); b) prin denunare unilateral, conform alin. (2); c) prin acordul prilor; d) prin reziliere, n cazul neexecutrii de ctre una dintre pri a obligaiilor sale contractuale, altele dect cele prevzute la lit. a). n acest caz, rezilierea va deveni efectiv, n situaia n care neexecutarea obligaiei nu este remediat de partea n culp n termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la cealalt parte a unei notificri n acest sens; e) printr-o hotrre judectoreasc rmas definitiv i irevocabil, n cazul declarrii falimentului furnizorului i/sau al consumatorului sau n cazul consumului fraudulos; f) prin ajungere la termen, n condiiile prevzute la art. 3 din contractul de furnizare i la art. 1 alin. (2) din prezentele condiiistandard. (2) Consumatorul poate denuna unilateral contractul de furnizare, pe baza unei notificri prealabile adresate i nregistrate la furnizor cu cel puin 75 de zile calendaristice nainte de momentul n care denunarea devine efectiv. (3) Rezilierea contractului de furnizare nu are niciun efect asupra obligaiilor decurgnd din executarea contractului pn la momentul rezilierii acestuia. IX. Clauze finale Art. 18. - Prezentele condiii-standard se completeaz cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Codului comercial, Codului civil, Regulam entului privind stabilirea unor raporturi juridice ntre furnizori i consumatorii de gaze naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 74/2009, Regulamentului de msurare a cantitilor de gaze naturale tranzacionate n Romnia, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificrile ulterioare, precum i cu celelalte reglementri specifice n vigoare. Art. 19. - Nenelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau ncetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabil, se soluioneaz de ctre instana de judecat competent ori se supun arbitrajului, la alegerea prilor. Art. 20. - Fora major apr de rspundere partea care o invoc, n termenele i n condiiile stabilite de lege. Art. 21. - (1) Clauzele cuprinse n contractul de furnizare se modific i/sau se completeaz prin acte adiionale, cu acordul prilor, sub condiia ca acestea s nu contravin prevederilor contractului -cadru, precum i altor reglementri n vigoare. (2) Contractul de furnizare se consider modificat de drept n situaia modificrii contractului -cadru care a stat la baza perfectrii acestuia, a modificrii preurilor finale reglementate sau a ncadrrii consumatorului, furnizorul avnd obligaia s notific e consumatorului aceste modificri. (3) n cazul modificrii preurilor finale reglementate i a ncadrrii consumatorului, notificarea se consider efectuat prin nscrierea acestor modificri pe factura reprezentnd contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, iar n cazu l modificrii contractului-cadru i a nivelului dobnzii de ntrziere datorate pentru neplata la termen a obligaiilor ctre bugetul de stat, prin transmiterea acestor modificri odat cu factura, cu respectarea prevederilor legale. ___________ Alineatul (3) a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 41/2010 ncepnd cu 14.01.2011. Art. 22. - Msurarea gazelor naturale furnizate se face n conformitate cu prevederile legislaiei specifice din sectorul gazelor naturale. Art. 23. - (1) La data ncheierii contractului de furnizare, consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4-B6 sau A2-A5 i furnizorul de gaze naturale i pot prezenta unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligaii, convenite de ctre acestea; acordul n privina constituirii garaniei trebuie s fie reciproc; nerealizarea acordului nu conduce la nencheierea contractului de furnizare. (2) Garania prevzut la alin. (1) este destinat ndeplinirii obligaiilor contractuale ale prilor, n cazul apariiei unor e venimente viitoare neprevzute care ar putea s l aduc pe furnizor/consumator n imposibilitatea de a-i ndeplini obligaiile contractuale. (3) Constituirea instrumentelor de garantare, n condiiile alin. (1), se realizeaz n condiii de echivalen. Art. 24. - Termenii utilizai sunt definii n Legea nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i n celelalte reglementri incidente sectorului gazelor naturale. Art. 25. - Anexa nr. 1 "Modalitatea de ncadrare a consumatorilor n trane de consum" i anexa nr. 2 "Program de consum" fac parte integrant din prezentele condiii-standard. NOTE: 1. n situaia n care se ncheie un singur contract pentru mai multe locuri de consum ale aceluiai consumator, clauzele din contract specifice fiecrui loc de consum se stabilesc distinct pentru fiecare dintre aceste locuri de consum. 2. n contractele de furnizare transmise spre semnare de furnizor, acesta preia din contractul-cadru clauzele specifice pentru consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B1-B3 sau A1, respectiv pentru consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4-B6 sau A2-A5. ANEXA Nr. 1 la Condiiile-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici Modalitatea de ncadrare a consumatorilor n trane de consum I. ncadrarea consumatorilor Art. 1. - ncadrarea consumatorului ntr-o anumit tran de consum se face de ctre furnizor, cu acordul operatorului de sistem, pentru fiecare loc de consum n parte, pentru o perioad determinat de un an, n intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, n funcie de modul de conectare a respectivului loc de consum, astfel:

13

a) pe baza istoricului de consum nregistrat pentru respectivul loc de consum n anul calendaristic precedent, pentru consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B1-B3 sau A1; b) n funcie de graficul de livrri pentru respectivul loc de consum, pentru consumatorul al crui consum anual se ncadreaz n categoriile B4-B6 sau A2-A5. Art. 2. - n cazul unui consumator pentru care nu exist istoric de consum, ncadrarea se face de ctre furnizor, pe baza datelor transmise de operatorul de sistem, avnd n vedere debitul maxim instalat sau, dup caz, graficul de livrri pentru respectiv ul loc de consum. Art. 3. - n cazul consumatorului care, n funcie de criteriile de mai sus, trebuie ncadrat ntr-o tran de consum pentru care furnizorul nu are aprobat un pre final reglementat, acesta se ncadreaz dup cum urmeaz: a) consumatorul conectat n sistemul de distribuie, n trana cu cel mai favorabil pre final reglementat, pentru consumator, dintre cele practicate de furnizor pentru un astfel de sistem de conectare; b) consumatorul conectat direct n sistemul naional de transport, n trana cu cel mai favorabil pre final reglementat, pentru consumator, dintre cele practicate de furnizor. Art. 4. - (1) Furnizorul modific ncadrarea consumatorului, astfel: a) ncepnd cu luna urmtoare momentului n care, s-a nregistrat depirea, pe baza citirii efective a echipamentului de msurare, n cazul n care, n cadrul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie, consumul nregistrat depete pragul superior de consum al categoriei n care consumatorul este ncadrat; b) ncepnd cu data de 1 ianuarie, n cazul n care, la sfritul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie, consumul nregistrat este mai mic dect pragul inferior de consum al categoriei n care consumatorul este ncadrat. (2) Prin excepie, pentru situaia prevzut la alin. (1) lit. a), n cazul n care furnizorul nu are aprobat un pre final reglementat pentru categoria n care consumatorul ar trebui ncadrat, acesta modific ncadrarea ncepnd cu data de 1 ianuarie. (3) n cazul rezilierii contractului de furnizare anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu modific ncadrarea consumatorului. Art. 5. - Consumatorul, pentru locul de consum, se ncadreaz n una dintre urmtoarele categorii, definite n funcie de modul de conectare i de consumul anual, astfel: A. Consumatori conectai direct la sistemul de transport A.1. consumatori cu un consum anual de pn la 1.162,78 MWh A.2. consumatori cu un consum anual ntre 1.162,79 MWh i 11.627,78 MWh A.3. consumatori cu un consum anual ntre 11.627,79 MWh i 116.277,79 MWh A.4. consumatori cu un consum anual ntre 116.277,80 MWh i 1.162.777,87 MWh A.5. consumatori cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh B. Consumatori conectai n sistemul de distribuie B.1. consumatori cu un consum anual de pn la 23,25 MWh B.2. consumatori cu un consum anual ntre 23,26 MWh i 116,28 MWh B.3. consumatori cu un consum anual ntre 116,29 MWh i 1.162,78 MWh B.4. consumatori cu un consum anual ntre 1.162,79 MWh i 11.627,78 MWh B.5. consumatori cu un consum anual ntre 11.627,79 MWh i 116.277,79 MWh B.6. consumatori cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh II. Regularizarea sumelor aferente consumului din perioada 1 ianuarie - 31 decembrie Art. 6. - (1) n cazul modificrii ncadrrii consumatorului, furnizorul recalculeaz contravaloarea cantitilor de gaze naturale consumate, astfel: a) pentru situaia prevzut la art. 4 alin. (1) lit. a), avnd n vedere cantitatea de gaze naturale consumate pn n momentul modificrii ncadrrii i preul final reglementat aferent categoriei n care consumatorul a fost rencadrat; b) pentru situaia prevzut la art. 4 alin. (1) lit. b), avnd n vedere cantitatea de gaze naturale consumate n intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie i preul final reglementat aferent categoriei n care consumatorul a fost rencadrat. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul nu recalculeaz contravaloarea cantitilor de gaze naturale consumate, n cazul n care acesta nu a avut aprobat, pentru perioada respectiv, un pre final reglementat pentru categoria n care consumatorul a fost rencadrat. Art. 7. - Regularizarea va fi evideniat distinct pe factur, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare e fectundu-se n termenul prevzut n contract, cu angajarea corespunztoare a rspunderii contractuale, n condiiile stipulate n contractul de furnizare. ANEXA Nr. 2 la Condiiile-standard pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale la consumatorii noncasnici Program de consum Art. 1. - (1) Furnizorul are obligaia s pun la dispoziia consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantitilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturrii cantitilor de energie estimate lunar. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum/profilul de consum, care va fi acceptat de furnizor. Art. 2. - n cazul n care consumul nregistrat prin citire este mai mic dect consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, ncepnd cu prima factur emis dup momentul citirii echipamentului de m surare.

14