Sunteți pe pagina 1din 1

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR Datorati si platiti anticipat taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor.

Prezentati documentul de plata in original la eliberarea actelor sau prestarea serviciilor care se supun taxarii. Acest document se pastreaza la dosarul compartimentelor de specialitate care elibereaza actul sau presteaza serviciul. In cazul taxelor ce se stabilesc in cota procentuala, cuantumul taxei se stabileste pe baza valorii declarate de dvs. in cererea pentru eliberarea autorizatiei. La terminarea lucrarilor de construire, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate al autorizatiei de construire, beneficiarii autorizatiilor sunt obligati sa depuna la structura specializata de sub autoritatea emitenta a autorizatiei formularul Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire, in cazul persoanelor fizice si al persoanelor juridice model ITL 009. Termenul de plata a diferentei rezultate in urma regularizarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 15 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii valabilitatii autorizatiei de construire. In cazul taxelor ce se percep pentru viza anuala a autorizatiilor, efectuati plata pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator, cu prilejul vizarii autorizatiilor. In situatia in care autorizatiile nu au fost vizate pana la data de 31 decembrie a anului de impunere, taxele se debiteaza in evidentele serviciilor de specialitate ale consiliilor locale si se urmaresc la plata conform dispozitiilor legale. Pentru taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, cu exceptia autorizatiei de construire, nu depuneti declaratii fiscale.