Sunteți pe pagina 1din 2

1 Definitia dreptului civil.

DREPT CIVIL - ramura dreptului care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale in care partile sunt egale n drepturi, rap. juriice personale nepatrimoniale legate de individualizarea persoanei, precum si conditia persoanelor fizice si a pers. juridice, participante la raporturile juridice civile. Dreptul civil reglementeaza: 1) raporturi judice patrimoniale - care sunt rap.judice al caror continut poate fi exprimat n bani. In cadrul acestora intra raporturile judice reale si raporturile obligationale. 2) raporturi judice personale nepatrimoniale - sunt raporturi al caror continut nu poate fi evaluat n bani. Aceste raporturi au la baza: a) drepturile legate de existenta si integritarea fizica a persoanelor fizice (dreptul la viata, dreptul la libertate) b) drepturile privind elementele de indentificare a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice (dreptul la nume, la sediu, la domiciliu) c) drepturi asupra creatiei intelectuale cuprind posobilitatea unei persoane de a fi recunoscuta ca autor al unei lucrari de arta, de literatura, stiinta, dreptul de inventator, de inovator.

2. Notiunea dreptului subiectiv civil. Dreptul subiectiv civil este posibilitatea recunoscuta de legea civila subiectului activ persoana fizica ori persoana juridica - n virtutea careia aceasta poate , n limitele dreptului si moralei, sa aiba o anumita conduita, sa pretinda o conduita corespunzatoare- sa dea , sa faca sau sa nu faca ceva- de la subiectul pasiv, si sa ceara concursul fortei coercitive, statului, n caz de nevoie. CLASIFICAREA DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE Enuntarea criteriilor de clasificare si categoriile de drepturi subiective civile n functie de aceste criterii: n functie de opozabilitatea lor, drepturile subiective civile sunt absolute si relative. n functie de natura continutului lor, drepturile subiective civile se mpart n patrimoniale si nepatrimoniale.Fiecare categorie cunoaste subdiviziuni. Dupa corelatia dintre ele, drepturile subiective civile se mpart n principale si accesorii. n functie de gradul de certitudine conferit titularilor, drepturile subiective civile se mpart n pure si simple, si drepturi afectate de modalitati. DREPTURILE SUBIECTIVE CIVILE ABSOLUTE SI RELATIVE Dreptul subiectiv civil absolut este acel drept n virtutea caruia titularul sau poate avea o anumita conduita, fara a face apel la altcineva pentru a si- l realiza. Sunt absolute drepturile personale nepatrimoniale si drepturile reale. Dreptul subiectiv civil relativ este acel drept n virtutea caruia titularul poate prinde subiectului pasiv o conduita determinata, fara care dreptul nu se poate realiza. Sunt tipic, relative, drepturile de creanta. DREPTURILE SUBIECTIVE CIVILE PATRIMONIALE SI NEPATRIMONIALE Este patrimonial dreptul subiectiv al carui continut poate fi exprimat baneste, pecuniar.Sunt patrimoniale dreptul real si dreptul de creanta. Este nepatrimonial ( sau personal nepatrimonial ) acel drept subiectiv al carui continut nu poate fi exprimat n bani. DREPTURILE SUBIECTIVE CIVILE PRINCIPALE SI ACCESORII Este principal acel drept subiect civil care are o existenta de sine statatoare ,soarta sa nedepinznd de vreun alt drept. Este accesoriu acel drept subiectiv civil a carui soarta juridica depinde de existenta altui drept subiectiv civil, cu rol de drept principal. Drepturile reale principale sunt :

1) dreptul de proprietate; 2) drepturile reale principale corespunzatoare dreptului de proprietate privata; 3) dreptul de administrare (folosinta) al regiilor autonome si institutiilor publice; 4) dreptul de folosinta al cetatenilor care si- au construit locuinte proprietate personala pe terenuri atribuite de stat; 5) dreptul de folosinta gratuita al persoanelor juridice fara scop lucrativ; 6) dreptul de folosinta, conferit de stat persoanelor juridice cooperatiste ,obstesti ,asupra unor bunuri proprietate de stat.

3. Principiul aplicarii imediate a legii civile. Principiul aplicarii immediate a legii civile noi pp ca imediat dupa ce a fost adoptata, legea civila noua se va aplica tuturor situatiilor aparute dupa data intrarii ei in vigoare. Acest principiu se intemeiaza pe doua ratiuni:a)este o consecinta a principiului neretroactivitatii legii noi b)regula de interpretare: legea tr interpretara in sensul aplicarii ei, iar nu in sensu lneaplicarii ei.Exceptie: Ultraactiviatatea (supravietuirea) legii vechi: legea veche continua sa se aplice insa cu titlu tranzitoriu si pe o perioada limitata de timp si dupa intrarea in vigoare a legii noi in cazul situatiilor izvorate inainte de legea noua. Aceasta poate rezulta expres dintr-un text din noua lege sau din deducerea pe cale de interpretare avand ca obiect finalitatea legii noi.Pt justificarea acestei exceptii este necesara delimitarea intre doua situatii:1.situatii obiective(legale, deduse prin lege)-> legea noua se aplica de indata inlaturand posibilitatea supravietuirii legii vechi, ac lege se aplica in material dr reale, straiicivile, capacitatii subiectilor de drept.2.situatii subiective(individuale, care se nasc din vointa partilor)-> aceste acte suntsupuse legii in vigoare la momentul nasterii lor, chiar si dupa intrarea in vigoare a legiinoi. Exceptia supravietuirii legii vechi in situatii juridice individuale se aplica numai in cazul in care asemenea situatii sunt supuse unor norme dispozitive(supletive sau permisive) si nu unor norme imperative, deoarece au caracter prohibitive.

4. Principiul aplicarii neretroactivitatii legii civile. Principiul neretroactivitatii legii civile noi presupune ca o lege se aplica numai situatiilor care seivesc dupa intrarea ei in vigoare, legea dispunand numai pt viitor, cu exceptia legii penale saucontraventionale mai favorabile. Conform dispozitiilor legale in vigoare, principiulneretroctivitatii legii civile noi, un factor de stabilitatea a circuitului juridic civil, este o regulaimperativa care se impune urmatorilor participanti la circuitul civil:-organului jurisdictional care aplica legea-> nu poate aplica legea noua la situatii care s-au nascut sub imperiul legii vechi;-legiuitorului-> nu poate sa adopte in mod expre legi retroactive cu exceptia legii penalesau contraventionale mai favorablie;-partilor-> nu pot prin vointa lor sa supuna legii vechi raportul juridic pe care l-au nascutsub imperiul legii noi Nu exista nicio exceptie gen retroactivitatea legii noi prevazuta in constitutie.

5 . De definit notiunea de activitate juridica civila.