Sunteți pe pagina 1din 12

MODELAREA DECIZIEI MONETAR FINANCIARE CURS 4 15.01.

2010 Exemplul 2 Sa se aplice algoritmul anterior pentru minimizarea functiei obiectiv cu restrictiile: min C(x,y) = x + y 3x + 2y 12 x + 3y 11 x0 y0 Algorotm pentru metoda grafica de rezolvare a problemelor de programare lineara . [P1] Determinarea expresiei analitice a functiei obiectiv care se optimizeaza [opt] C(x,y) Opt [min , max si se stabilesc restrictiile problemei de programare lineara de forma f1 (x,y) <> 0 f2 (x,y) <> 0 fn (x,y) <> 0 x0 y0 [P2] Se determina regiunea acceptabila [P21] Se considera dreptele (d1) : f1 (x,y) = 0 (d2) : f2 (x,y) = 0 ( dn) : fn (x,y) = 0 [P22] Se determina intersectia cu axele de coordinate pentru fiecare din dreptele d1.dn x=0 (dk)oy y => fk (o,y ) = 0 (dk) ox y=0 x => fk(o,x) = 0

[P23] Se determina punctele de intersectie dintre dreptele sistemului de inecuatii (restrictii) (d1)(d2) (d1)(d3) (dn)(dn) (dk) (dk+1) : fk (x,y) = 0 f k+1 (x,y) = 0

[P3] Sa se reprezinte graphic dreptele d1,d2,dn [P31] ( d1, d2) (dn) [P32] Se determina regiunea acceptabila prin intersectia semiplanelor determinate de aceste drepte conform restrictiilor problemei de programare lineara . 1

[P32] reg. accept. [P33] Se determina punctele de extrem (colturile regiunii acceptabile) A s-au O (0,0) B s-au P1 ( x1,y1) D s-au P2 (x2,y2)

maximizare

D 0 max

A B

minimizare

[P4] 0 Se determina valorile solutiilor acceptabile D min O(0,0) -> C(0,0) [P41] P1 ( x1,y1) -> C(x1,y1) Pn (xn,yn) -> C(xn,yn) [P42] Se determina optimul min, max Opt min/max C(x) = opt C(0,0) C1(x1,y1) Cm(xm,ym) Rezolvare exemplul 2 min C(x,y) = x + y 3x + 2y 12 x + 3y 11 x0 y0 (d1): 3x+2y =12 (d2) : x+3y = 11 (d1) oy x =0 2y = 12 => y = 6

(d1) ox (d2) oy (d2) ox (d1)(d2)

y=0 3x = 12 => x = 4 x=0 3y = 11 => y = 3,666 y=0 x = 11 3x + 2y = 12 / *(-1) x + 3y = 11 / *3

-3x -2y =12 3x +9y =33 -----------------------------/ 7y = 21 => y =3 x +3*3 = 11 x + 9 = 11 => x = 11-9 => x = 2

6 4

A(0,6) d1 B(2,3)

d2 D(11,0) 4 [P4] Pct A(0,6) B(2,3) D(11,0) C(x,y) = x + y C(0,6)= 0+6=6 C(2,3) =2+3=5 C(11,0) =11+0 =11 MIN MIN 12

x min =2 y min = 3

Exemplul 3 O firma de produse electronice realizeaza 2 tipuri de produse P1 si P2 Numarul maxim al produselor care poate fi realizat este zilnic este 12 buc Pentru produsul P1 este necesar o ora de manopera de produse Pentru produsul P2 0,5 ore manopera pe produse Numarul total de ore de manopera zilnic este 16 ore Daca profitul pentru P1 este de 2 u.m pe bucata iar pentru P2 1 u.m pe bucata Ce cantitate din fiecare produs trebuie realizata zilnic pentru a maximize produsul. Rezolvare Fie x numarul de produse P1 si y numarul de produse P2 realizate zilnic => ca profitul zilnic este dat de ecuatia : [max] P(x,y) = 2x+y (profitul zilnic Tinand cont de restrictiile de capacitatea de productie respectiv 24 u.m pe zi si 16 ore manopera pe zi => urmatoarele restrictii ( conditii) x + y 24 x + 0.5y 16 x0 y0

[P2] (d1) x + y = 24 (d2) x + 0,5y = 16 (d1) oy (d1) ox (d2) oy (d2) ox (d1)(d2) x=0 y = 24 y=0 x = 24 x=0 y = 16/0,5 =32 y=0 x = 16 x + y = 24 / (-1) x + 0,5y = 16 / 2

-x y = 24 2x +y = 32 ----------------------x / 8 => x = 8 8 + y = 24 => y = 24-8 = 16

32 A(0,24) 24 B(8,16) E(12,8) d2 16 d 1

28

Pct O(0,0) A(0,24) B(8,16) D(16,0) E(12,8)

P(x,y) =2 x + y P(0,0) = 2*0+0=0 P(0,24) = 2*0+24=24 P(8,16)=2*8+16=32 P(16,0)=2*16+0=32 P(12,8)=2*12+8=32

MAX

MAX MAX

Am obtinut 2 puncte de maxim => ca maximul profitului va fi pe dreapta care uneste punctele B si D sa consideram punctual E de coordonate E(12,8) = P(12,8) = 2*12+8 = 32 Exemplul 4 Doua uzine chimice notate U1 si U2 produc 3 cantitati notate A,B,C dintr-un anumit produs la o singura prelucrare(sarja) astfel incat cantitatile A,B,C sunt si proprietati fixate . Uzina 1 produce o unitate din cantitatea A, 2 unitati din cantitatea B si 3 unitati din cantitatea C la o prelucrare la costul de 300u.m. pentru un process de prelucrare . Uzina 2 are costuri de 500 u.m pe produs si produce o unitate din cantitatea A , 5 unitati din cantitatea B si o unitate din cantitatea C . Cum trebuie sa comande clientul celor 2 uzine astfel incat costurile sale sa fie minime. Rezolvare Fie x numarul de procese de operatie al uzinei U1 y numarul de procese de operatie al uzinei U2 necesare pentru realizarea comenzii clientului => functia obiectiv : [min] C(x,y) = 300*x +500*y

Capacitatile de productie si cerintele clientului sunt date in tabelul urmator. Cantitate Uzina U1 Unitati A 1 Unitati B 2 Unitati C 3 Cost 300 Uzina U2 1 5 1 500 Cerinte 100 260 180 MIN

xy 100 2x + 5y 260 3x + y 180 [ min] 300x +500y => min (d 1 ) x + y = 100 (d 2) 2x +5y = 260 ( d 3) 3x +y = 180 Solutie x min = 80 , y min = 20 [P2] (d1) oy (d1) ox (d2) oy (d2) ox (d3) oy (d3) ox x =0 y = 100 y=0 x = 100 x=0 5y = 260 => y = 260/5 = 52 y=0 2x = 260 => x = 260/2= 130 x=0 y = 180 y=0 3x = 180 => x = 180/3 = 60 -2x -2y = -100 2x +5y = 260 --------------------/ 3y = 60 => y = 60/3 = 20

(d1)(d2) x + y = 100 /(-2) 2x + 5y = 260

x + y = 100 x + 20 = 100 => x = 100-20 = 80 6

180 E(60,180)

100

52 A(100,100) B(80,20) D(130,52 ) 130 60 100

Pct

C(x,y)=300x+500y C(100,100) A(100,100) =300*100+500*100=80000 B(80,20) C(80,20) =300*80+500*20= 34000 D(130,52) C(130,52)= 300*130+500*52=65000 C(60,180)=300*60+500*180=10800 E(60,180) 0 x min = 80 y min = 20

MIN MIN

=> C min = 34000

SUBIECT DE EXAMEN 1)Pentru realizarea unui produs costul de productie este de 5000 u.m./ luna iar costurile variabile 150u.m / buc. a) Sa se scrie ecuatia pentru tot costul total. Care este costul realizarii a 300 produse. b) Stiind ca pretul de vanzare este 200u.m / buc sa se determine functia de venit total. Ce venit se obtine pentru 300 buc vandute. c) Sa se determine functia de profit . Ce profit se obtine la realizarea si vanzarea a 300buc . d) Sa se determine coordonatele punctului de prag de rantabilitate e) Sa sa reprezinte grafic pe acelasi grafic benzile de venit total VT , cheltuieli fixe CF, cheltuiali variabile CV , cheltuieli totale CT , Profit. CF = 5000 u.m / luna CV = 150u.m / buc a) Notam cu x cantitatea C(x) =150*x+5000 Q = 300 buc => C(300) = 150*300+500=50000 u.m b) P = 200 u.m / buc => V(x0=200*x P = 300=> V(300) = 200*300=60.000 u.m c) P(x) = V(x)-C(x) =(200x-150)-5000 = 50x-5000 q =300 => P(300)=50*300-5000=10000 d) P(x) =0 50x-5000=0 50x = 5000 x = 5000/50=100 buc => x = 100 buc. V(x) = 200*100 =20000 u.m C100=150*100+5000= 20000 u.m P(100 = 50*100-5000=0 PP(pragul profitului de rentabilitate ) este (100: 20000)

(e) x 0 50 100 150 200 250 300

V(x) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

C(x) 0 7500 (150*50 ) 15000 22500 30000 37500 45000

CF 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

C(x) 5000 12500 (7500+5000) 20000 27500 35000 42500 50000

P(x) -5000 -2500 0 2500 5000 7500 10000

60000 50000 40000 30000 20000 10000 5000

V(x) C(x) CV

P(x) C(x) 50 100 150 200

250

300

-2q+10 2) Pentru un anumit produs functia de cerere are expresia (C) : P= 2 q+1 Iar functia de oferta este : (O) : P= 2 a) Sa se determine coordonatele punctului de echilibru de piata b) Sa se reprezinte grafic functia de cerere de oferta si punctual de echilibru de piata pe intervalul inchis [2,5] -2q+10 q+1 a) EP : ( C ) = ( O ) 2 *2 -2q+10=q+1 3q=9 q=9/3=3 -2*3+10 4 C(3)= P = 2 = 2 = 16 u.m 3+1 4 O(3) = P= 2 = 2 = 16 u.m EP (3,16)

q 2 3 4 5

C 64 16 4 1

O 8 16 32 64

64 48 32

16 8 4 2 3 4 5 q

3) Functia de cerere zilnica a unui produs este : P = 175-0.25x Daca pe o piata cu monopol functia de cost mediu este : _ C(x) = x + 125 atunci : a) Cate unitati de produs trebuie vandute pentru a maximiza profitul. b) Care este pretul de vanzare pentru nivelul optimal de productie . c) Care este profitul maxim posibil. a) V(x)= p*x = (175-0.25)*x = 0,25x+175x _ C(x) _ C(x) = ---- => C(x)= x* C(x) = x*(x+125) = x+125x X P(x) = P(x)-C(x) = 0.25x+175x-x-125x= -1.25x+50 P(x) =0 -2.50+50=0 2.50x=50 x = 50/2.50=20 b) x=20 P(20) =175-0.25*20=170u.m c) P(20) = -1,25*20-50*20=500 u.m. 4) Pentru fabricarea a 2 tipuri de produse P1 si P2 se utilizeaza 2 tipuri de resurse R1 si R2 Consumurile specifice , cantitatile de resurse si profiturile unitare pe produs sunt date in tabelul urmator. Produse P1 Resurse x R1 3 R2 10 Profit 20 P2 y 6 4 10 Limitari resurse 36 40 max C(x,y) 10

Se pune problema determinarii nivelului de productie pentru fiecare tip de produs astfel incat profitul saptamanal sa fie maxim. Aplicand metoda grafica se cere : a) Sa se determine expresia analitica a problemei de programare lineara b) Sa se determine regiunea acceptabila c) Sa se determine valoare optima a functiei obiectiv. [max] C(x) = 20x+10y 3x + 6y 36 10x + 4y 40 x0 y0 (d1) : 3x+6y =36 (d2) : 10x+4y = 40 (d1) oy (d1) ox (d2) oy (d2) ox (d1)(d2) x=0 6 y = 36 => y =36/6=6 y=0 3x = 36 => x = 36/3=12 x=0 4y = 40 => y = 40/4=10 y =0 10x = 40 => x = 40/10= 4 3x + 6y = 36 /3 10x +4y = 40 x + 2y = 12 /-2 < = > 10x+4y = 40 -2x-4y = -24 < = > 10x+4y = 40 < = > --------------------8x / = 16

x = 16/8= 2 si inlocuim in formula x +2y = 12 => 2+2y = 12 => 2y = 12-2 = 10 => y = 10/2 = 5.

11

10 8 6 4 2 C(4,0) A(0,6) B(2,5)

O(0,0)

1 10

12

PT O(0,0) A(0,6) B(2,5) D(4,0)

C(x,y) = 20x+10y C(0,0) =20*0+10*0=0 C(0,6) = 20*0+10*6=60 C(2,5)=20*2+10*5=9 0 C(4,0)=20*4+40*4=8 0

MAX

MAX

x max = 2 y max = 5 C max = 90

12