Sunteți pe pagina 1din 5

Capitolul 4 1.

Acordul de la Basel din 1972 stabilea: a) b) c) d) Crearea sarpelui monetar Crearea Sistemului Monetar European Ecartul intre doua monede europene sa fie redus la 2,25% O marja de fluctuatie fata de paritate intre o moneda europeana din sistem si fiecare din celelalte monede membre de 2,25%

2.Mecanismul sarpelui monetar avea in vedere urmatoarele aspecte: a) Urmarirea ecartului dintre moneda cea mai puternica si cea mai slaba b) Bancile centrale membre isi asumau obligatia de a interveni in dolari la limitele tunelului si in una din monedele comunitare, dupa caz, la limitele sarpelui c) Acordarea reciproca in mod automat, de catre bancile centrale, de facilitate de creditare 3. Ansamblul cursurilor pivot bilaterale era numit: a) Grila de paritate b) Cursuri centrale c) Cursuri limita de interventie 4. Cursurile pivot bilaterale din cadrul SME reprezinta: a) Cursuri formate folosind metoda cursurilor incrucisate, plecind de la cursurile pivot fata de ECU b) Cursuri central ale SME c) Cursul official de referinta 5. Cursurile limita de interventie reprezinta: a) Cursurile obtinute prin aplicarea marjei de fluctuatie de +/- 2,25% la cursul pivot bilateral b) Cursurile pivot bilaterale c) Grila de paritate

Capitolul 5 1. In cazul biletului la ordin, dobinda: a) Nu se percepe in general b) Poate fi inclusa in suma totala de plata, impreuna cu valoarea marfurilor c) Poate fi cuprinsa intr-un bilet la ordin emis separate

2. a) b) c) 3.

Domicilierea unei trate se refera la: Locul unde se efectueaza plata Domiciliul/sediul tragatorului Locul unde a fost emisa trata Girul presupune: a) Cedarea unui titlu de creanta unei alte persoane b) Garantarea platii la scadenta, solidar cu debitorul c) Depunerea semnaturii pe dosul cambiei d) O forma de circulatie a inscrisurilor cambiale In cazul cecului, trasul: a) Poate fi orice agent economic b) Poate fi o banca c) Este obligatoriu o banca d) Este obligatoriu agent economic nebancar Scontul reprezinta: a) Valoarea tratei in momentul prezentarii la scontare b) Valoarea tratei la scadenta c) Costul operatiunii de scontare d) O operatiune de transformare a creditului comercial in credit bancar Majorarea ratei oficiale a scontului: a) Determina atragerea de capitaluri straine

4.

5.

6.

b) Determina revenirea in tara a capitalurilor proprii c) Reduce fluxul incasarilor valutare d) Actioneaza ca un factor de sustinere a cursului monedei nationale 7. Dintre criteriile de structurare a creditului amintim: a) Natura economica si participanti b) Destinatia data creditului c) Fermitatea scadentei d) Performantele solicitantului de credite 8. Dintre cauzele care duc la ingradirea creditului comercial amintim: a) El este limitat prin proportiile capitalului de rezerva al producatorului b) Accelereaza circuitul capitalului real c) Proportiile creditului comercial depind de regularitatea incasarii contravalorii marfurilor vindute pe credit, anterior d) Restrictionarea lui prin destinatia sa 9. In cazul creditului comercial, motivatia aminarii termenelor de plata este data de urmatoarele componente: a) Componenta traditionala b) Componenta comerciala c) Componenta bancara d) Componenta financiara 10. Titlurile de credit la purtator se transmit prin: Cesiune Girare Simpla predare andosare Capitolul 6 1. a) b) c) d) e) 2. a) b) c) d) 3. a) b) c) d) 4. a) b) c) d) e) 5. Operatiuile de pasiv ale bancilor de emisiune constau in : Refinantarea celorlalte banci Emisiunea monetara Operatiuni de decontare inter si intrabancare Constituirea capitalului propriu Creditarea directa a statului Creditarea creantelor de catre bancile comerciale include ca operatiuni specifice : Imprumuturile pe gaj de efecte publice si actiuni Scontarea cambiilor Avansul in contul curent Pensiunea Diversificarea portofoliului ca modalitate de optimizare a performantelor bancare vizeaza: Minimizarea riscului lipsei de lichiditati Minimizarea riscului de piata ce decurge din modificarea ratei dobinzii la credite Mentinerea si cresterea profitului existent Restabilirea starii de lichiditate pentru o banca Dintre dezavantajele finantarii indirecte, prin intermediul financiar, amintim : Scumpirea resurselor Ameliorarea calitativa a resurselor de finantare Multiplica intermediarii Poate intirzia finantarea Sporeste volumul resurselor de finantare

Banca de emisiune apare in raporturile sale cu celelalte banci in calitate de autoritate, de for monetar, care adopta masuri obligatorii de genul : a) Nivelul minim al rezervelor pe care celelalte banci trebuie sa le detina la banca centrala b) Nivelul minim al rezervelor legale ale intreprinderilor c) Nivelul minim al unor coeficienti de lichiditate d) Coeficienti de dispersie a riscului 6. Prin rescontare, banca de depozit inregistreaza un profit chiar in aceeasi zi in care a efectuat scontarea, ca diferenta dintre : a) Taxa scontului privat si taxa oficiala a scontului practicata de banca de emisiune b) Taxa oficiala a scontului si taxa scontului privat c) Taxa oficiala a scontului si dobinda la conturile ATS

7.

In situatia cind o banca nu poate sa-si asigure in mod curent starea de lichiditate, urmare a faptului ca relatiile sale cu clientii nu genereaza o crestere a resurselor : a) Va trebui sa apeleze la recreditare, adresindu-se bancii de emisiune b) Angajeaza credite pe piata interbancara c) Apeleaza la supracreditare 8. a) b) c) d) 9. a) b) c) d) e) 10. a) b) c) d) e) Pe linie monetara, despre aparitia bancii se poate vorbi o data cu : Punerea in circulatie a banilor cu valoare intrinseca Crearea monedei fiduciare Preschimbarea monedelor de catre zarafi Acordarea creditelor de catre camatari Adevarata piatra de hotar pentru aparitia bancilor moderne este marcata de infiintarea : Bancii de Amsterdam Bancii de Hamburg Bancii Angliei Bancii de Stockholm Sistemului federal de rezerve Prin legea bancara din 1934 s-a institui : Consiliul Guvernatorilor Asociatia Romana a Bancilor Societatea Nationala de Credit Industrial Consiliul Superior Bancar Creditul Industrial

Capitolul 7 1. a) b) c) Masa monetara : Exprima angajamentele de plata ale institutiilor abilitate sa creeze si sa gestioneze moneda Se reflecta in activul bilantului consolidat al institutiilor financiar monetare Exprima ansamblul mijloacelor de plata existente la un moment dat in cadrul economiei unei tari sau a unei zone monetare. Moneda propriu-zisa : Este activul financiar cel mai lichid, dar cu randament zero Cuprinde numerarul si depozitele la termen Vizeaza mijloacele de plata care permit detinatorului achizitionarea imediata de bunuri, servicii si efectuarea de plati directe. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu privire la moneda primara : Se mai numeste si baza monetara Reprezinta mijloacele de plata create de banca centrala si de celelalte institutii bancare Constituie suportul pentru crearea monedei scripturale de catre bancile comerciale Contrapartidele masei monetare : Se reflecta in pasivul bilantului consolidat al institutiilor financiar monetare Reflecta operatiunile prin care se creaza moneda Exprima asnamblul finantarilor realizate de institutiile financiar monetare pe seama resurselor cu caracter monetar Creditul neguvernamental : a) Exprima creante detinute de institutiile financiar monetare asupra societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei b) Reflecta impactul relatiilor internationale asupra masei monetare interne c) Rezulta din achizitionarea de titluri publice de catre institutiile financiar- monetare d) Se reflecta in pasivul bilantului consolidat al institutiilor financiar -monetare

2. a) b) c)

3. a) b) c) 4. a) b) c)

5.

6.Moneda creata de o banca comerciala: este utilizata in calitate de mijloc de plata de catre clientii sai. se concretizeaza intr-o inscriere in contul clientului ei.

7.Bancile creeaza moneda prin: cumparare de devize.

8.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu privire la oferta de moneda: exprima ansamblul creantelor detinute asupra institutiilor emitente de active ce se cuprind in structura masei monetare. reprezinta masa monetara existenta in circulatie.

9.Banca centrala creeaza moneda prin: cumparare de titluri publice pe piata monetara,in cadrul operatiunilor de "open-market". imprumuturi acordate celorlate banci din sistemul bancar.

10.Multiplicatorul creditului: arata volumul maximum de moneda ce poate fi creat de catre banci arata potentialul de creditare al bancilor exprima numarul de unitati de masa monetara nou creata pe baza unei unitati de rezerva excedentare

Capitolul 8 1.Piata monetara este o componenta importanta a pietei creditului,alaturi de: piata financira. piata valutara.

2.Moneda centrala este formata din: numerar disponibilitatile detinute de banci la banca centrala biletele de banca.

3.Pe linga functia de finantare a bancilor comerciale,piata monetara mai indeplineste si functia de: compensare a deficitului cu excedentul de lichiditati al acestora

4.Operatiunile de imprumut realizate pe piata monetara se pot realiza: in alb prin cesionarea unor titluri de creanta prin punerea in pensiune a unor titluri de creanta

5.Lipsa de eficienta a pieteimonetare din Rominia,mai ales in perioada 1989-2000,a avut drept cauze principale: existenta platilor restante si a blocajului financiar. cantitatea insuficienta de titluri de stat utilizate in cazul operatiunil de imprumut gradul redus de diversificare a titlurilor pietei.

Capitolul 9 1.Tensiunile inflationiste reprezinta: fenomene inflationiste minore si partiale

2.Intr-o perioada de inflatie: unele preturi pot scadea

3.Intre cauzele reinflatiei regasim: dezechilibrul dintre cererea si oferta de bunuri si servicii

4.Ecuatia lui Koopmans arata: dezechilibrul monetar se poate produce si fara emisiune de moneda detezaurizarea poate duce la un dezechilibru monetar

5.Cauze ale deflatiei pot fi: reducerea vitezei de circulatie a banilor reducerea cantitatii de moneda in circulatie

Cpitolul 10 1.Principalele servicii oferite de bancile internationale sunt: imprumuturi asigurate

2.Principalele profituri obtinute din serviciile de genul "imprumuturi asigurate" se refera la: asigurarea unora dintre propriile imprumuturi

3.Principalele acte legislative adoptate de SUA pentru reglementarea activitatii bancilor cu activitati in strainatate sunt: actul bancar international 1978 actul "Depository Institutions Deregulation and Monetary Control" din 1980

4.International Lending and Superision Act a inpus agentilor de control a bancilor sa pregateasca noi legi,cerind bancilor sa: intreprinda studii de fezabilitate a proiectelor straine inaintea aprobarii unui imprumut

5.Agentia principala de reglementare pentru activitati bancare din SUA este:

Federal Reserve Board

6.Care din urmatoarele sunt prevederile actului bancar international din 1978? asigurarea accesului la serviciile Federal Reserve pentru bancile straine

7.In cumpararea si vinzarea de valuta (FOREX) ,bancile realizeaza urmatoarele activitati: cumpara si vind valute completeaza contracte la termen pentru furnizarea viitoare de valuta

8.Specificati cu cit au crescut veniturile americane totale controlate de banci straine din 1976 pina la inceputul scestui secol: de la 60 mld $ pina la 1300 mld $

9.Care sunt prevederile actului International Lending and Supervision: mentinerea nivelurilor minime de capital ca protectie pentru depunatorii unei banci internationale

10.De care din urmatoarele variante date depinde tipul de operatiune bancara pentru pietele straine: cresterea volumui de afceri