Sunteți pe pagina 1din 38

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

CURSUL

IMBUNATATIREA EVALUARII PERFORMANTEI


STRUCTURALE PRIN STUDII
MULTIPARAMETRICE

6.1 INTRODUCERE
Intentia inginerilor constructori este sa poata sa fie capabili sa estimeze pierderile materiale ce pot
sa apara in urma unei miscari seismice. Pierderile materiale produse de aparitia avariilor la
diferite niveluri ale structurii depind, in general, de urmatorii factori: avarieri ale conexiunilor,
avarieri ale elemetelor structurale si nestructurale, avarieri ale echipamentelor. Estimarea
pierderilor materiale poate fi cuantificata prin folosirea de marimi ale avariilor care depind de
deplasarile relative ale nivelurilor de pe inaltimea structurii. Interesul consta in predictia marimilor
care caracterizeaza raspunsul structural, marimi ce pot caracteriza avariile structurii.
Gradul de deteriorare al unei structuri poate fi exprimat prin indicatori care pot sa cuantifice
avariile produse in urma actiunii seismice. Pentru cuantificarea gradului de avariere al cladirilor
pe baza studiilor teoretice si practice, au fost propuse numeroase marimi ale raspunsului
structural. Numeroase studii (de ex.: SAC Steel Project) au indicat indicatorul PIDR ca fiind
asociat atat cu solicitarile locale cat si cu stabilitatea si avariile structurale globale.
In acest studiu au fost folosite diferite marimi care caracterizeaza raspunsul structural, asociate
indicatorului PIDR. Printre acestea se numara indicatorul de drift maxim pe inaltime notat cu
MIDR (Giovenale et al., 2003; Luco, 2002), dar si indicatorul notat AIDR, care reprezinta media
238

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

indicatorilor de drift de nivel maximi (Luco, 2002). Asa cum s-a discutat si in capitolul 5,
indicatorul MIDR poate fi asociat avariilor si instabilitatii locale, produse pe inaltimea unui nivel,
AIDR poate fi asociat avariilor generale ale structurii dar si instabilitatii cladirii considerate ca un
intreg. O alta marime asociata avariilor si instabilitatii generale caracteristice unei structuri este
indicatorul de drift de structura, notat cu RDR.
Scopul acestui capitol este studierea posibilitatii reducerii variabilitatii marimilor estimate
caracteristice raspunsului structural prin exprimarea acestora functie de mai multi parametrii
caracteristici miscarii seismice.
In particular, se studiaza corelatia dintre vectorul marimilor ce caracterizeaza raspunsul structural
si un vector format din parametrii caracteristici miscarii seismice. Principalul instrument pentru
evaluarea gradului de corelatie dintre marimile care caracterizeaza avariile si cele caracteristice
miscarii seismice este analiza de regresie. De asemenea, se doreste estimarea nu a unui singur
parametru ce caracterizeaza raspunsul structural (de ex.: MIDR) ci a unui vector al acestor marimi
(de ex.: MIDR; AIDR; RDR). Cunosterea simultana a acestor parametrii poate imbunatati
acuratetea estimarii performantei structurale.
Marimile care caracterizeaza avariile structurale pot fi in general dependente de o serie de
parametrii caracteristici miscarilor seismice, cum ar fi: magnitudinea cutremurului, continutul de
frecventa, durata semnificativa a miscarii seismice si marimi ale acceleratiei miscarii seismice. In
literatura de specialitate sunt de obicei considerate doua astfel de marimi. Acestea sunt PGA,
adica valoarea maxima a acceleratiei terenului inregistrata in timpul miscarii seismice si
SA(T1,1), adica acceleratia spectrala, parametru ce descrie acceleratia maxima a unui sistem cu
un grad de libertate dinamica avand perioada de vibratie egala cu T1 si fractiunea din amortizarea
critica egala cu 1.
In comparatie cu PGA, numeroase studii au aratat ca SA(T1,1) este un parametru care poate fi mai
bine corelat cu diverse marimi caracteristice raspunsului structural (Shome et al., 1998) si de
aceea, in general, se admite ca estimarea a diversi parametrii ce caracterizeaza raspunsul
structural la actiunea miscarii seismice functie de SA(T1,1) este satisfacatoare. Totusi, in cazul
structurilor inalte, avand perioada fundamentala de vibratie mare sau in cazul miscarilor seismice

239

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

de tip near-fault valoarea lui SA(T1,1) nu se mai afla intr-o corelatie buna cu parametrii care
caracterizeaza raspunsul structural (Luco, 2002, Luco et al., 2002).
In figurile de mai jos sunt reprezentate valorile indicatorilor MIDR si RDR pentru structuri avand
regim de inaltime mic (N6T06P) si pentru structuri avand regim de inaltime mare (N15T15P)
functie de valorile [SA(T1)/g]/.
Se poate observa, pentru structurile avand regim de inaltime mic cum valorile indicatorilor MIDR
si RDR arata o puternica corelatie cu valorile [SA(T1)/g]/, chiar si pentru domeniul inelastic de
comportare structurala. Totusi, pentru structurile avand regim de inaltime mediu sau mare, se
observa o variabilitate crescuta a valorilor indicatorului MIDR in raport cu valorile [SA(T1)/g]/.
Aceasta concluzie poate fi explicata prin cresterea contributiei modurilor superioare de vibratie.
In cazul indicatorului RDR, dispersia valorilor ramane scazuta, aratand o mica dependenta a
valorilor acestui indicator de cresterea contributiei modurilor superioare de vibratie.
1

5
MIDR/RDR

RDR

MIDR

0.0001

0.0001

(SA(T1)/g)/

10

10

Figura 6.3
Variatia indicatorului RDR
exprimata in functie de
[SA(T1)/g]/ pentru structura
N6T06P

0.0001
(SA(T1)/g)/

10

Figura 6.2
Variatia indicatorului MIDR
exprimata in functie de
[SA(T1)/g]/ pentru structura
N15T15P

10

Figura 6.5
Variatia raportului MIDR/RDR
exprimata in functie de
[SA(T1)/g]/ pentru structura
N6T06P
5
MIDR/RDR

0.0001
1

(SA(T1)/g)/

1
RDR

MIDR

Figura 6.1
Variatia indicatorului MIDR
exprimata in functie de
[SA(T1)/g]/ pentru structura
N6T06P

1
(SA(T1)/g)/

1
1

(SA(T1)/g)/

10

Figura 6.4
Variatia indicatorului RDR
exprimata in functie de
[SA(T1)/g]/ pentru structura
N15T15P

240

(SA(T1)/g)/

10

Figura 6.6
Variatia raportului MIDR/RDR
exprimata in functie de
[SA(T1)/g]/ pentru structura
N15T15P

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

Din reprezentarea grafica a raporului dintre indicatorii MIDR si RDR se poate observa cum in
cazul structurilor avand regim de inaltime scazut, valorile raportului raman apropiate de 1,
crescand odata cu cresterea regimului de inaltime al structurii, ca o consecinta a modelarii
structurale, la care a fost preferata o forma fundamentala liniara.
Ca metoda alternativa s-a propus folosirea unor valori modificate ale lui SA(T1,1), care sa tina
cont de contributia modurilor superioare de vibratie la raspunsul total dar si de efectele produse
de dezvoltarea de deformatii in domeniul inelastic de comportare (Luco, 2002). Determinarea
valorilor modificate ale lui SA(T1,1) implica un efort mare de calcul, dar si cunoasterea functiilor
de modificare, ceea ce face din aceasta optiune una greu de utilizat in practica inginereasca.
De vreme ce un singur parametru caracteristic miscarii seismice nu este suficient la estimarea cu
acuratete a raspunsului structural, se pot folosi mai multi astfel de parametrii in ideea reducerii
dispersiei estimatelor indicatorilor asociati avariilor cladirii.
In conditiile unei variatii liniare a deplasarilor relative de nivel pe inaltimea structurii, valorile
indicatorului MIDR ar trebui sa fie apropiate de cele ale indicatorului RDR. Abaterile de la
aceasta ipoteza pot fi datorate mai multor factori, cum ar fi si continutul de frecventa al miscarii.
Raportul MIDR/RDR ar trebui sa aibe valori apropiate de 1 in cazul in care driftul ar varia
uniform pe inaltimea structurii. In figura 6.7 este prezentata variatia raportului MIDR/RDR
exprimata in functie de cea a raportului dintre acceleratia spectrala caracteristica modului 2 de
vibratie si cea calculata pentru modul fundamental de vibratie.
5
y = 0.0873x + 1.2565

MIDR/RDR

MIDR/RDR

1.5

y = 0.1109x + 1.7388
4

3
2

(SA(T2)/SA(T1)

(SA(T2)/SA(T1)

1
0

Figura 6.7
Variatia raportului MIDR/RDR exprimata in functie de SA(T2)/SA(T1);
stanga structura N6T06P; dreapta structura N15T15P

241

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

Se observa cum valorile raportului MIDR/RDR cresc odata cu cresterea raportului SA(T2)/SA(T1),
avand o crestere mai accentuata in cazul structurilor inalte. Aceasta arata ca odata cu cresterea in
importanta a modurilor superioare de vibratie, deplasarile relative de nivel tind sa varieze cat mai
putin uniform pe inaltime, valorile maxime localizandu-se pe anumite niveluri. Se poate trage
concluzia ca prin utilizarea raportului SA(T2)/SA(T1) se poate surprinde intr-o maniera eficienta
influenta modului 2 de vibratie.
Asa cum s-a comentat si in paragrafele anterioare, raspunsul neliniar al structurilor poate fi
explicat mai bine prin folosirea mai multor parametrii ce caracterizeaza miscarea seismica. Prin
includerea de informatii mai exacte despre miscarea seismica ne putem astepta la o reducere a
incertitudinilor implicate in procesul de predictie a raspunsului structural.
Intr-un studiu recent (Bazzurro si Cornell, 2002) au fost folosite regresiile multivariate, functie de
acceleratia spectrala calculata pentru doua perioade naturale de vibratie prin care s-a subliniat
eficienta unui calcul multiparametric in cazul evaluarii raspunsului structural dominat de prezenta
mai multor moduri de vibratie, caracteristic cadrelor flexibile. Aceeasi idee se aplica si in studiul
de fata, vectorul parametrilor caracteristici miscarii seismice fiind format din marimi care se pot
determina cu usurinta din analiza sistemelor cu un grad de libertate dinamica.
Se doreste deci exprimarea acestor marimi ale raspunsului structural functie de parametrii ce
caracterizeaza miscarea seismica. Fiecare set de parametrii ce carcaterizeaza raspunsul structural
trebuie exprimat functie de parametrii ce caracterizeaza miscarea seismica, utilizand asa-numita
Regresie Neliniara Multivariata Multipla (RNMM).
O analiza de tip RNMM face posibila investigarea unei relatii intre un vector de variabile ale
raspunsului si un vector al parametrilor ce caracterizeaza miscarea seismica. RNMM este
asemanatoare cu Regresia Neliniara Multivariata (RNM), unde o singura variabila ce
caracterizeaza raspunsul este exprimata ca o functie de mai multe variabile ce caracterizeaza
miscarea seismica.
Principala diferenta consta in faptul ca in RNMM raspunsul este caracterizat prin mai multi
parametrii care formeaza un vector si nu printr-un singur parametru, adica printr-o marime
scalara. Din punct de vedere al calculelor, RNMM conduce spre aceleasi modele ale functiilor de

242

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

regresie ca si RNM. Cum parametrii care caracterizeaza raspunsul sunt in general in corelatie
trebuie avuta in vedere o analiza de tipul RNMM daca se doreste obtinerea de informatii asupra
corelatiei dintre diferitele variabile ale raspunsului, conditionate de parametrii care caracterizeaza
miscarea seimica din amplasament.
Aceasta informatie asupra corelatiei incrucisate intre variabilele raspunsului este necesara
pentru a putea fi capabili de a estima cu acuratete avariile si pierderile materiale care in general
pot fi dependente in acelasi timp de mai multi parametrii care caracterizeaza raspunsul structural.
In figura 6.8 sunt prezentati diferitii pasii ce vor fi parcursi in acest studiu:

ANALIZA DINAMICA NELINIARA PE SISTEMUL CU n GLD


210

PGA=202.9 cm/sec^2

140
70
0
-70

20

40

60

ANALIZA SEISMICA
SISTEM 1 GLD

REGRESIE NELINIARA
MULTIVARIATA MULTIPLA

{X}

{Y}

-140
-210

Time (sec)

Indicatori care
caracterizeaza
raspunsul structural

Marimi care caracterizeaza


miscarea seismica

Figura 6.8 Principalii pasi parcursi in studiu

Pentru analizele dinamice neliniare au fost folosite 20 de miscari seismice inregistrate in


Bucuresti in timpul ultimelor 3 cutremure vrancene semnificative (4 martie 1977; 30 august
1986; 30 mai 1990). Acestea au fost scalate astfel incat in intervalul [1, 9.8] sa fie cuprinse 42 de
valori ale marimii [SA(T1)/g]/. A rezultat un numar de 840 de analize dinamice neliniare pe
fiecare structura.
6.2 METODOLOGIE
Se noteaza cu {Y } un vector n-dimensional care contine parametrii ce caracterizeaza raspunsul
structural, si cu { X } un vector r-dimensional care contine parametrii ce caracterizeaza miscarea
seismica din amplasament. Un model de RNMM poate fi definit dupa cum urmeaza:
r

Yi = b0i X j ji + i
b

j =1

(6.1)

243

sau

Yi = b0i X 1b1i X 2b2 i ... X rbri + i

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

unde Yi este componenta i a vectorului ce contine parametrii care caracterizeaza raspunsul


structural; Xi este componenta i a vectorului ce contine parametrii care caracterizeaza miscarea
seismica inregistrata in amplasament; b0i si bji (j=1..r) sunt coeficientii de regresie care trebuiesc
determinati; i reprezinta eroarea reziduala asociata fiecarui parametru Yi care caracterizeaza
raspunsul structural. Fiecare parametru care caracterizeaza raspunsul structural isi urmeaza
propriul model de regresie. In studiul de fata a fost aleasa functia putere.
6.3 VECTORI AI MARIMILOR CE CARACTERIZEAZA RASPUNSUL STRUCTURAL
Numeroase studii au aratat ca avarierea atat a elementelor structurale cat si a celor nestructurale
este in stransa legatura cu valorile maxime ale indicatorilor de drift. Avariile au fost deseori
exprimate ca o functie de un singur parametru, de exemplu MIDR, un bun indicator al avarierii
generale a structurii. Totusi, avariile care apar in timpul unei miscari seismice pot fi de multe ori
atribuite mai multor factori, ceea ce le face dificil de estimat folosind un singur indicator care
caracterizeaza raspunsul structural. Acuratetea in estimarea pierderilor poate fi imbunatatita
semnificativ prin folosirea mai multor parametrii ce caracterizeaza raspunsul pentru a putea
surprinde diferitele aspecte ale avarierii structurii.In acest studiu au fost considerati 2 vectori
diferiti ai parametrilor ce caracterizeaza avarierea structurala. Primul este compus din: MIDR,
indicator al avariilor locale; RDR, indicator al avariilor globale ale structurii si AIDR, indicator al
avariilor generale si al stabilitatii structurale. Al doilea vector contine valorile indicatorilor de
drift maximi pe fiecare nivel in parte, PIDRi. Acest vector va contine informatii atat despre gradul
de avariere locala cat si despre gradul de avariere generala. Acesti vectori au fost selectati
deoarece utilizarea lor poate sa ajute la estimarea avariilor cu un grad mai mare de incredere
decat cel rezultat din utilizarea doar a unuia din oricare din parametrii descrisi anterior.
Concluzionand, vectorul {Y } al parametrilor ce caracterizeaza raspunsul structural este alcatuit
din:
MIDR

RDR
AIDR

VECTOR 1
Indicator de drift maxim
pe inaltimea structurii
Indicator de drift de PIDR
i
structura
Indicator de drift mediu
pe inaltimea structurii

VECTOR 2
Indicator de drift
maxim de nivel.
Se determina pentru
fiecare
nivel
al
structurii.

Tabel 6.1 Vectorii Y ai parametrilor care caracterizeaza raspunsul structural.

244

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

6.4 VECTORI AI MARIMILOR CE CARACTERIZEAZA MISCAREA SEISMICA


Alegerea unui set de vectori ai marimilor ce caracterizeaza miscarea seismica se bazeaza pe
observarea performantei structurilor supuse actiunilor diferitelor miscari seismice. Se pot include
o multime de parametrii ce caracterizeaza miscarea seismica, dar pentru a mentine procedura
simpla numarul acestor parametrii a fost limitat la 2. De vreme ce raspunsul dinamic al
structurilor la miscarea terenului este dominat in principal de modul fundamental de vibratie, unul
din cei doi parametrii va fi unul ce va caracteriza primul mod de vibratie.
Pentru anumite structuri, contributia modurilor superioare la raspunsul total poate deveni
semnificativa. De multe ori raspunsul total poate fi dominat de primele cateva moduri de vibratie.
Pentru a proba cele de mai sus se va folosi raportul dintre un parametru ce caracterizeaza modul 2
de vibratie si valoarea aceluiasi parametru caracteristica modului fundamental de vibratie. Acest
raport poate oferi indicii despre contributia celui de-al doilea mod de vibratie la raspunsul total. O
lista completa a parametrilor care caracterizeaza miscarea seismica este prezentata in tabelul
urmator:
SCALAR (r=1)

[SA(T1)/g]/

VECTOR (r=2)
[SA(T1)/g]/
SA(T2)/ SA(T1)

Tabel 6.2 Vectorii X ai parametrilor care caracterizeaza miscarea seismica.

Se poate observa ca pentru vectorul X a fost considerate doua variante. In prima varianta
dimensiunea r a vectorului este egala cu 1, rezultand o marime X scalara. In cazul celei de-a
doua variante dimensiunea r a vectorului a fost aleasa egala cu 2, transformand marimea X intruna vectoriala. Cele doua variante au fost considerate pentru comparatia intre rezultatele obtinute
prin regresie functie de o singura variabila cu cele obtinute prin regresie functie de doua sau mai
multe variabile.
6.5 REGRESII ALE MARIMILOR CE CARACTERIZEAZA RASPUNSUL
STRUCTURAL
Vectorii parametrilor ce caracterizeaza raspunsul structural, obtinuti in urma analizei dinamice
neliniare a fiecarei din structurile prezentate anterior, sunt regresati functie de parametrii care
caracterizeaza miscarea seismica.

245

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

Din analiza de regresie sunt obtinute estimate ale coeficientilor bji corespunzatori modelului de
regresie ales, precum si valorile reziduurilor i. Utilizand rezultatele obtinute din analiza de
regresie se determina:

Abaterile standard ale reziduurilor, marimi ce sunt in concordanta directa cu gradul de


incertitudine ale predictiilor fiecarei componente Yi functie de valorile vectorului X;

Matricea de corelatie a reziduurilor diferitelor componente Yi.


6.5.1 REZULTATE ALE REGRESIILOR MIDR, RDR & AIDR
6.5.1.1 FUNCTIE DE [SA(T1)/g]/

Coeficientii de regresie ai parametrilor ce caracterizeaza raspunsul structural al cladirilor (MIDR,


RDR & AIDR) si abaterea standard a erorilor sunt prezentate in tabelele urmatoare. De asemenea,
sunt prezentate si matricele de corelatie dintre reziduurile marimilor analizate precum si
reprezentarile grafice ale acestor parametrii, exprimati functie de [SA(T1)/g]/, pentru structurile
cu 12 niveluri.
LINIAR

N15T15

N12T12

N9T09

N6T06

N3T03

UNIFORM

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
7.18E-04 1.67E+00
6.48E-04 1.70E+00
6.58E-04 1.69E+00

ab. st.
0.0167319
0.0167152
0.0166926

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
2.06E-03 1.30E+00
1.29E-03 1.36E+00
1.47E-03 1.33E+00

ab. st.
0.0141074
0.0125048
0.0123951

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
4.23E-03 1.07E+00
1.90E-03 1.19E+00
2.35E-03 1.15E+00

ab. st.
0.0115797
0.0078744
0.0079443

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
9.06E-03 6.90E-01
3.00E-03 9.54E-01
3.90E-03 9.35E-01

ab. st.
0.0067635
0.0044298
0.0047022

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
1.35E-02 5.68E-01
3.77E-03 8.63E-01
4.94E-03
8.64E-01

ab. st.
0.0090264
0.0048526
0.0057835

PARABOLIC

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
5.50E-04 1.74E+00
5.20E-04 1.76E+00
5.29E-04 1.75E+00

ab. st.
0.0153942
0.0152855
0.0152693

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
1.29E-03 1.45E+00
1.09E-03 1.41E+00
1.24E-03 1.38E+00

ab. st.
0.0131555
0.0115624
0.0115013

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
2.76E-03 1.15E+00
1.64E-03 1.20E+00
1.90E-03 1.20E+00

ab. st.
0.0100722
0.0070509
0.0074002

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
MIDR
RDR
AIDR

7.36E-03
2.52E-03
3.41E-03

7.38E-01
1.03E+00
9.68E-01

ab. st.
0.0059159
0.0041858
0.0044856

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
1.02E-02 6.65E-01
3.89E-03 8.55E-01
4.48E-03
8.87E-01

ab. st.
0.0085849
0.0051459
0.0055966

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
4.86E-04 1.77E+00
4.42E-04 1.80E+00
4.53E-04 1.80E+00

ab. st.
0.0144755
0.0143428
0.0143264

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
1.51E-03 1.34E+00
9.35E-04 1.46E+00
1.08E-03 1.42E+00

ab. st.
0.0120034
0.0110197
0.0109975

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
2.86E-03 1.11E+00
1.50E-03 1.22E+00
1.80E-03 1.20E+00

ab. st.
0.0084317
0.0067105
0.0069892

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
MIDR
RDR
AIDR

6.00E-03
2.16E-03
3.06E-03

8.57E-01
1.07E+00
9.95E-01

ab. st.
0.0064012
0.0038576
0.004185

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
8.85E-03 7.14E-01
3.38E-03 8.85E-01
4.07E-03
9.02E-01

ab. st.
0.0093072
0.0046223
0.005428

Tabel 6.3 Coeficientii de regresie & abaterea standard a erorilor pentru structurile cu T1=0.1N

246

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice


LINIAR

N15T30

N12T24

N9T18

N6T12

N3T06

UNIFORM

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
2.92E-03 1.32E+00
2.42E-03 1.35E+00
2.55E-03 1.33E+00

ab. st.
0.0230748
0.0224851
0.0223877

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
1.13E-02 9.30E-01
5.42E-03 1.03E+00
6.68E-03 1.01E+00

ab. st.
0.0118918
0.0090741
0.0094145

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
2.73E-02 6.31E-01
8.50E-03 8.72E-01
1.08E-02
8.96E-01

ab. st.
0.0183806
0.010072
0.0145075

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
MIDR
RDR
AIDR

4.03E-02
1.39E-02
1.74E-02

5.92E-01
7.47E-01
8.22E-01

ab. st.
0.0209902
0.0097132
0.0125469

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
5.31E-02 7.03E-01
2.19E-02 6.97E-01
2.76E-02
7.98E-01

ab. st.
0.0448174
0.0213275
0.0249274

PARABOLIC

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
2.53E-03 1.36E+00
2.33E-03 1.34E+00
2.45E-03 1.33E+00

ab. st.
0.0220856
0.0214007
0.0212908

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
7.56E-03 1.01E+00
4.31E-03 1.12E+00
5.36E-03 1.09E+00

ab. st.
0.0116678
0.0094864
0.0102881

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
1.86E-02 7.36E-01
9.11E-03 8.40E-01
1.02E-02 8.90E-01

ab. st.
0.0187065
0.0114692
0.0140955

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
MIDR
RDR
AIDR

4.44E-02
1.31E-02
1.65E-02

5.48E-01
8.11E-01
8.44E-01

ab. st.
0.0206894
0.0096426
0.0125193

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
6.66E-02 5.89E-01
2.17E-02 7.20E-01
2.87E-02
7.65E-01

ab. st.
0.0430336
0.020844
0.024355

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
2.41E-03 1.36E+00
2.15E-03 1.37E+00
2.28E-03 1.35E+00

ab. st.
0.0212654
0.0205401
0.020421

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
7.74E-03 9.67E-01
3.79E-03 1.16E+00
4.87E-03 1.11E+00

ab. st.
0.010658
0.0091579
0.0099343

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
1.51E-02 8.01E-01
8.07E-03 8.76E-01
9.07E-03
9.21E-01

ab. st.
0.0202063
0.0116593
0.0143209

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
MIDR
RDR
AIDR

3.41E-02
1.23E-02
1.49E-02

6.59E-01
8.33E-01
8.77E-01

ab. st.
0.0213006
0.0097693
0.012744

MIDR
RDR
AIDR

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
6.69E-02 5.92E-01
2.11E-02 7.23E-01
2.71E-02
7.86E-01

ab. st.
0.0429478
0.0199849
0.0235843

Tabel 6.4 Coeficientii de regresie & abaterea standard a erorilor pentru structurile cu T1=0.2N

N3T03

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
1.000
1.000

RDR
1.000
1
1.000

AIDR
1.000
1.000
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
1.000
1.000

RDR
1.000
1
1.000

AIDR
1.000
1.000
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
1.000
1.000

RDR
1.000
1
1.000

AIDR
1.000
1.000
1

N6T06

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.990
0.991

RDR
0.990
1
0.999

AIDR
0.991
0.999
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.990
0.991

RDR
0.990
1
0.999

AIDR
0.991
0.999
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.993
0.994

RDR
0.993
1
0.999

AIDR
0.994
0.999
1

N9T09

PARABOLIC

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.947
0.954

RDR
0.947
1
0.995

AIDR
0.954
0.995
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.970
0.976

RDR
0.970
1
0.995

AIDR
0.976
0.995
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.976
0.982

RDR
0.976
1
0.994

AIDR
0.982
0.994
1

N12T12

LINIAR

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.822
0.811

RDR
0.822
1
0.967

AIDR
0.811
0.967
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.773
0.878

RDR
0.773
1
0.952

AIDR
0.878
0.952
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.835
0.928

RDR
0.835
1
0.941

AIDR
0.928
0.941
1

N15T15

UNIFORM

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.768
0.851

RDR
0.768
1
0.909

AIDR
0.851
0.909
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.654
0.841

RDR
0.654
1
0.918

AIDR
0.841
0.918
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.699
0.872

RDR
0.699
1
0.925

AIDR
0.872
0.925
1

Tabel 6.5 Matricele de corelatie a erorilor pentru structurile cu T1=0.1N

247

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice


LINIAR

MIDR
1
0.998
0.998

RDR
0.998
1
1.000

AIDR
0.998
1.000
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.998
0.998

RDR
0.998
1
1.000

AIDR
0.998
1.000
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.999
0.999

RDR
0.999
1
1.000

AIDR
0.999
1.000
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.870
0.912

RDR
0.870
1
0.955

AIDR
0.912
0.955
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.867
0.919

RDR
0.867
1
0.970

AIDR
0.919
0.970
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.905
0.949

RDR
0.905
1
0.971

AIDR
0.949
0.971
1

N9T18

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.810
0.849

RDR
0.810
1
0.883

AIDR
0.849
0.883
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.743
0.906

RDR
0.743
1
0.897

AIDR
0.906
0.897
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.737
0.920

RDR
0.737
1
0.916

AIDR
0.920
0.916
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.457
0.821

RDR
0.457
1
0.742

AIDR
0.821
0.742
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.560
0.829

RDR
0.560
1
0.812

AIDR
0.829
0.812
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.503
0.804

RDR
0.503
1
0.823

AIDR
0.804
0.823
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.543
0.863

RDR
0.543
1
0.828

AIDR
0.863
0.828
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.559
0.834

RDR
0.559
1
0.859

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.535
0.816

RDR
0.535
1
0.844

AIDR
0.816
0.844
1

AIDR
0.834
0.859
1

Tabel 6.6 Matricele de corelatie a erorilor pentru structurile cu T1=0.2N


MIDR
a*x^b

1.0E+01

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E-01

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

Figura 6.11

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T12-LINIAR.

RDR

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

AIDR
a*x^b

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

MIDR
a*x^b

1.0E-02

1.0E-01

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-01

RDR
a*x^b

AIDR

RDR

MIDR

1.0E-01

Figura 6.10

1.0E+01

SA(T1 )/g]/gama

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T12-UNIFORM.

MIDR
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

Figura 6.9
1.0E-01

1.0E-02

1.0E-01

RDR
a*x^b

AIDR

1.0E-03
1.0E+00

AIDR

1.0E-02

AIDR
a*x^b

1.0E-01

RDR
a*x^b

1.0E-01

RDR

MIDR

1.0E-01

MIDR

N6T12

N3T06

MIDR
RDR
AIDR

N12T24

PARABOLIC

N15T30

UNIFORM

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

AIDR
a*x^b

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T12-PARABOLIC.

248

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

AIDR

RDR
1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

Figura 6.12
1.0E+00

0.10

AIDR

RDR

1.0E-02

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-01

1.0E+00

RDR
a*x^b

RDR
1.0E-02

1.0E+01

1.0E-03
1.0E+00

[SA(T1 )/g]/gama

Figura 6.14

AIDR
a*x^b

1.0E-01

1.0E-01

1.0E-03
1.0E+00

10.00

[SA(T1 )/g]/gama

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T24-LINIAR.
1.0E+00

1.0E-02

0.00
1.00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

MIDR
a*x^b

1.0E+00

0.01

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

AIDR
a*x^b

1.00

RDR
a*x^b

1.0E-01

Figura 6.13

1.0E+01

SA(T1 )/g]/gama

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T24-UNIFORM.
1.0E+00

1.0E-03
1.0E+00

1.0E-02
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

MIDR
a*x^b

1.0E-01

1.0E-01

AIDR

MIDR

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

MIDR

AIDR
a*x^b

1.0E-01
1.0E-01

1.0E-02
1.0E+00

MIDR

1.0E+00

RDR
a*x^b

1.0E+00

MIDR
a*x^b

1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T24-PARABOLIC.

Valoarea mai mica a abaterii standard a reziduurilor poate constitui un indicator solid in favoarea
faptului ca modul fundamental influenteaza intr-o maniera semnificativa valoarea RDR. Intradevar, din tabelele anterioare se poate observa ca indiferent de modelul de distributie a fortelor
laterale pe inaltime, abaterea standard a reziduurilor RDR are valoarea cea mai mica.
In cazul structurilor cu 3 si cu 6 niveluri se observa cum valorile abaterilor standard ale
reziduurilor au valori aproximativ apropiate, ceea ce subliniaza slaba contributie a modurilor
superioare la raspunsul total al structurii.
Diferentele dintre abaterile standard ale reziduurilor indicatorilor RDR si AIDR & MIDR se
maresc in cazul structurilor avand regim de inaltime mediu si mare, asa cum este cazul celor de 9,
12 si respectiv 15 niveluri, evidentiand contributia crescuta a modurilor superioare de vibratie la
raspunsul total. Indiferent daca vorbim de structuri rigide, cum este cazul celor modelate astfel
incat T1=0.1N, sau de structuri flexibile, modelate astfel incat T1=0.2N, valoarea RDR este cea
249

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

mai putin sensibila la influenta modurilor superioare, fiind urmata de valoarea AIDR. Modurile
superioare exercita cea mai mare influenta asupra valorii MIDR.
N15T15
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Tabel 6.7

UNIFORM
Intensitate
(SA(T1)/g)/
1
1.5
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8

MIDR
0.50
ESTIMAT
1.16E-02
1.35E-02
1.72E-02
1.70E-02
2.02E-02
2.01E-02
2.13E-02
2.12E-02
2.24E-02
2.22E-02
2.35E-02
2.33E-02
2.40E-02 2.43E-02
2.46E-02 2.53E-02
2.56E-02 2.62E-02
2.62E-02
2.71E-02
2.72E-02
2.80E-02
2.77E-02
2.89E-02
2.83E-02
2.97E-02
2.90E-02
3.06E-02
3.01E-02
3.14E-02
3.12E-02
3.22E-02
3.23E-02
3.30E-02
3.33E-02
3.38E-02
3.37E-02
3.45E-02
3.49E-02
3.53E-02
3.56E-02
3.60E-02
3.59E-02
3.67E-02
3.63E-02
3.74E-02
3.69E-02
3.81E-02
3.69E-02
3.88E-02
3.77E-02
3.95E-02
3.78E-02
4.02E-02
3.82E-02
4.09E-02
3.89E-02
4.15E-02
3.90E-02
4.22E-02
3.92E-02
4.28E-02
3.96E-02
4.35E-02
4.00E-02
4.41E-02
4.02E-02
4.47E-02
4.04E-02
4.53E-02
4.09E-02
4.59E-02
4.17E-02
4.66E-02
4.25E-02
4.71E-02
4.33E-02
4.77E-02
4.40E-02
4.83E-02
4.48E-02
4.89E-02
4.59E-02
4.95E-02

EROARE
(%)
13.91
0.8163552
0.479234
0.8288551
0.7679218
0.8661527
1.1761698
2.6177461
2.3587079
3.2009881
3.0580628
3.9751177
4.9776729
5.2381701
4.1230369
2.948752
2.1518215
1.476546
2.3178881
0.9763479
1.210146
2.1969604
2.9535724
3.2619522
4.8826737
4.6159797
5.9486204
6.462028
6.3218795
7.5035646
8.4640175
8.792786
9.2897875
10.058684
10.920232
10.919523
10.45204
9.8664148
9.3275585
8.9243976
8.4230633
7.2443559

REGRESIE UNI-VARIATA
AIDR
EROARE
0.50
ESTIMAT
(%)
4.77E-03
4.94E-03
3.29
7.07E-03
7.01E-03 0.9495796
8.65E-03
8.98E-03 3.7430915
9.25E-03
9.76E-03 5.1888208
9.88E-03
1.05E-02
6.052758
1.07E-02
1.13E-02 5.4183277
1.15E-02
1.20E-02 4.4362235
1.22E-02
1.28E-02 4.6792536
1.28E-02
1.35E-02 5.1362763
1.35E-02
1.42E-02
5.328847
1.43E-02
1.49E-02 3.9040365
1.53E-02
1.56E-02 2.4963159
1.62E-02
1.64E-02 1.2239117
1.69E-02
1.71E-02
0.89403
1.77E-02
1.78E-02 0.2210974
1.85E-02
1.85E-02 0.4966097
1.93E-02
1.91E-02 0.5999209
1.99E-02
1.98E-02
0.431081
2.06E-02
2.05E-02 0.4838912
2.13E-02
2.12E-02 0.6353264
2.19E-02
2.19E-02 0.3143851
2.25E-02
2.25E-02 0.2268637
2.30E-02
2.32E-02 0.8957581
2.36E-02
2.39E-02 1.1458119
2.42E-02
2.45E-02
1.30959
2.48E-02
2.52E-02 1.4590081
2.55E-02
2.59E-02 1.5062812
2.61E-02
2.65E-02 1.7429869
2.66E-02
2.72E-02
2.134422
2.72E-02
2.78E-02 2.4215949
2.78E-02
2.85E-02 2.4790609
2.84E-02
2.91E-02 2.5494628
2.90E-02
2.98E-02 2.7265436
2.95E-02
3.04E-02 2.9173132
3.01E-02
3.10E-02 3.0910099
3.06E-02
3.17E-02 3.3016499
3.12E-02
3.23E-02 3.5197333
3.17E-02
3.30E-02
3.702605
3.23E-02
3.36E-02 3.9062584
3.28E-02
3.42E-02
4.081267
3.34E-02
3.48E-02 4.2120766
3.41E-02
3.55E-02 3.9544207

RDR
0.50
ESTIMAT
4.20E-03
3.77E-03
5.49E-03
5.35E-03
6.26E-03
6.86E-03
6.59E-03
7.44E-03
7.03E-03
8.02E-03
7.70E-03
8.60E-03
8.34E-03
9.16E-03
9.01E-03
9.73E-03
9.59E-03
1.03E-02
1.01E-02
1.08E-02
1.07E-02
1.14E-02
1.14E-02
1.19E-02
1.19E-02
1.25E-02
1.25E-02
1.30E-02
1.30E-02
1.35E-02
1.36E-02
1.41E-02
1.43E-02
1.46E-02
1.50E-02
1.51E-02
1.57E-02
1.56E-02
1.64E-02
1.62E-02
1.70E-02
1.67E-02
1.75E-02
1.72E-02
1.80E-02
1.77E-02
1.82E-02
1.82E-02
1.85E-02
1.87E-02
1.90E-02
1.92E-02
1.95E-02
1.97E-02
1.99E-02
2.02E-02
2.03E-02
2.07E-02
2.10E-02
2.12E-02
2.16E-02
2.17E-02
2.23E-02
2.22E-02
2.28E-02
2.27E-02
2.33E-02
2.32E-02
2.39E-02
2.36E-02
2.44E-02
2.41E-02
2.49E-02
2.46E-02
2.52E-02
2.51E-02
2.56E-02
2.56E-02
2.59E-02
2.61E-02
2.62E-02
2.65E-02
2.67E-02
2.70E-02

EROARE
(%)
10.19
2.6136402
8.680685
11.418405
12.40739
10.461739
8.9519977
7.4045877
6.7157537
7.1303011
6.2566511
4.3591218
4.2175898
4.1635799
3.6811356
3.120421
2.3182942
0.7801207
0.540104
1.7021965
2.2170294
1.9401565
1.5657011
0.0209358
0.9210966
1.0589787
1.2903299
1.6040977
1.8582691
1.141719
0.3906517
0.3380168
0.5516164
0.6965998
0.8761324
1.1245187
1.0248173
0.5555473
0.0440525
0.5840996
1.1200487
1.2373516

Valori medii ale indicatorilor de drift MIDR, AIDR si RDR calculate pentru structura N15T15U,
rezultate din analiza dinamica neliniara comparate cu valorile corespunzatoare estimate folosind
functiile de regresie determinate

Matricele de corelatie a reziduurilor celor trei marimi analizate vin in sprijinul concluziilor
enuntate anterior. Pentru structurile avand regim de inaltime mic, la care influenta modurilor
superioare de vibratie nu este semnificativa, corelatia dintre reziduurile parametrilor considerati
in analiza este foarte mare.

250

CURSUL 6

N15T15
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Tabel 6.8

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

LINIAR
Intensitate
(SA(T1)/g)/
1
1.5
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8

MIDR
0.50
ESTIMAT
7.18E-03
1.02E-02
1.20E-02
1.33E-02
1.62E-02
1.61E-02
1.70E-02
1.71E-02
1.77E-02
1.82E-02
1.93E-02
1.92E-02
2.04E-02 2.01E-02
2.09E-02 2.11E-02
2.10E-02 2.20E-02
2.20E-02
2.29E-02
2.34E-02
2.38E-02
2.42E-02
2.47E-02
2.46E-02
2.55E-02
2.51E-02
2.64E-02
2.58E-02
2.72E-02
2.64E-02
2.80E-02
2.75E-02
2.88E-02
2.89E-02
2.96E-02
3.03E-02
3.04E-02
3.14E-02
3.11E-02
3.23E-02
3.19E-02
3.30E-02
3.27E-02
3.35E-02
3.34E-02
3.40E-02
3.41E-02
3.43E-02
3.49E-02
3.48E-02
3.56E-02
3.49E-02
3.63E-02
3.50E-02
3.70E-02
3.58E-02
3.77E-02
3.68E-02
3.84E-02
3.75E-02
3.91E-02
3.81E-02
3.98E-02
3.88E-02
4.04E-02
3.95E-02
4.11E-02
4.05E-02
4.18E-02
4.18E-02
4.24E-02
4.31E-02
4.31E-02
4.40E-02
4.37E-02
4.46E-02
4.44E-02
4.52E-02
4.50E-02
4.57E-02
4.56E-02
4.58E-02
4.63E-02

EROARE
(%)
29.30
9.3802181
0.9388637
0.9493527
2.4912404
0.544325
1.3231021
0.5967935
4.6240114
3.8033189
1.7597748
1.9537793
3.4724552
4.7022717
5.0474341
5.6492067
4.606882
2.3601557
0.1063323
0.7967342
1.2002613
1.1574167
0.3641279
0.4608822
1.62981
2.169365
3.7675606
5.5004968
4.9441337
4.2779727
4.0886577
4.1594229
4.0145764
3.9045363
3.0426615
1.5416186
0.0015553
0.6556494
0.5188928
0.4652696
0.071412
0.9303142

REGRESIE UNI-VARIATA
AIDR
EROARE
0.50
ESTIMAT
(%)
4.34E-03
4.48E-03
3.16
6.67E-03
6.42E-03 3.6573834
8.72E-03
8.29E-03 4.8669285
9.40E-03
9.02E-03 4.0480895
9.67E-03
9.75E-03 0.8056338
1.01E-02
1.05E-02 3.5971277
1.05E-02
1.12E-02 5.8807979
1.10E-02
1.19E-02 7.1990693
1.16E-02
1.26E-02 8.0977219
1.20E-02
1.33E-02 9.4705989
1.26E-02
1.40E-02 9.4868574
1.34E-02
1.46E-02 8.3177726
1.44E-02
1.53E-02 6.0100432
1.53E-02
1.60E-02 4.4250038
1.60E-02
1.67E-02 3.849334
1.68E-02
1.73E-02 3.2131241
1.76E-02
1.80E-02 2.140604
1.83E-02
1.87E-02 1.9406268
1.90E-02
1.93E-02 1.5125378
1.98E-02
2.00E-02 0.7750608
2.05E-02
2.07E-02 0.6064808
2.12E-02
2.13E-02 0.4570095
2.19E-02
2.20E-02 0.3978073
2.25E-02
2.26E-02 0.5123407
2.31E-02
2.33E-02 0.6125725
2.38E-02
2.39E-02 0.2519673
2.46E-02
2.45E-02 0.3652613
2.53E-02
2.52E-02 0.6276082
2.58E-02
2.58E-02 0.1234691
2.63E-02
2.64E-02 0.4445347
2.68E-02
2.71E-02 0.9542874
2.73E-02
2.77E-02 1.3072409
2.80E-02
2.83E-02 1.2901506
2.86E-02
2.90E-02 1.2578818
2.92E-02
2.96E-02 1.217314
2.98E-02
3.02E-02 1.2044532
3.05E-02
3.08E-02 1.0603943
3.12E-02
3.15E-02 0.9468236
3.18E-02
3.21E-02 0.9107427
3.24E-02
3.27E-02 0.823797
3.30E-02
3.33E-02 0.827942
3.36E-02
3.39E-02 0.9358315

RDR
0.50
ESTIMAT
3.96E-03
3.89E-03
5.88E-03
5.51E-03
7.21E-03
7.04E-03
7.50E-03
7.64E-03
7.89E-03
8.23E-03
8.51E-03
8.81E-03
8.71E-03
9.39E-03
8.70E-03
9.96E-03
9.23E-03
1.05E-02
9.66E-03
1.11E-02
1.02E-02
1.16E-02
1.08E-02
1.22E-02
1.16E-02
1.27E-02
1.21E-02
1.33E-02
1.27E-02
1.38E-02
1.33E-02
1.44E-02
1.39E-02
1.49E-02
1.46E-02
1.54E-02
1.53E-02
1.59E-02
1.59E-02
1.65E-02
1.66E-02
1.70E-02
1.73E-02
1.75E-02
1.79E-02
1.80E-02
1.86E-02
1.85E-02
1.89E-02
1.90E-02
1.94E-02
1.95E-02
1.98E-02
2.00E-02
2.03E-02
2.05E-02
2.06E-02
2.10E-02
2.12E-02
2.15E-02
2.19E-02
2.20E-02
2.25E-02
2.25E-02
2.28E-02
2.30E-02
2.32E-02
2.35E-02
2.36E-02
2.40E-02
2.41E-02
2.45E-02
2.47E-02
2.50E-02
2.53E-02
2.55E-02
2.59E-02
2.60E-02
2.66E-02
2.64E-02
2.72E-02
2.69E-02
2.77E-02
2.74E-02

EROARE
(%)
1.57
6.2604363
2.2753369
1.8072045
4.1129677
3.3824627
7.2310014
12.682598
12.283058
12.80603
12.202737
11.482222
9.2777842
8.5961448
7.9562826
7.3237713
6.5509214
5.3937691
4.2577938
3.1472147
2.0592912
1.0520206
0.4995544
0.1726027
0.4444838
0.6971393
0.9805489
1.4215028
1.9918557
1.5031683
0.8790066
0.2658855
0.8223925
1.5843727
1.921044
1.4639279
1.0254366
0.568811
0.0846066
0.4272171
0.9013898
0.989568

Valori medii ale indicatorilor de drift MIDR, AIDR si RDR calculate pentru structura N15T15L,
rezultate din analiza dinamica neliniara comparate cu valorile corespunzatoare estimate folosind
functiile de regresie determinate

Odata cu cresterea inaltimii si a contributiei modurilor superioare de vibratie se observa


coeficienti de corelatie a reziduurilor avand valori mai apropiate de 1 intre AIDR & MIDR si
valori mai scazute intre AIDR & MIDR cu RDR. Aceasta observatie este fireasca tinand cont de
influenta mica pe care modurile superioare de vibratie o au asupra valorii RDR.

251

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

In tabelele 6.7, 6.8, 6.9 sunt comparate valorile mediane ale indicatorilor MIDR, AIDR si RDR
calculate pentru structura N15T15 (Uniform, Liniar si Parabolic) prin analiza dinamica neliniara,
cu valorile corespunzatoare acestora, determinate utilizand functiile de regresie propuse. Se
observa ca valorile estimate ale indicatorilor de drift sunt apropiate de cele rezultate dintr-un
calcul dinamic neliniar, pentru intreaga scara de variatie a intensitatii miscarii seismice
considerata. Concluzia poate fi extinsa la toate structurile in cadre analizate, indiferent daca
T1=0.1N sau T1=0.2N.
N15T15
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

PARABOLIC
Intensitate
(SA(T1)/g)/
1
1.5
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8

MIDR
0.50
ESTIMAT
6.24E-03
8.85E-03
1.04E-02
1.18E-02
1.27E-02
1.45E-02
1.47E-02
1.55E-02
1.58E-02
1.65E-02
1.61E-02
1.75E-02
1.64E-02
1.85E-02
1.66E-02
1.94E-02
1.70E-02
2.03E-02
1.79E-02
2.12E-02
1.89E-02
2.21E-02
1.98E-02
2.30E-02
2.13E-02
2.38E-02
2.26E-02
2.47E-02
2.37E-02
2.55E-02
2.47E-02
2.63E-02
2.57E-02
2.71E-02
2.65E-02
2.79E-02
2.74E-02
2.87E-02
2.80E-02
2.95E-02
2.91E-02
3.03E-02
3.00E-02
3.11E-02
3.07E-02
3.18E-02
3.16E-02
3.26E-02
3.28E-02
3.33E-02
3.35E-02
3.41E-02
3.38E-02
3.48E-02
3.42E-02
3.55E-02
3.51E-02
3.62E-02
3.59E-02
3.70E-02
3.64E-02
3.77E-02
3.73E-02
3.84E-02
3.80E-02
3.91E-02
3.87E-02
3.98E-02
3.97E-02
4.05E-02
4.08E-02
4.12E-02
4.19E-02
4.18E-02
4.28E-02
4.25E-02
4.31E-02
4.32E-02
4.34E-02
4.39E-02
4.37E-02
4.45E-02
4.43E-02
4.52E-02

EROARE
(%)
29.49
12.071167
12.42239
5.5880945
4.4383048
8.2325988
11.146134
14.231822
16.223338
15.559503
14.434689
13.621341
10.66598
8.1759143
7.1532651
6.1570311
5.4482049
4.9944548
4.5210048
5.2777607
3.8089087
3.430923
3.3661314
3.1108996
1.4522989
1.7812154
2.8402718
3.6119098
3.1641046
2.9184723
3.2883837
2.9367209
2.8192701
2.7040739
1.9934591
0.9201287
0.1319657
0.5821928
0.1141552
0.9544625
1.8189327
1.8476784

REGRESIE UNI-VARIATA
AIDR
EROARE
0.50
ESTIMAT
(%)
4.38E-03 4.07E-03
7.07
6.39E-03 5.87E-03
8.10649
8.33E-03 7.61E-03 8.6962445
9.01E-03 8.29E-03 8.019099
9.53E-03 8.97E-03 5.9591191
1.00E-02 9.64E-03 3.8271577
1.06E-02 1.03E-02 2.8250066
1.07E-02 1.10E-02 2.3634473
1.08E-02 1.16E-02 6.9175992
1.10E-02 1.23E-02 10.481096
1.15E-02 1.29E-02 11.390352
1.20E-02 1.36E-02 11.814916
1.25E-02 1.42E-02 12.161767
1.31E-02 1.48E-02 11.927093
1.38E-02 1.55E-02 11.13226
1.45E-02 1.61E-02 10.344898
1.52E-02 1.67E-02 9.194657
1.61E-02 1.74E-02 7.5823007
1.69E-02 1.80E-02 6.062142
1.78E-02 1.86E-02 4.6064756
1.85E-02 1.92E-02
3.94287
1.92E-02 1.99E-02 3.3885715
1.99E-02 2.05E-02 2.973262
2.05E-02 2.11E-02 2.7078775
2.11E-02 2.17E-02 2.7012803
2.18E-02 2.23E-02 2.310428
2.26E-02 2.29E-02 1.2419844
2.35E-02 2.35E-02 0.2722312
2.43E-02 2.41E-02 0.5108579
2.50E-02 2.47E-02 0.978493
2.57E-02 2.53E-02 1.2268925
2.64E-02 2.59E-02 1.6315938
2.71E-02 2.65E-02 1.957378
2.78E-02 2.71E-02 2.5029445
2.85E-02 2.77E-02 2.7479023
2.90E-02 2.83E-02 2.3349205
2.95E-02 2.89E-02 1.9659608
3.00E-02 2.95E-02 1.6521508
3.05E-02 3.01E-02 1.3293105
3.10E-02 3.07E-02 1.0008067
3.15E-02 3.13E-02 0.6981561
3.20E-02 3.19E-02 0.4016836

RDR
0.50
ESTIMAT
3.88E-03 3.38E-03
5.60E-03 4.84E-03
7.02E-03 6.24E-03
7.67E-03 6.79E-03
7.94E-03 7.33E-03
8.01E-03 7.87E-03
8.31E-03 8.40E-03
8.63E-03 8.93E-03
8.93E-03 9.46E-03
9.42E-03 9.98E-03
9.93E-03 1.05E-02
1.05E-02 1.10E-02
1.09E-02 1.15E-02
1.13E-02 1.20E-02
1.19E-02 1.25E-02
1.26E-02 1.30E-02
1.32E-02 1.35E-02
1.37E-02 1.40E-02
1.42E-02 1.45E-02
1.45E-02 1.50E-02
1.52E-02 1.55E-02
1.58E-02 1.60E-02
1.65E-02 1.65E-02
1.72E-02 1.70E-02
1.79E-02 1.75E-02
1.85E-02 1.79E-02
1.91E-02 1.84E-02
1.97E-02 1.89E-02
2.03E-02 1.94E-02
2.08E-02 1.99E-02
2.13E-02 2.03E-02
2.16E-02 2.08E-02
2.18E-02 2.13E-02
2.19E-02 2.17E-02
2.20E-02 2.22E-02
2.24E-02 2.27E-02
2.29E-02 2.31E-02
2.33E-02 2.36E-02
2.38E-02 2.41E-02
2.44E-02 2.45E-02
2.50E-02 2.50E-02
2.55E-02 2.55E-02

EROARE
(%)
12.94
13.558002
11.088811
11.502325
7.6781485
1.7391626
1.1346259
3.3801068
5.586426
5.6099039
5.4300972
4.4219156
5.1488167
5.7318732
4.9907294
3.5650078
2.6517327
2.1951271
2.6284277
3.1748589
2.1701481
1.0620929
0.0841744
1.2685543
2.2850402
2.8599547
3.4507449
4.022038
4.5965905
4.6255132
4.4804059
3.6903786
2.1934789
0.6407707
0.9491199
1.431189
1.2389311
1.1417775
1.0321357
0.6879998
0.1917025
0.2260279

Tabel 6.9 Valori medii ale indicatorilor de drift MIDR, AIDR si RDR calculate structura N15T15P, rezultate din
analiza dinamica neliniara comparate cu valorile corespunzatoare estimate folosind functiile de regresie determinate

252

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

6.5.1.2 FUNCTIE DE {[SA(T1)/g]/; SA(T2)/SA(T1)}


Coeficientii de regresie ai parametrilor ce caracterizeaza raspunsul structural al cladirilor (MIDR,
RDR & AIDR) si abaterea standard a erorilor sunt prezentate in tabelele urmatoare.
Sunt prezentate si matricele de corelatie dintre reziduurile marimilor analizate precum si
reprezentarile grafice ale indicatorilor de drift analizati functie de {[SA(T1)/g]/; SA(T2)/SA(T1)}
pentru structurile cu 12 niveluri.
N3T03
UNIFORM

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
2.04E-03 1.34E+00 -6.12E-01 0.0129942
RDR
1.32E-03 1.38E+00 -7.00E-01 0.0116707
AIDR
1.50E-03 1.35E+00 -6.41E-01 0.0115975

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
2.56E-03 1.79E+00 2.65E+00 0.0125723
RDR
2.50E-03 1.81E+00 2.71E+00 0.0124719
AIDR
2.52E-03 1.80E+00 2.70E+00 0.0124553

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
1.28E-03 1.48E+00 -5.86E-01 0.0123823
RDR
1.12E-03 1.43E+00 -6.45E-01 0.0108969
AIDR
1.25E-03 1.40E+00 -5.97E-01 0.0108502

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
2.16E-03 1.84E+00 2.63E+00 0.011897
RDR
2.05E-03 1.86E+00 2.68E+00 0.0117686
AIDR
2.07E-03 1.86E+00 2.67E+00 0.0117534

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
1.50E-03 1.37E+00 -5.52E-01 0.0113308
RDR
9.46E-04 1.49E+00 -6.14E-01 0.0104388
AIDR
1.08E-03 1.45E+00 -5.71E-01 0.0104254

PARABOLIC

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
3.46E-03 1.70E+00 2.65E+00 0.0135946
RDR
3.30E-03 1.72E+00 2.72E+00 0.0135761
AIDR
3.32E-03 1.72E+00 2.71E+00 0.0135542

LINIAR

N6T06

N9T09
UNIFORM

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
4.40E-03 1.10E+00 -2.84E-01 0.0109329
RDR
2.04E-03 1.22E+00 -3.97E-01 0.007311
AIDR
2.50E-03 1.18E+00 -3.18E-01 0.007454

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
9.03E-03 6.90E-01 8.77E-03 0.0067623
RDR
3.01E-03 9.54E-01 -1.89E-03 0.0044298
AIDR
3.88E-03 9.34E-01 8.39E-03 0.0047015

LINIAR

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
2.79E-03 1.19E+00 -2.65E-01 0.0097237
RDR
1.70E-03 1.25E+00 -3.51E-01 0.0066555
AIDR
1.96E-03 1.24E+00 -2.92E-01 0.0070588

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
6.80E-03 7.30E-01 1.51E-01 0.0055808
RDR
2.44E-03 1.03E+00 5.59E-02 0.0041637
AIDR
3.25E-03 9.64E-01 9.09E-02 0.0044052

PARABOLIC

N12T12

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
2.96E-03 1.13E+00 -2.13E-01 0.008166
RDR
1.54E-03 1.26E+00 -3.08E-01 0.0064331
AIDR
1.86E-03 1.23E+00 -2.38E-01 0.0067754

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
5.66E-03 8.52E-01 1.09E-01 0.006238
RDR
2.09E-03 1.07E+00 5.48E-02 0.0038375
AIDR
2.87E-03 9.91E-01 1.17E-01 0.0040551

Tabel 6.10 Coeficientii de regresie & abaterea standard a erorilor pentru structurile cu T1=0.1N

253

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
2.55E-03 1.36E+00 -5.56E-01 0.0211839
RDR
2.35E-03 1.35E+00 -6.39E-01 0.0204045
AIDR
2.47E-03 1.33E+00 -5.97E-01 0.0203715

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
7.16E-03 9.99E-01
1.28E-01 0.0113196
RDR
4.18E-03 1.11E+00 5.79E-02 0.0094448
AIDR
5.12E-03 1.08E+00 9.20E-02 0.0101535

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
2.41E-03 1.37E+00 -5.72E-01 0.0203407
RDR
2.14E-03 1.38E+00 -6.45E-01 0.0195373
AIDR
2.28E-03 1.36E+00 -6.05E-01 0.0194849

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
7.23E-03 9.63E-01 1.25E-01 0.0103426
RDR
3.62E-03 1.16E+00 7.95E-02 0.0090829
AIDR
4.55E-03 1.11E+00 1.27E-01 0.0096895

PARABOLIC

UNIFORM

N6T12
[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)
b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
1.13E-02 9.29E-01 1.07E-02 0.0118879
RDR
5.40E-03 1.03E+00 7.33E-03 0.0090733
AIDR
6.54E-03 1.01E+00 3.93E-02 0.0093843

LINIAR

N3T06
[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)
b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
2.95E-03 1.32E+00 -5.09E-01 0.0222479
RDR
2.47E-03 1.35E+00 -6.02E-01 0.0215578
AIDR
2.59E-03 1.33E+00 -5.60E-01 0.0215397

N9T18

UNIFORM

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
3.50E-02 5.94E-01 1.33E-01 0.0203574
RDR
1.33E-02 7.47E-01 4.18E-02 0.0096839
AIDR
1.48E-02 8.21E-01 1.55E-01 0.0118949

LINIAR

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
1.43E-02 7.34E-01 4.12E-01 0.0117899
RDR
0.009081
7.35E-03 8.41E-01 3.32E-01
AIDR
7.77E-03 8.95E-01 4.04E-01 0.0094601

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
3.44E-02 5.49E-01 2.38E-01 0.0184535
RDR
1.25E-02 8.10E-01 5.05E-02 0.0095951
AIDR
1.35E-02 8.41E-01 1.94E-01 0.0115143

PARABOLIC

N12T24

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
2.34E-02 6.43E-01
2.10E-01 0.0160677
RDR
7.26E-03 8.71E-01
2.52E-01 0.0085704
AIDR
8.30E-03 9.10E-01
3.59E-01 0.0105919

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
0.011974
1.09E-02 7.98E-01
5.05E-01
RDR
0.008534
6.07E-03 8.87E-01
4.02E-01
AIDR
6.55E-03 9.30E-01
4.67E-01 0.0087826

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
MIDR
2.32E-02 6.57E-01 3.64E-01 0.0163981
RDR
1.15E-02 8.31E-01 6.55E-02 0.0096952
AIDR
1.15E-02 8.74E-01 2.44E-01 0.0112825

Tabel 6.11 Coeficientii de regresie & abaterea standard a erorilor pentru structurile cu T1=0.2N

N3T03

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
1.000
1.000

RDR
1.000
1
1.000

AIDR
1.000
1.000
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
1.000
1.000

RDR
1.000
1
1.000

AIDR
1.000
1.000
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
1.000
1.000

RDR
1.000
1
1.000

AIDR
1.000
1.000
1

N6T06

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.989
0.990

RDR
0.989
1
0.999

AIDR
0.990
0.999
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.989
0.990

RDR
0.989
1
0.999

AIDR
0.990
0.999
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.992
0.994

RDR
0.992
1
0.999

AIDR
0.994
0.999
1

N9T09

PARABOLIC

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.939
0.947

RDR
0.939
1
0.994

AIDR
0.947
0.994
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.968
0.975

RDR
0.968
1
0.994

AIDR
0.975
0.994
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.974
0.981

RDR
0.974
1
0.994

AIDR
0.981
0.994
1

N12T12

LINIAR

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.822
0.811

RDR
0.822
1
0.967

AIDR
0.811
0.967
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.787
0.879

RDR
0.787
1
0.955

AIDR
0.879
0.955
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.838
0.925

RDR
0.838
1
0.950

AIDR
0.925
0.950
1

N15T15

UNIFORM

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.720
0.816

RDR
0.720
1
0.894

AIDR
0.816
0.894
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.504
0.768

RDR
0.504
1
0.886

AIDR
0.768
0.886
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.575
0.820

RDR
0.575
1
0.888

AIDR
0.820
0.888
1

Tabel 6.12 Matricele de corelatie a erorilor pentru structurile cu T1=0.1N

254

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

MIDR
1
0.997
0.998

RDR
0.997
1
1.000

AIDR
0.998
1.000
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.998
0.998

RDR
0.998
1
1.000

AIDR
0.998
1.000
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.999
0.999

RDR
0.999
1
1.000

AIDR
0.999
1.000
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.871
0.913

RDR
0.871
1
0.957

AIDR
0.913
0.957
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.873
0.919

RDR
0.873
1
0.971

AIDR
0.919
0.971
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.909
0.946

RDR
0.909
1
0.975

AIDR
0.946
0.975
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.736
0.796

RDR
0.736
1
0.844

AIDR
0.796
0.844
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.538
0.786

RDR
0.538
1
0.837

AIDR
0.786
0.837
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.435
0.786

RDR
0.435
1
0.841

AIDR
0.786
0.841
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.451
0.805

RDR
0.451
1
0.760

AIDR
0.805
0.760
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.570
0.787

RDR
0.570
1
0.844

AIDR
0.787
0.844
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.537
0.738

RDR
0.537
1
0.868

AIDR
0.738
0.868
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.629
0.856

RDR
0.629
1
0.891

AIDR
0.856
0.891
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.615
0.813

RDR
0.615
1
0.905

AIDR
0.813
0.905
1

MIDR
RDR
AIDR

MIDR
1
0.593
0.780

RDR
0.593
1
0.898

AIDR
0.780
0.898
1

N6T12

N3T06

MIDR
RDR
AIDR

N9T18

PARABOLIC

N12T24

LINIAR

N15T30

UNIFORM

Tabel 6.13 Matricele de corelatie a erorilor pentru structurile cu T1=0.2N

0.040

0.030

0.035

0.06

0.025

0.030

0.020

0.025

0.015

0.020

0.04

0.05

0.03

0.04

0.02

0.03

0.010

0.015

0.01

0.02

0.005

0.010

0.00

0.01

0.000

4.0

4.5

3.5

Figura 6.15

1.5

2.5 2.0
)
SA (T2 )/SA (T1

0.000

1 )/g]/

gam
a

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

SA (T 2 )/SA

1.5

1.0

[SA(T

(T1 )

MIDR
a*x1^b*x2^c

0.04

0.02

0.03

0.01

0.02

0.00

0.01

1.0E+ 00

4.5

4.0

3.0

3.5

Figura 6.16

2.5 2.0
)
SA (T 2)/SA (T 1

1.5

1.0

)/g]/
gam
a

1.0E+ 00

4.5

4.0

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA(T 2)/SA(T 1

1.0

0.000

1 )/g]/ga

0.02
0.01

0.02
0.01

0.00
[SA(
T

4.0

3.5

3.0

2.5 2.0
)
SA (T2 )/SA(T1

1.5

1.0

0.00

RDR

0.04
0.03

MIDR

0.06
0.05

0.04
0.03

Figura 6.17

ma

1.0E+00

2.0 1.5 1.0


3.0 2.5
)
4.5 4.0 3.5
SA(T2 )/SA (T1

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

AIDR
a*x1^b*x2^c

0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
[SA(T
1 )/g]/ga
ma

1.0E+ 00

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5 2.0
)
SA(T2 )/SA(T1

1.5

1.0

0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

AIDR

0.07

0.06
0.05

4.5

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
SA (T

RDR
a*x1^b*x2^c

1.0E+ 00

1.
2. 2.0 1.5 0
3. 3.0 5
)
4.5 4.0 5
SA(T2 )/SA (T1

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de {[SA(T1)/g]/ & SA(T2)/SA(T1)}
pentru structura N12T12-LINIAR.

MIDR
a*x1^b*x2^c

0.015
0.010
0.005

[SA(
T

0.07

1 )/g]/g am

0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

RDR

)/g]/
gam
a

0.00

0.040
0.035
0.030
0.025
0.020

AIDR

0.03

0.035
0.030
0.025
RDR

0.04

0.05
MIDR

0.06

RDR

0.040
0.07

0.05

1.0E+00

AIDR
a*x1^b*x2^c

RDR
a*x1^b*x2^c

0.06

[SA(
T

)/g]/ga
ma

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de {[SA(T1)/g]/ & SA(T2)/SA(T1)}
pentru structura N12T12-UNIFORM.

0.07

MIDR

0.005

[SA
(T

1.0

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

AIDR

1.0

3.0

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
[SA(T
1 )/g] /gam

1.0E+00

4.5 4.0

3.5

2.0 1.5
3.0 2.5
SA(T 2 )/SA (T 1)

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de {[SA(T1)/g]/ & SA(T2)/SA(T1)}
pentru structura N12T12-PARABOLIC.

255

1.0

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

AIDR

[SA
(T )/
1 g]/
gam
a

0.00

RDR

0.035

0.07

0.05

RDR

0.08

0.06

MIDR

MIDR

0.07

AIDR

0.040

0.08

MIDR

AIDR
a*x1^b*x2^c

RDR
a*x1^b*x2^c

AIDR

MIDR
a*x1^b*x2^c

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

RDR
a*x1^b*x2^c

0.10

0.05

RDR

0.15

0.10

MIDR

0.05

0.00
[SA(
T

5.5

5.0

4.5

Figura 6.18

2.5
3.5 3.0
)
SA(T2 )/SA (T 1

0.00

2.0

[SA(
T

1 )/g]/gam

5.0

4.5

2.5
4.0 3.5 3.0
)
SA (T2 )/SA(T1

2.0

[SA(T
1 )/g]/ga
ma

RDR
a*x1^b*x2^c

0.20

0.10

0.15

0.05

0.10

0.00

0.05

1.0E+ 00

5.5

5.0

Figura 6.19

4.5

3.0 2.5
4.0
)
SA 2 )/SA (T1
3.5
(T

2.0

0.00

0.12

0.08

0.10

0.06

0.08

0.04

0.06
0.04

0.02

0.02

0.00
[SA(T
1 )/g]/
gam
a

1.0E+ 00

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5 3.0
)
SA (T2 )/SA (T1

2.5

2.0

0.00

AIDR

0.15

0.10

RDR

0.25

RDR

0.30

0.20

MIDR

0.25

[SA(T
1 )/g]/ga
ma

[SA(T
1 )/g]/ga
ma

0.12

0.08

0.10

0.20

0.06

0.08

0.10

0.15

0.04

0.06

0.05

0.10

0.02

0.04

0.00

0.05

[SA(
T

0.00

5.0

4.5

Figura 6.20

3.0 2.5
4.0 3.5
)
SA (T 2)/SA(T 1

2.0

0.02

0.00
[SA(T
1 )/g]/ga
ma

1.0E+ 00

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5 3.0 2.5


)
SA (T2)/SA (T 1

2.0

0.00

AIDR

0.10

0.25

0.15

RDR

0.30

0.20

MIDR

0.25

5.5

4.5

4.0

3.5 3.0
)
SA (T2)/SA(T 1

2.5

2.0

1.0E+ 00

5.5

4.5

5.0

4.0

2.5
3.5 3.0
)
SA (T2)/SA (T 1

0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

2.0

AIDR
a*x1^b*x2^c

0.12

1.0E+ 00

5.0

0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

RDR
a*x1^b*x2^c

MIDR
a*x1^b*x2^c

gam
a

5.5

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de {[SA(T1)/g]/ & SA(T2)/SA(T1)}
pentru structura N12T24-LINIAR.

0.30

1 )/g]/

1.0E+ 00

AIDR
a*x1^b*x2^c

0.12

0.30

MIDR

5.5

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de {[SA(T1)/g]/ & SA(T2)/SA(T1)}
pentru structura N12T24-UNIFORM.

MIDR
a*x1^b*x2^c

MIDR

1.0E+ 00

0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

AIDR

1.0E+ 00

4.0

0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
[SA(T
1 )/g]/ga
ma

1.0E+ 00

5.5

5.0

4.5

4.0

2.5
3.5 3.0
)
SA (T2)/SA (T 1

2.0

0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

AIDR

1 )/g]/g am

RDR

MIDR

0.20

0.15

0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00

AIDR

0.25

0.20

AIDR
a*x1^b*x2^c

0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00

0.25

RDR

MIDR
a*x1^b*x2^c

AIDR

CURSUL 6

Reprezentari ale MIDR, RDR & AIDR functie de {[SA(T1)/g]/ & SA(T2)/SA(T1)}
pentru structura N12T24-PARABOLIC.

Comparand rezultatele obtinute din cele doua tipuri de regresii prezentate se observa cum
abaterile standard ale reziduurilor pentru indicatorii MIDR, RDR si AIDR in cazul structurilor
joase, la care contributia modului fundamental de vibratie este semnificativa, sunt apropiate ca
valoare. Odata cu cresterea inaltimii structurii, adica cu cresterea in importanta a contributiei
modurilor superioare de vibratie, valorile abaterii standard a reziduurilor pentru indicatorii MIDR
si AIDR scad in cazul regresiei multivariate comparativ cu regresia functie de o singura variabila,
indiferent daca structura este rigida (T1=0.1N) sau flexibila (T1=0.2N) si indiferent de tipul de
distributie a fortei laterale pe inaltimea structurii.
In ceea ce priveste valoarea indicatorului RDR nu se observa o imbunatatire reala a valorii
estimate prin trecerea de la regresie functie de o singura variabila la cea multivariata. Aceasta
observatie intareste cele aratate anterior despre valoarea indicatorului RDR, marime influentata
semnificativ doar de modul fundamental de vibratie.

256

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

In concluzie, introducerea influentei modului 2 de vibratie prin intermediul raportului


SA(T2)/SA(T1), in cazul estimarii valorii indicatorului RDR, nu produce o imbunatatire
semnificativa. In cazul indicatorilor MIDR si AIDR imbunatatirea estimarii prin folosirea
raportului SA(T2)/SA(T1) este evidenta. Concluzia ramane valabila atat pentru structurile rigide,
avand T1=0.1N, cat si pentru cele flexibile la care T1=0.2N, dar si pentru cele trei modele de
distributie a fortei laterale pe inaltimea structurii considerate in acest studiu.
6.5.2 REZULTATE ALE REGRESIEI PIDR
6.5.2.1 FUNCTIE DE [SA(T1)/g]/
Coeficientii de regresie ai parametrilor ce caracterizeaza raspunsul structural al cladirilor
exprimat prin indicatorii PIDRi, i=1..n si abaterea standard a erorilor sunt prezentate in tabelele
urmatoare. Sunt prezentate si matricele de corelatie dintre reziduurile marimilor analizate precum
si reprezentarile grafice functie de [SA(T1)/g]/ ale acestor parametrii pentru structurile cu 12
niveluri.
LINIAR

N3T03

UNIFORM
[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3

6.21E-04
6.43E-04
7.12E-04

1.71E+00
1.70E+00
1.67E+00

N9T09

N6T06

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i

ab. st.
1.70E-02
1.67E-02
1.64E-02

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

1.29E-03
1.57E-03
1.32E-03
1.08E-03
9.15E-04
9.85E-04

1.45E+00
1.24E+00
1.31E+00
1.42E+00
1.53E+00
1.57E+00

ab. st.
1.32E-02
1.05E-02
1.10E-02
1.18E-02
1.26E-02
1.32E-02

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
1.65E-03 1.26E+00
1.63E-03 1.26E+00
1.64E-03 1.25E+00
1.77E-03 1.22E+00
2.03E-03 1.17E+00
2.38E-03 1.12E+00
2.86E-03 1.07E+00
3.31E-03 1.07E+00
4.23E-03 1.07E+00

ab. st.
7.59E-03
7.45E-03
7.22E-03
6.98E-03
7.09E-03
7.55E-03
8.34E-03
9.69E-03
1.16E-02

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3

5.38E-04
5.21E-04
5.28E-04

1.74E+00
1.76E+00
1.76E+00

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

1.76E-03
1.57E-03
1.32E-03
1.08E-03
9.15E-04
9.85E-04

1.19E+00
1.24E+00
1.31E+00
1.42E+00
1.53E+00
1.57E+00

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

2.26E-03
2.08E-03
1.86E-03
1.72E-03
1.62E-03
1.60E-03
1.72E-03
1.93E-03
2.33E-03

257

1.18E+00
1.20E+00
1.22E+00
1.23E+00
1.23E+00
1.21E+00
1.18E+00
1.17E+00
1.21E+00

PARABOLIC
ab. st.
1.55E-02
1.53E-02
1.50E-02

ab. st.
1.02E-02
1.05E-02
1.10E-02
1.18E-02
1.26E-02
1.32E-02

ab. st.
7.82E-03
7.54E-03
7.15E-03
6.72E-03
6.57E-03
6.71E-03
7.02E-03
8.30E-03
1.06E-02

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3

4.91E-04
4.45E-04
4.24E-04

1.76E+00
1.80E+00
1.83E+00

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i

ab. st.
1.45E-02
1.44E-02
1.41E-02

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

1.85E-03
1.58E-03
1.21E-03
8.45E-04
6.40E-04
6.71E-04

1.19E+00
1.25E+00
1.35E+00
1.51E+00
1.65E+00
1.69E+00

ab. st.
9.85E-03
1.01E-02
1.06E-02
1.12E-02
1.20E-02
1.26E-02

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
2.65E-03 1.13E+00
2.42E-03 1.15E+00
2.07E-03 1.19E+00
1.71E-03 1.23E+00
1.39E-03 1.27E+00
1.23E-03 1.28E+00
1.31E-03 1.23E+00
1.53E-03 1.20E+00
1.94E-03 1.20E+00

ab. st.
7.98E-03
7.59E-03
7.04E-03
6.60E-03
6.54E-03
6.57E-03
6.44E-03
7.09E-03
9.24E-03

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

N12T12

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12

2.17E-03
2.20E-03
2.28E-03
2.40E-03
2.57E-03
2.81E-03
3.27E-03
4.08E-03
5.20E-03
6.45E-03
7.42E-03
9.26E-03

1.23E+00
1.21E+00
1.19E+00
1.15E+00
1.09E+00
1.04E+00
9.69E-01
8.67E-01
7.60E-01
6.79E-01
6.63E-01
6.75E-01

N15T15

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

1.98E-03
2.04E-03
2.19E-03
2.39E-03
2.64E-03
2.98E-03
3.38E-03
4.39E-03
4.39E-03
5.30E-03
6.85E-03
8.49E-03
1.02E-02
1.19E-02
1.48E-02

1.36E+00
1.33E+00
1.29E+00
1.23E+00
1.16E+00
1.08E+00
9.94E-01
8.32E-01
8.32E-01
7.39E-01
6.31E-01
5.63E-01
5.22E-01
4.99E-01
4.97E-01

PARABOLIC

LINIAR

UNIFORM
ab. st.
5.25E-03
5.10E-03
4.92E-03
4.81E-03
4.82E-03
4.90E-03
4.96E-03
5.03E-03
5.10E-03
5.27E-03
5.63E-03
6.94E-03

ab. st.
8.42E-03
8.11E-03
7.68E-03
7.18E-03
6.69E-03
6.24E-03
5.86E-03
5.81E-03
5.81E-03
5.88E-03
5.79E-03
5.85E-03
6.25E-03
7.00E-03
8.68E-03

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12

3.28E-03
3.08E-03
2.77E-03
2.40E-03
2.10E-03
1.96E-03
2.06E-03
2.55E-03
3.62E-03
5.21E-03
6.98E-03
8.76E-03

1.10E+00
1.12E+00
1.15E+00
1.18E+00
1.20E+00
1.20E+00
1.14E+00
9.99E-01
8.15E-01
6.64E-01
5.80E-01
5.73E-01

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

3.39E-03
3.34E-03
3.27E-03
3.20E-03
3.12E-03
3.02E-03
2.97E-03
3.06E-03
3.31E-03
3.81E-03
4.59E-03
5.94E-03
7.85E-03
9.77E-03
1.22E-02

1.14E+00
1.13E+00
1.12E+00
1.11E+00
1.09E+00
1.07E+00
1.04E+00
9.91E-01
9.17E-01
8.22E-01
7.33E-01
6.46E-01
5.74E-01
5.42E-01
5.21E-01

ab. st.
6.53E-03
6.26E-03
5.88E-03
5.43E-03
4.97E-03
4.65E-03
4.48E-03
4.51E-03
4.52E-03
4.45E-03
4.47E-03
5.10E-03

ab. st.
8.53E-03
8.11E-03
7.56E-03
7.01E-03
6.52E-03
6.20E-03
5.99E-03
5.74E-03
5.40E-03
5.20E-03
5.27E-03
5.57E-03
6.12E-03
6.69E-03
7.39E-03

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12

3.60E-03
3.28E-03
2.80E-03
2.29E-03
1.87E-03
1.61E-03
1.59E-03
2.02E-03
3.07E-03
4.40E-03
6.10E-03
7.78E-03

1.09E+00
1.12E+00
1.16E+00
1.21E+00
1.25E+00
1.26E+00
1.20E+00
1.02E+00
8.01E-01
6.63E-01
5.74E-01
5.65E-01

ab. st.
6.93E-03
6.62E-03
6.12E-03
5.52E-03
4.99E-03
4.51E-03
4.11E-03
4.02E-03
3.89E-03
3.85E-03
3.93E-03
4.73E-03

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

3.90E-03
3.76E-03
3.50E-03
3.19E-03
2.86E-03
2.52E-03
2.31E-03
2.37E-03
2.73E-03
3.47E-03
4.46E-03
5.47E-03
6.79E-03
8.46E-03
1.09E-02

ab. st.
8.70E-03
8.32E-03
7.87E-03
7.37E-03
6.89E-03
6.54E-03
6.06E-03
5.26E-03
4.51E-03
4.34E-03
4.54E-03
4.93E-03
5.51E-03
6.09E-03
7.38E-03

1.08E+00
1.09E+00
1.10E+00
1.11E+00
1.13E+00
1.14E+00
1.13E+00
1.06E+00
9.34E-01
7.77E-01
6.53E-01
6.03E-01
5.73E-01
5.50E-01
5.27E-01

Tabel 6.14 Coeficientii de regresie & abaterea standard a erorilor pentru structurile cu T1=0.1N

N3T06

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3

2.33E-03
2.41E-03
2.91E-03

1.34E+00
1.35E+00
1.32E+00

N6T12

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

4.67E-03
4.57E-03
5.21E-03
6.49E-03
8.20E-03
1.13E-02

1.11E+00
1.11E+00
1.05E+00
9.82E-01
9.35E-01
9.30E-01

N9T18

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

5.30E-03
5.42E-03
6.07E-03
7.15E-03
8.47E-03
1.10E-02
1.49E-02
1.89E-02
2.70E-02

1.25E+00
1.22E+00
1.14E+00
1.04E+00
9.33E-01
8.03E-01
6.94E-01
6.69E-01
6.31E-01

PARABOLIC

LINIAR

UNIFORM
ab. st.
2.18E-02
2.24E-02
2.31E-02

ab. st.
8.83E-03
8.85E-03
9.23E-03
1.01E-02
1.05E-02
1.19E-02

ab. st.
2.01E-02
1.90E-02
1.77E-02
1.58E-02
1.39E-02
1.23E-02
1.20E-02
1.45E-02
1.84E-02

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3

2.64E-03
2.36E-03
2.39E-03

1.26E+00
1.33E+00
1.38E+00

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

5.61E-03
5.00E-03
4.65E-03
4.73E-03
5.54E-03
6.74E-03

1.08E+00
1.11E+00
1.13E+00
1.10E+00
1.04E+00
1.06E+00

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

7.15E-03
7.03E-03
7.10E-03
7.42E-03
8.15E-03
9.62E-03
1.30E-02
1.63E-02
2.01E-02

258

1.12E+00
1.10E+00
1.07E+00
1.02E+00
9.44E-01
8.44E-01
7.09E-01
6.54E-01
6.62E-01

ab. st.
2.07E-02
2.13E-02
2.20E-02

ab. st.
1.07E-02
1.05E-02
1.06E-02
1.05E-02
1.03E-02
1.21E-02

ab. st.
2.13E-02
2.00E-02
1.81E-02
1.55E-02
1.36E-02
1.22E-02
1.18E-02
1.27E-02
1.49E-02

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3

2.72E-03
2.20E-03
2.00E-03

1.25E+00
1.35E+00
1.45E+00

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

6.00E-03
5.14E-03
4.22E-03
3.79E-03
4.33E-03
5.90E-03

1.08E+00
1.12E+00
1.17E+00
1.18E+00
1.09E+00
1.04E+00

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

8.39E-03
7.84E-03
7.23E-03
6.87E-03
6.74E-03
7.43E-03
9.50E-03
1.31E-02
1.77E-02

1.05E+00
1.06E+00
1.07E+00
1.05E+00
1.01E+00
9.24E-01
7.97E-01
6.90E-01
6.60E-01

ab. st.
1.97E-02
2.04E-02
2.12E-02

ab. st.
1.10E-02
1.07E-02
1.06E-02
1.00E-02
9.59E-03
1.13E-02

ab. st.
2.15E-02
2.01E-02
1.77E-02
1.49E-02
1.35E-02
1.23E-02
1.25E-02
1.38E-02
1.54E-02

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

N12T24

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12

1.16E-02
1.16E-02
1.17E-02
1.19E-02
1.24E-02
1.29E-02
1.36E-02
1.57E-02
1.97E-02
2.60E-02
3.43E-02
4.67E-02

1.13E+00
1.11E+00
1.08E+00
1.03E+00
9.63E-01
9.01E-01
8.36E-01
7.42E-01
6.37E-01
5.45E-01
4.97E-01
4.66E-01

N15T30

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

2.40E-02
2.33E-02
2.28E-02
2.25E-02
2.26E-02
2.25E-02
2.24E-02
2.24E-02
2.34E-02
2.41E-02
2.64E-02
3.31E-02
4.08E-02
5.02E-02
6.50E-02

1.06E+00
1.04E+00
1.02E+00
9.72E-01
9.19E-01
8.68E-01
7.87E-01
7.87E-01
7.40E-01
7.06E-01
6.52E-01
5.54E-01
5.10E-01
4.97E-01
4.95E-01

PARABOLIC

LINIAR

UNIFORM
ab. st.
2.74E-02
2.53E-02
2.23E-02
1.87E-02
1.43E-02
1.11E-02
1.01E-02
9.94E-03
9.89E-03
1.08E-02
1.36E-02
1.82E-02

ab. st.
4.83E-02
4.45E-02
3.94E-02
3.37E-02
2.88E-02
2.55E-02
2.37E-02
2.37E-02
2.39E-02
2.26E-02
2.03E-02
1.87E-02
2.18E-02
2.94E-02
3.86E-02

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12

1.07E-02
1.03E-02
9.72E-03
9.41E-03
9.52E-03
1.01E-02
1.20E-02
1.48E-02
1.93E-02
2.63E-02
3.64E-02
5.29E-02

1.18E+00
1.17E+00
1.16E+00
1.13E+00
1.08E+00
1.00E+00
8.77E-01
7.57E-01
6.42E-01
5.51E-01
4.86E-01
4.05E-01

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

2.36E-02
2.24E-02
2.12E-02
2.01E-02
1.94E-02
1.88E-02
1.85E-02
1.94E-02
2.15E-02
2.36E-02
2.68E-02
3.50E-02
4.98E-02
6.85E-02
9.24E-02

1.08E+00
1.07E+00
1.05E+00
1.02E+00
9.82E-01
9.40E-01
8.93E-01
8.27E-01
7.44E-01
6.75E-01
6.04E-01
5.01E-01
4.02E-01
3.36E-01
2.94E-01

ab. st.
2.64E-02
2.40E-02
2.10E-02
1.76E-02
1.43E-02
1.23E-02
1.14E-02
1.09E-02
1.03E-02
1.16E-02
1.37E-02
1.56E-02

ab. st.
4.81E-02
4.46E-02
4.01E-02
3.51E-02
3.02E-02
2.65E-02
2.47E-02
2.39E-02
2.33E-02
2.12E-02
2.02E-02
2.12E-02
2.19E-02
2.38E-02
2.48E-02

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12

1.08E-02
1.02E-02
9.40E-03
8.85E-03
8.96E-03
9.91E-03
1.16E-02
1.40E-02
1.79E-02
2.30E-02
3.02E-02
4.17E-02

1.17E+00
1.17E+00
1.17E+00
1.15E+00
1.09E+00
9.95E-01
8.70E-01
7.51E-01
6.40E-01
5.77E-01
5.47E-01
4.97E-01

[PSA(T1)/g]/gama
b0i
b1i
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

2.35E-02
2.20E-02
2.05E-02
1.90E-02
1.78E-02
1.68E-02
1.63E-02
1.73E-02
1.92E-02
2.17E-02
2.60E-02
3.34E-02
4.59E-02
6.45E-02
9.26E-02

1.08E+00
1.08E+00
1.07E+00
1.05E+00
1.02E+00
9.84E-01
9.37E-01
8.58E-01
7.69E-01
6.85E-01
5.90E-01
4.99E-01
4.26E-01
3.67E-01
3.00E-01

ab. st.
2.54E-02
2.31E-02
2.02E-02
1.74E-02
1.51E-02
1.40E-02
1.28E-02
1.13E-02
1.08E-02
1.16E-02
1.30E-02
1.49E-02

ab. st.
4.78E-02
4.42E-02
3.95E-02
3.47E-02
2.99E-02
2.64E-02
2.44E-02
2.33E-02
2.16E-02
1.93E-02
1.88E-02
1.97E-02
2.14E-02
2.32E-02
2.50E-02

Tabel 6.15 Coeficientii de regresie & abaterea standard a erorilor pentru structurile cu T1=0.2N

N3T03

UNIFORM
PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

PIDR 1
1.00E+00
1.00E+00
9.99E-01

LINIAR

PIDR 2
1.00E+00
1.00E+00
1.00E+00

PIDR 3
9.99E-01
1.00E+00
1.00E+00

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

PIDR 1
1.00E+00
1.00E+00
9.99E-01

PARABOLIC

PIDR 2
1.00E+00
1.00E+00
1.00E+00

PIDR 3
9.99E-01
1.00E+00
1.00E+00

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

UNIFORM

N6T06

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

PIDR 1
1.00E+00
9.77E-01
9.80E-01
9.88E-01
9.96E-01
9.98E-01

PIDR 2
9.77E-01
1.00E+00
9.99E-01
9.94E-01
9.85E-01
9.73E-01

PIDR 3
9.80E-01
9.99E-01
1.00E+00
9.98E-01
9.90E-01
9.78E-01

PIDR 1
1.00E+00
1.00E+00
9.99E-01

PIDR 2
1.00E+00
1.00E+00
1.00E+00

PIDR 3
9.99E-01
1.00E+00
1.00E+00

LINIAR
PIDR 4
9.88E-01
9.94E-01
9.98E-01
1.00E+00
9.96E-01
9.86E-01

PIDR 5
9.96E-01
9.85E-01
9.90E-01
9.96E-01
1.00E+00
9.96E-01

PIDR 6
9.98E-01
9.73E-01
9.78E-01
9.86E-01
9.96E-01
1.00E+00

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

PIDR 1
1.00E+00
9.99E-01
9.96E-01
9.91E-01
9.82E-01
9.72E-01

PIDR 2
9.99E-01
1.00E+00
9.99E-01
9.94E-01
9.85E-01
9.73E-01

PIDR 3
9.96E-01
9.99E-01
1.00E+00
9.98E-01
9.90E-01
9.78E-01

PARABOLIC
PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

PIDR 1
1.00E+00
9.99E-01
9.95E-01
9.88E-01
9.80E-01
9.67E-01

PIDR 2
9.99E-01
1.00E+00
9.98E-01
9.93E-01
9.84E-01
9.70E-01

PIDR 3
9.95E-01
9.98E-01
1.00E+00
9.98E-01
9.90E-01
9.77E-01

259

PIDR 4
9.88E-01
9.93E-01
9.98E-01
1.00E+00
9.96E-01
9.84E-01

PIDR 5
9.80E-01
9.84E-01
9.90E-01
9.96E-01
1.00E+00
9.95E-01

PIDR 6
9.67E-01
9.70E-01
9.77E-01
9.84E-01
9.95E-01
1.00E+00

PIDR 4
9.91E-01
9.94E-01
9.98E-01
1.00E+00
9.96E-01
9.86E-01

PIDR 5
9.82E-01
9.85E-01
9.90E-01
9.96E-01
1.00E+00
9.96E-01

PIDR 6
9.72E-01
9.73E-01
9.78E-01
9.86E-01
9.96E-01
1.00E+00

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice


UNIFORM

N12T12
PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.9980755
0.9879169
0.9626956
0.9178158
0.8680063
0.8268963
0.7768185
0.7069642
0.5917929
0.466466
0.4917196

PIDR 2
0.9980755
1
0.9951038
0.9749176
0.9346785
0.8883151
0.8479292
0.7968434
0.7263438
0.610092
0.4822852
0.5025347

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.9987913
0.992711
0.9754572
0.9397597
0.8951193
0.8466859
0.7657834
0.6458166
0.4871143
0.3669919
0.3800913

PIDR 2
0.9987913
1
0.9969911
0.9827739
0.9496284
0.9050056
0.85445
0.772188
0.6540432
0.4947187
0.3707866
0.3790786

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.997779
0.9861125
0.9584199
0.9151238
0.8666425
0.7930342
0.6863294
0.5317798
0.4011264
0.2747473
0.1733912

PIDR 2
0.997779
1
0.994504
0.9725951
0.9323968
0.8828227
0.8073792
0.7004514
0.5466902
0.4145523
0.2815041
0.1716676

PIDR 3
0.9879169
0.9951038
1
0.991047
0.9604442
0.9200558
0.8804388
0.8281085
0.7564835
0.6387458
0.5083132
0.5212107

PIDR 4
0.9626956
0.9749176
0.991047
1
0.987293
0.9562647
0.9176759
0.8644792
0.7930966
0.6756361
0.5462246
0.5536016

PIDR 5
0.9178158
0.9346785
0.9604442
0.987293
1
0.9866192
0.9542959
0.9033315
0.8353609
0.7243001
0.5988426
0.5975122

PIDR 6
0.8680063
0.8883151
0.9200558
0.9562647
0.9866192
1
0.9869145
0.947636
0.8857529
0.7818046
0.6568861
0.6508214

PIDR 7
0.8268963
0.8479292
0.8804388
0.9176759
0.9542959
0.9869145
1
0.9826319
0.9318345
0.8335329
0.7098866
0.7027841

PIDR 8
0.7768185
0.7968434
0.8281085
0.8644792
0.9033315
0.947636
0.9826319
1
0.9755731
0.8904486
0.7661592
0.7544421

PIDR 9
0.7069642
0.7263438
0.7564835
0.7930966
0.8353609
0.8857529
0.9318345
0.9755731
1
0.9592561
0.8476238
0.8092666

PIDR 10
0.5917929
0.610092
0.6387458
0.6756361
0.7243001
0.7818046
0.8335329
0.8904486
0.9592561
1
0.9395802
0.8618963

PIDR 11
0.466466
0.4822852
0.5083132
0.5462246
0.5988426
0.6568861
0.7098866
0.7661592
0.8476238
0.9395802
1
0.9393035

PIDR 12
0.4917196
0.5025347
0.5212107
0.5536016
0.5975122
0.6508214
0.7027841
0.7544421
0.8092666
0.8618963
0.9393035
1

PIDR 4
0.9754572
0.9827739
0.9934868
1
0.9881894
0.9533966
0.9031973
0.8245238
0.7143908
0.5542059
0.4159822
0.414585

PIDR 5
0.9397597
0.9496284
0.967259
0.9881894
1
0.9848263
0.9432635
0.8717274
0.766359
0.60427
0.4553281
0.443533

PIDR 6
0.8951193
0.9050056
0.9247514
0.9533966
0.9848263
1
0.9811937
0.9235213
0.8227983
0.662506
0.5107728
0.4893525

PIDR 7
0.8466859
0.85445
0.8728032
0.9031973
0.9432635
0.9811937
1
0.9722083
0.8840003
0.7347064
0.590295
0.5563114

PIDR 8
0.7657834
0.772188
0.7908692
0.8245238
0.8717274
0.9235213
0.9722083
1
0.9544559
0.828254
0.6879445
0.6359476

PIDR 9
0.6458166
0.6540432
0.6762767
0.7143908
0.766359
0.8227983
0.8840003
0.9544559
1
0.9419775
0.8235148
0.7317199

PIDR 10
0.4871143
0.4947187
0.5168439
0.5542059
0.60427
0.662506
0.7347064
0.828254
0.9419775
1
0.9487828
0.8280579

PIDR 11
0.3669919
0.3707866
0.3873671
0.4159822
0.4553281
0.5107728
0.590295
0.6879445
0.8235148
0.9487828
1
0.9146195

PIDR 12
0.3800913
0.3790786
0.3923707
0.414585
0.443533
0.4893525
0.5563114
0.6359476
0.7317199
0.8280579
0.9146195
1

PIDR 4
0.9584199
0.9725951
0.9904014
1
0.9857084
0.9448911
0.8715391
0.7654697
0.614169
0.47527
0.319666
0.1967711

PIDR 5
0.9151238
0.9323968
0.958529
0.9857084
1
0.9812811
0.9176091
0.811885
0.6631256
0.5262708
0.3657799
0.2354759

PIDR 6
0.8666425
0.8828227
0.9102194
0.9448911
0.9812811
1
0.967151
0.8703144
0.7281405
0.6023288
0.4441446
0.3014991

PIDR 7
0.7930342
0.8073792
0.8344639
0.8715391
0.9176091
0.967151
1
0.9504538
0.8317268
0.7142367
0.5470167
0.3932454

PIDR 8
0.6863294
0.7004514
0.7281837
0.7654697
0.811885
0.8703144
0.9504538
1
0.9457918
0.831741
0.6455198
0.4727886

PIDR 9
0.5317798
0.5466902
0.5758571
0.614169
0.6631256
0.7281405
0.8317268
0.9457918
1
0.9399408
0.7632934
0.5698026

PIDR 10
0.4011264
0.4145523
0.4407224
0.47527
0.5262708
0.6023288
0.7142367
0.831741
0.9399408
1
0.9124344
0.7179577

PIDR 11
0.2747473
0.2815041
0.2973853
0.319666
0.3657799
0.4441446
0.5470167
0.6455198
0.7632934
0.9124344
1
0.8937397

PIDR 12
0.1733912
0.1716676
0.1808525
0.1967711
0.2354759
0.3014991
0.3932454
0.4727886
0.5698026
0.7179577
0.8937397
1

LINIAR
PIDR 3
0.992711
0.9969911
1
0.9934868
0.967259
0.9247514
0.8728032
0.7908692
0.6762767
0.5168439
0.3873671
0.3923707

PARABOLIC
PIDR 3
0.9861125
0.994504
1
0.9904014
0.958529
0.9102194
0.8344639
0.7281837
0.5758571
0.4407224
0.2973853
0.1808525

Tabel 6.16 Matricele de corelatie a erorilor pentru structurile cu T1=0.1N

N3T06

UNIFORM
PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

PIDR 1
1.00E+00
9.98E-01
9.93E-01

PIDR 2
9.98E-01
1.00E+00
9.97E-01

LINIAR

PIDR 3
9.93E-01
9.97E-01
1.00E+00

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

PIDR 1
1.00E+00
9.98E-01
9.92E-01

PIDR 2
9.98E-01
1.00E+00
9.97E-01

PARABOLIC
PIDR 3
9.92E-01
9.97E-01
1.00E+00

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

UNIFORM

N6T12

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

PIDR 1
1.00E+00
9.88E-01
9.42E-01
9.06E-01
8.22E-01
7.85E-01

PIDR 2
9.88E-01
1.00E+00
9.73E-01
9.34E-01
8.48E-01
8.00E-01

PIDR 3
9.42E-01
9.73E-01
1.00E+00
9.72E-01
8.63E-01
8.03E-01

PIDR 2
9.98E-01
1.00E+00
9.97E-01

PIDR 3
9.91E-01
9.97E-01
1.00E+00

LINIAR

PIDR 4
9.06E-01
9.34E-01
9.72E-01
1.00E+00
9.23E-01
8.34E-01

PIDR 5
8.22E-01
8.48E-01
8.63E-01
9.23E-01
1.00E+00
9.26E-01

PIDR 6
7.85E-01
8.00E-01
8.03E-01
8.34E-01
9.26E-01
1.00E+00

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

PIDR 1
1.00E+00
9.90E-01
9.58E-01
9.24E-01
8.42E-01
7.65E-01

PIDR 2
9.90E-01
1.00E+00
9.82E-01
9.44E-01
8.59E-01
7.74E-01

PIDR 3
9.58E-01
9.82E-01
1.00E+00
9.73E-01
8.79E-01
7.97E-01

PARABOLIC
PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

PIDR 1
1.00E+00
9.98E-01
9.91E-01

PIDR 1
1.00E+00
9.87E-01
9.45E-01
8.86E-01
7.79E-01
7.10E-01

PIDR 2
9.87E-01
1.00E+00
9.76E-01
9.17E-01
8.04E-01
7.21E-01

PIDR 3
9.45E-01
9.76E-01
1.00E+00
9.62E-01
8.43E-01
7.58E-01

260

PIDR 4
8.86E-01
9.17E-01
9.62E-01
1.00E+00
9.33E-01
8.42E-01

PIDR 5
7.79E-01
8.04E-01
8.43E-01
9.33E-01
1.00E+00
9.27E-01

PIDR 6
7.10E-01
7.21E-01
7.58E-01
8.42E-01
9.27E-01
1.00E+00

PIDR 4
9.24E-01
9.44E-01
9.73E-01
1.00E+00
9.39E-01
8.59E-01

PIDR 5
8.42E-01
8.59E-01
8.79E-01
9.39E-01
1.00E+00
9.33E-01

PIDR 6
7.65E-01
7.74E-01
7.97E-01
8.59E-01
9.33E-01
1.00E+00

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice


UNIFORM

N12T24
PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.9984299
0.9903595
0.9731195
0.9350934
0.8304676
0.599062
0.3921391
0.1574085
0.0163348
0.0937326
0.1620951

PIDR 2
0.9984299
1
0.9961867
0.9830148
0.9502457
0.85155
0.6225817
0.4168099
0.1848966
0.0412928
0.1116399
0.1757787

PIDR 3
0.9903595
0.9961867
1
0.9945861
0.9699094
0.8777747
0.6497945
0.4455713
0.2200023
0.0711176
0.1308122
0.19133

PIDR 4
0.9731195
0.9830148
0.9945861
1
0.9872396
0.9061572
0.6848685
0.4820606
0.2584546
0.1036795
0.1503352
0.2077656

PIDR 5
0.9350934
0.9502457
0.9699094
0.9872396
1
0.9544414
0.7665231
0.5748065
0.3495376
0.1869165
0.216233
0.2640277

PIDR 6
0.8304676
0.85155
0.8777747
0.9061572
0.9544414
1
0.9114062
0.7393311
0.5179798
0.3503721
0.3722096
0.4123059

PIDR 7
0.599062
0.6225817
0.6497945
0.6848685
0.7665231
0.9114062
1
0.9094957
0.6768116
0.5068339
0.4981815
0.5176481

PIDR 8
0.3921391
0.4168099
0.4455713
0.4820606
0.5748065
0.7393311
0.9094957
1
0.8504041
0.6578848
0.5871264
0.5539991

PIDR 9
0.1574085
0.1848966
0.2200023
0.2584546
0.3495376
0.5179798
0.6768116
0.8504041
1
0.8783129
0.7763671
0.6406862

PIDR 10
0.0163348
0.0412928
0.0711176
0.1036795
0.1869165
0.3503721
0.5068339
0.6578848
0.8783129
1
0.8958601
0.6790719

PIDR 11
0.0937326
0.1116399
0.1308122
0.1503352
0.216233
0.3722096
0.4981815
0.5871264
0.7763671
0.8958601
1
0.8818275

PIDR 12
0.1620951
0.1757787
0.19133
0.2077656
0.2640277
0.4123059
0.5176481
0.5539991
0.6406862
0.6790719
0.8818275
1

PIDR 4
0.9630134
0.9758224
0.9916186
1
0.9736967
0.8654692
0.7134981
0.4967047
0.2942056
0.1917939
0.1747758
0.2661842

PIDR 5
0.9041355
0.9207777
0.9441466
0.9736967
1
0.9520515
0.8357174
0.6451372
0.4299276
0.303937
0.2666905
0.3470009

PIDR 6
0.7744071
0.7927622
0.8188945
0.8654692
0.9520515
1
0.9481575
0.795779
0.5733138
0.4379106
0.3926886
0.4503639

PIDR 7
0.6089869
0.6269015
0.6551491
0.7134981
0.8357174
0.9481575
1
0.9178727
0.6976627
0.5416033
0.4968096
0.5333875

PIDR 8
0.368093
0.3900635
0.4266176
0.4967047
0.6451372
0.795779
0.9178727
1
0.8847443
0.6900593
0.5885187
0.5810551

PIDR 9
0.1801115
0.2007474
0.2325664
0.2942056
0.4299276
0.5733138
0.6976627
0.8847443
1
0.869949
0.6987006
0.6017387

PIDR 10
0.131821
0.1425028
0.1532228
0.1917939
0.303937
0.4379106
0.5416033
0.6900593
0.869949
1
0.8986259
0.7040846

PIDR 11
0.1556354
0.1581944
0.1550682
0.1747758
0.2666905
0.3926886
0.4968096
0.5885187
0.6987006
0.8986259
1
0.8683232

PIDR 12
0.2400404
0.2454223
0.2487034
0.2661842
0.3470009
0.4503639
0.5333875
0.5810551
0.6017387
0.7040846
0.8683232
1

PIDR 5
0.8587226
0.8786774
0.9141922
0.9649397
1
0.9576399
0.8714984
0.7289587
0.5659051
0.3534363
0.267919
0.3418124

PIDR 6
0.7276315
0.7463212
0.7861019
0.8605095
0.9576399
1
0.9670905
0.851755
0.6782377
0.4618987
0.3557994
0.3643304

PIDR 7
0.6128144
0.6293313
0.6665255
0.7469191
0.8714984
0.9670905
1
0.9312359
0.7606737
0.5411683
0.4351615
0.382313

PIDR 8
0.4562478
0.4727711
0.5099305
0.5926459
0.7289587
0.851755
0.9312359
1
0.9078732
0.7019878
0.6013782
0.4553359

PIDR 9
0.3386957
0.348526
0.3759855
0.4466293
0.5659051
0.6782377
0.7606737
0.9078732
1
0.8921596
0.7681771
0.5417473

PIDR 10
0.1940488
0.1908472
0.1989881
0.2497606
0.3534363
0.4618987
0.5411683
0.7019878
0.8921596
1
0.9081367
0.6364771

PIDR 11
0.1657084
0.1560542
0.1524359
0.1878464
0.267919
0.3557994
0.4351615
0.6013782
0.7681771
0.9081367
1
0.8384074

PIDR 12
0.2885984
0.2819203
0.2791931
0.3023499
0.3418124
0.3643304
0.382313
0.4553359
0.5417473
0.6364771
0.8384074
1

LINIAR
PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.9979383
0.9864236
0.9630134
0.9041355
0.7744071
0.6089869
0.368093
0.1801115
0.131821
0.1556354
0.2400404

PIDR 2
0.9979383
1
0.994488
0.9758224
0.9207777
0.7927622
0.6269015
0.3900635
0.2007474
0.1425028
0.1581944
0.2454223

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.9968646
0.979548
0.9426058
0.8587226
0.7276315
0.6128144
0.4562478
0.3386957
0.1940488
0.1657084
0.2885984

PIDR 2
0.9968646
1
0.9916931
0.9608585
0.8786774
0.7463212
0.6293313
0.4727711
0.348526
0.1908472
0.1560542
0.2819203

PIDR 3
0.9864236
0.994488
1
0.9916186
0.9441466
0.8188945
0.6551491
0.4266176
0.2325664
0.1532228
0.1550682
0.2487034

PARABOLIC
PIDR 3
0.979548
0.9916931
1
0.9851122
0.9141922
0.7861019
0.6665255
0.5099305
0.3759855
0.1989881
0.1524359
0.2791931

PIDR 4
0.9426058
0.9608585
0.9851122
1
0.9649397
0.8605095
0.7469191
0.5926459
0.4466293
0.2497606
0.1878464
0.3023499

Tabel 6.17 Matricele de corelatie a erorilor pentru structurile cu T1=0.2N

1.0E-03
1.0E+00
[SA(T1 )/g]gama
PIDR5
a*x^b

1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

0.001
1.0

1.0E+01

1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

10.0

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-03
1.0E+00

1.0E-01

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

261

1.0E+01

[SA(T1)/g]/gama

PIDR7
a*x^b

1.0E-02

PIDR4
a*x^b

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/ gama

PIDR6
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E-01

0.010

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR6

PIDR5

1.0E-01

PIDR3
a*x^b

PIDR4

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

0.100

PIDR7

1.0E-02

PIDR2
a*x^b

PIDR8

1.0E-01

PIDR3

PIDR1
a*x^b

PIDR2

PIDR1

1.0E-01

PIDR8
a*x^b

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama
PIDR5
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-03
1.0E+00

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR12
a*x^b

1.0E-02

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

Reprezentari ale PIDRi functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T12-LINIAR.

PIDR2
a*x^b

1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-01

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR3

PIDR1
a*x^b

PIDR2

PIDR1

1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR11
a*x^b

[SA(T1 )/g]/gama

Figura 6.22

PIDR8
a*x^b

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR11

1.0E-02

1.0E-02

1.0E-01

1.0E+01

[SA(T1)/g]/gama
1.0E-01

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR10
a*x^b

1.0E-01

PIDR9
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR7
a*x^b

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR10

PIDR9

1.0E-01

1.0E-01

PIDR4
a*x^b

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR7

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR6
a*x^b

1.0E-01

1.0E-01

PIDR3
a*x^b

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR6

PIDR5

1.0E-01

1.0E+01

[SA(T1)/g]/gama

PIDR12

1.0E-03
1.0E+00

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

Reprezentari ale PIDRi functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T12-UNIFORM.

PIDR3

1.0E-02

PIDR12
a*x^b

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR2
1.0E-01
a*x^b

PIDR1
a*x^b

PIDR2

PIDR1

1.0E-01

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E-01

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

Figura 6.21

PIDR11
a*x^b

1.0E+01

PIDR3
a*x^b

1.0E-01

PIDR4

1.0E-03
1.0E+00

PIDR11

PIDR10

1.0E-02

1.0E-01

PIDR12

PIDR10
a*x^b

1.0E-01

PIDR4

PIDR9
a*x^b

1.0E-01

PIDR9

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

PIDR8

CURSUL 6

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

[SA(T1 )/g]/gama

262

PIDR4
a*x^b

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-02

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR10

1.0E-02

1.0E-02

1.0E+00

1.0E-01
1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E+00

1.0E-01
1.0E-02

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

[SA(T1 )/g]/gama

Figura 6.24

1.0E-01
1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

Reprezentari ale PIDRi functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T24-UNIFORM.

263

PIDR12
a*x^b

1.0E+00

1.0E-02

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR11
a*x^b

1.0E-01

1.0E+01

PIDR8
a*x^b

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR10
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+00

1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR11

PIDR9
a*x^b

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR7
a*x^b

1.0E-01

[SA(T1)/g]/gama

PIDR10

PIDR9

1.0E+00

1.0E+00

1.0E-01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-01

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR6
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR4
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR8

1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR7

1.0E-01

PIDR6

PIDR5

1.0E+00

PIDR5
a*x^b

1.0E+00

1.0E-01

[SA(T1 )/g]/gama

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E+00

PIDR3
a*x^b

1.0E+00

1.0E-01

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR4

1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

PIDR2
a*x^b

PIDR3

1.0E-01

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

Reprezentari ale PIDRi functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T12-PARABOLIC.

1.0E+00

PIDR2

PIDR1

PIDR1
a*x^b

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

[SA(T1 )/g]/gama

Figura 6.23

1.0E+00

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR12
a*x^b

1.0E-01

1.0E-02

1.0E+01

[SA(T1)/g]/gama

PIDR12

PIDR9

[SA(T1)/g]/gama

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR11
a*x^b

1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR10
a*x^b

1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03
1.0E+00

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR8
a*x^b

1.0E-01

PIDR7
a*x^b

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR9
a*x^b

1.0E-01

1.0E-01

PIDR11

1.0E-03
1.0E+00

PIDR6
a*x^b

PIDR8

1.0E-01

PIDR12

PIDR5
a*x^b

PIDR6

PIDR5

1.0E-01

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

PIDR7

CURSUL 6

1.0E-01
1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E-01
1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E-01
1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR1
a*x^b

1.0E-02

1.0E-01
1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E-02

1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E-01
1.0E-02

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

Figura 6.26

1.0E+00

1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

Reprezentari ale PIDRi functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T24-PARABOLIC.

264

PIDR7
a*x^b

1.0E-01
1.0E-02

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama
1.0E+00

1.0E-01

1.0E+01

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR11
a*x^b

1.0E+00

PIDR10
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR11

PIDR11

PIDR10

1.0E+00

1.0E-01

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR7
a*x^b

1.0E-02

PIDR4
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E-01

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR9
a*x^b

1.0E-01

1.0E-02

1.0E+00

1.0E-01

[SA(T1 )/g]/gama
1.0E+00

1.0E+01

1.0E+00

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR6
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E-03
1.0E+00

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-01

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR7

PIDR6

PIDR5

1.0E+00

1.0E-01

1.0E-02

PIDR3
a*x^b

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR5
a*x^b

1.0E+00

1.0E+00

PIDR2
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E+01

1.0E-01

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR3

1.0E-01

1.0E-03
1.0E+00

1.0E-02

PIDR12
a*x^b

Reprezentari ale PIDRi functie de [SA(T1)/g]/


pentru structura N12T24-LINIAR.

1.0E+00

PIDR2

PIDR1

1.0E+00

1.0E+00

PIDR11
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-01

[SA(T1 )/g]/gama

Figura 6.25

1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E+00

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E-01

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR11

1.0E-01

PIDR8
a*x^b

1.0E+00

1.0E-02

PIDR10
a*x^b

1.0E+00

PIDR9
a*x^b

PIDR10

PIDR9

1.0E+00

PIDR7
a*x^b

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-01

[SA(T1 )/g]/gama

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

1.0E+00

PIDR7

PIDR6

PIDR5

1.0E-01

1.0E-02

[SA(T1 )/g]/gama

PIDR6
a*x^b

1.0E+00

PIDR5
a*x^b

1.0E+00

1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

PIDR4
a*x^b

1.0E-01

PIDR8

[SA(T1 )/g]/gama

1.0E-02

PIDR12

1.0E+01

1.0E-01

PIDR4

1.0E-01

1.0E+00

PIDR8

1.0E-02

PIDR3
a*x^b

1.0E+00

PIDR4

PIDR2

PIDR1

1.0E-01

1.0E-03
1.0E+00

PIDR2
a*x^b

1.0E+00

PIDR1
a*x^b

PIDR3

1.0E+00

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

PIDR12

CURSUL 6

PIDR12
a*x^b

1.0E-01
1.0E-02
1.0E-03
1.0E+00

1.0E+01

[SA(T1 )/g]/gama

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

Se observa ca valorile indicatorului PIDR corespunzatoare nivelurilor inferioare sunt bine


estimate prin utilizarea doar a influentei modului fundamental de vibratie. In cazul nivelurilor
superioare abaterea standard a reziduurilor creste conducand la ideea ca folosirea doar a
influentei modului fundamental de vibratie este insufiecienta pentru estimarea cu acuratete a
valorilor indicatorilor PIDR.
Intr-adevar, asa cum se poate observa din tabelele de mai sus in cazul structurilor cu 3 si 6
niveluri, valorile abaterii standard a reziduurilor sunt aproximativ egale pe toata inaltimea
structurii.
La structurile cu 9, 12 si respectiv 15 niveluri se poate observa o variatie a valorilor abaterii
standard a reziduurilor. Aceste observatii sunt valabile pentru ambele tipuri de structuri
considerate in analiza (T1=0.1N sau T1=0.2N).
In ceea ce priveste tipul de variatie al fortelor laterale pe inaltime, pentru variatia parabolica, in
cazul in care functia de regresie considerata este de tip putere, se obtin cele mai mici valori ale
abaterii standard a reziduurilor.
Din matricele de corelatie se poate observa cum pentru niveluri succesive corelatia are valori
mari, asa cum este si firesc. Acest lucru este valabil nu doar pentru niveluri consecutive ci si
pentru anumite niveluri care nu sunt adiancente.
Valorile ridicate ale corelatiei reziduurilor estimatelor PIDR pentru niveluri care nu sunt
succesive se poate justifica prin neconsiderarea contributiei modurilor superioare de vibratie la
raspunsul total al structurii.
In tabelele si graficele de mai jos sunt prezentate variatiile valorilor indicatorilor PIDRi, pentru
structura N15T15 (Uniform, Liniar si Parabolic), evaluate folosind functiile de regresie si cele determinate
din analiza dinamica neliniara, pentru [SA(T1)/g]/ egal cu 1; 3; 5; 7; 9. Se observa cum rezultele estimatelor
sunt in general aproximativ egale cu valorile mediane ale PIDRi calculate. De asemenea, se poate observa ca
pentru nivelurile superioare valorile PIDRi, calculate sau estimate, cresc odata cu cresterea parametrului
[SA(T1)/g]/.

265

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

Nr. Intensita e GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD Nume
crt. (SA(T1)/g)/g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 Fis er
1 1 2.52 E-03 2.561E-03 2.613E-03 2.709E-03 2.871E-03 3.042E-03 3.19 E-03 3. 28E-03 3.494E-03 3.827E-03 4.302E-03 4.921E-03 6.218E-03 8.6 6E-03 1. 76E-02 7 INC1EW.tx
2 1 3.294E-03 3. 47E-03 3. 83E-03 3.401E-03 3.413E-03 3.425E-03 3.438E-03 3.463E-03 3.604E-03 3.956E-03 4. 65E-03 5.071E-03 5.756E-03 6.535E-03 7.437E-03 7 INC1NS.tx
3 1 2.904E-03 2.945E-03 2.989E-03 3.024E-03 3.059E-03 3.18 E-03 3. 03E-03 3. 85E-03 3.4 3E-03 3.7 0E-03 4.839E-03 6.274E-03 7. 90E-03 9.293E-03 1. 08E-02 86PRS1EW.tx
4 1 2.878E-03 2.935E-03 2.982E-03 3.151E-03 3. 24E-03 3.439E-03 3.501E-03 3.650E-03 4.047E-03 4.725E-03 5.730E-03 6.975E-03 8.386E-03 9.7 2E-03 1. 53E-02 86PRS1NS.tx
5 1 2.9 5E-03 3.073E-03 3.138E-03 3.176E-03 3.20 E-03 3.2 7E-03 3.262E-03 3. 20E-03 3. 72E-03 3.476E-03 3.752E-03 4.21 E-03 4.8 8E-03 5.742E-03 7.181E-03 86INC1EW.tx
6 1 3.294E-03 3. 85E-03 3.471E-03 3.531E-03 3.568E-03 3.589E-03 3.598E-03 3.642E-03 3.789E-03 3.895E-03 4. 16E-03 6.137E-03 8.519E-03 1. 17E-02 1.42 E-02 86INC1NS.tx
7 1 3.019E-03 3.1 2E-03 3.21 E-03 3. 09E-03 3. 9 E-03 3.474E-03 3.539E-03 3.6 5E-03 3.848E-03 4.024E-03 4.2 1E-03 4.5 9E-03 5.201E-03 6.052E-03 7.471E-03 86MET1EW.tx
8 1 2.71 E-03 2.708E-03 2.792E-03 2.927E-03 3.039E-03 3.13 E-03 3.202E-03 3.2 5E-03 3.568E-03 4.131E-03 4.701E-03 5.935E-03 7.356E-03 8. 2 E-03 1.09 E-02 86MET1NS.tx
9 1 2.9 0E-03 3.023E-03 3.083E-03 3.180E-03 3. 46E-03 3.526E-03 3.791E-03 4.31 E-03 5.168E-03 5.817E-03 5.929E-03 5.815E-03 7.030E-03 9.529E-03 1.352E-02 86OTP1EW.tx
10 1 2.873E-03 2.941E-03 3.016E-03 3.081E-03 3.139E-03 3.195E-03 3. 32E-03 3.452E-03 3.560E-03 3.739E-03 4.317E-03 5.350E-03 6. 24E-03 8.031E-03 9.376E-03 86OTP1NS.tx
1 1 2.927E-03 2.901E-03 2.832E-03 2.812E-03 2.981E-03 3.150E-03 3.267E-03 3. 49E-03 3.4 1E-03 3.568E-03 3.738E-03 4.319E-03 5.481E-03 8.071E-03 1.343E-02 86PND1EW.tx
12 1 3.145E-03 3.249E-03 3. 5 E-03 3.4 0E-03 3.502E-03 3.539E-03 3.549E-03 3.531E-03 3.565E-03 3.747E-03 4.031E-03 4.767E-03 6.168E-03 7.672E-03 9.362E-03 86PND1NS.tx
13 1 3.404E-03 3.484E-03 3.5 4E-03 3.596E-03 3.618E-03 3.62 E-03 3.607E-03 3.584E-03 3.574E-03 3.580E-03 3.97 E-03 5.1 3E-03 6.4 0E-03 7. 68E-03 8.974E-03 86TIT1EW.tx
14 1 2.749E-03 2.81 E-03 2.931E-03 3.145E-03 3. 54E-03 3.506E-03 3.614E-03 3.893E-03 4.536E-03 5.217E-03 5.8 6E-03 6.518E-03 7.129E-03 8.156E-03 1.273E-02 86TIT1NS.tx
15 1 2.673E-03 2.7 7E-03 2.932E-03 3.1 8E-03 3. 84E-03 3.68 E-03 4.163E-03 4.575E-03 4.620E-03 4.78 E-03 6.074E-03 8.680E-03 1. 65E-02 1.379E-02 1.68 E-02 90DRS1EW.tx
16 1 3.61 E-03 3.53 E-03 3.517E-03 3.5 4E-03 3.602E-03 3.638E-03 3.878E-03 4. 56E-03 5. 82E-03 7.57 E-03 1.014E-02 1. 37E-02 1.272E-02 1.569E-02 2.049E-02 90DRS1NS.tx
17 1 3. 24E-03 3. 8 E-03 3.459E-03 3.518E-03 3.578E-03 3.659E-03 3.827E-03 4.079E-03 4.628E-03 5.907E-03 6.963E-03 7.501E-03 9.294E-03 1.231E-02 1.652E-02 90INC1EW.tx
18 1 2.358E-03 2.384E-03 2.496E-03 2.735E-03 2.9 0E-03 3.248E-03 3.459E-03 3.702E-03 4.0 2E-03 4. 73E-03 5.702E-03 7.925E-03 1.078E-02 1.361E-02 1.745E-02 90INC1NS.tx
19 1 2.912E-03 2.8 7E-03 2.985E-03 3.109E-03 3.232E-03 3. 43E-03 3.456E-03 3.705E-03 4.015E-03 4.348E-03 5.239E-03 6.541E-03 7.654E-03 8.396E-03 1.010E-02 90TIT1EW.tx
20 1 2.395E-03 2.494E-03 2.652E-03 2.864E-03 3.147E-03 3.432E-03 3.760E-03 4.172E-03 4. 34E-03 4.851E-03 6.086E-03 8.427E-03 1. 16E-02 1.323E-02 1.64 E-02 90TIT1NS.tx
MedianValue 2.919E-03 2.943E-03 3.0 2E-03 3.148E-03 3. 35E-03 3.435E-03 3.520E-03 3.646E-03 3.818E-03 4.078E-03 4.7 0E-03 6.036E-03 7.242E-03 8.74 E-03 1. 64E-02
PredictedValue 1.980E-03 2.040E-03 2.189E-03 2.390E-03 2.642E-03 2.981E-03 3. 75E-03 4.394E-03 4.394E-03 5.305E-03 6.852E-03 8.486E-03 1.020E-02 1. 93E-02 1.479E-02
Er or (%) 32.18 30.70 27.10 24.08 20.78 13.2 4.1 17.03 13.09 23.14 30.38 28. 7 29.0 26. 9 21.24

Nr. Intensita e GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD Nume
crt. (SA(T1)/g)/g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 Fis er
1 3 8.982E-03 9.321E-03 1.0 6E-02 1. 14E-02 1.239E-02 1.382E-02 1.541E-02 1.706E-02 1.86 E-02 2.048E-02 2. 37E-02 2.379E-02 2.48 E-02 2.6 6E-02 3.297E-02 7 INC1EW.tx
2 3 5.483E-03 5.651E-03 6.0 6E-03 6.527E-03 7.213E-03 8.07 E-03 9.107E-03 1.027E-02 1. 52E-02 1.281E-02 1.414E-02 1.543E-02 1.817E-02 2.14 E-02 2.6 8E-02 7 INC1NS.tx
3 3 8.3 9E-03 8.5 8E-03 8. 45E-03 9.034E-03 9.07 E-03 8.978E-03 8. 16E-03 8. 46E-03 9.4 8E-03 1.073E-02 1.254E-02 1.478E-02 1.747E-02 2.0 4E-02 2.373E-02 86PRS1EW.tx
4 3 6.156E-03 6.291E-03 6.508E-03 6.574E-03 6.469E-03 6.280E-03 6.164E-03 6.570E-03 7.602E-03 8.716E-03 1.0 2E-02 1.2 9E-02 1.4 2E-02 1.675E-02 2.368E-02 86PRS1NS.tx
5 3 5.749E-03 6.018E-03 6. 68E-03 7.308E-03 7.67 E-03 7. 85E-03 7.805E-03 7.948E-03 8.39 E-03 9.375E-03 1.080E-02 1.237E-02 1.398E-02 1.497E-02 1.914E-02 86INC1EW.tx
6 3 7.197E-03 7. 16E-03 8.561E-03 9.483E-03 1.02 E-02 1.073E-02 1. 02E-02 1. 19E-02 1. 60E-02 1.232E-02 1.348E-02 1.5 3E-02 1.81 E-02 2.025E-02 2.593E-02 86INC1NS.tx
7 3 5.8 9E-03 6.125E-03 6.946E-03 7.824E-03 8.4 7E-03 8. 24E-03 8.964E-03 9.2 9E-03 9.85 E-03 1.05 E-02 1. 42E-02 1.243E-02 1.368E-02 1.574E-02 2.0 9E-02 86MET1EW.tx
8 3 6. 92E-03 6.812E-03 6.936E-03 6.954E-03 7.828E-03 8.72 E-03 9.104E-03 8.987E-03 9.153E-03 1.046E-02 1.23 E-02 1.478E-02 1.850E-02 2.09 E-02 2.545E-02 86MET1NS.tx
9 3 6.045E-03 6.407E-03 7.028E-03 7.879E-03 8.695E-03 9.21 E-03 9.497E-03 9.472E-03 9.715E-03 1.067E-02 1.218E-02 1.485E-02 1.820E-02 2. 64E-02 3. 02E-02 86OTP1EW.tx
10 3 6.847E-03 7.042E-03 7.6 9E-03 8.35 E-03 8.910E-03 9.239E-03 9.427E-03 9. 19E-03 1.050E-02 1.09 E-02 1.256E-02 1.4 7E-02 1.673E-02 1.902E-02 2. 39E-02 86OTP1NS.tx
1 3 5.486E-03 5.923E-03 6.9 9E-03 8.172E-03 9.084E-03 1.016E-02 1. 26E-02 1. 76E-02 1. 20E-02 1. 71E-02 1.295E-02 1.515E-02 1.985E-02 2.427E-02 2.785E-02 86PND1EW.tx
12 3 6.756E-03 6.928E-03 7.052E-03 6.9 8E-03 6.828E-03 7.154E-03 7.262E-03 7.153E-03 7.412E-03 9.5 5E-03 1.284E-02 1.616E-02 1.856E-02 1.9 8E-02 2. 68E-02 86PND1NS.tx
13 3 5.897E-03 6.1 1E-03 6.476E-03 6. 16E-03 6.530E-03 6.786E-03 6.831E-03 6. 74E-03 6.419E-03 6.5 1E-03 7.402E-03 8.493E-03 1.0 7E-02 1. 20E-02 1.514E-02 86TIT1EW.tx
14 3 8.713E-03 8. 81E-03 9.063E-03 9.232E-03 9.493E-03 9.616E-03 1.016E-02 1. 4 E-02 1.24 E-02 1.26 E-02 1.317E-02 1.510E-02 1.825E-02 2. 50E-02 2.659E-02 86TI 1NS.tx
15 3 1.25 E-02 1.214E-02 1. 67E-02 1. 1 E-02 1.05 E-02 1.0 8E-02 9.727E-03 9.432E-03 9.405E-03 9.868E-03 1. 16E-02 1.31 E-02 1.460E-02 2.014E-02 2.670E-02 90DRS1EW.tx
16 3 1.439E-02 1.439E-02 1.4 5E-02 1.471E-02 1.496E-02 1.483E-02 1.470E-02 1.528E-02 1.671E-02 1.9 7E-02 2.367E-02 2.731E-02 3.167E-02 3.517E-02 3.921E-02 90DRS1NS.tx
17 3 1.217E-02 1.207E-02 1.215E-02 1.214E-02 1. 87E-02 1. 31E-02 1. 64E-02 1. 76E-02 1.217E-02 1.325E-02 1.473E-02 1.635E-02 1.941E-02 2.501E-02 2.948E-02 90INC1EW.tx
18 3 1. 40E-02 1. 29E-02 1. 18E-02 1. 05E-02 1.096E-02 1.090E-02 1.087E-02 1.085E-02 1. 0 E-02 1. 3 E-02 1.202E-02 1.310E-02 1.412E-02 1.56 E-02 2.127E-02 90INC1NS.tx
19 3 6.823E-03 7.034E-03 7.478E-03 8.053E-03 8.693E-03 9.316E-03 9.872E-03 1.035E-02 1.089E-02 1. 6 E-02 1.259E-02 1.345E-02 1.461E-02 1.691E-02 2.010E-02 90TIT1EW.tx
20 3 9.070E-03 9.093E-03 9.24 E-03 9.451E-03 9.697E-03 9. 95E-03 1.03 E-02 1.069E-02 1. 25E-02 1.218E-02 1.372E-02 1.5 4E-02 1.704E-02 1.836E-02 2. 41E-02 90TI 1NS.tx
MedianValue 6.835E-03 7.038E-03 7.574E-03 8.264E-03 8.9 3E-03 9.278E-03 9.612E-03 1.0 9E-02 1.070E-02 1. 16E-02 1.257E-02 1.482E-02 1.7 9E-02 2.0 9E-02 2.459E-02
PredictedValue 8. 02E-03 8. 38E-03 9.014E-03 9.2 8E-03 9.465E-03 9.761E-03 1.0 7E-02 1.096E-02 1.096E-02 1. 94E-02 1.370E-02 1.575E-02 1.809E-02 2.064E-02 2.5 2E-02
Er or (%) 2 .35 20.36 15.98 10.45 4.98 4.95 4.51 7.8 2.39 6.57 8.26 5.93 1.69 2.6 3.63

Tabel 6.18 Valori medii ale indicatorilor de drift


PIDRi, calculate pentru structura N15T15Usi pentru
[SA(T1)/g]/=1, rezultate din analiza dinamica
neliniara comparate cu valorile corespunzatoare
estimate folosind functiile de regresie determinate

Tabel 6.19 Valori medii ale indicatorilor de drift


PIDRi, calculate pentru structura N15T15Usi pentru
[SA(T1)/g]/=3, rezultate din analiza dinamica
neliniara comparate cu valorile corespunzatoare
estimate folosind functiile de regresie determinate

266

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

Nr. Intensita e GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD Nume
crt. (SA(T1)/g)/g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 Fis er
1 5 2.364E-02 2.386E-02 2.413E-02 2.425E-02 2.4 6E-02 2.495E-02 2.564E-02 2.683E-02 2.864E-02 3.0 9E-02 3.068E-02 3.120E-02 3.284E-02 3.464E-02 4.5 2E-02 7 INC1EW.tx
2 5 1.628E-02 1.642E-02 1.670E-02 1.69 E-02 1.734E-02 1.796E-02 1.894E-02 2.019E-02 2.154E-02 2. 91E-02 2.409E-02 2.47 E-02 2.49 E-02 2.472E-02 2.878E-02 7 INC1NS.tx
3 5 1.801E-02 1.783E-02 1.765E-02 1.750E-02 1.746E-02 1.727E-02 1.678E-02 1.651E-02 1.725E-02 1.907E-02 2.146E-02 2.414E-02 2.759E-02 3.037E-02 3. 53E-02 86PRS1EW.tx
4 5 9.053E-03 9.129E-03 9.506E-03 9.624E-03 9.897E-03 1.0 7E-02 1.013E-02 1.0 2E-02 1.02 E-02 1. 65E-02 1.437E-02 1.739E-02 2.042E-02 2.32 E-02 2.762E-02 86PRS1NS.tx
5 5 1.035E-02 1.061E-02 1. 2 E-02 1. 69E-02 1. 71E-02 1. 27E-02 1.068E-02 1.045E-02 1.086E-02 1. 8 E-02 1.385E-02 1.689E-02 1.939E-02 2.1 1E-02 2.734E-02 86INC1EW.tx
6 5 1.6 0E-02 1.6 4E-02 1.6 4E-02 1.659E-02 1.6 0E-02 1.6 0E-02 1.6 2E-02 1.684E-02 1.743E-02 1.841E-02 2.025E-02 2. 87E-02 2.498E-02 2.614E-02 3.414E-02 86INC1NS.tx
7 5 9. 89E-03 1.010E-02 1.079E-02 1. 84E-02 1.262E-02 1.287E-02 1.295E-02 1.348E-02 1.392E-02 1.428E-02 1.516E-02 1.7 0E-02 2.094E-02 2.451E-02 3.095E-02 86MET1EW.tx
8 5 1.574E-02 1.5 7E-02 1.561E-02 1.571E-02 1.5 7E-02 1.517E-02 1.490E-02 1.523E-02 1.648E-02 1.836E-02 2.031E-02 2.176E-02 2.542E-02 2.904E-02 3.6 1E-02 86MET1NS.tx
9 5 1.732E-02 1.650E-02 1.564E-02 1.475E-02 1.385E-02 1.304E-02 1.271E-02 1.29 E-02 1.297E-02 1.430E-02 1.61 E-02 1.801E-02 2.170E-02 2.416E-02 3.528E-02 86OTP1EW.tx
10 5 1.591E-02 1.584E-02 1.578E-02 1.56 E-02 1.5 2E-02 1.561E-02 1.618E-02 1.685E-02 1.742E-02 1.823E-02 2.095E-02 2.413E-02 2.815E-02 3.1 0E-02 3.680E-02 86OTP1NS.tx
1 5 1.312E-02 1.320E-02 1.376E-02 1.421E-02 1.429E-02 1.468E-02 1.540E-02 1.604E-02 1.6 8E-02 1.749E-02 1.872E-02 2.078E-02 2.319E-02 2.872E-02 3.526E-02 86PND1EW.tx
12 5 1.424E-02 1.381E-02 1.312E-02 1.2 0E-02 1. 72E-02 1.205E-02 1.209E-02 1. 50E-02 1.040E-02 1.043E-02 1.37 E-02 1.7 7E-02 2.138E-02 2.370E-02 2.915E-02 86PND1NS.tx
13 5 1. 82E-02 1. 49E-02 1. 38E-02 1. 35E-02 1. 43E-02 1. 64E-02 1. 65E-02 1. 1 E-02 1.018E-02 9.872E-03 1. 58E-02 1.3 9E-02 1.509E-02 1.584E-02 2.030E-02 86TIT1EW.tx
14 5 1.609E-02 1.579E-02 1.592E-02 1.617E-02 1.696E-02 1.751E-02 1.841E-02 1.868E-02 1.803E-02 1.752E-02 1.964E-02 2. 75E-02 2.563E-02 2.805E-02 3.29 E-02 86TIT1NS.tx
15 5 3.09 E-02 2.975E-02 2.809E-02 2.617E-02 2.417E-02 2. 04E-02 1.956E-02 1.687E-02 1.4 8E-02 1.393E-02 1.657E-02 1.895E-02 2.049E-02 2.310E-02 2.627E-02 90DRS1EW.tx
16 5 2.507E-02 2.484E-02 2.464E-02 2.42 E-02 2.373E-02 2.352E-02 2.367E-02 2.419E-02 2.639E-02 2.925E-02 3.149E-02 3. 61E-02 3.707E-02 4.031E-02 4.821E-02 90DRS1NS.tx
17 5 2.3 6E-02 2.319E-02 2. 97E-02 2. 71E-02 2. 48E-02 2. 18E-02 2.162E-02 2.1 2E-02 2.395E-02 2.640E-02 2.847E-02 3.084E-02 3.582E-02 4.2 8E-02 5.087E-02 90INC1EW.tx
18 5 2.721E-02 2.672E-02 2.604E-02 2.510E-02 2.392E-02 2. 50E-02 2.094E-02 1.942E-02 1.801E-02 1.727E-02 2.105E-02 2.579E-02 3.025E-02 3. 52E-02 3.57 E-02 90INC1NS.tx
19 5 1.676E-02 1.678E-02 1.701E-02 1.741E-02 1.793E-02 1.829E-02 1.826E-02 1.802E-02 1.7 8E-02 1.7 4E-02 1.810E-02 1.875E-02 2.190E-02 2.586E-02 3.135E-02 90TIT1EW.tx
20 5 2.316E-02 2. 80E-02 2. 37E-02 2.175E-02 2.101E-02 2.013E-02 1.909E-02 1.813E-02 1.735E-02 1.719E-02 1.780E-02 1.787E-02 1.891E-02 2.425E-02 2.953E-02 90TIT1NS.tx
MedianValue 1.64 E-02 1.646E-02 1.628E-02 1.638E-02 1.678E-02 1.693E-02 1.670E-02 1.685E-02 1.730E-02 1.750E-02 1.918E-02 2.127E-02 2.408E-02 2.60 E-02 3. 26E-02
PredictedValue 1.761E-02 1.748E-02 1.741E-02 1.729E-02 1.713E-02 1.694E-02 1.673E-02 1.676E-02 1.676E-02 1.742E-02 1.892E-02 2.10 E-02 2.362E-02 2.6 3E-02 3.289E-02
Er or (%) 6. 8 5.83 6.49 5.27 2.05 0. 5 0.18 0.51 3.1 0.46 1.35 1.28 1.93 2.37 1. 2

Nr. Intensita e GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD Nume
crt. (SA(T1)/g)/g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 Fis er
1 7 3.507E-02 3.516E-02 3.527E-02 3.516E-02 3.492E-02 3.465E-02 3.46 E-02 3.534E-02 3.582E-02 3.5 0E-02 3.496E-02 3.517E-02 3.6 2E-02 4.049E-02 5.493E-02 7 INC1EW.tx
2 7 3.050E-02 3.049E-02 3.038E-02 3.0 8E-02 2.985E-02 2.9 3E-02 3.043E-02 3.13 E-02 3.245E-02 3. 24E-02 3. 25E-02 3.248E-02 3.172E-02 3.21 E-02 4.107E-02 7 INC1NS.tx
3 7 2.935E-02 2.89 E-02 2.853E-02 2.808E-02 2.769E-02 2.698E-02 2.585E-02 2.491E-02 2.507E-02 2.640E-02 2.832E-02 3.063E-02 3.403E-02 3.58 E-02 4.075E-02 86PRS1EW.tx
4 7 1.705E-02 1.696E-02 1.693E-02 1.68 E-02 1.671E-02 1.632E-02 1.5 9E-02 1.47 E-02 1.42 E-02 1.403E-02 1.6 5E-02 1.81 E-02 2.067E-02 2. 73E-02 2.6 4E-02 86PRS1NS.tx
5 7 1.712E-02 1.717E-02 1.72 E-02 1.702E-02 1.631E-02 1.496E-02 1.357E-02 1.295E-02 1.327E-02 1.498E-02 1.84 E-02 2. 21E-02 2.424E-02 2.731E-02 3.641E-02 86INC1EW.tx
6 7 2.47 E-02 2.471E-02 2.471E-02 2.464E-02 2.4 8E-02 2.375E-02 2. 39E-02 2.137E-02 2.127E-02 2. 68E-02 2.471E-02 2.670E-02 2.8 2E-02 3.017E-02 3.703E-02 86INC1NS.tx
7 7 1.545E-02 1.517E-02 1.53 E-02 1.583E-02 1.626E-02 1.650E-02 1.703E-02 1.763E-02 1.841E-02 1.97 E-02 2.148E-02 2.468E-02 2.86 E-02 3.287E-02 4.16 E-02 86MET1EW.tx
8 7 2. 43E-02 2.192E-02 2.1 9E-02 2.019E-02 1.902E-02 1.812E-02 1.725E-02 1.787E-02 1.937E-02 2.153E-02 2.405E-02 2.670E-02 2.923E-02 3.049E-02 3.539E-02 86MET1NS.tx
9 7 3.027E-02 2.8 5E-02 2.720E-02 2.538E-02 2.356E-02 2.183E-02 2.017E-02 1.841E-02 1.686E-02 1.601E-02 1.564E-02 1.490E-02 1.623E-02 1.751E-02 2.5 3E-02 86OTP1EW.tx
10 7 2. 90E-02 2. 43E-02 2. 08E-02 2.140E-02 2.068E-02 2.050E-02 2.092E-02 2.145E-02 2. 13E-02 2. 94E-02 2.340E-02 2.575E-02 2.9 8E-02 3.249E-02 4.0 3E-02 86OTP1NS.tx
1 7 2.502E-02 2.468E-02 2.408E-02 2.321E-02 2. 45E-02 2. 03E-02 2.1 5E-02 1.931E-02 1.895E-02 1.970E-02 2.098E-02 2.419E-02 2.721E-02 3.120E-02 3.838E-02 86PND1EW.tx
12 7 1.960E-02 1.917E-02 1.862E-02 1.797E-02 1.710E-02 1.612E-02 1.512E-02 1.387E-02 1.251E-02 1. 89E-02 1.493E-02 1.938E-02 2.353E-02 2.573E-02 3.172E-02 86PND1NS.tx
13 7 1.894E-02 1.858E-02 1.815E-02 1.757E-02 1.6 4E-02 1.569E-02 1.484E-02 1.379E-02 1.276E-02 1.213E-02 1.324E-02 1.5 9E-02 1.750E-02 2.309E-02 3.12 E-02 86TIT1EW.tx
14 7 2.564E-02 2.5 8E-02 2.562E-02 2.5 4E-02 2.530E-02 2.491E-02 2.453E-02 2.419E-02 2.397E-02 2.458E-02 2.590E-02 2.762E-02 2.984E-02 3.1 7E-02 3.524E-02 86TIT1NS.tx
15 7 5.282E-02 5.087E-02 4.807E-02 4. 51E-02 4.034E-02 3.579E-02 3.108E-02 2.643E-02 2. 05E-02 1.7 0E-02 1.818E-02 2.040E-02 2.456E-02 2.908E-02 3.410E-02 90DRS1EW.tx
16 7 3.6 7E-02 3.592E-02 3.504E-02 3.409E-02 3. 1 E-02 3.176E-02 3.073E-02 3.18 E-02 3. 0 E-02 3.404E-02 3.658E-02 4.050E-02 4.309E-02 4. 70E-02 5.42 E-02 90DRS1NS.tx
17 7 3.257E-02 3.156E-02 3.020E-02 2.872E-02 2.7 9E-02 2.703E-02 2.717E-02 2.869E-02 3.0 9E-02 3.1 5E-02 3.240E-02 3.420E-02 3.9 1E-02 4.86 E-02 6.417E-02 90INC1EW.tx
18 7 4. 01E-02 4.303E-02 4.170E-02 3.9 2E-02 3.7 4E-02 3.508E-02 3.217E-02 2.921E-02 2.631E-02 2.308E-02 2.62 E-02 3.172E-02 3.70 E-02 4.086E-02 4. 64E-02 90INC1NS.tx
19 7 2.870E-02 2.83 E-02 2.809E-02 2.79 E-02 2.78 E-02 2.745E-02 2.659E-02 2.540E-02 2.426E-02 2.394E-02 2.427E-02 2.420E-02 2.395E-02 2.727E-02 3. 71E-02 90TIT1EW.tx
20 7 3.809E-02 3.735E-02 3.631E-02 3.489E-02 3. 15E-02 3.106E-02 2.8 4E-02 2.654E-02 2.4 0E-02 2.320E-02 2.161E-02 1.962E-02 2.185E-02 2.6 9E-02 3.21 E-02 90TIT1NS.tx
MedianValue 2.717E-02 2.695E-02 2.641E-02 2.546E-02 2.489E-02 2.43 E-02 2.346E-02 2. 82E-02 2. 09E-02 2. 81E-02 2.372E-02 2.52 E-02 2.874E-02 3.083E-02 3.672E-02
PredictedValue 2.782E-02 2.738E-02 2.686E-02 2.616E-02 2.532E-02 2.436E-02 2.3 8E-02 2. 17E-02 2. 17E-02 2. 34E-02 2.3 9E-02 2.538E-02 2.815E-02 3.150E-02 3.8 7E-02
Er or (%) 2.32 1.57 1.6 2.6 1.73 0.13 0.35 2.84 0.37 2.08 1.40 0.62 2.05 2.12 5. 4

Tabel 6.20 Valori medii ale indicatorilor de drift


PIDRi, calculate pentru structura N15T15Usi pentru
[SA(T1)/g]/=5, rezultate din analiza dinamica
neliniara comparate cu valorile corespunzatoare
estimate folosind functiile de regresie determinate

Tabel 6.21 Valori medii ale indicatorilor de drift


PIDRi, calculate pentru structura N15T15Usi pentru
[SA(T1)/g]/=7, rezultate din analiza dinamica
neliniara comparate cu valorile corespunzatoare
estimate folosind functiile de regresie determinate

267

16

[SA(T1)/g]/=

14
12
10
8
6
4

(a)

2
PIDR

0
0.000

GLD

Nr. Intensita e GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD GLD Nume
crt. (SA(T1)/g)/g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 Fis er
1 9 4. 89E-02 4. 71E-02 4. 45E-02 4.393E-02 4.329E-02 4.284E-02 4.26 E-02 4.2 0E-02 4.159E-02 4.025E-02 3.8 2E-02 3.831E-02 4.108E-02 4.930E-02 6.492E-02 7 INC1EW.tx
2 9 4.329E-02 4.302E-02 4.260E-02 4.19 E-02 4.13 E-02 4.085E-02 4.103E-02 4.172E-02 4.205E-02 4.159E-02 4.034E-02 3.909E-02 3.806E-02 4.070E-02 5.369E-02 7 INC1NS.tx
3 9 4.043E-02 3.981E-02 3.893E-02 3.790E-02 3.687E-02 3.5 5E-02 3. 92E-02 3.256E-02 3.2 1E-02 3.294E-02 3.426E-02 3.590E-02 3.835E-02 3.862E-02 4.314E-02 86PRS1EW.tx
4 9 2.590E-02 2.563E-02 2.531E-02 2.481E-02 2.401E-02 2. 90E-02 2.160E-02 2.034E-02 1.928E-02 1.860E-02 1.812E-02 1.794E-02 2.08 E-02 2.308E-02 3.028E-02 86PRS1NS.tx
5 9 2.364E-02 2.328E-02 2. 56E-02 2.163E-02 2.047E-02 1.853E-02 1.613E-02 1.578E-02 1.503E-02 1.523E-02 1.851E-02 2.167E-02 2.575E-02 3.2 6E-02 3.989E-02 86INC1EW.tx
6 9 3. 04E-02 3.262E-02 3.204E-02 3.15 E-02 3.089E-02 2.938E-02 2.696E-02 2.426E-02 2.484E-02 2.726E-02 2.975E-02 3.195E-02 3.427E-02 3.640E-02 4.136E-02 86INC1NS.tx
7 9 1.975E-02 1.98 E-02 2.0 9E-02 2.025E-02 2.030E-02 2.026E-02 2.053E-02 2.054E-02 2.128E-02 2.314E-02 2.650E-02 3.075E-02 3.490E-02 3.848E-02 4.785E-02 86MET1EW.tx
8 9 2.708E-02 2.673E-02 2.617E-02 2.513E-02 2.341E-02 2.145E-02 2.075E-02 2.059E-02 2.047E-02 2.106E-02 2. 87E-02 2.601E-02 2.824E-02 2.8 2E-02 3.408E-02 86MET1NS.tx
9 9 4.343E-02 4.150E-02 3.910E-02 3.642E-02 3. 73E-02 3.123E-02 2.893E-02 2.654E-02 2.435E-02 2.307E-02 2.31 E-02 2.18 E-02 2.045E-02 2. 54E-02 2.643E-02 86OTP1EW.tx
10 9 2.815E-02 2.759E-02 2.674E-02 2.546E-02 2.410E-02 2. 59E-02 2. 12E-02 2. 10E-02 2. 38E-02 2.308E-02 2.363E-02 2.452E-02 2.7 3E-02 2.963E-02 3.935E-02 86OTP1NS.tx
1 9 3.593E-02 3.513E-02 3. 73E-02 3.195E-02 3.058E-02 2.956E-02 2.78 E-02 2.529E-02 2. 17E-02 2. 17E-02 2. 69E-02 2.506E-02 2.829E-02 3.010E-02 3.607E-02 86PND1EW.tx
12 9 2.757E-02 2.6 5E-02 2.540E-02 2.384E-02 2.180E-02 1.959E-02 1.7 4E-02 1.608E-02 1.537E-02 1.516E-02 1.523E-02 1.876E-02 2. 1 E-02 2.37 E-02 2.75 E-02 86PND1NS.tx
13 9 2.674E-02 2.595E-02 2.491E-02 2.328E-02 2.1 6E-02 1.910E-02 1.7 5E-02 1.618E-02 1.486E-02 1.406E-02 1.371E-02 1.685E-02 2.0 6E-02 2.549E-02 3.53 E-02 86TI 1EW.tx
14 9 3.6 7E-02 3.630E-02 3.576E-02 3.493E-02 3. 85E-02 3.237E-02 3.054E-02 2.925E-02 2.838E-02 2.8 1E-02 2.942E-02 2.952E-02 2.927E-02 3.093E-02 3.950E-02 86TI 1NS.tx
15 9 7.438E-02 7.171E-02 6.785E-02 6.274E-02 5.671E-02 5.0 9E-02 4.350E-02 3.735E-02 3.135E-02 2.594E-02 2. 13E-02 2. 87E-02 3.125E-02 3.891E-02 4. 70E-02 90DRS1EW.tx
16 9 4.681E-02 4.603E-02 4.51 E-02 4. 09E-02 4.301E-02 4.1 0E-02 3.80 E-02 3.620E-02 3.690E-02 3.750E-02 3.876E-02 4. 63E-02 5.031E-02 5.402E-02 6.109E-02 90DRS1NS.tx
17 9 4.304E-02 4.153E-02 3.939E-02 3.708E-02 3.518E-02 3. 1 E-02 3.130E-02 3.194E-02 3.240E-02 3.248E-02 3. 76E-02 3.6 9E-02 4.163E-02 5.401E-02 7.352E-02 90INC1EW.tx
18 9 6.120E-02 5.968E-02 5.763E-02 5.492E-02 5.167E-02 4.7 7E-02 4.364E-02 3.930E-02 3.471E-02 2.9 8E-02 2.6 6E-02 3.098E-02 3.634E-02 4.027E-02 5.015E-02 90INC1NS.tx
19 9 4.186E-02 4.141E-02 4.080E-02 3.985E-02 3.849E-02 3.6 8E-02 3.4 6E-02 3.186E-02 2.971E-02 2.908E-02 2.852E-02 2.816E-02 2.80 E-02 2.847E-02 3.608E-02 90TI 1EW.tx
20 9 5.349E-02 5.234E-02 5.070E-02 4.849E-02 4.571E-02 4.245E-02 3.897E-02 3.54 E-02 3.269E-02 3.01 E-02 2.69 E-02 2.602E-02 2.789E-02 3.125E-02 3.924E-02 90TI 1NS.tx
Median Value 3.85 E-02 3.805E-02 3.734E-02 3.567E-02 3. 79E-02 3.180E-02 2.974E-02 2.790E-02 2.6 1E-02 2.6 0E-02 2.658E-02 2.709E-02 2.878E-02 3.176E-02 3.970E-02
Predicted Value 3.913E-02 3.829E-02 3.713E-02 3.563E-02 3. 91E-02 3.196E-02 3.0 1E-02 2.73 E-02 2.73 E-02 2.689E-02 2.741E-02 2.923E-02 3.210E-02 3.571E-02 4. 04E-02
Er or (%) 1.49 0.63 0.58 0.12 0.35 0.49 0.93 2.04 2.65 1.08 3.03 7.32 10.32 1 .07 9.86

GLD

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

16

0.011

0.022

[SA(T1)/g]/= 1

0.033

0.044

14
12
10
8
6
4

(b)

PIDR
0
0.000

GLD

CURSUL 6

16

0.011

[SA(T1)/g]/= 1

0.022

0.033

0.044

14
12
10
8
6

(c)

4
2

PIDR
0
0.000

0.011

0.022

0.033

Figura 6.27 Valori medii ale indicatorilor de drift


PIDRi, determinate din analiza dinamica neliniara si
estimate folosind functiile de regresie propuse pentru
structura: (a) N15T15U; (b) N15T15L; (c) N15T15P.
[SA(T1)/g]/=1; 3; 5; 7; 9.

Tabel 6.22 Valori medii ale indicatorilor de drift


PIDRi, calculate pentru structura N15T15Usi pentru
[SA(T1)/g]/=9, rezultate din analiza dinamica
neliniara comparate cu valorile corespunzatoare
estimate folosind functiile de regresie determinate

Estimat

268

Calculat

0.044

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

6.5.2.2 FUNCTIE DE {[SA(T1)/g]/; SA(T2)/SA(T1)}


Coeficientii de regresie ai parametrilor ce caracterizeaza raspunsul structural al cladirilor
exprimat prin indicatorii PIDRi, i=1..n si abaterea standard a erorilor sunt prezentate in tabelele
urmatoare. Sunt prezentate si matricele de corelatie dintre reziduurile marimilor analizate precum
si reprezentarile grafice functie de {[SA(T1)/g]/; SA(T2)/SA(T1)} ale acestor parametrii pentru
structurile cu 12 niveluri.
N3T03

UNIFORM

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
3.24E-03 1.73E+00 2.75E+00 1.39E-02
PIDR2
3.28E-03 1.73E+00 2.73E+00 1.36E-02
PIDR3
3.43E-03 1.70E+00 2.65E+00 1.32E-02

LINIAR
[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)
b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
2.56E-03 1.79E+00 2.71E+00 1.27E-02
PIDR2
2.50E-03 1.81E+00 2.71E+00 1.25E-02
PIDR3
2.50E-03 1.80E+00 2.67E+00 1.22E-02

PARABOLIC
[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)
b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
2.20E-03 1.83E+00 2.66E+00 1.20E-02
PIDR2
2.06E-03 1.86E+00 2.68E+00 1.18E-02
PIDR3
1.98E-03 1.88E+00 2.66E+00 1.15E-02

N6T06
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
1.25E-03 1.36E+00 -6.18E-01 1.05E-02
1.26E-03 1.36E+00 -6.34E-01 1.08E-02
1.36E-03 1.35E+00 -6.46E-01 1.13E-02
1.48E-03 1.35E+00 -6.65E-01 1.19E-02
1.60E-03 1.37E+00 -6.71E-01 1.26E-02
2.04E-03 1.34E+00 -6.12E-01 1.30E-02

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
1.80E-03 1.21E+00 -5.49E-01 9.60E-03
1.61E-03 1.25E+00 -5.71E-01 9.85E-03
1.36E-03 1.33E+00 -6.01E-01 1.04E-02
1.10E-03 1.44E+00 -6.36E-01 1.11E-02
9.19E-04 1.56E+00 -6.45E-01 1.20E-02
9.66E-04 1.61E+00 -5.86E-01 1.25E-02

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
2.39E-03 1.20E+00 -2.87E-01 7.41E-03
2.20E-03 1.22E+00 -3.07E-01 7.09E-03
1.96E-03 1.25E+00 -3.10E-01 6.73E-03
1.80E-03 1.26E+00 -3.17E-01 6.31E-03
1.68E-03 1.26E+00 -3.06E-01 6.22E-03
1.65E-03 1.25E+00 -2.94E-01 6.43E-03
1.74E-03 1.22E+00 -2.90E-01 6.76E-03
1.90E-03 1.23E+00 -2.86E-01 8.04E-03
2.31E-03 1.25E+00 -2.39E-01 1.04E-02

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
1.89E-03 1.21E+00 -5.06E-01 9.26E-03
1.61E-03 1.27E+00 -5.31E-01 9.49E-03
1.23E-03 1.37E+00 -5.69E-01 9.99E-03
8.54E-04 1.53E+00 -6.21E-01 1.07E-02
6.34E-04 1.68E+00 -6.42E-01 1.14E-02
6.43E-04 1.74E+00 -5.79E-01 1.20E-02

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
2.79E-03 1.15E+00 -2.57E-01 7.60E-03
2.55E-03 1.17E+00 -2.70E-01 7.19E-03
2.17E-03 1.21E+00 -2.74E-01 6.67E-03
1.79E-03 1.26E+00 -2.85E-01 6.27E-03
1.44E-03 1.30E+00 -2.76E-01 6.30E-03
1.26E-03 1.31E+00 -2.38E-01 6.43E-03
1.33E-03 1.26E+00 -1.91E-01 6.36E-03
1.53E-03 1.23E+00 -1.55E-01 7.03E-03
1.93E-03 1.23E+00 -1.51E-01 9.16E-03

N9T09
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
1.76E-03 1.28E+00 -2.69E-01 7.32E-03
1.74E-03 1.28E+00 -3.00E-01 7.13E-03
1.76E-03 1.27E+00 -3.39E-01 6.80E-03
1.90E-03 1.25E+00 -3.66E-01 6.46E-03
2.17E-03 1.19E+00 -3.55E-01 6.54E-03
2.56E-03 1.14E+00 -3.19E-01 7.09E-03
3.06E-03 1.09E+00 -3.20E-01 7.83E-03
3.50E-03 1.10E+00 -3.27E-01 9.07E-03
4.40E-03 1.10E+00 -2.84E-01 1.09E-02

N12T12
[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)
b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
2.09E-03 1.23E+00 7.46E-02 5.20E-03
PIDR2
2.14E-03 1.21E+00 5.69E-02 5.07E-03
PIDR3
2.25E-03 1.18E+00 3.24E-02 4.91E-03
PIDR4
2.40E-03 1.15E+00 -3.67E-03 4.81E-03
PIDR5
2.63E-03 1.10E+00 -4.54E-02 4.81E-03
PIDR6
2.90E-03 1.04E+00 -6.15E-02 4.87E-03
PIDR7
3.36E-03 9.71E-01 -5.16E-02 4.94E-03
PIDR8
4.16E-03 8.69E-01 -3.34E-02 5.02E-03
PIDR9
5.20E-03 7.60E-01 -1.17E-03 5.10E-03
PIDR10 6.31E-03 6.78E-01 3.89E-02 5.26E-03
PIDR11 7.24E-03 6.61E-01 4.52E-02 5.60E-03
PIDR12 9.17E-03 6.74E-01 1.83E-02 6.93E-03

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
3.15E-03 1.10E+00 6.80E-02 6.49E-03
PIDR2
2.99E-03 1.12E+00 5.44E-02 6.23E-03
PIDR3
2.71E-03 1.15E+00 3.61E-02 5.87E-03
PIDR4
2.38E-03 1.18E+00 1.48E-02 5.42E-03
PIDR5
2.10E-03 1.20E+00 6.47E-05 4.97E-03
PIDR6
1.94E-03 1.20E+00 1.61E-02 4.65E-03
PIDR7
2.00E-03 1.13E+00 6.00E-02 4.46E-03
PIDR8
2.41E-03 9.92E-01 1.09E-01 4.44E-03
PIDR9
3.33E-03 8.09E-01 1.52E-01 4.38E-03
PIDR10 4.64E-03 6.61E-01 1.88E-01 4.18E-03
PIDR11 6.12E-03 5.76E-01 2.19E-01 3.99E-03
PIDR12 7.90E-03 5.61E-01 1.97E-01 4.58E-03

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
3.52E-03 1.09E+00 3.70E-02 6.91E-03
PIDR2
3.24E-03 1.12E+00 2.44E-02 6.61E-03
PIDR3
2.78E-03 1.16E+00 1.43E-02 6.12E-03
PIDR4
2.28E-03 1.21E+00 8.17E-03 5.52E-03
PIDR5
1.85E-03 1.25E+00 2.57E-02 4.98E-03
PIDR6
1.55E-03 1.26E+00 7.25E-02 4.48E-03
PIDR7
1.50E-03 1.19E+00 1.24E-01 4.03E-03
PIDR8
1.84E-03 1.01E+00 1.87E-01 3.85E-03
PIDR9
2.67E-03 7.93E-01 2.38E-01 3.61E-03
PIDR10 3.73E-03 6.61E-01 2.61E-01 3.41E-03
PIDR11 5.10E-03 5.74E-01 2.75E-01 3.23E-03
PIDR12 6.47E-03 5.59E-01 3.03E-01 3.61E-03

N15T15
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
7.64E-03
1.70E-03 1.35E+00 2.31E-01
7.38E-03
1.76E-03 1.33E+00 2.24E-01
7.03E-03
1.90E-03 1.28E+00 2.12E-01
6.60E-03
2.09E-03 1.23E+00 2.00E-01
6.18E-03
2.32E-03 1.16E+00 1.91E-01
5.80E-03
2.64E-03 1.08E+00 1.80E-01
5.53E-03
3.04E-03 9.91E-01
1.62E-01
5.45E-03
3.47E-03 9.08E-01
1.52E-01
5.59E-03
4.00E-03 8.28E-01
1.47E-01
5.69E-03
4.85E-03 7.35E-01
1.41E-01
5.57E-03
6.27E-03 6.28E-01
1.38E-01
5.53E-03
7.66E-03 5.60E-01
1.54E-01
5.76E-03
9.08E-03 5.19E-01
1.74E-01
6.25E-03
1.04E-02 4.95E-01
1.99E-01
7.96E-03
1.31E-02 4.94E-01
1.78E-01

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
7.74E-03
2.91E-03 1.14E+00 2.20E-01
7.37E-03
2.88E-03 1.13E+00 2.13E-01
6.88E-03
2.84E-03 1.12E+00 2.05E-01
6.38E-03
2.79E-03 1.11E+00 2.01E-01
5.89E-03
2.71E-03 1.09E+00 2.07E-01
5.51E-03
2.58E-03 1.07E+00 2.27E-01
5.28E-03
2.50E-03 1.04E+00 2.46E-01
5.06E-03
2.56E-03 9.89E-01
2.59E-01
4.75E-03
2.75E-03 9.14E-01
2.66E-01
4.50E-03
3.11E-03 8.20E-01
2.83E-01
4.46E-03
3.71E-03 7.31E-01
2.97E-01
4.60E-03
4.82E-03 6.44E-01
2.96E-01
4.83E-03
6.41E-03 5.66E-01
3.01E-01
5.09E-03
8.14E-03 5.27E-01
2.94E-01
5.43E-03
1.04E-02 4.96E-01
2.81E-01

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
7.91E-03
3.33E-03 1.09E+00 2.18E-01
7.57E-03
3.23E-03 1.09E+00 2.13E-01
7.18E-03
3.02E-03 1.10E+00 2.09E-01
6.74E-03
2.76E-03 1.11E+00 2.06E-01
6.25E-03
2.46E-03 1.13E+00 2.19E-01
5.81E-03
2.12E-03 1.14E+00 2.50E-01
5.26E-03
1.90E-03 1.13E+00 2.81E-01
4.41E-03
1.90E-03 1.06E+00 3.01E-01
3.54E-03
2.12E-03 9.43E-01
3.23E-01
3.28E-03
2.60E-03 7.93E-01
3.52E-01
3.52E-03
3.36E-03 6.68E-01
3.50E-01
3.72E-03
4.16E-03 6.12E-01
3.49E-01
3.85E-03
5.25E-03 5.70E-01
3.58E-01
3.96E-03
6.80E-03 5.31E-01
3.48E-01
4.66E-03
9.07E-03 4.91E-01
3.45E-01

Tabel 6.23 Coeficientii de regresie & abaterea standard a erorilor pentru structurile cu T1=0.1N

269

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

UNIFORM

N3T06

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
2.38E-03 1.34E+00 -5.75E-01 2.10E-02
PIDR2
2.46E-03 1.34E+00 -6.04E-01 2.15E-02
PIDR3
2.95E-03 1.32E+00 -5.09E-01 2.22E-02

LINIAR

PARABOLIC

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
2.67E-03 1.27E+00 -6.03E-01 1.98E-02
PIDR2
2.37E-03 1.34E+00 -6.35E-01 2.03E-02
PIDR3
2.41E-03 1.39E+00 -5.56E-01 2.12E-02

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
2.71E-03 1.26E+00 -6.07E-01 1.88E-02
PIDR2
2.19E-03 1.36E+00 -6.36E-01 1.94E-02
PIDR3
2.01E-03 1.45E+00 -5.73E-01 2.03E-02

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
1.07E-02
5.40E-03 1.08E+00 6.43E-02
1.05E-02
4.88E-03 1.11E+00 4.29E-02
1.05E-02
4.47E-03 1.12E+00 6.94E-02
1.03E-02
4.44E-03 1.10E+00 1.15E-01
1.01E-02
5.28E-03 1.03E+00 1.01E-01
1.16E-02
6.37E-03 1.04E+00 1.50E-01

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
1.10E-02
5.81E-03 1.08E+00 5.25E-02
1.07E-02
5.01E-03 1.12E+00 4.54E-02
1.05E-02
4.02E-03 1.17E+00 8.75E-02
9.79E-03
3.50E-03 1.17E+00 1.44E-01
9.20E-03
3.97E-03 1.08E+00 1.81E-01
1.02E-02
5.21E-03 1.02E+00 2.65E-01

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
1.43E-02
4.86E-03 1.12E+00 5.71E-01
1.35E-02
4.82E-03 1.10E+00 5.55E-01
1.22E-02
4.91E-03 1.08E+00 5.24E-01
1.10E-02
5.34E-03 1.04E+00 4.55E-01
1.05E-02
6.20E-03 9.57E-01
3.80E-01
9.91E-03
7.74E-03 8.52E-01
3.16E-01
1.00E-02
1.10E-02 7.12E-01
2.65E-01
9.88E-03
1.36E-02 6.53E-01
2.95E-01
1.11E-02
1.71E-02 6.50E-01
2.96E-01

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
1.48E-02
5.59E-03 1.07E+00 5.51E-01
1.40E-02
5.29E-03 1.07E+00 5.36E-01
1.24E-02
5.03E-03 1.08E+00 5.02E-01
1.07E-02
4.98E-03 1.07E+00 4.46E-01
9.88E-03
4.89E-03 1.03E+00 4.33E-01
9.04E-03
5.49E-03 9.40E-01
4.17E-01
9.03E-03
7.09E-03 8.06E-01
4.24E-01
8.85E-03
9.78E-03 6.86E-01
4.58E-01
9.03E-03
1.38E-02 6.46E-01
4.20E-01

N6T12
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
8.72E-03
4.46E-03 1.11E+00 8.25E-02
8.82E-03
4.46E-03 1.11E+00 4.65E-02
9.19E-03
5.07E-03 1.05E+00 5.14E-02
1.00E-02
6.23E-03 9.80E-01
7.55E-02
1.05E-02
8.20E-03 9.35E-01
1.35E-03
1.19E-02
1.13E-02 9.29E-01
1.07E-02

N9T18
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
1.38E-02
3.71E-03 1.25E+00 5.36E-01
1.30E-02
3.81E-03 1.22E+00 5.26E-01
1.21E-02
4.31E-03 1.14E+00 5.09E-01
1.11E-02
5.21E-03 1.04E+00 4.69E-01
1.07E-02
6.50E-03 9.41E-01
3.85E-01
1.04E-02
9.11E-03 8.07E-01
2.78E-01
1.05E-02
1.28E-02 7.00E-01
2.18E-01
1.24E-02
1.59E-02 6.83E-01
2.36E-01
1.66E-02
2.36E-02 6.42E-01
1.88E-01

N12T24
[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)
b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
7.03E-03 1.13E+00 4.75E-01 2.28E-02
PIDR2
7.22E-03 1.11E+00 4.50E-01 2.12E-02
PIDR3
7.58E-03 1.07E+00 4.13E-01 1.89E-02
PIDR4
8.21E-03 1.02E+00 3.58E-01 1.61E-02
PIDR5
9.47E-03 9.59E-01 2.63E-01 1.29E-02
PIDR6
1.11E-02 8.99E-01 1.53E-01 1.06E-02
PIDR7
1.29E-02 8.35E-01 4.76E-02 1.00E-02
PIDR8
1.61E-02 7.43E-01 -2.55E-02 9.92E-03
PIDR9
2.22E-02 6.37E-01 -1.14E-01 9.61E-03
PIDR10 2.95E-02 5.47E-01 -1.27E-01 1.04E-02
PIDR11 3.86E-02 5.00E-01 -1.21E-01 1.32E-02
PIDR12 5.15E-02 4.68E-01 -9.70E-02 1.79E-02

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
6.28E-03 1.18E+00 4.99E-01 2.09E-02
PIDR2
6.17E-03 1.17E+00 4.72E-01 1.92E-02
PIDR3
6.11E-03 1.16E+00 4.33E-01 1.72E-02
PIDR4
6.36E-03 1.13E+00 3.71E-01 1.48E-02
PIDR5
7.23E-03 1.08E+00 2.65E-01 1.29E-02
PIDR6
8.72E-03 1.00E+00 1.45E-01 1.19E-02
PIDR7
1.15E-02 8.76E-01 4.35E-02 1.14E-02
PIDR8
1.54E-02 7.58E-01 -4.43E-02 1.09E-02
PIDR9
2.01E-02 6.44E-01 -4.01E-02 1.03E-02
PIDR10 2.65E-02 5.52E-01 -8.62E-03 1.16E-02
PIDR11 3.67E-02 4.86E-01 -6.58E-03 1.37E-02
PIDR12 5.13E-02 4.04E-01 2.98E-02 1.56E-02

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
PIDR1
6.24E-03 1.18E+00 5.01E-01 1.96E-02
PIDR2
6.04E-03 1.18E+00 4.71E-01 1.81E-02
PIDR3
5.89E-03 1.18E+00 4.27E-01 1.64E-02
PIDR4
6.01E-03 1.15E+00 3.62E-01 1.49E-02
PIDR5
6.83E-03 1.09E+00 2.59E-01 1.40E-02
PIDR6
8.52E-03 9.92E-01 1.47E-01 1.37E-02
PIDR7
1.10E-02 8.69E-01 5.31E-02 1.28E-02
PIDR8
1.40E-02 7.50E-01 3.52E-03 1.13E-02
PIDR9
1.69E-02 6.38E-01 5.78E-02 1.08E-02
PIDR10 2.07E-02 5.72E-01 1.07E-01 1.14E-02
PIDR11 2.69E-02 5.41E-01 1.20E-01 1.26E-02
PIDR12 3.50E-02 4.90E-01 1.77E-01 1.36E-02

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
4.19E-02
8.54E-03 1.07E+00 6.55E-01
3.93E-02
8.50E-03 1.06E+00 6.24E-01
3.60E-02
8.89E-03 1.04E+00 5.62E-01
3.23E-02
9.68E-03 1.02E+00 4.77E-01
2.85E-02
1.08E-02 9.76E-01
3.81E-01
2.57E-02
1.24E-02 9.37E-01
2.74E-01
2.43E-02
1.39E-02 8.91E-01
1.87E-01
2.38E-02
1.57E-02 8.26E-01
1.38E-01
2.31E-02
1.75E-02 7.44E-01
1.30E-01
2.10E-02
1.87E-02 6.75E-01
1.48E-01
2.12E-02
3.41E-02 5.01E-01
1.79E-02
2.12E-02
3.41E-02 5.01E-01
1.79E-02
2.18E-02
4.43E-02 4.02E-01
7.53E-02
2.34E-02
5.30E-02 3.36E-01
1.65E-01
2.35E-02
6.58E-02 2.93E-01
2.19E-01

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
4.10E-02
8.22E-03 1.08E+00 6.75E-01
3.81E-02
8.01E-03 1.08E+00 6.50E-01
3.48E-02
8.23E-03 1.07E+00 5.89E-01
3.15E-02
8.75E-03 1.04E+00 5.04E-01
2.81E-02
9.64E-03 1.01E+00 3.99E-01
2.56E-02
1.07E-02 9.82E-01
2.91E-01
2.40E-02
1.20E-02 9.37E-01
1.98E-01
2.31E-02
1.34E-02 8.58E-01
1.67E-01
2.14E-02
1.43E-02 7.69E-01
1.88E-01
1.90E-02
1.59E-02 6.85E-01
1.97E-01
1.85E-02
1.96E-02 5.91E-01
1.78E-01
1.95E-02
2.64E-02 5.00E-01
1.52E-01
2.09E-02
3.35E-02 4.25E-01
2.04E-01
2.20E-02
4.25E-02 3.65E-01
2.70E-01
2.29E-02
5.92E-02 2.99E-01
2.88E-01

N15T30
PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

[PSA(T1)/g]/gama & PSA(T2)/PSA(T1)


b0i
b1i
b2i
ab. st.
4.31E-02
9.41E-03 1.05E+00 6.06E-01
4.02E-02
9.72E-03 1.04E+00 5.66E-01
3.64E-02
1.08E-02 1.01E+00 4.83E-01
3.19E-02
1.27E-02 9.66E-01
3.74E-01
2.79E-02
1.52E-02 9.15E-01
2.60E-01
2.52E-02
1.75E-02 8.66E-01
1.64E-01
2.38E-02
1.88E-02 8.27E-01
1.09E-01
2.36E-02
1.98E-02 7.86E-01
8.16E-02
2.39E-02
2.13E-02 7.40E-01
6.11E-02
2.42E-02 7.06E-01 -4.23E-03 2.26E-02
2.91E-02 6.51E-01 -6.26E-02 2.03E-02
3.85E-02 5.53E-01 -9.64E-02 1.86E-02
4.60E-02 5.09E-01 -7.64E-02 2.18E-02
2.94E-02
4.73E-02 4.97E-01
3.73E-02
3.80E-02
4.77E-02 5.00E-01
1.92E-01

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

PIDR1
PIDR2
PIDR3
PIDR4
PIDR5
PIDR6
PIDR7
PIDR8
PIDR9
PIDR10
PIDR11
PIDR12
PIDR13
PIDR14
PIDR15

Tabel 6.24 Coeficientii de regresie & abaterea standard a erorilor pentru structurile cu T1=0.2N

N3T03

UNIFORM
PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

PIDR 1
1.00E+00
1.00E+00
9.99E-01

PIDR 2
1.00E+00
1.00E+00
1.00E+00

PIDR 3
9.99E-01
1.00E+00
1.00E+00

LINIAR
PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

PIDR 1
1.00E+00
1.00E+00
9.99E-01

270

PIDR 2
1.00E+00
1.00E+00
1.00E+00

PARABOLIC
PIDR 3
9.99E-01
1.00E+00
1.00E+00

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

PIDR 1
1.00E+00
1.00E+00
9.99E-01

PIDR 2
1.00E+00
1.00E+00
9.99E-01

PIDR 3
9.99E-01
9.99E-01
1.00E+00

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

UNIFORM
PIDR 1
1.00E+00
9.99E-01
9.94E-01
9.85E-01
9.78E-01
9.70E-01

PIDR 2
9.99E-01
1.00E+00
9.98E-01
9.90E-01
9.83E-01
9.74E-01

PIDR 3
9.94E-01
9.98E-01
1.00E+00
9.97E-01
9.90E-01
9.79E-01

PIDR 4
9.85E-01
9.90E-01
9.97E-01
1.00E+00
9.97E-01
9.86E-01

PIDR 5
9.78E-01
9.83E-01
9.90E-01
9.97E-01
1.00E+00
9.95E-01

PIDR 6
9.70E-01
9.74E-01
9.79E-01
9.86E-01
9.95E-01
1.00E+00

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

PIDR 1
1.00E+00
9.99E-01
9.96E-01
9.90E-01
9.81E-01
9.70E-01

PIDR 2
9.99E-01
1.00E+00
9.98E-01
9.93E-01
9.84E-01
9.72E-01

PIDR 3
9.96E-01
9.98E-01
1.00E+00
9.98E-01
9.89E-01
9.76E-01

PIDR 4
9.90E-01
9.93E-01
9.98E-01
1.00E+00
9.96E-01
9.85E-01

PIDR 5
9.81E-01
9.84E-01
9.89E-01
9.96E-01
1.00E+00
9.95E-01

PIDR 6
9.70E-01
9.72E-01
9.76E-01
9.85E-01
9.95E-01
1.00E+00

PARABOLIC

N6T06

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

LINIAR

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

N12T12

PIDR 1
1.00E+00
9.99E-01
9.94E-01
9.88E-01
9.79E-01
9.67E-01

PIDR 2
9.99E-01
1.00E+00
9.98E-01
9.93E-01
9.84E-01
9.70E-01

PIDR 3
9.94E-01
9.98E-01
1.00E+00
9.98E-01
9.90E-01
9.76E-01

PIDR 4
9.88E-01
9.93E-01
9.98E-01
1.00E+00
9.96E-01
9.84E-01

PIDR 5
9.79E-01
9.84E-01
9.90E-01
9.96E-01
1.00E+00
9.94E-01

PIDR 6
9.67E-01
9.70E-01
9.76E-01
9.84E-01
9.94E-01
1.00E+00

PIDR 4
0.973172
0.9813997
0.993419
1
0.990112
0.9612457
0.9212355
0.8661654
0.7930282
0.6760378
0.5465621
0.5531554

PIDR 5
0.9414012
0.9522
0.9706997
0.990112
1
0.9868661
0.954073
0.9029029
0.836637
0.7309199
0.6057712
0.5991179

PIDR 6
0.8966063
0.9103942
0.9340456
0.9612457
0.9868661
1
0.9868868
0.9479631
0.8889182
0.7920856
0.6675841
0.6545154

PIDR 7
0.8515067
0.8666691
0.891934
0.9212355
0.954073
0.9868868
1
0.9828243
0.9342966
0.8425529
0.71958
0.7062372

PIDR 8
0.7954853
0.8105975
0.8359302
0.8661654
0.9029029
0.9479631
0.9828243
1
0.9767439
0.8968419
0.7733877
0.7568524

PIDR 9
0.7161677
0.7323906
0.7590424
0.7930282
0.836637
0.8889182
0.9342966
0.9767439
1
0.9614607
0.8504402
0.809686

PIDR 10
0.5904377
0.6081283
0.6368003
0.6760378
0.7309199
0.7920856
0.8425529
0.8968419
0.9614607
1
0.9392974
0.8620247

PIDR 11
0.4625705
0.4785078
0.5054144
0.5465621
0.6057712
0.6675841
0.71958
0.7733877
0.8504402
0.9392974
1
0.9401874

PIDR 12
0.4960762
0.5049881
0.5217196
0.5531554
0.5991179
0.6545154
0.7062372
0.7568524
0.809686
0.8620247
0.9401874
1

PIDR 4
0.9792303
0.9849211
0.9941279
1
0.9884994
0.9533527
0.9052721
0.8316579
0.7266646
0.5717669
0.440167
0.4382319

PIDR 5
0.9457669
0.9535818
0.9690583
0.9884994
1
0.9851838
0.9476455
0.8831373
0.785024
0.6317544
0.4935639
0.4779589

PIDR 6
0.8978795
0.9064735
0.9250864
0.9533527
0.9851838
1
0.983486
0.9313763
0.8364236
0.6830014
0.5402133
0.5150457

PIDR 7
0.8447127
0.8529031
0.8725012
0.9052721
0.9476455
0.983486
1
0.9737063
0.8872599
0.7391089
0.5982021
0.5622795

PIDR 8
0.7619954
0.7705409
0.7928296
0.8316579
0.8831373
0.9313763
0.9737063
1
0.953812
0.8247785
0.6835626
0.6286623

PIDR 9
0.6397088
0.6519402
0.6803223
0.7266646
0.785024
0.8364236
0.8872599
0.953812
1
0.9401386
0.8206999
0.71823

PIDR 10
0.4744636
0.4889231
0.5212262
0.5717669
0.6317544
0.6830014
0.7391089
0.8247785
0.9401386
1
0.9480608
0.8065565

PIDR 11
0.3471269
0.3609915
0.3925073
0.440167
0.4935639
0.5402133
0.5982021
0.6835626
0.8206999
0.9480608
1
0.8937482

PIDR 12
0.3671335
0.3742783
0.4002038
0.4382319
0.4779589
0.5150457
0.5622795
0.6286623
0.71823
0.8065565
0.8937482
1

PIDR 4
0.9594606
0.972915
0.990444
1
0.9861411
0.9502705
0.8860148
0.7902309
0.6486687
0.5173678
0.3620356
0.2237237

PIDR 5
0.9147952
0.9321383
0.9586209
0.9861411
1
0.9841678
0.9278627
0.8304943
0.6889984
0.5572845
0.39344
0.2448262

PIDR 6
0.8665466
0.8847465
0.9141295
0.9502705
0.9841678
1
0.9691596
0.8751034
0.733052
0.6053129
0.4346756
0.2655391

PIDR 7
0.7970734
0.815388
0.846171
0.8860148
0.9278627
0.9691596
1
0.9497725
0.8266146
0.7023347
0.5143704
0.3273033

PIDR 8
0.6956511
0.7156843
0.7488784
0.7902309
0.8304943
0.8751034
0.9497725
1
0.9423044
0.8176255
0.6007503
0.3830722

PIDR 9
0.5437609
0.5672281
0.6043852
0.6486687
0.6889984
0.733052
0.8266146
0.9423044
1
0.9315679
0.7175226
0.4615942

PIDR 10
0.4121492
0.4373504
0.4745399
0.5173678
0.5572845
0.6053129
0.7023347
0.8176255
0.9315679
1
0.8894066
0.6197632

PIDR 11
0.2782789
0.3002015
0.3298685
0.3620356
0.39344
0.4346756
0.5143704
0.6007503
0.7175226
0.8894066
1
0.8389035

PIDR 12
0.1590208
0.173037
0.1971776
0.2237237
0.2448262
0.2655391
0.3273033
0.3830722
0.4615942
0.6197632
0.8389035
1

UNIFORM

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.9985734
0.9908643
0.973172
0.9414012
0.8966063
0.8515067
0.7954853
0.7161677
0.5904377
0.4625705
0.4960762

PIDR 2
0.9985734
1
0.9961333
0.9813997
0.9522
0.9103942
0.8666691
0.8105975
0.7323906
0.6081283
0.4785078
0.5049881

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.9990263
0.9940408
0.9792303
0.9457669
0.8978795
0.8447127
0.7619954
0.6397088
0.4744636
0.3471269
0.3671335

PIDR 2
0.9990263
1
0.9974392
0.9849211
0.9535818
0.9064735
0.8529031
0.7705409
0.6519402
0.4889231
0.3609915
0.3742783

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.9979997
0.9868041
0.9594606
0.9147952
0.8665466
0.7970734
0.6956511
0.5437609
0.4121492
0.2782789
0.1590208

PIDR 2
0.9979997
1
0.9946383
0.972915
0.9321383
0.8847465
0.815388
0.7156843
0.5672281
0.4373504
0.3002015
0.173037

PIDR 3
0.9908643
0.9961333
1
0.993419
0.9706997
0.9340456
0.891934
0.8359302
0.7590424
0.6368003
0.5054144
0.5217196

LINIAR
PIDR 3
0.9940408
0.9974392
1
0.9941279
0.9690583
0.9250864
0.8725012
0.7928296
0.6803223
0.5212262
0.3925073
0.4002038

PARABOLIC
PIDR 3
0.9868041
0.9946383
1
0.990444
0.9586209
0.9141295
0.846171
0.7488784
0.6043852
0.4745399
0.3298685
0.1971776

Tabel 6.25 Matricele de corelatie a erorilor pentru structurile cu T1=0.1N

271

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

N3T06

UNIFORM
PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

PIDR 1
1.00E+00
9.98E-01
9.93E-01

LINIAR

PIDR 2
9.98E-01
1.00E+00
9.96E-01

PIDR 3
9.93E-01
9.96E-01
1.00E+00

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

PIDR 1
1.00E+00
9.98E-01
9.92E-01

PARABOLIC

PIDR 2
9.98E-01
1.00E+00
9.97E-01

PIDR 3
9.92E-01
9.97E-01
1.00E+00

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3

UNIFORM
PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

PIDR 1
1.00E+00
9.91E-01
9.43E-01
9.04E-01
8.31E-01
7.93E-01

PIDR 2
9.91E-01
1.00E+00
9.73E-01
9.34E-01
8.51E-01
8.02E-01

PIDR 3
9.43E-01
9.73E-01
1.00E+00
9.72E-01
8.66E-01
8.05E-01

PIDR 1
1.00E+00
9.98E-01
9.90E-01

PIDR 2
9.98E-01
1.00E+00
9.96E-01

PIDR 3
9.90E-01
9.96E-01
1.00E+00

LINIAR

PIDR 4
9.04E-01
9.34E-01
9.72E-01
1.00E+00
9.30E-01
8.39E-01

PIDR 5
8.31E-01
8.51E-01
8.66E-01
9.30E-01
1.00E+00
9.26E-01

PIDR 6
7.93E-01
8.02E-01
8.05E-01
8.39E-01
9.26E-01
1.00E+00

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

PIDR 1
1.00E+00
9.90E-01
9.57E-01
9.25E-01
8.40E-01
7.67E-01

PIDR 2
9.90E-01
1.00E+00
9.83E-01
9.48E-01
8.61E-01
7.84E-01

PIDR 3
9.57E-01
9.83E-01
1.00E+00
9.75E-01
8.78E-01
8.01E-01

PIDR 4
9.25E-01
9.48E-01
9.75E-01
1.00E+00
9.38E-01
8.56E-01

PIDR 5
8.40E-01
8.61E-01
8.78E-01
9.38E-01
1.00E+00
9.36E-01

PIDR 6
7.67E-01
7.84E-01
8.01E-01
8.56E-01
9.36E-01
1.00E+00

PARABOLIC
N6T12

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6

N12T24

PIDR 1
1.00E+00
9.87E-01
9.45E-01
8.90E-01
7.85E-01
7.39E-01

PIDR 2
9.87E-01
1.00E+00
9.78E-01
9.24E-01
8.16E-01
7.58E-01

PIDR 3
9.45E-01
9.78E-01
1.00E+00
9.64E-01
8.46E-01
7.78E-01

PIDR 4
8.90E-01
9.24E-01
9.64E-01
1.00E+00
9.31E-01
8.48E-01

PIDR 5
7.85E-01
8.16E-01
8.46E-01
9.31E-01
1.00E+00
9.30E-01

PIDR 6
7.39E-01
7.58E-01
7.78E-01
8.48E-01
9.30E-01
1.00E+00

UNIFORM

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.9978202
0.9867789
0.9642422
0.92304
0.8315477
0.6505559
0.4884579
0.3441567
0.2203641
0.3079942
0.3354858

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.9968521
0.9797606
0.9489065
0.8927276
0.8018216
0.7007946
0.5161011
0.302546
0.2182816
0.2571782
0.298927

PIDR 1
PIDR 2
PIDR 3
PIDR 4
PIDR 5
PIDR 6
PIDR 7
PIDR 8
PIDR 9
PIDR 10
PIDR 11
PIDR 12

PIDR 1
1
0.9951554
0.9699863
0.9258439
0.8552463
0.7719103
0.7167791
0.5815664
0.3784072
0.1364479
0.0741163
0.1223221

PIDR 2
0.9978202
1
0.9947968
0.9775916
0.9421368
0.855592
0.6753247
0.5144343
0.3726434
0.245254
0.3232913
0.3467229

PIDR 3
0.9867789
0.9947968
1
0.9930022
0.9664435
0.8845405
0.7024785
0.54319
0.4074604
0.2728195
0.3367369
0.3575672

PIDR 4
0.9642422
0.9775916
0.9930022
1
0.9866795
0.9137795
0.7354614
0.5772248
0.4409259
0.2981411
0.3451841
0.3651574

PIDR 5
0.92304
0.9421368
0.9664435
0.9866795
1
0.9589105
0.8077675
0.6590265
0.514087
0.3617301
0.3870559
0.4014655

PIDR 6
0.8315477
0.855592
0.8845405
0.9137795
0.9589105
1
0.9297176
0.7907219
0.6348388
0.4769013
0.4933731
0.5083159

PIDR 7
0.6505559
0.6753247
0.7024785
0.7354614
0.8077675
0.9297176
1
0.9194377
0.7223994
0.5572401
0.5435809
0.5504656

PIDR 8
0.4884579
0.5144343
0.54319
0.5772248
0.6590265
0.7907219
0.9194377
1
0.863237
0.6685617
0.5922182
0.5542978

PIDR 9
0.3441567
0.3726434
0.4074604
0.4409259
0.514087
0.6348388
0.7223994
0.863237
1
0.8694077
0.7601033
0.6222049

PIDR 10
0.2203641
0.245254
0.2728195
0.2981411
0.3617301
0.4769013
0.5572401
0.6685617
0.8694077
1
0.8883383
0.6634324

PIDR 11
0.3079942
0.3232913
0.3367369
0.3451841
0.3870559
0.4933731
0.5435809
0.5922182
0.7601033
0.8883383
1
0.8774514

PIDR 12
0.3354858
0.3467229
0.3575672
0.3651574
0.4014655
0.5083159
0.5504656
0.5542978
0.6222049
0.6634324
0.8774514
1

PIDR 3
0.9797606
0.9918837
1
0.9892323
0.9420485
0.8477393
0.7427179
0.5714312
0.3542535
0.2351256
0.2455504
0.3017513

PIDR 4
0.9489065
0.9672985
0.9892323
1
0.9745349
0.8918094
0.7939213
0.634129
0.4113283
0.2690942
0.2561884
0.3123802

PIDR 5
0.8927276
0.9138568
0.9420485
0.9745349
1
0.9651668
0.8895431
0.7506001
0.5235287
0.36657
0.3306232
0.3810124

PIDR 6
0.8018216
0.8216902
0.8477393
0.8918094
0.9651668
1
0.9619788
0.8430217
0.6182763
0.4671901
0.4232046
0.4623274

PIDR 7
0.7007946
0.7178719
0.7427179
0.7939213
0.8895431
0.9619788
1
0.9287358
0.7090301
0.5470863
0.5028218
0.5330929

PIDR 8
0.5161011
0.5376348
0.5714312
0.634129
0.7506001
0.8430217
0.9287358
1
0.8839816
0.6893458
0.5868836
0.5840797

PIDR 9
0.302546
0.3237943
0.3542535
0.4113283
0.5235287
0.6182763
0.7090301
0.8839816
1
0.870696
0.6984229
0.6065378

PIDR 10
0.2182816
0.2283135
0.2351256
0.2690942
0.36657
0.4671901
0.5470863
0.6893458
0.870696
1
0.8985651
0.7054801

PIDR 11
0.2571782
0.2565113
0.2455504
0.2561884
0.3306232
0.4232046
0.5028218
0.5868836
0.6984229
0.8985651
1
0.8704532

PIDR 12
0.298927
0.3030053
0.3017513
0.3123802
0.3810124
0.4623274
0.5330929
0.5840797
0.6065378
0.7054801
0.8704532
1

PIDR 4
0.9258439
0.9509312
0.9824144
1
0.9689213
0.8926647
0.8210658
0.6880647
0.4810281
0.211819
0.1201998
0.176779

PIDR 5
0.8552463
0.8782933
0.9173909
0.9689213
1
0.9692571
0.9106312
0.7866607
0.5853852
0.3292898
0.2233729
0.2554534

PIDR 6
0.7719103
0.7891013
0.8258488
0.8926647
0.9692571
1
0.9752713
0.8709895
0.6808756
0.4472251
0.3317419
0.3218909

PIDR 7
0.7167791
0.7282409
0.7563438
0.8210658
0.9106312
0.9752713
1
0.9338232
0.7596873
0.5380184
0.4302926
0.3795622

PIDR 8
0.5815664
0.5931521
0.6212124
0.6880647
0.7866607
0.8709895
0.9338232
1
0.9107742
0.7112648
0.6139229
0.4824799

PIDR 9
0.3784072
0.387058
0.4129951
0.4810281
0.5853852
0.6808756
0.7596873
0.9107742
1
0.8937866
0.7699864
0.5451882

PIDR 10
0.1364479
0.1348383
0.1483873
0.211819
0.3292898
0.4472251
0.5380184
0.7112648
0.8937866
1
0.9046908
0.618526

PIDR 11
0.0741163
0.066091
0.0685353
0.1201998
0.2233729
0.3317419
0.4302926
0.6139229
0.7699864
0.9046908
1
0.8312973

PIDR 12
0.1223221
0.121243
0.1301339
0.176779
0.2554534
0.3218909
0.3795622
0.4824799
0.5451882
0.618526
0.8312973
1

LINIAR
PIDR 2
0.9968521
1
0.9918837
0.9672985
0.9138568
0.8216902
0.7178719
0.5376348
0.3237943
0.2283135
0.2565113
0.3030053

PARABOLIC
PIDR 2
0.9951554
1
0.9881112
0.9509312
0.8782933
0.7891013
0.7282409
0.5931521
0.387058
0.1348383
0.066091
0.121243

PIDR 3
0.9699863
0.9881112
1
0.9824144
0.9173909
0.8258488
0.7563438
0.6212124
0.4129951
0.1483873
0.0685353
0.1301339

Tabel 6.26 Matricele de corelatie a erorilor pentru structurile cu T1=0.2N

272

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

0.05

0.03

0.04
0.03

0.02

PIDR2

0.04

PIDR1

0.02

0.01

0.01

0.00

0.00

[SA
(T
1

)/g]/
g

ama

1.0E+00

4.0

4.5

3.0

3.5

[SA
(T

1.0

1.5
2.5 2.0
)
SA(T2 )/SA (T1

PIDR4
a*x1^b*x2^c

4.5

3.0

3.5

4.0

1.0

1.5
2.5 2.0
(T )
SA(T2 )/SA 1

)/g]/
g

ama

1.0E+00

3.5

4.0

4.5

3.0

2.5 2.0
)
SA(T2 )/SA (T1

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA (T2 )/SA (T1

0.045
0.040

0.045

0.040

0.035

0.040

0.035

0.030

0.025

0.030

0.035
0.030

0.020
0.015

0.025
0.020
0.015

PIDR6

0.045

0.035
0.030

0.025
0.020
0.015

0.000
)/g]/
g

ama

1.0E+00

3.5

4.0

4.5

0.010
0.005

[SA
(T

1.0

2.0 1.5
3.0 2.5
(T )
SA(T2 )/SA 1

0.020
0.015

0.005
0.000

0.005

0.025

0.010

0.010

[SA
(T

PIDR8
a*x1^b*x2^c

0.045

ama

PIDR6
a*x1^b*x2^c

0.005
0.000

PIDR7
a*x1^b*x2^c

0.000
)/g]/
g

1.0

0.040

1.0

1.5

0.010
0.005
1

PIDR5

PIDR5

PIDR4

0.000
)/g]/
g

ama

1.0E+00

3.5

4.0

4.5

1.0

2.0 1.5
3.0 2.5
(T )
SA(T2 )/SA 1

PIDR9
a*x1^b*x2^c
0.045

0.045

0.040

0.045

0.025

0.035
0.030

0.040

0.035

0.035

0.030

0.035

0.040

0.020
0.015

0.025

0.030

0.025

0.030

0.035

0.020
0.015

0.025

0.025

0.030

0.020
0.015

0.025

0.005
0.000

0.005

0.010

0.020
0.015

0.005

0.010

0.000

0.005

0.005

0.010

0.000
4.0

3.5

PIDR10
a*x1^b*x2^c

0.010
0.005
0.000

PIDR12

0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
)/g]/
g

ama

4.0

3.5

3.0

2.5 2.0
(T )
SA(T2 )/SA 1

1.0E+00

4.0

4.5

3.0

3.5

1.5
2.5 2.0
(T )
SA(T2 )/SA 1

Figura 6.28

0.07

0.08

0.06

0.07

0.03

0.04

0.05

0.06

0.04

0.05

0.02

0.03

0.03

0.04

0.01

0.02

0.02

0.03

0.01

0.02

0.01

0.00

0.00
1.0E+00

4.5

4.0

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA(T2 )/SA (T1

0.04

0.05

0.03

0.04

0.03

0.04
0.03

0.02

0.03

0.02
0.01

0.02
0.01

PIDR2

0.05

PIDR1

0.06

0.04

0.01

0.02

0.00

0.01

0.00

[SA(T
1 )/g] /g
ama

0.00

[SA(T
1 )/g] /g
ama

2.0 1.5
3.0 2.5
)
SA(T )/SA (T 1

1.0

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

3.0

PIDR4
a*x1^b*x2^c

2.5 2.0
(T )
SA(T 2)/SA 1

1.5

1.0

1.5

1.0

PIDR5

0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

PIDR4

0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

4.5

3.5

0.06

0.04

0.05
0.04

0.03
0.02

0.03

0.01

0.02
0.01

[SA(T
1 )/g] /g
a

ma

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5 2.0
)
SA(T 2)/SA (T 1

1.5

1.0

0.00

PIDR6
a*x1^b*x2^c

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
[SA(T
1 )/g] /g
ama

0.05

0.00

0.00

PIDR5
a*x1^b*x2^c

2.5 2.0
)
SA(T 2)/SA (T 1

4.0

4.5

0.06

0.05

3.0

1.0E+00

1.0

PIDR3
a*x1^b*x2^c

0.06

3.5

0.00
ama

2.0 1.5
3.0 2.5
)
SA(T )/SA (T1

Reprezentari ale PIDRi functie de {[SA(T1)/g]/ & SA(T2)/SA(T1)}


pentru structura N12T12-UNIFORM.

0.05

4.0

0.01

[SA
(T )/
1 g]/
g

1.0

0.06

1.0E+00

3.5

0.04

0.07

[SA(T
1 )/g] /g
ama

4.0

4.5

1.0

0.08

0.06

3.5

1.0E+00

ma

2.0 1.5
3.0 2.5
(T )
SA(T2 )/SA 1

0.05

0.07

4.0

/ g
a

0.06

PIDR2
a*x1^b*x2^c

4.5

0.000
g]

0.05

[SA
(T )/
1 g]/g
ama

PIDR1
a*x1^b*x2^c

1.0E+00

0.005

)/

PIDR12
a*x1^b*x2^c

0.00

1.0

0.06

PIDR10

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030

4.5

PIDR11
a*x1^b*x2^c

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015

[SA
(T

1.0E+00

A(

PIDR3

4.5

[S

1.0

1.0E+00

4.5

4.0

273

3.5

3.0

2.5 2.0
)
SA (T 2)/SA (T 1

1.5

1.0

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

0.045
0.040
0.035

0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010

0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
[SA(T
1 )/g ]/
g

ama

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA(T 2)/SA (T 1

1.0

0.005
0.000

PIDR6

1.0E+00

1.5

PIDR12

ama

0.000

0.000

[SA
(T )/
1 g]/
gam
a

1.0

2.0 1.5
3.0 2.5
(T )
SA(T2 )/SA 1

PIDR3

)/g]/
g

PIDR6

0.010

PIDR12

[SA
(T

0.010

0.020
0.015

PIDR12

0.010

PIDR8

0.020
0.015

PIDR9

0.040

0.040

0.030

PIDR8

0.045

0.035

PIDR7

0.040

PIDR9

0.045

PIDR2

PIDR4

PIDR7

1.0E+00

0.010

0.010
0.005
0.000

[SA
(T

PIDR10

ama

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015

[SA
(T

0.045
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015

0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

PIDR1

)/g]/
g

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

PIDR5
a*x1^b*x2^c

0.050
0.045
0.040

PIDR4

0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

PIDR5

PIDR1

0.06

PIDR2
PIDR3

0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

0.06
0.05

PIDR3
a*x1^b*x2^c

PIDR3

PIDR2
a*x1^b*x2^c

PIDR1
a*x1^b*x2^c

PIDR6

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

0.010
0.005

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA (T 2)/SA (T 1

PIDR10
a*x1^b*x2^c

3.0

2.5 2.0
)
SA(T 2)/SA (T 1

1.5

0.025
0.020
0.015

0.010
0.005
0.000

ama

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

2.0 1.5
3.0 2.5
)
SA(T 2)/SA (T 1

Figura 6.29

1.0

0.000
[SA(T
1 )/g] /g
ama

1.0E+00

4.5

3.5

4.0

3.0

2.5 2.0
)
SA(T 2)/SA (T 1

1.5

1.0

0.005
0.000

0.04

0.05

0.03

0.04
0.03

0.02
0.01

PIDR2

PIDR1

0.06

0.00
3.5

1.0

0.04

0.02

0.03

0.01

0.02
0.01

0.00

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

2.0 1.5
3.0 2.5
)
SA(T2 )/SA (T1

1.0

0.02
0.01

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

2.0 1.5
3.0 2.5
)
SA(T2 )/SA (T 1

1.0

4.5

4.0

3.5

1.0

4.5

4.0

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA(T 2)/SA (T 1

1.0

0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA(T2 )/SA (T 1

1.0

PIDR10
a*x1^b*x2^c

0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

0.05

0.03

0.04

0.02

0.03

0.01

0.02
0.01

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

2.0 1.5
3.0 2.5
)
SA(T2 )/SA (T1

1.0

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
[SA(T
)/
1 g] /g
ama

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

2.0 1.5
3.0 2.5
)
SA(T2 )/SA (T1

1.0

0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

0.00

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA(T2 )/SA (T 1

1.0

0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

0.035
0.035

0.030
0.025

0.030
0.025

0.020
0.015

0.020
0.015

0.010
0.005

0.010
0.005

0.000
[SA(T
1 )/g]/g
ama

PIDR11
a*x1^b*x2^c

0.035

0.06

0.04

PIDR9
a*x1^b*x2^c

0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
[SA(
)/
1 g] /g
ama

0.05

[SA(T
)/
1 g]/g
ama

PIDR8
PIDR9

PIDR8

0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

PIDR7

0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

1.0E+00

1.0E+00

0.00

0.00

PIDR8
a*x1^b*x2^c

2.0 1.5
3.0 2.5
)
SA(T2 )/SA (T 1

1.5

PIDR6
a*x1^b*x2^c

0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
[SA(T
1 )/g]/g
ama

0.00

PIDR7
a*x1^b*x2^c

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA(T2 )/SA (T1

1.0

0.000

PIDR12
a*x1^b*x2^c

0.035
0.035

0.030

0.035

0.030
0.025

0.025

0.030
0.025

0.020
0.015

0.015
0.010
0.005
0.000

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA(T2 )/SA (T1

Figura 6.30

1.0

0.010
0.005
0.000

PIDR11

0.020

PIDR10

0.030
0.025

[SA(T
1 )/g] /gam
a

0.03

PIDR5
PIDR6

0.03

PIDR5

0.05
PIDR4

0.06

0.04

)/g]/g
ama

0.04

PIDR5
a*x1^b*x2^c

0.05

0.05

[SA(T
1 )/g]/g
ama

0.06

[SA(
T

0.04
0.03

0.06

0.00

0.00

PIDR4
a*x1^b*x2^c

[SA(T
)/
1 g]/g
ama

0.07

0.02
0.01

0.02
0.01

4.0

2.5 2.0
)
SA(T 2)/SA (T 1

0.06

0.06
0.05

PIDR3

0.07

PIDR2

0.06
0.05

4.5

3.0

PIDR3
a*x1^b*x2^c

0.07

0.07

1.0E+00

3.5

0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
[SA(T
1 )/g] /g
ama

PIDR2
a*x1^b*x2^c

2.0 1.5
3.0 2.5
)
SA(T 2 )/SA (T1

4.0

Reprezentari ale PIDRi functie de {[SA(T1)/g]/ & SA(T2)/SA(T1)}


pentru structura N12T12-LINIAR

PIDR1
a*x1^b*x2^c

[SA(T
1 )/g] /g
ama

4.5

0.010
0.005
0.000

0.020
0.015

0.020
0.015

0.010
0.005

0.010
0.005

0.000
[SA(T
1 )/g]/g
ama

1.0E+00

4.5

4.0

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA(T2 )/SA (T 1

1.0

0.000

0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
[SA(
T

)/g]/g
ama

1.0E+00

4.5

4.0

Reprezentari ale PIDRi functie de {[SA(T1)/g]/ & SA(T2)/SA(T1)}


pentru structura N12T12-PARABOLIC

274

3.5

3.0

1.5
2.5 2.0
)
SA(T 2 )/SA (T 1

1.0

0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

PIDR12

)/g]/
g

PIDR12

0.010
0.005
0.000

PIDR11

[SA(T

0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010

PIDR
PIDR12

PIDR10
PIDR

0.035
0.030

1.0E+00

1.0

PIDR12
a*x1^b*x2^c

0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005

0.040

0.025
0.020
0.015

PIDR10

3.5

4.0

[SA(T
1 )/g] /g
ama

0.040

0.035
0.030

PIDR1

4.5

0.000

0.000

PIDR11
a*x1^b*x2^c

0.040

PIDR4

1.0E+00

0.020
0.015

PIDR3

4.0

1.0

0.025

PIDR6

4.5

[SA(T
1 )/g] /g
ama

0.035
0.030

0.010
0.005

0.010
0.005

0.000

0.040

0.025
0.020
0.015

PIDR9

0.015

0.005
0.000
1.0E+00

0.025
0.020
0.015

PIDR8

0.025
0.020

1.0

0.035
0.030

0.040
0.035
0.030

PIDR9

0.035
0.030
PIDR8

0.025
0.020
0.015
0.010

[SA(T
1 )/g]/
gam
a

PIDR7

0.040

0.040
0.045
0.040
0.035
0.030
PIDR7

PIDR7

0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

PIDR10

PIDR9
a*x1^b*x2^c

PIDR8
a*x1^b*x2^c

PIDR12

PIDR7
a*x1^b*x2^c

PIDR9

CURSUL 6

CURSUL 6

Imbunatatirea Evaluarii Performantei Structurale prin Studii Multiparametrice

In urma regresiei unui vector al indicatorilor PIDR functie de un vector de forma {[SA(T1)/g]/ &
SA(T2)/SA(T1)} al marimilor care caracterizeaza miscarea seismica se observa:
(i)

in cazul structurilor avand regim de inaltime mic nu se produce o reducere


semnificativa a abaterii standard a erorilor, influenta SA(T2)/SA(T1) fiind
nesemnificativa in conditiile in care raspunsul total este dominat de modul
fundamental de vibratie;

(ii)

in cazul structurilor avand regim de inaltime mediu si inalt se produce o


reducere semnificativa a abaterii standard a reziduurilor, in special pentru
nivelurile superioare, influenta raportului SA(T2)/SA(T1) crescand in conditiile
in care contributia modurilor superioare de vibratie creste.

Aceste concluzii sunt valabile atat pentru structurile la care T1=0.1N, precum si la cele avand
T1=0.2N, pentru toate cele trei tipurile de variatie a fortei laterale pe inaltimea structurii
(uniforma, liniara si parabolica) considerate in analiza.
6.6 CONCLUZII
In cazul regresiilor functie de [SA(T1)/g]/ se poate observa o mare variabilitate a valorilor
indicatorului PIDR. Valorile estimate ale indicatorilor MIDR si AIDR prezinta aceeasi mare
variabilitate in special pentru structurile avand regim de inaltime mediu si mare. Singurul
indicator de drift ale carui valori estimate sunt in general invariabile indiferent de regimul de
inaltime al structurii este RDR, deoarece valoarea acestuia este influentata, in principal, doar de
contributia modului fundamental.
In cazul regresiilor functie de {[SA(T1)/g]/ & SA(T2)/SA(T1)} valorile estimate ale PIDR pentru
structurile avand regim de inaltime mic prezinta o scadere nesemnificativa a abaterii standard a
reziduurilor. La structurile avand regim de inaltime mediu sau mare se observa o scadere
semnificativa a abaterii standard a reziuurilor estimatelor PIDR. Abaterea standard a reziduurilor
in cazul indicatorilor MIDR si AIDR se micsoreaza prin introducerea in functia de regresie si-a
influentei modului propriu 2 de vibratie pin intermediul raportului SA(T2)/SA(T1). In cazul
indicatorului RDR, imbunatatirea valorilor estimate prin regresie multivariata nu este
semnificativa, contributia modurilor de vibratie superioare nefiind importanta pentru valoarea
finala a indicatorului RDR.
275