Sunteți pe pagina 1din 18

Anexa nr.6.

`
(model)
PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE
I. DATE GENERALE
1. Comisia numit de .................. prin .............................. pentru recepionarea
obiectivului
de
investiii
intitulat
.........
i
situat
n ........................................................................ ...... a fost convocat la data
de ............... pentru a proceda la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj
aferente.
Obiectul (obiectele)/pri de obiect ...................................... pentru care proiectantul
general este ................. antreprenor general este .................................................... i
beneficiar
de
investiii
este .......................................................................... ........................................................
.......................
2. Comisia i-a desfurat activitatea n intervalul ......................
3. Valoarea situaiei de plat a lucrrilor de construcii-montaj supuse recepiei
provizorii este de ....................................., conform anexei.
4. Lucrrile de construcii-montaj supuse acestei recepii au fost n prealabil
preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire
din ...........................................................
5. Valoarea fondurilor fixe ce se recepioneaz este de ............... lei.
II. CONSTATRI
A. Cu privire la documentaia tehnico-economic necesar la recepia provizorie a
lucrrilor de construcii-montaj .................................
Comisia consider c actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea
calitii lucrrilor i a dispus ...................................
B. Cu privire la ndeplinirea condiiilor pentru prezentare la recepie.
1. Executarea lucrrilor de construcii i instalaii cuprinse n devizul general:
a. lucrrile sunt terminate;
b. urmtoarele lucrri conform anexei nu sunt terminate.
2. Efectuarea prealabil a probelor mecanice i a rodajului mecanic la instalaiile i
utilajele tehnologice.
3. Unitile care condiioneaz folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt
integral asigurate .......................................................

4. Terminarea lucrrilor aferente spaiilor cu alt destinaie inclus n construcia


obiectului
supus
recepiei
(n
cazul
blocurilor
de
locuine) ...... ...............................................................................
Concluzie: Pe baza constatrilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constat c sunt/nu
sunt ndeplinite condiiile pentru ca obiectul s fie supus recepiei. Totodat, comisia
hotrte c lucrrile artate n anex, ca neexecutate - s fie terminate pn
la .........................................
................................................................................
C. Calitatea lucrrilor realizate.
1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completrile i modificrile
aduse).
n urma examinrii lucrrilor executate i a semnalrilor fcute de proiectant,
comisia a reinut n anex urmtoarele nerealizri ale proiectului - dintre care cele n
dreptul crora au fost prevzute termene urmeaz s fie remediate:
...............................................................................
Concluzie: Comisia consider c abaterile de la proiect care sunt consemnate fr
fixarea unui termen pentru refacerea lucrrilor, potrivit proiectului, nu influeneaz
comportarea, exploatarea, aspectul i integritatea obiectului.
Lucrrile pentru care s-a fcut meniune n acest sens urmeaz s fie puse de acord
cu prevederile proiectului n termenele specificate.
2. Calitatea soluiilor constructive i detaliile de execuie folosite n proiect.
n urma examinrii lucrrilor i a observaiilor prezentate de executant, au fost
reinute n anex urmtoarele deficiene de proiectare care influeneaz executarea,
exploatarea sau funcionarea obiectului, dintre care unele urmeaz s fie remediate n
termenele fixate n dreptul fiecruia:
...............................................................................
Concluzie: Comisia atrage atenia proiectantului ce poart rspunderea pentru
consecinele acestei deficiene i n acelai timp hotrte remedierea n contul
proiectantului a deficienelor pentru care a stabilit termen n acest sens.
3. Calitatea execuiei lucrrilor.
Din dispoziiile de antier, buletinele de ncercare a betoanelor i mbinrilor
metalice, procesele-verbale de lucrri ascunse, certificatele de calitate pentru
prefabricate i materiale folosite, din constatrile scrise ale organelor care au controlat
pe parcurs calitatea lucrrilor, precum i din constatrile fcute de comisia de recepie
la faa locului, rezult urmtoarele:
3.1. La structura de rezisten

...............................................................................
3.2. La restul lucrrilor de construcii
...............................................................................
3.3. La lucrrile de instalaii
...............................................................................
3.4. La lucrrile de montaj al instalaiilor i utilajelor tehnologice cuprinse n obiect
...............................................................................
4. Deficiene ale lucrrilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiii
...............................................................................
5. Alte constatri:
............................................................................... ..........................................................
.....................
IV. CONCLUZII GENERALE
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie cu
majoritate/n unanimitate de preri hotrte: Admiterea (respingerea) recepiei
provizorii
a
lucrrilor
de
construcii-montaj
aferente
obiectelor
(obiectului) ....................................................... ..............................................................
................. ............................................................................... care au fost terminate la
data
de
........................
i
care
fac
parte
din
obiectivul .................................................................... ....................................................
...........................
2. Perioada de garanie a lucrrilor recepionate aferente fiecrui obiect este
de ........... luni (se completeaz numai n cazul admiterii recepiei).
3. Comisia de recepie apreciaz c pentru o ct mai bun utilizare a
obiectelor/obiectului recepionate mai sunt necesare urmtoarele msuri: ......
............................................................................... ..........................................................
.....................
4. Prezentul proces-verbal, coninnd ...... file i ...... anexe numerotate cu un total
de ................ file, care fac parte integrant din cuprinsul lui, a fost ncheiat
azi .................. n trei exemplare originale.
____________________________________________________________________________
|
|
Numele
| Funcia | Locul de munc | Semntura |
|
| i prenumele |
|
|
|
|______________|________________|___________|__________________|_____________|
| Preedinte
|
|
|
|
|
| Membri:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Specialiti- |
|
|
|
|
| Consultani |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Asisteni la |
|
|
|
|
| recepie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

4
| Secretar
|
|
|
|
|
|______________|________________|___________|__________________|_____________|

NCHEIERE DE LUARE N PRIMIRE


Subsemnaii...........................................................
pe baza calitii i a mputernicirilor menionate n dreptul fiecruia i ca urmare a
prezentului proces-verbal de admitere a recepiei provizorii, am procedat azi ...............
la
predarea,
respectiv
luarea
n
primire
a
obiectului.............................. .................................................................... ......................
................................................ ......................................................................
......................................................................
PREDAT,
Antreprenor general
(denumirea unitii, numele,
calitatea, mputernicirea i
semntura predtorului)

PRIMIT,
Beneficiar de instalaii
(denumirea unitii, numele,
calitatea, mputernicirea i
semntura primitorului)

Anexa nr.7.
(model)
PROCES-VERBAL Nr.. ...
privind executarea completrilor i remedierilor prevzute n anex la procesul-verbal
de recepie provizorie a obiectului ....................
___________________________________________________________________
| Poziie n anexa
| Termen prevzut | Unitatea care a efectuat |
| procesului-verbal de |
n anex
|
remedierea
|
| recepie provizorie |
|
|
|______________________|_________________|__________________________|
|
1
|
2
|
3
|
|______________________|_________________|__________________________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|______________________|_________________|__________________________|
EXECUTANT,
............................
(Numele, prenumele, funcia)

UNITATEA ..................
...........................

BENEFICIAR,
............................
(Numele, prenumele, funcia)

Obiectivul de investiii
.............................
Capacitatea de producie
.............................
Concluzia
.............................

Anexa nr.8.
(model)
PROCES VERBAL
DE PROBA DE EFICACITATE
Incheiat in ziua de ______________________ cu ocazia probei de eficacitate la
instalatia
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______.
Subsemnatii:
- ________________________________ din partea utilizatorului final,
- ________________________________ din partea furnizorului de aparate,
- ________________________________ din partea firmei de instalatii,
- ________________________________ din partea firmei de constructii.
intruniti in comisie cu ocazia efectuarii probei de eficacitate am constatat urmatoarele :
1. Au fost executate urmatoarele activitati ( se vor preciza si parametrii si timpii aferenti) :
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
2. Rezultatele probei au fost urmatoarele :
- _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Urmare a celor de mai sus se considera ca aceasta proba de eficacitate este reusita.
Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal in ____ exemplare.

Reprezentantul
utilizatorului final

Reprezentantul
furnizorului de
aparate

Reprezentantul
firmei
de instalatii

Reprezentantul
firmei de constructii

7
.

..

Anexa nr. 9.
(model)

BENEFICIAR
Obiectivul de investitii:
Capacitatea de productie:
Concluzie:
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. ....................
privind lucrarea........................:..,......................, executata in cadrul contractului
nr. ..............
din ................ incheiat intre ............................................... pentru lucrarile
de ......................................
1. Lucrarile au fost executate la baza autorizatiei nr............ eliberata de .................
la ..........
cu valabilitate pana
la ..........................................................................................................................
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul.................................
fiind formata
din: ...................................................................................................................................
................
. (numele si prenumele)
-------------------------------------------------------------------------------------3. Au mai participat la receptie:
(numele si prenumele)

(calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:


4.1. Din documentatia scrisa si desemnata, necesar a fi prezentata, au lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1.
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate.
4.3. Lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
4. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
8. PrezentuI proces-verbal continand ........ file si..,.................anexe numerotate, cu un
total de ......... file, a fost incheiat astazi................
la .................. in ............. exemplare.
Comisia de receptie*)
Presedinte....................
Membri.......................

Specialisti*)
.......................
.

*) Numele si prenumele, semnatura. '

.......................

Anexa nr. 10.


(model)
PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de ............................... i-a desfurat
activitatea n intervalul: ....................................
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice i
a cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-a constatat:
1. Documentaia tehnico-economic prevzut n Regulamentul de efectuare a
obiectivelor de investiii a fost/nu a fost prezentat integral comisiei de recepie,
lipsind: ............................................................ ................................................................
...............
2. n perioada ................ au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor i
instalaiilor aferente capacitii pentru exploatarea normal a instalaiilor i utilajelor
tehnologice i asigurarea calitii produselor, conform documentaiei tehnicoeconomice i a indicatorilor tehnico-economici aprobai.
3. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai este
urmtorul: ......................................................
4. Costul lucrrilor i al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aa
cum rezult din documentele prezentate, este de .......... lei.
5. Valoarea produselor rezultate n urma probelor tehnologice, care se pot
valorifica, este de .................. lei.
4. Valoarea de nregistrare a fondurilor fixe ce se pun n funciune (sau se dau n
folosin) este la data recepiei de ................ lei.
7. Alte constatri.
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie n
unanimitate/cu majoritate de preri hotrte:
ADMITEREA RECEPIEI PUNERII N FUNCIUNE A CAPACITII:
...............................................................................

10

2. Comisia de recepie stabilete c, pentru o ct mai bun exploatare a capacitii


puse n funciune, mai sunt necesare urmtoarele msuri:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conine ......... file i ................ anexe, numerotate
cu un total de .......... file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost
ncheiat azi ................ n trei exemplare originale.
____________________________________________________________________________
|
|
Numele
| Funcia | Locul de munc | Semntura |
|
| i prenumele |
|
|
|
|______________|________________|___________|__________________|_____________|
| Preedinte
|
|
|
|
|
| Membri:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Specialiti- |
|
|
|
|
| consultani |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Asisteni la |
|
|
|
|
| recepie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Secretar
|
|
|
|
|
|______________|________________|___________|__________________|_____________|
UNITATEA ..................
...........................

Obiectivul de investiii
.............................
Obiectul supus recepiei
.............................
Concluzii

11

BENEFICIAR

Anexa nr. 11.


(model)

Obiectivul de investitii:
Capacitatea de productie:
Concluzie:
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A PUNERII IN FUNCTIUNE
Nr.................
I. Date generale:
I. Comisia de receptie convocata la data de: .......................... si-a desfasurat activitatea
in intervalul: ............................................... ,
II. Constatari:

In urma examinarii documentatiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice si a


cercetarii pe teren a lucrarilor executate s-a constatat;
1. Documentatia tehnico-economica a fost (nu a fost) prezentata integral comisiei de
receptie, lipsind:
2. In perioada ................. au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor si
instalatiilor aferente capacitatii pentru exploatarea normala a instalatiilor si utilajelor
tehnologice si asigurarea calitatii produselor, conform documentatiei tehnicoeconomice.
3. La data receptiei, nivelul atins de indicatorii aprobati este urmatorul:
4. CostuI lucrarilor si al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum
rezulta din documentele prezentate, este de ............... lei.
5. Valoarea de inregistrare a fondurilor fixe ce se pun in functiune (sau se dau in
folosinta) este la data receptiei de ................... lei.

12

4. Alte constatari: ......................................................................................


III. Concluzii:
1. Pe baza constatarilor si a concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie, in
unanimitate/ cu majoritate de pareri, hotaraste:
Admiterea receptiei punerii in functiune a capacitatii:---------------------------2. Comisia de receptie stabileste ca pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse
in functiune mai sunt necesa're urmatoarele
masuri:------------------------------------------------------------------------------------------3. PrezentuI proces-verbal care contine ...................... file si .......................... anexe
numerotate, cu un total de ................................ file care fac parte integranta din
cuprinsul lui, a fost incheiat astazi, .............................. in ................ exemplare
originale.
Comisia de receptie*)
Presedinte....................
Membri.......................
*) Numele si prenumele, semnatura.

Specialist!*)
.......................
.......................

13

BENEFICIAR

Anexa nr.12.
(model)

Obiectivul de investitii:
Capacitatea de productie:
Concluzie:
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr.......... din ..................
privind lucrarea ................................ autorizata cu nr. ........ din .................. c.u
valabilitate
pana la .............................. de catre ..............................
1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul, ............................
fiid formata
din:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(numele si prenumele)

'

2. Au mai participat la receptie:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
(numele si prenumele)

'

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse


in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:
3.1. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.
(1.)
3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data de .....'.................

14

3.3. Cartea tehnica a lucrarii si fisa sintetica a obiectivului au fost (nu au fost)
completate.
3.4. Observatiile facute de catre comisia de receptie finala sunt prezentate in listaanexa nr. (2.)
3.5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectivului (nu)
sunt in posesia utilizatorului.
3.4. Obiectivul s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la
terminarea ei la data de .................... pana in prezent, respectiv pe o durata de .............
luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.( 3.)
3.7. Valoarea obiectivului este de ........ lei, conform listei-anexa nr. (1.)
4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala
propune: ....................................
5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta
prin: .............;.....,......................
4. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
7. PrezentuI proces-verbal, continand ....../.............. file si ................. anexe
numerotate cu un total de .................................. file, a fost incheiat
astazi, ...'.................., la .................. in.exemplare.

Comisia de receptie*)
Presedinte .,.......'...............,.
Membri................................ '
*) Numele si prenumele, semnatura.

Specialisti*)
.......,......'...........
'

.........................

15

BENEFICIAR

Anexa nr.13.
(model)

Obiectivul de investitii
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE DEF1NITIVA
Nr.......... '
I. Date generale:
1. Comisia de receptie convocata la data de ......................... si-a desfasurat activitatea
in intervalul ...................
II. Constatari
In urma examinarii documentatiei prezentate si a cercetarii pe teren a lucrarilor
executate s-a constatat:
1. Documentatia tehnico-economica a fost prezentata comisiei de receptie cu
urmatoarele exceptii:
Comisia constala ca lista documentatiei prevazute mai sus nu impiedica efectuarea
receptiei.
2. La data receptiei definitive a obiectivului de investitii nu este admisa receptia
preliminara a lucrarilor de constructii-montaj la urmatoarele obiective:
3. Nu este admisa receptia la lucrarile de constructii-montaj la urmatoarele obiective:

16

4. Receptia punerii in functiune a fost efectuata la data de------------ pana la receptia


definitiva a obiectivului; de la data punerii in functiune au trecut ............. luni.
5. Valoarea lucrarilor supuse receptiei definitive, conform documentelor de decontare
verificate de Banca .......:............... este de ............................... lei.
4. La data receptiei definitive, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobati
se prezinta astfel:
7. Urmatorii factori au influentat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins
nivelui aprobat:
8. La data receptiei definitive se constata urmatoarele disponibilitati de capacitati ale
utilajelor tehnologice si de spatii construite, care pot conduce la imbunatatirea
indicatorilor tehnico-economici ;

9. S-a constatat ca sunt luate masurile pentru mentinerea nivelului aprobat al


indicatorilor tehnico-economici in ceea ce priveste:
a) asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apa etc. (se vor arata
cele ce nu sunt asigurate);
b) lucrari conexe, utilitati, alte servicii;
c) forta de munca;
d) alte masuri.

III. Concluzii:
1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie
hotaraste, cu majoritate de pareri:
Admiterea receptiei definitive a obiectivului de
investitii ...........................................................
Se acorda calificativul :...................................

'

17

2. Comisia de receptie stabileste ca pentru mentinerea nivelului aprobat al


indicatorilor tehnico-economici aprobati si pentru o cat mai buna exploatare a
capacitatilor ce se receptioneaza mai sunt necesare urmatoarele
masuri: .....;............,............................,.....'.......,.................................
3. PrezentuI proces-verbal care contine ............... file si ................ anexe, numerotate
cu un total de ............................ file care fac parte integranta din cuprinsul acestuia, a
fost incheiat azi .................in ................ exemplare originale.
Presedinte,

Specialisti consultanti:

(numele si prenumele)
Vicepresedinte,
Membri:

(numele si prenumele)
'

Asistenti:

(numele si semnatura)
Secretar,

(numele si semnatura)
.

18

S-ar putea să vă placă și