Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa I V.

l
UNITATEA.............................

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
FRONT DE LUCRU
Nr .......... din .......................

Delimitarea frontului de lucru predat (poziţie, nivel, axe etc.): ............

Verificarea s-a făcut pe baza prevederilor din proiectul nr ..................... ,


planşelor nr ..................................................... inclusiv documentele anexate
care atestă calitatea lucrărilor predate de către ..................................... în calitate
de predător şi de către .................................în calitate de primitor.
Abaterile de la proiect constatate: (dimensiuni geometrice, cote, axe,
existenţa şi poziţia golurilor etc.) ................................................................

Concluzii;
- se (nu se) acceptă predarea-primirea.
- se va accepta după luarea următoarelor măsuri, la termenele înscrise mai
jos. .^efectuarea de corecţii şi remedieri, soluţii indicate de proiectant, etc.)

Numele . Prenumele Semnătura


CONSTRUCTOR: ............................................................................
BENEFICIAR: ...........................................................................
EXECUTANT: ............................................................................

Remedierea defectelor constatate s-a făcut pe baza soluţiilor date (te


...........................prin ................................................................
Se confirmă executarea corespunzătoare (de calitate) a remedierilor.

Data ........................................

Numele Prenumele Semnătura


CONSTRUCTOR: ..................... .....................................................
BENEFICIAR: ...........................................................................

368