Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa IV.

5
UNITATEA .......................................................

PROCES-VERBAL
DE CONTROL PRELIMINAR
Nr ..................... din ...................................

Cu ocazia verificării efectuate la: ............ ...........................................


Au stat la baza verificărilor următoarele documente: ............................

Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au


rezultat următoarele: .....................................................................................

Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): ................................

Menţiuni speciale : ...............................................................................

Numele Prenumele Semnătura


EXECUTANT: ...................................................................................
BENEFICIAR: ...................................................................................
-3

S-ar putea să vă placă și