Sunteți pe pagina 1din 2

Conducerea contabilitatii pe baza de conventii civile

Problema: Un economist avand la baza doar Facultatea de Stiinte Economice (nu contabil autorizat sau expert contabil) poate infiinta un PFA cu cod CAEN 6920 si poate tine contabilitatea, semna bilanturile societatilor comerciale in baza contractelor de prestari servicii? Solutie: Potrivit art. 10 alin. (3) din Legea contabilitatii 82/1991, contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Prin exceptie, potrivit alin. (3) indice 1, in cazul persoanelor care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, contabilitatea poate fi organizata si condusa si pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice. In acest caz, situatiile financiare pot fi semnate de aceste persoane. Alin.(3) indice 1 a fost introdus prin OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente dand astfel posibilitatea ca la firmele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, contabilitatea sa poata fi organizata si condusa si pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice. Odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Civil, la 1 octombrie 2011, data la care Codul Comercial a fost abrogat, sintagma contract comercial s-a inlocuit cu sintagma contract civil, asa incat, toate contractele prevazute de Codul Civil au devenit contracte civile inclusiv cele incheiate de persoanele fizice autorizate. Intrucat OUG 37/2011 a intrat in vigoare anterior intrarii Codului civil respectiv la data de 22/04/2011 apreciem ca prevederile art. 10 alin. (3 indice 1) din Legea contabilitatii 82/1991 se refera la organizarea si conducerea contabilitatii si pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare neautorizate.

In aplicarea acestor prevederi legale, Oficiul National al Registrului Comertului a opinat ca, exista temei legal pentru inregistrarea activitatii prevazute la cod CAEN Rev. 2 - 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal ca obiect de activitate pentru forma de organizare potrivit OUG 44/2008, PFA, desfasurarea activitatii potrivit prevederilor legale apartinand solicitantilor. Prin urmare, in opinia reprezentantilor Oficiului National al Registrului Comertului o persoana fizica cu studii economice superioare poate solicita inregistrarea si autorizarea pentru obiectul de activitate cod CAEN Rev. 2 - 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal. Pe de alta parte, Corpul Expertilor Contabili si al Contabilor Autorizati din Romania a precizat ca persoanele cu studii economice superioare care organizeaza si conduc contabilitatea la persoanele juridice cu cifra de afaceri si respectiv total active sub 35.000 euro pot desfasura aceasta activitate doar pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil. In ceea ce ne priveste, apreciem ca prevederile art. 10 alin. (3 indice 1) din Legea contabilitatii 82/1991 pot fi aplicate numai prin incheierea de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil calificate astfel anterior datei de 01 octombrie 2011 deci cu persoane fizice neautorizate care au studii economice superioare.