CHELTUIELILE PUBLICE

2.1. CONTINUTUL SI CLASIFICAREA CHELTUIELILOR PUBLICE
Cheltuielile publice – reprezinta relatiile economico – sociale sub forma baneasca effectuate de statsi de care beneficiaza persoane fizice sau juridice, cu ocazia reparizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului, in scopul indeplinirii functiilor acestuia. Delimitarea cheltuielilor bugetare in cadrul celor publice are la baza urmatoarele principia: 1) Efectuarea cheltuielilor bugetare este conditionata de prevederea expresa si aprobarea acestora de catre Parlament sau de consiliile locale, conform legii. 2) Sumelor alocate si cheltuite, conform destinatiilor pentru care s-au stability nu sunt rambursabile; 3) Efectuarea acestor cheltuieli este determinate de indeplinirea conditiilor legale si nu numai de existent resurselor banesti; 4) Finantarea se efectueaza in functie de gradul de subordonare a institutiilor sau activitatilor cu character bugetar: - Din bugetul de stat; - Din bugetele locale; - Din bugetul asigurarilor sociale de stat - Din bugetele fonduriloe special. 5) Exercitarea controlului financiar cu caracter preventiv si acordarea vizei cu ocazia operatiunilor de deschidere a finantarii, de alocare si utilizare a resurselor financiare publice. Criterii de clasificare a cheltuielilor publice: Potrivit clasificatiei bugetare / gruparea cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatory si dupa criteria unitare, cheltuielile sunt structurate pe : - Parti; - Capitol; - Subcapitole; - Titluri; - Articole; - Alienate (dupa caz). Cheltuielile prevazute in capitol si articole au destinatia precisa si limitata. Clasificatia economica imparte cheltuielile publice in: • Cheltuieli curente (de personal si material), destinate achitarii obligatiilor salariale fata de angajati si achizitionarii unor bunuri si servicii destinate asigurarii functionarii institutiilor publice; • Cheltuieli de transfer, care se concretizeaza prin punerea unor sume de bani de la buget la dispozitia unor persoane fizice si juridice. Ele pot avea character economic (subventii acordate agentilor economici) sau social (burse, pensii, ajutoare). • Cheltuieli de capital (de investitii), prin care se asigura achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata sau realizarea unor investitii de interes public. Potrivit clasificatiei functionale (gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor), cheltuielile publice se impart in functie de domeniile, ramurile, sectoarele de activitate spre care sunt dirijate resursele financiare publice.

se realizeaza astfel: I. VI.Industrie. Subventii. . . Transferuri.Autoritatile legislative. 4. Cheltuieli de capital III. clasificarea cheltuielior bugetare in Romania. Prime 5.Presedintia Romaniei. Cheltuieli material si servicii. Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe si alte cheltuieli legate de datoria publica.Alte actiuni economice. . Reserve.Invatamant. II. alocatii de la buget pentru institutii publice Subventii pe produse si activitati Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret.Alocatii.Transporturi . .Sanatate.Alte organe ale autoritatilor publice. . Potrivit ordonantei Ministerului Finantelor Publice nr. Rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane la credite. . Cheltuieli de personal. . .Ajutoare sociale. II. excedent/deficit . 2. ordine publica si siguranta nationala III. .Agriculturas si silvicultura.Autoritatile executive.Indemnizatii. 1025/2006. Servicii de dezvoltare publica. 6. . . primul criteriu folosit inprezentarea generala a cheltuielilor este criteriu economic.Bugetul asigurarilor socialede stat si fondurile special. mediu si ape V. .Asigurari si asistenta sociala. 3.Cultura. Servici publice generale . IV. Imprumuturi acordate IV. cheltuielile grupandu-se astfel: I.In Romania. locuinte. .De la bugetul de stat catre bugetele locale. Actiuni economice . Aparare nationala. Actiuni socio-culturale . .Autoritati judecatoresti. . Cheltuieli curente 1. in cadreul clasificatiei funcionale.Recreere si religie. .Comunicatii. .

Valoarea Actualizata Neta permite compararea fluxului de numerar (total actualizat) degajat pe durata de functionare a proiectului si efortul investitional (total.economice.  Demonstra ca un proiect de investitii are contributie pozitiva neta pentru societate si. rr = 1 + ran −1 1 + ri ran – rata de actualizare nominala. Analiza cost-beneficii este un instrument analytic. In principiu. beneficiile proiectului trebuie sa depaseasca costurile. de ani de functionare a proiectului. Pentru determinarea VAN.2. . toate impacturile ar trebui evaluate: . analiza realizandu-se in mod usual prin luarea in considerare a tuturor indivizilor afectati de actiune. Conditii de acceptabilitate ale criteriului VAN sunt: . EFICIENTA SI EFICACIATATEA CHELTUIELILOR PUBLICE Eficienţa cheltuielilor publice arata raportul dintre efectele obtinute si eforturile ( financiare) angajate pentru atingerea unui anumit obiectiv/realizarea unei anumite actiuni.fluxul de numerar net (intrari-iesiri) estimate a fi generat in anul t . Obiectivul analizei Cost-Beneficii este de a:  Identifica si cuantifica (respective de a da valoare monetara) toate impacturile posibile ale actiunii sau proiectului luat in discutie.2. Impactul trebuie evaluat in comparative cu obiective predeterminate. CF1 . merta sa fie finantat din fonduri bugetare.sociale. in valoare actuala) implicat de realizarea proiectului. rat – rata de actualizare. . in consecinta. utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementarii anumitor acţiuni şi/sau proiecte.financiare. in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare. Indicatori de ierarhizare a proiectelor de investitii: A. adica eficienţa cheltuielilor publice. Pentru alternataiva selectata. si mai specific. in mod direct sau indirect. fluxurilor de numerar reale vor fi actualizate cu rata de actualizare reala (rar).de mediu etc. respective costul capiatalului pentru proiect in anul t’ n – nr. valoarea actualizata a beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a costurilor economice ale proiectului. . VAN = −CF + ∑ t =1 n CF 0 (1 + rat )n CF0 – investitie initiala. ri – rata inflatiei.

costul cercatarii pentru un patent. deci proiectul este acceptabil. b. estimarea costurilor anuale de investitie si productie care sunt necesare pentru obtinerea rezultatului asteptat. in sensul ca acestea au fluxuri de numerar cu VAN ce scade o data cu scaderea ratei de actualizare. minimizeaza valoarea neta actualizata a costurilor. calcularea valorii actualizate a costurilor de investitie si operare pentru fiecare din alternative. Rata Interna de Rentabilitate reprezinta acea rata de actualizare pentru care VAN=0. dar care poate diferi inn intensitate. . • Daca VAN<0. c. s. estimarea valorii reziduale a investitiilor la sfarsitul vietii economice a proiectului.d. deci proiectul nu este acceptat daca RIR=r. atunci proiectul este ecceptabil. • Daca VAN=0. atunci proiectul este in conservare. costul educatiei pentru un elev. atunci cand sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei optiunilor. cum este cazul in marea majoritate a proiectelor de investitii. adica: VAN = −CF 0 + ∑ CFi =0 ( 1 + RIR )i T =1 N Conditii de acceptabilitate sunt: daca RIR>r. in timp ce costurile pot fi determinate cu mai multa certitudine. acceptabilitatea acestuia judecandu-se dupa alte criterii decat cele financiare (strategice. Un raport simplu al analizei cost-eficacitate este utilizat pentru a determina. atunci proiectul nu este acceptabil. sau alternative. costul pe unitate de reducere a emisiilor.a. Rezultatele analizei cost-eficacitate sunt folositoare pentru acele proiecte ale caror beneficii sunt dificil. Eficacitatea cheltuielilor publice este redata de raportul dintre efectele obtinute si cele prevazute. In termini practice. maximizeaza nuvelul rezultatului. atunci proiectil degaja un flux de numerar egal cu capitalul investit asigurand pe durata sa de viata economica o rentabilitate de r% a capitalului existent la inceputul fiecarui an. Cele mai bune proiecte vor fi acelea care au VAN cea mai ridicata. Analiza Cost-Eficacitate consta in compararea alternativelor de proiect care urmaresc obtinerea unui singur effect sau rezultat comun.• Daca VAN>0. VAN este pozitiv. daca RIR<r. se are in vedere urmatoarea abordare: a. VAN este negative. sin u cu cresterea acesteia. pentru un niveldat al rezulatatului. d. daca nu imposibil. Indicatorul RIR nu este relevant in acazurile in care ne confruntam cu proiecte “atipice”. sa fie evaluate. Acesta are ca scop selectarea acelui proiect care. In scopul evaluarii eficacitatii cheltuielilor publice este utilizata analiza cost-eficacitate. tactico-operationale) B. spre exemplu. Analiza cost-eficacitate este mai putin utila atunci cand o valoare. chiar si indicative. De asemenea RIR nu este relevant in cazurile in care fluxurile de numerar anuale ale unui proiect isi schimba sensul de mai multe ori si ignora dimensiunea investitiei initiale. pentru un cost dat. raportarea valorii actualizate a costurilor in rezultatul obtinut si compararea indicatorilor de cost-eficacitate. poate fi atribuita beneficiilor sin u doar costurilor.m.

 Volumul cheltuielilor publice ce revin in medi pe locuitor – este determinat prin raportarea volumului cheltuielilor publice la numarul de locuitori. ppotrivit politiciii financiare a statului. C n P 0 = .ponderea categoriei de cheltuieli publice i.. economice. Cpt – cheltuieli publice totale. exprima partea din PIB care se aloca pentru acoperirea nevoilor collective. Indicatorii dinamicii cheltuielilor publice sunt: • Modificarea absoluta nominala si reala a cheltuielilor publice : ∆C n P1 / 0 = C n P1 − C n P 0 .INDICATORI PRIVIND NIVELUL. se poate stabili in ce proportie au fost orientate resursele financiare ale statului spre anumite obiective sociale. observvandu-se suma alocata fiecarui locuitor in urma redistribuirii fondurilor publice pe destinatii. STRUCTURA SI DINAMICA CHELTUIELILOR PUBLICE Nivelul cheltuielilor publice se apreciaza pe baza urmatorilor indicatori:  volumul cheltuielilor publice . la urmarirea in dinamica a modificarii optiunilor bugetare sau extrabugetare ale statului. ∆C r P1 / 0 = C r P1 − C r P 0. C n P1 r nP1 = C ∆C P1/ 0 = I P1 / 0 C n P1 . Dinamica cheltuielilor public exprima modificarile care apar in cuantumul si structura acestora in decursul unui interval de timp.. . dar si de gradul de indatorare dar si de alti factori. militare.determinat prin insumarea tuturor cheltuielilor publice.3.2. Ponderea cheltuielilor publice in PIB este influentata in primul rand de nuvelul de dezvoltare al fiecarei tari. administrative. Determinarea structurii cheltuielilor publice serveste. totodata. Pentru a analiza structura cheltuielilor publice ale unei tari. in totalul cheltuielilor publice. exprimate in preturile curente ale anului de calcul (cheltuieli publice nominale) sau in preturile constante ale unei perioade de baza (cheltuieli publice reale)  ponderea cheltuielilor publice in produsul intern brut – determinat prin raportarea volumului cheltuielilor publice la PIB. este necesara stabilirea ponderii fiecarei categorii de cheltuieli publice in totalul acestora. Cpi – cheltuielile publice ale gruparii I. pe baza relatiei: PCpi = Cpi * 100 Cpt PCpi . Cu ajutorul ponderilor PCpi .

Cr p1. PRINCIPALELE CATEGORII DE CHELTUIELI PUBLICE 2. • Modificarea ponderii cheltuielilor publice in produsul intern brut – prin care se observa procentul cu care variaza cheltuielile publice de la o perioada la alta : ∆CP C C = P1 *100 − P 0 * 100 PIB PIB1 PIB0 • Modificarea relativa nominala si reala a cheltuielilor publice – prin care se arata procentul cu care variaza cheltuielile publicede la o perioada la alta: %∆C P = C P1 − CP 0 *100 C P0 • Modificarea volumului mediu al cheltuieliloor publice ce revin pe un locuitor: ∆CP / Populatie = CP1 CP 0 − Populatie1 Populatie0 • Modificarea structurii cheltuielilor publice – exprima modificarea alocarii cheltuielilor publice in functie de importanta sociala : ∆PC P1 = PCPi1 − PCPi 0 • Indicatorul privind corespondenta dintre cresterea cheltuielilor si cresterea produsului intern brut : I K = CP I PIB PIB.Cresterea nominala absoluta a cheltuielilor publice. in perioada 1 fata de perioada 0. Daca K<1 – se observa o modificare a cheltuielilor publice inferioara modificarii PIB. exprimate in preturi constante.4. exprimate in preturi curente. inperioada 1 fata de perioada 0.4. • Elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB – prin care se arata modificarea procentuala a cheltuielilor publice la modificarea cu 1% a PIB: ECp = ∆C P1 / 0 ∆PIB1 / 0 : CP 0 PIB0 2. I P1/0 = indicele de modificare a preturilor in perioada 1 fata de perioada 0. ∆Cr p 1/0 = cresterea reala absoluta a cheltuielilor publice. Cheltuielile publice ale perioadei 1 si ale perioadei 0. Cr p0 = cheltuielile pubilce ale perioadei 1 si ale perioadei 0.1CHELTUIELI PUBLICE PENTRU INVATAMANT Factori pentru dimensiunea cheltuielilor pentru invatamant:  Demografici (numarul populatiei si structura pe grupe a populatiei) . I CP = unde CP1 *100 CP 0 PIB1 *100 PIB0 I PIB1 = Daca K>1 – se observa o modificare mai rapida a cheltuielilor publice in raport cu Daca K=1 – se observa o modificare cu aceeasi marime a cheltuielilor publice si a PIB.

procese sustinute de ritmul ridicat de dezvoltare pe care l-a inregistrat economia nationala. . urma careia s-a stabilit necesitatea apelului la noi surse de finantare in acest domeniu. in ultimii ani.4. cresterea cheltuielilor de administrare etc. Economici (dezvoltarea economica si progresul ethnic)  Sociali si politici (politica educationala . medicamente.  ajutoare externe. o tendinta de crestere.a.  fonduri alocate din bugetele locale.3%). Prin urmare. Sisteme de finantare a actiunilor privind sanatatea: a) sistemul Bismark (practicat in mai multe tari din Europa) se caracterizeaza prin predominanta finantarilor din cotizatiile cotizatiilor asiguratilor si angajatorilor . bugetele locale 2.  cu influenta minora – im batranirea populatiei.  cotizatii de asigurari de sanatate – platite atat de personae fizice. iar cele mai mici in Grecia (2. Fondurile alocate de la bugetsi finantarile provenite din sistemul de asigurari private de sanatate detin o importanta mai redusa. Cele mai importante fonduri prin care se finanteaza cheltuielile publice pentru invatamant in Romania sunt: bugetul de stat. promovarea parteneriatelor intre mediul de afaceri si institutiile de invatamant s. ca urmare a alocarii unor fonduri importante pentru cheltuielile de capital si imbunatatirii conditiilor de salarizare a cadrelor didactice. Solutiile posibile vizeaza: colectarea de taxe de administratie. in Danemarca (7.  resursele populatiei.  cu influenta importanta – cresterea veniturilor. in anul 2006 .1%. Surse de finantare a cheltuielilor publice pentru sanatate:  fonduri alocate din bugetul de stat. extinderea finantarii pe baza de granturi . la nivelul mai multor guverne ale statelor membre ale Uniunii Europene se poarta discutii cu privire la cresterea nivelului de finantare a educatiei si la imbunatatirea eficientei procesului de invatamant. In Romania . in Romania. legislatia referitoare la invatamant) In Uniunea Europeana. ponderea cheltuielilor publice pentru invatamant in PIB era de 4. cat si de persoane juridice. gestionate prin intermediul caselor de asigurari de sanatate. majorarea ponderilor asigurarilor de sanatate in detrimental platilor directe effectuate de cetateni pentru serviciile medicale prestate in favoarea lor. cheltuielilor publlice pentru invatamant au cunoscut. tratament.7%). de examinare. In anul 2005.CHELTUIELI PUBLICE PENTRU INVATAM ANT Factori pentru dimensiunea cheltuielilor pentru invatamant:  cu influenta majora – introducerea in practica medicala a unor noi mijloace de investigatie.2. cresterea cererii pentru servicii de educatie a constituit o problema a Agendei de la Lisabona. Cele mai mari ponderi ale cheltuielilor publice pentru invatamant in PIB s-a inregistrat.

gestionarea banilor fiind asigurata de Ministerul de Sanatate. Sistemul se finanteaza. a unui pachet divers si cuprinzator de servicii sociale in favoarea tuturor indivizilor. Principiile generale ale modelului continental sunt: . Functionarea sistemului de asistenta sociala prin care persoanele aflate in dificultatebeneficiaza de ajutor din partea statului. Donatii si sponsorizari. in baza conceptiei potrivit careia piata poate tine locul unei retele de securitate sociala. Modelul neoliberal presupune restrangerea competentelor si atributiilor economico-sociale ale statului. Venituri proprii ale unitatior medicale. statul asumandu-si responsabilitatea finantarii asistentei medicale numai pentru anumite categorii sociale (persoanele varstnice si persoanele cu venituri sub limitele saraciei) In Romania. garantarea unor standard minime de venit (mai mari decat in celelalte tari europene) si finantarea publica a securitatii muncii. pensiilor si ajutoarelor banesti acordate veteranilor.valori ridicate ale contributiilor la asigurarile sociale si ale prestatiilor sociale .incapacitate de munca si pierderea locului de munca.3.. se caracterizeaza prin predominanta finantarii din sursele bugetare. a institutiilor de plasament a copiilor. prin care cetatenii sunt protejati impotriva unor evenimente care pot genera diminuarea nivelului de trai: boli. Credite externe. Aceste cheltuieli se efectuaeaza din fonduri ale bugetului de stat. . 2. vaduvelor si invalizilor de razboi etc. Se remarca preocuparea statului pentru egalitarism si universalitate. fara existent platii unei contributii obligatorii. Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. se bazeaza inprincipal pe asigurarile private de sanatate. B.CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Cheltuielile pentru asigurari si asistenta sociala vizeaza doua aspecte: A. c) Sistemul American. Danemarcei si Norvegiei. El se caracterizeaza prin prestarea de catre autoritatile publice. saracilor. Modele de actiuni pe linia asigurarilor si asistentei sociale: Modelul scandinav este specific Suediei. Modelul continental presupune finantarea prestatiilor socialedin contributiile angajatilor si angajatorilor la fondurile de asigurari. practicat in Anglia.b) Sistemul Beveridge. in principal. Bugetele locale.conditionarea beneficiilor sociale de contributii si indirect de munca. sursele de finantare a sanatatii publice sunt: Bugetul de stat. Cheltuielile pentru asistentas sociala sunt destinate: intretinerii caminelor de batrani. bugetelor locale si din surse extrabugetare. platii ajutoarelor sociale. Fondurile externe nerambursabile.4.acoperirea unui segment larg de populatie . Functionarea sistemului de asigurari sociale. accidente la locul de munca. practicat in SUA. prin contribbutii platite de asigurati si angajati.

securitatea nationala.2. APARARE NATIONALA SI ORDINE PUBLICA Cheltuieli publice pentru servicii publice generale.  Investitiile – reprezinta ajutoare financiare acordate de stat pentru dezvoltarea sectorului public in general sau in ramuri sau zone (regiuni) defavorizate. in care se include: politia. CHELTUIELILE PUBLICE PENTRU SERVICII PUBLICE GENERALE. 2. servicii de informatii.4.au ca scop sustinerea competitivitatii agentilor economici nationali pe piete straine.4. Obiectivele de investitii pot fi: Crearea de noi unitati economice.4. prefecture. . • organelle de ordine publica. jandarmeria. minister. in care se include: institutia prezidentiala sau monarhica. Factorii de care depinde marimea acestor cheltuieli sunt dimensiunea si structura aparatului de stat. organelle executive central sau locale (govern. inzestrarea tehnica s. Subventiile se clasifica in 3 mari categorii: Subventii de functionare/exploatare – au in vedere acoperirea diferentei intre petul de vanzare al unui produs/serviciu (mai mic) si costul acestuia (mai mare).5 CHELTUIELILE PUBLICE PENTRU DOMENIUL ECONOMIC 1) Ajutoare financiare directe sunt:  Subventiile – ajutoare financiare acordate de stat pentru agentii economici care desfasoara activiatate economica ineficienta intr-o anumita perioada. servicii speciale de paza si protective.. organelle puterii legislative central sau locale (Parlamenrul. subventii pentru dobanzile la creditele contractate de agentii economici.a. primarii) • organele si organismele militare de aparare .aparare nationala si ordine publica sunt effectuate pentru intretinerea si functionarea unor organe specializate: • organe ale puterii si administratiei publice. consilii locale). organelle putrii judecatoresti. Subventii pentru export (precum prima de export) .

reprezinta ajutoare financiare pentru finantarea in coparticipare cu agentul economic organizator a unor actiuni externe de prospectare a pietei sau de prezentare de produse. • Fonduri special (in cazul protectiei mediului). studiilor de marketing sau de fezabilitate. .Extinderea unora existente.  Garantiile – reprezinta obligatii de plata pe care si le asuma statul fata de creditori. In Romania sursele de finantare a cheltuielilor publice pentru actiuni si obiective economice sunt: • Sursele bugetare.. Modernizari.a. in beneficiul unui agent economic care a solicitat acestora un imprumut. saloane de prezentare s. Infrastructura (cai de comunicatii si utilitati). organizarii de expozitii.  Avansurile nerambursabile .  Finantarea informarii/publicitatii – reprezinta ajutoare financiare destinate difuzarii de informatii. • Credite externe sau ajutoare financiare nerambursabile. 2) Ajutare financiare indirecte sunt:  Avantajele fiscal – reprezinta obligatii fiscal pe care agentii economici le au fata de stat si la care acesta renunta in beneficiul lor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful