P. 1
cheltuielile publice

cheltuielile publice

|Views: 25|Likes:
Published by Magduţa Petruţa
clasificarea cheltuielilor publice in romania
clasificarea cheltuielilor publice in romania

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Magduţa Petruţa on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

CHELTUIELILE PUBLICE

2.1. CONTINUTUL SI CLASIFICAREA CHELTUIELILOR PUBLICE
Cheltuielile publice – reprezinta relatiile economico – sociale sub forma baneasca effectuate de statsi de care beneficiaza persoane fizice sau juridice, cu ocazia reparizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului, in scopul indeplinirii functiilor acestuia. Delimitarea cheltuielilor bugetare in cadrul celor publice are la baza urmatoarele principia: 1) Efectuarea cheltuielilor bugetare este conditionata de prevederea expresa si aprobarea acestora de catre Parlament sau de consiliile locale, conform legii. 2) Sumelor alocate si cheltuite, conform destinatiilor pentru care s-au stability nu sunt rambursabile; 3) Efectuarea acestor cheltuieli este determinate de indeplinirea conditiilor legale si nu numai de existent resurselor banesti; 4) Finantarea se efectueaza in functie de gradul de subordonare a institutiilor sau activitatilor cu character bugetar: - Din bugetul de stat; - Din bugetele locale; - Din bugetul asigurarilor sociale de stat - Din bugetele fonduriloe special. 5) Exercitarea controlului financiar cu caracter preventiv si acordarea vizei cu ocazia operatiunilor de deschidere a finantarii, de alocare si utilizare a resurselor financiare publice. Criterii de clasificare a cheltuielilor publice: Potrivit clasificatiei bugetare / gruparea cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatory si dupa criteria unitare, cheltuielile sunt structurate pe : - Parti; - Capitol; - Subcapitole; - Titluri; - Articole; - Alienate (dupa caz). Cheltuielile prevazute in capitol si articole au destinatia precisa si limitata. Clasificatia economica imparte cheltuielile publice in: • Cheltuieli curente (de personal si material), destinate achitarii obligatiilor salariale fata de angajati si achizitionarii unor bunuri si servicii destinate asigurarii functionarii institutiilor publice; • Cheltuieli de transfer, care se concretizeaza prin punerea unor sume de bani de la buget la dispozitia unor persoane fizice si juridice. Ele pot avea character economic (subventii acordate agentilor economici) sau social (burse, pensii, ajutoare). • Cheltuieli de capital (de investitii), prin care se asigura achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata sau realizarea unor investitii de interes public. Potrivit clasificatiei functionale (gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor), cheltuielile publice se impart in functie de domeniile, ramurile, sectoarele de activitate spre care sunt dirijate resursele financiare publice.

Alte organe ale autoritatilor publice. primul criteriu folosit inprezentarea generala a cheltuielilor este criteriu economic. Actiuni economice . Actiuni socio-culturale .Industrie. mediu si ape V. Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe si alte cheltuieli legate de datoria publica. Prime 5. locuinte. alocatii de la buget pentru institutii publice Subventii pe produse si activitati Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret. . 3. Subventii. II. 1025/2006. . in cadreul clasificatiei funcionale. . Cheltuieli de capital III. 6.Asigurari si asistenta sociala.Transporturi . Cheltuieli de personal. . 4.Presedintia Romaniei. ordine publica si siguranta nationala III. clasificarea cheltuielior bugetare in Romania. Rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane la credite.Autoritatile legislative. Potrivit ordonantei Ministerului Finantelor Publice nr. Cheltuieli curente 1. 2. . .Bugetul asigurarilor socialede stat si fondurile special.Autoritatile executive. VI.Autoritati judecatoresti. .Ajutoare sociale.Alocatii. cheltuielile grupandu-se astfel: I. Imprumuturi acordate IV. .Agriculturas si silvicultura. II. . .Comunicatii. Servicii de dezvoltare publica. . Reserve.Alte actiuni economice. . Cheltuieli material si servicii. .Sanatate. Servici publice generale .Indemnizatii. se realizeaza astfel: I.Invatamant.De la bugetul de stat catre bugetele locale.Cultura. IV.In Romania. . Aparare nationala. Transferuri.Recreere si religie. . . . excedent/deficit .

Impactul trebuie evaluat in comparative cu obiective predeterminate. adica eficienţa cheltuielilor publice.economice. in valoare actuala) implicat de realizarea proiectului. analiza realizandu-se in mod usual prin luarea in considerare a tuturor indivizilor afectati de actiune. utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementarii anumitor acţiuni şi/sau proiecte.de mediu etc. valoarea actualizata a beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a costurilor economice ale proiectului. EFICIENTA SI EFICACIATATEA CHELTUIELILOR PUBLICE Eficienţa cheltuielilor publice arata raportul dintre efectele obtinute si eforturile ( financiare) angajate pentru atingerea unui anumit obiectiv/realizarea unei anumite actiuni. si mai specific. merta sa fie finantat din fonduri bugetare. ri – rata inflatiei. CF1 . Pentru alternataiva selectata. rr = 1 + ran −1 1 + ri ran – rata de actualizare nominala. fluxurilor de numerar reale vor fi actualizate cu rata de actualizare reala (rar).2. in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare. in consecinta. . VAN = −CF + ∑ t =1 n CF 0 (1 + rat )n CF0 – investitie initiala. de ani de functionare a proiectului. Pentru determinarea VAN.2. In principiu. Analiza cost-beneficii este un instrument analytic.financiare.fluxul de numerar net (intrari-iesiri) estimate a fi generat in anul t . .sociale. beneficiile proiectului trebuie sa depaseasca costurile. Obiectivul analizei Cost-Beneficii este de a:  Identifica si cuantifica (respective de a da valoare monetara) toate impacturile posibile ale actiunii sau proiectului luat in discutie. toate impacturile ar trebui evaluate: . . Conditii de acceptabilitate ale criteriului VAN sunt: . respective costul capiatalului pentru proiect in anul t’ n – nr. rat – rata de actualizare. Valoarea Actualizata Neta permite compararea fluxului de numerar (total actualizat) degajat pe durata de functionare a proiectului si efortul investitional (total. in mod direct sau indirect. Indicatori de ierarhizare a proiectelor de investitii: A.  Demonstra ca un proiect de investitii are contributie pozitiva neta pentru societate si.

estimarea valorii reziduale a investitiilor la sfarsitul vietii economice a proiectului. Un raport simplu al analizei cost-eficacitate este utilizat pentru a determina. Analiza Cost-Eficacitate consta in compararea alternativelor de proiect care urmaresc obtinerea unui singur effect sau rezultat comun. deci proiectul nu este acceptat daca RIR=r. cum este cazul in marea majoritate a proiectelor de investitii. chiar si indicative. tactico-operationale) B. atunci proiectul nu este acceptabil. sa fie evaluate. in sensul ca acestea au fluxuri de numerar cu VAN ce scade o data cu scaderea ratei de actualizare. atunci cand sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei optiunilor. poate fi atribuita beneficiilor sin u doar costurilor. VAN este negative. sau alternative. acceptabilitatea acestuia judecandu-se dupa alte criterii decat cele financiare (strategice. costul cercatarii pentru un patent. Rezultatele analizei cost-eficacitate sunt folositoare pentru acele proiecte ale caror beneficii sunt dificil. • Daca VAN<0.m. In termini practice. in timp ce costurile pot fi determinate cu mai multa certitudine. c. b. estimarea costurilor anuale de investitie si productie care sunt necesare pentru obtinerea rezultatului asteptat. atunci proiectul este in conservare. In scopul evaluarii eficacitatii cheltuielilor publice este utilizata analiza cost-eficacitate. Acesta are ca scop selectarea acelui proiect care. sin u cu cresterea acesteia. adica: VAN = −CF 0 + ∑ CFi =0 ( 1 + RIR )i T =1 N Conditii de acceptabilitate sunt: daca RIR>r. pentru un niveldat al rezulatatului. . Cele mai bune proiecte vor fi acelea care au VAN cea mai ridicata. dar care poate diferi inn intensitate.d. Indicatorul RIR nu este relevant in acazurile in care ne confruntam cu proiecte “atipice”. Eficacitatea cheltuielilor publice este redata de raportul dintre efectele obtinute si cele prevazute. minimizeaza valoarea neta actualizata a costurilor. calcularea valorii actualizate a costurilor de investitie si operare pentru fiecare din alternative. pentru un cost dat. costul pe unitate de reducere a emisiilor. raportarea valorii actualizate a costurilor in rezultatul obtinut si compararea indicatorilor de cost-eficacitate. Analiza cost-eficacitate este mai putin utila atunci cand o valoare. VAN este pozitiv. s. spre exemplu. d. • Daca VAN=0. atunci proiectil degaja un flux de numerar egal cu capitalul investit asigurand pe durata sa de viata economica o rentabilitate de r% a capitalului existent la inceputul fiecarui an. Rata Interna de Rentabilitate reprezinta acea rata de actualizare pentru care VAN=0. maximizeaza nuvelul rezultatului. se are in vedere urmatoarea abordare: a. atunci proiectul este ecceptabil. deci proiectul este acceptabil. De asemenea RIR nu este relevant in cazurile in care fluxurile de numerar anuale ale unui proiect isi schimba sensul de mai multe ori si ignora dimensiunea investitiei initiale. costul educatiei pentru un elev. daca RIR<r.• Daca VAN>0. daca nu imposibil.a.

dar si de gradul de indatorare dar si de alti factori. observvandu-se suma alocata fiecarui locuitor in urma redistribuirii fondurilor publice pe destinatii. Cu ajutorul ponderilor PCpi . Determinarea structurii cheltuielilor publice serveste. exprimate in preturile curente ale anului de calcul (cheltuieli publice nominale) sau in preturile constante ale unei perioade de baza (cheltuieli publice reale)  ponderea cheltuielilor publice in produsul intern brut – determinat prin raportarea volumului cheltuielilor publice la PIB. militare. ∆C r P1 / 0 = C r P1 − C r P 0. Indicatorii dinamicii cheltuielilor publice sunt: • Modificarea absoluta nominala si reala a cheltuielilor publice : ∆C n P1 / 0 = C n P1 − C n P 0 . economice.2. Cpt – cheltuieli publice totale. Pentru a analiza structura cheltuielilor publice ale unei tari. . totodata. pe baza relatiei: PCpi = Cpi * 100 Cpt PCpi . exprima partea din PIB care se aloca pentru acoperirea nevoilor collective. C n P1 r nP1 = C ∆C P1/ 0 = I P1 / 0 C n P1 .INDICATORI PRIVIND NIVELUL..determinat prin insumarea tuturor cheltuielilor publice. administrative.3. Dinamica cheltuielilor public exprima modificarile care apar in cuantumul si structura acestora in decursul unui interval de timp.ponderea categoriei de cheltuieli publice i. Cpi – cheltuielile publice ale gruparii I. se poate stabili in ce proportie au fost orientate resursele financiare ale statului spre anumite obiective sociale. la urmarirea in dinamica a modificarii optiunilor bugetare sau extrabugetare ale statului. STRUCTURA SI DINAMICA CHELTUIELILOR PUBLICE Nivelul cheltuielilor publice se apreciaza pe baza urmatorilor indicatori:  volumul cheltuielilor publice .  Volumul cheltuielilor publice ce revin in medi pe locuitor – este determinat prin raportarea volumului cheltuielilor publice la numarul de locuitori. C n P 0 = .. Ponderea cheltuielilor publice in PIB este influentata in primul rand de nuvelul de dezvoltare al fiecarei tari. ppotrivit politiciii financiare a statului. in totalul cheltuielilor publice. este necesara stabilirea ponderii fiecarei categorii de cheltuieli publice in totalul acestora.

I P1/0 = indicele de modificare a preturilor in perioada 1 fata de perioada 0.1CHELTUIELI PUBLICE PENTRU INVATAMANT Factori pentru dimensiunea cheltuielilor pentru invatamant:  Demografici (numarul populatiei si structura pe grupe a populatiei) . exprimate in preturi constante.4. Cr p1.Cresterea nominala absoluta a cheltuielilor publice.4. Cheltuielile publice ale perioadei 1 si ale perioadei 0. Cr p0 = cheltuielile pubilce ale perioadei 1 si ale perioadei 0. • Modificarea ponderii cheltuielilor publice in produsul intern brut – prin care se observa procentul cu care variaza cheltuielile publice de la o perioada la alta : ∆CP C C = P1 *100 − P 0 * 100 PIB PIB1 PIB0 • Modificarea relativa nominala si reala a cheltuielilor publice – prin care se arata procentul cu care variaza cheltuielile publicede la o perioada la alta: %∆C P = C P1 − CP 0 *100 C P0 • Modificarea volumului mediu al cheltuieliloor publice ce revin pe un locuitor: ∆CP / Populatie = CP1 CP 0 − Populatie1 Populatie0 • Modificarea structurii cheltuielilor publice – exprima modificarea alocarii cheltuielilor publice in functie de importanta sociala : ∆PC P1 = PCPi1 − PCPi 0 • Indicatorul privind corespondenta dintre cresterea cheltuielilor si cresterea produsului intern brut : I K = CP I PIB PIB. inperioada 1 fata de perioada 0. exprimate in preturi curente. • Elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB – prin care se arata modificarea procentuala a cheltuielilor publice la modificarea cu 1% a PIB: ECp = ∆C P1 / 0 ∆PIB1 / 0 : CP 0 PIB0 2. PRINCIPALELE CATEGORII DE CHELTUIELI PUBLICE 2. Daca K<1 – se observa o modificare a cheltuielilor publice inferioara modificarii PIB. ∆Cr p 1/0 = cresterea reala absoluta a cheltuielilor publice. in perioada 1 fata de perioada 0. I CP = unde CP1 *100 CP 0 PIB1 *100 PIB0 I PIB1 = Daca K>1 – se observa o modificare mai rapida a cheltuielilor publice in raport cu Daca K=1 – se observa o modificare cu aceeasi marime a cheltuielilor publice si a PIB.

in ultimii ani.  resursele populatiei. urma careia s-a stabilit necesitatea apelului la noi surse de finantare in acest domeniu. cresterea cheltuielilor de administrare etc.  cotizatii de asigurari de sanatate – platite atat de personae fizice. medicamente.  fonduri alocate din bugetele locale.  cu influenta minora – im batranirea populatiei.3%). tratament. gestionate prin intermediul caselor de asigurari de sanatate. bugetele locale 2. la nivelul mai multor guverne ale statelor membre ale Uniunii Europene se poarta discutii cu privire la cresterea nivelului de finantare a educatiei si la imbunatatirea eficientei procesului de invatamant. In Romania . Cele mai importante fonduri prin care se finanteaza cheltuielile publice pentru invatamant in Romania sunt: bugetul de stat. Sisteme de finantare a actiunilor privind sanatatea: a) sistemul Bismark (practicat in mai multe tari din Europa) se caracterizeaza prin predominanta finantarilor din cotizatiile cotizatiilor asiguratilor si angajatorilor . promovarea parteneriatelor intre mediul de afaceri si institutiile de invatamant s. cresterea cererii pentru servicii de educatie a constituit o problema a Agendei de la Lisabona. majorarea ponderilor asigurarilor de sanatate in detrimental platilor directe effectuate de cetateni pentru serviciile medicale prestate in favoarea lor. in Romania. extinderea finantarii pe baza de granturi .  ajutoare externe.1%. Surse de finantare a cheltuielilor publice pentru sanatate:  fonduri alocate din bugetul de stat.2. cheltuielilor publlice pentru invatamant au cunoscut. iar cele mai mici in Grecia (2.7%).CHELTUIELI PUBLICE PENTRU INVATAM ANT Factori pentru dimensiunea cheltuielilor pentru invatamant:  cu influenta majora – introducerea in practica medicala a unor noi mijloace de investigatie.  cu influenta importanta – cresterea veniturilor.4. in anul 2006 . in Danemarca (7. o tendinta de crestere. Fondurile alocate de la bugetsi finantarile provenite din sistemul de asigurari private de sanatate detin o importanta mai redusa. Prin urmare.a. ponderea cheltuielilor publice pentru invatamant in PIB era de 4. de examinare. legislatia referitoare la invatamant) In Uniunea Europeana. procese sustinute de ritmul ridicat de dezvoltare pe care l-a inregistrat economia nationala. ca urmare a alocarii unor fonduri importante pentru cheltuielile de capital si imbunatatirii conditiilor de salarizare a cadrelor didactice. cat si de persoane juridice. In anul 2005. Economici (dezvoltarea economica si progresul ethnic)  Sociali si politici (politica educationala . Cele mai mari ponderi ale cheltuielilor publice pentru invatamant in PIB s-a inregistrat. . Solutiile posibile vizeaza: colectarea de taxe de administratie.

a institutiilor de plasament a copiilor. prin contribbutii platite de asigurati si angajati. gestionarea banilor fiind asigurata de Ministerul de Sanatate. Aceste cheltuieli se efectuaeaza din fonduri ale bugetului de stat. vaduvelor si invalizilor de razboi etc. platii ajutoarelor sociale. Venituri proprii ale unitatior medicale. se caracterizeaza prin predominanta finantarii din sursele bugetare.valori ridicate ale contributiilor la asigurarile sociale si ale prestatiilor sociale .. sursele de finantare a sanatatii publice sunt: Bugetul de stat.3. Modelul continental presupune finantarea prestatiilor socialedin contributiile angajatilor si angajatorilor la fondurile de asigurari. Functionarea sistemului de asistenta sociala prin care persoanele aflate in dificultatebeneficiaza de ajutor din partea statului. Modele de actiuni pe linia asigurarilor si asistentei sociale: Modelul scandinav este specific Suediei.CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Cheltuielile pentru asigurari si asistenta sociala vizeaza doua aspecte: A.acoperirea unui segment larg de populatie . bugetelor locale si din surse extrabugetare. 2. B.conditionarea beneficiilor sociale de contributii si indirect de munca. Principiile generale ale modelului continental sunt: .incapacitate de munca si pierderea locului de munca. prin care cetatenii sunt protejati impotriva unor evenimente care pot genera diminuarea nivelului de trai: boli. saracilor. pensiilor si ajutoarelor banesti acordate veteranilor.4. c) Sistemul American. Fondurile externe nerambursabile. in principal. Sistemul se finanteaza. Credite externe. Danemarcei si Norvegiei. Functionarea sistemului de asigurari sociale. statul asumandu-si responsabilitatea finantarii asistentei medicale numai pentru anumite categorii sociale (persoanele varstnice si persoanele cu venituri sub limitele saraciei) In Romania. . Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. practicat in Anglia. Se remarca preocuparea statului pentru egalitarism si universalitate. Modelul neoliberal presupune restrangerea competentelor si atributiilor economico-sociale ale statului.b) Sistemul Beveridge. practicat in SUA. Bugetele locale. garantarea unor standard minime de venit (mai mari decat in celelalte tari europene) si finantarea publica a securitatii muncii. fara existent platii unei contributii obligatorii. El se caracterizeaza prin prestarea de catre autoritatile publice. accidente la locul de munca. se bazeaza inprincipal pe asigurarile private de sanatate. Donatii si sponsorizari. Cheltuielile pentru asistentas sociala sunt destinate: intretinerii caminelor de batrani. in baza conceptiei potrivit careia piata poate tine locul unei retele de securitate sociala. a unui pachet divers si cuprinzator de servicii sociale in favoarea tuturor indivizilor.

4.a. CHELTUIELILE PUBLICE PENTRU SERVICII PUBLICE GENERALE. prefecture.au ca scop sustinerea competitivitatii agentilor economici nationali pe piete straine. servicii speciale de paza si protective. jandarmeria.aparare nationala si ordine publica sunt effectuate pentru intretinerea si functionarea unor organe specializate: • organe ale puterii si administratiei publice. organelle executive central sau locale (govern.. organelle putrii judecatoresti. Factorii de care depinde marimea acestor cheltuieli sunt dimensiunea si structura aparatului de stat. inzestrarea tehnica s. Subventiile se clasifica in 3 mari categorii: Subventii de functionare/exploatare – au in vedere acoperirea diferentei intre petul de vanzare al unui produs/serviciu (mai mic) si costul acestuia (mai mare). APARARE NATIONALA SI ORDINE PUBLICA Cheltuieli publice pentru servicii publice generale.2. • organelle de ordine publica. primarii) • organele si organismele militare de aparare . minister.  Investitiile – reprezinta ajutoare financiare acordate de stat pentru dezvoltarea sectorului public in general sau in ramuri sau zone (regiuni) defavorizate. servicii de informatii. organelle puterii legislative central sau locale (Parlamenrul.4. subventii pentru dobanzile la creditele contractate de agentii economici. in care se include: institutia prezidentiala sau monarhica.5 CHELTUIELILE PUBLICE PENTRU DOMENIUL ECONOMIC 1) Ajutoare financiare directe sunt:  Subventiile – ajutoare financiare acordate de stat pentru agentii economici care desfasoara activiatate economica ineficienta intr-o anumita perioada.4. . Obiectivele de investitii pot fi: Crearea de noi unitati economice. 2. consilii locale). securitatea nationala. in care se include: politia. Subventii pentru export (precum prima de export) .

In Romania sursele de finantare a cheltuielilor publice pentru actiuni si obiective economice sunt: • Sursele bugetare. Infrastructura (cai de comunicatii si utilitati). studiilor de marketing sau de fezabilitate. 2) Ajutare financiare indirecte sunt:  Avantajele fiscal – reprezinta obligatii fiscal pe care agentii economici le au fata de stat si la care acesta renunta in beneficiul lor..reprezinta ajutoare financiare pentru finantarea in coparticipare cu agentul economic organizator a unor actiuni externe de prospectare a pietei sau de prezentare de produse. • Fonduri special (in cazul protectiei mediului).  Avansurile nerambursabile .Extinderea unora existente. .  Garantiile – reprezinta obligatii de plata pe care si le asuma statul fata de creditori.  Finantarea informarii/publicitatii – reprezinta ajutoare financiare destinate difuzarii de informatii. • Credite externe sau ajutoare financiare nerambursabile. Modernizari. in beneficiul unui agent economic care a solicitat acestora un imprumut. organizarii de expozitii.a. saloane de prezentare s.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->