Sunteți pe pagina 1din 18

INSUFICIENŢA

RESPIRATORIE
Insuficienţa pulmonară
Definiţie. Clasificare

Definiţie. Sindrom care rezultă din incapacitatea


ap. respirator de a asigura schimburile gazoase
adecvate între aerul alveolar şi capilarele
pulmonare şi care se caracterizează prin:
- PaO2 < 60mmHg± PaCO2>46mmHg
împreună cu manifestările clinice care decurg din
această modificare.
Clasificare-în funcţie de gazometrie:

Tipul I: Insuficenţa respiratorie fără hipercapnie

PaO2<60mmHg, PaCO2>45-46mmHg, SaO2=96%,


pH=7,42
-hipoxemie moderată - PaO2=60-45mmHg
-hipoxemie severă - PaCO2 sub 45mmHg

Tipul II: Insuficienţa respiratorie cu hipercapnie

-hipercapnie uşoară: - PaCO2=46-50mmHg


-hipercapnie moderata:-PaCO2=50-70mmHg
Clasificare-în funcţie de timpul de instalare:

Acută- se instalează în ore/zile


-mecanisme compensatorii adesea
ineficiente
N.B. Ptr. ∆PaCO2=10mmHg⇒∆HCO3-=1mmol/L;∆pH=0,008

Cronică-se instalează în luni/ani


-mecanisme compensatorii mult timp
eficiente
N.B. Ptr. ∆PaCO2=10mmHg⇒∆HCO3-=3-4mmol/L;∆pH=0,03
N IRac IR cr IR cr
comp. decomp
PaO2 95-96 <50 50-60 <50
Sao2 96% <80% 85- <80%
90%
PaCO2 40-45 >70-80 46-60 60-80
HCO3- 25 29 27-30 35-39
pH 7,42 7,10- 7,40 7,30
7,20
PAPm 15 >25 >25 >25
REMEMBER

Evaluarea funcţiei pulmonare


1. Volume şi capacităţi pulmonare.
2. Debite ventilatorii
3. Ventilaţia pulmonară-minut-ventilaţia
-uniformitatea ventilaţiei
4. Mecanica pulmonară
-complianţa statică-complianţa specifică(C/CRF)
-complianţa dinamică-dependenta de frecv. resp.
-rezistenţa la flux în căile aeriene
-lucrul mecanic muscular
Evaluarea funcţiei pulmonare
(continuare)
5. Circulaţia pulmonară

6. Distribuţia ventilaţie-perfuzie

7. Difuziunea gazelor prin mb. alveolo-capilară

8. Gazometria
Mecanismele insuficienţei respiratorii

• IR prin inegalitatea distribuţiei ventilaţie-


perfuzie(V/Q)
• IR prin hipoventilaţie alveolară
• IR prin alterarea difuziunii gazelor prin mb.
alveolo-capilară
• IR prin contaminare venoasă crescută a
sângelui arterial
N.B. De multe ori se asociază mai multe mecanisme
Insuficienţa respiratorie prin inegalitate V/Q

• Date de fiziopatologie:

- hiperventilaţia din anumite zone nu poate compensa deficitul de


oxigen generat de zonele hipoventilate datorită formei în “S” a
curbei de disociere a oxihemoglobinei; CO2 difuzează linear şi
rapid şi se corectează
- Apare IR tip I şi se corectează la hiperoxie în conc. mici

•Etiologie: cea mai frecventă formă de IR


- emfizemul pulmonar
- bronşita cronică obstructivă, astmul bronşic,
fiboza chistică, sd. Bronşiectatic
- bronhopneumonie, TBC pulmonar
- silicoză-pneumoconioze
- fibroze pulmonare, pahipleurită,pleurezii
- vasculite cu determinare pulmonară,embolie pulm.
Insuficienţa respiratorie prin hipoventilaţie alveolară

• Date de fiziopatologie-este forma cea mai severă de IR


- conduce la IR tip II
- compesează prin: extracţia crescută a O2 în ţţ. - iniţial
vasoconstricţie arteriolară (reflex van
Euler) ⇒HTP
- hipercapnia inhibă centrul respirator-importanţa stimulului
hipoxemic şi riscul oxigenoterapiei

• Etiologie:
9. Boli extrapulmonare-disfuncţie centrii respiratori
-boli la nivelul măduvei spinării
Insuficienţa respiratorie prin hipoventilaţie alveolară

• Etiologie
1. Boli extrapulmonare -afectarea nervilor şi mm.
(continuare) respiratorii
- boli de căi respiratorii superioare
- boli de torace şi de pleură
2. Boli pulmonare- sd. bronhoobstructive severe
- bronhopneumonie, TBC pulmonar
- carcinomatoză pulmonară
- sd. de detresă respiratorie al adultului
- edemul pulmonar acut cardiogen etc.
Insuficienţă respiratorie prin tulburarea difuziunii
gazelor
• Date de fiziopatologie:
- produce IR tip I
- apare prin:- alterarea mb. alveolo-capilare
- reducerea suprafeţei de hematoză (v. efectul
scurtării timpului de contact între aer alveolar
şi sânge capilar)
- mecanisme combinate
- hipoxemia se corectează cu concentraţii relativ mici de
oxigen
Insuficienţă respiratorie prin alterarea
difuziunii gazelor
• Etiologie -bolile interstiţiului pulmonar
-staza pulmonară cronică, edemul pulmonar
acut cardiogen
-emfizemul pulmonar
-pneumectomii întinse
-embolii pulmonare întinse
-vasculite-sclerodermie
Insuficienţa respiratorie prin contaminare
venoasă cresută a sângelui arterial
• Date de fiziopatologie:
O contaminare vv. de peste 2,5% presupune scurtcircuite în
exces
-v. procese patologice acute (pneumonii, atelectazii etc.) în
teritorii hipoventilate, încă perfuzate
-anevrismele arterio-vv pulmonare

Induce IR de tip I şi,rar, tip II


Hipoxemia nu se corectează la aport de oxigen
Manifestări de hipoxemie
Hipoxemie acută Hipoxemie cronică

Manif. resp. şi Dispnee,tahipnee Dispnee cr.


Tahicardie sau HT arterio-pulmonară
cardiovasculare bradicardie CPC
HTA sau hTA, HTPac
CPA, aritmii

Manif. Instabilitate motorie Somnolenţă, tulb. de


Alterarea ideaţiei atenţie, apatie
neuropsihice
Semne fizice Cianoza Poliglobulia
Hipocratismul digital
specifice
Manifestari de hipercapnie

Hipercapnie acută Hipercapnie


cronică

Manif. respiratorii Tahipnee


Mişcari resp.
ineficiente

Manif. CV Tahicardie Hipercapnia cr. este


TA variabilă mult timp bine tolerata
HTIC

Sd. neurologic Encefalopatie HTIC


hipercapnică- FO cu vase tortuoase si
PaCO2>70mmHg, edem papilar
Coma(PaCO2>80)
Complicaţiile insuficienţei respiratorii

• Pleuro-pulmonare:
- embolia pulmonară-27% la necropsie;50% nedg. Clinic
- sd. barotraumatic- 1-4% la bv. ventilaţi mecanic;38-48%
în SDRA
- infecţii şi complic. ale îngrijirii în terapie intensivă
- fibroză interstiţială difiză

• Gastro-intestinale:
- pneumoperitoneu
- hemoragii digestive: 10-30%→85% în SDRA
Complicaţiile insuficienţei respiratorii

• Renale -semn de pg. prost


-există retenţie hidro-salină şi în absenţa ICD
-apare datorită: -hipovolemiei, hTA
-stărilor septice
-medicamentelor nefrotoxice
• Cardiovasculare
- aritmii
- instabilitatea TA
- CPA, CPC

• Infecţioase
• Hematologice
• Nutriţionale
• Disfuncţia contractilă a mm. respiratori