Sunteți pe pagina 1din 16

AUDIT 2012

1. Acceptarea mandatului i contractarea lucrrilor de audit. Acceptarea mandatului. Inainte de a accepta o misiune auditorul trebuie sa aprecieze daca are posibilitatea de a indeplini acea misiune . Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii, si se refera la: - cunoasterea globala a intreprinderii; - examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor; - examenul competentei; - contactul cu fostul auditor sau cenzor; - decizia de acceptare a mandatului; - fisa de acceptare a mandatului. - contractarea lucrarilor de audit.- Normele legale romanesti prevad obligatia ca activitatea profesionistilor contabili sa se desfasoare pe baza de contracte de prestari servicii. ISA 210 prevede ca auditorul si clientul trebuie sa convina termenii si conditiile de realizare a misiunii de audit care vor fi consemnati intr-o Scrisoare de misiune de audit sau in orice alt tip de contract adecvat. Abordri privind metodologia auditului statutar. a) abordare pe faze si etape didactica si mai teoretica (3 faze si 10 etape) faza initiala = faza cunoasterii entitatii controlate faza controlului propriu zis = faza controlarii interne si a verificarii conturilor faza finalizarii lucrarilor si elaborarea raportului b) abordare per cicluri de control pp succesiunea principalelor faze si etape ale auditului in cadrul fiecarui ciclu - este mai operationala - are 14 cicluri fiec ciclu urmand 3 faze succesive 2. 3. Care sunt normele de referin n auditul situaiilor financiare? n auditul situatiilor financiare ale unei entitti sunt folosite dou categorii de norme de referint: norme contabile si norme de audit. 4. Ce este riscul legat de control? Riscul legat de control const n faptul c o eroare semnificativ dintr -un cont sau dntr-o categorie de operaiuni, izolat sau mpreun cu alte solduri de cont sau categorii de operaiuni, nu este nici prevenit, nici descoperit i corectat prin sistemul contabil i de control intern utilizate.

AUDIT 2012

5. Ce este riscul inerent? Riscul inerent const n posibilitatea ca soldul unui cont sau c o categorie de operaiuni s contina erori semnificative, izolate sau mpreun cu erorile din alte conturi sau categorii de operaiuni, datorit unui control intern insuficient. 6. Ce sunt i ce rol joac normele de audit? Normele (standardele) de audit reprezint un ansamblu de reguli definite de o autoritate profesional la care se refer auditorul pentru calificarea muncii sale.Acestea pot fi: - Standardele Internaionale de Audit (ISA), - standarde internationale ptr misiuni de exercitiu limitat - normele naionale emise de un organism profesional recunoscut ca fiind autoritate n domeniu. Normele de audit permit terilor s aib asigurarea c opinia auditorului va fi emis n funcie de criterii de calitate omogene; Normele de audit se clasific n trei categorii, acoperind ntreaga activitate a auditorului: -norme profesionale de lucru -norme de raportare - norme generale de comportament. 7. Ce este riscul de nedetectare? Riscul nedetectat const n faptul c controalele declanate de auditori nu reuesc s descopere o eroare semnificativ n soldul unui cont sau ntr -o categorie de operaiuni, izolat sau mpreun cu alte solduri sau categorii de operaiuni. 8. Conceptul de independen n audit. Principiul independentei se aplica tuturor p.c. in practica indiferent de natura serviciului prestat. In cazul executarii unor misiuni de audit prin care p.c. furnizeaza o certificare in ceea ce priveste credibilitatea situatiilor financiare in fata publicului , independenta devine cea mai sigura garantie ca p.c. si-a indeplinit misiunea in conditii de integritate si obiectivitate. Independenta are 2 componente de baza : independenta de spirit (rationament profesional) si independenta in aparenta (sau comportamentala). 9. Controlul de calitate n audit. Controlul de calitate reprezinta un ansamblu de masuri luate de organismele profesionale care vizeaza analiza modului de organizare si functionare a unui cabinet si aprecierea modului de aplicare in cadrul cabinetului a standardelor internationale si a normelor profesionale emise de aceste organisme. Obiectivele principale urmarite prin controlul de calitate se refera la: oferirea catre public a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor;
2

armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor; contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru; aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale; dezvoltarea solidaritatii in randul profesiei, prin favorizarea contractelor dintre colegi, apropierea si respectful profesionistilor fata de organismul professional. Principiile care stau la baza controlului de calitate sunt: universalitatea, confidentialitatea, colegialitatea, adaptarea controlului si urmarirea.

AUDIT 2012

10. Care sunt principalele misiuni speciale i misiuni conexe ale profesionitilor contabili? Misiunile de audit cu scop special se pot referi la: - situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit se standardele international de raportare financiara si de normele nationale; - raporturi asupra unor rubrici din situatiile financiare; - raport privind respectarea clauzelor contractual; - raport asupra situatiilor financiare rezumate, condensate. Misiuni conexe misiuni de examinare a informatiilor financiare pe baza de procedure convenite; misiuni de compilare a informatiilor financiare. misiuni de examen limitat al situatiilor financiare; misiuni de examinarea a informatiilor financiare previzionale. 11. Ce sunt i ce rol au normele contabile? Normele (standarde) contabile sunt standarde , norme stabilite de organismele de reglementare din domeniul contabilitii care sunt, de regul, organisme de interes public, autonome. Normele contabile sunt comune i obligatorii pentru toi cei care s tabilesc, controleaz i utilizeaz situaiile financiare. NC stabilesc standardele ce trebuiesc folosite (respectate) ptr situatiile financiare deoarece aceste situatii financiare sunt destinate sa satisfaca necesitatea de informare a unor diverse categorii de utilizatori (asociati, actionari, banci). Aceste situaii financiare trebuie s fie stabilite potrivit uneia sau mai multora din referinele cum ar fi: - standarde internaionale de raportare financiar; - standarde sau norme contabile naionale; - alte referine contabile bine precizate i recunoscute, aplicate pentru elaborarea i prezentarea situaiilor financiare.

AUDIT 2012

12. Ce este i cum se determin pragul de semnificaie? Pragul de semnificaie reprezinta nivelul sau mrimea unei sume peste care auditorul consider c o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea i sinceritatea situaiilor financiare, ct i imaginea fidel a rezultatului, a situaiei financiare i a patrimoniului intreprinderii. Pragul de semnificatie se determina :La nceputul misiunii, in cursul misiunii, la sfritul misiunii. 13. Coninutul raportului de audit. Raportul de audit trebuie s conin: - relaia contractual de executare a misiunii de audit; - observaiile reieite din diverse verificri; - informaiile a cror meniune n raport este prevzut expres de lege; - oferirea garaniei pentru acionari i teri c un personal calificat a obinut asigurarea c situaiile financiare ofer o imagine fidel, clar i complet poziiei financiare, performanelor i situaiei financiare generale a intreprinderii; - meniunea c situaiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audi 14. Ce este auditul financiar? Reprezinta examinarea profesionala a unei informatii financiar contabile de catre un p.c. in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu de calitatea ce poate fi norma sau standard. 15. Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entiti? protejarea activelor intreprinderii : asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii promovarea eficacitatii activitatii de exploatare 16. Care sunt elementele de baz ale controlului intern al unei entiti? a) Existenta unui plan de organizare b) Competenta si integritatea personalului, mai ales a departamentului de conducere c) Existenta unei documentatii satisfacatoare care se refera la: ptr producerea informatiilor: este recomandata existenta unor instructiuni scrise, sub forma, de exemplu, a unui manual de proceduri; arhivarea si pastrarea informatiilor deoarece ajuta la toate controalele ulterioare.
4

AUDIT 2012

17. Care sunt principalele obiective ale auditului intern? protejarea activelor intreprinderii : asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii promovarea eficacitatii activitatii de exploatare 18. Confirmarea extern (direct). Este o procedur care const n a cere unui ter avnd legturi de afacere cu intreprinderea verificat s confirme direct auditorului informaiile privind existena operaiilor, a soldurilor etc. Auditorul are latitudinea de a determina condiiile i ntinderea acestei proceduri. 19. Examenul situaiilor financiare. In misiunea de audit, auditorul trebuie sa gaseasca elemente probante suficiente si adecvate ptr a se asigura ca : soldurile initiale nu contin anomalii care sa aiba o influenta semnificativa asupra situatiilor financiare ale anului in curs soldurile finale ale exercitiului anterior au fost preluate corect in anul curent politicile de inchidere a conturilor si metodele de evaluare au fost aplicate Examenul situaiilor financiare are ca obiect verificarea faptului ca : bilanul, contul de profit i pierdere i celelalte componente ale situaiilor financiare sunt coerente, concord cu datele din contabilitate si sunt intocmite conform principiilor contabile i reglementrilor n vigoare anexele contin toate informaiile semnificative privind situaia patrimoniala, financiara i rezultatele obinute de societate Examenul situatiilor financiareare ca obiect central sa verifice daca situatiile financiare dau o imagine clara si completa asupra pozitiei financiare (patrimoniul societatii prezentat in bilant) si asupra rezultatelor financiare (contul de profit si pierdere) 20. Definii auditul n general i identificai elementele fundamentale ale acestuia. Prin audit se nelege examinarea profesional a unei informaii n vederea exprimrii unei opinii responsabile i independente prin raportarea la un criteriu (standard, norm) de calitate. Elementele care def auditul := examinarea unei informaii trebuie s fie exclusiv profesional = obiectul examinarii orice tip de inform din orice domeniu = scopul este acela de a exprima o opinie asupra examinarii =calitatea opiniei trebuie s fie responsabil independent si motivanta = examinarea trebuie s se fac dup un criteriu de calitate.
5

AUDIT 2012

21. Definii auditul intern i controlul intern, i relaia dintre acestea. Auditul intern al unei entitati se refera la verificarea existentei, adaptabilitatii si modului de aplicare procedurilor de control intern din entitatea respectiva, face parte din controlul intern el poate fi realizat si de firme specializate de expertiza contabila. Controlul intern se al unei entitati se refera la totalitatea procedurilor dintr-o entitate si la realizarea lui participa intreg personalul entitatii respective. 22. Definii auditul statutar i identificai elementele fundamentale ale acestuia. Prin audit statutar se nelege examinarea efectuat de un profesionist contabil competent i independent asupra situaiilor financiare ale unei entiti n vederea exprimrii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare i complete a poziiei i situaiei financiare precum i a rezultatelor (performanelor) obinute de acesta. Elementele de baz ale conceptului de audit statutar sunt: p.c. competent i independent care poate fi pf sau pj; obiectul examinrii l constituie situaiile financiare ale entitii, n totalitatea lor: bilan, cont de profit i pierdere i celelalte componente ale situaiilor financiare,, n funcie de referenialul contabil aplicabil; scopul examinrii: exprimarea unei opinii motivate responsabile si independente criteriul de calitate n funcie de care se face examinarea i se exprim opinia l constituie standardele (normele) nationale si internationale de audit i contabilitate. 23. Elementele posterioare nchiderii exerciiului. Ele pot fi : fapte descoperite pn la data raportului de audit auditorul trebuie sa verifice daca acestea au influenta semnificativa asupra situatiilor financiare si sa le prezinte in anexele situatiilor financiare fapte descoperite dup data raportului de audit, dar naintea publicrii situaiilor financiare Daca au incidenta semnificat iva auditorul stabileste daca se impun masuri ptr corectarea situatiilor financiare de catre conducere iar in acest caz auditorul emite un alt raport. Daca se reflecta corect situatiile financiare auditorul va exprima o opinie cu rezerve. fapte descoperite dup publicarea situaiilor financiare auditorul nu este obligat sa faca vreo investigatie

AUDIT 2012

24. Elementele de baz ale raportului de audit ntr-o misiune de audit statutar. Raportul unei misiuni de audit de baz trebuie s conin n mod obligatoriu urmtoarele elemente de baz: titlul recomandat sa se foloseasca titlul de Raportul auditorului independent pentru a-l distinge de rapoartele care pot fi elaborate de alte persoane; destinatarul raportul trebuie adresat destinatarului care poate fi consiliul de administratie. paragraful introductiv cuprinde identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate; responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare raportul trebuie sa precizeze ca cei din conducere sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea corecta a situatiilor financiare in conformitate cu cadrul general aplicabil; responsabilitatea auditorului raportul trebuie sa precizeze caresponsabilitatea auditorului este sa exprime o opinie asupra situatiilor financiare; paragraful opiniei poate avea urmatoarele forme: opinia fara rezerve (curata); opinia fara reserve, dar cu paragraph de observatii; opinia cu reserve; imposibilitatea exprimarii unei opinii; opinia defavorabila. alte responsabilitati de raportare daca auditorul are si alte responsabilitati de raportare, acestea trebuie prezentate intr-o sectiune separata a raportului semntura auditorului raportul trebuie sa poarte semnatura societatii de expertiza contabila insotita de semnatura auditorului; data raportului raportul trebuie sa poarte data de la sfarsitul lucrarilor de audit; adresa auditorului raportul trebuie sa mentioneze locul specific unde sunt situate birourile auditorului. 25. Explicai importana separrii sarcinilor n organizarea controlului intern al unei entiti. Separarea sarcinilor trebuie sa existe ptr a putea fi posibil controlul reciproc al fiecarei sarcini. Trebuie sa se asigure separarea a cel putin 3 functii : Functia de realizare a obiectivului spcietatii Protejarea patrimoniului Inregistrarea operatiunilor care au loc in societate si contabilizarea lor
7

AUDIT 2012

26. Elementele probante: definiie, rol, criterii de apreciere. Def. = Elemente probante ntr-o misiune de audit =informatii obtinute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe care acesta si va fonda opinia. Aceste informatii constau n documente justificative, contabile care stau la baza situatiilor financiare si care sunt coroborate cu informatii din alte surse. Rol = Elementele probante i permit auditorului s si formeze o opinie asupra situatiilor financiare. Elementele probante trebuie s ndeplineasc cumulativ dou conditii de calitate pentru a putea s stea la baza fondrii unei opinii: s fie suficiente - Caracterul suficient se stabileste n raport cu numrul de elemente probante colectate s fie juste (adecvate). Caracterul just se aprecieaz n raport cu gradul de adecvare, cu pertinenta, fiabilitatea lor si pp ca auditorul sa se sprijine pe probe care nu sunt concludente prin ele insele dar care contribuie la formarea convingerii sale. 27. Evaluarea controlului intern: coninut, etape. Continut : Auditorul efectueaza un studiu si o evaluare a controlului intern ptr a aprecia ca poate sa se sprijine pe fiabilitatea controlului intern cu scopul de a limita intinderea sondajelor si a controalelor proprii. Etape:- intelegerea si descrierea sistemelor semnificative; - confirmarea intelegerii sistemului respectiv a procedurilor aplicate de societate - evaluarea riscurilor de eroare; - verificarea functionarii controlului intern; - evaluarea preliminara ptr a pune in evidenta pct forte/slabe ale procedurii de control intern - evaluarea finala si incidenta asupra misiunii. 28. Faze i etape n executarea unei misiuni de audit de baz. 1. Faza initiala; - acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit; - orientarea si planificarea auditului. 2. Faza executarii lucrarilor; - aprecierea controlului intern; - controlul conturilor; - examenul situatiilor financiare. 3. Faza finala. - evenimente posterioare inchiderii exercitiului; - utilizarea lucrarilor altor profesionisti; - alte lucrari necesare inchiderii; - raportul de audit; - documentarea lucrarilor de audit.
8

AUDIT 2012

29. Imposibilitatea exprimrii unei opinii: motive, mod de prezentare. Auditul exprima acest tip de opinie atunci cand se afla in imposibilitatea de a formula o opinie asupra ansamblului situatiilor financiare, deoarece exista inexactitati in situatia financiara sau limitarea ariei de cuprindere a auditului impiedica sa obtina suficiente probe pentru a sustine o opinie cu rezerve. O astfel de opinie datorat limitrii ntinderii lucrrilor se poate prezenta astfel: Noi nu am fost n msur s asistm la inventarul fizic, nici s procedm la confirmarea direct a conturilor de clieni, din cauza limitrii ntinderii lucrrilor noastre, impus de ctre direciune. Avnd n vedere importana faptelor expuse mai sus, noi nu ne exprimm opinia asupra conturilor anuale. 30. Opinia defavorabil: motive, mod de prezentare. Cand auditorul nu poate exprima o opinie asupra ansamblului situatiilor financiare din cauza dezacordului profund ce-l impiedica sa formuleze o opinie cu rezerve, acesta refuza exprimarea unei opinii cu rezerve asupra situatiilor financiare. Declaratia auditorului va exprima ca situatiile financiare nu sunt conforme cu standardele si reglementarile aplicabile, nu confera o imagine fidela si reala si va mentiona cu clarita O astfel de opinie datorat de exemplu dezacordului asupra principiilor contabile, se poate prezenta astfel: Astfel, cum este explicat n nota X, nu s-au constatat amortismente n situaiile financiare. Aceast practic nu este, n opinia noastr, n acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat n active corporale. Cheltuielile aferente, pe baza unui amortisment linear i a unei cote de . pentru cldiri i . pentru utilaje, trebuia s se ridice la suma de ., pentru exerciiul ncheiat la 31 decembrie 200 . n consecin, amortismentele cumulate trebuiau s se ridice la . mil. lei, iar pierderea exerciiului i pierderile cumulate la . mil. lei. Dup prerea noastr, datorit incidenei faptelor menionate n paragraful precedent, situaiile financiare nu dau o imagine fidel situaiei financiare a societii la 31 decembrie 200, contului de profit i pierdere, pentru exerciiul ncheiat la aceast dat, i nu sunt conforme cu prevederile legale i statutare.

AUDIT 2012

31. Opinia fr rezerve: semnificaie, mod de prezentare. Acest tip de opinie este exprimat de auditor cand s-a ajuns la concluzia ca: a) situatiile financiare au fost ntocmite cu respectarea principiilor si politicilor contabile aplicabile si ofera sub toate aspectele materiale, o imagine fidela si reala asupra operatiilor financiare ale entitatii; b) situatiile financiare reflecta cu fidelitate pozitia financiara a entitatii auditate. Tranzactiile financiare s-au efectuat in conformitate cu prevederile si reglementarile legale in vigoare; c) toate informatiile de importanta semnificativa cu privire la situatiile financiare sunt corect mentionate. Dup prerea noastr, conturile anuale dau o imagine fidel (sau prezint n mod sincer, n toate aspectele lor semnificative), poziiei i situaiei financiare a societii la 31 decembrie 200 precum i rezultatelor acestor operaii i fluxurilor de trezorerie pentru exerciiul nchis la aceast dat, n conformitate cu normele internaionale (sau naionale) de contabilitate. 32. Orientarea i planificarea auditului. Aceasta activitate desfasurata de catre auditorul financiar este o etapa importanta in cadrul misiunii sale, deoarece este etapa care urmeaza dupa ce auditorul a acceptat misiunea de audit financiar contabil. Principalele aspecte avute in vedere de catre auditor se refera la obtinerea de informatii cu caracter general care sunt utile in procesul planificarii misiunii de audit financiar contabil. Concret, etapele orientarii si planificarii unei misiuni de audit financiar contabil sunt urmatoarele: culegerea si prelucrarea de informatii cu caracter general privind activitatea desfasurata de catre intreprindere; identificarea domeniilor semnificative = sisteme si conturi semnificative intocmirea planului de audit care cuprinde : determinarea controalelor si intinderea acestora in rap cu pragul de semnificatie; organizarea lucrarilor de audit a.i. sa fie atins obiectivul de a certifica situatia financiara in mod rational intocmirea programului de lucru al auditului financiar contabil; supervizarea misiunii de catre conducatorul acesteia

10

AUDIT 2012

33. Opinia cu rezerve: motive, mod de prezentare. Aceasta forma a opiniei este exprimata atunci cand : auditorul are indoieli sau nu este de acord cu unul sau mai multe elemente ale situatiilor financiare care sunt materiale (au importanta semnificativa) dar nu sunt fundamentale pentru buna intelegere a situatiilor financiare, acestea exprima o opinie calificata sau o opinie cu rezerve. Opinia se exprima in termeni care indica un rezultat nesatisfacator asupra unor aspecte ale auditului, specificand clar si prcis elementele cu care auditorul nu este de acord sau pe care le considera indoielnice si care l-au determinat sa exprime o opinie cu rezerve. Rezervele se prezint naintea paragrafului de opinie. n astfel de cazuri, paragraful opiniei se formuleaz astfel: Exemplu de rezerve datorate limitrii ntinderii lucrrilor: Noi nu am putut asista la inventarul fizic din 31 decembrie 200, cci noi am fost desemnai auditori ulterior acestei date. innd seama de natura documentelor contabile ale societii, noi am putut controla cantitile prin alte proceduri. Dup prerea noastr, cu excepia incidenei ajustrilor care ar fi putut fi necesare, dac noi am fi putut efectua controlul fizic al cantitilor, situaiilor financiare dau o imagine fidel poziiei i situaiei financiare a societii la 31 decembrie 200, ct i contului de profit i pierdere pentru exerciiul ncheiat la aceast dat i sunt conforme cu prevederile legale i statutare. Exemplu de rezerve datorate dezacordului cu conducerea entitii auditate: Astfel, cum este explicat n nota X anexat, nu s -au constatat amortismente n situaiile financiare. Aceast practic nu este, n opinia noastr, n acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat n active corporale. Cheltuielile aferente, pe baza unui amortisment linear i al unei cote de . pentru cldiri i . pentru utilaje, trebuie s se ridice la suma de . pentru exerciiul n cheiat la 31 decembrie 200 . n consecin, amortismentele cumulate trebuie s se ridice la . mil. lei, iar pierderile exerciiului i pierderile cumulate la . mil. lei. Dup prerea noastr, cu excepia incidenei asupra conturilor anuale, a faptelor menionate n paragraful precedent, conturile anuale dau o imagine fidel poziiei i situaiei financiare a societii la 31 decembrie 200, ct i contului de profit i pierdere pentru exerciiul ncheiat la aceast dat, i sunt conforme cu prevederile legale i statutare.

11

AUDIT 2012

34. Opinia fr rezerve, dar cu un paragraf de observaii: semnificaie, mod de prezentare. n unele cazuri, raportul de audit poate fi modificat, adugnd un paragraf de observaii al crui obiectiv este de a lmuri cititorul asupra unui punct privind conturile anuale, expus de o manier detaliat n anex. Adugarea unui astfel de paragraf nu afecteaz opinia auditorului; aceasta se situeaz de preferin dup paragraful de opinie i precizeaz, n general, c acesta nu constituie o rezerv. Acest tip de opinie se formuleaz atunci cnd apar elemente care ns nu afecteaz opinia auditorului; paragraful de observaii se situeaz, de regul, dup paragraful de opinie. Forma de prezentare a paragrafului de opinie n acest caz este urmtoarea: Fr s exprimm o rezerv asupra situaiil;or financiare, noi atragem atenia asupra notei X din anex. Societatea face obiectul unui proces n care este acuzat de infraciune n utilizarea brevetelor i n care i se pretinde vrsarea redevenelor i daunelor de interese; societatea a angajat o contra -aciune i audierile preliminare, ct i procedurile juridico-administrative ale celor dou aciuni sunt n curs. Rezultatul final al acestei afaceri nu poate, n prezent, s fie determinati, n consecin, nu au fost constituite provizioane pentru acoperirea cheltuielilor care ar putea s rezulte. 35. Paragraful opiniei: tipuri de opinie. Paragraful opiniei raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptului daca situatiile financiare dau o imagine fidela pozitiei, situatiei financiare si rezultatelor obtinute in accord cu referintele contabile si, daca este cazul, daca sunt conforme prevederilor legale; Termenii utilizati pentru exprimrea opiniei auditorului sunt dau o imagine fidel sau prezint n mod sincer n toate aspectele lor semnificative. Aceste 2 formulari semnifica, intre altele, ca auditorul nu ia in considerare decat elementele semnificative privind situatiile financiare. Acest paragraf poate avea urmatoarele forme: opinia fara rezerve (curata); opinia fara reserve, dar cu paragraph de observatii; opinia cu reserve; imposibilitatea exprimarii unei opinii; opinia defavorabila.

12

AUDIT 2012

36. Planul de misiune: coninut, rol. Continutul planului de misiune: - prezentarea intreprinderii; - informatii contabile participante sistemul contabil, bugetul de ven si ch; - definirea misiunii; - sisteme si domenii semnificative stabilirea pragului de semnificatie identificarea conturilor semnificative identificarea zonelor de risc - orientarea programului de lucru; - echipa de audit si bugetul; - planificarea : repartizarea lucrarilor pe membrii echipei stabilirea datelor si a interventiilor pe fiecare etapa data emiterii scrisorilor de confirmare lista rapoartelor Rolul planului de misiune: = instrument de lucru care permite luarea de decizii cu privire la: lucrarile de efectuat, mijloacele necesare, datele interventiilor in teren, rapoarte si relatii de stabilit, bugetul de timp si costurile angajate. 37. Planul de audit i programele de lucru: rol, coninut, forme de prezentare. Continutul planului de audit: - prezentarea intreprinderii; - informatii contabile participante sistemul contabil, bugetul de ven si ch; - definirea misiunii; - sisteme si domenii semnificative - stabilirea pragului de semnificatie identificarea conturilor semnificative identificarea zonelor de risc - orientarea programului de lucru; - echipa de audit si bugetul; - planificarea : repartizarea lucrarilor pe membrii echipei stabilirea datelor si a interventiilor pe fiecare etapa data emiterii scrisorilor de confirmare lista rapoartelor Rolul planului de audit: = instrument de lucru care permite luarea de decizii cu privire la: lucrarile de efectuat, mijloacele necesare, datele interventiilor in teren, rapoarte si relatii de stabilit, bugetul de timp si costurile angajate.

13

AUDIT 2012

38. Paragraful privind natura i ntinderea lucrrilor de audit. Acest paragraf se refera la natura misiunii respectiv audit al situatiilor financiare sau audit al situatiilor financiare consolidate. El cuprinde referentialul de audit utilizat ce poate fi standard international de ausit sau standard national. Deci, raportul auditorului treb sa descrie itinderea lucrarilor de audit indicand ca ele au fost indeplinite conform s.i.a sau standard national. 39. Paragraful introductiv al raportului de audit statutar. Acest paragraf cuprinde identificarea entitatii auditate si a situaiilor financiare auditate. Raportul de audit trebuie sa identifice titlul fiecarei situatii financiare a entitatii care a facut obiectul auditului, cat si data si perioada de acoperire prin aceste documente, sa faca referire la rezumatul politicilor contabile semnificative si la alte note semnificative. 40. Rolul raportului de audit. Raportul de audit are un triplu rol: - instrument de comunicare cu utilizatorii situaiilor financiare emise de entitatea auditat instrument de confirmare a ncrederii publicului i acionarilor n situaiile financiare auditate - instrument de identificare a responsabilitilor auditorului i conducerii entitii auditate. 41. Riscul de audit: componentele i relaiile ntre acestea. Riscul de audit reprezint riscul ca auditorul s exprime o opinie incorect prin faptul c erori semnificative exist n situaiile financiare. El se divide n trei: - riscul inerent (RI) - riscul legat de control (RC) - riscul de nedetectare (RN) 42. Rolul i importana dosarului exerciiului. Dosarul exerciiului cuprinde toate elementele unei misiuni si permite ansamblarea tuturor lucrrilor de audit respectiv de la organizarea misiunii de audit pana la formularea opiniei si redactarea raportului. 43. Rolul i importana dosarului permanent. Dosarul permanent permite evitarea repetrii anuale a unor lucrri i transmiterea de la un exerciiu la altul a elementelor de cunoatere a intreprinderii. Ptr a-si indeplini rolul de informare dosarul permanent trebuie sa fie tinut la zi, sa elimine informatii perimate si sa nu contina documente voluminoase ale intreprinderii.
14

AUDIT 2012

44. Structura dosarului exerciiului. Dosarul exerciiului este impartit in 10 sectiuni -EA - Acceptarea misiunii; -EB (dosarul exerciiului, Seciunea B) intitulat Sinteza misiunii i rapoarte; -EC (dosarul exerciiului, Seciunea C) intitulat Orientare i planificare; -ED (dosarul exerciiului, Seciunea D) intitulat Evaluarea riscului legat de control; -EE (dosarul exerciiului, Seciunea E) intitulat Controale substantive; -EF (dosarul exerciiului, Seciunea F) intitulat Utilizarea lucrrilor altor profesioniti; -EG (dosarul exerciiului, Seciunea G) intitulat Verificri i informaii specifice; -EH (dosarul exerciiului, Seciunea H) intitulat Lucrrile de sfrit de misiune; -EI (, Seciunea I) intitulat Intervenii cerute prin regulament; -EJ (dosarul exerciiului, Seciunea J) intitulat Controlul conturilor consolidate. 45. Structura dosarului permanent. Dosarul permanent se subdivide n sapte seciuni pentru a facilita lectura i controlul din partea organismului profesional, dup cum urmeaz: - PA (dosarul permanent, Seciunea A) intitulat Generaliti; - PB (dosarul permanent, Seciunea B) intitulat Documente privind controlul intern; - PC (dos perm, Sec C) Situaii financiare i rapoarte privind exerciiile precedente; - PD (dosarul permanent, Seciunea D) intitulat Analize permanente; - PE (dosarul permanent, Seciunea E) intitulat Fiscal i social; - PF (dosarul permanent, Seciunea F) intitulat Juridice; - PG (dosarul permanent, Seciunea G) intitulat Intervenienti externi; 46. Tehnica observrii fizice. Observarea fizic este mijlocul cel mai eficace de verificare a existenei unui activ, ns ea nu aduce dect o parte din elementele probante necesare i anume numai existena bunului respectiv; celelalte elemente probante ca; proprietatea asupra bunului,valoarea atribuit etc. trebuie verificate prin alte tehnici.

15

AUDIT 2012

47. Tehnica sondajului n audit. Sondajul este definit ca o tehnic ce const n selecionarea unui anumit numr sau pri dintr-o mulime, aplicarea la acestea a tehnicilor de obinere a elementelor probante i extrapolarea rezultatelor obinute asupra eantionului la ntreaga mas sau mulime. Auditorul poate folosi n general dou tipuri de sondaje: sondajul statistic i sondajul nestatistic.Oricare ar fi ns tipul de sondaj, este important s fie respectate cteva reguli riguroase privind decizia asupra eantionului i parcurgerea unor et ape obligatorii: A. alegerea naturii multimii, a masei trebuie sa fie compatibila cu obiectivul urmarit; B. elementele cheie elementele care fie datorita naturii lor, fie datorita valorii lor, prezinta riscuri si ca atare auditorul poate decide verificarea integral a acestora; C. alegerea tehnicilor ce este influentata de natura controlului efectuat si recurgerea sau nerecurgerea la tehnici statistice; D. determinarea taliei esantionului se face in functie de anumiti factori care difera dupa cum este vorba de sondaje asupra atributiilor sau asupra valorilor; E. selectionarea esantionului care trebuie sa fie reprezentativ; F. studiul esantionului toate elementele selectionate trebuie sa fie controlate; G. evaluarea rezultatelor inainte de tragerea unei concluzii asupra rezultatului, fiecare anomalie este examinata pentru a se aprecia daca este reprezentativa, accidentala sau exceptionala; H. concluziile sondajului concluzia finala este suma concluziilor trase asupra elementelor cheie, asupra anomaliilor exceptionale asupra restului masei.

16