Sunteți pe pagina 1din 12

CERCETRI ASUPRA CORELAIILOR DINTRE PARAMETRII DE CALITATE A UNOR SOIURI DE VINURI ALBE OBINUTE LA CENTRUL VITICOL OSTROV Culea

Rodica- Elena*, Tamba-Berehoiu Radiana*, Popa Nicolae-Ciprian**, Popescu Stela* * Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti ** S.C. FARINSAN S.A., Giurgiu
Key words: white wines, quality parameters, correlation coefficient, regressions

Abstract
Au fost analizate un numr de 94 de probe de vin alb nembuteliat, provenite de la trei soiuri de struguri (Feteac alb, Sauvignon, Riesling Italian) cultivate la S.C. Ostrovit S.A. Pentru fiecare dintre acestea au fost determinai urmtorii parametrii de calitate: d2020, alcohol (% vol.), total dry extract (mg/l), free sugar (g/l), unreducing extract (g/l), total acidity (g/l C 4H6O6), free SO2 (mg/l) and total SO2 (mg/l). n urma analizei statistice sa constatat c cei mai buni regresori pentru vinurile albe studiate sunt parametrii Zahr liber i Extract sec total, deoarece sunt implicai n 2 din cele 3 corelaii semnificative ntre parametrii de calitate, comune soiurilor analizate, anume: extract sec total zahr liber, extract sec total extract nereductor i zahr liber coninut de alcool. Pentru fiecare dintre cele trei soiuri studiate s-au stabilit i o serie de corelaii specifice. Astfel, la vinul din soiul Feteasc Alb, Aciditatea total s-a corelat cu parametrii Densitate (r=0,45**), Extract sec total (r=0,57***) i Extract sec nereductor (r=0,49**). La vinul din soiul Riesling Italian, Coninutul de alcool s-a corelat cu Extractul sec total (r= 0,58***), cu Extractul nereductor (r=0,47**) i cu Zahrul liber (r=0,58***). Vinul provenit din soiul Sauvignon Blanc s-a caracterizat prin corelaii ale indicilor legai de sulfitarea vinului, cu ali parametrii. Astfel, SO2 liber s-a corelat cu procentul de alcool (r=0,38*), iar SO2 total cu Extractul sec total (r=0,82***) i cu Extractul nereductor (r=0,53**).

RESEARCH ON CORRELATIONS BETWEEN THE QUALITY PARAMETERS OF SOME VARIETIES OF WHITE WINES OBTAINED AT THE OSTROV VINEYARD CENTER * University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest ** S.C. FARINSAN S.A., Giurgiu Abstract
94 samples of white unbottled wine have been analyzed. The samples were derived from three varieties of grapes (White Feteasca, Blanc Sauvignon, Italian Riesling) grown in SC Ostrov S.A. The following quality parameters were determined for each sample: d 2020,, alcohol (% vol), total dry extract (mg/l), free sugar (g/l), unreducing extract (g/l), total acidity (g/l C 4H6O6), free SO2 (mg/l) and total SO2 (mg/l). Statistical analysis showed that the best regressors for the studied white wines are the parameters Free sugar and Total dry extract. These regressors are involved in 2 of the 3 significant correlations between the quality parameters that are common to all analyzed varieties, namely: total dry extract - free sugar, total dry extract unreducing extract and free sugar alcohol content. For each of the three studied varieties we established a number of specific correlations. Thus, for the variety of White Feteasca wine, Total acidity was correlated with the Density parameter (r = 0.45 **), Total dry extract (r = 0.57 ***) and Dry unreducing extract (r = 0.49 **). For the wine of the Italian Riesling variety, Alcohol content was correlated with Total dry extract (r = 0.58 ***), with Unreducing extract (r = 0.47 **) and with Free sugar (r = 0.58 * **). The Blanc Sauvignon variety was characterized by correlations of the indices related to wine sulphitation, with other parameters. Thus, Free SO 2 correlated with the percentage of Alcohol (r = 0.38 *) and Total SO2 with the Total dry extract (r = 0.82 ***) and with the Unreducing extract (r = 0.53 **).

INTRODUCTION Valorile principalilor parametrii fizico chimici de calitate ai vinurilor au un potenial de utilizare, care nu este limitat doar la simpla asigurare a conformitii produsului, cu standardele sau specificaiile tehnice. Majoritatea studiilor efectuate au avut n vedere, fie modelarea predictiv a principalilor parametrii oenologici, pe seama unor descriptori de natur spectrofotometric [1, 2], fie analiza relaiei dintre parametrii oenologici i o serie de fenomene specifice, precum mbrunarea enzimatic [3]. Alte probleme investigate, folosind metodele analizei statistice, s-au concentrat asupra posibilitii determinrii originii geografice a vinurilor, pe baza analizei multivariaionale [4]. Cercetrile referitoare la modul n care interacioneaz parametrii de calitate ai vinurilor ntre ei, precum i posibilitile de modelare ai unora pe seama celorlali, sunt rare n cazul soiurilor investigate de noi i inexistente pentru zona de provenien a acestora (S.C. Ostrovit S.A), ceea ce constituie aspectul original al demersului nostru. MATERIAL AND METHOD There have been taken for analysis 94 samples of unbottled wine, from the Sauvignon Blanc (31), White Feteasca (33) and Italian Riesling (30) grapes variety, derived from three successive crops. There have been analysed the following quality parameters of the wine: d 2020 (picnometric method STAS 6182/8-71), alcohol % vol. (picnometric method STAS 6182/6-70), total dry extract mg/l (densimetric method STAS 6182/9-80), free sugar g/l (iodometric method STAS 6182/18-81), unreducing extract g/l, total acidity g/l C4H6O6 (titrimetric method STAS 6182/1-79), free SO2 mg/l (iodometric method STAS 6182/13-72) and total SO2 mg/l (iodometric method STAS 6182/13-72) [2,7,8,9]. The obtained results were statistical processed using the data analysis software system STATISTICA v. 8.0, StatSoft, Inc. (2007). REZULTATE I DISCUII n tabelul 1 sunt prezentate estimatele variabilitii pentru parametrii de calitate ai vinurilor provenite din cele trei soiuri luate n studiu. Tabelul 1 Estimatele variabilitii pentru parametrii de calitate ai vinurilor obinute din soiurile Feteasc alb, Riesling italian i Sauvignon Blanc Parameter* Variety of wine n Xs s CV % d2020 AC (vol. %) TDE (mg/l) WF IR BS WF IR BS WF IR BS WF IR BS WF IR 33 30 31 33 30 31 33 30 31 33 30 31 33 30 0.9937 0.001 0.9914 0.011 0.9937 0.001 11.363 0.489 11.206 0.297 12.251 0.559 23.012 2.150 21.493 1.077 25.580 3.135 2.184 0.749 1.268 0.448 3.389 2.770 20.600 2.388 20.243 0.948 0.000001 0.000121 0.000001 0.239 0.088 0.313 4.625 1.160 9.830 0.561 0.201 7.768 5.703 0.899 0.110 1.113 0.170 4.304 2.650 4.568 9.346 5.012 12.157 34.305 35.358 81.763 11.592 4.684

FS (g/l) UE (g/l)

TA (g/l C4H6O6)

F SO2 (mg/l)

T SO2 (mg/l)

BS WF IR BS WF IR BS WF IR BS

31 33 30 31 33 30 31 33 30 31

22.097 0.927 5.491 0.386 5.895 0.274 5.280 0.307 38.696 4.149 39.000 5.717 39.966 6.365 129.279 17.731 128.733 11.057 145.700 26.241

0.859 0.149 0.075 0.094 17.217 32.689 40.516 314.392 122.271 688.631

4.195 7.038 4.664 5.830 10.722 14.660 15.926 13.716 8.589 18.010

*Abreviations: WF White Feteasca, IR Italian Riesling, BS Blanc Sauvignon, d 2020 density, AC alcohol, TDE - total dry extract, FS - free sugar, UE - unreducing extract, TA - total acidity, FSO 2 - free SO2, TSO2 total SO2.

Din tabelul 1 se poate observa c toi parametrii de calitate ai vinurilor au avut valori corespunztoare categoriei vinurilor albe, seci i de calitate superioar. n tabelul 2 sunt prezentai coeficienii de corelaie (r) dintre parametrii fizicochimici i semnificaia acestora, n cazul celor trei soiuri de vinuri albe luate spre analiz. Tabelul 2 Coeficienii de corelaie dintre parametrii fizico chimici investigai la soiurile Feteasc alb, Riesling italian i Sauvignon Blanc Pairs Variety AC1 TDE FS UE TA (g/l FSO2 TSO2 (vol, %) (mg/l) (g/l) (g/l) C4H6O6) (mg/l) (mg/l) WF -0,57*** 0,86*** 0,71*** 0,71*** 0,45** 0.07ns 0,50** d2020 IR ns ns ns ns ns ns ns BS -0,66*** 0,88*** 0,85*** 0,51*** ns ns 0,77*** AC WF ns -0,45** ns ns ns -0,55*** (vol, %) IR 0,58*** 0,58*** 0,47** ns ns ns BS -0,46** -0,49** ns ns 0,38* -0,42* TDE WF 0,58*** 0,81*** 0,57*** ns ns (mg/l) IR 0,47** 0,88*** ns ns ns BS 0,96*** 0,52** ns ns 0,82*** FS WF ns ns ns 0.45** (g/l) IR ns 0,428* ns ns BS ns 0,40* ns 0,76*** UE WF 0,49** ns ns (g/l) IR ns ns ns BS ns ns 0,53** TA (g/l WF ns ns C4H6O6) IR ns ns BS ns ns FSO2 WF ns (mg/l) IR ns BS ns
*significance level 0.05,**significance level 0.01,***significance level 0.001

n conformitate cu datele prezentate n tabelul 2, se poate vorbi de o dinamic similar a modului n care se coreleaz Densitatea cu ceielali parametrii, pentru vinurile din soiurile Feteasc Alb i Sauvignon Blanc. Astfel, Densitatea s-a corelat negativ foarte semnificativ cu Coninutul de alcool i pozitiv foarte semnificativ cu Extractul sec total, Zahrul liber, Extractul nereductor i SO 2 Total, n cazul ambelor soiuri. Soiul Riesling Italian nu a prezentat nici o corelaie semnificativ n care s fie

implicat parametrul Densitate, n timp ce n cazul soiului Feteasc Alb, a fost observat o corelaie specific ntre Densitate i Aciditatea total (r = 0,45**). n tabelul 3 sunt prezentate principalele caracteristici statistice ale celui mai bun model de regresie dintre Densitate i ceielali parametri ai vinului de soi Feteasc Alb. Tabelul 3 20 Regression summary for dependent variable d 20 of White Feteasca variety n = 33 Beta Std.Err. B Std.Err. t(28) p-level 1030.53842 Intercept 0.996319 0.000967 0.000000 9 AC (vol, %) -0.452844 0.035349 -0.001017 0.000079 -12.810685 0.000000 TDE (mg/l) 0.530303 0.062514 0.000271 0.000032 8.482960 0.000000 FS (g/l) 0.118710 0.043679 0.000174 0.000064 2.717758 0.011148 UE (g/l) 0.251427 0.05437 0.000116 0.000025 4.623659 0.000078
(r= 0.986 r= 0.973 adjusted r= 0.969 F(4.28)=254.630 p<0.0000 Std.Error of estimate: 0.00019)

Se observ c cei mai buni regresori pentru Densitatea vinurilor din soiul Feteasc Alb au fost n ordine: Extractul sec total, Coninutul n alcool, Extractul nereductor i Zahrul liber. Cei mai buni regresori n cazul Densitii la soiul Sauvignon Blanc, mpreun cu caracteristicile principale ale modelului de regresie sunt prezentate n tabelul 4. Tabelul 4 20 Regression summary for dependent variable d 20 of Blanc Sauvignon variety n = 33 Beta Std.Err. B Std.Err. t(27) p-level Intercept 0.996686 0.004054 245.8795 0.000000 AC (vol, %) -0.318769 0.082897 -0.001053 0.000274 -3.8454 0.000665 TDE (mg/l) 0.727381 0.082897 0.000390 0.000044 8.7745 0.000000
(r= 0.927, r= 0.860 adjusted r= 0.849 F(2.27)=82.729 p<0.00000 Std.Error of estimate: 0.00066)

Practic, n cazul vinurilor provenite din Soiul Sauvignon Blanc, modelul de regresie cel mai bun pentru parametrul Densitate, a fost unul mult mai simplu, bazat doar pe 2 regresori: Coninutul de Alcool i Extractul sec total (figura 1).

Figura 1. Modelul regresiei dintre Densitate - Coninut de alcool i Densitate - Extract sec total, la vinul din soiul Sauvignon Blanc

Dependena intens a parametrului Densitate de regresorii menionai mai sus, poate fi explicat astfel: creterea Coninutului n alcool determin scderea Densitii, alcoolul avnd o densitate mai mic dect apa; Creterea cantitii de Extract sec total determin creterea valorii parametrului Densitate, Extractul sec total fiind constituit din substane care au n general densiti mai mari dect apa; Zahrul liber are i el o densitate superioar celei a apei, similar principalilor componeni ai Extractul nereductor. Dei nu a fost un regresor semnificativ pentru modelele de regresie propuse de noi, cantitatea de SO2 Total s-a corelat semnificativ cu Densitatea vinurilor, att la vinurile din soiurile Feteasc Alb ct i la cele din soiul Sauvignon Blanc. Explicaia ar fi aceea c SO 2 total conine pe lng SO 2 liber i forme de SO2 imobilizat n combinaii cu alte substane din vin, combinaii cu densitate suficient de mare pentru a influena semnificativ valoarea global a Densitii. Aa cum am artat anterior, n cazul soiului Feteasc Alb a fost observat corelaia specific a Densitii cu Aciditatea total. La vinurile mai acide, tendina de cretere a Densitii poate fi pus pe seama densitilor mai mari a acizilor organici n raport cu apa (1,76 g/cm 3 pentru acidul tartric). Aportul Aciditii totale, la modificarea valorii Densitii vinului din soiul Feteasc Alb, a fost de cca 20 % (figura 2).

Figura 2. Modelul regresiei dintre Densitate i Aciditate total, la vinurile din soiul Feteasc Alb n ceea ce privete parametrul Coninut n Alcool, cel mai bun model de regresie este prezentat n tabelul 5. Tabelul 5 Regression summary for dependent variable AC (vol, %) of White Feteasca variety n = 33 Beta Std.Err. B Std.Err. t(29) p-level Intercept 784.091 54.78018 14.3134 0.000000 d2020 -1.76329 0.125103 -784.897 55.68752 -14.0947 0.000000 TDE (mg/l) 1.03856 0.148866 0.236 0.03386 6.9764 0.000000 UE (g/l) 0.43479 0.109136 0.089 0.02235 3.9840 0.000418
(r= 0.938, r= 0.879, adjusted r= 0.867, F(3.29)=70.568 p<0.0000 Std.Error of estimate: 0.178)

Se observ c, dei cantitatea de Zahr liber constituie un regresor comun pentru Coninutul de Alcool la toate soiurile, cel mai bun model de regresie n cazul soiului Feteasc Alb exclude acest parametru.

n cazul soiului Riesling Italian, cel mai bun regresor este Zahrul liber, iar cel mai bun model de regresie este descris de ecuaia corespunztoare corelaiei liniare simple, aa cum se observ din figura 3 (r = 0,576 r= 0.332, adjusted r= 0.308, F(1.28) = 13.925 p<0.0086, Std.Error of estimate: 0.247).

Figura 3. Regresia dintre Coninutul de alcool i Zahrul liber la soiul Riesling Italian i n cazul vinurilor provenite din soiul Sauvignon Blanc, cel mai bun model de regresie al Coninutului de Alcool se bazeaz tot pe corelaia linar simpl. n acest caz, regresorul este parametrul Densitate, conform datelor prezentate n tabelul 6. Tabelul 6 Regressions summary for dependent variable AC (vol, %) of Blanc Sauvignon variety Beta Std.Err. B Std.Err. t(28) p-level Intercept 216.190 41.77776 5.17477 0.000017 d2020 -0.67798 0.138916 -205.186 42.04173 -4.88052 0.000038
(r= 0.678, r= ,460, adjusted r= 0.440, F(1.28)=23.819 p<0.00004 Std.Error of estimate: 0.38744)

n ceea ce privete parametrul Extract sec total, acesta realizeaz dou corelaii, comune tuturor celor trei soiuri, cu Zahrul liber pe de o parte i cu Extractul nereductor, pe de alt parte. Acest lucru este ntr-un fel firesc, avnd n vedere c cel puin unul dintre aceti parametri se calculeaz din ceielali doi (Extractul nereductor = Extract sec total Zahr liber). n ciuda acetui fapt, n cazul vinurilor provenite din soiul Feteasc Alb, cel mai bun model de regresie se bazeaz pe regresorii Densitate i Coninut n Alcool, aa cum se observ din figura 4 (r = 0.963, r= 0.927, adjusted r= 0.922, F(2330)= 190.45, p<0,00000, Std.Error of estimate: 0.6002).

Figura 4. Modelul regresiei dintre Extractul sec total - Coninut de Alcool i Extractul sec total - Densitate la soiul Feteasc Alb n cazul vinurilor provenite din soiurile Riesling Italian i Sauvignon Blanc, modelul de regresie cel mai eficient pentru Extractul sec total s-a bazat pe aceiai regresori: Extractul nereductor i Zahrul liber, conform datelor prezentate n tabelul 7. Tabelul 7 Regression summary for dependent variable: TDE (mg/l) of Italian Riesling and Blanc Sauvignon variety Beta Std.Err. B Std.Err. t(27) p-level Italian Riesling* Intercept 1.098837 1.329455 0.82653 0.415747 FS (g/l) 0.374620 0.058078 0.899943 0.139521 6.45023 0.000001 UE (g/l) 0.837087 0.058078 0.951082 0.065988 14.41303 0.000000 Sauvignon** Intercept 3.204834 1.879809 1.70487 0.099700 35.3539 FS (g/l) 0.886857 0.025085 1.020347 0.028861 0.000000 3 UE (g/l) 0.248768 0.025085 0.855469 0.086263 9.91698 0.000000
(*r=0.954 r= 0.910 Adjusted r= 0.903, F(2.27)=136.55 p<0.00000 Std.Error of estimate: 0.335) (** r= 0.992 r= 0.985 Adjusted r= 0.983, F(2.27)=864.80 p<0.0000 Std.Error of estimate: 0.410)

n ceea ce privete parametrul Zahr liber, la vinurile din soiul Feteasc Albm acesta poate fi prezis pe seama unui singur regresor semnificativ, anume Densitatea, aa cum se observ din figura 5. Ecuaia corespunztoare modelului este cea a corelaiei liniare simple, n care Densitatea contribuie n proporie de 50 % la valoarea Zahrului liber.

Figura 5. Regresia Zahr liber Densitate, la vinurile din soiul Feteasc Alb La vinurile din soiul Riesling Italian, valoarea parametrului Zahr liber a fost descris de patru regresori semnificativi: Coninutul de Alcool, Extractul sec total, Extractul nereductor i Aciditatea total. Modelul regresiei, mpreun cu parametrii statistici ai acesuia, sunt prezentai n tabelul 8. Tabelul 8 Regression Summary for Dependent Variable FS (g/l) of Italian Riesling variety n = 30 Beta Std.Err. B Std.Err. t(25) p-level
Intercept -8.60859 1.936552 -4.44532 0.000157 AC (vol, %) 0.40269 0.113468 0.60798 0.171313 3.54892 0.001561 TDE (mg/l) 1.17504 0.215016 0.48913 0.089505 5.46488 0.000011 UE (g/l) -1.08182 0.198677 -0.51166 0.093966 -5.44511 0.000012 TA (g/l C4H6O6) 0.30247 0.094487 0.49328 0.154092 3.20118 0.003705 (r= 0,889 r= 0.791 Adjusted r= 0.757 F(4.25)=23.654 p<0.00000 Std.Error of estimate: 0.221)

La vinurile din soiul Sauvignon Blanc, cei mai buni regresori pentru parametrul Zahr liber au fost Extractul sec total i Extractul nereductor, conform modelului descris n figura 6 (r= 0.990 r=0.981 Adjusted r= 0.979 F(2.27)=692.22 p<0.0000 Std.Error of estimate: 0.39719).

Figura 6. Modelul regresiei dintre Zahr liber -Extract sec total i Zahr liber - Extract nereductor la soiul Sauvignon Blanc

Parametrul Extract nereductor a avut ca regresori semnificativi Densitatea, Coninutul n Acool i SO2 Liber la soiul Feteasc Ab (tabelul 9). n cazul soiurilor Riesling Ialian i Sauvignon Blanc, regresorii cei mai buni au fost Extractul sec total i Zahrul liber, modelele de regresie fiind cele derivate din modelele deja prezentate n tabelul 7. Tabelul 9 Regression summary for dependent variable UE (g/l) from White Feteasca variety Beta Std.Err. B Std.Err. t(29) p-level Intercept -2334.11 182.4387 -12.7939 0.000000 d2020 1.069592 0.083216 2324.49 180.8487 12.8532 0.000000 AC (vol, %) 0.678339 0.084193 3.31 0.4110 8.0570 0.000000 FSO2 (mg/l) 0.318604 0.069651 0.18 0.0401 4.5743 0.000083
(r= 0.929 r= 0.863 Adjusted r= 0.849 F(3.29)=61.106 p<0.00000 Std.Error of estimate:0.,927)

n cazul vinurilor obinute din soiul Feteasc Alb, parametrul Aciditate total a fost descris cel mai bine de ctre regresorul Extract sec total, pe baza ecuaiei de regresie liniara simpla (figura 7).

Figura 7. Regresia dintre Aciditatea total i Extractul sec total la soiul Sauvignon Blanc n cazul vinurilor provenite din soiul Riesling Italian nu a putut fi identificat un regresor semnificativ pentru descrierea parametrului Aciditate total. n schimb, la soiul Sauvignon Blanc, Aciditatea total a putut fi descris pe baza unui model care are drept regresori Zahrul liber i SO 2 total, aa cum se observ din figura 8 (r = 0.651 r = 0.424 Adjusted R = 0.382 F(2.27) = 9.9543 p<0.00058 Std.Error of estimate: 0.242). .

Figura 8. Modelul regresiei dintre Aciditatea total - Zahr liber i Aciditatea total - SO2 Total la soiul Sauvignon Blanc n ceea ce privete parametrul SO2 Liber, acesta nu a putut fi descris pe baza unor regresori semnificativi, dect n cazul soiului Feteasc Alb, aceti regresori fiind Extractul sec total i Extractul nereductor (figura 9, r = 0.612 r= 0.374; adjusted r= 0.333 F(2.30)=8.983 p<,00088 Std.Error of estimate: 3.389).

Figura 9. Modelul regresiei dintre SO2 Liber - Extract sec total i SO2 Liber - Extract nereductor, la soiul Feteasc Alb O evoluie similar a fost observat i n cazul parametrului SO 2 Total, pentru care nu au fost identificai regresori semnificativi, la soiurile Feteasc Alb i Riesling Italian, n timp ce la vinurile provenite din soiul Sauvignon, introducerea n modelul de regresie a parametrilor Zahr liber i Aciditate total a dat rezultate bune (figura 10, r = 0.843 r = 0.710; Adjusted r = 0.689 F(2,27)=33.144 p<0.00000 Std.Error of estimate: 14.631).

10

Figura 9. Modelul regresiei dintre SO2 Total - Aciditate total i SO2 Total - Zahr liber, la soiul Sauvignon Blanc Aa cum am artat la analiza corelaiilor dintre parametrii, cele trei vinuri prezint caracteristici definitorii, exprimate prin existena unor corelaii ntre parametrii, specifice unui anumit soi. Astfel, la vinul din soiul Feteasc alb, Aciditatea total s-a corelat cu parametrii Densitate (r=0,45**), Extract sec total (r=0,57***) i Extract sec nereductor (r=0,49**). La vinul din soiul Riesling Italian, Coninutul de alcool s-a corelat cu Extractul sec total (r= 0,58***), cu Extractul nereductor (r=0,47**) i cu Zahrul liber (r=0,58***). Vinul provenit din soiul Sauvignon Blanc s-a caracterizat prin corelaii ale indicilor legai de sulfitarea vinului, cu ali parametrii. Astfel, SO2 liber s-a corelat cu procentul de alcool (r=0,38*), iar SO2 total cu Extractul sec total (r=0,82***) i cu Extractul nereductor (r=0,53**). CONCLUZII Cei mai buni regresori pentru parametrul Densitate ai vinului din soiul Feteasc Alb au fost n ordine: Extractul sec total, Coninutul n alcool, Extractul nereductor i Zahrul liber. La vinurile provenite din soiul Sauvignon Blanc, modelul de regresie cel mai bun pentru parametrul Densitate, s-a bazat doar pe regresorii Coninut de Alcool i Extract sec total, n timp ce la vinurile provenite din soiul Riesling Italian, parametrul Densitate nu s-a corelat cu nici un alt parametru de calitate. Pentru Coninutul de alcool, cei mai buni regresori au fost: - Densitatea, Extractul sec total i Extractul nereductor (la vinul din soiul Feteasc Alb) - Zahrul liber (la vinul din soiul Riesling Italian) - Densitatea (la vinul din soiul Sauvignon Blanc). La vinul din soiurile Riesling Italian i Sauvignon Blanc, modelul de regresie cel mai eficient pentru Extractul sec total s-a bazat pe aceiai regresori: Extractul nereductor i Zahrul liber, n timp ce la soiul Feteasc alb, modelul de regresie a avut ca variabile Densitatea i Coninutul n alcool. Parametrul Zahr liber, la soiul Feteasc Alb a fost modelat pe seama unui singur regresor semnificativ (Densitatea), la soiul Riesling Italian, valoarea parametrului Zahr liber a fost descris de patru regresori semnificativi (Coninutul de alcool, Extractul sec total, Extractul nereductor i aciditatea total), iar la soiul Sauvignon Blanc, de 2 regresori (Extractul sec total i Extractul nereductor). Parametrul Extract nereductor a avut ca regresori semnificativi Densitatea, Coninutul n alcool i SO2 Liber la soiul Feteasc alb, respectiv Extractul sec total i Zahrul liber la soiurile Riesling Italian i Sauvignon Blanc.

11

n cazul soiului Feteasc Alb, parametrul Aciditate total s-a corelat cel mai bine cu Extractul sec total, la Sauvignon Blanc, cu Zahrul liber i SO 2 total, n timp ce la Riesling Italian nu a putut fi identificat un regresor semnificativ pentru descrierea acestuia. Parametrul SO2 Liber nu a putut fi descris pe baza unor regresori semnificativi, dect n cazul vinurilor provenite din soiul Feteasc Alb (Extract sec total i Extract nereductor), iar n cazul parametrului SO2 Total, doar la vinurile obinute din soiul Sauvignon Blanc (Zahr liber i Aciditate total). REFFERENCES
1. M. Cruz Ortiz, Ana Herrero, M. Sagrario Snchez, Luis A. Sarabia and Montserrat iguez , Modelling the relation between CieLab parameters and sensory scores for quality control of red-wine colour , Analyst, 1995, 120, 2793 2798; 2. Haiyan Yu, Hongjian Lin, Huirong Xu, Yibin Ying, Bobin Li, Xingxiang Pan, Prediction of Enological Parameters and Discrimination of Rice Wine Age Using Least-Squares Support Vector Machines and Near Infrared Spectroscopy, J. Agric. Food Chem., 2008, 56 (2), pp 307313 3. Nikos Sioumis, Stamatina Kallithraka, Epaminondas Tsoutsouras, Dimitris P. Makris, Panagiotis Kefalas, Browning development in white wines: dependence on compositional parameters and impact on antioxidant characteristics, European Food Reserarch and Technology, Volume 220, Numbers 3-4 / March, 2005, pp 239-450 4. U. Rmisch, D. Vandev, A. Klimmek, R. Wittkowski, Determination of the Geographical Origin of Winesby Methods of Multivariate Data Analysis, poster, IBC 2002, Freiburg, July 21 - 26

12