NOTIUNI DE FIZICA SI CHIMIE PENTRU POMPIERI Editat de col. ing. Pompiliu Balulescu, ing. Vasile Calinescu, ing.

Corneliu Iorgulescu si ing. Valeriu Macris Comandamentul Pompierilor Bucuresti 1971 CUPRINS PARTEA I CALDURA Capitolul I Notiuni fundamentale 1. Definitia caldurii. Temperatura pag. 5 2. Producerea si masurarea caldurii pag. 5 3. Caldura specifica a corpurilor pag. 6 4. Puterea calorifica pag. 7 5. Sarcina de incendiu pag. 8 6. Termometria (masurarea temperaturilor) 7. Termometre pag. 10 8. Procedee speciale de masurare a temperaturii 9. Scari termometrice pag. 11 10. Calorimetria. Principii calorimetrice

pag. 9 pag. 10 pag. 12

Capitolul II Schimbarea starii de agregare a corpurilor 1. Topirea si vaporizarea pag. 13 2. Legile transformarilor de stare a corpurilor pag. 14 3. Cazuri particulare de transformare a starii de agregare pag. 14 4. Lichefierea si solidificarea pag. 15 5. Simboluri, formule, unitati de masura pag. 15 6. Aplicatii in protectia contra incendiilor pag. 16 Capitolul III Dilatarea corpurilor 1. Dilatarea liniara pag. 16 2. Aplicatii ale dilatatiei pag. 18 3. Releul termic cu lama bimetalica 4. Detectoare termice pag. 18

pag. 18

Capitolul IV Legile gazelor 1. Generalitati pag. 19 2. Legea Boyle-Mariotte pag. 19 3. Legea Gay Lusac (legea incalzirii gazelor la presiune constanta) 4. Legea lui Charles (legea incalzirii gazelor sub volum constant) 5. Teoria cinetico-moleculara a gazelor pag. 21 6. Legea gazelor perfecte pag. 22 7. Ecuatia gazelor perfecte in functie de temperatura absoluta 8 . Gaze reale pag. 23 Capitolul V Transmiterea caldurii 1. Generalitati pag. 24 2. Transmiterea caldurii prin conductie 3. Transmiterea caldurii prin convectie 4. Transmiterea caldurii prin radiatie 5. Cazul general de transmitere a caldurii Capitolul VI Producerea si utilizarea caldurii 1. Cazanul de abur pag. 28 2. Turbina cu abur pag. 29 3. Termoficare pag. 29 4. Motorul cu ardere interna pag. 29 5. Compresorul pag. 30 PARTEA A DOUA ELECTRICITATEA

pag. 20 pag. 20 pag. 23

pag. 24 pag. 26 pag. 26 pag. 27

Capitolul VII Electrostatica 1. Obiectul electrostaticii pag. 30 2. Izolanti si conductori pag. 31 3. Explicarea fenomenelor de electrizare pag. 31 4. Felurile electrizarii pag. 32 5. Legea lui Coulomb pag. 32 6. Distributia electricitatii pe conductori pag. 33 7. Campul electric pag. 33 8. Potentialul electric pag. 34 9. Capacitatea electrica pag. 34 10. Condensatorul electric pag. 35 11. Electricitatea atmosferica pag. 35 12. Electricitatea statica in industrie pag. 36 Capitolul VIII Electrodinamica 1. Curentul electric pag. 38 2. Forta electromotoare. Tensiunea electrica. Diferenta de potential pag. 38 3. Intensitatea curentului electric pag. 39 4. Rezistenta electrica pag. 39 5. Legile curentului electric a) Legea lui Ohm pag. 40 b) Legile lui Kirchof pag. 40 c) Legea lui Joule-Lenz pag. 41 6. Energia electrica si puterea pag. 42 7. Efectele curentului electric pag. 42 8. Pericolul de incendiu prezentat de curenti electrici a) Scurtcircuitul pag. 44 b) Arcul electric pag. 44 9. Aparate de protectie a) Sigurante electrice pag. 44 b) Intrerupatoare automate pag. 46 10. Corpuri de iluminat pentru diferite medii pag. 47 11. Curentul electric in electroliti a) Electroliza pag. 47 b) Pile electrice pag. 48 c) Termoelemente pag. 49 12. Acumulatoare a) Descriere-functionare pag. 49 b) Pericolul de explozie pe timpul incarcarii acumulatoarelor pag. 50 13. Ionizarea gazelor pag. 51 14. Semiconductori pag. 51 15. Detectoare de incendiu pag. 51 Capitolul IX Electromagnetismul 1. Magnetismul pag. 52 2. Electromagneti pag. 54 3. Relee electrice pag. 54 4. Inductia electromagnetica pag. 54 5. Elemente principale de automatizare a) Traductoare pag. 55 b) Organe de executie si reglare pag. 55 Capitolul X Masini electrice 1. Generalitati pag. 56 2. Masini de curent alternativ pag. 56 3. Masini de curent continuu pag. 58 4. Deosebirea dintre curentul continuu si curentul alternativ pag. 58 5. Transformatoare si redresoare pag. 59 6. Deranjamente la masini si aparate electrice care genereaza pericolul de explozie si incendiu Capitolul XI Unde electromagnetice si unde radio 1. Unde electromagnetice pag. 61 2. Unde radio pag. 62 3. Circuite electrice oscilante pag. 62

pag. 60

4. Antene si propagarea undelor radiofonice Capitolul XII Electrocutarea pag. 64

pag. 63

PARTEA A TREIA REZISTENTA MATERIALELOR Capitolul XIII Comportarea materialelor sub actiunea fortelor 1. Obiectul rezistentei materialelor pag. 67 2. Fortele care actioneaza asupra constructiilor pag. 67 3. Eforturi unitare pag. 68 4. Deformatii pag. 68 5. Relatia dintre eforturile unitate si deformatii pag. 69 6. Comportarea materialelor sub actiunea statica a fortelor pag. 69 7. Elasticitatea pag. 70 8. Plasticitatea pag. 71 9. Factorii de care depind caracteristicile mecanice ale materialelor pag. 71 10. Ecruisarea pag. 71 11. Comportarea materialelor in timp pag. 71 12. Ruperea pag. 72 13. Clasificarea materialelor dupa proprietatile lor mecanice pag. 72 14. Disiparea energiei. Lucrul mecanic de deformatie pag. 72 15. Comportarea materialelor la solicitari dinamice pag. 73 16. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca elementele de constructie pag. 73 17. Efortul unitar admisibil. Coeficienti de siguranta pag. 74 Capitolul XIV Principalele materiale utilizate in constructii 1. Metale folosite in constructii pag. 75 2. Lemnul. Produsele industriale fabricate din lemn pag. 76 3. Betonul. Materiale folosite in constructiile din beton simplu, beton armat si beton precomprimat 4. Materiale pentru zidarii pag. 78 5. Materiale pentru invelitori pag. 78 6. Materiale din polimeri pag. 79 7. Materiale pentru izolatii si finisaje pag. 79

pag. 77

Capitolul XV Comportarea la foc a materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc 1. Clasificarea materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc pag. 80 2. Transmiterea caldurii in elementele de constructie in timpul incendiului pag. 80 3. Variatia caracteristicilor mecanice ale materialelor la temperaturi inalte pag. 81 4. Studiul experimental al comportarii la foc. Metode de incercare a materialelor si elementelor de constructie PARTEA A PATRA CHIMIA Capitolul XVI Procese de oxidare si arderi 1. Oxidarea pag. 83 2. Arderea pag. 84 3. Aprinderea pag. 86 4. Autoaprinderea pag. 86 5. Inflamarea pag. 87 6. Autoinflamarea pag. 87 7. Explozia pag. 87 8. Detonatia pag. 88 Capitolul XVII Reactii chimice 1. Ecuatii si formule chimice pag. 88 2. Echilibrul termodinamic pag. 89 3. Cinetica reactiei pag. 90 4. Catalizatori pag. 91 Capitolul XVIII Procese chimice cu pericol de incendiu 1. Procese de descompunere termica pag. 92 2. Procese de oxidare pag. 94 3. Procese de hidrogenare pag. 96

pag. 81

4. Procese de halogenare pag. 97 5. Procese de nitrare pag. 98 6. Procese de sulfonare pag. 99 7. Procese de polimerizare pag. 99 8. Procese de alchilare pag. 101 Capitolul XIX Substante explozive 1. Generalitati pag. 102 2. Clorati pag. 102 3. Azotat de amoniu pag. 103 Capitolul XX Pulberi metalice 1. Pulberea de aluminiu pag. 105 2. Pulberea de zinc pag. 106 3. Pulberea de fier pag. 107 Capitolul XXI Ignifugarea pag. 108

Capitolul XXII Agenti de stingere 1. Apa (H2O) pag. 108 2. Apa usoara pag. 109 3. Apa imbunatatita chimic pag. 109 4. Aburul pag. 109 5. Spume pentru stingerea incendiilor a) Spuma chimica pag. 110 b) Spuma mecanica pag. 110 c) Spuma cu coeficient mare de infoiere 6. Gaze inerte a) Bioxidul de carbon pag. 111 b) Azotul pag. 111 7. Pulberi stingatoare pag. 112 8. Hidrocarburi halogenate pag. 112 Capitolul XXIII Substante toxice 1. Oxidul de carbon pag. 113 2. Bioxidul de carbon pag. 114 3. Clorul pag. 114 4. Acidul cianhidric pag. 114 5. Hidrogenul sulfurat pag. 115 6. Amoniacul pag. 115 7. Oxizii de azot pag. 115 8. Fosgenul pag. 115 9. Hidrocarburi halogenate pag. 116 10. Fumul pag. 116

pag. 110

PARTEA I CALDURA Capitolul I Notiuni fundamentale 1. Definitia caldurii. Temperatura Focul, una din cele mai vechi descoperiri ale omului, elementul care a insotit necontenit progresul umanitatii, devine deseori un factor de distrugere, aducator de nenorociri. Pentr a putea preveni si combate cu succes dezlantuirea fortelor potrivnice, este necesar sa fie cunoscute o serie de notiuni si manifestari, caracteristice proceselor termice. Spre deosebire de alte domenii ale fizicii care sunt mai putin accesibile, fenomenele legate de caldura sunt usor sesizabile, ele constituind o prezenta cotidiana in viata omului. Chiar daca nu se intuieste cu exactitate sensul lor fizic, notiunile de caldura, temperatura, fierbere etc. intra in vocabularul uzual, fiind folosite destul de corect de majoritatea oamenilor. Se impune insa o sistematizare a cunostintelor deja existente si, in acelasi timp, completarea acestora cu altele noi pentru a facilita intelegerea fenomenelor fizice care insotesc incendiul. Caldura este o forma de energie, o manifestare a starii de agitatie mecanica a moleculelor si atomilor unui corp. In mod absolut nu putem sesiza cu simturile noastre existenta cantitativa a acestei forme de energie, dar ne putem da seama de efectul ei in mod relativ, prin variatia temperaturii unui corp. Notiunile „cald” si „rece” ne sunt familiare si, prin urmare, se poate construi un sistem logic de cunostinte pornind de la anumite elemente concrete legate de aceste notiuni. Studiul caldurii si al transformarilor sale a inceput printr-o observatie atenta asupra naturii. Astfel, oamenii au putut constata ca topirea unei bucati de gheata se produce intotdeauna la o aceeasi stare termica, adia este tot atat de cald sau tot atat de rece ori de cate ori se topesc gheturile. Acceasi observatie este valabila si la fierberea apei. Pentru a putea caracteriza gradul de incalzire a unui corp a fost necesar sa se adopte o notiune noua, aceea de temperatura a fost necesar sa se adopte o notiune noua, aceea de temperatura. Intrucat cele doua strazi ale apei, mentionate mai sus – rece ca gheata si in stare de fierbere – apar intotdeauan in aceleasi conditii de temperatura, ele au fost alese drept etaloane pentru gradul de incalzire. Intervalul intre temperatura la care se topeste gheata si cea la care fierbe apa, a fost divizat in mod conventional, in 100 de parti. O asemenea fractiune de temperatura a primit denumirea de grad Celsius. Modul cum a fost stabilita practic aceasta unitate de masura va fi expus detaliat mai tarziu. Retinem deocamdata ca: - temperatura este marimea fizica ce caracterizeaza gradul de incalzire al unui corp si, - gradul Celsius (ºC) este o unitate de masura a temperaturii, aleasa in mod conventional; el reprezinta 1/100 din intervalul de temperatura situat intre punctul de topire al ghetii (considerat 0ºC) si punctul de fierbere al apei (considerat 100ºC). 2. Producerea si masurarea caldurii Pentru activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este foarte important sa fie cunoscute principalele moduri de producere a caldurii si, in special, conditiile de acumulare a energiei termice, factorul de baza in crearea unui focar de incendiu. Distingem mai multe categorii de fenomene care pot favoriza aparitia unei concentrari de energie termica: - Reactiile termice exoterme, avand ca exponent principal reactiile de ardere (de oxidare), constituie cea mai frecventa cale de producere a caldurii si implicit cea mai raspandita cauza de incendiu. Putem diferentia reactii exotermice lente in care acumularea de caldura se produce intr-un timp mai indelungat sau reactii violente cu puternica degajare de caldura si lumina intr-un interval foarte scurt. - Trecerea curentului electric prin rezistente este insotita de aparitia unei anumite cantitati de caldura a carei valoare depinde de caracteristicile circuitului si ale curentului. Efectul caloric al curentului electric este tratat in mod detaliat in partea a II – a. - Transformarea lucrului mecanic prin frecare este insotita de asemenea de degajarea unei cantitati de caldura direct proportionala cu forta de frecare, cu timpul si cu viteza relativa a suprafetelor de contact. Acest fenomen se afla la originea a numeroase incendii izbucnite la transmisiile cu curele, la lagare de alunecare sau la diverse instalatii unde se freaca piese din materiale combustibile. Racirea unui corp cald, care se face prin cedare de caldura, poate duce la cresterea unui focar de incendiu in vecinatate, in masa unor materiale a caror temperatura de aprindere este inferioara temperaturii corpului care se raceste. Spre exemplu, o piesa scoasa de la forja, avand temperatura de cateva sute de grade, poate provoca aprinderea unui material combustibil peste care piesa ar fi aruncata.

Radiatia solara, consecinta a unor puternice reactii termonucleare, constituie cea mai importanta sursa de caldura, la scara sistemului solar. In anumite conditii radiatia solara poate determina aparitia unui incendiu. O serie de alte fenomene fizice, cum ar fi condensarea si solidificarea, sunt insotite de eliberarea unei cantitati importante de caldura, dar acestea nu prezinta importanta din punctul de vedere al protectiei contra incendiilor. Pericolul de incendiu apare atunci cand exista o puternica degajare de caldura, intr-un timp scurt si intr-un volum restrans, fapt care nu permite raspandirea ei in spatiul inconjurator, favorizand crearea unor puncte calde, cu potential termic ridicat, care pot provoca aprinderea substantelor. Pentru a putea compara cantitatile de caldura produse in cursul diverselor transformari fizico-chimice este necesar sa se stabileasca o unitate pentru masurarea caldurii. Cantitatea de caldura, fiind o marime care masoara variatia energiei interne a unui corp, se va masura cu aceleasi unitati ca si energia, adica in joule (in sistemul international – S.I.). Trebuie mentionat ca folosirea unitatilor de energie mecanica la masurarea caldurii a fost introdusa relativ recent. Pana acum cativa ani, cantitatea de caldura se exprima in calorii, respectiv kilocalorii. Prin definitie, caloria este cantitatea de caldura necesara unui gram de apa distilata pentru a-si ridica temperatura cu un grad Celsius, de la 19,5 la 20,5ºC, la presiunea normala. Mentionam ca aceasta unitate nu face parte integranta din sistemul de unitati international, ea fiind o unitate tolerata. Intre unitatatea tolerata pentru masurarea caldurii (caloria – cal.) si unitatea de energie mecanica (joule – J) exista urmatoarea relatie de echivalenta: 1 cal = 4,1855 J. In practica mai pot fi intalnite si unitati multiplu ale caloriei: kilocaloria (kcal), megacaloria (Mcal), gigacaloria (Gcal) si teracaloria (Tcal). 1 kcal = 1000 cal. 1 Mcal = 106 cal. 1 Gcal = 109 cal. 1 Tcal = 1012 cal. 3. Caldura specifica a corpurilor Experimental s-a constat ca pentru a ridica cu acelasi numar de grade temperatura unor mase egale de corpuri diferite, sunt necesare cantitati diferite de caldura, adica unele corpuri se incalzesc mai usor, altele mai greu. Daca vom ceda aceeasi cantitate de caldura unui cub de otel si unuia de aluminiu, avand acceasi masa, se observa ca, dupa un anumit interval, temperatura aluminiului este mai ridicata decat cea a otelului. S-a stabilit ca fiecare corp poseda o constanta fizica ce caracterizeaza comportarea sa atunci cand primeste sau cedeaza caldura. Aceasta constanta a primit denumirea de caldura specifica si reprezinta cantitatea de caldura necesara pentru a ridica cu 1ºC temperatura unei unitati de masa (in cazul corpurilor solide sau lichide) ori de volum (in cazul gazelor). Caldura specifica se noteaza cu simbolul „c”. Numarul care exprima valoarea caldurii specifice variaza in functie de unitatile alese pentru masa si cantitatea de caldura. In sistemul international (SI) unitatea de masa este kilogramul, iar unitatea de caldura este joule; caldura specifica va avea deci ca unitate de masura joule/kilogram.grad (J/kg.grd). Daca se exprima cantitatea de caldura in calorii si masa in grame, caldura specifica va avea ca unitate de masura caloria/gram.grad [cal/g.grd.]. Caloria/gram.grad este caldura specifica a corpului a carui temperatura creste cu un grad cand primeste o cantitate de caldura egala cu calorie pentru fiecare gram. Conform definitiei caloriei, data anterior, rezulta caldura specifica a apei capa = 1 cal./g.grd, sau capa = 4185,5 J/kg.grd. Se observa ca pentru operativitatea calculului, in practica este mai usor sa se utilizeze caloria ca unitate a cantitatii de caldura, desi aceasta este o unitate toleranta. In tabela 1 sunt date valorile caldurii specifice ale catorva substante solide, lichide si gazoase. Caldura specifica a unui corp depinde de starea sa de agregare. Astfel un corp aflat in stare lichida (topit) are o caldura specifica mai mare decat in stare solida. Exemplu: cgheata = 0,5 cal/g.grd; capa = 1 cal/g.grd. Caldura specifica este in general variabila cu temperatura, in sensul ca pentru incalzirea unitatii de masa cu 1ºC la temperaturi scazute, de exemplu intre 5 si 6ºC, este necesara o alta cantitate de caldura decat pentru o incalzire de temperaturi mai ridicate, de exemplu intre 80 si 81ºC. Practic diferenta este foarte mica, astfel ca pentru calculele tehnice se poate aproxima o valoare constanta a caldurii specifice pentru intervale destul de mari de temperatura. Tabela 1 Calduri specifice

Puterea calorifica poate fi determinata experimental cu ajutorul unor metode calorimetrice sau poate fi calculata tinand seama de compozitia chimica a combustibilului.031 0. Puterea calorifica a unui combustibil reprezinta cantitatea de caldura produse prin arderea completa a unui kilogram de combustibil solid sau lichid sau prin arderea unui metru cub de gaz. masurat in conditii normale. cu alte cuvinte combustibilii sunt caracterizati prin puterea lor calorifica.256ºC + 760ºC 0ºC 210ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 19 – 100ºC 0ºC 0ºC 17. Puterea calorifica Dupa cum s-a aratat anterior.302 0.27 0.00067 0.21 – 0. adica are loc o combustie incompleta. Puterea calorifica inferioara sau efectiva (Hinf) reprezinta puterea calorifica din care s-a scazut cantitatea de caldura necesara pentru vaporizarea apei.11 0.atunci cand arderea se face cu deficit de oxigen. In tabela 2 sunt indicate puterile calorifice ale unor combustibili larg utilizati. dependenta numai de natura sa (carbune. Din punct de vedere fizic se deosebesc doua situatii distincte: .548 1. mai exact reactiile de ardere. Ulterior se va reveni asupra arderii precizand o serie de detalii de natura chimica. necesare intelegerii acestui fenomen.0309 0.2175 .34 0. benzina etc. Reactia de combinare a unui corp inflamabil cu oxigenul este numita reactia de oxidare sau combustie. Se poate deduce ca un material combustibil degaja o cantitate mai mare de caldura mai redusa de apa.0319 0.529 0.95 0.177 0.5ºC 0ºC 20ºC 20ºC 0ºC 21 – 58ºC 100ºC 0 – 200ºC 15 – 100ºC 12 – 198ºC 13 – 207ºC 4. Pot fi intalnite doua notiuni: putere calorifica superioara si putere calorifica inferioara.093 0.126 0. Este cunoscut faptul ca orice corp combustibil poate fi aprins si continua sa arda intr-o atmosfera ce contine oxigen. prin ardere.192 0.03346 0. deci cand apa din gazele de ardere este in stare lichida.). degajand caldura si radiatii luminoase.grd 910 129 880 – 1160 389 904 460 2.20 0.216 0. adica in conditii cand produsele de ardere se gasesc la o temperatura mai mare de 100ºC.2025 3. Puterea calorifica se noteaza cu simbolul H si are ca unitate de masura kilocaloria/kilogram [kcal/kg].Caldura specifica Substante Aluminiu Aur Beton Cupru Grafit Fier Mercur Nichel Plumb Platina Siliciu Sticla Gheata Apa Apa de mare Alcool etilic Amoniac Benzina Eter Petrol Vapori de apa Aer Bioxid de carbon Hidrogen Oxigen La sau intre temperaturile 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC .8 1264 140 133 457 130 133 741 837 2038 4185 3976 2293 4712 1480 2214 2138 1762 994 847 14268 910 _cal_ g. una din principalele cai de obtinere a caldurii o constituie reactiile chimice exotermice.grd 0. corpurile degaja cantitati diferite de caldura.487 1 0.atunci cand exista oxigen suficient pentru ca tot combustibilul sa arda. Amanuntele de ordin chimic ale acestui proces nu reprezinta interes pentru moment. lemn.4090 0. deci sa se asigure o combustie completa si . Din punct de vedere termic atrage atentia faptul ca.421 0. Experientele au demonstrat ca orice combustibil degaja o cantitate determinata de caldura. Tabela 2 Puterea calorifica medie a unor substante combustibile __J__ kg. Este cunoscut ca la arderea unui kilogram de carbuni se obtine o cantitate mai mare de caldura decat la arderea unui kilogram de lemne. Puterea calorifica superioara (Hsup) reprezinta caldura degajata in conditii cand produsele de ardere se gasesc la o temperatura mai mica de 100ºC.032 0.511 0.2375 0.2175 0. cu degajare de funingine si flacari de culoare inchisa.

lichide combustibile etc.. Se poate deosebi o sarcina de incendiu mobila si una imobila.) la . Sarcina de incendiu Puterea calorifica a materialelor combustibile prezinta o importanta deosebita pentru aprecierea pericolului de incendiu intr-un obiectiv.8 3000 – 4000 20. dand nastere unei temperaturi ridicate. sau.8 4000 33.. Cantitatea de caldura ce poate fi dezvoltata prin arderea tuturor materialelor combustibile din spatiul respectiv este egala cu suma cantitatilor de caldura dezvoltate de fiecare combustibil in parte adica: Qtotal = Qlemn + Qteztile + Qhartie + . adica o cantitate de lemn.5 4200 16.. pentru usurinta aprecierilor comparative.5 1500 – 2500 12. Folosirea unor materiale necombustibile (aluminiu.5 7930 34. compartimentari combustibile etc. Obtinem astfel o marime care reprezinta cantitatea de de caldura pe metru patrat. sau daca se disperseaza intr-o mare hala industriala fara a provoca pagube insemnate. Aceasta suma poate fi exprimata sub forma: Qtotal = ∑ mi ∙ Hi [kcal] unde mi este masa unui material combustibil si Hi – puterea calorifica a materialului respectiv.a.).000 kcal/kg este echivalent cu 2. sticla s. se calculeaza „echivalentul in lemn” al sarcinii de incendiu. un kilogram de benzina cu puterea calorifica de 10. Se poate scrie deci echivalentul – lemn al sarcinii de incendiu: Mlemn = _mi ∙ Hi__ S ∙ Hlemn [kglemn] m² Utilizand acest indice (Mlemn).5 kg lemn. intr-o incapere unde se afla m kg de combustibil care arde se va degaja o cantitate de caldura: Q = m ∙ H [kcal] In realitate intr-o incapere de locuit sau spatiu de productie nu se afla un singur fel de material combustibil ci mai multe (mobila. care prin ardere ar degaja acelasi numar de calorii ca si materialele combustibile existente. covoare. avand puterea calorifica H = 4000 kcal/kg. Din punctul de vedere al protectiei contra incendiilor si al operatiunilor de stingere este important de stiut daca aceasta cantitate totala de caldura este concentrata intr-un spatiu restrans.8 3940 44 10600 18. podele.8 4500 16.. este compusa din tamplarie.. la cladirile masive.6 – 16. Pentru a rezolva problema este suficient sa se raporteze cantitatea de caldura dezvoltata la suprafata obiectivului respectiv..8 10000 17..3 – 10. folosind formula Q = m ∙ H [kcal] se poate scrie: Qtotal = mlemn ∙ Hlemn + mtextile ∙ Htextile + mhartie ∙ Hhartie + . un factor care nu mai este dependent de dimensiunile obiectivului ci caracterizeaza sintetic potentialul termic al tuturor materialelor combustibile.3 5800 46 11000 20 4730 18.Combustibilul Amidon Benzina Bumbac Carton Cauciuc Celuloid Cereale Cocs Fan Puterea calorifica 105 J/kg kcal/kg 16. existand posibilitatea unor aprecieri comparative foarte lesnicioase.8 4000 * In functie de esenta lemnului 5.6 3500 Combustibilul Lemn umed* Lemn uscat* Linoleum Matase naturala Matase artificiala Motorina Piele (bucati) Tesaturi textile Zahar Puterea calorifica 106 J/kg kcal/kg 6. In practica.lemn/m2..8 45500 16. Sarcina de incendiu este imobila. Sarcina de incendiu sau incarcarea termica imobila este constituita din suma tuturor partilor constructive combustibile precum si a instalatiilor precum si a instalatiilor fixe aferente cladirii. considerate a fi uniform repartizate pe suprafata incaperii. q = Qtotal = ∑ miHi S S [kcal ] m² Aceasta marime a primit denumirea de sarcina de incendiu sau incarcare termica. sarcinile de incendii din diferite spatii sau obiective vor fi exprimate in kg.6 8000 14. carti. Se poate face urmatorul rationament: daca fiecare kilogram dintr-un material combustibil dezvolta o cantitate de caldura H kcal.... Ea este dependenta de tipul constructiei putand varia de la 10 kglemn/m² pentru cladirile masive.9 5000 33. Spre exemplu. pana la 80 kglemn/m² pentru constructiile din material lemnos.8 4000 41. perdele.

in intervalul 0 – 100ºC. Acestea constau din doi conductori de metale diferite (nichel-crom. Temperaturile ridicate (400 – 1800ºC) se masoara cu ajutorul termometrelor. iar fenomenul de dilatatie remanenta lipseste. in diverse obiective. adica variatia volumului sub actiunea caldurii. voltmetrul poate fi gradat direct in unitati de temperatura (ºC). Functionarea termoelementelor se bazeaza pe fenomenul aparitiei unui curent electric de ordinul milivoltilor in circuitul format de cele doua sarme. Sarcina de incendiu mobila. asupra sarcinii de incendiu. Deoarece este necesar ca termometrul sa prezinte o sensibilitate corespunzatoare. de exemplu: volumul.Depozit general Sarcina de incendiu medie kglemn m² 43 30 75 53 166 52 122 Sarcina de incendiu maxima kglemn m² 125 115 585 510 835 420 1150 Incaperea din cladire cu sarcina de incendiu maxima Magazii Depozit de lenjerie Vopsitorie Depozitul de produse finite Depozitul de hartie Arhive Marfuri speciale Sarcina de incendiu ofera o imagine concreta a pericolului de incendiu intr-un obiectiv. in special ca elemente de finisare. Dintre fenomenele termoelectrice. fier-constantan. unor variatii mici de temperatura sa le corespunda variatii mari ale marimii fizice luate drept fenomen termometric.constructiile moderne permite reducerea incarcarii termice imobile. In tabela 3 sunt date unele valori orientative. se folosesc substante lichide sau gaze. Termometria (masurarea temperaturilor) Anterior s-a stabilit ca gradul de incalzire al corpurilor este indicat prin marimea numita temperatura. prezinta o inertie termica redusa si in consecinta o sensibilitate sporita. Lichidele cel mai mult utilizate la fabricarea termometrelor sunt mercurul. atunci cand se incalzeste locul sudurii. alcoolul etilic. coeficientii lor de dilatatie sunt de 50 – 100 de ori mai mari decat ai solidelor. Experientele au demonstrat ca variatia caldurii unui corp este insotita de modificari. de la . Intrucat exista o relatie directa intre variatia de temperatura si curentul din circuit. efectul termoelectric. sau pentanul. reprezentand suma tuturor materialelor combustibile introduse intr-o incapere. Gazele au coeficienti de dilatatie si mai mari.Birouri . utilizate indeosebi in laboratoare sau la etalonarea altor termometre. dupa legi bine cunoscute. Mercurul prezinta o serie de avantaje care-l fac adecvat pentru masurarea temperaturilor intr-un interval destul de larg. medie si maxima. modificarea culorii corpurilor. pastrand o dilatatie remanenta.Fabrica de mobila . ale carei valori pot fi masurate cu ajutorul unor etaloane bine precizate. variaza in limite foarte largi. Alegand o asemenea caracteristica (denumita proprietate termoelectrica). In sens contrar actioneaza utilizarea pe scara larga a maselor plastice in constructii. respectiv variatia temperaturii la un incendiu. termometrul cu mercur poate fi gradat cu usurinta (scara echidistanta). Lichidele au sensibilitate si fidelitate corespunzatoare. in functie de destinatia incaperii si a cladirii respective. facute in numeroase tari. fenomen care reduce fidelitatea termometrului.Locuinta . corpurile solide nu revin exact la dimesiunile initiale. Fenomenul fizic cel mai des utilizat in termometrie este dilatatia corpurilor. touenul si xilenul.Fabrica de confectie . pana la – 120ºC. . Tabela 3 Sarcini de incendiu in diferite cladiri Cladirea . se poate stabili o scara de temperatura care sa masoare gradul de incalzire a corpurilor. stabilite pe baze statistice. Studiile si experimentarile pe incendii.Tipografie . rezistenta electrica etc. variatia rezistentei electrice. Pentru temperaturi scazute se poate utiliza ca lichid termometric alcoolul. culoarea. platina-rhodiu) sudati la cate un capat si avand capetele libere legate de un voltmetru sensibil. fara a face parte constitutiva din aceasta. Datorita faptului ca este metal. pana la – 200ºC. cu alte cuvinte. Sub presiune poate fi folosit la masurarea unor temperaturi pana la 700ºC. face ca sa fie inlaturate eventualele erori provocate de fenomenul de udare. pe baza carora au fost imaginate si realizate instrumente pentru masurarea temperaturii se pot mentiona: dilatia corpurilor. Lipsa de aderenta la peretii vasului in care se afla mercurul. au scos in evidenta relatii intre incarcarea termica si durata incendiului. fapt care le face utile la construirea unor termometre foarte sensibile si precise.38ºC (temperatura sa de inghetare) pana la 357ºC (temperatura de fierbere).Spital . 6. Dupa incalzire. ale unor caracteristici fizice ale corpului. Deoarece mercurul are coeficientul de dilatare constant.

se prelungeste intervalul de timp dupa care trebuie schimbata banda. putand suporta lovituri sau socuri termice. Pirometrul optic. in special cand se masoara temperaturi ridicate.) se utilizeaza fenomenul de termocromie care se manifesta prin proprietatea pe care o au anumite substante de a-si schimba culoarea sub efectul variatiei temperaturii. motor. intr-un interval de timp. adica a unor numere conventionale atribuite unor fenomene ce se petrec intotdeauna la aceeasi temperatura (exemplu topirea ghetii si vaporizarea apei). temperatura obiectului este mai mica decat cea indicata pe creion. adica o anumita temperatura. cu lichid care sunt mai robuste. respectiv lungimi egale de tub. precum si cele cu rezistenta electrica sau cu termoelemente trebuie puse in contact direct cu locul a carui temperatura trebuie determinata. In principiu un asemenea termometru este compus dintr-un rezervor. si invers. in meteorologie etc. gradat direct in grade Celsius. dupa care citeste indicatia galvanometrului. Este necesar ca diametrul tubului capilar sa fie constant pe toata lungimea pentru ca unor variatii egale de temperatura sa le corespunda volume egale. laminoare si in orice alt loc unde temperatura ridicata nu permite apropierea de sursa calda (inclusiv la incendii). banda poate fi scoasa si verificata. Termometrul metalic de constructie speciala transforma variatia temperaturii in miscari ale acului inregistrator prin intermediul sistemului de parghii. In principiu. daca virarea de culoare se face mai rapid. temperatura obiectului a depasit pe cea corespunzatoare creionului. virarea de culoare se face intr-un interval de timp stabilit (de exemplu la doua secunde dupa tragerea liniei). poate fi reglata prin intermediul a doua rezistente electrice montate in luneta aparatului. firul se confunda cu sursa (au aceeasi nuanta de culoare). Variatia controlata a acestor rezistente modifica intensitatea curentului in circuit pana cand radiatia firului etalon este identica cu radiatia sursei calde. avand capatul liber curbat si prevazut cu un ac indicator. operatorul indreapta obiectivul lentilei asupra sursei si regleaza rezistentele electrice pana cand firul etalon „se pierde” pe fondul sursei. Daca obiectul respectiv are temperatura marcata pe creionul folosit. pentru a determina temperatura unei surse de radiatie termica. denumite termografe. Temperatura la care se desfasoara anumite procese tehnologice constituie un parametru important a carui variatie trebuie cunoscuta cu precizie. Dupa efectuarea unei rotatii complete. . Prin utilizarea a doi cilindri. Acest tip de termometru necesita control si verificari periodice. Intr-un tub capilar avand la unul din capete un mic rezervor se introduce mercurul sau alt lichid termometric.7. termograful este compus dintr-un termometru metalic. Uneori acest lucru este imposibil. In obiectivele industriale moderne exista aparatura a carei functionare trebuie urmarita si inregistrata fara intrerupere. astfel ca. Pentru determinarea rapida a temperaturii la suprafata unui corp sau agregat industrial (cazan. In industrie se folosesc termometre metalice. Termometrul metalic. Cresterea temperaturii provoaca dilatarea mercurului si deformarea portiunii curbate care tinde sa se indrepte. miscand acul indicator in dreptul unei scale gradate. Practic. Termograful. Daca acest interval este mai mare. cu radiatia luminoasa a unui fir de carbune etalon. un sistem de parghii si un cilindru rotitor cu mecanism de ceasornic. introdus in spatiul a carei temperatura urmeaza a fi determinata. Precizia poate fi marita prin adaptarea unui al doilea tub curbat cu actiune diferentiala. neavand legatura cu rezervorul. identic cu primul dar nu mai patrunde in spatiul cu temperatura ridicata. Pentru asemenea situatii se utilizeaza pirometrele optice al caror principiu de functionare consta in compararea radiatiei luminoase a focarului. In tabela 4 sunt date principale substante termoscopice utilizate in tehnica. cu lichid. privind prin luneta. care inregistreaza dilatatia. Termografele sunt utilizate pe scara larga in industria chimica si alimentara. Dupa introducerea mercurului se face vid in tub si se inchide la flacara. continuat cu un tub metalic. turnatorii. dar suficienta pentru nevoi industriale. precizia termometrului este relativ scazuta. Termometrele de sticla. Practic. Pentru aceasta au fost construite aparate inregistratoare care traseaza curba de variatie a temperaturii. conducta incalzita etc. Deoarece rezervorul si tubul curbat se gasesc in spatii cu temperaturi diferite. 8. Acest tip de aparat pentru masurarea temperaturii este deosebit de util la furnale. Procedee speciale de masurare a temperaturii Culori termoscopice. Acul inregistrator lasa o urma vizibila pe o banda de hartie infasurata in jurul cilindrului rotit cu viteza constanta de mecanismul de ceasornic. prezinta dezavantajul unei fragilitati care limiteaza domeniul lor de utilizare. Valoarea respectiva este citita pe cadranul galvanometrului. Fiecarei intensitati a curentului din circuitul de incalzire a firului etalon ii corespunde un anumit grad de incalzire. Pe banda sunt trasate linii verticale paralele care indica subdiviziuni ale intervalului de timp si linii orizontale care marcheaza valorile temperaturii. a carui temperatura trebuie masurata. procedeul de masurare consta in utilizarea unui creion termoscopic cu care se trage o linie pe suprafata a carei temperatura trebuie determinata. Temperatura firului etalon adus la incandescenta de un curent electric furnizat de sursa. Termometrele metalice sau de sticla. Urmeaza operatiunea de gradare a termometrului care necesita precizarea unor „repere termometrice” sau „puncte fixe”. Termometre Fabricarea unui termometru cu lichid este relativ simpla. Rezervorul si tubul sunt umplute cu mercur.

Alegerea punctelor fixe si atribuirea unui anumit numar de grade este pur conventionala. Astfel. astfel incat sa se creeze o gama larga de amestecuri ale caror puncte de inmuiere difera cu 20 . deci. si una corespunzatoare temperaturii de fierbere a apei. setul Thermocrom 65 . Indicatoarele piroscopice sunt utilizate indeosebi la urmarirea temperaturilor de regim in cuptoare.Tabela 4 Principalele substante termoscopice utilizate in tehnica Culoarea Denumirea substantei Sulfura de mercur Iodura de mercur si cupru Iodura de mercur si argint Cromat de plumb Oxid de mercur Bromura de cupru Cianura cupro-feroasa Bisulfura de arsen Initiala Rosu Rosu deschis Finala Cafeniunegru Rosu-inchis Maron Negru Maron Cafeniunegru Negru Cafeniu Cafeniunegru Rosu-cafeniu Temperatura la care se schimba culoarea ºC 250 300 60 70 75 70 250 300 Pe masura cresterii temperaturii Pe masura cresterii temperaturii Pe masura cresterii temperaturii Pe masura cresterii temperaturii Reversibilitatea Da Da (daca nu a fost incalzit la temperaturi prea inalte) Nu Nu Da Da Da Da Rosu Rosu Rosu Galben Maron Portocaliu Creioanele termoscopice sunt livrate in seturi. sub actiunea greutatii proprii. iar cele mici – cu inaltimea de 30 mm – pentru intervalul de temperaturi 1580 – 2000ºC. chimica si electrotehnica. feldspat. O a treia scara termometrica. unul cu numarul corespunzator temperaturii de regim. al doilea cu numarul imediat superior. cauciucului. fiecare diviziune corespunzand cu un grad Celsius. In STAS 1312-64 se defineste temperatura de inmuiere ca temperatura la care indicatorul asezat vertical pe o placa suport se inmoaie si.. pe scara Celsius. deci acelasi interval de temperatura este impartit in 180 grade Fahrenheit. o alta scara termometrica propusa de Réaumur considera ca cele doua puncte fixe mentionate au valorile 0º si 80º. se indoaie peste muchia scurta astfel incat varful atinge nivelul placii suport. 200ºC se utilizeaza in industria hartiei. Astfel. deci intervalul de temperatura intre topirea ghetii pure si fierberea apei este impartit in 80 grade Réaumur. Pentru a determina atingerea unei anumite temperaturi se pot folosi diverse aliaje metalice. setul 200 – 400ºC in industria alimentara si a sticlei. in grupuri de cate trei indicatoare. Se fabrica in doua marimi. a caror topire se produce intr-un mic interval de temperatura. setul 350 670ºC in siderurgie s. scara Fahrenheit considera ca gheata se topeste la 32 grade Fahrenheit iar apa fierbe la 212 grade Fahrenheit. avand indicate temperaturile de utilizare si culoarea de virare pentru intervale de temperatura specifice unui anumit domeniu industrial. ca mijloc de avertizare in caz de supraincalziri periculoase. Practic. Sunt executate din materiale ceramice – caolin.m. iar al treilea cu numarul imediat inferior. de forma cilindrica.. Indicatoarele piroscopice (conuri Seger) sunt utilizate pentru a inregistra atingerea unor temperaturi prestabilite in diverse procese industriale. avand forma unui trunchi de piramida. . prin conventie.. 9. vor fi marcate pe tubul capilar al termometrului cele doua pozitii ale coloanei de mercur: una corespunzatoare temperaturii de topire a ghetii..a. Intervalul intre aceste doua repere stabilite experimental se imparte in 100 de parti egale. 30 grade unul de altul. cuart. Scari termometrice Asa cum s-a aratat anterior. intervalul standard de temperatura este cuprins intre 0 (punct fix determinat de temperatura ghetii pure care se topeste la presiune normala) si 100 (punct fix determinat la temperatura vaporilor de apa care fierb la presiune normala). carbonat de calciu si adaus de lianti – in diferite proportii.d. Indicatoare fuzibile (martori). Indicatoarele mari – cu inaltimea de 50 mm – se folosesc pentru temperaturi de 600 – 1540ºC. Indicatorii termoscopici pot fi utilizati si sub forma de vopsele in industria chimica si electrotehnica. Cu acesti „martori” se poate acoperi intervalul de temperaturi cuprins intre 100 si 1600ºC.

Acest principiu reprezinta o forma particulara a principiului conservarii energiei.15 278.15 323. proces care dureaza pana la egalizarea temperaturilor celor doua corpuri. al carui punct intial este considerat zero absolut (0K = .15 . Principiul transformarilor inverse.15 333. Pe scara termometrica absoluta nu vom intalni temperaturi negative deoarece 0 K este cea mai scazuta temperatura posibila.218.20 .8 tºC In tabela 5 sunt date relatiile de transformare dintr-o scara in alta si corespondentele gradelor Celsius pentru un interval de temperaturi uzuale.15º Tabela 5 Relatii de transformare intre valorile temperaturilor pe diferite scari termometrice ºC ºR ºF Celsius ºC .8 tºC tºF = 32 + 1.10 -5 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 300 Scara Celsius tºC Scara Réamur 4 tºC 5 tºR Scara Fahrenheit 9 tºC + 32º 5 9 tºR + 32 4 tºF Kelvin K 0 253. Calorimetria. Principiul transformarilor inverse constituie o consecinta a principiului conservarii energiei.16 -4 . Cantitatea de caldura preluata de un corp prin trecerea de la o stare A1 la o stare A2 este egala cu cantitatea de caldura cedata de acelasi corp atunci cand revine de la starea A2 la starea A1. acesta cedeaza o anumita cantitate de caldura care este preluata de corpul rece. Principiul schimbului de caldura. In termodinamica si in tehnica se utilizeaza o scara de temperaturi in grade absolute sau grade Kelvin [K]. in urma racirii corpului cald. Transformarea gradelor in diverse scari termometrice se face cu ajutorul unor relatii simple: tºR = 0.15 353.15 373.15 268.15 343.12 5 -8 14 -4 23 0 32 4 41 8 50 16 68 24 86 32 104 40 122 48 140 56 158 64 176 72 194 80 212 120 302 160 392 240 572 10. Temperatura absoluta se noteaza cu simbolul T.15 303.15 313.15 573.15 273.15 5 tºR 4 5 (tºF – 32) 4 (tºF – 32) 9 9 Temperaturi pe diferite scari termometrice Réamur ºR Fahrenheit ºF . Cand doua corpuri avand temperaturi diferite sunt puse in contact. In lipsa unor procese secundare de transformare energetica.15 258.15ºC).15 283.6 . Deci cantitatea de caldura cedata de sursa mai calda este egala cu cantitatea de caldura primita de sursa mai rece. Din moment ce energia nu poate fi nici .237.15 363. Intre valorile temperaturilor masurate pe cele doua scar exista relatia: T [K] = tºC + 273.15 473.15 263.15 423. are loc un proces de trecere a caldurii de la corpul cald catre cel rece.Scara termometrica folosita universal este scara Celsius.15 293.15 . Gradul Kelvin este egal cu gradul Celsius. Principii calorimetrice Observatii indelungate asupra proceselor de trecere a caldurii de la un corp cald la unul rece au permis sa se stabileasca anumite principii care guverneaza aceste fenomene.459 . Temperatura absoluta.273. dupa cum urmeaza: Principiul echilibrului termic.

se poate scufunda un corp solid intr-un lichid. atunci el va primi o cantitate de caldura de atatea ori mai mare.m.creata. In prezent se considera ca materia poate avea si o a patra stare de agregare – plasma – dar implicatiile fizice ale acestui fenomen depasesc limitele lucrarii de fata. este evident ca energia calorica necesara trecerii corpului de la starea A1 la starea A2 va fi restituita integral prin revenirea la starea initiala. Daca temperatura corpului va fi modificata cu mai multe grade. de exemplu corpul va fi incalzit cu ∆t grade. s-a definit caldura specifica a unui corp drept cantitatea de caldura necesara pentru a modifica cu 1ºC temperatura unitatii de masa. acestea avand doar o miscare de vibratie in jurul unei pozitii de echilibru. cc – caldura specifica a corpului cald. ∆t Cele expuse mai sus pot fi exemplificate printr-un caz des intalnit in practica. Dar conform principiului schimbului de caldura Qcedata = Qpreluata Rezulta: mc ∙ cc (tc – θ) = mr ∙ cr (θ – tr) sau mc ∙ cc ∙ tc + mr ∙ cr ∙ tr = mc ∙ cc θ + mr ∙ cr ∙ θ de unde: θ = mc ∙ c c ∙ tc + mr ∙ c r ∙ tr mc ∙ cc + mr ∙ cr Deci temperatura finala a unui ameste de doua corpuri avand temperaturi initiale diferite este egala cu suma produselor capacitatilor calorice cu temperaturile corpurilor impartita la suma capacitatilor calorice. Topirea si vaporizarea In natura corpurile se pot gasi in stare solida.c. Corpurile solide se caracterizeaza prin volum si forma determinata. care participa la un proces de schimb de caldura ? Cele doua corpuri pot avea stari de agregare diferite. in functie de temperatura. Produsul m ∙ c dintre masa corpului si caldura sa specifica se numeste capacitate calorica a corpului respectiv.d. Se naste intrebarea: Care va fi temperatura finala θ a unor corpuri cu temperaturi initiale diferite. Similar. cantitatea de caldura preluata de corpul rece a carui temperatura creste de la tr la θ va fi: Qpreluata = mr ∙ cr (θ – tr). La punctul 3. tc – temperatura corpului cald si θ – temperatura finala. Capitolul II Schimbarea starii de agregare a corpurilor 1. acesta se introduce intr-un vas cu apa sau cu alt lichid de racire. lichida sau gazoasa. la sfarsitul procesului de schimb de caldura ambele corpuri avand aceeasi temperatura a carei valoare θ (teta) este situata intre valorile temperaturilor initiale tc si tr. adica: Q = m. cantitatea de caldura necesara pentru a-i modifica temperatura cu 1ºC va fi egala cu m ∙ c. Tinand seama de caracteristicile fizice ale corpurilor se poate determina cantitatea de caldura primita sau cedata la modificarea temperaturii. nici distrusa. Starea solida defineste corpurile care prezinta rigiditate mare si rezistenta la actiunea unor forte externe.a. se pot amesteca doua lichide. se poate raci un corp solid intr-un gaz s. . Se stie ca intr-o asemenea situatie obiectul cald se raceste iar lichidul din vas se incalzeste. Coeziunea intre moleculele corpurilor solide este puternica. Conform formulei cantitatea de caldura cedata de corpul a carui temperatura scade de la tc la θ va fi: Qcedata = mc ∙ cc (tc – θ) unde mc este masa corpului cald. Pentru a raci rapid un corp metalic. Rezulta ca daca un corp are masa m.

Un termometru introdus in vas indica o crestere lenta a temperaturii ghetii pana se atinge valoarea 0ºC. lichidele nu au rigiditate si se deformeaza cu usurinta sub actiunea unor forte exterioare. proportionala cu cantitatea de caldura primita. ele trecand in mod treptat de la starea solida la cea lichida in cursul unui proces de inmuiere (ceara. clorura de amoniu etc. adica transformarile de stare. 2. 3. Fenomenele de modificare a starii de agregare constituie exemplificari ale legii generale a naturii privind transformarea acumularilor cantitative in salturi calitative. Se considera un vas cu bucatele de gheata supus incalzirii la o flacara. nici volumul si trece in stare gazoasa. lichida (apa) si gazoasa (vapori de apa. Alte substante sublimeaza. Desi isi mentin volum constant.In cazul substantelor pure. hartia. densitatea scade) sau de ce crapa sticlele in care apa ingheata. . sub cele trei forme de agregare: solida (gheata).Pentru a schimba starea de agregare a unitatii de masa dintr-o substanta sunt necesare cantitati determinate de caldura.). in absenta oxigenului. . Prin topire.a. este necesara o cantitate determinata de caldura pentru a topi o unitate de masa dintr-un corp solid. acidul benzoic. denumite calduri latente specifice de transformare (topire.Spre deosebire de acestea. Fenomenul de marire al volumului este mult accentuat la trecerea din starea lichida in starea de vapori. cand in vas se gaseste numai apa. nu au forma proprie. majoritatea corpurilor isi maresc volumul. Apoi se constata ca desi gheata continua sa primeasca aceeasi cantitate de caldura in unitate de timp. aburi). numai la suprafata lichidului. Cantitatea de caldura primita de un lichid pentru a se vaporiza la temperatura si presiune constante se numeste caldura latenta de vaporizare. Din cauza fortelor de coeziune foarte reduse gazele nu au forma si volum propriu. la presiune constanta. Sunt corpuri care prin incalzire. Transformarile de stare sunt insotite de modificari ale unor caracteristici fizice ale substantelor. Din clipa cand intreaga masa a lichidului s-a transformat in vapori. In afara de efectul de racire accentuat. albuminoidele) si dau nastere unor alte substante. termometrul incepe sa indice din nou o crestere lenta a temperaturii. vaporii de apa ocupand locul aerului care intretine arderea. Daca aceasta marime se raporteaza la unitatea de masa a unei substante se obtine caldura specifica de vaporizare a substantei respective. indeosebi pentru aprecierea pericolului de incendiu in diverse situatii si pentru adoptarea unor masuri corespunzatoare de prevenire si stingere. Aceasta explica de ce gheata pluteste la suprafata apei (prin marirea volumului. termometrul nu inregistreaza modificari ale temperaturii. Pentru exeplificarea legilor care guverneaza transformarile de stare se poate urmari comportarea apei. ele putand ocupa intregul volum care il au la dispozitie. . Scaderea vascozitatii este insotita de modificarea continua a temperaturii astfel ca nu se poate stabili un punct precis de transformare. Caldurile latente de transformare reprezinta cantitatile de energie necesare pentru invingerea fortelor de coeziune moleculara. Sunt totusi unele substante a caror comportare sub actiunea calduri prezinta anumite abateri. ele nu pot fi obtinute in stare lichida la presiunea atmosferica (ex. Vaporizarea – trecerea din stare lichida in stare gazoasa – se poate face in mod lent. untul s. In acest caz apa isi mareste volumul de circa 1700 de ori. Aceasta caldura se numeste caldura latenta de topire si se noteaza cu qtopire. adica trec direct din stare solida in stare gazoasa. constante si caracteristice fiecarei substante. transformandu-se in apa. se descompun (lemnul. Daca fortele de coeziune scad sub anumite limite atunci corpul nu-si mai pastreaza nici forma. Cunoasterea caracteristicilor celor trei stari de agregare ale corpurilor este necesara in activitatea pompierilor. fapt care dovedeste existenta unor forte de coeziune mai reduse decat la solide.Ca si la topire este necesara o cantitate determinata de caldura pentru a realiza transformarea de stare. transformarile de stare (topire si vaporizare) se produc la temperaturi bine determinate. Astfel: . in sensul unei cresteri proportionale cu cantitatea de caldura primita. Lichidul fierbe si incepe sa se transforme in vapori. Fac exceptie unele corpuri. pentaclorura de fosfor. Dupa topirea ultimei bucati de gheata. Urmarind cu atentie comportarea ghetii se observa ca incepe sa se topeasca. rapid si cu zgomot (fierbere). temperatura acestora se modifica. Ele curg sau iau forma recipientului in care sunt turnate. fapt deosebit de important pentru utilizarea apei atat ca agent de lucru in masinile termice cu aburi cat si ca agent de stingere a incendiilor. iodul.In timpul transformarii temperatura se mentine constanta.). Legile transformarilor de stare a corpurilor Analizand fenomenele de trecere a corpurilor dintr-o stare de agregare in alta se pot deduce legi care sunt valabila atat pentru topire cat si pentru vaporizare. Cazuri particulare de transformare a starii de agregare In general corpurile trec dintr-o stare de agregare in alta urmand desfasurarea fenomenelor descrise mai sus. prin transformarea apei in vapori se realizeaza si un efect de inabusire a incendiului. Procesul de vaporizare prezinta anumite similitudini cu procesul de topire: . zapada carbonica. respectiv vaporizare). Deosebit de importanta este cunoasterea fenomenelor de trecere dintr-o stare fizica in alta. in conditii de presiune constanta. Experimental s-a stabilit ca. Astfel sunt corpuri care nu au o temperatura determinata de topire. printre care si gheata. La 100ºC se inregistreaza un alt prag in variatia temperaturii apei.

Astfel. Astfel aliajul Wood. Intre cele doua unitati de masura exista relatia: 1 _J_ = __1__ cal kg 4185. temperatura de transformare (topire sau vaporizare) variaza in functie de presiunea atmosferica la care are loc fenomenul. cu alte cuvinte caldura latenta de lichefiere este egala cu caldura latenta de vaporizare. Fenomenele de topire a aliajelor sunt utilizate la constructia unor detectoare de incendiu. In natura se intalnesc insa si procese de transformare inversa. qlichefiere = qvaporizare Aceeasi egalitate exista si intre caldura latenta de topire si cea de solidificare a unei substante. La inceput se vaporizeaza lichidul care fierbe la temperatura scazuta apoi ceilalti componenti. pe masura ce se atinge punctul de fierbere caracteristic fiecaruia. Intr-un cazan de aburi. staniu. se topeste la 95ºC. Topirea si solidificarea pe de o parte. in cursul procesului de topire. Lichefierea si solidificarea Pana in prezent a fost analizata comportarea corpurilor sub efectul cresterii temperaturii. punctul de fierbere nu mai are o valoare unic determinata ci exista mai multe praguri de temperatura la care se produce. punctul de fierbere fiind situat in acest caz deasupra temperaturii de 100ºC. Fiecare substanta va avea deci doua valori distincte pentru calduri latente specifice de transformare: qt – pentru caldura latenta de topire si solidificare – si – pentru caldura latenta de vaporizare sau lichefiere. prin faptul ca temperatura de topire este mai scazuta decat cea a oricarui component. 4. Simboluri. transformarile de stare au loc la temperaturi bine determinate. . unitati de masura Caldurile latente de transformare se noteaza cu q. dependente de natura substantelor respecitve. are nevoie de o cantitate de energie de un joule pentru fiecare kilogram. staniu. Curba de variatie a temperaturii unui corp in cazul racirii este simetrica cu cea de la incalzire. in cazul unui ameste de doua sau mai multe lichide pure. In cursul lichefierii. Si in cazul vaporizarii se inregistreaza fenomene care retin atentia. sunt fenomene inverse care se anihileaza reciproc. staniu si plumb). formule. Daca se foloseste unitatea toleranta pentru cantitatea de caldura – caloria – atunci caldura latenta de transformare a unei substante reprezinta numarul de calorii necesare pentru trecerea unui gram de substanta dintr-o stare de agregare in alta.5 g Cantitatea de caldura primita de un corp cu masa m in cursul procesului de topire – sau cedata in cursul solidificarii va fi deci: Qtopire = m ∙ qt Similar. respectiv topirea si vaporizarea. in cazul vaporizarii va fi: Qvaporizare = m ∙ qv Asa cum s-a subliniat mai sus. In caz contrar. adica de trecere din stare gazoasa in stare lichida (lichefiere) sau din stare lichida in stare solida (solidificare). desi toate metalele componente au temperaturi de topire mai mari de 200ºC. Fenomenul isi gaseste aplicatii pe scara larga in industria chimica la distilarea fractionata a unor amestecuri (spre exemplu la distilarea petrolului). Se considera temperaturi normale de transformare sau puncte de transformare. aliajele. cadmiu si bismut) se topeste la 60ºC. Unitatea de masura pentru caldura latenta specifica in sistemul international este joule/kg si reprezinta caldura latenta specifica a acelei substante care pentru a trece dintr-o stare de agregare in alta. Daca acesta presiune scade punctul de fierbere si coboara invers. iar aliajul Rose (bismut. la temperatura si presiune constante. presiunea este mai mare decat cea normala. qtopire = qsolidificare Ca si topirea si vaporizarea. se topeste la 66 – 71ºC (in functie de compozitie). corpul care se transforma cedeaza o cantitate de caldura egala cu cea absorbita la vaporizare. solidificarea si lichefierea corpurilor pure sunt procese care se desfasoara la temperaturi constante. Punctul de fierbere este variabil si in functie de presiunea la suprafata lichidului. treptat. Aliajul Lipowitz (plumb. compus din cadmiu. valorile stabilite la o presiune de 760 mm Hg.O comportare interesanta au. In tabela 6 sunt date valorile temperaturilor normale de topire a unor substante. a unor tipuri de sprinklere sau a unor dispozitive de inchidere automata a usilor si perdelelor antifoc. de exemplu. 5. daca presiunea se mentine constanta. plumb si bismut. vaporizarea lichidelor componente. vaporizarea si lichefierea pe de alta parte.

Procesul de vaporizare prezinta de asemenea aspecte interesante pentru activitatea pompierilor.Tabela 6 Temperaturi de topire a corpurilor Substanta Mercur Aliaj Darcet* Stearina Parafina Aliaj Lipowitz* Aliaj Wood* Naftalina Aliaj Rose* Sulf Selac Staniu Plumb Zinc Bromura de argint Temperatura de topire ºC .9 Pb + 14.7 cal/g. explica marea sa eficacitate ca agent stingator. Avand in vedere importanta si multiplele aplicatii pe care dilatarea le are in tehnica.Aliajul Lipowitz: 50 Bi + 26. (temperatura de topire a cuprului 1083ºC) alaturi de un conductor electric de aluminiu ramas intact (temperatura de topire circa 640ºC) s-a putut preciza ca temperatura degajata de incendiu nu a depasit 640ºC.38. Spre exemplu.2 Sn + 10 Cd . Efectul de racire este considerabil mai mare decat al oricarui alt lichid uzual. Caldura de vaporizare ridicata.Aliajul Rose: 2 Bi + 1 Sn + 1 Pb 6.Aliajul Wood: 50. Cu cat mai multe picaturi de apa se transforma in vapori cu atat efectul de racire este mai accentuat. urmele de corpuri topite pot da indicatii pretioase asupra cauzei incendiului. La un incendiu la care s-au gasit urme de cupru topit rezultat de la un conductor electric.7 cal. Capitolul III Dilatarea corpurilor 1. daca intr-un laborator fotografic in care a izbucnit un incendiu se gaseste un recipient cu bromura de argint care a fost topita.1 Bi + 24. O analiza atenta a locului incendiului imbinata cu o serie de cunostinte de specialitate constituie premiza acestei cercetari temeinice a unui incendiu si asigura succesul acestei actiuni.3 Sn + 10 Cd . . apa se vaporizeaza mai usor si in cantitate mai mare atunci cand intra in contact cu gazele calde produse de focarul de incendiu.7 = 623. Compozitia lor in parti de greutate: .87 50 45 54 60 66 80 94 119 150 232 327 419 434 Substanta Magneziu Aluminiu Bronz Email Sticla Aur Cupru Fonta Otel Nichel Portelan Platina Cuart Wolfram Temperatura de topire ºC 650 660 900 960 800 – 1400 1064 1083 1130 – 1200 1300 – 1500 1451 1550 1773 1730 – 2000 3380 * Aliaje eutectice utilizare la constructia detectoarelor de incendiu. Deci fiecare gram de apa de 15ºC transformata in vapori de apa preia de la sursa calda 85 + 538.7 cal pentru a transforma apa cu temperatura de 100ºC in vapori la 100ºC. Datorita valorilor mari ale caldurii specifice si ale caldurilor latente. inclusiv in domeniul pazei contra incendiilor. Referiri calitative la acest fenomen s-au facut atunci cand a fost prezentata constructia termometrului cu mercur. Aceasta situatie justifica recomandarile de a se utiliza apa pulverizata la stingerea incendiilor. in mod special in privinta temperaturilor atinse in cursul procesului de ardere. apa absoarbe o cantitate de caldura mult mai mare decat orice alt corp obisnuit. care caracterizeaza apa. Fiind dispersata in particule foarte mici.7 Pb + 13. Referiri calitative la acest fenomen s-au facut atunci cand este supus actiunii caldurii: se dilata odata cu cresterea temperaturii si se contracta la scaderea ei. Dilatarea liniara Experienta de toate zilele demonstreaza ca un corp isi modifica dimensiunile atunci cand este supus actiunii caldurii: se dilata odata cu cresterea temperaturii si se contracta la scaderea ei. Pentru a transforma un gram de apa. Retine atentia cifra care reprezinta caldura latenta de vaporizare a apei: 538. topirea conductorului de cupru fiind produsa de un scurtcircuit care a declansat si incendiul. de topire si vaporizare. este necesar sa se aprofundeze o serie de cunostinte privind acest fenomen. Aplicatii in protectia contra incendiilor Urmarirea fenomenelor de topire a corpurilor in cazul cercetarii unui incendiu poate furniza informatii interesante asupra desfasurarii acestuia.Aliajul Darcet: 50 Bi + 25 Sn + 25 Pb + 25 Hg . este nevoie de 85 de calorii (pentru a aduce apa la temperatura de 100ºC) plus 538. Alteori. de la temperatura normala (15ºC) in vapori. se poate trage concluzia ca in cursul incendiului a fost depasita temperatura de 434ºC (temperatura de topire a bromurii de argint).

Practic.2 16.8 15 15.5 16. in intervalul de temperatura ºC.1 12. lt = lo + ∆l = lo + αlo∆t lt = lo (1 + α ∆ t) Expresia (1 + α ∆ t) se numeste binom de dilatatie liniara. Tabela 7 Coeficienti de dilatare liniara Coeficienti de dilatare liniara ai unor corpuri solide α.6 Aluminiu Argint Aur Constatatan 60% Cu – 40% Ni Cupru Fonta Nichel Otel tare Otel moale Platina Plumb Sticla de cuart Tungsten Zinc 0 – 100 23.106 grd-1.8 13. 2. Unitatea de masura pentru coeficientul de dilatatie este: α [__m__] = grd-1 m ∙ grd.1 0.Trebuie sa precizam ca marirea prin incalzire sau micsorarea acestuia prin racire se constata indiferent de starea sa de greutate: solid.1 29. Coeficientul de dilatatie arata cresterea unitatii de lungime atunci cand temperatura creste cu 1ºC. 0 – 200 0 – 300 0 – 400 0 – 500 24.6 20. fire etc.6 0.4 20 20.4 0.7 4. indeosebi pentru gaze. Astfel s-a stabilit ca dilatatia sau alungirea unei bare este proportionala cu lungimea initiala a corpului si cu variatia temperaturii. In tabela 7 sunt dati coeficienti de dilatatie liniara ai unor substante larg intrebunitate. Mercurul are un coeficient de dilatare foarte mare in raport cu celelalte metale.4 13 11.9 0.3 13.1 9.8 19. Valorile din tabela permit sa se traga cateva concluzii interesante: 1. intereseaza dilatarea corpurilor in lungime.6 - 0 .6 - 4.6 14.6 15.7 12.9 13.1000 10.9 11 13.2 11. Metalele cu punct de topire ridicat au un coeficient de dilatatie mai mic (exemplu tungstenul.3 20. factorul de proportionalitate fiind o constanta caracteristica fiecarui material. diferenta de temperatura si materialul din care este confectionata.6 16. Matematic aceasta relatie se exprima sub forma: ∆ l = α ∙ l0 ∆ t sau: lt – lo = α ∙ l0 ∙ ∆ t unde: ∆ l = lt – l0 este variatia lungimii sub efectul variatiei temperaturii (∆t). dependent de natura substantei din care este facuta).6 9.8 18. lichid sau gaz. Din relatia lt – lo = α ∙ l0 ∙ ∆ t se poate calcula lungimea unei bare supusa dilatarii atunci cand se cunoaste lungimea sa initiala. l0 = lungimea initiala.6 16.5 14.9 14.5 4. Observam ca α nu este constant cand temperatura variaza.3 31. pentru obiecte a caror sectiune este foarte mica in raport cu lungimea: bare.6 16 17.3 12.5 10.7 4.9 15.6 14.1 9.4 17.2 0.5 25.5 4. 3.7 12 9 29 0. fapt care justifica utilizarea sa ca substanta termometrica. Pentru calculele necesare in practica putem insa aproxima o valoare medie pentru intervalul de temperatura respectiv.5 0.5 278.5 0 – 800 22.2 13. lt = lungimea finala (la temperatura t) α – coeficientul de dilatatie (factor de proportionalitate.6 9. platina).6 16.1 14.1 16. si dilatarea in volum.2 14.8 14.6 4.3 9.2 13. Analiza atenta a permis cercetatorilor sa determine legi care guverneaza comportarea corpurilor sub efectul temperaturii.5 4.5 26.7 12.5 Coeficienti de dilatare ai unor corpuri lichide .2 15.

lama bimetalica va fi puternic racita. de asemenea la o temperatura prestabilita. Topirea elementului termosensibil sau spargerea capsulei asigura intrarea in functiune a capului de sprinkler. 230 sau 280ºC.25 117 0 – 100 18. legat la contactele unui releu electric amplasat in detector. Daca. Se poate actiona in sensul micsorarii vitezei de dilatare. se poate construi un detector termovelocimetric utilizand doua lamele bimetalice cu viteze de dilatare diferite. Astfel. spre deosebire de precedentele. prin ingrosarea lamelei . lichide sau gazoase sau prin producerea unui curent electric intr-o serie de termoelemente. avand ca urmare intreruperea sistemului de incalzire. Detector termostatic cu aliaj eutectic. pentru a evita o seama de consecinte nefavorabile. pentru care a fost etalonat. Presupunem ca au fost solidarizate o placuta de otel si una de zinc. independent de valoarea absoluta a acesteia. 75.105 grd-1. 0 – 30 0 – 40 0 – 50 143 146 150 123 125 127 50 51 52 18. αzinc = 3. detector termostatic cu aliaj eutectic. Daca aceasta lama bimetalica este supusa unei cresteri de temperatura cele doua placute se vor dilata in mod diferit (αotel = 1. Detectoarele velocimetrice sunt construite pentru gradiente de temperatura cuprinse intre 2 si 20ºC pe minut. care se topeste la o temperatura determinata sau cu o capsula continand un lichid care se dilata provocand spargerea capsului. Atingerea unei temperaturi fixate determina curbarea lamei bimetalice si deci deschiderea circuitului electric. 3. Ne vom opri insa la cele care au aplicatii speciale in combaterea incendiilor. Releul termic cu lama bimetalica Sa ne imaginam o lama formata din doua placute de metale diferite presate una langa alta. Ca detectoare mai sunt: detector termostatic cu lama bimetalica. Un asemenea dispozitiv poate functiona ca termoregulator pentru diverse aparate (etuva.22 108 110 112 2. Exemplele pot continua. Spre exemplu. radiatie solara etc. actioneaza la o valoare determinata a vitezei de crestere a temperaturii.54 ∙ 10-5 grd-1). se monteaza cu o anumita sageata (mai putin intinse) pentru ca in timpul iernii sa nu se rupa ca urmare a contractiei. In schimb detectoarele termovelocimetrice sunt insensibile la variatii ale temperaturii datorita unor cauze naturale (incalzire normala. La constructia podurilor metalice unul din capete se sprijina pe role de dilatatie pentru a permite alungirea libera in caz de variatie a temperaturii. Acestea utilizeaza efectul caloric al unui inceput de incendiu pentru a provoca topirea sau dilatarea unui element de actionare.21 18. detector termostatic cu aliaj fuzibil.21 18.). 180.26 - In tehnica intalnim nenumarate situatii cand trebuie sa se tina seama de fenomenele de dilatatie. Detectoare termice Pricipiul lamei bimetalice este aplicat si la constructia detectoarelor termice de incendiu. 95. in intervalul de temperatura ºC. clocitoare automata. Se intalnesc doua tipuri de detectoare termostatice: cu lama bimetalica sau cu aliaj eutectic. Elementul sensibil la acest tip de detector este un cilindru din aliaj eutectic asezat intre electrodul central si corpul detectorului. dimpotriva.1 x 10-5 grad-1. Firele circuitelor electrice.19 - 0 – 20 138 120 50 18. Detectoarele termostatice cu aliaj eutectic sunt construite in mod obisnuit pentru a semnaliza atingerea unor temperaturi de 65.2 107 α. deosebim detectoare la care variatia temperaturii este inregistrata prin dilatarea unor corpuri solide.) care provoaca gradiente de temperatura mai mici decat valoarea de reglaj. Detectorul termostatic cu lama bimetalica declanseaza alarma prin deschiderea unui circuit electric intocmai ca un termoregulator. Detectorul termovelocimetric. In tara noastra se fabrica termostatice cu element fuzibil. Ele reactioneaza indata ce gradientul (viteza de variatie) temperaturii depaseste pragul indicator al unei incalziri anormale sau al unui inceput de incendiu. lama bimetalica se va curba. ea se va curba avand otelul pe arcul exterior. La cresterea temperaturii aliajul se topeste ocupand pozitia si inchizand circuitul electric de alarmare. 130. deci a sensibilitatii.Acetona Benzen Glicerina Mercur Toluen 0 – 10 135 120 50 18. corespunzator punctului de topire a aliajului respectiv. Deoarece placutele sunt strans lipite una de alta. Detectorul termostatic declanseaza alarma in momentul cand temperatura atinge o valoare fixa. telegrafice etc. Aplicatii ale dilatatiei 0 – 80 134 18. Este de remarcat faptul ca instalatiile automate de stingere cu apa (sprinkler) sunt echipate cu elemente de declansare termosensibile din aliaj eutectic. 4. telefonice. zincul avand tendinta sa se alungeasca mai mult. zincul ramanand pe arcul exterior (cel cu lungime mai mare). cuptoare etc. conductelor metalice prin care circula lichide incalzite sau vapori trebuie sa li se asigure posibilitatea de a se dilata liber utilizand racorduri speciale (alunecatoare) sau forme constructive care sa preia dilatarea (lire de dilatatie). In functie de elementul sensibil.

Legea Boyle-Mariotte In urma cu trei secole. produsul intre presiunea si volumul gazului este constant. cand temperatura se mentine constanta. la temperatura constanta. la temperatura constanta. intelegerea fenomenelor legate de comportarea gazelor prezinta un interes aparte. Recipientul de aer este prevazut cu o supapa destinata sa compenseze dilatarea aerului pe care il contine. Astfel. Capitolul IV Legile gazelor 1. Deasupra unui piston care astupa etans un cilindru. de explicarea functionarii unui aparat izolant pentru protectia respiratiei sau de prevenirea exploziilor la butelii cu gaze tehnice. Relatiile intre marimile de stare ale unui gaz (p. Pentru o mai mare siguranta sistemul de detectoare termovelocimetrice se asociaza cu unul termostatic fapt care ofera posibilitatea sa se declanseze alarma la atingerea valorii de consemn a temperaturii (exemplu 73ºC) in ipoteza unei cresteri lente care nu ar afecta detectorul termovelocimetric. . Se constata ca inaltimea (deci volumul gazului) se micsoreaza de fiecare data in aceeasi proportie in care a crescut apasarea (presiunea): a) p1 = G S b) p2 = 2 G = 2 p1 S c) p3 = 3 G = 3 p1 S V1 = h x S p1V1 = G ∙ h p2V2 = 2 p1 ∙ V1 = p1V1 2 p3V3 = 3 p1 V1 p1V1 3 V2 = h S = V1 2 2 V3 = h S = V1 3 3 Cu alte cuvinte p1V1 = p2V2 = p3V3 = constant Rezulta ca. adica presiunea din copul pompei creste. rezistenta. Practic. cand temperatura creste lent. enunta legea Boyle-Mariotte: Intr-o transformare la temperatura constanta a unui gaz. In cazul unei cresteri lente a temperaturii cele doua lamele bimetalice (a si b) se dilata in mod egal pastrand contactul electric. Se dubleaza greutatea asezata pe piston si se constata ca aceste va cobora pana la inaltime h/2. chimistul englez Robert Boyle (1662) si chimistul francez E. cand au fost prezentate transformarile de stare ale corpurilor s-a precizat ca gazele se caracterizeaza printr-o slaba coeziune moleculara fapt care face moleculele de gaz sa se miste liber in intreg spatiul pe care il au la dispozitie.bimetalice sau prin introducerea ei intr-o teaca izolatoare. Generalitati Anterior. Se poate deci. atunci cand un balon de cauciuc este supus incalzirii. Daca variatia temperaturii este rapida atunci datorita inertiei termice. O experienta simpla permite sa se verifice aceasta relatie. sub actiunea presiunii create. Legea Boyle-Mariotte isi gaseste aplicatii in construirea barometrelor. La cresterea temperaturii curbele se departeaza de axele de coordonate. Sau. volumul si temperatura – exista o anumita interdependenta. Se repeta experienta cu alte greutati asezate deasupra pistonului si se noteaza inaltimile corespunzatoare. Mariotte (1679) au descoperit independent unul de altul. relatia intre presiunea si volumul unui gaz. T) permit sa se exprime aspectul cantitativ al unor transformari ale gazelor. se obtine o curba. care se numeste izoterma (curba de temperatura constanta). 2. se asaza la o greutate G. volumul sau creste datorita dilatarii aerului. Sensibiliatea detectoarelor cu lamele bimetalice este de ordinul a 6ºC/min. atunci cand se comprima aerul intr-o pompa de bicicleta. Pentru pompieri. lamelele a reactioneaza cu intarziere. mentinandu-si insa aceeasi alura. La un alt tip de detectoare termovelocimetrice elementul sensibil este constituit dintr-un recipient de aer care actioneaza asupra unei membrane sau asupra unui piston calibrat care comanda contactele unui releu cu deschidere brusca. fie ca este vorba de principiile ventilarii in caz de incendiu. al carei ventil este blocat se constata ca pe masura ce se micsoreaza volumul. se poate observa ca intre cele trei marimi de stare mentionate – presiunea. Pistonul va cobora pana la o inaltime h. volumele aceleiasi mase de gaz invers proportionanle cu presiunile exercitate asupra gazului. membrana sau pistonul este impins eliberand contactele releului. prin impingerea pistonului. Reprezentand grafic valorile presiunii si volumului unui gaz. Incalzirea rapida a aerului din recipient provoaca dilatarea acestuia si. Starea de agitatie a moleculelor – ciocnirile moleculelor intre ele sau de peretii recipientului care contine gazul – determina o presiune care este cu atat mai mare cu cat creste temperatura. in raport cu lamelele b si contactul electric se intrerupe declansand semnalul de alarma. V.

15 . Valoarea coeficientului α este aceeasi pentru toate gazele α = __1__ grad-1. Gay Lussac a descoperit. la presiune constanta. Daca se ia un balon de sticla prevazut cu un tub orizontal. in care se gaseste o bula de mercur. pe masura ce temperatura aerului din balon creste. Variatia volumului Vo ∆V este egala cu diferenta intre volumul final si cel initial: ∆V = V – V0 Rezulta: V – V0 = α ∙ ∆t V0 de unde: V = V0 + V0 ∙ α ∆t sau V = V0 + V0 ∙ α ∙ ∆t V = V0 (1 + α ∙ ∆t) 4. Exprimand matematic cele de mai sus se poate scrie: ∆ V = α ∙ ∆t Vo unde ∆V este variatia volumului datorita dilatarii. V0 – volumul initial. printr-o linie paralela cu axa volumelor.) aflate intr-un spatiu cuprins de incendiu. si se introduce intr-un vas cu apa incalzita se constata ca. indiferent de natura gazului. variatia presiunii raportata la presiunea initiala. Fizicianul francez Charles (1746 – 1822) a stabilit ca in cazul incalzirii unui gaz. bula de mercur se deplaseaza la dreapta. Este evident ca in timpul experientiei presiunea in balon se mentine constanta si egala cu presiunea atmosferica. este direct proportionala cu variatia temperaturii: p – p0 = β ∙ ∆ t p0 Factorul de proportionalitate a fost denumit coeficient de crestere a presiunii gazelor sub volum constant si are aceeasi valoare numerica pentru toate gazele β =__1__ grd-1. intr-un volum constant. 273. prin incalzire. legea care-i poarte numele: Un gaz incalzit. α – constanta universala denumita coeficient de dilatare a gazelor la presiune constanta. gazele se dilata mult mai mult decat corpurile lichide sau solide. Legea Gay Lusac (legea incalzirii gazelor la presiune constanta) Experienta demonstreaza ca. 273. bioxid de carbon. presiunea gazului din butelie creste depasind limita de rezistenta a recipientului.3. bula de mercur fiind in echilibru. Legea lui Charles (legea incalzirii gazelor sub volum constant) Se cunoaste pericolul de explozie pe care-l prezinta buteliile de gaz tehnice (oxigen. sufera o variatie a unitatii de volum direct proportionala cu variatia temperaturii. deci supusa aceleiasi apasari de ambele parti. acetilena etc. fapt care provoaca explozia. Din formula ∆ V = α ∙ ∆t se poate deduce ecuatia de dilatare a gazelor la presiune constanta. Sub influenta caldurii degajate. la inceputul secolului XIX. Facand experiente cu gaze. fapt care indica marirea volumului gazului din balon.15 ∆T – variatia temperaturii. cu sectiune constanta. Transformarea unui gaz la presiune constanta se numeste transformare izbara si se reprezinta in coordonate p – V.

Coeficientul de crestere a presiunii gazelor sub volum constant este deci o constanta universala independenta de natura gazului sau de parametrii de stare (presiune. Teoria cinetico-moleculara a gazelor .68 0. Din acest motiv. volum si temperatura). sub influenta cresterii temperaturii: p = p0 (1 +_1_ x 545) ~ 3 po.51 1. Pe baza expresiei matematice a legii lui Charles se poate stabili ecuatia de incalzire a gazului sub volum constant: ∆ p = p . Din acest motiv se recomanda stropirea intensa a rezervoarelor situate in apropierea incendiului.79 0.08 0.275 0.72 0. statii de pompare sau alte obiective ale industriei petroliere se prevad instalatii de stropire cu declansare automata sau manuala. cresterea presiunii sa fie mai mare decat capacitatea de evacuare a supapei de siguranta.502 0.80 0. depozite de rezervoare.75 1.Pentru evitarea pericolului de explozie in cazul expunerii la temperaturi ridicate. care asigura racirea la nevoie.40 1. cu variatie rapida a temperaturii.48 1. presiunea interioara din buteliile cu gaze tehnice nu trebuie sa depaseasca valorile admisibile. la ridicarea temperaturii gazul isi mareste presiunea.19 0.90 0. 5.42 0. De altfel. In tabela 8 sunt date valorile limita de incarcare exprimate in kilograme gaz per litru de capacitate a buteliei.60 1. 273 Iata deci ca la un incendiu in cursul caruia se degaja o temperatura de 500 .90 0. Umplerea buteliilor cu gaze lichefiate conform normelor tehnice are o deosebita importanta.19 0. fapt care pune sub semnul indoielii mentinerea integritatii rezervorului.44 0.19 Denumirea gazului Acid flourhidric Amoniac Bioxid de sulf n-Butan Izobutan Hidrogen sulfurat Monometilamina Dimetilamina Trimetilamina Monoclordifluormetan Oxid de etilena Propan Propilena Tetraoxid de azot N kg/l 0. Desi acestea sunt prevazute cu supape de siguranta pentru eliminarea suprapresiunilor din spatiul de vapori.78 0.20 Incalzirea gazului intr-un volum constante se numeste transformare izocora si se reprezinta in sistemul de coordonate p – V printr-o dreapta paralela cu axa presiunilor. deoarece recipientele fiind inchise complet. umplerea se face astfel incat la o temperatura a gazului de + 40ºC presiunea interioara sa nu depaseasca cu mai mult de 10 la suta presiunea de incarcare indicata pe recipient.57 0. in rafinarii.75 0. in preajma unor surse de caldura.po Atunci p – p0 = β ∙ ∆ t p0 p – p0 = p0 ∙ β ∙ ∆t p = p0 (1 + β ∙ ∆t) Formula p = p0 (1 + β ∙ ∆t) permite sa se aprecieze in mod exact pericolul de explozie a unei butelii de gaze supuse incalzirii la un incendiu sau printr-o utilizare necorespunzatoare. recipientele se incarca pana la anumite limite stabilite pentru fiecare gaz.56 0.76 0.54 0. Considerand presiunea normala intr-o butelie de gaze lichefiate p0 (la 15ºC) si temperatura degajata la un incendiu de circa 560ºC (∆t = 560 – 15 = 545ºC) se poate determina presiunea gazului. Primejdia este mult mai mare la incendiile izbucnite in parcuri de rezervoare de produse petroliere. La buteliile cu gaze comprimate. Pentru nevoi practice au fost stabilite limite de incarcare maxima a buteliilor cu diferite gaze lichefiate. Tabela 8 Coeficienti de umplere „N” pentru butelii de gaze lichefiate Denumirea gazului Acid clorhidric Bioxid de carbon Etan Monoclortrifluor-metan Acid cianhidric Ciclopropan Clor Clorura de etil Clorura de metil Clorura de vinil Diclorfluormetan Eter metilic Monoetilamina Fosgen N kg/l 0.600ºC. presiunea intr-o butelie de gaze lichefiate se tripleaza.34 0. exista posibilitatea ca in cazul unui incendiu violent.40 0.

15ºC β Deci la temperatura de – 273. racind un gaz perfect la cea mai scazuta temperatura posibilila. Reamintim ca aceasta valoare este considerata origine a temperaturii pe scara Kelvin. Conform teoriei cinetico-moleculare presiunea unui gaz este expresia starii de agitatie termica a moleculelor. In miscarea lor moleculele se ciocnesc unele de altele precum si de peretii recipientilor in care se afla. 273. V.Legea Gay Lussac si legea Charles pot fi considerate legi de dilatare a gazelor. Este de inteles ca odata cu cresterea temperaturii se majoreaza energia moleculara. legea Gay Lussac la transformari izobare (la presiune constanta).15ºC orice miscare moleculara ar trebui sa inceteze. cu alte cuvinte zeroul absolut. deci volumul gradului. moleculele ramanand. creste deci viteza lor si implicit creste numarul ciocnirilor. In acest fel numarul ciocnirilor produse in unitatea de timp nu se va schimba. numarul de ciocniri ale moleculelor. In acest caz presiunea gazului devine egala cu zero. in care variaza simultan toti parametrii sau transformari combinate compuse din doua transformari simple. Cu cat scade temperatura. Legea gazelor perfecte In legile gazelor expuse mai sus s-a considerat pe rand unul din parametrii de stare constant: legea Boyle-Mariotte se refera la transformari izoterme (la temperatura constanta). se micsoreaza. se aplica legea Boyle-Mariotte: pB ∙ VB = pz ∙ Vz = p ∙ V = constant sau. Se considera un gaz avand parametrii de stare initiala p0.273. Valorile parametrilor de stare nu depind de drumul urmat in transformea gazului: se poate considera o transformare complexa. t. acest fenomen determina presiunea gazului. nemiscate. La limita. In acest caz trebuie ca expresia 1 + βt sa fie nula: 1+β∙t=0 de unde: t = . cate una din marimile de stare ale gazului regasim legile particulare de transformare a gazelor: Transformarea izoterma ∆t = 0 (legea Boylle-Mariotte): . se reduce orice agitatie termica.1 = . t0 = 0 ºC si de stare finala p. transformarea izocora urmata de o destindere izoterma ori o transformare izobara urmata de o comprimare izoterma. pe rand. adica presiunea. Legea lui Charles permite sa se determine pe cale teoretica cea mai scazuta temperatura. V0. Prin incalzirea gazului sub volum constant presiunea sa va creste de la valoarea p0 la valoarea pB conform relatiei data de legea lui Charles: pB = p0 ∙ (1 + β ∙ ∆t) Destinzand gazul. Teoria cinetico-moleculara a gazelor ofera explicatia logica a comportarii gazelor sub efectul crsterii temperaturii. teoretic. in unitatea de timp. stabilita in 1834 de fizicianul Clapeyron. deoarece β = α = __1__ grd-1.15 p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ (1 + α∆t) Facand constante. de exemplu. Bineinteles ca pot fi urmate orice alte cai de transformare a gazului. iar legea lui Charles la transformari izocore (sub volum constant). adica: p = p0 (1 + β ∙ t) = 0 Presiunea p0 are o valoare finita. Aceste trei legi particulare pot fi reunite intrlege generala. inlocuind pB cu p0 (1 + β∆t) si VB cu VA = V0 rezulta p0 ∙ (1 + β∆t) ∙ V0 = p ∙ V Se obtine legea generala de transformare a unui gaz perfect: p ∙ V= p0 ∙ V0 ∙ (1 + β∆t) sau. acestea neavnd influenta asupra parametrilor de stare intiala si finala. astfel ca variatia vitezei moleculelor determinata de cresterea temperaturii sa fie acoperita de necesitatea pracurgerii unor distante mari. 6. Cea mai scazuta temperatura – zero absolut. Pentru a se mentine presiunea constanta trebuie sa se mareasca spatiul dintre molecule.

Peste aceasta limita gazul nu mai poate fi comprimat deoarece moleculele sunt incompresibile. p0.15 + t = T Atunci p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ α ∙ T Inlocuind α = __1__ = 1 273. ale caror dimensiuni nu influenteaza comportarea gazului si parametrii sai de stare.15 Conform formulei (9): 273. Se considera starea initiala a gazului avand parametri de stare p0. la 0ºC. p = p0: p ∙ V = p ∙ V0 (1 + α ∙ ∆t) adica V = V0 (1 + α ∙ ∆t). dimensiunile moleculelor au totusi valori ce trebuie luate in consideratie atunci cand gazul este puternic comprima.15 + t α __1__ 273. . adica la presiuni scazute. deci formula p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ (1 + α∆t) va avea forma: p ∙ V = p0 ∙ V0 (1 + α ∙ t) sau p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ α ( 1 + t) α dar 1 + t = 1 + t = 273. V0 si T0 fiind parametrii de stare ai gazului.15 T0 rezulta p ∙ V = p0 V0 ∙ T T0 sau p ∙ V = p0 ∙ V0 T T0 Expresia p0 ∙ V0 este constanta. Transformarea izocora V = V0 (legea lui Charles) p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ (1 + α ∙ ∆t) p = p0 ∙ (1 + α ∙ ∆t) 7.p ∙ V = p0 ∙ V0 Transformarea izobara (legea Gay-Lussac). ipozeta simplificatoare mentionata este valabila si nu produce erori mari. Practic insa. Gaze reale In rationamentele pentru demonstrarea legilor gazelor s-a admis ipoteza simplificatoare a existentei unor molecule punctiforme de gaz. dar daca se comprima puternic gazul se atinge o presiune limita la care moleculele se aproprie atat de mult incat spatiile intermoleculare dispar. V0 si t0 = 0ºC. In acest caz variatia de temperatura ∆t va fi numeric egala cu temperatura t a starii finale. T Rezulta legea gazelor perfecte pentru o anumita cantitate de gaz: p ∙ V = constant T 8. Deci la presiuni mari legea Boyle-Mariotte si legile de dilatare ale gazelor nu mai sunt riguros exacte. Ecuatia gazelor perfecte in functie de temperatura absoluta Daca se exprima temperatura in grade Kelvin. legea gazelor perfecte capata o forma simplificata. Atat timp cat se mentin distante mari intre molecule iar fortele de coeziune sunt reduse. desi foarte reduse.

S-a observat ca nu toate corpurile transmit in aceeasi masura caldura. Pentru a micsora pierderile de caldura se pot alege grosimi mai mari ale peretilor. 2. fara ca materia sa se deplaseze sau sa sufere deformatii. atunci cand cele doua fete ale sale au temperaturile θ1 si θ2 (θ1 > θ2). in toata masa corpului. convectie si radiatie. Din practica se cunoaste ca un spatiu incalzit pierde mai multa caldura atunci cand suprafata sa este mai mare. Dar presiunea este afectata nu numai forta de ciocnire a moleculelor ci si de numarul acestor ciocniri in unitatea de timp. Se deosebesc trei moduri de transmitere a caldurii: prin conductie. Fenomenul se petrece intocmai ca atunci cand se incalzeste o parte a unui corp si caldura se transmite in toata masa sa. treptat. erorile produse prin asimilarea gazelor reale cu gazele perfecte nu sunt prea mari. avand temperaturi diferite. crescand odata cu presiunea. In final deci corectia ce trebuie efectuata va fi invers proportionala cu patratul volumului. se afla in contact direct. care este de asemenea invers proportional cu volumul. In cazul cand conductia caldurii printr-un corp se face in regim permanent. . Unele. Pentru presiuni curent intalnite in tehnica de ordinul catorva zeci de atmosfere. Spre exemplu. a fost stabilita o relatie intre cantitatea de caldura transmisa si caracteristicile fizice ale unui perete facut dintr-un material omogen. Conform teoriei cinetico-moleculare a gazelor. Transmiterea caldurii se face intotdeauna de la sursa calda catre cea rece. in functie de precizia ceruta calculelor este necesar sa se tina seama de comportarea gazelor reale si sa se introduca coeficienti de corectie corespunzatori. 1 [Joule] = λ ∙ [1 ∙ h ∙ 1 m² ∙ 1 grad] 1m de unde λ [ __Joule__ ] sau λ [ ___kcal___ ] . Trebuie deci sa se adauge la presiunea manometrica a gazului o valoare cu atat mai mare cu cat moleculele sunt mai apropiate. Transmiterea caldurii prin conductie Cand doua corpuri. Generalitati Caldura produsa de o sursa termica se raspandeste in spatiul inconjurator sau se transmite corpurilor aflate in contact direct cu sursa. Inlocuind valorile p1 si V1 in ecuatia gazelor perfecte se obtine ecuatia pentru gaze reale: (p + a ) (V . se constanta ca si celalalt capat. cand timpul este mai indelungat si cand diferenta de temperatura intre interior si exterior este mai mare. caldura trece de la corpul cald catre cel rece. in absenta acestor forte. atat pentru presiuni cat si pentru volume. adica atunci cand sursa calda produce in mod continuu caldura. deci invers proportionala cu volumul. diferenta de temperatura intre doua puncte ale corpului respectiv mentinandu-se constanta. Fortele de atractie dintre molecule fac ca ciocnirea de pereti sa fie mai slaba. coeficientul de proportionalitate fiind o constanta caracteristica fiecarui gaz: p1 = p + a V² Volumul in care se misca moleculele de gaz este egal cu volumul ocupat de gaz din care se scade volumului propriu al moleculelor. au o capacitate de transmitere a caldurii mai mare. datorita miscarilor moleculare. tinut la exterior. rezultand o presiune mai mica decat cea calculata teoretic. Procesul de propagare a caldurii. unde b este de asemenea o constanta caracteristica a gazului. al trecerii de la sursa calda catre alte corpuri cu temperatura mai scazuta. Astfel daca se introduce un capat al unei vergele metalice intr-un focar puternic incalzit. In sfarsit cantitatea de caldura cedata este dependenta de natura materialului prin care se transmite. se pot stabili formule de calcul pentru cantitatea de caldura transmisa. In aceasta situatie volumul care trebuie luat in calcul va fi V1 = V – b. ciocnirile moleculelor de gaz de peretii vasului in care se afla determina valoarea presiunii. La presiuni mai mari.b) = constant V² Capitolul V Transmiterea caldurii 1. care a fost neglijat in cazul gazelor perfecte. acest proces continuand pana la egalizarea temperaturilor. in timp ce altele cum ar fi pluta sau azbestul intarzie considerabil procesul de propagare a caldurii. de exemplu metalele.V nu mai ramane constant.La presiuni foarte mari volumul scade mult mai incet decat prevede legea comprimarii gazelor si ca urmare produsul p. poate fi incetinit sau extins in timp. se incalzeste. dar in nici un caz nu poate fi impiedicat cu totul. Sintetizand observatiile de mai sus se poate scrie formula cantitatii de caldura ce trece intr-o perioada de timp t printr-un perete de suprafata S si grosimea d.

Dupa valoarea coeficientului de conductibilitate termica λ.15 – 0. este foarte scazuta.4 0.cu 80% nichel Beton uscat Beton armat Caramida uscata Caramida poroasa Carton Ipsos uscat Deseuri de turba Hartie obisnuita Kiselgur afanat Negru de fum Argila refractara Bachelita Cauciuc Gheata Grafit Apa Alcool Glicerina Aer Hidrogen Metale si aliaje metalice 197 Cupru pur 175 Cupru tehnic 96 Duraluminiu Fier pur 30 Fier tehnic 16 Nichel pur 9.cu 20% nichel .75 – 1.14 0.15 – 0.33 Lemn de stejar 0.2 Plexiglas 1. sunt utilizate ca izolanti termici in industrie si constructii.3 Pamant 0.24 – 0.0 0.3 Sticla obisnuita 0. privind valabilitatea valorilor din tabela numai in caz de repaus al lichidelor.34 0.) explica valoarea redusa a coeficientului de conductibilitate termica a acestor materiale. deosebim materiale bune conductoare de caldura si materiale izolante din punct de vedere termic.15 8.05 0. sunt date in tabela 9.Substantele al caror coeficient de conductibilitate este inferior de 0.12 Pluta sfaramata 0.h.6 Bioxid de carbon 0.6 0.m ∙ h-grd m ∙ h ∙ grd Prin urmare.35 Ulei de transformator Gaze 0. Aceeasi remarca.12 – 0.89 Portelan 0. Majoritatea substantelor care au o structura poroasa.7 Linoleum 1. Din analiza datelor prezentate in tabela se desprind cateva concluzii interesante: .3 3 1.89 0.16 Ulei de parafina 0.12 Pluta placi 0. situati in preajma sursei calde.1 Vata de azbest Alte corpuri solide 0.grd.035 Vata de sticla 0. coeficientul λ reprezinta cantitatea de caldura ce trece intr-o ora.5 – 0.11 – 0. . care reflecta capacitatea unui material de a transmite mai incet sau mai incet sau mai rapid caldura. Singura exceptie o face hidrogenul.1 – 0. Gazele au conductibilitatea termica mai mica decat a oricarui izolant termic solid. exceptand mercurul. vata de sticla etc.2 – 0. Coeficientul de conductibilitate are o valoare mai scazuta cand procentele constituientilor unui aliaj tind sa se egalizeze.15 0. cu grosimea de 1 m cand diferenta intre temperaturile celor doua fete este de 1 grad Celsius. In interiorul corpului atomii cu energie mare.6 Mercur 0.5 Plumb 28 Zinc Materiale de constructie 0. procesul transmiterii caldurii prin conductie se datoreste miscarilor de oscilatie pe care le au atomii si moleculele corpurilor solide si lichide. Precizam ca valorile coeficientilor de conductibilitate termica ai lichidelor sunt valabile atata vreme cat nu se produce miscare in masa lichidului.020 0.17 – 0.5 Nichel tehnic 12.054 0. Coeficientul λ variaza cu temperatura. Prezenta aerului inclus in masa materialelor izolante (pluta.12 – 0.12 – 0. pentru un anumit interval de temperaturi.4 Marmura 0. trebuie facuta si in cazul gazelor. la 20ºC exprimat in kcal/m. .75%) Aluminiu tehnic Alama Aliaj fier-nichel .0 Placaj 10 – 150 Samota Lichide 0.150 kcal/m.Conductibilitatea termica a lichidelor. cu spatii umplute cu aer.cu 15% nichel .158 0.cu 50% nichel .15 0.3 Piele 0. Valorile coeficientilor de conductibilitate termica a unor corpuri. fara a se face erori prea mari. cedeaza o parte din energie atomilor a caror amplitudine de oscilatie este mai redusa.37 Tencuiala de var Izolanti termici 0.1 0.13 0.5 – 0. prin unitatea de suprafata a unui perete plan. h.06 – 0. dar pentru calcule tehnice se poate lua o valoare medie. Amplitudinea acestor miscari oscilatorii creste odata cu temperatura.5 – 2. Tabela 9 Valorile coeficientului de conductibilitate termica a unor corpuri.051 0.03 – 0. in caz contrar intervenind fenomene de transmitere a caldurii prin convectie.1 0. la 20ºC. Conform teoriei cinetico-moleculare.044 – 0.043 .cu 5 % nichel .036 – 0. sunt izolanti termici.35 Aburi 340 300 137 63 40 – 50 80 60 30 97 0.Se observa ca metalele pure au o conductibilitate termica mai buna decat aliajele.06 – 0. ºC Aluminiu pur (99.

cu alte V1 V cuvinte densitatea unui fluid se micsoreaza prin incalzirea acestuia. conductibilitatea termica joaca un rol secundar. la o distanta cat mai mare unul de altul.). Practic insa. de la atom la atom. Cunoasterea fenomenelor de transmitere a caldurii prin convectie constituie una din premizele insusirii corespunzatoare a principiilor tactice si metodelor de stingere a incendiilor. Transmiterea caldurii prin intermediul particulelor de fluid care se deplaseaza se numeste transmitere de caldura prin convectie. vascozitate. Calculul cantitatii de caldura transmisa prin convectie este foarte dificil din cauza numarului mare de parametri care intervin in desfasurarea acestui proces (temperatura masei calde calde si a fluidului purtator. dar ca exista o distanta optima. ferestre etc. din regiunea calda catre cea rece. 4. care propaga energia termica in spatiu. Observatiile calitative privind transmiterea caldurii prin convectie prezinta o mare utilitate practica. Crearea curentilor de convectie ca urmare a incalzirii fluidelor isi gaseste explicatia in modificarea densitatii acestora sub efectul temperaturii. cu luarea in consideratie a factorilor meteorologici (directia vantului. sau mai simplu convectia caldurii. fluidul respectiv (lichid sau gaz) se dilata V marindu-si volumul.) ale spatiilor respective. In jurul sursei de caldura moleculele de gaz au o energie cinetica medie mai mare. Metoda este aplicabila la stingerea incendiilor in zone impadurite. astfel ca in final toate moleculele vor avea aceeasi energie cinetica medie. schimbatoare de caldura etc. care asigura cea mai buna izolare termica. pentru a se obtine un strat de aer care sa impiedice transferul de caldura. Functionarea detectoarelor termice de incendiu se bazeaza tocmai pe formarea unor curenti ascendenti de aer cald deasupra focarului de incendiu.). care transmite caldura produsa. Un exemplu graitor in acest sens il ofera metoda de stingere a marilor incendii de padure prin declansarea intentionata a unui alt incendiu controlat. Fenomenul poate fi urmarit cu usurinta pe baza unui rationament simplu: Densitatea unui corp este definita ca masa unitatii de volum: ρ = m . fara a fi stanjeniti de caldura excesiva si de gazele toxice degajate. In acest fel pompierii pot actiona in imediata vecinatate a focarului. caracteristicile fizicochimice ale acestuia – viteza. Prin tirajul creat datorita deschiderii trapelor de ventilatie. Acest fapt explica pentru ce detectoarele termice de incendiu se monteaza deasupra locurilor sau utilajelor care trebuie protejate. densitate etc. din cauza caldurii primite. prin incazire va ocupa un volum V1 mai mare decat V. Este evident ca intr-o asemenea situatie raportul m va fi mai mic decat raportul m . Spre exemplu. masele de fluid aflate in imediata apropiere a sursei calde isi micsoreaza densitatea si se ridica lasand locul unor mase de fluid rece. sub controlul specialistilor.Cedarea energiei se face din aproape in aproape. In domeniul combaterii incendiilor. La partea superioara a halelor industriale. – pozitiile relative ale suprafetelor si multe altele). in constructii se pune intrebarea: care sunt modalitatile cele mai eficiente de reducere a pierderilor de caldura prin ferestrele cladirilor ? La prima vedere s-ar parea ca este suficient sa se realizeze geamuri duble. La punctul precedent – Transmiterea caldurii prin conductie – s-a mentionat ca pentru a realiza rolul de izolant termic un fluid trebuie sa se afle in repaus.). ulei de racire etc. O parte din aceasta energie este cedata in urma ciocnirilor cu alte molecule. Au fost stabilite formule de calcul pentru anumite situatii speciale. Acelasi fenomen justifica masurile intreprinse pentru ventilarea spatiilor mari in caz de incendiu. in acoperis. analizate in profunzime pentru necesitati de ordin practic (incalzire centrala. cu suprafata mare. cedand locul unor mase de fluid rece si provocand aparitia curentilor de convectie. Lucrurile se petrec in mod asemanator si in cazul gazelor. fenomenul transmiterii caldurii prin convectie poate fi intalnit in diverse ipostaze. se practica deschideri automate pentru evacuarea caldurii. Curentii de aer cald antreneaza scanteile si „focurile zburatoare” – deci propagarea celor doua incendii – spre portiunea de padure care le desparte. starea lor de miscare – deci energia termica – fiind transmisa rapid in intreaga masa. Transmiterea caldurii prin radiatie . Fiind mai usor fluidul cald se deplaseaza in sus. pe un aliniament paralel cu cel al incendiului care trebuie combatut. Dilatandu-se. Dimpotriva. caldura si produsele de ardere sunt elimintate pe drumul cel mai scurt in atmosfera. Se realizeaza un circuit de fluid purtator de caldura. aer. relativ scazuta. la partea de sus a incaperii. fumului si gazelor de ardere. incendiilor sfarsind prin a se „inghti” reciproc. In cazul gazelor insa. Transmiterea caldurii prin convectie Cand corpurile nu se afla in contact direct cu schimbul de caldura se face prin intermediul fluidului care le desparte (apa. atunci cand este necesar sa se activeze schimbul de caldura prin convectie trebuie sa se ia masuri de stimulare a circulatiei fluidului purtator de caldura. 3. temperatura atmosferica etc. Datorita coeziunii mai reduse intre moleculele unui fluid (lichid sau gaz) acestea se pot deplasa mai usor in spatiu. s-a constatat ca marirea distantei intre geamuri nu duce la scaderea pierderilor de caldura ci dimpotriva. deci o aceeasi masa de fluid care la o anumita temperatura ocupa un volum V. locul lor fiind luat de aerul rece care patrunde prin deschiderile laterale (usi.Sub influenta caldurii primite.

Este evident ca nu exista un proces de transmitere a caldurii prin conductie sau convectie. ele fiind determinate prin constructie. in timp ce corpurile inchise la culoare absorb o cantitate marita de caldura. de la un obiectiv incendiat la altul.Daca la primele doua moduri de transmitere a caldurii. materialul se va aprinde. deschise la culoare. 300. distanta relativa. cantitatea de caldura propagata este direct proportionala cu: . materialul.96 ___kcal___ . in caz de incendiu. pozitia lor relativa etc.un coeficient de transmisie generala a caldurii dependent de o multitudine de parametri (starea suprafetelor. Se cunoaste faptul ca materialele lucioase. Orice corp cald radiaza caldura in spatiul inconjurator. impunandu-se o anumita distanta intre cladiri se poate determina gradul de rezistenta la foc pe care acestea trebuie sa-l aiba pentru a se evita propagarea unui incendiu. . la radiatoarele de incalzire centrala sau la radiatoarele motoarelor termice unde forma constructiva dispune de o suprafata mare de racire. care se aplica. In asemenea cazuri. energia termica fiind transmisa. normativele de constructii prescriu distante minime de siguranta intre cladiri. concentrand razele solare asupra lui. exclusiv prin radiatie. Calculul procesului de transformare a caldurii prin radiatie ridica de asemenea o serie de probleme dificil de depasit. . in spatiul inconjurator. S – suprafata prin care primeste caldura radiata [m²]. Practic. Un corp care primeste un fascicol de raze absoarbe numai o parte din energia de radiatie transportata de aceasta. In cazul unor obiecte mobile solutia se simplifica. depasind valori de 6 – 700ºC. 5. culoarea lor. Analizand fiecare din cei patru factori enumerati mai sus si modul cum se poate interveni pentru micsorarea lor rezulta o serie de concluzii utile.Temperaturile celor doua surse – cea calda si cea rece – pot fi influentate tot prin intensificarea operatiunilor de stingere a incendiului si prin eventualele masuri de racire a obiectivului care risca sa fie incendiat. negrul de fum este un corp care se apropie din cea mai mare masura de corpul negru ipotetic. Cunoscand rezistenta la foc a doua cladiri se poate stabili distanta minima de siguranta la care pot fi asezate una fata de celalata. exprimata in kcal/h. convectie sau radiatie) ci prin doua sau toate trei odata. intalnite in practica. c – constanta de radiatie a corpurilor. parte care este transmisa prin conductie sau utilizata la ridicarea temperaturii proprii. . Calculul exact al cantitatii de caldura transmisa sau al altor parametri ai procesului de propagare implica insa o serie de greutati greu de depasit in general. de starea lor de finisare a suprafetelor. . fiind suficient sa se indeparteze obiectul periclitat de focarul incendiului. se reflecta si se refracta ca si lumina. marirea suprafetei de radiatie prezinta o solutie avantajoasa. in functie de tipul si destinatia lor.Timpul cat dureaza schimbul de caldura de la incendiu catre obiectivele invecinate nu poate fi influentat de obieci direct decat prin reducerea timpul de stingere a incendiului. In tehnica pot apare situatii cand exista interes de a asigura evacuarea unei cantitati cat mai mari de caldura prin radiatie termica. in acest caz. cu o viteza egala cu cea a luminii. existand posibilitatea propagarii incendiului de la un obiect la altul chiar daca acestea nu se afla in contact direct. De obicei. de exemplu.Suprafetele obiectelor nu pot fi modificate. . In mod global. Un anumit procent din energia de radiatie este reflectata inapoi. Daca se asaza un material combustbil in focarul unei lentile convergente. In sfarsit coeficientul global de transmisie a caldurii este elementul asupra caruia se poate interveni atat prin masuri de prevenire cat si in cadrul operatiunilor de stingere.diferenta de temperatura intre cele doua surse. prin conductie si convectie. caracteristicile fluidului purtator etc. se pune problema transmiterii unei cantitati de caldura cat mai scazute. S-a stabilit ca prin radiatie un corp poate absorbi o cantitate de caldura: Q = c ∙ S ∙ [( _Tc_ )4 – ( _Tr_ )4] 100 100 unde Q este cantitatea de caldura absorbita.). Pentru acest motiv. de natura si culoarea acestor corpuri.Determinarea valorii m² ∙ h ∙ grd4 acestei constante ridica dificultati in cazuri reale.timpul. propagarea caldurii se face independent de existenta materiei in spatiul dintre sursa calda si cea rece. Caldura radiata se propaga in linie dreapta. Cazul general de transmitere a caldurii In realitate de cele mai multe ori transmiterea caldurii nu se face printr-un singur mod (conductie. Caldura se propaga prin radiatie dupa legi similare cu cele ale propagarii luminii. Raportul dintre cantitatea de energie absorbita si cantitatea totala de energie indreptata spre corp se numeste coeficient de absorbtie si se noteaza cu „a”. sau invers. Caldura transmisa prin radiatie joaca un rol insemnat atunci cand temperatura corpului care radiaza caldura este mare. Tc – temperatura absoluta a corpului care radiaza caldura [K]. Radiatia calorica poate deveni periculoasa in cazul unui incendiu. care pentru corpul negru este de 4. In mod preventiv se pot utiliza materiale cu coeficient redus . reflecta o cantitate mai mare de energie radianta. Tr – temperatura absoluta a corpului care primeste caldura radiata [K]. datorita cladirii radiate la aprinderea uneia dintre ele.000 km/s. era necesara prezenta unui suport material purtator de caldura – moleculele corpului solid sau mase de fluid in miscare – in cazul radiatiei termice. Cantitatea de caldura propagata prin radiatie este dependenta de temperaturile corpurilor. Corpurile care absorb intreaga cantitate de energie termica pe care o primesc sub forma de radiatie (a = 1) se numesc corpuri negre.

montate in cazan. prin convectie de la gazele de ardere cu temperatura ridicata la tevile schimbatoarelor de caldura. In supraincalzitor se realizeaza uscarea aburului obtinut in sistemul de tevi fierbatoare si ridicarea temperaturii lui peste temperatura de saturatie. Pentru acelasi motiv rezervoarele de produse chimice si petroliere. care urmeaza a actiona in imediata vecinata a unor focare de radiatie termica intensa sunt vopsite de asemenea in argintiu. pentru placarea fatadelor cladirilor sau se pot vopsi acestea in culori deschise.. purtatorul de energie (agentul termic). Pentru o serie intreaga de utilaje si dispozitive care trebuie ferite de actiunea radiatiei termice se poate adopta masura acoperirii cu substante reflectante . sunt vopsite in argintiu. Apa este adusa in stare de fiebere si transformata in vapori datoria caldurii produsa prin arderea combustibilului in focarul cazanului. captusit cu material refractar. lichid sau gazos. electrica etc. Analizand regimul termic din cazan se constata ca temperatura gazelor de ardere creste de-a lungul canalului de gaze ascendent. apa se incalzeste puternic si se ridica la partea superioara a cazanului. La agregatele moderne. prin peretii acestor tevi. Acolo este dispus economizorul care asigura o prima incalzire a apei. Gazele avand temperaturi de 900 – 1000ºC „spala” serpentinele supraincalzitorului ridicand temperatura aburului la valori de 300 – 500ºC. temperatura produselor de ardere sa fie cat mai apropiata de temperatura atmosferica in asa fel incat sa nu se evacueze la cos gaze cu energie termica recuperabila. Bineinteles ca dispunerea subansamblelor nu este aceeasi la toate agregatele de cazane. fapt care determina scaderea temperaturii lor. subansamblele cazanului pot fi . Cazanul de abur Caldura ca forma de energie a materiei. din depozite.. asa cum rezulta din datele prezentate mai sus. Acolo debuteaza in partea finala a circuitului gazelor de ardere. respectiv aburul). In functie de temperaturile existente de-a lungul canalelor de gaze. care iese din economizor cu o temperatura mai ridicata decat cea de la exterior. Se urmareste ca dupa trecerea prin tot circuitul de gaze. de regula. este introdusa in tevile dispuse jur-imprejurului focarului. agricol sau de alta natura in care sa nu fie prezent un proces de producere si utilizare a caldurii. care poate fi mai lung sau mai scurt in functie de tipul cazanului. In caz de incendiu se pot lua masuri pentru activarea circulatiei fluidului intre obiective si de racire cu ajutorul apei pulverizate. La partea de sus a cazanului se afla supraincalzitorul – unul din elementele esentiale ale agregatelor in care se produce abur cu parametrii ridicati (presiune si temperatura). pe seama caldurii gazelor de ardere care urmeaza a fi evacuate la cos. la apa. Acestea au rolul de a preincalzi aerul care se introduce in focar pentru intretinerea arderii.). rafinarii etc. pentru a se evita preluarea unei cantitati considerabile de caldura in focar. Pe ultima parte a traseului gazelor de ardere se dispun preincalzitoarele de aer. Un exemplu elocvent in acest sens il ofera costumele de protectie aluminizante. Practic. de mare putere. se dispun elementele componente ale cazanului (schimbatoarele de caldura). In acest fel se utilizeaza aproape intreaga caldura a gazelor de ardere iar apa. fiind necesara o cantitate de caldura mai redusa pentru vaporizare. Dintre toate suprafetele de incalzire ale unui cazan de abur. este un fluid (apa. si prin conductie. are un larg camp de intrebuintare. gaze etc. Datorita caldurii flacarilor si gazelor de ardere. atingand – in cazul cazanelor de inalta presiune – valori de circa 900 – 1000ºC la partea de sus si scade treptat in zona canalului descendent. Din punct de vedere termic. supraincalzitorul se gaseste in cele mai grele conditii de temperatura si presiune. In focar si canalele de gaze. In cadrul unui asemenea proces se deosebesc trei elemente de baza: producatorul de energie calorica. felul combustibilului. cedand o parte din caldura. Anumite masini de incendiu. al caror strat exterior reflecta o mare parte din cantitatea de caldura incidenta. produsele de ardere se scurg in jurul tevilor cazanului. de diverse tipuri. circuitul apei si aburului debuteaza in partea finala a circuitului gazelor de ardere. dotate cu puternice mijloace de stingere. abur. Procesul de transmitere a caldurii.de absorbtie. Principalul exponent al masinilor producatoare de energie termica este cazanul de abur. Astfel. nu exista obiectiv industrial. Capitolul VI Producerea si utilizarea caldurii 1. supraincalzitorul este un sistem de tevi serpentina asezate in canalul de gaze si racordate in paralel la un colector de abur. intr-un cazan de abur se deosebesc doua circuite de baza: circuitul gazelor de ardere si circuitul agentului termic (apa.) si consumatorul de energie care o poate utiliza ca atare sau o poate transforma intr-o alta forma (energie mecanica. capacitatea si parametrii aburului etc. in asa fel incat sa se utilizeze cat mai judicios caldura gazelor de ardere. Procesul de fierbere si vaporizare a apei are loc in sistemul fierbator al cazanului format dintr-o retea de tevi metalice care captusesc peretii focarului si ai canalelor de gaze calde. de la flacari si gaze de ardere la apa se face prin cele trei moduri cunoscute: prin radiatie de la flacari la tevile sistemului fierbator. In functie de tipul constructiv. In principiu. locul de utilizare. pe care sunt fixate subansamble functionale. Arderea combustibilului are loc intr-un spatiu denumit focar in care se afla arzatoarele construite diferentiat in functie de tipul combustibilului utilizat: solid. Intr-o centrala termoenergetica moderna se pot intalni unul sau mai multe grupuri de cazane de abur in care energia electrica a combustibililot este transformata prin ardere in energie calorica. Partea de rezistenta a cazanului o constituie un schelet metalic. care. in care circula apa. circulatia apei se face fortat sub actiunea unei pompe. in toate ramurile economiei nationale.

atat din punct de de vedere constructiv cat si al exploatarii. la turbinele actuale. Tirajul intrun cazan este cu atat mai puternic cu cat corpul de fum este mai inalt si cu cat temperatura gazelor care ies la cos este mai mare. care au o seciune variabila simplu convergenta sau convergent-divergenta are loc un proces de destindere a aburului. in centralele electrice. ferestre de observatie etc.000 kW. Cand sunt necesare presiuni sau temperaturi mai ridicate – indeosebi pentru utilizari industriale – se poate preleva o cantitate de abur printr-o priza de la o treapta intermediara a turbinei. Utilizarea aburului cu parametri inalti este justificata prin obtinerea unui randament superior al turbinei. ridica o serie de probleme speciale a caror rezolvare impune adoptarea unor solutii diversificate. In cazul cand procesul de destindere continua si in canalele formate de palete – ca urmare a unei forme constructive adecvate – masina se numeste turbina cu reactiune. Turbina cu abur In cadrul procesului de utilizare a caldurii. 2. instalatia respectiva poarta denumirea de instalatiei de incalzire centrala. Un al doilea proces de transformare are loc in canalele formate de paletele montate pe discuri. fapt ce poate fi realizat foarte usor. Astfel. Daca destinderea aburlui se produce numai in ajutaje masina se numeste turbina de actiune. cat si ca urmare a reactiunii exercitate de jetul de abur in urma destinderii sale dintre palete. propriu unei anumite cladiri. destinderea se realizeaza treptat in mai multe grupe de discuri ajutaj-palete. adica transformarea unei parti din energia potentiala – presiune si temperatura – in energie cinetica – viteza. In general depresiunea (tirajul) este de ordinul catorva zeci de milimetri coloana de mercur. Gradul de utilizare a caldurii poate fi marit prin perfectionarea mijloacelor termotehnice de transformare a energiei termice in energie mecanica si printr-o gospodarie judicioasa a aburului ramas. Acesta are si rolul de a impiedica gazele de ardere sa iasa afara din inzidire prin usi de incarcare. Turatia lor se incadreaza in limitele normale cerute de consumatori. Actiunea cosului se bazeaza pe diferenta greutatilor specifice a doua coloane de gaze: de o parte aerul rece exterior si de cealalta parte gazele de ardere. la turbina cu trepte de presiune viteza aburului la iesirea din ajutaje este cuprinsa intre 200 – 500 m/s. Pentru o utilizare rationala a energiei potentiale a aburului. Tirajul poate fi natural. 3. care la agregatele moderne sunt de ordinul a 150 – 300 at pentru presiune si 540 – 570ºC pentru temperaturi. deoarece viteza aburului la iesirea din ajutaje poate fi aleasa dupa dorinta. sau pot fi combinate astfel ca practic exista o mare varietate constructiva in acest domeniu. ambele deservite de un circuit de ulei. Turbinele cu trepte de presiune sunt mai mari si mai complicate din punct de vedere constructiv. energia potentiala a aburului produs in cazan poate fi transformata in energie cinetica cu ajutorul turbinei cu abur.construite din una. Aburul sau apa fierbinte din sistemul de termoficare circula prin tevi si radiatoare in instalatii de incalzire ale cladirilor si obiectivelor industriale. impun folosirea unor materiale corespunzatoare la constructia acestor masini pe de o parte si o atentie sporita la exploatarea lor pe de alta parte. prin impartirea intervalului de presiune total intr-un numar mai mare sau mai mic de trepte. avand parametrii termici relativ scazuti pentru a mai efectua lucru mecanic in mod economic. materializat in miscarea discului. Apa calda produsa in cazanul situat in subsolul cladirii se ridica datorita micsorarii greutatii specifice prin incalzire sau este antrenata de o pompa hidraulica la nivelul cel mai inalt al cladirii intr-un vas de distributie de unde printr-un sistem . Coloanele de aer exterior fiind mai grea decat coloana gazelor de ardere exercita o presiune continua asupra coloanei gazelor de ardere. cand este creat cu ajutorul unui cos inalt. unde transmit caldura prin intermediul suprafetelor de incalzire. Datorita perfectionarii actuale turbinele cu abur au devenit cele mai puternice motoare termice. numita tiraj. Termoficare Analiza modului cum se utilizeaza caldura obtinuta prin arderea combustibilului dezvaluie faptul ca randamentul efectiv al acestui proces se situeaza in jurul valorilor de 25 – 30%. sau artificial cand este creat cu ajutorul ventilatoarelor. Principal. Functionarea turbinelor este legata de existenta unor instalatii auxiliare care prezinta pericol de incendiu. doua sau mai multe celule.2 – 2. La acest tip de turbina lucrul mecanic este produs atat ca urmare a actiuniii directe exercitate de abur asupra paletelor. functionarea turbinei cu abur este similara functionarii turbinei cu apa: un jet de fluid loveste puternic paletele unei roti punand-o in miscare. calde. Practic aceasta se realizeaza prin folosirea aburului iesit din turbina. este necesara o forta exterioara.5 at si t > 100ºC). putand dezvolta puteri de ordinul a 200. Pentru ca gazele de ardere produse in focar prin arderea combustibilului sa se poata deplasa prin canalele de fum ale cazanului. determinand deplasarea acesteia de-a lungul canalelor. De regula. dar suficient de mari pentru a utiliza in incalzire (p = 1. Rezervorul de ulei cuprinde in medie o cantitate de 16 – 30 tone ulei. Instalatiile de termoficare sunt construite ca anexe ale centralelor electrice (termocentrale). Parametrii ridicati ai aburului la intrarea in turbina. Asigurarea protectiei contra incendiilor in conditiile existentei unei mari cantitati de lichid combustibil in vecinatatea instalatiilor prin care circula abur cu presiune si temperatura inalta. dar exsita instalatii a caror capacitate ajunge la 80 tone ulei. in cadrul unui ansamblu de masuri denumit termoficare. Daca agentul termic este incalzit intr-un cazan de dimensiuni mai mici. dar prezinta avantajul de a permite utilizarea energiei termice in proportie de 75 – 85%. In ajutaje. turbinele cu abur poseda un sistem de ungere sub presiune si un sistem de reglaj. pentru incalzire. unde energia cinetica a aburului este convertita in lucru mecanic.

Din cauza unor caracteristici constructive si functionale instalatiile de compresoare prezinta anumite pericole de incendiu care trebuie cunoscute si inlaturate. modificarile de stare care pot surveni in conditiile existente in instalatie. Constructiv. prin intermediul mecanismul biela-manivela si al arborelui cotit. Spre deosebire de alte motoare termice cum ar fi masina cu aburi (locomotiva) sau turbina. la care pregatirea agentului termic. acetilena. Astfel o prima etapa in functionarea motorului cu ardere interna consta in pregatirea amestecului de ardere prin amestecarea combustibilului cu aerul in cantitati bine definite. Astfel. In ultimul timp au fost construite motoare cu pistoane rotative (de sectiune triunghiulara care se rotesc in interiorul unei carcase) unde a fost eliminat mecanismul biela-manivela. drept lubrifiant se foloseste apa. explozie. Ca si motorul. de o sursa de energie exterioara. obtinerea unui lucru mecanic util. la motoarele cu ardere interna convertirea energiei chimice a combustibilului in energie potentiala a unui amestec de gaze (arderea) si apoi in energie cinetica a organelor masinii se face in acelasi spatiu (cilindrii cu piston sau camere de combustie care fac parte integranta din corpul motorului). Compresoarele utilizate in obiective din industria chimica pentru ridicarea presiunii unor gaze ca amoniac. Fabricate intr-o gama de puteri foarte larga. evacuare). La compresoarele pentru oxigen. la o presiune mai ridicata. Dupa ce a cedat o parte din caldura prin radiatoare apa calda este condusa prin tevi la un cazan unde se reincalzeste si reia circuitul de la capat. Subansamblul principal al unui compresor il constituie tot cilindrul in care se deplaseaza un piston. in cazul compresorului pistonul este miscat. 5. compresorul prezinta numeroase similtitudini cu un motor. compresie. la acest tip de compresoare. de aceea in fiecare caz se iau o serie de masuri constructive si de exploatare.a. prezinta pericole deosebite de incendiu si explozie. intr-un rezervor. in cazul compresoarelor de aer se formeaza amestecuri explozive de vapori de ulei (folosit la ungerea masinii) si aer care in anumite concentratii (6 – 11%) pot exploda la temperaturi relativ scazute. intr-o multitudine de variante constructive. rotativ sau cu pistoane libere – procesul de obtinere a lucrului mecanic are anumite elemente comune din punct de vedere termic. Obiectul electrostaticii . In cilindrii motorului presiunea actioneaza asupra pistonului determinand deplasarea sa si deci. oxigen etc. se face separat de spatiul unde energia potentiala a acestui agent se transforma in energie cinetica.de tevi este repartizat in radiatoarele incaperilor se produce un schimb complex de caldura: apa calda sau aburul cedeaza caldura peretilor prin conductie. existand astfel si posibilitatea urmaririi etanseitatii cilindrilor de lucru. este necesar sa se dispuna pentru anumite procese industriale de un gaz cu presiune ridicata. Diferenta consta in faptul ca spre deosebire de motor. compresorul dispune de un sistem de supape prin care se face admisia gazului in cilindru si respectiv refularea. Aceasta poate fi obtinut cu ajutorul compresorului (masina termica ce transforma energia mecanica in energie potentiala a unui gaz). in energie cinetica. toate organele care vin in contact cu gazul se executa din bron sau otel inoxidabil. In fiecare caz trebuie analizata comportarea gazului respectiv in intervalul de temperaturi si de presiuni la care lucreaza instalatia. 4.m. motorul cu ardere interna are incontestabil cea mai mare arie de raspandire si utilizare.d. PARTEA A DOUA ELECTRICITATEA Capitolul VII Electrostatica 1. Transmiterea caldurii este relativ scazuta deoarece temperatura radiatorului are valori mici. Indiferent de tipul motorului – cu piston si aprindere prin scanteie. Spre exemplu compresoarele pentru acetilena sunt prevazute cu un sistem de racire eficienta. motoarele cu ardere interna servesc la transformarea energiei chimice a unui combustibil prin ardere. apoi are loc din nou un proces de convectie a caldurii intre radiator si aerul din camera. Urmeaza aprinderea prin scanteie sau autoaprinderea amestecului combustibil si ridicarea parametrilor termici – presiunea si temperatura. Diesel. de la fractiuni de cal-putere pana la zeci de mii de cai-putere. iar in anumite situatii se amplaseaza sub apa. Compresorul Masinile termice prezentate mai sus transforma energia potentiala a unui agent termic in energie potentiala a unui agent termic in energie cinetica. in vederea realizarii unei arderi complete. care executa lucrul mecanic. Uneori insa. Etapele procesului termic desfasurat in motor nu conincid cu timpii de functionare ai motorului (admisie. Tinand seama de faptul ca in prezenta uleiului sau a substantelor grase oxigenul aflat sub presiune produce explozii. Miscarea de translatie a pistonului este transformata in miscare de rotatie a arborelui cu ajutorul mecanismului biela-manivela. Motorul cu ardere interna Dintre toate masinile termice. interactiunea gazului cu materialele din care este construita instalatia s.

ebonita. Electrostatica este studiul electricitatii in echilibru. Aceasta inseamna ca intr-un sistem izolat presupun initial incarcat cu o anumita sarcina negativa sau pozitiva.9 ∙ 10-27 g. in timpul electrizarii apar. intotdeauna. egala si de semn contrar cu sarcina unui electron. Electronul este extrem de mic. . experimentarile au fost reluate. un atom sau o parte din atomii unui corp pierd electroni. dupa ce acestea au fost frecate.Au trecut mai bine de 2500 de ani de cand pe cale experimentala s-a constatat ca unele corpuri ca rasina. bazice sau acide etc. solutii saline. Experientele au dovedit ca corpurile incarcate cu sarcini electrice de semn contrar se atrag. Aceasta inseamna ca sticla electrizata respinge corpurile pe care ebonita electrizata le atrage. ambele se electrizeaza reciproc. rezulta ca sarcinile electrice pozitive din nucleul atomului sunt neutralizate de sarcinile negative ale electronilor ce se invartesc pe orbite: deci atomul este neutru din punct de vedere electric.) o lasa sa se propage in intreaga masa. iar celalalt pozitiv. parafina etc. marmura etc. Prin aceasta s-a facut un pas inainte in domeniul electrostaticii. Prin frecarea a doua corpuri. tesuturi animale sau vegetale. Cercetarile fizicienilor au stabilit ca atomul are structura complexa. Atomul este format dintr-un nucleu incarcat cu sarcini pozitive si dintr-un numar de electroni cu sarcini electrice negative. Mult mai tarziu. prin anul 1600. Izolanti si conductori Toate corpurile pot fi electrizate insa unele pastreaza electricitatea in punctele in care aceasta a fost generata (chihlimbarul. Tinand seama de cele aratate mai sus se explica destul de usor principiul conservarii electricitatii uneori pozitiv si alteori. chihlimbarul. Deci electrizarea prin frecare este o consecinta a schimbului de electroni intre atomii celor doua corpuri. fulgi de pasare. iar electricitatea produsa prin frecarea ebonitei. fie negativ. corpul respectiv ramane cu un exces de sarcini pozitive. orice electrizare ulterioara o face sa ramana neschimabata. sulful. care in limba greaca este denumit electron. electricitate pozitiva. Experientele au dovedit ca orice sarcina electrica apare sau dispare impreuna cu alta sarcina. El este de fapt cea mai mica fractiune dintr-un corp simplu (substanta chimica). adica sunt lipsiti de sarcini electrice. diverse minerale. au proprietatea de a atrage obiecte usoare ca fire de bumbac. Indiferent de corpul care se freaca. electricitate negativa. Electronii se invartesc in jurul nucleelor atomice pe diferite orbite fixe. Nucleul atomului la randul sau este alcatuit din protoni si neutroni cu sarcini electrice negative. egala si de semn contrar. Dat fiind ca primul corp la care s-a constatat aceasta proprietate a fost chihlimbarul. Ea cuprinde ansamblul fenomenelor caracteristice starii de echilibru a sarcinilor electrice. Insusirea dispare destul de repede dupa incetarea frecarii si reapare imediat dupa o noua frecare. Cercetarile. bucatele de hartie. iar cele incarcate cu acelasi fel de electricitate se resping. Din aceasta cauza. iar electrizarea negativa corespunde unui adaos de electroni liberi. el se electrizeaza fie pozitiv. Originea si interpretarea fenomenelor de electrizare sunt de natura electronica. rasina. ceara rosie. care inainte se neutralizau reciproc. stabilindu-se si alte corpuri care prin frecare au aceasta proprietate.5 ori mai mic decat nucleul de hidrogen.. el este de 1836. Aerul si in general gazele in stare uscata si in conditii normale de temperatura si presiune sunt izolanti electici. in acest domeniu au continuat. in schimb in stare umeda devin conductori. ambele feluri de electricitate in cantitati egale. atomul a fost considerat ca cea mai mica particula a unui element chimic. un electron cantareste 0. unul negativ. in anul 1746. in timp ce neutronii desi au aceeasi masa ca si protonii sunt neutrii din punct de vedere electric. in compunerea lui intrand particule incarcate cu sarcini electrice (negative si pozitive) si neutre. egale si de semn contrar cu ale electronilor. 2. Acesta este principiul conservarii electricitatii. care isi mai pastreaza proprietatile chimice ale corpului respectiv. fenomenul s-a numit electrizare. un al treilea fel de sarcina electrica nu exista. (metale. negativ. Intre izolanti si conductori electrici exista o clasa de corpuri mai putin conducatoare numiti semiconductori si care au o mare importanta stiintifica si tehnica. Pana nu de mult. Protonii au sarcini electrice pozitive. Explicarea fenomenelor de electrizare Cercetarile efectuate asupra constitutiei materiei au reusit sa dezlege si fenomenul producerii si natura curentului electric. Frecarea separa cantitati de electricitate egale si de semne contrare. Dat fiind faptul ca fiecare proton este purtatorul unei sarcini electrice pozitive. s-au stabilit legi de interactiune cu ajutorul carora se calculeaza cantitatile de electricitate si s-au pus bazele electrostaticii. Se poate spune ca electrizarea pozitiva corespunde unei pierderi de electroni. 3. Daca din diferite cauze. sticla. de exemplu datorita frecarii. deoarece suma algebrica a sarcinilor este nula. si-l incarca negativ. asa cum graviteaza planetele in jurul soarelui. Nucleul atomului la randul sau este alcatuit din protoni si neutroni. iar electronii cedati se fixeaza pe atomii celuilalt. Fizicianul Charles du Fay descopera in anul 1733 cele doua feluri de electrizari de semn contrar si anume electrizarea la fel ca sticla si electrizarea la fel ca rasina.) in timp ce altele. Electricitatea obtinuta prin frecarea sticlei a fost numita conventional de Franklin.

cele doua sarcini se anuleaza. parafina si altele. Prin frecare se poate intampla ca o parte din atomii unui corp sa piarda electroni. fiindca sarcina ramasa are semnul contrar sarcinii inductoare. Pentru a impiedica aceasta neutralizare este suficient sa se atinga un moment indusul cu degetul. Corpul ramane atunci cu un exces de sarcini pozitive. Desi conductorii contin electroni liberi ei sunt totusi neutri din punct de vedere electric. Un corp conductor care vine in contact cu un corp electrizat se incarca cu sarcini electrice. inainte de a se indeparta de inductorul. Electrizarea prin frecare. iar cel ce-a primit-o. Sarcina negativa. 5. asemanatoare cu miscarea termica a moleculelor unui gaz perfect. q1 ∙ q2 in care. ebonita. zona respectiva fiind cu atat mai redusa cu cat izolantul este de calitate superioara. corpul electrizat. in locul denumirii de influenta electrica se foloseste si aceea de inductie electrostatica. Izolantii (dielectrici) nu au electronii liberi si din aceasta cauza prin ei nu pot circula sarcini electrice. Un electron. si electroni liberi raspanditi la intamplare. intre atomi. este direct proportionala cu produsul sarcinilor electrice si invers proportionala cu patratul departarii dintre centralele corpurilor electrizate. sarcina de acelasi semn este respinsa in pamant si in final indusul ramane cu o sarcina negativa. fenomenele electrice. care se raspandeste pe toata intinderea lui. incarcarea pozitiva revine corpului care cedeaza mai usor electronii. Izolantii pastreaza electronii stabili mai bine decat conductorii in schimb metalele ii pierd cu mult usurinta. Deci electrizarea prin frecare se datoreste schimbului de electroni intre cele doua corpuri. Electronii liberi din conductori au o miscare dezordonata. de la atomii din regiunile vecine. multa vreme ramase neexplicate. se fixeaza imediat pe un atom care la randul sau este fixat in reteaua structurala. Daca sarcina inductoare dispare sau daca inductorul se indeparteaza la o distanta foarte mare atunci indusul isi recapata starea neutra initiala prin recombinarea sarcinilor contrari. Felurile electrizarii Un corp se poate electriza prin frecare. In acest caz. Conductorii tinuti in mana nu pot fi electrizati prin frecare deoarece electronii smulsi din atomi sunt inlocuiti imediat cu altii veniti din pamant prin corpul omenesc. uleiul. Este de remarcat faptul ca schimbul de electroni se poate produce nu numai prin frecare ci si in urma unui contact intim intre doua corpuri diferite. Cunoscand interpretarea electronica a electrizarii. pe care atomul a primit-o. insa o data cu indepartarea corpului electrizat care determina electrizarea. daca inductorul este incarcat pozitiv. Legea lui Coulomb Aceasta lege a fost stabilita experimental si se enunta astfel: forta de interactiune (de atractie sau de respingere) dintre doua corpuri electrizate. pentru ca numarul lor este egal cu numarul sarcinilor pozitive ale cationilor. Acesti izolanti au fost denumiti de Faraday dielectrici. este astfel imobilizata si deci nu se mai raspandeste. In unele corpuri. Asa de exemplu. electrizarea prin contact se reduce la regiunile imediat vecine cu punctul de atingere. La corpurile rau conductoare. Electrizarea prin contact. indus. Electrizarea prin influenta. in cantitati egale. Matematic. cat si electrizarile prin inductie produse au loc nu numai prin stratul de aer si vid ci si printr-un izolant oarecare ca sticla. in afara electronilor legati de proton. legea lui Coulomb se exprima astfel: F = 1 . prin miscarea de rotatie pe care o exercita in jurul sau. in momentul trecerii pe un izolant. Prin influenta apar intotdeauna atat electricitatea negativa cat si cea pozitiva. care exercita actiunea poarta denumirea de inductor. Atomii care dintr-o cauza oarecare au pierdut sau au in plus unul sau mai multi electroni se numesc ioni. care sa aiba menirea de compensare a pierderii. Doua sarcini electrice. s-au putut lamuri in cele mai mici amanunte. Si intr-un caz si intr-altul sarcinile negative si excesul de sarcina pozitiva se imprastie. Experientele au demonstrat ca atat fortele de interactiune intre corpurile electrizate. Chiar si prin simplul contact a doua placi metalice diferite se produce o electrizare pentru ca unul dintre metale cedeaza electroni celuilalt. numarul electronilor liberi putand fi mai mare sau mai mic.In cazul frecarii a doua corpuri. iar cand are in plus electroni este incarcat negativ si se numeste anion. egale. de semne contrarii si distantate intre ele alcatuiesc un dipol electric. ε r² . Acelasi fenomen se intampla si cu atomii izolantului care au pierdut electroni si anume excedentul de sarcina pozitiva ramane localizat. Corpurile in care electronii liberi pot fi usor smulsi din atom sau in care electronii liberi se deplaseaza usor intre atomi se numesc corpuri bune conducatoare de electricitate. iar electronii cedati se fixeaza pe atomii celuilalt si-l incarca negativ. 4. mai exista. Toate corpurile asezate in vecinatatea unui corp electrizat se electrizeaza prin influenta fara a fi nevoie de contact. Prin descoperirea electronului si a proprietatilor lui. intelegerea deosebirii de comportare dintre izolant si conductori devine mai usoara. Adesea. Fenomenul de inductie da posibilitatea ca un conductor sa fie incarcat cu un fel de electricitate cunoscut. Cu totul altfel se comporta atomii de metale in cazul primirii si cedarii de electroni. Cand atomul a pierdut electroni (are mai putini) este incarcat pozitiv si se numeste cation. de dimensiuni foarte mici in raport cu distanta dintre ele. prin contact si prin influenta. pentru ca ei nu pot primi alti electroni.

Mica ε 2 2. iar fortele electrice nu actioneaza spre interior.Sticla . atunci datorita inductiei.3 5–7 6 In sistemul C. pe fata interioara apare o sarcina egala si de semn contrar si de acelasi semn pe cea exterioara. in care acesta exercita actiunea sa electrica se numeste camp electric.5 7.S. daca in interiorul custii sau cilindrului se introduce un conductor electrizat.Ulei de transformator . 6.Anilina .Aer . Cea mai mica sarcina de electricitate negativa este sarcina electronului si reprezinta 4.109 unitati de sarcina electrica. forta de interactiune se masoara in newtoni (1 N = 1. Pe aceasta insusire se bazeaza si utilizarea ecranelor electrice sau blindajelor. la care nici o sarcina electrica exterioara nu poate trece in interior pe conductorul blindat. forta de interactiune se masoara in dyne. ε r² Intensitatea campului electric. ε constanta dielectrica sau permitivitatea. Electrizarea prin influenta este posibila tocmai datorita existentei campului electric.Sulf . Asa.Petrol . Spatiul din jurul unui corp electrizat. 7. Campul electric Un corp electrizat isi manifesta prezenta prin fortele de atractie sau de respingere cu care actioneaza asupra altor corpuri electrizate. es. Aparatele luate in cusca nu au inregistrat prezenta surselor electrice induse. q1 si q2 sarcini electrice cu care sunt incarcate corpurile electrizate.0003 1. Tabela 10 Constanta dielectrica pentru diferite medii Lichide .Heliu . in conformitate cu legea lui Coulomb: F=Q∙q . O dyna reprezinta forta de interactiune intre doua corpuri incarcate cu cate o sarcina unitate CGS electrostatica. Adica E = F .00007 1. Aceste fenomene au fost descoperite practic de catre Faraday. In cazul unor custi si cilindri neizolati transmiterea sarcinilor inceteaza pentru ca sarcinile induse pe peretele exterior se scurg in pamant. Acelasi lucru s-a constatat si in cazul legarii peretilor custii la pamant.Alcool etilic . r distanta dintre centrele corpurilor electrizate. notata cu E. aflate in apropierea lui.001 Solide . Intr-un metal exista atat de mult electroni liberi incat orice camp electric va pune in miscare un mare numar dintre ei. de exemplu. Distributia electricitatii pe conductori Experimental s-a stabilit ca la conductorii in echilibru electric. Sa consideram o sarcina electrica Q in jurul careia ia nastere un camp electric.Bioxid de carbon ε 1. In sistemul international.F este forta de interactiune.6 – 4. q .2 26 81 Gaze . Densitatea electrica superficiala este mai mare la capetele ascutite si nula in interiorul conductorilor electrizati. q – cantitatea de electricitate in coulombi. Adica σ = q in care. Densitatea electrica.7 3. Din aceasta cauza o sarcina electrica + q aflata in acest camp la distanta r de sarcina Q. S σ este densitatea superficiala in coulombi/m².Parafina . Situatia se prezinta cu totul altfel daca cusca sau un cilindru oarecare sunt izolate fata de pamant. va fi respinsa cu forta F.105 dyne). este o marime electrica numeric egala cu forta care actioneaza asupra unitatii de sarcina electrica aflata in camp. S – suprafata in m². sarcina se raspandeste numai pe suprafata exterioara.Ebonita .8 ∙ 10-10 unitati de sarcine electrica (se noteaza cu e).Hidrogen . El s-a inchis intr-o cusca metalice care a fost electrizata la exterior. Unitatea electrostatica CGS de electricitate fiind foarte mica s-a ales ca unitate practica de cantitate de electricitate coulombul care reprezinta 3.Apa ε 2 2. Densitatea electrica superficiala reprezinta raportul intre cantitatea de electricitate si suprafata pe care este raspandita.G.0006 1.

Potentialul electric Un camp electric are o energie potentiala ca urmare a producerii de catre fortele electrice a unui lucru mecanic. Spunem ca intre doua puncte ale unui camp electric exista o tensiune de un volt atunci cand este necesar un lucru mecanic de un joule pentru a transporta un coulomb de electricitate inte aceste puncte. ε rA Lucrul mecanic efectuat de fortele electrice necesar deplasarii unitatii de sarcina din punctul A la infinit se numeste potential electric din punctul A si se noteaza cu VA. V . 8. La fel se poate spune si despre punctul B unde potentialul va fi VB. Pentru acesta fortele electrice excuta un lucru mecanic. Deci. valoarea lui fiind _Q_. 1 C 3∙109u. L = 4. In acest camp se deplaseaza sub actiunea fortelor electrice de respingere o sarcina electrica libera. Unitatea de tensiune electrica este voltul. forta electrica care actioneaza asupra sarcinii punctuale produce un lucru mecanic L. Capacitatea electrica Unele corpuri au nevoie de o cantitate de electricitate mai mare decat altele pentru a ajunge la acelasi potential.Daca se inlocuieste valoarea lui F data de legea lui Coulomb. Pe timpul deplasarii. Prin urmare. Diferenta de potential VA – VB intre doua puncte ale campului electric se mai numeste si tensiune electrica. energia se masoara cu electrovoltul (eV). Deci.s. 300 In fizica atomica si nucleara. expresia reprezinta produsul dintre sarcina electrica q si diferenta de potential dintre cele doua puncte.8 ∙ 10-10 __1__ = 1. Consideram ca sarcina electrica +q egala cu unitatea (+1) se deplaseaza din punctul A la infinit. care reprezinta lucrul mecanic produs la deplasarea unui electron intr-un camp electric la o diferenta de potential de un volt.6 ∙ 10-5 jouli 3∙1012 1 eV = 1m6 ∙ 10-12 ergi = 1. punctuala.6 ∙10-5 jouli. Sa presupunem ca sarcina +q sub actiunea fortelor electrice de respingere se deplaseaza din punctul A in B.s. atunci cand se deplaseaza o sarcina electrica libera aflata intr-un camp.e. Sa consideram o sarcina electrica care creeaza in jurul ei un camp electric. atunci: E = __Q__ ε r² Aceasta expresie ne arata ca intensitatea campului intr-un punct oarecare este direct proportionala cu sarcina electrica care-l creeaza si invers proportionala cu patratul departarii de sursa. 9.VB).1) ε rA rB in care rA si rB reprezinta distantele dintre punctele A si B si sarcina Q. Lucrul mecanic efectuat de fortele electrice intre punctele A si B se exprima prin relatia: L = Qq (1 . deoarece capacitatea lor electrica este mai mare. Deci. VA = _Q_ si VB = _Q_ ε rA ε rB Pentru a deplasa sarcina electrica +q din A in B este necesar lucrul mecanic L = q (VA .6 ∙ 1012 ergi = 1. Aceasta forta scade cu patratul distantei la sarcina electrica care creeaza campul electric. 1 V = 1 J = __107ergi __ = _1 _u. intre cantitatea de electricitate raspandita pe un corp si potentialul pe care-l capata corpul exista un raport constant egal cu Q .e.

1F=1C 1V inlocuind valorile lui C si V obtinem: 1 F = 1 C = 3 ∙ 109 = 9. La nivelul solului si in conditii normale. Deci. Pentru ca atmosfera sa poata fi electrizata ea trebuie sa contina un anumit numar de molecule ionizate. 1 V 3 ∙ 102 Practic. devenind „ioni mari”. de sus in jos. ceea ce inseamna ca atmosfera este incarcata pozitiv. in cantitati destul de mari. Daca la armaturile unui condensator se aplica o tensiune electrica continua. Ioni se mai produc si in urma spargerii unui val marin. de regula. deasupra unui camp sau unei mari. iar Pamantul negativ. In unitatea de volum numarul ionilor creste. Gradientul de potential atmosferic sufera variatii periodice. Stropii de aer foarte fini. care este curentul de descarcare. raportata la variatia de inaltime defineste intensitatea campului electric din jurul Pamantului. iar cristalele de Na Cl plutesc in aer si se incarca cu electricitate. si corespunde capacitatii electrice a unui conductor care incarcat cu 1 coulomb de electricitate isi mareste potentialul cu 1 volt. senin. de razele cosmice. fapt care face ca sarcinile electrice pozitive sa domine. fiecare centimetru cub de aer contine 500 – 600 ioni. Datorita deplasarilor de ioni conductibilitatea aerului creste cu altitudinea. Exista mai multi ioni pozitivi decat negativi. ca unitate de masura se foloseste microfaradul si picofaradul. 11.Raportul dintre cantitatea de electricitate raspandita pe un conductor si potentialul pe care-l capata acest conductor electrizat poarta denumirea de capacitate electrica si se noteaza cu C. C=Q V Unitatea de masura a capacitatii electrice este faradul (F). S-a stabilit ca ionizarea este produsa de ceva din afara Pamantului si anume. Condensatorul este folosit ca acumulator de sarcina electrica in electrotehnica. In afara de ionii constituiti din molecule mai exista si alte tipuri de ioni. Astfel de fenomene pot fi vazute de marinari in jurul catargelor sau de alpinisti in jurul bastoanelor pe care se sprijina. Trasnetul aduce sarcini negative pe Pamant. acestea se incarca cu sarcini electrice egale si de semne contrare. La peste 9000 m gradientul scade pana la 2 V/m. de la zi la noapte sau de la vara la iarna cu efecte spectaculoase. potentialul electric creste cu aproximativ 100 V/m. ca element principal in circuitele electrice alternative etc. Pamantul este incarcat negativ. Ionii mici. tensiunea de strapungere si pierderile de putere. Fenomenul de acumulare a sarcinilor electrice pe armaturi se numeste incarcarea condensatorului si are loc in urma aplicarii unei tensiuni electrice la borne. . in principal. Furtunile cu fulgere transporta sarcini negative pe Pamant. Condensatorul electric Condensatorul electric este un ansamblu de doua conductoare electrice (armaturi) separate printr-un mediu izolant. Aceasta crestere. intr-un camp de 100 V/m. Particulele extrem de mici de praf plutesc in aer si se incarca cu electricitate. In acest caz. Astfel se explica de ce campul electric. Caracteristicile electrice principale ale condensatoarelor sunt capacitatea electrica. Fenomenul de neutralizare totala sau partiala a sarcinilor electrice de pe armaturi se numeste descarcarea condensatorului si are loc prin mijlocirea unui curent de regim. In raport de forma armaturilor se deosebesc condensatoare plane. Liniile de forta ale campului se orienteaza. intre atmosfera si Pamant. Valoarea numerica de 100 V/m este medie pentru intreaga suprafata a Pamantului si se refera la paturile inferioare ale atmosferei. in afara de fulgere si trasnete se mai produc si efluvii in varfurile ascutite si efectul corona in jurul obiectivelor mai inalte. miscandu-se in aer cu o viteza mare – 1 cm/s. iar gradientul de potential poate sa ajunga sau sa depaseasca chiar 10000 V/m. in scurt timp se evapora. are sensul constant. iar potentialul atmosferic este pozitiv. formati sub actiunea razelor cosmice sunt mai mobili. Electricitatea atmosferica Pe timp linistit.10 cm. Deci. 10. sferice si cilindrice.

el poate produce aceleasi efecte ca orice trecere de curent printr-un conductor sau de traversare a curentului printr-un material rau conductor sau izolant. din caramida si din alte asemenea materiale. de apa. caracterizata prin aparitie in timp de furtuna a unui glob luminos de cativa centimetri in diametru. Dupa ce se misca aproximativ 50 m. care pluteste in aer. Descarcarea electrica luminoasa care se produce intre nori. Dat fiind ca norii se incarca negativ la baza si pozitiv in straturile superioare. Intesitatea curentului pe care-l transporta este de ordinul a 10000 pana la 20000 amperi. aprinderea este posibila. daca are loc descarcari de mica intensitate si de lunga durata. Datorita curentilor de aer. La trecerea transnetului de durata mica si de intensitate mare printr-un material combustibil sau usor combustibil. ionilor si picaturilor de apa pe particule de gheata intr-o furtuna. Intr-o miime de secunda puterea debitata de un fulger. de doua ori. descarcarea principala este urmata de descarcari ulterioare de mica intensitate. In fabricile de cauciuc si talpa artificiala se produce electrizarea materialelor de baza (cauciuc. Sarcini electrice se produc si la fabricarea firelor sintetice. sta circa 50 microsecunde. declansarea incendiilor si exploziilor este iminenta. care devine conductor pe acest traseu. efecte de topire pot fi observate frecvent la sarme de antena. dupa care se deplaseaza din nou si asa mai departe. La trecerea prin arbori trasnetul alege partea umeda a lemnului. catre Pamant. cladura. acesta nu este aprins ci imprastiat (fan. putand da nastere la incendii. numit fulger globular. sa patrunda in interior prin intermediul retelei de iluminat. Electricitatea statica in industrie In cursul desfasurarii a numeroase procese tehnologice din diferite intreprinderi fenomenul de electrizare se produce destul de des. Dupa cateva sutimi de secunda. iar in unele cazuri. motiv pentru care electronii negativi vor fi accelerati spre Pamant. sarme zincate.). ioni formati din razele cosmice. Este suficient sa amintim ca in industria unde se lucreaza cu substante fin macinate (industria zaharului. Trasnetul se deplaseaza extrem de rapid de jos in sus (de pe Pamant) pana la nor si constituie partea cea mai stralucitare. Cateodata. se numeste fulger. In timpul functionarii mecanismelor si masinilor unelte. trasnetul se repeta o data. Aceasta linie produce lumina foarte stralucitoare. trasnetul este insotit de bubuituri puternice numite tunete. cand linia de intoarcere a disparut o alta „coloana” coboara. Astfel. Sarcinile pozitive parasesc varful norului. Deoarece fulgerul este un fenomen electric. in calea scurgerii lui catre Pamant. a produselor fainoase. De obicei. insa in directii oarecum diferite. iesind eventual pe cos sau sa dispara cu zgomot la atingerea unui obiect sau a peretelui. a foliilor de clorura de polivinil si in general la fabricarea si manipularea materialelor plastice. Deci. ferestre deschise. Alte ori. intre ei pot sa apara mari diferente de potential. „coloana” poate dezvolta o ramura trimitand doua trepte. sarcinile pozitive si negative sunt separate. Descarcarea electrica. paie etc. In solurile cu rezistenta electrica mare (nisip quartos) se produc topiri (se formeaza sticla) de nisip. a stalpilor de lemn. Trasnetul poate sa loveasta direct intr-un obiectiv (actiune principala). In schimb.10-9 kW. care strabate intregul traseu pana la nor. El este o descarcare electrica foarte rara. Acest glob purtat de curentii de aer poate patrunde in incaperi. Fulgerul globular prezinta un mare pericol pentru incaperile in care se lucreaza cu lichide inflamabile. Daca aceste descarcari au loc intr-un mediu inflamabil sau exploziv. iar cele negative sunt descarcate pe Pamant sub forma de trasnete. numita si linie de intoarece. intra in straturile de mare altitudine in care aerul este mai bun conducator. care mentin timp indelungat sarcinile electrice. Protectia impotriva trasnetelor se asigura prin instalatii de paratrasnet care se construiesc de diferite tipuri. Din cauza suprapresiunii. sau sa loveasca la anumite distante (actiune secundara). miscarea se face in trepte. a sulfului. bineinteles datorita frecarii. iar in zilele senine sunt conduse incet spre Pamant de ionii de aer. datorita frecarii. tunetul. de cinci sau de mai multe ori. 12. . Ca si fulgerul. a grinzilor si a zidurilor. care strabat norii sub forma de fulger este de 1 – 2 km. deci apare pericolul descarcarilor electrice.) un mare numar de explozii se datoresc scanteilor electrice produse de electricitate statica. ambele catre Pamant. Coloana incarcata cu sarcini negative provenite din nor ionzeaza aerul. in minele de carbuni etc.In fiecare zi se produc aproximativ 300 furtuni pe intreaga suprafata a Pamantului si datorita lor se mentine o diferenta de potential in straturile superioare ale atmosferei.). Lungimea obisnuita a scanteilor electrice. care se produce intre nor si un corp de pe Pamant se numeste trasnet. iar printro destindere rapida a aerului. benzina etc. Urme vizibile de incalzire. sub o intensitate de 20000 amperi si diferenta de potential de 250 milioane volti este de 5. pe usi. o mare parte din energie este transformata in caldura care vaporizeaza continutul de apa din lemn. La trecerea curentului prin materialele rau conducatoare de electricitate. Se formeaza o „coloana” in trepte prin care electronii negativi se deplaseaza (o pata luminoasa) de la nor cu viteza foarte mare (o sesime din viteza luminii). in punctele atinse de trasnet. Actiunile secundare nu sunt altceva decat fenomene care apar in interiorul cladirii datorita inductiei electrostatice si electromagnetice. Cum se produce practic trasnetul ? Potentialul norului este mult mai mare decat al Pamantului. de-a lungul unui traseu. dar uneori poate sa ajunga la 10 – 15 km. sarme subtiri de otel. Daca trasnetul loveste intr-o stanca are loc o faramitare a acesteia la suprafata. Sarcinile pozitive sunt transportate in sus spre varful norului. a duratei scurte a fenomenului se produce spargerea de natura exploziva a copacilor. apare un gen de fulger destul de interesant. se acumuleaza pe partile metalice electricitate statica creand astfel in jurul lor un camp electric. In momentul in care „coloana” atinge Pamantul se formeaza „un fir conductor incarcat negativ.

adica la introducerea si scoaterea brusca a obiectelor respective in vas.Benzen in cadere libera . roata si cureaua se incarca cu electricitate de semne contrarii. Astfel petrecandu-se fenomenul. la viteza de 3 m/s Curele de transmisie din cauciuc. Pentru jumatatea superioara a curelei. La un rezervor umplut incomplet. la 3000 V aproape toate gazele combustibile. marimea incarcarii electrostatice este proportionala cu viteza de miscare si nu depinde de diametrul conductei. in momentul infasurarii pe roata condusa. Cu cat lichidul se agita mai mult. sarcinile electrice se acumuleaza pe suprafata libera a lichidului incombustibil. Dintre toate tesaturile cel mai mult se electrizeaza cele din matase artificiala si sintetice (nylon. in timpul presarii Curele de transmisie din cauciuc. a aerului si a gazelor nedizolvate sau a particulelor coloidale. in cazul formarii scanteilor. un barbotaj. de densitatea si vascozitatea lichidului. La descarcarea electricitatii. determina separarea lor. cu atat cantitatea de sarcini electrice este mai mare. apoi se mentine cam la aceeasi valoare. Pe lungimea curelei potentialul nu este acelasi. in curentul de lichid. ambele jumatati ale curelei sunt incarcate cu sarcini electrice de acelasi semn. Sarcini electrice iau nastere chiar si la stergerea mainilor cu o carpa inmuiata in benzina. impurificarea din ce in ce mai mult a lichidului contribuie la cresterea sarcinilor electrice. La 1000 V se inflameaza benzina. are valoarea zero in momentul infasurarii pe roata conductoare. Cantitatea sarcinilor electrostatice care se produc in unitatea de timp. la presiunea de 1. intensitatea curentului este foarte mica si nu poate ajunge.Practica ne arata ca cel mai mare pericol il creeaza sarcinile electrice. pe cateba materiale plastice. roata se incarca pozitiv si cureaua negativ. circuland printr-o conducta metalica. apoi cele de bumbac si lana. Sarcinile electrice de pe roata se scurg la pamant prin lagare. Prezenta in produsele petroliere a urmelor de apa. creste pana la o anumita valoare ca apoi sa descreasca si sa devina iarasi zero. ca urmare a descarcarilor electrice.). La unele transmisii cu curele se creeaza potentiale mari care pot depasi chiar 45 kV. in timpul fabricarii Foi de clorura de polivinil. sarcinile care ajung la suprafata libera a lichidului se combina cu multa greutate si astfel apare o diferenta de potential intre acestea si sarcinile opuse de pe partea interioara a peretelui. de regula. de lungimea si diametrul conductei respective. ca ele sa apara din nou de indata ce cureaua se desprinde de pe roata. de proprietatile dielectrice. parti metalice.5 kgf/cm² Tensiunea medie in V 40000 20000 150000 9000 200000 10000 25000 50000 4000 3000 3500 Sarcinile electrice se produc in timpul invartirii rotii conductoare (motrice) si anume cand cureaua antrenata se desprinde de pe roata.Benzen. Sarcini electrice se produc si pe timpul spalarii manuale a textilelor. totusi suficient pentru a putea aprinde vaporii de lichide combustibile. circuland prin conducte cu viteza de 3 m/s . Dupa parasirea rotii motrice potentialul creste brusc. in timp ce sarcinile de acelasi semn rezultate se aduna pe suprafata exterioara a peretelui. Pulverizarea si agitarea lichidelor atrage dupa sine formarea sarcinilor electrostatice. Sarcinile electrice care ajung la peretele rezervorului prin atragerea si combinarea cu sarcinile de semn contrar din materialul peretelui. la spalarea tesuturilor cu lichide inflamabile si la transmisiile prin curele. relon. la viteza de 10 m/s . intensifica incarcarea electrostatica. de viteza de curgere a lichidului. In schimb. La introducerea in rezevor a unui combustibil incarcat electrostatic. decat la miimi de miliamperi. cauciuc. depinde de natura si cantitatea impuritatilor continute in produsul petrolier. Pericolul apare in momentul formarii scanteilor electrice. la orice separare a corpurilor solide de cele lichide apar sarcini electrice. roata gasindu-se intotdeauna la potentialul zero. In tabela 11 se dau tensiunile in volti care se pot forma prin frecare. Sarcinile de pe cureaua de transmisie se acumuleaza pe partea ei interioara incepand de la locul de desprindere de pe roata conductoare si pana la roata condusa. care se produc la pomparea. O sarcina electrica de peste 1000 V poate produce scantei cu putere de inflamare a benzenului. Datorita antrenarii si desprinderii. In mod teoretic. la frecarea lor in lichid si a firelor textile intre ele. Cantitatea de sarcini electrice acumulate este determinata de produsul dintre densitatea acestora si suprafata libera a lichidului pe care se acumuleaza. incarcarea si descarcarea produselor petroliere. ca inainte de contact cu roata condusa sa scada brusc. Acumularea sarcinilor electrice este insotita intotdeauna de cresterea intensitatii campului electric ce se produce in spatiul de vapori din rezervor. In momentul trecerii curelei pe roata condusa sarcinile se neutralizeaza. fibre sintetice etc. adica se produce o turbulenta. Pe timpul spalarii. iar la 5000 V se aprind cele mai multe dintre prafurile combustibile. de calitatea suprafetei interioare a rezervorului sau conductelor si de starea lor. in urma frecarii lichidului pe timpul pomparii si transportului pe conducta. care in functie de conductibilitatea electrica a lor se pot acumula sau scurge la pamant.Benzen si eter. sarcinile electrice se indreapta atat spre peretele rezervorului cat si pe suprafata libera a lichidului ca o consecinta a respingerii reciproce. roata motrica . rolan etc. Tabela 11 Potentialul format prin frecarea diferitelor corpuri Denumirea materialului sau substantei Celuloid Cauciuc in masinile de gumare Cauciuc in masinile de taiat Fibre sintetice in timpul etirarii Foi de clorura de polivinil. La o curgere laminara a lichidului combustibil. Cu cat suprafata este mai mare cu atat sarcinile electrice se acumuleaza in cantitati mai mari.

Energia necesara pentru deplasarea sarcinii electrice q. electromotor etc. va fi: E=W q Pentru q = 1 coulomb. chimica sau o alta forma de energie. dispozitivele de pulverizare. Cea mai simpla instalatie electrica este formata dintr-o sursa de curent (element galvanic. acumulator. viteza de miscare si latimea curelei.e. Exprimand energia in jouli si cantitatea de electricitate in coulombi. deci care pune in miscare sarcinile electrice de-a lungul circuitului este forta electromotoare. de amestecare si alte dispozitive tehnologice. se va exprima in volti. Diferenta de potential In interiorul generatorului au loc fenomene care duc la separarea sarcinilor electrice si mentinerea unei tensiuni electrice constante. Un generator electric (generator de tensiune electrica) intr-un circuit electric are rolul pe care-l indeplineste o pompa intr-un circuit hidraulic. In afara capacitatii curelei. asupra potentialului sarcinilor electrostatice mai influenteaza o serie de factori ca: umiditatea aerului inconjurator. Forta electromotoare. Curentul electric Miscarea dirijata a electronilor liberi printr-un metal se numeste curent electric. Cantitati insemnate de electricitate statica se produc si la transportul prafului organic prin conducte sau la miscarea lui in aer. in care materialul prelucrat se incarca electric si zona de descarcare.m. termica. in care materialul relativ neincarcat intra energic in contact cu peretii utilajului. conductele de transport pneumatic. in energie electrica. Conductorii A si B se numesc borne sau poli. in care se descarca. care micsoreaza forta electromotoare.m.. precum si de marimea si starea suprafetei de contact. Sursa de curent transforma energia mecanica. iar cea motrica le neutralizeaza). generator de curent) dintr-un consumator de curent (lampa electrica. este: W = q E. aparat de incalzit. f. Diferenta de potential sau . atunci in interiorul generatorului se vor ivi pierderi. iar la interior de la borna negativa spre borna pozitiva. incarcarea transmisie. de obicei. constituie generatorul de sarcini electrice. In general. care leaga bornele consumatorului. Aceasta inseamna ca cu cat un corp prezinta o lipsa mai mare de electroni fata de un altul. Numai curelele de transmisie cu viteza de miscare de peste 5 m/s si cu putere de transmisie de 6 – 8 CP pot fi socotite periculoase. Forta electromotoare corespunde presiunii teoretice a pompei atunci cand aceasta nu debiteaza. consumatorul si cele doua conductoare formeaza un circuit inchis in care se produce miscarea electronilor liberi. Diferenta dintre forta electromotoare si pierderile din interiorul generatorului se numeste tensiune electrica (uneori si diferenta de potential). caldura. E = W. deci f. iar consumatorul transforma energia electrica in energie de alta forma ca lumina.si cureaua se desprinde de pe ea. In baza unei conventii stabilite cu decenii in urma s-a admis ca sensul curentului sa fie considerat in exterior de la borna pozitiva a sursei (+) spre borna negativa (-) a sursei. forta electromotoare este o marime electrica a carei valoare este numeric egala cu valoarea energiei necesare pentru a transporta sarcina de 1 Coulomb de-a lungul intregului circuit. Sursa de curent constituie partea interioara a circuitului. in timp ce roata condusa constituie consumatorul acestor sarcini. 2. iar consumatorul cu cei doi conductori partea exterioara a circuitului.e. In aceasta zona descarcarea prin scantei de la material (cu exceptia particulelor izolate) nu are loc. pentru jumatatea inferioara fenomenul se petrece invers (roata condusa genereaza sarcini electrice. Cand circuitul electric este inchis si curentul circula. Tensiunea electrica. Sursa de curent. Aparatul care produce si mentine constanta o diferenta de potential (tensiune electrica) intre doi conductori A si B se numeste generator electric sau sursa electrica. In acest caz. impuritatile depuse pe suprafata interioara a curelei. In orice proces tehnologic de prelucrare si de transport al materialelor pulverulente (dielectrice) se pot delimita doua zone: zona de incarcare. cu atat se va spune ca intre cele doua corpuri exista o diferenta de potential sau o tensiune mai mare. a caror marime depinde de proprietatile fizice ale substantelor. In zona de incarcare se gasesc. Capitolul VIII Electrodinamica 1. Ea este aceea care provoaca curentul electric.) si din doua conductoare. Cauza care stabileste si mentine diferenta de potential. Separarea contactului suprafetelor dielectric-conductor sau dielectric-dielectric este intotdeauna insotita de aparitia pe ele a sarcinilor electrice. si protectia utilajului metalic contra descarcarii se obtine prin punerea la pamant a acestuia. sarcinile electrice trebuie sa circule in circuit inchis. miscare etc. miscarea oricarui fel de particule incarcate cu electricitate formeaza un curent electric permanent.

10-7 kg. Formula de calcul este deci: R = ρ _l_ s Unitatea de masura pentru rezistenta electrica se numeste ohm. tinand seama de caderea de tensiune in circuitul interior. 1 s = 1 amper-secunda = 1 A. ar produce intre aceste doua conductoare o forta egala cu 2. 4. formand astfle curentul electric care se utilizeaza in practica. care are ca simbol litera A. atunci se poate scrie relatia: I=Q t Unitatea pentru masurarea intensitatii curentului electric este amperul. Coulombul este unitatea de masura a sarcinii electrice sau a cantitatii de electricitate. un coulomb (C).I. Daca notam cu I intensitatea curentului. In sistemul de unitati international (SI). cand puterea disipata intre aceste puncte este de 1 watt. . Intensitatea curentului electric se aseamana cu debitul de apa dintr-o instalatie hidraulica. Din cele aratate mai sus rezulta ca rezistenta electrica a unui conductor depinde de materialul conductorului (rezistenta specifica q) si este proportionala cu lungimea conductorului (l) si invers proportionala cu sectiunea conductorului (s).m. De asemenea ei se scurg mai usor prin fire groase si scurte decat prin fire subtiri si lungi. atunci Q = 1 A.-2 (newtoni) pe metru lungime. iar simbolul este Ω. cu atat presiunea si viteza apei din conducta ce uneste cele doua rezervoare va fi mai mare. rectilinii de lungime infinita si de sectiune circulara neglijabila. In momentul in care ambele rezervoare se afla la aceeasi inaltime. neglijabila.s. 3. Rezistenta electrica Electronii se deplaseaza in unele corpuri mai greu iar in altele mai usor. deci nici o diferenta de potential.tensiunea se poate compara cu presiunea dintr-o conducta care uneste doua rezervoare cu apa care se afla la inaltimi diferite. asezate in vid la distanta de 1 m unul de altul. cu Q cantitatea de electricitate care trece prin sectiunea transversala a conductorului intr-un timp t. Din relatia I = Q .). care este definita ca tensiunea electrica dintre doua puncte ale unui conductor parcurs de un curent constant de 1 amper. rezulta. asezate in vid la distanta de 1 m unul de altul. Rezistenta specifica a unui conductor este rezistenta opusa de 1 m de conductor cu sectiunea de 1 mm². In STAS 737-62 definitia unitatii de masura a intensitatii de curent este formulata astfel: „Amperul este intensitatea unui curent electric constant care mentinut in doua conductoare paralele. Daca I = 1 A.3 trilioane electroni care au trecut intr-o secunda printr-un conductor. Deci 1 coulomb reprezinta cantitatea de electricitate care trece printr-un circuit in timp de 1 secunda si produce un curent constanta de 1 amper. in acest caz nu va mai curge nici un curent prin conductorul care le uneste. Acelasi lucru se intampla cand exista doua corpuri incarcate la fel. nu mai curge nici un curent de apa prin conducta. cu electricitate. Amperul reprezinta o cantitate de 6. iar t = 1 s.h. Valoarea tensiunii electrice U. adica in care nu exista diferenta de electroni.” Cantitatea de electricitate transportata intr-o ora de un curent constant de 1 amper defineste amper-ora (A. u este: U=E–u Tensiunea U este tensiunea care se aplica la capetele circuitului exterior si pune in miscare dirijata electroni liberi.s care reprezinta in S. Cu cat diferenta de inaltime va fi mai mare. unitatea de masura a tensiunii electrice este voltul (V). Rezistenta pe care o intampina electronii atunci cand trec printr-un conductor se numeste rezistenta electrica. t Q = I ∙ t. Intensitatea curentului electric Intensitatea curentului electric este cantitatea de electricitate care trece printr-o suprafata data (conductor) in timp de o secunda.

rezistenta imbracamintii.Nichelin .00411 0.47 0. R – rezistenta in ohmi.Oteluri .Plumb .0040 0. Daca ne referim la un conductor de lungime egala cu unitatea (1 m) si cu sectiunea egala cu unitatea de suprafata (1 m²). Inversul rezistivitatii se numeste conductivitate electrica ( _1_ ). contactul intre corp si firul conductor este bun si rezistenta corpului va fi mica.00625 0.42 0. ori sa ramana practic constanta.0612 Coeficientul termic intre 0 si 100ºC 0.0039 0.20 0.13 – 0. aplicata intre cele doua puncte ale conductorului. adica. cum este cazul la aliaje ca manganin si constantan.Carbon .3 0.42 0. .002 0.00006 0.0003 0.Alama .m. Totusi. reprezinta ceea ce numim rezistenta electrica a conductorului ales.0004 0.Aluminiu . Daca pielea este umeda sau imbracamintea jilava.Platina . Valoarea rezistentei corpului omenesc este mare.Argentan .0042 0. cum se intalmpla la electroliti sau la carbuni. celelalte pot varia intre limite foarte largi. R=U I sau.98 0.107 0.Manganin . Din cele enuntate rezulta ca raportul dintre diferenta de potential (tensiune) aplicata la capetele unui conductor si curentul care-l parcurge este o marime constanta. daca acest conductor nu este sediul unor tensiuni electromotoare. ρ R Rezistenta conductorului poate sa creasca o data cu ridicarea temperaturii. prin acesta trece un curent de 1 A.Ohmul reprezinta rezistenta electrica dintre doua puncte ale unui conductor cand la tensiunea electrica de 1 V. U – tensiunea in volti.Nicrom . exista o relatie de proportionalitate directa. Rezistenta organelor interne este aproape constanta si relativ mica.221 0. exista pericol de moarte pentru cel ce lucreaza in instalatii electrice.Wolfram Rezistenta specifica in mm3 m la 20ºC 0.0002 0. atunci rezistenta lui. rezistenta pielii.Argint .00015 0. aplicata la extremitatile lui si intensitatea I a curentului.004 0. iar inversul rezistentei – conductanta ( _1_ ). numita rezistivitate. are valoarea de 1 Ω.04 0. I=U R I este intensitatea curentului in amperi.Cupru . sa scada. Legile curentului electric a) Legea lui Ohm. Experienta arata ca pentru un conductor dat.00004 0.028 0. Deci. Aceasta relatie fundamentala pentru curentii de conductie se numeste legea lui Ohm. U=R∙I unde factorul de proportionalitate R.Crom . Simbolul international al rezistivitatii este Ω. chiar si de joasa tensiune. Rezistenta corpului omenesc este alcatuita din: rezistenta organelor interne.Constantan . de mii de ohmi (1000 – 10000).Cromnichel .0175 1. In tabela 12 se dau rezistentele specifice si coeficientii de temperatura ai unor metale si aliaje: Tabela 12 Rezistentele specifice si coeficientii de temperatura ai unor metale Materialul .49 1. 5. intre diferenta de potential U.25 0.10 0.0003 0.00464 Prin corpul omenesc poate sa treaca un curent electric. rezistenta de contact.016 7. cum este cazul la metale.0004 0.

Forta electromotoare produsa in generator se utilizeaza pentru miscarea sarcinilor electrice pe circuitul interior si exterior. deci mai multi curenti. Σ RI = E Aceasta relatie arata ca indiferent de legaturile exterioare. acestea pot fi legate in trei feluri: in serie. Presupunem un ochi al retelei de conductori.. cu diferite legaturi exterioare. Un montaj mixt este format din rezistente legate in serie si in paralel. b) Legile lui Kirchhoff. In acest caz E = u + U. Tensiunea va fi egala cu suma caderilor de potential. Intr-un circuit electric. Suma curentilor care intra intr-un nod este egala cu suma curentilor care ies din nod. U = R1 I + R2 I + R3 I U = I (R1 + R2 + R3) si fiindca U=RI R = R1 + R2 + R3 Legarea rezistentelor in paralel (derivatie). In practica se intalnesc si circuite electrice mai complicate. intr-un ochi de retea. Consideram pozitivi toti curentii care parcurg laturile conturului in sensul acelor unui ceasornic. Avand in vedere sensul curentilor se poate scrie ca: E = R1 ∙ I1 – R2 ∙ I2 – R3 ∙ I3 + R4 ∙ I4 + R5 ∙ I5 deci pentru un numar mai mare de laturi. adica ΣI=0 Legea a II – a a lui Kirchhoff. la bornele caruia se produce forta electromotoare E. rezistenta totala este mai mica decat rezistenta fiecareia dintre ele si anume inversul rezistentei totale este egal cu suma inverselor rezistentelor partiale. care constituie o generalizare a legii lui Ohm pentru circuite complexe. In acest caz. Daca parcurgem intregul contur de la borna a generatorului pana la cealalta borna trebuie ca suma algebrica a caderilor de potential sa fie egala cu forta electromotoare E. intensitatea curentului este aceeasi in toate rezistentele. rezulta: u = r I. . in paralel (derivatie) si mixt.Legea lui Ohm poate fi extinsa la un circuit intreg. extremitatilor lor fiind legate in aceleasi puncte. Legarea rezistentelor in serie. In acest caz. care contine o forta electromotoare. suma algebrica a caderilor de potential pe conturul parcurs in sensul conventional pozitiv. in lungul rezistentelor succesive. R R1 R2 R3 Legarea rezistentelor in montaj mixt. este egala cu forta electromotoare respectiva. de unde I = __E__ R+r Deci intensitatea curentului este egala cu raportul dintre forta electromotoare a generatorului si rezistenta totala a circuitului. care sa cuprinda si un generator cu forta electromotoare E si rezistenta exterioara R. Legea rezistentelor. adica: 1=1+1+1+. U = RI E = r I + RI = (r + R) I. pentru ca altfel nu ar putea sa existe un regim stationar al curentului. in locul legii lui Ohm se aplica legile lui Kirchhoff. Legea I a lui Kirchhoff. cand exista mai multe rezistente. cuprinzand mai multe ramificatii. Legarea in serie a rezistentelor inseamna legarea lor una dupa alta. parcurs de curenti electrici. Prin legarea rezistentelor in paralel. in care ar exista si un generator fara rezistenta interioara.. I = i1 + i2 + i3 Daca se considera ca pozitivi curentii care se apropie de nod si ca negativi cei ce se departeaza se poate scrie ca: I1 – I2 + I3 – I4 – I5 + I6 = 0. adica una langa alta. Aplicand legea lui Ohm pentru rezistenta r a circuitului interior si pentru rezistenta R a circuitului exterior.

000 Ws (jouli) . Energia electrica din circuit s-a transformat in energie termica.I. 6.I. iar rezistentele R2 si R3 sunt legate in paralel. dar Q = I. Legea lui Joule-Lenz defineste efectele termice ale curentilor electrici si se enunta astfel: Cantitatea de caldura degajata intr-un conductor este direct proportionala cu rezistenta conductorului.t. adica cantitatea de caldura (energia termica) este egala cu coeficientul termic 0.600. atunci: Q = 0.t si deci. Adica: Q = R ∙ I² ∙ t jouli. Adica W=P∙t Tinand seama de relatia de mai sus se poate scrie cele trei forme ale puterii electrice: W = U. care se transmite in mediul inconjurator. Energia electrica si puterea Tensiunea electrica produce miscarea electronilor.t.I. adica P = W = U.Rezistentele R1 si R4 sunt legate in serie. wati t sau P = R.24 W. R t = R1 + R2 x R3 + R4 R2 + R3 c) Legea lui Joule-Lenz.24 ∙ U ∙ I ∙ t Cunoscand ca energia electrica consumata la o rezistenta W = U ∙ I ∙ t in jouli. Un conductor subtire strabatut de un curent de cativa amperi se incalzeste pana la rosu si apoi se topeste daca curentul este prea mare.t. W = U.24 inmultit cu energia electrica in jouli. Notand cu R rezistenta echivalenta a celor doua rezistente montate in paralel si cu R1 rezistenta totala a circuitului se obtine: Rs = R1 + R + R4 Stim ca. cu durata trecerii curentulu si cu patratul intensitatii curentului. ca unitate de masura pentru energia electrica kilowattora (kWh). deci deplasarea unei cantitati de electricitate in conductorii electrici. in Ws sau jouli W = R. Puterea electrica este lucrul efectuat de curentul electric intr-o secunda si se masoara in wati.I². Lucrul mecanic efectuat de o cantitate de electricitate este proportional cu tensiunea in volti si cantitatea de electricitate Q respectiva in coulombi. iar in calorii: Q = 0. Notand lucrul mecanic cu W se poate scrie ca: W = UQ.I² = U² watt R Energie inseamna putere in timp sau putere inmultita cu timpul. R = R2 x R3 R2 + R3 deci.24 ∙ R ∙ I² ∙ t Inlocuind RI = U obtinem: Q = 0. in Ws sau jouli W = U² t in Ws sau jouli R In practica industriala se foloseste. Orice rezistenta strabatura de curent se incalzeste. 1 kWh = 1000 W x 3600 s = 3.

aceasta se incalzeste si prin intermediul izolantului. El se compune dintr-o placa de material refractar pe care se monteaza un fir lung si subtire (rezistenta electrica) rasucit in spirala.81 J = 736 W s s sau 1 CP = 0. pentru a ocupa un spatiu cat mai mic.). topirea etc. in general. Sudarea electrica prin rezistenta de contact se realizeaza lipirea pieselor de sudat prin trecerea unui curent electric foarte puternic (5000 – 25000 amperi) prin piesele apropiate puse in contact in punctul sudat. etc. asezate in niste canale adanci. instalatiile electrice se dimensioneaza astfel incat incalzirea lor sa fie mentinuta in limite nepericuloase. Cei doi electrozi sunt legati la bornele unui transformator electric de sudura. Punctele de conexiune se pot incalzi simtitor din cauza slabirii contactelor. Materialul refractar acumuleaza o parte din caldura rezistentei si o pastreaza pentru a o reda atunci cand nu mai este incalzita. Aplicatii ale efectului caloric al curentului electric. Pe baza acestui efect al curentului electric functioneaza resoul. o rezistenta marita la trecerea curentului. in practica apar situatii cand din diferite cauze. borne etc. Cuptorul cu arc serveste la prepararea carbidului. Pentru imbinarea pieselor metalice se utilizeaza cu bune rezultate sudarea prin rezistenta de contact si sudarea prin arc. Cuptoarele electrice sunt de trei tipuri: cuptoare cu rezistenta. Fierbatorul electric este un aparat utilizat in menaj. temperatura conductorului rezulta dintr-un echilibru dinamic. punctele critice (rezistentele de trecere) trebuie cercetate cu o deosebita atentie. caldura degajata. care constituie celalalt electrod. de exemplu. la conexiunile facute necorespunzator (prin suruburi. Temperatura obtinuta este de circa 4000ºC. Rezistenta de trecere in punctele de contact depinde in mare masura de apasarea in aceste puncte. Efectele curentului electric Efectul caloric. Piesele se vor topi in acest punct datorita caldurii dezvoltate de curentul electric (efect Joule-Lenz). se realizeaza sudura electrica etc. mareste si pericolul de incendiu pentru ca o data cu marirea randamentului diferitelor aparate electrice si cu introducerea prizelor de 10 amperi in locul celor de 6 amperi. Fierul de calcat. supusi la tensiune si asezati la o anumita distanta unul de altul. vibratiilor. La trecerea curentului electric prin rezistenta. La aprecierea pericolului de incendiu prezentat de o instalatie electrica. Pentru ca aceasta incalzire sa nu prezinte un pericol pentru conducatoare. Incalzirea conductoarelor trebuie redusa la minimum posibil. Aparate de uz casnic. deoarece o rezistenta de cativa miliohmi este capabila sa transforme caldura in puteri de multi wati. Caldura se imprastie de aici in interiorul cuptorului. cuptorul electric. ciocanul electric de lipit. cuptoare cu arc si cuptoare cu inductie. In acest punct de contact cele doua piese prezinta din punct de vedere electric. La trecerea curentului prin rezistenta aceasta se incalzeste. intregul dispozitiv de conexiune se incalzeste intr-o masura considerabila. plita electrica. La sudarea electrica cu ajutorul arcului voltaic se foloseste la locul de sudat un adaos de metal topit. a oxizilor de azot etc. cu ajutorul caruia se poate incalzi apa sau mancarea. Deasupra se asaza rezistenta ale carei capete se leaga la contactele electrice. va trebui sa se recurga la grosimi cu atat mai mari. care inmagazineaza caldura primita. Oricare ar fi situatia. intre cantitatea de caldura produsa prin efectul Joule-Lenz si caldura cedata mediului inconjurator. ce trece prin rezistenta de contact. Practia ne-a aratat ca excesul de caldura apare in punctele de rezistenta marita ca. fierul de calcat. de instalatii pentru producerea si transportul energiei electrice sau de distribuirea ei in locuinte. In industrie se folosesc cuptoare electrice pentru topirea pieselor. care se topeste datorita arcului voltaic ce se produce intre vergeaua care constituie un electrod si piesa de sudat. Cuptorul cu rezistenta este format dintr-un sir de bare verticale semiconductoare.736 kW. calirea otelului. Este format dintr-un bloc metalic. Dintre aceste aparate se citeaza: fierbatorul electric. radiatorul electric. Pe baza efectului caloric al curentului electric s-a trecut atat in industrie cat si pentru nevoile gospodaresti la construirea si folosirea diferitelor agregate si aparate care constituie marturii ale progresului si civilizatiei secolului in care traim. dupa legea lui Joule-Lenz. becul electric. In principiu. cand este vorba de motoare electrice. Curentul electric incalzeste conductorii prin care circula. La cuptorul cu arc voltaic. Aceste bare constituie rezistentele care se incalzesc prin trecerea curentului. intr-un cuptor captusit cu caramizi refractare si alti izolanti termici. Faptul ca incalzirea creste proportional cu patratul intensitatii. pe care se asaza un strat izolant de mica. incalzeste masa metalica. Totusi. arcul se produce intre doi electrozi de carbune. de anumite puncte ale instalatiei electrice prezinta pericol de aprindere a materialelor combustibile. slabirii arcurilor de apasare etc. 7. cu cat curentul care le parcurge este mai intens.Intre kW si CP se poate stabili urmatoarea relatie: 1 CP = 75 kgm = 75 ∙ 9. Sudarea electrica. trecerea unui curent prin orice metal bun conducator de electricitate are drept o anumita incalzire a acestuia. . fabricarea otelurilor speciale. Pericolul de incendiu poate sa apara chiar si acolo unde conductoarele electrice sunt desizolate sau unde repararea unei defectiuni s-a facut in mod necorespunzator. Metalul de adaugat se prezinta sub forma unei vergele (electrod de sudare). Daca portiunile topite sunt apasate una de alta. Pentru conductoare electrice sau sarmele de bobinaj. aparate electrice si materiale combustibile din apropiere. a carborundului. se obtine imbinarea dorita.

Orice contact (imbinare) intre conductoare. volfram etc.Iluminatul electric. Electrodul legat la polul pozitiv al generatorului de electricitate se numeste anod. temperatura produsa este determinata intr-o masura mai mica de suprafata care cedeaza caldura si de consumul de putere in locul cu defect de izolatie si intr-o masura mai mare de capacitatea termica a acestui loc. contactelor accidentale intre circuite de inalta tensiune si joasa tensiune. patruderii umiditatii. Din fericire aceste temperaturi ridicate nu actioneaza in momentul aparitiei defectului. la construirea de galvanometre etc. . pentru care a fost proiectata. La trecerea curentului electric printr-un lichid conductor (solutie de sare.. impreuna cu cantitatea de caldura degajata. trasnet. in functie de marimea rezistentei de trecere in locul in care izolatia este deteriorata datorita imbatranirii. electromagnetilor. Daca o instalatie electrica este supusa accidental la o tensiune superioara celei normale. iar celalalt. capabil sa transforme energia electrica in caldura. ridicarea zmeelor etc. Supraincalzirile se mai produc si datorita supratensiunilor.pentru cabluri aeriene: vantul. legat la polul negativ. vin in contact. deteriorarii si supraincarcarii instalatiei. in astfel de cazuri. Defectul de izolatie prezinta pericol pentru o instalatie electrica. fix sau mobil. 8. Din aceasta cauza. acesta se incalzeste. Efectul magnetic al curentului electric a capatat numeroase utilizari. incalzirea care se produce in mod continuu depaseste temperatura de aprindere a materialelor combustibile din vecinatatea conductorului. catod. Iluminatul prin incandescenta unui filament de tungsten. In principiu. a electricitatii atmosferice. Pericolul de incendiu prezentat de curenti electrici Daca la conductoarele electrice neizolate o buna parte din caldura se imprastie in atmosfera evitand astfel topirea acestora. adica pana la mii de amperi. legaturile executate necorespunzator. Ele se formeaza numai pe suprafata electrozilor. conectat in acel punct. Dupa curentul de soc. deoarece este necesar sa se incalzeasca mai intai intreaga masa a portiunii cu defect. . cauze accidentale (aterizarea fortata a avioanelor. acid sau baza) numit electrolit. ca de exemplu. valoarea sa putand depasi cu mult valorile admisibile. invelisul de protectie crapa. fapt ce poate fi dovedit cu ajutorul unui ac magnetic care poate fi deviat in pozitia N – S. Efectul chimic al curentului electric. Intensitatea de scurtcircuit mai poarta numele de intensitate de soc. In afara lampilor incandescente o mare raspandire o au lampile cu descarcari electrice (fluorescente). se va produce o degajare de caldura cu atat mai mare cu cat supratensiunea este mai mare (cantitatea de cladura produsa fiind proportionala cu tensiunea). la conductoarele cu izolatie. In aceste constacte are loc o cadere de tensiune si o anumita reducere de putere care se transforma in caldura. filamentul este montat in interiorul unui balon de sticla umplut cu gaz inert (argon. locul de imbinare sa se incalzeasca mult. O imbinare prost executata face ca rezistenta de trecere sa fie foarte mare. Scurtcircuitul este un deranjament frecvent intalnit in instalatiile electrice. descompunerea solutiei apoase de sulfat de cupru (degajare de oxigen la anod si depunere de cupru la catod) si electroliza clorurii de sodiu topite (la anod se degaja clorul iar la catod se depune sodilul metalic). Curentul care se scurge prin portiuni desizolate poate varia de la 1 mA pana la valoarea curentului de scurtcircuitare a retelei. manevrele gresite ale aparatelor de conectare sau ale celor consumatoare de curent.). In instalatiile executate corect conductoarele au o sectiune suficienta pentru ca incalzirea lor sa nu devina periculoasa. racirea se face greu. Curentul de scurtcircuit este asa de mare incat poate sa inroseasca un conductor sau sa-l topeasca si daca in apropiere exista materiale combustibile le poate aprinde. arborii. locul in care a aparut un defect de izolatie se comporta la fel cu un aparat electric de incalzire. Supratensiunile se produc din cauza trasnetelor. In schimb apar o serie de fenomene care duc la supraincarcare a circuitelor si implicit la supraincalziri. ca dupa aparitia scurtcircuitului sa se produca o crestere rapida a curentului. bifazat si trifazat. Acest efect a fost pus in evidenta de Oersted si consta in aparitia unui camp magnetic in jurul unui conductor parcurs de un curent electric. devinde incandescent si emite raze luminoase. de cele mai multe ori datorita imbatranirii. este cel mai raspandit. care se produce ori de cate ori doua conductoare.pentru instalatii: strapungerea izolatiilor.) prin trecerea curentului electric prin filamentm. invelisul protector se deterioreaza si de mult ori se aprinde. creeaza o anumita rezistenta de trecere. Initial curentul electric este normal. deci poate fi monofazat. Curentul care se formeaza se numeste curent de scurtcircuit. favorizand producerea scurtcircuitelor. Scurtcircuitul se poate produce intre un conductor de faza si cel neutru. la construirea soneriilor.. cripton etc. Curentii de scurtcircuit pot provoca deranjamente instalatiilor electrice si chiar distrugerea lor. Efectul magnetic. Principalele cauze ale scurtcircuitelor sunt: . a) Scurtcircuitul. intre care exsita o diferenta de potential. Produsele de descompunere electrolitica pot sa apara fie direct. fie prin reactii secundare. Din cauza supraincalzirii conductoarelor. ceea ce inseamna ca ridicarea temperaturii este intarziata de inertia termica a materialului. se deterioreaza. atunci cand in vecinatatea sa se aduce un curent electric. defectelor mecanice sau supraincalzirii din afara. la fabricarea magnetilor. Cele mai frecvente supraincalziri ale circuitelor electrice au loc datorita existentei unor rezistente de trecere si folosirii sigurantelor supradimensionate. Ca exemple de descompunere electrolitica se poate da: descompunerea apei acidulate cu acid sulfuric (in acest caz se degaja hidrogen in volum de doua ori mai mare decat oxigenul. se depun substante la electrozi si se produc reactii chimice. care se degaja la anod). care dureaza un timp foarte scurt. intreruperii sau inchiderii unui circuit de inalta tensiune si scurtcircuitelor. in terapie. Tinand seama de suprafata redusa a locurilor cu defectiuni de izolatie. se stabileste un curent de scurtcircuit permanent si de durata.

El se determina prin calibrare in baza rezultatelor obtinute prin incercari. In cazul scurtcircuitelor. Cantitatea de caldura consumata pentru cresterea temperaturii fuzibilului este proportionala cu masa (greutatea fuzibilului). Depasirea intensitatii admisibile a curentului intr-un conductor de o anumita sectiune duce la supraincalziri. Curentul nominal al fuzibilului In. diferenta de caldura provoaca cresterea temperaturii fuzibilului pana la punctul de echilibru termic. caldura se produce la trecerea curentului electric prin fuzibil se disperseaza in mediul ambiant prin radiatie. Aceasta perioada de tranzitie dureaza 3 – 6 s. care reprezinta pe cel mai mare dintre curentii nominali ai fuzibilelor destinate acesteia. plus caldura cheltuita pentru cresterea temperaturii fuzibilului si caldura latenta de topire. cu diferenta dintre temperatura sa la sfarsitul si inceputul functionarii si cu caldura specifica. O siguranta fuzibila este caracterizata printr-un curent nominal indicat pe ea. In cazul cand caldura care se produce in fuzibil este mai mare decat cea pe care acesta o degaja. intensitatea curentului depaseste cu mult intensitatea admisibila. este curentul la care fuzibilul trebuie sa functioneze timp indelungat.5 2. 9. Tabela 14 Conditiile de topire a sigurantelor unipolare . Arcul electric dureaza mai mult timp decat o scanteie electrica si are capacitate termica incomparabil mai ridicata decat aceasta. In acest caz consumul de curent se mareste si intensitatea admisibila este depasita. conductoarele se incalzesc puternic si numai siguranta intrerupe curentul si protejeaza instalatia. indicat de fabrica constructoare. Un arc electric se poate produce si intretine mai ales in circuitele de inalta tensiune. Tabela 13 Corelarea intre sectiunile conductoarelor si intensitatile admisibile Sectiunea in mm3 1 1. motiv pentru care prezinta un mare pericol de incendiu. care constituie pe drept cuvant aparatorii instalatiei. Ca si scanteile electrice. El topeste si vaporizeaza conductoarele metalice. dar cateodata apare si la cele de joasa tensiune.De la curentul de soc pana la stabilirea curentului de durata are loc o perioada de tranzitie. Arcul electric este o descarcare disruptiva. un curent de scurtcircuit tranzitoriu. Cele mai des intrebuintate sigurante sunt sigurantele fuzibile si sigurantele automate. Incalzirea sigurantelor se produce mai repede ca a conductoarelor pentru ca au o masa mai mica decat a acestora. Aparate de protectie a) Sigurante electrice. arcele electrice se produc la inchiderea si deschiderea circuitelor electrice cu ajutorul intrerupatoarelor si separatoarelor precum si in cazul scurtcircuitelor. radiatoare. intr-un interval de timp t si in cealalta parte cantitatea de caldura cedata de catre fuzibil mediului ambiant si contactelor in acelasi timp t. Pe timpul functionarii fuzibilului in conditii normale exista un echilibru termic. Pentru a nu se produce incalziri periculoase trebuie sa existe o perfecta corelare intre sectiunile conductoarelor si intensitatile admisibile. In conditii normale. Inseamna ca sigurantele intrerup circuitul cu mult inainte de a se ajunge la supraincalzirea periculoasa a conductoarelor. Atat arcul electric cat si scanteia electrica constituie cauze de incendii si initiatori ai exploziilor. De multe ori se conecteaza la retea lampi suplimentare. apar deci suprasarcini. Conditiile de topire pentru sigurantele unipolare cu maner sunt date in tabela 14. Aceasta corelare se arata in tabela 13. corespunzator noii temperaturi sau pana la punctul de topire a fuzibilului. intr-o parte cantitatea de caldura care se degaja in fuzibil la trecerea curentului I. continua. Cresterea temperaturii fuzibilului parcurs de un curent electric depinde de sectiunea sa. Impiedicarea cresterii intensitatii curentului electric peste valoarea admisibila se realizeaza prin dispozitive speciale numite sigurante.5 4 6 10 16 Intensitatea admisibila in A 10 15 20 25 31 43 25 Sectiunea in mm3 25 35 50 70 95 120 Intensitatea admisibila in A 100 125 160 200 240 280 Nedepasirea valorilor mentionate in tabela 13 asigura o functionare normala a instalatiei. Intotdeauna insa el apare dupa descarcare unei scantei care formeaza un traseu conductor. Arcul electric poate sa aprinda nu numai amestecuri explozive sau inflamabile ci si materiale combustibile din apropierea locului unde s-a produs. distruge si carbonizeaza pana si izolatorii ceramici sau alte materiale similare. b) Arcul electric. convectie si conductie. receptori care nu au fost prevazuti la proiectarea instalatiei. intre doi electrozi sub tensiune insotita de efecte luminoase si caloricer cu temperaturi care pot sa ajunga la 3500 – 4000ºC.

pentru curenti nominali intre 6 si 100 A. Patronul fuzibil este format dintr-un corp cilindric din portelan umplut cu nisip fin de cuart. Mai sunt si alte neajunsuri ale sigurantelor ca posibilitatea topirii in timpul perioadei de pornire.. 260. Sigurantele fuzibile utilizate in instalatiile pana la 1000 V. . 80. montandu-se pe panouri izolante sau din tabla. b) Intrerupatoare automate. 200. In scopul maririi sigurantei in exploatarea unei instalatii electrice interioare se folosesc sigurante automate. Sigurantele fuzibile tubulare deschise sunt prevazute cu fuzibile pentru curenti de 60. Protectia sigura si corespunzatoare a motoarelor electrice in toate perioadele de functionare. pentru curentul nominal de 350 A cand pot fi utilizate fuzibile de 80.Tipul sigurantei Durata de topire Nu se topeste intr-o ora la sarcina de . tubulare inchise cu material de umplutura. 500 si 600 A. Ele se construiesc pentru curenti nominali de 100 la 500 A. iar ultima pentru 80 – 100 A. adica la pornire. Se topeste intr-o ora la sarcina de . in tara noastra. In cele doua capete metalice ale sale se fixeaza firul fuzibil de argint ce trece prin masa de nisip care are rolul de a absorbi o mare cantitate de caldura. Pentru protectia motoarelor electrice. care indica topirea rapida a firului fuzibil. Prin sistemul de functionare a acestor sigurante. tubulare deschise. soclurile de siguranta sunt de trei tipuri: de tip LS pentru legaturi in spate si se monteaza pe panouri izolate.. Asa de exemplu.6 In 1. se pot imparti in urmatoarele tipuri: deschise.3 In 1. Sigurantele automate. 160 si 200 A. montate in destinate a fi utilizate in instalatiile industriale. Siguranta fuzibila cu filet este formata din soclu. Din punct de vedere al actionarii se deosebesc doua feluri de sigurante automate: sigurante cu buton si sigurante cu parghie. dulii sau intrerupatoare. montate in cutii. Intrerupatoarele automate sunt aparate care in afara de faptul ca inchid si intrerup voit circuitul comandant au si functia de intrerupere automata a acestuia. In asemenea cazuri este indicat ca firul fuzibil sa suporte supraintensitatile trecatoare. curentul se intrerupe automat ori de cate ori intensitatea curentului depaseste limita pentru care siguranta a fost dimensionata.. insa folosirea lor este limitata pentru motivul ca tubul de portelan se poate sparge din cauza socului provocat de arcul electric. 100.5 ori valoarea nominala. Piesa de contact impiedica introducerea in soclu a unor patroane fuzibile care au o intensitate mai mare decat cea corespunzatoare circuitului protejat. tablouri capsulate etc.. Din categoria sigurantelor tubulare inchise cu material de umplutura fac parte sigurantele unipolare cu filet.. pentru curentul nominal de 600 A pot fi folosite fuzibile de 450. Aceste sigurante sunt prevazute cu relee termice si electromagnetice care actioneaza independent. tubulare inchise fara material de umplutura.defectarea unor prize. imposibilitatea protejarii motorului in cazul cand alimentarea lui ramane in doua faze etc. sigurantele fuzibile se caracterizeaza printr-o functionare foarte rapida. de exemplu. la tensiunea nominala de 500 V. In practica sunt situatii. in instalatiile electrice interioare.. 125.supraincarcarea instalatiei electrice cu consumatori peste puterea pentru care a fost construita. protejate cu un strat de metal anticorosiv. . 350 A.9 In Cu intarziere 3 In 3. Cauzele cele mai frecvente care duc la topirea firului fuzibil al sigurantei sunt: . 36. patron fuzibil. Piesele izolante ale capacului se executa din material ceramic. de tip LF pentru legaturi in fata.. sigurantele fuzibile prezinta o serie de neajunsuri. in cateva miimi de secunda. .. Piesa de contact este formata dintr-un inel de portelan prevazut la mijloc cu un surub de alama. 45 si 60 A. cand apar supraintensitati care nu pot fi evitate si care fiind de scurta durata nu prezinta pericol. 300. care duce la distrugerea izolatiei. cu un singur loc de topire. la aprinderea lampilor cu filament de putere mare sau la pornirea motoarelor electrice cu rotorul in scurtcircuit. In acest scop se folosesc sigurante fuzibile cu declansare intarziata care suporta intr-un timp relativ lung (secunde sau minute) supraintensitati de cateva ori mai mari decat curentul nominal. cu ajutorul unui releu de protectie. piesele conductoare (o bucsa filetata cu patru aripioare) se fac din alama. 100. 10 si 16 A. Dupa domeniul de utilizare. nu se mai poate asigura o buna protectie ca in cazul supraincarcarilor mici si ca urmare motorul functioneaza timp indelungat cu o astfel de sarcina.conectarea la prize a unor aparate cu defecte interne sau cu cordoane deteriorate. 160. 225. in trei variante: pentru curentul nominal de 60 A cand se utilizeaza fuzibile de 30 si 60 A. in mersi si in sarcina normala sau in suprasarcina se obtine prin folosirea intrerupatoarelor automate. 25. ele fiind folosite la instalatiile de iluminat si forta.3 – 1.. capacul filetat si piese de contact. care se produce in interior. 125. de tip LF destinate a fi utilizate in instalatiile industriale. Ea face contactul cu unul dintre capacele patronului fuzibil si se insurubeaza in contactul din fundul soclului. Patronul este prevazut la capatul din fata cu un indicator colorat (pentru fiecare intensitate nominala cate o culoare). fuzibilul topindu-se la un curent de 1. Pentru limitarea efectelor arcului electric intr-un spatiu mai mic se construiesc sigurante tubulare inchise. Fuzibilul pentru curentul de 30 A este dintr-un fir de cupru cu diametrul de 0. Normal sau fara intarziere 1.5 In In principiu. care au o mare raspandire la noi in tara.8 mm. Capacitatea de intrerupere a acestor sigurante este mai mare decat a celor deschise. Sigurantele fuzibile cu filet se construiesc in trei variante: prima varianta pentru 6. Capacul filetat foloseste la fixarea patronului in soclu.6 In Cu inertie 1. Sigurantele fuzibile deschise sunt constituite din lamele de zinc. a doua varianta pentru 20.

Intrerupatoarele pentru curenti mai mari au o constructie mai complicata. dispozitivele de semnalizare si bornele in aer. Cele deschise se pot monta numai in incaperi uscate si fara praf. in mod frecvent. de asemenea diminueaza socurile mecanice. La noi in tara se fabrica intrerupatoare in ulei pentru curenti nominali de 25 A (DITU – 25 A) si 100 A (DITU – 100 A). trebuie ca temperatura sa exterioara sa nu depaseasca 80ºC. Se curata de praf. Corpurile de iluminat antiexplozive exclude posibilitatea patrunderii gazelor si vaporilor inflamabili in interior. Cand suprapresiunea scade. 10. Pentru asigurarea acestei protectii se construiesc si se utilizeaza. Corpul este construit de asa maniera incat in cazul patrunderii unui mediu exploziv in interior si al producerii unei explozii. care sunt pusi in miscare prin aplicarea unei tensiuni electrice intre capetele conductorului. Datorita faptului ca contactele principale se gasesc in ulei. Uleiul se schimba si in urma unui scurtcircuit. se pot monta in incaperi umede cu vapori corosivi si cu praf. Corpuri de iluminat pentru diferite medii Corpurile de iluminat. La intrerupatoarele in ulei se verifica periodic si nivelul uleiului. Iesirea produselor exploziei se face prin locurile de imbinare a flanselor.In principiu un intrerupator automat poate indeplini mai multe functiuni de protectie: protectia contra curentilor de scurtcircuit. corpuri de iluminat monobloc. un dispozitiv special de tip membrana intrerupe functionarea lampii. avand o constructie relativ simpla. Ele se intrebuinteaza in incaperi umede si foarte umede precum si in cladiri industriale in care se lucreaza cu gaze nocive. Asa cum s-a mai aratat. ca urmare a unei scantei la dulie. indeplinind si functii mai complexe. nu poate veni in contact cu conductele sub tensiune. intreruperea circuitului si ruperea arcului se produce intr-un mediu separat de cel exterior. de impuritati. Datorita modului de functionare se asigura in permanenta controlul etanseitatii. intrerupatoarele trebuie bine intretinute si verificate periodic. Dupa mediul de stingere a arcului se deosebesc intrerupatoare in aer si intrerupatoare in ulei. Ele se exploateaza mai usor si se construiesc pentru un curent a carui intensitate nominala este de 6 – 3000 A si o tensiune de 500 V. Aceste corpuri de iluminat se intrebuinteaza in incaperi cu cantitati mari de praf. Corpurile de iluminat protejate impotriva prafului si umezelii au o constructie mai complicata. DITA 100 – A). incaperi cu praf. Un alt aparat de acest tip este acela cu dispozitiv de blocare prin resort. protejat cu o plasa metalicaz. Globul de sticla. Oricare ar fi tipul de corp de iluminat antiexploziv. dand astfel posibilitatea ca asemenea intrerupatoare sa se poata folosi in incaperi umede. Pentru curenti sub 100 A ele se construiesc in carcase compacte si se pot monta separat sau pe tablourile de distributie. Corpurile de iluminat semiermetice se executa din portelan. este bine fixat. sa poata rezista la presiunea unei explozii (circa 10 at). Curentul electric in electroliti a) Electroliza. Al doilea tip de aparat este cel cu rezistenta mecanica mare. s-au fabricat si intrerupatoare cu actionare manuala si cu o retinere prin zavor. De asemenea. Curentul electric circula atat prin metale cat si prin lichide. urmatoarele corpuri de iluminat: semiermetice. Glubul este fixat de corpul propriu-zis. In cazul deteriorarii corpului de iluminat lampa se intrerupe. 11. Abajurul fixat de corp. asigura o limitare a fenomenului de vibratie a contactelor. Corpul de iluminat monobloc este destinat iluminatului de siguranta a cailor si usilor de evacuare a salilor de spectacole in cazul intreruperii iluminatului normal. protejate impotriva prafului si umezelii. in caz de innegrire se schimba. iar releele termice si electromagnetice. Intrerupatoarele automate in aer DITA. protectia contra suprasarcinilor. Intrerupatoarele automate in aer sunt cele mai raspandite. La metale transportul de electricitate nu produce modificari chimice pe conductor. Uleiul foloseste drept mediu de limitare a arcului electric si de stingere a acestuia. ermetice. DITA – 60 A. DITA – 25 A. La noi in tara se fabrica intrerupatoare automate in aer cu actionare si retinere prin electromagnet. in sectiile de productie cu pericol de explozie si incendiu. Intrerupatoarele automate in ulei (DITU) cu actionare si cu retinere prin electromagnet au contactele principale si secundare precum si electromagnetul scufundate in ulei. Domeniul de utilizare cuprinde numai incaperile cu vapori si gaze toxice. iar gaurile prin care se introduc conductele electrice sunt inchise etans. pentru curenti nominali de 350 A. se verifica starea contactelor si reglajul releelor. curentul electric se deplaseaza in metale datorita electronilor liberi. Se executa pentru lampi de cel mult 200 wati. in special in cele cu pericol de incendiu si cu vapori si gaze nocive. protectia contra caderii tensiunii. Corpurile de iluminat ermetice au goluri prin care se introduc conductele electrice inchise etans cu garnituri de cauciuc. in cazul unor deteriorari mecanice. antiexplozive (antigrizutoase). conductele electrice fiind introduse prin doua gauri care se inchid prin turnarea unei mase izolante. Pentru o perfecta functionare. cu vapori corosivi ca si in incaperi care prezinta pericol de incendiu si de explozie. pentru curenti nominali pana la 100 A sub denumirea DITA (DITA – 10 A. cu carcasa din fonta. de constructie speciala sunt destinate a fi utilizate in anumite conditii de exploatare. .

iar la anod oxigen. iar cele incarcate pozitiv. m = k1 A n in care: A este masa atomica a metalului. m – valenta metalului. Lichidele conductoare de curent se numesc conductori de clasa a II – a. iar la catod. Tot prin electroliza se obtine clorul. Faraday a constatat pentru prima data ca la locurile de intrare si iesire a curentului (electrozi) au loc fenomene de descompunere chimica (procese chimice).Conductibilitatea metalelor se numeste conductibilitate electronica pentru ca transportul de electricitate se datoreaza miscarii electronilor. care contine deuteriu. I ∙ t = Q reprezinta cantitatea de electricitate transportata de ioni in timpul electrolizei (intensitatea se masoara in amperi si timpul in secunde). formand cationi. Conductibilitatea lichidelor se cheama conductibilitate ionica. in industrie. iar la anod metaloizii. m = k. La anod. argint etc. particulele incarcate cu electricitate negativa sunt ioni negativi si pentru ca se indreapta spre anod se numesc anioni. Prin lichide (saruri metalice topite. catolit. cu intensitatea curentului si cu timpul. La trecerea curentului electric prin electroliti. Daca se efectueaza o electroliza repetata apa grea. solutii saline. Procedeul se numeste galvanoplastie. De exemplu. O a doua lege exprima influenta electrolitului asupra rezultatelor electrolizei. iar la catod are loc separarea hidrogenului si formeaza hidroxidului de sodiu.Q in g. electrozi. fenomenul respectiv fiind numit electroliza. Fenomenul de electroliza se mai foloseste si la obtinerea unor matrite pentru reproducerea unor obiecte dintr-un numar mare de exemplare. ioni pozitivi si se indreapta spre catod. Mulajul obiectului (de exemplu medalie) se acopera cu un strat de grafit ca sa devina conductibil si se introduce ca electrod negativ intr-o baie de galvanizare pentru a obtine o copie in relief a obiectului respectiv sub forma unei pojghite metalice care sa serveasca apoi ca matrita. prin depunere electrolitica. Ambele legi se pot include intr-o singura relatie. anionii se transforma in atomi neutri (sau grupe de atomi) pierzand electroni. se separa cantitati mari de metal pur. iar cel din jurul catodului. introducand un factor de proportionalitate k1. un izotop al hidrogenului cu masa atomica 2 folosita la reactoarele nucleare. crom. Ea se enunta astfel: masele de substanta depuse la unui dintre electrozi. iar conductorii metalici. Una din legi se refera la influenta curentului electric care produce electroliza si se enunta astfel: masa de substanta depusa la fiecare electrod este proportionala cu intesitatea curentului electric si cu timpul cat circula curentului electric prin electrolit.I. Electroliza are numeroase aplicatii in industrie. la electroliza sarii de bucatarie. din clorurile topite. din electroliti diferiti parcursi de aceeasi cantitate de electricitate sunt proportionale cu echilavalentii lor chimici. in care: k este un factor de proportionalitate. Prin procedeul de galvanizare anumite piese metale ordinare pot fi acoperite. Electrolitul din jurul anodului se numeste anolit. care arata ca masa de substanta depusa este proportionala cu echivalentul chimic. Din electroliza sarurilor topite de aluminiu se obtin cantitati insemnate de aluminiu. Trecerea curentilor prin electrolit se face cu ajutorul ionilor. oxigenul si grupele de anioni. in g. Deci se mai poate scrie: m = k. Fenomenul de electroliza se produce pe baza unor anumite legi. m=λA∙I∙t n in care λ A = k este echivalentul electrochimic al substantei respective si reprezinta cantitatea de substanta depusa de 1 coulomb. la electroliza sulfatului de cupru se separa cupru sau hidrogen. . Ea constituie o miscare a ambelor feluri de sarcini electrice insotite de un transport de substanta. deoarece transportul de electricitate se face de catre ioni. Conductorii metalici sunt considerati conductori de clasa I. cationii se transforma in atomi neutri (sau grupe de atomi) castigand electroni. care sunt particule incarcate cu electricitate. Aceasta lege poate fi scrisa sub forma unei relatii cantitative. Un astfel de procedeu se aplica mai ales la zinc si cupru. Din solutiile sarurilor metalice. Substanta prin care trece se numeste electrolit. formandu-se si acid sulfuric.t. la anod se separa clor. cu un strat subtire de alt metal ca nichel. Prin electroliza apei se obtine hidrogenul si oxigenul. Adica. bazice sau acide) trecerea curentului electric se produce cu totul altfel. pe electrozi se separa particulele componente ale electrolitului si anume: la catod se depun metalele si hidrogenul.

c) Termoelemente. in apa. se adauga alumina care se dizolva. In timpul procesului de electroliza aluminiul se depune la catod. format exclusiv din metale. Prin procesul de depolarizare se mentine cat mai constanta presiunea la bornele elementului galvanic. pentru ca hidrogenul depus izoleaza electrodul de electrolit si formeaza impreuna cu zincul un alt element. Pe suprafata metalului se manifesta o presiune de dizolvare. Asa se intampla de exemplu. Daca se leaga cei doi electrozi metalici cu un conductor metalic. incarcandu-l pozitiv (de exemplu. dupa acelasi mecanism. iar sistemul devine un generator de energie electrica. S-a stabilit ca orice contact intre doua corpuri metalice diferite determina un schimb de sarcini electrice. se petrece fenomenul daca se incalzeste regiunea de contact intre doua metale diferite. care trimite ioni de metal in solutie. aproximativ 1000ºC. datorita naturii diferite a celor doua metale. Alumina se descompune sub actiunea curentului electric. cu zincul intr-o solutie diluata de acid sulfuric. In schimb. solutie de bicromat de potasiu. adica incarcat negativ. sa produca o forta electromotoare si sa asigure un regim stationar al curentului. metalele ocupa urmatoarele locuri: Cr. Prin denumirea de pile. Daca electrodul se inveleste cu o substanta oxidanta (acid azotic. b) Pile electrice.Electroliza aluminei pentru obtinerea aluminiului metalic. daca presiunea de dizolvare este mai mica decat presiunea osmotica a electrolitului atunci ionii din solutie se depun pe metal. Au. electronii deplasandu-se in circuitul exterior de la Cu la Zn. care fiind suspendat deasupra. iar metalul se incarca negativ. Al. dupa care s-a creat tensiunea intre un metal si o solutie. in aluminiu si oxigen. daca celelalte doua capete sunt unite si mentinute la o temperatura mai coborata. In acest caz apar forte electromotoare termoelectrice sau electrochimice. granule de bioxid de mangan etc. De asemenea. Altfel. se constata ca prin el circula un curent electric. Efectul termoelectric are aplicatii practice la masurarea temperaturilor cu ajutorul cuplurilor termoelectrice si de la detectarea incendiilor prin detectoare cu termocupluri. este introdus in baia de electrolit topit pe masura ce se consuma. Tensiunea electrica obtinuta prin procese chimice se explica prin teoria electronica. suma fortelor electromotoare de contact este nula daca pe acel circuit nu exista diferente de temperatura. In acest caz apare o tensiune electrica intre cei doi electrozi. Mg. apare o diferenta de potential de contact. Sn. Orice element galvanic este compus dintr-un electrolit care vine in contact cu doua conductoare de natura diferita. Ce se intampla daca in locul unui singur electrod metalic se introduc doi electrozi intr-un electrolit ? De exemplu. capabili sa transforme enegia chimica in energie electrica. Deci prin dizolvarea metalului se comunica electrolitul sarcina pozitiva a ionilor. merge la electrodul negativ. In ea se introduce criolita topita (florura de aluminiu si de sodiu) in care. fiind inlocuite cu acumlatoare sau cu dinamuri. El primeste sarcina electrica pozitiva a ionilor trimisa de electrodul de metalin urma dizolvarii lui. Cu. captusit cu placi de carbune. care ramane cu exces de electroni. In felul acesta. care se leaga la borne numite poli. Ag. unele tipuri speciale de generatori electrici. In acest caz avem de-a face cu un element galvanic. cupru in solutie de sulfat de cupru). Pt. Celula de electroliza este formata dintr-un creuzet prismatic din material refractar. elemente sau baterii electrice se intelege. datorita transformarii energiei calorice sau chimice. Fenomenul reprezinta efectul termoelectric si apare datorita variatiei fortei electromotoare de contact cu temperatura dintre sudura calda si cea rece. adica la electrodul pozitiv. iar ionii din solutie exercita la randul lor o presiune denumita osmotica. Aluminiul fiind incarcat pozitiv. Alumina (Al2O3) obtinuta din bauxita este supusa electrolizei dupa ce a fost dizolvata mai intai in criolita topita. iar oxigenul la anod. Zn. Cuprul. insa ele astazi nu mai prezinta interes. In regiunea de contact a electrolitului cu electrozii se produc potentiale electrice neegale. formeaza apa si deci dispare. deoarece captuseala acestuia. Fe. In cazul in care presiunea de dizolvare este mai redusa decat presiunea osmotica. Oxigenul fiind incarcat negativ este atras de anod. intre doua metale adiacente are o alta temperatura decat al doilea punct. unde se depun peste stratul metalic ce contine zinc. . si se strange pe fundul celulei. In ordinea crescanda a presiunii electrolitice de dizolvare. in aceeasi solutie de acid sulfuric se introduc doua metale diferite (Zn si Cu). Anozii formati din carbune sunt introdusi in materialul topit in celula de electroliza. intr-un circuit inchis. Se cunosc numeroase elemente galvanice. cu tendinta de depunere a ionilor din solutie de metal. ca urmare a reactiei care are loc intre carbunele din electrod si oxigenul degajat. Forta electromotoare formata trimite in circuit un curent electric daca unul dintre punctele de contact sau de sudura. Acesti ioni sunt transportati pe placa de cupru. este in legatura cu sursa de curent electric. Pb. Acest fenomen se numeste polarizarea electrozilor. Depunerea de hidrogen la polul pozitiv creeaza o forta electromotoare de polarizare ce se opune celei initiale. de exemplu. in functie de catod. intr-un circuit conductor. iar in masa electrolitului de la Zn catre Cu. Curentul trece prin electrolit. In timpul functionarii unui element galvanic sarcinile pozitive mai sunt purtate si de ionii de hidrogen rezultati prin disociatia electrolitica a moleculelor de acid sulfuric. trimite in solutie un numar mai redus de ioni decat zincul. Electrolitul in care se introduce un electrod metalic dizolva metalul in proportie mai mare sau mai mica.). Na. patura de hidrogen aparuta prin polarizare se combina cu oxigenul. Deci prin incalzirea locului de unire a doua sarme din metale diferite ia nastere un curent electric. de la anod la catod si mentine o temperatura ridicata. ionii din metal sunt trimisi in electrolit pana cand se stabileste un echilibru dinamic. care se va stabiliza la valoarea pentru care campul electric rezultat reuseste sa opreasca formarea noilor ioni metalici. deci sarcina electrica a electrodului de cupru este mai scazuta decat a celui de zinc. Asemenea substante se numeste depolarizante. in mod treptat.

Zn-Ag). Acumulatoare a) Descriere-functionare. ceea ce are ca urmare si cresterea cantitatii de hidrogen degajata. γ in care . iar ionii de SO4 se indreapta catre placa negativa oxidand plumbul in PbO. Cd-Ni si Zn-Ag) se produc. Electrolitul este constituit dintr-o solutie apoasa de acid sulfuric. placile sunt din plumb spongios. Metalele folosite pentru placi sunt: Ni. cantitatea de hidrogen degajata din acumulator se poate calcula cu formula: H2 = K1 ∙ Q ∙ a ∙ K2 ∙ 10 -3 in m3/h. care oxideaza Pb3O4 in PbO2. Cd-Ni. Pe timpul acestui proces care se numeste incarcarea acumulatorului. Materia activa a placilor pozitive. Reactiile chimice si electrochimice reversibile din cursul incarcarii si descarcarii se explica teoria dublei sulfatari. Ionii de hidrogen se duc la placa pozitiva si reduc Pb2 in Pb3O4. Pentru incarcarea acumulatoarelor se folosesc mai multe metode. acumulatorul se descarca. La elementul cu nichel si fier reactia care are loc este: descarcare 2 Ni (OH)3 + KOH + Fe ↔ incarcare 2 Ni (OH)2 + KOH + Fe (OH)2 La elementul cu nichel si cadmiu: descarcare 2 Ni (OH)3 + KOH + Cd incarcare ↔ 2 Ni (OH)2 + KOH + Cd (OH)2 b) Pericolul de explozie pe timpul incarcarii acumulatoarelor. La incarcare electrodul pozitiv se oxideaza. Pe timpul incarcarii acumulatoarelor alcaline (Fe-Ni. Polii terminali ai unei astfel de baterii se numesc borne. In regim normal de incarcare. La terminarea incarcarii acumulatorului. La acumulatoarele cu plumb. curentul de incarcare produce disocierea apei din electrolit in hidrogen si oxigen. Cd. de exemplu. in principiu aceleasi fenomene ca si la acumulatoarele acide. care neutralizeaza si apoi reduc PbO in Pb. a mai mult elemente de acumulatoare da nastere unei bateriii de acumulatoare. tensiunea creste rapid ca urmare a cresterii caderii de tensiune. deci au loc si degajari de hidrogen. iar la cel negativ PbO). Functionarea acumulatoarelor alcaline are la baza aceleasi fenomene care se petrec la acumulatoarele cu placi de plumb. in care se gasesc doi electrozi sub forma de placi. deci se produce o dubla sulfatare. La polul pozitiv al acumulatorului se duc anionii SO4. Pericolul de explozie apare la terminarea reactiilor chimice si electrochimice de incarcare. Un element de acumulator este format dintr-un vas continand electrolit. in alveolele carora se depune ca masa activa o pasta de oxizi de plumb (la polul pozitiv se depune Pb3O4. Conectarea in serie sau in paralel. iar polul negativ cationii de H+. in schimb la un curent mare. unele din ele urmarind intensificarea regimului de incarcare. Fenomenul se numeste descarcarea acumulatorului. astfel: PbO2 + 2 H2SO4 + Pb ↔ 2 PbSo4 + 2 H2O La acumulatoarele alcaline electrolitul este format dintr-o solutie apoasa de potasa caustica. Energia electrica folosita pentru incarcare se transforma in energie chimica. in acumulator se produce electroliza acidului sulfuric din electrolit. pentru elementele Fe-Ni este hidroxidul de nichel aflat sub forma Ni (OH)3. in timpul careia energia chimica se transforma in energie electrica. Cantitatea de hidrogen degajata pe timpul electrolizei apei din electrolit este influentata de valoarea curentului de incarcare. iar cea negativa cu un strat de plumb spongios. concentratia de acid sulfuric in electrolit se mareste. Acumulatoarele electrice sunt surse de energie electrica care fac parte din categoria elementelor galvanice secundare. La descarcare pe ambele placi ale acumulatorului se formeaza sulfat de plumb (SO4Pb). Constructia acumulatoarelor alcaline este similara cu cea a acumulatoarelor cu plumb. La o incarcare cu curent mic caderea de tensiune este redusa si fenomenele ce se desfasoara progresiv. Fe. prin legaturi sudate sau insurubate. Se construiesc acumulatoare cu placi de plumb si acumulatoare alcaline (Fe-Ni. cand acumulatorul este incarcat si Ni (OH)2 dupa descarcare. Prin trecerea curentului continuuu prin acumulator placa pozitiva se acopera cu un strat de bioxid de plumb. In interiorul lui se produce o reactie chimica care consta in disocierea acidului sulfuric in ioni de hidrogen si ioni de SO4. Daca bornele acumulatorului se leaga la o sursa de curent continuu. Ag si Zn. Pe timpul folosirii ca generator electric.12. unul negativ si altul pozitiv. Transformarile electrochimice care au loc la acumulatoarele alcaline sunt mai complexe ca cele cu plumb. iar densitatea electrolitului se micsoreaza. iar cel negativ se reduce: la descarcare fenomenul se produce in sens invers.

K1 este un coeficient care depinde de cresterea capacitatii fata de cea nominala; Q – capacitatea nominala a acumulatorului in Ah; a – cantitatea de hidrogen care se degaja din acumulator pentru fiecare Ah si este egala cu 0,0376 g (0,42 l); K2 – coeficient care pentru o incarcare normala (primele 6 – 7 ore) se ia egal cu 0,34 si pentru una intensificata cu 1; γ – greutatea specifica a hidrogenului egala cu 8,98 ∙ 10-3 g/cm. Valoarea lui K1 este data de relatia: K1 = Iinc ∙ tinc Q in care, Iinc – este curentul de incarcare in A; tinc – timpul de incarcare in h. Calculul cantitatii de hidrogen degajat in cazul cand la incarcare se gasesc loturi diferite (un lot la incarcare normala si altul la incarcare intensificata) se face cu formula:
n

V = 0,0357 K c r Σ Qn ∙ nn ∙ 10-3 in m3/h
H 2 1

in care, Kcr este coeficientul de crestere a cantitatii de hidrogen degajat in incapere pe timpul incarcarii si care se determina in functie de numarul acumulatoarelor aflate in incapere (normala si intensificata), si are in principiu valoarea de la 1,2 la 1,8; Qn ∙ nn – produsul dintre capacitatea si numarul elementelor fiecarei baterii care se incarca. Calculul cantitatii de hidrogen degajat este necesar la proiectarea si asigurarea unei ventilatii corespunzatoare inlaturarii pericolului de explozie.

13. Ionizarea gazelor Se stie ca in gaze exista in permanenta un numar redus de sarcini electrice libere, ca urmare a actiunii radiatiilor cosmice, radioactivitatii pamantului, radioactivitatii radiului si toriului din atmosfera. Gazul poate deveni conducator de electrica atunci cand printr-un procedeu oarecare se introduc in el sarcini electrice libere (electroni, ioni pozitivi, ioni negativi). Deci aerul se ionizeaza devenind un bun conducator de electricitate prin iradiere cu raze X, cu raze ultraviolete sau cu radiatii emise de o substanta radioactiva. Sub actiunea acestor agenti ionizati, moleculele de gaz (aer) pierd unul sau mai multi electroni si se ionizeaza. Apar deci pe de o parte ioni pozitivi, formati din molecule care au pierdut electroni liberi, iar pe de alta parte electroni liberi. Datorita diferentei de potential dintre electrozi, apare intre acestia un camp electric in care se deplaseaza ioni si electroni liberi. Ionii pozitivi se indreapta spre catod, iar electronii liberi spre anod. Curentul electric care circula prin gaze este deci un curent de convectie, format atat prin deplasarea electronilor liberi cat si a ionilor. Ionizarea gazelor este un fenomen reversibil, pentru ca ionii dupa ce se ciocnesc de electroni se mobilizeaza dand nastere din nou la molecule neutre, creandu-se astfel un echilibru intre numarul ionilor care se formeaza si cel al ionilor care dispar prin molizare. 14. Semiconductori Experienta a dovedit ca un cristal cu retea ionica este rau conductor de electricitate la temperatura normala, in schimb devine conductibil daca se incalzeste pana in apropierea punctului de topire. Cum cristalul nu contine electroni liberi ca metalele, transportul de electricitate se datoreaza ionilor si de aceea este considerat nu ca un conductor obisnuit ci ca un semiconductor. Semiconductorii sunt deci corpuri solide, in care transportul de electricitate are loc datorita ionilor. Majoritatea oxizilor metalelor, a compusilor lor sulfurosi si a altor compusi, grafitul, seleniul, germaniul, siliciul, telurul si alte elemente apartin grupei semiconductorilor. Cum circula curentul electric in semiconductoare ? Ne referim la germaniu reprezentantul tipic al semiconductorilor.

In timpul cristalizarii, atomii germaniului ca si atomii altor corpuri cristaline se asaza intr-o ordine stricta formand reteaua cristalina. La germaniu fiecare atom formeaza cate o legatura bielectronica cu alti patru atomi. Un astfel de cristal constituie un sistem foarte stabil, mai ales la temperaturi joase. In el fiecare atom este puternic legat de atomi vecini prin toti electronii sai de valenta. In cristal neexistand electroni liberi la temperatura joasa, acesta este un izolator, adica un rau conductor. In semiconductor, conductibilitatea apare numai daca in el se ivesc electroni liberi, situatie la care se poate ajunge in urma ruperii unor legaturi intre atomi. O astfel de rupere se poate produce la incalzirea semiconductorului. Sub influenta temperaturii, atomii incep sa se miste oscilatoriu si electronul, care capata o energie suplimentara, va putea sa rupa legatura sa cu atomul, sa se elibereze si apoi sa se deplaseze in interiorul cristalului, contribuind astfel la aparitia curentului electric. Locul eliberat de electron poate fi ocupat de un electron vecin, oarecare. Pe locul eliberat de acest electron sare un al treilea electron si astfel prin cristal poate trece de la atom la atom stafeta electronilor, concomitent cu stafeta locurilor vacante, care pot fi ocupate de electronul ce trece in directia opsa. De obicei, locul eliberat de electron, se numeste „gol”. Indepartarea din atom a unui electron, care poarta sarcina negativa, face ca atomul pana atunci neutru, sa devina incarcat pozitiv. Electronul avand o sarcina negativa se poate spune ca golul are una pozitiva. In urma agitatiei termice, electronii care s-au desprins de atomi se vor deplasa haotic prin atomic. Daca in cristal actioneaza un camp electric exterior, atunci electronii se vor indrepta spre polul pozitiv dand nastere la un curent electric. Un astfel de curent, generat de electronii liberi poarta denumirea de curent electronic, iar semiconductorii se numesc semiconductori cu conductibilitate electronica. Semiconductorii pot poseda si celalalt tip de conductibilitate denumita conductibilitate prin goluri. In cristalul semiconductor pot fi create conditii in care numarul golurilor sa nu mai corespunda numarului de electroni eliberati. Intr-un astfel de cristal poate predomina atat curentul electronic cat si curentul de goluri. Preponderenta unuia asupra celuilalt se asigura prin introducerea in critalul pur a unor adaosuri. Preponderenta curentului prin goluri asupra curentului electronic se realizeaza prin adaosuri de indiu, galiu si alte metale. Preponderenta curentului electronic asupra celei prin goluri se asigura prin introducerea adaosurilor de stibiu, arsen, bismut etc. 15. Detectoare de incendiu Pentru semnalizarea la timp a incendiilor se folosesc diferite dispozitive cu functionare automata, denumite detectoare. Acestea, impreuna cu sursele de alimentare cu energie, cu reteaua de transmitere a impulsurilor receptionate de detectoare si cu centrala de semnalizare alcatuiesc o instalatie automata de semnalizare a incendiilor. Dintre tipurile de detectoare care functioneaza pe baza unor fenomene electrice se vor descrie detectoarele de incendiu cu termocupluri, detectoarele cu camera de ionizare, detectoarele de fum, care folosesc celule fotoelectrice si detectoarele electronice (cu semiconductoare). Detectoare de incendiu cu termocupluri. Pricipiul detectarii cresterii temperaturii se bazeaza pe faptul ca la incalzirea unei lipituri care uneste doua metale diferite se produce un curent electric. Acesta este de fapt si principiul pielor solare. Curentul produs se stabileste totdeauna in acelasi sens, in raport cu cele doua metale folosite. Doua lipituri vecine produc curenti de sens contrar, care in acest caz se anuleaza. Prin izolarea termica a unei lipituri se obtin curenti de acelasi sens, care se insumeaza pana in momentul in care lipiturile izolate termic, incalzite prin conductibilitate termica produc curenti de neutralizare. Din punct de vedere constructiv se cunosc mai multe feluri de detectoare cu cupluri termoelectrice, cu sensibilitate diferita, insa principiul de functionare este acelasi. Detectorul cu camera de ionizare este format din doua camere (capsule) legate in serie intr-un circuit de curent continuu, in care se gaseste o sursa radioactiva. Una din camere comunica cu exteriorul, iar cealalta este etansa. Particulele alfa emise de sursa radioactiva ionizeaza aerul, facandul bun conducator de electricitate. Atata timp cat in ambele camere se afla aer curat, rezistentele electrice sunt egale si sub aceeasi tensiune. In momentul in care in camera deschisa patrund particule de fum si produse de ardere, se produce o diferenta de potential intre cele doua camere, ca urmare a perturbarii miscarii ionilor in camera de ionizare. Particulele de fum o data ionizate sunt mai putin mobile decat ionii din aerul obisnuit si deci necesita un timp mai lung pentru a ajunge la electrozii camerei de ionizare. Sansele de a intalni in deplasarea lor un electron liber su de a-l neutraliza sunt, in acest caz, mult mai mari decat ar putea sa le aiba ionii din aerul obisnuit. Ca urmare a acestor fenomene se produce o scadere a curentului de ionizare, o crestere a rezistentei electrice dintre electrozii camerei si tensiunea se redistribuie intre cele doua camere. Datorita acestui fapt se aprinde o lampa releu speciala (cu efluvii), care este o trioda cu gaz cu catod, provocand declansarea unui semnal de alarma. In general, pentru sursa de radiatie se foloseste radiu sau poloniu. Detectoarele cu camera de ionizare se recomanda a se utiliza in special la protectia bibliotecilor, arhivelor, muzeelor, expozitiilor, magazinelor de imbracaminte, statiilor de telefoane si a spatiilor unde s-ar putea produce un incendiu in urma unei arderi mocnite. Detectoarele de fum si flacari. Constructia unui detector care sa semnalizeze atat prezenta fumului cat si a flacarii este greu de realizat. Efectele fumului difera de cele ale flacarii, ceeea ce convine unui tip de detectoare nu convine celuilalt si invers. Detectarea, datorita prezentei fumului degajat in prima faza a incendiului, este eficienta numai daca fumul produs de incendiu are posibilitatea sa patrunda in detector. Detectoarele de fum folosesc celule fotoelectrice. Detectorul de fum este format dintr-o camera etansa la lumina (in care poate patrunde, prin niste registre, numai fumul), o lampa incandescenta, un ecran opac (paravan) si o celula fotoelectrica fixata in umbra ecranului opac, in asa fel incat sa nu primeasca vreun flux luminos.

Functionarea detectorului este simpla: dupa patrunderea fumului in camera detectorului, fasicululu de lumina emis de lampa se reflecta, prin intermediul particulelor de fum, in spatiul din exteriorul ecranului opac, pe suprafata sensibila a celulei fotoelectrice. Aceasta va genera o tensiune electromotoare care, amplificata se transmite in releul de alarmare. La alte tipuri de detectoare, intensitatea fasciculului de lumina ajunsa la celula fotoelectrica este redusa datorita prezentei fumului. Prin slabirea curentului electric, se declanseaza alarma. Functionarea detectoarelor sensibile la flacari se bazeaza pe principiul fotoelectric, adica transformarea energiei luminoase in energie electrica. Detectoare cu semiconductori. Aceste tipuri de detectoare sunt simple dar au dezavantajul unei instabilitati in timp. Prin diverse combinatii se pot obtine atat detectoare termostatice cat si termovelocimetrice sau combinate. Un detector termostatic se realizeaza prin introducerea unui semiconductor cu coeficient de temperatura, pozitiv intr-un brat al unei punti de masurat. Cand temperatura incendiului depaseste punctul de inversiune, puntea se dezechilibreaza si da semnalul de alarma. Cu aceleasi elemente se poate obtine un detector termovelocimetric. In acest caz se introduc doi semiconductori in doua brate alaturate ale puntii. Similar cu cazul detectoarelor cu termorezistente, unul din semiconductori se izoleaza termic. Semiconductorul neizolat va ajunge mai repede la temperatura de inversiunea coeficientului de temperatura, dezechilibrand puntea. Capitolul IX Electromagnetismul 1. Magnetismul Un magnet este o bara de otel dreapta sau indoita, care are proprietatea de a atrage pilitura de fier sau metalele feroase. Magnetul are doi poli: un pol nord si un pol sud. Daca se apropie intre ei polii a doi magneti de acelasi semn se resping, in timp ce polii de semn contrar se atrag. Forta de actiunea intre polii a doi magneti creste cu intensitatile magnetice ale poliilor (cu gradul lor de magnetizare) si descreste cu patratul distantei dintre poli. Daca se inseamna cu m1 si m2 intensitatile magnetice ale celor doi poli si cu 1 distanta dintre ei, forta de respingere sau de atractie, dupa cum polii sunt de acelasi nume sau de nume contrar, este data relatia: F = m1 ∙ m2 1² Din cele aratate mai sus rezulta ca in spatiul din jurul magnetilor se creeaza forte magnetice de atractie si de respingere. Acest spatiu poarta numele de camp magnetic. Intensitatea unui camp magnetic se materializeaza in linii de forta. Intensitatea campului magnetic notata cu H este proportionala cu intensitatea curentului electri I (in amperi), care produce campul si invers proportionala cu distanta r (in cm) pana la curentului electric: H = 0,2 I Oe. r In sistemul CGS em unitatea de masura a intensitatii campului magentic este oesterdul (Oe), iar in sistemul international amperul pe metru (A/m) care reprezinta campul magnetic produs in centrul unei spire circulare de 1 m diametru parcursa de un curent de 1 A (1 Oe = 103 A/m). 4π Daca in campul unui magnet permanent M se asaza o bucata de fier moale m, acesta devine la randul ei un magnet. Acest fenomen se numeste magnetizare prin influenta. Liniile de forta sunt mai dese in interiorul piesei de fier decat in aer. In acest caz, sub influenta campului magnetic H, a luat nastere o inductie magnetica B, data de relatia: B=μ∙H in care, μ este un coeficient numeric care poarta numele de permeabilitate. Daca se ia permeabilitatea aerului egala cu unitatea atunci B = H. Unitatea de masura a inductiei magnetice in S.I. este tesla (T)1, iar in sistemul CGS em gauss. _____
1

T reprezinta inductia magnetica care produce un flux uniform de 1 Wb (weber) printr-o suprafata cu aria de 1 m², normala pe camp.

Totalitatea liniilor de forta care strabat o portiune a unui circuit magentic se numeste flux magnetic. Φ = B ∙ S. in care, B este inductia magnetica a materialului respectiv;

liniile de forta produse se strang intr-un manunchi care strabat bobina in lungul ei. Se creeaza in felul acesta. In cazul unui solenoid sau bobina. iar expresia NI este denumita amperispire. inductia in interiorul circuitului magnetic devine: B = μ H = 10² ∙ N ∙ I μ l iar fluxul magnetic pentru suprafata S a selenoidului: Φ = B ∙ S = 10² ∙ N ∙ I ∙ μS l sau Φ = 10² ∙ N ∙ I __l__ μS Expresia 4 π NI se numeste forta magnetomotoare (analoga cu forta electromotoare E). In cazul unui solenoid in forma de tor. Unitatea de masura in SI este weberul. este data de relatia: N = 10² ∙ N ∙ I l in care. se orienteaza intr-un plan perpendicular pe directia lui. infasurat pe un miez de fier moale de permeabilitate μ. Acest manunchi constituie fluxul magnetic al solenoidului. Daca curentul strabate un conductor liniar. Electromagneti Daca in interiorul unei bobine prin care trece cu curent electric se introduce o bara de fier. O proprietate foarte importanta a curentului electric este aceea ca el produce intotdeauna in jurul sau un camp magnetic. sprectul magnetic al solenoidului este la fel cu cel al unei bare magnetice. Piesa de fier atrasa de electromagnet se numeste armatura. Intensitatea campului magnetic din interiorul unui solenoid. la transportarea greutatilor. 3. n=N. plecand de la formula de mai sus. S in kg. liniile de forta ale campului magnetic. mai dese in apropierea conductorului si mai rare pe masura ce se indeparteaza de el. iar in sistemul CGS em maxwelul (1 Mx = 1 ∙ 10-8 Wb). Electromagnetii sunt utilizati la relee. I – intensitatea curentului in amperi. Practic ei sunt formati dintr-un miez feromagnetic si sunt echipati cu infasurari de excitatie. In cazul circuitelor magnetice se utilizeaza si expresia nI. care se magnetizeaza temporar sub actiunea curentilor electrici stabiliti in circuitele infasurarilor in urma unei comenzi. In exterior. la dispozitive de semnalizare si automatizare. electromagnetii au forma de bare sau potcoava. In general. S – suprafata unei fete polare. n este numarul de spire pe centimetru de lungime a circuitului magnetic. Relee electrice [A] m . un magnet ai carui poli nord si sud coincid cu polii de iesire si de intrare a liniilor de forta in solenoid. l 2. l – lungimea bobinei in centrimetri. in interior insa liniile de forta sunt paralele cu axul si echidistante. in care. si au forma unor cercuri concentrice. nu poate exista curent fara sa existe si un camp magnetic. in care. Forta de atractie asupra armaturii se numeste forta purtatoare (portanta) a electromagnetului si are valoarea: F = 2 (__B )². bara se magnetizeaza puternic. adica. la crearea campurilor magnetice intense etc. Un asemenea magnet produs cu ajutorul curentului electric poarta denumirea de electromagnet. N este numarul total de spire al solenoidului. 5000 B – este inductia magnetica.S – sectiunea fluxului magnetic.

in raport de variatia temperaturii mediului. Releul termoelectric nu reactioneaza la sarcini de scurta durata. in care se masoara sau se regleaza temperatura. Functionarea termometrului se bazeaza pe variatia rezistentei electrice a conductorului. deci nu mai taie liniile de forta. iar protectia impotriva suprasarcinilor se obtine prin relee termoelectrice cu bimetal. sa nu provoace declansare timp de doua ore. Functionarea unui asemenea releu se bazeaza pe fenomenul dilatatiei metalelor. Sensul curentului indus intr-un circuit este astfel incat campul sau magnetic se opune miscarii care produce curentul. termorezistente si termocupluri cu semiconductori. prin miscare. Pe producerea fortelor intre un camp magnetic si circuitele parcurse de curent se bazeaza functionarea motoarelor electrice. deoarece forta de atractie nu depinde de sensul curentului. numita marime de iesire. presiune. Elementul bimetalic este format din doua lamele metalice lipite una de alta. lamela bimetalica revine la starea initiala si circuitul se restabileste. specifice altui sistem. fie indirect cand curentul trece printr-o bobina in jurul sau. Traductorul este un dispozitiv care supus actiunii unui sistem fizic sau tehnic.).isi schimba sensul daca se schimba sensul de miscare al conductorului. numita marime de intrare si valorile unei marimi de alta natura (de exemplu tensiunea electrica. debit etc. . Experienta mai arata ca forta electromotoare indusa deci si curentul din circuit: . Releele electromagnetice se pot folosi atat pentru curentul continuu cat si pentru alternativ. protectie si reglare automata. de obicei. Dupa modul de functionare se deosebesc traducatoare de temperatura.la o sarcina cu 5% mai mare decat cea nominala. nivel. 4. elemente bimetalice etc. forta electromotoare si deci curentul indus. turatie etc. din cauza caldurii produsa la trecerea curentului electric prin lamelele bimetalice. la o sarcina cu 20% mai mare fata de cea nominala. de reglare etc. . Releele termoelectrice se folosesc la protejarea motoarelor impotriva scurtcircuitelor. astfel ca la o anumita temperatura. sa poata determina declansarea in timp de doua ore.se mareste daca creste intensitatea campului magnetic. Traductoarele constituie partea principala a instalatiilor automate de control. aceasta forta electromotoare da nastere unui curent electric. Masinile electrice. curent electric etc. format dintr-un electromagnet. Inductia electromagnetica Inductia electromagnetica sta la baza constructiei de masini electrice.Releele electrice se impart dupa modul cum transforma in actiune impulsul primit din afara in: relee electromagnetice si relee termoelectrice. Aceste forte se numesc forte electromagnetice. Termometrul cu rezistenta electrica este format dintr-un conductor de cupru sau de platina. . In urma incalzirii elementului. iar daca conductorul formeaza un circuit inchis. la o sarcina cu 50% mai mare decat cea nominala sa provoace declansarea in timp de doua minute. indata ce conductorul nu se mai misca. se produce o indoire a elementului catre lamela cu coeficientul de dilatare mai mic. Marimea de iesire trebuie adecvata acestor scopuri si este. in serie pe fiecare faza. El este construit astfel ca sa functioneze in urmatoarele conditii: . Pentru a le proteja impotriva curentilor de scurtcircuit ele se prevad cu cate un releu electromagnetic de curent maxim in serie pe fiecare faza. Traductoare de temperatura. Sistemul de la iesire efectueaza operatii de masurare. care au coeficient de dilatatie diferit. Forta electromotoare si curentul produs in conductor se numeste forta electromotoare indusa si respectiv curent indus. Elemente principale de automatizare a) Traductoare. de comanda. Cand un conductor electric se misca intr-un camp magnetic in asa fel incat el sa taie linii de forta intre capetele conductorului se va produce o forta electromotoare. 5. In aceste masini exista un camp magnetic. . care se numeste inductorul masinii si un circuit electric (circuitul indus al masinii) in care ia nastere. adica daca se mareste numarul liniilor de forta taiate intr-un anumit timp. contactele se desfac si circuitul se intrerupe. montate. Ca traductoare de temperatura se utilizeaza: termometre cu mercur si cu lichide. de asemenea.se mareste daca creste viteza de miscare a conductorului. cele doua lampe se dilata inegal. semnalizare. Traductorul realizeaza o transmitere si o transformare a informatiei. Intre campul magnetic si conductorul parcurs de curent iau nastere forte care actioneaza asupra conductorului si-l deplaseaza in sensul indicat. fenomene care pot sa duca la aparitia de incendii. Incalzirea elementului bimetalic se face fie direct atunci cand curentul trece prin el.) spefice unui sistem. Primele se folosesc pentru supraintensitati care depasesc de 3 – 10 ori curentul nominal. functionarea lor bazandu-se pe forta de atractie a unui electromagnet. Motoarele electrice se pot defecta in timpul functionarii din cauza suprasarcinilor si scurtcircuitelor electrice. de control. electrica sau pneumatica.dispare. presiune. termometrul cu rezistenta electrica se fixeaza in capacul sau peretele aparatului. Cu ajutorul filetului. stabileste o corespondenta univoca intre valorile unei marimi (de exemplu temperatura. Prin racire.

Ca materiale pentru executarea termorezistentelor cu semiconductori se folosesc in principal. Se foloseste o spirala de manganin. Deplasarile pistonului se transmit prin tija la organele de reglare. Functionarea se bazeaza pe fenomenul variatiei rezistentei electrice a metalelor si semiconductoarelor sub actiunea presiunii hidrostatice. fara intermediul energiei mecanice. ventilele. nepericuloasa. Ca traductoare pentru radiatii ultraviolete si infrarosii se utilizeaza celule fotoelectrice cu vid sau umplute cu gaze. adica posibilitatea de a fi utilizate. iar cele doua capete ramase libere lipite de un conductor de cupru. Termocuplul este un sistem de doua conductoare metalice de natura diferita. membrane.Termorezistente cu semiconductori. termic se executa pe baza de termorezistenta electrica cu semiconductori. La baza functionariii traductoarelor fotoelectrice sta efectul fotoelectric. ca urmare a actiunii de suntare. redresoare etc. nitrurile. Reversibilitatea masinilor electrice se datoreaza faptului ca ele functioneaza pe baza unei legi comune si anume legea inductiei electromagnetice. de regula. Ca organe de executie se pot utiliza diferite elemente dintre care fac parte si servomotoarele. Sistemele (dispozitivele) care transforma energia electrica dintr-o forma in alta. Traducatorul de nivel. wolfram etc. Servomotorul se compune dintr-un cilindru si un piston. . Avantajul consta in faptul ca pe langa posibilitatea masurarii temperaturilor inalte. Ea se compune. cupru-constantan pana la 500ºC. Traductoarele de presiune se construiesc sub forma de tuburi (U). Traductoare de presiune. poseda o inertie mica. argint-constantan. cu efect fotoelectric exterior si fotorezistente cu efect fotoelectric interior. fie in cazul folosirii releelr de curent continuu. din doua parti: elementul primar (traductorul) montat direct la locul de masurare si care emite informatii asupra valorii marimii masurate. Traductoarele de nivel. pana la 600ºC. pana la 2000ºC. Cel mai raspandit traductor de acest tip este fotorezistenta care poate functiona la curent continuu si alternativ. Caracteristica termica a termorezistentei cu semiconductori consta in variatia rezistentei ei electrice in functie de temperatura. Termorezistenta se plaseaza in rezervorul de controlat la o inaltime corespunzatoare nivelului necesar. fie direct. iar ca organe de reglare supapele. Toate traducatoarele electrice neizolate fata de mediul supus controlului pot fi folosite pentru controlul nivelului lichidelor combustibile numai la o tensiune a curentului. Ridicarea nivelului lichidului face sa treaca termorezistenta electrica din mediul gazos in mediul lichid. Generalitati Masina electrica se numeste orice sistem capabil sa transforme energia mecanica in energie electrica si invers. cu mai multe spire. Masinile electrice care transforma energia mecanica in energie electrica se numesc generatoare electrice. Capitolul X Masini electrice 1. ceea ce determina schimbarea conditiei de cedare a caldurii si a valorii rezistentei electrice a termorezistentei. se numesc aparate electrice (transformatoare. iar cele care transforma energia electrica in energie mecanica. aparat inregistrator etc. sau sa transforme energia electrica cu anumiti parametri in energie electrica cu alti parametri. care poate fi un releu. Presiunea lichidului de lucru de la amplificator deplaseaza pistonul in sus sau in jos. Traductor de presiune inalta cu rezistenta piezoelectrica. rezistente piezoelectrice etc. nichel-crom-nichel.). Termocuplurile au capatat o larga utilizare pentru masurarea si reglarea precisa a temperaturilor inalte. aparat indicator. in functie de partea din care lichidul de lucru intra in cilindru. care au cate un capat lipit intre ele. fara intermediul energiei mecanice. fierconstantan. Una dintre cele mai importante proprietati ale masinilor electrice este reversibilitatea. care se defineste astfel: variatia fluxului magnetic ce strabate un sistem de conductoare electrice. wolfram – 75% si 25% molibden. nichel. Pentru comanda si semnalizare se folosesc relee de diferite tipuri conectate la iesirea traductoruli printr-un redresor. O instalatie de masurat cu traductoare consta intr-un complex de aparate destinate masurarii. arcuri tubulare cu o singura spira. b) Organe de executie si reglare. mufele. sau sa transforme energia electrica cu anumiti parametri in energie electrica cu alti parametri. fier. vanele. pana la 2600ºC. iridiu – 90% si 10% rodiu.). iridiu 50% si 50% rodiu. Termocupluri. pana la 600ºC. Sistemele (dispozitivele) care transforma energia electrica dintr-o forma in alta. atat ca generatoare cat si ca motoare electrice. Termocuplurile folosite frecvent pentru masurarea temperaturilor sunt: platina-platina si rodiu pana la 1600ºC. dispozitivul secundar in care se prelucreaza informatia primita. motoare electrice.). oxizi. Traductoarele cu suntarea rezistentei se bazeaza faptul ca rezistenta imersata intr-un lichid conductor de electricitate isi variaza valoarea ei in functie de inaltimea nivelului. Masinile electrice care tranforma energia mecanica in energie electrica si invers. redresoare etc. seleniu si siliciu. pana la 2300ºC. de balante hidrostatice inelare. reostate de reglare etc. pana la 2000ºC. precum si germaniu. daca este cazul. sulfurile metalelor (mangan. Cel mai simplu traductor electric este redarea a doua contacte la cresterea nivelului lichidului. de la 300 la 1000ºC. Principiul de functionare a termocuplurilor se bazeaza pe efectul termoelectric. carburile. si au dimensiuni de gabarit mici. electrice. se numesc aparate electrice (transformatoare. Traductoare pentru radiatie. produce in acel sistem energie electrica.

Rotorul continuand sa se invarteasca. iar sfarsitul cu X. ca sa devina maxima in momentul in care polii rotorului ajung in dreptul infasurarilor statorului. Bornele sunt marcate cu litere. 2. in schimb la un motor electric curentul are sensul opus fortei electromotoare. in care se asaza infasurarea statorului. din care cauza. Masinile de curent alternativ. numita rotor.m. p – numarul perechilor de poli. In functie de constructie se produc rotori cu poli aparenti sau ingropati. Rotorul de otel sau fonta poarta la periferia sa electromagnetii. inducand in ele f.e. f. . Masinile electrice. Ele au pe marginea interioara o serie de crestaturi.e. Relatia dintre perioada (T) si frecventa (f) este urmatoarea: f=1 T Curentul alternativ se produce in masini electrice numite alternatoare. Inceputul infasurarii fazei intai este marcata cu U. Masini de curent alternativ Masini sincrone. gravate pe placa de conexiuni. se impart in masini sincrone si in masini ascincrone. Pentru intelegerea functionarii electromotorului trebuia urmarita formarea curentului alternativ intr-o spira care se roteste in jurul unui ax intr-un camp magnetic. Masinile asincrone functioneaza la turatii variabile. este maxima. Frecventa curentului alternativ care ia nastere in stator se determina cu relatia: f = p. Acest gen de rotor se utilizeaza la alternatorii cuplati in turbine.m. care circula in interiorul carcasei. din punct de vedere constructiv se pot clasifica in: generatoare de curent continuu (dinamuri) si motoare de curent continuu. in raport de natura curentului produs sau consumat se clasifica in masini de curent continuu si in masini de curent alternativ.e. n – rotatii/minut sau in H2.m. Functionarea alternatorului. Masinile de curent continuu. a doua faza este marcata cu V si Y. grupul respectiv poarta denumirea de turboalternator sau turbogenerator. numita stator si dintr-o parte care se roteste inauntrul statorului. Statorul se construieste din table de fier magnetic (tole) introduse intr-o carcasa din otel sau fonta. Fiecare faza are infasurarea ei separata. La rotorii cu poli ingropati. Pe suprafata cilindrica interioara se gasesc santuri (crestaturi) paralele cu axul masinii. Cea mai raspandita masina electrica de acest tip este motorul asincron (motor cu inductie). Ele pot fi monofazate si trifazate. Curentul alternativ furnizat de centralele electrice din tara noastra are frecventa de 50 perioade pe secunda. pentru a se reduce din actiunea curentilor Foucault 1).n in care.In esenta. care se leaga la cate una din bornele motorului (montate in cutia cu borne). Un alternator se compune din doua parti principale: .e. Cand rotorul alternatorului se invarte. Ei rezista mai bine la fortele centrifuge. Bornele sunt marcate cu litere. este egala cu zero). f = p ∙ n H2 60 Motoare asincrone. Numarul de perioade pe secunda determina frecventa curentului alternativ. infasurarea se introduce direct in masa metalica a rotorului.statorul care poarta pe suprafata sa interioara infasurarea indusa a masinii.m. orice masina electrica este construita dintr-un circuit parcurs de curent in care se dezvolta prin inductie o forta electromotoare. f este frecventa curentului. Din aceeasi categorie mai fac parte si motorul de curent alternativ cu colector care din punct de vedere constructiv seamana cu motorul de curent continuu. Motoarele asincrone sunt cele mai raspandite masini electrice. La un generator electric circuitul este parcurs de curent in acelasi sens cu forta electromotoare de inductie. Capacele cutiilor de borne sunt usor demontabile si protejeaza bornele impotriva atingerilor. La un motor trifazat exista deci in total sase borne. Tolele sunt izolate intre ele cu lac sau hartie. devenind iar zero. Motorul asincron se compune dintr-o parte fixa. Cand toti polii se gasesc intre infasurarile bobinelor din stator liniile de forta nu mai taie infasurarile (f. in care se asaza infasurarile statorului (bobinele) dupa o regula anumita. gravatepe placa de conexiuni. a treia cu W si Z. f. Statorul este format dintr-o carcasa construita din tole de otel izolate intre ele. dupa turatia care functioneaza. liniile de forta dintre poli incep sa se taie din nou infasurarile statorului inducand f. Rotorul continand sa se invarteasca pana se indeparteaza de infasurarile statorului. .rotorul care se roteste in interiorul statorului. Cand polii ajung in dreptul infasurarilor statorului.m. liniile de forta dintre poli taie infasurarile bobinelor din stator. formand sistemul inductor. Masinile sincrone functioneaza la o turatie constanta determinata de numarul de poli ai masinii si de frecventa curentului alternativ si se impart in alternatoare (generatoare de curent alternativ) si in motoare sincrone. Excitatia inductorului se face cu ajutorul curentului continuu. produs de un generator asezate pe acelasi arbore cu alternatorul.e.

adica astupate in asa fel incat apa sa nu poata patrunde. in interiorul careia se fixeaza un numar pereche de electromagneti (poli. care este montata fix pe stator. la trecerea curentului trifazic. care sunt destinate pentru incaperi uscate si ferite de praf. Legarea in „stea” se executa legand bornele X. asa ca aceste motoare pot fi folosite si sub apa. Masini de curent continuu Constructia masinilor de curent continuu. nu se produce o tensiune electromotoare indusa.inchise complet. Pe suprafata cilindrica a colectorului.Bornele U. Lamelele se fixeaza pe ax prin rondela si surub. Fiecare inel aluneca sub cate o perie. infasurarea rotorului este asemanatoare celei a statorului. . Inductorul (statorul) este format dintr-o coroana de fier sau fonta. Dinamul este o masina de curent continuu.S. izolate intre ele prin foi de mica. dispusi alternativ N-S). Y si Z intre ele. fie in „triunghi”. Y. Inceputurile celor trei infasurari de faza sunt legate intre ele. Z (sfarsitul infasurarilor) se pot lega fie in „stea”. De obicei numarul periilor este egal cu numarul polilor inductori. Daca nu ar exista aceasta diferenta de viteza de rotatie. iar sfarsiturile la cate un inel de contact montat pe arbore si bine izolat de acesta (in total sunt trei inele. Dinamul. . Colectorul se gaseste fixat intr-o parte a indusului. deci puterii motorului si tensiunii retelei. In crestaturile tolelor se asaza infasurarea tehnica. . motoarele de acest tip se numesc „asincrone”. Dupa felul de protectie.capsulate. pentru ca ele nu taie liniile de forta. iar legarea in „triunghi” se face legand sfarsitul fazei a intaia (borna X) cu inceputul fazei a doua (borna V) si in continuare Y cu W si Z cu U. Periile se confectioneaza din carbune (grafit) si se fixeaza in portperii. Punerea in miscare a rotorului se produce in urma faptului ca liniile de forte magnetice. prin infasurarile bobinelor statorului. formata din conductori de cupru izolati. conductoarele taie liniile de forta produse pe campul magnetic inductor luand nastere in conductoare o tensiune electromotoare de inductie. traverseaza conductoare din infasurarile rotorului sub tensiune si le imprima acestora o miscare. de otel silicios. neprotejate. Polii dinamului produc un flux magnetic. primit de la retea. Functionarea motorului asincron se bazeaza pe formarea unui camp magnetic invartitor. Bornele X. se asaza periile. de inductie si nici curenti si ca urmare nu s-ar mai naste cuplul de forte care sa miste rotorul si sa puna in functiune motorul. La motoarele in scurtcircuit in fiecare crestatura se introduce o bara de cupru. Cand conductoarele se gasesc in apropierea liniei neutre. perpendicular pe axa polilor. Din cauza ca rotorul se invarte cu alta viteza decat viteza de rotatie a campului magnetic (viteza de sincronism). Indusul (rotorul) se roteste in interiorul statorului si este format dintr-un pachet de tole. destinate pentru incaperile cu praf sau incaperi umede. dar nu in ploaie. 3. .deschise. la care deschiderile pentru aerisire sunt asezate in partea de jos a capacelor (obiectele straine si picaturile de apa nu pot patrunde in interior). de aici printr-un cablu la bornele rotorului (montate pe stator) si in continuare printr-un alt cablu a reostatul (rezistenta) de pornire. De la perie curentul rotorului trece la port-perie.asigurate contra exploziilor (destinate pentru incaperi cu gaze sau praf care pot forma amestecuri explozive). care depinde de frecventa curentului de alimentare si de numarul perechilor de poli ai infasurarii bobinelor din stator. Capacele laterale ale statorului sunt deschise. Functionarea dinamului. Se considera o spira AB care se roteste intr-un camp magnetic produs de polii N. In crestaturile lamelelor se lipesc cu cositor capetele bobinei. tinuta de o port-perie.e. strunjit si slefuit bine. se numeste linie neutra. V si W (adica inceputurile infasurarilor se leaga la intrerupatorul respectiv si de aici cu reteaua electrica. La motoarele cu inele colectoare. Pe eticheta motorului se indica tensiunea pentru care motorul este construit si felul legaturii (stea sau triunghi). Rotorul motorului asincron constituie un circuit inchis care joaca rolul spirei inchise. Linia aceasta perpendiculara pe directia fluxului inductor. Rotoarele motoarelor asincrone sunt de doua feluri: in scurtcircuit sau „colivie de veverita” si bobinate „cu inele”. care au capetele arborelui motor si legaturile electrice etansate. Bobinele poliilor sunt legate in serie. lasand sa intre aerul. Prin rotirea indusului. Legaturile se fac prin conductoare de sectiune potrivita amperajului. toate barele de cupru sunt legate (scurtcircuitate) intre ele pe cele doua parti frontale ale rotorului prin cate un inel („colivie de veverita”). La aceste motoare rotorul nu are nici o legatura electrica cu exteriorul. Functionarea unei masini de curent continuu se poate intelege mai bine urmarind rotirea unei spire (indus) intr-un camp magnetic. Tipuri de motoare asincrone. atunci campul magnetic invartitor nu ar mai taia infasurarile rotorului si deci in aceasta nu ar mai apare f. . motoarele electrice asincrone se construiesc de mai multe tipuri: . Astfel de motoare se pot monta si in aer liber. taie liniile de forta si ia nastere in el o tensiune electromotoare de un anumit sens. prin intermediul carora se face colectarea curentului. In momentul in c are conductorul A al spirei se afla in dreptul polului N. rotor (partea care se roteste) si colector.protejate contra picaturilor de apa.m. El este format din lamele de cupru. din bronz). O masina generatoare de curent continuu se compune din: inductor sau stator (partea fixa). Viteza de rotatie a rotorului este intotdeauna mai mica decat viteza de rotatie a campului magnetic invartitor din stator.

Sensul tensiunii electromotoare ce ia nastere in conductorul B. Deci. Marimea √ R3 + (2 π f)2L² = Z se numeste impedanta si se masoara in ohmi. Motoare de curent continuu. la motoarele de curent continuu se foloseste o rezistenta sau reostat de pornire. in campul magnetic. in care. facand intre ele un unghi φ. Perioada reprezinta timpul necesar trecerii curentului de doua ori prin zero (ciclu). Pentru a micsora pulsatia curentului se mareste numarul de spire si numarul de lamele colectoare si astfel curentul capatand o valoare constanta devine continuu. deoarece conductorul A nu taie nici o linie de forta. tensiunea electromotoare devine zero. L – inductivitatea circuitului in henry. intensitatea este data de relatia: I = ________U_____ √ R² + (2 π f)² L² 1) Inductia produsa intr-un circuit de variatia intensitatii curentului care strabate acel circuit. la bobinele magnetilor si la firele de curent se construiesc motoarele sunt sau cu derivatie. conductorul A se afla in dreptul polului N. deci se schimba mereu. Motoarele de curent continuu se intrebuninteaza acolo unde masinile trebuie pornite sau oprite incet sau unde se schimba turatia in timpul mersului. deci orice dinam poate servi ca si motor. Intre ele exista relatia f = 1. Curentul de apa are in acest caz mereu acelasi sens. (autoinductie) atunci punctele I si E care reprezinta curentul si forta electromotoare din circuit sunt situate pe aceeasi raza a cercului si in acest caz. cum este cazul. Singura deosebire consta in aceea ca in locul rezistentei de excitatie a dinamului. iar frecventa reprezinta numarul de perioade pe secunda. in continuare conductorul A. U – tensiunea in volti aplicata la borne. In circuitul exterior inchis. Motorul de curent continuu este construit la fel ca si dinamul de curent continuu. Deosebirea dintre curentul continuu si curentul alternativ Curentul care trece printr-un conductor mereu in acelasi sens si este produs de o pila electrica sau de un dinam se nmeste curent continuu. la tramvaiele electrice. partea negativa s-a redresat astfel incat ia nastere un curent pulsatoriu. Cand pistonul se misca in sus. iar conductorul B in contact cu peria n. este taiat de liniile de forta magnetica si deci din nou ia nastere o tensiune electromotoare. facand contactul cu peria n. In momentul trecerii curentului devine zero. Pentru curentul alternativ. prin intermediul jumatatii de inel 2. este invers fata de sensul celei ce ia nastere in conductorul A. motoare serie sau motoare compund. Rotind. iar conductorul A va parasi peria m. La bornele periilor m si n. T Cand circuitul in care ia nastere curentul alternativ nu are bobine. Se roteste spira. de exemplu. Daca insa circuitul contine un numar apreciabil de spire. In acest caz. ramane mereu in urma acesteia. el trece prin dreptul polului S. prin intermediul jumatatii de inel 1. insa de sens invers. Curentul electric alternativ se aseamana cu un curent de apa aspirat si refulat intr-un tub care leaga cele doua supape ale unei pompe cu piston. Deci in spira tensiunea electromotoare are un sens contrar fata de primul caz. in acelasi timp conductorul A se afla in afara polului N si in legatura cu peria m. cand trece prin fata polului S. iar in circuitul exterior acelasi sens. tensiunea curentului are acelasi sens ca in prima jumatate de rotatie. 4. . fara selfinductie1). colectorul face ca sensul tensiunii la bornele periilor m si n sa ramana neschimbat in timpul unei rotatii a periei. iar conductorul B in dreptul polului S. in schimb la curentul alternativ valoarea intensitatii si a tensiunii nu mai sunt constante. Daca curentul are un sens variabil. Curentul continuu nu-si schimba tensiunea si nici intensitatea. deci este constituit numai de rezistente ohmice (fara spire). curentul este in faza cu tensiunea. curentul nu mai este in faza cu tensiunea. Curentul alternativ se caracterizeaza prin perioada T si frecventa f. conductorul A in contact cu peria m. Urmarind trecerea conductorului B prin fata polilor N si S se observa acelasi fenomen. Expresia de mai sus reprezinta legea lui Ohm aplicata la curentul alternativ. curentul de apa are un sens. Dupa felul cum reostatul de pornire se leaga la perii. cand acesta trece prin dreptul polului S. R – rezistenta in ohmi.Departandu-se de axa polilor si apropiindu-se de axa neutra tensiunea electromotoare scade ajungand la zero in dreptul acestei axe. Conductorul B se gaseste in fata polului S si deci in legatura cu peria n. adica isi schimba sensul de mai multe ori pe secunda si este produs de generatoare de curent alternativ se numeste curent alternativ. Curentul electric continuu este asemanator unui curent de apa care circula printr-un tub care leaga orificiul de aspiratie cu cel de refulare de la o pompa centrifuga. se produce o selfinductie L1) importanta. Punctele I si E nu mai sunt pe aceeasi raza ci pe doua raze diferite. La trecerea conductorului prin axa neutra. f – frecventa curentului produs in circuit. iar cand se misca in jos un sens invers. numit diferenta de faza sau decalaj intre curent si tensiune. deci ele trec prin valorile maxime si prin zero in acelasi timp.

In consecinta si caderea de tensiune va fi foarte mica. Redresoarele mecanice functioneaza pe baza comutarii periodice a legaturilor unui circuit electric alimentat de un curent alternativ. . cuplate impreuna. cos φ este un coeficient numeric care poarta denumirea de factorul de putere al circuitului si variaza intre zero si 1. Pentru transformarea curentului alternativ in curent continuu se folosesc aparate numite redresoare.e. se noteaza cu ω.convertizoare care transforma un curent continuu de o anumita tensiune in curent continuu de alta tensiune. Redresoare. desi nu exista nici o legatura intre ele. Daca circuirul secundar este deschis. in comparatie cu tensiunea la bornele primarului. Tensiunea indusa in secundar este proportionala cu numarul de spire. cu contact. germaniu. Rezulta deci ca raportul dintre t. . Deci se poate considera ca tensiunea este egala cu f. bobina de inductie se foloseste la producerea scanteilor de inalta tensiune la bujiile motoarelor cu explozie. adica nu are nici un consumator de curent. Intensitatea curentului din primar si secundar sunt in raport invers cu numarul de spire.convertizoare care functioneaza pe baza principiului „supapei”. . Bobina prin care trece curentul din exterior formeaza circuitul primar al transformatorului.) cu vid (kenotroane). Transformatoarele care au mai putin spire in infasurarea secundara si care dau o tensiune mai mica decat a retelei. sunt dispozitive care supuse unei tensiuni electrice alternative. Exista si transformatoare care au infasurarile unei faze legate galvanic intre ele. se mai numeste si curent de inductie. In acest caz impedanta se mai poate scrie sub forma: Z = √ R² + ω² L² Puterea reala a curentului electric are valoarea: P = UI cos φ in care. la producerea oscilatiilor electromagnetice etc. Bobina de inductie este un transformator al curentului continuu de tensiune joasa in curent alternativ de tensiune inalta. indusa in cele doua bobinaje este egal cu raportul numarului de spire al acestor bobinaje. curentul care circula prin bobinajul primar va fi mic.m. se numesc transformatoare coboratoare de tensiune. de tipul redresoarelor.Relatia 2 π f reprezinta pulsatia curentului alternativ. convertizoarele electrice se impart in: . destinate sa transforme curentul electric continuu in alternativ si invers. iar cei care au mai multe spire la secundar si dau o tensiune mai mare decat a retelei se numesc transformatoare ridicatoare de tensiune. In majoritatea cazurilor instalatiile electrice furnizeaza curent alternativ si in anumite situatii este nevoie de un curent continuu. la capetele celeilalte bobine se naste o tensiune electromotoare magnetica. Dintre redresoarele mecanice frecvent utilizate sunt redresoarele sincrone. Din punct de vedere al felului transformarii. Dupa proprietatile mediului in care se produce efectul de redresare. Convertizoarele sunt masini sau grupuri de masini electrice rotative. Curentul de tensiune inalta fiind produs prin fenomene de inductie. tuburi polianodice cu catod de mercur etc. ele fiind formate fie dintr-o masina electrica. Din punctul de vedere al principiului de functionare. infasurarea primara fiind o parte din infasurarea secundara (la autotransformatorul ridicator de tensiune) sau infasurarea secundara fiind o parte din infasurarea primara (la autotransformatorul coborator de tensiune). Bobina de inductie. .convertizoare care transforma un curent alternativ trifazat in curent continuu. alcatuieste circuitul secundar. Ca aplicatii practice. cu vana de mercur. cu relee de curent. fenotroane. Convertizoare. Daca pe un miez din tole subtiri di tabla de otel se infasoara doua randuri de bobine si daca se trece un curent alternativ prin una din bobine (infasurare). Aceasta tensiune electromotoare ia nastere datorita inductiei electromagnetice intre spirele primei bobine (infasurarii) si spirele bobinei a doua. cu gaz (tiratroane. un numar de elemente redresoare si un filtru electric. convertizoarele electrice pot fi: . Elementele redresoare numite si supape electrice sau ventile electrice. elementele redresoare pot fi cu semiconductori (cuproxid. seleniu. Redresoarele electronice cel mai frecvent utilizate sunt constituite dintr-un transformator de alimentare. permit trecerea curentului electric practic numai intr-un singur sens. iar cea in care ia nastere tensiunea electromotoare. mai rar invers. Transformatoare si redresoare Transformatoare. Un astfel de transformator se numeste autotranformator.e. fie din doua masini de tipul motor-generator. de constructie speciala.m. Desi principiul de functionare al transformatoarelor se bazeaza pe interactiunea electromagnetica dintre infasurarea primara si cea secundara.convertizoare care transforma un curent alternativ trifazat intr-un curent alternativ monofazat. Vloarea lui este data de relatia: Cos φ = ______R______ √ R² + L² ω² 5. la cercetari stiintifice cu privire la conductibilitatea electrica a gazelor. siliciu).convertizoare rotative a caror functionare se bazeaza pe fenomenul de inductie electromagnetica. sa modifice valoarea tensiunii sau a frecventei curentului. Dupa principiul pe care se bazeaza efectul de redresare redresoarelel pot fi electronice si mecanice.

rotorul se incalzeste prea tare. In cazul cand in transformator apar defectiuni grave. cauzata in general de un scurtcircuit in bobinajul de excitatie. incat se poate produce o explozie a cuvei. Motorul poate suporta timp de cateva secunde sau minute o suprasarcina de 80% peste sarcina nominala. care basculeaza in jurul unei axe prinse de cuva. . identificat prin tensiunile inegale intre faze.la perii se produc scantei electrice destul de puternice. In conditii normale de functionare. La generatoarele de curent continuu. De flotor sunt fixate niste balonase de sticla prevazute cu contacte de mercur.unele bobine ale statorului se incalzesc prea mult. flotorul din partea de sus coboara si inchide contactul legat la circuitul de semnalizare. De asemenea se produc incalziri si la lagare. Pe timpul functionarii. din cauza frecarii. care inchide contactul de mercur si da comanda de deconectare a transformatorului. lucreaza numai doua treimi din bobinajul caruia i se cere totusi sarcina intreaga. Defectele care pot cauza incendii sunt: . ca la oricare alt conductor electric.in indus sau colector s-a produs un scurtcircuit. Din energia consumata de motor numai o parte (in medie 85%) se transforma in lucru mecanic util. Din cauza incalzirii uleiului de transformator peste limita admisa. adica curentul a strapuns izolatia si se scurge prin carcasa motorului la pamant. . Deranjamente la masini si aparate electrice care genereaza pericolul de explozie si incendiu Defecte la masinile sincrone. ambele flotoare (B1 si B2) plutesc in ulei si in acest caz contactele sunt deschise. In interiorul corpuluide fonta sunt montate doua flotoare unul deasupra celuilalt.scurtcircuit in bobinajul rotorului. Suprasarcina apare atunci cand se cere motorului sa suporte o sarcina mai mare decat aceea pentru care a fost construit (sarcina nominala). acesta isi mareste foarte mult volumul.convertizoare cu transzistoare. prin incalzirea bobinajului rotorului si zgomotul facut de generator. deranjament care reclama inlocuirea bobinelor defecte. din care se mentioneaza suprasarcina. Printre cauzele care produc scantei puternice la periile generatorului se enumera: .bobina inductoare prezinta defectiuni. In acest caz. . Pentru a preintampina aprinderea gazelor rezultate in urma descompunerii uleiului pe teava dintre cuva si transformator se intercaleaza un releu de gaze (Bucholtz). Masinile sincrone pot avea defecte de fabricatie de diferite feluri. La alternatoarele in functiune se pot intampla o serie de defecte. Prin verificari defectele se sesizeaza si apoi se inlatura. Din cauza acestei temperaturi ridicate se arde izolatia si se produce un scurtcircuit care distruge bobinajul. . Cresterea temperaturii uleiului la transformatoare. 6. Caldura produsa in motor incalzeste toate organele masinii. Consecintele sunt totdeauna aceleasi. . din cauza tensiunii anormale si a defectelor de izolatie din circuitul exterior. Daca nivelul uleiului scade. In acest caz este probabil sa se fi produs un scurtcircuit intre spire.neintretinerea colectorului.campul inductor este slab. patrund in releul de gaze si apleaca flotorul B2. uleiul se imprastie si venind in contact cu aerul se aprinde. arderea completa a bobinajului. Incalzirea motoarelor. din cauza unei proaste izolatii. aceasta parte a bobinajului este supraincarcata si motorul se arde.aparitia de suprasarcini. Se spune ca motorul electric are un randament de circa 85%. Incalzirea motoarelor in timpul functionarii este un fenomen normal. chiar in gol. a unei anumite cantitati de gaze si vapori inflamabili.organele dinamului se incalzesc peste normal.calajul incorect al periilor. Pericolul de incendiu si explozie este favorizat de decompunerea si oxidarea uleiului pe timpul incalzirii si strangerea in partea superioara a cuvei. Defectarea motoarelor. . motoarele se pot defecta din diferite cauze. restul se transforma in interiorul motorului in caldura. . In interiorul cuvei pot avea loc scurtcircuite in infasurari sau amorsari de arcuri electrice intre electrozi. magnetica sau electrica. Meizurile de fier se incalzesc si ele din cauza curentilor Foucault. periilor si suportilor de perii. prin topirea sigurantei). In acest caz este necesar sa se corecteze sarcina sau sa se mai puna un generator in paralel. Scurtcircuitul se poate produce sau prin atingerea conductorilor din doua spire vecine sau in urma faptului ca motorul „are masa”. Este probabil ca masina sa functioneze supraincarcata sau sa aiba un fractor de putere cos φ prea redus. cand una din fazele statorului este intrerupta (de exemplu. deranjamentele care ar putea sa prezinte pericol de incendiu sunt: . fara nici un inconvenient. scurtcircuitul si mersul in doua faze. Daca suprasarcina dureaza mai mult. In timpul functionarii transformatorului. .supraincalzirea bobinajului de excitatie.. Mersul motorului in doua faze se produce la motoarele trifazate. fie datorita faptului ca bobinele inductoare au o izolatie necorespunzatoare si se produce un contact intre spire. atat in miez cat si in infasurari se produc pierderi de energie sub forma de caldura. Releul de gaze este format dintr-un corp turnat din fonta prevazut cu doua flanse si un capac. In consecinta. in urma scurgerii uleiului din transformator. . curentul marit incalzeste bobinele peste temperatura admisibila de 100ºC. Aceasta crestere de temperatura nu trebuie sa treaca insa de o anumita limita. fie din cauza aparitiei unui scurtcircuit in inductor. . Caldura se produce in infasurarile motorului din cauza intensitatii curentului si a rezistentei bobinajului. gazele care se formeaza sunt degajate violent. care sunt de natura mecanica.

sau prin marimi electromagnetice integrale (tensiunea electrica. Undele electromagnetice se refracta ca si undele elastice. . Acest camp se propaga in toate directiile. Deoarece viteza de propagare in vid a luminii are aceeasi valoare. Radiatiile luminoase se deosebesc intre ele din punct de vedere calitativ prin lungimea de unda. Undele electromagnetice se propaga liber si in vid. iar suprapunerea undei directe peste cea reflectata da nastere la unde stationare. producand din nou un camp magnetic etc. intensitatea campului magnetic etc. Cu alte cuvinte. o caracteristica a propagarii o constituie lungimea de unda. 3. curentii de audio frecventa radiaza o cantitate neglijabila de energie. care sunt si ele tot unde electromagnetice. Ca si la undele elastice. Undele electromagnetice se propaga radial. energia undelor electromagnetice radiate in unitatea de timp.1010 cm/s. unul electric si altul magnetic. De aceea. Unde electromagnetice Daca printr-un conductor circula un curent alternativ de radio frecventa. Spectrul radiatiilor vizibile se intinde in intervalul de lungimi de unda cuprins aproximativ intre λ = 4. se poate determina lungimea de unda. Astfel. deoarece se schimba si campul electric care l-a produs. cu atat va fi mai mare si energia radiata. 2. Unda electromagnetica se poate produce chiar si in camp constant. Campul electromagnetic poate pierde legatura cu conductorul in vecinatatea caruia a fost produs intial. Unde radio Undele radio sunt produse cu ajutorul curentilor alternativi de radio frecventa. in jurul conductorului apar campuri alternative. radiatia depinde de frecventa. ca si razele de lumina. creste respectiv de 4. Unda electromagnetica este unda caracterizata prin marimi de stare ale campului electromagnetic (intensitatea campului electric. care se propaga sub forma unor unde electromagnetice.fiecarei lungimi de unda corespunzandu-i o anumita senzatie de culoare.Capitolul XI Unde electromagnetice si unde radio 1. Verificarea experimentala a existentei si structurii undelor electromagnetice prevazute de Maxwell. exprimabile in functie de marimile de stare ale campului. Lungimea de una este distanta pe care unda o parcurge intr-o perioada. 9. este necesar sa se utilizeze curenti de radio frecventa de ordinul sutelor de mii si milioanelor de herti.10-5 cm si λ = 8. fie amandoua. care de asemenea variaza.10-5 cm. insa unda electromagnetica isi continua miscarea in spatiu. Variatiile campului electric produc in spatiul inconjurator un camp magnetic. a fost facuta. Deci campurile magnetice si electrice variabile sunt inseparabile si se propaga in spatiu cu viteza finita. undele radio se pot caracteriza prin frecventa lor care se exprima in kiloherti (k Hz). Una electromagnetica poarte in sine energia primita de la curentul din conductor. in comparatie cu curentii de radio frecventa. fie permeabilitatea. Ele pot fi reflectate. Lumina constituie un caz particular al undelor electromagnetice. megaherti (M Hz)1) etc.000 km/s. Interdependenta dintre campul electric variabil si in campul magnetic variabil explica propagarea campului electromagnetic in spatiu. Unda electromagnetica se propaga in spatiu cu viteze finite dependente de mediu. Ansamblul radiatiilor luminoase aranjate in ordinea lungimilor de unda se numeste spectrul luminii. un conductor parcurs de un curent alternativ radiaza energia electromagnetica in spatiu. (hertul este frecventa unei oscilatii cu o perioada de o secunda).). De aici rezulta ca. 4 ori etc. independent de lungimea de unda a radiatiei. Intr-o masura mai mare. Dar variatiile campului magnetic produc la randul lor. campul electromagnetic este un proces oscilatoriu mobil care cuprinde tot mereu noi portiuni de spatiu. intr-o serie de cercetari fundamentale (1888). atunci cand variaza in timp. Cunoscand frecventa undelor si viteza lor de propagare. care nu ramane constant ci se schimba. Pentru a obtine o radiatie de energie de mare putere si pentru a face posibila transmiterea undelor electromagnetice la distante mari. adica in decursul unei oscilatii complete. V este viteza de propagare a undelor electromagnetice T – perioada. care alcatuiesc impreuna un camp electromagnetic. In virtutea acestei teorii. De aceea undele electromagnetice se mai numesc si unde hertiene. Cu cat puterea curentului alternativ din circuit este mai mare. Daca frecventa creste de 2. rezulta ca diferitele radiatii pot fi caracterizate din punct de vedere calitativ prin lungimea lor de unda λ. 16 ori etc. cu viteza de aproximativ 300. iar indicele de refractie are valoarea raportului vitezelor de propagare. corpurile emit lumina (energie radianta). intensitatea curentului electric de conductie). un nou camp electric. fie permitivitatea mediului. care se defineste prin relatia: λ=VT in care. pentru prima oara.. in toate directiile. de Hertz. in doua medii vecine. In spatiul campul electromagnetic genereaza unde electromagnetice. care se propaga in vid cu viteza de 3. Undele radio se pot caracteriza si prin lungimea de unda.

3. dupa cre urmeaza a doua. In afara statiilor de radiodifuziune.unde metrice. Totusi. cu deosebire ca semnul sarcinilor de pe armatura se schimba. Pentru realizarea unei comunicatii la mari distante cu acest gen de unde este nevoie de emitatoare puternice. In fara de aceasta. Condensatorul din circuit poate fi incarcat.undele medii: ocupa gama 3000 – 200 m sau 100 – 1500 kHz. in toate tarile lumii functioneaza pe unde scurte un mare numar de statii radio (radiodifuziune. moment in care curentul este maxim. 10 – 1 mm sau 30000 – 300000 MHz. Circuite electrice oscilante Un circuit oscilant este alcatuit dintr-o bobina legata de un condensator. corespunzatoare frecventelor de 3000 – 30000 kHz. iar tensiunea la borne este maxima. λ = 300 000 000 [m].unde decimetrice. Se poate spune ca electronii din circuitul oscilant au efectuat o oscilatie completa. Daca se incarca condensatorul si apoi se conecteaza la bobina. Se restabileste astfel starea initiala a circuitului si procesul descris se repeta. Intregul spectru de unde radio se imparte intr-o serie de benzi diferite. De aceea.e. Undele ultrascurte (UUS) cu frecvente ultrainalte sau foarte inalte. Singurul avantaj al undelor largi este faptul ca bataia si audibilitatea lor raman neschimbate atat ziua cat si noaptea. Dintre acestea. 100 – 10 cm sau 300 – 3000 MHz. Electronii trec pe cealalta armatura. pana la 100 – 200 km. Oscilatiile din circuit sunt periodice si au forma sinusoidala. fara perturbari reciproce. f (Hz) Gama undelor radio. Acum 40 – 50 de ani toate radiocomunicatiile erau executate exclusiv pe aceasta lungime de unda. Cand toti electronii trec pe cealalata armatura a condensatorului. decimetrice. curentul se anuleaza. undele cuprinse intre 2000 si 200 m sunt destinate radiodifuziunii. .m.Lungimea de unda si frecventa sunt marimi invers proportionale. . La un anumit moment condensatorul este complet descarcat. In practica insa. centimetrice. In circuit se produc oscilatii electrice libere ale curentului si ale tensiunii. micsorandu-si sarcina. Fiecare circuit are si o rezistenta oarecare a carei influenta se va neglija. Pe masura cresterii curentului. Gama UUS permite functionarea unui numar foarte mare de statii. Gama 2000 – 200 m este denumita gama de radiodifuziune. milimetrice). in ce priveste propagarea si metodele de producere si de receptionare.unde milimetrice. deoarece ele s-ar suprapune. . intreaga gama de unde de la 200 la 10 m este denumita deseori gama de „unde scurte” In prezent. avand insa semnul invers si dupa exact acelasi interval de timp electronii se intorc de pe armatura de unde au pornit la inceput.undele ultrascurte (metrice. curentul nu inceteaza sa circule deoarece bobina lucreaza acum ca un generator (curentul este intretinut in circuit de forta electromotoare de autoinductie. militare si altele. lungimea unei unde electromagnetice se poate intotdeauna calcula impartind viteza de propagare (300. adica reprezinta un curent alternativ sinusoidal. sunt indicate pentru comunicatii pe distante reduse relativ mici.unde centimetrice. fara actiunea unei f. 1 k Hz = 1000 herti. . impiedica curentul sa creasca prea repede. Aceasta gama reprezinta portiunea cea mai incarcata. treptat. . in gama 200 – 2000 m lucreaza un numar destul de mare de statii radiotelegrafice navale. punand comutatorul pe contact. radiotelegrafice si amatori). care ia nastere in bobina la micsorarea curentului si are acelasi sens cu al curentului) si incarca condensatorul in sens invers. a treia etc. In prezent aceasta gama de unde este foarte putin intrebuintata. tensiunea de pe armaturile condensatorului scade. datorita numai sarcinii initiale a condensatorului. iar prin unde scurte. lungimile de unda cuprinse in gama de 100 – 10 m. La inceput condensatorul este incarcat pana la diferenta maxima de potential. care se incarca din nou.000 km/s) la frecventa. pentru moment. iar condensatorul se va descarca prin bobina. Imediat ce condensatorul incepe sa se descarce prin bobina circula un curent care creste treptat in intensitate. . care corespund frecventelor de 1500 – 300 kHz. iar frecventele respective intre 10 k Hz si 100 kHz. deoarece procesul oscilator se produce singur. in gama undelor lungi este imposibila functionarea simultana a unui numar mare de statii. exterioare. 1 M Hz = 1 000 000. Circuitele oscilante produc oscilatii electrice. Ele vor fi elibere. In conformitate cu conventia internationala in vigoare se deosebesc urmatoarele game de unde: . . deoarece un numar tot mai mare de electroni pleaca de la armatura incarcata negativ si acelasi numar de electroni trece la armatura pozitiva. 10 – 1 cm sau 3000 – 30000 MHz.undele lungi: lungimea lor de una este cuprinsa intre 30000 m si 3000 m. Forta electromotoare de autoinductie care ia nastere in bobina. Procesul de descarcare a condensatorului si de producere a oscilatiilor in circuit se datoreaza variatiei tensiunii la bornele condensatorului si ale curentului in bobina. Ele se impart in: . iar tensiunea la bornele condensatorului este nula.undele intermediare si scurte: prin unde intermediare se inteleg lungimile de unda cuprinse intre 200 – 100 m. in timp ce curentul este nul. 10 – 1 m sau 30 – 300 MHz. descarcarea condensatorului va avea un caracter oscilant.

Dupa aceea.perioada curentului. electronii se deplaseaza in conductoare cu o viteza foarte mica si anume cu fractiuni de centimetru pe secunda. 4. electronii nu trec de fapt de la o armatura a condensatorului la cealalta. Rotirea cadrului in jurul axului sau permite receptia optima a statiei dorite. Aceasta este alcatuita dintr-o bobina de dimensiuni mari si are proprietatea unei receptii dirijate. in cazul receptiei. . un conductor in forma de bucla nu radiaza aproape de loc energie electromagnetica. In momentul initial. energia potentiala scade.m. Curentul electric are energie cinetica – energia electronilor in miscare.e. intr-un anumit circuit. Antene si propagarea undelor radiofonice Antene. Elementele circuitelor oscilante sunt: bobina cu inductanta fixa. pe care le produce. Amplitudinea curentului. Oscilatiile electrice din circuit reprezinta o transformare periodica a energiei potentiale a campului electric. In momentul cand curentul este maxim si intreaga energie a curentului este concentrata in campul magnetic. Relatia intre frecventa circuitului. atunci aceste unde se vor anihila reciproc in spatiu. numit antena. la portiunea cea mai apropiata a conductorului de conexiune. condensatoare variabile si semivariabile. Cu cat inductanta si capacitatea sunt mai mari. este concentrata in campul electric al condensatorului incarcat. Condensatorul incarcat are o cantitate oarecare de energie electrica potentiala. numai de cantitatea initiala de energie. Undele radiate in aceste jumatati de conductor se afla in opozitie de faza si daca distanta d dintre conductoare este mica in comparatie cu lungimea de unda. Ei se deplaseaza de la armatura condensatorului. pe cand undele perpendiculare pe acest plan nu sunt deloc receptionate. Constructiv este posibil sa se schimbe un circuit oscilant astfel incat in elementele lui separate curentii sa aiba acelasi sens. transformatoare de radio frecventa. Fiecare circuit are o anumita frecventa a oscilatiilor libere. in comparatie cu lungimea de unda radiaza foarte slab energia electromagnetica. inducand in ele t. Acelasi lucru se poate spune si despre un conductor in forma de dreptunghi sau despre o spira rotunda care au dimensiuni mult mai mici decat lungimea de unda. de aceea multe tipuri de antene de receptie pot fi utilizate la emisie si invers. in energia cinetica a campului magnetic si invers. Deci. adica intreaga energie a circuitului. numita frecventa circuitului. dand nastere unui curent de radio frecventa. Un tip special si foarte interesant de antena de receptie este asa numita antena cadru sau pe scurt cadru. bobina cu inductanta variabila. L – inductanta circuitului. creste energia cinetica – energia campului magnetic din bobina. curentii vor circula in sens opus. procesul are loc in sens invers: energia campului electric scade si apare din nou energia campului magnetic. Cand condensatorul se descarca si ia nastere un curent. Receptia undelor radio se bazeaza pe faptul ca undele electromagnetice actioneaza asupra tuturor conductoarelor aflate in calea lor. C – capacitatea circuitului. care a fost data circuitului. in schimb. iar pe cealalta armatura a condensatorului sosesc un numar egal de electroni din portiunea conductorului cea mai apropiata de aceasta armatura. cu atat frecventa lor este mai mica. in timpul unei semiperioade. condensatoare fixe. Dar miscarea electronilor este intotdeauna insotita de aparitia unui camp magnetic. Acest lucru poate fi aplicat in modul urmator: Daca un conductor prin care trece un curent de radio frecventa este indoit in forma de bucla. Campul electromagnetic al unei unde radio care a intalnit in calea ei un conductor face sa oscileze electronii din acest conductor. energia potentiala este nula. si a tensiunii oscilatiilor libere depinde. atunci in cele doua jumatati ale lui. Prin antena se intelege un sistem de conductoare care serveste la captarea undelor radiofonice. care are aceeasi frecventa ca si curentul din antena emitatorului. f este frecventa curentului. Cu toate ca viteza de propagare a curentului in circuitul electric este foarte mare si apropiata de viteza luminii. energia potentiala este maxima. care este concentrata in campul electric ce se formeaza totdeauna in jurul oricarei sarcini electrice. Un circuit oscilant inchis care are parametrii redusi. T . care a avut inainte sarcina negativa. in conductorul de conexiune si conductorul bobinei se efectueaza numai o deplasare a electronilor pe o distanta mica. capacitate si inducatanta circuitului se exprima prin formula: F0 = ___1____ 2π √ LC sau T = 2 π √LC in care. Antenele se impart in antene de receptie si antene de emisie. In felul acesta. Antena transforma energia undelor radiofonice de radio frecventa si transforma energia curentilor de radio frecventa in unde radio. De aceea. Cadrul asigura o receptie buna a undelor orientate de-a lungul planului sau. In acest caz undele radiate de aceste elemente nu se vor anula reciproc ci vor spori considerabil ca valoare. libera de interferentele altor statii. Aceasta se realizeaza prin transformarea circuitului inchis intr-un circuit deschis. Principal nu exista nici o diferenta intre cele doua tipuri de antena. si la emisia undelor. electronii pot parcurge numai o portiune mica a conductorului.In procesul oscilatiilor.

Corpul omenesc este format din diferite tesuturi. In cursul propagarii undelor radio deasupra Pamantului se produc in atmosfera fenomenele aratate in continuare. In urma descompunerii se produc substante ca de exemplu. de exemplu. Rezistenta electrica creste cu grosimea pileii (talpa piciorului. fenomen care produce modificarea tesuturilor organismului. valoarea energiei devine din ce in ce mai mica. din spatiul cosmic. La trecerea curentului electric prin organism sarurile se descompun dand nastere la fenomene asemanatoare celor de electroliza. adica undele radiofonice sa fie dirijate intr-o singura directie. undele spatiale sunt mia putin absorbite in paturile mai slab ionizate. in special clorura de sodiu. in reactie cu apa formeaza acid clorhidric si oxigen. Aceasta contribuie destul de mult la micsorarea rezistentei electrice a organismului omenesc. . energia se distribuie pe o portiune din ce in ce mai mare de spatiu.). in interiorul carora se gaseste un lichid care contine saruri. a razelor cosmice si a altor radiatii care se indreapta spre pamant. in lipsa stratului superficial al epidermei rezistenta electrica variaza intre 800 si 1000 Ω. Aceste fenomene apar intotdeauna la limita de separatie dintre doua medii cu constante dielectrice diferite. Singurul mijloc de a micsora dispersiunea energiei este radiatia dirijata. Daca unda radiofonica intalneste un dielectric sau un semiconductor se produce absorbtie. Dispersiunea enegiei undelor. Muschii si sangele au o rezistenta mica. Interferenta undelor. datorita incalzirii pielii din cauza cresterii curentului. O data cu cresterea intensitatii curentului rezistenta electrica a organismului omenesc scade. Daca undele radiofonice intalnesc in calea lor un obstacol sub forma unui munte. in functie de o serie de factori. Reflectia si refractia undelor. In fiecare punct al spatiului. Epiderma in stare uscata poate fi considerata ca un izolator. ligamentele si grasimile au rezistenta mai mare. Prin interferenta se intelege insumarea intr-un anumit loc din spatiu. Aerul ionizat este un semiconductor si influenteaza foarte mult propagarea undelor radiofonice. se observa insa fenomene de reflectie si de refractie. Marimea suprafetei de contact a pielii cu conductoarele electrice sau cu partile metalice sub tensiune. a unei cladiri mari etc. iar in cazul indepartarii complete a epidermei de la 600 – 800 Ω. Cea mai mare rezistenta electrica la trecerea curentului o are epiderma lipita de nervi si vase de sange. se observa o absorbtie a energiei lor. Undele radiate sub un unghi oarecare fata de suprafata pamantului se numesc unde spatiale.000 Ω. Rezistenta electrica la femei este mai redusa decat la barbati. de sol si de diferite obiecte locale. la randul lor compuse din celule. Refractia undelor se explica prin faptul ca in diferite medii viteza de propagare a undelor este diferita. reflectie si refractie. Daca o unda se propaga intr-un mediu omogen. la tineri mai scazuta ca la oamenii in varsta. in schimb oasele. paduri. aerul se ionizeaza. Unda nu poate „coti” brusc. isi schimba directia dupa un anumit unghi. marindu-se astfel bataia. la micsorarea suprafetei de contact rezistenta electrica creste. la cei obositi mai scazuta decat la odihniti. cu atat ea poate inconjura mai usor obstacolele. avand aceeasi frecventa sau frecvente apropiate. mai mica decat la cei sanatosi. Deosebit de puternica este absorbtia produsa de catre acoperisurile metalice. curbandu-se traseul. deoarece acestea sunt bune conducatoare de electricitate. a doua sau mai multe unde. dealuri. la bolnavi. Absorbtia este foarte mica daca aerul este neionizat. Difractia undelor. Chiar si transpiratia influenteaza valoarea rezistentei electrice. Umiditatea pielii. In cursul propagarii undelor radio deasupra Pamantului. mainile batatorite etc..75 – 30 cm² este de 8000 Ω. Dielectricii solizi. Capitolul XII Electrocutarea Pericolele pe care le prezinta curentul electric se pot concretiza in: socuri electrice. La trecerea undelor radio prin diferite medii. in medie. linii electrice etc. sau de catre stratul de pamant umed. Rezistenta electrica a corpului omenesc variaza intr-un interval destul de larg. la limita de separatie a doua medii. cladiri. drumul ei va fi o linie dreapta. incendii si explozii. care vor fi analizati in continuare. arsuri. semiconductorii si conductoarele absorb o cantitate de energie. Celulele care alcatuiesc tesuturile organismului omenesc se comporta diferit la trecerea curentului electric. Cu cat unda este mai lunga. Undele radiate orizontal se propaga de-a lungul suprafetei pamantului. in drumul lor. Fenomenul consta in inconjurarea diferitelor obstacole de catre unde. Primele doua produc cele mai numeroase aciidente efectuand corpul omenesc care conduce bine curentul electric. Intensitatea curentului. Orice antena de emisie radiaza doua grupuri de unde. La o piele uscata valoarea rezistentei electrice poate sa ajunga si la 100. in special de inima. in paturile inferioare ale atmosferei si se numesc unde de suprafata. Presiunea de contact influenteaza asupra valorii rezistentei electrice numai de la 1 kgf/cm² in sus. Reflectia este fenomenul prin care o unda. Cu cat suprafata de contact este mai mare cu atat rezistenta electrica scade. clorul si hidroxidul de sodiu care sunt daunatoare organismului. in locurile de trecere dintr-un mediul intr-altul. Grosimea pielii. Rezistenta electrica. Undele de suprafata sunt absorbite. in toate directiile si pe masura indepartarii lor. deoarece structura si componenta lor este diferita. Sub influenta razelor solare. Undele provenite de la diferite statii pot interfera producand perturbatii. pe o suprafata de contact de 0. Clorul. ele il pot inconjura. sub un unghi drept un obstacol. Absorbtia undelor. Aceasta micsorare a energiei se produce destul de repede. fapt ce duce implicit la aparitia unei transpiratii intense. energia lor este absorbita atat de sol cat si de diferite obstacole locale ca: munti. Undele pornesc de la antena emitatorului.Propagarea undelor.

La o durata scurta a actiunii curentului electric. Limita maxima a curentilor nepericulosi este de 10 mA pentru curentul alternativ si 50 mA pentru curentul continuu. in raport cu capacitatea celor doua faze. Cu cat tensiunea la care este supus omul este mai mare cu atat socul electric. din neglijenta.La atingerea conductoarelor electrice neizolate. In acest caz inima inceteaza sa mia lucreze. La o actiune mai indelungata a curentului electric. in cazul cand o persoana se apropie prea mult de o instalatie electrica sub o tensiune mai mare de 1 kV. Curentii de radio frecventa de 500. Frecventa curentului modifica rezistenta electrica a corpului omenesc. Cel mai mare pericol il prezinta contactul cu doua faze deoarece organismul omenesc se gaseste sub intreaga tensiune a curentului electric. sub tensiune sau a celor cu izolatie deteriorata. stratul superior al pielii se incalzeste avand drept urmare o scadere a rezistentei si deci o marire a pericolului de electrocutare. Pericolul ce mai mare apare la trecerea curentului electric prin inima.atingerea cablurilor rupte. Drumul parcurs de curent prin organism.Curentii electrici cu intensitati de 0. Tabela 15 Cantitatea de curent care trece prin inima Circuitul curentului Mana – mana Mana stanga – picioare Mana dreapta picioare Picior – picior Cantitatea de curent ce trece prin inima % 3.lipsa punerilor la pamant a diferitelor utilaje.7 0. Statisticile citeaza cazuri de electrocutare si la tensiuni sub 24 V si chiar la tensiuni neasteptat de mici. contactul cu aceste conductoare poate surveni prin atingere. Rezistenta electrica a corpului omensc este mai mare la trecerea curentului continuu decat la cel alternativ.La circulatia pe o portiune de teren in care exista diferente de potential intre diferitele puncte ale suprafetei solului (tensiunea de pas).La atingerea elementelor metalice ale instalatiei care se gasesc intamplator sub tensiune. Pe timpul actiunii de stingere a incendiilor in sectiile productive. prin cadere sau prin intermediul jetului compact de apa. producerea unor accidente de natura electrica mai este posibila si in urmatoarele situatii: . de rezistenta organismului omenesc si de rezistenta izolatiei. .La producerea arcurilor electrice. adica pericolul electrocutarii este mai mare. in cazul diferitelor trasee ale curentului electric prin corpul omenesc. rezistenta electrica scade. fara a mai trece prin alte materiale izolante cum ar fi incaltamintea. Un mare pericol exista si in cazul contactului cu conductoarele sub tensiune la atingerea unei faze in sistemul cu conductorul netru izolat.lipsa semnalelor de prevenire a pericolului. intensitatea curentului care actioneaza asupra organismului omenesc este data de relatia: I = _Uf_ = __U__ R R√ 3 In acest caz circuitul electric este: conductor de faza – corpul omenesc – conductor neutru. La contactul cu o singura faza si conductorul neutru pus la pamant. mai mica de o secunda. Frecventele de 50 – 60 perioade pe secunda sunt cele mai periculoase. circuitul sanguin se intrerupe si omul moare asfixiat. coincidenta poate sa nu aiba loc si in acest caz curentul este nepericulos chiar pentru intensitati pana la 10 A. Durata de actiune a curentului are o deosebita importanta asupra rezistentei electrice a corpului omenesc. Natura curentului electric. . pardoseala din lemn etc.4 Imprejurarile in care se pot produce accidente de natura electrica: . Pe masura ce frecventa creste. . Acest parcurs este determinat in principal de punctele de contact ale organismului cu surse de curent. Curentul continuu provoaca o contractie puternica a muschilor.01 – 0. Pericolul este deosebit de mare daca trecerea curentului coincide cu faza de contractare a inimii. Intensitatea curentului depinde de tensiunea nominala a retelei. iar actiunea lui este in special electrolitica si termica. Circuitul electric se inchide direct prin corpul omenesc.La patrunderea curentului de inalta tensiune in instalatiile de joasa tensiune. atingerea retelelor electrice avand loc in doua puncte.3 3. Tensiunea curentului electric.000 perioade pe secunda nu prezinta pericol pentru corpul omenesc. In tabela 15 este indicata cantitatea de curent ce trece prin inima. astfel ca omul nu se poate elibera singur in urma atingerii circuitului electric. conform relatiei: I = _____U______ √ 3 Rh + _Riz_ . . Curentul care trece prin organismul omenesc se inchide prin izolatie si pamant. .7 6. la diferite instalatii si utilaje. aflate sub tensiune. .lipsa mijloacelor de protectie individuala. .015 A provoaca dureri si stari convulsive.

clestele cu manere izolatoare. Diferenta de tensiune dintre locurile unde picioarele ating pamantul poate fi destul de mare. tensiunea scade lent de la locul unde conductorul a atins pamantul. covorase izolatoare. Deci omul care atinge cu picioarele doua puncte de pe sol. o scandura. Pe o anumita portiune in jurul locului de contact apare tensiunea de pas. la 220 000 V. -luarea masurilor de revenire.. Obiectul rezistentei materialelor . Tensiunea de pas: Tensiunea (Up) dintre doua puncte la suprafata pamantului. de conditiile de exploatare a acesteia si de timpul de deconectare in cazul producerii unui accident. lampi de control. Experientele si practica au dovedit ca un curent nepericulos pentru om este acela care nu produce fibrilatia inimii. manecile hainei proprii sau se vor infasura mainile intr-o haina uscata Pentru picioare se vor folosi cizme de cauciuc.√3 Tensiunea de atingere este partea din tensiunea instalatiei de legare la pamant la care poate fi supus omul aflat la o distanta pe orizontala de 0. Daca electrocutarea s-a produs de un curent sub 220V si acesta nu a fost intrerupt se poate apropia de victima. Valoarea acestei tensiuni depinde de diferenta de tensiune dintre locurile atinse de picioare si va fi cu atat mai mare cu cat pasul va fi mai mare. se va curata gura de sange si se va face respiratie artificiala. Acest timp trebuie sa fie cat mai redus posibil. Limitele admise ale tensiunilor de atingere si de pas sunt in functie de tensiunea ude lucru. 165 √t In cazul actiunii de lunga durata a curentului (peste 3 s) se considera ca nu este posibila producerea fribilatiei inimii. La curentul de inalata tensiune nu se va apropia de victima decat dupa ce exista convingerea de intrerupere a curentului din retea. un covor. este supus actiunii tensiunii de pas. voltmetru. care se scurge de la producerea defectului si pana la deconectare. -desfacerea si indepartarea accidentatului de instalatia electrica care nu a putut fi scoasa din tensiune.) In caz ca totusi electrocutare se produce trebuie luate urmatoarele masuri: -intreruperea tensiunii inainte de a pune mana pe accidentat.80 cm). indicator de tensiune. cizme izolante. in cazul retelelor de curent alternativ si de 40 m A la cele de curent continuu. de la punctul cu tensiune mai mare. tinand seama de urmatoarele: cel care intervine nu trebuie sa se aseze cu picioarele in teren umed. si la o distanta de 10 – 15 cm ajunge aproape de zero. Ih = 0. pana la luarea masurilor de intrerupere a curentului electric. Masuri imediate in urma electrocutarii. Pentru inlaturarea pericolului tensiunii de pas este necesar sa se evite deplasarea pe o raza de 15 – 20 m in jurul locului unde a cazut un conductor de inalta tensiune. nedepasind 3 s. Pericolul tensiunii de pas apare in special la instalatiile electrice de inalta tensiune. iar in liosao sapca de postav. in cazul cand un conductor electric se rupe in urma unui incendiu sau dintr-o alta cauza si vine in contact cu pamantul. De exemplu. se va desface gulerul. se vor folosi manusi de cauciuc.8 m fata de obiectul atins. din apropierea unei prize de pamant. In unele situatii cand nu este posibila deprinderea sigura si rapida a accidentatului se scurtciruiteaza conductoarele liniei prin aruncarea peste ele a unui conductor pus la pamant. Persoana electrocutata desprinsa de conductor se va transporta de la locul accidentului si i se va acorda primul ajutor :se va scoate haina. de felul instalatiei electrice. carton. Daca o persoana se deplaseaza pe aceasta portiune de teren. PARTEA A TREIA REZISTENTA MATERIALELOR Capitolul XIII Comportarea materialelor sub actiunea fortelor 1. catre cel cu tensiune mai mica. Determinarea valorilor admise ale tensiunilor de atingere si de pas. insa bine uscate. scari portative. eventual cangea cu maner de lemn. aflate la o distanta pe orizontala cand prinza de pamant trece un curent electric. la o tensiune sub 1000 V aceasta distanta poate sa ajunga pana la 4 – 5 m. Dupa aceease vor taia conductoarele electrice cu unelte speciale sau cu un toporas cu coada de lemn uscat.Este indicat sa se ia toate masurile de prevenire a electrocutarilor pentru ca exista la ora actuala suficiente mijloace de protectie individuala care asigura o buna desfasurare a operatiilor de stingere a incendiilor (prajina de lemn. variaza in functie de timpul t. Limita periculoasa la care omul se poate elibera singur de sub actiunea curentului electric este stabilita la 10 m A. manusi de protectie. departate intre ele cu lungimea unui pas (0. la valori ale curentilor sub 50 m A. centura de siguranta. ochelari de protectie etc. in functie de conductivitatea pamantului. Curentul Ih care poate fi suportat de om fara pericole. cureaua. aflate pe directia gradientului de potential al prizei. Persoana atinsa de tensiunea de pas sufera un accident prin electrocutare. datorita scurgerii curentului in pamant. tensiune care scade pe masura ce ne indepartam de locul unde conductorul a atins pamantul. prin ea trece un curent electric.

variatia temperaturii. Sarcinile statice sunt acelea care se aplica lent. Cand asupra corpului actioneaza o forta exterioara. Atata timp cat deformatiile nu depasesc anumite limite si nu se produce ruperea materialului. se pot clasifica dupa diferite criterii. Fortele interioare care se exercita de o parte si de cealalta a acestei sectiuni. Pozitia atomilor schimbandu-se. Intre particulele materiale care compun un corp continuu se exercita anumite forte de atractie sau de respingere. dupa modul cum actioneaza asupra constructiilor. -verificarea organelor de masini.Desi durata in care are loc cresterea sarcinii poate fi destul de scurta. extraordinare sau catastrofale previzibile. arcuri de supape etc. Rezultanta fortelor interioare din sectiune. se numesc reactiuni. Fortele interioare pot fi puse in evidenta sugestiv prin metoda sectiunilor. fortele exterioare pot fi : forte de suprafata si forte de masa. Fortele de masa (de volum) sunt distribuite in intreaga masa a materialului si provin din greutatea proprie. In interiorul materialului iau nastere forte suplimentare. de exemplu lovitura unui corp in cadere) si sarcini variabile periodice (variaza in mod continuu intre o valoare maxima si una minima. Distantele de echilibru difera dupa natura atomilor si temperatura materialului. -dimensionarea noilor organe de masini sau elemente de constructie. iar cand sunt inghesuiti unul in altul. Aceste marimi reprezinta actiunea pe care partea a doua a corpului o exercita asupra primei parti. Ele poarta denumirea de eforturi si se obtin prin reducerea la centrul de greutate al sectiunii. Valoarea fortei F care se exercita intre atomii aceleiasi molecule variaza in functie de distanta „r” care exista intre ei.Rezistenta materialelor studiaza. care se numeste distanta de echilibru. la distante micise resping. La distanta „r0” energia potentiala este minima si atomii se afla in pozitie de echilibru stabil. Fortele de suparafata se aplica pe anumite portiuni ale suprafatei exterioare a corpului si se impart la randul lor i sarcini si reactiuni. a elementelor de constructie sau a constructiilor in ansamblu. exercita asupra corpului o solicitare simpla. se deosebesc sarcini statice si dinamice. a fortei electromagnetice etc. comportarea reala a materialelor sub actiunea sistemului de forte care le solicita. luat independent. Piesa preia efectele sarcinilor care-i sunt aplicate si le transmite altor piese invecinate prin intermediul reazemelor. 2. se inteleg acele forte sau efecte care se aplica efectiv piesei.Fortele de legatura ce iau nastere in punctele de reazem ale piesei. Cand atomii sunt la distanta „r0” unul de celalalt.Prin denumirea generala de sarcini. organele de masini si elementele de constructie sunt supuse actiunii unor forte sau cupluri. propunandu-si sa rezolve urmatoarele probleme: -determinarea eforturilor interioare si a deformatiilor care iau nastere sub actiunea fortelor exterioare . crescand de la zero pana la valoarea finala si ramanand apoi constante . Sarcinile care se iau in considerare la dimensionarea unui element de rezistenta sau a unei parti de constructie. adica alegerea materialelor si calculul dimensiunilor sectiunii transversale a fiecarei piese sau element. precum si la calculul constructiilor metalice. in interiorul corpului se stabileste un nou echilibru. actiunea fortelor de inertie.Sarcinile verticale se numesc incarcari. se modifica corespunzator si fortele de interactiune. a sarcinilor care actioneaza de aceeasi parte a acestei sectiuni. Sarcinile dinamice actioneaza cu viteza asupra constructiilor . fortele se impart in forte exterioare si forte interioare. forta de atractie si cea de respingere se anuleaza reciproc.Exista insa o distanta „r0”. precum si in cazul masinilor ale caror mase sunt neechlibrate.Orice solicitare care se exercita are ca efect indepartarea sau apropierea atomilor. Se considera. care se opun tendintei de deformare a corpului sub actiunea fortelor exterioare. Daca ne referim la modul de actionare in timp. iar forta de interactiune (rezultanta) devine zero. Dupa felul cum se exercita. numite forte elastice. Atunci cand sunt la distante mai mari atomii se atrag. astfel incat sa reziste solicitarilor in conditii bune . La calculul constructiilor civile si industriale. In ansamblul lor. In studiul rezistentei materialelor. fortele de inertie nu se iau in calcul. pentru a vedea daca acestea vor rezista fortelor care actioneaza asupra lor si a aprecia gradul de siguranta pe care-l prezinta la actiunile normale. tije de piston. Astfel. care actioneaza asupra corpului. determinarea sarcinilor se face dupa valori unitare prevazute in standarde. sarcini accidentale. Fortele de interactiune fac ca particulele sa aiba o anumita energie potentiala. de exemplu o sectiune AA’ BB’ intr-o bara asupra careia actioneaza un sistem oarecare de forte F1 si F2. care asigura echilibrul elastic se compune dintr-o forta R si un cuplu M. Forte interioare. situata pe grafic in punctul in care curba intersecteaza axa. transmitand constructiei intraga lor intensitate. noile forte interioare echilibreaza sistemul de forte exterioare. sarcini extraordinare.deci si starea de echilibru interior. iar proprietatea materialului de a preloa solicitarile si de a se opune deformatiilor se numeste rezistenta. acesta se deformeaza. sarcinile putand apare in cazul diferitelor piese ce executa miscari periodice de translatie sau rotatie de exemplu la arbori. Fiecare din eforturi. Starea in care se gaseste corpul supus actiunii unui sistem de forte in echilibru se numeste solicitare. progresiv. sarcinile pot fi :sarcini fundamentale.dupa modul de variatie a vitezei se disting sarcini aplicate prin soc (actioneaza brusc. impiedica separarea (ruperea) ei in doua bucati. ca rezultat al contactului direct cu corpurile vecine sau al rolului pe care piesa trebuie sa-l joace in ansamblul constructiei.insotita de tendinta acestora de a reveni in pozitia initiala de echilibru stabil.Aceste forte sunt datorate interactiunii complexe a electronilor si nucleelor dintr-o molecula precum si interactiunii lor cu electronii si nucleele din moleculele vecine. Fortele exterioare sunt provocate de actiunea corpurilor inconjuratoare asupra piesei considerate. in anumite ipoteze simplificatoare. Fortele care actioneaza asupra constructiilor In functie de destinatia pe care o au in ansamblul constructiei. Solicitarile simple sunt: .

si negativ cand are sensul inspre interiorul partii pastrate. iar eforturile unitare tangentiale ca o consecinta a lunecarii. fiind distribuite in mod continuu dupa anumite legi. _ Efortul unitar p avand in general o directie oarecare poate fi descompus in doua componente: o componenta dupa normala la sectiune – efortul unitar normal – (tensiunea normala) si o componenta continuta in planul sectiunii. 3. adica a miscarii de translatie. caracteristicile mecanice ale materialelor. Se noteaza cu ∆F efortul elementar de suprafata ∆A este suficient de mic. pentru stabilirea relatiei dintre eforturile unitare si deformatii la oteluri moi de constructie solicitate la intindere. Raportul dintre lungire (scurtare) si lungimea initiala poarta denumirea de lungire specifica (scurtare specifica). forfecare si alunecare. 5. . care actioneaza in planul sectiunii. iar rezultanta fortelor interioare ∆F poate fi aplicata in centrul de greutate al elementului de suprafata si aria corespunzatoare poarta denumirea de efort unitar sau tensiune si este dat de expresia: _ _ p = ∆F. . Drumul parcurs de partile corpului in cursul deformarii poarta numele de deplasare. In cazul deformarii corpului. care actioneaza in sectiune.intinderea (tractiunea) – solicitarea produsa de forte normale egale care actioneaza divergent pe cele doua fete opuse ale piesei. Ca urmare. efortul unitar tangential (tensiune tangentiala). . marimea si modul de aplicare a sarcinilor. Se considera un punct M si un element ∆A din suprafata sectiunii transversale a barei situata in jurul acestui punct.taierea (forfecarea) – solicitarea produsa intr-un corp de catre fortele taietoare.rasucirea (torsiunea) – solicitarea produsa de momentul de rasucire. normale si egale. Eforturile unitare in fiecare punct reprezinta intensitatea fortelor interioare care se dezvolta in interiorul unui corp. cea mai mare parte a punctelor materiale din interiorul sau isi schimba pozitia. adica a miscarii de rotatie. ca urmare a deformatiilor produse de fortele exterioare. De exemplu. Prezenta simultana in bara a doua sau mai multor din solicitarile simple aratate mai sus determina o solicitare compusa. Relatiile ce existe intre aceste doua grupe de marimi fundamentale se determina pe cale experimentala (prin incercari). Deformatii Sub actiunea sarcinilor corpurile isi schimba forma sau dimensiunile. Eforturile unitare σ si τ sunt elemente de baza ale studiului rezistentei materialelor si elementelor de constructie. cum sunt de exemplu variatiile de temperatura. Variatia masurata in radiani. cand ∆A este foarte mic ∆A Cum prin punctul M se pot duce o infinitate de sectiuni cu orientari diferite. Deformatiile depinde de mai multi factori intre care: forma si dimensiunile corpului. efortul unitar (tensiunea) se masoara in newtoni pe metru patrat (N/m²) in daN/cm² sau daN/mm² etc. kgf/mm² sau tf/m² etc. a unghiului format intre doua drepte perpendiculare de pe suprafata sau din interiorul unui corp care se deformeaza se numeste lunecare specifica (deformatie unghiulara specifica). . Orice deformatie poate sa cuprinda o deformatie liniara (lungire sau scurtare) si o deformatie unghiulara (lunecare). Deformatiile pot fi elastice sau permante (plastice). se incearca epruvete cu sectiune transversala circulara.compresiunea – solicitarea produsa atunci cand fortele sunt convergente. 4. efortul poate fi considerat uniform distribuit pe suprafata ∆A. . In Sistemul International de Unitati.. In realitate fortele interioare se exercita pe intreaga suprafata a sectiunii. tinzand catre zero. Incercarile se executa in laboratoare pe probe care sunt supuse la solicitari simple si carora li se masoara deformatiile. cand partea inlaturata exercita deci asupra celei ramase un efect de intindere. Efortul unitar tangential se noteaza cu τ si reprezinta un efect de taiere. Deformatiile pot fi produse si de alti factori care au un efect analog. intre valorile deformatiilor specifice si ale eforturilor unitare specifice exista o stransa dependenta.incovoierea – solicitarea produsa intr-o bara de momentul incovoietor. efortul unitar (tensiunea) se asociaza totdeauna unei anumite fete. cand asupra acesteia se exercita un efect de compresiune. Eforturi unitare Aplicarea concentrata a eforturilor in centrul de greutate al barei este o reprezentare conventionala. Relatia dintre eforturile unitare si deformatii Eforturile unitare normale iau nastere ca o consecinta a lungirilor (scurtarilor) specifice. Se pot trasa in acest fel curbe care arata relatia dintre eforturi si deformatii. Efortul unitar normal se noteaza cu σ. El se considera pozitiv cand are sensul de la partea de corp pastrata spre exterior. In sistemul tehnic utilizat pana in prezent marimea tensiunii se exprima in kgf/cm². adica se deformeaza.

iar curba caracterisitica are un nou traseu ascendent pana la punctul E. este reprezentata intr-o diagrama. materialul capata si deformatii ireversibile. Daca se schimba dimensiunile epruvetei se obtin alte valori. Valoarea efortului unitar σc. Curba caracteristica arata cum se comporta materialul sub actiunea statica a fortelor si ea are mai multe zone. Dupa depasirea limitei de curgere σc. se numeste limita de curgere.01%. Materialul isi recapata capacitatea de rezistenta la intindere. Deformatiile cresc in aceasta zona mai repede decat eforturile. In cazul solicitarilor la compresiune apare fenomenul de deformare transversala. Astfel. deformatiile cresc ceva mai repede decat eforturile. De la acest punct. urmeaza o zona de intarire (autoconsolidare). La descarcarea epruvetei o parte din deformatie persista. au comportarea la compresiune practic identica cu cea la intindere. Pe portiunea AB. carateristica luand forma unei curbe.01). o daca o bara de lungime l. Dupa aparitia gatuirii curba caracteristica are un traseu descendent pana in punctul F cand materialul se rupe. Valoarea efortului unitar corespunzatoare punctului B. valoarea efortului unitar. la care materialul continua sa se deformeze desi sarcina ramane constanta. deformatiile remamente intrec mult ca valoare pe cele elastice. 6. Raportul de proportionalitate se numeste coeficient de contractie transversala si se noteaza cu μ. Dupa incetarea actiunii fortei N. ele devenind mult mai mari in zona strictiunii. σ e poarta numele de limita de elasticitate. ele sufera anumite deformatii remanente chiar si atunci cand sunt incarcate cu sarcini mici. Graficul astfel obtinut reprezinta curba caracteristica a materialului. Dupa depasirea limitei de elasticitate σe. ii corespunde o deformatie remanenta mai mica de 0.01 (σe = σ0. σp reprezinta limita de proportionalitate. Lungirile specifice nu mai sunt egale de-a lungul epruvetei.με) Materialele se incearca nu numai la intindere ci si la celelalte solicitari simple. Incepand din punctul B. In mod uzual lungirea specifica la rupere se exprima in procente si se noteaza cu δ urmat de un indice (5 sau 10). Pornind din punctul D. materialul are o comportare elastica. Pana la aceasta limita deformatiile sunt mici si pot fi considerate practic proportionale cu eforturile unitare si total reversibile. . dintre care o portiune in linie dreapta numita zona de proportionalitate. Relatia dintre forta de intindere N si lungirea ∆l = l – l0. ordonata punctului. Aceasta contractie este proportionala cu lungirea specifica ε0. este remanenta (plastica). situata deasupra limitei de proportionalitate. materialul revine la lungimea initiala. Masurand diametrul sectiunii de rupere si calculand aria sectiunii transversale a epruvetei dupa rupere (Ar) se determina gatuirea specifica cu expresia: ψ = A0 – Ar A0 Sau in procente cu expresia: Z = A0 – Ar ∙ 100% A0 Experienta arata ca odata cu alungirea barei in timpul solicitarii apare chiar si in zona de elasticitate. care reprezinta raportul l0/d0. De aceea practic se defineste ca limita de elasticitate tehnica valoarea efortului unitar normal caruia. La unele materiale acest palier nu exista si ca urmare se defineste ca limita de curgere tehnica a acestora. care se accentueaza pana cand se produce ruperea. caruia ii corespunde o lungire remanenta conventioanala de 0. curba inclinandu-se din ce in ce mai mult pana cand se apropie de orizontala in punctul C. Materialele cu structura cristalina. Curbele caracteristice de intindere si compresiune pot fi reprezentate pe acelasi grafic. ea capata lungimea l1 = l (1 + ε) si grosimea α1 = a (l . si grosime a este supusa la intindere.2% (σc = σ0. Valoarea maxima a efortului unitar σr poarta numele de rezistenta la rupere a materialului. Calculandu-se insa valorile efortului unitar si ale lungirii specifice ε pentru diferite marimi ale fortei de intindere N se poate construi o diagrama care nu mai depinde de dimensiunile epruvetei. o micsorare a ariei sectiunii transversale numita contractie tranversala.Incercarea consta in aplicarea unei forte de intindere a carei valoare este marita lent pana in momentul cand epruveta se rupe.2). dupa descarcarea epruvetei. Deformatia corespunzatoare punctul F se noteaza cu εr si reprezinta lungimea specifica la rupere. deformatiile cresc repede in raport cu eforturile unitare. Aceasta limita conventionala se noteaza cu σ0. Efortul unitar si lungirea specifica se calculeaza cu relatiile: σ = N si ε = ∆ l A0 l0 in care A0 este aria sectiunii transversale initiale a epruvetei. Cand sarcina aplicata se apropie de valoarea maxima (Nmax) apare o gatuire a epruvetei. In natura materialele nu sunt practic elastice. denumit umflare transversala. Atat pe zona OA cat si pe AB. In aceasta zona lungirile specifice ε sunt riguros proportionale cu eforturile unitare normale σ. Comportarea materialelor sub actiunea statica a fortelor Diagrama este valabila numai pentru dimensiunile epruvetei incercate. materialul continua sa se deformeze fara ca forta exterioara sa mai creasca.

fie masurand panta tangentei la curba caracteristica. care se determina fie asimiland portiunea initiala a curbei caracteristice cu o dreapta. legea lui Hooke se aplica si acestor materiale. Curbele caracteristice permit clasificarea materialelor in doua mari grupe: materiale care respecta legea lui Hooke si materiale care nu respecta aceasta lege. El da indicatii despre deformarea piesei in functie de elasticitatea materialului. 9. cand solicitarea depaseste limita de elasticitate. Modulul de elasticitate E se exprima in aceleasi unitati ca si efortul unitar normal σ. Factorii de care depind caracteristicile mecanice ale materialelor . Ea reprezinta legea fundamentala a teoriei elasticitatii. nerespectand legea lui Hooke. Curbele caracteristice ale altor materiale nu au o portiune rectilinie. Dependenta dintre eforturile unitare σ si ε poate fi exprimata analitic prin formula generala: σ = f (ε) In zona de proportionalitate pentru portiunea rectilinie OA a curbei caracteristice a materialelor cristaline se poate scrie ecuatia: σ=Eε in care: E = f’ (ε) = tg α. pentru partea rectilinie OA a curbei caracteristice se poate scrie ecuatia: τ=G∙γ in care G este o constanta care poarta numele de modul de elasticitate transversal. Dupa depasirea limitei de curgere. Din relatia σ = E ε se vede ca ε = σ/E. limita de elasticitate. Valorile medii pentru modului de elasticitate longitudinal al unor materiale de constructie uzuale sunt date in tabele in lucrari de specialitate. care produc eforturi si de a reveni la forma si dimensiunile initiale dupa inlaturarea acestor actiuni se numeste elasticitate. elasticitatea este considerata ca fiind proprietatea fundamentala a materialelor. Plasticitatea Posibilitatile de comportare perfect elastica a materialelor sunt limitate. gatuirea specifica la rupere) dau informatii deosebit de pretioase cu privire la rezistenta si deformabilitatea materialului si poarta denumirea de caracteristici mecanice. In practica insa. Marimile amintite mai sus (limita de proportionalitate. numit modul de elasticitate. fara ruperi macroscopice. Astfel proprietatile plastice ale otelurilor stau la baza unor operatii cum sunt fasonarea armaturilor. de exemplu otelurile. Experienta a aratat ca numai unele materiale cum sunt. o limita de curgere τc si o rezistenta la rupere τr. Elasticitatea . materialul de constructie capata o deformatie elastica si o deformatie permanenta numita deformatie plastica. se exprima cu ajutorul unei curbe caracteristice similara celei de intindere (fig. in punctul corespunzator efortului unitar real din piesa. alungirea specifica la rupere. Daca materialul e supus la incercarea de rasucire. 118). ecruisarea etc.Daca se face incercarea materialului la rasucire. deci deformatia este cu atat mai mica cu cat valoarea lui E este mai mare si invers. de exemplu a unui otel. Din paragrafele anterioare a rezultat ca atunci cand materialul de constructie este solicitat sub limita de elasticitate. iar cele mai putin elastice modulul de elasticitate mare. se numeste plasticitate. Realtia σ = E ε poarta numele de legea lui Hooke si arata ca pana la limita de proportionalitate lungirile specifice sunt proportionale cu eforturile unitare normale. Din punctul de vedere al rezistentei materialelor. Proprietatea materialelor de a suporta deformatii permanente. 7. adica in N/cm² sau in N/mm2 (kgf/cm² sau kgf/mm²). deformatiile dispar odata cu inlaturarea cauzei care le-a produs. este o constanta care reprezinta coeficientul unghiular al dreptei OA. Proprietatile plastice ale materialelor utilizate in constructii prezinta o deosebita importanta. atribuindu-li-se in mod conventional un modul de elasticitate. nituirea. relatie dintre momentul de rasucire M si unghiul de rasucire ∆φ. Aceasta curba are puncte care marcheaza o limita de proportionalitate τp. o limita de elasticitate τe.Legea lui Hooke Proprietatea unui material de a se deforma su influenta actiunilor fizice sau mecanice. limita de curgere. Aceasta relatie reprezinta legea lui Hooke pentru solicitarea la rasucire. au un traseu initial rectiliniu al curbei caracteristice si respecta legea lui Hooke. Modului de elasticitate caracterizeaza rezistenta pe care materialul o opune deformatiei elastice la intindere. Valorile aceste constante pentru diferite materiale sunt date de asemenea in tabele. 8. respectiv dintre efortul unitar de rasucire τ si lunecarea specifica γ. Materialele elastice au modulul de elasticitate mic.

Tensiunile initiale ale armaturilor din otel. mai mare decat cea de la prima incarcare (σe1 > σe). 12. trefilare si torsionare. Ruperea Separarea unui corp solicitat. Daca bara de otel ecruisata prin intindere este supusa la compresiune. devenind mai dur si mai fragil. Ruperea poate fi casanta (fragila) sau plastica (ductila). care produc precomprimarea betonului scad cu timpul. de exemplu un otel. poarte denumirea de rupere. Deformatia permanenta a materialului. Ecruisarea Reprezinta un fenomen de ridicare a limitei de elasticitate printr-un tratament mecanic executat la rece. Alti factori cum sunt temperatura. la unele constructii exista un anumit proces de deformare continua sub sarcina. Efectul ecruisarii poate fi anulat printr-un tratament termic de recoacere. cu timpul slabesc prinderea pieselor. pot modifica insa in mod real. Un otel moale cum este otelul laminat OL 32 are σr = 32 . buloanele tensionate initial sau niturile. Ecruisarea este folosita industrial pentru imbunatatirea calitatii otelurilor pentru beton armat si beton precomprimat prin laminarea lor la rece. . ecruisarea si timpul. Lungimea specifica la rupere a otelurilor carbon variaza intre 33% si 10%. Deformarea in timp a unui material sub solicitari constante. Rezistenta la rupere creste avand un maximum la 200 . peste limita de elasticitate σe. in timp ce otelul carbon OL 70 are σr = 70 kgf/mm². atunci cand aceste deformatii raman constante. el va capata o lungire specifica εM formata prin doua parti: lungirea elastica εe.. Comportarea materialelor in timp Diagrama caracteristica a materialelor arata deformatia instantanee a materialului. In acelasi timp materialul isi micsoreaza plasticitatea. La temperaturi foarte scazute rezistentele de rupere ale otelurilor cresc. Ruperea ductila apare insa dupa producerea unor deformatii plastice apreciabile si se datoreste propagarii continue intr-un timp mai indelungat a fisurilor. de regula. 11. O comportare similara are si lemnul supus la intindere. Solicitand la intindere un material. Ca urmare a acestui fenomen. dupa un anumit timp. cuprinde deformatia plastica instantanee εp si o deformatie εc. In special. Se constata deci ca la o noua incarcare materialul are o nou limita de elasticitate σe1. 300ºC si coboara apoi repede incepand de la 400ºC. Astfel. in limite importante. in timp mai indelungat. Ruperea este influentata de mai multi factori: natura materialului. de deformatii plastice. devin casante la temperaturi scazute sau la solicitarile prin soc. fara insa ca in conditiile obisnuite de temperatura aceasta scadere sa pericliteze rezistena limita a elementului de constructii. lucru care se poate intampla frecvent si in conditiile temperaturilor ridicate ingresitrate la incediile de amploare. Ea se datoreste rapidei propagari a unei fisuri. ea va avea limita de elasticitate si de curgere la compresiunile inferioare celor de intindere. Caracteristicile otelurilor variaza in limite largi nu numai in functie de tratamentele termice ce le-au fost aplicate ci si de compozitia lor chimica. modul lui de aplicare si temperatura. se numeste fluaj (curgere lenta).. Daca dupa descarcarea totala otelul este solicitat din nou la intindere. Fenomenul de curgere lenta este de aceeasi natura cu fenomenul cunoscut sub denumirea de relaxarde care consta in scaderea in timp a eforturilor unitare datorite deformatiilor primite de material. in doua sau mai multe parti. in special la temperaturi ridicate. datorita curgerii lente..Caracteristicile mecanice difera de la un material la altul. caracteristicile mecanice ale unui otel care la 20ºC are σr = 42 kgf/mm² variaza cu temperatura. Astfel. Experientele au aratat ca probele de material mentinute continuu sub efort cedeaza dupa un anumit timp la rezistente mai mici decat rezistenta la rupere determinata prin incercari de scurta durata. Ruperea casanta nu este precedata. Dintre caracteristicile materialelor in special rezistenta si alungirea la rupere prezinta o importanta deosebita. Modul de rupere nu este determinat exclusiv de natura materialului. materialele care. Otelurile mai rezistente au o lungire mai redusa la rupere. care apare imediat dupa aplicarea sarcinilor. Anumiti factori pot modifica in mod real sau numai aparatent caracteristicile mecanice ale aceluiasi material.. Fenomene de relaxare si de curgere lenta se intalnesc si la betonul armat sau betonul precomprimat. care se anuleaza prin descarcare si lungirea plastica εr. 10. Acest tratament mecanic executat la rece poarte numele de ecruisare. In realitate. carora le corespund tensiuni mai mici decat limita de curgere. 40 kgf/mm². sistemul de forte. pana la efortul unitar σe1 si apoi descarcandu-l incet. dimensiunile epruvetei si viteza de incercare a ei pot modifica in mod aparent caracteristicile mecanice. forma corpului. au o rupere plastica. caracteristicile mecanice. de obicei. curba lui caracteristica incepe cu linia NM si continua pana la rupere pe portiunea MEF. Astfel. variatia temperaturii poate avea ca efect modificari sensibile ale caracteristicilor mecanice ale unor materiale.

betonul. proprietate atribuita. Majoritatea materialelor folosite in constructii sunt materiale elastoplastice. cum sunt otelurile de inainta rezistenta. Lucrul mecanic de deformatie O analiza sumara a transformarilor de energie care au loc in timpul procesului de deformare permite sa se inteleaga mai bine comportarea materialelor de constructie sub actiunea fortelor. de altfel. lichidelor reale. sticlei. fibre sau inele. care sufera deformatii plastice mari inainte de rupere cum sunt. indiferent de intensitatea sau natura solicitarilor. cuprul. pe langa proprietatea lor specifica – elasticitatea – si o vascozitate. Energia acumulata de un corp prin deformare elastica se numeste energie de deformare elastica si se compune din energia de schimbare a formei si a volumului. cu atat absoarbe la rupere mai mult lucru mecanic si invers. care le fac sa se comporte elastic diferit pe directii diferite. Disiparea energiei. deformatiile se produc insa intotdeauna cu oarecare viteza. trebuie retinut ca deplasarea cu viteze finite a particulelor materialelor este insotita. de exemplu. fonta. in urma indepartarii sarcinilor. Disiparea energiei poate fi pusa pe seama frecarilor interne. La valori obisnuite ale solicitarilor. La descarcarea piesei. materialele tenace rezista bine la socuri. Materialele plastice se deformeaza ireversibil cand eforturile produse sub actiunea unui sistem de forte ating limita de curgere. de asemenea. Cand acest proces se desfasoara cu viteze infinit de mici intreg lucrul mecanic al fortelor exterioare este consumat numai pentru producerea deformatiilor. acestora li se poate asocia. ceea ce face ca deformatiile corpului sa nu mai fie practic reversibile in totalitatea lor. iar deformatiile castigate se pastreaza integral dupa indepartarea cauzei care le-a produs. de o disipare a energiei in elementele de constructie. G. deci sub forma de energie potentiala elastica. Aceasta corespunde. asa cum s-a mai aratat. aluminiul etc. Materialele elastice revin la forma si dimensiunile initiale dupa indepartarea solicitarilor. pana la rupere. vascoase sau rigide. lucrul mecanic se inmagazineaza de corp prin deformare elastica. In sfarsit.materiale tenace. de regula. Pentru a explica variatia deformatiei corpurilor solide in timp. sticla. In enumerarea de mai sus a fost amintit si modelul corpului perfect rigid (nedeformabil) admis in mecanica teoretica. 15. care produce procese de deformare ireversibile. Ele se deformeaza partial elastic si partial plastic. cu cat materialul este mai fragil ruperea se face cu lucru mecanic mai redus. . si anizotrope. Materialele de constructii au deci o comportare vascielastica. aceasta energie produce revenirea materialului la starea sa initala. alama.. Comportarea materialelor la solicitari dinamice . betonul etc. cre nu se deformeaza sau se deformeaza foarte putin inainte de rupere. plastice. este egala cu intreaga suprafata de sub curba caracteristica.materialele fragile (casante). in rezistenta materialelor corpurile sunt considerate deformabile. cum este cazul otelurilor. materialele pot fi clasificate si dupa valorile constantelor elastice E. Cu cat materialul este mai ductil. Materialele vascoase se deformeaza continuu sub actiunea fortelor. piatra. elementele avand o comportare elastoplastica. materialele tenace au o comportare foarte buna la compresiune si foarte slaba la intindere. Daca se raporteaza cantitatea de energie inmagazinata de corp la volumul sau. In cele mai multe cazuri in constructii se utilizeaza materialele izotrope. 14. se obtine energia specifica de deformatie (Ws) si a energiei disipata specifica (W`d). de regula. cum este cazul lemnului sau al rocilor sedimentare. lemnul etc. Ca urmare a faptului ca materialul se deformeaza. Cantitatea de lucru mecanic pe care o poate acumula unitatea de volum a materialului. structurii reale a numeroase materiale de constructie cum sunt bitumurile. cauciucului etc. la unitatea de volum. in timp ce materialele casante crapa si se rup foarte usor sub actiunea socurilor. otelurile de mica rezistenta. insa. Materialele de constructie mai pot fi clasificate si dupa marimea deformatiilor produse inainte de rupere. ea constituie o caracteristica importanta a materialului si poarta denumirea de lucru mecanic specific de rupere sau coeficient de rezistenta al materialului. cuprului. Materialele sunt denumite izotrope cand au aceleasi constante elastice pe toate directiile. Clasificarea materialelor dupa proprietatile lor mecanice Dupa comportarea materialului. si μ. cand au stratificatii. masurate pe diferite directii in masa materialului. Atat timp cat eforturile unitare nu depasesc limita de elasticitate. Ws = Wd + W`d Energia elastica este reversibila si da deformatie elastica. Deformatiile plastice sporesc dupa cum s-a vazut pe masura ce efortul unitar creste. In realitate. energia disipata specifica este ireversibila si da deformatie remanenta sau se disipeaza sub forma de cladura. Din acest punct de vedere materialele pot fi: . nedeformata. fiecare forta care actioneaza asupra lui isi deplaseaza punctul de aplicatie pe o anumita distanta si produce astfel un lucru mecanic (egal cu produsul dintre forta si drumul parcurs pe directia ei). raportate. se disting urmatoarele modele ale corpului: elastice. In concluzie.13.

putand sa produca ruperea elementului de constructie. in locul de contact se produc eforturi unitare locale foarte mari si de cele mai multe ori deformatii permanente. Deformatia produsa prin soc δ este mai mare decat cea formata la actiunea statica a fortelor δs si este data de relatia: δ = φ δs in care φ este un coeficient care poarta numele de multiplicator de impact sau multiplicator de ciocnire.Solicitarile dinamice se pot grupa in solicitari prin forte de inertie. proprietatile fizico-mecanice ale materialelor. stabilitate si etanseitate. scade la temperaturi inalte. cum este cazul materialelor casante. in calculul de rezistenta se aplica una sau mai multe din conditiile aratate mai sus (rezistenta. Atunci cand deformatia statica este mica. Un rol important in izolarea antivibratorie il au pe langa alte masuri si fundatiile. Existenta sgarieturilor si a fisurilor. nichelajul. fara discontinuitate de viteza. determinat de propagarea sa in toata masa corpului. intre o valoare maxima si una minima. de felul de rezemare si de modul de aplicare a sarcinilor. actiunea agentilor corozivi. Limita tensiunii maxime la care o epruveta dintr-un material poate fi solicitata la un numar foarte mare de cicluri de solicitari oscilante. La aceste piese eforturile sunt determinate de fortele statice la care se adauga fortele de intertie (produsul intre masa si acceleratie). volantii. apreciind cu precizie mai mare sau mai mica influenta diferitilor factori amintiti mai sus. ea are o anumita capacitate importanta care variaza in timp. constructia isi pierde rezistenta sau stabilitatea si nu mai poate fi utilizata. Daca este supusa la solicitari mai mari decat capacitatea ei portanta.La astfel de piese conditiile de stabilitate cer sa fie solicitate la sarcini inferioare celor critice. Experienta a aratat ca rezistenta la obseala este mai mica decat la solicitarile statice si este influentata foarte mult de starea suprafetei piesei. sau cand se produc vibratii periculoase. Variatia periodica a deformatiilor la aceste piese poate da nastere unor vibratii daunatoare atat la masini cat si in cladiri. Starea constructiei in care exploatarea ei normala nu mai este posibila. deformatiile elementelor de constructie sau ale organelor de masini trebuie sa se incadreze in anumite limite. Sunt situatii in care desi conditiile de rezistenta sunt satisfacute. Solicitarile prin soc se produc atunci cand piesele au o variatie brusca de viteza. in timp ce anumite tratamente termice sau mecanice o maresc. conditiile de lucru ale constructiei rezultate din modul de aplicare a sarcinilor si modul de executie a elementelor de constructie Starea limita nu poate fi determinata direct.Valoarea fortei critice de flambaj depinde de forma si dimensiunile piesei. cum sunt cablurile de ascensoare. unele piese isi pot pierde echilibrul stabil distrugandu-se la anumite valori ale sarcinilor numite valori critice. repetata de foarte multe ori. stabilitate). pana la catastrofe cu pierderi mari de vieti omenesti si de bunuri materiale. Astfel.) micsoreaza rezistenta la oboseala. denumite uzual rezistente admisibile. Ca urmare. De asemenea . Din punctul de vedere al rigiditatii. In functie de destinatia si forma elementelor de constructie si dupa modul de aplicare a sarcinilor. Solicitarile prin forte de inertie se intalnesc la piesele cu acceleratii mari. Din punctul de vedere al rezistentei. Probabilitatea atingerii unei stari limita depinde de mai multi factori care pot fi grupati in trei categorii: solicitarile exterioare. anumite acoperiri anticorozive (cromajul.Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca elementele de constructie Pentru a prezenta siguranta atat pe timpul executiei cat si pe intreaga durata de exploatare. avarii si perturbatii. aramirea. o piesa este corespunzatoare atunci cand eforturile unitare care se produc in ea sub actiunea sarcinilor statice sau dinamice nu depasesc anumite limite determinate experimental in functie de caracteristicile mecanice ale materialelor. rigiditate. se produc eforturi unitare mult superioare (are loc o concentrare a eforturilor unitare care poate provoca ruperea materialului) Rezistenta la oboseala a unor materiale de constructie. incepand de la mici inconveniente. generat de contactul corpurilor in timp foarte scurt. Valoarea lui φ este in stransa legatura cu volumul piesei si deformatia statica δs a materialului. constructia nu mai prezinta siguranta in cazul cand elementele sale componente capata deformatii mai mari decat cele maxime. Solicitarile variabile periodice denumite si solicitari de oboseala se intalnesc la piesele la care are loc o variatie periodica a eforturilor. Odata realizata constructia. coeficientul φ are valori foarte mari si deci efectul socului devine periculos. Socul are un efect local puternic si unul general mai redus. . fara a se produce ruperea la oboseala. solicitari prin soc si solicitari variabile periodice. se numeste rezistenta la oboseala. rigiditate. discurile de polizor etc. se produce o forta de contact foarte mare. poarta denumirea de stare limita. admise. in locurile unde exista o variatie brusca de sectiune sau in cele cu raza de racordare mica. printre care sunt si metalele. o constructie trebuie sa indeplineasca anumite conditii de rezistenta. 16. in calculul de rezistenta se impun uneori si conditii pentru marimea deformatiilor. fenomenul de pierdere a echilibrului elastic al unei piese (bare sau placi) sub actiunea unor forte axiale de compresiune poarta denumirea de flambaj. Consecintele atingerii sau depasirii starilor limita pot varia in limite foarte largi. prin incarcare progresiva a unei constructii pana la distrugerea structurii. in dreptul crestaturilor si gaurilor. Ea poate rezista numai anumitor sarcini statice si dinamice. In urma socului. Ea poate fi dedusa prin incercari pe epruvete de materiale si pe modele de constructii sau cu ajutorul metodelor de calcul. cand apar fisuri care conduc la pierderea etanseitatii (impermeabilitatii). bielele. De asemenea. cadmierea etc.

Pentru actiunea dinamica a fortelor. astfel incat in exploatare sa se produca deformari reversibile. Efortul unitar admisibil se noteaza cu σa. care este legat fie de modul in care constructia a fost executata. anumite eforturi unitate maxime admisibile numite rezistente admisibile.17. Prin aceasta metoda. iau nastere in interiorul elementelor de constructie anumite eforturi unitare normale sau tangentiale. caracteristicile materialelor pot varia etc. se aplica coeficienti adecvati prescrisi in normativele de specialitate. au fost perfectionate continuu metodele de calcul. Coeficienti de siguranta Sub actiunea fortelor exterioare care actioneaza asupra constructiei. Coeficientul de siguranta este luat astfel incat sa se acopere abaterile de la incarcarile admise. care exprima gradul de solicitare a materialelor din care este execuatata. In locul metodei clasice bazate pe rezistente admisibile. importante pentru practica sunt fontele si otelurile. de la calitatea si comportarea materialelor. Din cele expuse sumar mai sus rezulta ca pe masura aprofundarii studiului caracteristicilor mecanice ale materialelor si comportarii lor in timp. s-a introdus metoda sarcinilor la rupere. τa = τc cc cc σa = σr . beton armat si zidarie. rigiditate si stabilitate. Metale folosite in constructii Fierul. Imbunatatirea caracteristicilor mecanice ale materialelor de constructii. τa = τe ce σa = σc . s-a elaborat metoda de calcul a constructiilor la starile limita. neglijand pe cea reala. nu trebuie sa fie depasita de efortul unitar maxim ce se produce intr-o piesa. de limita de curgere sau de limita de rupere a materialului. care sa acopere eventualele abateri de la caracteristicile mecanice ale materialului de constructie si un coeficient al conditiilor de lucru. σ = σe ce . Aceste valori nu trebuie sa depaseasca anumite limite. o valoare conventionala care. . astfel incat elementele de constructie sa indeplineasca conditiile de rezistenta. sub actiunea fortelor.stari limita ale capacitatii portante a constructiei. Aceasta metoda sa aplicat la calculul elementelor din beton. iar la materiale noi. sub forma unei fractii. pentru eventuala obosire a materialului sau pierdera stabilitatii. Metoda de calcul la starile limita introduce coeficienti de siguranta diferentiati cu valori mai mici. vor contribui din ce in ce mai mult la sporirea eficientei constructiilor. schemele de calcul sunt simplificate si pot duce la diferente fata de fenomenele reale. Normativele din tara noastra stabilesc doua grupe de stari limita: . Efortul unitar admisibil. τa = τr cr cr Coeficienti ce. ca si a coeficientului de siguranta unic. Capitolul XIV Principalele materiale utilizate in constructii 1.stari limita ale deformatiilor. reologica. . τa. care sa acopere abaterile de la sarcinile admise in calcul. In tabele sunt date rezistentele admisibile si coeficientii de siguranta pentru unele materiale de constructie uzuale. un coeficient de omogenitate. Volumul si anvergura lucrarile de constructii din ultimele decenii. Ca urmare a cercetarilor in laborator si pe constructii reale precum si a studiilor minutioase efectuate in ultimul deceniu asupra coeficientilor de siguranta. fie de modul cum este exploatata. cc si cr se numesc coeficienti de siguranta. de la precizia de executie prevazuta a se realiza etc. eforturile unitare admisibile se exprima in functie de limita de elasticitate. prin incercari de laborator. Adoptarea rezistentelor admisibile s-a facut acoperitor. In general. tinand seama ca determinarea sarcinilor este aproximativa. Admiterea fara rezerve a comportarii elastice a materialelor. Pana nu de mult pentru proiectarea si verificarea elementelor de constructie se utiliza exclusiv metoda rezistentelor admisibile. Fierul se utilizeaza in constructii sub forma de aliaje. utilizarea unor noi materiale de constructie cu rezistenta ridicata au facut ca aceasta metoda sa fie abandonata. Astfel se iau in considerare un coeficient de supraincarcare. se admitea solicitarea materialelor numai sub valoarea limitei de elasticitate. Efortul unitar admisibil (rezistenta admisibila) este. asadar. Pe baza practicii indelungate s-au stabilit in functie de proprietatile mecanice ale materialelor din care sunt confectionate si de conditiile care se impun elementului in ansamblul constructiei. a fost principalul dezavantaj al acestei metode. Calculul de rezistenta al unei constructii se bazeaza pe determinarea eforturilor unitare efective. de la conditiile de exploatare. introducerea in productie a unor noi materiale cu caracteristici superioare. Valorile rezistentelor admisibile si ale coeficientilor de siguranta depind de o serie de factori si sunt stabiliti prin standarde sau norme. in limita tolerantelor prescrise. Dintre aliajele fierului cu carbonul.

Aliajul care are cel mult 1% magneziu poarta numele de duraluminiu. OL 34-B etc. fara a se anula deformarea plastica. Din cauza rezistentei sale mecanice mici. fara a avea insa palier de curgere. Pentru constructii puternic solicitate se utilizeaza otelurile carbon de calitate. In tabela 17 sunt date unele caracteristici mecanice ale aliajelor de aluminiu si ale aluminiului turnat.8) 60 – 70 (58. fie comportare mai buna la agentii corozivi. Tratamentele termochimice (cementarea. extrudere (presare prin orificii inguste). aliarea. minima in kgf/mm² (daN/mm²) Limita de rupere in kgf/mm² (daN/mm²) OL 00 OL 34 19 (18. la care se adauga ca modificator 0.5 daN/mm²). Foile de aluminiu se folosesc si la izolari termice. aluminiul se intrebuinteaza in constructii sub forma de aliaje. avantajul ca-si mentin proprietatile plastice la temperaturi scazute. 60 si respectiv 67 kgf/mm² ()65. producandu-se dupa deformatii mari. Marcile de otel carbon obisnuit si unele caracteristici mecanice ale acestora sunt aratate in tabela 16. nichel. Aliajele cele mai des intalnite contin siliciu. Aluminiul este un material care prezinta un interes tot mai mare pentru constructii.8 – 68. Otelurile carbon au simbolul OL urmat de un numar care arata rezistenta lor minima la rupere prin intindere. Tabela 17 Caracteristicile mecanice ale aliajelor de aluminiu . molibden si vanadiu. fie rezistente marite. Aluminiul se topeste insa la temperatura de 685ºC.6) Otelurile carbon obisnuite care urmeaza a fi supuse la tratamente mecanice inainte de utilizare sunt caracterizate atat prin rezistenta lor cat si printr-o compozitie chimica bine definita. datorita faptului ca reflecta radiatiile calorice.6) OL 42 24 (23. La constructii metalice se utilizeaza fonta cenusie normala (Fc 12. atunci se supun in prealabil unui tratament de maleabilizare. in comparatie cu otelurile. Pe langa sortimentele laminate la cald. mangan. termice si termochimice. Prin alierea aluminiului cu magneziu se maresc mult duritatea si rezistenta la rupere. au drept scop modificarea structurii microcristaline sau micsorarea eforturilor interne. trefilare (tragere prin orificii inguste). si matritare (presare in tipare).2 – 46) 42 – 52 (41. serardizarea. Se obtine astfel ridicarea limitei de curgere. Cele mai importante tratamente termice sunt: recoacerea. Tratamentele termice ale pieselor de otel. Aliajele de aluminiu prezinta. la care se adauga mici cantitati de mangan. mangaliu iar cele cu peste 90% magneziu.5) OL 60 30 (29. Cele mai importante aliaje de laminare se obtin in pricipal din aluminiu si magneziu. din otel carbon.60%. Aliaje de aluminiu. Tratatementele mecanice se fac prin forjare (batere cu ciocanul). Aliajele cu nichel au coeficientul de dilatare termic foarte mic. prin incalzirea lor nu anumit timp la diferite temperaturi si racirea brusca sau treptata. crom.1% sodiu metalic sau 1% ameste de fluorura si clorura de sodiu care impiedica formarea cristalelor mari de siliciu si maresc astfel rezistenta aliajului. Pentru aceste oteluri la simbol se adauga litera B (de exemplu OL 00-B. Dintre aliajele de turnare. Pana la alierea otelului carbon cu metale sau elemente nemetalice se obtin oteluri aliate care au. cele mai importante sunt cele cu siliciu (silumuri).5) OL 50 27 (26. La solicitarile mecanice aliajele de aluminiu au o comportare analoga otelurilor moi.6) OL 38 22 (21. a duritatii si a rezistentei la oboseala. Caracteristicile mecanice ale aliajelor de aluminiu se pot imbunatati prin ecruisare. laminare (trecerea lingourilor prin valturi pentru obtinerea tablelor sau a diferitelor profile). Produsele din otel se realizeaza direct prin turnare sau se obtin din lingouri prin anumite tratamente mecanice.2) 38 – 47 (37. Fc 18) cu rezistenta maxima de rupere la compresiune 50.1 – 51) 50 – 60 (49 – 58. Ruperea la solicitari statice este in general plastica. electron. Nichelul si cromul intra in compozitia otelurilor inoxidabile. Piesele din aliaje de aluminiu se fabrica prin laminare sau prin turnare.). cianurarea. cel cu 10 – 30% magneziu. care au simbolul OL C urmat de un numar care reprezinta continutul mediu in carbon in sutimi de procente. Aceste aliaje prezinta dezavantajul ca ard la temperaturi mai mari de 600ºC. termocromarea.Peisele din fonta turnata sunt casante. silicizarea) au ca scop imbunatatirea proprietatilor tehnice ale suprafetelor pieselor din otel prin schimbarea compozitiei chimice a acestora sau prin aliere.4) Sub 50 (sub 49) 34 – 42 (33. care sa dea produselor finite proprietati tehnice imbunatatite. cupru si zinc. Pentru executarea constructiilor metalice se folosesc oteluri cu continut de carbon pana la 0. cu rezistenta maxima de rupere la compresiune de 75 kgf/mm² (73. Daca ele urmeaza a fi prelucrate mecanic. Fc 15. Tratamentele mecanice efectuate la cald sau la rece au ca scop obtinerea produselor finite prin deformarea plastica a otelurilor. se fabrica produse laminate sau trase la rece precum si sortimente de produse realizate prin extrudere la cald sau la rece.3 – 41. calirea si revenirea. nitrurarea. ca urmare a suprafetei lucioase si a culorii deschise.7 daN/mm² sau superioara (Fc 21). Tabela 16 Marci de otel carbon Marca otelului Limita de curgere. wolfram.

Plumbul. precum si la fabricarea diferitelor aliaje. fagul. de 45 kgf/cm² (44 daN/cm²).6 daN/cm²). Pentru alte specii de lemn. iar a cuprului ecruisat de 45 kgf/mm² (44. liant. cum sunt lemnul statificat densificat. tei. iar rezistenta admisibila la forfecare. El se foloseste in acelasi timp ca metal de protectie contra coroziunii. material cu utilizare larga in constructii. finite (placi celulare. frasin.Felul aliajului Aluminiu Duraluminiu Mangaliu Electron σr kgf/mm3 (daN/mm3) 10 (9. placaje. manele. In constructiile industriale si civile si la organele de masini se folosesc aliaje de laminare cupru-zinc. la izolatii.8 si 2. caracteristicile fizico-mecanice. rezistenta admisibile se obtin prin inmultirea valorilor date pentru brad cu coeficienti cuprinsi intre 0. Plumbul este un metal moale. La dimensionarea constructiilor definitive rezistentele admisibile la compresiune se iau pentru lemnul de brad 100 kgf/cm² (98. nuc. Pentru constructii provizorii si auxiliare. salcie. pietris. sindrila. emailare. iar ca foi. 2. Zincul. plop). El se livreaza sub forma de benzi. ductil si maleabil. In constructii se utilizeaza lemn ce provine de la arbori care apartin esentei rasinoase (brad. plopul. Produsele industriale fabricate din lemn Lemnul. salcamul si nucul) si lemn de esenta moale (bradul. frasinul. Rezistenta la rupere a cuprului turnat este de 20 kgf/mm² (19. Fiind un material anizotrop. molidul. rezistent la coroziune. furnir. Plumbul se foloseste sub forma de tevi la conducte de apa rece si la instalatii tehnologice. Betonul.2) 30 (2. proprietatile mecanice ale lemnului variaza in functie de unghiul pe care il face directia fortei cu directia fibrelor. impregnare cu uleiuri sicative si prin tratament termic (durcisare).7 daN/cm²) perpendicular pe fibre. care se topeste la 327ºC si se foloseste in constructii ca metal curat sau sub forma de aliaje. placile aglomerate din aschii lemnoase (PAL si PALEX). Betoanele se clasifica dupa densitatea aparenta. paralel cu fibrele si 15 kgf/cm² (14.4) 32 (21. care se intareste dand un material de baza cu largi utilizari in constructii. molid.8) 33 (32. placi si tevi. salcam. iar pentru cele care stau permanent sau timp indelungat in apa. table. Rezistenta si duritatea lemnului depind de porozitatea acetuia. 3. Proprietatile betonului difera dupa natura componentii si raportul in care acestia intra in amestec. Pentru elementele de constructii expuse alternativ umezelii rezistentele admisibile se reduc cu 15%.1 daN/mm²). bronzuri. perpendicular pe fibre. Materiale folosite in constructiile din beton simplu. In constructii se folosesc materiale lemnoase brute (busteni. Acestea se obtin prin incleierea scandurilor sau a dulapurilor cu adezivi sintetici rezistenti la umiditate.5) δu % 40 14 10 5 Cuprul si aliajele de cupru. domeniul de utilizare. bile. are o structura fibroasa din polimeri naturali. prajini). teiul. piatra sparta). salcia). placile din fibre lemnoase (PFL) etc. In ultimul timp a luat dezvoltare productia unor materiale moderne fabricate din lemn.0 daN/cm²). scanduri faltuite. fag. cherestea. Rezistenta admisibila la intindere se ia de 70 kgf/cm² (68.6 daN/mm²). care ii determina proprietatile mecanice. Rezistenta este mai mare in lungul fibrelor decat in directia transversala. parchet). s-a extins si utilizarea elementelor portante executate din lemn lamelat. Placile fibrolemnoase pot fi innobilate prin melaminare. Acestea au o structura modificata si caracteristici tehnice superioare in comparatie cu ale lemnului nemodificat. sau cupru cu cel mult 12% aluminiu. panele). numite alame. Pe langa utilizarea in constructii a produselor din lemn stratificat obtinute cu ajutorul furnirelor. cu beriliu sau cu plumb. lemnul impregant si presat. si aliaje de turnare cupru-staniu. . beton armat si beton precomprimat Betonul este un amestec bine omogenizat de agregate (nisip. Cuprul este bun conducator de caldura si electricitate. Se intrebuinteaza pe scara larga la constructia aparatelor electrotehnice si la tevile schimbatoarelor de caldura. rezistentele admisibile se iau cu cca 20% mai mari decat cele pentru constructii definitive. Cu cat lemnul are o greutate specifica aparenta mai mare cu atat cu rezistenta sa va fi mai ridicata. semifabricate (cioplitura si traverse. adaosuri chimice si apa. modul de realizare si preparare si punere in opera. pin) sau esentei foioase (stejar. cu 25%. Se mai produc bronzuri si cu siliciu. Lemnul. In constructii se utilizeaza table de zinc laminate sau presate. Zincul se foloseste pe scara larga la protectia otelului contra coroziunii si la fabricarea unor materiale de constructie cum sunt pigmentii (oxid sau sulfura de zinc). hartia decorativa stratificata (HDS). Din acest punct de vedere lemnul se clasifica in lemn de esenta tare (stejarul. Rezistenta admisibila la incovoiere statica a lemnului de brad se ia de 100 kgf/cm² (98 daN/cm²).

F 300 FC 300 prezinta degajari de caldura si viteza de intarire deosebit de reduse. betonul poate fi beton simplu (fara armatura sau numai cu armatura de siguranta). In functie de conditiile de fabricatie si livrare se considera doua categorii principale de cimenturi si anume: cimenturi curente si cimenturi speciale. Folosindu-se agregate minerale. Pentru armarea betonului se foloseste otel-beton rotund. oxizi de fier) si serveste la executarea elementelor de constructie expuse unor eroziuni puternice sau radiatiilor nucleare. Astfel cu agregate grele fara material fin cu dozaj redus de ciment se obtin betoane macroporoase avand 1700 – 1950 kg/m3. care se foloseste cu beton de umplutura sau la fabricarea blocurilor inlocuitoare de caramida. OL x 52 si OL x 60. Fiecare categorie cuprinde mai multe grupe de cimenturi. a deformarii elementelor de constructie peste limitele admise. Pentru armaturi de rezistenta la betoane de marca B 200 sau mai mare se utilizeaza si otel-beton cu profil periodic PC 52 si PC 60. cu densitatea aparenta cuprinsa intre 1701 si 2200 kg/m3. intarzietori.greu. in procente de 20 – 25%. tuful andezitic. . Otelurile PC se lamineaza la cald in bare rotunde prevazute cu doua nervuri longitudinale si cu nervuri inclinate intre acestea. B100. fie pe care fizica (spumbeton). cu densitatea aparenta mai mare de 2500 kg/m3. In categoria cimenturilor speciale intra in primul rand cimenturile cu rezistente initiale mari de tip RIM 200 sau RIM 300. are rezistente mai mari decat otelul OL 38 si respectiv OL 50 din care a fost facut.foarte greu. cu densitatea aparenta de 1000 – 1700 kg/m3. . cu densitatea aparenta mai mica de 1000 kg/m3. impermeabilizatori. B400. egalizare sau panta se foloseste beton marca B25.compact. betonul poate fi turnat monolit. B500. cu goluri de 7 – 20%. perlitul etc. Pentru utilizare in medii cu agresivitate sulfatica. Betonul se toarna in cofraje.foarte usor. bachelitizat.usor. de regula. Pentru betoane usoare si foarte usoare se adopta si alte marci. betonul poate avea diferite marci. care trebuie sa respecte prescriptiile referitoare la marimea granulelor si numarul de sorturi. In ultimul timp se utilizeaza pe scara din ce in ce mai larga betoane celulare cu rezistente la compresiune de 20 – 100 kgf/mm² (19. placi fibrolemnoase). Pentru executarea betoanelor usoare se foloseste o gama mai larga de agregate. Profilul special mareste aderenta dintre armaturi si beton. . Comportare buna la inghet-dezghet si aptitudini la tratamente termice au si cimenturile portland P 400 si P 500 sau cele Pa 400 care au maximum 5% adaos de zgura. direct in opera si in elemente prefabricate pe santier sau in fabrici. obtinute prin umflarea si intarirea. B200. diferentiate in functie de tipul de clincher. se introduce in masa betonului proaspat un procent anumit de substante denumite aditivi (plastifianti. . Pentru lucrarile situate in zona litoralului sunt indicate cimenturile curente cu adaos de 6 – 15% cenusa si care se noteaza cu PC 400 si PC 500. granulitul. neted OB 00 si OB 38. .Dupa greutatea volumetrica aparenta betonul poate fi: . Dupa armare. Betoanele folosite uzual in constructii sunt: B25. Marca B50 sau mai mare. cand are o structura cu goluri de 5 – 7%. metalice (otel. folosit la executarea blocurilor usoare de zidarie care au bune proprietati de izolare termica. cu volum de goluri de 20 – 40%. Alegerea marcii betonului se face in functie si de conditiile de solicitare si mediul de exploatare. B600. B300. cu structura cu goluri sferice uniform distribuite cu volum de aer de pana 75%. Decofrarea betonului se face la anumite termene care sa garanteze siguranta constructiei in momentul decrofarii si evitarea producerii. Dupa compactitate. Astfel. aluminiu) sau sintetice (poliesteri armati cu fibre de sticla). se fabrica cimenturi rezistente la ape sulfatice (SM. Ele pot fi tratate termic si sunt indicate in cazul betoanelor turnate la temperaturi scazute de +5º la – 5ºC. Umflarea se face fie pe cale chimica (gazbeton).. Otelul cu profil periodic laminat cald si torsionat la rece cu simbolurile TOR 47 si TOR 57m fiind ecruisat. continutul de adaos la macinare sau de domeniul de folosire. B50. Pentru a se asigura betoanelor un grad ridicat de impermeabilitate se utilizeaza cimenturi cu adaos de tras PT 400 si PT 500. diatomitul.semigreu.6 – 98 daN/cm²). Marcile cimenturilor care se utilizeaza la executarea lucrarilor curente de beton sunt PZ 400 si PZ 500. antigel).semicompact.celular. ceea ce face sa aiba utilizare eficienta la turnarea betoanelor cu marci reduse in lucrari masive. Cimentul de furnal cu peste 50% adaos. beton armat si beton precomprimat. sub actiunea incarcarilor existente. placaj. se recomanda in special pentru elemente prefabricate din beton. pietris sau piatra sparta) folosite la obtinerea betonului. care prezinta degajare redusa de caldura de hidratare si o intarire lenta. Pentru armaturi de rezistenta sub forma de plase sau carcase sudate se utilizeaza sarma trefilata mata (STM) cu diametrul de 3 – 10 mm. argila expandata. care au adaos de 6 – 15% zgura de furnal. cenusa sau tras. La elementele masive de beton care nu sunt supuse la solicitari importante. . B350. . Dupa modul de realizare. in procente de 6 – 15% si T 400. acceleratori. B250. Din categoria cimenturilor curente face parte si cimentul de furnal cu maximum 50% adaos F 350 si FC 350 (31 – 50% zgura si cel mult 15% cenusa).macroporos. cu densitatea aparenta de 2201 – 2500 kg/m3 se utilizeaza la executarea elementelor de constructie portante de beton sau beton armat. Pentru a imbunatati una sau mai mult dintre proprietatile betoanelor. La executarea elementelor decorative de finisare si utilizeaza cimentul alb PA 300 sau cimenturi colorate. B150 si B200. Cimenturile curente fabricate in tara sunt cimenturile portalnd cu 5 – 15% adaos de zgura sau cenusa. Pentru betonul precomprimat se utilizeaza oteluri de inalta calitate: sarma lisa de otel . se obtin betoane avand intre 350 si 2000 kg/m3. deseurile ceramice. betonul intarit se clasifica astfel: . La confectionarea cofrajelor se folosesc materiale lemnoase (lemn de brad. SMA. utilizat numai ca material de izolare. Betonul poate fi intarit in conditii normale sau accelerat prin aburire si autoclavizare. In functie de rezistenta pe care o au la compresiune (cuburi cu latura de 20 cm dupa 28 de zile de intarire in laborator). SR. sterilul ars. in autoclave la presiune si temperatura ridicata a unui ameste de liant hidraulic cu sau fara agregat fin (de obicei nisip sau cenusa de termocentrala). Cimentul este liantul (partea activa) care serveste la legarea agregatelor (nisip. OL x 00. SRA). zgura de furnal. Pentru beton simplu si beton armat B50. se pot ingloba bolovani sau blocuri de piatra realizandu-se betonul ciclopean. B100. Pentru confectionarea betoanelor grele se folosesc agregate provenite din sfaramarea naturala sau din concasarea rocilor. pentru betoane de umplutura. executat cu agregate foarte grele (barita. B150. naturale sau arficiale cum sunt scoria bazalitica .

plastomeri termoplastici si plastomeri termoreactivi. placile de ipsos cu vata minerala la interior sau panourile sandvis din placi de azbociment cu polistiren la mijloc. 4. placi si panouri mari. incercarea este obligatorie si la constructiile la care se considera necesara verificarea valabilitatii ipotezelor sau metodelor de calcul. Pentru grinzile cu inaltimi pana la 50 cm. In scopul verificarii modului de comportare in conditii de exploatare pot fi supuse in unele cazuri la incercari de proba.pentru beton precomprimat SBP I si SBP II.5 cm. produsele de sinteza din polimeri. dar nu mai putin de: 1. cu beton de marca B 250 sau mai mare. care au armaturi longitudinale cu diametrul de cel mult 16 mm. azbociment ondulat sau tabla ondulata.5 cm. fara a cobora insa sub 1. din sarma de inalta rezistenta TBP.5 daN/cm²). trebuie sa se realizeze un strat de acoperire cu grosime corespunzatoare. expozitii etc. Din nisip de natura curatoasa si var se realizeaza produse silico-calcare: caramizi. Aceste materiale sunt caracterizate printr-o greutate mai mica si un volum mai mare decat caramizile obisnuite. 6. ardere se obtin caramizi poroase avand forma si dimensiunile caramizilor obisnuite. produsele din vata minerala tip Sillan. Pentru elementele prefabricate tipizate executate in fabrici.5 cm.5 cm mai mica decat cele aratate mai sus. pentru placi cu grosime de pana la 10 cm. Materiale pentru invelitori Pe langa solutiile clasice ale acoperisurilor cu invelitoare de tabla. 2. incercarea constructiilor din beton este obligatorie la constructiile care adapostesc sau suporta aglomerari de oameni (tribune. Din argila cu rumegus sau zgura de cazan. grosimea stratului de acoperire cu beton poate fi cu 0. Modul de organizare si efectuare a incercarilor se stabileste printr-o tema de incercare si se executa sub conducerea unei comisii numita de organele centrale tutelare. Conform STAS 1336 – 62. Prin incercari se verifica rigiditatea si etanseitatea. determinarea momentului aparitiei fisurilor si capacitatea portanta reala. sarma de otel pentru beton precomprimat ampretata SBP I A. toroane pentru beton precomprimat. pentru placi cu grosime mai mare de 10 cm. Caramizile cu gauri verticale au rezistenta medie la compresiune cuprinsa in functie de marca. confirmarea ipotezelor sau metodelor de calcul folosite la proiectare. Acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale de rezistenta se ia cel putin egala cu dimensiunile armaturii. pentru grinzi cu inaltimea pana la 25 cm. Din betoane usoare se fabrica blocuri mari. In acest scop s-au elaborat solutii pentru acoperisuri usoare cu invelitoare din placi sau beton armat. placi de ipsos celular sau fasii de ipsos cu goluri. sarma de otel pentru beton precomprimat. Produsele din ipsos se folosesc in special la executarea peretilor interiori: placi de ipsos cu zgura sau cu rumegus. cum sunt de exemplu. la temperaturi normale.0 cm la placi si pereti si respectiv 2 cm pentru grinzi cu inaltimi peste 25 cm si pentru stalpi. Pentru a se asigura protectia armaturii contra coroziunii precum si buna conlucrare a ei cu betonul. 2.) pentru a caror proiectare. Solutii eficiente se obtin si prin utilizarea la pereti a structurilor mixte. executie si comportare nu exista suficienta experienta.0 cm.5 cm pentru stalpi. sali de spectacol. pentru grinzi cu inaltime mai mare de 25 cm. 1. este azi inlocuita tot mai mult cu materiale mai eficiente. numeroasele produse din polimeri (denumite si mase plastice) isi gasesc o larga utilizare in constructii. 5. blocuri mici si mijlocii cu goluri de greutate mijlocie sau produse silico-calcare celulare spumoase. Materiale pentru zidarii Caramida plina cu densitate aparenta de 1700 – 2000 kg/m3 care pana nu demult ocupa locul principal in executarea zidariei constructiilor. De asemenea. intre 50 si 125 kgf/cm² (49 – 122. tigla. . utlizate in constructii se clasifica in: elastomeri. uscare. carton asfaltat sau ale acoperisurilor din placi grele de beton (monolite sau prefabricate) se tinde sa se utilizeze solutii de acoperisuri din materiale usoare. Pentru izolarea termica a acestor tipuri de acoperis se folosesc cu rezultate bune (si la incendii). 1. Dupa modul de prelucrare si comportare la temperatura. la constructiile la care se hotaraste schimbarea destinatiei sau sporirea incarcarilor prevazute initial si nu se dispune de proiectul de executie. grosimea minima a stratului de acoperire poate fi de 2 cm. impletituri din 2 sau 3 sarme lise pentru beton precomprimat. bare cu profil periodic PC 90. In functie de obiectivele urmarite se executa incercari de exploatare sau incercari de rupere. la constructiile care au suferit solicitari exceptionale la care nu se poate aprecia prin alte metode posibilitatea de redare in folosinta. rezistentei la actiunea agentilor corozivi si densitatii aparente reduse. insa cu densitate aparenta sub 1500 kg/m3 si rezistenta mai mica. Materiale din polimeri Datorita bunelor proprietati mecanice. prin presare.

De asemenea nu rezista la temperaturi ridicate. cu bitum si straturi de carton sau de panza asfaltata. sa se evite condensarea vaporilor de apa pe suprafata interioara sau in interiorul elementelor de constructie. Cele mai indicate sunt fibrele de sticla. produsele utilizate in constructii contin diferite adaosuri: plastifianti. Pentru absorbirea sunetelor din incaperi se folosesc la pereti si la plafoane placi din materiale poroase. produs in special prin caderea pe pardoseala a unor corpuri grele. placi fibrolemnoase etc. impuse de cerintele minimale de conform in cladirile civile si de conditiile desfasurarii procesului tehnologic de fabricatie in cladirile industriale. pe langa materialele din lemn si produse de lemn. Scopul izolarii termice este asigurarea climatului interior. polistirenul celular si betoanele usoare.94 – 29. Proprietatile mecanice ale polimerilor depind de gradul de polimerizare. Plastomerii termoreactivi sau duroplastele sufera transformari ireversibile cand sunt supuse la temperatura.) obtinandu-se astfel o pardoseala flotanta. se foloseste o gama larga de produse care dupa functia pe care o indeplinesc se impart in: adezivi. profile.4 daN/cm²). contra trepridatiilor si impactului. devenind rigide. In zona de comportare elastica ei manifesta lungiri complet reversibile de sute de procente. Materialele din polimeri termorigide. in special sub actiunea razelor solare. Ca materiale de protectie si finisaj. intre fundatiile masinilor si constructie se intercaleaza straturi de pluta. Prin dimensionarea termotehnica a elementelor de constructie se urmareste sa se limiteze pierderile de caldura. supuse la incalzire sau racire au o comportare reversibila. tuburi. de complexitatea amestecului de macromolecule si in special de temperatura. In acest sens se folosesc adaosuri fibroase sau sub forma de panze ori foi. fonice (fonoizolatii). poliizobutilena. Izolarea hidrofuga se realizeaza in constructii. 7. astfel: ρ < 100 kg/m3. polistirenul. Capitolul XV Comportarea la foc a materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc 1. Dintre cele mai eficiente materiale fac parte produsele din vata minerala. dalelor si diferitelor profile rezistente la apa si uzura. grunduri. Pentru izolarea contra trepidatiilor si impactului. materiale cu eficienta termica medie. antioxidanti. lacuri.8 – 98 daN/cm²).Elastomerii sunt caracterizati prin elasticitate mare. foi. materiale cu eficienta termica mare. placile de pluta. Dupa capacitatea de izolare termica. Clasificarea materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc . materiale de umplutura si materiale de armare. Pentru izolarea contra impactului.98 – 9. vata de sticla. Pe langa polimeri.. policlorura de vinil. rasinile fenolice. Materiale pentru izolatii si finisaje Pentru asigurarea confortului si a durabilitatii constructiilor civile si industriale se executa urmatoarele tipuri de izolatii: termice (termoizolatii). Materialele de armare se adauga cu scopul de a mari rezistenta mecanica a produselor. cu diametrul de 7 – 9 mm au o rezistenta la intindere de 60 – 100 kgf/cm² (58. Plastomerii termoplastici sau termoplastele. Din gama larga a polimerilor utilizati in constructii fac parte: polietilena. cauciucul sintetic. care au rezistenta ridicata la intindere. materialele termoizolatoare se clasifica in functie de densitate aparenta in stare uscata. ρ = 100 – 500 kg/m3. covoarelor. pasle sau alte materiale absorbante de trepidatii. table ondulate. Fibrele obisnuite. materiale cu eficienta termica mica. dale si covoare. Materialele din polimeri au dezavantajul ca prezinta un proces de imbatranire in timp. poliacetatul de vinil. Pentru a impiedica patrunderea apei in elementele de constructie se folosesc si pelicule hidrofobe. pietre naturale etc. contra apei (hidroizolatii). sa se limiteze oscilatiile temperaturii pe suprafata interioara a elementelor de constructie si sa se reduca permeabilitatea acestora la aer. ρ = 500 – 800 kg/m3. intre pardoseala si planseu se intercaleaza un strat absorbant (din vata minerala. ceramica. iar cele termoplastice de 1 – 10 kgf/cm² (0. au rezistenta la intindere de 3 – 30 kgf/cm² (2. substante pentru fabricarea lacurilor. emailuri si vopsele. care le imbunatatesc caracteristicile. placi. Aceste materiale se prelucreaza usor si sunt utilizate la fabricarea tevilor. adezivilor etc. Aceste materiale se utilizeaza sub forma de panouri. foilor. poliesterii etc. Elastomerii sunt putin utilizati in constructii. chituri. cu porii deschisi. tevi. pigmenti.8 daN/mm²).

La randul lor. Prin combustibilitatea materialelor si a elementelor de constructie se intelege capacitatea lor de a se aprinde si a arde in continuare. Elementele de constructie incombustibile sunt executate numai din materialele incombustibile. in functie de numerosi factori. Acest lucru va permite comp[ararea directa a rezultatelor obtinute la experientele izolate.materialele greu combustibile. se poate folosi orientativ metoda compararii suprafetelor cuprinse intre curba de temperatura. iar in cazul existentei unor goluri si prin convectie. de 3 sau chiar de mai multe ori. putand fi considerata practic uniforma si egala cu aceasta. care sub actiunea flacarii sau a temperaturilor inalte nu se aprind. Din punctul de vedere al combustibilitatii. Limita de rezistenta la foc a unui element de constructie este intervalul de timp in care acest element – fiind supus actiunii temperaturii inalte. de la punct la punct. si de a contribui la cresterea cantitatii de caldura dezvoltata in timpul incendiului. comportarea la foc a constructiilor se apreciaza. care se av utiliza pe plan international la efectuarea incercarilor experimentale de rezistenta la foc a elementelor de constructie. Elementele de constructie greu combustibile pot fi executate fie din materiale greu combustibile. materialele din care este executata constructi sufera si ele un proces de incalzire neuniforma treptata. Grupa de combustibilitate si limita de rezistenta la foc se determina prin incercari in laboratoare autorizate in acest sens. propagarea caldurii in interiorul acestor elemente precum si eventual de la acestea la mediul inconjurator. ridicandu-si treptat temperatura. Acesta este. impun aprecierea cat mai apropiata de conditiile reale a duratei teoretice a incendiului si alegerea. dintre care natura. de altfel. arderea inceteaza la scurt interval de timp. Durata teoretica a incendiului se ia. Elementele de constructie se clasifica dupa aceleasi criterii. In timpul incendiului. Variatia in timp a temperaturii la suprafata sau in interiorul unui element de constructie depinde nu numai de valoarea temperaturii realizata prin ardere ci si de anumite proprietati fizice ale materialelor de constructie. ard mocnit sau se carbonizeaza numai in cazul existentei unei surse exterioare de caldura. Materialele din care este alcatuit elementul se incalzesc. O anumita cantitate de caldura este cedata mediului ambiant pe fetele neexpuse actiunii focului. axa absciselor si ordonata care reprezinta temperatura la terminarea incendiului. Cea mai mare parte din caldura primita la fata incalzita este in primul rand inmagazinata de elementul de constructie. cantitatea si modul de asezare a materialelor combustibile. in functie de proprietatile materialelor din care sunt alcatuite. urmata de racire. joaca un rol de prima importanta. . Rezultatele obtinute prin numeroase experiente. temperaturile variind nu numai in spatiu. Introducerea pe scara larga a unor noi materiale si elemente de constructie usoare. 2. conform NPCI. Calculul teoretic al fluxului de caldura transmis elementelor de constructie in timp de incendiu precum si calculul campurilor de temperatura in interiorul acestora. Ca urmare. nu ard mocnit si nu se carbonizeaza. conform NPCI. au condus la adoptarea un regim standard de variatie a temperaturii in timp de incendiu.materialele combustibile. de regula.materialele incombustibile. care sub actiunea flacarii sau a temperaturii inalte se aprind greu. a rezistentei la foc a diferitelor elemente de constructie. in functie de aceasta. efectuate in diferite tari. ci si in timp. Elementele de constructie combustibile au in componenta sa materiale combustibile care nu sunt protejate contra actiunii flacarii sau a temperaturii inalte. materialele de constructie se impart. Modul cum sunt distribuite temperaturile in interiorul elementelor de constructie la un moment dat depinde de forma acestora si de difuzivitatea termica a materialelor din care sunt executate. temperatura mediului afectat de incendiu sufera variatii apreciabile. . In interiorul elementelor de constructie caldura se transmite prin conductie. fie din materiale combustibile protejate la partea expusa actiunii focului prin placare cu materiale incombustibile. atunci cand este necesar conditiile de etanseitate si izolare termica pentru a opune propagarii incendiilor. conform unui program standardizat – isi pastreaza capacitatea portanta si stabilitatea si satisface. schimbul de gaze in zona focarului (conditiile de ventilare) precum si momentul inceperii actiunii de stingere. in functie de combustibilitatea si limita de rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie. motivul principal pentru care se prefera in prezent calea experimentala de determinare a rezistentei la foc. temperatura elementelor de constructie se deosebeste relativ putin de temperatura mediului ambiant. insotind produsele livrate de certificatul ce consemneaza caracteristicile respective. Temperatura mediului in spatiul incendiat si durata reala a incendiului pot varia in limite mari. Dupa indepartarea sursei de initiere. este un proces complex ce decurge in regim nestationar. asa incat se pot aprinde si arde independent dupa indepartarea sursei de caldura. In realitate durata incendiului poate varia in limite largi. cu sectiuni transversale mai mici comparativ cu cele de tip clasic si adoptarea unor coeficienti de siguranta redusi. Pentru compararea diferitelor regimuri de temperatura realizate la incendii reale sau experimentale cu cele standard. Inainte de inceperea incendiului. . in principal. precum si datele inregistrate la incendii reale. Transmiterea caldurii de la focar sau de la produsele de ardere calde la elementele de constructie.Dupa cum se cunoaste. fabricile producatoare si institutele de cercetari sunt obligate sa ia masuri pentru a determina comportarea la foc a materialelor si elementelor de constructie si instalatiei. care sub actiunea flacarii sau a temperaturii inalte se aprind si ard cu flacara sau mocnit si dupa indepartarea sursei de initiere a arderii. in trei grupe: . in functie de destinatia si incarcarea termica a constructiilor. nu acapatat inca o rezolvare analitica corespunzatoare datorita atat complexitatii fenomenului cat si numarului redus de date experimentale de care se dispune. Transmiterea caldurii in elementele de constructie in timpul incendiului In timpul incendiul caldura se transmite de la focar la elementele de constructie prin convectie si radiatie. pe care le produc sau le cerceteaza.

se incalzesc repede. proprietatile mecanice ale materialelor de constructie (rezistenta. In concluzie. prin evaporarea apei se creeaza in interior presiuni mari care duc la degradarea instantanee locala – prin explodare a elementului de constructie – denumita cavitatie. La armaturile cu profil variabil aderenta la aceasta temperatura ea insa de 75% din cea initiala. In cazul materialelor permeabile. Nu acelasi lucru se intampla insa cu caldura latenta de vaporizare qv a apei libere aflata in porii materialului. procesul de incalzire in profunzime a materialului umed este intarziat in comparatie cu cel al materialului uscat. Ca urmare rezistenta la foc a elementelor din beton armat este determinata.) se modifica in asemenea masura incat elementele de constructie cedeaza. materialele lemnoase se aprind si ard. punctele materialului la incalzirea sau racirea lui.Difuzivitatea termica notata cu „a” este o caracteristica a fiecarui material si reprezinta raportul dintre conductivitatea termica λ si produsul dintre caldura specifica sub presiune constanta Cp si densitatea ρ: a = __λ___ [ m² ] Cp ∙ ρ s Cu cat difuzivitatea va fi mai mare cu atat mai repede vor ajunge.5 . materialele care au caldura specifica si densitati mari. De remarcat este si faptul ca atat λ cat si Cp variaza. 5% sau la placile de azbociment. elasticitate. Variatia caracteristicilor mecanice ale materialelor la temperaturi inalte Supuse actiunii temperaturilor inalte. de cedarea armaturilor deci de intervalul de timp necesar pentru incalzirea pana la temperatura critica a armaturii de rezistenta. Prin incalzirea betonului peste 300ºC se produceo scadere accentuata a rezistentei lui de rupere. Pentru beton cu ciment portland si piatra sparta de granit ea este de cca 500ºC. de exemplu. la betoanele cu granulatie mica cand au umiditate mai mare de 3. etc. Elementele din metal neprotejat datorita conductivitatii ridicate. aburul patrunzand in straturile mai reci se condenseaza marindu-le umiditatea si cedand locul acestora caldura latenta de vaporizare. Apa libera aflata in porii materialului evaporanduse influenteaza si ea asupra vitezei de crestere a temperaturilor in masa elementului de constructie. a cauzelor si efectelor incendiilor asupra constructiilor si instalatiilor. Ca urmare. se rup sau capata deformatii plastice mari care le pun in pericol stabilitatea. In primul rand trebuie retinut faptul ca umiditatea materialului influenteaza marimea caldurii specifice. Acest lucru nu accelereaza si nici nu intarzie procesul stabilizarii temperaturilor de 100ºC sau mai mari. Studiul experimental al comportarii la foc. pentru asigurarea la foc a elementelor de constructie o mare importanta o are alegerea unor materiale adecvate sau protejarea lor prin tencuire sau placare cu straturi de protectie termica. La atingerea unor temperaturi critice. In cazul materialelor cu permeabilitate redusa la vapori. Ca urmare. cu temperatura. Dupa cum se vede din relatie. la aceeasi temperatura. De asemenea. o mare parte din caldura preluata de element prin fetele expuse actiunii focului. Chiar si proprietatile mecanice ale materialelor incombustibile sufera modificari insemnate sub actiunea temperaturilor inalte ce iau nastere in caz de incendiu. cu exceptia celor trase la rece (cum este cazul sarmei de mare rezistenta) a caror temperatura critica este mult mai scazuta. in primul rand ca urmare a micsorarii sectiunii lor transversale determinata de arderea materialului. suprimandu-se complet la temperaturi mai mari de 450ºC. Aceasta nefiind compensata cu nimic. incalzirea in profunzime a materialelor care au o conductivitate termica buna va fi mult mai rapida decat a materialelor cu proprietati de izolare termica. a) Metode de determinare a combustibilitatii materialelor de constructii: . Necesitatea stabilirii rationale a domeniului de folosire a noilor materiale si elemente de constructie a impus insa si dezvoltarea studiului experimental al comportarii la foc in conditii standardizate de laborator. Otelurile utilizate in constructii au temperaturile critice cuprinse intre 500 si 600ºC. Rezistenta de rupere a elementelor de beton armat se reduce si ca urmare a faptului ca incepand de la 100ºC aderenta armaturilor netede la beton obisnuit scade foarte mult. poate produce o franare considerabila a procesului de incalzire in profunzime.. iar pentru cel cu piatra de calcar de 600ºC. pierzandu-si astfel rezistenta mecanica. Numeroasele materiale si in special produsele din polimeri se inmoaie devenind plastice se topesc sau sufera procese de degradare termica la temperaturi relativ scazute. Un rol important il joaca umiditatea materialelor de constructie. elementele de constructie executate din materiale combustibile de acest gen se distrug in timpul incendiului. Temperatura critica a betonului depinde de tipul acestuia si in special de natura agregatelor utilizate. deoarece straturile superficiale. in interiorul elementelor de constructie iau nastere eforturi mari care pot duce la degradarea sau chiar distrugerea constructiei. Influenta cresterii caldurii specifice la materialele umede este insa diminuata intr-o oarecare masura de faptul ca cresterea umiditatii se mareste si conductivitatea termica a materialului. 3. Din aceasta cauza ele au o rezistenta la foc redusa. in general. pentru acelasi material. Metode de incercare a materialelor si elementelor de constructie Un volum bogat si variat de informatii se obtin de catre pompieri prin observatii efectuate la incediile reale sau prin cercetarea. acumuleaza pentru a-si ridica temperatura. Un rol important asupra comportarii la foc a elementelor de constructie il joaca si permeabilitatea materialului la vapori. 4. care ii este transmisa la atingerea temperaturii de 100ºC.. Pe masura ce creste umiditatea materialului se mareste caldura specifica a acestuia. imediat dupa stingere. se incalzesc in profunzime mai incet. Fenomenul de degradare prin cavitatie se intalneste. Ca urmare a incalzirii neuniforme.

incalzitor electric. Dupa inchiderea etansa a capacului inferior. Metoda tevii de foc se utilizeaza pentru o prima selectionare a materialelor susceptibile de a fi clasificate ca greu combustibile. Camera de combustie a cuptorului este deschisa la partea superioara astfel incat fenomenele de ardere pot fi observate si vizual. Pentru incercare se foloseste instalatia calorimetrica. care este formata din: vas calorimetric in care se produce arderea epruvetei. capacul vasului calorimetric. termocuplul epruvetei. Din materialul care trebuie incarcat se confectioneaza 3 epruvete de 40 x 40 x 50 mm. manometru pentru controlul presiunii din calorimetru. Se lasa sa se echilibreze temperatura apei in cele doua invelisuri si dupa aceea se conecteaza circuitul de alimentare a rezistentei electrice. Sub epruveta. Pentru determinarea materialelor care intra in grupa materialelor greu combustibile se utilizeaza in prezent doua metode: metoda tevii de foc si metoda calorimetrica. Epruveta de material asezata intr-un cosulet port-epruveta este introdusa cu ajutorul unui dispozitiv de sustinere in cuptor. stut pentru introducerea agitatorului. o conducta cu orificii pentru introducerea aerului. Dupa 10 secunde se alimenteaza arzatorul de gaz cu un debit de 5 l/min si se mentine in functiune pana cand prin vizor se observa ca epruveta s-a aprins. brat metalic. recipient tampon pentru gazele evacuate. latimea de 31 – 35 mm si grosimea de cel mult 10 mm se introduce in camera de combustie fixata astfel incat distanta intre partea ei inferioara si arzator sa fie de 8 mm. cuptorul se incalzeste la temperatura de 750ºC ± 10ºC. camera de combustie este prevazuta cu un ecran si tevi de evacuare a gazelor arse. contor de gaz (umed) pentru gradarea reometrului. tub vertical lateral. Dispozitivul de incercare se compune dintr-un tub cu diametrul de 50 (60) mm si inaltimea de 165 (290) mm. ecran protector. conducta pentru manometru. Incercarea dureaza 20 de minute. tevi pentru evacuarea gazelor. cutie de protectie exterioara. termometru. astfel incat capatul inferior sa iasa din teava cu 5 mm. reometru pentru determinarea cantitatii de aer introdus in calorimetru. Vasul calorimetric este format din: camera de combustie. electromotorul agitatorului cu reostat de reglare. Intrucat incercarea cu teava de foc se face numai prin expunerea materialului actiunii flacarii nu si a temperaturii inalte. iar la partea inferioara cu un capac etans. tubul are atasat etans la partea inferioara un difuzor tronconic vertical cu orificiul inferior de armisie a aerului Ø 9 mm si un ecran protector asezat in jurul picioarelor cuptorului. Dupa aceea se intrerupe alimentarea cu energie electrica si . ecran deflector. care au practic un efect neglijabil in caz de incendiu. prin cantarirea epruvetei inainte si dupa incercare. conducta cu orificii pentru introducerea aerului. termocuplul cuptorului. port epruveta. cat si cu privire la pierderea in greutate a materialului.Pentru determinarea in laborator a materialelor care se incadreaza in grupa materialelor incombustibile se foloseste un cuptor. camasa interioara de apa. conducta de aspiratie a gazelor. Din cele expuse mai sus rezulta ca in grupa materialelor incombustibile intra si materialele care au o combustibilitate redusa. filtru pentru gazele arse. recipient pentru spalarea gazelor evacuate. termometru. la distanta de 10 mm se asaza un arzator de gaz Ø 7 mm cu flacara de 40 mm lungime. Epruveta este expusa actiunii flacarii timp de 2 minute. un invelis interior de apa prevazut cu agitator si un invelis de apa. camasa exterioara de apa. difuzor tronconic vertical. strat izolator termic. suflanta pentru introducerea aerului. reostat pentru reglarea curentului electric. reometru pentru determinarea consumului de gaz. La partea superioara. arzator cu gaze. Pentru fiecare material se incearca 3 sau 6 epruvete. el este supus la incercari prin metode pentru a fi clasificat in grupa materialelor greu combustibile sau combustibile. Se fac observatii atat cu privire la timpul de ardere independenta (cu flacara sau mocnita) dupa indepartarea sursei de initiere. ecran de aluminiu. Materialul se considera incombustibil numai daca in timpul incercarii celor trei epruvete temperatura in cuptor sau in interiorul epruvetei nu s-a urcat cu 50ºC sau mai mult peste temperatura intiala a cuptorului si daca nu au aparut flacari cu durata de 10 secunde sau mai mult. Epruveta de material cu inaltimea de 75 – 80 mm. in interval de cel mult 5 secunde. Daca in urma incercarilor rezulta ca materialul nu poate fi considerat incombustibil. stut pentru introducerea termometrelor. pentru a se obtine o confirmare caracteristicilor greu combustibile ale materialelor de constructie se utilizeaza metoda calorimetrica care necesita un aparataj mai complex si un timp de lucru mai indelungat. Cuptorul are o camera de combustie cilindrica ai carei pereti sunt alcatuiti dintr-un tub ceramic cu diametrul interior de 75 mm si inaltimea de 150 mm prevazut la exterior cu o rezistenta electrica executata astfel incat sa asigure la jumatatea tubului o zona de temperatura constanta (cu abatere de ± 5ºC) pe o inaltime de cel putin 60 mm. rezistenta electrica. Pentru observarea vizuala a fenomenelor de ardere. picioarele cuptorului. agitator. astfel incat sa se creeeze in camera de combustie o depresiune de 3 mm H2O. In timpul incercarii se observa daca apar flacari si se cronometreaza durata lor. vasul este prevazut lateral cu un vizor cu geam etans. placi reflectoare. Pe acest capac se monteaza un arzator de gaz. dupa care se indeparteaza arzatorul. latimea de 31 – 35 mm si grosimea de cel mult 10 mm se fixeaza in axul tubului cu ajutorul unei sarme. Pentru a se reduce influenta curentilor de aer asupra arderii. El se executa din tabla de cupru si se compune dintr-o camera de combustie. arzator de gaze. se trimite in vasul calorimetric o cantitate de 30 l aer pe minut reglandu-se evacuarea aerului. wattmetru. Inainte de incercare. robinete de reglare. Daca dupa indepartarea sursei de aprindere. fixat pe stativ. materialul continua sa arda sau daca pierderea in greutate a fost mai mare de 20% materialul este considerat combustibil. La partea superioara este fixat un ecran cilindric de 50 mm latime. Cuptorul pentru determinarea incombustibilitatii conform STAS 3558 – 70: tub refractar. incalzitor electric. o rezistenta electrica si o conducta de legatura la manometrul de masurare a presiunii. Epruvetele de material cu inaltimea de 150 mm. De asemenea se masoara cu ajutorul unor termocuple variatia temperaturii in cuptor si in interiorul epruvetei. astfel incat sa fie cat mai mult posibil reprezentative in ceea ce priveste proprietatile materialului trimis spre incercare. robinete de inchidere. pompa de vacuum pentru aspirarea gazelor din calorimetru. dispozitiv pentru sustinerea si introducerea epruvetei. exterior. ecran cilindric. reometru pentru determinarea cantitatii de gaze aspirate din calorimetru. fundul port epruveta al calorimetrului. fereastra de control.

Clasificarea se face in functie de valoarea maxima a coeficientului k astfel: k ≤ 0. Probele sunt expuse incalzirii in cuptor pana cand ating starea limita a capacitatii lor portante si nu mai pot face fata rolului pentru care sunt destinate in constructie. la o temperatura care sa varieze in timp.5 materiale greu combustibile. pentru grinzi si elemente de planseu sau acoperis. in ºC. De exemplu: oxidarea carbonului la bioxid de carbon a acidului azotos in acid azotic. variind de fiecare data cantitatea de caldura introdusa in calorimetru (timpul de incalzire a rezistentei si arderea becului de gaz). in minute. 30 30 Datorita faptului ca rezistenta betonului dupa racire poate fi mai mica decat a betonului in stare incalzita. in ultimul timp s-a dezvoltat in multe tari metoda studierii comportarii la foc a constructiilor pe modele reduse. HN O2 + ½ O2 = HN O3 .. plansee) se expun incalzirii numai pe una din fete. C + O2 = CO2. PARTEA A PATRA CHIMIA Capitolul XVI Procese de oxidare si arderi 1. dupa expresia: T – T0 = 345 log10 (8 t + 1) in care. T este temperatura cuptorului masurata cu termocuple situate la distanta de 10 cm de elementul de constructie in ºC.5 materiale combustibile. Astfel. Metoda ideala de determinare a rezistentei la foc a unei constructii ar fi incercarea ei in marime reala. este important ca la incercarea elementelor din beton acestea sa fie mentinute sub sarcina si in timpul perioadei de racire. etanseitate si izolare termica) prin incercarea elementelor de constructie. Pentru toate elementele de constuctie criteriul de stabilitate nu mai este satisfacut daca acestea se prabusesc sau capata deformatii plastice care depasesc valorile maxime admise. in timp ce elementele despartitoare (pereti. b) Metode de determinare a limitei de rezistenta la foc. Limita de rezistenta la foc se determina (dupa criterii de stabilitate. In prezent laboratorul dispune de un cuptor pentru incercarea elementelor orizontale si un cuptor pentru elemente verticale. Notand cu qd caldura degajata de epruveta si cu qi caldura utilizata pentru initierea arderii (caldura degajata de rezistenta electrica si cea produsa prin arderea gazului) se calculeaza coeficientul k din relatia: k = qd qi Incercarea se executa pe 6 epruvete pentru materialele utilizate in constructii civile si industriale si pe 10 epruvete pentru cele utilizate la constructia navelor. cat mai exact posibil.gaze. Pentru elementele de compartimentare interioara a constructiei criteriul de etanseitate nu mai este indeplinit daca in ele se formeaza crapaturi sau alte deschideri prin care pot trece flacari sau gaze calde. In mod curent se foloseste insa metoda determinarii limitei de rezistenta la la foc a elementelor de constructie se determina in laboratorul de rezistenta la foc creat in cadrul Institutului de cercetari pentru constructii si economia constructiilor INCERC. dupa metoda prevazuta in STAS 7771 – 67. deformatiile maxime admise sunt depasite atunci cand raportul dintre sageata maxima si lungimea lor libera este de _1_ . _1_ . k > 0.. t – timpul scurs de la inceputul incercarii. sub sarcina. Stalpii. Oxidarea Oxidarea este un fenomen chimic si constituie o reactie in care o substanta se combina cu oxigenul sau cedeaza hidrogen. T0 – temperatura initiala a cuptorului. Acest lucru nu este insa practic posbil datorita costului ridicat si duratei mari a incercarilor.. Urmeaza sa se realizeze un turn pentru studiul propagarii incendiilor pe fatade si prin golurile din interiorul constructiilor precum si cuptoare speciale de incercari (grinzi. grinzile si fermele se expun actiunii uniforma a focului pe toate fetele si pe toata lungimea si inaltimea lor. Pentru a se evita aceste neajunsuri. stalpi etc. Se masoara variatia temperaturii invelisului interior de apa si se calculeaza cantitatea de caldura introdusa in calorimetru si cea degajata prin arderea epruvetei.). iar criteriul de izolare termica atunci cand se produce o incalzire periculoasa de pe fata neexpusa actiunii directe a focului (de exemplu temperatura medie crescand cu mai mult de 140ºC sau temperatura maxima depasind cu mai mult de 180ºC temperatura initiala).

sensul de oxidare rezida in pierderea de electroni din stratul periferic al substantei oxidate. Sensul cuvintelor de „oxidare” si „reducere” poate fi generalizat. In acest mod apare un lant de reactii care se repeta. Substantele combustibile solide se aprind si ard. Caldura dezvoltata fiind cedata treptat mediului exterior. oxidari biochimice. Datorita oxidarii gazelor si vaporilor. necesara pentru arderea unui kilogram de substanta se calculeaza dupa formula: Va = 1. Arderea substantelor si materialelor combustibile are loc numai in faza gazoasa. Q este puterea calorifica a combustibilului in kcal/kg Cunoasterea mecanismului reactiilor de ardere are o mare importanta teoretica si practica. Aceasta teorie presupune formarea in timpul reactiei de oxidare a radicalilor liberi. De exemplu. care initiaza inceputul unui nou lant ce constituie centru activ al reactiei. care in urma reactiei cu alte molecule. Procesul de ardere pentru substantele combustibile solide. caldura se acumuleaza in mod continuu. substante care cedeaza oxigen). De aceea. numarul total al electronilor cedati in procesul reactiei de catre reducator trebuie sa fie egal cu numarul total al electronilor alipiti de catre oxidant.). aprinderea si arderea propriu-zisa.Reactiile de oxidare-reducere se mai numesc pe scurt si reactii oxidante. fara dezvoltare de lumina si aparent fara dezvoltare de caldura. se considera oxidare si reactiile chimice in care elementul chimic nu se combina cu oxigenul. Oxidarea chimica este o oxidare de protectie la metalele feroase si cuprul si este de cele mai multe ori o brunare. a magneziului. Practic se produc mai multe feluri de oxidari. Deci materialele solide inainte de a arde se gazeifica. fenomen care are loc in celula vie. Arderea Arderea este o reactie chimica insotita de dezvoltare de caldura si emisiune de lumina (flacara). deoarece aprinderea lor necesita un aport mai mare de caldura din exterior iar degajarea substantelor volatile prin distilare se face mai incet. reactia: 2 CuCl + Cl2 = 2 Cu Cl2 In acest caz se spune ca. Prin urmare. . despre mecanismul reactiilor de ardere se gaseste teoria reactiilor in lant. Procesul de ardere este posibil numai daca sunt respectate urmatoarele conditii: existenta substantelor sau materialelor combustibile. temperatura se mentine practic constanta (exemplu. a cuprului si aliajelor lui. de exemplu. in general. Cantitatea aproximativa de aer. 2. prin reducere se recapata electronii cedati mai inainte. respiratia fiintelor etc. dar in care el totusi. Oxidarea electrolitica se aplica de obicei. Oxidarea chimice are domeniul de aplicare la protectia fierului si otelului. cuprul s-a oxidat de la monovalent la bivalent prin pierderea unui eletron desi in reactie nu a intervenit oxigenul. proteinelor si a hidrantilor de carbon proveniti din alimente. oxidari lente. produsele finale se formeaza printr-o serie de faze intermediare. Lichidele nu ard. sub actiunea directa e enzimelor numite oxidaze si care au rolul de a elibera energia necesara organismului. oxidari electrolitice. Aceste reactii sunt denumite reactii secundare de continuare a lantului. Toate moleculele substantelor ce intra in reactie si a celor rezultante sunt insa neutre din punct de vedere electric. Oxidarea lenta este o combinare a unei substante cu oxigenul care se produce la temperatura ambianta sau mai joasa. a pierdut unul sau mai multi electroni. Tinand seama de cele aratate mai sus. daca se tine seama de faptul ca oxigenul atrage aproape intotdeauna electronul din elementul care se uneste cu el. oxidari chimice. Dimpotriva. la aprinderea substantelor combustibile si la aparitia flacarilor.12 Q 1000 in care. ruginirea fierului sau oxidarea altor metale. Substanta in a carei compozitie intra un element care alipeste electronii se numeste oxidant. Acest gen de oxidare se poate exemplifica prin trecerea Pb in Pb Cl2 sau Pb O sau prin trecerea unei substante incarcate pozitiv intr-o treapta de incarcare pozitiva superioara ca de exemplu Pb O in Pb O2. pe timpul carora. realizarea temperaturii de aprindere. la protectia aluminiului si a aliajelor lor (se mai numeste si electrooxidare). fapt ce duce la marirea vitezei reactiilor. ce reactioneaza la randul lor cu moleculele neutre. In conditii obisnuite arderea reprezinta un proces de oxidare sau de asociere intre substantele combustibile si oxigenul din aer. intr-o combinatie in care elementul chimic se incarca pozitiv. mult mai greu decat cele gazoase sau lichide. lichide si gazoase se desfasoara la fel si consta din trei faze: oxidarea. Se mai considera oxidare si trecerea unei substante din stare elementara. Se cunosc. putrezirea lemnului. Oxidarea biochimica se foloseste si la scara industriala. formeaza radicali noi. iar substanta ce cuprinde un element care cedeaza electroni se cheama reducator. prezenta substantelor care intretin arderea (oxigen. La baza conceptiilor actuale. Oxidarea biochimica se refera la oxidarea grasimilor. ci numai vaporii acestora care se formeaza in cantitate suficienta abia dupa ce se depaseste temperatura de inflamabilitate.

fata de numarul intreruperilor constituie conditia principala pentru accelerarea reactiei de ardere. adica al substantei care creeaza centrele active initiale. aldehide. Cataliza este fenomenul de crestere a vitezei de reactie sub efectul catalizatorului. Cataliza negativa reduce viteza de reactie. Intreruperea lantului in volum amestecului poate avea loc din urmatoarele motive: producerea reactiei secundare intre radicalul liber si impuritatile prezente in amestec. Un exemplu tipic de reactie in lant ramificat este procesul de ardere a hidrogenului: H2 + O2 = 20 H H2 + M (orice molecula) = 2 H + M O2 + O2 = O3 + O OH + H2 = H2O + H H + O2 = OH + O O + H2 = OH + H H + O2 + M = H2O + M HO2 + H2 = H2O2 + H HO2 + H2O = H2O2 + OH } } nasterea lantului } – prelungirea lantului } } ramificatia lantului . . de influenta gazelor inerte asupra incentinirii reactiei precum si de timpul de incalzire a amestecului la contactul cu o sursa exterioara de aprindere.Ca un exemplu de astfel de reactie serveste combinarea fotochimica a clorului cu hidrogenul. In arderile rapide viteza de propagare atinge valori mai mari decat viteza sunetului. acizi grasi inferiori. de la stratul care arde la stratul vecin. Intreruperea lantului pe peretii vasului de reactie se produce in urma absorbtiei centrilor activi pe suprafata peretelui. dispersarea de catre particula activa a energiei chimice in exces. H2 + ½ O2 = H2O Produsele de ardere contin totdeauna bioxid de carbon. bioxid de sulf etc. Temperatura de ardere. Intr-o ardere completa substanta combustibila reactioneaza total. Drept exemplu de cataliza negativa serveste inhibitia proceselor de ardere a produselor petroliere la adaugarea hidrocarburilor halogenate. reactia se prelungeste si ia nastere un proces in lant ramificat. Din punctul de vedere al tipului de reactie se deosebesc arderi complete si arderi incomplete. Arderile uniforme sau deflagratiile se caracterizeaza printr-o transmitere a caldurii in mod uniform. Cl2 + hv = Cl + Cl Atomul de clor reactioneaza cu o molecula de hidrogen. Tipuri de ardere. Arderile se mai pot clasifica in arderi fara flacara (mocnite) si arderi cu flacara. alcooli. Daca un centru activ provoaca la randul sau aparitia mai mult centre active. acizi.intrerupere in volumul reactant prin formarea unui radical putin activ } prelungirea lantului prin radicalul } HO2 putin activ. apa. formand un atom de hidrogen si acid clorhidric: Cl + H2 = H Cl + H Atomul de hidrogen la randul sau reactioneaza cu o molecula de clor. Paralel cu formarea centrelor active pot avea loc si reactii de inactivare (distrugere) a acestora. datorita faptului ca moleculele unui catalizator negativ. De exemplu. conductibilitatea termica. Intr-o ardere incompleta produsii de ardere sunt: oxid de carbon. apa azot si numai in cantitati mici formaldehida. conform unor reactii de tipul: C + O2 = CO2 . Conform teoriei noi a arderii. care inainteaza practic cu aceeasi viteza. Teoria reactiilor in lant explica fenomenul de cataliza pozitiva si negativa in procesul de ardere. 1 – 4 km s -1. Arderile pot fi clasificate din mai mult puncte de vedere. flacara fiind insotita de o unda de soc. alcooli si cocs. intr-un mod sau altul dezactiveaza centri activi. Reactia in lant se explica si prin existenta unei limite inferioare si superioare de arpindere (explozie). Intreruperea lantului se produce atat in volumul amestecului reactant. la ciocnirea cu moleculele omogene inactive sau inerte. denumite reactii de intrerupere a lanturilor. difuziunea atomilor si a radicalilor in amestec). peroxizi. Din punct de vedere al propagarii flacarii arderile pot fi: arderi uniforme (normale) sau deflagratii si arderi rapide (explozii si detonatii). dand atomul de clor si o molecula de HCl etc. trecerea de la deflagratie la detonatie depinde de parametrii fundamentali ai reactiei (viteza de reactie. reactia de oxidare a hidrocarburilor se accelereaza vizibil si poate sa duca la aprindere in cazul adaugarii in mediul reactant a unor cantitati reduse de produse peroxidice. in functie de presiune si concentratie. Reactia primara de formare a lantului o constituie disocierea moleculei de clor in atomi la absorbtia unei cuate de lumina. cu viteza de propagare de ordinul centimetrilor pana la un metru pe secunda. Temperatura de ardere este mai ridicata decat temperatura de aprindere. cat si pe peretii vasului de reactie. Depasirea numarului de reactii in lant ramificate.

. peroxizi etc. evacuarea insuficienta a caldurii produse si existenta unor impuritati. 3. In functie de natura reactiilor se cunosc trei feluri de autoaprinderi: autoaprinderi de natura chimica. Aprinderea unei substante combustibile are loc numai in faza gazoasa si cu atat mai usor cu cat emanarea de vapori si gaze incepe la o temperatura mai joasa. bumbacului. Umiditatea accelereaza procesul de autoaprindere: Succeptibile la autoaprindere sunt si substantele ca reactioneaza in contact cu apa. oxigenul din masa semintei se consuma. Fe S + 3 O → Fe O + SO2 + 11 713 cal. Ea reprezinta temperatura la care viteza pierderii de caludura prin conductivitate. In urma oxidarii se degaja caldura. care se combina cu oxigenul continut in masa ei. Exemple de autoaprindere fizico-chimica se poate da autoaprinderea carbunelui. Autoaprinderea de natura chimica se poate produce la substantele care au o capacitate intensa de combinare cu oxigenul din aer. Temperatura de aprindere este temperatura minima la care trebuie incalzita o substanta sau material combustibil.). vapori de apa si bioxid de carbon dupa reactia: C6 H12 O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O + 677 kcal Bioxidul de carbon fiind un gaz inert impiedica accesul aerului din atmosfera. ca suprafata mare de contact cu oxigenul atmosferica. fie datorita unei surse de caldura interna. 4. In masa semintelor de floarea-soarelui au loc de exemplu procese exoterme strans legate de transferul de apa si de reactiile chimice de oxidare. care determina cresterea temperaturii. Autoapriderea de natura biologica se produce la acele substante combustibile care sunt predispuse activitatii vitale a microorganismelor. cloratii si percloratii. praful de aluminiu. Samanta absoarbe oxigenul din aer. o parte dintre oxidanti si halogeni. oxidul de calciu. fizico-chimica si biologica. Caldura necesara autoincalzirii si apoi aprinderii rezulta din reactii chimice sau biologice care se produc in insasi masa substantei respective. intrerupand astfel aerarea normala a semintelor de floarea soarelui. deci fara interventia unei surse exterioare de aprindere. fapt ce duce la cresterea cantitatii de caldura degajata. La autoaprinderea sulfurii de fier se produc reactiile: Fe S2 + O2 → Fe S + SO2 + 53 100 cal. cu apa sau cu alte substante. prafului de carbune. ce depinde de fiecare combustibil in parte. lacurilor de ulei. semintelor si turtelor de floarea soarelui. Ca urmare. metalele alcaline. in aer. Aprinderea Aprinderea sau initierea arderii se produce fie cand materialul combustibil vine in contact cu o sursa de aprindere. Aprinderea substantelor si materiale combustibile se produce la o anumita temperatura. azotatului de amoniu. sulfurile de fier. Dintre oxidantii cu cea mai mare putere de oxidare se citeaza acidul azotic (aprinde materialele organice ca paie. reactiile cu apa ale oxidului de calciu (varul nestins) si ale sodiului: CaO + H2O = Ca (OH)2 + 276 kcal/kg 2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2 Hidrogenul degajat in urma contactului dintre metalele alcaline si apa se poate autoaprinde din cauza caldurii de reactie. care in afara procesului chimic sunt supuse si inflentei unor factori.Temperatura de ardere reprezinta temperatura minima la care un combustibil solid sau lichid se aprinde si arde pana la epuizare. creandu-se din aceasta cauza centre de autoincalzire. De exemplu. Autoaprinderea de natura fizico-chimica este specifica substantelor combustibile. talaj etc. Procesul de autoincalzire si autoaprindere a semintelor de floarea-soarelui este favorizat si de prezenta si dezvoltarea bacteriilor termofile. radiatie si convectie este depasita de viteaza reactiei de oxidare. Se citeaza dintre aceste substante fosforul alb. numita temperatura de aprindere. care nu poate fi evacuata. Pe timpul procesului de autoaprindere se degaja o mare cantitate de caldura. Autoaprinderea Autoaprinderea este declansarea arderii unei substante combustibile datorita autoincalzirii. peroxidul de sodiu. pentru a se aprinde.

Inflamarea se produce la o anumita temperatura numita temperatura de inflamabilitate. Acest lucru se poate realiza numai daca lichidul se incalzeste continuu pentru a se putea degaja cantitatea de vapori necesara alimentarii arderii. Dupa Ormandy si Graven. transformarilor chimice prin intermediul fermentilor. Dupa incalzirea masei de borhot apare fenomenul de termodifuzie (distilarea apei si a produselor organice continute) care determina condensarea vaporilor de apa si cresterea treptata a zonei de autoincalzire. K – coeficient egal cu 0. Dupa disparitia activitatii microorganismelor. fiind suficienta numai prezenta aerului. factori care fac ca valoarea ei sa varieze intre limite largi. Explozia Explozia este un proces de ardere foarte rapida si violenta a unui amestec exploziv. corp incandescent etc. lumina si presiune mare. Pentru ca inflamarea sa poata trece in ardere este nevoie ca temperatura stratului superior al lichidului sa depaseasca temperatura de inflamabilitate. taitei de sfecla de zahar (borhot).736 6. se produce o degajare importanta de caldura. Explozia se produce in momentul in care amestecul exploziv are o anumita concentratie si vine in contact cu o sursa de aprindere. care se aprinde la contactul cu o sursa de aprindere (scanteie electrica) corp incandescent. lucerna. cu degajare de caldura (reactie exoterma). rumegus de lemn. in urma reactiei de descompunere a produselor depozitate. Autoaprinderea de natura biologica se poate produce la paie. fara ca acestia sa vina in contact cu o sursa de aprindere (flacara deschisa. 5. aceasta se poate calcula dupa formule empirice. Caldura care se degaja se datoreaza transformarilor materiei sub actiunea microorganismelor. scanteie mecanica etc. flacara stabila aparand la temperaturi mai ridicate. Borhotul are o conductivitate termica redusa din care cauza caldura rezultata in urma actiunii microflorei este retinuta. precum si praful diferitelor substante organice. aproximative. Temperatura de inflamabilitate este temperatura minima la care vaporii unui lichid combustibil formeaza cu aerul. la temperatura de 60ºC.Autoaprinderea de natura biologica incepe cu procesul de autoincalzire care se manifesta prin fermentare si putrezire. Pentru majoritatea substantelor combustibile temperatura de autoinflamare variaza in limitele de 250 – 650ºC. Autoinflamarea Autoinflamarea se produce in conditiile existentei unei anumite cantitati de vapori si a realizarii temperaturii de autoinflamare. tutun etc. Autoinflamarea ca fenomen consta in aprinderea vaporilor unui lichid combustibil sau a gazelor incalzite. 7. Concentratia minima a gazelor si vaporilor. insotite de ruperi moleculare. Procesul de ardere se poate intrerupe in urma scaderii temperaturii in zona de ardere. intensificand astfel procesele fiziologice si fenomenul de autoincalzire. fan. Pentru a se putea produce inflamarea este necesar sa se formeze un amestec combustibil de vapori-aer si sa existe o sursa de aprindere. deasupra suprafetei sale. un amestec de o anumita concentratie. a prafului in aer. flacara. Inflamarea Inflamarea este un fenomen specific vaporilor si gazelor. temperatura de inflamabilitate se poate calcula cu formula: Tinfl = T f ∙ K in care. Temperatura de inflamabilitate este direct proportionala cu temperatura de fierbere si invers proportionala cu tensiunea vaporilor de lichid. scanteie electrica sau mecanica.). . Daca nu exista date referitoare la temperatura de inflabilitate. la care este posibila explozia se numeste limita inferioara de explozie. Temperatura de autoinflamare este temperatura minima la care o substanta combustibila se aprinde fara interventia impulsului de inflamare. ºK. Temperatura de autoinflamare depinde de compozitia si presiunea amestecului. care se produce in fractiuni de secunda. care are ca urmare reducerea cantitatii de vapori. Concentratii explozive pot forma vaporii si gazele combustibile. T f este temperatura de fierbere. degajare de CO2 si chiar inceput de carbonizare.

Limitele de explozie ale amestecurilor explozive formate din mai multe substante se calculeaza cu formula: L = _____100_____ a + b + c . presiunea la care este supus amestecul exploziv si capacitatea de oxidare a hidrocarburilor.. Posibilitatea formarii lor depinde de proprietatile chimice ale elementelor si de conditiile exterioare. de un obstacol. Spre a obtine numere intregi. publicate in literatura de specialitate sunt determinate la temperatura normala (20ºC) si la presiunea atmosferica. de asemenea nici peste limita superioara de explozie. Astfel. a.. + n A B C N in care. respectiv la 0. cunoscand mai intai compozitia lui procentuala gasita cu ajutorul analizei. deci pentru a obtine 6 valente sunt necesari doi atomi de aluminiu. La lovirea frontala a undei de detonatie. Presiunea in zona reactiei in amestecurile de gaze. D . Cifrele capatate (inmultitori atomici) 1 si 4 ne dau direct numarul de atomi din fiecare element in formula compusului examinat. de exemplu la fundul tevii.65. presiunea se dubleaza. creste de aproximativ 50 ori fata de presiunea initiala. Odata cu stabilirea greutatilor atomice ale elementelor. amestecul fiind prea bogat.n – continutul in procente de volum al fiecarui component din amestecul considerat A.60. pentru a gasi numarul de atomi al fiecaruia din elementele ce intra in componenta compusului chimic.. cea mai simpla formula a combinatiei aluminiului cu oxigenul va fi Al2O3. in tevi cu diametre mici si lungimi suficient de mare. Aflarea formulei chimice a unei combinatii poate fi insa deseori simplificata cunoscand valenta elementelor componente. formata din atomoo a doua elemente diferite si anume aluminiu si oxigen. care este tetraclorura de carbon (CCl4). cu atat mai mic va fi numarul atomilor din molecula pentru o anumita compozitiei procentuala a compusului. Dar aceste valori sunt fractiuni zecimale. de un obstacol. se numeste limita superioara de explozie. C. Facand o astfel de impartire gasim pentru carbon 0. la care viteza de propagare a flacarii este cuprinsa intre 1000 si 4000 m/s.65 si pentru clor 2. c. Detonatiile se caracterizeaza prin unda soc insotita de o reactie chimica ce se intretine singura. pe cand in molecula se afla un numar intreg de atomi. De exemplu. arderea si explozia nu poate avea loc datorita lipsei de aer. Este evident ca cut cat greutatea atomica a elementului este mai mare. Detonatia Detonatia este denumita si explozia produsa.8% C. d . Din aceasta cauza combinatia Al2O3 dedusa mai . impartim ambii factori la cel mai mic dintre impartim ambii factori la cel mai mic dintre ei. Concentratia amestecurilor detonate difera de cele de explozie. Greutatile atomice corespunzatoare sunt egale cu 12 si 35. Intervalul (zona) dintre limita inferioara si superioara de explozie se numeste interval de explozie si are un rol determinat in stabilirea pericolului de incendiu si de explozie. de exemplu de fundul tevii. Nu toate combinatiile posibile din punctul de vedere al valentei exista insa si in realitate. De aceea. Aluminiul este trivalent. Ecuatii si formule chimice Pentru a intelege ecuatiile chimice trebuie sa se cunoasca mai intaii modul de a determina formulele chimice ale substantelor. In unele situatii. determinarea formulei chimice a unui compus oarecare s-a putu face usor. Concentratia amestecurilor detonante difera de cele de explozie.Concentratia maxima a gazelor. Sub limita inferioara de explozie nu poate sa produca o explozie din cauza excesului de aer.5. in sectiile de productie se poate depasi temperatura si presiunea la care au fost determinate. Prin urmare numarul lor total pentru aluminiu trebuie sa fie egal cu numarul total pentru oxigen. B. Aceasta inseamna ca numarul comun de valente trebuie sa fie egal cu 6. Din insasi notiunea de valenta decurge ca atomii care intra intr-o combinatie chimica nu pot avea valente libere. iar oxigenul bivalent. 8. Cea mai mica cifra care se imparte fara este la 3 si 2 este 6. concentratia de detonatie a amestecului de hidrogen cu aer este cuprinsa intre 27 si 35% hidrogen. presiunea se dubleaza. trebuie sa impartim numarul procentual la greutatile atomice corespunzatoare. concentratia de detonatie. N – limite inferioara sau superioare de explozie ale componentilor din amestecul considerat Limitele de explozie nu au o valoare constanta. Pentru exemplificare sa luam cel mai simplu caz de combinatie. L reprezinta concentratia in procente.2% Cl. Pe timpul detonatiei descompunerea substantelor se face atat de rapid incat gazele care se degaja se destind in insasi masa substantei dand nastere la presiuni si temperaturi foarte ridicate. b.. Capitolul XVII Reactii chimice 1. De exemplu. Dar fiecare atom de aluminiu este trivalent... la care explozia mai este inca posibila. Limitele inferioare si superioare de explozie. a vaporilor sau a prafului in aer. deoarece amestecurile explozive sunt inflentate de factori ca: temperatura mediului amibiant. In mod asemanator se determina formula chimica si a altor compusi cu un numar mai mare de elemente chimice. 92. in general. Astfel una din combinatiile carbonului cu clorul are urmatoarea procentuala: 7.

este irealizabila din punct de vedere termodinamic intrucat ∆Zº = + 85. Energia libera sau potentialul izobar (Z) al unui sistem este egal cu energia totala (H) minus energia legata (TS). prin punerea coeficientilor respectivi in fata formulelor: Al2 + 3 H2SO4 → AL2 (SO4)3 + 3 H2O Se intelege de la sine ca nu este necesara transcrierea fiecarei ecuatii de patru ori. Daca procesul este izoterm si presiunea se mentine constanta atunci: ∆Z = ∆H .sus. de obicei. De exemplu pentru stabilirea formulei acidului azotic care consta din N. este vorba de variatiei energiei libere standard ∆Zº (la presiune atmosferica si temperatura de 25ºC si nu de variatia energiei libere totale). Un exemplu de acest tip il constituie reactiile de formare a acidului cianhidric din metan si amoniac: . Marimea Z depinde de proprietatile reactantilor si starea lor termodinamica. foarte interesanta din punct de vedere practic. In fata fiecarei formule se pune un coeficient care arata cate molecule din substanta data intra in reactie sau rezulta. ci si felul in care acestia sunt legati unul de altul. in timp ce MgH2 care putea fi dedusa in acelasi fel. reactiile pentru care ∆Zº > 10 kcal/mol sunt practic imposibile. Din proprietatile chimice ale acidului azotic se stie ca el contine numai un atom de azot si unul de hidrogen si ca acesti atomi nu sunt legati direct intre ei. Echilibrul termodinamic Asa cum s-a mai amintit mai sus nu toate reactiile posibile au loc in realitate. Daca coeficientul este egal cu unitatea el nu se mai scrie. iar in partea dreapta acelea ale produselor rezultate. ∆S – varitia entropiei sistemului. unde formulele sunt mai complexe. Ecuatia chimica reprezinta o ecuatie. hidrogenul monovalent) este nevoie de anumite indicatii in plus. intrucat ar duce la sintetizarea acidului acetic din metan si bioxid de carbon. Drept exemplu sunt redate mai jos taote stadiile de stabilire a ecuatiei reactiei dintre oxidul de aluminiu si acidul sulfuric: a) Se scriu in partea stanga a ecuatiei formulele tuturor substantelor care intra in reactie: Al2O3 + H2SO4 → b) Se noteaza compozitia substantelor rezultate dom reactie netinand seama initial de valente: Al2O3 + H2SO4 → Al | SO4 + H | O c) Se controleaza formulele substantelor rezultate dupa valenta elementelor: AL2O3 + H2SO4 → Al2 (SO4)3 + H2O d) Se controleaza numarul atomilor fiecarui element in ambele parti ale ecuatiei. oxigenul bivalent. se constata practic ca sunt realizabile si reactii pentru care ∆Zº > O. dar mai mic decat 10 kcal/mol. In cazul cand combinatia contine trei sau mai multe elemente diferite. la atomul de azot se pot asocia doi atomi de oxigen in intregime si al treilea numai cu o legatura. este in intregime construita pe baza formulelor structurale. Reactiile pentru care ∆Z are valori negative (∆Z < O) sunt considerate realizabile termodinamic. care serverste pentru evitarea greselilor la notarea chimica a reactiilor mai complicate. ci raspunde numai la intrebarea cat de departe se gaseste sistemul studiat de starea de echilibru. iar cele in care ∆Z are valori pozitive (∆Z > O) sunt imposibile. de aceea ea este o diferenta totala.T∆S unde: ∆H – variatia entalpiei sistemului (efectul termic total). Deoarece atomul de oxigen este bivalent. ceea ce s-a facut in exemplul de fata in scopul de a ne obisnui cu un anumit rationament. Reactiile chimice se noteaza cu ajutorul ecuatiilor chimice. Reactiile. exista in realitate. Astfel pentru reactia: CH4 + CO2 → CH3 – COOH. Scaderea potentialului izobar in aceste reactii acopera cresterea lui pentru prima reactie si procesul global poate avea loc cu scaderea lui ∆Z. deoarece magneziul nu se combina cu hidrogenul. Deoarece in termodinamica nu intervine timpul. Principalul criteriu de apreciere a posibilitatii termodinamice de efectuare a reactiei este variatia energiei libere (∆Z).97 kcal/mol. Formulele structurale dau o idee mai completa asupra substantei examinate decat cele obisnuite. nu exista. T – temperatura sistemului. termodinamica nu se ocupa de viteza cu care decurge procesul. O si H in afara de cunoasterea elementelor (azotul pentavalent. Cum. Chimia organica. 2. egalizandu-i. in care ∆Z are valori pozitive se pot insa realiza daca au loc simultan cu alte reactii in care ∆Z < O. in care in partea stanga se scriu formulele tuturor substantelor ce intra in reactie. deoarece ele nu arata numai numarul atomilor fiecarui element din molecula. La acest al treilea atom de oxigen ramane o valenta libera la care se asociaza hidrogenul monovalent. Daca atomul pentavalent al azotului nu este legat direct de hidrogen. atunci el trebuie sa fie legat cu toate valentele de oxigen. pentru stabilirea unei formule dupa valente sunt necesare si alte date suplimentare.

In general se poate spune ca reactiile insotite de o diminuare a numarului de molecule. dintre care in primul rand de viteza reactiei de care se ocupa cinetica chimica.8)] – [(-10. sunt exoterme. cu toate ca pentru reactia: H2 + ½ O2 = H2O la temperatura de 25ºC si 1 atmosfera ∆Z < O. Dar este suficient se sa introduca un catalizator adecvat pentru ca procesul sa decurga cu viteza mare pana la capat. Principalii factori care influenteaza cinetica proceselor sunt: temperatura.). finite – Σ (Hform) prod. In unele cazuri in urma efectuarii unei reactii nu se obtin substantele care ar trebuie sa se formeze la temperatura. reactiile pot avea loc si cu scaderea entropiei. Considerentele de mai sus privind variatia energiei libere sunt valabile si pentru reactiile de formarea compusilor din elemente. Substantele pentru care la formarea lor din elemente ∆Zº < O sunt stabile. In cazul substantelor organice. In primul caz trebuie modificate conditiile de reactie. 3. presiunea si concentratia data.57. Variatia entropiei sistemului ne indicia directia de realizare a procesului. Astfel. reactia inhibata poate fi amorsata. desi conditiile pentru efectuarea ei nu sunt favorabile. De aceea. init. aceasta luand adeseori un caracter exploziv. Reactiile in care ∆H are valori negative sunt reactii care au loc cu degajare de caldura (reactii exoterme). Reactiile insotite de o marire a numarului de molecule. alaturi de posibilitatea sau imposbilitatea reactiilor. Catalizatorul actionand asupra procesului nu poate schimba insa valoarea lui ∆Z sau ∆Zº.[A].98 kcal/mol – sunt caldurile de formare ale NO.12 kcal/mol unde: 21. deoarece aceste marimi depind de starea initiala si finala a sistemului. Cu ajutorul acestei reguli se poate calcula efectul termic al reactiilor care sunt greu de efectuat intr-un calorimetru. Existenta unei bariere de energie care se opune decurgerii procesului confera inertie substantelor chimice. Astfel se explica de ce prelucrarea caldurii de reactie in multe procese chimice trebuie sa se faca la un nivel de temperatura la care reactia se amorseaza (160 .8 – 10. Intr-un sistem neizolat insa. Viteza de reactie este proportioanala cu concentratia reactantilor si este data de relatia clasica: r = k. 220 . toti factorii care maresc viteza de reactie produc in acelasi timp o crestere a conversiei ce se realizeaza intr-un timp mai scurt decat cel necesar echilibrului.130 kcal/mol (favorabila termodinamic) Dar cu toata valoarea negativa mare a lui ∆Z.CH4 + NH3 → HCN + 3H2∆Zº = + 34 kcal/mol (imposibila termodinamic) CH4 + NH3 + 3/2 O2 → HCN + 3H2O ∆Zº = .98) + 0] = . reactia nu se produce. Variatia entalpiei sistemului sau efectul termic total al reactiilor chimice este egal cu suma algebrica a caldurilor de formare ale reactantilor. gradul de conversie depinzand de mult factori. In afara de catalizator. iar cele in care ∆H are valori pozitive se produc cu absorbtie de caldura (reactii endoterme). aceasta inseamna ca trebuie invinse piedicile care stau in calea ei.230ºC in cazul oxidarii etilenei la oxid de etilena etc. ceea ce in marea majoritate a cazurilor justifica insasi existenta multor compusi. formarea apei nu are loc. De aici rezulta ca gradul de conversie depinde nu numai de conditiile de echilibru ci si de viteza diferitelor reactii si deci si de durata procesului. polimelizare. concentratia reactantilor si mai ales catalizatorii.6 + 3/2 (.54. pe cand cele la care ∆Zº > au tendinta de descompunere. In practica. reactia poate sa nu aiba loc: 1) din cauza apropierii de starea de echilibru chimic si 2) din cauza inhibarii. cum se intampla practic in realitate.[B] . Cinetica reactiei In practica reactiile ajung rareori la echilibru.180ºC in cazul sintezei clorurii de vinil din acetilena. cum sunt disocierile si depolimerizarile sunt endoterme. din cauza ca reactia dorita are o viteza neglijabila. In locul reactiei dorite se produce o alta relatie. 6 . preluarea caldurii de reactie in asemenea cazuri se face prin generare de abur. Astfel. caldura sa de formare este egala cu zero). ca de exemplu reactiile de aditie. Astfel pentru reactia de oxidare a amoniacului: HN3 + 5/4 O2 = NO + 3/2 H2O (g) efectul termic al reactiei (caldura de reactie) este: ∆H = [21.57. De aceea trebuie sa se faca deosebire intre caldura care serveste ca impus necesar inlaturarii si inhibarii in multe procese exoterme ce pot fi inhibate si intre caldura care se degaja in timpul procesului. Aceasta problema care este de domeniul cineticei de reactiei este asamanatoare problemei invingerii frecarii care impiedica miscarea in sistemele mecanice. si cu ajutorul lubrifiantilor care ajuta la invingerea frecarii. in al doilea caz trebuie modificata viteza de reactie. efectul termic al reactiilor se poate calcula cu ajutorul caldurilor de ardere ale reactiilor in locul caldurilor de formare. H2O(g) si HN3 din elemente (oxigenul fiind un element. se poate vorbi si de stabilitatea sau nestabilitatea termodinamica a substantelor. deci cu suma caldurilor de formare din elemente ale produsilor de reactie minus suma caldurilor de formare ale produsilor initiali: ∆H = Σ (Hform) prod. presiunea. De aceea.

actiunea catalizatorului din punct de vedere formal este analoga cu variatia temperaturii. care variaza in proportii apreciabile cu temperatura (poate capata valori duble sau triple pentru variatii de circa 10ºC).[A]. Pentru exemplificare se ia metoda camerelor de fabricare a acidului sulfuric. Presiunile inalte capata din ce in ce mai multa importanta in industrie. Totusi. reactia are loc prin intermediul bioxidului de azot astfel: O2 + 2 NO → 2 NO2 2 NO2 + 2 H2SO3 → 2 H2SO4 + 2 NO On afara de importanta ei chimica. In organismul plantelor si animalelor se gasesc asa numitele „enzime”: substante organice cu constitutie complexa care joasa rolul de catalizatori in diversele procese vitale. ore) pe unitatea de volum de reactor sau volum de catalizator exprimat in litri sau metri cubi. caldura de reactie poate fi evacuata si prin diluarea amestecul de reactie cu unul din reactanti. Cele mai frecvente temperaturi intrebuintate in industria chimica sunt in jurul a 1400ºC (la fabricarea acetilenei din metan). ramanand insa neschimbata situatia de echilibru. Viteza diverselor reactii chimic variaza in limite foarte largi. diluarea cu gaz inert nu este de dorit. Influenta presiunii asupra randamentului reactiei este evidenta. Viteza reactiilor se masoara in grame sau moli produs reactionat in unitatea de timp (secunde. daca reactia este insotita de o micsorare a volumului. la crearea unor metode principal noi in tehnologia chimica si la posibilitatea utilizarii drept materii prime a multor gaze. eliminarea caldurii poate fi influentata numai prin marirea suprafetei de transfer. folosirea presiunilor inalte favorizeaza procesul. In conformitate cu principiul echilibrului termodinamic al lui Van`t Hoff. conform principiului lui Le Chatelier. In primul caz atat substantele din reactie cat si catalizatorul apartin uneia si aceleasi faze. Procesul in absenta catalizatorului decurge dupa reactia: O2 + 2 H2SO3 → 2 H2SO4 In prezenta catalizatorilor de oxizi de azot. Metoda camerelor de plumb de fabricare a acidului sulfuric face parte din aceasta grupa. cu reactii care dureaza ore sau zile (de exemplu reactia de polimelizare a butadienei in prezenta metalelor alcaline) si uneori un timp mai lung. 4. In general aparatura pentru temperaturi care depasesc 600 – 700ºC si pentru presiuni mai mare de 500 at este greu de realizat. Variatia vitezei de reactie cu timpul poate fi reprezentata printr-o curba in care valoarea vitezei tinde asimptotic catre zero (in apropiere de echilibru). De exemplu daca tot sistemul gazos sau sub forma unie solutii vom avea cataliza omogena.140ºC (la separarea etilenei din gazele de piroliza). chiar la temperatura ordinara. Dupa cum reiese din definitie. deoarece catalizatorul solid grabeste aici reactia dintre substantele gazoase. iar cele mai joase ating circa 10 -3 mm Hg (la fabricarea penicilinei). deoarece altfel n-ar ramane neschimbat dupa sfarsitul reactiei. unor faze diferite. este viteaza reactiei atunci cand concentratiile reactantilor sunt egale cu unitatea si este o marime care permite compararea vitezelor diferitelor reactii. daca reactia este insotita de cresterea presiunii si invers. catalizatorul nu adauga nici o cantitate de energie. O problema importanta in cazul reactiilor exoterme in industrie este eliminarea caldurii de reactie. Gazul iner deplaseaza de asemenea echilibrul. La reactiile continui. gradul de conversie creste cu marirea presiunii. deoarece efectul dilutiei este asemanator cu efectul provocat de scaderea presiunii totale. iar cele mai joase in jurul a . Din cele expuse rezulta ca un catalizator se intrebuinteaza atunci cand trebuie atins cat mai repede echilibrul termodinamic in conditiile unor temperaturi cat mai joase. Toata gama proceselor catalitice poate fi redusa la doua cazuri generale: cataliza omogena si eterogena. In timp ce printr-o ridicare de temperatura se comunica sistemului de energie din exterior. Catalizatori Catalizatorii sunt substante care schimba viteza reactiei ramanand ei insisi neschimbati din punct de vedere chimic. Influenta temperaturii asupra vitezei de reactie in relatia r = k. Dimpotriva metoda de contact pentru acid sulfuric este un caz de cataliza eterogena. Este evident ca aceste conditii extreme nu se pot realiza decat in cazuri exceptionale. minute.unde: [A] si [B] sunt concentratiile substantelor respective. temperaturile joase favorizeaza reactiile exoterme (diferite sinteze). Cele mai inalte presiuni utilizate variaza intre 1000 si 2000 at (la polimerizarea etilenei). .[B] nu apare decat in ceea ce priveste valoarea constantei de viteza k. Rezultatul grabirii reactiei cu ajutorul incalzirii este legat inevitabil de deplasarea echilibrului sistemului dupa principiul lui Le Chatelier. De aceea pentru reactiile care decurg cu micsorare de volum. lichide si solide care nu-si gaseau aplicatii practice. iar cele inalte favorizeaza reactiile endoterme (in special disocierile). diluarea cu gaz inert mareste gradul de conversie al reactiei. echilibrul poate fi atins la timpuri finite (curba punctata). In cazul reactiilor care au loc discontinuu. cataliza omogena are si o importanta biologica imensa. Si intr-un caz si in altul se observa o schimbare a vitezei de reactie. Chimistul catalizei omogene isi gaseste explicatia in teoria combinatiilor intermediare. de la reactii care au loc practic instantaneu. Astfel. exista in fond o deosebire principiala intre aceste doua influente. In anumite conditii de lucru de exemplu in prezenta catalizatorilor. Constanta de viteza a reactiei sau viteza specifia k. sau prin evaporarea unei cantitati din solventul lichid utilizat si recircularea lui inapoi in reactie. Prin actiunea unui catalizator se grabeste stabilirea starii de echilibru a sistemului. Alicarea presiunilor inalte a dus la nasterea unor ramuri noi in industria chimica. conducand in acelasi timp la micsorarea dimensiunilor reactorului si la imbunatatirea transmisiei de caldura. dimpotriva la cresterea volumului. Tinand seama de faptul ca multe reactii in sinteza organica decurg cu micsorare de volum. in cazul al doilea.

din aceeasi materie prima. Astfel catalizatorii de tipul oxizilor se prepara de obicei prin deshidratarea hidratilor corespunzatori sau prin descompunerea sarurilor azotice. reformare etc. catalitica. pentru a obtine conversii ridicate in acetilena este necesara „inghetarea echilibrului”. Ritmul de crestere al productiei de acetilena. sunt procedee de ardere partiala. In afara de reactiile aratate mai sus. multi savanti admit existenta pe suprafata catalizatorului a unor hidrati sau oxizi foarte nestabili a caror formare si descompunere ulterioara duce la acclerarea reactiei. divizarea fluxurilor in jeturi. In special catalizatorii metalici spongiosi sunt extrem de reactivi putandu-se aprinde in contact cu aerul. In cazul descopunerii metanului. hidrogenul. cu formare de negru de fum si hidrogen. de ardere incompleta si completa. Procedeele de fabricatie a acetilenei din metan se caracterizeaza prin modul in care s-a rezolvat problema transferului rapid al cantitatii mari de caldura ce trebuie data. energia de activare a procesului descompunerii acidului iodhidric in elemente care reprezinta 44 kcal/mol. Avand in vedere ca la temperaturi ridicate si timpi de reactie mai mari are loc descompunerea acetilentei in elemente dupa reactia C2H2 → 2C + H2. Realizarea unui transfer rapid si uniform de caldura este legata de amestecarea celor doi componentii gazosi: metanul si oxigenul. Dat fiind ca procesele de descompunere termica sunt reactii endoterme. Conform aceluiasi procedeu de „cracare autoterma” se poate obtine si etilena din fractiuni petroliere. utilizarea unui dispozitiv de distributie si reducere a vitezei fluxului de gaze formate si realizarea unui bloc de distributie a flacarii. O activitate catalitica inalta se observa numai la o structura spongioasa si nestabila a suprafetei catalizatorului. Un rol importanta il joaca: viteza de curgere a celor doua fluxuri. care furnizeaza caldura necesara descompunerii unei parti din metan: CH4 + ½ O2 → CO + 2H2 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Dispozitivele de amestecare a metanului cu oxigenul pot fi separate sau pot constitui acelasi agregat cu reactorul propriu-zis. scade in prezenta aurului la 25 kcal/mol. in care descompunerea termica a unei parti din metan are loc datorita caldurii furnizate de arderea altei parti. in cazul procesului de ardere partiala trebuie luate in consideratie si urmatoarele reactii exoterme. problema transferului de caldura si a „inghetarii echilibrului” are o serie de aspecte particulare. Cu toate ca pentru a explica mersul catalizei eterogene se recurge de obicei la teoria simpla a activarii moleculelor pe suprafata catalizatorului. Din acest punct de vedere se cunosc procedee de piroliza in cuptoare cu recuperare de caldura (regenerative). reactiile care au loc sunt: CH4 → C + 2H2 2CH4 → C2H2 + 3H2 C2H2 → 2C + H2 La temperaturi sub 1000ºC are loc conversia totala a metanului in elemente conform reactiei CH4 → C + 2H2. unghiul de intalnire al celor doua fluxuri (care nu trebuie sa fie mai mic de 90ºC). Din punct de vedere energetic acclerarea reactiilor prin cataliza are loc prin scaderea energiei de activare. De exemplu. principala problema este realizarea rapida si uniforma a transferului unei cantitati apreciabile de caldura. adica aproape la jumatate. Un factor incomparabil mai important este insa cresterea activitatii chimice a moleculelor adsorbite in comparatie cu starea lor obisnuita. iar cei metalici prin reducerea oxizilor respectiv cu hidrogen. negrul de fum. Cea mai mare dezvoltare au capatat procedeele de ardere partiala. Procese de descompunere termica Principalele surse de hidrocarburi pure si fractiuni petroliere pentru industria petrochimica sunt produse rezultate din procese de descompunere termica si catalitica a fractiunilor de titei (cracare termica. La temperaturi intre 1400 – 1600ºC predomina reactia de formare a acetilenei dupa ecuatia 2CH4 → C2H2 + 3H2. procedee de ardere partiala (autoterme) si procedee cu arc electric. Important este ca durata de ramanere a amestecului de gaze in acest dispozitiv sa fie mai mic decat perioada de . Datorita ei se formeaza pe suprafata care reactioneaza.In chimistul catalizei eterogene rolul cel mai important il joaca adsorbtia. O parte din procedeele de fabricatie a acetilenei din metan si toate procedeele de fabricatie a negrului de fum. Prin descompunerea termica a metanului se obtin de asemenea o serie de produse care stau la baza industriei petrochimice si anume: acetilena.). In cazul procedeelor de piroliza prin ardere partiala. Prepararea catalizatorilor nu este lipsita de pericol de incendiu. Capitolul XVIII Procese chimice cu pericol de incendiu 1. Un rol important in procesele catalitice il au metodele de preparare a catalizatorilor. ceea ce duce implicit la accelerarea reactiei. Aceasta este impus de nivelul ridicat de temperatura necesar pentru a obtine conversii convenabile in produsele dorite.

Zona intermediara luminoasa. In procedeul de fabricare a acetilenei prin descompunerea metanului in arc electric pericolul exploziilor este legat de prezenta in gaze a acetilenelor superioare. in miezul flacarii. pentru ca arderea sa nu aiba loc in dispozitivul de amestecare. initiind cu o scanteie electrica. cat si prin descompunerea oxidului de carbon in carbon si bioxid de carbon dupa reactia: 2 CO → C + CO2 Suspensiile de negru de fum formate se pot colecta chiar din flacara. metalul si oxigenul se incalzesc la circa 450ºC si sunt trecute cu o viteza suficient de mare pentru a realiza o curgere turbulenta (120 – 140 m/s) printr-o camera de amestecare si apoi printr-un arzator constituit dintr-un bloc de distributie ceramic. cu mai multe jeturi turbionare. pe baza caldurii reactiilor exoterme de ardere a metanului. Intercalarea unei suprafete metalice in zona de ardere incompleta din flacara. suprafata metalica mentine carbunele la o temperatura suficient de inalta. Prin descompunerea termica a metanului sau a unor produse petroliere lichide se obtine negrul de fum. etan. care pot duce la stingerea flacarii. ca de exemplu. pentru a evita exploziile in dispozitivul de amestecare sau pe liniile de alimentare. negru de fum de disociere si negru de fum de explozie. Gazele saturate cu apa mai contin o suspensie fina de carbune (ciraca 0. Capacitatea de a se descompune face ca acetilena la presiuni ridicate sa devina foarte periculoasa. in prealabil comprimata la 2 at. care poate fi introdusa in gaz sub forma de energie termica (o ridicare a temperaturii) de energie mecanica (printr-o izbitura violenta) sau de energie chimica. pentru a volatiliza substantele organice reziduale. spre deosebire de cea a metanului. Aprinderea ulterioara a gazelor acumulate in reactor poate duce la explozia acestuia. izolata de exterior printr-un invelis cald de bioxid de carbon incolor. oxid de carbon. Descompunerea ei poate avea loc fara a fi necesara o amestecare a gazului cu oxigen sau aer. prin depunerea lor pe o suprafata metalica. chiar diluata pana la 12% cu acetilena. hidrogen si hidrocarburi. Ea poate sa se descompuna la presiuni normale. in care dispersia flacaroo se face fie printr-un numar mare de canale.48. pentru a favoriza reactia mai inceata de formare a carbunelui. Presiunea produsa prin descompunerea acetilenei este in medie de 12 ori mai mare decat presiunea initiala a gazului. care pot scadea temperatura de explozie pana la 250 – 300ºC. Descompunerea acetilenei este favorizata de prezenta unor catalizatori ca: oxizi metalici. Raportul oxigen/metan este de 0. Dicetilena concentrata se gaseste in conditii de descompunere (spre deosebire de acetilena) chiar si in vid. intercalata in zona de ardere incompleta. iar timpul de contact este in acest caz mai mare. In aceasta zona se mai gasesc si urmatoarele gaze: metan. Pe langa conditia de mai sus. In ceea ce priveste pericolul pe care il prezinta acetilena. descompunerea acetilenei. permitand o mare economie de energie calorica. fie printr-un mare numar de tuburi ceramice cu diametru mic (15 mm). asezate in directii perpendiculare. carbune activ etc. viteza fluxului de gaze trebuie sa fie intotdeauna mai mare decat viteza de propagare a flacarii. Conducerea acestor fabricatii necesita insa un control riguros al amestecului de gaze datorita pericolului de formare a amestecurilor explozive. Formarea carbunelui are loc prin descompuneri termice. Totusi descompunerea acetilenei nu se produce niciodata spontan. negru de fum colectat in gaze de ardere. De asemenea.inductie necesara initierii reactiei de ardere la temperatura de amestecare si la un anumit raport oxigen/metan.05 – 0. pentru prevenirea descompunerii acetilenei a fost gasita eficace diluarea cu azot. Un front mai mult sau mai putin uniform al flacarii se poate obtine cu ajutorul unei mari diversitati de tipuri de amestecatoare. De asemenea. azot si portoxid de azot. Metoda cea mai raspandita in industrie este descompunerea termica prin incalzire indirecta la 800ºC. cu fanta. acesta este bine cunoscut. trebuie evitate variatiile de debit ale gazelor. Temperatura optima pentru aceste doua scopuri este de 500ºC/ Procedeul de fabricare a negrului de fum prin disocierea termica a metanului in cuptoare este analog cu procedeul de fabricare a acetilenei prin combustia incompleta a metanului in amestecul de gaze variaza in jurul a 20%. sau din gazele de ardere interioara. Negrul de fum de explozie. imediat dupa iesirea lor din arzator. Se pare ca prezenta descompunerii acetilenei. Triacetilena este si mai periculoasa.2 g/m3) si sunt trimise dupa filtrare in instalatia de separare a acetilenei. Descompunerea acetilenei are loc printr-o reactie exoterma cu dezvoltarea unei cantitati mari de energie (54 kcal/mol). hidrogen. acetilena se descompune cu explozie. provoaca depunerea si racirea suspensiilor de carbon formate. O solutie de 20% se incalzeste fara vreo influenta exterioara datorita puternicei tendinte de polimelizare. In instalatiile industriale. Se cunosc astfel: negru de fun colectat in flacara. asigurand staturarea cu vapori de apa se micsoreaza eventualitatea unei explozii. Grosimea flacarii si distanta la care incepe sa se formeze negrul de fum variaza in mica masura cu viteza de curgere a gazului. In amestec cu aerul si prin incalzire si in special dupa comprimare la presiuni peste 3 at. hidroxid de fier (rugina). De aceea concentratiile mai mari de 12% nu sunt admise in nici un punct al instalatiei. bioxid de carbon. Proprietatile negrului de fum depind de modul in care se realizeaza descompunerea. Gazele de reactie care parasesc arzatorul la 1600ºC sunt racite rapid la 80ºC printr-o ploaie directa de apa. . Pe de alta parte. De asemenea se poate aplica si la acetilena arderea incompleta in flacara sau in cuptor. se datoreste incandescentei particulelor solide de carbon. cu ejectoare etc. iar temperatura creste pana la 3000ºC. negru de fum de canale. In lipsa de aer si la rece acetilena nu prezinta pericol la presiunea atmosferica. in special in momentul comprimarii sale. Ea se explica prin faptul ca atomii de carbon tind sa se combine pentru a forma carbon conform reactiei C2H2 → 2C + H2. Reactia de descompunere a acetilenei. Pentru amorsarea acestui proces este necesara o anumita enegie. se fabrica. este exoterma. Ea necesita insa indepartarea caldurii in reactie.

datorita incalzirii neuniforme a tevilor in diferite zone ale cuptorului provoaca slabirea materialului. in care substanta organica este oxidata complet pana la bioxid de carbon si apa. Combustia sa provoaca o degajare abundenta de oxid de carbon. Orice scurgere de produs in interiorul cuptorului. 2.850ºC (in cazul pirolizei benzinei) si presiuni pana la 50 – 60 at (in cazul cracarii termice). dupa reactia: CH4 + O2 → CH2O + H2O sau cu formare de oxid de carbon si de hidrogen (gaz sinteza). prezinta un pericol de explozie in cazul intrarii in sistem. fiind produse ale unei arderi incomplete. dupa reactia: CH4 + ½ O2 → CO + 2H2 Se considera reactii de oxidare si reactiile in care nu are loc introducerea de oxigen in molecula. direct in zona focurilor. Din aceasta cauza instalatia lucreaza sub presiune. actiunea corozica a produsului din tevi. inainte de oprirea instalatiei cuptoarele se pun in regim de ardere completa fara exces de aer pentru a asigura umplerea sistemului cu gaz inert. Pentru a evita prin toate mijloacele formarea de amestecuri explozive cu aerul. Astfel prin oxidarea incompleta a metanului se obtine alcool metilic dupa reactia: CH4 + ½ O2 → CH3OH De asemenea oxidarea acetaldehidei la acid acetic are loc dupa reactia: CH3 – CHO + ½ O2 → CH3 – COOH Prin oxidarea directa a etilenei se formeaza in faza gazoasa oxid de etilena: CH2 = CH2 + ½ O2 → CH2 – CH2 \ / O iar in faza apoasa se formeaza glicol dupa reactia: CH2 = CH2 + ½ O2 + H2O → CH2 – CH2 | | OH OH Oxidarea incompleta a metanului poate avea loc si cu eliminarea simultana a doi atomi de hidrogen cu formare de formaldehida. Deteriorarea tevilor este explicabila avand in vedere conditiile grele in care functioneaza. provoaca o aprindere intensa care poate duce la deformarea tevilor si chiar la deteriorarea constructiei cuptorului. In plus. ci numai eliminarea de atomi electropozitivi (atomi de hidrogen). . Procese de oxidare Prin procese de oxidare se inteleg in general acele reactii in care se introduce oxigen in molecula unei substante organice. sau cracarea fractiunilor grele in scopul obtinerii benzinei. descompunerea termica are loc in cuptoare tubulare incalzite cu gaz metan la temperaturi care ating 800 . Temperaturile ridicate din interiorul cuptorului (1000 . care permit separarea unor compusi intermediari de mare insemnatate. tensiunile termica care apar in materialul tevilor. Negrul de fum este periculos caci se aprinde cu usurinta.1100ºC in zona de radiatie). Cea mai buna metoda pentru a evita amestecurile explozive cu aerul consta in tasarea negrului de fum ori de cate ori aceasta este posibil. In celelalte procese de descompunere termica cum sunt: piroliza fractiunilor petroliere pentru fabricarea etilenei. De asemenea el formeaza amestecuri explozive cu aerul ce se poate aprinde in prezenta unei flacari. Reactiile de oxidare cele mai des intalnite sunt arderile. Pericolul de incendiu este legat de prezenta unor fractiuni petroliere lichide sau gazoase la temperaturi ridicate. In industria chimica se aplica insa reactiile de oxidare incompleta. Astfel alcoolul metilic poate fi hidrogenat la formaldehida: CH3OH → CH2O + H2 Aceasta reactie poate avea loc si in urma unei oxidari partiale: CH3OH + ½ O2 → CH2O + H2O Marea majoritate a reactiilor de oxidare sunt reactii exoterme ce degaja cantitati insemnate de caldura (∆Hº are valori numerice negative apreciabile). precum si actiunea oxidanta a gazelor arse micsoreaza rezistenta mecanica a tevilor si provoaca uzura lor.Gazele de ardere care ies din cuptor.

Astfel. posibilitatea de izolare a produsilor intermediari de oxidare este limitata intr-o zona ingusta de temperatura. Oxidarea se face la temperatura de 400ºC in prezenta oxizilor de azot drept catalizatori temperaturi de autoaprindere a amestecului metan-aer fiind de 650ºC. fie pentru a produce acid acetic: CH3 – CO – O – CO – CH3 + H2O CH3 – COOOH + H3 – CHO / anhidrida acetica \ 2 CH3 – COOH acid acetic . permanganat de potasiu. Oxidarea in faza lichida permite un control mai riguros al reactiei. in acest cazm gazele reziduale ce contin oxigen in exces. se foloseste agent drept oxidant oxigenul pur sau un ameste de oxigen si azot in raport de 1/1. raportul suprafata/volum al reactorului etc. Proportia dintre reactanti trebuie astfel calculata incat amestecul sa se situeze in afara limitelor de explozie.8ºC). argint. Astfel in cazul formarii oxidului de etilena ∆H = . problema preluarii caldurii de reactie devine mai dificila. 542ºC in cazul etilenei. In acest domeniu de temperaturi se situeaza si temperaturile de autoprindere ale hidrocarburilor respective (650ºC in cazul metanului. creste considerabil viteza de reactie. bioxid de mangan. In afara limitelor admise pentru conditiile de lucru se formeaza produsi de oxidare mai avansata sau chiar produsi de ardere. Pentru oxidarea in faza gazoasa se utilizeaza in general reactoare multitubulare cu catalizator solid. Avand in vedere ca se lucreaza cu amestecuri de vapori organici si aer sau oxigen. 553ºC pentru xilen etc. fie pentru a da anhidrica acetica. Cantitati de 0. Printre cei mai utilizati sunt: hipocloriti. de timpul de contact. este necesar sa se evite formarea unor amestecuri explozive ale produsilor de reactie cu aerul. aceasta putand lua un caracter exploziv.35 kcal/mol.Efectele termice importante au si reactiile de oxidare ale hidrocarburilor olefinice sau aromatice. La oxidarile in faza lichida se poate intrebuinta atat oxigen. Exista o corelatie stransa intre temperatura.). apa oxigenata etc. zona concentratiilor explozive este de 3 – 29% pentru etilena-aer si 3 – 80% pentru oxid de etilena aer. Caldura ce se degaja in timpul reactiilor de oxidare trebuie preluata prin racirea reactorului. Alteori cand procesul nu permite folosirea directa a apei se utilizeaza un alt agent de racire cum ar fi: difil. Oxidarile in faza gazoasa se pot face cu aer. In general la presiunea si temperatura ordinara. Pentru evitarea reactiei de oxidare completa (ardere) se recomanda intrebuintarea in cantitati forate mici a unor inhibitori. clor) sau solizi (nichel. In faza gazoasa.460 kcal/mol. Din punct de vedere termodinamic. Uneori. Se lucreaza fie sub limita inferioara de aprindere. cat si pentru eliminarea caldurii de reactie. substante puternic explozive. un pericol deosebit il prezinta formarea de peroxizi. Pentru a se calcula compozitiile explozive se utilizeaza diagrame ternare care permit alegerea conditiilor de lucru pentru diverse raporturi dintre reactanti. ceea ce permite totodata separarea usoara a produselor de reactie prin condensarea aburului. De cele mai multe ori se utilizeaza pentru racire apa. iar la oxidarea naftalinei in anhidrica ftalica ∆H = . deoarece folosind aerul ca agent oxidare au loc pierderi considerabile de substanta prin antrenarea ei de catre azotul din gazele reziduale. bicromati. In unele cazuri insa. clorura de etil si tetraetilul de plumb in cazul oxidarii etilenei. cand substanta organica supusa oxidarii este prea volatila (de exemplu oxidarea acetaldehidei cu punct de fierbere 20. Pe masura ce o cantitate mai mai de substanta organica trece in produsi de ardere. reactiile de oxidare in faza gazoasa sunt realizabile la temperaturi intre 400º si 700ºC. Totusi. bioxid de carbon si vapori de substanta organica sunt diluate cu azot la iesirea din zona de reactie. La concentratii care depasesc 50 g naftalina la 1 m3 aer exista riscuri mari de explozie. se utilizeaza oxigen pur in loc de aer. In acest fel creste atat productivitatea cat si posibilitatea preluarii caldurii de reactie. Odata cu cresterea temperaturii sistemului. datorita posibilitatilor mai mare de repartizare uniforma si de eliminare a caldurii de reactie. In ultima vreme reactoarele multitubulare caracteristice proceselor puternic exoterme tind sa fie inlocuite cu reactoare cu catalizatorul in strat fluidizat. timp de contact si raportul oxigen-hidrocarburi. de 5 – 8 ori mai mari decat cantitatea teoretica de oxigen. cum ar fi dicloretanul. Alte ori se utilizeaza excese mari de aer sau oxigen pentru a fi sub limita inferioara de aprindere. Exista doua procedee de oxidare: in faza gazoasa si in faza lichida. In acest caz se face diluarea oxigenului cu abur. Din aceasta cauza se prefera ca oxidarea sa se faca cu aer si nu cu oxigen. In cazul oxidarilor in faza lichida. generandu-se in acest fel abur. care sa asigure o preluare rapida a caldurii de reactie in spatiul dintre tevi. Intrebuintarea catalizatorilor de oxidare gazosi (oxizi de azot. in cazul oxidarii metanului la formaldehida se utilizeaza un raport metan/oxigen foarte mare (10/1 – 15/1).02% dicloretan in amestecul supus oxidarii mareste randamentul in oxid ale etilena cu 10% in detrimentul formarii produsilor de ardere. exista si aici pericolul formarii amestecurilor explozive in gazele reziduale. lichizi sau solizi. amestecul situandu-se deasupra limitei superioare de aprindere care este de 15% metan in amestec cu aerul. concentratii in jurul a 10% oxigen determina compozitii in afara de zona de explozie pentru orice raporturi etilena/oxigen. Astfel la oxidarea acetaldehidei in acid acetic se formeaza intermediar acidul peracetic dupa reactia: CH3 – CHO + O2 → CH3 – COOOH Aceasta poate reactiona mai departe cu o noua molecula de acetaldehida. Astfel in cazul oxidarii naftalinei la anhidrica ftalica se lucreaza cu raporturi aer-naftalina 30/1 – 40/1. conditiile de reactie nu trebuie sa permita formarea de amestecuri explozive. fie deasupra limitei superioare. saruri topite etc. pentru a nu se dilua produsele de reactie cu azot. greu de separat. saruri de cobalt) permite scaderea temperaturii de reactie cu 150 – 200ºC si cresterea diferentei pana la temperatura de aprindere spontana. Astfel in cazul oxidarii etilenei la oxid de etilena. cupru. Pentru a nu se forma amestecuri explozive. Pe langa pericolul formarii amestecurilor explozive de reactanti-aer. cu oxigen pur sau diluat in faza omogena sau eterogena in prezenta de catalizatori gazosi. azotul din aer servind ca diluant al gazelor dupa reactie. cat si agenti de oxidare care cedeaza oxigenul lor in timpul reactiei.

in care se barboteaza aer sau oxigenn. masa de reactie devine exploziva. prevazute cu serpentine de racire pentru preluarea caldurii de reactie. cand acest raport este limitat de solubilitatea hidrogenului in substanta organica. aceasta variaza cu natura catalizatorului si a substantei ce se hidrogeneaza. temperatura de lucru este de 250 – 260°C. se poate lucra la temperaturi mai scazute (100 – 150°C). cand se lucreaza cu apa oxigenata ca agent de oxidare exista pericolul formarii hidroperoxizilor. Aceasta mareste pericolul de incendiu. Metilhidroperoxidul si etilhidroperoxidul sunt substante explozive prin incalzire. conditiile de temperatura si presiune variind in limite largi cu natura catalizatorului si cu structura olefinei. oxid de crom. In ceea ce priveste temperatura optima de hidrogenare. Astfel etilena poate fi hidrogenata la etan la presiunea atmosferica in prezenta nichelului. paladiu). Hidrogenarea carbunilor se face in doua trepte: in prima treptata se hidrogeneaza in faza lichida o pasta formata din praf de carbune si ulei obtinut in hidrogenarile precedente. In faza gazoasa. iar in treapta a doua se hidrogeneaza uleiului mediu obtinut.140ºC. fabricarea alcoolului furfilic din furfurol. iar presiunea poate ajunge pana la 100 at.Acidul peracetic explodeaza la temperatura de 55ºC. oxid de zinc) trebuie sa se lucreze la temperaturi cuprinse intre 250 si 450°C. 3. Camerele de reactie in procesele de hidrogenare la presiune inalta au forma unor cilindri verticali din otel special avand inaltimea de . obtinerea alcoolului metilic prin hidrogenarea oxifului de carbon. Utilizand drept catalizatgori metale nobile (platina. In schimb cu celelalte metale sau oxizi metalici (crom. care distila intre 200 si 400ºC. in faza de vapori. impiedicand astfel formarea unor concentratii periculoase. De aceea nu este permisa cresterea temperaturii in zona de reactie peste 100 . De asemenea. Reactiile de hidrogenare sunt favorizate de presiuni ridicate intrucat cresterea presiunii mareste concentratia hidrogenului in mediul de reactie si deci viteza de reactie. Oxidarea in faza lichida se realizeaza in general in turnuri de reactie. Procese de hidrogenare Sunt considerate procese de hidrogenare acele reactii in care are loc introducerea unui sau a mai multor atomi de hidrogen in molecula compusilor organici. intrucat temperatura de lucru depaseste de multe ori temperatura de autoaprindere a substantei organice supuse hidrogenarii. Cele mai importante aplicatii ale acestui proces in industrie sunt: hidrogenarea carbunilor in scopul fabricarii benzinei sintetice. Hidroperoxidul de izopropilbenzen se descompune cu explozie la temperaturi de 135 . obtinerea izooctanului din diizobutilena. de dehidrogenare a alcoolului izopropilic in acetona.110ºC. iar consumul de acetona este mai mare. la temperaturi de 100 – 200ºC conform reactiei: CH2 = CH2 + H2 → CH3 iar diizobutilena trece in izooctan lucrand la presiuni de 3 – 4 at: (CH3)3C – CH = C(CH3)2 + H2 → (CH3)3C – CH2 – CH (CH3)2 diizobutilena izooctan Prin aditia hidrogenului la dubla legatura C = O se fomeaza alcooli primari in cazul aldehidelor si alcooli secundari in cazul cetonelor. hidrogenarea grasimilor lichide in grasimi solide. pericolul de explozie este mai ridicat decat in cazul hidrogenarii in faza lichida. La hidrogenarea carbunilor este necesar sa se lucreze la temperaturi de 450°C si presiuni de 200 – 300 at. Hidrogenul se poate aditiona la hidrocarburile nesaturate cu dubla si tripla legatura si la hidrocarburi aromatice. realizandu-se raporturi mari intre hidrogen si substanta organica. Olefinele trec prin hidrogenare in parafine corespunzatoare. In cazul nitrobenzenului se obtine anilina: C6H5 – NO2 + H2 → C6H5 – NH2 nitrobenzen anilina Procesele de hidrogenare pot decurge in faza gazoasa. intrucat alcoolul izopropilic este mai usor accesibil. fier. cat si datorita formarii peroxizilor explozivi. lichida sau mixta. fie cu hidrogen molecular in prezenta de catalizatori. reducerea nitrobenzenului in anilina etc. In concluzie se poate spuna ca in procesele de oxidare exista un pericol permanent de incendiu si explozie datorita posibilitatii formarii amestecurilor explozive ale substantelor oganice si aer. La concentratii ale hidroperoxidului de izopropilbenzen peste 40%. Pentru evitarea acumularii lui in zona de reactie se utilizeaza drept catalizator saruri de mangan (acetat de mangan). Reduceri sunt numite reactiile de aditie sau substitutie cu hidrogen produs in momentul reactiei (hidrogen „nascand”). Nitroderivatii se pot reduce in amine fie cu hidrogen in stare „nascanda”. Sarurile de mangan au rolul de a descompune acidul peracetic. In cazul hidrogenarii grasimilor. Astfel prin reducerea acetonei se obtine alcool izopropilic dupa reactia: CH3 – CO – CH3 + H2 → CH3 – CHOH – CH3 In practica se aplica insa reactia inversa. La oxidarea izopropilbenzenului pentru fabricarea fenolului si acetonei se formeaza ca intermediar hidroperoxid de izopropilbenzen.

SO3H. Cea mai mare importanta practica o au reactiile de clorurare. Obtinerea hexacloranului si a DDT – ului prin clorurarea benzenului. in functie de conditiile de lucru atat reactii de aditie. iar oxidul de crom la peste 500°C). respectiv a alcoolului. In reactiile de substitutie halogenul poate substitui atomi de hidrogen sau grupe functionale ca – OH. clorhidric (HCl). in raport de doua volume hidrogen si un volum oxigen se numeste gaz detonant.2%). Reactiile de haloganare se impart in doua mari grupe: reactii de substitutie si reactii de aditie. . bromurare si iodurare. In schimb actiunea coroziva a acestor catalizatori este mai intensa. Obtinerea acestuia nu este o operatie periculoasa. bromhidric (HBr). kiselurg etc. ele pot fi clasificate. . Cu acetilena clorul formeaza amestecuri care explodeaza numai sub actiunea luminii. Clasificarea acestor reactii se poate face din mai multe puncte de vedere. este posibila formarea de amestecuri explozive. dupa natura agentului de halogenare. In special catalizatorul nichel Raney. limita inferioara de aprindere si explozie se micsoreaza. 4. Este cunoscut faptul ca hidrogenul formeaza cu aerul amestecuri explozive in limite foarte largi (4 – 74. a cloroformului si a tetraclorurii de carbon prin clorurarea metanului. Procesele de hidrogenare prezinta un accentuat pericol de incendiu si explozie datorita folosirii hidrogenului. in reactii de fluorurare. Caldura de reactie creste odata cu numarul atomilor de carbon din molecula si cu cresterea posibilitatilor de substitutie a atomilor de hidrogen din diverse pozitii. Aceasta face ca in incaperile in care se lucreaza cu hidrogen sa existe un pericol permanent de formare a amestecurilor explozive. Clorul utilizat ca agent de clorurare se prezinta sub forma unui gaz de culoare galbena verzuie cu miros puternic innecacios. unele cloruri acide fosgenul (COCl2) sau clorura de sulfuril (SO2Cl2). Introducerea halogenilor in molecula compusilor organici se poate face fie prin halogenare directa cu clor. Propagarea catalizatorului cupru-nichel este mai putin periculoasa intrucat descompunerea carbonatilor de cupru si nichel se executa chiar in autoclave de hidrogenare. Trebuie avut in vedere ca acesti catalizatori. Prepararea catalizatorilor de hidrogenare prezinta de asemenea un pericol de incendiu. Hidrogenul absorbit se disociaza in atomi. Este foarte activ din punct de vedere chimic. hidrogenul sa se risipeasca usor. datorita patrunderii aerului. iod si in rare cazuri cu flour. In mod asemantor are loc arderea metanului in clor. iar in incaperi inchise sa se acumuleze sub plafon deasupra stratului de aer. clorurare. caldura de reactie ΔH este de ordinul 30 pana la 40 kcal/mol. Astfel hidrogenul trece prin porii metalelor. In schimb descompunerea lui in retorte la 200°C in mediu de ulei si sub alimentare continua de hidrogen prezinta pericol de incendiu. fie cu ajutorul unor compusi halogenatica: acid fluorhidric (HF). ceea ce face sa fie deosebit de reactiv. acid hipocloros (HOCl) sau cloric (HClO3). cat si de substitutie. La reactiile de substitutie. largind intervalul. oxidul de cobalt la 400°C. La descarcarea catalizatorilor catalizatorului din retorta. Se elimina astfel retortele incalzite de obicei cu foc direct. Din aceasta cauza retortele se sufla cu azot sau bioxid de carbon inainte de descarcare si la inceperea lucrului. pentru limita efectelor eventualelor explozii. la temperatura inalta sau joasa cu sau fara catalizatori. caldura de reactie ΔH este foarte mare in cazul reactiilor de fluorurare (circa 100 kcal/mol). Este depozitat si transportat in stare lichefiata la presiunea de 6 at in cisterne de cale ferata sau tuburi de otel. iodhidric (HI). Procese de halogenare In cadrul proceselor de halogenare se cuprind reactiile prin care se introduc atomii de halogen in molecula compusilor organici. Cum procesele de hidrogenare au loc la presiuni ridicate. ceea ce face ca in atmosfera deschisa. Amestecul de hidrogen si aer. fisurile vaselor sau prin garnituri de etansare moi. In cazul reactiilor de aditie a clorului si bromului la duble legaturi olefinice. brom. respectiv de oxigen. Hidrogenul se caracterizeaza printr-o viteza mare de difuziune intrucat fiind cel mai usor dintre gaze (de circa 15 ori mai usor ca aerul) moleculele lui se misca mai repede decat toate celelalte.circa 18 m si capacitatea de circa 40 m3. iar greutatea depaseste 200 t. Dupa mecanismul reactiei sau dupa metoda de lucru folosita procesele de halogenare se impart in reactii in faza gazoasa sau in faza lichida. fabricarea clorurii de metil. preparat prin tratarea unui aliaj nichel-aluminiu cu o solutie de hidroxid de sodiu. Astfel combinarea clorului cu hidrogenul pentru a da acid clorhidric are loc o explozie la o incalzire a amestecului de gaz sau la o iluminare puternica. fabricarea clorbenzenului sunt numai cateva exemple de aplicare a proceselor de clorurare in industrie. Utilizarea metalelor drept catalizatori si in special a nichelului se datoreste faptului ca ele absorb pe suprafata lor cantitati insemnate de hidrogen (mai ales cand sunt sub forma de pulberi si la temperaturi ridicate). Catalizatorii metalici se prepara prin reducerea oxizilor respectivi cu hidrogen la temperaturi specifice fiecarui oxid (oxidul de nichel la 350°C. In contact cu aerul se aprinde si arde cu flacara albastruie. ramanand o cenusa ce reprezinta suportul pe care a fost depus catalizatorul (carbune. Arderea continua pana la completa epuizare a substantei. reactiile de halogenare sunt exoterme. Astfel. In general. obtinuti prin tratarea cu hidrogen a oxizilor. au insusiri piroforice aprinzandu-se in aer chiar la temperaturi obisnuite. Combinatiile nesaturate pot da insa. Dupa o aprindere prealabila a hidrogenului acesta continua sa arda cu flacara linistita. este deosebit de activ in stare redusa datorita aspectului sau buretos. Intrucat trebuie sa reziste la presiuni mari. In general aceste camere sunt montate intr-o zidarie de beton. oxizi metalici si saruri ale metalelor. Halogenarea prin aditie are loc in cazul combinatiilor nesaturate cu dubla sau tripla legatura.). grosimea peretilor acestor camere poate atinge 14 cm. obtinerea clorurii de vinil. In procesul de hidrogenare a grasimilor este folosit drept catalizator formiatul de nichel. Drept catalizatori in reactiile de hidrogenare se folosesc un numar mare de metale. Pericolul formarii gazului detonant este intru-catva micsorat datorita greutatii specifice mici si gradului mare de difuziune a hidrogenului.

fierul etc. Cea mai mare importanta practica o prezinta nitrarea hidrocarburii aromatice. Foarte multi considera ca produsii clorurati nu sunt inflamabili. Din aceasta cauza asigurarea etanseitatii aparaturii este o problema deosebit de grea. fie prin diluare cu gaze inerte. De aceea cand se lucreaza in faza gazoasa se face diluarea amestecului de reactie cu un exces mare de hidrocarbura sau de clor. serveste pentru sinteza unor materii colorante si a unor produsi intermediari in industria farmaceutica. in timp ce produsul clorurat – clorbenzenul 28. Astfel la distilarea fractiei uleioase. obtinuta de la clorurarea alcoolului.NO2) legata de un atom de carbon. In schimb lucrandu-se cu cantitati mari de lichide organice inflamabile exista pericol de incendiu datorita patrunderii aerului peste produsul incalzit. ceramica sau tantal. C6H5 + HO – NO2 → C6H5 – NO2 + H2O benzen acid azotic nitrobenzen Nitroclorbenzenul Cl-C6H4-NO2 obtinut prin nitrarea clorbenzenului. Catalizatorii cei mai intrebuintati sunt clorura ferica (FeCl3). Cand nu se poate evita umiditatea de utilizeaza cuart. Patrunderea aerului prin creearea uni vid in interiorul reactorului permite formarea unor amestecuri explozive de vapori de substante organice si aer. ca produs de reactie secundar se formeaza acidul clorhidric. Reactiile in faza lichida permit un control mai riguros al reactiei si deci pericolul de explozie este micsorat. Ori. Alteori se lucreaza intr-un dizolvant lichid inert fata de halogen. . cracare). cum ar fi tetraclorura de carbon. Reactiile de clorurare au loc la temperaturi cuprinse intre 40˚C si 500˚C. Clorurarea benzenului in faza de vapori se produce la 400˚C. Pentru clorura de etil limitele sunt 7. fonta silicioasa. Astfel clorurarea directa cu clor a metanului are loc la temperaturi de 500˚C. In cazul reactiilor de clorurare prin substitutie . Acest punct de vedere este cu totul gresit si periculos. efectul termic al reactiei este atat de puternic. ceea ce face ca produsul clorurat sa devina mai putin inflamabil decat substanta organica supusa clorurarii. procesul prin care se introduce grupa nitro (. Caldura ce se degaja in timpul reactiei variaza intre 20 – 40 kcal/mol. cum ar fi tetraclorura de carbon sunt neinflamabili si se utilizeaza ca agent stingator in stingatoarele de incendiu. Drept diluant se poate folosi de asemenea aburul. In schimb. La evaluarea efectului termic in cursul acestor procese trebuie sa se tina seama si de efectele termice datorate unor reactii paralele posibile (oxidare. Clorurarea fotochimica prezinta avantajul unei initieri rapide fara a fi necesara preincalzirea substantei organice. in scopul indepartarii substantei organice sau a produselor de clorurare incompleta.5˚C. plumb sau nichel. dispuse in jurul sursei luminoase. pe cand in faza lichida se lucreaza la 40˚C in prezenta de catalizatori (fier sau aluminiu). Astfel prin nitrarea benzenului se obtine nitrobenzenul folosit in cea mai mare parte la fabricarea anilinei. in caz de accidente. extrem de coroziv. Se utilizeaza de obicei ca sursa luminoasa lampi de mercur cu radiatii de lungimi de unda intre 3000 si 5000 Å (Angström = 10-7 mm). carbunele. Este cunoscut faptul ca prin diluarea acidului azotic cu apa se degaja cantitati insemnate de caldura (pana la 8 kcal/mol). incat reactia capata imediat dupa initiere un caracter exploziv. De asemenea dizolvarea acidului sulfuric in apa este insotita de o foarte mare degajare de caldura (pana la 22 kcal/mol). Toate reactiile de nitrare sunt puternic exoterme. in general. Un mare pericol de incendiu il constituie operatia de distilare a solutiilor clorurate. Instalatiile industriale de clorurare in faza gazoasa sunt construite. in multe cazuri pericolul de explozie si incendiu este legat de neetanseitatile aparaturii ca urmare a coroziunii chimice. In faza lichida. se poate atinge usor temperatura de autoaprindere a substantei organice supuse clorurarii (580˚C in cazul benzenului). care pot forma cu aerul amestecuri explozive. cloroform.5 – 55%. sulfura de carbon. 5. In general in faza gazoasa se lucreaza la temperaturi inalte. cand se lucreaza in mediu anhidru. Procese de nitrare Prin nitrare se intelege. Emailurile se utilizeaza la vase cu dimensiuni mici. Oxizii de azot: hipoazotita (NO2) si tetroxidul de azot (N2O4) pot da reactii de nitrare in prezenta acidului sulfuric sau a unor catalizatori. diluantul servind pentru preluarea caldurii de reactie. cat si de caldurile de dizolvare si de diluare ale reactantilor. clorurarea directa a acetilenei nefiind posibila din cauza pericolelor de explozie. la temperaturi joase se pot utiliza vase captusite cu rasini sintetice sau cu cauciuc. Numai produsii clorurati in care s-a facut substituirea completa a atomilor de hidrogen de clor. clorura de cupru (CuCl2). Astfel benzenul are un punct de inflamabilitate – 11˚C. din otel. fie prin utilizarea unor reactoare cu umpluturi metalice (site) capabile sa absoarba repede caldura degajata. Este adevarat ca introducerea atomului de clor in molecula substantei organice are un efect ignifug. Este limpede ca in cazul reactiilor in faza gazoasa. Procedeele fotochimice se aplica atat in gazoasa cat si in faza lichida. orice defectiune a sursei luminoase poate deveni o sursa de aprindere a substantei organice. Pentru scaderea temperaturii de clorurare se foloseste clorurarea fotochimica sau actiunea catalizatorilor. orice fisura provocand insa coroziunea rapida a intregii suprafete emailate. azotul sau acid clorhidric. Clorura de vinil este un gaz inflamabil care formeaza cu aerul amestecuri explozive in limitele 4 – 22% volum. Astfel. se separa alcoolul nereactionat si produsi clorurati inferiori. substanta supusa clorurarii circuland prin tevi inguste de sticla Pirex sau de cuart. mai ales cand se lucreaza la temperaturi inalte. Din aceasta cauza pentru realizarea reactiei de floururare directa este absolut necesara asigurarea posibilitatii de control a temperaturii de reactie. Trebuie avut insa in vedere faptul ca majoritatea produsilor clorurati sunt substante inflamabile. reactia se face prin barbotarea acetilenei si a clorurii in tetracloretan care serveste ca dizolvant si este recirculat continuu. In cazul reactiilor de fluorurare directa.La reactiile de substitutie in faza gazoasa controlul temperaturii este mai greu de facut din cauza dificultatilor de repartitie si eliminare a caldurii de reactie. Cel mai intrebuintat agent de nitrare este acidul azotic singur sau in amestec cu acidul sulfuric. prin acumularea caldurii de reactie.

reactiile de nitrare in faza lichida au loc in sistem eterogen format dintr-o faza organica si o faza anorganica (amestec nitrant) foarte putin miscibile una cu alta. so3 – ΔHdisociere La sulfonarea dodecilbenzenilor utilizati la fabricarea detergentilor efectul termic pentru diferiti agenti este dat in tabela 18: Tabela 18 Sulfonarea dodecilbenzenilor Agent de sulfonare SO3 vapori SO3 lichid Oleum cu 20% SO3 H2SO4 98% Efect termic (pe kg SO3 reactionat) ΔH = .3. a efectului termic in reactiile de sulfonare cu anhidrida sulfurica (SO3) pentru substanta luata in consideratie. ΔHglobal = ΔHsulf. sulfitul de sodiu (Na2SO3) etc. coroziunea micsoreaza rezistenta mecanica ceea ce poate duce la explozii in situatia cand se lucreaza la presiuni ridicate.In general. Procese de sulfonare In general se numesc procese de sulfonare reactiile in care se introduce prin substitutie sau prin aditie grupa – SO3H in compusii organici. depinde in mare masura si de eficacitatea agitarii reactantilor. viteza reactiei de nitrare in faza acida fiind de cateva ori mai mare decat in faza organica. Efectul termic in reactiile de sulfonare variaza in limite largi cu natura agentului de sulfonare utilizat. Acidul sulfuric foarte concentrat (de la 93% in sus) nu ataca fierul.382 kcal/kg ΔH = . La sulfonarea toluenului se obtine un amestec de acizi orto. acid sulfuric (H2SO4). Coroziunea favorizeaza aparitia fisurilor si deci neetanseitatea aparaturii. Saturatia fazei acide cu compusul organic se realizeaza cu atat mai usor cu cat se asigura o suprafata de contact mai mare intre reactanti. Reactia de nitrare are loc in ambele faze. Acidul sulfuric diluat insa. a produselor farmaceutice si a detergentilor. prim emulsionarea amestecului de reactie. din cauza dificultatilor de eliminare rapida a caldurii dezoltate in cursul reactiei. Regimul de temperatura trebuie respectat cu strictete. aceasta acumulare poate produce.240 kcal/kg Datorita cantitatilor de caldura ce se degaja din reactie o problema principala in fabricarea acizilor sulfonici este asigurarea temperaturii de reactie. Procese de polimerizare .507 kcal/kg ΔH = . intrebuintati ca materii prime la fabricarea colorantilor azoici. Dupa ce s-a adaugat intreaga cantitate de acid se ridica temperatura la 100 – 110ºC si se distila compusul organic nereactionat. acidul clorsulfuric (ClSO3H).5-benzen-trisulfonic. 7. sulfatul acid de sodiu (NaHSO4). Un criteriu de evaluare a acestui efect termic este utilizarea drept valoare de referinta. Astfel benzenul se poate sulfona cu acid sulfuric de concentratie 98% la temperaturi intre 80 – 100ºC. cu natura compusului supus sulfonarii si cu conditiile de lucru. astfel incat caldura de reactie sa poata fi eliminata fara ridicari bruste de temperatura. In aceasta perioada trebuie asigurata o racire eficienta. Chiar in cazul neaparitiei fisurilor. corodeaza puternic fierul cu degajare de hidrogen. Realizarea unei viteze de reactie potrivite. la temperaturi joase. Sulfonarea acestuia la temperaturi si mai inalte (300ºC) are ca urmare formarea acidului 1. La sulfonarea in faza lichida.si para-toluen-sulfonici: De asemenea la sulfonarea naftalinei se obtin un numar mare de acizi sulfonici izomeri. Temperatura este de mare importanta pentru mersul reactiei de nitrare. anhidrica sulfurica (SO3) si intr-o masura mai mica: bioxidul de sulf (SO2). In general. decat sa se lucreze cu amestecuri nitrante cu o concentratie mai mare in acizi. Cea mai mare importanta practica o au acizii sulfonici obtinuti prin sulfonarea hidrocarburilor aromatice. astfel incat temperatura sa nu depaseasca 40ºC. explozii violente. In acest caz efectul termic global este dat de suma algebrica a efectului termic al reactiei de sulfonare cu SO3 (puternica exoterma) si a efectului termic al reactiei de disociere a agentului de sulfonare in SO3. Prin reactiile de sulfonare se formeaza acizii sulfonici cu formula generala R – SO3H in care grupa sulfonica este legata de un atom de carbon.302 kcal/kg ΔH = . ceea ce conduce la scurgeri de lichide inflamabile. Scaderea temperaturii sub un anumit nivel micsoreaza viteza de reactie si provoaca acumularea de amestec nitrant. Cand se utilizeaza amestecuri nitrante cu un continut initial in apa mai mare efectul termic al reactiei este mai mic si reactia poate fi condusa mai usor. Din punctul de vedere al conducerii reactiei este deci mai avantajos sa se faca nitrarea cu amestecuri nitrante mai diluate si la temperaturi mai inalte. ei constituind materii prime in industria materiilor colorante. Temperatura optima cu natura substantei si cu concentratia amestecului nitrant in limite largi (de la – 10˚C pana la 120˚C). Ca agenti de sulfonare se utilizeaza: oleum. la o noua ridicare a temperaturii. acidul benzen-sulfonic astfel preparat poate fi sulfonat mai departe de la 200 – 250ºC obtinandu-se acidul m-benzen-disulfonic. ceea ce permit transportarea sa in cisterne de otel. 6. acidul sulfuric se adauga in portiuni mici peste compusul organic. conducerea reactiilor de nitrare nu este usoara.

Cu exceptia etilenei care este putin mai usoara decat aerul (densitatea fata de aer 0. polimerizarea izobutilenei la temperaturi joase are loc la 104ºC in etilena lichida drept solvent. In tabela 19 se dau caracteristicile principale ale celor mai importanti monomeri din punct de vedere al pericolului de aprindere si explozie.0 2 – 11. intrucat aceste substante actioneaza in mediul de reactie drept catalizatori de descompunere exploziva. peroxid de lauroil. Avand loc o micsorare apreciabila de volum. putand duce la explozii ale vasului de polimerizare daca presiunea nu este rapid evacuata. caldura de reactie fiind cuprinsa intre 12 – 23 kcal/mol olefina polimerizata. peroxidul de benzoil se descompune in radicali dupa schema: C6H5 – CO – O – O – OC – C6H5 → 2CH6H5. avand aceeasi aranjare a atomilor si aceeasi compozitie procentuala. Substantele ce se supun polimerizarii se numesc monomeri si sunt in general gaze sau lichide inflamabile. compresoarelor). procedeele de polimerizare aplicate industrial sunt: polimerizarea in bloc. amil-sodiu) etc. aceasta variaza in limite mari.Prin polimerizare se intelege. Clorura si acetatul de vinil nu trebuie sa contina diacetilena in proportie mai mare de 5 mg/l. Acesti compusi se consuma in cursul reactiei.0 4 – 22. in suspensie si in emulsie. hidroperoxizid de butil tertiar). care actioneaza la randul lor mai departe. persulfat de sodiu. derivati alchilati ai metalelor (clorura de etil-aluminiu.] n | C6H5 Cele mai multe reactii de polimerizare au loc prin mecanismul reactiilor in lant. in timp ce polietilena polimerizeaza la 260ºC. Adeseori in practica initiatorii sunt denumiti in mod impropriu catalizatori. Radicalii liberi. Astfel. Anumite reactii de polimerizare.CH – CH2 . in general. Polimerizarea are o deosebita importanta practica. Astfel de substante sunt peroxizi (peroxid de benzoil. deschiderea supapelor de siguranta.CH2 – CHCl – CH2 – CHCl = CH2 – Polimerizarea stirenului conform aceluiasi mecanism conduce la obtinerea polistirenului: n C6H5 – CH = CH2 → [.5 – 13. Toate reactiile de polimerizare sunt exoterme. iar o parte din molecula lor ramane fixata la capetele macromoleculari. Se spune ca reactia sa “ambalat”. intrucat aceasta polimerizeaza . + 2 CO2 Radicalii liberi formati se aditioneaza la monomer creand noi radicali liberi cu greutate moleculara mai mare. in solutie.. Gazele pot ajunge in atmosfera locurilor de munca. prin neetanseitati la organele in miscare ale utilajelor (agitatoarelor. cresterea presiunii si temperaturii in vasele de reactie.4 - Continutul in impuritati in monomer poate constitui un mare pericol de incendiu si mai ales de explozie in cursul reactiei de polimerizare. pot lua nastere prin activarea monomerului pe cale termica sau fotochimica sau pot proveni din descompunerea in mediul de reactie a unor substante denumite initiatori. Astfel prin polimerizarea unui numar n de molecule de clorura de vinil se obtine policlorura de vinil conform reactiei: n (CH2 = CHCl) → . pistoanelor. ducand la sintetizarea unui mare numar de rasini. neetanseitati la imbinarile conductelor.0 2. apa oxigenata). → 2C6H5. Gazele si vaporii se acumuleaza in partile inferioare ale incaperilor. putand provoca explozii in prezenta unei surse de aprindere. reactoarelor. Astfel. Astfel etilena supusa polimerizarii la presiune inalta nu trebuie sa contina produsi oxigenati mai mult de 20 mg/l.97) toti ceilalti monomeri gazosi cat si vaporii monomerilor lichizi sunt mai grei decat aerul. hidroperoxizi (hidroperoxizid de cumen. reactiile de polimerizare sunt favorizate din punct de vedere termodinamic de presiuni inalte si temperaturi joase. gropi etc. Tabela 19 Caracteristicile monomerilor din punct de vedere al pericolului de aprindere Denumirea substantei Etilena Propilena Izobutena Butadiena Clorura de vinil Acetat de vinil Stiren Acrilonitril Starea Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Lichid Lichid Lichid Temperatura de inflamabilitate ºC -8 Temperatura de autoaprindere 542 425 Limite de explozie Vol % 3 – 34. axul pompelor. Dupa natura sistemului de faze in care se realizeaza. initiatori ai lantului.1 2 – 44. Majoritatea reactiilor de polimerizare au loc insa la presiuni ce nu depasesc 6 – 8 at. au loc la presiuni pana la 2000 at. procesul de transformare a unei substante cu greutate moleculara mica intr-o substanta cu greutate moleculara mai mare. Adeseori viteza de propagare creste atat de rapid incat reactia nu mai poate fi controlata. camine de canalizare.COO. azo-derivati. in canale de conducte. In ceea ce priveste temperatura de reactie. cum ar fi polimerizarea etilenei la presiune inalta.

Din punct de vedere chimic sodiul este un metal foarte activ care reactioneaza energic cu apa dupa formula: 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 Ori. Astfel. 8. In cazul polimerizarii in bloc a butadienei se foloseste drept catalizator. De asemenea prin alchilarea propilenei cu benzen se obtine intermediar izopropilbenzen care este supus apoi oxidarii si descompunerii in vederea fabricarii fenolului si acetonei. Procesele de alchilare au loc in prezenta catalizatorilor (acid sulfuric. de cele mai multe ori are loc autoaprinderea hidrogenului ce se degaja. prin sulfonarea caruia. dar la prepararea ei pericolul de incendiu este iminent. arderea este alimentata de oxigenul eliminat prin descopunerea peroxizilor. totusi unele din ele sunt inevitabile. In timpul exploziei au loc degajari puternice de etilena care se pot acumula deasupra instalatiei. Initiatorii folositi in procesul de polimerizare sunt compusi peroxidici care contin oxigen activ in molecula astfel incat prin aprindere pot arde si in absenta aerului. Tocmai pentru a-l feri de umiditatea din aer sodiul se pastreaza de obicei sub petrol. bucati aprinse de polietilena aruncate din vasul de reactie sunt capabile sa aprinda materialele inflamabile din jur. formand nori de etilena ce sunt purtati de curentii de aer. in cazul polimerizarii clorurii de vinil. sodiu metalic. benzen. Acesti catalizatori sunt lichide extrem de inflamabile care se aprind dupa prin simplu contact cu aerul. In plus. acid fluorhidric. Pentru aprinderea solutiei este suficient doar contactul cu un obiect fierbinte. cum reactia este insotita de caldura. duce la descompuneri explozive insotite de o crestere rapida a temperaturii si presiunii. pericolul ce-l prezinta aceste dispersii este incomparabil mai mare. cauciuc. Pericolul se micsoreaza considerabil daca se inlocuieste sodiul metalic cu un amestec catalitic format din sodiu. Din cauza temperaturilor inalte si prezentei hidrogenului in gazele de la descompunere. La incarcarea sodiului in vasele de polimerizare un mare pericol il prezinta caderea apei pe sodiu sau formarea de scantei prin lovire care conduc la aprinderea lui. acid fosforic sau clorura de aluminiu). “Ambalarea” reactiei. se obtin detergenti alchilaril-sulfonici. Incendiul poate fi provocat si la varsarea dispersiei pe un material care are tendinta de a absorbi lichidul ce protejeaza particulele de sodiu. descompunerea are loc la 100ºC. Viteza de propagare a reactiei creste mult. datorita intreruperii agitarii in reactor sau cresterii debitului de catalizator injectat. cum este cazul polietilenei de inalta presiune. peroxidul de lauroil se descompune la 53ºC. Peste o anumita temperatura. Reactia de alchilare a izobutilenei cu izobutan la temperatura de 20ºC si 3. initiatorii se dizolva in uleiuri.50ºC) sau introducerii unei cantitati mari de initiator de reactie (apa oxigenata. in timpul unei descompuneri. iar caldura de reactie nemaiputand fi evacuata duce la cresterea rapida a temperaturii si presiunii. iar perbenzoatul de butil la 85ºC. Ca urmare a cresterii presiunii peste cea la care a fost probat vasul de reactie. ei se descompun cu cedare de caldura si eliminare de oxigen. datorita cresterii temperaturii peste temperatura de regim (40 .cu explozie. datorita exotermicitatii acestor reactii. In acest fel particulele fine de sodiu nemaifiind protejate se pot aprinde in contact cu umiditatea atmosferica. Un pericol deosebit il presinta catalizatorii de alchilaluminiu (clorura de etil-aluminiu). petrol. persulfat de potasiu. La polimerizarea etilenei la presiuni inalte (2000 at) pierderea controlului asupra reactiei. a moleculelor izoparafine sau aromate. intrucat uleiurile fiind substante combustibile. parafina etc. In acest caz mediul de dispersie fiind un lichid inflamabil. temperaturile inalte favorizeaza formarea unui polimer spongios de culoare galbena. O racire insuficienta in timpul polimerizarii in bloc a butadienei poate duce la ridicarea intensa a temperaturii si presiunii si la scapari de vapori de butadiena. adica crestere necontrolabila a temperaturii poate avea loc si in alte reactii de polimerizare cum ar fi cea a acetatului de vinil. capabil sa se autoaprinda in aer datorita unei oxidari intense. . creta. in cazul peroxidului de tertiar butil. Prin alchilarea izododecenei cu benzen se obtine izododecilbenzen. ce se utilizeaza la polimerizarea etilenei si propilenei dupa procedeul Ziegler de joasa presiune. Reactia are loc cu degajare de caldura. Pericolul in acest caz creste. denumita “punct de descompunere exoterma”. Temperatura in timpul descompunerii poate depasi 1000ºC. Procese de alchilare Prin alchilare se inteleg reactiile de aditie la dubla legatura a hidrocarburilor olefinice. Astfel prin alchilarea etilenei cu benzen se obtine etilbenzen. Una dintre cele mai importante cauze de descompunere exploziva in cursul proceselor de polimelizare este insa pierderea controlului asupra reactiei.5 at duce la formarea izooctanului. cat si in prezenta unei flacari sau scantei. Procesele de alchilare prezinta o importanta deosebita in industria chimica intrucat permit sintetizarea unor produse valoroase. slabindu-i rezistenta mecanica. De asemenea. stirenului etc. Adeseori in reactiile de polimerizare cum ar fi polietilena de joasa presiune se foloseste drept catalizator o dispersie de sodiu fin divizat intr-un mediu cu care sodiul nu reactioneaza: benzina. poate avea loc explozia acestuia si aprinderea masei de reactie. peroxid de lauroil) are loc “ambalarea reactiei”. De aceea se depoziteaza si se vehiculeaza sub azot. Cu toate ca se pot lua masuri pentru micsorarea numarului de descompuneri si a efectului lor. component pentru ridicarea cifrei octanice a benzinelor. Au loc si decarbonizari care produc fisuri pe suprafata metalului. Diacetilena poate ajunge in monomer in cazul cand pentru producerea monomerului se utilizeaza acetilena obtinuta prin procedeul cu arc electric. Astfel. Acesta pasta nu se aprinde de la flacara sau in prezenta umiditatii. Aceasta dispersie se poate aprinde atat in contact cu apa. chiar si metalele pot suferi puternice modificari de structura. Descompunerile explozive sunt reactii exoterme care duc la formarea de metan carbon si hidrogen. In anumite reactii de polimerizare. In cel mai bun caz cresterea presiunii duce la ruperea garniturilor si aprinderea jetului de clorura de vinil.

Drept initiator de reactie se utilizeaza acidul clorhidric. Dintre sarurile acidului cloric o importanta practica mare prezinta cloratul de postasiu (KClO3). Cloratul de sodiu (NaClO3) fiind usor solubil in apa este un mijloc pentru distrugerea buruienilor. Cu toate ca explozivii sunt sisteme chimice nestabile. La o incalzire peste 40ºC descompunerea are loc cu explozie. . se adauga actiunea coroziva a catalizatorului si masei de reactie. iar vaporii formeaza cu aerul amestecuri explozive in limitele de 1 – 6%. extrem de rapid. In cazul folosirii acidului flourhidric drept catalizator se utilizeaza aparatura din fonta speciala. Un pericol asemanator il prezinta si produsele de alchilare. insotit de o degajare tot atat de rapida a caldurii si de formarea unor gaze sau vapori puternic incalziti. Procesul de explozie se caracterizeaza prin prezenta a trei factori fundamentali: viteza mare a transformarii. Astfel. Generalitati O substanta chimica sau un ameste se poate considera exploziv. in cazul unei raciri necorespunzatoare sau unor supraincalziri locale. sau partial cu ajutorul unor agenti de racire. O substanta chimica a putea fi considerata mai exploziva sau mai putin exploziva. cartuselor. In cazul exploziei unui ameste gaz-aer presiunea nu atinge 100 at. care produc un lucru mecanic de distrugere. Astfel. etilbenzenul are temperatura de inflamabilitate egala cu 7ºC.) si fractiuni lichide (benzen. care se descompun la temperatura de lucru cu formare de acid clorhidric. separarea etilbenzenului de polialchilbenzeni si reziduuri mai grele se face la un vid de 40 – 200 mm Hg. In procesul de alichilare in faza gazoasa pe catalizator de acid fosforic se elimina o parte din pericolul datorat coroziunii chimice. la depasirea careia se produce transformarea exploziva. In schimb procesul avand loc in conditii severe de temperatura si presiune pericolul scaparilor de gaze si vapori inflamabili este mai ridicat. Este un oxidant foarte puternic si in solutie apoasa de 40% provoaca arderea cu incandescenta a substantelor cu care vine in contact (de exemplu. oteluri antiacide sau oteluri captusite cu caramizi antiacide. fiind numita impuls initial si a carei valoare depinde de conditiile date si de sensibilitatea substantei. hartia. izo-butilena etc. Caldura de reactie se preia prin evaporarea partiala a componentilor mai volatili ai amestecului de reactie. Conditiile de reactie sunt: temperatura de 200 . Numai actiunea simultana a acestor trei factori conditioneaza producerea procesului de transformare exploziva. Corodarea aparaturii poate inlesni degajarea in atmosfera inconjuratoare a hidrocarburilor inflamabile sua patrunderea in spatiul de reactoare si la aparatura destinata prepararii catalizatorului si separarii gazelor din masa de reactie. Hastelloy. Conditiile de reactie sunt: temperatura 80 . 2.) sunt substante ce prezinta si produsele de alchilare.90ºC si presiunea atmosferica. Un pericol deosebit il prezinta infundarea conductelor si pompelor datorita acumularii catalizatorului. in masura in care va satisface factorii fundamentali care caracterizeaza procesul de explozie. In numeroasele cazuri distilarea produselor alchilarii se conduce sub vid pentru a evita temperaturile ridicate la care s-ar produce degradarea lor. Deosebirea dintre detonatia unei substante explozive si a unui amestec gaz-aer consta in marimea presiunilor de explozie care iau nastere. La temperaturi mai mari de 65ºC se recomanda aliaje Monel. in schimb la detonatia unei substante explozive ea poate depasi 1000 at. oteluri aliate cu crom. toluen etc. mediul fiind necoroziv. avand o solubilitate reciproca redusa. sarurile sale – cloratii – nu sunt oxidanti in solutie apoasa. Materiile prime folosite in procesele de alchilare – hidrocarburi gazoase (etilena. Amestecul intim al reactantilor cu catalizatorul se realizeaza in reactoare cu umplutura si sicane. Spre deosebire de acidul liber. Patrunderea aerului in sistem prin neetanseitati permite formarea de amestecuri explozive. care dupa condensare se recircula. Capitolul XIX Substante explozive 1. reactantul si catalizatorul formeaza doua faze lichide distincte. Procesul de alichilare in prezenta acidului fosforic are loc in faza de vapori intr-un reactor cu pat fix de catalizator – acid fosforic pe suport de kieselgur. In scopul maririi fluiditatii complexului catalitic si micsorarii efectului de coroziune totodata. capacitatea de a rezista la actiunile exterioare are o anumita limita. este o cantitate minima de energie care trebuie cheltuita in acest caz. in conditiile date. acumularea caldurii de reactie. in cazul folosirii clorurii de aluminiu. care se intrebuinteasza mai ales in industria chibriturilor si in pirotehnie la fabricarea rachetelor. La pericolul de inflamabilitate al substantelor prelucrate. poate duce la cresterea temperaturii peste cea de autoaprindere a reactantilor si produselor de alchilare. Solutiile apoase care contin peste 40% acid cloric se descompun cu incetul chiar la temperatura obisbuita. Acelasi pericol il prezinta patrunderea aerului in cilindrii compresoarelor de gaze. ca initiator de reactie.In procesul de alchilare in prezenta de clorura de aluminiu. Din aceasta cauza reactoarele de alchilare se construiesc din otel plumbuit. Clorati Acidul cloric liber (HclO3) exista numai in solutie. De asemenea. caracterul exotermic al transformarii si formarea produsilor gazosi. lemnul). propilena.300ºC si presiunea de 60 – 65 at. se utilizeaza clorurile de etil sau dicloretan. Majoritatea lor sunt incolore ca si acidul si usor solubile in apa. semnalizatoarelor etc. daca este capabil ca sub influenta unei actiuni exterioare sa produca un proces de transformare chimica a materiei. ele pot rezista totusi la actiuni exterioare. Pentru ficare exploziv. Limita inferioara a actiunii exterioare care provoaca explozia.

in anumite conditii poate sa se descompuna cu explozie. Zn. usor solubila in apa.20ºC cu formare de azotati sau azotiti. Dupa un timp de depozitare. Fosforul arde in azotat de amoniu cu aparitia unei lumini vii. De asemenea explodeaza in prezenta diverselor substante organice. care se descompune in continuare in bioxid de clor si oxigen conform reactiei: 2 Cl2O7 → 4 ClO2 + 3 O2 Atat Cl2O7 cat si ClO2 sunt substante care explodeaza prin incalzire sau lovire puternica. Sarea formata in reactia 4 KclO3 → 3 KClO4 KCl – percloratul de potasiu – este de asemenea o substanta exploziva care la 610ºC se topeste si incepe totodata sa se descompuna dupa ecuatia KCl4 → KCl + 202 Percloratul de potasiu se intrebuinteaza la prepararea unor explozivi pe baza de clorati si perclorati (35% perclorat de potasiu. Prin incalzirea cloratului de potoasiu pana la 370ºC. atrage dupa sine si posibilitatea unor riscuri pe cat de neasteptate pe atat de nedorite.79 g/ml in functie de temperatura. precum si drept component de baza in explozivii industriali si militari. explodeaza prin simpla lovire. 3. creand dificultati mari la intrebuintarea lui in industrie si agricultura. este excedentar in cazul cloratului de potasiu. In stare topita reactioneaza cu metale ca: Mg. Partial. bioxidul de clor explodeaza energic in atingere cu substante capabile sa se oxideze. ceea ce reprezinta unul din neajunsurile sale importante. Dintre sarurile de amoniu.Prin incalzirea cloratului de potasiu. Astfel. stare fizica. care prezinta o siguranta suficienta in ceea ce priveste manipularea. azotatul de amoniu este cel mai raspandit. la inceput s-a neglijat influenta cladurii asupra acestor explozivi precum si contactul cu diferitele substante chimice. datorita grupei NH4+. Acidul percloric liber (HClO4) este un lichid incolor care fumega la aer. Datorita oxigenului pe care-l degaja. Ca si alte saruri de amoniu se prezinta in mai multe forme cristaline. fosforul. Prin incalzirea cloratului de potasiu cu carbune de lemn la temperatura de 170ºC are loc o explozie puternica. In solutie apoasa explodeaza prin incalzire la peste 90ºC. spre deosebire de alti explozivi ca nitroglicerina sau trinitrotoluenul. 14% nitroderivati. bioxid de azot (NO2) si amoniac (NH3). indeosebi la temperatura de 10 . cloratul de potasiu in stare topita intretine energic arderea. Pb. 4% nitroglicerina si 5% faina de lemn). Incalzind pana la 60ºC un ameste de clorat de potasiu si acid oxalic are loc reactia: 2KClO3 + H2C2O2 → K2CO3 + CO2 + H2O + 2ClO2 Se produce bioxidul de clor galben-verzui care la o racire sub 10ºC se lichefiaza devenind un lichid rosu-cafeniu. el isi pierde forma pulverulenta sau granulata. densitate. sau la incalzire. Nestabilitatea acidului percloric se datoreste reactiei de descompunere initial in Cl2O7. Azotat de amoniu Dintre ingrasamintele azotoase utilizate astazi. modificatie cristalina. transformandu-se intr-un produs solid.44 – 1. zaharul etc. . Explozivitatea lui este influentata de: granulatie. Azotatul de amoniu. presiune precum si de prezenta unor impuritati sau adaosul unor agenti de conditionare pentru reducerea higroscopicitatii si a aglomerarii. aglomerat. s-a trecut la fabricarea azotatului de amoniu “flegmatizat” si a unor ingrasaminte pe baza de azotat de amoniu. Greutatea sa specifica variaza intre 1. In urma recomandarilor facute. Ni. Azotatul de amoniu este o substanta solida cristalina. ceea ce poate avea loc pe doua cai: 4 KclO3 → 4 KCl + 6 O2 4 KclO3 → 3 KClO4 + KCl Reactia 4 KclO3 → 4 KCl + 6 O2 are loc mai ales in prezenta unui catalizator cum ar fi bioxidul de mangan. azotatul se caracterizeaza printr-o higroscopicitate mare. Fenomenul de aglomerare constituie unul din principalele insusiri fizico-chimice negative ale azotatului de amoniu. transportul si depozitarea. bioxidul de clor (Cl2) este prezent si in produsele de descompunere obtinute la incalzirea cloratului de potasiu. Folosirea larga a azotatului de amoniu in agricultura datorita continutului ridicat in azot asimilabil. de structura monolitica. acesta elimina relativ usor oxigenul dupa reactia: KClO3 → KCl + 3/2 O2 Bilantul oxigenului. Fiind o combinatie extrem de nestabila. 42% azotat de amoniu. Cu. acesta se topeste si incepe sa se descompuna. reprezentand circa 34% din totalul ingrasamintelor azotoase. Siguranta marita in manipularea exploziviilor pe baza de azotat de amoniu fata de explozivii pe baza de nitroglicerina a condus la parerea ca acesti explozivi pe baza de nitroglicerina a condus la parerea ca acesti explozivi pot fi adusi la detonatie numai printr-o initiere puternica. Azotatul de amoniu reactioneaza cu hidrogenul in cazul unor descarcari electrice cu formare de azotit (NH4NO2). Amestecul sau cu unele substante usor oxidabile cum sunt: sulful.

in faza gazoasa dupa reactia: 4 NH4NO3 → 2 NH3 + 3 NO2 + 3 NO + N2 (3) La o incalzire mai puternica a topiturii peste 250ºC. sub vid inaintat (10-5 mm Hg). obtinut prin sublimare. produse rezultate prin descompunerea termica a acestuia. Pe baza unor considerente s-a admis ca incendiile sunt provocate de descompunerea termica spontana a azotatului de amoniu. Alti cercetatori considera ca agentul propriu-zis de cataliza nu este acidul azotic. care se realizeaza la circa 200ºC ridica o “bariera endoterma” in proces. devenind violenta la 260ºC. Explozia se produce in intervalul de temperatura 260 269ºC si ea apare dupa o incalzire mai indelungata. Existenta autocatalizei la descompunerea termica a azotatului de amoniu a fost confirmata de cercetari experimentale. cand gazele de descompunere au ars cu explozie. Existenta acestei bariere a condus la ideea preconceputa ca descompunerea termica spontana a azotatului de amoniu nu poate sa se desfasoare la o temperatura mai mica. 4 NH4NO3 → 3 N2 + 2 NO2 + 8 H2O (4) Pentru a stabili comportarea azotatului de amoniu fata de flacara deschisa si fata de un corp metalic incandescent s-au efectuat o serie de incercari.Azotatul de amoniu este o sare nestabila la temperatura. In legatura cu reactivitatea bioxidului de azot. iar aproape de 170ºC. dar in urma unei disociatii crescande si a formarii gazelor nitroase. Conform cercetarilor efectuate exista o presiune limita (6 at) pana la atingerea careia descompunerea termica decurge lent. Drept catalizator al acestei reactii se considera insusi acidul azotic rezultat din reactia de disociere (1). reactia de disociere a azotatului de amoniu conform reactiei (1) la temperaturi de circa 190ºC are loc cu consum de caldura (reactie endoterma). La incalzirea azotatului de amoniu intr-un timp de 10 minute pana la 375ºC are loc o volatilizare completa a sarii prin formarea la inceput a unor vapori incolori (NO). ci bioxidul de azot si apa. fenomenul fiind urmat de aparitia unei explozii. In procesul de autocataliza al descompunerii azotatului de amoniu. Astfel cu amoniacul – daca concentratia reactantilor este suficienta – reactioneaza cu caracter exploziv. viteza de descompunere a reactiei creste considerabil. Intr-adevar. iar descompunerea devine violenta. Totusi au avut loc accidente la baza carora au stat procese si reactii desfasurate la temperaturi de 150 – 160ºC si chiar mai joase. un azotat de amoniu absolut anhidru. toate avand loc cu dezvoltare de caldura. (4). De asemenea s-a dovedit ca umiditata din azotatul de amoniu accelereaza procesul de disociere in dauna formarii oxizilor de azot. acesta se inmoaie in jurul temperaturii de 150ºC. fenomen care datorita accelerarii procesului si dezvoltarii caldurii se transforma in explozie. amestecul de gaz dezvoltat la temperaturi de peste 290ºC s-a aprins in prezenta unei flacari deschise si a continuat sa arda tot mai violent odata cu cresterea temperaturii. care duce la autoaprinderea sistemului. (3). Incalzirea mai departe peste punctul de topire respectiv intre 185 – 220ºC duce la descompunerea lui in protoxid de azot si apa cu degajare slaba de caldura: NH4NO3 → N2O + 2H2O (2) Peste 200ºC. peste presiunea de 7 at azotatul de amoniu se descompune exploziv. are ca efect trecerea sub forma gazoasa a sarii. nu se descompune nici la 300ºC. aceste gaze degajate se aprind. impuritati de clorura de amoniu (NH4Cl) si clorura de soid (NaCl) in proportie de 0. reactia de descompunere se desfasoara mult mai repede. ajungand la 290ºC la o desfasurare puternic accelerata.2 % in azotatul de amoniu scad temperatura de descompunere sub 200ºC. este cunoscut faptul ca acesta reactioneaza foarte usor si in unele cazuri chiar foarte energetic. avand in vedere cantitatile mari de azotat de amoniu care se transporta. cand nu s-a putut stabili precis cauza accidentelor. se poate admite ca in urma descompunerii spontane a sistemului se degaja intr-un timp scurt o cantitate suficienta de caldura pentru autoaprinderea azotatului de amoniu. La temperaturi care depasesc 400ºC descompunerea are un caracter exploziv conform ecuatiei chimice. Studiind cazurile de incendii si explozii care au loc la manipularea. Bioxidul de azot este un catalizator pentru multe reactii de oxidare. deci in produsele sale componente: NH4NO3 → NH3 + HNO3 (1) Incalzind azotatul de amoniu lent peste 120ºC. transportul si depozitarea azotatului de amoniu rezulta ca nu intotdeauna s-a putut stabili cauza adevarata a acestora. sau la transportarea azotatului de amoniu pe cale maritima.1 – 0. Astfel. Cercetari recente au stabilit ca la temperatura de 300ºC descompunerea termica a azotatului de amoniu devine exploziva. Intr-adevar. Aceasta trecere de la reactia endoterma la reactia exoterma. care nu se aprinde daca nu este tasata. se topeste complet devenind un lichid vascos. dar fara explozie. Asa cum s-a indicat mai sus. se considera ca o anumita influenta favorabila o au clorurile ca acceleratori catalitici. Incercarile facute pana la presiunea de 20 at au dat aceleasi rezultate. In alte incercari. Acestea au aratat ca actiunea unei flacari de gaze de 1 cm. S-a cercetat si influenta presiunii asupra descompunerii termice si explozive a azotatului de amoniu. Cu cresterea temperaturii insa reactia (1) cedeaza locul reactiilor de descompunere termica (2). la o temperatura in jur de 500ºC. mai tarziu brun-roscati (NO2). Se cunosc o serie de cazuri de incendii in vagoanele de cale ferata incarcatecu azotat de amoniu. Prin incalzire la 100 – 120ºC se disociaza partial in amoniac si acid azotic. dupa care urmeaza o explozie. . Acest lucru a fost confirmat si prin incalzirea azotatului de amoniu in eprubeta deasupra flacarii libere. In jurul acestei temperaturi apar vapori cenusii. Analizand continutul gazelor de descompunere formate in urma exploziei se constata ca formarea protoxidului de azot (N2O) este mult micsorata in favoarea azotului (N2) si oxizilor de azot (NO si NO2).

Pulberea de aluminiu In stare libera. Astfel. Este posibil ca marile catastrofe provocate de azotatul de amoniu sa provina de la contactul cu cantitati mici de substante organice. izbire.) azotatul de amoniu poate sa ajunga la explozie datorita unei supraincalziri locale. cum este azotatul de amoniu si in urma unor reactiii autocatalitice in lant sa provoace dezastrele respective. Din aceasta cauza. Cu . Aluminiul se caracterizeaza printr-o mare maleabilitate si conductibilitate electrica. gazele rezultate au o temperatura ce variaza intre 1100 – 1500ºC. Aluminiul este utilizat pe scara larga la “aluminizare” pentru acoperirea suprafetelor de fier.5 kcal/mol sau 356 kcal/kg. autoaprinderea gazelor formate). aluminiul incepe sa inlocuiasca din ce in ce mai mult cuprul in industria cablurilor electrice. Se pare ca. Pentru incalzirea puternica a aluminiului pulverizat in aer. suprafata obiectelor confectionate din aluminiu nu straluceste. se separa clorul care oxideaza amoniacul rezultat de la descompunere. care pe langa faptul ca sunt foarte usoare. 2 NHO3 + C → CO2 + NO + NO2 + H2O 2 NO2 + 2 NO + 3 C → 3 CO2 + N2 Reactiile pot avea loc in prezenta unor substante organice ca: faina de lemn. Pentru comparatie. drept rezultat formandu-se bioxid de carbon si azot. Aluminizarea sticlei in acest scop se face prin pulverizare sub vacuum a aluminiului metalic. energie electrica. energie mecanica (frecare. acesta se aprinde si arde energetic. In acelasi fel decurge si reactia dintre aluminiu si sulf. Temperatura de topire este de 659ºC. care in prezenta unui oxidant puternic. ci este mata. radiatia flacarii. Descompunerea termica a azotatului de amoniu nu se transforma in orice imprejurari intr-o descompunere exploziva. amidon.Dupa parerea unor cercetatori in cursul procesului de descompunere. aluminiul are o intrebuintare foarte larga sub forma unor aliaje cu Si. El poate exploda sau poate deveni exploziv in anumite conditii. Volumul de gaze care se formeaza la explozia uni kg de azotat de amoniu. o ardere obisnuita a azotatului de amoniu. paie etc. impulsul initial necesar descompunerii explozive a azotatului de amoniu poate fi transmis sistemului pe cai diferite: enegie calorica (incalzire. au calitati mecanice exceptionale. Azotatul de amoniu este un exploziv in sensul adevarat al cuvantului. reactioneaza cu carbonul. datorita prezentei clorurilor in azotatul de amoniu. Zn. otel sau fonta cu un strat subtire de metal pentru a le face rezistente de coroziune. Caldura care se degaja in timpul exploziei azotatului de amoniu reprezinta 28. In momentul exploziei. care reprezinta 0. de oxid care fereste metalul de o oxidare mai avansata. s-a reusit sa se provoace autoaprinderea unei cantitati relativ mici (1 kg) de azotat de amoniu ambalat in saci de hartie in intervalul de 100 . aluminiul este un metal destul de dur cu greutatea specifica 2. valoarea presiunii de detonatie a dinamitei este de 110000 at. lemn de stejar. in general nu duce la explozie daca nu sunt create conditii pentru acumularea gazelor si formarea presiunii. In afara de cablurile electrice.6 din conductibilitatea cuprului. Un rol important in cataliza descompunerii azotatului de amoniu il joaca substantele organice. Astfel. Acidul azotic format prin disocierea azotatului de amoniu oxideaza substanta organica din care este confectionat ambalajul. continutul in acid liber se mareste dezvoltandu-se din nou cantitati mari de clor liber. Cu. Capitolul XX Pulberi metalice 1. Fiind in acelasi timp de 3. soc).5 ori mai usor decat acesta. cu o flacara vie de culoare deschisa. coji de alune. Impulsul initial necesar declansarii exploziei poate fi foarte variat. Aceasta operatie se face prin incalzirea obiectelor la temperatura de 1000ºC intr-un ameste format din praf de aluminiu (49%). in cadrul experientelor facuta. prezenta substantelor organice etc. oxid de aluminiu (40%) si clorura de amoniu (2%). In cursul cercetarilor efectuate privind descompunerea azotatului de amoniu in intervalul de temperatura 100 – 150ºC s-au inregistrat peste 2500 cazuri de autoaprindere a acestuia in diferitele ambalaje de celuloza. In ultimul timp aluminiul se foloseste cateodata in locul argintului in industria oglinzilor. seminte de bumbac. energia unul alt exploziv sau datorita presiunii create la descompunerea termica a azotatului de amoniu.150ºC. la temperatura de explozie de 1236ºC. formand acidul clorhidric dupa reactia: 3 Cl2 + 2 NH3 → N2 + 6 HCl Prin formarea acidului clorhidric. dar foarte compact. aluminiul se acopera imediat cu un strat foarte subtire. In general. in unele cazuri datorita unor conditii exterioare optime (sistem inchis ermetic. Mg etc.. lignit. lovire. Presiunea de detonatie a produsilor formati la explozia azotatului de amoniu este de circa 57000 at. In aer. Important din acest punct de vedere este duraluminiul. de unde rezulta ca reactia continua autocatalitic. Oxizii de azot formati in prima faza. iar presiunea care se atinge este de ordinul 6000 – 20000 at. pretuit mai ales in industria avioanelor unde greutatea redusa este extrem de importanta. reprezinta 985 litri.7 si cu o stralucire alb-arginitie.

restul fiind oxid de zinc si o serie de impuritati ca: arsen. Pe de alta parte conductibilitatea termica redusa a pulberii de zinc nu permite propagarea caldurii in jur. cu dimensiunile de 60 – 90 μ. consta in a crea o detonatie in calea exploziei. Mn. Temperatura de aprindere este de 190ºC. Pulberea de zinc nu poate fi aprinsa cu un chibrit. Reactia de oxidare a zincului dezvolta o cantitate mare de caldura (84. Zincul se dizolva usor in acizi si baze. sulf. locul sudurii fiind dupa aceea bine stemuit. Are loc urmatoarea reactie: 8 Al + 3 Fe3O4 = 4 Al2O3 + 9 Fe Fierul in stare topita care se obtine din reactie sudeaza ambele fragmente de sina. cadmiu etc. S-au construit dispozitive care dupa cateva milisecunde detoneaza la cea mai mica crestere de presiune descompunand norul de praf inainte de a atinge o presiune considerabila.clorul si cu bromul el intra in reactie chiar la temperatura obisnuita. care se prezinta sub forma unor placute lucioase. Din aceasta cauza. Stratul de oxid care se formeaza la suprafata zincului. In afara de intrebuintarea la sudura. Dimpotriva. Incalzit la 100 – 150ºC. deoarece intra ca element principal in compozitia bombelor incendiare. Aceasta metoda de reducere cu ajutorul aluminiului denumita aluminotermie se foloseste deseori pentru obtinerea unor elemente in stare libera (Cr. Zincul se mai foloseste si sub forma de aliaje cu alte metale. Acidul sulfuri nu are asupra aluminiului decat o actiune foarte inceata. apara metalul de o oxidare mai inaintata si de aceea obiectele din fier zincat (tabla de acoperis. “termitul” are o mare insemnatate pentru tehnica de razboi. . O dovada a conductibilitatii termice reduse a pulberii de zinc este faptul ca ea nu poate fi topita in conditii normale. O explozie pentru a se produce necesita 30 milisecunde. ca de exemplu capatele sinelor de tramvai. Aluminiul nu se dizolva in acid azotic la rece. aluminiul se combina cu azotul si carbonul. conducte de apa) pot fi intrebuintate un timp mai indelungat. ce serveste ca antidaunator agricol. Limita inferioara de aprindere in aer pentru pulbere de aluminiu este de 30 – 40 g/m3.). a unui amestec dintr-un oxid metalic oarecare si praf de aluminiu metalic. Explicatia consta in faptul ca de pe suprafata metalului este indepartat stratul protector de oxid din care cauza devine posibila reactia metalului cu apa conform reactiei: Zn + H2O = ZnO + H2 Reactia dintre zinc si sulf este foarte energica provocand aprinderea zincului. Pulberea fina de aluminiu are proprietatea de a se incarca electric si poate constitui cauza unor incedii de gaze datorita descarcarilor electrostatice. cu degajare de hidrogen. 2. incat in aceste conditii poate fi faramitat in pulbere. Avand in vedere caldura specifica mare a zincului (0. In stare pura. Aceasta schimbare a proprietatilor se datoreste probabil trecerii zincului obisnuit la o temperatura de peste 200ºC intr-o alta stare alotropica. Acest amestec se aprinde cu ajutorul unei substante compuse din Al si BaO2. prin incalzirea pana la incandescenta. Un amestec de doua parti zinc si o parte sulf poate fi aprins cu ajutorul unei scantei sau chiar prin lovire puternica. se descompune in apa cu reactie violenta. Zincul obisnuit din comert contine circa 30% zinc activ. Un procedeu de inlaturare a aprinderilor de praf de aluminu. In industria chimica zincul sub forma de pulbere este folosit frecvent la diferite operatii de reducere. De asemenea. In contact cu aerul uscat zincul nu se modifica la temperatura obisnuita. Sulfura de aluminiu. intrucat la temperaturile ce se dezvolta. se produce o reactie energetica si se obtine astfel metalul liber din oxidul respectiv. prin incalzire reactia incepe sa mearga incet decurgand apoi foarte energetic. este descompusa de apa in hidroxid de aluminiu si hidrogen sulfurat.093 kcal/kgºC) se produce o crestere rapida a temperaturii in jurul locului unde are loc reactia.8 kcal/mol). Astfel metil-aluminiul sau etil-aluminiul sunt lichide care se aprind in contact cu aerul si se descompun violent cu apa. Un pericol mare de incendiu il reprezinta clorura de etil-aluminiu. in curs de aparitie. in schimb acest lucru este posibil daca ea este amestecata cu o cantitate mica de sulf. aluminiul este rezistent si fata de acidul clorhidric. In tehnica ne servim deseori de metoda aluminotermiei pentru sudarea diferitelor parti metalice. galeti. Din aceasta cauza. cu hidrogenul el nu reactioneaza deloc. incendiile provocate de aluminiu nu pot fi stinse cu apa. Combinarea aluminiului cu oxigenul este o reactie puternic exoterma (390 kal/mol Al2O3) care dezvolta temperaturi pana la 3000ºC. ceea ce usureaza autoaprinderea pulberii de zinc. Pulberea de zinc Zincul este un metal destul friabil in conditii obisnuite. Pentru stingerea incendiilor de praf de aluminiu se utilizeaza clorbrommetrul. iar cu iodul numai prin incalzire. plumb. chiar pentru particule mai grosiere. Bromura de aluminiu. in schimb la o temperatura de peste 200ºC el devine atat de friabil. reactioneaza cu apa la temperaturi ridicate cu formare de hidrogen. chiar diluate. V etc. Cele mai periculoase sunt combinatiile organo-metalice ale aluminiului care se prepara cu pulbere de aluminiu. apa este descompusa cu formare de gaz detonant. La temperaturi inalte. Cantitati mari de zinc metalic se utilizeaza pentru zincarea fierului spre a-l feri de rugina. el devine maleabil si ductil. Se dizolva insa usor in hidroxid de sodiu. Amestecul “termit” care se intrebuinteaza este format din pulbere fina de aluminiu si oxid de fier (Fe3O4). Multe din aceste impuritati au o actiune catalitica la arderea propriu-zisa sau la aprinderea zincului. Prin incalzire la circa 500ºC. arde cu o flacara albastruie. ceea ce mareste pericolul de aprindere. Unele din combinatiile aluminiului sunt periculoase. folosita drept catalizator in reactiile de polimerizare.

De aceea ea trebuie prelucrata imediat trecand-o in sulfat de zinc sau lasata sa arda intr-un loc complet izolat. Spre deosebire de aproape toate celelalte metale. Din cercetarile facute s-a constata ca pulberea de zinc lipsita de cloruri se aprinde la 470ºC. granulatia pulberii este un factor important care determina gradul de aprindere. Flacarile de culoare albastruie atingeau o inaltime de 2 m. Pulberea de zinc dispersata in aer formeaza cu acesta amestecuri explozive. In general. Un asemenea caz se poate produce cand in mori se introduce o cantitate mica de pulbere in raport cu capacitatea utilajului. De asemenea in stare pura. pulberea de zinc este formata din granule cu dimensiunile de 1 – 20 μ. ci si deformarii retelei cristaline a particulelor fata de structura stabila a metalului respectiv. unde nu exista pericol de extindere a incendiului. Astfel. asa cum se utilizeaza in calitate de catalizatori. Fierul si nichelul se forjeaza si se lamineaza usor. . iar in prezenta flacarii descompunerea este insotita de explozie. metalele din familia fierul se pot obtine prin calcinarea oxalatilor respectivi care se descompun cu degajarea bioxidului de carbon. eventual sulful sau halogenul. Pulberea de fier Prin insusirile lor chimice fierul. Prin actiunea oxizilor de carbon asupra Fe. permite utilizarea acestor metale drept catalizatori in procesele de hidrogenare ale diferitelor substante. Zincul este in mediu bazic un reducator puternic. Suprafata lor foarte mare de contact cu aerul determina cresterea brusca a vitezei de oxidare. Aceasta turta fiind calda se autoaprinde cu multa usurinta. Astfel.4 mm) se pot aprinde de la scantei mecanice sau de la un foc deschis. Turta care se obtine la filtrarea produsului principal contine oxid de zinc.Se mentioneaza in literatura ca eventualele urme de cloruri continute in zinc constituie catalizatorul care contribuie la reactia de oxidare si aprindere. impreuna cu resturi de zinc nereactionat si substante organice inclusiv solventi intrebuintati. cloratul de zinc este o substanta foarte exploziva. In reactiile de reducere zincul fixeaza oxigenul. bioxidul de carbon. Astfel. In prezenta pulberii de sulf. tetraclorura de carbon. Zincul aprins se stinge cu nisip uscart. daca sunt prezenti. Rasina de zinc ce se intrebuinteaza la lacuri si care consta din colofoniu cu 5% oxid de zinc este combustibila. Co si Ni sunt atrase de magnet. pericolul creste considerabil. O mare influenta asupra capacitatii de aprindere a pulberilor o are starea lor superficiala (gradul de oxidare). cobaltul si nichelul libere de impuritati se pot obtine prin reducerea cu hidrogen a oxizilor metalici respectivi. pe cand cea care contine cloruri se aprinde prin incalzire la numai 440ºC. cu o nuanta cenusie in cazul fierului si cobaltului sau argintie in cazul nichelului. ca metil-zincul si etilzincul. sunt lichide cu miros neplacut. metalul devine incandescent. in special sub forma de pulbere si la temperaturi inalte. Cantitatea mare de caldura ce se dezvolta ca urmare a oxidarii provoaca aprinderea pulberii. ceea ce contribuie la cresterea pericolului din punct de vedere al incendiului. Formarea lui este insotita de o degajare de caldura de aproximativ 50 kcal/mol. O incalzire si mai puternica cu formare de metan. separate din compozitiile lor (oxizi. Se pare ca insusirile piroforice ale acestor metale se datoresc numai cresterii suprafetei de contact cu aerul. daca se trec vaporii de sulfura de carbon peste zinc incalzit. Apa este descompusa la temperaturi inalte. Pulberea de fier obtinuta in mori turbionare este piroforica indiferent de gradul de dispersie a particulelor. in prezenta unro solventi organici. se obtine trecand peste zinc incalzit un amestec de sulfura de carbon si hidrogen. talc sau grafit. Pulberi cu granulatie fina (particule de 0. Toate cele trei elemente din familia fierului. Aceasta capacitate. Avand o suprafata specifica mare. care se aprind cu usurinta in aer. De asemenea. cobaltul si nichelul fac parte din familia fierului. care se manifesta cel mai mult la nichel. Toate aceste elemente sunt metale albe stralucitoare. In diferite operatii chimice pulberea de zinc este folosita pentru reduceri alcaline. Co si Ni in stare fin pulverizata se obtin compusii carbonilici ai acestor elemente. Din aceasta cauza pentru stingerea zincului nu se pot folosi agenti de stingere ca apa. adica se autoaprind in contact cu aerul chiar la temperaturi obisnuite. de exemplu. adsorb cantitati destul de importante de hidrogen. oxalati). conform urmatoarei reactii in cazul fierului: Fe (COO)2 → Fe + 2 CO2 Diametrul mediu al particulelor de fier ce se obtin in acest fel reprezinta numai aproximativ 5 μ. conform reactiei: FeO + H2 → H2O La randul sau protoxidul de fier se obtine incalzind oxidul de fier (Fe2O3) intr-un curent de hidrogen. 3. Aceste metale sub forma de pulberi. Cel mai mare pericol il prezinta pulberile in stare de dispersie (aerosoli). bromura de etil sau carbonati. la temperaturi care variaza intre 350 – 500ºC. Dintre combinatiile zincului. care se pot aprinde cu explozie. au insusiri piroforice. formandu-se sulfura de zinc si negru de fum. Ultimele doua elemente sunt folosite in special in diferite aliaje cu metale si mai ales cu fierul.07 – 0. fierul se obtine prin reducerea protoxidului de fier (FeO). si umiditatea aerului care poate intra in actiune cu pulberea contribuind la accelerarea oxidarii. Fe. Cobaltul are o duritate mai mare. Fierul. Din practica se citeaza un caz de autoaprindere a unui butoi de 50 l umplut pe jumatate cu pulbere de zinc. Pentacarbonilul de fier (Fe (Co)5) este un lichid galbui cu punct de fierbere 103ºC. sarurile acidului azotic sunt reduse de zinc pana la amoniac. Combinatiile organice ale zincului. El se utilizeaza ca adaos la benzina asigurand uniformitatea aprinderii in motoarele cu ardere interna. Aprinderea acestor nori de praf se poate produce si la descarcarile electrostatice.

punand in libertate oxigenul.). Ni(Co)4. La impreganrea in masa materialul degajat se introduce in intregime (imersie) in solutii de fosfat de amoniu. Eficacitatea lor depinde in principal. deci sub temperatura de termodegradare a lemnului. Produse care produc gaze stingatoare. se suprima flacara si se incetineste procesul de ardere. Aceasta oxidare degaja suficienta caldura pentru a aprinde sulfura de fier care este adusa in stare de incandescenta. de var.reducerea temperaturii in portiunea in care materialul vine in contact cu flacarile.incetineste transferul de caldura de la sursa de aprindere a materialului protejat. Produsele din aceasta categorie pot fi folosite si la protectia impotriva caldurii a elementelor de constructie din metale si beton armat.Produse termospumante. . . . Reactia pulberii de fier cu vaporii de apa la temperaturi inalte duce la formarea oxizilor de fier si a hidrogenului dupa ecuatiile: 4 H2O + 3 Fe → Fe3O4 + H2 (sub 570ºC) H2O + Fe → FeO + H2 (peste 570ºC) Din aceasta cauza stingerea pulberilor de fier aprinse nu se face cu apa. Pastrat intr-un tub inchis. . adica formarea din stratul peliculogen. de catre reactiile chimice endotermice care au loc intre componentii produsului de ignifugare.Prin actiunea hidroxizilor asupra pentacarbonitului de fier se formeaza carbonilhidrura de fier (Fe (Co)4H2. ignifugarea se realizeaza prin doua procedee: “impregnarea in masa si acoperirea la suprafata”. din cauza caldurii care se degaja invelisuri protectoare. . Substantele ignifuge. sub forma de carbune. care in prezenta oxigenului din aer se autoaprinde cu explozie. intrucat hidrogenul format poate conduce la explozii. necesar arderii. Solutia violet rosie a acestei sari este suficient de stabila la rece.izolarea materialului protejat de accesul liber al oxigenului din aer. Spuma formata avand conductivitate termica redusa izoleaza materialul combustibil pe care s-a aplicat produsul ignifug si ca urmare temperatura de 700 – 800ºC se reduce la circa 150ºC.Produse care se topesc la caldura si formeaza invelisuri protectoare. astfel de produse prezinta capacitate de termospumare. Formarea sulfurii de fier piroforice este cauza aprinderii multor rezervoare de produse petroliere. el se aprinde. formandu-se sarea de potasiu a acidului feric (K2FeO4). aceste substante se topesc si formeaza un strat protector pe suprafata materialului combustibil (de exemplu silicatii de sodiu etc. Capitolul XXI Ignifugarea Ignifugarea este un procedeu prin care se intarzie aprinderea materialelor combustibile. Sub actiunea acidului sulfuric concentrat. Amestecul dintre aer si vaporii lui este exploziv. ramane stabil. sulfura de fier a fost denumita sulfura piroforica. Prin incalzirea amestecului de pulbere de fier cu azotat de potasiu (KNO3) se produce brusc aprinderea fierului cu lumina puternica. la suprafata materialului combustibil. ca urmare a preluarii caldurii de oxidare a materialului respectiv. asemenea substante. Prin actiunea hidrogenului sulfurat asupra pulberii de fier se formeaza sulfura de fier (FeS). intarziind astfel propagarea focului). clorura de amoniu. Oricare ar fi produsul ignifug. folosit pentru protectia diferitelor materiale impotriva focului acesta trebuie sa exercite urmatoarele functiuni: . Din aceasta categorie fac parte tencuielile de ciment. . argila etc. Aceasta se prezinta sub forma unui praf de culoare neagra sau bruna.Produse solide cu actiune mecanica. initial (1 – 2 mm grosime) a unui strat termoizolator de spuma organica dura (30 – 70 mm). Datorita acestei proprietati de a se aprinde in contact cu aerul. acestea se aplica sub forma de amestecuri lichide si realizeaza dupa uscare un invelis izolator in stare solida incombustibil si impiedica oxigenului din aer la focar. Tetracarbonilul de nichel Ni (Co)4 este un lichid incolor care fierbe la 43ºC. acid boric si borati etc. Practic la noi in tara. din cauza caldurii care se degaja pe timpul incendiului. Gradul de ignifugare se indica prin timpul cat obiectul ignifugat rezista la o anumita temperatura. In general toti feratii sunt substante puternic oxidante.impiedicarea reactiilor care duc la gazeificarea carbonului si producerea reactiei de piroliza a celulozie. Operatiunea de ignifugare consta in tratarea unui material combustibil prin acoperire. sulfura de fier se oxideaza spontan. fara a se aprinde. fie prin existenta unui strat protector de suprafata. pe timpul arderii degaja gaze inerte. vopsire. care impiedica total sau partial accesul aerului la focar si prin acestea se ingreueaza arderea gazelor rezultate din descompunerea materialelor combustibile (saruri de amoniu. In contact cu aerul insa se oxideaza lent. care pun in libertate amoniac). care fixeaza carbonul in materialul combustibil.Produse care genereaza carbonizarea la suprafata de contact. fie prin degajarea din stratul de protectie a unor gaze incombustibile. Prin fierbere insa se descompune. dupa modul cum actioneaza se pot grupa in urmatoarele categorii: . . de conditiile de aplicare. impregnare. Expusa la aer. adica cu surse de aprinderem. substantele din aceasta categorie se descompun din cauza caldurii si produc acizi sau baze care chiar la temperaturi scazute formeaza un strat de carbune rau conductor de caldura. cu produse special ignifuge (ignifug – material care se aprinde si arde foarte greu sau deloc.

Dimensiunile picaturilor de apa au o mare importanta practica. Pentru a cobora temperatura materialelor aprinse ca apa sa absoarba caldura care contribuie la dezvoltarea incendiului. izolarea suprafetei incendiate de oxigenul din aer. Capitolul XXII Agenti de stingere 1. capabile sa favorizeze formarea de lanturi polimere. Cerinta este ca la o presiune de 5 at.6 mm.5 – 0. la formarea unor picaturi cu diametrul de 1 mm suprafata lor se mareste la 6 m². Ea se prezinta sub forma lichida. Prin folosirea apei sub forma de jet compact se poate folosi cu eficacitate capacitatea de soc a apei. Un asemenea jet se introduce greu in zona focarului deoarece forta de ascensiune jet se introduce greu in zona focarului deoarece forta de asecensiune a produselor de ardere antreneaza si particulele fine de apa. jetul sa atinga distanta de 8 – 9 m. fapt pentru care s-a numit “apa usoara”. De exemplu. talc). Apa usoara poate fi folosita la prevenirea aprinderii unui lichid inflamabil prin refulare pe o suprafata libera. in multe tari s-a trecut la folosirea instalatiilor fixe de stingere cu apa pulverizata. de exemplu la 10ºC. Particulele de apa ajunse in zona focarului trebuie sa aiba o viteza suficienta. 3. Apa imbunatatita chimic . cat si la stingerea unui rezervor cuprins de flacari. are mare putere de racire si este nevatamatoare. in special cand apa se foloseste sub forma de jet compact. Aceasta proprietate ii confera valoare deosebita la stingerea incendiilor. pluteste la suprafata hidrocarburilor lichide. Efectul maxim de stingere cu apa sub forma dispersata si pulverizata se poate obtine in incaperi inchise. Desi are greutatea specifica supraunitara. are drept rezultat impedicarea producerii de vapori si deci stingerea incendiului. formandu-se aproximativ 1600 – 1700 l abur.70). capabila sa asigure strabaterea stratului de fum. dispersat si pulverizat (ceata). la noi in tara se folosesc produsele ignifuge antifoc si produsul ignifug “D” – fabricate in mod special pentru materialele textile. produselor din lemn si materialelor textile” (C. Apa vine in contact cu materialul aprins absoarbe caldura. pentru ca pe timpul folosirii creste suprafata de contact cu flacarile si cu produsele de ardere. 2. tocmai datorita excelentului efect de racire si inabusire pe care-l prezinta apa refulata sub aceasta forma. Apa usoara Aceasta este constituita din apa in care se introduce mai multe combinatii organice ale fluorului. Apa se intrebuinteaza pentru stingere sub forma de jet compact. Un litru de apa. 58 . datorita proprietatii de a forma o pelicula continua. Efectul de stingere se realizeaza prin: racirea materialului care arde. actiunea mecanica. Efectul principal de actiune a apei sub forma de jet dispersat este racirea. Pelicula este rezistenta din punct de vedere chimic. prin aruncarea unui litru de apa sub forma de jet compact asupra focarului se produc picaturi mari care au in total o suprafata de 1 m². de gaze calde. in acest caz. Conditiile de preparare si aplicare a produselor ignifuge sunt cuprinse in “Normativul pentru ignifugarea lemnului. Formarea unei pelicule la suprafata unui rezervor cu hidrocarburi. se transforma in vapori si prin saturarea spatiului inconjurator limiteaza accesul aerului spre focarul incendiului. pentru ca. Pentru ignifugarea lemnului si a produselor din lemn in tara noastra se produc urmatoarele produse: produse ignifuge de impregnare pe baza de fosfat diamonic si borax. deoarece pe timpul stingerii incendiilor este nevoie ca o cat mai mare cantitate de apa sa ajunga la focar si sa ramana acolo pana la evaporare completa. produse ignifuge de impregnare pe baza de fosfat diamoniac si sulfat de amoniu. Apa (H2O) Apa este cel mai vechi stingator. Apa se refuleaza asupra focarului de incendiu pentru a intrerupe arderea. Produsul ignifug se aplica pe materialul combustibil sub forma de pelicula de 1 – 2 mm grosime. are nevoie pentru a se evapora complet de 629 kilocalorii.1 mm suprafata totala a picaturilor obtinute dintr-un litru de apa ajunge la 600 m². Efectul de stingere este cu atat mai puternic cu cat se evapora mai multa apa. Ea are marele avantaj ca se gaseste in cantitati considerabile. iar un diametru al picaturilor de 0. este ieftina si usor de procurat. Pentru ignifugarea materialelor textile.Ignifugarea prin acoperire se realizeaza cu substante in compozitia carora intra in afara liantului si materialele de umplutura incombustibile cu termoconductivitate scazuta (azbest. Totusi. diatomita. Efectul principal la stingerea cu apa il constituie racirea materialului care arde. Noul agent de stingere permite prepararea solutiei din timp si conservarea ei in stare diluata. de flacari. incendiat. Marimea picaturilor de apa care alcatuiesc jeturile pulverizate (ceata) sunt de ordinul micronilor. Jetul de apa dispersata este alcatuit din picaturi de apa cu diametrul de 0. iar in cazul unei distrugeri mecanice se autogenereaza. Pentru obtinerea acestui jet este nevoie de o presiune ridicata. cantitatea refulata este de multe ori considerabila. pentru a se evapora cat mai aproape de obiectul care arde.

Proprietatile agentilor de umectare depind. Se poate folosi ca agent stingator. saponina. iar cea bazica. Spuma trebuie sa curga bine pentru a acoperi rapid suprafata lichidului incendiat. Praful este format dintr-un amestec. Efectul de racire se bazeaza pe preluarea unei anumite cantitati de caldura din focar. coeficient de infoiere. Spuma chimica se mai poate obtine si dintr-un praf chimic (la noi in tara denumit praf unic) si apa. de fapt stau la baza clasificarii lor. care difera de la tara la tara. Efectele de stingere. Bioxidul de carbon se formeaza pe cale chimica in urma reactiei dintre substantele care genereaza spuma (substanta acida si substanta bazica). ca si pe separarea lichidului din spuma. acolo unde exista deja.Marirea capacitatii de patrundere a apei in diferite materiale se obtine prin folosirea unei mici cantitati de substanta chimica speciala. care reduce tensiunea superficiala a apei. atat aburul saturat cat si cel supraincalzit. de inabusire si de izolare.10 – 0. timp de stingere minim etc. una din urmatoarele substante: glucoza.15 kgf/mm3. in principal. in general apa. Cea de-a doua grupa inglobeaza substantele care se dizolva si nu formeaza particule incarcate electric. Efectul de inabusire este realizat de vaporii de apa rezultati din contactul apei cu combustibilul care arde. Al2 (SO4) 3 + 6 CO2 H Na2 = 6 CO2 + 3 Al (OH)3 + H2O + 3 Na2SO4 H2SO4 + 2 CO3HNa2 = Na2SO4 + 2 CO2 + H2O Prin reactia bicarbonatului de sodiu cu sulfatul de aluminiu ia nastere hidroxidul de aluminiu gelatinos care reprezinta masa vascoasa in care sunt inglobate bulele de bioxid de carbon rezultat din aceeasi reactie. Coeficientul de infoiere reprezinta raportul dintre volumul spumei formate si volumul solutiilor produselor A si B in ml. cu ajutorul unor generatoare speciale. VA + VB O spuma eficace trebuie sa aiba anumite calitati: fluiditate. Praful unic se livreaza in doua tipuri: tipul I pentru instalatii mobile de stins incendii si tipul II pentru instalatii fixe si semifixe. care se adauga solutiilor din care se obtine spuma chimica. Pentru stingatoare. cationactive). Spume pentru stingerea incendiilor a) Spuma chimica este formata dintr-o masa de bule de dimensiuni reduse. bicarbonat de sodiu si stabilizatori. In general se folosesc solutii de 1 – 2 %. Toate aceste produse au denumiri prescurtate sau comerciale. substantele chimice din care se obtine spuma alcatuiesc asa-zisele incarcaturi: A (acid) si B (baza). din bicarbonatul de sodiu sau de potasiu. . presiunea apei. inainte de a se introduce in stingatoare se dizolva in apa. persistenta. Aburul Aburul ca agent stingator este raspandit in industria chimica si petroliera. de obicei. Pentru ca aburul sa aiba eficacitate la stingerea incendiilor este necesar a se crea o concentratie de cel putin 35% in volum. Acestea. Substanta acida este formata de obicei din sulfatul de aluminiu sau acidul sulfuric de o anumita concentrantie. Asemenea substante se numesc ionogene (anioactive. Stingerea cu abur se bazeaza in special pe reducerea volumului aerului din spatiul in care are loc arderea. 4. dupa o anumita reteta. Dupa aceste criterii. spumantii pe baza de albumine etc. care se evapora prin absorbtie de caldura. In urma reactiei dintre cele doua solutii introduse separat in stingator se produce spuma chimica cu un anumit coeficient de infoiere. format din sulfat de aluminiu. Spuma ca agent de stingere actioneaza asupra incendiului (arderii) prin efectul de racire. extrasul de lemn dulce. Eficienta spumei mai depinde si de o serie de factori cum ar fi: caracteristicile instalatiilor si aparatelor folosite. conform instructiunilor care insotesc produsul. Coeficientul de infoiere = ___V ___. Este indicat si economic a se folosi instalatii fixe de stingere cu abur. necesara evaporarii apei. ea avand o greutate specifica de 0. 5. pentru procesul tehnologic o instalatie de cazane. temperatura etc. fiecare bula fiind formata dintr-o membrana lichida umpluta cu bioxid de carbon. aderenta. de natura chimica si de structura moleculelor. Ca substanta stabilitzatoare. se intrebuinteaza. criterii care care. densitate. Spuma realizeaza efectul de racire cand temperatura focarului este de aproape 1000ºC. agenti activi de suprafata se impart in doua grupe: prima grupa cuprinde substantele a caror molecule dizolvate in apa se disociaza in ioni cu sarcini diferite si egale ca marime. Acest efect se produce mai ales cand temperautara focarului este mai mica de 1000ºC. proportia de spumant si apa.

5ºC. 10000 litri pe minut).16 1. inlaturarea coroziunii etc.08 1. Prin grad de umplere a buteliei se intelege raportul intre volumul buteliei in litri si bioxid de carbon in kilograme. CO2 poate fi solid.86 0. 5000 litri. greutatile specifice si volumul specific ale CO2 in butelii.75 0. distanta de actiune a generatoarelor relativ limitata. spuma mecanica se obtine din 92% aer. Tabela 20 Presiunea. sub forma de zapada carbonica. lipsa actiunii corosive.97 1.50 99. Temperatura de fierbere a bioxidului de carbon lichid.75 1. Gaze inerte a) Bioxidul de carbon (CO2). Un litru de bioxid de carbon in stare normala are greutatea de 1. Bioxidul de carbon este un gaz incolor si inodor. La o temperatura de – 56. Aceasta este de fapt efectul de izolare pe care-l manifesta spuma chimica.98 0. Se dizolva usor in apa.53.).20 . care trec apoi intr-un tub de panza (furtun cu diametru de la 0. calele navelor. Spumogenul este un lichid vascos de culoare rosie-bruna.92 0. Bioxidul de carbon comprimat se transporta in butelii de otel. Presiunea bioxidului de carbon in butelie nu depinde numai de temperatura ci si de gradul de umplere a buteliei respective.4 Presiunea kg/cm² 13. Nu arde si nici nu intretine arderea. Spuma chimica se foloseste la stingerea incendiilor de produse petroliere precum si de materiale combustibile solide.06 25.30 1. Fenomenul se numeste detenta.54 44. stingerea rapida a incendiului si impiedicarea reaprinderii. de diferite debite (2500 litri.2ºC si la o presiune de 5.46 61. .77 0. tunele de cabluri etc. Daca bioxidul de carbon comprimat i se da posibilitatea sa se destinda pana la presiunea atmosferica.35 19. neutralizare si stabilizare cu substante chimice.10 0 + 10 + 20 + 25 + 30 + 31.34 Volumul specific l/kg 0. in urma unui proces de degradare cu acizi minerali.34 1. in acest caz se obtine bioxidul de carbon solid.5 – 3 m).34 Efectul de stingere al bioxidului de carbon se bazeaza. 6% apa si 2 % spumant. dintr-o tesatura de ochiuri. Dintr-un litru de bioxid de carbon lichid se obtin 462 litri de gaz (dintr-un kilogram se obtin 500 l). Spuma mecanica se obtine prin trecerea solutiei de substanta spumanta. In tabela 20 sunt date presiunile.50 73. precum si reincalzirea substantelor combustibile sub influenta corpurilor solide incadescente din apropiere. antrenata de un curent de aer.30 .). Bioxidul de carbon introdus in focar inlatura aerul si ca urmare incendiul se stinge. La noi in tara s-a reusit obtinerea spumogenului sub forma de praf care prezinta unele avantaje (volum redus.Spuma are o conductibilitate termica redusa. Pentru formarea spumei cu coeficient mare de infoiere este nevoie de un spumant de foarte buna calitate. in principal. Spuma cu coeficient mare de infoiere exercita un efect de racire prin preluarea unei cantitati de caldura necesara evaporarii apei si un efect de izolare fata de radiatia termica. c) Spuma cu coeficient mare de infoiere 6. bioxidul de carbon avand greutatea specifica de 1.99 34. in special prin efectul de racire.00 Greutatea specifica kg/l 1. In general. lichid sau gazos. din aceasta cauza impiedica reaprinderea materialelor combustibile. la diferite temperaturi. pe inabusirea focarului. care nu reactioneaza cu solutiile apoase ale sarurilor. Ca dezavantaje se citeaza: greutate redusa si deci instabilitate atunci cand bate vantul. Pentru obtinerea spumei mecanice este nevoie de tevi generatoare de spuma. este de – 78. la 760 mm kg. proprietate care-l face foarte util pentru stingerea incendiilor. b) Spuma mecanica se obtine prin amestecarea unei substante generatoare de spuma cu aerul si apa. solubilitatea scazand o data cu cresterea temperaturii. indepartarea greoaie dupa stingerea incendiului etc.07 1. greutatea specifica si volumul specific CO2 Temperatura ºC . Temperatura lui critica fiind de + 31ºC se poate lichefia cu usurinta. c) Spuma cu coeficient mare de infoiere. unde curentul de aer de la un ventilator produce pe fiecare ochi al retelei bule de spuma.02 1. datorita apei pe care o contine. usurinta de patrundere in locuri greu accesibile (pivnite. Spuma cu coeficient mare de infoiere prezinta avantaje ca: utilizarea unei cantitati minime de apa (1/2 litri pe circa 1000 litri spuma). La noi in tara ca spumant se utilizeaza spumogenul obtinut din faina de coarne si copite. Spuma mecanica actioneaza asupra focarului.93 0. coridoare. de o presiune relativ scazuta a apei si de un utilaj si accesorii speciale. al carui capat se asaza la intrarea in incaperea unde urmeaza sa se introduca spuma.95 57. precum si prin efectul de inabusire in urma formarii vaporilor de apa. printr-o teava generatoare de spuma.03 0.45 at. deci este mai greu decat aerul. Solutia spumanta a se trimite pe un panou (retea).976 kg.

Ca agent de stingere se foloseste in special in instalatii fixe de stingere a incendiilor.E. Mecanismul stingerii incendiilor cu pulbere. continutul de carbonat sa nu depaseasca 3. nu este sensibil la actiunea temperaturilor scazute. El prezinta si dezavantaje: greutatea prea mare a buteliei de otel (o butelie plina de 40 litri cantareste 110 kg). In afara pulberii pe baza de bicarbonat de sodiu. rezultati prin descompunerea termica a pulberii.E. concentratia necesara se mentine mult timp si se poate completa cu usurinta. chiar si in cazul incendiilor de proportii de gaze sau lichide combustibile. b) Azotul este un gaz incolor. Solubilitatea in apa a azotului este foarte redusa. la majoritatea substantelor este suficienta o concentratie de 30 – 35% CO2. La noi in tara se fabrica si se foloseste o pulbere stingatoare pe baza de bicarbonat de sodiu. sulf. prin frecare de conducte. in industria petroliera..C. posibilitatile bune de conservare cat si alte insusiri ale lor. la instalatii si aparate electrice. sa constituie un agent de stingere deosebit de eficace.E. Asa cum s-a mai aratat 1 kg de CO2 in stare gazoasa la temperatura obisnuita ocupa un volum de 500 litri. Pentru utilizarea bicarbonatului de sodiu la obtinerea pulberilor stingatoare de mare eficacitate. se considera ca intr-o pulbere eficace la stingere. uree. La iesirea din recipiente se destinde de maximum 15 ori. Sub actiunea caldurii bicarbonatul de sodiu se descompune dupa urmatoarea formula: 2 Na H CO3 ↔ Na2CO3 + CO2 + H2O Dintr-un kilogram de pulbere de bicarbonat de sodiu se degaja 0. muzee etc. nu se deterioreaza la consevare indelungata. Pulberi stingatoare Dintre agentii stingatori cunoscuti si folositi cu succes fac parte si pulberile stingatoare. se poate admite ca efectul de racire al unui kilogram de CO2 corespunde cu 15% din efectul de racire al unui kilogram de apa (circa 629 kcal/kg). Bioxidul de carbon este foarte eficace la stingerea inceputurilor de incendiu. fiind mai greu decat aerul patrunde usor in toate orificiile obiectului aprins. deoarece restul componentilor au rolul de a ameliora mobilitatea pulberii si de a o feri de aglomerare la umiditate. Acestei descompuneri ii corespunde un efect de racire de circa 95 kcal. cea mai veche de altfel. o mare importanta are gradul de puritate a acestuia. se produc si se folosesc pulberi pe baza de bicarbonat de potasiu. precum si la incendiile de metale usoare si aliajele acestora. titan.B. potasiu. in care are loc echilibrarea temperaturilor si a schimbului de caldura. magneziu. Nu este recomandabil a se folosi bioxidul de carbon la stingerea incendiilor de: substante chimice care contin oxigen. iar adaosurile de alte pulberi sa varieze intre 0. paie etc.C. diferiti produsi ai borului etc. sulfat de amoniu. in specail cele pe baza de bicarbonat de sodiu. Pe plan mondial s-au stabili trei grupe de pulberi stingatoare. 7. In spatii inchise stingerea incendiilor se face mult mai usor decat in aer liber. Produsele comerciale au un grad de puritate de 98%. eficace la toate categoriile de incendii specificate mai sus. prin absorbtia de caldura si acoperirea pe cale mecanica a materialului aprins cu un strat de pulbere topita.4%. de tipul B. considerand ca intreaga cantitate de apa se evapora. Bioxidul de carbon.. in volum. transformatoare. pulberi stingatoare A. folosite la categoriile de incendiu aratate mai sus. de ardere. Cea de-a treia teorie.Cele mai bune rezultate la stingerea incendiilor cu bioxid de carbon se obtin in spatii inchise. in urma descompunerii pulberii. ajutaje.C. In medie. ca agent de stingere are urmatoarele calitati: nu distruge obiectele si materialele atinse. ca urmare a patrunderii norului de pulbere in flacari. In medie se poate admite. in raport de natura incendiilor la care pot fi folosite: pulberi stingatoare B. kaliu etc. . eficace la stingerea incendiilor de lichide combustibile. in plus sunt eficace si la stingerea incendiilor de materiale combustibile solide ca lemn. In general. la generatoarele de curent. carbuni. abia 2% in volum. la stingerea incendiilor in calele navelor.26 kg bioxid de carbon. este rau conductor de electricitate. inodor si mai usor ca aerul.. ca pentru stingerea incendiilor.). se refera la actiunea componentilor. la stingerea incendiilor de instalatii electrice.. se formeaza electricitate statica. denumita “pulvogen”.E. Se mai utilizeaza ca agent de stingere. care poate initia explozii si incendii in anumite conditiii.C. transmitand acestora energia lor si drept consecinta mecanismul reactiei in lant se intrerupe. Prima teorie. In legatura cu efectul de stingere al pulberii stingatoare au aparut mai multe teorii. fac ca pulberile stingatoare. considera efectele de racire si de inabusire ca secundare si explica stingerea prin intreruperea reactiilor in lant. Rezultatele excelente. Cu cat procentul de bicarbonat de sodiu este mai mare cu atat capacitatea pulberii ca agent stingator creste. insa considera factor esential formarea stratului protector. Efectul de stingere se bazeaza pe reducerea concentratiei de oxigen prin aparitia bioxidului de carbon si a vaporilor de apa. proportia de bicarbonat de sodiu trebuie sa fie de circa 95%. asupra flacarilor. pentru ca in incaperile inchise.B. carbonat de sodiu.D. pulberi stingatoare A.5 si 3%. Cea de-a doua teorie ia in considerare factorii mentionati la prima teorie. metale reactive (sodiu. Potrivit acestei teorii efectul de racire si de inabusire a focarului de catre produsele rezultate se considera neesential. Componentul de baza al majoritatii pulberilor stingatoare este bicarbonatul. Radicalii activi rezultati din ardere se ciocnesc cu particulele de pulbere.. Bioxidul de carbon are asupra focarului si un efect de racire.

Aceste hidrocarburi au fost denumite “haloni” de la prescurtarea denumirii in limba engleza “halogenated hydrocarbon”. care constituie unitatea de masa a produsului.prima cifra arata numarul de atomi de C. Oxidul de carbon In timpul incendiului. sub actiunea caldurii si flacarii si in prezenta urmelor de vapori de apa. anumiti haloni pot degaja substante toxice. Totdeauna se va putea stinge cu pulbere numai asemenea volum de flacari care poate fi “acoperit” cu pulbere deodata. printre ele numarandu-se existenta vaporlor de apa si a unei temperaturi de 600 – 700ºC. alaturi de fum si diferite substante chimice (gaze) se intalneste si oxidul de carbon. Printre factorii cei mai importanti se citeaza: . In comparatie cu tetraclorura de carbon si monoclorbrommetanul. Suprafata specifica cea mai convenabila este de 2000 – 2500 cm²/g. Capitolul XXIII Substante toxice 1. Proprietatile fizice ale halonilor se refera la usurinta de a se putea refula de la distanta asupra focarului. .mobilitatea (fluiditatea) consta in opunerea unei rezistente mai mari sau mai mici la refularea pulberii prin diferite ajutaje. automoatoarele de cale ferata. Cele mai cunoscute si folosite hidrocarburi halogenate sunt: tetraclorura de carbon (CCl4) si monoclorbromfluormetanul (CHFClBr). Dintre proprietatile negative se enumera: higroscopicitatea. autovehicule. nu lasa nici un fel de reziduuri si practic sunt lipsiti de toxicitate. chiar in cele mai grele conditii de utilizare si dupa o depozitare indelungata. Cifrele se refera la compozitia halonilor. Pe timpul stingerii unor anumite categorii de incendii. a treia de Cl si a patra de Br. cazanele de topit ceruri. industria chimica a produs o serie de alte hidrocarburi halogenate care ar putea fi utilizate la stingerea diferitelor categorii de incendii. cum sunt tabla de otel. ca produse ale arderii. elibereaza atomii activi ai halogenilor respectivi (clor. intr-un timp minim. brom. In ultimul timp. dar cresterea excesiva a suprafetei influenteaza negativ asupra mobilitatii pulberilor de refulare. brom). Pulberile cele mai fine au suprafata specifica cea mai mare.cea de-a doua de F. Printre calitatile chimice se enumera. ..). in strainatate. Marimea granulelor poate varia intre 50 – 100 μ. stabilitatea la cald si degajarea de halogeni in timp scurt. lemnul incandescent etc. Cazul tipic il ofera tetraclorura de carbon care in contact cu tabla de otel inrosita reactioneaza asupra vaporilor de apa dand acid clorhidric si fosgen. fluor.Stingerea incendiilor cu pulbere este in realitate stingerea flacarilor. Halonilor ca agent de stingere li se cer anumite calitati: de stingere. in principal. . 8. CCl4 + H2O ↔ CO Cl + 2 H Cl Conditiile de producere a fosgenului se intrunesc destul de rar. Metoda de stingerea incendiului timp indelungat si folosind pulbere cate putin. diflourclorbrommetan (CF2ClBr) – halon 1211. deci cu caldura. . bordul avioanelor si salile masinilor navelor. Halonii la contactul cu flacarile. In general ea se exprima in cm²/g. halonii sunt indicati a se folosi la stingerea incendiilor declarate la: cazanele fixe de fier uleiuri. fluor etc. trifluordibrommmetan (CF2BrCF2Br) – halon 2402. stabilitatea la temperaturi scazute (asigurarea conservarii produsului in timp). Ei au o mai mare capacitate de stingere si ca atare sunt necesare cantitati mai mici. Factorii care determina eficacitatea pulberii stingatoare. raspandirea facandu-se suficient de repede pentru ca efectul de stingere sa se exercite pe o suprafata cat mai mare. Ea depinde de granulozitate si trebuie sa se mentina ridicata. instalatiile electice. Efectul de stingere al halonilor se bazeaza. chimice. Atomii lipsa sunt indicati printr-un zero. De exemplu. neuniformitatea granulatiei. Fiecare halon este reprezenta de un numar. pe efectul anticatalitic (inhibitie) si in secundar pe inabusire si suflu. fizice. de oxid de carbon si de alte gaze sau in contact cu unele corpuri puternic incalzite. restul halonilor halogenati sunt mai eficace. . Ca agenti de stingere. fiziologice. In gazele de ardere continutul de oxid de carbon depaseste rareori 1%. De asemenea.suprafata specifica a unei pulberi reprezentand suma suprafetelor tuturor granulelor. Hidrocarburi halogenate Hidrocarburile halogenate sunt hidrocarburile la care atomii de hidrogen se substituie cu atomii de halogeni (clor. aglomerarea. care franeaza dezvoltarea reactiilor complexe ale arderii.granulozitatea pulberii influenteaza mobilitatea si conservarea produsului. nu da rezultate.

clorul are multiple intrebuintari. cu miros puternic iritant. Prezenta bioxidului de carbon in cantitate mai mare intr-o incapere se constata cu lumanarea. In industria anorganica. fapt care favorizeaza prezenta lui in aer la nivelul cailor respiratorii si difuzarea uniforma in aerul din incaperi sau din exterior. cu gust si miros caracteristic “acru” si mai greu decat aerului (greutatea specifica (1.41 (raportat la aer).de la 0. Fata devine palida. Concentratia maxima admisa de STAS. ameteli.006 mg/1 aer.2. eventual o respiratie cu ajutorul aparatului de oxigen. folosindu-se la fabricarea acidului clorhidric de sinteza. intensificarea batailor inimii. 3. fata si buzele pot capata o culoare de rosu aprins. irita si paralizeaza caile de respiratorii. pe timpul interventiei la incendii fara aparate de protectie.967 fata de 1). In domeniul industrei chimice organice clorul se foloseste la fabricarea celulozei. cu care se combina. Efectele provocate de inspirarea aerului la diferite concentratii de clor sunt: . La o intoxicare mai usoara. dizolvantiilor si impregnantilor. Bioxidul de carbon (CO2) Bioxidul de carbon este produsul final al procesului de ardere completa ca si al procesului de descompunere al substantelor organice. provocand moartea instantanee (de exemplu la fermentarea mustului. .19% din scoarta pamantului. a lemnelor umede si a rumegusului in sobe. pentru persoanele care dorm in incaperi in care sobele sau arzatoarele functioneaza pe timpul noptii. Clorul este un gaz de culoare galben-verzuie. Aceste presiuni. Inspirat in cantitate mica si intr-un timp indelungat produce o intoxicatie. incolor si indor. In unele intreprinderi. dupa ce trece printr-o stare similara cu betia.52 fata de aer 1). la o concentratie de 10% lumanarea se stinge. Se gaseste in natura ocupand 0.Oxidul de carbon se degaja la arderea carbunilor in sobe.de la 0. Intoxicarile usoare se manifesta printr-o oboseala generala pe cand cele grave pot pune persoana intoxicata in imposibilitate de a se mai deplasa. etil-glicol etc. la simptomele aratate mai sus.001 – 0. vomitari. pentru halele de fabricatie este de 0. iar la 6 at se lichefiaza la 20ºC. pulsatii la tample. Se recomanda repaos absolut.6 volume clor).0834 mg/1 aer. iar daca este necesar i se face respiratie artificiala energica. reprezinta cantitatea minima care cauzeaza iritatia imediata a gatului.00834 mg/1 aer.de la 0. . accidentatul isi pierde cunostinta.80 mg/l aer provoaca moartea in 0.5 ore.0350 mg/l aer. 2. O concentratie de 3 – 4% provoaca dureri de cap. se adauga pierderea cunostintei si chiar oprirea repiratiei. . Cand aceasta transformare ajunge la 40 – 50% accidentatul lesina. in cea mai mare parte sub forma de clorura de sodiu.0. la arderea incompleta a gazelor naturale in arzatoare. In cazul intoxicatiilor mai grave. insa in cantitate mare.1% a oxidului de carbon in aer devine periculoasa. Actiunea toxica a oxidului de carbon se explica prin marea sa afinitate pentru hemoglobina din sange. Oxidul de carbon este un gaz insipid. . fungicidelor si ierbicidelor. iar peste 1% provoaca moartea dupa cateva minute. slabirea accentuata a muschilor etc. O intoxicatie usoara provoaca ameteli. de aceea patrunderea lui in plamani este neobservata. iar la 10% moartea. pe cand la o intoxicare grava.5 – 1 ora. prezinta cantitatea maxima permisa pentru expuneri de 0.). pricinuieste tuse puternica. glicerina. Clorul ataca caile respiratorii.01 mg Cl2/1 aer. se produc efecte iritante. . un volum de apa dizolvand 2. din cauza unui inceput de paralizie a membrelor inferioare. simptome dupa 1 – 2 ore. materialelor plastice la clorurari organice si ca intermediari la fabricarea unor produse ca: fenol. Clorul Clorul este cunoscut de multa vreme ca un gaz sufocant si asfixiant.0111 mg/1 aer. Aceste simptome dispar daca accidentatul este scos in aer curat. Inspirat in cantitate mica si intr-un timp scurt nu prezinta pericol. fara a mai reactiona la lumina. aceasta stare de intoxicare culmineaza cu agonia urmata uneori de moarte. iar la concentratii mai mari poate provoca asfixierea. CO se utilizeaza in procesul de fabricatie. producand in acelasi timp si o enervare a accidentatului. dand carboxihemoglobina. iar la 75 – 80% survine moartea. apar batai de inima. Intoxicatii cu bioxid de carbon se pot produce in garajele neaerisite si in cabinele soferilor. El are greutatea specifica apropiata de a aerului (0. cu o greutate specifica de 2. El prezinta un mare pericol de intoxicare pentru oameni. In general. Oxidul de carbon este considerat a fi cel mai raspandit gaz toxic. . Daca nu se iau masuri urgente. se mentin si in butelii de otel in care clorul se pastreaza si se transporta.0. in pivnitele de vin etc. pupilele se maresc.) apar cand 20 – 30% din hemoglobina trece in carboxigemoglobina. se degaja miros neplacut. Primul ajutor care se acorda unui intoxicat cu bioxid de carbon consta in scoaterea acestuia din mediul toxic. o concentratie mai mare de 0. de 4 – 8% palpitatii. instabilitate. La o presiune de 4 at se lichefiaza la 0ºC. fata se inroseste. Primele simptome ale intoxicarii cu oxid de carbon (dureri de cap. a clorurilor metalice si nemetalice. la fabricarea insecticidelor. Este incolor. O substanta nu poate actiona toxic daca nu este solubila in lichidele care se gasesc in organism (solubilitatea clorului in apa la temperatura si presiune normala este mai mare. respiratie din ce in ce mai adanca. Se foloseste si in industria textila. In urma unei intoxicari grave.

ce mascheaza pericolul. Ea provoaca neliniste. . ape minerale si gaze naturale. Acidul cianhidric Acidul cianhidric si sarurile sale sunt cele mai agresive substante toxice. 4. Este interzis sa se faca respiratie artificiala. iritarea cailor respiratorii si a limbii. dureri de cap.7ºC. . batai de inima in mod neregulat. transpiratii abundente. Accidentatul trebuie sa stea linistit pe spate. rolan etc. la incetarea vasoconstrictiei. mancarimi etc. Doza mortala pentru un om este 0. avand drept urmare cresterea nevoii de oxigen. Acidul cianhidric este un lichid cu punctul de fierebere de 25. Pentru usurarea respiratiei. Agresivitatea toxica se caracterizeaza prin rapiditatea cu care actioneaza asupra organismului. Ca simptome nervoase apar: agitatia. cu atat mai mica este cantitatea care provoaca moartea. contactul cu pielea devine periculos atunci cand este mai prelungit. uscarea mucoasei. El trebuie invelit cu o patura. Intoxicarile subacute se manifesta prin: semne de iritatiei a aparatului respirator (rinita. convulsii tonice. printr-o respiratie artificiala. in decurs de 5 minute provoaca moartea. mai repede sau mai incet. gatului. manifestata sub forma de ameteli. Cea mai frecventa este intoxicarea grava. la fabricarea nitrilului acrilic.. insa persoana intoxicata isi pastreaza totusi luciditatea. 5. Hidrogenul sulfurat Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor.Inspirat impreuna cu aerul. Inhalarea a 300 mg/m3. Acidul cianhidric se foloseste la fabricarea materialelor plastice acrilice. la inghitire. El se degaja si in urma reactiilor chimice ale unor compusi care contin sulf (distilarea gudroanelor.) ca si la descompunerea materialelor organice. Intoxicarea cu acid cianhidric poate fi grava si foarte grava. . Este bine cunoscut mirosul sau caracteristic de ou clocit. inflamarea corneei. uneori si a inghitirii acidului sau a cianurilor. miros perceptibil mai ales la concentratii reduse. I se desface gulerul. El este foarte toxic. precum si in toate locurile unde poate fi jenat. De asemenea. chiar in proportie mica. Prin micsorarea contratiei ventricolelor. mansetele.) semne digestive de tipul arsurilor gastrice. a rasinilor polimetacrilice. se reduce si mai mult hranirea creierului. apare mirosul de migdale amare la expiratie. Concentratia maxima admisa pentru 8 ore de lucru e de aproximativ 15 mg/m3 aer. dimpotriva produce o oarecare anestezie olfactica. gazatul se scoate imediat din zona viciata cu clor si se transporta intr-o camera cu o temperatura de 20ºC. De asemenea se intalneste in starea naturala in unele substante. el produce un efect coroziv asupra membranei volumului. care duc la moarte in 1 – 2 minute. Ionul CN. cazurile de intoxicare cianhidrica fiind foarte greu de salvat. in cazul intoxicarii prin inhalare si provoaca varsaturi.06 g. o jena respiratorie cu accelerarea ritmului de respiratie. Hidrogenul sulfurat este rapid oxidat in organism si eliminarea se face pe cale intenstinala si urinara. Prelungirea intoxicarii duce la oprirea respiratiei. greturi. ca masura de prim ajutor.intarirea inimii pentru asigurarea imprastierii anticianurii si a oxigenului in organism. Inhalarea intensa de hidrogen sulfurat poate produce paralizie cardiorepiratorie si apoi moartea. o acclerare a batailor inimii. inflamabil. Cu exceptia cazurilor de moarte subita. accese violente de tuse etc. la o concentratie de 1% moartea survine dupa o jumatate de ora. care devine permeabila pentru apa. tulburari nervoase cu oboseala generala. a fibrelor sintetice poliacrilonitrilice de tip melana. Intoxicarea foarte grava apare in urma inhalarii vaporilor de HCN. nu exista fenomene de acumulare. din care cauza se produc pierderea constiintei. se constata dureri de cap. incat acesta nu-si mai poate indeplini functia. nelinistea si pierderea constiintei.administrarea de anticianuri specifice. permitand plasmei sanguine sa treaca in alveolele plamanului. La aceasta se adauga pericolul edemului pulmonar in urmatoarele ore sau zile. secretii mucopurulente.efectuarea unei puternice oxigenari. rafinarea uleiurilor etc. Intoxicarea se produce chiar si la inhalarea unei cantitati foarte reduse de acid cianhidric. o oboseala intensa. In cazul intoxicarii cu acid cianhidric se vor lua urmatoarele masuri: . care duc la cresterea nevoii de oxigen.scoaterea intoxicatului din atmosfera viciata. crampe. Intoxicarea acuta este provocata de inhalarea hidrogenului sulfurat in doze mai putin puternice. fie degajat in urma arderii diferitelor materiale. . Toxicitatea prin piele este mai redusa. Datorita toxicitatii sale. acidul cianhidric este folosit la combaterea daunatorilor plantelor si parazitilor si ca deratizant. in special al unor materiale plastice pe timpul recunoasterii si stingerii incendiilor se va folosi aparatul izolant. Cu cat viteza de patrundere in organism a ionului CN este mai mare. Hidrogenul sulfurat se intalneste destul de frecvent in procesul de fabricatie industriala. gazatului i se da sa inhaleze vapori de alcool etilic sau eter. in functie de scoaterea persoanei din mediul toxic. semne oculare (conjuctivita. deprimare.). In caz de otravire cu clor. La incendiul la care se constata prezenta clorului fie scapat din instalatii. exploziv si toxic. mai greu decat aerul. la concentratii mari. intoxicarea cu hidrogen sulfurat se inlatura destul de rapid prin extragerea toxicului din organism si printr-un tratament bine aplicat. ameteli. odata intra in sange se fixeaza la nivelul celular printr-o combinare reversibila. O concentratie de H2S de 16% in aerul respirat poate produce moartea imediat.

Inspirarea pe timp indelungat a vaporilor de tricloretilena provoaca moartea. care sunt produse toxice chiar decat hidrocarbura halogenata. Ei se degaja pe timpul descompunerii termice a azotatului de amoniu.6. o degajare de 0. care poate fi urmata de un edem pulmonar sau hemoragii intenstilanale. Folosirea tetraclorurii de carbon. iar concentratia maxima admisibila de 0. 8. se lichefiaza la . la operatia de incarcare a clorurii de aluminiu in retorte. respiratie grea. De asemenea are un efect iritant asupra mucoaselor. vapori si gaze. este format din particule nearse. 10.007 kg/h fosgen. In cazul concentratiilor foarte ridicate apar efecte de narcoza ca la cloroform. Fumul Fumul ca produs al majoritatii produselor de ardere. cu degajare de fosgen. Hidrocarburi halogenate Hidrocarburile halogenate cele mai raspandite si cu pericol de intoxicare sunt tetraclorura de carbon si tricloretilena. Datorita proprietatii sale de a se combina cu hemoglobina din sange. La cracarea usoara a tricloretilenei se degaja acid clorhidric si fosgen.597). Fosgenul are limita de suportabilitate 20 mg/m3. Tetraclorura de carbon inhalata intr-un timp oarecare.5 mg/m3. Un efect prelungit al tricloretilenei provoaca leziuni hepatice si ale sistemului nervos central. iritarea ochilor si a cailor respiratorii. tricoletilena etc. In tabela 21 se dau caracteristicile fumului provenit din arderea celor mai intalnite materiale si substante combustibile. Concentratia maxima admisibila in opt ore lucru de munca este de 0. Leziunile oculare pot surveni atat sub actiunea amoniacului cat si prin contactul cu stropii de solutie amoniacala. In raport de culoarea si gustul fumului se poate stabili materialul care arde. Oxidul de azot (NO) este considerat ca fiind mai putin toxic decat bioxidului de azot (NO2). ameteli.009 mg/l. Proprietatile toxice ale tricloretilenei sunt mai periculoase la persoanele sub actiunea alcoolului. Amoniacul este foarte caustic.78ºC. mai usor decat aerul (densitate 0. Tabela 21 Caracteristicile fumului rezultat din arderea unor materiale . Amoniacul Amoniacul se gaseste frecvent in industria frigorifica si industria ingrasamintelor artificiale si a produselor chimice de sinteza. El ataca in special mucoasele si poate fi cauza unor reactii ca necroza traheobronhica. Astfel de descompuneri sunt posibile mai ales la contactul tricloretilenei cu tevile calde. 7. Fosgenul se degaja si in faza de condensare a clorurii de aluminiu tehnice si anume la descarcarea produsului din condensatoare in containere. Inhalata in concentratie mai mare provoaca greata. Oxizii de azot Oxizii de azot sunt toxici si iritanti. ca agent stingator la incendii cu temperaturi ridicate se soldeaza adeseori. Fosgenul inhalat provoaca o inflamare a cailor respiratorii si chir un edem pulmonar. produce indispozitii. in faza de sublimare. Pe baza calculelor si experimentarilor efectuate s-a determinat pentru 356 kg/h clorura de aluminiu manipulata. NO se considera ca are acelasi efect ca cel al oxidului de carbon. in timpul lucrarilor de sudura autogena sau cu arc. Fosgenul Fosgenul apare in urma cracarii hidrocarburilor halogenate (tetraclorura de carbon. Indigestia provocata de solutia amoniacala poate fi urmata de complicatii grave. 9. O parte din tricloretilena introdusa in corpul omenesc este evacuata sub forma de acid acetic triclorat prin urina. Amoniacul este un gaz incolor. La locul de descarcare a clorurii de aluminiu in containere s-a determinat o medie de fosgen de 158 mg/m3.33ºC sub presiune atmosferica si se solidifica la aproximativ . Tricloretilena inhalata poate provoca leziuni acute si cronice.) ca si la fabricarea clorurii de aluminiu. oboseala. care constituie complicatii tardive. distruge ficatul si rinichii.

paie.Materialul si substanta care arde Lemn Hartie. fan Titei. produse petroliere Cauciuc Fosfor Sulf Potasiu metalic Celuloid Materiale plastice (PVC) Tesaturi Culoare Negru-cenusiu Alb-galbui Negru Negru-brun Alb Alb-galben Albastrui Alb-intens Negru-brun Negru Brun Caracteristicile fumului Miros Rasina Titei Usturoi Sulf Sulf Sulf Clor Specific Gust Acrisor Acrisor Acid Acid Alcalin Acid Acrisor .