NOTIUNI DE FIZICA SI CHIMIE PENTRU POMPIERI Editat de col. ing. Pompiliu Balulescu, ing. Vasile Calinescu, ing.

Corneliu Iorgulescu si ing. Valeriu Macris Comandamentul Pompierilor Bucuresti 1971 CUPRINS PARTEA I CALDURA Capitolul I Notiuni fundamentale 1. Definitia caldurii. Temperatura pag. 5 2. Producerea si masurarea caldurii pag. 5 3. Caldura specifica a corpurilor pag. 6 4. Puterea calorifica pag. 7 5. Sarcina de incendiu pag. 8 6. Termometria (masurarea temperaturilor) 7. Termometre pag. 10 8. Procedee speciale de masurare a temperaturii 9. Scari termometrice pag. 11 10. Calorimetria. Principii calorimetrice

pag. 9 pag. 10 pag. 12

Capitolul II Schimbarea starii de agregare a corpurilor 1. Topirea si vaporizarea pag. 13 2. Legile transformarilor de stare a corpurilor pag. 14 3. Cazuri particulare de transformare a starii de agregare pag. 14 4. Lichefierea si solidificarea pag. 15 5. Simboluri, formule, unitati de masura pag. 15 6. Aplicatii in protectia contra incendiilor pag. 16 Capitolul III Dilatarea corpurilor 1. Dilatarea liniara pag. 16 2. Aplicatii ale dilatatiei pag. 18 3. Releul termic cu lama bimetalica 4. Detectoare termice pag. 18

pag. 18

Capitolul IV Legile gazelor 1. Generalitati pag. 19 2. Legea Boyle-Mariotte pag. 19 3. Legea Gay Lusac (legea incalzirii gazelor la presiune constanta) 4. Legea lui Charles (legea incalzirii gazelor sub volum constant) 5. Teoria cinetico-moleculara a gazelor pag. 21 6. Legea gazelor perfecte pag. 22 7. Ecuatia gazelor perfecte in functie de temperatura absoluta 8 . Gaze reale pag. 23 Capitolul V Transmiterea caldurii 1. Generalitati pag. 24 2. Transmiterea caldurii prin conductie 3. Transmiterea caldurii prin convectie 4. Transmiterea caldurii prin radiatie 5. Cazul general de transmitere a caldurii Capitolul VI Producerea si utilizarea caldurii 1. Cazanul de abur pag. 28 2. Turbina cu abur pag. 29 3. Termoficare pag. 29 4. Motorul cu ardere interna pag. 29 5. Compresorul pag. 30 PARTEA A DOUA ELECTRICITATEA

pag. 20 pag. 20 pag. 23

pag. 24 pag. 26 pag. 26 pag. 27

Capitolul VII Electrostatica 1. Obiectul electrostaticii pag. 30 2. Izolanti si conductori pag. 31 3. Explicarea fenomenelor de electrizare pag. 31 4. Felurile electrizarii pag. 32 5. Legea lui Coulomb pag. 32 6. Distributia electricitatii pe conductori pag. 33 7. Campul electric pag. 33 8. Potentialul electric pag. 34 9. Capacitatea electrica pag. 34 10. Condensatorul electric pag. 35 11. Electricitatea atmosferica pag. 35 12. Electricitatea statica in industrie pag. 36 Capitolul VIII Electrodinamica 1. Curentul electric pag. 38 2. Forta electromotoare. Tensiunea electrica. Diferenta de potential pag. 38 3. Intensitatea curentului electric pag. 39 4. Rezistenta electrica pag. 39 5. Legile curentului electric a) Legea lui Ohm pag. 40 b) Legile lui Kirchof pag. 40 c) Legea lui Joule-Lenz pag. 41 6. Energia electrica si puterea pag. 42 7. Efectele curentului electric pag. 42 8. Pericolul de incendiu prezentat de curenti electrici a) Scurtcircuitul pag. 44 b) Arcul electric pag. 44 9. Aparate de protectie a) Sigurante electrice pag. 44 b) Intrerupatoare automate pag. 46 10. Corpuri de iluminat pentru diferite medii pag. 47 11. Curentul electric in electroliti a) Electroliza pag. 47 b) Pile electrice pag. 48 c) Termoelemente pag. 49 12. Acumulatoare a) Descriere-functionare pag. 49 b) Pericolul de explozie pe timpul incarcarii acumulatoarelor pag. 50 13. Ionizarea gazelor pag. 51 14. Semiconductori pag. 51 15. Detectoare de incendiu pag. 51 Capitolul IX Electromagnetismul 1. Magnetismul pag. 52 2. Electromagneti pag. 54 3. Relee electrice pag. 54 4. Inductia electromagnetica pag. 54 5. Elemente principale de automatizare a) Traductoare pag. 55 b) Organe de executie si reglare pag. 55 Capitolul X Masini electrice 1. Generalitati pag. 56 2. Masini de curent alternativ pag. 56 3. Masini de curent continuu pag. 58 4. Deosebirea dintre curentul continuu si curentul alternativ pag. 58 5. Transformatoare si redresoare pag. 59 6. Deranjamente la masini si aparate electrice care genereaza pericolul de explozie si incendiu Capitolul XI Unde electromagnetice si unde radio 1. Unde electromagnetice pag. 61 2. Unde radio pag. 62 3. Circuite electrice oscilante pag. 62

pag. 60

4. Antene si propagarea undelor radiofonice Capitolul XII Electrocutarea pag. 64

pag. 63

PARTEA A TREIA REZISTENTA MATERIALELOR Capitolul XIII Comportarea materialelor sub actiunea fortelor 1. Obiectul rezistentei materialelor pag. 67 2. Fortele care actioneaza asupra constructiilor pag. 67 3. Eforturi unitare pag. 68 4. Deformatii pag. 68 5. Relatia dintre eforturile unitate si deformatii pag. 69 6. Comportarea materialelor sub actiunea statica a fortelor pag. 69 7. Elasticitatea pag. 70 8. Plasticitatea pag. 71 9. Factorii de care depind caracteristicile mecanice ale materialelor pag. 71 10. Ecruisarea pag. 71 11. Comportarea materialelor in timp pag. 71 12. Ruperea pag. 72 13. Clasificarea materialelor dupa proprietatile lor mecanice pag. 72 14. Disiparea energiei. Lucrul mecanic de deformatie pag. 72 15. Comportarea materialelor la solicitari dinamice pag. 73 16. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca elementele de constructie pag. 73 17. Efortul unitar admisibil. Coeficienti de siguranta pag. 74 Capitolul XIV Principalele materiale utilizate in constructii 1. Metale folosite in constructii pag. 75 2. Lemnul. Produsele industriale fabricate din lemn pag. 76 3. Betonul. Materiale folosite in constructiile din beton simplu, beton armat si beton precomprimat 4. Materiale pentru zidarii pag. 78 5. Materiale pentru invelitori pag. 78 6. Materiale din polimeri pag. 79 7. Materiale pentru izolatii si finisaje pag. 79

pag. 77

Capitolul XV Comportarea la foc a materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc 1. Clasificarea materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc pag. 80 2. Transmiterea caldurii in elementele de constructie in timpul incendiului pag. 80 3. Variatia caracteristicilor mecanice ale materialelor la temperaturi inalte pag. 81 4. Studiul experimental al comportarii la foc. Metode de incercare a materialelor si elementelor de constructie PARTEA A PATRA CHIMIA Capitolul XVI Procese de oxidare si arderi 1. Oxidarea pag. 83 2. Arderea pag. 84 3. Aprinderea pag. 86 4. Autoaprinderea pag. 86 5. Inflamarea pag. 87 6. Autoinflamarea pag. 87 7. Explozia pag. 87 8. Detonatia pag. 88 Capitolul XVII Reactii chimice 1. Ecuatii si formule chimice pag. 88 2. Echilibrul termodinamic pag. 89 3. Cinetica reactiei pag. 90 4. Catalizatori pag. 91 Capitolul XVIII Procese chimice cu pericol de incendiu 1. Procese de descompunere termica pag. 92 2. Procese de oxidare pag. 94 3. Procese de hidrogenare pag. 96

pag. 81

4. Procese de halogenare pag. 97 5. Procese de nitrare pag. 98 6. Procese de sulfonare pag. 99 7. Procese de polimerizare pag. 99 8. Procese de alchilare pag. 101 Capitolul XIX Substante explozive 1. Generalitati pag. 102 2. Clorati pag. 102 3. Azotat de amoniu pag. 103 Capitolul XX Pulberi metalice 1. Pulberea de aluminiu pag. 105 2. Pulberea de zinc pag. 106 3. Pulberea de fier pag. 107 Capitolul XXI Ignifugarea pag. 108

Capitolul XXII Agenti de stingere 1. Apa (H2O) pag. 108 2. Apa usoara pag. 109 3. Apa imbunatatita chimic pag. 109 4. Aburul pag. 109 5. Spume pentru stingerea incendiilor a) Spuma chimica pag. 110 b) Spuma mecanica pag. 110 c) Spuma cu coeficient mare de infoiere 6. Gaze inerte a) Bioxidul de carbon pag. 111 b) Azotul pag. 111 7. Pulberi stingatoare pag. 112 8. Hidrocarburi halogenate pag. 112 Capitolul XXIII Substante toxice 1. Oxidul de carbon pag. 113 2. Bioxidul de carbon pag. 114 3. Clorul pag. 114 4. Acidul cianhidric pag. 114 5. Hidrogenul sulfurat pag. 115 6. Amoniacul pag. 115 7. Oxizii de azot pag. 115 8. Fosgenul pag. 115 9. Hidrocarburi halogenate pag. 116 10. Fumul pag. 116

pag. 110

PARTEA I CALDURA Capitolul I Notiuni fundamentale 1. Definitia caldurii. Temperatura Focul, una din cele mai vechi descoperiri ale omului, elementul care a insotit necontenit progresul umanitatii, devine deseori un factor de distrugere, aducator de nenorociri. Pentr a putea preveni si combate cu succes dezlantuirea fortelor potrivnice, este necesar sa fie cunoscute o serie de notiuni si manifestari, caracteristice proceselor termice. Spre deosebire de alte domenii ale fizicii care sunt mai putin accesibile, fenomenele legate de caldura sunt usor sesizabile, ele constituind o prezenta cotidiana in viata omului. Chiar daca nu se intuieste cu exactitate sensul lor fizic, notiunile de caldura, temperatura, fierbere etc. intra in vocabularul uzual, fiind folosite destul de corect de majoritatea oamenilor. Se impune insa o sistematizare a cunostintelor deja existente si, in acelasi timp, completarea acestora cu altele noi pentru a facilita intelegerea fenomenelor fizice care insotesc incendiul. Caldura este o forma de energie, o manifestare a starii de agitatie mecanica a moleculelor si atomilor unui corp. In mod absolut nu putem sesiza cu simturile noastre existenta cantitativa a acestei forme de energie, dar ne putem da seama de efectul ei in mod relativ, prin variatia temperaturii unui corp. Notiunile „cald” si „rece” ne sunt familiare si, prin urmare, se poate construi un sistem logic de cunostinte pornind de la anumite elemente concrete legate de aceste notiuni. Studiul caldurii si al transformarilor sale a inceput printr-o observatie atenta asupra naturii. Astfel, oamenii au putut constata ca topirea unei bucati de gheata se produce intotdeauna la o aceeasi stare termica, adia este tot atat de cald sau tot atat de rece ori de cate ori se topesc gheturile. Acceasi observatie este valabila si la fierberea apei. Pentru a putea caracteriza gradul de incalzire a unui corp a fost necesar sa se adopte o notiune noua, aceea de temperatura a fost necesar sa se adopte o notiune noua, aceea de temperatura. Intrucat cele doua strazi ale apei, mentionate mai sus – rece ca gheata si in stare de fierbere – apar intotdeauan in aceleasi conditii de temperatura, ele au fost alese drept etaloane pentru gradul de incalzire. Intervalul intre temperatura la care se topeste gheata si cea la care fierbe apa, a fost divizat in mod conventional, in 100 de parti. O asemenea fractiune de temperatura a primit denumirea de grad Celsius. Modul cum a fost stabilita practic aceasta unitate de masura va fi expus detaliat mai tarziu. Retinem deocamdata ca: - temperatura este marimea fizica ce caracterizeaza gradul de incalzire al unui corp si, - gradul Celsius (ºC) este o unitate de masura a temperaturii, aleasa in mod conventional; el reprezinta 1/100 din intervalul de temperatura situat intre punctul de topire al ghetii (considerat 0ºC) si punctul de fierbere al apei (considerat 100ºC). 2. Producerea si masurarea caldurii Pentru activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este foarte important sa fie cunoscute principalele moduri de producere a caldurii si, in special, conditiile de acumulare a energiei termice, factorul de baza in crearea unui focar de incendiu. Distingem mai multe categorii de fenomene care pot favoriza aparitia unei concentrari de energie termica: - Reactiile termice exoterme, avand ca exponent principal reactiile de ardere (de oxidare), constituie cea mai frecventa cale de producere a caldurii si implicit cea mai raspandita cauza de incendiu. Putem diferentia reactii exotermice lente in care acumularea de caldura se produce intr-un timp mai indelungat sau reactii violente cu puternica degajare de caldura si lumina intr-un interval foarte scurt. - Trecerea curentului electric prin rezistente este insotita de aparitia unei anumite cantitati de caldura a carei valoare depinde de caracteristicile circuitului si ale curentului. Efectul caloric al curentului electric este tratat in mod detaliat in partea a II – a. - Transformarea lucrului mecanic prin frecare este insotita de asemenea de degajarea unei cantitati de caldura direct proportionala cu forta de frecare, cu timpul si cu viteza relativa a suprafetelor de contact. Acest fenomen se afla la originea a numeroase incendii izbucnite la transmisiile cu curele, la lagare de alunecare sau la diverse instalatii unde se freaca piese din materiale combustibile. Racirea unui corp cald, care se face prin cedare de caldura, poate duce la cresterea unui focar de incendiu in vecinatate, in masa unor materiale a caror temperatura de aprindere este inferioara temperaturii corpului care se raceste. Spre exemplu, o piesa scoasa de la forja, avand temperatura de cateva sute de grade, poate provoca aprinderea unui material combustibil peste care piesa ar fi aruncata.

Radiatia solara, consecinta a unor puternice reactii termonucleare, constituie cea mai importanta sursa de caldura, la scara sistemului solar. In anumite conditii radiatia solara poate determina aparitia unui incendiu. O serie de alte fenomene fizice, cum ar fi condensarea si solidificarea, sunt insotite de eliberarea unei cantitati importante de caldura, dar acestea nu prezinta importanta din punctul de vedere al protectiei contra incendiilor. Pericolul de incendiu apare atunci cand exista o puternica degajare de caldura, intr-un timp scurt si intr-un volum restrans, fapt care nu permite raspandirea ei in spatiul inconjurator, favorizand crearea unor puncte calde, cu potential termic ridicat, care pot provoca aprinderea substantelor. Pentru a putea compara cantitatile de caldura produse in cursul diverselor transformari fizico-chimice este necesar sa se stabileasca o unitate pentru masurarea caldurii. Cantitatea de caldura, fiind o marime care masoara variatia energiei interne a unui corp, se va masura cu aceleasi unitati ca si energia, adica in joule (in sistemul international – S.I.). Trebuie mentionat ca folosirea unitatilor de energie mecanica la masurarea caldurii a fost introdusa relativ recent. Pana acum cativa ani, cantitatea de caldura se exprima in calorii, respectiv kilocalorii. Prin definitie, caloria este cantitatea de caldura necesara unui gram de apa distilata pentru a-si ridica temperatura cu un grad Celsius, de la 19,5 la 20,5ºC, la presiunea normala. Mentionam ca aceasta unitate nu face parte integranta din sistemul de unitati international, ea fiind o unitate tolerata. Intre unitatatea tolerata pentru masurarea caldurii (caloria – cal.) si unitatea de energie mecanica (joule – J) exista urmatoarea relatie de echivalenta: 1 cal = 4,1855 J. In practica mai pot fi intalnite si unitati multiplu ale caloriei: kilocaloria (kcal), megacaloria (Mcal), gigacaloria (Gcal) si teracaloria (Tcal). 1 kcal = 1000 cal. 1 Mcal = 106 cal. 1 Gcal = 109 cal. 1 Tcal = 1012 cal. 3. Caldura specifica a corpurilor Experimental s-a constat ca pentru a ridica cu acelasi numar de grade temperatura unor mase egale de corpuri diferite, sunt necesare cantitati diferite de caldura, adica unele corpuri se incalzesc mai usor, altele mai greu. Daca vom ceda aceeasi cantitate de caldura unui cub de otel si unuia de aluminiu, avand acceasi masa, se observa ca, dupa un anumit interval, temperatura aluminiului este mai ridicata decat cea a otelului. S-a stabilit ca fiecare corp poseda o constanta fizica ce caracterizeaza comportarea sa atunci cand primeste sau cedeaza caldura. Aceasta constanta a primit denumirea de caldura specifica si reprezinta cantitatea de caldura necesara pentru a ridica cu 1ºC temperatura unei unitati de masa (in cazul corpurilor solide sau lichide) ori de volum (in cazul gazelor). Caldura specifica se noteaza cu simbolul „c”. Numarul care exprima valoarea caldurii specifice variaza in functie de unitatile alese pentru masa si cantitatea de caldura. In sistemul international (SI) unitatea de masa este kilogramul, iar unitatea de caldura este joule; caldura specifica va avea deci ca unitate de masura joule/kilogram.grad (J/kg.grd). Daca se exprima cantitatea de caldura in calorii si masa in grame, caldura specifica va avea ca unitate de masura caloria/gram.grad [cal/g.grd.]. Caloria/gram.grad este caldura specifica a corpului a carui temperatura creste cu un grad cand primeste o cantitate de caldura egala cu calorie pentru fiecare gram. Conform definitiei caloriei, data anterior, rezulta caldura specifica a apei capa = 1 cal./g.grd, sau capa = 4185,5 J/kg.grd. Se observa ca pentru operativitatea calculului, in practica este mai usor sa se utilizeze caloria ca unitate a cantitatii de caldura, desi aceasta este o unitate toleranta. In tabela 1 sunt date valorile caldurii specifice ale catorva substante solide, lichide si gazoase. Caldura specifica a unui corp depinde de starea sa de agregare. Astfel un corp aflat in stare lichida (topit) are o caldura specifica mai mare decat in stare solida. Exemplu: cgheata = 0,5 cal/g.grd; capa = 1 cal/g.grd. Caldura specifica este in general variabila cu temperatura, in sensul ca pentru incalzirea unitatii de masa cu 1ºC la temperaturi scazute, de exemplu intre 5 si 6ºC, este necesara o alta cantitate de caldura decat pentru o incalzire de temperaturi mai ridicate, de exemplu intre 80 si 81ºC. Practic diferenta este foarte mica, astfel ca pentru calculele tehnice se poate aproxima o valoare constanta a caldurii specifice pentru intervale destul de mari de temperatura. Tabela 1 Calduri specifice

031 0.192 0.256ºC + 760ºC 0ºC 210ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 19 – 100ºC 0ºC 0ºC 17. masurat in conditii normale.2375 0. Puterea calorifica superioara (Hsup) reprezinta caldura degajata in conditii cand produsele de ardere se gasesc la o temperatura mai mica de 100ºC. cu degajare de funingine si flacari de culoare inchisa. prin ardere. una din principalele cai de obtinere a caldurii o constituie reactiile chimice exotermice.4090 0.11 0. deci sa se asigure o combustie completa si . Din punct de vedere termic atrage atentia faptul ca. cu alte cuvinte combustibilii sunt caracterizati prin puterea lor calorifica. In tabela 2 sunt indicate puterile calorifice ale unor combustibili larg utilizati. Puterea calorifica poate fi determinata experimental cu ajutorul unor metode calorimetrice sau poate fi calculata tinand seama de compozitia chimica a combustibilului.126 0.093 0.302 0. Puterea calorifica a unui combustibil reprezinta cantitatea de caldura produse prin arderea completa a unui kilogram de combustibil solid sau lichid sau prin arderea unui metru cub de gaz.548 1.032 0. adica are loc o combustie incompleta. Reactia de combinare a unui corp inflamabil cu oxigenul este numita reactia de oxidare sau combustie. Se poate deduce ca un material combustibil degaja o cantitate mai mare de caldura mai redusa de apa.21 – 0.27 0.2175 . dependenta numai de natura sa (carbune.20 0.511 0.atunci cand exista oxigen suficient pentru ca tot combustibilul sa arda.grd 910 129 880 – 1160 389 904 460 2. adica in conditii cand produsele de ardere se gasesc la o temperatura mai mare de 100ºC.2025 3. lemn.177 0.8 1264 140 133 457 130 133 741 837 2038 4185 3976 2293 4712 1480 2214 2138 1762 994 847 14268 910 _cal_ g. Puterea calorifica inferioara sau efectiva (Hinf) reprezinta puterea calorifica din care s-a scazut cantitatea de caldura necesara pentru vaporizarea apei. mai exact reactiile de ardere.Caldura specifica Substante Aluminiu Aur Beton Cupru Grafit Fier Mercur Nichel Plumb Platina Siliciu Sticla Gheata Apa Apa de mare Alcool etilic Amoniac Benzina Eter Petrol Vapori de apa Aer Bioxid de carbon Hidrogen Oxigen La sau intre temperaturile 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC . corpurile degaja cantitati diferite de caldura.216 0. deci cand apa din gazele de ardere este in stare lichida. degajand caldura si radiatii luminoase.).0319 0. Tabela 2 Puterea calorifica medie a unor substante combustibile __J__ kg. Experientele au demonstrat ca orice combustibil degaja o cantitate determinata de caldura. Este cunoscut ca la arderea unui kilogram de carbuni se obtine o cantitate mai mare de caldura decat la arderea unui kilogram de lemne.atunci cand arderea se face cu deficit de oxigen.03346 0.2175 0. Puterea calorifica se noteaza cu simbolul H si are ca unitate de masura kilocaloria/kilogram [kcal/kg]. Amanuntele de ordin chimic ale acestui proces nu reprezinta interes pentru moment. necesare intelegerii acestui fenomen.529 0.487 1 0.5ºC 0ºC 20ºC 20ºC 0ºC 21 – 58ºC 100ºC 0 – 200ºC 15 – 100ºC 12 – 198ºC 13 – 207ºC 4. Ulterior se va reveni asupra arderii precizand o serie de detalii de natura chimica.grd 0. Din punct de vedere fizic se deosebesc doua situatii distincte: . Pot fi intalnite doua notiuni: putere calorifica superioara si putere calorifica inferioara.421 0.34 0.00067 0. Puterea calorifica Dupa cum s-a aratat anterior.95 0. Este cunoscut faptul ca orice corp combustibil poate fi aprins si continua sa arda intr-o atmosfera ce contine oxigen.0309 0. benzina etc.

Ea este dependenta de tipul constructiei putand varia de la 10 kglemn/m² pentru cladirile masive..8 10000 17.3 5800 46 11000 20 4730 18.9 5000 33. Se poate face urmatorul rationament: daca fiecare kilogram dintr-un material combustibil dezvolta o cantitate de caldura H kcal. sau. Folosirea unor materiale necombustibile (aluminiu.. In practica.. q = Qtotal = ∑ miHi S S [kcal ] m² Aceasta marime a primit denumirea de sarcina de incendiu sau incarcare termica. sarcinile de incendii din diferite spatii sau obiective vor fi exprimate in kg. Se poate scrie deci echivalentul – lemn al sarcinii de incendiu: Mlemn = _mi ∙ Hi__ S ∙ Hlemn [kglemn] m² Utilizand acest indice (Mlemn). este compusa din tamplarie.5 kg lemn.8 4000 41.8 3000 – 4000 20.).6 – 16. un kilogram de benzina cu puterea calorifica de 10. Sarcina de incendiu este imobila..8 45500 16.. un factor care nu mai este dependent de dimensiunile obiectivului ci caracterizeaza sintetic potentialul termic al tuturor materialelor combustibile. pentru usurinta aprecierilor comparative. podele. la cladirile masive.5 7930 34. Din punctul de vedere al protectiei contra incendiilor si al operatiunilor de stingere este important de stiut daca aceasta cantitate totala de caldura este concentrata intr-un spatiu restrans.) la . Cantitatea de caldura ce poate fi dezvoltata prin arderea tuturor materialelor combustibile din spatiul respectiv este egala cu suma cantitatilor de caldura dezvoltate de fiecare combustibil in parte adica: Qtotal = Qlemn + Qteztile + Qhartie + . Sarcina de incendiu sau incarcarea termica imobila este constituita din suma tuturor partilor constructive combustibile precum si a instalatiilor precum si a instalatiilor fixe aferente cladirii. sticla s.. existand posibilitatea unor aprecieri comparative foarte lesnicioase.. Aceasta suma poate fi exprimata sub forma: Qtotal = ∑ mi ∙ Hi [kcal] unde mi este masa unui material combustibil si Hi – puterea calorifica a materialului respectiv. Spre exemplu.a. folosind formula Q = m ∙ H [kcal] se poate scrie: Qtotal = mlemn ∙ Hlemn + mtextile ∙ Htextile + mhartie ∙ Hhartie + .Combustibilul Amidon Benzina Bumbac Carton Cauciuc Celuloid Cereale Cocs Fan Puterea calorifica 105 J/kg kcal/kg 16.6 8000 14.. covoare. Sarcina de incendiu Puterea calorifica a materialelor combustibile prezinta o importanta deosebita pentru aprecierea pericolului de incendiu intr-un obiectiv.3 – 10. compartimentari combustibile etc. avand puterea calorifica H = 4000 kcal/kg. lichide combustibile etc. considerate a fi uniform repartizate pe suprafata incaperii. se calculeaza „echivalentul in lemn” al sarcinii de incendiu.000 kcal/kg este echivalent cu 2..8 4500 16.5 4200 16.lemn/m2. dand nastere unei temperaturi ridicate. care prin ardere ar degaja acelasi numar de calorii ca si materialele combustibile existente.8 3940 44 10600 18. adica o cantitate de lemn. perdele.. pana la 80 kglemn/m² pentru constructiile din material lemnos.5 1500 – 2500 12.8 4000 * In functie de esenta lemnului 5.. intr-o incapere unde se afla m kg de combustibil care arde se va degaja o cantitate de caldura: Q = m ∙ H [kcal] In realitate intr-o incapere de locuit sau spatiu de productie nu se afla un singur fel de material combustibil ci mai multe (mobila.6 3500 Combustibilul Lemn umed* Lemn uscat* Linoleum Matase naturala Matase artificiala Motorina Piele (bucati) Tesaturi textile Zahar Puterea calorifica 106 J/kg kcal/kg 6. Se poate deosebi o sarcina de incendiu mobila si una imobila. Pentru a rezolva problema este suficient sa se raporteze cantitatea de caldura dezvoltata la suprafata obiectivului respectiv. Obtinem astfel o marime care reprezinta cantitatea de de caldura pe metru patrat. carti. sau daca se disperseaza intr-o mare hala industriala fara a provoca pagube insemnate.8 4000 33.

fapt care le face utile la construirea unor termometre foarte sensibile si precise. In tabela 3 sunt date unele valori orientative. stabilite pe baze statistice. sau pentanul. utilizate indeosebi in laboratoare sau la etalonarea altor termometre. Fenomenul fizic cel mai des utilizat in termometrie este dilatatia corpurilor. platina-rhodiu) sudati la cate un capat si avand capetele libere legate de un voltmetru sensibil. face ca sa fie inlaturate eventualele erori provocate de fenomenul de udare. se folosesc substante lichide sau gaze. unor variatii mici de temperatura sa le corespunda variatii mari ale marimii fizice luate drept fenomen termometric. iar fenomenul de dilatatie remanenta lipseste. Alegand o asemenea caracteristica (denumita proprietate termoelectrica). Intrucat exista o relatie directa intre variatia de temperatura si curentul din circuit. Tabela 3 Sarcini de incendiu in diferite cladiri Cladirea . Temperaturile ridicate (400 – 1800ºC) se masoara cu ajutorul termometrelor. Experientele au demonstrat ca variatia caldurii unui corp este insotita de modificari. facute in numeroase tari. adica variatia volumului sub actiunea caldurii. voltmetrul poate fi gradat direct in unitati de temperatura (ºC). fara a face parte constitutiva din aceasta. Lichidele cel mai mult utilizate la fabricarea termometrelor sunt mercurul.Locuinta . culoarea. Pentru temperaturi scazute se poate utiliza ca lichid termometric alcoolul. de la . Sarcina de incendiu mobila.Spital .Tipografie . Deoarece mercurul are coeficientul de dilatare constant. fier-constantan. In sens contrar actioneaza utilizarea pe scara larga a maselor plastice in constructii. pana la – 200ºC. 6. corpurile solide nu revin exact la dimesiunile initiale. prezinta o inertie termica redusa si in consecinta o sensibilitate sporita. in functie de destinatia incaperii si a cladirii respective. de exemplu: volumul. se poate stabili o scara de temperatura care sa masoare gradul de incalzire a corpurilor. ale unor caracteristici fizice ale corpului. pe baza carora au fost imaginate si realizate instrumente pentru masurarea temperaturii se pot mentiona: dilatia corpurilor. in diverse obiective. reprezentand suma tuturor materialelor combustibile introduse intr-o incapere. alcoolul etilic. ale carei valori pot fi masurate cu ajutorul unor etaloane bine precizate. Functionarea termoelementelor se bazeaza pe fenomenul aparitiei unui curent electric de ordinul milivoltilor in circuitul format de cele doua sarme. pana la – 120ºC. modificarea culorii corpurilor. Dintre fenomenele termoelectrice. variaza in limite foarte largi. Deoarece este necesar ca termometrul sa prezinte o sensibilitate corespunzatoare. coeficientii lor de dilatatie sunt de 50 – 100 de ori mai mari decat ai solidelor. touenul si xilenul. Lichidele au sensibilitate si fidelitate corespunzatoare. in intervalul 0 – 100ºC. asupra sarcinii de incendiu. . rezistenta electrica etc. variatia rezistentei electrice. Studiile si experimentarile pe incendii. Gazele au coeficienti de dilatatie si mai mari. Sub presiune poate fi folosit la masurarea unor temperaturi pana la 700ºC. Datorita faptului ca este metal. Lipsa de aderenta la peretii vasului in care se afla mercurul. Dupa incalzire. dupa legi bine cunoscute.Fabrica de confectie . efectul termoelectric. au scos in evidenta relatii intre incarcarea termica si durata incendiului. cu alte cuvinte.Fabrica de mobila .Depozit general Sarcina de incendiu medie kglemn m² 43 30 75 53 166 52 122 Sarcina de incendiu maxima kglemn m² 125 115 585 510 835 420 1150 Incaperea din cladire cu sarcina de incendiu maxima Magazii Depozit de lenjerie Vopsitorie Depozitul de produse finite Depozitul de hartie Arhive Marfuri speciale Sarcina de incendiu ofera o imagine concreta a pericolului de incendiu intr-un obiectiv. atunci cand se incalzeste locul sudurii. Termometria (masurarea temperaturilor) Anterior s-a stabilit ca gradul de incalzire al corpurilor este indicat prin marimea numita temperatura. pastrand o dilatatie remanenta. respectiv variatia temperaturii la un incendiu. medie si maxima.38ºC (temperatura sa de inghetare) pana la 357ºC (temperatura de fierbere).Birouri . fenomen care reduce fidelitatea termometrului. termometrul cu mercur poate fi gradat cu usurinta (scara echidistanta). Mercurul prezinta o serie de avantaje care-l fac adecvat pentru masurarea temperaturilor intr-un interval destul de larg. in special ca elemente de finisare.constructiile moderne permite reducerea incarcarii termice imobile. Acestea constau din doi conductori de metale diferite (nichel-crom.

precum si cele cu rezistenta electrica sau cu termoelemente trebuie puse in contact direct cu locul a carui temperatura trebuie determinata. Daca obiectul respectiv are temperatura marcata pe creionul folosit. denumite termografe. astfel ca. si invers. Dupa efectuarea unei rotatii complete. . intr-un interval de timp. Pe banda sunt trasate linii verticale paralele care indica subdiviziuni ale intervalului de timp si linii orizontale care marcheaza valorile temperaturii. care inregistreaza dilatatia.) se utilizeaza fenomenul de termocromie care se manifesta prin proprietatea pe care o au anumite substante de a-si schimba culoarea sub efectul variatiei temperaturii. conducta incalzita etc. turnatorii. pentru a determina temperatura unei surse de radiatie termica. dupa care citeste indicatia galvanometrului. Rezervorul si tubul sunt umplute cu mercur. Intr-un tub capilar avand la unul din capete un mic rezervor se introduce mercurul sau alt lichid termometric. Acul inregistrator lasa o urma vizibila pe o banda de hartie infasurata in jurul cilindrului rotit cu viteza constanta de mecanismul de ceasornic. 8. banda poate fi scoasa si verificata. laminoare si in orice alt loc unde temperatura ridicata nu permite apropierea de sursa calda (inclusiv la incendii). Termometrul metalic de constructie speciala transforma variatia temperaturii in miscari ale acului inregistrator prin intermediul sistemului de parghii. un sistem de parghii si un cilindru rotitor cu mecanism de ceasornic. In obiectivele industriale moderne exista aparatura a carei functionare trebuie urmarita si inregistrata fara intrerupere. termograful este compus dintr-un termometru metalic. virarea de culoare se face intr-un interval de timp stabilit (de exemplu la doua secunde dupa tragerea liniei). putand suporta lovituri sau socuri termice. a carui temperatura trebuie masurata. Pirometrul optic. privind prin luneta. poate fi reglata prin intermediul a doua rezistente electrice montate in luneta aparatului. Cresterea temperaturii provoaca dilatarea mercurului si deformarea portiunii curbate care tinde sa se indrepte. In principiu. temperatura obiectului este mai mica decat cea indicata pe creion. Dupa introducerea mercurului se face vid in tub si se inchide la flacara. respectiv lungimi egale de tub. Acest tip de termometru necesita control si verificari periodice. Pentru asemenea situatii se utilizeaza pirometrele optice al caror principiu de functionare consta in compararea radiatiei luminoase a focarului. Termometrul metalic. se prelungeste intervalul de timp dupa care trebuie schimbata banda. in meteorologie etc. precizia termometrului este relativ scazuta. Acest tip de aparat pentru masurarea temperaturii este deosebit de util la furnale. prezinta dezavantajul unei fragilitati care limiteaza domeniul lor de utilizare. identic cu primul dar nu mai patrunde in spatiul cu temperatura ridicata. cu radiatia luminoasa a unui fir de carbune etalon. miscand acul indicator in dreptul unei scale gradate. Valoarea respectiva este citita pe cadranul galvanometrului. in special cand se masoara temperaturi ridicate. Uneori acest lucru este imposibil. Termometre Fabricarea unui termometru cu lichid este relativ simpla.7. Daca acest interval este mai mare. Practic. Prin utilizarea a doi cilindri. Practic. Urmeaza operatiunea de gradare a termometrului care necesita precizarea unor „repere termometrice” sau „puncte fixe”. temperatura obiectului a depasit pe cea corespunzatoare creionului. operatorul indreapta obiectivul lentilei asupra sursei si regleaza rezistentele electrice pana cand firul etalon „se pierde” pe fondul sursei. motor. neavand legatura cu rezervorul. Pentru determinarea rapida a temperaturii la suprafata unui corp sau agregat industrial (cazan. Variatia controlata a acestor rezistente modifica intensitatea curentului in circuit pana cand radiatia firului etalon este identica cu radiatia sursei calde. Termografele sunt utilizate pe scara larga in industria chimica si alimentara. Deoarece rezervorul si tubul curbat se gasesc in spatii cu temperaturi diferite. Termometrele de sticla. In principiu un asemenea termometru este compus dintr-un rezervor. Procedee speciale de masurare a temperaturii Culori termoscopice. adica a unor numere conventionale atribuite unor fenomene ce se petrec intotdeauna la aceeasi temperatura (exemplu topirea ghetii si vaporizarea apei). Precizia poate fi marita prin adaptarea unui al doilea tub curbat cu actiune diferentiala. daca virarea de culoare se face mai rapid. procedeul de masurare consta in utilizarea unui creion termoscopic cu care se trage o linie pe suprafata a carei temperatura trebuie determinata. Temperatura la care se desfasoara anumite procese tehnologice constituie un parametru important a carui variatie trebuie cunoscuta cu precizie. Termograful. Fiecarei intensitati a curentului din circuitul de incalzire a firului etalon ii corespunde un anumit grad de incalzire. In industrie se folosesc termometre metalice. firul se confunda cu sursa (au aceeasi nuanta de culoare). avand capatul liber curbat si prevazut cu un ac indicator. cu lichid care sunt mai robuste. Este necesar ca diametrul tubului capilar sa fie constant pe toata lungimea pentru ca unor variatii egale de temperatura sa le corespunda volume egale. gradat direct in grade Celsius. Temperatura firului etalon adus la incandescenta de un curent electric furnizat de sursa. continuat cu un tub metalic. Pentru aceasta au fost construite aparate inregistratoare care traseaza curba de variatie a temperaturii. adica o anumita temperatura. In tabela 4 sunt date principale substante termoscopice utilizate in tehnica. introdus in spatiul a carei temperatura urmeaza a fi determinata. dar suficienta pentru nevoi industriale. Termometrele metalice sau de sticla. cu lichid.

Sunt executate din materiale ceramice – caolin. Indicatoarele mari – cu inaltimea de 50 mm – se folosesc pentru temperaturi de 600 – 1540ºC. cauciucului. 9.Tabela 4 Principalele substante termoscopice utilizate in tehnica Culoarea Denumirea substantei Sulfura de mercur Iodura de mercur si cupru Iodura de mercur si argint Cromat de plumb Oxid de mercur Bromura de cupru Cianura cupro-feroasa Bisulfura de arsen Initiala Rosu Rosu deschis Finala Cafeniunegru Rosu-inchis Maron Negru Maron Cafeniunegru Negru Cafeniu Cafeniunegru Rosu-cafeniu Temperatura la care se schimba culoarea ºC 250 300 60 70 75 70 250 300 Pe masura cresterii temperaturii Pe masura cresterii temperaturii Pe masura cresterii temperaturii Pe masura cresterii temperaturii Reversibilitatea Da Da (daca nu a fost incalzit la temperaturi prea inalte) Nu Nu Da Da Da Da Rosu Rosu Rosu Galben Maron Portocaliu Creioanele termoscopice sunt livrate in seturi. o alta scara termometrica propusa de Réaumur considera ca cele doua puncte fixe mentionate au valorile 0º si 80º. fiecare diviziune corespunzand cu un grad Celsius. al doilea cu numarul imediat superior. Pentru a determina atingerea unei anumite temperaturi se pot folosi diverse aliaje metalice. prin conventie. Astfel. vor fi marcate pe tubul capilar al termometrului cele doua pozitii ale coloanei de mercur: una corespunzatoare temperaturii de topire a ghetii. . cuart. de forma cilindrica. Cu acesti „martori” se poate acoperi intervalul de temperaturi cuprins intre 100 si 1600ºC. O a treia scara termometrica. unul cu numarul corespunzator temperaturii de regim. avand indicate temperaturile de utilizare si culoarea de virare pentru intervale de temperatura specifice unui anumit domeniu industrial. setul 200 – 400ºC in industria alimentara si a sticlei. feldspat. pe scara Celsius. iar cele mici – cu inaltimea de 30 mm – pentru intervalul de temperaturi 1580 – 2000ºC. Se fabrica in doua marimi. intervalul standard de temperatura este cuprins intre 0 (punct fix determinat de temperatura ghetii pure care se topeste la presiune normala) si 100 (punct fix determinat la temperatura vaporilor de apa care fierb la presiune normala).d. deci acelasi interval de temperatura este impartit in 180 grade Fahrenheit. sub actiunea greutatii proprii. Alegerea punctelor fixe si atribuirea unui anumit numar de grade este pur conventionala. carbonat de calciu si adaus de lianti – in diferite proportii. Indicatoare fuzibile (martori). Intervalul intre aceste doua repere stabilite experimental se imparte in 100 de parti egale.m. Indicatoarele piroscopice sunt utilizate indeosebi la urmarirea temperaturilor de regim in cuptoare. deci. se indoaie peste muchia scurta astfel incat varful atinge nivelul placii suport.. Indicatoarele piroscopice (conuri Seger) sunt utilizate pentru a inregistra atingerea unor temperaturi prestabilite in diverse procese industriale. deci intervalul de temperatura intre topirea ghetii pure si fierberea apei este impartit in 80 grade Réaumur. chimica si electrotehnica. astfel incat sa se creeze o gama larga de amestecuri ale caror puncte de inmuiere difera cu 20 .a. 30 grade unul de altul. In STAS 1312-64 se defineste temperatura de inmuiere ca temperatura la care indicatorul asezat vertical pe o placa suport se inmoaie si. avand forma unui trunchi de piramida.. setul Thermocrom 65 . Astfel. in grupuri de cate trei indicatoare. setul 350 670ºC in siderurgie s. ca mijloc de avertizare in caz de supraincalziri periculoase. Practic.. si una corespunzatoare temperaturii de fierbere a apei. 200ºC se utilizeaza in industria hartiei.. iar al treilea cu numarul imediat inferior. a caror topire se produce intr-un mic interval de temperatura. Indicatorii termoscopici pot fi utilizati si sub forma de vopsele in industria chimica si electrotehnica. scara Fahrenheit considera ca gheata se topeste la 32 grade Fahrenheit iar apa fierbe la 212 grade Fahrenheit. Scari termometrice Asa cum s-a aratat anterior.

in urma racirii corpului cald.15ºC).15 313.15 473.15º Tabela 5 Relatii de transformare intre valorile temperaturilor pe diferite scari termometrice ºC ºR ºF Celsius ºC .15 278. Acest principiu reprezinta o forma particulara a principiului conservarii energiei. dupa cum urmeaza: Principiul echilibrului termic. Deci cantitatea de caldura cedata de sursa mai calda este egala cu cantitatea de caldura primita de sursa mai rece. Principiul transformarilor inverse constituie o consecinta a principiului conservarii energiei. Temperatura absoluta se noteaza cu simbolul T.459 . Transformarea gradelor in diverse scari termometrice se face cu ajutorul unor relatii simple: tºR = 0.218.6 . proces care dureaza pana la egalizarea temperaturilor celor doua corpuri.15 573.10 -5 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 300 Scara Celsius tºC Scara Réamur 4 tºC 5 tºR Scara Fahrenheit 9 tºC + 32º 5 9 tºR + 32 4 tºF Kelvin K 0 253.15 363. Cantitatea de caldura preluata de un corp prin trecerea de la o stare A1 la o stare A2 este egala cu cantitatea de caldura cedata de acelasi corp atunci cand revine de la starea A2 la starea A1.15 343. Principiul transformarilor inverse. Principii calorimetrice Observatii indelungate asupra proceselor de trecere a caldurii de la un corp cald la unul rece au permis sa se stabileasca anumite principii care guverneaza aceste fenomene.15 373. Temperatura absoluta. acesta cedeaza o anumita cantitate de caldura care este preluata de corpul rece.15 263.15 293.16 -4 . Intre valorile temperaturilor masurate pe cele doua scar exista relatia: T [K] = tºC + 273.12 5 -8 14 -4 23 0 32 4 41 8 50 16 68 24 86 32 104 40 122 48 140 56 158 64 176 72 194 80 212 120 302 160 392 240 572 10.15 273.15 423. Pe scara termometrica absoluta nu vom intalni temperaturi negative deoarece 0 K este cea mai scazuta temperatura posibila.15 268. Gradul Kelvin este egal cu gradul Celsius.15 283.273.15 303.15 333.15 323.Scara termometrica folosita universal este scara Celsius.8 tºC In tabela 5 sunt date relatiile de transformare dintr-o scara in alta si corespondentele gradelor Celsius pentru un interval de temperaturi uzuale. al carui punct intial este considerat zero absolut (0K = .20 .15 .237. Principiul schimbului de caldura. In termodinamica si in tehnica se utilizeaza o scara de temperaturi in grade absolute sau grade Kelvin [K].15 258. Cand doua corpuri avand temperaturi diferite sunt puse in contact. Calorimetria.15 .15 353. are loc un proces de trecere a caldurii de la corpul cald catre cel rece.15 5 tºR 4 5 (tºF – 32) 4 (tºF – 32) 9 9 Temperaturi pe diferite scari termometrice Réamur ºR Fahrenheit ºF . In lipsa unor procese secundare de transformare energetica. Din moment ce energia nu poate fi nici .8 tºC tºF = 32 + 1.

Topirea si vaporizarea In natura corpurile se pot gasi in stare solida.c. nici distrusa. Conform formulei cantitatea de caldura cedata de corpul a carui temperatura scade de la tc la θ va fi: Qcedata = mc ∙ cc (tc – θ) unde mc este masa corpului cald. se pot amesteca doua lichide. Se stie ca intr-o asemenea situatie obiectul cald se raceste iar lichidul din vas se incalzeste. cantitatea de caldura preluata de corpul rece a carui temperatura creste de la tr la θ va fi: Qpreluata = mr ∙ cr (θ – tr). Se naste intrebarea: Care va fi temperatura finala θ a unor corpuri cu temperaturi initiale diferite. de exemplu corpul va fi incalzit cu ∆t grade. cantitatea de caldura necesara pentru a-i modifica temperatura cu 1ºC va fi egala cu m ∙ c. s-a definit caldura specifica a unui corp drept cantitatea de caldura necesara pentru a modifica cu 1ºC temperatura unitatii de masa. acestea avand doar o miscare de vibratie in jurul unei pozitii de echilibru. adica: Q = m. lichida sau gazoasa. Capitolul II Schimbarea starii de agregare a corpurilor 1. atunci el va primi o cantitate de caldura de atatea ori mai mare. care participa la un proces de schimb de caldura ? Cele doua corpuri pot avea stari de agregare diferite. Produsul m ∙ c dintre masa corpului si caldura sa specifica se numeste capacitate calorica a corpului respectiv. in functie de temperatura. Similar. acesta se introduce intr-un vas cu apa sau cu alt lichid de racire. cc – caldura specifica a corpului cald.d. este evident ca energia calorica necesara trecerii corpului de la starea A1 la starea A2 va fi restituita integral prin revenirea la starea initiala. se poate scufunda un corp solid intr-un lichid. la sfarsitul procesului de schimb de caldura ambele corpuri avand aceeasi temperatura a carei valoare θ (teta) este situata intre valorile temperaturilor initiale tc si tr. Daca temperatura corpului va fi modificata cu mai multe grade. La punctul 3. Tinand seama de caracteristicile fizice ale corpurilor se poate determina cantitatea de caldura primita sau cedata la modificarea temperaturii.m. Coeziunea intre moleculele corpurilor solide este puternica. . Starea solida defineste corpurile care prezinta rigiditate mare si rezistenta la actiunea unor forte externe. Rezulta ca daca un corp are masa m. tc – temperatura corpului cald si θ – temperatura finala. Corpurile solide se caracterizeaza prin volum si forma determinata.a. In prezent se considera ca materia poate avea si o a patra stare de agregare – plasma – dar implicatiile fizice ale acestui fenomen depasesc limitele lucrarii de fata. se poate raci un corp solid intr-un gaz s. Dar conform principiului schimbului de caldura Qcedata = Qpreluata Rezulta: mc ∙ cc (tc – θ) = mr ∙ cr (θ – tr) sau mc ∙ cc ∙ tc + mr ∙ cr ∙ tr = mc ∙ cc θ + mr ∙ cr ∙ θ de unde: θ = mc ∙ c c ∙ tc + mr ∙ c r ∙ tr mc ∙ cc + mr ∙ cr Deci temperatura finala a unui ameste de doua corpuri avand temperaturi initiale diferite este egala cu suma produselor capacitatilor calorice cu temperaturile corpurilor impartita la suma capacitatilor calorice. Pentru a raci rapid un corp metalic.creata. ∆t Cele expuse mai sus pot fi exemplificate printr-un caz des intalnit in practica.

). proportionala cu cantitatea de caldura primita. Aceasta caldura se numeste caldura latenta de topire si se noteaza cu qtopire. la presiune constanta. se descompun (lemnul. Desi isi mentin volum constant. zapada carbonica. Aceasta explica de ce gheata pluteste la suprafata apei (prin marirea volumului.Spre deosebire de acestea. Fac exceptie unele corpuri. Sunt totusi unele substante a caror comportare sub actiunea calduri prezinta anumite abateri.a. in absenta oxigenului. ele nu pot fi obtinute in stare lichida la presiunea atmosferica (ex. prin transformarea apei in vapori se realizeaza si un efect de inabusire a incendiului. Sunt corpuri care prin incalzire. nici volumul si trece in stare gazoasa.Pentru a schimba starea de agregare a unitatii de masa dintr-o substanta sunt necesare cantitati determinate de caldura. vaporii de apa ocupand locul aerului care intretine arderea. Din clipa cand intreaga masa a lichidului s-a transformat in vapori. 3. Prin topire.In cazul substantelor pure. pentaclorura de fosfor. fapt care dovedeste existenta unor forte de coeziune mai reduse decat la solide. Un termometru introdus in vas indica o crestere lenta a temperaturii ghetii pana se atinge valoarea 0ºC. Lichidul fierbe si incepe sa se transforme in vapori. aburi). nu au forma proprie. constante si caracteristice fiecarei substante. adica transformarile de stare. Scaderea vascozitatii este insotita de modificarea continua a temperaturii astfel ca nu se poate stabili un punct precis de transformare. Vaporizarea – trecerea din stare lichida in stare gazoasa – se poate face in mod lent. majoritatea corpurilor isi maresc volumul. untul s. este necesara o cantitate determinata de caldura pentru a topi o unitate de masa dintr-un corp solid. La 100ºC se inregistreaza un alt prag in variatia temperaturii apei. sub cele trei forme de agregare: solida (gheata). Transformarile de stare sunt insotite de modificari ale unor caracteristici fizice ale substantelor. Ele curg sau iau forma recipientului in care sunt turnate. cand in vas se gaseste numai apa.Ca si la topire este necesara o cantitate determinata de caldura pentru a realiza transformarea de stare. Experimental s-a stabilit ca. clorura de amoniu etc. temperatura acestora se modifica. Legile transformarilor de stare a corpurilor Analizand fenomenele de trecere a corpurilor dintr-o stare de agregare in alta se pot deduce legi care sunt valabila atat pentru topire cat si pentru vaporizare. densitatea scade) sau de ce crapa sticlele in care apa ingheata. indeosebi pentru aprecierea pericolului de incendiu in diverse situatii si pentru adoptarea unor masuri corespunzatoare de prevenire si stingere. in sensul unei cresteri proportionale cu cantitatea de caldura primita. lichidele nu au rigiditate si se deformeaza cu usurinta sub actiunea unor forte exterioare. Daca fortele de coeziune scad sub anumite limite atunci corpul nu-si mai pastreaza nici forma. Cazuri particulare de transformare a starii de agregare In general corpurile trec dintr-o stare de agregare in alta urmand desfasurarea fenomenelor descrise mai sus. . Fenomenul de marire al volumului este mult accentuat la trecerea din starea lichida in starea de vapori. Urmarind cu atentie comportarea ghetii se observa ca incepe sa se topeasca. transformandu-se in apa. Apoi se constata ca desi gheata continua sa primeasca aceeasi cantitate de caldura in unitate de timp. hartia. printre care si gheata. numai la suprafata lichidului. rapid si cu zgomot (fierbere). 2. Astfel: . Cunoasterea caracteristicilor celor trei stari de agregare ale corpurilor este necesara in activitatea pompierilor. adica trec direct din stare solida in stare gazoasa. iodul. albuminoidele) si dau nastere unor alte substante. denumite calduri latente specifice de transformare (topire. Daca aceasta marime se raporteaza la unitatea de masa a unei substante se obtine caldura specifica de vaporizare a substantei respective. In afara de efectul de racire accentuat. Dupa topirea ultimei bucati de gheata. Procesul de vaporizare prezinta anumite similitudini cu procesul de topire: . . termometrul nu inregistreaza modificari ale temperaturii. Din cauza fortelor de coeziune foarte reduse gazele nu au forma si volum propriu. Caldurile latente de transformare reprezinta cantitatile de energie necesare pentru invingerea fortelor de coeziune moleculara. In acest caz apa isi mareste volumul de circa 1700 de ori. Astfel sunt corpuri care nu au o temperatura determinata de topire. ele putand ocupa intregul volum care il au la dispozitie. in conditii de presiune constanta. fapt deosebit de important pentru utilizarea apei atat ca agent de lucru in masinile termice cu aburi cat si ca agent de stingere a incendiilor.In timpul transformarii temperatura se mentine constanta. acidul benzoic. Se considera un vas cu bucatele de gheata supus incalzirii la o flacara. Fenomenele de modificare a starii de agregare constituie exemplificari ale legii generale a naturii privind transformarea acumularilor cantitative in salturi calitative. transformarile de stare (topire si vaporizare) se produc la temperaturi bine determinate. lichida (apa) si gazoasa (vapori de apa. Deosebit de importanta este cunoasterea fenomenelor de trecere dintr-o stare fizica in alta. termometrul incepe sa indice din nou o crestere lenta a temperaturii. . Cantitatea de caldura primita de un lichid pentru a se vaporiza la temperatura si presiune constante se numeste caldura latenta de vaporizare. ele trecand in mod treptat de la starea solida la cea lichida in cursul unui proces de inmuiere (ceara. respectiv vaporizare).). Alte substante sublimeaza. Pentru exeplificarea legilor care guverneaza transformarile de stare se poate urmari comportarea apei.

. are nevoie de o cantitate de energie de un joule pentru fiecare kilogram. in cursul procesului de topire. respectiv topirea si vaporizarea. solidificarea si lichefierea corpurilor pure sunt procese care se desfasoara la temperaturi constante. La inceput se vaporizeaza lichidul care fierbe la temperatura scazuta apoi ceilalti componenti. staniu si plumb). Se considera temperaturi normale de transformare sau puncte de transformare. vaporizarea lichidelor componente. staniu. vaporizarea si lichefierea pe de alta parte. temperatura de transformare (topire sau vaporizare) variaza in functie de presiunea atmosferica la care are loc fenomenul. daca presiunea se mentine constanta. prin faptul ca temperatura de topire este mai scazuta decat cea a oricarui component. Intr-un cazan de aburi. 4. Unitatea de masura pentru caldura latenta specifica in sistemul international este joule/kg si reprezinta caldura latenta specifica a acelei substante care pentru a trece dintr-o stare de agregare in alta. formule. Aliajul Lipowitz (plumb. aliajele. plumb si bismut. unitati de masura Caldurile latente de transformare se noteaza cu q. In natura se intalnesc insa si procese de transformare inversa. transformarile de stare au loc la temperaturi bine determinate. In cursul lichefierii. compus din cadmiu. cu alte cuvinte caldura latenta de lichefiere este egala cu caldura latenta de vaporizare. treptat. adica de trecere din stare gazoasa in stare lichida (lichefiere) sau din stare lichida in stare solida (solidificare). In caz contrar.O comportare interesanta au. punctul de fierbere nu mai are o valoare unic determinata ci exista mai multe praguri de temperatura la care se produce.5 g Cantitatea de caldura primita de un corp cu masa m in cursul procesului de topire – sau cedata in cursul solidificarii va fi deci: Qtopire = m ∙ qt Similar. presiunea este mai mare decat cea normala. se topeste la 66 – 71ºC (in functie de compozitie). Astfel aliajul Wood. in cazul unui ameste de doua sau mai multe lichide pure. de exemplu. qlichefiere = qvaporizare Aceeasi egalitate exista si intre caldura latenta de topire si cea de solidificare a unei substante. pe masura ce se atinge punctul de fierbere caracteristic fiecaruia. se topeste la 95ºC. Simboluri. staniu. Astfel. In tabela 6 sunt date valorile temperaturilor normale de topire a unor substante. punctul de fierbere fiind situat in acest caz deasupra temperaturii de 100ºC. qtopire = qsolidificare Ca si topirea si vaporizarea. Fenomenele de topire a aliajelor sunt utilizate la constructia unor detectoare de incendiu. Lichefierea si solidificarea Pana in prezent a fost analizata comportarea corpurilor sub efectul cresterii temperaturii. Daca acesta presiune scade punctul de fierbere si coboara invers. in cazul vaporizarii va fi: Qvaporizare = m ∙ qv Asa cum s-a subliniat mai sus. 5. corpul care se transforma cedeaza o cantitate de caldura egala cu cea absorbita la vaporizare. Fiecare substanta va avea deci doua valori distincte pentru calduri latente specifice de transformare: qt – pentru caldura latenta de topire si solidificare – si – pentru caldura latenta de vaporizare sau lichefiere. iar aliajul Rose (bismut. desi toate metalele componente au temperaturi de topire mai mari de 200ºC. la temperatura si presiune constante. Intre cele doua unitati de masura exista relatia: 1 _J_ = __1__ cal kg 4185. sunt fenomene inverse care se anihileaza reciproc. dependente de natura substantelor respecitve. Fenomenul isi gaseste aplicatii pe scara larga in industria chimica la distilarea fractionata a unor amestecuri (spre exemplu la distilarea petrolului). valorile stabilite la o presiune de 760 mm Hg. a unor tipuri de sprinklere sau a unor dispozitive de inchidere automata a usilor si perdelelor antifoc. cadmiu si bismut) se topeste la 60ºC. Topirea si solidificarea pe de o parte. Curba de variatie a temperaturii unui corp in cazul racirii este simetrica cu cea de la incalzire. Punctul de fierbere este variabil si in functie de presiunea la suprafata lichidului. Daca se foloseste unitatea toleranta pentru cantitatea de caldura – caloria – atunci caldura latenta de transformare a unei substante reprezinta numarul de calorii necesare pentru trecerea unui gram de substanta dintr-o stare de agregare in alta. Si in cazul vaporizarii se inregistreaza fenomene care retin atentia.

Aliajul Darcet: 50 Bi + 25 Sn + 25 Pb + 25 Hg .2 Sn + 10 Cd .1 Bi + 24. Aplicatii in protectia contra incendiilor Urmarirea fenomenelor de topire a corpurilor in cazul cercetarii unui incendiu poate furniza informatii interesante asupra desfasurarii acestuia. Retine atentia cifra care reprezinta caldura latenta de vaporizare a apei: 538. in mod special in privinta temperaturilor atinse in cursul procesului de ardere. urmele de corpuri topite pot da indicatii pretioase asupra cauzei incendiului. Alteori. apa se vaporizeaza mai usor si in cantitate mai mare atunci cand intra in contact cu gazele calde produse de focarul de incendiu. . care caracterizeaza apa. Referiri calitative la acest fenomen s-au facut atunci cand este supus actiunii caldurii: se dilata odata cu cresterea temperaturii si se contracta la scaderea ei.7 cal/g.87 50 45 54 60 66 80 94 119 150 232 327 419 434 Substanta Magneziu Aluminiu Bronz Email Sticla Aur Cupru Fonta Otel Nichel Portelan Platina Cuart Wolfram Temperatura de topire ºC 650 660 900 960 800 – 1400 1064 1083 1130 – 1200 1300 – 1500 1451 1550 1773 1730 – 2000 3380 * Aliaje eutectice utilizare la constructia detectoarelor de incendiu. este necesar sa se aprofundeze o serie de cunostinte privind acest fenomen. Pentru a transforma un gram de apa.7 cal.Aliajul Wood: 50.7 = 623.7 Pb + 13. de la temperatura normala (15ºC) in vapori. Dilatarea liniara Experienta de toate zilele demonstreaza ca un corp isi modifica dimensiunile atunci cand este supus actiunii caldurii: se dilata odata cu cresterea temperaturii si se contracta la scaderea ei. Efectul de racire este considerabil mai mare decat al oricarui alt lichid uzual. La un incendiu la care s-au gasit urme de cupru topit rezultat de la un conductor electric. Datorita valorilor mari ale caldurii specifice si ale caldurilor latente. Fiind dispersata in particule foarte mici.38. explica marea sa eficacitate ca agent stingator. este nevoie de 85 de calorii (pentru a aduce apa la temperatura de 100ºC) plus 538. de topire si vaporizare. Referiri calitative la acest fenomen s-au facut atunci cand a fost prezentata constructia termometrului cu mercur.7 cal pentru a transforma apa cu temperatura de 100ºC in vapori la 100ºC. O analiza atenta a locului incendiului imbinata cu o serie de cunostinte de specialitate constituie premiza acestei cercetari temeinice a unui incendiu si asigura succesul acestei actiuni. Procesul de vaporizare prezinta de asemenea aspecte interesante pentru activitatea pompierilor.Aliajul Rose: 2 Bi + 1 Sn + 1 Pb 6. daca intr-un laborator fotografic in care a izbucnit un incendiu se gaseste un recipient cu bromura de argint care a fost topita. Deci fiecare gram de apa de 15ºC transformata in vapori de apa preia de la sursa calda 85 + 538. Compozitia lor in parti de greutate: . inclusiv in domeniul pazei contra incendiilor. Caldura de vaporizare ridicata.Aliajul Lipowitz: 50 Bi + 26. topirea conductorului de cupru fiind produsa de un scurtcircuit care a declansat si incendiul. se poate trage concluzia ca in cursul incendiului a fost depasita temperatura de 434ºC (temperatura de topire a bromurii de argint). apa absoarbe o cantitate de caldura mult mai mare decat orice alt corp obisnuit. Avand in vedere importanta si multiplele aplicatii pe care dilatarea le are in tehnica.3 Sn + 10 Cd . Aceasta situatie justifica recomandarile de a se utiliza apa pulverizata la stingerea incendiilor.9 Pb + 14. (temperatura de topire a cuprului 1083ºC) alaturi de un conductor electric de aluminiu ramas intact (temperatura de topire circa 640ºC) s-a putut preciza ca temperatura degajata de incendiu nu a depasit 640ºC. Spre exemplu.Tabela 6 Temperaturi de topire a corpurilor Substanta Mercur Aliaj Darcet* Stearina Parafina Aliaj Lipowitz* Aliaj Wood* Naftalina Aliaj Rose* Sulf Selac Staniu Plumb Zinc Bromura de argint Temperatura de topire ºC . Cu cat mai multe picaturi de apa se transforma in vapori cu atat efectul de racire este mai accentuat. Capitolul III Dilatarea corpurilor 1.

5 4.8 13.9 13.5 14. lichid sau gaz. Metalele cu punct de topire ridicat au un coeficient de dilatatie mai mic (exemplu tungstenul.1 12. Valorile din tabela permit sa se traga cateva concluzii interesante: 1.3 9.6 16 17.5 0.8 14.1000 10. Coeficientul de dilatatie arata cresterea unitatii de lungime atunci cand temperatura creste cu 1ºC. Practic.8 15 15.9 14.9 15. intereseaza dilatarea corpurilor in lungime.4 17. platina).2 14.7 4.4 20 20.6 15.5 25.5 10. factorul de proportionalitate fiind o constanta caracteristica fiecarui material. l0 = lungimea initiala. Observam ca α nu este constant cand temperatura variaza.1 16.6 20.6 16.3 13.7 12 9 29 0.Trebuie sa precizam ca marirea prin incalzire sau micsorarea acestuia prin racire se constata indiferent de starea sa de greutate: solid. Pentru calculele necesare in practica putem insa aproxima o valoare medie pentru intervalul de temperatura respectiv.5 26.3 31. pentru obiecte a caror sectiune este foarte mica in raport cu lungimea: bare. 3.8 19.6 Aluminiu Argint Aur Constatatan 60% Cu – 40% Ni Cupru Fonta Nichel Otel tare Otel moale Platina Plumb Sticla de cuart Tungsten Zinc 0 – 100 23.6 - 0 . si dilatarea in volum.9 0.2 0.3 12.1 9.6 14. 0 – 200 0 – 300 0 – 400 0 – 500 24.6 4. Analiza atenta a permis cercetatorilor sa determine legi care guverneaza comportarea corpurilor sub efectul temperaturii.7 12. Din relatia lt – lo = α ∙ l0 ∙ ∆ t se poate calcula lungimea unei bare supusa dilatarii atunci cand se cunoaste lungimea sa initiala. In tabela 7 sunt dati coeficienti de dilatatie liniara ai unor substante larg intrebunitate. fire etc. lt = lo + ∆l = lo + αlo∆t lt = lo (1 + α ∆ t) Expresia (1 + α ∆ t) se numeste binom de dilatatie liniara.9 11 13.7 12.6 9.2 13.2 11. lt = lungimea finala (la temperatura t) α – coeficientul de dilatatie (factor de proportionalitate. Mercurul are un coeficient de dilatare foarte mare in raport cu celelalte metale.6 16. indeosebi pentru gaze.1 14. Unitatea de masura pentru coeficientul de dilatatie este: α [__m__] = grd-1 m ∙ grd. fapt care justifica utilizarea sa ca substanta termometrica.2 16.5 4. dependent de natura substantei din care este facuta).7 4.5 4.2 15. Matematic aceasta relatie se exprima sub forma: ∆ l = α ∙ l0 ∆ t sau: lt – lo = α ∙ l0 ∙ ∆ t unde: ∆ l = lt – l0 este variatia lungimii sub efectul variatiei temperaturii (∆t).8 18. 2. Astfel s-a stabilit ca dilatatia sau alungirea unei bare este proportionala cu lungimea initiala a corpului si cu variatia temperaturii.4 0. diferenta de temperatura si materialul din care este confectionata.1 29. in intervalul de temperatura ºC.5 278.6 - 4.4 13 11.6 14.3 20.5 0 – 800 22.2 13.1 9.1 0.5 Coeficienti de dilatare ai unor corpuri lichide .106 grd-1. Tabela 7 Coeficienti de dilatare liniara Coeficienti de dilatare liniara ai unor corpuri solide α.6 16.6 9.5 16.6 0.

corespunzator punctului de topire a aliajului respectiv. 4. de asemenea la o temperatura prestabilita.54 ∙ 10-5 grd-1). Este de remarcat faptul ca instalatiile automate de stingere cu apa (sprinkler) sunt echipate cu elemente de declansare termosensibile din aliaj eutectic. Acestea utilizeaza efectul caloric al unui inceput de incendiu pentru a provoca topirea sau dilatarea unui element de actionare. La constructia podurilor metalice unul din capete se sprijina pe role de dilatatie pentru a permite alungirea libera in caz de variatie a temperaturii. zincul avand tendinta sa se alungeasca mai mult. deosebim detectoare la care variatia temperaturii este inregistrata prin dilatarea unor corpuri solide. 3. telefonice. lama bimetalica se va curba. independent de valoarea absoluta a acesteia. telegrafice etc. deci a sensibilitatii. se poate construi un detector termovelocimetric utilizand doua lamele bimetalice cu viteze de dilatare diferite. In tara noastra se fabrica termostatice cu element fuzibil. care se topeste la o temperatura determinata sau cu o capsula continand un lichid care se dilata provocand spargerea capsului. La cresterea temperaturii aliajul se topeste ocupand pozitia si inchizand circuitul electric de alarmare.) care provoaca gradiente de temperatura mai mici decat valoarea de reglaj. Topirea elementului termosensibil sau spargerea capsulei asigura intrarea in functiune a capului de sprinkler.Acetona Benzen Glicerina Mercur Toluen 0 – 10 135 120 50 18. Detectorul termovelocimetric. radiatie solara etc. Firele circuitelor electrice. Aplicatii ale dilatatiei 0 – 80 134 18.21 18. 75.21 18. Detector termostatic cu aliaj eutectic. prin ingrosarea lamelei . spre deosebire de precedentele. Deoarece placutele sunt strans lipite una de alta. 130. zincul ramanand pe arcul exterior (cel cu lungime mai mare). dimpotriva. lichide sau gazoase sau prin producerea unui curent electric intr-o serie de termoelemente. Astfel. lama bimetalica va fi puternic racita. Un asemenea dispozitiv poate functiona ca termoregulator pentru diverse aparate (etuva. 230 sau 280ºC. se monteaza cu o anumita sageata (mai putin intinse) pentru ca in timpul iernii sa nu se rupa ca urmare a contractiei. Se poate actiona in sensul micsorarii vitezei de dilatare. in intervalul de temperatura ºC. pentru a evita o seama de consecinte nefavorabile. Daca aceasta lama bimetalica este supusa unei cresteri de temperatura cele doua placute se vor dilata in mod diferit (αotel = 1. Ele reactioneaza indata ce gradientul (viteza de variatie) temperaturii depaseste pragul indicator al unei incalziri anormale sau al unui inceput de incendiu.19 - 0 – 20 138 120 50 18. Detectoarele termostatice cu aliaj eutectic sunt construite in mod obisnuit pentru a semnaliza atingerea unor temperaturi de 65. pentru care a fost etalonat. Se intalnesc doua tipuri de detectoare termostatice: cu lama bimetalica sau cu aliaj eutectic. In schimb detectoarele termovelocimetrice sunt insensibile la variatii ale temperaturii datorita unor cauze naturale (incalzire normala. ea se va curba avand otelul pe arcul exterior. 0 – 30 0 – 40 0 – 50 143 146 150 123 125 127 50 51 52 18. Ca detectoare mai sunt: detector termostatic cu lama bimetalica. 180. Daca. detector termostatic cu aliaj eutectic. avand ca urmare intreruperea sistemului de incalzire. cuptoare etc. αzinc = 3. Releul termic cu lama bimetalica Sa ne imaginam o lama formata din doua placute de metale diferite presate una langa alta. Exemplele pot continua. Detectoarele velocimetrice sunt construite pentru gradiente de temperatura cuprinse intre 2 si 20ºC pe minut. Elementul sensibil la acest tip de detector este un cilindru din aliaj eutectic asezat intre electrodul central si corpul detectorului. 95. conductelor metalice prin care circula lichide incalzite sau vapori trebuie sa li se asigure posibilitatea de a se dilata liber utilizand racorduri speciale (alunecatoare) sau forme constructive care sa preia dilatarea (lire de dilatatie). Ne vom opri insa la cele care au aplicatii speciale in combaterea incendiilor. clocitoare automata. Presupunem ca au fost solidarizate o placuta de otel si una de zinc. Atingerea unei temperaturi fixate determina curbarea lamei bimetalice si deci deschiderea circuitului electric.2 107 α. detector termostatic cu aliaj fuzibil. actioneaza la o valoare determinata a vitezei de crestere a temperaturii.26 - In tehnica intalnim nenumarate situatii cand trebuie sa se tina seama de fenomenele de dilatatie. legat la contactele unui releu electric amplasat in detector. Detectorul termostatic declanseaza alarma in momentul cand temperatura atinge o valoare fixa. Detectoare termice Pricipiul lamei bimetalice este aplicat si la constructia detectoarelor termice de incendiu.).105 grd-1. In functie de elementul sensibil.1 x 10-5 grad-1. Spre exemplu.25 117 0 – 100 18.22 108 110 112 2. Detectorul termostatic cu lama bimetalica declanseaza alarma prin deschiderea unui circuit electric intocmai ca un termoregulator.

se poate observa ca intre cele trei marimi de stare mentionate – presiunea. enunta legea Boyle-Mariotte: Intr-o transformare la temperatura constanta a unui gaz. Legea Boyle-Mariotte isi gaseste aplicatii in construirea barometrelor. volumele aceleiasi mase de gaz invers proportionanle cu presiunile exercitate asupra gazului. relatia intre presiunea si volumul unui gaz. la temperatura constanta. la temperatura constanta. La cresterea temperaturii curbele se departeaza de axele de coordonate. Reprezentand grafic valorile presiunii si volumului unui gaz. Se constata ca inaltimea (deci volumul gazului) se micsoreaza de fiecare data in aceeasi proportie in care a crescut apasarea (presiunea): a) p1 = G S b) p2 = 2 G = 2 p1 S c) p3 = 3 G = 3 p1 S V1 = h x S p1V1 = G ∙ h p2V2 = 2 p1 ∙ V1 = p1V1 2 p3V3 = 3 p1 V1 p1V1 3 V2 = h S = V1 2 2 V3 = h S = V1 3 3 Cu alte cuvinte p1V1 = p2V2 = p3V3 = constant Rezulta ca. In cazul unei cresteri lente a temperaturii cele doua lamele bimetalice (a si b) se dilata in mod egal pastrand contactul electric. Se repeta experienta cu alte greutati asezate deasupra pistonului si se noteaza inaltimile corespunzatoare. lamelele a reactioneaza cu intarziere. in raport cu lamelele b si contactul electric se intrerupe declansand semnalul de alarma. La un alt tip de detectoare termovelocimetrice elementul sensibil este constituit dintr-un recipient de aer care actioneaza asupra unei membrane sau asupra unui piston calibrat care comanda contactele unui releu cu deschidere brusca. volumul si temperatura – exista o anumita interdependenta. adica presiunea din copul pompei creste. Mariotte (1679) au descoperit independent unul de altul. Starea de agitatie a moleculelor – ciocnirile moleculelor intre ele sau de peretii recipientului care contine gazul – determina o presiune care este cu atat mai mare cu cat creste temperatura. Daca variatia temperaturii este rapida atunci datorita inertiei termice. atunci cand un balon de cauciuc este supus incalzirii. fie ca este vorba de principiile ventilarii in caz de incendiu. Generalitati Anterior. Pentru pompieri. 2. al carei ventil este blocat se constata ca pe masura ce se micsoreaza volumul. volumul sau creste datorita dilatarii aerului. cand au fost prezentate transformarile de stare ale corpurilor s-a precizat ca gazele se caracterizeaza printr-o slaba coeziune moleculara fapt care face moleculele de gaz sa se miste liber in intreg spatiul pe care il au la dispozitie. Legea Boyle-Mariotte In urma cu trei secole. Capitolul IV Legile gazelor 1. Pistonul va cobora pana la o inaltime h. . Incalzirea rapida a aerului din recipient provoaca dilatarea acestuia si. Se dubleaza greutatea asezata pe piston si se constata ca aceste va cobora pana la inaltime h/2. T) permit sa se exprime aspectul cantitativ al unor transformari ale gazelor. intelegerea fenomenelor legate de comportarea gazelor prezinta un interes aparte. Sau. Relatiile intre marimile de stare ale unui gaz (p. sub actiunea presiunii create. Se poate deci. mentinandu-si insa aceeasi alura. membrana sau pistonul este impins eliberand contactele releului.bimetalice sau prin introducerea ei intr-o teaca izolatoare. rezistenta. care se numeste izoterma (curba de temperatura constanta). produsul intre presiunea si volumul gazului este constant. prin impingerea pistonului. cand temperatura creste lent. Sensibiliatea detectoarelor cu lamele bimetalice este de ordinul a 6ºC/min. Deasupra unui piston care astupa etans un cilindru. Astfel. Practic. cand temperatura se mentine constanta. V. se asaza la o greutate G. atunci cand se comprima aerul intr-o pompa de bicicleta. se obtine o curba. Pentru o mai mare siguranta sistemul de detectoare termovelocimetrice se asociaza cu unul termostatic fapt care ofera posibilitatea sa se declanseze alarma la atingerea valorii de consemn a temperaturii (exemplu 73ºC) in ipoteza unei cresteri lente care nu ar afecta detectorul termovelocimetric. O experienta simpla permite sa se verifice aceasta relatie. de explicarea functionarii unui aparat izolant pentru protectia respiratiei sau de prevenirea exploziilor la butelii cu gaze tehnice. chimistul englez Robert Boyle (1662) si chimistul francez E. Recipientul de aer este prevazut cu o supapa destinata sa compenseze dilatarea aerului pe care il contine.

legea care-i poarte numele: Un gaz incalzit. si se introduce intr-un vas cu apa incalzita se constata ca. la inceputul secolului XIX. Valoarea coeficientului α este aceeasi pentru toate gazele α = __1__ grad-1. prin incalzire. Fizicianul francez Charles (1746 – 1822) a stabilit ca in cazul incalzirii unui gaz. 273. Este evident ca in timpul experientiei presiunea in balon se mentine constanta si egala cu presiunea atmosferica. bula de mercur fiind in echilibru. presiunea gazului din butelie creste depasind limita de rezistenta a recipientului. sufera o variatie a unitatii de volum direct proportionala cu variatia temperaturii. Sub influenta caldurii degajate. pe masura ce temperatura aerului din balon creste. Variatia volumului Vo ∆V este egala cu diferenta intre volumul final si cel initial: ∆V = V – V0 Rezulta: V – V0 = α ∙ ∆t V0 de unde: V = V0 + V0 ∙ α ∆t sau V = V0 + V0 ∙ α ∙ ∆t V = V0 (1 + α ∙ ∆t) 4. fapt care indica marirea volumului gazului din balon.3. V0 – volumul initial.15 . variatia presiunii raportata la presiunea initiala. Gay Lussac a descoperit. este direct proportionala cu variatia temperaturii: p – p0 = β ∙ ∆ t p0 Factorul de proportionalitate a fost denumit coeficient de crestere a presiunii gazelor sub volum constant si are aceeasi valoare numerica pentru toate gazele β =__1__ grd-1. deci supusa aceleiasi apasari de ambele parti. 273. α – constanta universala denumita coeficient de dilatare a gazelor la presiune constanta.15 ∆T – variatia temperaturii. Facand experiente cu gaze. Transformarea unui gaz la presiune constanta se numeste transformare izbara si se reprezinta in coordonate p – V. Legea lui Charles (legea incalzirii gazelor sub volum constant) Se cunoaste pericolul de explozie pe care-l prezinta buteliile de gaz tehnice (oxigen. printr-o linie paralela cu axa volumelor. acetilena etc. Legea Gay Lusac (legea incalzirii gazelor la presiune constanta) Experienta demonstreaza ca. Din formula ∆ V = α ∙ ∆t se poate deduce ecuatia de dilatare a gazelor la presiune constanta. indiferent de natura gazului. cu sectiune constanta. Daca se ia un balon de sticla prevazut cu un tub orizontal. in care se gaseste o bula de mercur. fapt care provoaca explozia. gazele se dilata mult mai mult decat corpurile lichide sau solide. la presiune constanta. Exprimand matematic cele de mai sus se poate scrie: ∆ V = α ∙ ∆t Vo unde ∆V este variatia volumului datorita dilatarii.) aflate intr-un spatiu cuprins de incendiu. bioxid de carbon. intr-un volum constant. bula de mercur se deplaseaza la dreapta.

fapt care pune sub semnul indoielii mentinerea integritatii rezervorului.Pentru evitarea pericolului de explozie in cazul expunerii la temperaturi ridicate.57 0.20 Incalzirea gazului intr-un volum constante se numeste transformare izocora si se reprezinta in sistemul de coordonate p – V printr-o dreapta paralela cu axa presiunilor.48 1. Din acest motiv se recomanda stropirea intensa a rezervoarelor situate in apropierea incendiului.75 0. cresterea presiunii sa fie mai mare decat capacitatea de evacuare a supapei de siguranta.72 0. Tabela 8 Coeficienti de umplere „N” pentru butelii de gaze lichefiate Denumirea gazului Acid clorhidric Bioxid de carbon Etan Monoclortrifluor-metan Acid cianhidric Ciclopropan Clor Clorura de etil Clorura de metil Clorura de vinil Diclorfluormetan Eter metilic Monoetilamina Fosgen N kg/l 0. Teoria cinetico-moleculara a gazelor .90 0. Pentru nevoi practice au fost stabilite limite de incarcare maxima a buteliilor cu diferite gaze lichefiate. exista posibilitatea ca in cazul unui incendiu violent.80 0. presiunea intr-o butelie de gaze lichefiate se tripleaza. Considerand presiunea normala intr-o butelie de gaze lichefiate p0 (la 15ºC) si temperatura degajata la un incendiu de circa 560ºC (∆t = 560 – 15 = 545ºC) se poate determina presiunea gazului.68 0.54 0. Pe baza expresiei matematice a legii lui Charles se poate stabili ecuatia de incalzire a gazului sub volum constant: ∆ p = p .79 0.275 0. Primejdia este mult mai mare la incendiile izbucnite in parcuri de rezervoare de produse petroliere.42 0.51 1. Coeficientul de crestere a presiunii gazelor sub volum constant este deci o constanta universala independenta de natura gazului sau de parametrii de stare (presiune.19 0.78 0.76 0. in rafinarii.75 1. Din acest motiv. in preajma unor surse de caldura. La buteliile cu gaze comprimate.po Atunci p – p0 = β ∙ ∆ t p0 p – p0 = p0 ∙ β ∙ ∆t p = p0 (1 + β ∙ ∆t) Formula p = p0 (1 + β ∙ ∆t) permite sa se aprecieze in mod exact pericolul de explozie a unei butelii de gaze supuse incalzirii la un incendiu sau printr-o utilizare necorespunzatoare.34 0.19 Denumirea gazului Acid flourhidric Amoniac Bioxid de sulf n-Butan Izobutan Hidrogen sulfurat Monometilamina Dimetilamina Trimetilamina Monoclordifluormetan Oxid de etilena Propan Propilena Tetraoxid de azot N kg/l 0. recipientele se incarca pana la anumite limite stabilite pentru fiecare gaz. la ridicarea temperaturii gazul isi mareste presiunea.502 0. sub influenta cresterii temperaturii: p = p0 (1 +_1_ x 545) ~ 3 po.60 1. statii de pompare sau alte obiective ale industriei petroliere se prevad instalatii de stropire cu declansare automata sau manuala.19 0. deoarece recipientele fiind inchise complet.56 0.90 0.40 0. volum si temperatura). Umplerea buteliilor cu gaze lichefiate conform normelor tehnice are o deosebita importanta. umplerea se face astfel incat la o temperatura a gazului de + 40ºC presiunea interioara sa nu depaseasca cu mai mult de 10 la suta presiunea de incarcare indicata pe recipient. 273 Iata deci ca la un incendiu in cursul caruia se degaja o temperatura de 500 . presiunea interioara din buteliile cu gaze tehnice nu trebuie sa depaseasca valorile admisibile. depozite de rezervoare.08 0.44 0. Desi acestea sunt prevazute cu supape de siguranta pentru eliminarea suprapresiunilor din spatiul de vapori. cu variatie rapida a temperaturii.600ºC.40 1. care asigura racirea la nevoie. In tabela 8 sunt date valorile limita de incarcare exprimate in kilograme gaz per litru de capacitate a buteliei. De altfel. 5.

Teoria cinetico-moleculara a gazelor ofera explicatia logica a comportarii gazelor sub efectul crsterii temperaturii. 273. iar legea lui Charles la transformari izocore (sub volum constant). astfel ca variatia vitezei moleculelor determinata de cresterea temperaturii sa fie acoperita de necesitatea pracurgerii unor distante mari. in unitatea de timp. acestea neavnd influenta asupra parametrilor de stare intiala si finala. Valorile parametrilor de stare nu depind de drumul urmat in transformea gazului: se poate considera o transformare complexa. Se considera un gaz avand parametrii de stare initiala p0. Legea lui Charles permite sa se determine pe cale teoretica cea mai scazuta temperatura. Este de inteles ca odata cu cresterea temperaturii se majoreaza energia moleculara. Prin incalzirea gazului sub volum constant presiunea sa va creste de la valoarea p0 la valoarea pB conform relatiei data de legea lui Charles: pB = p0 ∙ (1 + β ∙ ∆t) Destinzand gazul. V. acest fenomen determina presiunea gazului. In miscarea lor moleculele se ciocnesc unele de altele precum si de peretii recipientilor in care se afla.Legea Gay Lussac si legea Charles pot fi considerate legi de dilatare a gazelor. racind un gaz perfect la cea mai scazuta temperatura posibilila.273. legea Gay Lussac la transformari izobare (la presiune constanta). se micsoreaza. adica: p = p0 (1 + β ∙ t) = 0 Presiunea p0 are o valoare finita. Pentru a se mentine presiunea constanta trebuie sa se mareasca spatiul dintre molecule. moleculele ramanand. deci volumul gradului. de exemplu. nemiscate.15ºC β Deci la temperatura de – 273. deoarece β = α = __1__ grd-1.15 p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ (1 + α∆t) Facand constante. Cea mai scazuta temperatura – zero absolut. Reamintim ca aceasta valoare este considerata origine a temperaturii pe scara Kelvin. Aceste trei legi particulare pot fi reunite intrlege generala. In acest fel numarul ciocnirilor produse in unitatea de timp nu se va schimba. in care variaza simultan toti parametrii sau transformari combinate compuse din doua transformari simple. t0 = 0 ºC si de stare finala p. pe rand. Bineinteles ca pot fi urmate orice alte cai de transformare a gazului. se reduce orice agitatie termica. stabilita in 1834 de fizicianul Clapeyron. cu alte cuvinte zeroul absolut. Cu cat scade temperatura. transformarea izocora urmata de o destindere izoterma ori o transformare izobara urmata de o comprimare izoterma. 6. V0. La limita. adica presiunea. numarul de ciocniri ale moleculelor. In acest caz presiunea gazului devine egala cu zero. se aplica legea Boyle-Mariotte: pB ∙ VB = pz ∙ Vz = p ∙ V = constant sau. creste deci viteza lor si implicit creste numarul ciocnirilor. cate una din marimile de stare ale gazului regasim legile particulare de transformare a gazelor: Transformarea izoterma ∆t = 0 (legea Boylle-Mariotte): . inlocuind pB cu p0 (1 + β∆t) si VB cu VA = V0 rezulta p0 ∙ (1 + β∆t) ∙ V0 = p ∙ V Se obtine legea generala de transformare a unui gaz perfect: p ∙ V= p0 ∙ V0 ∙ (1 + β∆t) sau.15ºC orice miscare moleculara ar trebui sa inceteze. Legea gazelor perfecte In legile gazelor expuse mai sus s-a considerat pe rand unul din parametrii de stare constant: legea Boyle-Mariotte se refera la transformari izoterme (la temperatura constanta). Conform teoriei cinetico-moleculare presiunea unui gaz este expresia starii de agitatie termica a moleculelor. In acest caz trebuie ca expresia 1 + βt sa fie nula: 1+β∙t=0 de unde: t = . t.1 = . teoretic.

15 + t = T Atunci p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ α ∙ T Inlocuind α = __1__ = 1 273. Practic insa. Se considera starea initiala a gazului avand parametri de stare p0. dimensiunile moleculelor au totusi valori ce trebuie luate in consideratie atunci cand gazul este puternic comprima.15 + t α __1__ 273. V0 si t0 = 0ºC. In acest caz variatia de temperatura ∆t va fi numeric egala cu temperatura t a starii finale. ale caror dimensiuni nu influenteaza comportarea gazului si parametrii sai de stare. dar daca se comprima puternic gazul se atinge o presiune limita la care moleculele se aproprie atat de mult incat spatiile intermoleculare dispar. ipozeta simplificatoare mentionata este valabila si nu produce erori mari. V0 si T0 fiind parametrii de stare ai gazului. T Rezulta legea gazelor perfecte pentru o anumita cantitate de gaz: p ∙ V = constant T 8. deci formula p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ (1 + α∆t) va avea forma: p ∙ V = p0 ∙ V0 (1 + α ∙ t) sau p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ α ( 1 + t) α dar 1 + t = 1 + t = 273. Transformarea izocora V = V0 (legea lui Charles) p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ (1 + α ∙ ∆t) p = p0 ∙ (1 + α ∙ ∆t) 7. . Deci la presiuni mari legea Boyle-Mariotte si legile de dilatare ale gazelor nu mai sunt riguros exacte. la 0ºC. p0.15 T0 rezulta p ∙ V = p0 V0 ∙ T T0 sau p ∙ V = p0 ∙ V0 T T0 Expresia p0 ∙ V0 este constanta. Peste aceasta limita gazul nu mai poate fi comprimat deoarece moleculele sunt incompresibile. p = p0: p ∙ V = p ∙ V0 (1 + α ∙ ∆t) adica V = V0 (1 + α ∙ ∆t). Gaze reale In rationamentele pentru demonstrarea legilor gazelor s-a admis ipoteza simplificatoare a existentei unor molecule punctiforme de gaz. Ecuatia gazelor perfecte in functie de temperatura absoluta Daca se exprima temperatura in grade Kelvin. Atat timp cat se mentin distante mari intre molecule iar fortele de coeziune sunt reduse. desi foarte reduse. legea gazelor perfecte capata o forma simplificata.15 Conform formulei (9): 273. adica la presiuni scazute.p ∙ V = p0 ∙ V0 Transformarea izobara (legea Gay-Lussac).

Inlocuind valorile p1 si V1 in ecuatia gazelor perfecte se obtine ecuatia pentru gaze reale: (p + a ) (V . poate fi incetinit sau extins in timp. Unele. S-a observat ca nu toate corpurile transmit in aceeasi masura caldura. in functie de precizia ceruta calculelor este necesar sa se tina seama de comportarea gazelor reale si sa se introduca coeficienti de corectie corespunzatori. crescand odata cu presiunea. Din practica se cunoaste ca un spatiu incalzit pierde mai multa caldura atunci cand suprafata sa este mai mare. se afla in contact direct. care este de asemenea invers proportional cu volumul. unde b este de asemenea o constanta caracteristica a gazului. se incalzeste. Conform teoriei cinetico-moleculare a gazelor. Procesul de propagare a caldurii. datorita miscarilor moleculare. cand timpul este mai indelungat si cand diferenta de temperatura intre interior si exterior este mai mare. 2. Pentru presiuni curent intalnite in tehnica de ordinul catorva zeci de atmosfere.V nu mai ramane constant.b) = constant V² Capitolul V Transmiterea caldurii 1. Transmiterea caldurii se face intotdeauna de la sursa calda catre cea rece. in absenta acestor forte. atunci cand cele doua fete ale sale au temperaturile θ1 si θ2 (θ1 > θ2). diferenta de temperatura intre doua puncte ale corpului respectiv mentinandu-se constanta. adica atunci cand sursa calda produce in mod continuu caldura. de exemplu metalele. Trebuie deci sa se adauge la presiunea manometrica a gazului o valoare cu atat mai mare cu cat moleculele sunt mai apropiate. atat pentru presiuni cat si pentru volume. a fost stabilita o relatie intre cantitatea de caldura transmisa si caracteristicile fizice ale unui perete facut dintr-un material omogen. Se deosebesc trei moduri de transmitere a caldurii: prin conductie. deci invers proportionala cu volumul. fara ca materia sa se deplaseze sau sa sufere deformatii. coeficientul de proportionalitate fiind o constanta caracteristica fiecarui gaz: p1 = p + a V² Volumul in care se misca moleculele de gaz este egal cu volumul ocupat de gaz din care se scade volumului propriu al moleculelor. convectie si radiatie. acest proces continuand pana la egalizarea temperaturilor. Dar presiunea este afectata nu numai forta de ciocnire a moleculelor ci si de numarul acestor ciocniri in unitatea de timp. al trecerii de la sursa calda catre alte corpuri cu temperatura mai scazuta. ciocnirile moleculelor de gaz de peretii vasului in care se afla determina valoarea presiunii. Spre exemplu. au o capacitate de transmitere a caldurii mai mare. Transmiterea caldurii prin conductie Cand doua corpuri. in timp ce altele cum ar fi pluta sau azbestul intarzie considerabil procesul de propagare a caldurii. Fenomenul se petrece intocmai ca atunci cand se incalzeste o parte a unui corp si caldura se transmite in toata masa sa. se constanta ca si celalalt capat. 1 [Joule] = λ ∙ [1 ∙ h ∙ 1 m² ∙ 1 grad] 1m de unde λ [ __Joule__ ] sau λ [ ___kcal___ ] . In aceasta situatie volumul care trebuie luat in calcul va fi V1 = V – b. avand temperaturi diferite. tinut la exterior. In sfarsit cantitatea de caldura cedata este dependenta de natura materialului prin care se transmite. In final deci corectia ce trebuie efectuata va fi invers proportionala cu patratul volumului. In cazul cand conductia caldurii printr-un corp se face in regim permanent. Fortele de atractie dintre molecule fac ca ciocnirea de pereti sa fie mai slaba. se pot stabili formule de calcul pentru cantitatea de caldura transmisa. Generalitati Caldura produsa de o sursa termica se raspandeste in spatiul inconjurator sau se transmite corpurilor aflate in contact direct cu sursa. . care a fost neglijat in cazul gazelor perfecte. La presiuni mai mari. erorile produse prin asimilarea gazelor reale cu gazele perfecte nu sunt prea mari. Pentru a micsora pierderile de caldura se pot alege grosimi mai mari ale peretilor. Astfel daca se introduce un capat al unei vergele metalice intr-un focar puternic incalzit. rezultand o presiune mai mica decat cea calculata teoretic. dar in nici un caz nu poate fi impiedicat cu totul. in toata masa corpului. Sintetizand observatiile de mai sus se poate scrie formula cantitatii de caldura ce trece intr-o perioada de timp t printr-un perete de suprafata S si grosimea d. caldura trece de la corpul cald catre cel rece.La presiuni foarte mari volumul scade mult mai incet decat prevede legea comprimarii gazelor si ca urmare produsul p. treptat.

Coeficientul λ variaza cu temperatura.Se observa ca metalele pure au o conductibilitate termica mai buna decat aliajele.cu 5 % nichel . deosebim materiale bune conductoare de caldura si materiale izolante din punct de vedere termic.6 Bioxid de carbon 0. Precizam ca valorile coeficientilor de conductibilitate termica ai lichidelor sunt valabile atata vreme cat nu se produce miscare in masa lichidului. Majoritatea substantelor care au o structura poroasa.0 Placaj 10 – 150 Samota Lichide 0.3 3 1. Tabela 9 Valorile coeficientului de conductibilitate termica a unor corpuri. procesul transmiterii caldurii prin conductie se datoreste miscarilor de oscilatie pe care le au atomii si moleculele corpurilor solide si lichide. vata de sticla etc. este foarte scazuta.15 0.2 Plexiglas 1.05 0.03 – 0.cu 15% nichel .34 0.3 Piele 0.036 – 0.3 Pamant 0.grd.4 Marmura 0.12 – 0. dar pentru calcule tehnice se poate lua o valoare medie.cu 50% nichel . exceptand mercurul.12 Pluta sfaramata 0. fara a se face erori prea mari.150 kcal/m.Conductibilitatea termica a lichidelor. sunt izolanti termici.11 – 0.16 Ulei de parafina 0.1 Vata de azbest Alte corpuri solide 0.5 – 0.89 Portelan 0. privind valabilitatea valorilor din tabela numai in caz de repaus al lichidelor.1 0. situati in preajma sursei calde.m ∙ h-grd m ∙ h ∙ grd Prin urmare. sunt date in tabela 9.020 0.043 . cu grosimea de 1 m cand diferenta intre temperaturile celor doua fete este de 1 grad Celsius. ºC Aluminiu pur (99.2 – 0.15 0.3 Sticla obisnuita 0. .0 0.Substantele al caror coeficient de conductibilitate este inferior de 0.054 0.5 – 2.15 – 0.24 – 0.12 – 0. pentru un anumit interval de temperaturi.75 – 1.044 – 0.14 0.12 – 0.6 Mercur 0. Conform teoriei cinetico-moleculare.158 0. h.5 Nichel tehnic 12. la 20ºC exprimat in kcal/m. in caz contrar intervenind fenomene de transmitere a caldurii prin convectie. In interiorul corpului atomii cu energie mare. cedeaza o parte din energie atomilor a caror amplitudine de oscilatie este mai redusa.) explica valoarea redusa a coeficientului de conductibilitate termica a acestor materiale. Valorile coeficientilor de conductibilitate termica a unor corpuri.5 – 0. Din analiza datelor prezentate in tabela se desprind cateva concluzii interesante: .37 Tencuiala de var Izolanti termici 0.12 Pluta placi 0.17 – 0. sunt utilizate ca izolanti termici in industrie si constructii. .6 0.7 Linoleum 1. care reflecta capacitatea unui material de a transmite mai incet sau mai incet sau mai rapid caldura. prin unitatea de suprafata a unui perete plan.15 – 0.1 0.4 0.89 0.035 Vata de sticla 0.13 0. Gazele au conductibilitatea termica mai mica decat a oricarui izolant termic solid. Singura exceptie o face hidrogenul.35 Aburi 340 300 137 63 40 – 50 80 60 30 97 0.cu 20% nichel . Prezenta aerului inclus in masa materialelor izolante (pluta.06 – 0. trebuie facuta si in cazul gazelor.h. la 20ºC.75%) Aluminiu tehnic Alama Aliaj fier-nichel .35 Ulei de transformator Gaze 0. Coeficientul de conductibilitate are o valoare mai scazuta cand procentele constituientilor unui aliaj tind sa se egalizeze.051 0.1 – 0. cu spatii umplute cu aer. Dupa valoarea coeficientului de conductibilitate termica λ.5 Plumb 28 Zinc Materiale de constructie 0.06 – 0. Aceeasi remarca.33 Lemn de stejar 0. Amplitudinea acestor miscari oscilatorii creste odata cu temperatura. coeficientul λ reprezinta cantitatea de caldura ce trece intr-o ora.15 8.cu 80% nichel Beton uscat Beton armat Caramida uscata Caramida poroasa Carton Ipsos uscat Deseuri de turba Hartie obisnuita Kiselgur afanat Negru de fum Argila refractara Bachelita Cauciuc Gheata Grafit Apa Alcool Glicerina Aer Hidrogen Metale si aliaje metalice 197 Cupru pur 175 Cupru tehnic 96 Duraluminiu Fier pur 30 Fier tehnic 16 Nichel pur 9.

deci o aceeasi masa de fluid care la o anumita temperatura ocupa un volum V. prin incazire va ocupa un volum V1 mai mare decat V. caldura si produsele de ardere sunt elimintate pe drumul cel mai scurt in atmosfera. sau mai simplu convectia caldurii. Lucrurile se petrec in mod asemanator si in cazul gazelor. Transmiterea caldurii prin convectie Cand corpurile nu se afla in contact direct cu schimbul de caldura se face prin intermediul fluidului care le desparte (apa. locul lor fiind luat de aerul rece care patrunde prin deschiderile laterale (usi.). din cauza caldurii primite. dar ca exista o distanta optima. Functionarea detectoarelor termice de incendiu se bazeaza tocmai pe formarea unor curenti ascendenti de aer cald deasupra focarului de incendiu. astfel ca in final toate moleculele vor avea aceeasi energie cinetica medie. 4. Au fost stabilite formule de calcul pentru anumite situatii speciale. pentru a se obtine un strat de aer care sa impiedice transferul de caldura. Un exemplu graitor in acest sens il ofera metoda de stingere a marilor incendii de padure prin declansarea intentionata a unui alt incendiu controlat. Acelasi fenomen justifica masurile intreprinse pentru ventilarea spatiilor mari in caz de incendiu. cedand locul unor mase de fluid rece si provocand aparitia curentilor de convectie. La partea superioara a halelor industriale.). Dimpotriva. care propaga energia termica in spatiu. O parte din aceasta energie este cedata in urma ciocnirilor cu alte molecule. fluidul respectiv (lichid sau gaz) se dilata V marindu-si volumul. Observatiile calitative privind transmiterea caldurii prin convectie prezinta o mare utilitate practica. Cunoasterea fenomenelor de transmitere a caldurii prin convectie constituie una din premizele insusirii corespunzatoare a principiilor tactice si metodelor de stingere a incendiilor. Dilatandu-se. Prin tirajul creat datorita deschiderii trapelor de ventilatie. Practic insa. Calculul cantitatii de caldura transmisa prin convectie este foarte dificil din cauza numarului mare de parametri care intervin in desfasurarea acestui proces (temperatura masei calde calde si a fluidului purtator. In domeniul combaterii incendiilor. fumului si gazelor de ardere. de la atom la atom. Transmiterea caldurii prin radiatie . masele de fluid aflate in imediata apropiere a sursei calde isi micsoreaza densitatea si se ridica lasand locul unor mase de fluid rece.Sub influenta caldurii primite. cu luarea in consideratie a factorilor meteorologici (directia vantului. in constructii se pune intrebarea: care sunt modalitatile cele mai eficiente de reducere a pierderilor de caldura prin ferestrele cladirilor ? La prima vedere s-ar parea ca este suficient sa se realizeze geamuri duble. care asigura cea mai buna izolare termica.). din regiunea calda catre cea rece. In cazul gazelor insa. analizate in profunzime pentru necesitati de ordin practic (incalzire centrala. – pozitiile relative ale suprafetelor si multe altele). pe un aliniament paralel cu cel al incendiului care trebuie combatut.) ale spatiilor respective. Spre exemplu. In jurul sursei de caldura moleculele de gaz au o energie cinetica medie mai mare. s-a constatat ca marirea distantei intre geamuri nu duce la scaderea pierderilor de caldura ci dimpotriva. la partea de sus a incaperii. la o distanta cat mai mare unul de altul. sub controlul specialistilor. Fiind mai usor fluidul cald se deplaseaza in sus.Cedarea energiei se face din aproape in aproape. cu alte V1 V cuvinte densitatea unui fluid se micsoreaza prin incalzirea acestuia. aer. se practica deschideri automate pentru evacuarea caldurii. 3. relativ scazuta. temperatura atmosferica etc. fenomenul transmiterii caldurii prin convectie poate fi intalnit in diverse ipostaze. densitate etc. Fenomenul poate fi urmarit cu usurinta pe baza unui rationament simplu: Densitatea unui corp este definita ca masa unitatii de volum: ρ = m . Datorita coeziunii mai reduse intre moleculele unui fluid (lichid sau gaz) acestea se pot deplasa mai usor in spatiu. Se realizeaza un circuit de fluid purtator de caldura. Acest fapt explica pentru ce detectoarele termice de incendiu se monteaza deasupra locurilor sau utilajelor care trebuie protejate. Crearea curentilor de convectie ca urmare a incalzirii fluidelor isi gaseste explicatia in modificarea densitatii acestora sub efectul temperaturii. vascozitate. in acoperis. In acest fel pompierii pot actiona in imediata vecinatate a focarului. Metoda este aplicabila la stingerea incendiilor in zone impadurite. Curentii de aer cald antreneaza scanteile si „focurile zburatoare” – deci propagarea celor doua incendii – spre portiunea de padure care le desparte. schimbatoare de caldura etc. atunci cand este necesar sa se activeze schimbul de caldura prin convectie trebuie sa se ia masuri de stimulare a circulatiei fluidului purtator de caldura. caracteristicile fizicochimice ale acestuia – viteza. fara a fi stanjeniti de caldura excesiva si de gazele toxice degajate. ulei de racire etc. starea lor de miscare – deci energia termica – fiind transmisa rapid in intreaga masa. La punctul precedent – Transmiterea caldurii prin conductie – s-a mentionat ca pentru a realiza rolul de izolant termic un fluid trebuie sa se afle in repaus. ferestre etc. conductibilitatea termica joaca un rol secundar. incendiilor sfarsind prin a se „inghti” reciproc. care transmite caldura produsa. Este evident ca intr-o asemenea situatie raportul m va fi mai mic decat raportul m . Transmiterea caldurii prin intermediul particulelor de fluid care se deplaseaza se numeste transmitere de caldura prin convectie. cu suprafata mare.

5.Daca la primele doua moduri de transmitere a caldurii. materialul. Calculul exact al cantitatii de caldura transmisa sau al altor parametri ai procesului de propagare implica insa o serie de greutati greu de depasit in general. Caldura se propaga prin radiatie dupa legi similare cu cele ale propagarii luminii. In cazul unor obiecte mobile solutia se simplifica. intalnite in practica. propagarea caldurii se face independent de existenta materiei in spatiul dintre sursa calda si cea rece. Tc – temperatura absoluta a corpului care radiaza caldura [K]. In asemenea cazuri. convectie sau radiatie) ci prin doua sau toate trei odata. deschise la culoare. De obicei. c – constanta de radiatie a corpurilor. cantitatea de caldura propagata este direct proportionala cu: . Radiatia calorica poate deveni periculoasa in cazul unui incendiu. datorita cladirii radiate la aprinderea uneia dintre ele. cu o viteza egala cu cea a luminii. In tehnica pot apare situatii cand exista interes de a asigura evacuarea unei cantitati cat mai mari de caldura prin radiatie termica. Corpurile care absorb intreaga cantitate de energie termica pe care o primesc sub forma de radiatie (a = 1) se numesc corpuri negre. marirea suprafetei de radiatie prezinta o solutie avantajoasa. fiind suficient sa se indeparteze obiectul periclitat de focarul incendiului.). Daca se asaza un material combustbil in focarul unei lentile convergente. de starea lor de finisare a suprafetelor. Se cunoaste faptul ca materialele lucioase. impunandu-se o anumita distanta intre cladiri se poate determina gradul de rezistenta la foc pe care acestea trebuie sa-l aiba pentru a se evita propagarea unui incendiu. ele fiind determinate prin constructie. prin conductie si convectie.000 km/s. 300. . de exemplu. caracteristicile fluidului purtator etc. Un corp care primeste un fascicol de raze absoarbe numai o parte din energia de radiatie transportata de aceasta. Este evident ca nu exista un proces de transmitere a caldurii prin conductie sau convectie. care se aplica. pozitia lor relativa etc. Caldura transmisa prin radiatie joaca un rol insemnat atunci cand temperatura corpului care radiaza caldura este mare. negrul de fum este un corp care se apropie din cea mai mare masura de corpul negru ipotetic. . normativele de constructii prescriu distante minime de siguranta intre cladiri. in timp ce corpurile inchise la culoare absorb o cantitate marita de caldura.Suprafetele obiectelor nu pot fi modificate. distanta relativa. Practic. parte care este transmisa prin conductie sau utilizata la ridicarea temperaturii proprii. Tr – temperatura absoluta a corpului care primeste caldura radiata [K]. .Determinarea valorii m² ∙ h ∙ grd4 acestei constante ridica dificultati in cazuri reale. se reflecta si se refracta ca si lumina. Cantitatea de caldura propagata prin radiatie este dependenta de temperaturile corpurilor. de la un obiectiv incendiat la altul. In sfarsit coeficientul global de transmisie a caldurii este elementul asupra caruia se poate interveni atat prin masuri de prevenire cat si in cadrul operatiunilor de stingere. exclusiv prin radiatie. In mod preventiv se pot utiliza materiale cu coeficient redus . materialul se va aprinde. la radiatoarele de incalzire centrala sau la radiatoarele motoarelor termice unde forma constructiva dispune de o suprafata mare de racire. Analizand fiecare din cei patru factori enumerati mai sus si modul cum se poate interveni pentru micsorarea lor rezulta o serie de concluzii utile. Un anumit procent din energia de radiatie este reflectata inapoi.timpul. de natura si culoarea acestor corpuri. Caldura radiata se propaga in linie dreapta. Cazul general de transmitere a caldurii In realitate de cele mai multe ori transmiterea caldurii nu se face printr-un singur mod (conductie. S-a stabilit ca prin radiatie un corp poate absorbi o cantitate de caldura: Q = c ∙ S ∙ [( _Tc_ )4 – ( _Tr_ )4] 100 100 unde Q este cantitatea de caldura absorbita. S – suprafata prin care primeste caldura radiata [m²]. reflecta o cantitate mai mare de energie radianta. . Pentru acest motiv. se pune problema transmiterii unei cantitati de caldura cat mai scazute.Timpul cat dureaza schimbul de caldura de la incendiu catre obiectivele invecinate nu poate fi influentat de obieci direct decat prin reducerea timpul de stingere a incendiului. Calculul procesului de transformare a caldurii prin radiatie ridica de asemenea o serie de probleme dificil de depasit.un coeficient de transmisie generala a caldurii dependent de o multitudine de parametri (starea suprafetelor. energia termica fiind transmisa.diferenta de temperatura intre cele doua surse. care pentru corpul negru este de 4. in caz de incendiu. depasind valori de 6 – 700ºC. . Orice corp cald radiaza caldura in spatiul inconjurator. Cunoscand rezistenta la foc a doua cladiri se poate stabili distanta minima de siguranta la care pot fi asezate una fata de celalata. in acest caz.Temperaturile celor doua surse – cea calda si cea rece – pot fi influentate tot prin intensificarea operatiunilor de stingere a incendiului si prin eventualele masuri de racire a obiectivului care risca sa fie incendiat. culoarea lor. in spatiul inconjurator. exprimata in kcal/h. existand posibilitatea propagarii incendiului de la un obiect la altul chiar daca acestea nu se afla in contact direct. era necesara prezenta unui suport material purtator de caldura – moleculele corpului solid sau mase de fluid in miscare – in cazul radiatiei termice. in functie de tipul si destinatia lor. sau invers. In mod global. Raportul dintre cantitatea de energie absorbita si cantitatea totala de energie indreptata spre corp se numeste coeficient de absorbtie si se noteaza cu „a”.96 ___kcal___ . concentrand razele solare asupra lui.

al caror strat exterior reflecta o mare parte din cantitatea de caldura incidenta.) si consumatorul de energie care o poate utiliza ca atare sau o poate transforma intr-o alta forma (energie mecanica. electrica etc. Intr-o centrala termoenergetica moderna se pot intalni unul sau mai multe grupuri de cazane de abur in care energia electrica a combustibililot este transformata prin ardere in energie calorica. Se urmareste ca dupa trecerea prin tot circuitul de gaze. asa cum rezulta din datele prezentate mai sus. Pentru o serie intreaga de utilaje si dispozitive care trebuie ferite de actiunea radiatiei termice se poate adopta masura acoperirii cu substante reflectante . care urmeaza a actiona in imediata vecinata a unor focare de radiatie termica intensa sunt vopsite de asemenea in argintiu. In principiu. Astfel. care. Acolo debuteaza in partea finala a circuitului gazelor de ardere. supraincalzitorul este un sistem de tevi serpentina asezate in canalul de gaze si racordate in paralel la un colector de abur. supraincalzitorul se gaseste in cele mai grele conditii de temperatura si presiune. prin peretii acestor tevi. temperatura produselor de ardere sa fie cat mai apropiata de temperatura atmosferica in asa fel incat sa nu se evacueze la cos gaze cu energie termica recuperabila. de la flacari si gaze de ardere la apa se face prin cele trei moduri cunoscute: prin radiatie de la flacari la tevile sistemului fierbator. pentru placarea fatadelor cladirilor sau se pot vopsi acestea in culori deschise. este introdusa in tevile dispuse jur-imprejurului focarului. intr-un cazan de abur se deosebesc doua circuite de baza: circuitul gazelor de ardere si circuitul agentului termic (apa. fapt care determina scaderea temperaturii lor. Gazele avand temperaturi de 900 – 1000ºC „spala” serpentinele supraincalzitorului ridicand temperatura aburului la valori de 300 – 500ºC. si prin conductie. in care circula apa. la apa. pe care sunt fixate subansamble functionale. prin convectie de la gazele de ardere cu temperatura ridicata la tevile schimbatoarelor de caldura. in toate ramurile economiei nationale. Dintre toate suprafetele de incalzire ale unui cazan de abur. Pe ultima parte a traseului gazelor de ardere se dispun preincalzitoarele de aer. In caz de incendiu se pot lua masuri pentru activarea circulatiei fluidului intre obiective si de racire cu ajutorul apei pulverizate. subansamblele cazanului pot fi . pentru a se evita preluarea unei cantitati considerabile de caldura in focar. Partea de rezistenta a cazanului o constituie un schelet metalic. montate in cazan. Arderea combustibilului are loc intr-un spatiu denumit focar in care se afla arzatoarele construite diferentiat in functie de tipul combustibilului utilizat: solid. Apa este adusa in stare de fiebere si transformata in vapori datoria caldurii produsa prin arderea combustibilului in focarul cazanului. La agregatele moderne. Capitolul VI Producerea si utilizarea caldurii 1. Pentru acelasi motiv rezervoarele de produse chimice si petroliere. Un exemplu elocvent in acest sens il ofera costumele de protectie aluminizante. locul de utilizare. produsele de ardere se scurg in jurul tevilor cazanului. sunt vopsite in argintiu. In cadrul unui asemenea proces se deosebesc trei elemente de baza: producatorul de energie calorica. In acest fel se utilizeaza aproape intreaga caldura a gazelor de ardere iar apa. In functie de tipul constructiv. felul combustibilului. gaze etc. apa se incalzeste puternic si se ridica la partea superioara a cazanului. fiind necesara o cantitate de caldura mai redusa pentru vaporizare. Procesul de fierbere si vaporizare a apei are loc in sistemul fierbator al cazanului format dintr-o retea de tevi metalice care captusesc peretii focarului si ai canalelor de gaze calde. nu exista obiectiv industrial. abur. are un larg camp de intrebuintare. In focar si canalele de gaze. de diverse tipuri. Din punct de vedere termic.). circuitul apei si aburului debuteaza in partea finala a circuitului gazelor de ardere. lichid sau gazos. Cazanul de abur Caldura ca forma de energie a materiei. in asa fel incat sa se utilizeze cat mai judicios caldura gazelor de ardere. Datorita caldurii flacarilor si gazelor de ardere. In supraincalzitor se realizeaza uscarea aburului obtinut in sistemul de tevi fierbatoare si ridicarea temperaturii lui peste temperatura de saturatie. rafinarii etc. agricol sau de alta natura in care sa nu fie prezent un proces de producere si utilizare a caldurii.de absorbtie. Procesul de transmitere a caldurii. Acestea au rolul de a preincalzi aerul care se introduce in focar pentru intretinerea arderii. este un fluid (apa. capacitatea si parametrii aburului etc.. care poate fi mai lung sau mai scurt in functie de tipul cazanului. atingand – in cazul cazanelor de inalta presiune – valori de circa 900 – 1000ºC la partea de sus si scade treptat in zona canalului descendent. Acolo este dispus economizorul care asigura o prima incalzire a apei. respectiv aburul). Principalul exponent al masinilor producatoare de energie termica este cazanul de abur. Bineinteles ca dispunerea subansamblelor nu este aceeasi la toate agregatele de cazane. purtatorul de energie (agentul termic). La partea de sus a cazanului se afla supraincalzitorul – unul din elementele esentiale ale agregatelor in care se produce abur cu parametrii ridicati (presiune si temperatura).. captusit cu material refractar. se dispun elementele componente ale cazanului (schimbatoarele de caldura). de regula. circulatia apei se face fortat sub actiunea unei pompe. de mare putere. In functie de temperaturile existente de-a lungul canalelor de gaze. care iese din economizor cu o temperatura mai ridicata decat cea de la exterior. cedand o parte din caldura. din depozite. dotate cu puternice mijloace de stingere. pe seama caldurii gazelor de ardere care urmeaza a fi evacuate la cos. Practic. Anumite masini de incendiu. Analizand regimul termic din cazan se constata ca temperatura gazelor de ardere creste de-a lungul canalului de gaze ascendent.

Principal. cand este creat cu ajutorul unui cos inalt. De regula. Gradul de utilizare a caldurii poate fi marit prin perfectionarea mijloacelor termotehnice de transformare a energiei termice in energie mecanica si printr-o gospodarie judicioasa a aburului ramas. Apa calda produsa in cazanul situat in subsolul cladirii se ridica datorita micsorarii greutatii specifice prin incalzire sau este antrenata de o pompa hidraulica la nivelul cel mai inalt al cladirii intr-un vas de distributie de unde printr-un sistem . Tirajul poate fi natural. destinderea se realizeaza treptat in mai multe grupe de discuri ajutaj-palete. Astfel. prin impartirea intervalului de presiune total intr-un numar mai mare sau mai mic de trepte. la turbina cu trepte de presiune viteza aburului la iesirea din ajutaje este cuprinsa intre 200 – 500 m/s. 3. Asigurarea protectiei contra incendiilor in conditiile existentei unei mari cantitati de lichid combustibil in vecinatatea instalatiilor prin care circula abur cu presiune si temperatura inalta. la turbinele actuale. care la agregatele moderne sunt de ordinul a 150 – 300 at pentru presiune si 540 – 570ºC pentru temperaturi. calde. Datorita perfectionarii actuale turbinele cu abur au devenit cele mai puternice motoare termice. ferestre de observatie etc. ridica o serie de probleme speciale a caror rezolvare impune adoptarea unor solutii diversificate. functionarea turbinei cu abur este similara functionarii turbinei cu apa: un jet de fluid loveste puternic paletele unei roti punand-o in miscare. fapt ce poate fi realizat foarte usor. Pentru o utilizare rationala a energiei potentiale a aburului. determinand deplasarea acesteia de-a lungul canalelor. Turbina cu abur In cadrul procesului de utilizare a caldurii.2 – 2. adica transformarea unei parti din energia potentiala – presiune si temperatura – in energie cinetica – viteza. Rezervorul de ulei cuprinde in medie o cantitate de 16 – 30 tone ulei. dar exsita instalatii a caror capacitate ajunge la 80 tone ulei. Termoficare Analiza modului cum se utilizeaza caldura obtinuta prin arderea combustibilului dezvaluie faptul ca randamentul efectiv al acestui proces se situeaza in jurul valorilor de 25 – 30%. Turbinele cu trepte de presiune sunt mai mari si mai complicate din punct de vedere constructiv. este necesara o forta exterioara.000 kW. impun folosirea unor materiale corespunzatoare la constructia acestor masini pe de o parte si o atentie sporita la exploatarea lor pe de alta parte. In general depresiunea (tirajul) este de ordinul catorva zeci de milimetri coloana de mercur. unde energia cinetica a aburului este convertita in lucru mecanic. Pentru ca gazele de ardere produse in focar prin arderea combustibilului sa se poata deplasa prin canalele de fum ale cazanului. cat si ca urmare a reactiunii exercitate de jetul de abur in urma destinderii sale dintre palete. Practic aceasta se realizeaza prin folosirea aburului iesit din turbina. La acest tip de turbina lucrul mecanic este produs atat ca urmare a actiuniii directe exercitate de abur asupra paletelor. avand parametrii termici relativ scazuti pentru a mai efectua lucru mecanic in mod economic. Un al doilea proces de transformare are loc in canalele formate de paletele montate pe discuri. in cadrul unui ansamblu de masuri denumit termoficare. energia potentiala a aburului produs in cazan poate fi transformata in energie cinetica cu ajutorul turbinei cu abur. Functionarea turbinelor este legata de existenta unor instalatii auxiliare care prezinta pericol de incendiu. care au o seciune variabila simplu convergenta sau convergent-divergenta are loc un proces de destindere a aburului. instalatia respectiva poarta denumirea de instalatiei de incalzire centrala. Coloanele de aer exterior fiind mai grea decat coloana gazelor de ardere exercita o presiune continua asupra coloanei gazelor de ardere. dar suficient de mari pentru a utiliza in incalzire (p = 1. Acesta are si rolul de a impiedica gazele de ardere sa iasa afara din inzidire prin usi de incarcare. materializat in miscarea discului. pentru incalzire. Turatia lor se incadreaza in limitele normale cerute de consumatori.construite din una. Parametrii ridicati ai aburului la intrarea in turbina. atat din punct de de vedere constructiv cat si al exploatarii.5 at si t > 100ºC). propriu unei anumite cladiri. sau artificial cand este creat cu ajutorul ventilatoarelor. Daca destinderea aburlui se produce numai in ajutaje masina se numeste turbina de actiune. ambele deservite de un circuit de ulei. turbinele cu abur poseda un sistem de ungere sub presiune si un sistem de reglaj. in centralele electrice. Daca agentul termic este incalzit intr-un cazan de dimensiuni mai mici. unde transmit caldura prin intermediul suprafetelor de incalzire. sau pot fi combinate astfel ca practic exista o mare varietate constructiva in acest domeniu. putand dezvolta puteri de ordinul a 200. numita tiraj. Instalatiile de termoficare sunt construite ca anexe ale centralelor electrice (termocentrale). Tirajul intrun cazan este cu atat mai puternic cu cat corpul de fum este mai inalt si cu cat temperatura gazelor care ies la cos este mai mare. In ajutaje. 2. Utilizarea aburului cu parametri inalti este justificata prin obtinerea unui randament superior al turbinei. Actiunea cosului se bazeaza pe diferenta greutatilor specifice a doua coloane de gaze: de o parte aerul rece exterior si de cealalta parte gazele de ardere. Cand sunt necesare presiuni sau temperaturi mai ridicate – indeosebi pentru utilizari industriale – se poate preleva o cantitate de abur printr-o priza de la o treapta intermediara a turbinei. doua sau mai multe celule. deoarece viteza aburului la iesirea din ajutaje poate fi aleasa dupa dorinta. In cazul cand procesul de destindere continua si in canalele formate de palete – ca urmare a unei forme constructive adecvate – masina se numeste turbina cu reactiune. Aburul sau apa fierbinte din sistemul de termoficare circula prin tevi si radiatoare in instalatii de incalzire ale cladirilor si obiectivelor industriale. dar prezinta avantajul de a permite utilizarea energiei termice in proportie de 75 – 85%.

In fiecare caz trebuie analizata comportarea gazului respectiv in intervalul de temperaturi si de presiuni la care lucreaza instalatia.de tevi este repartizat in radiatoarele incaperilor se produce un schimb complex de caldura: apa calda sau aburul cedeaza caldura peretilor prin conductie. de la fractiuni de cal-putere pana la zeci de mii de cai-putere. drept lubrifiant se foloseste apa. Tinand seama de faptul ca in prezenta uleiului sau a substantelor grase oxigenul aflat sub presiune produce explozii. Dupa ce a cedat o parte din caldura prin radiatoare apa calda este condusa prin tevi la un cazan unde se reincalzeste si reia circuitul de la capat. in cazul compresoarelor de aer se formeaza amestecuri explozive de vapori de ulei (folosit la ungerea masinii) si aer care in anumite concentratii (6 – 11%) pot exploda la temperaturi relativ scazute. Fabricate intr-o gama de puteri foarte larga. 5. interactiunea gazului cu materialele din care este construita instalatia s. Obiectul electrostaticii . In ultimul timp au fost construite motoare cu pistoane rotative (de sectiune triunghiulara care se rotesc in interiorul unei carcase) unde a fost eliminat mecanismul biela-manivela. apoi are loc din nou un proces de convectie a caldurii intre radiator si aerul din camera. Spre exemplu compresoarele pentru acetilena sunt prevazute cu un sistem de racire eficienta. Constructiv. modificarile de stare care pot surveni in conditiile existente in instalatie. Subansamblul principal al unui compresor il constituie tot cilindrul in care se deplaseaza un piston. la motoarele cu ardere interna convertirea energiei chimice a combustibilului in energie potentiala a unui amestec de gaze (arderea) si apoi in energie cinetica a organelor masinii se face in acelasi spatiu (cilindrii cu piston sau camere de combustie care fac parte integranta din corpul motorului). Motorul cu ardere interna Dintre toate masinile termice. La compresoarele pentru oxigen. Diferenta consta in faptul ca spre deosebire de motor. 4. de aceea in fiecare caz se iau o serie de masuri constructive si de exploatare. obtinerea unui lucru mecanic util. oxigen etc. prin intermediul mecanismul biela-manivela si al arborelui cotit. este necesar sa se dispuna pentru anumite procese industriale de un gaz cu presiune ridicata. in energie cinetica. compresorul dispune de un sistem de supape prin care se face admisia gazului in cilindru si respectiv refularea. Miscarea de translatie a pistonului este transformata in miscare de rotatie a arborelui cu ajutorul mecanismului biela-manivela. Uneori insa. Din cauza unor caracteristici constructive si functionale instalatiile de compresoare prezinta anumite pericole de incendiu care trebuie cunoscute si inlaturate.d. existand astfel si posibilitatea urmaririi etanseitatii cilindrilor de lucru. Astfel. in vederea realizarii unei arderi complete. intr-un rezervor.a. Compresorul Masinile termice prezentate mai sus transforma energia potentiala a unui agent termic in energie potentiala a unui agent termic in energie cinetica. la care pregatirea agentului termic. Indiferent de tipul motorului – cu piston si aprindere prin scanteie.m. la o presiune mai ridicata. evacuare). Urmeaza aprinderea prin scanteie sau autoaprinderea amestecului combustibil si ridicarea parametrilor termici – presiunea si temperatura. motoarele cu ardere interna servesc la transformarea energiei chimice a unui combustibil prin ardere. intr-o multitudine de variante constructive. PARTEA A DOUA ELECTRICITATEA Capitolul VII Electrostatica 1. Astfel o prima etapa in functionarea motorului cu ardere interna consta in pregatirea amestecului de ardere prin amestecarea combustibilului cu aerul in cantitati bine definite. prezinta pericole deosebite de incendiu si explozie. In cilindrii motorului presiunea actioneaza asupra pistonului determinand deplasarea sa si deci. compresie. compresorul prezinta numeroase similtitudini cu un motor. acetilena. toate organele care vin in contact cu gazul se executa din bron sau otel inoxidabil. rotativ sau cu pistoane libere – procesul de obtinere a lucrului mecanic are anumite elemente comune din punct de vedere termic. care executa lucrul mecanic. Aceasta poate fi obtinut cu ajutorul compresorului (masina termica ce transforma energia mecanica in energie potentiala a unui gaz). Spre deosebire de alte motoare termice cum ar fi masina cu aburi (locomotiva) sau turbina. in cazul compresorului pistonul este miscat. se face separat de spatiul unde energia potentiala a acestui agent se transforma in energie cinetica. motorul cu ardere interna are incontestabil cea mai mare arie de raspandire si utilizare. iar in anumite situatii se amplaseaza sub apa. Transmiterea caldurii este relativ scazuta deoarece temperatura radiatorului are valori mici. la acest tip de compresoare. explozie. Ca si motorul. Etapele procesului termic desfasurat in motor nu conincid cu timpii de functionare ai motorului (admisie. de o sursa de energie exterioara. Compresoarele utilizate in obiective din industria chimica pentru ridicarea presiunii unor gaze ca amoniac. Diesel.

rasina. s-au stabilit legi de interactiune cu ajutorul carora se calculeaza cantitatile de electricitate si s-au pus bazele electrostaticii. Electronul este extrem de mic. ambele se electrizeaza reciproc. care isi mai pastreaza proprietatile chimice ale corpului respectiv. Experientele au dovedit ca corpurile incarcate cu sarcini electrice de semn contrar se atrag. un atom sau o parte din atomii unui corp pierd electroni. de exemplu datorita frecarii. Se poate spune ca electrizarea pozitiva corespunde unei pierderi de electroni. corpul respectiv ramane cu un exces de sarcini pozitive.) o lasa sa se propage in intreaga masa. ebonita. Nucleul atomului la randul sau este alcatuit din protoni si neutroni cu sarcini electrice negative. fie negativ. el este de 1836. electricitate pozitiva. fenomenul s-a numit electrizare. in timp ce neutronii desi au aceeasi masa ca si protonii sunt neutrii din punct de vedere electric. egala si de semn contrar. Aerul si in general gazele in stare uscata si in conditii normale de temperatura si presiune sunt izolanti electici. bazice sau acide etc. sulful. dupa ce acestea au fost frecate. Din aceasta cauza. Aceasta inseamna ca intr-un sistem izolat presupun initial incarcat cu o anumita sarcina negativa sau pozitiva. Explicarea fenomenelor de electrizare Cercetarile efectuate asupra constitutiei materiei au reusit sa dezlege si fenomenul producerii si natura curentului electric. deoarece suma algebrica a sarcinilor este nula. sticla. electricitate negativa. iar cele incarcate cu acelasi fel de electricitate se resping.5 ori mai mic decat nucleul de hidrogen. in timpul electrizarii apar. Daca din diferite cauze. . atomul a fost considerat ca cea mai mica particula a unui element chimic. chihlimbarul. asa cum graviteaza planetele in jurul soarelui. Izolanti si conductori Toate corpurile pot fi electrizate insa unele pastreaza electricitatea in punctele in care aceasta a fost generata (chihlimbarul. Originea si interpretarea fenomenelor de electrizare sunt de natura electronica. negativ. Dat fiind ca primul corp la care s-a constatat aceasta proprietate a fost chihlimbarul. iar electricitatea produsa prin frecarea ebonitei. diverse minerale. parafina etc. Intre izolanti si conductori electrici exista o clasa de corpuri mai putin conducatoare numiti semiconductori si care au o mare importanta stiintifica si tehnica. 3. ambele feluri de electricitate in cantitati egale.) in timp ce altele. Protonii au sarcini electrice pozitive. in compunerea lui intrand particule incarcate cu sarcini electrice (negative si pozitive) si neutre. iar electrizarea negativa corespunde unui adaos de electroni liberi. in acest domeniu au continuat. Deci electrizarea prin frecare este o consecinta a schimbului de electroni intre atomii celor doua corpuri. prin anul 1600. Nucleul atomului la randul sau este alcatuit din protoni si neutroni.. Pana nu de mult. un al treilea fel de sarcina electrica nu exista. Prin aceasta s-a facut un pas inainte in domeniul electrostaticii. El este de fapt cea mai mica fractiune dintr-un corp simplu (substanta chimica). Prin frecarea a doua corpuri. au proprietatea de a atrage obiecte usoare ca fire de bumbac. adica sunt lipsiti de sarcini electrice. marmura etc. Ea cuprinde ansamblul fenomenelor caracteristice starii de echilibru a sarcinilor electrice. Dat fiind faptul ca fiecare proton este purtatorul unei sarcini electrice pozitive. experimentarile au fost reluate. stabilindu-se si alte corpuri care prin frecare au aceasta proprietate. iar electronii cedati se fixeaza pe atomii celuilalt. in schimb in stare umeda devin conductori. Cercetarile fizicienilor au stabilit ca atomul are structura complexa. Aceasta inseamna ca sticla electrizata respinge corpurile pe care ebonita electrizata le atrage. bucatele de hartie. Atomul este format dintr-un nucleu incarcat cu sarcini pozitive si dintr-un numar de electroni cu sarcini electrice negative. el se electrizeaza fie pozitiv. egala si de semn contrar cu sarcina unui electron. solutii saline. rezulta ca sarcinile electrice pozitive din nucleul atomului sunt neutralizate de sarcinile negative ale electronilor ce se invartesc pe orbite: deci atomul este neutru din punct de vedere electric. Insusirea dispare destul de repede dupa incetarea frecarii si reapare imediat dupa o noua frecare. Cercetarile. care in limba greaca este denumit electron. Electrostatica este studiul electricitatii in echilibru. Mult mai tarziu. orice electrizare ulterioara o face sa ramana neschimabata. Frecarea separa cantitati de electricitate egale si de semne contrare. in anul 1746. Fizicianul Charles du Fay descopera in anul 1733 cele doua feluri de electrizari de semn contrar si anume electrizarea la fel ca sticla si electrizarea la fel ca rasina. tesuturi animale sau vegetale. Acesta este principiul conservarii electricitatii. egale si de semn contrar cu ale electronilor. care inainte se neutralizau reciproc. Indiferent de corpul care se freaca. Electronii se invartesc in jurul nucleelor atomice pe diferite orbite fixe. Tinand seama de cele aratate mai sus se explica destul de usor principiul conservarii electricitatii uneori pozitiv si alteori.9 ∙ 10-27 g. unul negativ. ceara rosie. 2. iar celalalt pozitiv. (metale. fulgi de pasare. si-l incarca negativ. Electricitatea obtinuta prin frecarea sticlei a fost numita conventional de Franklin. intotdeauna.Au trecut mai bine de 2500 de ani de cand pe cale experimentala s-a constatat ca unele corpuri ca rasina. un electron cantareste 0. Experientele au dovedit ca orice sarcina electrica apare sau dispare impreuna cu alta sarcina.

In cazul frecarii a doua corpuri. Cu totul altfel se comporta atomii de metale in cazul primirii si cedarii de electroni. intelegerea deosebirii de comportare dintre izolant si conductori devine mai usoara. Fenomenul de inductie da posibilitatea ca un conductor sa fie incarcat cu un fel de electricitate cunoscut. s-au putut lamuri in cele mai mici amanunte. ε r² . multa vreme ramase neexplicate. inainte de a se indeparta de inductorul. incarcarea pozitiva revine corpului care cedeaza mai usor electronii. Desi conductorii contin electroni liberi ei sunt totusi neutri din punct de vedere electric. prin miscarea de rotatie pe care o exercita in jurul sau. 4. Acelasi fenomen se intampla si cu atomii izolantului care au pierdut electroni si anume excedentul de sarcina pozitiva ramane localizat. Electrizarea prin contact. In acest caz. Si intr-un caz si intr-altul sarcinile negative si excesul de sarcina pozitiva se imprastie. Este de remarcat faptul ca schimbul de electroni se poate produce nu numai prin frecare ci si in urma unui contact intim intre doua corpuri diferite. intre atomi. Corpul ramane atunci cu un exces de sarcini pozitive. parafina si altele. este astfel imobilizata si deci nu se mai raspandeste. Daca sarcina inductoare dispare sau daca inductorul se indeparteaza la o distanta foarte mare atunci indusul isi recapata starea neutra initiala prin recombinarea sarcinilor contrari. q1 ∙ q2 in care. Deci electrizarea prin frecare se datoreste schimbului de electroni intre cele doua corpuri. de semne contrarii si distantate intre ele alcatuiesc un dipol electric. cele doua sarcini se anuleaza. Pentru a impiedica aceasta neutralizare este suficient sa se atinga un moment indusul cu degetul. in momentul trecerii pe un izolant. electrizarea prin contact se reduce la regiunile imediat vecine cu punctul de atingere. legea lui Coulomb se exprima astfel: F = 1 . uleiul. Izolantii pastreaza electronii stabili mai bine decat conductorii in schimb metalele ii pierd cu mult usurinta. Toate corpurile asezate in vecinatatea unui corp electrizat se electrizeaza prin influenta fara a fi nevoie de contact. pentru ca ei nu pot primi alti electroni. Un corp conductor care vine in contact cu un corp electrizat se incarca cu sarcini electrice. Conductorii tinuti in mana nu pot fi electrizati prin frecare deoarece electronii smulsi din atomi sunt inlocuiti imediat cu altii veniti din pamant prin corpul omenesc. pentru ca numarul lor este egal cu numarul sarcinilor pozitive ale cationilor. Electronii liberi din conductori au o miscare dezordonata. si electroni liberi raspanditi la intamplare. zona respectiva fiind cu atat mai redusa cu cat izolantul este de calitate superioara. indus. 5. care se raspandeste pe toata intinderea lui. In unele corpuri. iar cand are in plus electroni este incarcat negativ si se numeste anion. Prin influenta apar intotdeauna atat electricitatea negativa cat si cea pozitiva. corpul electrizat. iar cel ce-a primit-o. numarul electronilor liberi putand fi mai mare sau mai mic. pe care atomul a primit-o. Prin frecare se poate intampla ca o parte din atomii unui corp sa piarda electroni. Asa de exemplu. Matematic. Experientele au demonstrat ca atat fortele de interactiune intre corpurile electrizate. iar electronii cedati se fixeaza pe atomii celuilalt si-l incarca negativ. Acesti izolanti au fost denumiti de Faraday dielectrici. se fixeaza imediat pe un atom care la randul sau este fixat in reteaua structurala. Izolantii (dielectrici) nu au electronii liberi si din aceasta cauza prin ei nu pot circula sarcini electrice. in locul denumirii de influenta electrica se foloseste si aceea de inductie electrostatica. Adesea. Felurile electrizarii Un corp se poate electriza prin frecare. Cunoscand interpretarea electronica a electrizarii. fenomenele electrice. Sarcina negativa. Electrizarea prin influenta. Legea lui Coulomb Aceasta lege a fost stabilita experimental si se enunta astfel: forta de interactiune (de atractie sau de respingere) dintre doua corpuri electrizate. in afara electronilor legati de proton. care sa aiba menirea de compensare a pierderii. de dimensiuni foarte mici in raport cu distanta dintre ele. asemanatoare cu miscarea termica a moleculelor unui gaz perfect. Corpurile in care electronii liberi pot fi usor smulsi din atom sau in care electronii liberi se deplaseaza usor intre atomi se numesc corpuri bune conducatoare de electricitate. Prin descoperirea electronului si a proprietatilor lui. mai exista. Chiar si prin simplul contact a doua placi metalice diferite se produce o electrizare pentru ca unul dintre metale cedeaza electroni celuilalt. Atomii care dintr-o cauza oarecare au pierdut sau au in plus unul sau mai multi electroni se numesc ioni. cat si electrizarile prin inductie produse au loc nu numai prin stratul de aer si vid ci si printr-un izolant oarecare ca sticla. sarcina de acelasi semn este respinsa in pamant si in final indusul ramane cu o sarcina negativa. egale. daca inductorul este incarcat pozitiv. Doua sarcini electrice. in cantitati egale. de la atomii din regiunile vecine. care exercita actiunea poarta denumirea de inductor. Un electron. Cand atomul a pierdut electroni (are mai putini) este incarcat pozitiv si se numeste cation. insa o data cu indepartarea corpului electrizat care determina electrizarea. Electrizarea prin frecare. este direct proportionala cu produsul sarcinilor electrice si invers proportionala cu patratul departarii dintre centralele corpurilor electrizate. prin contact si prin influenta. ebonita. La corpurile rau conductoare. fiindca sarcina ramasa are semnul contrar sarcinii inductoare.

2 26 81 Gaze .Bioxid de carbon ε 1.Parafina . O dyna reprezinta forta de interactiune intre doua corpuri incarcate cu cate o sarcina unitate CGS electrostatica. atunci datorita inductiei. ε r² Intensitatea campului electric. forta de interactiune se masoara in dyne.7 3. Unitatea electrostatica CGS de electricitate fiind foarte mica s-a ales ca unitate practica de cantitate de electricitate coulombul care reprezinta 3.0003 1. 6. va fi respinsa cu forta F. es. Asa. forta de interactiune se masoara in newtoni (1 N = 1. notata cu E. ε constanta dielectrica sau permitivitatea. Cea mai mica sarcina de electricitate negativa este sarcina electronului si reprezinta 4.Heliu .F este forta de interactiune. Acelasi lucru s-a constatat si in cazul legarii peretilor custii la pamant. Densitatea electrica. aflate in apropierea lui. iar fortele electrice nu actioneaza spre interior.Alcool etilic .Hidrogen . in care acesta exercita actiunea sa electrica se numeste camp electric. r distanta dintre centrele corpurilor electrizate. Situatia se prezinta cu totul altfel daca cusca sau un cilindru oarecare sunt izolate fata de pamant. Densitatea electrica superficiala reprezinta raportul intre cantitatea de electricitate si suprafata pe care este raspandita.109 unitati de sarcina electrica.Mica ε 2 2. Pe aceasta insusire se bazeaza si utilizarea ecranelor electrice sau blindajelor. S – suprafata in m². Adica E = F . in conformitate cu legea lui Coulomb: F=Q∙q . sarcina se raspandeste numai pe suprafata exterioara. Spatiul din jurul unui corp electrizat. q1 si q2 sarcini electrice cu care sunt incarcate corpurile electrizate.3 5–7 6 In sistemul C.Ebonita . Aparatele luate in cusca nu au inregistrat prezenta surselor electrice induse. In cazul unor custi si cilindri neizolati transmiterea sarcinilor inceteaza pentru ca sarcinile induse pe peretele exterior se scurg in pamant. q – cantitatea de electricitate in coulombi.Aer .6 – 4. pe fata interioara apare o sarcina egala si de semn contrar si de acelasi semn pe cea exterioara. este o marime electrica numeric egala cu forta care actioneaza asupra unitatii de sarcina electrica aflata in camp. Densitatea electrica superficiala este mai mare la capetele ascutite si nula in interiorul conductorilor electrizati. 7. Campul electric Un corp electrizat isi manifesta prezenta prin fortele de atractie sau de respingere cu care actioneaza asupra altor corpuri electrizate.105 dyne). daca in interiorul custii sau cilindrului se introduce un conductor electrizat. q .Sulf . Aceste fenomene au fost descoperite practic de catre Faraday.0006 1. S σ este densitatea superficiala in coulombi/m².Anilina .001 Solide .5 7.Ulei de transformator . la care nici o sarcina electrica exterioara nu poate trece in interior pe conductorul blindat.Petrol .8 ∙ 10-10 unitati de sarcine electrica (se noteaza cu e). Adica σ = q in care.Apa ε 2 2. El s-a inchis intr-o cusca metalice care a fost electrizata la exterior. In sistemul international.G. Tabela 10 Constanta dielectrica pentru diferite medii Lichide . Distributia electricitatii pe conductori Experimental s-a stabilit ca la conductorii in echilibru electric. Intr-un metal exista atat de mult electroni liberi incat orice camp electric va pune in miscare un mare numar dintre ei. Sa consideram o sarcina electrica Q in jurul careia ia nastere un camp electric. Electrizarea prin influenta este posibila tocmai datorita existentei campului electric.S.00007 1.Sticla . Din aceasta cauza o sarcina electrica + q aflata in acest camp la distanta r de sarcina Q. de exemplu.

Potentialul electric Un camp electric are o energie potentiala ca urmare a producerii de catre fortele electrice a unui lucru mecanic. Pentru acesta fortele electrice excuta un lucru mecanic.s.6 ∙ 10-5 jouli 3∙1012 1 eV = 1m6 ∙ 10-12 ergi = 1.8 ∙ 10-10 __1__ = 1.s. Diferenta de potential VA – VB intre doua puncte ale campului electric se mai numeste si tensiune electrica. Sa consideram o sarcina electrica care creeaza in jurul ei un camp electric. care reprezinta lucrul mecanic produs la deplasarea unui electron intr-un camp electric la o diferenta de potential de un volt. L = 4. deoarece capacitatea lor electrica este mai mare. La fel se poate spune si despre punctul B unde potentialul va fi VB.e. punctuala. V .6 ∙ 1012 ergi = 1. Unitatea de tensiune electrica este voltul. Deci. Aceasta forta scade cu patratul distantei la sarcina electrica care creeaza campul electric.e. Lucrul mecanic efectuat de fortele electrice intre punctele A si B se exprima prin relatia: L = Qq (1 . VA = _Q_ si VB = _Q_ ε rA ε rB Pentru a deplasa sarcina electrica +q din A in B este necesar lucrul mecanic L = q (VA . energia se masoara cu electrovoltul (eV). 300 In fizica atomica si nucleara. Sa presupunem ca sarcina +q sub actiunea fortelor electrice de respingere se deplaseaza din punctul A in B. 8.VB). ε rA Lucrul mecanic efectuat de fortele electrice necesar deplasarii unitatii de sarcina din punctul A la infinit se numeste potential electric din punctul A si se noteaza cu VA. atunci: E = __Q__ ε r² Aceasta expresie ne arata ca intensitatea campului intr-un punct oarecare este direct proportionala cu sarcina electrica care-l creeaza si invers proportionala cu patratul departarii de sursa. In acest camp se deplaseaza sub actiunea fortelor electrice de respingere o sarcina electrica libera. Deci. Capacitatea electrica Unele corpuri au nevoie de o cantitate de electricitate mai mare decat altele pentru a ajunge la acelasi potential. Consideram ca sarcina electrica +q egala cu unitatea (+1) se deplaseaza din punctul A la infinit. Spunem ca intre doua puncte ale unui camp electric exista o tensiune de un volt atunci cand este necesar un lucru mecanic de un joule pentru a transporta un coulomb de electricitate inte aceste puncte. valoarea lui fiind _Q_. 9. 1 C 3∙109u. intre cantitatea de electricitate raspandita pe un corp si potentialul pe care-l capata corpul exista un raport constant egal cu Q .6 ∙10-5 jouli. Pe timpul deplasarii. Deci.1) ε rA rB in care rA si rB reprezinta distantele dintre punctele A si B si sarcina Q.Daca se inlocuieste valoarea lui F data de legea lui Coulomb. Prin urmare. atunci cand se deplaseaza o sarcina electrica libera aflata intr-un camp. forta electrica care actioneaza asupra sarcinii punctuale produce un lucru mecanic L. 1 V = 1 J = __107ergi __ = _1 _u. expresia reprezinta produsul dintre sarcina electrica q si diferenta de potential dintre cele doua puncte.

are sensul constant. ca unitate de masura se foloseste microfaradul si picofaradul. Particulele extrem de mici de praf plutesc in aer si se incarca cu electricitate.Raportul dintre cantitatea de electricitate raspandita pe un conductor si potentialul pe care-l capata acest conductor electrizat poarta denumirea de capacitate electrica si se noteaza cu C. Astfel de fenomene pot fi vazute de marinari in jurul catargelor sau de alpinisti in jurul bastoanelor pe care se sprijina. ceea ce inseamna ca atmosfera este incarcata pozitiv. Daca la armaturile unui condensator se aplica o tensiune electrica continua. Exista mai multi ioni pozitivi decat negativi. devenind „ioni mari”. in scurt timp se evapora. C=Q V Unitatea de masura a capacitatii electrice este faradul (F). Astfel se explica de ce campul electric. Aceasta crestere. ca element principal in circuitele electrice alternative etc. Pentru ca atmosfera sa poata fi electrizata ea trebuie sa contina un anumit numar de molecule ionizate. iar cristalele de Na Cl plutesc in aer si se incarca cu electricitate. Pamantul este incarcat negativ. Fenomenul de acumulare a sarcinilor electrice pe armaturi se numeste incarcarea condensatorului si are loc in urma aplicarii unei tensiuni electrice la borne. 11. Liniile de forta ale campului se orienteaza. si corespunde capacitatii electrice a unui conductor care incarcat cu 1 coulomb de electricitate isi mareste potentialul cu 1 volt. Electricitatea atmosferica Pe timp linistit.10 cm. Condensatorul este folosit ca acumulator de sarcina electrica in electrotehnica. La nivelul solului si in conditii normale. in principal. 10. Gradientul de potential atmosferic sufera variatii periodice. In unitatea de volum numarul ionilor creste. tensiunea de strapungere si pierderile de putere. de sus in jos. potentialul electric creste cu aproximativ 100 V/m. sferice si cilindrice. in afara de fulgere si trasnete se mai produc si efluvii in varfurile ascutite si efectul corona in jurul obiectivelor mai inalte. formati sub actiunea razelor cosmice sunt mai mobili. deasupra unui camp sau unei mari. . Deci. fiecare centimetru cub de aer contine 500 – 600 ioni. 1F=1C 1V inlocuind valorile lui C si V obtinem: 1 F = 1 C = 3 ∙ 109 = 9. Condensatorul electric Condensatorul electric este un ansamblu de doua conductoare electrice (armaturi) separate printr-un mediu izolant. de la zi la noapte sau de la vara la iarna cu efecte spectaculoase. Ionii mici. iar Pamantul negativ. Trasnetul aduce sarcini negative pe Pamant. In raport de forma armaturilor se deosebesc condensatoare plane. senin. iar gradientul de potential poate sa ajunga sau sa depaseasca chiar 10000 V/m. acestea se incarca cu sarcini electrice egale si de semne contrare. care este curentul de descarcare. miscandu-se in aer cu o viteza mare – 1 cm/s. Datorita deplasarilor de ioni conductibilitatea aerului creste cu altitudinea. de regula. Furtunile cu fulgere transporta sarcini negative pe Pamant. Caracteristicile electrice principale ale condensatoarelor sunt capacitatea electrica. intr-un camp de 100 V/m. intre atmosfera si Pamant. fapt care face ca sarcinile electrice pozitive sa domine. Deci. Ioni se mai produc si in urma spargerii unui val marin. raportata la variatia de inaltime defineste intensitatea campului electric din jurul Pamantului. In afara de ionii constituiti din molecule mai exista si alte tipuri de ioni. Valoarea numerica de 100 V/m este medie pentru intreaga suprafata a Pamantului si se refera la paturile inferioare ale atmosferei. Fenomenul de neutralizare totala sau partiala a sarcinilor electrice de pe armaturi se numeste descarcarea condensatorului si are loc prin mijlocirea unui curent de regim. Stropii de aer foarte fini. In acest caz. in cantitati destul de mari. 1 V 3 ∙ 102 Practic. La peste 9000 m gradientul scade pana la 2 V/m. iar potentialul atmosferic este pozitiv. de razele cosmice. S-a stabilit ca ionizarea este produsa de ceva din afara Pamantului si anume.

Cum se produce practic trasnetul ? Potentialul norului este mult mai mare decat al Pamantului. Sarcini electrice se produc si la fabricarea firelor sintetice. de doua ori. sta circa 50 microsecunde. Lungimea obisnuita a scanteilor electrice. iar printro destindere rapida a aerului. trasnetul se repeta o data. apare un gen de fulger destul de interesant. Aceasta linie produce lumina foarte stralucitoare. a sulfului. acesta nu este aprins ci imprastiat (fan. se numeste fulger.). Dupa cateva sutimi de secunda. De obicei. a stalpilor de lemn. iar in unele cazuri. iesind eventual pe cos sau sa dispara cu zgomot la atingerea unui obiect sau a peretelui. Coloana incarcata cu sarcini negative provenite din nor ionzeaza aerul. Trasnetul se deplaseaza extrem de rapid de jos in sus (de pe Pamant) pana la nor si constituie partea cea mai stralucitare.) un mare numar de explozii se datoresc scanteilor electrice produse de electricitate statica. In timpul functionarii mecanismelor si masinilor unelte. Din cauza suprapresiunii. caracterizata prin aparitie in timp de furtuna a unui glob luminos de cativa centimetri in diametru. ionilor si picaturilor de apa pe particule de gheata intr-o furtuna. el poate produce aceleasi efecte ca orice trecere de curent printr-un conductor sau de traversare a curentului printr-un material rau conductor sau izolant. In schimb. dar uneori poate sa ajunga la 10 – 15 km. Deoarece fulgerul este un fenomen electric. Se formeaza o „coloana” in trepte prin care electronii negativi se deplaseaza (o pata luminoasa) de la nor cu viteza foarte mare (o sesime din viteza luminii). La trecerea curentului prin materialele rau conducatoare de electricitate. efecte de topire pot fi observate frecvent la sarme de antena. sa patrunda in interior prin intermediul retelei de iluminat. se acumuleaza pe partile metalice electricitate statica creand astfel in jurul lor un camp electric. daca are loc descarcari de mica intensitate si de lunga durata. Intr-o miime de secunda puterea debitata de un fulger. Intesitatea curentului pe care-l transporta este de ordinul a 10000 pana la 20000 amperi. deci apare pericolul descarcarilor electrice. sarme zincate. a produselor fainoase. . El este o descarcare electrica foarte rara. care strabate intregul traseu pana la nor. In fabricile de cauciuc si talpa artificiala se produce electrizarea materialelor de baza (cauciuc. Alte ori. miscarea se face in trepte. sarme subtiri de otel. La trecerea transnetului de durata mica si de intensitate mare printr-un material combustibil sau usor combustibil. Deci. din caramida si din alte asemenea materiale. Dat fiind ca norii se incarca negativ la baza si pozitiv in straturile superioare. cladura. trasnetul este insotit de bubuituri puternice numite tunete. insa in directii oarecum diferite. Sarcinile pozitive sunt transportate in sus spre varful norului. care pluteste in aer. Astfel. intre ei pot sa apara mari diferente de potential. care mentin timp indelungat sarcinile electrice. o mare parte din energie este transformata in caldura care vaporizeaza continutul de apa din lemn. intra in straturile de mare altitudine in care aerul este mai bun conducator. in calea scurgerii lui catre Pamant. iar cele negative sunt descarcate pe Pamant sub forma de trasnete. Actiunile secundare nu sunt altceva decat fenomene care apar in interiorul cladirii datorita inductiei electrostatice si electromagnetice. ioni formati din razele cosmice. paie etc. ambele catre Pamant. In momentul in care „coloana” atinge Pamantul se formeaza „un fir conductor incarcat negativ. de apa. La trecerea prin arbori trasnetul alege partea umeda a lemnului. Urme vizibile de incalzire. „coloana” poate dezvolta o ramura trimitand doua trepte. in minele de carbuni etc. dupa care se deplaseaza din nou si asa mai departe. tunetul. a foliilor de clorura de polivinil si in general la fabricarea si manipularea materialelor plastice. Acest glob purtat de curentii de aer poate patrunde in incaperi. Fulgerul globular prezinta un mare pericol pentru incaperile in care se lucreaza cu lichide inflamabile. sarcinile pozitive si negative sunt separate. cand linia de intoarcere a disparut o alta „coloana” coboara. de-a lungul unui traseu.In fiecare zi se produc aproximativ 300 furtuni pe intreaga suprafata a Pamantului si datorita lor se mentine o diferenta de potential in straturile superioare ale atmosferei. benzina etc. Descarcarea electrica luminoasa care se produce intre nori. Daca trasnetul loveste intr-o stanca are loc o faramitare a acesteia la suprafata. in punctele atinse de trasnet. numit fulger globular. Protectia impotriva trasnetelor se asigura prin instalatii de paratrasnet care se construiesc de diferite tipuri. In solurile cu rezistenta electrica mare (nisip quartos) se produc topiri (se formeaza sticla) de nisip. ferestre deschise. 12. Dupa ce se misca aproximativ 50 m. Datorita curentilor de aer. descarcarea principala este urmata de descarcari ulterioare de mica intensitate. putand da nastere la incendii. Cateodata.). Daca aceste descarcari au loc intr-un mediu inflamabil sau exploziv. pe usi. bineinteles datorita frecarii. care devine conductor pe acest traseu. sau sa loveasca la anumite distante (actiune secundara). Este suficient sa amintim ca in industria unde se lucreaza cu substante fin macinate (industria zaharului. motiv pentru care electronii negativi vor fi accelerati spre Pamant. datorita frecarii. declansarea incendiilor si exploziilor este iminenta.10-9 kW. a duratei scurte a fenomenului se produce spargerea de natura exploziva a copacilor. a grinzilor si a zidurilor. aprinderea este posibila. Trasnetul poate sa loveasta direct intr-un obiectiv (actiune principala). Ca si fulgerul. Sarcinile pozitive parasesc varful norului. iar in zilele senine sunt conduse incet spre Pamant de ionii de aer. catre Pamant. care se produce intre nor si un corp de pe Pamant se numeste trasnet. de cinci sau de mai multe ori. numita si linie de intoarece. Descarcarea electrica. care strabat norii sub forma de fulger este de 1 – 2 km. Electricitatea statica in industrie In cursul desfasurarii a numeroase procese tehnologice din diferite intreprinderi fenomenul de electrizare se produce destul de des. sub o intensitate de 20000 amperi si diferenta de potential de 250 milioane volti este de 5.

impurificarea din ce in ce mai mult a lichidului contribuie la cresterea sarcinilor electrice. relon. in urma frecarii lichidului pe timpul pomparii si transportului pe conducta. la viteza de 3 m/s Curele de transmisie din cauciuc. creste pana la o anumita valoare ca apoi sa descreasca si sa devina iarasi zero. Sarcini electrice se produc si pe timpul spalarii manuale a textilelor. O sarcina electrica de peste 1000 V poate produce scantei cu putere de inflamare a benzenului. roata motrica . ambele jumatati ale curelei sunt incarcate cu sarcini electrice de acelasi semn.Practica ne arata ca cel mai mare pericol il creeaza sarcinile electrice. iar la 5000 V se aprind cele mai multe dintre prafurile combustibile. in curentul de lichid. sarcinile electrice se acumuleaza pe suprafata libera a lichidului incombustibil. are valoarea zero in momentul infasurarii pe roata conductoare. pe cateba materiale plastice. care in functie de conductibilitatea electrica a lor se pot acumula sau scurge la pamant. intensitatea curentului este foarte mica si nu poate ajunge. parti metalice.Benzen. cu atat cantitatea de sarcini electrice este mai mare. la orice separare a corpurilor solide de cele lichide apar sarcini electrice. Sarcinile electrice de pe roata se scurg la pamant prin lagare. in timpul presarii Curele de transmisie din cauciuc.). in cazul formarii scanteilor. intensifica incarcarea electrostatica.Benzen si eter. determina separarea lor. sarcinile care ajung la suprafata libera a lichidului se combina cu multa greutate si astfel apare o diferenta de potential intre acestea si sarcinile opuse de pe partea interioara a peretelui. Pe lungimea curelei potentialul nu este acelasi.5 kgf/cm² Tensiunea medie in V 40000 20000 150000 9000 200000 10000 25000 50000 4000 3000 3500 Sarcinile electrice se produc in timpul invartirii rotii conductoare (motrice) si anume cand cureaua antrenata se desprinde de pe roata. La 1000 V se inflameaza benzina. La descarcarea electricitatii.Benzen in cadere libera . Pentru jumatatea superioara a curelei. la viteza de 10 m/s . Pericolul apare in momentul formarii scanteilor electrice. de calitatea suprafetei interioare a rezervorului sau conductelor si de starea lor. La o curgere laminara a lichidului combustibil. de regula. roata si cureaua se incarca cu electricitate de semne contrarii. Dupa parasirea rotii motrice potentialul creste brusc. de lungimea si diametrul conductei respective. in timp ce sarcinile de acelasi semn rezultate se aduna pe suprafata exterioara a peretelui. Acumularea sarcinilor electrice este insotita intotdeauna de cresterea intensitatii campului electric ce se produce in spatiul de vapori din rezervor. Prezenta in produsele petroliere a urmelor de apa. Cu cat suprafata este mai mare cu atat sarcinile electrice se acumuleaza in cantitati mai mari. decat la miimi de miliamperi. Cantitatea sarcinilor electrostatice care se produc in unitatea de timp. un barbotaj. Pe timpul spalarii. In mod teoretic. apoi se mentine cam la aceeasi valoare. depinde de natura si cantitatea impuritatilor continute in produsul petrolier. incarcarea si descarcarea produselor petroliere. de viteza de curgere a lichidului. la presiunea de 1. de proprietatile dielectrice. Cu cat lichidul se agita mai mult. ca ele sa apara din nou de indata ce cureaua se desprinde de pe roata. Dintre toate tesaturile cel mai mult se electrizeaza cele din matase artificiala si sintetice (nylon. apoi cele de bumbac si lana. In momentul trecerii curelei pe roata condusa sarcinile se neutralizeaza. circuland printr-o conducta metalica. roata se incarca pozitiv si cureaua negativ. ca inainte de contact cu roata condusa sa scada brusc. La unele transmisii cu curele se creeaza potentiale mari care pot depasi chiar 45 kV. adica la introducerea si scoaterea brusca a obiectelor respective in vas. la 3000 V aproape toate gazele combustibile. La un rezervor umplut incomplet. ca urmare a descarcarilor electrice. Sarcinile electrice care ajung la peretele rezervorului prin atragerea si combinarea cu sarcinile de semn contrar din materialul peretelui. cauciuc. Cantitatea de sarcini electrice acumulate este determinata de produsul dintre densitatea acestora si suprafata libera a lichidului pe care se acumuleaza. marimea incarcarii electrostatice este proportionala cu viteza de miscare si nu depinde de diametrul conductei. la spalarea tesuturilor cu lichide inflamabile si la transmisiile prin curele. In tabela 11 se dau tensiunile in volti care se pot forma prin frecare. a aerului si a gazelor nedizolvate sau a particulelor coloidale. adica se produce o turbulenta. rolan etc. sarcinile electrice se indreapta atat spre peretele rezervorului cat si pe suprafata libera a lichidului ca o consecinta a respingerii reciproce. totusi suficient pentru a putea aprinde vaporii de lichide combustibile. In schimb. Tabela 11 Potentialul format prin frecarea diferitelor corpuri Denumirea materialului sau substantei Celuloid Cauciuc in masinile de gumare Cauciuc in masinile de taiat Fibre sintetice in timpul etirarii Foi de clorura de polivinil. Astfel petrecandu-se fenomenul. circuland prin conducte cu viteza de 3 m/s . Pulverizarea si agitarea lichidelor atrage dupa sine formarea sarcinilor electrostatice. in momentul infasurarii pe roata condusa. La introducerea in rezevor a unui combustibil incarcat electrostatic. roata gasindu-se intotdeauna la potentialul zero. fibre sintetice etc. in timpul fabricarii Foi de clorura de polivinil. la frecarea lor in lichid si a firelor textile intre ele. Sarcinile de pe cureaua de transmisie se acumuleaza pe partea ei interioara incepand de la locul de desprindere de pe roata conductoare si pana la roata condusa. Sarcini electrice iau nastere chiar si la stergerea mainilor cu o carpa inmuiata in benzina. care se produc la pomparea. Datorita antrenarii si desprinderii. de densitatea si vascozitatea lichidului.

e. caldura. Ea este aceea care provoaca curentul electric. In general. Cantitati insemnate de electricitate statica se produc si la transportul prafului organic prin conducte sau la miscarea lui in aer. de obicei. consumatorul si cele doua conductoare formeaza un circuit inchis in care se produce miscarea electronilor liberi. Sursa de curent constituie partea interioara a circuitului. in care materialul relativ neincarcat intra energic in contact cu peretii utilajului. iar la interior de la borna negativa spre borna pozitiva. va fi: E=W q Pentru q = 1 coulomb. in care materialul prelucrat se incarca electric si zona de descarcare. miscarea oricarui fel de particule incarcate cu electricitate formeaza un curent electric permanent. deci care pune in miscare sarcinile electrice de-a lungul circuitului este forta electromotoare. care micsoreaza forta electromotoare.) si din doua conductoare. In orice proces tehnologic de prelucrare si de transport al materialelor pulverulente (dielectrice) se pot delimita doua zone: zona de incarcare. electromotor etc. de amestecare si alte dispozitive tehnologice. chimica sau o alta forma de energie. Aceasta inseamna ca cu cat un corp prezinta o lipsa mai mare de electroni fata de un altul. In acest caz. cu atat se va spune ca intre cele doua corpuri exista o diferenta de potential sau o tensiune mai mare. f. conductele de transport pneumatic. Sursa de curent transforma energia mecanica. Aparatul care produce si mentine constanta o diferenta de potential (tensiune electrica) intre doi conductori A si B se numeste generator electric sau sursa electrica. Conductorii A si B se numesc borne sau poli.si cureaua se desprinde de pe ea. Numai curelele de transmisie cu viteza de miscare de peste 5 m/s si cu putere de transmisie de 6 – 8 CP pot fi socotite periculoase. care leaga bornele consumatorului. atunci in interiorul generatorului se vor ivi pierderi. Diferenta dintre forta electromotoare si pierderile din interiorul generatorului se numeste tensiune electrica (uneori si diferenta de potential). constituie generatorul de sarcini electrice. este: W = q E. generator de curent) dintr-un consumator de curent (lampa electrica. Cand circuitul electric este inchis si curentul circula. termica. Curentul electric Miscarea dirijata a electronilor liberi printr-un metal se numeste curent electric. Diferenta de potential sau . miscare etc. iar consumatorul cu cei doi conductori partea exterioara a circuitului. in energie electrica. Diferenta de potential In interiorul generatorului au loc fenomene care duc la separarea sarcinilor electrice si mentinerea unei tensiuni electrice constante. iar consumatorul transforma energia electrica in energie de alta forma ca lumina. impuritatile depuse pe suprafata interioara a curelei.m. Exprimand energia in jouli si cantitatea de electricitate in coulombi. in care se descarca. a caror marime depinde de proprietatile fizice ale substantelor. aparat de incalzit.m. asupra potentialului sarcinilor electrostatice mai influenteaza o serie de factori ca: umiditatea aerului inconjurator. Separarea contactului suprafetelor dielectric-conductor sau dielectric-dielectric este intotdeauna insotita de aparitia pe ele a sarcinilor electrice. acumulator.e. Forta electromotoare.. In afara capacitatii curelei. se va exprima in volti. 2. Sursa de curent. deci f. precum si de marimea si starea suprafetei de contact. In baza unei conventii stabilite cu decenii in urma s-a admis ca sensul curentului sa fie considerat in exterior de la borna pozitiva a sursei (+) spre borna negativa (-) a sursei. sarcinile electrice trebuie sa circule in circuit inchis. si protectia utilajului metalic contra descarcarii se obtine prin punerea la pamant a acestuia. Energia necesara pentru deplasarea sarcinii electrice q. viteza de miscare si latimea curelei. forta electromotoare este o marime electrica a carei valoare este numeric egala cu valoarea energiei necesare pentru a transporta sarcina de 1 Coulomb de-a lungul intregului circuit. Cauza care stabileste si mentine diferenta de potential. Capitolul VIII Electrodinamica 1. dispozitivele de pulverizare. E = W. Cea mai simpla instalatie electrica este formata dintr-o sursa de curent (element galvanic. incarcarea transmisie. In aceasta zona descarcarea prin scantei de la material (cu exceptia particulelor izolate) nu are loc. Un generator electric (generator de tensiune electrica) intr-un circuit electric are rolul pe care-l indeplineste o pompa intr-un circuit hidraulic. In zona de incarcare se gasesc. Tensiunea electrica. Forta electromotoare corespunde presiunii teoretice a pompei atunci cand aceasta nu debiteaza. pentru jumatatea inferioara fenomenul se petrece invers (roata condusa genereaza sarcini electrice. in timp ce roata condusa constituie consumatorul acestor sarcini. iar cea motrica le neutralizeaza).

unitatea de masura a tensiunii electrice este voltul (V). Coulombul este unitatea de masura a sarcinii electrice sau a cantitatii de electricitate. atunci Q = 1 A. 4. Daca I = 1 A.h. cu atat presiunea si viteza apei din conducta ce uneste cele doua rezervoare va fi mai mare. rezulta.-2 (newtoni) pe metru lungime. u este: U=E–u Tensiunea U este tensiunea care se aplica la capetele circuitului exterior si pune in miscare dirijata electroni liberi. 3. nu mai curge nici un curent de apa prin conducta. Acelasi lucru se intampla cand exista doua corpuri incarcate la fel. Cu cat diferenta de inaltime va fi mai mare. . In STAS 737-62 definitia unitatii de masura a intensitatii de curent este formulata astfel: „Amperul este intensitatea unui curent electric constant care mentinut in doua conductoare paralele. asezate in vid la distanta de 1 m unul de altul. iar simbolul este Ω. Intensitatea curentului electric se aseamana cu debitul de apa dintr-o instalatie hidraulica. cand puterea disipata intre aceste puncte este de 1 watt. Formula de calcul este deci: R = ρ _l_ s Unitatea de masura pentru rezistenta electrica se numeste ohm. Din cele aratate mai sus rezulta ca rezistenta electrica a unui conductor depinde de materialul conductorului (rezistenta specifica q) si este proportionala cu lungimea conductorului (l) si invers proportionala cu sectiunea conductorului (s). 1 s = 1 amper-secunda = 1 A. De asemenea ei se scurg mai usor prin fire groase si scurte decat prin fire subtiri si lungi. care are ca simbol litera A. in acest caz nu va mai curge nici un curent prin conductorul care le uneste. Deci 1 coulomb reprezinta cantitatea de electricitate care trece printr-un circuit in timp de 1 secunda si produce un curent constanta de 1 amper.s care reprezinta in S. t Q = I ∙ t.3 trilioane electroni care au trecut intr-o secunda printr-un conductor. Intensitatea curentului electric Intensitatea curentului electric este cantitatea de electricitate care trece printr-o suprafata data (conductor) in timp de o secunda.10-7 kg. Daca notam cu I intensitatea curentului.” Cantitatea de electricitate transportata intr-o ora de un curent constant de 1 amper defineste amper-ora (A. cu Q cantitatea de electricitate care trece prin sectiunea transversala a conductorului intr-un timp t. tinand seama de caderea de tensiune in circuitul interior. Amperul reprezinta o cantitate de 6. Rezistenta specifica a unui conductor este rezistenta opusa de 1 m de conductor cu sectiunea de 1 mm². In momentul in care ambele rezervoare se afla la aceeasi inaltime.). ar produce intre aceste doua conductoare o forta egala cu 2. rectilinii de lungime infinita si de sectiune circulara neglijabila. asezate in vid la distanta de 1 m unul de altul.s.tensiunea se poate compara cu presiunea dintr-o conducta care uneste doua rezervoare cu apa care se afla la inaltimi diferite. Valoarea tensiunii electrice U. In sistemul de unitati international (SI). un coulomb (C). care este definita ca tensiunea electrica dintre doua puncte ale unui conductor parcurs de un curent constant de 1 amper. atunci se poate scrie relatia: I=Q t Unitatea pentru masurarea intensitatii curentului electric este amperul. adica in care nu exista diferenta de electroni. neglijabila. deci nici o diferenta de potential. Rezistenta electrica Electronii se deplaseaza in unele corpuri mai greu iar in altele mai usor.I. iar t = 1 s. Rezistenta pe care o intampina electronii atunci cand trec printr-un conductor se numeste rezistenta electrica. Din relatia I = Q . formand astfle curentul electric care se utilizeaza in practica.m. cu electricitate.

exista o relatie de proportionalitate directa.028 0.Argentan .0003 0.Alama .20 0.221 0. R=U I sau. ori sa ramana practic constanta.Oteluri . ρ R Rezistenta conductorului poate sa creasca o data cu ridicarea temperaturii. rezistenta de contact. cum este cazul la metale. R – rezistenta in ohmi.00411 0. chiar si de joasa tensiune.00004 0. Experienta arata ca pentru un conductor dat. aplicata la extremitatile lui si intensitatea I a curentului. rezistenta imbracamintii.Plumb . U – tensiunea in volti.Carbon . Aceasta relatie fundamentala pentru curentii de conductie se numeste legea lui Ohm. Daca ne referim la un conductor de lungime egala cu unitatea (1 m) si cu sectiunea egala cu unitatea de suprafata (1 m²). U=R∙I unde factorul de proportionalitate R.Wolfram Rezistenta specifica in mm3 m la 20ºC 0. Rezistenta organelor interne este aproape constanta si relativ mica.107 0. Inversul rezistivitatii se numeste conductivitate electrica ( _1_ ).0175 1.0040 0.42 0. numita rezistivitate.25 0. Din cele enuntate rezulta ca raportul dintre diferenta de potential (tensiune) aplicata la capetele unui conductor si curentul care-l parcurge este o marime constanta.Ohmul reprezinta rezistenta electrica dintre doua puncte ale unui conductor cand la tensiunea electrica de 1 V.Cromnichel .0002 0.00015 0. .Argint .Nichelin .0004 0. daca acest conductor nu este sediul unor tensiuni electromotoare.m.00625 0.Platina . cum este cazul la aliaje ca manganin si constantan. Rezistenta corpului omenesc este alcatuita din: rezistenta organelor interne. contactul intre corp si firul conductor este bun si rezistenta corpului va fi mica.Manganin .004 0. rezistenta pielii.04 0. 5. de mii de ohmi (1000 – 10000). Simbolul international al rezistivitatii este Ω.Cupru .47 0. atunci rezistenta lui. Daca pielea este umeda sau imbracamintea jilava.00464 Prin corpul omenesc poate sa treaca un curent electric.0003 0. Deci.Nicrom .Aluminiu .42 0. adica.002 0. celelalte pot varia intre limite foarte largi. exista pericol de moarte pentru cel ce lucreaza in instalatii electrice.98 0.Constantan . Totusi.0612 Coeficientul termic intre 0 si 100ºC 0. I=U R I este intensitatea curentului in amperi.13 – 0.10 0.0039 0. are valoarea de 1 Ω. In tabela 12 se dau rezistentele specifice si coeficientii de temperatura ai unor metale si aliaje: Tabela 12 Rezistentele specifice si coeficientii de temperatura ai unor metale Materialul .49 1. reprezinta ceea ce numim rezistenta electrica a conductorului ales. intre diferenta de potential U.016 7. Valoarea rezistentei corpului omenesc este mare.0004 0. sa scada. iar inversul rezistentei – conductanta ( _1_ ).Crom . Legile curentului electric a) Legea lui Ohm.0042 0.3 0.00006 0. cum se intalmpla la electroliti sau la carbuni. prin acesta trece un curent de 1 A. aplicata intre cele doua puncte ale conductorului.

In acest caz. de unde I = __E__ R+r Deci intensitatea curentului este egala cu raportul dintre forta electromotoare a generatorului si rezistenta totala a circuitului. Un montaj mixt este format din rezistente legate in serie si in paralel. cuprinzand mai multe ramificatii. U = RI E = r I + RI = (r + R) I. cand exista mai multe rezistente. In acest caz. adica: 1=1+1+1+. b) Legile lui Kirchhoff. R R1 R2 R3 Legarea rezistentelor in montaj mixt. intensitatea curentului este aceeasi in toate rezistentele. acestea pot fi legate in trei feluri: in serie. la bornele caruia se produce forta electromotoare E. Σ RI = E Aceasta relatie arata ca indiferent de legaturile exterioare. este egala cu forta electromotoare respectiva. in paralel (derivatie) si mixt. rezulta: u = r I. cu diferite legaturi exterioare. In practica se intalnesc si circuite electrice mai complicate. Legarea rezistentelor in serie. Intr-un circuit electric. extremitatilor lor fiind legate in aceleasi puncte. adica ΣI=0 Legea a II – a a lui Kirchhoff. In acest caz E = u + U. Tensiunea va fi egala cu suma caderilor de potential. U = R1 I + R2 I + R3 I U = I (R1 + R2 + R3) si fiindca U=RI R = R1 + R2 + R3 Legarea rezistentelor in paralel (derivatie). Consideram pozitivi toti curentii care parcurg laturile conturului in sensul acelor unui ceasornic. rezistenta totala este mai mica decat rezistenta fiecareia dintre ele si anume inversul rezistentei totale este egal cu suma inverselor rezistentelor partiale.. Legea I a lui Kirchhoff. Aplicand legea lui Ohm pentru rezistenta r a circuitului interior si pentru rezistenta R a circuitului exterior. in lungul rezistentelor succesive. in care ar exista si un generator fara rezistenta interioara. care constituie o generalizare a legii lui Ohm pentru circuite complexe. adica una langa alta. pentru ca altfel nu ar putea sa existe un regim stationar al curentului.Legea lui Ohm poate fi extinsa la un circuit intreg. suma algebrica a caderilor de potential pe conturul parcurs in sensul conventional pozitiv. in locul legii lui Ohm se aplica legile lui Kirchhoff. Prin legarea rezistentelor in paralel. deci mai multi curenti. care sa cuprinda si un generator cu forta electromotoare E si rezistenta exterioara R. Suma curentilor care intra intr-un nod este egala cu suma curentilor care ies din nod. Presupunem un ochi al retelei de conductori.. parcurs de curenti electrici. care contine o forta electromotoare. Daca parcurgem intregul contur de la borna a generatorului pana la cealalta borna trebuie ca suma algebrica a caderilor de potential sa fie egala cu forta electromotoare E. I = i1 + i2 + i3 Daca se considera ca pozitivi curentii care se apropie de nod si ca negativi cei ce se departeaza se poate scrie ca: I1 – I2 + I3 – I4 – I5 + I6 = 0. Legarea in serie a rezistentelor inseamna legarea lor una dupa alta. Avand in vedere sensul curentilor se poate scrie ca: E = R1 ∙ I1 – R2 ∙ I2 – R3 ∙ I3 + R4 ∙ I4 + R5 ∙ I5 deci pentru un numar mai mare de laturi. . intr-un ochi de retea. Forta electromotoare produsa in generator se utilizeaza pentru miscarea sarcinilor electrice pe circuitul interior si exterior. Legea rezistentelor.

adica cantitatea de caldura (energia termica) este egala cu coeficientul termic 0.I² = U² watt R Energie inseamna putere in timp sau putere inmultita cu timpul.t. Notand lucrul mecanic cu W se poate scrie ca: W = UQ. iar rezistentele R2 si R3 sunt legate in paralel. R = R2 x R3 R2 + R3 deci.I. R t = R1 + R2 x R3 + R4 R2 + R3 c) Legea lui Joule-Lenz. deci deplasarea unei cantitati de electricitate in conductorii electrici.Rezistentele R1 si R4 sunt legate in serie. 6.I. Adica W=P∙t Tinand seama de relatia de mai sus se poate scrie cele trei forme ale puterii electrice: W = U. Legea lui Joule-Lenz defineste efectele termice ale curentilor electrici si se enunta astfel: Cantitatea de caldura degajata intr-un conductor este direct proportionala cu rezistenta conductorului. Lucrul mecanic efectuat de o cantitate de electricitate este proportional cu tensiunea in volti si cantitatea de electricitate Q respectiva in coulombi. adica P = W = U.24 inmultit cu energia electrica in jouli. W = U. wati t sau P = R. Notand cu R rezistenta echivalenta a celor doua rezistente montate in paralel si cu R1 rezistenta totala a circuitului se obtine: Rs = R1 + R + R4 Stim ca. Puterea electrica este lucrul efectuat de curentul electric intr-o secunda si se masoara in wati.t.I². Energia electrica si puterea Tensiunea electrica produce miscarea electronilor.24 ∙ U ∙ I ∙ t Cunoscand ca energia electrica consumata la o rezistenta W = U ∙ I ∙ t in jouli.000 Ws (jouli) .t. dar Q = I.600. in Ws sau jouli W = R.I. atunci: Q = 0. 1 kWh = 1000 W x 3600 s = 3. Un conductor subtire strabatut de un curent de cativa amperi se incalzeste pana la rosu si apoi se topeste daca curentul este prea mare. iar in calorii: Q = 0. care se transmite in mediul inconjurator. Orice rezistenta strabatura de curent se incalzeste.24 ∙ R ∙ I² ∙ t Inlocuind RI = U obtinem: Q = 0.t si deci. cu durata trecerii curentulu si cu patratul intensitatii curentului. Adica: Q = R ∙ I² ∙ t jouli. in Ws sau jouli W = U² t in Ws sau jouli R In practica industriala se foloseste. ca unitate de masura pentru energia electrica kilowattora (kWh). Energia electrica din circuit s-a transformat in energie termica.24 W.

. Incalzirea conductoarelor trebuie redusa la minimum posibil. Pe baza acestui efect al curentului electric functioneaza resoul. radiatorul electric. Pentru ca aceasta incalzire sa nu prezinte un pericol pentru conducatoare. vibratiilor. La aprecierea pericolului de incendiu prezentat de o instalatie electrica.Intre kW si CP se poate stabili urmatoarea relatie: 1 CP = 75 kgm = 75 ∙ 9. Totusi. o rezistenta marita la trecerea curentului. intregul dispozitiv de conexiune se incalzeste intr-o masura considerabila. Efectele curentului electric Efectul caloric. cuptorul electric. cuptoare cu arc si cuptoare cu inductie. intre cantitatea de caldura produsa prin efectul Joule-Lenz si caldura cedata mediului inconjurator. ciocanul electric de lipit. Oricare ar fi situatia. care constituie celalalt electrod. cand este vorba de motoare electrice. Punctele de conexiune se pot incalzi simtitor din cauza slabirii contactelor. se realizeaza sudura electrica etc. supusi la tensiune si asezati la o anumita distanta unul de altul. Metalul de adaugat se prezinta sub forma unei vergele (electrod de sudare). 7. se obtine imbinarea dorita. Rezistenta de trecere in punctele de contact depinde in mare masura de apasarea in aceste puncte. Deasupra se asaza rezistenta ale carei capete se leaga la contactele electrice. a oxizilor de azot etc. va trebui sa se recurga la grosimi cu atat mai mari. Pe baza efectului caloric al curentului electric s-a trecut atat in industrie cat si pentru nevoile gospodaresti la construirea si folosirea diferitelor agregate si aparate care constituie marturii ale progresului si civilizatiei secolului in care traim. mareste si pericolul de incendiu pentru ca o data cu marirea randamentului diferitelor aparate electrice si cu introducerea prizelor de 10 amperi in locul celor de 6 amperi. becul electric.). In principiu. Aceste bare constituie rezistentele care se incalzesc prin trecerea curentului. Dintre aceste aparate se citeaza: fierbatorul electric. asezate in niste canale adanci. calirea otelului. dupa legea lui Joule-Lenz. de exemplu. ce trece prin rezistenta de contact. Materialul refractar acumuleaza o parte din caldura rezistentei si o pastreaza pentru a o reda atunci cand nu mai este incalzita. Cuptoarele electrice sunt de trei tipuri: cuptoare cu rezistenta. a carborundului. trecerea unui curent prin orice metal bun conducator de electricitate are drept o anumita incalzire a acestuia. Este format dintr-un bloc metalic. Cuptorul cu arc serveste la prepararea carbidului. Faptul ca incalzirea creste proportional cu patratul intensitatii. Aparate de uz casnic. temperatura conductorului rezulta dintr-un echilibru dinamic. In acest punct de contact cele doua piese prezinta din punct de vedere electric. incalzeste masa metalica. La trecerea curentului electric prin rezistenta. intr-un cuptor captusit cu caramizi refractare si alti izolanti termici. El se compune dintr-o placa de material refractar pe care se monteaza un fir lung si subtire (rezistenta electrica) rasucit in spirala. fierul de calcat. de anumite puncte ale instalatiei electrice prezinta pericol de aprindere a materialelor combustibile. caldura degajata. Temperatura obtinuta este de circa 4000ºC. in practica apar situatii cand din diferite cauze. topirea etc. Cuptorul cu rezistenta este format dintr-un sir de bare verticale semiconductoare.736 kW. Cei doi electrozi sunt legati la bornele unui transformator electric de sudura. cu ajutorul caruia se poate incalzi apa sau mancarea. Pericolul de incendiu poate sa apara chiar si acolo unde conductoarele electrice sunt desizolate sau unde repararea unei defectiuni s-a facut in mod necorespunzator. borne etc. in general. care inmagazineaza caldura primita. care se topeste datorita arcului voltaic ce se produce intre vergeaua care constituie un electrod si piesa de sudat. Aplicatii ale efectului caloric al curentului electric. Sudarea electrica. Sudarea electrica prin rezistenta de contact se realizeaza lipirea pieselor de sudat prin trecerea unui curent electric foarte puternic (5000 – 25000 amperi) prin piesele apropiate puse in contact in punctul sudat. Pentru conductoare electrice sau sarmele de bobinaj. punctele critice (rezistentele de trecere) trebuie cercetate cu o deosebita atentie. Pentru imbinarea pieselor metalice se utilizeaza cu bune rezultate sudarea prin rezistenta de contact si sudarea prin arc. La cuptorul cu arc voltaic. arcul se produce intre doi electrozi de carbune. pentru a ocupa un spatiu cat mai mic. In industrie se folosesc cuptoare electrice pentru topirea pieselor. de instalatii pentru producerea si transportul energiei electrice sau de distribuirea ei in locuinte. La sudarea electrica cu ajutorul arcului voltaic se foloseste la locul de sudat un adaos de metal topit. aparate electrice si materiale combustibile din apropiere. slabirii arcurilor de apasare etc. La trecerea curentului prin rezistenta aceasta se incalzeste. Caldura se imprastie de aici in interiorul cuptorului. Fierbatorul electric este un aparat utilizat in menaj. pe care se asaza un strat izolant de mica. Practia ne-a aratat ca excesul de caldura apare in punctele de rezistenta marita ca. instalatiile electrice se dimensioneaza astfel incat incalzirea lor sa fie mentinuta in limite nepericuloase. cu cat curentul care le parcurge este mai intens. etc. plita electrica. Piesele se vor topi in acest punct datorita caldurii dezvoltate de curentul electric (efect Joule-Lenz). Daca portiunile topite sunt apasate una de alta. aceasta se incalzeste si prin intermediul izolantului. fabricarea otelurilor speciale.81 J = 736 W s s sau 1 CP = 0. Curentul electric incalzeste conductorii prin care circula. deoarece o rezistenta de cativa miliohmi este capabila sa transforme caldura in puteri de multi wati. Fierul de calcat. la conexiunile facute necorespunzator (prin suruburi.

arborii. La trecerea curentului electric printr-un lichid conductor (solutie de sare. Principalele cauze ale scurtcircuitelor sunt: . Produsele de descompunere electrolitica pot sa apara fie direct. capabil sa transforme energia electrica in caldura. in astfel de cazuri.. la construirea de galvanometre etc. volfram etc. In principiu. Curentul care se scurge prin portiuni desizolate poate varia de la 1 mA pana la valoarea curentului de scurtcircuitare a retelei. adica pana la mii de amperi. atunci cand in vecinatatea sa se aduce un curent electric. devinde incandescent si emite raze luminoase.pentru instalatii: strapungerea izolatiilor. Tinand seama de suprafata redusa a locurilor cu defectiuni de izolatie. Curentii de scurtcircuit pot provoca deranjamente instalatiilor electrice si chiar distrugerea lor. favorizand producerea scurtcircuitelor. Dupa curentul de soc.) prin trecerea curentului electric prin filamentm. incalzirea care se produce in mod continuu depaseste temperatura de aprindere a materialelor combustibile din vecinatatea conductorului. Initial curentul electric este normal. descompunerea solutiei apoase de sulfat de cupru (degajare de oxigen la anod si depunere de cupru la catod) si electroliza clorurii de sodiu topite (la anod se degaja clorul iar la catod se depune sodilul metalic). acesta se incalzeste. In instalatiile executate corect conductoarele au o sectiune suficienta pentru ca incalzirea lor sa nu devina periculoasa. care se degaja la anod). Pericolul de incendiu prezentat de curenti electrici Daca la conductoarele electrice neizolate o buna parte din caldura se imprastie in atmosfera evitand astfel topirea acestora. a electricitatii atmosferice. In afara lampilor incandescente o mare raspandire o au lampile cu descarcari electrice (fluorescente). catod. se depun substante la electrozi si se produc reactii chimice. Defectul de izolatie prezinta pericol pentru o instalatie electrica. fix sau mobil. cauze accidentale (aterizarea fortata a avioanelor. fapt ce poate fi dovedit cu ajutorul unui ac magnetic care poate fi deviat in pozitia N – S. ridicarea zmeelor etc. . Iluminatul prin incandescenta unui filament de tungsten. Intensitatea de scurtcircuit mai poarta numele de intensitate de soc. acid sau baza) numit electrolit. este cel mai raspandit. trasnet. Curentul de scurtcircuit este asa de mare incat poate sa inroseasca un conductor sau sa-l topeasca si daca in apropiere exista materiale combustibile le poate aprinde. de cele mai multe ori datorita imbatranirii. Orice contact (imbinare) intre conductoare. Din fericire aceste temperaturi ridicate nu actioneaza in momentul aparitiei defectului. la construirea soneriilor. Cele mai frecvente supraincalziri ale circuitelor electrice au loc datorita existentei unor rezistente de trecere si folosirii sigurantelor supradimensionate. ca de exemplu. O imbinare prost executata face ca rezistenta de trecere sa fie foarte mare. fie prin reactii secundare. In aceste constacte are loc o cadere de tensiune si o anumita reducere de putere care se transforma in caldura. Ele se formeaza numai pe suprafata electrozilor. Scurtcircuitul se poate produce intre un conductor de faza si cel neutru. Efectul magnetic al curentului electric a capatat numeroase utilizari. bifazat si trifazat. vin in contact. manevrele gresite ale aparatelor de conectare sau ale celor consumatoare de curent. care se produce ori de cate ori doua conductoare. In schimb apar o serie de fenomene care duc la supraincarcare a circuitelor si implicit la supraincalziri. se deterioreaza. cripton etc. conectat in acel punct. se va produce o degajare de caldura cu atat mai mare cu cat supratensiunea este mai mare (cantitatea de cladura produsa fiind proportionala cu tensiunea). Din cauza supraincalzirii conductoarelor. deoarece este necesar sa se incalzeasca mai intai intreaga masa a portiunii cu defect. valoarea sa putand depasi cu mult valorile admisibile.). Ca exemple de descompunere electrolitica se poate da: descompunerea apei acidulate cu acid sulfuric (in acest caz se degaja hidrogen in volum de doua ori mai mare decat oxigenul. a) Scurtcircuitul. contactelor accidentale intre circuite de inalta tensiune si joasa tensiune. Curentul care se formeaza se numeste curent de scurtcircuit. Supratensiunile se produc din cauza trasnetelor. defectelor mecanice sau supraincalzirii din afara. deteriorarii si supraincarcarii instalatiei. . Electrodul legat la polul pozitiv al generatorului de electricitate se numeste anod.Iluminatul electric. ca dupa aparitia scurtcircuitului sa se produca o crestere rapida a curentului. locul in care a aparut un defect de izolatie se comporta la fel cu un aparat electric de incalzire.. 8. Supraincalzirile se mai produc si datorita supratensiunilor. la fabricarea magnetilor. Efectul magnetic. pentru care a fost proiectata. invelisul protector se deterioreaza si de mult ori se aprinde. Acest efect a fost pus in evidenta de Oersted si consta in aparitia unui camp magnetic in jurul unui conductor parcurs de un curent electric. legat la polul negativ. electromagnetilor. creeaza o anumita rezistenta de trecere. in functie de marimea rezistentei de trecere in locul in care izolatia este deteriorata datorita imbatranirii. patruderii umiditatii. la conductoarele cu izolatie. intre care exsita o diferenta de potential. impreuna cu cantitatea de caldura degajata. Efectul chimic al curentului electric. deci poate fi monofazat. legaturile executate necorespunzator. intreruperii sau inchiderii unui circuit de inalta tensiune si scurtcircuitelor. se stabileste un curent de scurtcircuit permanent si de durata. Scurtcircuitul este un deranjament frecvent intalnit in instalatiile electrice. racirea se face greu.pentru cabluri aeriene: vantul. invelisul de protectie crapa. ceea ce inseamna ca ridicarea temperaturii este intarziata de inertia termica a materialului. Din aceasta cauza. care dureaza un timp foarte scurt. temperatura produsa este determinata intr-o masura mai mica de suprafata care cedeaza caldura si de consumul de putere in locul cu defect de izolatie si intr-o masura mai mare de capacitatea termica a acestui loc. locul de imbinare sa se incalzeasca mult. iar celalalt. filamentul este montat in interiorul unui balon de sticla umplut cu gaz inert (argon. in terapie. Daca o instalatie electrica este supusa accidental la o tensiune superioara celei normale.

Inseamna ca sigurantele intrerup circuitul cu mult inainte de a se ajunge la supraincalzirea periculoasa a conductoarelor. diferenta de caldura provoaca cresterea temperaturii fuzibilului pana la punctul de echilibru termic. Curentul nominal al fuzibilului In. intensitatea curentului depaseste cu mult intensitatea admisibila. Incalzirea sigurantelor se produce mai repede ca a conductoarelor pentru ca au o masa mai mica decat a acestora. Arcul electric poate sa aprinda nu numai amestecuri explozive sau inflamabile ci si materiale combustibile din apropierea locului unde s-a produs. Arcul electric este o descarcare disruptiva. Aparate de protectie a) Sigurante electrice.De la curentul de soc pana la stabilirea curentului de durata are loc o perioada de tranzitie. care constituie pe drept cuvant aparatorii instalatiei. In cazul cand caldura care se produce in fuzibil este mai mare decat cea pe care acesta o degaja. O siguranta fuzibila este caracterizata printr-un curent nominal indicat pe ea. Tabela 14 Conditiile de topire a sigurantelor unipolare . b) Arcul electric. receptori care nu au fost prevazuti la proiectarea instalatiei. apar deci suprasarcini. Pe timpul functionarii fuzibilului in conditii normale exista un echilibru termic. un curent de scurtcircuit tranzitoriu. In conditii normale. cu diferenta dintre temperatura sa la sfarsitul si inceputul functionarii si cu caldura specifica. Tabela 13 Corelarea intre sectiunile conductoarelor si intensitatile admisibile Sectiunea in mm3 1 1. intr-o parte cantitatea de caldura care se degaja in fuzibil la trecerea curentului I. El se determina prin calibrare in baza rezultatelor obtinute prin incercari. In cazul scurtcircuitelor. este curentul la care fuzibilul trebuie sa functioneze timp indelungat. Conditiile de topire pentru sigurantele unipolare cu maner sunt date in tabela 14. continua. indicat de fabrica constructoare. intre doi electrozi sub tensiune insotita de efecte luminoase si caloricer cu temperaturi care pot sa ajunga la 3500 – 4000ºC. Aceasta perioada de tranzitie dureaza 3 – 6 s. Pentru a nu se produce incalziri periculoase trebuie sa existe o perfecta corelare intre sectiunile conductoarelor si intensitatile admisibile. Aceasta corelare se arata in tabela 13. Un arc electric se poate produce si intretine mai ales in circuitele de inalta tensiune. radiatoare. Arcul electric dureaza mai mult timp decat o scanteie electrica si are capacitate termica incomparabil mai ridicata decat aceasta. Impiedicarea cresterii intensitatii curentului electric peste valoarea admisibila se realizeaza prin dispozitive speciale numite sigurante. plus caldura cheltuita pentru cresterea temperaturii fuzibilului si caldura latenta de topire. care reprezinta pe cel mai mare dintre curentii nominali ai fuzibilelor destinate acesteia. convectie si conductie. intr-un interval de timp t si in cealalta parte cantitatea de caldura cedata de catre fuzibil mediului ambiant si contactelor in acelasi timp t. 9. Cresterea temperaturii fuzibilului parcurs de un curent electric depinde de sectiunea sa. distruge si carbonizeaza pana si izolatorii ceramici sau alte materiale similare. arcele electrice se produc la inchiderea si deschiderea circuitelor electrice cu ajutorul intrerupatoarelor si separatoarelor precum si in cazul scurtcircuitelor. De multe ori se conecteaza la retea lampi suplimentare. In acest caz consumul de curent se mareste si intensitatea admisibila este depasita. El topeste si vaporizeaza conductoarele metalice. Cantitatea de caldura consumata pentru cresterea temperaturii fuzibilului este proportionala cu masa (greutatea fuzibilului). Ca si scanteile electrice.5 2. Depasirea intensitatii admisibile a curentului intr-un conductor de o anumita sectiune duce la supraincalziri. corespunzator noii temperaturi sau pana la punctul de topire a fuzibilului.5 4 6 10 16 Intensitatea admisibila in A 10 15 20 25 31 43 25 Sectiunea in mm3 25 35 50 70 95 120 Intensitatea admisibila in A 100 125 160 200 240 280 Nedepasirea valorilor mentionate in tabela 13 asigura o functionare normala a instalatiei. motiv pentru care prezinta un mare pericol de incendiu. Atat arcul electric cat si scanteia electrica constituie cauze de incendii si initiatori ai exploziilor. conductoarele se incalzesc puternic si numai siguranta intrerupe curentul si protejeaza instalatia. caldura se produce la trecerea curentului electric prin fuzibil se disperseaza in mediul ambiant prin radiatie. Intotdeauna insa el apare dupa descarcare unei scantei care formeaza un traseu conductor. Cele mai des intrebuintate sigurante sunt sigurantele fuzibile si sigurantele automate. dar cateodata apare si la cele de joasa tensiune.

pentru curentul nominal de 350 A cand pot fi utilizate fuzibile de 80. Mai sunt si alte neajunsuri ale sigurantelor ca posibilitatea topirii in timpul perioadei de pornire. Capacul filetat foloseste la fixarea patronului in soclu. In asemenea cazuri este indicat ca firul fuzibil sa suporte supraintensitatile trecatoare.conectarea la prize a unor aparate cu defecte interne sau cu cordoane deteriorate. Sigurantele fuzibile deschise sunt constituite din lamele de zinc. Sigurantele fuzibile cu filet se construiesc in trei variante: prima varianta pentru 6. capacul filetat si piese de contact. Sigurantele fuzibile utilizate in instalatiile pana la 1000 V. cu ajutorul unui releu de protectie. Din punct de vedere al actionarii se deosebesc doua feluri de sigurante automate: sigurante cu buton si sigurante cu parghie.. care duce la distrugerea izolatiei. sigurantele fuzibile prezinta o serie de neajunsuri. Pentru protectia motoarelor electrice. . de tip LF pentru legaturi in fata. Capacitatea de intrerupere a acestor sigurante este mai mare decat a celor deschise. piesele conductoare (o bucsa filetata cu patru aripioare) se fac din alama. in instalatiile electrice interioare. dulii sau intrerupatoare. Siguranta fuzibila cu filet este formata din soclu. care au o mare raspandire la noi in tara. in cateva miimi de secunda. . cand apar supraintensitati care nu pot fi evitate si care fiind de scurta durata nu prezinta pericol. soclurile de siguranta sunt de trei tipuri: de tip LS pentru legaturi in spate si se monteaza pe panouri izolate.8 mm. . 125.3 In 1. In cele doua capete metalice ale sale se fixeaza firul fuzibil de argint ce trece prin masa de nisip care are rolul de a absorbi o mare cantitate de caldura. tubulare inchise fara material de umplutura.defectarea unor prize. iar ultima pentru 80 – 100 A. care indica topirea rapida a firului fuzibil. Din categoria sigurantelor tubulare inchise cu material de umplutura fac parte sigurantele unipolare cu filet. Sigurantele fuzibile tubulare deschise sunt prevazute cu fuzibile pentru curenti de 60. imposibilitatea protejarii motorului in cazul cand alimentarea lui ramane in doua faze etc. 10 si 16 A. pentru curentul nominal de 600 A pot fi folosite fuzibile de 450... 260.3 – 1. Pentru limitarea efectelor arcului electric intr-un spatiu mai mic se construiesc sigurante tubulare inchise..5 ori valoarea nominala. 160. insa folosirea lor este limitata pentru motivul ca tubul de portelan se poate sparge din cauza socului provocat de arcul electric. Se topeste intr-o ora la sarcina de . se pot imparti in urmatoarele tipuri: deschise. Patronul fuzibil este format dintr-un corp cilindric din portelan umplut cu nisip fin de cuart.9 In Cu intarziere 3 In 3.. 36. cu un singur loc de topire. adica la pornire. de tip LF destinate a fi utilizate in instalatiile industriale. patron fuzibil.6 In Cu inertie 1. 300. nu se mai poate asigura o buna protectie ca in cazul supraincarcarilor mici si ca urmare motorul functioneaza timp indelungat cu o astfel de sarcina. protejate cu un strat de metal anticorosiv. Patronul este prevazut la capatul din fata cu un indicator colorat (pentru fiecare intensitate nominala cate o culoare). la tensiunea nominala de 500 V. 80. Dupa domeniul de utilizare. Sigurantele automate. pentru curenti nominali intre 6 si 100 A. 160 si 200 A. 100. tubulare deschise. montate in cutii. Protectia sigura si corespunzatoare a motoarelor electrice in toate perioadele de functionare. Piesa de contact este formata dintr-un inel de portelan prevazut la mijloc cu un surub de alama. 350 A.. la aprinderea lampilor cu filament de putere mare sau la pornirea motoarelor electrice cu rotorul in scurtcircuit. 200. in tara noastra. tablouri capsulate etc.Tipul sigurantei Durata de topire Nu se topeste intr-o ora la sarcina de . Ea face contactul cu unul dintre capacele patronului fuzibil si se insurubeaza in contactul din fundul soclului.6 In 1. Cauzele cele mai frecvente care duc la topirea firului fuzibil al sigurantei sunt: . Piesa de contact impiedica introducerea in soclu a unor patroane fuzibile care au o intensitate mai mare decat cea corespunzatoare circuitului protejat. de exemplu. montate in destinate a fi utilizate in instalatiile industriale. Normal sau fara intarziere 1. curentul se intrerupe automat ori de cate ori intensitatea curentului depaseste limita pentru care siguranta a fost dimensionata. in trei variante: pentru curentul nominal de 60 A cand se utilizeaza fuzibile de 30 si 60 A. in mersi si in sarcina normala sau in suprasarcina se obtine prin folosirea intrerupatoarelor automate. In practica sunt situatii.. Fuzibilul pentru curentul de 30 A este dintr-un fir de cupru cu diametrul de 0. care se produce in interior. 225. Piesele izolante ale capacului se executa din material ceramic.. ele fiind folosite la instalatiile de iluminat si forta. a doua varianta pentru 20. tubulare inchise cu material de umplutura. fuzibilul topindu-se la un curent de 1. Intrerupatoarele automate sunt aparate care in afara de faptul ca inchid si intrerup voit circuitul comandant au si functia de intrerupere automata a acestuia. montandu-se pe panouri izolante sau din tabla. In acest scop se folosesc sigurante fuzibile cu declansare intarziata care suporta intr-un timp relativ lung (secunde sau minute) supraintensitati de cateva ori mai mari decat curentul nominal. Ele se construiesc pentru curenti nominali de 100 la 500 A. b) Intrerupatoare automate. sigurantele fuzibile se caracterizeaza printr-o functionare foarte rapida.5 In In principiu. 100. 45 si 60 A.. Prin sistemul de functionare a acestor sigurante. 500 si 600 A.supraincarcarea instalatiei electrice cu consumatori peste puterea pentru care a fost construita. In scopul maririi sigurantei in exploatarea unei instalatii electrice interioare se folosesc sigurante automate. 25. 125. Asa de exemplu. Aceste sigurante sunt prevazute cu relee termice si electromagnetice care actioneaza independent.

Corpuri de iluminat pentru diferite medii Corpurile de iluminat. Intrerupatoarele pentru curenti mai mari au o constructie mai complicata. Iesirea produselor exploziei se face prin locurile de imbinare a flanselor. Ele se exploateaza mai usor si se construiesc pentru un curent a carui intensitate nominala este de 6 – 3000 A si o tensiune de 500 V. in special in cele cu pericol de incendiu si cu vapori si gaze nocive. Curentul electric circula atat prin metale cat si prin lichide. Corpul este construit de asa maniera incat in cazul patrunderii unui mediu exploziv in interior si al producerii unei explozii. antiexplozive (antigrizutoase). conductele electrice fiind introduse prin doua gauri care se inchid prin turnarea unei mase izolante. . de impuritati. Curentul electric in electroliti a) Electroliza. intrerupatoarele trebuie bine intretinute si verificate periodic. Intrerupatoarele automate in ulei (DITU) cu actionare si cu retinere prin electromagnet au contactele principale si secundare precum si electromagnetul scufundate in ulei. Pentru asigurarea acestei protectii se construiesc si se utilizeaza. ermetice. trebuie ca temperatura sa exterioara sa nu depaseasca 80ºC. 10. iar releele termice si electromagnetice. pentru curenti nominali pana la 100 A sub denumirea DITA (DITA – 10 A. La metale transportul de electricitate nu produce modificari chimice pe conductor. se pot monta in incaperi umede cu vapori corosivi si cu praf. DITA 100 – A). Pentru o perfecta functionare. Corpurile de iluminat ermetice au goluri prin care se introduc conductele electrice inchise etans cu garnituri de cauciuc. Corpurile de iluminat antiexplozive exclude posibilitatea patrunderii gazelor si vaporilor inflamabili in interior. Aceste corpuri de iluminat se intrebuinteaza in incaperi cu cantitati mari de praf. in cazul unor deteriorari mecanice. La intrerupatoarele in ulei se verifica periodic si nivelul uleiului. este bine fixat. intreruperea circuitului si ruperea arcului se produce intr-un mediu separat de cel exterior. In cazul deteriorarii corpului de iluminat lampa se intrerupe. Cand suprapresiunea scade. Abajurul fixat de corp. in mod frecvent. avand o constructie relativ simpla. Uleiul se schimba si in urma unui scurtcircuit. indeplinind si functii mai complexe. Datorita faptului ca contactele principale se gasesc in ulei. ca urmare a unei scantei la dulie.In principiu un intrerupator automat poate indeplini mai multe functiuni de protectie: protectia contra curentilor de scurtcircuit. sa poata rezista la presiunea unei explozii (circa 10 at). se verifica starea contactelor si reglajul releelor. DITA – 60 A. Se executa pentru lampi de cel mult 200 wati. in caz de innegrire se schimba. s-au fabricat si intrerupatoare cu actionare manuala si cu o retinere prin zavor. un dispozitiv special de tip membrana intrerupe functionarea lampii. La noi in tara se fabrica intrerupatoare automate in aer cu actionare si retinere prin electromagnet. La noi in tara se fabrica intrerupatoare in ulei pentru curenti nominali de 25 A (DITU – 25 A) si 100 A (DITU – 100 A). incaperi cu praf. curentul electric se deplaseaza in metale datorita electronilor liberi. Al doilea tip de aparat este cel cu rezistenta mecanica mare. care sunt pusi in miscare prin aplicarea unei tensiuni electrice intre capetele conductorului. De asemenea. protectia contra caderii tensiunii. DITA – 25 A. Pentru curenti sub 100 A ele se construiesc in carcase compacte si se pot monta separat sau pe tablourile de distributie. Domeniul de utilizare cuprinde numai incaperile cu vapori si gaze toxice. Uleiul foloseste drept mediu de limitare a arcului electric si de stingere a acestuia. dand astfel posibilitatea ca asemenea intrerupatoare sa se poata folosi in incaperi umede. de constructie speciala sunt destinate a fi utilizate in anumite conditii de exploatare. protectia contra suprasarcinilor. Dupa mediul de stingere a arcului se deosebesc intrerupatoare in aer si intrerupatoare in ulei. urmatoarele corpuri de iluminat: semiermetice. Intrerupatoarele automate in aer sunt cele mai raspandite. de asemenea diminueaza socurile mecanice. Corpul de iluminat monobloc este destinat iluminatului de siguranta a cailor si usilor de evacuare a salilor de spectacole in cazul intreruperii iluminatului normal. Intrerupatoarele automate in aer DITA. cu vapori corosivi ca si in incaperi care prezinta pericol de incendiu si de explozie. nu poate veni in contact cu conductele sub tensiune. asigura o limitare a fenomenului de vibratie a contactelor. iar gaurile prin care se introduc conductele electrice sunt inchise etans. Asa cum s-a mai aratat. protejat cu o plasa metalicaz. in sectiile de productie cu pericol de explozie si incendiu. pentru curenti nominali de 350 A. corpuri de iluminat monobloc. Glubul este fixat de corpul propriu-zis. Globul de sticla. Corpurile de iluminat semiermetice se executa din portelan. Se curata de praf. Cele deschise se pot monta numai in incaperi uscate si fara praf. Oricare ar fi tipul de corp de iluminat antiexploziv. cu carcasa din fonta. protejate impotriva prafului si umezelii. dispozitivele de semnalizare si bornele in aer. 11. Corpurile de iluminat protejate impotriva prafului si umezelii au o constructie mai complicata. Ele se intrebuinteaza in incaperi umede si foarte umede precum si in cladiri industriale in care se lucreaza cu gaze nocive. Un alt aparat de acest tip este acela cu dispozitiv de blocare prin resort. Datorita modului de functionare se asigura in permanenta controlul etanseitatii.

pe electrozi se separa particulele componente ale electrolitului si anume: la catod se depun metalele si hidrogenul. Adica. iar cele incarcate pozitiv. Prin procedeul de galvanizare anumite piese metale ordinare pot fi acoperite. iar la catod are loc separarea hidrogenului si formeaza hidroxidului de sodiu. introducand un factor de proportionalitate k1.Q in g. I ∙ t = Q reprezinta cantitatea de electricitate transportata de ioni in timpul electrolizei (intensitatea se masoara in amperi si timpul in secunde). Ea se enunta astfel: masele de substanta depuse la unui dintre electrozi. Procedeul se numeste galvanoplastie. m=λA∙I∙t n in care λ A = k este echivalentul electrochimic al substantei respective si reprezinta cantitatea de substanta depusa de 1 coulomb. Din solutiile sarurilor metalice.I. la anod se separa clor. Un astfel de procedeu se aplica mai ales la zinc si cupru. La trecerea curentului electric prin electroliti. Ambele legi se pot include intr-o singura relatie. Conductibilitatea lichidelor se cheama conductibilitate ionica. Fenomenul de electroliza se mai foloseste si la obtinerea unor matrite pentru reproducerea unor obiecte dintr-un numar mare de exemplare. Una din legi se refera la influenta curentului electric care produce electroliza si se enunta astfel: masa de substanta depusa la fiecare electrod este proportionala cu intesitatea curentului electric si cu timpul cat circula curentului electric prin electrolit. electrozi. oxigenul si grupele de anioni. Lichidele conductoare de curent se numesc conductori de clasa a II – a. Prin electroliza apei se obtine hidrogenul si oxigenul.Conductibilitatea metalelor se numeste conductibilitate electronica pentru ca transportul de electricitate se datoreaza miscarii electronilor. crom. un izotop al hidrogenului cu masa atomica 2 folosita la reactoarele nucleare. De exemplu. iar la catod. din clorurile topite. La anod. cu intensitatea curentului si cu timpul. Electroliza are numeroase aplicatii in industrie. Substanta prin care trece se numeste electrolit. formand cationi. O a doua lege exprima influenta electrolitului asupra rezultatelor electrolizei. Ea constituie o miscare a ambelor feluri de sarcini electrice insotite de un transport de substanta. cationii se transforma in atomi neutri (sau grupe de atomi) castigand electroni. la electroliza sulfatului de cupru se separa cupru sau hidrogen. in care: k este un factor de proportionalitate. Mulajul obiectului (de exemplu medalie) se acopera cu un strat de grafit ca sa devina conductibil si se introduce ca electrod negativ intr-o baie de galvanizare pentru a obtine o copie in relief a obiectului respectiv sub forma unei pojghite metalice care sa serveasca apoi ca matrita. anionii se transforma in atomi neutri (sau grupe de atomi) pierzand electroni. bazice sau acide) trecerea curentului electric se produce cu totul altfel. iar conductorii metalici. deoarece transportul de electricitate se face de catre ioni. m = k. care contine deuteriu. particulele incarcate cu electricitate negativa sunt ioni negativi si pentru ca se indreapta spre anod se numesc anioni. Trecerea curentilor prin electrolit se face cu ajutorul ionilor. iar cel din jurul catodului. Electrolitul din jurul anodului se numeste anolit. Fenomenul de electroliza se produce pe baza unor anumite legi. Deci se mai poate scrie: m = k. Conductorii metalici sunt considerati conductori de clasa I. din electroliti diferiti parcursi de aceeasi cantitate de electricitate sunt proportionale cu echilavalentii lor chimici. Daca se efectueaza o electroliza repetata apa grea.t. Prin lichide (saruri metalice topite. la electroliza sarii de bucatarie. m – valenta metalului. Din electroliza sarurilor topite de aluminiu se obtin cantitati insemnate de aluminiu. argint etc. se separa cantitati mari de metal pur. formandu-se si acid sulfuric. m = k1 A n in care: A este masa atomica a metalului. solutii saline. cu un strat subtire de alt metal ca nichel. fenomenul respectiv fiind numit electroliza. Tot prin electroliza se obtine clorul. in g. iar la anod oxigen. iar la anod metaloizii. in industrie. care sunt particule incarcate cu electricitate. ioni pozitivi si se indreapta spre catod. prin depunere electrolitica. care arata ca masa de substanta depusa este proportionala cu echivalentul chimic. Faraday a constatat pentru prima data ca la locurile de intrare si iesire a curentului (electrozi) au loc fenomene de descompunere chimica (procese chimice). . Aceasta lege poate fi scrisa sub forma unei relatii cantitative. catolit.

unele tipuri speciale de generatori electrici. datorita transformarii energiei calorice sau chimice. electronii deplasandu-se in circuitul exterior de la Cu la Zn. deci sarcina electrica a electrodului de cupru este mai scazuta decat a celui de zinc. in aceeasi solutie de acid sulfuric se introduc doua metale diferite (Zn si Cu). Celula de electroliza este formata dintr-un creuzet prismatic din material refractar. trimite in solutie un numar mai redus de ioni decat zincul. Altfel. care se leaga la borne numite poli. de exemplu. dupa acelasi mecanism. Al. Prin procesul de depolarizare se mentine cat mai constanta presiunea la bornele elementului galvanic. Alumina se descompune sub actiunea curentului electric. iar in masa electrolitului de la Zn catre Cu. Cuprul. Acest fenomen se numeste polarizarea electrozilor. iar metalul se incarca negativ. Depunerea de hidrogen la polul pozitiv creeaza o forta electromotoare de polarizare ce se opune celei initiale. cu zincul intr-o solutie diluata de acid sulfuric. Daca electrodul se inveleste cu o substanta oxidanta (acid azotic. El primeste sarcina electrica pozitiva a ionilor trimisa de electrodul de metalin urma dizolvarii lui. ionii din metal sunt trimisi in electrolit pana cand se stabileste un echilibru dinamic. Anozii formati din carbune sunt introdusi in materialul topit in celula de electroliza. in mod treptat. patura de hidrogen aparuta prin polarizare se combina cu oxigenul. in aluminiu si oxigen. In schimb. Au. Asa se intampla de exemplu. . In cazul in care presiunea de dizolvare este mai redusa decat presiunea osmotica. In timpul functionarii unui element galvanic sarcinile pozitive mai sunt purtate si de ionii de hidrogen rezultati prin disociatia electrolitica a moleculelor de acid sulfuric. In acest caz avem de-a face cu un element galvanic. Pe suprafata metalului se manifesta o presiune de dizolvare. pentru ca hidrogenul depus izoleaza electrodul de electrolit si formeaza impreuna cu zincul un alt element. Pb.). intre doua metale adiacente are o alta temperatura decat al doilea punct. iar sistemul devine un generator de energie electrica. Aluminiul fiind incarcat pozitiv. fiind inlocuite cu acumlatoare sau cu dinamuri. si se strange pe fundul celulei. deoarece captuseala acestuia. c) Termoelemente. In ordinea crescanda a presiunii electrolitice de dizolvare. se petrece fenomenul daca se incalzeste regiunea de contact intre doua metale diferite. Fe. Oxigenul fiind incarcat negativ este atras de anod. granule de bioxid de mangan etc. care ramane cu exces de electroni. intr-un circuit conductor. De asemenea. S-a stabilit ca orice contact intre doua corpuri metalice diferite determina un schimb de sarcini electrice. solutie de bicromat de potasiu. In ea se introduce criolita topita (florura de aluminiu si de sodiu) in care. incarcandu-l pozitiv (de exemplu.Electroliza aluminei pentru obtinerea aluminiului metalic. insa ele astazi nu mai prezinta interes. de la anod la catod si mentine o temperatura ridicata. Curentul trece prin electrolit. dupa care s-a creat tensiunea intre un metal si o solutie. Cu. cupru in solutie de sulfat de cupru). Fenomenul reprezinta efectul termoelectric si apare datorita variatiei fortei electromotoare de contact cu temperatura dintre sudura calda si cea rece. este introdus in baia de electrolit topit pe masura ce se consuma. Tensiunea electrica obtinuta prin procese chimice se explica prin teoria electronica. Electrolitul in care se introduce un electrod metalic dizolva metalul in proportie mai mare sau mai mica. merge la electrodul negativ. se constata ca prin el circula un curent electric. metalele ocupa urmatoarele locuri: Cr. captusit cu placi de carbune. daca celelalte doua capete sunt unite si mentinute la o temperatura mai coborata. se adauga alumina care se dizolva. Se cunosc numeroase elemente galvanice. apare o diferenta de potential de contact. Na. care fiind suspendat deasupra. Asemenea substante se numeste depolarizante. Ag. aproximativ 1000ºC. capabili sa transforme enegia chimica in energie electrica. ca urmare a reactiei care are loc intre carbunele din electrod si oxigenul degajat. in apa. suma fortelor electromotoare de contact este nula daca pe acel circuit nu exista diferente de temperatura. Mg. daca presiunea de dizolvare este mai mica decat presiunea osmotica a electrolitului atunci ionii din solutie se depun pe metal. iar ionii din solutie exercita la randul lor o presiune denumita osmotica. este in legatura cu sursa de curent electric. Daca se leaga cei doi electrozi metalici cu un conductor metalic. Prin denumirea de pile. In regiunea de contact a electrolitului cu electrozii se produc potentiale electrice neegale. Orice element galvanic este compus dintr-un electrolit care vine in contact cu doua conductoare de natura diferita. In felul acesta. Deci prin dizolvarea metalului se comunica electrolitul sarcina pozitiva a ionilor. In timpul procesului de electroliza aluminiul se depune la catod. Sn. elemente sau baterii electrice se intelege. iar oxigenul la anod. unde se depun peste stratul metalic ce contine zinc. Alumina (Al2O3) obtinuta din bauxita este supusa electrolizei dupa ce a fost dizolvata mai intai in criolita topita. Ce se intampla daca in locul unui singur electrod metalic se introduc doi electrozi intr-un electrolit ? De exemplu. adica la electrodul pozitiv. In acest caz apar forte electromotoare termoelectrice sau electrochimice. format exclusiv din metale. adica incarcat negativ. b) Pile electrice. in functie de catod. care se va stabiliza la valoarea pentru care campul electric rezultat reuseste sa opreasca formarea noilor ioni metalici. Zn. Efectul termoelectric are aplicatii practice la masurarea temperaturilor cu ajutorul cuplurilor termoelectrice si de la detectarea incendiilor prin detectoare cu termocupluri. sa produca o forta electromotoare si sa asigure un regim stationar al curentului. In acest caz apare o tensiune electrica intre cei doi electrozi. formeaza apa si deci dispare. datorita naturii diferite a celor doua metale. intr-un circuit inchis. Acesti ioni sunt transportati pe placa de cupru. Deci prin incalzirea locului de unire a doua sarme din metale diferite ia nastere un curent electric. care trimite ioni de metal in solutie. cu tendinta de depunere a ionilor din solutie de metal. Forta electromotoare formata trimite in circuit un curent electric daca unul dintre punctele de contact sau de sudura. Pt.

γ in care . in acumulator se produce electroliza acidului sulfuric din electrolit. in schimb la un curent mare. La polul pozitiv al acumulatorului se duc anionii SO4. curentul de incarcare produce disocierea apei din electrolit in hidrogen si oxigen. in timpul careia energia chimica se transforma in energie electrica. in care se gasesc doi electrozi sub forma de placi. pentru elementele Fe-Ni este hidroxidul de nichel aflat sub forma Ni (OH)3. Cd-Ni si Zn-Ag) se produc. Fe. La elementul cu nichel si fier reactia care are loc este: descarcare 2 Ni (OH)3 + KOH + Fe ↔ incarcare 2 Ni (OH)2 + KOH + Fe (OH)2 La elementul cu nichel si cadmiu: descarcare 2 Ni (OH)3 + KOH + Cd incarcare ↔ 2 Ni (OH)2 + KOH + Cd (OH)2 b) Pericolul de explozie pe timpul incarcarii acumulatoarelor. concentratia de acid sulfuric in electrolit se mareste. Transformarile electrochimice care au loc la acumulatoarele alcaline sunt mai complexe ca cele cu plumb. Constructia acumulatoarelor alcaline este similara cu cea a acumulatoarelor cu plumb. Electrolitul este constituit dintr-o solutie apoasa de acid sulfuric. cand acumulatorul este incarcat si Ni (OH)2 dupa descarcare. a mai mult elemente de acumulatoare da nastere unei bateriii de acumulatoare. iar ionii de SO4 se indreapta catre placa negativa oxidand plumbul in PbO. Functionarea acumulatoarelor alcaline are la baza aceleasi fenomene care se petrec la acumulatoarele cu placi de plumb. La terminarea incarcarii acumulatorului. iar cel negativ se reduce: la descarcare fenomenul se produce in sens invers. prin legaturi sudate sau insurubate. La descarcare pe ambele placi ale acumulatorului se formeaza sulfat de plumb (SO4Pb). La incarcare electrodul pozitiv se oxideaza. Cd. Pericolul de explozie apare la terminarea reactiilor chimice si electrochimice de incarcare. Pe timpul acestui proces care se numeste incarcarea acumulatorului. In regim normal de incarcare. care neutralizeaza si apoi reduc PbO in Pb. Pe timpul folosirii ca generator electric. Fenomenul se numeste descarcarea acumulatorului. Ag si Zn. Cd-Ni. Prin trecerea curentului continuuu prin acumulator placa pozitiva se acopera cu un strat de bioxid de plumb. Pentru incarcarea acumulatoarelor se folosesc mai multe metode. Un element de acumulator este format dintr-un vas continand electrolit. Conectarea in serie sau in paralel. Pe timpul incarcarii acumulatoarelor alcaline (Fe-Ni. acumulatorul se descarca. unele din ele urmarind intensificarea regimului de incarcare. iar cea negativa cu un strat de plumb spongios. placile sunt din plumb spongios. deci au loc si degajari de hidrogen. Acumulatoare a) Descriere-functionare. tensiunea creste rapid ca urmare a cresterii caderii de tensiune. Daca bornele acumulatorului se leaga la o sursa de curent continuu. iar polul negativ cationii de H+. Reactiile chimice si electrochimice reversibile din cursul incarcarii si descarcarii se explica teoria dublei sulfatari. unul negativ si altul pozitiv. Acumulatoarele electrice sunt surse de energie electrica care fac parte din categoria elementelor galvanice secundare.12. In interiorul lui se produce o reactie chimica care consta in disocierea acidului sulfuric in ioni de hidrogen si ioni de SO4. La acumulatoarele cu plumb. care oxideaza Pb3O4 in PbO2. La o incarcare cu curent mic caderea de tensiune este redusa si fenomenele ce se desfasoara progresiv. iar densitatea electrolitului se micsoreaza. Zn-Ag). Ionii de hidrogen se duc la placa pozitiva si reduc Pb2 in Pb3O4. de exemplu. cantitatea de hidrogen degajata din acumulator se poate calcula cu formula: H2 = K1 ∙ Q ∙ a ∙ K2 ∙ 10 -3 in m3/h. ceea ce are ca urmare si cresterea cantitatii de hidrogen degajata. in alveolele carora se depune ca masa activa o pasta de oxizi de plumb (la polul pozitiv se depune Pb3O4. iar la cel negativ PbO). deci se produce o dubla sulfatare. Se construiesc acumulatoare cu placi de plumb si acumulatoare alcaline (Fe-Ni. Metalele folosite pentru placi sunt: Ni. Materia activa a placilor pozitive. Polii terminali ai unei astfel de baterii se numesc borne. astfel: PbO2 + 2 H2SO4 + Pb ↔ 2 PbSo4 + 2 H2O La acumulatoarele alcaline electrolitul este format dintr-o solutie apoasa de potasa caustica. in principiu aceleasi fenomene ca si la acumulatoarele acide. Energia electrica folosita pentru incarcare se transforma in energie chimica. Cantitatea de hidrogen degajata pe timpul electrolizei apei din electrolit este influentata de valoarea curentului de incarcare.

K1 este un coeficient care depinde de cresterea capacitatii fata de cea nominala; Q – capacitatea nominala a acumulatorului in Ah; a – cantitatea de hidrogen care se degaja din acumulator pentru fiecare Ah si este egala cu 0,0376 g (0,42 l); K2 – coeficient care pentru o incarcare normala (primele 6 – 7 ore) se ia egal cu 0,34 si pentru una intensificata cu 1; γ – greutatea specifica a hidrogenului egala cu 8,98 ∙ 10-3 g/cm. Valoarea lui K1 este data de relatia: K1 = Iinc ∙ tinc Q in care, Iinc – este curentul de incarcare in A; tinc – timpul de incarcare in h. Calculul cantitatii de hidrogen degajat in cazul cand la incarcare se gasesc loturi diferite (un lot la incarcare normala si altul la incarcare intensificata) se face cu formula:
n

V = 0,0357 K c r Σ Qn ∙ nn ∙ 10-3 in m3/h
H 2 1

in care, Kcr este coeficientul de crestere a cantitatii de hidrogen degajat in incapere pe timpul incarcarii si care se determina in functie de numarul acumulatoarelor aflate in incapere (normala si intensificata), si are in principiu valoarea de la 1,2 la 1,8; Qn ∙ nn – produsul dintre capacitatea si numarul elementelor fiecarei baterii care se incarca. Calculul cantitatii de hidrogen degajat este necesar la proiectarea si asigurarea unei ventilatii corespunzatoare inlaturarii pericolului de explozie.

13. Ionizarea gazelor Se stie ca in gaze exista in permanenta un numar redus de sarcini electrice libere, ca urmare a actiunii radiatiilor cosmice, radioactivitatii pamantului, radioactivitatii radiului si toriului din atmosfera. Gazul poate deveni conducator de electrica atunci cand printr-un procedeu oarecare se introduc in el sarcini electrice libere (electroni, ioni pozitivi, ioni negativi). Deci aerul se ionizeaza devenind un bun conducator de electricitate prin iradiere cu raze X, cu raze ultraviolete sau cu radiatii emise de o substanta radioactiva. Sub actiunea acestor agenti ionizati, moleculele de gaz (aer) pierd unul sau mai multi electroni si se ionizeaza. Apar deci pe de o parte ioni pozitivi, formati din molecule care au pierdut electroni liberi, iar pe de alta parte electroni liberi. Datorita diferentei de potential dintre electrozi, apare intre acestia un camp electric in care se deplaseaza ioni si electroni liberi. Ionii pozitivi se indreapta spre catod, iar electronii liberi spre anod. Curentul electric care circula prin gaze este deci un curent de convectie, format atat prin deplasarea electronilor liberi cat si a ionilor. Ionizarea gazelor este un fenomen reversibil, pentru ca ionii dupa ce se ciocnesc de electroni se mobilizeaza dand nastere din nou la molecule neutre, creandu-se astfel un echilibru intre numarul ionilor care se formeaza si cel al ionilor care dispar prin molizare. 14. Semiconductori Experienta a dovedit ca un cristal cu retea ionica este rau conductor de electricitate la temperatura normala, in schimb devine conductibil daca se incalzeste pana in apropierea punctului de topire. Cum cristalul nu contine electroni liberi ca metalele, transportul de electricitate se datoreaza ionilor si de aceea este considerat nu ca un conductor obisnuit ci ca un semiconductor. Semiconductorii sunt deci corpuri solide, in care transportul de electricitate are loc datorita ionilor. Majoritatea oxizilor metalelor, a compusilor lor sulfurosi si a altor compusi, grafitul, seleniul, germaniul, siliciul, telurul si alte elemente apartin grupei semiconductorilor. Cum circula curentul electric in semiconductoare ? Ne referim la germaniu reprezentantul tipic al semiconductorilor.

In timpul cristalizarii, atomii germaniului ca si atomii altor corpuri cristaline se asaza intr-o ordine stricta formand reteaua cristalina. La germaniu fiecare atom formeaza cate o legatura bielectronica cu alti patru atomi. Un astfel de cristal constituie un sistem foarte stabil, mai ales la temperaturi joase. In el fiecare atom este puternic legat de atomi vecini prin toti electronii sai de valenta. In cristal neexistand electroni liberi la temperatura joasa, acesta este un izolator, adica un rau conductor. In semiconductor, conductibilitatea apare numai daca in el se ivesc electroni liberi, situatie la care se poate ajunge in urma ruperii unor legaturi intre atomi. O astfel de rupere se poate produce la incalzirea semiconductorului. Sub influenta temperaturii, atomii incep sa se miste oscilatoriu si electronul, care capata o energie suplimentara, va putea sa rupa legatura sa cu atomul, sa se elibereze si apoi sa se deplaseze in interiorul cristalului, contribuind astfel la aparitia curentului electric. Locul eliberat de electron poate fi ocupat de un electron vecin, oarecare. Pe locul eliberat de acest electron sare un al treilea electron si astfel prin cristal poate trece de la atom la atom stafeta electronilor, concomitent cu stafeta locurilor vacante, care pot fi ocupate de electronul ce trece in directia opsa. De obicei, locul eliberat de electron, se numeste „gol”. Indepartarea din atom a unui electron, care poarta sarcina negativa, face ca atomul pana atunci neutru, sa devina incarcat pozitiv. Electronul avand o sarcina negativa se poate spune ca golul are una pozitiva. In urma agitatiei termice, electronii care s-au desprins de atomi se vor deplasa haotic prin atomic. Daca in cristal actioneaza un camp electric exterior, atunci electronii se vor indrepta spre polul pozitiv dand nastere la un curent electric. Un astfel de curent, generat de electronii liberi poarta denumirea de curent electronic, iar semiconductorii se numesc semiconductori cu conductibilitate electronica. Semiconductorii pot poseda si celalalt tip de conductibilitate denumita conductibilitate prin goluri. In cristalul semiconductor pot fi create conditii in care numarul golurilor sa nu mai corespunda numarului de electroni eliberati. Intr-un astfel de cristal poate predomina atat curentul electronic cat si curentul de goluri. Preponderenta unuia asupra celuilalt se asigura prin introducerea in critalul pur a unor adaosuri. Preponderenta curentului prin goluri asupra curentului electronic se realizeaza prin adaosuri de indiu, galiu si alte metale. Preponderenta curentului electronic asupra celei prin goluri se asigura prin introducerea adaosurilor de stibiu, arsen, bismut etc. 15. Detectoare de incendiu Pentru semnalizarea la timp a incendiilor se folosesc diferite dispozitive cu functionare automata, denumite detectoare. Acestea, impreuna cu sursele de alimentare cu energie, cu reteaua de transmitere a impulsurilor receptionate de detectoare si cu centrala de semnalizare alcatuiesc o instalatie automata de semnalizare a incendiilor. Dintre tipurile de detectoare care functioneaza pe baza unor fenomene electrice se vor descrie detectoarele de incendiu cu termocupluri, detectoarele cu camera de ionizare, detectoarele de fum, care folosesc celule fotoelectrice si detectoarele electronice (cu semiconductoare). Detectoare de incendiu cu termocupluri. Pricipiul detectarii cresterii temperaturii se bazeaza pe faptul ca la incalzirea unei lipituri care uneste doua metale diferite se produce un curent electric. Acesta este de fapt si principiul pielor solare. Curentul produs se stabileste totdeauna in acelasi sens, in raport cu cele doua metale folosite. Doua lipituri vecine produc curenti de sens contrar, care in acest caz se anuleaza. Prin izolarea termica a unei lipituri se obtin curenti de acelasi sens, care se insumeaza pana in momentul in care lipiturile izolate termic, incalzite prin conductibilitate termica produc curenti de neutralizare. Din punct de vedere constructiv se cunosc mai multe feluri de detectoare cu cupluri termoelectrice, cu sensibilitate diferita, insa principiul de functionare este acelasi. Detectorul cu camera de ionizare este format din doua camere (capsule) legate in serie intr-un circuit de curent continuu, in care se gaseste o sursa radioactiva. Una din camere comunica cu exteriorul, iar cealalta este etansa. Particulele alfa emise de sursa radioactiva ionizeaza aerul, facandul bun conducator de electricitate. Atata timp cat in ambele camere se afla aer curat, rezistentele electrice sunt egale si sub aceeasi tensiune. In momentul in care in camera deschisa patrund particule de fum si produse de ardere, se produce o diferenta de potential intre cele doua camere, ca urmare a perturbarii miscarii ionilor in camera de ionizare. Particulele de fum o data ionizate sunt mai putin mobile decat ionii din aerul obisnuit si deci necesita un timp mai lung pentru a ajunge la electrozii camerei de ionizare. Sansele de a intalni in deplasarea lor un electron liber su de a-l neutraliza sunt, in acest caz, mult mai mari decat ar putea sa le aiba ionii din aerul obisnuit. Ca urmare a acestor fenomene se produce o scadere a curentului de ionizare, o crestere a rezistentei electrice dintre electrozii camerei si tensiunea se redistribuie intre cele doua camere. Datorita acestui fapt se aprinde o lampa releu speciala (cu efluvii), care este o trioda cu gaz cu catod, provocand declansarea unui semnal de alarma. In general, pentru sursa de radiatie se foloseste radiu sau poloniu. Detectoarele cu camera de ionizare se recomanda a se utiliza in special la protectia bibliotecilor, arhivelor, muzeelor, expozitiilor, magazinelor de imbracaminte, statiilor de telefoane si a spatiilor unde s-ar putea produce un incendiu in urma unei arderi mocnite. Detectoarele de fum si flacari. Constructia unui detector care sa semnalizeze atat prezenta fumului cat si a flacarii este greu de realizat. Efectele fumului difera de cele ale flacarii, ceeea ce convine unui tip de detectoare nu convine celuilalt si invers. Detectarea, datorita prezentei fumului degajat in prima faza a incendiului, este eficienta numai daca fumul produs de incendiu are posibilitatea sa patrunda in detector. Detectoarele de fum folosesc celule fotoelectrice. Detectorul de fum este format dintr-o camera etansa la lumina (in care poate patrunde, prin niste registre, numai fumul), o lampa incandescenta, un ecran opac (paravan) si o celula fotoelectrica fixata in umbra ecranului opac, in asa fel incat sa nu primeasca vreun flux luminos.

Functionarea detectorului este simpla: dupa patrunderea fumului in camera detectorului, fasicululu de lumina emis de lampa se reflecta, prin intermediul particulelor de fum, in spatiul din exteriorul ecranului opac, pe suprafata sensibila a celulei fotoelectrice. Aceasta va genera o tensiune electromotoare care, amplificata se transmite in releul de alarmare. La alte tipuri de detectoare, intensitatea fasciculului de lumina ajunsa la celula fotoelectrica este redusa datorita prezentei fumului. Prin slabirea curentului electric, se declanseaza alarma. Functionarea detectoarelor sensibile la flacari se bazeaza pe principiul fotoelectric, adica transformarea energiei luminoase in energie electrica. Detectoare cu semiconductori. Aceste tipuri de detectoare sunt simple dar au dezavantajul unei instabilitati in timp. Prin diverse combinatii se pot obtine atat detectoare termostatice cat si termovelocimetrice sau combinate. Un detector termostatic se realizeaza prin introducerea unui semiconductor cu coeficient de temperatura, pozitiv intr-un brat al unei punti de masurat. Cand temperatura incendiului depaseste punctul de inversiune, puntea se dezechilibreaza si da semnalul de alarma. Cu aceleasi elemente se poate obtine un detector termovelocimetric. In acest caz se introduc doi semiconductori in doua brate alaturate ale puntii. Similar cu cazul detectoarelor cu termorezistente, unul din semiconductori se izoleaza termic. Semiconductorul neizolat va ajunge mai repede la temperatura de inversiunea coeficientului de temperatura, dezechilibrand puntea. Capitolul IX Electromagnetismul 1. Magnetismul Un magnet este o bara de otel dreapta sau indoita, care are proprietatea de a atrage pilitura de fier sau metalele feroase. Magnetul are doi poli: un pol nord si un pol sud. Daca se apropie intre ei polii a doi magneti de acelasi semn se resping, in timp ce polii de semn contrar se atrag. Forta de actiunea intre polii a doi magneti creste cu intensitatile magnetice ale poliilor (cu gradul lor de magnetizare) si descreste cu patratul distantei dintre poli. Daca se inseamna cu m1 si m2 intensitatile magnetice ale celor doi poli si cu 1 distanta dintre ei, forta de respingere sau de atractie, dupa cum polii sunt de acelasi nume sau de nume contrar, este data relatia: F = m1 ∙ m2 1² Din cele aratate mai sus rezulta ca in spatiul din jurul magnetilor se creeaza forte magnetice de atractie si de respingere. Acest spatiu poarta numele de camp magnetic. Intensitatea unui camp magnetic se materializeaza in linii de forta. Intensitatea campului magnetic notata cu H este proportionala cu intensitatea curentului electri I (in amperi), care produce campul si invers proportionala cu distanta r (in cm) pana la curentului electric: H = 0,2 I Oe. r In sistemul CGS em unitatea de masura a intensitatii campului magentic este oesterdul (Oe), iar in sistemul international amperul pe metru (A/m) care reprezinta campul magnetic produs in centrul unei spire circulare de 1 m diametru parcursa de un curent de 1 A (1 Oe = 103 A/m). 4π Daca in campul unui magnet permanent M se asaza o bucata de fier moale m, acesta devine la randul ei un magnet. Acest fenomen se numeste magnetizare prin influenta. Liniile de forta sunt mai dese in interiorul piesei de fier decat in aer. In acest caz, sub influenta campului magnetic H, a luat nastere o inductie magnetica B, data de relatia: B=μ∙H in care, μ este un coeficient numeric care poarta numele de permeabilitate. Daca se ia permeabilitatea aerului egala cu unitatea atunci B = H. Unitatea de masura a inductiei magnetice in S.I. este tesla (T)1, iar in sistemul CGS em gauss. _____
1

T reprezinta inductia magnetica care produce un flux uniform de 1 Wb (weber) printr-o suprafata cu aria de 1 m², normala pe camp.

Totalitatea liniilor de forta care strabat o portiune a unui circuit magentic se numeste flux magnetic. Φ = B ∙ S. in care, B este inductia magnetica a materialului respectiv;

5000 B – este inductia magnetica. in care. la transportarea greutatilor. In cazul unui solenoid in forma de tor. in interior insa liniile de forta sunt paralele cu axul si echidistante. infasurat pe un miez de fier moale de permeabilitate μ. bara se magnetizeaza puternic. Forta de atractie asupra armaturii se numeste forta purtatoare (portanta) a electromagnetului si are valoarea: F = 2 (__B )². iar in sistemul CGS em maxwelul (1 Mx = 1 ∙ 10-8 Wb). l 2. liniile de forta ale campului magnetic. se orienteaza intr-un plan perpendicular pe directia lui. 3. In cazul unui solenoid sau bobina. S – suprafata unei fete polare. Electromagneti Daca in interiorul unei bobine prin care trece cu curent electric se introduce o bara de fier. in care. sprectul magnetic al solenoidului este la fel cu cel al unei bare magnetice. Unitatea de masura in SI este weberul. si au forma unor cercuri concentrice. Acest manunchi constituie fluxul magnetic al solenoidului.S – sectiunea fluxului magnetic. Se creeaza in felul acesta. O proprietate foarte importanta a curentului electric este aceea ca el produce intotdeauna in jurul sau un camp magnetic. electromagnetii au forma de bare sau potcoava. mai dese in apropierea conductorului si mai rare pe masura ce se indeparteaza de el. la crearea campurilor magnetice intense etc. In cazul circuitelor magnetice se utilizeaza si expresia nI. adica. n este numarul de spire pe centimetru de lungime a circuitului magnetic. plecand de la formula de mai sus. l – lungimea bobinei in centrimetri. este data de relatia: N = 10² ∙ N ∙ I l in care. Relee electrice [A] m . iar expresia NI este denumita amperispire. Practic ei sunt formati dintr-un miez feromagnetic si sunt echipati cu infasurari de excitatie. n=N. In general. N este numarul total de spire al solenoidului. In exterior. Piesa de fier atrasa de electromagnet se numeste armatura. nu poate exista curent fara sa existe si un camp magnetic. un magnet ai carui poli nord si sud coincid cu polii de iesire si de intrare a liniilor de forta in solenoid. la dispozitive de semnalizare si automatizare. Electromagnetii sunt utilizati la relee. care se magnetizeaza temporar sub actiunea curentilor electrici stabiliti in circuitele infasurarilor in urma unei comenzi. I – intensitatea curentului in amperi. Un asemenea magnet produs cu ajutorul curentului electric poarta denumirea de electromagnet. Intensitatea campului magnetic din interiorul unui solenoid. liniile de forta produse se strang intr-un manunchi care strabat bobina in lungul ei. S in kg. Daca curentul strabate un conductor liniar. inductia in interiorul circuitului magnetic devine: B = μ H = 10² ∙ N ∙ I μ l iar fluxul magnetic pentru suprafata S a selenoidului: Φ = B ∙ S = 10² ∙ N ∙ I ∙ μS l sau Φ = 10² ∙ N ∙ I __l__ μS Expresia 4 π NI se numeste forta magnetomotoare (analoga cu forta electromotoare E).

Primele se folosesc pentru supraintensitati care depasesc de 3 – 10 ori curentul nominal. curent electric etc.). Pe producerea fortelor intre un camp magnetic si circuitele parcurse de curent se bazeaza functionarea motoarelor electrice. Releul termoelectric nu reactioneaza la sarcini de scurta durata. Termometrul cu rezistenta electrica este format dintr-un conductor de cupru sau de platina.Releele electrice se impart dupa modul cum transforma in actiune impulsul primit din afara in: relee electromagnetice si relee termoelectrice. functionarea lor bazandu-se pe forta de atractie a unui electromagnet. Traductorul este un dispozitiv care supus actiunii unui sistem fizic sau tehnic. contactele se desfac si circuitul se intrerupe. din cauza caldurii produsa la trecerea curentului electric prin lamelele bimetalice. numita marime de iesire. de reglare etc. presiune. cele doua lampe se dilata inegal. Elementul bimetalic este format din doua lamele metalice lipite una de alta. lamela bimetalica revine la starea initiala si circuitul se restabileste. Motoarele electrice se pot defecta in timpul functionarii din cauza suprasarcinilor si scurtcircuitelor electrice. Aceste forte se numesc forte electromagnetice. Masinile electrice. astfel ca la o anumita temperatura. adica daca se mareste numarul liniilor de forta taiate intr-un anumit timp. deci nu mai taie liniile de forta. termometrul cu rezistenta electrica se fixeaza in capacul sau peretele aparatului. in serie pe fiecare faza. care se numeste inductorul masinii si un circuit electric (circuitul indus al masinii) in care ia nastere. stabileste o corespondenta univoca intre valorile unei marimi (de exemplu temperatura.dispare. fenomene care pot sa duca la aparitia de incendii. Traductorul realizeaza o transmitere si o transformare a informatiei. nivel. Elemente principale de automatizare a) Traductoare. 4. format dintr-un electromagnet. electrica sau pneumatica. Sensul curentului indus intr-un circuit este astfel incat campul sau magnetic se opune miscarii care produce curentul. . Prin racire. . Cand un conductor electric se misca intr-un camp magnetic in asa fel incat el sa taie linii de forta intre capetele conductorului se va produce o forta electromotoare. turatie etc. termorezistente si termocupluri cu semiconductori. la o sarcina cu 50% mai mare decat cea nominala sa provoace declansarea in timp de doua minute. Forta electromotoare si curentul produs in conductor se numeste forta electromotoare indusa si respectiv curent indus.se mareste daca creste viteza de miscare a conductorului. deoarece forta de atractie nu depinde de sensul curentului. Pentru a le proteja impotriva curentilor de scurtcircuit ele se prevad cu cate un releu electromagnetic de curent maxim in serie pe fiecare faza. In urma incalzirii elementului. semnalizare. care au coeficient de dilatatie diferit. specifice altui sistem. indata ce conductorul nu se mai misca. Sistemul de la iesire efectueaza operatii de masurare. Traductoarele constituie partea principala a instalatiilor automate de control. Traductoare de temperatura. El este construit astfel ca sa functioneze in urmatoarele conditii: . de control.isi schimba sensul daca se schimba sensul de miscare al conductorului. Ca traductoare de temperatura se utilizeaza: termometre cu mercur si cu lichide. Intre campul magnetic si conductorul parcurs de curent iau nastere forte care actioneaza asupra conductorului si-l deplaseaza in sensul indicat. de asemenea. fie indirect cand curentul trece printr-o bobina in jurul sau. forta electromotoare si deci curentul indus. sa poata determina declansarea in timp de doua ore. numita marime de intrare si valorile unei marimi de alta natura (de exemplu tensiunea electrica. . Incalzirea elementului bimetalic se face fie direct atunci cand curentul trece prin el. Functionarea unui asemenea releu se bazeaza pe fenomenul dilatatiei metalelor. elemente bimetalice etc. protectie si reglare automata. Experienta mai arata ca forta electromotoare indusa deci si curentul din circuit: . Cu ajutorul filetului. iar daca conductorul formeaza un circuit inchis. presiune. sa nu provoace declansare timp de doua ore. In aceste masini exista un camp magnetic. de comanda. aceasta forta electromotoare da nastere unui curent electric. in raport de variatia temperaturii mediului. Marimea de iesire trebuie adecvata acestor scopuri si este. de obicei. Inductia electromagnetica Inductia electromagnetica sta la baza constructiei de masini electrice. montate. se produce o indoire a elementului catre lamela cu coeficientul de dilatare mai mic.la o sarcina cu 5% mai mare decat cea nominala. 5. . Releele termoelectrice se folosesc la protejarea motoarelor impotriva scurtcircuitelor. in care se masoara sau se regleaza temperatura. Dupa modul de functionare se deosebesc traducatoare de temperatura. prin miscare. debit etc. Functionarea termometrului se bazeaza pe variatia rezistentei electrice a conductorului. la o sarcina cu 20% mai mare fata de cea nominala.se mareste daca creste intensitatea campului magnetic. iar protectia impotriva suprasarcinilor se obtine prin relee termoelectrice cu bimetal. Releele electromagnetice se pot folosi atat pentru curentul continuu cat si pentru alternativ.) spefice unui sistem.

fier. Se foloseste o spirala de manganin.). Caracteristica termica a termorezistentei cu semiconductori consta in variatia rezistentei ei electrice in functie de temperatura. Ea se compune. Ca traductoare pentru radiatii ultraviolete si infrarosii se utilizeaza celule fotoelectrice cu vid sau umplute cu gaze. Traductor de presiune inalta cu rezistenta piezoelectrica. Pentru comanda si semnalizare se folosesc relee de diferite tipuri conectate la iesirea traductoruli printr-un redresor. Avantajul consta in faptul ca pe langa posibilitatea masurarii temperaturilor inalte. nitrurile. Traductoarele de nivel. sau sa transforme energia electrica cu anumiti parametri in energie electrica cu alti parametri. argint-constantan. iar ca organe de reglare supapele. Termocuplurile au capatat o larga utilizare pentru masurarea si reglarea precisa a temperaturilor inalte. pana la 600ºC. adica posibilitatea de a fi utilizate.). ceea ce determina schimbarea conditiei de cedare a caldurii si a valorii rezistentei electrice a termorezistentei. Reversibilitatea masinilor electrice se datoreaza faptului ca ele functioneaza pe baza unei legi comune si anume legea inductiei electromagnetice. Deplasarile pistonului se transmit prin tija la organele de reglare. Traductoarele de presiune se construiesc sub forma de tuburi (U). precum si germaniu. redresoare etc. electrice. vanele. atat ca generatoare cat si ca motoare electrice. Una dintre cele mai importante proprietati ale masinilor electrice este reversibilitatea. pana la 2600ºC. Servomotorul se compune dintr-un cilindru si un piston. Traductoarele cu suntarea rezistentei se bazeaza faptul ca rezistenta imersata intr-un lichid conductor de electricitate isi variaza valoarea ei in functie de inaltimea nivelului.Termorezistente cu semiconductori. pana la 600ºC. fara intermediul energiei mecanice. Sistemele (dispozitivele) care transforma energia electrica dintr-o forma in alta. iar cele care transforma energia electrica in energie mecanica. Sistemele (dispozitivele) care transforma energia electrica dintr-o forma in alta. cupru-constantan pana la 500ºC. si au dimensiuni de gabarit mici. sau sa transforme energia electrica cu anumiti parametri in energie electrica cu alti parametri. se numesc aparate electrice (transformatoare. Cel mai simplu traductor electric este redarea a doua contacte la cresterea nivelului lichidului. Termorezistenta se plaseaza in rezervorul de controlat la o inaltime corespunzatoare nivelului necesar. Ca materiale pentru executarea termorezistentelor cu semiconductori se folosesc in principal. Masinile electrice care tranforma energia mecanica in energie electrica si invers. . se numesc aparate electrice (transformatoare. mufele. Ca organe de executie se pot utiliza diferite elemente dintre care fac parte si servomotoarele. fierconstantan. daca este cazul. Termocupluri. reostate de reglare etc. ventilele. Capitolul X Masini electrice 1. Traductoare de presiune. in functie de partea din care lichidul de lucru intra in cilindru. iridiu 50% si 50% rodiu. sulfurile metalelor (mangan. Termocuplul este un sistem de doua conductoare metalice de natura diferita. de regula. O instalatie de masurat cu traductoare consta intr-un complex de aparate destinate masurarii. seleniu si siliciu. de balante hidrostatice inelare. oxizi. pana la 2000ºC. nichel-crom-nichel. rezistente piezoelectrice etc. nichel. cu efect fotoelectric exterior si fotorezistente cu efect fotoelectric interior. care poate fi un releu. motoare electrice. nepericuloasa. wolfram – 75% si 25% molibden. aparat inregistrator etc. dispozitivul secundar in care se prelucreaza informatia primita. Ridicarea nivelului lichidului face sa treaca termorezistenta electrica din mediul gazos in mediul lichid. ca urmare a actiunii de suntare. care se defineste astfel: variatia fluxului magnetic ce strabate un sistem de conductoare electrice. Traducatorul de nivel. b) Organe de executie si reglare. aparat indicator. carburile. Generalitati Masina electrica se numeste orice sistem capabil sa transforme energia mecanica in energie electrica si invers. produce in acel sistem energie electrica. pana la 2300ºC. wolfram etc. poseda o inertie mica. Toate traducatoarele electrice neizolate fata de mediul supus controlului pot fi folosite pentru controlul nivelului lichidelor combustibile numai la o tensiune a curentului. fie in cazul folosirii releelr de curent continuu. Traductoare pentru radiatie. care au cate un capat lipit intre ele. membrane. redresoare etc. termic se executa pe baza de termorezistenta electrica cu semiconductori. Presiunea lichidului de lucru de la amplificator deplaseaza pistonul in sus sau in jos. La baza functionariii traductoarelor fotoelectrice sta efectul fotoelectric.). Functionarea se bazeaza pe fenomenul variatiei rezistentei electrice a metalelor si semiconductoarelor sub actiunea presiunii hidrostatice. arcuri tubulare cu o singura spira. Masinile electrice care transforma energia mecanica in energie electrica se numesc generatoare electrice. de la 300 la 1000ºC. Principiul de functionare a termocuplurilor se bazeaza pe efectul termoelectric. din doua parti: elementul primar (traductorul) montat direct la locul de masurare si care emite informatii asupra valorii marimii masurate. Cel mai raspandit traductor de acest tip este fotorezistenta care poate functiona la curent continuu si alternativ. cu mai multe spire. fara intermediul energiei mecanice. iar cele doua capete ramase libere lipite de un conductor de cupru. pana la 2000ºC. fie direct. iridiu – 90% si 10% rodiu. Termocuplurile folosite frecvent pentru masurarea temperaturilor sunt: platina-platina si rodiu pana la 1600ºC.

Relatia dintre perioada (T) si frecventa (f) este urmatoarea: f=1 T Curentul alternativ se produce in masini electrice numite alternatoare. liniile de forta dintre poli incep sa se taie din nou infasurarile statorului inducand f.m. f. . in raport de natura curentului produs sau consumat se clasifica in masini de curent continuu si in masini de curent alternativ. Masinile electrice. iar sfarsitul cu X.e. se impart in masini sincrone si in masini ascincrone. Curentul alternativ furnizat de centralele electrice din tara noastra are frecventa de 50 perioade pe secunda. Masini de curent alternativ Masini sincrone. Functionarea alternatorului. formand sistemul inductor. in care se asaza infasurarea statorului. dupa turatia care functioneaza. Excitatia inductorului se face cu ajutorul curentului continuu. 2. gravatepe placa de conexiuni. p – numarul perechilor de poli. Rotorul continand sa se invarteasca pana se indeparteaza de infasurarile statorului. Masinile asincrone functioneaza la turatii variabile. f. Cea mai raspandita masina electrica de acest tip este motorul asincron (motor cu inductie). La rotorii cu poli ingropati. Din aceeasi categorie mai fac parte si motorul de curent alternativ cu colector care din punct de vedere constructiv seamana cu motorul de curent continuu. Capacele cutiilor de borne sunt usor demontabile si protejeaza bornele impotriva atingerilor. Inceputul infasurarii fazei intai este marcata cu U. numita rotor.e. orice masina electrica este construita dintr-un circuit parcurs de curent in care se dezvolta prin inductie o forta electromotoare. a treia cu W si Z. gravate pe placa de conexiuni. Pe suprafata cilindrica interioara se gasesc santuri (crestaturi) paralele cu axul masinii. in schimb la un motor electric curentul are sensul opus fortei electromotoare. devenind iar zero. Frecventa curentului alternativ care ia nastere in stator se determina cu relatia: f = p. . La un generator electric circuitul este parcurs de curent in acelasi sens cu forta electromotoare de inductie. numita stator si dintr-o parte care se roteste inauntrul statorului.rotorul care se roteste in interiorul statorului. n – rotatii/minut sau in H2.e. infasurarea se introduce direct in masa metalica a rotorului. grupul respectiv poarta denumirea de turboalternator sau turbogenerator.In esenta. in care se asaza infasurarile statorului (bobinele) dupa o regula anumita. Un alternator se compune din doua parti principale: . din punct de vedere constructiv se pot clasifica in: generatoare de curent continuu (dinamuri) si motoare de curent continuu.m. inducand in ele f.n in care. Ele au pe marginea interioara o serie de crestaturi. este maxima. In functie de constructie se produc rotori cu poli aparenti sau ingropati.statorul care poarta pe suprafata sa interioara infasurarea indusa a masinii. Rotorul de otel sau fonta poarta la periferia sa electromagnetii. La un motor trifazat exista deci in total sase borne.m. Tolele sunt izolate intre ele cu lac sau hartie. Cand polii ajung in dreptul infasurarilor statorului. Rotorul continuand sa se invarteasca.m. Acest gen de rotor se utilizeaza la alternatorii cuplati in turbine. Motoarele asincrone sunt cele mai raspandite masini electrice.m. care se leaga la cate una din bornele motorului (montate in cutia cu borne). este egala cu zero). produs de un generator asezate pe acelasi arbore cu alternatorul. f este frecventa curentului. Fiecare faza are infasurarea ei separata. a doua faza este marcata cu V si Y. Bornele sunt marcate cu litere. din care cauza. Masinile de curent alternativ. Cand toti polii se gasesc intre infasurarile bobinelor din stator liniile de forta nu mai taie infasurarile (f. liniile de forta dintre poli taie infasurarile bobinelor din stator. care circula in interiorul carcasei. Statorul se construieste din table de fier magnetic (tole) introduse intr-o carcasa din otel sau fonta. pentru a se reduce din actiunea curentilor Foucault 1). Masinile sincrone functioneaza la o turatie constanta determinata de numarul de poli ai masinii si de frecventa curentului alternativ si se impart in alternatoare (generatoare de curent alternativ) si in motoare sincrone.e.e. Motorul asincron se compune dintr-o parte fixa. Numarul de perioade pe secunda determina frecventa curentului alternativ. Cand rotorul alternatorului se invarte. Pentru intelegerea functionarii electromotorului trebuia urmarita formarea curentului alternativ intr-o spira care se roteste in jurul unui ax intr-un camp magnetic. Masinile de curent continuu. Bornele sunt marcate cu litere. ca sa devina maxima in momentul in care polii rotorului ajung in dreptul infasurarilor statorului. f = p ∙ n H2 60 Motoare asincrone. Ei rezista mai bine la fortele centrifuge. Statorul este format dintr-o carcasa construita din tole de otel izolate intre ele. Ele pot fi monofazate si trifazate.

Periile se confectioneaza din carbune (grafit) si se fixeaza in portperii. care sunt destinate pentru incaperi uscate si ferite de praf. Daca nu ar exista aceasta diferenta de viteza de rotatie. dispusi alternativ N-S). Rotorul motorului asincron constituie un circuit inchis care joaca rolul spirei inchise. Pe eticheta motorului se indica tensiunea pentru care motorul este construit si felul legaturii (stea sau triunghi). infasurarea rotorului este asemanatoare celei a statorului. Dinamul este o masina de curent continuu. Rotoarele motoarelor asincrone sunt de doua feluri: in scurtcircuit sau „colivie de veverita” si bobinate „cu inele”. de aici printr-un cablu la bornele rotorului (montate pe stator) si in continuare printr-un alt cablu a reostatul (rezistenta) de pornire. Bornele X. . Lamelele se fixeaza pe ax prin rondela si surub. izolate intre ele prin foi de mica. de otel silicios. Legaturile se fac prin conductoare de sectiune potrivita amperajului. la trecerea curentului trifazic. asa ca aceste motoare pot fi folosite si sub apa. In crestaturile tolelor se asaza infasurarea tehnica. La aceste motoare rotorul nu are nici o legatura electrica cu exteriorul.m. taie liniile de forta si ia nastere in el o tensiune electromotoare de un anumit sens. 3. Pe suprafata cilindrica a colectorului. . Se considera o spira AB care se roteste intr-un camp magnetic produs de polii N. destinate pentru incaperile cu praf sau incaperi umede. In crestaturile lamelelor se lipesc cu cositor capetele bobinei. lasand sa intre aerul. de inductie si nici curenti si ca urmare nu s-ar mai naste cuplul de forte care sa miste rotorul si sa puna in functiune motorul. La motoarele cu inele colectoare. Legarea in „stea” se executa legand bornele X.asigurate contra exploziilor (destinate pentru incaperi cu gaze sau praf care pot forma amestecuri explozive). Y. Y si Z intre ele. care este montata fix pe stator. Punerea in miscare a rotorului se produce in urma faptului ca liniile de forte magnetice. Viteza de rotatie a rotorului este intotdeauna mai mica decat viteza de rotatie a campului magnetic invartitor din stator. Functionarea motorului asincron se bazeaza pe formarea unui camp magnetic invartitor. Colectorul se gaseste fixat intr-o parte a indusului. Z (sfarsitul infasurarilor) se pot lega fie in „stea”. Masini de curent continuu Constructia masinilor de curent continuu. din bronz). De la perie curentul rotorului trece la port-perie. Inductorul (statorul) este format dintr-o coroana de fier sau fonta. El este format din lamele de cupru. prin intermediul carora se face colectarea curentului. Linia aceasta perpendiculara pe directia fluxului inductor. Din cauza ca rotorul se invarte cu alta viteza decat viteza de rotatie a campului magnetic (viteza de sincronism). Functionarea unei masini de curent continuu se poate intelege mai bine urmarind rotirea unei spire (indus) intr-un camp magnetic. Dinamul. pentru ca ele nu taie liniile de forta. fie in „triunghi”. Astfel de motoare se pot monta si in aer liber. iar sfarsiturile la cate un inel de contact montat pe arbore si bine izolat de acesta (in total sunt trei inele. . Cand conductoarele se gasesc in apropierea liniei neutre. Fiecare inel aluneca sub cate o perie. Functionarea dinamului. se asaza periile. conductoarele taie liniile de forta produse pe campul magnetic inductor luand nastere in conductoare o tensiune electromotoare de inductie. Inceputurile celor trei infasurari de faza sunt legate intre ele.deschise. toate barele de cupru sunt legate (scurtcircuitate) intre ele pe cele doua parti frontale ale rotorului prin cate un inel („colivie de veverita”).capsulate. Prin rotirea indusului. nu se produce o tensiune electromotoare indusa. V si W (adica inceputurile infasurarilor se leaga la intrerupatorul respectiv si de aici cu reteaua electrica. Bobinele poliilor sunt legate in serie. motoarele de acest tip se numesc „asincrone”.inchise complet. In momentul in c are conductorul A al spirei se afla in dreptul polului N.protejate contra picaturilor de apa. . neprotejate. care au capetele arborelui motor si legaturile electrice etansate. tinuta de o port-perie. rotor (partea care se roteste) si colector. formata din conductori de cupru izolati. care depinde de frecventa curentului de alimentare si de numarul perechilor de poli ai infasurarii bobinelor din stator. adica astupate in asa fel incat apa sa nu poata patrunde. Dupa felul de protectie.e. motoarele electrice asincrone se construiesc de mai multe tipuri: . la care deschiderile pentru aerisire sunt asezate in partea de jos a capacelor (obiectele straine si picaturile de apa nu pot patrunde in interior). De obicei numarul periilor este egal cu numarul polilor inductori. in interiorul careia se fixeaza un numar pereche de electromagneti (poli. Tipuri de motoare asincrone. O masina generatoare de curent continuu se compune din: inductor sau stator (partea fixa). traverseaza conductoare din infasurarile rotorului sub tensiune si le imprima acestora o miscare. primit de la retea. prin infasurarile bobinelor statorului. strunjit si slefuit bine. iar legarea in „triunghi” se face legand sfarsitul fazei a intaia (borna X) cu inceputul fazei a doua (borna V) si in continuare Y cu W si Z cu U.Bornele U. Indusul (rotorul) se roteste in interiorul statorului si este format dintr-un pachet de tole. dar nu in ploaie. La motoarele in scurtcircuit in fiecare crestatura se introduce o bara de cupru.S. perpendicular pe axa polilor. Capacele laterale ale statorului sunt deschise. se numeste linie neutra. atunci campul magnetic invartitor nu ar mai taia infasurarile rotorului si deci in aceasta nu ar mai apare f. deci puterii motorului si tensiunii retelei. . Polii dinamului produc un flux magnetic.

curentul de apa are un sens. Pentru a micsora pulsatia curentului se mareste numarul de spire si numarul de lamele colectoare si astfel curentul capatand o valoare constanta devine continuu. iar conductorul A va parasi peria m. deci orice dinam poate servi ca si motor. este invers fata de sensul celei ce ia nastere in conductorul A. in continuare conductorul A. de exemplu. insa de sens invers. Perioada reprezinta timpul necesar trecerii curentului de doua ori prin zero (ciclu). colectorul face ca sensul tensiunii la bornele periilor m si n sa ramana neschimbat in timpul unei rotatii a periei. (autoinductie) atunci punctele I si E care reprezinta curentul si forta electromotoare din circuit sunt situate pe aceeasi raza a cercului si in acest caz. partea negativa s-a redresat astfel incat ia nastere un curent pulsatoriu. numit diferenta de faza sau decalaj intre curent si tensiune. Curentul electric continuu este asemanator unui curent de apa care circula printr-un tub care leaga orificiul de aspiratie cu cel de refulare de la o pompa centrifuga. deci ele trec prin valorile maxime si prin zero in acelasi timp. Deci in spira tensiunea electromotoare are un sens contrar fata de primul caz. este taiat de liniile de forta magnetica si deci din nou ia nastere o tensiune electromotoare. Conductorul B se gaseste in fata polului S si deci in legatura cu peria n. curentul nu mai este in faza cu tensiunea. la motoarele de curent continuu se foloseste o rezistenta sau reostat de pornire. prin intermediul jumatatii de inel 1. ramane mereu in urma acesteia. la tramvaiele electrice. el trece prin dreptul polului S. deci este constituit numai de rezistente ohmice (fara spire). iar conductorul B in contact cu peria n. facand contactul cu peria n. iar in circuitul exterior acelasi sens. conductorul A in contact cu peria m. Daca insa circuitul contine un numar apreciabil de spire. Curentul continuu nu-si schimba tensiunea si nici intensitatea. Curentul de apa are in acest caz mereu acelasi sens. In momentul trecerii curentului devine zero. Motorul de curent continuu este construit la fel ca si dinamul de curent continuu. Daca curentul are un sens variabil. iar cand se misca in jos un sens invers. in campul magnetic. Pentru curentul alternativ. Singura deosebire consta in aceea ca in locul rezistentei de excitatie a dinamului. Deosebirea dintre curentul continuu si curentul alternativ Curentul care trece printr-un conductor mereu in acelasi sens si este produs de o pila electrica sau de un dinam se nmeste curent continuu. cum este cazul. Punctele I si E nu mai sunt pe aceeasi raza ci pe doua raze diferite. In circuitul exterior inchis. Intre ele exista relatia f = 1. tensiunea electromotoare devine zero. . f – frecventa curentului produs in circuit. prin intermediul jumatatii de inel 2.Departandu-se de axa polilor si apropiindu-se de axa neutra tensiunea electromotoare scade ajungand la zero in dreptul acestei axe. Curentul alternativ se caracterizeaza prin perioada T si frecventa f. motoare serie sau motoare compund. In acest caz. la bobinele magnetilor si la firele de curent se construiesc motoarele sunt sau cu derivatie. facand intre ele un unghi φ. Deci. intensitatea este data de relatia: I = ________U_____ √ R² + (2 π f)² L² 1) Inductia produsa intr-un circuit de variatia intensitatii curentului care strabate acel circuit. conductorul A se afla in dreptul polului N. Expresia de mai sus reprezinta legea lui Ohm aplicata la curentul alternativ. U – tensiunea in volti aplicata la borne. Marimea √ R3 + (2 π f)2L² = Z se numeste impedanta si se masoara in ohmi. Curentul electric alternativ se aseamana cu un curent de apa aspirat si refulat intr-un tub care leaga cele doua supape ale unei pompe cu piston. deoarece conductorul A nu taie nici o linie de forta. cand trece prin fata polului S. cand acesta trece prin dreptul polului S. Cand pistonul se misca in sus. Se roteste spira. La bornele periilor m si n. fara selfinductie1). iar conductorul B in dreptul polului S. in care. Sensul tensiunii electromotoare ce ia nastere in conductorul B. R – rezistenta in ohmi. La trecerea conductorului prin axa neutra. se produce o selfinductie L1) importanta. Urmarind trecerea conductorului B prin fata polilor N si S se observa acelasi fenomen. adica isi schimba sensul de mai multe ori pe secunda si este produs de generatoare de curent alternativ se numeste curent alternativ. Motoarele de curent continuu se intrebuninteaza acolo unde masinile trebuie pornite sau oprite incet sau unde se schimba turatia in timpul mersului. in acelasi timp conductorul A se afla in afara polului N si in legatura cu peria m. Rotind. Dupa felul cum reostatul de pornire se leaga la perii. in schimb la curentul alternativ valoarea intensitatii si a tensiunii nu mai sunt constante. curentul este in faza cu tensiunea. deci se schimba mereu. tensiunea curentului are acelasi sens ca in prima jumatate de rotatie. Motoare de curent continuu. T Cand circuitul in care ia nastere curentul alternativ nu are bobine. iar frecventa reprezinta numarul de perioade pe secunda. 4. L – inductivitatea circuitului in henry.

Dupa proprietatile mediului in care se produce efectul de redresare. Deci se poate considera ca tensiunea este egala cu f. Desi principiul de functionare al transformatoarelor se bazeaza pe interactiunea electromagnetica dintre infasurarea primara si cea secundara. desi nu exista nici o legatura intre ele. la cercetari stiintifice cu privire la conductibilitatea electrica a gazelor.convertizoare care transforma un curent continuu de o anumita tensiune in curent continuu de alta tensiune. curentul care circula prin bobinajul primar va fi mic. fenotroane.e. convertizoarele electrice se impart in: .m.e. de constructie speciala.Relatia 2 π f reprezinta pulsatia curentului alternativ.) cu vid (kenotroane). . permit trecerea curentului electric practic numai intr-un singur sens. In majoritatea cazurilor instalatiile electrice furnizeaza curent alternativ si in anumite situatii este nevoie de un curent continuu. Bobina de inductie este un transformator al curentului continuu de tensiune joasa in curent alternativ de tensiune inalta. Transformatoare si redresoare Transformatoare. Ca aplicatii practice. un numar de elemente redresoare si un filtru electric. Rezulta deci ca raportul dintre t. Daca pe un miez din tole subtiri di tabla de otel se infasoara doua randuri de bobine si daca se trece un curent alternativ prin una din bobine (infasurare).convertizoare care functioneaza pe baza principiului „supapei”. Bobina prin care trece curentul din exterior formeaza circuitul primar al transformatorului. convertizoarele electrice pot fi: . .convertizoare care transforma un curent alternativ trifazat in curent continuu. mai rar invers. se mai numeste si curent de inductie. ele fiind formate fie dintr-o masina electrica. Transformatoarele care au mai putin spire in infasurarea secundara si care dau o tensiune mai mica decat a retelei. cu gaz (tiratroane. Intensitatea curentului din primar si secundar sunt in raport invers cu numarul de spire. Redresoarele electronice cel mai frecvent utilizate sunt constituite dintr-un transformator de alimentare. Pentru transformarea curentului alternativ in curent continuu se folosesc aparate numite redresoare.convertizoare care transforma un curent alternativ trifazat intr-un curent alternativ monofazat. infasurarea primara fiind o parte din infasurarea secundara (la autotransformatorul ridicator de tensiune) sau infasurarea secundara fiind o parte din infasurarea primara (la autotransformatorul coborator de tensiune). Un astfel de transformator se numeste autotranformator. . . alcatuieste circuitul secundar. sa modifice valoarea tensiunii sau a frecventei curentului. cos φ este un coeficient numeric care poarta denumirea de factorul de putere al circuitului si variaza intre zero si 1. Din punct de vedere al felului transformarii. Dintre redresoarele mecanice frecvent utilizate sunt redresoarele sincrone. destinate sa transforme curentul electric continuu in alternativ si invers. in comparatie cu tensiunea la bornele primarului. cuplate impreuna.m. cu relee de curent. fie din doua masini de tipul motor-generator. sunt dispozitive care supuse unei tensiuni electrice alternative. Convertizoare. la capetele celeilalte bobine se naste o tensiune electromotoare magnetica. tuburi polianodice cu catod de mercur etc. elementele redresoare pot fi cu semiconductori (cuproxid. Din punctul de vedere al principiului de functionare. cu contact. de tipul redresoarelor. Curentul de tensiune inalta fiind produs prin fenomene de inductie. Redresoare. Vloarea lui este data de relatia: Cos φ = ______R______ √ R² + L² ω² 5. Elementele redresoare numite si supape electrice sau ventile electrice. In consecinta si caderea de tensiune va fi foarte mica.convertizoare rotative a caror functionare se bazeaza pe fenomenul de inductie electromagnetica. germaniu. seleniu. Dupa principiul pe care se bazeaza efectul de redresare redresoarelel pot fi electronice si mecanice. Convertizoarele sunt masini sau grupuri de masini electrice rotative. cu vana de mercur. bobina de inductie se foloseste la producerea scanteilor de inalta tensiune la bujiile motoarelor cu explozie. se numesc transformatoare coboratoare de tensiune. In acest caz impedanta se mai poate scrie sub forma: Z = √ R² + ω² L² Puterea reala a curentului electric are valoarea: P = UI cos φ in care. iar cea in care ia nastere tensiunea electromotoare. siliciu). adica nu are nici un consumator de curent. se noteaza cu ω. indusa in cele doua bobinaje este egal cu raportul numarului de spire al acestor bobinaje. la producerea oscilatiilor electromagnetice etc. Redresoarele mecanice functioneaza pe baza comutarii periodice a legaturilor unui circuit electric alimentat de un curent alternativ. iar cei care au mai multe spire la secundar si dau o tensiune mai mare decat a retelei se numesc transformatoare ridicatoare de tensiune. Aceasta tensiune electromotoare ia nastere datorita inductiei electromagnetice intre spirele primei bobine (infasurarii) si spirele bobinei a doua. Exista si transformatoare care au infasurarile unei faze legate galvanic intre ele. Tensiunea indusa in secundar este proportionala cu numarul de spire. Daca circuirul secundar este deschis. Bobina de inductie.

a unei anumite cantitati de gaze si vapori inflamabili. adica curentul a strapuns izolatia si se scurge prin carcasa motorului la pamant. chiar in gol. Mersul motorului in doua faze se produce la motoarele trifazate. De asemenea se produc incalziri si la lagare. La alternatoarele in functiune se pot intampla o serie de defecte. atat in miez cat si in infasurari se produc pierderi de energie sub forma de caldura. Defectarea motoarelor. Din cauza incalzirii uleiului de transformator peste limita admisa. In cazul cand in transformator apar defectiuni grave. cauzata in general de un scurtcircuit in bobinajul de excitatie. incat se poate produce o explozie a cuvei. acesta isi mareste foarte mult volumul. Se spune ca motorul electric are un randament de circa 85%. fie din cauza aparitiei unui scurtcircuit in inductor. prin topirea sigurantei).neintretinerea colectorului. Pentru a preintampina aprinderea gazelor rezultate in urma descompunerii uleiului pe teava dintre cuva si transformator se intercaleaza un releu de gaze (Bucholtz). Consecintele sunt totdeauna aceleasi. In interiorul cuvei pot avea loc scurtcircuite in infasurari sau amorsari de arcuri electrice intre electrozi. din care se mentioneaza suprasarcina. Din cauza acestei temperaturi ridicate se arde izolatia si se produce un scurtcircuit care distruge bobinajul. . arderea completa a bobinajului. lucreaza numai doua treimi din bobinajul caruia i se cere totusi sarcina intreaga.campul inductor este slab. . Este probabil ca masina sa functioneze supraincarcata sau sa aiba un fractor de putere cos φ prea redus. motoarele se pot defecta din diferite cauze.unele bobine ale statorului se incalzesc prea mult. Suprasarcina apare atunci cand se cere motorului sa suporte o sarcina mai mare decat aceea pentru care a fost construit (sarcina nominala).calajul incorect al periilor. Incalzirea motoarelor in timpul functionarii este un fenomen normal. patrund in releul de gaze si apleaca flotorul B2.organele dinamului se incalzesc peste normal. Deranjamente la masini si aparate electrice care genereaza pericolul de explozie si incendiu Defecte la masinile sincrone. Scurtcircuitul se poate produce sau prin atingerea conductorilor din doua spire vecine sau in urma faptului ca motorul „are masa”.scurtcircuit in bobinajul rotorului. Releul de gaze este format dintr-un corp turnat din fonta prevazut cu doua flanse si un capac. scurtcircuitul si mersul in doua faze. ca la oricare alt conductor electric. . In conditii normale de functionare. Defectele care pot cauza incendii sunt: . In acest caz este necesar sa se corecteze sarcina sau sa se mai puna un generator in paralel. . Pe timpul functionarii. restul se transforma in interiorul motorului in caldura. Pericolul de incendiu si explozie este favorizat de decompunerea si oxidarea uleiului pe timpul incalzirii si strangerea in partea superioara a cuvei. . Aceasta crestere de temperatura nu trebuie sa treaca insa de o anumita limita. . Printre cauzele care produc scantei puternice la periile generatorului se enumera: . fie datorita faptului ca bobinele inductoare au o izolatie necorespunzatoare si se produce un contact intre spire. aceasta parte a bobinajului este supraincarcata si motorul se arde.. Din energia consumata de motor numai o parte (in medie 85%) se transforma in lucru mecanic util. In acest caz este probabil sa se fi produs un scurtcircuit intre spire. uleiul se imprastie si venind in contact cu aerul se aprinde. . .la perii se produc scantei electrice destul de puternice. Cresterea temperaturii uleiului la transformatoare. Daca nivelul uleiului scade. care basculeaza in jurul unei axe prinse de cuva. care inchide contactul de mercur si da comanda de deconectare a transformatorului. cand una din fazele statorului este intrerupta (de exemplu. deranjament care reclama inlocuirea bobinelor defecte. Masinile sincrone pot avea defecte de fabricatie de diferite feluri.in indus sau colector s-a produs un scurtcircuit. ambele flotoare (B1 si B2) plutesc in ulei si in acest caz contactele sunt deschise. fara nici un inconvenient. periilor si suportilor de perii. magnetica sau electrica. Incalzirea motoarelor. gazele care se formeaza sunt degajate violent. In acest caz. . in urma scurgerii uleiului din transformator.rotorul se incalzeste prea tare. care sunt de natura mecanica. Caldura produsa in motor incalzeste toate organele masinii. Meizurile de fier se incalzesc si ele din cauza curentilor Foucault. In interiorul corpuluide fonta sunt montate doua flotoare unul deasupra celuilalt. 6. flotorul din partea de sus coboara si inchide contactul legat la circuitul de semnalizare. din cauza tensiunii anormale si a defectelor de izolatie din circuitul exterior.bobina inductoare prezinta defectiuni. curentul marit incalzeste bobinele peste temperatura admisibila de 100ºC. De flotor sunt fixate niste balonase de sticla prevazute cu contacte de mercur.convertizoare cu transzistoare. din cauza frecarii. deranjamentele care ar putea sa prezinte pericol de incendiu sunt: . din cauza unei proaste izolatii.supraincalzirea bobinajului de excitatie. Prin verificari defectele se sesizeaza si apoi se inlatura. . prin incalzirea bobinajului rotorului si zgomotul facut de generator. Motorul poate suporta timp de cateva secunde sau minute o suprasarcina de 80% peste sarcina nominala. In timpul functionarii transformatorului. In consecinta. Daca suprasarcina dureaza mai mult. La generatoarele de curent continuu.aparitia de suprasarcini. Caldura se produce in infasurarile motorului din cauza intensitatii curentului si a rezistentei bobinajului. identificat prin tensiunile inegale intre faze.

sau prin marimi electromagnetice integrale (tensiunea electrica. de Hertz. Spectrul radiatiilor vizibile se intinde in intervalul de lungimi de unda cuprins aproximativ intre λ = 4. De aceea. 2. Daca frecventa creste de 2. Undele electromagnetice se propaga liber si in vid. Unda electromagnetica se propaga in spatiu cu viteze finite dependente de mediu. In spatiul campul electromagnetic genereaza unde electromagnetice. se poate determina lungimea de unda. Verificarea experimentala a existentei si structurii undelor electromagnetice prevazute de Maxwell. Cunoscand frecventa undelor si viteza lor de propagare. Lungimea de una este distanta pe care unda o parcurge intr-o perioada. rezulta ca diferitele radiatii pot fi caracterizate din punct de vedere calitativ prin lungimea lor de unda λ. Variatiile campului electric produc in spatiul inconjurator un camp magnetic. intensitatea curentului electric de conductie).1010 cm/s. 4 ori etc.fiecarei lungimi de unda corespunzandu-i o anumita senzatie de culoare. Una electromagnetica poarte in sine energia primita de la curentul din conductor. Pentru a obtine o radiatie de energie de mare putere si pentru a face posibila transmiterea undelor electromagnetice la distante mari. insa unda electromagnetica isi continua miscarea in spatiu. Campul electromagnetic poate pierde legatura cu conductorul in vecinatatea caruia a fost produs intial. Ca si la undele elastice. Cu cat puterea curentului alternativ din circuit este mai mare. . Unde radio Undele radio sunt produse cu ajutorul curentilor alternativi de radio frecventa. Undele electromagnetice se refracta ca si undele elastice. care nu ramane constant ci se schimba. ca si razele de lumina. 16 ori etc. un nou camp electric. cu atat va fi mai mare si energia radiata. Deoarece viteza de propagare in vid a luminii are aceeasi valoare. Ele pot fi reflectate. Interdependenta dintre campul electric variabil si in campul magnetic variabil explica propagarea campului electromagnetic in spatiu.. campul electromagnetic este un proces oscilatoriu mobil care cuprinde tot mereu noi portiuni de spatiu. Undele electromagnetice se propaga radial. a fost facuta. (hertul este frecventa unei oscilatii cu o perioada de o secunda). independent de lungimea de unda a radiatiei. V este viteza de propagare a undelor electromagnetice T – perioada.). iar indicele de refractie are valoarea raportului vitezelor de propagare. creste respectiv de 4. care se propaga in vid cu viteza de 3. o caracteristica a propagarii o constituie lungimea de unda. cu viteza de aproximativ 300.000 km/s. Astfel. curentii de audio frecventa radiaza o cantitate neglijabila de energie. In virtutea acestei teorii. adica in decursul unei oscilatii complete. deoarece se schimba si campul electric care l-a produs. De aici rezulta ca. pentru prima oara. Deci campurile magnetice si electrice variabile sunt inseparabile si se propaga in spatiu cu viteza finita. Lumina constituie un caz particular al undelor electromagnetice. megaherti (M Hz)1) etc. in doua medii vecine. De aceea undele electromagnetice se mai numesc si unde hertiene. intensitatea campului magnetic etc. care se propaga sub forma unor unde electromagnetice. Intr-o masura mai mare.10-5 cm. este necesar sa se utilizeze curenti de radio frecventa de ordinul sutelor de mii si milioanelor de herti. in toate directiile. Unde electromagnetice Daca printr-un conductor circula un curent alternativ de radio frecventa. producand din nou un camp magnetic etc. iar suprapunerea undei directe peste cea reflectata da nastere la unde stationare. in comparatie cu curentii de radio frecventa. care de asemenea variaza. un conductor parcurs de un curent alternativ radiaza energia electromagnetica in spatiu. Cu alte cuvinte. Radiatiile luminoase se deosebesc intre ele din punct de vedere calitativ prin lungimea de unda. fie permitivitatea mediului. 3. care sunt si ele tot unde electromagnetice. atunci cand variaza in timp. Acest camp se propaga in toate directiile. intr-o serie de cercetari fundamentale (1888). Unda electromagnetica se poate produce chiar si in camp constant. exprimabile in functie de marimile de stare ale campului. radiatia depinde de frecventa. fie amandoua. corpurile emit lumina (energie radianta).10-5 cm si λ = 8.Capitolul XI Unde electromagnetice si unde radio 1. energia undelor electromagnetice radiate in unitatea de timp. unul electric si altul magnetic. care alcatuiesc impreuna un camp electromagnetic. fie permeabilitatea. Unda electromagnetica este unda caracterizata prin marimi de stare ale campului electromagnetic (intensitatea campului electric. in jurul conductorului apar campuri alternative. undele radio se pot caracteriza prin frecventa lor care se exprima in kiloherti (k Hz). 9. Undele radio se pot caracteriza si prin lungimea de unda. Dar variatiile campului magnetic produc la randul lor. Ansamblul radiatiilor luminoase aranjate in ordinea lungimilor de unda se numeste spectrul luminii. care se defineste prin relatia: λ=VT in care.

centimetrice. De aceea. datorita numai sarcinii initiale a condensatorului. Ele vor fi elibere. Gama 2000 – 200 m este denumita gama de radiodifuziune. micsorandu-si sarcina. Dintre acestea.unde metrice. . deoarece ele s-ar suprapune. Procesul de descarcare a condensatorului si de producere a oscilatiilor in circuit se datoreaza variatiei tensiunii la bornele condensatorului si ale curentului in bobina. Daca se incarca condensatorul si apoi se conecteaza la bobina. 3. pana la 100 – 200 km. 1 M Hz = 1 000 000. treptat. λ = 300 000 000 [m]. Pentru realizarea unei comunicatii la mari distante cu acest gen de unde este nevoie de emitatoare puternice. dupa cre urmeaza a doua. In circuit se produc oscilatii electrice libere ale curentului si ale tensiunii.unde centimetrice. iar tensiunea la borne este maxima. 100 – 10 cm sau 300 – 3000 MHz. moment in care curentul este maxim. . undele cuprinse intre 2000 si 200 m sunt destinate radiodifuziunii. Ele se impart in: . Circuitele oscilante produc oscilatii electrice. avand insa semnul invers si dupa exact acelasi interval de timp electronii se intorc de pe armatura de unde au pornit la inceput. in ce priveste propagarea si metodele de producere si de receptionare. 10 – 1 mm sau 30000 – 300000 MHz. Se restabileste astfel starea initiala a circuitului si procesul descris se repeta.undele medii: ocupa gama 3000 – 200 m sau 100 – 1500 kHz. 10 – 1 m sau 30 – 300 MHz. adica reprezinta un curent alternativ sinusoidal. pentru moment.e.m. fara actiunea unei f. iar condensatorul se va descarca prin bobina. 1 k Hz = 1000 herti. intreaga gama de unde de la 200 la 10 m este denumita deseori gama de „unde scurte” In prezent. deoarece un numar tot mai mare de electroni pleaca de la armatura incarcata negativ si acelasi numar de electroni trece la armatura pozitiva. Aceasta gama reprezinta portiunea cea mai incarcata. . a treia etc. in timp ce curentul este nul. decimetrice. milimetrice). In prezent aceasta gama de unde este foarte putin intrebuintata.undele lungi: lungimea lor de una este cuprinsa intre 30000 m si 3000 m. In fara de aceasta. deoarece procesul oscilator se produce singur. iar tensiunea la bornele condensatorului este nula. impiedica curentul sa creasca prea repede. La un anumit moment condensatorul este complet descarcat. La inceput condensatorul este incarcat pana la diferenta maxima de potential. lungimea unei unde electromagnetice se poate intotdeauna calcula impartind viteza de propagare (300.000 km/s) la frecventa. in gama undelor lungi este imposibila functionarea simultana a unui numar mare de statii.undele ultrascurte (metrice. exterioare. Cand toti electronii trec pe cealalata armatura a condensatorului. Undele ultrascurte (UUS) cu frecvente ultrainalte sau foarte inalte. Acum 40 – 50 de ani toate radiocomunicatiile erau executate exclusiv pe aceasta lungime de unda.Lungimea de unda si frecventa sunt marimi invers proportionale. curentul nu inceteaza sa circule deoarece bobina lucreaza acum ca un generator (curentul este intretinut in circuit de forta electromotoare de autoinductie. iar prin unde scurte. . Se poate spune ca electronii din circuitul oscilant au efectuat o oscilatie completa. Oscilatiile din circuit sunt periodice si au forma sinusoidala. Forta electromotoare de autoinductie care ia nastere in bobina. Pe masura cresterii curentului. f (Hz) Gama undelor radio. fara perturbari reciproce. punand comutatorul pe contact. care se incarca din nou. . in gama 200 – 2000 m lucreaza un numar destul de mare de statii radiotelegrafice navale. In conformitate cu conventia internationala in vigoare se deosebesc urmatoarele game de unde: . Totusi. Fiecare circuit are si o rezistenta oarecare a carei influenta se va neglija. 10 – 1 cm sau 3000 – 30000 MHz. Imediat ce condensatorul incepe sa se descarce prin bobina circula un curent care creste treptat in intensitate.unde decimetrice. lungimile de unda cuprinse in gama de 100 – 10 m. tensiunea de pe armaturile condensatorului scade. militare si altele. Condensatorul din circuit poate fi incarcat. sunt indicate pentru comunicatii pe distante reduse relativ mici. descarcarea condensatorului va avea un caracter oscilant. . Circuite electrice oscilante Un circuit oscilant este alcatuit dintr-o bobina legata de un condensator. radiotelegrafice si amatori). curentul se anuleaza. Intregul spectru de unde radio se imparte intr-o serie de benzi diferite. care ia nastere in bobina la micsorarea curentului si are acelasi sens cu al curentului) si incarca condensatorul in sens invers. Singurul avantaj al undelor largi este faptul ca bataia si audibilitatea lor raman neschimbate atat ziua cat si noaptea. cu deosebire ca semnul sarcinilor de pe armatura se schimba. Electronii trec pe cealalta armatura.unde milimetrice. Gama UUS permite functionarea unui numar foarte mare de statii. corespunzatoare frecventelor de 3000 – 30000 kHz. . iar frecventele respective intre 10 k Hz si 100 kHz. in toate tarile lumii functioneaza pe unde scurte un mare numar de statii radio (radiodifuziune.undele intermediare si scurte: prin unde intermediare se inteleg lungimile de unda cuprinse intre 200 – 100 m. In afara statiilor de radiodifuziune. care corespund frecventelor de 1500 – 300 kHz. In practica insa.

m. care a fost data circuitului. Constructiv este posibil sa se schimbe un circuit oscilant astfel incat in elementele lui separate curentii sa aiba acelasi sens. electronii nu trec de fapt de la o armatura a condensatorului la cealalta. atunci aceste unde se vor anihila reciproc in spatiu. Un circuit oscilant inchis care are parametrii redusi. pe care le produce. Antene si propagarea undelor radiofonice Antene. dand nastere unui curent de radio frecventa. Deci. f este frecventa curentului. in energia cinetica a campului magnetic si invers. Undele radiate in aceste jumatati de conductor se afla in opozitie de faza si daca distanta d dintre conductoare este mica in comparatie cu lungimea de unda. libera de interferentele altor statii. care are aceeasi frecventa ca si curentul din antena emitatorului. In acest caz undele radiate de aceste elemente nu se vor anula reciproc ci vor spori considerabil ca valoare. energia potentiala scade. energia potentiala este maxima. in cazul receptiei. Curentul electric are energie cinetica – energia electronilor in miscare. In momentul initial. electronii se deplaseaza in conductoare cu o viteza foarte mica si anume cu fractiuni de centimetru pe secunda. transformatoare de radio frecventa. T . intr-un anumit circuit. un conductor in forma de bucla nu radiaza aproape de loc energie electromagnetica. care a avut inainte sarcina negativa. Fiecare circuit are o anumita frecventa a oscilatiilor libere. In momentul cand curentul este maxim si intreaga energie a curentului este concentrata in campul magnetic. Dar miscarea electronilor este intotdeauna insotita de aparitia unui camp magnetic. Aceasta se realizeaza prin transformarea circuitului inchis intr-un circuit deschis. pe cand undele perpendiculare pe acest plan nu sunt deloc receptionate. care este concentrata in campul electric ce se formeaza totdeauna in jurul oricarei sarcini electrice.In procesul oscilatiilor. Amplitudinea curentului. numita frecventa circuitului. Cand condensatorul se descarca si ia nastere un curent. Campul electromagnetic al unei unde radio care a intalnit in calea ei un conductor face sa oscileze electronii din acest conductor. Prin antena se intelege un sistem de conductoare care serveste la captarea undelor radiofonice. Cadrul asigura o receptie buna a undelor orientate de-a lungul planului sau. De aceea. Un tip special si foarte interesant de antena de receptie este asa numita antena cadru sau pe scurt cadru. in schimb. inducand in ele t. Acelasi lucru se poate spune si despre un conductor in forma de dreptunghi sau despre o spira rotunda care au dimensiuni mult mai mici decat lungimea de unda. . capacitate si inducatanta circuitului se exprima prin formula: F0 = ___1____ 2π √ LC sau T = 2 π √LC in care. C – capacitatea circuitului. Antena transforma energia undelor radiofonice de radio frecventa si transforma energia curentilor de radio frecventa in unde radio. Cu toate ca viteza de propagare a curentului in circuitul electric este foarte mare si apropiata de viteza luminii. atunci in cele doua jumatati ale lui. Acest lucru poate fi aplicat in modul urmator: Daca un conductor prin care trece un curent de radio frecventa este indoit in forma de bucla. adica intreaga energie a circuitului. iar pe cealalta armatura a condensatorului sosesc un numar egal de electroni din portiunea conductorului cea mai apropiata de aceasta armatura. Condensatorul incarcat are o cantitate oarecare de energie electrica potentiala. de aceea multe tipuri de antene de receptie pot fi utilizate la emisie si invers. este concentrata in campul electric al condensatorului incarcat. Aceasta este alcatuita dintr-o bobina de dimensiuni mari si are proprietatea unei receptii dirijate. Ei se deplaseaza de la armatura condensatorului. numit antena. cu atat frecventa lor este mai mica. 4. in comparatie cu lungimea de unda radiaza foarte slab energia electromagnetica. procesul are loc in sens invers: energia campului electric scade si apare din nou energia campului magnetic. Dupa aceea. Principal nu exista nici o diferenta intre cele doua tipuri de antena. in timpul unei semiperioade. condensatoare fixe. Oscilatiile electrice din circuit reprezinta o transformare periodica a energiei potentiale a campului electric. Receptia undelor radio se bazeaza pe faptul ca undele electromagnetice actioneaza asupra tuturor conductoarelor aflate in calea lor. Rotirea cadrului in jurul axului sau permite receptia optima a statiei dorite. energia potentiala este nula. numai de cantitatea initiala de energie. Antenele se impart in antene de receptie si antene de emisie.perioada curentului. condensatoare variabile si semivariabile. si la emisia undelor. electronii pot parcurge numai o portiune mica a conductorului. curentii vor circula in sens opus. creste energia cinetica – energia campului magnetic din bobina. In felul acesta. la portiunea cea mai apropiata a conductorului de conexiune. si a tensiunii oscilatiilor libere depinde. in conductorul de conexiune si conductorul bobinei se efectueaza numai o deplasare a electronilor pe o distanta mica. Elementele circuitelor oscilante sunt: bobina cu inductanta fixa. L – inductanta circuitului. Relatia intre frecventa circuitului.e. Cu cat inductanta si capacitatea sunt mai mari. bobina cu inductanta variabila.

Rezistenta electrica la femei este mai redusa decat la barbati. Fenomenul consta in inconjurarea diferitelor obstacole de catre unde. La trecerea undelor radio prin diferite medii. Daca o unda se propaga intr-un mediu omogen. Cea mai mare rezistenta electrica la trecerea curentului o are epiderma lipita de nervi si vase de sange. Undele de suprafata sunt absorbite. . la cei obositi mai scazuta decat la odihniti. drumul ei va fi o linie dreapta.Propagarea undelor. deoarece acestea sunt bune conducatoare de electricitate. Cu cat suprafata de contact este mai mare cu atat rezistenta electrica scade. Grosimea pielii. in special clorura de sodiu. Epiderma in stare uscata poate fi considerata ca un izolator. valoarea energiei devine din ce in ce mai mica. de sol si de diferite obiecte locale. Aceste fenomene apar intotdeauna la limita de separatie dintre doua medii cu constante dielectrice diferite. incendii si explozii. mai mica decat la cei sanatosi. energia lor este absorbita atat de sol cat si de diferite obstacole locale ca: munti. marindu-se astfel bataia. in functie de o serie de factori. deoarece structura si componenta lor este diferita.000 Ω. Unda nu poate „coti” brusc. la tineri mai scazuta ca la oamenii in varsta. iar in cazul indepartarii complete a epidermei de la 600 – 800 Ω. in locurile de trecere dintr-un mediul intr-altul. in lipsa stratului superficial al epidermei rezistenta electrica variaza intre 800 si 1000 Ω. Singurul mijloc de a micsora dispersiunea energiei este radiatia dirijata. in reactie cu apa formeaza acid clorhidric si oxigen.). Deosebit de puternica este absorbtia produsa de catre acoperisurile metalice. in special de inima. Aceasta micsorare a energiei se produce destul de repede. a razelor cosmice si a altor radiatii care se indreapta spre pamant. se observa o absorbtie a energiei lor. ligamentele si grasimile au rezistenta mai mare. sau de catre stratul de pamant umed. semiconductorii si conductoarele absorb o cantitate de energie. Undele radiate sub un unghi oarecare fata de suprafata pamantului se numesc unde spatiale. Undele provenite de la diferite statii pot interfera producand perturbatii. Difractia undelor. a doua sau mai multe unde.75 – 30 cm² este de 8000 Ω. Absorbtia este foarte mica daca aerul este neionizat. Umiditatea pielii. pe o suprafata de contact de 0. fenomen care produce modificarea tesuturilor organismului. Chiar si transpiratia influenteaza valoarea rezistentei electrice. energia se distribuie pe o portiune din ce in ce mai mare de spatiu. Marimea suprafetei de contact a pielii cu conductoarele electrice sau cu partile metalice sub tensiune. in medie. la randul lor compuse din celule. Rezistenta electrica creste cu grosimea pileii (talpa piciorului. Intensitatea curentului. Prin interferenta se intelege insumarea intr-un anumit loc din spatiu. Aerul ionizat este un semiconductor si influenteaza foarte mult propagarea undelor radiofonice. cladiri. linii electrice etc. mainile batatorite etc. In cursul propagarii undelor radio deasupra Pamantului se produc in atmosfera fenomenele aratate in continuare. Celulele care alcatuiesc tesuturile organismului omenesc se comporta diferit la trecerea curentului electric. la bolnavi. O data cu cresterea intensitatii curentului rezistenta electrica a organismului omenesc scade. curbandu-se traseul. undele spatiale sunt mia putin absorbite in paturile mai slab ionizate. Corpul omenesc este format din diferite tesuturi. paduri. Undele radiate orizontal se propaga de-a lungul suprafetei pamantului. reflectie si refractie. Dielectricii solizi. Clorul. se observa insa fenomene de reflectie si de refractie.. sub un unghi drept un obstacol. de exemplu. Reflectia si refractia undelor. cu atat ea poate inconjura mai usor obstacolele. dealuri. Orice antena de emisie radiaza doua grupuri de unde. La trecerea curentului electric prin organism sarurile se descompun dand nastere la fenomene asemanatoare celor de electroliza. In fiecare punct al spatiului. arsuri. care vor fi analizati in continuare. Daca unda radiofonica intalneste un dielectric sau un semiconductor se produce absorbtie. Sub influenta razelor solare. In urma descompunerii se produc substante ca de exemplu. Reflectia este fenomenul prin care o unda. in toate directiile si pe masura indepartarii lor. Primele doua produc cele mai numeroase aciidente efectuand corpul omenesc care conduce bine curentul electric. adica undele radiofonice sa fie dirijate intr-o singura directie. isi schimba directia dupa un anumit unghi. Rezistenta electrica a corpului omenesc variaza intr-un interval destul de larg. ele il pot inconjura. in drumul lor. avand aceeasi frecventa sau frecvente apropiate. fapt ce duce implicit la aparitia unei transpiratii intense. a unei cladiri mari etc. aerul se ionizeaza. la limita de separatie a doua medii. in interiorul carora se gaseste un lichid care contine saruri. Presiunea de contact influenteaza asupra valorii rezistentei electrice numai de la 1 kgf/cm² in sus. Rezistenta electrica. Capitolul XII Electrocutarea Pericolele pe care le prezinta curentul electric se pot concretiza in: socuri electrice. La o piele uscata valoarea rezistentei electrice poate sa ajunga si la 100. datorita incalzirii pielii din cauza cresterii curentului. din spatiul cosmic. in paturile inferioare ale atmosferei si se numesc unde de suprafata. Undele pornesc de la antena emitatorului. Cu cat unda este mai lunga. clorul si hidroxidul de sodiu care sunt daunatoare organismului. Daca undele radiofonice intalnesc in calea lor un obstacol sub forma unui munte. Dispersiunea enegiei undelor. in schimb oasele. Aceasta contribuie destul de mult la micsorarea rezistentei electrice a organismului omenesc. Muschii si sangele au o rezistenta mica. In cursul propagarii undelor radio deasupra Pamantului. Interferenta undelor. Refractia undelor se explica prin faptul ca in diferite medii viteza de propagare a undelor este diferita. Absorbtia undelor. la micsorarea suprafetei de contact rezistenta electrica creste.

Curentul continuu provoaca o contractie puternica a muschilor. Circuitul electric se inchide direct prin corpul omenesc.3 3. Pe masura ce frecventa creste. Tensiunea curentului electric. Tabela 15 Cantitatea de curent care trece prin inima Circuitul curentului Mana – mana Mana stanga – picioare Mana dreapta picioare Picior – picior Cantitatea de curent ce trece prin inima % 3. conform relatiei: I = _____U______ √ 3 Rh + _Riz_ . fara a mai trece prin alte materiale izolante cum ar fi incaltamintea. pardoseala din lemn etc.015 A provoaca dureri si stari convulsive. in raport cu capacitatea celor doua faze.000 perioade pe secunda nu prezinta pericol pentru corpul omenesc. Statisticile citeaza cazuri de electrocutare si la tensiuni sub 24 V si chiar la tensiuni neasteptat de mici. Rezistenta electrica a corpului omensc este mai mare la trecerea curentului continuu decat la cel alternativ. Durata de actiune a curentului are o deosebita importanta asupra rezistentei electrice a corpului omenesc. Frecventele de 50 – 60 perioade pe secunda sunt cele mai periculoase. Cel mai mare pericol il prezinta contactul cu doua faze deoarece organismul omenesc se gaseste sub intreaga tensiune a curentului electric. prin cadere sau prin intermediul jetului compact de apa. . Frecventa curentului modifica rezistenta electrica a corpului omenesc. Un mare pericol exista si in cazul contactului cu conductoarele sub tensiune la atingerea unei faze in sistemul cu conductorul netru izolat. La contactul cu o singura faza si conductorul neutru pus la pamant. .lipsa punerilor la pamant a diferitelor utilaje.lipsa mijloacelor de protectie individuala. rezistenta electrica scade.01 – 0. contactul cu aceste conductoare poate surveni prin atingere. sub tensiune sau a celor cu izolatie deteriorata. atingerea retelelor electrice avand loc in doua puncte. In tabela 15 este indicata cantitatea de curent ce trece prin inima. in cazul cand o persoana se apropie prea mult de o instalatie electrica sub o tensiune mai mare de 1 kV. Curentul care trece prin organismul omenesc se inchide prin izolatie si pamant.La producerea arcurilor electrice.Curentii electrici cu intensitati de 0.La atingerea elementelor metalice ale instalatiei care se gasesc intamplator sub tensiune. Cu cat tensiunea la care este supus omul este mai mare cu atat socul electric.4 Imprejurarile in care se pot produce accidente de natura electrica: . circuitul sanguin se intrerupe si omul moare asfixiat. Drumul parcurs de curent prin organism. Acest parcurs este determinat in principal de punctele de contact ale organismului cu surse de curent.7 6.lipsa semnalelor de prevenire a pericolului. stratul superior al pielii se incalzeste avand drept urmare o scadere a rezistentei si deci o marire a pericolului de electrocutare. coincidenta poate sa nu aiba loc si in acest caz curentul este nepericulos chiar pentru intensitati pana la 10 A. Pe timpul actiunii de stingere a incendiilor in sectiile productive. . Limita maxima a curentilor nepericulosi este de 10 mA pentru curentul alternativ si 50 mA pentru curentul continuu. In acest caz inima inceteaza sa mia lucreze. La o durata scurta a actiunii curentului electric. aflate sub tensiune. de rezistenta organismului omenesc si de rezistenta izolatiei. Pericolul ce mai mare apare la trecerea curentului electric prin inima. producerea unor accidente de natura electrica mai este posibila si in urmatoarele situatii: . Intensitatea curentului depinde de tensiunea nominala a retelei.La circulatia pe o portiune de teren in care exista diferente de potential intre diferitele puncte ale suprafetei solului (tensiunea de pas).7 0.atingerea cablurilor rupte. Curentii de radio frecventa de 500. . iar actiunea lui este in special electrolitica si termica. Pericolul este deosebit de mare daca trecerea curentului coincide cu faza de contractare a inimii.La atingerea conductoarelor electrice neizolate. adica pericolul electrocutarii este mai mare. . intensitatea curentului care actioneaza asupra organismului omenesc este data de relatia: I = _Uf_ = __U__ R R√ 3 In acest caz circuitul electric este: conductor de faza – corpul omenesc – conductor neutru. La o actiune mai indelungata a curentului electric.La patrunderea curentului de inalta tensiune in instalatiile de joasa tensiune. mai mica de o secunda. Natura curentului electric. . . din neglijenta. la diferite instalatii si utilaje. in cazul diferitelor trasee ale curentului electric prin corpul omenesc. astfel ca omul nu se poate elibera singur in urma atingerii circuitului electric.

PARTEA A TREIA REZISTENTA MATERIALELOR Capitolul XIII Comportarea materialelor sub actiunea fortelor 1. Daca electrocutarea s-a produs de un curent sub 220V si acesta nu a fost intrerupt se poate apropia de victima. lampi de control. Pe o anumita portiune in jurul locului de contact apare tensiunea de pas. se va curata gura de sange si se va face respiratie artificiala. voltmetru. datorita scurgerii curentului in pamant. Limita periculoasa la care omul se poate elibera singur de sub actiunea curentului electric este stabilita la 10 m A. Ih = 0. Valoarea acestei tensiuni depinde de diferenta de tensiune dintre locurile atinse de picioare si va fi cu atat mai mare cu cat pasul va fi mai mare. nedepasind 3 s. in cazul cand un conductor electric se rupe in urma unui incendiu sau dintr-o alta cauza si vine in contact cu pamantul. aflate pe directia gradientului de potential al prizei. manusi de protectie. tensiunea scade lent de la locul unde conductorul a atins pamantul. Limitele admise ale tensiunilor de atingere si de pas sunt in functie de tensiunea ude lucru.8 m fata de obiectul atins.) In caz ca totusi electrocutare se produce trebuie luate urmatoarele masuri: -intreruperea tensiunii inainte de a pune mana pe accidentat. tinand seama de urmatoarele: cel care intervine nu trebuie sa se aseze cu picioarele in teren umed. la valori ale curentilor sub 50 m A. iar in liosao sapca de postav. La curentul de inalata tensiune nu se va apropia de victima decat dupa ce exista convingerea de intrerupere a curentului din retea. prin ea trece un curent electric. -luarea masurilor de revenire.√3 Tensiunea de atingere este partea din tensiunea instalatiei de legare la pamant la care poate fi supus omul aflat la o distanta pe orizontala de 0. in functie de conductivitatea pamantului. Diferenta de tensiune dintre locurile unde picioarele ating pamantul poate fi destul de mare. Persoana electrocutata desprinsa de conductor se va transporta de la locul accidentului si i se va acorda primul ajutor :se va scoate haina. ochelari de protectie etc. departate intre ele cu lungimea unui pas (0. Pericolul tensiunii de pas apare in special la instalatiile electrice de inalta tensiune. din apropierea unei prize de pamant. cizme izolante. aflate la o distanta pe orizontala cand prinza de pamant trece un curent electric. Persoana atinsa de tensiunea de pas sufera un accident prin electrocutare. Pentru inlaturarea pericolului tensiunii de pas este necesar sa se evite deplasarea pe o raza de 15 – 20 m in jurul locului unde a cazut un conductor de inalta tensiune. scari portative. indicator de tensiune. carton. Daca o persoana se deplaseaza pe aceasta portiune de teren. eventual cangea cu maner de lemn. o scandura. se vor folosi manusi de cauciuc.. insa bine uscate. se va desface gulerul. de felul instalatiei electrice. 165 √t In cazul actiunii de lunga durata a curentului (peste 3 s) se considera ca nu este posibila producerea fribilatiei inimii. la 220 000 V. variaza in functie de timpul t. catre cel cu tensiune mai mica. pana la luarea masurilor de intrerupere a curentului electric. Determinarea valorilor admise ale tensiunilor de atingere si de pas. De exemplu.Este indicat sa se ia toate masurile de prevenire a electrocutarilor pentru ca exista la ora actuala suficiente mijloace de protectie individuala care asigura o buna desfasurare a operatiilor de stingere a incendiilor (prajina de lemn. Masuri imediate in urma electrocutarii. covorase izolatoare. un covor. Acest timp trebuie sa fie cat mai redus posibil. centura de siguranta. -desfacerea si indepartarea accidentatului de instalatia electrica care nu a putut fi scoasa din tensiune. Deci omul care atinge cu picioarele doua puncte de pe sol. cureaua. clestele cu manere izolatoare.80 cm). care se scurge de la producerea defectului si pana la deconectare. de la punctul cu tensiune mai mare. Obiectul rezistentei materialelor . in cazul retelelor de curent alternativ si de 40 m A la cele de curent continuu. de conditiile de exploatare a acesteia si de timpul de deconectare in cazul producerii unui accident. si la o distanta de 10 – 15 cm ajunge aproape de zero. Experientele si practica au dovedit ca un curent nepericulos pentru om este acela care nu produce fibrilatia inimii. manecile hainei proprii sau se vor infasura mainile intr-o haina uscata Pentru picioare se vor folosi cizme de cauciuc. este supus actiunii tensiunii de pas. In unele situatii cand nu este posibila deprinderea sigura si rapida a accidentatului se scurtciruiteaza conductoarele liniei prin aruncarea peste ele a unui conductor pus la pamant. Dupa aceease vor taia conductoarele electrice cu unelte speciale sau cu un toporas cu coada de lemn uscat. Tensiunea de pas: Tensiunea (Up) dintre doua puncte la suprafata pamantului. tensiune care scade pe masura ce ne indepartam de locul unde conductorul a atins pamantul. la o tensiune sub 1000 V aceasta distanta poate sa ajunga pana la 4 – 5 m. Curentul Ih care poate fi suportat de om fara pericole.

Sarcinile care se iau in considerare la dimensionarea unui element de rezistenta sau a unei parti de constructie. dupa modul cum actioneaza asupra constructiilor. Atata timp cat deformatiile nu depasesc anumite limite si nu se produce ruperea materialului. a elementelor de constructie sau a constructiilor in ansamblu. Cand atomii sunt la distanta „r0” unul de celalalt. in interiorul corpului se stabileste un nou echilibru.insotita de tendinta acestora de a reveni in pozitia initiala de echilibru stabil. tije de piston. Atunci cand sunt la distante mai mari atomii se atrag.Exista insa o distanta „r0”. La calculul constructiilor civile si industriale. precum si la calculul constructiilor metalice. Intre particulele materiale care compun un corp continuu se exercita anumite forte de atractie sau de respingere. fortele se impart in forte exterioare si forte interioare. sarcinile putand apare in cazul diferitelor piese ce executa miscari periodice de translatie sau rotatie de exemplu la arbori. acesta se deformeaza. astfel incat sa reziste solicitarilor in conditii bune . Astfel. sarcini accidentale. Forte interioare. Fiecare din eforturi. pentru a vedea daca acestea vor rezista fortelor care actioneaza asupra lor si a aprecia gradul de siguranta pe care-l prezinta la actiunile normale. Daca ne referim la modul de actionare in timp. Fortele care actioneaza asupra constructiilor In functie de destinatia pe care o au in ansamblul constructiei. progresiv. Fortele interioare care se exercita de o parte si de cealalta a acestei sectiuni. In interiorul materialului iau nastere forte suplimentare. la distante micise resping. extraordinare sau catastrofale previzibile. se inteleg acele forte sau efecte care se aplica efectiv piesei.deci si starea de echilibru interior. iar cand sunt inghesuiti unul in altul. comportarea reala a materialelor sub actiunea sistemului de forte care le solicita. -dimensionarea noilor organe de masini sau elemente de constructie. fortele de inertie nu se iau in calcul. Sarcinile statice sunt acelea care se aplica lent. sarcinile pot fi :sarcini fundamentale. La distanta „r0” energia potentiala este minima si atomii se afla in pozitie de echilibru stabil. In ansamblul lor.Aceste forte sunt datorate interactiunii complexe a electronilor si nucleelor dintr-o molecula precum si interactiunii lor cu electronii si nucleele din moleculele vecine.Desi durata in care are loc cresterea sarcinii poate fi destul de scurta.dupa modul de variatie a vitezei se disting sarcini aplicate prin soc (actioneaza brusc. crescand de la zero pana la valoarea finala si ramanand apoi constante . Distantele de echilibru difera dupa natura atomilor si temperatura materialului. Fortele de interactiune fac ca particulele sa aiba o anumita energie potentiala. de exemplu o sectiune AA’ BB’ intr-o bara asupra careia actioneaza un sistem oarecare de forte F1 si F2.Prin denumirea generala de sarcini. Piesa preia efectele sarcinilor care-i sunt aplicate si le transmite altor piese invecinate prin intermediul reazemelor.Rezistenta materialelor studiaza. Valoarea fortei F care se exercita intre atomii aceleiasi molecule variaza in functie de distanta „r” care exista intre ei. a sarcinilor care actioneaza de aceeasi parte a acestei sectiuni. Solicitarile simple sunt: . iar forta de interactiune (rezultanta) devine zero. Pozitia atomilor schimbandu-se. se numesc reactiuni.Orice solicitare care se exercita are ca efect indepartarea sau apropierea atomilor. Cand asupra corpului actioneaza o forta exterioara. noile forte interioare echilibreaza sistemul de forte exterioare. se deosebesc sarcini statice si dinamice. Rezultanta fortelor interioare din sectiune. se pot clasifica dupa diferite criterii. se modifica corespunzator si fortele de interactiune. precum si in cazul masinilor ale caror mase sunt neechlibrate. Aceste marimi reprezinta actiunea pe care partea a doua a corpului o exercita asupra primei parti. numite forte elastice. Fortele de suparafata se aplica pe anumite portiuni ale suprafatei exterioare a corpului si se impart la randul lor i sarcini si reactiuni. 2. forta de atractie si cea de respingere se anuleaza reciproc. Ele poarta denumirea de eforturi si se obtin prin reducerea la centrul de greutate al sectiunii. ca rezultat al contactului direct cu corpurile vecine sau al rolului pe care piesa trebuie sa-l joace in ansamblul constructiei. care se opun tendintei de deformare a corpului sub actiunea fortelor exterioare.Fortele de legatura ce iau nastere in punctele de reazem ale piesei. variatia temperaturii. determinarea sarcinilor se face dupa valori unitare prevazute in standarde. Fortele de masa (de volum) sunt distribuite in intreaga masa a materialului si provin din greutatea proprie. a fortei electromagnetice etc. actiunea fortelor de inertie. care se numeste distanta de echilibru. transmitand constructiei intraga lor intensitate. In studiul rezistentei materialelor. care asigura echilibrul elastic se compune dintr-o forta R si un cuplu M. propunandu-si sa rezolve urmatoarele probleme: -determinarea eforturilor interioare si a deformatiilor care iau nastere sub actiunea fortelor exterioare . care actioneaza asupra corpului. impiedica separarea (ruperea) ei in doua bucati. exercita asupra corpului o solicitare simpla. Starea in care se gaseste corpul supus actiunii unui sistem de forte in echilibru se numeste solicitare. -verificarea organelor de masini. Dupa felul cum se exercita. arcuri de supape etc. Fortele exterioare sunt provocate de actiunea corpurilor inconjuratoare asupra piesei considerate. situata pe grafic in punctul in care curba intersecteaza axa. sarcini extraordinare. adica alegerea materialelor si calculul dimensiunilor sectiunii transversale a fiecarei piese sau element. in anumite ipoteze simplificatoare. Fortele interioare pot fi puse in evidenta sugestiv prin metoda sectiunilor. Se considera. iar proprietatea materialului de a preloa solicitarile si de a se opune deformatiilor se numeste rezistenta. Sarcinile dinamice actioneaza cu viteza asupra constructiilor .Sarcinile verticale se numesc incarcari. organele de masini si elementele de constructie sunt supuse actiunii unor forte sau cupluri. luat independent. fortele exterioare pot fi : forte de suprafata si forte de masa. de exemplu lovitura unui corp in cadere) si sarcini variabile periodice (variaza in mod continuu intre o valoare maxima si una minima.

In Sistemul International de Unitati. cum sunt de exemplu variatiile de temperatura. Efortul unitar tangential se noteaza cu τ si reprezinta un efect de taiere. . efortul unitar (tensiunea) se asociaza totdeauna unei anumite fete.. kgf/mm² sau tf/m² etc. iar rezultanta fortelor interioare ∆F poate fi aplicata in centrul de greutate al elementului de suprafata si aria corespunzatoare poarta denumirea de efort unitar sau tensiune si este dat de expresia: _ _ p = ∆F. 3. pentru stabilirea relatiei dintre eforturile unitare si deformatii la oteluri moi de constructie solicitate la intindere. cand asupra acesteia se exercita un efect de compresiune. adica se deformeaza. adica a miscarii de translatie. Deformatiile pot fi produse si de alti factori care au un efect analog. se incearca epruvete cu sectiune transversala circulara. ca urmare a deformatiilor produse de fortele exterioare. In cazul deformarii corpului.intinderea (tractiunea) – solicitarea produsa de forte normale egale care actioneaza divergent pe cele doua fete opuse ale piesei. _ Efortul unitar p avand in general o directie oarecare poate fi descompus in doua componente: o componenta dupa normala la sectiune – efortul unitar normal – (tensiunea normala) si o componenta continuta in planul sectiunii. care actioneaza in planul sectiunii. Relatia dintre eforturile unitare si deformatii Eforturile unitare normale iau nastere ca o consecinta a lungirilor (scurtarilor) specifice. efortul unitar tangential (tensiune tangentiala). In sistemul tehnic utilizat pana in prezent marimea tensiunii se exprima in kgf/cm².compresiunea – solicitarea produsa atunci cand fortele sunt convergente. efortul unitar (tensiunea) se masoara in newtoni pe metru patrat (N/m²) in daN/cm² sau daN/mm² etc. normale si egale.taierea (forfecarea) – solicitarea produsa intr-un corp de catre fortele taietoare. Deformatiile depinde de mai multi factori intre care: forma si dimensiunile corpului. Variatia masurata in radiani. Drumul parcurs de partile corpului in cursul deformarii poarta numele de deplasare. intre valorile deformatiilor specifice si ale eforturilor unitare specifice exista o stransa dependenta. Prezenta simultana in bara a doua sau mai multor din solicitarile simple aratate mai sus determina o solicitare compusa. In realitate fortele interioare se exercita pe intreaga suprafata a sectiunii. Raportul dintre lungire (scurtare) si lungimea initiala poarta denumirea de lungire specifica (scurtare specifica). Eforturile unitare in fiecare punct reprezinta intensitatea fortelor interioare care se dezvolta in interiorul unui corp. cand ∆A este foarte mic ∆A Cum prin punctul M se pot duce o infinitate de sectiuni cu orientari diferite. Ca urmare. Eforturile unitare σ si τ sunt elemente de baza ale studiului rezistentei materialelor si elementelor de constructie. caracteristicile mecanice ale materialelor. De exemplu. Deformatii Sub actiunea sarcinilor corpurile isi schimba forma sau dimensiunile. . fiind distribuite in mod continuu dupa anumite legi. si negativ cand are sensul inspre interiorul partii pastrate. Deformatiile pot fi elastice sau permante (plastice). tinzand catre zero.incovoierea – solicitarea produsa intr-o bara de momentul incovoietor. care actioneaza in sectiune. Se pot trasa in acest fel curbe care arata relatia dintre eforturi si deformatii. iar eforturile unitare tangentiale ca o consecinta a lunecarii. 4. El se considera pozitiv cand are sensul de la partea de corp pastrata spre exterior. Eforturi unitare Aplicarea concentrata a eforturilor in centrul de greutate al barei este o reprezentare conventionala. 5. marimea si modul de aplicare a sarcinilor. Efortul unitar normal se noteaza cu σ. efortul poate fi considerat uniform distribuit pe suprafata ∆A. Se considera un punct M si un element ∆A din suprafata sectiunii transversale a barei situata in jurul acestui punct. forfecare si alunecare. Se noteaza cu ∆F efortul elementar de suprafata ∆A este suficient de mic. cand partea inlaturata exercita deci asupra celei ramase un efect de intindere. Orice deformatie poate sa cuprinda o deformatie liniara (lungire sau scurtare) si o deformatie unghiulara (lunecare). adica a miscarii de rotatie. . . Incercarile se executa in laboratoare pe probe care sunt supuse la solicitari simple si carora li se masoara deformatiile. a unghiului format intre doua drepte perpendiculare de pe suprafata sau din interiorul unui corp care se deformeaza se numeste lunecare specifica (deformatie unghiulara specifica). Relatiile ce existe intre aceste doua grupe de marimi fundamentale se determina pe cale experimentala (prin incercari).rasucirea (torsiunea) – solicitarea produsa de momentul de rasucire. . cea mai mare parte a punctelor materiale din interiorul sau isi schimba pozitia.

με) Materialele se incearca nu numai la intindere ci si la celelalte solicitari simple. La unele materiale acest palier nu exista si ca urmare se defineste ca limita de curgere tehnica a acestora. ele devenind mult mai mari in zona strictiunii. σ e poarta numele de limita de elasticitate. caruia ii corespunde o lungire remanenta conventioanala de 0. Aceasta limita conventionala se noteaza cu σ0. deformatiile cresc repede in raport cu eforturile unitare. Curbele caracteristice de intindere si compresiune pot fi reprezentate pe acelasi grafic. Deformatia corespunzatoare punctul F se noteaza cu εr si reprezinta lungimea specifica la rupere. curba inclinandu-se din ce in ce mai mult pana cand se apropie de orizontala in punctul C. Pe portiunea AB. carateristica luand forma unei curbe. dupa descarcarea epruvetei. deformatiile remamente intrec mult ca valoare pe cele elastice. situata deasupra limitei de proportionalitate. Aceasta contractie este proportionala cu lungirea specifica ε0. ordonata punctului. De la acest punct. materialul are o comportare elastica.Incercarea consta in aplicarea unei forte de intindere a carei valoare este marita lent pana in momentul cand epruveta se rupe. Relatia dintre forta de intindere N si lungirea ∆l = l – l0. Astfel. materialul continua sa se deformeze fara ca forta exterioara sa mai creasca.01). care reprezinta raportul l0/d0. In aceasta zona lungirile specifice ε sunt riguros proportionale cu eforturile unitare normale σ. deformatiile cresc ceva mai repede decat eforturile. . Dupa depasirea limitei de elasticitate σe. Dupa aparitia gatuirii curba caracteristica are un traseu descendent pana in punctul F cand materialul se rupe. Masurand diametrul sectiunii de rupere si calculand aria sectiunii transversale a epruvetei dupa rupere (Ar) se determina gatuirea specifica cu expresia: ψ = A0 – Ar A0 Sau in procente cu expresia: Z = A0 – Ar ∙ 100% A0 Experienta arata ca odata cu alungirea barei in timpul solicitarii apare chiar si in zona de elasticitate. Graficul astfel obtinut reprezinta curba caracteristica a materialului. ea capata lungimea l1 = l (1 + ε) si grosimea α1 = a (l . iar curba caracterisitica are un nou traseu ascendent pana la punctul E. Valoarea efortului unitar σc. In mod uzual lungirea specifica la rupere se exprima in procente si se noteaza cu δ urmat de un indice (5 sau 10). Materialul isi recapata capacitatea de rezistenta la intindere. Curba caracteristica arata cum se comporta materialul sub actiunea statica a fortelor si ea are mai multe zone. La descarcarea epruvetei o parte din deformatie persista. Calculandu-se insa valorile efortului unitar si ale lungirii specifice ε pentru diferite marimi ale fortei de intindere N se poate construi o diagrama care nu mai depinde de dimensiunile epruvetei. au comportarea la compresiune practic identica cu cea la intindere. este remanenta (plastica). Deformatiile cresc in aceasta zona mai repede decat eforturile. In cazul solicitarilor la compresiune apare fenomenul de deformare transversala. materialul revine la lungimea initiala.01%.2). Pornind din punctul D. Valoarea efortului unitar corespunzatoare punctului B. este reprezentata intr-o diagrama. Lungirile specifice nu mai sunt egale de-a lungul epruvetei. 6. Efortul unitar si lungirea specifica se calculeaza cu relatiile: σ = N si ε = ∆ l A0 l0 in care A0 este aria sectiunii transversale initiale a epruvetei. Atat pe zona OA cat si pe AB. o daca o bara de lungime l. σp reprezinta limita de proportionalitate. urmeaza o zona de intarire (autoconsolidare). Raportul de proportionalitate se numeste coeficient de contractie transversala si se noteaza cu μ. materialul capata si deformatii ireversibile.01 (σe = σ0. Materialele cu structura cristalina. la care materialul continua sa se deformeze desi sarcina ramane constanta. Pana la aceasta limita deformatiile sunt mici si pot fi considerate practic proportionale cu eforturile unitare si total reversibile. o micsorare a ariei sectiunii transversale numita contractie tranversala. In natura materialele nu sunt practic elastice. si grosime a este supusa la intindere. Incepand din punctul B. Daca se schimba dimensiunile epruvetei se obtin alte valori. valoarea efortului unitar. denumit umflare transversala. ii corespunde o deformatie remanenta mai mica de 0. ele sufera anumite deformatii remanente chiar si atunci cand sunt incarcate cu sarcini mici. Comportarea materialelor sub actiunea statica a fortelor Diagrama este valabila numai pentru dimensiunile epruvetei incercate. care se accentueaza pana cand se produce ruperea.2% (σc = σ0. Cand sarcina aplicata se apropie de valoarea maxima (Nmax) apare o gatuire a epruvetei. Dupa incetarea actiunii fortei N. De aceea practic se defineste ca limita de elasticitate tehnica valoarea efortului unitar normal caruia. dintre care o portiune in linie dreapta numita zona de proportionalitate. Valoarea maxima a efortului unitar σr poarta numele de rezistenta la rupere a materialului. Dupa depasirea limitei de curgere σc. se numeste limita de curgere.

Dupa depasirea limitei de curgere. o limita de curgere τc si o rezistenta la rupere τr. de exemplu a unui otel. ecruisarea etc. limita de elasticitate. Aceasta relatie reprezinta legea lui Hooke pentru solicitarea la rasucire. care produc eforturi si de a reveni la forma si dimensiunile initiale dupa inlaturarea acestor actiuni se numeste elasticitate. Modulul de elasticitate E se exprima in aceleasi unitati ca si efortul unitar normal σ. materialul de constructie capata o deformatie elastica si o deformatie permanenta numita deformatie plastica. Curbele caracteristice ale altor materiale nu au o portiune rectilinie. numit modul de elasticitate. care se determina fie asimiland portiunea initiala a curbei caracteristice cu o dreapta. relatie dintre momentul de rasucire M si unghiul de rasucire ∆φ. Valorile aceste constante pentru diferite materiale sunt date de asemenea in tabele. legea lui Hooke se aplica si acestor materiale. 8. 7. Daca materialul e supus la incercarea de rasucire. au un traseu initial rectiliniu al curbei caracteristice si respecta legea lui Hooke. iar cele mai putin elastice modulul de elasticitate mare. fie masurand panta tangentei la curba caracteristica. Proprietatea materialelor de a suporta deformatii permanente. o limita de elasticitate τe. deformatiile dispar odata cu inlaturarea cauzei care le-a produs. Din paragrafele anterioare a rezultat ca atunci cand materialul de constructie este solicitat sub limita de elasticitate. Experienta a aratat ca numai unele materiale cum sunt. 9. El da indicatii despre deformarea piesei in functie de elasticitatea materialului. Marimile amintite mai sus (limita de proportionalitate. deci deformatia este cu atat mai mica cu cat valoarea lui E este mai mare si invers. fara ruperi macroscopice. in punctul corespunzator efortului unitar real din piesa. atribuindu-li-se in mod conventional un modul de elasticitate. Plasticitatea Posibilitatile de comportare perfect elastica a materialelor sunt limitate.Legea lui Hooke Proprietatea unui material de a se deforma su influenta actiunilor fizice sau mecanice. nerespectand legea lui Hooke. elasticitatea este considerata ca fiind proprietatea fundamentala a materialelor. 118). este o constanta care reprezinta coeficientul unghiular al dreptei OA. Din relatia σ = E ε se vede ca ε = σ/E. Astfel proprietatile plastice ale otelurilor stau la baza unor operatii cum sunt fasonarea armaturilor. nituirea. se numeste plasticitate. In practica insa. adica in N/cm² sau in N/mm2 (kgf/cm² sau kgf/mm²). Materialele elastice au modulul de elasticitate mic. se exprima cu ajutorul unei curbe caracteristice similara celei de intindere (fig. Curbele caracteristice permit clasificarea materialelor in doua mari grupe: materiale care respecta legea lui Hooke si materiale care nu respecta aceasta lege. Modului de elasticitate caracterizeaza rezistenta pe care materialul o opune deformatiei elastice la intindere. Ea reprezinta legea fundamentala a teoriei elasticitatii. gatuirea specifica la rupere) dau informatii deosebit de pretioase cu privire la rezistenta si deformabilitatea materialului si poarta denumirea de caracteristici mecanice. Elasticitatea . respectiv dintre efortul unitar de rasucire τ si lunecarea specifica γ.Daca se face incercarea materialului la rasucire. cand solicitarea depaseste limita de elasticitate. Din punctul de vedere al rezistentei materialelor. Proprietatile plastice ale materialelor utilizate in constructii prezinta o deosebita importanta. Aceasta curba are puncte care marcheaza o limita de proportionalitate τp. pentru partea rectilinie OA a curbei caracteristice se poate scrie ecuatia: τ=G∙γ in care G este o constanta care poarta numele de modul de elasticitate transversal. Dependenta dintre eforturile unitare σ si ε poate fi exprimata analitic prin formula generala: σ = f (ε) In zona de proportionalitate pentru portiunea rectilinie OA a curbei caracteristice a materialelor cristaline se poate scrie ecuatia: σ=Eε in care: E = f’ (ε) = tg α. alungirea specifica la rupere. Valorile medii pentru modului de elasticitate longitudinal al unor materiale de constructie uzuale sunt date in tabele in lucrari de specialitate. Realtia σ = E ε poarta numele de legea lui Hooke si arata ca pana la limita de proportionalitate lungirile specifice sunt proportionale cu eforturile unitare normale. de exemplu otelurile. limita de curgere. Factorii de care depind caracteristicile mecanice ale materialelor .

poarte denumirea de rupere. Comportarea materialelor in timp Diagrama caracteristica a materialelor arata deformatia instantanee a materialului. in special la temperaturi ridicate. Un otel moale cum este otelul laminat OL 32 are σr = 32 . dupa un anumit timp. in limite importante. ecruisarea si timpul. In special. Ruperea ductila apare insa dupa producerea unor deformatii plastice apreciabile si se datoreste propagarii continue intr-un timp mai indelungat a fisurilor. Lungimea specifica la rupere a otelurilor carbon variaza intre 33% si 10%. pana la efortul unitar σe1 si apoi descarcandu-l incet. Rezistenta la rupere creste avand un maximum la 200 . Fenomene de relaxare si de curgere lenta se intalnesc si la betonul armat sau betonul precomprimat. pot modifica insa in mod real. de regula. 40 kgf/mm². Ea se datoreste rapidei propagari a unei fisuri. in timp ce otelul carbon OL 70 are σr = 70 kgf/mm². Daca dupa descarcarea totala otelul este solicitat din nou la intindere. In acelasi timp materialul isi micsoreaza plasticitatea. in doua sau mai multe parti. sistemul de forte. Solicitand la intindere un material. Tensiunile initiale ale armaturilor din otel. el va capata o lungire specifica εM formata prin doua parti: lungirea elastica εe. Efectul ecruisarii poate fi anulat printr-un tratament termic de recoacere. 300ºC si coboara apoi repede incepand de la 400ºC. carora le corespund tensiuni mai mici decat limita de curgere. Astfel. peste limita de elasticitate σe. 10. care apare imediat dupa aplicarea sarcinilor. Ruperea este influentata de mai multi factori: natura materialului. Modul de rupere nu este determinat exclusiv de natura materialului.. Se constata deci ca la o noua incarcare materialul are o nou limita de elasticitate σe1. Ruperea Separarea unui corp solicitat.. Astfel.Caracteristicile mecanice difera de la un material la altul. mai mare decat cea de la prima incarcare (σe1 > σe). de deformatii plastice. variatia temperaturii poate avea ca efect modificari sensibile ale caracteristicilor mecanice ale unor materiale. In realitate. 12. dimensiunile epruvetei si viteza de incercare a ei pot modifica in mod aparent caracteristicile mecanice. Ruperea casanta nu este precedata.. caracteristicile mecanice. buloanele tensionate initial sau niturile. au o rupere plastica. de exemplu un otel. Acest tratament mecanic executat la rece poarte numele de ecruisare.. modul lui de aplicare si temperatura. Otelurile mai rezistente au o lungire mai redusa la rupere. O comportare similara are si lemnul supus la intindere. curba lui caracteristica incepe cu linia NM si continua pana la rupere pe portiunea MEF. trefilare si torsionare. Fenomenul de curgere lenta este de aceeasi natura cu fenomenul cunoscut sub denumirea de relaxarde care consta in scaderea in timp a eforturilor unitare datorite deformatiilor primite de material. devin casante la temperaturi scazute sau la solicitarile prin soc. Ecruisarea Reprezinta un fenomen de ridicare a limitei de elasticitate printr-un tratament mecanic executat la rece. fara insa ca in conditiile obisnuite de temperatura aceasta scadere sa pericliteze rezistena limita a elementului de constructii. forma corpului. care produc precomprimarea betonului scad cu timpul. Caracteristicile otelurilor variaza in limite largi nu numai in functie de tratamentele termice ce le-au fost aplicate ci si de compozitia lor chimica. atunci cand aceste deformatii raman constante. cu timpul slabesc prinderea pieselor. devenind mai dur si mai fragil. . care se anuleaza prin descarcare si lungirea plastica εr. lucru care se poate intampla frecvent si in conditiile temperaturilor ridicate ingresitrate la incediile de amploare. se numeste fluaj (curgere lenta). Dintre caracteristicile materialelor in special rezistenta si alungirea la rupere prezinta o importanta deosebita. Alti factori cum sunt temperatura. la unele constructii exista un anumit proces de deformare continua sub sarcina. Experientele au aratat ca probele de material mentinute continuu sub efort cedeaza dupa un anumit timp la rezistente mai mici decat rezistenta la rupere determinata prin incercari de scurta durata. datorita curgerii lente. Deformarea in timp a unui material sub solicitari constante. caracteristicile mecanice ale unui otel care la 20ºC are σr = 42 kgf/mm² variaza cu temperatura. ea va avea limita de elasticitate si de curgere la compresiunile inferioare celor de intindere. Ca urmare a acestui fenomen. La temperaturi foarte scazute rezistentele de rupere ale otelurilor cresc. cuprinde deformatia plastica instantanee εp si o deformatie εc. Deformatia permanenta a materialului. Daca bara de otel ecruisata prin intindere este supusa la compresiune. materialele care. 11. Anumiti factori pot modifica in mod real sau numai aparatent caracteristicile mecanice ale aceluiasi material. Ecruisarea este folosita industrial pentru imbunatatirea calitatii otelurilor pentru beton armat si beton precomprimat prin laminarea lor la rece. de obicei. Astfel. in timp mai indelungat. Ruperea poate fi casanta (fragila) sau plastica (ductila).

Majoritatea materialelor folosite in constructii sunt materiale elastoplastice. cand au stratificatii. betonul etc. Cantitatea de lucru mecanic pe care o poate acumula unitatea de volum a materialului. asa cum s-a mai aratat. aceasta energie produce revenirea materialului la starea sa initala. Deformatiile plastice sporesc dupa cum s-a vazut pe masura ce efortul unitar creste. fonta. Ele se deformeaza partial elastic si partial plastic. materialele tenace rezista bine la socuri. de exemplu. Cu cat materialul este mai ductil. La descarcarea piesei. de o disipare a energiei in elementele de constructie. in timp ce materialele casante crapa si se rup foarte usor sub actiunea socurilor. Pentru a explica variatia deformatiei corpurilor solide in timp. Disiparea energiei. Materialele sunt denumite izotrope cand au aceleasi constante elastice pe toate directiile.13. cu atat absoarbe la rupere mai mult lucru mecanic si invers. Materialele de constructie mai pot fi clasificate si dupa marimea deformatiilor produse inainte de rupere. Ca urmare a faptului ca materialul se deformeaza. sticlei.. Disiparea energiei poate fi pusa pe seama frecarilor interne. Materialele elastice revin la forma si dimensiunile initiale dupa indepartarea solicitarilor. se disting urmatoarele modele ale corpului: elastice. cuprului. cum este cazul lemnului sau al rocilor sedimentare. In concluzie. vascoase sau rigide. Materialele de constructii au deci o comportare vascielastica. materialele pot fi clasificate si dupa valorile constantelor elastice E. fibre sau inele. Cand acest proces se desfasoara cu viteze infinit de mici intreg lucrul mecanic al fortelor exterioare este consumat numai pentru producerea deformatiilor. In realitate. betonul. masurate pe diferite directii in masa materialului. lucrul mecanic se inmagazineaza de corp prin deformare elastica. Comportarea materialelor la solicitari dinamice . Daca se raporteaza cantitatea de energie inmagazinata de corp la volumul sau. Ws = Wd + W`d Energia elastica este reversibila si da deformatie elastica. in urma indepartarii sarcinilor. In cele mai multe cazuri in constructii se utilizeaza materialele izotrope. plastice. pana la rupere. cauciucului etc. aluminiul etc. energia disipata specifica este ireversibila si da deformatie remanenta sau se disipeaza sub forma de cladura. de regula. nedeformata. 15. lemnul etc. deci sub forma de energie potentiala elastica. se obtine energia specifica de deformatie (Ws) si a energiei disipata specifica (W`d). elementele avand o comportare elastoplastica. si μ. sticla. in rezistenta materialelor corpurile sunt considerate deformabile. trebuie retinut ca deplasarea cu viteze finite a particulelor materialelor este insotita.materialele fragile (casante). G. insa. ceea ce face ca deformatiile corpului sa nu mai fie practic reversibile in totalitatea lor. care produce procese de deformare ireversibile. materialele tenace au o comportare foarte buna la compresiune si foarte slaba la intindere. si anizotrope. Clasificarea materialelor dupa proprietatile lor mecanice Dupa comportarea materialului. cu cat materialul este mai fragil ruperea se face cu lucru mecanic mai redus. Atat timp cat eforturile unitare nu depasesc limita de elasticitate. .materiale tenace. la unitatea de volum. Materialele vascoase se deformeaza continuu sub actiunea fortelor. pe langa proprietatea lor specifica – elasticitatea – si o vascozitate. otelurile de mica rezistenta. In enumerarea de mai sus a fost amintit si modelul corpului perfect rigid (nedeformabil) admis in mecanica teoretica. care le fac sa se comporte elastic diferit pe directii diferite. structurii reale a numeroase materiale de constructie cum sunt bitumurile. indiferent de intensitatea sau natura solicitarilor. Aceasta corespunde. deformatiile se produc insa intotdeauna cu oarecare viteza. In sfarsit. care sufera deformatii plastice mari inainte de rupere cum sunt. Materialele plastice se deformeaza ireversibil cand eforturile produse sub actiunea unui sistem de forte ating limita de curgere. cum este cazul otelurilor. acestora li se poate asocia. iar deformatiile castigate se pastreaza integral dupa indepartarea cauzei care le-a produs. Lucrul mecanic de deformatie O analiza sumara a transformarilor de energie care au loc in timpul procesului de deformare permite sa se inteleaga mai bine comportarea materialelor de constructie sub actiunea fortelor. Energia acumulata de un corp prin deformare elastica se numeste energie de deformare elastica si se compune din energia de schimbare a formei si a volumului. ea constituie o caracteristica importanta a materialului si poarta denumirea de lucru mecanic specific de rupere sau coeficient de rezistenta al materialului. cre nu se deformeaza sau se deformeaza foarte putin inainte de rupere. cum sunt otelurile de inainta rezistenta. 14. fiecare forta care actioneaza asupra lui isi deplaseaza punctul de aplicatie pe o anumita distanta si produce astfel un lucru mecanic (egal cu produsul dintre forta si drumul parcurs pe directia ei). de asemenea. cuprul. piatra. raportate. este egala cu intreaga suprafata de sub curba caracteristica. La valori obisnuite ale solicitarilor. Din acest punct de vedere materialele pot fi: . de altfel. proprietate atribuita. alama. lichidelor reale. de regula.

fenomenul de pierdere a echilibrului elastic al unei piese (bare sau placi) sub actiunea unor forte axiale de compresiune poarta denumirea de flambaj. unele piese isi pot pierde echilibrul stabil distrugandu-se la anumite valori ale sarcinilor numite valori critice. bielele. Ca urmare. coeficientul φ are valori foarte mari si deci efectul socului devine periculos. Daca este supusa la solicitari mai mari decat capacitatea ei portanta. determinat de propagarea sa in toata masa corpului. fara discontinuitate de viteza. solicitari prin soc si solicitari variabile periodice. cand apar fisuri care conduc la pierderea etanseitatii (impermeabilitatii). Atunci cand deformatia statica este mica. Odata realizata constructia. Solicitarile prin soc se produc atunci cand piesele au o variatie brusca de viteza. incepand de la mici inconveniente. in locul de contact se produc eforturi unitare locale foarte mari si de cele mai multe ori deformatii permanente. In functie de destinatia si forma elementelor de constructie si dupa modul de aplicare a sarcinilor. discurile de polizor etc. Ea poate fi dedusa prin incercari pe epruvete de materiale si pe modele de constructii sau cu ajutorul metodelor de calcul. cadmierea etc. cum este cazul materialelor casante. De asemenea. Experienta a aratat ca rezistenta la obseala este mai mica decat la solicitarile statice si este influentata foarte mult de starea suprafetei piesei. conditiile de lucru ale constructiei rezultate din modul de aplicare a sarcinilor si modul de executie a elementelor de constructie Starea limita nu poate fi determinata direct. proprietatile fizico-mecanice ale materialelor. poarta denumirea de stare limita. actiunea agentilor corozivi. Sunt situatii in care desi conditiile de rezistenta sunt satisfacute. cum sunt cablurile de ascensoare. intre o valoare maxima si una minima. Consecintele atingerii sau depasirii starilor limita pot varia in limite foarte largi. in dreptul crestaturilor si gaurilor. deformatiile elementelor de constructie sau ale organelor de masini trebuie sa se incadreze in anumite limite. In urma socului.) micsoreaza rezistenta la oboseala. Solicitarile prin forte de inertie se intalnesc la piesele cu acceleratii mari. generat de contactul corpurilor in timp foarte scurt. se numeste rezistenta la oboseala. . avarii si perturbatii. rigiditate. Existenta sgarieturilor si a fisurilor. stabilitate si etanseitate. Probabilitatea atingerii unei stari limita depinde de mai multi factori care pot fi grupati in trei categorii: solicitarile exterioare. apreciind cu precizie mai mare sau mai mica influenta diferitilor factori amintiti mai sus. Ea poate rezista numai anumitor sarcini statice si dinamice. sau cand se produc vibratii periculoase. Astfel. repetata de foarte multe ori. putand sa produca ruperea elementului de constructie.La astfel de piese conditiile de stabilitate cer sa fie solicitate la sarcini inferioare celor critice. volantii. denumite uzual rezistente admisibile. constructia isi pierde rezistenta sau stabilitatea si nu mai poate fi utilizata. Din punctul de vedere al rigiditatii. in timp ce anumite tratamente termice sau mecanice o maresc. stabilitate). Deformatia produsa prin soc δ este mai mare decat cea formata la actiunea statica a fortelor δs si este data de relatia: δ = φ δs in care φ este un coeficient care poarta numele de multiplicator de impact sau multiplicator de ciocnire. 16. Starea constructiei in care exploatarea ei normala nu mai este posibila. nichelajul. ea are o anumita capacitate importanta care variaza in timp. in calculul de rezistenta se aplica una sau mai multe din conditiile aratate mai sus (rezistenta. Limita tensiunii maxime la care o epruveta dintr-un material poate fi solicitata la un numar foarte mare de cicluri de solicitari oscilante. De asemenea . rigiditate. Din punctul de vedere al rezistentei. pana la catastrofe cu pierderi mari de vieti omenesti si de bunuri materiale.Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca elementele de constructie Pentru a prezenta siguranta atat pe timpul executiei cat si pe intreaga durata de exploatare. anumite acoperiri anticorozive (cromajul. printre care sunt si metalele. Socul are un efect local puternic si unul general mai redus. La aceste piese eforturile sunt determinate de fortele statice la care se adauga fortele de intertie (produsul intre masa si acceleratie). se produc eforturi unitare mult superioare (are loc o concentrare a eforturilor unitare care poate provoca ruperea materialului) Rezistenta la oboseala a unor materiale de constructie. fara a se produce ruperea la oboseala. aramirea. in calculul de rezistenta se impun uneori si conditii pentru marimea deformatiilor.Valoarea fortei critice de flambaj depinde de forma si dimensiunile piesei. Valoarea lui φ este in stransa legatura cu volumul piesei si deformatia statica δs a materialului. o piesa este corespunzatoare atunci cand eforturile unitare care se produc in ea sub actiunea sarcinilor statice sau dinamice nu depasesc anumite limite determinate experimental in functie de caracteristicile mecanice ale materialelor. constructia nu mai prezinta siguranta in cazul cand elementele sale componente capata deformatii mai mari decat cele maxime.Solicitarile dinamice se pot grupa in solicitari prin forte de inertie. Solicitarile variabile periodice denumite si solicitari de oboseala se intalnesc la piesele la care are loc o variatie periodica a eforturilor. admise. Un rol important in izolarea antivibratorie il au pe langa alte masuri si fundatiile. o constructie trebuie sa indeplineasca anumite conditii de rezistenta. prin incarcare progresiva a unei constructii pana la distrugerea structurii. Variatia periodica a deformatiilor la aceste piese poate da nastere unor vibratii daunatoare atat la masini cat si in cladiri. scade la temperaturi inalte. se produce o forta de contact foarte mare. in locurile unde exista o variatie brusca de sectiune sau in cele cu raza de racordare mica. de felul de rezemare si de modul de aplicare a sarcinilor.

eforturile unitare admisibile se exprima in functie de limita de elasticitate. Prin aceasta metoda. Adoptarea rezistentelor admisibile s-a facut acoperitor. astfel incat in exploatare sa se produca deformari reversibile. schemele de calcul sunt simplificate si pot duce la diferente fata de fenomenele reale. Coeficienti de siguranta Sub actiunea fortelor exterioare care actioneaza asupra constructiei. iau nastere in interiorul elementelor de constructie anumite eforturi unitare normale sau tangentiale. Pentru actiunea dinamica a fortelor. Imbunatatirea caracteristicilor mecanice ale materialelor de constructii. Efortul unitar admisibil se noteaza cu σa. iar la materiale noi. cc si cr se numesc coeficienti de siguranta. Coeficientul de siguranta este luat astfel incat sa se acopere abaterile de la incarcarile admise. Aceste valori nu trebuie sa depaseasca anumite limite. de la precizia de executie prevazuta a se realiza etc. Admiterea fara rezerve a comportarii elastice a materialelor. τa = τc cc cc σa = σr . s-a elaborat metoda de calcul a constructiilor la starile limita. Efortul unitar admisibil. tinand seama ca determinarea sarcinilor este aproximativa. se aplica coeficienti adecvati prescrisi in normativele de specialitate. pentru eventuala obosire a materialului sau pierdera stabilitatii. introducerea in productie a unor noi materiale cu caracteristici superioare. asadar. prin incercari de laborator. de la conditiile de exploatare. s-a introdus metoda sarcinilor la rupere. Aceasta metoda sa aplicat la calculul elementelor din beton. importante pentru practica sunt fontele si otelurile. Capitolul XIV Principalele materiale utilizate in constructii 1. care exprima gradul de solicitare a materialelor din care este execuatata. de la calitatea si comportarea materialelor. τa. Dintre aliajele fierului cu carbonul. care sa acopere eventualele abateri de la caracteristicile mecanice ale materialului de constructie si un coeficient al conditiilor de lucru. nu trebuie sa fie depasita de efortul unitar maxim ce se produce intr-o piesa. rigiditate si stabilitate. τa = τe ce σa = σc . In general. beton armat si zidarie. In tabele sunt date rezistentele admisibile si coeficientii de siguranta pentru unele materiale de constructie uzuale. neglijand pe cea reala. caracteristicile materialelor pot varia etc.17. un coeficient de omogenitate. fie de modul cum este exploatata. Calculul de rezistenta al unei constructii se bazeaza pe determinarea eforturilor unitare efective. Metoda de calcul la starile limita introduce coeficienti de siguranta diferentiati cu valori mai mici. vor contribui din ce in ce mai mult la sporirea eficientei constructiilor. care este legat fie de modul in care constructia a fost executata. se admitea solicitarea materialelor numai sub valoarea limitei de elasticitate. utilizarea unor noi materiale de constructie cu rezistenta ridicata au facut ca aceasta metoda sa fie abandonata. Metale folosite in constructii Fierul. de limita de curgere sau de limita de rupere a materialului. o valoare conventionala care. Ca urmare a cercetarilor in laborator si pe constructii reale precum si a studiilor minutioase efectuate in ultimul deceniu asupra coeficientilor de siguranta. Pana nu de mult pentru proiectarea si verificarea elementelor de constructie se utiliza exclusiv metoda rezistentelor admisibile.stari limita ale deformatiilor. reologica. astfel incat elementele de constructie sa indeplineasca conditiile de rezistenta. In locul metodei clasice bazate pe rezistente admisibile. Normativele din tara noastra stabilesc doua grupe de stari limita: . Din cele expuse sumar mai sus rezulta ca pe masura aprofundarii studiului caracteristicilor mecanice ale materialelor si comportarii lor in timp. σ = σe ce . sub forma unei fractii. .stari limita ale capacitatii portante a constructiei. Valorile rezistentelor admisibile si ale coeficientilor de siguranta depind de o serie de factori si sunt stabiliti prin standarde sau norme. Efortul unitar admisibil (rezistenta admisibila) este. a fost principalul dezavantaj al acestei metode. au fost perfectionate continuu metodele de calcul. anumite eforturi unitate maxime admisibile numite rezistente admisibile. sub actiunea fortelor. Pe baza practicii indelungate s-au stabilit in functie de proprietatile mecanice ale materialelor din care sunt confectionate si de conditiile care se impun elementului in ansamblul constructiei. . τa = τr cr cr Coeficienti ce. care sa acopere abaterile de la sarcinile admise in calcul. Fierul se utilizeaza in constructii sub forma de aliaje. ca si a coeficientului de siguranta unic. in limita tolerantelor prescrise. Astfel se iau in considerare un coeficient de supraincarcare. Volumul si anvergura lucrarile de constructii din ultimele decenii.

Aluminiul se topeste insa la temperatura de 685ºC. la care se adauga ca modificator 0. cianurarea. Pentru executarea constructiilor metalice se folosesc oteluri cu continut de carbon pana la 0. Daca ele urmeaza a fi prelucrate mecanic.7 daN/mm² sau superioara (Fc 21). OL 34-B etc. prin incalzirea lor nu anumit timp la diferite temperaturi si racirea brusca sau treptata. nichel. In tabela 17 sunt date unele caracteristici mecanice ale aliajelor de aluminiu si ale aluminiului turnat. termice si termochimice.8 – 68. nitrurarea.2) 38 – 47 (37. Aliajul care are cel mult 1% magneziu poarta numele de duraluminiu. Dintre aliajele de turnare. la care se adauga mici cantitati de mangan. fie comportare mai buna la agentii corozivi. cel cu 10 – 30% magneziu. Tratatementele mecanice se fac prin forjare (batere cu ciocanul). atunci se supun in prealabil unui tratament de maleabilizare.60%. Ruperea la solicitari statice este in general plastica. Aluminiul este un material care prezinta un interes tot mai mare pentru constructii. molibden si vanadiu. Cele mai importante aliaje de laminare se obtin in pricipal din aluminiu si magneziu. Fc 15. Pe langa sortimentele laminate la cald.Peisele din fonta turnata sunt casante. ca urmare a suprafetei lucioase si a culorii deschise. Foile de aluminiu se folosesc si la izolari termice.6) OL 42 24 (23.5) OL 50 27 (26. Tratamentele termice ale pieselor de otel. Nichelul si cromul intra in compozitia otelurilor inoxidabile. silicizarea) au ca scop imbunatatirea proprietatilor tehnice ale suprafetelor pieselor din otel prin schimbarea compozitiei chimice a acestora sau prin aliere. aluminiul se intrebuinteaza in constructii sub forma de aliaje. se fabrica produse laminate sau trase la rece precum si sortimente de produse realizate prin extrudere la cald sau la rece.1% sodiu metalic sau 1% ameste de fluorura si clorura de sodiu care impiedica formarea cristalelor mari de siliciu si maresc astfel rezistenta aliajului.). Cele mai importante tratamente termice sunt: recoacerea. Pentru aceste oteluri la simbol se adauga litera B (de exemplu OL 00-B. Se obtine astfel ridicarea limitei de curgere.8) 60 – 70 (58. Din cauza rezistentei sale mecanice mici. Pana la alierea otelului carbon cu metale sau elemente nemetalice se obtin oteluri aliate care au. fara a se anula deformarea plastica. Aliajele de aluminiu prezinta. serardizarea. care sa dea produselor finite proprietati tehnice imbunatatite. fie rezistente marite. calirea si revenirea. care au simbolul OL C urmat de un numar care reprezinta continutul mediu in carbon in sutimi de procente. 60 si respectiv 67 kgf/mm² ()65. electron. Pentru constructii puternic solicitate se utilizeaza otelurile carbon de calitate. cele mai importante sunt cele cu siliciu (silumuri). datorita faptului ca reflecta radiatiile calorice. Tratamentele termochimice (cementarea. minima in kgf/mm² (daN/mm²) Limita de rupere in kgf/mm² (daN/mm²) OL 00 OL 34 19 (18. in comparatie cu otelurile. Caracteristicile mecanice ale aliajelor de aluminiu se pot imbunatati prin ecruisare. mangaliu iar cele cu peste 90% magneziu. extrudere (presare prin orificii inguste). cu rezistenta maxima de rupere la compresiune de 75 kgf/mm² (73. Prin alierea aluminiului cu magneziu se maresc mult duritatea si rezistenta la rupere.1 – 51) 50 – 60 (49 – 58. producandu-se dupa deformatii mari.2 – 46) 42 – 52 (41. La constructii metalice se utilizeaza fonta cenusie normala (Fc 12. si matritare (presare in tipare). Marcile de otel carbon obisnuit si unele caracteristici mecanice ale acestora sunt aratate in tabela 16. Produsele din otel se realizeaza direct prin turnare sau se obtin din lingouri prin anumite tratamente mecanice. Aliajele cele mai des intalnite contin siliciu.5) OL 60 30 (29. Piesele din aliaje de aluminiu se fabrica prin laminare sau prin turnare. Tabela 17 Caracteristicile mecanice ale aliajelor de aluminiu . Fc 18) cu rezistenta maxima de rupere la compresiune 50. Tabela 16 Marci de otel carbon Marca otelului Limita de curgere. a duritatii si a rezistentei la oboseala. termocromarea.6) Otelurile carbon obisnuite care urmeaza a fi supuse la tratamente mecanice inainte de utilizare sunt caracterizate atat prin rezistenta lor cat si printr-o compozitie chimica bine definita.5 daN/mm²). aliarea.4) Sub 50 (sub 49) 34 – 42 (33. cupru si zinc. crom. trefilare (tragere prin orificii inguste). wolfram. Otelurile carbon au simbolul OL urmat de un numar care arata rezistenta lor minima la rupere prin intindere. mangan. Aceste aliaje prezinta dezavantajul ca ard la temperaturi mai mari de 600ºC. din otel carbon.6) OL 38 22 (21. fara a avea insa palier de curgere. La solicitarile mecanice aliajele de aluminiu au o comportare analoga otelurilor moi. Aliajele cu nichel au coeficientul de dilatare termic foarte mic. avantajul ca-si mentin proprietatile plastice la temperaturi scazute. Aliaje de aluminiu. laminare (trecerea lingourilor prin valturi pentru obtinerea tablelor sau a diferitelor profile).3 – 41. Tratamentele mecanice efectuate la cald sau la rece au ca scop obtinerea produselor finite prin deformarea plastica a otelurilor. au drept scop modificarea structurii microcristaline sau micsorarea eforturilor interne.

Din acest punct de vedere lemnul se clasifica in lemn de esenta tare (stejarul. caracteristicile fizico-mecanice. rezistentele admisibile se iau cu cca 20% mai mari decat cele pentru constructii definitive. Proprietatile betonului difera dupa natura componentii si raportul in care acestia intra in amestec.1 daN/mm²). Zincul.0 daN/cm²). scanduri faltuite. Plumbul este un metal moale. bile. Betoanele se clasifica dupa densitatea aparenta. sau cupru cu cel mult 12% aluminiu. la izolatii.7 daN/cm²) perpendicular pe fibre. Plumbul. salcia). liant. El se foloseste in acelasi timp ca metal de protectie contra coroziunii. care ii determina proprietatile mecanice. frasinul. teiul. 2. placile din fibre lemnoase (PFL) etc. Pe langa utilizarea in constructii a produselor din lemn stratificat obtinute cu ajutorul furnirelor.Felul aliajului Aluminiu Duraluminiu Mangaliu Electron σr kgf/mm3 (daN/mm3) 10 (9. In constructiile industriale si civile si la organele de masini se folosesc aliaje de laminare cupru-zinc. proprietatile mecanice ale lemnului variaza in functie de unghiul pe care il face directia fortei cu directia fibrelor. piatra sparta). fag. salcamul si nucul) si lemn de esenta moale (bradul. Rezistenta admisibila la incovoiere statica a lemnului de brad se ia de 100 kgf/cm² (98 daN/cm²). salcie. nuc. Cuprul este bun conducator de caldura si electricitate. perpendicular pe fibre. Acestea au o structura modificata si caracteristici tehnice superioare in comparatie cu ale lemnului nemodificat. finite (placi celulare. paralel cu fibrele si 15 kgf/cm² (14. molidul. salcam. cu beriliu sau cu plumb. adaosuri chimice si apa. . pietris. cum sunt lemnul statificat densificat.5) δu % 40 14 10 5 Cuprul si aliajele de cupru.6 daN/mm²). plop). manele. rezistent la coroziune. placile aglomerate din aschii lemnoase (PAL si PALEX). Rezistenta admisibila la intindere se ia de 70 kgf/cm² (68. bronzuri.6 daN/cm²). Betonul. Acestea se obtin prin incleierea scandurilor sau a dulapurilor cu adezivi sintetici rezistenti la umiditate. are o structura fibroasa din polimeri naturali. impregnare cu uleiuri sicative si prin tratament termic (durcisare). plopul. Cu cat lemnul are o greutate specifica aparenta mai mare cu atat cu rezistenta sa va fi mai ridicata. panele). Se mai produc bronzuri si cu siliciu. iar a cuprului ecruisat de 45 kgf/mm² (44. La dimensionarea constructiilor definitive rezistentele admisibile la compresiune se iau pentru lemnul de brad 100 kgf/cm² (98. placi si tevi. Produsele industriale fabricate din lemn Lemnul. frasin. Lemnul. cu 25%.2) 30 (2. iar ca foi. fagul. placaje. domeniul de utilizare. table. semifabricate (cioplitura si traverse. Pentru constructii provizorii si auxiliare. molid. si aliaje de turnare cupru-staniu. Materiale folosite in constructiile din beton simplu. tei. Fiind un material anizotrop. El se livreaza sub forma de benzi. 3. In ultimul timp a luat dezvoltare productia unor materiale moderne fabricate din lemn. Rezistenta la rupere a cuprului turnat este de 20 kgf/mm² (19. iar pentru cele care stau permanent sau timp indelungat in apa. numite alame. Se intrebuinteaza pe scara larga la constructia aparatelor electrotehnice si la tevile schimbatoarelor de caldura. precum si la fabricarea diferitelor aliaje.8 si 2.8) 33 (32. Placile fibrolemnoase pot fi innobilate prin melaminare. prajini). de 45 kgf/cm² (44 daN/cm²). material cu utilizare larga in constructii. Pentru alte specii de lemn. care se topeste la 327ºC si se foloseste in constructii ca metal curat sau sub forma de aliaje. Plumbul se foloseste sub forma de tevi la conducte de apa rece si la instalatii tehnologice. Pentru elementele de constructii expuse alternativ umezelii rezistentele admisibile se reduc cu 15%. Rezistenta este mai mare in lungul fibrelor decat in directia transversala. cherestea. beton armat si beton precomprimat Betonul este un amestec bine omogenizat de agregate (nisip. In constructii se utilizeaza table de zinc laminate sau presate. hartia decorativa stratificata (HDS). ductil si maleabil. sindrila. In constructii se folosesc materiale lemnoase brute (busteni. s-a extins si utilizarea elementelor portante executate din lemn lamelat. modul de realizare si preparare si punere in opera. lemnul impregant si presat. rezistenta admisibile se obtin prin inmultirea valorilor date pentru brad cu coeficienti cuprinsi intre 0. pin) sau esentei foioase (stejar.4) 32 (21. In constructii se utilizeaza lemn ce provine de la arbori care apartin esentei rasinoase (brad. Rezistenta si duritatea lemnului depind de porozitatea acetuia. furnir. emailare. Zincul se foloseste pe scara larga la protectia otelului contra coroziunii si la fabricarea unor materiale de constructie cum sunt pigmentii (oxid sau sulfura de zinc). care se intareste dand un material de baza cu largi utilizari in constructii. iar rezistenta admisibila la forfecare. parchet).

placaj. La confectionarea cofrajelor se folosesc materiale lemnoase (lemn de brad. Dupa modul de realizare. fie pe care fizica (spumbeton). F 300 FC 300 prezinta degajari de caldura si viteza de intarire deosebit de reduse. In functie de rezistenta pe care o au la compresiune (cuburi cu latura de 20 cm dupa 28 de zile de intarire in laborator).greu. sterilul ars. diatomitul. Umflarea se face fie pe cale chimica (gazbeton). metalice (otel. Marcile cimenturilor care se utilizeaza la executarea lucrarilor curente de beton sunt PZ 400 si PZ 500. tuful andezitic. La elementele masive de beton care nu sunt supuse la solicitari importante. zgura de furnal. B200. se recomanda in special pentru elemente prefabricate din beton. pietris sau piatra sparta) folosite la obtinerea betonului. beton armat si beton precomprimat.compact. B300. impermeabilizatori. Otelul cu profil periodic laminat cald si torsionat la rece cu simbolurile TOR 47 si TOR 57m fiind ecruisat. obtinute prin umflarea si intarirea. . Ele pot fi tratate termic si sunt indicate in cazul betoanelor turnate la temperaturi scazute de +5º la – 5ºC. Pentru a imbunatati una sau mai mult dintre proprietatile betoanelor. B150 si B200. granulitul. Dupa armare. Cimenturile curente fabricate in tara sunt cimenturile portalnd cu 5 – 15% adaos de zgura sau cenusa. Folosindu-se agregate minerale. . Profilul special mareste aderenta dintre armaturi si beton. argila expandata. In categoria cimenturilor speciale intra in primul rand cimenturile cu rezistente initiale mari de tip RIM 200 sau RIM 300. B150. Comportare buna la inghet-dezghet si aptitudini la tratamente termice au si cimenturile portland P 400 si P 500 sau cele Pa 400 care au maximum 5% adaos de zgura. SR. Marca B50 sau mai mare. folosit la executarea blocurilor usoare de zidarie care au bune proprietati de izolare termica. Cimentul de furnal cu peste 50% adaos. Cimentul este liantul (partea activa) care serveste la legarea agregatelor (nisip. continutul de adaos la macinare sau de domeniul de folosire. Pentru a se asigura betoanelor un grad ridicat de impermeabilitate se utilizeaza cimenturi cu adaos de tras PT 400 si PT 500. antigel). Dupa compactitate. egalizare sau panta se foloseste beton marca B25.foarte greu. Pentru beton simplu si beton armat B50.semicompact. betonul poate fi beton simplu (fara armatura sau numai cu armatura de siguranta). Betonul poate fi intarit in conditii normale sau accelerat prin aburire si autoclavizare.macroporos. Alegerea marcii betonului se face in functie si de conditiile de solicitare si mediul de exploatare. de regula. direct in opera si in elemente prefabricate pe santier sau in fabrici. Fiecare categorie cuprinde mai multe grupe de cimenturi. OL x 00. In ultimul timp se utilizeaza pe scara din ce in ce mai larga betoane celulare cu rezistente la compresiune de 20 – 100 kgf/mm² (19. cu densitatea aparenta mai mica de 1000 kg/m3. in procente de 20 – 25%. B400. Pentru betoane usoare si foarte usoare se adopta si alte marci. perlitul etc.usor. Pentru betonul precomprimat se utilizeaza oteluri de inalta calitate: sarma lisa de otel . a deformarii elementelor de constructie peste limitele admise. acceleratori. bachelitizat. oxizi de fier) si serveste la executarea elementelor de constructie expuse unor eroziuni puternice sau radiatiilor nucleare. care se foloseste cu beton de umplutura sau la fabricarea blocurilor inlocuitoare de caramida. SMA. in autoclave la presiune si temperatura ridicata a unui ameste de liant hidraulic cu sau fara agregat fin (de obicei nisip sau cenusa de termocentrala). B100. pentru betoane de umplutura. B100. se fabrica cimenturi rezistente la ape sulfatice (SM. Pentru confectionarea betoanelor grele se folosesc agregate provenite din sfaramarea naturala sau din concasarea rocilor. care trebuie sa respecte prescriptiile referitoare la marimea granulelor si numarul de sorturi. In functie de conditiile de fabricatie si livrare se considera doua categorii principale de cimenturi si anume: cimenturi curente si cimenturi speciale. Betoanele folosite uzual in constructii sunt: B25. placi fibrolemnoase). cenusa sau tras. . B600. cu structura cu goluri sferice uniform distribuite cu volum de aer de pana 75%. betonul poate fi turnat monolit. Din categoria cimenturilor curente face parte si cimentul de furnal cu maximum 50% adaos F 350 si FC 350 (31 – 50% zgura si cel mult 15% cenusa). se pot ingloba bolovani sau blocuri de piatra realizandu-se betonul ciclopean. Pentru utilizare in medii cu agresivitate sulfatica. deseurile ceramice. Astfel. Betonul se toarna in cofraje. in procente de 6 – 15% si T 400. Otelurile PC se lamineaza la cald in bare rotunde prevazute cu doua nervuri longitudinale si cu nervuri inclinate intre acestea. B350. B50. Decofrarea betonului se face la anumite termene care sa garanteze siguranta constructiei in momentul decrofarii si evitarea producerii.Dupa greutatea volumetrica aparenta betonul poate fi: . cu densitatea aparenta mai mare de 2500 kg/m3. are rezistente mai mari decat otelul OL 38 si respectiv OL 50 din care a fost facut. OL x 52 si OL x 60.6 – 98 daN/cm²).. . diferentiate in functie de tipul de clincher. B500. cu densitatea aparenta de 2201 – 2500 kg/m3 se utilizeaza la executarea elementelor de constructie portante de beton sau beton armat. betonul intarit se clasifica astfel: . executat cu agregate foarte grele (barita. La executarea elementelor decorative de finisare si utilizeaza cimentul alb PA 300 sau cimenturi colorate. se obtin betoane avand intre 350 si 2000 kg/m3. cu densitatea aparenta cuprinsa intre 1701 si 2200 kg/m3. . utilizat numai ca material de izolare. sub actiunea incarcarilor existente. Pentru armarea betonului se foloseste otel-beton rotund. Pentru armaturi de rezistenta sub forma de plase sau carcase sudate se utilizeaza sarma trefilata mata (STM) cu diametrul de 3 – 10 mm.foarte usor. aluminiu) sau sintetice (poliesteri armati cu fibre de sticla). betonul poate avea diferite marci. Pentru armaturi de rezistenta la betoane de marca B 200 sau mai mare se utilizeaza si otel-beton cu profil periodic PC 52 si PC 60. care prezinta degajare redusa de caldura de hidratare si o intarire lenta. Pentru executarea betoanelor usoare se foloseste o gama mai larga de agregate. cand are o structura cu goluri de 5 – 7%. SRA). Astfel cu agregate grele fara material fin cu dozaj redus de ciment se obtin betoane macroporoase avand 1700 – 1950 kg/m3. cu goluri de 7 – 20%. care au adaos de 6 – 15% zgura de furnal. ceea ce face sa aiba utilizare eficienta la turnarea betoanelor cu marci reduse in lucrari masive. neted OB 00 si OB 38. . cu densitatea aparenta de 1000 – 1700 kg/m3.semigreu. . cu volum de goluri de 20 – 40%. naturale sau arficiale cum sunt scoria bazalitica . B250.celular. se introduce in masa betonului proaspat un procent anumit de substante denumite aditivi (plastifianti. intarzietori. Pentru lucrarile situate in zona litoralului sunt indicate cimenturile curente cu adaos de 6 – 15% cenusa si care se noteaza cu PC 400 si PC 500.

grosimea stratului de acoperire cu beton poate fi cu 0. Pentru elementele prefabricate tipizate executate in fabrici. numeroasele produse din polimeri (denumite si mase plastice) isi gasesc o larga utilizare in constructii. produsele din vata minerala tip Sillan. Materiale din polimeri Datorita bunelor proprietati mecanice. Din nisip de natura curatoasa si var se realizeaza produse silico-calcare: caramizi. pentru grinzi cu inaltimea pana la 25 cm. incercarea constructiilor din beton este obligatorie la constructiile care adapostesc sau suporta aglomerari de oameni (tribune. 4. ardere se obtin caramizi poroase avand forma si dimensiunile caramizilor obisnuite. Solutii eficiente se obtin si prin utilizarea la pereti a structurilor mixte. sarma de otel pentru beton precomprimat. blocuri mici si mijlocii cu goluri de greutate mijlocie sau produse silico-calcare celulare spumoase.5 daN/cm²). produsele de sinteza din polimeri. la constructiile care au suferit solicitari exceptionale la care nu se poate aprecia prin alte metode posibilitatea de redare in folosinta. insa cu densitate aparenta sub 1500 kg/m3 si rezistenta mai mica. toroane pentru beton precomprimat. cu beton de marca B 250 sau mai mare. Din betoane usoare se fabrica blocuri mari. trebuie sa se realizeze un strat de acoperire cu grosime corespunzatoare. 2. 6. fara a cobora insa sub 1. Produsele din ipsos se folosesc in special la executarea peretilor interiori: placi de ipsos cu zgura sau cu rumegus. In acest scop s-au elaborat solutii pentru acoperisuri usoare cu invelitoare din placi sau beton armat. cum sunt de exemplu. Materiale pentru invelitori Pe langa solutiile clasice ale acoperisurilor cu invelitoare de tabla. Aceste materiale sunt caracterizate printr-o greutate mai mica si un volum mai mare decat caramizile obisnuite. determinarea momentului aparitiei fisurilor si capacitatea portanta reala. plastomeri termoplastici si plastomeri termoreactivi. Din argila cu rumegus sau zgura de cazan. Materiale pentru zidarii Caramida plina cu densitate aparenta de 1700 – 2000 kg/m3 care pana nu demult ocupa locul principal in executarea zidariei constructiilor. Acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale de rezistenta se ia cel putin egala cu dimensiunile armaturii. placi si panouri mari. De asemenea. 2.0 cm la placi si pereti si respectiv 2 cm pentru grinzi cu inaltimi peste 25 cm si pentru stalpi. Pentru a se asigura protectia armaturii contra coroziunii precum si buna conlucrare a ei cu betonul. dar nu mai putin de: 1. Dupa modul de prelucrare si comportare la temperatura. pentru placi cu grosime de pana la 10 cm. azbociment ondulat sau tabla ondulata.pentru beton precomprimat SBP I si SBP II.5 cm. placile de ipsos cu vata minerala la interior sau panourile sandvis din placi de azbociment cu polistiren la mijloc. In scopul verificarii modului de comportare in conditii de exploatare pot fi supuse in unele cazuri la incercari de proba.0 cm. In functie de obiectivele urmarite se executa incercari de exploatare sau incercari de rupere. utlizate in constructii se clasifica in: elastomeri.5 cm pentru stalpi. 1. placi de ipsos celular sau fasii de ipsos cu goluri. intre 50 si 125 kgf/cm² (49 – 122. prin presare. sarma de otel pentru beton precomprimat ampretata SBP I A. Pentru izolarea termica a acestor tipuri de acoperis se folosesc cu rezultate bune (si la incendii). pentru placi cu grosime mai mare de 10 cm. carton asfaltat sau ale acoperisurilor din placi grele de beton (monolite sau prefabricate) se tinde sa se utilizeze solutii de acoperisuri din materiale usoare. care au armaturi longitudinale cu diametrul de cel mult 16 mm. executie si comportare nu exista suficienta experienta. la constructiile la care se hotaraste schimbarea destinatiei sau sporirea incarcarilor prevazute initial si nu se dispune de proiectul de executie. rezistentei la actiunea agentilor corozivi si densitatii aparente reduse. uscare. grosimea minima a stratului de acoperire poate fi de 2 cm. confirmarea ipotezelor sau metodelor de calcul folosite la proiectare. tigla. din sarma de inalta rezistenta TBP. impletituri din 2 sau 3 sarme lise pentru beton precomprimat.5 cm. Conform STAS 1336 – 62. . pentru grinzi cu inaltime mai mare de 25 cm. sali de spectacol. incercarea este obligatorie si la constructiile la care se considera necesara verificarea valabilitatii ipotezelor sau metodelor de calcul. 1. expozitii etc. Pentru grinzile cu inaltimi pana la 50 cm.5 cm. la temperaturi normale.5 cm mai mica decat cele aratate mai sus. este azi inlocuita tot mai mult cu materiale mai eficiente.) pentru a caror proiectare. Caramizile cu gauri verticale au rezistenta medie la compresiune cuprinsa in functie de marca. bare cu profil periodic PC 90. Prin incercari se verifica rigiditatea si etanseitatea. Modul de organizare si efectuare a incercarilor se stabileste printr-o tema de incercare si se executa sub conducerea unei comisii numita de organele centrale tutelare. 5.

98 – 9. rasinile fenolice. care le imbunatatesc caracteristicile. pigmenti. de complexitatea amestecului de macromolecule si in special de temperatura. iar cele termoplastice de 1 – 10 kgf/cm² (0. Pentru a impiedica patrunderea apei in elementele de constructie se folosesc si pelicule hidrofobe. materiale cu eficienta termica medie. produsele utilizate in constructii contin diferite adaosuri: plastifianti. adezivilor etc. Pe langa polimeri. emailuri si vopsele. ρ = 500 – 800 kg/m3. cu diametrul de 7 – 9 mm au o rezistenta la intindere de 60 – 100 kgf/cm² (58. au rezistenta la intindere de 3 – 30 kgf/cm² (2. materiale cu eficienta termica mica. placi fibrolemnoase etc. covoarelor. tevi. polistirenul. placile de pluta. Clasificarea materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc . poliacetatul de vinil. Pentru izolarea contra impactului. tuburi. ρ = 100 – 500 kg/m3. se foloseste o gama larga de produse care dupa functia pe care o indeplinesc se impart in: adezivi. fonice (fonoizolatii). Aceste materiale se utilizeaza sub forma de panouri. produs in special prin caderea pe pardoseala a unor corpuri grele. Izolarea hidrofuga se realizeaza in constructii. materiale de umplutura si materiale de armare.8 – 98 daN/cm²).4 daN/cm²). 7. Dintre cele mai eficiente materiale fac parte produsele din vata minerala. astfel: ρ < 100 kg/m3. grunduri. policlorura de vinil.Elastomerii sunt caracterizati prin elasticitate mare. Pentru absorbirea sunetelor din incaperi se folosesc la pereti si la plafoane placi din materiale poroase. Dupa capacitatea de izolare termica. dale si covoare. dalelor si diferitelor profile rezistente la apa si uzura. Scopul izolarii termice este asigurarea climatului interior. foi. Ca materiale de protectie si finisaj. foilor. intre pardoseala si planseu se intercaleaza un strat absorbant (din vata minerala. Prin dimensionarea termotehnica a elementelor de constructie se urmareste sa se limiteze pierderile de caldura.94 – 29. polistirenul celular si betoanele usoare. De asemenea nu rezista la temperaturi ridicate. chituri. Plastomerii termoplastici sau termoplastele. ceramica. Materialele din polimeri termorigide. sa se evite condensarea vaporilor de apa pe suprafata interioara sau in interiorul elementelor de constructie. pasle sau alte materiale absorbante de trepidatii. pietre naturale etc. pe langa materialele din lemn si produse de lemn. substante pentru fabricarea lacurilor. cu porii deschisi. Materiale pentru izolatii si finisaje Pentru asigurarea confortului si a durabilitatii constructiilor civile si industriale se executa urmatoarele tipuri de izolatii: termice (termoizolatii). lacuri. profile. cauciucul sintetic. antioxidanti. contra trepridatiilor si impactului. Fibrele obisnuite. care au rezistenta ridicata la intindere. Proprietatile mecanice ale polimerilor depind de gradul de polimerizare. Materialele din polimeri au dezavantajul ca prezinta un proces de imbatranire in timp. Aceste materiale se prelucreaza usor si sunt utilizate la fabricarea tevilor. Plastomerii termoreactivi sau duroplastele sufera transformari ireversibile cand sunt supuse la temperatura. intre fundatiile masinilor si constructie se intercaleaza straturi de pluta. Cele mai indicate sunt fibrele de sticla. materialele termoizolatoare se clasifica in functie de densitate aparenta in stare uscata. Pentru izolarea contra trepidatiilor si impactului. Din gama larga a polimerilor utilizati in constructii fac parte: polietilena. In zona de comportare elastica ei manifesta lungiri complet reversibile de sute de procente. sa se limiteze oscilatiile temperaturii pe suprafata interioara a elementelor de constructie si sa se reduca permeabilitatea acestora la aer. supuse la incalzire sau racire au o comportare reversibila. poliizobutilena. materiale cu eficienta termica mare. Materialele de armare se adauga cu scopul de a mari rezistenta mecanica a produselor. table ondulate. Capitolul XV Comportarea la foc a materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc 1. cu bitum si straturi de carton sau de panza asfaltata.8 daN/mm²). placi.) obtinandu-se astfel o pardoseala flotanta. impuse de cerintele minimale de conform in cladirile civile si de conditiile desfasurarii procesului tehnologic de fabricatie in cladirile industriale.. vata de sticla. contra apei (hidroizolatii). In acest sens se folosesc adaosuri fibroase sau sub forma de panze ori foi. in special sub actiunea razelor solare. poliesterii etc. devenind rigide. Elastomerii sunt putin utilizati in constructii.

in trei grupe: . materialele de constructie se impart. in functie de aceasta. care sub actiunea flacarii sau a temperaturii inalte se aprind greu.Dupa cum se cunoaste. si de a contribui la cresterea cantitatii de caldura dezvoltata in timpul incendiului. Rezultatele obtinute prin numeroase experiente. ard mocnit sau se carbonizeaza numai in cazul existentei unei surse exterioare de caldura. arderea inceteaza la scurt interval de timp. in functie de combustibilitatea si limita de rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie. Elementele de constructie se clasifica dupa aceleasi criterii. ridicandu-si treptat temperatura. Introducerea pe scara larga a unor noi materiale si elemente de constructie usoare. Elementele de constructie greu combustibile pot fi executate fie din materiale greu combustibile. motivul principal pentru care se prefera in prezent calea experimentala de determinare a rezistentei la foc. Transmiterea caldurii in elementele de constructie in timpul incendiului In timpul incendiul caldura se transmite de la focar la elementele de constructie prin convectie si radiatie. 2. putand fi considerata practic uniforma si egala cu aceasta. schimbul de gaze in zona focarului (conditiile de ventilare) precum si momentul inceperii actiunii de stingere. care se av utiliza pe plan international la efectuarea incercarilor experimentale de rezistenta la foc a elementelor de constructie. Inainte de inceperea incendiului. Variatia in timp a temperaturii la suprafata sau in interiorul unui element de constructie depinde nu numai de valoarea temperaturii realizata prin ardere ci si de anumite proprietati fizice ale materialelor de constructie. care sub actiunea flacarii sau a temperaturilor inalte nu se aprind. Transmiterea caldurii de la focar sau de la produsele de ardere calde la elementele de constructie. insotind produsele livrate de certificatul ce consemneaza caracteristicile respective. Temperatura mediului in spatiul incendiat si durata reala a incendiului pot varia in limite mari. care sub actiunea flacarii sau a temperaturii inalte se aprind si ard cu flacara sau mocnit si dupa indepartarea sursei de initiere a arderii. au condus la adoptarea un regim standard de variatie a temperaturii in timp de incendiu.materialele greu combustibile. cantitatea si modul de asezare a materialelor combustibile. de altfel. Elementele de constructie combustibile au in componenta sa materiale combustibile care nu sunt protejate contra actiunii flacarii sau a temperaturii inalte. Elementele de constructie incombustibile sunt executate numai din materialele incombustibile. efectuate in diferite tari. in principal. O anumita cantitate de caldura este cedata mediului ambiant pe fetele neexpuse actiunii focului. nu ard mocnit si nu se carbonizeaza. conform NPCI. pe care le produc sau le cerceteaza. asa incat se pot aprinde si arde independent dupa indepartarea sursei de caldura. temperatura mediului afectat de incendiu sufera variatii apreciabile. in functie de numerosi factori. precum si datele inregistrate la incendii reale. Acesta este. impun aprecierea cat mai apropiata de conditiile reale a duratei teoretice a incendiului si alegerea. temperaturile variind nu numai in spatiu. ci si in timp. dintre care natura. a rezistentei la foc a diferitelor elemente de constructie. iar in cazul existentei unor goluri si prin convectie. In interiorul elementelor de constructie caldura se transmite prin conductie. in functie de destinatia si incarcarea termica a constructiilor. In realitate durata incendiului poate varia in limite largi. . . Calculul teoretic al fluxului de caldura transmis elementelor de constructie in timp de incendiu precum si calculul campurilor de temperatura in interiorul acestora. conform NPCI. cu sectiuni transversale mai mici comparativ cu cele de tip clasic si adoptarea unor coeficienti de siguranta redusi. Durata teoretica a incendiului se ia. in functie de proprietatile materialelor din care sunt alcatuite. conform unui program standardizat – isi pastreaza capacitatea portanta si stabilitatea si satisface. . de la punct la punct. nu acapatat inca o rezolvare analitica corespunzatoare datorita atat complexitatii fenomenului cat si numarului redus de date experimentale de care se dispune. urmata de racire. Materialele din care este alcatuit elementul se incalzesc. Grupa de combustibilitate si limita de rezistenta la foc se determina prin incercari in laboratoare autorizate in acest sens. Cea mai mare parte din caldura primita la fata incalzita este in primul rand inmagazinata de elementul de constructie. este un proces complex ce decurge in regim nestationar. axa absciselor si ordonata care reprezinta temperatura la terminarea incendiului. Dupa indepartarea sursei de initiere. Din punctul de vedere al combustibilitatii. comportarea la foc a constructiilor se apreciaza. Prin combustibilitatea materialelor si a elementelor de constructie se intelege capacitatea lor de a se aprinde si a arde in continuare. de 3 sau chiar de mai multe ori. Ca urmare. In timpul incendiului. fabricile producatoare si institutele de cercetari sunt obligate sa ia masuri pentru a determina comportarea la foc a materialelor si elementelor de constructie si instalatiei. atunci cand este necesar conditiile de etanseitate si izolare termica pentru a opune propagarii incendiilor. fie din materiale combustibile protejate la partea expusa actiunii focului prin placare cu materiale incombustibile. de regula. materialele din care este executata constructi sufera si ele un proces de incalzire neuniforma treptata.materialele combustibile. Acest lucru va permite comp[ararea directa a rezultatelor obtinute la experientele izolate. joaca un rol de prima importanta.materialele incombustibile. La randul lor. temperatura elementelor de constructie se deosebeste relativ putin de temperatura mediului ambiant. Limita de rezistenta la foc a unui element de constructie este intervalul de timp in care acest element – fiind supus actiunii temperaturii inalte. Modul cum sunt distribuite temperaturile in interiorul elementelor de constructie la un moment dat depinde de forma acestora si de difuzivitatea termica a materialelor din care sunt executate. se poate folosi orientativ metoda compararii suprafetelor cuprinse intre curba de temperatura. propagarea caldurii in interiorul acestor elemente precum si eventual de la acestea la mediul inconjurator. Pentru compararea diferitelor regimuri de temperatura realizate la incendii reale sau experimentale cu cele standard.

In primul rand trebuie retinut faptul ca umiditatea materialului influenteaza marimea caldurii specifice. La atingerea unor temperaturi critice.) se modifica in asemenea masura incat elementele de constructie cedeaza. la aceeasi temperatura. Ca urmare.. Din aceasta cauza ele au o rezistenta la foc redusa. La armaturile cu profil variabil aderenta la aceasta temperatura ea insa de 75% din cea initiala. a) Metode de determinare a combustibilitatii materialelor de constructii: . Necesitatea stabilirii rationale a domeniului de folosire a noilor materiale si elemente de constructie a impus insa si dezvoltarea studiului experimental al comportarii la foc in conditii standardizate de laborator. acumuleaza pentru a-si ridica temperatura. Acest lucru nu accelereaza si nici nu intarzie procesul stabilizarii temperaturilor de 100ºC sau mai mari. incalzirea in profunzime a materialelor care au o conductivitate termica buna va fi mult mai rapida decat a materialelor cu proprietati de izolare termica. pentru acelasi material. in interiorul elementelor de constructie iau nastere eforturi mari care pot duce la degradarea sau chiar distrugerea constructiei. se incalzesc in profunzime mai incet. 5% sau la placile de azbociment. elasticitate. Metode de incercare a materialelor si elementelor de constructie Un volum bogat si variat de informatii se obtin de catre pompieri prin observatii efectuate la incediile reale sau prin cercetarea. o mare parte din caldura preluata de element prin fetele expuse actiunii focului. Fenomenul de degradare prin cavitatie se intalneste. imediat dupa stingere. materialele care au caldura specifica si densitati mari. la betoanele cu granulatie mica cand au umiditate mai mare de 3. poate produce o franare considerabila a procesului de incalzire in profunzime. Dupa cum se vede din relatie. care ii este transmisa la atingerea temperaturii de 100ºC. Chiar si proprietatile mecanice ale materialelor incombustibile sufera modificari insemnate sub actiunea temperaturilor inalte ce iau nastere in caz de incendiu. Elementele din metal neprotejat datorita conductivitatii ridicate. Ca urmare a incalzirii neuniforme. pierzandu-si astfel rezistenta mecanica. Ca urmare. Pentru beton cu ciment portland si piatra sparta de granit ea este de cca 500ºC. se rup sau capata deformatii plastice mari care le pun in pericol stabilitatea. Un rol important asupra comportarii la foc a elementelor de constructie il joaca si permeabilitatea materialului la vapori. a cauzelor si efectelor incendiilor asupra constructiilor si instalatiilor. Rezistenta de rupere a elementelor de beton armat se reduce si ca urmare a faptului ca incepand de la 100ºC aderenta armaturilor netede la beton obisnuit scade foarte mult. Studiul experimental al comportarii la foc. suprimandu-se complet la temperaturi mai mari de 450ºC. de exemplu. 3. Otelurile utilizate in constructii au temperaturile critice cuprinse intre 500 si 600ºC. se incalzesc repede. procesul de incalzire in profunzime a materialului umed este intarziat in comparatie cu cel al materialului uscat. cu temperatura. In cazul materialelor cu permeabilitate redusa la vapori. aburul patrunzand in straturile mai reci se condenseaza marindu-le umiditatea si cedand locul acestora caldura latenta de vaporizare. Aceasta nefiind compensata cu nimic. Variatia caracteristicilor mecanice ale materialelor la temperaturi inalte Supuse actiunii temperaturilor inalte. de cedarea armaturilor deci de intervalul de timp necesar pentru incalzirea pana la temperatura critica a armaturii de rezistenta.Difuzivitatea termica notata cu „a” este o caracteristica a fiecarui material si reprezinta raportul dintre conductivitatea termica λ si produsul dintre caldura specifica sub presiune constanta Cp si densitatea ρ: a = __λ___ [ m² ] Cp ∙ ρ s Cu cat difuzivitatea va fi mai mare cu atat mai repede vor ajunge. Apa libera aflata in porii materialului evaporanduse influenteaza si ea asupra vitezei de crestere a temperaturilor in masa elementului de constructie. in general. deoarece straturile superficiale. etc. Influenta cresterii caldurii specifice la materialele umede este insa diminuata intr-o oarecare masura de faptul ca cresterea umiditatii se mareste si conductivitatea termica a materialului. elementele de constructie executate din materiale combustibile de acest gen se distrug in timpul incendiului.. Pe masura ce creste umiditatea materialului se mareste caldura specifica a acestuia. Nu acelasi lucru se intampla insa cu caldura latenta de vaporizare qv a apei libere aflata in porii materialului. proprietatile mecanice ale materialelor de constructie (rezistenta. materialele lemnoase se aprind si ard. De remarcat este si faptul ca atat λ cat si Cp variaza.5 . Numeroasele materiale si in special produsele din polimeri se inmoaie devenind plastice se topesc sau sufera procese de degradare termica la temperaturi relativ scazute. iar pentru cel cu piatra de calcar de 600ºC. punctele materialului la incalzirea sau racirea lui. Prin incalzirea betonului peste 300ºC se produceo scadere accentuata a rezistentei lui de rupere. In concluzie. in primul rand ca urmare a micsorarii sectiunii lor transversale determinata de arderea materialului. pentru asigurarea la foc a elementelor de constructie o mare importanta o are alegerea unor materiale adecvate sau protejarea lor prin tencuire sau placare cu straturi de protectie termica. prin evaporarea apei se creeaza in interior presiuni mari care duc la degradarea instantanee locala – prin explodare a elementului de constructie – denumita cavitatie. Ca urmare rezistenta la foc a elementelor din beton armat este determinata. De asemenea. Un rol important il joaca umiditatea materialelor de constructie. 4. In cazul materialelor permeabile. cu exceptia celor trase la rece (cum este cazul sarmei de mare rezistenta) a caror temperatura critica este mult mai scazuta. Temperatura critica a betonului depinde de tipul acestuia si in special de natura agregatelor utilizate.

Epruveta este expusa actiunii flacarii timp de 2 minute. ecran de aluminiu. contor de gaz (umed) pentru gradarea reometrului. suflanta pentru introducerea aerului. Metoda tevii de foc se utilizeaza pentru o prima selectionare a materialelor susceptibile de a fi clasificate ca greu combustibile. termocuplul cuptorului. Dupa aceea se intrerupe alimentarea cu energie electrica si . dispozitiv pentru sustinerea si introducerea epruvetei. reometru pentru determinarea cantitatii de gaze aspirate din calorimetru. prin cantarirea epruvetei inainte si dupa incercare. reometru pentru determinarea cantitatii de aer introdus in calorimetru. Epruveta de material cu inaltimea de 75 – 80 mm. agitator. tevi pentru evacuarea gazelor. Vasul calorimetric este format din: camera de combustie. Daca dupa indepartarea sursei de aprindere. rezistenta electrica. robinete de inchidere. recipient pentru spalarea gazelor evacuate. exterior. incalzitor electric. astfel incat capatul inferior sa iasa din teava cu 5 mm. o rezistenta electrica si o conducta de legatura la manometrul de masurare a presiunii.Pentru determinarea in laborator a materialelor care se incadreaza in grupa materialelor incombustibile se foloseste un cuptor. la distanta de 10 mm se asaza un arzator de gaz Ø 7 mm cu flacara de 40 mm lungime. fixat pe stativ. Dupa 10 secunde se alimenteaza arzatorul de gaz cu un debit de 5 l/min si se mentine in functiune pana cand prin vizor se observa ca epruveta s-a aprins. Pentru determinarea materialelor care intra in grupa materialelor greu combustibile se utilizeaza in prezent doua metode: metoda tevii de foc si metoda calorimetrica. Daca in urma incercarilor rezulta ca materialul nu poate fi considerat incombustibil. termocuplul epruvetei. pompa de vacuum pentru aspirarea gazelor din calorimetru. Din materialul care trebuie incarcat se confectioneaza 3 epruvete de 40 x 40 x 50 mm. cutie de protectie exterioara. un invelis interior de apa prevazut cu agitator si un invelis de apa. ecran protector. materialul continua sa arda sau daca pierderea in greutate a fost mai mare de 20% materialul este considerat combustibil. Camera de combustie a cuptorului este deschisa la partea superioara astfel incat fenomenele de ardere pot fi observate si vizual. La partea superioara. Incercarea dureaza 20 de minute. ecran cilindric. stut pentru introducerea agitatorului. wattmetru. termometru. manometru pentru controlul presiunii din calorimetru. Pentru incercare se foloseste instalatia calorimetrica. astfel incat sa se creeeze in camera de combustie o depresiune de 3 mm H2O. camasa interioara de apa. tub vertical lateral. camasa exterioara de apa. el este supus la incercari prin metode pentru a fi clasificat in grupa materialelor greu combustibile sau combustibile. termometru. Intrucat incercarea cu teava de foc se face numai prin expunerea materialului actiunii flacarii nu si a temperaturii inalte. tubul are atasat etans la partea inferioara un difuzor tronconic vertical cu orificiul inferior de armisie a aerului Ø 9 mm si un ecran protector asezat in jurul picioarelor cuptorului. care au practic un efect neglijabil in caz de incendiu. Epruveta de material asezata intr-un cosulet port-epruveta este introdusa cu ajutorul unui dispozitiv de sustinere in cuptor. capacul vasului calorimetric. conducta pentru manometru. cat si cu privire la pierderea in greutate a materialului. electromotorul agitatorului cu reostat de reglare. Cuptorul are o camera de combustie cilindrica ai carei pereti sunt alcatuiti dintr-un tub ceramic cu diametrul interior de 75 mm si inaltimea de 150 mm prevazut la exterior cu o rezistenta electrica executata astfel incat sa asigure la jumatatea tubului o zona de temperatura constanta (cu abatere de ± 5ºC) pe o inaltime de cel putin 60 mm. Dupa inchiderea etansa a capacului inferior. arzator cu gaze. brat metalic. cuptorul se incalzeste la temperatura de 750ºC ± 10ºC. La partea superioara este fixat un ecran cilindric de 50 mm latime. Pentru observarea vizuala a fenomenelor de ardere. picioarele cuptorului. iar la partea inferioara cu un capac etans. Epruvetele de material cu inaltimea de 150 mm. difuzor tronconic vertical. Se fac observatii atat cu privire la timpul de ardere independenta (cu flacara sau mocnita) dupa indepartarea sursei de initiere. vasul este prevazut lateral cu un vizor cu geam etans. latimea de 31 – 35 mm si grosimea de cel mult 10 mm se fixeaza in axul tubului cu ajutorul unei sarme. se trimite in vasul calorimetric o cantitate de 30 l aer pe minut reglandu-se evacuarea aerului. placi reflectoare. Din cele expuse mai sus rezulta ca in grupa materialelor incombustibile intra si materialele care au o combustibilitate redusa. incalzitor electric. conducta de aspiratie a gazelor. port epruveta. conducta cu orificii pentru introducerea aerului. El se executa din tabla de cupru si se compune dintr-o camera de combustie. Cuptorul pentru determinarea incombustibilitatii conform STAS 3558 – 70: tub refractar. in interval de cel mult 5 secunde. reometru pentru determinarea consumului de gaz. latimea de 31 – 35 mm si grosimea de cel mult 10 mm se introduce in camera de combustie fixata astfel incat distanta intre partea ei inferioara si arzator sa fie de 8 mm. reostat pentru reglarea curentului electric. robinete de reglare. Sub epruveta. Pe acest capac se monteaza un arzator de gaz. recipient tampon pentru gazele evacuate. ecran deflector. strat izolator termic. stut pentru introducerea termometrelor. fundul port epruveta al calorimetrului. care este formata din: vas calorimetric in care se produce arderea epruvetei. Se lasa sa se echilibreze temperatura apei in cele doua invelisuri si dupa aceea se conecteaza circuitul de alimentare a rezistentei electrice. filtru pentru gazele arse. astfel incat sa fie cat mai mult posibil reprezentative in ceea ce priveste proprietatile materialului trimis spre incercare. o conducta cu orificii pentru introducerea aerului. camera de combustie este prevazuta cu un ecran si tevi de evacuare a gazelor arse. In timpul incercarii se observa daca apar flacari si se cronometreaza durata lor. dupa care se indeparteaza arzatorul. Pentru fiecare material se incearca 3 sau 6 epruvete. arzator de gaze. pentru a se obtine o confirmare caracteristicilor greu combustibile ale materialelor de constructie se utilizeaza metoda calorimetrica care necesita un aparataj mai complex si un timp de lucru mai indelungat. Dispozitivul de incercare se compune dintr-un tub cu diametrul de 50 (60) mm si inaltimea de 165 (290) mm. Pentru a se reduce influenta curentilor de aer asupra arderii. Inainte de incercare. De asemenea se masoara cu ajutorul unor termocuple variatia temperaturii in cuptor si in interiorul epruvetei. Materialul se considera incombustibil numai daca in timpul incercarii celor trei epruvete temperatura in cuptor sau in interiorul epruvetei nu s-a urcat cu 50ºC sau mai mult peste temperatura intiala a cuptorului si daca nu au aparut flacari cu durata de 10 secunde sau mai mult. fereastra de control.

C + O2 = CO2. variind de fiecare data cantitatea de caldura introdusa in calorimetru (timpul de incalzire a rezistentei si arderea becului de gaz). t – timpul scurs de la inceputul incercarii. in timp ce elementele despartitoare (pereti. Urmeaza sa se realizeze un turn pentru studiul propagarii incendiilor pe fatade si prin golurile din interiorul constructiilor precum si cuptoare speciale de incercari (grinzi.5 materiale greu combustibile. dupa expresia: T – T0 = 345 log10 (8 t + 1) in care. Stalpii. in minute. T0 – temperatura initiala a cuptorului. T este temperatura cuptorului masurata cu termocuple situate la distanta de 10 cm de elementul de constructie in ºC. deformatiile maxime admise sunt depasite atunci cand raportul dintre sageata maxima si lungimea lor libera este de _1_ . In prezent laboratorul dispune de un cuptor pentru incercarea elementelor orizontale si un cuptor pentru elemente verticale. este important ca la incercarea elementelor din beton acestea sa fie mentinute sub sarcina si in timpul perioadei de racire..gaze.). Clasificarea se face in functie de valoarea maxima a coeficientului k astfel: k ≤ 0. etanseitate si izolare termica) prin incercarea elementelor de constructie. stalpi etc. in ultimul timp s-a dezvoltat in multe tari metoda studierii comportarii la foc a constructiilor pe modele reduse. Astfel. in ºC. pentru grinzi si elemente de planseu sau acoperis. plansee) se expun incalzirii numai pe una din fete. Oxidarea Oxidarea este un fenomen chimic si constituie o reactie in care o substanta se combina cu oxigenul sau cedeaza hidrogen. HN O2 + ½ O2 = HN O3 . Metoda ideala de determinare a rezistentei la foc a unei constructii ar fi incercarea ei in marime reala. b) Metode de determinare a limitei de rezistenta la foc. Pentru toate elementele de constuctie criteriul de stabilitate nu mai este satisfacut daca acestea se prabusesc sau capata deformatii plastice care depasesc valorile maxime admise. De exemplu: oxidarea carbonului la bioxid de carbon a acidului azotos in acid azotic. _1_ . In mod curent se foloseste insa metoda determinarii limitei de rezistenta la la foc a elementelor de constructie se determina in laboratorul de rezistenta la foc creat in cadrul Institutului de cercetari pentru constructii si economia constructiilor INCERC. sub sarcina.. Notand cu qd caldura degajata de epruveta si cu qi caldura utilizata pentru initierea arderii (caldura degajata de rezistenta electrica si cea produsa prin arderea gazului) se calculeaza coeficientul k din relatia: k = qd qi Incercarea se executa pe 6 epruvete pentru materialele utilizate in constructii civile si industriale si pe 10 epruvete pentru cele utilizate la constructia navelor. cat mai exact posibil. grinzile si fermele se expun actiunii uniforma a focului pe toate fetele si pe toata lungimea si inaltimea lor. Acest lucru nu este insa practic posbil datorita costului ridicat si duratei mari a incercarilor. k > 0. Probele sunt expuse incalzirii in cuptor pana cand ating starea limita a capacitatii lor portante si nu mai pot face fata rolului pentru care sunt destinate in constructie.5 materiale combustibile. Pentru elementele de compartimentare interioara a constructiei criteriul de etanseitate nu mai este indeplinit daca in ele se formeaza crapaturi sau alte deschideri prin care pot trece flacari sau gaze calde.. la o temperatura care sa varieze in timp. dupa metoda prevazuta in STAS 7771 – 67. iar criteriul de izolare termica atunci cand se produce o incalzire periculoasa de pe fata neexpusa actiunii directe a focului (de exemplu temperatura medie crescand cu mai mult de 140ºC sau temperatura maxima depasind cu mai mult de 180ºC temperatura initiala). PARTEA A PATRA CHIMIA Capitolul XVI Procese de oxidare si arderi 1. Se masoara variatia temperaturii invelisului interior de apa si se calculeaza cantitatea de caldura introdusa in calorimetru si cea degajata prin arderea epruvetei. Pentru a se evita aceste neajunsuri. Limita de rezistenta la foc se determina (dupa criterii de stabilitate. 30 30 Datorita faptului ca rezistenta betonului dupa racire poate fi mai mica decat a betonului in stare incalzita.

Procesul de ardere pentru substantele combustibile solide. se considera oxidare si reactiile chimice in care elementul chimic nu se combina cu oxigenul. formeaza radicali noi. Practic se produc mai multe feluri de oxidari. de exemplu. Oxidarea chimica este o oxidare de protectie la metalele feroase si cuprul si este de cele mai multe ori o brunare. fara dezvoltare de lumina si aparent fara dezvoltare de caldura. realizarea temperaturii de aprindere. Acest gen de oxidare se poate exemplifica prin trecerea Pb in Pb Cl2 sau Pb O sau prin trecerea unei substante incarcate pozitiv intr-o treapta de incarcare pozitiva superioara ca de exemplu Pb O in Pb O2. reactia: 2 CuCl + Cl2 = 2 Cu Cl2 In acest caz se spune ca. In acest mod apare un lant de reactii care se repeta. ce reactioneaza la randul lor cu moleculele neutre. Arderea Arderea este o reactie chimica insotita de dezvoltare de caldura si emisiune de lumina (flacara). care in urma reactiei cu alte molecule. lichide si gazoase se desfasoara la fel si consta din trei faze: oxidarea. Procesul de ardere este posibil numai daca sunt respectate urmatoarele conditii: existenta substantelor sau materialelor combustibile. a cuprului si aliajelor lui. sub actiunea directa e enzimelor numite oxidaze si care au rolul de a elibera energia necesara organismului. ci numai vaporii acestora care se formeaza in cantitate suficienta abia dupa ce se depaseste temperatura de inflamabilitate. dar in care el totusi. Substantele combustibile solide se aprind si ard. . Oxidarea chimice are domeniul de aplicare la protectia fierului si otelului. prezenta substantelor care intretin arderea (oxigen. Arderea substantelor si materialelor combustibile are loc numai in faza gazoasa. oxidari electrolitice. la aprinderea substantelor combustibile si la aparitia flacarilor. fapt ce duce la marirea vitezei reactiilor. Oxidarea electrolitica se aplica de obicei. Oxidarea biochimica se foloseste si la scara industriala. care initiaza inceputul unui nou lant ce constituie centru activ al reactiei.). oxidari chimice.Reactiile de oxidare-reducere se mai numesc pe scurt si reactii oxidante. deoarece aprinderea lor necesita un aport mai mare de caldura din exterior iar degajarea substantelor volatile prin distilare se face mai incet. a pierdut unul sau mai multi electroni. oxidari lente. Caldura dezvoltata fiind cedata treptat mediului exterior. substante care cedeaza oxigen). necesara pentru arderea unui kilogram de substanta se calculeaza dupa formula: Va = 1. aprinderea si arderea propriu-zisa. Cantitatea aproximativa de aer. Se mai considera oxidare si trecerea unei substante din stare elementara. Se cunosc. intr-o combinatie in care elementul chimic se incarca pozitiv. La baza conceptiilor actuale. De exemplu. proteinelor si a hidrantilor de carbon proveniti din alimente. oxidari biochimice. pe timpul carora. temperatura se mentine practic constanta (exemplu. Substanta in a carei compozitie intra un element care alipeste electronii se numeste oxidant. respiratia fiintelor etc. prin reducere se recapata electronii cedati mai inainte. Tinand seama de cele aratate mai sus. in general. Prin urmare. putrezirea lemnului. Deci materialele solide inainte de a arde se gazeifica. Aceste reactii sunt denumite reactii secundare de continuare a lantului. numarul total al electronilor cedati in procesul reactiei de catre reducator trebuie sa fie egal cu numarul total al electronilor alipiti de catre oxidant. Q este puterea calorifica a combustibilului in kcal/kg Cunoasterea mecanismului reactiilor de ardere are o mare importanta teoretica si practica. daca se tine seama de faptul ca oxigenul atrage aproape intotdeauna electronul din elementul care se uneste cu el. mult mai greu decat cele gazoase sau lichide. Toate moleculele substantelor ce intra in reactie si a celor rezultante sunt insa neutre din punct de vedere electric. Aceasta teorie presupune formarea in timpul reactiei de oxidare a radicalilor liberi.12 Q 1000 in care. produsele finale se formeaza printr-o serie de faze intermediare. Datorita oxidarii gazelor si vaporilor. caldura se acumuleaza in mod continuu. sensul de oxidare rezida in pierderea de electroni din stratul periferic al substantei oxidate. Sensul cuvintelor de „oxidare” si „reducere” poate fi generalizat. Oxidarea biochimica se refera la oxidarea grasimilor. In conditii obisnuite arderea reprezinta un proces de oxidare sau de asociere intre substantele combustibile si oxigenul din aer. iar substanta ce cuprinde un element care cedeaza electroni se cheama reducator. ruginirea fierului sau oxidarea altor metale. despre mecanismul reactiilor de ardere se gaseste teoria reactiilor in lant. Lichidele nu ard. 2. Oxidarea lenta este o combinare a unei substante cu oxigenul care se produce la temperatura ambianta sau mai joasa. a magneziului. la protectia aluminiului si a aliajelor lor (se mai numeste si electrooxidare). cuprul s-a oxidat de la monovalent la bivalent prin pierderea unui eletron desi in reactie nu a intervenit oxigenul. fenomen care are loc in celula vie. De aceea. Dimpotriva.

apa azot si numai in cantitati mici formaldehida. intr-un mod sau altul dezactiveaza centri activi. Conform teoriei noi a arderii. Arderile pot fi clasificate din mai mult puncte de vedere. cu viteza de propagare de ordinul centimetrilor pana la un metru pe secunda. Daca un centru activ provoaca la randul sau aparitia mai mult centre active. conform unor reactii de tipul: C + O2 = CO2 . dispersarea de catre particula activa a energiei chimice in exces. peroxizi.Ca un exemplu de astfel de reactie serveste combinarea fotochimica a clorului cu hidrogenul. . Paralel cu formarea centrelor active pot avea loc si reactii de inactivare (distrugere) a acestora. acizi grasi inferiori. trecerea de la deflagratie la detonatie depinde de parametrii fundamentali ai reactiei (viteza de reactie. denumite reactii de intrerupere a lanturilor. Cataliza este fenomenul de crestere a vitezei de reactie sub efectul catalizatorului. Cataliza negativa reduce viteza de reactie. Teoria reactiilor in lant explica fenomenul de cataliza pozitiva si negativa in procesul de ardere. Intreruperea lantului se produce atat in volumul amestecului reactant. alcooli si cocs.intrerupere in volumul reactant prin formarea unui radical putin activ } prelungirea lantului prin radicalul } HO2 putin activ. flacara fiind insotita de o unda de soc. 1 – 4 km s -1. Temperatura de ardere. de influenta gazelor inerte asupra incentinirii reactiei precum si de timpul de incalzire a amestecului la contactul cu o sursa exterioara de aprindere. Intreruperea lantului pe peretii vasului de reactie se produce in urma absorbtiei centrilor activi pe suprafata peretelui. Un exemplu tipic de reactie in lant ramificat este procesul de ardere a hidrogenului: H2 + O2 = 20 H H2 + M (orice molecula) = 2 H + M O2 + O2 = O3 + O OH + H2 = H2O + H H + O2 = OH + O O + H2 = OH + H H + O2 + M = H2O + M HO2 + H2 = H2O2 + H HO2 + H2O = H2O2 + OH } } nasterea lantului } – prelungirea lantului } } ramificatia lantului . Intr-o ardere incompleta produsii de ardere sunt: oxid de carbon. in functie de presiune si concentratie. acizi. Tipuri de ardere. In arderile rapide viteza de propagare atinge valori mai mari decat viteza sunetului. aldehide. H2 + ½ O2 = H2O Produsele de ardere contin totdeauna bioxid de carbon. Reactia in lant se explica si prin existenta unei limite inferioare si superioare de arpindere (explozie). Depasirea numarului de reactii in lant ramificate. Arderile se mai pot clasifica in arderi fara flacara (mocnite) si arderi cu flacara. bioxid de sulf etc. Arderile uniforme sau deflagratiile se caracterizeaza printr-o transmitere a caldurii in mod uniform. Temperatura de ardere este mai ridicata decat temperatura de aprindere. reactia de oxidare a hidrocarburilor se accelereaza vizibil si poate sa duca la aprindere in cazul adaugarii in mediul reactant a unor cantitati reduse de produse peroxidice. adica al substantei care creeaza centrele active initiale. Din punctul de vedere al tipului de reactie se deosebesc arderi complete si arderi incomplete. care inainteaza practic cu aceeasi viteza. Intr-o ardere completa substanta combustibila reactioneaza total. De exemplu. Intreruperea lantului in volum amestecului poate avea loc din urmatoarele motive: producerea reactiei secundare intre radicalul liber si impuritatile prezente in amestec. dand atomul de clor si o molecula de HCl etc. difuziunea atomilor si a radicalilor in amestec). conductibilitatea termica. alcooli. cat si pe peretii vasului de reactie. formand un atom de hidrogen si acid clorhidric: Cl + H2 = H Cl + H Atomul de hidrogen la randul sau reactioneaza cu o molecula de clor. de la stratul care arde la stratul vecin. Cl2 + hv = Cl + Cl Atomul de clor reactioneaza cu o molecula de hidrogen. la ciocnirea cu moleculele omogene inactive sau inerte. Reactia primara de formare a lantului o constituie disocierea moleculei de clor in atomi la absorbtia unei cuate de lumina. datorita faptului ca moleculele unui catalizator negativ. apa. fata de numarul intreruperilor constituie conditia principala pentru accelerarea reactiei de ardere. reactia se prelungeste si ia nastere un proces in lant ramificat. Drept exemplu de cataliza negativa serveste inhibitia proceselor de ardere a produselor petroliere la adaugarea hidrocarburilor halogenate. Din punct de vedere al propagarii flacarii arderile pot fi: arderi uniforme (normale) sau deflagratii si arderi rapide (explozii si detonatii).

Caldura necesara autoincalzirii si apoi aprinderii rezulta din reactii chimice sau biologice care se produc in insasi masa substantei respective. fie datorita unei surse de caldura interna. Autoaprinderea de natura chimica se poate produce la substantele care au o capacitate intensa de combinare cu oxigenul din aer. In urma oxidarii se degaja caldura. Autoapriderea de natura biologica se produce la acele substante combustibile care sunt predispuse activitatii vitale a microorganismelor.Temperatura de ardere reprezinta temperatura minima la care un combustibil solid sau lichid se aprinde si arde pana la epuizare. care determina cresterea temperaturii. La autoaprinderea sulfurii de fier se produc reactiile: Fe S2 + O2 → Fe S + SO2 + 53 100 cal. Exemple de autoaprindere fizico-chimica se poate da autoaprinderea carbunelui. peroxizi etc. cu apa sau cu alte substante. Autoaprinderea Autoaprinderea este declansarea arderii unei substante combustibile datorita autoincalzirii. metalele alcaline. Fe S + 3 O → Fe O + SO2 + 11 713 cal. sulfurile de fier. Temperatura de aprindere este temperatura minima la care trebuie incalzita o substanta sau material combustibil. talaj etc. o parte dintre oxidanti si halogeni. praful de aluminiu. semintelor si turtelor de floarea soarelui. Se citeaza dintre aceste substante fosforul alb. Autoaprinderea de natura fizico-chimica este specifica substantelor combustibile. Dintre oxidantii cu cea mai mare putere de oxidare se citeaza acidul azotic (aprinde materialele organice ca paie. Umiditatea accelereaza procesul de autoaprindere: Succeptibile la autoaprindere sunt si substantele ca reactioneaza in contact cu apa. care in afara procesului chimic sunt supuse si inflentei unor factori. Pe timpul procesului de autoaprindere se degaja o mare cantitate de caldura. reactiile cu apa ale oxidului de calciu (varul nestins) si ale sodiului: CaO + H2O = Ca (OH)2 + 276 kcal/kg 2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2 Hidrogenul degajat in urma contactului dintre metalele alcaline si apa se poate autoaprinde din cauza caldurii de reactie. pentru a se aprinde. creandu-se din aceasta cauza centre de autoincalzire. peroxidul de sodiu. Ca urmare. deci fara interventia unei surse exterioare de aprindere. In functie de natura reactiilor se cunosc trei feluri de autoaprinderi: autoaprinderi de natura chimica. oxigenul din masa semintei se consuma. evacuarea insuficienta a caldurii produse si existenta unor impuritati. bumbacului. numita temperatura de aprindere. Ea reprezinta temperatura la care viteza pierderii de caludura prin conductivitate. Procesul de autoincalzire si autoaprindere a semintelor de floarea-soarelui este favorizat si de prezenta si dezvoltarea bacteriilor termofile. azotatului de amoniu. care nu poate fi evacuata. Aprinderea unei substante combustibile are loc numai in faza gazoasa si cu atat mai usor cu cat emanarea de vapori si gaze incepe la o temperatura mai joasa. De exemplu. Samanta absoarbe oxigenul din aer. prafului de carbune. fapt ce duce la cresterea cantitatii de caldura degajata. cloratii si percloratii. Aprinderea substantelor si materiale combustibile se produce la o anumita temperatura.). fizico-chimica si biologica. 3. care se combina cu oxigenul continut in masa ei. . lacurilor de ulei. radiatie si convectie este depasita de viteaza reactiei de oxidare. ce depinde de fiecare combustibil in parte. Aprinderea Aprinderea sau initierea arderii se produce fie cand materialul combustibil vine in contact cu o sursa de aprindere. in aer. vapori de apa si bioxid de carbon dupa reactia: C6 H12 O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O + 677 kcal Bioxidul de carbon fiind un gaz inert impiedica accesul aerului din atmosfera. intrerupand astfel aerarea normala a semintelor de floarea soarelui. oxidul de calciu. 4. In masa semintelor de floarea-soarelui au loc de exemplu procese exoterme strans legate de transferul de apa si de reactiile chimice de oxidare. ca suprafata mare de contact cu oxigenul atmosferica.

Pentru majoritatea substantelor combustibile temperatura de autoinflamare variaza in limitele de 250 – 650ºC. T f este temperatura de fierbere. scanteie electrica sau mecanica.Autoaprinderea de natura biologica incepe cu procesul de autoincalzire care se manifesta prin fermentare si putrezire. Concentratii explozive pot forma vaporii si gazele combustibile. insotite de ruperi moleculare. flacara. care are ca urmare reducerea cantitatii de vapori. factori care fac ca valoarea ei sa varieze intre limite largi. Temperatura de inflamabilitate este temperatura minima la care vaporii unui lichid combustibil formeaza cu aerul. Inflamarea Inflamarea este un fenomen specific vaporilor si gazelor. Dupa disparitia activitatii microorganismelor. 7. transformarilor chimice prin intermediul fermentilor. deasupra suprafetei sale. Procesul de ardere se poate intrerupe in urma scaderii temperaturii in zona de ardere. Temperatura de autoinflamare depinde de compozitia si presiunea amestecului. a prafului in aer. Temperatura de autoinflamare este temperatura minima la care o substanta combustibila se aprinde fara interventia impulsului de inflamare. . Acest lucru se poate realiza numai daca lichidul se incalzeste continuu pentru a se putea degaja cantitatea de vapori necesara alimentarii arderii. care se aprinde la contactul cu o sursa de aprindere (scanteie electrica) corp incandescent. Pentru ca inflamarea sa poata trece in ardere este nevoie ca temperatura stratului superior al lichidului sa depaseasca temperatura de inflamabilitate. 5. Temperatura de inflamabilitate este direct proportionala cu temperatura de fierbere si invers proportionala cu tensiunea vaporilor de lichid. la care este posibila explozia se numeste limita inferioara de explozie. care se produce in fractiuni de secunda. Caldura care se degaja se datoreaza transformarilor materiei sub actiunea microorganismelor.). un amestec de o anumita concentratie. Daca nu exista date referitoare la temperatura de inflabilitate. Dupa incalzirea masei de borhot apare fenomenul de termodifuzie (distilarea apei si a produselor organice continute) care determina condensarea vaporilor de apa si cresterea treptata a zonei de autoincalzire. flacara stabila aparand la temperaturi mai ridicate. Pentru a se putea produce inflamarea este necesar sa se formeze un amestec combustibil de vapori-aer si sa existe o sursa de aprindere. intensificand astfel procesele fiziologice si fenomenul de autoincalzire. temperatura de inflamabilitate se poate calcula cu formula: Tinfl = T f ∙ K in care. scanteie mecanica etc. taitei de sfecla de zahar (borhot). aproximative.736 6. Borhotul are o conductivitate termica redusa din care cauza caldura rezultata in urma actiunii microflorei este retinuta. Dupa Ormandy si Graven. K – coeficient egal cu 0. Explozia Explozia este un proces de ardere foarte rapida si violenta a unui amestec exploziv. Inflamarea se produce la o anumita temperatura numita temperatura de inflamabilitate. lucerna. la temperatura de 60ºC. Autoinflamarea ca fenomen consta in aprinderea vaporilor unui lichid combustibil sau a gazelor incalzite. precum si praful diferitelor substante organice. cu degajare de caldura (reactie exoterma). ºK. tutun etc. Concentratia minima a gazelor si vaporilor. degajare de CO2 si chiar inceput de carbonizare. fiind suficienta numai prezenta aerului. se produce o degajare importanta de caldura. Autoinflamarea Autoinflamarea se produce in conditiile existentei unei anumite cantitati de vapori si a realizarii temperaturii de autoinflamare. Autoaprinderea de natura biologica se poate produce la paie. fan. rumegus de lemn. in urma reactiei de descompunere a produselor depozitate. corp incandescent etc. Explozia se produce in momentul in care amestecul exploziv are o anumita concentratie si vine in contact cu o sursa de aprindere. aceasta se poate calcula dupa formule empirice. lumina si presiune mare. fara ca acestia sa vina in contact cu o sursa de aprindere (flacara deschisa.

Aceasta inseamna ca numarul comun de valente trebuie sa fie egal cu 6. + n A B C N in care. concentratia de detonatie. Detonatiile se caracterizeaza prin unda soc insotita de o reactie chimica ce se intretine singura. in general. L reprezinta concentratia in procente. trebuie sa impartim numarul procentual la greutatile atomice corespunzatoare. presiunea se dubleaza. Din insasi notiunea de valenta decurge ca atomii care intra intr-o combinatie chimica nu pot avea valente libere. Facand o astfel de impartire gasim pentru carbon 0..8% C. arderea si explozia nu poate avea loc datorita lipsei de aer. determinarea formulei chimice a unui compus oarecare s-a putu face usor. Cea mai mica cifra care se imparte fara este la 3 si 2 este 6. Posibilitatea formarii lor depinde de proprietatile chimice ale elementelor si de conditiile exterioare. amestecul fiind prea bogat. impartim ambii factori la cel mai mic dintre impartim ambii factori la cel mai mic dintre ei. a. respectiv la 0. presiunea se dubleaza. Concentratia amestecurilor detonate difera de cele de explozie.. De exemplu. a vaporilor sau a prafului in aer. Limitele inferioare si superioare de explozie. Odata cu stabilirea greutatilor atomice ale elementelor. pe cand in molecula se afla un numar intreg de atomi. Cifrele capatate (inmultitori atomici) 1 si 4 ne dau direct numarul de atomi din fiecare element in formula compusului examinat. se numeste limita superioara de explozie. Aluminiul este trivalent. Ecuatii si formule chimice Pentru a intelege ecuatiile chimice trebuie sa se cunoasca mai intaii modul de a determina formulele chimice ale substantelor. Concentratia amestecurilor detonante difera de cele de explozie. De exemplu. publicate in literatura de specialitate sunt determinate la temperatura normala (20ºC) si la presiunea atmosferica. C. Presiunea in zona reactiei in amestecurile de gaze.. Nu toate combinatiile posibile din punctul de vedere al valentei exista insa si in realitate. Detonatia Detonatia este denumita si explozia produsa. presiunea la care este supus amestecul exploziv si capacitatea de oxidare a hidrocarburilor. iar oxigenul bivalent. Spre a obtine numere intregi. Limitele de explozie ale amestecurilor explozive formate din mai multe substante se calculeaza cu formula: L = _____100_____ a + b + c . Este evident ca cut cat greutatea atomica a elementului este mai mare. In unele situatii. de asemenea nici peste limita superioara de explozie.60. Intervalul (zona) dintre limita inferioara si superioara de explozie se numeste interval de explozie si are un rol determinat in stabilirea pericolului de incendiu si de explozie. pentru a gasi numarul de atomi al fiecaruia din elementele ce intra in componenta compusului chimic. Pe timpul detonatiei descompunerea substantelor se face atat de rapid incat gazele care se degaja se destind in insasi masa substantei dand nastere la presiuni si temperaturi foarte ridicate. in tevi cu diametre mici si lungimi suficient de mare. Astfel. deoarece amestecurile explozive sunt inflentate de factori ca: temperatura mediului amibiant. La lovirea frontala a undei de detonatie. Sub limita inferioara de explozie nu poate sa produca o explozie din cauza excesului de aer.2% Cl. Aflarea formulei chimice a unei combinatii poate fi insa deseori simplificata cunoscand valenta elementelor componente. d . 8. concentratia de detonatie a amestecului de hidrogen cu aer este cuprinsa intre 27 si 35% hidrogen.Concentratia maxima a gazelor. D . B. Din aceasta cauza combinatia Al2O3 dedusa mai . care este tetraclorura de carbon (CCl4). de un obstacol.n – continutul in procente de volum al fiecarui component din amestecul considerat A. cunoscand mai intai compozitia lui procentuala gasita cu ajutorul analizei. Prin urmare numarul lor total pentru aluminiu trebuie sa fie egal cu numarul total pentru oxigen. Dar aceste valori sunt fractiuni zecimale. Capitolul XVII Reactii chimice 1. in sectiile de productie se poate depasi temperatura si presiunea la care au fost determinate. la care explozia mai este inca posibila.65. de exemplu de fundul tevii. Greutatile atomice corespunzatoare sunt egale cu 12 si 35. Pentru exemplificare sa luam cel mai simplu caz de combinatie. formata din atomoo a doua elemente diferite si anume aluminiu si oxigen.. deci pentru a obtine 6 valente sunt necesari doi atomi de aluminiu.. 92. creste de aproximativ 50 ori fata de presiunea initiala. Dar fiecare atom de aluminiu este trivalent. de un obstacol. N – limite inferioara sau superioare de explozie ale componentilor din amestecul considerat Limitele de explozie nu au o valoare constanta.5.. De aceea. cea mai simpla formula a combinatiei aluminiului cu oxigenul va fi Al2O3. In mod asemanator se determina formula chimica si a altor compusi cu un numar mai mare de elemente chimice.65 si pentru clor 2. b. la care viteza de propagare a flacarii este cuprinsa intre 1000 si 4000 m/s. c. Astfel una din combinatiile carbonului cu clorul are urmatoarea procentuala: 7. de exemplu la fundul tevii. cu atat mai mic va fi numarul atomilor din molecula pentru o anumita compozitiei procentuala a compusului.

pentru stabilirea unei formule dupa valente sunt necesare si alte date suplimentare. prin punerea coeficientilor respectivi in fata formulelor: Al2 + 3 H2SO4 → AL2 (SO4)3 + 3 H2O Se intelege de la sine ca nu este necesara transcrierea fiecarei ecuatii de patru ori. este irealizabila din punct de vedere termodinamic intrucat ∆Zº = + 85. dar mai mic decat 10 kcal/mol. Deoarece atomul de oxigen este bivalent. iar cele in care ∆Z are valori pozitive (∆Z > O) sunt imposibile. in timp ce MgH2 care putea fi dedusa in acelasi fel. In fata fiecarei formule se pune un coeficient care arata cate molecule din substanta data intra in reactie sau rezulta. care serverste pentru evitarea greselilor la notarea chimica a reactiilor mai complicate. in care ∆Z are valori pozitive se pot insa realiza daca au loc simultan cu alte reactii in care ∆Z < O. hidrogenul monovalent) este nevoie de anumite indicatii in plus. in care in partea stanga se scriu formulele tuturor substantelor ce intra in reactie. ci raspunde numai la intrebarea cat de departe se gaseste sistemul studiat de starea de echilibru. La acest al treilea atom de oxigen ramane o valenta libera la care se asociaza hidrogenul monovalent. ∆S – varitia entropiei sistemului. egalizandu-i. Drept exemplu sunt redate mai jos taote stadiile de stabilire a ecuatiei reactiei dintre oxidul de aluminiu si acidul sulfuric: a) Se scriu in partea stanga a ecuatiei formulele tuturor substantelor care intra in reactie: Al2O3 + H2SO4 → b) Se noteaza compozitia substantelor rezultate dom reactie netinand seama initial de valente: Al2O3 + H2SO4 → Al | SO4 + H | O c) Se controleaza formulele substantelor rezultate dupa valenta elementelor: AL2O3 + H2SO4 → Al2 (SO4)3 + H2O d) Se controleaza numarul atomilor fiecarui element in ambele parti ale ecuatiei. Din proprietatile chimice ale acidului azotic se stie ca el contine numai un atom de azot si unul de hidrogen si ca acesti atomi nu sunt legati direct intre ei. iar in partea dreapta acelea ale produselor rezultate. Reactiile chimice se noteaza cu ajutorul ecuatiilor chimice. la atomul de azot se pot asocia doi atomi de oxigen in intregime si al treilea numai cu o legatura. atunci el trebuie sa fie legat cu toate valentele de oxigen. 2. Principalul criteriu de apreciere a posibilitatii termodinamice de efectuare a reactiei este variatia energiei libere (∆Z). ceea ce s-a facut in exemplul de fata in scopul de a ne obisnui cu un anumit rationament. deoarece magneziul nu se combina cu hidrogenul. Daca procesul este izoterm si presiunea se mentine constanta atunci: ∆Z = ∆H . Reactiile. T – temperatura sistemului.T∆S unde: ∆H – variatia entalpiei sistemului (efectul termic total). termodinamica nu se ocupa de viteza cu care decurge procesul. Daca atomul pentavalent al azotului nu este legat direct de hidrogen. Reactiile pentru care ∆Z are valori negative (∆Z < O) sunt considerate realizabile termodinamic. Astfel pentru reactia: CH4 + CO2 → CH3 – COOH. In cazul cand combinatia contine trei sau mai multe elemente diferite. Marimea Z depinde de proprietatile reactantilor si starea lor termodinamica. Echilibrul termodinamic Asa cum s-a mai amintit mai sus nu toate reactiile posibile au loc in realitate. ci si felul in care acestia sunt legati unul de altul.sus. foarte interesanta din punct de vedere practic. este in intregime construita pe baza formulelor structurale. Energia libera sau potentialul izobar (Z) al unui sistem este egal cu energia totala (H) minus energia legata (TS). se constata practic ca sunt realizabile si reactii pentru care ∆Zº > O. nu exista. O si H in afara de cunoasterea elementelor (azotul pentavalent. Formulele structurale dau o idee mai completa asupra substantei examinate decat cele obisnuite. Un exemplu de acest tip il constituie reactiile de formare a acidului cianhidric din metan si amoniac: . Deoarece in termodinamica nu intervine timpul. Cum. Ecuatia chimica reprezinta o ecuatie. de aceea ea este o diferenta totala. este vorba de variatiei energiei libere standard ∆Zº (la presiune atmosferica si temperatura de 25ºC si nu de variatia energiei libere totale). deoarece ele nu arata numai numarul atomilor fiecarui element din molecula. Daca coeficientul este egal cu unitatea el nu se mai scrie. De exemplu pentru stabilirea formulei acidului azotic care consta din N. reactiile pentru care ∆Zº > 10 kcal/mol sunt practic imposibile. exista in realitate. unde formulele sunt mai complexe.97 kcal/mol. de obicei. intrucat ar duce la sintetizarea acidului acetic din metan si bioxid de carbon. oxigenul bivalent. Scaderea potentialului izobar in aceste reactii acopera cresterea lui pentru prima reactie si procesul global poate avea loc cu scaderea lui ∆Z. Chimia organica.

Variatia entropiei sistemului ne indicia directia de realizare a procesului. Dar este suficient se sa introduca un catalizator adecvat pentru ca procesul sa decurga cu viteza mare pana la capat. In locul reactiei dorite se produce o alta relatie. aceasta inseamna ca trebuie invinse piedicile care stau in calea ei.57. caldura sa de formare este egala cu zero). 220 .6 + 3/2 (.98 kcal/mol – sunt caldurile de formare ale NO. din cauza ca reactia dorita are o viteza neglijabila. ca de exemplu reactiile de aditie. In cazul substantelor organice. deci cu suma caldurilor de formare din elemente ale produsilor de reactie minus suma caldurilor de formare ale produsilor initiali: ∆H = Σ (Hform) prod. Substantele pentru care la formarea lor din elemente ∆Zº < O sunt stabile. se poate vorbi si de stabilitatea sau nestabilitatea termodinamica a substantelor. cum se intampla practic in realitate. Catalizatorul actionand asupra procesului nu poate schimba insa valoarea lui ∆Z sau ∆Zº. Reactiile insotite de o marire a numarului de molecule. ceea ce in marea majoritate a cazurilor justifica insasi existenta multor compusi. iar cele in care ∆H are valori pozitive se produc cu absorbtie de caldura (reactii endoterme). dintre care in primul rand de viteza reactiei de care se ocupa cinetica chimica. Variatia entalpiei sistemului sau efectul termic total al reactiilor chimice este egal cu suma algebrica a caldurilor de formare ale reactantilor. preluarea caldurii de reactie in asemenea cazuri se face prin generare de abur. pe cand cele la care ∆Zº > au tendinta de descompunere.CH4 + NH3 → HCN + 3H2∆Zº = + 34 kcal/mol (imposibila termodinamic) CH4 + NH3 + 3/2 O2 → HCN + 3H2O ∆Zº = . alaturi de posibilitatea sau imposbilitatea reactiilor. De aici rezulta ca gradul de conversie depinde nu numai de conditiile de echilibru ci si de viteza diferitelor reactii si deci si de durata procesului. efectul termic al reactiilor se poate calcula cu ajutorul caldurilor de ardere ale reactiilor in locul caldurilor de formare.98) + 0] = . De aceea.[B] .8)] – [(-10.54. toti factorii care maresc viteza de reactie produc in acelasi timp o crestere a conversiei ce se realizeaza intr-un timp mai scurt decat cel necesar echilibrului. Astfel.[A].130 kcal/mol (favorabila termodinamic) Dar cu toata valoarea negativa mare a lui ∆Z. Intr-un sistem neizolat insa. In unele cazuri in urma efectuarii unei reactii nu se obtin substantele care ar trebuie sa se formeze la temperatura.57. In primul caz trebuie modificate conditiile de reactie. Considerentele de mai sus privind variatia energiei libere sunt valabile si pentru reactiile de formarea compusilor din elemente.). Astfel se explica de ce prelucrarea caldurii de reactie in multe procese chimice trebuie sa se faca la un nivel de temperatura la care reactia se amorseaza (160 . sunt exoterme. reactia poate sa nu aiba loc: 1) din cauza apropierii de starea de echilibru chimic si 2) din cauza inhibarii.180ºC in cazul sintezei clorurii de vinil din acetilena. finite – Σ (Hform) prod. Astfel. 6 . De aceea. cum sunt disocierile si depolimerizarile sunt endoterme. in al doilea caz trebuie modificata viteza de reactie. presiunea.8 – 10. Viteza de reactie este proportioanala cu concentratia reactantilor si este data de relatia clasica: r = k. Principalii factori care influenteaza cinetica proceselor sunt: temperatura. si cu ajutorul lubrifiantilor care ajuta la invingerea frecarii. formarea apei nu are loc. Astfel pentru reactia de oxidare a amoniacului: HN3 + 5/4 O2 = NO + 3/2 H2O (g) efectul termic al reactiei (caldura de reactie) este: ∆H = [21. In general se poate spune ca reactiile insotite de o diminuare a numarului de molecule. concentratia reactantilor si mai ales catalizatorii. presiunea si concentratia data.12 kcal/mol unde: 21. In practica. Reactiile in care ∆H are valori negative sunt reactii care au loc cu degajare de caldura (reactii exoterme). reactia inhibata poate fi amorsata. In afara de catalizator.230ºC in cazul oxidarii etilenei la oxid de etilena etc. cu toate ca pentru reactia: H2 + ½ O2 = H2O la temperatura de 25ºC si 1 atmosfera ∆Z < O. Aceasta problema care este de domeniul cineticei de reactiei este asamanatoare problemei invingerii frecarii care impiedica miscarea in sistemele mecanice. H2O(g) si HN3 din elemente (oxigenul fiind un element. Existenta unei bariere de energie care se opune decurgerii procesului confera inertie substantelor chimice. Cinetica reactiei In practica reactiile ajung rareori la echilibru. reactiile pot avea loc si cu scaderea entropiei. init. Cu ajutorul acestei reguli se poate calcula efectul termic al reactiilor care sunt greu de efectuat intr-un calorimetru. 3. desi conditiile pentru efectuarea ei nu sunt favorabile. reactia nu se produce. aceasta luand adeseori un caracter exploziv. De aceea trebuie sa se faca deosebire intre caldura care serveste ca impus necesar inlaturarii si inhibarii in multe procese exoterme ce pot fi inhibate si intre caldura care se degaja in timpul procesului. deoarece aceste marimi depind de starea initiala si finala a sistemului. polimelizare. gradul de conversie depinzand de mult factori.

[B] nu apare decat in ceea ce priveste valoarea constantei de viteza k. Rezultatul grabirii reactiei cu ajutorul incalzirii este legat inevitabil de deplasarea echilibrului sistemului dupa principiul lui Le Chatelier. este viteaza reactiei atunci cand concentratiile reactantilor sunt egale cu unitatea si este o marime care permite compararea vitezelor diferitelor reactii. In anumite conditii de lucru de exemplu in prezenta catalizatorilor. Influenta temperaturii asupra vitezei de reactie in relatia r = k. ore) pe unitatea de volum de reactor sau volum de catalizator exprimat in litri sau metri cubi. 4. care variaza in proportii apreciabile cu temperatura (poate capata valori duble sau triple pentru variatii de circa 10ºC). Tinand seama de faptul ca multe reactii in sinteza organica decurg cu micsorare de volum. Gazul iner deplaseaza de asemenea echilibrul.140ºC (la separarea etilenei din gazele de piroliza). Chimistul catalizei omogene isi gaseste explicatia in teoria combinatiilor intermediare. Pentru exemplificare se ia metoda camerelor de fabricare a acidului sulfuric. In organismul plantelor si animalelor se gasesc asa numitele „enzime”: substante organice cu constitutie complexa care joasa rolul de catalizatori in diversele procese vitale. deoarece efectul dilutiei este asemanator cu efectul provocat de scaderea presiunii totale. Din cele expuse rezulta ca un catalizator se intrebuinteaza atunci cand trebuie atins cat mai repede echilibrul termodinamic in conditiile unor temperaturi cat mai joase. Constanta de viteza a reactiei sau viteza specifia k. Cele mai inalte presiuni utilizate variaza intre 1000 si 2000 at (la polimerizarea etilenei). minute. la crearea unor metode principal noi in tehnologia chimica si la posibilitatea utilizarii drept materii prime a multor gaze.unde: [A] si [B] sunt concentratiile substantelor respective. In cazul reactiilor care au loc discontinuu. In general aparatura pentru temperaturi care depasesc 600 – 700ºC si pentru presiuni mai mare de 500 at este greu de realizat. De aceea pentru reactiile care decurg cu micsorare de volum. Este evident ca aceste conditii extreme nu se pot realiza decat in cazuri exceptionale. daca reactia este insotita de cresterea presiunii si invers. Astfel. O problema importanta in cazul reactiilor exoterme in industrie este eliminarea caldurii de reactie. in cazul al doilea. iar cele mai joase in jurul a . Alicarea presiunilor inalte a dus la nasterea unor ramuri noi in industria chimica. In timp ce printr-o ridicare de temperatura se comunica sistemului de energie din exterior. Cele mai frecvente temperaturi intrebuintate in industria chimica sunt in jurul a 1400ºC (la fabricarea acetilenei din metan). In primul caz atat substantele din reactie cat si catalizatorul apartin uneia si aceleasi faze. diluarea cu gaz inert mareste gradul de conversie al reactiei.[A]. diluarea cu gaz inert nu este de dorit. Variatia vitezei de reactie cu timpul poate fi reprezentata printr-o curba in care valoarea vitezei tinde asimptotic catre zero (in apropiere de echilibru). Toata gama proceselor catalitice poate fi redusa la doua cazuri generale: cataliza omogena si eterogena. eliminarea caldurii poate fi influentata numai prin marirea suprafetei de transfer. echilibrul poate fi atins la timpuri finite (curba punctata). daca reactia este insotita de o micsorare a volumului. cu reactii care dureaza ore sau zile (de exemplu reactia de polimelizare a butadienei in prezenta metalelor alcaline) si uneori un timp mai lung. chiar la temperatura ordinara. conform principiului lui Le Chatelier. caldura de reactie poate fi evacuata si prin diluarea amestecul de reactie cu unul din reactanti. temperaturile joase favorizeaza reactiile exoterme (diferite sinteze). deoarece catalizatorul solid grabeste aici reactia dintre substantele gazoase. Viteza reactiilor se masoara in grame sau moli produs reactionat in unitatea de timp (secunde. gradul de conversie creste cu marirea presiunii. Procesul in absenta catalizatorului decurge dupa reactia: O2 + 2 H2SO3 → 2 H2SO4 In prezenta catalizatorilor de oxizi de azot. iar cele inalte favorizeaza reactiile endoterme (in special disocierile). lichide si solide care nu-si gaseau aplicatii practice. Presiunile inalte capata din ce in ce mai multa importanta in industrie. exista in fond o deosebire principiala intre aceste doua influente. Totusi. Influenta presiunii asupra randamentului reactiei este evidenta. Viteza diverselor reactii chimic variaza in limite foarte largi. reactia are loc prin intermediul bioxidului de azot astfel: O2 + 2 NO → 2 NO2 2 NO2 + 2 H2SO3 → 2 H2SO4 + 2 NO On afara de importanta ei chimica. cataliza omogena are si o importanta biologica imensa. deoarece altfel n-ar ramane neschimbat dupa sfarsitul reactiei. de la reactii care au loc practic instantaneu. iar cele mai joase ating circa 10 -3 mm Hg (la fabricarea penicilinei). La reactiile continui. . actiunea catalizatorului din punct de vedere formal este analoga cu variatia temperaturii. Metoda camerelor de plumb de fabricare a acidului sulfuric face parte din aceasta grupa. conducand in acelasi timp la micsorarea dimensiunilor reactorului si la imbunatatirea transmisiei de caldura. Si intr-un caz si in altul se observa o schimbare a vitezei de reactie. Dupa cum reiese din definitie. In conformitate cu principiul echilibrului termodinamic al lui Van`t Hoff. Dimpotriva metoda de contact pentru acid sulfuric este un caz de cataliza eterogena. Prin actiunea unui catalizator se grabeste stabilirea starii de echilibru a sistemului. Catalizatori Catalizatorii sunt substante care schimba viteza reactiei ramanand ei insisi neschimbati din punct de vedere chimic. sau prin evaporarea unei cantitati din solventul lichid utilizat si recircularea lui inapoi in reactie. ramanand insa neschimbata situatia de echilibru. catalizatorul nu adauga nici o cantitate de energie. unor faze diferite. dimpotriva la cresterea volumului. De exemplu daca tot sistemul gazos sau sub forma unie solutii vom avea cataliza omogena. folosirea presiunilor inalte favorizeaza procesul.

procedee de ardere partiala (autoterme) si procedee cu arc electric. unghiul de intalnire al celor doua fluxuri (care nu trebuie sa fie mai mic de 90ºC). divizarea fluxurilor in jeturi. Important este ca durata de ramanere a amestecului de gaze in acest dispozitiv sa fie mai mic decat perioada de . Realizarea unui transfer rapid si uniform de caldura este legata de amestecarea celor doi componentii gazosi: metanul si oxigenul. din aceeasi materie prima. Conform aceluiasi procedeu de „cracare autoterma” se poate obtine si etilena din fractiuni petroliere. Un factor incomparabil mai important este insa cresterea activitatii chimice a moleculelor adsorbite in comparatie cu starea lor obisnuita. reactiile care au loc sunt: CH4 → C + 2H2 2CH4 → C2H2 + 3H2 C2H2 → 2C + H2 La temperaturi sub 1000ºC are loc conversia totala a metanului in elemente conform reactiei CH4 → C + 2H2. problema transferului de caldura si a „inghetarii echilibrului” are o serie de aspecte particulare. adica aproape la jumatate. in cazul procesului de ardere partiala trebuie luate in consideratie si urmatoarele reactii exoterme. In cazul procedeelor de piroliza prin ardere partiala. sunt procedee de ardere partiala. In cazul descopunerii metanului. Un rol importanta il joaca: viteza de curgere a celor doua fluxuri. Din acest punct de vedere se cunosc procedee de piroliza in cuptoare cu recuperare de caldura (regenerative). principala problema este realizarea rapida si uniforma a transferului unei cantitati apreciabile de caldura. Din punct de vedere energetic acclerarea reactiilor prin cataliza are loc prin scaderea energiei de activare. iar cei metalici prin reducerea oxizilor respectiv cu hidrogen. In afara de reactiile aratate mai sus. de ardere incompleta si completa. Capitolul XVIII Procese chimice cu pericol de incendiu 1. Aceasta este impus de nivelul ridicat de temperatura necesar pentru a obtine conversii convenabile in produsele dorite. multi savanti admit existenta pe suprafata catalizatorului a unor hidrati sau oxizi foarte nestabili a caror formare si descompunere ulterioara duce la acclerarea reactiei. Dat fiind ca procesele de descompunere termica sunt reactii endoterme. La temperaturi intre 1400 – 1600ºC predomina reactia de formare a acetilenei dupa ecuatia 2CH4 → C2H2 + 3H2. in care descompunerea termica a unei parti din metan are loc datorita caldurii furnizate de arderea altei parti. pentru a obtine conversii ridicate in acetilena este necesara „inghetarea echilibrului”. De exemplu. ceea ce duce implicit la accelerarea reactiei. Prepararea catalizatorilor nu este lipsita de pericol de incendiu. Procese de descompunere termica Principalele surse de hidrocarburi pure si fractiuni petroliere pentru industria petrochimica sunt produse rezultate din procese de descompunere termica si catalitica a fractiunilor de titei (cracare termica. negrul de fum. Procedeele de fabricatie a acetilenei din metan se caracterizeaza prin modul in care s-a rezolvat problema transferului rapid al cantitatii mari de caldura ce trebuie data. scade in prezenta aurului la 25 kcal/mol. Datorita ei se formeaza pe suprafata care reactioneaza. O activitate catalitica inalta se observa numai la o structura spongioasa si nestabila a suprafetei catalizatorului. reformare etc. Cea mai mare dezvoltare au capatat procedeele de ardere partiala. O parte din procedeele de fabricatie a acetilenei din metan si toate procedeele de fabricatie a negrului de fum. Un rol important in procesele catalitice il au metodele de preparare a catalizatorilor.). energia de activare a procesului descompunerii acidului iodhidric in elemente care reprezinta 44 kcal/mol.In chimistul catalizei eterogene rolul cel mai important il joaca adsorbtia. utilizarea unui dispozitiv de distributie si reducere a vitezei fluxului de gaze formate si realizarea unui bloc de distributie a flacarii. Avand in vedere ca la temperaturi ridicate si timpi de reactie mai mari are loc descompunerea acetilentei in elemente dupa reactia C2H2 → 2C + H2. cu formare de negru de fum si hidrogen. In special catalizatorii metalici spongiosi sunt extrem de reactivi putandu-se aprinde in contact cu aerul. catalitica. Cu toate ca pentru a explica mersul catalizei eterogene se recurge de obicei la teoria simpla a activarii moleculelor pe suprafata catalizatorului. Ritmul de crestere al productiei de acetilena. care furnizeaza caldura necesara descompunerii unei parti din metan: CH4 + ½ O2 → CO + 2H2 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Dispozitivele de amestecare a metanului cu oxigenul pot fi separate sau pot constitui acelasi agregat cu reactorul propriu-zis. Astfel catalizatorii de tipul oxizilor se prepara de obicei prin deshidratarea hidratilor corespunzatori sau prin descompunerea sarurilor azotice. hidrogenul. Prin descompunerea termica a metanului se obtin de asemenea o serie de produse care stau la baza industriei petrochimice si anume: acetilena.

Negrul de fum de explozie. hidrogen. In procedeul de fabricare a acetilenei prin descompunerea metanului in arc electric pericolul exploziilor este legat de prezenta in gaze a acetilenelor superioare.2 g/m3) si sunt trimise dupa filtrare in instalatia de separare a acetilenei. asezate in directii perpendiculare. Zona intermediara luminoasa. Descompunerea ei poate avea loc fara a fi necesara o amestecare a gazului cu oxigen sau aer. cat si prin descompunerea oxidului de carbon in carbon si bioxid de carbon dupa reactia: 2 CO → C + CO2 Suspensiile de negru de fum formate se pot colecta chiar din flacara. Capacitatea de a se descompune face ca acetilena la presiuni ridicate sa devina foarte periculoasa. Raportul oxigen/metan este de 0. carbune activ etc. acesta este bine cunoscut. initiind cu o scanteie electrica. Conducerea acestor fabricatii necesita insa un control riguros al amestecului de gaze datorita pericolului de formare a amestecurilor explozive. se fabrica.48. Formarea carbunelui are loc prin descompuneri termice. cu mai multe jeturi turbionare. De asemenea. spre deosebire de cea a metanului. pentru a volatiliza substantele organice reziduale. De asemenea. Grosimea flacarii si distanta la care incepe sa se formeze negrul de fum variaza in mica masura cu viteza de curgere a gazului. Presiunea produsa prin descompunerea acetilenei este in medie de 12 ori mai mare decat presiunea initiala a gazului. izolata de exterior printr-un invelis cald de bioxid de carbon incolor. . In instalatiile industriale. intercalata in zona de ardere incompleta. pe baza caldurii reactiilor exoterme de ardere a metanului. Metoda cea mai raspandita in industrie este descompunerea termica prin incalzire indirecta la 800ºC. oxid de carbon. in special in momentul comprimarii sale. fie printr-un mare numar de tuburi ceramice cu diametru mic (15 mm). cu ejectoare etc. Pentru amorsarea acestui proces este necesara o anumita enegie. Pe de alta parte. cu fanta. Se cunosc astfel: negru de fun colectat in flacara. permitand o mare economie de energie calorica. etan. hidroxid de fier (rugina). viteza fluxului de gaze trebuie sa fie intotdeauna mai mare decat viteza de propagare a flacarii. este exoterma. Ea se explica prin faptul ca atomii de carbon tind sa se combine pentru a forma carbon conform reactiei C2H2 → 2C + H2. negru de fum colectat in gaze de ardere. Intercalarea unei suprafete metalice in zona de ardere incompleta din flacara. pentru a evita exploziile in dispozitivul de amestecare sau pe liniile de alimentare. iar timpul de contact este in acest caz mai mare. Un front mai mult sau mai putin uniform al flacarii se poate obtine cu ajutorul unei mari diversitati de tipuri de amestecatoare. Prin descompunerea termica a metanului sau a unor produse petroliere lichide se obtine negrul de fum. Temperatura optima pentru aceste doua scopuri este de 500ºC/ Procedeul de fabricare a negrului de fum prin disocierea termica a metanului in cuptoare este analog cu procedeul de fabricare a acetilenei prin combustia incompleta a metanului in amestecul de gaze variaza in jurul a 20%. in prealabil comprimata la 2 at. se datoreste incandescentei particulelor solide de carbon. suprafata metalica mentine carbunele la o temperatura suficient de inalta. Dicetilena concentrata se gaseste in conditii de descompunere (spre deosebire de acetilena) chiar si in vid. azot si portoxid de azot. in care dispersia flacaroo se face fie printr-un numar mare de canale. trebuie evitate variatiile de debit ale gazelor. care pot scadea temperatura de explozie pana la 250 – 300ºC. In lipsa de aer si la rece acetilena nu prezinta pericol la presiunea atmosferica. negru de fum de disociere si negru de fum de explozie. Pe langa conditia de mai sus. imediat dupa iesirea lor din arzator. Proprietatile negrului de fum depind de modul in care se realizeaza descompunerea.inductie necesara initierii reactiei de ardere la temperatura de amestecare si la un anumit raport oxigen/metan. In amestec cu aerul si prin incalzire si in special dupa comprimare la presiuni peste 3 at. Ea necesita insa indepartarea caldurii in reactie. In aceasta zona se mai gasesc si urmatoarele gaze: metan. negru de fum de canale. Descompunerea acetilenei are loc printr-o reactie exoterma cu dezvoltarea unei cantitati mari de energie (54 kcal/mol). prin depunerea lor pe o suprafata metalica. bioxid de carbon. metalul si oxigenul se incalzesc la circa 450ºC si sunt trecute cu o viteza suficient de mare pentru a realiza o curgere turbulenta (120 – 140 m/s) printr-o camera de amestecare si apoi printr-un arzator constituit dintr-un bloc de distributie ceramic. care pot duce la stingerea flacarii. Reactia de descompunere a acetilenei. De aceea concentratiile mai mari de 12% nu sunt admise in nici un punct al instalatiei. O solutie de 20% se incalzeste fara vreo influenta exterioara datorita puternicei tendinte de polimelizare. ca de exemplu. pentru a favoriza reactia mai inceata de formare a carbunelui. Se pare ca prezenta descompunerii acetilenei. acetilena se descompune cu explozie. Gazele de reactie care parasesc arzatorul la 1600ºC sunt racite rapid la 80ºC printr-o ploaie directa de apa. De asemenea se poate aplica si la acetilena arderea incompleta in flacara sau in cuptor. Descompunerea acetilenei este favorizata de prezenta unor catalizatori ca: oxizi metalici. Totusi descompunerea acetilenei nu se produce niciodata spontan. care poate fi introdusa in gaz sub forma de energie termica (o ridicare a temperaturii) de energie mecanica (printr-o izbitura violenta) sau de energie chimica. iar temperatura creste pana la 3000ºC.05 – 0. asigurand staturarea cu vapori de apa se micsoreaza eventualitatea unei explozii. Gazele saturate cu apa mai contin o suspensie fina de carbune (ciraca 0. sau din gazele de ardere interioara. hidrogen si hidrocarburi. provoaca depunerea si racirea suspensiilor de carbon formate. in miezul flacarii. pentru ca arderea sa nu aiba loc in dispozitivul de amestecare. In ceea ce priveste pericolul pe care il prezinta acetilena. Triacetilena este si mai periculoasa. pentru prevenirea descompunerii acetilenei a fost gasita eficace diluarea cu azot. Aprinderea ulterioara a gazelor acumulate in reactor poate duce la explozia acestuia. chiar diluata pana la 12% cu acetilena. descompunerea acetilenei. Ea poate sa se descompuna la presiuni normale.

datorita incalzirii neuniforme a tevilor in diferite zone ale cuptorului provoaca slabirea materialului. 2. Combustia sa provoaca o degajare abundenta de oxid de carbon. ci numai eliminarea de atomi electropozitivi (atomi de hidrogen). Deteriorarea tevilor este explicabila avand in vedere conditiile grele in care functioneaza. Din aceasta cauza instalatia lucreaza sub presiune. Reactiile de oxidare cele mai des intalnite sunt arderile. care permit separarea unor compusi intermediari de mare insemnatate. in care substanta organica este oxidata complet pana la bioxid de carbon si apa. direct in zona focurilor. De asemenea el formeaza amestecuri explozive cu aerul ce se poate aprinde in prezenta unei flacari. Astfel prin oxidarea incompleta a metanului se obtine alcool metilic dupa reactia: CH4 + ½ O2 → CH3OH De asemenea oxidarea acetaldehidei la acid acetic are loc dupa reactia: CH3 – CHO + ½ O2 → CH3 – COOH Prin oxidarea directa a etilenei se formeaza in faza gazoasa oxid de etilena: CH2 = CH2 + ½ O2 → CH2 – CH2 \ / O iar in faza apoasa se formeaza glicol dupa reactia: CH2 = CH2 + ½ O2 + H2O → CH2 – CH2 | | OH OH Oxidarea incompleta a metanului poate avea loc si cu eliminarea simultana a doi atomi de hidrogen cu formare de formaldehida. dupa reactia: CH4 + ½ O2 → CO + 2H2 Se considera reactii de oxidare si reactiile in care nu are loc introducerea de oxigen in molecula. .850ºC (in cazul pirolizei benzinei) si presiuni pana la 50 – 60 at (in cazul cracarii termice). Temperaturile ridicate din interiorul cuptorului (1000 . In industria chimica se aplica insa reactiile de oxidare incompleta. Procese de oxidare Prin procese de oxidare se inteleg in general acele reactii in care se introduce oxigen in molecula unei substante organice. descompunerea termica are loc in cuptoare tubulare incalzite cu gaz metan la temperaturi care ating 800 . tensiunile termica care apar in materialul tevilor. precum si actiunea oxidanta a gazelor arse micsoreaza rezistenta mecanica a tevilor si provoaca uzura lor. provoaca o aprindere intensa care poate duce la deformarea tevilor si chiar la deteriorarea constructiei cuptorului. dupa reactia: CH4 + O2 → CH2O + H2O sau cu formare de oxid de carbon si de hidrogen (gaz sinteza). Pericolul de incendiu este legat de prezenta unor fractiuni petroliere lichide sau gazoase la temperaturi ridicate. Negrul de fum este periculos caci se aprinde cu usurinta.Gazele de ardere care ies din cuptor. In plus. actiunea corozica a produsului din tevi. Astfel alcoolul metilic poate fi hidrogenat la formaldehida: CH3OH → CH2O + H2 Aceasta reactie poate avea loc si in urma unei oxidari partiale: CH3OH + ½ O2 → CH2O + H2O Marea majoritate a reactiilor de oxidare sunt reactii exoterme ce degaja cantitati insemnate de caldura (∆Hº are valori numerice negative apreciabile). sau cracarea fractiunilor grele in scopul obtinerii benzinei. Orice scurgere de produs in interiorul cuptorului. fiind produse ale unei arderi incomplete.1100ºC in zona de radiatie). Cea mai buna metoda pentru a evita amestecurile explozive cu aerul consta in tasarea negrului de fum ori de cate ori aceasta este posibil. In celelalte procese de descompunere termica cum sunt: piroliza fractiunilor petroliere pentru fabricarea etilenei. prezinta un pericol de explozie in cazul intrarii in sistem. Pentru a evita prin toate mijloacele formarea de amestecuri explozive cu aerul. inainte de oprirea instalatiei cuptoarele se pun in regim de ardere completa fara exces de aer pentru a asigura umplerea sistemului cu gaz inert.

se utilizeaza oxigen pur in loc de aer. Printre cei mai utilizati sunt: hipocloriti. Astfel in cazul oxidarii etilenei la oxid de etilena. saruri de cobalt) permite scaderea temperaturii de reactie cu 150 – 200ºC si cresterea diferentei pana la temperatura de aprindere spontana. amestecul situandu-se deasupra limitei superioare de aprindere care este de 15% metan in amestec cu aerul. Totusi. cupru. In afara limitelor admise pentru conditiile de lucru se formeaza produsi de oxidare mai avansata sau chiar produsi de ardere. azotul din aer servind ca diluant al gazelor dupa reactie. Oxidarile in faza gazoasa se pot face cu aer. un pericol deosebit il prezinta formarea de peroxizi. Astfel la oxidarea acetaldehidei in acid acetic se formeaza intermediar acidul peracetic dupa reactia: CH3 – CHO + O2 → CH3 – COOOH Aceasta poate reactiona mai departe cu o noua molecula de acetaldehida. in acest cazm gazele reziduale ce contin oxigen in exces. datorita posibilitatilor mai mare de repartizare uniforma si de eliminare a caldurii de reactie. In general la presiunea si temperatura ordinara. In cazul oxidarilor in faza lichida. fie pentru a produce acid acetic: CH3 – CO – O – CO – CH3 + H2O CH3 – COOOH + H3 – CHO / anhidrida acetica \ 2 CH3 – COOH acid acetic . substante puternic explozive. cu oxigen pur sau diluat in faza omogena sau eterogena in prezenta de catalizatori gazosi. Oxidarea in faza lichida permite un control mai riguros al reactiei. cum ar fi dicloretanul. Cantitati de 0. clorura de etil si tetraetilul de plumb in cazul oxidarii etilenei. in cazul oxidarii metanului la formaldehida se utilizeaza un raport metan/oxigen foarte mare (10/1 – 15/1). cat si pentru eliminarea caldurii de reactie. Exista o corelatie stransa intre temperatura. In acest domeniu de temperaturi se situeaza si temperaturile de autoprindere ale hidrocarburilor respective (650ºC in cazul metanului. Exista doua procedee de oxidare: in faza gazoasa si in faza lichida. In ultima vreme reactoarele multitubulare caracteristice proceselor puternic exoterme tind sa fie inlocuite cu reactoare cu catalizatorul in strat fluidizat.Efectele termice importante au si reactiile de oxidare ale hidrocarburilor olefinice sau aromatice. Avand in vedere ca se lucreaza cu amestecuri de vapori organici si aer sau oxigen. Din aceasta cauza se prefera ca oxidarea sa se faca cu aer si nu cu oxigen.8ºC). Odata cu cresterea temperaturii sistemului. De cele mai multe ori se utilizeaza pentru racire apa. pentru a nu se dilua produsele de reactie cu azot. ceea ce permite totodata separarea usoara a produselor de reactie prin condensarea aburului. Alte ori se utilizeaza excese mari de aer sau oxigen pentru a fi sub limita inferioara de aprindere. exista si aici pericolul formarii amestecurilor explozive in gazele reziduale. Proportia dintre reactanti trebuie astfel calculata incat amestecul sa se situeze in afara limitelor de explozie. In faza gazoasa. In acest fel creste atat productivitatea cat si posibilitatea preluarii caldurii de reactie.). Din punct de vedere termodinamic. conditiile de reactie nu trebuie sa permita formarea de amestecuri explozive. In unele cazuri insa. aceasta putand lua un caracter exploziv. Pentru a se calcula compozitiile explozive se utilizeaza diagrame ternare care permit alegerea conditiilor de lucru pentru diverse raporturi dintre reactanti. 542ºC in cazul etilenei. La oxidarile in faza lichida se poate intrebuinta atat oxigen. generandu-se in acest fel abur. fie pentru a da anhidrica acetica. problema preluarii caldurii de reactie devine mai dificila. este necesar sa se evite formarea unor amestecuri explozive ale produsilor de reactie cu aerul. Se lucreaza fie sub limita inferioara de aprindere. zona concentratiilor explozive este de 3 – 29% pentru etilena-aer si 3 – 80% pentru oxid de etilena aer. lichizi sau solizi. La concentratii care depasesc 50 g naftalina la 1 m3 aer exista riscuri mari de explozie.02% dicloretan in amestecul supus oxidarii mareste randamentul in oxid ale etilena cu 10% in detrimentul formarii produsilor de ardere. Astfel in cazul formarii oxidului de etilena ∆H = . argint. cand substanta organica supusa oxidarii este prea volatila (de exemplu oxidarea acetaldehidei cu punct de fierbere 20. reactiile de oxidare in faza gazoasa sunt realizabile la temperaturi intre 400º si 700ºC. concentratii in jurul a 10% oxigen determina compozitii in afara de zona de explozie pentru orice raporturi etilena/oxigen. Caldura ce se degaja in timpul reactiilor de oxidare trebuie preluata prin racirea reactorului. 553ºC pentru xilen etc. Astfel.460 kcal/mol. Intrebuintarea catalizatorilor de oxidare gazosi (oxizi de azot. bicromati. de 5 – 8 ori mai mari decat cantitatea teoretica de oxigen. Astfel in cazul oxidarii naftalinei la anhidrica ftalica se lucreaza cu raporturi aer-naftalina 30/1 – 40/1. raportul suprafata/volum al reactorului etc. permanganat de potasiu. Pentru oxidarea in faza gazoasa se utilizeaza in general reactoare multitubulare cu catalizator solid. In acest caz se face diluarea oxigenului cu abur. Uneori. care sa asigure o preluare rapida a caldurii de reactie in spatiul dintre tevi. Oxidarea se face la temperatura de 400ºC in prezenta oxizilor de azot drept catalizatori temperaturi de autoaprindere a amestecului metan-aer fiind de 650ºC. posibilitatea de izolare a produsilor intermediari de oxidare este limitata intr-o zona ingusta de temperatura. cat si agenti de oxidare care cedeaza oxigenul lor in timpul reactiei. Pe masura ce o cantitate mai mai de substanta organica trece in produsi de ardere. greu de separat. bioxid de mangan. Pentru evitarea reactiei de oxidare completa (ardere) se recomanda intrebuintarea in cantitati forate mici a unor inhibitori. de timpul de contact. se foloseste agent drept oxidant oxigenul pur sau un ameste de oxigen si azot in raport de 1/1. saruri topite etc.35 kcal/mol. bioxid de carbon si vapori de substanta organica sunt diluate cu azot la iesirea din zona de reactie. Alteori cand procesul nu permite folosirea directa a apei se utilizeaza un alt agent de racire cum ar fi: difil. deoarece folosind aerul ca agent oxidare au loc pierderi considerabile de substanta prin antrenarea ei de catre azotul din gazele reziduale. apa oxigenata etc. fie deasupra limitei superioare. Pe langa pericolul formarii amestecurilor explozive de reactanti-aer. Pentru a nu se forma amestecuri explozive. creste considerabil viteza de reactie. iar la oxidarea naftalinei in anhidrica ftalica ∆H = . timp de contact si raportul oxigen-hidrocarburi. clor) sau solizi (nichel.

Oxidarea in faza lichida se realizeaza in general in turnuri de reactie. cat si datorita formarii peroxizilor explozivi. cand se lucreaza cu apa oxigenata ca agent de oxidare exista pericolul formarii hidroperoxizilor. Hidrogenarea carbunilor se face in doua trepte: in prima treptata se hidrogeneaza in faza lichida o pasta formata din praf de carbune si ulei obtinut in hidrogenarile precedente. In concluzie se poate spuna ca in procesele de oxidare exista un pericol permanent de incendiu si explozie datorita posibilitatii formarii amestecurilor explozive ale substantelor oganice si aer. intrucat alcoolul izopropilic este mai usor accesibil. la temperaturi de 100 – 200ºC conform reactiei: CH2 = CH2 + H2 → CH3 iar diizobutilena trece in izooctan lucrand la presiuni de 3 – 4 at: (CH3)3C – CH = C(CH3)2 + H2 → (CH3)3C – CH2 – CH (CH3)2 diizobutilena izooctan Prin aditia hidrogenului la dubla legatura C = O se fomeaza alcooli primari in cazul aldehidelor si alcooli secundari in cazul cetonelor. oxid de zinc) trebuie sa se lucreze la temperaturi cuprinse intre 250 si 450°C. obtinerea alcoolului metilic prin hidrogenarea oxifului de carbon. paladiu). Camerele de reactie in procesele de hidrogenare la presiune inalta au forma unor cilindri verticali din otel special avand inaltimea de .Acidul peracetic explodeaza la temperatura de 55ºC. reducerea nitrobenzenului in anilina etc. La hidrogenarea carbunilor este necesar sa se lucreze la temperaturi de 450°C si presiuni de 200 – 300 at. 3. aceasta variaza cu natura catalizatorului si a substantei ce se hidrogeneaza. intrucat temperatura de lucru depaseste de multe ori temperatura de autoaprindere a substantei organice supuse hidrogenarii. iar presiunea poate ajunge pana la 100 at. fier. In faza gazoasa. In cazul hidrogenarii grasimilor. masa de reactie devine exploziva. cand acest raport este limitat de solubilitatea hidrogenului in substanta organica. La oxidarea izopropilbenzenului pentru fabricarea fenolului si acetonei se formeaza ca intermediar hidroperoxid de izopropilbenzen. Metilhidroperoxidul si etilhidroperoxidul sunt substante explozive prin incalzire. oxid de crom. Hidroperoxidul de izopropilbenzen se descompune cu explozie la temperaturi de 135 .110ºC. In schimb cu celelalte metale sau oxizi metalici (crom. care distila intre 200 si 400ºC. iar in treapta a doua se hidrogeneaza uleiului mediu obtinut. Reactiile de hidrogenare sunt favorizate de presiuni ridicate intrucat cresterea presiunii mareste concentratia hidrogenului in mediul de reactie si deci viteza de reactie. Aceasta mareste pericolul de incendiu. in care se barboteaza aer sau oxigenn. In cazul nitrobenzenului se obtine anilina: C6H5 – NO2 + H2 → C6H5 – NH2 nitrobenzen anilina Procesele de hidrogenare pot decurge in faza gazoasa. realizandu-se raporturi mari intre hidrogen si substanta organica. lichida sau mixta. de dehidrogenare a alcoolului izopropilic in acetona. fabricarea alcoolului furfilic din furfurol. obtinerea izooctanului din diizobutilena. Utilizand drept catalizatgori metale nobile (platina. Sarurile de mangan au rolul de a descompune acidul peracetic. pericolul de explozie este mai ridicat decat in cazul hidrogenarii in faza lichida. Pentru evitarea acumularii lui in zona de reactie se utilizeaza drept catalizator saruri de mangan (acetat de mangan). Hidrogenul se poate aditiona la hidrocarburile nesaturate cu dubla si tripla legatura si la hidrocarburi aromatice. prevazute cu serpentine de racire pentru preluarea caldurii de reactie. Cele mai importante aplicatii ale acestui proces in industrie sunt: hidrogenarea carbunilor in scopul fabricarii benzinei sintetice. Procese de hidrogenare Sunt considerate procese de hidrogenare acele reactii in care are loc introducerea unui sau a mai multor atomi de hidrogen in molecula compusilor organici. temperatura de lucru este de 250 – 260°C. Astfel etilena poate fi hidrogenata la etan la presiunea atmosferica in prezenta nichelului. impiedicand astfel formarea unor concentratii periculoase. hidrogenarea grasimilor lichide in grasimi solide. fie cu hidrogen molecular in prezenta de catalizatori. Olefinele trec prin hidrogenare in parafine corespunzatoare. Reduceri sunt numite reactiile de aditie sau substitutie cu hidrogen produs in momentul reactiei (hidrogen „nascand”). In ceea ce priveste temperatura optima de hidrogenare. De asemenea. La concentratii ale hidroperoxidului de izopropilbenzen peste 40%. Astfel prin reducerea acetonei se obtine alcool izopropilic dupa reactia: CH3 – CO – CH3 + H2 → CH3 – CHOH – CH3 In practica se aplica insa reactia inversa. in faza de vapori. conditiile de temperatura si presiune variind in limite largi cu natura catalizatorului si cu structura olefinei. iar consumul de acetona este mai mare. Nitroderivatii se pot reduce in amine fie cu hidrogen in stare „nascanda”. De aceea nu este permisa cresterea temperaturii in zona de reactie peste 100 . se poate lucra la temperaturi mai scazute (100 – 150°C).140ºC.

Din aceasta cauza retortele se sufla cu azot sau bioxid de carbon inainte de descarcare si la inceperea lucrului. In procesul de hidrogenare a grasimilor este folosit drept catalizator formiatul de nichel. In general. caldura de reactie ΔH este foarte mare in cazul reactiilor de fluorurare (circa 100 kcal/mol). In contact cu aerul se aprinde si arde cu flacara albastruie. Cum procesele de hidrogenare au loc la presiuni ridicate. acid hipocloros (HOCl) sau cloric (HClO3). ramanand o cenusa ce reprezinta suportul pe care a fost depus catalizatorul (carbune. este deosebit de activ in stare redusa datorita aspectului sau buretos. Combinatiile nesaturate pot da insa. iar greutatea depaseste 200 t. oxizi metalici si saruri ale metalelor. La reactiile de substitutie. Pericolul formarii gazului detonant este intru-catva micsorat datorita greutatii specifice mici si gradului mare de difuziune a hidrogenului. unele cloruri acide fosgenul (COCl2) sau clorura de sulfuril (SO2Cl2). Caldura de reactie creste odata cu numarul atomilor de carbon din molecula si cu cresterea posibilitatilor de substitutie a atomilor de hidrogen din diverse pozitii. Este foarte activ din punct de vedere chimic. Catalizatorii metalici se prepara prin reducerea oxizilor respectivi cu hidrogen la temperaturi specifice fiecarui oxid (oxidul de nichel la 350°C. In mod asemantor are loc arderea metanului in clor. iar in incaperi inchise sa se acumuleze sub plafon deasupra stratului de aer. Este cunoscut faptul ca hidrogenul formeaza cu aerul amestecuri explozive in limite foarte largi (4 – 74. datorita patrunderii aerului. reactiile de halogenare sunt exoterme. In schimb descompunerea lui in retorte la 200°C in mediu de ulei si sub alimentare continua de hidrogen prezinta pericol de incendiu. la temperatura inalta sau joasa cu sau fara catalizatori. Amestecul de hidrogen si aer. clorurare. grosimea peretilor acestor camere poate atinge 14 cm. . au insusiri piroforice aprinzandu-se in aer chiar la temperaturi obisnuite. obtinerea clorurii de vinil. Cu acetilena clorul formeaza amestecuri care explodeaza numai sub actiunea luminii. fisurile vaselor sau prin garnituri de etansare moi. dupa natura agentului de halogenare. Hidrogenul se caracterizeaza printr-o viteza mare de difuziune intrucat fiind cel mai usor dintre gaze (de circa 15 ori mai usor ca aerul) moleculele lui se misca mai repede decat toate celelalte. fabricarea clorurii de metil. cat si de substitutie. oxidul de cobalt la 400°C. fabricarea clorbenzenului sunt numai cateva exemple de aplicare a proceselor de clorurare in industrie. Astfel. Procese de halogenare In cadrul proceselor de halogenare se cuprind reactiile prin care se introduc atomii de halogen in molecula compusilor organici. fie cu ajutorul unor compusi halogenatica: acid fluorhidric (HF). Este depozitat si transportat in stare lichefiata la presiunea de 6 at in cisterne de cale ferata sau tuburi de otel. Halogenarea prin aditie are loc in cazul combinatiilor nesaturate cu dubla sau tripla legatura. La descarcarea catalizatorilor catalizatorului din retorta.). este posibila formarea de amestecuri explozive. respectiv de oxigen. in raport de doua volume hidrogen si un volum oxigen se numeste gaz detonant. brom.SO3H. Clorul utilizat ca agent de clorurare se prezinta sub forma unui gaz de culoare galbena verzuie cu miros puternic innecacios. 4. Prepararea catalizatorilor de hidrogenare prezinta de asemenea un pericol de incendiu. Utilizarea metalelor drept catalizatori si in special a nichelului se datoreste faptului ca ele absorb pe suprafata lor cantitati insemnate de hidrogen (mai ales cand sunt sub forma de pulberi si la temperaturi ridicate). Drept catalizatori in reactiile de hidrogenare se folosesc un numar mare de metale. In general aceste camere sunt montate intr-o zidarie de beton. limita inferioara de aprindere si explozie se micsoreaza. in reactii de fluorurare. In special catalizatorul nichel Raney. Astfel combinarea clorului cu hidrogenul pentru a da acid clorhidric are loc o explozie la o incalzire a amestecului de gaz sau la o iluminare puternica. obtinuti prin tratarea cu hidrogen a oxizilor. In schimb actiunea coroziva a acestor catalizatori este mai intensa.2%). Se elimina astfel retortele incalzite de obicei cu foc direct. hidrogenul sa se risipeasca usor. Trebuie avut in vedere ca acesti catalizatori. Obtinerea hexacloranului si a DDT – ului prin clorurarea benzenului. Arderea continua pana la completa epuizare a substantei. . Hidrogenul absorbit se disociaza in atomi. iodhidric (HI). Aceasta face ca in incaperile in care se lucreaza cu hidrogen sa existe un pericol permanent de formare a amestecurilor explozive. In reactiile de substitutie halogenul poate substitui atomi de hidrogen sau grupe functionale ca – OH. clorhidric (HCl). Procesele de hidrogenare prezinta un accentuat pericol de incendiu si explozie datorita folosirii hidrogenului. iod si in rare cazuri cu flour. pentru limita efectelor eventualelor explozii. respectiv a alcoolului. Reactiile de haloganare se impart in doua mari grupe: reactii de substitutie si reactii de aditie.circa 18 m si capacitatea de circa 40 m3. Introducerea halogenilor in molecula compusilor organici se poate face fie prin halogenare directa cu clor. Propagarea catalizatorului cupru-nichel este mai putin periculoasa intrucat descompunerea carbonatilor de cupru si nichel se executa chiar in autoclave de hidrogenare. caldura de reactie ΔH este de ordinul 30 pana la 40 kcal/mol. ceea ce face ca in atmosfera deschisa. In cazul reactiilor de aditie a clorului si bromului la duble legaturi olefinice. Astfel hidrogenul trece prin porii metalelor. ceea ce face sa fie deosebit de reactiv. preparat prin tratarea unui aliaj nichel-aluminiu cu o solutie de hidroxid de sodiu. bromurare si iodurare. Dupa mecanismul reactiei sau dupa metoda de lucru folosita procesele de halogenare se impart in reactii in faza gazoasa sau in faza lichida. Clasificarea acestor reactii se poate face din mai multe puncte de vedere. a cloroformului si a tetraclorurii de carbon prin clorurarea metanului. Intrucat trebuie sa reziste la presiuni mari. largind intervalul. Cea mai mare importanta practica o au reactiile de clorurare. iar oxidul de crom la peste 500°C). in functie de conditiile de lucru atat reactii de aditie. bromhidric (HBr). Obtinerea acestuia nu este o operatie periculoasa. ele pot fi clasificate. kiselurg etc. Dupa o aprindere prealabila a hidrogenului acesta continua sa arda cu flacara linistita.

Clorurarea benzenului in faza de vapori se produce la 400˚C. Oxizii de azot: hipoazotita (NO2) si tetroxidul de azot (N2O4) pot da reactii de nitrare in prezenta acidului sulfuric sau a unor catalizatori. la temperaturi joase se pot utiliza vase captusite cu rasini sintetice sau cu cauciuc. De asemenea dizolvarea acidului sulfuric in apa este insotita de o foarte mare degajare de caldura (pana la 22 kcal/mol). in general. Pentru clorura de etil limitele sunt 7. clorurarea directa a acetilenei nefiind posibila din cauza pericolelor de explozie. Cea mai mare importanta practica o prezinta nitrarea hidrocarburii aromatice. Catalizatorii cei mai intrebuintati sunt clorura ferica (FeCl3). pe cand in faza lichida se lucreaza la 40˚C in prezenta de catalizatori (fier sau aluminiu). fie prin diluare cu gaze inerte. carbunele. Este adevarat ca introducerea atomului de clor in molecula substantei organice are un efect ignifug. care pot forma cu aerul amestecuri explozive. Procese de nitrare Prin nitrare se intelege. orice fisura provocand insa coroziunea rapida a intregii suprafete emailate. Astfel clorurarea directa cu clor a metanului are loc la temperaturi de 500˚C. La evaluarea efectului termic in cursul acestor procese trebuie sa se tina seama si de efectele termice datorate unor reactii paralele posibile (oxidare. Astfel la distilarea fractiei uleioase. Acest punct de vedere este cu totul gresit si periculos. plumb sau nichel.NO2) legata de un atom de carbon.5 – 55%. Un mare pericol de incendiu il constituie operatia de distilare a solutiilor clorurate. se poate atinge usor temperatura de autoaprindere a substantei organice supuse clorurarii (580˚C in cazul benzenului). Ori. 5. efectul termic al reactiei este atat de puternic. Alteori se lucreaza intr-un dizolvant lichid inert fata de halogen. Caldura ce se degaja in timpul reactiei variaza intre 20 – 40 kcal/mol. Clorura de vinil este un gaz inflamabil care formeaza cu aerul amestecuri explozive in limitele 4 – 22% volum. Astfel benzenul are un punct de inflamabilitate – 11˚C. In cazul reactiilor de clorurare prin substitutie . azotul sau acid clorhidric. Este cunoscut faptul ca prin diluarea acidului azotic cu apa se degaja cantitati insemnate de caldura (pana la 8 kcal/mol). Cand nu se poate evita umiditatea de utilizeaza cuart. cum ar fi tetraclorura de carbon. Instalatiile industriale de clorurare in faza gazoasa sunt construite. . Se utilizeaza de obicei ca sursa luminoasa lampi de mercur cu radiatii de lungimi de unda intre 3000 si 5000 Å (Angström = 10-7 mm). sulfura de carbon. obtinuta de la clorurarea alcoolului. din otel. substanta supusa clorurarii circuland prin tevi inguste de sticla Pirex sau de cuart. fie prin utilizarea unor reactoare cu umpluturi metalice (site) capabile sa absoarba repede caldura degajata. in multe cazuri pericolul de explozie si incendiu este legat de neetanseitatile aparaturii ca urmare a coroziunii chimice. Trebuie avut insa in vedere faptul ca majoritatea produsilor clorurati sunt substante inflamabile. Pentru scaderea temperaturii de clorurare se foloseste clorurarea fotochimica sau actiunea catalizatorilor. Din aceasta cauza pentru realizarea reactiei de floururare directa este absolut necesara asigurarea posibilitatii de control a temperaturii de reactie. Procedeele fotochimice se aplica atat in gazoasa cat si in faza lichida. Toate reactiile de nitrare sunt puternic exoterme. Reactiile in faza lichida permit un control mai riguros al reactiei si deci pericolul de explozie este micsorat. Emailurile se utilizeaza la vase cu dimensiuni mici.5˚C.La reactiile de substitutie in faza gazoasa controlul temperaturii este mai greu de facut din cauza dificultatilor de repartitie si eliminare a caldurii de reactie. clorura de cupru (CuCl2). in timp ce produsul clorurat – clorbenzenul 28. ceramica sau tantal. Drept diluant se poate folosi de asemenea aburul. In schimb lucrandu-se cu cantitati mari de lichide organice inflamabile exista pericol de incendiu datorita patrunderii aerului peste produsul incalzit. mai ales cand se lucreaza la temperaturi inalte. dispuse in jurul sursei luminoase. procesul prin care se introduce grupa nitro (. Astfel prin nitrarea benzenului se obtine nitrobenzenul folosit in cea mai mare parte la fabricarea anilinei. In faza lichida. ca produs de reactie secundar se formeaza acidul clorhidric. De aceea cand se lucreaza in faza gazoasa se face diluarea amestecului de reactie cu un exces mare de hidrocarbura sau de clor. cracare). Este limpede ca in cazul reactiilor in faza gazoasa. Cel mai intrebuintat agent de nitrare este acidul azotic singur sau in amestec cu acidul sulfuric. Numai produsii clorurati in care s-a facut substituirea completa a atomilor de hidrogen de clor. In cazul reactiilor de fluorurare directa. orice defectiune a sursei luminoase poate deveni o sursa de aprindere a substantei organice. Din aceasta cauza asigurarea etanseitatii aparaturii este o problema deosebit de grea. cloroform. reactia se face prin barbotarea acetilenei si a clorurii in tetracloretan care serveste ca dizolvant si este recirculat continuu. Astfel. Foarte multi considera ca produsii clorurati nu sunt inflamabili. prin acumularea caldurii de reactie. In schimb. extrem de coroziv. cand se lucreaza in mediu anhidru. in caz de accidente. se separa alcoolul nereactionat si produsi clorurati inferiori. Clorurarea fotochimica prezinta avantajul unei initieri rapide fara a fi necesara preincalzirea substantei organice. cat si de caldurile de dizolvare si de diluare ale reactantilor. In general in faza gazoasa se lucreaza la temperaturi inalte. C6H5 + HO – NO2 → C6H5 – NO2 + H2O benzen acid azotic nitrobenzen Nitroclorbenzenul Cl-C6H4-NO2 obtinut prin nitrarea clorbenzenului. serveste pentru sinteza unor materii colorante si a unor produsi intermediari in industria farmaceutica. Reactiile de clorurare au loc la temperaturi cuprinse intre 40˚C si 500˚C. Patrunderea aerului prin creearea uni vid in interiorul reactorului permite formarea unor amestecuri explozive de vapori de substante organice si aer. cum ar fi tetraclorura de carbon sunt neinflamabili si se utilizeaza ca agent stingator in stingatoarele de incendiu. ceea ce face ca produsul clorurat sa devina mai putin inflamabil decat substanta organica supusa clorurarii. incat reactia capata imediat dupa initiere un caracter exploziv. fierul etc. in scopul indepartarii substantei organice sau a produselor de clorurare incompleta. diluantul servind pentru preluarea caldurii de reactie. fonta silicioasa.

6. La sulfonarea in faza lichida. prim emulsionarea amestecului de reactie. ceea ce conduce la scurgeri de lichide inflamabile. depinde in mare masura si de eficacitatea agitarii reactantilor. decat sa se lucreze cu amestecuri nitrante cu o concentratie mai mare in acizi. 7. intrebuintati ca materii prime la fabricarea colorantilor azoici. Sulfonarea acestuia la temperaturi si mai inalte (300ºC) are ca urmare formarea acidului 1. ceea ce permit transportarea sa in cisterne de otel. coroziunea micsoreaza rezistenta mecanica ceea ce poate duce la explozii in situatia cand se lucreaza la presiuni ridicate. Procese de sulfonare In general se numesc procese de sulfonare reactiile in care se introduce prin substitutie sau prin aditie grupa – SO3H in compusii organici.382 kcal/kg ΔH = . Saturatia fazei acide cu compusul organic se realizeaza cu atat mai usor cu cat se asigura o suprafata de contact mai mare intre reactanti. acidul sulfuric se adauga in portiuni mici peste compusul organic. Cea mai mare importanta practica o au acizii sulfonici obtinuti prin sulfonarea hidrocarburilor aromatice. Realizarea unei viteze de reactie potrivite. Acidul sulfuric foarte concentrat (de la 93% in sus) nu ataca fierul.507 kcal/kg ΔH = . In aceasta perioada trebuie asigurata o racire eficienta. Temperatura optima cu natura substantei si cu concentratia amestecului nitrant in limite largi (de la – 10˚C pana la 120˚C). Procese de polimerizare . a produselor farmaceutice si a detergentilor. Un criteriu de evaluare a acestui efect termic este utilizarea drept valoare de referinta. astfel incat caldura de reactie sa poata fi eliminata fara ridicari bruste de temperatura. so3 – ΔHdisociere La sulfonarea dodecilbenzenilor utilizati la fabricarea detergentilor efectul termic pentru diferiti agenti este dat in tabela 18: Tabela 18 Sulfonarea dodecilbenzenilor Agent de sulfonare SO3 vapori SO3 lichid Oleum cu 20% SO3 H2SO4 98% Efect termic (pe kg SO3 reactionat) ΔH = . Regimul de temperatura trebuie respectat cu strictete. Ca agenti de sulfonare se utilizeaza: oleum.si para-toluen-sulfonici: De asemenea la sulfonarea naftalinei se obtin un numar mare de acizi sulfonici izomeri. astfel incat temperatura sa nu depaseasca 40ºC. anhidrica sulfurica (SO3) si intr-o masura mai mica: bioxidul de sulf (SO2). Din punctul de vedere al conducerii reactiei este deci mai avantajos sa se faca nitrarea cu amestecuri nitrante mai diluate si la temperaturi mai inalte.302 kcal/kg ΔH = . Coroziunea favorizeaza aparitia fisurilor si deci neetanseitatea aparaturii. ei constituind materii prime in industria materiilor colorante. viteza reactiei de nitrare in faza acida fiind de cateva ori mai mare decat in faza organica. Cand se utilizeaza amestecuri nitrante cu un continut initial in apa mai mare efectul termic al reactiei este mai mic si reactia poate fi condusa mai usor.In general. ΔHglobal = ΔHsulf. In acest caz efectul termic global este dat de suma algebrica a efectului termic al reactiei de sulfonare cu SO3 (puternica exoterma) si a efectului termic al reactiei de disociere a agentului de sulfonare in SO3. Chiar in cazul neaparitiei fisurilor. explozii violente. la o noua ridicare a temperaturii. din cauza dificultatilor de eliminare rapida a caldurii dezoltate in cursul reactiei. Scaderea temperaturii sub un anumit nivel micsoreaza viteza de reactie si provoaca acumularea de amestec nitrant.3. a efectului termic in reactiile de sulfonare cu anhidrida sulfurica (SO3) pentru substanta luata in consideratie. Prin reactiile de sulfonare se formeaza acizii sulfonici cu formula generala R – SO3H in care grupa sulfonica este legata de un atom de carbon. sulfitul de sodiu (Na2SO3) etc. Astfel benzenul se poate sulfona cu acid sulfuric de concentratie 98% la temperaturi intre 80 – 100ºC. aceasta acumulare poate produce. Acidul sulfuric diluat insa. acidul clorsulfuric (ClSO3H). In general.5-benzen-trisulfonic. Efectul termic in reactiile de sulfonare variaza in limite largi cu natura agentului de sulfonare utilizat. Reactia de nitrare are loc in ambele faze. La sulfonarea toluenului se obtine un amestec de acizi orto. corodeaza puternic fierul cu degajare de hidrogen. conducerea reactiilor de nitrare nu este usoara. acidul benzen-sulfonic astfel preparat poate fi sulfonat mai departe de la 200 – 250ºC obtinandu-se acidul m-benzen-disulfonic.240 kcal/kg Datorita cantitatilor de caldura ce se degaja din reactie o problema principala in fabricarea acizilor sulfonici este asigurarea temperaturii de reactie. Temperatura este de mare importanta pentru mersul reactiei de nitrare. Dupa ce s-a adaugat intreaga cantitate de acid se ridica temperatura la 100 – 110ºC si se distila compusul organic nereactionat. acid sulfuric (H2SO4). cu natura compusului supus sulfonarii si cu conditiile de lucru. la temperaturi joase. sulfatul acid de sodiu (NaHSO4). reactiile de nitrare in faza lichida au loc in sistem eterogen format dintr-o faza organica si o faza anorganica (amestec nitrant) foarte putin miscibile una cu alta.

procesul de transformare a unei substante cu greutate moleculara mica intr-o substanta cu greutate moleculara mai mare. Adeseori viteza de propagare creste atat de rapid incat reactia nu mai poate fi controlata. iar o parte din molecula lor ramane fixata la capetele macromoleculari. Substantele ce se supun polimerizarii se numesc monomeri si sunt in general gaze sau lichide inflamabile. pot lua nastere prin activarea monomerului pe cale termica sau fotochimica sau pot proveni din descompunerea in mediul de reactie a unor substante denumite initiatori.] n | C6H5 Cele mai multe reactii de polimerizare au loc prin mecanismul reactiilor in lant. amil-sodiu) etc. avand aceeasi aranjare a atomilor si aceeasi compozitie procentuala. neetanseitati la imbinarile conductelor.0 4 – 22. Astfel.CH2 – CHCl – CH2 – CHCl = CH2 – Polimerizarea stirenului conform aceluiasi mecanism conduce la obtinerea polistirenului: n C6H5 – CH = CH2 → [. putand provoca explozii in prezenta unei surse de aprindere. axul pompelor. prin neetanseitati la organele in miscare ale utilajelor (agitatoarelor. persulfat de sodiu. Majoritatea reactiilor de polimerizare au loc insa la presiuni ce nu depasesc 6 – 8 at. cum ar fi polimerizarea etilenei la presiune inalta.1 2 – 44. Anumite reactii de polimerizare. Adeseori in practica initiatorii sunt denumiti in mod impropriu catalizatori. Astfel. derivati alchilati ai metalelor (clorura de etil-aluminiu. initiatori ai lantului.. in timp ce polietilena polimerizeaza la 260ºC. reactiile de polimerizare sunt favorizate din punct de vedere termodinamic de presiuni inalte si temperaturi joase.97) toti ceilalti monomeri gazosi cat si vaporii monomerilor lichizi sunt mai grei decat aerul. reactoarelor. polimerizarea izobutilenei la temperaturi joase are loc la 104ºC in etilena lichida drept solvent. hidroperoxizi (hidroperoxizid de cumen. intrucat aceasta polimerizeaza . peroxidul de benzoil se descompune in radicali dupa schema: C6H5 – CO – O – O – OC – C6H5 → 2CH6H5. Clorura si acetatul de vinil nu trebuie sa contina diacetilena in proportie mai mare de 5 mg/l. in canale de conducte. care actioneaza la randul lor mai departe. putand duce la explozii ale vasului de polimerizare daca presiunea nu este rapid evacuata. Astfel de substante sunt peroxizi (peroxid de benzoil. caldura de reactie fiind cuprinsa intre 12 – 23 kcal/mol olefina polimerizata. Gazele si vaporii se acumuleaza in partile inferioare ale incaperilor.4 - Continutul in impuritati in monomer poate constitui un mare pericol de incendiu si mai ales de explozie in cursul reactiei de polimerizare. cresterea presiunii si temperaturii in vasele de reactie. Cu exceptia etilenei care este putin mai usoara decat aerul (densitatea fata de aer 0. In tabela 19 se dau caracteristicile principale ale celor mai importanti monomeri din punct de vedere al pericolului de aprindere si explozie. camine de canalizare. peroxid de lauroil. au loc la presiuni pana la 2000 at. Avand loc o micsorare apreciabila de volum.Prin polimerizare se intelege. hidroperoxizid de butil tertiar). intrucat aceste substante actioneaza in mediul de reactie drept catalizatori de descompunere exploziva. Astfel prin polimerizarea unui numar n de molecule de clorura de vinil se obtine policlorura de vinil conform reactiei: n (CH2 = CHCl) → . Se spune ca reactia sa “ambalat”.COO. Astfel etilena supusa polimerizarii la presiune inalta nu trebuie sa contina produsi oxigenati mai mult de 20 mg/l. procedeele de polimerizare aplicate industrial sunt: polimerizarea in bloc. ducand la sintetizarea unui mare numar de rasini. compresoarelor). apa oxigenata). aceasta variaza in limite mari.0 2 – 11. Gazele pot ajunge in atmosfera locurilor de munca. azo-derivati. Tabela 19 Caracteristicile monomerilor din punct de vedere al pericolului de aprindere Denumirea substantei Etilena Propilena Izobutena Butadiena Clorura de vinil Acetat de vinil Stiren Acrilonitril Starea Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Lichid Lichid Lichid Temperatura de inflamabilitate ºC -8 Temperatura de autoaprindere 542 425 Limite de explozie Vol % 3 – 34. In ceea ce priveste temperatura de reactie. Dupa natura sistemului de faze in care se realizeaza.5 – 13. Radicalii liberi. in suspensie si in emulsie. pistoanelor. → 2C6H5. gropi etc. Acesti compusi se consuma in cursul reactiei. + 2 CO2 Radicalii liberi formati se aditioneaza la monomer creand noi radicali liberi cu greutate moleculara mai mare. deschiderea supapelor de siguranta. in solutie.0 2. Toate reactiile de polimerizare sunt exoterme. in general. Polimerizarea are o deosebita importanta practica.CH – CH2 .

arderea este alimentata de oxigenul eliminat prin descopunerea peroxizilor. totusi unele din ele sunt inevitabile. se obtin detergenti alchilaril-sulfonici. Procesele de alchilare au loc in prezenta catalizatorilor (acid sulfuric. in cazul polimerizarii clorurii de vinil. Astfel prin alchilarea etilenei cu benzen se obtine etilbenzen. De asemenea. Din punct de vedere chimic sodiul este un metal foarte activ care reactioneaza energic cu apa dupa formula: 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 Ori. Un pericol deosebit il presinta catalizatorii de alchilaluminiu (clorura de etil-aluminiu). initiatorii se dizolva in uleiuri. Cu toate ca se pot lua masuri pentru micsorarea numarului de descompuneri si a efectului lor. Prin alchilarea izododecenei cu benzen se obtine izododecilbenzen. chiar si metalele pot suferi puternice modificari de structura. Viteza de propagare a reactiei creste mult. capabil sa se autoaprinda in aer datorita unei oxidari intense. Initiatorii folositi in procesul de polimerizare sunt compusi peroxidici care contin oxigen activ in molecula astfel incat prin aprindere pot arde si in absenta aerului. dar la prepararea ei pericolul de incendiu este iminent. In acest caz mediul de dispersie fiind un lichid inflamabil. bucati aprinse de polietilena aruncate din vasul de reactie sunt capabile sa aprinda materialele inflamabile din jur. In plus.5 at duce la formarea izooctanului. In timpul exploziei au loc degajari puternice de etilena care se pot acumula deasupra instalatiei. Reactia are loc cu degajare de caldura. Ca urmare a cresterii presiunii peste cea la care a fost probat vasul de reactie. Pericolul in acest caz creste. component pentru ridicarea cifrei octanice a benzinelor. Acesti catalizatori sunt lichide extrem de inflamabile care se aprind dupa prin simplu contact cu aerul. slabindu-i rezistenta mecanica. stirenului etc. . in cazul peroxidului de tertiar butil. Reactia de alchilare a izobutilenei cu izobutan la temperatura de 20ºC si 3. duce la descompuneri explozive insotite de o crestere rapida a temperaturii si presiunii.50ºC) sau introducerii unei cantitati mari de initiator de reactie (apa oxigenata. “Ambalarea” reactiei. peroxid de lauroil) are loc “ambalarea reactiei”. Peste o anumita temperatura. formand nori de etilena ce sunt purtati de curentii de aer. sodiu metalic.cu explozie. datorita exotermicitatii acestor reactii. a moleculelor izoparafine sau aromate. benzen. pericolul ce-l prezinta aceste dispersii este incomparabil mai mare. La polimerizarea etilenei la presiuni inalte (2000 at) pierderea controlului asupra reactiei. prin sulfonarea caruia. Incendiul poate fi provocat si la varsarea dispersiei pe un material care are tendinta de a absorbi lichidul ce protejeaza particulele de sodiu. datorita cresterii temperaturii peste temperatura de regim (40 . creta. Una dintre cele mai importante cauze de descompunere exploziva in cursul proceselor de polimelizare este insa pierderea controlului asupra reactiei. de cele mai multe ori are loc autoaprinderea hidrogenului ce se degaja. ei se descompun cu cedare de caldura si eliminare de oxigen. Aceasta dispersie se poate aprinde atat in contact cu apa. ce se utilizeaza la polimerizarea etilenei si propilenei dupa procedeul Ziegler de joasa presiune. In cel mai bun caz cresterea presiunii duce la ruperea garniturilor si aprinderea jetului de clorura de vinil. Temperatura in timpul descompunerii poate depasi 1000ºC. cum este cazul polietilenei de inalta presiune. descompunerea are loc la 100ºC. petrol. Din cauza temperaturilor inalte si prezentei hidrogenului in gazele de la descompunere. Pentru aprinderea solutiei este suficient doar contactul cu un obiect fierbinte. temperaturile inalte favorizeaza formarea unui polimer spongios de culoare galbena. De aceea se depoziteaza si se vehiculeaza sub azot. Procesele de alchilare prezinta o importanta deosebita in industria chimica intrucat permit sintetizarea unor produse valoroase. acid fluorhidric. datorita intreruperii agitarii in reactor sau cresterii debitului de catalizator injectat. Diacetilena poate ajunge in monomer in cazul cand pentru producerea monomerului se utilizeaza acetilena obtinuta prin procedeul cu arc electric. Procese de alchilare Prin alchilare se inteleg reactiile de aditie la dubla legatura a hidrocarburilor olefinice. poate avea loc explozia acestuia si aprinderea masei de reactie. parafina etc. La incarcarea sodiului in vasele de polimerizare un mare pericol il prezinta caderea apei pe sodiu sau formarea de scantei prin lovire care conduc la aprinderea lui. Pericolul se micsoreaza considerabil daca se inlocuieste sodiul metalic cu un amestec catalitic format din sodiu. cum reactia este insotita de caldura. Adeseori in reactiile de polimerizare cum ar fi polietilena de joasa presiune se foloseste drept catalizator o dispersie de sodiu fin divizat intr-un mediu cu care sodiul nu reactioneaza: benzina. Tocmai pentru a-l feri de umiditatea din aer sodiul se pastreaza de obicei sub petrol. cauciuc. Descompunerile explozive sunt reactii exoterme care duc la formarea de metan carbon si hidrogen. De asemenea prin alchilarea propilenei cu benzen se obtine intermediar izopropilbenzen care este supus apoi oxidarii si descompunerii in vederea fabricarii fenolului si acetonei. cat si in prezenta unei flacari sau scantei. persulfat de potasiu. acid fosforic sau clorura de aluminiu). Acesta pasta nu se aprinde de la flacara sau in prezenta umiditatii. peroxidul de lauroil se descompune la 53ºC. Astfel. In anumite reactii de polimerizare. denumita “punct de descompunere exoterma”. intrucat uleiurile fiind substante combustibile. Au loc si decarbonizari care produc fisuri pe suprafata metalului. 8. Astfel. iar caldura de reactie nemaiputand fi evacuata duce la cresterea rapida a temperaturii si presiunii. In acest fel particulele fine de sodiu nemaifiind protejate se pot aprinde in contact cu umiditatea atmosferica. adica crestere necontrolabila a temperaturii poate avea loc si in alte reactii de polimerizare cum ar fi cea a acetatului de vinil. In cazul polimerizarii in bloc a butadienei se foloseste drept catalizator. O racire insuficienta in timpul polimerizarii in bloc a butadienei poate duce la ridicarea intensa a temperaturii si presiunii si la scapari de vapori de butadiena. in timpul unei descompuneri. iar perbenzoatul de butil la 85ºC.

caracterul exotermic al transformarii si formarea produsilor gazosi. fiind numita impuls initial si a carei valoare depinde de conditiile date si de sensibilitatea substantei. care produc un lucru mecanic de distrugere. care dupa condensare se recircula. Materiile prime folosite in procesele de alchilare – hidrocarburi gazoase (etilena.) si fractiuni lichide (benzen. separarea etilbenzenului de polialchilbenzeni si reziduuri mai grele se face la un vid de 40 – 200 mm Hg. cartuselor. oteluri antiacide sau oteluri captusite cu caramizi antiacide. La temperaturi mai mari de 65ºC se recomanda aliaje Monel. Cloratul de sodiu (NaClO3) fiind usor solubil in apa este un mijloc pentru distrugerea buruienilor. Corodarea aparaturii poate inlesni degajarea in atmosfera inconjuratoare a hidrocarburilor inflamabile sua patrunderea in spatiul de reactoare si la aparatura destinata prepararii catalizatorului si separarii gazelor din masa de reactie. etilbenzenul are temperatura de inflamabilitate egala cu 7ºC. se utilizeaza clorurile de etil sau dicloretan. iar vaporii formeaza cu aerul amestecuri explozive in limitele de 1 – 6%. in masura in care va satisface factorii fundamentali care caracterizeaza procesul de explozie. reactantul si catalizatorul formeaza doua faze lichide distincte. Dintre sarurile acidului cloric o importanta practica mare prezinta cloratul de postasiu (KClO3). Patrunderea aerului in sistem prin neetanseitati permite formarea de amestecuri explozive. De asemenea. O substanta chimica a putea fi considerata mai exploziva sau mai putin exploziva. in conditiile date. Spre deosebire de acidul liber. capacitatea de a rezista la actiunile exterioare are o anumita limita. ele pot rezista totusi la actiuni exterioare. Deosebirea dintre detonatia unei substante explozive si a unui amestec gaz-aer consta in marimea presiunilor de explozie care iau nastere. Din aceasta cauza reactoarele de alchilare se construiesc din otel plumbuit. in schimb la detonatia unei substante explozive ea poate depasi 1000 at. Clorati Acidul cloric liber (HclO3) exista numai in solutie.300ºC si presiunea de 60 – 65 at.90ºC si presiunea atmosferica. Este un oxidant foarte puternic si in solutie apoasa de 40% provoaca arderea cu incandescenta a substantelor cu care vine in contact (de exemplu. toluen etc. extrem de rapid. Numai actiunea simultana a acestor trei factori conditioneaza producerea procesului de transformare exploziva. Majoritatea lor sunt incolore ca si acidul si usor solubile in apa. este o cantitate minima de energie care trebuie cheltuita in acest caz. Astfel. Solutiile apoase care contin peste 40% acid cloric se descompun cu incetul chiar la temperatura obisbuita. La pericolul de inflamabilitate al substantelor prelucrate. In scopul maririi fluiditatii complexului catalitic si micsorarii efectului de coroziune totodata.) sunt substante ce prezinta si produsele de alchilare. Capitolul XIX Substante explozive 1. lemnul). Un pericol asemanator il prezinta si produsele de alchilare. sau partial cu ajutorul unor agenti de racire. Acelasi pericol il prezinta patrunderea aerului in cilindrii compresoarelor de gaze. acumularea caldurii de reactie. oteluri aliate cu crom. Procesul de alichilare in prezenta acidului fosforic are loc in faza de vapori intr-un reactor cu pat fix de catalizator – acid fosforic pe suport de kieselgur. se adauga actiunea coroziva a catalizatorului si masei de reactie. La o incalzire peste 40ºC descompunerea are loc cu explozie. Caldura de reactie se preia prin evaporarea partiala a componentilor mai volatili ai amestecului de reactie. avand o solubilitate reciproca redusa. Conditiile de reactie sunt: temperatura de 200 . insotit de o degajare tot atat de rapida a caldurii si de formarea unor gaze sau vapori puternic incalziti. poate duce la cresterea temperaturii peste cea de autoaprindere a reactantilor si produselor de alchilare. In cazul exploziei unui ameste gaz-aer presiunea nu atinge 100 at. In schimb procesul avand loc in conditii severe de temperatura si presiune pericolul scaparilor de gaze si vapori inflamabili este mai ridicat. care se descompun la temperatura de lucru cu formare de acid clorhidric. Drept initiator de reactie se utilizeaza acidul clorhidric. Procesul de explozie se caracterizeaza prin prezenta a trei factori fundamentali: viteza mare a transformarii. Generalitati O substanta chimica sau un ameste se poate considera exploziv. Conditiile de reactie sunt: temperatura 80 . care se intrebuinteasza mai ales in industria chibriturilor si in pirotehnie la fabricarea rachetelor. in cazul unei raciri necorespunzatoare sau unor supraincalziri locale. ca initiator de reactie. In cazul folosirii acidului flourhidric drept catalizator se utilizeaza aparatura din fonta speciala. Pentru ficare exploziv. in cazul folosirii clorurii de aluminiu. Cu toate ca explozivii sunt sisteme chimice nestabile. propilena. hartia. la depasirea careia se produce transformarea exploziva. Un pericol deosebit il prezinta infundarea conductelor si pompelor datorita acumularii catalizatorului. 2. Limita inferioara a actiunii exterioare care provoaca explozia. Amestecul intim al reactantilor cu catalizatorul se realizeaza in reactoare cu umplutura si sicane. Hastelloy. In procesul de alichilare in faza gazoasa pe catalizator de acid fosforic se elimina o parte din pericolul datorat coroziunii chimice. In numeroasele cazuri distilarea produselor alchilarii se conduce sub vid pentru a evita temperaturile ridicate la care s-ar produce degradarea lor. .In procesul de alchilare in prezenta de clorura de aluminiu. sarurile sale – cloratii – nu sunt oxidanti in solutie apoasa. daca este capabil ca sub influenta unei actiuni exterioare sa produca un proces de transformare chimica a materiei. mediul fiind necoroziv. semnalizatoarelor etc. izo-butilena etc. Astfel.

Azotatul de amoniu este o substanta solida cristalina. bioxidul de clor (Cl2) este prezent si in produsele de descompunere obtinute la incalzirea cloratului de potasiu. zaharul etc. sau la incalzire. 3.79 g/ml in functie de temperatura. Datorita oxigenului pe care-l degaja. s-a trecut la fabricarea azotatului de amoniu “flegmatizat” si a unor ingrasaminte pe baza de azotat de amoniu. Pb. Incalzind pana la 60ºC un ameste de clorat de potasiu si acid oxalic are loc reactia: 2KClO3 + H2C2O2 → K2CO3 + CO2 + H2O + 2ClO2 Se produce bioxidul de clor galben-verzui care la o racire sub 10ºC se lichefiaza devenind un lichid rosu-cafeniu. care prezinta o siguranta suficienta in ceea ce priveste manipularea. Fenomenul de aglomerare constituie unul din principalele insusiri fizico-chimice negative ale azotatului de amoniu. 4% nitroglicerina si 5% faina de lemn). Greutatea sa specifica variaza intre 1. presiune precum si de prezenta unor impuritati sau adaosul unor agenti de conditionare pentru reducerea higroscopicitatii si a aglomerarii. datorita grupei NH4+. in anumite conditii poate sa se descompuna cu explozie. bioxid de azot (NO2) si amoniac (NH3). acesta elimina relativ usor oxigenul dupa reactia: KClO3 → KCl + 3/2 O2 Bilantul oxigenului. Acidul percloric liber (HClO4) este un lichid incolor care fumega la aer. fosforul. Partial. . explodeaza prin simpla lovire. Sarea formata in reactia 4 KclO3 → 3 KClO4 KCl – percloratul de potasiu – este de asemenea o substanta exploziva care la 610ºC se topeste si incepe totodata sa se descompuna dupa ecuatia KCl4 → KCl + 202 Percloratul de potasiu se intrebuinteaza la prepararea unor explozivi pe baza de clorati si perclorati (35% perclorat de potasiu. stare fizica. care se descompune in continuare in bioxid de clor si oxigen conform reactiei: 2 Cl2O7 → 4 ClO2 + 3 O2 Atat Cl2O7 cat si ClO2 sunt substante care explodeaza prin incalzire sau lovire puternica. bioxidul de clor explodeaza energic in atingere cu substante capabile sa se oxideze. Zn. Ca si alte saruri de amoniu se prezinta in mai multe forme cristaline. la inceput s-a neglijat influenta cladurii asupra acestor explozivi precum si contactul cu diferitele substante chimice. azotatul se caracterizeaza printr-o higroscopicitate mare. indeosebi la temperatura de 10 . aglomerat. Prin incalzirea cloratului de potoasiu pana la 370ºC. Cu. Amestecul sau cu unele substante usor oxidabile cum sunt: sulful. el isi pierde forma pulverulenta sau granulata. In urma recomandarilor facute. acesta se topeste si incepe sa se descompuna. Dupa un timp de depozitare.20ºC cu formare de azotati sau azotiti. densitate. reprezentand circa 34% din totalul ingrasamintelor azotoase. In stare topita reactioneaza cu metale ca: Mg. Nestabilitatea acidului percloric se datoreste reactiei de descompunere initial in Cl2O7. este excedentar in cazul cloratului de potasiu. Ni. Azotatul de amoniu reactioneaza cu hidrogenul in cazul unor descarcari electrice cu formare de azotit (NH4NO2). cloratul de potasiu in stare topita intretine energic arderea. Siguranta marita in manipularea exploziviilor pe baza de azotat de amoniu fata de explozivii pe baza de nitroglicerina a condus la parerea ca acesti explozivi pe baza de nitroglicerina a condus la parerea ca acesti explozivi pot fi adusi la detonatie numai printr-o initiere puternica. Azotatul de amoniu. azotatul de amoniu este cel mai raspandit. transformandu-se intr-un produs solid. De asemenea explodeaza in prezenta diverselor substante organice. Astfel. Folosirea larga a azotatului de amoniu in agricultura datorita continutului ridicat in azot asimilabil. Prin incalzirea cloratului de potasiu cu carbune de lemn la temperatura de 170ºC are loc o explozie puternica. In solutie apoasa explodeaza prin incalzire la peste 90ºC. modificatie cristalina.44 – 1. creand dificultati mari la intrebuintarea lui in industrie si agricultura. de structura monolitica. Fosforul arde in azotat de amoniu cu aparitia unei lumini vii. Dintre sarurile de amoniu. ceea ce poate avea loc pe doua cai: 4 KclO3 → 4 KCl + 6 O2 4 KclO3 → 3 KClO4 + KCl Reactia 4 KclO3 → 4 KCl + 6 O2 are loc mai ales in prezenta unui catalizator cum ar fi bioxidul de mangan. Azotat de amoniu Dintre ingrasamintele azotoase utilizate astazi. transportul si depozitarea.Prin incalzirea cloratului de potasiu. atrage dupa sine si posibilitatea unor riscuri pe cat de neasteptate pe atat de nedorite. 42% azotat de amoniu. spre deosebire de alti explozivi ca nitroglicerina sau trinitrotoluenul. usor solubila in apa. precum si drept component de baza in explozivii industriali si militari. Explozivitatea lui este influentata de: granulatie. 14% nitroderivati. ceea ce reprezinta unul din neajunsurile sale importante. Fiind o combinatie extrem de nestabila.

produse rezultate prin descompunerea termica a acestuia. Conform cercetarilor efectuate exista o presiune limita (6 at) pana la atingerea careia descompunerea termica decurge lent. dupa care urmeaza o explozie. fenomenul fiind urmat de aparitia unei explozii. Se cunosc o serie de cazuri de incendii in vagoanele de cale ferata incarcatecu azotat de amoniu. dar in urma unei disociatii crescande si a formarii gazelor nitroase. avand in vedere cantitatile mari de azotat de amoniu care se transporta. deci in produsele sale componente: NH4NO3 → NH3 + HNO3 (1) Incalzind azotatul de amoniu lent peste 120ºC. dar fara explozie. Alti cercetatori considera ca agentul propriu-zis de cataliza nu este acidul azotic. Cercetari recente au stabilit ca la temperatura de 300ºC descompunerea termica a azotatului de amoniu devine exploziva. in faza gazoasa dupa reactia: 4 NH4NO3 → 2 NH3 + 3 NO2 + 3 NO + N2 (3) La o incalzire mai puternica a topiturii peste 250ºC. Aceasta trecere de la reactia endoterma la reactia exoterma. un azotat de amoniu absolut anhidru. sub vid inaintat (10-5 mm Hg). Explozia se produce in intervalul de temperatura 260 269ºC si ea apare dupa o incalzire mai indelungata. Intr-adevar. Incercarile facute pana la presiunea de 20 at au dat aceleasi rezultate. Incalzirea mai departe peste punctul de topire respectiv intre 185 – 220ºC duce la descompunerea lui in protoxid de azot si apa cu degajare slaba de caldura: NH4NO3 → N2O + 2H2O (2) Peste 200ºC. este cunoscut faptul ca acesta reactioneaza foarte usor si in unele cazuri chiar foarte energetic. se topeste complet devenind un lichid vascos.2 % in azotatul de amoniu scad temperatura de descompunere sub 200ºC. Analizand continutul gazelor de descompunere formate in urma exploziei se constata ca formarea protoxidului de azot (N2O) este mult micsorata in favoarea azotului (N2) si oxizilor de azot (NO si NO2). care duce la autoaprinderea sistemului. Cu cresterea temperaturii insa reactia (1) cedeaza locul reactiilor de descompunere termica (2). reactia de descompunere se desfasoara mult mai repede. care nu se aprinde daca nu este tasata. In jurul acestei temperaturi apar vapori cenusii. amestecul de gaz dezvoltat la temperaturi de peste 290ºC s-a aprins in prezenta unei flacari deschise si a continuat sa arda tot mai violent odata cu cresterea temperaturii. Drept catalizator al acestei reactii se considera insusi acidul azotic rezultat din reactia de disociere (1). sau la transportarea azotatului de amoniu pe cale maritima. In legatura cu reactivitatea bioxidului de azot. impuritati de clorura de amoniu (NH4Cl) si clorura de soid (NaCl) in proportie de 0. Bioxidul de azot este un catalizator pentru multe reactii de oxidare. se considera ca o anumita influenta favorabila o au clorurile ca acceleratori catalitici. In alte incercari. La incalzirea azotatului de amoniu intr-un timp de 10 minute pana la 375ºC are loc o volatilizare completa a sarii prin formarea la inceput a unor vapori incolori (NO). Existenta autocatalizei la descompunerea termica a azotatului de amoniu a fost confirmata de cercetari experimentale. (3). viteza de descompunere a reactiei creste considerabil. peste presiunea de 7 at azotatul de amoniu se descompune exploziv. In procesul de autocataliza al descompunerii azotatului de amoniu. Acestea au aratat ca actiunea unei flacari de gaze de 1 cm. 4 NH4NO3 → 3 N2 + 2 NO2 + 8 H2O (4) Pentru a stabili comportarea azotatului de amoniu fata de flacara deschisa si fata de un corp metalic incandescent s-au efectuat o serie de incercari. ci bioxidul de azot si apa. transportul si depozitarea azotatului de amoniu rezulta ca nu intotdeauna s-a putut stabili cauza adevarata a acestora. aceste gaze degajate se aprind. acesta se inmoaie in jurul temperaturii de 150ºC. Prin incalzire la 100 – 120ºC se disociaza partial in amoniac si acid azotic. Astfel. Acest lucru a fost confirmat si prin incalzirea azotatului de amoniu in eprubeta deasupra flacarii libere. Existenta acestei bariere a condus la ideea preconceputa ca descompunerea termica spontana a azotatului de amoniu nu poate sa se desfasoare la o temperatura mai mica. Asa cum s-a indicat mai sus. S-a cercetat si influenta presiunii asupra descompunerii termice si explozive a azotatului de amoniu. cand gazele de descompunere au ars cu explozie. (4). are ca efect trecerea sub forma gazoasa a sarii. fenomen care datorita accelerarii procesului si dezvoltarii caldurii se transforma in explozie. care se realizeaza la circa 200ºC ridica o “bariera endoterma” in proces. devenind violenta la 260ºC. ajungand la 290ºC la o desfasurare puternic accelerata. la o temperatura in jur de 500ºC. nu se descompune nici la 300ºC. mai tarziu brun-roscati (NO2). Studiind cazurile de incendii si explozii care au loc la manipularea. obtinut prin sublimare. Totusi au avut loc accidente la baza carora au stat procese si reactii desfasurate la temperaturi de 150 – 160ºC si chiar mai joase. iar aproape de 170ºC. reactia de disociere a azotatului de amoniu conform reactiei (1) la temperaturi de circa 190ºC are loc cu consum de caldura (reactie endoterma). Intr-adevar. se poate admite ca in urma descompunerii spontane a sistemului se degaja intr-un timp scurt o cantitate suficienta de caldura pentru autoaprinderea azotatului de amoniu.1 – 0. De asemenea s-a dovedit ca umiditata din azotatul de amoniu accelereaza procesul de disociere in dauna formarii oxizilor de azot. cand nu s-a putut stabili precis cauza accidentelor. Astfel cu amoniacul – daca concentratia reactantilor este suficienta – reactioneaza cu caracter exploziv. iar descompunerea devine violenta. Pe baza unor considerente s-a admis ca incendiile sunt provocate de descompunerea termica spontana a azotatului de amoniu. . La temperaturi care depasesc 400ºC descompunerea are un caracter exploziv conform ecuatiei chimice.Azotatul de amoniu este o sare nestabila la temperatura. toate avand loc cu dezvoltare de caldura.

valoarea presiunii de detonatie a dinamitei este de 110000 at. Pulberea de aluminiu In stare libera. Pentru incalzirea puternica a aluminiului pulverizat in aer. in general nu duce la explozie daca nu sunt create conditii pentru acumularea gazelor si formarea presiunii. amidon. la temperatura de explozie de 1236ºC. In acelasi fel decurge si reactia dintre aluminiu si sulf. pretuit mai ales in industria avioanelor unde greutatea redusa este extrem de importanta. suprafata obiectelor confectionate din aluminiu nu straluceste. Cu . radiatia flacarii. au calitati mecanice exceptionale. paie etc. se separa clorul care oxideaza amoniacul rezultat de la descompunere. Temperatura de topire este de 659ºC. Important din acest punct de vedere este duraluminiul.5 kcal/mol sau 356 kcal/kg. Aluminiul este utilizat pe scara larga la “aluminizare” pentru acoperirea suprafetelor de fier. izbire. de oxid care fereste metalul de o oxidare mai avansata. cum este azotatul de amoniu si in urma unor reactiii autocatalitice in lant sa provoace dezastrele respective. reprezinta 985 litri. In aer. aluminiul este un metal destul de dur cu greutatea specifica 2. Oxizii de azot formati in prima faza. Astfel.7 si cu o stralucire alb-arginitie. Cu.6 din conductibilitatea cuprului. oxid de aluminiu (40%) si clorura de amoniu (2%). energie electrica. lovire. cu o flacara vie de culoare deschisa.) azotatul de amoniu poate sa ajunga la explozie datorita unei supraincalziri locale. impulsul initial necesar descompunerii explozive a azotatului de amoniu poate fi transmis sistemului pe cai diferite: enegie calorica (incalzire. ci este mata. gazele rezultate au o temperatura ce variaza intre 1100 – 1500ºC.. prezenta substantelor organice etc. Azotatul de amoniu este un exploziv in sensul adevarat al cuvantului. lemn de stejar. care reprezinta 0. de unde rezulta ca reactia continua autocatalitic. in unele cazuri datorita unor conditii exterioare optime (sistem inchis ermetic. Astfel. Presiunea de detonatie a produsilor formati la explozia azotatului de amoniu este de circa 57000 at. coji de alune. aluminiul incepe sa inlocuiasca din ce in ce mai mult cuprul in industria cablurilor electrice. care pe langa faptul ca sunt foarte usoare. dar foarte compact. In ultimul timp aluminiul se foloseste cateodata in locul argintului in industria oglinzilor. In afara de cablurile electrice. iar presiunea care se atinge este de ordinul 6000 – 20000 at. energie mecanica (frecare. Impulsul initial necesar declansarii exploziei poate fi foarte variat. Acidul azotic format prin disocierea azotatului de amoniu oxideaza substanta organica din care este confectionat ambalajul. seminte de bumbac. datorita prezentei clorurilor in azotatul de amoniu. Caldura care se degaja in timpul exploziei azotatului de amoniu reprezinta 28. In momentul exploziei. lignit. Din aceasta cauza. Zn.Dupa parerea unor cercetatori in cursul procesului de descompunere. s-a reusit sa se provoace autoaprinderea unei cantitati relativ mici (1 kg) de azotat de amoniu ambalat in saci de hartie in intervalul de 100 .150ºC. o ardere obisnuita a azotatului de amoniu. Aluminiul se caracterizeaza printr-o mare maleabilitate si conductibilitate electrica. Mg etc. Este posibil ca marile catastrofe provocate de azotatul de amoniu sa provina de la contactul cu cantitati mici de substante organice. Volumul de gaze care se formeaza la explozia uni kg de azotat de amoniu. In general. 2 NHO3 + C → CO2 + NO + NO2 + H2O 2 NO2 + 2 NO + 3 C → 3 CO2 + N2 Reactiile pot avea loc in prezenta unor substante organice ca: faina de lemn. Capitolul XX Pulberi metalice 1. Aceasta operatie se face prin incalzirea obiectelor la temperatura de 1000ºC intr-un ameste format din praf de aluminiu (49%). Fiind in acelasi timp de 3. aluminiul are o intrebuintare foarte larga sub forma unor aliaje cu Si. Descompunerea termica a azotatului de amoniu nu se transforma in orice imprejurari intr-o descompunere exploziva. In cursul cercetarilor efectuate privind descompunerea azotatului de amoniu in intervalul de temperatura 100 – 150ºC s-au inregistrat peste 2500 cazuri de autoaprindere a acestuia in diferitele ambalaje de celuloza. Pentru comparatie. otel sau fonta cu un strat subtire de metal pentru a le face rezistente de coroziune. reactioneaza cu carbonul. drept rezultat formandu-se bioxid de carbon si azot. continutul in acid liber se mareste dezvoltandu-se din nou cantitati mari de clor liber. soc). Un rol important in cataliza descompunerii azotatului de amoniu il joaca substantele organice. acesta se aprinde si arde energetic. in cadrul experientelor facuta. energia unul alt exploziv sau datorita presiunii create la descompunerea termica a azotatului de amoniu. aluminiul se acopera imediat cu un strat foarte subtire. Aluminizarea sticlei in acest scop se face prin pulverizare sub vacuum a aluminiului metalic.5 ori mai usor decat acesta. El poate exploda sau poate deveni exploziv in anumite conditii. care in prezenta unui oxidant puternic. Se pare ca. formand acidul clorhidric dupa reactia: 3 Cl2 + 2 NH3 → N2 + 6 HCl Prin formarea acidului clorhidric. autoaprinderea gazelor formate).

conducte de apa) pot fi intrebuintate un timp mai indelungat. Avand in vedere caldura specifica mare a zincului (0. Pulberea de zinc Zincul este un metal destul friabil in conditii obisnuite. ce serveste ca antidaunator agricol. Zincul se dizolva usor in acizi si baze. reactioneaza cu apa la temperaturi ridicate cu formare de hidrogen. Limita inferioara de aprindere in aer pentru pulbere de aluminiu este de 30 – 40 g/m3. prin incalzire reactia incepe sa mearga incet decurgand apoi foarte energetic. Se dizolva insa usor in hidroxid de sodiu. In contact cu aerul uscat zincul nu se modifica la temperatura obisnuita. cu hidrogenul el nu reactioneaza deloc. Aluminiul nu se dizolva in acid azotic la rece. Prin incalzire la circa 500ºC. Stratul de oxid care se formeaza la suprafata zincului. . consta in a crea o detonatie in calea exploziei. Multe din aceste impuritati au o actiune catalitica la arderea propriu-zisa sau la aprinderea zincului. care se prezinta sub forma unor placute lucioase. In tehnica ne servim deseori de metoda aluminotermiei pentru sudarea diferitelor parti metalice. O dovada a conductibilitatii termice reduse a pulberii de zinc este faptul ca ea nu poate fi topita in conditii normale. Aceasta schimbare a proprietatilor se datoreste probabil trecerii zincului obisnuit la o temperatura de peste 200ºC intr-o alta stare alotropica. in schimb acest lucru este posibil daca ea este amestecata cu o cantitate mica de sulf. el devine maleabil si ductil. Zincul se mai foloseste si sub forma de aliaje cu alte metale. Pulberea fina de aluminiu are proprietatea de a se incarca electric si poate constitui cauza unor incedii de gaze datorita descarcarilor electrostatice. intrucat la temperaturile ce se dezvolta. De asemenea. Amestecul “termit” care se intrebuinteaza este format din pulbere fina de aluminiu si oxid de fier (Fe3O4). incendiile provocate de aluminiu nu pot fi stinse cu apa. “termitul” are o mare insemnatate pentru tehnica de razboi. Un procedeu de inlaturare a aprinderilor de praf de aluminu. Explicatia consta in faptul ca de pe suprafata metalului este indepartat stratul protector de oxid din care cauza devine posibila reactia metalului cu apa conform reactiei: Zn + H2O = ZnO + H2 Reactia dintre zinc si sulf este foarte energica provocand aprinderea zincului. Cantitati mari de zinc metalic se utilizeaza pentru zincarea fierului spre a-l feri de rugina. se produce o reactie energetica si se obtine astfel metalul liber din oxidul respectiv.093 kcal/kgºC) se produce o crestere rapida a temperaturii in jurul locului unde are loc reactia. aluminiul este rezistent si fata de acidul clorhidric. apara metalul de o oxidare mai inaintata si de aceea obiectele din fier zincat (tabla de acoperis. Are loc urmatoarea reactie: 8 Al + 3 Fe3O4 = 4 Al2O3 + 9 Fe Fierul in stare topita care se obtine din reactie sudeaza ambele fragmente de sina. Un pericol mare de incendiu il reprezinta clorura de etil-aluminiu. iar cu iodul numai prin incalzire. Pentru stingerea incendiilor de praf de aluminiu se utilizeaza clorbrommetrul. Temperatura de aprindere este de 190ºC. Pulberea de zinc nu poate fi aprinsa cu un chibrit. In stare pura. Un amestec de doua parti zinc si o parte sulf poate fi aprins cu ajutorul unei scantei sau chiar prin lovire puternica. Zincul obisnuit din comert contine circa 30% zinc activ. cu dimensiunile de 60 – 90 μ. Combinarea aluminiului cu oxigenul este o reactie puternic exoterma (390 kal/mol Al2O3) care dezvolta temperaturi pana la 3000ºC. Acest amestec se aprinde cu ajutorul unei substante compuse din Al si BaO2. locul sudurii fiind dupa aceea bine stemuit. arde cu o flacara albastruie. restul fiind oxid de zinc si o serie de impuritati ca: arsen. a unui amestec dintr-un oxid metalic oarecare si praf de aluminiu metalic. galeti. La temperaturi inalte. Pe de alta parte conductibilitatea termica redusa a pulberii de zinc nu permite propagarea caldurii in jur.). Cele mai periculoase sunt combinatiile organo-metalice ale aluminiului care se prepara cu pulbere de aluminiu. deoarece intra ca element principal in compozitia bombelor incendiare. in curs de aparitie. plumb.8 kcal/mol). 2. este descompusa de apa in hidroxid de aluminiu si hidrogen sulfurat. O explozie pentru a se produce necesita 30 milisecunde. Incalzit la 100 – 150ºC. cu degajare de hidrogen. aluminiul se combina cu azotul si carbonul. Unele din combinatiile aluminiului sunt periculoase. apa este descompusa cu formare de gaz detonant. In industria chimica zincul sub forma de pulbere este folosit frecvent la diferite operatii de reducere. Bromura de aluminiu. Astfel metil-aluminiul sau etil-aluminiul sunt lichide care se aprind in contact cu aerul si se descompun violent cu apa.clorul si cu bromul el intra in reactie chiar la temperatura obisnuita. Acidul sulfuri nu are asupra aluminiului decat o actiune foarte inceata. Aceasta metoda de reducere cu ajutorul aluminiului denumita aluminotermie se foloseste deseori pentru obtinerea unor elemente in stare libera (Cr. Mn. Reactia de oxidare a zincului dezvolta o cantitate mare de caldura (84. incat in aceste conditii poate fi faramitat in pulbere. prin incalzirea pana la incandescenta. ca de exemplu capatele sinelor de tramvai. Din aceasta cauza. se descompune in apa cu reactie violenta. folosita drept catalizator in reactiile de polimerizare. In afara de intrebuintarea la sudura. Sulfura de aluminiu. sulf. V etc. in schimb la o temperatura de peste 200ºC el devine atat de friabil. S-au construit dispozitive care dupa cateva milisecunde detoneaza la cea mai mica crestere de presiune descompunand norul de praf inainte de a atinge o presiune considerabila. chiar diluate. Din aceasta cauza. chiar pentru particule mai grosiere. cadmiu etc. ceea ce usureaza autoaprinderea pulberii de zinc. ceea ce mareste pericolul de aprindere. Dimpotriva.

In diferite operatii chimice pulberea de zinc este folosita pentru reduceri alcaline. permite utilizarea acestor metale drept catalizatori in procesele de hidrogenare ale diferitelor substante. Se pare ca insusirile piroforice ale acestor metale se datoresc numai cresterii suprafetei de contact cu aerul. Aceste metale sub forma de pulberi. Combinatiile organice ale zincului. pericolul creste considerabil. Turta care se obtine la filtrarea produsului principal contine oxid de zinc.Se mentioneaza in literatura ca eventualele urme de cloruri continute in zinc constituie catalizatorul care contribuie la reactia de oxidare si aprindere. Co si Ni in stare fin pulverizata se obtin compusii carbonilici ai acestor elemente. conform reactiei: FeO + H2 → H2O La randul sau protoxidul de fier se obtine incalzind oxidul de fier (Fe2O3) intr-un curent de hidrogen. cloratul de zinc este o substanta foarte exploziva. cobaltul si nichelul libere de impuritati se pot obtine prin reducerea cu hidrogen a oxizilor metalici respectivi. ca metil-zincul si etilzincul.4 mm) se pot aprinde de la scantei mecanice sau de la un foc deschis.07 – 0. Cel mai mare pericol il prezinta pulberile in stare de dispersie (aerosoli). Aprinderea acestor nori de praf se poate produce si la descarcarile electrostatice. sarurile acidului azotic sunt reduse de zinc pana la amoniac. De asemenea. Din aceasta cauza pentru stingerea zincului nu se pot folosi agenti de stingere ca apa. talc sau grafit. Toate aceste elemente sunt metale albe stralucitoare. Fe. formandu-se sulfura de zinc si negru de fum. Din practica se citeaza un caz de autoaprindere a unui butoi de 50 l umplut pe jumatate cu pulbere de zinc. ceea ce contribuie la cresterea pericolului din punct de vedere al incendiului. bioxidul de carbon. Din cercetarile facute s-a constata ca pulberea de zinc lipsita de cloruri se aprinde la 470ºC. care se aprind cu usurinta in aer. Aceasta turta fiind calda se autoaprinde cu multa usurinta. Pulberea de fier Prin insusirile lor chimice fierul. . impreuna cu resturi de zinc nereactionat si substante organice inclusiv solventi intrebuintati. daca se trec vaporii de sulfura de carbon peste zinc incalzit. se obtine trecand peste zinc incalzit un amestec de sulfura de carbon si hidrogen. Co si Ni sunt atrase de magnet. asa cum se utilizeaza in calitate de catalizatori. Flacarile de culoare albastruie atingeau o inaltime de 2 m. De asemenea in stare pura. Suprafata lor foarte mare de contact cu aerul determina cresterea brusca a vitezei de oxidare. oxalati). care se manifesta cel mai mult la nichel. Toate cele trei elemente din familia fierului. in special sub forma de pulbere si la temperaturi inalte. Fierul. Dintre combinatiile zincului. pulberea de zinc este formata din granule cu dimensiunile de 1 – 20 μ. Pulberea de fier obtinuta in mori turbionare este piroforica indiferent de gradul de dispersie a particulelor. ci si deformarii retelei cristaline a particulelor fata de structura stabila a metalului respectiv. 3. metalele din familia fierul se pot obtine prin calcinarea oxalatilor respectivi care se descompun cu degajarea bioxidului de carbon. iar in prezenta flacarii descompunerea este insotita de explozie. in prezenta unro solventi organici. Aceasta capacitate. Rasina de zinc ce se intrebuinteaza la lacuri si care consta din colofoniu cu 5% oxid de zinc este combustibila. la temperaturi care variaza intre 350 – 500ºC. Cobaltul are o duritate mai mare. Astfel. In reactiile de reducere zincul fixeaza oxigenul. Astfel. bromura de etil sau carbonati. Zincul este in mediu bazic un reducator puternic. El se utilizeaza ca adaos la benzina asigurand uniformitatea aprinderii in motoarele cu ardere interna. eventual sulful sau halogenul. separate din compozitiile lor (oxizi. Ultimele doua elemente sunt folosite in special in diferite aliaje cu metale si mai ales cu fierul. cu o nuanta cenusie in cazul fierului si cobaltului sau argintie in cazul nichelului. In general. unde nu exista pericol de extindere a incendiului. De aceea ea trebuie prelucrata imediat trecand-o in sulfat de zinc sau lasata sa arda intr-un loc complet izolat. Pulberea de zinc dispersata in aer formeaza cu acesta amestecuri explozive. adica se autoaprind in contact cu aerul chiar la temperaturi obisnuite. sunt lichide cu miros neplacut. granulatia pulberii este un factor important care determina gradul de aprindere. si umiditatea aerului care poate intra in actiune cu pulberea contribuind la accelerarea oxidarii. metalul devine incandescent. de exemplu. Spre deosebire de aproape toate celelalte metale. O mare influenta asupra capacitatii de aprindere a pulberilor o are starea lor superficiala (gradul de oxidare). Pulberi cu granulatie fina (particule de 0. conform urmatoarei reactii in cazul fierului: Fe (COO)2 → Fe + 2 CO2 Diametrul mediu al particulelor de fier ce se obtin in acest fel reprezinta numai aproximativ 5 μ. cobaltul si nichelul fac parte din familia fierului. pe cand cea care contine cloruri se aprinde prin incalzire la numai 440ºC. Fierul si nichelul se forjeaza si se lamineaza usor. Astfel. Apa este descompusa la temperaturi inalte. tetraclorura de carbon. In prezenta pulberii de sulf. au insusiri piroforice. Avand o suprafata specifica mare. Zincul aprins se stinge cu nisip uscart. daca sunt prezenti. fierul se obtine prin reducerea protoxidului de fier (FeO). Formarea lui este insotita de o degajare de caldura de aproximativ 50 kcal/mol. Un asemenea caz se poate produce cand in mori se introduce o cantitate mica de pulbere in raport cu capacitatea utilajului. Cantitatea mare de caldura ce se dezvolta ca urmare a oxidarii provoaca aprinderea pulberii. O incalzire si mai puternica cu formare de metan. care se pot aprinde cu explozie. Prin actiunea oxizilor de carbon asupra Fe. adsorb cantitati destul de importante de hidrogen. Pentacarbonilul de fier (Fe (Co)5) este un lichid galbui cu punct de fierbere 103ºC.

ca urmare a preluarii caldurii de oxidare a materialului respectiv. Expusa la aer. el se aprinde. care fixeaza carbonul in materialul combustibil. . pe timpul arderii degaja gaze inerte. din cauza caldurii care se degaja pe timpul incendiului. care pun in libertate amoniac). Pastrat intr-un tub inchis. la suprafata materialului combustibil. Prin incalzirea amestecului de pulbere de fier cu azotat de potasiu (KNO3) se produce brusc aprinderea fierului cu lumina puternica. adica formarea din stratul peliculogen. adica cu surse de aprinderem.reducerea temperaturii in portiunea in care materialul vine in contact cu flacarile. de catre reactiile chimice endotermice care au loc intre componentii produsului de ignifugare. substantele din aceasta categorie se descompun din cauza caldurii si produc acizi sau baze care chiar la temperaturi scazute formeaza un strat de carbune rau conductor de caldura. . Datorita acestei proprietati de a se aprinde in contact cu aerul. argila etc. necesar arderii. folosit pentru protectia diferitelor materiale impotriva focului acesta trebuie sa exercite urmatoarele functiuni: .Produse care genereaza carbonizarea la suprafata de contact. Operatiunea de ignifugare consta in tratarea unui material combustibil prin acoperire. care in prezenta oxigenului din aer se autoaprinde cu explozie.Prin actiunea hidroxizilor asupra pentacarbonitului de fier se formeaza carbonilhidrura de fier (Fe (Co)4H2. fie prin degajarea din stratul de protectie a unor gaze incombustibile. vopsire. Amestecul dintre aer si vaporii lui este exploziv. dupa modul cum actioneaza se pot grupa in urmatoarele categorii: . . Sub actiunea acidului sulfuric concentrat. In contact cu aerul insa se oxideaza lent. ramane stabil. Gradul de ignifugare se indica prin timpul cat obiectul ignifugat rezista la o anumita temperatura. care impiedica total sau partial accesul aerului la focar si prin acestea se ingreueaza arderea gazelor rezultate din descompunerea materialelor combustibile (saruri de amoniu. Produsele din aceasta categorie pot fi folosite si la protectia impotriva caldurii a elementelor de constructie din metale si beton armat. . Solutia violet rosie a acestei sari este suficient de stabila la rece. impregnare. Aceasta se prezinta sub forma unui praf de culoare neagra sau bruna. Din aceasta categorie fac parte tencuielile de ciment. Reactia pulberii de fier cu vaporii de apa la temperaturi inalte duce la formarea oxizilor de fier si a hidrogenului dupa ecuatiile: 4 H2O + 3 Fe → Fe3O4 + H2 (sub 570ºC) H2O + Fe → FeO + H2 (peste 570ºC) Din aceasta cauza stingerea pulberilor de fier aprinse nu se face cu apa. acid boric si borati etc. din cauza caldurii care se degaja invelisuri protectoare. intarziind astfel propagarea focului). sulfura de fier a fost denumita sulfura piroforica. sub forma de carbune. . fie prin existenta unui strat protector de suprafata. Practic la noi in tara. La impreganrea in masa materialul degajat se introduce in intregime (imersie) in solutii de fosfat de amoniu. Oricare ar fi produsul ignifug. clorura de amoniu.Produse solide cu actiune mecanica. Aceasta oxidare degaja suficienta caldura pentru a aprinde sulfura de fier care este adusa in stare de incandescenta. . ignifugarea se realizeaza prin doua procedee: “impregnarea in masa si acoperirea la suprafata”.impiedicarea reactiilor care duc la gazeificarea carbonului si producerea reactiei de piroliza a celulozie. formandu-se sarea de potasiu a acidului feric (K2FeO4). Ni(Co)4. Prin actiunea hidrogenului sulfurat asupra pulberii de fier se formeaza sulfura de fier (FeS). In general toti feratii sunt substante puternic oxidante. astfel de produse prezinta capacitate de termospumare. aceste substante se topesc si formeaza un strat protector pe suprafata materialului combustibil (de exemplu silicatii de sodiu etc.izolarea materialului protejat de accesul liber al oxigenului din aer. sulfura de fier se oxideaza spontan. de conditiile de aplicare. Formarea sulfurii de fier piroforice este cauza aprinderii multor rezervoare de produse petroliere. acestea se aplica sub forma de amestecuri lichide si realizeaza dupa uscare un invelis izolator in stare solida incombustibil si impiedica oxigenului din aer la focar. de var. deci sub temperatura de termodegradare a lemnului.Produse termospumante. Tetracarbonilul de nichel Ni (Co)4 este un lichid incolor care fierbe la 43ºC. Prin fierbere insa se descompune. intrucat hidrogenul format poate conduce la explozii. se suprima flacara si se incetineste procesul de ardere. .Produse care se topesc la caldura si formeaza invelisuri protectoare. asemenea substante. initial (1 – 2 mm grosime) a unui strat termoizolator de spuma organica dura (30 – 70 mm). Eficacitatea lor depinde in principal.). punand in libertate oxigenul. fara a se aprinde. Substantele ignifuge. cu produse special ignifuge (ignifug – material care se aprinde si arde foarte greu sau deloc. Produse care produc gaze stingatoare.incetineste transferul de caldura de la sursa de aprindere a materialului protejat. Spuma formata avand conductivitate termica redusa izoleaza materialul combustibil pe care s-a aplicat produsul ignifug si ca urmare temperatura de 700 – 800ºC se reduce la circa 150ºC. Capitolul XXI Ignifugarea Ignifugarea este un procedeu prin care se intarzie aprinderea materialelor combustibile.

prin aruncarea unui litru de apa sub forma de jet compact asupra focarului se produc picaturi mari care au in total o suprafata de 1 m². Apa (H2O) Apa este cel mai vechi stingator. are drept rezultat impedicarea producerii de vapori si deci stingerea incendiului. Apa se intrebuinteaza pentru stingere sub forma de jet compact.1 mm suprafata totala a picaturilor obtinute dintr-un litru de apa ajunge la 600 m². Pentru a cobora temperatura materialelor aprinse ca apa sa absoarba caldura care contribuie la dezvoltarea incendiului. produselor din lemn si materialelor textile” (C. formandu-se aproximativ 1600 – 1700 l abur. izolarea suprafetei incendiate de oxigenul din aer. Jetul de apa dispersata este alcatuit din picaturi de apa cu diametrul de 0. pentru ca pe timpul folosirii creste suprafata de contact cu flacarile si cu produsele de ardere. Noul agent de stingere permite prepararea solutiei din timp si conservarea ei in stare diluata. Efectul de stingere este cu atat mai puternic cu cat se evapora mai multa apa. Ea are marele avantaj ca se gaseste in cantitati considerabile. Cerinta este ca la o presiune de 5 at. pluteste la suprafata hidrocarburilor lichide. jetul sa atinga distanta de 8 – 9 m. la formarea unor picaturi cu diametrul de 1 mm suprafata lor se mareste la 6 m². 2. Aceasta proprietate ii confera valoare deosebita la stingerea incendiilor. Apa imbunatatita chimic . Un litru de apa. Apa se refuleaza asupra focarului de incendiu pentru a intrerupe arderea. cat si la stingerea unui rezervor cuprins de flacari. este ieftina si usor de procurat. Pentru ignifugarea materialelor textile.70).5 – 0. Efectul maxim de stingere cu apa sub forma dispersata si pulverizata se poate obtine in incaperi inchise. de flacari. tocmai datorita excelentului efect de racire si inabusire pe care-l prezinta apa refulata sub aceasta forma. Pentru ignifugarea lemnului si a produselor din lemn in tara noastra se produc urmatoarele produse: produse ignifuge de impregnare pe baza de fosfat diamonic si borax. pentru a se evapora cat mai aproape de obiectul care arde. Conditiile de preparare si aplicare a produselor ignifuge sunt cuprinse in “Normativul pentru ignifugarea lemnului. Un asemenea jet se introduce greu in zona focarului deoarece forta de ascensiune jet se introduce greu in zona focarului deoarece forta de asecensiune a produselor de ardere antreneaza si particulele fine de apa. Apa usoara poate fi folosita la prevenirea aprinderii unui lichid inflamabil prin refulare pe o suprafata libera. Particulele de apa ajunse in zona focarului trebuie sa aiba o viteza suficienta. Pentru obtinerea acestui jet este nevoie de o presiune ridicata. de gaze calde. produse ignifuge de impregnare pe baza de fosfat diamoniac si sulfat de amoniu. Totusi. Pelicula este rezistenta din punct de vedere chimic. Formarea unei pelicule la suprafata unui rezervor cu hidrocarburi. Dimensiunile picaturilor de apa au o mare importanta practica. Apa vine in contact cu materialul aprins absoarbe caldura. Prin folosirea apei sub forma de jet compact se poate folosi cu eficacitate capacitatea de soc a apei. de exemplu la 10ºC. incendiat. deoarece pe timpul stingerii incendiilor este nevoie ca o cat mai mare cantitate de apa sa ajunga la focar si sa ramana acolo pana la evaporare completa. Efectul de stingere se realizeaza prin: racirea materialului care arde. datorita proprietatii de a forma o pelicula continua. la noi in tara se folosesc produsele ignifuge antifoc si produsul ignifug “D” – fabricate in mod special pentru materialele textile. 3. Desi are greutatea specifica supraunitara. iar un diametru al picaturilor de 0. Efectul principal de actiune a apei sub forma de jet dispersat este racirea. Ea se prezinta sub forma lichida. capabile sa favorizeze formarea de lanturi polimere. in acest caz. Marimea picaturilor de apa care alcatuiesc jeturile pulverizate (ceata) sunt de ordinul micronilor. iar in cazul unei distrugeri mecanice se autogenereaza. pentru ca. se transforma in vapori si prin saturarea spatiului inconjurator limiteaza accesul aerului spre focarul incendiului. dispersat si pulverizat (ceata). talc). are nevoie pentru a se evapora complet de 629 kilocalorii. Efectul principal la stingerea cu apa il constituie racirea materialului care arde. Capitolul XXII Agenti de stingere 1. in multe tari s-a trecut la folosirea instalatiilor fixe de stingere cu apa pulverizata. Produsul ignifug se aplica pe materialul combustibil sub forma de pelicula de 1 – 2 mm grosime. in special cand apa se foloseste sub forma de jet compact. fapt pentru care s-a numit “apa usoara”. cantitatea refulata este de multe ori considerabila. diatomita. actiunea mecanica. De exemplu. capabila sa asigure strabaterea stratului de fum. Apa usoara Aceasta este constituita din apa in care se introduce mai multe combinatii organice ale fluorului. 58 . are mare putere de racire si este nevatamatoare.Ignifugarea prin acoperire se realizeaza cu substante in compozitia carora intra in afara liantului si materialele de umplutura incombustibile cu termoconductivitate scazuta (azbest.6 mm.

bicarbonat de sodiu si stabilizatori. care reduce tensiunea superficiala a apei. Spuma ca agent de stingere actioneaza asupra incendiului (arderii) prin efectul de racire. de fapt stau la baza clasificarii lor. Spuma trebuie sa curga bine pentru a acoperi rapid suprafata lichidului incendiat. Se poate folosi ca agent stingator. persistenta. timp de stingere minim etc. Pentru ca aburul sa aiba eficacitate la stingerea incendiilor este necesar a se crea o concentratie de cel putin 35% in volum. Spuma realizeaza efectul de racire cand temperatura focarului este de aproape 1000ºC.10 – 0. conform instructiunilor care insotesc produsul. ca si pe separarea lichidului din spuma. Substanta acida este formata de obicei din sulfatul de aluminiu sau acidul sulfuric de o anumita concentrantie. care se evapora prin absorbtie de caldura. ea avand o greutate specifica de 0. Eficienta spumei mai depinde si de o serie de factori cum ar fi: caracteristicile instalatiilor si aparatelor folosite. Coeficientul de infoiere reprezinta raportul dintre volumul spumei formate si volumul solutiilor produselor A si B in ml. extrasul de lemn dulce. din bicarbonatul de sodiu sau de potasiu. Proprietatile agentilor de umectare depind. de obicei. acolo unde exista deja. Aburul Aburul ca agent stingator este raspandit in industria chimica si petroliera. . Stingerea cu abur se bazeaza in special pe reducerea volumului aerului din spatiul in care are loc arderea. cu ajutorul unor generatoare speciale. Efectul de racire se bazeaza pe preluarea unei anumite cantitati de caldura din focar. In urma reactiei dintre cele doua solutii introduse separat in stingator se produce spuma chimica cu un anumit coeficient de infoiere. se intrebuinteaza. Toate aceste produse au denumiri prescurtate sau comerciale. pentru procesul tehnologic o instalatie de cazane. Acest efect se produce mai ales cand temperautara focarului este mai mica de 1000ºC. cationactive). de natura chimica si de structura moleculelor. iar cea bazica.15 kgf/mm3. Spume pentru stingerea incendiilor a) Spuma chimica este formata dintr-o masa de bule de dimensiuni reduse.Marirea capacitatii de patrundere a apei in diferite materiale se obtine prin folosirea unei mici cantitati de substanta chimica speciala. 4. dupa o anumita reteta. proportia de spumant si apa. saponina. Asemenea substante se numesc ionogene (anioactive. Praful unic se livreaza in doua tipuri: tipul I pentru instalatii mobile de stins incendii si tipul II pentru instalatii fixe si semifixe. necesara evaporarii apei. atat aburul saturat cat si cel supraincalzit. 5. care difera de la tara la tara. fiecare bula fiind formata dintr-o membrana lichida umpluta cu bioxid de carbon. agenti activi de suprafata se impart in doua grupe: prima grupa cuprinde substantele a caror molecule dizolvate in apa se disociaza in ioni cu sarcini diferite si egale ca marime. care se adauga solutiilor din care se obtine spuma chimica. Bioxidul de carbon se formeaza pe cale chimica in urma reactiei dintre substantele care genereaza spuma (substanta acida si substanta bazica). in general apa. Coeficientul de infoiere = ___V ___. temperatura etc. In general se folosesc solutii de 1 – 2 %. coeficient de infoiere. inainte de a se introduce in stingatoare se dizolva in apa. spumantii pe baza de albumine etc. densitate. Dupa aceste criterii. Pentru stingatoare. aderenta. Acestea. in principal. Cea de-a doua grupa inglobeaza substantele care se dizolva si nu formeaza particule incarcate electric. Efectul de inabusire este realizat de vaporii de apa rezultati din contactul apei cu combustibilul care arde. Ca substanta stabilitzatoare. una din urmatoarele substante: glucoza. Efectele de stingere. de inabusire si de izolare. VA + VB O spuma eficace trebuie sa aiba anumite calitati: fluiditate. substantele chimice din care se obtine spuma alcatuiesc asa-zisele incarcaturi: A (acid) si B (baza). Este indicat si economic a se folosi instalatii fixe de stingere cu abur. Al2 (SO4) 3 + 6 CO2 H Na2 = 6 CO2 + 3 Al (OH)3 + H2O + 3 Na2SO4 H2SO4 + 2 CO3HNa2 = Na2SO4 + 2 CO2 + H2O Prin reactia bicarbonatului de sodiu cu sulfatul de aluminiu ia nastere hidroxidul de aluminiu gelatinos care reprezinta masa vascoasa in care sunt inglobate bulele de bioxid de carbon rezultat din aceeasi reactie. Spuma chimica se mai poate obtine si dintr-un praf chimic (la noi in tara denumit praf unic) si apa. format din sulfat de aluminiu. criterii care care. presiunea apei. Praful este format dintr-un amestec.

Spuma cu coeficient mare de infoiere prezinta avantaje ca: utilizarea unei cantitati minime de apa (1/2 litri pe circa 1000 litri spuma).34 Efectul de stingere al bioxidului de carbon se bazeaza.97 1. .03 0.34 Volumul specific l/kg 0. antrenata de un curent de aer.46 61.35 19. solubilitatea scazand o data cu cresterea temperaturii. Nu arde si nici nu intretine arderea. Bioxidul de carbon comprimat se transporta in butelii de otel. proprietate care-l face foarte util pentru stingerea incendiilor. care nu reactioneaza cu solutiile apoase ale sarurilor. Pentru obtinerea spumei mecanice este nevoie de tevi generatoare de spuma. precum si reincalzirea substantelor combustibile sub influenta corpurilor solide incadescente din apropiere.00 Greutatea specifica kg/l 1. la diferite temperaturi.16 1. tunele de cabluri etc.5ºC. deci este mai greu decat aerul. calele navelor. Solutia spumanta a se trimite pe un panou (retea). sub forma de zapada carbonica. unde curentul de aer de la un ventilator produce pe fiecare ochi al retelei bule de spuma. 5000 litri. greutatea specifica si volumul specific CO2 Temperatura ºC .77 0.08 1.30 .06 25. Ca dezavantaje se citeaza: greutate redusa si deci instabilitate atunci cand bate vantul. b) Spuma mecanica se obtine prin amestecarea unei substante generatoare de spuma cu aerul si apa. greutatile specifice si volumul specific ale CO2 in butelii.10 0 + 10 + 20 + 25 + 30 + 31.20 .02 1. Spuma mecanica actioneaza asupra focarului.53.54 44. Se dizolva usor in apa. Pentru formarea spumei cu coeficient mare de infoiere este nevoie de un spumant de foarte buna calitate. care trec apoi intr-un tub de panza (furtun cu diametru de la 0. Bioxidul de carbon introdus in focar inlatura aerul si ca urmare incendiul se stinge. stingerea rapida a incendiului si impiedicarea reaprinderii.50 73. CO2 poate fi solid. c) Spuma cu coeficient mare de infoiere 6.). Temperatura de fierbere a bioxidului de carbon lichid.86 0. distanta de actiune a generatoarelor relativ limitata.). Presiunea bioxidului de carbon in butelie nu depinde numai de temperatura ci si de gradul de umplere a buteliei respective. coridoare.30 1. lichid sau gazos. lipsa actiunii corosive. in special prin efectul de racire. din aceasta cauza impiedica reaprinderea materialelor combustibile. datorita apei pe care o contine.2ºC si la o presiune de 5.07 1. indepartarea greoaie dupa stingerea incendiului etc.92 0. Daca bioxidul de carbon comprimat i se da posibilitatea sa se destinda pana la presiunea atmosferica.50 99. Gaze inerte a) Bioxidul de carbon (CO2).4 Presiunea kg/cm² 13. Spuma cu coeficient mare de infoiere exercita un efect de racire prin preluarea unei cantitati de caldura necesara evaporarii apei si un efect de izolare fata de radiatia termica. Spuma mecanica se obtine prin trecerea solutiei de substanta spumanta. Spumogenul este un lichid vascos de culoare rosie-bruna. In general.98 0. in acest caz se obtine bioxidul de carbon solid.75 1. spuma mecanica se obtine din 92% aer.5 – 3 m). pe inabusirea focarului. dintr-o tesatura de ochiuri.93 0. este de – 78. 10000 litri pe minut). neutralizare si stabilizare cu substante chimice. Tabela 20 Presiunea. printr-o teava generatoare de spuma.75 0. usurinta de patrundere in locuri greu accesibile (pivnite.Spuma are o conductibilitate termica redusa.976 kg.95 57. bioxidul de carbon avand greutatea specifica de 1. in urma unui proces de degradare cu acizi minerali. in principal. de diferite debite (2500 litri. Un litru de bioxid de carbon in stare normala are greutatea de 1.99 34. La noi in tara ca spumant se utilizeaza spumogenul obtinut din faina de coarne si copite. 6% apa si 2 % spumant. Bioxidul de carbon este un gaz incolor si inodor.34 1. inlaturarea coroziunii etc. de o presiune relativ scazuta a apei si de un utilaj si accesorii speciale. la 760 mm kg. precum si prin efectul de inabusire in urma formarii vaporilor de apa. c) Spuma cu coeficient mare de infoiere. Temperatura lui critica fiind de + 31ºC se poate lichefia cu usurinta. al carui capat se asaza la intrarea in incaperea unde urmeaza sa se introduca spuma. In tabela 20 sunt date presiunile. La o temperatura de – 56.45 at. Aceasta este de fapt efectul de izolare pe care-l manifesta spuma chimica. Spuma chimica se foloseste la stingerea incendiilor de produse petroliere precum si de materiale combustibile solide. Prin grad de umplere a buteliei se intelege raportul intre volumul buteliei in litri si bioxid de carbon in kilograme. La noi in tara s-a reusit obtinerea spumogenului sub forma de praf care prezinta unele avantaje (volum redus. Fenomenul se numeste detenta. Dintr-un litru de bioxid de carbon lichid se obtin 462 litri de gaz (dintr-un kilogram se obtin 500 l).

considerand ca intreaga cantitate de apa se evapora. in industria petroliera. Bioxidul de carbon are asupra focarului si un efect de racire. proportia de bicarbonat de sodiu trebuie sa fie de circa 95%. Ca agent de stingere se foloseste in special in instalatii fixe de stingere a incendiilor.C. se produc si se folosesc pulberi pe baza de bicarbonat de potasiu. ca pentru stingerea incendiilor. In medie se poate admite. nu este sensibil la actiunea temperaturilor scazute.. In spatii inchise stingerea incendiilor se face mult mai usor decat in aer liber.E. La noi in tara se fabrica si se foloseste o pulbere stingatoare pe baza de bicarbonat de sodiu. de ardere.E.. Prima teorie. prin absorbtia de caldura si acoperirea pe cale mecanica a materialului aprins cu un strat de pulbere topita. pentru ca in incaperile inchise. La iesirea din recipiente se destinde de maximum 15 ori. transformatoare. Rezultatele excelente. titan.). o mare importanta are gradul de puritate a acestuia. la generatoarele de curent. Asa cum s-a mai aratat 1 kg de CO2 in stare gazoasa la temperatura obisnuita ocupa un volum de 500 litri. Nu este recomandabil a se folosi bioxidul de carbon la stingerea incendiilor de: substante chimice care contin oxigen.. Sub actiunea caldurii bicarbonatul de sodiu se descompune dupa urmatoarea formula: 2 Na H CO3 ↔ Na2CO3 + CO2 + H2O Dintr-un kilogram de pulbere de bicarbonat de sodiu se degaja 0. magneziu.E. care poate initia explozii si incendii in anumite conditiii. eficace la toate categoriile de incendii specificate mai sus. fac ca pulberile stingatoare. pulberi stingatoare A. in urma descompunerii pulberii. deoarece restul componentilor au rolul de a ameliora mobilitatea pulberii si de a o feri de aglomerare la umiditate.E. Componentul de baza al majoritatii pulberilor stingatoare este bicarbonatul. metale reactive (sodiu. se refera la actiunea componentilor. Efectul de stingere se bazeaza pe reducerea concentratiei de oxigen prin aparitia bioxidului de carbon si a vaporilor de apa.C. folosite la categoriile de incendiu aratate mai sus. se poate admite ca efectul de racire al unui kilogram de CO2 corespunde cu 15% din efectul de racire al unui kilogram de apa (circa 629 kcal/kg). sulfat de amoniu. prin frecare de conducte. inodor si mai usor ca aerul. Solubilitatea in apa a azotului este foarte redusa. sulf. diferiti produsi ai borului etc. Cea de-a doua teorie ia in considerare factorii mentionati la prima teorie. se considera ca intr-o pulbere eficace la stingere. in care are loc echilibrarea temperaturilor si a schimbului de caldura.C. asupra flacarilor. Mecanismul stingerii incendiilor cu pulbere. de tipul B. nu se deterioreaza la consevare indelungata. abia 2% in volum. iar adaosurile de alte pulberi sa varieze intre 0. In medie. continutul de carbonat sa nu depaseasca 3.Cele mai bune rezultate la stingerea incendiilor cu bioxid de carbon se obtin in spatii inchise. muzee etc. la stingerea incendiilor in calele navelor. in raport de natura incendiilor la care pot fi folosite: pulberi stingatoare B. precum si la incendiile de metale usoare si aliajele acestora. concentratia necesara se mentine mult timp si se poate completa cu usurinta. b) Azotul este un gaz incolor. Pentru utilizarea bicarbonatului de sodiu la obtinerea pulberilor stingatoare de mare eficacitate. este rau conductor de electricitate. In afara pulberii pe baza de bicarbonat de sodiu. carbuni.. ca urmare a patrunderii norului de pulbere in flacari. la stingerea incendiilor de instalatii electrice. ajutaje.. Acestei descompuneri ii corespunde un efect de racire de circa 95 kcal. paie etc.D.B. Se mai utilizeaza ca agent de stingere. considera efectele de racire si de inabusire ca secundare si explica stingerea prin intreruperea reactiilor in lant. chiar si in cazul incendiilor de proportii de gaze sau lichide combustibile. Bioxidul de carbon este foarte eficace la stingerea inceputurilor de incendiu. In legatura cu efectul de stingere al pulberii stingatoare au aparut mai multe teorii. eficace la stingerea incendiilor de lichide combustibile. kaliu etc. la majoritatea substantelor este suficienta o concentratie de 30 – 35% CO2. transmitand acestora energia lor si drept consecinta mecanismul reactiei in lant se intrerupe. carbonat de sodiu. In general.C. El prezinta si dezavantaje: greutatea prea mare a buteliei de otel (o butelie plina de 40 litri cantareste 110 kg). pulberi stingatoare A. cea mai veche de altfel. se formeaza electricitate statica. Pe plan mondial s-au stabili trei grupe de pulberi stingatoare. Pulberi stingatoare Dintre agentii stingatori cunoscuti si folositi cu succes fac parte si pulberile stingatoare. fiind mai greu decat aerul patrunde usor in toate orificiile obiectului aprins. sa constituie un agent de stingere deosebit de eficace. Cu cat procentul de bicarbonat de sodiu este mai mare cu atat capacitatea pulberii ca agent stingator creste. in specail cele pe baza de bicarbonat de sodiu. uree. in plus sunt eficace si la stingerea incendiilor de materiale combustibile solide ca lemn. Produsele comerciale au un grad de puritate de 98%. Radicalii activi rezultati din ardere se ciocnesc cu particulele de pulbere. Cea de-a treia teorie. . 7.B. in volum. insa considera factor esential formarea stratului protector. la instalatii si aparate electrice. Bioxidul de carbon. Potrivit acestei teorii efectul de racire si de inabusire a focarului de catre produsele rezultate se considera neesential. posibilitatile bune de conservare cat si alte insusiri ale lor. denumita “pulvogen”. ca agent de stingere are urmatoarele calitati: nu distruge obiectele si materialele atinse.5 si 3%. potasiu.4%.26 kg bioxid de carbon. rezultati prin descompunerea termica a pulberii.

In gazele de ardere continutul de oxid de carbon depaseste rareori 1%. pe efectul anticatalitic (inhibitie) si in secundar pe inabusire si suflu. . aglomerarea. Atomii lipsa sunt indicati printr-un zero.prima cifra arata numarul de atomi de C. trifluordibrommmetan (CF2BrCF2Br) – halon 2402. care constituie unitatea de masa a produsului. brom. Ca agenti de stingere. Proprietatile fizice ale halonilor se refera la usurinta de a se putea refula de la distanta asupra focarului. restul halonilor halogenati sunt mai eficace.mobilitatea (fluiditatea) consta in opunerea unei rezistente mai mari sau mai mici la refularea pulberii prin diferite ajutaje. . de oxid de carbon si de alte gaze sau in contact cu unele corpuri puternic incalzite. Cifrele se refera la compozitia halonilor. Aceste hidrocarburi au fost denumite “haloni” de la prescurtarea denumirii in limba engleza “halogenated hydrocarbon”. instalatiile electice. autovehicule. neuniformitatea granulatiei. Printre calitatile chimice se enumera. bordul avioanelor si salile masinilor navelor. 8. In ultimul timp. intr-un timp minim. Efectul de stingere al halonilor se bazeaza. Cele mai cunoscute si folosite hidrocarburi halogenate sunt: tetraclorura de carbon (CCl4) si monoclorbromfluormetanul (CHFClBr). in strainatate. De asemenea. raspandirea facandu-se suficient de repede pentru ca efectul de stingere sa se exercite pe o suprafata cat mai mare. . dar cresterea excesiva a suprafetei influenteaza negativ asupra mobilitatii pulberilor de refulare.). elibereaza atomii activi ai halogenilor respectivi (clor. Oxidul de carbon In timpul incendiului. Capitolul XXIII Substante toxice 1. . lemnul incandescent etc. nu lasa nici un fel de reziduuri si practic sunt lipsiti de toxicitate. automoatoarele de cale ferata. Metoda de stingerea incendiului timp indelungat si folosind pulbere cate putin. Ei au o mai mare capacitate de stingere si ca atare sunt necesare cantitati mai mici. diflourclorbrommetan (CF2ClBr) – halon 1211. chimice. Pe timpul stingerii unor anumite categorii de incendii. deci cu caldura. Fiecare halon este reprezenta de un numar. Dintre proprietatile negative se enumera: higroscopicitatea. ca produse ale arderii. chiar in cele mai grele conditii de utilizare si dupa o depozitare indelungata. Halonii la contactul cu flacarile. fiziologice. fluor etc. alaturi de fum si diferite substante chimice (gaze) se intalneste si oxidul de carbon. Ea depinde de granulozitate si trebuie sa se mentina ridicata.. care franeaza dezvoltarea reactiilor complexe ale arderii. stabilitatea la cald si degajarea de halogeni in timp scurt. CCl4 + H2O ↔ CO Cl + 2 H Cl Conditiile de producere a fosgenului se intrunesc destul de rar. anumiti haloni pot degaja substante toxice. sub actiunea caldurii si flacarii si in prezenta urmelor de vapori de apa.granulozitatea pulberii influenteaza mobilitatea si conservarea produsului. industria chimica a produs o serie de alte hidrocarburi halogenate care ar putea fi utilizate la stingerea diferitelor categorii de incendii. stabilitatea la temperaturi scazute (asigurarea conservarii produsului in timp). Hidrocarburi halogenate Hidrocarburile halogenate sunt hidrocarburile la care atomii de hidrogen se substituie cu atomii de halogeni (clor.Stingerea incendiilor cu pulbere este in realitate stingerea flacarilor. De exemplu. Factorii care determina eficacitatea pulberii stingatoare. Suprafata specifica cea mai convenabila este de 2000 – 2500 cm²/g.cea de-a doua de F. Pulberile cele mai fine au suprafata specifica cea mai mare. printre ele numarandu-se existenta vaporlor de apa si a unei temperaturi de 600 – 700ºC. . In general ea se exprima in cm²/g. brom). in principal. Marimea granulelor poate varia intre 50 – 100 μ. fizice. Halonilor ca agent de stingere li se cer anumite calitati: de stingere. a treia de Cl si a patra de Br. Totdeauna se va putea stinge cu pulbere numai asemenea volum de flacari care poate fi “acoperit” cu pulbere deodata. cazanele de topit ceruri. fluor. halonii sunt indicati a se folosi la stingerea incendiilor declarate la: cazanele fixe de fier uleiuri. nu da rezultate. Printre factorii cei mai importanti se citeaza: .suprafata specifica a unei pulberi reprezentand suma suprafetelor tuturor granulelor. cum sunt tabla de otel. Cazul tipic il ofera tetraclorura de carbon care in contact cu tabla de otel inrosita reactioneaza asupra vaporilor de apa dand acid clorhidric si fosgen. In comparatie cu tetraclorura de carbon si monoclorbrommetanul.

instabilitate.). Primul ajutor care se acorda unui intoxicat cu bioxid de carbon consta in scoaterea acestuia din mediul toxic. In general. iar la 10% moartea.01 mg Cl2/1 aer.0350 mg/l aer. Aceste presiuni. fungicidelor si ierbicidelor. accidentatul isi pierde cunostinta.de la 0. se produc efecte iritante.1% a oxidului de carbon in aer devine periculoasa. CO se utilizeaza in procesul de fabricatie. . la arderea incompleta a gazelor naturale in arzatoare. folosindu-se la fabricarea acidului clorhidric de sinteza. Se recomanda repaos absolut. un volum de apa dizolvand 2.Oxidul de carbon se degaja la arderea carbunilor in sobe. Fata devine palida. in cea mai mare parte sub forma de clorura de sodiu. In domeniul industrei chimice organice clorul se foloseste la fabricarea celulozei. . La o intoxicare mai usoara. slabirea accentuata a muschilor etc. Clorul este un gaz de culoare galben-verzuie. de aceea patrunderea lui in plamani este neobservata. o concentratie mai mare de 0. insa in cantitate mare. In unele intreprinderi. El prezinta un mare pericol de intoxicare pentru oameni. Bioxidul de carbon (CO2) Bioxidul de carbon este produsul final al procesului de ardere completa ca si al procesului de descompunere al substantelor organice. in pivnitele de vin etc. Oxidul de carbon este considerat a fi cel mai raspandit gaz toxic. apar batai de inima. clorul are multiple intrebuintari. fata si buzele pot capata o culoare de rosu aprins.41 (raportat la aer). fata se inroseste. dand carboxihemoglobina. simptome dupa 1 – 2 ore. intensificarea batailor inimii. la fabricarea insecticidelor. dupa ce trece printr-o stare similara cu betia. prezinta cantitatea maxima permisa pentru expuneri de 0. Oxidul de carbon este un gaz insipid.00834 mg/1 aer. aceasta stare de intoxicare culmineaza cu agonia urmata uneori de moarte. materialelor plastice la clorurari organice si ca intermediari la fabricarea unor produse ca: fenol. Concentratia maxima admisa de STAS. Daca nu se iau masuri urgente. cu care se combina. ameteli. etil-glicol etc. Clorul ataca caile respiratorii. 2.967 fata de 1). iar peste 1% provoaca moartea dupa cateva minute. Se foloseste si in industria textila. pupilele se maresc. La o presiune de 4 at se lichefiaza la 0ºC. iar la 75 – 80% survine moartea. respiratie din ce in ce mai adanca. se adauga pierderea cunostintei si chiar oprirea repiratiei. O substanta nu poate actiona toxic daca nu este solubila in lichidele care se gasesc in organism (solubilitatea clorului in apa la temperatura si presiune normala este mai mare. Prezenta bioxidului de carbon in cantitate mai mare intr-o incapere se constata cu lumanarea. O concentratie de 3 – 4% provoaca dureri de cap. se mentin si in butelii de otel in care clorul se pastreaza si se transporta. provocand moartea instantanee (de exemplu la fermentarea mustului. .de la 0. Actiunea toxica a oxidului de carbon se explica prin marea sa afinitate pentru hemoglobina din sange.0. de 4 – 8% palpitatii. Inspirat in cantitate mica si intr-un timp indelungat produce o intoxicatie.52 fata de aer 1). Clorul Clorul este cunoscut de multa vreme ca un gaz sufocant si asfixiant. pricinuieste tuse puternica. se degaja miros neplacut. fapt care favorizeaza prezenta lui in aer la nivelul cailor respiratorii si difuzarea uniforma in aerul din incaperi sau din exterior. pe cand la o intoxicare grava.006 mg/1 aer.19% din scoarta pamantului. vomitari. la simptomele aratate mai sus. El are greutatea specifica apropiata de a aerului (0. iar la 6 at se lichefiaza la 20ºC. la o concentratie de 10% lumanarea se stinge. cu miros puternic iritant. . reprezinta cantitatea minima care cauzeaza iritatia imediata a gatului. .2. Intoxicarile usoare se manifesta printr-o oboseala generala pe cand cele grave pot pune persoana intoxicata in imposibilitate de a se mai deplasa.001 – 0. pentru persoanele care dorm in incaperi in care sobele sau arzatoarele functioneaza pe timpul noptii. Inspirat in cantitate mica si intr-un timp scurt nu prezinta pericol. In cazul intoxicatiilor mai grave. glicerina. pe timpul interventiei la incendii fara aparate de protectie.80 mg/l aer provoaca moartea in 0. cu gust si miros caracteristic “acru” si mai greu decat aerului (greutatea specifica (1. pentru halele de fabricatie este de 0. Aceste simptome dispar daca accidentatul este scos in aer curat. iar daca este necesar i se face respiratie artificiala energica. Se gaseste in natura ocupand 0. cu o greutate specifica de 2. 3. irita si paralizeaza caile de respiratorii. .5 – 1 ora. a lemnelor umede si a rumegusului in sobe. producand in acelasi timp si o enervare a accidentatului.) apar cand 20 – 30% din hemoglobina trece in carboxigemoglobina.0111 mg/1 aer. eventual o respiratie cu ajutorul aparatului de oxigen. In urma unei intoxicari grave.0. pulsatii la tample. din cauza unui inceput de paralizie a membrelor inferioare. O intoxicatie usoara provoaca ameteli. iar la concentratii mai mari poate provoca asfixierea.de la 0. a clorurilor metalice si nemetalice. Cand aceasta transformare ajunge la 40 – 50% accidentatul lesina. Intoxicatii cu bioxid de carbon se pot produce in garajele neaerisite si in cabinele soferilor. In industria anorganica.5 ore. fara a mai reactiona la lumina. Primele simptome ale intoxicarii cu oxid de carbon (dureri de cap. Efectele provocate de inspirarea aerului la diferite concentratii de clor sunt: . dizolvantiilor si impregnantilor. Este incolor.0834 mg/1 aer. incolor si indor.6 volume clor).

ca masura de prim ajutor.7ºC. Accidentatul trebuie sa stea linistit pe spate. crampe. De asemenea. la fabricarea nitrilului acrilic.intarirea inimii pentru asigurarea imprastierii anticianurii si a oxigenului in organism. semne oculare (conjuctivita. Este interzis sa se faca respiratie artificiala. dimpotriva produce o oarecare anestezie olfactica. Inhalarea a 300 mg/m3. care devine permeabila pentru apa. transpiratii abundente. O concentratie de H2S de 16% in aerul respirat poate produce moartea imediat. la inghitire. Este bine cunoscut mirosul sau caracteristic de ou clocit. accese violente de tuse etc. Acidul cianhidric este un lichid cu punctul de fierebere de 25. El trebuie invelit cu o patura. se reduce si mai mult hranirea creierului. Inhalarea intensa de hidrogen sulfurat poate produce paralizie cardiorepiratorie si apoi moartea. miros perceptibil mai ales la concentratii reduse. Intoxicarea acuta este provocata de inhalarea hidrogenului sulfurat in doze mai putin puternice. ce mascheaza pericolul.) ca si la descompunerea materialelor organice. o acclerare a batailor inimii. apare mirosul de migdale amare la expiratie. deprimare. ape minerale si gaze naturale. Intoxicarea cu acid cianhidric poate fi grava si foarte grava. a fibrelor sintetice poliacrilonitrilice de tip melana. iritarea cailor respiratorii si a limbii.). Hidrogenul sulfurat Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor. chiar in proportie mica. acidul cianhidric este folosit la combaterea daunatorilor plantelor si parazitilor si ca deratizant. 4. in decurs de 5 minute provoaca moartea. inflamabil. care duc la cresterea nevoii de oxigen. nelinistea si pierderea constiintei. Datorita toxicitatii sale. o jena respiratorie cu accelerarea ritmului de respiratie. inflamarea corneei. in cazul intoxicarii prin inhalare si provoaca varsaturi. 5. din care cauza se produc pierderea constiintei. contactul cu pielea devine periculos atunci cand este mai prelungit. . odata intra in sange se fixeaza la nivelul celular printr-o combinare reversibila. in functie de scoaterea persoanei din mediul toxic. nu exista fenomene de acumulare. Intoxicarea se produce chiar si la inhalarea unei cantitati foarte reduse de acid cianhidric. Ca simptome nervoase apar: agitatia. printr-o respiratie artificiala. Acidul cianhidric se foloseste la fabricarea materialelor plastice acrilice. Doza mortala pentru un om este 0. a rasinilor polimetacrilice. uscarea mucoasei. Ionul CN. Intoxicarea foarte grava apare in urma inhalarii vaporilor de HCN. intoxicarea cu hidrogen sulfurat se inlatura destul de rapid prin extragerea toxicului din organism si printr-un tratament bine aplicat. Pentru usurarea respiratiei. secretii mucopurulente. Intoxicarile subacute se manifesta prin: semne de iritatiei a aparatului respirator (rinita. . mancarimi etc. Hidrogenul sulfurat este rapid oxidat in organism si eliminarea se face pe cale intenstinala si urinara. Acidul cianhidric Acidul cianhidric si sarurile sale sunt cele mai agresive substante toxice. gazatul se scoate imediat din zona viciata cu clor si se transporta intr-o camera cu o temperatura de 20ºC. mai greu decat aerul. exploziv si toxic. Prin micsorarea contratiei ventricolelor.scoaterea intoxicatului din atmosfera viciata.efectuarea unei puternice oxigenari. Hidrogenul sulfurat se intalneste destul de frecvent in procesul de fabricatie industriala. La aceasta se adauga pericolul edemului pulmonar in urmatoarele ore sau zile. o oboseala intensa. mansetele. I se desface gulerul. insa persoana intoxicata isi pastreaza totusi luciditatea. avand drept urmare cresterea nevoii de oxigen. Prelungirea intoxicarii duce la oprirea respiratiei. Cu exceptia cazurilor de moarte subita. manifestata sub forma de ameteli. se constata dureri de cap. permitand plasmei sanguine sa treaca in alveolele plamanului. Cea mai frecventa este intoxicarea grava. tulburari nervoase cu oboseala generala. mai repede sau mai incet. la concentratii mari. El este foarte toxic.. gatului. Cu cat viteza de patrundere in organism a ionului CN este mai mare. uneori si a inghitirii acidului sau a cianurilor. Agresivitatea toxica se caracterizeaza prin rapiditatea cu care actioneaza asupra organismului.06 g. in special al unor materiale plastice pe timpul recunoasterii si stingerii incendiilor se va folosi aparatul izolant. El se degaja si in urma reactiilor chimice ale unor compusi care contin sulf (distilarea gudroanelor. Ea provoaca neliniste. care duc la moarte in 1 – 2 minute. In caz de otravire cu clor. De asemenea se intalneste in starea naturala in unele substante.Inspirat impreuna cu aerul.administrarea de anticianuri specifice. cazurile de intoxicare cianhidrica fiind foarte greu de salvat. el produce un efect coroziv asupra membranei volumului. cu atat mai mica este cantitatea care provoaca moartea. batai de inima in mod neregulat. greturi. Toxicitatea prin piele este mai redusa. Concentratia maxima admisa pentru 8 ore de lucru e de aproximativ 15 mg/m3 aer.) semne digestive de tipul arsurilor gastrice. . ameteli. la incetarea vasoconstrictiei. dureri de cap. la o concentratie de 1% moartea survine dupa o jumatate de ora. gazatului i se da sa inhaleze vapori de alcool etilic sau eter. La incendiul la care se constata prezenta clorului fie scapat din instalatii. precum si in toate locurile unde poate fi jenat. . In cazul intoxicarii cu acid cianhidric se vor lua urmatoarele masuri: . rafinarea uleiurilor etc. rolan etc. convulsii tonice. fie degajat in urma arderii diferitelor materiale. incat acesta nu-si mai poate indeplini functia.

In raport de culoarea si gustul fumului se poate stabili materialul care arde. Pe baza calculelor si experimentarilor efectuate s-a determinat pentru 356 kg/h clorura de aluminiu manipulata. distruge ficatul si rinichii. O parte din tricloretilena introdusa in corpul omenesc este evacuata sub forma de acid acetic triclorat prin urina. respiratie grea. In cazul concentratiilor foarte ridicate apar efecte de narcoza ca la cloroform.6. Inspirarea pe timp indelungat a vaporilor de tricloretilena provoaca moartea. care poate fi urmata de un edem pulmonar sau hemoragii intenstilanale. Astfel de descompuneri sunt posibile mai ales la contactul tricloretilenei cu tevile calde.597). care constituie complicatii tardive. Tetraclorura de carbon inhalata intr-un timp oarecare. 9. La cracarea usoara a tricloretilenei se degaja acid clorhidric si fosgen. Fumul Fumul ca produs al majoritatii produselor de ardere. tricoletilena etc. Proprietatile toxice ale tricloretilenei sunt mai periculoase la persoanele sub actiunea alcoolului. Fosgenul inhalat provoaca o inflamare a cailor respiratorii si chir un edem pulmonar. care sunt produse toxice chiar decat hidrocarbura halogenata.) ca si la fabricarea clorurii de aluminiu. iritarea ochilor si a cailor respiratorii.33ºC sub presiune atmosferica si se solidifica la aproximativ . Datorita proprietatii sale de a se combina cu hemoglobina din sange. produce indispozitii. o degajare de 0. La locul de descarcare a clorurii de aluminiu in containere s-a determinat o medie de fosgen de 158 mg/m3. El ataca in special mucoasele si poate fi cauza unor reactii ca necroza traheobronhica. se lichefiaza la . Un efect prelungit al tricloretilenei provoaca leziuni hepatice si ale sistemului nervos central. Inhalata in concentratie mai mare provoaca greata. in faza de sublimare. cu degajare de fosgen. mai usor decat aerul (densitate 0. ca agent stingator la incendii cu temperaturi ridicate se soldeaza adeseori. Tricloretilena inhalata poate provoca leziuni acute si cronice. oboseala. Ei se degaja pe timpul descompunerii termice a azotatului de amoniu. este format din particule nearse. in timpul lucrarilor de sudura autogena sau cu arc. la operatia de incarcare a clorurii de aluminiu in retorte. Concentratia maxima admisibila in opt ore lucru de munca este de 0.009 mg/l. Tabela 21 Caracteristicile fumului rezultat din arderea unor materiale . Fosgenul se degaja si in faza de condensare a clorurii de aluminiu tehnice si anume la descarcarea produsului din condensatoare in containere. 8. Fosgenul are limita de suportabilitate 20 mg/m3. NO se considera ca are acelasi efect ca cel al oxidului de carbon. Amoniacul Amoniacul se gaseste frecvent in industria frigorifica si industria ingrasamintelor artificiale si a produselor chimice de sinteza. Amoniacul este foarte caustic. Oxizii de azot Oxizii de azot sunt toxici si iritanti. Oxidul de azot (NO) este considerat ca fiind mai putin toxic decat bioxidului de azot (NO2). ameteli. Folosirea tetraclorurii de carbon.78ºC. 7.5 mg/m3. De asemenea are un efect iritant asupra mucoaselor. 10. Leziunile oculare pot surveni atat sub actiunea amoniacului cat si prin contactul cu stropii de solutie amoniacala. Amoniacul este un gaz incolor. Hidrocarburi halogenate Hidrocarburile halogenate cele mai raspandite si cu pericol de intoxicare sunt tetraclorura de carbon si tricloretilena. Fosgenul Fosgenul apare in urma cracarii hidrocarburilor halogenate (tetraclorura de carbon. In tabela 21 se dau caracteristicile fumului provenit din arderea celor mai intalnite materiale si substante combustibile. Indigestia provocata de solutia amoniacala poate fi urmata de complicatii grave. iar concentratia maxima admisibila de 0.007 kg/h fosgen. vapori si gaze.

paie. produse petroliere Cauciuc Fosfor Sulf Potasiu metalic Celuloid Materiale plastice (PVC) Tesaturi Culoare Negru-cenusiu Alb-galbui Negru Negru-brun Alb Alb-galben Albastrui Alb-intens Negru-brun Negru Brun Caracteristicile fumului Miros Rasina Titei Usturoi Sulf Sulf Sulf Clor Specific Gust Acrisor Acrisor Acid Acid Alcalin Acid Acrisor .Materialul si substanta care arde Lemn Hartie. fan Titei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful