Sunteți pe pagina 1din 96
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 3 TEHNICI DE DESCARCERARE  DIN VEHICULE  HOLMATRO
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 3 TEHNICI DE DESCARCERARE  DIN VEHICULE  HOLMATRO

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 3

TEHNICI DE DESCARCERARE  DIN VEHICULE  HOLMATRO EdițiaaII-a Autor:B.Morris
TEHNICI DE
DESCARCERARE 
DIN VEHICULE 
HOLMATRO
EdițiaaII-a
Autor:B.Morris
ȘefuldepartamentuluideșcolarizareîntehnicidesalvareHolmatro
Traducere:AlexandraIonșiTeodorMunteanu
prin
©Copyright
HolmatroRescueEquipment,theNetherlands
Toatedrepturilerezervate

980.000.039

prin ©Copyright HolmatroRescueEquipment,theNetherlands Toatedrepturilerezervate 980.000.039
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 4 Notăimportantă Acest manual conține informații

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 4

Notăimportantă

flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 4 Notăimportantă Acest manual conține informații despre echipamente și

Acest manual conține informații despre echipamente și tehnici de salvare care pot fi folositeîndiferitesituațiideurgență.Aspecteleprezentatepoartătitludeexemplușiaudoar scopul de a-l ajuta pe cititor să înțeleagă tehnicile fundamentale de descarcerare și echipamenteledisponibile.

fundamentale de descarcerare și echipamenteledisponibile. Fiecare situație de urgență este unică. Factori

Fiecare situație de urgență este unică. Factori variabili cum ar fi tipul și numărul vehiculelorimplicate,pozițialor,număruldevictimeșistareaîncareseaflăacesteaprecum și alți factori externi, joacă un rol important în stabilirea celei mai potrivite acțiuni și desfășurarea ei. Este foarte important să citiți și să înțelegeți manualele de operare a echipamentelor folosite, să aplicați procedurile de operare standard și să urmați instrucțiunile autorităților și ordinele superiorului dumneavoastră care se află la locul incidentului.

dumneavoastră care se află la locul incidentului.

Scenadescarcerăriieste,prinnaturasa,periculoasă.Siguranțadumneavoastrăpersonală depindedeniveluldumneavoastrădepregătire,demodulîncareutilizațiechipamentelede protecțieadecvateșidecunoaștereauneltelordesalvarepecaredumneavoastrășiechipa dumneavoastră le folosiți. Ține de responsabilitatea DUMNEAVOASTRĂ să citiți și să înțelegeți toate manualele de operare ale echipamentelor de salvare, să vă însușiți instructajul adecvat pentru utilizarea lor și să vă asigurați că echipamentul este bine întreținut.Încazcontrar,riscațirănireagravăsauchiarmoarteavictimelorpecareîncercați sălesalvați,adumneavoastrăsauaoricăreialtepersoanecareseaflălaloculdescarcerării.

Holmatro își declină orice responsabilitate pentru orice fel de daune sau vătămări, directesauindirecte,chiardacăacesteasuntmenționatesaunuîntr-uncontract, garanție sauoricealtdocumentșiprodusecarezultatalfolosiriitehnicilorși/sauechipamentelorde

salvaredescriseînacestmanualsaucarezultatalfolosiriioricăroraltetehniciși/sauechi-

pamentedesalvareutilizateîntr-osituațiedeurgențăreală,cuexcepția/limitatălatermenii

garanțieioferitedeHolmatropentruechipamenteleproprii.

garanțieioferitedeHolmatropentruechipamenteleproprii.
garanțieioferitedeHolmatropentruechipamenteleproprii.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 5 Notaautorului
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 5 Notaautorului

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 5

Notaautorului

flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 5 Notaautorului Acestmanualtrebuieconsideratcaunîndrumarreferitorla
flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 5 Notaautorului Acestmanualtrebuieconsideratcaunîndrumarreferitorla

Acestmanualtrebuieconsideratcaunîndrumarreferitorla

operațiunilededescarcerare.Scopulluiestedeaoferiobazădeplecare

înceeacepriveștetehnicilededescarcerare,folosinddeseneșifotografii

sugestiveșitexteexplicative.

Acordareaprimuluiajutormedicalvictimeinuvafitratatăîn acest manual. Motivul: am dorit să ne concentrăm îndeosebi pe principiile descarcerării. Îngrijirea medicală de urgență ce trebuie acordatăvictimelor încarcerateesteunsubiect dezvoltat demultealte

cărțidespecialitate.Primulajutormedicalconstituieunaspectextremdeimportantpentrusuccesul salvării.Deaceea,apreciemcăestefoarteimportantca,încadrulprogramuluideșcolarizare,săse insisteșipeacestsubiect. Acest manual nuseconsiderăafi “ultimul cuvânt”îndomeniul descarcerării. Suntem convinșicămaiexistăîncămulteaspectecaretrebuiedezbătute.Totodată,menționămcăînorice situațieîncarediverseîndrumăridinmanualintrăînconflictcureglementărileautoritățilorlocale, atuncitrebuieurmateregulilestabilitedecătreacesteautorități. Estepracticimposibilsăfieprevăzuteaicitoatesituațiilecarepotapăreaîntimpuldescarcerăriidin vehicule. Acest manual prezintă doar principii generale, care pot fi folosite și adaptate în orice situație.Deasemenea,esteesențialcaacestmanualsăfieperceputcaoresursăcomplementarăaunui cursdedescarcerare.Tehniciledescriseaiciaueficiențămaximădacă,înpractică,suntaplicatepe principiullucruluiînechipă.

principiullucruluiînechipă.

ManualulTehnicideDescarceraredinVehiculeafostelaboratavândînvedereultimele

îmbunătățiritehnologiceaplicateconstrucțieiautomobilelor.Deaceea,esteposibilca,încuprinsul

lui,săîntâlnițiabordărinoicare,foarteprobabil,nuaufostîncădezbătutesauaprobatedeautoritățile

dințaradumneavoastră.Lafelcalatoateaplicațiilenoi,șilaacesteaserecomandăca,înaintedea

fiadoptatecaproceduristandardîncazurireale,săfiemaiîntâiexersateîntr-unmediucontrolat.

Deasemenea,tehniciledescriseînacestmanualauînvedereultimagenerațiedeechipamentededes-

carcerare.Deaceeaestenecesarsăverificațiperformanțeleechipamentelordecaredispunețiînainte

dealeaplicaconformindicațiilorprezentateînacestghid.

Oricare ar fi profesia dumneavoastră în domeniul salvării vieților omenești, salvator, pompier,paramedic,polițistsaumilitar,amîncredereacăacestmanualvăvaatrageinteresul,celpuțin totatâtdemultcâtm-acapacitatpemineatuncicândl-amscris.

BrendonMorris

ȘefulDepartamentuluideșcolarizareîntehnicidedescarcerareHolmatro

BrendonMorris ȘefulDepartamentuluideșcolarizareîntehnicidedescarcerareHolmatro
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 6 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 6

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare 6 Cuprins SIGURANȚA p.8 Siguranțapersonală

6

Cuprins

SIGURANȚA

SIGURANȚA p.8

p.8

Siguranțapersonală

 

p.9

Mânuireaechipamentului

p.10

PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA

VEHICULULUI

 
VEHICULULUI     p.14
 

p.14

 

Nouatehnologieauto

p.15

Vehiculehibride(benzină-electric)

p.18

Sistemepasivedesiguranță

p.19

Amplasareabateriilor

 

p.22

Cineticacoliziuniivehiculelor

p.23

Pericolespecificemodelelornoidevehicule

p.27

Terminologiaînconstrucțiavehiculelor

p.28

ECHIPAMENT

ECHIPAMENT   p.30
 

p.30

 

Foarfece

p.31

Depărtătoare

p.32

Uneltecombinate

 

p.33

Cilindrihidraulici

 

p.34

Pompehidraulice

 

p.35

Uneltedesalvareautonome

p.37

Echipamentdestabilizare

p.38

Întreținereaechipamentului

p.40

p.35 Uneltedesalvareautonome p.37 Echipamentdestabilizare p.38 Întreținereaechipamentului p.40
p.35 Uneltedesalvareautonome p.37 Echipamentdestabilizare p.38 Întreținereaechipamentului p.40
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 7 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 7

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Cuprins INTERVENȚIA p.42 Organizareaechipajului p.43 Securizareazonei p.45 Rezumat p.46
Cuprins
INTERVENȚIA
p.42
Organizareaechipajului
p.43
Securizareazonei
p.45
Rezumat
p.46
TEHNICI DE BAZĂ ÎN DESCARCERARE
p.50
Introducere
p.51
Stabilizarea
p.52
Înlăturareaușilor
p.57
Înlăturareapărțilorlaterale
p.62
Mărireaspațiuluidelucru
p.66
Înlăturareaplafonului
p.68
Îndepărtareatablouluidebordprinrabatere
p.80
Accesullapodea
p.82
Îndepărtareatablouluidebordprinridicare
p.84
TEHNICI DE DESCARCERARE 
DINVEHICULE GRELE
p.86
Vehiculegrele(demaretonaj)
p.87
Autobuze
p.91
MULȚUMIRI
p.95
NOTIȚE
p.96

7

DINVEHICULE GRELE p.86 Vehiculegrele(demaretonaj) p.87 Autobuze p.91 MULȚUMIRI p.95 NOTIȚE p.96 7
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 8 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 8 Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 8

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

3:39 PM Page 8 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 8 Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de

8

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

SIGURANȚA

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 8 Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare SIGURANȚA
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 9 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:39 PM Page 9

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Siguranțapersonală

si tehnici de descarcerare Siguranțapersonală Întreg personalul trebuie să poarte echipament de

Întreg personalul trebuie să poarte echipament de protecţie complet, aşa cum se specifică în

proceduriledumneavoastrădeoperare.Cerinţeleminimedeprotecţieprecizateînmanualuldeutili-

zarealunelteidesalvaretrebuieurmateîntotdeaunacustricteţe.

Recomandăriminimale:

• Casca:esteobligatoriuafipurtatăînabsoluttoatesituaţiile;

• Protecţiepentruochi:ochelarisauecrandeprotecţie;trebuiepurtateîmpreună

cuunscutfacial.Scutulfacial,fărăochelari,nuasigurăprotecţiaadecvatăaochilor.

• Mănuşi:trebuiepurtatetottimpul;

• Îmbrăcămintedeprotecţie:trebuiesăacopereîntregcorpulşisăprotejeze

împotrivaobiectelorascuţite.Pentruaficâtmaivizibil,serecomandăşi

purtareaunuiechipamentreflectorizant;

• Bocanci:pentruprotecţiemaximă,aceştiatrebuiesăacoperegleznaşisăprotejeze

binedegeteledelapicioare;

• Tăiereasticleişiaaltormaterialecompozitepoatecauzaeliberareaunorparticule

fine,caresuntextremdepericuloasedacăsuntinhalate.Esterecomandatăfolosirea

uneimăştidefiltrareatuncicândlucraţicuastfeldemateriale.

uneimăştidefiltrareatuncicândlucraţicuastfeldemateriale.
Nuuitațicăoxigenulmedicalnutrebuiesăintreîncontactcugrăsimisaucuulei.
Nuuitațicăoxigenulmedicalnutrebuiesăintreîncontactcugrăsimisaucuulei.
Numaipersoanelecarepoartămănușimedicinaleauvoiesămânuiascăbuteliile
cuoxigenșireductoareledepresiuneaacestora.

9

Numaipersoanelecarepoartămănușimedicinaleauvoiesămânuiascăbuteliile cuoxigenșireductoareledepresiuneaacestora. 9
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:40 PM Page 10 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:40 PM Page 10

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare 10 Mânuireaechipamentului Este extrem de important să

10

Mânuireaechipamentului

si tehnici de descarcerare 10 Mânuireaechipamentului Este extrem de important să citiţi şi să înţelegeţi

Este extrem de important să citiţi şi să înţelegeţi

manualuldeoperareînaintedeafolosiechipamen-

tele.Subliniemcâtevaregulidebază:

tele.Subliniemcâtevaregulidebază: 1.Atuncicândlucraţicuounealtă,nuvăpoziţionaţi

1.Atuncicândlucraţicuounealtă,nuvăpoziţionaţi

întreaceastaşivehicul.

întreaceastaşivehicul. 2. Protejați cuceamai maregrijăfurtunurile, întrucât
întreaceastaşivehicul. 2. Protejați cuceamai maregrijăfurtunurile, întrucât

2. Protejați cuceamai maregrijăfurtunurile,

întrucât acestea sunt cel mai mult expuse deteriorării(tăieturi,abraziuni,răsuciri,arsuri, contaminărichimice,etc.).Nutrebuiefolosite niciodată furtunuri defecte. Acestea trebuie scoasedinserviciu.

3. Nu utilizaţi furtunurile pentru a transporta, a

tragesauamişcaunelteleoripompa.

4.Nucălcaţiniciodatăpefurtunulhidraulic.

5.Părţilecomponentealevehiculului,degajateprin

acţiunile de tăiere sau de depărtare, trebuie să fie întotdeaunasprijinite.

6.Aducețiîntotdeaunaechipamentelepecarenule

mai folosiți lalocul undeați plasat prelatapentru așezatunelteleșilăsați-leîntr-opozițiesigură.

7. Uneltele trebuie ţinute numai de mâner atunci

cândsunttransportateşimânuite.

Nuintroduceţiniciodatămânaîntrebraţele saulameleuneltelordedescarcerare.
Nuintroduceţiniciodatămânaîntrebraţele
saulameleuneltelordedescarcerare.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:42 PM Page 11 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:42 PM Page 11

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Mânuireaechipamentului

si tehnici de descarcerare Mânuireaechipamentului A-Depărtătoare Depărtătorul este o unealtă puternică,

A-Depărtătoare

Depărtătorul este o unealtă puternică, foarte eficientă în procesul de descarcerare. Depărtătoarelereprezintăunpericolsemnificativatuncicândnusuntutilizatecugrijă.

Deaceea,trebuiesăaveţiînvederecâtevaaspecteimportante.Primuldintreacesteaeste

plasareacorectăadepărtătoruluipeozonăstabilăavehiculului.Deîndatăceunealtaîncepeacţiunea

dedepărtare,aceastaîşivasusţine,totalsauparţial,greutateaproprie.Deaceea,întimpuloperării,

estenecesardoarsăosprijiniţiţinând-odemânerşisăacţionaţimanşonuldecomandă.

Dereţinut:

Dereţinut:

-întotdeaunaîncercaţisăutilizaţiîntreagasuprafaţăavârfurilordedepărtare; -dacăunealtapierdepriza,opriţi-oşirepoziţionaţi-o; -aşezaţiunealtaastfelîncâtmaterialelesăfieîmpinseînafaravehiculului; -întimpuloperării,mişcareanaturalăaunelteinupoatefiîmpiedicată;deaceea, asiguraţi-văcăoputeţioprişirepoziţionaînaintecaaceasta,sauparţidincorpul dumneavoastră,sărămânăprinseîntrecomponentelevehiculului; -nupuneţiniciodatămâinilepebraţeledepărtătoruluisaupevârfurilededepărtare; -esteimportantcadupăîncheierealucrului,săaşezaţidepărtătorulînpoziţiasa

“desiguranţă”(vezipag.41).

“desiguranţă”(vezipag.41). Utilizareaîntregiisuprafețeavârfurilordedepărtare

Utilizareaîntregiisuprafețeavârfurilordedepărtare

Utilizareaîntregiisuprafețeavârfurilordedepărtare Poziționareacorectăadepărtătorului

Poziționareacorectăadepărtătorului

Poziționareacorectăadepărtătorului Depărtătortransportatcorect,ținutdemâner 11
Poziționareacorectăadepărtătorului Depărtătortransportatcorect,ținutdemâner 11

Depărtătortransportatcorect,ținutdemâner

Poziționareacorectăadepărtătorului Depărtătortransportatcorect,ținutdemâner 11

11

Poziționareacorectăadepărtătorului Depărtătortransportatcorect,ținutdemâner 11
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 12 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 12

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Mânuireaechipamentului

si tehnici de descarcerare Mânuireaechipamentului B–Foarfece

B–Foarfece

Înprezent,foarfecelesuntfoarteimportantelaloculdesfășurăriioperațiunilordedescarcerare.

Acestlucrusedatorează,pedeoparte,tehnologieiavansateutilizatepentruconcepereașiconstrucția

vehiculelorși,pedealtăparte,îmbunătățiriitehnicilordetăiere.Atuncicândnusuntutilizatecorect,

foarfeceleconstituieunrealpericoldetăieresaudezdrobire,datorităforțeienormepecareodezvoltă.

12 Foarfececudeschidereafălcilorînunghide90grade

12

12 Foarfececudeschidereafălcilorînunghide90grade

Foarfececudeschidereafălcilorînunghide90grade

12 Foarfececudeschidereafălcilorînunghide90grade Asigurațivizibilitateabunăaloculuidetăiere Deretinut: -

Asigurațivizibilitateabunăaloculuidetăiere

Deretinut:

- încercațiîntotdeaunasăpozitionațifoarfecaastfelîncâtacestasăseafleîn

unghide90degradefatadematerialulcaretrebuietaiat;

- asigurați-văcămaterialulcaretrebuietăiatestepoziționatcâtmaiîninteriorul

fălcilor.Evitațităiereacuvârfurilefoarfecei;

- dacăfoafecaîncepesăserăsuceascăsaudacăobservațidepărtareafălcilor,opriți

tăiereașirepoziționațiunealta;

- evitațităiereabuteliiloraferenteairbag-urilorsauazonelorîncarebănuițică

existăeventualepericole;

- nupuneținiciodatămânapelamelefoarfecei;

- întimpuloperării,mişcareanaturalăaunelteinupoatefiîmpiedicată;deaceea,

asiguraţi-văcăoputeţioprişirepoziţionaînaintecaaceasta,sauparţidincorpul

dumneavoastră,sărămânăprinseîntrecomponentelevehiculului.

Materialpoziționatcorect,îninteriorulfălcilor
Materialpoziționatcorect,îninteriorulfălcilor

Materialpoziționatcorect,îninteriorulfălcilor

Evitațităiereacuvârfurilefoarfecei

Materialpoziționatcorect,îninteriorulfălcilor Evitațităiereacuvârfurilefoarfecei
Materialpoziționatcorect,îninteriorulfălcilor Evitațităiereacuvârfurilefoarfecei
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 13 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 13

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Mânuireaechipamentului

si tehnici de descarcerare Mânuireaechipamentului C-Cilindrihidraulici

C-Cilindrihidraulici

Cilindriisuntocomponentăesenţialăasetuluideuneltehidraulice.Utilizarealor,spre

deosebiredefoarfecesaudedepărtătoare,nuestenecesarăîntoatecazurile,darsuntindispensabili

însituaţiileîncarevictimelesuntprinseînparteadinfaţăavehiculului.Datorităsarcinilorpecare

cilindriihidraulicilepotîmpingeşi/saususţine,pierdereabruscăaprizeipoateconstituiunreal

pericol.

Dereţinut:

- poziţionaţicilindrulhidraulicastfelîncâtmanşonuldecomandăsăpoatăfiuşor

acţionatşi,înacelaşitimp,sănuincomodezeoperaţiunileulterioarededescarcerare;

- atuncicândreluaţioperareaunuicilindrusubpresiunedejafixat,fiţiatenţila

orientareamanşonuluidecomandă.Dacănusunteţiatenţi,puteţicomanda

unelteioacţiuneinversădecâtceadoritădedumneavoastră.Număriţisau

micşoraţi,fărăaluaîncalculconsecinţele,presiuneaexercitatădecilindru;

- cândoperaţicilindrul,supravegheaţiambelepunctedesprijinaleacestuia.Dacă

estenecesar,pentruasigurareauneifixariadecvate,folosiţisuportuldedicatacestuilucru;

-

- înaintedeaacționacilindrul,asiguraţi-văcăpunctuldesprijinestebine

stabilizat/susţinut.

stabilizat/susţinut. Manșondecomandăușoraccesibil Punctdesprijinbineales 13
stabilizat/susţinut. Manșondecomandăușoraccesibil Punctdesprijinbineales 13
stabilizat/susţinut. Manșondecomandăușoraccesibil Punctdesprijinbineales 13

Manșondecomandăușoraccesibil

stabilizat/susţinut. Manșondecomandăușoraccesibil Punctdesprijinbineales 13 Utilizareasuportuluicolțar
stabilizat/susţinut. Manșondecomandăușoraccesibil Punctdesprijinbineales 13 Utilizareasuportuluicolțar

Punctdesprijinbineales

Manșondecomandăușoraccesibil Punctdesprijinbineales 13 Utilizareasuportuluicolțar

13

Utilizareasuportuluicolțar

Tăiereadeslăbireexecutatăînaintedeacționareasistemului

Punctdesprijinbineales 13 Utilizareasuportuluicolțar Tăiereadeslăbireexecutatăînaintedeacționareasistemului
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 14 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 14 Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 14

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

3:43 PM Page 14 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 14 Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de

14

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

PROIECTAREA ȘI

CONSTRUCȚIA

VEHICULULUI

14 Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA VEHICULULUI

        Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 15

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 15

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Nouatehnologieauto

echipamentelor si tehnici de descarcerare Nouatehnologieauto

Dezvoltareamasivăatehnologieiîndomeniulsiguranţeivehiculeloracondusșilaevoluţia

tehnicilordedescarcerareprecumşiaechipamentuluiaferent.Pentruunelecazuri,acestmanual

oferăşitehnicialternative.Acestlucrusedatoreazăfaptuluicăfiecaresituaţiecareimplicăoperaţiuni

dedescarcerareesteunicăşi,înanumiteîmprejurări,nutoateabordărilepotficelemaieficientesau

eficace.Noutăţilecareaparîndomeniulconstrucţieidevehiculeneinfluenţeazăîntr-unmodsau

altul,încalitatedespecialiştiîndescarcerare,darmodificarilemajorecareţindesiguranţacirculaţiei

sunt,cucertitudine,foarteatentmonitorizatedecătretoatecompaniilecareactiveazăînacestdome-

niu.

niu.   SecțiunetransversalăînstâlpulB,model1996
niu.   SecțiunetransversalăînstâlpulB,model1996

SecțiunetransversalăînstâlpulB,model1996

niu.   SecțiunetransversalăînstâlpulB,model1996 SecțiunetransversalăînstâlpulB,model2002

SecțiunetransversalăînstâlpulB,model2002

SecțiunetransversalăînstâlpulB,model2002

Deasemenea,trebuiesămenţionămfaptulcătehnicileprezentateînacestghidaufostela-

borateînconformitatecunouatehnologieutilizatăînconstrucţiademaşini.Nutoatemărciledeechi-

pamentededescarcerareauaceleaşiperformanţecuceleprodusedeHolmatro.Deaceea,estenecesar

săalegeţitehnicileadecvateperformanţeloruneltelordecaredispuneţi.Avândînvederefaptulcă

operaţiunilededescarcerareimplicăanumiteriscuri,trebuiesăaveţigrijăca,înpermanenţă,să

menţineţiunechilibrucâtmaibunîntresiguranţăşieficienţă.Acestprocesdeidentificareşideredu-

cereariscurilordevinemaiuşorpemăsuraceacumulaţiexperienţăînacestdomeniu.

Traversa de ranforsare din zona tabloului de bord poate

Traversa de ranforsare din zona tabloului de bord poate afectatehnicilefolositepentrurabatareaacestuia

de bord poate afectatehnicilefolositepentrurabatareaacestuia Traversaderanforsaredinuși,pentrumărireasiguranței

Traversaderanforsaredinuși,pentrumărireasiguranței

laimpactullateral,poateprovoca,încazuluneicoliziuni

frontale,dificultățiinînlăturareaușilor

laimpactullateral,poateprovoca,încazuluneicoliziuni frontale,dificultățiinînlăturareaușilor 15

15

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 16 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 16

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Nouatehnologieauto

echipamentelor si tehnici de descarcerare Nouatehnologieauto

Caşistudiulanatomieiomului,urmărireaprogreselorînceeacepriveştesiguranţavehicu-

leloresteunprocescontinuu.Pieseledincomponenţavehiculelor,careconcureazălasiguranţa

acestora,variazămultcaaspectşiamplasare,atâtînfuncţiedeproducătorişimodele,câtşipentru

acelaşimodel,delaanlaan.Dinacestmotiv,esteesenţialcasalvatoriisăînţeleagăcâtmaibineîn

cemodacesteprogresepotafectaactivitatealordezicuzi.

cemodacesteprogresepotafectaactivitatealordezicuzi. 16 1 5 2 5 3 6 6 4 5 6 1 4 1

16

1 5 2 5 3 6 6 4 5 6 1 4
1
5
2
5
3
6
6
4
5 6
1
4

1-Ranforsareasuspensieifaţă,precumşi

fixareamotoruluiastfelîncât,încazul

unuiimpact,atâtroţilecâtşimotorul

săfiemenţinutesubmaşină,

departedecompartimentul

pasagerilor(habitaclu).

Tăiereacomponentelordin

aceastăzonăpoatefi

dificilă.

2-Încazuluneicoliziuni,

zoneledeamortizarecare

absorbenergialaimpactfac

posibilăsupravieţuireaocupanţilor,

lucrucarenuerarealizabilcupuţiniani

înurmă.

3-Ranforsareatablouluidebordafostconceputăpentruaproteja

şoferulşipasageriiîncazdeimpactfrontalsaulateral.Operaţiunea

dedescarceraretradiţională,dintr-osingurăparte,poatefimai

dificilă.

4-Microaliajeleşioţelulcuborsuntutilizatepentrua

îmbunătăţiraportulrezistenţă-greutate.Înlăturareauşilorvafi

multmaidificilădacă,laimpact,traverselederanforsareau

pătrunsînstructuracaroseriei.

pătrunsînstructuracaroseriei. 5

5-Localizateînvolan,înbordşi,mainou,înzonascaunelor,uşilor,plafonuluişichiarînunele

centuridesiguranţă,airbag-uriletrebuieabordateîntotdeaunacudeosebităatenţie.Airbag-urile

nedeclanşatesepotactivabruscîntimpuloperaţiunilordedescarcerare.Deaceea,esteimperios

necesarsăsecunoascămodulîncareaufostproiectatesăsedeclanşeze:electronicsaumecanic.

Riscurileincluddificultateaidentificăriiamplasamentuluisacilor,asenzorilorşiamoduluide

comandă.Declanşarealoraccidentalăîntimpuloperaţiunilordesalvareexpunesalvatoriiriscului

deimpactmecanicşidecontaminarecusubstanţechimice.

deimpactmecanicşidecontaminarecusubstanţechimice.

        Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 17

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 17

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

9-Materialepentruşasiu-pentruacompensacreştereagreutăţii

datoratăadăugăriiunorelementedesecuritate,producătoriidemaşini

utilizeazăaliajeuşoarecurezistenţăînaltă(HSLA)sauchiarultraînaltă

(UHSLA)pentruranforsareaplafonuluişiastâlpilorlaterali.

(UHSLA)pentruranforsareaplafonuluişiastâlpilorlaterali. 8

8-Geamurilelateraleşiluneta-sticlasecuritesteuneoriînlocuităcu

sticlălaminatăsaucumaterialeplasticerigide,care,spredeosebirede

sticlasecurit,suntextremderezistentela“spargere”,înadevăratulsens

accesullavictimeleîncarcerate. 9 5 6 5 5 6 8 8 7 5 6
accesullavictimeleîncarcerate.
9
5
6
5
5
6
8
8
7
5
6

alcuvântului,şiconstituieobarierăformidabilăînceeacepriveşte

7-Materialelepentrucaro-

serie-materialeleplastice

rezistentelaimpact,fibrele

decarbon,aluminiulşialte

materialecompozite

înlocuiesctablaparţialsau

întotalitate.Materialeledin

plasticsesfărâmăînlocsă

seindoaie,îngreunândiden-

tificareaunuipunctdespri-

jinadecvat.Materialele

compozitepotfidificilde

tăiat.Fibreledecarbonsunt

deasemeneagreudetăiat,

iaratâtparticulelede

pulbere,câtşisubprodusele

proveninddinacesteasunt

foartepericuloase.

Ilustrație:H.Vincent

6-Centuriledesiguranţăpretensionateşilimitatoareledeforţăgravitaţionalăsuntconceputepentru

areducetraumelelaşoc,darşiimpactulcuairbag-urile.Centuriledesiguranţăpretensionatesunt

activatedeunmecanismcuarcsaudeoîncărcăturăexplozivă.Declanşarealoraccidentalăîn

timpuloperaţiunilordedescarcerarepoateprovocarăniserioaseatâtsalvatorilorcâtşipacienţilor.

timpuloperaţiunilordedescarcerarepoateprovocarăniserioaseatâtsalvatorilorcâtşipacienţilor. 17

17

timpuloperaţiunilordedescarcerarepoateprovocarăniserioaseatâtsalvatorilorcâtşipacienţilor. 17
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 18 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:43 PM Page 18

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Vehiculehibride(benzină-electric)

tehnici de descarcerare Vehiculehibride(benzină-electric)

Vehiculelehibridefolosescpentrupropulsareatâtunmotorelectric,câtşiunulpebenzină.

Putereaelectricăestefolosităpentrudeplasareacuvitezămicăşiestedatădeunacumulatordeînaltă

tensiuneamplasat,deobicei,înparteadinspateavehiculului.

Motorulpebenzină

Conductade

benzină

Rezervorul

debenzină

Acumulatoruldeînaltătensiune

e b e n z i n ă Acumulatoruldeînaltătensiune Motorulelectric Bateriilede12Vpotfiamplasateîncomparti-
e b e n z i n ă Acumulatoruldeînaltătensiune Motorulelectric Bateriilede12Vpotfiamplasateîncomparti-

Motorulelectric

Bateriilede12Vpotfiamplasateîncomparti-

mentulmotoruluisauînportbagaj

Cablurile de înaltă tensiune ale vehiculelor hibride pot fi identificate după culoarea portocalieaizolaţieişiaconectorilor.Elesunt,lamajoritateavehiculelordeacestfel,poziţionatesub sauîninteriorulranforsăriipodelei,zonăcare,deobicei,nuestenevoiesăfieaccesatădepersonalul desalvare. Esteimportantdereţinutfaptulcăvehiculelehibridepotpăreainactiveatuncicândmotorul pebenzinănufuncţionează,eleînsăpotfiînstarea“gatadeplecare”şicapabiledemişcareînorice

moment.Pentruaputeapreveniacestlucru,înafarădepasuldeconectăriibaterieide12V,personalul

desalvaretrebuiesăseasigurecăbutonulprincipaldepornireestepepoziţia“închis”şicheiaeste

scoasădincontact,decuplându-seastfelsistemulelectronicdeacţionare.

Nuatingeţi,nutăiaţişinudeschideţiniciodatăuncabludeînaltătensiunesaualtecom- ponenteelectrice.
Nuatingeţi,nutăiaţişinudeschideţiniciodatăuncabludeînaltătensiunesaualtecom-
ponenteelectrice.

Exceptândprecauţiileenumeratemaisus,pentruvehiculelehibridesepotfolositehnicileşi

principiilestandarddedescarcerare.Puteţiobţinemaimulteinformaţiidinghidurilepublicatede

producătoriidevehicule.

18

producătoriidevehicule. 18 SistemulelectronicdecomandăalunuivehiculToyota“Prius”

SistemulelectronicdecomandăalunuivehiculToyota“Prius”

18 SistemulelectronicdecomandăalunuivehiculToyota“Prius” SistemuldebateriialunuivehiculHonda“Insight”

SistemuldebateriialunuivehiculHonda“Insight”

18 SistemulelectronicdecomandăalunuivehiculToyota“Prius” SistemuldebateriialunuivehiculHonda“Insight”
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:44 PM Page 19 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:44 PM Page 19

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Sistemepasivedesiguranță

si tehnici de descarcerare Sistemepasivedesiguranță A-Airbag-urile Airbag-urile pentru impact frontal

A-Airbag-urile

Airbag-urile pentru impact frontal:conceputepentruasedeclanşaîneventualitatea

unuiimpactfrontal,acesteasuntdeobiceipoziţionateînvolanşiînbord.Nutoatesistemelede

airbag seamănă între ele, dar componentele lor sunt similare. Poziţionarea exactă, volumul şi

mecanismuldedeclanşarediferădelaproducătorlaproducător.Noilesistemedeairbagfrontalau

încompuneredispozitivedeumflareîndouătrepte.Elesuntconceputepentruacorelaforţade

umflarecuanumiţiparametriprecumpoziţiaocupantului,forţaimpactuluişiutilizareasaunua

centurilordesiguranţă.Dacă,încazuluneicoliziuni,senzorulcomandăoumflareparţială,sunt

posibileurmătoarelesituaţiişiconsecinţepentruacţiuneadedescarcerare:

•Declanşareaprimeitreptedeumflare,urmatădedeclanşareatrepteisecundarelaun

intervaldecâtevamilisecunde,fărăconsecinţeulterioare;

•Declanşareaprimeitreptedeumflare,fărădeclanşareatrepteisecundare.Acestlucru

dăposibilitateadeclanşăriiceleide-adouatrepte,chiarîntimpuldescarcerării;

•Umflareatrepteiadoua,fărădeclanşareaprimeitrepte.Acestlucrudăposibilitatea

declanşăriiprimeitreptedeumflareîntimpuldescarcerării.

declanşăriiprimeitreptedeumflareîntimpuldescarcerării. Secțiunetransversalăaunuiairbagfrontalnedeclanșat

Secțiunetransversalăaunuiairbagfrontalnedeclanșat

Airbagfrontaldeclanșat

Airbag-urilepentruimpactlateral:potfimontatefieînuşi,fieînpartealateralădinspre

uşăascaunului,fieîntraverseleplafonului(tipperdeagonflabilăsautubulare).Esteextremde

importantsăevitaţibruscareazonelorîncaresuntamplasateairbag-urisausenzorişisănutăiaţi

cartuşeledeumflare.

.
.

Airbagtipperdeagonflabilă

cartuşeledeumflare. . Airbagtipperdeagonflabilă Airbagmontatînscaun,pentruimpactlateral 19

Airbagmontatînscaun,pentruimpactlateral

19

Dacăgasiţiunairbagdeclanşat,nuînseamnăcăsunteţiînsiguranţă.Evitaţizonele
Dacăgasiţiunairbagdeclanşat,nuînseamnăcăsunteţiînsiguranţă.Evitaţizonele
deacţiunealeairbag-urilornedeclanşate.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:44 PM Page 20 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:44 PM Page 20

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Sistemepasivedesiguranță

si tehnici de descarcerare Sistemepasivedesiguranță B-Elementedepretensionare

B-Elementedepretensionare

Elementeledepretensionaretrebuietratatecuaceeaşigrijăcaşiairbag-urile.Serecomandă înlăturareadepevictimăacenturiidesiguranţăcâtmairapidşicomplet,astfelîncâtdeclanşarea accidentalăasistemuluisănuducălarănireaacesteia.Deasemenea,recomandămatenţiesporităîn

ceeacepriveştelichideleinflamabile/vaporiicarearputeafiprezentelaloculdescarcerării.Există4

locaţiiprincipalepentrusistemeledepretensionare:bazastâlpuluiB,mijloculstâlpuluiB,partea

interioarăacatarameicenturilordesiguranţădinfaţăşidinspate.

Elementdepretensionareacenturiidesiguranță
Elementdepretensionareacenturiidesiguranță

Elementdepretensionareacenturiidesiguranță

Elementdepretensionareacenturiidesiguranță AmplasareasistemuluilabazastâlpuluiB

AmplasareasistemuluilabazastâlpuluiB

AmplasareasistemuluilabazastâlpuluiB
Elementeledepretensionarealecenturiidesiguranţăpotfiactivateatâtmecanic,câtşielectric.
Elementeledepretensionarealecenturiidesiguranţăpotfiactivateatâtmecanic,câtşielectric.
Lucraţicugrijăinzonaelementelordepretensionare.Multemaşiniauelementedepretensio-
nareactivatemecanic,careausenzorulchiarîninteriorulmecanismului.Acestea(elementele
depretensionaremecanice)rămânactivatechiarşidupădeconectareabateriei.

C-Limitatoaredeforţăgravitaţională

Limitatoarele de forţă gravitaţională suntinstalateînmajoritateasistemelordecenturi de siguranţă cu elemente de pretensionare. Acesteapermitouşoarăslăbireacenturiilaun anumitmoment,întimpulcoliziunii.Astfel,este diminuată gravitatea rănilor interne prin reducereavaloriidecelerăriişi,implicit,avalorii

20 forţeiGcareacţioneazăasupracorpuluivictimei.

20 forţeiGcareacţioneazăasupracorpuluivictimei. Funcționarealimitatoruluideforțăgravitațională

Funcționarealimitatoruluideforțăgravitațională

20 forţeiGcareacţioneazăasupracorpuluivictimei. Funcționarealimitatoruluideforțăgravitațională
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 21 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 21

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Sistemepasivedesiguranță

si tehnici de descarcerare Sistemepasivedesiguranță D-Zonedeimpact Acestea sunt zone ale caroseriei şi ale

D-Zonedeimpact

Acestea sunt zone ale caroseriei şi ale şasiului concepute pentru a absorbi energia impactuluişipentruadiminuatransmitereaacesteienergiiîncompartimentulpasagerilorşi, implicit,laocupanţiivehiculului.

implicit,laocupanţiivehiculului. Testdeimpactfrontal Impactparțialfrontal
implicit,laocupanţiivehiculului. Testdeimpactfrontal Impactparțialfrontal

Testdeimpactfrontal

implicit,laocupanţiivehiculului. Testdeimpactfrontal Impactparțialfrontal

Impactparțialfrontal

Testdeimpactfrontal Impactparțialfrontal

Utilizareaacestoraşa-numite“zonedeimpact”acrescutspectaculosratadesupravieţuire a ocupanţilor vehiculelor în urma unor coliziuni majore. În schimb, aceste zone pot complica eforturiledesalvaredatoritărezistenţeimariastructurilordemetaldeformate.

Impacttotalfrontal Habitacluprotejatde“zonadeimpact” 21

Impacttotalfrontal

Impacttotalfrontal Habitacluprotejatde“zonadeimpact” 21

Habitacluprotejatde“zonadeimpact”

Impacttotalfrontal Habitacluprotejatde“zonadeimpact” 21

21

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 22 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 22

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Amplasareabaterieideacumulatori

si tehnici de descarcerare Amplasareabaterieideacumulatori La majoritatea vehiculelor de pasageri, bateria este

La majoritatea vehiculelor de pasageri, bateria este amplasată în compartimentul

motorului.Totuși,esteimportantdereținutcăuneledintremașinilemainoipotutilizalocațiialter-

native,cumarfi:

native,cumarfi: •subbanchetadinspate •înportbagaj(fotostânga)

•subbanchetadinspate

•înportbagaj(fotostânga)

•încontraariparoțiidinfață(fotodreapta)

•încontraariparoțiidinfață(fotodreapta)
•încontraariparoțiidinfață(fotodreapta)

Vehiculelemaimari(autocamioane,autospeciale,autobuze)potaveamaimultebaterii.

22

22 Unii producători folosesc dispozitive care, în cazul unei

Unii producători folosesc dispozitive care, în cazul unei coliziuni, deconectează auto- matbateria.

folosesc dispozitive care, în cazul unei coliziuni, deconectează auto- matbateria. Sistemautomatdedeconectare
folosesc dispozitive care, în cazul unei coliziuni, deconectează auto- matbateria. Sistemautomatdedeconectare

Sistemautomatdedeconectare

folosesc dispozitive care, în cazul unei coliziuni, deconectează auto- matbateria. Sistemautomatdedeconectare
folosesc dispozitive care, în cazul unei coliziuni, deconectează auto- matbateria. Sistemautomatdedeconectare
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 23 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 23

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Cineticacoliziuniivehiculelor

si tehnici de descarcerare Cineticacoliziuniivehiculelor A-Tensiune,flexiune,torsiune Metalul care este comprimat

A-Tensiune,flexiune,torsiune

Metalul care este comprimat (tensiune), îndoit (flexiune) sau răsucit (torsiune) necesită precauţie atunci când este tăiat sau depărtat deoarece se poate mişca foarte rapid, în direcţii neaşteptate.Salvatorultrebuiesăevaluezedeformărilemecaniceşipotenţialelereacţiialecaroseriei vehicululuicarepotapăreadupămomentulimpactului.

tensiune

flexiune

tensiune flexiune torsiune

torsiune

tensiune flexiune torsiune

Atuncicânddiscutămdespredeformărimecanice(modificărialestructuriimaşiniidatora-

teimpactului),nereferimlapunctestabile,puncteelasticeşipuncteinstabile.

Pentruaputealucraeficient, estenecesar adeseasăeliminaţipuncteleinstabilesauelasticecare arputeaprovocaonedoritărevenireamaterialuluiîn timpul tăierii sau depărtării. Este necesar să identificaţipunctelestabilecarevorservidreptbază solidă pentru poziţionarea uneltelor depărtătoare. În cazul în care nu reuşiţi să găsiţi puncte stabile, rezistente,trebuiesălecreaţiprindiversemetode,ca, deexemplu,instalareaunuisuport.

deexemplu,instalareaunuisuport. Suportulcolțaralcilindruluihidraulic

Suportulcolțaralcilindruluihidraulic

careacționeazăcaunpunctstabil

deexemplu,instalareaunuisuport. Suportulcolțaralcilindruluihidraulic careacționeazăcaunpunctstabil 23

23

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 24 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 24

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Cineticacoliziuniivehiculelor

si tehnici de descarcerare Cineticacoliziuniivehiculelor B-Coliziunefrontală

B-Coliziunefrontală

Chiardacă,încazulvehiculelormoderne,zoneleîncareseaflăpasageriisuntranforsate,

trebuiesăfiţiconştienţidefaptulcătesteledeimpactsuntefectuatelavitezerelativmici.Laviteze

mairidicatedeformărilesuntmaimari,lucrucareîngreuneazăoperaţiuniledesalvare.

Tehnologiile moderne de fabricaţie a vehiculelor au sporit probabilitatea ca ocupanţii să supravieţuiascăînurmaimpacturilormajore.Înacelaşitimpînsă,acestenoitehnologiiîngreunează operaţiuniledesalvaredincauzaranforsărilordinzonatablouluidebord,greudetăiatsauîmpins, oriatraverselormontateînuşicare,laimpactulfrontal,sepotdeplasaînfaţăsauînspateconducând lablocareauşilor.

lablocareauşilor. Avarierea semnificativă a compartimentului pasagerilor

Avarierea semnificativă a compartimentului pasagerilor măreşterisculderăniregravă aacestora.

Deformareamaiuşoarăa

compartimentuluipasage-

rilorprotejeazăintegritatea

fizicăaacestora.

24

aacestora. Deformareamaiuşoarăa compartimentuluipasage- rilorprotejeazăintegritatea fizicăaacestora. 24
aacestora. Deformareamaiuşoarăa compartimentuluipasage- rilorprotejeazăintegritatea fizicăaacestora. 24
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 25 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 25

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Cineticacoliziuniivehiculelor

si tehnici de descarcerare Cineticacoliziuniivehiculelor C-Impactlateral

C-Impactlateral

Impacturilelateraleauceamaimareratăamortalităţiipentrucăspaţiuldintreocupanţişi

parteaexterioarăavehicululuiestefoartemic.Totodată,deformareavehicululuiînurmacoliziunii

lasăunspaţiudelucrufoarteîngustînjurulvictimei.Deaceea,atuncicândesteposibil,eforturilede

descarceraretrebuieconcentrateasupraparţiineavariateavehiculului.

D-Coliziunicurăsturnare În aceste cazuri, stabilizarea

D-Coliziunicurăsturnare

În aceste cazuri, stabilizarea corespunzătoare a vehiculului constituie cel mai important aspectaluneidescarcerărieficiente.Descarcerareasecomplicăşimaimultdacăvictimeleseaflăîn poziţiiincomodesaudacăacesteasuntsuspendateînsistemeledereţinere(centuridesiguranţăsau

airbag-uri).Înastfeldecoliziuniestefoarteimportantcavictimelesăfiemişcatecâtmaipuţinîntim-

pulextrageriidinvehicule.

pulextrageriidinvehicule. 25

25

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 26 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:52 PM Page 26

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Cineticacoliziuniivehiculelor

si tehnici de descarcerare Cineticacoliziuniivehiculelor E-Coliziuniprin“împănare”saustrivire

E-Coliziuniprin“împănare”saustrivire

Spaţiileextremdeîngusteşi,demulteori,modulîncaresuntprinsevictimele,suntfactori

careinfluenţeazăsiguranţaoperaţiunilordedescarcerareîncazulacestorcoliziuni.Estedeosebitde

importantă buna stabilizare a vehiculelor şi, de aceea, poate apărea necesitatea efectuării unor

operaţiunideridicareextremdedificile.Atuncicândtrebuiesărealizaţiooperaţiunededescarcera-

redesubunvehiculgreu,trebuiesăaveţiînvederedescărcareaacestuia,aşacumestedescrisăîn

capitolul“Vehiculegrele”dinacestmanual.

capitolul“Vehiculegrele”dinacestmanual. Activităţile de salvare pot afecta stabilitatea

Activităţile de salvare pot afecta stabilitatea vehiculelor implicate. Din acest motiv, stabilitatea trebuie monitorizată permanent în timpul procesului de descarcerare. Dispozitivele de susţinerepotîmbunătaţieforturiledestabilizare.

26

Foto:YvesEbel
Foto:YvesEbel
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:53 PM Page 27 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:53 PM Page 27

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare Pericolespecificemodelelornoidevehicule

Pericolespecificemodelelornoidevehicule

de descarcerare Pericolespecificemodelelornoidevehicule A–Tăiereascaunelor Multe vehicule de nouă generaţie au

A–Tăiereascaunelor

Multe vehicule de nouă generaţie au airbag- urile montate chiar şi sub tapiţeria scaunelor. Senzorii acestora, minicilindri cu gaz şi, în unele cazuri, chiar airbag-urile, nu trebuie tăiate. De aceea, înainte de a acţiona foarfeca hidraulică, înlăturaţi tapiţeria pentru a văasiguracănuexistăpericoleneprevăzute.

B–Tăiereastâlpilor/suporţilor

B–Tăiereastâlpilor/suporţilor Uniistâlpiconţinsegmentecaretrebuieevitate. Ranforsările

Uniistâlpiconţinsegmentecaretrebuieevitate. Ranforsările făcute pentru montarea centurilor de siguranţă pot deteriora lamele foarfecei hidraulice. Sistemeledepretensionareacenturilordesiguranţăpot afecta, de asemenea, foarfeca hidraulică. Tăierea din greşeală a cartuşului de umflare a airbag-ului rămâne însăceamaipericuloasămanevră.Degajareaaeruluidin interiorul cilindrului sau a unor fragmente din corpul acestuiapot provocavătămăriserioasepersoanelorafla- teînapropiere.

Dinacestemotive,esteobligatoriucastâlpiisă fiedecopertaţişicercetaţicuatenţieînaintedeafităiaţi. Întimpultăieriiesteindicatăfolosireaunuiscutflexibil pentru a proteja victima dacă unealta alunecă sau dacă vreuncilindruneluatîncalculexplodează.

alunecă sau dacă vreuncilindruneluatîncalculexplodează. C - Sistemul automat de protecţie la răsturnare(R.O.P.S.)

C - Sistemul automat de protecţie la răsturnare(R.O.P.S.)

Acestsistemsedeclanşeazălarăsturnareavehi-

culului.Elesteamplasat,deobicei,înspatelebanchetei din spate, în zona de protecţie cervicală a coloanei vertebraleşiprezintăunriscdeosebitdacăsedeclanşează accidentalîntimpuloperaţiunilordesalvare.Principalele acţiunidepreveniresuntdeconectareabaterieişievitarea zoneideacţiuneaacestuia.

acţiunidepreveniresuntdeconectareabaterieişievitarea zoneideacţiuneaacestuia. 27

27

acţiunidepreveniresuntdeconectareabaterieişievitarea zoneideacţiuneaacestuia. 27
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:53 PM Page 28 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:53 PM Page 28

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Terminologiaînconstrucțiavehiculelor

de descarcerare Terminologiaînconstrucțiavehiculelor

Pentrucatotimembriechipeidesalvaresaseintealeagaclarsifaraezitareatuncicanddiscutasau

atuncicandprimescordineintimpuloperatiunilordedescarcerare,estenecesarcaacestiasacunoas-

catermeniifolositiuzualinacesteimprejurari.Deexemplu,nutrebuiespus“dreapta”sau“stanga”

ci“loculsoferului”sau“loculpasagerului”.Maijossuntprezentatitermeniiuzualifolositipentrua
ci“loculsoferului”sau“loculpasagerului”.Maijossuntprezentatitermeniiuzualifolositipentrua
definidiverseparticomponentealevehiculului.
StâlpA
peretedesparțitorfrontal/
pereteantifoc
plafon
capotă
© éditions ICONE GRAPHIC
reproduction interdite
zonedeamortizareimpact
contraaripăfață

28

interdite zonedeamortizareimpact contraaripăfață 28 Parteadesus balamale Parteademijloc Parteadejos Parteadejos

Parteadesus

balamale

Parteademijloc

Parteadejos

Parteadejos

Parteademijloc

Parteadesus

contraaripăfață 28 Parteadesus balamale Parteademijloc Parteadejos Parteadejos Parteademijloc Parteadesus

        Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:54 PM Page 29

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:54 PM Page 29

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare întăritură plafon hayon/ușăspate stâlpD stâlpC

întăritură

plafon hayon/ușăspate stâlpD stâlpC bolțzăvor contraripăspate podea prag
plafon
hayon/ușăspate
stâlpD
stâlpC
bolțzăvor
contraripăspate
podea
prag

lunetă

stâlpB

aripăspate

ramegeamuri

ranfosareimpact lateral ușă aripăfață balamale
ranfosareimpact
lateral
ușă
aripăfață
balamale

29

podea prag lunetă stâlpB aripăspate ramegeamuri ranfosareimpact lateral ușă aripăfață balamale 29
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:54 PM Page 30 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 30 Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 3:54 PM Page 30

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

3:54 PM Page 30 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 30 Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de

30

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

ECHIPAMENT

Mareamajoritateauneltelordesalvarehidrauliceauacţiunedublă. Aceastaînseamnăcăuneltelepotcreaforţăatâtladeschidere,câtşilaînchidere. Echipamentelecuacţiunedublăsunt,deobicei,alimentatedeopompămobilă conectatălaunelteprintr-unsistemdefurtunuri.SistemulcoaxialHolmatro CORE TM poatepăreaafiformatdintr-unsingurfurtun.Înrealitate,sistemuleste formatdindouăfurtunuri:celdeînaltăpresiune,carefurnizeazăuleiuneltei, esteamplasatîninteriorulfurtunuluicaretransportăuleiulcupresiunejoasă înapoilapompă.

înapoilapompă. SistemdefurtunuricuacțiunedublăCORE(sus)
înapoilapompă. SistemdefurtunuricuacțiunedublăCORE(sus)

SistemdefurtunuricuacțiunedublăCORE(sus)

Sistemdefurtunuricuacțiunedublă,tradițional(jos)

înapoilapompă. SistemdefurtunuricuacțiunedublăCORE(sus) Sistemdefurtunuricuacțiunedublă,tradițional(jos)
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:37 PM Page 31 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:37 PM Page 31

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Foarfece

echipamentelor si tehnici de descarcerare Foarfece Foarfecele sunt folosite pentru a detaşa, prin tăiere,

Foarfecele sunt folosite pentru a detaşa, prin tăiere, diferite părţi componente ale vehiculu- lui. De asemenea, pot fi folosite pentru a efectua tăieturi de slăbire, care permit mişcarea prin raba- tare a unor componente precum bordul sau plafonul. Sunt disponibile într-o gamă largă de modele, cu diferite tipuri de lame, pentru situaţii variate.

cu diferite tipuri de lame, pentru situaţii variate. m a n ş o n d e

manşon de comandă

variate. m a n ş o n d e c o m a n d ă

mâner pentru transport

lame

d e c o m a n d ă mâner pentru transport lame buton de comandă
d e c o m a n d ă mâner pentru transport lame buton de comandă
d e c o m a n d ă mâner pentru transport lame buton de comandă

buton de comandă

a n d ă mâner pentru transport lame buton de comandă lame

lame

n d ă mâner pentru transport lame buton de comandă lame
n d ă mâner pentru transport lame buton de comandă lame

Lamelefoarfeceipotaveaformevariate,aşacumsevedeînilustraţiiledemaijos.Acesteaaufost

createpentruapermitetăiereacâtmaiuşoarăadiferitelorprofiledematerialedinstructuraautovehiculului.

createpentruapermitetăiereacâtmaiuşoarăadiferitelorprofiledematerialedinstructuraautovehiculului. 31
createpentruapermitetăiereacâtmaiuşoarăadiferitelorprofiledematerialedinstructuraautovehiculului. 31
createpentruapermitetăiereacâtmaiuşoarăadiferitelorprofiledematerialedinstructuraautovehiculului. 31
createpentruapermitetăiereacâtmaiuşoarăadiferitelorprofiledematerialedinstructuraautovehiculului. 31
createpentruapermitetăiereacâtmaiuşoarăadiferitelorprofiledematerialedinstructuraautovehiculului. 31

31

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:37 PM Page 32 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:37 PM Page 32

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Depărtătoare

echipamentelor si tehnici de descarcerare Depărtătoare Depărtătoarele au trei funcţii principale: depărtare,

Depărtătoarele au trei funcţii principale: depărtare, strângere şi tragere. Ele pot strivi sau strânge materialul, creând astfel zone în care tăierea se va putea face mai uşor, şi pot depărta diverse componente. A treia funcţie, cea de tragere, poate fi aplicată prin utilizarea adaptoarelor pentru lanţuri care se montează pe vârfurile braţelor, făcând astfel posibilă tragerea diverselor componente.

mâner pentru transport

tragerea diverselor componente. mâner pentru transport manşon de comandă braţe Există diferite tipuri de

manşon de comandă

braţe
braţe

Există diferite tipuri de vârfuri pentru diferite aplicaţii.

vârfuri

tipuri de vârfuri pentru diferite aplicaţii. vârfuri 32 Depărtarea unei uşi față de caroseria vehiculului

32

tipuri de vârfuri pentru diferite aplicaţii. vârfuri 32 Depărtarea unei uşi față de caroseria vehiculului

Depărtarea unei uşi față de caroseria vehiculului

aplicaţii. vârfuri 32 Depărtarea unei uşi față de caroseria vehiculului Strângerea / strivirea aripii din faţă

Strângerea / strivirea aripii din faţă

aplicaţii. vârfuri 32 Depărtarea unei uşi față de caroseria vehiculului Strângerea / strivirea aripii din faţă
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:37 PM Page 33 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:37 PM Page 33

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Uneltecombinate

echipamentelor si tehnici de descarcerare Uneltecombinate Aceste unelte versatile combină funcţiile unui

Aceste unelte versatile combină funcţiile unui depărtător şi ale unei foarfeci într-o singură unealtă. Totuşi, datorită îmbinării acestor funcţii, sunt afectate performanţele în ceea ce priveşte tăierea şi depărtarea. Folosită ca depărtător, pe această unealtă se pot monta şi accesorii de tragere.

mâner pentru transport

lame
lame
monta şi accesorii de tragere. mâner pentru transport lame manşon de comandă vârfuri pentru depărtare Unealtă

manşon de comandă

de tragere. mâner pentru transport lame manşon de comandă vârfuri pentru depărtare Unealtă combinată folosită în

vârfuri pentru

depărtare

lame manşon de comandă vârfuri pentru depărtare Unealtă combinată folosită în zona mecanismului de

Unealtă combinată folosită în

zona mecanismului de închidere

Depărtarea unei uşi față de caroseria vehiculului

Depărtarea unei uşi față de caroseria vehiculului 33 Ridicarea tabloului de bord folosind unealta combinată
Depărtarea unei uşi față de caroseria vehiculului 33 Ridicarea tabloului de bord folosind unealta combinată

33

Ridicarea tabloului de bord folosind unealta combinată

Tăierea stâlpului C

unei uşi față de caroseria vehiculului 33 Ridicarea tabloului de bord folosind unealta combinată Tăierea stâlpului
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:37 PM Page 34 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:37 PM Page 34

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Cilindrihidraulici

echipamentelor si tehnici de descarcerare Cilindrihidraulici Utilizat cu predilecţie pentru a împinge unele componente

Utilizat cu predilecţie pentru a împinge unele componente ale vehiculului, cilindrul foloseşte forţa pistoanelor acţionate hidraulic. Unii cilindri au pistoane telescopice, făcând posibilă realizareaunordeschiderimariporninddelaspaţiiiniţialedemicidimensiuni.Uniicilindriaucapete care se pot înlocui făcând posibilă folosirea unor accesorii pentru alte aplicaţii, cum ar fi lanţurile şi vârfurile pentru tragere.

manşoane de comandă

capăt prindere piston capete piston prindere mâner pentru transport pistoane cilindri
capăt
prindere
piston
capete
piston
prindere
mâner pentru
transport
pistoane
cilindri
prindere mâner pentru transport pistoane cilindri Cilindru hidraulic cu pistoane telescopice deschis la maxim

Cilindru hidraulic cu pistoane telescopice deschis la maxim

Poziţie corectă a manşonului de comandă

34

la maxim Poziţie corectă a manşonului de comandă 34 Cilindru hidraulic folosit pentru a crea spaţiu
la maxim Poziţie corectă a manşonului de comandă 34 Cilindru hidraulic folosit pentru a crea spaţiu

Cilindru hidraulic folosit pentru a crea spaţiu

Ridicarea tabloului de bord folosind un cilindru hidraulic

de comandă 34 Cilindru hidraulic folosit pentru a crea spaţiu Ridicarea tabloului de bord folosind un
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:37 PM Page 35 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:37 PM Page 35

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Pompehidraulice

echipamentelor si tehnici de descarcerare Pompehidraulice A-Pompedemânăşidepicior Aceste pompe hidraulice se

A-Pompedemânăşidepicior Aceste pompe hidraulice se prezintă într-o gamă variată, plecând de la cele simple, cu o singură treaptă, şi până la cele cu debit mare, în trei trepte. Aceste pompe sunt folosite, în primul rând, ca pompe de rezervă sau în situaţiile în care pompele cu motor nu sunt recomandate.

situaţiile în care pompele cu motor nu sunt recomandate. mâner / pedală pompă în două trepte

mâner / pedală

pompă în două trepte

sunt recomandate. mâner / pedală pompă în două trepte B-Pompeuşoare Aceste pompe uşoare, compacte, acţionate

B-Pompeuşoare Aceste pompe uşoare, compacte, acţionate de un motor cu benzină, sunt foarte lesne de transportat. Portabilitatea le face ideale pentru a fi utilizate în zone izolate sau greu accesibile.

pompă în

două trepte

pentru a fi utilizate în zone izolate sau greu accesibile. pompă în două trepte motor în

motor în 4 timpi pe benzină

pentru a fi utilizate în zone izolate sau greu accesibile. pompă în două trepte motor în

35

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:38 PM Page 36 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:38 PM Page 36

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Pompehidraulice

echipamentelor si tehnici de descarcerare Pompehidraulice C-Pompemultifuncţionale

C-Pompemultifuncţionale Acestepompehidraulicepotfiacţionatedemotoarepebenzină,motorinăsauelectrice.Ele permit acţionarea simultană a două sau mai multe unelte. Datorită greutăţii lor, sunt în general montate pe maşinile de descarcerare putând fi, totuşi, transportate de la maşină la locul accidentului. Ele pot avea ataşate (sau montate separat) tambururi pentru furtunuri.

ataşate (sau montate separat) tambururi pentru furtunuri. motor în 4 timpi pe benzină tambur comandă selector

motor în 4 timpi pe benzină

tambur comandă selector
tambur
comandă selector

36

motor în 4 timpi pe benzină tambur comandă selector 36 P o m p ă c

Pompă care poate acţiona simultan 3 unelte

o n a s i m u l t a n 3 u n e l

Pompa uşoară care poate acționa simultan 2 unelte; poate fi transportată de un singur servant

3 u n e l t e Pompa uşoară care poate acționa simultan 2 unelte; poate
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:38 PM Page 37 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:38 PM Page 37

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Uneltedesalvareautonome

si tehnici de descarcerare Uneltedesalvareautonome Acest tip de unelte permite servantului să acţioneze în

Acest tip de unelte permite servantului să acţioneze în locuri izolate, greu accesibile sau înguste. Ele au multiple aplicaţii şi sunt acţionate atât de acumulatori electrici cât şi manual.

mâner pentru transport model exclusiv pentru tăiat acumulator electric lame manşon de comandă vârf pentru
mâner pentru transport
model exclusiv pentru tăiat
acumulator
electric
lame
manşon de
comandă
vârf pentru
depărtare
mâner pompă
buton pornit / oprit
pentru depărtare mâner pompă buton pornit / oprit Acces în locaţii greu accesibile Unealtă acţionată

Acces în locaţii greu accesibile

pentru depărtare mâner pompă buton pornit / oprit Acces în locaţii greu accesibile Unealtă acţionată manual

Unealtă acţionată manual

pentru depărtare mâner pompă buton pornit / oprit Acces în locaţii greu accesibile Unealtă acţionată manual

37

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:38 PM Page 38 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:38 PM Page 38

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Echipamentdestabilizare

si tehnici de descarcerare Echipamentdestabilizare A-Peneşicale Acestea se prezintă sub diferite forme şi

A-Peneşicale Acestea se prezintă sub diferite forme şi sunt confecţionate din lemn sau polietilenă

reciclată. Folosite împreună, în diverse combinaţii, penele şi calele îşi găsesc utilitatea în aproape oricesituaţiedeurgenţă.Pentruastabilizaunvehicul,peneleşi/saucaleletrebuieaşezateîntreacesta

şi sol.

Modele din

plastic reciclat
plastic reciclat
Modele din lemn
Modele din
lemn
şi sol. Modele din plastic reciclat Modele din lemn 38 B-Pernederidicare Pernele de ridicare nu trebuie

38

B-Pernederidicare Pernele de ridicare nu trebuie folosite ca mijloace de stabilizare. Capacitatealorderidicare, folosindaercomprimat, este utilă în procesul de stabilizare, însă, odată ridicat, vehiculul trebuie neapărat susţinut cu ajutorul penelor şi/sau calelor.

trebuie neapărat susţinut cu ajutorul penelor şi/sau calelor. Perne de presiune joasă Perne de înaltă presiune
trebuie neapărat susţinut cu ajutorul penelor şi/sau calelor. Perne de presiune joasă Perne de înaltă presiune

Perne de presiune joasă

trebuie neapărat susţinut cu ajutorul penelor şi/sau calelor. Perne de presiune joasă Perne de înaltă presiune

Perne de înaltă presiune

trebuie neapărat susţinut cu ajutorul penelor şi/sau calelor. Perne de presiune joasă Perne de înaltă presiune
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:39 PM Page 39 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:39 PM Page 39

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Echipamentdestabilizare

si tehnici de descarcerare Echipamentdestabilizare C -Popidesusţinere Popii de susţinere se utilizează

C -Popidesusţinere Popii de susţinere se utilizează acolo unde există distanţe mari între punctul de stabilizare şi sol, ca de exemplu în cazul unei mașini care este răsturnată pe o latură sau pe plafon. Popii sunt de diferite tipuri, inclusiv din lemn, pneumatici sau hidraulici. Cei mai performanţi sunt popii hidraulici şi pneumatici, care dau salvatorului o mai mare flexibilitate de acţiune. Popii pneumatici “urmăresc” (susţin) încărcătura după ce aceasta a fost ridicată în prealabil cu ajutorul popilor hidraulici.

fost ridicată în prealabil cu ajutorul popilor hidraulici. Popi pneumatici / hidraulici Popi hidraulici Toate aceste
fost ridicată în prealabil cu ajutorul popilor hidraulici. Popi pneumatici / hidraulici Popi hidraulici Toate aceste

Popi pneumatici / hidraulici

cu ajutorul popilor hidraulici. Popi pneumatici / hidraulici Popi hidraulici Toate aceste dispozitive furnizează

Popi hidraulici

hidraulici. Popi pneumatici / hidraulici Popi hidraulici Toate aceste dispozitive furnizează stabilitate, folosind

Toate aceste dispozitive furnizează stabilitate, folosind tensiunile şi contratensiunile dintr-un triunghi de forţe creat de popi şi de sistemul lor de tensionare.

triunghi de forţe creat de popi şi de sistemul lor de tensionare. Pop mecanic simplu P

Pop mecanic simplu

triunghi de forţe creat de popi şi de sistemul lor de tensionare. Pop mecanic simplu P

Pop din lemn

triunghi de forţe creat de popi şi de sistemul lor de tensionare. Pop mecanic simplu P

39

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:39 PM Page 40 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:39 PM Page 40

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Întreţinereaechipamentului

si tehnici de descarcerare Întreţinereaechipamentului Pentru ca echipamentul să fie în permanenţă în stare

Pentru ca echipamentul să fie în permanenţă în stare bună de funcţionare, este esenţial ca

acestasăfieîntreţinutînconformitatecuinstrucţiunileproducătorului.MagicViews.r.l.poatesăasi-

gure, periodic, servicii de întreţinere şi reparaţii.

A–Pompele După fiecare utilizare se execută următoarele operațiuni:

1. Se efectuează o inspecţie vizuală a stării exterioare.

2. Se verifică nivelurile tuturor fluidelor, care includ:

a. Combustibil.

b. Ulei hidraulic.

c. Ulei de motor.

3. Robinetul de închidere a combustibilului se pune în poziţia OFF/închis.

4. Se verfică cuplele rapide care trebuie să fie curate şi să funcţioneze corect. Se curăţă capacele de

protecţie şi se montează la loc.

Se curăţă capacele de protecţie şi se montează la loc. Verificarea nivelului de combustibil M o

Verificarea nivelului de combustibil

Montarea capacelor de protecţie

B-Furtunurile După fiecare utilizare se execută următoarele operațiuni:

1.

Se efectuează o inspecţie vizuală a stării exterioare. Se verifică dacă prezintă:

a.

Tăieturi, zgârieturi sau orice altă deteriorare a învelişului exterior al furtunului.

b.

Îndoituri (ştrangulări).

2.

Se verfică cuplele rapide care trebuie să fie curate şi să funcţioneze corect. Se curăţă

40

capacele de protecţie şi se montează la loc.

3. Se verifică manşonul anti-îndoire care trebuie să fie locul său.

4. Se curăţă orice impuritate de pe furtun.

Furtunurile deteriorate trebuie scoase imediat din uz!
Furtunurile deteriorate trebuie scoase imediat din uz!
Furtunurile deteriorate trebuie scoase imediat din uz! Verificarea manşonului anti-îndoire Nu utilizaţi
Furtunurile deteriorate trebuie scoase imediat din uz! Verificarea manşonului anti-îndoire Nu utilizaţi
Furtunurile deteriorate trebuie scoase imediat din uz! Verificarea manşonului anti-îndoire Nu utilizaţi

Verificarea manşonului anti-îndoire

Nu utilizaţi furtunuri deteriorate

deteriorate trebuie scoase imediat din uz! Verificarea manşonului anti-îndoire Nu utilizaţi furtunuri deteriorate
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 41 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 41

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Întreţinereaechipamentului

si tehnici de descarcerare Întreţinereaechipamentului C–Unelte

C–Unelte

Dupăfiecareutilizareseexecutăurmătoareleoperațiuni:

1.Seefectueazăoinspecţievizualăastăriiexterioare:

a.Lamelefoarfecei,vârfuriledepărtătorului,capetelecilindrului.

2.Severificămoduldefuncţionareamanşonuluidecomandă.

2.Severificămoduldefuncţionareamanşonuluidecomandă. 3.Severificăfurtunuriledecoadădacaprezintă:

3.Severificăfurtunuriledecoadădacaprezintă:

3.Severificăfurtunuriledecoadădacaprezintă:

a.Tăieturi,zgârieturisauoricealtădeteriorareaînvelişuluiexterioralfurtunului. b.Îndoituri(ştrangulări).

b.Îndoituri(ştrangulări).

4.Severificăcuplelerapidecaretrebuiesăfiecurateşisăfuncţionezecorect.Securăţăcapacelede

protecţieşisemonteazălaloc.

5.Sestocheazauînpozitiederepaos(fărăpresiune):

a.Depărtătoarele/Uneltelecombinate:Vârfurileuşordeschise.

b.Cilindriihidraulici:pistoanelepuţinextinse.

c.Foarfecii:Vârfurilelamelorpuţinsuprapuse.

c.Foarfecii:Vârfurilelamelorpuţinsuprapuse. Pistonul puţin extins Vârfurile puţin deschise Vârfurile

Pistonul puţin extins

Pistonul puţin extins Vârfurile puţin deschise Vârfurile lamelor puţin

Vârfurile puţin deschise

Pistonul puţin extins Vârfurile puţin deschise Vârfurile lamelor puţin suprapuse

Vârfurile lamelor puţin suprapuse

puţin deschise Vârfurile lamelor puţin suprapuse

6.Severificăetichetelecuinstrucţiunidesiguranţăşiexploatarecaretrebuiesăfielizibileşilalocullor.

suprapuse 6.Severificăetichetelecuinstrucţiunidesiguranţăşiexploatarecaretrebuiesăfielizibileşilalocullor. 41

41

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 42 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 42 Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 42

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

4:48 PM Page 42 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 42 Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de

42

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

INTERVENŢIA

42 Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare INTERVENŢIA
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 43 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 43

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Organizareaechipajului

si tehnici de descarcerare Organizareaechipajului

Abordareasistematicăadescarcerăriidinvehiculeestegaranţiaîndepliniriimisiuniipecât derepede,peatâtdeeficient.Caleaderealizareeficientăadescarcerăriioconstituiemuncaînechipă. Pentru ca o echipă să lucreze perfect la unison, membrii ei trebuie să ştie exact ce au de făcut şi trebuiesăaibăîncredereînabilităţileşiîndemânarealorînexecutareasarcinilorcelerevin.

Numărulidealdesalvatoripentruextragereaunuisingurocupantdintr-unvehiculestede

5-6persoane.Totuşi,număruldemembriaiuneiechipepoatevariadelaoformațiunelaalta.Atunci

când se foloseşte modelul de 5 persoane, membrii echipei au rolurile descrise în continuare. Denumireaexactăafiecăruirolpoatediferi,deasemenea,delaounitatelaalta.

1.Comandantuldeechipajsaucomandantulintervenţiei.

Aceastăpersoanăesteresponsabilăpentruîntreagacoordonareaechipeidesalvare.Elsau ea trebuie să urmărească scena de acţiune, astfel încât să poată avea o privire de ansamblu a

incidentului,caresă-ipermităsăgândeascăpaşiicetrebuieurmaţi.Înechipelemaimici,comandan-

tulpoatecumulamaimulteroluri.

Comandantuldeechipajeste,deasemenea,punctulcentraldecomunicaţiecuechipelecare

lucreazălaacelaşiincident.Înmajoritateacazurilor,acestatrebuiesăfiepersoanacugradulcelmai

maredincadrulechipeisaupersoanacareareceamaimareexperienţăînacestfeldeincidente.

43

43

43

Înmultecazuri,acestmembrualechipeiareşiroluldeofiţerdesiguranţă.Totuşi,acesta

esteconsideratunroldesinestătătorînechipelecarebeneficiazădesuficiențimembri.

esteconsideratunroldesinestătătorînechipelecarebeneficiazădesuficiențimembri.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 44 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 44

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

2.Servantul1

Acestmembrualechipeilucreazăcuser-

vantul 2, având ca sarcini marcarea spaţiului de

siguranţădinzonadeintervenţieşieliberareavic-

timelorîncarcerate.

3.Servantul2

timelorîncarcerate. 3.Servantul2

Lucreazăîmpreunăcuservantul1.Aceastăpoziţieestecondiţionatădenumăruldisponibil

deservanți.

4.Coordonatorulechipamentelor

Înmodnormal,aceastăpoziţieesteocupatădeşoferulautospecialei.Sarcinilesaleinclud pregătirea şi aşezarea echipamentelor necesare servanţilor. Atunci când situaţia o cere, servanţii având nevoie de ajutor, îndeosebi sub formă de forţă fizică, comandantul de echipaj poate cere coordonatoruluiechipamentelorsăajuteechipadeintervenţie.

coordonatoruluiechipamentelorsăajuteechipadeintervenţie. 5.Paramedicul,asistentul(a)medical(ă) Paramedicul,

5.Paramedicul,asistentul(a)medical(ă)

Paramedicul, asistentul(a) medical(ă) va sta, încă dinprima fază a operaţiunii, încontact

permanentcuvictimaîncarcerată,informând-oexactdeceeaceseîntâmplăîntimpulacţiuniidesal-

vare.Acestmembrualechipeiîivaasistapemediciîntimpulprocesuluidesalvare.Dacăechipade urgenţă nu are nevoie de ajutorul lui, el(ea) poate deveni disponibil(ă) pentru a-i asista pe ceilalţi membriaiechipei,dacăestenecesar.

44

de ajutorul lui, el(ea) poate deveni disponibil(ă) pentru a-i asista pe ceilalţi membriaiechipei,dacăestenecesar. 44
de ajutorul lui, el(ea) poate deveni disponibil(ă) pentru a-i asista pe ceilalţi membriaiechipei,dacăestenecesar. 44
de ajutorul lui, el(ea) poate deveni disponibil(ă) pentru a-i asista pe ceilalţi membriaiechipei,dacăestenecesar. 44
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 45 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 45

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Securizareazonei

echipamentelor si tehnici de descarcerare Securizareazonei

Pentruarealizaunlocdedesfăşurareaacţiuniisigurşiorganizat,esteimportantsăfiedeli-

mitatezoneledesalvare.Primulsectorsauprimazonă,numită“cercinterior”sau“zonădeacţiune”,

esteuncercimaginarcurazadeaproximativ3-5mînjurulfiecăruivehiculimplicatînaccident.În

aceastăzonănutrebuiesăseafledecâtpersoanecaresuntimplicatedirectînoperaţiuneadesalvare.

Adouazonăesteuncercmaimare,curazade5-10m.Înaceastăzonăpotsăseaflealte

persoanecareajutălaoperaţiuniledesalvare;poatefidelimitatăperimetralcucordondemarcare, dacă circumstanţele permit. În această zonă, mărginind cercul(-urile) imaginar(-e) interior(-oare), trebuiedelimitatăzonaîncarevorfiaşezateunelteledelucru.Înacestfel,membriiechipeidesalvare vorştiundesăgăseascăunelteledecareaunevoieşi,deasemenea,undesăpunăunelteledecarenu mai au nevoie. În imediata apropiere a celei de-a doua zone, trebuie stabilit un loc unde vor fi depozitate componentele înlăturate de pe vehiculele implicate în accident. Dacă aceşti paşi sunt urmaţiîntocmai,sevacreaunmediudelucrueficientşisigur.

Vehiculdeintervenţie staţionatîncarosabil pentruaprotejazonade lucrudevehiculele aflateîntrafic Aş e z a re a
Vehiculdeintervenţie
staţionatîncarosabil
pentruaprotejazonade
lucrudevehiculele
aflateîntrafic
Aş e z a re a
une l te l or
Locul de depozitare
a l c o m po n e n te l o r
î n l a tura te d e pe
m
v e hi c ul e

45

e z a re a une l te l or Locul de depozitare a l c
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 46 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:48 PM Page 46

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Rezumat

utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare Rezumat PENTRU   SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ:

PENTRUSIGURANŢA

DUMNEAVOASTRĂ:

Ţineţilaîndemânămijloacelede

stingereaincendiilor.

Ţineţilaîndemânămijloacelede stingereaincendiilor. Abordareainiţială:

Abordareainiţială:

Atuncicândesteposibil,abordareainiţialătrebuiefăcutădupăcumurmează:

OBIECTIV: Evaluarea potenţialelor pericole ascunse dinzonă; lucrul la vehiculul implicat înaccident şi înjurul lui
OBIECTIV:
Evaluarea potenţialelor pericole ascunse dinzonă; lucrul la vehiculul
implicat înaccident şi înjurul lui devine astfel mai sigur.
înaccident şi înjurul lui devine astfel mai sigur.

Înaintedeaîncepeoperaţiunilededescarcerare,trebuiesăaveţiînvedereurmătoriipaşi:

46

46 Acolo unde este posibil, echipa de
46 Acolo unde este posibil, echipa de

Acolo unde este posibil, echipa de salvaretrebuiesăseapropieprinfaţavehiculului implicatînaccident.Înacestfelvictimelelucide (înstaredeconştienţă)dinvehiculnuvortrebui să-şi rotească gâtul pentru a intra în contact cu salvatorii care se apropie. Odată realizat, contactulcuvictimeletrebuiemenţinutpânăcând acesteasuntpreluatedecătreechipadeurgenţă.

Membrii echipajului de descarcerare se pot mişca acum în jurul vehiculelor implicate, putând efectua evaluarea situaţiei de deasupra, dedesubtul şi în jurul fiecărui vehicul pentru a depista eventuale pericole ascunse (cabluri electrice, scurgeri de carburanţi, etc.) sau alte victime. Toate aceste informaţii vor fi raportate comandantului intervenţiei care va stabili măsurilenecesare.

sau alte victime. Toate aceste informaţii vor fi raportate comandantului intervenţiei care va stabili măsurilenecesare.
sau alte victime. Toate aceste informaţii vor fi raportate comandantului intervenţiei care va stabili măsurilenecesare.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:49 PM Page 47 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:49 PM Page 47

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Rezumat

utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare Rezumat Odată ce s-a efectuat evaluarea
utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare Rezumat Odată ce s-a efectuat evaluarea
utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare Rezumat Odată ce s-a efectuat evaluarea

Odată ce s-a efectuat evaluarea completăasituaţieişieventualele pericole au fost înlăturate, vehiculul trebuie stabilizat. Aceastăoperaţiuneesteprezentată detaliatîncapitolulconsacratstabilizăriidinacest manual.

detaliatîncapitolulconsacratstabilizăriidinacest manual. Cheia de contact trebuie răsucită în poziţia “off”,

Cheia de contact trebuie răsucită în poziţia “off”, iar bateria de acumulatori deconectată.Esteimportantsăscoateţiîntâiborna negativă (-) pentru a împiedica producerea de scântei(potapărealamişcareaborneipozitive).

Nuuitaţisăacţionaţiferestreleelectrice,

sădeblocaţiîncuietorileşisăpoziţionaţiscaunele

înaintedeadeconectacompletsursadealimentare.

Acoloundeesteposibil,acţionaţişifrânademână

(destaţionare).

Atuncicândnuputeţideconectabateria,lăsaţiluminiledeavarieaprinsepentrua avertizarestulsalvatorilor.
Atuncicândnuputeţideconectabateria,lăsaţiluminiledeavarieaprinsepentrua
avertizarestulsalvatorilor.

Toţi ocupanţii vehiculului trebuie protejaţi înainte să spargeţi geamurile. Poate fi necesară prezenţa unui servant în interiorul maşiniicaresăajutelaprotejareavictimelor.

geamurile. Poate fi necesară prezenţa unui servant în interiorul maşiniicaresăajutelaprotejareavictimelor. 47

47

geamurile. Poate fi necesară prezenţa unui servant în interiorul maşiniicaresăajutelaprotejareavictimelor. 47
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:49 PM Page 48 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:49 PM Page 48

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Rezumat

utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare Rezumat Acumsepoateacţionaşi asupra geamurilor. Toate geamurile
utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare Rezumat Acumsepoateacţionaşi asupra geamurilor. Toate geamurile

Acumsepoateacţionaşi asupra geamurilor. Toate geamurile care s-ar puteaspargeaccidentalîntimpuloperaţiunilorde salvareulterioareartrebuisparteînaceastăetapă. Acestlucrusepoatefacecuunperforatordegeam sau,dacăestenevoie,cuuntăietordegeamuri.

sau,dacăestenevoie,cuuntăietordegeamuri. Unele maşini din noua generaţie sunt echipate cu EPG -

Unele maşini din noua generaţie sunt echipate cu EPG - sistem suplimentar de protecţie a geamului. Dacă nu este posibilă înlăturarea geamului cu ajutorul uneltelorobişnuitedespargereoria dispozitivelor de tăiere, se poate acceptacageamulsărămânăla locullui.

Înlăturarea geamului după folosirea perforatoruluitrebuieefectuatădininteriorcătre exterior. În unele cazuri, este de preferat ca geamul să fie coborât în portieră înainte de a fi spart.Înaceastăsituaţieestenecesarcabateriasă fieconectată.

fieconectată. 48 Dacă există destui membri în echipă, este recomandat

48

fieconectată. 48 Dacă există destui membri în echipă, este recomandat ca

Dacă există destui membri în echipă, este recomandat ca bucăţile de geam să fie împinse prin măturare sub maşină sau în afara zoneideacţiune.

echipă, este recomandat ca bucăţile de geam să fie împinse prin măturare sub maşină sau în
echipă, este recomandat ca bucăţile de geam să fie împinse prin măturare sub maşină sau în
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:49 PM Page 49 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:49 PM Page 49

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Rezumat

utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare Rezumat Înunelecazuriestenecesarăspargereageamuri- lor pentru a
utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare Rezumat Înunelecazuriestenecesarăspargereageamuri- lor pentru a

Înunelecazuriestenecesarăspargereageamuri-

lor pentru a putea ajunge la victimă. În această situaţie,sevaspargeîntotdeaunageamulcelmai

îndepărtat de pacient. De îndată ce s-a realizat

accesullapacient,acestapoatebeneficiadepri-

mele îngrijiri, care includ imobilizarea coloanei

vertebraleşioxigenareasuplimentară.

imobilizarea coloanei vertebraleşioxigenareasuplimentară. Toate centurile de siguranţă trebuie tăiate şi
imobilizarea coloanei vertebraleşioxigenareasuplimentară. Toate centurile de siguranţă trebuie tăiate şi

Toate centurile de siguranţă trebuie tăiate şi înlăturatecâtmairepedeposibil.

trebuie tăiate şi înlăturatecâtmairepedeposibil. Atuncicândesteposibil,trebuiesă se evite declanşarea

Atuncicândesteposibil,trebuiesă se evite declanşarea airbag-urilor.

Dacăîlaveţiîndotare,folosiţidis-

pozitivul de blocare al airbag-ului peparteaşoferului.

Abordareaexperimentatăşipascupasaoperaţiunilorconstituiecheia
Abordareaexperimentatăşipascupasaoperaţiunilorconstituiecheia
succesuluiacesteietape,pregătindterenulpentrudesfăşurareaînsiguranţăa
următoareloractivităţidesalvare.

49

succesuluiacesteietape,pregătindterenulpentrudesfăşurareaînsiguranţăa următoareloractivităţidesalvare. 49
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:49 PM Page 50 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 50 Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 4:49 PM Page 50

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

4:49 PM Page 50 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE 50 Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de

50

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

TEHNICI DE BAZĂ

ÎN 

DESCARCERARE

50 Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare TEHNICI DE BAZĂ ÎN  DESCARCERARE
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:00 PM Page 51 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:00 PM Page 51

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Introducere

echipamentelor si tehnici de descarcerare Introducere Majoritatea coliziunilor urmate de blocarea ocupanţilor au

Majoritatea coliziunilor urmate de blocarea ocupanţilor au loc între vehicule uşoare. Termenul de vehicul uşor devine din ce în ce mai greu de definit. În general, el se referă la autoturisme şi la vehicule care au capacitate de transport relativ mică. Paradoxal, dacă luăm în considerare cuvântul “uşoare”, aceste vehicule încorporează tehnologii şi materiale avansate care conduc, în caz de accidente, la o rată mai mare de supravieţuire, crescând, în schimb, dificultatea intervenţiei.

Fiecare accident este unic. Variabile precum tipul şi numărul vehiculelor implicate în accident, poziţia lor, numărul şi starea victimelor, pericolele externe, joacă un rol important în stabilirea şi succesiunea acţiunilor care trebuie întreprinse. Acest capitol abordează tehnicile de bază care pot fi utilizate pentru a efectua operaţiunea de descarcerare în condiţii cât mai sigure, tehnici care trebuie să devină o “a doua natură” pentru cei care le pun în aplicare. Aşa cum este de aşteptat, deprinderea lor necesită mult antrenament.

pentru cei care le pun în aplicare. Aşa cum este de aşteptat, deprinderea lor necesită mult

51

pentru cei care le pun în aplicare. Aşa cum este de aşteptat, deprinderea lor necesită mult
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:00 PM Page 52 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:00 PM Page 52

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Stabilizare

echipamentelor si tehnici de descarcerare Stabilizare OBIECTIV:
OBIECTIV: Reducerealaminimamişcăriivehiculului,mişcarecepoateafectanegativ stareapacienţilorîncarceraţi.
OBIECTIV:
Reducerealaminimamişcăriivehiculului,mişcarecepoateafectanegativ
stareapacienţilorîncarceraţi.
ATENŢIE:
Aceastăetapăaacţiuniidesalvaretrebuieefectuatăcumareatenţie,înainte
deaîncepeoricealtăoperaţiunededescarcerare.
© éditions ICONE GRAPHIC repr
oduction interdite

52

Sistemul în 3 puncte
Sistemul în
3 puncte

Sistemul în

4 puncte

A-Vehiculul se află pe propriile roţi

în 4 puncte A-Vehiculul se află pe propriile roţi Poate fi folosit sistemul minim de stabilizare

Poate fi folosit sistemul minim de stabilizare în 3 puncte, dar, dacă este posibil, este de dorit cel în 4 puncte. Penele şi calele de stabilizare trebuie plasate astfel încât să asigure o stabilitate maximă, aşa cum se vede în figurile de mai sus.

de stabilizare trebuie plasate astfel încât să asigure o stabilitate maximă, aşa cum se vede în
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:00 PM Page 53 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:00 PM Page 53

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Stabilizare

echipamentelor si tehnici de descarcerare Stabilizare PROCEDURA: Primul pas este aşezarea a câte două pene de

PROCEDURA:

si tehnici de descarcerare Stabilizare PROCEDURA: Primul pas este aşezarea a câte două pene de o
si tehnici de descarcerare Stabilizare PROCEDURA: Primul pas este aşezarea a câte două pene de o

Primul pas este aşezarea a câte două pene de o parte şi de alta a uneia sau a două roţi.

Calele de stabilizare trebuie să fie asigurate pe poziţie prin împănare cu o forţă suficient de mare care să conducă la o fixare solidă.

suficient de mare care să conducă la o fixare solidă. Calele în trepte pot fi folosite
suficient de mare care să conducă la o fixare solidă. Calele în trepte pot fi folosite

Calele în trepte pot fi folosite perechi, așezându- se una în cealaltă.

care să conducă la o fixare solidă. Calele în trepte pot fi folosite perechi, așezându- se

53

care să conducă la o fixare solidă. Calele în trepte pot fi folosite perechi, așezându- se
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:01 PM Page 54 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:01 PM Page 54

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Stabilizare

echipamentelor si tehnici de descarcerare Stabilizare B-Vehicul răsturnat pe o parte ns ICONE GR APHIC

B-Vehicul răsturnat pe o parte

ns ICONE GR APHIC reproduction interdite
ns ICONE GR APHIC reproduction interdite

PROCEDURA:

o parte ns ICONE GR APHIC reproduction interdite PROCEDURA: Pentru a vă asigura că vehiculul nu
o parte ns ICONE GR APHIC reproduction interdite PROCEDURA: Pentru a vă asigura că vehiculul nu

Pentru a vă asigura că vehiculul nu va cădea, acestasevasprijinicupene/calesubstâlpiiAșiC. Nu amplasați elementele de stabilizare în zonele în care urmează să se execute operațiuni de tăiere.

în care urmează să se execute operațiuni de tăiere. 54 Pe partea dinspre podea, sprijiniți vehiculul

54

în care urmează să se execute operațiuni de tăiere. 54 Pe partea dinspre podea, sprijiniți vehiculul

Pe partea dinspre podea, sprijiniți vehiculul folosind popi mecanici (din lemn sau din metal), hidraulici sau pneumatici.

Pe partea dinspre podea, sprijiniți vehiculul folosind popi mecanici (din lemn sau din metal), hidraulici sau
Pe partea dinspre podea, sprijiniți vehiculul folosind popi mecanici (din lemn sau din metal), hidraulici sau
Pe partea dinspre podea, sprijiniți vehiculul folosind popi mecanici (din lemn sau din metal), hidraulici sau
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:01 PM Page 55 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:01 PM Page 55

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Stabilizare

echipamentelor si tehnici de descarcerare Stabilizare Popii trebuie rezemați pe tălpi bine ancorate cu chingi
echipamentelor si tehnici de descarcerare Stabilizare Popii trebuie rezemați pe tălpi bine ancorate cu chingi

Popii trebuie rezemați pe tălpi bine ancorate cu chingi sau cu alte dispozitive mecanice.

bine ancorate cu chingi sau cu alte dispozitive mecanice. La popii mecanici poate fi necesară folosirea
bine ancorate cu chingi sau cu alte dispozitive mecanice. La popii mecanici poate fi necesară folosirea

La popii mecanici poate fi necesară folosirea penelor pentru a se asigura o fixare fermă.

folosirea penelor pentru a se asigura o fixare fermă. În funcție de situație, popii de susținere

În funcție de situație, popii de susținere pot fi fixați și pe partea plafonului mașinii.

o fixare fermă. În funcție de situație, popii de susținere pot fi fixați și pe partea

55

o fixare fermă. În funcție de situație, popii de susținere pot fi fixați și pe partea
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:01 PM Page 56 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:01 PM Page 56

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Stabilizare

echipamentelor si tehnici de descarcerare Stabilizare C-Vehicul răsturnat complet PROCEDURA: Se plasează pene

C-Vehicul răsturnat complet

de descarcerare Stabilizare C-Vehicul răsturnat complet PROCEDURA: Se plasează pene sau cale în trepte în
de descarcerare Stabilizare C-Vehicul răsturnat complet PROCEDURA: Se plasează pene sau cale în trepte în

PROCEDURA:

Stabilizare C-Vehicul răsturnat complet PROCEDURA: Se plasează pene sau cale în trepte în spațiul dintre
Stabilizare C-Vehicul răsturnat complet PROCEDURA: Se plasează pene sau cale în trepte în spațiul dintre

Se plasează pene sau cale în trepte în spațiul dintre spatele mașinii și sol.

în trepte în spațiul dintre spatele mașinii și sol. 56 Pentru mărirea stabilității, se adaugă cale/pene

56

în trepte în spațiul dintre spatele mașinii și sol. 56 Pentru mărirea stabilității, se adaugă cale/pene

Pentru mărirea stabilității, se adaugă cale/pene suplimentare în spațiul dintre compartimentul motorului și parbriz.

mărirea stabilității, se adaugă cale/pene suplimentare în spațiul dintre compartimentul motorului și parbriz.
mărirea stabilității, se adaugă cale/pene suplimentare în spațiul dintre compartimentul motorului și parbriz.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:02 PM Page 57 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:02 PM Page 57

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturarea ușilor

si tehnici de descarcerare Înlăturarea ușilor A-Vehicululseaflăpepropriileroți OBIECTIV:

A-Vehicululseaflăpepropriileroți

Înlăturarea ușilor A-Vehicululseaflăpepropriileroți OBIECTIV:
OBIECTIV: Creareaaccesuluilapacientpentrua-iputeaoferiîngrijireanecesarăîntimpul
OBIECTIV:
Creareaaccesuluilapacientpentrua-iputeaoferiîngrijireanecesarăîntimpul
operațiuniidedescarcerare.Aceastădeschideresemaipoatefolosipentru
scoatereaimediatăavictimei,dacăsituațiaopermite.
scoatereaimediatăavictimei,dacăsituațiaopermite. EVALUAREA   SITUAȚIEI:

EVALUAREASITUAȚIEI:

Ceamaipotrivitătehnicădeînlăturareaușiidepindedetipulșinaturaavarie-

riistructuriivehiculului.Nuuitațicăprimulpasestesăîncercațisădescuiați

ușașisăodeschidețiînmodnormal.

PROCEDURA:

ușașisăodeschidețiînmodnormal. PROCEDURA: Dacă nu există spațiu pentru introducerea
ușașisăodeschidețiînmodnormal. PROCEDURA: Dacă nu există spațiu pentru introducerea

Dacă nu există spațiu pentru introducerea depărtătorului în zona balamalei între ușă și aripa din față, iar aripa din față este accesibilă, mai întâi acționați prin strângerea aripii în punctul cel mai de sus de deasupra roții. Această acțiune va crea o deschidere la balamaua ușii.

aripii în punctul cel mai de sus de deasupra roții. Această acțiune va crea o deschidere

57

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:02 PM Page 58 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:02 PM Page 58

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturarea ușilor

si tehnici de descarcerare Înlăturarea ușilor PROCEDURA: Dacă aripa trebuie înlăturată ulterior, se

PROCEDURA:

si tehnici de descarcerare Înlăturarea ușilor PROCEDURA: Dacă aripa trebuie înlăturată ulterior, se face o
si tehnici de descarcerare Înlăturarea ușilor PROCEDURA: Dacă aripa trebuie înlăturată ulterior, se face o

Dacă aripa trebuie înlăturată ulterior, se face o tăietură acolo unde a fost strânsă.

ulterior, se face o tăietură acolo unde a fost strânsă. Aripa poate fi înlăturată acum cu

Aripa poate fi înlăturată acum cu ajutorul depărtătorului. Fiți atenți la depărtarea aripii, pentru că aceasta se poate desprinde brusc de caroserie.

Ușa poate fi îndepărtată de vehicul folosind un punct stabil deasupra balamalei superioare.

58

folosind un punct stabil deasupra balamalei superioare. 58 Se va acționa asupra fiecărei balamale, pe rând.

Se va acționa asupra fiecărei balamale, pe rând. Nu se va începe cu spațiul dintre cele două balamale.

Nu se va începe cu spațiul dintre cele două balamale. If your purchase points begin to
Nu se va începe cu spațiul dintre cele două balamale. If your purchase points begin to
Nu se va începe cu spațiul dintre cele două balamale. If your purchase points begin to

If your purchase points begin to tear, stop and repo spreader or cut the hinges.

cu spațiul dintre cele două balamale. If your purchase points begin to tear, stop and repo
cu spațiul dintre cele două balamale. If your purchase points begin to tear, stop and repo
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:02 PM Page 59 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:02 PM Page 59

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturarea ușilor

si tehnici de descarcerare Înlăturarea ușilor După ce balamalele și limitatorul de deschidere a ușii au
si tehnici de descarcerare Înlăturarea ușilor După ce balamalele și limitatorul de deschidere a ușii au

După ce balamalele și limitatorul de deschidere a ușii au fost rupte sau tăiate, următorul pas este înlăturarea ușii începând cu zona în care se află zăvorul.

ușii începând cu zona în care se află zăvorul. Odată ce ușa a fost complet înlăturată,

Odată ce ușa a fost complet înlăturată, trebuie transportată și așezată în spațiul de depozitare a parților de vehicul înlăturate.

spațiul de depozitare a parților de vehicul înlăturate. ALTERNATIVĂ: Scena accidentului poate să nu permită

ALTERNATIVĂ:

a parților de vehicul înlăturate. ALTERNATIVĂ: Scena accidentului poate să nu permită accesul la partea

Scena accidentului poate să nu permită accesul la partea laterală față a vehiculului. În acest caz, degajarea zonei balamalelor se poate face astfel:

acest caz, degajarea zonei balamalelor se poate face astfel: Se plasează depărtătorul în colțul din față
acest caz, degajarea zonei balamalelor se poate face astfel: Se plasează depărtătorul în colțul din față

Se plasează depărtătorul

în colțul din față al

ramei geamului ușii. Se

depărtează către stâlpul

A pentru a crea spațiu de

pătrundere deasupra

balamalelor.

Pentru a evita ca depărtătorul să pătrundă în interiorul vehiculului, asigurați o bună plasare a
Pentru a evita ca depărtătorul să pătrundă în interiorul vehiculului, asigurați o
bună plasare a vârfurilor acestuia precum și un unghi corect de acțiune.

59

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:02 PM Page 60 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/5/2010 5:02 PM Page 60

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturarea ușilor

si tehnici de descarcerare Înlăturarea ușilor B-Vehicul răsturnat complet PROCEDURA: Se strânge pragul

B-Vehicul răsturnat complet

Înlăturarea ușilor B-Vehicul răsturnat complet PROCEDURA: Se strânge pragul ușii pentru a crea spațiu

PROCEDURA:

ușilor B-Vehicul răsturnat complet PROCEDURA: Se strânge pragul ușii pentru a crea spațiu suficient
ușilor B-Vehicul răsturnat complet PROCEDURA: Se strânge pragul ușii pentru a crea spațiu suficient

Se strânge pragul ușii pentru a crea spațiu suficient pentru vârfurile depărtătorului.

a crea spațiu suficient pentru vârfurile depărtătorului. 60 Dacă este necesar, spațiul creat se poate mări

60

spațiu suficient pentru vârfurile depărtătorului. 60 Dacă este necesar, spațiul creat se poate mări prinzând

Dacă este necesar, spațiul creat se poate mări prinzând între vârfurile depărtătorului marginea feței ușii și trăgând-o apoi în jos.

creat se poate mări prinzând între vârfurile depărtătorului marginea feței ușii și trăgând-o apoi în jos.
creat se poate mări prinzând între vârfurile depărtătorului marginea feței ușii și trăgând-o apoi în jos.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:00 AM Page 61 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:00 AM Page 61

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare Înlăturarea uşilor Îndepărtaţi uşa de caroserie.

Înlăturarea uşilor

si tehnici de descarcerare Înlăturarea uşilor Îndepărtaţi uşa de caroserie. Odată ce uşa este
si tehnici de descarcerare Înlăturarea uşilor Îndepărtaţi uşa de caroserie. Odată ce uşa este
si tehnici de descarcerare Înlăturarea uşilor Îndepărtaţi uşa de caroserie. Odată ce uşa este

Îndepărtaţi uşa de caroserie.

Înlăturarea uşilor Îndepărtaţi uşa de caroserie. Odată ce uşa este deschisă din zăvor, tăiaţi sau

Odată ce uşa este deschisă din zăvor, tăiaţi sau depărtaţi balamalele şi apoi înlăturaţi-o.

ALTERNATIVĂ:

balamalele şi apoi înlăturaţi-o. ALTERNATIVĂ:
balamalele şi apoi înlăturaţi-o. ALTERNATIVĂ:

Începeţicuuşadinspate.Prindeţicuvârfuriledepărtătorului

margineafeţeiuşiişifaceţiodeschidereîndreptulzăvorului.

Folosiţi depărtătorul pentru a sparge mecanismul
Folosiţi depărtătorul pentru a sparge mecanismul

Folosiţi depărtătorul pentru a sparge mecanismul zăvorului şi depărtaţi uşa de caroserie. Continuaţi aşa cums-a prezentat mai sus.

de caroserie. Continuaţi aşa cums-a prezentat mai sus. Urmăriţi permanent deplasarea uşii, asigurându-vă că
Urmăriţi permanent deplasarea uşii, asigurându-vă că nu intră în contact cu salvatorul şi că împingerea
Urmăriţi permanent deplasarea uşii, asigurându-vă că nu intră în contact cu
salvatorul şi că împingerea ei spre pământ nu provoacă mişcarea vehiculului.

61

că nu intră în contact cu salvatorul şi că împingerea ei spre pământ nu provoacă mişcarea
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:00 AM Page 62 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:00 AM Page 62

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturarea părţilorlaterale

si tehnici de descarcerare Înlăturarea părţilorlaterale OBIECTIV:
si tehnici de descarcerare Înlăturarea părţilorlaterale OBIECTIV:
OBIECTIV: Creareaunuispaţiumaimareînpartealateralăamaşinii,spaţiucarepoate
OBIECTIV:
Creareaunuispaţiumaimareînpartealateralăamaşinii,spaţiucarepoate
fifolositpentruaajungemairepedelavictimăsaupentruaoeliberaimediat,
dacăesteposibil.
dacăesteposibil. ANALIZAŢI   SITUAŢIA:

ANALIZAŢISITUAŢIA:

Esteposibilcaaceastătehnicăsănufierecomandatădacă,ulterior,este

necesarăîndepărtareatablouluidebord.

62

PROCEDURA:

necesarăîndepărtareatablouluidebord. 62 PROCEDURA: Înlăturaţi întâi uşa din faţă folosind una dintre
necesarăîndepărtareatablouluidebord. 62 PROCEDURA: Înlăturaţi întâi uşa din faţă folosind una dintre

Înlăturaţi întâi uşa din faţă folosind una dintre tehni- cile prezentate în acest manual.

folosind una dintre tehni- cile prezentate în acest manual. Înlăturaţi uşa din spate prin tăierea sau

Înlăturaţi uşa din spate prin tăierea sau depărtarea balamalelor expuse.

tehni- cile prezentate în acest manual. Înlăturaţi uşa din spate prin tăierea sau depărtarea balamalelor expuse.
tehni- cile prezentate în acest manual. Înlăturaţi uşa din spate prin tăierea sau depărtarea balamalelor expuse.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:01 AM Page 63 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:01 AM Page 63

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturarea părţilorlaterale

si tehnici de descarcerare Înlăturarea părţilorlaterale Tăiați vârful și baza stâlpului Bpentru a-l înlătura.
si tehnici de descarcerare Înlăturarea părţilorlaterale Tăiați vârful și baza stâlpului Bpentru a-l înlătura.

Tăiați vârful și baza stâlpului Bpentru a-l înlătura. Folosiți echipament de protecție împotriva vârfurilor și a muchiilor ascuțite.

Înainte de a începe tăierea, decopertați și inspectați cu atenție stâlpii ușilor și marginea plafonului.
Înainte de a începe tăierea, decopertați și inspectați cu atenție stâlpii ușilor și
marginea plafonului.

ALTERNATIVA:

stâlpii ușilor și marginea plafonului. ALTERNATIVA: Începândcuparteadinspate,strângețiușapentrua
stâlpii ușilor și marginea plafonului. ALTERNATIVA: Începândcuparteadinspate,strângețiușapentrua

Începândcuparteadinspate,strângețiușapentrua

creaunspațiudeintroducereavârfurilor

depărtătorului.

creaunspațiudeintroducereavârfurilor depărtătorului. Depărtați apoi ușa până când încuietorile cedează

Depărtați apoi ușa până când încuietorile cedează și aceasta se deschide.

până când încuietorile cedează și aceasta se deschide. Urmăriți permanent deplasarea ușii, asigurându-vă că
Urmăriți permanent deplasarea ușii, asigurându-vă că nu intră în contact cu salvatorul și că împingerea
Urmăriți permanent deplasarea ușii, asigurându-vă că nu intră în contact cu
salvatorul și că împingerea ei spre pământ nu provoacă mișcarea vehiculului.

63

că nu intră în contact cu salvatorul și că împingerea ei spre pământ nu provoacă mișcarea
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:01 AM Page 64 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:01 AM Page 64

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturarea părţilorlaterale

si tehnici de descarcerare Înlăturarea părţilorlaterale Pentru a îndepărta ușa din spate, faceți mai întâi o
si tehnici de descarcerare Înlăturarea părţilorlaterale Pentru a îndepărta ușa din spate, faceți mai întâi o

Pentru a îndepărta ușa din spate, faceți mai întâi o tăietură adâncă în partea de jos a stâlpului Bpentru a-l slăbi.

adâncă în partea de jos a stâlpului Bpentru a-l slăbi. Înainte de a începe tăierea, inspectați
Înainte de a începe tăierea, inspectați cu atenție stâlpii ușilor și marginea plafonului.
Înainte de a începe tăierea, inspectați cu atenție stâlpii ușilor și marginea
plafonului.
cu atenție stâlpii ușilor și marginea plafonului. 64 Fixați unul dintre vârfurile depărtătorului la baza

64

cu atenție stâlpii ușilor și marginea plafonului. 64 Fixați unul dintre vârfurile depărtătorului la baza

Fixați unul dintre vârfurile depărtătorului la baza scaunuluidinspate.Deschidețiîncetfălcile,urmărind stabilitatea punctului de sprijin și poziționați celălalt

vârfînparteadejosastâlpuluiB.Apoidepărtațistâl-

pul spre exterior, rupându-l de prag.

pul spre exterior, rupându-l de prag. Se continuă depărtarea prin poziționarea vârfurilor

Se continuă depărtarea prin poziționarea vârfurilor depărtătorului până ce stâlpul B este separat de prag, având acum spațiu suficient pentru a putea efectua tăierea.

depărtătorului până ce stâlpul B este separat de prag, având acum spațiu suficient pentru a putea
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:01 AM Page 65 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:01 AM Page 65

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturarea părţilorlaterale

si tehnici de descarcerare Înlăturarea părţilorlaterale Se înlătură stâlpul Befectuând o tăietură în partea
si tehnici de descarcerare Înlăturarea părţilorlaterale Se înlătură stâlpul Befectuând o tăietură în partea

Se înlătură stâlpul Befectuând o tăietură în partea cât mai de sus a acestuia.

o tăietură în partea cât mai de sus a acestuia. Înainte de a începe tăierea, inspectați
Înainte de a începe tăierea, inspectați cu atenție stâlpii ușilor și marginea plafonului.
Înainte de a începe tăierea, inspectați cu atenție stâlpii ușilor și marginea
plafonului.
cu atenție stâlpii ușilor și marginea plafonului. Se scoate ușa din față din balamale în timp
cu atenție stâlpii ușilor și marginea plafonului. Se scoate ușa din față din balamale în timp

Se scoate ușa din față din balamale în timp ce ceilalți salvatori sprijină celelalte uși.

în timp ce ceilalți salvatori sprijină celelalte uși. Folosiți echipamente de protecție împotriva vârfurilor

Folosiți echipamente de protecție împotriva vârfurilor și a muchiilor ascuțite.

sprijină celelalte uși. Folosiți echipamente de protecție împotriva vârfurilor și a muchiilor ascuțite. 65

65

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:01 AM Page 66 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:01 AM Page 66

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Suplimentarea spațiului de lucru

si tehnici de descarcerare Suplimentarea spațiului de lucru OBIECTIV:
si tehnici de descarcerare Suplimentarea spațiului de lucru OBIECTIV:
OBIECTIV: Creareaunuispaţiumaimareînpartealateralăamaşinii,spaţiucarepoate
OBIECTIV:
Creareaunuispaţiumaimareînpartealateralăamaşinii,spaţiucarepoate
fifolositpentruaajungemairepedelavictimăsaupentruaoeliberaimediat,
dacăesteposibil.

ANALIZAȚISITUAȚIA:

Esteposibilcaaceastătehnicăsănufierecomandatădacă,ulterior,este

necesarăîndepărtareatablouluidebord.

necesarăîndepărtareatablouluidebord. PROCEDURA: 66 Înlăturați întâi ușa din față folosind

PROCEDURA:

necesarăîndepărtareatablouluidebord. PROCEDURA: 66 Înlăturați întâi ușa din față folosind una dintre

66

necesarăîndepărtareatablouluidebord. PROCEDURA: 66 Înlăturați întâi ușa din față folosind una dintre

Înlăturați întâi ușa din față folosind una dintre tehni- cile prezentate în acest manual

Faceți o tăietură adâncă, de slăbire, la baza stâlpului B. Dacă este necesar, strângeți întâi această zonă.

B. Dacă este necesar, strângeți întâi această zonă.
B. Dacă este necesar, strângeți întâi această zonă.
Înaintedeaîncepetăierea,decopertațișiinspectațicuatențiestâlpiiușilorșimargi- nea plafonului.
Înaintedeaîncepetăierea,decopertațișiinspectațicuatențiestâlpiiușilorșimargi-
nea plafonului.
această zonă. Înaintedeaîncepetăierea,decopertațișiinspectațicuatențiestâlpiiușilorșimargi- nea plafonului.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:02 AM Page 67 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:02 AM Page 67

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Suplimentarea spațiului de lucru

si tehnici de descarcerare Suplimentarea spațiului de lucru Dacă stâlpul Beste unit cu plafonul, tăiați-l în
si tehnici de descarcerare Suplimentarea spațiului de lucru Dacă stâlpul Beste unit cu plafonul, tăiați-l în

Dacă stâlpul Beste unit cu plafonul, tăiați-l în partea de sus.

Gradul de siguranță crește dacă stâlpul Besteînlaturat complet.

siguranță crește dacă stâlpul Besteînlaturat complet. FacețiotăieturăverticalădeslăbireînfațastâlpuluiC.

FacețiotăieturăverticalădeslăbireînfațastâlpuluiC.

FacețiotăieturăverticalădeslăbireînfațastâlpuluiC. Poziționați vârfurile depărtătorului în tăietura
FacețiotăieturăverticalădeslăbireînfațastâlpuluiC. Poziționați vârfurile depărtătorului în tăietura
FacețiotăieturăverticalădeslăbireînfațastâlpuluiC. Poziționați vârfurile depărtătorului în tăietura

Poziționați vârfurile depărtătorului în tăietura efectuată la baza stâlpului B. Deschideți depărtătorul pentru a împinge panoul înafară și înlăturați-l creând astfel a treia deschidere.

și înlăturați-l creând astfel a treia deschidere. Spațiu creat prin utilizarea acestei tehnici, după ce

Spațiu creat prin utilizarea acestei tehnici, după ce părțile ascuțite au fost acoperite.

67

a treia deschidere. Spațiu creat prin utilizarea acestei tehnici, după ce părțile ascuțite au fost acoperite.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:02 AM Page 68 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:02 AM Page 68

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturarea plafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturarea plafonului OBIECTIV:
OBIECTIV: Înlăturareaplafonuluisefacepentruasecreasuficientacceslapacientși pentruapermitescoatereasaimediată.
OBIECTIV:
Înlăturareaplafonuluisefacepentruasecreasuficientacceslapacientși
pentruapermitescoatereasaimediată.
pentruapermitescoatereasaimediată. EVALUAREA   SITUAȚIEI:

EVALUAREASITUAȚIEI:

Tehnicadeînlăturareaplafonuluidepindedecumșidecâtdeavariatăeste

structuramașinii.

În funcție de natura impactului și de împrejurările în care s-a produs accidentul, este posibil să nu fie necesară înlăturarea plafonului.

Alte metode de lucru cu plafonul sunt:

- rabatarea în față

- rabatarea în spate

- rabatarea parțială

- rabatarea laterală

- rabatarea inversă

Fiecare dintre aceste tehnici are propriile avantaje și dezavantaje, ce trebuie evaluate atunci când se decide care va fi cea mai bună soluție de lucru în situația dată.

68

dezavantaje, ce trebuie evaluate atunci când se decide care va fi cea mai bună soluție de
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:02 AM Page 69 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:02 AM Page 69

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturarea plafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturarea plafonului A-Înlăturareacompletăaplafonului PROCEDURA: Înlăturați

A-Înlăturareacompletăaplafonului

PROCEDURA:

plafonului A-Înlăturareacompletăaplafonului PROCEDURA: Înlăturați mai întâi toate geamurile, așa cumeste
plafonului A-Înlăturareacompletăaplafonului PROCEDURA: Înlăturați mai întâi toate geamurile, așa cumeste

Înlăturați mai întâi toate geamurile, așa cumeste descris în acest

manual.

toate geamurile, așa cumeste descris în acest manual. Tăiați ambii stâlpiA. Tăiați parbrizul dintr-o parte

Tăiați ambii stâlpiA.

cumeste descris în acest manual. Tăiați ambii stâlpiA. Tăiați parbrizul dintr-o parte în alta, asigurând
cumeste descris în acest manual. Tăiați ambii stâlpiA. Tăiați parbrizul dintr-o parte în alta, asigurând

Tăiați parbrizul dintr-o parte în alta, asigurând protecție împotriva cioburilor, atât victimelor cât și salvatorilor.

cioburilor, atât victimelor cât și salvatorilor. Tăiați ambii stâlpi B. Salvatorii trebuie să susțină

Tăiați ambii stâlpi B.

victimelor cât și salvatorilor. Tăiați ambii stâlpi B. Salvatorii trebuie să susțină plafonul înainte de
Salvatorii trebuie să susțină plafonul înainte de tăierea stâlpilor.
Salvatorii trebuie să susțină plafonul înainte de tăierea stâlpilor.

69

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:03 AM Page 70 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:03 AM Page 70

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturarea plafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturarea plafonului Continuați cu tăierea stâlpilor C. Înainte de a începe
si tehnici de descarcerare Înlăturarea plafonului Continuați cu tăierea stâlpilor C. Înainte de a începe

Continuați cu tăierea stâlpilor C.

Înainte de a începe tăierea, inspectați cu atenție stâlpii ușilor și marginea plafonului.
Înainte de a începe tăierea, inspectați cu atenție stâlpii ușilor și marginea
plafonului.

Cândplafonulestecompletsprijinit,executațităierea finală asigurându-vă că nu mai există alte legături, precum centurile de siguranță sau ornamente din material plastic.

centurile de siguranță sau ornamente din material plastic. Salvatorii pot ridica acumplafonul și îl pot transporta
centurile de siguranță sau ornamente din material plastic. Salvatorii pot ridica acumplafonul și îl pot transporta

Salvatorii pot ridica acumplafonul și îl pot transporta în zona special amenajată.

și îl pot transporta în zona special amenajată. 70 Operațiunea finală constă în acoperirea tuturor

70

și îl pot transporta în zona special amenajată. 70 Operațiunea finală constă în acoperirea tuturor

Operațiunea finală constă în acoperirea tuturor muchiilor și vârfurilor ascuțite.

în zona special amenajată. 70 Operațiunea finală constă în acoperirea tuturor muchiilor și vârfurilor ascuțite.
în zona special amenajată. 70 Operațiunea finală constă în acoperirea tuturor muchiilor și vârfurilor ascuțite.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:22 AM Page 71 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:22 AM Page 71

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturareaplafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului B-Rabatareaînfață PROCEDURA : Tăiați mai întâi

B-Rabatareaînfață

de descarcerare Înlăturareaplafonului B-Rabatareaînfață PROCEDURA : Tăiați mai întâi stâlpii B si C. Acest
de descarcerare Înlăturareaplafonului B-Rabatareaînfață PROCEDURA : Tăiați mai întâi stâlpii B si C. Acest

PROCEDURA:

Înlăturareaplafonului B-Rabatareaînfață PROCEDURA : Tăiați mai întâi stâlpii B si C. Acest lucru trebuie
Înlăturareaplafonului B-Rabatareaînfață PROCEDURA : Tăiați mai întâi stâlpii B si C. Acest lucru trebuie

Tăiați mai întâi stâlpii B si C. Acest lucru trebuie făcut în timp ce alți salvatori susțin plafonul.

trebuie făcut în timp ce alți salvatori susțin plafonul. După ce ați asigurat protecția corespunzătoare
trebuie făcut în timp ce alți salvatori susțin plafonul. După ce ați asigurat protecția corespunzătoare

După ce ați asigurat protecția corespunzătoare împotriva cioburilor, executați tăieturi în ambele părți ale plafonului, chiar în spatele parbrizului.

împotriva cioburilor, executați tăieturi în ambele părți ale plafonului, chiar în spatele parbrizului. 71

71

împotriva cioburilor, executați tăieturi în ambele părți ale plafonului, chiar în spatele parbrizului. 71
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:22 AM Page 72 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:22 AM Page 72

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturareaplafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului Salvatorii pot acum să rabateze plafonul în față. Poate
si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului Salvatorii pot acum să rabateze plafonul în față. Poate

Salvatorii pot acum să rabateze plafonul în față. Poate fi necesară folosirea unei răngi.

Folosiți o chingă pentru a asigura plafonul în poziția rabatată.

72

răngi. Folosiți o chingă pentru a asigura plafonul în poziția rabatată. 72 Marginile tăioase trebuie acoperite.

Marginile tăioase trebuie acoperite.

răngi. Folosiți o chingă pentru a asigura plafonul în poziția rabatată. 72 Marginile tăioase trebuie acoperite.
răngi. Folosiți o chingă pentru a asigura plafonul în poziția rabatată. 72 Marginile tăioase trebuie acoperite.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:23 AM Page 73 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:23 AM Page 73

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturareaplafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului C-Rabatarealaterală Stabilizarea trebuie realizată

C-Rabatarealaterală

Stabilizarea trebuie realizată înainte de a începe orice procedură de descarcerare. Acest lucru este cu
Stabilizarea trebuie realizată înainte de a începe orice procedură de descarcerare.
Acest lucru este cu atât mai important acum, când vehiculul se află într-o
asemenea poziție precară.
ns ICO NE GRAPHIC reproduction i nterdite
ns ICO NE GRAPHIC reproduction i nterdite

PROCEDURA:

poziție precară. ns ICO NE GRAPHIC reproduction i nterdite PROCEDURA: Executați o tăietură în stâlpul A.

Executați o

tăietură în

stâlpul A.

poziție precară. ns ICO NE GRAPHIC reproduction i nterdite PROCEDURA: Executați o tăietură în stâlpul A.
poziție precară. ns ICO NE GRAPHIC reproduction i nterdite PROCEDURA: Executați o tăietură în stâlpul A.
poziție precară. ns ICO NE GRAPHIC reproduction i nterdite PROCEDURA: Executați o tăietură în stâlpul A.

73

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:23 AM Page 74 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:23 AM Page 74

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturareaplafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului Tăiați parbrizul în unghi, așa cum este prezentat în
si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului Tăiați parbrizul în unghi, așa cum este prezentat în

Tăiați parbrizul în unghi, așa cum este prezentat în fotografie, pentru a crea un punct de articulare. Amintiți-vă că atât pacienții cât și salvatorii trebuie protejați împotriva fragmentelor de sticlă.

Tăiați stâlpul B cât mai aproape de plafon.

de sticlă. Tăiați stâlpul B cât mai aproape de plafon. 74 Tăiați stâlpul C cât mai

74

sticlă. Tăiați stâlpul B cât mai aproape de plafon. 74 Tăiați stâlpul C cât mai aproape

Tăiați stâlpul C cât mai aproape de plafon .

plafon. 74 Tăiați stâlpul C cât mai aproape de plafon . Înainte de a începe tăierea,
Înainte de a începe tăierea, inspectați cu atenție stâlpii ușilor și marginea plafonului.
Înainte de a începe tăierea, inspectați cu atenție stâlpii ușilor și marginea
plafonului.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:23 AM Page 75 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:23 AM Page 75

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturareaplafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului Efectuați o tăietură de slăbire în plafon, chiar
si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului Efectuați o tăietură de slăbire în plafon, chiar

Efectuați o tăietură de slăbire în plafon, chiar deasupra stâlpului C. La unele vehicule construcția este astfel făcută încât necesită și o tăietură deasupra stâlpului A.

încât necesită și o tăietură deasupra stâlpului A. Pentru a crea o platformă de lucru orizontală,

Pentru a crea o platformă de lucru orizontală, plasați cale de susținere acolo unde plafonul va veni în contact cu solul. Trageți plafonul în jos încet, evitând destabilizarea vehiculului.

în jos încet, evitând destabilizarea vehiculului. Operațiunea finală constă în acoperirea tuturor

Operațiunea finală constă în acoperirea tuturor muchiilor și vârfurilor ascuțite.

destabilizarea vehiculului. Operațiunea finală constă în acoperirea tuturor muchiilor și vârfurilor ascuțite. 75

75

destabilizarea vehiculului. Operațiunea finală constă în acoperirea tuturor muchiilor și vârfurilor ascuțite. 75
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:23 AM Page 76 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:23 AM Page 76

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului D-Rabatareainversă

Înlăturareaplafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului D-Rabatareainversă

D-Rabatareainversă

de descarcerare Înlăturareaplafonului D-Rabatareainversă

Trebuiemenționatcăaceastămetodănecesităoechipădedescarcerarebine

antrenată,aicăreimembriauexersatîmpreunăaceastămetodă.

Această tehnică mai este cunoscută și sub numele de “desfacere scoică”.
Această tehnică mai este cunoscută
și sub numele de “desfacere scoică”.

76

PROCEDURA:

și sub numele de “desfacere scoică”. 76 PROCEDURA : Stabilizați vehiculul folosind pene și cale, așa
și sub numele de “desfacere scoică”. 76 PROCEDURA : Stabilizați vehiculul folosind pene și cale, așa

Stabilizați vehiculul folosind pene și cale, așa cum este descris în acest manual. De menționat că toate vehiculele prezentate în fotografiile din această lucrare au motorul în față. Vehiculele cu motorul în spate trebuie abordate diferit. Dacă formațiunea dumneavoastră utilizează sisteme de protecție împotriva airbag-urilor, acestea ar trebui instalate acum.

împotriva airbag-urilor, acestea ar trebui instalate acum. Dupa stabilizare, îndepartați geamurile conform

Dupa stabilizare, îndepartați geamurile conform procedurilor obișnuite.

acestea ar trebui instalate acum. Dupa stabilizare, îndepartați geamurile conform procedurilor obișnuite.
acestea ar trebui instalate acum. Dupa stabilizare, îndepartați geamurile conform procedurilor obișnuite.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:23 AM Page 77 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:23 AM Page 77

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturareaplafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului Dacă este posibil, îndepărtați ușa din spate (hayonul).
si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului Dacă este posibil, îndepărtați ușa din spate (hayonul).

Dacă este posibil, îndepărtați ușa din spate (hayonul).

Dacă este posibil, îndepărtați ușa din spate (hayonul). Sprijiniți partea din spate a vehiculului și puneți
Dacă este posibil, îndepărtați ușa din spate (hayonul). Sprijiniți partea din spate a vehiculului și puneți

Sprijiniți partea din spate a vehiculului și puneți popii hidraulici sub presiune.

a vehiculului și puneți popii hidraulici sub presiune. În cazul în care victimele sunt încarcerate în
a vehiculului și puneți popii hidraulici sub presiune. În cazul în care victimele sunt încarcerate în
a vehiculului și puneți popii hidraulici sub presiune. În cazul în care victimele sunt încarcerate în

În cazul în care victimele sunt încarcerate în partea din față a vehiculului, îndepărtați scau- nele din spate pentru a crea o cale de acces către acestea. În unele situații, îndepărtarea scaunelor nu va fi posibilă până când nu reușiți să creați mai mult spațiu de lucru.

când nu reușiți să creați mai mult spațiu de lucru. Dacă intenționați să trageți plafonul în

Dacă intenționați să trageți plafonul în jos, înlăturați penele de sub acesta. Dacă nu, continuați procedura fără a le muta, pentru a evita mișcarea plafonului.

77

penele de sub acesta. Dacă nu, continuați procedura fără a le muta, pentru a evita mișcarea
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:24 AM Page 78 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:24 AM Page 78

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturareaplafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului Așezați capătul unui cilindru hidraulic pe un punct de
si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului Așezați capătul unui cilindru hidraulic pe un punct de

Așezați capătul unui cilindru hidraulic pe un punct de sprijin stabil de sub plafon și puneți-l sub presiune între acest punct și podeaua vehiculului.

sub presiune între acest punct și podeaua vehiculului. Acum puteți să tăiați stâlpii B și C
sub presiune între acest punct și podeaua vehiculului. Acum puteți să tăiați stâlpii B și C

Acum puteți să tăiați stâlpii B și C de pe ambele părți ale vehiculului, luând măsurile standard de protecție.

Stâlpii fiind tăiați, este posibil să fiți nevoit să modificați lungimea cilindrului hidraulic pentru a
Stâlpii fiind tăiați, este posibil să fiți nevoit să modificați lungimea cilindrului
hidraulic pentru a vă asigura că acesta rămâne sub presiune.
pentru a vă asigura că acesta rămâne sub presiune. Operațiunile de tăiere, ridicare și stabilizare trebuie

Operațiunile de tăiere, ridicare și stabilizare trebuie executate într-o manieră coordonată.

78

trebuie executate într-o manieră coordonată. 78 În funcție de soluția aleasă, va trebui fie să

În funcție de soluția aleasă, va trebui fie să ridicați vehiculul, fie să împingeți plafonul în jos folosind cilindrul depărtător.

aleasă, va trebui fie să ridicați vehiculul, fie să împingeți plafonul în jos folosind cilindrul depărtător.
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:24 AM Page 79 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:24 AM Page 79

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Înlăturareaplafonului

si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului S-a creat astfel un spațiu prin folosirea cilin- drului
si tehnici de descarcerare Înlăturareaplafonului S-a creat astfel un spațiu prin folosirea cilin- drului

S-a creat astfel un spațiu prin folosirea cilin- drului hidraulic. Popii de sprijin trebuie ajustați permanent pentru a asigura o stabilizare optimă.

Popii se instalează doar pentru a stabiliza vehiculul. Nu folosiți popii pentru a împinge vehiculul
Popii se instalează doar pentru a stabiliza vehiculul. Nu folosiți popii pentru a
împinge vehiculul în sus; aceștia pot să cedeze.
a împinge vehiculul în sus; aceștia pot să cedeze. Atunci când procedura este terminată, veți avea
a împinge vehiculul în sus; aceștia pot să cedeze. Atunci când procedura este terminată, veți avea

Atunci când procedura este terminată, veți avea destul spațiu pentru a elibera victimele.

Tehnicile de creare a spațiului pot fi folosite în diverse moduri, pentru a avea o zona de lucru sigura sau pentru a permite descarcerarea victi- melor blocate in interiorul vehiculelor.

pentru a avea o zona de lucru sigura sau pentru a permite descarcerarea victi- melor blocate

79

pentru a avea o zona de lucru sigura sau pentru a permite descarcerarea victi- melor blocate
Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:24 AM Page 80 TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE Ghid pentru

Manual descarcerare_ET03 flash x 4625 3/8/2010 9:24 AM Page 80

TEHNICI DE DESCARCERARE DIN VEHICULE

Ghid pentru utilizarea echipamentelor si tehnici de descarcerare

Depărtareatablouluidebordprinrabatere

de descarcerare Depărtareatablouluidebordprinrabatere OBIECTIV:
OBIECTIV: Îndepărtareatablouluidebordpentruaînlesnidescarcerareasaupentruamări zonadeacceslapicioarelepacienților.
OBIECTIV:
Îndepărtareatablouluidebordpentruaînlesnidescarcerareasaupentruamări
zonadeacceslapicioarelepacienților.
zonadeacceslapicioarelepacienților. 80 Tehnicatrageriivolanuluicuajutoruldepărtătoruluiși

80

Tehnicatrageriivolanuluicuajutoruldepărtătoruluiși

joint
joint

alanțurilornumaiesterecomandată.Forțelecaresecreează

pecoloanadedirecțiepotconducelarupereaarticulațiilor,implicit