Sunteți pe pagina 1din 8

ISBN 978-606-11-5287-2

PREFAȚĂ

Lucrarea se adresează studenţilor şi masteranzilor Facultăţii de Pompieri, dar şi


specialiștilor din domeniul situaţiilor de urgenţă care pot utiliza informaţiile prezentate în acest
manual de specialitate, în vederea optimizării managementului operativ în situații de urgență.
Numărul mare de repere bibliografice a contribuit la realizarea unei baze diversificate, ce
asigură lucrării o îmbinare utilă de echipamente uzuale, disponibile pe mijloacele tehnice de
intervenție și echipamente performante necesare pentru a fi introduse în dotarea subunităților
operative.
Noile accesorii, sisteme și echipamente utilizate la intervenții asigură un randament ridicat
pentru rezolvarea misiunilor și în special pentru salvări de vieți omenești, o ergonomie și o
siguranță ridicată servantului, un timp de răspuns minimizat de următoarele caracteristici:
cunoașterea echipamentelor și antrenamentele executate, integrarea echipamentelor în
dispozitivele de intervenție și nu în ultimul rând competențele utilizatorului.
Informațiile cuprinse în lucrare sunt reale, bine documentate din mai multe surse de
informare, pot fi utilizate cu ușurință de către servanți, studenți și masteranzi, sau chiar de
specialiști ce doresc să elaboreze lucrări complexe.
Toți utilizatorii doresc accesorii şi sisteme tehnice performante la preţuri avantajoase, cu
un cost de mentenanţă scăzut, pe durata de utilizare specificată de producător.
Evoluția accesoriilor, echipamentelor și sistemelor tehnice utilizate la intervenții în situații
de urgență este pozitivă, mereu apar sisteme mai performante, având caracteristici tehnice
superioare celor depășite de progresul tehnologic, fiind utilizate mai ușor și în siguranță de către
salvatori și nu în ultimul rând asigurând o siguranță crescută salvării victimelor.
În primul capitol sunt prezentate echipamentele de protecţie necesare asigurării protecţiei
pompierilor pe timpul desfăşurării intervenţiilor în situaţii de urgenţă și a securității și sănătății în
muncă, în concordanță cu legislația în vigoare.
Mijloacele de primă intervenţie utilizate la stingerea incendiilor în fază incipientă sunt
utilizate în special de personalul de la locul de muncă, instruit corespunzător, în baza organizării
apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă, dar și de servanții profesioniști ajunși la locul
evenimentului.
Accesoriile pentru lucrul cu apă, producerea spumei, salvări şi autosalvări, efectuarea
deschiderilor, desfacerilor şi demolărilor, electrice și diverse sunt prezentate în capitolele
următoare. Aici sunt identificate performanțele accesoriilor moderne ce își fac loc în dotarea
autospecialelor pentru a fi utilizate la intervenții, în același timp acestea trebuie să asigure
realizarea tacticilor de intervenţie, în conformitate cu procedurile specifice domeniilor şi
activităţilor desfăşurate de operatori economici şi instituţii.
În capitolul șapte sunt prezentate scările manuale ce asigură accesul servanţilor la înălţime
şi executarea salvărilor și sunt prezentate detaliat principiile de mânuire și de securitate.
Mijloacele pentru comunicaţii prezentate în capitolul zece sunt necesare asigurării
fluxurilor informaţionale-decizionale pentru coordonarea, conducerea şi menţinerea cooperării
pe timpul intervenţiilor în situaţii de urgenţă.
Fluxurile informaţionale-decizionale în situaţii de urgenţă pot fi asigurate și de unele
sisteme de detecție, prezentate în capitolul unsprezece, acestea contribuie în special, la
identificarea victimelor surprinse de efectele situaţiilor de urgenţă și la identificarea și evaluarea
factorilor de risc.
În concluzie, accesoriile, echipamentele și sistemele tehnice prezentate în lucrare formează
o imagine reală salvatorului care intervine să identifice un pericol, să stingă un incendiu, să
găsească și să salveze o persoană aflată într-o situație limită, să fie un pion de bază în asigurarea
fluxurilor informaționale-decizionale, iar informațiile detaliate cuprinse în manual asigură
realizarea unei lucrări cu valoare ştiinţifică și bine documentată.
Cuprins
Cuprins ...............................................................................................................................................4
Capitolul 1 Echipamentele individuale de protecţie ........................ Error! Bookmark not defined.
1.1 Costumul de protecţie pentru pompieri de tip Nomex ........... Error! Bookmark not defined.
1.2 Casca de protecţie................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.3 Casca de protecţie C-Thru ...................................................... Error! Bookmark not defined.
1.4 Bocancii din piele pentru pompieri ........................................ Error! Bookmark not defined.
1.4 Mănuşile de protecţie pentru pompieri................................... Error! Bookmark not defined.
1.5 Protecţia respiraţiei la intervenţii ........................................... Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Generalităţi privind respiraţia .......................................... Error! Bookmark not defined.
1.5.2 Aparatul de respirat izolant, autonom, cu aer comprimat și cu presiune pozitivă, pentru
mediile cu atmosferă potenţial explozivă Ariac-Plus ............... Error! Bookmark not defined.
1.5.2.3 Caracteristicile tehnice ale aparatului de respirat Ariac PlusError! Bookmark not defined.
1.5.3 Aparatul de respirat autonom cu aer comprimat și cu presiune pozitivă DrägerError! Bookmark not d
1.5.4 Recomandări la utilizarea şi întreţinerea aparatelor de respirat cu aer comprimatError! Bookmark not
1.6 Aparatele de respirat moderne................................................ Error! Bookmark not defined.
1.6.1 Aparatul de respirat cu circuit închis Dräger PSS BG 4 plusError! Bookmark not defined.
1.6.2 Aparatul de respirat Sidewinder ...................................... Error! Bookmark not defined.
1.6.3 Aparatul de respirat Cobra ............................................... Error! Bookmark not defined.
1.7 Cagula pentru pompieri .......................................................... Error! Bookmark not defined.
1.8 Costumele anticalorice aluminizate ....................................... Error! Bookmark not defined.
1.8.1 Generalităţi privind costumele anticalorice ..................... Error! Bookmark not defined.
1.8.2 Tipurile de costume şi domeniile de utilizare .................. Error! Bookmark not defined.
1.8.3 Exploatarea eficientă a costumelor anticalorice .............. Error! Bookmark not defined.
1.8.4 Recondiţionarea, păstrarea și scoaterea din uz a costumelor anticaloriceError! Bookmark not defined
1.9 Costumele antichimice ........................................................... Error! Bookmark not defined.
1.9.1 Generalităţi privind costumele antichimice ..................... Error! Bookmark not defined.
1.9.2 Combinezonul antichimic etanş la gaze, de tip 1a........... Error! Bookmark not defined.
1.9.3 Combinezonul antichimic etanş la gaze, de tip 1b .......... Error! Bookmark not defined.
1.9.4 Combinezonul antichimic etanş la gaze, de tip 1c........... Error! Bookmark not defined.
Capitolul 2 Mijloacele de stingere a incendiilor în fază incipientă . Error! Bookmark not defined.
2.1 Mijloacele de primă intervenţie – Stingătoarele .................... Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Clasele de incendiu .......................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Alegerea stingătoarelor .................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Simbolizarea şi inscripţionarea stingătoarelor ................. Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Procedura de stingere cu stingătorul portabil .................. Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Categorii de stingătoare ................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.6 Tehnica utilizării stingătoarelor3F3F3F .......................... Error! Bookmark not defined.
2.1.7 Amplasarea stingătoarelor ............................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.8 Verificarea stingătoarelor ................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.9 Echiparea construcţiilor cu stingătoare............................ Error! Bookmark not defined.
2.2 Stingătorul automat de incendiu – Bonpet ............................. Error! Bookmark not defined.
2.3 Dispozitivul portabil de stingere cu apă pulverizată (AFT) ... Error! Bookmark not defined.
2.4 IFEX (Impulse fire extinguishing technology) ...................... Error! Bookmark not defined.
2.5 Hidranţii interiori de incendiu ................................................ Error! Bookmark not defined.
2.5.1 Generalități privind hidranţii interiori de incendiu .......... Error! Bookmark not defined.
2.5.2 Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu hidranţi interioriError! Bookmark not defined.
2.6 Dispozitivul mobil de stingere cu spumă ............................... Error! Bookmark not defined.
2.6.1 Dispozitivul mobil de stingere cu spumă – varianta modernăError! Bookmark not defined.
2.6.2 Dispozitivul mobil de stingere cu spumă – varianta clasicăError! Bookmark not defined.
2.7 Rucsacul de stins incendii – Luveti 25V Backpack ............... Error! Bookmark not defined.
2.8 Pătura antifoc.......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Capitolul 3 Accesorii pentru lucrul cu apă ...................................... Error! Bookmark not defined.
3.1 Furtunul de refulare ................................................................ Error! Bookmark not defined.
3.2 Furtunul cauciucat semirigid .................................................. Error! Bookmark not defined.
3.3 Dispozitivul de strâns furtunuri Okie Roller .......................... Error! Bookmark not defined.
3.4 Ţevile pentru refulare ............................................................. Error! Bookmark not defined.
3.5 Monitorul pentru refulare apă sau spumă ............................... Error! Bookmark not defined.
3.6 Distribuitorul .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.7 Hidrantul portativ cu robinete ................................................ Error! Bookmark not defined.
3.8 Tubul de cauciuc pentru aspiraţie........................................... Error! Bookmark not defined.
3.9 Sorbul pentru tubul de absorbţie ............................................ Error! Bookmark not defined.
3.10 Colectorul ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.11 Ejectorul pentru ape mici ..................................................... Error! Bookmark not defined.
3.12 Racordul, reducţia, racordarea ............................................. Error! Bookmark not defined.
3.12.1 Racordul......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.12.2 Reducţia ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.12.3 Racordarea ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.13 Ajutajul pulverizator ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Capitolul 4 Accesorii pentru producerea spumei ............................. Error! Bookmark not defined.
4.1 Substanţa de stingere – Spuma ............................................... Error! Bookmark not defined.
4.2 Amestecătorul de linie ............................................................ Error! Bookmark not defined.
4.3 Amestecătorul de linie Seria Z – Deltafire ............................. Error! Bookmark not defined.
4.4 Ţevile generatoare de spumă mecanică .................................. Error! Bookmark not defined.
4.5 Ţeavă generatoare pentru spumă aeromecanică cu coeficient mare de înfoiereError! Bookmark not defin
4.6 Pompa electrică pentru transvazarea lichidului spumant Lutz MI 4Error! Bookmark not defined.
4.7 Bidonul pentru lichid spumant ............................................... Error! Bookmark not defined.
4.8 Tubul de cauciuc pentru absorbirea lichidului spumant......... Error! Bookmark not defined.
4.9 Tubul prelungitor şi capul deversor ....................................... Error! Bookmark not defined.
4.9 Dispozitivul pentru transvazarea lichidului spumant ............. Error! Bookmark not defined.
4.10 Monitorul pentru spumă APF 2-HH – SW 12/S ALCO ...... Error! Bookmark not defined.
Capitolul 5 Accesorii pentru salvări şi autosalvări .......................... Error! Bookmark not defined.
5.1 Centura de siguranţă ............................................................... Error! Bookmark not defined.
5.2 Cârligul de siguranţă .............................................................. Error! Bookmark not defined.
5.3 Coarda şi cordiţa de salvare ................................................... Error! Bookmark not defined.
5.4 Cuiul de susţinere ................................................................... Error! Bookmark not defined.
5.5 Noduri utilizate în acţiunile de căutare – asigurare – salvare Error! Bookmark not defined.
5.6 Proceduri de salvare şi autosalvare cu ajutorul corzilor şi cordiţelorError! Bookmark not defined.
5.7 Plasa de salvare ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
5.8 Coşul de salvare ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
5.9 Tubul expandabil de salvare ................................................... Error! Bookmark not defined.
5.10 Pernele pneumatice de salvare ............................................. Error! Bookmark not defined.
5.10.1 Perna pneumatică de salvare PS 36/2 ............................ Error! Bookmark not defined.
5.10.2 Perna pneumatica de salvare PS 80/3-B ........................ Error! Bookmark not defined.
5.10.3 Procedee de salvare şi autosalvare cu ajutorul pernei pneumaticeError! Bookmark not defined.
5.11 Tărgile de salvare ................................................................. Error! Bookmark not defined.
5.11.1 Targa pliabilă ................................................................. Error! Bookmark not defined.
5.11.2 Targa lopată ................................................................... Error! Bookmark not defined.
5.11.3 Targa de coloană Baxtrap .............................................. Error! Bookmark not defined.
5.11.4 Targa rigidă pliabilă – Lenify ........................................ Error! Bookmark not defined.
5.11.5 Tehnica salvării de la înălţime folosind targa ................ Error! Bookmark not defined.
5.12 Dispozitivele speciale de salvare.......................................... Error! Bookmark not defined.
5.12.1 Triunghiul de salvare Tyrah Tyromont ................................. Error! Bookmark not defined.
5.12.2 Targa de salvare tip coş ................................................. Error! Bookmark not defined.
5.12.3 Targa de salvare Roll ..................................................... Error! Bookmark not defined.
5.12.4 Sacii de salvare aero Tyromont ..................................... Error! Bookmark not defined.
5.12.5 Tunelul de salvare gonflabil Rope Air .......................... Error! Bookmark not defined.
Capitolul 6 Accesorii pentru efectuarea deschiderilor, desfacerilor şi demolărilorError! Bookmark not defined.
6.1 Toporul – târnăcop ................................................................. Error! Bookmark not defined.
6.2 Toporaşul p.s.i. ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.3 Ranga...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.4 Cangea .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.5 Furca, lopata şi cazmaua ........................................................ Error! Bookmark not defined.
6.7 Ferăstrăul „coadă de vulpe” ................................................... Error! Bookmark not defined.
6.8 Joagărul .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
6.9 Ciocanul şi şpiţul pentru spart beton ...................................... Error! Bookmark not defined.
6.10 Foarfeca pentru tăiat cablu ................................................... Error! Bookmark not defined.
6.11 Dispozitivul hidraulic pentru tăiat cabluri armate HSG45 ... Error! Bookmark not defined.
6.11 Uneltele Nupla...................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.12 Spărgătorul de geamuri Leader Strike .................................. Error! Bookmark not defined.
6.13 Ranga Halligan ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Capitolul 7 Scări manuale din dotarea subunităţilor profesioniste pentru situaţii de urgenţăError! Bookmark no
7.1 Scara de fereastră ................................................................... Error! Bookmark not defined.
7.2 Scara baston............................................................................ Error! Bookmark not defined.
7.3 Scara de împerechere ............................................................. Error! Bookmark not defined.
7.4 Scara culisantă ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
7.5 Procedee de utilizare a scărilor manuale ................................ Error! Bookmark not defined.
7.5.1 Reguli stabilite la utilizarea scărilor manuale.................. Error! Bookmark not defined.
7.5.2 Mânuirea scării de fereastră ............................................. Error! Bookmark not defined.
7.5.3 Mânuirea scării baston ..................................................... Error! Bookmark not defined.
7.5.4 Mânuirea scării de împerechere ....................................... Error! Bookmark not defined.
7.5.5 Mânuirea scării culisante ................................................. Error! Bookmark not defined.
Capitolul 8 Accesorii diverse ........................................................... Error! Bookmark not defined.
8.1 Modulul de supravieţuire ....................................................... Error! Bookmark not defined.
8.2 Geanta pentru chei şi feşi ....................................................... Error! Bookmark not defined.
8.3 Puntea de trecere peste furtun ................................................ Error! Bookmark not defined.
8.4 Furca pentru ridicat cablurile electrice ................................... Error! Bookmark not defined.
8.5 Cotul pentru furtun ................................................................. Error! Bookmark not defined.
8.6 Aparatul pentru legat furtunuri ............................................... Error! Bookmark not defined.
8.7 Aparatul pentru spălat furtunuri ............................................. Error! Bookmark not defined.
8.8 Cheia cofret ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
8.9 Balizaje pentru asigurarea locului intervenţiei ....................... Error! Bookmark not defined.
8.10 Cordiţe pentru asigurări ........................................................ Error! Bookmark not defined.
8.10.1 Cordiţa pentru asigurarea la înălţime............................. Error! Bookmark not defined.
8.10.2 Cordiţa pentru legat furtunul ......................................... Error! Bookmark not defined.
8.10.3 Cordiţa pentru susţinerea sorbului ................................. Error! Bookmark not defined.
8.10.4 Coarda pentru ancorat scări ........................................... Error! Bookmark not defined.
8.11 Găleata din pânză ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Capitolul 9 Accesorii electrice ......................................................... Error! Bookmark not defined.
9.1 Trusa electrică ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
9.2 Lampa electrică cu acumulator .............................................. Error! Bookmark not defined.
9.3 Farul pompier ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
9.4 Proiectorul mobil de 1000 W ................................................. Error! Bookmark not defined.
9.5 Bobina pentru cablu ............................................................... Error! Bookmark not defined.
9.6 Trepiedul pentru proiectorul de 1000 W ................................ Error! Bookmark not defined.
9.7 Echipamentele moderne pentru iluminat................................ Error! Bookmark not defined.
9.7.1 Lanterna cu electroşoc ..................................................... Error! Bookmark not defined.
9.7.2 Sistemul de iluminare cu două proiectoare...................... Error! Bookmark not defined.
9.7.3 Proiectorul Megasolaris ................................................... Error! Bookmark not defined.
9.7.4 Proiectorul mobil Pelican 9430 ....................................... Error! Bookmark not defined.
9.7.5 Sistemul de iluminare portabil Pelican 9470 ................... Error! Bookmark not defined.
9.7.6 Baloanele pentru iluminat Airstar.................................... Error! Bookmark not defined.
9.8 Bormaşina electrică portativă ................................................. Error! Bookmark not defined.
9.9 Ferăstrăul coadă de vulpe Bosch GFZ 16-35 AC 1600 W ..... Error! Bookmark not defined.
9.10 Ferăstrăul sabie BOSCH GSA 1300 PCE 1300 W .............. Error! Bookmark not defined.
Capitolul 10 Mijloacele de comunicaţii în situaţii de urgenţă ......... Error! Bookmark not defined.
10.1 Telefonul mobil şi smart mobilul ......................................... Error! Bookmark not defined.
10.2 Potavocea de 25 W ............................................................... Error! Bookmark not defined.
10.3 Radiotelefoanele utilizate la intervenții................................ Error! Bookmark not defined.
10.3.1 Sistemul radio în banda FIF– convenţional (154.000 – 173.000 Mhz)Error! Bookmark not defined.
10.3.2 Sistemele Digitale Tetra ................................................ Error! Bookmark not defined.
10.3.3 Staţii radio portabile ...................................................... Error! Bookmark not defined.
10.3.4 Staţia radio mobilă Motorola MTM 800 ....................... Error! Bookmark not defined.
10.3.5 Procedura radiotelefonică .............................................. Error! Bookmark not defined.
10.4 Sistem de avertizare acustică şi optică ADA 07 .................. Error! Bookmark not defined.
10.5 Centrala telefonică digitală/IP Panasonic – KX-NS500NE –Error! Bookmark not defined.
10.6 Telefonul Polycom VVX 1500 ............................................ Error! Bookmark not defined.
10.7 Terminalul Motorola VC 6096 ............................................. Error! Bookmark not defined.
10.8 Monitoarele multiecran Videowalls ..................................... Error! Bookmark not defined.
10.9 Openscape Voice Siemens ................................................... Error! Bookmark not defined.
10.10 Openscape Video Siemens ................................................. Error! Bookmark not defined.
10.11 OpenScape Web Collaboration .......................................... Error! Bookmark not defined.
10.12 Dronele Typhoon................................................................ Error! Bookmark not defined.
10.13 Componentele Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de UrgenţăError! Bookmark not defined.
10.13.1 Atribuţiile Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de UrgenţăError! Bookmark not defined.
10.13.2 Atribuțiile dispeceratului ISU ...................................... Error! Bookmark not defined.
Capitolul 11 Sisteme de detecție utilizate în situaţii de urgenţă ...... Error! Bookmark not defined.
11.1 Binoclul utilizat în situații de urgență .................................. Error! Bookmark not defined.
11.1.1 Binoclul clasic ............................................................... Error! Bookmark not defined.
11.1.2 Binoclul night vision ..................................................... Error! Bookmark not defined.
11.1.3 Binoclul cu termoviziune în infraroșu ........................... Error! Bookmark not defined.
11.2 Busola ................................................................................... Error! Bookmark not defined.
11.3 Sistemul GPS ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
11.3.1 Sistemul de navigație Garmin Nuvi 3590LMT ............. Error! Bookmark not defined.
11.4 Cameră video utilizată de pompieri ..................................... Error! Bookmark not defined.
11.5 Camera cu termoviziune....................................................... Error! Bookmark not defined.
11.6 Sisteme de detectare a persoanelor surprinse sub dărâmături sau la adâncimeError! Bookmark not defin
11.6.1 Sistemul de căutare și monitorizare la adâncimi ........... Error! Bookmark not defined.
11.6.2 Sistemul de salvare Delsar USAR ................................. Error! Bookmark not defined.
11.6.3 Sistemul de salvare Leader Hasty .................................. Error! Bookmark not defined.
11.7 Detectoare utilizate de pompieri la intervenții ..................... Error! Bookmark not defined.
11.7.1 Detectorul multi-gaz Dräger X-am 7000 ....................... Error! Bookmark not defined.
11.7.2 Detectorul personal de gaze ........................................... Error! Bookmark not defined.
11.7.3 Detectorul multifuncţional de tensiune joasă ................ Error! Bookmark not defined.
11.7.3 Detectorul de metale C.Scope XD ................................. Error! Bookmark not defined.
11.8 Sistemul de detectare și monitorizare a stării personalului de intervențieError! Bookmark not defined.
11.9 Sistemul eCall – Sistemul de apelare automată de urgență .. Error! Bookmark not defined.
ANEXE ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Standarde referitoare la echipamentele de protecţie .................... Error! Bookmark not defined.
Semnificaţia pictogramelor ce apar pe etichetele ......................... Error! Bookmark not defined.
echipamentelor de protecţie ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Elementele componente ale măştii de protecţie şi instrucţiuni de întreţinereError! Bookmark not defined.
Schema de întreţinere Drager .....................................................................................................266
Gradele de protecţie – IP .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Proprietăţi şi standarde de încercări materiale compozite armate Error! Bookmark not defined.
Materiale utilizate în situaţii de urgenţă ....................................... Error! Bookmark not defined.
Noduri realizate de elevi la concursul „Prietenii pompierilor“ .... Error! Bookmark not defined.
BIBLIOGRAFIA ............................................................................. Error! Bookmark not defined.