Sunteți pe pagina 1din 146

Manual de instalare

Centrale de detecţie a incendiilor


IQ8Control C/M

798951.RO G 299044
Ne rezervăm dreptul la modificări
05.2006 G205129
2 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M

Utilizare conformă destinaţiei

Acest produs va fi utilizat doar în aplicaţiile indicate în catalog şi în descrierea tehnică şi numai în legătură cu
perifericele şi componentele de altă provenienţă recomandate sau certificate.

Atenţie!

Funcţionarea sigură şi fără probleme a produsului implică transportul, depozitarea, fixarea şi montarea
corespunzătoare, precum şi o utilizare atentă a acestuia.

Indicaţii de securitate tehnică pentru utilizator

Această documentaţie conţine informaţiile necesare pentru utilizarea conformă cerinţelor a echipamentului descris
în cele ce urmează.

Prin persoane calificate, în sensul descris de instrucţiunile de securitate din această documentaţie sau în cel
referitor la produs, se înţeleg persoanele care:
! au atribuţii de elaborare a normelor de funcţionare ale instalaţiilor de detecţie şi stingere a incendiilor, sau
! au răspunderi în ceea ce priveşte întreţinerea echipamentelor şi, datorită operaţiilor pe care trebuie să le
efectueze la echipamentele de detecţie a incendiilor şi la cele de stingere, cunosc conţinutul referitor la utilizare
al acestei documentaţii, sau
! sunt instruite pentru efectuarea de operaţii de instalare şi reparare a echipamentelor de detecţie a incendiilor şi
a instalaţiilor de stingere, respectiv dispun de autorizarea necesară pentru punerea în funcţiune, efectuarea
conexiunilor de împământare şi marcarea acestor instalaţii.

Indicaţii privind pericolele


Următoarele indicaţii se referă pe de-o parte la asigurarea siguranţei d-voastră personale, iar pe de altă parte la
prevenirea avarierii produselor descrise sau a echipamentelor conectate la acestea.
Indicaţiile şi avertizările pentru evitarea pericolelor care ar putea afecta viaţa şi sănătatea utilizatorilor sau a
personalului de întreţinere, respectiv pentru evitarea producerii de pagube materiale vor fi marcate în această
documentaţie cu ajutorul pictogramelor prezentate mai jos. Pictogramele folosite au, în contextul prezentei
documentaţii, următoarele semnificaţii:

Simbolizează posibilitatea producerii de leziuni grave sau mortale sau de pagube materiale importante în
cazul nerespectării măsurilor de prevedere indicate.

Marchează informaţii importante legate de produs sau părţi ale documentaţiei care trebuie parcurse cu
deosebită atenţie.

Informaţii despre operare sau funcţionalitate corespunzătoare normelor VdS Schadenverhütung GmbH.

Demontare

Conform normei CE 2002/96 (WEEE), echipamentele electrice şi electronice demontate vor fi preluate de
producător în scopul reciclării corespunzătoare a materialelor!

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 3

Capitol
Pagina

1 Instrucţiuni de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Norme/Reglementări/Precizări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Posibilităţi de echipare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1 Versiunea pentru Elveţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Centrala IQ8Control C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.3 Construcţia centralei IQ8Control M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4 Conectoare şi numere asociate ale conexiunilor primare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.5 Carcasa centralei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.6 Asamblare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.7 Fantele de cabluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.1 Modulul de reţea (art nr. 802426 de la index G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.1.1 Conectarea tensiuniunii de reţea c.a. de 230V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.1.2 Împământarea de protecţie şi de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.1.3 Alimentarea de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1.4 Date tehnice (modul de alimentare art nr. 802426) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2 Modulul de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.3 Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3.1 Actualizarea sistemului de operare (firmware update) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3.2 Programarea datelor de client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3.3 Contactul de uşă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.3.4 Interfaţa serială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.3.5 Conectorul pentru micromodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.3.6 Date tehnice (modul de bază) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.4 Modulul de periferice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.4.1 Conectarea unui panou de comandă pentru pompieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.4.2 Conectarea comunicatorului (releul K1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.4.3 Conectarea releelor K2, K3, K4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.4.4 Date tehnice (modul de periferice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.5 Modulul de extensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.5.1 Date tehnice (modul de extensie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5 Micromodule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.1 Bucla analogică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.1.1 Modul de buclă analogică (esserbus®, art. nr. 784382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.1.2 Modul de buclă analogică (esserbus®-PLus, art. nr. 804382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.1.3 Date tehnice (module de buclă analogică) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.1.4 Modulul de 4 grupe convenţionale BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.1.5 Date tehnice (modulul de 4 grupe convenţionale BM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.2 Module essernet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.2.1 Indicaţii de instalare pentru essernet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.2.2 Date tehnice (microodule essernet®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6 Module cu relee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.1.1 Modulul cu 3 relee / 3 relee SaS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.2 Modulul cu 4 relee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.2.1 Date tehnice (module cu relee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6.3 Ieşiri optocuploare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6.3.1 Modulul 4-Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6.3.2 Modulul 7-Output-P / 7-Output M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.3.3 Date tehnice (module optocuploare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.4 Module de interfaţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.4.1 Modulul RS 232/TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.4.2 Modulul de interfaţă BSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.4.3 Date tehnice (module de interfaţă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
FB 798951.RO / 05.06
4 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M

7 Modulul de comandă ÜE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.1.1 Date tehnice (modul de comandă ÜE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.2 Prezentare generală a clemelor de conectare a micromodulelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

8 Nivelul de instalator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106


8.1 Funcţiile conexiunilor primare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
8.2 Test (al buclei analogice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
8.3 Înlocuirea detectoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8.4 Simularea stărilor detectoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
8.5 Simularea stărilor acţionărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
8.6 Interogarea textelor suplim./de informare ale altor centrale (Remote Text) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
8.7 Funcţiile imprimantei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
8.8 Afişarea memoriei de evenimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

9 Afişarea diagnozei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118


9.1 Valori ale tensiunilor de alimentare ale centralei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
9.2 Afişarea diagnozei essernet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

10 Semificaţia codurilor de eroare din 3 cifre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121


10.1 Mesaje de deranjament pe display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

11 Funcţionalitatea de acţionare a uşilor antiincendiu (FSA) a centralelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

12 Participanţii radio IQ8Wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

13 Setul de montaj cu şină standardizată (art. nr. 788652) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

14 Transpondere esserbus® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

15 Carcase de extensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137


15.1 Carcasa de extensie pentru 2 acumulatoare (789300/01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

16 Alimentarea imprimantei integrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

17 Montarea / înlocuirea panoului frontal de operare + a imprimatei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141


17.1 Imprimanta fără tambur colector (7868xx / 7869xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
17.2 Imprimanta cu tambur colector (7863xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 5

1 Instrucţiuni de instalare
Funcţionalitatea centralei de detectie a incendiilor IQ8Control este dependentă de versiunea de ţară a sistemului
de operare al centralei, precum şi de programarea funcţiei de localizare efectuată în fişierul de date-client.
Descrierea conectoarelor şi a conexiunilor din prezentul manual de instalare se referă exclusiv la caracteristicile
tehnice ale versiunii de program Germania [D]. În funcţie de anumite programări specifice obiectivului afişarea
anumitor stări poate diferi de cea descrisă în cele ce urmează.

! Instalarea centralei se va face doar în incinte uscate, curate şi cu acces limitat al persoanelor,
corespunzătoare clasei de mediu 3k5 a normelor CEI 721-3-3: 1994.

! Centrala va fi montată utilizând mijloace adecvate (şuruburi+dibluri) pe o suprafaţă verticală plană, fără a
se crea tensiuni mecanice. Se va asigura o stabilitate mecanică bună a fixării pe perete / pe suprafaţa de
montaj

! Vor fi evitate influenţele perturbatoare mecanice/electromagnetice. Această prescripţie se referă la situaţia


montării centralei, a componentelor şi a cablurilor de interconectare în imediata apropiere a lămpilor cu
descărcare în gaz sau a cablurilor purtătoare de curenţi tari, precum şi a montării pe suprafeţe aflate în vibraţie
- ca de ex. ziduri despărţitoare.

! Nu instalaţi centrala în spaţii industriale cu atmosferă agresivă.Părţi ale sistemului de detecţie a incendiilor pot
fi trecute prin astfel de spaţii, dacă se respectă cerinţele VDE 0800.

! Unităţile de afişare şi comandă şi afişajele optice nu vor fi montate la o înălţime mai mică de 800 mm şi nu mai
sus de 1800 mm faţă de suprafaţa de sprijin a utilizatorului.

! Centrala nu este adecvată conectării la sistemele de alimentare pentru tehnica prelucrării datelor (surse
neintreruptibile).

! Se recomandă ca pe parcursul funcţionării normale, pentru o bună protecţie la perturbaţii electromagnetice să


se monteze dopul de protecţie al conectorului de programare

Atenţie - pericol de electrocutare!


Lucrările de montare şi instalare vor fi executate doar în lipsa tensiunii de alimentare la centrală!

Măsuri de protecţie electromagnetică


La manipularea componentelor electronice ale sistemului şi în cazul executării unor lucrări la centrala de
detecţie a incendiilor, se vor respecta măsurile de protecţie împotriva descărcărilor electrostatice !

Împământare de protecţie şi de lucru


Pentru funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor, conexiuniea PE de la reţea se va conecta la
clema prevăzută în acest scop. Suplimentar, conectorul FE (împământare de lucru) al carcasei centralei
se va conecta la şina de împământare a panoului de distribuţie a energiei de la care se alimentează
centrala.

FB 798951.RO / 05.06
6 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M

1.1 Norme şi reglementări


La instalarea şi întreţinerea sistemelor de detecţie a incendiilor vor fi respectate normativele tehnice general
recunoscute. Se poate proceda în mod diferit de doar în cazurile în care acelaşi grad de siguranţă poate fi obţinut
prin alte procedee. Deoarece echipamentele trebuie să corespundă cu reglementările Comunităţii Europene în
ceea ce priveşte sistemele de securitate, respectarea acestor reglementări comune este obligatorie.

Normativele tehnice relevante trebuie respectate în mod obligatoriu în teritoriul comunitar. Acestea sunt:

! Normele EN 54, seria “Sisteme pentru detecţia incendiilor”, în special EN 54-2 “Centrale de detecţie a
incendiilor”, precum şi EN 54-4 “Dispozitive pentru alimentarea cu energie”.

De asemenea vor fi respectate reglementările naţionale referitoare la sistemele de detecţie şi protecţie împotriva
incendiilor.

În alte ţări este necesară şi respectarea unor normative specifice aflate în vigoare (de ex. în SUA: cerinţele NFPA
şi UL).
În plus, se vor respecta normele VdS relevante. Acestea sunt, de exemplu:

! VdS 2046 Prescripţii privind siguranţa echipamentelor de curenţi tari până la 1000V.

! VdS 2015 Norme privind prevenirea pagubelor pentru dispozitivele şi echipamentele electrice.

! VdS 2095 Proiectarea şi montarea echipamentelor de detecţie a incendiilor.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 7

2 Prezentare generală
Prin utilizarea cartelelor de extensie şi a micromodulelor, centralele de detecţie a incendiilor IQ8Control C şi
IQ8Control M pot fi configurate şi adaptate individual la necesităţile de supraveghere ale obiectivului protejat.
Astfel, este posibilă obţinerea unei centrale performate la care sunt conectate detectoare convenţionale şi/sau
detectoare adresabile. Reţeaua essernet® permite interconectarea a până la 31 de centrale sau alte componente
de reţea, ca de ex. WINMAG sau centrale antiefracţie din seria 5000; astfel se pot obţine structuri complexe
destinate securizării obiectivelor.

Pentru configurarea corespunzătoare normelor a unei centrale individuale, este necesară montarea unui modul de
periferice. Pe modulul de periferice se află conexiunile pentru panoul de comandă pentru pompieri, conexiunile
pentru comunicator, precum şi trei relee programabile de însumare a evenimentelor. În cazul în care mai multe
centrale sunt interconectate pe reţeaua, este posibil ca panoul de comandă pentru pompieri şi comunicatorul să
conectate la una dintre centrale.

Fig. 1 Prezentare generală a sistemului

Extensii
Structura centralei poate fi extinsă prin utilizarea de grupe constructive de intrare/ieşire - transponderele
esserbus®. transponderele esserbus® pot fi montate - în funcţie de echiparea centralei - în locuri special prevăzute
în carcasa centralei. Pentru montarea într-o structură descentralizată a transponderelor esserbus® există opţional
carcase din masă plastică în clasa de protecţie IP 40.

FB 798951.RO / 06.05
8 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

3 Posibilităţi de echipare
Panoul frontal (7860xx_) este pus la dispoziţie cu textele inscripţiilor în diverse limbi. Ultimele două litere ale
numărului de articol vor defini limba de interfaţă. De ex. 786001 defineşte inscripţionarea în limba germană.

Fig. 2 Posibilităţi de echipare

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 9

3.1 Versiunea constructivă pentru Elveţia

Fig. 3 Versiunea constructivă pentru Elveţia, cu panou integrat de comandă şi afişare pentru pompieri

FB 798951.RO / 05.06
10 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

3.2 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C

Echiparea completă a centralei IQ8Control C constă din:

! 1 modul de bază
! 1 modul de alimentare
! 1 modul de periferice sau modul de extensie

La echiparea completă se pot monta 2 micromodule la liberă


alegere.

Pe modulul de bază al centralei IQ8Control C se poate utiliza


doar conectorul din partea superioară (conectorul 1) pentru o
cartelă de periferice sau o cartelă de extensie.

Conectorul din partea inferioară (conector 2) nu va fi ocupat la


centrala IQ8Control C.

Micromodul

Modul de reţea Art. nr. 802426

Modul de periferice Art. nr. 772479

Modul de periferice cu un
conector suplimentar pentru Art. nr. 772477
micromodul

Modul de extensie cu un
conector suplimentar pentru Art. nr. 772478
micromodul

Fig. 4 Construcţia centralei IQ8Control C

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 11

Construcţia centralei IQ8Control C

Exemplul 1:

Modul de bază cu un micromodul şi un modul de periferice art. nr. 772479 (fără


conector pentru micromodul) în conectorul 1 al modulului de bază.

Utilizare:

Cu această configuraţie se poate realiza, de ex. o centrală individuală cu o


buclă analogică având max. 127 de participanţi.

Exemplul 2:

Modul de bază cu un micromodul şi un modul de periferice art. nr. 772477(cu


conector pentru micromodul) în conectorul 1 al modulului de bază.

Utilizare:

Cu această configuraţie se poate realiza o centrală individuală cu 2 bucle


analogice şi max. 254 de participanţi bus,

sau

o centrală capabilă de conectare în reţea şi o buclă analogică având max.


127 de participanţi.

Exemplul 3:

Modul de bază cu un micromodul şi un modul de extensie art. nr. 772478 (cu


conector pentru micromodul) în conectorul 1 al modulului de bază.

Utilizare:

Această configuraţie se utilizează în practică pentru realizarea unei centrale


capabilă de conectare în reţea şi o buclă analogică având max. 127 de
participanţi.

Deoarece nu există modul de periferice, nu există conexiuni disponibile


pentru panoul de comandă pentru pompieri sau comunicator. Aceste
echipamente pot fi conectate la o altă centrală din essernet®.

Fig. 5 Construcţia centralei


IQ8Control C

FB 798951.RO / 05.06
12 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

3.3 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control M

Echiparea completă a centralei IQ8Control M constă din:

! 1 modul de bază
! 1 modul de alimentare
! 1 modul de periferice şi un modul de extensie
sau
! max. 2 module de extensie cu câte 3 conectoare pentru
micromodule

La echiparea completă există în total 1 până la 7 (1+3+3) conectoare


micromodule la liberă alegere.

Conectorul 1
Pentru conectarea la modulul de bază al a unui modul de periferice sau
de extensie poate fi utilizat doar conectorul din partea superioară
(conectorul 1). Modulul de periferice este susţinut doar de acest
conector.

Conectorul 2
Conectorul din partea inferioară (conector 2) al modulului de bază este
rezervat unui modul de extensie (cu 3 conectoare pentru micromodule).

Modul de periferice Art. nr. 772479

Modul de periferice cu un conector Art. nr. 772477


pentru micromodul

Modul de extensie cu un conector Art. nr. 772478


pentru micromodul

Modul de extensie cu 3 conectoare Art. nr. 772476


pentru micromodule
Fig. 6 Construcţia centralei IQ8Control M

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 13

Exemple de variante constructive ale centralei IQ8Control M

Exemplul 1:
Modul de bază cu un micromodul şi un modul de
periferice (fără conector pentru micromodul) în
conectorul 1 al modulului de bază şi un modul de
extensie cu 3 conectoare pentru micromodule în
conectorul 2 al modulului de bază.

Utilizare:
Cu această configuraţie se poate realiza o centrală
individuală cu 4 bucle analogice având max. 508
participanţi.

Modul de periferice art. nr. 772479

Modul de extensie cu conectoare pentru 3


micromodule art. nr. 772476

Exemplul 2:
Modul de bază cu un micromodul şi un modul de
periferice (cu un conector pentru micromodul) în
conectorul 1 al modulului de bază şi un modul de
extensie cu 3 conectoare pentru micromodule în
conectorul 2 al modulului de bază.

Utilizare:
Cu această configuraţie se poate realiza o
centrală individuală cu 5 bucle analogice având
max. 635 de participanţi.

Modul de periferice cu un conector pentru


micromodul art. nr. 772477

Modul de extensie cu conectoare pentru 3


micromodule art. nr. 772476

Fig. 7 Construcţia centralei IQ8Control M

FB 798951.RO / 05.06
14 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Exemple de variante constructive ale centralei IQ8Control M

Exemplul 3:
Modul de bază cu un micromodul şi un modul de
extensie (cu un conector pentru micromodul) în
conectorul 1 al modulului de bază şi un modul de
extensie cu 3 conectoare pentru micromodule în
conectorul 2 al modulului de bază.

Utilizare:
Cu această configuraţie se poate realiza o centrală
cu capabilitate de lucru în reţea, cu 4 bucle
analogice având max. 508 participanţi.

Modul de extensie cu un conector pentru


micromodul art. nr. 772478

Modul de extensie cu conectoare pentru 3


micromodule art. nr. 772476

Exemplul 4:
Modul de bază cu un micromodul şi câte un modul
de extensie cu 3 conectoare pentru micromodule
în conectoarele 1 şi 2 ale modulului de bază.

Utilizare:
Cu această configuraţie se poate realiza o
centrală cu capabilitate de lucru în reţea, cu 6
bucle analogice având max. 762 de participanţi.

Modul de extensie cu conectoare pentru 3


micromodule art. nr. 772476

Fig. 8 Construcţia centralei IQ8Control M

Modulele periferice şi de extensie din seria 01, utilizate la centralele 8000C/M (art. nr. 772418, 772419,
772420, 772421) nu vor fi montate în centralele IQ8Control C/M.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 15

Carcasă din 3 module, cu imprimantă încorporată

În carcasa aflată pe partea superioară se montează imprimanta încorporată şi panoul frontal al unităţii de
comnadă. Din cauza adâncimii de montaj necesare pentru imprimanta încorporată, modulul de bază împreună cu
toate cartelele va fi integrat în modulul de carcasă de dedesubt. În cel de-al treilea modul se poate monta sursa de
alimentare împreună cu maxim 2 acumulatoare de câte 24Ah.

Carcasă de extensie 798304

sau

Carcasă de extensie 798303

Fig. 9 Carcasa cu 3 module şi imprimantă integrată

Loc de montaj pentru transpondere esserbus®

Modul de bază / modul de alimentare / conector


pentru micromodul

Modul de periferice la alegere (fără conector pt. MM) Art. nr. 772479

sau modul de periferice (cu 1 conector pentru MM) Art. nr. 772477

sau modul de extensie (cu 1 conector pentru MM) Art. nr. 772478

sau modul de extensie (cu 3 conectoare pentru MM) Art. nr. 772476

în conectorul 1

Modul de extensie (cu 3 conectoare pentru MM Art. nr. 772476

în conectorul 2

Fig. 10 Poziţia grupelor constructive în carcasa cu 3 module

Se va lua în considerare că în cazul configuraţiei de mai sus, ordinea grupelor constructive trebuie să
corespundă cu exemplul. Nu este posibilă o altă dispunere din cauza lungimilor cablurilor de conectare
pentru unitatea de comandă, pentru imprimantă şi pentru acumulatoare.

FB 798951.RO / 05.06
16 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Ordinea grupelor constructive în carcasa cu 3 module a centralei IQ8Control M

Fig. 11 Reprezentare schematică a grupelor constructive din carcasa cu 3


module

Placă de montaj pentru comunicatoarele DS 7500 / DS 8800

Placa de montaj (art. nr. 057633) permite montarea a două


transpondere esserbus® sau a unui comunicator de tip DS 7500 /
DS 8800 într-o carcasă de extensie (art. nr. 789303).

Cu ajutorul distanţierelor din masă plastică şi a foliei izolatoare


aflate în setul de livrare se va evita un posibil scurtcircuit cu placa
metalică de montaj.

Fig. 12 Placă de montaj (art. nr. 057633)

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 17

3.4 Conectoare şi numere asociate pentru conexiunile primare


Fiecare grupă constructivă a centralei poate fi activată/dezactivată cu ajutorul numărului conexiunii primare
respective sau programată cu ajutorul editorului de date pentru client. Acest număr intern al conexiunii primare
este compus din numărul centralei, numărul conectorului şi numărul grupei constructive.

Exemplu pentru o centrală neconectată în reţea (= nr. centralei 01)

Fig. 13 Centrala IQ8Control M

Numărul grupei constructive de pe modulul de bază, modulul de periferice sau


modulul de extensie (se va consulta descrierea care urmează)

Nr.conectorului: Modul de bază = nr. 1


Modul de bază conector 1 = nr. 2
Modul de bază conector 3 = nr. 3
(doar centrala IQ8Control M)

Numărul centralei de detecţie a incendiilor


Centrală individuală = 01
Centrală conectată în reţea = 01 - 31

FB 798951.RO / 05.06
18 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Numere ale conexiunii primare pentru centrala 01

Nr. conex. primare Descriere Poziţia grupei constructive

Modul de bază
111 Releu sumă-deranjamente (SaS)
112 Interfaţa RS 485-1 sau TTY
113 Conector pentru micromodul

Modul de periferice
121 Relee K2, K3 şi K4
122 Releul ÜE (K1)
123 Conector pentru micromodul (doar pt. 772477)
124 Conexiune primară internă
Modul de extensie cu un conector pentru micromodul
art. nr. 772478
--- Grupă constructivă nedisponibilă
--- Grupă constructivă nedisponibilă
123 Conector pentru micromodul
--- Grupă constructivă nedisponibilă

Modul de extensie cu 3 conectoare pentru micromodule


(doar IQ8Control M) art. nr. 772476
121 Conector pentru micromodul nr. 1
122 Conector pentru micromodul nr. 2
123 Conector pentru micromodul nr. 3

Modul de extensie cu 3 conectoare pentru micromodule


(doar IQ8Control M) art. nr. 772476
131 Conector pentru micromodul nr. 1
132 Conector pentru micromodul nr. 2
133 Conector pentru micromodul nr. 3

Modulul de periferice (dacă există) trebuie fi conectat întotdeauna doar în conectorul 1 al modulului de
bază. Conectorul 2 de pe modulul de bază al centralei IQ8Control C nu este montat.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 19

3.5 Carcasa centralei


1. Despachetaţi carcasa centralei din cutia de carton.
Contactul de capac şi cele două cabluri de conectare pentru acumulatoare sunt montate la livrare pe modulul
de bază.

2. Deconectaţi cablurile-panglică ale panoului de afişare şi comandă şi ale imprimantei (în cazul în care există) din
modulul de bază.

3. Îndepărtaţi cele 4 şuruburi de legătură (şuruburi de asigurare la transport) dintre peretele posterior şi rama
carcasei.

4. Uşa carcasei (panoul de comandă şi variantele) este fixată deja la livrare de rama carcasei centralei. Demontaţi
carcasa ramei împreună cu uşa fixată în rama de pe placa posterioară a carcasei.

5. Carcasa trebuie să fie montată fără tensionare mecanică pe un perete stabil, curat şi uscat.Montajul incorect al
carcasei poate împiedica asamblarea corectă (prin cmoponente elastice) a uşii.

Pentru fixarea carcasei centralei se vor utiliza doar şuruburi cu cap înecat şi dibluri cu diametrul de 8 mm.
Capul şurubului trebuie să se potrivească în orificiul elementului de compensare a denivelării peretelui şi sa nu
rămână în afara acestuia.

6. Cele patru elemente de compensare ale peretelui posterior al centralei pot fi înşurubate sau deşurubate, pentru
compensarea denivelărilor mici ale peretelui. Printre anexele livrate odată cu centrala se găseşte o cheie de
plastic pentru ajustarea prin înşurubare/deşurubare a elementelor de compensare a denivelărilor peretelui de
fixare.

Cele 3 puncte de fixare neutilizate dintre peretele posterior al centralei şi carcasa centralei nu sunt necesare .
Aceste fixări sunt prevăzute pentru alte utilizări ale carcasei.

Atenţie - pericol de electrocutare

Echipamentul va fi utilizat doar cu carcasa închisă. Nu este permisă exploatarea cu carcasa deschisă
carcasei, manipularea deschiderilor carcasei sau în lipsa pereţilor carcasei.

Pericol de scurtcircuit

Cablurile purtătoare de tensiune şi semnal de la modulul de bază vor fi asigurate împotriva smulgerii cu
materiale corespunzătoare - de ex. coliere de plastic. Se va împiedica în special posibila atingere a
cablului de reţea prin deplasarea cablurilor purtătoare de semnale. Lucrările la sistemul de detecţie a
incendiilor se vor efectua doar în absenţa tensiunii de alimentare.

FB 798951.RO / 05.06
20 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

3.6 Asamblare
La livrare, carcasa este preasamblată. Pentru un montaj simplu şi obţinerea unei structuri corecte a caracesei
centralei, va fi respectată ordinea de montaj descrisă mai jos:

Fig. 14 Vedere explodată

â 4 elemente de compensare a denivelărilor peretelui de montaj


ã 1 placă metalică posterioară pentru ecranare şi conectarea FE (împământare funcţională)
ä 1 perete posterior
å 1 modul posterior al carcasei
æ 1 contact de deschidere a carcasei (max. 4 pentru fiecare carcasă)
ç 1 modul frontal al carcasei cu şarnieră
è 4 şuruburi de asamblare

Modulul de bază va fi conectat la placa metalică posterioară prin intermediul unor distanţoare şi şuruburi
metalice. Fără această asamblare cu elemente conductoare a modului de bază cu placa metalică
posterioară nu este posibilă realizarea unei împământări funcţionale corecte a centralei.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 21

Exemplu: Carcasa centralei IQ8Control C

1. Aşezaţi cu grijă rama carcasei centralei, cu uşa frontală montată, pe capacul posterior montat deja pe perete.

Cablurile vor fi poziţionate astfel încât la montare să nu fie strivite sau să nu li se deterioreze izolaţia prin
prinderea între partea posterioară a centralei şi ramă.

2. Montaţi cele patru şuruburi de fixare în locaşurile corespunzătoare acestora pentru a realiza legătura
mecanică dintre partea posterioară a centralei şi rama acesteia.

3. Montaţi contactul de capac în locaşul din stânga sau dreapta sus a ramei carcasei. Pârghia contactului trebuie
să fie poziţionată in jos. Contactul pentru capac se află conectat la livrare, la conectorul de pe modulul de bază,
şi poate fi demontat din locaş cu ocazia unor lucrări ulterioare de service sau întreţinere.

4. Conectaţi cablul-panglică al panoului de comandă şi afişare la conectorul corespunzător al modulului de bază.

5. Asamblarea carcasei centralei este încheiată.

Fig. 15 Blocarea mecanică a acumulatoarelor în carcasa compactă a centralei


IQ8Control C

Particularitate a carcasei compacte

La carcasa compactă a centralei IQ8Control C se pot monta 2 acumulatoare în locaşurile prevăzute. Componenta
de fixare mecanică a acumulatoarelor (din material sintetic) este livrată odată cu centrala.

! Introduceţi acumulatoarele în compartimentele respective

! Fixaţi siguranţa mecanică cu ajutorul celor 2 şuruburi

FB 798951.RO / 05.06
22 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Contactul de uşă al carcasei

Contactul de uşă al carcasei (carcaselor) este destinat supravegherii stării de deschidere a carcasei şi poate avea
funcţii suplimentare de comandă, de ex. dezactivarea automată a anumitor componente ale sistemului cu ocazia
lucrărilor de service.

! Max. 2 contacte / carcasă


(la livrare există un singur contact)

! Max. 4 contacte de carcasă / centrală

! Funcţie programabilă, ca de ex.:


- Dezactivarea comunicatorului la deschiderea carcasei
- Recunoaşterea PC-ului de service la deschiderea
carcasei
- Alte funcţii

Contactul de uşă va fi montat cu ajutorul unei


componente de asamblare din masă plastică într-unul din
colţurile superioare ale carcasei.

! Pârghia contactului va fi orientată în jos

Conectare la modulul de bază


(vezi capitolul aferent modulului de bază)

Fig. 16 Contactul de uşă

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 23

Asamblarea carcasei centralei cu carcasa de extensie

2 piese de asamblare cu
fantă de cabluri

1. Demontaţi din carcasa centralei şi cea de extensie


câte o pereche de plăci de închidere, corespunzător
montării.

2. Montaţi în orificiile rezultate câte o piesă de asamblare.


Se va respecta sensul de montare indicat pe piesele
de asamblare.

3. Montaţi prin împingere pe ghidajele obţinute carcasa


superioară, până la atingerea suprafeţei de montaj.

4. Aranjaţi piesele de asamblare la mijlocul adâncimii


carcasei rezultate, astfel încât să poată fi utilizate
fantele de cabluri pentru trcerea dintr-o carcasă în alta.

5. Fiecare carcasă se va monta separat pe suprafaţa de


montaj cu materialele adecvate (câte 4 şuruburi +
dibluri), fără tensionare mecanică.

Fig. 17 Dispunerea cablurilor de conectare a acumulatoarelor

Pericol de avariere
Atenţie la montarea cablurilor de legătură dintre cele două carcase; se va verifica poziţia de montaj, stfel
încât să se elimine pericolul de avariere prin forfecare.
Fiecare carcasă va fi fixată separat de suprafaţa de montaj. Nu este permisă consolidarea unei carcase
suplimentare la carcasa unei centrale doar prin intermediul pieselor de asamblare.

FB 798951.RO / 05.06
24 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Montarea pe perete

Carcasa trebuie să fie montată fără tensionare mecanică pe un perete neted, utilizând materiale corespunzătoare
(4 şuruburi cu cap înecat + dibluri). Cele patru elemente de compensare ale peretelui posterior al centralei pot fi
înşurubate sau deşurubate, pentru compensarea denivelărilor mici ale peretelui. Printre accesoriile livrate odată cu
centrala se găseşte o cheie de plastic pentru ajustarea prin înşurubare/deşurubare din interior a elementelor de
compensare.

Fig. 18 Peretele posterior al carcasei standard

Fig. 19 Element ajustabil de compensare şi cheia de reglaj a acestuia

Dacă este utilizată carcasa de extensie cu locaşuri pentru acumulatoare, se va ţine seama că şuruburile
de fixare a carcasei de extensie trebuie să reziste la greutatea destul de mare a acumulatoarelor.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 25

3.7 Fantele de cabluri

Treceţi conexiunea de reţea 230V c.a. (îngropat) prin fanta


prevăzută în acest scop (1) - vezi figura - şi fixaţi-o cu
materiale corespunzătoare (coliere de plastic, etc.).

La conectarea cablului de alimentare şi a cablurilor de


semnale, conturul peretelui posterior va trebui să ramână
liber, astfel încât rama carcasei sa poata fi montată pe
acesta.

Celelalte fante (2) vor fi utilizate doar pentru cablurile


purtătoare de semnal.

Fantă pentru cablul de conexiune la reţeaua de 230V c.a.

Fante pentru cablurile purtătoare de semnal

Fig. 20 Fantele de cabluri

Atenţie - pericol de electrocutare


Echipamentul va fi utilizat doar cu carcasa închisă. Nu este permisă exploatarea în cazul deschiderii
carcasei, a manipulării deschiderilor carcasei sau a lipsei pereţilor carcasei.

Pericol de scurtcircuit
Cablurile purtătoare de tensiune şi semnal de la modulul de bază vor fi asigurate împotriva smulgerii cu
materiale corespunzătoare - de ex. coliere de plastic. Se va împiedica în special posibila atingere a
cablului de reţea prin deplasarea cablurilor purtătoare de semnale. Lucrările la sistemul de detecţie a
incendiilor se vor efectua doar în absenţa tensiunii de alimentare. (reţea de c.a. şi acumulatoare).

Izolaţia cablurilor
Izolaţia exterioară a cablurilor va fi păstrată intactă până la intrarea cablului în interiorul carcasei
centralei.

FB 798951.RO / 05.06
26 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Panoul de comandă / uşa carcasei

Panoul frontal de comandă respectiv uşa carcasei este livrată complet preasamblată. În funcţie de configuraţia
centralei, ca de exemplu cu sau fără imprimanta încorporată în carcasa centralei, respectiv cu sau fără afişaj
individual de grupe, sunt posibile variaţii ale reprezentării de mai jos.

Fig. 21 Uşa carcasei

â Panoul de comandă va fi fixat cu cele două bolţuri de fixare la carcasa centralei.

ã Dop de protecţie (inclus în accesoriile setului de livrare)


Pentru buna funcţionare a centralei, de va monta dopul de protecţie în orificiul de acces la conectorul de
programare al centralei.

Pentru programarea centralei nu este necesar panoul de comandă. PC-ul de service poate fi conectat şi
direct la conectorul de programare al modulului de bază. Panoul de comandă cu toate funcţiile acestuia
poate fi simulat pe un PC de service PC prin utilizarea programului de diagnoză TEDIS (opţiune).

Închiderea şi deschiderea uşii carcasei

Deschiderea

Pentru deschiderea carcasei va fi întotdeauna necesară cheia corespunzătoare.


Uşa carcasei poate fi deschisă în momentul în care cheia stă în poziţie orizontală.

Închiderea

Pentru închiderea uşii, cheia trebuie să se afle în poziţie verticală. Existenţa cheii in broască nu este necesară la
închidere; sistemul elastic de închidere va fixa uşa în poziţie închisă.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 27

4 Module
4.1 Modul de alimentare de la reţea (art. nr. 802426 de la index G)
Cu ajutorul modulului de alimentare de la reţea se face întreaga alimentare cu energie a centralei de detecţie a
incendiilor, precum şi alimentarea cu + 12 V c.c. a consumatorilor externi. Dacă situaţia o impune, poate fi utilizat
un alimentator extern supravegheat de către centrală. Modulul de alimentare este echipat pentru max. 2
acumulatoare (2 x 12V/24Ah). La căderea tensiunii de reţea, alimentarea sistemului va fi preluată fără întreruperi
de către acumulatoare (vezi cap. 4.1.3).

Fig. 22 Modulul de alimentare de la reţea (art. nr. 802426, de la index G)

X1 Conector pentru conectarea transformatorului (înfăşurare secundară)

X2/3 Regletă de conectare la modulul de bază

F1 T4A - Siguranţa de alimentare internă a centralei


pentru bucla analogică de 27,5V (esserbus®) sau 42V (esserbus®-PLus)

F2 Siguranţa secundarului T5A

Pericol de scurtcircuit !
Pentru a preveni un scurtcircuit între clemele de conectare ale tensiunii secundare a
transformatorului şi radiator, protecţia din plastic â va fi întotdeauna montată peste
siguranţa din sticlă (F2).

R2 Potenţiometru pentru reglarea tens. de încărcare a acumulatorilor la 13,65 V c.c. (la 20/C)

Modulul de alimentare va fi montat/demontat doar în lipsa tensiunii de alimentare a sistemului.


La montarea sau înlocuirea modulului de reţea se va acorda atenţie poziţiei punţii de lipire BR5 (de pe
partea posterioară a plăcii). Cu ajutorul acestei puncţi se va stabili regimul de funcţionare al modulului de
alimentare pentru centralele 8000C/M sau pentru centralele IQ8Control C/M. La poziţionarea incorectă
pot rezulta avarii ale echipamentului.

FB 798951.RO / 05.06
28 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Recunoaşterea punerii accidentale la pământ (scurtcircuit împământare)

BR 1
Recunoaştere activată (stare la livrare=ON)

Recunoaştere dezactivată (neconformă VdS)

Notă privind sistemele esserbus®-PLus


La o punere accidentală la pământ a potenţialului +Ulinie, pe lângă mesajul de punere la pământ se va afişa
pentru fiecare buclă şi mesajul de deranjament “Ulinie < “. În caz de alarmă, bucla nu va ma dispune de
întreaga tensiune de 42V iar eventualele sirene adresabile conectate nu vor mai putea fi acţionate cu
volumul definit la programare.

Deconectarea centralei la scăderea tensiunii

BR 2 Deconectare activată (stare la livrare=ON)


Centrala va fi deconectarea centralei la scăderea tensiunii acumulatoarelor în
caz de supraîncărcare sub limita de 9,5V c.c.

Deconectare dezactivată

Stabilirea tensiunii buclei analogice

BR4 Sisteme esserbus® : tensiunea de linie analogică: 27,5V

Sisteme esserbus®-PLus: tensiunea de linie analogică: 42V

Sunt necesare module de buclă analogică art. nr. 804382 esserbus®-PLus şi


participanţi bus cu nr. art. 80XXXX

Pericol de avarii !
Utilizarea combinată a funcţionalităţii esserbus® împreună cu cea esserbus®-PLus în cadrul aceleiaşi
centrale nu este posibilă

Selectarea tipului centralei de detecţie a incendiilor

Punte de lipire pe partea posterioară a plăcii, pentru selectarea tensiunii interne de alimentare a CPU.

BR5 Livrare standard a modulelor de alimentare (ca şi componente)

Centrale IQ8Control C/M -> puntea BR5 va fi închisă

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 29

4.1.1 Conectarea tensiunii de reţea 230V c.a.

Conectarea la reţeaua de c.a. se va efectua doar de către personal autorizat. Clemele de conectare se află pe
modulul de bază.

Fig. 23 Conectarea la reţea şi clema PE de pe modulul de bază

Cerinţe pentru conectarea la reţeaua de c.a.

! Centrala va dispune de o siguranţă separată sau de un comutator de protecţie dedicat şi marcat corespunzător.
Tensiunea de conectare (230V c.a.) este marcată pe eticheta de tip a centralei.
! În cazul utilizării comutatoarelor de protecţie FI, se va prevede o unitate FI separată.
! Asigurarea alimentării de la reţea a centralei de detecţie a incendiilor va fi marcată (cu roşu şi având o inscripţie
corespunzătoare).
! Conexiunile PE (împământarea de protecţie) şi FE (împământarea de lucru) ale centralei se vor conecta corect
(se va consulta cap. Împământarea funcţională şi de lucru).
! Cablul pentru conectarea la reţea va fi de un tip corespunzător - de ex. NXM 3 x 1,5 mm2 (max. 2,5 mm2) sau
echivalent.
! Vor fi repectate normele distribuitorului local de energie electrică.

Tensiunea de reţea !
Tensiunea de conectare (230V c.a.) este marcată pe eticheta de tip a centralei.

Izolaţia cablurilor
Izolaţia exterioară a cablurilor va fi păstrată intactă până la intrarea cablului în interiorul carcasei
centralei.

Alimentatorul
Siguranţele centralei sau ale alimentatoarelor externe nu pot împiedica apariţia unor erori funcţionale ale
grupelor constructive; de aceea, utilizatorul trebuie să protejeze aceste siguranţe împotriva eventualelor
defecte datorate influenţelor de mediu.
Siguranţele de reţea nu vor fi reparate, şuntate sau înlocuite cu altele de tip diferit de cel prescris
(T1A H/250V).

FB 798951.RO / 05.06
30 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

4.1.2 Împământarea de protecţie şi de lucru

Conectarea centralei IQ8Control C

Pentru o funcţionare corectă a centralei de detecţie a


incendiilor, conexiunea PE de la reţea (împământarea
de protecţie) se va conecta la clema cu şurub prevăzută
în acest scop pe modulul de bază.

Conexiunile PE şi FE (împământare funcţională/de


lucru) vor fi conectate la şina PE a tabloului de
dsitribuţie de unde este alimentată centrala.

În funcţie de lungimea efectivă a conexiunii, se va


utiliza un conductor din cupru, cu secţiunea de minim 4
mm2.

Centralele IQ8Control C/M sunt echipamente având


clasa de protecţie I, conform EN 60950-1.

Conectarea centralei IQ8Control M

Fig. 24 Conectarea împământării de protecţie şi de lucru

Modulul de bază este conectat la placa posterioară a carcasei centralei cu ajutorul distanţoarelor
metalice şi cu ajutorul şuruburilor de fixare. Fără această legătura electrică nu este posibilă realizarea
unei împământari funcţionale (FE) corecte a centralelor IQ8Control C/M.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 31

4.1.3 Alimentarea de avarie

În cazul căderii tensiunii de alimentare de la reţea, centrala va fi alimentată fără întreruperi de cei doi acumulatori
conectaţi. În funcţie de capacitatea acumulatorilor utilizaţi se poate obţine astfel un interval de alimentare în regim
de avarie a centralei de 72 ore sau mai mare. După scurgerea acestui interval de timp trebuie ca în cazul unei
alarme să mai poată fi activate semnalizatoarele externe. Aceasta acţionare trebuie să fie posibilă şi la o
descărcare a tensiunii acumulatorilor până la 10,5 V c.c..

Prima punere în funcţiune

Înainte de conectare, acumulatoarele noi vor fi încărcate la uin aliomentator extern pe durata a minim 24 de ore.
Dacă data fabricaţiei, indicată pe acumulator, se află cu mai mult de 9 luni înaintea punerii în funcţiune, încărcarea
externă va avea o durată de minim 48 de ore.

Protecţia la descărcare

Acumulatoarele conectate la centrală sunt supravegheate ciclic asupra stării de încărcare a acestora. Dacă în
cazul acestui test, valoarea măsurată în sarcină a acumulatorului se află sub 10,0 V c.c., atunci se va comunica un
deranjament al acumulatoarelor. Încărcarea acumulatoarelor este efectuată prin intermediul unui varistor (NTC).
Dacă tensiunea acumulatoarelor scade sub valoarea de 9,5 V c.c., atunci alimentarea în regim de avarie va fi
întreruptă, pentru protecţia acumulatoarelor şi a centralei. Centrala nu mai este funcţională în această situaţie!
Înlăturaţi cauza deranjamentului alimentării cu tensiune de la reţea şi reporniţi centrala. Acumulatoarele conectate
la centrală vor fi reîncărcate în mod automat, dacă în starea de repaus (fără încărcarea acestora) ating tensiunea
de 10,5 V c.c. în momentul testului intern al acumulatorilor. Dacă această valoare nu este atinsă, se va afişa
deranjament al acumulatoarelor. Acumulatoarele descărcate trebuie eventual încărcate extern sau înlocuite cu alte
acumulatoare.
Această funcţie poate fi activată sau dezactivată prin conectarea/deconectarea punţii BR2 de pe modulul de
alimentare de la reţea.

Acumulatoarele descărcate total (tensiunea de mers in gol UAkku< 10,0 V c.c.) nu vor mai fi încărcate
corect! Pentru alimentarea cu curent în regim de avarie a centralei se vor utiliza doar tipurile de
acumulatoare recomandate de către producător. Suplimentar, se vor respecta indicaţiile producătorului
acumulatorului, precum şi reglementările VdS privitoare la protecţia la descărcarea totală a
acumulatoarelor.

FB 798951.RO / 05.06
32 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Conectarea a două acumulatoare

Fig. 25 Conectarea a două acumulatoare

Acumulator 1 max. 12V c.c. / 24Ah

Acumulator 2 max. 12V c.c. / 24Ah

BR2 Deschisă -> Supravegherea activă pentru acumulatoarele 1 + 2 (la livrare)

F2 Siguranţă pentru acumulatorul 1 - T2,5A (fuzibilă)

F3 Siguranţă pentru acumulatorul 2 - T2,5A (fuzibilă)

Conectarea unui singur acumulator

Fig. 26 Conectarea unui singur acumulator

Acumulator 1 max. 12V c.c. / 24Ah

BR2 Închisă -> Supravegherea pentru acumulatorul 2 este dezactivată

F2 Siguranţă pentru acumulatorul 1 - T2,5A (fuzibilă)

Dacă se conectează un singur acumulator fără închiderea punţii BR2, la următorul test al acumulatoarelor
centrala va raporta un deranjament de acumulator.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 33

4.1.4 Date tehnice (modul de alimentare art. nr. 802426)

Tensiune nomonală : 230V c.a. (+10% / -15%), 50-60Hz (vezi eticheta)

Curent nominal : 0,7A

Domeniul frecvenţei nominale : 50 - 60Hz (se va consulta eticheta produsului)

Frecvenţă nominală : 50Hz

Tensiune livrată : 12V c.c.

Curent livrat : max. 2A

Consum maxim admis pentru alimentare


în regim de avarie pe intervalul de 72 de ore
cu capacitate maximă a acumulatoarelor : max. 650mA

Capacitate acumulatoare : max. 2 x 12V c.c. / 24Ah (= 48Ah)

Tensiune de încărcare a acumulatoarelor : 13,65V c.c. la 20oC temperatură de mediu

Protecţie la descărcare : 9,5V c.c.; prag dezactivabil prin punte

Temperatura de utilizare : -5oC la +45oC

Temperatura de stocare : -5oC la +50oC

Condiţii de mediu : Clasa 3k5 conform CEI 721-3-3:1994

Clasa de protecţie a echipamentului : I, conformă EN 60950-1


Compatibilitate : Art. nr. 802426 de la index G

Modulul de reţea este destinat alimentării cu tensiune


a centralelor IQ8Control C/M, având modulele de bază
772481/-82.

Tensiunea de alimentare pentru bucla analogică de


27,5V (esserbus®) sau 42V (eeserbus®-PLus) se va
stabili cu puntea BR4 de pe placa modulului de
alimentare.

Pentru centralele IQ8Control C/M, modulul de


alimentare 802426 de la indexul hardware G poate fi
utilizat ca şi componentă de schimb. În acest caz se
va acorda atenţie poziţionării punţilor de pe placa
alimentatorului, precum şi indexului hardware utilizat.

Pericol de avariere!
Înainte de conectarea la reţea (230V c.a.) se vor verifica datele trecute pe eticheta de identificare a
centralei. Nu este permisă conectarea la o altă tensiune alternativă decât cea menţionată pe eticheta de
identificare a centralei.

FB 798951.RO / 05.06
34 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

4.2 Modulul de bază


Pe modulul de bază pot fi conectate modulul de alimentare şi un micromodul de un tip oarecare. În conectorul
System connector 1 se va monta un modul de periferice sau un modul de extensie. Conectorul din partea
inferioară System connector 2 este echipat doar la centralele IQ8Control M.

Fig. 27 Modulul de bază art. nr. 772482

Art. nr. 772481 -> Modul de bază pentru centrala IQ8Control C


Art. nr. 772482 -> Modul de bază pentru centrala IQ8Control M

Pericol de scurtcircuit !

Cablurile purtătoare de tensiune şi semnal de la modulul de bază vor fi asigurate împotriva smulgerii cu
materiale corespunzătoare - de ex. coliere de plastic. Se va împiedica în special posibila atingere a
cablului de reţea prin deplasarea cablurilor purtătoare de semnale. Lucrările la centrala IQ8Control C/M
se vor efectua doar în absenţa tensiunii de alimentare !

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 35

BR2 Punte de lipire pentru stabilirea regimului de lucru cu 1acumulator / 2 acumulatoare


Punte deschisă (la livrare): Conectarea a două acumulatoare (Battery 1 + 2)
Punte închisă : Conectarea unui singur acumulator la Battery 1
(încărcarea şi supravegherea acumulatorului 2 = dezactivate)
BR7 Punte de lipire pentru conectarea imprimantei interne
D21 Componentă CI, înlocuirea nu este necesară
F1 Siguranţă reţea T1,25A H/230V
F2 Siguranţă T2,5 A - Curent de încărcare a acumulatorului 1
F3 Siguranţă T2,5 A - Curent de încărcare a acumulatorului 2
F4 Siguranţă T2 A - 12V c.c. tensiune de alimentare +Ubext a consumatorilor externi
LED V 46 Luminează în regim de avarie - centrala este doar parţial funcţională
S2 DIL-switch - regim normal = OFF (stare la livrare)
- mod de service = ON (pentru update software USB)
V62 / V63 LED V62 roşu activat permanent- cablul de conectare al interfeţei TTY este apelat (“polling”)
LED V63 verde activat intermitent - controlul interfeţei activat în tactul transmisiei
X1 Conectorul transformatorului (primar)
X2 Clemele de conectare a tensiunii de la reţea L1/U, N, PE; secţiunea cablului de alimentare
de la reţea: 1,5 – 2,5 mm2 (#12-14 AWG)
X3 Clemele de conectare pentru conectorul de micromodul, pentru interfaţa serială internă TTY
/ RS485 / 1, pentru releul-sumă de deranjamente, intrările IN1 şi IN2, clemele pentru
tensiunea de comutare a imprimantei integrate şi clemele tensiunii de alimentare pentru
consumatorii externi UBEXT (12 V c.c.)
Interfaţa RS485-2 nu este susţinută momentan!
X7/X8 (LED V2) Conectarea contactului de uşă. LED-ul V2 luminează atunci când uşa este deschisă.
X9-A, 10-B Conector pentru modulul de alimentare de la reţea (art. nr. 802426, de la index G)
X11-A, 12-B Conector pentru un micromodul
X23 Conector pentru imprimanta încorporată (cablu-panglică, 26 fire)
(Pentru sisteme de 19" se va utiliza art. 750756 - max. 50cm, resp. 750757 - max. 120cm)
X7 Conectarea modulului de afişare şi comandă (cablu-panglică cu 40 de fire)
X27, 28, 29, 30 Punţi pentru inhibarea protecţiei EMV la conectarea unui micromodul essernet®
X31 Conector pentru calculatorul de service (prin interfaţa dedicată)
X32 Poz. 1/2 - Rezistenţa terminală RS485-1 este activată

Poz. 3/4 - Rezistenţa terminală RS485-1 nu este activă

X34 Poz. 1/2 - Rezistenţa terminală RS485-2 este activată (nu se va modifica această stare)
Poz. 3/4 - Rezistenţa terminală RS485-2 nu este activă
X33/35 Punţi pentru interfaţa RS485-2 (nedisponibilă momentan)
X45, X46 Punţi pentru setarea la fabricant; nu se vor modifica poziţiile acestor punţi (NIB)
USB Conector pentru cablul USB de conectare la PC (actualizare firmware)
Ethernet,
Phone box, Grupe constructive şi conectoare pentru extensii ulterioare
PLIC, USL, NIB,
Smart card
FB 798951.RO / 05.06
36 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Conectarea tensiunii alternative şi a alimentării de avarie

La clemele de conectare la reţea ale plăcii de bază se va conecta tensiunea alternativă (230V c.a.) necesară
alimentării centralei. Conectarea tensiunii alternative (230V c.a.) şi a alimentării de avarie este descrisă la cap.
Modulul de alimentare.

Fig. 28 Conectarea tensiunii de alimentare

Lucrările de montaj şi instalare sunt permise doar în absenţa tensiunii de alimentare a centralei de
detecţie a incendiilor. Se vor consulta datele înscrise pe eticheta de tip a centralei în ceea ce priveşte
tensiunea alternativă necesară, precum şi instrucţiunile privind siguranţa lucrărilor şi cele de instalare!

Clemele de conectare

Cleme cu şurub: amovibile, secţiunea conductoare max. 1,5 mm2

Fig. 29 Demontarea clemelor amovibile

DIL-switch S2

Regim normal -> Poziţie “OFF” (poziţie la livrare)

Mod de service -> Poziţie “ON”


Pentru afişarea optică va fi activat LED-ul V50
Modul de service va fi activat după un reset al centralei, fiind afişat apoi pe
display.

Butonul de Reset

Apăsarea butonului de reset va determina repornirea centralei. Mesajele de alarmă şi de


deranjament vor fi reiniţializate, toate grupele şi conexiunile primare vor fi reconectate, ffind
citite toate poziţiile noi ale comutatoarelor.

Pornirea “la rece” a centralei cu butonul de RESET este posibilă doar cu contactul de capac
deschis.

Dacă interfaţa centralei este conectată la interfaţa USB, această conectare va fi recunoscută
doar după un reset.
FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 37

4.3 Software
Cerinţe de sistem:
Sistem de operare al centralei: de la versiunea V3.01R000
Software tools 8000: de la versiunea V1.06R001

4.3.1 Actualizarea versiunii de program a sistemului de operare al centralei (firmware update)

Sistemuld e operare al centralelor IQ8Control se poate actualiza “la faţa locului” cu ajutorul PC-ului de service, prin
conectare directă pe USB. Pentru ca centrala IQ8Control să fie recunoscută de PC-ul de service, va trebui instalat
driverul USB corespunzător >usbcf.inf< (MS-Windows 98, 2000, XP).

Conectaţi PC-ul de service prin intermediul cablului USB la conectorul USB de pe placa de bază a centralei
IQ8Control. Porniţi PC-ul; se va detecta în mod automat echipamentul USB conectat, urmând interogarea privind
driverul USB corespunzător. Driverul >usbcf.inf< se găseşte pe CD-ROM-ul tools 8000, începând cu versiunea
V1.06.

Fig. 30 Actualizarea versiunii de proghram a sistemului ("firmware update")

Salvaţi întotdeauna datele de client pe PC-ul de service.


Datele de client ale centralei IQ8Control nu sunt influenţate de procedura de actualizare a versiunii de
program a centralei. În funcţie de amploarea procedurii de actualizare este totuşi necesară
retransmiterea datelor de client cu ajutorul programului tools 8000 într-un format adaptat noii versiuni a
sistemului de operare.

FB 798951.RO / 05.06
38 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

1. Deschideţi carcasa centralei

1. Poziţionaţi DIL-switch-ul S2 (1+2) de pe modulul de bază în poziţia ON (se va activa LED-ul V50).

2. Apăsaţi butonul RESET -> centrala va fi repornită.

3. Aşteptaţi reconectarea centralei şi afişarea “Servicemode” pe display.

4. Conectaţi cablul USB (art. nr. 789863) la conectorul USB al centralei IQ8Control.

5. Lansaţi programul tools 8000 la PC-ul de service şi selectaţi la punctul de meniu “Tools” comanda “Actualizare
software... - Centrală”

6. După actualizare, la PC va apare mesajul “Actualizare încheiată cu succes”.

7. Extrageţi cablul USB din conectorul plăcii de bază şi repoziţionaţi DIL-switch-ul în poziţia OFF -> centrala
IQ8Control va efectua automat un reset şi va comuta în starea de bază (de veghe).

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 39

4.3.2 Programarea datelor de client

Pentru programarea centralelor IQ8Control este necesară interfaţa de conectare pentru buclă şi centrală (art. nr.
789863) sau interfaţa pentru centrală (art. 769828).

Cu ajutorul programului tools 8000 (de la versiunea V1.06) se pot programa toate funcţiile centralelor IQ8Control,
adaptându-se astfel funcţionarea la cerinţele specifica obiectivului. Detalii privind procedura de programare a
centralelor IQ8Control se găsesc în Help-ul online al programului tools 8000.

4.3.2.1 Interfaţa de conectare pentru buclă şi centrală art. nr. 789863 (USB)

Pentru ca interfaţa de conectare pentru buclă şi centrală să fie recunoscută de PC, trebuie să se instaleze driverul
USB corespunzător >usbefi.inf< (MS-Windows 98, 2000, XP). Conectaţi PC-ul de service cu conectorul USB al
interfeţei printr-un cablu USB. Porniţi PC-ul de service;se va detecta în mod automat echipamentul USB conectat,
urmând interogarea privind driverul USB corespunzător. Driverul >usbefi.inf< se găseşte pe CD-ROM-ul tools
8000, începând cu versiunea V1.06.

Fig. 31 Interfaţa USB pentru conectare la buclă şi centrală (art. nr. 789863)

4.3.2.2 Interfaţa pentru centrală art. nr. 769828

Fig. 32 Interfaţa serială pentru conectare la centrală (art. nr. 769828)

Pentru siguranţă, salvaţi întotdeauna datele pe hard-disk-ul PC-ului de service. Datele de client salvate
vor putea fi retransmise ulterior către centrala IQ8Control.

FB 798951.RO / 05.06
40 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

4.3.3 Contactul de uşă

La cleme se vor putea conecta - în funcţie de numărul de module de


carcasă utilizate - până la 4 contacte de uşă.

La livrare este montat un singur contact de uşă pentru fiecare carcasă.

Deschiderea carcasei este semnalizată prin activarea LED-ului V2.

Conectarea unui singur contact de uşă

Conectarea a două contacte de uşă

Conectarea a trei contacte de uşă

Conectarea a patru contacte de uşă

Fig. 33 Contactul de uşă

La conectarea PC-ului de service trebuie (în funcţie de programarea datelor de client) să fie deschis
contactul de uşă; în caz contrar, conectarea PC-ului de service nu va fi recunoscută de centrală.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 41

4.3.4 Interfaţa serială

Interfaţa serială de pe placa de bază poate fi utilizată fie ca interfaţă TTY (20mA), fie ca interfaţă RS485.

Tipul de interfaţă utilizat pentru conectarea unui periferic extern se va determina cu programul de
configurare tools 8000 de la versiunea V1.06.

Interfaţă TTY

La aceste patru cleme se poate conecta un echipament extern, de ex. o


imprimantă de protocol sau grupa constructivă art. nr. 794749*, prin
intermediul interfeţei TTY (20mA).

Lungimea permisă a conexiunii dintre echipamentul extern şi interfaţă


este de max. 1000m.

Afişarea funcţionării (LED verde)

Pentru controlul optic al funcţionării, LED-ul verde (TxD) va fi activat


intermitent, în tactul transmisiei.

Afişarea inversării polarităţii (LED roşu)

În cazul conectării incorecte (inversate) a cablului la cleme, va fi activat


LED-ul roşu (“Reversed polarity”).

* Această grupă constructivă se poate monta în carcasa centralei de ex. cu ajutorul unui
set cu şină de montaj art. nr. 788652 (vezi cap. “Opţiuni”).

Fig. 34 Interfaţa TTY

FB 798951.RO / 05.06
42 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Interfaţa RS 485

La clemele de conectare A / B ale modulului de bază se poate conecta un echipament extern, de ex. un panou de
afişare LCD cu interfaţă RS 485. Magistrala RS 485 trebuie închisă la ambele extremităţi cu rezistenţe terminale.
Dacă modulul de bază nu este conectat ca ultim participant pe magistrala RS 485, rezistenţele terminale integrate
pot fi deconectate cu ajutorul unor punţi.

Fig. 35 Interfaţa RS 485

RS 485-1

A/B Conectarea cablului magistralei - lungime maximă totală max. 1000m

X32 Conectată -> Rezistenţa terminală RS 485 activă


Deschisă -> Rezistenţă terminală dezactivată

RS 485-2

A/B
Nu se va modifica poziţia punţilor !
X33/35
Clemele de conectare vor fi păstrate libere !
X34

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 43

Releul de însumare a deranjamentelor

Tip de contact: comutare (cu protecţie EM)


Capacitate comutare: 30V c.c./1A
Funcţie de comutare: Releu de însumare a deranjamentelor
(FAULT)

Dacă este recunoscut cel puţin un deranjament de către


centrală, releul va fi declanşat, schimbând starea de comutare.

Activare inversă
Releul funcţionează anclanşat în regimul normal de funcţionare
al centralei. Datorita acestui comportament, este posibilă
transmiterea mesajului de deranjament chiar şi în starea de
avarie a centralei sau la căderea tensiunii de alimentare de la
reţea şi a tensiunii acumulatoarelor.
Fig. 36 Releul de însumare a deranjamentelor

Ca regulă de principiu, contactele releelor centralei IQ8Control nu trebuie să comute tensiuni alternative.
Comutarea unei tensiuni alternative externe nu este permisă nici în regim nesupravegheat de comutare
separată galvanic.

Intrările IN1 şi IN2

Intrările IN 1 şi IN 2 crează posibilitatea supravegherii a două


echipamente externe, ca de exemplu supravegherea unui
modul de alimentare extern pentru alimentarea componentelor
centralei.

Pentru comanda unei intrări este necesar un contact de


comutare extern. În regimul de funcţionare normală, acest
contact va fi deschis. Pentru comunicarea mesajului de
deranjament către centrală, contactul conectat la IN1, respectiv
IN2 comută la masă (GND) intrarea respectivă.

Pentru fiecare intrare, în editorul de date-client poate fi definit


un text asociat cu lungimea maximă de 25 de caractere, care
va fi afişat în caz real pe display şi tipărit la imprimanta de
evenimente a centralei.

Fig. 37 Intrările IN1 şi IN2

FB 798951.RO / 05.06
44 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

4.3.5 Conectorul pentru micromodul

In conectorul pentru micromodul de pe placa de bază se poate monta un micromodul oarecare, pentru conectarea
sa fiind utilizate clemele cu şuruburi corespunzătoare (1-8). Ocuparea clemelor de conectare este dependentă de
tipul de micromodul utilizat.

Fig. 30 Conectorul pentru micromodul

Toate punţile în poziţie verticală


Configuraţie necesară pentru toate micromodulele, cu excepţia celui essernet®
(stare la livrare)

Toate punţile în poziţie orizontală


Configuraţie necesară doar pentru micromodulul essernet®

Micromodulele trebuie setate pentru funcţionalitatea dorită cu punţile de programare şi DIL-switch-urile


corespunzătoare, în conformitate cu configuraţia centralei.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 45

4.3.6 Date tehnice (modul de bază)

Tensiune de alimentare : Internă, prin modulul de alimentare; +5V c.c / +12V c.c.

Consum în gol : cca. 215mA la 12V c.c. fără panou de comandă


cca. 230mA la 12V c.c. cu panou de comandă
cca. 295mA la 12V c.c. cu panou de comandă 1/4 VGA

Capabilitate de regim de avarie : integrată

Siguranţe : F1 = T1,25A H/230V c.a.siguranţă primar reţea


F2 = T2,5A acumulator 1
F3 = T2,5A acumulator 2
F4 = T2A / 12V alimentare consumatori externi

Alimentarea consumatorilor externi : max. 12V c.c. / 2A (clemele UBext / GND)

Relee : 1 contact de comutare separat galvanic


Capacitate de comutare max. 30V c.c. / 1A
Funcţie de comutare: sumă de deranjamente
Regim de funcţionare invers programabil (date-client)

Cleme de conectare

- Reţea : 1,5mm2 până la max. 2,5mm2

- Conexiuni de semnalizare : amovibile, max. 1,5mm2

Interfaţă TTY : 20mA, lungime cablu max. 1000m


sau
Interfaţă RS 485/1 : lungime cablu max. 1000m

Ca regulă de principiu, contactele releelor centralei IQ8Control nu trebuie să comute tensiuni alternative.
Comutarea unei tensiuni alternative externe nu este permisă nici în regim nesupravegheat de comutare
separată galvanic.

Compatibilitate : Art. nr. 772481 -> modul de bază IQ8Control C


Art. nr. 772482 -> modul de bază IQ8Control M

Modulul de bază poate fi utilizat împreună cu modulul de


alimentare de la reţea art. nr. 802426 (de la index G) în
centralele de detecţie incendiu IQ8Control C/M.

Tensiunea de linie de 27,5V (esserbus® ) sau 42V


(esserbus® -PLus) va fi setată cu ajutorul punţilor de pe
modulul de alimentare.

Pentru centralele de detecţie a incendiilor aparţinând


seriei 8000, modulul de bază poate fi utilizat ca şi
componentă de schimb. În acest scop modulul de bază
se va utiliza împreună cu modulul de alimentare de la
reţea art. nr. 802426 (de la index G).

FB 798951.RO / 05.06
46 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

4.4 Modulul de periferice

Pentru construcţia unei centralei corespunzătoare normelor, este întotdeauna necesar un modul de periferice. Pe
modulul de periferice sunt integrate toate grupele de intrare/ieşire care, pe lângă grupele constructive ale
modulului de bază, sunt necesare funcţionării unei centrale de detecţie a incendiilor conforme DIN VDE 0833, ca
de ex. conexiunile pentru panoul de comandă pentru pompieri, releul pentru comunicator şi cele 3 relee
programabile de însumare a unor criterii.

Pentru centrala IQ8Control C/M există la dispoziţie 2 module de periferice:

1) Art. nr. 772477 - modul de periferice cu conector pentru micromodul

2) Art. nr. 772479 - modul de periferice fără conector pentru micromodul

Nu este permisă utilizarea modulelor periferice ale seriei 01.

Caracteristici

! Conectarea unui panou de comandă pentru pompieri (8 intrări / 8 ieşiri)

! Conectarea unui comunicator, inclusiv un contact de releu pentru conectarea tensiunii de alimentare a
comunicatorului, precum şi a unei intrări de confirmare pentru recunoaşterea declanşării comunicatorului.

! Trei relee liber programabile cu regim selectabil: cu supraveghere şi comutare pozitivă (+), comutare (+) sau
contact de comutare separat galvanic fără supraveghere.

! Regimul de funcţionare în avarie selectabil pentru toate cele patru relee.

Dacă se impune funcţionarea centralei conform DIN VDE 0833, cele trei relee liber programabile pot fi utilizate
pentru funcţiile Sumă alarme de incendiu (K2), Sumă alarme (K3) şi Sumă dezactivări (K4). În regimul de avarie al
centralei, aceste trei relee sunt comandate cu funcţiile la care au fost asociate.

La conectarea mai multor centrale în reţea (essernet®), conectarea panoului de comandă pentru pompieri
şi a comunicatorului poate fi făcută la una din celelalte centrale.

Contactele releelor centralei IQ8Control nu trebuie să comute tensiuni alternative.


Comutarea unei tensiuni alternative externe nu este permisă nici în regim nesupravegheat de comutare
separată galvanic.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 47

Modulul de periferice (art. nr. 772479) fără conector pentru micromodul

Fig. 39 Modulul de periferice 772479 (fără conector pentru micromodul)

Modulul de periferice (art. nr. 772477) cu conector pentru micromodul

Fig. 40 Modulul de periferice 772477 (cu conector pentru micromodul)

Modulul de periferice (dacă există) va fi conectat întotdeauna la conectorul 1 al modulului de bază al


centralei IQ8Control C/M.

FB 798951.RO / 05.06
48 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Releu K1 Releu pentru conectarea unui comunicator sau liber programabil.


Modul de funcţionare şi funcţionarea în regim de avarie: selectabile prin punţi.
(Domeniul de supraveghere 50S până la 1 kS).

Sarcina maximă la modul de funcţionare contact de comutare nesupravegheat


< 30 V c.c. / max.1A
Relee K2,K3,K4 Relee cu funcţie de însumare şi / sau liber programabile.
Modul de funcţionare şi funcţionarea în regim de avarie: selectabile prin punti.

Sarcina maximă la modul de funcţionare contact de comutare nesupravegheat


< 30 V c.c. / max. 2A
X4 8 intrări pentru conectarerea panoului de c-dă pentru pompieri - top - IN 1 - 8
8 ieşiri pentru conectarea panoului de c-dă pentru pompieri - bottom - OUT 1 - 8
X5 Cleme de conectare pentru releu comunicator ÜE (K1), pentru comutarea tensiunii de
alimentare ÜE, inclusiv intrarea de confirmare pentru recunoaşterea declanşării ÜE
X6 Clemele de conectare pentru releul K2
X7 Clemele de conectare pentru releul K3
X8 Clemele de conectare pentru releul K4
X9/GR1 Intrarea conexiunii primare (nr. XX24, XX=numărul centralei)

Funcţionare normală -> R = 10kS


Alarmă incendiu -> R < 5kS
Deranjament -> R = 1kS
X10 Cleme de conectare ale micromodulului (doar pt. modulul de periferice art. nr. 772477)
F1 T1 A - Siguranţa releului K1
F2 la F4 T2A - Siguranţe pentru releele K2, K3, K4
V8,V10,V11,V12 LED-ul luminează dacă releul aferent acestuia este anclanşat, sau în fişierul de date-
client a fost programat cu acţionare inversă
V20 până la V22 LED-ul galben V 20 – activat în regimul de avarie al centralei

LED-ul verde V 21 – activat la deschiderea contactului de capac

LED-ul roşu V 22 – activat dacă în timpul regimului de avarie al centralei este


recunoscut un mesaj de incendiu
BR1 şi BR2 Punţi (de lipire/tăiere) pentru stabilirea acţionării ÜE în regim de avarie
BR3 până la BR5 Punţi de conectare pentru setarea funcţionării în regim de avarie a releelor K2, K3, K4
BR6 până la BR 20 Punţi de conectare pentru setarea tipului de funcţionare pentru releul ÜE K1 şi a celor
trei relee liber programabile K2,K3,K4
BR 21 Punte pentru asocierea panoului de comandă pentru pompieri cu funcţia de dezactivare
a acţionărilor în caz de incendiu / revizie
(clemele X4/IN8)

Puntea în poziţia 2-3 => dezactivare acţionări în caz de incendiu / revizie inactivă
(la livrare)
Puntea în poziţia 1-2 => dezactivare acţionări în caz de incendiu / revizie activă

Ca regulă de principiu, contactele releelor centralei IQ8Control nu trebuie să comute tensiuni alternative.
Comutarea unei tensiuni alternative externe nu este permisă nici în regim nesupravegheat de comutare
separată galvanic.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 49

Clemele de conectare

Cleme cu şurub: amovibile, secţiunea maximă a conductorului: 1,5mm2

Fig. 41 Clemele de conectare Panou de comandă pentru pompieri

Conectarea unui micromodul

Pentru conectorul de micromodul al modulului de periferice stau la dispoziţie 8 cleme de conectare. Repartizarea
conexiunilor pe cele opt cleme cu şurub este dependentă de tipul de micromodul utilizat.

Dacă în centrala IQ8Control C/M este montat un micromodul essernet®, acesta poate fi conectat
întotdeauna doar pe conectorul pentru micromodul al modulului de bază. Pentru micromodulul essernet®
este necesară adaptarea tehnicii de conexiune de pe modulul de bază. Protecţia electromagnetică a
conexiunii essernet® se realizează în principiu cu ajutorul unor grupe constructive externe.

Intrările conexiunii primare Pri+/Pri-

Intrarea supravegheată de conexiune primară Pri+/Pri- (clema X11) serveşte pentru supravegherea în regim de
avarie a conexiunii essernet® . La aceste contacte se conectează de exemplu releul de sumă alarme incendii al
unei alte centrale. Prin intermediul contactului de releu, în cazul unui deranjament la micromodulul essernet® mai
poate fi transmis un mesaj de alarmă către intrarea conexiunii primare a acestei centrale. În această situaţie, pe
display-ul centralei apare următorul mesaj "Alarmă conexiune primară". Intrarea conexiunii primare poate fi
activată/dezactivată, respectiv reiniţializată prin numărul corespunzător al acestei conexiuni primare.

R* = rezistenţa de supraveghere R=10 kS

R= 10kS => Stare normală


R= 5kS => Alarmă; afişare display "Alarmă conex. primară"
R= 1kS => Deranjament

Nr. conexiune primară: XX24 (XX=Numărul centralei 01-31)

Fig. 42 Intrarea conexiunii primare Pri+/Pri-

FB 798951.RO / 05.06
50 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

4.4.1 Conectarea unui panou de comandă pentru pompieri

Conectarea poate diferi în funcţie de normativele


regionale la care este supus sistemul de detecţie a
incendiilor, trebuind să fie conformă regulilor aplicate
de brigada de intervenţie a pompierilor.

Dacă intrarea Dezactivare acţionări incendiu / revizie (IN8) nu este conectată, puntea BR21 de pe cartela
de periferice va fi conectată în poziţia 2-3 !

Sarcina pe fiecare ieşire (OUT 1 la OUT 8) este de max. 25mA.

Fig. 43 Clemele de conectare pentru panoul de comandă pentru pompieri

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 51

4.4.2 Conectarea comunicatorului (releul K1)

Pe modulul de periferice este integrat releul K1 pentru conectarea unui dispozitiv de transmitere la distanţă a
alarmei (comunicator).

Modul de funcţionare al releului K1 poate fi comutat cu ajutorul punţilor (BR6-BR8) între supravegheat şi comutare
plus, comutare plus sau ca şi contact nesupravegheat de comutare.

Fig. 44 Poziţia releului pentru comunicator K1 şi a punţilor BR6-8 pe modulul de periferice

Programarea tipului de funcţionare pentru releul K1

Punte Funcţie

Releul ÜE (K1) este activat şi în cazul unei alarme de incendiu in regimul de avarie (stare la
livrare)

Fără acţionarea comunicatorului (ÜE) în cazul unei alarme de incendiu în regimul de avarie

Fără acţionarea comunicatorului (ÜE) în cazul unei alarme de incendiu, dacă contactul de uşă
este deschis, de exemplu în cazul unor lucrări de service (stare la livrare)

Comunicatorul este activat la alarmă chiar dacă contactul de uşă este deschis

FB 798951.RO / 05.06
52 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Mod de funcţionare 1 -> releu K1 cu comutare plus şi supravegheat

Fig. 45 C l e me l e d e c o n e c t a r e a l e r e l e u l u i d e
comunicator K1

Releu K1

Comutare plus (+12V c.c. intern / max. 1A) şi supravegheat

R* Rezistenţa terminală supravegheată R = 680S (stare la livrare). Rezistenţa


internă supravegheată a comunicatorului: 50 -1000S (vezi programarea datelor
de client)

S* Contactul de confirmare (separat galvanic) a transmiterii alarmei prin


comunicator

Dioda V*
Notă privind conectarea tipurilor de comunicatoare DTF-ÜE / -MDL-F cu automenţinere:
De la versiunea hardware B, dioda V* este integrată pe modulul de periferice.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 53

Exemplu de conectare:

Conectarea unui comunicator şi a unui adaptor pentru cutie cu chei pentru pompieri (FSD) la modulul de periferice.

Releul K1 - cu comutare plus şi supraveghere (mod de funcţionare 1)

Fig. 46 Schema de principiu a conectării unui comunicator cu adaptor FSD

FB 798951.RO / 05.06
54 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Mod de funcţionare 2 -> comutare plus / nesupravegheat

Releu K1:
comutare plus (+12 V c.c.intern/ max. 1 A),
nesupravegheat

Fig. 47 Clemele de conectare ale releului K1

Mod de funcţionare 3 -> Releu K1 nesupravegheat, cu contacte separate galvanic

Releu K1:
Contact separat galvanic cu comutare

Capacitate de comutare a tensiunii


externe: < 30V c.c., max. 1A

Fig. 48 Clemele de conectare ale releului K1

Ca regulă de principiu, contactele releelor centralei IQ8Control nu trebuie să comute tensiuni alternative.
Comutarea unei tensiuni alternative externe nu este permisă nici în regim nesupravegheat de comutare
separată galvanic.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 55

4.4.3 Conectarea releelor K2, K3, K4

Prin intermediul punţilor de programare, cele trei relee


K2, K3, K4 sunt adaptate la diferitele cerinţe de sistem.
Cele trei relee pot fi programate independent unul faţă de
celalalte, cu comutare plus şi supravegheat, comutare
plus sau ca şi contact de comutare nesupravegheat.

Fig. 49 Poziţia releelor K2, K3, K4 şi a puntilor de programare


BR9-20 pe modulul de periferice

FB 798951.RO / 05.06
56 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Funcţia de regim de avarie a releelor K2, K3 şi K4

Fig. 50 Poziţia punţilor de programare B3-5 a funcţionării în regim de avarie a releelor

Puntea X în poziţia 1/2

Nu este realizată comanda releului în regimul de avarie al


centralei (stare la livrare)

Puntea X în poziţia 2/3

Comanda releului este asigurată şi în regimul de avarie al


centralei.

Aplicatie în cazul programării unei funcţii de însumare a releelor,


precum Sumă alarme incendiu, Sumă alarme şi Sumă
dezactivări.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 57

4.4.4 Date tehnice (modul de periferice)

Tensiune de alimentare : Internă, prin modulul de alimentare +5V c.c. / +12V c.c.

Consum în gol : cca. 15mA la 12V c.c.

Siguranţa F1 : T1A - fuzibilă (releu K1)


Siguranţele F2, F3, F4 : T2A - fuzibile (relee K2 la K4)

Cleme de conectare : Secţiune de cablu max. 1,5mm2, amovibile

Releu K1 : Releu pentru conectarea unui comunicator, sau liber


programabil. Modul de funcţionare poate fi setat cu
ajutorul punţilor de programare. Funcţionarea în regim de
avarie poate fi setată cu ajutorul punţilor.

Încărcarea maximă admisă pe contactele releului la


modul de funcţionare contact de comutare
nesupravegheat <30 V c.c./ max. 1A.

Nu este un contact separat galvanic datorită integrării


protecţiei EMC.

Releele K2, K3, K4 : Releee cu funcţie de însumare sau relee liber


programabile. Modul de funcţionare poate fi setat prin
intermediul punţilor de programare. Funcţionarea în
regim de avarie poate fi setată cu ajutorul punţilor.

Încărcarea maximă admisă pe contactele releelor la


modul de funcţionare contact de comutare
nesupravegheat <30 V c.c./ max. 2A.

Nu este un contact separat galvanic datorită integrării


protecţiei EMC.

Interfaţa pentru conectarea


panoului de comandă pentru pompieri : 8 intrări digitale
8 ieşiri digitale (capacitate comutare 12Vc.c./max. 20mA)

Intrarea conexiunii primare interne : Suprav. 10kS (repaus) / 5kS (alarmă) / 1kS
(deranjament) Utilizare: de ex. pentru funcţionarea în
regim de avarie pe essernet®.

Compatibilitate : Art. nr. 772479 -> Cartelă de periferice fără conector


pentru micromodul
Art. nr. 772477 -> Cartelă de periferice cu conector
pentru micromodul

Ca regulă de principiu, contactele releelor centralei IQ8Control nu trebuie să comute tensiuni alternative.
Comutarea unei tensiuni alternative externe nu este permisă nici în regim nesupravegheat de comutare
separată galvanic.

FB 798951.RO / 05.06
58 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

4.5 Module de extensie


Pe modulul de extensie există, în funcţie de tip, 1 sau 3 conectoare pentru micromodule. Prin echiparea cu
micromodule, centrala poate fi adaptată necesităţilor aplicaţiei. Pentru fiecare micromodul există câte o tehnică de
conectare proprie. Asocierea celor 8 cleme cu şurub depinde de tipul de micromodul conectat.

Modul de extensie (art. nr. 772478) cu un conector pentru micromodul

Fig. 51 Modulul de extensie 772478 cu un conector pentru micromodul

Modul de extensie (art. nr. 772476) cu trei conectoare pentru micromodule (doar IQ8Control M)

Fig. 52 Modulul de extensie 772476 cu trei conectoare pentru micromodule (doar centrala IQ8Control M)

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M 59

IQ8Control C
Modulul de extensie cu un conector pentru micromodul (art. nr. 772478) se poate monta la conectorul de sistem 1
al modulului de bază. Acest unic conector de extensie al centralei va fi ocupat în mod normal de un modul de
periferice. Fără acest modul de periferice nu este posibilă structurarea conformă normelor a unei centrale
IQ8Control C (a se vedea cap. “Posibilităţi de echipare ale centralei IQ8Control C”).

IQ8Control M
Centrala dispune de două conectoare pentru module de extensie. În practică, al doilea conector (System
connector 2) va fi utilizat pentru un modul de extensie. Dacă este cazul, se poate echipa şi conectorul de sus
(System connector 1) cu un modul de extensie. În acest caz, echiparea cu un modul de periferice nu va mai fi
posibilă (a se vedea cap. “Posibilităţi de echipare ale centralei IQ8Control M”).

Modul de extensie cu un conector pentru micromodul (art. nr. 772478)

Modulul de extensie art. nr. 772478 trebuie configurat în setul de date-client ca un modul de periferice.

X 1a/2b/3c Conector către conectoarele Vezi indicaţiile de mai sus


System connector 1 sau 2 ale modulului de bază referitoare la IQ8Control C sau M

X11a/12b Conector pentru un micromodul


(nu se va conecta un micromodul essernet® - a se vedea indicaţia de mai jos)

X10 Cleme de conectare pentru micromodul

Modul de extensie cu trei conectoare pentru micromodule (art. nr. 772476)

Doar pentru centralele IQ8Control M

LED V1 LED sumă alarme - activat în regimul de avarie al centralei

LED V2 LED activat la un derajament al procesorului centralei (CPU)

Platz 1 Conector pentru un micromodul


nu se va conecta un micromodul essernet® - a
Platz 2 Conector pentru un micromodul se vedea indicaţia de mai jos
Platz 3 Conector pentru un micromodul

X22 Conectoare ale micromodulului din conectorul 1

X23 Conectoare ale micromodulului din conectorul 2

X24 Conectoare ale micromodulului din conectorul 3

X 4/5/6 Conector către conectoarele Vezi indicaţiile de mai sus


System connector 1 sau 2 ale modulului de bază referitoare la IQ8Control C sau M

La utilizarea unui micromodul essernet®, acesta poate fi conectat doar pe conectorul pentru
micromodul al modulului de bază.

FB 798951.RO / 05.06
60 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

4.5.1 Date tehnice (modul de extensie)

Tensiune de alimentare : Internă, prin modulul de alimentare, +5V c.c.

Consum în gol : cca. 10mA

Cleme de conectare : Secţiune de cablu max. 1,5mm2

Compatibilitate : Art. nr. 772478 -> Cartelă de extensie cu un conector


pentru micromodul
Art. nr. 772476 -> Cartelă de periferice cu trei conectoare
pentru micromodule

FB 798951.RO / 05.06
Manual de instalare

Centrale de detecţie a incendiilor IQ8Control C/M


Micromodule

798951.RO G 299044
Ne rezervăm dreptul la modificări
05.2006 G205129
62 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

5 Micromodule

5.1 Bucla analogică


Pentru centralele IQ8Control C / M există 2 tipuri diferite de module de buclă analogică:

Modul de buclă analogică esserbus® (art. nr. 784382 şi 784382.10)

Modul de bucă analogică pentru conectarea detectoarelor din seria 9200 şi a transponderelor esserbus®. Pentru
utilizarea acestui modul de bucă analogică, la alimentatorul art. nr. 802426 va trebui programată cu ajutorul
punţilor corespunzătoare tensiunea de linie de 27,5V.

Modul de buclă analogică esserbus®-PLus (art. nr. 804382 şi 804382.10)

Bucla esserbus®-PLus a centralelor se bazează pe clasicul esserbus®, însă cu posibilitatea de conectarea directă
a dispozitivelor de alarmare adresabile pe bucla esserbus®-PLus. Pentru utilizarea acestei bucle, modulul de
alimentare (art. nr. 802426) va trebui programat cu ajutorul punţilor corespunzătoare pentru tensiunea de linie de
42V. Dispozitivele de alarmare conectate pe esserbus®-PLus vor fi acţionate de tensiunea buclei analogice, fără a
fi necesară alimentarea cu tensiune externă.

Caracteristici comune ale buclelor esserbus® şi esserbus®-PLus

! maxim 127 de izolatoare de grupe pe fiecare bucă analogică

! maxim 127 de participanţi pe o buclă analogică

! este posibilă asocierea a 127 de grupe pentru fiecare buclă analogică (vezi programarea datelor)

! maxim 32 de detectoare analogice/grupă

! este posibilă combinarea de conexiuni buclă cu conexiuni lineare (derivaţii). Nu se pot defini subramuri ale
unei derivaţii existente.

! tip recomandat de cablu: IY(St)-Y 0,8mm diametru

! lungimea maximă a buclei analogice, inclusiv a tuturor liniilor nu trebuie să depăşească 3500m, cu
respectarea factorului de încărcare pentru detectoarele IQ8Quad. Aceasta corespunde - la un diametru al
conductorului de 0,8mm - unei rezistenţe de 260S, măsurate de la clema A+ la B+

! maxim 32 de transpondere esserbus® pe o buclă analogică

! maxim 100 de transpondere la nivelul unei centrale IQ8Control C/M

! maxim 8 transpondere de comunicaţie pentru fiecare buclă analogică

! maxim 16 transpondere de comunicaţie la nivelul unei centrale IQ8Control C/M

! Maxim 25 de sisteme cu absorbţie LRS compact/eb pe buclă, maxim 50 la nivelul unei bucle
Pentru max. 50 buc. / centrală este necesară o versiune software a centralei începând cu V3.01.

Pericol de avariere!
Bucla esserbus®-PLus poate fi utilizată doar împreună cu grupe constructive adecvate ale centralei de
detecţie a incendiilor. Utilizarea combinată a esserbus® şi esserbus®-PLus în cadrul unei centrale nu este
posibilă din cauza tensiunii mărite a buclei analogice (42V) a celui din urmă tip ! Grupele constructive
adecvate pentru esserbus®-PLus sunt desemnate prin numărul de articol 80xxxx.

Detectoarele şi transponderele cu numerele de articol 80xxxx sunt compatibile cu tipurile anterioare, ele
putând fi utilizate atât în bucla esserbus®, cât şi în bucla esserbus®-PLus.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 63

Funcţiile buclei analogice

esserbus® / esserbus®-PLus este o conexiune bifilară alimentată şi supravegheată dinspre ambele capete, cu
topologie inelară/lineară combinabilă. Utilizarea izolatoarelor de grupe permite combinarea conexiunilor buclă/linie
în 127 de grupe de detectoare, având un total de maxim 127 de participanţi. La o întrerupere a conexiunii-buclă,
toţi participanţii esserbus vor rămâne funcţionali. În caz de scurtcircuit vor fi separate doar componentele aflate
între 2 izolatoare de grupe. Toţi ceilalţi participanţi vor rămâne funcţionali - chiar şi în cazul acestui deranjament.

Pe esserbus® pot fi conectate detectoare automate şi neautomate (butoane, respectiv dispozitive manuale de
declanşare) în grupe proprii de detecţie. Suplimentar, este posibilă utilizarea de transpondere esserbus® în grupe
de detecţie distincte ale buclei analogice. Transponderele esserbus® constituie grupe constructive descentralizate
de intrări/ieşiri, conectate pe esserbus®.

Pentru punerea în funcţiune a unei bucle analogice cablate şi funcţionale este necesar un PC de service şi cea
mai recentă versiune a programului de configurare (editor de date-client) tools 8000. Cu acest program este
posibilă recunoaşterea automată a cablării bucle analogice şi adresarea automată a tuturor participanţilor
esserbus®. Nu este necesară programarea manuală a adreselor. Va urma programarea individuală a participanţilor
la grupele de detectoare. Programarea este descrisă în modulul online de help al programului tools 8000 (modul
disponibil în prezent în limba engleză).
Pentru controlul comunicaţiei dintre centrală şi detectoare, pe modulul de bază va fi activat intermitent LED-ul
corespunzător acestei funcţii. La detectoarele IQ8Quad va fi activat scurt LED-ul verde la intervale de câte 30 de
secunde.

Funcţiile izolatorului (separatorului) de grupe

La un scurtcircuit pe bucla analogică vor fi declanşate releele izolatoarelor învecinate defectului, izolând astfel
segmentul defect (de ex. o grupă de detecţie) de restul buclei. Detectoarele izolate vor fi afişate pe display cu
parametrul "Deranj. com.". Toate ceilalte dispozitive conectate pe bucla analogică, incluzând detectoarele sau
transponderele esserbus® ale căror izolatoare sunt deschise, vor rămâne funcţionale. La o întrerupere, de ex. a
cablului magistralei, izolatoarele nu au nici o funcţie. Datorită interogării bidirecţionale a buclei, toate detectoarele
vor rămâne funcţionale în acest caz.

Detectoarele de incendiu din seria IQ8Quad dispun în mod standard de izolatoare integrate. Pentru toate celelalte
tipuri de echipamente de buclă, izolatoarele sunt opţionale.

Utilizarea izolatoarelor de grupă

1. De regulă, la trecerea buclei analogice dintr-un domeniu de incendiu în altul.

2. La trecerea de la detectoare automate la detectoare manuale (şi invers).

3. Cel puţin la cel de-al 32-lea detector al unei grupe de detectoare.

Centralele instalate în conformitate cu normele VdS pot administra un număr maxim de 512 detectoare
automate.

La un sistem care funcţionează conform normelor VdS, în cazul apariţiei unui deranjament este permisă
căderea a maxim 32 de detectoare ale buclei, de exemplu o grupă dedetectoare. Ca urmare, izolatoarele
de grupă trebuie montate cel puţin la fiecare al 32-lea participant al buclei.

FB 798951.RO / 05.06
64 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

5.1.1 Modulul de buclă analogică esserbus® (art. nr. 784382 şi 784382.10)

Modulul de buclă analogică crează posibilitatea conectării unei linii cu configuraţie inelară (buclă) - aşa-numitul
esserbus® . Bucla va fi configurată cu ajutorul programului de configurare tools 8000 de la versiunea V1.06R001.

Fig. 53 esserbus®

Fig. 54 Modulul de buclă analogică esserbus® (art. nr. 784382 şi 784382.10)

Ecranul va fi conectat la o singură extremitate a buclei analogice!

X1 Conector cu 64 de contacte
către conectorul pentru micromodul de pe modulul de bază, de periferice sau de extensie
K1,K2 Interogare bidirecţională a buclei cu ajutorul releelor izolatoare
(K1 = A+, A- / K2 = B+, B-)
LED 1 (SMD) roşu, luminează intermitent => În funcţionare normală lumineaza în tactul
comunicaţiei de pe buclă
(SMD) roşu, luminează permanent => Scurtcircuit pe buclă
LED 2 (SMD) galben, luminează permanent => Modul defect
LED 3 (SMD) roşu, luminează intermitent => Căderea tensiunii interne de alimentare de +24V
sau comunicaţie întreruptă cu procesorul centralei
(SMD) roşu, luminează permanent => Micromodul în regfim de avarie (căderea
procesorului centralei)
LED 4 (SMD) galben, luminează intermitent => Programul procesorului rulează - funcţ. normală
(SMD) galben, lum. intermitent rapid => Modul în regim de test

A= Este necesar un index de modul superior B2 sau C1. Excepţie: Nu vor fi utilizate modulele cu index C !

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 65

5.1.1 Modulul de buclă analogică esserbus® - PLus (art. nr. 804382 şi 804382.10)

Acest tip de modul de buclă analogică susţine modul de funcţionare "esserbus®-PLus" al buclei analogice, de ex.
pentru conectarea directă a dispozitivelor adresabile de alarmare. Pentru bucla esserbus®-PLus sunt necesare
componente şi setări speciale.

Utilizarea combinată cu bucla esserbus® în cadrul aceleiaşi centrale nu este posibilă !

Fig. 55 esserbus® -PLus

Fig. 56 Modulul de buclă analogică esserbus® -PLus (art. nr. 804382 şi 804382.10)

X1/2 Conector cu 64 de contacte


către conectorul pentru micromodul de pe modulul de bază, de periferice sau de extensie
K1,K2 Interogare bidirecţională a buclei cu ajutorul releelor izolatoare (K1 = A+, A- / K2 = B+, B-)
LED 1 roşu, luminează intermitent => Căderea tensiunii de alimentare +24V sau comunicaţie întreruptă
(SMD) cu procesorul centralei
roşu, luminează permanent => Micromodul în regim de avarie (cădere CPU)
LED 2 galben, luminează permanent => Programul procesorului rulează - funcţionare normală
(SMD) galben, lum. intermitent rapid => Modul în regim de test
LED 3 roşu, luminează permanent => Mod esserbus®-PLus activat
(SMD) Tensiune de linie +42V
LED 4 galben, luminează intermitent => Reset modul
(SMD) galben, luminează permanent => Modul defect
LED 5 roşu, luminează intermitent => În funcţionare normală activat în tactul comunicaţiei de pe buclă
(SMD) roşu, luminează permanent => Scurtcircuit pe buclă

FB 798951.RO / 05.06
66 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

La modulul de buclă analogică (art. nr. 804382, resp. 804382.10), bucla esserbus®-PLus va fi conectată direct la
micromodul. Clemele de conectare ale tehnicii de conectare standard nu vor fi utilizate.

Exemplu:

Componente necesare buclei analogice esserbus®-PLus:

Art. nr. Descriere

802426 Modul de alimentare cu tensiunea de linie reglabilă 27,5V / 42V

27,5V -> pentru esserbus®


sau
42V -> pentru esserbus®-PLus

804382 Modul de buclă analogică pentru conectarea esserbus®-PLus

! maxim 4 bucle esserbus®-PLus la nivel de centrală

! Datorită tensiunii de linie mărite la 42V, la bucla esserbus®-PLus vor fi conectate doar grupe
constructive ca de ex. transpondere sau detectoare de incendiu cu numerele de produs de
forma art nr. 80xxxx

Pericol de avariere!
Bucla esserbus®-PLus poate fi utilizată doar împreună cu grupe constructive adecvate ale centralei de
detecţie a incendiilor. Utilizarea combinată a esserbus® şi esserbus®-PLus în cadrul unei centrale nu este
posibilă din cauza tensiunii mărite a buclei analogice (42V) a celui din urmă tip ! Grupele constructive
adecvate pentru esserbus®-PLus sunt desemnate prin numărul de articol de forma 80xxxx.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 67

5.1.2.1 Dispozitive de alarmare pentru esserbus®-PLus

Pentru conectarea directă la bucla esserbus®-PLus stau la dispoziţie următoarele dispozitive de alarmare:

Nr. articol Descriere Factor de încărcare (LF)


Detectoare de incendiu IQ8Quad
802383 O2T/F Optic 2
2
802384 O T/So Acustic 2
2
802385 O T/FSp Optic + acustic + vocal 3
2
802386 O T/Sp Acustic + vocal 3
Dispozitive de alarmare IQ8Quad
807205, 807206 Acustic 3
807212, 807213, 807214 Optic - culoarea calotei roşu sau galben 36
alb, albastru sau verde
807322, 807332 Acustic + vocal 6
807224 Acustic + optic 6
807372 Acustic + optic + vocal 6
Socluri de semnalizare
806282 Acustic 2
Sirene adresabile
806280, 806284 Acustic 6

Lungimea conexiunii inelare Factor de încărcare maxim


esserbus®-PLus
sub 700m 96
1000m 78
1300m 66
1600m 54
2000m 48
2500m 42
3000m 36
3500m (lungime maximă) 30

Exemplu: Pe o buclă sunt conectate diferite dispozitive de alarmare.

4 sirene (806280/84) cu factorul de încărcare 6 = factor de încărcare 24

9 dispozitive de alarmare IQ8Alarm cu factorul de încărcare 3 = factor de încărcare 27


____________________
Factor total de încărcare = 51

Pentru factorul de încărcare rezultat este permisă o lungime a buclei de max. 1600m (vezi tabelul).

Se vor lua în considerare:


! Lungimea maximă posibilă a buclei
! Factorul maxim de îmcărcare 96 (pe buclă)
! Numărul maxim admis de dispozitive de alarmare de fiecare tip
! Numărul maxim de 127 de participanţi pe fiecare buclă

FB 798951.RO / 05.06
68 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

5.1.3 Date tehnice (module de buclă analogică)

Art. nr. 784382 / 784382.10 Art. nr. 804382 / 804382.10


(esserbus®) (esserbus®-PLus)

Tensiune de alimentare : Internă +12V şi +27,5V Internă +12V şi +42V

Consum în regim normal


(cu 127 de participanţi) : 60mA @ 12V 60mA @12V

Funcţionare în regim de avarie : Da Da

Cleme de conectare : max. 1,5mm2 secţiune cablu max. 1,5mm2 secţiune cablu
amovibile amovibile

Cablu de conectare recomandat : ! Cablu de semnalizare IY-St-Y n x 2 x 0,8mm

! Rezistenţa buclei 75S la lungimea de 1000m

! Rezistenţa totală a buclei analogice 260S


(măsurată între clemele A+ şi B+)

! Lungime maximă totală a buclei de 3500m pentru detectoare IQ8Quad,


cu respectarea factorului de încărcare

Lungimea buclei analogice este


dependentă de numărul de
dispozitive adresabile de alarmare
conectate şi poate diferi semnificativ
de lungimea maximă admisă a
conexiunii

Maxim 2 module / centrală


IQ8Control C, respectiv
4 module / centrală IQ8Control M !

Compatibilitate : Art. nr. 784382 / 784382.10 - modul de buclă analogică (esserbus®)


:
Modul de bucă analogică pentru conectarea detectoarelor adresabile şi
a transponderelor esserbus®. Pentru utilizarea acestui modul de buclă
analogică, la alimentatorul art. nr. 802426 va trebui programată cu
ajutorul punţilor corespunzătoare tensiunea de linie de 27,5V.

Art. nr. 804382 / 804382.10 - modul de buclă analogică


(esserbus®-PLus)

Modul de buclă analogică pentru conectarea detectoarelor adresabile, a


transponderelor esserbus® şi a dispozitivelor de alarmare adresabile.
Pentru utilizarea acestei bucle, modulul de alimentare (art. nr. 802426)
va trebui programat cu ajutorul punţilor corespunzătoare pentru
tensiunea de 42V.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 69

5.1.4 Modulul de 4 grupe convenţionale BM

Micromodul pentru conectarea de patru grupe de detecţie incendiu sau grupe tehnice de alarmare (TAL)
convenţionale (neadresabile) sau cu diagnoză (PDM).

Cartela de bază

Fig. 58 Modul pentru 4 grupe de incendiu (BM) convenţionale

X1 Conector cu 64 contacte
către modulul de bază, de periferice sau de extensie

LED 5 galben LED stins = > stare normală


(SMD)
LED activ = > modul defect

LED 6 roşu LED aprins respectiv stins = > Deranjament modul


(SMD)
LED activat intermitent
(perioada de pauză 48 ms) = > Funcţionare în regim de avarie sau cădere
tensiune internă de alimentare 12V/ 24V

LED activat intermitent dar lent => Funcţionare normală

LED activat intermitent dar rapid = > Adresare în curs

Cartela de grupe

A Conector (5x) către cartela de baza

LED 1 la 4 LED-urile grupelor de detecţie 1 până la 4


(SMD)
LED stins => Stare normală

LED stins => Limitarea curentului grupelor de detecţie este activă

FB 798951.RO / 05.06
70 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Sunt posibile următoarele moduri de funcţionare:

1. Grupe convenţionale, neadresabile, pentru conectarea a până la 32 de detectoare automate

2. Grupe convenţionale, neadresabile, pentru conectarea a până la 10 butoane de incendiu

3. Grupe convenţionale, neadresabile, pentru conectarea a până la 32 de dispozitive de alarmare tehnică (TAL)

Schema de conectare

Numerele grupelor (1 la 4) corespund numerotării de pe modulul cu 4 grupe BM. Secvenţa de numerotare va fi


adaptată intervalului de grupe al centralei prin intermediul programării datelor de client.

Ultimul detector al grupei va avea conectată o rezistenţă terminală.

Fig. 59 Alocarea tehnicii de conectare

La o grupă de detecţie se vor conecta maxim 32 de detectoare automate sau 10 detectoare


neautomate (butoane). Toate detectoarele unei grupe trebuie să aibă acelaşi tip de funcţionare.
Detectoarele automate şi neautomate vor aparţine de grupe diferite. Conform VdS, asocierea
"combinată" a detectorelor automate şi neautomate în aceeaşi grupă nu este permisă !

Stare la livrare

La momentul livrării centralei, modulele de 4 grupe-BM aflate în centrală nu sunt programate în fişierul de date-
client, de aceea, intrările de grupe nu sunt conectate cu rezistenţe terminale.

Alocarea celor 4 grupe este programată cu ajutorul PC-ului de service şi a programului tools 8000
de la versunea V1.06R001.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 71

5.1.5 Date tehnice (modul de 4 grupe BM)

Tensiune de alimentare : Internă, 12V prin modulul de alimentare

Consum maxim de curent : 25mA la 12V

Funcţionare în regim de avarie : Da

Cleme de conectare : Secţiune de cablu max. 1,5mm2, amovibile

Conectare : 4 grupe de detectoare cu prag-limită sau cu diagnoză


! max. 30 de detectoare automate / grupă
sau
! max. 10 butoane de incendiu sau module de alarmare
tehnică / grupă

Compatibilitate : Modulul de 4 grupe BM poate fi utilizat într-un conector de


micromodule al centralelor din seria IQ8Control.

Centralele din seria 8000 permit utilizarea modulului de 4 grupe


BM ca şi componentã de schimb.

FB 798951.RO / 05.06
72 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

5.2 Modulul essernet®


Modulul essernet® permite conectarea în reţea a până la 31 de participanţi, ca de exemplu centrale de detecţie a
incendiilor din seria 8000 şi IQ8Control, centrale antiefracţie din seria 5000 şi staţii de conducere WINMAG. Există
de asemenea şi interfeţe (gateways) pentru conectarea componentelor neconectabile direct în reţea.
Micromodulele essernet® au două variante cu viteze diferite de transmisie.

Exemplu de reţea essernet® cu tipuri diferite de participanţi

®
Fig. 60 essernet cu tipuri diferite de participanţi

Schema de conectare

Fig. 61 Schema de conectare essernet®

Într-o reţea essernet® pot fi utilizate doar micromodule essernet® având aceeaşi viteză de transmisie.

Protecţia reţelei essernet® împotriva perturbaţiilor se va realiza cu elemente constructive de protecţie LAN
speciale.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 73

Micromodulul essernet® va fi montat întotdeauna în conectorul de micromodul a plăcii de bază. În acest scop se
vor adapta în mod corespunzător poziţiile punţilor tehnicii de conectare de pe placa de bază (se va consulta şi cap.
“Modulul de bază”).

Fig. 62 Micromodulul essernet®

S1 Comutator rotativ pentru programarea adresei (unităţi)

S2 Comutator rotativ pentru programarea adresei (zeci)

X1 Conector cu 64 de contacte către locul de conectare al micromodulului

Punţi de configurare a tehnicii de conectare IN/OUT (clemele 1+2 şi 3+4)


X4/X5

Cabluri de cupru Cabluri de cupru

Fibră optică Fibră optică

Dacă transmisia trebuie efectuată pe trasee de fibră optică, un segment situat între doi
participanţi va necesita întotdeauna o pereche de convertoare media.
Indicaţii detaliate privind utilizarea concertoarelor de fibră optică se găsesc în documentaţiile
798636 şi 798963.

LED Afişarea stării de funcţionare, respectiv a deranjamentului

roşu activ - deranjament de comunicaţie între modulul essernet® şi centrală

verde intermitent - comunicaţie cu alţi participanţi essernet®

galben activ - deranjament de comunicaţie (regim A/B)


comunicaţie într-o singură direcţie

Toate celelalte combinaţii ale afişării sunt asociate unui deranjament essernet®, respectiv activării
regimului de măsurare.

Ecranul cablului conexiunii essernet® se va conecta la clemele corespunzătoare !

Viteza de transmisie şi cablul de conexiune utilizat sunt dependente de tipul de modul utilizat. Într-o reţea
essernet® pot fi utilizate doar micromodule essernet® având aceeaşi viteză de transmisie.

FB 798951.RO / 05.06
74 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

5.2.1 Date tehnice (micromodule essernet®)

Micromodul essernet® 62,5kBd Micromodul essernet® 500kBd


Art. nr. 784840 Art. nr. 784841

Tensiune de : Internă, de la modulul de alimentare Internă, de la modulul de alimentare


alimentare +5V c.c. +5V c.c.

Consum : cca. 150mA la 12V c.c. cca. 150mA la 12V c.c.

Regim de avarie : da da

Conector : Se poate conecta un singur micromodulul essernet® / centrală, la conectorul pentru


micromodul de pe modulul de bază al centralei. Se vor seta punţile X4 / X5 !

Cleme de : Secţiune de cablu max. 1,5mm2, amovibile Secţiune de cablu max. 1,5mm2, amovibile
conectare

Tip de cablu : Viteza de transfer a datelor p.la 62,5 kBd Viteza de transfer a datelor p.la 500 kBd

Cablu de telecomunicaţii IY (St) Y 0,8mm Cablu IBM Tip 1max. 1000m între doi
participanţi,
Lungimea maximă a cablului = 1000 m.
Cablu IBM Tip 2 max. 1000m între doi
Nu sunt indicate alte tipuri de cablu, de participanţi,
ex.cabluri cu izolaţie de hârtie, cabluri de
comandă (NYM) sau cabluri cu secţiune Cablu IBM Tip 6 (flexibil) max. 200m între
mai mică. doi participanţi

Participanţi : max. 16 participanţi în reţea max. 31 de participanţi / reţea

Transmisie : Caracteristică Token-Passing


Protocol similar DIN 19245 partea 1 (Profibus)

Topologie : Structură inelară tolerantă la întreruperi şi scurtcircuit

Compatibilitate : Micromodul essernet® 64k (art. nr. 784840)

Versiunile HW până la inclusiv B2 nu trebuie utilizate împreună cu versiunile HW


începând de la inclusiv B3 !

Important!

Micromodulele essernet® reprezintă dispozitive tehnice de transmisie a informaţiei conforme clasei A a


normei europene EN 55022: 1995-05.

Aceste dispozitive pot produce perturbaţii radio în domenul casnic, împotriva cărora utilizatorul
trebuie să ia măsuri adecvate. Domeniul casnic este un mediu în care este probabilă utilizarea de
receptoare radio şi televiziune la o distanţă mai mică de 10m faţă de dispozitivul în cauză.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 75

Programarea adresei centralei

Adresarea centralei se face în sistem zecimal utilizând comutatoarele rotative S1 şi S2. Acestea vor fi poziţionate
cu ajutorul unei şurubelniţe adecvate selectându-se valoarea unităţilor cu comutatorul S1 şi valoarea zecilor cu
ajutorul comutatorului S2.

Exemplu de adresare: adresa centralei 9 sau 21

Adresă Poziţia comutatorului Factor de Valoare


micromodul adresare
S2 S1

S1 = X 1
9 9 x 1 + 0 x 10 = 9
S2 = X 10

S1 = X 1
21 1 x 1 + 2 x 10 = 21
S2 = X 10

Poziţia punţilor pentru selectarea regimului de funcţionare cu micromodul essernet®

La conectarea micromodulului essernet® la placa de bază a centralei IQ8Control, protecţie la perturbaţii


electromagnetice trebuie adaptată corespunzător cu ajutorul punţilor existente.

Punţi în poziţie verticală: Punţi în poziţie orizontală:


(stare la livrare) (la utilizarea micromodulului essernet®)

Centrală IQ8Control
(pe placa de bază)

Protecţia la supratensiuni a reţelei essernet® se realizează cu grupe constructive LAN specifice.

FB 798951.RO / 05.06
76 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

5.2.2 Indicaţii importante de instalare a reţelei essernet®

! Liniile de plecare şi liniile de întoarcere ale magistralei essernet® vor fi montate întotdeauna separat,
aceasta înseamnând că vor fi folosite cabluri fizice distincte, iar acestea nu vor fi introduse în acelaşi canal
de cablu. Instalarea comună a acestora poate să limiteze capacitatea de funcţionare, distrugerea cablului /
canalului de cablu conducând la căderea totală a magistralei prin secţionarea atât a liniei de plecare cât şi
a liniei de întoarcere.

! Pentru ambele tipuri de micromodule essernet® vor fi utilizate grupe constructive specifice de protecţie la
supratensiuni.

! Evitaţi întotdeauna instalarea buclelor essernet® împreună cu circuite de alimentare cu energie, circuite
pentru comanda motoarelor, circuite de comutare a fazelor sau alte circuite purtătoare de curenţi tari.

Posibile surse generatoare de deranjamente

! Întreruperi sau inversări în reţeaua essernet®

! Deteriorarea cablului LAN (500kB, modul tip 2), prin îndoirea la o rază mai mică decât cea admisă a
cablului
! Setarea incorectă a celor 8 punţi pentru tehnica de conexiune a micromodulului essernet® în centrala de
detecţie a incendiilor

! Setarea incorectă a adresei essernet® la comutatorul DIL al micromodulului essernet® (afişare display:
“Deranj. sistem.: centr.Essernet: xx”), LED-ul roşu de pe micromodulul essernet® este permanent aprins.

! Lungimea traseului de cablare este prea mare sau atenuarea prea ridicată. Rezistenţa tipică în buclă
pentru lungimi de cabluri: Cablu IBM tip1 cca. 100S/km;. IY-ST-Y 0,8 cca. 70S/km.

! Centrala, respectiv participantul nerecunoscut se află în regim de avarie sau în procedura de adresare şi
recunoaştere, de exemplu după un RESET.

! Centrala respectiv participantul reţelei essernet® sunt nealimentate sau reţeaua de legătură cu acest
participant este secţionată în ambele direcţii.

! Se va consulta şi cap."essernet® - procedura de diagnoză".

Mesaje de eroare

! Următoarele stări vor fi afişate doar la o repornire a micromodulului essernet®, fiind memorate până la
proxima repornire.
- Adresare incorectă
- Eroare hardware
- Regim de măsurare

! Afişarea stărilor de deranjament de comunicaţie, scurtcircuit/întrerupere, precum şi regimul normal nu se


face cu memorare.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 77

Convertorul de fibră optică art nr. 784763 / 784764

Convertorul de fibră optică transformă semnalele electrice în semnale optice în vederea transmiterii datelor prin
medii rezistente la perturbaţii în condiţiile existenţei unor condiţii nefavorabile, de ex. acolo unde utilizarea
traseelor de cupru nu este posibilă. Este posibilă utilizarea combinată a tehnicii de conectare “clasice” prin cupru
cu cea de conectare prin fibră optică. La interconectarea prin fibră optică, pentru fiecare centrală vor fi necesare
cel puţin un convertor de fibră optică şi un micromodul essernet® la varianta hardware minimă E. În funcţie de tipul
fibrei optice utilizate, între centrale se pot realiza tronsoane de max. 3000m. Convertorul de fibră optică poate fi
echipat opţional cu conectoare de tip F-ST (art. nr. 784763) sau F-SMA (art. nr. 784764).

Instalare

Convertorul de fibră optică va fi montat în carcasa centralei, respectiv în acelaşi dulap de echipamente. Pentru
aceasta se vor utiliza şine de montaj standardizat de 35mm (şină ”C”), fără a fi necesare alte materiale de montaj.

Cerinţe / limitări

! Fiecare segment de reţea necesită două convertoare (multimodemuri).

! Fibrele optice vor fi interconectate direct (de ex. nu este permisă conectare prin multiplexoare)

! Pentru fibra optică de tip G50 / 125:m, atenuarea de 6dB corespunde unei lungimi maxime de 2000m.
Pentru fibra optică G62,5 / 125:m, atenuarea de 9dB corespunde unei lungimi maxime de cca. 3000m.

! Maxim 16 tronsoane de fibră optică pe fiecare reţea essernet®, la o viteză de transmisie de 62,5KBd.

! Maxim 31 de tronsoane de fibră optică pe fiecare reţea essernet®, la o viteză de transmisie de 500KBd.

Conectarea traseelor de fibră optică pe essernet®

Fig. 63 Principiul de conectare al căilor de transmisie pe fibră optică pe essernet®

Informaţii detaliate privitoare la convertoarele de fibră optică se găsesc în documentaţia art. nr. 798636 /
798963.

FB 798951.RO / 05.06
78 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

6. Module cu relee
6.1 Modulul cu 3 relee / 3 relee SaS
Micromodul pentru comanda supravegheată, fără separare galvanică, a echipamentelor externe, ca de exemplu
lămpi blitz sau sirene. La acest micromodul pot fi conectate un număr de până la 3 echipamente externe.

Asocierea declanşării releelor în funcţie de anumite evenimente se realizează cu PC-ul de service şi programul de
parametrare tools 8000 de la versiunea V1.06R001. Pentru fiecare releu poate fi asociat un text propriu cu 25
caractere/rând care va fi afişat pe display şi tipărit la imprimantă.

Fig. 64 Modulul cu 3 relee / 3 relee SaS

X1 Conector cu 64 de contacte - la conectorul pentru pentru micromodul al modulului de bază, de


periferice sau de extensie
K1, K2, K3 K1 (la modulul de 3 relee SaS acesta este programat ca releu- sumă deranjamente)

K2, K3 – liber programabile, capacitatea de comutare maximă <30V c.c./ 1 A


S1, S2 Comutator pentru programarea supravegheat / nesupravegheat, de exemplu pentru aplicaţii
speciale
TEST Soclu pentru teste ! Doar reglaje la fabricant !
LED Fără funcţie de afişare (doar pentru verificări la fabricant)
F1, F3, F5 Siguranţe electronice (Multifuse) pentru resetarea tensiunii pentru aproximativ 30 secunde la
clemele corespunzătoare ale conectorului

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 79

Programarea modului de funcţionare al releelor

Ca regulă de principiu, contactele releelor centralei IQ8Control nu trebuie să comute tensiuni alternative.
Comutarea unei tensiuni alternative externe nu este permisă nici în regim nesupravegheat.

Modul de funcţionare supravegheat / nesupravegheat al fiecărui releu va fi programat cu ajutorul punţilor şi


de asemenea în setul de date-client, cu ajutorul PC-ului de service.

FB 798951.RO / 05.06
80 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Conectarea unui dispozitiv extern de alarmare fără supravegherea conexiunii

Exemplu: releul K 2 (clemele 5 şi 6), tipul de funcţionare nesupravegheat.

Fig. 65 Conectarea unui dispozitiv extern de alarmare nesupravegheat

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 81

Conectarea unui dispozitiv extern de alarmare cu supravegherea conexiunii

În cazul unei acţionări supravegheate a unui echipament extern, linia este supravegheată asupra existenţei unei
rezistenţe de terminale de 10 kS. La acţionare, pe clemele de conexiune ale releului, polaritatea comută între
tensiunea de supraveghere şi tensiunea de comandă. Releul comută linia din starea de supraveghere în starea de
comandă (acţionare) a echipamentului extern (ca de exemplu un semnalizator acustic extern).

Pentru ca în starea de supraveghere semnalizatorul extern să nu fie declanşat prin intermediul curentului de
supraveghere, este obligatorie montarea unei diode de protectie (de ex. 1N4004/1A).

Exemplu pentru releul K2 (clemele 5 şi 6), tipul de funcţionare cu supraveghere

Fig. 66 Conectarea unui dispozitiv extern de alarmare supravegheat

R = 10 kS rezistenţă terminală, V = diodă de protecţie (1A)

FB 798951.RO / 05.06
82 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Exemplu de utilizare (A)

Trei relee cu o tensiune externă comună (stare la livrare)

La această aplicaţie, la clemele 3 şi 4 ale conectorului este aplicată o tensiune externă (de exemplu +12V) care, la
apariţia criteriului, este comutată prin intermediul releelor către echipamentele externe care trebuie comandate.

Fig. 67 Exemplu de utilizare (A)

Exemplu de utilizare (B)

Două relee cu tensiuni externe diferite

Această aplicaţie crează posibilitatea comutării a două tensiuni externe diferite (de exemplu + 12V c.c. şi + 24V
c.c.). Sunt conectate releele K1 si K2 ale micromodulului !

Releul K3 nu este asociat !

Fig. 68 Exemplu de utilizare (B)

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 83

6.2 Modulul cu 4 relee

Pe acest modul se află patru relee liber programabile, nesupravegheate, pentru comanda unor echipamente
externe şi componente ale sistemului. Asocierea declanşării releelor în funcţie de anumite evenimente se
realizează cu PC-ul de service şi programul tools 8000 de la versiunea V1.06R001. Pentru fiecare releu poate fi
asociat un text propriu cu 25 caractere/rând care va fi afişat pe display şi tipărit la imprimantă.

Exemplu de poziţionare a comutatoarelor de programare:

Fig. 69 Modulul cu 4 relee

X1 Regletă de conexiune către conectorul pentru micromodul de pe modulul de bază, de


periferice sau de extensie

K1 la K 4 Contacte de releu liber programabile (capacitatea de comutare <30V c.c. / 1A)

S1 la S 4 Comutatoare de programare pentru modul de funcţionare: ca şi contact de deschidere


(normal închis) sau contact de închidere (normal deschis)

F1 la F4 Siguranţă electronică (Multifuse) pentru resetarea tensiunii pentru aproximativ 30 secunde


la clemele corespunzătoare ale conectorului

Ca regulă de principiu, contactele releelor centralei IQ8Control nu trebuie să comute tensiuni alternative.
Comutarea unei tensiuni alternative externe nu este permisă nici în regim nesupravegheat .

FB 798951.RO / 05.06
84 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Descrierea conectorului

Fig. 70 Alocarea la clemele tehnicii de conectare

Schema de principiu (exemplu cu releul K1)

Fig. 71 Schema de principiu

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 85

6.2.1 Date tehnice (module cu relee)

Modul cu 4 relee (art. nr. 787530)

Tensiune de alimentare : Internă de la modulul de alimentare; +5V c.c. / +12V c.c.

Consum în gol : cca. 10mA la 12V c.c.

Siguranţe (F1, F2, F3, F4) : Multifuse 1,1A (pentru releele K1 la K4)

Relee (K1, K2, K3, K4) : 4 relee progamabile (contacte normal deschise/închise), fără
posibilitatea de supraveghere a sarcinii

Capacitate de comutare : Max. 30V c.c. / 1A pentru fiecare ieşire

Cleme de conectare : Secţiune de cablu max. 1,5mm2, amovibile

Modul cu 3 relee Modul cu 3 relee SaS


Art. nr. 787531 Art. nr. 787532

Tensiune de alimentare : Internă, de la mod.alimentare Internă, de la mod.alimentare


+5V c.c. / +12V c.c. +5V c.c. / +12V c.c.

Consum în gol : 5mA la 12V c.c. 15mA la 12V c.c.

Relee : 3 supravegheate, 2 supravegheate,


programabile cu contacte programabile cu contacte
normal deschise/închise normal deschise/închise

şi un releu de deranjament
(SaS, anclanşat în regim
normal)

Capacitate de comutare : Max. 30V c.c. / 1A pentru Max. 30V c.c. / 1A pentru
fiecare ieşire fiecare ieşire

Siguranţe : Multifuse 1,1A (pe fiecare Multifuse 1,1A (pe fiecare


releu) releu)

Cleme de conectare : Secţiune de cablu max. 1,5mm2, amovibile

Compatibilitate : Modulele cu relee se utilizează în conectoarele pentru


micromodule ale sistemelor de detecţie a incendiilor IQ8Control.

Centralele din seria 8000 permit utilizarea modulelor de relee ca


şi componente de schimb.

Ca regulă de principiu, contactele releelor centralei IQ8Control nu trebuie să comute tensiuni alternative.
Comutarea unei tensiuni alternative externe nu este permisă nici în regim nesupravegheat .

FB 798951.RO / 05.06
86 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

6.3 Ieşiri optocuploare

6.3.1 Modul 4-Output (4 ieşiri)

Pe acest modul se află 4 ieşiri de comutare, fără polaritate, pentru comanda unor echipamente externe sau a unor
părţi ale sistemului. Ieşirile pot fi comandate independent una faţă de cealaltă, cu comutarea plusului sau a
minusului. Asocierea ieşirilor la anumite evenimente se realizează cu PC-ul de service şi programul tools 8000 de
la versiunea V1.06R001. Pentru fiecare ieşire se poate asocia un text propriu cu 25 caractere/rând care va fi afişat
pe display şi tipărit la imprimantă.

Fig. 72 Modul 4-Output

X1 Conector cu 64 contacte către modulul de bază, de periferice sau de extensie

V1, V3, V5, V7 Contacte de comutare liber programabile (cu optocuploare aferente)
- tensiune externă comutată 4V - 30V c.c.
- sarcina maximă pe fiecare ieşire de 300mA
- max. 1A curent total pe ieşirile unui micromodul

Schema de conectare

În situaţia în care curentul de 300mA permis pentru fiecare ieşire sau curentul total al ieşirilor de
comutare de 1A (Itotal<=1A) sunt depăşite, o siguranţă electronică va deconecta această iesire,
până la înlăturarea suprasarcinii (timpul de reiniţializare este de cca. 60 secunde).

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 87

6.3.2 Modul 7-Output-P / 7-Output-M

Micromodul cu 7 ieşiri liber programabile pentru comanda echipamentelor externe sau a părţilor sistemului. Cele 7
ieşiri sunt legate la un potenţial comun, care în functie de tipul modulului trebuie adus la potenţialul pozitiv comun
(Modul 7-Output-P art. nr. 787680) sau la potenţialul negativ comun (modul 7-Output-M, art. nr. 787681).
Asocierea ieşirilor la anumite evenimente se realizează cu PC-ul de service şi programul tools 8000 de la
versiunea V1.06R001. Pentru fiecare ieşire se poate asocia un text propriu cu 25 caractere/rând care va fi afişat
pe display şi tipărit la imprimantă.

Fig. 74 Modul 7-Output-P / 7-Output M

X1 Conector cu 64 contacte către modulul de bază, de periferice sau de extensie

V 1 la V 7 Contacte de comutare liber programabile (cu optocuploare aferente)


- tensiune de comutare 4V - 30V c.c.
- sarcina maximă pe fiecare ieşire de 300 mA
- max 1A curent total pe ieşirile unui micromodul

FB 798951.RO / 05.06
88 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Schema de conectare a modulului 7-Output-P

Fig. 75 Asocierea clemelor de conectare pentru modulul 7-Output P

Schema de conectare a modulului 7-Output-M

Fig. 76 Alocarea clemelor de conectare pentru modulul 7-Output-M

În situaţia în care curentul de 300mA permis pentru fiecare ieşire sau curentul total al ieşirilor de
comutare de 1A (Itotal<=1A) sunt depăşite, o siguranţă electronică va deconecta această iesire,
până la înlăturarea suprasarcinii (timpul de reiniţializare este de cca. 60 secunde).

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 89

6.3.3 Date tehnice (module optocuploare)

Modul 4-Output (art. nr. 787682)

Tensiune de alimentare : Internă, de la modulul de alimentare, +5V c.c. / +12V c.c.

Consum în gol : cca. 15mA la 12V c.c.

Tip de ieşire : Optocuplor, independent de potenţial (separat galvanic)

Capacitate de comutare : 4V c.c. la 35V c.c. / max. 300mA pentru fiecare ieşire
Curent maxim / modul: 1A

Cleme de conectare : Secţiune de cablu max. 1,5mm2, amovibile

Modul 7-Output-P Modul 7-Output-M


Art. nr. 787680 Art. nr. 787681

Tensiune de alimentare : Internă, de la modulul de Internă, de la modulul de


alimentare, +5V c.c. / +12V c.c. alimentare, +5V c.c. / +12V c.c

Consum în gol : 15mA la 12V c.c. 15mA la 12V c.c.

Relee : 7 optocuploare (separate 7 optocuploare (separate


galvanic) care comută un galvanic) care comută un potenţial
potenţial comun plus comun minus

Capacitate de comutare : 4V c.c. la 35V c.c. / max. 300mA pentru fiecare ieşire
Curent maxim / modul: 1A

Cleme de conectare : Secţiune de cablu max. 1,5mm2, amovibile

Compatibilitate : Modulele optocuploare se utilizează în conectoarele pentru


micromodule ale sistemelor de detecţie a incendiilor IQ8Control.

Centralele din seria 8000 permit utilizarea modulelor optocuploare ca şi


componente de schimb.

FB 798951.RO / 05.06
90 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

6.4 Interfeţe

6.4.1 Modulul RS232 / TTY

Acest modul oferă la alegere o interfaţă RS 232 sau o interfaţă TTY (20 mA) pentru realizarea schimbului de date
cu dispozitive externe conectate la centrală. Tipul de interfaţă dorit RS 232 sau TTY (20 mA) este programat cu
ajutorul PC-ului de service şi al programului de configurare tools 8000 de la versiunea V1.06R001.

Fig. 77 Modul RS232/TTY

X1 Conector cu 64 de contacte
către modulul de bază, de periferice sau de extensie

BR 3 Deschisă - nu se va modifica starea la livrare a acestei punţi

BR 4 Punte de lipire (cositorire) penru activarea LED-urilor de control D16-D 19. Livrarea - cu
puntea deschisă, datorită consumului mare de curent al LED-urilor. Puntea va fi conectată
doar pentru testarea interfeţei

D16, D17 LED de control pentru comunicaţia de date a interfetei RS 232 (atenţie la puntea BR4)

D18, D 19 LED de control pentru comunicaţia de date a interfeţei TTY (atenţie la puntea BR4)

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 91

Schema de conectare a interfeţei RS 232

Fig. 78 Alocarea clemelor pentru interfaţa RS232

Lungimea maximă de cablu la funcţionare RS232 = 15m;


Cablu recomandat: I-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8mm diametru

Schema de conectare a interfeţei TTY

Fig. 79 Alocarea clemelor pentru interfaţa TTY

Dacă puntea de BR3 de pe modul este închisă, interfaţa TTY nu se poate utiliza.

Lungimea maximă a cablului este de 1000m; cablu recomandat I-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,8mm diametru.

FB 798951.RO / 05.06
92 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

6.4.2 Modul BSL (de interfaţă cu echipamente de stingere)

Modulul de interfaţă BSL (modul-interfaţă pentru comanda unui dispozitiv de stingere a incendiilor) serveşte pentru
comanda unei instalaţii de stingere a incendiilor direct de la centrala de detecţie a incendiilor. Pe acest modul se
află suplimentar un releu liber programabil (K1), pentru realizarea unei funcţii oarecare de acţionare.
Funcţionalitatea dorită se va programa cu ajutorul PC-ului de service şi al programului de configurare tools 8000
de la versiunea V1.06R001.

Fig. 80 Modulul de interfaţă cu echipamente de stingere

X1 Conector cu 64 contacte
către modulul de bază, de periferice saude extensie

S1 Setare pentru releul liber programabil K1 (supraveghet/ nesupravegheat)


Contact 1/2 deschis => releu K1 nesupravegheat
Contact 1/2 închis => releu K1 supravegheat (rezistenţa terminală 10kS)

K1 Releu liber programabil

K2 Intrare supravegheată pentru comunicarea deranjamentului instalaţiei de stingere

K3 Releu pentru comanda instalaţiei de stingere a incendiilor (cu circuit intern corespunzător)

F1 Siguranţă electronică (Multifuse) pentru resetarea pentru aproximativ 30 secunde a


tensiunii conexiunii corespunzătoare

LED Fără funcţie de afişare

TEST Soclu pentru verificări interne ale fabricatului

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 93

Schema de conectare

Fig. 81 Alocarea clemelor tehnicii de conectare

Schema de principiu

Fig. 82 Schema de principiu pentru conectare

FB 798951.RO / 05.06
94 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

6.4.3 Date tehnice (interfeţe)

Modul RS232 / TTY (art. nr. 784842)

Tensiune de alimentare : Internă, de la modulul de alimentare; +12V c.c.

Consum în gol : Regim TTY - cca. 55mA la 12V c.c.


Regim RS232 - cca. 35mA la 12V c.c.

Tip interfaţă : TTY (20mA) sau RS232 I


selectabilă la programare

Viteză de transmisie : max. 19200 bit/s

Cleme de conectare : Secţiune de cablu max. 1,5mm2, amovibile

Lungimea cablului de conectare a interfeţei : TTY -> max. 1000m


RS232 -> max. 15m

Modul BSL (art. nr. 787533)

Tensiune de alimentare : Internă, de la modulul de alimentare; +12V c.c.

Consum în gol : cca. 15mA la 12V c.c.

Releu : Releu K1 liber programabil


Capacitate de comutare <30V c.c. / 1A

Intrări : supravegheate
3,3kS (+10%) -> regim de funcţionare normală
< 680S -> mesaj de deranjament

Cleme de conectare : Secţiune de cablu max. 1,5mm2, amovibile

Compatibilitate : Modulele de interfaţă se utilizează în conectoarele pentru


micromodule ale sistemelor de detecţie a incendiilor IQ8Control.

Centralele din seria 8000 permit utilizarea modulelor de interfaţă


ca şi componente de schimb.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 95

7 Modul de comandă ÜE (al comunicatorului)


Micromodul pentru comanda unui comunicator (ÜE) pentru alarmarea forţelor de intervenţie, ca de exemplu a
pompierilor. Pe modulul de periferice există integrate conexiunile necesare pentru comunicator . Dacă însă nu
există un modul de periferice în centrală sau sunt necesare mai multe căi de transmisie la distanţă, atunci
comunicatorul poate fi conectat (şi) prin intermediul unui micromodul de comandă ÜE. Este posinilă conectarea a
maxim zece dispozitive de comunicare la distanţă într-o reţea de centrale legate pe essernet®. Funcţionalitatea
dorită se va programa cu ajutorul PC-ului de service şi al programului de configurare tools 8000 de la versiunea
V1.06R001.

Fig. 83 Modul de comandă al comunicatorului

X1 Conector cu 64 de contacte
către modulul de bază, de periferice sau de extensie

K1 Releu pentru tensiunea de alimentare a comunicatorului, de ex. + 12 V sau + 24 V (c.c.)


Încărcarea contactelor: max. 30V c.c./ 1A

F1 Siguranţă electronică (Multifuse) pentru resetarea tensiunii pentru aproximativ 30


secunde la clemele corespunzătoare ale conectorului

S1 Programarea modului de comandă ÜE:

Comutator în stânga => comandă în impuls

Comutatori în dreapta => comandă continuă

S2 DIL-switch pentru stabilirea duratei de comandă al comunicatorului (vezi următorul tabel)

BR 1, BR 3 Stabilirea structurii hardware pentru tipul de comandă ÜE (vezi următoarele pagini)

FB 798951.RO / 05.06
96 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Comutator DIL S2

Programarea timpului de comandă a comunicatorului ÜE.


Prin intermediul comutatorului DIL-S2 poate fi programată durata de acţionare a comunicatorului ÜE.

Durata de acţionare a comunicatorului

Acţionare pentru aproximativ 6 secunde

Acţionare pentru aproximativ 2,5 secunde

Această setare este activă doar dacă la


comutatorul S1 se alege "acţionare în impuls".

Acţionare pentru aproximativ 1,5 secunde

Acţionare pentru aproximativ 0,25 secunde

Funcţionarea în regim de avarie

Transmiterea unei alarme de incendiu de către comunicator este asigurată şi în regimul de funcţionare de avarie al
centralei de detectie a incendiilor. Resetarea comunicatorului nu este posibilă în regimul de avarie al centralei !

Dezactivarea comunicatorului

Comunicatorul poate fi dezactivat prin intermediul tastaturii de comandă, de exemplu în cazul unor lucrări de
service şi întreţinere.

În fişierul de programare a datelor-client poate fi stabilită o dezactivare automată a comunicatorului. În cazul în


care uşa centralei este deschisă (contactul uşii este declanşat), comunicatorul nu va fi acţionat în caz alarmă.

Comunicatorul dezactivat nu va transmite alarma către unităţile de intervenţie, de exemplu pompierii.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 97

Schema de conectare

Fig. 84 Alocarea clemelor tehnicii de conectare

Semnalul pentru deblocarea cutiei cu chei pentru pompieri (FSD) este activat dacă mesajul de confirmare al
comunicatorului (clema 8 = confirmare ÜE) este recunscut de către centrală.

Afişări optice ale comunicatorului

Un comunicator declanşat este afişat prin iluminarea LED-ului Cale transmisie pe panoul de afişare al centralei.
Forţele de intervenţie (de exemplu pompierii) au fost alarmate (alarmaţi).

În cazul în care comunicatorul nu a putut fi declanşat, de exemplu ÜE a fost dezactivat, această situaţie este
afişată prin iluminarea LED-ului roşu Apel manual pompieri.

FB 798951.RO / 05.06
98 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Blocarea declanşării ÜE

Comunicatorul, respectiv releul ÜE nu va fi activat dacă:

! Contactul uşii este deschis (carcasa centralei). Această stare corespunde cu setările făcute la punţile de lipire
de pe modul: BR2 = deschisă, BR3 = închisă. Suplimentar, în fişierul de date-client al centralei, la punctul de
meniu referitor la alocarea funcţiilor pentru comunicatorul ÜE trebuie programată împiedicarea declanşării ÜE
în situaţia în care contactul de uşă este deschis.

! Tastatura a fost activată pentru utilizare (comutator cu cheie)

! Comunicatorul este dezactivat

! Există un deranjament al căii de comunicare

Comanda comunicatorului funcţie de poziţia contactului de uşă (BR2 şi BR3)

Cu cele două punţi BR2 si BR3 de pe modulul de comandă ÜE este programată setarea hardware pentru
acţionarea comunicatorului.

Stare la livrare (funcţionalitate ţară: Germania)

BR2 = deschisă Comanda comunicatorului este realizată în funcţie de datele programate în


BR 3 = închisă fişierul de date-client al centralei. Dacă, de exemplu, la punctul de meniu Alocare
funcţii pentru modulul de comunicare s-a programat inhibarea comunicatorului la
deschiderea uşii centralei, nu se va transmite alarma la apariţia unui criteriu real.

Versiune Olanda (funcţionalitate tară: Olanda)

BR2 = închisă Comanda comunicatorului se realizează independent de datele programate în


BR3 = deschisă fişerul de date-client al centralei. Dacă, de exemplu, la punctul de meniu Alocare
funcţii pentru modulul de comunicare s-a programat inhibarea comunicatorului la
deschiderea uşii centralei, acesta va transmite totuşi alarma la apariţia unui criteriu
real, datorită setărilor hardware.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 99

7.1.1 Date tehnice (modul de comandă a comunicatorului)

Tensiune de alimentare : Internă, de la modulul de alimentare; +12V c.c.

Consum în gol : cca. 10mA la 12V c.c. (fără supraveghere)


cca. 15mA la 12V c.c. (cu supraveghere)

Regim de avarie : Da

Siguranţe : Multifuse 1,1A

Releu K1 : 1 contact de comutare supravegheat (pentru c-da comunicatorului)


Capacitate de comutare max. 30V c.c. / 1A
Domeniul de supraveghere: 50 la 1000 Ohmi

Interval de comandă (releu K1) : Semnal continuu sau impuls (0,25s / 1,5s / 2s sau 6s)

Ieşire “Reiniţializare comunicator ÜE” : max. 300mA (+12V c.c. sau +24V c.c.), protejată la scurtcircuit

Ieşire “Eliberare cutie cu chei” : max. 300mA, protejată la scurtcircuit

Cleme de conectare : Secţiune de cablu max. 1,5mm2, amovibile

Compatibilitate : Modulul de comandă al comunicatorului se utilizează în


conectoarele pentru micromodule ale sistemelor de detecţie a
incendiilor IQ8Control.

Centralele din seria 8000 permit utilizarea modulului de


comunicator ca şi componentã de schimb.

FB 798951.RO / 05.06
100 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

7.2 Prezentare generală - clemele de conectare pentru micromodule

Fig. 85 Prezentare generală a clemelor de conectare

Modul de buclă analogică esserbus® (art. nr. 784382)


pentru maxim 127 de participanţi, ca de ex. detectoare de
incendiu din seria IQ8Quad, din seria 9200 şi transpondere
esserbus®, programabile în 127 de grupe.
Consum în gol: cca. 25mA

Curent maxim total pentru participanţi: 40mA

Modul de buclă analogică esserbus®-PLus (art. nr. 784382)


pentru maxim 127 de participanţi, ca de ex. detectoare de
incendiu din seria IQ8Quad, din seria 9200, transpondere
esserbus® şi dispozitive adresabile de alarmare, programabile
în 127 de grupe.
Consum în gol: cca. 25mA

Curent maxim total pentru participanţi: 180mA

Modul de 4 grupe BM (art. nr. 784381)


pentru conectarea a 4 grupe convenţionale cu detectoare
automate şi / sau butoane de incendiu.
Consum în gol: cca. 25mA

Modul de comandă al comunicatorului (art. nr. 784385)


pentru comanda şi prelucrarea semnalelor de reacţie şi
confirmare a comunicatoarelor; activare programabilă a
comunicatorului cu semnal continuu / impuls.
Consum în gol: cca. 15mA

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 101

Modul RS232 / TTY (art. nr. 784842)


Interfaţă serială, selectabilă RS232 sau TTY (20mA) pentru
comanda echipamentelor externe, ca de ex. WINMAG,
imprimante, tablouri paralele de afişare

Consum în gol: cca. 35mA pentru RS232


Consum în gol: cca. 55mA pentru TTY

Modul cu 3 relee (art. nr. 787531)


Trei ieşiri supravegheate, bistabile de releu, cu funcţii de
ieşire programabile, cu contacte normal deschise sau închise.
Capacitate maximă de comutare/releu: 30V c.c. / 1A
Consum în gol: cca. 5mA

Modul cu 3 relee SaS (art. nr. 787531)


Două ieşiri supravegheate, bistabile de releu, cu funcţii de
ieşire programabile, şi un releu de deranjament.
Capacitate maximă de comutare/releu: 30V c.c. / 1A
Consum în gol: cca. 15mA

FB 798951.RO / 05.06
102 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Modul cu 4 relee (art. nr. 787536)


Patru relee separate galvanic, nesupravegheate, cu funcţii de
ieşire programabile cu contacte normal deschise sau închise.

Consum în gol: cca. 10mA


Capacitate maximă de comutare/releu: 30V c.c. / 1A
Curent total / modul: max. 1A

Modul 7-Output-P (art. nr. 787680)


Şapte ieşiri de comutare a potenţialului pozitiv, cu funcţii de
ieşire programabile.

Consum în gol: cca. 15mA


Capacitate maximă de comutare/ieşire: 30V c.c. / 0,3A
Curent total / modul: max. 1A ( 0V comun)

Modul 7-Output-M (art. nr. 787681)


Şapte ieşiri de comutare a potenţialului negativ, cu funcţii de
ieşire programabile.

Consum în gol: cca. 15mA


Capacitate maximă de comutare/ieşire: 30V c.c. / 0,3A
Curent total / modul: max. 1A (+ UB comun)

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 103

Modul 4-Output (art. nr. 787682)


Patru ieşiri optocuploare separate pentru comutare pozitivă,
cu funcţii de ieşire programabile.

Consum în gol: cca. 15mA


Capacitate maximă de comutare/ieşire: 30V c.c. / 0,3A

Modul interfaţă BSL (art. nr. 787533)


Micromodul destinat conectării unui echipament de stingere.
Pe modul se mai află şi un releu supravegheat.
Consum în gol: cca. 15mA

Modul essernet® 62,5 kBd (art. nr. 784840)


Modul de conectare în reţea a maxim 31 de participanţi; cablu
de telecomunicaţii (I Y (ST)Y n x 2 x 0,8mm); lungime maximă
de cablu: 700m între doi participanţi.
Consum în gol: cca. 170mA

Modul essernet® 500 kBd (art. nr. 784841)


Modul de conectare în reţea a maxim 31 de participanţi; cablu
IBM tip 1 sau similar; lungime maximă de cablu: 1000m între
doi participanţi.
Consum în gol: cca. 150mA

FB 798951.RO / 05.06
104 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Notiţe

FB 798951.RO / 05.06
Manual de instalare

Centrale de detecţie a incendiilor IQ8Control


Întreţinere

798951.RO G 299044
Ne rezervăm dreptul la modificări
05.2006 G205129
106 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

8 Nivelul de instalator
Punctul de meniu Instalator oferă posibilitatea accesării unor funcţii ale centralei, care trebuie executate doar de
către instalatori autorizaţi sau de persoane autorizate. Nivelul pentru instalator este protejat împotriva unei utilizări
abuzive printr-un cod de acces. Acest cod de acces este dependent de funcţionalitatea de ţară programată în
fişierul de date-client al centralei. Trecerea de la nivelul de service la nivelul de instalator de face cu ajutorul tastei
funcţionale Instalator. Înainte de intrarea la nivelul instalator trebuie introdus codul de acces valabil. (Excepţie: a
fost ştearsă verificarea codului de acces în fişierul de programare a datelor de client).
Dreptul de acces pentru pentru operarea la nivelul de instalator ramâne valabil până ce utilizarea tastaturii va fi din
nou blocată (de la comutatorul cu cheie) sau la nivelul de instalator nu este apăsată nici o tastă pentru un interval
mai mare de 10 minute.
În această perioadă de timp se pot apela diferitele niveluri de acces fără o nouă tastare a codului de acces.

Punctul de meniu Instalator este afişat doar la nivelul de service !

Coduri de acces programate la livrare

Codul de acces - existent la livrare în funcţie de programarea funcţionalităţii de ţară - poate fi modificat prin
intermediul programării datelor de client.

Cod: 123 la programarea funcţionalităţii de ţară pentru (Germania, Anglia, Elveţia şi altele)
20290 la programarea funcţionalităţii de ţară pentru Olanda (NL)
--- la programarea funcţionalităţii de ţară pentru Austria (fără cod de acces la livrare)

Fig. 86 Tastarea codului de acces

— Se apasă tasta Service (Afişarea display-ului comută la nivelul de service)

— Se apasă tasta Instalator

— Se tastează codul de acces , de exemplu la funcţionalitatea de ţară Germania -123-

— Se apasă Preluare

— Apare meniul de funcţii al nivelului de instalator

Corectarea unei erori de tastare

Cu ajutorul tastei funcţionale Ştergere poate fi ştearsă o eroare de tastare a codului de access. După a patra
tastare greşită a datelor, meniul de tastare a codului va fi blocat pentru aproximativ 60 de secunde.

Cod necunoscut de instalator

În situaţia în care codul de instalator nu este cunoscut sau a fost uitat, acesta poate fi obţinut fără probleme prin
conectarea PC-ului de service. Pentru aceasta, vor fi citite datele-client din centrală cu ajutorul editorului de date.
Codul de instalator - format din maxim 8 caractere - va fi afişat la punctul de meniu Date client - Cod instalator. În
situaţia în care procedura a fost utilizată doar pentru citirea codului de instalator, nu este necesară salvarea la PC
a datelor de client citite.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 107

Meniul de funcţii la nivel de instalator

După tastarea codului de acces, va apare meniul de funcţii al nivelului de instalator, cuprinzând patru puncte:

Fig. 87 Meniul de funcţii

Prin apasărea tastei funcţionale Abandon se părăseşte nivelul de instalator şi se comută înapoi la afişarea stării
sistemului.

1. Funcţii ale conexiunilor primare

— Activare/reiniţializare conexiune primară


— Dezactivarea unei conexiuni primare
— Regim de test al unei bucle analogice
— Înlocuirea unui detector de pe o buclă analogică

2. Simulare detector

— Simularea unei alarme la un detector de incendiu


— Simularea unei prealarme la un detector de incendiu
— Simularea unui deranjament la un detector de incendiu
— Încheierea testului (simulării)

3. Simulare acţionare

— Simularea acţionării unei ieşiri (releu/ optocuplor)


— Simularea deranjamentului unei ieşiri (releu/ optocuplor)
— Înceheierea testului (simulării)

4. Funcţii imprimantă

— Deconectarea imprimantei interne sau externe de protocol


— Conectarea imprimantei interne sau externe de protocol
— Tipărirea memoriei de evenimente/ repetarea tipăririi
— Afişarea memoriei de evenimente

FB 798951.RO / 05.06
108 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

8.1 Funcţii ale conexiunilor primare


La acest punct de meniu pot fi activate/ dezactivate conexiunile (liniile) primare ale centralei de detecţie a
incendiilor sau a altor centrale de detecţie a incendiilor conectate în reţeaua essernet®, iar apoi verificate cu
ajutorul unei funcţii manuale de test. De asemenea, pentru bucle analogice deja date în funcţiune, există
posibilitatea înlocuirii anumitor detectoare, de exemplu cu ocazia efectuării de lucrări de întreţinere.

Prin conexiuni primare se înţeleg:

— Toate modulele de buclă analogică montate în această centrală


(inclusiv reţelele de bucle analogice conectate la aceste module, împreună cu participanţii Bus)

— Toate modulele de 4 gupe montate în această centrală


(inclusiv toate grupele de detecţie şi detectoarele conectate la aceste module)

— Anumite grupe constructive, ca de exemplu releele şi interfeţele montate pe modulul de bază/ modulul de
periferice

Conectoare şi numere ale conexiunilor primare asociate

Anumite grupe constructive ale pot fi activate/dezactivate cu ajutorul numărului conexiunii primare aferente de la
tastatura centralei şi, de asemenea, programate cu editorul de date-client. Numărul conexiuniii primare - format din
4 cifre - este determinat de numărul centralei, poziţia de conectare şi numărul grupei constructive asociate (vezi
cap. 3.4).

Fig. 88 Conectarea/reiniţializarea unei conexiuni primare

— Definirea numărului conexiunii primare şi confirmarea cu tasta funcţională Preluare.

— Selectarea numărului pentru funcţia dorită (1=Activare/ Reiniţializare) sau alegerea punctului corespunzător
din meniu cu ajutorul tastelor-cursor şi apăsarea tastei Funcţie.

Dezactivarea unei conexiuni primare

— Definirea numărului conexiunii primare şi confirmarea cu tasta funcţională Preluare.

— Selectarea numărului funcţiei dorite (2 = Dezactivare), sau alegerea punctului corespunzător din meniu cu
ajutorul tastelor-cursor şi apasarea tastei Funcţie.

Conexiunea primară va fi dezactivată, pe display fiind afişat textul corespunzător. În starea dezactivată a unei
conexiuni primare, suplimentar faţă de mesajul-text de pe display este activat şi LED-ul galben sumă-dezactivări al
afişajului. Vor fi activate afişajele şi acţionările care au fost programate cu funcţia Dezactivare în fişierul de
programare al datelor-client ale centralei.

Prin dezactivarea unei conexiuni primare, ca de exemplu modulul de buclă analogică, vor dezactivate
toate grupele şi toate detectoarele conectate la respectiva conexiune primară. În cazul apariţiei unui
eveniment real, grupele şi detectoarele dezactivate nu semnalizează alarma !

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 109

8.2 Testul buclei analogice

Fig. 89 Testul buclei analogice

— Tastarea numărului buclei analogice de testat, apoi apăsarea tastei funcţionale Preluare.

— Tastarea numărului funcţiei dorite (3 = Test) sau alegerea punctului de meniu Test cu ajutorul tastelor-cursor
şi apăsarea tastei Funcţie.

O buclă analogică aflată în regim de test nu semnalizează alarma !

Functia Test nu este executată dacă …

— Bucla analogică este dezactivată

— Bucla analogică este defectă

Testul unei bucle analogice

Testul trebuie executat individual pentru fiecare buclă analogică sau pentru fiecare grupă de detectoare. Punerea
simultană în regim de test a mai multor bucle analogice/ grupe de detecţie nu este posibilă. Bucla analogică
aleasă, inclusiv toate detectoarele şi transponderele esserbus® sau grupele individuale de detectoare de pe buclă
este/sunt verificate asupra următoarelor funcţii:

— Deranjamentul de funcţionare al unuia sau a mai multor detectoare/ transpondere esserbus®

— Deranjamentul de funcţionare al controlului la conectare (ESK) la detectoarele automate

— Corespondenţa adreselor scurte cu cele programate în datele-client


(eventual este executată actualizarea automată a adreselor detectoarelor)

— Corespondenţa cablării efective a buclei analogice cu datele memorate în fişierul-client

— Corespondenţa dintre tipul detectoarelor (împreună cu circuitele externe aferente) cu datele memorate în
fişierul de date-client.

FB 798951.RO / 05.06
110 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

8.3 Înlocuirea detectoarelor


Înlocuirea detectoarelor convenţionale (Modul 4 de grupe BM)

Detectoarele convenţionale de incendiu pot fi înlocuite fără alte operaţii suplimentare.


Punctul de meniu Înlocuire detectoare este fără funcţie în cazul acestor detectoare.

Înlocuirea detectoarelor adresabile (de pe bucla analogică)

Pe o buclă analogică pot fi înlocuite oricâte detectoare din seria 9200 / IQ8Quad sau transpondere esserbus®.
Această înlocuire se poate efectua - în cele mai multe cazuri - fără conectarea PC-uluide service (vezi tabelul).

Fig. 90 Diagrama de execuţie a înlocuirii detectorului

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 111

Tipul/ procedura pentru înlocuirea unui detector Fără Cod de


PC deranjament
de service* afişat
Un detector înlocuit corespunde tipul detectorului “vechi” şi conexiunilor externe
ale acestuia. De exemplu, este înlocuit un detector defect OTI multicriterial fără da ---
iesire pe soclul acestuia cu un detector OTI multicriterial fără ieşire pe soclul
acestuia.

Se modifică tipul detectorului, conexiunile externe rămân însă aceleaşi. De


exemplu, dacă este înlocuit un detector optic cu unul multicriterial OTI iar da St:081-087/
conexiunile externe rămân nemodificate. 095
La înlocuirea unui detector este anulată conexiunea externă; tipul detectorului
rămâne însă neschimbat. De exemplu, dacă un detector OTI multicriterial cu
ieşire pe releu este înlocuit cu un detector OTI multicriterial fără ieşire pe releu. nu St:088
Modificarea circuitului ieşirii externe de pe releu pe o ieşire de LED (şi invers)
nu este recunoscută.

La înlocuirea detectorului este adăugată o ieşire externă, tipul detectorului


nefiind modificat. De exemplu, detectorul OTI multicriterial fără ieşire pe releu
este înlocuit cu un detector OTI multicriterial cu ieşire pe releu. Modificarea da St: 089
circuitului ieşirii externe de pe un releu pe o ieşire pe LED (şi invers) nu este
recunoscută.

Este îndepărtat un izolator, tipul detectorului nefiind modificat. De exemplu, un


detector OTI multicriterial cu izolator este înlocuit cu un detector OTI fără nu St: 088
izolator.

Este adăugat un izolator, tipul detectorului nefiind modificat. da St: 090


Este modificată cablarea buclei analogice. De exemplu, la schimbarea unui
detector, noul detector este montat pe o linie suplimentară deviată din buclă. nu St:066
Înlocuirea de transpondere esserbus® de acelaşi tip. Un transponder esserbus®
defect cu 12 ieşiri de releu este înlocuit cu un transponder esserbus® cu 12 da ---
ieşiri de releu de acelaşi tip. Programarea ieşirilor nu este modificată.

Înlocuirea unui transponder esserbus® cu un transponder esserbus® de alt tip nu St: 080
sau programarea ieşirilor este modificată.

Înlocuirea de transpondere esserbus® cu detectoare automate şi invers. nu St: 080


Înlocuirea de butoane manuale cu transpondere esserbus® şi invers. nu St: 080

* Funcţie executabilă fără PC de service la nivelul de instalator al centralei IQ8Control C/M.

FB 798951.RO / 05.06
112 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

8.4 Simularea de stări ale detectoarelor


La acest punct de meniu pot fi simulate - în scopul verificării - stări ale detectoarelor adresabile din seriile 9100,
9200 şi IQ8Quad (nu şi a transponderelor esserbus®). La toate detectoarele neadresabile va fi simulată starea
întregii grupe de detectoare. Odată această simulare a stării detectorului în scopuri de test, sunt activate toate
afişările şi acţionările care au fost asociate respectivului detector în fişierul de date-client al centralei de detecţie a
incendiilor.

Comanda proprie (locală) la detectoarele analogice de proces seria 9200 /IQ8Quad

Un detector adresabil poate fi utilizat împreună cu o ieşire (releu sau optocuplor) din soclul de montaj. Dacă în
fişierul de programare al datelor-client ale centralei de detecţie a incendiilor nu a fost programată o acţionare
asociată acestui detector, atunci la simularea de stare "Alarmă" a acestui detector va fi activată ieşirea integrată
pe soclul detectorului.

*
Prin apăsarea tastei Repetare, numărul
grupei afişate va fi incrementat cu 1.
Astfel, nu va trebui tastat explicit
următorul număr de grupă.

Fig. 91 Definirea numerelor de grupă şi detector

Fig. 92 Selectarea stării de simulat

! Definirea numărului grupei a numărului detectorului sau a numărului componentei de alarmare tehnică (TAL).

! Apăsarea tastei funcţionale Preluare.

! Tastarea numărului funcţiei dorite (1 = alarmă, 2 = prealarmă, 3 = deranjament, 4 = încheiere test) sau
alergerea acesteia prin intermediul tastelor-cursor şi apăsarea tastei Funcţie pentru confirmarea alegerii făcute.

Încheierea simulării
Pentru întreruperea acestei simulări, funcţia de încheiere a testului se va executa pentru fiecare detector (sau
grupă) a cărui (cărei) stare a fost simulată în faza precedentă.

Această funcţie se referă exclusiv la detectoarele centralei locale. Simularea unor stări ale detectoarelor
în reţeaua essernet® nu este posibilă. Nu este posibilă simularea stării unor detectoare sau grupe de
detectoare prin intermediul transponderului de comunicaţie 788615 al centralei de detecţie şi stingere
a incendiilor 8010.

În funcţie de programarea centralei, simularea de stare a unui detector de incendiu va declanşa


comunicatorul şi eventual alte dispozitive de alarmare.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 113

8.5 Simularea stărilor de acţionare


La acest punct de meniu poate fi simulată în scopuri de testare starea unei ieşiri, cum ar fi cea a unui releu sau a
unui optocuplor. O simulare a stărilor de acţionare în reţeaua essernet® nu este posibilă. Această funcţie se referă
exclusiv la acţionările centralei locale de detecţie a incendiilor, acţionări cărora le este asociat un număr în fişierul
de programare al datelor-client ale centralei, ca de exemplu:

! Releu sau optocuplor al micromodulelor din centrala locală

! Ieşiri ale soclurilor detectoarelor de proces cu diagnoză (seria 9100)

! Ieşiri ale soclurilor detectoarelor analogice de proces din seriile 9200 / IQ8Quad

! Acţionări ale transponderelor esserbus® de pe bucla analogică.

La simularea stării unei acţionări sunt conectate sau dezactivate toate afişajele şi comenzile asociate la această
acţionare şi la starea corespunzătoare (se va ţine cont de programările din fisierul de date-client).

*
Prin apăsarea tastei Repetare, numărul
acţionării afişate va fi incrementat cu 1.
Astfel, nu va trebui tastat explicit
următorul număr de acţionare.

Fig. 33 Definirea numărului de acţionare

Fig. 34 Selectarea funcţiei

! Se tastează numărul de acţionare corespunzător optocuplorului sau a releului

! Se apasă tasta funcţională Preluare

! Se selectează numărul pentru funcţia dorită (1 = acţionare, 2 = deranjament, 3 = încheiere test) sau se alege
cu ajutorul tastelor-cursor şi apăsarea tastei Funcţie pentru confirmare.

Pentru întreruperea simulării, se va executa funcţia încheiere test pentru fiecare acţionare a cărei stare a fost
simulată în faza precedentă !

Nu este posibilă efectuarea simulării pentru releele de comandă ale comunicatorului (numerele de
acţionări 1 până la 10) !
Nu este posibilă simularea stării unor detectoare sau a stării unei grupe de detectoare prin intermediul
transponderului de comunicaţie 788615 al centralei de detecţie şi stingere a incendiilor 8010 !

FB 798951.RO / 05.06
114 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

8.6 Interogarea textelor asociate şi informative ale altor centrale (Remote Text)
Cu ajutorul acestei funcţii pot fi apelate şi afişate pe display textele asociate şi informative programate pentru
anumite acţionări, grupe de detectoare sau detectoare ale unei centrale conectate în reţeaua essernet®. Apelarea
acestor texte informative se poate face şi de către utilizator. Dacă există un eveniment produs care are asociat text
suplimentar sau informativ, acest text fi afişat automat ca şi Remote Text.

Fig. 95 Afişarea stării la punctul de meniu “Rem.text”

Fig. 96 Apelarea textelor asociate şi informative programate

Dacă nu a fost programat un text asociat sau un text de informare pentru detectorul în cauză sau pentru
o anumită acţionare aparţinând centralei din reţea, la apăsarea tastei funcţionale Rem.text va fi afişat un
rând gol.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 115

8.7 Funcţia de imprimantă


Cu această funcţie pot fi conectate sau deconectate imprimantele legate la centrala de detecţie a incendiilor
(imprimanta integrată în centrală şi/sau imprimanta externă serială). Suplimentar, este posibilă tipărirea memoriei
de evenimente a centralei pe una din imprimantele locale de protocol.

Nu este realizabilă comanda imprimatelor altor centrale din reţeaua essernet®.

Imprimanta de protocol integrată

Imprimanta integrată de tipărire a protocolului este apelată cu un număr format din (maxim) 4 cifre. Acest număr
este compus din numărul centralei (de ex. în reţeaua essernet® : de la 1 la 31) şi cifra "10".

Exemple: Numărul centralei: 01 -> Numărul imprimatei integrate: 0110


Numărul centralei: 05 -> Numărul imprimatei integrate: 0510

Imprimanta externă de protocol

Imprimanta externă de tipărire a protocolului va fi apelată prin numărul interfeţei conexiunii primare a
micromodulului (RS 232/ TTY) la care este conectată imprimanta. Acest număr se compune, ca la toate numerele
conexiunilor primare, din numărul centralei de detecţie a incendiilor şi numărul conectorului pe care este montat
micromodulul RS 232/ TTY.

Dezactivarea imprimatei de protocol

La prima apelare a punctului de meniu Funcţii imprimantă, în cazul în care există o imprimantă de protocol,
numărul imprimantei este alocat în mod automat. Această presetare poate fi ştearsă cu ajutorul tastei Grupă.

Fig. 97 Meniul de funcţii

! Definirea numărului imprimantei de protocolul care trebuie dezactivată (numărul conexiunii primare al interfeţei
seriale) şi apăsarea tastei funcţionale Preluare

! Tastarea numărului funcţiei dorite (1= dezactivare) sau alegerea meniului Dezactivare cu ajutorul tastelor-
cursor şi apăsarea tastei Funcţie

FB 798951.RO / 05.06
116 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Activarea imprimantei de protocol

Fig. 98 Selectarea numărului imprimantei (seriale) externe

! Definirea numărului imprimantei de protocolul care trebuie activată şi apăsarea tastei funcţionale Preluare

! Tastarea numărului funcţiei dorite (2= activare) sau alegerea meniului Activare cu ajutorul tastelor-cursor şi
apăsarea tastei Funcţie

Tipărirea memoriei de evenimente

Vor fi tipărite cele mai recente 200 de înregistrări din conţinutul memoriei interne de evenimente (10000 de
înregistrări) al centralei locale.

Fig. 99 Funcţia de tipărire a memoriei de evenimente

! Definirea numărului imprimantei la care se va tipări conţinutul memoriei de evenimente şi apăsarea tastei
Preluare

! Selectarea numărului funcţiei dorite (3 = Tipărire memorie de evenimente) sau alegerea punctului de meniu
Mem. evenimente cu ajutorul tastelor- cursor şi apăsarea tastei Funcţie

Imprimanta de protocol dezactivată nu tipăreşte mesaje sau evenimente !

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 117

8.8 Afişarea memoriei de evenimente


La nivelul de instalator, prin apăsarea tastei funcţionale Mem. evenimente), poate fi afişată memoria de
evenimente a centralei de detecţie a incendiilor pe display-ul centralei. În memoria de evenimente sunt salvate în
ordine cronologică ultimele 10 000 de evenimente, ca de exemplu alarme, deranjamente sau activări ale tastaturii.
Pe display va fi afişat cel mai recent eveniment.

Evenimentele sunt numerotate în mod automat cu un numar curent de mesaj. Cu cât acest număr este mai mare,
cu atât mesajul respectiv este mai nou (mesajul cu numărul 001 = cel mai vechi mesaj).

Fig. 100 Memoria de evenimente

Cu ajutorul tastelor-cursor se poate parcurge şi afişa succesiv memoria de evenimente.

Înainte 10 evenimente

Următorul mesaj mai nou

Înapoi 10 evenimente

Mesajul anterior (mai vechi)


Fig. 101 Tastele-săgeată

Tipărirea conţinutului memoriei de evenimente

Cu ajutorul tastei funcţionate Tipărire se va trece automat în meniul Funcţii tipărire.


Dacă există o imprimantă integrată, atunci va fi alocat în mod implicit numărul acestei imprimante.
Cu ajutorul tastei Grupă poate fi şters numărul implicit alocat imprimantei şi poate fi definit numărul altei
imprimante, de exemplu o imprimantă externă de protocol. Vor fi tipărite cele mai recente 200 de înregistrări
conţinute în memoria de evenimente, în ordinea cronologică, de la cel mai nou eveniment până la cel mai vechi
(vezi şi “Tipărirea memoriei de evenimente”).

FB 798951.RO / 05.06
118 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

9 Afişarea diagnozei
9.1 Valori ale tensiunii de alimentare ale IQ8Control C/M
Afişarea diagnozei crează posibilitatea ca, de exemplu în cazul unor lucrări de service şi întreţinere, să poată fi
realizată o verificare rapidă a valorilor tensiunilor de alimentare ale IQ8Control C/M. Pe display-ul centralei va fi
afişat un câmp de diagnoză cu valori măsurate individual (canale analogice de măsurare), care vor fi comunicate
automat de către centrală.

Pentru activarea afişării diagnozei se va tasta următoarea secvenţă: Test-Test-F4-3

Fig. 102 Valorile tensiuniilor de alimentare ale centralei

Afişarea este de formă matriceală, pentru a facilita un control rapid. Semnificaţia fiecărui canal analogic este
redată în tabelul de mai jos:

Canal analogic Descriere Valori-limită ale Domeniul valorilor


tensiunii pentru OK
Analog 0 Conector pentru micromodul pe placa de bază --- * --- *
Analog 1 Conector pt. micromodul 1 pe mod. de extensie --- * --- *
Analog 2 Conector pt. micromodul 2 pe mod. de extensie --- * --- *
1* Analog 3 Conector pt. micromodul 1 pe mod. de extensie --- * --- *
sau conector pt. micromodul pe mod.de periferice
Analog 4 Conector pt. micromodul 1 pe mod. de extensie --- * --- *
2* Analog 5 Conector pt. micromodul 2 pe mod. de extensie --- * --- *
Analog 6 Conector pt. micromodul 3 pe mod. de extensie --- * --- *
Analog 7 Canal de verificare 2,5 V + 2 % 125 la 135
Analog 8 Alimentator reţea, tens.secundar 12V c.c. 10 V la 15 V 82 la 152
Analog 9 Acumulator 1 10 V la 14 V 121 la 168
Analog 10 Acumulator 2 10 V la 14 V 121 la 168
Analog 11 Ub extern 12 V c.c. 10 V la 15 V 82 la 152
Analog 12 U Linie + 27,5 V sau +42V 26 V la 29 V 108 la 149
Analog 13 Împământare 10,5 V la 14, 6 V 60 la 120
Analog 14 Suprav. IN1 (de ex. alimentator extern de retea) 4V 65 la 255
Analog 15 Suprav. IN2 (de ex. alimentator extern de retea) 4V 65 la 255

* Valori dependente de tipul de micromodul utilizat / valori la 09/2005


1* Conector de sistem 1
2* Conector de sistem 2

Dezactivarea afişării diagnozei se face cu tastele funcţionale


F1 sau F4.
FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 119

9.2 Afişarea diagnozei essernet®


Cu aceasta afişare a diagnozei poate fi verificată comunicaţia essernet® dintre diferiţii participanţi de pe această
reţea. Afişarea diagnozei essernet® (L:xxx) indică funcţionarea fără probleme sau deranjamentul conexiunii.
Participanţii care înca nu au fost programaţi în fişierul de date-client, vor fi afişati cu semnul "?".
Parametrul de la începutul rândului de afişare a stării (0,S,E sau B) indică existenţa actualizării datelor între două
centrale. Aceasta se face întotdeauna în situaţia în care mesajele sunt actualizate în reţeaua essernet® - de
exemplu dacă o centrala deconectată anterior este din nou conectată, sau dacă o nouă centrală este introdusă în
reţeaua essernet®, iar datele acesteia sunt automat actualizate. Centrala cu care se realizează această comparare
a datelor se poate recunoaşte prin numărul ei, format din două cifre (P:xx).

Activarea afişării diagnozei essernet®

La aproximativ 5 secunde după activare, pe display va apare afişată diagnoza essernet®.


După activare, această diagnoză va rămâne afişată în toate nivelurile de mesaje ale display-ului, ca de exemplu la
comutarea la nivelul de afişare a stării, la nivelul de instalator sau chiar pe parcursul derulării conţinutului display-
ului, până la dezactivarea explicită a ei.

Dezactivarea afişării diagnozei essernet®

Afişarea indicaţiei de diagnoză essernet® va fi întreruptă la aproximativ 5 secunde după dezactivare.

Semnificaţia afişării

Fig. 103 Afişarea pe display şi semnificaţia ei

FB 798951.RO / 05.06
120 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Exemplu de afişare a diagnozei essernet® într-un sistem cu patru centrale

În acest exempl sunt conectate patru centrale de detecţie a incendiilor prin intermediul reţelei essernet® .

Fig. 104 Afişarea diagnozei essernet® într-un sistem cu patru centrale

Conexiunea dintre centralele 2 şi 3 este deranjată, de exemplu din cauza unei întreruperi, a unui scurtcircuit sau a
unei cablări greşite.

Centralele nr. 5 - 31 nu sunt programate în fişierul de date-client al acestei centrale şi vor fi afişate cu semnul “?”
pe display-ul diagnozei essernet®.

Pe parcursul afişării diagnozei essernet®, mesajele de stare ca de exemplu Dezactivare com. sau
Dezactivare acustică nu vor fi afişate pe acest rând al display-ului.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 121

10 Semnificaţia codurilor de eroare de 3 cifre


La un deranjament al unui detector adresabil, pe cele 2 rânduri pentru text suplimentar ale display-ului va fi afişat
un cod de eroare de 3 cifre. Semnificaţia acestui număr şi măsurile care trebuie luate pentru înlăturarea
deranjamentului sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Afişarea deranjamentului ca urmare a înlocuirii unui detector


Pe parcursul executării funcţiei de înlocuire a detectoarelor vor fi afişate pe display mesaje de eroare care trebuie
să corespundă modificărilor realizate. Dacă la încheierea funcţiei de înlocuire mai există mesaje de eroare, se
poate detecta rapid cauza deranjamentului pe baza codului afişat (vezi tabelele).

Nr. cod de Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
eroare
001
002 Detector defect Înlocuire detector Se returnează detectorul la
003 fabricant
Perturbaţii electromagnetice Verificarea detectorului cu tools Se trimite detectorul la
004 puternice sau detector 8000; eventual verificarea fabricant pentru verificare
defect locului de montaj
Nivel prea mare de Verificarea existenţei unei surse Dacă defectul reapare,
005 iluminare la locul de montaj puternice de lumină îndreptate detectorul va fi trimis la
al detectorului spre detector. Eventual, fabricant pentru verificare
schimbarea locului de montaj
006 Detectorul este murdar sau Se curăţă detectorul şi se
007 umed verifică cu programul tools 8000 ---
008
Perturbaţii electromagnetice Deranjament cauzat de Decuplarea deranjamentului
009 puternice ale senzorului prezenţa unui consumator de faţă de linia de detecţie.
optic, în domeniul 8-60kHz curent în imediata apropiere a Verificaţi eventuala dispunere
(>50V/m) detectorului. Eventual se va paralelă a liniei de detecţie cu
îndepărta detectorul cablurile purtătoare de curenţi
tari
010 Scurtcircuit în camera I din Se curăţă camera I şi se verifică Se trimite detectorul la
cauza unei substanţe cu programul tools 8000. fabricant pentru verificare
conductoare Se vor observa eventualele
depuneri de săruri sau fibre.
011 Detectorul este murdărit cu Se curăţă detectorul şi se Se va utiliza alt tip de detector
cu praf sau altele verifică cu programul tools 8000
012 Detectorul este murdar sau Se curăţă detectorul şi se Se va verifica dacă detectorul
umed verifică cu programul tools 8000 este instalat într-un mediu
umed. În caz afirmativ, se vor
lua măsuri corespunzătoare
de protecţie (placă de montaj
781495 sau adaptoare de
soclu 781497/98)
013 1) Nivel prea ridicat al Se curăţă detectorul şi se Se va utiliza alt tip de detector
umidităţii la locul de verifică cu programul tools 8000
instalare

2) Detectorul este murdărit


cu o substanţă conductoare
sau instalat într-un loc umed

FB 798951.RO / 05.06
122 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Nr. cod de Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
eroare

Scurtcircuit la senzorul de Detector defect. Se înlocuieşte ---


014 temperatură şi se trimite la fabricant

015 1) Contact imperfect al Detectorul se adaptează la Detectorul se înlocuieşte şi


senzorului de temperatură mediu cu ajutorul programului se trimite la fabricant
tools 8000
2) Prima instalare la un loc
prea rece

016 vezi 001 --- ---

1) Detectorul este murdărit cu Se curăţă detectorul şi se Detectorul se înlocuieşte şi


017 o substanţă conductoare sau verifică cu programul tools 8000 se trimite la fabricant
018 este montat într-un loc umed

2) Detector defect

019 Detectorul este murdărit cu o Se curăţă detectorul şi se ---


substanţă uleioasă verifică cu programul tools 8000

020 Valori incorecte ale curentului Se verifică numărul Se verifică modul de


021 pe bucla analogică detectoarelor, rezistenţa liniei, conectare al soclurilor
respectiv lungimile de cablu

Detectorul nu poate acţiona Se verifică modul de conectare fără


022 corect placa sa din soclu al soclurilor

1) Eroarea apare pe parcursul


conectării liniei; se
deconectează linia şi se
reconectează după 1-2 minute Eventual se aplică măsuri de
2) Eroarea apare la conectarea protecţie, de ex. suportul de
ieşirii din soclu; se verifică dacă, montaj 781495 sau
023 Detectorul nu poate acţiona în cazul unei sarcini inductive adaptoarele de soclu
corect placa sa din soclu există conectată dioda de 781497/98
protecţie. Atenţie la capacitatea
de comutare a ieşirii.
3) Verificaţi eventuala instalare
într-un mediu umed

Eventual se aplică măsuri de


Detectorul nu poate acţiona Verificaţi eventuala instalare protecţie, de ex. suportul de
024 corect placa sa din soclu într-un mediu umed montaj 781495 sau
adaptoarele de soclu
781497/98

Un detector neautomat are un Verificaţi cablarea acestei linii fără


025 scurtcircuit pe linia sa externă externe D la scurtcircuit
D

Îîntrerupere pe linia externă D Verificaţi cablarea acestei linii fără


026 a unui buton analogic . externe D la întrerupere

027 vezi 011 --- ---

Detectorul recunoaşte un Dacă există 2 detectoare cu 1singur detector cu acest


028 scurtcircuit după releul său acest defect->se caută un defect-> scurtcircuit între
izolator scurtcircuit între cele 2 detector şi centrală
detectoare

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 123

Nr. cod de Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
eroare

029 Dispozitivul de alarmare al Se înlocuieşte detectorul şi se fără


unui detector IQ8Quad este trimite la fabricant.
defect

030 Tonul de semnalizare definit 1. Verificaţi dacă semnalul Se informează serviciul


nu poate fi redat la detectorul respectiv este susţinut de pentru clienţi al fabricantului
IQ8Quad detectorul IQ8Quad.
2. Verificaţi programarea corectă
în setul de date-client

033 vezi 001 --- ---

034 Transponder defect Vezi 001 Vezi 001

035 Transponder defect Vezi 001 Vezi 001

036 Influenţe electromagnetice Vezi 004 Vezi 004


puternice sau detector defect

037 Transponderul esserbus® a Se verifică încadrarea în limitele ---


recunoscut o eroare a normale a tensiunii externe de
tensiunii sale externe de comutare a transponderului
comutare esserbus®

038 Transponderul esserbus® a Se verifică încadrarea în limitele ---


recunoscut o eroare a normale a tensiunii externe de
tensiunii sale externe de alimentare a transponderului
alimentare esserbus®

Comunicaţia dintre Se reconectează transponderul Se informează serviciul


039 transponderul esserbus® şi sau bucla analogică. La pentru clienţi al fabricantului
centrală a fost perturbată persistenţa erorii, măsura 2.
pentru 100 secunde

Comunicaţia dintre Verificaţi funcţionarea corectă a Se informează serviciul


transponderul de comunicaţie centralei 8010. Se remediază pentru clienţi al fabricantului
043 esserbus® 808615 şi centrala eventualele erori la centrala 8010,
8010 a fost perturbată pentru apoi se reconectează
mai mult de 100 secunde transponderul de comunicaţie
esserbus® de la tastatura centralei

Comunicaţia perturbată între Se informează serviciul pentru fără


transponderul de comunicaţie clienţi al fabricantului
044 esserbus® şi centrala 8010

048 vezi 001 --- ---

052/053 vezi 020 --- ---

060 Transponderul recunoaşte un Vezi 028 Vezi 028


scurtcircuit după izolatorul
său

062 Comunicaţia internă a Se reconectează transponderul Se apasă butonul de reset al


procesorului dintre NEC şi sau bucla analogică. La transponderului sau se
MSP de pe placa persistenţa erorii, măsura 2. deconectează. La
transponderului are un persistenţa erorii se va
deranjament înlocui transponderul.

FB 798951.RO / 05.06
124 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Nr. cod de Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
eroare

063 Trimiterea datelor incompletă Se repetă transmitetera datelor La persistenţa defectului


pentru transponderul radio sau către buclă după retransmiterea datelor,
EEPROM defect se va înlocui transponderul

A fost modificată topologia Se conectează PC-ul de service Se adaptează programarea


066 cablării şi se face o recunoaştere a de client
configuraţiei

Detectorul având seria Se verifică dacă la locul de Se înlocuieşte detectorul. Se


specificată nu poate fi adresat. montaj detectorul lipseşte sau nu activează funcţia Înlocuire în
067 Detectorul înlocuit la acest loc este răsucit complet în soclul de centrală
de montaj este defect sau montaj. Se conectează
indisponibil conexiunea şi se intră în regimul
de test pentru grupe

068 Detectorul existent în acest loc Dacă se doreşte acest lucru, se Dacă nu se doreşte această
de montaj a fost montat în alt activează funcţia Înlocuire în modificare se conectează
loc. Unul sau mai multe centrală PC-ul de service şi se
detectoare au fost schimbate efectuează o nouă
între ele pe conexiune recunoaştere a cablării

Există mai multe detectoare pe Dacă nu se doreşte această


069 conexiune decât cele modificare se conectează PC-ul
programate în setul de date- de service şi se efectuează o ---
client nouă recunoaştere a cablării. Se
reprogramează datele de client

Dacă se doreşte această


070 S-a modificat circuitul exterior modificare se conectează PC-ul
al detectorului de la locul de de service şi se efectuează o ---
montaj nouă recunoaştere a cablării. Se
reprogramează datele de client

Această înlocuire de Dacă nu se doreşte această


detectoare se poate efectua modificare se conectează PC-ul
080 doar cu PC-ul de service, de service şi se efectuează o ---
deoarece acest detector are nouă recunoaştere a cablării. Se
date de client care nu pot fi reprogramează datele de client
generate de către centrală

La locul de montaj s-a instalat Verificaţi dacă se doreşte într- Se montează tipul dorit de
081 un detector OTI. Tipul de adevăr modificarea tipului de detector şi se lansează din
detector diferă de cel din detector. Dacă da, se nou funcţia de înlocuire
datele de client reprogramează datele şi detectoare
reconectează bucla analogică

La locul de montaj s-a instalat Verificaţi dacă se doreşte într- Se montează tipul dorit de
082 un detector OT. Tipul de adevăr modificarea tipului de detector şi se lansează din
detector diferă de cel din detector. Dacă da, se nou funcţia de înlocuire
datele de client reprogramează datele şi detectoare
reconectează bucla analogică

La locul de montaj s-a instalat Verificaţi dacă se doreşte într- Se montează tipul dorit de
083 un detector I. Tipul de detector adevăr modificarea tipului de detector şi se lansează din
diferă de cel din datele de detector. Dacă da, se nou funcţia de înlocuire
client reprogramează datele şi detectoare
reconectează bucla analogică

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 125

Nr. cod de Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
eroare

La locul de montaj s-a instalat Verificaţi dacă se doreşte într- Se montează tipul dorit de
084 un detector TM. Tipul de adevăr modificarea tipului de detector şi se lansează din
detector diferă de cel din datele detector. Dacă da, se nou funcţia de înlocuire
de client reprogramează datele şi detectoare
reconectează bucla analogică

La locul de montaj s-a instalat Verificaţi dacă se doreşte într- Se montează tipul dorit de
085 un detector TME. Tipul de adevăr modificarea tipului de detector şi se lansează din
detector diferă de cel din datele detector. Dacă da, se nou funcţia de înlocuire
de client reprogramează datele şi se detectoare
reconectează bucla analogică

La locul de montaj s-a instalat Verificaţi dacă se doreşte într- Se montează tipul dorit de
086 un detector TD. Tipul de adevăr modificarea tipului de detector şi se lansează din
detector diferă de cel din datele detector. Dacă da, se nou funcţia de înlocuire
de client reprogramează datele şi detectoare
reconectează bucla analogică

La locul de montaj s-a instalat Verificaţi dacă se doreşte într- Se montează tipul dorit de
un detector O. Tipul de detector adevăr modificarea tipului de detector şi se lansează din
087 s-a modificat în comparaţie cu detector. Dacă da, se nou funcţia de înlocuire
datele de client reprogramează datele şi detectoare
reconectează bucla analogică

La locul de montaj s-a modificat Dacă se doreşte această


circuitul extern al detectorului. modificare, se conectează PC-ul
088 Detectorul nu mai are acum nici de service şi se efectuează o ---
circuit extern (releu/LED), nici nouă recunoaştere a cablării. Se
releu izolator reprogramează datele de client

La locul de montaj s-a modificat Verificaţi dacă se doreşte într- Se corectează montajul şi
089 circuitul extern al detectorului. adevăr modificarea tipului de se lansează din nou funcţia
Detectorul are acum un circuit detector. Dacă da, se de înlocuire detectoare
extern (releu/LED) reprogramează datele şi
reconectează bucla analogică

La locul de montaj s-a modificat Verificaţi dacă se doreşte într- Se corectează montajul şi
conectarea unui detector adevăr modificarea tipului de se lansează din nou funcţia
091 IQ8Quad. Detectorul dispune detector. Dacă da, se de înlocuire detectoare
acum şi de alarmare vocală reprogramează datele şi
reconectează bucla analogică

092 La locul de montaj s-a modificat Verificaţi dacă se doreşte într- Se corectează montajul şi
conectarea unui detector adevăr modificarea tipului de se lansează din nou funcţia
IQ8Quad. Detectorul dispune detector. Dacă da, se de înlocuire detectoare
acum şi de alarmare optică reprogramează datele şi
reconectează bucla analogică

093 La locul de montaj s-a modificat Verificaţi dacă se doreşte într- Se corectează montajul şi
conectarea unui detector adevăr modificarea tipului de se lansează din nou funcţia
IQ8Quad. Detectorul nu mai detector. Dacă da, se de înlocuire detectoare
dispune de alarmare vocală reprogramează datele şi
reconectează bucla analogică

094 La locul de montaj s-a modificat Verificaţi dacă se doreşte într- Se corectează montajul şi
conectarea unui detector adevăr modificarea tipului de se lansează din nou funcţia
IQ8Quad. Detectorul nu mai detector. Dacă da, se de înlocuire detectoare
dispune de alarmare optică reprogramează datele şi
reconectează bucla analogică

FB 798951.RO / 05.06
126 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Nr. cod de Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
eroare

095 La locul de montaj s-a montat Verificaţi dacă se doreşte într- Se montează tipul dorit de
un detector O2T. Tipul de adevăr modificarea tipului de detector şi se lansează
detector s-a modificat în detector. Dacă da, se funcţia de înlocuire
comparaţie cu datele de client reprogramează datele şi detectoare
reconectează bucla analogică

La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte într- Se montează tipul dorit de
096 modificat conectarea unui adevăr modificarea tipului de detector şi se lansează din
detector IQ8Quad. Detectorul detector. Dacă da, se nou funcţia de înlocuire
nu mai dispune de alarmare reprogramează datele şi detectoare
optică şi/sau acustică reconectează bucla analogică

097 La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte într- Se montează tipul dorit de
modificat conectarea unui adevăr modificarea tipului de detector şi se lansează din
detector IQ8Quad. Detectorul detector. Dacă da, se nou funcţia de înlocuire
dispune acum şi de alarmare reprogramează datele şi detectoare
optică şi/sau acustică reconectează bucla analogică

Detectoarele de fum cu ionizare sau detectoarele care au în componenţă un senzor cu ionizare vor fi
deschise doar de către persoane autorizate (de către organismele naţionale în domeniu - CNCAN) să
efectueze această operaţie.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 127

10.1 Mesaje de deranjament pe display


Pe al doilea rând al afişajului pot fi afişată până la 3 mesaje de deranjament cu max. 8 caractere, programate de
fabricant. Dacă pentru un eveniment este disponibil un text asociat, acesta va fi afişat automat la recunoaşterea
deranjamentului sau poate fi apelat cu ajutorul tastei Param/TA.

Text Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat


deranjament
Siguranţă UBextern defectă. Verificaţi dacă siguranţa este
UBext Scurtcircuit al tens. de alimentare defectă sau există ---
UBextern scurtcircuit.
Siguranţă UBintern defectă. Verificaţi dacă siguranţa este
UBint Scurtcircuit al tens. de alimentare defectă sau demontaţi grupa ---
interne contructivă până la dispariţia
scurtcircuitului.
ULinie Siguranţă Ulinie defectă Verificaţi, respectiv înlocuiţi ---
siguranţa.
Cădere de tensiune a reţelei de c.a. Verificaţi conexiunea de
scurt pentru o perioadă scurtă reţea, siguranţa de reţea. ---
lung Cădere de tensiune a reţelei de c.a. Verificaţi conexiunea de ---
reţea, siguranţa de reţea.
ext.NT Deranjament al alimentatorului Verificaţi alimentatorul Verificaţi conexiunea de
extern extern. supraveghere.
Lipsa hartie Hârtia imprimatei încorporate este Înlocuiţi rola de hârtie. ---
consumată.
Pârghia imprimatei nu a fost Aduceţi pârghia în poziţia
not ready poziţionată corect după înlocuirea corectă. ---
hârtiei.
fara tens. Imprimanta încorporată nu este Verificaţi cablarea şi ---
alimentată. siguranţa UBextern
La conexiunea primară respectivă s- Verificaţi conexiunea primară
Scurt. a recunoscut un scurtcircuit. indicată (vezi. Cnx.nr.) ---
La conexiunea primară respectivă s- Verificaţi conexiunea primară
Scurt/Intr. a recunoscut un scurtcircuit sau o indicată (vezi. Cnx.nr.) ---
întrerupere.
La conexiunea primară respectivă s- Verificaţi contactele
Drnj.com. a recunoscut un deranjament al detectoarelor, eventual ---
comunicaţiei. înlocuiţi detectorul/modulul
în cauză

FB 798951.RO / 05.06
128 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Text Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat


deranjament
Pe parcursul conectării unei bucle Localizaţi cauza erorii cu
Depasire analogice, s-a produs un tools 8000 şi reconectaţi, ---
deranjament; ca urmare nu mai este respectiv reconfiguraţi bucla
posibilă funcţionarea corectă. analogică
Pe parcursul conectării buclei Localizaţi cauza erorii cu
analogice s-au recunoscut mai tools 8000 şi reconectaţi,
multe detectoare decât numărul respectiv reconfiguraţi bucla
programat în editorul de date-client, analogică. La grupele cu
Detector> resp., diagnoză se verifică numărul ---
La o grupă cu diagnoză s-au găsit în detectoarelor şi se
regimul de test mai multe detectoare programează corespunzător
decât numărul programat în editorul în editorul de date-client
de date-client.
Pe parcursul conectării buclei Localizaţi cauza erorii cu
analogice s-au recunoscut mai tools 8000 şi reconectaţi,
Detector< puţine detectoare decât numărul respectiv reconfiguraţi bucla ---
programat în editorul de date-client. analogică.
Localizaţi cauza erorii cu
Rezultatul recunoaşterii cablării tools 8000 şi reconectaţi,
Topolog. acestei bucle nu este concludent. respectiv reconfiguraţi bucla ---
analogică.
Pe bucla analogică s-a recunoscut S-au înlocuit detecoare - Dacă da, se execută funcţia
Nr.Serie un detector care nu este programat mesaj plauzibil? Înlocuire detectoare pentru a
în editorul de date-client. actualiza datele buclei
La o cablare essernet® redundantă, Verificaţi cablarea essernet® Verificaţi, respectiv înlocuiţi
Cnx.A bucla 1 este deranjată. S-a comutat grupa constructivă essernet®
pe a 2-a buclă.
La o cablare essernet® redundantă, Verificaţi cablarea essernet® Verificaţi, respectiv înlocuiţi
Cnx.B bucla 1 este deranjată. cutia de comutare

Convertorul AD de pe placa de bază


este deranjat,
Conv.AD sau Înlocuire placă de bază, ---
La bucla analogică sau la modulele respectiv micromodulul
de 4 grupe BM, convertorul AD este
defect.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 129

Text Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat


deranjament
Pe parcursul regimului de verificare a Curăţare sau înlocuire
int.MSt. grupelor cu diagnoză s-a recunoscut detector ---
murdărirea unui detector.
Pe parcursul regimului de verificare a
Reset grupelor cu diagnoză nu s-a putut Înlocuire detector ---
reiniţializa un detector
Pe parcursul regimului de verificare a
grupelor cu diagnoză nu s-a putut Înlocuire detector
fara ESK efectua controlul reconectării unui ---
detector
Un detector neadresabil cu Respectiv, placa de
Pe parcursul regimului de verificare a detecţie de prag a fost adresare a soclului
Lipsa adr. grupelor cu diagnoză s-a recunoscut conectat la grupa cu detectorului este defectă sau
un detector cu adresa 0. diagnoză. s-a setat adresa 0
(nepermisă)
Lipsa 24V Căderea tensiunii de linie de la Verificaţi, respectiv înlocuiţi Înlocuiţi modulul
modulul afişat. siguranţa ULinie.
Er.DAC Defect al convertorului DA al Înlocuire modul ---
micromodulului afişat.
La o grupă cu diagnoză sau la un Linia este încărcată cu Verificaţi ecranul cablului şi
Interog. releu supravegheat nu s-a putut citi o influenţe perturbatoare cablarea
valoare plauzibilă.
Ulinie< Diferenţa de tensiune pe buclă, Modul defect.
măsurată de la A > B este prea Rezistenţa buclei este prea Verificaţi participanţii buclei
mare. Nu este posibilă activarea mare
dispozitivelor de alarmare
RezLinie Rezistenţa liniei este prea mare. Verificaţi lungimea liniei, Verificaţi clemele de
Dispozitivele de alarmare nu pot fi max. 3500m pentru conectare ale participanţilor
activate la volum maxim detectoare IQ8Quad cu de pe buclă
luarea în considerare a
factorului de încărcare
Err.42V Căderea tensiunii de alimentare de Sursa nu este configurată Modul de buclă defect
42V a liniei pentru 42V
I-MesDef Eroare internă de modul Modul defect Dispozitiv de alarmare defect
Soclu Soclul radio a fost scos din soclul de Se remontează soclul radio ---
detector în solul de fixare
Bat<30 Baterie sub tensiunea nominală. Se va înlocui bateria în ---
maxim 30 de zile
Bat<7 Baterie sub tensiunea nominală. Se va înlocui bateria în ---
maxim 7 de zile

FB 798951.RO / 05.06
130 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Notiţe

FB 798951.RO / 05.06
Manual de instalare

Centrale de detecţie a incendiilor IQ8Control


Opţiuni / Funcţii speciale

798951.RO G 299044
Ne rezervăm dreptul la modificări
05.2006 G205129
132 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

11 Funcţionalitatea FSA (uşi antiincendiu) a centralelor de detecţie a


incendiilor
Prin instalarea unui transponder FSA-esserbus®, centrala poate fi programată pentru comanda unui echipament
pentru uşi antiincendiu. Transponderul FSA-esserbus® va funcţiona ca participant bus al buclei analogice a
sistemului de detecţie a incendiilor IQ8Control. În setul de date-client al centralei vor fi programate gupele
destinate acţionării uşilor antiincendiu.
În acest scop este necesară o versiune de progam a centralei egală sau superioară V3.01 şi programul de
configurare tools 800 la versiunea minimă V1.6.03.

Informaţii detaliate privind funcţionalitatea FSA se pot găsi în broşura omonimă art. nr. 798840 (versiune
germană).

Fig. 105 Comanda uşilor antiincendiu cu sistemul 8000

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 133

12 Participanţii radio IQ8Wireless

Componentele radio IQ8Wireless permit conectarea fără cablu a detectoarelor de incendiu şi/sau a dispozitivelor
de alarmare, putând fi utilizate ca participanţi ai buclei analogice a sistemului IQ8Control sau ca dispozitive radio
autonome în sisteme convenţionale de detecţie a incendiilor.

Fig. 106 Componente radio IQ8Wireless

Cerinţe de sistem

! Program de configurare tools 8000 de la versiunea V 1.09


! Pentru conectarea ca participanţi ai buclei analogice a centralei IQ8Control este necesară versiunea de sistem
minimă V3.04 R001.

Accesorii

Nr. art. Descriere


805593 Soclu radio IQ8Wirelesspentru detectoare automate de incendiu din seria IQ8Quad (fără
dispozitive de alarmare)
805594 Placă de mascare IQ8Wireless pentru interfaţa radio 805601 / 805602 (roşu + alb)
805597 Set de 4 baterii cu litiu (tip AA / 3,6V) pentru alimentare
805601 Interfaţă universală radio IQ8Wireless (roşie), fără placă de mascare
805602 Interfaţă universală radio IQ8Wireless (albă), fără placă de mascare
805603 Ramă de montaj IQ8Wireless pentru dispozitive de alarmare IQ8Alarm (roşie + albă)
805604 Ramă de montaj IQ8Wireless pentru detectoare automate IQ8Quad (albă)
805605 Gateway radio pentru detectoare automate din seria IQ8Quad

Pentru utilizarea detectoarelor automate din seria IQ8Quad cu dispozitive integrate de alarmare, vor fi
necesare art. nr. 805602 şi 805604.

Informaţii detaliate privind componetele radio IQ8Wirelss pot fi găsite în documentaţiile componentelor respective
sau la pagina de web Esser by Honeywell.

FB 798951.RO / 05.06
134 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

13 Setul de montaj pentru şine standardizate de echipament


(art. nr. 788652)
În carcasa centralelor IQ8Control C/M se poate monta opţional un set pentru montaj pe şină standardizată de
echipamente. Setul constă dintr-un suport de montaj şi o şină standard de 35 mm. Şina este fixată cu 2 şuruburi
de suport.

Varianta 1
Pe acest set de montaj, în carcasa centralei se pot monta opţional maxim două module de carcasă (art. nr.
788603, resp. 788603.10). Carcasele de module pot prelua plăci de circuit cu dimensiunile 72 x 65mm, resp. 82 x
62mm (l x Î), cum ar fi, de ex. transpondere esserbus® , seturi de montaj pentru căi redundante de transmisie, etc.

Varianta 2
Suplimentar carcaselor pentru module, se poate monta, de ex. convertorul de fibră optică art. nr. 784763/64, care
este echipat din construcţie cu un element de asamblare pe şină standardizată ("clip").

Montaj

Fig. 107 Poziţia setului de montaj pe şină standardizată (opţiune IQ8Control C/M)

â Se demontează şurubul inferior-dreapta al carcasei.


Se ridică cu atenţie partea superioară a carcasei dinspre colţul inferior-dreapta (maxim 5mm).

ã Se introduce setul de montaj în orificiile pentru şuruburi aflate în partea mediană şi dreapta a carcasei
inferioare. Se va respecta poziţia de instalare a setului de montaj!
Se reaşează partea superioară a carcasei peste partea inferioară.
Se remontează şi se strânge şurubul inferior-dreapta al carcasei.

Se vor păstra lungimi suficiente de cablu pentru realizarea conexiunilor!


Asamblarea/dezasamblarea se vor face astfel încât să nu se avarieze cablurile de conexiune existente
în centrală.

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 135

Exemplu de montaj - varianta 1


Set de montaj cu carcase pentru module (opţiuni)

Componentele setului de montaj pentru şină standardizată de echipamente

ä Suport pentru şina standardizată

å Şuruburi de fixare pentru şina standardizată

æ 2 carcase de module art. nr. 788603 (opţiuni)

ç Şină standardizată de 35mm pentru echipamente

Fig. 108 Componentele setului de montaj


pe şină standardizată

è Slăbiţi şurubul de fixare din stânga sau dreapta. Îndepărtaţi unul


din şuruburile slăbite.

é Rotiţi cu atenţie înspre exterior şina de montaj, max. 90o .

Fig. 109 Montarea/demontarea setului pentru şină


standardizată

Se vor păstra lungimi suficiente de cablu pentru realizarea conexiunilor!


Asamblarea/dezasamblarea se vor face astfel încât să nu se avarieze cablurile de conexiune existente
în centrală.

FB 798951.RO / 05.06
136 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

14 Transpondere esserbus®
Transponderele esserbus® sunt grupe de intrări şi ieşiri pentru extinderea centralei. Ca şi participanţi pe bucla
analogică esserbus® / esserbus®-PLus , acestea pot fi asociate la grupe separate şi pot fi utilizate împreună cu
detectoarele de incendiu pe esserbus®.

Pe o buclă analogică pot fi instalate până la 32 de transpondere esserbus® şi asociate în grupe separate
(delimitarea este realizată cu izolatoarele de grupă). Nu este admisă utilizarea mixtă a detectoarelor de incendiu şi
a transponderelor esserbus® în cadrul aceleiaşi grupe de detecţie.

Montajul transponderelor esserbus® este realizat fie în locaşuri speciale sau pe şine de montaj tip C în interiorul
centralei de detecţie a incendiilor, fie descentralizat, într-un loc oarecare de montaj de pe bucla analogică, în
carcase speciale de material plastic (art. nr. 788600/798601). Tensiunea internă de alimentare a transponderuluii
esserbus® este obţinută din tensiunea de grupă a buclei analogice.

În prezent sunt disponibile următoarele transpondere esserbus®:

Tip Denumire Număr articol

esserbus® esserbus®-PLus
12REL Cu 12 ieşiri de relee 788610 / 808610 808610 / 808610.10
32AE Cu 32 ieşiri pentru comanda LED-urilor 788611 / 808611 808611 / 808611.10
1GR Cu o intrare pentru o grupă de 788614 / 808614 808614 / 808614.10
detectoare

4GR/2REL Cu 4 intrări de grupe şi 2 ieşiri pe relee 788613 / 808613 808613 / 808613.10


sau ca interfaţă BSL pentru comanda
unei instalaţii de stingere a incendiilor

KOM-LMST Trasnponder de comunicaţie pentru


centrala de detecţie şi stingere a
incendiilor 8010.
788615 / 808615 808615
Acest transponder de comunicaţie se
instalează în carcasa centralei de
detecţie şi stingere a incendiilor 8010,
direct pe placa de procesor.

FSA Transponderul FSA poate fi configurat


ca şi dispozitiv de comandă 808619 / 808619.10
independent pentru uşi antiincendiu sau
ca participant bus al sistemului 8000

Modul de
conectare a Pentru conectarea individuală a 80863X / 80863X.10
detectoarelor de detectoarelor automate şi neautomate
altă fabricaţie provenind de la alţi producători
RZT 8000

Pe bucla esserbus®-PLus trebuie conectate - datorită tensiunii de linie ridicate - doar transpondere, respectiv
grupe constructive cu numărul de articol 80xxxx (vezi cap. 5.1.2).

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 137

15 Carcase de extensie
Pentru configurarea individuală a centralelor IQ8Control C/M există patru carcase de extensie diferite şi o placă
suplimentară de montaj.

Art. nr. Descriere


789300 Carcasă de extensie pentru acumulatoare

Carcasă completă cu perete posterioar, locaş pentru 2 acumulatoare de 12V / 24Ah. Placă
frontală neutră cu accesorii pentru fixarea pe carcasa centralei.
789301 Carcasă de extensie pentru acumulatoare şi afişaj de grupe GEA 192 MG

Carcasă completă cu perete posterior, locaş pentru 2 acumulatoare de 12V / 24Ah. Placă
frontală cu afişaj individual de grupe (GEA) pentru 192 grupe şi accesorii de fixare pe carcasa
centralei.
789302 Carcasă de extensie pentru afişaj de grupe GEA 192 MG

Carcasă completă cu perete posterior standard pentru montajul diferitelor grupe constructive
suplimentare, ca de exemplu transpondere esserbus®. Placă frontală cu afişaje individuale
pentru 192 grupe (GEA) şi accesorii de fixare pentru montarea pe carcasa centralei.
789303 Carcasă de extensie

Carcasă completă cu perete posterior standard pentru montajul diferitelor grupe constructive
suplimentare, ca de exemplu transpondere esserbus®. Placă frontală neutră cu accesorii de
fixare pe carcasa centralei.
57633 Placă de montaj pentru comunicatoare DS 7500 / DS 8800

Placă de montaj cu posibilitatea fixării unui comunicator de tipul DS 7500 sau DS 8800 sau a
două transpondere esserbus®.

Fig. 110 Perete posterior standard Perete posterior pentru acumulatoare

Placă de montaj pentru comunicatoare

FB 798951.RO / 05.06
138 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Carcasa de extensie se montează similar cu carcasa centralei. Paşii individuali de montaj sunt descrişi la capitolul
"Carcasa centralei". La montajul carcaselor de extensie se va ţine seama în plus de următoarele:

— Componentele de legătură dintre carcasa centralei şi carcasa de extensie nu pot fi introduse (din cauza
ramei uşii) decât dinspre partea din spate a carcasei centralei. Dacă este montată o carcasă de extensie
sub o carcasă de centrală deja montată şi fixată pe perete, atunci carcasa centralei va trebui demontată de
pe perete, adică de pe suprafata de montaj a acesteia.

— Sunt puse la dispoziţie şabloane de găurire pentru fiecare din cele două variante de carcasă (cu perete
posterior standard şi cu perete posterior cu locaş pentru montarea acumulatoarelor).

— Găurirea locurilor de fixare de pe suprafaţa de montaj a centralei trebuie să fie precisă şi fără abateri
laterale. În cazul unor abateri mai mari, nu va mai fi posibilă utilizarea elementelor de legătură dintre cele
două carcase.

Dacă este utilizată carcasa de extensie cu locaşuri pentru acumulatoare, se va ţine seama că şuruburile
de fixare a carcasei de extensie trebuie să reziste la greutatea destul de mare a acumulatoarelor.
Recomandăm utilizarea în acest caz a unor şuruburi de 8 mm, cu cap înecat şi cu o lungime mai mare.
Fiecare carcasă va fi montată şi fixată separat cu materiale corespunzătoare de fixare, de exemplu
şuruburi şi dibuluri. Consolidarea unei carcase suplimentare la carcasa unei centrale doar prin
intermediul elementelor de legătură dintre cele două carcase nu este admisă.

Posibilităţi de configurare a plăcii posterioare standard

O placă posterioară standard poate fi utilizată în legătură cu carcasa de extensie (art.nr. 789302/03) pentru
montajul componentelor suplimentare. Pentru diferitele grupe constructive de componente, la livrare există deja
punctele de fixare pentru aceste componente (orificiile E+H). Sunt posibile următoarele configuraţii ale plăcii
posterioare standard:

— 16 transpondere esserbus® art. nr. 808613.10 sau 808614.10 (orificii E)

sau

— 4 transpondere esserbus® art. nr. 808610.10 sau 80611.10 (orificii H)

sau

— 3 transpondere esserbus® art. nr. 808613.10 resp. 80614.10 (orificii E) şi


2 transpondere esserbus® art. nr. 808610.10, resp. 808611.10 (orificii H).

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 139

15.1 Carcasa de extensie pentru 2 acumulatoare (789300 -01)


Pentru fiecare acumulator trebuie utilizată câte o clemă de fixare cu cioc în carcasa de extensie. Nu este permisă
montarea acumulatoarelor fără aceste cleme de fixare.

Fig. 111 Carcasa de extensie pentru 2 acumulatoare (art. nr. 789300/01)

â Clemele de fixare sunt necesare pentru fixarea ambelor acumulatoare 12 V / 24 Ah.

Se va ţine cont de faptul că, în funcţie de tipul acumulatoarelor utilizate, o mare parte a greutăţii
carcasei de extensie trebuie să fie preluată de şuruburile de fixare ale acesteia în perete. De regulă se
vor utiliza în acest caz şuruburi de 8mm cu cap înecat, mai lungi.

FB 798951.RO / 05.06
140 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

16 Conectarea imprimantei integrate


Imprimanta integrată a centralei IQ8Control C/M se conectează la conectorul dedicat de pe placa de bază cu
ajutorul unui cablu-panglică.
Pentru alimentarea internă există cleme de conectare dedicate pe placa de bază.

În cazul utilizării unei tensiuni externe


(de ex. de la un alimentator de 12V c.c
art. nr. 785653), se va deschide puntea
BR7 !

Fig. 112 Alimentarea internă a imprimantei integrate Fig. 113 Alimentarea externă a imprimanteri integrate

16.1 Accesorii pentru imprimanta integrată


Hârtie de imprimantă (Art. nr. 766235) Dimensiuni: lăţime 58mm, lungime 25m
(Art. nr. 736233 -34)

Hârtie de imprimantă (Art. nr. 766217) Dimensiuni: lăţime 58mm, lungime 25m
(Art. nr. 736214)

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 141

17 Montarea/înlocuirea panoului frontal de operare + a imprimantei

17.1 Panou de comandă cu imprimantă fără tambur colector (art. nr. 7868xx / 7869xx)
Panou de comandă cu imprimantă fără tambur colector.

Fig. 114 Panou frontal (art. nr. 7868xx1) 1) Descrierea versiunii de limbă,
de ex. 00 = gemană, 18 = română, etc.
(descriere în catalogul de produse)

Pericol de avariere
Lucrările la centrala de detecţie a incendiilor se vor
face doar în lipsa tensiunii de alimentare.

Fig. 115 Panou frontal (art. nr. 7869xx1)


Montare / înlocuire

1. Se deconectează tensiunea de alimentare a centralei


(reţea şi acumulatoare).

2. Se deschide carcasa centralei şi se deconectează cablurile


de legătură ale panoului frontal existent.

3. Se demontează panoul frontal existent prin eliberarea din


piesele elastice de fixare ale ramei frontale.

4. Montaţi noul cadru în ramă, apoi fixaţi-l cu piesele elastice.


Aşezaţi imprimanta în piesele de montaj (1) şi fixaţi-o cu
şuruburile (2).

5. Conectaţi imprimanta (4) (vezi fig. 118 şi 120) (cablul panglică şi


Fig. 116 Montajul panoului frontal alimentarea de 12V c.c.).

6. Eliberaţi arcul de tensionare (3) al imprimantei integrate,


apoi introduceţi hârtia la locul ei.

7. Treceţi în exterior hârtia pe o lungime de cca. 5cm prin


fanta panoului frontal, apoi armaţi arcul de tensionare.

Fig. 117 Aşezarea rolei de hârtie

FB 798951.RO / 05.06
142 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

Conectarea imprimatei integrate la centrala IQ8Control C/M cu panou frontal (art. nr. 7868xx)

Fig. 118 Conectarea imprimantei integrate

1)
Cablu-panglică cu lungimea de 50cm (art nr. 750756) sau cu lungimea de 120cm (art. nr. 750757)

Programarea în editorul de date-client tools 8000

Imprimata integrată va fi programată în setul de date-client astfel:

Fig. 119 Programare

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 143

Conectarea imprimatei integrate la centrala IQ8Control C/M cu panou frontal (art. nr. 7869xx)

Fig. 120 Conectarea imprimantei integrate

2)
Cablu-panglică cu lungimea de 70cm (art nr. 750720)

Programarea în editorul de date-client tools 8000

Imprimata integrată va fi programată în setul de date-client astfel:

Imprimantă conectată la afişajul 1/4 VGA

Panou de comandă cu afişaj 1/4 VGA

Fig. 121 Programare

FB 798951.RO / 05.06
144 Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control

17.2 Panou de comandă cu imprimantă cu tambur colector (art. nr. 7863xx)

Panou de comandă cu imprimantă cu tambur colector.

Panou frontal pentru imprimantă cu tambur colector (art.


nr. 7863xx) şi ansamblu imprimantă pentri IQ8Control C/M
(art. nr. 784892).

xx1) 1) Descrierea versiunii de limbă,


de ex. 00 = gemană, 18 = română, etc.
Fig. 122 Panou frontal (art. nr. 7863 (descriere în catalogul de produse)

Pericol de avariere
Lucrările la centrala de detecţie a incendiilor se vor
face doar în lipsa tensiunii de alimentare.

Montare / înlocuire

1. Se deschide carcasa centralei şi se deconectează cablurile


de legătură ale imprimantei existente.

2. Se demontează imprimanta existentă prin eliberarea celor


6 şuruburi (1).

3. Montaţi noua imprimată în ramă, apoi fixaţi-o cu cele 6 şuruburi


(1).

4. Conectaţi imprimanta (4) (cablul panglică şi alimentarea de 12V


c.c.) (vezi fig. 125)

5. Eliberaţi arcul de tensionare (B+F) al imprimantei integrate,


apoi introduceţi rola de hârtie. Rearmaţi piesa de tensionare F
(vezi următoarea pagină).

6. Demontaţi din piesele elastice de fixare geamul de protecţie din


plexiglas (2) şi înlocuiţi-l cu noul geam de plexiglas cu
Fig. 123 Montare / înlocuire autocolant albastru (3), pentru protecţia hârtiei.

7. Reînchideţi carcasa.

A - Rolă colectoare

B - Pârghie de tensionare a hârtiei, eliberată

C - Rolă de hârtie

D - Rolă de cauciuc

E - Cap de apăsare

F - Pârghia de tensionare a capului

G - Placă cu conector pentru alimentare şi conectarea cablului-


panglică (Centronics)

Fig. 124 Rola de hârtie şi dispozitivul de colectare

FB 798951.RO / 05.06
Centrala de detecţie a incendiilor IQ8Control 145

Conectarea la centrala IQ8Control

Fig. 125 Conectarea imprimantei cu tambur colector

Programarea în editorul de date-client tools 8000

Imprimata integrată va fi programată în setul de date-client astfel:

Fig. 126 Programare

FB 798951.RO / 05.06
Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, D-41469 Neuss
E-Mail: info@novar.de
Internet: www.novar.de

Versiune în limba română: Novar Electric România CS 06/2006

S-ar putea să vă placă și