UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

TEZĂ DE DOCTORAT
Contribuţii privind analiza numerică a procesului de încălzire prin inducţie în problemele de tratamente termice

Coordonator: Prof. univ. Dr. Ing. Teodor LEUCA Doctorand: Ing. Gabriel Remus CHEREGI

ORADEA, 2006

....... 9................................ 8................................................................................. Metoda elementelor finite ...................1................... 8............. Difuzia câmpului termic ...........3................................................. 5.. Problema de câmp termic... 3........ 5 9 13 25 25 31 31 33 36 36 47 52 58 58 66 68 68 71 71 79 86 95 95 96 99 106 ................................................................ Geometrie.. CAPITOLUL IV: Procedeu de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor .....................................................................................................1.........1............. CAPITOLUL I: Modificarea proprietăţilor mecanice ale materialelor feromagnetice prin tratament termic ... 6....................................................3..................................................................2....................... Discretizarea în domeniul timp ........................................ Pătrunderea câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor .... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară ................. CAPITOLUL VII: Cuplarea problemelor de câmp electromagnetic şi termic ........................................2.................................................................. 6............................................... Regimul cvasistaţionar al câmpului electromagnetic ....... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară ..................... 5...... CAPITOLUL V: Soluţionarea problemelor de curenţi turbionari . Problema de câmp electromagnetic ............................................................................... 5............ CAPITOLUL VIII: Analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor .... Concluzii .................................................................................................. CAPITOLUL VI: Soluţionarea problemelor de câmp termic ................... ANEXE .............2...... CAPITOLUL II: Instalaţii de călire superficială ...................1...................................................................... CAPITOLUL III: Stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială ....... 6.................................................... Contribuţii originale ....................................................... Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic ...................................................... condiţii de frontieră .............. 3................................3....................................................................................... parametri electromagnetici şi termici..............................3..................................................................... Soluţionarea numerică a problemelor de curenţi turbionari prin metoda elementului finit ......CUPRINS INTRODUCERE .... 9.... CAPITOLUL IX: Concluzii şi contribuţiile principale ale lucrării ................................ BIBLIOGRAFIE ................2..2...............................1... 3........................ 8.............................................

a căror distribuţie depinde de geometria piesei şi de proprietăţile de material.efectul microstructurii primare a materialului asupra proprietăţiilor microstructurii călite. . nu este călit.Rezultate cunoscute din ingineria materialelor arată că se poate ridica duritatea unor piese metalice prin călire. Cele mai evoluate programe . Timpul de încălzire trebuie să fie suficient de mic încât temperatura să nu difuzeze nepermis de mult în volumul piesei. Din păcate. reglarea grosimii stratului călit. cu atât mai mult cu cât suprafeţele călite se abat de la forma plană. . . Dacă ciocanul.selectarea proceselor termice şi de călire corespunzătoare. . automatizare relativ uşoară etc. deseori. soluţionarea unei complicate probleme de difuziune termică. În prezent.proprietăţile electrice şi magnetice ale materialului. aceasta devine casantă. Din aceste motive. . Desfăşurarea călirii de suprafaţă prin inducţie depinde de: . păstrând. excitat în câmp electromagnetic uniform. în urma călirii întregii piese. în care analiza numerică a câmpului electromagnetic este cuplată cu analiza difuziei termice. în ansamblu ei. Exemplele cele mai simple sunt oferite de sculele folosite de om în construcţii: ciocanul. Călirea de suprafaţă conferă pieselor metalice proprietatea de a rezista uzurii la frecare. . Calculul termic se face în ipoteza unui transfer termic neglijabil. Nu există încă rezultate privind luarea în considerare a neliniarităţii dependenţei B-H.o execuţie corectă a cuplării sau îmbinării dintre bucla de inducţie şi piesa de prelucrat. în acelaşi timp.forma piesei de prelucrat şi forma stratului de suprafaţă călit.relaţia timp – temperatură în cazul călirii prin inducţie. O modalitate modernă şi eficientă de încălzire superficilă se poate obţine prin utilizarea unui câmp electromagetic variabil în timp. au fost dezvoltate metode de modelare a proceselor de călire. stabilită pentru semispaţiul conductor. Cel mai simplu mod de a controla grosimea stratului călit este dat de formula adâncimii de pătrundere. Determinarea cu acurateţe a distribuţiei curenţilor turbionari implică soluţionarea unei complicate probleme de câmp electromagetic în regim cuasistaţionar. de asemenea. În ultimii ani.selectarea densităţii puterii şi frecvenţa curentă.tipul de oţel sau fontă. şurubelniţa etc. uneori imposibil de utilizat în scopul în care ea a fost proiectată. Aceste avantaje justifică utilizarea pe scară largă a călirii în înaltă frecvenţă (CIF) în majoritatea unităţilor producătoare de piese metalice. de exemplu. Călirea de suprafaţă prin inducerea curenţilor turbionari are câteva avantaje faţă de alte metode de călire: poluare practic inexistentă. încălzind piesa peste temperatura austenitică şi impunând apoi o anumită viteză de scădere a temperaturii piesei. Evoluţia câmpului termic depine de pierderile prin curenţi turbionari şi necesită. dar şi de frecvenţa câmpului electromagetic. iar dacă este călit în întregul volum. situată în imediata vecinătate a suprafeţei piesei. atunci devine casant şi. . o bună repetabilitate. sar aşchii din faţa activă sau se sparge. dalta. În volumul piesei metalice se induc curenţi turbionari. utilizarea unui model atât de simplu nu permite un control de precizie al calităţii şi dimensiunii stratului călit. Din păcate. metodele pot fi aplicate la orice tip de geometrie şi pot lua în considerare modificarea atât a parametrilor electromagnetici cât şi termici în funcţie de temperatură. elasticitatea şi rezistenţa mecanică a piesei. Se spune că distribuţia este superficială şi că adâncimea zonei cu pierderi Joule importante este adâncimea de pătrundere. Cu cât frecvenţa este mai ridicată cu atât pierderile Joule datorate curenţilor tubionari se distribuie preponderent într-o zonă mai îngustă. este util să se călească piesele doar în zona în care este necesară o mare duritate. Proprietăţile de material depind de temperatură. sunt cuplate. atunci faţa sa activă se deformează imediat. deci cele două probleme electromagnetică şi termică.

Soluţiile propuse sunt analizate cu ajutorul pachetului de programe FLUX. nu constituie decât un instrument util la dispoziţia inginerului care proiectează instalaţia de călire şi care recomandă soluţiile tehologice. b) proprietăţi mecanice. şi anume: luciul metalic. existenţa unor programe comerciale privind analiza problemelor complexe de câmp electromagnetic. c) proprietăţi tehnologice. conductivitate termică şi electrică. care caracterizează natura metalului. Principalele solicitări mecanice ale metalelor – clasificate în solicitări mecanice statice. În cele ce urmează se prezintă câteva date generale pentru una din ultimele instalaţii de încălzire prin inducţie concepută să lucreze alternativ sau simultan cu înaltă şi medie frecvenţă.2. Proprietăţile mecanice se determină pe bază de solicitări.. etc. prin tratament termic. rigiditatea şi durabilitatea. rezistenţa la rupere. acţionare digitală şi arhivare de proces cu generator de 75 KW cu încălzire simultană cu înaltă şi medie frecvenţă utilizată în special pentru serii de piese ce se schimbă des (fig. de călire în curenţi turbionari. Capitolul II al lucrării dezvoltă subiectul cu privire la instalaţiile de călire superficială prin curenţi turbionari. bibliografie şi anexă. cuplate cu cele de difuziune termică. rezilienţa. Evident. Proprietăţile metalelor pot fi grupate în trei mari categorii: a) proprietăţi fizico-chimice. care caracterizează consistenţa.). iar la cele în stare fragilă distrugerea se face fără deformaţii prealabile vizibile. Forţelor exterioare li se opun forţele interioare cauzate de interacţiunile dintre atomii care tind să fie scoşi din poziţiile de echilibru. dinamice şi variabile – presupun acţiunea unor forţe exterioare asupra materialului. Modelul permite adoptarea regimului sinusoidal şi a imaginilor în complex pentru mărimile câmpului electromagnetic şi ecuaţiile sale. eficiente. Lucrarea este finalizată prin realizarea unui nou dispozitiv de călire supeficială de mare productivitate. Prezenta lucrare se înscrie în direcţia stabilirii unor noi proceduri. culoare. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. Capitolul I al lucrării abordează o descriere sumară a mecanismelor de modificare a proprietăţilor materialelor feromagnetice. în care relaţia B-H este liniară.instalaţie universală cu comandă CNC. Factorii care condiţionează caracterul ruperii sunt: viteza de deformaţie. permeabilitatea megnetică corectându-se în funcţie de valoarea efectivă sau maximă a inducţiei magnetice. La materialele în stare plastică distrugerea este precedată de deformaţii plastice importante. de exemplu: duritatea. cu simplificări evidente. etc. efectul de crestătură şi temperatura. elasticitatea. temperatură de topire. ca. Instalaţie de încălzire prin inducţie cu dublă frecvenţă EA 75 -3C-ZF . .folosesc modelul pseudoliniar. În cazul solicitărilor dinamice. rezultând timpii de călire şi distribuţiile corespunzătoare ale câmpurilor electromagnetic şi termic. lărgind astfel gama de tratare de piese pe aceeaşi instalaţie. orice matarial poate fi distrus în stare plastică sau fragilă. Astfel. greutate specifică. utilizabil în cazul pinioanelor şi este structurată pe 9 capitole.. care caracterizează capacitatea de prelucrare la cald sau rece a unui metal. în funcţie de condiţiile în care are loc solicitarea. 2.

+/.15 mm pentru inductor) şi rotaţie axa c 0. problema de câmp termic şi problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic.100 mm. În Capitolul III se tratează stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială abordând problema de câmp electromagnetic. Determinarea curenţilor turbionari necesită calculul câmpului . Y +/.medie frecvenţă 18 kHz (frecvenţă fixă) . Problema de câmp electromagnetic Calculul curenţilor turbionari este o problemă de mare interes tehnic. Uneori forţele de natură magnetică produse de curenţii turbionari trebuie luate în considerare la calculul parametrilor unor instalaţii de conversie electromecanică. Maşina de încălzire – date tehnice • • • • putere 25 kVA (fără generator) 3 axe ( z – 650 mm.înaltă frecvenţă 100…350 kHz în funcţie de inductor. 2. pentru axa c – 400 kg. x . De cele mai multe ori pierderile produse de curenţii turbionari nu sunt dorite şi tehnicienii încearcă să le reducă cât mai mult posibil.Fig.4…60 rot/min şi axa e 40…400 rot/min dimensiune piese Ø 150 mm sau Ø 260 mm în funcţie de masa rotativă cu o greutate a piesei de 10 kg. permiţând încălzirea mediilor conductoare în zone dorite de tehnicieni.2. Generator ZFG de 75 • • • • putere 83 kVA putere nominală medie/înaltă frecvenţă 75 kW (suma între cele 2 frecvenţe) reglare putere în trepte la ambele frecvenţe 10…90 % frecvenţa de lucru: . Alteori ele pot fi utile prin efectul lor termic. greutate totală max.

− div(λgradT ) + c ∂T = p. Problema de câmp termic Consacrată problemelor de câmp termic este Metoda elementului finit. dar apoi se corectează permeabilitatea magnetică în funcţie de valoarea inducţiei efective.electromagnetic în structuri cu medii conductoare. ca urmare. ecuaţia este asemănătoare celei de la problemele cuasistaţionare anamagnetice. Se admite regimul cuasistaţionar sinusoidal. Singura lucrare care propune o modelare mai exactă a neliniarităţii mediilor feromagnetice este. Lucrări recente admit difuzia termică neliniară definită de dependenţa neliniară a conductivităţii şi capacităţii termice. Din păcate metoda balanţei armonice.datorită periodicităţii câmpului electromagnetic şi termic. ecuaţia ce trebuie soluţionată numeric este ecuaţia Fourie − div(λgradT ) = p . a inducţiei maxime sau a pierderilor locale. unde N este numărul de dinţi al pinionului. necunoscuta este scalarul T (temperatura). Dată fiind uriaşa dezvoltare a performanţelor maşinilor de calcul din ultima vreme. corecţia permeabilităţii se face şi în funcţie de temperatură. cu mare succes în ramurile industriale importante. în mod similar. . Începând cu Capitolul IV. Mediile cuasiliniare sunt adoptate pentru determinarea curenţilor turbionari. În cazul problemelor cuplate. de mediul liniar. dar în structuri 2-D. tensiunea de alimentare creşte de N ori (similar alimentării în serie a băilor de electroliză pentru aluminiu). În problemele de difuziune termică. . Cu puţini ani în urmă a fost lansată.la aceeaşi valoare a curentului. Neumann sau mixte. în medii imobile. Câteva avantaje clare pot fi obţinute prin metoda PCS: . atenţia cercetătorilor s-a îndreptat spre elaborarea unor algoritmi de soluţionare numerică a problemei curenţilor turbionari în structuri 3-D cu medii neliniare. câmpul electromagnetic sinusoidal şi ecuaţia liniară a difuziei câmpului termic. cât şi de condiţia de frontieră. propusă în lucrare. Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic Cele mai frecvente rezultate admit relaţia liniară B-H. Literatura de specialitate. necesită un uriaş efort de calcul şi. călirea de suprafaţă prin inducţie care foloseşte metoda PCS (proces de călire simultană). pentru regimul staţionar. deci soluţionarea unor complicate probleme de regim cvasistaţionar. structurilor de suprafeţe de o anumită formă. Spre deosebire de câmpul electromagnetic. aplicaţiile se referă doar la cazuri 2D. . menţionată şi în bibliografie. Sunt luate în considerare dependenţele de temperatură a parametrilor electromagnetici. Problema se complică dacă se ţine cont de neliniaritatea condiţiilor de frontieră. La fel ca la problemele de electrostatică. călirea obţinută este uniformă pentru toţi dinţii. conţinutul lucrării se axează pe descrierea dispozitivului de călire de mare productivitate. lineare sau nelineare. Aplicarea acestui tip de călire prin inducţie pe secţiune se potriveşte şi se utilizează mai ales în cazul călirii suprafeţelor pinioanelor şi. fapt agreat pentru realizarea echipamentului de alimentare în înalta frecvenţă. a oferit numeroase rezultate privind determinarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar. dt Condiţiile de frontieră pot fi de tip Dirichlet.timpul necesar călirii unui pinion scade de aproape N ori.

10). Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2. 4. frecvenţa fiind de 8000 Hz. Apoi este descrisă soluţionarea numerică. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. trasate pentru timpul t = 21. cu condiţiile de frontieră mixte. În Capitolul VIII se prezintă analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor. Este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. zona frontală a bobinei sistemului de încălzire are aspectul unei pâlnii care permite introducerea pinionului (fig. Aceştia sunt corectaţi iterativ în cadrul fiecarui pas de timp. prin metoda elementului finit. Pentru structura cu inductor circular rezultă un curent de: 2649.. asemănător unei înfăşurări pentru rotorul unei maşini sincrone cu N poli.1). Noua metodă de călire simultană a dinţilor pinioanelor constă în realizarea unui sistem de bobine care să înconjoare toţi dinţii pinionelor. Capitolul V abordează analiza calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. prezentându-se ecuaţiile regimurilor.28 s. spre deosebire de cazul maşinii electrice. Forma acestuia este astfel concepută încât să permită cu uşurinţă schimbarea roţii dinţate cu alta. Deci. la faza iniţială 0: .căldura produsă pentru a nu se disipa inutil către dinţii vecini.63 mm2. 8. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. Conţinutul Capitolului VI se referă la analiza calitativă a câmpului termic. a problemei de câmp electromagnetic. Pentru difuzia termică se prezintă metoda elementului finit în tehnica Galerkin. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic şi teoremele de unicitate. La roţile dinţate cu modul mare se realiza un inductor cu care se călea un singur dinte. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig.45 A deoarece aria inductorului de secţiune circulară este: 176. Capitolul VII tratează algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. deci randamentul metodei este mai bun.

45.10 Linii de câmp. 8. 90.11. 8. 8.13.11 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. 30. 8.Fig.12. 8. pentru inductor cu conductor circular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. la acelaşi timp.12 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig.14 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 . 8.13 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig. doar pentru 0 şi 180 de grade: Fig. 180 grade sunt desenate în Fig. 8. 8. 8.14. pentru fazele 0.

22 Harta temperaturilor din dinte la timpul 21. la faza 0: .29). 23.1 sec. împreună cu dispozitivul dedicat călirii de mare productivitate. Fig. este prezentat în fig.28 sec. Segment de roată dinţată Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2.70 s.8. frecvenţa fiind de 8000 Hz. Pentru structura cu inductor rectangular rezultă un curent de: 2250 A deoarece aria inductorului de secţiune rectangulară este: 150 mm2.Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: Pentru inductorul de secţiune circulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. trasate pentru timpul t = 20. 23. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară Un segment din roata dinţată. Fig. 21 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig.

180 grade sunt desenate în Fig. 8.25 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. 45.26. 8.24 Linii de câmp. pentru fazele 0. 8.26 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. la acelaşi timp. 8.39 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: .28.Fig. 30.25.38 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig. 8. 90. 8. pentru inductor cu conductor rectangular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. 8. 8.27. 8. doar pentru fazele 0 şi 180 grade: Fig.

A fost necesar trecerea în revistă soluţionarea problemelor de curenţi turbionari. în care B = µ ( B )H . Cuplajul celor două probleme rezultă din puternica dependenţă a relaţiei B-H cu temperatura. în problema de difuzie termică. două probleme neliniare de câmp: cea de câmp electromagnetic şi cea de difuzie termică. a problemelor de câmp termic şi de cuplaj ale celor două probleme. Neliniaritatea relaţiei B-H se soluţionează admiţând modelul pseudolinear.1 sec. din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei.Pentru inductorul de secţiune rectangulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. permeabilitatea magnetică corectându- . simultan. Teza de doctorat este dedicată unei probleme de mare interes în contextul actual al economiei de piaţă. Având în vedere că aceste metode sunt bine cunoscute în literatura de specialitate. a unei temperaturi uniforme pe secţiunea piesei. Modelarea numerică a procesului de călire superficială cu ajutorul curenţilor turbionari este o problemă complexă. al cerinţelor obiective de creştere a calităţii produselor şi al creşterii rentabilităţii. de călire în curenţi turbionari. în timp ce neliniaritatea problemei termice provine din dependenţa cu temperatura a parametrilor termici (conductibilitate termică. aflat în dotarea laboratorului de Modelare şi Simulare Tehnici C. Utilizarea încălzirii prin inducţie în cazul tratamentelor termice poate fi considerată ca o sursă de încălzire controlată.78 sec. capacitate termică. 35 Harta temperaturilor din dinte la timpul 20. putând fi folosită şi în combinaţii cu alte procese tehnologice. Capitolul IX prezintă concluziile şi contribuţiile principale ale lucrării.D. înscriindu-se în direcţia stabilirii unor noi proceduri. în problema de câmp electromagnetic şi din sursa de câmp termic. în care sunt rezolvate. coeficient de transfer termic la suprafaţă). Principalul obiectiv al acestei teze a fost realizarea şi analiza numerică a unui dispozitiv de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. 34 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. dată de pierderile Joule. eficiente. modelarea numerică a procesului de călire superficială a dispozitivului realizat s-a efectual cu softul FLUX 2D elaborat de CEDRAT. Marele avantaj al încălzirii prin inducţie constă în faptul că în cazul tratamentelor termice se urmăreşte atingerea de către piesa supusă tratamentului. În fine. Fig. Neliniaritatea problemei de curenţi turbionari este datorată relaţiei neliniare B-H.A.

• Automatizare uşoară a procesului de producţie. a evoluţiei câmpului de temperaturi din dinţii pinionului. o condiţie necesară pentru o soluţie corectă). Modelul ales permite obţinerea. într-un timp relativ redus. . Contribuţii originale Orientarea cercetărilor din cadrul acestei teze în direcţia elaborării unui nou pachet de programe ar fi avut riscul obţinerii unui rezultat neconvingător. • Regimul termic poate fi controlat uşor. deşi geometria pinionului este complexă. Se adoptă algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. fiind deci un instrument deosebit de util pentru tehnologul răspunzător de călirea piesei. frecvenţele de lucru. forma şi adâncimea zonei supuse călirii. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. unde N este numărul de dinţi). reprezintă o unealtă extrem de valoroasă. Se realizează o analiză calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. dar s-ar fi renunţat la verificarea simetriei soluţiei. cu ajutorul pachetului de programe FLUX. a unui nou dispozitiv. Din acest motiv. forma numerică a ecuaţiilor câmpului conducând la un sistem de ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. Cuplajul dintre cele două probleme de câmp este soluţionat prin procedura de discretizare în timp. timpii de acţionare. Ea permite selectarea şi controlul multor parametrii care influenţează procesul de călire: valorile intensităţii curenţilor. se face corecţia iterativă a parametrilor electromagetici şi termici. cu condiţiile de frontieră mixte. programele FLUX). • Controlul grosimii stratului călit. deci. principalul obiectiv al lucrării şi principala contribuţie originală a acestei teze a fost realizarea şi studiul. • Problema de difuziune termică este discretizată în timp prin procedura CrankNicholson. prin care se poate realiza călirea simultană a dinţilor pinioanelor. la fiecare pas de timp. • Călirea uniformă a dinţilor. unde. Simetria geometrică dentară a permis ca analiza problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic să fie făcută doar pentru un pas dentar (Se putea alege chiar o jumătate de pas dentar. Se efectuează o analiză calitativă a câmpului termic şi este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. în timp ce discretizarea în spaţiu se face prin metoda elementului finit. Marele avantaj al modelului rezultă din posibilitatea adoptării regimului sinusoidal şi a imagnilor în complex. Analiza pe calculator face posibilă scurtarea timpului şi scăderea costului care ar fi necesar pentru selectarea parametrilor în timpul experimentelor.. Principalele avantaje ale utilizării acestui dispozitiv în procesele de călire superficială sunt: • Timpi de producţie reduşi (de cca N ori. Simularea pe calculator a proceselor.se iterativ în functie de inducţia magnetică. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic. • Metoda de soluţionare a problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic este deja dezvoltată de specialiştii în ingineria electrică (de ex. astfel încât să se obţină evoluţia dorită pentru câmpul de temperaturi şi. • Problema de câmp electromagnetic este soluţionată prin metoda elementului finit. de mare productivitate. care apar în timpul procesului de călire prin inducţie.

129. Vol 140. et. Z. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation. prin urmare. No. Boaillault. 1992. No. Avantajele tehnice şi economice ale metodei de călire realizată de autor reprezintă. Albanese. Vol 26. G. BIBLIOGRAFIE [1] T.dimmensional eddy currents at power frequencies.Temperaturile şi timpul care au fost necesare pentru atingerea temperaturii specifice sunt similare atât în cazul simulării cât şi a experimentelor. No. Three-dimmensional finite element formulation for problems involving time-varying fields.. No. N. Investigation of Efectiveness of Various Methods with Different Unknown Variables for 3D Eddy-Current Analysis. No. Ren.I. Treatement of multiply connected regions in twocomponent electric vector potential formulation. EMF Workshop. A.a. pe lângă modelarea numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari obţinute cu dispozitivul de mare productivitate. 151–158. IEEE Trans. Rubinacci. 1990. G. Rubinacci. 2 pp. A.. Razek. mart. IEEE trans. Dispozitivul de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate a fost analizat în două variante şi anume: cu inductor având conductor de secţiune circulară şi unul cu inductor ce are conductorul de secţiune rectangulară. F. Sci. 40. Rubinacci. Bucarest. Techn. Roum. [2] S. Solution of Three-Dimensional Eddy Current Problems by Integral and Differential Methods. 7. Albanese. on Magn. Energ. Italy.. [7] R. E. IEE Proc. Rubinacci. 1990. Vol 26. 2. G. Austria. Appl. pp. rezultând o evoluţie a câmpului de temperaturi mai bună. Modelisation tridimensionelle des courants de Foucault a l'aide des methodes mixtes avec differentes formulations. [4] F. A. Rubinacci. IEEE Trans. 1995. [8] R. COMPUMAG 1987. Integral Formulation for Nonlinear Eddy Current Problem.. [10] R. pp. Takahashi. de Phys. [9] R. 583–592.. IEE Proc. Acest procedeu ne permite obţinerea unei rezistenţe crescute la uzură a suprafeţei pinionului în comparaţie cu restul proprietăţilor piesei care nu se modifică în timpul tratamentului prin inducţie electromagnetică. [5] R. IEE Proc. Chan. s. 1990. Calculation of 3 . Rev. Hănţilă. Albanese. G. Eddy Current Integral Formulation for Nonlinear Media. Graz. Pt. Rev. lucrarea a dedicat câteva capitole aspectelor teoretice legate de soluţionarea problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic. Albanese.I. on Magn. Dispozitivul face obiectul unei propuneri de brevet de invenţie. 2. o alternativă interesantă la aşa numitele metode convenţionale de călire a pinioanelor. on Magn. mart. sept 1988. [6] R.L. A. mart. 1993. Wiliamson. 1982. G..K. Brown. Integral formulation for 3D Eddy-current computation using edge elements. 98–101. 1994. F. – Electrotechn. Deşi orientarea cercetărilor din cadrul tezei a avut în special caracter tehnologic. F. Hănţilă. 135. MAG-24. rotative motion and magnetic saturation. Nakata.. 2. 1988. Capri. 25. 1. Hănţilă.C. Albanese. .I. [3] M.. înaintat de autorul tezei. vol. Rubinacci. G. Albanese. În urma acestei analize s-a constatat faptul că dispozitivul cu conductor rectangular permite un întrefier optim. IGTE Symposium.

. 768–761. [25] C. 733–736. 998–1002. Lavers.C. 1996. Upwind-Linear Edge Elementsfor 3D Moving Conductor Eddy Current Problems. Villone.I. Formisiano. Modeling of Electromagnetic Wakes of Moving Submerged Bodics in Stratified Sea Water. Nr. A.. pp. 497–501. Calculation of the 3D Non-linear Eddy Current Field in Moving Conductors and its Application to Braking Systems. pp. 32. Coles. on Magn.T. on Magn. Albanese. G. Rodger. Artificial Diffusion Concept for Moving Conductor Eddy Current Problems with Edge Elements. M. G. Vol. Nr. Nr.J. pp. [12] N.C.D. F. 3. Vol. G. Vol. 3. R. You. 3. on Magn. K. 3. G. Canali. Raughi. IEEE Trans. Nr. IEEE Trans. Hennenberg. Graz. J. Lai. 1996. Vol. Raughi..R. Numerical Analysis of a Coupled Problem: Time Evolution of a Tokamak Plasma in Contact with a Conducting Wall. 3.J. Scalar-Based Finite Element Modelling of 3D Eddy Currents in Thin Moving Conducting Sheets. Esposito. on Magn. 1996. Vol. of the 7th IGTE Symposium. 3. Ben Harara. 3. Proc. 756–759. pp 764–768. 32. 1996. 32. Trowbridge. pp. P. [18] D. A. Nr. Vol. pp. [16] Z. Austria. IEEE Trans. 32. 984–989. Vol. IEEE Trans. 3. Repetto. R. 32. [13] N. 23 – 26 Sept. Musolino. Chiampi. Analysis of a transienl Nonlinear 3-D Eddy Current Problem with Differential and Integral Method. Meunier. 1996. Leonard. 1996. Rubinacci. M. Trowbridge. G. pp. [20] R. on Magn.. Vol. H. Rodger. A. J. [21] R. IEEE Trans. Marechal. [19] N.. on Magn. 3. [22] J. Shao. 32. . H. [26] K. Blanpaim. pp. IEEE Trans. Computing Electromagnetic Fields for Research and Industry: major achievemenls and future trends.W. Dawson. prezent and future. of the 7 th IGTE Symposium. 32. K. Liu. S. Fosman. on Magn. pp. 1996. 1996. 1996. 776–779. pp. 1996. 3. G.W. [23] C. Austria. on Magn.. K. IEEE Trans. pp 733–736. Zhou. R. of the 7th IGTE Symposium. S. Vol. IEEE Trans. 3. Stangherliev. Liniar AC Steady-State Eddy Current Analysis of High Speed Conductor Using Moving Coordinate System. D. Nr. Nr. Leonard. L. Modeling ofThree-D Nonlinear Eddy-Current Problems with Conductors in Motion by an Integral Formulation. 1996. IEEE Trans. M. Allen. 23 – 26 Sept. Muramatsu.. 319–324. Vol. [17] H. Ragusa. 1996. Proc. on Magn. Eastham. Vol. IEEE Trans. Chaillout. Nr. Pappan. 32.. D. 23 – 26 Sept. 1996. PJ.. IEEE Trans. Austria.D. Takahashi. [15] P. 32. pp.. Kettunen.. IEEE Trans. [14] K. H. 32. 3. Nr. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation in Terms of a Two-Component Current Density Vector Potenţial. Albertz. 1996. on Magn. Finite Element Modelling of 3D Moving Conductor Devices with Low Conductivity. Albanesc. 3. Lai. C. on Magn. 2D Nonlinear Finite Element Modelling of Electromagnetic retarders using Time-slepping Algohthms and the PetrovGalerkin method wilh Homogenization Techniques. Graz. Labbe. Graz. Albanesse. 772–775. [24] M. 32.. 1996. pp 784–787. Integral equations in Electromagnetic Computation: past. Nr. T. 32. Rubinacci. 1996. Nr. F. Strategies for Accelerating Convergence in Nonliniar Fixed Point Method Solutions – Proc. Fujiwara. Nr. Musolino.E. Vol.[11] R.. 749–752. N. 760 – 763. Rubinacci. Nr. on Magn. Nakata. Martone. on Magn. 32. Fresa.R.C. IEEE Trans. Y. M. Hănţilă. pp. Hybrid Formulation for 3D magnetostatic and Eddy Current Problems. Berthier. Vol. A.

31. [46] F. Rodger. G. Rev. Y. vol. Three-Dimmensional Moving simulation of Levitation-Melting Method. Tadaka. 1998. No. Vol. 2121–2114. Badics. Wada. on Magn. IEEE Trans. [29] M. 604–609. et. Yoshizawa. Hănţilă. 3. on Magn. 39. Z. COMPEL Nov 05 p. Austria. 19. 1995. Rev. 1975. Aplicaţii la instalaţii electrotermice de radio frecvenţă” – Teză de doctorat. Hănţilă. 1995. IEEE Trans. C. 1995. Gontarowskiy.. 1982. No. “Complex representation in nonlinear time harmonic eddy current problems. on Magn. T. pp. IEEE Trans. Techn. Hănţilă. 1869–1872. 429–448. IEEE trans. 20. et.. A Method for solving Stationary Magnetic Field in Nonlinear Media. Ulrych.. Axial Bearings Using Superconductors and Permanent Magnet. pp. Thermally Coupled Electromagnetic Diffusive Process with Moving Conductors. Onuki. No. Proceediongs of 11th International IGTE Symposium 2004. 34. et. Preis. Vol. pp. Various FEM Formulations for the calculation of Transient 3D Eddy Currents in Nonlinear Media. 211–219. et. 2. 1995. Biro. Sci. Conraux. R. Matyukhin. 1995. Techn. 1974. Energ.. 3 1 . Birenbaum. Vol. [43] N.. 31. 31. S. on Magn. – Electrotechn. Bucharest.P. Cendes. [36] O. IEEE Trans. and J. An overrelaxalion method for the computation of the fixed point of a contractive mapping. pp. Enokizono. 1996. 20. Magn. Techn. ISBN 973 – 8067 – 69 – 3. Projectile Transverse Motion and Stability in Electromagnetic Induction Launchers. Hănţilă. 1. IEEE Trans. 1436–1439. [34] T. S. pp. Performance of an Integral Formulation in 3D Nonlinear Anisotropic Analysis. Editura Electra. Eddy Current computation in Moving Conductors by the Hybrid FE-BE Method. 1995. on Magn. Roum. E. on Magn.. [33] Kuo-Ta Hiesh. Calvin. D. Vol.[27] N.B. M. pp. „Electrotehnică teoretică”. Mathematical Models of the relation between B and H. “Modelarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar la înalta frecvenţă. 23 – 26 sept. Hănţilă. pp. IEEE Trans. [40] F. – Electrotechn. on Magn. [35] G. 107–112. K. I. Thermal and Stress-Strain State of Joints during Induction Heating-Based Assembly and Disassembly”. [39] F.I. Ph. 31. In-Bore Projectile Dynamics in the Linear Induction Launcher (LIL) Part I: Oscilalions.. Paoli. 27. – Electrotechn. 1. pp. Rev. 2052–2055. pp. K.. Vol.3. [32] H. Marion-Pera. [31] I. No. 1974. 3. A Lagrangian Formulation for Mechanically. 31. Y. Pantelyat. [45] R. P. 1995. O. Yokoji. 509-520. Sci. l. B. Matsumoto. IEEE trans. 504–509. Shulzhenko. 3. 31. vol.” IEEE Trans. Energ. pp. IEEE Trans. pp. [44] G. Levi. 3. Roum. Leonard. Ifrim. p.C. On the uniqueness theorems of the stationary and quasistationary electromagnetic fields in nonlinear medio.I. 3. Vol. 1307–1312.. I.J. Energ. Bucharest. 3. M.A. 484–488. Graz. Dolezel. 3D Finite Element Modelling of Conducting Support Structures. Bucharest. [42] Z. 334-339. May 2003. . and G. Leuca. L.. 1995. Yonnet. . [38] F. l. No. Wakao. 397–407.Electrotechn. Nr. [37] F. Shokair. K. 31. Vol. Rainsworth.I. Z.P. Kim.” IEEE Trans. Sci. Musolino. 4. 7th IGTE Symposium.I. Vol. vol. 31. Gramma. Magn. Sci. pp. Bucharest. M.. S. Roum. Zabar. on Magn. Richter. T. 2625-2628. 1995. Buchgraber.R. Esposito. 395–398. P. Virostek. pp. Pascal. on Magn. “Coupling between Finite Elements and Boundary Elements for the numerical simulation of induction heating processes using Harmonic Balance Method. 1535-1538. Energ. Vol. Biró. Raughi. pp. [28] M. Railgun Electromagnetism. J. Sept.. Nr. No. pp. Roum. Bergheau. [41] Spoială D. [30] K. Rev. “Coupled field models in electromagnetic solids”. “Finite Element Analysis of Electromagnetic.. A. No. Techn. T. 2002.

Electrotechnique et Energ. ISBN 973 – 98322 – 0 – 2. [64]. G. [67] G. Hănţilă. pp. Fascicola Electrotehnică. 1997. et Energ. Octombrie. [65]. Hănţilă „Existences and stability theorems for stationary fields in nonlinear media”. [60] I. F. Gabriela Tonţ– Determinarea curburii pieselor feroase masive utilizând dispozitive electromagnetice – Lucrările celei de-a . „Calculul numeric al curenţilor turbionari”. [54] C. 1998. Marinescu. Leuca. pp. Maghiar.Leuca – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic – Editura ICPE Bucureşti. “Analiza circuitelor electrice folosind un program de calcul” Analele Universităţii din Oradea. 1994. Sci. – Model digital Crank-Nicolson de câmp electromagnetic cuplat cu cel termic şi implementarea sa numerică. Leuca. Ţugulea. „Câmpul magnetic în structuri cu magneţi permanenţi”. Analele Universităţii din Oradea. N. [62] T. 1995. Oradea. Editor ARI Press. Oradea. [51] Al. T. Cheregi. T. Cluj – Napoca. Leuca. p. Timotin. 2004. International Scientific Conference. Simpozionul de electrotermie. [55] Al. A.F. no. Leuca. [58] V. Analele Universităţii din Oradea. „Contribuţii la studiul cuptorului de inducţie cu creuzet utilizat pentru topirea metalelor” Analele Universităţii din Oradea. 2005. 1970. Hănţilă – Analiza numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari. Slovak Republic. Sci. Cheregi. T. [56] F. Timotin. Editura Electra. E. 351-371. 1991. [57] Manual de utilizare FLUX 2D – Cedrat. Oradea 2000. T. [52] F. Bucureşti 1970. no. 2001. Fireţeanu. I. Stará Lesná – High Tatras. M.N. Bucureşti. Editura Electra. pp.. p. 155 – 160. Leuca – Câmpul electromagnetic şi termic cuplat – Curenţi turbionari. Szilagyi – Compunting the melt-down characteristic for the electric fuse using numerical modeling on Flux 2D software package. [69] Nicolae Drăghiciu. Rev. Editura didactică şi pedagogică. Maghiar. Electro-Power Engineering EE’96. Vancea – Contribuţii privind unele aspecte de analiză a circuitelor electrice din instalaţ. „Rezolvarea numerică a problemelor de câmp electromagnetic”. Maghiar. Tipografia Grafx. Demeter.S. 2-4 Sept.3. Della Giacomo. 1995. T. 69 – 73. Leuca – Circuite electrice şi aplicaţii. T. Maghiar. Bucuresti. Al. Covrig. Demeter. St. [48] F. 2000. p. „Câmpul electromagnetic staţionar în medii neliniare” . Cluj – Napoca. pp. 973 – 7728 – 22 – X. Ser. Editura Mediamira. 1998. Cerc. Gabriel Cheregi. vol. Ifrim „Lecţii de bazele electrotehnicii” . [49] F.. Editura Mediamira. [59] T. Tome 15. 1996. T. 1996. de încălzire prin inducţie.Techn. „The electromagnetic field of electric lines with losses”. A. [68] G. Hănţilă. 147 – 154. A. Fascicola Electrotehnică vol. [50] R. Techn. T. ISBN 973 – 8067 – 31 – 6. „Elementul electromagnetic de circuit”. 341-356. Energ. [53] F. [61] T. 1971. M. E. F. Timotin. 1981. Mai 1994. 2001. Editura ICPE.[47] F. Lucia Szilagyi.. Şt. Daniela Popescu.Editura didactică şi pedagogică.B. Hănţilă. eE. The VIII. „Teoria campului electromagnetic”. Revue Roum. T.Roum. Hănţilă. Hortopan. T. Preda. M. I. Maghiar. Vasiliu. [63]. Editura ICPE. V. Leuca. Slatina. Editura Mediamira Cluj-Napoca. F. Leuca. Electrotehn. „Câmpul electromagnetic variabil în timp”.501-509. Hănţilă. I. T. 1996.4. Leuca – Inducţia electromagnetică şi tehnologii specifice. T.. – Elth. Mocanu. Vancea – Determinarea parametrilor funcţionali ai instalaţiilor tehnologice de încălzire prin inducţie a unor bare cilindrice din oţel utilizând elemente de proiectare asistată. Hănţilă. Răduleţ. [66]. Vasiliu. Mai. 74 – 85. Vasile.

Dan George Tonţ. Gabriela Tonţ. pp. Cheregi “Instalaţii electrice”. Arion “Numerical Simulation of the Electromagnetic Field within the Induction Hardening of Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. Arion ”Dual Frequency Simulation of the Electromagnetic Induction Process in Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. 2001. Leuca. Universitatea din Oradea. pp. M. pp. – Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. 2006. 2001. Gabriel Cheregi – Despre programul de calcul al câmpului magnetic al unei bobine circulare – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. [77] M. 23 – 28. G.XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA.N. Gabriela Tonţ. [70] Nicolae Drăghiciu. Gabriel Cheregi. pp. G. pp. JIU. [74] D.S. 2003. Cheregi. Leuca. [73] Nicolae Drăghiciu. Gabriela Tonţ – Consideraţii asupra schemei echivalente a unui transformator cu înfăşurare terţiară – Academia de Ştiinţe. pp. 502 – 506. ORADEA – România. Cheregi. pp. Ed. 2005. Daniela Popescu. M. pp. Literatură şi Arte. Hoble. – The analyze of antireciprocity of hall generator – American – Romanian Academy of Arts and Sciences. [72] Gabriel Cheregi. Arion. 15 – 18. 2004. G. [71] Dan George Tonţ. Gabriela Tonţ– Măsurarea defazajului utilizându-se fazmetrul numeric cu microcalculator – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. 9 – 14. 36 – 39. 2006. 11 – 15.B. Gabriel Cheregi. 2002. 2001. G. M. 41 – 45. I. Cheregi. . Novac “About the numerical modeling of the electromagnetic field with in the induction hardening of cylindrical half finished parts” Analele Univ din Oradea. [75] T. [76] T. 973 – 613 – 508 – X. 633 – 636.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful