UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

TEZĂ DE DOCTORAT
Contribuţii privind analiza numerică a procesului de încălzire prin inducţie în problemele de tratamente termice

Coordonator: Prof. univ. Dr. Ing. Teodor LEUCA Doctorand: Ing. Gabriel Remus CHEREGI

ORADEA, 2006

............................................... 6...................................... 8.............. CAPITOLUL VIII: Analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor .... parametri electromagnetici şi termici..............2.............................................. Problema de câmp termic..................................... Discretizarea în domeniul timp .................................................................... Difuzia câmpului termic .. 9...............................1....... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară ................................... Geometrie.3.........3......................................................1... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară .......................... CAPITOLUL IV: Procedeu de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ..................... CAPITOLUL VI: Soluţionarea problemelor de câmp termic .... Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic .......................................CUPRINS INTRODUCERE ...............................................2............................... Pătrunderea câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor ............... Contribuţii originale ............................................... 6................ CAPITOLUL II: Instalaţii de călire superficială .1..................................2.................................................... BIBLIOGRAFIE .................................................................................... 3............................. Concluzii .............................................................................. 5 9 13 25 25 31 31 33 36 36 47 52 58 58 66 68 68 71 71 79 86 95 95 96 99 106 .......................... 5............. 5......................... 3........................ condiţii de frontieră ................................ CAPITOLUL V: Soluţionarea problemelor de curenţi turbionari ...... CAPITOLUL III: Stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială ....................... 5............................. 8......... ANEXE .................2..................................................... Metoda elementelor finite ............................................. Soluţionarea numerică a problemelor de curenţi turbionari prin metoda elementului finit ...3........................ 6........................................................................................................................... CAPITOLUL I: Modificarea proprietăţilor mecanice ale materialelor feromagnetice prin tratament termic ...... 8......................2................................1............................................ CAPITOLUL IX: Concluzii şi contribuţiile principale ale lucrării ........................................................1..................................... 9...............................3.................. Regimul cvasistaţionar al câmpului electromagnetic .................... 3................................... CAPITOLUL VII: Cuplarea problemelor de câmp electromagnetic şi termic ............. Problema de câmp electromagnetic .............

În ultimii ani. şurubelniţa etc. Din aceste motive.selectarea proceselor termice şi de călire corespunzătoare. Din păcate.tipul de oţel sau fontă. dar şi de frecvenţa câmpului electromagetic.Rezultate cunoscute din ingineria materialelor arată că se poate ridica duritatea unor piese metalice prin călire. sar aşchii din faţa activă sau se sparge. în urma călirii întregii piese. excitat în câmp electromagnetic uniform. uneori imposibil de utilizat în scopul în care ea a fost proiectată. păstrând. Evoluţia câmpului termic depine de pierderile prin curenţi turbionari şi necesită. Dacă ciocanul. Călirea de suprafaţă conferă pieselor metalice proprietatea de a rezista uzurii la frecare. o bună repetabilitate. Călirea de suprafaţă prin inducerea curenţilor turbionari are câteva avantaje faţă de alte metode de călire: poluare practic inexistentă. Din păcate. Desfăşurarea călirii de suprafaţă prin inducţie depinde de: . Cele mai evoluate programe . a căror distribuţie depinde de geometria piesei şi de proprietăţile de material. Cu cât frecvenţa este mai ridicată cu atât pierderile Joule datorate curenţilor tubionari se distribuie preponderent într-o zonă mai îngustă. . . utilizarea unui model atât de simplu nu permite un control de precizie al calităţii şi dimensiunii stratului călit. Se spune că distribuţia este superficială şi că adâncimea zonei cu pierderi Joule importante este adâncimea de pătrundere. Aceste avantaje justifică utilizarea pe scară largă a călirii în înaltă frecvenţă (CIF) în majoritatea unităţilor producătoare de piese metalice.o execuţie corectă a cuplării sau îmbinării dintre bucla de inducţie şi piesa de prelucrat. deci cele două probleme electromagnetică şi termică. dalta. sunt cuplate. Proprietăţile de material depind de temperatură. .efectul microstructurii primare a materialului asupra proprietăţiilor microstructurii călite. au fost dezvoltate metode de modelare a proceselor de călire. . cu atât mai mult cu cât suprafeţele călite se abat de la forma plană.selectarea densităţii puterii şi frecvenţa curentă. este util să se călească piesele doar în zona în care este necesară o mare duritate. în ansamblu ei. deseori.relaţia timp – temperatură în cazul călirii prin inducţie. de asemenea. situată în imediata vecinătate a suprafeţei piesei. metodele pot fi aplicate la orice tip de geometrie şi pot lua în considerare modificarea atât a parametrilor electromagnetici cât şi termici în funcţie de temperatură. În volumul piesei metalice se induc curenţi turbionari. . în care analiza numerică a câmpului electromagnetic este cuplată cu analiza difuziei termice. în acelaşi timp. aceasta devine casantă. soluţionarea unei complicate probleme de difuziune termică. atunci faţa sa activă se deformează imediat. Nu există încă rezultate privind luarea în considerare a neliniarităţii dependenţei B-H. de exemplu. stabilită pentru semispaţiul conductor. . În prezent. elasticitatea şi rezistenţa mecanică a piesei. Exemplele cele mai simple sunt oferite de sculele folosite de om în construcţii: ciocanul. . reglarea grosimii stratului călit. încălzind piesa peste temperatura austenitică şi impunând apoi o anumită viteză de scădere a temperaturii piesei.forma piesei de prelucrat şi forma stratului de suprafaţă călit. Calculul termic se face în ipoteza unui transfer termic neglijabil. iar dacă este călit în întregul volum. Timpul de încălzire trebuie să fie suficient de mic încât temperatura să nu difuzeze nepermis de mult în volumul piesei. nu este călit. automatizare relativ uşoară etc. O modalitate modernă şi eficientă de încălzire superficilă se poate obţine prin utilizarea unui câmp electromagetic variabil în timp. atunci devine casant şi. Determinarea cu acurateţe a distribuţiei curenţilor turbionari implică soluţionarea unei complicate probleme de câmp electromagetic în regim cuasistaţionar.proprietăţile electrice şi magnetice ale materialului. Cel mai simplu mod de a controla grosimea stratului călit este dat de formula adâncimii de pătrundere.

În cazul solicitărilor dinamice. Capitolul I al lucrării abordează o descriere sumară a mecanismelor de modificare a proprietăţilor materialelor feromagnetice. rezultând timpii de călire şi distribuţiile corespunzătoare ale câmpurilor electromagnetic şi termic. lărgind astfel gama de tratare de piese pe aceeaşi instalaţie. b) proprietăţi mecanice.folosesc modelul pseudoliniar. Lucrarea este finalizată prin realizarea unui nou dispozitiv de călire supeficială de mare productivitate. ca. cuplate cu cele de difuziune termică. culoare. Proprietăţile metalelor pot fi grupate în trei mari categorii: a) proprietăţi fizico-chimice. de călire în curenţi turbionari. Evident. existenţa unor programe comerciale privind analiza problemelor complexe de câmp electromagnetic. cu simplificări evidente. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. care caracterizează capacitatea de prelucrare la cald sau rece a unui metal.. rezilienţa. Astfel. orice matarial poate fi distrus în stare plastică sau fragilă. Instalaţie de încălzire prin inducţie cu dublă frecvenţă EA 75 -3C-ZF . conductivitate termică şi electrică. Modelul permite adoptarea regimului sinusoidal şi a imaginilor în complex pentru mărimile câmpului electromagnetic şi ecuaţiile sale. şi anume: luciul metalic. Forţelor exterioare li se opun forţele interioare cauzate de interacţiunile dintre atomii care tind să fie scoşi din poziţiile de echilibru. care caracterizează consistenţa. efectul de crestătură şi temperatura. iar la cele în stare fragilă distrugerea se face fără deformaţii prealabile vizibile. În cele ce urmează se prezintă câteva date generale pentru una din ultimele instalaţii de încălzire prin inducţie concepută să lucreze alternativ sau simultan cu înaltă şi medie frecvenţă. rigiditatea şi durabilitatea. greutate specifică. dinamice şi variabile – presupun acţiunea unor forţe exterioare asupra materialului. de exemplu: duritatea. c) proprietăţi tehnologice. rezistenţa la rupere. permeabilitatea megnetică corectându-se în funcţie de valoarea efectivă sau maximă a inducţiei magnetice. temperatură de topire. eficiente. utilizabil în cazul pinioanelor şi este structurată pe 9 capitole. care caracterizează natura metalului. etc. bibliografie şi anexă. 2. Capitolul II al lucrării dezvoltă subiectul cu privire la instalaţiile de călire superficială prin curenţi turbionari. nu constituie decât un instrument util la dispoziţia inginerului care proiectează instalaţia de călire şi care recomandă soluţiile tehologice. Factorii care condiţionează caracterul ruperii sunt: viteza de deformaţie. elasticitatea. în care relaţia B-H este liniară. . etc. acţionare digitală şi arhivare de proces cu generator de 75 KW cu încălzire simultană cu înaltă şi medie frecvenţă utilizată în special pentru serii de piese ce se schimbă des (fig. La materialele în stare plastică distrugerea este precedată de deformaţii plastice importante.).. Principalele solicitări mecanice ale metalelor – clasificate în solicitări mecanice statice. prin tratament termic.instalaţie universală cu comandă CNC. Prezenta lucrare se înscrie în direcţia stabilirii unor noi proceduri.2. Soluţiile propuse sunt analizate cu ajutorul pachetului de programe FLUX. Proprietăţile mecanice se determină pe bază de solicitări. în funcţie de condiţiile în care are loc solicitarea.

medie frecvenţă 18 kHz (frecvenţă fixă) . x . În Capitolul III se tratează stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială abordând problema de câmp electromagnetic.2. Generator ZFG de 75 • • • • putere 83 kVA putere nominală medie/înaltă frecvenţă 75 kW (suma între cele 2 frecvenţe) reglare putere în trepte la ambele frecvenţe 10…90 % frecvenţa de lucru: . De cele mai multe ori pierderile produse de curenţii turbionari nu sunt dorite şi tehnicienii încearcă să le reducă cât mai mult posibil.Fig.4…60 rot/min şi axa e 40…400 rot/min dimensiune piese Ø 150 mm sau Ø 260 mm în funcţie de masa rotativă cu o greutate a piesei de 10 kg. permiţând încălzirea mediilor conductoare în zone dorite de tehnicieni. Alteori ele pot fi utile prin efectul lor termic. problema de câmp termic şi problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic.15 mm pentru inductor) şi rotaţie axa c 0. Problema de câmp electromagnetic Calculul curenţilor turbionari este o problemă de mare interes tehnic. Uneori forţele de natură magnetică produse de curenţii turbionari trebuie luate în considerare la calculul parametrilor unor instalaţii de conversie electromecanică. Maşina de încălzire – date tehnice • • • • putere 25 kVA (fără generator) 3 axe ( z – 650 mm. pentru axa c – 400 kg. greutate totală max. Determinarea curenţilor turbionari necesită calculul câmpului . Y +/.100 mm.înaltă frecvenţă 100…350 kHz în funcţie de inductor. 2.+/.

timpul necesar călirii unui pinion scade de aproape N ori. pentru regimul staţionar. dar în structuri 2-D. Lucrări recente admit difuzia termică neliniară definită de dependenţa neliniară a conductivităţii şi capacităţii termice. menţionată şi în bibliografie. În problemele de difuziune termică. Singura lucrare care propune o modelare mai exactă a neliniarităţii mediilor feromagnetice este. propusă în lucrare. necesită un uriaş efort de calcul şi. Din păcate metoda balanţei armonice. cât şi de condiţia de frontieră. de mediul liniar. corecţia permeabilităţii se face şi în funcţie de temperatură. deci soluţionarea unor complicate probleme de regim cvasistaţionar. necunoscuta este scalarul T (temperatura). Problema se complică dacă se ţine cont de neliniaritatea condiţiilor de frontieră. în medii imobile. în mod similar. Mediile cuasiliniare sunt adoptate pentru determinarea curenţilor turbionari. ecuaţia ce trebuie soluţionată numeric este ecuaţia Fourie − div(λgradT ) = p . ecuaţia este asemănătoare celei de la problemele cuasistaţionare anamagnetice. structurilor de suprafeţe de o anumită formă. cu mare succes în ramurile industriale importante. atenţia cercetătorilor s-a îndreptat spre elaborarea unor algoritmi de soluţionare numerică a problemei curenţilor turbionari în structuri 3-D cu medii neliniare. Aplicarea acestui tip de călire prin inducţie pe secţiune se potriveşte şi se utilizează mai ales în cazul călirii suprafeţelor pinioanelor şi. Dată fiind uriaşa dezvoltare a performanţelor maşinilor de calcul din ultima vreme. Începând cu Capitolul IV. Se admite regimul cuasistaţionar sinusoidal. aplicaţiile se referă doar la cazuri 2D. Câteva avantaje clare pot fi obţinute prin metoda PCS: . Spre deosebire de câmpul electromagnetic. a inducţiei maxime sau a pierderilor locale. lineare sau nelineare. ca urmare. Neumann sau mixte. conţinutul lucrării se axează pe descrierea dispozitivului de călire de mare productivitate. călirea obţinută este uniformă pentru toţi dinţii. .la aceeaşi valoare a curentului. Problema de câmp termic Consacrată problemelor de câmp termic este Metoda elementului finit.electromagnetic în structuri cu medii conductoare. La fel ca la problemele de electrostatică. dt Condiţiile de frontieră pot fi de tip Dirichlet. unde N este numărul de dinţi al pinionului. a oferit numeroase rezultate privind determinarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar. . Cu puţini ani în urmă a fost lansată. În cazul problemelor cuplate. Sunt luate în considerare dependenţele de temperatură a parametrilor electromagnetici. tensiunea de alimentare creşte de N ori (similar alimentării în serie a băilor de electroliză pentru aluminiu). fapt agreat pentru realizarea echipamentului de alimentare în înalta frecvenţă. câmpul electromagnetic sinusoidal şi ecuaţia liniară a difuziei câmpului termic. Literatura de specialitate. Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic Cele mai frecvente rezultate admit relaţia liniară B-H. .datorită periodicităţii câmpului electromagnetic şi termic. dar apoi se corectează permeabilitatea magnetică în funcţie de valoarea inducţiei efective. − div(λgradT ) + c ∂T = p. călirea de suprafaţă prin inducţie care foloseşte metoda PCS (proces de călire simultană).

28 s. prin metoda elementului finit. spre deosebire de cazul maşinii electrice. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. Noua metodă de călire simultană a dinţilor pinioanelor constă în realizarea unui sistem de bobine care să înconjoare toţi dinţii pinionelor. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2.. cu condiţiile de frontieră mixte.căldura produsă pentru a nu se disipa inutil către dinţii vecini. a problemei de câmp electromagnetic. 8. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. Este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic şi teoremele de unicitate. Apoi este descrisă soluţionarea numerică. Deci. Pentru difuzia termică se prezintă metoda elementului finit în tehnica Galerkin.45 A deoarece aria inductorului de secţiune circulară este: 176. deci randamentul metodei este mai bun. Capitolul V abordează analiza calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. La roţile dinţate cu modul mare se realiza un inductor cu care se călea un singur dinte. În Capitolul VIII se prezintă analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor. la faza iniţială 0: . se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. Pentru structura cu inductor circular rezultă un curent de: 2649. 4. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig. Forma acestuia este astfel concepută încât să permită cu uşurinţă schimbarea roţii dinţate cu alta. frecvenţa fiind de 8000 Hz. trasate pentru timpul t = 21. asemănător unei înfăşurări pentru rotorul unei maşini sincrone cu N poli. Aceştia sunt corectaţi iterativ în cadrul fiecarui pas de timp.63 mm2.10). zona frontală a bobinei sistemului de încălzire are aspectul unei pâlnii care permite introducerea pinionului (fig. Capitolul VII tratează algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. Conţinutul Capitolului VI se referă la analiza calitativă a câmpului termic.1).

8. 8.12.10 Linii de câmp. 8. pentru inductor cu conductor circular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic.11 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. 45.12 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. 8. 180 grade sunt desenate în Fig.13 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig.14. 8. doar pentru 0 şi 180 de grade: Fig. 30. la acelaşi timp. 8.13.Fig. 8. 8.11.14 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 . 8. 90. pentru fazele 0.

frecvenţa fiind de 8000 Hz.28 sec. trasate pentru timpul t = 20.Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: Pentru inductorul de secţiune circulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. Fig.1 sec.8. împreună cu dispozitivul dedicat călirii de mare productivitate.29). este prezentat în fig. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig.70 s. Fig. la faza 0: . 23. 22 Harta temperaturilor din dinte la timpul 21. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară Un segment din roata dinţată. 23. Segment de roată dinţată Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2. Pentru structura cu inductor rectangular rezultă un curent de: 2250 A deoarece aria inductorului de secţiune rectangulară este: 150 mm2. 21 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0.

8.38 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig. 8. 30.27.24 Linii de câmp. 8. pentru inductor cu conductor rectangular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. 8.25.26 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig.26.28. 180 grade sunt desenate în Fig. 8. 8. pentru fazele 0.39 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: . 8. 90.Fig. 8. 45. doar pentru fazele 0 şi 180 grade: Fig.25 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. 8. la acelaşi timp.

Neliniaritatea relaţiei B-H se soluţionează admiţând modelul pseudolinear. în problema de difuzie termică. permeabilitatea magnetică corectându- . a unei temperaturi uniforme pe secţiunea piesei.1 sec. Având în vedere că aceste metode sunt bine cunoscute în literatura de specialitate.A. 34 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. A fost necesar trecerea în revistă soluţionarea problemelor de curenţi turbionari. În fine. Marele avantaj al încălzirii prin inducţie constă în faptul că în cazul tratamentelor termice se urmăreşte atingerea de către piesa supusă tratamentului. în timp ce neliniaritatea problemei termice provine din dependenţa cu temperatura a parametrilor termici (conductibilitate termică. capacitate termică. Fig. Utilizarea încălzirii prin inducţie în cazul tratamentelor termice poate fi considerată ca o sursă de încălzire controlată. Teza de doctorat este dedicată unei probleme de mare interes în contextul actual al economiei de piaţă. în care B = µ ( B )H .Pentru inductorul de secţiune rectangulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. Principalul obiectiv al acestei teze a fost realizarea şi analiza numerică a unui dispozitiv de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate. două probleme neliniare de câmp: cea de câmp electromagnetic şi cea de difuzie termică. al cerinţelor obiective de creştere a calităţii produselor şi al creşterii rentabilităţii. Modelarea numerică a procesului de călire superficială cu ajutorul curenţilor turbionari este o problemă complexă. înscriindu-se în direcţia stabilirii unor noi proceduri. de călire în curenţi turbionari. aflat în dotarea laboratorului de Modelare şi Simulare Tehnici C. Neliniaritatea problemei de curenţi turbionari este datorată relaţiei neliniare B-H. din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. Cuplajul celor două probleme rezultă din puternica dependenţă a relaţiei B-H cu temperatura. în care sunt rezolvate. putând fi folosită şi în combinaţii cu alte procese tehnologice. 35 Harta temperaturilor din dinte la timpul 20. simultan. Capitolul IX prezintă concluziile şi contribuţiile principale ale lucrării. a problemelor de câmp termic şi de cuplaj ale celor două probleme.D. eficiente. modelarea numerică a procesului de călire superficială a dispozitivului realizat s-a efectual cu softul FLUX 2D elaborat de CEDRAT.78 sec. coeficient de transfer termic la suprafaţă). dată de pierderile Joule. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. în problema de câmp electromagnetic şi din sursa de câmp termic.

dar s-ar fi renunţat la verificarea simetriei soluţiei. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. Se adoptă algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. deşi geometria pinionului este complexă. Cuplajul dintre cele două probleme de câmp este soluţionat prin procedura de discretizare în timp. cu condiţiile de frontieră mixte. cu ajutorul pachetului de programe FLUX. la fiecare pas de timp. frecvenţele de lucru. Contribuţii originale Orientarea cercetărilor din cadrul acestei teze în direcţia elaborării unui nou pachet de programe ar fi avut riscul obţinerii unui rezultat neconvingător. • Automatizare uşoară a procesului de producţie. Din acest motiv. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. a unui nou dispozitiv.se iterativ în functie de inducţia magnetică. • Călirea uniformă a dinţilor. Analiza pe calculator face posibilă scurtarea timpului şi scăderea costului care ar fi necesar pentru selectarea parametrilor în timpul experimentelor. principalul obiectiv al lucrării şi principala contribuţie originală a acestei teze a fost realizarea şi studiul. Se efectuează o analiză calitativă a câmpului termic şi este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. care apar în timpul procesului de călire prin inducţie. de mare productivitate. timpii de acţionare. Simularea pe calculator a proceselor. • Metoda de soluţionare a problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic este deja dezvoltată de specialiştii în ingineria electrică (de ex. • Problema de difuziune termică este discretizată în timp prin procedura CrankNicholson. unde. • Controlul grosimii stratului călit. Principalele avantaje ale utilizării acestui dispozitiv în procesele de călire superficială sunt: • Timpi de producţie reduşi (de cca N ori. Marele avantaj al modelului rezultă din posibilitatea adoptării regimului sinusoidal şi a imagnilor în complex. o condiţie necesară pentru o soluţie corectă). condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic. prin care se poate realiza călirea simultană a dinţilor pinioanelor. • Regimul termic poate fi controlat uşor. reprezintă o unealtă extrem de valoroasă. într-un timp relativ redus. programele FLUX). . Simetria geometrică dentară a permis ca analiza problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic să fie făcută doar pentru un pas dentar (Se putea alege chiar o jumătate de pas dentar. forma şi adâncimea zonei supuse călirii. în timp ce discretizarea în spaţiu se face prin metoda elementului finit. • Problema de câmp electromagnetic este soluţionată prin metoda elementului finit. astfel încât să se obţină evoluţia dorită pentru câmpul de temperaturi şi. se face corecţia iterativă a parametrilor electromagetici şi termici. Ea permite selectarea şi controlul multor parametrii care influenţează procesul de călire: valorile intensităţii curenţilor. deci.. fiind deci un instrument deosebit de util pentru tehnologul răspunzător de călirea piesei. a evoluţiei câmpului de temperaturi din dinţii pinionului. forma numerică a ecuaţiilor câmpului conducând la un sistem de ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. Modelul ales permite obţinerea. unde N este numărul de dinţi). Se realizează o analiză calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal.

Albanese. N. [7] R. Italy. Vol 26. No. Chan. No. mart.. Rev. [5] R. Rev. rotative motion and magnetic saturation. Vol 26. rezultând o evoluţie a câmpului de temperaturi mai bună. G. Roum. 1994. 1992. on Magn. Dispozitivul face obiectul unei propuneri de brevet de invenţie. F. Solution of Three-Dimensional Eddy Current Problems by Integral and Differential Methods. Graz. de Phys. 1982. on Magn. 1995.Temperaturile şi timpul care au fost necesare pentru atingerea temperaturii specifice sunt similare atât în cazul simulării cât şi a experimentelor. Wiliamson.I. G. Integral formulation for 3D Eddy-current computation using edge elements. [8] R. 2. Rubinacci. 1990. Vol 140. Z. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation. COMPUMAG 1987. 98–101. et. F. 129. Three-dimmensional finite element formulation for problems involving time-varying fields... . 1990. Avantajele tehnice şi economice ale metodei de călire realizată de autor reprezintă. Nakata. Pt. A. Rubinacci. No. 2. A.dimmensional eddy currents at power frequencies. 2.. IEEE Trans. [2] S. IEE Proc. 1990. [9] R. 151–158. G. on Magn. IEE Proc. pe lângă modelarea numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari obţinute cu dispozitivul de mare productivitate. Energ. [10] R. 1993. [4] F. 1988. s. Capri. Integral Formulation for Nonlinear Eddy Current Problem. Dispozitivul de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate a fost analizat în două variante şi anume: cu inductor având conductor de secţiune circulară şi unul cu inductor ce are conductorul de secţiune rectangulară. IEEE Trans. pp. Eddy Current Integral Formulation for Nonlinear Media. Acest procedeu ne permite obţinerea unei rezistenţe crescute la uzură a suprafeţei pinionului în comparaţie cu restul proprietăţilor piesei care nu se modifică în timpul tratamentului prin inducţie electromagnetică. Albanese. 7. No. BIBLIOGRAFIE [1] T. IEEE trans. Boaillault. vol. A. Hănţilă. Calculation of 3 .. o alternativă interesantă la aşa numitele metode convenţionale de călire a pinioanelor. Ren. MAG-24. 583–592. Rubinacci. G. A. pp.C. Sci. IGTE Symposium. În urma acestei analize s-a constatat faptul că dispozitivul cu conductor rectangular permite un întrefier optim. Rubinacci. Deşi orientarea cercetărilor din cadrul tezei a avut în special caracter tehnologic. Hănţilă. F. [3] M. mart. 2 pp. Appl. G. Brown. Hănţilă. Techn. mart.a. 1.. EMF Workshop. Rubinacci..L. 40. Albanese. E. – Electrotechn. Bucarest. Austria. Modelisation tridimensionelle des courants de Foucault a l'aide des methodes mixtes avec differentes formulations.I. lucrarea a dedicat câteva capitole aspectelor teoretice legate de soluţionarea problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic. Treatement of multiply connected regions in twocomponent electric vector potential formulation. 135. Albanese. Razek. Investigation of Efectiveness of Various Methods with Different Unknown Variables for 3D Eddy-Current Analysis. Albanese. Takahashi. No.I. înaintat de autorul tezei. prin urmare. IEE Proc. Albanese. 25..K. G. sept 1988. Rubinacci. [6] R.

pp. 772–775. on Magn. Eastham. IEEE Trans. Modeling ofThree-D Nonlinear Eddy-Current Problems with Conductors in Motion by an Integral Formulation. 3. IEEE Trans. Vol. Trowbridge. Leonard. P. 1996.. D. Computing Electromagnetic Fields for Research and Industry: major achievemenls and future trends. A. L. 1996. Nr.[11] R. Nr. pp. Vol. 768–761. M. 1996. Formisiano.W. 756–759. pp. Rodger. Graz.. Lai. [15] P. Repetto. Berthier. 32. Esposito. M. Shao. prezent and future. 1996. 1996. of the 7th IGTE Symposium.C. Ben Harara. 32. Y. Vol. pp..I. [17] H. Nr. IEEE Trans. 998–1002. K. Nr. [22] J. S.D. G..T. 497–501. Meunier.C.. [26] K. [21] R. Nr. Hybrid Formulation for 3D magnetostatic and Eddy Current Problems. Vol. 760 – 763. 3. Nr. Vol. H. Rubinacci.R. 32. R. D. 3. Proc. J. G.D. F. Chaillout. [16] Z. A. Fujiwara. IEEE Trans. Nr. Numerical Analysis of a Coupled Problem: Time Evolution of a Tokamak Plasma in Contact with a Conducting Wall. pp. G. Lai. [25] C. You. Vol. Vol. PJ. T. Nr. Nr. [20] R. pp. on Magn. Marechal. 32. Liniar AC Steady-State Eddy Current Analysis of High Speed Conductor Using Moving Coordinate System. Nr. A. Rubinacci. Raughi. Albanesc. 23 – 26 Sept.. Vol. Vol. on Magn. H. 23 – 26 Sept. Martone. of the 7th IGTE Symposium. Takahashi. K. Pappan. Labbe. J. G. 23 – 26 Sept. Musolino. 32. 3. 32. Analysis of a transienl Nonlinear 3-D Eddy Current Problem with Differential and Integral Method. Austria. Vol.. Musolino. 3. 32. [23] C. on Magn. Vol. Modeling of Electromagnetic Wakes of Moving Submerged Bodics in Stratified Sea Water.. pp 784–787.C.J. pp. Strategies for Accelerating Convergence in Nonliniar Fixed Point Method Solutions – Proc. F. 32. 32. on Magn. Kettunen. R. H. Nakata. Leonard. Fresa. Nr. Nr.. Trowbridge. Scalar-Based Finite Element Modelling of 3D Eddy Currents in Thin Moving Conducting Sheets. IEEE Trans. on Magn. Proc. Villone. 3. Rubinacci.. Finite Element Modelling of 3D Moving Conductor Devices with Low Conductivity. 1996. C. Coles. Nr. [18] D. 32.J. [19] N. 1996. 1996. of the 7 th IGTE Symposium. pp 764–768. Albanesse. 984–989. 733–736. 1996. 3. on Magn. Blanpaim. 749–752. 3.. . pp 733–736. G. Vol. Integral equations in Electromagnetic Computation: past. 3. 1996. Raughi. 319–324. on Magn. Albanese. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation in Terms of a Two-Component Current Density Vector Potenţial. IEEE Trans. 2D Nonlinear Finite Element Modelling of Electromagnetic retarders using Time-slepping Algohthms and the PetrovGalerkin method wilh Homogenization Techniques. [24] M. Chiampi. 32. Fosman. 32.. A. IEEE Trans. M. Zhou. Muramatsu. pp. G. R. 3. pp. Stangherliev. 1996. [12] N. M. on Magn. Graz.. 1996. IEEE Trans.W. 1996. 3. 3. 776–779. K. Rodger. IEEE Trans. Calculation of the 3D Non-linear Eddy Current Field in Moving Conductors and its Application to Braking Systems. IEEE Trans. N. Hennenberg. IEEE Trans. Upwind-Linear Edge Elementsfor 3D Moving Conductor Eddy Current Problems. pp. Allen. Austria. Canali. 32. Ragusa. Vol. on Magn. Lavers. [14] K. 1996. on Magn. 1996. Dawson. Austria. on Magn.E.R. [13] N. on Magn. Albertz. pp. 1996. Artificial Diffusion Concept for Moving Conductor Eddy Current Problems with Edge Elements. Hănţilă. IEEE Trans. IEEE Trans. Graz. 3. S. Liu.

Gramma. Biró.. et. ISBN 973 – 8067 – 69 – 3. pp. vol. vol.. Roum. I. Wakao. [37] F. 484–488. Vol. Rev..R.” IEEE Trans. C. 31. Z. S. Ph. 509-520. . 39. No. 3. Badics.P. Hănţilă. 504–509. 31. 1995. T.[27] N. Magn.. Cendes. Matsumoto.. 3. Rodger. K. 1995. Dolezel. P.I. [33] Kuo-Ta Hiesh. – Electrotechn. Axial Bearings Using Superconductors and Permanent Magnet. Thermal and Stress-Strain State of Joints during Induction Heating-Based Assembly and Disassembly”. Railgun Electromagnetism. Energ. Levi. Sci. pp. 107–112.3. “Modelarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar la înalta frecvenţă.” IEEE Trans. Birenbaum. Energ. Hănţilă. 1975. 3. Raughi. Kim. [34] T. Mathematical Models of the relation between B and H. – Electrotechn. 1995. pp.P. Preis. No. Vol. 1995. pp. Roum. K. Aplicaţii la instalaţii electrotermice de radio frecvenţă” – Teză de doctorat.C. No. In-Bore Projectile Dynamics in the Linear Induction Launcher (LIL) Part I: Oscilalions. 1998. B. Z. May 2003. pp. Rev. Eddy Current computation in Moving Conductors by the Hybrid FE-BE Method. IEEE Trans. 334-339. 1436–1439. 27. Vol. Calvin. Yokoji.J. A. et. Rainsworth. Enokizono. Techn. E. 20. and G. IEEE Trans. on Magn. 1995. 34. Performance of an Integral Formulation in 3D Nonlinear Anisotropic Analysis. Energ.I. “Finite Element Analysis of Electromagnetic. and J. „Electrotehnică teoretică”. Yonnet. pp. Ifrim. P. 1. 2121–2114. 1995. Shokair.. Wada. 23 – 26 sept. pp. G. Bucharest. 7th IGTE Symposium. Techn. Pascal. T. 1996. On the uniqueness theorems of the stationary and quasistationary electromagnetic fields in nonlinear medio. [46] F. Gontarowskiy. [36] O. IEEE trans. 2052–2055. 19. Pantelyat. Three-Dimmensional Moving simulation of Levitation-Melting Method. O.B. S. et. 31. [44] G. on Magn. I. – Electrotechn. Hănţilă. [35] G. Paoli. T.A. 1307–1312. J. Matyukhin. Roum. A Method for solving Stationary Magnetic Field in Nonlinear Media. Ulrych. 1974. Rev. [30] K. Shulzhenko.I. 31. 2. 397–407. Esposito. [29] M. D. vol... COMPEL Nov 05 p. IEEE Trans. Musolino. 3. pp. Vol. [39] F. A Lagrangian Formulation for Mechanically. 429–448. No. Hănţilă. IEEE Trans. IEEE Trans. Rev. 31.. pp. pp. et. pp.. Roum. Bucharest. 2002. Thermally Coupled Electromagnetic Diffusive Process with Moving Conductors. 31. on Magn. Various FEM Formulations for the calculation of Transient 3D Eddy Currents in Nonlinear Media. on Magn. An overrelaxalion method for the computation of the fixed point of a contractive mapping. Leonard. Leuca. on Magn. . on Magn. pp.. M. Austria. Sci. 1. Zabar. 3. [28] M. S. Techn.. 604–609. Nr. 1535-1538. 20. Vol. Hănţilă. [38] F. 1995. No. “Coupling between Finite Elements and Boundary Elements for the numerical simulation of induction heating processes using Harmonic Balance Method. 1995. 3. 31. [31] I. 3D Finite Element Modelling of Conducting Support Structures. Graz. l. on Magn. IEEE Trans. No. 4. [40] F. R. Yoshizawa. 31. Conraux. IEEE Trans.I. Bucharest. pp. [43] N. Y. 2625-2628. Marion-Pera. [45] R. IEEE trans. Onuki. L. Vol. “Coupled field models in electromagnetic solids”. 1982. Editura Electra.Electrotechn. Bergheau. M. Tadaka. 1974. Vol. 211–219. Buchgraber. Bucharest. Nr. M. K. [42] Z. Vol. “Complex representation in nonlinear time harmonic eddy current problems. Magn. p.. on Magn. 1995. [41] Spoială D. 1869–1872. Energ. pp. Richter. Biro. Proceediongs of 11th International IGTE Symposium 2004. Sept. Virostek. Techn. [32] H. pp. Projectile Transverse Motion and Stability in Electromagnetic Induction Launchers. No. Y. 3 1 . on Magn. l. Vol. 395–398. Sci. Sci.

pp. 1971. „Teoria campului electromagnetic”. Editura Mediamira. Vancea – Determinarea parametrilor funcţionali ai instalaţiilor tehnologice de încălzire prin inducţie a unor bare cilindrice din oţel utilizând elemente de proiectare asistată. 2001. Editura didactică şi pedagogică. [63]. 155 – 160. [52] F. 1970. [66]. Fascicola Electrotehnică vol. 2000. Marinescu. Editor ARI Press. Editura Electra.. [57] Manual de utilizare FLUX 2D – Cedrat. Timotin. [54] C. T. Maghiar. Bucuresti. 351-371. M. Leuca.4. Della Giacomo. Cheregi.3. Daniela Popescu. Leuca – Circuite electrice şi aplicaţii. 1994. V. ISBN 973 – 98322 – 0 – 2. pp. Ser. Analele Universităţii din Oradea. 973 – 7728 – 22 – X. Timotin. 69 – 73. 74 – 85. M. no.. Energ. Al. A. Bucureşti 1970. Gabriel Cheregi. Mai 1994. T. [67] G. „Câmpul electromagnetic staţionar în medii neliniare” . Leuca – Câmpul electromagnetic şi termic cuplat – Curenţi turbionari. p. M. F. [58] V. Sci. [69] Nicolae Drăghiciu. Leuca. [48] F. Mai. Sci. 2004.Leuca – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic – Editura ICPE Bucureşti. Oradea. – Model digital Crank-Nicolson de câmp electromagnetic cuplat cu cel termic şi implementarea sa numerică. Vancea – Contribuţii privind unele aspecte de analiză a circuitelor electrice din instalaţ. Techn. Cluj – Napoca. The VIII.. 1995. p. „Rezolvarea numerică a problemelor de câmp electromagnetic”. [59] T. 147 – 154. 1997. A. A. Electrotechnique et Energ. Vasiliu. Octombrie. F. Leuca. Hănţilă. Răduleţ. Slatina. [68] G. “Analiza circuitelor electrice folosind un program de calcul” Analele Universităţii din Oradea. Leuca – Inducţia electromagnetică şi tehnologii specifice. Gabriela Tonţ– Determinarea curburii pieselor feroase masive utilizând dispozitive electromagnetice – Lucrările celei de-a . Fascicola Electrotehnică. T. Leuca. p. 1996.501-509. [49] F. Oradea. T. T. [62] T. International Scientific Conference. [55] Al. Hortopan.[47] F.B. Editura Electra. 1996. Maghiar. Electrotehn. Revue Roum. Simpozionul de electrotermie. Preda. 1998. Covrig. I. 1995. Bucureşti. 1998. ISBN 973 – 8067 – 31 – 6. Vasile. F. 2005. Electro-Power Engineering EE’96. „Contribuţii la studiul cuptorului de inducţie cu creuzet utilizat pentru topirea metalelor” Analele Universităţii din Oradea. Leuca. E. Slovak Republic. Ifrim „Lecţii de bazele electrotehnicii” . et Energ. N. „Calculul numeric al curenţilor turbionari”. Maghiar. T. [50] R.F. I. Szilagyi – Compunting the melt-down characteristic for the electric fuse using numerical modeling on Flux 2D software package.Roum. vol. Editura ICPE. [61] T. Maghiar. T. „Câmpul magnetic în structuri cu magneţi permanenţi”. Cerc. Hănţilă „Existences and stability theorems for stationary fields in nonlinear media”. T. 2001.. Tipografia Grafx. Maghiar.Techn.S. St. Hănţilă. no. Analele Universităţii din Oradea. Oradea 2000. [64]. Şt. T. T. Hănţilă. de încălzire prin inducţie. pp. Hănţilă – Analiza numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari. Hănţilă. „Câmpul electromagnetic variabil în timp”. Demeter. [60] I. Lucia Szilagyi. Hănţilă. 1981. „Elementul electromagnetic de circuit”. [65]. G. pp. [51] Al. Editura ICPE. Rev. Tome 15. Hănţilă. [56] F. Mocanu. Fireţeanu. 1996. T.Editura didactică şi pedagogică. „The electromagnetic field of electric lines with losses”. 1991. Stará Lesná – High Tatras. Demeter. Editura Mediamira. 2-4 Sept. Ţugulea. 341-356. Timotin. Cluj – Napoca. [53] F. Vasiliu. Cheregi. – Elth. T. E. eE. Leuca.N. I. Editura Mediamira Cluj-Napoca.

Arion “Numerical Simulation of the Electromagnetic Field within the Induction Hardening of Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. pp. Cheregi “Instalaţii electrice”. I. [77] M. [73] Nicolae Drăghiciu. 2001. pp. pp. 2003. 2006. – Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. Gabriel Cheregi – Despre programul de calcul al câmpului magnetic al unei bobine circulare – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. 2002. Gabriela Tonţ– Măsurarea defazajului utilizându-se fazmetrul numeric cu microcalculator – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. G. 41 – 45. G. Gabriela Tonţ – Consideraţii asupra schemei echivalente a unui transformator cu înfăşurare terţiară – Academia de Ştiinţe. [76] T. pp. M. G. . Gabriel Cheregi. Dan George Tonţ. Cheregi. M. [75] T. Daniela Popescu. 2005. Cheregi. M. 2006. Gabriela Tonţ. Hoble. 2001. Arion. pp. 2004. Cheregi. 23 – 28. 2001. 9 – 14.B. 36 – 39. Leuca. Universitatea din Oradea.S. ORADEA – România. G. [71] Dan George Tonţ. 973 – 613 – 508 – X. – The analyze of antireciprocity of hall generator – American – Romanian Academy of Arts and Sciences. 633 – 636. 15 – 18.N. 502 – 506. Gabriela Tonţ. Arion ”Dual Frequency Simulation of the Electromagnetic Induction Process in Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. pp. [70] Nicolae Drăghiciu. [72] Gabriel Cheregi. pp. JIU. Ed. Literatură şi Arte. pp.XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. Leuca. Novac “About the numerical modeling of the electromagnetic field with in the induction hardening of cylindrical half finished parts” Analele Univ din Oradea. 11 – 15. Gabriel Cheregi. [74] D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful