UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

TEZĂ DE DOCTORAT
Contribuţii privind analiza numerică a procesului de încălzire prin inducţie în problemele de tratamente termice

Coordonator: Prof. univ. Dr. Ing. Teodor LEUCA Doctorand: Ing. Gabriel Remus CHEREGI

ORADEA, 2006

.....................................................................CUPRINS INTRODUCERE ................................................ Geometrie..... condiţii de frontieră ..................................................2.............. CAPITOLUL IX: Concluzii şi contribuţiile principale ale lucrării ..... 5..... Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic ....................................... 3......................................... Problema de câmp termic.....................................1. CAPITOLUL VI: Soluţionarea problemelor de câmp termic ............................................ Metoda elementelor finite ........................................... 6........................1............... 3........................................... 5.... Difuzia câmpului termic ..2.... Problema de câmp electromagnetic .................................................... 8...........1....................... 5 9 13 25 25 31 31 33 36 36 47 52 58 58 66 68 68 71 71 79 86 95 95 96 99 106 .................... 6.. 8................................................................. Regimul cvasistaţionar al câmpului electromagnetic .................................1............................... CAPITOLUL II: Instalaţii de călire superficială .........1........... 9.............................................................................. Pătrunderea câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor ......................... Contribuţii originale ....... CAPITOLUL III: Stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială ... Soluţionarea numerică a problemelor de curenţi turbionari prin metoda elementului finit .. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară .... CAPITOLUL I: Modificarea proprietăţilor mecanice ale materialelor feromagnetice prin tratament termic ....................................................... 5........3.................................................................................... 9.. Discretizarea în domeniul timp ..................................................................................................... CAPITOLUL VIII: Analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ....... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară ............................. CAPITOLUL VII: Cuplarea problemelor de câmp electromagnetic şi termic ..........2................. 6....................................................................................................3................................ CAPITOLUL IV: Procedeu de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ..........2..... BIBLIOGRAFIE ............... ANEXE ............................................................................. 3.......................................................................................... Concluzii ...... CAPITOLUL V: Soluţionarea problemelor de curenţi turbionari ... parametri electromagnetici şi termici................................................................3..............................3........................................................................2.......................... 8.

o bună repetabilitate.relaţia timp – temperatură în cazul călirii prin inducţie. Timpul de încălzire trebuie să fie suficient de mic încât temperatura să nu difuzeze nepermis de mult în volumul piesei. Exemplele cele mai simple sunt oferite de sculele folosite de om în construcţii: ciocanul. în acelaşi timp. Cel mai simplu mod de a controla grosimea stratului călit este dat de formula adâncimii de pătrundere. aceasta devine casantă. Se spune că distribuţia este superficială şi că adâncimea zonei cu pierderi Joule importante este adâncimea de pătrundere.selectarea densităţii puterii şi frecvenţa curentă. În prezent. Cu cât frecvenţa este mai ridicată cu atât pierderile Joule datorate curenţilor tubionari se distribuie preponderent într-o zonă mai îngustă. elasticitatea şi rezistenţa mecanică a piesei. de asemenea. este util să se călească piesele doar în zona în care este necesară o mare duritate. Din păcate. Nu există încă rezultate privind luarea în considerare a neliniarităţii dependenţei B-H. excitat în câmp electromagnetic uniform.proprietăţile electrice şi magnetice ale materialului. încălzind piesa peste temperatura austenitică şi impunând apoi o anumită viteză de scădere a temperaturii piesei. uneori imposibil de utilizat în scopul în care ea a fost proiectată. deci cele două probleme electromagnetică şi termică. Proprietăţile de material depind de temperatură. utilizarea unui model atât de simplu nu permite un control de precizie al calităţii şi dimensiunii stratului călit. atunci devine casant şi. atunci faţa sa activă se deformează imediat. metodele pot fi aplicate la orice tip de geometrie şi pot lua în considerare modificarea atât a parametrilor electromagnetici cât şi termici în funcţie de temperatură. dalta. stabilită pentru semispaţiul conductor. nu este călit. Cele mai evoluate programe .Rezultate cunoscute din ingineria materialelor arată că se poate ridica duritatea unor piese metalice prin călire. şurubelniţa etc. de exemplu. sar aşchii din faţa activă sau se sparge. . sunt cuplate. a căror distribuţie depinde de geometria piesei şi de proprietăţile de material. . Evoluţia câmpului termic depine de pierderile prin curenţi turbionari şi necesită. situată în imediata vecinătate a suprafeţei piesei. Dacă ciocanul. Călirea de suprafaţă prin inducerea curenţilor turbionari are câteva avantaje faţă de alte metode de călire: poluare practic inexistentă. în ansamblu ei. în urma călirii întregii piese. În volumul piesei metalice se induc curenţi turbionari.efectul microstructurii primare a materialului asupra proprietăţiilor microstructurii călite. cu atât mai mult cu cât suprafeţele călite se abat de la forma plană. reglarea grosimii stratului călit. În ultimii ani. Din aceste motive. iar dacă este călit în întregul volum.tipul de oţel sau fontă. . Aceste avantaje justifică utilizarea pe scară largă a călirii în înaltă frecvenţă (CIF) în majoritatea unităţilor producătoare de piese metalice. O modalitate modernă şi eficientă de încălzire superficilă se poate obţine prin utilizarea unui câmp electromagetic variabil în timp. . dar şi de frecvenţa câmpului electromagetic. Calculul termic se face în ipoteza unui transfer termic neglijabil.o execuţie corectă a cuplării sau îmbinării dintre bucla de inducţie şi piesa de prelucrat. . Desfăşurarea călirii de suprafaţă prin inducţie depinde de: . Călirea de suprafaţă conferă pieselor metalice proprietatea de a rezista uzurii la frecare. păstrând. . Din păcate.selectarea proceselor termice şi de călire corespunzătoare. au fost dezvoltate metode de modelare a proceselor de călire. Determinarea cu acurateţe a distribuţiei curenţilor turbionari implică soluţionarea unei complicate probleme de câmp electromagetic în regim cuasistaţionar. automatizare relativ uşoară etc.forma piesei de prelucrat şi forma stratului de suprafaţă călit. deseori. . soluţionarea unei complicate probleme de difuziune termică. în care analiza numerică a câmpului electromagnetic este cuplată cu analiza difuziei termice.

efectul de crestătură şi temperatura. Factorii care condiţionează caracterul ruperii sunt: viteza de deformaţie. culoare. elasticitatea.instalaţie universală cu comandă CNC. cuplate cu cele de difuziune termică. care caracterizează consistenţa. care caracterizează natura metalului. . Modelul permite adoptarea regimului sinusoidal şi a imaginilor în complex pentru mărimile câmpului electromagnetic şi ecuaţiile sale. în funcţie de condiţiile în care are loc solicitarea. etc. lărgind astfel gama de tratare de piese pe aceeaşi instalaţie. Capitolul II al lucrării dezvoltă subiectul cu privire la instalaţiile de călire superficială prin curenţi turbionari. şi anume: luciul metalic. iar la cele în stare fragilă distrugerea se face fără deformaţii prealabile vizibile. Evident.). bibliografie şi anexă. În cazul solicitărilor dinamice. de călire în curenţi turbionari. ca. utilizabil în cazul pinioanelor şi este structurată pe 9 capitole.. eficiente. În cele ce urmează se prezintă câteva date generale pentru una din ultimele instalaţii de încălzire prin inducţie concepută să lucreze alternativ sau simultan cu înaltă şi medie frecvenţă. Forţelor exterioare li se opun forţele interioare cauzate de interacţiunile dintre atomii care tind să fie scoşi din poziţiile de echilibru. de exemplu: duritatea. acţionare digitală şi arhivare de proces cu generator de 75 KW cu încălzire simultană cu înaltă şi medie frecvenţă utilizată în special pentru serii de piese ce se schimbă des (fig. Prezenta lucrare se înscrie în direcţia stabilirii unor noi proceduri. conductivitate termică şi electrică.folosesc modelul pseudoliniar. 2. temperatură de topire. etc. c) proprietăţi tehnologice. Principalele solicitări mecanice ale metalelor – clasificate în solicitări mecanice statice. existenţa unor programe comerciale privind analiza problemelor complexe de câmp electromagnetic. dinamice şi variabile – presupun acţiunea unor forţe exterioare asupra materialului. în care relaţia B-H este liniară. rigiditatea şi durabilitatea.. rezultând timpii de călire şi distribuţiile corespunzătoare ale câmpurilor electromagnetic şi termic. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. Lucrarea este finalizată prin realizarea unui nou dispozitiv de călire supeficială de mare productivitate. orice matarial poate fi distrus în stare plastică sau fragilă.2. b) proprietăţi mecanice. rezistenţa la rupere. Astfel. La materialele în stare plastică distrugerea este precedată de deformaţii plastice importante. Proprietăţile mecanice se determină pe bază de solicitări. cu simplificări evidente. prin tratament termic. Soluţiile propuse sunt analizate cu ajutorul pachetului de programe FLUX. Capitolul I al lucrării abordează o descriere sumară a mecanismelor de modificare a proprietăţilor materialelor feromagnetice. rezilienţa. nu constituie decât un instrument util la dispoziţia inginerului care proiectează instalaţia de călire şi care recomandă soluţiile tehologice. greutate specifică. permeabilitatea megnetică corectându-se în funcţie de valoarea efectivă sau maximă a inducţiei magnetice. Proprietăţile metalelor pot fi grupate în trei mari categorii: a) proprietăţi fizico-chimice. Instalaţie de încălzire prin inducţie cu dublă frecvenţă EA 75 -3C-ZF . care caracterizează capacitatea de prelucrare la cald sau rece a unui metal.

+/.2. Uneori forţele de natură magnetică produse de curenţii turbionari trebuie luate în considerare la calculul parametrilor unor instalaţii de conversie electromecanică. x . 2. Problema de câmp electromagnetic Calculul curenţilor turbionari este o problemă de mare interes tehnic. Y +/.100 mm. Alteori ele pot fi utile prin efectul lor termic.Fig.înaltă frecvenţă 100…350 kHz în funcţie de inductor.medie frecvenţă 18 kHz (frecvenţă fixă) .15 mm pentru inductor) şi rotaţie axa c 0. De cele mai multe ori pierderile produse de curenţii turbionari nu sunt dorite şi tehnicienii încearcă să le reducă cât mai mult posibil.4…60 rot/min şi axa e 40…400 rot/min dimensiune piese Ø 150 mm sau Ø 260 mm în funcţie de masa rotativă cu o greutate a piesei de 10 kg. Maşina de încălzire – date tehnice • • • • putere 25 kVA (fără generator) 3 axe ( z – 650 mm. greutate totală max. În Capitolul III se tratează stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială abordând problema de câmp electromagnetic. Determinarea curenţilor turbionari necesită calculul câmpului . Generator ZFG de 75 • • • • putere 83 kVA putere nominală medie/înaltă frecvenţă 75 kW (suma între cele 2 frecvenţe) reglare putere în trepte la ambele frecvenţe 10…90 % frecvenţa de lucru: . permiţând încălzirea mediilor conductoare în zone dorite de tehnicieni. problema de câmp termic şi problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic. pentru axa c – 400 kg.

a oferit numeroase rezultate privind determinarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar. atenţia cercetătorilor s-a îndreptat spre elaborarea unor algoritmi de soluţionare numerică a problemei curenţilor turbionari în structuri 3-D cu medii neliniare. ca urmare. fapt agreat pentru realizarea echipamentului de alimentare în înalta frecvenţă. Aplicarea acestui tip de călire prin inducţie pe secţiune se potriveşte şi se utilizează mai ales în cazul călirii suprafeţelor pinioanelor şi.datorită periodicităţii câmpului electromagnetic şi termic. menţionată şi în bibliografie. − div(λgradT ) + c ∂T = p. cu mare succes în ramurile industriale importante. Problema de câmp termic Consacrată problemelor de câmp termic este Metoda elementului finit. călirea de suprafaţă prin inducţie care foloseşte metoda PCS (proces de călire simultană). ecuaţia ce trebuie soluţionată numeric este ecuaţia Fourie − div(λgradT ) = p . necesită un uriaş efort de calcul şi. Dată fiind uriaşa dezvoltare a performanţelor maşinilor de calcul din ultima vreme. structurilor de suprafeţe de o anumită formă. Cu puţini ani în urmă a fost lansată. Sunt luate în considerare dependenţele de temperatură a parametrilor electromagnetici. a inducţiei maxime sau a pierderilor locale. În problemele de difuziune termică. corecţia permeabilităţii se face şi în funcţie de temperatură. unde N este numărul de dinţi al pinionului.timpul necesar călirii unui pinion scade de aproape N ori. deci soluţionarea unor complicate probleme de regim cvasistaţionar. Neumann sau mixte. în medii imobile. Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic Cele mai frecvente rezultate admit relaţia liniară B-H.la aceeaşi valoare a curentului. .electromagnetic în structuri cu medii conductoare. lineare sau nelineare. conţinutul lucrării se axează pe descrierea dispozitivului de călire de mare productivitate. în mod similar. pentru regimul staţionar. Singura lucrare care propune o modelare mai exactă a neliniarităţii mediilor feromagnetice este. ecuaţia este asemănătoare celei de la problemele cuasistaţionare anamagnetice. călirea obţinută este uniformă pentru toţi dinţii. Se admite regimul cuasistaţionar sinusoidal. Mediile cuasiliniare sunt adoptate pentru determinarea curenţilor turbionari. . Câteva avantaje clare pot fi obţinute prin metoda PCS: . dar în structuri 2-D. de mediul liniar. Lucrări recente admit difuzia termică neliniară definită de dependenţa neliniară a conductivităţii şi capacităţii termice. câmpul electromagnetic sinusoidal şi ecuaţia liniară a difuziei câmpului termic. tensiunea de alimentare creşte de N ori (similar alimentării în serie a băilor de electroliză pentru aluminiu). necunoscuta este scalarul T (temperatura). Spre deosebire de câmpul electromagnetic. Începând cu Capitolul IV. cât şi de condiţia de frontieră. În cazul problemelor cuplate. dar apoi se corectează permeabilitatea magnetică în funcţie de valoarea inducţiei efective. aplicaţiile se referă doar la cazuri 2D. dt Condiţiile de frontieră pot fi de tip Dirichlet. . propusă în lucrare. La fel ca la problemele de electrostatică. Literatura de specialitate. Din păcate metoda balanţei armonice. Problema se complică dacă se ţine cont de neliniaritatea condiţiilor de frontieră.

Conţinutul Capitolului VI se referă la analiza calitativă a câmpului termic. zona frontală a bobinei sistemului de încălzire are aspectul unei pâlnii care permite introducerea pinionului (fig.45 A deoarece aria inductorului de secţiune circulară este: 176. Deci. 8. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic şi teoremele de unicitate. deci randamentul metodei este mai bun. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. cu condiţiile de frontieră mixte. trasate pentru timpul t = 21. spre deosebire de cazul maşinii electrice. Este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. În Capitolul VIII se prezintă analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor. asemănător unei înfăşurări pentru rotorul unei maşini sincrone cu N poli. Apoi este descrisă soluţionarea numerică. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig.. Capitolul V abordează analiza calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal.10).28 s. Pentru structura cu inductor circular rezultă un curent de: 2649. la faza iniţială 0: .căldura produsă pentru a nu se disipa inutil către dinţii vecini.1). 4. prin metoda elementului finit.63 mm2. frecvenţa fiind de 8000 Hz. Forma acestuia este astfel concepută încât să permită cu uşurinţă schimbarea roţii dinţate cu alta. a problemei de câmp electromagnetic. La roţile dinţate cu modul mare se realiza un inductor cu care se călea un singur dinte. Aceştia sunt corectaţi iterativ în cadrul fiecarui pas de timp. Capitolul VII tratează algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. Pentru difuzia termică se prezintă metoda elementului finit în tehnica Galerkin. Noua metodă de călire simultană a dinţilor pinioanelor constă în realizarea unui sistem de bobine care să înconjoare toţi dinţii pinionelor. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2.

la acelaşi timp.13 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig. 45. 180 grade sunt desenate în Fig. 8. 8. 8. pentru fazele 0.14.10 Linii de câmp.12 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. doar pentru 0 şi 180 de grade: Fig. 8.14 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 .Fig. 30.11 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. 8. 8. 90. 8.12.11. 8.13. pentru inductor cu conductor circular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. 8.

29). la faza 0: . Fig.1 sec.70 s. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig. 22 Harta temperaturilor din dinte la timpul 21. împreună cu dispozitivul dedicat călirii de mare productivitate. Pentru structura cu inductor rectangular rezultă un curent de: 2250 A deoarece aria inductorului de secţiune rectangulară este: 150 mm2. Segment de roată dinţată Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2. 23. frecvenţa fiind de 8000 Hz. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară Un segment din roata dinţată.8. trasate pentru timpul t = 20. 21 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. 23.Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: Pentru inductorul de secţiune circulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. Fig.28 sec. este prezentat în fig.

doar pentru fazele 0 şi 180 grade: Fig. 8. 8. la acelaşi timp.38 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig. 8. 8. 8.39 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: . 8. 45. 90.24 Linii de câmp.25 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. pentru inductor cu conductor rectangular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. pentru fazele 0. 8.Fig.28. 8.25. 30.27. 8. 180 grade sunt desenate în Fig.26 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig.26.

34 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. simultan. Având în vedere că aceste metode sunt bine cunoscute în literatura de specialitate. Principalul obiectiv al acestei teze a fost realizarea şi analiza numerică a unui dispozitiv de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate. A fost necesar trecerea în revistă soluţionarea problemelor de curenţi turbionari. Neliniaritatea relaţiei B-H se soluţionează admiţând modelul pseudolinear. Utilizarea încălzirii prin inducţie în cazul tratamentelor termice poate fi considerată ca o sursă de încălzire controlată.1 sec. În fine. Marele avantaj al încălzirii prin inducţie constă în faptul că în cazul tratamentelor termice se urmăreşte atingerea de către piesa supusă tratamentului. permeabilitatea magnetică corectându- . în care sunt rezolvate. de călire în curenţi turbionari. Modelarea numerică a procesului de călire superficială cu ajutorul curenţilor turbionari este o problemă complexă. Teza de doctorat este dedicată unei probleme de mare interes în contextul actual al economiei de piaţă. două probleme neliniare de câmp: cea de câmp electromagnetic şi cea de difuzie termică. înscriindu-se în direcţia stabilirii unor noi proceduri. în care B = µ ( B )H . putând fi folosită şi în combinaţii cu alte procese tehnologice.Pentru inductorul de secţiune rectangulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig.D. eficiente. Cuplajul celor două probleme rezultă din puternica dependenţă a relaţiei B-H cu temperatura. din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. al cerinţelor obiective de creştere a calităţii produselor şi al creşterii rentabilităţii. în problema de câmp electromagnetic şi din sursa de câmp termic. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. în timp ce neliniaritatea problemei termice provine din dependenţa cu temperatura a parametrilor termici (conductibilitate termică. Neliniaritatea problemei de curenţi turbionari este datorată relaţiei neliniare B-H. a problemelor de câmp termic şi de cuplaj ale celor două probleme. dată de pierderile Joule. capacitate termică. modelarea numerică a procesului de călire superficială a dispozitivului realizat s-a efectual cu softul FLUX 2D elaborat de CEDRAT. aflat în dotarea laboratorului de Modelare şi Simulare Tehnici C. 35 Harta temperaturilor din dinte la timpul 20. Capitolul IX prezintă concluziile şi contribuţiile principale ale lucrării.78 sec.A. coeficient de transfer termic la suprafaţă). în problema de difuzie termică. a unei temperaturi uniforme pe secţiunea piesei. Fig.

timpii de acţionare. a unui nou dispozitiv. Contribuţii originale Orientarea cercetărilor din cadrul acestei teze în direcţia elaborării unui nou pachet de programe ar fi avut riscul obţinerii unui rezultat neconvingător. • Călirea uniformă a dinţilor. deşi geometria pinionului este complexă. dar s-ar fi renunţat la verificarea simetriei soluţiei. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. astfel încât să se obţină evoluţia dorită pentru câmpul de temperaturi şi. în timp ce discretizarea în spaţiu se face prin metoda elementului finit. într-un timp relativ redus. unde N este numărul de dinţi). se face corecţia iterativă a parametrilor electromagetici şi termici. programele FLUX). care apar în timpul procesului de călire prin inducţie. la fiecare pas de timp. deci. • Controlul grosimii stratului călit. Se adoptă algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. prin care se poate realiza călirea simultană a dinţilor pinioanelor. reprezintă o unealtă extrem de valoroasă. Cuplajul dintre cele două probleme de câmp este soluţionat prin procedura de discretizare în timp. frecvenţele de lucru. • Regimul termic poate fi controlat uşor. Se realizează o analiză calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. a evoluţiei câmpului de temperaturi din dinţii pinionului. cu ajutorul pachetului de programe FLUX. de mare productivitate.se iterativ în functie de inducţia magnetică. • Problema de câmp electromagnetic este soluţionată prin metoda elementului finit. Simetria geometrică dentară a permis ca analiza problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic să fie făcută doar pentru un pas dentar (Se putea alege chiar o jumătate de pas dentar. Principalele avantaje ale utilizării acestui dispozitiv în procesele de călire superficială sunt: • Timpi de producţie reduşi (de cca N ori. cu condiţiile de frontieră mixte. Se efectuează o analiză calitativă a câmpului termic şi este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. Ea permite selectarea şi controlul multor parametrii care influenţează procesul de călire: valorile intensităţii curenţilor. Simularea pe calculator a proceselor. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. Din acest motiv. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. unde.. o condiţie necesară pentru o soluţie corectă). • Problema de difuziune termică este discretizată în timp prin procedura CrankNicholson. • Metoda de soluţionare a problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic este deja dezvoltată de specialiştii în ingineria electrică (de ex. fiind deci un instrument deosebit de util pentru tehnologul răspunzător de călirea piesei. forma şi adâncimea zonei supuse călirii. forma numerică a ecuaţiilor câmpului conducând la un sistem de ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. Modelul ales permite obţinerea. Marele avantaj al modelului rezultă din posibilitatea adoptării regimului sinusoidal şi a imagnilor în complex. Analiza pe calculator face posibilă scurtarea timpului şi scăderea costului care ar fi necesar pentru selectarea parametrilor în timpul experimentelor. . principalul obiectiv al lucrării şi principala contribuţie originală a acestei teze a fost realizarea şi studiul. • Automatizare uşoară a procesului de producţie. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic.

G. 1988. pp. 2 pp. IEE Proc. Techn. . [5] R. Brown. Capri. pe lângă modelarea numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari obţinute cu dispozitivul de mare productivitate. BIBLIOGRAFIE [1] T. Austria. o alternativă interesantă la aşa numitele metode convenţionale de călire a pinioanelor. de Phys. lucrarea a dedicat câteva capitole aspectelor teoretice legate de soluţionarea problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic. [4] F.. 151–158. No. Vol 26. Dispozitivul face obiectul unei propuneri de brevet de invenţie. Ren. rezultând o evoluţie a câmpului de temperaturi mai bună. Sci. MAG-24. Z. Rubinacci. Deşi orientarea cercetărilor din cadrul tezei a avut în special caracter tehnologic. [3] M. [7] R. IEEE Trans.K. No.dimmensional eddy currents at power frequencies. Hănţilă. rotative motion and magnetic saturation. înaintat de autorul tezei. G. EMF Workshop. Rubinacci. et. s. Italy.Temperaturile şi timpul care au fost necesare pentru atingerea temperaturii specifice sunt similare atât în cazul simulării cât şi a experimentelor. Integral formulation for 3D Eddy-current computation using edge elements. 7. Wiliamson. 1. Bucarest. Treatement of multiply connected regions in twocomponent electric vector potential formulation. N. F. mart. 135. Eddy Current Integral Formulation for Nonlinear Media. A. Albanese. 1982. Albanese. IEE Proc. Boaillault. Acest procedeu ne permite obţinerea unei rezistenţe crescute la uzură a suprafeţei pinionului în comparaţie cu restul proprietăţilor piesei care nu se modifică în timpul tratamentului prin inducţie electromagnetică... 1990. 98–101. prin urmare..a. Appl. mart. Graz. 1993. Rev. E. No. În urma acestei analize s-a constatat faptul că dispozitivul cu conductor rectangular permite un întrefier optim. Chan. G. [8] R.I. Integral Formulation for Nonlinear Eddy Current Problem. IEE Proc. G..C. IEEE trans.. 2. Vol 26. vol. IEEE Trans. on Magn. 2. Rubinacci. Pt. – Electrotechn. mart. Vol 140. 1990. 25. Dispozitivul de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate a fost analizat în două variante şi anume: cu inductor având conductor de secţiune circulară şi unul cu inductor ce are conductorul de secţiune rectangulară. COMPUMAG 1987. Rubinacci. A. Takahashi. 583–592. Avantajele tehnice şi economice ale metodei de călire realizată de autor reprezintă.I. Rev. G. Hănţilă. Nakata. on Magn.I. Energ. [2] S. 1992.L.. [9] R. 40. F. 129. Roum. No. F. Albanese. IGTE Symposium. Calculation of 3 . sept 1988. 1995. Rubinacci. Investigation of Efectiveness of Various Methods with Different Unknown Variables for 3D Eddy-Current Analysis. 2. Rubinacci. 1994. Albanese. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation. No. [10] R. A. Razek. Albanese. A.. pp. Hănţilă. G. on Magn. [6] R. Modelisation tridimensionelle des courants de Foucault a l'aide des methodes mixtes avec differentes formulations. Three-dimmensional finite element formulation for problems involving time-varying fields. Solution of Three-Dimensional Eddy Current Problems by Integral and Differential Methods. Albanese. 1990.

Nr. pp 733–736. Liniar AC Steady-State Eddy Current Analysis of High Speed Conductor Using Moving Coordinate System. 998–1002. A. Numerical Analysis of a Coupled Problem: Time Evolution of a Tokamak Plasma in Contact with a Conducting Wall. 3. 3. F. Nr. Lai. C. 1996. 1996. T. 32. 3. Albanesc. S. A. IEEE Trans. M. pp 764–768. Rubinacci. 984–989. 32. Pappan. 1996. of the 7 th IGTE Symposium.. Nr. 3. 3. prezent and future. [21] R. Nr.[11] R. Nr. 32. F. Calculation of the 3D Non-linear Eddy Current Field in Moving Conductors and its Application to Braking Systems. IEEE Trans. Graz. on Magn. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation in Terms of a Two-Component Current Density Vector Potenţial. 32. Vol. Ben Harara. H. Canali. 32. 23 – 26 Sept. pp.. 32.. [25] C. G. [14] K. G. Vol. 3. G.R.. Ragusa.T. M. 1996. Rubinacci. 776–779. A. Rodger. on Magn. G. 772–775. Liu. Albanesse. R. [17] H.. 2D Nonlinear Finite Element Modelling of Electromagnetic retarders using Time-slepping Algohthms and the PetrovGalerkin method wilh Homogenization Techniques. 3. Repetto. Nr. 749–752. Coles. Formisiano. Meunier. Vol. Austria. Lavers. 319–324. pp. Nr. S. 32. [15] P. Stangherliev. H. IEEE Trans.D. Fujiwara. Proc. pp. 1996. 1996. IEEE Trans. pp 784–787. on Magn. pp. Nr. G. [23] C. 1996. 760 – 763. 3. 1996. 3. IEEE Trans. Vol. of the 7th IGTE Symposium. [16] Z.. [13] N. Trowbridge.. on Magn. Vol. Hybrid Formulation for 3D magnetostatic and Eddy Current Problems. on Magn. Graz. [24] M. Leonard.J. Dawson. IEEE Trans. Esposito. pp. Vol. [20] R. Upwind-Linear Edge Elementsfor 3D Moving Conductor Eddy Current Problems. 23 – 26 Sept.D. IEEE Trans. of the 7th IGTE Symposium. on Magn. Shao. Takahashi. 1996. Vol. Scalar-Based Finite Element Modelling of 3D Eddy Currents in Thin Moving Conducting Sheets. Rodger. 3.. on Magn. Modeling ofThree-D Nonlinear Eddy-Current Problems with Conductors in Motion by an Integral Formulation. Austria. IEEE Trans. Finite Element Modelling of 3D Moving Conductor Devices with Low Conductivity. Blanpaim. You. pp. on Magn. [18] D. D.I. H. Raughi. L. IEEE Trans. 3. Vol. 1996. Lai. R. 3. Albanese. Eastham. Chiampi. IEEE Trans. K. IEEE Trans. Fresa.. D. 768–761.C. Labbe. on Magn. 32. pp. M. PJ. M. [26] K. K. pp.E. Integral equations in Electromagnetic Computation: past.. Nr. on Magn. [22] J. J. 1996. Computing Electromagnetic Fields for Research and Industry: major achievemenls and future trends. 1996. Graz. Martone. 23 – 26 Sept. Hănţilă. [12] N. Villone. 3. Nr. K. Austria. Musolino. Fosman. Hennenberg. pp. on Magn. Raughi. Vol.J. J. Vol. Leonard. pp. Musolino.R. 733–736. 497–501. Nr.C. IEEE Trans. P. Rubinacci. 1996. 1996. Trowbridge. Artificial Diffusion Concept for Moving Conductor Eddy Current Problems with Edge Elements.. [19] N. Chaillout. Vol. Berthier.. A. 32. Vol. Albertz. Y. G. Analysis of a transienl Nonlinear 3-D Eddy Current Problem with Differential and Integral Method. 32. Nr. 756–759. on Magn. Zhou. Muramatsu. Marechal. Kettunen. Modeling of Electromagnetic Wakes of Moving Submerged Bodics in Stratified Sea Water. Proc. R. 32. Allen. 32. IEEE Trans.W. Strategies for Accelerating Convergence in Nonliniar Fixed Point Method Solutions – Proc. pp.W. N. Vol. 1996..C. 32. Nr. Nakata. 1996. . on Magn.

I.” IEEE Trans. 2. No. E. Vol. 1995. Dolezel. [31] I. Projectile Transverse Motion and Stability in Electromagnetic Induction Launchers. [45] R. Rainsworth. Rev. J.. T. 3. Hănţilă. IEEE Trans. “Finite Element Analysis of Electromagnetic. A Lagrangian Formulation for Mechanically. – Electrotechn.” IEEE Trans. pp. [29] M. Calvin. on Magn. 3. Roum. 19. Yokoji. IEEE Trans. Vol. pp. Y. et. IEEE trans. K. et. on Magn. B. l. Various FEM Formulations for the calculation of Transient 3D Eddy Currents in Nonlinear Media. On the uniqueness theorems of the stationary and quasistationary electromagnetic fields in nonlinear medio. [42] Z. [28] M. 1995..A. [39] F. Techn. Mathematical Models of the relation between B and H. Roum. Graz. Vol. Leuca. vol. Hănţilă. p. [40] F. Onuki. An overrelaxalion method for the computation of the fixed point of a contractive mapping. pp.. M. No. pp. Roum. 20. pp. – Electrotechn. Pascal. Energ. Three-Dimmensional Moving simulation of Levitation-Melting Method. Bucharest. Hănţilă. pp. Bucharest. Esposito. Vol. Gramma. [46] F. Bergheau. Magn. C. 484–488. Y..P. Ifrim. Enokizono. Levi. 1. IEEE Trans. et.C. Shokair. [41] Spoială D.[27] N. “Coupling between Finite Elements and Boundary Elements for the numerical simulation of induction heating processes using Harmonic Balance Method. Sept. Ulrych. 3. Vol. IEEE trans. Biró. 4.. In-Bore Projectile Dynamics in the Linear Induction Launcher (LIL) Part I: Oscilalions. pp. Techn.. Leonard. pp. 31. Energ. Yonnet. Preis. Rev. Matyukhin. I. Marion-Pera. A Method for solving Stationary Magnetic Field in Nonlinear Media. T. Energ. Wakao. Axial Bearings Using Superconductors and Permanent Magnet. on Magn. Techn. 31. Hănţilă. No. pp. 2052–2055. Virostek. ISBN 973 – 8067 – 69 – 3. 1998. Shulzhenko. 2121–2114. Aplicaţii la instalaţii electrotermice de radio frecvenţă” – Teză de doctorat. on Magn. Vol. [37] F. Vol. 1436–1439. L. 1995. 1995. pp. pp. Thermal and Stress-Strain State of Joints during Induction Heating-Based Assembly and Disassembly”. K. G. on Magn. 1995. Kim. IEEE Trans. “Modelarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar la înalta frecvenţă. Sci. Railgun Electromagnetism. 23 – 26 sept. Sci. 429–448...R. Sci.I. Hănţilă. on Magn. 1975. 39. 27. IEEE Trans. Biro. M. 3. Vol. 31. Richter. Performance of an Integral Formulation in 3D Nonlinear Anisotropic Analysis.P. S. Proceediongs of 11th International IGTE Symposium 2004. [36] O. on Magn. . No. 31.3. [30] K. [35] G. Z. 1995. Badics. 1. [43] N. 31. R. Nr. Buchgraber. [32] H. 397–407. – Electrotechn.B. Rev. Pantelyat. Editura Electra. Thermally Coupled Electromagnetic Diffusive Process with Moving Conductors. vol. 3 1 . Techn.. 1974. and G. 1535-1538. Ph. 107–112. [34] T.Electrotechn. „Electrotehnică teoretică”. O. Z. [38] F. [33] Kuo-Ta Hiesh. 1869–1872. [44] G. “Complex representation in nonlinear time harmonic eddy current problems. 3D Finite Element Modelling of Conducting Support Structures. Paoli. Tadaka. COMPEL Nov 05 p.I. 31.. 504–509. Roum. 1996. M. P. Musolino. Rev. Vol. I. 1307–1312. 7th IGTE Symposium. D. 1995. pp. Bucharest. Magn. Sci. 31. S. Birenbaum. 604–609. Austria. pp. on Magn. Rodger. 2625-2628. . pp. IEEE Trans.. Zabar. 3. T. K. 34. on Magn.I. 1974. Nr. and J. A. No. 1982. et. S. Conraux. Wada.. pp. 3. Matsumoto. 2002. Raughi. May 2003. Cendes. Energ. “Coupled field models in electromagnetic solids”. 20. 211–219. IEEE Trans. 1995.. 1995. 334-339. 395–398. No. 509-520. No. Eddy Current computation in Moving Conductors by the Hybrid FE-BE Method. Gontarowskiy. 31. P. Bucharest.J. l. vol. Yoshizawa.

Maghiar. T. Daniela Popescu.B. Cheregi. Editura Mediamira. p. [55] Al.. F. 2005. 1981.. [67] G. Gabriel Cheregi. Sci. A.3. no. no. Editura ICPE. 2004. p. E. Electro-Power Engineering EE’96. 2000. Sci. Hănţilă. T. T. 1995. T. Fascicola Electrotehnică. pp. Mai 1994. 2001. 2001. [66]. Maghiar. [54] C. Maghiar. 1995. T. T. Tome 15. Marinescu. Vasiliu. Hănţilă. I. Răduleţ. Simpozionul de electrotermie. Şt.N. 74 – 85. Oradea. Ţugulea. I. V. Hănţilă – Analiza numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari. Maghiar. 69 – 73. Editura Electra. Cerc. [59] T. 2-4 Sept. Timotin. T. Vasiliu. T. Analele Universităţii din Oradea. A. Electrotechnique et Energ. [64]. T. Preda. F. – Model digital Crank-Nicolson de câmp electromagnetic cuplat cu cel termic şi implementarea sa numerică. International Scientific Conference. [63]. [68] G. „Câmpul electromagnetic staţionar în medii neliniare” . „The electromagnetic field of electric lines with losses”.S. Vasile. 1996. Bucuresti. [58] V.Leuca – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic – Editura ICPE Bucureşti. pp. Demeter. A. Lucia Szilagyi. pp. Editura Mediamira Cluj-Napoca. Covrig. Hănţilă. E.. „Câmpul electromagnetic variabil în timp”. 1996. ISBN 973 – 98322 – 0 – 2. 1997. 1998. 1991. „Rezolvarea numerică a problemelor de câmp electromagnetic”. T. 1971. “Analiza circuitelor electrice folosind un program de calcul” Analele Universităţii din Oradea. Hortopan. Cheregi. Leuca – Circuite electrice şi aplicaţii. Leuca – Inducţia electromagnetică şi tehnologii specifice. 155 – 160.Roum. I. G. eE. [65]. Leuca – Câmpul electromagnetic şi termic cuplat – Curenţi turbionari. vol. Slatina.Techn. pp. 1996. „Contribuţii la studiul cuptorului de inducţie cu creuzet utilizat pentru topirea metalelor” Analele Universităţii din Oradea. T. „Câmpul magnetic în structuri cu magneţi permanenţi”. T. Hănţilă. Maghiar. Revue Roum. Editura Mediamira.501-509. 147 – 154. Octombrie. Tipografia Grafx. [69] Nicolae Drăghiciu. [50] R.F. 1998. [53] F. [61] T. Mai. de încălzire prin inducţie. Techn. Hănţilă. Cluj – Napoca. N. Electrotehn. [62] T. 973 – 7728 – 22 – X. Szilagyi – Compunting the melt-down characteristic for the electric fuse using numerical modeling on Flux 2D software package. 1970. Vancea – Determinarea parametrilor funcţionali ai instalaţiilor tehnologice de încălzire prin inducţie a unor bare cilindrice din oţel utilizând elemente de proiectare asistată.4. St.[47] F. Mocanu. Leuca. „Elementul electromagnetic de circuit”. Oradea 2000. Della Giacomo. [51] Al. Bucureşti. [60] I. Editor ARI Press. Leuca. „Calculul numeric al curenţilor turbionari”. – Elth. Editura didactică şi pedagogică. [48] F. Gabriela Tonţ– Determinarea curburii pieselor feroase masive utilizând dispozitive electromagnetice – Lucrările celei de-a . Demeter. [56] F. M. Stará Lesná – High Tatras. 1994. Fascicola Electrotehnică vol. Bucureşti 1970. Leuca. Fireţeanu. Editura Electra. The VIII. Al. et Energ. M. Cluj – Napoca. Rev. Analele Universităţii din Oradea. 351-371. Leuca. Timotin.Editura didactică şi pedagogică. Ser. Slovak Republic. [49] F. [52] F. Leuca. Timotin. Oradea. M. Ifrim „Lecţii de bazele electrotehnicii” . Vancea – Contribuţii privind unele aspecte de analiză a circuitelor electrice din instalaţ. ISBN 973 – 8067 – 31 – 6. 341-356. Hănţilă. Leuca. Hănţilă „Existences and stability theorems for stationary fields in nonlinear media”.. Energ. „Teoria campului electromagnetic”. F. p. Editura ICPE. [57] Manual de utilizare FLUX 2D – Cedrat.

M. 2001. 2006. ORADEA – România. [74] D. Cheregi. 502 – 506. [71] Dan George Tonţ. 973 – 613 – 508 – X. Novac “About the numerical modeling of the electromagnetic field with in the induction hardening of cylindrical half finished parts” Analele Univ din Oradea. 2006. 11 – 15. G. 9 – 14. G. 633 – 636. G. pp. pp. Gabriela Tonţ – Consideraţii asupra schemei echivalente a unui transformator cu înfăşurare terţiară – Academia de Ştiinţe. Gabriel Cheregi. Dan George Tonţ. JIU. 2001. Arion ”Dual Frequency Simulation of the Electromagnetic Induction Process in Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. [72] Gabriel Cheregi. Arion. 2004. Hoble.N. Cheregi. pp. [77] M. Gabriel Cheregi – Despre programul de calcul al câmpului magnetic al unei bobine circulare – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. M.B. Gabriela Tonţ– Măsurarea defazajului utilizându-se fazmetrul numeric cu microcalculator – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. 2001. Ed. Arion “Numerical Simulation of the Electromagnetic Field within the Induction Hardening of Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. [76] T. 2005. Cheregi. [75] T. I. Daniela Popescu. 2002. pp.XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. Gabriel Cheregi. . [70] Nicolae Drăghiciu. pp. – The analyze of antireciprocity of hall generator – American – Romanian Academy of Arts and Sciences. Literatură şi Arte. Cheregi “Instalaţii electrice”. – Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. 23 – 28. G.S. 15 – 18. Gabriela Tonţ. pp. Leuca. [73] Nicolae Drăghiciu. 41 – 45. 36 – 39. 2003. pp. pp. Leuca. Gabriela Tonţ. Universitatea din Oradea. M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful