UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

TEZĂ DE DOCTORAT
Contribuţii privind analiza numerică a procesului de încălzire prin inducţie în problemele de tratamente termice

Coordonator: Prof. univ. Dr. Ing. Teodor LEUCA Doctorand: Ing. Gabriel Remus CHEREGI

ORADEA, 2006

.... CAPITOLUL V: Soluţionarea problemelor de curenţi turbionari ............................................................. 8.........................................................3...........1........ CAPITOLUL VI: Soluţionarea problemelor de câmp termic ..................................... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară .. Soluţionarea numerică a problemelor de curenţi turbionari prin metoda elementului finit .......................................................................................................... 5 9 13 25 25 31 31 33 36 36 47 52 58 58 66 68 68 71 71 79 86 95 95 96 99 106 .... CAPITOLUL IV: Procedeu de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ....... Pătrunderea câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor ...................... Geometrie.................. 5........... CAPITOLUL I: Modificarea proprietăţilor mecanice ale materialelor feromagnetice prin tratament termic .................2.................................. Difuzia câmpului termic .........3.................1............................................ BIBLIOGRAFIE ............... CAPITOLUL IX: Concluzii şi contribuţiile principale ale lucrării ..................1............................................ 3............ 5............. Regimul cvasistaţionar al câmpului electromagnetic .... 9................................ CAPITOLUL VIII: Analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ................................................................................................................ 8................................................................ 6................................................................................................ 3..................2.. 8..................... 6.1...................................................... Metoda elementelor finite .......................CUPRINS INTRODUCERE ..... 6.3........................................................................................... parametri electromagnetici şi termici........ CAPITOLUL III: Stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială .... Contribuţii originale ................ Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic ................................................................2.......................... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară .................... condiţii de frontieră .....................2........................ 9................3......................... CAPITOLUL VII: Cuplarea problemelor de câmp electromagnetic şi termic ............................................................. Problema de câmp termic. Concluzii ................................... CAPITOLUL II: Instalaţii de călire superficială ................ Problema de câmp electromagnetic ..................... 5....... 3........................................... ANEXE ..............................................2.................1......................................................................................................................................... Discretizarea în domeniul timp ..........

relaţia timp – temperatură în cazul călirii prin inducţie. situată în imediata vecinătate a suprafeţei piesei. Determinarea cu acurateţe a distribuţiei curenţilor turbionari implică soluţionarea unei complicate probleme de câmp electromagetic în regim cuasistaţionar. o bună repetabilitate.tipul de oţel sau fontă. Calculul termic se face în ipoteza unui transfer termic neglijabil. dalta. cu atât mai mult cu cât suprafeţele călite se abat de la forma plană. Din aceste motive. de exemplu. dar şi de frecvenţa câmpului electromagetic. încălzind piesa peste temperatura austenitică şi impunând apoi o anumită viteză de scădere a temperaturii piesei. şurubelniţa etc. automatizare relativ uşoară etc. Călirea de suprafaţă conferă pieselor metalice proprietatea de a rezista uzurii la frecare. deseori. păstrând. utilizarea unui model atât de simplu nu permite un control de precizie al calităţii şi dimensiunii stratului călit.o execuţie corectă a cuplării sau îmbinării dintre bucla de inducţie şi piesa de prelucrat. în ansamblu ei. elasticitatea şi rezistenţa mecanică a piesei.selectarea densităţii puterii şi frecvenţa curentă. Dacă ciocanul. Cu cât frecvenţa este mai ridicată cu atât pierderile Joule datorate curenţilor tubionari se distribuie preponderent într-o zonă mai îngustă. . Desfăşurarea călirii de suprafaţă prin inducţie depinde de: . atunci devine casant şi. Cele mai evoluate programe . metodele pot fi aplicate la orice tip de geometrie şi pot lua în considerare modificarea atât a parametrilor electromagnetici cât şi termici în funcţie de temperatură. deci cele două probleme electromagnetică şi termică. O modalitate modernă şi eficientă de încălzire superficilă se poate obţine prin utilizarea unui câmp electromagetic variabil în timp. . nu este călit. Aceste avantaje justifică utilizarea pe scară largă a călirii în înaltă frecvenţă (CIF) în majoritatea unităţilor producătoare de piese metalice. Evoluţia câmpului termic depine de pierderile prin curenţi turbionari şi necesită. aceasta devine casantă. Exemplele cele mai simple sunt oferite de sculele folosite de om în construcţii: ciocanul.selectarea proceselor termice şi de călire corespunzătoare. În prezent. sunt cuplate. soluţionarea unei complicate probleme de difuziune termică. Nu există încă rezultate privind luarea în considerare a neliniarităţii dependenţei B-H. . Proprietăţile de material depind de temperatură. Călirea de suprafaţă prin inducerea curenţilor turbionari are câteva avantaje faţă de alte metode de călire: poluare practic inexistentă. în urma călirii întregii piese. reglarea grosimii stratului călit. de asemenea. Din păcate. în acelaşi timp. În volumul piesei metalice se induc curenţi turbionari. . sar aşchii din faţa activă sau se sparge. a căror distribuţie depinde de geometria piesei şi de proprietăţile de material. iar dacă este călit în întregul volum. în care analiza numerică a câmpului electromagnetic este cuplată cu analiza difuziei termice. excitat în câmp electromagnetic uniform. .efectul microstructurii primare a materialului asupra proprietăţiilor microstructurii călite.proprietăţile electrice şi magnetice ale materialului. atunci faţa sa activă se deformează imediat. Din păcate. .Rezultate cunoscute din ingineria materialelor arată că se poate ridica duritatea unor piese metalice prin călire. este util să se călească piesele doar în zona în care este necesară o mare duritate. Se spune că distribuţia este superficială şi că adâncimea zonei cu pierderi Joule importante este adâncimea de pătrundere. În ultimii ani. au fost dezvoltate metode de modelare a proceselor de călire. .forma piesei de prelucrat şi forma stratului de suprafaţă călit. Cel mai simplu mod de a controla grosimea stratului călit este dat de formula adâncimii de pătrundere. Timpul de încălzire trebuie să fie suficient de mic încât temperatura să nu difuzeze nepermis de mult în volumul piesei. uneori imposibil de utilizat în scopul în care ea a fost proiectată. stabilită pentru semispaţiul conductor.

care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. în funcţie de condiţiile în care are loc solicitarea. Capitolul I al lucrării abordează o descriere sumară a mecanismelor de modificare a proprietăţilor materialelor feromagnetice. Prezenta lucrare se înscrie în direcţia stabilirii unor noi proceduri.folosesc modelul pseudoliniar. lărgind astfel gama de tratare de piese pe aceeaşi instalaţie. iar la cele în stare fragilă distrugerea se face fără deformaţii prealabile vizibile. rezilienţa.. existenţa unor programe comerciale privind analiza problemelor complexe de câmp electromagnetic. temperatură de topire. eficiente. Lucrarea este finalizată prin realizarea unui nou dispozitiv de călire supeficială de mare productivitate. Principalele solicitări mecanice ale metalelor – clasificate în solicitări mecanice statice. În cazul solicitărilor dinamice. Factorii care condiţionează caracterul ruperii sunt: viteza de deformaţie. rezultând timpii de călire şi distribuţiile corespunzătoare ale câmpurilor electromagnetic şi termic. acţionare digitală şi arhivare de proces cu generator de 75 KW cu încălzire simultană cu înaltă şi medie frecvenţă utilizată în special pentru serii de piese ce se schimbă des (fig. rigiditatea şi durabilitatea. Evident. Astfel. Capitolul II al lucrării dezvoltă subiectul cu privire la instalaţiile de călire superficială prin curenţi turbionari. dinamice şi variabile – presupun acţiunea unor forţe exterioare asupra materialului. efectul de crestătură şi temperatura. Forţelor exterioare li se opun forţele interioare cauzate de interacţiunile dintre atomii care tind să fie scoşi din poziţiile de echilibru. La materialele în stare plastică distrugerea este precedată de deformaţii plastice importante. care caracterizează capacitatea de prelucrare la cald sau rece a unui metal. elasticitatea.). utilizabil în cazul pinioanelor şi este structurată pe 9 capitole. În cele ce urmează se prezintă câteva date generale pentru una din ultimele instalaţii de încălzire prin inducţie concepută să lucreze alternativ sau simultan cu înaltă şi medie frecvenţă. în care relaţia B-H este liniară. Proprietăţile metalelor pot fi grupate în trei mari categorii: a) proprietăţi fizico-chimice.2.. Proprietăţile mecanice se determină pe bază de solicitări. etc. cuplate cu cele de difuziune termică. cu simplificări evidente. Modelul permite adoptarea regimului sinusoidal şi a imaginilor în complex pentru mărimile câmpului electromagnetic şi ecuaţiile sale. Soluţiile propuse sunt analizate cu ajutorul pachetului de programe FLUX. nu constituie decât un instrument util la dispoziţia inginerului care proiectează instalaţia de călire şi care recomandă soluţiile tehologice. care caracterizează natura metalului. bibliografie şi anexă. permeabilitatea megnetică corectându-se în funcţie de valoarea efectivă sau maximă a inducţiei magnetice. greutate specifică. orice matarial poate fi distrus în stare plastică sau fragilă. Instalaţie de încălzire prin inducţie cu dublă frecvenţă EA 75 -3C-ZF . şi anume: luciul metalic. care caracterizează consistenţa. 2.instalaţie universală cu comandă CNC. rezistenţa la rupere. c) proprietăţi tehnologice. de călire în curenţi turbionari. conductivitate termică şi electrică. prin tratament termic. b) proprietăţi mecanice. culoare. etc. . de exemplu: duritatea. ca.

În Capitolul III se tratează stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială abordând problema de câmp electromagnetic. Problema de câmp electromagnetic Calculul curenţilor turbionari este o problemă de mare interes tehnic. Y +/. 2. problema de câmp termic şi problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic.înaltă frecvenţă 100…350 kHz în funcţie de inductor.2. Maşina de încălzire – date tehnice • • • • putere 25 kVA (fără generator) 3 axe ( z – 650 mm. permiţând încălzirea mediilor conductoare în zone dorite de tehnicieni. pentru axa c – 400 kg. Uneori forţele de natură magnetică produse de curenţii turbionari trebuie luate în considerare la calculul parametrilor unor instalaţii de conversie electromecanică.Fig. Generator ZFG de 75 • • • • putere 83 kVA putere nominală medie/înaltă frecvenţă 75 kW (suma între cele 2 frecvenţe) reglare putere în trepte la ambele frecvenţe 10…90 % frecvenţa de lucru: .+/. greutate totală max.4…60 rot/min şi axa e 40…400 rot/min dimensiune piese Ø 150 mm sau Ø 260 mm în funcţie de masa rotativă cu o greutate a piesei de 10 kg. Alteori ele pot fi utile prin efectul lor termic.15 mm pentru inductor) şi rotaţie axa c 0.medie frecvenţă 18 kHz (frecvenţă fixă) . Determinarea curenţilor turbionari necesită calculul câmpului . De cele mai multe ori pierderile produse de curenţii turbionari nu sunt dorite şi tehnicienii încearcă să le reducă cât mai mult posibil.100 mm. x .

În problemele de difuziune termică. cât şi de condiţia de frontieră. Aplicarea acestui tip de călire prin inducţie pe secţiune se potriveşte şi se utilizează mai ales în cazul călirii suprafeţelor pinioanelor şi. a oferit numeroase rezultate privind determinarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar. La fel ca la problemele de electrostatică.electromagnetic în structuri cu medii conductoare. propusă în lucrare. unde N este numărul de dinţi al pinionului. Lucrări recente admit difuzia termică neliniară definită de dependenţa neliniară a conductivităţii şi capacităţii termice. Câteva avantaje clare pot fi obţinute prin metoda PCS: . necunoscuta este scalarul T (temperatura). necesită un uriaş efort de calcul şi.datorită periodicităţii câmpului electromagnetic şi termic. Singura lucrare care propune o modelare mai exactă a neliniarităţii mediilor feromagnetice este. Mediile cuasiliniare sunt adoptate pentru determinarea curenţilor turbionari. aplicaţiile se referă doar la cazuri 2D. dt Condiţiile de frontieră pot fi de tip Dirichlet. dar apoi se corectează permeabilitatea magnetică în funcţie de valoarea inducţiei efective. a inducţiei maxime sau a pierderilor locale. atenţia cercetătorilor s-a îndreptat spre elaborarea unor algoritmi de soluţionare numerică a problemei curenţilor turbionari în structuri 3-D cu medii neliniare. Problema se complică dacă se ţine cont de neliniaritatea condiţiilor de frontieră. Cu puţini ani în urmă a fost lansată. ecuaţia este asemănătoare celei de la problemele cuasistaţionare anamagnetice. călirea de suprafaţă prin inducţie care foloseşte metoda PCS (proces de călire simultană). . Începând cu Capitolul IV.timpul necesar călirii unui pinion scade de aproape N ori. − div(λgradT ) + c ∂T = p. lineare sau nelineare.la aceeaşi valoare a curentului. fapt agreat pentru realizarea echipamentului de alimentare în înalta frecvenţă. corecţia permeabilităţii se face şi în funcţie de temperatură. Dată fiind uriaşa dezvoltare a performanţelor maşinilor de calcul din ultima vreme. călirea obţinută este uniformă pentru toţi dinţii. Spre deosebire de câmpul electromagnetic. deci soluţionarea unor complicate probleme de regim cvasistaţionar. . ca urmare. În cazul problemelor cuplate. în mod similar. Se admite regimul cuasistaţionar sinusoidal. ecuaţia ce trebuie soluţionată numeric este ecuaţia Fourie − div(λgradT ) = p . Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic Cele mai frecvente rezultate admit relaţia liniară B-H. câmpul electromagnetic sinusoidal şi ecuaţia liniară a difuziei câmpului termic. în medii imobile. menţionată şi în bibliografie. pentru regimul staţionar. . tensiunea de alimentare creşte de N ori (similar alimentării în serie a băilor de electroliză pentru aluminiu). cu mare succes în ramurile industriale importante. dar în structuri 2-D. conţinutul lucrării se axează pe descrierea dispozitivului de călire de mare productivitate. structurilor de suprafeţe de o anumită formă. Sunt luate în considerare dependenţele de temperatură a parametrilor electromagnetici. de mediul liniar. Neumann sau mixte. Problema de câmp termic Consacrată problemelor de câmp termic este Metoda elementului finit. Din păcate metoda balanţei armonice. Literatura de specialitate.

spre deosebire de cazul maşinii electrice. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. Capitolul V abordează analiza calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic şi teoremele de unicitate. Noua metodă de călire simultană a dinţilor pinioanelor constă în realizarea unui sistem de bobine care să înconjoare toţi dinţii pinionelor. frecvenţa fiind de 8000 Hz.1).28 s. 8. În Capitolul VIII se prezintă analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. Capitolul VII tratează algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică.. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2.63 mm2. Conţinutul Capitolului VI se referă la analiza calitativă a câmpului termic. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig. prin metoda elementului finit. Pentru difuzia termică se prezintă metoda elementului finit în tehnica Galerkin. Apoi este descrisă soluţionarea numerică. Deci. deci randamentul metodei este mai bun.45 A deoarece aria inductorului de secţiune circulară este: 176. Este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. Pentru structura cu inductor circular rezultă un curent de: 2649. asemănător unei înfăşurări pentru rotorul unei maşini sincrone cu N poli. La roţile dinţate cu modul mare se realiza un inductor cu care se călea un singur dinte. trasate pentru timpul t = 21. Aceştia sunt corectaţi iterativ în cadrul fiecarui pas de timp. a problemei de câmp electromagnetic.10). Forma acestuia este astfel concepută încât să permită cu uşurinţă schimbarea roţii dinţate cu alta.căldura produsă pentru a nu se disipa inutil către dinţii vecini. zona frontală a bobinei sistemului de încălzire are aspectul unei pâlnii care permite introducerea pinionului (fig. cu condiţiile de frontieră mixte. la faza iniţială 0: . se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. 4.

8.11 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. pentru fazele 0. pentru inductor cu conductor circular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. 180 grade sunt desenate în Fig. la acelaşi timp. 8. 90.14.13.10 Linii de câmp. 8.12 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig.14 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 . 45. 8. 30.13 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig.12. 8. 8.Fig. 8. 8. doar pentru 0 şi 180 de grade: Fig. 8.11.

Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: Pentru inductorul de secţiune circulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. Fig. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig.70 s. împreună cu dispozitivul dedicat călirii de mare productivitate. este prezentat în fig.28 sec. 23. 22 Harta temperaturilor din dinte la timpul 21. Segment de roată dinţată Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2. la faza 0: .29). Pentru structura cu inductor rectangular rezultă un curent de: 2250 A deoarece aria inductorului de secţiune rectangulară este: 150 mm2.1 sec.8. 23. Fig. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară Un segment din roata dinţată. trasate pentru timpul t = 20. frecvenţa fiind de 8000 Hz. 21 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0.

26 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig.Fig. 8. 8. 30. 8. doar pentru fazele 0 şi 180 grade: Fig. 90. 180 grade sunt desenate în Fig. 8.28. 8.26.25.27. la acelaşi timp. 8.38 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig.25 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. pentru inductor cu conductor rectangular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic.24 Linii de câmp. 8. 8.39 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: . pentru fazele 0. 45. 8.

de călire în curenţi turbionari. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. permeabilitatea magnetică corectându- . Neliniaritatea problemei de curenţi turbionari este datorată relaţiei neliniare B-H. Principalul obiectiv al acestei teze a fost realizarea şi analiza numerică a unui dispozitiv de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate.D. în timp ce neliniaritatea problemei termice provine din dependenţa cu temperatura a parametrilor termici (conductibilitate termică. Utilizarea încălzirii prin inducţie în cazul tratamentelor termice poate fi considerată ca o sursă de încălzire controlată.Pentru inductorul de secţiune rectangulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. coeficient de transfer termic la suprafaţă). A fost necesar trecerea în revistă soluţionarea problemelor de curenţi turbionari. eficiente. a unei temperaturi uniforme pe secţiunea piesei. Teza de doctorat este dedicată unei probleme de mare interes în contextul actual al economiei de piaţă. Fig. simultan. Marele avantaj al încălzirii prin inducţie constă în faptul că în cazul tratamentelor termice se urmăreşte atingerea de către piesa supusă tratamentului. putând fi folosită şi în combinaţii cu alte procese tehnologice. a problemelor de câmp termic şi de cuplaj ale celor două probleme. al cerinţelor obiective de creştere a calităţii produselor şi al creşterii rentabilităţii. Modelarea numerică a procesului de călire superficială cu ajutorul curenţilor turbionari este o problemă complexă. Neliniaritatea relaţiei B-H se soluţionează admiţând modelul pseudolinear. 34 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. capacitate termică. în care B = µ ( B )H . modelarea numerică a procesului de călire superficială a dispozitivului realizat s-a efectual cu softul FLUX 2D elaborat de CEDRAT. 35 Harta temperaturilor din dinte la timpul 20.A. în problema de câmp electromagnetic şi din sursa de câmp termic. dată de pierderile Joule. în problema de difuzie termică. în care sunt rezolvate. înscriindu-se în direcţia stabilirii unor noi proceduri.78 sec. Având în vedere că aceste metode sunt bine cunoscute în literatura de specialitate.1 sec. În fine. aflat în dotarea laboratorului de Modelare şi Simulare Tehnici C. Capitolul IX prezintă concluziile şi contribuţiile principale ale lucrării. două probleme neliniare de câmp: cea de câmp electromagnetic şi cea de difuzie termică. din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. Cuplajul celor două probleme rezultă din puternica dependenţă a relaţiei B-H cu temperatura.

• Călirea uniformă a dinţilor. deci. forma numerică a ecuaţiilor câmpului conducând la un sistem de ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. Marele avantaj al modelului rezultă din posibilitatea adoptării regimului sinusoidal şi a imagnilor în complex. Din acest motiv. Simularea pe calculator a proceselor. se face corecţia iterativă a parametrilor electromagetici şi termici.se iterativ în functie de inducţia magnetică. o condiţie necesară pentru o soluţie corectă). programele FLUX). unde. • Problema de difuziune termică este discretizată în timp prin procedura CrankNicholson. la fiecare pas de timp. Cuplajul dintre cele două probleme de câmp este soluţionat prin procedura de discretizare în timp. în timp ce discretizarea în spaţiu se face prin metoda elementului finit. Simetria geometrică dentară a permis ca analiza problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic să fie făcută doar pentru un pas dentar (Se putea alege chiar o jumătate de pas dentar. • Metoda de soluţionare a problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic este deja dezvoltată de specialiştii în ingineria electrică (de ex. Se adoptă algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. principalul obiectiv al lucrării şi principala contribuţie originală a acestei teze a fost realizarea şi studiul. de mare productivitate. unde N este numărul de dinţi). într-un timp relativ redus. . prin care se poate realiza călirea simultană a dinţilor pinioanelor. Ea permite selectarea şi controlul multor parametrii care influenţează procesul de călire: valorile intensităţii curenţilor. Principalele avantaje ale utilizării acestui dispozitiv în procesele de călire superficială sunt: • Timpi de producţie reduşi (de cca N ori. • Problema de câmp electromagnetic este soluţionată prin metoda elementului finit. a evoluţiei câmpului de temperaturi din dinţii pinionului. a unui nou dispozitiv. dar s-ar fi renunţat la verificarea simetriei soluţiei. Se efectuează o analiză calitativă a câmpului termic şi este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. reprezintă o unealtă extrem de valoroasă. Analiza pe calculator face posibilă scurtarea timpului şi scăderea costului care ar fi necesar pentru selectarea parametrilor în timpul experimentelor. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic. • Automatizare uşoară a procesului de producţie. cu condiţiile de frontieră mixte. Modelul ales permite obţinerea. Se realizează o analiză calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. cu ajutorul pachetului de programe FLUX. forma şi adâncimea zonei supuse călirii. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. astfel încât să se obţină evoluţia dorită pentru câmpul de temperaturi şi.. care apar în timpul procesului de călire prin inducţie. fiind deci un instrument deosebit de util pentru tehnologul răspunzător de călirea piesei. frecvenţele de lucru. Contribuţii originale Orientarea cercetărilor din cadrul acestei teze în direcţia elaborării unui nou pachet de programe ar fi avut riscul obţinerii unui rezultat neconvingător. deşi geometria pinionului este complexă. timpii de acţionare. • Controlul grosimii stratului călit. • Regimul termic poate fi controlat uşor.

s. Rubinacci. G. 1995. IEE Proc. IGTE Symposium. de Phys.a. F. No. on Magn. [8] R. 583–592. Investigation of Efectiveness of Various Methods with Different Unknown Variables for 3D Eddy-Current Analysis. [4] F. 1988. Treatement of multiply connected regions in twocomponent electric vector potential formulation. Sci. G.L. lucrarea a dedicat câteva capitole aspectelor teoretice legate de soluţionarea problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic. COMPUMAG 1987. mart. Albanese. No. – Electrotechn. Rubinacci. Rubinacci. Albanese.I. Boaillault. Modelisation tridimensionelle des courants de Foucault a l'aide des methodes mixtes avec differentes formulations. A. Nakata. 7. MAG-24. 2 pp. 1993. No. Graz. sept 1988. Acest procedeu ne permite obţinerea unei rezistenţe crescute la uzură a suprafeţei pinionului în comparaţie cu restul proprietăţilor piesei care nu se modifică în timpul tratamentului prin inducţie electromagnetică. 135. vol. EMF Workshop. Albanese. Pt. Rev. Appl. Takahashi. pp. G. Dispozitivul de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate a fost analizat în două variante şi anume: cu inductor având conductor de secţiune circulară şi unul cu inductor ce are conductorul de secţiune rectangulară. Roum. Chan. [2] S. G.. [10] R. IEEE Trans. [6] R. F. [7] R. F. A. Albanese. [5] R. G. Wiliamson. 1992. Rubinacci.. Techn. Eddy Current Integral Formulation for Nonlinear Media. rezultând o evoluţie a câmpului de temperaturi mai bună. 129. G. 40. Razek. Avantajele tehnice şi economice ale metodei de călire realizată de autor reprezintă. .. mart.C. Calculation of 3 . Vol 26. Vol 26. Energ. 1982. înaintat de autorul tezei. 1990. N. Rev. 1. IEEE trans. [9] R. prin urmare. Integral formulation for 3D Eddy-current computation using edge elements.. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation.K. 151–158. Dispozitivul face obiectul unei propuneri de brevet de invenţie. Capri. A. Three-dimmensional finite element formulation for problems involving time-varying fields. IEE Proc. 2. IEE Proc. În urma acestei analize s-a constatat faptul că dispozitivul cu conductor rectangular permite un întrefier optim. o alternativă interesantă la aşa numitele metode convenţionale de călire a pinioanelor. et. 2. No. rotative motion and magnetic saturation. A. Ren. mart. Deşi orientarea cercetărilor din cadrul tezei a avut în special caracter tehnologic. Vol 140.I. 1990. BIBLIOGRAFIE [1] T. on Magn. Rubinacci. on Magn. Hănţilă. No..I.. [3] M. 98–101.. 1990. Integral Formulation for Nonlinear Eddy Current Problem. Italy. Rubinacci. IEEE Trans.dimmensional eddy currents at power frequencies. E. Albanese. pe lângă modelarea numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari obţinute cu dispozitivul de mare productivitate. Brown. 2. Hănţilă. Hănţilă. Z. Albanese. Austria. Solution of Three-Dimensional Eddy Current Problems by Integral and Differential Methods.Temperaturile şi timpul care au fost necesare pentru atingerea temperaturii specifice sunt similare atât în cazul simulării cât şi a experimentelor. 1994.. pp. Bucarest. 25.

Nr. D. Strategies for Accelerating Convergence in Nonliniar Fixed Point Method Solutions – Proc. Ragusa.J. Chaillout. P. C. 32. PJ. G. K. 1996. on Magn. 1996. Vol. 733–736. Hănţilă.. [13] N. G. pp 733–736. Vol. 3. Rodger. G. prezent and future. 1996. IEEE Trans. 3. IEEE Trans. Repetto. 3.. Graz.R. pp 764–768.. G. Proc. S. 984–989. Fosman. pp. Y.. 32. Meunier. 319–324.C. Nr. N. 32. Leonard. Marechal. pp. Vol. Austria. [23] C. 3. Labbe. on Magn. 776–779. L. R. Analysis of a transienl Nonlinear 3-D Eddy Current Problem with Differential and Integral Method. R. Ben Harara. Nr. Albanese. K. 1996. Eastham. Vol. Vol. Fujiwara. H. 23 – 26 Sept. [15] P. Scalar-Based Finite Element Modelling of 3D Eddy Currents in Thin Moving Conducting Sheets.. Nr. [19] N. Liu. 32. Hybrid Formulation for 3D magnetostatic and Eddy Current Problems. Nr. Artificial Diffusion Concept for Moving Conductor Eddy Current Problems with Edge Elements. 1996. 998–1002. 32. M. 23 – 26 Sept. Lai. M. 23 – 26 Sept. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation in Terms of a Two-Component Current Density Vector Potenţial. IEEE Trans. Austria. Vol. Albanesse. Nr. 3. Vol. 1996. F. pp. 1996. Musolino. 768–761. Modeling of Electromagnetic Wakes of Moving Submerged Bodics in Stratified Sea Water. 756–759. Nr.W. 3. [20] R. G. Martone. S. IEEE Trans. 760 – 763.E. Trowbridge. Nr. A. IEEE Trans. 32. Nakata. IEEE Trans. 1996. on Magn.[11] R. Leonard. on Magn. Dawson. Lai. . Berthier. 32. Formisiano. Albertz. M. Graz. Rubinacci.T. 32. Finite Element Modelling of 3D Moving Conductor Devices with Low Conductivity. 749–752... 1996. Pappan. Stangherliev.. [25] C.W. 1996. Integral equations in Electromagnetic Computation: past. IEEE Trans. F. Raughi.. 3. 1996. Upwind-Linear Edge Elementsfor 3D Moving Conductor Eddy Current Problems. You. A. Coles. Rubinacci.C. 1996. IEEE Trans. Trowbridge. IEEE Trans. J. [26] K. 3. R. Takahashi. G. 32. 32. 1996. Nr. on Magn. Graz. [21] R. 1996. K. Musolino. 3. pp. [12] N. Vol. Nr. Numerical Analysis of a Coupled Problem: Time Evolution of a Tokamak Plasma in Contact with a Conducting Wall. Kettunen. Blanpaim. pp. Raughi. A. on Magn. Vol. Muramatsu.D.I. Fresa. 32. [24] M. Proc. Calculation of the 3D Non-linear Eddy Current Field in Moving Conductors and its Application to Braking Systems. Villone.. IEEE Trans. Vol. on Magn. pp. Vol. Computing Electromagnetic Fields for Research and Industry: major achievemenls and future trends. on Magn. Esposito. 772–775. 3.. pp. of the 7th IGTE Symposium. Liniar AC Steady-State Eddy Current Analysis of High Speed Conductor Using Moving Coordinate System.. [14] K. pp. pp 784–787. Nr. IEEE Trans. 2D Nonlinear Finite Element Modelling of Electromagnetic retarders using Time-slepping Algohthms and the PetrovGalerkin method wilh Homogenization Techniques.R. of the 7th IGTE Symposium. Vol. 32. pp. Rodger. 32.J. Nr.C. pp. Vol. A. 3. 3. Zhou. on Magn. Austria. IEEE Trans. pp. Lavers. on Magn. Shao. D. on Magn. Hennenberg. 1996. 3. on Magn. T. Chiampi. J. Canali. Allen. IEEE Trans. 1996. H.D. Modeling ofThree-D Nonlinear Eddy-Current Problems with Conductors in Motion by an Integral Formulation. Nr. [18] D. H. Albanesc. [17] H. on Magn. Rubinacci. [22] J. 497–501.. M. of the 7 th IGTE Symposium. [16] Z.

[33] Kuo-Ta Hiesh. 395–398. and G. Z. Shokair. [35] G. J. 1995. . M. 31. Thermally Coupled Electromagnetic Diffusive Process with Moving Conductors. 1. 484–488. Hănţilă. S. A Lagrangian Formulation for Mechanically. pp. [46] F. 3. Sci.I. 1995. 1975. Energ. Sept.R. R.I. 509-520. 1436–1439. Bucharest. A Method for solving Stationary Magnetic Field in Nonlinear Media. 31.A. Rainsworth. [38] F. In-Bore Projectile Dynamics in the Linear Induction Launcher (LIL) Part I: Oscilalions. Roum. l. 31. 34. A.. 334-339. Y. Gramma. Matyukhin. pp. 2625-2628. Rev. Roum. T. 31.. – Electrotechn. 31. 1869–1872. I. Bucharest. pp. Aplicaţii la instalaţii electrotermice de radio frecvenţă” – Teză de doctorat. Zabar. 107–112. [37] F. No. K. pp. No. Nr. [36] O. Sci. Vol. Vol. – Electrotechn.I. Dolezel. pp. Wakao. Performance of an Integral Formulation in 3D Nonlinear Anisotropic Analysis. on Magn. COMPEL Nov 05 p. 31. l. – Electrotechn. K. Hănţilă.. 504–509.3. 19. on Magn. G. Yoshizawa. 3D Finite Element Modelling of Conducting Support Structures.P. IEEE Trans. 1995. 3. vol. on Magn. Sci. Levi. On the uniqueness theorems of the stationary and quasistationary electromagnetic fields in nonlinear medio. IEEE Trans. Biro. 20. No. Bucharest. T. 3. Techn. et. Esposito. Editura Electra. “Coupled field models in electromagnetic solids”. . D. pp. Biró. [42] Z. Preis. Vol. M. on Magn. Hănţilă.J. Yokoji. [45] R. vol. Rev. „Electrotehnică teoretică”. 3. ISBN 973 – 8067 – 69 – 3. 1535-1538. Musolino. on Magn. 2121–2114. Roum.. 1982. Vol... E.I. [44] G. 397–407. Sci. pp. 20. 1998. Eddy Current computation in Moving Conductors by the Hybrid FE-BE Method. IEEE trans. [40] F. Pascal. Energ. Enokizono. Rev. 1995. IEEE Trans. Matsumoto. [32] H. No. Railgun Electromagnetism. Birenbaum. Various FEM Formulations for the calculation of Transient 3D Eddy Currents in Nonlinear Media. K. Bucharest. Techn. [30] K. Mathematical Models of the relation between B and H. Techn. Vol. on Magn. 1307–1312. P. [34] T. Conraux. Buchgraber. Shulzhenko.C. 1995. 1. 31. Yonnet. Virostek. 2002. Graz. [28] M. 4.B. 2. Roum. “Coupling between Finite Elements and Boundary Elements for the numerical simulation of induction heating processes using Harmonic Balance Method. 1995. 211–219. 604–609. 3. Leuca.. T. 2052–2055. I. Rev. [31] I. B. O. 27. Three-Dimmensional Moving simulation of Levitation-Melting Method. Rodger. Tadaka. “Complex representation in nonlinear time harmonic eddy current problems. pp. Bergheau. 23 – 26 sept. Onuki. pp. pp. Richter. 1974. on Magn. Austria.” IEEE Trans. [29] M.. Raughi. An overrelaxalion method for the computation of the fixed point of a contractive mapping. No. 1996. IEEE Trans. Gontarowskiy. “Modelarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar la înalta frecvenţă. 1995. 39. Vol. 429–448. Thermal and Stress-Strain State of Joints during Induction Heating-Based Assembly and Disassembly”. Magn.P. IEEE Trans. 1974.. et. IEEE trans. Pantelyat.” IEEE Trans. on Magn. Vol. pp. pp. pp. [39] F. Nr. M. L. p. IEEE Trans. C. 1995. Marion-Pera. Techn. “Finite Element Analysis of Electromagnetic.. Ifrim. Cendes.Electrotechn.[27] N.. Paoli. 1995. 31. Hănţilă. 3. Magn. Badics. Energ. P. pp. 7th IGTE Symposium. Projectile Transverse Motion and Stability in Electromagnetic Induction Launchers. Proceediongs of 11th International IGTE Symposium 2004. S. Hănţilă. et. Kim. Axial Bearings Using Superconductors and Permanent Magnet. Ph. 3 1 . No. Y. Z. Calvin. Wada. vol. pp. Ulrych. and J. S. Vol. [41] Spoială D.. Leonard.. May 2003. Energ. IEEE Trans. No. on Magn. Vol. [43] N. et.

The VIII. Editura didactică şi pedagogică. no. T. Cerc. T. 1971. 1996. [48] F. „Elementul electromagnetic de circuit”. Hănţilă. [58] V. T.. 2001. Cheregi. Mai. 341-356. Editura Electra. Gabriel Cheregi. „Calculul numeric al curenţilor turbionari”. Bucuresti. Ifrim „Lecţii de bazele electrotehnicii” .B. M. eE. Rev. [60] I. T. p. Slatina. I.. Daniela Popescu. Sci. Editura Mediamira Cluj-Napoca. Octombrie. vol.Leuca – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic – Editura ICPE Bucureşti. A. F. „Câmpul electromagnetic staţionar în medii neliniare” . Hănţilă. pp. Tipografia Grafx. Editura Mediamira. „Câmpul electromagnetic variabil în timp”. T. Leuca. Hănţilă. Oradea. pp. „Teoria campului electromagnetic”. „Câmpul magnetic în structuri cu magneţi permanenţi”. Bucureşti. [64]. Timotin. Leuca – Inducţia electromagnetică şi tehnologii specifice. Szilagyi – Compunting the melt-down characteristic for the electric fuse using numerical modeling on Flux 2D software package. ISBN 973 – 98322 – 0 – 2. A. Analele Universităţii din Oradea. [53] F. Gabriela Tonţ– Determinarea curburii pieselor feroase masive utilizând dispozitive electromagnetice – Lucrările celei de-a . Maghiar. Leuca – Circuite electrice şi aplicaţii. Energ. Revue Roum. [50] R. [66]. Al. Fascicola Electrotehnică vol. pp. [61] T. Demeter. I. 2004. Şt. 1981. M. [56] F. de încălzire prin inducţie.Roum. F. Sci. [69] Nicolae Drăghiciu. [55] Al. 1996. p. Cluj – Napoca.4. Leuca. Fascicola Electrotehnică. G. et Energ. [49] F. Editor ARI Press. Editura Electra. p. Tome 15. Timotin.N. Editura ICPE. T. 2001. [65]. Oradea 2000. [63]. Electrotehn. Leuca – Câmpul electromagnetic şi termic cuplat – Curenţi turbionari. Hănţilă – Analiza numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari. N. „Contribuţii la studiul cuptorului de inducţie cu creuzet utilizat pentru topirea metalelor” Analele Universităţii din Oradea. ISBN 973 – 8067 – 31 – 6. 1994. [52] F. Vasiliu. T. Techn. 69 – 73. Hănţilă. Leuca. pp. M. Stará Lesná – High Tatras. 2-4 Sept. – Model digital Crank-Nicolson de câmp electromagnetic cuplat cu cel termic şi implementarea sa numerică. [57] Manual de utilizare FLUX 2D – Cedrat.[47] F.S. 1995. [59] T.F. Leuca. Simpozionul de electrotermie. 1998. E. Timotin. 1970.501-509. Maghiar. 351-371. Preda. Vasiliu. Hortopan. Oradea. Electro-Power Engineering EE’96. 2005. „Rezolvarea numerică a problemelor de câmp electromagnetic”. 1991. T. 74 – 85. Maghiar. Leuca. Electrotechnique et Energ. Maghiar. Cluj – Napoca. Demeter. International Scientific Conference. 155 – 160. “Analiza circuitelor electrice folosind un program de calcul” Analele Universităţii din Oradea. Hănţilă. Lucia Szilagyi. Slovak Republic. Analele Universităţii din Oradea.. F. Ţugulea. 1996. Hănţilă. „The electromagnetic field of electric lines with losses”. Mai 1994. Vasile. Covrig.3. Della Giacomo. T. St. Hănţilă „Existences and stability theorems for stationary fields in nonlinear media”. Cheregi. E. Fireţeanu. A. T.Editura didactică şi pedagogică. V. Leuca.Techn. 1995. Răduleţ. Mocanu. 2000. Bucureşti 1970. [67] G. 1998. Editura Mediamira. Editura ICPE. [62] T. – Elth. [51] Al. Vancea – Contribuţii privind unele aspecte de analiză a circuitelor electrice din instalaţ. I. Vancea – Determinarea parametrilor funcţionali ai instalaţiilor tehnologice de încălzire prin inducţie a unor bare cilindrice din oţel utilizând elemente de proiectare asistată. [54] C. Maghiar. [68] G.. T. no. 973 – 7728 – 22 – X. T. 147 – 154. Marinescu. 1997. Ser.

Leuca. 2001. Arion. Cheregi.N. 11 – 15. 23 – 28. I. Ed. Gabriela Tonţ. .S. Gabriela Tonţ – Consideraţii asupra schemei echivalente a unui transformator cu înfăşurare terţiară – Academia de Ştiinţe. M. pp. Cheregi. [71] Dan George Tonţ. Hoble. JIU. Arion ”Dual Frequency Simulation of the Electromagnetic Induction Process in Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. Leuca. Arion “Numerical Simulation of the Electromagnetic Field within the Induction Hardening of Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. pp. 2001. pp. 9 – 14. G. – The analyze of antireciprocity of hall generator – American – Romanian Academy of Arts and Sciences. M. 2005. Cheregi. G. ORADEA – România. 36 – 39. 2006. 502 – 506. 2004. Cheregi “Instalaţii electrice”. pp. 41 – 45. 2003. Universitatea din Oradea. Gabriel Cheregi. pp. [73] Nicolae Drăghiciu. pp. Gabriela Tonţ. 15 – 18. M. Gabriel Cheregi. pp. Gabriela Tonţ– Măsurarea defazajului utilizându-se fazmetrul numeric cu microcalculator – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. [70] Nicolae Drăghiciu. 973 – 613 – 508 – X. [75] T. pp.XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. 2002. 2001. G. – Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. 2006. Daniela Popescu. Gabriel Cheregi – Despre programul de calcul al câmpului magnetic al unei bobine circulare – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. Dan George Tonţ.B. [72] Gabriel Cheregi. 633 – 636. G. [74] D. [77] M. [76] T. Novac “About the numerical modeling of the electromagnetic field with in the induction hardening of cylindrical half finished parts” Analele Univ din Oradea. Literatură şi Arte.