UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

TEZĂ DE DOCTORAT
Contribuţii privind analiza numerică a procesului de încălzire prin inducţie în problemele de tratamente termice

Coordonator: Prof. univ. Dr. Ing. Teodor LEUCA Doctorand: Ing. Gabriel Remus CHEREGI

ORADEA, 2006

.............................. Problema de câmp electromagnetic ......... Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic ..................................... 8........... 8...................... 6.................................. 3... 9.................................................. CAPITOLUL VI: Soluţionarea problemelor de câmp termic ........................ CAPITOLUL II: Instalaţii de călire superficială ....................................................3........................................ 5.3...... 5 9 13 25 25 31 31 33 36 36 47 52 58 58 66 68 68 71 71 79 86 95 95 96 99 106 .... parametri electromagnetici şi termici......................................2........1. 3....... CAPITOLUL V: Soluţionarea problemelor de curenţi turbionari ..........................1...............2............................................................ 3.... Metoda elementelor finite .............................................................................. Regimul cvasistaţionar al câmpului electromagnetic .... BIBLIOGRAFIE .................. 6........................................ 5.1...................................................................... Pătrunderea câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor ................................................................CUPRINS INTRODUCERE ........................ CAPITOLUL VII: Cuplarea problemelor de câmp electromagnetic şi termic .......... Concluzii ................................ CAPITOLUL IX: Concluzii şi contribuţiile principale ale lucrării ................................. Contribuţii originale ...................................................................... 9................................. CAPITOLUL IV: Procedeu de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ....... 8........ 5................ ANEXE ............................1........................................................................................................... Discretizarea în domeniul timp ......... Geometrie......................................................................... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară ..2............................................... Difuzia câmpului termic ..................................................................................................................... Soluţionarea numerică a problemelor de curenţi turbionari prin metoda elementului finit ........ Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară .............. CAPITOLUL III: Stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială ......... 6...............................................................1.2..........................................................2..............3....................................... Problema de câmp termic............................................................................... CAPITOLUL I: Modificarea proprietăţilor mecanice ale materialelor feromagnetice prin tratament termic ....3.................. condiţii de frontieră .................... CAPITOLUL VIII: Analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor .............

cu atât mai mult cu cât suprafeţele călite se abat de la forma plană. în care analiza numerică a câmpului electromagnetic este cuplată cu analiza difuziei termice.tipul de oţel sau fontă. În ultimii ani. Se spune că distribuţia este superficială şi că adâncimea zonei cu pierderi Joule importante este adâncimea de pătrundere. a căror distribuţie depinde de geometria piesei şi de proprietăţile de material. În volumul piesei metalice se induc curenţi turbionari. de exemplu. metodele pot fi aplicate la orice tip de geometrie şi pot lua în considerare modificarea atât a parametrilor electromagnetici cât şi termici în funcţie de temperatură. nu este călit. în ansamblu ei. situată în imediata vecinătate a suprafeţei piesei. utilizarea unui model atât de simplu nu permite un control de precizie al calităţii şi dimensiunii stratului călit. Călirea de suprafaţă prin inducerea curenţilor turbionari are câteva avantaje faţă de alte metode de călire: poluare practic inexistentă.selectarea densităţii puterii şi frecvenţa curentă. . Cele mai evoluate programe . Determinarea cu acurateţe a distribuţiei curenţilor turbionari implică soluţionarea unei complicate probleme de câmp electromagetic în regim cuasistaţionar. este util să se călească piesele doar în zona în care este necesară o mare duritate. Cel mai simplu mod de a controla grosimea stratului călit este dat de formula adâncimii de pătrundere. uneori imposibil de utilizat în scopul în care ea a fost proiectată. Calculul termic se face în ipoteza unui transfer termic neglijabil. . Desfăşurarea călirii de suprafaţă prin inducţie depinde de: . soluţionarea unei complicate probleme de difuziune termică. excitat în câmp electromagnetic uniform. o bună repetabilitate. păstrând. elasticitatea şi rezistenţa mecanică a piesei. deseori. Cu cât frecvenţa este mai ridicată cu atât pierderile Joule datorate curenţilor tubionari se distribuie preponderent într-o zonă mai îngustă. Nu există încă rezultate privind luarea în considerare a neliniarităţii dependenţei B-H.proprietăţile electrice şi magnetice ale materialului. Din păcate. dar şi de frecvenţa câmpului electromagetic. . sunt cuplate. . Exemplele cele mai simple sunt oferite de sculele folosite de om în construcţii: ciocanul. Din aceste motive. iar dacă este călit în întregul volum. au fost dezvoltate metode de modelare a proceselor de călire.relaţia timp – temperatură în cazul călirii prin inducţie.efectul microstructurii primare a materialului asupra proprietăţiilor microstructurii călite. .forma piesei de prelucrat şi forma stratului de suprafaţă călit. în urma călirii întregii piese. Evoluţia câmpului termic depine de pierderile prin curenţi turbionari şi necesită. atunci devine casant şi. încălzind piesa peste temperatura austenitică şi impunând apoi o anumită viteză de scădere a temperaturii piesei. în acelaşi timp. aceasta devine casantă. Timpul de încălzire trebuie să fie suficient de mic încât temperatura să nu difuzeze nepermis de mult în volumul piesei.selectarea proceselor termice şi de călire corespunzătoare. Aceste avantaje justifică utilizarea pe scară largă a călirii în înaltă frecvenţă (CIF) în majoritatea unităţilor producătoare de piese metalice. sar aşchii din faţa activă sau se sparge.Rezultate cunoscute din ingineria materialelor arată că se poate ridica duritatea unor piese metalice prin călire. Dacă ciocanul. . automatizare relativ uşoară etc. Din păcate. atunci faţa sa activă se deformează imediat. stabilită pentru semispaţiul conductor. Proprietăţile de material depind de temperatură. În prezent.o execuţie corectă a cuplării sau îmbinării dintre bucla de inducţie şi piesa de prelucrat. deci cele două probleme electromagnetică şi termică. dalta. reglarea grosimii stratului călit. Călirea de suprafaţă conferă pieselor metalice proprietatea de a rezista uzurii la frecare. de asemenea. O modalitate modernă şi eficientă de încălzire superficilă se poate obţine prin utilizarea unui câmp electromagetic variabil în timp. . şurubelniţa etc.

care caracterizează capacitatea de prelucrare la cald sau rece a unui metal. c) proprietăţi tehnologice. Capitolul II al lucrării dezvoltă subiectul cu privire la instalaţiile de călire superficială prin curenţi turbionari. La materialele în stare plastică distrugerea este precedată de deformaţii plastice importante. Prezenta lucrare se înscrie în direcţia stabilirii unor noi proceduri. iar la cele în stare fragilă distrugerea se face fără deformaţii prealabile vizibile. În cele ce urmează se prezintă câteva date generale pentru una din ultimele instalaţii de încălzire prin inducţie concepută să lucreze alternativ sau simultan cu înaltă şi medie frecvenţă. rezultând timpii de călire şi distribuţiile corespunzătoare ale câmpurilor electromagnetic şi termic. Lucrarea este finalizată prin realizarea unui nou dispozitiv de călire supeficială de mare productivitate. în care relaţia B-H este liniară.. nu constituie decât un instrument util la dispoziţia inginerului care proiectează instalaţia de călire şi care recomandă soluţiile tehologice. etc. . eficiente. Capitolul I al lucrării abordează o descriere sumară a mecanismelor de modificare a proprietăţilor materialelor feromagnetice. orice matarial poate fi distrus în stare plastică sau fragilă. prin tratament termic. bibliografie şi anexă.folosesc modelul pseudoliniar. permeabilitatea megnetică corectându-se în funcţie de valoarea efectivă sau maximă a inducţiei magnetice. În cazul solicitărilor dinamice. existenţa unor programe comerciale privind analiza problemelor complexe de câmp electromagnetic. dinamice şi variabile – presupun acţiunea unor forţe exterioare asupra materialului. Modelul permite adoptarea regimului sinusoidal şi a imaginilor în complex pentru mărimile câmpului electromagnetic şi ecuaţiile sale. elasticitatea. Proprietăţile mecanice se determină pe bază de solicitări. efectul de crestătură şi temperatura.). rigiditatea şi durabilitatea. b) proprietăţi mecanice. greutate specifică. rezistenţa la rupere. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. Forţelor exterioare li se opun forţele interioare cauzate de interacţiunile dintre atomii care tind să fie scoşi din poziţiile de echilibru. de călire în curenţi turbionari. acţionare digitală şi arhivare de proces cu generator de 75 KW cu încălzire simultană cu înaltă şi medie frecvenţă utilizată în special pentru serii de piese ce se schimbă des (fig. lărgind astfel gama de tratare de piese pe aceeaşi instalaţie. care caracterizează natura metalului.instalaţie universală cu comandă CNC. temperatură de topire. utilizabil în cazul pinioanelor şi este structurată pe 9 capitole.2. în funcţie de condiţiile în care are loc solicitarea. Proprietăţile metalelor pot fi grupate în trei mari categorii: a) proprietăţi fizico-chimice. care caracterizează consistenţa. Soluţiile propuse sunt analizate cu ajutorul pachetului de programe FLUX. cu simplificări evidente. cuplate cu cele de difuziune termică. Evident. conductivitate termică şi electrică. şi anume: luciul metalic.. Astfel. 2. culoare. Instalaţie de încălzire prin inducţie cu dublă frecvenţă EA 75 -3C-ZF . etc. Principalele solicitări mecanice ale metalelor – clasificate în solicitări mecanice statice. de exemplu: duritatea. ca. Factorii care condiţionează caracterul ruperii sunt: viteza de deformaţie. rezilienţa.

problema de câmp termic şi problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic. Generator ZFG de 75 • • • • putere 83 kVA putere nominală medie/înaltă frecvenţă 75 kW (suma între cele 2 frecvenţe) reglare putere în trepte la ambele frecvenţe 10…90 % frecvenţa de lucru: . x .+/.2. În Capitolul III se tratează stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială abordând problema de câmp electromagnetic.medie frecvenţă 18 kHz (frecvenţă fixă) . Determinarea curenţilor turbionari necesită calculul câmpului .15 mm pentru inductor) şi rotaţie axa c 0. Uneori forţele de natură magnetică produse de curenţii turbionari trebuie luate în considerare la calculul parametrilor unor instalaţii de conversie electromecanică. De cele mai multe ori pierderile produse de curenţii turbionari nu sunt dorite şi tehnicienii încearcă să le reducă cât mai mult posibil.Fig. Y +/. 2.înaltă frecvenţă 100…350 kHz în funcţie de inductor. pentru axa c – 400 kg. permiţând încălzirea mediilor conductoare în zone dorite de tehnicieni. greutate totală max.4…60 rot/min şi axa e 40…400 rot/min dimensiune piese Ø 150 mm sau Ø 260 mm în funcţie de masa rotativă cu o greutate a piesei de 10 kg. Maşina de încălzire – date tehnice • • • • putere 25 kVA (fără generator) 3 axe ( z – 650 mm. Alteori ele pot fi utile prin efectul lor termic. Problema de câmp electromagnetic Calculul curenţilor turbionari este o problemă de mare interes tehnic.100 mm.

cât şi de condiţia de frontieră. în mod similar. deci soluţionarea unor complicate probleme de regim cvasistaţionar. Din păcate metoda balanţei armonice. La fel ca la problemele de electrostatică. corecţia permeabilităţii se face şi în funcţie de temperatură. Aplicarea acestui tip de călire prin inducţie pe secţiune se potriveşte şi se utilizează mai ales în cazul călirii suprafeţelor pinioanelor şi. Începând cu Capitolul IV. necesită un uriaş efort de calcul şi. Neumann sau mixte. a inducţiei maxime sau a pierderilor locale. . ecuaţia ce trebuie soluţionată numeric este ecuaţia Fourie − div(λgradT ) = p . Singura lucrare care propune o modelare mai exactă a neliniarităţii mediilor feromagnetice este. Dată fiind uriaşa dezvoltare a performanţelor maşinilor de calcul din ultima vreme. Problema de câmp termic Consacrată problemelor de câmp termic este Metoda elementului finit. În cazul problemelor cuplate. Se admite regimul cuasistaţionar sinusoidal. În problemele de difuziune termică. ecuaţia este asemănătoare celei de la problemele cuasistaţionare anamagnetice. aplicaţiile se referă doar la cazuri 2D. Mediile cuasiliniare sunt adoptate pentru determinarea curenţilor turbionari. cu mare succes în ramurile industriale importante. Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic Cele mai frecvente rezultate admit relaţia liniară B-H.timpul necesar călirii unui pinion scade de aproape N ori. în medii imobile. structurilor de suprafeţe de o anumită formă. câmpul electromagnetic sinusoidal şi ecuaţia liniară a difuziei câmpului termic. Spre deosebire de câmpul electromagnetic. unde N este numărul de dinţi al pinionului.la aceeaşi valoare a curentului.datorită periodicităţii câmpului electromagnetic şi termic. Cu puţini ani în urmă a fost lansată. propusă în lucrare. − div(λgradT ) + c ∂T = p. pentru regimul staţionar.electromagnetic în structuri cu medii conductoare. de mediul liniar. Literatura de specialitate. Problema se complică dacă se ţine cont de neliniaritatea condiţiilor de frontieră. atenţia cercetătorilor s-a îndreptat spre elaborarea unor algoritmi de soluţionare numerică a problemei curenţilor turbionari în structuri 3-D cu medii neliniare. Câteva avantaje clare pot fi obţinute prin metoda PCS: . tensiunea de alimentare creşte de N ori (similar alimentării în serie a băilor de electroliză pentru aluminiu). dar în structuri 2-D. . a oferit numeroase rezultate privind determinarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar. dt Condiţiile de frontieră pot fi de tip Dirichlet. Lucrări recente admit difuzia termică neliniară definită de dependenţa neliniară a conductivităţii şi capacităţii termice. menţionată şi în bibliografie. . dar apoi se corectează permeabilitatea magnetică în funcţie de valoarea inducţiei efective. lineare sau nelineare. conţinutul lucrării se axează pe descrierea dispozitivului de călire de mare productivitate. călirea de suprafaţă prin inducţie care foloseşte metoda PCS (proces de călire simultană). necunoscuta este scalarul T (temperatura). fapt agreat pentru realizarea echipamentului de alimentare în înalta frecvenţă. Sunt luate în considerare dependenţele de temperatură a parametrilor electromagnetici. ca urmare. călirea obţinută este uniformă pentru toţi dinţii.

Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. asemănător unei înfăşurări pentru rotorul unei maşini sincrone cu N poli. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2. La roţile dinţate cu modul mare se realiza un inductor cu care se călea un singur dinte. 4. zona frontală a bobinei sistemului de încălzire are aspectul unei pâlnii care permite introducerea pinionului (fig. 8. Pentru structura cu inductor circular rezultă un curent de: 2649. spre deosebire de cazul maşinii electrice.45 A deoarece aria inductorului de secţiune circulară este: 176. trasate pentru timpul t = 21. Capitolul V abordează analiza calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig.28 s. Deci. prin metoda elementului finit. Apoi este descrisă soluţionarea numerică. cu condiţiile de frontieră mixte. Conţinutul Capitolului VI se referă la analiza calitativă a câmpului termic..63 mm2. În Capitolul VIII se prezintă analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor. frecvenţa fiind de 8000 Hz. Capitolul VII tratează algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. Noua metodă de călire simultană a dinţilor pinioanelor constă în realizarea unui sistem de bobine care să înconjoare toţi dinţii pinionelor.căldura produsă pentru a nu se disipa inutil către dinţii vecini. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. deci randamentul metodei este mai bun. Aceştia sunt corectaţi iterativ în cadrul fiecarui pas de timp.10). a problemei de câmp electromagnetic. la faza iniţială 0: . Pentru difuzia termică se prezintă metoda elementului finit în tehnica Galerkin. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic şi teoremele de unicitate. Forma acestuia este astfel concepută încât să permită cu uşurinţă schimbarea roţii dinţate cu alta. Este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar.1).

90.11.11 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. 8.14. la acelaşi timp. 8. 8.12 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. 8. 30. 45.10 Linii de câmp.Fig. 8.14 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 . 8. doar pentru 0 şi 180 de grade: Fig. 8.12. 8.13. pentru fazele 0. 8. 180 grade sunt desenate în Fig.13 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig. pentru inductor cu conductor circular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic.

8.Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: Pentru inductorul de secţiune circulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. frecvenţa fiind de 8000 Hz.28 sec. 23. 21 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig. Fig. Segment de roată dinţată Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2. Fig.70 s. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară Un segment din roata dinţată. 23.29). la faza 0: . împreună cu dispozitivul dedicat călirii de mare productivitate. trasate pentru timpul t = 20. 22 Harta temperaturilor din dinte la timpul 21.1 sec. Pentru structura cu inductor rectangular rezultă un curent de: 2250 A deoarece aria inductorului de secţiune rectangulară este: 150 mm2. este prezentat în fig.

8. doar pentru fazele 0 şi 180 grade: Fig. 8. 8.26 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. 8. 8.28. pentru fazele 0.27.24 Linii de câmp. 30.25 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig.38 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig.Fig.39 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: . 45. 8. 90.26. 8. 180 grade sunt desenate în Fig. 8. pentru inductor cu conductor rectangular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. la acelaşi timp.25. 8.

Neliniaritatea problemei de curenţi turbionari este datorată relaţiei neliniare B-H. a problemelor de câmp termic şi de cuplaj ale celor două probleme. Modelarea numerică a procesului de călire superficială cu ajutorul curenţilor turbionari este o problemă complexă. Neliniaritatea relaţiei B-H se soluţionează admiţând modelul pseudolinear. aflat în dotarea laboratorului de Modelare şi Simulare Tehnici C. coeficient de transfer termic la suprafaţă). în care sunt rezolvate. Marele avantaj al încălzirii prin inducţie constă în faptul că în cazul tratamentelor termice se urmăreşte atingerea de către piesa supusă tratamentului. Cuplajul celor două probleme rezultă din puternica dependenţă a relaţiei B-H cu temperatura. Utilizarea încălzirii prin inducţie în cazul tratamentelor termice poate fi considerată ca o sursă de încălzire controlată. de călire în curenţi turbionari. putând fi folosită şi în combinaţii cu alte procese tehnologice. capacitate termică. A fost necesar trecerea în revistă soluţionarea problemelor de curenţi turbionari. înscriindu-se în direcţia stabilirii unor noi proceduri.D.A. a unei temperaturi uniforme pe secţiunea piesei. în problema de câmp electromagnetic şi din sursa de câmp termic. Principalul obiectiv al acestei teze a fost realizarea şi analiza numerică a unui dispozitiv de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate. în timp ce neliniaritatea problemei termice provine din dependenţa cu temperatura a parametrilor termici (conductibilitate termică. al cerinţelor obiective de creştere a calităţii produselor şi al creşterii rentabilităţii. În fine. în care B = µ ( B )H . care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. 34 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0.1 sec. permeabilitatea magnetică corectându- .Pentru inductorul de secţiune rectangulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. Având în vedere că aceste metode sunt bine cunoscute în literatura de specialitate. 35 Harta temperaturilor din dinte la timpul 20. din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. modelarea numerică a procesului de călire superficială a dispozitivului realizat s-a efectual cu softul FLUX 2D elaborat de CEDRAT. Teza de doctorat este dedicată unei probleme de mare interes în contextul actual al economiei de piaţă.78 sec. simultan. Fig. Capitolul IX prezintă concluziile şi contribuţiile principale ale lucrării. în problema de difuzie termică. eficiente. dată de pierderile Joule. două probleme neliniare de câmp: cea de câmp electromagnetic şi cea de difuzie termică.

dar s-ar fi renunţat la verificarea simetriei soluţiei. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. astfel încât să se obţină evoluţia dorită pentru câmpul de temperaturi şi. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. Se efectuează o analiză calitativă a câmpului termic şi este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. a evoluţiei câmpului de temperaturi din dinţii pinionului. Analiza pe calculator face posibilă scurtarea timpului şi scăderea costului care ar fi necesar pentru selectarea parametrilor în timpul experimentelor. programele FLUX). Modelul ales permite obţinerea. deci. unde.se iterativ în functie de inducţia magnetică. Simetria geometrică dentară a permis ca analiza problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic să fie făcută doar pentru un pas dentar (Se putea alege chiar o jumătate de pas dentar. prin care se poate realiza călirea simultană a dinţilor pinioanelor. care apar în timpul procesului de călire prin inducţie. a unui nou dispozitiv. Simularea pe calculator a proceselor. cu condiţiile de frontieră mixte. • Călirea uniformă a dinţilor. de mare productivitate. • Automatizare uşoară a procesului de producţie. timpii de acţionare. • Controlul grosimii stratului călit. • Problema de difuziune termică este discretizată în timp prin procedura CrankNicholson. fiind deci un instrument deosebit de util pentru tehnologul răspunzător de călirea piesei. frecvenţele de lucru. . Principalele avantaje ale utilizării acestui dispozitiv în procesele de călire superficială sunt: • Timpi de producţie reduşi (de cca N ori. • Metoda de soluţionare a problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic este deja dezvoltată de specialiştii în ingineria electrică (de ex. • Problema de câmp electromagnetic este soluţionată prin metoda elementului finit. deşi geometria pinionului este complexă. forma numerică a ecuaţiilor câmpului conducând la un sistem de ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi.. Marele avantaj al modelului rezultă din posibilitatea adoptării regimului sinusoidal şi a imagnilor în complex. Ea permite selectarea şi controlul multor parametrii care influenţează procesul de călire: valorile intensităţii curenţilor. Se realizează o analiză calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. Din acest motiv. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. principalul obiectiv al lucrării şi principala contribuţie originală a acestei teze a fost realizarea şi studiul. Contribuţii originale Orientarea cercetărilor din cadrul acestei teze în direcţia elaborării unui nou pachet de programe ar fi avut riscul obţinerii unui rezultat neconvingător. într-un timp relativ redus. o condiţie necesară pentru o soluţie corectă). cu ajutorul pachetului de programe FLUX. reprezintă o unealtă extrem de valoroasă. forma şi adâncimea zonei supuse călirii. la fiecare pas de timp. în timp ce discretizarea în spaţiu se face prin metoda elementului finit. se face corecţia iterativă a parametrilor electromagetici şi termici. Cuplajul dintre cele două probleme de câmp este soluţionat prin procedura de discretizare în timp. Se adoptă algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. unde N este numărul de dinţi). • Regimul termic poate fi controlat uşor.

135. rotative motion and magnetic saturation. Austria. Hănţilă. – Electrotechn. Graz. Albanese. . Rubinacci. A.. 1990. Techn. N. No. on Magn. Calculation of 3 . [5] R. pp. MAG-24. Integral formulation for 3D Eddy-current computation using edge elements. Rev. Rubinacci. [8] R. [3] M. pp. Eddy Current Integral Formulation for Nonlinear Media. 25. G. Z. pe lângă modelarea numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari obţinute cu dispozitivul de mare productivitate. Albanese. Ren. Integral Formulation for Nonlinear Eddy Current Problem. Avantajele tehnice şi economice ale metodei de călire realizată de autor reprezintă.I. Pt. 2 pp. Vol 140.K. F. on Magn. Modelisation tridimensionelle des courants de Foucault a l'aide des methodes mixtes avec differentes formulations. mart. COMPUMAG 1987. Rubinacci. Sci. No.I. mart. Bucarest. În urma acestei analize s-a constatat faptul că dispozitivul cu conductor rectangular permite un întrefier optim. 1982. rezultând o evoluţie a câmpului de temperaturi mai bună. G. 1988. lucrarea a dedicat câteva capitole aspectelor teoretice legate de soluţionarea problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic. [2] S. F. G. o alternativă interesantă la aşa numitele metode convenţionale de călire a pinioanelor. Roum. Acest procedeu ne permite obţinerea unei rezistenţe crescute la uzură a suprafeţei pinionului în comparaţie cu restul proprietăţilor piesei care nu se modifică în timpul tratamentului prin inducţie electromagnetică. Boaillault. No. [4] F.. Investigation of Efectiveness of Various Methods with Different Unknown Variables for 3D Eddy-Current Analysis. IEE Proc. Razek. înaintat de autorul tezei. Vol 26. F. Rubinacci. IEE Proc.L. Treatement of multiply connected regions in twocomponent electric vector potential formulation. A. IGTE Symposium. Deşi orientarea cercetărilor din cadrul tezei a avut în special caracter tehnologic. IEEE Trans. E.. de Phys. [7] R. 583–592. G. Brown. 1992. [9] R.. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation. Albanese. Vol 26. 40. IEEE trans.C. [6] R. Rubinacci. et. 1990.dimmensional eddy currents at power frequencies.Temperaturile şi timpul care au fost necesare pentru atingerea temperaturii specifice sunt similare atât în cazul simulării cât şi a experimentelor. Capri. Wiliamson. Hănţilă.I. Dispozitivul de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate a fost analizat în două variante şi anume: cu inductor având conductor de secţiune circulară şi unul cu inductor ce are conductorul de secţiune rectangulară. Rubinacci. BIBLIOGRAFIE [1] T. Nakata. 2. 1994.a. Energ. on Magn. No. Dispozitivul face obiectul unei propuneri de brevet de invenţie. 98–101. IEEE Trans. Takahashi. 1993. EMF Workshop... Appl. A. Rev. 129.. Albanese. 1995. G. 2. [10] R. Italy. 2. No. Three-dimmensional finite element formulation for problems involving time-varying fields. s. 151–158.. IEE Proc. Albanese. sept 1988. 1990. G. Chan. vol. Hănţilă. Solution of Three-Dimensional Eddy Current Problems by Integral and Differential Methods. A. Albanese. mart. 1. 7. prin urmare.

K. Ben Harara. [19] N. 32. Fresa. Nr. pp. Liniar AC Steady-State Eddy Current Analysis of High Speed Conductor Using Moving Coordinate System. 1996. Lavers. F. Raughi. 772–775. Rubinacci. 984–989. 32. [18] D. K. Hănţilă. Nr. G. 32. [14] K. D. Nr.C. M. 1996.R. Vol. [24] M. Dawson. 32. 3. 1996. Computing Electromagnetic Fields for Research and Industry: major achievemenls and future trends. 3. F. Musolino. Vol. IEEE Trans. J. A. H. Eastham. Albanesc. pp. pp. P. Liu. Nr. Leonard. Nr. 3. 23 – 26 Sept.C. Meunier. Rubinacci. Vol. Rodger. Repetto. 2D Nonlinear Finite Element Modelling of Electromagnetic retarders using Time-slepping Algohthms and the PetrovGalerkin method wilh Homogenization Techniques. [26] K. Musolino. Ragusa. Nakata. Scalar-Based Finite Element Modelling of 3D Eddy Currents in Thin Moving Conducting Sheets. Fosman. G. 756–759. Canali. Vol. Pappan. Berthier. Numerical Analysis of a Coupled Problem: Time Evolution of a Tokamak Plasma in Contact with a Conducting Wall. Shao. 776–779. 3. IEEE Trans. 1996. [25] C. IEEE Trans. H. Vol. on Magn.T. Zhou.. . Proc. Vol. Calculation of the 3D Non-linear Eddy Current Field in Moving Conductors and its Application to Braking Systems. pp 784–787. of the 7th IGTE Symposium. 1996. Lai. [15] P. pp. Vol. 1996. R. Nr. [13] N. Hennenberg. Austria. 733–736. on Magn. IEEE Trans. 1996. 32. on Magn.R. 3. Rodger. 3. G. Vol. on Magn. Esposito. M. IEEE Trans.. IEEE Trans. 760 – 763. on Magn. 32. 1996. IEEE Trans. Austria. PJ. 1996. Villone. Upwind-Linear Edge Elementsfor 3D Moving Conductor Eddy Current Problems. IEEE Trans. Coles. IEEE Trans. Graz.. Modeling of Electromagnetic Wakes of Moving Submerged Bodics in Stratified Sea Water. Chaillout. Martone. Chiampi. Strategies for Accelerating Convergence in Nonliniar Fixed Point Method Solutions – Proc. Analysis of a transienl Nonlinear 3-D Eddy Current Problem with Differential and Integral Method. Graz. S.W. Artificial Diffusion Concept for Moving Conductor Eddy Current Problems with Edge Elements. pp. 768–761. pp. [21] R. [22] J. A. Leonard. 1996. 319–324. IEEE Trans. 998–1002. 32.I. Trowbridge. pp 764–768. Y.. of the 7th IGTE Symposium. 1996. Hybrid Formulation for 3D magnetostatic and Eddy Current Problems. You. Raughi. 3. 3. Austria. on Magn.. Albertz. Rubinacci. Vol. pp 733–736. on Magn. Vol. Labbe. Kettunen.E. pp. Stangherliev. on Magn. Graz. Takahashi. Nr. on Magn. 3. 23 – 26 Sept. G. IEEE Trans. Nr. [23] C. Muramatsu. Nr. 3.. Fujiwara. Nr. on Magn. 3. pp. 3. pp. Lai. 497–501. 1996. [16] Z. [20] R. 1996. 32. H. 1996.. Vol. 1996. 3.C.. [17] H. A. 32. S. R. Marechal. 32.[11] R. Allen. on Magn. Blanpaim. G.D.D.. Nr. Vol. Vol. 23 – 26 Sept. Finite Element Modelling of 3D Moving Conductor Devices with Low Conductivity. M. prezent and future. A.. 1996. IEEE Trans. N. Integral equations in Electromagnetic Computation: past. of the 7 th IGTE Symposium. on Magn. C.. 32. R. Trowbridge. Nr. Proc. G. T. D. Formisiano.W.J. 32. 749–752. Albanesse. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation in Terms of a Two-Component Current Density Vector Potenţial. J. [12] N. K. M. on Magn. IEEE Trans. 32. Modeling ofThree-D Nonlinear Eddy-Current Problems with Conductors in Motion by an Integral Formulation.. pp.. Nr. L. Albanese.J. pp.

K. 509-520. T. “Finite Element Analysis of Electromagnetic.. IEEE Trans. Leuca. 20. [33] Kuo-Ta Hiesh. 4. 211–219. Biro.. 1995. l. [38] F. [30] K. Birenbaum. 20. 31. [41] Spoială D. Mathematical Models of the relation between B and H. 397–407. 3.P. [28] M. on Magn. On the uniqueness theorems of the stationary and quasistationary electromagnetic fields in nonlinear medio. T. 1436–1439. No. [46] F.J. J. 2121–2114. Sept. Various FEM Formulations for the calculation of Transient 3D Eddy Currents in Nonlinear Media.. and G. on Magn. Z. Esposito. 31. Energ.A. Techn.” IEEE Trans. 23 – 26 sept. on Magn.R. Energ. Preis. Hănţilă. Badics. Enokizono. Shulzhenko. Leonard. Wakao.I. 1974. 34. [43] N. O. Matyukhin.. “Coupling between Finite Elements and Boundary Elements for the numerical simulation of induction heating processes using Harmonic Balance Method. Graz. C.[27] N. Ulrych. 1982. I. Editura Electra. et. 31. 1995. [32] H. Roum. and J. Bucharest. 504–509. L. 1998. Richter. S. on Magn. pp. Bucharest.I. B. on Magn. Thermally Coupled Electromagnetic Diffusive Process with Moving Conductors. Hănţilă. Rev. Ifrim. M. Bucharest. Rev. Bucharest. IEEE trans. 395–398. Rev. Virostek. 3. IEEE trans. 1869–1872. I. Axial Bearings Using Superconductors and Permanent Magnet. Shokair. K. Yoshizawa. vol. Vol. – Electrotechn..B. Sci. Buchgraber.I. Nr. Techn.. 19. Rev. Marion-Pera. Matsumoto. May 2003. IEEE Trans. Sci. Paoli. Vol. Austria. Vol. et. Onuki. Techn.P. Railgun Electromagnetism. “Complex representation in nonlinear time harmonic eddy current problems. 3D Finite Element Modelling of Conducting Support Structures. Magn. Yokoji. P. Rainsworth. Kim. Conraux. Bergheau. Projectile Transverse Motion and Stability in Electromagnetic Induction Launchers. . Hănţilă. 1995. [42] Z. pp. IEEE Trans. Musolino. pp. 7th IGTE Symposium. on Magn. Levi. Nr. Ph.. 1995. 31. et. S. 484–488. 334-339. Rodger. No. Raughi. . 1995. pp. Vol. 1535-1538. [44] G. No. Wada. 604–609.C. Tadaka. 1974. [29] M. M. Zabar. A. [45] R. pp. T. Roum. Sci. [37] F. 429–448.. [31] I. et. Thermal and Stress-Strain State of Joints during Induction Heating-Based Assembly and Disassembly”.3. K. 1995. COMPEL Nov 05 p. Cendes. 1. R. An overrelaxalion method for the computation of the fixed point of a contractive mapping. Aplicaţii la instalaţii electrotermice de radio frecvenţă” – Teză de doctorat. pp. A Lagrangian Formulation for Mechanically. Energ. vol. 3. 31. on Magn. IEEE Trans. 1307–1312. pp. 27. l. [36] O. pp. – Electrotechn. Pascal. pp. Hănţilă. Z. Roum. [39] F.. Dolezel. 31. Energ. Y. vol. No. pp.” IEEE Trans. Vol. 1. 3 1 . Yonnet. Three-Dimmensional Moving simulation of Levitation-Melting Method. pp. Biró. 2625-2628. Sci. p. Pantelyat. pp. Vol. 2002. [40] F. Gramma. Proceediongs of 11th International IGTE Symposium 2004. pp.Electrotechn. Calvin. Techn. pp. on Magn. In-Bore Projectile Dynamics in the Linear Induction Launcher (LIL) Part I: Oscilalions. IEEE Trans. 107–112. 3... Magn. on Magn. 39. pp.. IEEE Trans. 1975. Gontarowskiy. Eddy Current computation in Moving Conductors by the Hybrid FE-BE Method. Y. Performance of an Integral Formulation in 3D Nonlinear Anisotropic Analysis. Vol. “Modelarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar la înalta frecvenţă. 31. 3. G. S. 1995. 1995. 1995. E. No. 2052–2055. 3. 1996. No. Roum. M.. 2. Vol. No. Vol. D. „Electrotehnică teoretică”. A Method for solving Stationary Magnetic Field in Nonlinear Media. “Coupled field models in electromagnetic solids”. ISBN 973 – 8067 – 69 – 3. 31. [34] T. – Electrotechn. [35] G. Hănţilă.I. IEEE Trans. P.

Cheregi. no. I. I. A. [67] G. [50] R. Cerc. Leuca. T. 341-356. M. Electrotehn.Editura didactică şi pedagogică. E. [54] C. 155 – 160. Vasiliu. Sci. The VIII. G. Simpozionul de electrotermie. „Elementul electromagnetic de circuit”. Tome 15. 973 – 7728 – 22 – X. T. [68] G. Lucia Szilagyi. F.. [55] Al. [51] Al. 1981. Al. [49] F. Bucureşti 1970. Răduleţ. Hănţilă. pp. T. Bucureşti. Vasile.3. Maghiar. Oradea.. 2-4 Sept. „Câmpul magnetic în structuri cu magneţi permanenţi”. Demeter. Gabriel Cheregi. T. T. Leuca – Inducţia electromagnetică şi tehnologii specifice. Leuca – Câmpul electromagnetic şi termic cuplat – Curenţi turbionari. M. T.Techn. Editura Electra. 74 – 85. Vancea – Contribuţii privind unele aspecte de analiză a circuitelor electrice din instalaţ. 351-371. Cheregi. Szilagyi – Compunting the melt-down characteristic for the electric fuse using numerical modeling on Flux 2D software package. Vancea – Determinarea parametrilor funcţionali ai instalaţiilor tehnologice de încălzire prin inducţie a unor bare cilindrice din oţel utilizând elemente de proiectare asistată.. Leuca – Circuite electrice şi aplicaţii. Analele Universităţii din Oradea. Revue Roum. Cluj – Napoca. Maghiar. „Câmpul electromagnetic staţionar în medii neliniare” . Vasiliu. Preda. Slovak Republic. T. Şt. 2001. [56] F. 1996. Leuca. F.B. [58] V. Ifrim „Lecţii de bazele electrotehnicii” . [69] Nicolae Drăghiciu. Octombrie. Leuca. Demeter. Hănţilă – Analiza numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari. Mai. [48] F. 2004.Roum.. Maghiar. Ser.S. [59] T. Editor ARI Press. Timotin. A. Daniela Popescu. Techn. Leuca. pp.Leuca – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic – Editura ICPE Bucureşti. et Energ. Oradea 2000. Fascicola Electrotehnică vol. „Rezolvarea numerică a problemelor de câmp electromagnetic”. Hănţilă „Existences and stability theorems for stationary fields in nonlinear media”. Rev. Covrig. ISBN 973 – 8067 – 31 – 6. Editura Mediamira. 1998. – Elth. – Model digital Crank-Nicolson de câmp electromagnetic cuplat cu cel termic şi implementarea sa numerică. Gabriela Tonţ– Determinarea curburii pieselor feroase masive utilizând dispozitive electromagnetice – Lucrările celei de-a . 1996. [52] F. V. Bucuresti. Cluj – Napoca.501-509. Mocanu. Electrotechnique et Energ. p. [61] T. International Scientific Conference. 2000. p. Hănţilă. Leuca. Maghiar. 1971.[47] F. [60] I. T. Slatina. 2005. „Contribuţii la studiul cuptorului de inducţie cu creuzet utilizat pentru topirea metalelor” Analele Universităţii din Oradea. St. Leuca. Della Giacomo.N. Maghiar. Stará Lesná – High Tatras. 1995. 1991. Hănţilă. [57] Manual de utilizare FLUX 2D – Cedrat. [53] F. Hănţilă. [64]. Sci. 1994. vol.F. Mai 1994. Editura Electra. ISBN 973 – 98322 – 0 – 2. „Câmpul electromagnetic variabil în timp”. Electro-Power Engineering EE’96. Tipografia Grafx. [65]. M. 1997. [63]. Fireţeanu. 1970. pp. Hănţilă. Marinescu. Hortopan. „Calculul numeric al curenţilor turbionari”. T. „Teoria campului electromagnetic”. „The electromagnetic field of electric lines with losses”. no. T. eE. Energ. Editura Mediamira Cluj-Napoca. 69 – 73. pp. Editura ICPE. Oradea. N. T. Editura Mediamira. de încălzire prin inducţie. Analele Universităţii din Oradea. Editura ICPE. A. [66]. Fascicola Electrotehnică. Timotin. T. 1995. F. 1996.4. Timotin. Hănţilă. 2001. “Analiza circuitelor electrice folosind un program de calcul” Analele Universităţii din Oradea. p. Ţugulea. E. I. Editura didactică şi pedagogică. 1998. 147 – 154. [62] T.

Leuca. Gabriela Tonţ. pp.B. pp. Gabriel Cheregi. M. G. pp. Arion. G. .N.XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. Gabriela Tonţ – Consideraţii asupra schemei echivalente a unui transformator cu înfăşurare terţiară – Academia de Ştiinţe. pp. 2002. Dan George Tonţ. [73] Nicolae Drăghiciu. Gabriela Tonţ– Măsurarea defazajului utilizându-se fazmetrul numeric cu microcalculator – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. 2005. Ed. Gabriela Tonţ. [71] Dan George Tonţ. [75] T. G. 633 – 636. [76] T. Arion “Numerical Simulation of the Electromagnetic Field within the Induction Hardening of Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. Daniela Popescu. Arion ”Dual Frequency Simulation of the Electromagnetic Induction Process in Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. 2001. Leuca. 11 – 15. I. Universitatea din Oradea. 2001. Novac “About the numerical modeling of the electromagnetic field with in the induction hardening of cylindrical half finished parts” Analele Univ din Oradea. pp. Cheregi. Literatură şi Arte. 9 – 14. M. [72] Gabriel Cheregi. 973 – 613 – 508 – X. Cheregi. M. 2006. 2001. 36 – 39. 2003. pp. [70] Nicolae Drăghiciu. Hoble. pp. [74] D. G. Gabriel Cheregi – Despre programul de calcul al câmpului magnetic al unei bobine circulare – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. 41 – 45. Gabriel Cheregi. 502 – 506. [77] M. Cheregi “Instalaţii electrice”. – The analyze of antireciprocity of hall generator – American – Romanian Academy of Arts and Sciences. 2006. Cheregi. ORADEA – România. JIU. pp.S. 2004. 15 – 18. – Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. 23 – 28.