UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

TEZĂ DE DOCTORAT
Contribuţii privind analiza numerică a procesului de încălzire prin inducţie în problemele de tratamente termice

Coordonator: Prof. univ. Dr. Ing. Teodor LEUCA Doctorand: Ing. Gabriel Remus CHEREGI

ORADEA, 2006

Problema de câmp termic.. BIBLIOGRAFIE ...........................1.............................................................................................. Problema de câmp electromagnetic ...................... 6......................2............1..........1....................................... 5......................................................................... CAPITOLUL III: Stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială .................................................................................................................. Concluzii .................. CAPITOLUL VIII: Analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor .................................................. Pătrunderea câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor ................... 6.. 3............ Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară .............. 8................................ Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic ................................................... CAPITOLUL V: Soluţionarea problemelor de curenţi turbionari ..... 8.............. CAPITOLUL IV: Procedeu de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ....................................................................................................................................................................2...............................3.............. 6............2.................................................. Geometrie..................................... 8..................................................................3..1..................................................................... CAPITOLUL VI: Soluţionarea problemelor de câmp termic ......................................3................................3............................ 3.............. 5... Metoda elementelor finite ..... Contribuţii originale .............. Discretizarea în domeniul timp ................................... parametri electromagnetici şi termici.2..................................................... condiţii de frontieră ... Regimul cvasistaţionar al câmpului electromagnetic ............................... 3.........1....................................... 5 9 13 25 25 31 31 33 36 36 47 52 58 58 66 68 68 71 71 79 86 95 95 96 99 106 .......................................................... CAPITOLUL IX: Concluzii şi contribuţiile principale ale lucrării .............. 5.......... CAPITOLUL II: Instalaţii de călire superficială ...................2... Soluţionarea numerică a problemelor de curenţi turbionari prin metoda elementului finit ............................CUPRINS INTRODUCERE .......................... CAPITOLUL VII: Cuplarea problemelor de câmp electromagnetic şi termic .......................................................................................... 9...... Difuzia câmpului termic ............................... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară .. ANEXE ......................................... 9. CAPITOLUL I: Modificarea proprietăţilor mecanice ale materialelor feromagnetice prin tratament termic ..

O modalitate modernă şi eficientă de încălzire superficilă se poate obţine prin utilizarea unui câmp electromagetic variabil în timp. Proprietăţile de material depind de temperatură. .efectul microstructurii primare a materialului asupra proprietăţiilor microstructurii călite. au fost dezvoltate metode de modelare a proceselor de călire. atunci faţa sa activă se deformează imediat.Rezultate cunoscute din ingineria materialelor arată că se poate ridica duritatea unor piese metalice prin călire. . Calculul termic se face în ipoteza unui transfer termic neglijabil. În prezent. soluţionarea unei complicate probleme de difuziune termică. Determinarea cu acurateţe a distribuţiei curenţilor turbionari implică soluţionarea unei complicate probleme de câmp electromagetic în regim cuasistaţionar. situată în imediata vecinătate a suprafeţei piesei. stabilită pentru semispaţiul conductor. utilizarea unui model atât de simplu nu permite un control de precizie al calităţii şi dimensiunii stratului călit. sunt cuplate. Timpul de încălzire trebuie să fie suficient de mic încât temperatura să nu difuzeze nepermis de mult în volumul piesei. este util să se călească piesele doar în zona în care este necesară o mare duritate. .selectarea proceselor termice şi de călire corespunzătoare. Călirea de suprafaţă conferă pieselor metalice proprietatea de a rezista uzurii la frecare. dalta. elasticitatea şi rezistenţa mecanică a piesei.proprietăţile electrice şi magnetice ale materialului. sar aşchii din faţa activă sau se sparge. deci cele două probleme electromagnetică şi termică. aceasta devine casantă. Cel mai simplu mod de a controla grosimea stratului călit este dat de formula adâncimii de pătrundere. şurubelniţa etc. Cu cât frecvenţa este mai ridicată cu atât pierderile Joule datorate curenţilor tubionari se distribuie preponderent într-o zonă mai îngustă. Aceste avantaje justifică utilizarea pe scară largă a călirii în înaltă frecvenţă (CIF) în majoritatea unităţilor producătoare de piese metalice. de exemplu. automatizare relativ uşoară etc. păstrând. uneori imposibil de utilizat în scopul în care ea a fost proiectată. . încălzind piesa peste temperatura austenitică şi impunând apoi o anumită viteză de scădere a temperaturii piesei. Călirea de suprafaţă prin inducerea curenţilor turbionari are câteva avantaje faţă de alte metode de călire: poluare practic inexistentă. reglarea grosimii stratului călit. Desfăşurarea călirii de suprafaţă prin inducţie depinde de: . în care analiza numerică a câmpului electromagnetic este cuplată cu analiza difuziei termice. Dacă ciocanul. .relaţia timp – temperatură în cazul călirii prin inducţie. Din aceste motive. deseori.o execuţie corectă a cuplării sau îmbinării dintre bucla de inducţie şi piesa de prelucrat. excitat în câmp electromagnetic uniform. cu atât mai mult cu cât suprafeţele călite se abat de la forma plană. În ultimii ani. în acelaşi timp. metodele pot fi aplicate la orice tip de geometrie şi pot lua în considerare modificarea atât a parametrilor electromagnetici cât şi termici în funcţie de temperatură. Evoluţia câmpului termic depine de pierderile prin curenţi turbionari şi necesită. Din păcate. În volumul piesei metalice se induc curenţi turbionari. o bună repetabilitate. dar şi de frecvenţa câmpului electromagetic. a căror distribuţie depinde de geometria piesei şi de proprietăţile de material. . Nu există încă rezultate privind luarea în considerare a neliniarităţii dependenţei B-H. nu este călit. Se spune că distribuţia este superficială şi că adâncimea zonei cu pierderi Joule importante este adâncimea de pătrundere. Din păcate. în urma călirii întregii piese. atunci devine casant şi. Cele mai evoluate programe . iar dacă este călit în întregul volum. Exemplele cele mai simple sunt oferite de sculele folosite de om în construcţii: ciocanul.forma piesei de prelucrat şi forma stratului de suprafaţă călit.tipul de oţel sau fontă. în ansamblu ei.selectarea densităţii puterii şi frecvenţa curentă. . de asemenea.

cuplate cu cele de difuziune termică. lărgind astfel gama de tratare de piese pe aceeaşi instalaţie. existenţa unor programe comerciale privind analiza problemelor complexe de câmp electromagnetic. utilizabil în cazul pinioanelor şi este structurată pe 9 capitole.folosesc modelul pseudoliniar. eficiente. rezilienţa. dinamice şi variabile – presupun acţiunea unor forţe exterioare asupra materialului. efectul de crestătură şi temperatura. Capitolul I al lucrării abordează o descriere sumară a mecanismelor de modificare a proprietăţilor materialelor feromagnetice. Proprietăţile metalelor pot fi grupate în trei mari categorii: a) proprietăţi fizico-chimice. rigiditatea şi durabilitatea. bibliografie şi anexă. ca. Principalele solicitări mecanice ale metalelor – clasificate în solicitări mecanice statice. Proprietăţile mecanice se determină pe bază de solicitări.. etc. cu simplificări evidente. În cazul solicitărilor dinamice. b) proprietăţi mecanice. rezistenţa la rupere. care caracterizează consistenţa. elasticitatea. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. . în care relaţia B-H este liniară. Modelul permite adoptarea regimului sinusoidal şi a imaginilor în complex pentru mărimile câmpului electromagnetic şi ecuaţiile sale. permeabilitatea megnetică corectându-se în funcţie de valoarea efectivă sau maximă a inducţiei magnetice.2. Prezenta lucrare se înscrie în direcţia stabilirii unor noi proceduri. Instalaţie de încălzire prin inducţie cu dublă frecvenţă EA 75 -3C-ZF . prin tratament termic. acţionare digitală şi arhivare de proces cu generator de 75 KW cu încălzire simultană cu înaltă şi medie frecvenţă utilizată în special pentru serii de piese ce se schimbă des (fig. care caracterizează natura metalului. care caracterizează capacitatea de prelucrare la cald sau rece a unui metal. La materialele în stare plastică distrugerea este precedată de deformaţii plastice importante. nu constituie decât un instrument util la dispoziţia inginerului care proiectează instalaţia de călire şi care recomandă soluţiile tehologice. c) proprietăţi tehnologice. rezultând timpii de călire şi distribuţiile corespunzătoare ale câmpurilor electromagnetic şi termic. 2. greutate specifică. În cele ce urmează se prezintă câteva date generale pentru una din ultimele instalaţii de încălzire prin inducţie concepută să lucreze alternativ sau simultan cu înaltă şi medie frecvenţă. Soluţiile propuse sunt analizate cu ajutorul pachetului de programe FLUX. de călire în curenţi turbionari.). orice matarial poate fi distrus în stare plastică sau fragilă. etc. Factorii care condiţionează caracterul ruperii sunt: viteza de deformaţie. temperatură de topire. Capitolul II al lucrării dezvoltă subiectul cu privire la instalaţiile de călire superficială prin curenţi turbionari. Evident. de exemplu: duritatea.instalaţie universală cu comandă CNC. Astfel. şi anume: luciul metalic. în funcţie de condiţiile în care are loc solicitarea. conductivitate termică şi electrică. iar la cele în stare fragilă distrugerea se face fără deformaţii prealabile vizibile. Lucrarea este finalizată prin realizarea unui nou dispozitiv de călire supeficială de mare productivitate. culoare. Forţelor exterioare li se opun forţele interioare cauzate de interacţiunile dintre atomii care tind să fie scoşi din poziţiile de echilibru..

4…60 rot/min şi axa e 40…400 rot/min dimensiune piese Ø 150 mm sau Ø 260 mm în funcţie de masa rotativă cu o greutate a piesei de 10 kg. Generator ZFG de 75 • • • • putere 83 kVA putere nominală medie/înaltă frecvenţă 75 kW (suma între cele 2 frecvenţe) reglare putere în trepte la ambele frecvenţe 10…90 % frecvenţa de lucru: . Maşina de încălzire – date tehnice • • • • putere 25 kVA (fără generator) 3 axe ( z – 650 mm. Problema de câmp electromagnetic Calculul curenţilor turbionari este o problemă de mare interes tehnic.Fig.2. Uneori forţele de natură magnetică produse de curenţii turbionari trebuie luate în considerare la calculul parametrilor unor instalaţii de conversie electromecanică. Determinarea curenţilor turbionari necesită calculul câmpului .+/. 2.100 mm. De cele mai multe ori pierderile produse de curenţii turbionari nu sunt dorite şi tehnicienii încearcă să le reducă cât mai mult posibil. permiţând încălzirea mediilor conductoare în zone dorite de tehnicieni. pentru axa c – 400 kg. În Capitolul III se tratează stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială abordând problema de câmp electromagnetic. x .15 mm pentru inductor) şi rotaţie axa c 0.medie frecvenţă 18 kHz (frecvenţă fixă) . greutate totală max. Alteori ele pot fi utile prin efectul lor termic. Y +/.înaltă frecvenţă 100…350 kHz în funcţie de inductor. problema de câmp termic şi problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic.

unde N este numărul de dinţi al pinionului. Neumann sau mixte. . corecţia permeabilităţii se face şi în funcţie de temperatură. ecuaţia este asemănătoare celei de la problemele cuasistaţionare anamagnetice. a oferit numeroase rezultate privind determinarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar. propusă în lucrare. necesită un uriaş efort de calcul şi. pentru regimul staţionar. dt Condiţiile de frontieră pot fi de tip Dirichlet. . Mediile cuasiliniare sunt adoptate pentru determinarea curenţilor turbionari. Singura lucrare care propune o modelare mai exactă a neliniarităţii mediilor feromagnetice este. Se admite regimul cuasistaţionar sinusoidal.la aceeaşi valoare a curentului. structurilor de suprafeţe de o anumită formă. Literatura de specialitate. La fel ca la problemele de electrostatică. ca urmare. necunoscuta este scalarul T (temperatura).timpul necesar călirii unui pinion scade de aproape N ori. în mod similar. câmpul electromagnetic sinusoidal şi ecuaţia liniară a difuziei câmpului termic. dar apoi se corectează permeabilitatea magnetică în funcţie de valoarea inducţiei efective. Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic Cele mai frecvente rezultate admit relaţia liniară B-H. Aplicarea acestui tip de călire prin inducţie pe secţiune se potriveşte şi se utilizează mai ales în cazul călirii suprafeţelor pinioanelor şi. Câteva avantaje clare pot fi obţinute prin metoda PCS: . lineare sau nelineare. Lucrări recente admit difuzia termică neliniară definită de dependenţa neliniară a conductivităţii şi capacităţii termice. . Problema de câmp termic Consacrată problemelor de câmp termic este Metoda elementului finit. Sunt luate în considerare dependenţele de temperatură a parametrilor electromagnetici. În cazul problemelor cuplate. menţionată şi în bibliografie. deci soluţionarea unor complicate probleme de regim cvasistaţionar. călirea obţinută este uniformă pentru toţi dinţii. cât şi de condiţia de frontieră. Începând cu Capitolul IV.electromagnetic în structuri cu medii conductoare. Dată fiind uriaşa dezvoltare a performanţelor maşinilor de calcul din ultima vreme. dar în structuri 2-D. ecuaţia ce trebuie soluţionată numeric este ecuaţia Fourie − div(λgradT ) = p . tensiunea de alimentare creşte de N ori (similar alimentării în serie a băilor de electroliză pentru aluminiu). − div(λgradT ) + c ∂T = p. Cu puţini ani în urmă a fost lansată. Spre deosebire de câmpul electromagnetic. atenţia cercetătorilor s-a îndreptat spre elaborarea unor algoritmi de soluţionare numerică a problemei curenţilor turbionari în structuri 3-D cu medii neliniare. de mediul liniar. conţinutul lucrării se axează pe descrierea dispozitivului de călire de mare productivitate. a inducţiei maxime sau a pierderilor locale. În problemele de difuziune termică. Problema se complică dacă se ţine cont de neliniaritatea condiţiilor de frontieră. Din păcate metoda balanţei armonice. în medii imobile. aplicaţiile se referă doar la cazuri 2D. călirea de suprafaţă prin inducţie care foloseşte metoda PCS (proces de călire simultană). cu mare succes în ramurile industriale importante. fapt agreat pentru realizarea echipamentului de alimentare în înalta frecvenţă.datorită periodicităţii câmpului electromagnetic şi termic.

se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. a problemei de câmp electromagnetic. Noua metodă de călire simultană a dinţilor pinioanelor constă în realizarea unui sistem de bobine care să înconjoare toţi dinţii pinionelor. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. Pentru structura cu inductor circular rezultă un curent de: 2649.căldura produsă pentru a nu se disipa inutil către dinţii vecini.63 mm2. Deci. frecvenţa fiind de 8000 Hz. În Capitolul VIII se prezintă analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor. 4. Este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. trasate pentru timpul t = 21. Apoi este descrisă soluţionarea numerică. 8. La roţile dinţate cu modul mare se realiza un inductor cu care se călea un singur dinte. Conţinutul Capitolului VI se referă la analiza calitativă a câmpului termic.1).28 s. Pentru difuzia termică se prezintă metoda elementului finit în tehnica Galerkin.. asemănător unei înfăşurări pentru rotorul unei maşini sincrone cu N poli. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. Forma acestuia este astfel concepută încât să permită cu uşurinţă schimbarea roţii dinţate cu alta. la faza iniţială 0: . zona frontală a bobinei sistemului de încălzire are aspectul unei pâlnii care permite introducerea pinionului (fig. cu condiţiile de frontieră mixte. Capitolul V abordează analiza calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. Aceştia sunt corectaţi iterativ în cadrul fiecarui pas de timp. spre deosebire de cazul maşinii electrice.45 A deoarece aria inductorului de secţiune circulară este: 176. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic şi teoremele de unicitate. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig. deci randamentul metodei este mai bun. Capitolul VII tratează algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică.10). prin metoda elementului finit. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2.

30. pentru inductor cu conductor circular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. 90. 8.10 Linii de câmp. 8. doar pentru 0 şi 180 de grade: Fig.11. 180 grade sunt desenate în Fig.13. pentru fazele 0.12 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig.12. 8.14. 45.14 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 . 8.Fig.11 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. 8. 8.13 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig. 8. 8. la acelaşi timp. 8.

23. 22 Harta temperaturilor din dinte la timpul 21. frecvenţa fiind de 8000 Hz.1 sec. 23. Fig. la faza 0: . Pentru structura cu inductor rectangular rezultă un curent de: 2250 A deoarece aria inductorului de secţiune rectangulară este: 150 mm2.28 sec.8. Segment de roată dinţată Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2. trasate pentru timpul t = 20.70 s. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig. Fig. împreună cu dispozitivul dedicat călirii de mare productivitate. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară Un segment din roata dinţată.29).Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: Pentru inductorul de secţiune circulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. 21 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. este prezentat în fig.

45. 8. pentru inductor cu conductor rectangular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic.Fig.26. 8. 8. la acelaşi timp.26 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. 8. 30. doar pentru fazele 0 şi 180 grade: Fig. 8.27. 8. 8.24 Linii de câmp. pentru fazele 0. 90.39 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: .28.25 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. 8. 180 grade sunt desenate în Fig.25. 8.38 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig.

Modelarea numerică a procesului de călire superficială cu ajutorul curenţilor turbionari este o problemă complexă. a unei temperaturi uniforme pe secţiunea piesei. simultan. Teza de doctorat este dedicată unei probleme de mare interes în contextul actual al economiei de piaţă. în problema de câmp electromagnetic şi din sursa de câmp termic.Pentru inductorul de secţiune rectangulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig.78 sec. aflat în dotarea laboratorului de Modelare şi Simulare Tehnici C. Având în vedere că aceste metode sunt bine cunoscute în literatura de specialitate. modelarea numerică a procesului de călire superficială a dispozitivului realizat s-a efectual cu softul FLUX 2D elaborat de CEDRAT. în problema de difuzie termică. 34 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. Neliniaritatea relaţiei B-H se soluţionează admiţând modelul pseudolinear.A. în care B = µ ( B )H .D.1 sec. două probleme neliniare de câmp: cea de câmp electromagnetic şi cea de difuzie termică. Utilizarea încălzirii prin inducţie în cazul tratamentelor termice poate fi considerată ca o sursă de încălzire controlată. din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. Fig. A fost necesar trecerea în revistă soluţionarea problemelor de curenţi turbionari. dată de pierderile Joule. Neliniaritatea problemei de curenţi turbionari este datorată relaţiei neliniare B-H. În fine. al cerinţelor obiective de creştere a calităţii produselor şi al creşterii rentabilităţii. putând fi folosită şi în combinaţii cu alte procese tehnologice. a problemelor de câmp termic şi de cuplaj ale celor două probleme. Principalul obiectiv al acestei teze a fost realizarea şi analiza numerică a unui dispozitiv de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate. Capitolul IX prezintă concluziile şi contribuţiile principale ale lucrării. în care sunt rezolvate. de călire în curenţi turbionari. permeabilitatea magnetică corectându- . Marele avantaj al încălzirii prin inducţie constă în faptul că în cazul tratamentelor termice se urmăreşte atingerea de către piesa supusă tratamentului. înscriindu-se în direcţia stabilirii unor noi proceduri. Cuplajul celor două probleme rezultă din puternica dependenţă a relaţiei B-H cu temperatura. capacitate termică. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. coeficient de transfer termic la suprafaţă). eficiente. 35 Harta temperaturilor din dinte la timpul 20. în timp ce neliniaritatea problemei termice provine din dependenţa cu temperatura a parametrilor termici (conductibilitate termică.

principalul obiectiv al lucrării şi principala contribuţie originală a acestei teze a fost realizarea şi studiul. • Problema de câmp electromagnetic este soluţionată prin metoda elementului finit. Se adoptă algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. . programele FLUX). Ea permite selectarea şi controlul multor parametrii care influenţează procesul de călire: valorile intensităţii curenţilor. forma şi adâncimea zonei supuse călirii. Din acest motiv. • Problema de difuziune termică este discretizată în timp prin procedura CrankNicholson. • Controlul grosimii stratului călit. la fiecare pas de timp. cu ajutorul pachetului de programe FLUX. unde.. în timp ce discretizarea în spaţiu se face prin metoda elementului finit. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic. • Metoda de soluţionare a problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic este deja dezvoltată de specialiştii în ingineria electrică (de ex. Principalele avantaje ale utilizării acestui dispozitiv în procesele de călire superficială sunt: • Timpi de producţie reduşi (de cca N ori. fiind deci un instrument deosebit de util pentru tehnologul răspunzător de călirea piesei. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. de mare productivitate. forma numerică a ecuaţiilor câmpului conducând la un sistem de ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. Modelul ales permite obţinerea. reprezintă o unealtă extrem de valoroasă. a unui nou dispozitiv. Se efectuează o analiză calitativă a câmpului termic şi este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar.se iterativ în functie de inducţia magnetică. prin care se poate realiza călirea simultană a dinţilor pinioanelor. cu condiţiile de frontieră mixte. Cuplajul dintre cele două probleme de câmp este soluţionat prin procedura de discretizare în timp. timpii de acţionare. • Automatizare uşoară a procesului de producţie. Simularea pe calculator a proceselor. • Regimul termic poate fi controlat uşor. a evoluţiei câmpului de temperaturi din dinţii pinionului. deşi geometria pinionului este complexă. care apar în timpul procesului de călire prin inducţie. deci. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. astfel încât să se obţină evoluţia dorită pentru câmpul de temperaturi şi. • Călirea uniformă a dinţilor. Analiza pe calculator face posibilă scurtarea timpului şi scăderea costului care ar fi necesar pentru selectarea parametrilor în timpul experimentelor. unde N este numărul de dinţi). Se realizează o analiză calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. dar s-ar fi renunţat la verificarea simetriei soluţiei. Contribuţii originale Orientarea cercetărilor din cadrul acestei teze în direcţia elaborării unui nou pachet de programe ar fi avut riscul obţinerii unui rezultat neconvingător. o condiţie necesară pentru o soluţie corectă). Simetria geometrică dentară a permis ca analiza problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic să fie făcută doar pentru un pas dentar (Se putea alege chiar o jumătate de pas dentar. se face corecţia iterativă a parametrilor electromagetici şi termici. într-un timp relativ redus. frecvenţele de lucru. Marele avantaj al modelului rezultă din posibilitatea adoptării regimului sinusoidal şi a imagnilor în complex.

MAG-24. on Magn. 135. on Magn. IEE Proc. vol. Rubinacci. G.dimmensional eddy currents at power frequencies. No. Ren. [4] F. [8] R.. Vol 26. COMPUMAG 1987.. No. EMF Workshop.a. [2] S. Albanese. 1990. No. Rev. pe lângă modelarea numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari obţinute cu dispozitivul de mare productivitate. Bucarest.. Techn. N. Integral formulation for 3D Eddy-current computation using edge elements. 7. 1990. 151–158. mart. Brown. [7] R. on Magn. [3] M. – Electrotechn.. Appl. Vol 26.. prin urmare. 2. lucrarea a dedicat câteva capitole aspectelor teoretice legate de soluţionarea problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic. mart. G. A. Dispozitivul de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate a fost analizat în două variante şi anume: cu inductor având conductor de secţiune circulară şi unul cu inductor ce are conductorul de secţiune rectangulară. Graz. Albanese. F. A..C. A. et. Modelisation tridimensionelle des courants de Foucault a l'aide des methodes mixtes avec differentes formulations. Albanese. Wiliamson.L. Takahashi. Rubinacci. Albanese. IEEE Trans. Hănţilă. [5] R. sept 1988. Deşi orientarea cercetărilor din cadrul tezei a avut în special caracter tehnologic. În urma acestei analize s-a constatat faptul că dispozitivul cu conductor rectangular permite un întrefier optim. mart.I. Albanese. BIBLIOGRAFIE [1] T. Integral Formulation for Nonlinear Eddy Current Problem. 129. E. G. 40. Z. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation. 583–592. Hănţilă. 1992. Acest procedeu ne permite obţinerea unei rezistenţe crescute la uzură a suprafeţei pinionului în comparaţie cu restul proprietăţilor piesei care nu se modifică în timpul tratamentului prin inducţie electromagnetică. [9] R.Temperaturile şi timpul care au fost necesare pentru atingerea temperaturii specifice sunt similare atât în cazul simulării cât şi a experimentelor. . IEE Proc. 2.I. Investigation of Efectiveness of Various Methods with Different Unknown Variables for 3D Eddy-Current Analysis. No. A. Italy. 2. înaintat de autorul tezei. 1988. F. Rubinacci. G. Pt. Rubinacci. IEE Proc. 1993. Avantajele tehnice şi economice ale metodei de călire realizată de autor reprezintă. 98–101. Rev. 1990. 1994. Three-dimmensional finite element formulation for problems involving time-varying fields. 1982. Vol 140. 1. de Phys.. rezultând o evoluţie a câmpului de temperaturi mai bună. IEEE trans. Rubinacci. Sci.I. No. Roum. G. Chan. F. Rubinacci. Capri. rotative motion and magnetic saturation. Boaillault. Solution of Three-Dimensional Eddy Current Problems by Integral and Differential Methods. 1995. [6] R. Treatement of multiply connected regions in twocomponent electric vector potential formulation. 2 pp. IEEE Trans. IGTE Symposium. Razek. 25. Albanese. [10] R. pp. Energ. Dispozitivul face obiectul unei propuneri de brevet de invenţie. s. pp. Calculation of 3 . Nakata.K. G. o alternativă interesantă la aşa numitele metode convenţionale de călire a pinioanelor. Eddy Current Integral Formulation for Nonlinear Media. Austria. Hănţilă..

Albanese. 1996. F. Rodger. 1996. on Magn. 3. Lai. pp 784–787. IEEE Trans. pp. Vol. Esposito. pp. 32. G. on Magn. [21] R. Nr. 1996. Nr. Liniar AC Steady-State Eddy Current Analysis of High Speed Conductor Using Moving Coordinate System. Hănţilă. IEEE Trans. A. [19] N.J. Fosman. Albertz. IEEE Trans. pp. Fresa. Y. 760 – 763. A. Fujiwara. Vol.R. Chaillout. [16] Z. Rodger. pp. [24] M. G. R. 3. [12] N. 1996. D. Hennenberg. Coles. Vol. Nakata..T. Labbe. K. Lavers. 1996. on Magn. pp. Nr. Trowbridge. on Magn. 3. 1996. Liu. Finite Element Modelling of 3D Moving Conductor Devices with Low Conductivity. Meunier. Repetto. S. [17] H. Strategies for Accelerating Convergence in Nonliniar Fixed Point Method Solutions – Proc. 32. Raughi.[11] R. Pappan.. Leonard. 32. H. pp. IEEE Trans. [14] K. Vol. Ragusa.W. Muramatsu. 23 – 26 Sept. M. Kettunen. Vol. L.. pp.C. 3. Blanpaim. Trowbridge. Musolino. Berthier. pp 733–736. 776–779. A. 1996. on Magn. Nr. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation in Terms of a Two-Component Current Density Vector Potenţial.C. Lai. 1996. 497–501. R. 32. IEEE Trans. 32. 32.J. Vol. 3. Modeling of Electromagnetic Wakes of Moving Submerged Bodics in Stratified Sea Water. 32..C. Rubinacci. Vol. D. Integral equations in Electromagnetic Computation: past. Eastham. Austria. on Magn. Ben Harara. G. Shao. pp 764–768. G. Vol. Villone. 32. pp. Nr. 984–989. [20] R. Nr. Nr. 1996. Artificial Diffusion Concept for Moving Conductor Eddy Current Problems with Edge Elements. K. N.. 32. on Magn. Zhou. 3. G. Marechal.. C. Vol. P. 3. H. [13] N. IEEE Trans. 2D Nonlinear Finite Element Modelling of Electromagnetic retarders using Time-slepping Algohthms and the PetrovGalerkin method wilh Homogenization Techniques. IEEE Trans. Nr. of the 7th IGTE Symposium. on Magn. Proc. Vol.I. Nr. of the 7th IGTE Symposium. 32. 23 – 26 Sept. on Magn. of the 7 th IGTE Symposium. Graz. Upwind-Linear Edge Elementsfor 3D Moving Conductor Eddy Current Problems. Stangherliev. 733–736. 319–324. J. Canali. IEEE Trans.R. IEEE Trans.D. Allen. You. 1996. Proc. Nr..E. 1996. Vol. PJ. 1996. Rubinacci. 756–759. 1996. M. IEEE Trans. Takahashi. Computing Electromagnetic Fields for Research and Industry: major achievemenls and future trends.. Numerical Analysis of a Coupled Problem: Time Evolution of a Tokamak Plasma in Contact with a Conducting Wall. 3. 1996. IEEE Trans. on Magn. on Magn. on Magn. T. Rubinacci. A. Vol. Raughi. [18] D. pp. Nr. J. S. Leonard. Vol. . pp. prezent and future. 3. Hybrid Formulation for 3D magnetostatic and Eddy Current Problems. on Magn. Albanesc. K. Austria. [23] C. 3.. Formisiano. [26] K. Chiampi. 3. Albanesse. 32. Nr.. 768–761. H. Graz.. Graz. 32. 3. Austria. F.W. 23 – 26 Sept. Scalar-Based Finite Element Modelling of 3D Eddy Currents in Thin Moving Conducting Sheets. Modeling ofThree-D Nonlinear Eddy-Current Problems with Conductors in Motion by an Integral Formulation. 1996. G. M. IEEE Trans. Calculation of the 3D Non-linear Eddy Current Field in Moving Conductors and its Application to Braking Systems. Musolino. 3. Martone.. Nr. 749–752. M. R. Analysis of a transienl Nonlinear 3-D Eddy Current Problem with Differential and Integral Method. Dawson. pp.D. 32.. 1996. 998–1002. [15] P. [25] C. 772–775. [22] J. IEEE Trans.

211–219. Tadaka. 2052–2055. Projectile Transverse Motion and Stability in Electromagnetic Induction Launchers. 1982. D. Hănţilă. l. 397–407. Roum. O. on Magn. Vol. vol. Energ. Various FEM Formulations for the calculation of Transient 3D Eddy Currents in Nonlinear Media. I. Ifrim. Performance of an Integral Formulation in 3D Nonlinear Anisotropic Analysis.C.. Axial Bearings Using Superconductors and Permanent Magnet. 1. 604–609. Hănţilă. Magn. [29] M. “Modelarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar la înalta frecvenţă. Thermally Coupled Electromagnetic Diffusive Process with Moving Conductors. 19. 27. Hănţilă. Editura Electra. Sci. Roum.. IEEE trans. No. 2. on Magn. 3. 31. Railgun Electromagnetism. ISBN 973 – 8067 – 69 – 3. pp. I. Wakao. et... Richter. Magn. 1975. Badics. on Magn.P. P. Pascal. vol. – Electrotechn. 1995. Sci. Energ. Esposito. Y. Energ. [36] O.J. 1995. Techn. 504–509. Shokair. IEEE Trans... et. [46] F. Onuki. 3. Z. on Magn. 1995. C. and G. IEEE Trans. S. pp. 395–398. 3. on Magn. IEEE trans. et. 1995. Biro. COMPEL Nov 05 p.3.R. 31. 509-520. on Magn. pp. 3. 34.A.P. Rainsworth. Sept. Rev. Graz. Conraux. 1307–1312. 1995. [32] H. No. [34] T. 31. Matsumoto. Vol. 31. and J.B. [42] Z. L. Biró. M. No. pp. B.. Nr. “Coupling between Finite Elements and Boundary Elements for the numerical simulation of induction heating processes using Harmonic Balance Method. K. Techn. [43] N. 1974. pp. Zabar. „Electrotehnică teoretică”. on Magn. 1535-1538. Matyukhin.I. Vol.” IEEE Trans. A. 334-339. pp. T. Aplicaţii la instalaţii electrotermice de radio frecvenţă” – Teză de doctorat. Birenbaum. [44] G. IEEE Trans. Yonnet. Leuca.” IEEE Trans. Kim. [35] G. 31. Roum. 3. . Yoshizawa.. 23 – 26 sept. “Complex representation in nonlinear time harmonic eddy current problems. [38] F. Nr. 31. IEEE Trans. pp. T. 1436–1439. M. pp. Bucharest. Eddy Current computation in Moving Conductors by the Hybrid FE-BE Method. No. “Coupled field models in electromagnetic solids”.. Virostek. IEEE Trans. Shulzhenko. 4. 1995. A Lagrangian Formulation for Mechanically. [28] M. [33] Kuo-Ta Hiesh. On the uniqueness theorems of the stationary and quasistationary electromagnetic fields in nonlinear medio. Thermal and Stress-Strain State of Joints during Induction Heating-Based Assembly and Disassembly”. on Magn. – Electrotechn. 3D Finite Element Modelling of Conducting Support Structures. “Finite Element Analysis of Electromagnetic. Rev. pp. 1. [41] Spoială D. M. Leonard. K. Techn. K. Vol. on Magn. [31] I. 2002. Calvin. Rodger. Vol. [40] F. 39. IEEE Trans. Dolezel. Gramma. Techn. 1998. Cendes. pp. Buchgraber. IEEE Trans.I. Paoli. 3 1 . pp. Rev. [30] K. 484–488. 31. Bucharest. G. S. pp. Bucharest. A Method for solving Stationary Magnetic Field in Nonlinear Media. Hănţilă. 107–112. Z. Vol. 1995. Roum. . Gontarowskiy.. Energ. 1996. Y. 1869–1872. Mathematical Models of the relation between B and H. R. Pantelyat. Vol. 20. Three-Dimmensional Moving simulation of Levitation-Melting Method. T. Proceediongs of 11th International IGTE Symposium 2004. Levi. 429–448. 20. et. p. J. 1995. [45] R. pp. No. 3. 1974.. Raughi. pp. Marion-Pera. In-Bore Projectile Dynamics in the Linear Induction Launcher (LIL) Part I: Oscilalions. Bergheau. Rev. Ulrych. Sci. P. Wada. Sci. Vol. [39] F.. Austria. No. Ph.I.[27] N. Hănţilă.. 2121–2114. E. Preis.Electrotechn. Yokoji. vol. 31.I. Bucharest. May 2003. l. An overrelaxalion method for the computation of the fixed point of a contractive mapping. No. 1995. S. 7th IGTE Symposium. [37] F. Enokizono. 2625-2628. pp. Vol. Musolino. – Electrotechn.

Sci. Cheregi. [64]. A. p. 1991. M. V. E. pp. 2-4 Sept. 1970.3. no. „Câmpul electromagnetic variabil în timp”. Leuca – Circuite electrice şi aplicaţii. Şt. p.N.. Lucia Szilagyi. [62] T. Daniela Popescu. Hănţilă.B. Electro-Power Engineering EE’96. [53] F. Leuca. T. Hănţilă. Analele Universităţii din Oradea. Leuca – Câmpul electromagnetic şi termic cuplat – Curenţi turbionari. 1994. [59] T. Vasiliu. Leuca. [69] Nicolae Drăghiciu. de încălzire prin inducţie. „Contribuţii la studiul cuptorului de inducţie cu creuzet utilizat pentru topirea metalelor” Analele Universităţii din Oradea. Vasiliu. Preda. [56] F. 351-371. T. Slovak Republic. Stará Lesná – High Tatras.F. Editura Electra. [50] R. E. „Calculul numeric al curenţilor turbionari”. Editura ICPE. [57] Manual de utilizare FLUX 2D – Cedrat. Demeter.501-509. Oradea. 147 – 154. Electrotechnique et Energ. 2005. 1997. Rev. [48] F. I. no. Gabriela Tonţ– Determinarea curburii pieselor feroase masive utilizând dispozitive electromagnetice – Lucrările celei de-a . Hănţilă – Analiza numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari. 1998. Leuca.. [60] I. 1996. [67] G. 155 – 160. [55] Al. Editor ARI Press.[47] F. St. „The electromagnetic field of electric lines with losses”. T. Maghiar. Techn. „Câmpul electromagnetic staţionar în medii neliniare” . ISBN 973 – 8067 – 31 – 6.Leuca – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic – Editura ICPE Bucureşti. Editura Mediamira. G. ISBN 973 – 98322 – 0 – 2. pp. pp. F. 2004. et Energ. International Scientific Conference. 1995. – Model digital Crank-Nicolson de câmp electromagnetic cuplat cu cel termic şi implementarea sa numerică.. [68] G. Leuca – Inducţia electromagnetică şi tehnologii specifice. N. M. Hortopan. [54] C. Tome 15. 1995. „Elementul electromagnetic de circuit”. [65]. Mocanu. 2000. 2001. Bucureşti 1970. [58] V. 973 – 7728 – 22 – X. Editura ICPE. T. „Rezolvarea numerică a problemelor de câmp electromagnetic”. M. “Analiza circuitelor electrice folosind un program de calcul” Analele Universităţii din Oradea.. Leuca. „Câmpul magnetic în structuri cu magneţi permanenţi”. Analele Universităţii din Oradea. Covrig. A. Fireţeanu. Fascicola Electrotehnică. Octombrie. eE.Techn. Mai 1994. Demeter. Editura didactică şi pedagogică. Maghiar. [66]. Leuca. Hănţilă. T.Editura didactică şi pedagogică. The VIII. [51] Al. Hănţilă. pp. 1971. [61] T. Timotin. Maghiar. Cluj – Napoca. Cheregi. I. Della Giacomo. Hănţilă „Existences and stability theorems for stationary fields in nonlinear media”. 74 – 85. vol. Vancea – Contribuţii privind unele aspecte de analiză a circuitelor electrice din instalaţ. [52] F. A. 1996. Mai. Editura Electra. [49] F. Cerc. Bucuresti. I. T. Editura Mediamira Cluj-Napoca. 1998. 341-356.4. Cluj – Napoca. Vasile. Vancea – Determinarea parametrilor funcţionali ai instalaţiilor tehnologice de încălzire prin inducţie a unor bare cilindrice din oţel utilizând elemente de proiectare asistată. T. Energ. Timotin. Hănţilă. Simpozionul de electrotermie. Fascicola Electrotehnică vol. Szilagyi – Compunting the melt-down characteristic for the electric fuse using numerical modeling on Flux 2D software package. Revue Roum. p. Timotin. Editura Mediamira. T. Hănţilă. Maghiar. T. Maghiar. Leuca. Tipografia Grafx.S. Gabriel Cheregi. Ţugulea. Electrotehn. [63]. „Teoria campului electromagnetic”. 69 – 73. T. Oradea. Slatina. 1981. Ifrim „Lecţii de bazele electrotehnicii” . Ser. F. T. Răduleţ. 1996.Roum. Bucureşti. Al. F. Sci. – Elth. Marinescu. Oradea 2000. T. 2001.

G. 36 – 39. I. Gabriela Tonţ. 502 – 506. – Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. Novac “About the numerical modeling of the electromagnetic field with in the induction hardening of cylindrical half finished parts” Analele Univ din Oradea. G. Leuca. 9 – 14.S. Arion “Numerical Simulation of the Electromagnetic Field within the Induction Hardening of Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. Cheregi “Instalaţii electrice”. Gabriel Cheregi. [72] Gabriel Cheregi. 41 – 45. [77] M. M. pp. [70] Nicolae Drăghiciu. 633 – 636.N.XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. [75] T. Cheregi. [71] Dan George Tonţ. pp. 2005. Gabriela Tonţ – Consideraţii asupra schemei echivalente a unui transformator cu înfăşurare terţiară – Academia de Ştiinţe. Daniela Popescu. Hoble. [76] T. G. 2001. M. M. pp. 2003. JIU. 2006. pp. pp. Gabriel Cheregi – Despre programul de calcul al câmpului magnetic al unei bobine circulare – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. ORADEA – România. Universitatea din Oradea. Ed. 11 – 15. 15 – 18. Cheregi. Leuca. [74] D. pp. Arion ”Dual Frequency Simulation of the Electromagnetic Induction Process in Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. 2004. 2006. Gabriel Cheregi. Cheregi. Arion. 2001. G. 973 – 613 – 508 – X. 2002. – The analyze of antireciprocity of hall generator – American – Romanian Academy of Arts and Sciences. [73] Nicolae Drăghiciu. 2001. Gabriela Tonţ.B. Dan George Tonţ. . 23 – 28. Literatură şi Arte. Gabriela Tonţ– Măsurarea defazajului utilizându-se fazmetrul numeric cu microcalculator – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. pp. pp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful