Teza+de+doctorat+-+rezumat+-+Cheregi+Gabriel+Remus

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

TEZĂ DE DOCTORAT
Contribuţii privind analiza numerică a procesului de încălzire prin inducţie în problemele de tratamente termice

Coordonator: Prof. univ. Dr. Ing. Teodor LEUCA Doctorand: Ing. Gabriel Remus CHEREGI

ORADEA, 2006

...... Metoda elementelor finite ............ 9........ Contribuţii originale ............. 5..............................................................3.......................................................... 8...................... Concluzii ......... Soluţionarea numerică a problemelor de curenţi turbionari prin metoda elementului finit .................................... Pătrunderea câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor ..............................................................1................................................................................................ BIBLIOGRAFIE .. Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic .........1................... ANEXE .............................. CAPITOLUL I: Modificarea proprietăţilor mecanice ale materialelor feromagnetice prin tratament termic ............................................................................. 3...... 8.......................................................................... 8.... 6................................. CAPITOLUL IX: Concluzii şi contribuţiile principale ale lucrării ...................2. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară .1.......................3......................... 3........................................................ 3............. CAPITOLUL II: Instalaţii de călire superficială ..2..............................3.............................................1................................................... parametri electromagnetici şi termici................ 6..................................................................................................... Geometrie..................... Discretizarea în domeniul timp ....................................................................................................................... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară .......... CAPITOLUL VI: Soluţionarea problemelor de câmp termic . CAPITOLUL IV: Procedeu de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ......... CAPITOLUL V: Soluţionarea problemelor de curenţi turbionari .......................................................... Problema de câmp termic.................... 6............................................ CAPITOLUL VIII: Analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ..................................CUPRINS INTRODUCERE ................. Difuzia câmpului termic ..........3. Regimul cvasistaţionar al câmpului electromagnetic ............... 9...............................................2............................ 5..............2............................................ CAPITOLUL III: Stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială ....................................1.................. Problema de câmp electromagnetic .................................. 5........................ 5 9 13 25 25 31 31 33 36 36 47 52 58 58 66 68 68 71 71 79 86 95 95 96 99 106 ...........................2..................................... condiţii de frontieră .............. CAPITOLUL VII: Cuplarea problemelor de câmp electromagnetic şi termic ..........

selectarea proceselor termice şi de călire corespunzătoare. Timpul de încălzire trebuie să fie suficient de mic încât temperatura să nu difuzeze nepermis de mult în volumul piesei. Proprietăţile de material depind de temperatură. Dacă ciocanul. în care analiza numerică a câmpului electromagnetic este cuplată cu analiza difuziei termice. sunt cuplate. Aceste avantaje justifică utilizarea pe scară largă a călirii în înaltă frecvenţă (CIF) în majoritatea unităţilor producătoare de piese metalice. . Din păcate. Cel mai simplu mod de a controla grosimea stratului călit este dat de formula adâncimii de pătrundere. excitat în câmp electromagnetic uniform. atunci devine casant şi. Din aceste motive. stabilită pentru semispaţiul conductor.forma piesei de prelucrat şi forma stratului de suprafaţă călit. În ultimii ani. Călirea de suprafaţă conferă pieselor metalice proprietatea de a rezista uzurii la frecare. reglarea grosimii stratului călit. în acelaşi timp. atunci faţa sa activă se deformează imediat. este util să se călească piesele doar în zona în care este necesară o mare duritate. .tipul de oţel sau fontă.Rezultate cunoscute din ingineria materialelor arată că se poate ridica duritatea unor piese metalice prin călire. păstrând. . utilizarea unui model atât de simplu nu permite un control de precizie al calităţii şi dimensiunii stratului călit. . În prezent. În volumul piesei metalice se induc curenţi turbionari. nu este călit. şurubelniţa etc. dalta. în ansamblu ei. . Cu cât frecvenţa este mai ridicată cu atât pierderile Joule datorate curenţilor tubionari se distribuie preponderent într-o zonă mai îngustă. în urma călirii întregii piese. Cele mai evoluate programe . automatizare relativ uşoară etc. Nu există încă rezultate privind luarea în considerare a neliniarităţii dependenţei B-H. Calculul termic se face în ipoteza unui transfer termic neglijabil.relaţia timp – temperatură în cazul călirii prin inducţie. de exemplu. aceasta devine casantă. O modalitate modernă şi eficientă de încălzire superficilă se poate obţine prin utilizarea unui câmp electromagetic variabil în timp. Exemplele cele mai simple sunt oferite de sculele folosite de om în construcţii: ciocanul. dar şi de frecvenţa câmpului electromagetic. sar aşchii din faţa activă sau se sparge. . cu atât mai mult cu cât suprafeţele călite se abat de la forma plană. Din păcate.efectul microstructurii primare a materialului asupra proprietăţiilor microstructurii călite. metodele pot fi aplicate la orice tip de geometrie şi pot lua în considerare modificarea atât a parametrilor electromagnetici cât şi termici în funcţie de temperatură. a căror distribuţie depinde de geometria piesei şi de proprietăţile de material. Se spune că distribuţia este superficială şi că adâncimea zonei cu pierderi Joule importante este adâncimea de pătrundere.proprietăţile electrice şi magnetice ale materialului. situată în imediata vecinătate a suprafeţei piesei. deseori. deci cele două probleme electromagnetică şi termică.o execuţie corectă a cuplării sau îmbinării dintre bucla de inducţie şi piesa de prelucrat. . au fost dezvoltate metode de modelare a proceselor de călire. Determinarea cu acurateţe a distribuţiei curenţilor turbionari implică soluţionarea unei complicate probleme de câmp electromagetic în regim cuasistaţionar. Desfăşurarea călirii de suprafaţă prin inducţie depinde de: . soluţionarea unei complicate probleme de difuziune termică. Evoluţia câmpului termic depine de pierderile prin curenţi turbionari şi necesită. iar dacă este călit în întregul volum. de asemenea. elasticitatea şi rezistenţa mecanică a piesei.selectarea densităţii puterii şi frecvenţa curentă. Călirea de suprafaţă prin inducerea curenţilor turbionari are câteva avantaje faţă de alte metode de călire: poluare practic inexistentă. încălzind piesa peste temperatura austenitică şi impunând apoi o anumită viteză de scădere a temperaturii piesei. o bună repetabilitate. uneori imposibil de utilizat în scopul în care ea a fost proiectată.

care caracterizează capacitatea de prelucrare la cald sau rece a unui metal. Proprietăţile mecanice se determină pe bază de solicitări. În cele ce urmează se prezintă câteva date generale pentru una din ultimele instalaţii de încălzire prin inducţie concepută să lucreze alternativ sau simultan cu înaltă şi medie frecvenţă. utilizabil în cazul pinioanelor şi este structurată pe 9 capitole. Proprietăţile metalelor pot fi grupate în trei mari categorii: a) proprietăţi fizico-chimice. cu simplificări evidente. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. Lucrarea este finalizată prin realizarea unui nou dispozitiv de călire supeficială de mare productivitate. Modelul permite adoptarea regimului sinusoidal şi a imaginilor în complex pentru mărimile câmpului electromagnetic şi ecuaţiile sale.folosesc modelul pseudoliniar.2. ca. Prezenta lucrare se înscrie în direcţia stabilirii unor noi proceduri. Factorii care condiţionează caracterul ruperii sunt: viteza de deformaţie. Capitolul II al lucrării dezvoltă subiectul cu privire la instalaţiile de călire superficială prin curenţi turbionari. Soluţiile propuse sunt analizate cu ajutorul pachetului de programe FLUX. orice matarial poate fi distrus în stare plastică sau fragilă. nu constituie decât un instrument util la dispoziţia inginerului care proiectează instalaţia de călire şi care recomandă soluţiile tehologice. permeabilitatea megnetică corectându-se în funcţie de valoarea efectivă sau maximă a inducţiei magnetice. conductivitate termică şi electrică.instalaţie universală cu comandă CNC. de călire în curenţi turbionari. de exemplu: duritatea. iar la cele în stare fragilă distrugerea se face fără deformaţii prealabile vizibile. etc.. în care relaţia B-H este liniară. Forţelor exterioare li se opun forţele interioare cauzate de interacţiunile dintre atomii care tind să fie scoşi din poziţiile de echilibru. lărgind astfel gama de tratare de piese pe aceeaşi instalaţie. care caracterizează natura metalului. Evident. existenţa unor programe comerciale privind analiza problemelor complexe de câmp electromagnetic.. Instalaţie de încălzire prin inducţie cu dublă frecvenţă EA 75 -3C-ZF . dinamice şi variabile – presupun acţiunea unor forţe exterioare asupra materialului. rigiditatea şi durabilitatea. rezistenţa la rupere. rezilienţa. greutate specifică. temperatură de topire. La materialele în stare plastică distrugerea este precedată de deformaţii plastice importante. cuplate cu cele de difuziune termică. elasticitatea. efectul de crestătură şi temperatura. bibliografie şi anexă. Astfel. acţionare digitală şi arhivare de proces cu generator de 75 KW cu încălzire simultană cu înaltă şi medie frecvenţă utilizată în special pentru serii de piese ce se schimbă des (fig. În cazul solicitărilor dinamice. . culoare. b) proprietăţi mecanice. care caracterizează consistenţa. etc. prin tratament termic. în funcţie de condiţiile în care are loc solicitarea. Principalele solicitări mecanice ale metalelor – clasificate în solicitări mecanice statice.). rezultând timpii de călire şi distribuţiile corespunzătoare ale câmpurilor electromagnetic şi termic. eficiente. şi anume: luciul metalic. 2. Capitolul I al lucrării abordează o descriere sumară a mecanismelor de modificare a proprietăţilor materialelor feromagnetice. c) proprietăţi tehnologice.

15 mm pentru inductor) şi rotaţie axa c 0. De cele mai multe ori pierderile produse de curenţii turbionari nu sunt dorite şi tehnicienii încearcă să le reducă cât mai mult posibil.2.înaltă frecvenţă 100…350 kHz în funcţie de inductor. Problema de câmp electromagnetic Calculul curenţilor turbionari este o problemă de mare interes tehnic. 2.4…60 rot/min şi axa e 40…400 rot/min dimensiune piese Ø 150 mm sau Ø 260 mm în funcţie de masa rotativă cu o greutate a piesei de 10 kg. problema de câmp termic şi problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic.100 mm. Y +/.Fig. Generator ZFG de 75 • • • • putere 83 kVA putere nominală medie/înaltă frecvenţă 75 kW (suma între cele 2 frecvenţe) reglare putere în trepte la ambele frecvenţe 10…90 % frecvenţa de lucru: . Alteori ele pot fi utile prin efectul lor termic.medie frecvenţă 18 kHz (frecvenţă fixă) . Uneori forţele de natură magnetică produse de curenţii turbionari trebuie luate în considerare la calculul parametrilor unor instalaţii de conversie electromecanică. permiţând încălzirea mediilor conductoare în zone dorite de tehnicieni. În Capitolul III se tratează stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială abordând problema de câmp electromagnetic. Determinarea curenţilor turbionari necesită calculul câmpului .+/. x . Maşina de încălzire – date tehnice • • • • putere 25 kVA (fără generator) 3 axe ( z – 650 mm. pentru axa c – 400 kg. greutate totală max.

Spre deosebire de câmpul electromagnetic. Dată fiind uriaşa dezvoltare a performanţelor maşinilor de calcul din ultima vreme. . Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic Cele mai frecvente rezultate admit relaţia liniară B-H. dt Condiţiile de frontieră pot fi de tip Dirichlet. atenţia cercetătorilor s-a îndreptat spre elaborarea unor algoritmi de soluţionare numerică a problemei curenţilor turbionari în structuri 3-D cu medii neliniare.la aceeaşi valoare a curentului. lineare sau nelineare. Aplicarea acestui tip de călire prin inducţie pe secţiune se potriveşte şi se utilizează mai ales în cazul călirii suprafeţelor pinioanelor şi. Câteva avantaje clare pot fi obţinute prin metoda PCS: . pentru regimul staţionar. aplicaţiile se referă doar la cazuri 2D. În cazul problemelor cuplate. − div(λgradT ) + c ∂T = p. câmpul electromagnetic sinusoidal şi ecuaţia liniară a difuziei câmpului termic.timpul necesar călirii unui pinion scade de aproape N ori. corecţia permeabilităţii se face şi în funcţie de temperatură. Cu puţini ani în urmă a fost lansată. Sunt luate în considerare dependenţele de temperatură a parametrilor electromagnetici. dar apoi se corectează permeabilitatea magnetică în funcţie de valoarea inducţiei efective. ecuaţia ce trebuie soluţionată numeric este ecuaţia Fourie − div(λgradT ) = p . conţinutul lucrării se axează pe descrierea dispozitivului de călire de mare productivitate. . cu mare succes în ramurile industriale importante. Neumann sau mixte. a oferit numeroase rezultate privind determinarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar. La fel ca la problemele de electrostatică. propusă în lucrare. În problemele de difuziune termică. în medii imobile. Problema se complică dacă se ţine cont de neliniaritatea condiţiilor de frontieră. Problema de câmp termic Consacrată problemelor de câmp termic este Metoda elementului finit. fapt agreat pentru realizarea echipamentului de alimentare în înalta frecvenţă. structurilor de suprafeţe de o anumită formă. cât şi de condiţia de frontieră. Literatura de specialitate. Începând cu Capitolul IV. Se admite regimul cuasistaţionar sinusoidal. . deci soluţionarea unor complicate probleme de regim cvasistaţionar. menţionată şi în bibliografie. necunoscuta este scalarul T (temperatura). Lucrări recente admit difuzia termică neliniară definită de dependenţa neliniară a conductivităţii şi capacităţii termice.datorită periodicităţii câmpului electromagnetic şi termic. în mod similar. de mediul liniar. Mediile cuasiliniare sunt adoptate pentru determinarea curenţilor turbionari. necesită un uriaş efort de calcul şi. Din păcate metoda balanţei armonice. a inducţiei maxime sau a pierderilor locale. călirea obţinută este uniformă pentru toţi dinţii. unde N este numărul de dinţi al pinionului. tensiunea de alimentare creşte de N ori (similar alimentării în serie a băilor de electroliză pentru aluminiu).electromagnetic în structuri cu medii conductoare. dar în structuri 2-D. ca urmare. ecuaţia este asemănătoare celei de la problemele cuasistaţionare anamagnetice. călirea de suprafaţă prin inducţie care foloseşte metoda PCS (proces de călire simultană). Singura lucrare care propune o modelare mai exactă a neliniarităţii mediilor feromagnetice este.

La roţile dinţate cu modul mare se realiza un inductor cu care se călea un singur dinte. 8. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig.63 mm2.. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic şi teoremele de unicitate. Este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. Noua metodă de călire simultană a dinţilor pinioanelor constă în realizarea unui sistem de bobine care să înconjoare toţi dinţii pinionelor.1). cu condiţiile de frontieră mixte. 4. frecvenţa fiind de 8000 Hz. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. asemănător unei înfăşurări pentru rotorul unei maşini sincrone cu N poli.45 A deoarece aria inductorului de secţiune circulară este: 176. În Capitolul VIII se prezintă analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor. Aceştia sunt corectaţi iterativ în cadrul fiecarui pas de timp. Apoi este descrisă soluţionarea numerică. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2.28 s. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. a problemei de câmp electromagnetic. Forma acestuia este astfel concepută încât să permită cu uşurinţă schimbarea roţii dinţate cu alta. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. Capitolul V abordează analiza calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. prin metoda elementului finit. Capitolul VII tratează algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. Conţinutul Capitolului VI se referă la analiza calitativă a câmpului termic.10). Pentru difuzia termică se prezintă metoda elementului finit în tehnica Galerkin.căldura produsă pentru a nu se disipa inutil către dinţii vecini. la faza iniţială 0: . zona frontală a bobinei sistemului de încălzire are aspectul unei pâlnii care permite introducerea pinionului (fig. Deci. deci randamentul metodei este mai bun. spre deosebire de cazul maşinii electrice. trasate pentru timpul t = 21. Pentru structura cu inductor circular rezultă un curent de: 2649.

10 Linii de câmp.12 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. 8.11. 8. 8. 180 grade sunt desenate în Fig.12. 8. pentru fazele 0. 8. 8. 8. 90. pentru inductor cu conductor circular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic.Fig. 8.13 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig. 8.13. 45. la acelaşi timp.11 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig.14 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 . 30. doar pentru 0 şi 180 de grade: Fig.14.

Segment de roată dinţată Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2. 23. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig. împreună cu dispozitivul dedicat călirii de mare productivitate.Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: Pentru inductorul de secţiune circulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. frecvenţa fiind de 8000 Hz.1 sec.28 sec.8. trasate pentru timpul t = 20. 23. Fig. la faza 0: . 22 Harta temperaturilor din dinte la timpul 21. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară Un segment din roata dinţată. este prezentat în fig.70 s.29). Fig. 21 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. Pentru structura cu inductor rectangular rezultă un curent de: 2250 A deoarece aria inductorului de secţiune rectangulară este: 150 mm2.

8.25 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig.26. 8. 180 grade sunt desenate în Fig.26 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. 8. 45.27.Fig. pentru inductor cu conductor rectangular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. 8.24 Linii de câmp. 8. doar pentru fazele 0 şi 180 grade: Fig. 30. pentru fazele 0. 8. 8.25.39 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: .38 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig. 90. 8. 8. la acelaşi timp.28.

A. 35 Harta temperaturilor din dinte la timpul 20. al cerinţelor obiective de creştere a calităţii produselor şi al creşterii rentabilităţii. În fine. în timp ce neliniaritatea problemei termice provine din dependenţa cu temperatura a parametrilor termici (conductibilitate termică. Capitolul IX prezintă concluziile şi contribuţiile principale ale lucrării. a unei temperaturi uniforme pe secţiunea piesei. Neliniaritatea relaţiei B-H se soluţionează admiţând modelul pseudolinear. în problema de câmp electromagnetic şi din sursa de câmp termic. de călire în curenţi turbionari.D. Teza de doctorat este dedicată unei probleme de mare interes în contextul actual al economiei de piaţă. permeabilitatea magnetică corectându- . coeficient de transfer termic la suprafaţă). din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. eficiente. în care B = µ ( B )H . simultan. Modelarea numerică a procesului de călire superficială cu ajutorul curenţilor turbionari este o problemă complexă. 34 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. în problema de difuzie termică. A fost necesar trecerea în revistă soluţionarea problemelor de curenţi turbionari. dată de pierderile Joule. Marele avantaj al încălzirii prin inducţie constă în faptul că în cazul tratamentelor termice se urmăreşte atingerea de către piesa supusă tratamentului. aflat în dotarea laboratorului de Modelare şi Simulare Tehnici C. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice.Pentru inductorul de secţiune rectangulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. în care sunt rezolvate. capacitate termică. înscriindu-se în direcţia stabilirii unor noi proceduri. putând fi folosită şi în combinaţii cu alte procese tehnologice. Cuplajul celor două probleme rezultă din puternica dependenţă a relaţiei B-H cu temperatura. două probleme neliniare de câmp: cea de câmp electromagnetic şi cea de difuzie termică. Neliniaritatea problemei de curenţi turbionari este datorată relaţiei neliniare B-H. modelarea numerică a procesului de călire superficială a dispozitivului realizat s-a efectual cu softul FLUX 2D elaborat de CEDRAT. Având în vedere că aceste metode sunt bine cunoscute în literatura de specialitate. Principalul obiectiv al acestei teze a fost realizarea şi analiza numerică a unui dispozitiv de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate.78 sec. a problemelor de câmp termic şi de cuplaj ale celor două probleme.1 sec. Fig. Utilizarea încălzirii prin inducţie în cazul tratamentelor termice poate fi considerată ca o sursă de încălzire controlată.

Contribuţii originale Orientarea cercetărilor din cadrul acestei teze în direcţia elaborării unui nou pachet de programe ar fi avut riscul obţinerii unui rezultat neconvingător. Se adoptă algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. prin care se poate realiza călirea simultană a dinţilor pinioanelor. cu ajutorul pachetului de programe FLUX. deci. într-un timp relativ redus. Ea permite selectarea şi controlul multor parametrii care influenţează procesul de călire: valorile intensităţii curenţilor. • Metoda de soluţionare a problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic este deja dezvoltată de specialiştii în ingineria electrică (de ex. forma numerică a ecuaţiilor câmpului conducând la un sistem de ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. • Problema de difuziune termică este discretizată în timp prin procedura CrankNicholson. . Simetria geometrică dentară a permis ca analiza problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic să fie făcută doar pentru un pas dentar (Se putea alege chiar o jumătate de pas dentar. la fiecare pas de timp. forma şi adâncimea zonei supuse călirii. Analiza pe calculator face posibilă scurtarea timpului şi scăderea costului care ar fi necesar pentru selectarea parametrilor în timpul experimentelor. cu condiţiile de frontieră mixte. se face corecţia iterativă a parametrilor electromagetici şi termici. Se realizează o analiză calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. frecvenţele de lucru. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. fiind deci un instrument deosebit de util pentru tehnologul răspunzător de călirea piesei.. o condiţie necesară pentru o soluţie corectă). se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. care apar în timpul procesului de călire prin inducţie. astfel încât să se obţină evoluţia dorită pentru câmpul de temperaturi şi. programele FLUX). de mare productivitate. Principalele avantaje ale utilizării acestui dispozitiv în procesele de călire superficială sunt: • Timpi de producţie reduşi (de cca N ori. Marele avantaj al modelului rezultă din posibilitatea adoptării regimului sinusoidal şi a imagnilor în complex. a unui nou dispozitiv. Se efectuează o analiză calitativă a câmpului termic şi este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. • Problema de câmp electromagnetic este soluţionată prin metoda elementului finit. Simularea pe calculator a proceselor. • Automatizare uşoară a procesului de producţie. a evoluţiei câmpului de temperaturi din dinţii pinionului. principalul obiectiv al lucrării şi principala contribuţie originală a acestei teze a fost realizarea şi studiul. • Călirea uniformă a dinţilor. în timp ce discretizarea în spaţiu se face prin metoda elementului finit.se iterativ în functie de inducţia magnetică. unde. Din acest motiv. • Regimul termic poate fi controlat uşor. timpii de acţionare. • Controlul grosimii stratului călit. Cuplajul dintre cele două probleme de câmp este soluţionat prin procedura de discretizare în timp. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic. deşi geometria pinionului este complexă. Modelul ales permite obţinerea. dar s-ar fi renunţat la verificarea simetriei soluţiei. reprezintă o unealtă extrem de valoroasă. unde N este numărul de dinţi).

Nakata. Takahashi. Rev. rotative motion and magnetic saturation. 583–592.. Boaillault. 2 pp. Sci.I. rezultând o evoluţie a câmpului de temperaturi mai bună. Rev. Rubinacci. 2.. 40. Vol 26. o alternativă interesantă la aşa numitele metode convenţionale de călire a pinioanelor. mart. mart. IEEE Trans. Graz. Deşi orientarea cercetărilor din cadrul tezei a avut în special caracter tehnologic. A.I. No. Austria. 129. 2. 1990. 25. et. G. pp. A.. sept 1988. Avantajele tehnice şi economice ale metodei de călire realizată de autor reprezintă. Calculation of 3 . Bucarest. F. Dispozitivul de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate a fost analizat în două variante şi anume: cu inductor având conductor de secţiune circulară şi unul cu inductor ce are conductorul de secţiune rectangulară. N.Temperaturile şi timpul care au fost necesare pentru atingerea temperaturii specifice sunt similare atât în cazul simulării cât şi a experimentelor. 98–101. EMF Workshop.. E. Italy. prin urmare. Capri. [3] M. Eddy Current Integral Formulation for Nonlinear Media. Acest procedeu ne permite obţinerea unei rezistenţe crescute la uzură a suprafeţei pinionului în comparaţie cu restul proprietăţilor piesei care nu se modifică în timpul tratamentului prin inducţie electromagnetică.K. Chan. G. Rubinacci. [8] R. [4] F. Rubinacci. Albanese. A. No. No. [7] R. Albanese. Hănţilă. No. Solution of Three-Dimensional Eddy Current Problems by Integral and Differential Methods. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation. pp. 1982. Treatement of multiply connected regions in twocomponent electric vector potential formulation. 1995. Hănţilă. IEE Proc. Wiliamson. Modelisation tridimensionelle des courants de Foucault a l'aide des methodes mixtes avec differentes formulations. [5] R.. Hănţilă. Albanese. F. Techn. Brown. Albanese. on Magn. 1993. 1988. 1994. Investigation of Efectiveness of Various Methods with Different Unknown Variables for 3D Eddy-Current Analysis. – Electrotechn.C. înaintat de autorul tezei. IEEE Trans. lucrarea a dedicat câteva capitole aspectelor teoretice legate de soluţionarea problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic. 1992. Rubinacci. G. Dispozitivul face obiectul unei propuneri de brevet de invenţie. 7. s.dimmensional eddy currents at power frequencies. Integral formulation for 3D Eddy-current computation using edge elements. Pt. Roum. . Vol 26. [10] R. mart. Vol 140. Appl. 1990. Albanese. COMPUMAG 1987.. [2] S. on Magn. Energ. Albanese. [9] R. Rubinacci. G.L. 1990. vol. IEE Proc. În urma acestei analize s-a constatat faptul că dispozitivul cu conductor rectangular permite un întrefier optim. pe lângă modelarea numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari obţinute cu dispozitivul de mare productivitate. IEEE trans. IEE Proc. [6] R. 151–158. A.a.I. Integral Formulation for Nonlinear Eddy Current Problem. 135. BIBLIOGRAFIE [1] T. Rubinacci. G. F.. 2.. Three-dimmensional finite element formulation for problems involving time-varying fields. Z. 1. IGTE Symposium. No. on Magn. G. Ren. MAG-24. Razek. de Phys.

Nr. 760 – 763. P. Takahashi. [22] J. Nr. Rodger. You. 3. 3. [16] Z. [23] C. 3. Upwind-Linear Edge Elementsfor 3D Moving Conductor Eddy Current Problems. Graz. J. 3. Proc. Nr. K.D. Lai.. Vol. 3. IEEE Trans. Musolino. Y. 1996. Albanese. Vol. on Magn. 1996. 1996. Raughi.. Meunier. 984–989. on Magn. T.. G. 1996. Vol. 1996. pp. Blanpaim. Pappan. Fresa. IEEE Trans. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation in Terms of a Two-Component Current Density Vector Potenţial.. A. 1996. 3. K.C. pp. Integral equations in Electromagnetic Computation: past. 776–779. Coles. 2D Nonlinear Finite Element Modelling of Electromagnetic retarders using Time-slepping Algohthms and the PetrovGalerkin method wilh Homogenization Techniques. A.J. G. IEEE Trans. Proc. M.[11] R.T. pp. IEEE Trans. Vol. pp. Fujiwara. Leonard. Austria. of the 7th IGTE Symposium. . M. 32. Graz... pp 784–787.W. IEEE Trans. IEEE Trans. 756–759. 733–736.W. Eastham. Rubinacci. on Magn. Austria. 1996. Modeling of Electromagnetic Wakes of Moving Submerged Bodics in Stratified Sea Water. on Magn. 1996. Liniar AC Steady-State Eddy Current Analysis of High Speed Conductor Using Moving Coordinate System. Vol. Nr.. G. [13] N. 3. Vol. [12] N. Strategies for Accelerating Convergence in Nonliniar Fixed Point Method Solutions – Proc. Nakata. 32.J. Musolino. N. Leonard. G.E. Ben Harara. F. on Magn. on Magn. R.R. on Magn. Marechal. M. Nr. [25] C. pp 733–736. prezent and future. pp. on Magn.D. IEEE Trans. pp. Hennenberg. K. [14] K.. Rodger. Albertz. 1996. Villone. D. Trowbridge. S. pp 764–768. Chiampi. Lai. Austria. Numerical Analysis of a Coupled Problem: Time Evolution of a Tokamak Plasma in Contact with a Conducting Wall. 1996. Dawson. 3. Lavers. 3. A. [18] D. Calculation of the 3D Non-linear Eddy Current Field in Moving Conductors and its Application to Braking Systems. S. Formisiano. IEEE Trans. Scalar-Based Finite Element Modelling of 3D Eddy Currents in Thin Moving Conducting Sheets. 23 – 26 Sept. IEEE Trans. Zhou. Stangherliev. [17] H. on Magn. 1996. 3. 23 – 26 Sept. 1996. IEEE Trans. 32. Vol. Albanesc. Artificial Diffusion Concept for Moving Conductor Eddy Current Problems with Edge Elements. Labbe. [20] R. 319–324.. [15] P. Ragusa.R. 772–775. 1996. Vol. 32. R. Vol. IEEE Trans. J. Hănţilă. on Magn. 32.C. 1996. G. pp. Hybrid Formulation for 3D magnetostatic and Eddy Current Problems. 3. IEEE Trans. 3. Muramatsu. Vol.C. pp... Rubinacci. Allen. Fosman. D. on Magn. Esposito. 32. H. Martone. 1996. M. Liu. Vol. Vol. pp. Nr. Rubinacci. Chaillout. Nr. A. on Magn. IEEE Trans. 23 – 26 Sept. [24] M.I. 497–501. Raughi. Albanesse. [21] R. Shao. Nr. Nr. Nr. 32. H. C. Finite Element Modelling of 3D Moving Conductor Devices with Low Conductivity. Vol. 768–761. 749–752. Computing Electromagnetic Fields for Research and Industry: major achievemenls and future trends. Analysis of a transienl Nonlinear 3-D Eddy Current Problem with Differential and Integral Method.. [19] N. 32. pp. Nr. R. PJ. 3. Modeling ofThree-D Nonlinear Eddy-Current Problems with Conductors in Motion by an Integral Formulation. of the 7th IGTE Symposium. 998–1002. Graz.. Kettunen. 32. 32. L. Nr. pp. Trowbridge. 32. Nr. 32. [26] K. 1996. G. F. Berthier. on Magn. Canali. Repetto. of the 7 th IGTE Symposium. 32. H.

A. 1975. “Complex representation in nonlinear time harmonic eddy current problems. Musolino. Esposito. A Lagrangian Formulation for Mechanically. 1995. “Finite Element Analysis of Electromagnetic. Austria. Leuca.” IEEE Trans. Roum. and G. 31. Energ. Vol. Railgun Electromagnetism. Techn. 19. [35] G. 20. Virostek. I. Roum. Rodger. A. 504–509. Techn.. Pantelyat. ISBN 973 – 8067 – 69 – 3. Magn. [46] F. 1. [42] Z. 31. 2052–2055. Tadaka. vol. l. 107–112.I. O. I. 1974. “Coupled field models in electromagnetic solids”. Hănţilă. Vol. S. M. Various FEM Formulations for the calculation of Transient 3D Eddy Currents in Nonlinear Media. J.I. 1436–1439. Vol. p. vol.. pp. Rev. on Magn. pp.. 1974. on Magn. pp. Nr. – Electrotechn. 1995. Wakao. on Magn. Richter. IEEE trans. Rev. – Electrotechn. Performance of an Integral Formulation in 3D Nonlinear Anisotropic Analysis. Roum. Rev. [29] M. 3. [37] F. IEEE Trans. Y. In-Bore Projectile Dynamics in the Linear Induction Launcher (LIL) Part I: Oscilalions. Zabar. P. IEEE trans.” IEEE Trans. Vol. Vol. 509-520. Energ. [43] N. No. 27. pp.. [39] F. Ifrim. Magn. on Magn. 334-339. Vol. pp. pp. Birenbaum. Ph. vol. “Modelarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar la înalta frecvenţă. Matyukhin. 3. L. et. 2625-2628. Thermally Coupled Electromagnetic Diffusive Process with Moving Conductors. Marion-Pera.C. 1995. [41] Spoială D. Projectile Transverse Motion and Stability in Electromagnetic Induction Launchers. M. IEEE Trans. No. 3. 2002. Hănţilă. No.I. Z. Z. 1995.. on Magn. Vol. 1998. pp. D. Hănţilă. on Magn. 1535-1538. l. et. E. Yokoji. Cendes. pp. 1995. Buchgraber. Energ. K. Sci. Onuki.. Eddy Current computation in Moving Conductors by the Hybrid FE-BE Method. Sept. Bucharest.. on Magn. 20. Nr. Pascal. 2121–2114. 1307–1312. Calvin. Energ. 1995. Matsumoto. 34. M. IEEE Trans.I.Electrotechn. 211–219. 3 1 . on Magn. 39. Sci. pp. pp. 397–407. Levi. [28] M. Y. 1. 31. 3. IEEE Trans.. 1869–1872. 484–488. [31] I.P. A Method for solving Stationary Magnetic Field in Nonlinear Media. Bucharest. 23 – 26 sept. S. [34] T. 1995.P. 3. [44] G. pp. „Electrotehnică teoretică”. Biro.J.. 4. 31. P. Shokair. 1995.R. An overrelaxalion method for the computation of the fixed point of a contractive mapping. Paoli. Gontarowskiy.B. Kim. pp. [30] K. – Electrotechn. Thermal and Stress-Strain State of Joints during Induction Heating-Based Assembly and Disassembly”. Editura Electra. Leonard. Badics. Hănţilă. and J. B. Dolezel. 7th IGTE Symposium. 604–609. G. Techn. Gramma. Aplicaţii la instalaţii electrotermice de radio frecvenţă” – Teză de doctorat. S. Preis. Vol. T. Roum. Raughi. on Magn. Ulrych.[27] N. et. T. 2. Mathematical Models of the relation between B and H. Vol. “Coupling between Finite Elements and Boundary Elements for the numerical simulation of induction heating processes using Harmonic Balance Method. 31. T.. 1982. No. Enokizono. May 2003. Conraux. Techn. 3. pp. 3D Finite Element Modelling of Conducting Support Structures. Axial Bearings Using Superconductors and Permanent Magnet. 31. Shulzhenko. . Graz. Rainsworth. COMPEL Nov 05 p. Sci. 429–448. et. 395–398. [40] F. Bergheau. K. Sci. Hănţilă... [38] F. 1996. [36] O. No. C. No. Rev. [33] Kuo-Ta Hiesh. Bucharest.. . Biró. [32] H. IEEE Trans. 1995.3. pp. IEEE Trans. [45] R. pp. 31. K. Yoshizawa. IEEE Trans. Proceediongs of 11th International IGTE Symposium 2004. Yonnet. On the uniqueness theorems of the stationary and quasistationary electromagnetic fields in nonlinear medio. No. Three-Dimmensional Moving simulation of Levitation-Melting Method. R. 31. Bucharest. Wada.

. Oradea 2000. [59] T. Bucureşti. Mai. Maghiar. [61] T. Bucureşti 1970. „Câmpul electromagnetic variabil în timp”. Leuca – Câmpul electromagnetic şi termic cuplat – Curenţi turbionari. Editura didactică şi pedagogică. Gabriela Tonţ– Determinarea curburii pieselor feroase masive utilizând dispozitive electromagnetice – Lucrările celei de-a . [63]. Tipografia Grafx. Slovak Republic. 341-356. Della Giacomo. Marinescu. Editura Electra.Leuca – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic – Editura ICPE Bucureşti. Vasiliu. Revue Roum. Hănţilă. – Elth. N. Cheregi. Fireţeanu. – Model digital Crank-Nicolson de câmp electromagnetic cuplat cu cel termic şi implementarea sa numerică. pp. Bucuresti. Leuca – Inducţia electromagnetică şi tehnologii specifice. I. Editura Mediamira. [51] Al. Hănţilă. p. ISBN 973 – 8067 – 31 – 6. 2004. Răduleţ. Analele Universităţii din Oradea. Hănţilă. Energ. T. Ţugulea. de încălzire prin inducţie. [53] F. „Elementul electromagnetic de circuit”. Stará Lesná – High Tatras.. I. 1995. 2000.Techn. Cluj – Napoca. Slatina. A. no. [48] F. Editura Electra. p. Editura ICPE. Sci. [49] F. Hortopan. T. Editor ARI Press. p. 2-4 Sept. Editura Mediamira. [68] G. “Analiza circuitelor electrice folosind un program de calcul” Analele Universităţii din Oradea. Timotin. Leuca. no. T.4. 155 – 160. 147 – 154. Hănţilă. Demeter. Rev. Fascicola Electrotehnică vol. Leuca – Circuite electrice şi aplicaţii. Leuca.F. [64]. 351-371. T. Vasile. [52] F. A.N. 1996. 1971. Cluj – Napoca. Mocanu. Al. 1981. 1996. eE. T. Simpozionul de electrotermie. Leuca. „Rezolvarea numerică a problemelor de câmp electromagnetic”. [67] G. Oradea. 74 – 85. T. Editura Mediamira Cluj-Napoca. 2001. F. Daniela Popescu. Vasiliu.501-509. Maghiar. [57] Manual de utilizare FLUX 2D – Cedrat. Analele Universităţii din Oradea. 1970. Electro-Power Engineering EE’96. A. [69] Nicolae Drăghiciu.B. Leuca.. Electrotehn. Tome 15.Roum. „The electromagnetic field of electric lines with losses”. Oradea. et Energ. 1998. Sci. [65]. 2001. M. pp. 69 – 73. Covrig. [54] C. 1995. Şt. Demeter. Ifrim „Lecţii de bazele electrotehnicii” .. I. T. Timotin. 1994. [58] V. M. Hănţilă. T. [62] T. 1991. ISBN 973 – 98322 – 0 – 2. Hănţilă. pp. „Calculul numeric al curenţilor turbionari”. V. „Teoria campului electromagnetic”. 1996. pp. G. [60] I. E. Maghiar. [56] F. Gabriel Cheregi. [50] R. Vancea – Determinarea parametrilor funcţionali ai instalaţiilor tehnologice de încălzire prin inducţie a unor bare cilindrice din oţel utilizând elemente de proiectare asistată. Editura ICPE. Szilagyi – Compunting the melt-down characteristic for the electric fuse using numerical modeling on Flux 2D software package. Octombrie.S. Leuca. Techn. E. Leuca. Cerc. 973 – 7728 – 22 – X. [55] Al. Lucia Szilagyi. „Contribuţii la studiul cuptorului de inducţie cu creuzet utilizat pentru topirea metalelor” Analele Universităţii din Oradea. Fascicola Electrotehnică. F. Electrotechnique et Energ. Mai 1994. International Scientific Conference. T. „Câmpul magnetic în structuri cu magneţi permanenţi”. Hănţilă „Existences and stability theorems for stationary fields in nonlinear media”.Editura didactică şi pedagogică. F. The VIII. Timotin. M. T. 1997. T. Maghiar. 1998. [66]. Maghiar. Ser. St.[47] F. „Câmpul electromagnetic staţionar în medii neliniare” . Hănţilă – Analiza numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari. vol. 2005. Cheregi. Vancea – Contribuţii privind unele aspecte de analiză a circuitelor electrice din instalaţ. T. Preda.3.

pp. Cheregi. 2004. Cheregi. [70] Nicolae Drăghiciu. Literatură şi Arte. [75] T.B. Arion. JIU. G. [72] Gabriel Cheregi. [76] T. Universitatea din Oradea. pp. I. . pp. 2005. Arion “Numerical Simulation of the Electromagnetic Field within the Induction Hardening of Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. Daniela Popescu. 2003. M. [74] D. Ed. 2002. Gabriel Cheregi – Despre programul de calcul al câmpului magnetic al unei bobine circulare – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. [71] Dan George Tonţ. Cheregi “Instalaţii electrice”. – The analyze of antireciprocity of hall generator – American – Romanian Academy of Arts and Sciences. Cheregi. Gabriel Cheregi. pp. G. 2006. 2001. Gabriel Cheregi. G. Gabriela Tonţ – Consideraţii asupra schemei echivalente a unui transformator cu înfăşurare terţiară – Academia de Ştiinţe. 2006. 502 – 506. 633 – 636.S. Hoble. Leuca. 36 – 39. 23 – 28. Novac “About the numerical modeling of the electromagnetic field with in the induction hardening of cylindrical half finished parts” Analele Univ din Oradea. 973 – 613 – 508 – X. [73] Nicolae Drăghiciu. ORADEA – România. 9 – 14. Arion ”Dual Frequency Simulation of the Electromagnetic Induction Process in Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. Gabriela Tonţ– Măsurarea defazajului utilizându-se fazmetrul numeric cu microcalculator – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA.N. pp. 15 – 18. M. Gabriela Tonţ. M. – Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. [77] M. Leuca. Gabriela Tonţ. pp. 2001.XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. 41 – 45. pp. Dan George Tonţ. 2001. G. 11 – 15. pp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful