P. 1
Teza+de+doctorat+-+rezumat+-+Cheregi+Gabriel+Remus

Teza+de+doctorat+-+rezumat+-+Cheregi+Gabriel+Remus

|Views: 58|Likes:
Published by Florin1988

More info:

Published by: Florin1988 on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

TEZĂ DE DOCTORAT
Contribuţii privind analiza numerică a procesului de încălzire prin inducţie în problemele de tratamente termice

Coordonator: Prof. univ. Dr. Ing. Teodor LEUCA Doctorand: Ing. Gabriel Remus CHEREGI

ORADEA, 2006

Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic .......2.................................................................................. 9.......1............................ Metoda elementelor finite .................................................... 6......................................... CAPITOLUL I: Modificarea proprietăţilor mecanice ale materialelor feromagnetice prin tratament termic . Problema de câmp termic.2... Geometrie.......... Discretizarea în domeniul timp ................................... 5 9 13 25 25 31 31 33 36 36 47 52 58 58 66 68 68 71 71 79 86 95 95 96 99 106 .......... 3............2........................................... 5....................................... CAPITOLUL VIII: Analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor .... 8...................................... 9........................................................................ 5............................................................................... Problema de câmp electromagnetic ...... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară ............................................................... CAPITOLUL III: Stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială ..... Pătrunderea câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor .... 6...... CAPITOLUL IX: Concluzii şi contribuţiile principale ale lucrării .....................................3............................................................................. CAPITOLUL VII: Cuplarea problemelor de câmp electromagnetic şi termic ...................... Regimul cvasistaţionar al câmpului electromagnetic ............. CAPITOLUL II: Instalaţii de călire superficială .....................................3...................................................... CAPITOLUL IV: Procedeu de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ..............................CUPRINS INTRODUCERE ................ 6...................... Soluţionarea numerică a problemelor de curenţi turbionari prin metoda elementului finit ............................ 5...................................................................................................... ANEXE ..................................................................2......................2............................................................... 3.................... Difuzia câmpului termic ......... 8..........................................................................................................1.....................................3.............1.... condiţii de frontieră .................................................................... CAPITOLUL VI: Soluţionarea problemelor de câmp termic ........1.......................................................................... 3...............3............................ parametri electromagnetici şi termici......................... Contribuţii originale .............1....................... 8...... CAPITOLUL V: Soluţionarea problemelor de curenţi turbionari ............. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară ... BIBLIOGRAFIE ..... Concluzii ......

Cele mai evoluate programe . . .relaţia timp – temperatură în cazul călirii prin inducţie. Calculul termic se face în ipoteza unui transfer termic neglijabil. în urma călirii întregii piese. stabilită pentru semispaţiul conductor. Călirea de suprafaţă prin inducerea curenţilor turbionari are câteva avantaje faţă de alte metode de călire: poluare practic inexistentă. Cel mai simplu mod de a controla grosimea stratului călit este dat de formula adâncimii de pătrundere. iar dacă este călit în întregul volum. deseori. reglarea grosimii stratului călit. deci cele două probleme electromagnetică şi termică. în acelaşi timp. sunt cuplate. . O modalitate modernă şi eficientă de încălzire superficilă se poate obţine prin utilizarea unui câmp electromagetic variabil în timp. sar aşchii din faţa activă sau se sparge. păstrând. o bună repetabilitate. Aceste avantaje justifică utilizarea pe scară largă a călirii în înaltă frecvenţă (CIF) în majoritatea unităţilor producătoare de piese metalice. automatizare relativ uşoară etc. în ansamblu ei. Evoluţia câmpului termic depine de pierderile prin curenţi turbionari şi necesită. de exemplu. este util să se călească piesele doar în zona în care este necesară o mare duritate.tipul de oţel sau fontă. a căror distribuţie depinde de geometria piesei şi de proprietăţile de material. metodele pot fi aplicate la orice tip de geometrie şi pot lua în considerare modificarea atât a parametrilor electromagnetici cât şi termici în funcţie de temperatură. dar şi de frecvenţa câmpului electromagetic. încălzind piesa peste temperatura austenitică şi impunând apoi o anumită viteză de scădere a temperaturii piesei. În prezent. . Dacă ciocanul. Exemplele cele mai simple sunt oferite de sculele folosite de om în construcţii: ciocanul. dalta. . aceasta devine casantă.efectul microstructurii primare a materialului asupra proprietăţiilor microstructurii călite. atunci faţa sa activă se deformează imediat. În ultimii ani. uneori imposibil de utilizat în scopul în care ea a fost proiectată. Călirea de suprafaţă conferă pieselor metalice proprietatea de a rezista uzurii la frecare. soluţionarea unei complicate probleme de difuziune termică. atunci devine casant şi. În volumul piesei metalice se induc curenţi turbionari. Din păcate. Se spune că distribuţia este superficială şi că adâncimea zonei cu pierderi Joule importante este adâncimea de pătrundere. cu atât mai mult cu cât suprafeţele călite se abat de la forma plană. utilizarea unui model atât de simplu nu permite un control de precizie al calităţii şi dimensiunii stratului călit.o execuţie corectă a cuplării sau îmbinării dintre bucla de inducţie şi piesa de prelucrat. Desfăşurarea călirii de suprafaţă prin inducţie depinde de: . situată în imediata vecinătate a suprafeţei piesei. nu este călit. . în care analiza numerică a câmpului electromagnetic este cuplată cu analiza difuziei termice. Din aceste motive.proprietăţile electrice şi magnetice ale materialului.forma piesei de prelucrat şi forma stratului de suprafaţă călit. elasticitatea şi rezistenţa mecanică a piesei. de asemenea.selectarea proceselor termice şi de călire corespunzătoare.selectarea densităţii puterii şi frecvenţa curentă. au fost dezvoltate metode de modelare a proceselor de călire. Cu cât frecvenţa este mai ridicată cu atât pierderile Joule datorate curenţilor tubionari se distribuie preponderent într-o zonă mai îngustă. . excitat în câmp electromagnetic uniform. Timpul de încălzire trebuie să fie suficient de mic încât temperatura să nu difuzeze nepermis de mult în volumul piesei. Din păcate. Determinarea cu acurateţe a distribuţiei curenţilor turbionari implică soluţionarea unei complicate probleme de câmp electromagetic în regim cuasistaţionar. şurubelniţa etc. Nu există încă rezultate privind luarea în considerare a neliniarităţii dependenţei B-H.Rezultate cunoscute din ingineria materialelor arată că se poate ridica duritatea unor piese metalice prin călire. Proprietăţile de material depind de temperatură.

elasticitatea. Evident. Proprietăţile metalelor pot fi grupate în trei mari categorii: a) proprietăţi fizico-chimice. Capitolul I al lucrării abordează o descriere sumară a mecanismelor de modificare a proprietăţilor materialelor feromagnetice. în care relaţia B-H este liniară.. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. prin tratament termic. de exemplu: duritatea. permeabilitatea megnetică corectându-se în funcţie de valoarea efectivă sau maximă a inducţiei magnetice. Proprietăţile mecanice se determină pe bază de solicitări. În cele ce urmează se prezintă câteva date generale pentru una din ultimele instalaţii de încălzire prin inducţie concepută să lucreze alternativ sau simultan cu înaltă şi medie frecvenţă. cu simplificări evidente. Soluţiile propuse sunt analizate cu ajutorul pachetului de programe FLUX. rezultând timpii de călire şi distribuţiile corespunzătoare ale câmpurilor electromagnetic şi termic. efectul de crestătură şi temperatura. Principalele solicitări mecanice ale metalelor – clasificate în solicitări mecanice statice. În cazul solicitărilor dinamice. orice matarial poate fi distrus în stare plastică sau fragilă. Prezenta lucrare se înscrie în direcţia stabilirii unor noi proceduri. Forţelor exterioare li se opun forţele interioare cauzate de interacţiunile dintre atomii care tind să fie scoşi din poziţiile de echilibru. .folosesc modelul pseudoliniar.2. în funcţie de condiţiile în care are loc solicitarea. lărgind astfel gama de tratare de piese pe aceeaşi instalaţie. rezilienţa. Capitolul II al lucrării dezvoltă subiectul cu privire la instalaţiile de călire superficială prin curenţi turbionari. dinamice şi variabile – presupun acţiunea unor forţe exterioare asupra materialului. La materialele în stare plastică distrugerea este precedată de deformaţii plastice importante. eficiente. cuplate cu cele de difuziune termică. Astfel.. utilizabil în cazul pinioanelor şi este structurată pe 9 capitole. şi anume: luciul metalic. etc. rezistenţa la rupere. care caracterizează capacitatea de prelucrare la cald sau rece a unui metal. acţionare digitală şi arhivare de proces cu generator de 75 KW cu încălzire simultană cu înaltă şi medie frecvenţă utilizată în special pentru serii de piese ce se schimbă des (fig. care caracterizează consistenţa. bibliografie şi anexă. de călire în curenţi turbionari. b) proprietăţi mecanice. conductivitate termică şi electrică. Modelul permite adoptarea regimului sinusoidal şi a imaginilor în complex pentru mărimile câmpului electromagnetic şi ecuaţiile sale. greutate specifică. Lucrarea este finalizată prin realizarea unui nou dispozitiv de călire supeficială de mare productivitate. temperatură de topire. rigiditatea şi durabilitatea. Instalaţie de încălzire prin inducţie cu dublă frecvenţă EA 75 -3C-ZF . Factorii care condiţionează caracterul ruperii sunt: viteza de deformaţie. etc. 2.instalaţie universală cu comandă CNC. nu constituie decât un instrument util la dispoziţia inginerului care proiectează instalaţia de călire şi care recomandă soluţiile tehologice. care caracterizează natura metalului. culoare. ca. c) proprietăţi tehnologice. iar la cele în stare fragilă distrugerea se face fără deformaţii prealabile vizibile. existenţa unor programe comerciale privind analiza problemelor complexe de câmp electromagnetic.).

Uneori forţele de natură magnetică produse de curenţii turbionari trebuie luate în considerare la calculul parametrilor unor instalaţii de conversie electromecanică. În Capitolul III se tratează stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială abordând problema de câmp electromagnetic. pentru axa c – 400 kg. permiţând încălzirea mediilor conductoare în zone dorite de tehnicieni.Fig.medie frecvenţă 18 kHz (frecvenţă fixă) . Maşina de încălzire – date tehnice • • • • putere 25 kVA (fără generator) 3 axe ( z – 650 mm. Generator ZFG de 75 • • • • putere 83 kVA putere nominală medie/înaltă frecvenţă 75 kW (suma între cele 2 frecvenţe) reglare putere în trepte la ambele frecvenţe 10…90 % frecvenţa de lucru: . greutate totală max. Alteori ele pot fi utile prin efectul lor termic. Determinarea curenţilor turbionari necesită calculul câmpului . 2.4…60 rot/min şi axa e 40…400 rot/min dimensiune piese Ø 150 mm sau Ø 260 mm în funcţie de masa rotativă cu o greutate a piesei de 10 kg. De cele mai multe ori pierderile produse de curenţii turbionari nu sunt dorite şi tehnicienii încearcă să le reducă cât mai mult posibil. x . problema de câmp termic şi problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic. Problema de câmp electromagnetic Calculul curenţilor turbionari este o problemă de mare interes tehnic.+/.înaltă frecvenţă 100…350 kHz în funcţie de inductor.2. Y +/.100 mm.15 mm pentru inductor) şi rotaţie axa c 0.

Problema de câmp termic Consacrată problemelor de câmp termic este Metoda elementului finit. În problemele de difuziune termică. Spre deosebire de câmpul electromagnetic. necunoscuta este scalarul T (temperatura).electromagnetic în structuri cu medii conductoare.datorită periodicităţii câmpului electromagnetic şi termic. dt Condiţiile de frontieră pot fi de tip Dirichlet. a inducţiei maxime sau a pierderilor locale. Problema se complică dacă se ţine cont de neliniaritatea condiţiilor de frontieră. . menţionată şi în bibliografie. cu mare succes în ramurile industriale importante. atenţia cercetătorilor s-a îndreptat spre elaborarea unor algoritmi de soluţionare numerică a problemei curenţilor turbionari în structuri 3-D cu medii neliniare. La fel ca la problemele de electrostatică. Se admite regimul cuasistaţionar sinusoidal. unde N este numărul de dinţi al pinionului. propusă în lucrare. Lucrări recente admit difuzia termică neliniară definită de dependenţa neliniară a conductivităţii şi capacităţii termice. călirea obţinută este uniformă pentru toţi dinţii. Începând cu Capitolul IV. conţinutul lucrării se axează pe descrierea dispozitivului de călire de mare productivitate. Singura lucrare care propune o modelare mai exactă a neliniarităţii mediilor feromagnetice este. necesită un uriaş efort de calcul şi. ecuaţia ce trebuie soluţionată numeric este ecuaţia Fourie − div(λgradT ) = p . Din păcate metoda balanţei armonice. călirea de suprafaţă prin inducţie care foloseşte metoda PCS (proces de călire simultană). aplicaţiile se referă doar la cazuri 2D. corecţia permeabilităţii se face şi în funcţie de temperatură. dar în structuri 2-D. ecuaţia este asemănătoare celei de la problemele cuasistaţionare anamagnetice. câmpul electromagnetic sinusoidal şi ecuaţia liniară a difuziei câmpului termic. . . ca urmare. − div(λgradT ) + c ∂T = p. Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic Cele mai frecvente rezultate admit relaţia liniară B-H. Dată fiind uriaşa dezvoltare a performanţelor maşinilor de calcul din ultima vreme. cât şi de condiţia de frontieră. dar apoi se corectează permeabilitatea magnetică în funcţie de valoarea inducţiei efective. Aplicarea acestui tip de călire prin inducţie pe secţiune se potriveşte şi se utilizează mai ales în cazul călirii suprafeţelor pinioanelor şi. pentru regimul staţionar. lineare sau nelineare. structurilor de suprafeţe de o anumită formă. în medii imobile. a oferit numeroase rezultate privind determinarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar. Mediile cuasiliniare sunt adoptate pentru determinarea curenţilor turbionari. Cu puţini ani în urmă a fost lansată. fapt agreat pentru realizarea echipamentului de alimentare în înalta frecvenţă. În cazul problemelor cuplate.timpul necesar călirii unui pinion scade de aproape N ori.la aceeaşi valoare a curentului. deci soluţionarea unor complicate probleme de regim cvasistaţionar. Neumann sau mixte. de mediul liniar. Literatura de specialitate. Câteva avantaje clare pot fi obţinute prin metoda PCS: . în mod similar. tensiunea de alimentare creşte de N ori (similar alimentării în serie a băilor de electroliză pentru aluminiu). Sunt luate în considerare dependenţele de temperatură a parametrilor electromagnetici.

Pentru structura cu inductor circular rezultă un curent de: 2649. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. Pentru difuzia termică se prezintă metoda elementului finit în tehnica Galerkin. zona frontală a bobinei sistemului de încălzire are aspectul unei pâlnii care permite introducerea pinionului (fig. trasate pentru timpul t = 21. frecvenţa fiind de 8000 Hz. Capitolul VII tratează algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică.căldura produsă pentru a nu se disipa inutil către dinţii vecini. Forma acestuia este astfel concepută încât să permită cu uşurinţă schimbarea roţii dinţate cu alta. La roţile dinţate cu modul mare se realiza un inductor cu care se călea un singur dinte. cu condiţiile de frontieră mixte. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. Capitolul V abordează analiza calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal.45 A deoarece aria inductorului de secţiune circulară este: 176. Aceştia sunt corectaţi iterativ în cadrul fiecarui pas de timp.10). spre deosebire de cazul maşinii electrice. Este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar.63 mm2. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. deci randamentul metodei este mai bun. În Capitolul VIII se prezintă analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor.. Noua metodă de călire simultană a dinţilor pinioanelor constă în realizarea unui sistem de bobine care să înconjoare toţi dinţii pinionelor. Apoi este descrisă soluţionarea numerică. a problemei de câmp electromagnetic. la faza iniţială 0: . Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2. asemănător unei înfăşurări pentru rotorul unei maşini sincrone cu N poli. Conţinutul Capitolului VI se referă la analiza calitativă a câmpului termic.28 s. 4.1). condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic şi teoremele de unicitate. prin metoda elementului finit. Deci. 8.

8.10 Linii de câmp. 180 grade sunt desenate în Fig. 8. 8. 8. la acelaşi timp.Fig. 8. 8. 8.12. 30.12 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. 45.14 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 . 8.13 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig.13. 8.14.11 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig.11. doar pentru 0 şi 180 de grade: Fig. 90. pentru inductor cu conductor circular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. pentru fazele 0.

împreună cu dispozitivul dedicat călirii de mare productivitate. 22 Harta temperaturilor din dinte la timpul 21. la faza 0: .28 sec.29). Pentru structura cu inductor rectangular rezultă un curent de: 2250 A deoarece aria inductorului de secţiune rectangulară este: 150 mm2.8. este prezentat în fig. Fig. frecvenţa fiind de 8000 Hz.Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: Pentru inductorul de secţiune circulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. Segment de roată dinţată Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2.70 s. 23. trasate pentru timpul t = 20. 23. 21 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară Un segment din roata dinţată.1 sec. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig. Fig.

pentru fazele 0.26 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. 8. 180 grade sunt desenate în Fig.27. 90.38 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig.25 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. 30. doar pentru fazele 0 şi 180 grade: Fig. 8. 8.39 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: .28. 8. 8.25. 8. 8.24 Linii de câmp. 8. 8. la acelaşi timp. 45. pentru inductor cu conductor rectangular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic.Fig.26.

a problemelor de câmp termic şi de cuplaj ale celor două probleme. Neliniaritatea problemei de curenţi turbionari este datorată relaţiei neliniare B-H. permeabilitatea magnetică corectându- . eficiente. Marele avantaj al încălzirii prin inducţie constă în faptul că în cazul tratamentelor termice se urmăreşte atingerea de către piesa supusă tratamentului. În fine. aflat în dotarea laboratorului de Modelare şi Simulare Tehnici C. Fig. putând fi folosită şi în combinaţii cu alte procese tehnologice.A. în care B = µ ( B )H . Utilizarea încălzirii prin inducţie în cazul tratamentelor termice poate fi considerată ca o sursă de încălzire controlată. a unei temperaturi uniforme pe secţiunea piesei. Cuplajul celor două probleme rezultă din puternica dependenţă a relaţiei B-H cu temperatura. Capitolul IX prezintă concluziile şi contribuţiile principale ale lucrării. Principalul obiectiv al acestei teze a fost realizarea şi analiza numerică a unui dispozitiv de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate. în problema de difuzie termică. în care sunt rezolvate. al cerinţelor obiective de creştere a calităţii produselor şi al creşterii rentabilităţii. înscriindu-se în direcţia stabilirii unor noi proceduri. două probleme neliniare de câmp: cea de câmp electromagnetic şi cea de difuzie termică. Teza de doctorat este dedicată unei probleme de mare interes în contextul actual al economiei de piaţă.Pentru inductorul de secţiune rectangulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. în problema de câmp electromagnetic şi din sursa de câmp termic. simultan.78 sec. în timp ce neliniaritatea problemei termice provine din dependenţa cu temperatura a parametrilor termici (conductibilitate termică. coeficient de transfer termic la suprafaţă).1 sec. dată de pierderile Joule. Având în vedere că aceste metode sunt bine cunoscute în literatura de specialitate. Neliniaritatea relaţiei B-H se soluţionează admiţând modelul pseudolinear. A fost necesar trecerea în revistă soluţionarea problemelor de curenţi turbionari. capacitate termică. din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. de călire în curenţi turbionari. Modelarea numerică a procesului de călire superficială cu ajutorul curenţilor turbionari este o problemă complexă. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. 35 Harta temperaturilor din dinte la timpul 20. 34 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0.D. modelarea numerică a procesului de călire superficială a dispozitivului realizat s-a efectual cu softul FLUX 2D elaborat de CEDRAT.

care apar în timpul procesului de călire prin inducţie. a evoluţiei câmpului de temperaturi din dinţii pinionului. programele FLUX). • Problema de difuziune termică este discretizată în timp prin procedura CrankNicholson. forma şi adâncimea zonei supuse călirii. Simetria geometrică dentară a permis ca analiza problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic să fie făcută doar pentru un pas dentar (Se putea alege chiar o jumătate de pas dentar. astfel încât să se obţină evoluţia dorită pentru câmpul de temperaturi şi. forma numerică a ecuaţiilor câmpului conducând la un sistem de ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. cu condiţiile de frontieră mixte. timpii de acţionare. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic. prin care se poate realiza călirea simultană a dinţilor pinioanelor. Se realizează o analiză calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. • Metoda de soluţionare a problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic este deja dezvoltată de specialiştii în ingineria electrică (de ex. Principalele avantaje ale utilizării acestui dispozitiv în procesele de călire superficială sunt: • Timpi de producţie reduşi (de cca N ori. de mare productivitate. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. Se efectuează o analiză calitativă a câmpului termic şi este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. • Controlul grosimii stratului călit. unde N este numărul de dinţi). frecvenţele de lucru. Marele avantaj al modelului rezultă din posibilitatea adoptării regimului sinusoidal şi a imagnilor în complex. o condiţie necesară pentru o soluţie corectă). la fiecare pas de timp. . Analiza pe calculator face posibilă scurtarea timpului şi scăderea costului care ar fi necesar pentru selectarea parametrilor în timpul experimentelor. fiind deci un instrument deosebit de util pentru tehnologul răspunzător de călirea piesei.se iterativ în functie de inducţia magnetică. deşi geometria pinionului este complexă. • Problema de câmp electromagnetic este soluţionată prin metoda elementului finit. Ea permite selectarea şi controlul multor parametrii care influenţează procesul de călire: valorile intensităţii curenţilor. Din acest motiv. dar s-ar fi renunţat la verificarea simetriei soluţiei. Modelul ales permite obţinerea. • Automatizare uşoară a procesului de producţie. principalul obiectiv al lucrării şi principala contribuţie originală a acestei teze a fost realizarea şi studiul. reprezintă o unealtă extrem de valoroasă.. Se adoptă algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. într-un timp relativ redus. cu ajutorul pachetului de programe FLUX. Cuplajul dintre cele două probleme de câmp este soluţionat prin procedura de discretizare în timp. se face corecţia iterativă a parametrilor electromagetici şi termici. unde. în timp ce discretizarea în spaţiu se face prin metoda elementului finit. • Călirea uniformă a dinţilor. deci. Simularea pe calculator a proceselor. Contribuţii originale Orientarea cercetărilor din cadrul acestei teze în direcţia elaborării unui nou pachet de programe ar fi avut riscul obţinerii unui rezultat neconvingător. • Regimul termic poate fi controlat uşor. a unui nou dispozitiv.

rezultând o evoluţie a câmpului de temperaturi mai bună. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation. G. 2. Avantajele tehnice şi economice ale metodei de călire realizată de autor reprezintă. et. Acest procedeu ne permite obţinerea unei rezistenţe crescute la uzură a suprafeţei pinionului în comparaţie cu restul proprietăţilor piesei care nu se modifică în timpul tratamentului prin inducţie electromagnetică. G. No. IGTE Symposium. [9] R. o alternativă interesantă la aşa numitele metode convenţionale de călire a pinioanelor. Rubinacci. N. Austria. vol. Eddy Current Integral Formulation for Nonlinear Media. 1992.L.K. . 129. Albanese. Modelisation tridimensionelle des courants de Foucault a l'aide des methodes mixtes avec differentes formulations. pp. mart. lucrarea a dedicat câteva capitole aspectelor teoretice legate de soluţionarea problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic. Pt. Ren. Brown. BIBLIOGRAFIE [1] T. Energ. Rubinacci. Rev. A. IEEE Trans. Vol 140. 1982. on Magn. IEE Proc. Dispozitivul face obiectul unei propuneri de brevet de invenţie. [3] M. [5] R. 40. G. prin urmare. 151–158. Rubinacci. de Phys. Calculation of 3 . 1993. Rubinacci. A. Deşi orientarea cercetărilor din cadrul tezei a avut în special caracter tehnologic. Graz. Razek. pp. mart. No. Boaillault. Takahashi. G. – Electrotechn.. s. EMF Workshop. [7] R.Temperaturile şi timpul care au fost necesare pentru atingerea temperaturii specifice sunt similare atât în cazul simulării cât şi a experimentelor. În urma acestei analize s-a constatat faptul că dispozitivul cu conductor rectangular permite un întrefier optim. Capri. 1990. 135. pe lângă modelarea numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari obţinute cu dispozitivul de mare productivitate.. [8] R.dimmensional eddy currents at power frequencies. mart.I. Sci. Z. Albanese. Solution of Three-Dimensional Eddy Current Problems by Integral and Differential Methods. Roum. COMPUMAG 1987. Dispozitivul de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate a fost analizat în două variante şi anume: cu inductor având conductor de secţiune circulară şi unul cu inductor ce are conductorul de secţiune rectangulară. Hănţilă.. No. Italy. Three-dimmensional finite element formulation for problems involving time-varying fields. Rubinacci. rotative motion and magnetic saturation. 2 pp. IEE Proc. Appl. sept 1988. 1. [10] R. Rev. Albanese. Bucarest. Nakata. 98–101. F.a. Albanese. Integral formulation for 3D Eddy-current computation using edge elements. G.I. 1994. 2. Albanese. G.. 1995. Wiliamson.. F. on Magn. [6] R. 1990. F. IEEE Trans..I. 7. on Magn. IEE Proc. Vol 26. înaintat de autorul tezei. Integral Formulation for Nonlinear Eddy Current Problem. No. Hănţilă. Rubinacci. No. [2] S. Hănţilă. Chan. Albanese. 1988. Vol 26. 25.. 2. A. Treatement of multiply connected regions in twocomponent electric vector potential formulation. MAG-24. E. [4] F. IEEE trans.C.. 1990. Techn. Investigation of Efectiveness of Various Methods with Different Unknown Variables for 3D Eddy-Current Analysis. A. 583–592.

768–761. of the 7 th IGTE Symposium. Nr. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation in Terms of a Two-Component Current Density Vector Potenţial. on Magn. Berthier. 1996. Vol. 749–752. 733–736. 32.. 3. G. T. [12] N. [21] R. Lai.. Raughi. [17] H. Hănţilă. pp. [26] K. Nr. 23 – 26 Sept. Lai. on Magn. pp. pp. Graz. IEEE Trans.D. Hennenberg. 32. H. Allen. 756–759. Vol. A. pp 733–736. of the 7th IGTE Symposium. Upwind-Linear Edge Elementsfor 3D Moving Conductor Eddy Current Problems. 3. Vol. M. 32. Muramatsu. Dawson. 23 – 26 Sept. M. Strategies for Accelerating Convergence in Nonliniar Fixed Point Method Solutions – Proc. 32. Rodger. Canali. 319–324. Vol. 3. 1996. Ben Harara. Austria. 1996. [16] Z. A. pp. IEEE Trans. 1996. Liniar AC Steady-State Eddy Current Analysis of High Speed Conductor Using Moving Coordinate System. 1996. 3. IEEE Trans.C. pp 784–787. IEEE Trans. Nr.[11] R.. 3. P. IEEE Trans. pp. 1996. IEEE Trans. Rubinacci.R. on Magn. Takahashi. IEEE Trans. R. Formisiano. 3. Vol. [13] N. Chaillout. J. 1996. Blanpaim. 1996. Nakata. Albanese. Rodger. on Magn. prezent and future. [24] M. 32.. 2D Nonlinear Finite Element Modelling of Electromagnetic retarders using Time-slepping Algohthms and the PetrovGalerkin method wilh Homogenization Techniques. R. pp. Nr. [22] J. Modeling ofThree-D Nonlinear Eddy-Current Problems with Conductors in Motion by an Integral Formulation. 32. Nr. Nr. 772–775. Shao. Fresa. pp.. 3. Y. Austria. S.J. G. Trowbridge. [23] C. F.W. Villone. PJ. M. on Magn. IEEE Trans. Vol. pp. pp 764–768. Proc. Vol.R. Albanesc.J. Austria.. [19] N. J. 776–779. D. [14] K.W. Numerical Analysis of a Coupled Problem: Time Evolution of a Tokamak Plasma in Contact with a Conducting Wall. 3.. IEEE Trans. Vol. Nr. 3. F. Meunier. Rubinacci.D. Fosman. Proc. 998–1002. [18] D. Trowbridge. 1996. N. Integral equations in Electromagnetic Computation: past. Computing Electromagnetic Fields for Research and Industry: major achievemenls and future trends. 32. R. G. pp. G. 32. Marechal. Nr. Hybrid Formulation for 3D magnetostatic and Eddy Current Problems. 3.T. Nr. Leonard.. [25] C. 1996. pp. IEEE Trans. on Magn. Musolino. Scalar-Based Finite Element Modelling of 3D Eddy Currents in Thin Moving Conducting Sheets. 32. You. K. Calculation of the 3D Non-linear Eddy Current Field in Moving Conductors and its Application to Braking Systems. 497–501. H. on Magn. S. 1996. Leonard. Graz. Coles. Vol. IEEE Trans. 1996.C. K.. Artificial Diffusion Concept for Moving Conductor Eddy Current Problems with Edge Elements. [20] R. Raughi.E. Nr. Vol. Kettunen. D. Rubinacci. IEEE Trans. 1996. 1996. L. of the 7th IGTE Symposium. Labbe. Fujiwara. Nr. . Analysis of a transienl Nonlinear 3-D Eddy Current Problem with Differential and Integral Method. on Magn. on Magn. G.. 3. Vol. Liu. 32. Musolino. 1996. Zhou. K. IEEE Trans. on Magn. Vol. C.I. Martone. 760 – 763. Nr. 3. pp. Repetto. A. 984–989. Modeling of Electromagnetic Wakes of Moving Submerged Bodics in Stratified Sea Water. Finite Element Modelling of 3D Moving Conductor Devices with Low Conductivity. on Magn.. Lavers. 1996. H. Ragusa. Chiampi. M. A. 32. [15] P. 3.C. on Magn. Albertz. Nr. 32. Stangherliev. Albanesse. 23 – 26 Sept.. G. Eastham.. Pappan. Esposito. on Magn. 32. Graz. Vol.

Rainsworth. Vol. S. Rev. Biro. Preis. 1436–1439. No. Ifrim. No. Gontarowskiy. 31. IEEE Trans. Nr. 397–407. . IEEE Trans. pp. – Electrotechn.. 2002. Proceediongs of 11th International IGTE Symposium 2004. 39. [35] G..Electrotechn. On the uniqueness theorems of the stationary and quasistationary electromagnetic fields in nonlinear medio. 27. “Coupling between Finite Elements and Boundary Elements for the numerical simulation of induction heating processes using Harmonic Balance Method. IEEE trans. T. 1535-1538. 1995. on Magn. [28] M. Pantelyat. 509-520. Musolino. Bergheau. 1982. 1307–1312. pp. IEEE trans. 211–219. M. Y. A Lagrangian Formulation for Mechanically. Yokoji. Levi. et. Sept. Cendes. Leonard. Rev. 1995. [31] I.. T. Leuca. Yoshizawa. [40] F. Techn. [36] O. Bucharest. l. Mathematical Models of the relation between B and H. Hănţilă. on Magn. Tadaka. pp. Techn. 2625-2628. No. ISBN 973 – 8067 – 69 – 3. 604–609.I. Shulzhenko. on Magn. 1995. 334-339. IEEE Trans. 31. O. Graz. M.B. Vol. pp. Vol. 34.. Shokair.P. Y. E.. Austria. 3. Conraux. and J. 1995. Hănţilă. 3.. on Magn.. Sci. Yonnet. vol. Roum. Hănţilă. 1996. pp.I. “Complex representation in nonlinear time harmonic eddy current problems. B. Vol. Sci. 4. Paoli. K.” IEEE Trans. Eddy Current computation in Moving Conductors by the Hybrid FE-BE Method. No. pp. Esposito. No.. Enokizono. “Modelarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar la înalta frecvenţă. [38] F. [41] Spoială D. 7th IGTE Symposium. Various FEM Formulations for the calculation of Transient 3D Eddy Currents in Nonlinear Media. S. 2052–2055... Roum.I. et. R. Matyukhin. Matsumoto. K.[27] N. [33] Kuo-Ta Hiesh. Calvin. Wada. 31. Railgun Electromagnetism. – Electrotechn. Z. No. on Magn. „Electrotehnică teoretică”. Raughi. 31. 3. vol. 3. Techn. et. K. Vol. 504–509. Vol. Thermal and Stress-Strain State of Joints during Induction Heating-Based Assembly and Disassembly”. [34] T. pp. COMPEL Nov 05 p. pp. Thermally Coupled Electromagnetic Diffusive Process with Moving Conductors. Zabar. Buchgraber. [39] F. Roum. IEEE Trans. Rodger. Editura Electra. Roum. 20. 23 – 26 sept. IEEE Trans. 1995. vol.3. IEEE Trans. [32] H. 1995. 107–112. Biró. 2. on Magn. Vol. pp. IEEE Trans. Magn. . pp. on Magn. I. Richter.. on Magn. Rev. Dolezel. 1975. 429–448. Ulrych. 1974. In-Bore Projectile Dynamics in the Linear Induction Launcher (LIL) Part I: Oscilalions. Three-Dimmensional Moving simulation of Levitation-Melting Method. 1. Performance of an Integral Formulation in 3D Nonlinear Anisotropic Analysis. J. Vol. T.I. P. A Method for solving Stationary Magnetic Field in Nonlinear Media. 1974. Ph. 1869–1872. May 2003. Z. Hănţilă. S. Nr. p. 19.” IEEE Trans. Energ. pp. Sci. 1995. 395–398.J.C. [29] M. 3. Pascal. 31. No. Marion-Pera.R. M. Techn. I. l. pp.P. [30] K. [45] R. [46] F. Gramma. [42] Z. Energ. 1995. 31. 484–488. 20. – Electrotechn. Kim. [44] G. “Coupled field models in electromagnetic solids”. Energ. et. and G. Birenbaum. 2121–2114. L.. Bucharest. 31.. 3. Energ. Projectile Transverse Motion and Stability in Electromagnetic Induction Launchers.A. 31. “Finite Element Analysis of Electromagnetic. pp. [37] F. Aplicaţii la instalaţii electrotermice de radio frecvenţă” – Teză de doctorat. 3 1 . Virostek. An overrelaxalion method for the computation of the fixed point of a contractive mapping. P. 1998. Bucharest. Axial Bearings Using Superconductors and Permanent Magnet. 3D Finite Element Modelling of Conducting Support Structures. Magn. A. Onuki. Hănţilă. G. Bucharest. Vol. Sci. [43] N. C. 1995. Badics. D. pp. on Magn. Wakao. Rev. 1. pp.

Hănţilă – Analiza numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari. T. Electrotehn. Hortopan. [55] Al. Slovak Republic. T. St. T. pp. M. 2005. Ifrim „Lecţii de bazele electrotehnicii” .[47] F. pp. [65]. [59] T. A. Mai. 973 – 7728 – 22 – X. Bucuresti. E. Leuca – Circuite electrice şi aplicaţii. Leuca. V. A. Cheregi. et Energ. T.B. „Elementul electromagnetic de circuit”. International Scientific Conference. Gabriel Cheregi. 1994. [68] G. Rev. Hănţilă. Analele Universităţii din Oradea. T.3. Preda. Răduleţ. Octombrie. “Analiza circuitelor electrice folosind un program de calcul” Analele Universităţii din Oradea. Editura Electra. [60] I..N. Editura didactică şi pedagogică. Hănţilă. – Model digital Crank-Nicolson de câmp electromagnetic cuplat cu cel termic şi implementarea sa numerică. 2-4 Sept. 1998. Szilagyi – Compunting the melt-down characteristic for the electric fuse using numerical modeling on Flux 2D software package. 2001. Timotin. Vasiliu. 1981.Roum. 1995.Editura didactică şi pedagogică. Şt. „Câmpul electromagnetic variabil în timp”. Techn. 74 – 85. Hănţilă „Existences and stability theorems for stationary fields in nonlinear media”. Maghiar. Hănţilă. Leuca. M. p. M. 1996. The VIII. Oradea 2000. [52] F. [54] C. Hănţilă. T. Timotin. Hănţilă. Analele Universităţii din Oradea. [66]. [58] V. 1995. N. Energ. Vasiliu. Leuca. „Rezolvarea numerică a problemelor de câmp electromagnetic”. Mocanu. 1970. „Câmpul magnetic în structuri cu magneţi permanenţi”. Hănţilă. I. Stará Lesná – High Tatras. Demeter. 2000. 2001. Sci. Maghiar. Al.. Oradea. T. Slatina. Editor ARI Press. F. Editura ICPE. ISBN 973 – 98322 – 0 – 2. Editura ICPE. T. Lucia Szilagyi. Fascicola Electrotehnică. [51] Al. A. p. Daniela Popescu. no. Tome 15. Leuca – Inducţia electromagnetică şi tehnologii specifice. Editura Mediamira. Oradea. 1971. ISBN 973 – 8067 – 31 – 6. Della Giacomo. Leuca. Sci. Mai 1994.. I. de încălzire prin inducţie. vol. Gabriela Tonţ– Determinarea curburii pieselor feroase masive utilizând dispozitive electromagnetice – Lucrările celei de-a . Leuca.501-509. pp. Fascicola Electrotehnică vol. [64]. Editura Electra. 1997. [50] R.. [61] T. T. Tipografia Grafx. Timotin. [56] F. Electrotechnique et Energ.F. „The electromagnetic field of electric lines with losses”. 69 – 73. pp. Cerc. Fireţeanu. Cheregi. 341-356. Maghiar. [69] Nicolae Drăghiciu. – Elth. Bucureşti 1970. Vancea – Contribuţii privind unele aspecte de analiză a circuitelor electrice din instalaţ.S. [67] G. Maghiar. „Contribuţii la studiul cuptorului de inducţie cu creuzet utilizat pentru topirea metalelor” Analele Universităţii din Oradea. T. 1996. Ţugulea. Demeter. 351-371. 147 – 154.Leuca – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic – Editura ICPE Bucureşti. T. 1998. [49] F.4. Cluj – Napoca. Electro-Power Engineering EE’96. 1996. Maghiar. 155 – 160. Marinescu. Editura Mediamira Cluj-Napoca. Covrig. Simpozionul de electrotermie. [48] F. Editura Mediamira. [57] Manual de utilizare FLUX 2D – Cedrat. eE. „Calculul numeric al curenţilor turbionari”. „Teoria campului electromagnetic”. T. „Câmpul electromagnetic staţionar în medii neliniare” . F. Vancea – Determinarea parametrilor funcţionali ai instalaţiilor tehnologice de încălzire prin inducţie a unor bare cilindrice din oţel utilizând elemente de proiectare asistată. Revue Roum. [62] T. G. Cluj – Napoca. Leuca – Câmpul electromagnetic şi termic cuplat – Curenţi turbionari. Vasile. 1991. p.Techn. no. F. Ser. [63]. I. [53] F. Leuca. Bucureşti. 2004. E.

Ed. – The analyze of antireciprocity of hall generator – American – Romanian Academy of Arts and Sciences. pp. Leuca. 15 – 18.B. Gabriel Cheregi. [75] T. 973 – 613 – 508 – X. [73] Nicolae Drăghiciu. M. pp. . G. 2006. Leuca. 502 – 506. 2001. 11 – 15. Cheregi. [77] M. Cheregi “Instalaţii electrice”. Literatură şi Arte. M. Hoble. Gabriel Cheregi. 23 – 28. 2001. 2001. ORADEA – România. [76] T. Dan George Tonţ. Arion. [74] D. 2006. G. Gabriela Tonţ. Cheregi. [72] Gabriel Cheregi. I.XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. 2003. JIU. Cheregi. 9 – 14. pp.N. Novac “About the numerical modeling of the electromagnetic field with in the induction hardening of cylindrical half finished parts” Analele Univ din Oradea. pp. Arion ”Dual Frequency Simulation of the Electromagnetic Induction Process in Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. 2004. pp. M. Daniela Popescu. Universitatea din Oradea. G. 2002. 41 – 45. pp. [70] Nicolae Drăghiciu. 36 – 39. Gabriela Tonţ. pp. Gabriel Cheregi – Despre programul de calcul al câmpului magnetic al unei bobine circulare – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. pp. – Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg.S. Arion “Numerical Simulation of the Electromagnetic Field within the Induction Hardening of Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. Gabriela Tonţ – Consideraţii asupra schemei echivalente a unui transformator cu înfăşurare terţiară – Academia de Ştiinţe. 633 – 636. 2005. Gabriela Tonţ– Măsurarea defazajului utilizându-se fazmetrul numeric cu microcalculator – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. G. [71] Dan George Tonţ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->