P. 1
Teza+de+doctorat+-+rezumat+-+Cheregi+Gabriel+Remus

Teza+de+doctorat+-+rezumat+-+Cheregi+Gabriel+Remus

|Views: 58|Likes:
Published by Florin1988

More info:

Published by: Florin1988 on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

TEZĂ DE DOCTORAT
Contribuţii privind analiza numerică a procesului de încălzire prin inducţie în problemele de tratamente termice

Coordonator: Prof. univ. Dr. Ing. Teodor LEUCA Doctorand: Ing. Gabriel Remus CHEREGI

ORADEA, 2006

..................................... 9...... Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic .. CAPITOLUL VII: Cuplarea problemelor de câmp electromagnetic şi termic ........................ CAPITOLUL V: Soluţionarea problemelor de curenţi turbionari ............................... Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară .......1..CUPRINS INTRODUCERE ...2........ CAPITOLUL III: Stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială .............................. 8..................................... 6.. CAPITOLUL IV: Procedeu de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ....................................3.. CAPITOLUL II: Instalaţii de călire superficială .................................................................................. 6....................................................................... BIBLIOGRAFIE ................................................. 8.................................................2........ 5......... CAPITOLUL IX: Concluzii şi contribuţiile principale ale lucrării .....1............... Regimul cvasistaţionar al câmpului electromagnetic ........1..... CAPITOLUL VIII: Analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor ......................................................................................... CAPITOLUL VI: Soluţionarea problemelor de câmp termic ..... 3.................. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară ....................................... 5...................................... 5. parametri electromagnetici şi termici.............................. Problema de câmp termic...............................2...... Problema de câmp electromagnetic ........................................................................................... 3.......................................... 6................. Geometrie................................................................... Metoda elementelor finite ............................... 5 9 13 25 25 31 31 33 36 36 47 52 58 58 66 68 68 71 71 79 86 95 95 96 99 106 ............................... Concluzii ...................................3... Pătrunderea câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor ..........1........................................ ANEXE ................... 8..................... CAPITOLUL I: Modificarea proprietăţilor mecanice ale materialelor feromagnetice prin tratament termic .................... condiţii de frontieră ............................................................ Difuzia câmpului termic ............................................................................................................................ 3..........................................1................................................................................2.....3..................................... Discretizarea în domeniul timp .......................2................. 9......................................................... Soluţionarea numerică a problemelor de curenţi turbionari prin metoda elementului finit ....................... Contribuţii originale .........3........................

. Călirea de suprafaţă prin inducerea curenţilor turbionari are câteva avantaje faţă de alte metode de călire: poluare practic inexistentă. dalta. . Călirea de suprafaţă conferă pieselor metalice proprietatea de a rezista uzurii la frecare. cu atât mai mult cu cât suprafeţele călite se abat de la forma plană. Din păcate. utilizarea unui model atât de simplu nu permite un control de precizie al calităţii şi dimensiunii stratului călit. .efectul microstructurii primare a materialului asupra proprietăţiilor microstructurii călite. . Exemplele cele mai simple sunt oferite de sculele folosite de om în construcţii: ciocanul.proprietăţile electrice şi magnetice ale materialului.selectarea proceselor termice şi de călire corespunzătoare. situată în imediata vecinătate a suprafeţei piesei.relaţia timp – temperatură în cazul călirii prin inducţie. Dacă ciocanul. în ansamblu ei. elasticitatea şi rezistenţa mecanică a piesei.tipul de oţel sau fontă. a căror distribuţie depinde de geometria piesei şi de proprietăţile de material. iar dacă este călit în întregul volum. Din aceste motive. Proprietăţile de material depind de temperatură. aceasta devine casantă. au fost dezvoltate metode de modelare a proceselor de călire. sunt cuplate. În ultimii ani. Cu cât frecvenţa este mai ridicată cu atât pierderile Joule datorate curenţilor tubionari se distribuie preponderent într-o zonă mai îngustă. deci cele două probleme electromagnetică şi termică. Timpul de încălzire trebuie să fie suficient de mic încât temperatura să nu difuzeze nepermis de mult în volumul piesei. şurubelniţa etc. în care analiza numerică a câmpului electromagnetic este cuplată cu analiza difuziei termice. în acelaşi timp. Cel mai simplu mod de a controla grosimea stratului călit este dat de formula adâncimii de pătrundere. În prezent. metodele pot fi aplicate la orice tip de geometrie şi pot lua în considerare modificarea atât a parametrilor electromagnetici cât şi termici în funcţie de temperatură. uneori imposibil de utilizat în scopul în care ea a fost proiectată. sar aşchii din faţa activă sau se sparge. Determinarea cu acurateţe a distribuţiei curenţilor turbionari implică soluţionarea unei complicate probleme de câmp electromagetic în regim cuasistaţionar. În volumul piesei metalice se induc curenţi turbionari. dar şi de frecvenţa câmpului electromagetic. o bună repetabilitate.o execuţie corectă a cuplării sau îmbinării dintre bucla de inducţie şi piesa de prelucrat.Rezultate cunoscute din ingineria materialelor arată că se poate ridica duritatea unor piese metalice prin călire. .forma piesei de prelucrat şi forma stratului de suprafaţă călit. reglarea grosimii stratului călit. Evoluţia câmpului termic depine de pierderile prin curenţi turbionari şi necesită. deseori. soluţionarea unei complicate probleme de difuziune termică. O modalitate modernă şi eficientă de încălzire superficilă se poate obţine prin utilizarea unui câmp electromagetic variabil în timp. Aceste avantaje justifică utilizarea pe scară largă a călirii în înaltă frecvenţă (CIF) în majoritatea unităţilor producătoare de piese metalice. păstrând. în urma călirii întregii piese. Nu există încă rezultate privind luarea în considerare a neliniarităţii dependenţei B-H. automatizare relativ uşoară etc. stabilită pentru semispaţiul conductor. de asemenea. . Se spune că distribuţia este superficială şi că adâncimea zonei cu pierderi Joule importante este adâncimea de pătrundere. nu este călit. este util să se călească piesele doar în zona în care este necesară o mare duritate. atunci faţa sa activă se deformează imediat. Din păcate. excitat în câmp electromagnetic uniform. . Desfăşurarea călirii de suprafaţă prin inducţie depinde de: . de exemplu. atunci devine casant şi.selectarea densităţii puterii şi frecvenţa curentă. Cele mai evoluate programe . Calculul termic se face în ipoteza unui transfer termic neglijabil. încălzind piesa peste temperatura austenitică şi impunând apoi o anumită viteză de scădere a temperaturii piesei.

Capitolul I al lucrării abordează o descriere sumară a mecanismelor de modificare a proprietăţilor materialelor feromagnetice. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. elasticitatea. în funcţie de condiţiile în care are loc solicitarea. etc.instalaţie universală cu comandă CNC. eficiente. orice matarial poate fi distrus în stare plastică sau fragilă. de exemplu: duritatea. dinamice şi variabile – presupun acţiunea unor forţe exterioare asupra materialului. iar la cele în stare fragilă distrugerea se face fără deformaţii prealabile vizibile. 2. prin tratament termic. nu constituie decât un instrument util la dispoziţia inginerului care proiectează instalaţia de călire şi care recomandă soluţiile tehologice. rezilienţa. ca. Factorii care condiţionează caracterul ruperii sunt: viteza de deformaţie. rezistenţa la rupere. rezultând timpii de călire şi distribuţiile corespunzătoare ale câmpurilor electromagnetic şi termic. efectul de crestătură şi temperatura. Modelul permite adoptarea regimului sinusoidal şi a imaginilor în complex pentru mărimile câmpului electromagnetic şi ecuaţiile sale.). Forţelor exterioare li se opun forţele interioare cauzate de interacţiunile dintre atomii care tind să fie scoşi din poziţiile de echilibru. temperatură de topire. conductivitate termică şi electrică. bibliografie şi anexă. . Proprietăţile mecanice se determină pe bază de solicitări. lărgind astfel gama de tratare de piese pe aceeaşi instalaţie. greutate specifică. Lucrarea este finalizată prin realizarea unui nou dispozitiv de călire supeficială de mare productivitate. care caracterizează capacitatea de prelucrare la cald sau rece a unui metal. cuplate cu cele de difuziune termică. În cazul solicitărilor dinamice. Capitolul II al lucrării dezvoltă subiectul cu privire la instalaţiile de călire superficială prin curenţi turbionari. rigiditatea şi durabilitatea.folosesc modelul pseudoliniar. culoare. Evident. utilizabil în cazul pinioanelor şi este structurată pe 9 capitole. care caracterizează consistenţa. La materialele în stare plastică distrugerea este precedată de deformaţii plastice importante. c) proprietăţi tehnologice. care caracterizează natura metalului. În cele ce urmează se prezintă câteva date generale pentru una din ultimele instalaţii de încălzire prin inducţie concepută să lucreze alternativ sau simultan cu înaltă şi medie frecvenţă. b) proprietăţi mecanice. permeabilitatea megnetică corectându-se în funcţie de valoarea efectivă sau maximă a inducţiei magnetice. existenţa unor programe comerciale privind analiza problemelor complexe de câmp electromagnetic. Principalele solicitări mecanice ale metalelor – clasificate în solicitări mecanice statice. Instalaţie de încălzire prin inducţie cu dublă frecvenţă EA 75 -3C-ZF . etc. în care relaţia B-H este liniară. şi anume: luciul metalic.. Proprietăţile metalelor pot fi grupate în trei mari categorii: a) proprietăţi fizico-chimice. de călire în curenţi turbionari. Soluţiile propuse sunt analizate cu ajutorul pachetului de programe FLUX. acţionare digitală şi arhivare de proces cu generator de 75 KW cu încălzire simultană cu înaltă şi medie frecvenţă utilizată în special pentru serii de piese ce se schimbă des (fig.. cu simplificări evidente. Astfel.2. Prezenta lucrare se înscrie în direcţia stabilirii unor noi proceduri.

2.Fig. Problema de câmp electromagnetic Calculul curenţilor turbionari este o problemă de mare interes tehnic. x . În Capitolul III se tratează stadiul actual al modelării numerice a proceselor de călire superficială abordând problema de câmp electromagnetic. Maşina de încălzire – date tehnice • • • • putere 25 kVA (fără generator) 3 axe ( z – 650 mm.15 mm pentru inductor) şi rotaţie axa c 0. Y +/.2.100 mm. De cele mai multe ori pierderile produse de curenţii turbionari nu sunt dorite şi tehnicienii încearcă să le reducă cât mai mult posibil. Uneori forţele de natură magnetică produse de curenţii turbionari trebuie luate în considerare la calculul parametrilor unor instalaţii de conversie electromecanică. permiţând încălzirea mediilor conductoare în zone dorite de tehnicieni.+/. pentru axa c – 400 kg. problema de câmp termic şi problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic. Alteori ele pot fi utile prin efectul lor termic.4…60 rot/min şi axa e 40…400 rot/min dimensiune piese Ø 150 mm sau Ø 260 mm în funcţie de masa rotativă cu o greutate a piesei de 10 kg.medie frecvenţă 18 kHz (frecvenţă fixă) .înaltă frecvenţă 100…350 kHz în funcţie de inductor. greutate totală max. Determinarea curenţilor turbionari necesită calculul câmpului . Generator ZFG de 75 • • • • putere 83 kVA putere nominală medie/înaltă frecvenţă 75 kW (suma între cele 2 frecvenţe) reglare putere în trepte la ambele frecvenţe 10…90 % frecvenţa de lucru: .

Dată fiind uriaşa dezvoltare a performanţelor maşinilor de calcul din ultima vreme. propusă în lucrare. . deci soluţionarea unor complicate probleme de regim cvasistaţionar. În cazul problemelor cuplate. conţinutul lucrării se axează pe descrierea dispozitivului de călire de mare productivitate. Sunt luate în considerare dependenţele de temperatură a parametrilor electromagnetici. ecuaţia este asemănătoare celei de la problemele cuasistaţionare anamagnetice. Din păcate metoda balanţei armonice. Problema cuplată de câmp electromagnetic şi termic Cele mai frecvente rezultate admit relaţia liniară B-H. în medii imobile.timpul necesar călirii unui pinion scade de aproape N ori. unde N este numărul de dinţi al pinionului. Lucrări recente admit difuzia termică neliniară definită de dependenţa neliniară a conductivităţii şi capacităţii termice. Spre deosebire de câmpul electromagnetic. dar apoi se corectează permeabilitatea magnetică în funcţie de valoarea inducţiei efective. lineare sau nelineare. călirea de suprafaţă prin inducţie care foloseşte metoda PCS (proces de călire simultană). La fel ca la problemele de electrostatică. Începând cu Capitolul IV. necunoscuta este scalarul T (temperatura). cu mare succes în ramurile industriale importante. Cu puţini ani în urmă a fost lansată. ca urmare. Mediile cuasiliniare sunt adoptate pentru determinarea curenţilor turbionari. a oferit numeroase rezultate privind determinarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar. pentru regimul staţionar.electromagnetic în structuri cu medii conductoare. dt Condiţiile de frontieră pot fi de tip Dirichlet. a inducţiei maxime sau a pierderilor locale.la aceeaşi valoare a curentului. fapt agreat pentru realizarea echipamentului de alimentare în înalta frecvenţă. menţionată şi în bibliografie. de mediul liniar. − div(λgradT ) + c ∂T = p. aplicaţiile se referă doar la cazuri 2D. Problema de câmp termic Consacrată problemelor de câmp termic este Metoda elementului finit. . dar în structuri 2-D. atenţia cercetătorilor s-a îndreptat spre elaborarea unor algoritmi de soluţionare numerică a problemei curenţilor turbionari în structuri 3-D cu medii neliniare.datorită periodicităţii câmpului electromagnetic şi termic. în mod similar. călirea obţinută este uniformă pentru toţi dinţii. cât şi de condiţia de frontieră. Singura lucrare care propune o modelare mai exactă a neliniarităţii mediilor feromagnetice este. Literatura de specialitate. Câteva avantaje clare pot fi obţinute prin metoda PCS: . ecuaţia ce trebuie soluţionată numeric este ecuaţia Fourie − div(λgradT ) = p . tensiunea de alimentare creşte de N ori (similar alimentării în serie a băilor de electroliză pentru aluminiu). necesită un uriaş efort de calcul şi. corecţia permeabilităţii se face şi în funcţie de temperatură. Problema se complică dacă se ţine cont de neliniaritatea condiţiilor de frontieră. structurilor de suprafeţe de o anumită formă. . Se admite regimul cuasistaţionar sinusoidal. câmpul electromagnetic sinusoidal şi ecuaţia liniară a difuziei câmpului termic. Neumann sau mixte. În problemele de difuziune termică. Aplicarea acestui tip de călire prin inducţie pe secţiune se potriveşte şi se utilizează mai ales în cazul călirii suprafeţelor pinioanelor şi.

Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig. La roţile dinţate cu modul mare se realiza un inductor cu care se călea un singur dinte. În Capitolul VIII se prezintă analiza încălzirii prin curenţi turbionari în cazul instalaţiei de mare productivitate pentru călirea dinţilor pinioanelor. 8. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune circulară Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2.28 s. Conţinutul Capitolului VI se referă la analiza calitativă a câmpului termic. deci randamentul metodei este mai bun. Pentru structura cu inductor circular rezultă un curent de: 2649. cu condiţiile de frontieră mixte. Este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. Capitolul VII tratează algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. zona frontală a bobinei sistemului de încălzire are aspectul unei pâlnii care permite introducerea pinionului (fig. a problemei de câmp electromagnetic. Aceştia sunt corectaţi iterativ în cadrul fiecarui pas de timp. Pentru difuzia termică se prezintă metoda elementului finit în tehnica Galerkin. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic şi teoremele de unicitate.45 A deoarece aria inductorului de secţiune circulară este: 176. Forma acestuia este astfel concepută încât să permită cu uşurinţă schimbarea roţii dinţate cu alta. Apoi este descrisă soluţionarea numerică. Capitolul V abordează analiza calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. asemănător unei înfăşurări pentru rotorul unei maşini sincrone cu N poli. Deci. Noua metodă de călire simultană a dinţilor pinioanelor constă în realizarea unui sistem de bobine care să înconjoare toţi dinţii pinionelor.10). spre deosebire de cazul maşinii electrice. prin metoda elementului finit. prezentându-se ecuaţiile regimurilor.63 mm2. trasate pentru timpul t = 21. la faza iniţială 0: . se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit.1). frecvenţa fiind de 8000 Hz. 4..căldura produsă pentru a nu se disipa inutil către dinţii vecini.

14 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 . 30. 180 grade sunt desenate în Fig. pentru inductor cu conductor circular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. 8.11 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig. 45. 8.11.12.13 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig. 8.13. 8.14. 8. doar pentru 0 şi 180 de grade: Fig.12 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. la acelaşi timp. 8.10 Linii de câmp. 90. 8. 8.Fig. pentru fazele 0. 8.

29). împreună cu dispozitivul dedicat călirii de mare productivitate. Fig. trasate pentru timpul t = 20.8. frecvenţa fiind de 8000 Hz. Segment de roată dinţată Am ales densitatea de curent de 15 A/mm2. Pentru roata dinţată cu conductor circular avem următoarele linii de câmp (Fig. 23.Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: Pentru inductorul de secţiune circulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. la faza 0: . 22 Harta temperaturilor din dinte la timpul 21. 23.28 sec. Rezultate în cazul inductorului cu conductor de secţiune dreptunghiulară Un segment din roata dinţată. Fig.1 sec. 21 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. este prezentat în fig. Pentru structura cu inductor rectangular rezultă un curent de: 2250 A deoarece aria inductorului de secţiune rectangulară este: 150 mm2.70 s.

180 grade sunt desenate în Fig.28. pentru fazele 0. la acelaşi timp. 8.25. 8. 8. 8. 8.26 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 0 Fig. 90.39 Intensitatea câmpului magnetic pentru faza 180 Câmpuri de temperaturi pentru diferiţi timpi: . 8.26. 8.24 Linii de câmp. doar pentru fazele 0 şi 180 grade: Fig.Fig. 45. 30.27. pentru inductor cu conductor rectangular Inducţiile magnetice şi intensităţile câmpului magnetic. 8.25 Inducţia magnetică pentru faza 0 Fig.38 Inducţia magnetică pentru faza 180 Fig. 8.

D. în problema de difuzie termică. al cerinţelor obiective de creştere a calităţii produselor şi al creşterii rentabilităţii. care să realizeze productivităţi ridicate în cazul unor tipodimensiuni de piese metalice. Teza de doctorat este dedicată unei probleme de mare interes în contextul actual al economiei de piaţă. în problema de câmp electromagnetic şi din sursa de câmp termic.Pentru inductorul de secţiune rectangulară avem următoarele hărţi de temperatură din dinte: Fig. În fine. Principalul obiectiv al acestei teze a fost realizarea şi analiza numerică a unui dispozitiv de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate. modelarea numerică a procesului de călire superficială a dispozitivului realizat s-a efectual cu softul FLUX 2D elaborat de CEDRAT. 34 Harta temperaturilor din dinte la timpul 0. din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. dată de pierderile Joule. în care B = µ ( B )H . permeabilitatea magnetică corectându- . Utilizarea încălzirii prin inducţie în cazul tratamentelor termice poate fi considerată ca o sursă de încălzire controlată. capacitate termică. Fig. Neliniaritatea relaţiei B-H se soluţionează admiţând modelul pseudolinear. înscriindu-se în direcţia stabilirii unor noi proceduri.A. Modelarea numerică a procesului de călire superficială cu ajutorul curenţilor turbionari este o problemă complexă. a unei temperaturi uniforme pe secţiunea piesei. putând fi folosită şi în combinaţii cu alte procese tehnologice. Având în vedere că aceste metode sunt bine cunoscute în literatura de specialitate. 35 Harta temperaturilor din dinte la timpul 20. de călire în curenţi turbionari. simultan. două probleme neliniare de câmp: cea de câmp electromagnetic şi cea de difuzie termică.78 sec. A fost necesar trecerea în revistă soluţionarea problemelor de curenţi turbionari. eficiente. Neliniaritatea problemei de curenţi turbionari este datorată relaţiei neliniare B-H. Marele avantaj al încălzirii prin inducţie constă în faptul că în cazul tratamentelor termice se urmăreşte atingerea de către piesa supusă tratamentului. Cuplajul celor două probleme rezultă din puternica dependenţă a relaţiei B-H cu temperatura. Capitolul IX prezintă concluziile şi contribuţiile principale ale lucrării. coeficient de transfer termic la suprafaţă).1 sec. în timp ce neliniaritatea problemei termice provine din dependenţa cu temperatura a parametrilor termici (conductibilitate termică. aflat în dotarea laboratorului de Modelare şi Simulare Tehnici C. a problemelor de câmp termic şi de cuplaj ale celor două probleme. în care sunt rezolvate.

Se realizează o analiză calitativă a câmpului electromagnetic cvasistaţionar şi cvasistaţionar sinusoidal. unde N este numărul de dinţi). unde. o condiţie necesară pentru o soluţie corectă). cu condiţiile de frontieră mixte. prin care se poate realiza călirea simultană a dinţilor pinioanelor. • Călirea uniformă a dinţilor. a evoluţiei câmpului de temperaturi din dinţii pinionului.se iterativ în functie de inducţia magnetică. . la fiecare pas de timp. Contribuţii originale Orientarea cercetărilor din cadrul acestei teze în direcţia elaborării unui nou pachet de programe ar fi avut riscul obţinerii unui rezultat neconvingător. Modelul ales permite obţinerea. Cuplajul dintre cele două probleme de câmp este soluţionat prin procedura de discretizare în timp. Ea permite selectarea şi controlul multor parametrii care influenţează procesul de călire: valorile intensităţii curenţilor. deşi geometria pinionului este complexă. de mare productivitate. într-un timp relativ redus. Simularea pe calculator a proceselor. Marele avantaj al modelului rezultă din posibilitatea adoptării regimului sinusoidal şi a imagnilor în complex. Analiza pe calculator face posibilă scurtarea timpului şi scăderea costului care ar fi necesar pentru selectarea parametrilor în timpul experimentelor. Algoritmul permite şi luarea în considerare a neliniarităţilor din proprietăţile magnetice şi termice ale materialului piesei. prezentându-se ecuaţiile regimurilor. în timp ce discretizarea în spaţiu se face prin metoda elementului finit. principalul obiectiv al lucrării şi principala contribuţie originală a acestei teze a fost realizarea şi studiul. • Problema de difuziune termică este discretizată în timp prin procedura CrankNicholson. • Automatizare uşoară a procesului de producţie. frecvenţele de lucru. Din acest motiv.. Se efectuează o analiză calitativă a câmpului termic şi este prezentată funcţionala asociată ecuaţiei Fourie pentru regimul staţionar. care apar în timpul procesului de călire prin inducţie. • Regimul termic poate fi controlat uşor. timpii de acţionare. fiind deci un instrument deosebit de util pentru tehnologul răspunzător de călirea piesei. cu ajutorul pachetului de programe FLUX. a unui nou dispozitiv. • Controlul grosimii stratului călit. reprezintă o unealtă extrem de valoroasă. • Metoda de soluţionare a problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic este deja dezvoltată de specialiştii în ingineria electrică (de ex. Simetria geometrică dentară a permis ca analiza problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic să fie făcută doar pentru un pas dentar (Se putea alege chiar o jumătate de pas dentar. astfel încât să se obţină evoluţia dorită pentru câmpul de temperaturi şi. programele FLUX). Principalele avantaje ale utilizării acestui dispozitiv în procesele de călire superficială sunt: • Timpi de producţie reduşi (de cca N ori. deci. Se adoptă algoritmul de cuplare a problemelor de curenţi turbionari şi de difuzie termică. se demonstrează convexitatea funcţionalei şi consistenţa utilizări metodei elementului finit. dar s-ar fi renunţat la verificarea simetriei soluţiei. • Problema de câmp electromagnetic este soluţionată prin metoda elementului finit. forma şi adâncimea zonei supuse călirii. se face corecţia iterativă a parametrilor electromagetici şi termici. forma numerică a ecuaţiilor câmpului conducând la un sistem de ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. condiţiile de frontieră de tip electric şi magnetic.

A. – Electrotechn. 2. G. Rev. înaintat de autorul tezei. 1993. on Magn. Albanese. G. o alternativă interesantă la aşa numitele metode convenţionale de călire a pinioanelor. pp. Boaillault. Energ. [8] R. Eddy Current Integral Formulation for Nonlinear Media. Pt. IEE Proc. on Magn.. lucrarea a dedicat câteva capitole aspectelor teoretice legate de soluţionarea problemei cuplate de câmp electromagnetic şi termic. Vol 26. G. EMF Workshop. Albanese. Rubinacci. 1990. rezultând o evoluţie a câmpului de temperaturi mai bună. prin urmare..I. Rubinacci. IEE Proc.dimmensional eddy currents at power frequencies.I. Rubinacci. IEEE trans. G. 1990.. 7. 2 pp. . No. No. Deşi orientarea cercetărilor din cadrul tezei a avut în special caracter tehnologic. BIBLIOGRAFIE [1] T. Hănţilă. 1994.. 151–158. IEE Proc. F.. Rubinacci. Albanese. Nakata. sept 1988. F. Vol 26. 1992. Chan. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation. MAG-24. [7] R. 583–592. Hănţilă. 25. Treatement of multiply connected regions in twocomponent electric vector potential formulation. IEEE Trans. 2. No. [3] M. s. Modelisation tridimensionelle des courants de Foucault a l'aide des methodes mixtes avec differentes formulations. [6] R. vol. No. Graz.. IEEE Trans.K. mart. Integral formulation for 3D Eddy-current computation using edge elements. În urma acestei analize s-a constatat faptul că dispozitivul cu conductor rectangular permite un întrefier optim. A. Dispozitivul de călire simultană a dinţilor pinioanelor de mare productivitate a fost analizat în două variante şi anume: cu inductor având conductor de secţiune circulară şi unul cu inductor ce are conductorul de secţiune rectangulară. COMPUMAG 1987. G. E. A. 2. de Phys. Calculation of 3 . Three-dimmensional finite element formulation for problems involving time-varying fields. mart. 1. A. 40. pe lângă modelarea numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari obţinute cu dispozitivul de mare productivitate. 1990. 135. 129.C. Z. 1982. Rubinacci. 1995.L.. Sci. Albanese. [4] F. Albanese. Wiliamson. Albanese. F. mart. IGTE Symposium. Capri. Rubinacci. Ren. 98–101. Solution of Three-Dimensional Eddy Current Problems by Integral and Differential Methods. rotative motion and magnetic saturation. Acest procedeu ne permite obţinerea unei rezistenţe crescute la uzură a suprafeţei pinionului în comparaţie cu restul proprietăţilor piesei care nu se modifică în timpul tratamentului prin inducţie electromagnetică. [2] S.a. [10] R. Dispozitivul face obiectul unei propuneri de brevet de invenţie.Temperaturile şi timpul care au fost necesare pentru atingerea temperaturii specifice sunt similare atât în cazul simulării cât şi a experimentelor.. Austria. Avantajele tehnice şi economice ale metodei de călire realizată de autor reprezintă. Razek. No. on Magn. Brown. Techn. Appl. pp.I. G. Rev. 1988. Takahashi. Integral Formulation for Nonlinear Eddy Current Problem. Investigation of Efectiveness of Various Methods with Different Unknown Variables for 3D Eddy-Current Analysis. [5] R. et. Italy. N. Vol 140. Hănţilă. Bucarest. Roum. [9] R.

Vol. 3. 3. Hybrid Formulation for 3D magnetostatic and Eddy Current Problems. pp. Allen. 1996. Vol. pp. R. M. 1996. Austria. Vol. Blanpaim. . K. IEEE Trans.J. pp. R. Eastham. S.J. pp. on Magn. on Magn. Graz. on Magn. Strategies for Accelerating Convergence in Nonliniar Fixed Point Method Solutions – Proc. Calculation of the 3D Non-linear Eddy Current Field in Moving Conductors and its Application to Braking Systems.W.. IEEE Trans. [15] P. Nr. Lai. Dawson. Austria. Nr. G. 32. Labbe. 497–501. J. Musolino. 3. 3. F. Vol. on Magn. 1996. Nr. Nr. [26] K. 749–752. Artificial Diffusion Concept for Moving Conductor Eddy Current Problems with Edge Elements. Rodger. Hănţilă. Vol. 772–775... 32. G. Leonard. 32. Albanesc. 23 – 26 Sept.C. Lai. 1996. Modeling ofThree-D Nonlinear Eddy-Current Problems with Conductors in Motion by an Integral Formulation. Vol. Rubinacci. [20] R. 32. IEEE Trans. Proc. of the 7 th IGTE Symposium. pp 764–768. Takahashi. 23 – 26 Sept. on Magn.C. 1996.D. [14] K. Raughi. 3. Albanese. 1996. pp.. Graz. Nr.. Vol. [22] J.I. IEEE Trans. Liu. 3. Vol. Fresa. 319–324. 32. G. Finite Element Modelling of 3D Moving Conductor Devices with Low Conductivity. Albertz. Rubinacci. H. 756–759. Ben Harara. G. IEEE Trans. 1996. 1996. Vol. A.. Modeling of Electromagnetic Wakes of Moving Submerged Bodics in Stratified Sea Water. prezent and future. on Magn. 1996. Fujiwara. Austria. 3. A. You. Martone.D. 32. 23 – 26 Sept. IEEE Trans. Y. A Nonlinear Eddy Current Integral Formulation in Terms of a Two-Component Current Density Vector Potenţial. Nr. Muramatsu. 1996. Scalar-Based Finite Element Modelling of 3D Eddy Currents in Thin Moving Conducting Sheets.C. L. S. Rubinacci. A. Stangherliev. 1996. IEEE Trans. of the 7th IGTE Symposium. 1996. 32. pp. pp. Nr.W. K. Nr. Liniar AC Steady-State Eddy Current Analysis of High Speed Conductor Using Moving Coordinate System. T. D. 984–989. 776–779.T. Villone. Computing Electromagnetic Fields for Research and Industry: major achievemenls and future trends. [13] N. Pappan. [19] N. Nr. on Magn.. Lavers. Upwind-Linear Edge Elementsfor 3D Moving Conductor Eddy Current Problems. 3. Berthier. Musolino. M. pp. on Magn. 32. [17] H. pp 784–787. pp. 3. [16] Z. Canali. N. Trowbridge. 3. 733–736. PJ. F. IEEE Trans. Raughi. Vol. Nr. 760 – 763.. 3. Nr. R.R. 1996. Analysis of a transienl Nonlinear 3-D Eddy Current Problem with Differential and Integral Method. pp. 1996. IEEE Trans. Leonard. 998–1002. Trowbridge. 2D Nonlinear Finite Element Modelling of Electromagnetic retarders using Time-slepping Algohthms and the PetrovGalerkin method wilh Homogenization Techniques. [24] M. Rodger.[11] R. K. Nakata. H. H. pp. 32. Repetto. 32. Esposito.. 1996. Kettunen. Shao. Numerical Analysis of a Coupled Problem: Time Evolution of a Tokamak Plasma in Contact with a Conducting Wall. Chiampi. [18] D. Integral equations in Electromagnetic Computation: past. Ragusa. G. G. on Magn.. C. Vol. on Magn. D. Zhou. M. [12] N. Fosman. on Magn. 32. on Magn. on Magn. [25] C. Nr. pp 733–736.. IEEE Trans. J. Meunier. 3. Formisiano. Graz.. M. Albanesse. 1996. IEEE Trans. 32. Vol. Proc. Chaillout. A. 3. Nr. Coles. [21] R. Vol. 768–761. 32.R. P. of the 7th IGTE Symposium. Marechal.. IEEE Trans. IEEE Trans.E. [23] C. Hennenberg.

No. Wakao. et. Gontarowskiy.J. 1995. Bucharest. A. An overrelaxalion method for the computation of the fixed point of a contractive mapping. Roum. COMPEL Nov 05 p. 1. No. K.. 3. et. O. P. C. 2121–2114. Calvin. K. 3D Finite Element Modelling of Conducting Support Structures. IEEE Trans.. – Electrotechn. Thermally Coupled Electromagnetic Diffusive Process with Moving Conductors. 1982. on Magn. pp. Zabar. Esposito. Vol. on Magn. Aplicaţii la instalaţii electrotermice de radio frecvenţă” – Teză de doctorat. Roum. Vol. [43] N. Enokizono. ISBN 973 – 8067 – 69 – 3. 2625-2628. Dolezel. Biró. Biro. Raughi. [30] K. Vol. Austria.. – Electrotechn. [46] F. pp. 39.A. K. 20. Various FEM Formulations for the calculation of Transient 3D Eddy Currents in Nonlinear Media. 3. Levi. l. Hănţilă.” IEEE Trans. [38] F. vol. Kim. pp. 3. 504–509. 23 – 26 sept. T. Techn. 395–398. A Lagrangian Formulation for Mechanically. R. Shokair. IEEE Trans. 484–488. Leonard. 211–219. IEEE Trans. 1436–1439. A Method for solving Stationary Magnetic Field in Nonlinear Media. 1975. [28] M. Bergheau. [34] T. pp. Magn. [33] Kuo-Ta Hiesh. Techn. 334-339. 1995. [29] M. Z.. D. pp. 107–112. G. vol. Buchgraber. Sci.” IEEE Trans. 604–609. Musolino. 509-520. No. [45] R. Techn. on Magn.. [42] Z. 3 1 . Vol. 31. Conraux. Marion-Pera. Yonnet. Sci. on Magn. In-Bore Projectile Dynamics in the Linear Induction Launcher (LIL) Part I: Oscilalions. M. Y. et. Projectile Transverse Motion and Stability in Electromagnetic Induction Launchers. Ifrim. 2052–2055.[27] N. pp. S. [31] I. Yoshizawa. 31. S. on Magn.C. [41] Spoială D. .. Tadaka. 2002. Hănţilă. pp. S. Mathematical Models of the relation between B and H. Nr. No. “Finite Element Analysis of Electromagnetic.. pp. Rainsworth. 27. Editura Electra. No. Axial Bearings Using Superconductors and Permanent Magnet. T. – Electrotechn.I. p. Vol. 1. pp. Matsumoto. [36] O. Rev. [37] F. 3. 7th IGTE Symposium. B. Rev. Y. 3.B. Bucharest. 1869–1872. Sci. on Magn. Ulrych. 1995. Energ. No.I. Energ. Rev. 31.. Shulzhenko. J. Z. 1995. Bucharest. Birenbaum. 397–407. M. on Magn. [39] F. Vol. P. 20.. “Coupled field models in electromagnetic solids”. pp. 2. pp. IEEE Trans. 1995. Paoli. 4. Graz. “Complex representation in nonlinear time harmonic eddy current problems. pp. Matyukhin. Energ. Onuki. 1307–1312. pp.3.I. Magn. Ph.Electrotechn. Cendes. 19. and J. 1998. on Magn. Techn. 31. 3. L. IEEE trans.R. “Modelarea câmpului electromagnetic în regim cvasistaţionar la înalta frecvenţă.I. I. Hănţilă. Yokoji. Hănţilă. No. Badics. 429–448. . 1996. 1974. Sci. 31. Nr. on Magn. [44] G. Richter. Eddy Current computation in Moving Conductors by the Hybrid FE-BE Method. Proceediongs of 11th International IGTE Symposium 2004. Roum. Wada. E. 34. pp. Vol. T. pp. [40] F.. [32] H. May 2003. [35] G. et. Sept.P. 1995.. 31. Pantelyat. I. IEEE trans. Energ. 1535-1538. Thermal and Stress-Strain State of Joints during Induction Heating-Based Assembly and Disassembly”. M. „Electrotehnică teoretică”. “Coupling between Finite Elements and Boundary Elements for the numerical simulation of induction heating processes using Harmonic Balance Method. Rev. Vol. Rodger.. IEEE Trans. Bucharest. 1995. Preis. 31. Performance of an Integral Formulation in 3D Nonlinear Anisotropic Analysis. Pascal. On the uniqueness theorems of the stationary and quasistationary electromagnetic fields in nonlinear medio.. and G. IEEE Trans. 1974. Gramma. 31. IEEE Trans. Vol.P. Roum. Leuca. vol. 1995. Railgun Electromagnetism. 1995. Hănţilă. Three-Dimmensional Moving simulation of Levitation-Melting Method. Virostek. l.

Daniela Popescu. Editura ICPE.Leuca – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic – Editura ICPE Bucureşti. pp. Fireţeanu.. Szilagyi – Compunting the melt-down characteristic for the electric fuse using numerical modeling on Flux 2D software package. Tome 15. [51] Al. Timotin. [55] Al. [59] T.3. Oradea. Della Giacomo. [52] F. pp. p. Ifrim „Lecţii de bazele electrotehnicii” . Hănţilă. Demeter. 1998. Vasile. 1971. Mocanu. Covrig. V. ISBN 973 – 8067 – 31 – 6. Timotin. Hănţilă – Analiza numerică a proceselor de încălzire prin curenţi turbionari. [63]. “Analiza circuitelor electrice folosind un program de calcul” Analele Universităţii din Oradea. „Contribuţii la studiul cuptorului de inducţie cu creuzet utilizat pentru topirea metalelor” Analele Universităţii din Oradea. T. Hănţilă. Maghiar. Bucureşti 1970. Analele Universităţii din Oradea. „Câmpul electromagnetic variabil în timp”. T. 351-371. vol. F.. Editura Mediamira. Simpozionul de electrotermie. Leuca. – Elth. Editura didactică şi pedagogică. Hortopan. 1970. [64]. 1991. Cheregi. [54] C. Maghiar. T. T. Electrotechnique et Energ. Bucureşti. Energ. Demeter. Răduleţ. Maghiar. no. T. „Teoria campului electromagnetic”. [58] V. „The electromagnetic field of electric lines with losses”. Tipografia Grafx. T. 2-4 Sept. Editura ICPE. 1996. 2000. [53] F. 2004. 341-356. 1998.Editura didactică şi pedagogică. M. Octombrie. Slovak Republic. „Elementul electromagnetic de circuit”. 69 – 73. Electro-Power Engineering EE’96. 1995. I. de încălzire prin inducţie. Vancea – Determinarea parametrilor funcţionali ai instalaţiilor tehnologice de încălzire prin inducţie a unor bare cilindrice din oţel utilizând elemente de proiectare asistată. 147 – 154. – Model digital Crank-Nicolson de câmp electromagnetic cuplat cu cel termic şi implementarea sa numerică. [48] F. G. 2001. Hănţilă.4. [66]. Fascicola Electrotehnică. Leuca. „Câmpul electromagnetic staţionar în medii neliniare” . 1981. 1995. 973 – 7728 – 22 – X. Leuca – Câmpul electromagnetic şi termic cuplat – Curenţi turbionari. F. F.. N. M. 2005. Sci. Hănţilă. p. T. Leuca – Circuite electrice şi aplicaţii. Hănţilă „Existences and stability theorems for stationary fields in nonlinear media”. Leuca. Ser. International Scientific Conference. Mai 1994. Editura Electra.B. Ţugulea. Vancea – Contribuţii privind unele aspecte de analiză a circuitelor electrice din instalaţ. A. [61] T. Marinescu. The VIII. [50] R. Cerc. Leuca. T. Preda. [68] G. Electrotehn. Sci. Bucuresti. ISBN 973 – 98322 – 0 – 2. 74 – 85. St. Lucia Szilagyi. [67] G. Slatina. Leuca – Inducţia electromagnetică şi tehnologii specifice. Revue Roum.N. Editura Electra. Vasiliu. Oradea 2000. Leuca. E. 155 – 160. Timotin. A. [49] F. 1996.. pp. M. Editura Mediamira Cluj-Napoca. T. „Rezolvarea numerică a problemelor de câmp electromagnetic”. Cluj – Napoca.S. Stará Lesná – High Tatras. T. pp. [57] Manual de utilizare FLUX 2D – Cedrat. T.Roum. [65]. 1994. Vasiliu. Cheregi. Al. Techn. Rev. I. „Câmpul magnetic în structuri cu magneţi permanenţi”. Editura Mediamira. p. Hănţilă. Cluj – Napoca. Gabriel Cheregi. I. E.501-509. A. eE. 1996. [62] T. Analele Universităţii din Oradea.F. Gabriela Tonţ– Determinarea curburii pieselor feroase masive utilizând dispozitive electromagnetice – Lucrările celei de-a . [60] I.Techn. Şt. Maghiar. no. et Energ. „Calculul numeric al curenţilor turbionari”. Hănţilă. Editor ARI Press. Mai. [56] F. [69] Nicolae Drăghiciu. 1997.[47] F. Maghiar. T. Fascicola Electrotehnică vol. Leuca. 2001. Oradea.

[72] Gabriel Cheregi. [71] Dan George Tonţ. Cheregi. 2001. pp. Universitatea din Oradea. Leuca. Gabriel Cheregi. Arion. Ed. M.XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. . pp. 502 – 506. pp. [74] D. Hoble. Gabriel Cheregi – Despre programul de calcul al câmpului magnetic al unei bobine circulare – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. pp. Cheregi. pp. 2005. 2006. Gabriela Tonţ. G. 2004. [70] Nicolae Drăghiciu. 2002. [73] Nicolae Drăghiciu. 11 – 15. Cheregi. pp. 633 – 636. 2001. – Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. Gabriela Tonţ– Măsurarea defazajului utilizându-se fazmetrul numeric cu microcalculator – Lucrările celei de-a XVII sesiuni de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANŢA. 23 – 28. Literatură şi Arte. 41 – 45. 36 – 39. pp.N. Leuca. 2001. M. Cheregi “Instalaţii electrice”. Arion ”Dual Frequency Simulation of the Electromagnetic Induction Process in Gear Wheels” Analele Univ din Oradea.B. 973 – 613 – 508 – X. G. [77] M. Daniela Popescu. Novac “About the numerical modeling of the electromagnetic field with in the induction hardening of cylindrical half finished parts” Analele Univ din Oradea. 2003. ORADEA – România. Gabriel Cheregi. 9 – 14. [76] T. M. – The analyze of antireciprocity of hall generator – American – Romanian Academy of Arts and Sciences. JIU. pp. G. I. [75] T. Dan George Tonţ.S. 2006. Arion “Numerical Simulation of the Electromagnetic Field within the Induction Hardening of Gear Wheels” Analele Univ din Oradea. G. Gabriela Tonţ – Consideraţii asupra schemei echivalente a unui transformator cu înfăşurare terţiară – Academia de Ştiinţe. 15 – 18. Gabriela Tonţ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->