Sunteți pe pagina 1din 7

ETABS

PASII PENTRU EXECUTIA CALCULULUI DE STRUCTURA SPATIAL 1. Se alege unitatea de masura (ex. tm) - din colt dreapta 2. alegerea formei gridului pentru structura spatiala: - File/New Model (pentru structura noua) - sau iconita - Default. Edb - se creaza gridul pentru structura: a - daca se selecteaza Uniform Grid Spancingse vor trece numarul de axe principale pe x (orizontal) si y (vertical) cu valoarea unui spatiu (de obicei primul) intre axe; la fel se face selectandSimple Story Data (bottom story data este inaltimea primului nivel) - se modifica distantele intre axe si inaltimea etajelor astfel: Edit/ Edit Grid Data/ Edit Grid/ Modify/ Show System se pot modifica atat ca distante cumulate (selectat Ordinates), cat si ca spatii intre axele gridului ( selectat Spacing); se pot redenumi axele cu dublu click pe denumire. Dupa ce se executa modificarile se selecteaza Glue to Grid Lines pentru ca sa apara cotele modificate pe desen. - se modifica inaltimea etajelor Edit/ Edit Story Data/ Edit Story unde se scrie inaltimea fiecarui etaj in rubrica Height; se pot modifica si numele etajelor b - daca se selecteaza Custom Grid Spacing se introduc valorile reale de la inceput intrand in Edit Grid; pentru etaje se selecteaza Custom Story Data. ATENTIE: functie de setarile calculatorului se vor introduce datele cu punct sau Virgula 3. Caracteristici materiale

- Define/ Material Properties/Add New Material - se completeaza caracteristicile materialelor: ex: - Material Name - Bc15 Type of Material - Isotropic Mass per Unit Volume - 0.25 Weight per Unit Volume - 2.50 Modules of Elasticity - 2400000 Poisson's Ratio 0.20

Restul coeficietilor raman la fel 4. Sectiuni elemente (stalpi, grinzi, placi, diafragme) - stalpi si grinzi - Define/ Frame Sections a) in fereastra Add si se alege forma sectiunii ( Ex: Rectangular - pentru sectiune dreptunghiulara ) b) se deschide alta fereastra pentru caracteristici sectiune - Section Name - se pune numele sectiunii (ex: GL 30x40) - Material - se selecteaza materialul definit (ex : Bc15) - Depth - inaltimea (h) ex : 0.40 - Width - latimea (b) ex : 0.30 - placi - Define/ Wall/Slab/ Deck (perete/placa/tabla cutata) a) in fereastra Add New Slab b) fereastra noua

- Section Name - numele sectiunii(ex: Pl14) - Material - se selecteaza materialul definit (ex : Bc15) - Membrane - se pune grosimea pacii (ex 0.14 ) - Bending (incovoiere)- se pune grosimea pacii (ex 0.14 ) - se bifeaza Shell (se descarca placa pe grinzi) - pereti - la fel ca la placi 5. Trasarea structurii a) pentru desenare grinzi si stalpi :Draw/ Draw Lines Objects/ Draw Lines (sau iconita) - fereastra Properties of Objects/ Property/ se alege sectiunea caracteristica pentru elementul care il trasam (grinzi, stalpi) - se deseneaza structura bara cu bara. Se poate activa sau dezactiva Snapul pentrufolosirea gridului b) pentru desenare pereti si placi Draw/ Draw Area Objects/ se alege varianta dorita (sau iconita) pasii sunt aceiasi ca si la puctul a 6. Restrictii de nod (incastrari) - Vew/ Set Plan Vew/ se selecteaza baza (planul inferior) se selecteaza cu fereasta nodurile care vor avea aceleasi caracteristici - Assigne/ Restrains se alege modelul dorit 7. Ipoteze de incarcare - Define/ Static Load Cases Se introduc ipotezele pe rand.

Prima este GRPR (greutate proprie elemente structura) pe care o calculeaza programul functie de elementele definite anterior (grinzi, stalpi, placi, pereti). Apoi se introduc restul ipotezelor (zidarii, finisaje, utila, zapada, vant, seism pe x, seis pe y). Coeficientii vor fi 1 pentru GRPR si 0 pentru restul ipotezelor de incarcare. Cand se introduce o ipoteza noua se selecteaza Add New Load. Cand se modifica o ipoteza se selecteaza Modify Load. La rubrica Type se alege Dead pentru incarcarile statice (se poate selecta Superdead pentru incarcarile permanente - mai putin GRPR care este Dead) si Quake pentru seism. Pentru ipotezele de seim la rubrica Auto Lateral Load se selecteaza User Coefficient ; se selecteaza Modify Lateral Load; se deschide o fereastra se modifica la User Defined and Eccentricity pe X Dir + Eccen Y in cazul Sx si Y Dir + Eccen X pentru Sy; la Factors/ Base Shear Coefficient C se va trece valoarea coeficieentului c calculat conform P100 (normativ seism) Exemplu: Load Lateral Type Self Multiplier GRPR Zidarie Pardoseala Utila Zapada Sx Coefficient Dead Superdead Superdead Dead Dead Quake 1 0 0 0 0 0 User Weight Auto Load

Sy Coefficient 8. Combinatii

Quake

User

- Define/ Load Combinations Se introduc pe rand cu Add New Combination daca este noua sau cu Mofdify/ Show Combo daca se modifica o combinatie existenta Se scrie numele combinatiei la Load Combination Name; se introduc pe rand ipotezele participante la combinatie cu coeficientul de participare selectandu-se Add sau Modify dupa caz. Pentru combinatiile de seism se vor da sensul seismului din semn +/1 Pentru infasuratoare la Load Combination Type se selecteaza ENVE si se baga toate combinatiile anterioare cu coeficientul 1 9. Option/ Preference/ Live Load Reduction se selecteaza No Live Load Reduction/OK 10. Define/ Special Seismic Load Effects se selecteaza Do Include Special Seismic Design Data/ OK Not

11. Define/ Mass Source/ From Loads se adauga ipotezele cu coeficientii din combinatiilecu seism (fara ipotezele de seism) 12. Incarcari Se introduc incarcarile pentru fiecare ipoteza - se seleteaza bara sau placa sau nodul pe care se va pune incarcarea - Assign/ Frame/ Line Loads/ Point sau Distribuite sau Assign/ Shell/ Area Loads/ Uniform in oricare varianta se introduce valorile in unitatea aleasa in ipoteza corespunzatoare

- Incarcarea uniform distribuita pe bara se va introduce in casuta cu Uniform Load - pentru verificarea incarcarilor Display/ Loads/ stilul de incarcare/ ipoteza 13. Meshuiea placilor si grinzilor - se selecteaza ochiul de placa Edit/ Mesh Areas/ Mesh Quards/ Tringles into se creaza un caroiaj de valoare egala (50x50 cm). Se urmareste sa existe continuitate de linii. - se meshuiesc placile grinzile si peretii 14. All/Assign/Frame/Line/End(Lenght) Offsets/ Define Lengs/ 0 15. Pentru ca structura sa se comporte ca o saiba rigida: se selecteaza placile Assign/Shell-Area/Diaphrams/Add New Diaphrams Se selecteaza Rigid Show

16. Analyze/Analysis Options/ Full 3D/OK 17. Analyze/Chek (verificarea structurii) Model/ Se selecteaza toate casutele/ OK

18. Se deselecteaza casutele / Ok 19. Analyze/ Run Analyze 20. Rezultatele (eforturi, reactiuni, deplasari) se citesc din Display 21. alte comenzi: ctrl - dezactivare ps - selectia anterioara