Sunteți pe pagina 1din 3

Caiet de sarcini

Carburant auto, pe baza de bonuri valorice (benzina fara plumb cod CPV 09132100-4 si motorina cod CPV 09134200-9) A. INFORMAII GENERALE Institutul Naional de Statistic achizitioneaz carburant auto (benzina fara plumb si motorina), pe baza de bonuri valorice, pentru autovehiculele proprii, avand caracteristicile si in cantitatea prevazuta in prezentul Caiet de sarcini. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza oferta tehnica de catre fiecare ofertant. Atribuirea contractului de furnizare de produse se face prin criteriul pretul cel mai scazut, dar cu respectarea stricta a conditiilor minime impuse in prezentul Caiet de sarcini. Procedura aplicata va fi cerere de ofert in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si HG 925/2006 privind normele de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare. B. OBIECTUL ACHIZITIEI Combustibili auto benzin fr plumb i motorin

benzin fra plumb, cod CPV: 09132100-4


CERINE MINIME IMPUSE

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Denumire caracteristica (parametrul) Cifra octanic determinat dup metoda de cercetare Cifra octanic determinat dup metoda motor Presiunea vaporilor, pe perioada de var Distilare: - procent evaporat la 1000 C - procent evaporat la 1500 C Analiza hidrocarburilor: - aromatice - benzen Coninutul de oxigen Coninutul de sulf Coninutul de plumb

Unitatea de msur

Condiii admisibilitate - Limite Minime Maxime 95 85

kPa % v/v % v/v % v/v % v/v % m/m mg/kg g/l 46,0 75,0

70,0

35,0 1,0 2,7 10 0,005

Produsul se va ncadra in prevederile: - Standardului de calitate SR EN 228/2004 - Directivei 98/70/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13.10.1998, privind calitatea benzinei i a motorinei i de modificare a Directivei 93/12CEE a Consiliului, cu modificrile i completrile ulterioare

motorin auto, cod CPV : 09134200-9 CERINE MINIME IMPUSE

Nr. crt. 1 2

Denumire caracteristica (parametrul) Cifra cetanic Densitatea la 150 C Distilare: - 95 % (v/v) recuperate la Hidrocarburi aromatice policiclice Coninutul de sulf

Unitatea de msur

Condiii admisibilitate - Limite Minime Maxime 51,0

kg/m3

845

360

4 5

% m/m mg/kg

11 10

Produsul se va ncadra in prevederile: - Standardului de calitate SR EN 590/2004 - Directivei 98/70/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13.10.1998, privind calitatea benzinei i a motorinei i de modificare a Directivei 93/12CEE a Consiliului, cu modificrile i completrile ulterioare CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSULUI

Produsele care fac obiectul prezentului contract vor respecta standardele naionale stabilite prin legislaia in domeniu, prevzut n HG 689 / 2004, HG 897 / 2003 pentru benzin, respectiv norma europeana EN 590/1998 pentru motorina.

VALOAREA I PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI

Nr. Crt. 1. 2.

Denumirea produselor Benzina fara plumb, cifr octanic minim 95 Motorina TOTAL

Cantitati estimate pe durata contractului 9200-9300 litri 9200-9300 litri 18400-18600 litri

Numarul de autoturisme din parcul propriu este in prezent de 8 bucati, din care 4 alimentate cu benzina fara plumb si 4 cu motorina. Cantitatea lunar alocat unui autoturism este, potrivit OUG 13/2006, de 600 l, cu modificarile aduse de OUG 55/2010, iar consumul efectiv este de cca. 150 - 200 l/lun/autoturism. Achiziionarea produselor se va face pe baz de bonuri valorice, pe baza necesarului de achiziionat pentru autoturismele instituiei. Durata acordului cadru: incepand cu data atribuirii acordului cadru, estimata a fi 01.01.2013, pana la 31.12.2013. Ofertantul va preciza, daca este cazul, discount-ul in %, acordat fata de pretul la pompa pentru fiecare tip de carburant. Discountul va ramane fix pe intreaga perioada de derulare a contractului si se va deduce din pretul la pompa pentru fiecare tip de carburant. Propunerea financiara finala care va sta la baza evaluarii ofertelor va include si discount-ul ofertat. Ajustarea valorii contractului : preul produselor la pompa, valabil la data livrarii produsului se va modifica conform evolutiei pietei, in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice. La acesta se aplica discountul stabilit in oferta . C. CRITERII TEHNICE Carburantii se livreaza pe baz de bonuri valorice, cu posibilitatea de a alimenta n toate staiile ofertantului. Carnetele de bonuri valorice vor fi emise gratuit la solicitarea autoritii contractante n baza unei comenzi. Ofertantul va asigura autoritatii contractante posibilitatea de a suplimenta sau de a reduce numarul de bonuri valorice emise, gratuit, la simpla cerere a acesteia. Livrarea bonurilor valorice se va efectua, in termen de 5 zile de la data comenzii autoritii contractante. D.MOD DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata in lei, fara TVA, astfel: - un centralizator anexa - Formularul de ofert din care sa rezulte media preturilor/litru pentru benzina fara plumb si respectiv motorina, valabile in toate statiile ofertantului, la pompa, la o data anterioara datei de deschidere a ofertelor (15 zile). - in Formularul de oferta va fi prezentata oferta financiara finala, respectiv media aritmetica simpla a celor doua preturi rezultate din centralizator anexa.

S-ar putea să vă placă și