Sunteți pe pagina 1din 8

Organizarea si tinerea contabilitatii de catre asociatii si fundatii

225 Cuvinte cheie: contabilitate, fundatii, asociatii

Organizarea si tinerea contabilitatii de catre asociatii si fundatii Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii. Asociatiile si fundatiile sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial. Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati. Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. Federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute pentru asociatiile fara scop patrimonial. Principalele acte normative care reglementeaza activitatea persoanelor juridice fara scop patrimonial sunt: Ordonanta nr. 26 din 30/01/2000 cu privire la asociatii si fundatii; Legea nr. 246 din 18/07/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii; Ordinul nr. 1.829 din 22/12/2003 pentru aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial cu aplicabilitate pana la data de 31/12/2007; Ordinul nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial cu aplicabilitate de la 01/01/2008; Codul fiscal din 22/12/2003 cu modificarile si completarile ulterioare; Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

In Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial este prezentat planul de conturi aplicabil acestora, precum si formatul situatiilor financiare anuale, care sunt diferite de cele aplicabile societatilor comerciale. In ceea ce priveste planul de conturi, principala diferenta este evidentierea rezultatului exercitiului pe 3 analitice, astfel:

rezultatul activitatilor fara scop patrimonial; rezultatul activitatilor cu destinatie speciala; rezultatul activitatilor economice.

In consecinta conturile de cheltuieli vor fi desfasurate pe analitice in functie de activitatea la care se refera. EXEMPLU privind constituirea unui club sportiv si contabilizarea principalelor operatiuni Forma juridica a clubului sportiv este aceea de asociatie. Principalele activitati desfasurate sunt : - antrenamente de karate pentru copii; - organizarea de competitii sportive cu acordare de premii. In cele ce urmeaza vom prezenta contabilizarea principalelor operatii care pot aparea, in leg atura cu constituirea si functionarea unui club sportiv, astfel: A. La constituire : Contabilizarea aportului in numerar al asociatilor de 500 lei, reprezentand patrimoniului social a) inregistrare pana la 31.12.2007: 5311 Casa in lei b) inregistrare de la 01.01.2008: 5311 Casa in lei ATENTIE! Patrimoniul initial al asociatiei, activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. Spre deosebire de asociatii, activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei. Contabilizarea cheltuielilor de constituire in suma de 650 lei Deoarece clubul sportiv va desfasura atat activitati economice, cat si activitati fara scop patrimonial, vom imparti cheltuielile de constituire, astfel : = 101 Capital = 102 Aporturi

500

500

50% cheltuieli de constituire privind activitatile fara scop patrimonial 50% cheltuieli de constituire privind activitatile economice = 462 Creditori diversi

2011 Cheltuieli de constituire privind activitatile fara scop patrimonial si 2012 Cheltuieli de constituire privind activitatile economice NOTA

325

462 Creditori diversi

325

Nu exista modificari privind inregistrarea cheltuielilor de constituire de la 01.01.2008. B. In prima luna de functionare clubul sportiv are de inregistrat urmatoarele: - incasarea taxelor in valoare de 2.000 lei, pentru participare la antrenamentele de karate; - se incheie un contract de inchiriere a salii de sport in suma de 500 lei/luna cu plata unei garantii in valoare 1.000 lei ce va reprezenta plata chiriei pentru ultimele 2 luni; - incasarea sumei de 250 lei, reprezentand 2% din impozitul pe venit datorat de persoane fizice (ca urmare a exprimarii optiunii unor persone fizice de a vira acesti bani in contul clubului sportiv). 1. Inregistrarea incasarii taxelor: 5311 Casa in lei = 708 Venituri din activitati diverse

2.000

2. Inregistrarea platii garantiei stipulate in contractul de inchiriere: 2678 Alte creante imobilizate = 5311 Casa in lei

1.000

3. Inregistrarea facturii de chirie, lunare (se va evidentia in analitice distincte ale contului 612, astfel: 50% pentru activitati economice, 50% pentru activitati fara scop patrimonial): 612/1 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile activit. ec. si 612/2 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile -activit. FSP = 401 Furnizori 250 = 401 Furnizori 250

4. Inregistrarea platii facturii de chirie: 401 Furnizori = 5311 Casa in lei

500

5. Inregistrarea amortizarii lunare a cheltuielilor de constituire: 6811/1 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor activit. ec. si 6811/2 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor activit FSP = 2801.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activitatile fara scop patrimonial 9,03 (325/3ani/12 luni) = 2801.02 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activitatile economice 9,03 (325/3ani/12 luni)

6. Inregistrarea incasarii sumei de 250 lei reprezentand 2% din impozitul pe veniturile persoanelor fizice: 5121 Conturi la banci in lei = 7331 Venituri din donatii

250

C. Dupa 6 luni de la functionare, clubul hotaraste organizarea unei competitii sportive cu acordare de centuri si premii. Pentru finantarea acestei competitii se obtin sponsorizari astfel: - suma de 5.000 lei de la o societate comerciala; - 20 chimonouri a 50 lei fiecare, de la o societate care le si confectioneaza; - 20 carti a 15 lei si 20 CD-uri a 5 lei care se vor acorda ca si premii, de la o alta societate comerciala. Pentru organizarea competitiei, clubul are cheltuieli privind: - cazarea si masa pentru 2 invitati speciali care vor fi membrii ai juriului; - cumpararea a 10 centuri a 15 lei fiecare, ce vor fi acordate cursantilor. 1. Inregistrarea sumei de 5.000 lei, primite in baza unui contract de sponsorizare: 5121 Conturi la banci in lei = 7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare

5.000

2. Inregistrarea chimonourilor primite in baza unui contract de sponsorizare, avand ca document de inregistrare in gestiune un Aviz de expeditie cu mentiunea Nu se factureaza: 303/2 = Materiale de natura obiectelor de inventar- activit. FSP 7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare

1.000

3. Inregistrarea pe cheltuieli a obiectelor de inventar la darea in folosinta: 603/2 Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventaractivit. FSP = 303/2 Materiale de natura obiectelor 1000 de inventar- activit. FSP

4. Inregistrarea cartilor si Cd-urilor care se vor acorda ca premii: 3028/2 Alte materiale consumabileactivit. FSP = 7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare

400

5. Inregistrarea descarcarii de gestiune in momentul acordarii premiilor: 6028/2 Cheltuieli cu alte materiale consumabile- activit. FSP = 3028/2 Alte materiale consumabileactivit. FSP

400

6. Inregistrarea cheltuielilor cu cazarea si masa in suma de 500 lei pentru cei doi invitati achitate din casieria clubului: 623/2 Cheltuieli de protocol- activit FSP = 5311 Casa in lei 500

7. Inregistrarea cumpararii centurilor: 3028/2 Alte materiale consumabileactivit. FSP = Furnizori 401 150

8. Inregistrarea platii facturii din contul curent: 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei 150

9. In cadrul competitiei se constata ca doar 6 dintre cursanti au indeplinit conditiile pentru obtinerea centurilor. Se inregistreaza descarcarea de gestiune pentru cele 6 centuri: 6028/2 Cheltuieli cu alte materiale consumabile- activit. FSP = 3028/2 Alte materiale consumabileactivit. FSP 90

10. Inregistrarea inchiderii conturilor de cheltuieli si venituri Conform art. 34 alin (4) din Codul fiscal, organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. Pentru simplificarea exemplului vom presupune ca acestea sunt toate inregistrarile contabile dintr-un an fiscal. a) Inchiderea conturilor de cheltuieli -activitatea nonprofit: 1201.01 Rezultatul activitatilor fara scop patrimonial (pentru inregistrari pana la 31.12.2007) sau 1211.01 Excedent sau deficit privind activitatile fara scop patrimonial (pentru inregistrari dupa data de 01.01.2008) = % 612/2 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile activit. FSP 6811/2 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor activit. FSP 603/2 Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventaractivit. FSP 6028/2 Cheltuieli cu alte materiale consumabile- activit. FSP 623/2 Cheltuieli de protocol- activit. FSP 2.249,03 250 9,03 1.000 490 500

-activitatea economica: 1202 Rezultatul activitatilor economice (pentru inregistrari pana la 31.12.2007) sau 1212 Profit sau pierdere privind activitatile economice (pentru inregistrari dupa data de 01.01.2008 ) b) Inchiderea conturilor de venituri -activitatea nonprofit: % 7331 = 1201.01 Rezultatul activitatilor fara scop 6.650 250 = % 612/1 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile activit. ec. 6811/1 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - activit. ec. 259,03 250 9,03

Venituri din donatii 7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare

patrimonial (pentru inregistrari pana la 31.12.2007) sau 1211.01 Excedent sau deficit privind activitatile f ara scop patrimonial (pentru inregistrari dupa data de 01.01.2008)

6.400

- activitatea economica: 708 Venituri din activitati diverse = 1202 Rezultatul activitatilor economice (pentru inregistrari pana la 31.12.2007) sau 1212 Profit sau pierdere privind activitatile economice (pentru inregistrari dupa data de 01.01.2008)

2.000

La art. 15 alin. (2) din Codul fiscal sunt enumerate veniturile obtinute de organizatiile nonprofit care sunt scutite de plata impozitului pe profit. Veniturile din donatii si veniturile din sponsorizari sunt venituri scutite de la plata impozitului pe profit. De asemenea, conform art. 15 alin. (3) Codul fiscal, sunt scutite de la plata impozitului pe profit si veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intrun an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. In exemplul studiat: - veniturile din activitati economice 2.000 lei; - venituri scutite de la plata impozitului pe profit 6.650 lei; - 10% din veniturile scutite 665 lei. Rezulta ca din veniturile din activitati economice, 665 lei sunt venituri scutite, urmand ca la calculul profitului impozabil sa se ia in considerare doar suma de 1.335 lei (2000 665). Astfel, avem: - venituri impozabile : 1335 lei - cheltuieli deductibile: 259.03 lei - profit impozabil: 1075.97 lei

- impozit pe profit (16%): 172 lei 11. Inregistrarea impozitului pe profit: 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit si 1202 Rezultatul activitatilor economice (pentru inregistrari pana la 31.12.2007) sau 1212 Profit sau pierdere privind activitatile economice (pentru inregistrari dupa data de 01.01.2008) = 691 Cheltuieli impozitul pe profit = 441 Impozitul pe profit

172

172

Dupa aceste operatii, la 31.12.N vom avea in balanta urmatoarele solduri : - excedent activitati nonprofit in contul 1201.01/1211.01 sold creditor 4.400,97 lei (6.650 2.249,03); - excedent activitati economice in contul 1202/1212 sold creditor 1.568,97 lei (2.000 259,03 172). Excedentul/profitul contabil obtinut este preluat in contul 117 Rezultatul reportat, analitice distincte pe cele doua activitati.