Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

Model 2008 ITL 055

Nr. de nregistrare .............................../.........................

CERERE COMPENSARE1)
D-le./D-n DIRECTOR,

Subsemnatul(a)....................................................... 2)
Subscrisa
........................................................................,
C.I.F. *)
...................,
jude
..................
loc. ........................... cod potal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc ....
scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adres de e-mail
, nregistrat la registrul comerului ........................... la nr. ...........................,
reprezentat
prin
.................................................................................. 3)
n
calitate
de
proprietar/coproprietar/mandatar/acionar
unic/asociat/administrator/mputernicit
cu
domiciliul
n ............................................................., strada .........................................................., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et.
....., ap. ....., legitimat() prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ...... nr. ....................., C.I.F. *) ...................................., n
conformitate cu art. 116 alin (3) din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat
n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit compensarea sumei de lei,
reprezentnd:
..............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................,
cu .
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.............,
achitat prin chitan/mandat potal/ordin de plat .
Anexez prezentei urmtoarele documente....
..
..
..
Semntura .............................................
Data .....................................

1)

Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau nainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, dup caz. Dispoziiile art. 115
privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile n mod corespunztor;
2)
Se completeaz n cazul persoanelor fizice;
*)
se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, codul de nregistrare fiscal sau codul unic de nregistrare, dup caz); actul
de identitate seria, numrul; numrul de nregistrare la instana judectoreasc, etc
3)
Se completeaz n cazul persoanelor juridice.

S-ar putea să vă placă și