Sunteți pe pagina 1din 2

CALITATEA ŞI SISTEMUL CALITĂŢII.

CONCEPTE

Prezentare generală a conceptului de calitate .Istoric


Evoluţia conceptului
Principiile managementului calităţii
Termeni referitori la calitate
Orientări actuale privind definirea calităţii produselor
Elemente favorizante ale creşterii importanţei calităţii, ca factor al
competitivităţii întreprinderii
Sistemul calităţii
Sistemul calităţii: definiţie, structură
Termeni referitori la sistemul calităţii
Termeni referitori la instrumente şi tehnici
Documentaţia sistemului calităţii
Relaţia calitate optimă-cost al calităţii
Factori care determină îmbunătăţirea calităţii
Strategia în domeniul calităţii

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII


Descrierea generală
Date generale şi de identificare a societăţii comerciale
Scurt istoric
Actul de constituire şi forma juridică
Obiectul de activitate
Evoluţia capitalului social
Funcţionarea actuală
Relaţii cu salariaţii
Autorizaţii de functionare
Autorizări şi certificări
Piaţa agentului economic
Oferta SC Electrogrup SA
Destinaţia produselor firmei
Concurenţa
Dinamica vânzărilor de produse
Contracte cu beneficiarii interni
Furnizorii de materii prime
Descrierea infrastructurii
Elemente de plan general, construcţii
Asigurarea cu utilităţi
Descrierea procesului de prestare servicii
Produse
Tehonologii utilizate
Organizarea producţiei
Gradul de uzură a utilajelor şi dotărilor tehnologice
Gradul de încărcare a capacităţilor de producţie
Structura organizatorică
Managementul superior al firmei
Resurse umane