P. 1
Electronica

Electronica

|Views: 30|Likes:
Published by OvidiuP
adsf
adsf

More info:

Published by: OvidiuP on Sep 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

Sections

 • INTRODUCERE
 • 1.1 Noţiuni privind conducţia electrică în semiconductoare
 • 1.1.1 Semiconductoare de conductibilitate intrinsecă
 • 1.1.3. Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă
 • 1.2 Joncţiunea p-n
 • 1.3 Dioda semiconductoare
 • 1.3.1 Dioda în circuit, determinarea punctului static de funcţionare
 • 1.3.2 Tipuri de diode semiconductoare
 • 1.4 Tranzistoare
 • 1.4.1 Tranzistoare bipolare - structura fizică şi funcţionare
 • 1.4.2 Scheme de conexiuni şi caracteristici statice
 • 1.4.3 Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar
 • Figura 1.26. Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar
 • 1.4.4 Tranzistorul bipolar în circuit. Stabilirea PSF
 • 1.4.7 Tranzistoare unipolare
 • 1.4.7.1 TEC-J având canal de tip n. Structură fizică şi funcţionare
 • 1.4.7.2 Construcţia etajului de amplificare cu TEC-J
 • 1.4.7.4 Tranzistorul TEC-MOS având canal permanent (de tip n)
 • 1.5 Dispozitive semiconductoare speciale
 • 1.5.1 Tiristorul
 • 1.5.2 Triacul
 • 1.5.3 Tranzistorul unijoncţiune (TUJ)
 • 2.1 Proprietăţi generale şi caracteristici ale amplificatoarelor
 • 2.1.1 Parametrii principali ai amplificatoarelor
 • 2.1.2 Caracteristici importante ale amplificatoarelor
 • 2.1.3 Tipuri de amplificatoare
 • 2.2 Amplificatoare de curent alternativ
 • 2.2.1 Amplificatoare de tensiune
 • 2.2.2 Amplificatoare de putere (AP)
 • 2.2.2.1 Amplificatoare de putere în clasă A
 • 2.2.2.2 Amplificatoare de putere în clasă B
 • 2.2.2.3 Amplificatoare de curent (putere) în montaj Darlington
 • 2.3 Amplificatoare de curent continuu
 • 2.3.1 Amplificatoare de curent continuu în montaj diferenţial
 • 2.4 Reacţia negativă în amplificatoare şi consecinţele ei
 • 2.5 Amplificatoare operaţionale
 • 2.6 Oscilatoare
 • 3.1 Noţiuni generale
 • 3.2 Redresoare monofazate necomandate
 • 3.2.1 Schema bloc a unui redresor de mică putere
 • 3.2.2 Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă
 • 3.2.3 Redresoare monofazate dublă alternanţă cu sarcină rezistivă
 • 3.2.4 Filtrarea tensiunii redresate
 • 3.2.4.1 Funcţionarea redresorului cu filtru capacitiv
 • 3.2.5 Parametrii redresoarelor de mică putere
 • 3.3 Redresoare trifazate necomandate
 • 4.1 Noţiuni generale. Parametrii stabilizatoarelor
 • 4.2 Stabilizatoare parametrice
 • 4.2.1 Funcţionarea unui stabilizator parametric
 • 4.2.3 Stabilizatoare integrate de tensiune
 • 5.2 Circuite specializate pentru comanda în fază a tiristoarelor
 • 5.3 Redresor monofazat semicomandat în punte
 • 5.4 Întrebări şi problemă
 • 6.1 Funcţii logice elementare
 • 6.2 Relaţii fundamentale în algebra logicii
 • 6.4 Circuite logice integrate (poarta logică NAND - TTL)
 • 6.4.1. Poarta logică integrată NOR (SAU-NU)
 • 6.5 Circuite logice combinaţionale
 • 6.5.1 Noţiuni generale
 • 6.5.2 Analiza circuitelor logice combinaţionale
 • 6.6 Circuite logice secvenţiale
 • 6.6.1 Circuite secvenţiale elementare
 • 6.6.2. Circuitul secvenţial de tip Master-Slave
 • 6.7. Întrebări şi probleme
 • 7.1 Circuite LATCH
 • 7.1.1 Utilizarea triggerului SR ca circuit LATCH
 • 7.2 Codificatoare şi decodificatoare
 • 7.4 Numărătoare electronice
 • 7.5 Convertoare
 • 7.6 Circuite de memorie
 • 7.7 Microprocesorul (μP). Microcalculatorul (μC)

CONSTANTIN MIHOLCĂ

ELECTRONICĂ
PENTRU FACULTĂŢILE CU PROFIL NEELECTRIC

GALAŢI 2007

CUPRINS
Introducere ............................................................................................
1

CAP. 1 DISPOZITIVE ELECTRONICE DE CIRCUIT
1.1 Noţiuni privind conducţia electrică în semiconductoare ................. 1.1.1 Semiconductoare de conductibilitate intrinsecă ......................... 1.1.2 Dispozitive electronice simple bazate pe semiconductoare intrinseci ............................................................................. 1.1.2 Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă ...................... 1.2 Joncţiunea p-n .................................................................................. 1.3 Dioda semiconductoare ................................................................... 1.3.1 Dioda în circuit, determinarea punctului static de funcţionare ... 1.3.2 Tipuri de diode semiconductoare ............................................... 1.4 Tranzistoare ..................................................................................... 1.4.1 Tranzistoare bipolare - structura fizică şi funcţionare ................ 1.4.2 Scheme de conexiuni şi caracteristici statice .............................. 1.4.3 Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar ........................... 1.4.4 Tranzistorul bipolar în circuit. Stabilirea PSF ............................ 1.4.5 Influenţa temperaturii asupra caracteristicilor externe. Stabilizarea punctului static de funcţionare ............................... 1.4.5.1 Scheme de stabilizare a punctului static de funcţionare utilizând elemente neliniare de compensare ........................ 1.4.6 Regimul dinamic al tranzistorului bipolar (funcţionarea etajului de amplificare în regim dinamic) ............................................ 1.4.7 Tranzistoare unipolare ................................................................ 1.4.7.1 TEC-J având canal de tip n. Structură fizică şi funcţionare.. 1.4.7.2 Construcţia etajului de amplificare cu TEC-J ....................... 1.4.7.3 Funcţionarea etajului de amplificare cu TEC-J în regim dinamic ............................................................................... 1.4.7.4 Tranzistorul TEC-MOS având canal permanent (de tip n) ... 1.4.7.5 Construcţia unui etaj de amplificare utilizând tranzistor TEC-MOS având canal de tip n ......................................... 1.5 Dispozitive semiconductoare speciale ............................................. 1.5.1 Tiristorul .................................................................................... 1.5.2 Triacul ........................................................................................ 1.5.3 Tranzistorul unijoncţiune (TUJ) ................................................ 1.6. Întrebări şi problemă................................................ 3 3 4 5 6 8 9 10 12 12 14 16 16 18 19 19 21 22 24 25 26 27 28 28 31 32 34

vi

Cuprins

CAP. 2 AMPLIFICATOARE ŞI OSCILATOARE
2.1 Proprietăţi generale şi caracteristici ale amplificatoarelor .............. 2.1.1 Parametrii principali ai amplificatoarelor ................................. 2.1.2 Caracteristici importante ale amplificatoarelor ......................... 2.1.3 Tipuri de amplificatoare ............................................................ 2.2 Amplificatoare de curent alternativ ................................................. 2.2.1 Amplificatoare de tensiune ........................................................ 2.2.2 Amplificatoare de putere (AP) .................................................. 2.2.2.1 Amplificatoare de putere în clasă A .................................... 2.2.2.2 Amplificatoare de putere în clasă B .................................... 2.2.2.3 Amplificatoare de curent (putere) în montaj Darlington ..... 2.3 Amplificatoare de curent continuu .................................................. 2.3.1 Amplificatoare de curent continuu în montaj diferenţial .......... 2.4 Reacţia negativă la amplificatoare şi consecinţele ei ...................... 2.5 Amplificatoare operaţionale ............................................................ 2.6 Oscilatoare ....................................................................................... 2.7. Întrebări ....................................................................................... 35 35 37 39 40 40 43 44 45 46 47 47 49 51 54 58

CAP. 3 REDRESOARE
3.1 Noţiuni generale .............................................................................. 3.2 Redresoare monofazate necomandate ............................................ 3.2.1 Schema bloc a unui redresor de mică putere ............................. 3.2.2 Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă .... 3.2.3 Redresoare monofazate dublă alternanţă cu sarcină rezistivă ... 3.2.4 Filtrarea tensiunii redresate ....................................................... 3.2.4.1 Funcţionarea redresorului cu filtru capacitiv ....................... 3.2.5 Parametrii redresoarelor de mică putere .................................... 3.3 Redresoare trifazate necomandate ................................................... 3.4. Întrebări............................................................................................ 59 61 61 61 64 66 66 68 69 72

CAP. 4 STABILIZATOARE ELECTRONICE
4.1 Noţiuni generale. Parametrii stabilizatoarelor ................................. 4.2 Stabilizatoare parametrice ............................................................... 4.2.1 Funcţionarea unui stabilizator parametric ................................. 4.2.2 Stabilizatoare cu reacţie având element de control serie şi amplificator de eroare ................................................................ 4.2.3 Stabilizatoare integrate de tensiune ........................................... 73 73 74 77 78

CAP. 5 REDRESOARE COMANDATE DE MICĂ PUTERE
5.1 Principiul comenzilor pe verticală şi orizontală la redresoarele de mică putere ..................................................................................... 5.2 Circuite specializate pentru comanda în fază a tiristoarelor ............ 5.3 Redresor monofazat semicomandat în punte ................................... 5.4. Întrebări şi problemă ..................................................................................... 82 86 88 90

........................ 7..................................................................1 Circuite secvenţiale elementare ...........................................................1 Circuite LATCH .... 7 APLICAŢII ALE CIRCUITELOR COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE LOGICE 110 110 111 113 114 115 117 122 123 7..5.6 Circuite logice secvenţiale ............. 7................ 6................................................. 7....................... 6................................................... 6.4 Numărătoare electronice . 91 94 95 97 99 100 100 101 103 104 107 109 CAP................1..3 Circuite de multiplexare şi demultiplexare ...........Cuprins vii CAP. 7...................7 Microprocesorul (μP).......................6......... 7............................ 6....................2 Codificatoare şi decodificatoare ... 7................7 Întrebări şi probleme................ 6.......3 Circuite logice......... Microcalculatorul (μC) .......6. 6 CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 6............... Realizarea funcţiilor logice elementare cu dispozitive electronice .............................................................. Întrebări .............................1 Poarta logică integrată NOR (SAU-Nu)..............5.......1 Funcţii logice elementare ............. 6......................................................................... 124 ................................................... 7.....1 Utilizarea triggerului SR ca circuit LATCH ......... 6............................................................8.................................................. Bibliografie ...............5 Convertoare ...6 Circuite de memorie ...............................................Slave .................................2 Analiza circuitelor logice combinaţionale ....................................................5 Circuite logice combinaţionale ..........................................4......................................................... 6.........1 Noţiuni generale ....... 6.................... 7....4 Circuite logice integrate (poarta logică NAND-TTL)..........................1 Circuitul secvenţial de tip Master ............................... 6......... 6.2 Relaţii fundamentale în algebra logicii ...................................

Posibilităţile remarcabile ale electronicii şi progresele ei deosebit de rapide (mai ales în privinţa realizării tehnologice a dispozitivelor semiconductoare şi circuitelor integrate) au făcut ca. utilizate fiind atât tehnologia CMOS cât şi bipolară. oferite de tehnologia CMOS. care a antrenat toate domeniile tehnologiei. astfel că după şase ani (în 1958) s-a realizat primul circuit integrat. circuitele integrate se realizează în tehnologie CMOS. începând cu anul 1970. Începând cu anii 1949-1952 s-au realizat primele tranzistoare. De exemplu. în 1971. iar în 1952 s-a formulat ideea circuitului integrat. Aceste circuite au condus la realizarea primului microprocesor. gaze şi vid. se poate spune că electronica este ramura ştiinţei şi tehnicii care se ocupă cu studiul fenomenelor şi aplicaţiile acestora privind conducţia electrică în semiconductoare. cu avantajele consumului redus şi densitate mare de integrare. cu numeroase aplicaţii în telecomunicaţii şi industrie. dar s-a trecut la tehnologia BiCMOS care este o combinaţie între tehnologia bipolară şi tehnologia CMOS. Primele cinci decenii au reprezentat ”epoca” tuburilor electronice. Această tehnologie (BiCMOS) îmbină avantajele de viteză şi curent mare la ieşire ale tehnologiei bipolare. Perfecţionarea rapidă a tehnologiilor electronice a condus la apariţia familiilor de circuite integrate logice MOS. În 1960 se construiesc primele dispozitive semiconductoare ale electronicii de putere (tiristoare şi triacuri) care au condus la modernizarea şi creşterea performanţelor în sistemele de acţionări electrice reglabile. . În prezent.000. Microprocesorul a determinat o revoluţie tehnică denumită ”revoluţia microelectronicii”. Electronica se constituie la începutul secolului XX.2 milioane de tranzistoare. După anul 1990 s-au dezvoltat structuri ULSI (Ultra Large Scale Integration). încât astăzi nu există domeniu de activitate umană în care microprocesorul să nu poată fi implicat. în prezent. Ţinând seama de aspectele esenţiale ale electronicii şi fără pretenţia de a formula o definiţie atotcuprinzătoare. Ca domeniu independent. Aceste tehnologii permit înglobarea unui număr foarte mare (între 50. permiţând dezvoltarea tehnologiei circuitelor larg integrate (LSI –Large Scale Integration).000) de tranzistoare într-o capsulă. După 1980 s-au dezvoltat structuri VLSI (Very Large Scale Integration). la început în tehnologie bipolară şi apoi în tehnologie MOS (după 1965). Începând cu anul 1962 s-a trecut la producţia industrială a circuitelor integrate. pe 8 biţi. fiind denumită la începuturile ei “electrotehnica curenţilor slabi” şi având ca aplicaţie principală domeniul telecomunicaţiilor cu şi fără fir.INTRODUCERE Electronica a luat naştere ca o ramură a electrotehnicii. care pot îngloba peste un milion de tranzistoare CMOS într-o capsulă. În prezent numărul de tranzistoare înglobate într-o capsulă depăşeşte 5 milioane. electronica să fie utilizată aproape în toate domeniile ştiinţei şi tehnicii.000 şi 1. dimensiunea unui tranzistor fiind ≤ 1μm. microprocesorul 486 conţine 1.

bobine. imobile una faţă de alta. spre deosebire de elementele electrice de circuit obişnuite (rezistoare. detecţie etc). numit şi element electronic de circuit. amplificare. transformatoare. care are una dintre proprietăţile fundamentale ale conducţiei prin vid. Prin extensie. alimentându-se de la surse de energie. Dispozitivul electronic este un ansamblu format din părţi componente. În aplicaţii. modulaţie. Circuitul electronic este un ansamblu electric în care se folosesc unul sau mai multe dispozitive electronice la care se leagă elemente electrice de circuit. în scopul realizării unei funcţiuni (redresare.2 Introducere Întrucât electronica are în domeniul său de preocupare atât dispozitivele electronice cât şi circuitele electronice se impune definirea celor două noţiuni. . condensatoare etc). dispozitivul electronic reprezintă un element de circuit. Părţile componente pot fi piese distincte (la tuburile electronice) sau regiuni cu proprietăţi diferite ale unui material neomogen (la dispozitivele semiconductoare). producerea oscilaţiilor. gaze sau semiconductoare. se consideră dispozitive electronice şi acele dispozitive realizate dintr-un singur material omogen. între care se produce conducţia electrică prin vid. gaze sau semiconductoare.

Germaniu).1 Noţiuni privind conducţia electrică în semiconductoare Semiconductorul ocupă poziţia intermediară între materialele conductoare şi materialele izolatoare.1. Siliciu. Figura 1. adică sub influenţa unui câmp electric ei pot da naştere curentului electric de conducţie.1. 1. Aceşti purtători se generează simultan sub formă de perechi şi au o anumită mobilitate. reprezentat prin lăţimea benzii interzise (∆w). • semiconductor de conductibilitate extrinsecă. Generarea perechilor electron-gol se produce datorită aportului energetic extern.CAPITOLUL 1 DISPOZITIVE ELECTRONICE DE CIRCUIT 1. semiconductoarele se pot clasifica astfel: • semiconductor de conductibilitate intrinsecă. După modul de generare a purtătorilor.1. Structura benzilor energetice pentru un semiconductor .1 Semiconductoare de conductibilitate intrinsecă Acestea sunt materiale pure din punct de vedere chimic (ex. figura 1. Conducţia electrică în medii semiconductoare se realizează prin două categorii ale purtătorilor de sarcină: electronii şi golurile.

constanta lui Boltzmann.temperatura absolută ( grade Kelvin). Parametrii de catalog: a) rezistenţa la temperatura de referinţă. R To dT rezistenţei RT la o variaţie dată de un grad Celsius a temperaturii. ce reprezintă inerţia termică a termistorului.constantă ce depinde de natura semiconductorului. RTo[Ω]. ΔT∈[-200oC. unde T0=20 oC. Figura 1. Δw .+300oC].. Variaţia rezistenţei electrice a fotorezistorului se datorează modificării concentraţiei . 1.2. Conductibilitatea termistorului este direct proporţională cu numărul de purtători ni daţi de relaţia (1. fiind exprimată prin relaţia: n i = pi = AT unde: 3/ 2 ⎛ − Δw ⎞ exp⎜ ⎟ ⎝ 2KT ⎠ (1.1) A . c) constanta de timp. T .2. Fotorezistenţa este un rezistor a cărui rezistenţă electrică se modifică sub acţiunea unei radiaţii electromagnetice incidente din spectrul vizibil sau infraroşu. Dispozitive electronice simple bazate pe semiconductoare intrinseci (realizate cu materiale omogene) 1. Termistorul . b) sensibilitatea S = − 1 dR T . d) domeniul de temperatură.1). notată cu pi . T1 [s]. ceea ce conduce la o descreştere exponenţială a rezistenţei electrice.2. K .este un dispozitiv semiconductor omogen a cărui rezistenţă electrică variază cu temperatura. ca în figura 1.aportul energetic extern (lăţimea benzii interzise). 2.100 → [%/oC] exprimă viteza de variaţie a . Variaţia rezistenţei electrice a termistorului cu temperatura - Utilizări: detector în traductoare de temperatură. în aparatura de măsură şi automatizare.4 Capitolul 1 La echilibru termic (când nu există aport energetic extern) concentraţia electronilor.1. detector în construcţia sesizoarelor de incendiu. în care performanţele termistorului sunt stabile.. notată cu ni . este egală cu concentraţia de goluri.

4. Figura 1.1. Conductibilitatea extrinsecă se obţine prin impurificarea (doparea) cu mici adaosuri a unui semiconductor. c) caracteristica spectrală.Dispozitive electronice de circuit 5 purtătorilor de sarcină (formarea perechilor electron-gol). Parametrii de catalog: a) rezistenţa la întuneric.100 → [%/lm]. . d) constanta de timp. R o dφ unde lm simbolizează lumenul (unitatea de măsură pentru intensitatea luminoasă). fiind ilustrată în figura 1. Forma caracteristicii statice. îl face utilizabil ca dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunilor. Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă sunt cele mai utilizate. 1. T1 caracterizează viteza de variaţie a rezistenţei electrice la o variaţie bruscă a fluxului luminos. În funcţie de natura elementului de impuritate . în construcţia releelor fotoelectrice. T1[s]. ilustrată în figura 1. Sφ=f(λ).3. Varistorul este un dispozitiv semiconductor omogen cu o caracteristică neliniară. a 3. Figura 1. Caracteristica curent-tensiune şi simbolizarea varistorului Perechile electron-gol se realizează pe seama energiei câmpului electric în care este plasat varistorul. ca urmare a aportului energetic al radiaţiei incidente.3. b) sensibilitatea. a cărui conductanţă creşte odată cu creşterea tensiunii aplicate la borne. Ro[Ω]. Caracteristica spectrală a fotorezistenţei Fotorezistenţele sunt utilizate detectoarelor de incendiu etc. Sφ = − 1 dR . Procesul prin care se introduc impurităţi riguros dozate în semiconductor se numeşte dopare.3. se defineşte asemănător constantei de timp a termistorului.4. În funcţie de valoarea lui λo (la care sensibilitatea este maximă) fotorezistenţele se pot construi pentru spectrele vizibil sau infraroşu. exprimă dependenţa sensibilităţii faţă de lungimea de undă.

care este mai slab dopată cu impurităţi. Regiunea de trecere este un mediu dielectric (concentraţia purtătorilor este foarte mică). Ndo . iar semiconductorul obţinut este de tip n.5 se explică funcţionarea joncţiunii. • Doparea cu impurităţi pentavalente (Stibiu.2 Joncţiunea p-n Dacă într-un cristal semiconductor se realizează prin dopare (utilizând procedee speciale) o zonă p cu impurităţi acceptoare şi o zonă n cu impurităţi donoare. ce devine electron liber (purtător). care au suficientă energie.2) Câmpul intern antrenează dintr-o zonă în alta purtătorii minoritari.3) În figura 1. Diferenţa de concentraţii dintre cele două zone determină difuzia purtătorilor majoritari dintr-o zonă în alta.curent direct (1. Se folosesc notaţiile: Naoconcentraţia iniţială de goluri. Din cauza difuziei şi a recombinării purtătorilor majoritari cu cei difuzaţi rezultă. numit şi curent invers al joncţiunii: ic = inm + ipm . numit şi curentul direct al joncţiunii: id = inM + ipM . Semiconductoarele de tip n şi p sunt corpuri neutre din punct de vedere electric. Aceşti atomi de impurităţi se numesc atomi acceptori şi se transformă în ioni imobilizaţi în reţeaua cristalină. Atomii acestor impurităţi se numesc donori. Regiunea de trecere se extinde mai mult în zona n. De regulă concentraţiile impurităţilor din cele două zone nu sunt egale (Nao > Ndo). 1. care devin purtători majoritari. Electronii sunt purtători majoritari iar golurile reprezintă purtătorii minoritari.6 Capitolul 1 există două modalităţi de dopare care generează corespunzător. Se obţine o sarcină a ionilor imobili (fixaţi în reţea) pentru purtătorii din fiecare zonă. o variaţie a concentraţiei de goluri (cp) şi electroni (cn). • Doparea cu impurităţi trivalente (Indiu. trec dintr-o zonă în alta şi dau naştere curentului de difuzie. Purtătorii majoritari. Proprietăţile regiunii de trecere (pentru joncţiunea p-n): 1. 3. 2. deoarece atomii trivalenţi captează uşor câte un electron de la un atom vecin. Aceste concentraţii scad până la zero la nivelul joncţiunii. Semiconductorul obţinut are purtătorii majoritari pozitivi (goluri) fiind de tip p. simbolizaţi prin m. se realizează o joncţiune p-n care reprezintă structura de bază pentru majoritatea componentelor electronice. Aluminiu etc) are ca efect creşterea numărului de goluri. simbolizaţi prin M. în vecinătatea de separaţie a celor două zone p şi n. formând curentul de conducţie.concentraţia iniţială de electroni. sarcină care nu mai este compensată de sarcina .curent invers (1. deoarece sarcina ionilor imobilizaţi în reţeaua cristalină compensează sarcina suplimentară a purtătorilor majoritari. astfel încât distanţa dintre cele două zone să fie cel mult 10-5 mm. două tipuri de semiconductoare extrinseci. Lăţimea totală a regiunii de trecere creşte odată cu tensiunea inversă aplicată joncţiunii. Arsen etc) are ca efect creşterea numărului de purtători negativi (electroni) deoarece atomii pentavalenţi de impuritate cedează uşor câte un electron.

astfel încât la bornele joncţiunii potenţialul rezultant este zero (figura 1. Figura 1. ilustrată prin zona haşurată. în zona regiunii de trecere.7).5 Figura 1. Dacă joncţiunii p-n i se ataşează două contacte metalice. Regiunea în care apare câmpul electric Ei şi sarcina spaţială ρ se numeşte regiune de trecere. potenţialul iniţial (U0) al barierei scade cu .6).6. potenţialele de tip M-S (metal-semiconductor) anulează bariera de potenţial U0. Ca urmare.Dispozitive electronice de circuit 7 purtătorilor majoritari din zona respectivă. presupune aplicarea tensiunii de alimentare Ua. respectiv polaritatea (−) la zona n. Această sarcină creează câmpul electric care se opune trecerii purtătorilor majoritari dintr-o zonă în alta. Rezultă o distribuţie spaţială nesimetrică a sarcinii ρ. Prezenţa câmpului intern Ei determină apariţia unei bariere de potenţial notate cu U0 (figura 1.5-e). Efectul potenţialelor de contact asupra barierei de potenţial Polarizările directă şi inversă ale joncţiunii p-n a) Polarizarea directă (figura 1. cu polaritatea (+) la zona p şi.

8). Curentul direct al joncţiunii este neglijabil.3V pentru diodele cu Ge. C = Catod. Acest lucru permite trecerea putătorilor majoritari care formează curentul de difuzie (Id). Polarizarea directă a joncţiunii p-n b) Polarizarea inversă (figura 1. i . cu polaritatea (−) la zona p şi.7.8. lipiţi prin procedee speciale de contactele M-S. 1. Ua.U a ). respectiv polaritatea (+) la zona n. cu polaritate negativă în timpul conducţiei. Curentul de conducţie (ic). Caracteristica statică a diodei este reprezentată în figura 1. se numesc: A = Anod. Figura 1. Tensiunea anodică inversă se notează cu (-Ua) sau (. este neglijabil. cu polaritate pozitivă în timpul conducţiei. Valoarea curentului de conducţie este de ordinul microamperilor. presupune aplicarea tensiunii de alimentare Ua.8 Capitolul 1 valoarea tensiunii de alimentare Ua.9. În starea de conducţie tensiunea anodică directă este: Ua ≅ 0. numit curent direct al joncţiunii.7V pentru diodele cu Si şi Ua≅0.3 Dioda semiconductoare Dioda reprezintă dispozitivul semiconductor format dintr-o joncţiune p-n care are ataşate două contacte M-S (metal-semiconductor). Polarizarea inversă a joncţiunii p-n În acest caz potenţialul iniţial al barierei creşte cu valoarea tensiunii de alimentare. iar joncţiunea se consideră blocată. Figura 1. Cei doi electrozi. numit curent invers al joncţiunii.

Figura 1. PSF (M).1 Dioda în circuit. se cunoaşte caracteristica anodică. Figura 1. Se observă că înclinaţia dreptei de sarcină este egală cu . Dioda în circuit Figura 1.11.10 şi ecuaţia caracteristicii anodice (figura 1.4) Tăieturile dreptei de sarcină cu axele de coordonate vor fi: E/R → pentru Ua=0 şi E → pentru ia=0. De asemenea.Dispozitive electronice de circuit 9 Dacă această tensiune creşte peste limita admisă (parametru de catalog) şi atinge valoarea de străpungere a joncţiunii. rezultată din a IIa teoremă a lui Kirchhoff aplicată circuitului din figura 1. figura 1.11): ⎧E = R ⋅ i a + U a ⎨ ⎩ i a = f (U a ) (1.3. Caracteristica curent-tensiune a diodei 1. se rezolvă grafo-analitic sistemul format din ecuaţia dreptei statice de sarcină.10). aceasta se distruge prin efect termic datorită creşterii în avalanşă a curentului invers. Caracteristica externă a diodei Pentru determinarea punctului static de funcţionare.10.9. determinarea punctului static de funcţionare Se consideră dioda D polarizată direct prin sursa E şi o rezistenţă R de limitare a curentului anodic (figura 1.11. pentru ramura de polarizare directă (cadranul I).

.. 180 V].2 Tipuri de diode semiconductoare 1) Diode redresoare (realizate cu siliciu) au următorii parametri de catalog: a) curentul mediu în sens direct: IF ≤ 600 A. U z ΔTa e) rezistenţa internă (dinamică). 5) Dioda varicap. În figura 1. obţinute din proiecţiile punctului M pe cele două axe. în porţiunea de lucru a caracteristicii statice.12-a este ilustrată polarizarea diodei Zener.12. Coordonatele PSF sunt iao şi Uao.. iar în figura 1. deci se comportă ca o capacitate comandată prin tensiune. rz. aceasta echivalează cu depărtarea armăturilor ”condensatorului”.5 V .de ordinul nanosecundelor. b) curentul Zener – curentul corespunzător tensiunii de stabilizare: Iz∈[mA. 3) Diode de comutaţie. Sunt diode de mică putere şi au timpul de tranziţie – din starea ”blocat” în starea de ”conducţie” ..3. Simbolizarea şi variaţia capacităţii echivalente ale diodei varicap sunt prezentate în figura 1. max ≤ 1800 V. 4) Diode cu contact punctiform.13. 20 KHz]. d) frecvenţa de lucru: fl ∈ [50 Hz . . Figura 1. 2) Diode stabilizatoare (diode Zener).10 Capitolul 1 valoarea rezistenţei de limitare R: tg(α) = R. Sunt utilizate în circuite de detecţie şi comutaţie la frecvenţe de lucru până la 10 MHz.100 [%/oC]. Pe măsură ce aplicăm o tensiune mai mare la bornele diodei.. Sunt diode realizate cu siliciu la care se utilizează ramura caracteristicii corespunzătoare polarizării inverse.12-b este reprezentată caracteristica statică inversată (în cadranul I). De regulă sunt utilizate în tehnica de calcul.. c) temperatura maximă admisă a joncţiunii: Tj max ≤ 140 oC. Dioda Zener în circuit (a) şi caracteristica curent-tensiune (b) Parametrii de catalog: a) tensiunea de stabilizare Zener: Uz ∈[2.A]. d) coeficientul de variaţie a tensiunii stabilizate cu temperatura: αz = 1 ΔU z . Sunt diode de mică putere şi au suprafaţa joncţiunii foarte mică. b) tensiunea inversă: Uinv. Această diodă este echivalentă cu un condensator variabil.. c) puterea disipată: Pd<10W. 1.

iar purtătorii majoritari traversează bariera de potenţial prin ”efectul tunel” (efect cuantic). astfel încât regiunea de trecere este foarte îngustă.6). caracteristicile anodice şi caracteristica spectrală sunt reprezentate în figura 1.14 (a.15. Caracteristica curent-tensiune este neliniară şi prezintă în porţiunea MN rezistenţă internă negativă. figurile 1.13. la reclame etc. Polarizarea fotodiodei (a). Fotodioda este utilizată în construcţia detectoarelor opto-electronice ce lucrează în spectrele vizibil sau infraroşu.14. LED în circuit (a). Figura 1.16. Optocuplorul este un dispozitiv electronic care permite transferul unei comenzi de tip intrare-ieşire. . realizând şi o foarte bună separare galvanică. Este utilizată în construcţia afişoarelor numerice. Culoarea radiaţiei depinde de natura semiconductorului şi de impuritatea activatoare. Frecvenţa de lucru este cuprinsă între 0. Această proprietate permite utilizarea diodei tunel în construcţia oscilatoarelor (vezi § 2. dioda Tunel fiind utilizată şi în circuite de comutaţie.15-b şi 1. Din combinarea unui LED cu o fotodiodă rezultă un optocuplor (cuplor optic).c).5 şi 5 GHz. figura 1. Simbolizarea şi caracteristica anodică sunt ilustrate în figura 1.15-c.Dispozitive electronice de circuit 11 Figura 1. Polarizarea. Dioda varicap: simbolizare şi principiu de funcţionare 6) Fotodioda este utilizată cu polarizare inversă.b. Aceasta emite un flux de radiaţii luminoase pe seama energiei rezultate prin recombinarea purtătorilor de sarcină. caracteristica spectrală (c) 7) Dioda electroluminiscentă – LED (Light Emitting Diode) se utilizează cu polarizare directă A-C. familia caracteristicilor curent-tensiune (b). optocuplor realizat cu LED+fototranzistor (c) 8) Dioda tunel – are joncţiunea p-n cu cele două zone foarte apropiate şi puternic dopate cu impurităţi. Curentul de purtători majoritari se datorează fluxului luminos incident. optocuplor realizat cu LED+fotodiodă (b).15-a. Figura 1.

12 Capitolul 1 Figura 1. În această schemă tranzistorul reprezintă dispozitivul de amplificare. zona B este slab dopată cu impurităţi şi este foarte îngustă (de ordinul micronilor). În acest caz semnalul de intrare (xi) este un curent. la care conducţia electrică este asigurată de o singură categorie de purtători: fie numai electroni. Simbolizarea acestora este dată în figura 1. Zona E este puternic dopată cu impurităţi.1 Tranzistoare bipolare . Tranzistoare bipolare. iar zona C este mai puţin dopată decât zona E. Cei trei electrozi se numesc: emitor. La aceste tranzistoare semnalul de intrare (xi) în DA este o tensiune.16. colector şi bază.18. Structura unui tranzistor bipolar poate fi de tip pnp sau npn. iar joncţiunea B-C este polarizată invers. fie numai goluri. Figura 1. 1. la care conducţia electrică este asigurată atât de electroni cât şi de goluri.4.17.4 Tranzistoare Tranzistorul este principalul dispozitiv electronic care are proprietatea de a amplifica semnale electrice.17 s-a reprezentat schema simplificată a unui amplificator. 2. Simbolizarea diodei tunel şi caracteristica curent-tensiune 1. o rezistenţă de limitare a curentului de sarcină (R) şi sursa de alimentare E. La funcţionarea în regim de amplificare joncţiunea E-B este polarizată direct.structura fizică şi funcţionare Acestea sunt dispozitive semiconductoare formate din trei zone şi două joncţiuni.19. tranzistoarele sunt de două tipuri: 1. Dispozitiv de amplificare cu tranzistor După modul în care se realizează conducţia electrică a semnalului prin DA. . în figura 1. Considerând un dispozitiv de amplificare (DA) comandat prin semnalul de intrare xi. Structura fizică a unui tranzistor bipolar de tip pnp este prezentată în figura 1. Tranzistoare unipolare.

Dispozitive electronice de circuit 13 Curentul de difuzie prin joncţiunea emitorului este format din purtătorii majoritari care sunt golurile.9) Această inegalitate explică posibilitatea funcţionării tranzistorului în regim de amplificare.19.factor static de amplificare în curent IC (1.8) unde: ICBo este curentul de purtători minoritari.7) (1. este mai mare decât puterea de intrare (Pi): (1. UCB > Pi = UEB . Observaţie: Curentul de purtători minoritari ICBo este foarte mic.995 . (Pe). rezultând I C ≈ I E . Figura 1. În modul. Din schema structurală rezultă ecuaţia curenţilor prin tranzistor: I C = α n I E + I CBo (1. Structura fizică şi polarizarea tranzistorului pnp I α n = E ≅ 0. tensiunea între colector şi bază este mult mai mare decât tensiunea dintre emitor şi bază: U CB >> U EB .5) Un procent foarte mic de goluri se recombină cu electroni din bază formând atomi neutri. Puterea la ieşire.6) I B = (1 − α n )I E − I CBo IE = IC + IB (1.18. Întrucât lăţimea bazei este foarte mică iar regiunea de trecere a joncţiunii B-C se extinde mult în zona bazei (n). golurile din emitor difuzate în bază (B) sunt preluate şi transportate în colector de câmpul electric intern Ei al joncţiunii colectorului. Transferul aproape integral în colector a golurilor difuzate în bază poartă numele de efect de tranzistor. Pe = IC . IB . Structura şi simbolizarea tranzistorului bipolar (pnp şi npn) Figura 1.

emitor). De aceea sunt posibile trei scheme fundamentale de conexiune ale tranzistorului în regim de amplificare. iar în continuare vor fi prezentate caracteristicile de intrare şi de ieşire pentru această conexiune.21. Tranzistorul bipolar în conexiune bază comună b) Schema de conexiuni – emitor comun (EC – figura 1. Tranzistorul bipolar în conexiune emitor comun Figura 1.22.14 Capitolul 1 1. Figura 1.20. În oricare dintre cele 3 scheme se are în vedere că joncţiunea E-B este polarizată direct.21).22) – este cea mai utilizată.4.23).24) I B = f ( U BE ) U CE = ct . se utilizează ca amplificator de putere (etaj final).23. iar tranzistorul având numai 3 terminale (bază. rezultă că un terminal al tranzistorului trebuie utilizat ca bornă comună pentru intrare şi ieşire.20). iar joncţiunea C-B este polarizată invers. având 4 borne. Figura 1. . c) Schema de conexiuni – colector comun (CC – figura 1.2 Scheme de conexiuni şi caracteristici statice Întrucât în regim de amplificare tranzistorul este considerat un cuadripol (simbolizat în figura 1. Tranzistorul bipolar în conexiune colector comun Caracteristici statice de intrare pentru conexiunea EC: (figura 1. Simbolizarea unui amplificator a) Schema de conexiuni – bază comună (BC – figura 1. Figura 1. colector.

11) .25. βn 1 + βn (1. Figura 1.10) unde: β n = αn se numeşte factor static de amplificare în curent pentru 1 − αn conexiunea emitor comun. Regiunea 1 – zona de blocare (de tăiere) este caracterizată de polarizarea inversă a joncţiunii E-B sau de lipsa polarizării acestei joncţiuni. I C = β n I B + (1 + β n )I Co (1.24. Familiile caracteristicilor de ieşire Relaţia între factorul de amplificare βn şi factorul static de amplificare în curent αn – pentru conexiunea bază comună este: αn = unde β n = [30 L 1000] .25.Dispozitive electronice de circuit 15 Figura 1. Regiunea 2 – regiunea activă normală este caracterizată de polarizarea directă a joncţiunii E-B şi de polarizarea inversă a joncţiunii C-B. în care se disting principalele regiuni de lucru. de ieşire pentru conexiunea EC: I C = f ( U CE ) I B = ct Familiile caracteristicilor de ieşire sunt date în figura 1. Caracteristici statice de intrare Caracteristici statice .

3 Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar Considerând familia caracteristicilor de ieşire pentru conexiunea emitor comun (EC).10) rezultă: I C ≅ (1 + β n )I Co (1. Caracteristicile au o ramură comună sub formă de dreaptă cu înclinaţia de aproape 90o. ce nu trebuie depăşiţi în timpul funcţionării tranzistorului. .determinarea punctului static de funcţionare (PSF). Relaţiile care trebuie respectate între valorile de lucru şi valorile limită ale celor trei parametri sunt: I C ≤ I C max U CE ≤ U CE max Pd < Pmax = I C max . limita tensiunii de colector (UCEmax) şi limita puterii disipate pe tranzistor (Pmax). Aceste trei valori reprezintă parametri de catalog. 1.26 sunt ilustrate cele 3 limitări esenţiale în funcţionarea tranzistorului: limita curentului de colector (ICmax).26. La proiectarea etajului de amplificare trebuie rezolvate două probleme: .U CE max (1. din relaţia (1. Stabilirea PSF Se consideră cel mai simplu etaj de amplificare. Această dreaptă se numeşte ”dreaptă de saturaţie”.12) unde ICo este curentul de purtători minoritari (curentul invers al joncţiunii BC).4 Tranzistorul bipolar în circuit.stabilizarea punctului static de funcţionare la variaţia temperaturii. figura 1. Regiunea 3 – este numită şi zonă de saturaţie şi corespunde situaţiei când ambele joncţiuni sunt polarizate direct.27.16 Capitolul 1 În regiunea de tăiere curentul de bază fiind nul. . realizat cu un tranzistor de tip npn.13) Figura 1.4.4. Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar 1. în figura 1.

28.ecuaţia dreptei de sarcină. prezentată în figura 1. iCo).Dispozitive electronice de circuit 17 Figura 1.27) se obţine: EC = RC ⋅ iC + UCE .27. din relaţia (1. . Panta (înclinarea) dreptei de sarcină se exprimă prin RC tg(α)=RC. Etaj de amplificare cu tranzistor de tip npn Se dau: EC. RB. iCo) Figura 1.15) se obţine: iBo ≅ EC RB (1. RC şi familia caracteristicilor externe ale tranzistorului. Familia caracteristicilor externe ale tranzistorului Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul de ieşire (figura 1.14) Procedând similar pentru circuitul de intrare se obţine: EC = RB ⋅ iB + UBE (1. (1. trasată prin tăieturile sale ( IC = EC şi U CE = E C ). iC=f(UCE). se obţine la intersecţia caracteristicii externe (aferentă curentului iBo) cu dreapta de sarcină. M(UCEo.28.16) Punctul static de funcţionare. Se cere: PSF → M(UCEo.15) Neglijând UBE în raport cu EC ( UBE ≅ 0).

ceea ce conduce la creşterea factorului de amplificare βn. Figura 1. Din (1. Un alt efect al creşterii temperaturii îl reprezintă micşorarea tensiunii E-B (pentru IE=ct. Dacă deplasarea PSF este mare. atunci funcţionarea etajului de amplificare este defectuoasă. De asemenea. sau IB=ct.18 Capitolul 1 1. dar cea mai utilizată este schema din figura 1.30 în care. Pentru restabilirea funcţionării normale este necesară readucerea PSF (M’) în poziţia iniţială (M).RE . rezultând o creştere a curentului de colector care deplasează punctul static de funcţionare M în M’ (figura 1. ceea ce conduce la creşterea curentului de emitor (iE ≈ iC).17) Dacă T ↑ ⇒ iC ↑ (punctul M se deplasează în M’).29). iE ⇒ UBE = U .29. cresc factorii statici de amplificare în curent βn şi αn.5 Influenţa temperaturii asupra caracteristicilor externe. Figura 1. cu ajutorul rezistenţei de emitor (RE) se rezolvă problema stabilizării PSF.) şi ca urmare modificarea caracteristicilor de intrare. care utilizează diverse scheme.17) se observă că UBE scade ceea ce conduce la micşorarea curentului de colector. Stabilizarea punctului static de funcţionare Dacă temperatura creşte iCo creşte. realizând astfel stabilizarea PSF la variaţia temperaturii. Modificarea PSF la variaţia temperaturii Există mai multe metode de stabilizare.4.30. iE . U = UBE + RE . Schemă utilizată pentru stabilizarea PSF-ului la variaţia temperaturii Stabilizarea PSF se explică prin relaţiile: (1. atât în conexiunea EC cât şi în conexiunea BC. Deci se compensează creşterea iniţială a curentului iC iar punctul static de funcţionare este adus din poziţia M’ în poziţia iniţială M.

cum sunt termistoarele şi diodele semiconductoare. corespunzătoare punctului static de funcţionare M. Figura 1. . CE. având ca efect micşorarea curentului iB. are rolul de a scurtcircuita rezistenţa de emitor atunci când etajul funcţionează în curent alternativ.33-b.4. pentru stabilizarea punctului static de funcţionare În figura 1. sunt prezentate în figura 1. scade corespunzător.iE ≅ 0. iar curentul prin termistor creşte. deci are loc compensarea efectului de creştere a curentului iC cu temperatura.6 Regimul dinamic al tranzistorului bipolar (funcţionarea etajului de amplificare în regim dinamic) Se consideră cel mai simplu etaj de amplificare utilizând un tranzistor bipolar npn în conexiune emitor-comun (figura 1. În figura 1.4.31 este prezentată o schemă de stabilizare utilizând un termistor ca element de compensare.Dispozitive electronice de circuit 19 Observaţii: • Divizorul de tensiune format din rezistenţele RB1 şi RB2 permite impunerea valorii curentului de bază în regim static (iBo). • Condensatorul din emitor.32 este dată o schemă de stabilizare termică utilizând o diodă ca element de compensare. astfel încât curentul iB. Dioda D fiind polarizată în sens de blocare. în paralel cu rezistenţa de emitor.33-a). Schemă cu diodă de static de funcţionare utilizând termistor compensare. 1. rezultat din nodul A. • În regim static de funcţionare căderea de tensiune pe rezistenţa din emitor se poate calcula cu relaţia: RE. rezistenţa termistorului scade.5. 1.1 ⋅ RE. la creşterea temperaturii va creşte curentul invers idi.31. La creşterea temperaturii.1 Scheme de stabilizare a punctului static de funcţionare utilizând elemente neliniare de compensare Pentru stabilizarea punctului static de funcţionare se pot utiliza şi elemente de compensare ce au caracteristici neliniare. pentru care diagramele curenţilor şi tensiunilor.2⋅EC.32. Schema de stabilizare a punctului Figura 1. acţionând în sensul compensării efectului de creştere a curentului de colector cu temperatura. De regulă se adoptă curentul prin RD la valoarea: iD≅10⋅iBo. La funcţionarea etajului în curent alternativ condensatorul CE elimină reacţia negativă de tensiune dacă reactanţa condensatorului de emitor este de cel puţin 10 ori mai mică decât RE: XE ≤ 0.

Construcţia grafică (reprezentată la scară) a caracteristicilor în regim dinamic permite calculul grafo-analitic al parametrilor etajului de amplificare. eficace). ZC.rezistenţa la intrare (zeci sau sute de kΩ).21) I1 IB Amplificarea în putere: AP = Pe/Pi. I1 = IB. adică segmentul AB.rezistenţa la ieşire (sute de kΩ sau MΩ). iC0) ale curenţilor din tranzistor se suprapun componentele alternative.20) Ri = U U1 . Re .18) De asemenea.20 Capitolul 1 Datorită semnalului alternativ de la intrare. I2 = IC I1 I2 (1. a) Conexiunea bază-comună (BC): Ri . unde: U1 = UBE. În timpul funcţionării etajului de amplificare în curent alternativ. Curenţii prin tranzistor vor fi: i B = i Bo + i B ~ i C = i Co + i C ~ (1. iar Pi = UBE ⋅ IB (1.tg β) este diferită faţă de panta caracteristicii statice (tg α). între punctele A şi B se face cu frecvenţa semnalului de intrare (iB~) şi are ca efect apariţia componentelor alternative pentru curentul de colector (adică iC~) şi pentru tensiunea de la ieşire (UCE~).rezistenţa la ieşire (zeci sau sute de Ω).rezistenţa la intrare (zeci de Ω). Parametrii principali ai unui etaj de amplificare sunt: Amplificarea în tensiune: A U = A = U CE = U CEo + U CE ~ U2 Ui U BE I I Amplificarea în curent: A I = 2 = C (val. Curentul de la ieşire (iC~) este în fază cu cel de la intrare (iB~). b) Conexiunea colector-comun (CC): Ri . peste componentele continue (iB0. corespunzător valorilor maxime ale curentului iB~ . AI.22) Rezistenţele de intrare şi ieşire ale etajului de amplificare sunt: ≅ U CE (val. adică este inductivă sau capacitivă. . Deci caracteristica dinamică este locul geometric al punctelor statice de funcţionare când la intrarea etajului se aplică semnalul alternativ. (1. efective) (1. Ai ≤ 1. unde Pe = UCE ⋅ IC. AU. Proprietăţi calitative ale etajelor de amplificare în raport cu schema de conexiune utilizată. Deplasarea alternativă a punctului static (M) pe dreapta statică de sarcină. panta caracteristicii dinamice (panta segmentului A’B’ . Dacă sarcina etajului nu este rezistivă. punctul static de funcţionare (M) se deplasează pe dreapta de sarcină. R E = 2 .19) Condensatorul de cuplaj CC permite trecerea componentei alternative şi blochează componenta continuă (dacă există) a semnalului de intrare. Re .23) Observaţie: Dacă tensiunea de intrare Ui este de înaltă frecvenţă sau dacă sarcina nu este rezistivă parametrii etajului sunt mărimi complexe: Zi. marcat cu linie groasă. U2 = UCE. În regim dinamic punctul static M se deplasează în ambele sensuri pe dreapta de sarcină şi descrie caracteristica dinamică. tensiunea colector-emitor are două componente: (1. Tensiunea de la ieşirea etajului (UCE~) este în antifază faţă de curentul de intrare alternativ (iB~). AU =zeci sau sute.

• Schema bază-comună (BC) creează dificultăţi la cuplarea etajelor în cascadă (serie) datorită diferenţelor foarte mari între impedanţa (sau rezistenţa) de intrare şi cea de ieşire. Calea de trecere se numeşte canal şi este situat între doi electrozi numiţi sursă (S) şi drenă (D). Concluzii: • Schema colector-comun este utilizată în circuitele de adaptare pentru că are rezistenţa la ieşire mică sau.4. schema cea mai utilizată este cea cu emitorul-comun. Se mai utilizează abrevierea FET. Re .rezistenţa la ieşire (zeci kΩ).Dispozitive electronice de circuit 21 Ai = zeci sau sute. care în limba engleză are aceeaşi semnificaţie: Field Effect Transistor. AU= zeci sau sute. c) Conexiunea emitor-comun (EC): Ri .33. Canalul poate fi realizat din purtători de sarcină negativi (electroni).rezistenţa la intrare (kΩ). • Pentru amplificatoarele de tensiune. Regimul dinamic al tranzistorului bipolar 1. . Funcţionarea acestora se bazează pe modificarea conductanţei unei căi de trecere a purtătorilor care produc curentul electric prin dispozitiv. Figura 1. în construcţia amplificatoarelor de putere.7 Tranzistoare unipolare În cazul tranzistoarelor unipolare. sau goluri (care au sarcină pozitivă). AU ≤1. Ai = zeci sau sute. conducţia este asigurată de o singură categorie de purtători: fie electroni. Tranzistoarele unipolare se mai numesc Tranzistoare cu Efect de Câmp (TEC). fiind canal de tip n. canalul fiind de tip p. fie goluri.

având structură MOS (Metal Oxid Semiconductor). Distribuţia spaţială a potenţialului la nivelul canalului este prezentată în figura 1. 1012 Ω). În cele ce urmează se prezintă structura fizică a unui tranzistor TEC-J având canal de tip n.35. Simbolizarea tranzistoarelor unipolare Conductanţa canalului se modifică sub influenţa câmpului electric produs de tensiunea aplicată la al 3-lea electrod numit grilă (G) sau poartă (P). 2) TEC cu grilă (poartă) izolată. Zona p a grilei formează cu zona n a canalului o joncţiune polarizată invers. regiunile de trecere au lăţime neglijabilă (deci nu apar zonele haşurate) şi ca urmare secţiunea canalului este maximă.structura fizică (a). figura 1. TEC-J .35-a. 1. Baza fiind legată la grila negativată de către tensiunea UG. Deoarece conductanţa canalului depinde de potenţialul grilei. Rezistenţa internă a acestor tranzistoare este foarte mare ( 108 .1 TEC-J având canal de tip n. Din acest motiv tranzistoarele unipolare se numesc cu efect de câmp.22 Capitolul 1 Figura 1.4. distribuţia potenţialului (b) Zonele haşurate reprezintă regiunile de trecere ale celor două joncţiuni. respectiv curentul de drenă este maxim (ID=IDmax). În funcţionarea tranzistorului TEC-J se disting următoarele situaţii: a) Dacă grila nu este polarizată (UG =0). Structură fizică şi funcţionare Tranzistoarele cu efect de câmp şi joncţiuni (TEC-J) pot avea canalul de tip n sau p. rezultă altă joncţiune p-n polarizată invers..7. După modul în care se realizează controlul (reglajul) conductanţei canalului există două categorii de tranzistoare unipolare: 1) TEC cu joncţiuni (TEC-J).TEC-MOS.35-a) se extind în zona canalului micşorând . Figura 1. Deci canalul de tip n este situat între două joncţiuni polarizate invers.34.35-b. regiunile de trecere (reprezentate prin zonele haşurate din figura 1. TEC sunt comandate în tensiune.. b) Când grila este negativată (UG<0).

II – zona de saturaţie. b) canal p Importanţă deosebită prezintă familia caracteristicilor de ieşire (figura 1.36a şi b. Simbolizarea în circuite a tranzistoarelor TEC-J este prezentată în figura 1. Figura 1.38).37.Dispozitive electronice de circuit 23 secţiunea acestuia. Figura 1. Simbolizarea tranzistorului TEC-J: a) canal n.37) şi de intrare (figura 1. Familia caracteristicilor de ieşire În familia caracteristicilor de intrare se observă că tensiunea de prag (Up) reprezintă valoarea tensiunii de grilă la care se anulează curentul de drenă (ID). În zona de amplificare curentul de drenă este reglat prin modificarea tensiunii de grilă. Figura 1. iar curentul de drenă care circulă între sursă (S) şi drenă (D) se micşorează. Familia caracteristicilor de intrare .36. indiferent de tensiunea aplicată pe drenă.38. c) Dacă grila este puternic negativată (UG<<0) regiunile de trecere se unesc anulând secţiunea canalului şi ca urmare se anulează curentul de drenă (ID≅0). Familia caracteristicilor de ieşire prezintă două zone: I.zona de amplificare.

2 Construcţia etajului de amplificare cu TEC-J Funcţionarea unui etaj de amplificare. Căderea de tensiune pe rezistenţa sursei (RS). acestea având rolul de blocare a componentei continue din semnalul de intrare şi/sau ieşire. este posibilă dacă tranzistorul este polarizat corect.25) . În figura 1. Rezistenţa Rg se adoptă de ordinul megohmilor (MΩ) şi are rolul de a transmite pe grilă potenţialul negativ al sursei (bateriei) Eg.7. Aceste condiţii impuse etajului de amplificare pot fi îndeplinite. valoarea mare a rezistenţei Rg asigură o rezistenţă (impedanţă) de intrare ridicată pentru etajul de amplificare. Figura 1.4.24) Condensatorul CS decuplează (scurtcircuitează) rezistenţa RS la funcţionarea etajului în curent alternativ. Condensatoarele CC1 şi CC2 sunt condensatoare de cuplaj la intrare şi respectiv la ieşirea etajului. dată de componenta continuă a curentului de drenă ID0 = IS0. Observaţie: În proiectarea etajului de amplificare cu TEC-J trebuie îndeplinite două condiţii esenţiale: • Căderea de tensiune pe condensatorul de cuplaj CC1 de la intrarea etajului să nu fie mai mare de un procent (0. În acelaşi timp. Schema din figura 1. realizat cu tranzistori TEC-J (canal n). întrucât reactanţa X C a acestuia este neglijabilă la frecvenţa de lucru a etajului. b) cu negativare automată a grilei. cu semnul plus (+) la sursă şi minus (−) la grilă.01) din valoarea nominală a semnalului de intrare.24 Capitolul 1 1. Rezultă tensiunea de negativare a grilei. În schema din figura 1. iar pe drenă (D) se aplică o tensiune pozitivă. adică atunci când grila (G) este negativă în raport cu sursa (S). Curentul de drenă (curentul de sarcină al etajului) este limitat prin rezistenţa de drenă (RD).39-a şi b. utilizând o singură sursă de alimentare (sursa de drenă ED). se aplică între sursă şi grilă (prin rezistenţa Rg).39-a tensiunea de negativare a grilei este: UG0 = −Eg.39-b realizează negativarea automată a grilei în raport cu sursa. Etaj de amplificare cu TEC-J: a) cu sursă separată pentru negativarea grilei.39-a etajul de amplificare utilizează o sursă separată (Eg) pentru negativarea grilei.39. Rezultă că între rezistenţa Rg şi reactanţa X C trebuie să existe C1 relaţia: X C C1 ≤ Rg 100 (1. dacă se utilizează una dintre schemele prezentate în figura 1. dată de relaţia: UG0 = − RS ⋅ ID0 S (1.

Panta caracteristicii dinamice (tg β) va fi diferită de panta dreptei statice (tg α) dacă la ieşirea etajului se conectează. Astfel. atunci componenta alternativă a tensiunii de grilă (UG ~) determină deplasarea rectilinie alternativă. Astfel segmentul AB.29) Din figura 1. cu dreapta statică de sarcină. astfel încât să se elimine reacţia negativă de tensiune. utilizând punctele de intersecţie ale dreptei de sarcină cu axele de coordonate: ID = ED .28) Punctul static de funcţionare (M) se obţine la intersecţia caracteristicii de ieşire. depinde numai de valoarea rezistenţei de drenă RD: tg(α)=RD. prin CC2.3 Funcţionarea etajului de amplificare cu TEC-J în regim dinamic Considerând etajul de amplificare din figura 1. În acest caz panta caracteristicii dinamice va fi: tg β = f (RD + RS) sau tg β = g (RD + ZS) (1. G pentru tranzistorul TEC-J utilizat în etajul de amplificare (figura 1. Panta dreptei statice de sarcină. se trasează dreapta statică de sarcină în planul caracteristicilor de ieşire (figura 1.Dispozitive electronice de circuit • 25 Condensatorul CS conectat în paralel cu RS trebuie să şunteze rezistenţa RS la funcţionarea etajului în curent alternativ. expresiile curenţilor şi tensiunilor în regim dinamic sunt: UG = UG0+ UG ~ UDS = UDS0+ UDS ~ ID = ID0+ ID ~ (1. Proiecţiile duse din punctul static (M) pe axele ID şi UDS determină coordonatele ID0 şi UDS0 ale punctului M. o rezistenţă de sarcină RS (sau o impedanţă ZS). figurat cu linie groasă. a punctului static M pe dreapta de sarcină între punctele A şi B.40). exprimată prin tg(α).30) .39-a şi aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul de ieşire rezultă ecuaţia dreptei statice de sarcină: ED = RD ⋅ ID + UDS (1. Această condiţie este îndeplinită dacă între rezistenţa sursei RS şi reactanţa X C există relaţia: S X CS ≤ RS 10 (1.4. pentru UG0= −Eg .40 se observă că la funcţionarea etajului în regim dinamic apar componentele alternative ale curenţilor şi tensiunilor prin tranzistor care se suprapun peste componentele continue ale acestora.7.39-a). reprezintă caracteristica dinamică a tranzistorului TEC-J.26) 1. RD U DS = E D (1.27) Presupunând dată familia caracteristicilor de ieşire I D = f ( U DS ) U = ct. cu frecvenţa semnalului UG ~ . Dacă la intrarea etajului se aplică un semnal alternativ (u~).

42-b. Tensiunea de ieşire (UDS ~) este în antifază cu semnalul de intrare (UG~).4 Tranzistorul TEC-MOS având canal permanent (de tip n) Structura MOS este prezentată în figura 1. reprezentând: I-regiunea de amplificare. ceea ce conduce la modificarea curentului de sarcină prin tranzistor. iar curentul de drenă creşte. rezistenţa de intrare rezultă foarte mare: Ri≅1014 Ω..42-a iar familia caracteristicilor statice de ieşire şi intrare este dată în figura 1. Metalul depus pe oxid joacă rol de grilă. Pentru Ri mică. la care grila este izolată de canal prin stratul de oxid. Diagramele tensiunilor şi curenţilor la funcţionarea etajului în regim dinamic 1. se alege PSF în regiunea de sărăcire (grilă negativă). În figura 1. Structura MOS poate avea două tipuri de canale: a) canal de tip n (electroni).42-b sunt marcate regiunile I şi II. i D = g( U G ) U D = ct (1. Dacă grila este la potenţial pozitiv. PSF se alege pe dreapta de sarcină în zona de îmbogăţire (grilă pozitivă).40. atunci regimul de funcţionare este un regim de îmbogăţire (în purtători). Figura 1. II – regiunea de saturaţie.42-b sunt reprezentate caracteristicile de ieşire şi intrare: i D = f ( U D ) U G = ct Valoarea tensiunii de grilă pentru care curentul de drenă se anulează (iD=0) poartă numele de tensiune de prag (Up). În cazul tranzistoarelor TEC-MOS având canal permanent.7. În figura 1.31) . b) canal de tip p (goluri).26 • • Capitolul 1 Observaţii: Curentul de la ieşirea etajului (ID~) este în fază cu semnalul alternativ de la intrare (UG ~).. Structura fizică este prezentată în figura 1. deoarece modifică prin potenţialul său proprietăţile semiconductorului la suprafaţa dinspre oxid. Observaţii: Dacă se cere o rezistenţă de intrare (Ri) cât mai mare a etajului de amplificare.10-6) mm.4. deci modifică conductivitatea canalului. La suprafaţa semiconductorului de tip n se depune prin difuzie un strat de oxizi cu o grosime de (10-5 .41.

Dispozitive electronice de circuit 27 Figura 1. considerând că în PSF tensiunea de grilă este negativă (UGo<0). Dacă din schema etajului de amplificare (figura 1. Grupul RS .43) se elimină elementele RS. CS şi RG.5 Construcţia unui etaj de amplificare utilizând tranzistor TECMOS având canal de tip n. Rezistenţa de grilă (RG) se adoptă suficient de mare (de ordinul MΩ) astfel încât să asigure o impedanţă mare la intrarea etajului de amplificare. Structura tranzistorului MOS Figura 1. În figura 1. atunci se obţine un etaj de amplificare ce asigură o impedanţă de intrare (Zi) foarte mare (≈1012 Ω). la fel ca în cazul TEC-J.7. familia caracteristicilor statice de ieşire şi intrare (b) 1. este alimentat de la o singură sursă (+ED). Astfel de amplificatoare cu impedanţe de intrare foarte mari sunt necesare în construcţia adaptoarelor traductoarelor de pH.CS asigură negativarea automată a grilei în raport cu sursa de alimentare.4.42. Structura fizică (a). a .41.43 este prezentată schema unui etaj de amplificare la care tranzistorul de tip TEC-MOS (canal n).

tiristorul.28 Capitolul 1 traductoarelor piezoelectrice etc. Figura 1. Regimul dinamic al tranzistorului TEC-MOS este asemănător celui prezentat la tranzistorul TEC-J (§ 1. caracteristicile şi funcţionarea următoarelor dispozitive semiconductoare: 1. diacul. Cele mai utilizate dispozitive multijoncţiune sunt: dioda pnpn (numită diodă Shockley sau dinistor).7.3) Figura 1. structura acestuia şi simbolizarea fiind prezentate în figura 1.1 Tiristorul Tiristorul este principalul dispozitiv semiconductor utilizat în electronica de putere. catod (C) şi poartă sau grilă (P sau G).5 Dispozitive semiconductoare speciale În electronica aplicată se utilizează frecvent dispozitivele semiconductoare speciale.47. Etaj de amplificare cu TEC-MOS având canal n 1. triacul. Structura fizică şi simbolizarea tiristorului . Structura fizică a acestor dispozitive conţine mai multe straturi în succesiune pnpn.47. Din acest motiv aceste dispozitive semiconductoare se mai numesc şi multijoncţiune. El este format din 4 zone şi 3 joncţiuni.43. Un dispozitiv semiconductor special care are o singură joncţiune şi trei electrozi (terminale) este Tranzistorul Uni-Joncţiune (TUJ).4. Cei trei electrozi (terminale) se numesc: anod (A).5. deci mai multe joncţiuni. În cele ce urmează se va prezenta structura.

49.Dispozitive electronice de circuit 29 Tiristorul este echivalent cu două tranzistoare bipolare complementare (pnp şi npn).49. Curentul prin tiristor (care circulă de la anod la catod) trebuie limitat printr-o rezistenţă de sarcină. b) blocarea tiristorului are loc atunci când curentul prin tiristor se micşorează.48.48 se observă că: i B 2 = i C1 + i G . ilustrată în figura 1. La început ambele tranzistoare sunt blocate. după care este necesar un curent de grilă pozitiv care se aplică sub formă de impuls. Caracteristica anodică a tiristorului . adică i B creşte şi 2 1 1 deschide T1 rezultând creşterea curentului de colector al tranzistorului T1. Figura 1. Din figura 1. Schema echivalentă a unui tiristor Funcţionarea tiristorului cuprinde două etape: a) amorsarea (intrarea în conducţie sau aprinderea). iar i B 2 este dat numai de curentul de grilă care trebuie să fie suficient de mare. astfel încât acesta să nu depăşească valoarea nominală (care este un parametru de catalog). În continuare se deschide puţin T2. ceea ce duce la creşterea lui i C = i B . Pentru un tiristor prezintă importanţă caracteristica anodică. figura 1. Pentru amorsare se aplică tensiune pozitivă la anod şi negativă la catod. conectate ca în figura 1.49. ia=f(Ua). fenomenul de conducţie (creştere a curenţilor 2 prin tranzistoare) accelerându-se până când ambele tranzistoare intră în saturaţie.48. Figura 1. Acest lucru conduce la creşterea lui i B . adică ia scade sub valoarea curentului de menţinere iam (parametru de catalog).

valorile curenţilor de grilă necesari amorsării sunt mai mici şi invers (fenomen ilustrat şi în figura 1.50).30 Capitolul 1 În planul caracteristicilor anodice. În regimul de tranziţie rezistenţa internă a tiristorului este negativă: R Ti = − • ΔU a < 0. Grupul Rp-Cp asigură atenuarea gradienţilor de tensiune inversă (periculoşi pentru joncţiunile tiristorului) ce apar în momentul blocării acestuia. • temperatura maximă a joncţiunii Tj max ≤ 140 oC. Figura 1. Caracteristica de comandă a tiristorului • • • Principalii parametri de catalog ai tiristorului sunt: • curentul nominal (curentul direct) al tiristorului IN ≤ 1000A.49.49). . • tensiunea inversă Uinv = sute (mii) volţi (tensiunea anodică inversă).51). Observaţii: Dacă între tensiunile de amorsare Uam1 şi Uam2 există inegalitatea (Uam1<Uam2). se disting 3 zone corespunzătoare regimurilor de funcţionare ale tiristorului: • zona I – corespunzătoare regimului de blocare (curentul creşte foarte puţin. figura 1. fiind neglijabil). iar căderea de tensiune între anod şi catod rămâne aproximativ constantă). iar curentul anodic are o creştere mică). se înseriază cu tiristorul o bobină de inductivitate L (calculată ca şi grupul Rp-Cp după o metodologie utilizată de exemplu. Pentru limitarea vitezei de creştere a curentului la o valoare sub viteza critică (parametru de catalog). atunci între curenţii de grilă corespunzători există inegalitatea inversă: i G1 > i G 2 . • zona II – corespunzătoare regimului de tranziţie din starea blocat în starea de conducţie (când tensiunea scade pronunţat. Δi a (1.51).50. Această caracteristică separă zona de blocare faţă de zona de conducţie şi explică faptul că pentru tensiuni de amorsare mari. e. în [1]). Caracteristica de comandă (caracteristica de grilă) reprezintă dependenţa tensiunii de amorsare în raport cu valoarea curentului de grilă (figura 1. figura 1. iar pentru protecţia acestuia împotriva gradienţilor de tensiune inversă se utilizează un circuit Rp-Cp serie conectat în paralel cu tiristorul (figura 1. Pentru protecţia tiristorului la curenţi de scurtcircuit se utilizează o siguranţă fuzibilă specială (ultrarapidă.32) zona III – corespunde regimului de conducţie (curentul creşte brusc după o caracteristică aproape verticală.

iar funcţionarea corespunde cadranului I. Tj-max≤ 140 oC. este formată din două ramuri situate în cadranele I şi III (figura 1. intrarea în conducţie se face pentru curenţi de grilă pozitivi (iG>0). caracteristica anodică. Triacul reprezintă un întrerupător static în curent alternativ şi este utilizat pentru reglarea tensiunii alternative (în structura variatoarelor de tensiune alternativă) la bornele receptoarelor mono sau trifazate. dacă tensiunile de . Făcând abstracţie de structura fizică. ia=f(ua). ce trebuie luaţi în considerare la alegerea unui triac. Asemănător fenomenelor întâlnite la tiristor. LS). curentul de sarcină (curentul anodic) este limitat numai de rezistenţa şi/sau inductivitatea de sarcină (RS. Întrucât triacul are conducţie bidirecţională.Dispozitive electronice de circuit • 31 După intrarea în conducţie a tiristorului. Acest domeniu de aplicaţie aparţine electronicii de putere. Pentru amorsarea tiristorului este necesar ca durata impulsului de comandă (iG) să fie suficient de mare. • tensiunea maximă inversă. La funcţionarea triacului într-un circuit de sarcină se disting două situaţii: a) Dacă anodul A2 este pozitiv faţă de anodul A1. Observaţie: Valorile absolute ale curenţilor de grilă |iG1| şi |iG2| necesari amorsării triacului depind de valorile efective ale tensiunilor de amorsare ale triacului (Uam1 şi Uam2).5. b) Dacă anodul A2 este negativ faţă de anodul A1.2 Triacul Triacul este un dispozitiv semiconductor cu o structură complexă. Principalii parametrii de catalog. 1. • temperatura maximă a joncţiunii. IN≤ 75A.52-a). se poate considera că triacul este echivalent cu două tiristoare în conexiune antiparalelă comandate printr-o grilă comună (figura 1. care este o ramură distinctă a electronicii industriale. iar funcţionarea corespunde cadranului III.52-b. Elementele de protecţie necesare triacului sunt aceleaşi ca în cazul tiristorului. sunt următorii: • curentul nominal. astfel încât curentul prin tiristor (ia – figura 1. Figura 1. Conectarea triacului în circuit este prezentată în figura 1.53). trecerea în starea de conducţie are loc pentru curenţi de grilă negativi (iG<0). Tiristorul reprezintă un întrerupător static în curent continuu şi este utilizat în construcţia variatoarelor de tensiune continuă monofazate sau polifazate.51. Tiristorul în circuit • • Amplitudinea impulsului de comandă pe grilă (iG) reprezintă un parametru de catalog a cărui valoare nu trebuie depăşită. Uinv-max≤ 1200V.49) să depăşească valoarea curentului de menţinere iam.

Caracteristicile anodice ale triacului 1.54. Figura 1. Joncţiunea p-n este realizată în zona mediană a blocului semiconductor de tip n. Zona p a emitorului este puternic . iar rezistenţa RBB între bazele B1 şi B2 este relativ mare (de ordinul kΩ). Structura fizică şi simbolizarea sunt prezentate în figura 1.32 Capitolul 1 amorsare aplicate triacului sunt mai mari. Structura fizică şi simbolizarea tranzistorului unijoncţiune La acest tranzistor zona n este slab dopată cu impurităţi. Simbolizarea triacului (a). curenţii de grilă necesari intrării în conducţie vor fi mai mici şi invers. triacul în circuit (b) Figura 1. (a) (b) Figura 1.53.3 Tranzistorul unijoncţiune (TUJ) Acest dispozitiv semiconductor se mai numeşte şi diodă cu două baze.54.52.5.

. curentul de emitor (iE) creşte lent pe durata regimului tranzitoriu. Familia caracteristicilor curent-tensiune Datorită formei de variaţie a curentului de emitor (în regim de conducţie). Care sunt proprietăţile regiunii de trecere a unei joncţiuni pn? 3.5 ··· 0. Intrarea în conducţie a tranzistorului unijoncţiune are loc dacă sunt îndeplinite condiţiile: a) uBB > 0. Care sunt parametrii de catalog şi semnificaţia acestora.55).6 Întrebări şi problemă 1. tranzistorul unijoncţiune este utilizat ca formator de impulsuri în circuitele de comandă ale tiristoarelor sau triacurilor. Când aceste condiţii sunt îndeplinite joncţiunea p-n este polarizată direct. unde η se numeşte raport intrinsec (coeficient subunitar) exprimat prin relaţia: η= rB1 + rB 2 rB1 (1. (semnul plus la borna B2). b) uEB1 > η·uBB. între punctul din dreptul joncţiunii emitorului şi cele două baze.. fiind limitat numai de valoarea rezistenţei de sarcină. Care este legea de variaţie a purtătorilor de sarcină în cazul semiconductoarelor omogene? Precizaţi semnificaţia parametrilor din expresia analitică ! 2. După terminarea regimului tranzitoriu curentul de emitor creşte brusc (pe ramura AB comună caracteristicilor). iar uEB1 scade până la valoarea de 0. 1. La aplicarea unei tensiuni uBB>0 între cele două baze potenţialul punctului M situat pe joncţiune va fi egal cu η⋅uBB. 1 V (punctul A din figura 1.33) în care rB1 şi rB2 sunt rezistenţele barei de semiconductor.Dispozitive electronice de circuit 33 dopată cu impurităţi. Pe durata regimului tranzitoriu (porţiunea OA din caracteristici) rezistenţa internă a TUJ este negativă. Figura 1.55.8 . De regulă η=0. în cazul Termistorului şi Fotodiodei ? .8.

. Care sunt relaţiile analitice ce justifică proprietatea de amplificare a tranzistorului bipolar ? 5. C1 .34 Capitolul 1 4. Ce modalităţi (variante) există pentru negativarea grilei – în cazul TEC-J. I DS0 = 8m [ A ] . f = 20 KHz ? 6. în care se cunoaşte: U DS0 = 10 [ V ] . Se cere să se calculeze valorile elementelor: R S . Care element (componentă) din schema etajului de amplificare – asigură stabilizarea PSF la variaţia temperaturii mediului ? Problemă Considerând schema unui etaj de amplificare. C2 = CS . Re = 40 KΩ ? 7. Prin ce parametru (variabil) se poate modifica secţiunea canalului (de tip n) în cazul TEC-J ? 9. Ce reprezintă caracteristica dinamică în cazul tranzistorului bipolar şi de cine depinde panta acesteia ? 8. Care este schema de conexiune a unui etaj de amplificare ce are parametrii: RI =4 KΩ. cu TEC-J (prezentată mai jos). f min = 200 [ Hz ] . R D . Cum (în câte moduri) se poate măsura o tensiune alternativă cu parametrii: Uef = 80V. U G0 = −5 [ V ] . canal de tip “n” (permanent) ? 10.

în condiţia ca semnalul de la ieşire să păstreze forma semnalului aplicat la intrare. ca în figura 2.1) . Un amplificator are rolul de dezvolta în circuitul de ieşire o putere mai mare decât cea aplicată la intrare. Sarcina sa poate fi rezistivă sau poate fi o impedanţă. 2. Bornele de ieşire (2 – 2’) reprezintă poarta de ieşire. Schema de principiu a unui amplificator Bornele de intrare (1 – 1’) reprezintă poarta de intrare. caracterizată de tensiunea U2 şi respectiv curentul I2.1. respectiv I1. printr-un cuadripol activ care are două perechi de borne.CAPITOLUL 2 AMPLIFICATOARE ŞI OSCILATOARE 2. se pot defini următorii parametri: • Amplificarea de putere Ap: A p = P2 >1 P1 (2.1 Parametrii principali ai amplificatoarelor Dacă notăm cu P1 puterea în circuitul de intrare şi cu P2 puterea obţinută la ieşire. U1. Amplificarea semnalului de la intrare se face utilizând energie preluată de la sursa de alimentare (Uo). caracterizată de tensiunea şi curentul de intrare.1. Figura 2.1 Proprietăţi generale şi caracteristici ale amplificatoarelor Un amplificator este simbolizat.1. care de regulă nu se simbolizează în schemele bloc.

dacă A = 10n → AdB = 20⋅n.agitaţiei termice a purtătorilor de sarcini elementare prin rezistoare şi tranzistoare. piezorezistive sau de pH. U1 I1 (2. Ze.1012] Ω. Amplificarea în decibeli se calculează utilizând relaţia: A[dB] = 20 ⋅ log A = 20 ⋅ log Exemple: • [dB] (A > 0) (2. osciloscoape etc)..dacă A = 1 → AdB = 0. • Impedanţa de ieşire. Un amplificator performant trebuie să aibă raportul dintre semnalul util şi zgomot cât mai mare. Amplificarea în curent se defineşte prin relaţia: A i = • I2 I1 (2. numită decibel [dB]. Când amplificatoarele intră în componenţa traductoarelor piezoelectrice. • Raportul semnal util/zgomot propriu este parametrul ce caracteri-zează efectul tensiunii fluctuante la ieşirea amplificatorului – care există şi atunci când nu se aplică semnal la intrare. se pot defini amplificările în tensiune şi curent prin relaţiile: A= • U2 .componentei alternative din tensiunea de alimentare a amplificatorului (când filtrarea acestei tensiuni este necorespunzătoare). .36 • Amplificarea în tensiune Au: A u ≡ A = Capitolul 2 U2 U1 U2 U1 (2.3) .2) Frecvent se utilizează unitatea logaritmică pentru amplificare. impedanţa de intrare (Zi) trebuie să fie foarte mare: Zi∈[108. . Aceasta se defineşte prin relaţia: Zi = Valoarea impedanţei de intrare trebuie să fie de ordinul meghomilor [MΩ].4) Considerând reprezentările în complex ale mărimilor intrare-ieşire. atunci când amplificatoarele se utilizează în aparatura de măsurare (voltmetre electronice. nu depăşeşte o limită impusă (de exemplu 5%). trebuie să fie mică (zeci de Ω) pentru ca la ieşire să se poată debita un curent (o putere) cât mai mare în impedanţa de sarcină nominală (ZSN).. U1 I Ai = 2 I1 (2. Zgomotul propriu al amplificatorului se poate datora: . În aceste cazuri primul etaj al amplificatorului se realizează cu tranzistoare MOS.6) .tensiunilor electromotoare parazite induse datorită câmpurilor electromagnetice din mediul înconjurător. ce caracterizează deformarea unui semnal sinusoidal. Puterea nominală este puterea maximă debitată în sarcină în condiţiile când factorul de distorsiuni.5) Impedanţa de intrare este impedanţa echivalentă la bornele de intrare atunci când la bornele de ieşire este conectată impedanţa de sarcină nominală (ZSN). .

când la intrare se aplică un semnal perfect sinusoidal. b) Distorsiuni datorate alegerii greşite a poziţiei PSF . d[%] = ⋅ 100 (2. Pentru a explica apariţia distorsiunilor de neliniaritate şi efectul poziţiei punctului static de funcţionare (PSF) al tranzistorului asupra lărgimii zonei de liniaritate în caracteristica intrare-ieşire.2. În figura 2. unde punctul A este situat în zona de saturaţie. (a) (b) Figura 2.2..3. Figura 2. Dacă Ui>Uimax atunci semnalul de ieşire este distorsionat (deformat). Dacă PSF se alege în zona mediană a caracteristicii statice ( soluţia corectă – figura 2. ( U 2 = f ( U1 ) ). A3.. Caracteristica externă a amplificatorului În figură se disting două zone: zona OA (zona I) corespunzătoare regiunii liniare a caracteristicii.1. A4 . A2. se consideră un etaj de amplificare cu tranzistor bipolar la intrarea căruia se aplică un semnal sinusoidal. reprezintă amplitudinile armonicilor de ordin superior ale semnalului u2(t).Amplificatoare şi oscilatoare 37 2.. Se defineşte factorul distorsiunilor de neliniaritate d[%] exprimat prin relaţia: 2 2 2 A 2 + A 3 + A 4 + .3-a) semnalul de ieşire (ue2) va fi distorsionat atunci când amplitudinea semnalului de intrare (ui 2) depăşeşte valoarea maximă (ui max) delimitată de curbele c1 şi c2.. fiind dată în figura 2.3 sunt prezentate caracteristicile de ieşire ale tranzistorului împreună cu dreapta de sarcină (AB). iar punctul B – în zona de tăiere. în care este valabilă relaţia A[dB]=20⋅logA şi zona AB (zona II) corespunzătoare regiunii neliniare de saturaţie.7) A1 unde: A1 – este amplitudinea armonicii fundamentale a semnalului de ieşire u2(t) – distorsionat.2 Caracteristici importante ale amplificatoarelor Caracteristica externă reprezintă dependenţa tensiunii de ieşire în raport cu tensiunea de intrare. Distorsiunile de acest tip se numesc distorsiuni de neliniaritate. a) Distorsiuni datorate de amplitudinii prea mari a semnalului de intrare.

semnalul de ieşire (ue) va fi distorsionat numai pentru semialternanţa pozitivă deoarece numai prima semialternanţă din semnalul de intrare (ui) depăşeşte valoarea maximă. .707 ⋅ A 0 . Ansamblul acestor armonici formează spectrul semnalului de intrare. în funcţie de frecvenţa f (datorită elementelor reactive din circuitul acestora). Această condiţie este îndeplinită atunci când spectrul semnalului aplicat la intrare este cuprins în banda de trecere a amplificatorului.8) Figura 2. Caracteristica de frecvenţă este prezentată în figura 2. Dacă spectrul semnalului de intrare nu este inclus în totalitate în banda de trecere a amplificatorului. • În afara caracteristicii de frecvenţă. pentru a nu avea distorsiuni de frecvenţă. la extremităţile benzii de trecere. Semnalul de intrare în amplificator este rezultatul însumării unor armonici de diferite amplitudini şi frecvenţe. transmisii de date etc. Caracteristica de frecvenţă În aplicaţiile practice interesează domeniul de frecvenţă în care amplificarea este aproximativ constantă. 2 unde A0 este amplificarea medie în banda de trecere Bt. Caracteristica de fază este importantă la amplificatoarele utilizate în: osciloscoape. Micşorarea cu 3dB a amplificării. vor rezulta distorsiuni de frecvenţă numite şi distorsiuni de liniaritate (când amplificatorul funcţionează în regiunea liniară a caracteristicii intrare-ieşire).3-b. Pentru amplificarea fără distorsiuni a semnalului de intrare este necesar ca toate armonicele din spectrul acestuia să fie amplificate în aceeaşi măsură. este echivalentă cu scăderea amplificării A la valoarea 1 ⋅ A 0 = 0. Acest domeniu se numeşte banda de trecere a amplificatorului (Bt) şi reprezintă domeniul cuprins între frecvenţa joasă de tăiere (ftj) şi frecvenţa de tăiere înaltă (ftî) pentru care amplificarea A[dB] nu se micşorează cu mai mult de 3dB. unde ϕ este defazajul introdus de amplificator. iar f este frecvenţa semnalului de intrare. televiziune. dar nici mult mai largă decât acest spectru pentru a nu micşora raportul semnal util/zgomot. Observaţii: • La proiectarea amplificatorului banda de trecere a acestuia nu trebuie să fie mai îngustă decât spectrul semnalului util (de intrare). un amplificator este caracterizat prin dependenţa defazajului ϕ. delimitată prin caracteristica c1. Această dependenţă se numeşte caracteristică de fază: ϕ = g’(f).38 Capitolul 2 Dacă PSF este greşit ales spre punctul A. introdus de amplificator. figura 2.4. Detalii privind caracteristica de fază a amplificatoarelor sunt date în [3].4 şi exprimă dependenţa modulului amplificării în raport cu frecvenţa (f): A[dB] = g(f) (2.

când frecvenţa medie este mai mică de 1MHz. sunt mici în comparaţie cu valorile tensiunilor şi curenţilor de la ieşire..3 Tipuri de amplificatoare Amplificatoarele sunt de mai multe tipuri şi se pot clasifica după următoarele criterii: a) După tipul semnalului de amplificat: • amplificatoare de curent continuu – destinate amplificării semnalelor lent variabile.. când frecvenţa medie este de ordinul MHz sau GHz. sunt relativ mari. care amplifică semnale fără componentă continuă şi au caracteristica de frecvenţă de tipul celei din figura 2.. Caracteristica de frecvenţă a unui amplificator pentru semnale lent variabile b) După nivelul semnalului amplificat: • amplificatoare de semnal mic. În categoria acestor amplificatoare sunt incluse amplificatoarele de videofrecvenţă. unde variaţiile de curent şi tensiune. La aceste amplificatoare se urmăreşte. • amplificatoare de înaltă frecvenţă. Figura 2.5. • amplificatoare de curent alternativ. Valoarea curentă a factorului de calitate este cuprinsă în domeniul [10. ale căror spectre conţin şi componenta continuă (armonica de frecvenţă nulă).. la care variaţiile de tensiune şi de curent.5. Caracteristică de frecvenţă a acestui tip de amplificator este prezentată în figura 2. în mod deosebit. c) După valoarea frecvenţei medii din spectrul semnalului amplificat: • amplificatoare de joasă frecvenţă. • amplificatoare de bandă largă. 60]. definit prin relaţia Q=f0/(ftî .6. caracterizate prin factorul de calitate Q.106. d) După lărgimea benzii de trecere: • amplificatoare de bandă îngustă. în mod deosebit. Aceste amplificatoare se numesc de tensiune. e) După poziţia punctului static de funcţionare (PSF). corespunzătoare semnalului de intrare. corespunzătoare semnalului de intrare. În această categorie sunt incluse şi amplificatoarele de audiofrecvenţă.ftj). Aceste amplificatoare se numesc amplificatoare de putere. numite şi selective. obţinerea unei anumite puteri pe sarcină. este de ordinul 105. la care raportul dintre frecvenţa înaltă de tăiere şi frecvenţa joasă de tăiere (ftî/ftj).1. unde f0 este frecvenţa centrală a benzii de trecere. obţinerea unei amplificări în tensiune. ilustrat în figura 2.4. • amplificatoare de semnal mare. amplificatoarele pot fi: .Amplificatoare şi oscilatoare 39 2. deoarece se urmăreşte.

punctul M). Schema bloc a unui amplificator de curent alternativ La proiectarea unui amplificator se dau: tensiunea la intrare (U1). impedanţa de sarcină (ZS) sau rezistenţa de sarcină şi puterea necesară la ieşire (P2). acesta să poată furniza puterea P2 cerută la .. figura 2. la care PSF se alege în profunzimea regiunii de blocare.7. aplicată la intrarea AP.1 Amplificatoare de tensiune Aceste amplificatoare trebuie să asigure la ieşire o tensiune U (suficient de mare) încât. aceste amplificatoare fiind utilizate în construcţia triploarelor de frecvenţă şi în tehnica semnalelor modulate în frecvenţă.40 • Capitolul 2 amplificatoare în clasă A (PSF se află în regiunea mediană a dreptei de sarcină. 2. Amplificatoarele de curent alternativ.. punctul M2). Figura 2. Figura 2. punctul M1).2. au în componenţă două blocuri funcţionale (etaje): primul bloc (etaj) este un amplificator de tensiune (numit preamplificator.7. iar al doilea bloc este un amplificator de putere (etaj final. • amplificatoare în clasă B (PSF se află în punctul de tăiere. AT-PA).2 Amplificatoare de curent alternativ Un exemplu tipic al acestor amplificatoare îl reprezintă amplificatorul de audiofrecvenţă. • amplificatoare în clasă A-B (PSF se află aproape de punctul de tăiere.20 kHz. Se cere: proiectarea amplificatorului de tensiune şi a amplificatorului de putere astfel încât să se debiteze pe ZS puterea impusă la ieşire. Banda de trecere (Bt) a acestor amplificatoare este cuprinsă în domeniul 20Hz. AP-EF). Poziţia PSF pentru diferite tipuri de amplificatoare 2. Observaţie: Există şi amplificatoare în clasă C.6.

amplificatoarele de tensiune se realizează din mai multe etaje legate în serie (cascadă) ca în figura 2.9). RC2 au rolul de a limita curenţii de sarcină (curenţii de colector). RE2 au rolul de a stabiliza poziţia punctelor statice de funcţionare (PSF) în cele două etaje de amplificare. Din acest motiv. .8. Exemple de amplificatoare de tensiune 1. dar are şi dezavantaje: gabarit mare şi preţ de cost ridicat. Amplificatorul de tensiune cu două etaje utilizând tranzistoare bipolare (figura 2. către amplificatorul de putere. C2 şi C3 se numesc condensatoare de cuplaj şi au următoarele roluri: C1 blochează componenta continuă a semnalului aplicat la intrarea primului etaj de amplificare. Structura generală a unui amplificator de tensiune Cuplarea etajelor se poate realiza în două moduri: a) utilizând elemente de cuplaj . Observaţie: Utilizarea transformatoarelor de cuplaj între etaje oferă avantajul unei adaptări facile între sarcină şi etaj. CE2) sunt astfel alese încât reactanţele acestora să fie neglijabile (să reprezinte scurtcircuite) la frecvenţele de lucru ale amplificatorului. Amplificator de tensiune alternativă realizat cu tranzistoare bipolare Perechile de rezistoare RB1 − RB2 şi RB3 – RB4 reprezintă divizoare de tensiune prin care se stabilesc valorile curenţilor de bază. Rezistoarele RE1. Rezistoarele RC1. C3 blochează componenta continuă care s-ar putea transmite la ieşirea etajului al II-lea. Figura 2. Condensatoarele C1. C2 are rolul de a bloca componenta continuă care s-ar transmite de la primul etaj la următorul.condensatoare sau transformatoare de cuplaj. CE2 sunt condensatoare de decuplare şi au rolul de a elimina reacţia negativă de tensiune la funcţionarea etajelor de amplificare în regim dinamic. b) cuplajul direct între etaje (ca în cazul circuitelor integrate). Figura 2. Capacităţile condensatoarelor de cuplaj şi a condensatoarelor de decuplare (CE1. Condensatoarele CE1.8.Amplificatoare şi oscilatoare 41 ieşire.9.

Observaţii: • Capacităţile condensatoarelor de cuplaj şi de decuplare (CS1. CS2 sunt condensatoare de decuplare şi au rolul de a elimina reacţia negativă de tensiune în regim dinamic. 3 – ieşire. 2 – alimentare (+E). Din această cauză punctul static de funcţionare (PSF) al tranzistorului dintr-un etaj depinde de poziţia PSF a tranzistorului din etajul anterior.9. Amplificator de joasă frecvenţă realizat prin cuplare directă între etaje În cazul cuplajului direct între etajele de amplificare se transmite.10.11 este prezentat un amplificator de audiofrecvenţă. Circuitul integrat are 4 terminale (borne de acces): 1 – intrare. C2. Funcţionarea corectă a circuitului presupune ca în circuitul bazei primului tranzistor (T1) să existe un curent de polarizare iBo care să determine funcţionarea tranzistorului în regiunea activă.42 2. Se observă că cele trei etaje de amplificare (din structura circuitului integrat) sunt cuplate direct. Tensiunea din colectorul lui T1 (UCE1) asigură polarizarea corectă a bazei lui T2. Rezistenţele RD1. între etaje prin C2 şi la ieşire prin C3). atât componenta alternativă cât şi componenta continuă ale semnalului. polarizează baza tranzistorului T1 (prin intermediul elementelor rezistive P şi RB). RD2 au rolul de a limita curenţii de sarcină (curenţii de drenă). C3 au acelaşi rol (de cuplaj). deci blochează componentele continue (la intrare prin C1. 4 – bornă de masă (−E). CS2) trebuie să asigure reactanţe capacitive neglijabile la frecvenţele de lucru ale amplificatorului. RG2 (cu valori de ordinul MΩ) au rolul de a realiza impedanţe mari la intrarea etajelor. 3. de la un etaj la altul. În figura 2.10) Figura 2. la rândul său. RS2 au rolul de negativare automată a grilelor cât şi de a stabiliza poziţiile punctelor statice de funcţionare (PSF) la variaţia temperaturii ambiante. Rezistenţa RB împreună cu potenţiometrul P realizează un divizor de tensiune utilizat pentru impunerea PSF al primului . • Al doilea etaj de amplificare poate fi realizat utilizând tranzistoare bipolare în loc de tranzistoare TEC-J. Acest fenomen complică – într-o anumită măsură – calculul regimului staţionar al amplificatorului (în faza de proiectare). condensatoarele C1. Condensatoarele CS1. realizat cu circuitul integrat TAA-263. Amplificator de tensiune alternativă realizat cu TEC-J Ca şi în schema din figura 2. Rezistenţele RG1. Capitolul 2 Amplificatorul de tensiune cu două etaje utilizând TEC-J (figura 2. Rezistoarele RS1. iar tensiunea din colectorul lui T2 (UCE2) determină poziţia PSF pentru tranzistorul T3 care.

Amplificator de audiofrecvenţă realizat cu CI de tip TAA-263 Observaţie: Pentru limitarea componentei alternative a semnalului de intrare (U1∼).2 Amplificatoare de putere (AP) Aşa cum s-a arătat anterior amplificatoarele de putere. ţinând seama de schema echivalentă (figura 2.12. Cu prima metodă se adaptează rezistenţa de sarcină la etaj. se va înseria un rezistor R1 ( ≅ 1 kΩ) înaintea condensatorului C.2. numite şi etaje finale. Acest lucru este posibil prin alegerea unui raport de transformare adecvat pentru transformatorul de .12). o valoare impusă a puterii P2 (la ieşire). la un generator dat se obţine puterea maximă pe sarcină atunci când rezistenţa internă a generatorului (Rg) este mai mică sau egală cu rezistenţa de sarcină (RS). b) adaptarea etajului la sarcină utilizând pentru etajul final o schemă de conexiune adecvată. au rolul de a debita pe un rezistor de sarcină dat. Reprezentând amplificatorul de putere (AP) ca un generator echivalent cu rezistenţa internă Rg egală cu rezistenţa de ieşire a etajului (Re).12. schema echivalentă a amplificatorului (AP) este dată în figura 2. puterea debitată pe RS va fi maximă dacă este îndeplinită condiţia: Re (AP) ≤ RS (2. Schema echivalentă a unui amplificator de putere Există două metode pentru creşterea puterii debitate la ieşire: a) adaptarea sarcinii la etajul de ieşire prin intermediul transformatoarelor (de adaptare).9) Figura 2. Deci.11. Figura 2. 2. În conformitate cu teorema transferului maxim de putere.Amplificatoare şi oscilatoare 43 tranzistor. Condensatorul Cd are rol de decuplare (elimină reacţia negativă de tensiune la frecvenţele de lucru ale amplificatorului).

Rezistenţa de sarcină raportată la primarul transformatorului se poate calcula folosind relaţia: 2 ⎛ N1 ⎞ (2. puterea utilă (Pu) debitată pe rS reprezintă puterea dezvoltată în circuitul monofazat din secundarul transformatorului şi se calculează utilizând relaţia: Pu = U ef I ef cos(ϕ) = U CE max I C max U ⋅I ⋅ = CE max C max = 2 2 2 CM ⋅ AC = = aria (ΔMAC). figura 2. 2 (2.10) R S = r1 + (r2 + rS ) ⋅ ⎜ ⎜N ⎟ ⎟ ⎝ 2⎠ Dacă se neglijează r1 şi r2. . Figura 2. Rezistenţa generatorului (Rg) din schema echivalentă se adoptă egală cu rezistenţa de ieşire (Re) a etajului amplificator de putere (AP). Sarcină cuplată la AP prin transformator Transformatorul de cuplaj are factorul de transformare Kt ≅ N1/N2. pentru o putere mare la ieşire. unde N1 şi N2 reprezintă numărul de spire din primarul transformatorului. respectiv din secundarul acestuia. 2. În cazul unei sarcini rezistive (rS) conectate la ieşirea amplificatorului prin transformator.11) R S ≅ rS ⋅ K t Adaptarea etajului la sarcină este posibilă dacă alegem o schemă de conexiuni adecvată transferului maxim de putere.44 Capitolul 2 cuplaj.2. figura 2.13.13.2. se alege o schemă de conexiuni cu rezistenţă de ieşire mică (conexiune colector comun).26). O metodă de creştere a puterii debitate de AP constă în creşterea amplitudinii semnalului de la intrare. În acest caz trebuie urmărită condiţia ca punctul A’ să nu ajungă în zona de saturaţie şi punctul B’ să nu ajungă pe caracteristica iB=0 (zona de tăiere). se obţine relaţia aproximativă de calcul pentru RS: 2 (2.1 Amplificatoare de putere în clasă A Se consideră etajul de amplificare din figura 2. Acest lucru este ilustrat în diagramele de semnale aferente funcţionării în regim dinamic al etajului.14 care funcţionează în clasă A având sarcina cuplată prin transformator.15. Aria triunghiului poate fi mărită dacă PSF iniţial (M) se adoptă prin proiectare astfel încât dreapta de sarcină să fie tangentă în M la hiperbola de disipaţie a puterii tranzistorului (vezi figura 1. Astfel. adică pentru un curent de ieşire (curent de colector) mare.12) Creşterea puterii debitate la ieşire datorată creşterii semnalului de intrare poate avea loc dacă punctul A’ nu intră în zona de saturaţie.

unde Pc este puterea consumată de amplificator de la sursa auxiliară de alimentare).15. Diagrama de semnale pentru amplificatorul în clasă B Dacă semnalul de intrare iB~ creşte excesiv.2.14.16. PSF (punctul M) poate ajunge în poziţia A”. atunci PSF va descrie la ieşire un semnal redresat monoalternanţă (ca în figura 2.16).Amplificatoare şi oscilatoare 45 Randamentul unui amplificator în clasă A nu depăşeşte 50% (η=Pu/Pc. Figura 2.2. Figura 2. în cazul acestor amplificatoare PSF se alege în zona de tăiere a dreptei de sarcină.16.2 Amplificatoare de putere în clasă B Considerând planul caracteristicilor de ieşire. Pentru ca semnalul de ieşire să fie tot . semnalul fiind distorsionat. Amplificator de putere în clasă A Figura 2. figura 2. Dacă amplificatorul este realizat cu un singur tranzistor. Diagrama de semnale pentru amplificatorul în clasă A 2.

Amplificator de putere amplificatorul în clasă B Figura 2. 2. T2 –pnp). Curentul de sarcină pentru din figura 2.3 Amplificatoare de curent (putere) în montaj Darlington Etajele finale ale amplificatoarelor de putere se pot realiza utilizând conexiunea Darlington. aceeaşi conexiune este realizată cu două tranzistoare complementare (T1 –npn.de putere mică sau medie). pentru ca amplificarea celor două alternanţe să se facă în cantităţi egale (amplitudini egale).17: 1-npn şi 2-pnp. iC1 şi iC2. Curentul de colector al tranzistorului compus este: i C = i C1 + i C2 ≅ β N1i B1 + β N2i B2 = β N2i B + β N2i E 2 = β N 2i B + + β N1 (i C2 + i B2 ) = β N 2i B + β N1β N 2i B2 + β N1i B2 = β N i B (2. pentru semialternanţa negativă. figura 2.19-b. figura 2.14) unde: (2.2. iar în figura 2. conduce T1 iar T2 este blocat şi. etajul de amplificare se realizează cu două tranzistoare complementare. Ansamblul tranzistoarelor într-o conexiune Darlington se numeşte dublet. numită şi tranzistor compus. În acest ultim caz conexiunea Darlington se numeşte cu inversare de polaritate. formează prin însumare curentul alternativ de sarcină (iS) prin RS. Randamentul acestui amplificator în clasă B este de circa (70÷75)%. i S = i C1 + i C 2 (2. Cei doi curenţi de colector. iar al doilea este un tranzistor de putere (T1).15) Din ultima relaţie se observă că tranzistorul compus realizează o amplificare în curent mare. În figura 2. invers.18.13) În schema prezentată este necesar ca tranzistoarele să aibă caracteristici statice identice.46 Capitolul 2 sinusoidal (ca cel de intrare). β N = β N1 + β N2 + β N1 β N2 ≅ β N1β N2 .17 Dacă la intrare se aplică semialternanţa pozitivă.18.19). dintre care primul este numit tranzistor de comandă (T2 . Această conexiune este formată din două tranzistoare (figura 2.17. Figura 2.2.19-a conexiunea Darlington este realizată cu două tranzistoare npn (fără inversare de polaritate).

19.două ieşiri nesimetrice (Ue1 şi Ue2). care asigură tensiunile U1 şi U2. ca urmare. Ele sunt utilizate în construcţia aparatelor de măsură şi automatizare. b) utilizarea schemei de amplificare care se bazează pe principiul modulăriidemodulării. unde se disting: .o ieşire simetrică între bornele AB (Ue ≡UAB). rezultă în timpul funcţionării un fenomen numit ”deriva nulului” (sau derivă termică). Figura 2.3.1 Amplificatoare de curent continuu în montaj diferenţial În figura 2. Pentru eliminarea acestui fenomen se utilizează două metode: a) folosirea unui montaj diferenţial în schema de amplificare. . Etaj de amplificare diferenţial . . Conexiune Darlington: fără schimbare de polaritate 2.două intrări simetrice Ui1 şi Ui2 .3 Amplificatoare de curent continuu Acestea sunt destinate amplificării semnalelor lent variabile care au frecvenţa minimă din spectru egală cu zero.20 este prezentat etajul de amplificare în montaj diferenţial. 2.Amplificatoare şi oscilatoare 47 Figura 2.20.două divizoare de tensiune la intrări. Acest fenomen constă în modificarea în timp a tensiunilor la ieşirea amplificatorului atunci când la intrarea acestuia semnalul se menţine constant sau este nul. Amplificarea semnalelor continue presupune cuplarea directă între etajele de amplificare. .

figura 2.17) ⇒ U BE 2 ↓ ⇒ iB2 ↓ ⇒ iC2 ↓ ⇒ Ue2 ↑ Cazul II.21.21. considerând aceste semnale neegale (Ui1 ≠ Ui2). Ui1= 0 ⇒ U1= const. având ca elemente de echilibrare potenţiometrul P şi reostatul R. ⇒ (2. Tensiunile de ieşire ale amplificatorului diferenţial Observaţii: Panta caracteristicii Ue=f(Ui1) este dublă faţă de pantele caracteristicilor referitoare la ieşirile simetrice. Aceste variaţii sunt ilustrate în planul caracteristicilor de transfer.22-a se dă schema unui etaj diferenţial. În figura 2. În acest caz rezultă: iC1 creşte şi iC2 creşte.17) Dacă iE1 ↑. Dacă Ui1 ↑ ⇒ iB1 ↑ ⇒ iC1 ↑ ≈ iE1 ↑ ⇒ Ue1 ↓ U BE1 = U1 − R E (i E1 + i E 2 ) U BE 2 = U 2 − R E (i E1 + i E 2 ) (2. din (2.48 Capitolul 2 Explicarea atenuării fenomenului de derivă: considerăm Ui1=Ui2=constant şi că temperatura T creşte. Dacă se aplică simultan semnale la ambele intrări. ceea ce conduce la scăderi ale tensiunilor Ue1 şi Ue2 în cantităţi egale. . Cazul I: Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitele de emitor rezultă ecuaţiile: Ui1 ≠ 0 (Ui1 ↑) Ui2 = 0 ⇒ U2 = const.18) U BE1 ↓. din (2. ⇒ iB2 ↑ ⇒ iC2 ↑ ⇒ Ue2 ↓. dar iC2 ≈ iE2 ↑. Ue2 au variaţii opuse în raport cu creşterea semnalului la una dintre intrările amplificatorului. unde K este factorul de amplificare pentru montajul diferenţial.16) (2. tensiunea la ieşire va fi dată de relaţia: Ue=K⋅(Ui1-Ui2). Ui2 ≠ 0 (Ui2 ↑) Dacă Ui2 ↑. rezultând o tensiune constantă la ieşirea simetrică (Ue =UAB=const). Funcţionarea în regim de amplificator Pe parcursul explicaţiilor se utilizează notaţiile simbolice: ↑ ≡ creşte. ↓ ≡ scade. Figura 2. deci iB1 ↓ ⇒ iC1 ↓ (scade) ⇒ Ue1 ↑(creşte) Concluzie: Cele două tensiuni la ieşirile nesimetrice Ue1.16).

fiind determinată de cuplaje parazite.Amplificatoare şi oscilatoare 49 S-a considerat iniţial că etajul nu este echilibrat.22. Figura 2.23. Figura 2. 2. a cărui schemă bloc este prezentată în figura 2. Prin ajustarea potenţiometrului P se deplasează caracteristicile pe orizontală.4 Reacţia negativă în amplificatoare şi consecinţele ei Reacţia – în cazul amplificatoarelor – constă în aplicarea (introducerea) la intrarea acestuia a unei părţi din energia mărimii de la ieşire. Echilibrarea etajului diferenţial: a)schema etajului cu elemente de echilibrare. Există însă şi situaţii în care reacţia negativă apare accidental. prin intermediul unei legături inverse (ieşire-intrare). adică intersecţia caracteristicilor statice nu are loc în origine (figura 2.22-b). până când se obţine echilibrarea amplificatorului (intersecţia caracteristicilor statice are loc în originea axelor de coordonate). Când reacţia negativă este necesară în amplificatoare. Se consideră un amplificator cu reacţie negativă de tensiune. iar cu ajutorul reostatului R se deplasează caracteristicile pe verticală. acesta se realizează prin circuite specializate (dimensionate în faza de proiectare).23. Exemplu: Prin creşterea rezistenţei R curentul iC ≅ iE1+iE2 se micşorează. determinând o deplasare în sus a caracteristicilor. Schema bloc a amplificatorului cu reacţie negativă de tensiune . iar tensiunea de ieşire comună creşte. b) deplasarea caracteristicilor statice.

. rezultă: .21) unde: Ur este tensiunea de reacţie.28) şi împărţind membrul drept prin A.24) (2. U . printr-o reţea de elemente pasive şi este caracterizat prin factorul de reacţie β: β= Ur Ue (2.este tensiunea la intrarea amplificatorului fără reacţie.23). Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitul de intrare şi cel de reacţie (figura 2. se obţine: Ue U +β e =1 A ⋅ Ui Ui Ţinând seama de expresia lui Ar (2. Conform figurii 2.22) Ur = β ⋅ Ue (2. exprimat prin relaţia: A= Ue U (2.23).23) Din relaţiile (2.20).21) se obţine: Ue + β ⋅ Ue = Ui A Împărţind ultima relaţie la U i .26) Rezultă că. pentru cazul reacţiei negative de tensiune (figura 2. Circuitul de reacţie este realizat.este tensiunea la ieşirea amplificatorului. din relaţia precedentă se obţine: (2.Ar este factorul de amplificare al amplificatorului cu reacţie de tensiune.19). de obicei. Amplificarea unui amplificator cu reacţie pozitivă de tensiune este dată prin relaţia: Ar = A 1−β⋅A (2. amplificarea este exprimată prin relaţia: Ar = (2.A este factorul de amplificare al amplificatorului fără reacţie.25) Ar + β ⋅ Ar = 1 A A 1+β⋅A (2.28) Pornind de la relaţia (2.23 acest factor este exprimat prin relaţia: Ar = Ue Ui (2.27) În cazul reacţiei negative semnalul de la ieşire (Ue) este în antifază cu semnalul de la intrare (U). (2.20) şi (2.19) unde: Ue .50 Capitolul 2 Semnificaţiile notaţiilor din figură sunt: . Dacă circuitul de reacţie este format numai din rezistoare atunci β este un număr real. Reacţia pozitivă se obţine când tensiunea Ue de la ieşire este în fază cu semnalul U. se pot scrie următoarele ecuaţii: U + U r − Ui = 0 (2.20) unde: U i este tensiunea aplicată la intrare.

iar erorile introduse sunt în limitele admise. majoritatea amplificatoarelor utilizează acest tip de reacţie. Parametrii ideali ai AO permit proiectarea cu relaţii de calcul simple. Cele mai utilizate scheme cu AO sunt: . 7) variaţia defazajului Δϕ ≅ 0. • Se micşorează distorsiunile de neliniaritate. scădere. 6) 1ăţimea benzii de trecere B → ∞. Observaţie: Datorită avantajelor oferite de reacţia negativă. în funcţie de structura circuitului de reacţie aferent amplificatorului. • Se modifică favorabil impedanţele intrare-ieşire. Un AO foloseşte reţele de reacţie a căror structură (rezistenţe şi capacităţi) permite realizarea unor operaţii matematice (adunare. 5) impedanţa de ieşire Ze → 0. 2) decalajul de tensiune (deriva nulului este neglijabilă. 3) curentul de polarizare pe cele două intrări neglijabil. Principalii parametri idealizaţi sunt: 1) amplificarea în buclă deschisă A0 → ∞. • Creşte stabilitatea în timp a amplificării.Amplificatoare şi oscilatoare 51 Ar = 1 1 +β A 1 β (2.30) Consecinţele reacţiei negative în amplificatoare: Se micşorează amplificarea A. Uieşire=0 în orice moment în care la intrare nu se aplică semnal).5 Amplificatoare operaţionale Un amplificator operaţional (AO) este un amplificator la care cuplarea între etaje se face direct. Relaţia (dependenţa) intrare-ieşire poate fi liniară sau neliniară. integrare.29) Pentru A→ ∞ . proprietate foarte utilă în echipamentele de măsură şi de automatizare. • Creşte lăţimea benzii de trecere. dar acest lucru nu reprezintă un inconvenient prea mare deoarece prin proiectare se poate adopta (impune) o amplificare A mai mare decât cea dorită. • 2. astfel încât amplificarea cu reacţie să rezulte la valoarea impusă. 4) impedanţa de intrare Zi → ∞. • Se reduce zgomotul propriu al amplificatorului. Amplificatorul inclus în structura oricărui AO este un amplificator de curent continuu (amplificator diferenţial integrat). fiind conceput să funcţioneze într-o gamă largă de frecvenţe. • Se ameliorează (îmbunătăţesc) parametrii calitativi ai amplificării. diferenţiere etc). AO este caracterizat de o amplificare foarte mare. (foarte mare) rezultă: A r ≅ (2. Amplificatoarele operaţionale se clasifică după natura relaţiei intrare-ieşire.

36) obţine: Ţinând cont de (2. pentru determinarea caracteristicii Ue=f(Ui) se consideră ipotezele: Z i → ∞ .52 Capitolul 2 1) Amplificator operaţional în montaj inversor .31) se obţine: i o ≅ Ui Ro (2. iar schema simbolică este dată în figura 2. Schema de principiu este prezentată în figura 2.34) şi (2.33) Din teorema I-a a lui Kirchhoff aplicată în nodul de curenţi M rezultă: Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată în circuitul de ieşire rezultă: i = io + i1 . Figura 2.32) Ţinând seama de (2. Schema de principiu a unui AO în montaj inversor Figura 2. rezultă: Ui=Roio+U (2.31) se obţine: i1 ≅ Din (2.K Ui .26.35) Ue U =− i R1 Ro sau U e = − R1 Rezultă: Ue= .realizează înmulţirea cu o constantă şi inversarea semnului tensiunii de intrare. unde K = R1/Ro (2. Simbolizarea unui AO neinversor .26.35) (2.37) 2) Amplificator operaţional în montaj neinversor – realizează înmulţirea tensiunii de intrare cu o constantă pozitivă supraunitară.25.24. i ≅ 0 ş i U ≅0 (2. Schema electrică a acestui amplificator este dată în figura 2.27.31) Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitul de intrare.34) (2. (2. ⇒ io ≅ − i1 Ue=R1i1+U Ue R1 se (2.24. iar simbolizarea este prezentată în figura 2. Schema de principiu a unui AO în montaj neinversor Figura 2.33). Simbolizarea unui AO inversor Întrucât amplificatorul de curent continuu are impedanţa de intrare şi amplificarea în circuit deschis foarte mari.27. Ro ⋅ Ui . Figura 2.25.

Figura 2. Schema de principiu a unui AO în montaj sumator-inversor AO Figura 2. utilizat frecvent ca element de adaptare.28..38) Neglijând mărimile U şi i.31) şi aplicând aceeaşi procedură se obţin: 53 ⎧ R 0i 0 + U + U i = 0 ⎪ ⎨U e + R 0i 0 − R1i1 = 0 ⎪ i = i 0 + i1 ⎩ (2. cu semn schimbat. întrucât asigură rezistenţa de intrare foarte mare şi rezistenţa de ieşire mică. adică Zi → ∞ .28.31).40) Observaţie: Pentru R0 → ∞ şi R1 = 0 se obţine circuitul repetor. + i0n i0= .45) i1=Ue/R1 sau Înlocuind în (2.. Schema electrică a acestui amplificator este prezentată în figura 2. +KnUin) (2. i on = in R 01 R 02 R 0n (2.41).31).29. i o 2 = i 2 . 3) Amplificatorul sumator-inversor realizează suma ponderată. Simbolizarea unui sumator-inversor Considerând aceleaşi ipoteze din (2. aplicată în cele două noduri de curenţi. se determină (utilizând legea lui Ohm) curenţii prin rezistoarele conectate la intrările amplificatorului: i o1 = U i1 U U ..42) (2.44) (2..29. U≅0. conduce la relaţiile: Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată pe circuitul de ieşire se obţine: i0=i01 + i02+ ..45) componentele curentului i0 din relaţia (2. conform relaţiei (2... a tensiunilor de intrare.i1 Ue = −i 0 R1 (2. se obţine: Ue= -(K1Ui1+K2Ui2+ .38) rezultă expresia caracteristicii externe: Ue = K⋅Ui (2. din (2.46) . iar simbolizarea este dată în figura 2..39) unde: K =1+ R1 Ro (2. i ≅ 0.41) Teorema I-a a lui Kirchhoff.Amplificatoare şi oscilatoare Utilizând aceleaşi ipoteze din (2.43) (2.

generează semnale periodice de forma: U(t)=U⋅sin(ωt) sau de orice altă formă. se obţin relaţiile: Ui = R⋅i0 şi i0 = -i1 (2.49) rezultă: t Ue = − 0 Cu Ue(0)=Ue0 s-a notat valoarea tensiunii la bornele condensatorului (din circuitul de reacţie) în momentul aplicării semnalului de intrare (t=0).. iar capacitatea C se exprimă în farazi.. Tensiunea Ue(0) se figurează la borna de ”condiţie iniţială” (figura 2. U≅0) şi procedând similar.31. K n = n R 01 R 02 R 0n Ue = − În general.47) Figura 2.31. Ue(0)=0 dacă condensatorul este descărcat la momentul aplicării semnalului de intrare şi Ue(0)≠0 dacă condensatorul este încărcat la momentul aplicării semnalului de intrare. Schema electrică a acestui amplificator este prezentată în figura 2. ∑ K jUij (2.31). K 2 = 2 .30.48) Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată pe circuitul de ieşire rezultă: Ue = 1 CR 1 i1dt +U C ∫ (2.48).. .49) Ţinând seama de ipotezele (2. caracteristica de transfer se poate exprima prin relaţia (2.47): n j=1 4) Amplificatorul integrator-inversor furnizează la ieşire un semnal proporţional cu integrala tensiunii aplicate la intrare.6 Oscilatoare Acestea sunt circuit care. tensiunea de ieşire se poate exprima prin relaţia: ∫ Uidt sau U e = − Ti 1 ∫ Ui (τ)dτ + U e (0) (2.30. Schema de principiu a unui AO montaj integrator-inversor Figura 2. dacă valoarea rezistenţei R este exprimată în ohmi.54 unde Capitolul 2 K1 = R1 R R . exprimat în secunde.31) şi relaţiile (2. Ti=RC este timpul de integrare. Atunci când . Dacă timpul de integrare nu este limitat. iar simbolizarea este dată în figura 2. Simbolizarea unui AO în integrator-inversor Utilizând aceleaşi ipoteze (Zi → ∞ . unde K = ∫ 1 1 = Ti RC (2. din (2.51) 2.50) U e = − K U i dt + U e (0) . i ≅ 0. utilizând dispozitive electronice active.

34. Schema de principiu a unui oscilator Principiul de întreţinere a oscilaţiilor Se consideră circuitul oscilant realizat dintr-o capacitate C în paralel cu o inductivitate L.Amplificatoare şi oscilatoare 55 semnalul produs de oscilator este sinusoidal oscilatorul se numeşte armonic. controlate prin curenţi sau prin tensiune.52) Semnalul U(t).33-b. Schema echivalentă a circuitului oscilant LC din figura 2. tiristorul etc). iar R este conductanţa de pierderi a condensatorului. Figura 2. adică amortizarea oscilaţiilor. În acest sens se pot utiliza dispozitive semiconductoare care să funcţioneze în regiunea de rezistenţă negativă (dioda tunel. Schema echivalentă a circuitului oscilant anterior este ilustrată în figura 2. Schema de principiu este prezentată în figura 2. . Pierderile de energie care duc la micşorarea amplitudinii se datorează lui r şi R.33-a.32. Figura 2. Sub acţiunea unei tensiuni oarecare (exterioare) iau naştere oscilaţii armonice având frecvenţa de oscilaţie la rezonanţă dată de relaţia: f0 = 1 2π LC (2. în circuitul oscilant real este necesar să se recupereze (compenseze) energia pierdută. figura 2. figura 2. Semnalul produs de circuitul LC Un circuit oscilant ideal nu poate fi realizat din cauza pierderilor de energie care determină stingerea.32. Figura 2. Circuit oscilant LC Figura 2.33-a Pentru a realiza oscilaţii întreţinute (cu amplitudine constantă).33-b.33-a. semnalul util produs de oscilator. se va amortiza în timp (îşi micşorează amplitudinea) datorită pierderilor de energie prin rezistenţa electrică echivalentă a circuitului capacitiv-inductiv (L-C).34. cu energie adusă din exterior prin intermediul unor rezistenţe negative. unde: r este rezistenţa electrică a bobinei care are inductanţa L.

35-a şi 2. dacă defazajul amplificatorului este 2kπ (cu un număr par de etaje). Rezultă că reţeaua de reacţie trebuie să introducă un defazaj nul. dau o rezistenţă echivalentă egală cu zero. Producerea oscilaţiilor întreţinute prin anularea rezistenţei din circuit cu ajutorul unor rezistenţe dinamice negative. După modul de realizare.54) Relaţia (2. 2) oscilatoare cu dispozitive care au rezistenţe negative (oscilatoare de relaxare).figura 2.34). Figura 2. ϕβ este defazajul dintre semnalul de reacţie ( U r ) şi semnalul de ieşire ( Ue ).53) Prin ϕA s-a notat defazajul dintre semnalul de ieşire ( Ue . Oscilatoarele cu reacţie pot fi de tip LC sau RC. c)Schema bloc a unui oscilator cu reacţie Aceste dispozitive semiconductoare introduc rezistenţe negative. 1.53) arată că defazajul total introdus de amplificator şi circuitul de reacţie trebuie să fie un multiplu întreg de 2π. b) respectarea condiţiei de fază: ϕ A + ϕβ = 2kπ . unde: A = A ⋅ exp( j ⋅ ϕ A ) şi β = β ⋅ exp( j ⋅ ϕβ ) (2. 2. dacă defazajul amplificatorului (cu număr impar de etaje) este (2k+1)π. la care amplificarea complexă este: A r = A . n (argumentul lui Acomplex + argumentul lui βcomplex = 2kπ) adică: arg A + arg β = 2kπ (2. atunci A r → ∞ .35: a) Caracteristica curent-tensiune a diodei tunel. sau un defazaj de 1800. β ⋅ A = 1 ..56 Capitolul 2 Caracteristica statică a diodei tunel şi respectiv a tiristorului sunt date în figura 2. este un fapt real şi o metodă utilizată în proiectarea oscilatoarelor. deci semnalul de reacţie trebuie să fie în fază cu semnalul de intrare.. care însumate cu rezistenţele r şi R (figura 2. Oscilatoarele pot fi realizate şi cu amplificatoare ce au reacţie pozitivă. b) Caracteristica curent-tensiune a tiristorului.35-c) şi semnalul de intrare ( U i ). care arată că produsul în modul al amplitudinilor trebuie să fie egal cu unitatea. . Acestea au calea . Condiţia întreţinerii oscilaţiilor implică respectarea a două principii: a) respectarea relaţiei lui Barkhausen (de autooscilaţie). 1 − βA În acest caz. oscilatoarele pot fi: 1) oscilatoare de tip amplificator cu reacţie pozitivă.. Cele mai utilizate oscilatoare cu reacţie de tip LC sunt oscilatoarele în trei puncte. dacă produsul βA tinde la valoarea 1. k=0.35-b.

37. Figura 2. are schema de principiu prezentată în figura 2. automatizări. egal cu π (180o): π 3 (2.Amplificatoare şi oscilatoare 57 de reacţie formată dintr-un circuit LC selectiv (care reprezintă un filtru cu trei borne de acces). aparatură electromedicală etc) fiind specifice benzilor de joasă frecvenţă.55) ϕ t = 3 ⋅ Δϕ = π Frecvenţa de oscilaţie la rezonanţă se poate calcula folosind relaţia: (2.56) f0 = 1 6 + 4R / R C 2πRC (2.36. Schema de principiu a oscilatorului Hartley La acest oscilator emitorul este legat la masă. Schema de principiu a oscilatorului cu reţea RC .37 este prezentată schema electrică a unui oscilator având reţea de defazare ”trece jos”. Exemple de oscilatoare în trei puncte Oscilatorul Hartley (realizat cu reţea de defazare trece sus). Δϕ = arctgRC = Se obţine un defazaj total al semnalului de reacţie. Defazajul fiecărei celule este de 60o.36. Oscilator având reţea RC (reţea de defazare trece-jos) Aceste oscilatoare au o largă utilizare în diferite domenii ale electronicii industriale (telecomunicaţii.57) Figura 2. În figura 2. alimentarea este serie iar sarcina este cuplată inductiv. În timpul funcţionării singurul condensator care nu este scurtcircuitat este condensatorul variabil C. formată din trei celule RC.

Când un tiristor funcţionează ca şi o diodă ? Care este schema şi denumirea celui mai simplu amplificator de putere ? .58 Capitolul 2 2. Ce este reacţia negativă în cazul unui amplificator de tensiune? Cum se obţine practic reacţia negativă? 2. Când apar distorsiunile de frecvenţă la amplificatoare şi cum se elimină acestea? 4. Care este deosebirea între un AO inversor şi un AO integrator – inversor? (Utilizaţi schemele electrice !) 9. Re = 40 KΩ ? 10. Ce formă de variaţie are tensiunea UCE la ieşirea unui etaj de amplificare în clasă B.7 Întrebări 1. Care este raportul de transformare (K) al unui transformator de cuplaj pentru o sarcină rezistivă (rs = 4 Ω). Ce este deriva termică (deriva nulului) în cazul amplificatoarelor de curent continuu şi cum se atenuează aceasta ? 11. Re = 80 KΩ ? 8. integrator şi ce se poate măsura la această bornă ? 7. ştiind că amplificatorul în clasă A are rezistenţa de ieşire. realizat cu un singur tranzistor? 6. Ce sunt distorsiunile de neliniaritate în cazul amplificatorului de joasă frecvenţă şi cum se elimină acestea ? 12.O. Care este schema de conexiune a unui etaj de amplificare ce are parametrii: RI =4 KΩ. Ce se înţelege prin zgomot la amplificatoare? Ce se înţelege prin tensiune de zgomot (Uz) în cazul redresoarelor cu filtre ? 3. Ce semnifică borna de condiţie iniţială în cazul A. Ce diferenţă există între caracteristicile A[dB] = g(f) în cazurile: a) amplificatoare de radiofrecvenţă ? b) amplificatoare de audiofrecvenţă ? 5.

polaritatea tensiunii continue etc.2-c) se mai numeşte variator de c.). (figura 3.3-b). după cum urmează. de frecvenţă f1. numit şi variator de c.3-a) sau direct. În primul caz. în ambele sensuri.. cu anumiţi parametri. când maşina electrică lucrează ca generator de c.1-a şi b. în energie electromagnetică debitată la ieşire. Mutatoarele transformă. în acest caz.a. (figura 3. de regulă 50 Hz (când se numesc invertoare de reţea sau neautonome).a. obţinându-se transferul energetic (recuperarea) de la reţeaua de c. (figura 3. Este însă posibil ca aceeaşi schemă de mutator să funcţioneze – în funcţie de condiţiile de lucru (comanda primită.c.c.c. Dacă mutatorul funcţionează în regim de redresor. tensiunea . figura 3.) – fie în regim de redresor. În regim de frânare. Frecvenţa f2 a curentului alternativ poate fi variabilă (în cazul invertoarelor autonome) sau fixată la o anumită valoare. converteşte frecvenţa sau amplitudinea curentului alternativ. mutatorul se mai numeşte convertor static de frecvenţă şi poate fi realizat în două variante: cu circuit intermediar de c.CAPITOLUL 3 REDRESOARE 3. tiristoare etc). Convertorul de c. Invertorul transformă curentul continuu în curent alternativ (figura 3. energia electromagnetică primită la intrare. prin elemente neliniare unidirecţionale (diode. comanda mutatorului poate asigura funcţionarea acestuia în regim de invertor (neautonom). (figura 3.c.a. Pentru convertorul cu circuit intermediar. în curent continuu (c. transferul energetic se face într-un singur sens. numite mutatoare. În schemele din figura 3. Transferul energetic se poate face. la reţeaua de c. Redresorul este un circuit electronic care transformă curentul alternativ (c. fie în regim de invertor (neautonom).c. Convertorul de c. Convertorul care modifică amplitudinea tensiunii de c.1 Noţiuni generale Redresoarele sunt circuite electronice care fac parte dintr-o clasă mai largă de echipamente electrice.).a. furnizează la ieşire o tensiune continuă diferită de cea de la intrare.1-c).c.a.2-b). El poate fi: cu circuit intermediar de c.2-a) şi sub formă de convertor direct sau cicloconvertor (figura 3. Mutatoarele din această categorie stau la baza sistemelor de acţionări recuperative cu maşini de c.a. (figura 3. maşina electrică funcţionează ca motor şi transferul energetic se face de la reţeaua de c.1-a.1-b).c. cu alţi parametri.c. Principalul criteriu de clasificare a mutatoarelor îl reprezintă funcţiile realizate de acestea.

Dacă energia este dată de circuitul sarcinii (de la ieşire). Dacă această energie provine de la reţea. când energia reactivă necesară este furnizată de însuşi mutatorul respectiv. După provenienţa acestei energii.c.. Mutatoarele care au comutaţie naturală sunt redresoare cu diode. pe fiecare fază a reţelei de c. ƒ Mutatoare având comutaţie proprie. utilizează. funcţionarea acestor elemente este ciclică.60 Capitolul 3 de ieşire (U2) poate fi mai mică sau mai mare decât tensiunea de intrare (U1).2. Mutatoarele care funcţionează cu intrarea şi/sau ieşirea în c. mutatorul va avea comutaţie (forţată) de la reţea. când energia reactivă este preluată din exterior. Figura 3. mutatorul are comutaţie (forţată) de la sarcină.a. După modul de realizare a comutaţiei. mutatoarele se împart în următoarele categorii: • Mutatoare având comutaţie naturală. când condiţia de comutaţie naturală nu este respectată. după cum transformatorul este coborâtor.a. când valoarea instantanee a tensiunii pe latura ventilului care preia conducţia este întotdeauna mai mare decât valoarea instantanee a tensiunii pe latura ventilului care cedează conducţia. dincolo de momentul comutaţiei naturale. Trecerea conducţiei de la un ventil la altul se numeşte comutaţie. mutatoarele care au comutaţie forţată pot fi: ƒ Mutatoare având comutaţie externă. elemente de conducţie unidirecţională numite şi “ventile” semiconductoare (diode şi/sau tiristoare). Convertor de c. În majoritatea mutatoarelor. • Mutatoare având comutaţie forţată. respectiv ridicător de tensiune. Convertoare statice de c.a.1. invertoare neautonome şi . presupune – de regulă – un consum de energie reactivă din exterior. Prelungirea conducţiei unui ventil. Comutaţia forţată externă se întâlneşte în redresoarele comandate. Figura 3. Mutatoare Figura 3.3.

Filtrul F are rolul de a diminua componenta alternativă din tensiunea redresată. care are o componentă continuă (utilă) şi o componentă alternativă. de valoare impusă. necesară obţinerii tensiunii continue U0. Sub aspectul funcţiei realizate. Stabilizatorul de tensiune continuă. dioda este blocată şi ur = 0. are rolul de a menţine constantă tensiunea U0 (stabilizatoarele vor fi prezentate în capitolul 4). U0. cu valoare de asemenea impusă. dioda D (care reprezintă redresorul) este polarizată în sens direct şi conduce. 3. fie din cauza modificării rezistenţei de sarcină Rs. într-un paragraf distinct. toate redresoarele se încadrează în categoria mutatoarelor. deci ur = u2. La ieşirea lui se obţine tensiunea redresată ur.2. Transformatorul Tr reduce tensiunea alternativă din înfăşurarea primară la valoarea U2 (în secundar). în care ventilele (tiristoarele) au dispozitive de “blocare” forţată: invertoare autonome. precum şi tratarea lor specifică.5-b.2 Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă Schema redresorului monofazat monoalternanţă este dată în figura 3. mutatoarele reprezintă circuite electronice de putere. Schema bloc a unui redresor monofazat de mică putere 3.c. conectat între filtru şi sarcină. Scopul urmărit este de a obţine o tensiune continuă.Redresoare 61 convertoare directe de frecvenţă. Comutaţia proprie este specifică unei categorii de mutatoare. definind un domeniu cunoscut sub numele ”electronică de putere”. datorită polarizării inverse. variatoare de c.4 este dată schema-bloc a unui redresor monofazat de mică putere.1 Schema bloc a unui redresor de mică putere Redresoarele monofazate se utilizează. În acelaşi timp.4.5-a. . fie din cauza variaţiei tensiunii de alimentare U1. Tensiunea continuă. de regulă. ur şi a curentului prin sarcină sunt date în figura 3. În timpul semialternanţei pozitive a tensiunii u 2 = 2U 2 sin ωt . Aceste circumstanţe au determinat includerea în capitolul de mutatoare a redresoarelor de mică putere realizate sub forma redresoarelor monofazate. în condiţiile cunoaşterii tensiunii de alimentare U1. Diagramele tensiunilor u2. la bornele sarcinii Rs. În figura 3. Redresorul R este elementul esenţial al schemei. Figura 3. STC. de la ieşirea filtrului se poate modifica.2 Redresoare monofazate necomandate 3. U0. În timpul semialternanţei negative. etc. la puteri mici.2.

iar în intervalul [π. π].5-b) se observă că în intervalul u2.5) Dacă se doreşte exprimarea detaliată a componentei alternative (u~). ur= 0.45 ⋅ U 2 2π π 0 Curentul redresat prin rezistenţa de sarcină este proporţional cu tensiunea ur . Din relaţia (3. Tensiunea redresată conţine o componentă continuă (U0) şi o componentă alternativă (u~): ur = U0+ u~ (3. exprimat prin relaţia: ir = ur Rs (3.3) se obţine: π [0. Redresor monofazat monoalternanţă Componenta continuă U0 este egală cu valoarea medie a tensiunii redresate şi se calculează cu relaţia: T U0 = 1 ⋅ T ∫ u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) 0 (3.3) ⎥ 2π ⎢ 0 π ⎣0 ⎦ ∫ ∫ Din diagramele tensiunilor (figura 3. deci este periodic şi pulsatoriu.62 Capitolul 3 Se observă că tensiunea redresată ur este o tensiune periodică pulsatorie având perioada T = 2π. atunci tensiunea redresată se poate exprima prin relaţia: ∞ (3.6) u r (ωt ) = U 0 + ∑ 2U n sin( nωt + ϕ n ) n =1 . ur= 1 U0 = ⋅ 2π = ∫ 0 1 u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) = ⋅ 2π ∫ 0 π 2U 2 sin(ωt ) ⋅ d (ωt ) = (3.2) Înlocuind valoarea perioadei (T = printr-o sumă de două integrale. integrala din (3. 2π].5.4) π 2 2 ⋅ U 2 [− cos(ωt )] = ⋅ U 2 ≅ 0. astfel: 2π ⎡π 2π).1) Figura 3.2) se poate exprima 1 U0 = ⋅ T ∫ 2π ⎤ 1 ⎢ u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) = u r (ωt ) ⋅ d (ωt ) + u r (ωt ) ⋅ d (ωt )⎥ (3.

9) sin( ωt ) sin( n ⋅ ωt ) d ( ωt ) 2U 2 π ∫ 0 u r (ωt ) cos(n ⋅ ωt ) d (ωt ) = 2U 2 −2 ⋅ . 2π 1 = 2π ∫ π 2U 2 sin(ωt ) d (ωt ) = 2 U 2 ≅ 0. şi factorul de ondulaţie. an şi bn din relaţiile (3. iar coeficienţii an şi bn se pot calcula utilizând relaţiile (3.7) u r (ωt ) = b 0 + ∑ a n sin( n ⋅ ωt ) + ∑ b n cos(n ⋅ ωt ) n =1 n =1 Coeficienţii seriei Fourier se definesc prin: T 2π ⎡π ⎤ 1 b0 = U0 = T ∫ 0 u r ( ωt ) d ( ωt ) = 1 ⎢ u ( ωt ) d ( ωt ) + u r ( ωt ) d ( ωt ) ⎥ = ⎥ 2π ⎢ r ⎢0 ⎥ π ⎣ ⎦ ∫ ∫ 0 Se observă că valoarea componentei continue (U0) este exprimată de coeficientul b0 al seriei Fourier. În cazul analizat coeficientul de redresare Kr este: Kr = U0 U2 = 0.8).9) şi (3.. iar ϕn – faza iniţială a armonicii de ordinul n.8) an = 1 π ∫ 0 u r (ωt ) sin( n ⋅ ωt ) d (ωt ) = 2U 2 π = 1 bn = π = 2π ∫ 0 π (3. şi componenta continuă U0 : .. (3. γ.45 (3. Factorul de formă este raportul dintre valoarea eficace a tensiunii redresate. 2 π n −1 ∫ 0 π sin(ωt ) cos(n ⋅ ωt ) d(ωt ) = (3. Relaţia (3.Redresoare 63 unde Un este valoarea eficace a armonicii de ordinul n.45 U 2 π (3. (3. ur.12) Ponderea componentei alternative în tensiunea redresată se poate evalua prin factorul de formă.6) se poate scrie sub forma trigonometrică a unei serii Fourier şi devine: ∞ ∞ (3.9) şi (3.10) Înlocuind în relaţia (3.10) se obţine: u r ( ωt ) = 2U 2 ⎛ 2 2 π ⎞ cos(2 ωt ) − cos(4 ωt ) − .11) ⎜1 + sin(ωt ) − 2 1⋅ 3 π ⎝ 3⋅5 ⎠ Raportul dintre tensiunea continuă pe sarcină şi valoarea eficace a tensiunii din secundar se numeşte coeficient de redresare.7) coeficienţii b0.⎟ .10). F.

2. … . Cunoscând valorile eficace Un ale armonicilor de ordin n = 1. (3. U P0 = U 0 I 0 = 0 Rs 2 (3. cu atât ponderea componentei alternative în tensiunea redresată este mai mică. astfel încât tensiunea redresată şi curentul prin sarcină au forma din figura 3.3 Redresoare monofazate dublă alternanţă cu sarcină rezistivă Redresoarele dublă alternanţă se realizează după două scheme: cu transformator având priză mediană în secundar. şi componenta continuă.64 Capitolul 3 F= ur U0 (3. U∼ .16) sau 2 2 U∼ = U r − U 0 (3. . Cele două secţiuni ale înfăşurării secundarului transformatorului sunt identice ' " şi deci u 2 = − u 2 .14) ∫ ∫ T0 2π 0 2 2 F= 2 U 2 2 π π = = 1.19) Aceasta determină o anumită putere aparentă. valoarea eficace U∼ este: 2 2 U∼ = U1 + U 2 + . 2. iar diodele D1 şi D3 sunt blocate.13) Cu cât F este mai apropiat de unitate. sau utilizând schema de redresare în punte. La redresorul monoalternanţă avem: 1T 2 1 π 2 2 2 Ur = u r ( ωt ) d ( ωt ) = 2U 2 sin (ωt ) d (ωt ) = U (3..7. Redresorul în punte are schema din figura 3. necesară transformatorului. = U0 2 2 U r − U0 = U0 2 2 ⎛ Ur ⎞ ⎜ ⎟ −1 = ⎜U ⎟ ⎝ 0⎠ 2 F −1 2 (3. Schema redresorului având transformator cu priză mediană este dată în figura 3.6-c.17) şi rezultă U γ = ~ = U0 U1 + U 2 + .. În semialternanţa negativă conduc diodele D2 şi D4 ..18) În cazul redresorului monoalternanţă se obţine Puterea în curent continuu este: γ = 1.. D2 şi D4 fiind blocate.6-a. Diodele D1 şi D2 conduc alternativ. În timpul semialternanţei pozitive a tensiunii u2 conduc diodele D1 şi D3 .15) Factorul de ondulaţie se defineşte ca raportul dintre valoarea eficace a componentei alternative.57 2 2 U2 (3.211. 3.

pentru o putere P0 dată. iar factorul de formă şi coeficientul de ondulaţie se ameliorează: F = 1. respectiv I0) şi o componentă alternativă. Comparând cele două scheme de redresare dublă alternanţă se pot reţine următoarele: • pentru aceeaşi putere P0 în sarcină. γ = 0.3) ca şi în cazul redresorului monoalternanţă. pentru schema cu priză mediană. iar componenta continuă este: U0 = 2 2 ⋅ U 2 ≅ 0.11.21) Coeficientul de redresare este dublu faţă de schema monoalternanţă (Kr = 0.23 P0. pe o perioadă a tensiunii u2 este: ⎧ ⎡ T⎤ 2 U sin( ω t ) pentru t ∈ 0. 2 ⎪ ⎢ ⎣ 2⎥ ⎦ ⎪ ur = ⎨ ⎪− 2U sin(ωt ) pentru t ∈ ⎡ T . T ⎤ 2 ⎢ ⎪ ⎣2 ⎥ ⎦ ⎩ (3. puterile aparente în înfăşurarea secundară şi înfăşurarea primară ale transformatorului se micşorează. c) diagrama tensiunii şi a curentului redresat Figura 3.48 P0. Redresor dublă alternanţă folosind transformator cu priză mediană: a) schema.Redresoare 65 Figura 3. Redresor dublă alternanţă în punte Ca şi în cazul redresorului monoalternanţă. tensiunea şi curentul prin sarcină au două componente: o componentă continuă (U0 . iar la schema în punte. De asemenea. b) diagrama tensiunilor din secundar.6.9).9 ⋅ U 2 π (3.482. Astfel. puterea de calcul a transformatorului este ST = 1. puterea aparentă necesară a transformatorului este mai mare la schema cu punct median. cu deosebirea că în acest caz perioada este egală cu durata unei semialternanţe (T = π). Expresia analitică a tensiunii redresate.7. ST = 1.20) Componenta continuă a tensiunii redresate (U0) se calculează cu aceeaşi relaţie (3. .

Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul din secundarul transformatorului.2.1 Funcţionarea redresorului cu filtru capacitiv Schema unui redresor monofazat monoalternanţă cu filtru capacitiv este dată în figura 3.22) u2 = ua + uc Tensiunea la bornele condensatorului (uc) este în acelaşi timp. cu ajutorul filtrelor. 3.9-b. Parametrul principal care le caracterizează este factorul de ondulaţie al tensiunii de la ieşire. tensiunea inversă maximă pe diode. Funcţionarea filtrelor se bazează pe proprietatea bobinelor de a avea o rezistenţă neglijabilă pentru componenta continuă a curentului şi o reactanţă mare pentru componenta alternativă din curentul redresat.2. Dioda conduce şi condensatorul se încarcă prin . pentru aceeaşi tensiune redresată este de două ori mai mare la schema cu punct median faţă schema de redresare în punte (deoarece tensiunea inversă ce apare în momentul blocării diodelor se distribuie pe două diode). Funcţionarea ei se poate urmări în diagrama din figura 3. rezultă: (3. este necesară diminuarea componentei alternative din tensiunea redresată. Tipuri de filtre: a) capacitiv. rezultă o cădere de tensiune pe diode dublă faţă de schema cu punct median. (u2 > uc) şi deci ua > 0. tensiunea la bornele rezistenţei de sarcină (us) cât şi tensiunea după elementul redresor. Figura 3.8. c) tip π .8.4.CLC sau CRC 3. Filtrele utilizate frecvent la redresoarele de mică putere au schemele din figura 3.66 Capitolul 3 • • la schema în punte. ur. condensatorul C este descărcat.9-a. datorită conducţiei în permanenţă a două diode. cât şi pe proprietatea capacităţilor mari (conectate în paralel cu sarcina). b) inductiv-capacitiv. Din relaţia anterioară rezultă căderea de tensiune (ua) pe dioda în conducţie: Presupunem că în momentul aplicării tensiunii de alimentare. Se observă că în intervalul (0 … ωt1) tensiunea din secundarul transformatorului (u2) este mai mare decât tensiunea la bornele condensatorului ua = u2 – uc. de a şunta armonicele de ordin superior. (uc).4 Filtrarea tensiunii redresate Pentru obţinerea unei tensiuni cu factor de ondulaţie mic la bornele rezistenţei de sarcină.

deci ua = 0.24) (3. sau Tensiunea la bornele condensatorului are mici oscilaţii (având forma dinţilor de ferăstrău) în jurul valorii U0. RS(Tr) şi rezistenţa diodei în conducţie. până în momentul ωt2. În continuare dioda conduce în intervalul (ωt2 .. Unghiul la care încetează încărcarea condensatorului s-a notat cu ψ = α + β şi se numeşte unghi de blocare. ωt2. În intervalul (ωt1.ωt2) u2 < uc.23) [ 2 U 2 sin(ωt ) = ω C 2 U 2 cos(ωt ) 2 U2 sin(ωt ) Rs ] (3. Constanta de timp la încărcarea condensatorului. iar dioda se blochează. tensiunea uc scade lent. În momentul ωt1 se obţine egalitatea uc = u2.25) . trecerea prin zero spre valori pozitive a tensiunii u2). depind mult de valoarea rezistenţei de sarcină. Cu β s-a notat unghiul de conducţie. deci condensatorul se încarcă rapid.. Micşorarea rezistenţei de sarcină (Rs) are ca efect creşterea curentului de sarcină (Is) şi ca urmare tensiunea U0 scade. Dioda rămâne blocată şi condensatorul se descarcă prin rezistenţa de sarcină Rs. care – la rândul lor – sunt determinate de mărimile C şi Rs. adică β = π. adică intervalul de timp în care se încarcă condensatorul. iar ua < 0. Filtrul capacitiv micşorează durata de conducţie a diodei în intervalul 0 < β < π.. Rezistenţa de încărcare. dioda conduce pe întreaga semiperioadă a tensiunii u2 din secundarul transformatorului. rezultă foarte mică.Redresoare 67 Ri ≅ RS(Tr). este foarte mică.9-b s-a notat cu α unghiul de la care începe încărcarea condensatorului (considerând ca moment de referinţă. În intervalul de conducţie secundarul transformatorului şi diodă.. În figura 3. iar componenta alternativă (u~) a tensiunii redresate creşte.. RDc. care reprezintă componenta continuă a tensiunii la bornele sarcinii.ωt3). precum şi amplitudinea componentei alternative.. aceasta incluzând rezistenţa echivalentă serie în secundarul transformatorului. Constanta de timp de descărcare a condensatorului este Td = RsC şi este relativ mare (pentru că Rs este mai mare decât Ri). Deci Ri = RS(Tr) + RDc β = ωt3 . La funcţionarea fără filtru capacitiv. Ri. Valoarea tensiunii continue U0. Parametrii redresorului depind de unghiurile de conducţie şi de blocare. care este neglijabilă. Ti = Ri C. curentul prin diodă este: unde: ia = ic + is ic = C du c d =C dt dt is = (3.

Ideal. b) diagrama tensiunilor şi curenţilor 3. • curentul nominal. mai ales. influenţa rezistenţei de sarcină RS asupra tensiunii US este importantă. • factorul de ondulaţie.10). reprezintă puterea pe care o poate debita redresorul în sarcină.18) când redresorul funcţionează la putere nominală. în regim nominal de funcţionare. în condiţia 0 ≤ IS ≤ I0N . I0N .68 Capitolul 3 Figura 3. γ . Cele trei caracteristici reprezintă: • Curba 1 este caracteristica externă în cazul redresorului fără filtru. • tensiunea nominală. aceste caracteristici ar trebui să fie orizontale (liniile punctate din figura 3. U0N . • caracteristica externă.10. ilustrată în figura 3. • . egală cu tensiunea continuă la bornele de ieşire. PN . Se observă o cădere de tensiune (la curent nominal) mică (ΔU01). reprezintă dependenţa US = f(IS). exprimat prin raportul: I0N = PN / U0N .5 Parametrii redresoarelor de mică putere În cazul redresoarelor de mică putere parametrii şi caracteristicile importante sunt: puterea nominală a redresorului. Redresor monoalternanţă cu filtru capacitiv: a) schema.9. în cazul redresoarelor cu filtru capacitiv.2. atunci când redresorul funcţionează la putere nominală. definit prin relaţia (3. dar aşa cum s-a precizat anterior.

necesită o tensiune redresată cu un factor de ondulaţie cât mai mic. Caracteristicile externe ale redresorului 3. Curentul prin sarcină este: is = i1 + i2 + i3 (3. În capitolul 4 se vor trata principiile de funcţionare şi schemele principalelor tipuri de stabilizatoare de tensiune continuă.) Funcţionarea schemei se poate urmări în diagrama din figura 3. ΔU03) – poate fi compensat prin utilizarea stabilizatoarelor de tensiune continuă (STC) conectate între filtre şi consumatori (sarcini). Un parametru care determină panta caracteristicii externe este rezistenţa internă a redresorului.11. La un moment oarecare conduce dioda care are anodul la potenţialul cel mai ridicat. dată de relaţia următoare: Ri = − Această rezistenţă este de dorit să rezulte cât mai mică. este evidentă necesitatea utilizării filtrelor.3 Redresoare trifazate necomandate Redresoarele trifazate (în general.26) Figura 3. Cea mai simplă schemă de redresor trifazat utilizează un transformator trifazat având secundarul conectat în stea (figura 3. ce funcţionează în curent continuu. ΔU S ΔIS (3.27) .Redresoare • 69 • Curba 2 reprezintă caracteristica externă în cazul redresorului cu filtru capacitiv.12. Curba 3 reprezintă caracteristica externă în cazul redresorului cu filtru π (CLC). Dezavantajul pe care îl introduc filtrele – exprimat prin căderile de tensiune (ΔU02 . Deoarece majoritatea consumatorilor industriali. În această situaţie se observă o cădere de tensiune (ΔU03) mai mică decât în cazul redresorului cu filtru capacitiv. polifazate) se construiesc pentru puteri nominale mari. astfel încât caracteristica externă reală să fie cât mai apropiată de caracteristica ideală. Se remarcă o cădere mult mai mare de tensiune (ΔU02) corespunzătoare curentului nominal.10.

este de două ori mai mare decât în cazul redresorului trifazat simplu (conectat în stea): rezultă valoarea tensiunii U0: π 2π 1 α0 +T 1 6+ 3 U0 = u r (ω t )d (ω t ) = u r (ω t )d(ω t ) = 2π π T α0 3 6 ∫ ∫ ∫ U0 = 3 6 U 2 ≅ 2. În schema redresor O schemă foarte des utilizată în practică.70 Capitolul 3 şi are. În cazul când se admite că transformatorul nu este ideal. ur. integrala pe o perioadă a tensiunii ur fiind 2π/3. la care sunt legate diode în conducţie. Tensiunea continuă tensiunii U0 de la bornele rezistenţei de sarcină este. calculată în relaţia (3. tensiunea ur corespunde segmentelor verticale dintre curbele trasate cu linie întărită şi axa timpului. iar sarcina redresorului este rezistivă. Funcţionarea acestui redresor se explică utilizând diagramele curenţilor prin faze. prezentate în figura 3. Se remarcă faptul că frecvenţa comutărilor este de două ori mai mare decât în cazul redresorului trifazat în stea. Astfel. este schema de redresare trifazată în punte (figura 3. împărţită la perioadă (T). În momentele ωt1 .14. sau când sarcina are caracter inductiv. apar efecte care complică funcţionarea redresorului. prin definiţie. o formă pulsatorie. Deci. datorită performan-ţelor superioare pe care le prezintă.12. Valoarea tensiunii continue.13). deci intervin inductanţele de scăpări ale acestuia. Tensiunea ur de la bornele rezistenţei RS este egală cu tensiunea pe faza în care dioda conduce şi are forma curbei cu linie întărită din figura 3. în special la producerea comutaţiei de pe o fază pe alta.34 U 2 π (3. deci perioada pulsaţiilor tensiunii redresate este de două ori mai mică. ωt2 . situaţie ilustrată în figura 3. a curentului i0 (curentul prin sarcină) şi a tensiunii redresate. t3) conduc diodele D1 şi D6 etc. în cazul sarcinii rezistive. Tensiunea ur de la bornele rezistenţei de sarcină este egală cu diferenţa potenţialelor între acele borne ale înfăşurării secundare.14. Perioada (3.28) π 2π 3 6+ 3 3 6 = 2U 2 sin(ω t )d(ω t ) = U 2 ≅ 1.17 U 2 π 2π 2π 6 Descrierea funcţionării redresorului trifazat s-a făcut în ipoteza că transformatorul este ideal (are inductanţele de scăpări neglijabile). Descrierea proceselor dintr-un redresor real cu sarcină inductivă se poate urmări în lucrarea [2]. t2) conduc diodele D1 şi D5 . în intervalul (t2.29). în intervalul (t1.29) . În schema redresorului se observă că la un moment oarecare conduc două diode: dioda cu potenţialul anodului cel mai ridicat şi dioda cu potenţialul catodului cel mai scăzut. ωt3 … se produce comutarea conducţiei de pe o fază pe alta.

11. Diagramele tensiunilor şi curenţilor pentru redresorul în punte .14. Redresor trifazat în stea Figura 3. Redresor trifazat în punte Figura 3. Diagramele tensiunilor şi curenţilor pentru redresorul trifazat în stea Figura 3.Redresoare 71 Figura 3.12.13.

Cum se explică (justifică) relaţia τ d >> τ i în cazul redresorului cu filtru capacitiv ? 4. γ ? . F. Ce este deosebirea dintre un invertor (I) şi un convertor – static de frecvenţă? 2. conectate la un transformator cu două secundare şi punct median? 3. Ce condiţie trebuie să îndeplinească cele două diode ale unui redresor bialternanţă.4 Întrebări 1. Care sunt semnificaţiile şi expresiile analitice ale parametrilor redresorului de mică putere Kr .72 Capitolul 3 3.

ale unei instalaţii industriale sau de laborator.1. sau în paralel cu sarcina) şi cu reacţie (care funcţionează pe principiul sistemelor de reglare automată cu reacţie negativă). electromagnetice (cu miezuri magnetice saturate).1 Noţiuni generale. În principiu tensiunea continuă poate fi stabilizată şi înainte de redresor. Schema bloc de conectare a unui stabilizator electronic 4. valorile tensiunii sau curentului de alimentare. Ele se pot conecta ca în figura 4. Figura 4. Parametrii stabilizatoarelor Stabilizatorul electronic este un circuit care are rolul de a menţine. menţinând constantă tensiunea alternativă cu stabilizatoare corespunzătoare. În prezent există un număr relativ mare de categorii şi tipuri de stabilizatoare electronice. în limite strânse. Varianta din figura 4. parametrice (cu elemente neliniare. În funcţie de mărimea electrică de stabilizat există stabilizatoare de tensiune şi de curent.CAPITOLUL 4 STABILIZATOARE ELECTRONICE 4. dacă tensiunea stabilizată este continuă. motiv pentru care această variantă este cel mai des utilizată în practică. iar în funcţie de metoda de stabilizare există stabilizatoare electromecanice (pentru tensiuni alternative şi continue la consumatori de mare putere). pot fi depăşite limitele admise şi pot să apară dereglări în funcţionarea instalaţiilor sau/şi erori de măsurare nepermise. care fac parte componentă din alimentatoarele celor mai diverse circuite .2 Stabilizatoare parametrice Cele mai răspândite stabilizatoare parametrice sunt cele de tensiune continuă.1 are avantajul că menţine constantă tensiunea pe sarcină indiferent de cauzele care tind să o modifice. În lipsa stabilizatorului. În acest capitol vor fi prezentate stabilizatoarele parametrice şi cu reacţie.1. montate în serie.

electromagnetice). tuburi cu gaz de tip stabilovolt sau stabilitron. punctul de funcţionare se deplasează spre B. iar punctul de funcţionare se deplasează spre B şi în continuare spre 0. electronice. punctul de funcţionare al diodei se găseşte în A.2. Principiul stabilizatorului parametric cu diodă Zener: a) schema.2-b): (4. În cazul funcţionării în gol (RS = ∞) se alege o valoare pentru rezistenţa R (de “balast”). În mod similar funcţionează stabilizatorul şi în cazul variaţiei tensiunii de reţea: dacă tensiunea reţelei creşte.2) Pentru RS = ∞. iar punctul M de funcţionare se deplasează spre A. a căror caracteristică tensiune-curent asigură stabilizarea tensiunii. Majoritatea stabilizatoarelor parametrice folosesc ca element stabilizator dioda Zener (figura 4. cresc atât i 2 (într-o mică măsură). care să asigure valoare maximă admisă a curentului I z max prin dioda Zener. b) caracteristica tensiune-curent a diodei Zener Pentru o funcţionare normală a stabilizatorului este necesar ca rezistenţa de balast R să îndeplinească următoarea condiţie: R min < R < R max (4.1 Funcţionarea unui stabilizator parametric Stabilizatoarele parametrice au ca elemente esenţiale diode Zener. . Aceste stabilizatoare folosesc elemente neliniare (electrice. pentru a nu se ajunge în zona neliniară a caracteristicii. rezistenţa de sarcină se limitează astfel încât punctul de funcţionare M să se situeze la mijlocul segmentului AB (liniar) al caracteristicii.1) ΔI z = Iz max − I z min ΔU z = U z max − U z min (4.2. cu variaţii reduse ale tensiunii ( ΔU z ) la bornele ei (figura 4. Invers. Schema unui stabilizator de tensiune cu diodă Zener este dată în figura 4. Practic. Pe măsură ce RS scade.74 Capitolul 4 electronice. creşte curentul i2 din RS.3) 4. Figura 4. cât şi i z (într-o măsură mult mai mare).2-a) a cărei proprietate principală este de a prelua variaţii importante ale curentului ( ΔI z ). dacă tensiunea reţelei scade.3.

3. dată grafic sub forma caracteristicii statice a diodei Figura 4.7) Punctele de intersecţie ale dreptei de sarcină (tăieturile) cu axele de coordonate sunt: .4) … (4.4). Stabilizator parametric cu diodă Zener În această schemă sensurile adoptate pentru ia şi ua sunt inversate faţă de schema din figura 4. Pentru deducerea punctului static de funcţionare (PSF) al diodei se utilizează relaţiile: (4.2-b.Stabilizatoare electronice 75 Figura 4.3. Tensiunea aplicată la intrarea în stabilizator este tensiunea de ieşire din filtrul redresorului şi s-a notat cu E în schema din figura 4.4) E = R ⋅ I + Ua I = I a + Is U Is = a Rs (4.6) rezultă ecuaţia dreptei statice de sarcină: ⎛ R ⎞ E = R ⋅ Ia + ⎜ ⎜ R + 1⎟ ⎟ ⋅ Ua ⎝ S ⎠ (4.4.6) precum şi dependenţa ia Zener. Modificarea PSF al diodei Zener la variaţia tensiunii de intrare (a) şi la variaţia rezistenţei de sarcină (b) Din relaţiile (4. Tensiunea de ieşire de pe rezistenţa de sarcină Rs este identică cu tensiunea anodică ua a diodei Zenner (DZ). astfel încât zona de stabilizare parametrică din caracteristica statică a diodei se va desena în cadranul 1 (figura 4.5) (4. = f(ua).

11) " ' R Rs + R Rs + R ' " Observaţie. dacă punctul de funcţionare M nu intră în raza de curbură a caracteristicii statice a diodei Zener (DZ).10) Se observă că E’ > E şi E” < E. iar Rs = ct. Punctul static de funcţionare al diodei Zener se păstrează pe porţiunea în care tensiunea Ua este practic constantă. dacă PSF nu intră în zona de curbură a caracteristicii statice. modificarea tensiunii de intrare duce la modificarea curentului Ia . tăieturile dreptei de sarcină cu axele de coordonate vor fi (figura 4.4-b): " ' E Rs Rs I = I' = I" = . Înclinarea dreptei va fi aceeaşi (vezi figura 4.4-a): I' = E' . deci tensiunea pe sarcină este practic constantă dacă PSF (M) nu intră în raza de curbură a caracteristicii statice. U' = E . sau scade la valoarea E”). iar tensiunea de la intrare rămâne constantă (E = ct. Concluzie: Proprietatea de stabilizare se păstrează în orice regim de lucru.). Deci. R U" = E" Rs + R Rs (4. . Şi în acest caz modificarea poziţiei punctului static de funcţionare afectează curentul prin diodă. Proiecţiile duse din M pe axele de coordonate determină coordonatele PSF.76 Capitolul 4 Ia = E . Panta dreptei statice de sarcină se exprimă prin relaţia: tg α = RR s R + Rs (4..4-a). I" = E" . atunci tăieturile dreptei statice de sarcină cu axele de coordonate vor fi (figura 4.9) Rezultă că înclinaţia (panta) dreptei statice de sarcină nu depinde de valoarea tensiunii E de la intrarea stabilizatorului. R Ua = E ⋅ Rs + R Rs (4. Aceste coordonate sunt: Ia 0 şi Ua 0 ≡ Uz. R U' = E' Rs + R Rs . " ' b) Presupunând că rezistenţa de sarcină Rs variază între valorile R s şi R s . U" = E (4. tensiunea Ua rămânând practic constantă (vezi figura 4.4-a dreapta statică de sarcină este reprezentată printr-o linie continuă. La intersecţia dintre caracteristica statică a diodei Zener şi dreapta de sarcină se obţine PSF notat cu M. respectiv U’ > U şi U” < U.4-b). însă tensiunea la bornele diodei.8) În figura 4. S-a considerat: R s > R s şi R s < R s . În funcţionarea stabilizatorului parametric pot exista două regimuri distincte de lucru: a) Dacă tensiunea de intrare E se modifică (creşte la valoarea E’.

6 este dată schema detaliată a stabilizatorului cu ECS. Micşorarea rezistenţei elementului 1 duce la micşorarea căderii de tensiune U’ pe acest element.5.13) E = U'+ U 0 dată de teorema a II-a a lui Kirchhoff se conservă în orice condiţie. ceea ce reprezintă compensarea efectului iniţial de scădere a tensiunii U0. de exemplu.12) Diferenţa dintre aceste două tensiuni. elementul de comparaţie 5 sesizează abaterea. . Elementul de execuţie 1 se comportă ca o rezistenţă în serie. Dacă. prin ieşirea sa. Tensiunea Ur este proporţională cu valoarea reală a tensiunii U0: U r = U0 R1 = k ⋅ U0 R1 + R 2 (4. Acesta se construieşte după schema din figura 4. prezentată în figura 4. Amplificatorul 2 amplifică semnalul de eroare şi acţionează asupra elementului de control 1 (ECS) în aşa fel. Schema bloc a stabilizatorului cu element de control serie şi amplificator de eroare Elementul de comparaţie 5 compară două tensiuni: E0 şi Ur. încât să se compenseze variaţiile tensiunii de ieşire (±ΔU0) faţă de valoarea prescrisă. întrucât egalitatea: (4. Tensiunea de referinţă E0. în sensul scăderii rezistenţei acestuia. deci la creşterea tensiunii U0. Figura 4. elementul de execuţie 1. dată de un stabilizator parametric (diodă Zener). a cărei valoare este comandată de semnalul de ieşire al amplificatorului 2. este constantă şi proporţională cu valoarea prescrisă a tensiunii U0 (tensiunea de ieşire pe Rs). obţinută la ieşirea elementului de comparaţie 5. tensiunea U0 tinde să scadă faţă de valoarea nominală. reprezintă eroarea sau abaterea tensiunii U0 de la valoarea prescrisă. În figura 4.Stabilizatoare electronice 77 4.5. amplificatorul 2 amplifică semnalul de eroare şi comandă.2 Stabilizatoare cu reacţie având elemente de control serie şi amplificator de eroare Stabilizatorul cu elemente de control serie (ECS) şi amplificator de eroare este cel mai răspândit.2.5.

7-a amplificatorul de eroare lucrează în regim de amplificator neinversor. a cărui rezistenţă este comandată de tensiunea de ieşire a amplificatorului de eroare.13). dată de relaţia 4. Semnalul de eroare este: U be = U r − E 0 (4. iar amplificatoarele de eroare sunt amplificatoare operaţionale (AO). Curentul de bază al tranzistorului T1 se micşorează ducând la reducerea curentului de colector. iar în figura 4.5 Tensiunea de referinţă E0 este dată de un stabilizator parametric format din dioda Zener (Dz) şi rezistenţa R3. tensiunea colector – emitor U’ scade.78 Capitolul 4 Figura 4. creşterea potenţialului în colectorul tranzistorului T1 are ca efect o pozitivare accentuată a bazei tranzistorului T2. fiind un tranzistor npn. În figura 4.2. Elementele de control serie (ECS) sunt componente integrate. 4. Deoarece colectorul tranzistorului T1 este legat direct la baza tranzistorului T2.14) şi reprezintă mărimea de intrare în amplificatorul de eroare format din tranzistorul T1 şi rezistenţa R4. Astfel.3 Stabilizatoare integrate de tensiune Aceste stabilizatoare au performanţe superioare faţă de circuitele de stabilizare având componente discrete şi pot fi realizate atât pentru tensiuni mari (figura 4. deci la creşterea tensiunii de colector Uc1.7-b). se va deschide mai mult (curentul de colector ic2 creşte).14. va scădea şi tensiunea Ur (conform relaţiei 4. Acesta.7-b amplificatorul de eroare lucrează în regim de repetor. . are loc compensarea efectului iniţial de scădere a tensiunii U0. ducând la creşterea tensiunii U0 conform relaţiei (4.6 Schema detaliată a stabilizatorului prezentat în figura 4. Dacă tensiunea U0 tinde să scadă.7-a) cât şi pentru tensiuni mici (figura 4. Elementul de control serie este tranzistorul T2.12) deci scade şi tensiunea Ube.

Acest montaj se caracterizează printr-o simplitate deosebită. reducând suplimentar tensiunea de zgomot propriu al stabilizatorului. În figura 4. prin limitarea tensiunii inverse care poate să apară între intrare şi ieşire. Uin > U0nom + 2.15) b) pentru stabilizarea tensiunilor mici (U2 < Ur). în special atunci când STC se află la o distanţă oarecare faţă de circuitul de filtrare care îl precede (la ieşirea redresorului).17) . Condensatorul C1 este indispensabil în montaj. deoarece în afara circuitului integrat sunt necesare numai două condensatoare iar prezenţa diodei de protecţie este facultativă. ieşire şi bornă de masă. fiind prevăzute cu trei terminale: intrare.7-a: Tensiunea de ieşire R + R2 U2 = 1 ⋅ Ur R1 R1 ⋅ Ur R1 + R 2 (4. Dioda D protejează circuitul integrat.16) U2 = Pentru a îmbunătăţi fiabilitatea stabilizatoarelor integrate şi pentru a elimina căderile de tensiune pe conductoarele externe (ce pot modifica tensiunea de ieşire).5V superioară tensiunii de ieşire U0. figura 4. Exemplificând.7. Stabilizatoare de tensiune integrate U2 în funcţie de tensiunea de referinţă Ur are valorile: a) pentru stabilizarea tensiunilor mari (U2 > Ur). în montajele la care tensiunea de ieşire se menţine şi după anularea tensiunii de intrare (cazul montajelor cu sarcini capacitive importante). figura 4.5V (4. adică: U0 = Unom ± 5% unde Unom = 5V. Stabilizatoarele integrate pentru tensiuni fixe necesită un număr redus de componente discrete externe (pasive şi active). schema generală din figura 4.pentru tensiuni mici Figura 4.Stabilizatoare electronice 79 (a).pentru tensiuni mari (b).8 se constituie într-un stabilizator de tensiune fixă (5V) dacă STC este un circuit integrat tip LM7805 (figura 4. Tensiunea de ieşire stabilizată în acest caz este: Stabilizatoarele din seria 78XX pot funcţiona corect numai dacă tensiunea de intrare este cu cel puţin 2. Condensatorul C2 de la ieşire are tot rol de filtrare.8 se prezintă schema clasică a unui stabilizator de tensiune integrat cu trei pini. în prezent se realizează circuite stabilizatoare de tensiune fixă şi curenţi de sarcină relativ mari.7-b: (4.9).

..8 mA. Variaţiile curentului rezidual Ir (în funcţie de curentul de ieşire) vor avea o anumită influenţă asupra tensiunii de ieşire când se reglează valoarea lui R2 către maxim.19) U0 = U0nom(1 + R2/R1 + Ir R2) (4. se adoptă R1 = 390 Ω. Şi în acest caz protecţia împotriva suprasarcinilor rămâne activă în condiţia că tensiunea de intrare nu depăşeşte valoarea maximă admisă (de firmă) care este de regulă de 35 V. În figura 4. Stabilizator integrat de tensiune fixă (5V) Figura 4. nu este indicat să se depăşească plaja de variaţie a tensiunii de ieşire. astfel încât prin el să treacă un curent de cel puţin cinci ori mai mare decât curentul rezidual (IR1 ≥ 5 Ir). Variaţiile curentului rezidual Ir în funcţie de curentul de ieşire ar putea afecta gradul de stabilizare al tensiunii de ieşire. Pentru a minimiza acest efect se alege rezistorul R1.25⋅(1 + R2/R1) (4. este prezentat un variator de tensiune (în limite mici) utilizând circuitul specializat 7805. faţă de tensiunea nominală.8.10. realizat cu circuitul LM7815. Figura 4. În acest caz termenul IrR2 din expresia tensiunii de ieşire (4.9.5V în cazul stabilizatorului de 5V.2V şi 37V.10. în figura 4.5A. Pentru un stabilizator de 15V. Stabilizator integrat de tensiune variabilă Tensiunea obţinută la ieşire are expresia: curentului Ir este de 8 mA.9 i se ataşează un divizor rezistiv la care unul dintre rezistoare este reglabil.18) Curentul Ir (obţinut la pinul 3) are valori cuprinse în domeniul 4.11 este prezentată schema unui stabilizator de tensiune variabilă utilizând circuitul integrat LM317 pentru tensiuni pozitive (sau LM337 pentru tensiuni negative). Întrucât valoarea cea mai mare a . Astfel. la un curent maxim de 1. dacă schemei din figura 4. Din motive de stabilitate. se alege R1 = 120 Ω pentru stabilizatorul LM7805 utilizat în acest caz. Tensiunea de ieşire se poate determina folosind relaţia: Uout = 1.18) reprezintă circa 0.80 Capitolul 4 Stabilizatoarele integrate pot îndeplini şi funcţia de regulatoare de tensiune. cu mai mult de 50%. Tensiunea de ieşire a stabilizatorului LM317 poate fi reglată între 1. Schema de principiu pentru un stabilizator integrat – tensiune fixă Figura 4. Din acest motiv se alege R2 ≅ R1/2.

.11. totuşi.Stabilizatoare electronice 81 Figura 4. Diodele D1 şi D2 au rolul de proteja circuitul integrat în cazul apariţiei unor descărcări inverse ale condensatoarelor. factorul de rejecţie global. Observaţii: Deşi schema utilizată în cazul stabilizatoarelor ajustabile de tensiune este identică cu cea din cazul stabilizatoarelor fixe.25V. suplimentar. Stabilizator integrat de tensiune variabilă Condensatorul C3 are rolul de a ameliora. baza de calcul suferă o modificare generată de faptul că stabilizatoarele variabile dezvoltă o tensiune de referinţă egală cu 1. între pinul ADJ şi pinul VOUT (de ieşire).

CAPITOLUL 5

REDRESOARE COMANDATE DE MICĂ PUTERE
5.1 Principiul comenzilor pe verticală şi orizontală la redresoarele de mică putere
Pentru ilustrarea unor noţiuni fundamentale privind utilizarea tiristoarelor în mutatoare se consideră cel mai simplu redresor comandat, în schema monofazată, monoalternanţă, cu sarcină rezistivă (figura 5.1). El conţine un dispozitiv de comandă pe grilă, DCG, la intrarea căruia se aplică semnalul de comandă, uc. Scopul urmărit este ajustarea tensiunii continue, la bornele sarcinii, prin intermediul tensiunii de comandă uc.

Figura 5.1. Redresor comandat monoalternanţă

Figura 5.2. Circuit de defazare

După modul cum DCG realizează amorsarea tiristorului (intrarea în conducţie), există două metode de comandă pe grilă: comanda pe orizontală şi comanda pe verticală. Dispozitivul de comandă pe grilă transmite impulsurile iG pe grila tiristorului, la fiecare semialternanţă pozitivă a tensiunii u2 (figura 5.3-b). Aceste impulsuri produc amorsarea tiristorului. Până la aplicarea impulsului iG curentul ia prin tiristor este nul. După deschiderea tiristorului curentul variază proporţional cu tensiunea aplicată u2.

iG care produce amorsarea tiristorului, se numeşte unghi de amorsare şi s-a notat cu αa.
Intervalul cuprins între începutul semialternanţei pozitive şi apariţia impulsului amorsare αa1 şi curentul mediu prin tiristor este proporţional cu suprafaţa dintre curba Din figura 5.3 se observă că modificarea unghiului de amorsare se realizează (1) prin modificarea fazei impulsurilor iG. Astfel, impulsurile iG realizează unghiul de

ωt

Redresoare comandate de mică putere

83

şi abscisă. Tensiunea continuă de pe rezistenţa de sarcină, proporţională cu valoarea curentului mediu, rezultă mai mică decât în cazul când unghiul de amorsare este zero, adică la redresorul necomandat. Dacă unghiul de amorsare creşte la (2) valoarea αa2, corespunzătoare impulsurilor iG , curentul continuu scade la o valoare proporţională cu suprafaţa dublu haşurată.

ia

Figura 5.3. Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor în cazul comenzii pe orizontală

Deci, prin ajustarea fazei impulsurilor de comandă, se poate modifica unghiul de amorsare de la 0° la 180° şi tensiunea continuă variază de la 100% la zero. Acest principiu este valabil în ambele metode de comandă pe grilă (comanda pe orizontală şi comanda pe verticală). La comanda pe orizontală, modificarea fazei impulsurilor iG se face prin deplasarea pe orizontală a unei tensiuni alternative de comandă. În figura 5.3-c este prezentată această tensiune, u~ , cu defazaj reglabil. DCG este astfel construit, încât se generează impulsurile iG în momentul trecerii tensiunii u~ prin zero, de la valori negative spre valori pozitive. Ajustarea fazei semnalului u~ se poate face cu ajutorul unor circuite de defazare aşa cum este cel din figura 5.2. În acest caz comanda defazajului, deci şi a tensiunii redresate, se face printr-o acţiune de reglare manuală asupra reostatului R. Dacă se impune ca tensiunea continuă să fie ajustată printr-un semnal de comandă uc, DCG trebuie să conţină un oscilator electronic care generează o tensiune periodică, liniar variabilă în timp, uLV, precum şi un circuit ce formează un impuls de comandă, iG, atunci când se produce intersectarea tensiunilor uLV şi uc pe panta

83

84

Capitolul 5

descendentă a tensiunii uLV (figura 5.3-d). Modificarea tensiunii de comandă conduce la modificarea corespunzătoare a fazei impulsurilor iG. Comanda pe verticală a redresoarelor monofazate cu tiristoare este ilustrată în figura 5.4. Dispozitivul de comandă pe grilă (DCG) generează iniţial o tensiune alternativă U~, defazată cu 900 în urma tensiunii U2. (a ) Impulsul de comandă pe grilă i G se formează iniţial la intersecţia cu abscisa (pe porţiunea ascendentă a tensiunii U~). Ca urmare, unghiul de amorsare a tiristorului are valoarea iniţială αa = 90 . Principiul comenzii pe verticală constă în variaţia unghiului de amorsare a tiristorului prin deplasarea pe verticală a tensiunii U~, deplasare ce are ca efect micşorarea sau creşterea unghiului de amorsare faţă de unghiul iniţial αa. Pentru a realiza deplasarea pe verticală a tensiunii U~, la nivelul DCG se însumează o tensiune continuă de comandă (Uc – pozitivă sau negativă) cu tensiunea U~.
0

Figura 5.4. Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor în cazul comenzii pe verticală

Redresoare comandate de mică putere
Ajustarea tensiunii de comandă astfel: a. Creşterea tensiunii

85

Uc determină reglarea unghiului de amorsare (Uc > 0) are [00 ... 900], iar
ca efect reglarea valoarea medie a

Uc

în valori pozitive

unghiului de amorsare

tensiunii redresate creşte (proporţional cu valoarea unghiului de conducţie α1) în cadrul unei semialternanţe pozitive; b. Creşterea tensiunii Uc în valori negative

(α1)

în intervalul

(Uc < 0) are ca efect reglarea 0 0 unghiului de amorsare (α2) în intervalul [90 ... 180 ], iar valoarea medie a tensiunii redresate scade proporţional cu creşterea unghiului α2, între [900 ... 1800].

[0 [0% ... 100%] din Ur.

0

Deci unghiul de amorsare a tiristorului se poate regla continuu, în domeniul ...1800], iar tensiunea medie redresată poate fi ajustată continuu, în domeniul

La evaluarea comparativă a performanţelor redresoarelor având comandă pe orizontală faţă de cele ce au comanda pe verticală, un criteriu important este forma dependenţei tensiunii continue U0 în raport cu semnalul de comandă uc. Expresia tensiunii continue sarcină rezistivă este: 2π

U0

la un redresor monofazat comandat cu

1 U0 = 2⋅π


0

1 u r d ( ωt ) = 2⋅π

αa

π

2 ⋅U 2 sin(ωt ) ⋅ d(ωt ) =
(5.1)

=

2 ⋅U 2 (1 + cos α a ) 2⋅π

La comanda pe orizontală, figura 5.3.d, unghiul de amorsare în funcţie de tensiunea de comandă uc prin relaţia:

αa se exprimă
(5.2)

α a = π ⋅ (1 −

uc

Înlocuind α a în relaţia (5.1) rezultă:

u c max

)

U0 =

π uc 2 ⋅U 2 (1 − cos ) 2⋅π u c max

(5.3)

deci dependenţa U0 = f(uc) este neliniară. La comanda pe verticală, considerând că tensiunea de comandă maximă, ucmax, este egală cu amplitudinea tensiunii u~ , relaţia dintre unghiul de amorsare

(αa) şi tensiunea uc este:

α a = arccos(

uc u c max

)

(5.4)

Înlocuind relaţia 5.4 în ultima formă a relaţiei 5.1 se obţine:

85

Făcând abstracţie de schema electronică detaliată prezentată în [9]. este circuitul integrat ßAA-145. Unul dintre cele mai utilizate circuite integrate. care pot fi realizate cu ajutorul componentelor electronice discrete sau cu ajutorul circuitelor integrate. dependenţa U0 = f(uc) este liniară. Dispozitiv de comandă pe grilă realizat cu ßAA-145 .Rampă de tensiune 8.Ieşire ( E1 ) 11.Ieşire monostabil 3.Sincronizare paralel Figura 5.5. Această proprietate reprezintă un avantaj important al comenzii pe verticală faţă de comanda pe orizontală.Alimentare (+V) 2.Masă − 13. 5.Alimentare ( I ) 6.5) deci.Referinţa de tensiune (-V) 16.Comandă durată (tp) 14.2 Circuite specializate pentru comanda în fază a tiristoarelor Pentru reglarea unghiului de conducţie a tiristoarelor şi/sau triacurilor se pot utiliza dispozitive electronice specializate.Ieşire (E2) 15.Comandă fază ( V8 ) 9.Blocare impuls 7. destinat comenzii în fază a elementelor de redresare. Schema electronică test pentru o aplicaţie tipică (cu posibilităţi de comandă a două tiristoare) realizată cu circuitul integrat ßAA145 este prezentată în figura 5. întrucât redresorul comandat poate fi utilizat ca element de execuţie într-un sistem liniar de reglare automată (de exemplu reglarea turaţiei motorului de curent continuu).Intrare de sincronizare 10.5.86 Capitolul 5 U0 = 2 ⋅U 2 uc (1 + ) u c max 2⋅π (5. semnificaţia terminalelor (pinilor) este următoarea: 1.

6. Variaţia unghiului de conducţie în raport cu tensiunea de comandă (V8) este prezentată în figura 5. Durata impulsurilor (tp) se poate ajusta cu ajutorul unui potenţiometru semireglabil (Rt) de 250 KΩ conectat la pinul 11. Figura 5.Redresoare comandate de mică putere 87 Observaţie: Este recomandat să se utilizeze un transformator coborâtor de tensiune. asociat cu divizorul rezistiv pentru alimentarea pinului de sincronizare (9). atunci când tensiunea de comandă aplicată la pinul 8 variază în domeniul 0. Acest circuit permite reglarea unghiului de conducţie (φ) în domeniul 0-180 grade.6. se obţin la pinii 10 şi 14.8V.7. 87 .. Diagrama impulsurilor de comandă Impulsurile de comandă. pentru separare galvanică (220V~/24V~). Variaţia unghiului de conducţie Figura 5.. această valoare fiind un parametru de catalog. ce urmează a fi aplicate pe porţile tiristoarelor sau triacurilor. În acest caz valorile rezistenţelor divizorului se adoptă astfel încât curentul de sincronizare (consumat la pinul 9) să aibă valoarea de 10 mA.

Momentul în care tensiunea pe tiristor este nulă şi urmează să devină pozitivă în sensul anod . . acestea trebuie amplificate cu ajutorul unor amplificatoare de tip Darlington..180 grade datorită translaţiei pe orizontală a celor două impulsuri. Reglajul tensiunii se face prin comanda corespunzătoare a tiristoarelor din circuit.100%]. figura 5.8. În raport cu referinţa. tensiunea de ieşire Ud este reglabilă în limitele [0.9. Exprimat în radiani. Aceste transformatoare realizează separare galvanică Între circuitul de forţă (tiristor sau triac) şi circuitul de comandă unde se află circuitul integrat βAA – 145. începe ieşirea din conducţie a tiristorului T2 şi intrarea în conducţie a diodei D1.88 Capitolul 5 Cele două impulsuri de comandă (V10 şi V14) sunt decalate permanent cu un unghi constant de 180 grade. Schema electrică a redresorului monofazat în punte semicomandată Tiristoarele trebuie comandate pe intervalul în care tensiunea lor în sensul anod – catod este pozitivă. realizate cu miezuri de ferită şi dimensionate corespunzător. impulsul de amorsare (aprindere) a fiecărui tiristor poate fi aplicat la un interval de timp variabil. Impulsurile astfel amplificate sunt aplicate pe porţile tiristoarelor/triacurilor prin intermediul unor transformatoare de impulsuri.3 Redresor monofazat semicomandat în punte În cazul redresorului semicomandat. 5. În punctul A al diagramelor.. acest interval defineşte unghiul de comandă (α) pentru tiristoare. Întrucât impulsurile de comandă (V10 şi V14) sunt de mică putere. în cazul redresorului monofazat.. iar formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor prin circuitul redresor-sarcină sunt date în figura 5. se alege ca moment de referinţă pentru comanda pe grilă.catod. Momentul de referinţă pentru unghiul de comandă este momentul trecerii prin zero a tensiunii reţelei.7. Schema electrică a redresorului monofazat în punte semicomandată (cu sarcină inductiv-rezistivă) este prezentată în figura 5. dar unghiul de conducţie ϕ se poate regla în intervalul 0.. Unghiul de comandă (α) exprimă intervalul de timp cuprins între momentul începutului blocării tiristorului T1 şi momentul în care începe conducţia tiristorului T2.8. Blocarea impulsurilor de comandă (inhibarea circuitului ßAA-145) se poate face conectând pinul 6 la masă. Figura 5.

6) unde: US – este valoarea eficace a tensiunii din secundar ( U 21 = U 2 2 ). curentul de sarcină trece în întregime prin T1 şi D1.Redresoare comandate de mică putere 89 Intervalele de comutaţie γ1 şi γ 2 definesc timpii necesari blocării tiristoarelor şi intrării în conducţie a diodelor. π (5. C şi E. Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor 89 . D1 şi respectiv T2.9. Figura 5. D2 . După intervalul de conducţie γ 2 . RS) se obţine în intervalele de timp în care are loc conducţia simultană pe T1. Tensiunea medie redresată (Ud) este dată de relaţia: Ud = 2 U S (cos α + 1) . α – este unghiul de conducţie al tiristoarelor. Tiristorul T1 se stinge natural în punctele (momentele) B şi D. Tensiunea redresată Ud pe sarcină (LS. iar tiristorul T2 se blochează natural în momentele A.

rDZ = 8 [ Ω ] . R S = 50 [ Ω ] . α c = 900 ( unghiul de comutatie al tiristorului ) Se cere: a) Tensiunea medie redresată U 0 . diodele de acelaşi indice (nume) joacă rolul de redresor. d) Valoarea curentului de sarcină (I S ) . interval de timp necesar preluării conducţiei de la tiristoare de către diode. c) Tensiunea redresată (Ud) creşte dacă unghiul de comandă α scade. iar în intervalul unghiului de comandă cele două diode D1 şi D2 joacă rolul de protecţie (descărcare) împotriva tensiunilor de autoinducţie ce apar în momentul blocării tiristoarelor. Valoarea minimă a unghiului de comandă (α) se adoptă în intervalul 5÷8 grade electrice. c) Unghuiul de conducţie θ al diodei Zenner. 5. Ce avantaj oferă comanda pe verticală. specializat pentru comanda în fază a tiristoarelor şi triacurilor? Problemă Se dă circuitul de redresareşi stabilizare din figură pentru care se cunoaşte: u1 ( t ) = 240 ⋅ sin ( ωt ) [ V ] . b) Durata de conducţie a diodelor este mult mai mare decât durata de conducţie a tiristoarelor. K TR = 8. faţă de metoda comenzii pe orizontală (în cazul redresoarelor comandate) ? 2.1[ V ] . U Z = 9. Care este rolul şi seminificaţia terminalelor (pinilor) de la circuitul integrat βAA145.4 Întrebări şi problemă 1. LS. b) Tensiunea între punctele M şi N (U MN ) . asigurând curentul neîntrerupt prin sarcina RS. R = 200 [ Ω ] .90 Capitolul 5 Observaţii: a) Pe durata conducţiei tiristoarelor.

operează cu propoziţii. se vor introduce – în cele ce urmează – funcţiile logice elementare.1-b) i se poate asocia variabila binară y.1 Funcţii logice elementare Algebra logicii. conform căreia o propoziţie poate fi adevărată sau falsă. propoziţia: “butonul X este acţionat” (figura 6. Veridicitatea unei propoziţii poate să depindă de veridicitatea altor propoziţii.2. 1 Identitatea logică. circuitul se . În algebra booleană se utilizează logica bivalentă. contactul electric este închis) şi valoarea 0 dacă propoziţia este falsă (contactul electric deschis). Figura 6. Figura 6. 1815-1864). Referindu-ne la cele două propoziţii menţionate anterior constatăm că în schema din figura 6.2. Deci se obţine identitatea logică: y≡x (6. Acestei propoziţii i se poate asocia variabila binară x. având o semnificaţie asemănătoare. care are valoarea 1. Fiecărei propoziţii i se poate asocia o variabilă. În mod similar.1-a. Fie de exemplu. propoziţiei “releul Y este acţionat” (figura 6. În cadrul schemei din figura 6. 2 Negaţia logică. Când butonul este acţionat. acesta îşi deschide contactul. luate din domeniul schemelor de comandă cu relee şi contacte. la care interesează veridicitatea acestora. propoziţia a doua este adevărată când prima propoziţie este adevărată şi invers. Ilustrând această idee prin exemple simple. Boole.1-a). Definirea funcţiilor logice elementare. numită şi algebră booleană (după numele matematicianului irlandez G. care are valoarea 1 dacă propoziţia este adevărată (butonul fiind acţionat. contactul butonului X este normal închis. Realizarea identităţii logice. când propoziţia este adevărată şi valoarea 0 când propoziţia este falsă.3. numită variabilă logică sau binară.CAPITOLUL 6 CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 6.1) Identităţii logice îi corespunde tabelul de adevăr 6.1.

5) În cazul general.. Ca urmare.4) ..92 Capitolul 6 întrerupe..2 al disjuncţiei logice arată că aceasta are valoarea 1 dacă x1 sau x2 au valoarea ”1” logic sau x1 şi x2 au valoarea logică 1.3) Generalizând. + xn (6. sau ambele variabile au valoarea 1. disjuncţia logică poate conţine n variabile binare. ⋅ xn (6. conjuncţia logică are valoarea 1.2) Figura 6.4. conjuncţia logică se realizează cu n variabile binare.2 a) x y ≡x x y= x 0 0 0 1 1 1 1 0 x1 x2 y=x1+x2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 b) x ⋅x 4 Conjuncţia logică a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin 1 2 şi are valoarea 1 dacă ambele variabile au valoarea 1.4. Din tabelul de adevăr 6.3.1-b.5. corespondenţa dintre variabila dependentă (y) şi cea independentă (x) este dată de tabelul de adevăr 6. disjuncţia logică se mai numeşte funcţie logică “SAU”. Realizarea funcţiei logice SAU Tabelul 6. Interpretarea fizică a acesteia este ilustrată prin schema dată în figura 6. situaţie în care funcţia ”SAU” este: y = x1 + x2 + x3 + .. Disjuncţia logică a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1+x2 şi are valoarea 1 dacă una dintre variabile are valoarea 1. situaţie în care funcţia ”ŞI” este: y = x1 ⋅ x2 ⋅ x3 ⋅ . de unde rezultă: y = x1 ⋅ x 2 (6. iar releul Y nu va fi acţionat. conjuncţia logică se mai numeşte funcţie logică “ŞI”. Realizarea fizică a funcţiei “ŞI” cu două variabile este dată în schema din figura 6. notată simbolic: y= x (6. Tabelul de adevăr 6.6) În cazul negaţiei logice.3 se constată că numai atunci când x1 şi x2 au valoarea logică 1. Din acest motiv. Se realizează deci negaţia logică. din care rezultă: y = x1 + x2 (6. Realizarea negaţiei logice Figura 6.1 Tabelul 6.

simbolizarea disjuncţiei logice şi respectiv a conjuncţiei logice realizate cu două variabile (ca în exemplul de faţă) se poate face astfel: y =x1 ∪ x2 . cum sunt: NICI.7) Funcţiile logice NU.10) .4.6. Funcţia logică NICI a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1↓ x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6. y = x1 ∩ x2 (6. SAU EXCLUSIV etc. iar în terminologia engleză este NOR (Not-OR).3.5 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 Tabelul 6. funcţia NICI se mai numeşte funcţie SAU-NU.5. ŞI reprezintă funcţii elementare în algebra propoziţiilor. fapt ce exclude posibilitatea de a fi adevărate simultan cele două alternative implicate în propoziţie. Semnificaţia şi denumirea funcţiei este legată de interpretarea propoziţiilor de forma: “Maşina electrică funcţionează în regim de motor sau în regim de generator”.3 93 Figura 6.8) x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 Din acest motiv. SAU.6 x1 x2 y= x1 ⋅ x 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 x1 x2 x1⊕x2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 Din compararea tabelelor de adevăr 6. funcţia SAU-EXCLUSIV este disjuncţia termenilor x1 ⋅ x 2 şi x1 ⋅ x 2 . iar în terminologia engleză NAND (Not –AND): x1 ↑ x 2 = x 1 ⋅ x 2 (6. Se remarcă faptul că funcţia are valoarea 1.2 şi 6. În afara acestora.6. Comparând tabelele de adevăr 6. funcţia SAU negată: (6. Tabelul 6.4. de fapt. atunci când nici x1.4. Funcţia logică SAU-EXCLUSIV a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1⊕x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6. În conformitate cu tabelul de adevăr 6. adică: (6. NUMAI. adică se mai numeşte funcţia ŞI-NU. se constată că funcţia NICI reprezintă. x1 x2 y= x1 + x 2 Tabelul 6. acestea se pot realiza cu n variabile binare.5 rezultă că funcţia NUMAI se obţine prin negarea funcţiei ŞI. Uneori. şi 6. Funcţia logică NUMAI a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1↓ x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6. se mai utilizează şi alte funcţii logice (derivate). nici x2 nu sunt egale cu 1.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale Tabelul 6.9) Observaţie: Şi în cazul funcţiilor NOR şi NAND.5.

11) x=x+x=x↓x x1 + x 2 = x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 (6.7. ŞI.2 Relaţii fundamentale în algebra logicii Pentru transformarea unor expresii logice în altele. crt. SAU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proprietatea de idempotenţă Proprietatea de asociativitate Proprietatea de comutativitate Proprietatea de distributivitate Proprietatea de absorbţie Teoremele lui De Morgan Principiul contradicţiei Principiul terţului exclus Principiul dublei negaţii Denumirea relaţiei logice Proprietăţile constantelor logice 0 şi 1 x+0=x x ⋅0 = 0 x + 1 = 1 x ⋅1 = x x+x=x x⋅x=x (x1⋅x2)⋅x3 = x1⋅(x2⋅x3) (x1+x2)+x3 = x1+(x2+x3) x1⋅x2 = x2⋅x1 x1+x2 = x2+x1 x1⋅(x2+x3) = (x1⋅x2)+(x1⋅x3) x1+(x2⋅x3) = (x1+x2)⋅(x1+x3) x1+x1⋅x2 = x1 x1⋅(x1+x2) = x1 x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 x⋅ x =0 x+ x =1 x =x Astfel. Verificarea acestor proprietăţi se poate face cu uşurinţă utilizând tabelele de adevăr ale funcţiilor logice elementare. SAU. utilizând relaţiile de definiţie (6.14) (6. date în tabelul 6.15) . echivalente celor iniţiale. Tabelul 6. însă cu o structură mai simplă.13) (6. Relaţiile date în tabelul 6.9) precum şi teoremele lui De Morgan rezultă: (6.12) Transformările inverse.94 Capitolul 6 6. de la funcţiile NICI şi NUMAI.7 permit exprimarea funcţiilor NICI.8) şi (6. se folosesc o serie de relaţii (proprietăţi) fundamentale.7 Nr. se realizează astfel: x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 (6. la funcţiile NU. ŞI. NUMAI şi SAU–EXCLUSIV prin intermediul funcţiilor elementare NU.

19) . ea va fi asimilată cu un element conductor ideal (contact închis). Relaţiile (6. În mod similar se consideră şi tranzistoarele unipolare. .. ceea ce echivalează cu semnalul “1” logic.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 95 (6. cât şi funcţia NUMAI pot juca rolul unui sistem complet de funcţii elementare.High). când tensiunea în colectorul tranzistorului este aproximativ egală cu tensiunea de alimentare.16) (6. De asemenea. . Realizarea funcţiilor logice elementare cu dispozitive electronice În § 6. ceea ce echivalează cu semnalul “0” logic. punctul static poate fi în poziţia M’ (regim de blocare). Valorilor logice ”0” şi ”1” li se asociază două niveluri de tensiuni electrice: nivel coborât (L -Low) şi nivel ridicat (H .13) … (6.+ ε1 )V → L " 1" logic → (+ E − ε 2 . .8 şi 6. numite circuite logice. 6.13)…(6. Tranzistoarele utilizate în circuitele logice funcţionează în regim de comutaţie. ŞI. iar dacă este polarizată invers. Tabelul 6.. Punctul static de funcţionare (M) al unui tranzistor bipolar este plasat pe dreapta de sarcină în M” (regim de saturaţie) – corespunzător unei tensiuni neglijabile în colector..17) x = x⋅x = x↑ x x1 + x 2 = x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 ↑ x 2 (6. Regula de asociere: " 0" logic → (0. Diodele semiconductoare se consideră ideale (cu rezistenţă internă nulă). Funcţiile logice se pot realiza şi cu ajutorul unor circuite electronice. în componenţa cărora intră diode şi tranzistoare. SAU formează un sistem complet de funcţii. se consideră ca un izolator ideal (contact deschis). întrucât prin intermediul lor se poate exprima orice altă funcţie logică.18) Relaţiile de transformare (6. care lucrează în regim de comutaţie.9 x 1 ⋅ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x 1 ↑ x 2 x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 x1 ↓ x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 + x 2 x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 + x 2 = x1 ↑ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ↑ x 2 În algebra propoziţiilor. . cu deosebirea că în starea “0” logic (tranzistor saturat).18) sunt sintetizate în tabelele recapitulative 6.8 Tabelul 6. căderea de tensiune pe tranzistor este mai mare decât la tranzistorul bipolar. ceea ce le oferă o importanţă deosebită în circuitele logice de comandă.1 s-a arătat modul de realizare a funcţiilor logice elementare prin intermediul contactelor.18) arată că atât funcţia NICI.3 Circuite logice. E ) → H (6. Dacă dioda este polarizată în sens direct..9. funcţiile logice elementare NU.

7. lucrând în logica pozitivă. iar la ieşire rezultă semnal logic y = 1. x2 = 0. iar D1 este blocată. În alte situaţii. D2 este blocată şi tensiunea de ieşire este egală cu cea de la prima intrare. deci y = 1. .. tensiunea de intrare este ux. la ieşire se obţine o tensiune uy = 0 V. rezistoare şi tranzistoare) se obţin prin conectarea în serie a circuitului SAU.6 este dată schema unui circuit logic NU (logică pozitivă). toate punctele circuitului se vor afla la potenţial nul.−ε1 ) V → L (6. În mod similar rezultă y = 0 când x1 = 0. Atunci când x1 = 1 şi x2 = 1. Schemele acestor circuite. Dacă x1 = 0 şi x2 = 0. E şi tranzistorul lucrează în saturaţie.. cu circuitul NU. respectiv circuitul ŞI-NU (NAND) realizate cu ajutorul componentelor discrete (diode. Tensiunea de ieşire este egală cu valoarea căderii de tensiune pe diodele care conduc. Dacă x1 = 1 şi x2 = 0. deci y = 0. la utilizarea tranzistoarelor bipolare de tip npn. astfel încât y = 1. sunt date în figurile 6. intrările sunt conectate la potenţialul bornei comune şi diodele D1.96 Capitolul 6 în care ε1 şi ε2 sunt toleranţe admise. respectiv 6. de exemplu.8. în logică pozitivă este dată în figura 6. adică ≅ 0V. bornele de intrare având potenţialul +E ( E ≥ E1 ). corespunde logicii pozitive şi se aplică. dioda D1 conduce. circuitele logice conţineau componente discrete. realizat cu diode.. .6. Dacă x = 1. adică tensiunile de intrare sunt egale cu 0 V. atunci când x1 = 0. În primele variante constructive. x2 = 1. căreia îi corespunde regula de asociere: " 0" logic → (0. " l" logic → (− E + ε 2 . Tensiunea de ieşire este egală cu valoarea căderii de tensiune pe dioda D2. se adoptă logica negativă. Dacă x = 0. În figura 6. x2 = 0. respectiv ŞI. baza este negativată (prin sursa –Eb). tranzistorul este blocat.. Schema unui circuit ŞI cu două intrări. adică y = 1. tensiunea de intrare ux este egală cu 0 V. Circuit SAU Figura 6. E. deci rezultă y ≅ 0. dacă x1 = 1. Funcţionarea acestui circuit este următoarea: dacă x1 = 0. . conduce dioda D2. precum şi simbolizarea lor. conducând D2. ca de exemplu la utilizarea tranzistoarelor de tip pnp.20) Sub aspect tehnologic. respectiv D1 şi D2.− E ) → H Figura 6. deci y = 0. .9. circuitele logice se pot realiza utilizând componente discrete sau sub formă de circuite integrate. Circuit ŞI Circuitele SAU-NU (NOR).7 este dată schema unui circuit SAU cu diode. . deci la ieşire se obţine uy.10. respectiv D2 conduc. funcţionarea este similară. deci y = 0.8. În figura 6. ambele diode sunt blocate (având semnal pozitiv la catozi). x2 = 1 sau x1 = 1 şi x2 = 1. Circuit logic NU Figura 6.

10. Tranzistorul de intrare. Circuit ŞI-NU (NAND) 6. .9. circuitele logice integrate (CLI) se clasifică în: CLI bipolare. adică intrarea respectivă se leagă la masă. Circuitele TTL (Transistor.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 97 Figura 6. joncţiunea bază-emitor respectivă conduce.11. Astfel curentul i în colectorul lui T1 este neglijabil.Transistor-Logic) sunt în prezent cele mai utilizate CLI. a cărui schemă este dată în figura 6. Modulul logic reprezentativ al familiei de circuite TTL este circuitul ŞI-NU. Circuitele DTL (Diode-Transistor-Logic) au structura similară circuitelor cu componente discrete. potenţialul bazei este practic egal cu 0V iar joncţiunea bazăcolector nu conduce. HLL şi I2L. în ordinea în care s-au succedat. conectate la bazele tranzistoarelor bipolare. Circuitele RTL (Resistor-Transistor-Logic) au intrările prin rezistenţe. Circuitele RTL şi DTL având performanţe reduse. După tehnologia utilizată. Dacă la una dintre intrări se aplică tensiunea 0V. T1. tipurile: RTL. DTL. şi CLI-MOS.TTL) În prezent circuitele logice se realizează aproape în exclusivitate sub formă de circuite integrate. TTL. este de tip multiemitor. realizate cu tranzistoare unipolare TEC-MOS. Circuit SAU-NU (NOR) gura 6. în prezent nu mai sunt utilizate. La realizarea CLI bipolare s-au adoptat mai multe tipuri de structuri de bază.4 Circuite logice integrate (poarta logică NAND . în care se utilizează tranzistoare bipolare. adică are o joncţiune bazăcolector şi mai multe joncţiuni bază-emitor. dintre care menţionăm.

Dacă la toate intrările se aplică tensiunea +E. Întrucât T3 se comportă ca un contact deschis. joncţiunile bazăemitor ale tranzistorului T1 nu conduc.98 Capitolul 6 Figura 6. se asigură o cădere de tensiune pe rezistenţa RE. iar T4 ca un contact închis.5 V pentru y=”1” logic Valorile standardizate pentru circuitele TTL sunt 0V şi 5V.12. însă va conduce joncţiunea bază-colector. Ca urmare. Deci. . cât şi în situaţiile când mai multe intrări au tensiunea de 0V. deoarece tensiunea bază-emitor aplicată acestuia este neglijabilă. potenţialul bazei tranzistorului T4 este practic egal cu 0V. Circuit ŞI-NU (NAND) TTL Tranzistorul T2 este blocat şi întrucât iE2 = 0. tensiunea de ieşire este 0V. Figura 6. adică potenţialul bornei de ieşire este practic egal cu +E. deci şi acest tranzistor este blocat. valorile tensiunilor pentru ”0” logic şi ”1” sunt: VH 0. În acelaşi timp tranzistorul T3 este blocat. tensiunea de ieşire este practic +E. în această situaţie.4 V pentru y=”0” logic VH 3.12. potenţialul colectorului acestui tranzistor (T4). Observaţii: Când ieşirea este ”1” logic (y = 1).11. generând curentul de sarcină. care determină saturarea tranzistorului T4. tranzistorul T3 se comportă ca un repetor pe emitor. stabilindu-se un curent i suficient de mare pentru aducerea în saturaţie a tranzistorului T2. întrucât T3 este în conducţie (saturat). deci y = 0. Practic. Curentul iE2 fiind mare. 1 2 Caracteristica de transfer a tensiunii pentru poarta TTL (NAND) este prezentată în figura 6. iar curentul prin sarcina conectată la ieşire este asigurat de tranzistorul T3 care este în saturaţie. Dioda D este conectată între tranzistorele T3 şi T4 din motive tehnologice.

într-un interval de timp foarte scurt (de ordinul microsecundelor).21) VD – este căderea de tensiune pe dioda D. deoarece T3 este blocat iar T4 este saturat. b) Dacă T2 şi T’2 sunt blocate. Observaţie: T2 sau T’2 sunt saturate dacă T1 sau T’1 sunt blocate. Perechile de tranzistoare T1. atunci când T1 şi T’1 sunt saturate. adică VIA sau VIB au valoarea „1” logic (+E volţi). Cauza conducţiei simultane este aceea că T3 comută mai rapid în conducţie decât comută T4 în starea de blocare.1. Deci la ieşirea F se obţine V0=”0” logic. VCE (T3 − sat.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 99 Observaţie: În timpul funcţionării (la trecerea din starea ”0” logic în starea ”1” logic) apare un impuls de curent tranzitoriu (curent suplimentar) datorită conducţiei simultane a tranzistoarelor T3 şi T4.4. În starea ”1” logic tensiunea VH la ieşirea porţii TTL este: VCE (T4 − sat. ce are schema electrică prezentată în figura 6.tensiunea colector-emitor când T4 este saturat. T’2 formează două etaje de intrare conectate în paralel pe rezistoarele R2 şi R3. când acesta ar trebui să fie deja blocat. Poarta TTL (NOR) Concluzie: Circuitul NOR (SAU-NU) realizează funcţia logică F ="1" = V0 = A + B = A ⋅ B . Expresia curentului maxim de impuls în colector (ICC-max) la ieşirea porţii TTL este: I CC − max = unde: VCC − VCE (T3 − sat. la ieşire se obţine V0=”1” logic (+E volţi). Funcţionarea este următoarea: a) Dacă T2 sau T’2 este saturat. T2 şi T’1.) − VCE (T4 − sat. Poarta logică integrată NOR (SAU-NU) În cele ce urmează se prezintă poarta integrată NOR (SAU-NU) realizată cu numai 2 (două) intrări.13. Figura 6.) − VD (6. VH = VCC − VCE (T3 − sat. . Astfel T3 îl ”surprinde” pe T4 în conducţie.) .13. atunci tranzistorul T3 va fi saturat.) . iar T4 este blocat.tensiunea colector-emitor când T3 este saturat.22) 6.) − VD R C3 (6.

u m ) M y 2 = f 2 (u1.14. reprezentând înfăşurări de relee şi/sau contactoare. în care u1.) sunt funcţii booleene. Mărimile de intrare sunt variabile binare independente. .. fr(. Cu alte cuvinte. . u 2 . în orice moment. . iar mărimile de ieşire sunt variabile binare dependente. U2.. u m ) M y r = f r (u1. unei situaţii date a elementelor de intrare (acţionate sau neacţionate). f2(. Yr. u 2 .23) în care f1(. …. .14-b. schema de comandă se poate reprezenta ca în figura 6. . …. u m ) (6. La ieşirea F se obţine ”0” logic dacă una dintre intrări (sau ambele) au nivel de tensiune ”1” logic.1 Noţiuni generale Fie un circuit de comandă (figura 6.14-a).elemente de intrare: U1. Y2.. adică funcţii în care variabilele logice sunt legate prin operaţiile din algebra logicii..)... iar y1. u 2 .. reprezentând contacte de butoane şi de limitatoare de cursă. u2... contacte ale unor relee din alte scheme de comandă etc. înfăşurări ale robinetelor electromagnetice. yr – mărimi de ieşire. ….elemente de ieşire: Y1. Circuitele logice combinaţionale sunt descrise prin ecuaţii ieşire-intrare de forma: y1 = f1 (u1.5.5 Circuite logice combinaţionale 6. îi corespunde în mod univoc o anumită situaţie a elementelor de ieşire. a) Circuit combinaţional.. Um. …. caracterizat prin următoarele elemente: . este determinat în mod univoc de o combinaţie dată a mărimilor de intrare. Figura 6.)..100 Capitolul 6 când ambele intrări sunt legate la masă. ale căror structuri sunt cunoscute. Circuitele logice combinaţionale sunt acele circuite de comandă la care setul mărimilor de ieşire. în momentul considerat.ansamblul elementelor de comandă (contacte sau circuite logice). um se numesc mărimi de intrare. b) Simbolizarea circuitului combinaţional Asociind elementelor de intrare-ieşire variabile binare. notate cu litere mici. 6. y2. . lămpi de semnalizare etc. În privinţa circuitelor logice combinaţionale se pot formula două categorii de probleme: .

Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale
analiza circuitelor logice combinaţionale; sinteza (proiectarea) circuitelor logice combinaţionale.

101

6.5.2 Analiza circuitelor logice combinaţionale
Într-o problemă de analiză se dă structura circuitului combinaţional, starea elementelor de intrare (dacă sunt acţionate sau nu) şi se cere starea elementelor de ieşire. O problemă de analiză, de tipul celei formulate, se rezolvă în trei etape: • pornind de la schema circuitului combinaţional, se asociază variabile binare elementelor fizice de intrare-ieşire şi se scrie funcţia logică corespunzătoare schemei date; • se înlocuiesc variabilele binare independente cu 1 sau 0, după starea elementelor de intrare respective; • se evaluează expresia logică, deteminând variabila dependentă (mărimea de ieşire): dacă aceasta este 1, elementul de ieşire este acţionat, iar dacă expresia logică are valoarea 0, elementul de ieşire este neacţionat.

Figura 6.15. Schema de comandă cu releu şi contacte

Figura 6.16. Schema de comandă echivalentă schemei din figura 6.22

Vom ilustra procedura descrisă prin intermediul schemei de comandă cu relee şi contacte dată în figura 6.15. Aici, U1, U2 şi U3 sunt contacte normal deschise şi normal închise ale unor elemente de comandă, limitatoare de cursă etc. Aşa cum s-a arătat în § 6.1, contactelor normal deschise li se asociază variabile binare, notate cu litere mici fără bară de negare, iar contactelor normal închise li se asociază variabile binare negate (cu bară de negare). Acţionarea unui contact normal închis reprezintă deschiderea sa. Asociind o variabilă binară, y, elementului de ieşire, Y, schema de comandă poate fi reprezentată ca în figura 6.16. Cunoscând realizarea funcţiilor logice elementare utilizând contacte, variabila de ieşire y (figura 6.16) se poate exprima cu uşurinţă prin intermediul variabilelor de intrare u1, u2 şi u3:

y = (u1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 ) u + (u1u 2 + u 1 u 2 ) u 1 3

(6.24)

Presupunem că, în cadrul problemei de analiză, se cere starea elementului de ieşire atunci când U1 şi U2 sunt acţionate iar U3 este neacţionat. Punând în expresia (6.24) u1 = u2 = 1 şi u3 = 0, se obţine:

y = (1 ⋅ 1 ⋅ 0 + 1 ⋅ 1 ⋅ 0) ⋅ 1 + (1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1) ⋅ 0 = 1
deci elementul de ieşire este acţionat. Formularea problemelor de analiză a schemelor combinaţionale poate fi completată în sensul determinării unei scheme de comandă mai simplă, însă echivalentă cu cea iniţială, sau al stabilirii unei scheme de comandă cu aceleaşi funcţiuni, însă realizată prin alte dispozitive (de exemplu, circuite logice). Rezolvările

102

Capitolul 6

acestor completări din formularea problemelor de analiză constituie, în acelaşi timp, soluţii ale unor etape din procedura de sinteză (proiectare) a schemelor combinaţionale. Fie schema de comandă din figura 6.15. Se cere o schemă echivalentă cu aceasta, însă mai simplă, adică realizată cu un număr mai mic de elemente. Pentru simplificarea schemei de comandă se procedează la minimizarea funcţiei booleene (6.24), adică la aducerea acesteia la o formă cât mai simplă. Utilizând relaţiile fundamentale din algebra booleană, se obţine:

(6.25) Ţinând seama de proprietăţile de idempotenţă, terţ exclus şi contradicţie, din ultima expresie se obţine: (6.26) y = u 1 u 2 u 3 + u1u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 Mărimea de ieşire (y) s-a exprimat printr-o disjuncţie a unor conjuncţii logice. Funcţia booleană corespunzătoare se exprimă în forma canonică disjunctivă. Constituenţii disjuncţiei se numesc mintermeni. Pentru obţinerea formei canonice disjunctive minimale se pot utiliza mai multe metode: a) metoda alipirilor (metoda grupărilor); b) metoda diagramelor Karnaugh; c) algoritmul Quine-McCluskey. Dacă numărul variabilelor logice este mai mare de 3, se recomandă metodele b sau c. Pentru exemplul anterior, având în vedere numărul redus de mintermeni, vom utiliza metoda grupărilor. Termenii vor fi grupaţi câte doi, astfel încât fiecare pereche să aibă numai un singur termen diferit în conjuncţiile respective. Astfel, primii doi mintermeni se pot grupa având u 2 u 3 ca parte comună în conjuncţii. La fel, primul şi al treilea, se pot grupa având u 1 u 3 ca parte comună. Pentru a nu rămâne un mintermen necuplat, în expresia (6.25) se adaugă în disjuncţie mintermenul existent u 1 u 2 u 3 (care se poate cupla cu ceilalţi doi):

y = u 1 u 2 u 3 + u1u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3
Această expresie este

(6.27)

identică cu cea precedentă, deoarece u 1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 = u 1 u 2 u 3 , ca urmare a proprietăţii de idempotenţă. Grupând primii doi mintermeni, precum şi următorii doi, din relaţia 6.27, prin utilizarea proprietăţii de distributivitate se obţine: y = (u 1 + u1 )u 2 u 3 + u 1 u 3 (u 2 + u 2 ) (6.28) şi, deoarece u1 + u1 = 1 şi u 2 + u 2 = 1, în conformitate cu principiul terţului exclus rezultă forma minimală a funcţiei logice: y = u2 u 3 + u1 u 3 (6.29) Se constată cu uşurinţă că funcţia booleană în forma canonică minimaldisjunctivă nu se poate simplifica mai mult. Forma minimală a funcţiei booleene se prezintă ca o disjuncţie a unor termeni numiţi implicanţi primi ai funcţiei. Deci, în esenţă, determinarea formei canonice disjunctive minimale a funcţiei logice iniţiale se reduce la deducerea implicanţilor primi ai acesteia. Corespunzător ecuaţiei (6.29) se poate desena schema de comandă minimală din figura 6.17, echivalentă cu schema iniţială din figura 6.15.

Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale

103

Realizarea cu circuite logice NU, ŞI, SAU a circuitului de comandă corespunzător funcţiei logice (6.29), se face prin schema dată în figura 6.18. Dacă se pune problema deducerii unei scheme de comandă realizată cu elemente NAND, se transformă funcţia (6.29) după cum urmează:

y = u 2 u 3 + u 1 u 3 = (u 2 u 3 ) ↑ (u1 u 3 ) = (u 2 ↑ u 3 ) ↑ (u 1 ↑ u 3 )

(6.30)

Utilizând module NAND cu două intrări, rezultă schema circuitului de comandă din figura 6.19.

Figura 6.17. Schema de comandă minimală echivalentă schemei din figura 6.15

Figura 6.18. Schema echivalentă a realizată funcţiei logice (6.28)

Figura 6.19. Schema echivalentă a funcţiei logice (6.28) cu module NAND

6.6 Circuite logice secvenţiale
Aşa cum s-a arătat în § 6.5.1 mărimile de ieşire ale unui circuit combinaţional sunt determinate univoc, în orice moment, de mărimile de intrare din momentul respectiv. În cazul circuitelor logice secvenţiale, mărimile de ieşire la momentul k, k k k notate prin y1 , y 2 ,..., y r , sunt determinate nu numai de mărimile de intrare k k k u1 , u 2 ,..., u m , ci şi de starea internă a circuitului din momentul anterior, k −1 k −1 k −1 (figura 6.20). caracterizată prin mărimile de stare x1 , x 2 , ... , x n Variabilele de stare descriu evoluţia (istoria) circuitului, în sensul că la momentul k ele depind atât de valorile anterioare, din momentul k–1, cât şi de mărimile de intrare ale circuitului. Din cele menţionate rezultă că un circuit logic secvenţial este caracterizat de două seturi de ecuaţii: ecuaţiile de stare şi ecuaţiile de ieşire. Ecuaţiile de stare leagă mărimile de stare din momentul k, de mărimile de stare din momentul anterior, k–1, şi de mărimile de intrare. Ele pot avea două forme:

variabilele din circuit (6.. În cazul general. Este evident că cele două stări pot fi codificate printr-o singură variabilă de stare binară. Din acest motiv ele se mai numesc ecuaţii de tranziţie a stărilor. Ecuaţiile de ieşire exprimă legătura dintre mărimile de ieşire ale circuitului secvenţial. n.. iar j = 1. . .. care ilustrează grafic modul cum se realizează trecerea dintr-o stare în alta. mărimile de stare şi mărimile de intrare ale acestuia.1 Circuite secvenţiale elementare În cele ce urmează se vor considera câteva circuite secvenţiale cu numai două stări.. . 2. x n . realizate într-o formă specifică. x n k −1 . u1 . x2 k −1 . după cum mărimile de intrare se consideră în momentul k. 2. x.. u1 k −1 . u2 şi o ieşire y = x. . u1 . x n ..1) a variabilelor de intrare..31) k −1 sau k unde i =1. obţinându-se – în esenţă – clasa circuitelor basculante (triggere).. Se constată că s-a eliminat combinaţia (1.32) g(·) sunt funcţii logice cunoscute.32) descriu trecerea circuitului dintr-o stare în alta. Circuitele logice secvenţiale se încadrează în categoria generală de sisteme dinamice. Din acest motiv. variabile binare. la care corespunde tabelul 6.21. 6. notate convenţional prin 0 şi 1.104 Capitolul 6 k k −1 k −1 k −1 k k x i = f i ( x1 .. . r. având particularitatea că au un număr finit de stări. u m ) (6.. . la fel ca şi cele de intrare-ieşire. . u m ) Figura 6. .. . . . circuitul secvenţial se poate afla în 2 stări (n este numărul variabilelor de intrare).20. u 2 . x 2 . Variabilele de stare sunt. Tranziţia stărilor se face sub acţiunea unor semnale de intrare. Fie un circuit elementar cu două intrări u1.6. Ecuaţiile (6..10 de tranziţie a stărilor. sub acţiunea mărimilor de intrare.. . având diagrama de tranziţie a stărilor din figura 6.31) şi (6.. ele se mai numesc automate finite.33) y j = g j ( x1 .. ecuaţiile de ieşire ale unui circuit secvenţial sunt de forma: k k k k k k k (6. respectiv în momentul k – 1. Circuit logic secvenţial. . u m ) unde x i = f i ( x1 k −1 . x 2 . . n Deci. Ecuaţia de stare se poate asocia unei diagrame de tranziţie a stărilor... sub acţiunea semnalelor de intrare. ..

Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale Tabelul 6. Dacă se impune realizarea circuitului de comandă cu elemente (module) NAND funcţia logică minimizată (6. Ultima relaţie (6. Pentru aceasta se aplică proprietatea dublei negaţii şi una din teoremele lui De Morgan.36) şi rezultă: k ⎛ k ⋅ ⎜ u1 ⋅ x k −1 ⎞ x k = u2 (6.22-a.35) x k = x2 u1 + x k −1 .35) reprezintă funcţia logică minimizată. iar variabila u2k borna R (reset = ştergere) se obţine bistabilul S–R cu elemente NAND reprezent ca în figura 6. dar pentru a nu schimba valoarea funcţiei x k . Schema circuitului ce corespunde ecuaţiei (6.22-b. pe baza notaţiilor anterioare s-a obţinut expresia x k = m ⋅ n care arată că funcţia dorită x k = m ⋅ n .21. .10 105 Figura 6. este necesar să se aplice operaţia de dublă negaţie peste funcţia (6.35) se transformă într-o expresie de forma ( ) x k = m ⋅ n . funcţiei din paranteză. Diagrama de tranziţie a unui circuit secvenţial elementar Ecuaţia de stare a circuitului este: k k k k −1 k k k −1 k k k −1 x = ( u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) + ( u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) + (u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) (6. considerând variabila u1k borna S (set = inscriere). şi se obţine: ⎞ ⎞ k ⎛ k k ⎛ k x k = u2 (6. cerută de proprietatea dublei negaţii. va mai suporta o operaţie suplimentară de negare. Prin redesenarea ei. ⎝ ⎠ Această realaţie satisface expresia unei funcţii logice NAND (SI .NU) deoarece.34) Se minimizează funcţia logică utilizând metoda grupărilor (1-3) şi (2-3): k k −1 ⎞ ⎛ k k⎞ ⎛ k k ⎞ ⎛ k −1 ⎛ k k −1 ⎞ + ⎛ u k ⋅ u k ⎞ + x k −1 ⎞ xk = ⎛ ⎜ u2 ⋅ x ⎟ ⋅ ⎜ u1 + u1 ⎟ + ⎜ u 2 ⋅ u1 ⎟ ⋅ ⎜ x ⎟ = ⎜ u2 ⋅ x ⎟ ⎜ 2 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ sau k k (6.36) ⋅ ⎜ u1 ⋅ x k −1 ⎟ ⋅ ⎜ u1 + x k −1 ⎟ = u 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ k k −1 ⎞ k şi m = ⎜ u1 Notând (convenţional) n = u 2 ⋅x ⎟ se observă că pentru a ⎝ ⎠ obţine expresia unei funcţii de forma x k = m ⋅ n este necesară operaţia de negare peste întreaga funcţie (6.37) este dată în figura 6.36).37) ⎟ .

c – simbolizarea.25-a. din tabelul de tranziţie anterior 6.1) (combinaţia (0. Circuitul secvenţial prezentat are o funcţionare asincronă. întrucât acţionarea simultană a butoanelor BP şi BO este fără sens (motorul nu ar porni).22.23 Un exemplu de circuit secvenţial asincron cu două intrări.22.23.106 Capitolul 6 (a) (b) (c) Figura 6. deci când y = 1 k (prezentate în tabelul de trantziţie 6. Se observă că motorul este alimentat de la reţeaua trifazată numai dacă contactorul Y este anclanşat.25-b) sunt identice cu stările x = 1. bascularea dintr-o stare în alta se face prin aplicarea semnalului logic 0 la una din intrări. Bistabil SR comandat prin semnal logic zero Figura 6.10 şi respectiv diagramei de tranziţie a stărilor din figura 6. b. Starea curentă a k k motorului (pornit sau oprit) depinde nu numai de comenzile ( u1 şi u 2 ) date prin butoanele de pornire şi oprire. dacă implicit se consideră echivalente notaţiile: xk-1 ≡ yk-1 şi xk ≡ yk Schema electrică simplificată pentru comanda pornirii şi opririi unui motor asincron trifazat.25-b. Diagrama de tranziţie a bistabilului din figura 6. întrucât prin butonul BP se înscrie comanda de pornire.10. circuitul rămânând în starea în care se afla. ci şi de starea anterioară (pornit-oprit) a motorului k-1 k notată prin y . În acest caz starea curentă (y ) are valoarea ”1” logic.21. este echivalentă tabelului de tranziţie a stărilor 6.24. a cărui funcţionare corespunde tabelului de tranziţie 6.25-a reprezintă o celulă de memorie.24. iar motorul rămâne . prezentată în figura 6. Figura 6. Dacă se elimină circuitele NU de la intrările S şi R ale elementelor NAND din figura 6.23. b) Schema de comandă din figura 6. ilustrată în figura 6. Cu alte cuvinte. adică numai atunci când contactele sale normal-deschise (y) se vor k închide.25-b. Bistabil SR cu elemente ŞI–NU: a şi b – structura. se obţine bistabilul din figura 6.10. Diagrama de funcţionare a acestei scheme de comandă.1) este eliminată. Observaţii: a) Comanda (1. atunci când combinaţia de intrare este (1. Cele trei situaţii în care motorul este pornit. funcţionează conform diagramei de lucru din figura 6. la care diagrama de stare este dată în figura 6.0) este interzisă). îl reprezintă schema electrică de comandă (pornire-oprire) a unui motor asincron trifazat.

Figura 6.25 Pentru transformarea bistabilului SR (asincron) într-un automat sincron se utilizează schema din figura 6. revenirea în starea 0 se produce numai la aplicarea impulsului de tact (T= 1). În figura 6.6.26 se numeşte bistabil S–T–R. Circuitul secvenţial din figura 6. pentru S = 0 şi R = 1. Aplicarea semnalelor S = 1. Circuitul încadrat este un bistabil de tipul celui din figura 6. Ele sunt formate din două circuite basculante conectate în cascadă: primul are funcţia de comandă (master .structura. În mod similar.27. prezentat în figura 6. R = 0) rezultă V1 = 0 şi V2 = 1.stăpân). Diagramă de tranziţie a stărilor În circuitele elementare prezentate se interzice aplicarea combinaţiei (1. bistabilul rămâne în starea în care se afla.23). Schema bistabilului S-T-R: a .23. 6. Figura 6.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 107 pornit (comanda este memorată) până când se acţionează butonul BO (pentru ştergerea memoriei).0) – la schema din figura 6. În acest caz (T= 1.28 se prezintă schema unui circuit bistabil Master-Slave (M-S) de tip SRT.26. astfel încât se produce bascularea (trecerea din starea 0 logic în starea 1 logic).sclav). în sensul că îl subordonează pe al doilea (slave .simbolizarea Figura 6.a. adică T = 0. R = 0 nu influenţează starea bistabilului decât atunci când se aplică semnalul de tact. unde T este intrarea de tact.26.23. a cărui basculare este comandată prin semnal “0” logic. S = 1. rezultă V1 = 1 şi V2 = 1. Bistabilul M (master) este un trigger SR asincron realizat cu module NAND. b. Circuitul secvenţial de tip Master-Slave O categorie importantă de bistabile o formează cele cu structură stăpân-sclav (master–slave).1) la intrare (combinaţia (0. Când nu se aplică semnalul de tact. de exemplu starea 0.2. Semnalele de comandă se aplică prin bornele S (set) şi R .

Deci bistabilul M (Master) este izolat faţă de intrare. iar P3. de tip NAND. P4 se blochează. La ieşirile porţilor P1 şi P2 se obţin semnalele logice (potenţialele) V1 şi V2 care reprezintă informaţia aplicată la intrarea bistabilului M. P4 nu s-au deschis încă. P2 se închid. prin semnalul de tact T. Între bistabilul M şi bistabilul S se află porţile de transfer P3 şi P4 de tip NAND. Pe porţiunea 3-4. Semnalele logice V3 şi V4 de la ieşirea porţilor de transfer reprezintă informaţia de intrare în bistabilul S. porţile P1. P2 sunt deschise permiţând transferul informaţiei în M. iar porţile de transfer P3. iar porţile P3. Intrarea de tact s-a notat cu T (sau CK ) sugerând că informaţia apare la ieşirea bistabilului.29 Funcţionare: 1. P4 sunt închise. deci M este izolat faţă de intrare. 2. pe frontul posterior al impulsului de tact.28 Figura 6. Pe porţiunea 2-3. Figura 6. în antifază faţă de porţile de transfer (P3 şi P4) datorită circuitului inversor (CI) care este un circuit de tip NU. Porţile de intrare (P1 şi P2) sunt comandate (activate). 3. iar S este izolat faţă de M. . izolând M faţă de S.108 Capitolul 6 (reset) unor porţi logice de intrare P1 şi P2. porţile P1.29. Pe porţiunea 1-2. iar bistabilul S (Slave) este izolat faţă de Master. Funcţionarea bistabilului Master-Slave pe o perioadă a impulsului de tact real (trapezoidal) se explică utilizând diagramele de semnale din figura 6. P2 sunt încă închise. Bistabilul S (slave) este tot un trigger SR asincron realizat cu module NAND. porţile P1.

NU . cu module SAU . care trebuie să fie acţionat numai in următoarele situaţii: sunt acţionate Ul . B – acţionate. cu circuite (module) SI. care să acţioneze elementul de execuţie Y numai în următoarele situaţii: 1) B acţionat .L.S. este necesar ca aceasta să nu-şi modifice valoarea în intervalele de tranziţie (1-2) şi (3-4) ale impulsului de tact.C. ƒ Pentru ca informaţia să se înscrie fără erori. 2. şi un circuit C. C acţionate. NU. U2. U3 şi a unui element de execuţie. realizată cu circuite NAND (ŞI .NU). Întrebări şi probleme 1. Pe porţiunea 4-5. P4 sunt deschise. Cum se realizează practic condiţia de semnal logic “0” (zero) în cazul circuitului “SI” ? 2. Schema de comandă pentru acţionarea unui utliaj are trei elemente de comandă U1. U2 Ul . Comanda unui utilaj impune utilizarea a 3 elemente de comandă (de intrare) U1. SAU. Se cere schema logică de comandă.NU . deoarece în acest circuit s-a eliminat transparenţa intrărilor de date. NU. A. C – neacţionate. U 3 nu sunt acţionate U3 U 1 . Se dau funcţiile logice: Să se arate că: y1 = y2. U3 şi un element de execuţie Y. Care este expresia (şi cauza apariţiei) curentului de impuls (IC MAX) în cazul porţii logice NAND (TTL) ? 3. deci informaţia trece din M în S şi apare la ieşirea Q. – (circuit logic secvenţial) ? Probleme: 1. Observaţii: ƒ CBB – Master-Slave elimină posibilitatea tranziţiilor asincrone (necontrolate) la ieşire. C – neacţionat. U 3 - - Să se deducă schema de comandă în următoarele variante constructive: cu contacte.L. 3.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 109 4.7.NU . 3) A. porţile P1. U3 U2 U2 . 6. U2. U 2 . P2 sunt închise şi nu permit intrarea informaţiei în M. 2) B. A – neacţionat. iar porţile P3. U2 . Care este regimul de lucru al tranzistoarelor bipolare în cazurile: a) circuite logice ? b) circuite de amplificare ? 4. Care este diferenţa (funcţională) între un C. Y. cu module SI . U3 Ul U1 .

1 se obţine un circuit bistabil care memorează evenimentul marcat prin tranziţia temporară a unei intrări în ”0” logic. dar în practică se foloseşte reprezentarea din figura 7.1.1 sunt identice.1 Circuite LATCH 7. Dacă se utilizează un circuit latch.1-a evidenţiază faptul că circuitul latch are o singură reacţie.CAPITOLUL 7 APLICAŢII ALE CIRCUITELOR LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 7. activarea lui S prin ”0” logic produce setarea circuitului (poziţionarea ieşirii Q în ”1” logic). ilustrat în figura 7. tranziţia lui R în ”0” logic Q în 01.3-a. Deci ieşirile Q şi Q sunt complementare. Una dintre aplicaţiile circuitului latch serveşte la eliminarea oscilaţiilor de tensiune ce apar la închiderea contactelor electrice acţionate manual prin butoane. încuietoare). Circuitul latch memorează tranziţia lui poziţionarea ieşirilor S în ”0” logic prin QQ în 10. iar activarea lui R prin ”0” logic produce resetarea circuitului (poziţionarea ieşirii Q în ”0” logic.1 Utilizarea triggerului SR ca circuit LATCH Conectând două porţi logice NAND conform schemei din figura 7. În figura 7. În mod asemănător. determină poziţionarea ieşirilor Q . ca în figura 7. (a) Figura 7.1-b.2-a se observă că la închiderea contactului K tensiunea pe rezistenţa de sarcină (URs ) se stabilizează la valoarea E după un regim tranzitoriu oscilant. Schema din figura 7.1. Schema logică a circuitului latch (b) Cele două scheme din figura 7. Acest circuit se mai numeşte latch (în limba engleză având semnificaţia de zăvor.2-b.

C. se poate realiza decodificarea. Codificator cu patru ieşiri .4. Dacă aplicaţia ”C” este injectivă. circuite te tip Master-Slave etc).2 Figura 7. 7. Figura 7.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 111 atunci tensiunea la ieşirea Q a circuitului latch va fi de forma prezentată în figura 7.4: Figura 7.3-b.3 Astfel.2 Codificatoare şi decodificatoare Se numeşte COD o regulă ce descrie o aplicaţie ”C” a unei mulţimi de semne în altă mulţime de semne. semnalul de comandă la ieşirea Q va avea o valoare constantă şi fără oscilaţii care ar putea deranja funcţionarea altor circuite ce utilizează acest semnal (numărătoare. • Codificatoarele sunt C.L. Principiul de lucru al codificatorului cu 4 (patru) ieşiri este ilustrat în figura 7. Codificarea este transformarea unui mesaj cu ajutorul unui cod. la care activarea unei intrări determină apariţia unui cuvânt de cod pe ieşire. adică reconstituirea mesajului iniţial.

5.5-b) serveşte scrierii funcţiilor logice corespunzătoare. atunci pe ieşirile paralele apare cuvântul de cod: 1101. Decodificatoare sunt C. care activează una sau mai multe ieşiri în funcţie de cuvântul de cod aplicat la intrare. Figura 7. Y0 = A 0 ⋅ A1 ⎫ ⎪ Y1 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎪ ⎬ Y2 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎪ Y3 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎭ (7.1) se elaborează schema logică a decodificatorului de adresă cu 4 ieşiri (figura 7. Decodificarea este necesară în următoarele operaţii: − adresarea memoriilor − afişarea numerică − multiplexarea datelor etc. Exemplu: Se consideră decodificatorul cu două intrări (n = 2) şi 2n ieşiri (4 ieşiri) distincte. Decodificator de adresă cu patru ieşiri .C. b) tabelul de adevăr. Decodificator cu două intrări: a)schema bloc.6).6. decodificatorul de adrese este un CLC cu n intrări şi 2n ieşiri distincte. În cazul general.112 Capitolul 7 • În funcţionarea codificatorului menţionat se disting două situaţii: a) Dacă se activează intrarea IK (la nivel logic ”H”). b) Dacă se activează intrarea IJ (cu nivelul ”H”) pe ieşirile paralele se obţine cuvântul de cod: 1110.1) Pe baza relaţiilor (7. al cărui tabel de funcţionare (figura 7.5-a. prezentat în figura 7. Figura 7.L.

E H L L L L L L L L A1 X L L L L H H H H A0 X L L H H L L H H I0 X H L X X X X X X I1 X X X H L X X X X I2 X X X X X H L X X I3 X X X X X X X H L Y L H L H L H L H L Stare circuit → circuit blocat → I0 selectat → I1 selectat → I2 selectat → I3 selectat Figura 7. Figura 7. Selectarea ieşirii se face printr-un cuvânt de cod – numit adresă. Multiplexorul prezentat în figura 7. Selecţia intrării se face printr-un cod binar (adresă) aplicat pe intrările de selecţie A0 şi A1. Tabelul logic al multiplexorului din figura 7. funcţionarea multiplexorului. sau nu. Multiplexor cu patru intrări şi o ieşire: a) schema bloc.8.7. X = valoare logică oarecare Circuitele de demultiplexare (DEMUX) sunt CLC care permit transmiterea datelor de pe o intrare de date comună pe una din ieşirile selectate.3 Circuite de multiplexare (MUX) şi demultiplexare (DEMUX) Circuitele de multiplexare sunt circuite logice combinaţionale (CLC) care permit trecerea datelor de la una dintre intrări spre o ieşire unică. schema logică fiind prezentată în figura 7.7-a funcţionează conform tabelului logic 7.7-a.7-b. b) schema logică.7-a. Pentru adresarea celor patru intrări sunt necesari 2 biţi. Observaţie: Porţile de intrare sunt prevăzute cu o intrare suplimentară comună ( E ) = Enable care autorizează. Schema bloc a unui multiplexor cu patru intrări şi o ieşire este prezentată în figura 7.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 113 7. .8.

10. iar funcţionarea acestuia.10-a.9-b.9-a. Demultiplexor cu două ieşiri: a) schema bloc. Numărător binar cu patru biţi: a) schema de principiu. 7. la aplicarea unei succesiuni de impulsuri care trebuie numărate. b) tabelul de adevăr.9-b) este dată în figura 7.9-c. permite comutarea fluxului de date de pe intrarea comună (I). c) schema a unui demultiplexor cu patru ieşiri. Figura 7. b) diagrama impulsurilor.114 Capitolul 7 Demultiplexorul cu două ieşiri. fie pe ieşirea Y0 (dacă A = 0) fie pe ieşirea Y1 (dacă A = 1). Figura 7.10-b.4 Numărătoare electronice Schema unui numărător binar cu 4 biţi este dată în figura 7. Schema logică a demultiplexorului cu două ieşiri (realizată conform tabelului 7.9. conform tabelului de funcţionare 7. . este ilustrată în diagrama din figura 7. figura 7.

10 – c..Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale Nr.11.10 .11-a).5 Convertoare Convertoarele sunt circuite electronice complexe care reprezintă elementele de bază ale interfeţelor de proces în sistemele numerice de reglare..b). impuls Q1 Q2 Q3 Q4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 4 0 0 1 0 5 1 0 1 0 6 0 1 1 0 7 1 1 1 0 8 0 0 0 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .c). adică la fiecare impuls aplicat la intrare. 7.11-b.. Spre deosebire de schema anterioară. Tabel lohgic al numărotzorului binar (drirect) cu 4 biţi Se constată că după aplicarea a N impulsuri. .. stările triggerelor indică valoarea numerică a lui N. Figura 7. în baza 2 (tabelul din figura 7. Pentru conversia semnalelor analogice (achiziţionate dintr-un proces tehnologic) în semnale numerice. 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 . frontul de basculare 1 → 0 al ieşirii Q produce tranziţia stării triggerului următor şi se obţine diagrama de semnal din figura 7. Dacă se utilizează ieşirile Q pentru legarea triggerelor în cascadă (figura 7. 115 Figura 7.. . .. în acest caz rezultă numărarea inversă a impulsurilor.. când s-a obţinut numărarea directă în binar.11.. b) diagrama impulsurilor.. . la intrările calculatorului de proces se utilizează convertoare de tip A-N (analog-numerice).. numărul înregistrat cu ajutorul triggerelor scade cu o unitate (conform diagramei din figura 7. care se găsesc în interfaţa de intrare. Numărător binar invers cu patru biţi: a) schema de principiu.

Acest convertor face modulaţia în durată a impulsurilor. din (7. . I este curentul de încărcare al condensatorului care generează rampa.. .. Aceste convertoare se găsesc în interfaţa de ieşire situată între calculatorul de proces şi elementele de execuţie care sunt implementate în instalaţia tehnologică.capacitatea condensatorului. T fiind perioada impulsurilor. Deci: unde: UC = I ⋅ ΔT ' = UX C (7. Când rampa începe să fie generată.3) în care: 0 • ≤ N < 2n Observaţii: Acest convertor se numeşte convertor tensiune-timp. Mărimea numerică (digitală) este o mărime fizică ale cărei valori aparţin mulţimii Sn = {0. Dacă numărătorul N2 a înregistrat (numărat) N impulsuri. unde fiecare element din Sn se poate reprezenta sub formă de impulsuri codificate. a cărui lăţime este direct proporţională cu amplitudinea tensiunii Ux. 1. Schema de principiu a unui CAN analogic cu rampă de tensiune. În acest moment numărătorul N2 este oprit de către comparator. Figura 7.2) ΔT’ este timpul de conversie egal cu NT. impulsurile de tact sunt numărate de N2. Generatorul de rampă conţine un condensator care se încarcă la curent constant. fiind convertor indirect. În figura 7. care basculează şi închide poarta ŞI.12. 2. UC . prin intermediul convertoarelor de tip N-A (numericanalogice).analogic cu rampă de tensiune.2) se obţine: Ux = I / C ⋅NT (7.. Conţinutul informaţiei din N2 reprezintă valoarea binară a tensiunii de intrare (Ux). Mărimea analogică este o mărime fizică a cărei variaţie în timp este dată de o funcţie continuă şi ale cărei valori sunt cuprinse în intervalul:I = [xmin ÷ xmax] cu x∈R. întrucât în procesul conversiei tensiunea de intrare Ux este transformată într-un impuls. până când amplitudinea rampei este egală cu amplitudinea tensiunii Ux (de intrare).12 este dată schema de principiu a unui CAN . n}. C .116 Capitolul 7 Semnalele numerice elaborate la ieşirea calculatorului de proces pe baza unui algoritm de reglare şi/sau conducere.tensiunea pe condensator. sunt convertite în semnale analogice (necesare elementelor de execuţie).

fiind. care pot fi doar citite. acolo unde doreşte. memoriile pot fi: magnetice. Există mai multe tipuri constructive de memorii ROM. Timpul de acces în cazul memoriilor RAM poate fi de 10 ns în cazul tehnologiei bipolare sau. tehnologia MOS este cel mai des folosită. Memoriile RAM sunt volatile. fiind realizată însă cu matrice de bistabile SR. Memoriile ROM programabile prin mască.Random Acces Memory (RAM). optice sau semiconductoare. Există însă posibilitatea ca utilizatorul să-şi înscrie singur. integrate în aceeaşi capsulă cu sistemele de înscriere şi citire a informaţiei. sute de nanosecunde. • Memorare numai pentru citirea datelor.Memoria ROM (Read Only Memory) este un circuit combinaţional care stochează permanent date binare. în cazul tehnologiei MOS. sau mask ROM. ca structură. n Deci: ΔT’ = (2 −1)T 7. Memoriile sunt realizate cu circuite integrate de tip LSI şi VLSI realizate în diverse tehnologii. În cele ce urmează se au în vedere circuitele de memorie realizate cu dispozitive semiconductoare.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 117 numărul de impulsuri • Numărul N are valoarea 2 n-1 şi reprezintă corespunzătoare valorii (7. Vectorul de intrare în decodificator este interpretat ca o adresă. În această categorie intră memoriile cu acces aleator . Acestea sunt folosite pentru înmagazinarea datelor şi a programelor de tip utilizator. lent. Acest lucru se face prin arderea unui fuzibil (o peliculă subţire de CrNi). . Programarea memoriei constă în selecţia adresei şi a liniei de date şi aplicarea unui impuls . sunt circuite la care harta memoriei de introduce în procesul de fabricaţie al circuitului integrat.Memoriile PROM (Programmable Read Only Memory) se fabrică cu toţi biţii poziţionaţi pe un anumit nivel logic.6 Circuite de memorie Funcţia de memorare poate fi definită ca posibilitatea de regăsire a unor informaţii reprezentate sub formă binară. În funcţie de suportul fizic folosit pentru stocarea datelor. care se vaporizează la trecerea unui curent suficient de mare prin el.4) Rezultă că acest sistem de conversie este de tip serie. Uxmax. Realizarea convertoarelor A-N rapide presupune utilizarea reacţiei cu funcţionare prin SOFTWARE şi a circuitelor integrate specializate în operaţii de conversie A-N. care lucrează pe 8 biţi. în consecinţă. Această structură este de obicei definită ca un convertor de cod compus dintr-un decodificator şi un codificator. Acest tip de memorie este similară. dintre care. Un exemplu de circuit integrat specializat în conversia numericanalogică este circuitul β DAC-08. Circuitul de memorare este un circuit electronic integrat care implementează funcţia de memorare. adică îşi pierd conţinutul la întreruperea tensiunii de alimentare. În această categorie intră memoriile următoare: . cu memoria operativă din calculatoarele clasice. valorile logice complementare. În funcţie de modul în care se utilizează memoriile într-un sistem de calcul funcţiile de memorare pot fi: • Memorare cu citire şi scriere de date. iar datele obţinute la ieşirea codificatorului reprezintă informaţia memorată la adresa respectivă. care au fost anterior stocate într-un circuit de memorare.

O memorie EEPROM poate fi ştearsă şi reprogramată de circa 10000 ori. Principalele caracteristici ale unei memorii sunt: 1. PROM. . iar timpul de stocare a informaţiei poate depăşi 10 ani. Progresele tehnologice au determinat modificări importante în performanţele memoriilor ROM. semnale de ieşire (când datele se citesc din memorie). semnale de intrare (când datele se înscriu în memorie). Schema bloc (conexiunile informaţionale) pentru un circuit de memorie este prezentată în figura 7. Matricea de memorie conţine tranzistoare FAMOS (Floating Avalanche Injection MOS). dar de mai multe ori. Cuvintele (numerele) binare reprezintă date pentru un circuit de memorie şi se consideră: a. izolată de substrat prin 10 −7 m de SiO 2 . Capacitatea memoriei exprimă numărul total de biţi ce pot fi memoraţi (capacitatea se exprimă în multipli de 1k = 1024 biţi). Notaţia E2PROM este uneori folosită pentru memoriile EEPROM. dar este unidirecţional în cazul memoriilor: ROM. . Geometria memoriei (modul de organizare) reprezintă lungimea unui cuvânt de memorie şi numărul de cuvinte memorate. o memorie FLASH (un EEPROM de capacitate mare) poate avea un timp de acces de 50ns. . O memorie EPROM poate fi ştearsă şi reprogramată de circa 100 ori.13: Figura 7. cele realizate în tehnologie CMOS au timpi de acces mai mici de 100ns. Memoriile mask ROM şi PROM se realizează atât în tehnologie bipolară cât şi în tehnologie MOS. 2. adică tranzistoare care conţin o poartă metalică flotantă.13 Schema bloc a unui circuit de memorie Observaţie: Transferul de date este bidirecţional (datele intră şi ies din circuit) în cazul memoriilor: RAM şi E2PROM. 100000 cicluri garantate de programare/ştergere şi timp de stocare a datelor de peste 20 ani. numai că ştergerea se poate face pe cale electrică. în timp ce memoriile EPROM şi EEPROM nu se pot realiza decât în tehnologie MOS.118 Capitolul 7 de tensiune (10-30V) pe un pin special de programare. Evident că programarea nu se poate face decât o singură dată. În sfârşit.Memoriile EPROM (Eraseable Programmable Read Only Memory) sunt programabile ca şi memoriile PROM. b. şi sarcina electrică negativă poate fi eliminată prin aplicarea unei tensiuni de polaritate inversă pe poarta tranzistorului care nu este flotantă. Accesul la memorie se face la un moment de timp bine determinat. Dacă memoriile EPROM în tehnologie NMOS au timpi de acces de aproape 500ns.Memoriile EEPROM (Electricaly Eraseable Programmable Read Only Memory) sunt similare memoriilor EPROM. Izolaţia porţii este mult mai subţire decât la EPROM. pentru că ele pot fi “şterse” prin expunere la radiaţii ultraviolete cu o lungime de undă specifică. EPROM. iar timpul de stocare a informaţiei poate fi de 100 ani. moment ce trebuie comunicat printr-un semnal circuitului de memorie.

care reprezintă selecţia pe linii în matricea de memorie. • 1 (una) linie de alimentare (sursa VCC) comună tuturor celulelor din matricea de memorie. La memoriile dinamice. În stare neselectată.14. În cazul utilizării tranzistoarelor bipolare circuitul elementar de memorie îl constituie circuitul basculant bistabil (CBB) care foloseşte două tranzistoare multiemitor. • 1 (una) linie de selecţie cuvânt (WL). Acţionarea liniei de selecţie-cuvânt face posibilă citirea sau scrierea informaţiei în oricare dintre celulele de memorie situate pe aceeaşi linie în matrice. Celulă de memorie RAM cu tranzistor bipolar Liniile de conexiune în afara celulei sunt: • 2 (două) linii de bit (notate DL şi DL ) care servesc la scrierea şi citirea informaţiei în celulă. Structura celulei de memorie RAM Celula de memorie este circuitul elementar care realizează memorarea unui bit. Volatilitatea .o memorie este volatilă dacă informaţia înscrisă se pierde în timp. 5. Timpul de acces la memorie reprezintă durata necesară citirii sau scrierii informaţiei în memorie şi se exprimă în [ms] sau [ns]. Un circuit de memorare poate fi realizat cu tranzistoare bipolare sau tranzistoare MOS. Figura 7.la o tensiune de +0. conexiunea selecţie-cuvânt (WL) este menţinută la un potenţial coborât (+0. prin intermediul unei rezistenţe senzor (r) care . Puterea consumată se exprimă în [μW/bit]. În cele ce urmează se prezintă succint funcţionarea celulei de memorie din figura 7.3 V).5 V. Volatilitatea se datorează modului de stocare a informaţiei sau dispariţiei tensiunii de alimentare a circuitului de memorie (cazul memoriilor dinamice).14. figura 7. ceea ce necesită reîmprospătarea conţinutului la intervale constante de timp. 4. Puterea consumată reprezintă raportul între puterea totală consumată de circuit şi capacitatea acestuia. Liniile de bit (DL şi DL ) sunt conectate la capătul coloanei . Aceste linii sunt comune tuturor celulelor de aceeaşi coloană într-o matrice de memorie.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 119 3.14. memorarea informaţiei se bazează pe modificarea capacităţii joncţiunii semiconductoare.

linia selecţie-cuvânt (WL) este pusă la un potenţial ridicat (+3 V) apropiat de VCC (+3. Linia (conexiunea) de alimentare este comună tuturor celulelor de memorie pe care le conţine matricea de memorare. se forţează pe liniile de bit (DL şi DL ) o diferenţă de potenţial corespunzătoare stării în care dorim să se găsească bistabilul. acţionând WLi . emitoarele conectate la liniile de bit sunt polarizate la o tensiune mai mică (+0. adică m linii şi n coloane.16 se prezintă structura unei matrice de memorie de dimensiune m×n. acţionat printr-o succesiune de comenzi aplicate din exterior. deci conducţia este asigurată de acestea (legate în A şi B). Capacitatea memoriei este dată de produsul (m × n). Structura unui circuit de memorie. Curentul de emitor se va închide prin rezistenţele senzor conectate la liniile de bit. figura 7.5 V). Matricea de memorie Circuitul de memorare propriu-zis este aranjat sub forma unei matrice de memorare în ale cărei noduri se găsesc celule de memorie. simultan. DLj ). . Exemplu: Pentru a se obţine T1 în conducţie şi T2 în starea blocat. Observaţii: .m este numărul de linii.5 V). Procesorul reprezintă un automat aritmetic. prin care se transformă un şir de date de intrare într-un alt şir de date la ieşire. tensiunea diferenţială are sens invers: semnul (+) la DL şi semnul (-) la DL. Pentru accesul la celula de memorie (i×j) se face selecţia liniei.120 Capitolul 7 sesizează apariţia închiderii unui curent. şi selecţia coloanei prin perechea ( DLj. Figura 7. .n este numărul de perechi (DL şi DL ).5 V (în timp ce linia selecţie-cuvânt WL este selectată).Celula de memorie RAM se poate realiza cu două tranzistoare bipolare obişnuite (npn) la care se ataşează câte o diodă Shottky. . În cazul T1 blocat şi T2 în conducţie. adică numărul de coloane. Exemplu: Dacă T1 conduce şi T2 este blocat. se ridică potenţialul pe linia WL (la +3V) şi. Cele două operaţii (citirea şi înscrierea informaţiilor) se desfăşoară astfel: • Pentru citirea informaţiei. se va obţine la ieşire o tensiune diferenţială cu semnul (+) pe DL şi semnul (-) pe DL . se forţează linia de bit stânga (DL) la zero. selecţie-cuvânt (WL). iar viteza de comutaţie este de 20ns.15. În acest mod.15. atunci selectând linia WL (selecţie-cuvânt) pentru citire. Explicativă pentru celula de memorie RAM • Pentru înscrierea informaţiei în celulă. iar linia de bit dreapta ( DL ) la o tensiune de aproximativ +0. unde: . În funcţie de semnul tensiunii obţinute la bornele celor două linii de bit. în stare neselectată. În figura 7.Consumul de putere al acestui circuit este de circa 800µW. se poate "spune" care este starea bistabilelor.

Succesiunea de comenzi pentru RALU trebuie generată din exterior de către .semnal de tact (clock). D0 sunt terminalele pentru datele de intrare şi respectiv de ieşire. O operaţie elementară implică unul sau doi operanzi (interni sau externi faţă de RALU). Rezultatul operaţiei se poate memora intern (în registre) sau se poate genera spre exterior pe liniile de ieşire D0 (Data output). C .comandă pentru funcţiile aritmetice (+ .adrese pentru selectarea operanzilor interni şi a destinaţiei rezultatelor. Automat aritmetic Semnificaţiile mărimilor din figura 7.. FL .16. Structura unui circuit de memorie Procesorul. denumit şi RALU (Registers and Aritmetic Logic Unit). având schema bloc prezentată figura 7. A .flag-uri (indicatori).17: Figura 7. *) şi logice.18 sunt: Di. : . CK . conţine o unitate aritmetică logică şi registre.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 121 Figura 7. Prelucrările se efectuează asupra unor cuvinte binare cu n biţi. . RALU generează spre exterior şi un cuvânt FL ce conţine k indicatori (flag-uri) prin care se caracterizează rezultatul unei operaţii. F .17. RALU poate servi ca element structural pentru sisteme digitale complexe.comenzi.

SO . Deci procesorul este un sistem digital format din RALU şi UC. Magistralele menţionate conţin: d linii pentru date.Buses (BA. cap.caracteristicile rezultatelor. Cititorul interesat de aplicaţiile circuitelor logice combinaţionale (CLC) şi/sau aplicaţiile circuitelor logice secenţiale (CLS) poate găsi suficiente exemple în [1]. Magistralele sunt fascicule de linii fizice pentru date (BD).memoria de program (memorie ROM). c) Porturile de intrare/ieşire (PI.18: Figura 7. pentru interconectarea cu dispozitivele periferice sau cu sistemul comandat (cazul reglării sau conducerii numerice a unui proces). interfeţe cu sistemul comandat.19: Dispozitivele periferice sunt: 1. benzi magnetice etc. discuri magnetice flexibile sau rigide. Elementele componente ale microcalculatoarelor sunt: a) Unitatea centrală de prelucrare (μP). b) Memoria (MEM) compusă din: MP . Sistemul digital de prelucrare realizat cu ajutorul unui μP se numeşte microcalculator (μC). D0.fluxul datelor de la ieşire şi de la intrare. I . SI. Configuraţia de bază a unui microcalculator (μC) este dată în figura 7. a linii de adresare şi c linii pentru comenzi. imprimante.instrucţiunea curentă.18 sunt: C este fluxul comenzilor către RALU. Microcalculatorul (μC) Microprocesorul este o unitate centrală de prelucrare realizată într-un singur circuit integrat (μP). ce conţin convertoare de tip N/A şi A/N cât şi magistralele . pentru adresare (BA) şi pentru comenzi (BC).7 Microprocesorul (μP). 2. realizate cu circuite specializate sau circuite standard. informatice: console. BC).memoria de date (memorie RAM). Di . 7. Schema bloc a unui procesor Semnificaţiile mărimilor din figura 7. FL . 7. .sincronizarea comenzilor pentru intrare şi ieşire. Schema bloc a unui procesor este dată în figura 7. terminale video. Observaţie: Denumirea corectă a memoriei MD este RWM Read/Write Memory. BD. PE).18. cititoare şi perforatoare de bandă de hârtie. MD .122 Capitolul 7 alt automat denumit unitate de comandă (UC). şi este volatilă.

Cum se poate activa (accesa) o celulă de memorie de ordinul (i x j) dintr-o matrice de memorare ? . Care sunt tipurile de memorii si cand se utilizează acestea ? 7. Ce rol au circuitele: MUX şi DEMUX ? 5. Care este deosebirea între o mărime analogică şi o mărime numerică (digitală) ? 2. Care este schema bloc a decodificatorului de adresă cu n = 2 (intrări) şi 4 ieşiri ? 6. Care sunt componentele din structura unui microcalculator ? 8.8 Întrebări 1. Ce este un convertor de cod ? Ce este un decodificator ? 4.19. Configuraţia de bază a unui microcalculator 7. Când se utilizează circuitul LATCH ? 3.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 123 Figura 7.

1979.. C. 1976. . 2002. Miholcă.a.. ∗ ∗ ∗ Catalog de circuite integrate digitale.a.. V. Electronică industrială (pentru subingineri). ∗ ∗ ∗ Circuite integrate liniare. Ceangă. Bucureşti. Constantin. 1982.. Universitatea din Galaţi. E. Miholcă. 1981. JAPAN. Editura didactică şi pedagogică.. Editura MATRIX-ROM.. United States. S. P. 6.co. Electronică industrială.jp. Electronică de putere – Aplicaţii. Ceangă. 3.. Constantin. Lupu.. 2003. I. Electronică industrială.. C. Malvern. 1980. Bulucea. Bucureşti. 1983 9. C. profiluri 2. Şaimac. Editura didactică şi pedagogică. E. Tusac. 7. Stoichescu. Editura Militară. Semiconductor Company – TOKYO. VISHAY INTERTECHNOLOGY. ∗ ∗ ∗ Circuite integrate analogice. P. Electronică pentru neelectrice. Bîrcă – Gălăţeanu.. Microprocesoare – Aplicaţii.. C.A. Editura Tehnică. 8. A. Bucureşti. Circuite integrate liniare. Purice.com.. S.. C. Catalog IPRS – Băneasa. Ltd. D. 5. ş.BIBLIOGRAFIE 1. http://www. Bucureşti. http://www.. Bucureşti. Editura didactică şi pedagogică... 11. ∗ ∗ ∗ Catalog de componente electronice “FULL LINE PRODUCT CATALOG”. Creangă. PA – 19355. V. Bucureşti. Bucureşti. 4. 1981. V. Ţepelea. E. SANYO Electric Co. Buzuloiu.vishay. Mărăşescu.. Bîrcă – Gălăţeanu. 10. 1991.sanyo. 63 Lincoln Highway.. Editura Militară. Bucureşti. 2001. E. Neagoe. E. Constantin. Banu. 12. Electronică industrială şi automatizări. ş. N. INC. Catalog IPRS – Băneasa. P.. 1976. Rădoi. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->