Sunteți pe pagina 1din 2

ANGAJAMENT DE GARANIE

Subsemnatul(a).....................................domiciliat()
n ........................................, identificat () cu B.I./C.I. seria
.............. nr. ...................... eliberat de ............................. la
data
de
..........................,
angajat
al
S.C.
........................................................
cu
sediul
n ........................... n funcia de ..........................................
avnd un salariu lunar brut de ................................. lei, m
oblig prin prezentul nscris s-l garantez integral pe numitul
(a)
.....................................
domiciliat()
n.......................................................identificat
()
cu
B.I./C.I.
seria
............
nr.
............
eliberat
de .................................. la data de .........................., n
ndeplinirea obligaiilor contractuale prevzute n contractul
de prestri servicii nr. .............. din .....................ncheiat
ntre
......................................
i
numitul(a).......................................
(in
continuare
Contractul),
M oblig, de asemenea, s garantez pentru orice
prejudiciu
material
sau
de
alt
natur,
produs ........................................... de ctre persoana
garantat de mine, n exercitarea drepturilor i ndeplinirea
obligaiilor contractuale ce i revin conform Contractului.
M oblig, s notific ............................................... orice
schimbare de adres i/ sau loc de munc ale

subsemnatului/subsemnatei n termen de maxim 10 zile de


la realizarea unor astfel de schimbri.
Prezentul nscris este parte integrant a Contractului.
FIDEJUSOR