Sunteți pe pagina 1din 2

Memoriu tehnic A.

Date generale
1. Denumirea obiectivului: 2. Adresa obiectivului

3. Numele persoanei fizice sau juridice detinatoare: 4. Numar de inmatriculare O.R.C: 5. Reprezentant: 6. Sediul firmei detinatoare: 7. Foruri ierarhice superioare: nu e cazul.

B. Elemete tehnico-functionale
1. Amplasament 2. Vecinatati: -la nord: - la sud : -la est: -la vest: 3. Profil de activitate: 4. Unitati functionale, componente si capacitatea specifica a fiecaruia dintre ele si dimensiuni.

5.Descrierea pe scurt a proceselor tehnologice 6. Denumirea Materiilor prime intermediare si reziduri:

7. Circuite functionale:

C :ELEMENTE DESCRIPTIVE PRIVIND CLADIREA


1. Date tehnice : fundatie

D ELEMENTE DESCRIPTIVE DE INTERES SANITAR 1. Dotari si utilitati: a) Asigurarea si distribuirea apei potabile si industriale: b) Canalizare: c) Iluminat natural si artificial: d) Incalzire : 2. Natura si cantitatile medii de reziduri gazoase, lichide si solide rezultate din procesele tehnologice: 3. 4. 5. Utilaje si aparate: Modalitati de colectare si indepartare a rezidurilor: Asigurare cu anexe social- sanitare (vestiare, dusuri, wc):

6. Numar de persoane pe loc de munca si schimb: 7.Locura de munca cu conditii grele, nocive sau periculoase, precum si alte masuri de protectie asigurate: 8. Alte mentiuni: Nu e cazul. Data .......................... SRL SC Arhidinamic