Sunteți pe pagina 1din 6

Formularul AP 1.2.

2 M 141-anii II,III,IV,V

TABELUL PRIVIND STABILIREA DIMENSIUNII ECONOMICE A FERMEI

STRUCTURA PRODUCTIEI VEGETALE


Structura la data
Structura la data
depunerii cererii de
Diferenta
semnarii contractului plata, a obiectivelor din
crestere
de finantare
planul de afaceri
UDE
Suprafata
Suprafata
(ha)
Total UDE
(ha)
Total UDE
7=6-4
3.0
4=2*3
5
6=2*5

Cultura

UDE/ ha

Nr crt
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grau comun si spelt


Secara
Orz
Ovaz
Porumb boabe
Alte cereale

0.28
0.084
0.246
0.085
0.213
0.085

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

7.

Mazare, fasole de camp si lupini dulci

0.287

0.000

0.000

0.000

8.

Linte, naut si mazariche

0.195

0.000

0.000

0.000

9.

Alte culturi proteice recoltate uscate

0.195

0.000

0.000

0.000

10.
11.
12.
13.
14.

1.174
0.547
0.486
1.228
0.417

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

2.257

0.000

0.000

0.000

17.481

0.000

0.000

0.000

17.

Cartofi
Sfecla de zahar
Radacini furajere si napi
Tutun
Hamei
Legume proaspete, pepeni, capsuni camp
Legume proaspete, pepeni, capsuni
spatii protejate
Ciuperci

17.5

0.000

0.000

0.000

18.

Plante furajere pajisti temporare

0.168

0.000

0.000

0.000

0.178

0.000

0.000

0.000

0.325

0.000

0.000

0.000

0.128

0.000

0.000

0.000

0.175
0.173
0.213
0.144

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

15.
16.

22.
23.
24.
25.

Plante furajere alte furajere verzi


total
Plante furajere alte furajere verzi
porumb verde
Plante furajere alte furajere verzi
leguminoase
Rapita
Floarea soarelui
Soia
In pentru ulei

26.

Alte culturi de seminte oleaginoase

0.144

0.000

0.000

0.000

27.
28.

In
Canepa

0.357
0.375

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

19.
20.
21.

29.
30.
31.

Alte culturi textile


Zarzavat de gradina
Fanete permanente si pasuni

0.31
0.85
0.05

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

32.

Plantatii de pomi si arbusti fructiferi

2.125

0.000

0.000

0.000

33.

Plantatii de pomi si arbusti fructiferi


nuci

0.81

0.000

0.000

0.000

34.

Vita de vie soiuri nobile pentru vin

1.749

0.000

0.000

0.000

35.

Vita de vie alte soiuri pentru vin

1.374

0.000

0.000

0.000

36.
37.
38.

Vita de vie struguri de masa


Pepiniere
Alte culturi permanente

1.867
1.133
1.306

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

39.

Flori si plante ornamentale in camp

64.337

0.000

0.000

0.000

40.

Flori si plante ornamentale in spatii


protejate

94.337

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL UDE PRODUCTIA VEGETALA


0.000
STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE

Nr.crt

UDE/ cap

Structura la data
depunerii cererii de
Diferenta
plata, a obiectivelor din
crestere
planul de afaceri
UDE
Numar
Total UDE
Total UDE
capete
4=2*3
5
6=2*5
7=6-4

Structura la data
semnarii contractului
de finantare
Numar
capete
3.0

1.
2.
3.
4.

Ecvidee (cai, magari, catari etc)


Bovine sub 1 an
Bovine sub 2 ani masculi
Bovine sub 2 ani femele

0.071
0.061
0.095
0.069

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

5.

Bovine de 2 ani si mai mari masculi

0.089

0.000

0.000

0.000

6.
7.

0.114
0.261

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.028

0.000

0.000

0.000

9.
10.

Juninci, 2 ani si mai mari


Vaci de lapte
Bovine 2 ani si mai mari alte
categorii de bovine
Oi femele pentru reproducere
Oi alte categorii

0.008
0.008

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

11.

Capre femele pentru reproducere

0.033

0.000

0.000

0.000

12.
13.

Capre alte categorii


Porci purcelusi sub 20 kg
Scroafe pentru reproducere peste 50
kg
Porci alte categorii
Pasari, broileri 100 cap
Gaini outoare 100 cap

0.011
0.057

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.243

0.000

0.000

0.000

0.14
0.45
0.596

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

8.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Curcani 100 cap


Rate 100 cap
Gaste 100 cap
Alte pasari 100 cap

0.576
0.328
0.878
0.213

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

22.

Iepuri (femele pentru reproducere)

0.001

0.000

0.000

0.000

0.083
TOTAL UDE PRODUCTIA ZOOTEHNICA
TOTAL UDE FERMA

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

23.

Stupi

Beneficiar(reprezentant legal)
Nume si prenume
Semnatura si stampila
Data

Formularul AP 1.2.2 M 141-anii II,III,IV,V

TABELUL PRIVIND STABILIREA DIMENSIUNII ECONOMICE A FERMEI

STRUCTURA PRODUCTIEI VEGETALE


Structura la data semnarii
contractului de finantare
Suprafata (ha)
Total UDE
3.00
4=2*3

Cultura

UDE/ ha

0.28
0.084
0.246
0.085
0.213
0.085
0.287
0.195
0.195
1.174
0.547
0.486
1.228
0.417
2.257

0.00

17.481
17.5
0.168
0.178

0.00

20.

Grau comun si spelt


Secara
Orz
Ovaz
Porumb boabe
Alte cereale
Mazare, fasole de camp si lupini dulci
Linte, naut si mazariche
Alte culturi proteice recoltate uscate
Cartofi
Sfecla de zahar
Radacini furajere si napi
Tutun
Hamei
Legume proaspete, pepeni, capsuni - camp
Legume proaspete, pepeni, capsuni spatii
protejate
Ciuperci
Plante furajere pajisti temporare
Plante furajere alte furajere verzi total
Plante furajere alte furajere verzi porumb
verde

21.

Plante furajere alte furajere verzi leguminoase

Nr crt
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Structura la data depunerii cererii de


plata, a obiectivelor din planul de
afaceri
Suprafata (ha)
Total UDE
5
6=2*5

Diferenta
crestere UDE
7=6-4

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00

0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.325

0.00

0.000

0.00

0.000

0.000

0.128

0.00

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Rapita
Floarea soarelui
Soia
In pentru ulei
Alte culturi de seminte oleaginoase
In
Canepa
Alte culturi textile
Zarzavat de gradina
Fanete permanente si pasuni
Plantatii de pomi si arbusti fructiferi
Plantatii de pomi si arbusti fructiferi nuci
Vita de vie soiuri nobile pentru vin
Vita de vie alte soiuri pentru vin
Vita de vie struguri de masa
Pepiniere
Alte culturi permanente
Flori si plante ornamentale in camp

0.175
0.173
0.213
0.144
0.144
0.357
0.375
0.31
0.85
0.05
2.125
0.81
1.749
1.374
1.867
1.133
1.306
64.337

40.

Flori si plante ornamentale in spatii protejate

94.337

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL UDE PRODUCTIA VEGETALA

0.000
STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE

Nr.crt

UDE/ cap

1.
2.
3.

Ecvidee (cai, magari, catari etc)


Bovine sub 1 an
Bovine sub 2 ani masculi

0.071
0.061
0.095

Structura la data semnarii


contractului de finantare
Total UDE
3
4=2*3

0.00
0.00

0.000
0.000
0.000

Structura la data depunerii cererii de


plata, a obiectivelor din planul de
afaceri
Numar capete
Total UDE
5
6=2*5

0.00
0.00
0.00

0.000
0.000
0.000

Diferenta
crestere UDE
7=6-4

0.000
0.000
0.000

4.
5.
6.
7.

Bovine sub 2 ani femele


Bovine de 2 ani si mai mari masculi
Juninci, 2 ani si mai mari
Vaci de lapte

0.069
0.089
0.114
0.261

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bovine 2 ani si mai mari alte categorii de bovine


Oi femele pentru reproducere
Oi alte categorii
Capre femele pentru reproducere
Capre alte categorii
Porci purcelusi sub 20 kg
Scroafe pentru reproducere peste 50 kg
Porci alte categorii
Pasari, broileiri 100 cap
Gaini outoare 100 cap
Curcani 100 cap
Rate 100 cap
Gaste 100 cap
Alte pasari 100 cap
Iepuri (femele pentru reproducere)
Stupi

0.028
0.008
0.008
0.033
0.011
0.057
0.243
0.14
0.45
0.596
0.576
0.328
0.878
0.213
0.001
0.083

0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL UDE PRODUCTIA ZOOTEHNICA

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

TOTAL UDE FERMA

0.000

Beneficiar(reprezentant legal)
Nume si prenume
Semnatura si stampila
Data

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000