Sunteți pe pagina 1din 4

Crescătorie de raţe

Investiţia 29 200 lei


Vânzări anuale 88 950 lei
Profit brut anual 27 650 lei
Perioada de recuperare a investiţiei 13 luni

Descrierea afacerii
După destinaţie raţele se clasifică în: raţe pentru carne, raţe mixte pentru carne-ouă (de uz
general) şi raţe pentru ouă (rasa “indiana alergătoare”). Principalele rase de raţe pentru carne,
crescute în republică, sunt rasa Pechin şi rasa Leşască (raţa “mută”). Aceste raţe se
caracterizează printr-o productivitate înaltă în carne şi ouă, au greutate şi dimensiuni corporale
mari. În gospodării se mai folosesc hibrizii obţinuţi de la încrucişarea acestor două rase, care se
numesc “milarzi”, cu o intensitate mai mare de creştere şi care sunt crescuţi nu numai pentru
obţinerea cărnii, dar şi pentru obţinerea ficatului gras, produs foarte solicitat în Franţa, Spania etc.
Compoziţia chimică a cărnii de raţă, la un conţinut de umiditate de 54%, este următoarea: 18%
proteine, 27% grăsime, 1,1% săruri minerale, cu o valoare nutritivă de 1200 kcal/100 g. Greutatea
medie a oului de raţă este de circa 70 g şi, în comparaţie cu ouăle altor păsări, are cel mai mare
conţinut de substanţe uscate, de circa 30,3%, dintre care: 13,5% proteine, 15,1% grăsime, 0,8%
glucide şi 0,9% săruri minerale.
Perioada de incubaţie a ouălor de raţă Leşască este de  33 zile, iar de rasă Pechin  28 zile.
Anual de la o raţă rasă Pechin se primesc aproximativ 80-120 de ouă. La o alimentare echilibrată
şi sporită, la vârsta de 50-60 zile, raţele ating greutatea de 2,02,5 kg. Greutatea corporală a unei
raţe mature de rasă Pechin este de 3…3,5 kg, iar a unui mascul – 3,5…4 kg. Randamentul cărnii
la sacrificarea raţei este de 66,8%. Pentru această rasă de raţe producţiile maxime de ouă sunt în
primii 2-3 ani. Lungimea corpului raţei (fără gât) este de circa 28…35 cm.
Avantajele acestei afaceri sunt:
 rezistenţa raţelor la diferite boli;
 folosirea în alimentaţia raţelor a diverselor furaje;
 o piaţă de desfacere stabilă pentru principalele produse;
 cheltuieli de start mici;
 administrarea afacerii de către membrii unei familii.
În afacerea dată se propune înfiinţarea unei crescătorii de raţe rasă Pechin formată din 50 femele
şi 10 masculi.
Investiţia necesară
Proiectul de construcţie a crescătoriei trebuie să respecte cerinţelor actuale ale Comunităţii
Europene privitor la creşterea păsărilor în ferme. Spaţiul de întreţinere pentru bobocii de raţe va fi
cald, luminos, ventilat şi comod în deservire. Adăpostul va fi realizat simplu şi se va construi din
material ieftin (lemn, piatră, lut). Pereţii vor fi tencuiţi din ambele părţi. Podeaua va fi din lemn şi se
va acoperi cu un strat de paie pentru aşternut. Podeaua se va instala la înălţimea de 20 cm de la
nivelul terenului sub construcţie. Bobocii de raţe vor fi feriţi de curenţii de aer. La înălţimea de
1,5…1,8 m a încăperii se va aşterne un pat de paie proaspete de grâu şi orz, cu grosimea de 50
cm, care va asigura spaţiul cu aer proaspăt şi va permite îndepărtarea gazelor nocive provenite
de la păsări. O condiţie obligatorie la creşterea răţuştelor până la vârsta de o lună constă în
iluminarea slabă a încăperilor de întreţinere pe timp de noapte. Acest lucru va feri boboci de
speriat, cauzat de diferite zgomote.
Spaţiul de întreţinere va fi împărţit în secţii cu capacitatea de întreţinere de circa 150…200 de
boboci. Secţiile vor fi despărţite cu pereţi, cu înălţimea de 70 cm. Geamurile şi uşile încăperii de
întreţinere vor fi îndreptate în partea sudică. În faţa încăperii se va afla ocolul îngrădit cu o plasă
metalică, cu înălţimea de 1 m. Ocolul, la fel ca şi adăpostul, va fi împărţit pe secţii.
Suprafaţa adăpostului şi a ocolului depinde de vârsta bobocilor de raţă. Densitatea de creştere a bobocilor
de raţă va fi următoarea:
Vârsta bobocilor, zile 1–5 6 – 10 11 – 20 21 – 30
Nr. bobocilor pe 1 m2 de suprafaţă 14 – 16 12 – 14 10 – 12 8 – 10
Astfel, pentru întreţinerea a 2500 boboci cu vârsta de o lună va fi nevoie de o încăpere cu
suprafaţa totală de 250…300 m2.
Pentru cârdul de reproducţie (50 femele şi 10 masculi) se va construi o hală separată, care va
asigura 1 m2 de suprafaţă pentru 2…3 raţe.
Pentru nutriţia şi adăpatul raţelor se vor construi jgheaburi separate. Jgheaburile pentru nutriţie,
construite din lemn, vor avea lungimea de 110 cm şi lăţimea de 23 cm. Adăpătoarele automate
pentru boboci, pentru a nu permite scăldatul, nu vor fi adânci.
Pentru creşterea eficientă a bobocilor de raţe încăperile de întreţinere vor fi asigurate cu surse de
căldură. Astfel, pentru bobocii cu vârsta de 15 zile temperatura încăperilor va fi de 26…280C, la
umiditatea relativă a aerului de 65-70 %. Pe măsura creşterii bobocilor temperatura de întreţinere
va scădea până la 180C. De aceea, pentru a micşora cheltuielile scoaterea bobocilor de raţă se va
face în perioada caldă a anului.
Pentru ecloziunea bobocilor de raţe se va folosi incubatorul. Consumul de energie electrică
pentru incubator este de 2,5 kW/h.
Pentru evitarea pericolului deconectării incubatorului în perioada de ecloziune a ouălor de la sursa
de energie electrică se va procura o staţie de generare a energiei electrice.
Pentru măcinarea boabelor cerealiere şi leguminoase se va folosi o instalaţie de măcinare.
Această instalaţie, cu productivitatea de 150 kg/oră, se va procura la firma “Expert” S.R.L. (tel.:
022/551-584). Consumul de energie pentru această instalaţie este de 0,55 kW/h. Evacuarea
cerealelor măcinate din instalaţie se realizează printr-o sită demontabilă, cu orificii de o anumită
mărime. Cu ajutorul acestei site se poate de reglat gradul de mărunţire a cerealelor supuse
prelucrării. Pentru boboci se vor folosi crupe obţinute prin site cu orificii circulare mai mici de 2
mm, iar pentru raţele adulte – 3 mm.
Valoarea investiţiei,
Denumirea Unităţi
lei
Construcţia şi amenajarea crescătoriei 1 10 000
Amenajarea încăperii de întreţinere a raţelor 1 3000
Jgheab de alimentaţie şi adăpat 4 200
Procurarea raţelor 60 3 000
Instalaţie de măcinat cereale 1 1 000
Staţie de generare a energiei electrice 1 5 000
Incubator de ouă 1 7 000
TOTAL 29 200

Piaţa de desfacere
Piaţa producătorilor este reprezentată de fermele de creştere a păsărilor (ferma de păsări din s.
Dânceni, r-nul Ialoveni) şi gospodăriile individuale ţărăneşti.
Produsele de bază care vor fi propuse cumpărătorilor vor fi bobocii de 5…7 zile, raţele cu vârsta
de 2 luni şi ouăle la următoarele preţuri:
 raţe vii – 50 lei/bucata;
 bobocii de raţă cu vârsta de 5…7 zile – 12 lei/bucata;
 ouă – 1,3 lei/bucata.
Potrivit estimărilor, pentru volumul anual de producere numărul de clienţi va fi următor:
Volum anual de Volum cumpărat de un Nr. de clienţi
Produse
producere, bucăţi client, bucăţi deserviţi anual
Raţe vii 1000 30 33
Boboci de raţe cu vârsta de 5 - 7 zile 1500 30 50
Ouă de raţe 1500 30 50
Comercializarea acestor produse se va face prin:
 pieţele agricole;
 magazinele specializate în vânzări de carne;
 unităţile din cadrul alimentaţiei publice (restaurante etc.).
Piaţa consumatorilor de raţe va fi reprezentată de pieţele agricole amplasate în oraşele republicii.
Pentru boboci şi ouă piaţă de desfacere poate fi găsită în satele cu populaţie numeroasă şi în
centrele raionale. Vânzarea la pieţele agricole se va face prin intermediul distribuitorilor.
Caracteristica pieţei de desfacere:
 vânzările ouălor de raţe cresc în lunile martie-mai;
 vânzările bobocilor de raţe cresc în lunile mai-iunie;
 vânzările de raţe vii şi a cărnii de raţe se majorează în perioada rece a anului.
Tendinţa generală de dezvoltare a pieţei de desfacere a cărnii de raţe este stabilă, iar în zilele de
sărbători este în creştere.
Desfăşurarea afacerii
Generalităţi. În fermă, pentru menţinerea efectivului de păsări, periodic se vor efectua lucrări de
curăţenie şi profilaxie sanitară. Realizarea întocmai a acestor lucrări nu va permite îmbolnăvirea
păsărilor. Lucrările de dezinfecţie vor include văruirea pereţilor şi administrarea pe podeaua din
încăperi a pucioasei (consum – 200 g/m2). Stresul raţelor provoacă năpârlirea şi încetatul ouatului
Nutriţia raţelor adulte. Cerinţele nutriţionale care trebuie respectate la creşterea raţelor sunt
următoarele:
Energia metabolică a Conţinut de proteină Conţinut de celuloză
furajelor, Kkal brută în furaje, % în furaje, %
Raţe adulte 265 16 7
Boboci de raţe de 1-7
273 19 5,5
săptămâni
Necesarul zilnic de furaje pentru raţele adulte este de 240 g/pasăre.
Încăperile de întreţinere a raţelor mature vor asigura o suprafaţă de 3-4 raţe/m2. Astfel, pentru 60
de raţe adulte suprafaţa încăperii va fi de circa 15…20 m2.
La nutriţia anuală a unei raţe adulte se vor folosi următoarele cantităţi de furaje: 18 kg de furaje
concentrate, 7 kg crupe de grâu, 25 kg crupe de porumb, 7 kg crupe de mei, 1 kg făină de oase,
1,5 kg făină din oase şi carne, 0,5 kg făină de peşte, 0,5 kg şrot de floarea-soarelui, 2 kg drojdie, 1
kg cretă, 0,4 kg sare, 5 kg făină de iarbă, deşeuri de la abatoare şi cantine, nutreţuri de pe
suprafeţele acvatice. Folosind la alimentaţie cantităţi suficiente de furaje verzi se pot economisi
până la 40% din furaje cerealiere. O atenţie deosebită se va acorda hrănirii raţelor în perioada de
pregătire pentru depunerea ouălor. În acest scop se va majora procentul de furaje cu conţinut înalt
de proteine şi substanţe minerale (şroturi de floarea-soarelui şi soia; crupe de mazăre, soia şi
adaosuri minerale). Primăvara devreme raţele ouătoare vor primi până la 20% de boabe încolţite.
Pentru încolţire se vor alege numai cereale sănătoase, nevătămate şi fără mucegai. Boabele
încolţite se caracterizează printr-un conţinut înalt de vitamine şi zaharuri.
Furajarea raţelor în perioada de depunere a ouălor se prezintă în tabelul următor:
Cantitatea de furaje pentru o raţă, grame/zi
Tipul furajelor
Iarna – primăvara Vara
Crupe de cereale 120 130
Tărâţă de grâu 30 30
Făină de mazăre, soia 15 15
Făină de lucernă 20 -
Verdeaţă 100 -
Boabe încolţite 16 -
Cartof fiert 50 -
Morcov 25 -
Făină de oase 10 10
După perioada de depunere a ouălor raţia raţelor va fi constituită preponderent din furaje verzi,
plante rădăcinoase şi cantităţi mici de boabe cerealiere uruite (70-100 g/cap.).
Întreţinerea bobocilor de raţe. Raţia zilnică a bobocilor de raţe trebuie să conţină morcov ras,
verdeaţă, drojdie, untură de peşte şi altele. La furajarea zilnică a bobocilor cu nutreţuri umectate
cu lapte degresat se vor face 7-8 alimentări. Începând cu a 15 zi se va trece la 5 alimentări pe zi.
În tabelul de mai jos se prezintă raţia de alimentare zilnică a bobocilor de raţe de diferită vârstă (grame
pentru un boboc).
Vârsta bobocului de raţă
Tipul furajelor
1 – 10 zile 11 – 30 zile 31 – 50 zile
Amestec de cereale sub formă de crupe - 15 50
Crupe de grâu 5 30 20
Crupe de porumb 8 40 70
Crupe de mei 3 8 19
Ou fiert 10 - -
Lapte uscat 2 - -
Grăsime de peşte 0,3 - -
Făină de oase 0,5 2 2
Făină de oase şi carne 1 6 5
Făină de peşte 1 9 12
Şrot de floarea-soarelui - 6 12
Drojdie - 4 6
Făină de iarbă - 6 15
Cretă - 1,5 3
Sare - 0,5 1
TOTAL, grame: 30,8 128 215
Bobocii care refuză să mănânce singuri vor fi alimentaţi în mod forţat cu amestec de gălbenuş de
ouă, brânză şi lapte de vaci. Verdeaţa tocată mărunt va fi amestecată cu crupe de porumb, grâu,
orz şi tărâţă.
Creşterea bobocilor de raţe în partide mari (de peste 100…150 boboci) şi o nutriţie
nesatisfăcătoare aduce la apariţia răţuştelor cu indici de dezvoltate inferiori (statură mică). Aceşti
boboci trebuie separaţi de celelalte răţuşte şi crescuţi, până la însănătoşire, aparte.
Începând cu ziua a patra boboci de raţe sunt scoşi afară şi plimbaţi. Plimbatul se va face, de
preferinţă, în orele calde ale zilei. În jgheaburi speciale bobocilor li se vor da nisip şi pietriş.
După 2 săptămâni bobocii de raţe vor primi morcov ras, frunze tăiate de urzică, mazăre, varză,
ceapă etc. Folosirea drojdiei sporeşte cantitatea de proteine, vitamine şi îmbunătăţeşte calitatea
gustativă a furajelor. Drojdiile dizolvate în apă caldă (30 0C) se administrează împreună cu crupele
cerealiere. Raţele vor avea acces permanent la apă potabilă curată, lipsa căreia scade apetitul şi
sporul în greutate. În ocol se vor prevede platforme acoperite pentru ferirea raţelor de soare.
Important!
1. Întreţinerea raţelor peste 60 de zile nu este economic rentabil;
2. Folosirea în alimentaţia raţelor a cerealelor măcinate (sub formă de făină şi crupe) sporeşte
gradul de asimilare a acestora de către organismul păsărilor cu creşterea sporului în
greutate. Totodată, împreună cu boabele uruite este posibilă administrarea în raţia păsărilor
a adaosurilor minerale, premixurilor, amestecurilor de vitamine şi medicamentelor;
3. Gradul de mărunţire a rădăcinoaselor consumate de boboci va constitui 2…2,5 mm, iar
pentru raţele adulte – 5…10 mm.
Analiza veniturilor şi cheltuielilor

Prognoza cheltuielilor:
Articole de cheltuieli Valori anuale, lei
Consum de energie electrică pentru:
Incubator 1 500
Instalaţia de măcinare 300
Iluminarea încăperilor 100
Consum de medicamente 1 000
Dezinfecţia spaţiilor de întreţinere 500
Consum de furaje pentru:
Raţe adulte 8 000
Raţe crescute până la vârsta de 60 zile 47 000
Cheltuieli administrative şi generale 1 500
Cheltuieli comerciale 500
Cheltuieli neprevăzute 500
Autorizaţii 400
TOTAL 61 300

Prognoza vânzărilor:
Cantitatea anuală, Vânzări anuale,
Produse U.M. Preţ unitar, lei
unităţi lei
Boboci cu vârsta de 5-7
Capete 1000 12 12 000
zile
Raţe cu vârsta de 60
Capete 1500 50 75 000
zile
Ouă Bucăţi 1500 1,3 1 950
TOTAL 88 950

Marja brută anuală:


- Vânzări 88 950 lei
- Cheltuieli 61 300 lei
__________________________
Marja brută 27 650 (31%)

Surse:
1. S. Coşman Alimentaţia animalelor domestice, ACSA, Chişinău, 2002, pag. 44
2. В. Булгаков Гуси и утки, Донецк, ПКФ «БАО», 2001