Sunteți pe pagina 1din 3

Creşterea Peştelui

Investiţia iniţială 114 870 MDL


Vânzări în primul an - MDL
Vânzări în anul doi 157 000 MDL
Profit brut anual (anul II) 124 590 MDL
Perioada de recuperare a investiţiei 2 ani*
* - se obţine în anul 2

Descrierea afacerii

Piscicultura este o ramură, care se ocupă cu înmulţirea şi creşterea peştilor în bazine cu apă naturală şi artificiale.
Creşterea intensivă a peştilor-marfă asigură fermierului obţinerea produselor alimentare dorite şi un venit economic
satisfăcător cu mici cheltuieli. Componenta de bază a afacerii este bazinul de apă, care reprezintă mediu de viaţă
şi de creştere a mărfii (peştele), de acea afacerea dată poate fi desfăşurată în cazul când fermierul deţine iazuri
proprii sau are posibilitate de a le arenda.

Avantajele creşterii peştelui - marfă sunt:


 Calităţile dietetice înalte ale produselor din peşte
 Existenţa unei cererii constante la produsele din peşte
 Costuri relativ reduse la creşterea peştilor
 Concurenţă redusă pe piaţa locală
 Derularea afaceri poate fi efectuată de membrii unei familii

Investiţia necesară

Iazurile sunt bazine artificiale de apă, destinate pentru înmulţirea şi creşterea peştilor şi constituie principala
componentă pentru dezvoltarea pisciculturii. Pentru organizarea gospodăriilor piscicole de fermieri se practică
iazuri de îngrăşare. Suprafaţa iazurilor de îngrăşare poate fi de la 1ha până la 10 ha, iar adâncimea medie e de 1,5
-3 m. Lansarea afacerii poate începe de la procurarea următoarelor componente:
Barcă cu motor – necesară hrănirii, supravegherii peştelui şi bazinului. Preţul unei bărci la mâna a doua este în
jur de 10 000 Lei
Maşină de teren – necesară transportării hranei peştilor şi pescuirii (se foloseşte la tragerea năvodului). Pentru
începerea afacerii se poate folosi o tehnică de mana a doua, care este mai ieftină dar în acelaşi timp poate fi încă
folosită
Năvod – pentru un iaz cu suprafaţa de 10 ha este nevoie de un năvod cu dimensiunile de 250 m lungimea şi 6
lăţimea. Preţul orientativ – 1500 USD
Puiet de peşte de un an – care poate fi procurat de la întreprinderile piscicole

Investiţia iniţială, MDL (anul I şi II)


  U.M. Unit/ha Suprafaţa, Preţ TOTAL,
    10 ha MDL/u.m. MDL

A. ACTIVE MATERIALE 3      46 000


Barcă cu motor buc 1 10 000 10 000
Maşină de teren buc 1 15 000 15 000
Năvod buc 1 21 000 21 000

B.COSTUL MATERIALELOR   63 870


Peşti de un an 2 450 15 070
- crap buc/ha 700 10 24,6* 4 305
- sânger buc/ha 1 000 10 24,6* 6 150
- novac buc/ha 250 10 24,6* 1 540
- cosaş buc/ha 500 10 24,6* 3 075
* - pretul pentru 1 kg de puiet
Îngrăşăminte minerale 1 400 48 800
N - azotice kg/ha 400 10 1,6 6 400
P - fosfatice kg/ha 400 10 3,1 12 400
Var nestins kg/ha 600 10 5,0 30 000
C. OPERAŢII MECANIZATE       5 000
1. Aratul iazului 10 300 3 000
2. Discuirea iazului 10 200 2 000

GENERAL TOTAL (A+B+C)         114 870

Piaţa de desfacere

Specificul realizării peştilor-marfă (maşini – cisterne, magazine speciale, condiţii speciale de păstrare) indică o
promovare aparte a produselor şi o planificare riguroasă şi sigură a realizării. În vederea promovării trebuie folosite
întreprinderi specializate care trebuie cointeresate în colaborare.

Produsele obţinute în cadrul gospodăriilor piscicole de fermieri vor putea fi comercializate:


 Pieţe agricole. Pentru realizarea produselor din peşte pot fi folosite pieţele de desfacere din zonele urbane
şi în special cele din mun. Chişinău. Respectivul fapt se datorează puterii mai mari de cumpărare a
clienţilor din oraş, dar şi cererii sporite de peşte în comparaţie cu pieţele săteşti. Preţul minim este de 10
lei.

 Maşini specializate. Realizarea peştelui se poate efectua prin contractarea maşinilor specializate sau
chiar prin realizarea peştelui direct de la faţa locului întreprinderilor ce asigură pieţele urbane cu produse
piscicole. În vederea realizării produselor gospodăria ţărănească poate încheia contacte de intenţie cu
administraţiile pieţelor.

 Magazine specializate. Comercializarea produselor piscicole poate fi efectuată prin intermediul


întreprinderilor specializate în comerţul produselor date. Colaborarea cu aceste întreprinderi se derulează
prin semnarea contractelor.

 Restaurante - sunt localuri, unde preponderent se servesc specialităţi pregătite din peşte.

Desfăşurarea afacerii

Specii de peşti. La etapa actuală în Moldova se cresc artificial aşa specii de peşti ca: Crapul, Carasul, Sângerul,
Novacul, Cosaşul, Şalăul. Dintre speciile noi, cu perspectivă pentru piscicultura artificială trebuie de menţionat:
Somnul de canal, Scoicarul, etc.
Procesul de producţie al peştelui-marfă cuprinde câteva etape:

Pregătirea iazului pentru peşte - prevede deversarea apei bazinului de cu toamnă pentru ca suprafaţa fundului
să îngheţe şi masa organică acumulată să se mineralizeze. Totodată acvatoria iazului se va curăţi de resursele
vegetale, la fundul iazului introducându-se var nestins, circa 200-300 kg/ha sau gunoi mineralizat

Plasarea puietului în bazin (după ce bazinul va acumula volumul necesar de apă) – transportarea puietului se va
face cu maşina specializată a vânzătorilor, ţinând cont de raportul volum apă / puiet - 5 / 1 spre a asigura funcţiile
vitale ale acestuia în timpul transportării. Semănatul puietului în iaz se va efectua după dezinfectarea acestuia în
soluţie de 5% sare timp de 5 minute, după care se va spăla cu apă obişnuită. La plasarea în bazin puietul se va
semăna după calculul: carpi - 700 unit. /ha; sânger - 1000 unităţi / ha; novac -250 peşti / ha cosaş –500 un. / ha.

Creşterea puietului - controlul zilnic la regimului hidrologic şi hidrochimic al bazinului, al temperaturii şi limpezimii
apei. Introducerea chimicalelor în bazin se va efectua cu faptul când azotul va fi mai puţin de 2 mg/l, iar fosfor 0,5
mg/l. De asemenea se va ţine cont şi de limpezimea apei, chimicalele plasându-se doar dacă aceasta va depăşi 40
cm.

Hrănirea peştelui se va efectua în aceleaşi locuri, de câteva ori pe zi, ultima hrănire urmând a se efectua cu 5 ore
înainte de lăsarea întunericului. Cantitatea de hrană se va micşora dacă concentraţia oxigenului în apă va vi de
doar 4 mg/l. Nutriţia optimă se va efectua la 20 grade, în rest micşorarea căldurii va duce şi la micşorarea
volumului de hrană plasat după calculele 1 grad – 10%. Respectarea strictă a tehnologiei de creştere a peştelui nu
va reuşi să asigure supravieţuirea integrală a numărului de peşte-puiet, important este însă ca supravieţuirea
acestuia să nu fie mai mică de 90%.
Prinderea peştelui (pescuirea) - se va începe în septembrie (anul 2), când temperatura apei va atinge 14 -16
grade, iar masa medie a peştelui – 1,5 - 1,7 kg. Pescuitul în masă se efectuează în lina octombrie.
Analiza veniturilor şi cheltuielilor

Durată unui ciclu de creştere a peştelui - marfă este de 2 ani, întreprinderea producătoare va avea vânzări de peşti
numai în anul doi de viaţă a peştelui. Volumul anual de peşte colectat în anul trei este de 7 850 kg adică pentru
perioada de lansare a afacerii (primii 2 ani) este posibil de obţinut o cantitate de 15 700 kg de masa de peşte
(pentru o suprafaţă a iazului de 10 ha). Derularea eficientă a afacerii recomandă stabilirea unui preţ minim pentru
atragerea clientelei şi sporirea încasării veniturilor. Preţul mediu pentru 1 kg de peşte este de 10 lei.

Volumul anual de peşte - marfă


  Unit Norma/1 ha Pierderi (10%) Suprafaţa 10 ha
Volumul de peşte-marfă
- carp kg 400 40 3 600
- sânger kg 600 60 5 400
- novac kg 200 20 1 800
- cosaş kg 600 60 5 400
TOTAL       15 700

Schema tehnologică pentru creşterea peştelui în anul II (MDL)


  Unit Suprafaţa, Unit/ha Preţ TOTAL,
    ha   unit/lei lei

A.VÂNZĂRI NETE          
Peşte - marfă kg 15 700 10 157 000

B.COSTUL MATERIALELOR         26 096


Îngrăşăminte minerale 24 400
N - azotice kg/ha 400 10 1,6 3 200
P - fosfatice kg/ha 400 10 3,1 6 200
Var nestins kg/ha 600 10 5,0 15 000

Motorină lună 40 5,3 1 696

C. Alte chelt. şi chelt. Neprevăzute (15%)         3 914


D. Taxe şi impozite         2 400
Impozit funciar 10 110 1 100
Fondul social 10 130 1 300
E.TOTAL (B+C+D)         32 410
MARJA BRUTĂ (A-E)         124 590
MARJA BRUTĂ , %         79%

Sursa: ”Creşterea artificială a peştilor în Moldova”, V. Lobcenco, Chişinău, 2001