Sunteți pe pagina 1din 3

CULTIVAREA SFECLEI ROŞII

Vânzări nete 64 000 MDL


Cheltuieli totale 15 192 MDL
Profit brut 48 808 MDL
Suprafaţa de cultivare 1 ha
Descrierea afacerii
Sfecla roşie se cultivă pentru fructele care pot fi recoltate după atingerea maturităţii tehnologice. Sfecla roşie are
un rol important în alimentaţie. În Moldova sfecla roşie se cultivă în toate raioanele ţării, mai ales în luncile râurilor.
Suprafeţele cultivate cu sfeclă roşie în republică constituie 3,28 mii hectare.
Cultivarea sfeclei roşii este o afacere profitabilă care are următoarele avantaje:
 sfecla roşie se întrebuinţează pe larg în alimentaţia oamenilor şi industria producerii conservelor;
 sfecla roşie are un conţinut bogat în substanţe nutritive;
 este o cultură ce permite de a obţine profituri mari;
 cerere sporită pe piaţă locală şi pe pieţele străine a producţiei de sfeclă roşie.
Investiţia necesară
Pentru producerea cu succes a sfeclei roşie, producătorul trebuie să dispună de teren arabil bine prelucrat, fertil,
afânat şi cu posibilitatea de irigare. Cultivarea sfeclei roşie nu necesită investiţii mari. Pentru cultivarea sfeclei roşie
este necesar de asigurat procesul tehnologic cu mijloacele circulante de calitate.
Pentru cultivarea 1 ha de sfeclă roşie sunt necesare următoarele cheltuieli: mijloace circulante – 6753 lei, servicii
mecanizate – 4340 lei, plata muncii angajaţilor sezonieri – 2500 lei, taxe şi impozite – 240 lei şi alte cheltuieli – 1359 lei.
Sumând toate aceste cheltuieli, constatăm că pentru cultivarea 1 ha de sfeclă roşie este necesară suma de 15192 lei.
Piaţa de desfacere
În dependenţă de soi, perioada de vegetaţie, schema de plantare, agrotehnica aplicată şi alţi factori, de pe 1 ha de
sfeclă roşie se poate obţine 30-40 t de sfeclă roşie. Sfecla roşie obţinută poate fi comercializată direct din câmp sau
depozitată pentru o perioadă de timp în beciuri cu o aerisire bună şi comercializarea la preţuri mai avantajoase.
În cazul comercializării sfeclei roşie cu ridicata direct din câmp intermediarii oferă producătorilor 1,8-2,5 lei/kg de
sfeclă roşie. Pentru comercializarea sfeclei roşie la preţuri mai avantajoase, producătorul va depozita producţia de
sfeclă roşie în beciuri (în cazul când dispune de spaţiu de depozitare pentru cantităţi mari) şi va comercializa cu
ridicata la preţul de 3,0-3,5 lei/kg. La pieţele agricole din republică preţurile de comercializarea cu amănuntul a
sfeclei roşii variază între limitele 2,0-3,0 lei/kg pentru sezonul de toamnă (sezonul de recoltare) şi 3,5-4,5 lei/kg
pentru sezonul de iarnă-primăvară.
Principalele direcţii de utilizarea a sfeclei roşie în ţara noastră sunt:
 sfecla roşie se consumă în stare proaspătă în alimentaţia oamenilor;
 întreprinderile ce dispun de frigidere procură sfecla roşie pentru depozitare-comercializarea la preţuri mai avantajoase;
 sfecla roşie se întrebuinţează în industria producerii conservelor.
Desfăşurarea afacerii
Soiuri de sfeclă roşie. Sortimentul existent în cultură prezintă soiuri cu diferite perioade de maturitate. Pentru
cultivarea sfeclei roşii în Republica Moldova pot fi recomandate soiurile: Bordo 237, Crasnîi Şar, Early wonder,
Detroit dark red, Cylindria, Red pack, Red ace, Dietroit Nero.
Sfecla roşie este o cultură relativ rezistentă la temperaturi scăzute şi la îngheţuri.
Relaţii cu factorii de mediu. Temperatura optimă seminţele încolţesc la temperatura minimă de 4-5 oC. Plantulele
răsărite rezistă până la (-2) oC şi cele mature -(-3) oC. În perioada de vegetaţie temperatura optimă este de 20-
25oC. Lumina – pentru plantarea sfeclei roşie sunt necesare terenuri deschise şi bine expuse la lumină. Umiditatea
trebuie să satisfacă cerinţele plantelor de sfeclă roşie atât în sol, cât şi în aer. Solul şi nutriţia minerală – pentru
cultura sfeclei roşie cele mai potrivite sunt solurile fertile şi bine afânate, cu reacţie neutră a solului. Sfecla roşie
permite obţinerea producţiilor mari pe solurile aluvionare şi cu un conţinut bogat în humus şi substanţe minerale.
Culturi premărgătoare. În asolament de legume cele mai bune premărgătoare sunt varza timpurie, castraveţi,
ceapa, tomatele, în asolamentul cerealelor: cerealele de toamnă, ierburi anuale, porumb pentru siloz. Nu se
recomandă rădăcinoasele de masă şi culturile care necesită un consum mare de substanţe nutritive.
Pregătirea solului din toamnă prevede mărunţirea resturilor vegetale şi aratul de zăble la 28-30 cm. Toamna
sectorul se nivelează şi se introduc îngrăşăminte. Primăvara, până la semănat, solul se menţine curat, se
boroneşte şi se cultivă pentru înlăturarea buruienilor şi pentru pregătirea patului germinativ.
Semănatul sfeclei roşii. În cultura sfeclei roşie, un factor important pentru obţinerea recoltelor înalte şi stabile este
norma de semănat şi termenii optimi de efectuare a acestor procedee agrotehnice. În funcţie de destinaţie şi timpul
de utilizare a producţiei sfecla roşie poate fi semănată primăvara (1-10 aprilie) şi vara (1-20 iunie). Schema semănării
sfeclei roşii este 70X35X35. Distanţa între plante în rânduri 4-5 cm, adâncimea 2-3 cm pentru soluri grele şi 4-5 cm
pentru soluri uşoare cu densitatea de 500 mii plante/ha. Norma de însămânţare 5-6 kg/ha.
Materialul semincer autohton poate fi procurat de la SA „Seminţe” şi din reţeaua de magazine agricole din republică,
seminţele străine pot fi procurate de la SRL „Agrimatco service”, CÎ „Agrostoc”.
Irigarea şi introducerea îngrăşămintelor. Fiind crescute în lunile cu temperaturi ridicate sfecla roşie necesită apă
multă pe tot parcursul perioadei de vegetaţie. Perioada de udări depinde de cantitatea de ploi şi temperatura aerului.
Îngrăşămintele se administrează în perioada de vegetaţie: azotate (260 kg/ha), cele cu fosfor (245 kg/ha), precum şi
cele cu potasiu (145 kg/ha).
Sistemul integrat de protecţie. Pentru nimicirea buruienilor dicotiledonate, graminee şi perene pe suprafaţa de
cultivare se administrează erbicide. Principalele boli şi dăunări în cultura sfeclei roşii sunt: păduchele foliar, muşte
şi molii minere, afidii, acarieni, ploşnişele, gândacul negru al sfeclei, cercosporioză, perenosporoză, făinare. La
combaterea bolilor şi dăunătorilor norma de consum a soluţiei de lucru va constitui 500 l la un hectar.
Recoltarea sfeclei roşie. în dependenţă de termenii de semănat şi destinaţie, sfecla roşie poate fi recoltată: (1) în
starea coacerii tehnice (de legătură), de la semănăturile de primăvară, pentru consumarea în lunile iunie-iulie; (2)
în starea coacerii de realizare (de consum), în lunile august-septembrie; (3) în coacere deplină, de la semănăturile
de vară, pentru păstrarea îndelungată şi consumarea în timpul iernii.
Important:
 Cultivarea sfeclei roşie se poate cultiva prin semănat şi pe terenuri bine prelucrate şi fertile.
 Sfecla roşie este atacată de îngheţuri la temperatura de 2-3oC.
 În timpul păstrării sfecla roşie este atacată de boli şi putrezesc.
 Pentru comercializarea sfeclei roşie este nevoie de certificat eliberat de la Centrul Medicinii Preventive.
Analiza vânzărilor si cheltuielilor
Calculul vânzărilor şi cheltuielilor la cultivarea sfeclei roşie au fost efectuate pentru suprafaţa de 1 ha. Recolta medie
posibilă la sfeclă roşie a fost estimată la 40 t/ha. Preţul de comercializare este de 1,6 lei/kg de sfeclă roşie, luând în
consideraţie că producătorul va comercializa producţia obţinută direct din câmp. În cazul comercializării cu amănuntul
a sfeclei roşie pe pieţele agricole, vânzările vor spori şi preţul de comercializare va fi mai avantajos.
Schema tehnologică pentru cultivarea sfeclei roşie
preţ
Specificare unit unit/ha TOTAL
unit/lei

A. VÂNZĂRI NETE        
Sfeclei roşii t 40,0 1 600 64 000
B. COSTUL MATERIALELOR      
Seminţe kg 6 362,5 2 175
Îngrăşăminte minerale
N - azotice kg 260 1,6 416
P - fosfatice kg 245 3,1 760
K - potasice kg 145 1,8 261
Substanţe chimice
Erbicide (Dual) l/ha 2,0 364,0 728
Insecticide (Sumition 50%) l/ha 0,8 151,0 121
Fungicide (Bayleton) kg/ha 0,6 354,2 213
Apă m3 800 0,1 80
Saci pentru transportarea recoltei unit 1 333 1,5 2 000
C. OPERAŢII MECANIZATE        
Dezmiriştirea ha 1 150 150
Arătură (28-30 cm) ha 1 450 450
Nivelarea terenului în 2 direcţii ha 2 100 200
Cultivarea ha 2 150 300
Introducerea erbicidelor ha 1 100 100
Semănatul ha 1 150 150
Tăvălugirea semănăturilor ha 1 100 100
Fertilizarea ha 1 150 150
Stropitul ha 2 120 240
Cultivarea între rânduri ha 3 200 600
Irigarea ha 3 200 600
Săltarea rădăcinilor ha 1 300 300
Transportarea t/km 400 2,5 1 000
D. OPERAŢII MANUALE        
Prăşitul pe rânduri (2 ori) om/zi 30 30 900
Recoltarea şi curăţirea sfeclei roşii om/zi 20 30 600
Încărcarea şi descărcarea sfeclei roşii om/zi 10 30 300
Paza om/lună 2 350 700
E. ALTE CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%)       1 359
F. TAXE ŞI IMPOZITE        
Impozitul funciar 1 110 110
Fondul social 1 130 130
G. TOTAL CHELTUIELI (B+C+D+E+F)       15 192
H. MARJA BRUTĂ (A-G)       48 808
MARJA BRUTĂ, % (G/H)       76,3%

Sursa: „Rolul mijloacelor de producţie şa cultivarea legumelor”, Chişinău 2002, pag. 36


„Cultivarea sfeclei roşii”, SRL „Semagro”, Chişinău 1999, pag. 6
„Cultura legumelor”, P.Patron, ed. tipografia UASM, pag. 400