Sunteți pe pagina 1din 3

Creşterea vacilor de lapte

Investiţia, lei 40 100 lei


Vânzări nete anuale, lei 42 060 lei
Profit brut anual, lei 19 075 lei
Termenul de recuperare a investiţiei, ani 2
Numărul de angajaţi, persoane 1
Descrierea afacerii
Creşterea taurinelor de lapte este una din ramurile de bază a sectorului zootehnic în condiţiile Republicii Moldova.
În ultimii ani datorită unui şir de factori precum ar fi lipsa muncii de prăsilă, alimentaţia incorectă şi dezechilibrată a
animalelor, întreţinerea lor în multe cazuri în condiţii inadmisibile se constată o reducere a producţiilor obţinute şi
diminuarea fondului genetic. Asupra nivelului eficienţei ramurii influenţează următorii factori: rasa, alimentaţia şi
întreţinerea animalelor.
Creşterea vacilor de lapte este o afacere profitabilă care are următoarele avantaje:
 Creşterea vacilor permite de a obţine: lapte, carne cu calităţi dietetice, viţei, diverse subproduse (sânge,
glande cu secreţie internă etc.), piei şi bălegarul - îngrăşământ organic pentru sporirea fertilităţii solului.
 Afacerea poate fi lansata in proporţii mici şi extinsa pe măsura posibilităţilor.
 Afacerea poate fi administrată de membrii unei familii pe parcursul a 8 ani.
 Cerere sporită în produsele lactate, carne şi piei pe piaţa locală şi externă.
Investiţia necesara
Pentru creşterea vacilor de lapte este nevoie de spaţiu şi încăperi speciale. O afacere se poate începe cu 3 vite de
lapte, care va permite obţinerea anual a 3 viţei pentru creştere şi îngrăşare. Afacerea poate fi extinsă din contul
măririi şeptelului de animale cu viţele obţinute de la cele 3 vaci ce vor fi folosite în gospodăria proprie sau vor fi
vândute ca animale de prăsilă altor crescători. Pentru afacerea dată a fost luat în calcul pentru 3 vaci de lapte şi
viţelele şi tăuraşii obţinuţi vor fi îngrăşaţi pentru carne.
Spaţiu. Pentru întreţinerea 3 vaci de lapte şi creşterea viţelelor şi tăuraşilor obţinuţi este nevoie de 4 încăperi
speciale: pentru fătare (fiecare câte 10 m 2) şi o încăpere împărţită în 3 secţii pentru creşterea şi îngrăşare (18 m 2).
Astfel pentru întreţinere a 3 vaci de lapte şi tăuraşii şi viţelele obţinute este suficient 48 m 2. In acest caz nu este
nevoie de spaţiu adiţional.
Încăperi pentru întreţinerea animalelor. Pentru întreţinerea vacilor de lapte este nevoie de încăperi special
amenajate ce vor include: culcuş pentru odihnă, troacă pentru furaje şi apă, secţie pentru hrănire suplimentară a
viţelelor şi tăuraşilor şi spaţiu pentru mulgerea vacii. Pentru creşterea şi îngrăşarea viţelor şi tăuraşilor este nevoie de
încăperi ce vor include: culcuş pentru odihnă, troacă pentru furaje şi apă. La construcţia încăperilor se foloseşte
lemnul şi cotileţul. Podeaua se face din scândură de lemn cu scurgere bună a lichidului. Construcţia mini complexului
ce va include: 3 secţii pentru întreţinerea vacilor de lapte şi 3 secţii pentru creştere şi îngrăşare a viţelor şi tăuraşilor.
Costul construcţiei se estimează la – 9 500 lei.
Vaci de rasă. Preţul 1 kg greutate vie la vaci de rasă constituie 17 lei. Pentru procurarea unei vaci de lapte de rasă
Holstein cu masă corporală de 600 kg sunt necesari – 10 200 lei. Investiţia necesară pentru cele 3 vaci de lapte va
constitui - 30 600 lei. Vaci de rasă pot fi procurate de la Institutul Naţional pentru cercetări în Zootehnie şi
Veterinărie din Republica Moldova (Maximovca).
Greutatea Conţinutul de Conţinutul de Greutatea corporală
Denumirea Direcţia de Producţia de
corporală a grăsime în lapte, proteină în lapte, a viţeilor la naştere,
rasei producţie lapte, kg
vacilor, kg % % kg
Balţată cu
negru lapte 650-750 5 000-7 000 3,5-3,7 3,2-3,3 35-39
Simmental lapte-carne 600-800 3 000-5 500 3,9-4,2 3,4-3,5 40-43
Roşie de stepă lapte 450-550 3 000-5 000 3,7-3,9 3,3-3,5 28-35
Roşie estonă lapte 500-550 3 500-5 000 3,8-4,2 3,2-3,5 34-38
Holstein lapte 650-750 6 000-10 000 3,3-3,6 3,0-3,1 40-45
Ayrshire lapte 400-500 4 000-5 000 3,9-4,5 3,5-3,6 30-33
Jersey lapte 300-350 3 000-4 000 5,0-6,5 3,7-4,5 20-25
Investiţia totală:
Unităţ
Specificare Preţ unitar, lei Total, lei
i
Încăperi 1 9 515 9 500
Vaci de rasă 3 10 200 30 600
TOTAL 40 100
Piaţa de desfacere
Laptele se bucură de o cerere sporită pe piaţă şi la fabricile de prelucrare a laptelui. Fabricile de prelucrare a
laptelui oferă pentru 1 l de lapte 1,75 lei/l, în cazul când conţinutul de grăsime în lapte nu este mai jos de 3,5 %.
Cei mai mari operatori de prelucrare a laptelui sunt: SA „Lapte” (Chişinău), SA „Alba” (Hînceşti), SA „Incomlac”
(Bălţi) şi alte fabrici mici.
Carnea de vită se bucură de o cerere sporită pe piaţă şi întreprinderile de prelucrare. Cei mai mari operatori pe
piaţă sunt SA „Basarabia Nord” (Bălţi)şi SA „Carmez” (Chişinău) şi agenţi economici locali cu capacităţi mici de
prelucrare. În acelaşi timp carnea de vită are calităţi dietetice recunoscute. În ţară activează circa 30 întreprinderi
ce se ocupă cu achiziţionarea carnei de vită greutate vie şi exportul peste hotare (în special Rusia). Întreprinderile
cu cele mai mari achiziţii şi exporturi de carne de vită sunt următoarele: Asociaţia de achiziţii publice (Donduşeni),
Antardo (Soroca), Roma (Bălţi), Ambioli (Bălţi) şi Hulubaş (Criuleni). Preţul mediu de comercializarea a cărnii de
vită greutate vie constituie 6,5 lei/kg. Consumatorul final plăteşte 20-28 lei/kg. Carnea de vită se comercializează în
stare proaspătă sau congelată.
Desfăşurarea afacerii
Procesul de întreţinere a vacilor este relativ simplu şi la numărul de până la 20 de vaci poate fi administrat de o
singură persoană. Procesul de întreţinere a vacilor constă din următoarele etape:
Însămânţarea vacilor. Viţelele vor fi însămânţate la vârsta de 16-18 luni, deci la maturitatea de reproducţie, când
ating masa corporală de 60-70 % comparativ cu vacile adulte a rasei respective. Durata căldurilor este de 12-18
ore. Durata medie de gestaţie la taurine este - 285 zile.
O vacă de prăsilă poate fi utilizată pe parcursul a 8 ani (după a 8 lactaţie se reduce cantitatea de lapte muls pe
lactaţie). Pe durata de întreţinere a unei vaci numărul fătărilor constituie 8 fătări, ceea ce permite obţinerea a 8 viţele
sau tăuraşi de la o vacă.
Alimentaţia vacilor şi fătarea. Hrănirea vacilor gestante se împarte în două perioade: I – cuprinde primele 4 luni şi
a II – începând cu luna a 5. Vacile gestante trebuie înţărcate cu 6-8 săptămâni înainte de fătare. Perioada
repausului mamar va constitui în mediu 60 zile. În această perioadă greutatea corporală a fetişului necesită o
cantitate sporită de substanţe (se formează până la 90% din masa lui), se restabileşte ţesuturile ugerului şi se
acumulează rezerve pentru perioada de lactaţie.
Hrănirea vacilor în perioada de lactaţie va include nutreţuri suculente şi concentrate efectuându-se de 3 ori pe zi.
Alimentaţia tineretului. Tineretul obţinut poate fi folosit pentru reproducţie sau pentru îngrăşare. Pentru prima
categorie este necesar de a asigura o alimentaţie calitativă care ar permite o creştere şi dezvoltare normală.
Plimbatul este necesar tuturor animalelor. La tineret contribuie la dezvoltarea muşchilor şi organelor. Plimbatul
contribuie la activizarea schimbului de substanţe datorită accelerării lucrului sistemului cardio-vascular.
Îngrijirea corporală se face zilnic cu ţesala şi cu peria – ceea ce duce la curăţirea pielii şi o circulaţie bună a sângelui.
Important!
Pentru a comercializa lapte şi carne de vită trebuie să obţineţi următoarele certificate si autorizaţii:
- Certificat eliberat de Serviciul Veterinar de Stat.
- Certificat eliberat de primărie precum că animalele aparţin producătorului.
Analiza veniturilor si cheltuielilor
Afacerea preconizată va constitui din creşterea şi întreţinerea a 3 vaci de lapte şi a viţelelor şi tăuraşilor obţinuţi.
Animalele obţinute vor fi îngrăşate şi comercializate la carne. În cazul dispunerii de încăperi suplimentare afacerea
poate fi extinsă prin selectarea viţelelor pentru completarea şeptelului de animale sau comercializarea lor ca
animale de prăsilă altor crescători de animale. Pentru alimentaţia animalelor o parte din nutreţuri vor fi proprii, iar
restul pentru care gospodăria nu dispune condiţii de producere vor fi procurate sau schimbate cu alte gospodării
sau întreprinderi specializate.
Planificarea volumul producţiei de lapte pentru cele 8 lactaţii:
Numărul Productivitatea Cantitatea totală de
Lapte anual Numărul de
Specificare de unei vaci pe lapte - total pe 8
- total, l lactaţii la o vacă
animale lactaţie, l lactaţii, l
Lapte 3 5 000 15 000 8 120 000
Planificarea volumul producţiei totale de carne:
Numărul de Total viţei, Greutatea 1 cap, Total carne masă vie,
Specificare Total fătări
animale cap kg kg
Animale obţinute 3 24 24 620 14 880
Sacrificarea vacilor 3 650 1 950
TOTAL 16 830
Prognoza vânzărilor anuale de lapte şi carne:
Preţul
Vânzări,
Specificare U.M. Cantitatea unitar,
lei
lei
Lapte mii litri 15 1 750 26 250
Animale la îngrăşare t 1,86 8 500 15 810
TOTAL 42 060
Prognoza cheltuielilor anuale pentru întreţinerea pe grupele de vârstă a vitelor:

Numărul de capete

însămânţare etc.),
Alte cheltuieli 5%
(prep. veterinare,
Lapte degresat

Aditivi nutritivi
Nutreţuri verzi
Rădăcinoase
Concentrate

Lapte
Fânaj

Siloz
Total,

Paie
Fân
Specificare

lei
Cheltuieli anuale la 1 cap, lei
Vaci de lapte 1 585 120 300 1 350 130 330 170 0 0 11 150 3 146
Viţele şi tăuraşi în perioada de
lăptare 1 143 35 30 30 0 0 10 200 75 4 26 553
Animale la îngrăşare 1 390 70 120 900 40 270 90 0 0 7 94 1 982
Cheltuieli anuale pe grupe de întreţinere a animalelor, lei
Vaci de lapte 3 1 755 360 900 4 050 390 990 510 0 0 33 449 9 437
Viţele şi tăuraşi în perioada de
lăptare 3 429 105 90 90 0 0 30 600 225 11 79 1 659
Animale la îngrăşare 6 2 340 420 720 5 400 240 1 620 540 0 0 43 566 11 889
TOTAL 4 524 885 1 710 9 540 630 2 610 1 080 600 225 87 1 095 22 985

Calculul marjei brute (anuale):


- Vânzări 42 060 lei
- Cheltuieli 22 985 lei
---------------------------------------------
Marja bruta 19 075 lei (45%)

Sursa: „Producerea taurinelor pentru lapte”, Nicolaie Bucătaru, Vladimir Rodionav, Chişinău 2001, pag. 32