Sunteți pe pagina 1din 2

Atelier de confecţionare a cheilor şi de ascuţire a instrumentelor

Investiţia, lei 4 000


Vânzări, lei/an 13 000
Profit brut, lei/an 7 464
Perioada de recuperare a investiţiei, luni 7
Numărul locurilor de muncă 1

Descrierea afacerii
Sarcina de bază a atelierului constă în satisfacerea cerinţelor populaţiei în confecţionarea cheilor,
sporirea calităţii lucrărilor de executare a comenzilor şi culturii de deservire a clienţilor. Confecţionarea
cheilor face parte din categoria serviciilor auxiliare şi este oportună pentru populaţie, contribuind la
ridicarea nivelului de deservire socială. Paralel cu confecţionarea cheilor pentru utilizarea maximă a
capacităţilor atelierul va efectua şi alte tipuri de servicii, cum ar fi: reparaţia lacătelor şi instalarea lor la
domiciliu, ascuţirea instrumentelor şi cuţitelor, aprovizionarea brichetelor cu gaz, reparaţia ramelor de
ochelari şi reparaţia umbrelelor.
Acest tip de deservire îşi trage începuturile din vremurile cele mai vechi şi este bine cunoscut de către
populaţie. În prezent observăm astfel de ateliere preponderent în localităţile urbane, oamenii de la
sate fiind nevoiţi să piardă din timpul personal şi să se deplaseze în urbe pentru a procura o cheie de
rezervă sau să repare un lacăt necesar în gospodărie.
De menţionat, că pentru succesul acestei afaceri este nevoie ca atelierul să fie amplasat într-o
localitate des populată (îndeosebi în centrele raionale), frecventată de un flux permanent de vizitatori,
cu o populaţie de peste 6000 oameni, în care se desfăşoară târguri de vite şi pieţe agricole şi de
mărfuri, iar activitatea trebuie desfăşurată la costuri foarte mici.
Investiţia necesară
La demararea acestei afaceri va fi nevoie de un spaţiu branşat la linia de curent electric, un polizor cu
mecanism de copiere, un raft pentru expunerea cheilor, umbrelelor şi lacătelor, o masă de lucru şi un
fotoliu.
Pentru activitatea operaţională este nevoie de un spaţiu cu suprafaţa de circa 9 m 2. Spaţiul de lucru va
fi din proprietatea privată a agentului economic, astfel evitându-se cheltuielile de arendă a clădirii.
Masa de lucru şi fotoliul vor fi la fel din averea agentului economic. Pentru desfăşurarea activităţii va fi
nevoie de diferite materiale şi scule necesare pentru lucru. Pentru diminuarea cheltuielilor
investiţionale se va procura un polizor cu mecanismul de copiere la mâna a doua, aflat într-o stare de
funcţionalitate bună.

Cheltuieli investiţionale Unităţi Valoarea investiţiei, Lei


Polizor cu mecanism de copiere 1 3000
Raft 1 500
Materiale şi scule 1 500
Total 4000

Piaţa de desfacere

Clienţii atelierului de confecţionare a cheilor vor fi oamenii localităţii date şi populaţia aflată în vizită.
Tipurile de servicii şi produse propuse clienţilor:
1. servicii de confecţionare a cheilor pentru locuinţe;
2. servicii de confecţionare a cheilor pentru mijloace de transport auto;
3. servicii de reparaţie a diverselor tipuri de lacăte;
4. instalarea lacătelor la domiciliu;
5. servicii de ascuţire a cuţitelor şi sculelor (daltă, burghiu, ferestrău, topor, sapă, coasă etc.);
6. servicii de aprovizionare a brichetelor cu gaz;
7. servicii de reparaţie a umbrelelor;
8. servicii de reparaţie a ramelor de ochelari.
În estimaţiile efectuate s-a luat deservirea zilnică a 12 clienţi la un volum de vânzări de 43 lei/zi. Astfel,
pentru o localitate de 6000 oameni activitatea atelierului se va baza preponderent pe următorul
segment de piaţă: confecţionarea cheilor – 2%; reparaţia ramelor de ochelari – 5%; aprovizionarea
brichetelor cu gaz – 26%; ascuţirea cuţitelor şi altor scule tăietoare – 25% din populaţia localităţii.
Desfăşurarea afacerii
Clienţii vor fi deserviţi preponderent prin metoda cea mai progresistă – forma de deservire urgentă.
Sursele de aprovizionare cu semifabricate, materii prime şi materiale de întreţinere – reparaţii vor fi
procurate la pieţele şi magazinele specializate din or. Chişinău. Consumul zilnic de energie electrică,
luat în calcul, este de 4 kW/oră.
În executarea lucrărilor va fi antrenat un lucrător cu experienţă în domeniu care, în afară de procesul
de producţie, va administra şi aproviziona afacerea cu materii prime şi materiale necesare.
Regimul de lucru va fi de 6 ore pe zi. Numărul total de zile lucrătoare pe an constituie 300 zile.
Analiza veniturilor şi cheltuielilor

Prognoza vânzărilor
Servicii prestate Numărul de clienţi deserviţi anual Preţ unitar, lei Vânzări anuale, lei
Chei pentru locuinţe 144 5 720
Chei pentru maşini 48 25 1 200
Reparaţia lacătelor 48 10 480
Instalarea lacătelor 48 30 1 440
Ascuţirea cuţitelor 1 500 3 4 500
Încărcarea brichetelor 1 550 0,7 1 084
Reparaţia ramelor de
300 10 3000
ochelari
Reparaţia umbrelelor 48 12 576
Total 3 685 13 000

Prognoza cheltuielilor anuale


Cheltuieli
Indicatori
Lei/lună Lei/an
Materii prime, materiale pentru reparaţii şi întreţinere 150 1 800
Cheltuieli comerciale 100 1 200
Cheltuieli energie electrică 94 1 123
Cheltuieli neprevăzute 10% 412
Impozite şi taxe 1 000
Total 5 536

Marja brută anuală:


- Vânzări 13 000 lei
- Cheltuieli 5 536 lei
________________________________
Marja brută 7 464 lei (57%)