Sunteți pe pagina 1din 3

PLANTAŢIE DE VIŢĂ DE VIE CU SOIURI DE STRUGURI PENTRU MASĂ

106 700
Investiţia
MDL
Vânzări în anul 5 de rod 56 000 MDL
Profit brut 44 700 MDL
Perioada de recuperare a investiţiei 9-10 ani

Descrierea afacerii
Cu toate că necesită multe mijloace financiare, producerea strugurilor de masă este o afacere profitabilă,
profitul brut constituind cca. 44 mii lei la hectar anual. Este rentabil de plantat viţă de vie şi din următoarele
considerente:
 Foarte multe terenuri agricole din ţară pot fi eficient exploatate numai cultivându-le cu viţă de vie
 Cererea pe piaţă a strugurilor de masă este în creştere
 La îngrijirea bună a plantaţiei viticole aceasta poate fi exploatată pe parcursul a 25-30 ani
 Plantaţia viticolă poate preîntâmpina alunecările de teren şi eroziunea solului
Investiţia necesară
Productivitatea plantaţiilor viticole şi durabilitatea exploatării lor eficiente depinde de valoarea biologică a
meterialului săditor, de corectitudinea înfiinţării plantaţiei şi de nivelul de îngrijire în primii 3-4 ani după
plantare. Plantaţia de viţă trebuie înfiinţată cu material săditor din clone înalt productive libere de viroze.
Înfiinţarea unui hectar de vie şi îngrijirea acestuia până la intrarea pe rod (primii4 ani) necesită cca. 100 –
110 mii lei: I an de vegetaţie cca. 54 mii lei; anul II de vegetaţie cca. 42 mii lei; şi anul III şi IV de vegetaţie
cca. 5,6 mii lei anual. Deviz orientativ de cheltuieli privind înfiinţarea şi întreţinerea unei plantaţii
producătoare de struguri pentru masă în anii I-IV de vegetaţie (suprafaţa 1 ha):
preţ
  unit unit/ha Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL
unit/lei
A. ACTIVE NEMATERIALE                
Elaborarea proiectului de amplasare buc 1 1,000 1,000 1,000
B. COSTUL MATERIALELOR                
Material săditor buc 2,450 12 29,400 2,940 32,340
Piloni de spalier buc 660 30 19,800 19,800
Sârmă tone 1 7,500 7,500 7,500
Tutori (suporturi) buc 2,450 0.8 1,960 1,960
Material de legat kg 2.8 10 28 28 28 28 112
Îngrăşăminte organice tone 70 100 7,000 7,000
Îngrăşăminte minerale
P - fosfatice kg 300 3.1 930 930
K - potasice kg 600 1.8 1,080 1,080
Substanţe chimice (insecticide şi fungicide) 300 700 1,080 1,080 3,160
Apă m3 49 0.1 5 5 5 5 20
C. OPERAŢII MECANIZATE                
Arătură de plantare ha 1 650 650 650
Arătură (22 cm) ha 1 400 400 400 400 1,200
Discuirea ha 1 150 150 150 150 150 600
Cultivarea ha 3 150 450 450 450 450 1,800
Fertilizarea ha 2 150 300 300
Transportarea apei t/km 245 2.5 613 613 613 613 2,450
Stropitul cu chimicale ha 5 200 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
Transportarea pilonilor şi sârmei t/km 200 2.5 500 500
D. OPERAŢII MANUALE                
Plantarea om/zi 30 50 1,500 1,500
Instalarea pilonilor şi sârmei om/zi 50 50 2,500 2,500
Prăşitul pe rânduri (3 ori) om/zi 15 30 450 450 450 450 1,800
Tăiatul în uscat om/zi 10 50 500 500 500 500 2,000
Tăiatul în verde om/zi 8 30 240 240 240 240 960
Paza om/lună 3 350 1,050 1,050
E. ALTE CHELTUIELI ŞI CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%)     4,861 3,778 492 492 9,621
F. TAXE ŞI IMPOZITE                
Impozitul funciar 1 110 110 110 110 110 440
Fondul social 1 130 130 130 130 130 520
TOTAL (A+B+C+D+E+F)       53,706 41,793 5,647 5,647 106,793
Piaţa de desfacere
Ultimii ani s-a redus considerabil suprafaţa planaţiilor de viţă de vie din soiuri de masă iar starea plantaţiilor
existente nu permite producerea strugurilor cu calităţi bune pentru depozitare şi export. Preţul mediu la care
se comercializează strugurii de masă de la producător constituie la moment cca. 4 lei/kg iar pentru calitatea
superioară se poate de comercializat şi la preţul de 5-6 lei/kg. Printre principalii consumatori de struguri de
masă pot fi numiţi: întreprinderile de comerţ cu ridicata (spre ex. Codru ST şi Nectar) care de regulă posedă
frigidere de păstrare a strugurilor pe termen îndelungat şi exportă strugurii pe pieţele din Rusia, Belorusia,
România şi Ukraina, magazinele, populaţia din regiune, realizatorii de struguri la pieţele din Chişinău, Bălţi
etc. Strugurii care nu corespund standardelor de depozitare se comercializează la fabricile de vin. Un factor
important la producerea strugurilor de masă este ca întreprinzătorul să posede capacităţi de păstrare
temporare şi pe termen lung a strugurilor în frigider deoarece în perioada lunilor noiembrie –mai preţurile la
struguri ating valoarea maximală.
Desfăşurarea afacerii
Soiuri de viţă de vie de masă. La înfiinţarea plantaţiilor de vie producătoare de struguri pentru masă este
necesar de plantat o gamă mai largă de soiuri cu perioade diferite de coacere care ar forma un conveier
varietal pentru strugurii de masă. Este important ca meterialul săditor viticol să fie procurat de la unităţile
pepinieriste care deţin licenţă de producere a clonelor înalt productive libere de viroze aşa ca: Institutul
Naţional al Viei şi Vinului, Sauron, Codru ST, Sadac Agro etc. Conveierul poate fi din soiurile:
a) Soiuri cu coacere extratimpurie: Perla de Csaba, Muscat Iantarnîi, Irşai Oliver etc.
b) Soiuri cu coacere timpurie: Ranii Magaracia, Cardinal, Chişmiş Lucistîi, Codreanca
c) Soiuri cu perioada medie de coacere: Regina Viilor, Chasselas dore, Leana, Frumoasa Albă
d) Soiuri cu coacere târzie: Ialovenschi Ustoicevîi, Coarna Neagră, Alb de Suruceni, Moldova,
Muscat de Hamburg etc.
Înfiinţarea plantaţiilor. Odată cu desfundatul, în sol se încorporează 60 – 100 tone de îngrăşăminte
organice, precum şi îngrăşăminte minerale: superfosfat 300 kg/ha şi sare potasică 600 kg/ha. Desfundatul
se efectuează la adâncimea de 40-50 cm, după ce urmează nivelarea, pichetarea terenului şi plantarea cu
ajutorul burghiului hidraulic.
Întreţinerea solului. Solul se cultivă de 3-4 ori la adâncimea de 8-12 cm, iar toamna se ară la adâncimea
de 18-22 cm cu aruncarea solului spre butuci.
Administrarea îngrăşămintelor. În viile pe rod se recomandă de administrat anual 90-100 kg azot, 90 kg
fosfor şi 100 – 150 kg potasiu la hectar.
Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Viile trebuie tratate contra manei (mildiu) şi făinarei. În acest scop se
fac 4-5 tratări cu preparate chimice. Tratarea se face pe timp liniştit şi răcoros – de obicei dimineaţa sau
seara. Printre dăunători se înregistrează buha semănăturilor, sîrmarii etc. care afectează lăstarii verzi ai
viţelor după plantare, baza cărora se află în sol. În lupta cu acestea în timpul plantării, solul muşuroiului se
prelucrează cu insecticide în formă de praf.
Recoltarea strugurilor. Recoltatul strugurilor de masă începe în decada a 2-3 a lunii august şi se
efectuează în 2-3 reprize, adică se aleg strugurii care sunt copţi şi se comercializează. Strugurii culeşi se ţin
în locuri umbrite şi răcoroase şi trebuie urgent comercializaţi (pe parcursul a cel mult 3-6 zile în funcţie de
gradul de transportare şi păstrare a soiurilor).
Păstrarea strugurilor. Strugurii destinaţi păstrării trebuie să fie bine maturaţi (conţinutul de zahăr – cel
puţin 170 g/l), cu toate boabele sănătoase. Se culeg atent, fără a deteriora stratul de pruină de pe boabe,
se amplasează în lăzi noi cu capacitatea de 5-10 kg. Strugurii se culeg când nu mai au rouă pe ei şi ploaia
a fost cel puţin cu 2-3 zile în urmă. În ziua când camera s-a umplut se face o dezinfectare prin ardere a
sulfului (1,3 – 1,5 g/m3), care se repetă peste fiecare 5-6 zile. În frigider regimul de păstrare este la
temperatura aerului -1+1 grad şi umeditate relativă a aerului –92-94%.

Important:
- nu se recomandă de plantat pe sectoare cu expoziţia nord, nord-est, nord-vest, cu
adâncimea apelor freatice mai în faţă de 1,5m şi pe soluri mlăştinoase sau cu umeditate
excesivă.
- O vie cu suprafaţa de peste 0,5 ha se plantează numai în baza unui proiect executat de un
birou de proiectare, care posedă licenţă
- Ultima tratare chimică se face la sfârşitul lui iulie - cu 22 zile înainte de începutul recoltării
Analiza veniturilor si cheltuielilor
Pentru calculul veniturilor s-a folosit recolta la hectar de 14 tone. Această recoltă este caracteristică
începând cu anul 5 de rod atunci când plantaţia întră în perioada de plină producţie. Pentru primii ani de rod
recolta la hectar va constitui cca. 6 – 9 t/ha de struguri.
Schema tehnologică pentru creşterea strugurilor de masă în anul 5 de rod (anul 9 de
vegetaţie), MDL:
preţ
  unit unit/ha TOTAL
unit/lei

A. VÂNZĂRI NETE        
Struguri kg 14,000 4.0 56,000
B. COSTUL MATERIALELOR        
Îngrăşăminte minerale
N - azotice kg 100 1.6 160
P - fosfatice kg 90 3.1 279
K - potasice kg 120 1.8 216
Apă m3 49 0.1 5
Material de legat kg 15.0 10 150
Substanţe chimice (insecticide şi fungicide) 1,500
C. OPERAŢII MECANIZATE        
Arătură (22 cm) ha 1 400 400
Discuirea ha 1 150 150
Cultivarea ha 3 150 450
Fertilizarea ha 2 150 300
Transportarea apei t/km 245 2.5 613
Stropitul cu chimicale ha 5 200 1,000
Transportarea recoltei t/km 140 2.5 350
D. OPERAŢII MANUALE        
Prăşitul pe rânduri (3 ori) om/zi 15 30 450
Tăiatul în uscat om/zi 20 50 1,000
Tăiatul în verde om/zi 7 30 210
Recoltarea şi sortarea om/zi 25 50 1,250
Paza om/lună 3 500 1,500
E. ALTE CHELTUIELI ŞI CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%)     998
F. TAXE ŞI IMPOZITE        
Impozitul funciar 1 110 110
Fondul social 1 130 130
G. TOTAL CHELTUIELI (B+C+D+E+F)       11,221
MARJA BRUTĂ (A-G)       44,779
MARJA BRUTĂ (G/A)       80%

Sursa: „Calendarul viticultorului”, Vladimir Corobca, Chişinău-2001


„Înfiinţarea plantaţiilor viticole”, Vladimir Corobca, Chişinău-2001