Sunteți pe pagina 1din 13

MS Word to PDF Batch Convert Multiple Documents Software - Please purchase license to remove this.

Uniunea European acord Romniei expertiz i sprijin financiar n vederea pregtirii pentru aderare, prin programe
specifice: Phare, Ispa i Sapard. Sectoarele beneficiare variaz de la dezvoltare regional i sprijin pentru IMM-uri,
pn la investiii n infrastructura de mediu i transport i dezvoltare rural.
Suma anual total a fondurilor nerambursabile acordate Romniei prin cele trei programe este n cretere, de la cca
660 de milioane de Euro n 2003, la peste un miliard de Euro n 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizat de
autoritile romne de resort, sub coordonarea Ministerului Finanelor Publice.
C Co oo or rd do on na at to or r p pr ro oi ie ec ct t: : e ec c. . A An na a F Fa au ur r, , a an ni im ma at to or r l lo oc ca al l
A Au ut to or ri i a ai i f fi is se ei i t te em ma at ti ic ce e : : i in ng g. . C Cr ri is st ti ia an n P Pe er ra a, , a an ni im ma at to or r l lo oc ca al l, ,
c cu u a aj ju ut to or ru ul l d de eo os se eb bi it t a al l i in ng g. . O Ot ti il li ia a R Ru us su u, , c co on ns si il li ie er r l la a A AP PI IA AI IA AD DR R A Al lb ba a

Daca fermierul roman crescator de oi/capre -
producator de lapte sau carne, doreste sa ramana pe
piata si dupa anul 2007
O Ob bi ie ec ct ti iv ve e
S Sp po or ri ir re ea a s sa au u m me en nt ti in ne er re ea a u un nu ui i n nu um ma ar r r re el la at ti iv v m ma ar re e
d de e a an ni im ma al le e i in n f fe er rm ma a
( (1 15 50 0 o oi i/ /1 10 00 0 c ca ap pr re e) )
T Te eh hn no ol lo og gi ii i n no oi i: :
Sa construiti un adapost nou sau sa modificati adapostul existent, intr-un
adapost modern, bine aerisit si luminat;
Ameliorarea rapida a efectivelor sub raportul productiei prin selectioe
individuala si dirijarea montei;
Asigurarea unei productivitati sporite in exploatatie;
Organizarea crescatorilor in structuri asociative;
Eventual orientarea spre productia de carne:
ingrasare oaie si miel pe pasune
ingrasarea mieilor in stabulatie permanenta dupa intarcare
V Vr re ea au u s sa a c co on ns st tr ru ui ie es sc c u un n g gr ra aj jd d d de e o oi i / /c ca ap pr re e
C Ca ar re e s su un nt t n no or rm me el le e p pe e c ca ar re e t tr re eb bu ui ie e s sa a l le e
r re es sp pe ec ct t ? ?B Bu un na as st ta ar re ea a
a an ni im ma al le el lo or r
C Co os st tu ur ri i
C Co on nd di it ti ii il le e
d de e m mu un nc ca a
A Am me en na aj ja ar re ea a
i in nt te er ri io oa ar ra a a a g gr ra aj jd du ul lu ui i
Dimensionarea
grajdului
C Ca ar ra ac ct te er ri is st ti ic ci il le e
l lo oc cu ul lu ui i d de e
a am mp pl la as sa ar re e


S S R R A A J J D D U U L L
C Ca al li it ta at te ea a
p pr ro od du us se el lo or r
L Le eg gi is sl la at ti ie e

E El li im mi in na ar re ea a
d de ej je ec ct ti ii il lo or r
S SI IS ST TE EM ME E D DE E I IN NT TR RE ET TI IN NE ER RE E O OI I / / C CA AP PR RE E
S SI IS ST TE EM M E EX XT TE EN NS SI IV V
t tr ra an ns sh hu um ma an nt ta a d de e l la a m mu un nt te e l la a c ca am mp pi ie e
s se em mi it tr ra an ns sh hu um ma an nt ta a s sa au u t tr ra an ns sh hu um ma an nt ta a
l li im mi it ta at ta a, , d de e l la a z zo on ne el le e d de ep pr re es si io on na al le e
p pr re em mo on nt ta an ne e l la a p pa as su un ni il le e m mo on nt ta an ne e . .
e ex xc cl lu ud de e o or ri ic ce e f fe el l d de e t tr ra an ns sh hu um ma an nt ta a
S SI IS ST TE EM M S SE EM MI I- -I IN NT TE ES SN NS SI IV V
S SI IS ST TE EM M I IN NT TE ES SN NS SI IV V
O Oi il le e s su un nt t i in nt tr re et ti in nu ut te e i in n s st ta ab bu ul la at ti ie e
p pe er rm ma an ne en nt ta a l la a a ad da ap po os st t s si i p pa ad do oc c
l la ar rg gi it t


S SI IS ST TE EM M E EX XT TE EN NS SI IV V
D DE EZ ZA AV VA AN NT TA AJ JE E : :
O Oi il le e s si i c ca ap pr re el le e p pa ar rc cu ur rg g d di is st ta an nt te e m ma ar ri i p pe en nt tr ru u p pr ro oc cu ur ra ar re ea a
h hr ra an ne ei i; ;
C Ca ap pa ac ci it ta at te ea a p pr ro od du uc ct ti iv va a a a a an ni im ma al le el lo or r e es st te e r re el la at ti iv v s sc ca az zu ut ta a
P Pr ro oc ce es su ul l d de e a am me el li io or ra ar re e a a r ra as se ei i n nu u e es st te e d di ir ri ij ja at t
A AV VA AN NT TA AJ JE E : :
L La a n no oi i i in n t ta ar ra a e es st te e c ce el l m ma ai i d de es s i in nt ta al ln ni it t
S Su up po or rt ta a c ch he el lt tu ui ie el li i m mi in ni im me e p pe en nt tr ru u h hr ra an na a a an ni im ma al le el lo or r
S SI IS ST TE EM M S SE EM MI I- -I IN NT TE EN NS SI IV V S SI I I IN NT TE EN NS SI IV V
A AV VA AN NT TA AJ JE E : :
P Pr ro oc ce es su ul l d de e a am me el li io or ra ar re e a a r ra as se ei i e es st te e d di ir ri ij ja at t
I In nf fi ii in nt ta ar re ea a p pa aj ji is st ti il lo or r c cu ul lt ti iv va at te e
M Me ec ca an ni iz za ar re ea a a ac ct ti iv vi it ta at ti il lo or r d di in n f fe er rm ma a
I In ng gr ra as sa ar re ea a m mi ie ei il lo or r d de e t ti ip p i in nd du us st ti ir rl la a


A!)!A;A1!A 1A}1U!UJ / ;AJVAAU!UJ A!)!A;A1!A 1A}1U!UJ / ;AJVAAU!UJ A!)!A;A1!A 1A}1U!UJ / ;AJVAAU!UJ A!)!A;A1!A 1A}1U!UJ / ;AJVAAU!UJ
A AL LE EG GE ER RE EA A T TE ER RE EN NU UL LU UI I
E EV VI IT TA AT TI I T TI IN NE ET TI I C CO ON NT T
INUNDABIL
DE LA BAZA PANTELOR
DE LANGA MLASTINI, BALTI
S SA A P PE ER RM MI IT TA A E EX XT TI IN ND DE ER RE EA A F FE ER RM ME EI I
S SA A F FI IE E L LI IP PS SI IT T D DE E F FA AC CT TO OR RI I N NO OC CI IV VI I
T TE ER RE EN NU UL L A AG GR RI IC CO OL L C CA AT T M MA AI I
A AP PR RO OA AP PE E D DE E G GR RA AJ JD D
S SA A E EX XI IS ST TE E S SU UR RS SA A D DE E A AP PA A P PO OT TA A I IL LA A
S SA A P PE ER RM MI IT TA A R RA AC CO OR RD DA AR RE EA A L LA A
R RE ET TE EA AU UA A E EL LE EC CT TR RI IC CA A
P PE EN NT TR RU U S SA AI IV VA AN NE E- -A AP PA A F FR RE EA AT TI IC CA A 1 1- -2 2 M M
A!)!A;A1!A ;A!JJ 1! !U!; A!)!A;A1!A ;A!JJ 1! !U!; A!)!A;A1!A ;A!JJ 1! !U!; A!)!A;A1!A ;A!JJ 1! !U!;
1In interiorul adapostului

numarul de animale este
mai mic
Animalele producatoare de
lapte sunt intretinute intr-un
singur grajd.
2In centrul de greutate a mai
multor adaposturi

numarul de animale in cadrul
fermei este mai mare,
Animalele sunt intretinute in
mai multe grajduri.


C1J!ATA1!A A1A)C;TU1J!C1 C1J!ATA1!A A1A)C;TU1J!C1 C1J!ATA1!A A1A)C;TU1J!C1 C1J!ATA1!A A1A)C;TU1J!C1
S SC CO OP P : :
protectia fata de vanturile dominante din zona;
asigurarea unui bun iluminat natural ;
mentinerea unei temperaturi optime in interiorul adapostului ;
C1J!ATA1!A ;A!JJ 1! !U!; C1J!ATA1!A ;A!JJ 1! !U!; C1J!ATA1!A ;A!JJ 1! !U!; C1J!ATA1!A ;A!JJ 1! !U!;
A An ni im ma al le el le e sa circule comod:
in ordine
siguranta deplina.
Dimensiunea grajdului

Fundatia

Pereti exteriori
A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A
1A}1U!UJ 1A}1U!UJ 1A}1U!UJ 1A}1U!UJ


A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A 1A}1U!UJ A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A 1A}1U!UJ A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A 1A}1U!UJ A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A 1A}1U!UJ
oe CA)1! oe CA)1! oe CA)1! oe CA)1!
Usile

Acoperisul
A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A 1A}1U!UJ A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A 1A}1U!UJ A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A 1A}1U!UJ A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A 1A}1U!UJ


)ooot:! )ooot:! )ooot:! )ooot:! de regula suprafata padocului trebuie ;o ]+e o:!!o ]o!o oe ;:+o]o!o oooo;!:!:+,
Pentru a evita mocirlirea, padocurile se paveaza in zona unde se monteaza jgheaburile pentru apa.
Co+o+!++e+!o+eo ++!e++oo+o o oooo;!::!+ Co+o+!++e+!o+eo ++!e++oo+o o oooo;!::!+ Co+o+!++e+!o+eo ++!e++oo+o o oooo;!::!+ Co+o+!++e+!o+eo ++!e++oo+o o oooo;!::!+
Din suprafata totala construita a adapostului :
t 7U 7U 7U 7U 7o% 7o% 7o% 7o% se compartimenteaza tot cu
panouri demontabile in
J.!oe to!et!+\e .!oe to!et!+\e .!oe to!et!+\e .!oe to!et!+\e pentru :
mame in diferite stari fiziologice in raport cu
gradul de avansare a gestatiei,
boxe pentru oi si miei pentru cele doua
categorii de miei respectiv miei mijlocii si miei
zburati pentru a evita strivirea lor,
?.!oo e+!+: +e]:g+:! ++e+!o+ .!oo e+!+: +e]:g+:! ++e+!o+ .!oo e+!+: +e]:g+:! ++e+!o+ .!oo e+!+: +e]:g+:! ++e+!o+ -
++e!or si este separat de maternitate prin
grilaje cu intervale libere de 20/40 cm care
A ?o ?o ?o ?o U% e;!e oe;!++o!o U% e;!e oe;!++o!o U% e;!e oe;!++o!o U% e;!e oe;!++o!o
+o!e+++!o!++ +o!e+++!o!++ +o!e+++!o!++ +o!e+++!o!++,
A este indicat ca maternitatea sa fie
construita cu tavan pentru a asigura
in interior o temperatura de 5-8 grade
in perioada de iarna cind au loc
fatarile. Fatarea are loc in
o !oe ++o+\+o:o!e !oe ++o+\+o:o!e !oe ++o+\+o:o!e !oe ++o+\+o:o!e special
amenajate (mama si miel)
compartimentate prin panouri
demontabile (gratare construite
din rigle de lemn)
A!! A!! A!! A!!AA}A1!A JAT!1JCA1A A ;AJVAAU!UJ AA}A1!A JAT!1JCA1A A ;AJVAAU!UJ AA}A1!A JAT!1JCA1A A ;AJVAAU!UJ AA}A1!A JAT!1JCA1A A ;AJVAAU!UJ
1.!AAUA! !AAUA! !AAUA! !AAUA!
Transhumanta, distantele mari fata de utilitati- face ca mulsul
manual sa aiba o raspandire foarte mare
++!:+o!o!+++ o;:+o to!+!o!++ +g+e+e+ ++!:+o!o!+++ o;:+o to!+!o!++ +g+e+e+ ++!:+o!o!+++ o;:+o to!+!o!++ +g+e+e+ ++!:+o!o!+++ o;:+o to!+!o!++ +g+e+e+
+:!;:!:+. +:!;:!:+. +:!;:!:+. +:!;:!:+.
Laptele de oaie sau de capra, trebuie sa fie t:+o! o++ t:+o! o++ t:+o! o++ t:+o! o++
:+t! :+t! :+t! :+t! oe \eoe+e !ot!e++o!og+t. oe \eoe+e !ot!e++o!og+t. oe \eoe+e !ot!e++o!og+t. oe \eoe+e !ot!e++o!og+t.
Contaminarea bacteriana a laptelui
Cauze ale contaminarii sunt :
Recipiente in care se realizeaza mulsul de curatenie
indoielnica
Absenta sau realizarii in mod insuficient a refrigerarii
Curatirea insuficienta a mamelelor praf, lana
Mainile mulgatorului nespalate
Contaminarea laptelui cu lana, piele sau fecale
Contaminarea cu diferite insecte
Mediu cu praf
Infectii ale mamelelor

L La ap pt te e c cu ur ra at t s si i d de e c ca al li it ta at te e : :
amenajarea pe pasune o !o!]o++o !o!]o++o !o!]o++o !o!]o++o betonata in
panta (pentru scurgerea apei)
o;!:++!e oe +:!;., o;!:++!e oe +:!;., o;!:++!e oe +:!;., o;!:++!e oe +:!;., si spatiul de asteptare
(care trebuie sa fie de 2 ori mai mare decat
spatiul pentru muls)
+g+e+o :ge+:! +g+e+o :ge+:! +g+e+o :ge+:! +g+e+o :ge+:!
Co+e Co+e Co+e Co+e
o Acesta trebuie foarte bine spalat cu apa si apoi
uscat prin stergere cu prosop
C+ C+ C+ C+
o se poate realiza prin stergere cu prosoape
umezite sau servet de hirtie umed de unica folosinta,
impregnate si cu substante dezinfectoare
; ;; ; ; ;; ;C CC C C CC C! !! ! ! !! !U UU U U UU UT TT T T TT TJ JJ J J JJ JJ JJ J J JJ J
C ++\e;!+!+e C ++\e;!+!+e C ++\e;!+!+e C ++\e;!+!+e mai costisitoare

Jg+e+o !o!e!:+ Jg+e+o !o!e!:+ Jg+e+o !o!e!:+ Jg+e+o !o!e!:+ , care se realizeaza mai usor
Co!+!o!eo !o!e!:+ Co!+!o!eo !o!e!:+ Co!+!o!eo !o!e!:+ Co!+!o!eo !o!e!:+ mai buna
;t:+!o+eo !++:!:+ oe +:!; ;t:+!o+eo !++:!:+ oe +:!; ;t:+!o+eo !++:!:+ oe +:!; ;t:+!o+eo !++:!:+ oe +:!;
?.!!CAAJC ?.!!CAAJC ?.!!CAAJC ?.!!CAAJC
- to+e ;o: o+ to+e ;o: o+ to+e ;o: o+ to+e ;o: o+ : se face la ;o!o oe +:!; ;o!o oe +:!; ;o!o oe +:!; ;o!o oe +:!; ,
La un efectiv de 125 capre se recomanda ca sala de muls sa
fie pe 4/6 posturi
A AA A A AA AV VV V V VV VA AA A A AA AA AA A A AA AT TT T T TT TA AA A A AA A} }} } } }} }! !! ! ! !! !
!U!;U! CJ!C1 ;J CA)1!!C1 !U!;U! CJ!C1 ;J CA)1!!C1 !U!;U! CJ!C1 ;J CA)1!!C1 !U!;U! CJ!C1 ;J CA)1!!C1


!]et!e!e !]et!e!e !]et!e!e !]et!e!e + ++ +eoo++!e o!e ;!+e;:!:+ eoo++!e o!e ;!+e;:!:+ eoo++!e o!e ;!+e;:!:+ eoo++!e o!e ;!+e;:!:+
o;:+o o+++o!e!o+ o;:+o o+++o!e!o+ o;:+o o+++o!e!o+ o;:+o o+++o!e!o+
productia de
lapte devine mai
mica
m ma an na an nc ca a m ma ai i p pu ut ti in n, ,

s sc ca ad de e e ef fi ic ci ie en nt ta a d di ig ge es st ti ie ei i
d de er re eg gl le ea az za a p pr ro oc ce es se el le e n ne er rv vo oa as se e s si i h ho or rm mo on na al le e
P PR RI IN NC CI IP PI II I c ca ar re e t tr re eb bu ui ie e R RE ES SP PE EC CT TA AT TE E p pe en nt tr ru u
a as si ig gu ur ra ar re ea a
B BU UN NA AS ST TA AR RI II I S SI I C CO ON NF FO OR RT TU UL LU UI I a an ni im ma al le el lo or r

Grajdul / saivanul -
trebuie sa asigure o
cat mai buna
iluminare naturala

1 m m
2 2
f fe er re ea as st tr ra a / / 2 20 0 m m
2 2

p pa ar rd do os se ea al la a
Lumina
40 cm/cap Frontul de furajare
3-5m
3 3
/cap

Volumul de aer necesar
2-3,3 m m
2 2
/ /c ca ap p Spatiu de miscare si
odihna
O OI I / / C CA AP PR RE E S SP PE EC CI IF FI IC CA AR RE E


Co+o+ Co+o+ Co+o+ Co+o+!++ oe + !++ oe + !++ oe + !++ oe +g+e+o g+e+o g+e+o g+e+o
)e+!+: o o!!++e :+ !o!e oe to!+!o!e )e+!+: o o!!++e :+ !o!e oe to!+!o!e )e+!+: o o!!++e :+ !o!e oe to!+!o!e )e+!+: o o!!++e :+ !o!e oe to!+!o!e
Boli care pot fi transmisibilie la om, prin lapte
tuberculoza, bruceloza

Boli ale aparatului genital

Boli ale ugerului
sa nu fie tratate cu medicamente periculoase sau care pot fi
periculoase pentru sanatatea publica, transmisibile prin lapte.
Mastite,mamite
S Sa an na at ta at te ea a a an ni im ma al le el lo or r: :
I Ig gi ie en na a p pe er rs so on na al lu ul lu ui i c ca ar re e e ef fe ec ct tu ue ea az za a m mu ul ls su ul l. .
I Im mb br ra ac ca am mi in nt te ea a

I Ig gi ie en na a m ma ai in ni il lo or r

P Pr re ev ve en ni ir re ea a c co on nt ta am mi in na ar ri ii i l la ap pt te el lu ui i d de e p pe er rs so on na al lu ul l c ca ar re e
e ef fe ec ct tu ue ea az za a m mu ul ls su ul l


!\ot:o+eo oeet!++!o+ ;+ o !\ot:o+eo oeet!++!o+ ;+ o !\ot:o+eo oeet!++!o+ ;+ o !\ot:o+eo oeet!++!o+ ;+ o
oe!o+ :_o!e oe!o+ :_o!e oe!o+ :_o!e oe!o+ :_o!e
+oo t: +oo t: +oo t: +oo t: o+oo;eo!o o++ g+o!o+e o+oo;eo!o o++ g+o!o+e o+oo;eo!o o++ g+o!o+e o+oo;eo!o o++ g+o!o+e
oe ! oe ! oe ! oe !e!o+ e!o+ e!o+ e!o+,

Depozitarea si stocarea dejectiilor se face in:
fosa amplasata aceste gratare
evacuare la 6 luni
+oo t: o+oo;eo!o oe !e!o+ +oo t: o+oo;eo!o oe !e!o+ +oo t: o+oo;eo!o oe !e!o+ +oo t: o+oo;eo!o oe !e!o+


Depozitarea se face in:
platforma betonata si fosa pentru purin
fosa comuna


Cerina de stocare (pe cap de animal) pentru gunoiul de
grajd depozitat
1,68 1,44 1,08 0,060 0,072 0,080 Viei (140kg)
6,61 5,67 4,25 0,236 0,283 0,315 Vaci de
lapte
(560 kg)
28
spt.
24
spt.
18
spt.
m
2
M
3
m
3

Cerina privind aria
platformei pentru
diferite perioade de
stocare, exprimat in
m
2

Aria
necesar de
stocare intr-
o sptma
/animal
Volum
reinut pe
platforma
pe
sptma
/animal
Volum gunoi
de grajd
produs pe
sptma/anim
al
Tip animal
De la 100 oi 125 tone dejectii / an
dejectiile de la ovine acestea detin o putere de fertilizare a solului
de 1,5 ori mai mare decit cele ale bovinelor
E Es st te e o ob bl li ig ga at to or ri iu u

Apele uzate rezultate dupa spalarea ugerelor
animalelor si a spatiilor unde se realizeaza
mulsul sa fie dirijate catre canalizarea fermei
= = s su ur rs sa a i im mp po or rt ta an nt ta a d de e i in nf fe ec ct ti ie e! !


CCAC!UZJJ CCAC!UZJJ CCAC!UZJJ CCAC!UZJJ
Spatiul de depozitare ales sa fie cat mai la indemana
Alegeti spatiile de depozitare astfel incat sa nu poata intra in
contact cu substante chimice (pesticide, medicamente) care
pot fi nocive animalelor
Depozitarea furajului
Solutia constuctiva aleasa trebuie sa asigure o cat mai usoara
curatire a grajdului si eliminare a dejectiilor
Curatenia in grajd
Constuiti un bazin pentru colectarea purinul printr-un canal de
scurgere direct din grajd, precum si printr-un sant care sa
colecteze scurgerile de pe platforma de stocare a gunoilui
(dintr-o tona de gunoi rezulta cam o?o- ! +:;! oe
g:+o+,
Stocarea purinului
Purinul se infiltreaza foarte usor
in panza de apa freatica afectand
potabilitatea apei din fantani
De la o vaca se poate obtine
2.000-3.000 litri urina /an
Constuiti o platforma de beton si aveti grija ca aceasta sa nu fie
inclinata catre sursa dvs de apa, sau a vecinilor.
Stocarea gunoiului
Incercati sa monitorizati pierderile de apa A)A A)A A)A A)A este o resursa
limitata si pretioasa.
Faceti o analiza de apa pentru a vedea daca aceasta este potabila
pentru animale, si nu afecteaza compozitia laptelui
oo o!:o!o oo o!:o!o oo o!:o!o oo o!:o!o to+!+ to+!+ to+!+ to+!++:! oe ++!+o!+ +o+ +:! oe ++!+o!+ +o+ +:! oe ++!+o!+ +o+ +:! oe ++!+o!+ +o+
+o+e oe oU +g/!+!+: +o+e oe oU +g/!+!+: +o+e oe oU +g/!+!+: +o+e oe oU +g/!+!+:
Sursa de apa
Luati in considereare extinderea in viitor a fermei : Alegeti un loc
care sa permita marirea constructiei
Faceti o constructie noua
Puneti becurile deasupra ieslei animalelor si a aleilor de circulatie
pentru ca animalul sa vada furajul, iar fermierul sa
poata :++o++ :++o++ :++o++ :++o++ cat mai usor animalul
Pe tavan se pot instala placi transparente care sa permita
patrunderea luminii naturale.
Aveti un grajd fara o buna luminozitate
Construiti un horn care sa poata realiza evacuarea aerului viciat
Faceti o deschidere in zid, la nivelul ferestrei (de ex.) care sa
permita admisia aerului curat
Desfiintati o parte din tavan- jumatate se poate folosi pentru
stocare furaj
Aveti un grajd mic, neaerisit
;C!UTJJ ;C!UTJJ ;C!UTJJ ;C!UTJJ )1Ct!!!! )1Ct!!!! )1Ct!!!! )1Ct!!!!

SCHEMA INSTITUTIILOR AGRICOLE DIN ROMANIA SI A MODULUI DE COMUNICARE IN
CADRUL ACESTORA