Sunteți pe pagina 1din 290

Redactare:

N i R AU a D ON r O B c s TfA elN oRC U i Tehnoredactare: TfA elN oRC U i Coperta: Emi PAVEL

2002 PAUL DAN T e e rr resir roc atas pi a r f o d teza E nz e d rigu rci r a ru e v . eti p u en r a a l , t pi e t t e r e l s el a i p i ec at l e s ar a ri r i s u u. mu n i s ou Editura Alfa-Omega SD oo N 6 t r d r r a V. .g 7 S o Bu t er ue c 2c t ri Tel./Fax: 021-210.52.36 Tel.: 021-212.06.44 E-mail: tipoao@rdsnet.ro P ai r ei i d m e Tiraj: 3.100 exemplare ISBN 973-85769-0-3 1

Cuprins
Sce u pa r r t f Sc irlivt diap usi M a n e z e rt a ird i e a a a to c c i es t u t De ban l r o i dr gi sr i e h . ee t e a e Tr i m g? .......................................................................................... e e i la b sn e u e e Tr i m b l ee i s t b sn a u u e a ?.................................................................................... Doiaes cui c av ia r ii sanctuarului ceresc j c de t t dt r n n t r i d era a ei cee .. u i cr Doiaes einseu c av ingx f l t d t aeta l i r n n t s ut e u
3 5 8 22 68 99 120

Doiaes eini l . 144 c av ingx d i . t d t aeta u r n n t s au e Di aes e d t t vi a n t Cine a fost Ellen G. White ?................................................................................... Es iraes s t ed t oc e c av i e ?........................................................................ ma n t t
167 180 247

Rei t 273 fn ee o . r ie n Bibliografie 287

SC TP F U E R RA
S p cce ft r a aae c u ua a s c c s ct ol r o si e t r: s P t a jaouit e n e n lg n mod obiectiv e r a tc na a v g l sea nu u m te a hi c e i r l d t a i r a e i , cs v e s i or m c i d ns ili iai r t c i ci ou n i v t e nuv a t p sonalitatea l EeGW i ce jaru he a a i r u l . he a a c ol e c s m ce il n t r u t l c in e t . , a C r p sa i a r d ren a e i , md p i la a u l l ru e er d ns o s c sn t ta e fi v t n t eal 1, care se siil EeW i aoeuedcd a e i cr u l r l i l hei c fi aer id ns ee n t l nsn en v t t o p e r p d c i c n a o e e rt smul neadvent , rt ce ie u d pa ei n i pne a c s ir r t l e n e . d oaextl rc u adl, reeu v g l e c es i ai li ii i d r l a hi n m ri i b c e r ae e ra m s c o a e i f sta airt e r iiip ia s r d ns o ee c s l te x i n d on,d e i v t l e t b a, pm d e t o e ii e o dure, desp B ecc e pa li ii d o r ir rt . r n eca pnp e c e si ei M g d a n e rci m ratic, u a si c s ct cu r p s p o p e a e i d a m c a aae a n u l r c a a d ns e -i r e t r, s s n a eu r v t t c v gpe n e iiu u aca e i uafi u fm o i eev g l, n nm id ns l in r o nn a hi c , vt m r sg a r vb d c i . r u s a r oaf d ct d ii e rt s T b a p i s l e ae i al ei m n ei a t e r, n p s c a v g l ,e r a fi n us c ,a ao ep t e n e p t r ei v a hi c nu oru r p si ce ft e sn r s r s amnat de foarte mult timp. Pentru a-ifir r a e i ire ta n d p Ee G orocu d ns nes d e o e r l e i i vt t tra t i s e l . n W i uiu i ra uoft ao a hei rrei t el n oi sr d i .m os t m ti m o l a e r p ti vent i f i A lt t o e ri a e i ire tp t cn f nin d ns x ea d ns nes e r uo iu a e i s p s v t tra, nu t rm c vt t c a c s c t i s a aae t c e t r. e P t io a aocu ct p o p d m ci ri e r nr r r r io rc a e i r e nu fm e i i t r eu t i l l e gioase c t p a cpve m cea e i . o e o n u ri l i r d ns nm r e i a a v t r a t A aaeurs p dad iaer i ii d n c s c t a c u e-i n rpc d ca e i . et r n e o l eg e n oi v t i t Mai este un gr do e cu i a e a ct a aa s u ea n i s d s z ae c s. t p m i ra e re ra e t E e v b d p a i rti a ,n fe c bec s a , u o a e r c c ce i i n n e ir r s e e ei n r de t r si e f n l e emn a p t vHi s i giartaen x r e e l te i i r o Ee vc cpu p i t z i aa e n s . n l a ei n i t e n s dr u, poo rs cpoc i na ssm neeu r e ee l ae p a a ae o z cee a ft te t gi c v u ae r i p ea s l ri a .c vrua id ritp a a c vc o e is A u ae l d i ea j l i iart r lo a m g zt n f e se e r, a ei i n e n Hi s iartn a n mae eun t, d r t n a r o V tc e o t u ior i i e sm s . a ei s m t n ra l su n f n e d l u tiau Hi sn o( l :) ia rt eci i l,irr l rt n G . 2 . a c a l i t e e i s o i a 20 V ei n e n oe v, rn r Dhlf tu r o M n i u n a raeip s a, i uuS n cHi s uo l sm li e eo l pn , s , tt , t r
3

Dm u e a u pen u n er a V c s m onl Cl i n rt , m e unu t iart e n i m b i D e z tp . a ei n a n sr mnem n dragostea Lui (Ioan 15:9). uu e l Dm e u e rfo epcare mi-a c-o, de a i lms u u n e p t a a ae m ci z , nu v r fu t si a act cean emn d b d t an c r c s ae a e e t r, r tg l e e e a n or ie e t z ci n o u tt e a.e uu e p a aa a bec r a i v t ea n l L m lms e c s ce ir l b t eC u sm t c e t l sio ps i t u nl Ae ru, p a a a rm B a ad L Hb d l S r , f tT i , en i a a a SUA, v u i e n S n e e ti n r p c ri de pretutindeni, care s-a r ap t cesp fa a ru ial e m f r o uu te r auo i l g nu tn i z a sp it i uu e si p t u ji r ue i t l ctre. m lms o i e r n r u cn e er e oc c , nu c ar i g i , fi o e mele, care s-au rugat pentru mine n tot acest timp. uu e l Dnloa ,e rce r ttu e r i lms u a e t n p t ug e eu i p t m c i i C e u nu lea x l i n u r aiapenomi i r o l NlIre i t Mtf , e r i rt i e V t T u e sa , m e i a m c r i l , e r ,c o ce , u tt T oi r n o p t o e ai l. ce i uu i l Mh S oa , e r e r b r e o A lm lmr u i i ot n p t nu sv i r ea l i i a ce u nu s eiit aai a a sil. u s iep l mn c u i g t cr i i r a ur u s L m lmss ol Cre Z f M rn O g n i n e uu e u r r a n a i aa le ui l a c ri o m mr , ia o a Li a M r lc p t cea ad a sil. us , nuocr a smn c u i g eu e r rte u ur u s uu e l C s e d lTRp t a t d u i lms u r ie ea V,e r jo n o menm ci i t p, nu u r c tarea prin Internet. M lmse iiea du T o aa l-Omega: Martin uu e cp d lEir i ig f Aa c he ta p ri f M l t Nr Dr a u T f R n tu rcl ip tru a t, ai ob ei a le e c s on, o l c u iu r e l e to i n a, r aa , hod teip i. e cr t n e crir d te e r aa tr e uu e l E ia le rd i u o r. i lms u m Pv, nu eg l p m ci ep t sn c ei i Paul Dan Bc eiu s 0 u rta u 2 2 u g t 0 ,

Cra c s e r o i el e p s a, lt a le aea aax i c v g i ml eo l c eo n po t t e t pm n n r e e rn e a cr ogi c c i i l bec b t e l bec v g l s Aa a rt , n m i ir l a i ,t ir e n e ea l ei u p sie ps ae si a hi u i n c i t i c n Ea hi d Rm n ! v g l i o a n e n c i


4

MC ID NS D I A P A I RA E I EU T I V T E ZA A E T
Um t re a s t ru a d c : h K g mot r a ld e u p lre i i e i d oe t n ect n r e T l n o fh e Cl ,e ae M r ,iB ec Av t ir c e d A n us d W l t t ai si d ns c i i e r r t n ir a ei t ii ti , o Moldovan.

SCURT ISTORIC AL

C t m e pna rn s ll -lea ri uu e e cl I e i l oai i n o a X s n r m c eu X a


Pe tot parcursul secolului al XIX-l, mr Er a uft e A ec i u p a o a i a o s fm n td o u rc ai a ri a . p e c Dm u s r a e p e i c it e is A e te tn t te l o t tar a onl v g a revin d etu eunm r uu e rc da n.ie v mi a e n s it u ln p t e et cZ rer i v i bcl u nu i u i al e p l u er aan ail eoc e a r u ri l e ne u i ppm p i r o tli i z ti pve r er ba c i g t e oge d b e c i a v ia c r Dm u irt.a e s p re r n eir fe onl onl Hi s mn i li osi ir a or up i. u s O o im i p fo u v s iiea ii t e A atoe ats apogeul prin baptistul William Miller. c s a sr an e t m f i

William Miller, exponent al mesajelor despre venirea Domnului


Wl m Ml e p t b t rin a la i oe ia l i ir r ao a i ied t lo l L r l a sr ps e t ze ci i w t Hm t d st Nw o . a l8 , a f acr e c a p n i tu e Y k n 1 8 l a m t n e r n o n al r n u 1e i r u cd e 25 de ani ( i a l 4 ,onl r ovv i n o P o p e ac n n 1 3 Dm uHi sae d n .rc a a d u 8) s t n i u eu r l Ml f ee neDm u i rt ao a te t s a u ir dr er onl Hi s ftt die n t i l a e v ia u s o s nn , c d n teM r ml i n a ua si i r Ee W i o a ae i i irt. c r ct m ci l t r c i l s d l ee , l he e e n t , a lc td1a , v eemi d tu n l Ml . dee e7n d i c a r n c i a i ir osn ien a a e ec u l e

Me ae ne t piana m l i s ie tacrevrD n i l tl id ui l i o u l b e v r t r ee u
Wl mMl a ri onl r ov v i p id m r ia ir p z cDm uHi sae eo a ai l i l e es s t n n ra t e 1843 ai 8 .r u seg c ie e nl8 ,m d mr 1 4T b en le n n d a 1 3t p e t 4 ei e m , at e u 4 i ani de zile Milleauer A ec c fe i d p a s u e, r cre t mr i o e na e r ct bc tia i a n r t s e e s it a c ou rcae a n aael. r n p e i p r n i o no e d tn t te im m i r

Da gamee e e ei rd m i z i a z g mr a a r
p id sb t d Ml , ai1 3 martie 1844, nu s-a n eo a t i e irm r 8 ra al i l e t 4 e mplinit nimic din ceea ce prezisese el. Faptul acesta a creat dezamgire d t d m r c fi Ml aea s s rr d a s eu e a ioue ir n r t e ea i ct sl e n z. l e cc tg n ee p o p i adco l a m ix oa p t r e rc , riil u u a it d e r e nirea lui Hristos, eu rd spi i i f a t nu v nm 2 oobe8 . ir s siceiu lcea de-a i u e2cm r 1 4 l au c , e d r , a t i 4 Ml e br n l n m a s d a rir Cn i c de-a doua prezicere nu s-a mplinit, o p ze. n nie u ece d s c -a r g m ce ir ir r n a nm d i r a a ne a i rm li ana nu h s u i es i m r ta a l s et tt t -u o t tc oi e d a r. ea a o zd 2 cm r,n ir p nm e m ge I dt d a iu 2 oobeu m li e u e z i m i u p t i l s et Hiram Edson are o viziune, n care l vede pe Domnul Hristos trecnd din locul sfnt n locul prea sfnt al cerului. Prietenul lui Edson, O.R.L. Crosier, p i emn lvi ild vt r d t T u, ui u ra l e e i n ie e o n -o or . o m l a e e t e z i u zl t ci n ti p t i r m li ,a o ae u a Ee W i a nt s m ce ir d ri a l s a et r p ta r s l r m . l n he r i t e e vi i nu a r c f i n l Es s n c l r i n r co o i vi e u d n ip e i i z , u m ra nr m z a i o u u d i e m ci ir e un l g s ni e n i rml i a esri e iaa v i i ls et e et m f i ementului promovat de c Miller.

Wi Me ttt i l i ra at l l l ec z u a l re o m r
Vz d ic d doua prezicere nu s-a mplinit, William Miller n cni a e c e -a a eaatui en p cl id i irt ire rrt o li n m a iee l l r l i s mz tct t -a d t ii m l a e e i u e e m l.a ni ravc tu a s lr i ia Ml ma . x p l u t pet s r p ct u u, l m ir o e e uL m li u d ee c rW l i l e r

E G h f s n irme a l . ia a m a ii ts l Wt c r s e ls r formnde n e e e c c a lt n r, o m a a nt ir d t n e v i c a es
Ee W i a o ee e i n a d z ,e ee a l l n he r sid vi ii n n e i r t c t e r z u , i l u e , r n caid i ifn r m ci irt sh e i r m e u ll rd r ti i rm li , n e m ce pu i , n ul i l s c g a e e e e a a e i .ir ce uo am ce a e i s t l a e d ns L ei ra fm t i r d ns u Ee i ms v t d ia t r a v t n l a t n J White, .L C srJ e Bt,. L g ou Ui S i. O . ri,o p a sJ . o h r g i rh m h R . oe s h e N u b o h a t F m r m ci d a a o e 0 e n( 4 o a a i r a u tp a 2 d a 1 4 r e i r rp i 8 -1863). n mod oficial, adventismul s-a o t ic m cen nl8 , la a a al c s u a i r a 1 3 o l t Bt ni t t a u 6 n ci e t t e Creek, statul Michigan. Sediul general adventist a primit numele de CnrGn a. oen e r fia e l
6

AvtllG h d m a nt cta E . in r ird t ta ul Wt c u iv i i ein i e e alc i es e


Ee W i d i a ti n a i ra e i , t a o e l l heen t via m ci d ns c u a a n t ve z r i v t e i tr o t l c m iri ni a n s u e , aia t p e o e ap lc cd ue ti b d e c e i d70 ra oi. u f i n re a t z m v da , tz deo l i r n fa mr i en ei p s a e i arA ec ixn n rn m c a a a i. i

M a a nt eE G h pp e ir d t ,ll . i r n e v i d l Wt n e t c a es ae n e n z
A c n e re r A n oo nm ce a e i a u oa p fo l r Mlv , i r d ns a m tz osu o da a v t a t tc pnof le cc i z d rnsr e ua i cele mai ru r t e de g ui i i i n d tre et i t l u n rr i u i t a , o n m r f da raue ap din , u i M r a e i a i i i pi n a n ri i e e nm i e d ns i i i z t d t c a v t a t ro a . i r a e i ( c ro a )roc iteb a er t M e d ns n e er t a ai a lo t fm c a v t u a fm e t te a r a t v oeim s ea te d ae n mnl a md, n a , u d i e s is te ci . Acest scurt istoric a fost prezentat din perspectiva advent a r i . ta s Nu t d t ea e i , ru ce ft l W i r l t f or i d ns p c ci n v t e e m ii a o Ee hen ei e a t n s l n t a a, c t oeu ct c bcl ee i it a si r . A c a s s p f aeeec n r ur d e r u m p ra , ras si pm l n p t a m u n e ct t r s i nu ce n e i o uo tmd bc emn d i r d a v g li p tc aen o oei l e e es i ie a hi s a c n it e t v te o d t d ns, e m i cr eo or a e i p c u a ai rnalitatea lui Ellen White. ci v t ru lre p s n t C d c a e i cea d in us c pvel r iii d n a u u i e rr t u ri a enoi v t i r t b m ti e i i r d t a d ns,ru ira e i co l lei oc or a e i p c in i d n r e a sf ce ci n v t e m tei v t i ra pc t t e rt io a, r c s ct u u d u e a n i nr v g i a aae c r o mn t i et fm io sn e t r lr i c te ide . Oie o a a aeeostc u v t rd ce r n c s ctsf eeu n l d ns t i et r l v t a ei n o t sens critic, se face referire la adventistul militant. P p c s r iir e o sf stc u e eau u nei r o dcer e leeu n le r r l tg c i , t i o vt l , o g conota ee u ri a n s re lli ei d st a i s p e is i u e er ael m e e t, r a t r lo g f g e s a ce g e e iaoa. u r a vsi v n z a cl

DEOSEBIREA DINTRE LEGE H A IR


L e a l s m ca lr e ai r e na li c ? g h un a eu u L u e i L u oe na li c ? e m n l c e mn l u s m ca lr g tV h i g tN na eu u L u Vc L u Nun p a e ie c e m n l e ii e m n l o e u n ca rae u g t h g t n e li Dumnezeu? Cm s ie re c ta Pn rm Vcu ia a ou u en rea S iu ? r psa e iu s tp t z r r p i i h l u Nu i l Testament?

Ctt i l r o a l te i nsdr g h ru n e a e
iee a r d r ttd S iu , nd ul a m n n da b d i i eei c tc se ts v at o a f t x n r r o ir i e ee p o e rp o m u v e a r i,r rind tabelul de mai jos, cu privire la lege, care de n a c m ir o r t h u n c ts u a l t n na c r. LEGEA Legea pune accent pe ceea ce face omul HARUL Harul pune accent pe ceea cfe u n e nm e cDm e u i u e a z,a cEau o u or lp n n l su s ct nt ea gdcrHi s ir li ee r o n e ei t s t Harul pune accent pe persoana lui Hristos, n ceea cpv t rr m n i. eree e ui i tia tr i Harul exclude orice merit al omului Hr dm n ia d a l ue a u tr n r Hr a d r i a l fee v u i c s i (maturi) pe cei ce l primesc, d a ctne a p e re a fs r o e r sr u a l s i uHi s o f ea ir o ri n l n s, t prin puterea Duhului Sfnt
8

Legea pune accent pe persoana omului, n ceea ce pv t rr m n i. ree e ui i tia tr i Legea l face pe om merituos. L es ncou r u e ap em le i g u tb e sc te ue i m n ia i g tr Legea nu face pe nimeni des id a ceee r , o e as o v e re t t simplo n , n ou r p uc u p e r i te

L ec d np s, e ao a tu g nm co l cad cc oi u h ra aa sg i c lt n r p uc on r Le a h rnt g , i u , e ca i nu duce pe nimeni n cer L ed r a tou i e ao rm l, g aia u oc sn g il n do t t ree i m na , el u l

Hr i e t a l ri pp s u ld c co din orice fel de stare Harul l duce n cer pe cel mntuit Hr r p s e d a a a l d a p u r u n e t r n re ea a iu n e irr l Dm e u ite u z

Ce este legea? Cl cd c ues g u n lg cee err iii l t r sea es o eno n ee e e t le L e e n c l Mi s , t sens foarte rezumativ, e a e an a i u oea r g. g sm re i s u n -un l ce 0 o n. e a s c u Vcu i e mnt. Pavel, n e 1 p uc L e ee io i l e iu L l r i g t nnut hl g g e l v b td p le esl se eerlporunci sau e r, n o eee r e pte a, re a n a c d r s e g n i l ls f oe leao L e m irs s d eru a tia i ie a ir l. e a aa ie u e ft m nn rr v d ne r g e nl o e e i s if a l iu n e f ee h u u m e u i n, r r l D n z. Ce este harul? U d a di h u c f ddp i n io r e ee a la i cn1 i f t r n i io a n s zi b e i rauDm e ua d n.oo uua d 2, harul ivt e l u n e f e o Cnr nil i onar noa o i z i fm tc i ee c lr ce r o le,u s a l c a p v c pceb t e uu r o a r curie sau trecere naintea cuiva. Cn Dm e u e ititeii e i pn a Li fe d u n e n d u ea vv n r h ,ua z ree rr a c i r ic pce ca su u N-a u m ii ie f iir I s le sfct c : e r di a n n s i na pns r a e lr n t d a t m f i u Hristos, du ua le a voiei Sale, spre lauda slavei harului Su e r p b p ce n r pc e a ni l-a aP au t Li E s : f lct n a c t d n r I il u (e 1-6). ne a s,o m t t e bu f. 5 l ea i u pa tce a t Li a lns l, s m uea c t n t re ie u Hr, e n u e n p r o u or er n n a . u e a in a n e n n l su a meritelor Domnului Isus, f c Dm e u p c n s f r a u n e s ae e a o i z tt i m v d c ea l Hr pm nd e sl vv d c r ni d uS .a l i teu oir n e id r u u ri c n a a e i. P p c s a s i po c m i li eee e u e au u ct c i , l af s rs s rim r r r l eu at e l o t t oo n m torul aspect al harului: Dumnezeu a pus n contul nostru meritele lui Hristos. A aa ro p ae ic c pveair lin l g , c s a ai deu ri leaein o l n et e l i rt c i r ne g . uem t Dm e u p da c t n t ea g ue r o u n eau e o u or ir li f ttdHi s z s jn n l su n e ei p i n s. t

Dsrdr gi v hi e ba te re g i o i i l h na e ee n e a e nl Noutatea harului


Fr io ea f le til onl Hi silc i asi n sue dar aDm u i r o u n i c tt l e u u s t a e cilor. P n d e oi pa aeuasi onl r ol r o i dl dci ec s t cfiiDm uHi s a t rn a s e u et m r , e s e a t a sru lrpcei uoe , a m harul lui Dumnezeu. cta n c ea e u c a n e eo uu r n l n tu i u
9

Iu i Uec l I nc aFre r oe d ,i c E -a z: c i u o , ii asl, ss e f i s ni i a a i ii p tc s a o r ui e aTi n e . le-a us Orp e fe u cn pc d im n c i a El gi , n bu r p : a ua sn e t c i pnn oe ct p c d il s ce Vor veni zile cnd va euti p ts ni u mre t ui a s sa m l n e ee ? fi luat mirele de la ei; atunci vor posti n acele zile. Le-ap pd n e s s oi i n u i l:m i nu rupe dintr-o a n u pe c s p l oh n vh hi o n u n ec a u a t, -l n a ee i c; amnear ei a a e n ni ec l t ea an s l ire u hi c o ,i i pe lu d l e u e t tl, p n a u c tu a , preeac vh n oi l e e e i i t t v a c. meni nu pune vin nou n burdufuri vechi; altmintrelea, vinul cel nou sparge burdu r ,e a b dfi s fi s v s i u u r e ul e r, r ul e p p e;i i l o tb e u b dfi o a o s r s c v u n r u p n u u r n ,i m n u e dc n u ei s r u i d p ta .iie,u ca v vh n veein , c i: r z n n dp e b ti e i u o v o c i c se m i u n c, it n u ze t a u c vh u 53 E e i ne e i ( c :-39). sm b l c L a 3 D ci onl Hi s fiilii nu o e i Dm u irt c asiaf e rn d sebirea s a u u s u recrc p t i o o i d t le i a Dm u Hi sm li le i u ir e h . onl r o is e a i agura sub ochii ne g r s t p e g n n u ni o i rt pn a E a tl p ea uc h u c io v ti r h . lri e f t a l ec r a i r l a m d pl r i len p f msceiu oes r n Domnul Hristos e a u o i ee t p xt m e g t a ta n t i a pu . dti ep, nu s ee cs n r e m lp t au i caep e e x e er s n e u: 1. Nn n p tcnt p nni a a lt nn uti u oe i u u n c s isae ut ai ss m l i . e t u ri , a r riiaea r n cDm u r o e en vdh m e u onl i s mirele. Postul n p zt a r pu Hs t t p nni p ztn un li e dl rt i u ur ri e t ei aa b te i m l ie en p ia gd i a a bucuria, pe e care le aduce numai Hristos. L e a l mr r n e ai r n e m e g h u u g pu . 2. Oh n v h n sr a c u m ti tad lo a o . a e e u ee r u n a rl i ea h n n i c p ea t i u Cn ao a o , nn lc v h a se m l le i h n n r u a e e e n ctx p , g d i u e i a c. e e u ea r ri a a e e ah ur ri a a o . u e o e e en h n v h i a l p zth n n N sp t p zt i c , r r e en i u a p e n ece a lo i u leT iau ler u u u p i h a vs e . rr s e tb e n td r a bg e b g e i o i ctiar h . n c t urr pn a lu e i r 3. n burdufurile vechi nu se pune vin nou, deoarece, prin fermentare, presiunea va sparge burdufurile vechi. Vinul cel nou se pune n b d u n.n ctx p ,i len r ri a la u u r o a se m l v uc o e en h u i r fi i e e u n l u p zt r, r b d uln r ri f o d h u l Dm e u u u r o e en oi n i e a l i u n e r fi i p zt e i n nt r u z. Hr n p t o i coeo e g e tdHi s a l o e es u p s n n e n a e rt, u u a c xt a ra r e r s o ces r re a d b d uv h P t u o n ud a eee e n t e u u le i e r n m e s ti r t p z t r f c. nu nc n n , r eeee t l r i .e p u Dm uHi s o h u s p c uc i t s D f tn onl r o u a l t rp a b i m en a, si s t ao a z d fii s u e l Lc 74 r l t ftc a eas c ee n l r u :) n ei e s ut r e t i a ( a 3. b a a, t p bm e l e d a c a c s n S iu ,asii r l a r a i e re u p e c ta fii oe a , o e, a m u r r r p e

10

ctai fuz a i l ul lui Dumnezeu cu privire la ei (Luca u ra t d n p n rri u c a rc a 7:30). Dm uHi sc ted den d t leia f l onl r osa n ve i e a ir e rne s t oe in f ne g h , l r u u r n e,u ca v vhn veein , c i: r t: ii n dp e b ti e iu o v o c i c m o m i u n c it n u ze t ab c vh c a v u vuc v hr ri g , E e iu e e i A u m t i l l c e en le sm n l c a m . z ,n e e i p zt e a vinul cel nou reprezinth u Cel care este ndoctrinat n lege nu mai poate a l r. pm u ra l iu n e A aar u snd dg d. r i oh ul Dm e u c s tb e ee e i i r u z . et e i a nt Dm uHi sra uch ueee n . p da e e onl r oa tf t a ls c a o r i d p s t a pl r t v u n ec munte, Mntuitor n d o ta f t ch uo r zln el l u ee n r z a u a l ea a il c l m se p l r pe vu e m i ut ( s ie i o aip c de a ue cn le al ni d i n mt ,e le p ae up r em mt c ii v ) n g n ct lr ixra . tu e m l iut -a zis celor din vechime: u u eeo eI n x p : z c s c r tir a e u A ai n p a r .aE v s nr i nsua f e, s S u r c vt Dr u p co i ei loe ic -o e u ei u i ce t m ea pts , r c v ceim l ai 22 . o a i e u iua n a iM t578 f c a p a rt e n i u ( e : ,) Hr le s t op i e ncac pv t sp ( i a lie a u c ab e e ree c u a c u g n m ti l e i o l d s a d s t c p i en e cpv tf l ce j gl f i ) a u io ab cae reee a a n a i r , r n n m ti ne l e i l n r u i u s .e a e sts t r er l uh ur tn t f i L eceef ei i ft t ,a li s ee ir g ir ne i pn ou n r i g e , n ua p t f rt. u p t cst o ii i s le r e a s Hs n o a sl I nu rdd s ia irleia c ea ip t l a s pn e er d t e r C i g a oo o u r i e o be ne g h : le fta pn oe ah u d lu etr I s rt o o d r M i, ra l a v ua v i i s Hi s(a s t i sd r i er n pn u s In o 1:17). Dch uafo n cle I n u r a i e iaf t c a a l i t aue a o n am i mno t p l r r tu g ,a f n au h ua etr I s r o Cn nia eav r d v su a l v i i s Hi s ouc d r td i ee l r n pn u s . j v si a, n rt t a mno t rl f t ch ue auto lr ii i ce e ia a tcr p l a l les d u u d r , r , a a a u r ig n n u cr f t a ee se exclud reciproc.

H l s u tV iem t a a t n eu s e r f a n cl t n u o na h Ta pi Nl te i l oTa n in u s t mn t em
ntr-a v , a l r u emn n p t c d v ma d hu e er r a n l e o er e i r e e t u nu i n e Dm u i rt,aao a n t VcuT t e .o e e o onl Hi s r ftn e i ea n Cn p n u s d o s u a n h l sm t ct u tt e a c Ms, en , ie ru c im , im n ea n l a eacd team erun aon o , sm te : i r ia r pj i i u h u Dm e u a a ,ut nn tVcuT tament, dar sunt a l u n e c Tt s a en e i e r, z n ua hl s ec li NuT t e .e a ft sp t a a n ft m it n o ea n L eao la ,e r -L n ei p e v n l sm t g s t nu ua p Ms ac d el Ms. ua o n i a ie i l e ea i o u a ea N i nc i ft i d n na u s c t t o i Dumnezeu ca g so icru u ea le lu s o l i s. e a n ca l l M i

11

VcuT t e , nd eo ea a b e i md n e i ea n s to p s n ce u e fa n o h l sm t u u ra r ni t c e r d h ul Dm e uAr m adDm uHi sost x e e a l i u n e v a i v. onl r of ee ps r u z: a D i s t l o adesea exemplul lui David. n cazul lui, harul lui Dumnez m neaf e a ft a u i t s d a s r rio x pe care o face Dumnezeu n Vechiul e ct e en ea p zt e e i pe c L .p t la l p ztg n e m n Aoo Pv, n ri r dioasa teologie a harului lui g t sl u e c d en a Dm e un pt crr u n e Ei l eo z s a t mani, i folostce m l e v a e o eeax p pAr m i e e a p Dv.a l t ni e i T t e , rx s t tmri u ad r ee i t Vcu ea n d e u o l iH u s i n h l sm t a p n a a e ai n Noul Testament.

Dsrdr gi il e ba te ret o i i l h n se ee n e a po e L ah leuer e r ec rp g i u xdco e a s l ic


N een m lof t ca sl Pv e a o eia u s pt a u p t la l c e p a f r t t r p l oo u en p rp e e c eslc tmnl pt ue e har. n Rom. 11:6, Paven s n c d r e i o r u lep e a pma u , c i z f t ,a lu aee a i d r e a l ue n ee a e h un mis h , ra pma h u mn ia u s pl r e t ra c i z r, tr t pna e c s na trn ol p e p l h u ig s t r f t A aa er t md m e f t c a l le u i p. e t a n -u i d a u r e a n incompatibile. Gl :,a l r cle fea rc a l i Dumnezeu. n a 21Pv si e aa z a i r l .2 ec e g c dn hu u A tr ia i sa a e i ni e cr h . putem t pm e c r en r r sf pn a Nu i r , t p tr ph i , a i r i se mvdcd pn a c tu pne !p t l n p ia er i r h i oo i r le oo ce a en i r s nn m i g A sl u Pavel spune: n d n h z Dp ca e tr Dhl S t a e e iui u e n p pn uu ue a i cb i ? i cu i , va m s srpn ia ts ?( le 3) ri c e u f r f p na G an : Din cauza i i r i e m e c a ti 3 . ti pn g sr pnia e c rr r le f r f p n a i i e , i i r i m e m t s. N p e a cs i a B ec pn r ir li e aa u u m d ecm r n ir , ip da a g L ev t u h be si r ece ei g . a cs i t p a ,eu a ( a m,e h us i d ecm r e o r d s ra l l ) c d a l h b u h b i m re p f e i p n r cm gs din in rr a ro eia v ti fid otn ui nt D ti fa n, r o r d r a r a r o .e eo n a m i e r i t ti tin i c e, e a e h u ig se l rio ca a l le exu ep c e , r e a cd cr. n Efes. 2:8-9 n s s n c a ft ui r h pn , ie p e m o mn i pn a i r u s t i r i cd n pna ep t c n e s n sl d r i u r f t(nu a i n u ea e faptele fiind o en , i p er m i u) aluzie la lege. Pv fu pu a l uT oie te ch u a l steee r s ,i t ss a n a l e l it m u me , n rs r ces Hi ss (T . 1 Pv cd ra l v a tp a ee r t n r oI s i 2) a l i o h u a ja e s t u2 m : . et a a r l u T oi eia i n . i t s n p e cm i e m e id l s n s a u eslsi e e rPv a r e a s m b ea n pt c v i , a lv t a : u ie a i c i a r o s rl o e ei z L a z n n e sn sa tdlh ul Dm eup t cn c v sd i n ueb e a l i u n e er a uu a e m i a a r u z , nu m a
12

ltir r n d a cn s v a c tb a , m l s f a vo c e m r i e d u u r uii sr e d i u , u l re i e i ea( r 25 D cii Pv a te u cpve h nn i e E . :) ee st a l dm l u ri l a ta d v 11 . ns et t i a r r n ceea ce-ireeev i e rctia r h n ee o i e i pv tpe e P t rr pn a us opu , i r? nu e i r t n c o necesitate. E ei u ce ob d a f lu l Dm e uf s sg a a p i e -Ii u u n e i t n r l si l pci i z ,e evrei, fie neamuri.

Dsrdr gi ,l t e ba te rf a o i i l h r c ee n e ae t n e e explicarea Scripturii


Este foae os r eg c s fe eoe nc r r f i s n le u e a tli a u t lt oo m m e c og dl m ci d ns. a a ma slr cr m t n sn v f i r a e i Dc v ct c l ie o t,e ai i v te t e e u u a n n a ar u r e md ctli d n g d c i i a d e n e i s v e eeeoi v t i e d r f e v g l. o d og a e i t n s ft e a hi c T li v g l a r a S iu d perspectiva Noului Testament. eoi a hi b d z c ta i og e n e i o e r r n c p c tsc a , og a e i a r a S iu pn rm n o r tu ct tli d n b d z c ta r psa na ei eoi v t i o e r r i i a t p Vcu iea e .s l ora ouT t e ee of td e iuT t n A f d t Nu i ea n s md c e h l sm t t , ci e n l sm t t ia i tli d n p ri u epectiva vechi-tt e a.u ul acesta eoi v t i oi c p s og a e i , t t t v r ea n l Lc sm t r ee sis ea a eoea e i . s fe br d s o eo r r tli d ns Cn ea a tc e t ra oe ogi v t e t d c sai e c czei la Nu i ea e ,e j g ln a a a l a o li fa l ouT t n sa n a e r h u ii nui n e e l sm t l ue g e ru e i jti onl Hi sI x p it ctu uca d fe e ef Dm u i rt.a e mlc a slr h r e i ni r c e u s o t e ia e c , i f cra sl Pv n 2 Cor. 3:14-18: ep t la l, t oo u e riu ago a ie p n i da, c r D e r sri mn: c za eszl i e a a m el tc i n u tia t a i V h l T t e,c s m h m r n ic id m h m e iu ea n a a r n eda ,i c a a cu i sm t e t a m e rit f n r eea loae Hi s a a, n sc M i, m n s d a p t n rt. , n szc dei t oe e t t r s D p ti o t e sr e o a m h m peste inimile lor. Dar, ori de cte ori vreunul se ntoarce la r Dm u m h m eeu CcDm uee uu ud ee uu onl a a s l t onls Dhl ines Dhl , r t a. i t ; t Dm u i cos sb eaNi ri cfa eo r , r onl, o eelon . o o pv ua d c et c n -o u al t o zi ti im sp i a t oi la onl, s t s ib i a li i lu d sv gn ,a Dm u ii nm cm a ca cp Li i l ld sv uu e h n e h a , n a sv pn uuDm u i nl r Dhlonl. a ,i u a sp a a Pv n s n c i e i un l rt Vn cta g f a lep es li egou e e r r, e u rin a e sl chiului Testament. Scopul scrierilor Vechiului Testament era preg tirea poporului pentru venirea lui Mesia. Din momentul venirii lui Mesia, Vechiul T t e tb ei coael i r i osunt mplinite. ea n r u ct ct e r cie p fi sm t e i t a r a ce en rei i Vrt 1e m lc o o pv cfa eo r , r oi ee l x p i: i ri ua d c et c n-ogn , su 8 e i N ti im f sp i a t ld sv Dm u i i nms ib i a li ic aLi isv la onl, s t cm a ca cpu lu d l n a uue h n e h ,n a sv pnDhl onulA d , e i T t e s c l r uu Dm u. a V h l ea n e i t a, i i a r c u sm t te e
13

v u n pagineu p Hi s u i o rs c ie e n -L zd i l e rt, s b u a en p l i s n m li u r o care, oricum, nu le putem mplini. D ctu ui i d c ta ieu o n alte ee t i i t S iu , m n m t p uc i cu o n, i r r r cn p n nc r i lr is trca sa uu eo auHi sVrt 1 u u a m n o eu ct , n cp s n l r o ee l6 c r e a ee i ra i s ? su t n d r p s:Dro d ce r vuu s o c l Dm u e u u , r e o r nle n a e a onl snl a i t i e tr , m h m eeu A o e,r al u u o ceea a a s l t. ct a n p b in a on ae r ll r t a ei m i o b , t rr a Dumnezeu. Pentru noi, cei da,t e n e e Vcu iea e , t esza tv i n l e iuT t n c t i em t e h l sm t a Nu i ea e ,-au petrecut n trecut. Astfel, nu putem aborda il ouT t n s e l sm t VcuT t e f a tc dNuT t e . tce e m l e i ea n n br e o ea n Iv x p h l sm t c d sai e l sm ta ta e e concrete de probleme existente n teologia adventist d c z i o r i a ag ri ,n u n i perspectivei nou-testamentale asupra Scripturii: O u p s c aa e i , ia c esn d mae m l n ep t , r ei d ns dp e a xt u v v t s r t i p ot e r. Dci a e i n g esn sl l c e it d se ora d ns e xt ue u a nte e i t n v t a t i a fui e t t a n sto e Vcu T t e ,m ls general abordat ca o ta .n e i ea n ou een tr h l sm t t uit t pen o T t e , c t c e mdg el na , i c Nu ea n ae u a oe l pa ten m , l sm t cn l d n ai c r l. o T t e v b tcre rf u a , f d e u Nu ea n o eel d p i a m n c i tuia i l sm t r a s e i n ai n d , f r ( e 53 u sl iu 1 s :) h ue tp T .2 . t d t a d ns, n or a e i legea este norma, nu harul lui Dumnezeu. Legea ci n v t t ee oi n VcuT t e , t pe o T tament pune s d n t n e i ea n i cNu e t m a h l sm tn m l s ae uph ul Dm e uHr e aut c r i i ce cn l a l iu n e a l les lr i f t a ct e r u z . u ig n u u de e r r, nu pot coexista. Dci a e i l e cd c r t rr l e , n du-i n orad ns e r r iii o ce a g p t n v t ce enol n a ea le u n t o s aam ob d ai le NuT t e , ue ee i i si e ee a n o ea n mn ia s t i p i u l n g. l sm t tr t v u c ie e il Dm e u r Hi sn a a a m l. t an r nau u n e pn rt fo e ou i z tv i z i s o vr u O u iu sceir lic i iau ia loti m l n i e eaeii s neeu ce sl rr u e r ne g , rt r g l, r a c i i lui Hristos n noi. Hi sne legea n noi. rt s i o Dci a e i n gesn iu ip cc r v f ora d ns e xt a l, u n e o i t n v t a t i a du s n d e iir d rn i i xt sl l d o t us crc Vcu o a ha. i n ue u u mae eelia e i a il E s a f u i p e t r n t af t n h l i T t e .et csl l u i e e lu mr o t pe ea n S ue o l mr o ia oi , i c sm t i a fu m u t g n cn rn m , l n Noul Tea e , onl r on a tc d o tes d smn Dm uHi s e r u mae xt o t t s t a p r i u d teleec v nu u nez h v n a l f. ei cr fi ee i cDm e i i e in c d o s n a :r r c i u cn c lu e c

14

Dsrdr gi il e ba te rp o i i l h mi ee n e a c e dsrdr g l h c o e ba te n v i e u o i i lm t e l ee n u c i n e
Do be d t le i a ee e ct fr p e i e er ir e h s rlt o t u rc in s ia ne g r t f a e ae tn d s ia irl uv hc n .e m n le i s m e er d t e m n le ii lo L uv he n o be ne g t c e u g t c na sb r ue ecDm e u a tplemzai.e m n l l t ie n rai u n eb a e g o c L uc al a i liu i z z e a g t e n e n sb r ueraiuDm e u b a p h u lui o n a t ie n e c u n e a t e a l u sm al a i i li z , z r Dm e uA c le h us toli i t a ce o u n e u e a ia lu tad r , t i ld z. a m g r n t ft o a e u ee l ieuti i e m t nd r . g ns ft ee

Nl n ct dre u olm t ri i nmi ug e i t a r e i i e nn


Nul , n ee x i te r c i irn muri, o e m n c d s e r ap t r t i n e e lg t t pm nu ei d t n a este foarte simplu: sic n sd prv e ea u nezeu D t i o t,i oi,i d lDm eo i ar m t na v n care ne-a t sr i sj r ini g n , nu al slovei, ci fu te f li i uul n o c n a s m ut a o em t u al Duhului, c lama dr uud v( o 3, c io oo aDhlia2 r : ) sv r a C .5 . 6 Cnr a s i rt o l p t c i irn muri oo ct v s, u e m n e r rt i nee fm eu ee n lg t nu ei d t a n ns m re ai cr Dhl S n ceeo eacp , e n p z u a a uu if t a tc ducp u a a en lre u , r n s si n u s d r u a licer u li Dhlf t p ee u n e ee l l eia tb e pne uuS n l t g i e g r e i m it , . mi t n cie lin oRm 8) en lei n ( .4 r g i o : e . Dhlf ts si loul : io dp ca az uuS neei i n l e m n v,u e u t gu u i g l t i i it c ua v u i v g l m n i v se a cz E a u n ld l ( a hi ui o t) ru n l i vt e ru E n e a tr ar, i e t i , i fteti c Dhl f t a fe f ic es o r n a o p e u uuS n c eu s d tia ee a u s cl i u , r se g u, r t v mni o t,er r c p a a eri e u n e s e oer n se nu u r coc ta d Dm eu p ti i ar p t s m r e l i g z, r l d sv LiE s a al e u (e 1:13). u a i f.

Nl n ct drv olm t ri i e i ug e i t r e i i e e nn
n cartea proorocului Ieremia (31:31-3 , u n e a n u n 3 Dm e u n n o ) z u u l c p o ls e D c u n l ? e r c Ia a e m n u o r Ia. e e n o e mn P t s e g t pu rl u g t nu rl f mn t optnraac Dm e u n u n s im a e a c l e u u n e e t d l t i me li z, p - plineasc p t d l caereeir liT a ru Er ae i e m n ne cpv tea g e eea v i ra n g t e i n e ei m . lt n e 8:6-13. S n u f t ce sl es si c i e e u im a u pta eecs rt l v i t pl i o l t r ei o r, n r Pv f sdl e e u l b s c cv i . a l li emn n m a p i e e r eo n e t i i j ef rl o i o r c Hi s c t sj c a t a l,uc D a m rt a t o lb u t m in t c a u s o pa u a t l uac umj ir t lm i n eeapf ie e m n ll r i c ee e a u, c s a z e g u g t i l t sE oo b ci t e t d n
15

mai bune. a v ,a l ud t afo fu r -ar mai fi n d d e m n li r ft rc u n er c g t n i i s s, fto ai n ct u ad l. co u o v b sf o i u n lo a c a m s s r e lu c i Ci e trare a zis Dumnezeu lui Israel: t v z , cDm u c d ofeu a l Ia u I i i ze onl v a c c au s e i a, n l i e ,n ic s i rl c c a i d u l n a l I a ne m n o . suu g tu A i na ter lr i r dtcedl e i ln l is tra ti c r a i ere a e v h l o cu t e u u ce n er a cu a u l , privire la Israel. e m n cu g t 1. Nu e m nee eadHi s a f ie a u . o l s mdte r o r d n m i n lg tt i s i e g u t be 2. Vcu l e c tt ev eeo t pc n e i e m n r e r p ia xra ,n i hl g t a na a tir m e o ul l eee r pvl ni, mtai e i iViue e m n s c tteia ut e o a im : o n g t t na a r p c i i ln i v p liMln iel, l o ce imlo (v. 10). el e mna r i v sinn il ge e t o e i r i e r 3. Aueuu ol p s ue luecu e i nn r ni u g n ru no iaei c. aa n e m t e p ncr l v h

Ce i up i eu Nl te emf i e ee cl oTa n sna a x s V iiu s t ie c rl h i em ?


T ii cceo tu a S iui e i o T tament) o e d i r l c tiVcu i u e t m l u t i e r r( h l N l s l p r ris cod i c p B l Nmel Vcu o e en e n ero p eo u i a u e e i i u p zt e a l u rc m n b . i hl N l T t e uo p eeae a rcc u l l d i e ea n a ftu do n n cduo i t co o p l sm t s s m i o nn u er u ra Sn icp r Cn r l b r b i g a , ce ftc ft S iu. o o i i e a ir c a ao si ie rti fm m l rc o e n r s r s B l c u tt e o e td ue e le mns l i a u n lea n p t ia s ctmn . t , b , v t sm t a fr u i r u l i g tA f e putem pune n loc de Vechiul Testament V h le m n nod cuL i l e ei g t c Noul Testament NuL L s m o rtac le m n. e mn e n c tc i o o g t g tn a na, r n tcl e p eo p ceen jzriosrp ttmn rt p s u d ia sa aa ep ce eee ei au ru n u r r , ge cr sc r i contractului. A d , u n e oua ir a ao eo rt a Dm e u im luna n c s fm d c tc ar z tt et r na, nm l s cl l a n ra o t ia uc n l u i m n. p t c m i te n l n i e p l , o t e g tA eu e ies t c s u f t n u t l , re l li e r raa u n e e m n tmn f s p t e Dm e u om este un termen g te u o t nu li o z s clA s c l b g a ee dt e, ceea ce nse n p i ct u n n i a r c s a k 3 ea . e vt m e t ie a m c tcr d i a ua ir p ee t d p ein , o rtne o p d n d t is a t e rm e na t u r , r ne r t o nt hn c tclu ae fr sb ee e i s p i n t n ed o rt c p t o t l s n o ra i c, c i nau ra ae a , t vt e rp s ilp sb Ea a ee e d t Dm e u i e o al i le x t s raa ir u n e s n b ti r a . c a t li ne i e i z ou t, l i N m l co u n oului Testamn Dm e us p a a r p sn m a e .u n eeer m r i e t z t e e pa sn i ouee r m r p s r u a l u(u f ta m ls p a i i e t, i r r e m n l a ,r t e c p a co pn m e g t s c tcl u o e fu o rt) p t i c. nau n a f t Dm e u o o l s c r ou iie ee u n e g ee sue no e m l s rp t z st li . c -i a u - s c partea sa din contract, ca n VcuL , fer i n cEv e i e m n a p m hl g ti c o siue l a a
16

li o lCe c r ou i efu eeruo terea m i tu e e i n m l d t s e n p n t. a m e u c t c a p i e e i i i ctee a l i u nezeu. Dumnezeu tee i v d c l. ea s h ul Dm co ni n r ni u A s t r u e a ciea d o,a t E lee ct cie n favoarea r en f e m d o l p a s en e r r t m i t ee r n ou i t uri b e iea c o c sec c m l. e i n ! ocee fa dh , d r i r, i u A ne s N i , n ni z c ri a e m i e e i se umilesc naintea Lui. m eu tpot aer r d d hr D n e s m r com n i a a u z i l v d, r cose(c : er r a 4) l m i I.6 i . M is u lr i oa : u n e n fe c s f aee nu um rn Dm e u ua a aavoare n t c pt t z c et md r i l ne u n e o a o ce ce p l to o aii r Dm e u im ftiv a a ru t t tc . t fa z s na r ea a datoria omului n contractul cu Dumnezeu. Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. El este mijlocitorul noului leg mnt. El este Acela care le aduce oamenilor h ul Dm e uDc o l s l u a l i u n e e n l g n a e mn l r u z. i uem t u g t h u is oa a iitfu d Dm e uc p mr F l a l ee fo enn t e u n e u ru oi iu ru t v r fi c z, el u i i S .ate i ar iu d ta l iu n en- e i s C a r ce pm ca v ah u u m e u ui r t u a ,n it e r r lD z pm e ticmd iC e u es a l i u n e c ra n o u rat i n an l h ul Dm e u i u c s u c n . e r u z az h u n a n l rr t e p c e u n e p t cE a l d m ti n c, f t a zpDm e u e r l r e a e p a d a l u z , nu este autor h u i s n ch u e n lp aee bsm . u a l. p e a l d m a ts o lf i l ru A u r na c t ae e Pv s nco n u rs l o e eer p ( m3) a l ues d n afd a n s d a o.8 ep a o t e m it e tR e : .

Consdreu nl n tt i v iiug ru n cl olm t al t h e e


V h le mnao furDm e u i r l u nee i L cu g t ft c ne u n e s e Dm st t z Ia. z eeu r ua otaIa p m e s l dp a l i e s s e nl su i s e r i sa ueem t l. u t va b l, r r l o t ct ru u a s e m n a beii u n jament srp ttmnii n ct g , e p a a a e l t m l ri g u e eee e l sc r l u iL u d t Dm e uIa ee a na e m n l. e m n l ir u n e is e s c u c g tu g t ne z rl t t o i cc sie dro e fa uo en l eia . il c , n c e gr Nu L eene u n e Dm u Hi sn a o e mn s r Dm e u i onl r o f l g t t t z s t v r ou i t,e d ,e irn m rO ucd csu o e m l p si u uf d t e u.m l enon aa u co f i e i ne a i r ii ir e m n c o b e ie g n l , d re fa dl t ng ti a ni z c e mnt d t Tt i u ir a l F l l ne i u n fo en s n o l ,u n ed i Tt n t.m l a a a o t. n lg n Dm e u en a lor O u v r ar u e m t z v e su p ss a p t f i l Dm e ui p r t dc i l t eed t a l u u n e a td p l ol co t oa n m i i a z c eu e p a lui Dumnezeu. Rli n l g ee rae ea i,e e n o l n s o e d f l d aa u em t t li mi e d g t Na ua aolul Dm e u d e u se i r oe e cte c il u u n e a cd i dciplia s. s lr p i i u z u p n s n e n i e eaa i c i l iu n e a a u s id ecid ol l Dm e u r, n pr r l i e p a u t z.

17

n v h l g , mediatorul (mijlocitorul) dintre Dumnez e i l n cu e m t e i u Israel a fost Moise, un om ca noi. n n lg , Mediatorul este Domnul Hristos. o l n ue m t L u na Dm e u ful cIa a s i i o l ce u n ea c e mn use ft n . c r z tg t rl o S a L u ou e m na s oo, r d m n Sion. o l u ig ft lt p t i utele c n l l t o G ga ae n Atmosfera la ncheierea v h l l la Sinai a fost nfricoe iu e mn cu i g t o ee rIa. a p t se t r nu r l Atmosfera la ncheierea n l l la Golgota a fost plin d o u e mn u ig t e sen p t F l iu n e n f do b e ur e r i l Dm e u oi d re ficiari. fi nu u u z , ii a n n P o ceu as mdz (ic s ) p a avechiului r a r ei r m ee m le c air a ie j a l e o c l e oe a m eei m o r e mn r mn s, p ftep a . g ta e c i rc t r P o ce ea (ict air n l l se r a mdz m lee p a a o u e mn ei r a i j ) l e o c ui g t restrnge doar la persoana Domnului Hristos. El este Marele nostru Preot d r , or v n e v a n p o e i. s i v d ei c t e J tl d ee rccev h l l e ulr dul lor, ef a sp t a a e iu e m n r , r e u e nu lr cu i g ta a n imperfecte n a. n lef rn a d rc ea t. a m lS ge r l a m l o a p ep a l i e e jt o i e a o r e cu J t a s n l g ee e v ,e re s jt ef d n o l n s d r d a ceeef r a u u e m t t s i t oe t r a F l l Dm e u e l Hi s e er p a iu u u n e S ge ir or oc t uii z . n lu s tg i c. t e Cn c n e eie m n l d cr Israel au fost o en l es cr l u i e e sie e rp ti g tu t d ar a uti in re . e su s i nvi ei p z t z to e s z l en b Cn c n e ei g u ieem l e o en l es cr l n l d croucdincios pot sie rp tie m tu e t r duce chiar la moarte, dar nu la pierderea mntuirii. T li a e i e c s i ul u v h p t eoi d n n a m n e mn l e i ee og v t i cr t p g t c s l un , td u c c tu i emn leo e m n lo ir u n n o e nmt l e ud c tinuitate g t u no c d np e t n S iu i c r saee lech u E ed t s t n c t Ee c msc e au a l s a v ac u r r. n a p te g r. t e r n emn d c tua r v h l i o l l e e e o i it ne e i n le mnt, cum ar fi: e t nn te t cu u g Dm e us i c m r ou i p Dre er d t u n e f ea h a am l l o i ad s ia ir z ,i n , e e n u a cn . o be ne ce o l ie e ra ucn es oo i itf l e d e m tn a tf t u xt c tua ne l u g n a pl i nn te l n u ce oga e i op . a tli d n s n r eoi v t i u t Noul Testament pune accent pe noutatea harului, pe slujirea pentru Dumnezeu ntr-u d n , n d e e sv sic n s n u o u u v h l D t i o t, h ui p ca o : eo i ar na d pr i d lDm euc e e fusrsf sj ra i oi v e ea u n e a n t tei li ii m t v n z , r -a c n a m ut o unui l to n a lec luu i svoo aDhl e m nn , lo ii Dhl, c lama dr uu g u u sv, a u c io r 18

d v (Cr : Pv a tai p l l uv he le ia 2 o 3) a lr if t c e m n le i ae a a .6 . e a ca u g t c r g, i l u o a uu is h u u u n e a e m n l u l hl, t a l i m e u rg tn , D u ee r l D z.

SaNl n f nn u g i i oL m t n e e
U a a e s cc oul eeeret lvd n l s c p i n l e m n s c er ra ia e t p t ef u i g i t t l fi o a s i n l g , l c pnefM n i u i o e a f ee n o l n a m r jt uo l, i j m i n. n uem tf ,i r a tt u n da r ft s ie l Dm e u R ie ri a t l o fu f in n a u u n e e e x ea ie u s ci i n at i z . i p s nn a i n Dm e u p t cmd rt lr i su i u n e ,e r n o p c u ul t d z nu ai c r a ferit. Noi nu suntem c e e v ,i e e s e e v (l 32 c si n d r i mr m p d r e Fi :) n o en , c s i c g r s i i . 1. r p n c sg aa e ti n l g i u sd ar sn n o l nr n ft u e mnt este s lie r os a p Hi s -L s t ticc s iLi te cC cs tc cs tf ra u f ea u i: e ef eeie eu s i s in n nn Ci l i n i n i ni sunt dintr-uu ( r :) nlE .1 . v 21 c ts u o l s n lg , v h lg no r t md d f i n o l n e i l na c u eir ne u e m tn cu e mnt s a ane am l.v ul c oi ee e lii f i c es m ou i r l au dc ir d ne a uE e u nt n rin eia l g r e , pu rel rt , p i n n p a l r l aa e u i er tc a ai e em t d t. oe f mn l m ea p c x r e c cu P bm l tu n i s n eee a ursn , clee d r c i e f i u s clen e f t c e ar o oen da ir ne t g a i g a a r t f i u a t f . e ii n njo n ii s , u n ur s r n e Pv n e l md c e t a u t eos s d a le xi o l a p a l p u s sf e c e e p c u n r cu t l a o ciaei sa cmae c eo zeL eeee p s en li i d o t . e cv i? eas ca t? r g u ra D i m c g t v co N ic ! iprp a lu-am cunoscut dect prin Lege. D pd i e m D oi, t n l c u d m t v cu ei l, n-a f uou pt d ea u irips n ptt Apoi i n c o ,a L e n m-a f u S u oei c st f a c g s : f ! p a l l tr j, a t sn cmnpn o n t f le t au pl li fus ea n i r p uc o e d cu a iu c e s e i r tl u pt c i r L ep a ls mrOio f d e mf e, o ; f e, t ee o.d ir i c r L e f c e g cu t t n a ,i a r g n ti ; a c da et o n , t a n a e a m r ra d m r n v ip uc p a l i,iu m ut i n r a cu vt i . porunca, ea, c e e is iev m-a ri i o t o. 7 a tb a d ia i pcu mae ( m 7 r r u -m a a , i t ra R n : 10). L e f do oen , e n u pnp , p t v g e a i d r ci nn nrci n o e i g ,n a i r u u , iiu u a s n n p a l e p a l-aos d lep t a e d e o t . s t. c t s f i ee ,e r n a cmae cu D i cu lt o g nu u ra n p a lu-a putut folosi de Hristos, c rt a v su r p a l t ns cu i i s i p ea tu i Hs o n n te cu i ne-a a n c s vti D a e ee ob s an o d io a a i r. e ca s p i f i n l t u et c e o e t si i r l ne u l . e mn g t

19

Vaa Nl n i p toL m t a rin u g c c e


n l g , p ls tr td Dm e u ad a n o l n f t u p g i e u n e m ii inte u e m ta e n e t e e z n (Efes. 2:10). Ca atare, ou i enoi via nm i e f t a m l cd css a e u a ce p c e u r ii e l z d a la e r v d Dm e u i a hi lu a a e i o i i u n e e n e t Lc r ca tlogie a faptelor bune. nn z . v g lu s a e e e Fp l p t l, f ste rit fu Dm eu r e n a e Aooo e o eex eat c s u n e pn i t e slr l l p s o e c e i o z i (Fapt. 15:4). Petru, la rndul lui, are aca eg eu ri l a e l e n le cpve f t E ei r e i a p. r spune: m eicLi tee d u t c reeiai l i D n es up e n io ne i v v v, u za a ur -a rt t pvt a eaa prin cun o terea Celui ce ne-ah apn ur l a u (P .: a c m tr p eai a Li2 e 1) e i te sv t 3 . A i eu e r o o p d e euo t Domnului Hristos, i P r n a tcn, u n -n d c ae c t , a ic u n rea ce c r p ri a u n e slre r n. b r a uc rm a u oi cDm e u u e pn o Osv i p l e dl t t v z cz i i e a f t P r s n c Dm e u e d u t ca e ree iaac eu p e u n e n t u z -a i o n e cpv tv d rt t e i a , i ili f t . eum inu c u p e, dp eal nuv a e P r a il e u n l u r ac u r u cs pl e t cd v t te i te i Dumnezeu e la lu u n, n f te r t m i i ie e c n o f a e p g i a d a t d r i c d pl e t e nn Dm e u C e p t s r e e t e n c n s sm u n e iv o e ne :A aa n a a o t z. n a a tb cs sm i d e a N ic !eun s n m i s D a e d i v e a ? i e m P r u p e aj: e ca a-v io g b c u d t si u o e, i tt i a l e rcn mte r d g tea lui Dumnezeu, oe l e . r, nu e o a pn r o a snl H u p t i e i z i as v r t p e t f n s e ee i l ta i a o t. u s m i o li c n ar I ech uac aip i ni ts e tu d a a l r f e av i c a p p an e r r e i n se l e r c n apare cp r Ei l n a tco e ia tno i S iui pte e r a n c er sr n rt i . s l oe a m i r a fm n desfn e a l i u n e d f tu u ae a in r a h ul Dm e u ea n a n te d o r r u z p r n u (Iuda 4). Aoola l n a oo a f t r ls n ih u p t Pv, c du bg f a e se p e P n a l sl u ef tiri p l a, u : r r a o l Dm eu uteut ia luf e i n fost zadarnic; ba u u n e s cs . h uLi d mn -a i z n n r a e mlr m i u d tio u uc a l i u n e c e n a u a am l e t tu n e i r l Dm eu a c ct t c o ti : , huu z, r ee mn (C 15:10). n acest verset, Pavel este de acord cu apostolii s i or. tn e 1 mno n rr inm ch ulr z n f t p g i d e ia a eo u e a l ca n o a e r t e i ti, a n r ue i pl e t e e Dm e umi i ie ce ml . ct f t p g i d u n e a d a t n a s u bm A s a e r t e z nn , r ee p , e t e Dm e u ad a t s t a o tm l V a sr f f t u n e mii ie u m r i ae ue r u ei a u z nn , n i fr t e . a m pl r ca iceea ch ul Dm e u u lleepia n a caa d l a l iu n e d e e v sr l u u e r cr r u z c a n i iu t cunoscut niciodath u u d t a l a v a r c e r. c ts u a le ae cousizf tcad no r t h u leceam l nie p ih ra na c r,g r i e ae , i c aceste fapte sunt multe, ele nu au valoare naintea lui Dumnezeu, deoarece s t i td o,u e u n e Dv,n mah u iiVcu u i e em n d Dm e u adu o la l d e i n ni a z. i ru n h l

20

T t e , esctrcia a eriDm e ui s sD ea n a a s ii l p l d u n e p : i sm t n l e pnp e u ft o n z a u n m n T pmm ei u m ( r . :) ar i c dc C n 94 a i a e 1 o 21 .

Concluzii
T iau v h lg ( e t p e r ioul rr s e i l n l a ni u x c rn l e m n e b cu e m te ) m l ei i u ig g t t ( r) er a l o en fr sis h u a u t re n c o t eo e a l r m o e c sie ae ra : e nz i eh u i iu n e n a rc a a l l Dm e u sm d ni r ru u z; E e on a sjtionl I s r o s ofs d r Dm u i uHi s t e u ef e us s ; t P v cm n i e isam l; r o r ri a ou i oa da l o g u Est ola a ,e ree mn lev h a o fu d ru e i l t d a c l u c e i ft t o c e i e oe g gt t l c s c a Ia,u iu e ul S n u f t c p msn p t s e n c n m r . u im a u r i e e r rl a i e t pl o i a nu u n m rs g een e mntul avraamic, nu n cel mozaic. Chiar e u e l a i st g p t Ia,g u e e i t nl; e r s el n l l c ee u t nu r l m t c v h s a a e L e a l p f msce e ai r n o i ee t g h u u t a ta ; Hr n p t o i coeo a eg e t a l o e es u p s n n e n a ; u u a cxt a ra r e r L esa ve e a l-l uf ; e a i o e ed lh u ic cc g c t n in u, r r i i VcuT t e sie re r psa ouT tamn u e i ea n e tp t zpn r h l sm t n rea i i Nu ie e , n m l s ti invers; Nu e m n ou u n o L , l este parte din contract, ci doar beneficiar; lg tm n Hr p e c t n t lia gdcrDm u r o a l n o u or m ir li ee onl i s u u n n l su p e ei n t Hs . t

21

TR U S IME A? E I N L E BE E G
Ce spun evangheliile cu privire la lege? Ce spun poruncile Domnului Hristos? Ei tig a d rnsg xt r li u o u i u ? s ee s a an r L el Mi e a iu n es to lr i fi e a i oeig l Dm e uu d c r i t g u s le u z n u u u de e r? C d i pm l o i a B ec d l Iu l d p raa e ed r u Cnl l ir i ea e si e r e ce i cu i si i ra m s e li c u i le rt l c e a ei u u g ? n C ns npt l e rraartu i le eep esl d p e c l c e a u i e s e li ei u u g ? oe n Ce este legea lui Hristos? E ee lu ca lrclel Hi s s d ag a li c u g u rt? t co l eu u e a i s o

E glg v hiie a e la n i e l e
E e te nd o e af t cp p iauI s r o s ies teb r t p l r o d r l s Hi s t n ra sv a u o v ue i u s, t cad pml ana Ea hi n c s p dicarea legii, ci n h ri r e p i l v g l,uo t n r i n i e gi e n e i e n e p da a v g l p el Dm r ir Ea hi m u u nezeu ze mplinit ece n ei e ri i i E ia S l c : -a vmap a u Dm eu s a o eP i ,ir e r e im l u n e ee p a . o i cdin e , ri i z t rp c -v e Ea hi a u :) o n ea n m l e lr d n ni v g l ( r 15 Nu i p eo a ct c , rui u n e M c 1 . s r r a su u a e u e edpv ma ir o cero iuir lii c t v u eer el Hi s a e bn t e a g ui e r e u s , r a iu c n e ei c t l t ae d le lu uea sa u e ru e eeeerin dee i e . t c cp etn p t n v us cre e ic n g A lr r r i nu r t f l rt e lc u es t un ce au v g l Dc n cd i a u n ll u p i n e p r e n e. a u r e vt e g n e l t a hi i e , v ia lr a s,f sd d c cordan bl .A aa ef u u ct o i u rci c l ea l n -v e o i o n a ic b cs i et cons u u pm n c a a u i Ea t i n r i i l p l c v ghelia nu este lege. ie t i di f tu n u I n l a j a ce ri tli g p o c a a u a p acr a a tl i ei L e ir ri u t t s l, r a m a g : ea o oi up ao ;et cn a ,v g l p euDm eue i t lI nda n o e a hi m l u n es n n a u i ccE n e a ri i i z p p it ia , sire d n a ( c11 . r o d ee ie r c ne a l L a 66 Domnul o v u: f e a c t n , v u :) Hi sa o e ira u r liE a v a ota a p r ofe di te a otiei a a tu r te s r s t c l a m ti i g . u ti t u a a ou i l I n I n Bt r fetn d t le ml p a o . o u n a a ozo l a r z a ir e i e tu c a i i ne g Ea hi a n n -L e eaL r d S , eaHi se v g l n d p Ms.a u Ms ( s ) c e n e, u u e i nl u i ro np t pr o d r Ea hi C s p cle Sa o ? co v ue v g l.ee t l ue a eb g Rmn r p ia n e i e nm g? r ee d cs fe ,dn deeV r s c ad iiu leac f l ? o ii ie no l r g i r el g g t m i parte acest c i fr ies ta ttzraartinului cu legea. at o t n ra , r re e c po ae te n ce aa li e l

22

n Evanghelii, Domnul Hristos S p zt c li a L i e ri a m it l ei en p o nr g . Dsu fa a a ct liu ae cl r e S n cdi eg ,n ir a si p r r ssf c c ur e i ri l e ee m i i m z n a a u. e ca v i t L es P o c a v i ut , spn c m et si e aa r ri m et ssic m le n s r g u o oi c ; nn r i c is (Mat. 5:17). D ca et lm le c le Rs n este simplu. ee v i s ia e a us nE p s g ? p ul n N in v u u i sle E a et no lor s o i u e e n u e a l v i oi lun t i c r n e g. ns n c su le cn.am li aliEafo c m i m s m ia n o C it l g lr fte a rs p s n i p o n r ei , is l n u p p ic le d , s i , lr i Ea hi Rs n l r o d a e a a cm E p da v g l us l o v u s g , rn h b ec n e. p ua a a a i es d d v suu r n timpmti c s d m n ee a e ee lr t: io o a r i n et l e t t rt m o i i d pn aa u adp hr L eao d r M i,ahr l t Lii ru a c iea fta pn oe ra l i te ,h ;c g s t i sd u d l v i r I s rto 167 i e r a et i s Hi s I n :,) a v u u n pn u s (a 11 . o Hi s a sa l e rc ceosp e cl r oa d h u p t e a v l a s t u r, nu i r r m i s egea, dar nu n p . r oa d h u a te r cd c a e i , tie r o Hi s a s a l t p t r iii d n c p t t s t u r, nu enoi v t i t nu occd csa d eeie e l l Dm e uHarul pune n r r ii ce o s ip p c i u n e i eno r rt e f au z. soa n s et l Hi s a a p ie a aDm e u e ot l o t mr lu r o ce l t g , r u n en cea ar i e i s , r m i le i e t n z so mplinitori ai legii. s to t n ott cee u so e f lpn i n ci prih i p t r i ni r a , i , h uSu r r c p a a a ee Hi s u ( m 34 a l pn u r , r s rt I s R .2 . r , i s m r e c e t n s s o :) o Hi sd ee d rfe g nm h u E e t r oa cc ai ia dle i u ea l s ie s t u v f t e, a e r. t n resant do e af t ch un p ef eb r t p l a lu u ai adus sau dat printr-un om, deoarece sv a u r t h uee fo ei L ea u t d rt om, deoarece ea a l to v rdi .e a p uf a pn -un r s aa v n g t i t ir ee n ed cie iu fo e Hr n a lzle p t c s u s een , n oa a . a lu n e e a e r t t r vr u ua g , n u Dumnezeu s-ar contrazice singur. Hr p s zrc ie li i a lle n een l ei u aa t r e g om pe mplinitorul legii: Isus Hristos.

P i e m t nu ge ape rc p u pnl d d ehi ea e n i t e a nrna dd e ei i a i ir Legea are un standard inferior harului


P da e e uts m n a r tu a aei S a I r i d p m n e p e c d e lia i i a ec e a an r g l n. t ce v seea : v ee db ta rt z A a i -ai erivh e S n uzocea ce a ut s z cod e i : u ci ri vud v i zc s l n cm i i ; n i, c e s p e s j e a E v s n rcee e e a u e a au ci Dr u p c o ii sm n p d b dp d i . u i n i ft s ,a a u p e s j e ocea i ft i re v c e s e a au ci iri v zere s : al u e d b dp d i ; i n c al u u ou! a au p e ss orului; iar oricine-iai: e nl P sl v c es e a ao rte d b dp b v ze Nb u c u e v c es p e sfu ih n. ut s zis celor din vechime: a au e a ao l g e i i z c -a d b d p cu e eA a i n p a r aE v s n ri ee i loee, s S u r c vt Dr u p coi sua f i c -o e u ei . u i n c t m ea pts , r c v ceim l. ut s z: c p t o a ai e u i uann au A a i -ai h er f c e p a rt i i i zc s O i nu
23

o iiieer d t Dr u p : n v pricucv c, d t nu ie aE v s ns u m oi i l e h n p t n . u t ei v fer .C oc t leep t o a ld p o c p a c u i ru e o ee b z , ii vt s r u rt n ae i e e, tr-i c lOi uvae d eui, s i hi , s a elt riir ssj e c te i -a a al i m la. c e uc n i n a -i c a (Mat. 5:21,22,28, 38-40). Cd lr i dpm n ee ae nt c tsccae a up di ee ut s fr li tno r t e c r ec i e t o t i , na u e i s-a ee t S a Omn e u a j p ib a p rul i i a eir a zi s ea s tc a n . i a e to r , cultnd mesajul M n i u i l a tf t ctia e i nittb en a uo l. l raa u rr n r r u s e tt u E e p l r e ph ei cp di ut.o oie iseeo u le aca ctal n nu a vri a xra , b g ca eau r r r D r a l o tir s e , e g rri o asl (m iiein a i p t p auDm e u i re r a pn li ui lif e r m l u n e fii c oi g , o ) c c nu ri i z. V har ncepe cu sfin i iieo cmtai d ieft ia a n ea nn rr u o on s e n n d ti, i ii r i . v n a a x nere, Domnl r o ri sn r li iu u n e cs e u et p u Hi s i t d d v c Dm e u s t d c a au e i z, 1. d coeen lei l eei el Dm e u io dcie li n a rc n u u n e nl r g p p f a i e , u z En orp e d p c sm i nle c ri c r luf r e r u i a i e a i en lr i e ri s e m i b e g , p zt u u n, au a v uc i u o bed t leia. c ts oa c m t at l e er ir e r o r t i m z n po D s ia ne g h n na l c e ueld l sa g Dm u Hi s v p ea u x n i ea i g onl r o a a u r harului n p r e n o, s t e te p da aI h r c ie e n e tuM t c a e n r i S a ca u n l v g l u i a iu ec . t i n v t e a hi l s e m rc a ai t o m l ep z t p caf I su n r a san o e a ui a re D e srt uc l ct,o a l u m en : u i s v ti ee r de e r au i d ta u c il cuuc ev p e,u si t e v rLi En a nl ra a ur n m m e n u ; c i va a e te c n c tai r M t :,) u i v a u rl a 789 m u rr io ( .22 . Osv i p l M t s n cDm uHi sn r i dp b r a uc a i ue onl r o p da e e e a ft e p s, t ec m n , d ti u o n. a a f o v b d p len ut a a n u, p uc Dc ri s o a e r e e t v r n r i ft r se g precdpm n , ie v g l i f e ia ct c . daee ut c ti a hi a i no t a su u i e er e n e t r m n i e lr

Poruncile devin porunca iubirii, roada Duhului Sfnt


Ei v u l Ea hi ce m p e g i o nl xt r n o n v g l n a a u a p uc s e c ne i r t s r i e Dm u i r o D, Ea hid o , n Ee c onl Hi s a v g l u I nc d lr n a u s ? t n ne a p a a mera de s cu nii d eui ln u, a t e mr l r e u u c i e a l e ti ie a e e c c s ec l d t e v r n d i m n g a u. d oo n n u n paic v iubit Eu, V a p uc o : v i iui el; m -am u r us bi i u i a svi i o n pai(a 13 . bi v ui elo 34 a u i i i I n :) i cM i i vi p uc MlE v r aea lil D biep i r i e.iuo u pTt, E a u z o nl e , e ig v v d u a M n i r ree p ae,d p r jo, r a a n l o(e: a cta ca ro a t) a t ge gct r l t i t, u rc e sr cv v c I n 45 n uo ne o 11 m i a (a :-16).

24

n a p uc Mllp eea lM i eece C e r o nl e i ,ca u ;ii M i e r i e e e zt e bt n i ee ai b d Tt MuE oi i i oa tl o u , f u te a l e ul i b M v rau (a bt v i i . v u, i iIn 14:21). cp ip uc Mlvi m n d g t Ma u c D o nl e, e n r oe e dp u a z r i i e e er a a sa , m E a p ip uc Ttu Mu r d gost Li(a i u m t o nl a l e i n n r e u I n z r i e i , m a a o 15:10). e teeo n Masv i iui el, A aas p uc e u n paicum v-am iubit cs t r a : bi i i Eo 11 . u(a 52 I n :) Ci v se d m i s e p spm o s d p i d eel e as , ae i r ei l e o t n rt e u t t i t i t runci, d Dm u r on mno a d uai u : c s eeo n a onl i su e ie e tnsg A aas p uc r Hs t z c n n r et t r a Ma bin paic vm u tu (a 11 . e svi iui el, m -a i i I n 52 : u i u i bE o :) Ce se n m lcp uc li En s n c c ae r t p u o nl ei lep e n e cp r i g e ? u , e i v t p uc T i e ce l mplinit El. a p i ee o n l a l, a l e r i e tu p ea -a E m t u z p uc TtuMu f lct sc f e cap , a m o nl a l e . e a s, oi cae s s in e r i e i n l ea e nr u m e u u cEa etm le cle(a 57 L eao li p t l v i ia e aM t :) e a ft p t e r ns p s g n .1. g s m i nu n n eeod E li a mn. a a f r u c n s o is t e l p t ic n o Dc ri e i a o i t t m i n u i tb t i li p uc Ttu ( e, r o a fs s a c E a m im o nl a l l a Hi s rip c u l p n r i e i e ) s g t u , a m li o nl a l, n tb e p i l un t.a m it r c Ttu o r u slm l m a n l su r p pu i n e ii ie i e i , r d or D n El nu ne-a e t m li p cu s im o r p n runcilTtu cn la o i u e a l,i e t sg i -a s nr p uc nm: c s eeo a e sv i iui el, m o n , a e A aas p r i u e t t runcMa u n paic : bi i u i v-a i i u(a 11 . m u t o 52 b E I n :) Dri pv poruncii iubirii, onlt c u ni u a ria n i n Dm u c i n o i a ec i puteau a uai eca l ag ae lr v o pnr i e s l da e El su roa a i r r t t a ct , e , e i r zv e n i , i i e t m r Duhului Sfnt: v r a e a l i l a a n lM n i r E o u p Tt, E v v d u a t u i g t ge o (e: a ct a ro a t) a s r c v v c(a gct r l ,p r jo, r n u o n e o ree p ae t, u r c e m i a In 111 . ercp ucL iim li n , r rm u u 456 nuao n ei fpn oc e n dp :,)P t r a g s e it n ia ti enr f i eic dp enr DhlRm 8) n m ul i p n i u n m ul uu i( . : d i r e i m tt , d i e u o 4 . Lcr Dhl S neel e ue nad t a a l.onl u a a uu if ts emn l e i n or h u i m u re u t e t s l ci n ru D Hi s f a ad t Ea hi d I n i Pavel o r o ar s t i m c s or e t ci n v g l u o ,a n ne a p a r fa e Rm 8i Gle. i l a o.n at i ni z n z an

R riu la cea lp o r eie u c g r F e o l l ctlu en t pe si a i e , aa t A to a n l


Acum vom merge n cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, pentru a v ech rau becpm rd Iu l , pve raa e ae o re l tir r a i e si c ri l e d t a si i n r a a m u i a li r
25

c i d t n m r i g A in c s bec Dhlf te rt l ir e u le i a a ir , uuS ns ei o n e a i e . c nr , e t si c o scp e,ru r t e rtdcra sl onl: o r eu u r i a ote i a ti eep t i m u i b tea ti a e n r a t oo D i u P r Io o . eu a vi a t, c I n n capitolul 15, s-a e r pm l o i abec Nta d fu t r u Cnl liri a r s a i cu i si. u i subiecl lpm l o i abec eer i ,inm: tu a r uCnl lir is c cl a etrebuie ui i cu i si t ua i u c is e a Cnui a s i o i tb e n l rt i i le ei n n g ? o li ct Cnl r u s ie cze eu l cu e i i um d a ce s tte v g l Hi e e l e, n , o e l u l rdEa hi ae smr m a x s s i e re e n i e n e . di e g tt vedem ce ni se spune. Rog cititorul n oaa n r p im i s en s lu d m un a se c u lung, dar benefic. n versetul 1, ni se spune: aa e, niiI e u e C i o n v id u a n p v m ie n d , v a f iia a n s t ta p j,u ocul M i,u ri ze : c u u e m ru dp bel i oe a cu D n ii i er ii u sn p e f ui Cine erau oamenii ve iI e Ee u v i r u i n i t i m t . ni nu a ir e ece id d? a r a fe p td becdl e si n a aei ir e Iu l ,e c u r n si a a ra m mntui ei ep ti i t ida sl i nr i m oo . Ud v ir o eiiI e E v i n noacee f n es a n d u a ie ser At i a sa n e ne m i n d? n i ,r h l Si eszP ce v a a n ui ne si P fd i da.ei u ct e n id Iu l ?e ai n r a ti n n ei m t i r a m ri i bisericd At icer cp p d e ri a . :-21). ai noa a e uu r o en g cFp 11 n i ,r a h e n r e ( t 19

Conciliul de la Iersusalim
A d ,ct u i r a ote u n e ja p v c t a a i ef u r ta u ms ce r o u a r ei d ti a a r oa l b a p t n m r I a e p e r n p v c d bin in u r e r e u.u n s n c oce r o e re nu a i d u i i oa z r B ecn a Dhl u 1 . ee l n s n ca a slr ir u u uu(d 9 Vrt 2 e p eh r ct c ,i si i I a ) su u i e uu a m c Pv Br b a a t nv s i d v b p e n e a li a a u v u i cm e o e i r u e na u u hb r ri d s i cm si n oid I e tt og a s s ee A e et u u fie fii u a neu ri le u s: u o be a i pt n d . x l i , n l t r n a t dp id b e n dmcp p .a l Br b o e v oiu e a r u e i r oi Pv a a , mn u s t o z te o r ei n a a i e plini de Duhul Sfnt, sunt nevo e cct tfm aa dc i o sv b s uo rit i i i r a a e te n s a u despre lege cu cei din Iudea. B ecd At iio ore a i de e a l ir i noaa h re p iea pPv si n i a h t n l t lg e ei p Br b sma i lc rst a slrir biterilor de la e a a e g ee fu p t l e na r s a a l ooo p z i Iu l . a a nai u mno a f t c d e a l e si Cn u j si Lc e ie a u u cPv ra m d u c , a z pl , p n ei Barnaba au prezentat raportul misionar, unii din partida fariseilor, care se p e , ui a up cn murile trebui e ie p j o ir s rit a s s e cs -a d c i u a e fta ru i s i t m er s l ee a e auMi. s ies t p l a i c r s p e cle l oeE en ra f t c ct s a zs g i s t te n a u ei cd cfii r c e n a ia m e xeeL a a r iii r ca u in o v n i er .a c s eno as u e , u a , u t tm et

26

p v a , fe ie r o r s a oen r o ce e c d strnsa p t l rbel,e ra a slri e i i p t ooo p zt o nu i rr v eceee c. e aes dfu d t t D cdciu a e o ta sccer sP t c ee iua r s sp r n cte rtn e r s m ae e r s ? nu u a dcina c p g id p c ee rtlir u ss r oi cee r i u t v e eoc e i e m s e u r i e t n n d d e og tb a i sta i tg c cze u c fum l v b n cadrul fu s r o li. p es t u o ic s a nui D l -a c t r ccurtn P rc ui r i ir c cz.ee cP r eu i s ,euo n tg bec o li D cfe eu r l er s t m c nei si nua i a t lr a s? e r ce l u u ct P t r i c l ea nu a derul bisericii din Ierusalim, avea autoritate a sl eoc C s ne s val p t n. t pe scurt, ce p t c i og ep el t ab e r oI oo tli. i u ee lii n u ia , zice el: 1. Dm e u asa eu ipm lp t cee vestit neau n e a l c P r s f r ua sla l z e t e i oo r -a murilor Evanghelia. De aceea, n acel moment, dintre apostoli Petru a a u r t s v b s ca e ree e ul( n v a ote o e c n e c pv t n m r s u e ti a a r a e i a i e u vi il d c i 10). im i ne i na tolul t z lu i p u 2. e e e ul u r i uuS na li l a im e i ri n m r a pm Dhlf t ca f un i v ii a i e it n ee i il c tpn r in pn i r L i u Mi. v i i u r cd u r e a ei i oeEri ri i en , e i ne g l s e neamurile sunt egali naintea lui Dumnezeu. 3. L eeen g ea ni r l ni oo n l-au putut purta e as u j , ceiIa ia sl u g t u p r cs e i c p t i i (zI n :) i tb e a u d a : v i d n v i a 79 A i e is d n e l tor a e i e o 1. c r u u ti n i v t i u t s n ilesre ljt d eaef rru j, p cai g eer aef i a cejtl e nu u ce a f r e c ur r o a e g care n-a u t p t nie p ti nies ei r l. p uf u a i d a sl ii d Ia ns i u t i rt c oo c rl t a i o Aceasta este a m f re l a s n -Mi trebuie Mie of ae l. ot Ii p e C i i a P fu sa u : e r s m l ejt ov se i Dm u Snsuda el ui aef ro t,c onl ut t er r -de-tot ale m r l ar ze e . l di e b b i , d g s eve r u ile e t r r i e el er i a i l; -M p cs ge ul, l i rc r i o m o n i a n la i o r o o i s 11 Jugul la care se referP r nu era aducerea de a l ( .:) po I r a 1. eu t jt a m lceu uiinsr l Ia, j ue ea ef n a, rn a l t i i u s ecu l air r e i ea p t a i r li g r n e s o p uc r s e c p t i u u srp tcie d o i o nl. r lai oo, p u e eaen l ern r i Ia, o a sl n t e s c r i e d moral ale legii.

P anzcne cg i pfdl r c l : il a u n o p i ou e d l l u tn i m ci r e e eo u i enite


A d ,r ao li cie mre lli ut p i d a pm c cz: r ar i nue en l o la ei n i ob e e a e g s m si l eitca e s n m ld a c s t en l n edi n p i e c ee i o a e re u ciea il i . dl , e n t r , oe n r v v n Versetul 12 ne spune: a a n e a t inclusiv cei din partida T t d a a tu, o u r c fariseilor. Cu alte cuvinte, argumentul a fost zdrobitor. Dar, pentru ca

27

m rr a aait i a vu n ln a ua c s sf n r , i c c u c ti e t e ti a Io v t, litate de stlp al bec cP r v su 9 l teeo ir ia eu nee l , v bele lui Petru, spunnd: si, i t. rt 1 en rt r 1. Na ul utgeuv icaereecs p a e r s e l e e ne cpv ta e l m m i n a c ri e , e i cu n ri lui Dumnezeu. uii s t ui ih , pn g i i aiu m n ipn a n r le n l n i t r r u i e . 2. N tb e sp r ti l cs ntors la Dumnezeu dintre ur u sleu g u er -au ei i n e co e neamuri, a csn lee i le c o ssf d ui c rs g , d re reasc i s a n e ai a e de c r jtfite idolilor, de snge, de dobitoace sugrumat d lr i e u ul r e e ie , c v ui re . v su2 udss ncMi a o e ce p pov n ee l , eep e oer a n a r rt 1 n u s e m i r l o duiesc f a ca , v r a e i s n c s e n cd p ni r e t ti d n p ca aan a e r e e te n oi v t i u c t et sm se le v b Io S n a c a ie ea ucbecd Ath e a o i a v e d e m td f t ir i noa g rt c . um n pl si n ii a e fm td g cce u a sa g A n,a eeou r o a i ria n cc n i g t c ce s rt a r n e r lu n o . u i r t sl versetului 21? Una dintre posibil e l eea visu p c e xi i s cIo i r ee l p ai t e c c ag a i p z ea ucbec d t n m r u ofn e n td re i f t ir l ir e u n v i n uoi e en d p l sie ne a i i r c n Vechiul Testamn d a cMi e tuour o e rm s e ,e re oe fuc s t t a ce r t oe s c n c n -o ra u dsa g d ds r Dceei cn m r sc o cVcu ei g i i ip a e, tb ea e ul u a e i n ol n a o . i s n e a i e ns hl T t e , ru sc rs g . ea n d n slee i le sm t a i a n ea C s f c v d f t c a sulr i ic s n a i o ii e a u t u ul a e p e m nn pl a a cr , t e u S iu m ie r:p t i rbei r g beca a n l c ta ad ae oo, e i i i ta ir u j s r r p p t a sl p zt ne a si i r u a u c s sac cz l eer i sip t av a u no e , r nua rs t s nc , nu a ai i l n n i o li o t i m r er s e m mt g u t P t clr i sf tp d r te e r au ul i n r e e e a . nu cr e e ti e plin, biserica m r n c p uu e apostolii au trimis napoi la Antiohia, mpreu c Pv Br b d n u a li a a ,o e na i mm r iir iiIu l , d Sap ce ir u ee eb abec d e si I a ii ea bec i m i si n r a i m u l , r si n a t mncv t f o e ua r ri a i z ne a .

H ra nu d Is o Ccl e e a tr ol ilr l e iu a ui i m
Il e e e nale ale primului Conciliu al bisericii, avnd a emn l s t e t e ei ct e c i d t n m r u g : ae raart l ir e u cle m li ei o n e a i e a n r Cei care au plecat din biserica de la Ierusalim la biserica dintre neamuri, rp t At i cms p t ea ei i oeir mi , e ei noa u e j nuir L iuMi i ci sc v i , h a e r n e gl s cu z c e nu era t idbec ur eir . i i si m B ec d lIu l ruo tft c p ea e ir ea e si e n a u u r n murilor sub si a ra m c ae p l ne a lel Mi au u t ad nn sl lri . e a i oe tb a z uca ue e al g u s l r i r i t f e f r t o

28

t t og a c u r c a eeu tmn n e u ri l u n l z u i t s n e e xl i , v t n d nn t r 2. Acest termen (anaskeuazo = zdr c a s n c le militar u i t p e e a nn ) u g j itu sl c o ra c ee itu o e nm e ee n ue a a t a j ee n r . a e f u f, t m r f u aC u j it le d sl pm l ,u r mn i ;e e eee a i ue n r u r db ua ui p f g u n f? t i n ci tr i u s a d h p c d csi fa e c b z r , c t i a e r i i; rn i l x e e m l oe n r en o a n, a r a p a l o. t m cu n Duhul Sfnt, mpreuu p tip ztii ta be n ca sl r bei r g irioo , e ir n e a s i c d Iu l , d i c le n ee e r n m r i e si a es e a u s p t e u, n ra m c g t nu a i d a cn i , e en oi s i u a no reea e r e i ec v i u u r S g a t a s c oe c ia r, n e .n r e i e t n n m r s s fe c d c r jte d i , e ed e ul e ea e lr i ef i l rd s g e a i e rs u ul r t o o e i l n, dobitoace sug m t e re r a, dc v u ei u i . Cpol5 e ra ucv t a aae provocat bucurie at 1 n a tf t ee c s l iu l a pl sa e t -a f ri noa n-a v , i I aii ente a ri d Ath . t d ca u l a n m apfi al n iir e rh r d Sa u d o ri i a t m lc ieRm rm a ucsi un r c ue v t ea f t c ti u t u n . c pl n r soare nu se am tt iee n dea ei i oe i oi, ruo tf t clece eir L iuMi; m t s e n a u e ara ne gl s d pr v e c ae p l g e z doar tulburare ntre neamuri. La fel, n ndemnl i d Sat i ul I a ii r uu l i i , m oficiali de la Ierusalim, nu este nici un cuv t pveae . a af c ri lle c r nu i r gD i ft afo mno t mdx e p t ceeu eu e r a o a , is e ia oe r, nus s it c tl s a r ft n n ps er t bcl na l Conciliului de la Ierusalim. Cnuei l o e f t c d ia e Aoooee o lifa:b r m a u e Fp l p t l s o cz n sv pl , t e slr t i ctd tn d li amlc i , u n e ca pn u ae er z e eau i a rt s Dm e u h r r g a r ai i ds ei m n z, i i r bisericii d Iu l (r e fm t nm i i i e ltn i e si ce r o a u a d u i e r smite n ra m a a r n d) , a n m r r e j clen eee rc i e u a a ez e ul msu e a us p t rt . sig , e td i a i o al g t nu ei D n r c s ci e a bisericii de la Ierusalim nu are n ea elementele teologice complete, de aceea Dumnezeu ni le pune la dispozi pneo le ul, oola l r tlun m r r p t Pv. i i og a i a sl e o u e A n, mr ce e c a? a eee d t e i t cc n u v irt Cr s raa ir i u iu m e ri ei i e t li ne n leilis a A c a v ufr cr ce e as ,t e , cs a t u m t ael e d m i s g nuv b ? a m z ot a n l u at c i irn m rc rti ire en tb ei le rt i nee u, t c i nev i ur u s g . ei d t a i i ei d t r, n n ei n ea V a s a th r c p cd c a e i ce r u a e r u j ca a m e r iii d n a a p e s s e -i u i u enoi v t i r t t s r d a a f aei ls n n rt titHi s a p i e c s a m ep cc ree r o ce ee et i i s r u ei n s ,r t ee u rr t d d u li A d , e r e e c a,e a s s eo sn r l ei a p t v i rt le t pi a a u i g . a r nu ri ei i g , n sabat r i ae o a ce dinteao l u i r ti u i r n tdi a l e it a. l s b ol dc m e ri re d t ni e a n Af e e n a m i e e P d a aed e ulv s l l v i u r af v i e e l p t a n m r o t , ri e i r. t r, c a i r e a p tdie es ,re,e r c n v a a u r e e r d t r i v ic g cp t u o v p ea v i o e a ra e s nu a r e te rl o

29

c a d arae aa tdi if lct sc i rt e ttle cor i i s , e a s, a d ei i n a g a r e c n l ea d n u har. I d a ec n , rs ee e u p a a l m i a oo d lv t ceu i cex s n a g f d a t v oe a s n l pe r ru e sus: co ia sr sr c e a z Dm u na o,e r n nte na l a onli c e n lf e c m aa r -a e t , r l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rnduiala pe c e ma z-o n toate a a a r et bisericile. Dc ce ao c m te e tap j, r a iv fth ap c d r t r r n na s e n a i m e s m u tap j.a ce ao c m tedrn t p j, n t r r c iv ft eapc e ei ru s u i m e D na sh u n a ta m er s a p j Cr :,) e im ru ( o 778 te er 1 .11 . n Fapt. 21: 24-2 sr f eze Conciliului de la Ierusalim 5 eei d il , am r ci i ( p 1 .a l e e cd c v uirt sp ticipe n ritualul F t 5 Pv v ir iii e l te a a . ) e i ri eno a a b a a e r dl ep .a e r n aT p l r a lep l,-ar fi negat e T l Dc i f e te l i l T lu a mu ai g m u it u m u ii u inten ia. a s a ae l Ea hi eo r e e d t t ao l ct z cs c v g l crp o l r e i a n e c , cu u n e a n a t p u vu afo bc, f do iri f dp ti r ftla ei c se a i a s is o t ii nd a c i n n oa.

R riu laEt cem i eie u c g il t o n l ctlu e po ra a ie n s a n ar


Ei ll Pv crr a a tc m ii d cc un pt u a l t o n re ab e eert lu s a i e e m i a l o n ei n irs iin L iA apt eec ir l n -formate nu nd ei c s esl s si bec ro t b ce a g . et i t r o s sio u i Rm .n atam ea e u uiv i a bec a a u n oa c ili rl r m l e e i ir l v u n pa pi a r, r sie e i nm r m iavev ilu dn m rPv eee ic u u s nit de eati e u.a l t vt si n e f i c r, r e a i e s n o s r e r p stli l a ap bm an m r r e e r ce u s n eoc a c s r l og e t oe e ul i v i , a a i o rl o r convi i ca bec e a n e ir . u a e i si u E n p e s fe eu i b d e tdi i a l u u a oe p i es a n n e r i u i, t -i rz d a o z a dc a d a c r pr t e it n ia, e cn e i il e rei f id inte ao l cae u r nn au o e -a i e u d t a e a n a ten i Dm e uD a mn ,lu u a eoe p n m rs ae e u n e e s e aen p e s lfe e e u cp z. e e t rz a i ct tdi e a p t c m n ia ue n tce l i am r i b i, e r ue n n a rea a u i . a a rc nu tr sm er ds ie e rt, ue en tce d lp s li am n n d Hi s n ian m are a e nm au i . at s m tr s o er a gi ds D l r oo e i d e u s t ui icd I s e Hi s c c u i n m r u m n ipnr ia s a s n a, ie i a i n t t r en n u Hi s f t L i r o f p l ei s ,r a e g t e .

Legea cre s ite e i i de t f la Ms iie e d gl o n e dr e u e i


nes,e,ri d l d? Ud eed i i a ea S-a dus. Prin ce fel de lege? A t c pc n u f t rN; pnea r ie P t c n cd c ouee a e ? uc r le cd e r o r e m l t pl o i i g eni n u . i em s sote i n pnr i f t L i o tn r t icd f pl ei ci ph i r en , r a e g. e
30

Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este a il Neam r r a s l e ul;e re u n eeenln ri ul? , t i Na r r o e Dm eus uusg i D ee a o m i d ac o z t iu El va socoti nepr pn r ip c ta p j,io pn i ni r cd e e m ru t r h i i en , , i ii er t i cd e ieii p j o. 2 r ii c n m r r m 37 en p e ta e ( uR :-30). n aceste versete, Pavel ne a tft cle cd ee i ee .e ar iei l ra u e ar ie s d a pl g en i t feritd le g cd m i g L e en i p c r e Dm e uL e i l f t n cd L e cd n e r n u n e e am i a e u r i e a r ie cd e z. g p p, c en . g en i ee o f d au a l i u n e n nm iu u id c s n l le lr al Dm e u u u ac i e a iu t ue c u z, di r , neamurile. Legea cred ee n led ap e as ie s u a f e s n h a n ni t tl u r u dreptia r e pnr i r cd i en .

I eeb et c d r si oeu e a sl e f tei p m r L due s Ht r aai i r g eu s n t o


c i u7 iRm n Pv le l a t dl c n n at l d oa ,a l xi t i e r ie po l n i ee p u i c o t a murilor din bisericile din Roma c eel r c uds a ote u s e e t ei l u u r t m t i a rt b n e b ti a a liPv f ste m l c ri nlt l, l b b u i ei a l lee x p l ti isaau ru a l g . e o e u soe o . u ri i ol r tu eeu tee , rol mi eecd cs a lep e s jad lei ruf e d c r ii. v n s n c n t c g a l e i l eno P e u , mmn l ce o e nlirsie o utee nl d oe u a ma uud t o c d s d la uuf e t n r r ne i i n zg i , a au Csoa-ailt a l t i c cd cs r o cle ll ti doa L fee c e r ii a r ue a t. r s zv . e s u l eno n p t g . Cn e o e dle u a s ladle e cd cs lege l a fe g n m i t e te g Rli r ii d m ra e, ee g e . aa eno s-ailtr maecd csufe g doapn o t r iiu i dle zv i ra eno l a e. Se pune ne r : m o e u cd cs fe g Pv n tb e c p t r r iiu a dle a l r a a u a m i eno l e ? e e a tcn daut mr f e g pnr ujt al Hi s r o e s e oi dle r tp ef l i rt. a i j nm a e , i u lrt u s i o ts lri epn uul Hi s o ut c ree g T af fmi r Dhl i rt, i i r e i le o t ,ai , i e u s v a m in pvtea o (Rom. 7:4). Dar lucrurile nu r ai e re r oan a o m n i d a cHi s i, n a m c oe , s t vt i i i r n cE D a e a l ue a e r a li rt n a m e u l ecai v s nm i p t n ca v s, vt p u . e P ep d ae e ee sf a li a ca ei a vtimr( i s c i ta di l c i d oi rt) a i au , i C u e n a n H s i o.

Hristos ne-a scos de sub ntreaga lege


Doctrina advent tv ei cs n d o t f e g i ie i i p cmae a dle s n rn ai u n t , ra e ee o t fe e aemn l.o v e a graf sg s mae a d eceoa m e a p a u O i u t ra l g r i V d n r l nr lef t cn es o gceoa, ceoi jtl d le e p l u xt leemn l c emnl ef ri e . g au i e r i ir i r o ng e e E e sg e . v se u a ,a l p a ucmae s oi u le n eel r tr Pv e l f t o t t n r g rt e m oe e xi p l c ra n sa d len a n mae f en e ae : decalog, o t f ee e o t a d r g le ar g sm ra ta g ceremonii etc.: rc , ft b idL e i n m oi d D a m a o i e e, s t mr f e a u m sz vi gu e a
31

Legea aceasta, c e eia o, s sj l Dm eun-un duh a n e r i a li u u n e r r n bc um i z t n , r u u e e sv Dccv zeL e eee p s o i n dp vh l e e o i? e a s ca t? ua ca o . i m c g t v co N ic ! iprp a lu-am cunoscut dect prin Lege. D pd i e m D oi, t n l c u d m t v cu ei l, n-a f uoupt d e a u ir s s S n ptt i n c o ,a L e n m c st f a c g -a f p : u o i u f i e! (Rom. 7:6,7). ntr-a v , g n eee p s i oi ee n rcipiu d le u s c a t, m t s u pn e re a t v co d pr v t i sn Drn rci uec e t dmae a cs nPv f t au pnp n t a dp a e o t Iep e a l . ii u sp c i r. t u e mai departe: g ,eet s sn p uc eef t d a i L e n rieef t io n s sn ,r p ea g t , r a t et b C tta s cilen a u t v gp a lA n,n u uoect a ,g u p u i e t. t cu n. a ee l ie a t t nn cu u i lucru bun mi-a amae N ic . a p a lo ac s ia dt o t? i e m Dr t, c ia a l ra c u d cu tm s ia cp a m-a dat moartea printr-u lrb , nua t ss v l a t i e c, nu u u p t cp a l e c n er cu a t f ice e t,r f t cssj d a e io n ) re a d a d p s i a u ele eca p uc. a ar n l co pn p l ua e r Ccu u u e t L i r f a ts o a i lr c n un ei nu ti p na fe f c p i g, tc r e m ec c r p e. ( m 73 : ur .R .1 8) te o :,3 . . D cau t t sm n uzle P t cleeeo o ee p up a l a p e e a e r g s d r t cu i le g ? nu e a t a sie e ae e ir Ac o t nt pnp b e ift n c r p t ld pt. u ae i rci u s e u r e b a n e ii i n i n n a n a e i u a e ea tb e u r p t a i a l s m lp e rp t r u p e,e r e ce e t s c. i e i te nu n e pnp Pteord r u n e p t cEaapnp e e a rci u r a o Dm e u e r l d rci ( e. ii . ea e a i z , nu t ii l l ) i g C a r Hi s r p ea m le c n pnp eeii a te r o a u r s ia n o rci li s a, s t e te p s n i ii l g i i u r p a l. e El nu s-a u t li t, ms folosit n n p ea tu D v g te cu i p uf s cu c -a t o p a lu o de lege.

D eo ala e as t g c fd e ? te
S m iue r a fr i oa D ca aDm e ap one r o t m rn : ee d u nezeu n tb e ae p t t t le n coun oau ai? nl ne us i a rd e a t dm lu vp ee Uud t r p u, f e g ,i i t n ir s n r a n ceea ce spune Scriptura n mod explicit (Rom. 3:19; 5:20; Gal. 3:19), este u r: u n e a ale p t c ous f mn z tt r tu Dm e u d e a e r a m la e e n o e m ol z t g , nu l te i a p t e u ri a . e aaft a , e r a duce pe om la re i l e is L e eni i l o e g l g o d p t -l s t nu dp a , eluda p c l Dm ie r n rr l e-Ile u u nezeu, bazndu-se pe efortul s ren cci i e a i propriu. Nm i no dp a d n un l pm h u l u a u m ie t e e t u r ee a lu sr p ia i i t r i Dumnezeu. Acesta este cazul apostolului Pavel: i c dpoud t i a L el Dm eu av Fn u m li u r m p c eau u n e d id , n nu le g i z; r d m dle ml ae, rsl tpra legii primite de mintea n a l e ol le a e p m oi u re e t g c e u t v ma m e o lip a l, a ee nm dle ml O e i i r ei tu c e s a l e. , , n b g cu i r t u re e
32

n o c le i!i m vi da s r dmae uu if e ri dmn C e az v ect u e o t M lmri n ot u e n bi e tp r? ie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!... Astfel, deci, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnez ;acf a e c sjc g e d ui p na le li u r r e m ts ,us ei p a l ( m 72 tu R .2 cu i o :-24). L f c a sl Pv, u s Lt ra a t x rn a e a p t l a l g t i u e u v e ee e l oo u e A ui n h3 u p i s i e e p occd csa titpn aaa e aca i l . f t r r ii ceree r h m a D a , i eno r i r f mn t e r e l t n e i cpv t ft fi ar pc iel Dm e u eree ou i d ti t a t u u n e i erlr e lu n n a i i z.

R li r L a h ivHt s o l e e Du di r s s l g pag ul e i I u i i e el u an s u o
Ci d r iiua ut dle e a , ru h ra cd cs m r f e g ler n d n a c eno l ia e,g m ea rae ic c c d cs.r iii u ut d e pn n e deu r i iu C d c a m r f ea r li r t en o l enoi ia i tp l Hi siun af e rt,e ra d eo e e r r u u r o i a d Hi s nu a cr d p t u li s t a vt s pt o u a nu Dm e uDc r ie n s pia n p e f i i d u n e e pnn ea o t sr l u u m i i f e z . i i vr ar i u t t v a lei dHi s eca u u msj t lic uHi s e a e rt. a e n p e li ei i i rt. g f s D e, o t u atg t l , s o Dc u a s lr it dcr cti d n a i cle a i p ct u u a tele ioi v t i un e a d ee c r a ,t ra e i , zd i t g r ,i t lles lle i Hi sn lHristos n er n o ae ,a i e l r o ua m e m t g u a g a s, t singur, t cn a es i cE a n o d Dhl f t a n u u n l n i i u e i e uu S n s ui e m. ve -i l iz Hr e n Hi sii c a u. f v g l a u n e a l s m r o m m i lOa Ea hi m e. u n a s t ni mt l s n e,a e c v v e Gle, s m r op s g , u r op s u o e an at in a n Hi s l le s Hi s l m m d a n e s t u ea a s t u ceva. S p e sr a a A n, eno l f eu ne r : t ccd cs tit n deleg nn tb e u ir iiu ree r e ? Nicidecum! C d cs eeu le Dhl d vHi s r i iu s s e a uu ie in rt eno l t b g u a s o Isus. Aceastee s h u i i u n e sruv c e a s e n a l l Dm e u iee lii rt t e a ru u z ct ei ei n (Rom. 8:1,2)! C eee a uu ie iL e Dhl d veer es le Dhl d v e a uu ie i s tirea t g u a? g u a t pn uuS n T ia r Dhlf t md rt fea rt s r Dhlf t rr pn uuS n op c a cHi s i . e i n ai c c s o se manifeste prin noi. Ne aducem m t e p l Dhlf t t u i a ie f t c uu ee mt n d au Sn s n at i hliuSu(Gal. 4:6). n le D uF l G an i u ui Iu lr zDhlf t e ram lig n: a c u e uuS n p t i le n o c t m ca , nu pn e a iC i l r c n un L ir f a e c o a u u u e t ein u t r p n a fe f c p i g, t c i e m ts c r putere Dumnezeu a osndit p a l f a e c t ,i t i p na r cu n r e m ts , i n d mi d n pcap a l, e u F l r fire asem ntoare cu a ri i n tu p n i Su n -o cu i si u t p a l,e rcp ucL ii mli n , r rmn tu p t a o n ei f it n oc e u cu i n u r a g s e pn ia ti

33

dp enr f i tt cdp enurile DuhuluiRm u n m ul i p n i u n m d i r m ei e i , d ( . o 8:3,4). Osv ia u c le e n uno cac pv t b r f t e a r e tca n e e ree ea p l g a p iis e i oi efe t t cDm e u i p a l r jt l m t ia dp a A n,u n ea v s t, i ef u pr r a v c. u i z n n cu pn r ai Hristos. Unde legea nu a putut face nimic, Fiul lui Dumnezeu a rezolvat n md e v V tiF l l Dm e u s rp a l n eea od r .i r iu u u n e a p tu es d s i c a u i i t o z u a cu i t t n r Dhlf t o , i uu . u pn Sn T o t Dhl f tm lee cie li n. e od uu S n i i en l ein o Dc ta , p t n r e g i i r g S n T i ee lr p t n.e a uu iein ne a f t rm s l u u e r o L e Dhl d v ta e e ta c nu i g u a Hi ss e n H Rd a cDm e uu e e r n,co r oI s s m A,e re u n e lr zp t o a l s t u na oe z ca nu i o ud n a c u A d , en o l sd s a ote li n o m t a c d cs ie eu u r t ei e i z . a r r iiu e b ti a g a , f d o f ee ,a ir s a ote Dhl S n o i mr a d le rn u u r t uu if t i n t gd t b ti a a u , a ote fiu ra . u r t nn s eo ti iit p ir a ntr-o i c u t ce-a ntors la Dumnezeu prin advendci u n ra s s e u n r t inn ia , ceo ase e s a a nls it Hi s i , ho e i rtm i l r e m j s u eu rt cs r a c t e i a, b u a bcl s o le El mi-a i m u Hi s ft ig. ea z:D nl r o ao exemplul nostru n ceea ce s o s t s pv teaeiE i r p s Dm uHi s ft reeir li u-a u : onl r oao nlocuitorul i n e g . m sn s t s nostru caereeir li I explic c d m into ne cpv tea g e i n e ei -am . a a a fi n t,c u i legea, n-ami fte i i E Dr e rcEa eti u r afo n o sv l a p t l v i ai t i s ve n . , nu n n legea n locul nostru, Dumnez n so p n li ii g e eott ie o m it ali u cee i p o n r ei , atunci cnd noi crede i S . mn u Fl u

L a alt ce u , e n r g r nmi g ue a r e eu u l e deoarece ea le-as tvl fd ei o a rr t e o


I e m i a e r a a ouT t e , rn d a c acr x i r Nu i ea n ce e e t a l pm e l sm t a monsta ft cn n m r r s dat legea, ci evreilor: s tr l, r z a u u e ul l-a e pl a i i o E u iai i n se i au nfierea, slava,l ie,darea Legii, slujba dumnezeic e mnl g t e a s, f ieRm 9)Deoarece evreii sunt poporul cu care s-a t d nl ( . : g u e o 4 . fu c v h lg , a ul uanm l t n g Dr s emis e i l n n m r a r se p a e .a c d-a cu e m t e i e m i i e le , n c n l g , e ula ftnu e ati evrei. Pentru o l n n m r u o ilen l lu de u em t a i e s cs , r n m r n ll ee mnifestar lri Dhl S n e u, o e m n s a i u g t t a e u i uu i f t a cr u : sic n s ipri dlDm euc ee fusr D t i o t, m oi v ee u n e a n t te eo i ar d t na v n a z , r -a c n a sf sj r ini g n ,u l o i il uu i sv i li i uul n o n asv, aDhl, c la m ut a o em t u le c u ci o oo aDhlia( o 3, ma d uud v 2 r : ) r r a C .5 . 6
34

Ht s fil r st ug i e sli s er e o t i
A s nnfm al tf s dPv t Rm n l a ct u rib ee li e a l t oa , c ee o d is o t o e on ia pitolul 10. ntr-o sg p p i ,Pv ru r g tli n iu n r r o o z e a l e m ne a eoe o i e z ta og u tt e a, cecpv traartu i le Hi e ea n l e aereee c l c e a ae sn sm t n e i li ei u u g . d i n u p i no e, v e dce n Pv a su u im un c tte m een a l e lr t nxs d u e ct c . al, on imi e r ue macr Dm eu F rd ia n iml iu cn ri o r i e g i a e e u n e t z p t iai eeim n i L m rre c ea r n p tru er s e i s s f ui e usc iu e nu r l, t e t . tis v n Dm eud f r u n e a pcepere: p t c r n cunosc n r r z, r r i er nu t-au nu , t c u e i ne t ph ia pc e d Dm eua c t s i n ie n r r l e r u n e u a p a t e i n e o ao z, u t - u n n o ph i a r i n su uu af n r r p c e d Dm euCc n i u -a s s s l e i ni ea o u n e , i p t e ph i i r z. i Hi ss srt L ipentru ca oricine crede E sp tc rt eef lei s o t i u g, n l o t , a pa n r r . a v , oece m l rpn t e i nep e i ne d M i si ouc e lee ph ia e ph ia n e r s r c a m i n r r c e d L e vtir e ( m 11 a o ea ar pna R . : r g , i o 0-5). Pv a tp a lt f t ce en s supus neprih i a l a n a j c t p l v i u-au e r su i a u ri a rii n p ce d Dm e u ac Hi sE pus nainte propria lor e a o u n e d r o ii r z, i s. t -au n r r a rcMi ( e,uue cai r o enl e i nen cdu oe e a n ccae z Hi s n m u ph i, o sl ) g e s s .d t d a eu n n r r l Dm e uces Hi sn i a e n s ue e i niu u n e a ee r o( i c i p ph i i i z, r t s t im m m l eei sf a ua er ii d n Av t ilf u) s b ei s lt dcdinca e i .d n , e t t n , e ct i e oi v t i e i ia l t t cIau r a r i i,ic zp c i rue a as eli sc n-o pt e na a ru rl cle r l,s c d t m erd u r o p io g. Cnd Hristos, mplinitor lia et o u e ao p ccae u ei v in n n m i u m ue ca lg , n, i c e mplin E cle c erc eo a u i lu g , np o pP s nLi t , eai eu ra . C e n st ma i ss srt li Pentru a ne en a ia sm n g H s eef l g ? rt o t i ei u l u, v f s em ar ca ou ea e . f (l) rn o o i l bg a m ie m l d i o e Nu i smn i t sn lT t tS r e t o a s ee n a n i ar c spa d taen e sp ct rt s m n m g a , os ei fa. c c u e v s e , l b e c u s ii l D i o l n lia d taaaa td e g ee ristos. Dc dp cle ei u ei lceeu le s H gs s i n r c ea t a , e g u ea te-a u lHi s ie la a l t o i lel r i dsa rt t t co en r l e , c z s o -a s o, tc a g u e mpotriva scopului legii. Pn c s,iu ier r n r r r a aa i a tp pa e i ne i e t p n n o i ph i. I o i iu n e i p i o c tb eos s Ele t p l Dm e ui e l c m u r u sf e c lg . e uu z xi a c m ei l a e a o Te pui ntr-oiae aer eca a l ta tee mn s fr g v D a e Pv eet dv ee n t iot a . u e, e s h t Gle oi coceicle ep eutu a t a at i p raera v ue a i s n cs s n e . an m t v l r n g, l u n b am ma m i u op c :a v p p itce o v C u m as s s n i u dc r o d eeiv Ea p, u am o v u n a n ghel d s i d a e p c e r i ,ia t a ( l : i eet e ca ea a pmt s f n e ! G . 9 e ob , e r i i -o e am a 1) .

35

Pen d ee stn e s s ro ircaea l rt e a tr cep e e nd e cfii s i , c e g ei l u , c se e c a -te schimbat de Hristos!

R riu laEt ce r nI eie u c g il t ot ( l ctlu e po Cn i a ie n s a n ar i I e ) P lmt glau o d oe a n e la s ac a e a v u e j d te m r e ee u b r t


sic n sd prv e ea u n e c e e D t i o t,i oi,i d lDm eu a n eo i ar m t na v n z , r -a i fu sr s f sj ra uu l n , ua sv,i l tn te i li i i nie m n o n lle ca c a m ut o g t u oi Dhl; sv oo drDhl v A m d sj uu ic i la ma , a uu d i c , a lb u c o r a. u c ua a co e e o t si tpt, au taln ti d a d mae cs i p n i e rc a tsv f u tr r, r s a e e r a c i i l Ia n p e s iin s o i s rf i i oe ipca u s e u ua po a ci u ae l M i, n ri i rl tu - r e c h a p u e sd i n s ciei iuo etlia c s e tco e u n fi tli f l, tt s cea aar ra , m -ar rur u c a c rur e t a e t r c i e c sv m iea sj Dhl? a sj a co e es d, u l ad r lb uu i c lb d a d o na a g b ua u D u a u tr ft l i, uc m i u ore nsv sj a co e e o sv c a m l s t t t ne l lb d a d tc a u a u tr n r rDriu ago a ie p ni da, e i ne ph i? ae r sri mn: c za eszl a m el tc i n u tia c r V h l T t e,c s m h m r n icf d i e e iu ea n a a a n eda , i c t a cu i sm t e t i r m e rit i n m h m ee a lo aen rt. ap sz c d ei t a a s d a p t Hi sD, a, sc r t t r s o n ti n te e M i, m n o r een i l. a o d cervuus oe sr e m h m p timl o Drr e o r nle a s i er i t ie o clDm u m h m eeu CcDm uee uu ud n a ea onl a a s l t onls Dhl ine tr , r t a. i t ; ee uu Dm u i co s sb eaNi ri c fa e s Dhl onl, o eelon . oti i t u al t o zi o pv u a d com s p i, r oi svDm u ii nms ib i a li i et c n-ogn ,a onl, s t cm a ca cp r a t ld la uue h n e h a u d svsv pn uuDm u i2 o 3-18). l i i l l r Dhlonl Cr : L ,n a n a , i u ( .5 a s a j a ug a l m a lecn lg .e a n ct s m i n Pv c p g u o l n L e e pa l , eo r ea ue m t g eeer r u a l x eiae dpt,o cema , s d c pn r t re p s t l eir sv a oo t si i m o e e ri bl s : e a la r r sj a co e e o t sj a co e e s d A s e ri lb d a d mae lb d a d o n . ct x ei u a u tr r, u a u tr ee p s s t p a eeo ta f t clea s a csp da u c li r i d n r z a u g ft t uc u e n oet e n m se p l e a o d o ol c d n p a l pp s r f s ao r turleio o a a t e t. i o i c ts l ne g u nm cu i co Pn l r nau i t e oe nl l ,a ler g ,i fu sc d n n p t e e m n Pv na tcle f d t o a e u o e d g t e a eai n c nm , as a a lim ia e i.ia e i v ee Dhlf t ee n ca t pi a v nV v n i dl uuS n s e i v c a c n a it d n lg .atee ai terminat rolul acolo unde lucreaz a o l n C a r le t n ue m t a ,g -a Duhul Sfnt. Ci rDhlf t a s iin liD a e a i e uuS ns f u nd ei eca c f e l b ce a g . e, e cd c d n ceutoi o le gn a df t uu r iii v t i rs d n i t dle u u e p Dhl eno a e i a t n m a ta e , a, Sfnt. P cd Hi s e c d s c damn e o ia ir ia n rt n st e u o cn en s o o b n aa i r autoritat lii p s a oteDh u f t e ei n u u u r t uu i . a g e n b ti a a lSn

36

u aeeios de o a nr p t c c ut Hi s N m i t c o ni (n m a )er e e n rt s ni r c d e nu i s n s o I s Rm 8) s o.1 u( : .

R riu la Et celn eie u c g il t ae l ctlu en sa r a i a i e , po gt a n


Pv sin pt crga n d c za la lr ia a l r Ei l eat i i a aco u u, r ec e s a t le, n u o er i c rc e a p v a tb a a nbec d At i a m a e a a u r o tu u r ir oc l re si i noa i n e mnine a n i , h u r cd c rirn m r a n le n p f ui ez r iii d t e u c d ui e a u o i n i Dci enol ne a i , c o n g, t m t . i a Cnll d lIu l ,oo ce n mur n tb e i o i u ea e si c fm i e cu i i ra m nr ra a i u r u s l e ei n legea, fuse e r a cm la ie s x i t u ui i a t e pm n nn . Galatia era foarte departe de Ierusalim, iar Bisericile din acea regiune n a ir p b idh r Cnll dl e salim, referitoare la u us r al eo re o i u e Iu ze , o b , t a cu i a r i raartu i le D a e a sl Pv, b sri uu i e c l c e a eca p t la lu ipaa hl li ei u u g . n e , oo u es n i D u S n g ee eu i c one pt d its itu f t d c is si r g esl ec u eu i , st v n r e ta i da o bcl ei li g ece u et At id Iu l ,e r a c ule . ia a v i a noa i e si p t rt n ea C r nl i h n ra m nu aduce neamurile sub robia Legii, s-a uiE r a pPv o u m l.i u r u e a l, i n t lm e e ir de cte o a s pn oir n p e l aun ru r ct l t bec o , a ni l i cc s i ea a a si u a r u p i ea -i s p eocd c u r i ei ea ca s n be erau n u pni eno s oa g S p e ct o irici n ir iii b b L i . r ee i s o e i s u Gli ud e n e a Pv,inm At i r e d u l at ,n v g l s a l a e noa al n d ae i e a hi e e u z i , h Pi ,oa i aierbe. i iIn , s s a c iLt D d r A i aa i a c u ia l mt rec ai ctu in d e l Pv u a l u ei dz i u a u e r o e a zi : Nu ar avea autoritatea apostolilor de la Ierusalim; Ea hil a f i i d c d lIu l c sec v g l u ri f t e e ea e si i n o i ne a i dr e a ra m , n n, cd c d Glin s t ui a n ste prej u r iii i at uu m n i d uea enoi n aa n t c , im u i r n le ie a n g. Pv r p d lce o a zid in one ptol a l u ea e d c ai ec d r g es e sn l u u d , ta i rae rtu i le c tu e o a r d r p din e c l c e a no i a , m b d i i oi li ei u u g . i n nn r v oa f t r ee uni Ei l eat ie rarar l ae a u pt crga n p t ttp bm dm i s s a t le, nu a oe o s.

Trrr ie guo a e e pu rl s a e gl ia e e e n l v he e m ji a i t t n i n i
I aa i d e r o l e n e r i e Gli n ce u ini u s a v g l n eu a at . d z a se t a hi e gn ae i c s a av g ld r ? a nu c tt e m a uc o t c s e n e i i Dc eim no e, d f t n e t a hi f t e e t nx v e p l Pv nm o l e n e ,a oa v g l msu te a l u ee a v g l s e t t a hi u f e n e , e j rii e l s a hi e al i ru ln iei m eri ei g Lucrul acesta este grav. De ce sunt att de grave p j a irli .
37

lr i Ip t e t e l Gl :,a l ueu u ul a ,e r n p , xi i n a 21Pv s n N c r ? t nu c u o p ae e c . .2 ep : va sf z a i a l i u n e c ia n r r sc r u a a rc r l Dm eu d e i ne ea t e c dn huu z , c c ph ia p prin lege, degeaba a ut rt av g lee n a ae c m r Hi s O l e n e s oe r cae i s . t a hi t o e ge e a c Hi s c c fu r ol r e t s a u. t D a e Pv e n u bsm u ri l e a p pov eca a l u n lt cpve c cer e, en ee i a i r o duiesc r o l e n e .s d n eeaaf t ca s lt ( a m ) f v g l E ee dr rt p l ct ee a t a a s a hi t m e m c a u e bsm n e sr e dd rn eel .c s n a tclr i s s ee t eo o v se 8i A aa eru ul p e p u i rt e 9 et a cr e u da sl ndn cm a Lc lctatb s cutremure pe cei ep t s te eh b .u ua s r e i -i oo u s i t r ea r u cc tu z r i le o l fe eefl Hi s eo i i i p de g n c si n ir i irt. nn a s ec e a lu uc jt u s i e o Legea, ca modalitate de mntuire, anuleazjt l Hi s ef u r o Legea, r a i s. t f s cmd it p tr mn i, ua p eaef l o i a o l e r i ui nlz u r jti i lt o a a a si tr a e te r u t i e Hi s e r s an s C a r c ce t teaz l jt rop t f i s t nu i r o t. a te e a a n a ef n e ar a, i r e r a Mntuitorului primesc din partea lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, un blee d d r e t (au a v u n eel )Cc sm e o o r e t c m ti v se 8i : t u i pa a m z rt e 9 i ti i s iice pl ei ns bsm (versetul 10). o c c e ze pf t L iut blt e e bus a e g s u ee e Da ctu, ru a uta ucm ll r d i r io l s p esn f t uid i vent i g t re -a t i ipl i a e t au declarat public ceva de forma u a : e-a a p a a l t r t r s mi u t Pv a m o eC ac i es ssiEi l crga n oa ?Omn a sg e s c pt l e at i r n a eict e s u r e s e t le i m i oe i ei a sc b a t a iaa rs ri r n e . t l ee g z a ! am Su i o t n ot e o

PuP la a v he e v ue i ne ti e c a l r a a e E gi , dar o vestesc la etnii diferite


n capitolul 1 al acee esl Pv d o ta vi a a si pt , a l e n r z a it t i e o e m se l te d Ea hi p ce v tt E s n ca a v g l n ee e v g l ea o eee lp e c s Ea hi u s d n ei e r s. u et ne e t og emn s , nu u t de la vreun om, ci de la Domnul ri oe a e rcn a v a i n ec p t n -o I sHi sp s a I a aEa hi eeinc cu cea a s u r o eo l a c s v g l s d t s t rn . r e t ne e t ei a slr p el e i u pCi e c , r i pm -o p t l, u emno n -i hai Io cei a r i ooo s n , i n d e f p ava e u it t d lDm uHi sDc n r m tim concluzia Conciliului de la o ea onl rt. a e e i t s o an Iu l ,e s m df t c rd Ea hip p i e si n d e a e p l , t e r v g l r o d t ra m m a a u n -a v , n e a o v u de Petru, Iacov, I n ia ls a e iC c v u iu d g o v ee ca: e u a n m-a a u t a P e t e i z a n i ( l : D f t c s ar sa t ia l i c G .6 e p a aa v t re Pv. m a 2) a , e t . u a e Mergnd mai departe, n versetele 7 - 10 din capitolul 2, Pavel mno a dtc d t a slp t c ta ru postolii e ie i ni ir p ti e r e m eri z s ne oo nu i ii p j a n i a i n m r rD c a a i e ie P t c a c a v u e ul. e e c s dene? e r u m tn a i o et f r r nu , a m z
38

Ei l cr r a , r i ae ili tea ru pt s a e o n s b ol u i, nuv r m er o t m i r ti e dc cs ie p j, r a valp t c i v i acu s b aintio n u ab e r rt i r, ra n i o l e il m e li nu ei e e d e n m l d t ir n ia. ao l e n e ul unu iin a sr c r ia te r n n m r n irs nd ct lr i, a r e s a i e t b ce a eo u u c a , a n o d ce ce u msu Ea hi ln m r f e i e iv a s d e j v g l a e u, r s ve na r c al n e i e a i -i fe en e e Rp pnp l i a li r oe s d i v i e t rci l Pv d o rz v r. e ii uu e n mani: evreii nu tb e r i a o ztdi A aar r u fi - b d e r i .c s ansemn d ao l r e ioa s a n n e a a et ae a a , ni i e nz cae u n en v a e ulpdaae u u o sste e cDm e u u r . a r , el p t n a vee i e z eN m i e e t r, i a ru i s b ol u i,e reineu lei m eri r i ae o e rcsirs e p j s n r ti dc d a c s e t bg s fa rca l iu n e a z a i r l Dm e u c d n h uu z. Lucrurile sunt att de serioase, nct, atunci cnd Petru vine n At ie s s c p tc u i e r bec fmat d noa i c e eo oea nu un -o ir o i i h np m r d t si r n cd cn v iic s d f a er m ru eeor t r iiie r a aa er cota er s c fn t eno e e et i l ii p j, t nu a c p ldPv cu a l u n : a t c e i e tit a u i e a l r t re v t c u a ei d , c b c e u m o e c ie D , r tu u rei n m r ua diu s pn m r ra f l dl? e ul i ci e c i t ee u stic e i e r a i n e u i m li , e a i s n l u i u o Ei lcrga n a aa s l tl Pv:ea n pt e at i c s eeu au a l fe c sa t o le, e t t p i e s rs c udtea p j e g I nu nda ote er r rt l r ru i le a u c eu r t ret ei e ie m er d e . t n vt ti , fi a o la cele spuse chiar n versetul 8: l fu d P ra sl cota C c s i eu p t l l e e c e n t oo er ii u p j, c ei i mn a sl Na m r rfu d e u s n i pt l e e oo u muril Cine este Acela care o. r fu d P r a sl co ta ru d Pv a sl s i eu p t ler m er i i a l p t l ce n t oo u l ii p j n e oo u n m r r s u Dm u r o C a r d p ac s d t e ul? t n onl i s ate e i a aair a i E e si o Hs . t a , s r e e t ne r msup t e e i e j p t n m r u s i e in sc e j e r v i msu e r e u n ee v o t, a l nu r a l nu a i t n na ar i h r l Hi s o re u r o t a i s . t

I eeb t a l e a sa r e g du u i a i i r o te t i
L sr u c i u i , a lei rci ii d s a f lat l 2 Pv r f i t po u l e a m pnp ler e u r ii u i i b autoritatea Legii. El spune: ce pne a m r f ee, s C iu r le m ut d le a i g ia gc ticerDm eu Cm u m n lectee U r p ss re p t u n e .u p e ega s rt n u ee s nu z t e e v s? sn t a s:g o a n lmaeee e u osoi . s c u ct le i n m a o tpc cn p n , a l ea e a c d r i t n n z c i , o t f e ge mpreun cHi s A ft s n rt l mae a dles ei o nr ra e te u r o o r t i s : m s i t t g p uu rt aa n a r n cHi s tic ) m r n cHi s Drm i vt p uu r o re ( e s . o i m e s : i s t d n m i se (o t eu, Hi sreen i a d a u aticumae u ic rt titmn . t i r re ra l) i s o e I n n ,l a t,ee lii rteHi sreen ecd cs o cr ra sruv c : rt titc r ii! u a t ct ei ei n s o l eno

39

Osv i p l c s s p d e cp mmae eu b r f t c a aa en m l u c ae o t u i ea a u et t p ct ra l nostru: u a re e . N m is u tic D c cd c r d n g e lc uo cd c e e r iii a e i n e r, i n r iii enol o v ti t na t r eno e n e i p t l, eer d h ul Dm e u P t c v g l ai a l s f e a l i u n e e r a hi n r u r e t i c c c r u z ? nu h ul Dm e um ue o t eu tia lif n s a l i u n e i n mae u irr Au ni a o t, r u z p ra l, e ta i n ar a le m n i ri a . atm ia ld e l td vc n a a ri l o e ro ah ua cp te e iu ur de e is D g c r u i a n a Dm e uDcn ti v c aii u mereu de cele 10 u n e e u rm ia rt ,m td z. i a ei n nn -ne porunci, supunndu-ne la tot felul de porunci: uu n g t n an N l ,u ua u tg, a s, ie c s p t cHi s oDcn ea crt n i e t e r r otit n i a i p eHi s o a aa n u s ree n. s r t s n i o h u l Dm e us t a p i s t d ce 0 o n, i a lu u n e u m i un f e e te 1 p uc v r i z n i n c l r i a r eca su us a o ea bs v t z ct c eep a colfemie. ei e lr t r p z a

P c rc gicr zsz la r u eu e Brc apor ie e p a la s e ie i s oa e n e e h eo i g


c i u3 a l i Og ann h zce-a fermecat nat l Pv a m : , le e iuii v po , e f l r a ti cb i n , p v ie o i c o ao z r i s Hi sa i i n eo n na cl r ftu t u rt c r tn? i a t ho ra r s g v Is s o s t g l b g a , re le r n i a r c tmn p t e m e e u nu chibzuit este mai dur dect n traducerea Crlc nm b s Pv vlt e r a ? u b r o i u i u e e n E ea lon x i r N! sv i ne , a s n u. t ei e n pm e O ea f t c er b n v fmc?T i og c p e iute a u l ta : i -ae e t o tli o en s d pl ne C e r a eoi m t n a rco l e n i a ii s u .u i l c ceef cd f v ghel im , d e ri m u e a sa o a s a e nl e c P e s p, i r l s iln en m i e n m l a l r a a x ee u , u nu iu ag d c o a Pv, i c s e rid b fe a n s r . e pn e t p s r v a tz s pcd cd Gli r s re c e enoi n at. e -ie a r iii i aa L f sp sz A dcacm l p s n a n ae e t l i ti m i t u ue eo e d cite l n m a. s t u t ra d t a d ns,h ra oud r ia e i i n or a e i ca lp t ea o d ns in ci n v t i t sl d v t , diferent de t a u e e S iui u e ga li, soe l o emn r mn l c tia dli f s e e tc ua u l e e g t e r rs p oc o t i n ra d e t o r e t b d ta t e a f o ) e te s a : b u ig ( n a p a o e n s a l le c t. .

L at f ah li ncheiat misiunea e e irrau g snirii e ee o u -a


Pun din nou ntrebarea: estle c a N ic ! f c ee ae r ? i e m Rua e g v u c u d ci cer o d e lel dHi si rv s p ea e s a p p ic g no e r o a o u po n u r o v us e a c s t c e r -i n m ib le Hi s u e S , lien L iie scos de sub e , n r o cs ge a p t r ei n gcd s , t n l u m i cia g -a n iin e Rl lia o ha ( m 14 Pv n a t nd i olei ftn etR . 0) a l e r n ce a . u g s ci o : . e a, c i e 3i u a l at l , m tre po e 4 r o e: l

40

L eaetu 4 da dl r i ne cee u n el e a v i p 3 en e p m i i fu dDm e uu g nd 0 i a o s l t u z i Avraam; L e a o p a g in u r l Hi sd a e a ft e g r t p a r o u ce i g s do dm o n s , p r -a t ncheiat rolul; Legea nu poate coexista cu harul: se exclud reciproc. Cmn m e ti nee a u oe ce e uc dm i s t lr p t s. P n d ea f aauPv: nea e,ea l t o i d la m l a l U tt n p c e-an r rn i i i e r sm t r ti Dm eu a ien p tf ei, f ia i u n e m i a t u o ei s n t an t d n s f z n n, a df a a i c g u e n i eea et dp 4 d a o e c tt fapt c i c d le v i u 3 e n,b r m n o e mi t g n 0 i sv nx u l tt e ud p ceo ee a l tf ia tdDm e u ea n le r a v b tPv ee g u fu e u n e sm t s e r r e s d n c z lui Avraam, care a fost nainte de Moise. C r a f ia ieoa le F ia rrupeo r d n cr r e a d n a olr l e g u l e g ? g u e l i m l n c, rpm tu i lea ruc de-a o a u u i s ta r ee t,r g r ol lui u u ce i t o l e a e l e a l i n c, dl s t e cer u ssd c cpn ft ir r Dm e rp ta s a tb ee eu e r err o i u nez e e ct r ei s r i ou p pi . u s c ee r u. tun c al Dm e uca e ree a r u a , e l l u l i u n e n e cpv tn u m n gi n i s t u z, e i ta ee r o c tt a lep e duie a ft ceu s Hi s n o e, v n s n c f n l uo fu l t s. t nx P e u g e st i Ar m i m l, i l Hi s v a eieu ac u rt. a s n i id i s o C a r lecei d 3 a n a cf ie e a tee aa v eu 4 n u d e g u d a ,g r n p 0 i u d n , oarece toate I-a fta l Hi s a raa u u n e pne n uo d eu r o A d , lic Dm e u r le u s t i s . a r e t z i g p e sf s eo e c Dm e u r l u ai u ra rae u u n e pne mntul avraamic, cu t e p ir li i z i g a t am l e c Dm e u r F l I s r o Dc e a t mi u rae u u n e pn i S , u Hi s e le t li i z i u us s . ig t eenra h u i u n e au a c Ar mpn a i Nu s ieo a l. m e u lr u v a r h , r o t fir ru D z ct a i ra l T t e s nch u i e r av i r I s rt. ea n p ea l a v u uet i s Hi s sm t u rdl n pn u s o

Nu mai suntem sub pedagogul (nd u ut e r t l ml u o) ig m rn e


C t t g ee firh u ia a tno i di uo e le s ieo a l, av u r b ee a c e a t nra ru e u ln f nit. P bm a e i u i s a e c v as p l g s ru li r l a d ns l ee ca r ru e c olei oe vt mu t e e en a l g , d co e e c v a u n e u,u c a t Pv m i io d ca e r Dm e u n d u r i a l a nl e e z si p m a e departe, n Galateni. Citez: t len fost ndrum tor spre Hristos, ca A f ea e s lg e -a sf so ie i nir cd d ,ue v i r ia u a i o t n r i r i a dp caet en , m i m ci ph ipn en r n cd n s t s r r a svsetele 24,25). r io l c u e u n u tu ct (r nm b d m o l ea e Da ctu, tt g t re i e i e bine: M IU TM U R M TR L CSA N ASNE SBN U O U AET! U D Dr ui rue tb e e n cs t dc un t ? am lv p r a a n a u e ea lor o n ne r : s m nm p su N! tcsi n ee l7 T a a ftozierHi s uIec v su2 i r o be nu rt, a r e rt : o c e i s ta p t s v o
41

a b c cHi sAi b c cHi ss cm l a u d m r a u rt fm ra u rt eeu u m i l e t i t s . t o s o t t mtc a i ce 0 o n. a ,i d ula sas p e r d e e 1 p uc Dc cn r d i ct , e a g u e n l r i t i nr e ee i r e es l l Hi s s sai i iu eu ra li -ar putea n l ru u r oc u vsr a s eo e g s ol i s a r e t e pi l p ir ei i t , sn-L uoi a v apHi s a a suu ulp -te u c c d te r o Dc t lr i o it n tu e r s . a a c r , cee t e ca v a i Hi sae n aai i p i n ce ns u d ta r ovv i im t e x r e ae s m e r,r s t nn i v e em t n a f racHi s i bc u ro i t m s. t

Efortul nostru sub lege ne face potrivnici lui Hristos


Pv na t fa l pol 4 v a a v d f uu a ler ni l c i u i, Ar m a to i nl e a , n u at u c l a u ii : d f e r b nl nee l r Cl nee r bs n c i e i o i ud f i i e if i o -a u n nma a u i m ab . d m a a e st cp is a c Ar m a r n p a s a n oet c h f c d v a i r , i e a v t e t i u mno i u u ar b ti r, acceptul Sarei, l-ao e tesa, Aa D S a r f i e c c upI ec g .i a , i d n , np m lu r n r pn g u s n t s c a l ue v su2 v f r ai a , i n ae a . v s n ee l : i ial, s c o ut Ia P e p n rt 8 o ri c I a v s e o i ciig u . oi f ie p a d ni M ie r,a le rsa l prigonit pe Isaac. Solu ad aePv n a tcI e -a pt e a m l i a ee a d Dm e u r S ace iot pe Agar, ce reprezenta s d e u n e pn a , raz n-o t t z i r a gi le esa, r re ae lt liId ec nns e a i I e c e e n rua l g a c elv ti g , p m le p z t ztu ei t t . oe e a tf t cle a l niop i en ee l0 rei ra u e ai r s t c ab , v su3 D cze a pl g h u u n m ti rt : a l c S iu ?Io p r b p fli flo en v mn cp r g ee eo iei e c i ur b u a oe rta z n t a u , ci ai ti p uui f esb e. m r n cflmilo e u e io d Fcue cs nS iu ? e n l ti ierr a tcaep e c taRn a r pnft i proprii i e u r r p u i a r ou s leicp sI s ul Hi s a eeu rr g I u e c t u i i rt, r s s eoli a c b g ae i e p u s ce t p i ei t o ? ea a i r a e i d aiiue a iu r o ce n rr m ci d ns e f c le c Hi sra o cce i v t e t g s t ez s aem ob .sa,a s bia p dus liac erl i i si I e ce i o e r u ei d ft t i p i m l r m l z o l g u l z , i ou nostru, l va prigoni pe Hristos. Cnd te baz ieft t raau e p erl un e c z ou li Dm e uHi s u aa l,a h r s ri ic u o to u n e r o n m ir o b ca eeem ta n ba l z, s t e c i t s sc. L e a l niop i e e ai r s t c ab . g h u u n m ti l

Pea el e u rx rn r gs ne t e ii it pe tini ie e t pt fri r H eu ioi l i r n abci i r n i b n stos ee


c i u ,a l cr ain eu ri l e c nat l Pv fee r fa cpve raartinului po 5 l ea m ci l i a li e r cu legea. n versetul 3, Pavel ne spune: m rre i, co a , usc r in i tis a d t oc uo, r r ee iep j, eearm le ctt r i c e i team ru c s d ospn s o ir m a pm t r er t t ia a
42

le. ia a d ns no cpo e eaa tu e ea M r a e i i td eea n nir s a l i g ce v t ir u t m i n e bui p u i l a c d ag . a l e r ec v s r fa e u e lu Pv n a t c c e o i m ni z z co l e a i r n sabatul, care apare n porunca a patra, sau cele 10 porunci, trebuie d f t i t t le i ea s o e a n ite am ru n realitate, p n a g , clus r e r. v ie pj m ce a e i eeu i am iopt C i u n ee i r d ns s n u i n m l a v t t a t ds c e rt s l u s . ei m n t i am C i u ee rae u r o n o e ia fti u i . rt s ls o e c Hi s u ri ds ei m n t li s , t l e err r g oul o personale. Pv mi eia a p f u i vc ei s a l a v t z s r a l c iart db e a r e u a p u a ei z n ruinee t ov pn Dhl f t L e e n , ue m cef i r a i uu S n e a n s p . g, e n n i r i a rea p e c A li c ee rad Pv n oa ,n s n n a ca lr s a t e a l Rm n ud p e m ts . e u u t t ei i e u: dnia e cp ii p al s ta d le( m T i f p na aml t ru a e e g R . rn r e m ts t e ce o n t e o 7:5). A f lefea r a efi m n sr u e c ca s l g a c pn a a rp ei fa h r t , a c , i r i tt ee i , b n s, i v o el b ei ia, t c p a ra c v, in ia a no i n o p a a r c v, u i a m i r n ten i ce : e u i n ra n u ,er a ai iae c a saDa ctu,a e ri d fn e n a il e a ct . r io l ce c a s r , vid t l ee g t re r i p a , nee p z te l aiGl: sunt pre n ia t d t cere a i d a 59 ce ir l e n t n s n .1 21, t z tn a e e v ta? Pv s ncoce ca mn lr iu a oe p a i a l uer nfes e a c r vmn m l ep i a e e uu n i ti ri u Dm e u d s m ud ta ? u a s zie nd v u n e a e a n e f Dp n a e d a e i z.i i a e l i iu c i a ri a , m l s n ftr r, e j gn d e is c uetd iio p pu r sa n a l o u t r a i er o i v i u i i? g Ei v o o D! a l e o ee e r r d Dhului. xt r sue a Pv n v b t d p o a u s e li ? e r se a A ne u o ee e reaei u n e Dhlf t a ee t N v b td p ir liDm e u uuS n ces ei ! r se n e g ! z , r t e l Tt c F ln e cpv tp ea e r o i f t g c a li au u i, cae ree u r p t vsn , u e i te nu a r ee nn d g t , u r, a a en r d eb t, o o r oe b ua p e n l g a , u te dt i a sa c i c , du a b r n aa fea e i, enoabn , fn e pt r .23 Ud a r d b e r iii l d e r a a oe ( 22. n ce n cd c, ea n r fl v ,) o e r ee uuS na mn lr i co n es p on o Dhlf ts e a c r A l d xt o ii m i dt e e u u? o u e i cn d a l Hi s a n e ea a tefti p s a, t dm n i u rt, r el r z t derr eo lc e r i s ce o i e b oul rn e i e da noarri a . a e r,a l ue C cs ti i rt I s se is M i p t Pv s n i u al Hi ss , t lo g d ae e p : e e n u s o u ur tn f ap ep uc p ii pt e De i -a i i i s t r ns m r n u aml i oe i g e m tc e t e fe l . curnd, spun m c le e cb z f a e c c p i l e a e a x e e i p n a u am e i g ara r e m ts , ti poftele ei, dar cei ce sunt ai lui r oI s v diai i, d Hi ss , f r tn a s t u an r e s t i u g ve uu if t r e cvtie mre a u o Dhl S ns o a i n e t i s i u d s r l u a m s. ue Un ultim detaliu, care este foarte important: Pavel spune, n versetul 1d c i u6 ic ceu r ir run p e l 3i at l cni i ra pmt ie m eru s egea, n po , c e a l i tea p j zc c od r air e cc u cice e u cf t ci i ro c l spma i mi , i sl d ua u v aa i i s r c z a s ae a p l -au d e i tel -a d r iA s rci s a v a sz er n paii u u noe ct ii eed t a. tm a i i s b. e pnp t e r i ti u N id ip tia m iai v t iuile e o p p e il r aoi u i n i d n n e a i a u o r ci i srs e, s ra e i o t n g ; d r n vi
43

gredp t pu ei tai l dc due i a cs r i u eua emrao e u a r s d u oa rt il r sa n ut -i u bb li e l,a e u ir Hi sD a e Pv n e n ei ai ce r l i g p r a b n rt. e ca a l en a i e s o e, e dm : m nia n v pcia s j u r i . Acest lucru este R tii u la i u u loe e r e ri b g bi valabil pent cd c e n e i t d ae e d ns, ti r r iii v g l, sa e r d a e i c u enoi a hi s e p t c vt m pentru adv t ia , g des h u p d e l rn r o e i i r e ceea lo e n i i Hi s n cen l n t e t r, t v i e s . b t

R riu laEt cei i eie u c g il ti n l ctlu e po fe a ie n s a n a rl p


Ei lcr fp i p t l a ls n o s a r n pt ei e, oo Pv ee e i v tizeze s a t l n a sl o i u e t vt e bec oi ai iu inl. c a v u ev ir m t a c n i aa i A u m t ie si a pr v i dz r a m u o z, neau n bisericile de curnd plantate, speriindu-ier iii eu n oi p cd c d c n r l enoi r d t a Hristos, spunndu-lc d u ile n v f ui o le e a n e a u o i n i Md d , c n g, r m t . u abordare era acesta: sp z tteam ru i c cer e n i re ar era e a pma t e e n ie p j, r i r i u tea p j a a sa ctb ei e a s lrtir r ru v uf r u sig . t ,eii a ie m er e l e ei n le A f c e u e n fu r i dsu i oi am l. ci b i i u u a e i , c r suae o el l e ri n l n d ns lr i t lf a no i p zt u a vt m u ul a e l m i : r s en t a e ali nm s a lad ca rt ni i e i d s c l g i u ea t, ru a ep c a i d n z ie p t ei a , bu i p e ai oh i l c e s astzcr u s ne ae .e a oei ntd a tere c tb ei r g leL e p tf i e b es ei n ta g g a u Hi sn o d a e p o p e c le n c Hi s u l r o n , e c a r c a a u e a i u u r o d ea s t i e eu r g s t c faliment. Pentru a-i rd iin li e fiend ei credincio d Fi Pv e ce a g p i i ii a l i n l, e p ru e ntetexe dd e an e r Es nci aa i e r l i pe er eu , res e l ue dz cg a i e t tm rd ca . p u ini sunt i, c ti ic j n textul grec, termenul tradus n limba cn lro r, ri i iu r sl a. r pns a e n ul o n r ri s m m t t m i cj tn a l i . a

Pavel, ca fost f e et u o la a u e , sc c g r d l neu u e i s i p e, ci cu Hristos


Pv e l m i p t c i u3 i uer fg i a l p a e r, at l p cv as i t e xi c d aen po , s n l e e s E , i Hi s ac ? u v d n r r mae r i n lac n rt, r m a n oe i ne epc e -o d s d u N o ph i a am d le c c n r rpc e d Dm epnr ian rt ea i e e i nee r u nez r cd Hi s g , a a ph i ao u i en s . o Dc a ler i cn at ie a u ue i e Pv n a taiai Gle, len d m n iai c i e a c , an c g tr ni n p ta mn ia vou i eca l d a rie u r z ue iam l. a e en e tpvi se tr n a u D e , r p i l r fp i s e uo l i u l rm n itce e r z i el p M n i u sg uce u ia n p ta l no r i r tt , n r a r tee r se mntuirea. Pavel spune: s c o p E p ea n ei u u s e li ur iiLi i i -L n c te vr ,

44

p tisenl Li sm f a mn cmaeLicesu aur ru a s e au o t u (rag r fie o i ce e ra a i r moartea eului) (Filip. 3:10). Osv i p l e up e S m o pu g i ue S-L b r a u l s n c cle , s n e a ft c n u : u e a cp : c o pE av ueom n ia s n n,r tb ti e u s e lC e e tl u, nc ! r og tt m p e o afr u sc z u i ie i t e d les c e e p uc , s raau u nezeu n har nu este i e , o n z o nl e c Dm n g m te r i n e li p o p e n sfd p c t c p o a an sfd rc a a o t a e re e i r cup e o t a e eu r ar ep , e r ar c o teF l S , uH u aea iu I s ristos. Scripturn ag ni cn n r u i u s a esu c t pe o ir , m i s t p o p i Hi s l p een ole l Dm e uC u e rc a c r o E l n e au u n e e n m eu u s , m i t t n ig i z. eliberator este lucrul acesta, pe care ni-lr n o i e d e a t u ftu u e l ,i a s d i t a m cvsn d i ou r!s b n eiaf t en b ue t ucuria cun rl Hi s u a v e c iE e o tiu r o aei i s , t care aduce cu sine mplinirea legii morale a lui Dumnezeu. Dar un lucru este su n p i to pa t le c u r o D a e d r i r u o s ec it c e a i Hi s eca a v i g: u u g,t c s. t e, c e se emn z l t vc e uo t pe El! x r e e p te i i ei, n -L p i ti i a a e rt c ae n i n

R riu laEt celn eie u c g il t oe l ctlu e po cs a ie n s a n ar oi


N i si d Cleu s p dai ei aa i .i ibec i osn ac a ec n u inl B c ir an o t a dz r serica u o d Cle r a en td ti a ez ceu i u rm e a i ose mn er m r ri a s m a p ein n o a ia e i ei r b n , o n s s r aauHi scaer e r cump r ir ) a u e l r o( r e li u p m i i s n e i vae s t , , rei si . a bec A s ti ei nu a l ct r ezs tr t re ee e riu m o e: 1. Filosofia; 2. ea g ir li n e ei ; 3. nchinarea la ngeri accesul la Dumnezeu mijlocit de ngeri, care a fost o fm t p i en ts ( l1 . o i ue g s i C . 8 r m r d oi m o :) c 2 E e te ndo e af t c a l ne n s ies teb r t p l , o ude legii devine o t n ra sv a u co irea ri , lu de rit l Hi s etc r l ez D n e io i c tl e u rt, sea i t ri i o l encn na a a i s s ro ae ei n u g t o . tb e e ie p t a u sl ie rl g , legea nu r u smno z e r n la c tp ti ri c ei , nu n o n re r r et o e este o erezie.e as e ricae l d r al Dm e u L eeex eaa cru e v l i u n e g t p s rtu i s i u t z. E z ee cceou ie e g , eni ril l m l, ri s ea am l dai le p t ei o a ou i ee t n r r u n e a re i d e e l c u c p ts tic lu sn r dipn e r p pi o ad o e ra a n t d d i r ru e r r T m ie a s aa v n i ss oi c . a e Dm e u g i suei r in -L e i S s le ca u n eat o di ,i d pF l u e , e, z s o li v t u n m u u bg pentru a-i s m p c cs tu le dra l g r c p a ee eu s e , i sticEle n u r i n b g ac s ea n.r u a , e tri afti u a , a m ea g a oPn r r a ae i err rm n n e n eli i i m e c s l e oul g o e i u ir ei , fus i a obecd Cleil ez mno tmi t g e cl n ir i os t ri e ia a c - s s c si n o a ae ei e n
45

sus, dar care nu vor fi abordate aici, din pca c u ii i li r n sp udet c i i ol f a r r i acesteia.

Ee a a azi c r u la ri i r sin e e p c g ei a tpt i o au e zm p i r e p c i e r


V a sr a ce c ie dcip ce ma t cu un r u e un v u n o iue ea a v -o e d ta v t s r u p fod s i ea n it T li d ns D ciao c re r ee t d lI t u eoc v t . i ftu os mi c s u l og A e i t t s a u s privi l eo a iu n e V e a n r a ra l Dm e u e v ecfo ua re rir e P sn u z. i d e menl a ezo p i i ei i l sr e zc der i le ee t i i sp d g . p a, n ec e a O ua l c ttce s cl e aan re Gen. m lca u oe r p i s n b i, ie r e, a a ea t i rc tp tat 1:26-2 el m t: o e Dm e u z: a om dup cpl 7 f u r e re u n eai f n l r od ac u z sS cem h u i a m nr n s e n c Dm e u ru tpD cia is a a o t n a u n e a n r . i m e e ar, s m z e u s a u purtat-o nde l Rd Vc S r I amintit profesorului ic a a o oa p a e -am rt i e eni . a e if t cmroi a e i c i u e m e u r d ns a u o n a ca d trin nm c D n ea v t pl t m iu e o ,a u z e tp Im m im t f t c Dm u Hi sc d l er p r -a u. aa ii i p l onl r o d c e nt a u s, n t si e Dumnezeu, femeii samaritence, n Ioan 4:24, spune: m eu s dh D n e ee u u z t . Atunci, profesorul a replic: a si i-a r assuet t a i c aiL m u t ei a n tP , a r c e ! g t e v su 2 ud s r e t acae ou i u cp n ee l 7 n rt , e e et e p m r m l d h u i ei i u p il a m n el Dm e u b r f t cDm e u-a c po s r u u n e i o e e p l u n el fu em e aa i z , s sv a u z t p t a i r f es. ae r ts ae mic r b b e c p t e a Dm e u us ni r b b e c ni r f es , ee u n en eeip t a ip t e ic c s z t c ae r ts , c ae m a i t d , au a v u A n, cf stS iu a aop ae u a c m t t cd e lee c tac s c a h m z . u i e o r r e t m ri o p ? Rs n l travi l v se 2 7 u n eeee te us eeet s p . eel 6i , m e us r ad p u s li m u n rt e 2D z t d c ue a om,a e r la a . ctE h s o u n lb i E h r x i p rit A som ee v t rc li ce pm u l e e t li t a n r ipml ana S iui f tucee n i u n e cd r e p i l c ti a u i s u sg u a n n i e gi e r ra p l t p nr Dumnezeu, r et m i ue eo ei a sac fm ti e l am l p s n a ct , nr n ui va n t ra , r ee oo v r Nu iea e , nTt,i uuS n A c Dm e u s ouT t n s ta l u i hlf t u u n e ee l sm t u F l D . a m z t p ritdp s n lf m l tu cp l Dm e uee la a eeo e ae i u fud h u u u n e s ul e t ra , l o , c p il i z,t eo la a , af e. eg c oucad h u il p rit b b i mi Dsu m lr tu cp i ul e rt e e t ir e p il a m n e l Dm e u i l m im l d a t ri e s r u un e m i e aa i z p a u c t e t t: au , c n personalitate, dragoste, capacitedat , aee at a ae sp ie srao e. t nd li n c

46

Ctta Ht xdudig ea tl r sce i e nle is eu j i l ra u i i o l rc i s a i a re u sa l u ct u p ri i n


Dar haid i n o c ldcin s er dez a e s e t rm a iua o t. r a eri r n ae s ar F i e ee e u sg r eu e rit a ota i uHi s l t d l ni u e d : na a ab l l I s r o Eee e r n r m i c tl e su t us s . s A vu t r a li u l eo e r e v rae u tt zPv nu t E sg u np t e d ti l. m re a l tp i ,n r, a fi n u f C s aa e ezeiCleEp ztnti suprem l Hi si u a e ri d os l en ei n o ? ri l aa ir od ca n iu s , p e , t r o ccera, rt zeze a r ue a te oca ri. pt l tcee ei l eeh uDm eu ieie z, l t-ns titt E s cpl u n eucun t e ud o lt i zl l v u c ni c n a zidirea. P t cpn l ft ce a lr ic e ncu e er r Ea o fu t tu ul a s t e r i nu i u s t o e c r r u n r i p e p , lv u e n t f s ue e on,e r r f n ce t i l e ze i c n d d if d g oii m t e ze ce v u:e a m ii e ti e , d n,et r Ta a ft cutpn lier E E ee a o if sp i oe uo f e r E p t l ls m i m ii ni t . s i nu . t ie eo eu ul t ts pn l ls Cp tpl,l n n d t tlr i i a ei r E E ee a l u u a at a c r , oe e n i . t u rui Bisericii. El este nceputul, cel nti-ns tirc mr p t ctt ud t e oi er ano e c ne i nu , a lucrur s a n i t. Dm eu v tao l t s i i te Cc u n e a r c t tpn aa l e b te a a i z u a i te lu s E ( l 1 o ic n lC . 5 ca o :-19). 1 ca e reeir liPv s n Cl :: r n e cpv teaei a lp en o 24 ts e i n e g , e u .1 A e zapisul cu porunll c u. este acest zapis? Termenul n textul original i i Ce e e n sie e . a c ee c s sie e ce n a c r d m n A d ,e s a a c r d m n a sm r e ar t et r e r c e o n? s le A aa s c cluzia tuturor teologilor. Sigur o i p uc E ee a c s eeo nn r i t g . e t t n csp e tb e ae a o eu r a a E lep n ne r : r g trivnice rn, o e ac P t oc a n fti ? nu ia m i ea dp a leenc d n ea e u cte p rn e te a s ao a a ,r s s a s r oi i. c,g n m n m r i n n l ea a t c v S p l Dm e un a aei ftve ie p a l d c u u u n e d e li o ed a tu i oli z r g a s ine r cu i n n,a e le , ru c d n e n sc p o ce r a n p c i r a t t e m io a a a o t a ti n nm r ar co. s Dumnezen a s lr iain e i T t e , i rss u u u la u ul i Vcu ea n c ceei e t cr c e . h l sm te a ma c d n iee sru a s p e d e u n e pnef o a a d leeegun c a a a d Dm e u r jt. nm g fi r t z i r e Dr r l ct n e u e tni o l r i ic ei au ajt e ee ur d u s b ajt e a i p e l ef a sa e a c m l ef f e d l e c n i Hristos. Cnd a venit Hristos, Mielul lui Dumnezeu, att cei din vechime, ct n,mg i ea a ei ,ru roa a e n seu io a t rr d lp c i s ite p n e m ie lr rae o t c zv e li ar i legea.

Ne ad t i i u l j c e an t s e d da u a u zi
De aceea, Pavel este foarte ferm, cnd le spune colosenilor: ie N n m i d , n v j e cpve m n rs b ta cpve oi a s u u c u ri l a a u s u ri l z r de ir a ce u u r u i a r
47

d s b o e C aeu n ,i nsn v j e p t cn e e a u l c ie m i u u c e r ui r t r. t vt n e d e nu ni le A aam l , irae, si il e a , r ti dc e a c s i i pnel e er i i n r s b o i ae g . e t p rt t rt a c l c m te ru i, sabatul. e aa tuc e a o nc r n c le(vezi i r s a l a , p u m e ue a n e bu i d c r , p u g u r c i ) sza e i in r n s g , i u co r tu at . ti d n , cc di le lm ner m o l po A , v t ie l t n e ae p l ceire u n cn d p ci p , ie o p , a ma sn mn c a e e o m u o d cer o r u z e r r i nr t it p uca aa irt e n e i u n l i u n e s n c o n c s ir v g l. v t l Dm e u p elar: r a e t pne a hi C u u c z u ie s n v j e o 26 v s tii i rt, l pt N n u u c ( l :) o u e al Hi s a li m i d e C . 1, i n u s E o t p r c p i a d pa p v s ru u r r r ts r o t. e l s m rii e e u a ar

R riu lap ail t it eie u c gr Et ce o l ctlu e i po T e a i e n m s r m i a n


Cld pt crT oiu n a crail: nu se e o esl e i t a u caep t a ele e u i e t me o rt r u r c a e a pm l bec rcuep soan c r pundere n d s z n r u r d ir l,i n e re i n sio i i r eu s s r e ea i ie ir . a cr a stor epistole este pastoral. u a g r v d bec Crtu c pv he e i si ae l e E eo ties t p l a s uPv ee t tn d pml s fr n ra f t c p tol a l ta n i r e t ae te n a u o l e s e , c n i e pasaje ale pr e pt , -l eizpT oi pve ti i i i ls a r e e i t c ri l n ul m es e v t e o z m e u i a v r r e f e eePv a s u oi ta di aa i an nmi a . c a l ft r i vr g e dz d u u a l D ? e o h t a ne u in, r s e ct t bec d t n m r c re x pi a teT oi l io e ir l ir e u,u a e e i C a r i t , a sie ne a i i r c . a, m e tb a t c i a n a dp u n v dp e p a r u s u izani u u i ti u o i a l ei i e d i sr r sr n venirea lui Hristos. Ce i spune Pavel lui Timotei? p c t D u e rugat la plecarea mea u m -am M c o a E s o n uo sn e pai l n a d i sr i f, p uct n a un el a e n, m n e s r ei r ve t i t ( T . : Pavel nu spue a -i n e a n u 1 i 1) v r m 3 . n R g s un l : o ve t t a e c s c v g Pv ee o t fm s n n u s n a o i i a ls fr e v r u cr -i n n . e t ae r ip e u: r ct C d gi u dca aaes si pu t P u ee r ce e a m eec s ct t c eno o n ! e nl c e e t r ee r s n fm Creec a v r E er ir li t p h e .a s a al t s p da a g i u arului! r e t e t n u ? t ece ei m l n

Reafirmarea rolului legii


Pavel spune n versetul 5: n p uc eer oe. Altfel spus, t o ni t a sa ia r i s d g t a li u u c fm og a l s a : F a aa s sp ca lr oo e c nr ri lu u i u i n n it a c u n a il e t u ol itc i o nl) td g t . er ss n Pv ai e c n r (r c r s r oe v ap a li Ce e sui p u i ee a sa C e e o u e c ? a ap n o. : Aool a m f t cleao d uc s si Rm 14 p t r f a u e a fta csp u 0. sl ei u r pl g s t o tnti p g i , nu er l Hi s c a v uGl r z r, e t r e rv iau r o A u m t a a i u r t p t ne i s . a m o o t z n . 3:25, legea a fost doar un ndrum t,a c d v i r o ruea r r a et i s oli o d, n n Hs , l t devenit nul. 48

Pavel xi l T oi p l c r li r p g i i p u i t f t c i a u ei a r t el c i m e au n d l g e et p uci i ( u 11I n 5) e rc a n c d ra i o n u r D t 1; a 12 p t a t c u sv r a bi e . : o i : , nu , u i n m n Hi s e ee ea lel i e m n sp ttcdlle r o c crp t e ani t u a oree e l s ,i t s cu g me l e a e aga Hristos. Problema adventismului eer sta l rt c s cv ar c a i su t e e Hs o tot cu lege, oa su us oi lii ae al Hi s rct c ee p ra gn c t i e rt. e lr t m t ei i cp b d v s o Cu toate acestea, unii din bisericile nou-formate pe vremea lui Pavel sa d ad eg e ce ru i g a m t as . u e rte eaoc aol li f am i s pt n l r rt e lu ei i r u Care este c siaO p et db eh r u n lUif d su e rt o en ? s na tei caCv t: n,i c -a d a n c u n i u ii n pt de aceste lucruri, a rt su p adf i iosf ti u c -a a c e e r Ev i n o ti i ut l i c . r e v r a eiiut ni r s n ic r s ( i.6 i g, n im c c p , c e m rc 1 m 1) L i i c u a e u ni u e T : .

Legea i va c a a c e rc Br o m pe oe ic n n ei p ins d c d e i
P o p efe g d e v i r o d e rr a rc a a dle u caet i s u l c , a eu r a e, p n H s , c a ti t e c a v u v su m iu mno t c ts c a aa u m tn ee l a s m z rt s e ia n o r t u c s, . n na et p o p e f e r on fee eri ie p ee e v rc a aa d Hi s ee d e z l d r . eu r s t rt ei n m i t s i n t Pv xi l T oi l li i tb eu a ieio E a l e l u i t ru ei ee i sl m m t i l e i p i m e ol g s n c n n. f st o x ee e x pe o (iudaizan n s o ee e ri d e e i Nit l o ps c : i m i u t ie i i u r s c le ee ud iv one na b e n textul c c ea s b ,a ce te) g t n c n a r tbuie i z n . original, lucruri s nelr r Nit cle eeud l u f u t: o e as b ,a e n l m o u i m g t n c ce one ie n-u mde l C e n a aaPv n iv r u z rn o la. en a c s? a le na tb na t g sm et e e l v suu r c c le n ee t p t c xi n ee lr t: t ea u s fu er e p c rt m o C i i m g t c nu l n r ti nue de d e i n, p t c feg, i pentru cel necredincios. ph ic er l r leac De asemenea, legea este nuoc ee m oi ti p t re s pra n ui er i t t v v r s a T .:) t s ( i 10 Pavel face aluzia aceasta mpotriva iudaizan r n o e 1 m 1. i. l o B ecn tb e ttee d z u r oe i le iraur u s re pi aa i d g tc u g . si e i -i az u in c a s, c e a Pavel mai adau ft ca s rcieepri u v g l sv g a u ct ii s t t Ea hi le pl e pnp t oi c u v n e ai a fericitului Dumnezeu, care mi-ao r ia me 1 i. 1 . ft cd i (T 11 Cine are s n en t m :) u c da iu ! rh eut a ei zs d D c s p r Pv c a t fm a oi i aa i ? e e e o t a lu ta e it m t a u inl a e r te p r v dz r o Do e ee c s la i le cocd c C a r f s a e rei c r e p ee aerr iii a te o i ac n a l g c l eno. a, l r oe legii n timpul harului este o ilegalitate. A nu asculta de ceea ce a spus Dm e u a r pn e t p h u i a aa en o e i un e z , ti r len i u a l, c s d i i g m l ru e t v e ri le g u a .s ri c ti et r a t lui Dumnezeu prin eforturi m n E ee i irmr l ie t la i i o n n a g g e p pie cDm e u r t r r cae u n eu . oi e , z e
49

P i a iBre o a i rc l icsm t l ea e ns t p ie n i dr g e i e i e r gs v i
C e n f se lin o la s cle sf e s m o iaei mde la ae ai n na lr g o g, u g e trebuia b e u c a rtd ea o i c L e r u n t i, p u p enr u r Crl u e an eb n t n d m a a ce ne ? g s t ia b e s m p a aei dc f e g C un ee r i e n air lia ee dle rt lu s f n na l e g f c ir e . ei n t dle e rca s u p adHi sn s a oteLi e g p t ft s m te r o ir du u r t u e , nu o rc r s , tn b ti a . t a C un p tf u a o aaei s a ote l Hi sn rt lu o ei b u rite li iu u r t u r o ei n a s t t g b ti a i s a t a lim .l t o s a otel Hi s no en , l r ca t p ee a u u r t u r o c si p a a e i E s d r b ti a i s . n c ai e a t c li e rc i t p c p ra g. ei nurt ee rt oi li s i gp t ei s o ai m t ei n c v n

L at c pt e c s e e f teul g s n c o e eu r pt
n textul original, cnd se spune g n ee t p t cel : e a u s fu e r Le t c nu 4 n r tlr is g n es p t c neph i. Aici e i nu ul u a : e a uxt e r e r t ph i c r , e n aL e i nu l i n v r l cd ca e i s e n e ie l i v s n e o ei r iii d n a v g ligi o p e V i r p a enoi v t i u a hi la t i r u : r c t c s zi c n r treen dele N ic ! en r t i c e e i n titf e ? i e m Cle i n c l ph i r g c u d ph i tit n r o rt tit nlo 14 S sm i a p e ree Hi si i s e I n 5) a e a o eu s t H s ree o (a : .u pt n r a a E eivn r tn fsn a e i e g ne r : s ce e i n, a en t u i n o dle tb e t n a ph i a l c b ve e a l Dm e u N!e rcrt ao fudDm eu ern u u n e uP t Hi s ft c e u n e p t o i z? nu s o s t z nu i (...) neprih i Cr :,) r ( o 101 ne 1 .33 . Nph iauHi sn ecd csi cciaeia e i ne l r oc r iii t a en lii r r i s t i eno as e r g r f , len m ircies rn s i r o u. aceea, legea e a u aa en a p o t, Hi sn De g e r u a ar c s t si n es p t c c d cs e r ces Hi se r c u xt e r e r i i, n u xt rt p t e i nu l eno p t i s o nu l credincios. D n o e ft c n p e tiiu leiu i o b r m a u u u m r s e s n u sv pl t b g b Hi sPv s n c a s lr iutn cd u v ghelia slavei r o a lp e ct u u s a r c Ea s. e u t ee c r n o n fi u iu n e C fms r oa c oec ca v a n ec l Dm e u e u o Hi sd e n fi eu d t u r tu i z. r ! s t u n ir r i e r, v c d n e tm nu i ,o a a ,e es n nm r a jtificat r g e S v l Dm e u n e. l u u n e , fn r a i z p t epuecce lr mn iao t r o e r n lcn ua a ct uen s Hi s nu i a e r ua tr ar n s ! t a a pt , c i u4Pv ra r l an n c s esl l at l,a l ip bm torilor e t i a po o l e e oe v m co.l uee ra c a n ti ee iiEs nd p ct v d v r l monilor, opresc nn i p s e ei , n u a d a c r ne ia au t r c s rt l nm e r ti i tb n r b al. e t er ia u i mn r i soa r u e ce A a si e a o c t cu eere i m cea s p z tn i r d i .i i u cd c rd n t en a vent l m nr iii a e i a s Ee p t enol v t i o t s n c s ea e e o, r ui insmr md l p o u o u cn d p c a l i i nm r r i n t a e e en o cre m g a dt v e n Pv s n v su 4 c orice lucru creat de i e e taria . a l p e n ee l , g e u, rt Dm e us b us dl t a si u uu i p t c u n eeeu i eee p a d e cm lm i e r z t n n t e d, c a r nu , eefpn u n l iu n e r r ue s s i r Cv t l Dm e ui i u cn t it i n uu z pn g i .
50

R riu laEt ce eie u c g il t i l ctlu e po T a ie n s a n a rt


Tit era un colaborator apropiat al lui Pavel. C i t ep l ai m e lru T oi , ea fa ea p t l a l i r C t ud a r e m i ue te d la sl Pv. t an ra n p u r am l at oo u eT e e, e s t becce v u vd o o t Ua irp bmla ren ir a a a o i e r n n d t r l e p u si r e i a zd a . ne oe e t C t e p z i aa i bec n -ie I aa i ra r re a u inl n ir l o nia .u ini e a en dz r o sie u f t dz i n , spune Pv v su 1 d p t c ( i cc f a ln ee l 1 a ee a b m e)a e rt , u s p u s milii ntregi. Expresia din textul original (anatrepo) e n rturna cu susul n jos, a n a a sm s d p tc em t cs n IoCnlle Iu l a eea . na ii ep e a v o i dl e si n s pS nm u a c n cu i a ra m Fp 12 ci a i la d Iu l r ca sl l credina . :, u t 54 daiz pci ne si z u i uue e ni e i r a m d nn f e t c riAt i Vd ci aa i j i C tfe a l ii d noa e m u ini u i ra a ce i ol n i . e o h dz a n n e c u ea lucruri. n consec Pv s n c a sru in tb e ie i a lp e ct i aa ir u s l n, e u eo d z e i s astupe gura. Osv iin f ls u n a Pv lr z c c cei b r n o e a r ce a l ca u e a ea d u l p u r e ue i r tb erti msuei g Lc lcta tc dii u u pc c e j irli u ua s r e ci lr ei u a ln iei r ea a t ns n . v a c i aa i i r eu ee n usm oi l c a e i tu ini a e d ls u r p t a o u ca a dz r m i t , s n pr v r e fm a .sz m ld t a e i f lf Ea e e it A , uiir d n a ae if d r te ti ne v t i c t l . l spre persoane sau familii care s-a o l u n e ossb u p t c ce u ts Dm e ui l eu r e r e a n ra z , c n c e nu i r a m n ia r I s r o p i u of ui a n v u ue pns Hi s i ee n v i n i d u o tr i u s , sr c t r m t c , r e g , b u i e a e a . i le s a l dt l n r n eaa t i a i t m

Ne n ulv n c r u ee c o , a la d a i sti ul g e a f h
L e n s t n p t ca c a e c e r cn e a u f ee u e r r e r n a i nu u g i , n nu e v u , pt poate: cu u u e tL ir ia C i lr c n un einut r p c p i g, tc f e mnteasc o a fe c fur .Rm 8) p e. ( .3 r te o : . . Hr l Dm e us sg u a p t f a l iu n eeei u l r o e ii uu z t n r ce a s : n c a l i u n e c edcm n i p t ti menii, a C i r l Dm eu a a e ueer o o huu z, r u tr nu a ftra e v -oue cp te u oe l ei i o a t, n a s r m u n aai pt u s ti n p g t c fe m t s l , ti v c da mcc p a ,r tei liae fi a rm n e u ec uu r d p t eae p n ec al u m te ea vv, tt d ri t n s ee a tesv m relui nostru Dm eui uoI s o t n j ra al e a ar dd i r a i u n e n i s z m tt u r Hristos. El S-a apS en er n , sn r c p e ioc d e i u p t o c e u e d re t n s i nu i a sm r n i feg s iu s u n o c e ia Li l d r n de,i c a n o d a s f l u pn e r le - re c r r e ,i v p t f tb eSueu ula sasteei ur c d l er a e u . p lr i ct,fu m s u ei nu p n n cr e ee it t pn p e.ie sn t iru s i :-15). ur N n ue s eic (t 1 te m i dp a T 21
51

C d c d C ttb at p c d p si n h u r iii i rar u s ri e r uc a lui enoi n e e i i es s e fe a r e i l Dm e u v d s . iu sb m c d i aa i u u n e n ia e f i E fe r u e u in. i z a ir ne se i i i dz e s g d u a ft v a di z te j se n rn i le u c uo e dain, a n s cc d n e a p m s n i u a ii u e r se cb e t d e c tlo e a l, p a le x e e p a li ine r d trin h u in a j df a r z cu n . nu c i ru su a, sa v ia i r oefS dl r e i s en dPv ef er l Hi sir a e c c T ee d a e a l l ne u s t jt a a u. t tn m t e sp deu a r n lh ul Dm e u i i s mustre pe r i c m r n ea a l i u n e h r ec e dza r u z ca -i c c s iln i aa i ,u vcp iSue c r e e u nu u inl ti oia n: p lr i i , b fe a dz rra o a g i n u ul e a sa f ee m su ei p e.ie sn t i u s ct, urcd lur N n ue s ic. ee stuit i t pn te m i dprea D c i d p ler a c t i iui e r e c e eu s e s e g e z r r l P t ai n n df t cn ee e r fo iie p l u s exagerat ceea ce se spune cu nu c v a u t pve i aa i ae snu a t l v se dl l 1 ri l u in, i eim n po 3 eel e 9 1 i a dz th d i r t c il , rt u e a a . Pavel spune n versetul 9: re tb in ue irile de neamuri, D dr l e nnr a ne r e b i d cti cr l ria lle e-t c i nnos a eeu io i pvo e e, rt e s teli r i rr i o ve itr a g fee , c u i f t e oo z a iOsv i p lu a rc. b r f t c i d ne ea a u daizan ce eu nn le, i r a ctii e g i i e z rr e r e pn ia e r r p de msajului legii. Pavel recomand ce m s i p ra i s nr v r m oi ta u t v i aa i ,e rece argumentae ruteli r u inl d a dz r o o i l s nos a i i o n f t e zadarnice. Ei l oo n v s dcutc a u e e i c csp l ee e i s u i i eu r mn bl , c u o s s d b ei n s g t be i o lr t i zn r e csl l a ue e p s f e. t v su1 Pv s n ci aa ir u m sa, ra n ee l0 a l ueu ini e i u riad rt , e p dz tb e ti c d o m s n s cee tb e u r l r c e u d u ri u e oca ,r u r t oc e t u i p u tr rt z e i p i gu e , d a cu af do ee nt a tee u n l t a e re n s lem s u siti cu. v t r t n oe t e t r c p it C u si c tt og ae n r r e tf C u o p v t n s eu ri l s m p v t (se) u n m e ei u e xl i n na e ei kro t . rr t poate ajunge la vreun rezultat pozitiv printr-o i ldci ctb e s p iue ir u m s , ei e l, pd v t e e u c s nPv.aei r r i xu d o a r mn , p u p e a l mn p v t cs u u ei t d m u s eO i e ei n ca e ree ora u e m iun s d r teLc l e c pv td t a ce ap i a e en e a . u u e i ci n l e n dpr r a s tb e d dg d m l tli v t i ct r u sl e e i uo eo a e i . ea e i e a n t t og d n r t

R riu laEt cer eie u c g il t v l ctlu e po e i a ie n s a n ar e


Unul dintre cele m iu rca u e e c ae reeerea ap e i r mn e cpv tii tne g tn e i c u ieu a ote li i st u i dcs Ei ll rt l d s u r t ei a i m l i a ee pt u ei u n b ti a g a s e uui t sa i o Pv cre ea ac r eeu ts r i p ein ) a l t v in c s sie s z r i u e a rm e a e e r. e t r , t g v p ma (e n e Dm u i r of e ds e . de sub autoritatea legii nu onl Hi s di am i g Ii u s a t ui le erea e n f lece n ir n a de ,i s m na sub autoritatea lui Hristos, a sm r eg na trea 52

cu a ote s s e eiCv t c ip t d c a a i u r t ee u rioar li u n lhe e r ei r r ti a t p g . u e nu sf e r esleex eam i n pt i t p s a u. i e s e ri o b I n e m tl pt i i a le v i v dn e r a u ru aaEi l l Pv cre e a n c t t z seu o e t r, nu persoana Domnului Hristos. n capitolul 1, Domnul Hristos este descris ca fiind un mesager mai bun al vi iu n ed p ocn r ol Dm e u e trrii g i i u z c ooi ei . n capitolul 2, El este mai bun (mai presus) dect ngerii. n capitolul 3, El este mai bun (superior) dect Moise, deoarece El este Fiul lui Dumnezeu. c i u ,l t oh a u na t a u) nat l Eee d nm i n ( s am i n po 4 l so i b u b b . n capitolele 5 p o Lis m iu e t r l Ar , 8 r uee ab d p o u a n , ei a t n c ei i o a d a c eeop o d r d a l Mls e P o l e re s oe t r u ei p u l u eid . r u e ni a i he c ei i a Mls e ee u ra p o ia ned a c ao ititt eid s s eo r a oc e re ftn u he c t p ir ei r i, o e e s s i pm , r a lp oeen F l i u n uP o l ee r ai m re rts u i l Dm e .r u s i a e e t si u u z ei i t a v n o nat l Dm u r oee ea r uu e m n e i. t c i u ,onl i ss mdtu nig c T po 8 l Hs t t io l l t mai bun g u e o l n l l u e m t cn . n capitolele 9 ,r l Hi ss iit a ue t r l e 1 jt u r oee fi i n d jt e 0ef i s a t t nn m b c ef d e a m lp t cee u n er a J t l eee v . n a, nus Dm e u tp . r u s d r i e er t z nu t ef i t s i a t c i u1 Eeeu r (utu cd tu rf ri nat l1 l ta o l i l r ie u r s i d po l , s tu f r r) en i to i l n o no toate t p i p c ln l i i rm i n E i e iu i ul ru i ue u v o e a ue ri cu i m r, em a e im ia t b . oV h l T t e a fu lr i a b ed cl ib u pe ea n u tu u m i u sm t c cr n e t e l a n -se c i z d a, cd n pf t li r i u e p lei en , ae g e . c i u 1 E ee m i u c en d l r d t t n at l 2 ls o a b t i e ti i i o e po l , t n p ee c d i n a e timpurile.

Superior e is e sua i a Ht s oii e t l r st l l v a ui t o eu P l a pt viadee d g eurctenn e e n e i ii pd l r er n, e ie


De ce apostolul Pavel, nainte de a prezenta argumente mpotriva i am l eil en pDm uHi s e rcPv n p e u i u i li p zt e onlrt? nu a lu u a ds u ig ri , s Pt o e t s s n r mod dica i e e d p c i u a p n-un u t rtu e e v it e r r t , n m i e dn i rei s e ei c , n s tu a ote lic l Hi s c a v u p c , u s u r t ei i u r o A u m t a m n b ti a g a , a i s. a m t z n u st u u i ig tb a d r tdiav irta. i m l d c le r u sr n o c r i l ri ei s e i a e a e i m a a a e ec i e n p c u ul ur caa . n rt , c r n e uh r ai lr i c e a i a Pentru a-ija ev i ea ft cn mi ns le a tpe e n lg a u u as tu e , u rs pl e u bg a sl f sto ed er rn C u tl d r ,a l p t l lee mt xa d a . a n eo e v Pv oo o u o o to i r og s i t e 53

craav i clesfepnn t e e e r e ae c r i i a li rl u g o a i termed l cu i g . i v h l l n u e iu e m t c silea a u no en , g v a n c e a e toritate asupra evrei ,t t pf c n l a tm c u a o i r t ni o l ud t.cp r l Hi sa ic rlnio l e m n li A e a au r ocmj i auun e m n g t n i c te i s t lt oo ug t i scoate pe evrei de sub autoritatea legii, deoarece autoritatea legii cade o a c v h l g . eg ,ir z le c or i , d u e i l n Dsu ep ta e a a tdi t cu e m t ir se g a e p t ca aa dinteao l e r c s l e it a. nu ete d t n i a n A f Pv tclai e iuen m r st ui a. l s l a l e a c n p u b i m l d cE t , e re e u n s e ui a tf t cHi ss m li uuul m i n e rcE r p l r oee ic r ni g n a u p t l a au s t t j t l oo e m t b , nu este mai bun dect proorocii, ngerii, Moise, Aaron, ziua de sabat, jertfele din VcuT t e , ei no e m ulNm i pcuue ei e i ea n l rd t t i r .u a u eni r s h l sm ti i i a t p i d e d vu e l uo ect l e eepj, uc l t sea ca v a u t t ee e n ds i a n e u a g u d t a a a s em t rn t i p e i nl e er i oa a ou l iia e u a ote liOsv i m rn n l e m n i e d s u r t ei b r pt ui g t er b ti a g a . ea f t c m ri s au i u pl e a perioritatea lui Hristos constituie argumentul oi ao e ceee i l (cs le. n tia m t a t cae ndv h lg n ilie a o o c pr v te i cu e m tnuv g ) i i , o e, nn m ae ca m c d i orc a a u.eca a n r u l e ev , n n efe m i n a e o m ie ca e s e v b D e, c o te e rn s Hi s s e na p t a en c u ae c tt I s r o ee s l e r n u u n r na u s t t ei nu si a v ah u u u n e N d e a s sv g l u o ch u d ta l i m e u u e a ap e n e t I n a l e r r lD z. gb u a hi l a s r a v ua v i r I s r o eg e h u nu este un id lu et i s Hi s n le a a lui er n pn u s. t er r simplu concept teologic, ci este lucrarea supranatur l I s a au s l iu Hristos! I Pv, i aaa Ei lcre e p z t d a a l h r s fen pta e v i re u r e ca t c s o t r, e n n -le i e re rt, rp t d e le h . u i pHi s a o e u dl e l a dl o s ce a s i c o aga r

mcrnl n p c i -a trecut pe Moise t e da i e Me o,p nu p l a Re r po, r e cor a i m u u legea nu l-a trecut Msi Ial p o nma r u e i c co n e i rd
Mr mno tn el fr ies tic i u1 Mi et e iau da o t n ra d at l1 oe i n ti ae te n n po u l . s fei p td l arl cd Vcu ie a laei i ei r ie e iuT tament. Pavel descrie c e r n s o r en i h l s t o vl Mi, e m la r iec d as a e a ssere cu ia i oe ax p l en i al m i g b u a u s c e u cd , n e dr f p o l iu n e d ssb u Ei dpci dol a o r l Dm e u e t eu r n gtelel e c l pu u z, c ce p r e i e p p a l.opn r iMi s b o Pl p Eiu tu T r cd oe rt ae, st gt cu i t i en , s r tee t e r ee p l fee e a ol e M r R pp o l iu n e sst m dFr ni tc a a oeeo r l Dm e u r a a re e i pu u z. Aici, Pavel ncheie i r l M i c o a cd E n fe a s i u oe a m lr ie l u a l ta i s o en i . c prlr a s, v a a te e r p l , momentul n m le c l ea i esl rev i f t c n t a u u ct c r e a rl a u o a a rled S astu u oe s i n r p e g a l i itu l i i s c m . c e a e a t a n ,a t l M s e h b
54

Er oul Dm e ud , u a orai Dumnezeu l m n m l iu n e a r ni liu e u z , rn m iec prin lege lun Cn n r iau dHi s Mi l e ir a a C d s e rt oe n t n a . en p s n s -a o a t p a s s fa e g n o e nmre as . ja e c t a f t r d a e e tmiu ut ea c p l a is u a e sn c tsc c d le n a u tla i p Mi s o r tu r ia e a u p u s lc e oe na en , g t ci e f s tv s e i l r n i irCn np c d r ia-a r ee m uId n en a a e c d l a rz c o a s t a, n en a t sta Mr R. ja e a a oe u t rc e i A c s n Pv eslcrGle, g ee o u u p e a l pt e at ie a s d r n a m u en i a t o a n le t a r rp Hi se a-a upMi p a a Ed r n u t s e rt:g l d e oe l g Cn n lo d m o r s le o s s n n a. a a ta a l v uCn n . z a u Legea spune despre Hristos, dar prinau o s en p i l e emn z e rt.ec a e e ss leun l x r e e pHi s a e c cticu e n eg p i ti s D e , i re o bg e h ul Dm e uiuutr c a dHi s om nu poate a l iu n e s p o p ie rt. r u z n n eu s Un o sj t lic uHi sn ca t p l e i a ole li ei i i rt, a lim . tb e f ag e u atg t l , s e i E r u s c o er d s sc,i s m dft ctb el Hi s ia eeie d e ae p l r u as r o , c t n r a au e i e s . t

Clarificarea unor pasaje care vorbesc despre rp n r ie o c n ar i e ul o


D g t eeemi a p ucd le r oe s c a r o n i e a sa t a m e r ng M l c d u c le s r u li iau Dm e u i ui a e a e e c au r l u n e a n , d g de be i z a o eip : i c a i l d ig p t int c s ee p a l, u m m im u e le o e u !A aas r pu s n N i s p , ce a a fi . e t t o f aeole c E e p i s i i p o e aase a m c i a s i ob u m ea n i il p i i p r s . t m si -i b r l m i m e Dumnezeu, deoarece a satn f t cn a i i e u n e d g t s una u o m u t Dm eu r oe pl i bp z, cna ucEn i i eo t i e i Suaefdir i f t le u t n , ar s F l cjt e p i pl -a b p ii i p u m r s e p t p al o t I n :) er t n se 1o 40 nu ce ar ( a 1 . e t ttt mno tp a al e a u c uf no eee e ia n a g f dm i s u n l losit a xl e e n r re e s, v t o p t bett g ccs a p Agape este dragoste de origine e r i i eu re ee g e nu u r n x l es t a . di . Domnul Hristos ne cere sa t ni a u ni a un e t i v n r im i l im i d m c m tc pi c d g t a p A iu s v b d re ru sg c ,ea r oe g e in eeo a o d p nla rt pce a sa a . c t r a se o n ei n rl f s n ca tu r c s c m i e lrd li ile o i o u ta i i t e ag uu u e p t ne , lm i o un , ee l r c mi d g n p c em i a p ucd le ru i a a r o n i e . em c m e r ng Dc n s t c v d a aas n a ii f t c d a u u e o iie c s, e m t a u r n m nn et nm p l a g t eeo a uu if tn a 52 i ctmnl g a ee oe s r dDhl S n Gl :. aie e r c s sa t a u , .2 i r u n e t , tot agape. Oare de ce ne-ar cere Domnul Hristos un lucru imposibil de liP t cE v e rpDhlf ta lee g m it e r l a a v e e uu , r m i le p ? nu n l e n de S n ce p t e a n n noi, nua o n L i i m li n (nu noi o mplinim, ci p t cp uc ei f pnn o er r a gs e it i 55

Dhl f t c erm n dp enr f i eicdp uu S n,a ti u u n m ul i p n i u ) r d i r m tt e i , enr DhlRm 8) n m ul uu i( .: Aici avem din nou de-a face cu harul: d i e u o 4 . Dumnezeu mplin te ceea ce ne cere. le otb em li e e , i e is im n g n ru p n caei ce a r h u i r op tm nea r oea p e cns e . ti a l, i so e a ftd g t g e e e r D ot ru H s t a i s a sa a prin noi5. Vrt u a e n rn ofr p c f t cle eel r t r n n -u mdo t ri a u e a se m o e u t e ae es p l g eem li c dl b tp a o e t .S n d o n i s it u e p a l u ari i n t p n i ei n r pe u ta m u n i d s v i i ui e l: ceu p ai am li i c e t u n p ai c ii i ee e l, pn m, c bi i c n bt i i it Legea. e p n p a r sn fi ua ni m rri D f t S u r c vt uu, n fii o use a: e u ei , rs c c ti r mnn s s n ptt rel p ii a , u o i i a o apoate fi, se cuprind n co f i oc t runcm i e p uca aa i eiep a l cpte si ( m 18 o n c s: u pa o e t a e nu R .3) r a et S bt r pe u i n o : . co eae prinde ntr-oi u p uc i eiep a l C i a L esc tt g u sg o n : u pa o e n r r S bt r pe t cpte siGl :) aenu a 54 u i n ( .1 . A c a v u miu ee o despre dragostea agape u m t as ,s v ba a m z s t r d g t dog ei care se poate manifesta n noi prin Duhul Sfnt. r oe eri di a sa i n v n Lc l eao ed u nt e rcdinca e i , r u u ctp t a cm l li p t r ii d n c e r as a s u t i nu e oi v t ia e t e cs g a .u n lfr crC e b t el n ai le i u z Cv t e ael: i i ee ai cr n ea ee u o t a n u p i apn le. ee l us n n i eep ais r s m li ea Vrt n p e C e u e l p it g su u: i bt e i le cle s : i i eeel v lig e uee m ia g u C e b t ai a p le . r l t a p s e a a n u p n i m i eaV b s l n t p tc: i i eeel a mplinit le.cte i n d i u ru n u pai m l e tC e b t i e a A s rc ui g e v dt -l inima ta,i p tut , u Dm e ud r liC d pe niao l uc n u n e tu ei r e c sr i s i z , to l g . e -L c !a cDhlf t r e cter oea p e i i u n Ls a uuS ns o a i d g t g ei im vt d s n n a sa a vs im a o r l Dm e uc a lile Da a n v n n p b e u u n e im ite a o t c e i raa i z p n g. r ui i e emn m a l h u i inm f t cvc u s o x r e a icu a l, a ea u iart n ee p i t rol ru u pl a ei n t s eeee , oe cDm e u u dr l n rc raeu u n e m gm tii li z. Legea lui Hristos Pv f ste ri el Hi s 1 Cor. 9:20-2 n a a l leex eal au rt eo p s e o g i s n o 1i Gl . 6.d n s ne auHi s s m o c sunt sub : Av t ip clel r oe n cti ei 2 e ii u t g i s na t rt nii le ae sv e cns ntt d Crt i e . ie m eep e x l n on n g H di d u eu i ie: I e m mfuc u I e c s c t p I e c c c C u i -a ta n u u a i eu i u e e u di , c d, g d; i sunt sub Lege, m-a fuc afo s L e r n s t b m t i n ft b e ( c c uu s c a c d is u g m a nu Lege)ai e i s t b e; ce e nf e, -a fu , sc t pc c u s L e c g e e n u g cu i s t rL e m t cu gm c

56

c u afo fe ( r uut ro gauDm euc ai m ft rle c cn s f le l u n e i c i s g m a n e i z, s t b g l Hi scsc t pc f g ( o 90 u s le u rt)ai e i rle 1 r :-21). n u ea i s , o g e e C .2 v su 0 e m ut p l Pv s ncel nu este sub nee l , d l rf t c a l ue rt 2 v e m ia u e p lege.r l ai a d a e i , a m cPv sre ljt, P bm rit e d n n e a l er aef oe d c v t ii u t e e f r e c dp e u a s s le ftaf t(z aed li s ncn m i t u e , o crc e p t i R aa n u ee b g a s lia v i ra n e i c u i le oa v su 1 a l uelo ee rt l c e a Rm n)nee l , v s ncetu, t ei u u g n n i . rt 2 P e p , t is sub o lege nm el Hi s DcPv n eeu le a i u eel au rt a a lu s s e , r o t e g i s . e o t bgd eeu lel Hi sn a n cee d s i rleig l s s e a i r o e s oe er ne ge a i t b g u s ,sm t t o be t e le u Hristos. I l v se a n s n l f t cu c n m is a ae ee, r ep cr p l n rt u aee t t rt ce u a au ei n t sub lege, ci sub har: c t n v m i na p v sp t C i cu u a asp is r o t,er p al t u a ar nu cn s t s L e iu h Dr c ,mft b id L e i u u e u e, s a n b g c b r a a m a o i e e, i u s z vi g s t mr f e ea c s,a n e r i a li l u e oia d L e a aac e eia o, s sj u nm g et r n bc um i Dumnezeu ntr-u dh o ( og aeen te Dhl i n n u n ri ls o aa uu i a u u n in t n u t u) r , dp vh sv ( m 647) Drd v ipne vmi u e e l R .:;: c a etm lia r i ca o o 1 6 a n . n ir e , Dm eu t ip F l n c d f e, us L e a u n e ar s e i Su u i e i n c u e, s z i m u , st n m e st b g c r c p eee er s L e a t ie () a s t u e pc ce uu e, sc m nea Dc u e sm r i a b gc p f . r n i c idDhl uut s L e Gl : ;1 . u e uu n s e u e a 4,58 lz i , n b g ( . 4 :) i 5 Gl : le l Hi s s a t c n d n -un mod n a 6, g u r o ee ra ai r . 2 ea i s t t t n t o practic. r s ci uiao vim li s le al P ti ua-v a il n l a i e pn af le u rne i t r i t e g i Hi s a sv s,a le ra ucle l Hi s rt n ctee Pv n a tf t e au rt este un s . o e rt e a pl g i s o lucru pozitiv, care este n contrast cu decalogul, care are o dom a in nt n av L e l Hi ss le i i, rtc a a lr i e t e au r oeee au r c eeh m sfi c r g i. g i s t t g bi a i e cu u b e nfo e a o ei f l ct li a oa u a a a p a l t ,n e a s m in u m t i n vr r pu u l u ea p d t n decalogul. Deci legea lui Hi s s s eo d ag u ip rt ee u ra e lu iim l s o t p ir co l i c liau Lc lctatb s u je eioid n m ir l.u ua s rr u n re p cti v t i p e i r ea n e i -i c az t ra e i i t s i u pvedl e l l r o m t riae d ag Hi s - ei r a co a s . t Rztd a s v se p l lel Hi ss a li c e l i ct ee f t c e a ir oeeca lr u n ee rt a u g u s t t eu u cu harul s c tia r Dhlf t e e as n ctv se a u rr pn uuS n C n m ip a s ee? u e i . u ee rt A s v s n s nd p c uc e sd s le u c t et ep , s ert l rie eu e , n ee re u e r ei a e n b gc r f lecir s a ote Dhl S n a n n de ,i t u u r t uu if ti m e r eg n b ti a a u harului. Dhlf trp e s i n p a lZ d :m li uuS na u r v g o t: ca u b e te n n n i cu i r a c m idDhlium lipt f i eiGl :) uie uu pni f erp n ( .1 . r ,n i oe i m tt a 56 l i

57

Ivc ts rleig l Hi s a l a ce o r t ne ge a ir o( r) t ta nae t e le u s h u: t L ed r a n te a ir o e ao an L el Hi s g a ua g u s . t L el Hi s a lm leee ca nn t g ,ai l e au r o( r) p cae a le d m i g i s hu i t e t n u a ea r p c lucruri noi diferite de lege. Legea (decalogul) pune accent pe dreptatea lui Dumnezeu. Legea lui Hristos (harul) pune accent pe dragostea lui Dumnezeu, care leei rer ti i e m i en l e i v . p t cie d p di n n L e lr z e r p c l n e a u e n a o e u e ostru cel vechi, influen d g ca d pa u n m nea a o t. a ften s i r ar s L el Hi s a lr ieorc v ha cHi s e au r o( r) uf l sue e i fea r o g i s h u c cc u n t l c i c t i s t ssm nee vn s e a ft niao t. i a ar s L ea ooi n n av e r a pn e l. e ar d n t e t x i t r d ag g e m a g i, pm i co Legea lui Hristos (harul) este poz v s fi c r uena a a i a lr i n fo e t: i c uu b vr a o ei caau a l. p a l h r d mn u r pu i i ui L es nsfi p , s fi pe plac lui Dumnezeu. e a i ue ca e a g p a f t c -I L e l Hi sh u s n c Dm e u eu c E a e au rt ( r) ip e u n e ti ee i l g i s o a l u z bt p g i a i iei p l ue cem l r t i n n a e b a su b e tm d a t f t e nn r i . Porunci n Faptele Apostolilor M iut v lu ce e p e onl r o a a as ce o r n a s s n c Dm u Hi s d n ta c i r u s t t p uc Fp 1, 14 .o nld a s v seeerlM r o n ( t : ;02 P uc i ct ee sre a a a r i a.1 2 :) r i n ee rt e f e Tm e, l ir li r i e u ea g i t n a n e ei r . e ao n l pte l I i r p uc r Ei l u oan ne r i n s l i o oe Aool a r eoa ea an -o de la Domnul Isus, p t I n e tlip ce t sl o u d og r va c do eee rea o nl Ei l se c a v u v b td p ir p uc r pt l a. au m t n r s e n e r i n s e lA o oe m z p a ald m iu ea o nl sr u lp uc i i. n a g f e as , n e p uc ree c a o n u r r re e s ir r i o de r a bi i io n i i ee p i dDhlf t n ( l :) r n r c u r s l t e uuS n o G . 2 . i s p u a bi t m i i n n i a 52 Pn
58

urmare, nu putem vorbi despre lege (decalog) n teologia Noului Testament, cn m d vc Nra ein o T t e eerr a o eirtin o d vNu ea n s tia r a e . m a l sm t t e pncd h Dhl f tHis u m t r r i a i uu S n ae r r e i en , r . di m i xtul versetelor u a , v e c a u e e o eao nl: r t r s e m u r mn a I nir p uc r m oe d m g tz a n e r i o e d le t ema ica v uc o i or ca C r e n p , a ut em tu ci i em e a a cu c z , z h nt , pv emp cm il o t, pve Cv t v pentru ri i a i i u i n se u ri l u n li i i t c pt ne ar c ir a u e , i cva s ra , n a v u , m rri d p e ei ia ft t o m t us e r a i vt a o a t i i z-o i ti m se , v s m vvnvc erlTt, c e e ftra ; deci, ce am ia e i, a a e a a li rn o a t a c i r a a -a s t v u ma ia evvt o , o vie n . t a ut caei i u c i i a r c o z i z e , s m v a v s e p ti u ii p ti o t ee Tt u i Su s Hi s 1o 1-3). a ar s c a l cF l I s rt I n : r n s t u i u ,u s ( a 1 o p a l ct I nsb c e t tli l ee n a j a s,o t i t n p u eoe u s su ea a al e e c u l ogi i t Dm uHi s u n l e .e rI ntlin e cle c onl r o Cv t v P t o , og un p ue a i s , u i i nu a eoa t i ce g, c Dm u Hi sce r ie e a aei ii I n s n u onl r o a e n n d d e li ai o ee s , r a at t r g . c a t , c cd c cae si n v g l S nm: an p e o o a u e cec Ea hi a i u e e tr nrn e r s ne a , a L cu a Cv t o 1) s n e r sbilim acest lucru, deoarece apostolul, u n lI n : E ees s t u (a 1 t ca a . e cu e eerl u nce ti cle n l er a , re a v t n p , n a g ce m z s f C a c u u e .

n Noul Testament, poruncile sunt Cuvntul lui Hristos, c i a tdr n eol rn i ge e u cg e d o a f, d l da r s a i au


pn c s c uo t ,a p i p uc Li r a aat l n m d m o nl u Cine i i et i m c ae c z r i e . ze uoiu p uc Lis u mnn , a v un i: l n c p eeo nl u een ii s id lu c c s n zt r i e ,t co e r este n el. Dri p ee u a ce Cvntul Lui, n el dragostea lui Dumnezeu a n zt a nd rt pn c s cs t E C ei cr j se v ;r a aat u e n l i ze n n u s i i et i m nm .n c m e E tb e ra ilu a rts .r i io n v si o l r u s tic ec ,ei s m tiI s e u r u cu u P a bi l r p uc n co o n vh p c e v -o de la nceput. Porunca o n o , p uc e e ea a a t r u i r c r i u aceasta veche este Cuvntul pe care l-a a iTti sioo n n ut o cu p uc o , iz . uv r r u lr c es a v aa tu ri lE c c pvea o c i u u a ee d tt c pvea l iu ri lv; c r t er ir ,t ir i c ntunericul se mp , l i a v a rca C ei ce r t u n d t i s eh r i zes i i m a e r r a i. n c e te l i , u p ft s , tnn n ip c . i nu n r t ere een uec a m C e m i e al u s c e t r n u n i ee ere s , enu i ,i en ee i u pl d u p ft r n l n lu s nin r je bt al u m e m n t c i e pii I n : o ne 1o 2-10). t r( a 3 c a sp ad S iu , a v b td p p ia o n cta ji c tI n o ee e r r p e s n r r o p r s e ze runcilor Li ., m ie r,lueg rp uc i u n lu u( 4) n , ad aeep e l t o n v t Li v 5 s . pt n a ne r i C u : c p i p uc Liv) ce Cv t Liv)n D m o nl u ( i p ee u n l u ( . a z r i e . 3 n zt u . 5
59

c tu e o s n ca sCv tu s c a o i e ad e c o i a , a p e ct u nn eee n , v t eli nn r I n u e t v u n nt , este Cuvntul de la nceput, pe care ei l-a a id lHi s ia u ut ea r o ce z s t r devenise deja foarte cunoscut. v t p c e-a a i ( )Deci C u e a l ut v . u nl r i z . 7 p uc s t u n l i rt,u e lu In o i a a o nl u Cv t l Hi sn d ag .a c tu e l r i n e u u s o co l t nn r t p acelii a u iecn eeo ae rd a a ja crc i ld a us v bd p e l s, r af i m m te t r s e cog. oc o ce o c dlE f d p i p uc Lii re m e, m t e li c m o nl u i iv rv p a a ,i z n r i e , fe ceelu ieLi io n Li ts cdem n Numele a m es p c n na u p uc ueer c t t at . r a s e F l Su s Hi s i eu mui e l, mn poruncit El. iu I s rt, s n i i n p aic ui u s o b i u e i -a C e p uc Li E E e c o t c E i p ee o nl u r n n l i l l iu ae l n zt r i e ,m e , n . n m r n pn uupc ei-a a (a 32 n n o r Dhl a nL d o :-24). m e ii er tI n 2 Dc o nl ut en r ou r f r e p uc s cd n i s i ia al. i r i n r ia H s i be ri e t o a sui p ad eslauI nsa tf t c n ctl a ji pt n i l o , ra u e t m s n i a t o i a e a pl poruncile lui Dm e u ee c cd I s Oi er es u n e sr u l r ians . ri cd c I s z d a en u c n e u ee rtu ee u d Dm eu oceu p C cL s Hi s,s n c i u n e iri i ee e e e -a t s l t st n o z; i n bt l n c, b tp c ns t i E Cn m c i i p c i l u i ee i e e u d l uo t u m e oi u st u l c n . ae b pi i Dm eu r a e c i i p Dm eu imp uc Li u n e pn ca u m e u n e p i o nl u Cc z i e b z z r i e . i d g t d Dm eu tp ia o nl Li io nlLiu r oe e u n e s n r p uc r u p uc un a sa z ze r i o . r i e s tre er c oces ns t i Dm eubu l e u gl p t ri ee u d u n e iit u a i n e; nu i n t c n z , ree m ; cae ii s rl iee en n s(a 5-3). e c i bu a p u is cd o to : e ct g rn u a m , t r ia ar I n 1 PoruncLi t r ia Hi si bef r o n i i a uee en rt u r ri (r c u r s cd n s o i ia al p u a bi o i li d Dhlf tD n v e cn sa m d a m it e uuS n. i o e m u e f e logul. Ioan p n ) n u d i r c mr p con t ueo nlun s tre a p uc u e e a ls ncp uc l uu g lCr o n n g n o, c p r i i e n e. e r i sunt grele? Poruncile care nu sunt grele sunt cred r oe cr iai a sa lri n d gt u a Dhl S n A v umr il P r( p 1 cd ag a l uu if t m t e u . z n au euF t 5 e lu tur i t a . ) co l fost imposibil de ndeplinit. Chuck Quarells, doctor n Noul Testament, de la Seminarul Baptist d NwOln s n c p uc nu sunt grele, deoarece aici sunt i e ra ,p e o nl n es ua r i e i l tpnp d n i sr a n e t , meea l m i e rci eg e pi l. g e c s t a p a ii c i et c i u n i u t t, a t c s ti pi e re a l rcs n r t omn d lE u oiDo e Tt ce ee e i n, i oem ea l n ci . ac es t ph in ti cae lu cee a ftpn -orrn r tvn s a cr Lia sm ne rt ti e i nn ia o t rtu , r i s ir e ph i a ar ci n o i ta . d n concluzie, apostolul Ioan este fidel teologiei Domnului Hristos, care ae s ta le nuv e lu loi u p uc r ur g e , cs d ag , sg o n d ne a g ili co la n r r iubirea. Iar p uci i eeo a uu if t ee rdl o Nu n ee o n u r s r dDhl S n C scee n? o i ce r a bi t a i u . e a i s r cd (cd e cae s s rt Cv t S dl n p . r ia n e r ) e cap Hi s u n l e e t en r e a n e u s n u u a cu o
60

N leeeo a ei NuT t e , h u cd rr ue as n m dv o ea n c a lr iai e g t r a n l sm ti r, en tia pn uuS n S p e ui r a : coca u e B lc r Dhlf t eu ol tb e eer r mn i cu i . n t ne r d m i g e tb i pvea er d s a ote li i tr s a ote l ri l iia e u u r t ei ire u u r t u i r e b ti a g na a b ti a i a a Hi su s esee n? us eei l a l eo e r on ee dcruiRs n l ts p :ce ra s t t nl e t i p u s m u e psn au eul necrucificat sau nu au Duhul Sfnt.

rp n r1 r n 1 ie o c Cn i 9 n a r i n ot 7 e ul o i : e
iep j n eeii eiep j n eeiic T eam ru us n c i team r rus n c i r er t m , n r e u t m, p iao nl l Dm eu( o 79 r p uc r iu n e 1 r :) ze r i u o z C .1 . U p foa e i c a sv s lr i cd a aa n re rd ns i ctee aao a o d f tului os v t t e rt t a d, v p c occ tb ei le Dr a n u lca ep r rt r u s e a a d e im a e cs n i ei e i e n n g. , c t e u v se d a t nd s m clr in s t Ie eel i ie e e a c r uu a . tv setele: rt n n , e m a u ul e n aa r cof a s r sr c e-a aDm u o,e r n n te n a l a z onl i nl i e c m aa r et , n care l-ah aDm eu c s ee nu l e r m a n toate c m tu n e A aas r dia c e a z-o e z . et t a p a a e t Bisericile. Dcce ao c m te e tap j, r a iv fth ap c d r t ru s n na s e n a i m er m tap j.a ce ao c m tedrn t p j, n t r r c iv ft eapc e ei ru s u i m e D na sh u n a ta m er ste p j.r p j n eeii eiep j n ee e im ru Tie m ru us n c i team r rus a er ea er t m , nr e u t n ic r p i c i ze o i l Dm eu( o 77 m , p ia runc r iu n e 1 r :-19). l u o z C .1 Ce ne spun versetele care preced 1 Cor. 7:19? n primul rnd, ne v b ce rh r l Pv cf a sr sr ce o e d p o re u a l i r n nte na l r s s e t a i e a e e c m aa r -a c m t u n e Dcu e e s c a(a t p j)i h aDm e u a n v u-art t rta ru , s e z. r ei e n i m er - p tztdi sr ta ru . Dcu p s c a rer i ( n t p j) a n n-art t se a m i m er a g ei n (a e i ru sn ste prejur), n ta l u i e n t p j ue i m r ta m e r a s ur c a ds e i am tn -s ru p t c d ca ioit i le d em er e r a u a e s f b a s e a i iu p j, nu p e e l g n g sabatul. In o a c f a ie c c i un ee a d o i t d a r t s lu s t c t nr e m ei m n t iudaism, iar evreii crei r u s i a tb e p treztdi c ee t i e i - s er i , rl n a a a di nteao l e it n dt a n i a. a n, mr cv su iep j n eeii i ucc n u ee lT eam r rus n c i t iu m e rt: r e u t m, nr p j n ee ii c p iap ucilor lui Dumn e ? eie m ru u s n c i r o n tea er t m, ze r eu z Rs nl s p .i stemprejur? Evreii! Versul e d s z uuei l C eea p mu n i e l sa e a , t i re a d ,v i c a. a lost u l b s cific evreilor, n a e e r rt Pv f ee n i a p a r rl ei i o n e l o m j e e ri ea o x ea r p p s i e runcil o i u astfel evreil,i g u a n o. rn -le r V bd o ee e m i r nl a e bine ascultarea de Dumnezeu. Treb aai n f p c xra u ce ua ort eeo i s c ai tir c m i m oa c tial n Iu v s ced ee a i rn a rr tric a pt t e u . t n ee a rt r o ved t
61

aceasta: d n eecaa sa tpd a rcee d ; te I e us a lc eer ei fs I e r uu t e r a na t u u i ie p j n eecaa eeei f na e i d eeca m r rus a ec e t d a r c n CI e s a lcare e u t e r s p n a , r. u u t e ee d unt; te p j eeca imin u,unl s I e n r r m ru s a ean idhn sv t u u u i ie er t e i , o; u afdI esa l d n dlo e, dlDm eu( m n s le d c t a a u e a n c e u n e R . t e u u i oe u a m ii a z o 2:28,29). Dc Cr : ree ev irta,u ertinii dintre e 1 o 79i i p e e c n p c i . 1 pv t ri ei i n e neamuri. Pavel fusese prezent la Conciliul de la Ierusalim, unde s-a confirmat f t cd ag n p e f i t a .5 E n c tze rt a u e lu u u ain ( p 1 .lu o r i pn -un pl co l t u F t ) nac ir sg v s t cae s su ri lle a t eslDr i u ee o e cap cpve e te pt .a a n r rt t e u i a g n a i e r o ,a c a v u t d e e re s p ae p eeo u m t e ia v i r u m z, nn rl o a n cn e xrr n ct ti, d r e u n rru i Pv cee ct c . ei n l tiu i ra l rt za su u t m t ieo l, a e oca e lr

Prp n r D n u Ac s2 a r il u e , p l 1 7 z o c u m z oi : i e ul i o en a a 1 p
a s d ee d ui cta i en v b c e ict o v se i l a ae B l e o e d pre ee u rt n t m r bi i rs s p iao nl. r p uc r ze r i o balaurul, mniat pe femeie, s-a u s f oc r i dsa r b u c zi m i a s iee c e s p uc l Dm eu m rr l I s e nii a p e o nl u u n e ii ua u s m , r zc r i i e z, n ti i u Hi s( o 11 . i ee a af r a p e p uc l rt p .27 c s r d es i , r s o nl u s A c :)A i t b r i l c e zc r i i o no e Dm eui en l I s Ao 14:12). u n e r ia i u ( c z cd u s p . Dc v se n s c sc tt r e c cz c p a eel u ei cn o e, a m o li rt e t e n x tg nua zirea p uc rs p t c i ae snu c tt r uv s o nl eee r rt . i eim no e. i l rt r i t nu ei H d i o n t n x Pm ee p celit ee iAo 11 b a u m n teee, ea c s d p .27 a u l i pf i s r du m t n c :: i l r, a m e -a ds fr b c r s ie e c e s p uc l u s a o u e ni i a p e o nl u c zi m i m , r zc r i i a e Dm eu m rr l I s rtAo 11 . nceputul u n e ii ua u s Hi s ( c 27 La z, n ti i u s o p . :) c i u i , v b td p o mei u c u e2t pc .a at l 1 s o eee r f e ou n d1sl ea E po u 2 e r s e e l c n e e p n tu c i eae a C es f e aceasta? n Gen. 37:9, ae nol p tb b e c i ee mi p d r r ts. n t e a g i s busl r ieeo a e rce2eii l uIa. m i ol el. c s v b d p e 1 s ni e i r l s m l t o Ai t r e se l m a l s e F e d Ao 1 uua c1 sl eei olo ruIa. e i i p .2 n nn u 2t , ts bup o l s e m a n c ,c t e s m l pui rl e D esn t eau tp i aeae s d r . n M i p u Citind mai departe n acest capitol, vede f t cS a n L nm a u a n u -a pl ta v se eai d sf o uf e Rm f i pMs -au cr b cr e i e n i s s a zi m i mi a . i meii, n a Ao 1 oo t ie e cd c vv a n a l c m r L p .2 c s u v i r iiin i e zu e a .a c , n i e ri eno, t lta c u i l e a ar e ir n m i tpp .u n ep e a i c v m, si u a s e n Dm e u u p Israelul e e B ec a ee m t z nno p i d p oaLi a ftpn e z c m r C a r n o e o rlu d l iee r n a l l a .a te za i p , r s i cu e n e a,
62

folosirea n acest context a unui limbaj specific evreilor este foarte normal. Dar evreii din necaz c m r a m r r l I sE e ua u e a u i ua u s . s m rr l l e ti i u t ti f tucI s rt eed t Ms,u nc t ea li a u i s Hi ss a v a l ea At i Ms a p t pl u s o t e ru in is r. i m i n p uc (a 57 At i c tsc Ms,a an nonat o nl M t :) nc t n o r tu eav cc ie i r i e . 1. i s r, na i l t t t o nlN d e as nm ou dei T .3 o e r c .u e a eeu i m l r eg( e 2) a pu i e gb t t f li2 s : . A d ,ua p l cI ss Ms l li a mr r f tu s ee eai Ea pn ar ti a u i u t i c m it p uc ee e j c rIa t ple zucumr o n l s msu es e ni un a l e i a . r i t e al t r l m cui l e A sms v a tIaus i nf p a v a l ea c t e ja jas e l d tc e d t Ms. e a u r l -L e i e i e ru i Ms v lio nlv e e rr iiiin a le ea am i p uc i ia v i cd cd e z c i p n r i e n a rl eno n c u l o mare, tot prin Duhul Sfn c fei u a o.4 tu a c ( m 8) ,m c am R : . I ed adl v s c t A is r d e s rc e a c e lo a ee i : i ee a a f i ,a t l i e rt t c t b r i l a no r p e p uc l Dm eu i en l I s(Apoc. 14:12). Contextul s o nl u u n e r iau s zc r i i e z cd i u a s i rt t o n g u ce ed n a l l a .a ceputul ct v s ee t l r uv i i e z c m r L eu ee s t e t ri n c u e e n capitolului, primele cinci versete sunt dedicate descriei ui ier r m l ico i m l 1 .0 er iiiv i ea i ntln pm d n p .. 40 d cd ce e p ce-am 40 eno r, r i r a a Ao 7 t i t c Vrt v b t lf ca ld c i u1 d p p ia o nl. ee lo ee ae a ca i at l2 e r r p uc r su r , l e n po l , s e ze r i o Dar lucrurile nu se termin ai ie e ie ir ia u I s i cs mno a cd l s c , z n en iu Hristos. Expresia en l I se n cd cei d lI s cd u s s m r iaa v e eas r ia i u n a en r n u ( r 2) a cd cI s ti r cd e n cn a E . : Dc r e s art i r i n a u m v 12 . em u pn en , s m es nl cn e seamn f t cI ss Dumnezeu ntrupat. Dumnezeu nu are e pl s e a u u te n o dcd O utitpnr i e rce u e d colo e i er i m l r cd p t l v ei ve en . ree i en , nu n d n de ceea ce se vede. N i c o nl uut n r c ut si dcd I s iai r c n s sg e i no eer ia s . c ip u i e n iu , s n t en n u A c a v ua s at n n punem ncrederea n Hristos, care u m t ct po o e a m z n e c i, i l leeo nl n oc cz, l o v seu o e d p m i p uc n. o lice u ee n v b ce r p t r i n e in nue e d rt r s se d agae ror l ee lteerti uv ii s e e l cd p p bm droadcrc s e ec e r co s e oe zv t ei a r, d p n Hristos, mplinitorul poruncilor.

Eog l s su e t ir g e ne
Cuvntul i u n e n v b td p le l Mi c f d l Dm e u u o ee e r e au oeai u z r se g i s i n c p i r li g mre aemn l ig ci A c o u d tigle o lleceoa e ai u m s n ee: a a,g r e i le v . a m l 6 ,ora d ns aee a n e ti ipe care le-am t d t a e i m r le ce r p i m ci n v t pt g t l e r mno t i aa m c NuT t e , n ss n cle a e ia E mif n o ea n c d ep ee a . n i r , l sm t u g e ta o n ,c t a e er ll n t c p uc S iu s re ae ceremn l r l t ca r r r p f gea oa.n ei e i a a, t
63

legea este un grup de c ie e rn o leeee e e en d o imr, r l n a raa r d a c gm tz li cd csu u u n e ua ei r iiu i Dm e ui o n. eno l c z c m i P t c cie li u u a f i t Dm e u p v e r en l ei p e i n e u n e a r nu r e g n t u u , z e zut jtlco o l tdirp t o. r l ap td le u ef , mdi ee p i e r m J t e caei e , r ea e aa t s e nu ef f r n g n e s t ae .ef a a t r t da era p l , u ol le r l u v ou e n a tf t c a t n t g Jte e u i sl au t e e d v h l g , t n , ieszn p e e v i i e i l n c o c d a, ri n c u e m t i ie ti u u a i tm n legea perfect (Ioan 7:19). E n o sv ea am lirl r e i i Ms, it a a ve n i c pno legii (Mat. 5:17) a r d rt i jt e v (Evr. 10:7-10). c ef s i A d ,roi u lecr l e ane a i e e a e sg e , ee n r g vta v ului, a r a n r g e gm t ta a r a tpia, si . a teDm u Hristos a mplinit toate t sr l c ioa C a r onl iu t t cl a, cie li pnmae S l c c c ied o i mr, en l ei r r e g , i o t a a r e en ra u : r e rn o l d a c eo aciDci a e i aee auM i ti e mn lii . ora d ns m r le l oen r r i v l t n v t pt g t i s e r u,e r an r s p l g s v c u iu r t a rp t m i nu ea ru e c n ia rt l a ote cc en a a ei u ti a n a li I n c s n S iu : a c da etm ei a e p e c ta Dr g . t s u r r p n v iplinirea vremii, n Dm eu t ip F l n c d f e, us L e a u n e ar s e i Su u i e i n c u e, s z i m u , st n m e st b g c r c p e eece u u L ec s c mie p t c u e p c er s e,a t nea ier sm r i a b g p f . r nu s t f Dm eu e t i im Dhl iu Suc et u e i u n e n r sn n uu F l a si : n i i , z -a i m i ui , r r g a a c t( l : Rzt d ai e ce e er l A d T G . 4 v i: a ! a 4-7). e l e i ie a s re a u cda r f c uda, ree rt lezces r cump ads a oteliC un ei n ia t s teu u r t ei rt lu r b ti a g a . ei n r fu ritat cnu ou r t nn m i a : n a o e i t s a ote fi a r a m er t , ir b ti iit m e utoritatea a Duhului lui Hristos. I n e s p ,er ra ee lit a s ,r ce a u tti l ret l v su c miu pn a t s m u fi o rt t a s i r ctup t ef f t cee sg g Orles ce-a io l a sv ie p l s oi u le a e au a s t r oe i rc a u t n r e : e g i b r n c Hi s s m a un e t ta le d agef i alte u r oe n m i d r g e e l,r st s n a t p i c ne a g co jt e p v e? u i oi,rt s s ur i gDc s oi u r e r N! m t i s u s tgli e ee sg e di D p r H s -a p n ei . i t n r v o e lege, nu trei. Or r c p a ad s le uee u p a ad s a u r e u e n s rc r e u e s m re b g t s m re b ntreaga lege sub care s-a u E Dsu A be e i a li n c l eg ! m e mno r l ei s t ? ir l ie g n s t a li r una lnga alta: us L e a u p ee u ca v set, n n e e Ns t b e, sr c e p c u gc sm r c ce uu L entr-a v ,g s ce-a uEe aeu e e a s e i r b g. d le u a s n c l leds e re a b r s t ig b cemft s m utca lr Rztdai u lr i ) a a o r c p a s a li c .e l eid c r1 r s u ri n eu u u c o u u: ee sg g 2 rt n r c p ads cie r ie: s oi u le ) i se u teu en lneig t n r e; H s o -a s m r b r e tg li d ag , r lae r e ra li n pus sub autoritatea e lu jt e il p v e l ei i e co l ef e t edi e g , -a Dhl S : iercs t f Dm eu e t i nn uu uu i p t u e i u n en r s im Dhl u u nu n i i, z -a i i m F l Su a si : v a c t iu c e r Aa d T u i , r t i: a ! g .
64

Dcce cdc f du a oteDh ul Hi s uu a iv r e i s u r t u l u rt ( hl n a e ,i b ti a u i i s D n a o S n,s m iun f t e t riu lee v a s s n f t ee ap i sn d a f be ,u r u p c o ) t c s g e u a mn p s n fs zp u Dm e u s e aeo le e e s iu n e e e ra on a n z.

L a D n ula Msuaau e l u e gl o s cc g u m z ie i i n eir ei e e u e t llu


n doctrina a e i 7 sm if e auDm e ui g d ns e aa m clel u n e e a v t t i r g i z le l M i n s tca lr S s n c d ag ao c ou d u oe u u a li c .e p e e lu ftu s t e i s n e u u u co l s n c o e d td ua ie u eee au Dm a n io e n s nm le l u nezeu, iar prin Moise, m i n ta t g i Dumnezeu le-a dat evreilor n plus ceremonia jertfel l r a rOr o i t i li a r ae t u. e u a sf D p r e zns ncAr m ru p d caa e i oi, n a ep e v a e n n i e t a i m t G e ? v u a a g n te U, a t s c m Dm e uT, o n Dm eu, i l p r ie lh e u n e Da e u n eea as e nn e z u m zl e Avram, l-a c d U d Hla i i su e Ar m Ne.7. i o i ri a e -a unml v a ( m 9) ss n n d,i p e a e : Rlil Ar mcDm e u ftr cd r h ,u e u v a u u n e ao pnr ii i a n aa i a z s i en pn r prin lege. a v , g u fu l Ar ms s d f ia t u v a a e e u c v n e r d n c i a u min l, a i i mn l e n ft t p t el eic p temeiul acelei oe u a -a o fu ti m , s c e e i L i i e m u g, n r rc eea tpnr i( m 4:13). Pn l a a g e i nia sc r cd R . ph i r , p i en o a r lin d e ei S a n smno a co ei u v i utte n e l si i i ue e ie a n s e e a du d agc . n, z n m ia ri i u co r s cn n dL e t e l e ap a lus us m C i a t e e p a l anu . r t n ee nt e ie g cu r m D cu ti n a c r eus oe o.:)Na ulct t -au lege, fac vm n ee le( m 53 e r , o e n t e t g R 1. m i u a c e din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-a o g s t n r e u le u sg i g e,i n i u le (Rom. 2:14). Vrt a saut d a craa u i d ag n eel ct s oo d l f tuc e lu u se ee n e va p l co l era cunoscut ntr-o rc l a a i S a fm si p d el p i i o r s n a r u e n. Dr t o d S aii v a c a da ripturii cu privire la darea decalogului: n a C d ir i s t p v Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a aceo t l d e d a e tl u b a m rria e ip t, reu et l Dm eu ( .38 l ue t ld ir si c d el i u n e E 11 . e ti b n a cs , gu u z x :) s t s e i au nfierea, slava, leg E u Iai i n r l, mintele, darea Legii, slujba dm eic f ie ( m 9) r u a , co l ru u n es , g u o.: Pn r r d ag , e m i za d nl R e 4 i m e e lu p c . rt ceoi ee eu e mnl i gment sl r ir r l o rilor legii, au fost toate date prin Moise pentru evrei, nu pentru neamuri, rl r n r rie au i e m e e en le l a e pu p zt g i Dumnezeu. Toate erau la fel de importante pentru evrei. L efep t ic n ou i an e r fm si e a c ae no t m l, rur n -o rc g a r d ni a i ud at o r s (Rom. 2:15). Erau un fel de coduri morale, ca acela al lui Hamurabi, dar acesta era produsul omului, nu al lui Dumnezeu. Deosebirea ar i l t tc c ii fu fa

65

d d t a d ns rd agi s l g a sp d a eu e or a e i ne e l euli r c u e -in s ci n v t t co rt ei e o l t i b d agerti e l pc . co ei n

Concluzia acestui capitol


d t ad ns, l lis esriAv t i os n or a e i ru ei t n l g d n v ci n v t olg ee t e et e i i r . t tic u Hi si be , a lim , ecee posibil. De ra i b r o u len ca t p e es i s s s t s g e i ca tm a mn ,c a v u n s t e e, uai i lel s e a au m t uu ti g c n sgur a e au e ea m z, n r lii n ,r g i Dm e u i g l Mi s tca lr Nmaifiind sub autoritatea u n e e au oeu a li c . e z le i s n e u u li n e n c i o m Vcu T tament, cm Vcu ei u n a g r g , sm n ei e hl s n i s t i ei hl T t e cS iu li dHi s ea n a c t p t e r o sm t r rm i p n s. t I coa , s ra r r li Nu ea e : a d ec t b d e ei o T t n tn t p u, o a a g n l sm t n Evanghelii, poruncile devin porunca iubirii, roada Duhului Sfnt (a 11 111. a l td r d lei tadus de Domnul I n 52 467 Hr ee i i e g s o :, :,) u s f t e e ee Hristos (Ioan 1:17). n Romani, ei l itp l Hi ss mr a dle o. c upnr u u r oee o fe g( m rt n r u li s t t t e R 7)c uli ftd e aa rt,u ce g ncheiat : sp ei o a celHi s p a le i 4 o lg a s u r ; s d r e a -a o rolul (Rom. 10:4). n Galateni,r ir li n ir ee a v g l ( l p da aei B ec s o l e n e G . ece g si t t a hi a e 1, i c cp de a utu a t aL e eenra : )a e e r i le s s n e .e a s ieo 7 ,r i 8 ec g n b am g t fir h u i e r c n a f ie h u iie r c ee et a l, nu u r d n l a l p t s v i ru p t e g u e ru nu t n mai trziu dect harul (Gal. 3:16,17). n Filipeni, Pavel, ca fost teolog iudeu, nu se ocup cle Drl ue a on u g . ia i eel n s p Hi s u ig i u n s s uo c e r o n s f t o e rd e t c a s, t e sc prih i a d ne t ea g(l 3,) ir liFi : 0 n e ei i .9 . p 1 n Coloseni, rm e a(na a a l Hi s v cp ein c tl t )u rt n ia r e n e ri e t i s o a e dinciosului exclude autoritatea legii asupra credinciosului (Col. 1:15-19; 2:14-19). n 1 Timotei, legea nu este pentru cel credincios, ci pentru cei nelii eu gi pentru cei care sunt oi ti ts(1 Tim. 1:9-11). m t a v rs a p r n ui n o e v n Tit, s ee rleu sf i r iacocv c dci d p e b m cc m ine, rerei u i i s e g i e a l tg i l ul i n leg tb ei au g a a l ue a e v r e e r u sles p u . r, le n a sou m aei s te r H un g , n p cp te u oe l ei i :;1 u n aai pt u (t 1 21 g t c fl m tT 11 :-15). e n Evrei,g i m l dcute , c d aeiv h l le is ui a s d t f p td e i e a st e u i n p i n r n cu e l . r oee ic r uun l nt, n care legea este e m n Hi ss m li u nio e m g t s t t j t l oo ug
66

li. r oeeu rr g i , i oe uAr u r m it Hi ss s eo el l Mi, ia n i to p s n t t p i n r ru o sl o tu r p oc r l t a l orp o Eee r d r rri . ee re su rt l t et e v . ool E s M e n t e. s jf s i o a t

C u lct c ilu o e c se tr tn i f o i t a si po nn u eu a t n p t i nd ad pao e a f o ir e m (r lege), deoarece ma t cra u c u c , d eu a ra l f t n rt ii d s t a pl ei en n b atit li ir s a ote l Hi sN s a o u r e ei n u u r t u rt. u e b g ot a g, t a b ti a i s a o r le craa u u n e pn e .r Hi s r i iu e a ie c Dm eu r le i rt, en o l g, li z i g P n s cd cs o ee o ca e ree rae ic c le Drr i s mr n e cpvtoe de ue a a cd t t e i li rt g. en cs n r f le i t s leDhl dv iu u n o g c n u e a uu iein ol m e r e , ir b g u a Hi s u L e Dhl d v Hi ss eeu ra rt I s e a uu iein rt I ss s eo s s. g o u a s o u t p ir ca standard decalogului.

67

TR U S IMA TUL? E I N S A BE E B
Ce face Domnul Hristos cu privire la sabat? Ce ne spun epistolele cu privire la sabat? C eed t s a es a v a l b ? t e ru a t Creei dh a : m s Dm i? a s zae cn e b aa u ic et u n ir s t u na C l ree t eaa tu i m u ie e g u s r ir s a l en f i e t t ne n e b u i s la ? r

A v u c i u a eo f t c r c ii g ee m tn at ln rra u ne rt le s z po l ti p l t ei n e t Hi si mul credincios nu mai este sub lege, ci sub autoritatea lui r o c o s t Hi s n e r, enoiu u r l eu ir lie c r o g e l r iii a p bm c eaei it s. t n a cd c n oe ne g , i u s t ea l raeu rt, cle P bm s u c m a e cHi s uu g .r l aa nh i o li s n o e a oe batului este mai p ic ou dc inedin nou: trebui im a t? ae unu s t ert . tb n c ei r n e e s a l i s n b u H di s n u B l pn -u s d a nap al csre l e im n i ei rt n t i t tla j reeer a t b , ir i uu e se o f s a stg oo li c t i c a tr e c cz sius b , a m nue r r i. p t

S tna eda a u E glu Me b l v ha p t a n i i


vma caI s ea r l ul er , r ea e s tc pna r dg untr-o zi de sabat. n e e , u re i n i e Uec Lia e ul z a e t su peer e c i u c er fm n,un p s m l scdg ui l ni , r a i i cu g i s m n c Fre c d u t c lct Iuii cu ni n .asi a v ulr a s, z: t c i Ti e ii n , z u u ea -a s U e ec i f c us ia zaa tului. Dar Isus le-a us Oare a e ee g u sf i s a c n tn d t c n u b rp : sn n-a c te fuDv , n al z e iece um r n c i ca t adc d fm nt l c er p u u it i c i i i , a e el? CmanaCsl Dm eu m n t i p t p ea u ir n a u u n e i ap neer u r tt a i z, a c il nu n e naintea Domnului pe care nu-i an di e n ni i i co e t l n c i l, c er r g u s m e c u ni l ce erau cu el, ci nm ir rSu -a c t L ez l ea t u ap ol? a n i e c ni e s a ei o it n g , l d b , i e p oi l s a l T p , tu s ten a? aE v s n rcc a t e l o u n i v i r u p c ei a b u n m u i ti n v o D u aici este Unul mai mare dect Templul. Dc a f tte s m l a i i ce n M i u na : i ve, ruefn i i ei n os i n jt -a f s d pnt e ica r i on t e vinov i F l u i t e a. c i o l ee C i u m u s Dm l b u i (a 11 oni s a l M t 2-8). a a tu . : tt dm i si s nc r zi de sabat, Domnul Hristos neu e a uns p e n -o xl s e u ,t u c i f ir un p ssu pe e rae a i u nil nsi e t m l sc p t l n . c ec ze i m a cu g i, nu m c Lucrul acesta a decl o iu tl u ri ls a Dm u a a dp eo c pvea a t onl n t s t ogic i r b.
68

Hi s udrne o le t t, s d m e reI r or p e t f tan p t n -i u pfiia , s t s n n -u l t ae a l u i as. t ps ri l ei ec tm i i dcursului Domnului Hristos: u, p ai s c l 1. T p , r cc s a li t iut en a,e r c n e l P o a a t tu s n iv i n u m u ei l b u i o n vo p t sj lT p lp m e s f x pe ea i r lb a e l e e i ua mu r t a e e id le a a c c ne sabatului. ntr-a v , i ds asa c u n a cjt, d n u ea t d e a m l a r e r i za b e u a i e ef cae p ai aep o ou er enit. e ci l d p t r rnft m iav e m i n ra ei c l os f i c 2. Dm u Hi s s mi a d T p l d r m onl rt ee amr e t e l, i a s o t e c m u a c e ai mr a oten e c pv t s t a e a t e t a u r t c a e ree c i d s a d e ti a e i ur e b c slujba la Templu: r u p c ai tuum i a D E v s n i ee nl am r a u cs e d T p lHi ss Dm e un u t no en ,a e te l r oee u n e r a c sid c m u. s t t z tp . n c c sj l T p s tt d l eas a l,p e onl lb a e l cee e a ir a tu s n Dm u ua m u u ne bui u Hi s u t m i u,l u n e a a oteu es r o c a t am lE Dm e u r u r ts r , -i s, t t , z , e ti a pm s t s dl irea sabatului pe ucenici. ce c e e u a a n 3. Domnul Hristos este Domn al sabatului. El a instituit sabatul, c ae s m led csfeua t, fii e ce n cEd i ee cc s a l uasi e na ce a b u n re , rabinii saueoid n v su1 o ian r o t li v t in ee l2 rn p p i og a e i . t rt , d e o ze i eu ri l t r a a onl b u i t i O u i n x l i a s u t r : m a a tu s F lm l1. tt og ee m o e D n s a l ee u u v maa e c dv bo l oas s lie e , ue n r e ca e e , n o i u d e u ie c a p a rt r r b z v n n cuvntul important la nceputul frazei. Domnul Hristos sub i la iz n f t cEee on eea t cdp eea tc v a a u l tDm p ts a iu ds aa u r pl s s b i sn b a m e E Dpc a e aa ft h b e cae coace, precum l u u l n a s cm a dl r . m i ti o s i t a e in m n u lier ir Dm e u ia e,a t eed i a r e m t d t u n e o n s a ls,e ta g n l ne o z m i bu t a mn ,bcln s i p care o vom vedea pe parcursul s e aoeuue cm r e e e it i h bi acestui capitol. Ea hi l aue a e i t prc i u2 aa u v g l uM r r ca le at l d d g n et s c d e n m a n po , r a l oea Dm u ir o pce a i ooa ea eei r r a onl Hi s ea M t n n e i ces b e m c u s, t r e u tz p r t n so n im Iec M r : a t ao fupentru om, iar nu a l . tcsi au b u ft c a a z r e c S al s t ou p t s a. a t ee eos t t p sjt ou i m l er a t S a ls d f a ti c lee m l. nu b b u t l m o t u u Fr i s is au s d d mt eo r erora asi c e d a tnt a , ed dc tl dpg i i fu r n b e i ro o n no i ine o el. a sr l Ia p m e a ae g a e a a no Or te u s e e i m i r e a a i r l r t c s x e t ir a e t a r n e sabatului? Israel sg e r srd u e ao ld p cd u e an-ote e r n n ia i u te l s t a g n n n vedere spiritual. Era ca ntr-oiae e o re p e oa, s d r b.a r l d bn i t i u zi a a i n lv ri cu i cv h e sp t d r r b is a l n o p, rine i , n eua i i oe a t d c , r s a. i cm c d ru f t z a, b u ee n e u d a a l Ia a tl t L f e p v mea u r i te r t u s e f nu ae r ie r an m a i rl l a p. la e

69

Dm u irt;l u ni r l p sr a,r b u onl Hi s c i S e u pn l t pi li s a l u s E i ec i a n i u i u a a t o i t nu mai era prioritatea Domnului Hristos. I og a e i f oo x n fne a 18 c i d li d n a c eueoa rM t 2 ( F l eoi v t i c n i t rt t . : Ciu ou i t onil b u i p . 1 ( za onului eram n m l ee m s a l i o 10 i Dm u sD a a tu) A c : u n Dhl Es nd a cF l m l ee on l b u i ct uu) i u c e re i O u i tDm as a l, eai . p , oe u us a tu a s a r e o M t 2 eeuae u e p l Efeer c p . ti ai T u, a 18s p cn l f t c l ccv au n n . : t s ct p au a e sabatul. Dar, spun ei mai departe, n Apoc. 1:10, Ioan fiind n Duhul n ziua Dm u ie l czaa tb ee ea dc i ts a li onl, zt i cer u rp t ert eea t, u ru u r e i s ct ei s b u n n Dm i.e ca tf t ca s d ee s t c patibile u u ic Ce era u ct o v seu io na a a pl ee u rt n n m v besc despre lucruri diferite este gramatica versetului din Apocalipsa. io r A i x eaza onl l b g a n ea o genitiv, ci la i e ri Dm u ini a r c u lmdul c ps i , u u m e md d iC i l a a aaDcafr u m o c x ea o l t.e p ai ec s? a r std e ce e ri u av m i ir e t c i ac rt p s rp t r n aa Dm u i e ei, s a z d onl s c a u :i t v u u2. Sabatul a fost ziua pe care a dat-o Dumnezeu, n primul rnd lui Israel, i Hi s lin o d l s ni s a l.a ee e, a r oam it md ei e iaaa tu Cr s, c r s t p n p n m f i bui e t di c za a Dm u i r m n eea t, eei ii onl i d onl? i ,u s s a li tzan ei m u i u t u Oc u t b u c s u vrD u n t I s r o a m Dm i. t d f d ra or s Hi s in e u ic r e r a ee lucrul su u s, t u na n-a v , r ct a s,ir a r e Dm u i oiecn lr c ct bec s b ot vier onl c z da i u ea si a r tin a ua d it tni i Domnul Hristos (Luc. 24:1,13-15; Fapt. 20:7; Ioan 20:19,26).

S tna eda a u E glu I b l v ha po a n i n


Lc r ret rls ad i aie u ul er a aa ten i i tesante n Evanghelia r i fi e e o b v m nr d o . I n :, onl r os n t Muu e u I n o 57Dm uHi sp e T e lr z p p a n a 1 s t u : al ca n a m uda mn , cz Osv ft cDm uHi s e c ; E,es e alr b r m a u onl r otc u i e e u e. e p l s re t d lea a tulcce ie i s a l, nr co eair s a l a a an nonata a tu c fm er ne bui lr t b u i oo l relatate de Ioan n capitolul acesta. Se contrazice El cu ceea ce a spus la caeO ae ir p s cpve cce s a l ao r a r e i p td u u u ri l a aa tu ft d ? r n snl i a lr r bui s e t m i s ea ae v g i p a eslRgio l a as . al p too e l t npt .octus i uCl t r m s xi c i e o tr b i r d e i o i eeu r c p a a t a s c i , a s c tu lta a i l c n ctat br nn cre r i n p. e po l Dm uHi s e u ls lt r Btd i e p c m i onl r o s d ea cd o e ez i v d e e a s t c a a e a l n c l dp ad t bn i zaa tu E sb o le 8 e n ce ie tir oa i s a l.r l g d 3 d a , r s r ne l v n u b u i a n u ia z epu p co r , ae a a i ra i c nger. aena a tg p r m ci p d c t a n t te i e e tre Ne-a f p ta onl r os s n u a ll m i t t cDm uHi s p r treu ae a s t -i u m o e cruri sb o l: em i e t a p t ceei s a ae tp l g u -a v d a d , nus z ea t a n u iT n c, r e r t d b , tp n
70

m i csip u eu tei t u a s A c a p t8 ea ii t ds i e c c u i t t 3 n e a l b n s d i a . a m ae a da , a o aea zcsn cc a t onlr on s n en m i p oia uai b u. m u i sup e i pi tt , ls a lD Hs t u a , tm i v sR i- a l u b ! u l c i: lr e co a n r di t m l aeu n o cr a i c i e: ic p u i C t ve F u a za ea t Eo 21 ss n ri a a e eei d n i d s a. x 00 ep e D za t s za e u b n d :, u:a u pa t u o hn a Dm u i u n eut : n fii o c re d n i chin onl, m eu i us ua ni lr e a t uD zl c c ua n , ni ,ifl unii t ni b t ,ir b t ni tt ni it niut ,if aa ir u ni a a ivaa i cu ci ci , c o l u c o a , c i , c c s u c e s c at. ti l a ee n a a Fiul lui Dumnezeu, prin ndemnul dat rn r t s sb o l d ai da a l oa ea e o iu tli c l g u e - i p u d e sd l e dp eoc u n ui ri t, r c cn z s t og p i i a tud p v ma aB ee c ft sb o ao t i b u ie e r e S iesou l g ft z rsal o e . nn l sl n s pn cc d a t p t a e i l , s s o ns rs s a li e r s dcp a p c a i r ce i ln b u , nu s a u u a pu i Hi s f r os a . s c t a s c ttv su 1 n s n u a l npca n ct o e,ee l 6 e p e r t re D e n x rt u m o e: i ri i n a aaI e a e t r a e s c t s omoare, c s,u i u n p s u r s p I s i a e t di cu m ec u u u -L f d fe a s lr inzas a lExpresia c a s i c a ct u u i a tu. i c n ee c r u bu i f e ct a ee l r i zaa tu n a tf t cn e sg uc ce u u i s a lera u u r i u l z a c rn u bu i a pl anr an r Mntuitorul lucra n ziua sabatului. Ii t c ina Ev d a , a l o zce ln c en t ae ai r ie s md t a i s a l: a 9 a.2 oie i tn u a tu I n; r23 3:1-5; Luc. 13:10-17; n no , za b u io n M c :-28; 14:1-6 d n s n cr Dm u i r ozaa tue u . v t ip clr i onl Hi s i s a l r A e ii u t u l e u s n u bui a t l rc a m e r n ce p e voamenilor, cum ar fi ne tu n i u e ea a r un ia gu u t g r a a vindecar uo bn ii c ra m n o e u ct ,a e un e n oa lr is tr c a sace r a r lv uu e a ee r a a rcle T u,ee lr re eo ta ft cEf cdue a o v suu t n d n r z a u l cea o g . t i rt m o m se p l mai mult dect att. El lucra n ziua sabatului. t Muu e T e lr z p al ca n a m E, e s e a lrv7 Dc a fft c s n c ;i u d a mn ,u e ( ) a rio a u p u e e cz . . 1 s a m u a e i i onl rt a fs cc:E Tt r d r d n , m u Hi s rip ia i a le v t iD t s o ef t u i zolv m o a u e e zaa tu.aDm e ucern t rllr r n l n i s a l r u n e a e e z , aau u g e u b u iD z, r a vu e c, f a tc d s a F l fe p p e cva a l n br e a t i S a e n x t o Ttu c d sai e b. u u c m t a i i ceresc, lucrnd n ziua sabatului. Cnua ea or i eeera v suu r .) o li ce tg di ta t ee lr t ( 8 cz p r a u is t n rt m o v : 1 cad a e c t am lue s oo e u u af d T m ieca a i i u i i ma , nm ii c o e uu m t di -L rn i n d lai s a l,a erczecDm eee a l ee zaa tu d i nuia u nez s Tt Su i zg u b u i r p t c u t , Sfeafd pru u n e . e c s le oi cDm eu a t o t e v z Ivc e ai pve a s ee eaal a ce o n rc ri l ct rt m rb t ta m tiu i a e v s r c i r : 1. Hi sd la i s a lVr la ee l3), n limba r o zg za a tu. e u d la (o s t ee u bui b zg u g a , a n a n aeo, doa.s cr s p r c mi s m i d l ailE el c e t l e e m a zv 4 t a nm a c a ea tn: b ue cc d Ms.u ec ? e r a e n i is a lr a e eaC cspP t v m lt a t a lt n i o nu
71

p v a e i rdp en o rN!os mmn l ce r o d b a iiu p o uS i oe u a o c zn e st p? se t n r s a l s b sf o i u a t cr a t c i o i nct s a l e b u a m l e lu c b u a alitat nm za e i u ei , a u s a l s f o i c p z M n i a tu i nct u re a u bui e lu en ttorului, care este a v a oh S a l c pn p d i d d t dn e ra i . a t r n a rc i i , a bu m e i iu v n r a v a la t uee z c p s n Dm u is d t s a n s o i i eo a onl I s e ru b t , ra u u Hristos. DcE n s c tzeca d it is a l e l u e o r i,h r a an i ta t l i nac i c su bu a t cae o v ea aa M t 18i Cl:,. r Vm e ac s a 12n o267 ei . d e t n . : .11 2. Vrt 1 ee d a a i iDm u i r o S fe ee l7 s o o d diti onl Hi s e c su t v v i n u s : i a t af d p ru u n e .u c lc ceo emn s le oi cDm eu Pn da aa e d l e e t ot e v z n p p l u e t d b p e tg u a ac cz: onl r o c e a , u m r e r t r o li Dm u Hi s a z t a m o e nue s, t Dumnezeu, are ved of r a tu A c a v u o sa cmd ci b u i u m t i u i s a l. a m i z i M t18 E ee on la tu I nc md i n n a 2, ls Dm a s a l.a e o m ua . : t bui t n t Ea hi d a e i ueu ri l a t e ri ed v g lea ca m rr cpve s a P t u i i n el u e i ti i a b . nu di n r sol e aa tue m i p t td o ei ca el I ir s a l r ai oa e ta n h r cu ,n e b u i a m rn c m ii i d Dm e ud pp t ce a s omoare chiar pe Fiul e t u n e r te r a c t c z, e nu r u u -L lui Dumnezeu. Fp l v i u x r e a ohauDm e u r e a uc e e n e emn u d n l u n e pn irea t ri pi t i i z i n s a l eee te ee lr r V i lMn tietdii a tu s r ad v suu t: e a i o c r i bui t d rt m o ni e iu p E v v d o hLa j u Mu s r v s m o ri i u o a d n u iu l e a p o t,i v a, i i . g u a ar e Mn c iuutl di et im ; vi s d n n i l i, c s b n mr c n a i o h va d a e E n s iu i eg i i p t sl l o t a 12 er ue e ar ( t 18 nu f e v se M . :-29).rtin e n e i no i t C i v g l s tbn e i a hi u c iui sa cteele n e .onl r ol ct d nn u a s rt v g l rDm uHi s d a s n m d e v s a a hi i z s e t e e pm l e e r it p S , rn u en m a d n c r ur d v i d i u ce u t cen oha u i n rl n m l u a o i a s i , t t ia s a l d n a v a ee p bm dsl pce o e e a t. i ad t s or l eue ea o a c n u b uO h e r t oe f, t r ro u Mntuitorul. Isus Hristos este adev a ohea el n zv mai t d n ds at. ra i b U v s ce r am l eaa tuee a i40 n ee a ap esi i ir s a l s M t 22 rt r r p e n e bui t c e :: g i c f a o t sn f in ni t zd s a. R a-v au v s ui a a i r iea t Domnul u g ar e r , c n -o b Hi s s nc i d Iu l , rv f i r a l c a a r ol p ert l i e si ceo u d o n a u r s e u ei o n r a t nr m a r g e m i ope Iu l u ieo eau l sn f in s r zi de sabat. e si l, sr gcf ao ui a aa n -o ra m us a g r er u t Dca e i ioa u e a onl r olcer iii s a d n v r mn cDm uHi s e cd c r v ti r g t t s e r enol t o n f zaa tu csn ccs a li e s p t cza uu i s a l, uaea t, g c e r i g n u b u ia l b u e re, nu n u s a l a aveu p t aic a iaD c tu, onl a tu v io s f ie r - v ee o Dm u bui e i g nu sp a . , ti Hi s e ie a t cu i emn Ea tc s p t c r omno a s a l nm d e ? l fua aa e r s t z bu a n pi t c e t nu i e ce s n td d is a afo srs ud p u i a fu ru s a d a t r ft te c e di r c e , i r n b, i s n a n -i i cd cv u cpa r i e si r iii n -i lc n a d Iu l . eno, z d e g b n r a m
72

Sabatul n Epo ra il t o n sa r m i t ce
nei , r ue pr uau ? a s pir a c e C e tuc e d ie b li Dc t n i a s a , i t a j c o l ta c eu d o ee e at l s ; ti atpir c i onul are putere s ta sp u i utu, s n i a , c m t rb n u o v a c e D o s a cssaUuso oi aps d aap t n r s , t. nl cee zm ieu e tl;er -l te c a e o tt s c t nu au ttz ls ta e F c e id l ll o e i e u l f ia s f ei n ia mna t, a l e n l er . e pn cred n ie nt t lui. Cine face deosebire ntre zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire ntre zile, pentru Domnul n-o c ( m 14 fe R . : a o 4-6). n Roma erau mai multe biserici mici, n general organizate n case ( m 15 P u e es e nmr s iln c il R . 6) o li v ic r u ea inu t n ata o : . p aa ra a o fe pa i ea.a e Aooon e lRsisa un e si m rl Fp l p ti oa c a u l e f Iu l , pi t e slr t z , l a, i l a ra m pnee ev ui uii s iRm .e, i fm u rt c ca a sf m n i a e d oa cc c o a ir i e e t o p i n , D ie e r bisec d Rm e u v iie u. o i ian ir a er r l i oa r e en m r Cn e r bec co ie n i a r a i v e u si l d r u p s ueoez ipa ap t l.a l am l l o g p i e p a d i n it a slu Pv e ouc u u r ru n ci sr oo i e r e u e m ioi p t ae a sue er i Rm ,e rep l g ap ri e r ld o o co d oad a c e t t nu v li l n o e, n spiritualitatea lui, avea educa a t m n c u i. i t r a , t i a e o i dc Gu lv i cd ca a e ia judece pe credincio r ue e rr iiiv t d s p rl eno e n n o -i i i d t n m rc n s a lCl :) ed t n muri aveau ir e u u i a t ( . 1. i ir e ne a i n b u o 26 C ne a t d s dp a r e e re r s a I o a s d e ia iru s gj v i p t a t a sua d e nn s e ic i rl nu b . t li u a o Pa le r a a r l nlo ttoi ap s d aa v p t c s p bm: uso zm ieu e tl; e nu e t oe U cee s c t pentru altul, toate zilele sunt la fel. F c ei eir iamna ia sfd l n en t ie er e pn cd n t lui. Cine face deosebire ntre zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire ntre zile, pentru Domnul n-o a Pv lce m er r u s i fe a le e a bo g p i c. e r l u r - p tzr ia a eo l e esn l m u e ul s a l re cd ep s a: ri ue p n m r ra t, se n en r rn v i i n a i bu o i n m r s n dp a p e e p t eas a l. a e ul u i iru s e v i e r ir a tu r a i e s e ic r nu n e b u i T b eu iaf t ca s r u s talabile ntr-oir fm t r u s li a u ct e lu v e i b t pl n ee g i n bec o a si r d e e ie u. i v i n m rntr-oir fm tn ad n muri nu se pune n r a i bec o a u ii e si r m n a p bm ei b u i r l airs a l. oe n ia tu Deci promovarea sabatudcra e i u ieed n n l t v ti t bisericile dintre neamuri este n afara nv rn -testamentale. ti o ui u S p e ne r : a Dm e u pnc a an i i e u r a a Or u n e r rt r au l n tb e e z , i ei e n no r (a ul) oai ci e S ,r c a a v i ,oa n m r r d e sa u i a pn rt r e e r r s e i ,r o f d? u i ei e rl d e n o d f ee i e es ? us l a ber ee ! ei e ta v ic Rs n la m e ne r s:N sn z n i ra p u l tb i t u Dm e u cae i r sl re e a a a l fi cerut u n ear t nl i e p tzin t . c e z e ti v a e se d tite D -ar e n m r ri s a l r u a co es t team ru e ul sa t, f r t a n ete r eri a i o n bu a i m , ci , ie p j a
73

ea g L f d v i c a li s-afe t r u aa t ir li a l a e e r ei n e ei e c rl rt i r cus e n l b . , o n ir n e sa al s b o n i e i-ar fi pr t e it n ia. i ae r aonale i l t r ti , id inte ao l eu d t a a n

S tn il t oe a u Et celn b l po cs a sa r o i
A c a v u c i u a eo bec d Cle u m ti at l n rr n ir a m z n po l ti, si i os a n o p r se m i ue v r ri pn ea n ul e r u e r a l ti et rt cei v r d p tn s m t n u g , ir r ti s e e e eaei a r r dc iliaa tu P t an le ir li i s b ol i ae nuv s a l.e r eg ne g r ti u i, cs o b u i nu e p bm d Cle ec tu iun r dar p t ara s p r l a i os c io l p i e e r ttoi l oe n o , r t ru b , nu a i m p bm dtd e.u i Crlcar uCl :, r fel r l er u r Dm r o i u td o 278n -un oe a ce t u ne s a s . 11 t foarte direct (literal). ie,e, n vj e cpv la mncare sau N n d i u d e rire m i cs ucu i b ta cpve oie a , pve o n n a c u s u ri l z s b o e u ri l l o s u ur u i a r d r tr c i a u r u u privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al l Hi s u rt i s . o P t on le m i u v ea iued f avem e r eg e a b , nu r e n n e r dci ea , de s i n o df s a n tmne il e ra s ee Vi d e i e li uo e e cve i nu ct rt o e , ve o r oe r r i h an p t e v s. r a n c ier r v se 1 7 N la pn e svj e p t c u n p pieel 6i : u si i n d ee r v t o i rt , e 1 e m i u c nu n rp tii e es ,a p t c n e s b oli ae u e ea dt v ic s e r u i r u i, s c e a ra u nu n i r ti dc e inclusiv sabatuld a c t t a s lr i ut o nt u b , e re o e ct u u s d r i oe a ee c r n a m r e e (simboluri) care au fost mplinite de Hristos. El este realitatea din spatele a sr m r ( bu) Ep s pls a l Hi spoate fi ct u b s or . x ea t u ee lu rt eo e i li m ri r u t i s o 5 ee r o. td fdp c nel m t: r u l e eri i f u rrealitatea s Hi s a sa l es l r o u t s t vdcd r l t i or n mr r n Oi n ia er i ei e i m li u e m e r a en , a aa s bul t e g pu . experimentezi simbolurile, ori realitatea. N p i tita lim , u o s rein ca t p , e i u m res bul c Hi s a u v s c i ceu i i u b l( or )i c e i li m e u r o I n ee he a s e s .t t rt e, r s n acest argument: a v , ea c e r u b ( bu b ul d L e a a m r s ol u r r n er g, r e a i l) n i m o v o e un r ae r lr i v 11 Sabatul, ca zi de i a , e d tau ul ( r 0) i r n fi a v a t a cr r E . : o . oh c a v ua s o e, t ni o a a s nct d n a u m t ct n x ee s b ce ft lu i ,a m z n e c tt s u m l r o o i d p s n M n i e s i ra n eo a u ttorului. Ca atare, simbolul este abandonat. c si c c s tn -o e c Hi s uu s a n o en ,e e u r rae u r o a n a t n c i n t li s t b c tu,e n n le a i d s b Osv i p l i o i ur u da ir z ie . b r a uc za nn n ne l e m t e a ft u s a l ee a lo ae r n c s b oli aec dieta a tu s d a p t m e u r u i,u bui t t r, p u r ti d c e a e a , r dle a t zi a r n ca ote l n r cei e g S a l ca i t a n e . b u m c e p uu u r t dm e ti a a lid a cc u n a i s a ote lic u a ote ei e rert l e in u u r t eii b u r t g , o e ei , m f d b ti a g n i a , s ti a a l Hi s u m t ui s a l z ed n S n u f t c u r o a oa n ea t c i oh u im a u i s, t , t n bu a d i . t pl
74

le s a l p r p uc d d ag f p t d l u e a ia t ( aa o n i e l) a ae i e mn l g bu a t r n co, c r n g t mzc c v h, tneDm e u e e Na ul ir o i (l e i fu r u n e i v i e r n n a e c) c t z r. m i t e l ua a ig a de Domnul Hristos. rtada mn , e m n lv a c a n g t r m , r tat S iu ,es e a cp r e e f d p v e c Dm euv so n r t p Neamuri, prin i c re a u n e a o t e i ne e i ed n z ci ph i cd aei a i ie iv a a aeeu o ee ul r i vtm i n n l Ar m c s vt n tt a r en , s t d a tu a e t s b :a n m i e v f ic a te .p t cb e v tevt l Ar m o i n u n t ni ( er a ic a a ei u v a r b e v te n . nu . ) n u n r s i a t sv ee e u, Hi ss ,c pn r in spmm i p t a r rt I s aa r cd o r i n s N m in s o ua , i en , i i Duhul f i( l : d tG .8 g u a 3-14).

D nHtnutu m s t ig o ur soe n u i a dl, m ls c n a b l e i li o e a un e cs t i ee ia u n a b l c i a d ri


Cn a e i iu a u r mn cpve eaa tului, d n n mi a u e eu ri l ir s a d v ti t a g t i a ne b r cp uca aa ile e rl l a r s s Es n b ua a o n p rd e , c g ui l ru i u: a t r a t n g ru a t o e r . p S a l m ftntea e dl r o en n u p o d pp t o udo n e cae c c iei p op r te r si m i a e in a , a t d t , e n u ce r u se s a l a ,e i im a t r tb e n b u. S a lv rtn erie nac a lud c ducea a t a a o tc d i,d co n o bu e s oaa ec i o e n Dm e u ea a tu c mmrllr , a td p o a u n e ir s a l, z . n e b u i a eoaacae ie e op i ei n n i t, c u o a c a n r l Aa Ea iEe N arum l i t d u l g e u d z t u a a i m i v d d . u tc u n n et t pm l ual Aa v Ci l oo tere s ,b. r un c l i d i a a , mr p ft Ae i st u m E , n -a al u e ln a lo e,a t n m i v lu si t p du a , c c tts a l u a a a o l n oe e r evn e nx bu i e c. ct a e l i a lr isd eoa r i iar Dumnez d l A srdpfa u ul eerr z a d cr e tie p , e ea : m tg ee u cr e a p u iem lea lmfu ( n6) n l poupc e m tu r -a t G .: Dumnezeu distruge prin c e 7 . p o r a m n c e e il Ne i f ii i e 6) a op a u a ,u x pau o a a l l ( n : Or t s c i mi u G . 8 e . e si t d a t d p o e s a l N ic ! a c spune oe e i ie e op ia a t? i e m I e ct a n n a t n bu c u d t Scriptura: m D nezeu s-a it rp a cp ue sit u uas e n i t n l at a t p m t i m t r r , c c i i f t t a cepp e 62 Dc ir s oc u sis aa e n ( n :) e eaa c re p r i r e l c m tG . 1 . in e batud l g eou i n d eeo o v a e a a u i p a n r m l d Ee s d r i e i d n . r l u u aa ui n t a n ne v t D , a cum vom vedea mai departe n acest capitol, advent iv tt i i n eu t d xl S iui c r a n es, sjtctr ei b u i c t i r i r uxt c s i ei irs a l. r rl u ce p u i a u ie oa n ia tu f si t p t l i v s si d n .n e 1 s n oe e odu a ,ia e t i o Gn 1 e ct a sevn a a r c n u . ra a d p e t c suitnl Bb, mpotriva voii lui et z e r n p u o ti u u i a l le s e c u l n rr r u i e Dm e u Dr u n e lsi p nr , p n -i pe ntregul u n e a Dm e u e t l ul r t d z. z r c a i m i u e i p . u n e c si t,nr u e n p e s s n Dm e u t oe e ne l i u u a e m t z i a ct a a tg , t c fmzcier a. e ca le e v a ,ice ra oo e en l S e a e l e p Ar m d a u nr e ro l D e , ag a n r m s
75

ridice un popor credii. l ua a i uep e i ce r no e m n l r m n ss nn i s e cs n g t va c u m dp sabat (Gen. 12:1-3 A f eaa ) s lir s . t ,n e batul ao a n n ne d e u ftb d a rEe i i s aot t n S a Do e Dm uHi s s r l t s a l,d d t i i e re onl r o eeei e a tu ac a v a n. a c s t t a aa b u i i t e ra oh e l c a ud cae lu ds a l p uca g d n rui bat i r ati a t c o n li i , zt s l n e i r e b u a r ei , , g ee plinirea tot n El. i st m

S tn il t v a u Et cer b l po e i a sa r e
Ei l s si pm l n e e raa aar e i l pt eec r ur dv i , rc s atb s e sa t r n i o s rl i e t o ru d d g d cd c r d n E e c s lai n m r e e i r iii a e i . i c r e p e e u a n t enol v t i n a o t l c a ilor con u ct eslfi s m dement p f dv it i l ee pt , rse ael nut a si i e o n a e e ru e e l on rei e cfma a ac r Ua irp bmele pe care Pavel le discuta eo e c s sie n d t r l r z et r . e ne oe c e e a a pt e l a e d n sl a c t tc u v i n c s esl r i d oh ue s ,u o e ri et i a p o s i fec t a a e sabatul. Deci sabatul ca zi nu i mai ajuta cu nimic pe evrei, cu ct ia ei n u a a t a un a tpcd ca e i . t m i jer iii d n p i iu enoi v t i t Uud t ce ap e i a u e e c ae reeer nlir e m iu rc r mn e cpv tiia ne l tne g tn e i e c u i s a oteli st u i dc aa tului, ca zi de rt l d u u r t ei i m l i a s a ei u e b ti a g a s n a , e uu ii b oh ee c s esl V a s s li f t c sabatul n d n s a a pt . r u uie a u i , t et i e o b z pl n Ei l ev i t h ri mn i p t e e c ei pta t e e s c aza ui e r v u a v e s c r r ee i u o tr n u r l r n i la Hristos. A ate ed n eeo i in p t erte c s srd oh s c tu i e r tna . et a i t nn e nu e it S a l mnp t c iv i c p e tdil, rl a t r e r rt i r oo o n ar i ir a e b u e nu ei e e m n t n a o ce d e inteao l d t t a. ei n i a n Voi repeta un paragraf foarte important din capitolul anterior, tocmai p t a eja g m i np bm s a l i am l. e r na tse e a i r l aa tu i u i u i nu u nl m e b e oe b u i a ds u a a c r ee re a p ein s s r aa onl n c s sie s p z t rm e a a u e Dm u i et r e t en t e n u p m i u Hi s a d i am le i i s a l. x eac i p t r o f e u i ,e za a tu Ep s he e r s t ds g u bu i ri e nu eg eesls t v t a u n leapt i nc ie m i n r i e u un l e o e b . n capitolul 1, Domnul Hristos este descris ca fiind un mai bun mesager al voii lui Dumnezeu d p ocn r e trrii g i c ooi ei . n capitolul 2, El este mai bun (mai presus) dect ngerii. n capitolul 3, El este mai bun dect Moise, deoarece este Fiul lui Dumnezeu. c i u4 l tod n m i n ( e rus a.ee l nat l Eee oh a ua v a l b ) rt 7 po , s l i b d t a tV su l p e p David ca fiind acela care are de-a face cu odihna lui o nt e m ee Dm e u u e oe ad rr re a uh u n Vechiul u n e i p Mi. v e e e n n la lui z, n s D i a pz t t r
76

T t e ie e ,u t p onl r o d toh ea n i n l s d r , m uHi s a v a d n sm t d ie p u D s t e ra i . A ad n n eo oii t sr a o m n ia c s oh ui d r zc s ote r n t ue et i n a , ee a ce see tr . n capitolele 5 p o Lis miu d p o l Ar , 8 r u ee ab e t r u a n , ei a t n c ei i o a d a c eeop o d r d a l Mls e P oal e re s oe t r u ei p u l u eid . r u e ni a i he c ei i Mls e ee u ra p o i a nef d a o it i eid s s eo r a oc i c ftn i t he c t p ir ei r i, i e n s s u t prima, iar Marele preot esten i l Dm e .oc i u8 u F l i u n uT nat l, si u u z t po l Dm u r oee ea r uu e m nmai bun. onl i ss mdtu nig Hs t t io l l t n capitolele 9 ,r oee jt d r 1 Hi ss o r e v . 0 s t t ef s i t n capitolul 11, El este a o lr ie tu r f r i t t u r cd u r s i d o e tu en i to i l n a no t p i pc l e i ul ru i u i m r , e m a n lumi viitoare mai bune. e c i u 1 E ee m i u c en d l r d t t n at l 2 ls o a b t i e ti i i o e po l , t n p ee c d i n a e timpurile.

D en m zp v s tn i L e i u e er r o nu c i D n u e ii d ai it v e e n e h ?
l m d i i s m ,aa tvm c r pi re S u ,e, n e ac ta r e n n i a cbe a , e t m e c o f iani o ha u ni ud v sn sp d n ir in d n Li i nli o ueo g u tr i ,c u n i meneascv i et n p ai( S n g b ,e, ir o ha c s,er c r t u. e r i d i n n d n a aap t a e r z . . ) m c s tm i e t nu n e sn c a e ii ee cte Er : 1 i n ua ca pd dn s lr ( .1 ) m i d n e l a ua v 4, . 1 S p e r a : a e e co lsiPv,u ia e u one r r v i r e c n tb e O e ri ra , r a l e a en nu s a l Eri u u ac e s a l a e g a r ea a t? v i b u e n nm i ia a t, r x e sn ir n u bu d a re ne s a l, ug da s a l am rd ocel p ucd a tu a n n sfa t mi a e tr ra o n i buij c bu e c i a t r n le m im oa d ou ca d Dm e u V a ii e , a i rn e t m lih r e t u n e m t g pt t c i c z. n i conflictul din Evanghelii d t Dm uHi si r, pve s a ir onl r o v iu ri l a t ne s t eec i a b ! r A n, eeun a an a t l Dm e ud p ce o ee t c c s c ire s a l i u n e e r a v b t u ie t tr bu u z , se r r apostolul n capitolul patru? S a l i u n e n l g , a t l Dm e u n o l n bu u z, u em t eei mn i , r dc p Hi s d to h s z a uic el u e rt, e ra d n n t u tr a i a e s a va o i , v v u i u. ia r l mn i a e eu tt P t a ga s u utb e eet rmc i 3, e r e ect c ,e i nrn ae na tolul nu n l e e lr r u s o c p unde ncepe expunerea sabatului lui Dumnezeu, n lumina Noului Testament. c i u3 ea oop aene oei onul Hristos. Domnul n at l sfe c a rMi m po l c m ri t s D Hi ss s eol M i, nus F l iu n e t pe r oeeu rr i oe e rcee i l Dm e u ni c s t t pi u sp t t uu z, m Mi ee o sj ri us r .)e rlr i ce v u oes d rli rri ( 5d p u ul a a a s s t a ut m ti o v o t se c r e r e fie vestite mai trziu. C u aiv t Um sf v t o o z ed n e r sf ei rai ei n i o h i m e s? t e s t u d i , anume ziua mntuirii. A aan m a cp r l Ms d cr c s en ae a au ea e e et s c te i i t 77

e e pn r iCn u e e cd Ms, t a v a l v i r cd n v u r e n eair n d t r, i en . d r ea i na e ru s a ceuroiiraeun onlr o a ta n e zc e c u Dm u i s b, r a , o li si Hs . t Pv v t a pe e n sv p e v ip a i a l a r e ev i uieo o n e r tz, e i ei z z rc i r m i ni e ru d u u r ean ean oe ua i Ea a n p n e r Ms mmn lur v gheliei. n c i n cd e i t zi n i S e g b ,e, ir o ha c s,er c n e s n c n r i d i n n d n a aap t a i n u a m c s tm i e t nu m i d a e ii e e cte( r41 Cei ce vor crede n Isus Hristos ca pd d n s lr E .:) e l a ua v 1 . primesc urm t r p m i e i c ce n o haLis a a r i n Fn i ir n d n u e o e o s : id u n t i , o heei dlr i l, mS o hi u n edlr i Sl d n t e e cr u c i l u l iu -a d n Dm eu e c r a e i t z u l e e (Evr. 4:10). Cnuo n ee p t tee iia uca apt o li , ti oa dr m tf t c s esl czn d s m rn a nt p l et i o led s z m i t, rl.ecai a u ee ptola lui i a e a , a n iv i D a e o tn s re e e r o e p r mel i d Es Pv cr e e Pv n l a u e e e e r eie z i a le v i a l u e r mn a v il d f a a i e t r . e g t z r o sn r i l e s a l,ir s la tf t c a v a la ts Hi s a tu cv a e rea u d t s aee rt. bui e a pl e ru b t s o Eri ei o i i s a l an coh i tdi v irta c tu sa t, ruad n c ar i . e c i nn n n bud i , c a n e c u n m r ra c a v u esl l Pv cr r a , a l e ul, u m tn pt u a le o n z a i o a m z i a i e t m i o s a l u r p t cd c d t n m r nu ll o e a t n e e r r iii ir e u:P t au t t bu a nu enoi ne a i e r t, a z ls ta e F c e id l r ia m t l i eu l f ia s f ei n en tn ie u l e n l er . e pn cd na i (Rom. 14:5).

Duminica ntlnirii cu Mntuitorul nviat ziua


Um t re ee n a tf t c d iir n sfmase, r a lv se e ra u e bec u eo o e rt a p l , si a r Dm uHi se r u ie h r a e i : onl r osa td n e, i ca z Duminica.a s t a p vr ca n e i Dc ar fi avut n vedere promovarea zilei de sabat ca o zi cu semnif s cl i i pi , c e ea a E a f p tie eo ru ni u a a b Dr lri t t s l d c e c io n r t r s . a ae a s sp e ec r l m oe m t Dm u sa tl T ao u ic onl er io t Dm i. i a u m t na Luca 24:1;13-1 zan i s t if e a sa l e 5 i a n, mi ct, ae :n u t p m ie l ee i t e l p uula v ia o d-de-diminea( a e i, t m r n ce, et mr n i e eu nl m ts . n ca zi . . ) e ia , doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus (...) Isus S-a p p ti ee a oa r a r i, m g pd m m r n ce er p uui u e . I n 092 s ra l i c d t a i. a o 21 6 e a ce i l e i s t n ( a :, : n a ei z , a n i p m i. a e . ) v i s , st mj ul, l zis: a v ( Dp o z , et u a t i c o e n Is a n l l r i -a o c o !. u p i P e u . . ) tl e u niuI sr i c i aioam r n ce. aet c i l s e ua na ; e m p uui. v i ec i u a r i i sr T e ( . n ) I s st mj , l z: a v s , t i c i-ai c o ! u a a n l e s P e u o

78

Cn B ece dao a , tcfep t la l ir r e fm t ie ca sl Pv: teapt d si a j r a a a oo u ea n mod specialni lT acsp tp tp lm sDm u i u t pa r , o ai aa a onl m o a a ri c a un za t a i za ia ie ma n i ol i s t n6: i d t s t u n i p m i n u n i p mn, a d a llt ir u aa csfn m e ( p 27 a e p n a . : rg ia F t 0) . C d a a p l cbecss e i s t ao d f tu ir etn a za t a v a u i si a r g n u n i p mnii este ee lr rza ia iia d v sp i rt u t:ni d t s t n,e r i o u v su m o u n i p m if e n i c n d p t c ea uadp c tul, sn ss jo e e ae a cv p e ui l i a u etn a t re oras t, g uc r g ual c do e e ( o 12 v v i Cr 6) n in u1 . : . Dti f tucpm c iuo e e za en i ra a r a u i r i rt a ftv i i d h a ot p l i i ei n s r, u cn e ftt s b ac u ic Ue B ec irn m r u ra o a t , ti m i. ne ir d t e u a u t s m t D na l si ne a i i m e m l bec rv it u asol e n csoll x p lir l e e n nm i e l I n p due l a e u sio rei s i , n cu . c cu II-lea, Bisericile dintre neamuri au optat pentru nchinarea n ziua de Dm i, o e eei ii uo l. e sol I u ic d a c s za vrM n i u iDj nel a I n e re t u n ei tt u a r cu l -lea, zarca a cn ii lreEci l (a Dm u i ft i pnp h i ce a a u rtu M s onl) o u iil n i r eb r as i a u ua s Dumina. a B ec d t n m ra f o i a s s h e i Dc ir l ir e u ri nn t en i c7 sie ne a i i c tu cn s b a rti urcsf c n ea stau i u i ir , eis ls u e coe i am l. n e m t c m ia n ni z o c ds u ea s a l af ua t n ueenl becl I s r o c a a tu r d t l ial u i si u s Hi s i b u i i s a rr a u ir i i u i s ,t l t pr r intiair . id e d t cbec e e a e i i si

Duminica a ieir ii ri z d cat brct i e h r sis i e u nn n o ei n a ce


A luat Duminica locul sabatului ca zi de nchinare? Nu! Nici Dumn en av a a t cDm i si o l b u i u ic e u u a tc s ie i a u ic lu a tu Dm i z u e t n ne , na a c s a l. na eei d h a a ir i a t ee p rp ucd lei s za en i r B ec S a ls a aa o n i e t u cn e si. b u t i t r n g eenenne u n e s eE c 02 0 S a l t i d s u s rDm e ui r l z. :, ) a t ee u e t m t z Ia ( e 21 2. b u s za odihn auIa.a te i lee a iu n e cIa n s l s eC a r tudrae l Dm e uus e ue irl a ,p li u z rl ai B ec Dr d n sc se r l sr a s n p ir i a a e i ieo ir Iau pi l ip c l c si. i v ti t nd s el i u t u m i el ee pmn ze aa tuc i : i n i n o s si l e e ir s a l nrtinm s e s a r t m e te n e b u i e s M i a u u 8 Israelului spiritual est s trca eae iu s e . e e n o eu ca v h l Ia a m a e cu i r l S a l m tt d Dm e u cae Dm i a iee e a t a iee e u n e r . u ic m tt d bu n z l ei i na n Dm e ur c p a rpn n eau I s rt. e s a li u n e u t,r ie l s Hi sDc a t z l s m ro i vr iu s o i bu Dm i s to lr i fi C ie cn Dm i, r u ic u d c r i t rt i h u ic i evreii na n u u u d r . ei s n i ee n na a sh b a e cn s . ni m t S g i a a fu d laiora ret r lf t c i ui r u t ea d t r er a aa u n r ce c cri ci e fi e n o pl Dm i au lus a l s trti oa -co iAv t i u ic l t c a tu u c i m n a li d n na a o l b u i n ei r n o tc i. e i i t
79

i a a f ae r a a romano-co i n a z p n, a c s a m e n u et i i o t r all ie c ie o tc r io u i restul c i , ms i a s a l DminM i u,ez rt l c a cm ta t u i. am l d i ei o nr hb bu n c t ci a Pp sai nm i m n a ll, sa e i ioss ezc a i p u ar a -co i d n v u re ee l c o o t c rn io v ti r t ge tirti r s l d p aA aa u s d o i a e i o c i a ua e a . c s n ee e t pt d ns ei a ct n p et t c s v t t f rti u-au gndit ni d cm ea t Dm i.e a . eii s l C n s n c a ss ibs a l u ic D i t o h bu n n c P t cao fr cre r ti c a a t m i s e e r ft ael p t o a u m ra as , ? nu s o t a nu a m , t uc s a ls lad Ia, r u icee g erti .d n a t eee tes e i Dm i s la d c s Av bu t g r la na t e t ei m n e t ira u c aii oi c i , sp ta i fe i i e z na r i l p rart l c o p s oe ce t z tc m t fa v ei o a nr a o rz eaa tu arti e c e a. ir s a l l eii d u n n e b u i c n o m ti n Iep a e i i ct l dd t n mn l: a a cs n d n , ae o eor f d e a 9 r t u v t i n ra r t ci u a t D , n oc dcd ap e ninc t d sol l -l l I n-a r tei a r a iu si ri e l a I ai I-lea i ut r,c r o n ce I e a I i e c trd r n i u verset din Biblie ca autor tp t p ia i v o tv u sg t ea a e nr i e e r r t a nu ze Dm i lu s a l. i Br b nig , i I t, i u ic n o la tu N i a a ,i I au niu i ni ni i c bui c n a c ni c s n c I e p a lt, v t ip u a ld ni si r u a j c t d n s n r t re a p ii ir i i n su i a e i i u m o e: c rbec n a t i n a c tiu v s d B lceui p ia u iclu u ui nin ee i i ea ss r Dm i no l t c a rt n b i r s n ze ni i c s a l, ucr u cs a l fu erti ezd a c a tu a n tb eaa t s i i t dc i a, o e b u i t ie i b u e n i ei d i e re n a aa ftrt B ecdle t sf Hi imc c s ao p c a ir ie n p . ai ae sc et s ai si c i a cu A e ? di t e s nvd t p ii ir i e ia m i s p ci ir ni si mno a u u a ne rbec i i s. n Um t reits tict p auerri e r r a l teu d ae ct et , D. oe c a n n ra m ri l o ec d l e 10. Walter Martin Epistola lui Barnaba (120-1 )N v a ln s a d d 5: u r ua o a t i u r e 0 e i be a n i s b o e u osv neueui cs b o e ( rr a d a , p eg ia nu a a p aa r i r tr n t d lir t r tr a fz e n I 13 Osv i mv b tE n ae s al o t d p z t s :) b r u o ee l u cp a t v sei re , . 1. ea c r : c t b e ar n e n e ci pe acelea pe care le-a it i ud d d n tu r c r r o m n i t , ohu r lr i ; i su E t n i to u ul v o face un nceput din cea de-ap z nm u e tl e l l i e o aii u en c ua n ae m. t ,a np u it u D a e o imp ieu r c d o aia eei u ce cai in e n e l db uee e p zces i na i n c i a -a t , r t za r I s i d t c mr s a vtir e oi u n a ne i . I a esp e noa sin nl1 c d i caa g t pc dAth , c a 1 : a , ca ice n, i o ii a r s u 0 D e, e r u e p c i a i, j gl n te n ee n mie e r a rtl nc a n a o aa ji u a rp t m z aie t c e u ut dd, sc sabatul (b ie ma c o lz vd i Dm u i i s l ea e, mde ia u Z a onl, ui r n ) i i ea a p u u zn ceia o t an a a r E csp e f c i al a vn s i i pn la u m i s u nii i r a ar vt e i , t g i ec u i I s r o sg u or t s Hi s i u l sun o. u s ,n r n t v r t Iustin Martirul (100-1 ) i d u i Dm i, e a 6 : i zae m u ic ti i r 5 , u n t n n o c ce luso s l a ss ll t noa t t g u o ic r ea a r etn aa r l i t c i ce n a u r g ol n-u c , n d e t timpul, se citesc amintirile apostolilor sau scrierile profe r Dm i ee i u ic s l o na t
80

za ceo o e a n en sbni, o e eer ai i a n tin d a a o t o t d a c s pm z u n r i im u r ar iu e re t i n care Dumnezeu, aducnd o schimbare n uec d m ti a t n n ili a r, fu t r u n ee c l e s Hi s uo l su i d t c mr ca u a i u r o M n i u or a vtir e oi a e i m ; I s s , tt n t, n a ne i n e t r z i . I e esp e y sjua l 1 ) Ti ii or u pc d Lo ( u ln u 7 : a an ei m i , io n n n r u i 8 n vr D nl n p t i r ti r ai c i Dm u i o e s b ot n -ol z e t Z a onului u u a f r t t d n u . C rnesp e aan u Dm u i ta tr a ii , i dCrg a Z a onl eet pm , t pa pc o t i: i us i c i ap z o ai t . Es i( jua l 3 )P ti e rt l ib u b u ln u 1 : run n neu u i i eu n r u i 5 e td i s l m , sericile rp tp c aextd tdi p t cp p z t s l n e ert ces i r i a sl re , t c u s c ai c i n a oo n n e n af a i e s-ar cuveni she p t n t ni a ie t zan ei n em ou or n i o l z c i ii ci s l su c t d n u vr M n i u i e caa est id iio o ra esp r uo l. a e u xt so rc v l pc i tt u D e , r i a nu n ci e iol o n t a p a sir l eea r aaua m a u d r or s r ct p bm, iu e ct n i te n ee i u a ee oe i d t n n it ct eclesiastic pe care l-au comunicat bisericilor din toate locurile a a c tn i iiDm u i utb es b ot ni az d Z a n ei onl n r u r n i o l i e t i vr u e i r ti c t c u Dm u i onl u. Pr bec n u it i u v s d B l ce re niir i -a c ni n ee i i e a s a t ii si i t c a rt n b i r a tno a aa tu ni dDm i, o e n sp ep r sr r s a l u e u ic d a c ueu ar a fm e b u i za n e re n oblema eia tu A c a v u d c t d miu efe ir s a l. u m t i i e e a s ,i a ni bui a m z n t l ae s cu dtc rs a i a ia ee u ic P t i n inea t za ta s t n ces Dm i.e r s t b iu n i i e pm i r t , na nu ee cr p l za en i ra i ir l f t c i d h a b a a au u cn e sericii este Duminica. ncercarea n e i ad n oda eu rcp ii ir iti c a a eut a e i l e ns e ni si c em n u r v ti tr ga rbec i ro d i a eaa tu o eep do s a ieca. ir s a l d n e b u i ved t ien t t n lt l l s ei e t u t e Dm i n eea t c i ; eiiu ua to oi u ic u s s a l eil c i a s ad r z na t b u rt o rt n nr n b a a s t ii s acoteed n c tu Hristos. Hristos este n, a a t srdoho i p m ic u b a a i nn n s a lrti . rti utirza a tus lrean a t c l C i n l i i s a l u e c b u ei o ei s nr n b n u bui e cz ocel zDm i ee z i dbecDm u ioeo n r rai u ic s oi rt eir onl, mmr d i a t . na t d u si uc ieM n i u i u icn ee z ed n c z e cn e n ea uo l. m i us oi oh i i h a . vr tt u D na r t d i , o d n ir C usp t d nocz rn o, o e p t e o eie rt l o e i i r i ee id a c e r l a z l ei e a oh n i a n e ve e re nu t t l e s t f Au a zae u icn e n ccez i oh u l e lr i dDm i un a a ai d d n na l c n u . n sm lr l e i . e T u,rtin et s lre u ic d d g t p t Dm u o c i v u e Dm i,i r oe e r onl ti e i i cz na n a s nu Hristos, deoarece vorn sa ne aie r E NuT t e si ee cr g z nu l o ea n v t s ta p t . l sm t n c s n z cf d t c l za e u ic T u, lr u o e e ai p alr i d Dm i.o au a nm a i n c uu n u n t i c Dm i p t ipceo nee rc ird il e u ic o e or n dp ii p t rt i t oi op d na a f i i t r nu ei oo c i c n s a ee fe uo l p cr a dM n i u rie tt . r
81

Noul Test e n i ue i d Dm i,a ien i r a n u m n za e u ic c zd h a , m t p u n cn e p t c n le m n s lr z p pnp d h .nv e r n o l eu e e rci e a e nu u g t ca iii r chiul l , b uao i u n l g , t Hi si ir e m n s a l ft p . o l n r r o si g ta t s m s n u e m tn e s t B ec ee rae e r oe d g t lr i n se impun. n dragoste, s oe d d g t n r oe u ul u t li a s. a s, c r e lr i sf dd g cua.ir u pM n i ue ie u ul e cer u ei t si l b t e uo l cr e a a l ll B ec i ee l a tt r id a e it u i dDm i. cai ree iu e u ic e d u L za n

E Wt s t l h b l l ii a e n e au
Istoricul adventist C. Mervin Maxwell11 n a t c pm la a e r r u ce a i r s u ie eia tu ra e ii fm r ao J e u i t e ir s a l, t d n o a , fto p s n d a n i b u ine v t in r e t s sh Bt,s t dmr oe s sir Dminicii este tot una a so c in e an T l p cea u e ft pa i. t a u ne cs nla i c s a m ee bs ue u ieA af aes olfemie. m f . et i i t a r r Ee GW i r n csue J eW i a a ptat ideea l . he m e uo l ,a s he u d l n t pu , i m t , o ei b u iea o p Bt.uoe ct ,n e s a l n ir s a l d lJ e a s tta saeaa tu u n i a tu s h e C a ee ir bui s a p a n i t cie i EeW i cvi i eI u d a o ei n . u in rn l r e r p m u A n, tv e l he u i neia n t , z l .t u cra a M xed p vi il EeW i cpve s a eet z a l e r i ne il le w l s e z lu l heu ri l a tU u n t i a b: n r nger a dus-o cu repeziciune n cer, unde L-a tes ae -o ntrv upI sp n z u tt d un fel de templu (...) Isus a purtat-or L uS n r L uP a pn o lf t pn o lr sn i c i i c eft a l d i a t ce o t ld pt,v d e Z e o n ico a -a ra e d ae e ir a n ce e P uc o, , t l u b a l c r i scrise pe ele. Primele patru porunc c a uairt l iru a m i i u u n d t ae s c u a op ne b tle putern d cel e ap uca aatle c m i r E i e tel ea , ro n c c l t s i r a p rs c e ate a a t ru a l a. a a rld sv jue S a he r a mc v s c v oa ea e l nu li o W i e c o i e uo a r r t a u nn s a l n ii m red ca a ue cpae rs a t c s u a l e r ev s n s ep tif i bu o t a t e a v e i a t toii n d g a l Dm e u a liip s d s e c d c i r i iu u n e i n ca t , e e a e e a i z , e m -i o b s i 12. n r iii s riea t mi p f z e eeno, ii p zt b u an ru i cd cs a s en s a l onm Pn s f c v s d eas a l, l W i au i o i e ir a tu Ee he i t e nn ne bui l n t n Duminica. Pentru a nu fi a zeo r i pnir s c a csc tze r eaa ut nac i n e batului, a m i a vi e a ec e e i e tvi e 1 9 a d g n oi n M x lo n a c s i n 8 , a u tc z . w l m t z a a z :n 4 u u Ee W i a v o i n ce r su , md p i c tt l l n he a t vi e a o e i r o s cl eu t u z u r ag a n ea , sl s a l e vo e ltce l I s in Locul Sfnt n Locul a tu r n ia , n areau s d bui a grp er i u P a d c, 1 4 ti u r sn i e 8 . z rDminicii primeau semnul fiarei numai e f t n rn 4 P i i o d c a se s d ac o t a v u s aa s u p e v er a a e u s n u ae d l i lg l n er e 13. v ts ee c sa

82

Mr sfe ce c e aie a iavi i il et a m v o n rp m rn zno l Ee i c ta m ti ge i l u l u r n White, pve eaa tu c ri l ir s a l. u i ane bui r v upI sp n ntr-un fel de templu... Isus a purtat-o prin L tes ae -o -a z u tt d L u S n pn o l r sn. on Hi s u o r p o l f tir L u P a Dm u rt n a n a e c i c eft l s o ot n e, l p t o enel cep e l W i ca fost i n d a oo n a , f a s nEe he m i e a sl c c l n r u i u l n t o rCi a sl I n Ao l aa u e d p g d n a . h r p t lo , ot a oo u a n p a s r nn r r t h ci , e p g e i ( o 28) l W i n eeec o s.al troduc a A c 2, Ee heus domd t E n p. : . l 9 n t t l e i en , a zai n pDm uHi sr th c, nu p es e i vi e e onl rt d pg d e p t a u au i s z , u s o e in r er t s n eas a l facd i . a Dm ir a tu n a r ul Dc onul Hristos i s-ar fi ne bui e lr o descoperit lui Ellen White, i-a f p c le ao li d E ri u e a ft p t e l ss g sm i n , inclusiv sabatul. El i-af ral Ee W i n t l lic o r at u l i t i l he uae eii u n t bl g e ,N l Testament, n special textele din Evanghelii n care El a dezlegat sabatul (Ioan 5:16-18). De asemenea, Domnul i-a f raEi ri t ptolele lui Pavel at s crr a , le os i ea a e i i cbr e eo n ga n i le, ce d n f a tc i t m i at i co n d r v t ia sai p t e ce ee a s dz ruz e a l s tm sl t ie p f i . re t e e u e n onm i l au o n o p uairt l iru a m i tn Pm e t p uc c a n d t ae s c u a u rc r e pr r iu u ne b tle pei d cel eap uca aatlec m i r E a a e t l t a , ro n p rs c e a a .a v o c el e s i r a a t ru a l te e rldsv jue Cn Mi ao r dpm n l i i a e el nu l . uo a r i d oe c o tee ut S a s b e n e ct l lin ss n co aeirp uc r s cit mai uae ei u ep e p td t o n af tl bl g e , u r ne r i i ru tare dect altele (Ex. 32:15, 16). Mai mult, nu se spune despre porunca a IV-a r a t a e el m uea o ni I dcr caf v ou o dsv Ip r p ucaV ee iu rl a. ne r i -a t Ee W i ee d i , ap s d oca o n , l l hei cra n t d t vent i iru e tr l p uc m t es c i t r e ee deo r i eue cap Dm uHi s l a t s ic c td ccae s s onl r o Ea ra t n rt nac i e u s. t t f t cc m i a p ucd les i ia e u n e n a u e am r o n i e eeu r d Dm e u u pl a e r n g t be z, eaa tu Iei Ea hi u M t n o l ir s a l. tcc m n v g l d a i v re n e b u ia t i ne a p e tu, : c es c m i a p ucd L e I s r p s S i eie a eee am r o n i e? s i u : u p r t a e r n g u -a s n bt Domnl u n e t , ttim t ct sl l u uo u u Dm eu c on aa uo ue t , ct c , zl u u a i , t fu i t t get t .c s eeed t, c m i a p uc a 23 u A aas c i e am r o n M t 26 l u e t t a n ii a e r ( . :38). r W i e a mc v s cs a l n iia la v S a he r c o i a t c s u m re d . o t a u nn bu ot a t e e r. . s l b u i an ia , n ltcel I siL uS n tt s a l e vo e areau s d o lf t eu a tu r grp er i u n c L uP a d c, 1 4Pz r Dminicii primeau semnul n o lr sn i e 8 .ti u c e f t n rn 4 i i o f e u a u ca se sdauo t d l dale i i m i p ev e r a ae c ae e r e ag a n r d u s n n a vu i e s ee c. a s a lo t ia la v N ic ! l sa Or a t c s u mre d ? i e m v ts e b u ni e t e er c u d M red a c t i Hi s I s zis: Eu sunt calea, adev a l e rl r ui r o ui eav S i re s :s -a p t r v N e n v ea a le tr Mn I n 4) u iia i n u i lTt d pn i(a 16 n l a. m i n c i e o : .
83

a avi e Ee W i a gj o c s zn , l e t i l her r sc firme blasfemia lui Joseph u n t ei n Bates, ce ue g rp ia u a p e l t r Dminic s nla i i a r n a ne ze i ie uf e tt i m i . oe r a s lr i t vo en c a l8 , u a e i i ct u u ir n ia ee c r n g r cep du n 1 4s n d n . n u 4 p v ti t C i n ri Hi s ug r a s s cai f e ll rt i ca rt a i o tct p u i i a u ei a o n s n o n a ee e lie n e i t Ee W i cee re v v e a m lf d a r t l l he n e cu a ,o e a f ai e e b a e n t . l m z m d i ia l r en fu dcrtli d n t ee oga e i . ce t eoi v t i t

S tn r c a nt a u pp i d t b l e e av i i a st v es evaluarea acestei perspective n acord cu Scriptura


T li d n u e iar a dEe W i cpve eoi v t ir a lits e l og a e i m z n a t t l heu ri l n t i a r sabat. n cele ce urme v v e ce a m d p s a ce a ,o e a v f aie r a t a z m d ta i i s e b , r r d soc i g aeS a l c ee er m i s e e e c r m i a t, a u s d c pe i e an i b u a . m t si aj d cr s o t a e i ,s u c c ta sei e een i r r ti d n ee n o e cee xn p th a , d p i v ti t t np r td s cn e n e r e p t jt Dm u i rt. r a lp a eeef onl Hi sUm t re a grafe sunt preluate din s r a u s o oe r ct dd t n mn l d ns14. ae eor f d e a a e i ra ci u a t v t n t Arae d ns: a t ee ucle r ah io t f a e i b u s p t c tll cn i ar i i v t S a l t nu na m t n i r n se ie l Dm e u.ca l t e a ria e n n a u u n e . s h r a e l d i d sate lui at i z t i . m i or a r 15. Dm e u un e z Rs n b l Araa e as ee ez.o tbuis s us ii f d m iu s o ri T u, e e e p b :i i c m s t ee t ir r p d lo s e a n m a . ucle r ah io t u a a mn e rit Pnuc tll cn i ar sn e e o te t na n i r n se ie l Dm e u s Dm uI s rt. e c s lt e n n au u n e ee onls Hi sCe e t a e l at i z t u s o a mi a a ri o t ie l Dm e u s jt Lir c p d i ar n n au u n e eeef u u toare. o r n se a t i z t r a sm r P t a e i ,a t ee amr d Hi sA li c s e r d n s a ls m i a e t r o ca lr e nu v t i b u t t e c s . e u u t p aas aceea L-au omort pe Domnul Hristos. cad n m l i fii de t a l re T m ie o a ec t am lue s oo e u u af d d lai ca a i i u i i ma , nm ii c ee za e uu m t di -L rn i zg u n s a lo 58 a tu (a :) b u iI n 1 . Araea e i :Iea d c u ritl r f d ns dt u i i m v t m i t p e i -a e a i tatea, ct g b e Dumnezeu le-ae iimd eo pn i n c m n o r m t n o si,r m ue u a i s a nt , rs i n a a rtirea cozeo n, l da s a llaa e 16. er cp ucoi i e p i b u i t l e r ib aa g z a t z i pa e Rs n b l Evreii din timpul sclaviei n Egipt erau un popor n us i c p b: i fm r P o l d Ei n a v d e a iu v p c a o a .o r ii i gt u a ta le n a a rt r e p u et n p u t g e ai c eia tu d a ce sa lc sui ep ir s a l,e re r cva o t cl g tene. Legea a fost n i bui oe a l n r e i i d S a I o d S iui pve d ed ag u n a a l i ia d a c tiu ri l a a e lu iC d t a n . t v a r rc i a r co l: p r
84

ir i onleo i u oee utele Sinai, i-a aceo t l s t m udv b cM i pm n pvD rt s d e d a e tl u b a m rria e ip t, reu et l Dm eu ( .38 l ue t ld ir si c d el i u n e E 11 . e ti b n a cs , gu u z x :) Deci decalogul, inclusiv sabatul (porunca a IV-a p c rt ) ru i eu , em sl ceoi eee l legii, toate au fost date prin Moise. Prin emnl i gmn r r r ir r l ti o o a m fu m iu a e i i c r s d o tzc s a l f aa t as ,d n e c e n re a t a i i c r s v t in a t m se bu ftnte e o udn muri de-aug i ri r ev i Ei, ec si a l u s i l, t de e n gt e e n lt e o c i o r p ca este fals. Arae d ns: a t ee n en rMn ( e p t f a e i b u s u s t i i i) er i i v t S al t m t m ne e t , n u n 17. c. us cE s tonl r ts c a () t uu Dm uc ee f e. .t i . i n a ( i s. )n . Rs nb l S a l tu s nne u n e s e n e i usii a t ee ne rDm e u i r l v h l p bc b u s : m t z Ia cu l , r b u us u s n t Dm e ui si. e m n d s a l eene r u n e ir g ta a t n t m ne z bec Araed ns: c tis li p l , uc a ut f a e i r ul u ia f t c a n c d m r i i v t S i r m t p e b z au t i n n i Dm uHi s r za r r e a i s a onl r o e i p g i i c e za a tului (Luca 23:54). s , a u e ti n p u b t i Dp maeS Es odihnit ntr-un mormnt, simboliznd astfel faptul u ot a l ra , -a caul n p i r c p d a d l r u s ei e s m rarea neamu i e s18. n lo n c u m e Rs nb l Pn c s a m a e i i g e ionl usii r a a f ae d n s ea c m u p b : i e t i i v t iu r z c r , t D Hi s n e cpv tsl l a i t d u o t S r o cae reeue S , dp uo a c mae a s, t e i f u u t sr t ra . Aceasta este o erezie pe care o vom trata la capitolul 6. Domnul Hristos, chiar d a trupul n morm nzaa tu n e n cs odihnit. a avut c ni s a l un a -a t u bui , sm E a e d as e r a eii r a p S a i a p l mr n u n b, nu v t c i s r a n s r s h ip t s vt a u a t e i u a o demonilor (Rom. 10:6,7; 1 Pet. 4:18-20). Araed ns:a tu s nl ph i pnr i . f a e i b u ne a e i ni r cd 19 i i v t S a l m t m n r r i en i Rs nb l Dhlf t t enle i ni r cd v, usii uuS nee m un r rpnr i o p bc : ss ph i i en : i i i dp ca a iCv t Ae ru ( ag l m n i o t) u e ut u n l d l E n e i z u v u i v hi tuir v se a a i ar, i cz E o p e icDhlf ta fe f i a ru n li i s et u uuS n c e se g u, c e et , a ft cl i u , r u s d ti r este o arvun mni o t,er r c p a a eri e a oer n se nu u r coc ta d ti i ar p t s m r e l i g Dm eus ea a leLi(.:) a le rn oa c u n e p l d sv u E 13 Pv n a tRmn z, r u a i f 1. e a i actul prin care Dumnezeu ne socee e i nir cd snm o n r i r ie u ee tt ph ipn en t 20 (Rom. 3:21-24). Astfel de extinderi abuzive ale ndrepti sau justificare re semnifica z i b u is raocaen a n S iu , i i sal a p e l a tu u a t e ce c tmn i e te sm r r p tuire, rela c Dm e un d o ta f t c adventismul este i u u n e e e nr z a u e z, m se p l sabatolatrie, u cn el a te t m jit a e i l. s h a a s adcr ar e d n o a n ir a b e ot a v t i a tr
85

S tD i m lr a u un i nf i b l mi s ua a, c e i a e
eas a l ee e r a e i s nla d c u ir a tu s p t d n e u ce er n n e b u i t nu v t i m t r si e c a v a Dem rre c m n ia s nm ir I s rt d t e i usc ue ee u apn s ei e r. i n t is tr t i u Hi s p c ir c nm ica a p uc , s r o n rt ecd u aa icei o nl p s, t ai c e e r n r i n ecial e s a lv fm n i P ris cai p fi a a e o a t, o i ui oi p u o rec l d nt r bu r t t t e lir ot . v l e e v i l, i s a la e n m r dcdi d t c iz o d u i a t v d e l i re ir rt ii r i r bu vi u s i o 21 ne ei n lel n m , p t eaa tu e a e i i of e e r ir s a l, ,d n , r p secutieerti nu n e b u i i v t iv i r a d crc i t t ei n a sc deb l liu ice of p a , c d S t p ti ti e Dm il v i l t e n i te oa, n rie e l g na r ai en p d n a l c e Ui a A ec Dp a ne l mr i u d i , i p s n ce ui s a la t e i. vent i r eo a n ea t v i oc ra t e r n bu pm s nla i vf id p t td ua r i m u ie i i e u e r o e n i e fr a pr t nu t a . r d i u a , o p z t ru a f n care n ul r t r v nr e m o e m re a n e m t e en z l ul d t ad ns p eg rh a a zae u ic enl or a e i u e l t n i r i dDm i i m u ci n v t n a ne cn e n u t n s f e Vmv eca tc tac sr,e oectlr i i i o e a t S iu , titi n g tta s u u a. r d r r i a a a ee c r p o e n td a e i ,r ce i c r s s r c i u enl n e e d n pn a ee c p i rt i s u ua v ti i r t n a ee ei c m n fiarei, ca si s a l a t. n bu Arai ci ra e i : f d t a d ns i i or e v t e m n t 1. Sabatul este sigiliul sau semnul lui Dumnezeu. 2. Ao lss to s n s nl iu n e(b u n p a au d e e e ul Dm e us a li ci p n u m :m u z a t) s nla i e l cs nla i tc a i i ea t e ufr. zt e ufr eee det s a m ieR u m ie s v f d b , r nm Dm i. i u e u ic a na 3. p a l o t t c Mr a efa e a u ic m t Cn a i e a ru snn l e li ti r Dm i . ge r ne ni i Cn lld L d e a ei pm le Dm il oi c u i a ie i n oc a m s ra e i g u ic na eeai. p it a c up s ua irin nl 8 css a l e e tee B ec a 5 lit P a a a n p c t rc i si i u3 d r i h a n anul 1798 d.Hr. Acest timp de 1260 ani de . . a c i-o H n et p s ue e im lia ree iDn75ip . ee , prez t ir p fi d a : o rc i r n pne o in .2 A c 12:6,14; 13: 5-7 a eec nl l i d Dn75 Cr l . p s r c m i a :. o u P a t ou e c n .2 n c m s fr s At i d Ao 1 Pp v i ue e i eeia a ncs i p .3 a am n l c t a u i t n r c . a p s nla i a ee cn eza e u ic lu e ufr, r s h a an i d Dm i, o l m ie c e t n i r u n n c e sabatului. ir n ii u a lp a a,o r p d lcer p c d d t n r tre a g f v u eae tiu t e or m o e r re m s n l e ne ci n a ei . d ns v t t 1 f aed ns: ) i a e i Sabatul este sigiliul sau semnul lui Dumnezeu22. Ar i v t m t S na si eeca lr ia i c e s i i s a li c n n r B l . m u g u t eu u g de b l i Rs nB l Sabatul es si l iu n ed r raaus e usii p bc : t i i l Dm e u o e cIa. e gu u l z a n li rl pi i r l p e cs a l r ni u, rai r a n C il Ia s a a t, u d-l i u l, u oiu s e z s b u p z n e i m io c 86

l n u a A s vfne i oiuIa u s n e i e m n e r t ct ai t Mn i pi i r lne vn; g t c m . ea r e c il s e m c c i ei a t onl r i u i za t S a z fuDm ucul i m n la ni aa e -a cn s l c e er e p t, r u pa o hi i r ua ( .17 S a l a ie d n n r ri d n a ft E 31 .a t, zd oh u e en i t sl x :) b u c i , p zt nimic pentru Biser , o e s a lir i tHi s h ri ri i d a c a t B ecee rt. i v i c e re b u si s i s C a ee o mntui s a l ua z a l d n c d n i a t, coi r e oha i i indu-se n Hristos. in b u n ce d i , oh 2 Arae d ns:nAo l as t o s n s nlu ) f a ei pa s u d e e e u l i i v t m t ci p n u m : m i Dm e u s a l ienlie Rzt c s nlieee e u n e (b u s u f i e l e u fr s c a z a t) m a . u r m ai t v d s i ea ti u es Dm i. e et s a n ee u ic ob d b , a m t na Rs n B l n Apocalipsa, semnul lui Dumnezeu este numele lui us ii p b: c Hi si l Dm e u c pfnl er40 de e irce r o l iu n e si e u co1 .0ev i nee s t au z ,r s r i l 40 e r dt l 1 s ii ll Ia ( o 7-8; 14:1). Nu scrie nimic despre sabat n 2e ni eu s e A c : m a i r l p . 3 a s v se a afo v b d p s a Dm e u r s cc ct ee. c r fto a e r a t u n e af p ia ee rt D i s r se b , z i ef t i acest lucru. o -a ua a cMel a e ut S nl; A i m iti t i st pm nl i u ii pm t, i l te u e o u e p uu l a ou p r e au e ic e m r n c E stu s au c i t d mi a aveau scris pe e te t tzi p r ,r fn nml u e t i ( o 11 n schimb, n versetul r t u e Sui ml a l Su A c 4) ue e n e tu p. : . din Apoc. 14:1, adven c sb l dnml uHi sil i t ii c a tno e u e l r o l i it s a c t e ei s t au Dm e u sfe og l ei red ns. u n e A e ctlia m a l v t e z . a a eoe s n e a e i t Creeenla ii reeenl i u n e Dcn a s s uf eces s ul Dm e u a e e t m i r a t m u z? u Ao 11 o e csf ste ri m r numelui im n p .37 b r m eo eex ean l t c :, sv l ps u u o fiarei. Fiara va avea un nume care va fi pus tuturor celor ce primesc semnul f ep m n s p fn . a u r c i ( : v e c i ie a er t Dr n r tu at 11 e m i a r u ue , m o l po 4) d l Dm e u ue u e Liil i r o p fn a er 40 d u n e p Nml ual Hi s er t co1 .0 e z n e u s t u e l 40 i e i e a t u n e c nc ti ah zcnmlop s l. c t Dm e u i t i r e u u e l e r iD i a z , t A is m c a r, er c cla r . c s m rra rud a ra i eet l e ee p A a aa r ole a tce s sp u i ai e t n ce e l n t n f it i r ce e e e. c Acum se pune ntrebarea: este sabatul numele lui Dumnezeu? N ic !o a e i ip c s nle er co1 .0 i e m T u,d n s n e ud p fnl er 40 c u d ti v t i u t m u i l 40 e eea t. i nat l4i r g Ao s s a l ti c i u1 nn e a p t b u U a-v po l ta calips e v e i e a vi d c n s f st ni r d u n la tCi i r l u e o ee i m c o a c u s a h r is i l o c a t vt b. a tc ou a e iCM rn a eruo t uep ee rs a p . d ns . a i x le n cn ss nd p a t Ao vt t v M w l c ae u se b n c 14:1: o l an e ilz mde lt i i (m u l A ci p a s u cve n o xi si ls nl u p h aa p i gu e c l ) i Dm e uua t A d , m ul Dm e un p a sn ee u n ecs a l. a s nl iu n eAo l a us z b u23 a re u z ci p t s a liu e Mel l iu n e a t, Nml i u i l Dm e u b uc e l i au u z.

87

E eenla in eDm i? u c s a lu rni s s uf e ir u ic Dp u a t n a io t m i ea r ni i m bu ec l rc s nl i u n e Ao ls ni n e Dm i n e tu e ul Dm e un p a a i ea u ic u gu m u z ci , c ir p ni i are nimic de-aa cs nla i i u t e v ec feu e uf e U a-v ca nei e an c m i . ti r e i vi d Ao 1 n siDm i s zan i s t p .3 u c c r u ic a i a e n u u t p mnii. Semnul fiarei, n a rcdn u em r c e na r s i r24. cdu i o r dl bg a , s m r a ute o c al i i e n a g v e a t u Astfel, semnul fiarei ar putea fi acel dispozitiv electronic numit m ri cer i l t s pl f i di P t iplantarea i c, rafm a a u i ai r i i .e r m c pa o i pn t b e e u n v e c d nu microcipul,r n o d o i te rpm n s p frunte, care ar u af e i e m ta e a e i i ve c i u u la nenc t e Frm ri n e n ap esv d s s u s ( ai) i c,i n u ru a a s m ir . c p m i c c o t n u c p e e rea icz r s iu Omn n af li u e, o e b iii af ci n z a eiu r pt n m r d ac n l i i o d h . i i i bani, ci n credite bancare. Fiecarp s n aa ao u a air u eeo rv c t b c no si ra e n l n r td n microcipul pe care l-ap ts plA f t t u p r s face ruau i .s loe m ti -ar r be e t ,a c e rul e folosind microcip ds plcerc ao ud b c a n c d u eu i , raai c t i a t c l be a e t v n ln n , u i n oamen aa n l a p t ali i rj g a s e r pt i u e c nu . T b e acrc e ri m r n eiie Nml r u sm iaf m x ean lu la i u e ei li p s u u m u f . i r e f e o e c iac ei p reeee cnm r 6 .ue i i a fof t i eoi p ft u l 6 a p t i di n f s t t rc u r c r v u6Ns nml fr. uesto f l e p u i r,n t n u e ie A xt t e d s cain s i i c e e ai i a t l u e li te o ea a e p riu e uodto cnm r 6 .-a nceput cu n rr da oi nml n i ti u l 6 cce t v e r c ru a u6S Nero, s-ao i acde a -a c i cS l. n rp bm c tu u i ip i s ha u ti S g ar l nn t f i p i n et r a n i u oe ee caia a p e v o c do eo ilp fi v f s a e cf v a r n i r ttc di rec o i t e a r a i , n a n e ot t i e r pei. of r a aa anml f e a p e fil rlc Cdi e c s, u eii i r u a inu n i e n ia a e t c u a, r t cs io aid mcrocuds pl i feao c ceu i cu nr ei i i l u i r ccti i ra m ri l fm i n l p e b e aa e e a c p o s a r inc t ili a n. p l At inuv t e -i ai u n i s i cs S a i r C o o lil a s p c tb e p c f s a e e a c cz a ct u t r u s s o i d cr nue e n, e i u lr oe t a e i ai p a s p t a s i eaa tu n a ni d n cAo l a e r jtc ir s a l, r i v ti r t i ci , nu u ia n e b u i u e c p f o a li s tli. c a v um iu ec stt b oc a eoc A u m t as ,ii cn eu z g u og a m z s t e xl c Ao l a e c lc v en ca e p eeu Av t i i p a s ca ee o i,u e c s n tt. d n r i ci p e nn e u xl e ii t folosesc cartea Apocalipsa ca o sperietoare, pentru a-i manipula pe cei n tticp eaa tu Ndduic d e or a s eio, ae e n es a l. j e c a l fi n ct rs c t ir b u i s t et u e e e c i oe e p m ld t m d aen i Dm i o at i rl r e uiee a e sh a u ic i v po v i a l b a cn na c r pv a t cpoha Hi s uair z i s b ri b u aed n r o n ceai d . is a l i n s, t ne l e m t e 3 f ai v t e ) i a e i : Ar i d ns m t a m t Cn a i e a a g r ea u ic . ) p a lo t t c M r li a ir Dm i25 ru snn l e ef tn e e ni i b o i l l a ieam pm le u icczs . ) nl d a oca ei r a gDm il lit 26 C su e L de i si e na eeai c
88

c a l t an p p sua ir i a l3 d r i ha ) pi e e tee B ec n 5 . . an et P a a a c u rc i si n u 8 H t i c i-o 7 d r ctm d1 0en eee ee p iare i n 9 . . e t pe2 da dp sues l r p fi 1 8 H A si 6 i rci t m i e o n e d Dn : p . : 4 3-7. i a 75i o 16 ; : n .2 A c 2, 15 1 dPp eecnl l i d Dn75 r l l i eeiaa )a s r c mc i a :. o uc m s frs a t ou e n .2 C n e c t a u Anticrist din Apoc. 13. Papa va impune semnul fiarei, care este nchinarea n zae u ic odeaa tu i dDm i, l e n es a l. u nn c ir b u i I us ib l l c t f ai v t e a r p ul ii a ee i a e i : t snr e bc a s ar i d ns e m t a m t Cn a i e a a g r ea u ic ) p a lo t t c M r li a ir Dm i. ru snn l e ef tn e e ni i Rs n B l ntr-a v , p a lo t t c M r d a e us i c p b: i d t Cn a i e a , a d 7 e rm ru snn l e n t m r 3 d ra g r ea u iccz e ai 2 . . li a ir Dm i ai nchin e c i . t 1 H , ef tn e e e ni i d a art l r ei o nr D c P t ca , m m t a s at d m rrenl ee e r c a v u ct po i uip ii ? nu au z n e c i , n ti r r l l o B ec I auI t, I e rua i d Dm i e za e ir ig , s r u e l cza e u ic r i d si, n i u i i i i n n zt u n a u h a a iri e p x av 0 d a .h rd n runosc n i r B ec d a om t 2 e n Ci a e i i c cn e si i ri i 0 i a v t ie t f t c m l c i re c s i d Dm i27. Mai mult, a u uirt pv u u t za e u ic pl ei ia n i m u n a e i i u mdoc d d a c s, t Cna ia d n s nn o ce,e a a aac m ru o t t v t ip t rt t e t p a l snn v t c tigfo r c i d d drepturi speciale, respectiv ziua r s e v ul rt l u u a r i ei o n -le e nr dDm i28. ar, Constantin cel Mare, cnd a legiferat Duminica, nu a e u ic A d n a d ra u lr n , i o ac f a op c c v h ee t n u u o c d r oi t rt rt ct c u a nr m ai ei e e c n c. Av t i p mv e Dm i d cr Cn a io ta a d n v n r o r u ic e e o t t a ce e ii d t o aa ni i t snn ar ei b u i , r l t i r v b d ici nu se punea problema irs a l, n ei es i o i , n ia tu c dn a a ,t c rn n t o sabatului. Dm i e za o eie r p . o t t,a r u ic r ii S ru p t n Cn a i c oc na a u a l nu g i snn i e politician abil, le-a ap l d p rs clp t za o ei d i no r tip i e r i S ru t gi r e u ea nu u a l. e Av t i o en z a slr n a i a p a c f d n c s e ctu u C snn s r e ii n m a t e c: o t t e t , cnd din Du icoi u ai i rs i ua sro s mn a m i z f t p es ag epj l eod e e el n sn , t - su rn ct u g t e i se . e p i ie a d p c i l Dm i, r m ri a29Dc n v e e rt l o u ic i p e l i i g i d u aie r c na a c ieu a l ir t Dm i.aa e i i nenl a rt i d e a si o u ic Drd n p s ue l ei s c u B ec t n na v t iu m t g r Dm i c zaS ru p , ar ue s p ne u ic rt t na ei i i o ei n d ot n i l n u al g ti ime cnd i r .ec s b d n a ch a an i d oce e ti P a a a , v t i tn i r za e iin s c oe e t z a e ii a cn e t u Dm i, nd -o nu u nE b e u icn ee u ic c se n u lr p i i i cDm i u s n o ir d c g. t n u na t za o eie r c i a d l z or r i lca e i s rup t rt , r ea e c aii n e c u a l nu ei d n cn a i tc z fa e pv t e a u ic e rar s p ia deaa tu a ree g Dm ilp t cai ae e n es a l l i le na, nu e m t f ir b u i necun co.s leao mn pna Dminic v u coie o rA f d ria e ,r c e u s ti t e n t i r a t a z , z d

89

h a c s nm ed n z o ee a rdare n i r rt , t u i da e i i gn d cn e ei ee n t v ti p t , ved t b o o ia i e osn s itu ni. n nl i p fia au eu i se f t n reo l bcl n b o i l n a ieam pm le u icczs . ) nl d Loca ei r a gDm il lit 30 C cu i i de si e na eea i c Rs n B l Av t i fr c ia sc cu E n e us ii d n v o t r c cto i . i oa : p bc : e i i d ae i t t e nl i tz nll n a ie( 4 u ftno i universal, ci unul romanoC cud Loca 6 n a s c cu oi i i de 3 ) o u nl i co T b e crc ce lr i inte de a merge mai a l31. r u s li v u u,n tc i ei af m ta c r a i d ae a iesa A a i, Tr da.s Mcao e r. ocaef n s m n u i eszA a i ft p t L de l i c c a ti i s o e n p t d r t B ec p a o c et d n t a a ae e r a ir i c d ft u r td u ra si si, n n i s ci e otomani. Mai mult, n anul 364 d.Hr. nu exista romano-catolicismul. Rm r i r a B ec oo x oa -co a ru a l a ul s i l ir i rd i m n a l ,p d n i t c e si, t o e oe i r o tc a p u i 32. f a sr o dn 1 4. . sp d e a acs a ct p b eeg 0 d rc der u m r s i 5 H,n oc e hm n eo r e a t d t a d e sf t ca e i i c ga of r ea i r u, r o d c p l d n ru lmd ci d e ti ice v e a u v t ie r t i d t s c i oe p t au i d t aa tu n r d ss n d e r s eor s a l,u n e t p e n oa nu s n ci b u i n m e c um c t cs a l t n-a v o ot l d n a t ee t d ilr a v t i b u s r e r dai a e i. e t Av t i u e bn e a lf ia ti ii onului d n n sa id l bsm t zan ei m e ii t a ae a u vrD Hristos, c B ec S Ic s n e ct d d t i ir t si a a e p a . t u i n ae e or , ra ci n 33: r Dm i c it c r f d ea a ei u a n l d ns ze u ic an i i rt a n m t v t P ia t ni i s ue ei i e t n og e tn f li ( T .: Ti f li d p ce ria n a a dei 2 e 2) a a dei e r a i n i r eg s 7 . n r eg , se r v b ta sl Pv,u rni l rc za e u ic Dc o ee p t la l a i oe tu i d Dm i. a r oo u en e c gu u n a l m c tt, b r m c tn f ni a o eu o e a a deleg e n olre z n x l sv i r i n a ua i sm cr sa c cfeob a rauAt i nm leg i A a a n e cp i p i l nc t u ic neu c s t i, a si a i i s l i r, t e lit e t . bsm ee cor fsa sDm u irt ir i lf i s g von d on u i s B ecSale. ae e t n a e u l H s i si o i Dr e n lCnlliLocaA sc cu s uu a s r em a o i d a ie cto i ee nl vi cu n de . e nl t i i universal, nu doar romano-catolic, implicnd participarea ntregii Biserici la h r c cu i o e o ilB ec p a nl .4s t o ri o i l. a c ci iri l a 15 u tl nl u T t nle si, n e i i i u 0, n considerate concilii universale. Conciliul din Laodiceea condamna practicarea s a l s i a. rti u le a tu n t u i C i n veasc za b e ci bui i d c ei s l n e n n i s ei u m t ,c tb eu e a aic o l9 A s o i n fee t r u slre c s z (n u2 .ct nl ua d s ei cz n e t a n ) e c cu i c c a p e a sluPv, a m cc ce ose a n r s s se p t l a l in ee a v i le te c u l oo i e u u ir r n g c d h .rti un ee sta d su i r u ssf a i a C s lu s oe i am l. e i e co d n r ei m n t c u i u T ba a deta eri di am afB ecn af v ni e it ii a p c e ds, tlir u r a tiinte ni r es ui l e si a i u cd t c a o i n ie ao l Ht a o i l d Lo vi en r a. o re c cu ii a z u tn i n r nl u n diceea a fost ct se i poate de bine-v i,e re c sit t tura Noului Testaet d a c a o o a a tn n o e nl d v mn c rt B ec e cpv t ir Dm i. e , t p c a ir i caeree n e u ic t i ai si, e c in i ea ni i
90

c a l t a c up sua ir ia l 8. . a c i-o ) pi e e tee B ec n n 5 d r i ha P a aa n p t rci si34 i u 3 H n et 35.ct m d 1 0 n eee r n 1798 d.Hr A s i e2 a dp sue e i mplinirea e tp 6 i rci prezt , n 36 p fid Dn : p . :1 1 5 37 re i n a 75i o 16 4 3 -7. o i e .2 A c 2, ; : Rs nB l Ppit a t a e e c cp a e I usi c a l e c tsn n e n u a L n, p b : a aa p a c d n p d i t p o c d cta ru c d e a a l , n anul4 d r cta a a s p l to u r p a 38 n ea ea n ce p 4 .. e p 0 H As p cu s f m i a p t cl ipc i i ir ia s a u a e t i amr ee e l esp aB ec ce e f l r e e s i i a o si i r l a Iu l ,noa la r o t to l Pp c u u r i e si At i A x dai n a ip39.ai p a p e d ra m i , e n i C snn o h ia t ti n ccm i a, n a l 0 d rdoar n partea de vest a Bisericii e e amrp n n 1 0 . . n i u 0 H, ( r a e e, o uA i) a n a a t u r t s dten E o d v t r l f i d u u v a ote i z up sN d ri r c, u ti a a c e 40.u a l 5 d rc d-a vB ecd euIp i Roman Dp n 1 4 . . s ia ir ii s l eu a si n t m rlui i u 0 H, n p d m r s i r m fe p en aede a u p r u a acs , i i iln aa i p t es Er e o s e hm oc c nu e p ra t oi sau a Asiei Mici a fost a ld a cp a e aI e a n a ,e re a L n l -l i triarhul ut o e p o X a p Constantinopolului s-au anatemizat reciproc41. Ca atare, nu putem vorbi d p pg ia rti u i ta a au d cr p i i e r ror c s l o l t l42 e e a ni s e ine ei m u n ti e i n t t p c d p a sz g e l , au s n d n .d n m io e r p ti e r a c p a e i i v t i a teas e oae n a 43 m u v t iA e i i n t t z ce iu a l7 , 1 0 e nd 3 d rb e d r , n 1 8l 2 da u 5 . . i :n l n m n u 9 a 6 i p 8 H , serica romano-co pm oot e o t44. Aceste afirma n a a l a r i lir d mae tc i i t vu r iuu i a p i. i d u so c a bec r a -catol apr t c er T p e n elie , ir o n or e m c v si a m o i c id eu controlul45 Er ad a becr a -co s m i fe n u p a sz ir o n a l ee ailn o , r ti si m o t c t a i nu t ca nainte. Ci rc ssi ndv tt cpi an r a sfe e a i cuc tea o i ie ao l e c ce t e fe i s i u lc tn i a t n r n c bec r a -co A t e m r r u r c m e u ir pu si o n a l . t i al p e, i a m o tc i f i i o ti t p ii iuir vi pl a .d n a asnl 9c ren o i tc i e p a v t i u l a 1 8a e d bn e n z , t a p A e ii t e u7 a asr u iu rp a, sl a lsoa cce p fi. n l il p eia l c e s aot l aul rec f u ti pe a t i ce ll e ot e Vmv e m i sa uc1 0 u e en a , z ce as e o e a aj f t 2 n r ri n c i an r i. d o pl 6 p zt i i l ld i c e t Cm aue a e i p t c ic e uft rod cr op i a d ns e r rt ia a o pg i e e sn v t nu ei t n r s ini t co i uee n t d a c a e i io ir c tiec a l n s o s, e re d n c se o c e i tc i t e o e v t i nd t i n Dm i f p t i a a r eg A are a au rp a, u ic a ae n i f li c s p z te p ei pe na c r d tn dei e t e n r . ti a l ca fiind globni ue l md , ta rr l i r , a t p v u eueen faei is i a l m l ui i s a a i t c a t oe c a v u Dti cp a nru av ai nm i stu u m t af da , tc, a tt uiu a neo l m z. i n p et u r i b cr co a rti u i ueo ep e o ril a act s l a l l eis l, sp ts nch r u u ft rt t c c m u n i n a u tl i e ea eu c Av t ia a slr c spul de a-l prezenta pe papa rt ti d n f ct c , c ei i e i i c e u u u o n . t cara aleDm ilcf d nc t e z a e i l pp e d e a u icai At i Nc u d n o ea tg na i n is r . a l v ti tr p ee a a d le Dm il ce ft z i g e s a l. r s c z ee a u ic a aca m ia a tu O, t ut g na, r ee an bui

91

istoric vorbind, papii au avut alte interese, nu prigonirea sabatarienilor, care erau o minoritate neglijab ur a e i . i i e u d n l n a v ti t A s t t d pg i d c z s a l, ecejc ct e r e ro i a a a tu p a lo e au ini n u bui r a a e i ia ru d ad e i c p i e a d c i d n , r ol e v ti e l t er n o au f e vt a tm a m sn im , r i r n c c p i e f evt a ic z eia tul e m e u o au aa d c pu m sn im d a air s a u, i i n u ni b ic n va sc e op i ee rs a Ci rae a t, r e i a t i m au p t a t e a cp s a l o az i pe c sn nu b . ce c t b u v ae ad car ua e i . ecea c s a aaa cp ,u a e ne ld ns Cia c n u a c s, ct p e , tg vt m r d r et c p i i e r s a e r s a o au i nu a ti nu a tarienii, sunt cei care citesc istoria m sn p t b pt b numai din surse adventiste. Cei 1260 dendp sue B ec d p ceo e a e i a eee a ir i e r a v b cd n i rci si, s e r r s v t i t s tneit 1 0ei ceu ue tu ir .e 1 0 i u , r l e 2 dz , rn a l rcB ec Cl 2 i n a a, 6 , t l a e gu si a e 6 dz r ri eo a e zuc m rd ct Ao l a re ei e en p id n a l e a i ae p a s p fi l p zt ra e c u i l e n ra ci , o p t erruDnln :. tcsi n p .2,e n e u a i p oc a e 75 a ec Ao 16dud i d d oo l i , 2 I r e c : e a t ren bl : imeia a fugit n pustie, ntr-u l p g i e u n e er i c f fia b e i no rt Dm eu c e td z csf h n co me o seae d z ani). Femeia din ai r i a lo i u u ziei (nu e t o d t ic l e Apoc. 12:6 nu este un simbol al Bisericii. Cnd ir a s ee t u B ec ft rca , si o p su t n a a fugit n pustie, ci a suferit martirajul. Cele 1260 de zile sunt zile ce as e u n P t coceic v s v d face cu an r i, a .e r ar n sf o i ca m e ld i c n i n u t i i e nn e -a z , ca , e eo ae m , 1 0ei eeea n Apoc. i n u n a e i ra dt p e2 dz , t l t l u e ica p id i d 6 l s ru e 15d s fm d l iei s-a ap e s lre au c 3,a u o eu d z : : r br n l I e dtur u e p r e i te cz tzi d e n. Evident, 1260 de zile fac 42 de luni. o dl i u u Dr2 e ne n ti i j t T i i j tp a4 dl i s m r a u te r a u teo u na e n i m a. e n i m a t f x i nelr rvm,r u j t uevm i pm i f u t: r evm r i m te n r i era l m o o e u e i u aa i e , 46. Expresia v m,r u ac u a d a j td a d n n o n i m te e n i , i i u a o r evm r i e e i j t ue r i s f s Dn75 ru n p . :. u te n vm t o i n a :, e m i Ao 11 m aa i e ee l t o .2 p c c 24 n ce o lu mno t s v b td p d l r l At e d o r e ia ,e o ee e r e ue u ncrist l u ci e n r s e zn ia i i timp de vm, eu u t ue r in e z c m r ac or e r r i m te n vm n a l l a , i e vm i j aa i e c u e e d poeo er a u sau 42 de luni sau de 1260 de zile. Deci e p id dti i j tate ra e n im 1 0 ue en a , z ce 2 n r ri n c i an 6 p zt iil ldaristice. Perioada de 1260 de zile nu are e de-a face cu prigonirea Bisericii, ci cu perioada necazului cel mare, n care va fi prigonit Israel.
47 d) Papa este r l l i din Dan. 7:25. r l l i este fiara sau cn c mc ou e C n c mc ou e Anticrist din Apoc. 13. Papa va impune semnul fiarei, care este nchinarea n ziu dDm i, l deaa tu ae u ic o e n es a l. nn c ir b u i

92

Rs n B l pm l n tb en d mi r e nimentele us ii n r ur d r u sa s i v p b: c i ,e i cr tc e o d Dn75 iiAo 1 Dn7 s r a ou i a : n p .3 n a eee t s cesiune de patru n .2 d c . . t d c imperii: babilonian, medo-p s ,r r a T a e patru imperii ea g cio n e cor rn e m . m l eeea p li c i e 89 i1 ict Dnl m eu s ru ai at l , 1 d ae a e Ip i t lt r a n po e l n ra i . rl r a a osr s pn t r A s n ao i ta a . o n r i i u rzo e ct u ft v s o l t m e t e r i a . ea o s n n n ti e n t a l1 d rb b ice e i a sm eur a a c eti n 4 . . a aia dan d e i rl m n uu r u 0 H , r r r j v ar pi o , , ci Roma48. L r d l,iuo c a s i i i euOm r a u o ea ftrt i i l m r. a n lr s ei i am a n p i n e parte dintre barbari s-a c ad re rn rt s convertit n urt to dfm , s eu -au ei n a o s l mde. t a st psr l m nm ean a i t e re or lno ct m , iur a i rlu dp u Do e a t e i pi o t pi s r. a c Biserica din vest s-a aliat cst r a mn l t i ea ae tt utu o n e a a a p i a l m , ti e m rl p ea t nr o a z eeeai49. r na aczs g ir lit c C t p ,l e ur a a i tisi t pno ui u emn l m n dp ud oe e r fmarea m l e t o s r n ct , i r a statelor-n i e d n adp u d bec r a -co au , a u n r i t i i ir o n a l .n sr n si a m o tc i p z t st lr aeam e re , i m ae r i riului roman ntr-o ro e n as n te p fm c temp a , o n on r nm n n Er e S r loa i eaee ec pn u i Ui e u p n pi r n m rls r tir t u a o a . iu m t p i t fu i aportul adus de biserica romano-co viitor, imperiul roman va avea o al . t c n i i e gbAia n sv p e r l auAt i nn r la.b t c ea u p bm l nc t fiara din td e o l a ui n oe i is r Apoc. 13. Ge a m rad n oeec a p s zpAt i rea a a e i l s a ec le e nc t l e v ti t e tr laa is r tc, irp ia a s uleDm il Ef a s u u nru pnea i r uu i t g u ic i cct c , e t rt p ce s n ea na. a e lr deoarece i obsed z p bm s a l uta sdtsn e t e r l aa tu i ng a i r e a t a oe bui s t s i z oo interpretar e n e errec c i r,e r sv e tri e v i n l p fi, ti ti p t aa aei a em t o ot e s a nu lr oe o i sabatului n loc de Duminica. Tot ce este descris n Apocalipsa, de la nerii c i u4n n ,n d v o Cnr cAo l ai caee at l ie i ei r oo i p a s ue cs po l a t e i . fm r t i ci p c e p s o i orne cpv tgbir , g f t c n m l u ci i caereela a a n le a u t b h n t e i o l e e m p l z e At i va r i r nc tap e n i . is r a v o t Sp e r a : f nc tn a ?e e s s p as eu o tb e a At iu p Cl ap c a ee n ne r v i i s r p c u p t At i ao M r Lt r d n a p l tct c d le nc t ft ai u e Av t i u ru a slr ea l is r s t n h . e ii t ea e u u . Istoria papal a lr i r e aai c a fC cde i i r u u g v l c ,u ri r ie50 i t i e cr a t v m ua l I hi 51. s g u e p d r n a v f nc t c n i i E e r d s s a v u p ai t i A u cz a t e u c e p A is a m r. si t u r ci v h en a ae acu r re a oe e i te i n e i ,u u cp ta n e e n n ct a p ea v , a l cm ct pz t t ri siustu t a ee ob s s p n i r e i s f e l a l, t s p i en m l i v o lo g e f tu io a t si l t e i. t At i vf a e a u pi i , u o ri s nc ta li nc ta m i g b n o i n u nm e i. t i vf s is i d r r lc n ta lo A i s o g r o miracolele false ale prooru i iis a d ea a t r l, o l m co csi u r r t Iau cu nn , n c n o e s el c u er g i ma ta . tl ne V i uep aeaDm i? ae s a l m p i a m n a ir p p n e u ic Hi n i ni i di a un z lucrurile. Biserica romano-co d eoai ed e mnm f al tc u i c c n e c es u u i r
93

p c e .ca l par av o l si r a -catolice. Papa vrea re n A u up ts i r bec o n ed t t l a a t i u iri m o t i sue ct tmr ri a l iN d u,a a i aca n s o e al e i l u i u e lp a vith ri a a i li e m . e g mt p z t i ms eM r e mn u c d e aa ir o a eai oh. ia ac ec s o u r p ep mv z ir z i c i ce u i, b n ce p, o e n e l e dv e dcri m i s b e eev ii Dm i dcr eir ee l i a ei cre e u ic ee ni t s c a , m t d t r, a ni i t c i b r mft clr i su x t v s dc a ri rt . sv a u u ul t e c n rf eu p z ei O e p l n c r a a ie a e m es Ee W i Gn n nauAt i eeca e fe n a l l he i cie il nc ts a edaa u p t n t . di -v t i is t e r c c cIa, ce vr e ti i j t At i vfeob c us ep a au r a u te nc ta cp i a r le r l p n e n i m a . i s a si r l e e s a su t h a an i u s a l,u iei v i i ag a n i r t p a tu n s n rc ri b i r cn e m l bui -i tz s a l e o ep e ca la ce a up t a r au a t. p ts n cau up ra c r e r p i l bu S a u t l p e z d l nu a i i Anticrist, prin formarea unei singure religii globale, care va fi un amestec al ri l p z t Cn At i vp l c tl d l au p t e irre e nc taru o ru ei i r eau li en . d is go r ea n ol p n v p cl cIa, d f tt e i, r d cn exuv T a n v us ev ei aoe l i c h a e li.o t c a r la sn a ri l e n n i r cs t u i i ge dp e n nm i cn e za ea t i h a an l z , i a u u ah a an i d s a c i cn e aei sr n ir u b , n i r t l e inclusiv Duminica. S p ree u e d r c m r, din Apoc. 17, dat de ade oi nml ec v e a t t v e ua a e v t i ir l n d ns s cl ir i m n e i B ec r e v t ei p i B ec r a -catolice? Mai n sio a e i t i t n ea si o o i nti, vom vorbi despre Biserica romano-co rd i r a si a l . t e rs i ct t c n-a v ,t a ee i o B ecee r t c lr i g ve, pe care le-a mno tp s ir s p s a u u ul r si t e r i cr e a m e ia l ,u n ae,e r ce ia cu iteA d , c uce n l ep t a p a i e tea . a a l a u t l nu r p -a r rr a rn z n r romano-catolici ta aae ur u sss e,e reh r c c s ct n tb eeu r d a cca t e e t r, e ei pe oe i papa a recunoscut trecutul romano-co i u i o ct a s ru a ls l. t iuo ct e t t cm u T u, t e tc, i Biserica romano-co s o ir c ce u l tu e a l ee B ec rt , rn ae d nml tc t i si ei a n pa e Dm u i r o cz c . r l a u ciB e onl Hi s iru rt P bm j e r iricii romanou s t e l ei n oe d i s co e u ep e o , Dm u i rt.s b e em t a l n n a r n c onl Hi s t i sn a ii tc i ai u i n u s Ee n o nm f t cDm uHi sue n lS d , B e o t ce a a u onl r on r u a a e o iricma a mi pl s t n rs s r, r a a o ci mm r e ti p .: s lLocacare era n v d rv eb n Ao 3) a a a ie e a a i pa ( c 4 u , de , apostazie (Apoc. 3:20). Titlul de r c m r, a t a u, sp ree iricii c v e a u t m i ln eoi B e u a a ec m tu t t s v e n e ece r o or u t ce set ee s v g l ,a a a hi c r e dt ci c a ia a ur p sua u n r r fi rci b c ui .aeB ecoo x ee g u tdtdi in o ntL f ir rd s r n er i iretism, m i l si t o , a tn e a a sc e d n ie o e uei le n a d m iu Pt a m c a u sp tp tud o r te as .u m f a n r a n t l z on s e i r , c r c i u ioi l oa -catolicismul este cel mai vinovat de a u rt s l n n , m n d l ei m u m a r n o a l sr a d ur c o eiua siir tud d t pi l a n n cdi a f sct B ec i le ue i u , r c r t e pt p ee si t il r cm r. Acest titlu este acordat de cartea Apocalipsa unui sistem c v e a ua e ri s o i a l ri gbe l At i ce ct e i mn a ice e i la au nc t n a o lli lo g dl ei l i o l g i is r, r uu
94

demonicul vor fi norma acestei religii: c u a ta l uc m r A A t c uBbo l l a ! z, z i n e e a nu laad c r ho e oc udh e r p .8) j sno lr i , n ia a r iu n u t Ao 12 u c al o cs r o ir ca ( c : . c p e a e i gbe r c m r) oir c i e n o o n ri ila ( v e a v na irt i m n le o l c a a g u e , r t ei d n renume din toate Bisericile, inclusiv din rndurile Bisericii evanghelice. L c se r nm r m r d o e n u d n din u d n o ire u l a e a n e s i o n nd a u e m i n ci n u r d i a e i l, t s n cv fo tm la e i pn e ul d n o p e p e o i ae uid n rt nr e v t i um u tr r fr v t i ir t c d ri gb v o l. e i e i la ai ru in la o l i u i g t DcB ecr a -co rt d sc d tu B a ir o n a l a e iao u st,i si m o t c e n n a i n c a l serica oo x d le t i e ao s u stu i ic ui l. rd e n p ul i ftu s tu in vo nt r t o , a c u r , s p a l, clus m o e i T u, c r a si a estir rd i e i lre o a u ct ,u xt ei t oi z n. u a t in d l ee a i a p o oo c di O cr d cen ia c p e raa ir i tod eutuee ir a a l z o en e B eco o cst s si i r a e m t t li si r x z i a l t B ec a 52, P le u rt a n ei i m n l n r e S t d a Ng eo l ir i a e i a a tu al e u r, cr U v s E u d O d . t

C a ntrpoi t rD i , n d ti ui ieu la un d v ie rnp r u u mi e a g n c c i c a E Wt s e mi l h l ua D i l ie n sn un e n ep i c a


n scrierile53 d 1 2Ee W i s n c d pcaa u i i 8 ,l n 8 l hep e i r n f tuc n t u a ,n i i pl a e i iolrDm i, v m r d u of e d n v u a u ic r ul i r v i r a v ti r c t na n e i n m e r p secuti i elimina. ee v a , d n a a t c i s e P t ci n a e i i u v o z x i s a i v t i t u aa perimenteze p i p sue e r i o r li Dm il p t c a un ee p t g re el u ice i e r u rc i nu n a a g r o na nu c d n h a a za e u ic Ca d n a ft c o a a n i r i dDm i.va e i uo hi n m t cn e n u n i v t i t sn i . Asa l l-a nchis cto p rid mte a te a n u ri i vi i tl E e a as e to a , n o l ra m i ig f i e i e t v s .a ao r c l Ee W i L s sa d n osse u Cr ft ai u l s e s e i l he e p ea e i l u r a n t -a u ? v ti tr fe pentru sabat? Ellen White, sub presiunea evenimentelor, a abandonat n n r iu r ea a t a c m t d n lai c v g i ec pvir ls a E a h a a e i i c i o i el e i b. e v t ia t ti t v religioase Dumina i a s n csh e eopm s nl i,u n r p e e cn c cv r i m u c za ce u a ni i r i e fiarei. lre s nm s oe f t c r ( ui n u a a a u i T t ns o h h c 54 rr cr , t ei i r e u h m M ti p t c uit) l W i s n u a l m a a m d e r o na Ee hep e r t re L i d i e nu m te, l n t u m o e: u n t e Domnul la acel timpc d on ae a lo s , n e p m a a men c ce e n i tt e e r (r s a i a z a oa c d a eium u ea u i, o a d p ea i p p) o n a i sir Dminimt e u r d ri n m i , p ne c i ii v te n a n a e i ie i a a e tb e iren lcn pn d c d n d za t r u s a tepue r , v ti t u pa e i - a i a i e rir da c i a e( m i) edicnd-o crmsn e e eae lr n u ca u ic, e n u a za e D na d lr i i a u i i r o N l a o z sf nm i r e g V fo t seti u d i aa u ilti le e ci i i cco d e a fr u r va iae o i a a i a .a Dm i Dm u ia z e crm ia c s d culte u ic onl, oi lre i n et f i tD i na uc d ua s r o petrecez i a s e s o e n ae a dDm u. eai ct l t n t a acp t e onl r l n e fee td u e c t 95

Pn l ror p t cceli u ice i dDm i a ine e r a a g Dm ilzae u ic pg ia nu lr ei na,u n e p t a e i oig e i f li u co i pg n r e r d n ze tdtn dei p e m ro a nu v t i la t a a r eg D . c ia aliiese p fe i e pm o o m A f e otn re ote a r ee n l i s l a v te l res , i t u u n . t, e d re a u icsd i z e crm ia r p ru eea cDm i en oi lre i n ce ee t ct z na v d ua s r a , tc o af t n t a ac a dDm u. s lee td u a t , s o e n cepte onl e t Iu c e e ez l Ee W i ft p t a a c o na di u l t m m t z ci i l heou ao d a n t s l sr ventist D . a i tce ft ae r eu a c Ee W i ce . Cng ,a ao p t e d lre u l M rh r s rn cr l n he ia a t r p t i r a e c ea u ic ee nu u ri s m ce d n . a ir Dm i s u lr ob n ri a v t D n e a ni t i c i, l a rccs n d n , uc e cd m a he s na pl cduep a e i i t i e eo n W i l p ed r o u v t ia n ca t a te u ei o e a ee n o cr t s c Dnl -ar fi spus celor i f s, mdl, c. t ai n a e e s c t a pa Ee cd il trei prieteni: Cnd oamenii, motiva eu r d a n vf zsv i p e ai d c ra d te n , oe h a liln l a o z svnma r e g A a n i adi ue c i u e ccco dle c s cn i o , d i aa s lti e . e t d cteo e u rva .o r u sva ti pue d iua p tf et i e i ra e cn , dif lt a i o it V tb e i n l i a e e c d i r ui P ci (a t ilr dar, n timpul acesta, t p u cn. la-v ie di ), n m g i i e n n a oo l r a-v Dm e u i r i .ct len i ree td ua c u u n eucul A sf d h a s o e n a gi z l err e e o cn e t n t a cept dDm e u. a e un e t z

Mt d r basua rv i r e e a fu p od t ri s s to l s a nt u a pa ti t es Jose T. Guerra


I a r rc p e s a l d crft p t a a ob d eo en aa tu eeou ao dvent oa m tt bui t s l sr t J e .u r oeairs n aa tua s e ltr i o TGea P bm ei u u s a l ft zv t s s t r: r l n ia b u i o roa n u mdi acr a g i u fti dati u c i n o i a c d m t n ao ni m s rt l m l, n sc s c o p ei o nr d t n m rE ed t rti eri e es a c tu s ir e u.s a v a c i og ev ic uo i a ne a i t e r, ei d i n n ra nn t u u as a l iil z s ttdi l ial l. i n nmia t, ae i f e i a a n n ro n bu c t l i e n r i e a ti r i o Ni c v t d t n m r ui s s i d i s a la o ro ei ir e u n l -ap nia sa t, l n r i ne a i o s u c t o n bu c p ta rtl c e t c a p uoo r e u ri l ae p c i rt . u i n a r c tv s cpve r aio ei A n c d cr n t no r , i a r c u ci i lel Mi (ril e a t) ez Cnll i mi a g u oe a nu ai b u, ci o i u r c z l e a i s ce cd e s a ld i a cu i i dlIu l ao a ecn m r n tb eu u tclr i e e si ftca e ul ur u tb a uu u c a ra m s e a i e e i l re cr a a sac eea edai i rits u s g lr i ct , s sfe cd ilr, o l ee a, n i c r ee i rs ot m a a x l e u u e t jertfite idolilor (Fapt. 15:22-29). Ceea ce este mai interes t f t c a e pl n au a sl Pv n a r e e rp il n i p tu a lu v t a d p ecu e oo l e ei z s e ro l z nerii sabatului, c e e ra e i , t n t a . a , n ud n ee p a r rp t v t is u c m e t A lbecco l scris apostolul erau compuse, n principal, ce ir r e e si ra -a i d n m rce u v ux rn eaa tu C ttce i i e u, rn a a e ee nir s a l.uoel n a ia e p i n e bui a
96

a r e u ri lp a ce rea i sirp au v t a cpve t a i d ciane m l ei z z i a ce r -a s lc r f t n ri i Dm e un ac nia d p p a le ei b u i a 59 u n e u si i d e r t n irs a l ( l :z, r c t s e cu ia tu G . 1 s o n 21, 1 Cor. 5:9-11, Efes. 5:3-5). Dimpot sg a a cnd s-a referit la r , n rd i iu v t sabat pe nume a fost cnd i-a u r p a icen ru i u m sa e ca a ea s m n tt e r cc -l p r n cae r i aie e ie,e, n vj e m e u l s b o rt v it N n d i u d e pu t r ti p c i rei m i cs c : uc c pvea a s b t a c pvea zd s b o e u u ri lm n r a u s u ri lo ie a , ir ce u u r u ir r tr c privir a l o s cpve oiea tCl :) adventist, e o n n a u ri l z s a ( .1 . l u u u ir a d b o26 Ca a cz cs a l e ia ee l n os i r m ru a t mno t v su iCle s e et bu n n rt d o n e ferea la sabatele ceoa ( lza p i.aa es Pv s referit deja emn lp t ,u ir ) rm n l c a l r i ae i s i D e e i e -a e la aceste sabate ceremoniale, atunci cnd a men a ds b o e i t ie a o z n r tr sau n n C a r zaea t t t z is t .h r l o ate i ds aee a e i n n Ci u u. a ,u b s a pa d p m a i tlua e i S ue ahc i tda rcf t cs a l n eo l v t a e Bc ic eeecdua u a t d og d ns m l coh s t o pl bu i Cl: ee z ed n d s t . o26s oi ohi n .1 t d i n pm Cnua eao a ec d a t s t lm r u o li a ftca a s a l p m n , p un c cz m s e , c b u a e ae r v ite u o u b a lr i a re l s b o e e r d rm r l u ul cor t r ti rei a a , e e c r r r alitate este o Hi sCl27 a n c tu e eia tu d v i a r o ( . :) t c o i a a ir s a l a e e r r s t o 1 , u i nn r n i b u i t rl o nsemna negarea rea iv g l l I s r o P t n, eii l Ea hi u s Hi s e r oc i i i n e i iu t e s . nu irt , t n s a l p ztox rn a d n cen c dlr i p a t r ri e ee ohe n a ir i m e b u e en p i i i r tm n pm Hi s vn s v 4, a 12 0 r o ia o t ( r :M t 18 ) s na t ar E .3 . :-3.

Concluzie
t t cep r e n e, emno a d p sabat n n o e e au v g l s e ie e r a l t a hi i n z se aproximativ patru ipostaze, celelalte referiri fiind similare. n nici una d t isz n ee em n ta s u s a l ipotriv ir p te u s roa a s u i ta t, m ne oa , t c d u s n bu d , s a l z idru f dncteeni s a t c ii e eoli o i s iaaa b u a pr l,i lu d m f i batului care n c ee s ir o s u Hi s. tn s t Fp lAooo s a ls mno tne t u v i i n a e p t l,a t ee e ia l r c e e t e slr b u t i n gu ri sinagoga55. esl n s a iee e rs a d c d x pi o n pt ,u e m ttd p a t e tu o e e iCl i e o n se b , c u c( . 26 v 4) rt c s c b u :; r : i a n eeo t 1 E .9 a u i t m t. , Ao l aui cta i e n sp e despre sabat ca zi n p a s l aae B l,ueo n t ci , t p m r bi i m ee d ohDm uHi ss T p lmli ulio i u ed n onl r oee e l, p t l g nct l i . s t t m u i o ei luo nr , r z i s a Rs m tu or no r r ir i d a t u p r n t i ntu nei e i l e b, c e ro l su i l tgcai o .

97

Av t is t n ci a t em l c s a l d i d n u ora t d u u a t,n t en e ii n d t i t n t bu c v sabatolatrii. Am decis s c b nl d b iDm inl d si s a o e S a ic o e r at u c at u n c m i e rea t feaeiv h l g d ic, o e s a l cp td e i l u n d a c b u a r n cu e mnt, care a fost a o ti Dm i ee i iiDm u i or mr b g ,a u ic s za n ei onl n t i et ra r na t u vr u su i o rate n a ca r ot a.

98

DORA VTER U CIA EI DP C T N DN T SE RI S REA


SANCTUARULUI CERESC JE E IU CI A D D I CERCETARE
C eeorau i nu u i rc es d t c rs ca l ce? t ci ri a t ru es n i A venit Domnul Hristos n anul 1843? Ce s-a ntmplat n 22 octombrie 1844? C e l s d t au i nu u i rc i a n tor c rs ca l ce? n a a ci ri a t ru e s n i C r jcAo l a d t au i nu u i rc eoo p a s or c rs ca l ce? la ci n ci ri a t ru es p n i

ct a d Va r r EeGW i s ncv sud nae T g i e ul l . hep eee l n ra r ea c i 1, l o n t u rt i Dn84 s t e sl le r acd a e i . a e e a : eee l itp c tllr ie d ns L cs .1 t m i a u na en i v t e t re v sua ii Hin i im e i z: v er ee lm t ae s l t : i m-a i n o f rt nt ? di t c l sP r tcd ir seee iia if t L av f u reo mi e u dsi d ni p S n lo ai ri e u ti t rim e ; o u c c t ! Acest verset este baza pe care s-a construit doctrin a e i .u ul a d ns Lc r v t t ri e sunt destul de complexe, n ceea ce priv t i r a sin u ee s i ct ti t a ee v r o adventis,a p t a ja io ln lg v fe p z te t d ,e r a tctus ea ,o a o re a e r nu u tr i e i c en r s ctae eiiore Dp a e v v e cs n S iu u i rp ted t 2. u ca o e aep e c ta c n sc v ci n e, m d u r r p ret l a a n u .nl ru a ei ,e e l er er ra c s t i a r d ns tmn p t fi o e t v r t ta v t r u nu e t Templu este Sanctuar3.

Prezentarpc a c e v id r r e e eu d ri es e e a a st oia nt s c r t dt n e p ui r s tu c s d r d tera a r a u le c e e e a ceeeu a n au r s j c de t i le c rie i p u a cr va bi a t oi i ce c e b ae i t l c sd r n


Arae ora a e i : c sa u T p (nu ) f d t r d ns e e f n e l s ca c i i ci v t n r m n t l m u atru d n p io lf ti c P a .an e r oana o rluS n o lr sn L lr Hi s ir n u c e: c lu e f t a , s t tt pm ra ep l d c. r a c e T lu i e i n p e m u in r Rs nB l I e cc ee n ep n a i oa e r us ii d ane s u T l u r m rn p t p bc e : rt mu e p t nu dc id fE e s l e md p cT p (nu )s i ea . s e nas v e e r e e l s ca ee s a u t ei d se m u atr t vorba n Dan. 8:14, despre Templ d p p s d p c d c? u ee n a er e i e l m t u se l n r P t a aatb e n imv suc tt a ee ep l e r c s, e isa l nu e t r u a ee l o e. c s T l z rt n n x D t m u d c, v t i u r teai caep .a ee ep l i e a e i i d p tp l e cs nDc s T l d n r d n a e a r n e t a u t mue 99

p p ,t cd t a e a a e i eeai adventismul e n a n or d b d ns s f , r m t u i ci n z v t t l a t s ee m ce e is ceiu p o e rr A i s o i r ri a a c e a n n c . m m r t a lo r d e g m i ti e p t c i u o p p t a e mi os n im at l n u ie r nf a a l . po 5 d r nu l , i ur l a z

Partea nti - V n l a lui s tu i e in r ea u l z a Dii an au i u e c u r c ri


Daniel 8:3-1 rit ochii, m-a ua i n -un ru 4 A ic : m da m it i tc r t, a t st u b b , a a o c r ; a e a sar l d uu te n e e v d o n c r l ct e un t a nl a r c i e u a e o ne ee a ae r , e m i a d c l e a l cs t liu mv u r a l e t la, c m i a arc c d r . a n t c elti l n t eu e n m A t z cum berbecul mpungea cu coarnele spre apus, spre miaz a e ip n p s e ot r ma zni frn pt s sam oi ie n pt ss p i;i o a u ua t p ri mn u uac e z i c i e -i e t v n i e a pe cine-i d m n; e aeo, a j surc e m c e n c l c cva a n p e iP c d a i fe i i u tn. n ua c b a d s m , tca etna d la s i cre t im u r ee i v i e p , auer t ge a a nu p a u tia ttfa u i ssan de ua s v u cn oa p n l, r etg ela lct n a a no a m tu f i ; p ea s e r m r r o iAv ip a e e la a a o n p c e a ne c. et l b b u c e v c r ,i e a -l e t h n n rc r e ae r v u msn r ,i-a e z a p l c ttp eau L s t dn s r ets r u u o ur l. -am ze u pi u a i a te i v uc s apropiat de berbec, s-a aruncat ncruntat asupra lui, a izbit pe t m -a z u b b ,i-a rt m no c r l f a e e l s fp u e e i f a u o ne c b b u s iei u t rc n d a e, r rc t mpotrivi; l-artlp , l cc pir ie n s p t ia n -aa n i a , n n -ac a t n m ti lt c ei m i o t pb b d m n l. ee e i u rc n ai p a nfr p e dar cnd a fost puternic de tot i s-a u n a j s aeurnic; a ls u ot t frnt cornul cel mare. n locul lui au crescut patru coarne mari, n cele patru vnturi ale cerurilor. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a t mr i n p d m ls e i,p r t ip a e mnn e u e u p ma z s e r s ea c i a . ss t r z i r si , r r a u t S-a lt loia e r ra o r lp o ae i oia n p a e cul, d o ta n p td e a n t r ri o b m t r n t r a aa iisl l cc pir S-an p a ti c s d t , e a n i a . lt lc en et n e i -a lt e c e o a n pea oi , su jt n u a ,i-a u a lu la l s cu i i m l ef e r t i s p o lo u ei t i -a r sr a cm r t c cu i u l sfnt. Osa fte ptd pca tus im oi jt aeao p e i i ri p a l rt praef t s ds n i n cu i v t v ri e n u a;o u aa n t d lap ,i iutnc a e r t cnl r c a v u l n a z t e cm e r u a er m t bi nceput. A a i e n f to i ;i n l f t r ap c c m ut u sn v b du a sn ane tee e zp rn t tb l v b : cvm s v pn v ead p d f e jt o e r e e a m li e n e r ei a a ef ra n t e i d i s e sn r r i i e n u a d p u cn p t i Pn c d aiapir e r t ie r r i e ui i v f lt i a cm e s e u a s r i? n cc n c e o S n l o i e i m z: v tcd i r f t L a oia e i i n o re o m ti u c t ? r l -a s P r e u ie see r i m e a i uL avfu u dsi d i p S n lo i ri t e i n i o f t c a c t ; ! Daniel s i c r s ea rt s bul d v u e c n lg ou i or r i e n n a s l m li e o n denie, c af e e la l ecul, el T u, p s c t u r b b u u oiae r r te.o e riaj f m i r c, p , t r r i sl o e t i x ei e a r n u a sn l c cc pir, nu mai sunt simboluri, ci ne e r t, t la a n i a c m f u o lt c e o v b ce rlr i m n A d , e u pmi i clr i o e d p u u p ei a a m n r n c c r r s s e c r tt a r v . i di u ul u e 100

d c e v eeut g eee p ei e Dnl c r s er e n s la dce n P c d a en a si n d i n e t s l m tt . n ie c ea v ea i na t e la iS c mp t a o , n lg e n , v e jo n r Gvl i ae d a u d ii n u r gu e r . t i ra u c e l r vi i ee g u a i xi e i n dcr e l vl p aa z i c u t nrG r .

Partea a doua explicarea viziunii


Daniel 8:15-2 c duDnl v mv ea c s, c t 7 P e a ea a e n a aa i u m :e n , i e , d i et a s-o re i n na e st ce ,a a a n r uu pc , t c ie ma te iv c e v e ni ip a at a n a r e fi a a om. a a un glas de om n mijlocul ruluU ia at a z: im u zit i l, r si t ai a ce r g i s Gavrile, tlcuit vedenia aceasta. E a et t cl g lu ud ee -i l v ia n o l ne n ui n c e m a p pr l, -a p m n ti c ucfaa t r ; la oea i m n t, a t a lp n a i r ie u m s i a m z u m . El mi-a i iuura ie i ou i v ea reer e z: i l e mn,u m l, c e n pv tvma sF c a t fl u c i d i i e srtue n i r al m t faa li t l -a f l! c dm v b ea c uc a lp n en . m i iP u oe , z u m ta E an -a ai pir no l c e fm Ao i zis: ts i a z a n i a lu a m aa .p m-a i, m e t ri c e c n r o l i t a tee an m llvma e p a e c ie n I r csv p a r e d a i m ni v ea a ,i t a e o i c di , aceasta pvtvmaf l. reer e srtu Berbecul pe care l-av u c ce o i e i i u i t u e d z, l u c r , np ai el ei .a l see p a ri o n s t Mz ri rl p s Gee a e u m ri i o P r o u n t m ri ci , o uc m rd t o iu eee ip a C eau o n i r l l a ir ci i s c d t m t e p r c r cn e e ne h l, t l n i r. l t a e care au crescut n locul act cnr t utaum c eeo eu o fn s p r p i a sv si r , n t ri r , r ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atta putere. La sfr i tul sp i l, n p v f m l m s a eg i o sv ri t r o c d ti o i p t rneui , aic ni r i coi r u u u lir r e l da u p afun i a Evfa ,an pn ur l u; nm t rr i i c n l i r d u r p eau n r e vl . a te r e i te i s i el va face pustiiri de necrezut, va izbuti n tot ce va ncepe, va nimici pe cei p e i h reo r s r ipca r r l z ni urc i i pp o l ii . n ri p p i u i b di tni ca pu f l D no i n o i i i r i i vli r in a sv f v pr pm l o e c era i nl l, i i an ma a id e uia n a ti c i u im e o e g , ee m i r u li eaicpra onl d no d v f d b, r i ii v ri m oi Dm u io i ,a ai r if nt, s i da t v u m l r r z ot a tuvue oe I v eau el iii ,ea a jo lr n m n mn t a e n c si mni d c e ur e i i ei r d i . r e d ee l r fto a s a v a .u etit e n a aa eeu r o v b eed t T p e ee d i c s, c s cpvire s r , t e r cl v ea e t c i t u i l i vm rne r a r u p tate. E,a ea sta o am i ue nt e i d e u nl m t li t bn a l D i , a en i l v m t zile; apoi m-a s l im te e r p a l.r u i e m ca i -a v udtb i m tu E m i t ut m z r ul e ru i a m d v eac s, n e n e n a aa ii n ut . d i et m i i a Din explicarea vedeniei pe care i-o n r Gvl Daniel n d e l a i gu r lui e le u a l e m r tre g m o e: Vd i ee e t d v masr u iCr e c s v me a e n s la e r e f l. a ea t g e i u t e a a r et e sr u iIea g d n d ea r e d a s l ct f l? mdt u e u l v ma e z a a ae i u t i, n l c e i u ra Ao l a d e l r o xi Vremea sfr pa s a n r a ci , r g u e e l i p p ae c . i tului, n acest context, se er lv ma e ul, cnd imperiile succesive, Bare a r e n m r r f e a i o bilonian, Medo-P s ,r oa v c tl e ea Ge i m n o o ra s rn c R , r no d tinul lui Israel. 101

Br c r ri p i Md e e l p zti eu e -Persan4, spune ngerul. b u e en m rl o Imperiul Medo-Persan este urmat de imperiul Grec, simbolizat d . ea p Sbo u r l A x d M c o (r l p u, p i M d u c d eau la r a d cn u ii eu e n ce i e n u e n o u a l)m rl o Persan este cucerit. Alexandru Macedon moare5 p s c m eul ee p n l u e i p i u s in i cs i rl i t m r n t 6. p rp eeaue rie p rc r a u i au i crp rg e lceauo n l a l) t rd t t n a (l t a e e p u Dp oeo al g a rcnl ice p e gerul, f u p id m i n ,p eo um , r s n ra u a r c a, u n v i a u p afun i a E v fa d n pn ur l nm t rr i i c n lai r a u r p eau r e vl e te r i te i u v n i p c p e i ca p p u s r I n a i c e e urc ih r e o lf i a si mi i tni i por i l . t no e l r fr crai ol t i ru ( 0 ce s m xi e o t l s bu i i e l .)a e n p a a ae a c m lu oi cu iv , r n a r 1 o eif i i r l uicei ctemn n a t a n s i l Ia, f ee A s l e e e r m i i a u se n i n n rt ee e t . a, fe a i u u tg c ftiDn a l pp c m i c b , r u o l d a 8r o e n i r l m d i c n e l ni n . e c c m t nu are nimic de-a face cu Templul din cer. Acest personaj sumbru, care a profanat Templul de la Ierusalim, a fost Antioh Epifanul 7. Acest lucru eecp teo i r i i og ce e i d n o ceu s ae adtiti8 eoiux pa v t i , rn t ct s c tli oi , c a e il a tr s m d c tt v su i a 84T u,x penu e i e a eo eu ee l Dn :.o e e il a n a n x l rtu .1 ti c m advent u t, au a v u Dso F d a Rt f i i a fu a c m t e n o , l al s t c-o m z, m d r D e z f a aiN ee i o l p fim iri d Dn8ce e l. u s ni a re i t c t o ap c e t a , rs d e es c . a a numele concrete ale viitoarelor imperii; ca atare, Dan. 8 este legat strict dlr i dpPm n dp f a a ep l dl e si e c r ee , ra r T lu e Iu l i u ul e t e on e m u i a r a m de c r a s iep dcrmc e u act T l ee a b9. ri e eu m u t ai Cl 3 d si d iv4nu sunt 2300 de ani10,c , e 2 0 ee i n i .) e 0 rim e( 1 a u a m n mdr a ap Wl mMl a ia r f aEeW i oen , s s ia iri i ru uei tl ot u l i l m tz e am r l he n t r ue Uio ir2 0 ee i n i f d i u l . n c se 3 dsi d i ai 2300 de zile, g p i i nd 0 rim ec i n i a aa s m un a u d6 n a ab d e a a c s e n p im i l e a . c s a r r 6 n r et n a mt in e t o a , i au trecut de la prima incursiune a lui Antioh n Ierusalim (170 .d.H.) p au aep l dlIu l dcrI a a b l 6 lc r t lu e e si eeu M c e (4 n ri e m ui a ra m t d au1 .d.H.). T u, m t r ie ra ee a l zi si ii s o u a a tp tes m i a i el i mn i e t i r o e n re r t p ub : r l e d ee l re l ef ds r eiia . v su 1ep e r er a r l ee i d n ee l ss ncjt f jt e e a d m e n rt 1 u ef a n u a vfne p . r n u a ee ra d d r : e r t a ru ef e r t s fm t i o jt c m i tr t J t c m t o n u ef a e uae a n d ia , r n s r ua i n cem a, m e a a , preun fm u zne e4 e o a oi ta , 2 d ,r r g d o.ate e 2 0ee i n io l a 1 0ei A s r C a r ce3 dsi d ita e 1 dz .ct e a,l 0 r i m e ti z 5 , z l ee e 1 0 ei r rir a 0 ei Exact acesta este timpul 1 dz e en tin i dz . 5 l p zt e i 7 e l e care s-a scurs ntre profanar T p l dc rAth1d . e e lu ee no( e a m ui t i 6 c
102

1 H, lc r T p l d c rI a a b l 6 . .p a u a e lu eeu Mc e 7d ) n . ri e m ui t d au 11. ( rt a l 164, nceputul anului 163 .d.H.) s l ui f i nu u D cDn sa r a d r p i M d ea r?e r ee a 8eb d z o i ei e -P s i e P t n . o e a m re o r n G c nu l c a c g c At Ei ua ra t ep le Ierusalim, u ru no p nl p f aT l d la , a m el i h f a on mu t a At i v p f a ep lea e si v o Pn o i nc ta ra T l d lIu l n i r r t a is r on m u ra m i. i t At Ei u e e e u r d Dm e u s c s v no p nl v i r p g i e u n e t e e a i h f , ri a e t a i z, i e p cn i el u ep l v o pv ma inc t n m l u au a r cT l, i r er el At i t a n o i m u i , e n t u is r. Concluzie la acest punct. A c a v u m jit i ricil u m t ar e s a m z , ot a t o i a o r tli ceut i Dn s tecdua u ia m e face eol a a s dt a 8u da rcf t cai e d og r r o ua . n o pl cv -a cp f a ai ria ep l dpp ,ne si n d c. u ra r u T lu ee n d Iu l , i e on e c r e m ui m ti ra m un r c sisl liee d t ea e i ,inm ci n o en ,tp t l or id ns a e d t a n c u m i ci a n v te t u or n c rs ca l ce j ieee rd c s c pt u i nu u i rci u dcca i e, t o l ri a t ru es a deci i rte n r ee m e en P t c ee o a ea t r d p p ( m l d l r a .e r s v b d s ca le e n T p lea o t nu t r nu u m t e u Ierusalim), tot ce s-a consti e cteed t a d ns, rt a sv s n or a e i este u p e rt ci n v t t fals, inclusiv pretene i r a e i d r m rr t r a i m ci d ns e i i v te l t m i us a ti o e i venirii lui Hristos. Arae ora a e i :u 1 0 n d l lr lc, f d t r d ns Dp 8 a 12 ean e ae i i ci v t m n t 1 i a a r aca l8 , r oanaa o ra ep l d c, dn n 1 4Hi s ir n d an p e T lu i e i u 4 s t tt u ce m ui n r care este locul Preasfnt. Acolo, El a nceput faza a doua a slujirii Sale. Dci a e i mi ue e rc r s caruce cm i ora d ns as n d p u a a t u i rc a t n v t t p s e ri e nu l e s e n r b tefa a iu n e ieUir l n a ie ia a n l Dm e u a t n eu i. sm al r i l u i z n n a v su13 Rs nB l Teoria adventi , nr ce Dm uHi s st usii p b: c s c fm i onl r oat t oo ra s t an L uS naT p l d c 1 0 n eb a l 4ana o lf tle lu i e 8 a i daan n 1 4 ir c m uin r 1 i c i u8 tt p t pm d n o l r sn ee optria. e e e r r a a lu P a ,s c l i l D c a nu i t c e f t t m e ao n tb tr c1 so rjt S v r u sta 8el neef ai a ei e ce t r a e luarea crenol mr d c r oi iii o ? D p r p t la lep e r oa tt luP a l i oi, oo Pv ns ncHi s ir o lr sn a m t a sl v u e u s t na n c e f t lr S nuc m i s ntl l s see v u M r n e a P cl l ae aaco p es ca m n a a a . u t e nm er u t e e Preot, care s-a ald a ac nl dd n aM ricu, a z a r p s uu ieo i l r ne rca et et a u m e i, r i i slujitor al Locul P a ld tuct a ao ritu e u r sn i a v a l o, r ft dan d i e f t a e ru i r c e s ic u o, dDm u ( r : nm c e onlE .1 i v 8-2). M rrl I o , ra a r cp d a c ia aoi i h a a u p u a r u l t ti d tiu e v ce t o s ai i ventiste, au v v iu r r l v i td p v ia onl Hi s. Ei au spus et p pa raa e r er Dm u ir o n c o i o rn s e ne u s t cDm uHi s v in oi i i ee C sp tmta onlr oaet md vi . ca ? ao o s t n nz l bD a a i v
103

esn o a zi l.e vt s nc Dm u Hi s f d xt r nae o I o p i a g i e i r h i i u onl r o i i s ,i t n i i ia or naei i c s eeTr le e e i n z l r o a zi z l i e t s n dVg a vi , e g i vi a aa t u u b b, h,r Dm e uu e u n e lr z numai prin organiza l. ip c tied z ca i o E s n o c i a r u in a ro a zi I os s tid i xuvm l h i p v e far nae e vt u pr Ecsi uI os r i a g i h i i e n e u. li s e vt on tot de la adventism. Lcr Dm u i r oc n a m i uea ,c s n u a a onl Hi s e u r am l fe au p re u s n r t e t za m u a e i i l a uta r ea strigat: ir i (a d n . , n m r lc c v t iE c d t i u, S s t I n -a p v! o 19:30). Eirc cp bm o el roa ,u a p l t ne u r l aa no e lt n om n n r oe m i zv r n n 1844, anul prezicerilor false ale lui W. Miller. pal, cu C i rv si oli o r a s lr i a u t Dr a c a p i a ml ct u u, s n p i a d i ee c r c cui . c nev a tt v a cu, e Tt u Mj i (u v a g ct r l ,d p r a l n i c rs a c; ree p ae a c a ro l t a o t n e, a ct i oo t, a t) es Hi s en r t ls j fd irp t jo, I s rt, le i n. eee a es e er ur p u s C o ph iE t r t p i nu p aln sen nm ier a n secp t a r i t o t;i u u ap t l o t,ier l nei ce ar e nu e ar nu e tg l i1o 2, La vremea scrierii epistolei, n secolul I, Ioan le spune u I n: ) m ( a 1. 2 cd c r v u e u m li , e uHi se e i n r iii ca a da n ic r pI s rt c n r t enol o e j j t s oo s o l ph i . J t Li l r e c da fo ecd c r en n e r ef ud a u lr e a a ar iii , f d es r a e c c u a j n v r enol ni o i ca cHi s p 1 0 n p t a uee l a r osae e 8 a ,e r p ru s t t t 1 i nu n ztatele muncii Lui n fo ecd c r a a ar iii . v r enol o N ee e ic Dm e u ir b t fa i ni c s u s n o a u n e s f e ia na n . e t t ve z e al t i m u A a 14, t a e i c e e r u teorie a lui Treiyer a o d ns a i n t mele Domnului, ur v t , r a de n t ee coo da p l ctli d ns eet de departe de s d a f tu eoa v t s a t tn v a u i og a e i t t S iu . c t r r p Arae ora a e i : f d t r d ns Aici, n locul Preasfnt din cer, El face i i ci v t m n t judecata de cercetare a r iii 15; ieeno v f ee n cd c r c n r iiio i rti enol o e cd c r cca p id d nie m da .l W i ap c t pe onl eo a o i do i en Ee he s s ni cDm u ra me e i l n t u , m Hi ee luP a ,c S nr r ss o lr sn lu f t mng, ra n r p d t t n c e f to l eoi S a u e o l a ta s n n locul Domnului Hristos la rug i coce u e i tr c r ciuneera a rp sei u i l l r sn oa ri i sanctuarului ceresc16. Rs n B l Dm uHi s u s u s p o, rs cce us i c onl r on ee n i l m ceeez p b: i s t t mu a rte d a l i i ii luP a , c. tc Ee GW i i o re e s r o lr sn e Iu l . he s e v f l n c e f tn r a i no m l n ta d e nml onl: ue ta l Snu ud s .c s n e r u e Dm u iJd a r o n a t r eu A a t e u ca e c ca l s et lr eo i e am lai . Are nevoie Domnul Hristos de ani de u a c tu d m i uin17 c r nn zile, pentru a evalua via s rEee u n e r aca r f i ? l tDm e unu tia te a il no s z tp , a, m ii ieo eu ul c p a ip c e cunoscut mai t ad a tt tlr i C i e ca ea i-a i e n n a c r : , e e r
104

dinainte, i-a io r m ii ie ia mn cp uF l Su h t ad a t s f s e a h u i iu t n n, e e e i l u i (Rom. 8:30). Este att de umilitoare prezentarea Domnului Hristos ca fiind o f l it ce rn o d t p e r a ef tcucd cioi i t a a e i ei p t v iaru l en i m a , r e ve n m nu rc e t r i i rDc a fs e l m s se u Ee W i a tli r i . a r i vu l o a p e l l ul i l n he i l eoi t e og o l a e i , l i coze o n, ztce un lto n a d n u n ere p ucru i ap uc v t in m a l c r ie l t a cc r a ti l n nml onl d e re u pe Domnul Hristos ra u d u e Dm u i e r i e n n -L e, e u n t p z t d cpu s p j e t p e. aeni l u co n s m u d r m tc Perioada de 1000 de ani nu are de-a face cu judecata de cercetare a n r iii 18, c liaa d Ia au r p misiunilor eenol c um ir f ese tu rr cd c r i o p e n r l to o p ei ce -a c Dm e u n p a l fu u n e m tt e r e t z. Iep en ott l l W i cpve c ia a a cs n mdeu , l he u ri l rt i r u t u, x a Ee n t , i a ei ce r n rp str c r s ca l: C ee c ea c uj f e i ei u i a t ru vi a d e e e sn oa ri i nu u i a ri r u a r t degeaba, ei (cei ce au respins teoria sanctuarului sublinierea mea) ri d e au cne r r o lf t e r s l p ta ic ea r uil s e c S n pc e u -a s i d g b g i lo p lu , a I s ri r , St ,u r da an li e a nb u sec s ecn(prin care credinc s o a co e t u ii e a oi r g spre un loc gol din cer sublinierea mea) aera m r e c coc e l r turisc s u e es , pnen u au a m nui n a cr l r a p I s rd c s l i s -u c ae m z u i i r i, u d rt 19 rio c dcle ia ct c i ra Ellen White se e i, nu al n r a srrt fm l . l so e g g de eo ei o i n fev o t d b sm a n c da m c r ui a c i v e lf i t c na ae e u i n f u cne i r gi l cd c ra a rp sri l Wl mMl H a E r iii ce u e i er u ia iri im dson enol r o sn ol i l e i l e r sunt degeaba, iar Satana ia locul lui Hristos, ndrept dm n ii nl e cd c r re r iii s el enol p . o Araed t a a e i : u ca d cca e n f or r d ns J e t e ee r n a i i m ci v t d a n t rte s m v ia aa cru f t ru r cocd c a a m r ef r cae l i a e tu rerr iii r u ut rce rtu i a p l to l eno ce i o i , ncepnd cu Adam Dci a e i s n c c cdinc ce u . ora d ns p e e r ii a a t n v t u t i e o, r m r n m i i , a ii iesn , n l ut u aes c uet n xt p an i , xt i d i e viere, iar rezultatul a si d dcca oa l n e20. ct j e eee r l rf a vr eeu ci rte v l ie a Rs n B l Dm uHi s u rn o s vu e pe Adam n us ii onl r on a e i l a e p b: c s t e ve e lz a l8 ! ae Gn a e r u n e e ocmmn n 1 4Cra e z n a tc Dm e u r n r u 4 t e a z a i oe n e t c oie t sp cAa ( n :-12). u dt c e t l u d G .1 nt n o e nm a m e 30 Dm e uuo t a i iev i n l a v a a c v u n ec ae i n n e n e e ceo v l ia z n m d a t em t e r r e on a unui om. n n e md u pd cp cim v e ; C d ur e tn l fh , h Ti e a a c o r io i dui
105

n cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rnduite, mai nainte de ai s r n d e s 31 .m l eno d t db e fo vua i l ( . 96 O ucd cst eu ei ft e n e P 1 :) r ii i s l e n c a mr c, u f aaan e! uu l el t p c d e en e n a b l ieDhl i ae t n g r l i vr u Dumnezeu i spune credinciosului gata de plecea l e e i e a c a tb e s r m c ru s ae e M m u al tc b im s tlg e a p i p : -a l t u ae u , -a ir i e a a m t tt pt p a n m p v ar r , z cd D a mm ae tc ua e r ia ec en . u a u n n tp n prih nirii pe care mi-o va da, u a e Dm u Jd r c d n za ca onl ue tu e r n nm i i c i e , co l l ept. iu u ame ii , tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui T .7 ( i 4-8). 2 m : Arae ora a e i :u et c d e an p j a f d t r d ns N s sv e u t i i ci v t m n t i n e c e dec celor vii, dar, spunea Ellen White, va ncepe n curnd21. Rs n B l Donald K. Short, pe c ea d a c se o us ii p b: c o r a o a i a, p pt u r i l Ai S ca laiu ,c : 1 7Ee W i s n :Cr d a t r v f ri si 8 , l nu u c t r n 8 e l hep e n t ua un n e n c d c ue tv tclc v 22. Au trecut mai i n u t eu n j ca are e i m i i t e r d da e a ii b e e s e nd la a f aeC s p t A t i d ou d a ea c s ar e-an m l? n t i et i i m . t a e a u c vp nl ru upnl run a t apnl ruee u a l ucu i N, a cu iu e a d l ucu i t m a e l? lu e l u, r a el s d r d c a e i A c a v u l p cl n d a s i i e e d ns u m ta u t uu i ct ft e l v t. a m t z nu n e s c i , ta tr au i nu u i rcs f ate u at r g ei c rs ca l ce ee l. a r b po ne a oe ri a t ru e s t a C a , l i s u caeri sanctua l rcs u n d Dcne p i d a cov din je t l i r ce een e e r a i tb e u es t a v . r i l r a e i d a,i e u t c d an p j e tcov i i d n e sz nii v e u caeri d i v ti e t ti c n i n u ce da l i . Singurul luc p cel iec ct d ed taei dat, r ea t i ei i,i n u cl -a u r u u run n v r t s ee ut csv p cu ei la nviere,a v f ui u s cn eean m la t i u t d o i s b s c r gi n a i nu. I ua n s m n f ea e i ,e t ca c tea a m rr ue a e id ns r a h rn a t ti i r e m v te d i t r a e i c p r tu ir e d Rb t oe e , d ns e o t i lN cd n e o rF k b g v t t a t l o e m c, e ln r p ie l d n o 1 4 ftn c j ren a a e i l n 9 :A o t. udecata ed t v ti tr 9 m s va. . c tu cu, cnml o t p c p eocnd. Nu putem o i e r u e n seo o ar nn n r ii e ar t m r i c dea t p lr a s,a cnml o t v t sv l u u ct d t u e n seo in n m a c l ea r i m e ar r f ts d c t v d u o f b l d r i ee i ae ii a n v r n ra ei c , m i su e v . a ot s i i A n v f id i on v lr a s o e t c o i e u. iu o tu u c t i a c u i m p r N m i c l ea p t v c tu sn l t sa n md rc ad o o i a eu j g m nn pm u e ev , i a s i h r c i v ma r e tc p t n u a v n i s ranr ep b ar u e r o i mi e i op e o i e t nu i n am c e 23.

106

P t a eo i eeea au cere a e r n c v gdto es a ticd i i cae nu nn rr b r s vent ine c e t pv tecla si v r aec r s c arului ceresc), reeft ct ti l (riaa t i ee ee n u f e s u e nu i n itict d d t d ns: e ti timpul a u c d ae e or a e i rm n t t n ra a ci n v t D i t teribil r readZ as in tb e nt e n primul e en tei Ir ur u s e mm24. pz t u p i, e i e i r d us ni l rrm lia ic a Domnului Hristos , eeio g u ne ic d e n n t c e t t j r n r oe Z as iZ as i ft Glt n c. ic a ii Ir i Ir ao l oo ,un e Mj i u p i. u p i i i s a ga r lr oe Dm u i r o eev u d a e i c u t pteribil, onl Hi s s t e d n a n i u s t t z v ti t m r o Ep s tb e eee e ic a ic ni r x ea n r u s n t m d m li d e f o t. ri u e i c m j r n r oe (lucrul acesta este teribil)na tc di i eec s d t , er eoc s a aor . a t l t e t ci g n N iv i iVcuT t e n st e d Z as i i i e e d e i ea n u ee a e i Ir Z a c ri n h l sm t m u u p i. u i Ir e oie u r,e rcp a l uo ite e d s i a z b ue n u t a ft rt Cl e pi r i d c ip t ce e s ea . e mai sus demonstreazf t ca aord ns eeuo l p l c s d t a e i s ctu a u e t ci n v t t t t n afara ntregii Scripturi. Arae ora a e i :a cr f t cocdinc f d t r d ns Crtu i p l err ii i i ci v t m n t ae l a e l e o, e ce utee t (d a d cca )n o l r sn tb e a s cca j e t e ee r lu P a ,r u s r n rte u ca rte c eft e i demonstreze a ua a ee de cele zece porunci. Un loc special n s lr p ft c te rc 25 a as lrp ftc ir s a l. c s a ua ee o peaa tu e t cte rc l u n e b u i Rs n B l Ea a av cd c r s fu mment cu us ii vu e i ir iii ee t o p b : lr c e i enol t c o mmn n ee c u a l 4 I nx p s p .t c oe , s e t n n 1 4 a u e m l i l A n c d t u tn p u 8 .t e um u uin Aa a i a a l i p Dhl i n iS i m t e uu l Dumnezeu (Fapt. 5:3), Dumnezeu n f r n u ie i i dtup e s c il E s i ie p e n n rn m i c e a a at n fe n s s n S u tv e ea dp pa. en u: rt p Dhl f tu a a ftet er za u p ni m e uuS nc c e m o p e i nu i r c t s r s clui p t u s m r i Deci Duhul Sfnt este ntr-o contin e t un,a e i r. u l r c o f t i gu i pl e gn r n se i e l tmdo i uDce l r f t ri d i o t f d vu e ul ar i e n a a n oc tu.a vu e a e nn a a a pl o a caracterului credincio r oi-a t c c a l8 ,t c i mr s fu e n u n 1 4a n l o c np d u 4 ui cd ca ti ea l r enluu if t a a r iii urt c ul, r n m uDhl S n A d , l enoi d p o f d u . a ri acest punct, lucrurile s teb e n e cpv ta ua a ee u n i c cae ree s lr p ft n bl . i e i cte rc dce0 o n,eo a a c s a p ud r onl Hi s ee 1 p ucp fm n a aa a r to Dm u i r o l r i rr e t ai n a u s . t Ea p ie a em t d c cze o i l l t g . naii i o li Cnliului de la Ierusalim, m i le S n nm n nui l c udss n cn e n ulep ftl g eioslte n ep e i n -ai t g ee. r pct eu z e u m i n e a rc o tr i c re p aa tc s ct p t c c i u9v p e v e c lc a aae e r n a t l,a u a e au n p e t r, nu , po l t d m Ee W i an lte e tp a t ca e ae s s l a l l he adir a o eo e ce l p ao s n t cc l a rp t e b -a u t r f ne cpv t a t, c r a ftaf t n a . caeree b u lr i uo crce capitolul 4. c e i s a l ul u e s lia i

107

Arae ora a e i : onl r o p zt Ttu f d t r d ns Dm u Hi s i ri a l i i ci v t m n t s t en i jt S t p a si d d cete d u 1 0 nd l ef ani u ct j e eeca , i d 8 a e r a m l ee u ci rer ac p 1 i a lr Nml n aof cp t i a ao v fe ie n e u e uo v i c tea l l ao i sn 26. a . e r r ae a ,r e t r r rp s Rs nB l Domnul r oa re ajt S Ttui dtu usii p b: c Hi s p z t ef a a l m i d s t en tr a i ea p lr l e u tb t ae e8 a p t aa a s u u n e a r i ar u s p 1 0n e r fect c . a a c, n e i t t 1 i nu c e lr I ei S iu : nes anap t n c ie er a cze cp r d I s ir er o an n mr t, t c rta U u tt nu i at go c d ft c M rP ov c u r diauMls e ( r ao fu a rt e , p u ll eid v n s t e e n a d n a i he c E . 60 nuc m i s n acos see v u M rP o :)P cl l ae a l l p es ca m n a rt 2. u t e n m t er u t e e e, care S-a a l d a a c nl d d n a M ri cu, a z a r p s uu i e o i l r n e rca et et a u m e i, i ri sj rlo l P a ld tuct a ao ritu de li aL u ir sn i a v a l o, r ft dan ut o cu e f t a e ru i r c e s ic u o, dDm u ( r : Osv i a o lpt i t e e n m c e onlE . 1 i v 8-2). b r u r Ei l cr v i e a c tu s e e r o s n cDm uHi srdali aL u ir snmmn l p e onl r oe e sj rlo l P a n oe u u s t a j ut o cu e f t t sii pt i d p f t c nmluo v f cp ta c r esl Cte r a u u e n a o i c teil r i i e e o. se p l e r r ae a e altora respinse (n a au c ee c s j e td ccetare), nici lucrul acesta nu are et da r fundament biblic. Dm e u ee i e e i d p p ,a n ei u n e trp g d ai e e a n d u mn z sn c , m t c t tuit pncd Hi sP t c cd c Dm e u i a a r r ia n r o e r e r iii u n e a n i en s . nu i eno, t z i g j e uc u c. ue a vvnv c u opr a n l i c n e l u ia e i, e n v ii i m t d rE d a c n a r e, nimeni nu le va smulge din mna Mea. Tt Muc e i -a dat, este mai al e a M l ,r e m rd ti iie n lp tsu e im n TtuMuI n a e t n n ue o em l d a l e (a e c o; m i a g n a i o 10:28-29). S r v n c d ciosul ee o rn i ul ot ei a ri aa c en u s h tt p i t t m esn i ie ,uau c a ee xt l p p n n lj e td c cetare. c f d i eu e m t da r D ii c e,i n s t so e i ni r cd a mpace cu Dumnezeu, u e o t n r pn r i v n m ci ph i i , i en , e prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui i dator f t c pn au r m pl , i cd a ir a a te e a c eut ; n r i m n a n c s srd hr n a s e e en , tt et a , r nm i b u mn jal euDm eu( m5) u r dd sv l u n e R .1 c n ee a i i z o : . Arae ora a e i : f d t r d ns Cnd Hristos va termina judecata de i i ci v t m n t cca , cs aeriEsv rn ae e p t a o ee r ili cov l aet r p p n e r d a rte nuv l i e , o c m t nu u v i. c s i l p r l er A aa m i s a o ne e t p r i c e cului Preasfnt. n consec s n i p e n, u EeGW i cd cceof ia o ua l or f l . he r iiia v i i mment ca r mn l n t enoi r r v l , lev er mijlocitor naintea unui Dumnezeu sfnt27. Rs n B l Vne l Hi se , ue l G W i v us i c er u rt p p n s n Ee . he a p b : ia i s i o m tp l n t , face ca sanctuarul s f ic rn n au Dm e u C r n m li ie l u n e a m r j t at oo i z. a r cd c v tb stic ieuuDm e uf t te r iii o r u ra n n a niu n e sn f a , enoi r e i s a t z ,r
108

m li, uea r a s arai l W i d o ta f t c ic s ne Pn ct f Ee hee n r z a u j r p oe . i ee i i l m , n t m se p l n egoor ea a c ti nm cDm uHi ss un le d t db S iuii u e onl r oee e ci n z r r a p , s t t Dumnezeu ntrupat. Ca Dumnez ,lu r u s p a r no e E n tb e s s v u l, u ei re c e c p t ceem ie n d i ic a uea tr e N e n s e r s on re ; c j i n svru . i n unu t pz t e ml r oe ne p m i au c, a rdC cs p o tic,d st e f e e e-a o r d e a cFiul omului, care in rn a l g n r i este n cero 33 (a :) I n 1. N e n ap e stic ni r sud ie uu i n u ru ara im c oe n , a t ni m i t s , c a c nn a Dm e uf t m liauHi s b r mft csn u n e sn f ic l rt. sv a u t dardele z , r j r i s O e p l a oe o pe care Ellen White li-l p er iii d sca en l u i u cd c re ch ri r l m n enol p e i cie i o e Dm e u C d c cea p e ti m locitor naintea lui u n e r iii a r u a r f i z . enoi r t r j Dm e uute pp f iin aa a e i e rt v o t u n es df teei niu rv n o dHi srd z n a rc c e ve s o e a, ceea ce este fals. Mentalitat a aa e u ee eeii ee e c s s n p f s is o a et m t rc nm o t to tp i o a d n te t f l e e aon u fr eculs ce ae l o e d x s i c v r ae r a , r r a t l e ce l m u portamente anormale. Araed t a a e i : on Hi s r g rf or r d ns Dm u rt i ne a e i i ci v t m n t l s o a ta s p s ia p t p a28 tne l S a ce o al t e r t i i-o a f ia n a este simbolizat de n b te nu c i r sr u t , r u z eAoS avf r c a n i . a l a l p, t a a n t i i il p A z. i a n i u a n d a ha t Rs n B l Domnul Hristos nu-i a fuS a n iS a n us i c p b: i tne l a n i c a n u r sr i t m . t a c ated r c p a . l s v o t nmr uu a r a c t e u r E ee iv u u l n l e pi a s m re t n al u Uir l. t a ft ua d Dm u Hi sp t c n eu iPce u o p te e onl r o e r n v su al e s rt s , nu , t infinita Sa d p t aop s m u r e r te c e a i s i i dreptat ca dp a e a , m n t n ul n e e r t e t a ee c. Satan, ca vinovat suprem al Universului, va fi aruncat n iad, pentru a fi cni e in a ha d vu c e e, ftr c iu h u v n,u n i . iio la -i aao a n t a l i t c il a l, r n l t s uan z df euo ne tiair rumnn .i r m n i e c dp is udeea o o l ii s v f uc z oi ca , s fr p o c co o i i i o tnei c r Ao 21 . i a e vi el p . :) n p cvi ( c 00 o

Dt a nte er ea u l oi d t d r an au c a v i s c s tu r n es p ui r c ri c s ad era e c j c de t, r u cee e i ei i cr c et i e v i o s a a nt n t cr d t ta h d e i


Dci c rs ca l, reeee tp c tral al orau i nu u ia s t l i u e t n ri a t ru ce t m i sl l n i a cd a e i ,-a li t e rnr d i a e i r ie d ns s cta s e ul d n en i v t e t n v nr e vt tilor. Se fac e sisp t r ca a a ct d trine false. Lucrul acesta n rr eo e e r e t l r a sio cc i ra nu au i e ee c z f n o i icp tua e i Dn d h t n l i mdn rtiao ld ns o lSo, cartea sa am r de sr vt t a r 29.a c s n e v it p c o s ca l afc t I e p e l A et i u a A i a t r v iu p nu u ri t u : n m l 109

a e i i ea f t crt re u aa v a l ct d n s n lg a u ea a ai ri e ru i r v t i p l su r t e c r d tu o e n eeo oori uzerti u v g l u l n us d r d t ril tdc s l a hi i s a d t a ci d i n c a ei m e n e p o n c ial ee ri re ed n (sublinierea mea). Evanghelicii nu g e p z tda e i d n aa e n v ti t ril a a a orc u e i-o ean p oe i i uz z c s d t , a rp s d le ti rp gn d i e t ci i c e n sn cu sn c tu e i a a p i ir f d e tlog oc o i a ,n u l e r u u a n e i ig. nn r d c z i oc i n m t o c li s ntr-a v ,o g e d a e i e ab e fm t u d n a e ri e d n m ii io a i e r u n ae v ti t n nr n m io e g orau i nu u i a ef cae s ap t hi ci c r s ca l, r v iae ci a n id t n ri a t ru f i rc e i e s n U a e i p ein ce rp s c s d trin f s p e n d ns rm e ,a a e i a a o a ,e u. vt t o nt r sn e t c l s nm Dso F dA stl d r u e sioaenta u ee e n o . cteo ee m a c t m d r e og n r ctiil s r t t u 30. Cartea are 992 de nl:,i Ir j e t d cca D i 84Z a s ii d a e ee r ae 1 u p i i u ca rte p i so p e li a c d or ta a orenm an ie c n xuv t u e le o l d t iu i gi u csi e t m a a t ci n t riaa t ru ij i cca c r s ca l u d ee r. u e nu u i a deci e rte Oaae eer ce e ia a oraee l ctd ren , rd vu c s d t f ,s t r fi a z le e t ci l n s t ct ftup t a e i Dl al .i l r l ee Dci ae ou iao d ns a Rt fTl c u s: ora ra s l sr v t t e z f t i i t t a u i n st tad n odza t A aaes si l e e ea a e i l ei aa e 31.c s ct t c f d cn v ti tr u pa e t r ee r a l s c p e , a c i e,s m i i c p ae uc a u o en d ,a nn r ee a m n o a c e l m tt r td e t c m ri a i Desmond Ford. Le recomand tutur cti sfo dct l Dl o iol a rteae u a rt r r i o c s ra i e Rt fp t ae a tte d a a ore ea ob d al , nu v eora e l d t i ce a r m n z fer a d a r n ti u ci p r n o acest capitol.

Ae imi uoiS t, d ti A ra dac u v id e nt n i c m it ir a f r a c p pentru a- sel oi c i f d r ar i si a c ui un s t a n i r sanctuarului ceresc


Av t is tn rs c a g e l u a l ru d n u it i i s n e r nm ii a r e i i n sui t t c e na t t e a e i , caereeeoa eca d n d A eca d ns e cpv ttli D a e a e i ii mr u v t n e t i og. e, v ti n t i a v i u ieri, e mM rrl I o .ct a ssr ilor et o eet p c n c d e ru aoi i h a ei uc p p c tiu e v A a o oa td e aS iuinm u td e al i a a rur a ce c ti u i N a r u r r r p , t o a ce u i n cs m . et td e,u of t e m re ee, cerc d e dite r u r a md c n u tv se s n e i it a ce ia n i a rt n n g v aa n Domnului Hristos. cac pv t mdir S iui fu d a e i , n e e ree of e c t i t e d n e i ia a r r c p 32 c v ti t lucrurile s-au rezumat la modificarea capitolului 8 din cartea Daniel, pentru au ia oraa c r s ca l ce.i a u a d jtcd t f au i nu u i rc b pblic e s i ci l f n s ri a t ru es B l i i t a e i , rc e ctmd ci e u ee i a u n l l d n ceo i a s of r snm B l Cv t C r v t i a nn ee i, t i t b i u a ( e lr o B l E e e p T C aW r i ) s odi arafraz aam a da e i h e d b.t e i e a , rs i ed n t d il t v ti t
110

cS iu . tmi su a toaeiDaniel 8:12-14, modificat de a c t a aj c r p td r r I p o m a r n a e i: d n v ti t nc z p a l l, o r l Dm e uaft ta D a a t r o p o lu u n e i u ce o r pu i z o la l s s dp i a siu r lb lT p an t.mv ucnl i io ct p e, sj a e l e t s z a ee tiiu a i m u ca A t r mc z ou schimbndu- n r t a v uc pve S c a l i fi e i a n d l ri l a t r a a c d e r u i a r a nu u l Dm e ui i cez i c . Cornul mic a prosperat n ceea u u n e j iai c ne i z ml r l o n r cfu .t cuu i n r-a spus ceva ngerului meu, iar ngerul meu e c e u i nl n g i s A n, d e i i-a pus exact r a aea v i sispun eu. L-a ntrebat ct va mai ne r pcera tb e r om -o iu n e cnl mci lu Ct v m i ssc tu n d Dm e uo u i i ao l a alao i e gu z r u s i c? l nn sp vert s a v ud p E u e rSanctuarul din cer e e c d le r l s i d p r a e r se n i se i sp su p o lu Ei spus u d ir s eeip fi ee t o r Li l rce p u . -a : p o m ti t z re e d u ie u d l ot e c (s d itiu d a )Dm e uv aia v p cm a o m r s e e n, u n e a c n a rl a u u ie t i z , o oa a v ud p E u v p e lian d le r ln ia u sj Sanctuarul din cer n er se si n ur e d p r e A n v e j e t ( cca )ie u , r ti i t c an p u cad ee r d c r iar e ul . u i e ce da e rte ri e c r s ca l p e een o l a si ri. u aa t ru n s s u md a ct c r ri e nu u i m tc t e l ee u i M i s e mcs n tt S iui c sg ee l aj, d ep eeu cp r a u e e o ve u x l rti a m , st n Biblie, n Dan. 8:12-1 Rgio l c p ee d ee 4 octu o a ceo tt . t r s m r l u x. i sa fte ptd pca tus im oi jt O t ao p e i i ri p a l rt pra r i ae s ds n i n cu i v t ef v e n u a;o u aa n t d lap ,i iutnc a e r t cnl r c a v u l n a z t e cm e r u a er m t bi nceput. A a i e n f to i ;i n l f t m ut u sn v b du a sn an zp rn t trebat pe cel ce v b : cvm s v pn v ead p d f e jt o e r e e a m li e n e r ei a a ef ra n t e i d i s e sn r r i i e necurmate d p u cn p t i Pn c d aiapir ie r r i e ui i v f lt i a s e u a s r i? n cc n c e o S n lo i t a e i z: v tcd ir see f t L a e i m-ai n o reo mi e u d u c oi ? r l sP r e u ti t si d ia if t L avfu e i ni p S n lo a c t ri m e o u c ; i ri ! Cm a n ce o tt o e f t c p l g ae d op e d ee b r m a u e l a r d l u x, sv pl , n t u r a e i iunu tmnl gi d n a il e e sanctuarul ceresc n textul Scripturii, i , v ti t cs r u e md ie t ae on u i i l. e n rn n o dp a s sv e tri cc d sr lz v r aonalf D a s a mn , a m i cs ttn l e e r p c2 0 ee s e a iu ail e u a n d s n d 3 dsi e ee nu n x t a v, u n 0 r d ie n 2 0 e n S p l ee ca e liia i i n in a 3 d a . c u o s a l d a ee l m e sm 0 i olr t e soa a l8 , f di uc dd eil,onl r oa ot l n 1 4 ai t p ,u tr o Dm uHi s ce u 4 c i m l n n p oa r s t ir luP a d c. c a v u md o tt a na no lr sn i e A u m ti tt c eft n r a m z a e n r mi m sa sus, acest lucru este o erezie. Ce spune Scriptu d p a u r ltt S iui M r r e r d g e a eu c t i a se aa xl r r p ? ture oc a eu n l r r i d c t a aa a v is ru u c ie p o cii ae c s c d a sc i i d v t e o oe n ra e t , c

111

a u c e c aa l Dm euia d g u i si d g iv e le,u n e a u a na v e z v a ri cs n gl re e cartea aceasta p . :) ( o 21. A c 28

Cum s-a n d r c sanctuarului? a s oi ui j l c ar i ua t n i r


Domnul Hristos, n mod expres, le-ap u ni cn eer b s sc io u s ta u ec r l t ea l, u n ss v ma a mmn l v i Li a .: o s a o t, t r e s ra ar i e m u oe ur er u( p 1) t e ni i Ft 7 . Wl m irn , aai oa ct a non i l funt ia Ml , s n d m rn a si e i. a c i l i l u e t p t ee t rE t e preziceri fal cpve v ia onl I s p cv r e s u ri l er Dm u i u s n d ae n n e i a ne r u s, u n vi perioada martie 1843 martie 184433.ies u -a ntmplat nimic. B e , s nn l n e A n, e iu cduluita d2oobe8 .ani t ca pi i a rcea f d ae2cm r 1 4 ri u id l, o n , x a t t i 4D c atunci nu s-an m l n i T id l Ml , cs eu,u pti c o a pi i irnuv l s i t a m . e iu l ili n a e ftrud o iu rt u i a a e mge Ml , o p f a a ti a m amr d ar. ir a s on ci a -n t e z i l a e c v v emi p t aeaatu -ao iDr p t ir u o e a a e r, rrt o l s p .aoae n e m m d d ae tct t i ct r dt m li n a r u l ct d.rt e ef im d n irt u ue n t a s ii ir i a i r Es . l e i n a a ee ePne s l H a a o d ia aie m gi H a Es s se r pn e n i n mr d a r im d n e tc a rt m ea i z i, r o ru ir l ul eo m , p uu .LC srn r n sa n l i a r dp u b m r n cO . ri, cc dj g a ni e r e R . oe e u nt e 34.e fe e c s?e rc v cni d a ri e prieteni D c a i e t P t n iao p ze e c u a aa n u , z d c u ec r cu privire la venirea Domnului Hristos nu se mplinis le t m c e er e , a a v ii v b jo.d n ru t ca a v u nm cca en o aorEs aez s r d d li u ee cii r t i o c fa e e r, a e ce William Miller a prezis cu privire la data revenirii Domnului Hristos era en . c ul Es ,st lun fenomen psihologic numit negarea r a a l id nasm a o tn z u o i r l A s e mn p et c ce ru ct d an l ei i ct n ea ra n c div ez uo i d s s a i e fo t . a u i n n a f t n iu accepte realitatea unei nfrngeri. Ng e r l d eam g aiao i e f ea cal e r ei i u li i lc v g i l s h r a a a i c t an i , n n ra s u i a viziuni. Creierul are un sistem deu a re te u nezeu. Sistemul a o r ladDm tp a ,s n v c tlr u o aa sog e asc d ia r i e o e r p d e v i t phoc c si e on p pi r s na o c rn ili ta f r oe persoane traumatizate. Omn ce ei n e r l d i a ei rp st n e aei i en i ia r s gar a i v t vt e lm n u r sr a fu d d u d m cn Astfel, im a a p ipi l t e u r e ii c i e i li i u e ce t hi nu . Es , t pe e epna leo m , p uu rt us , d n i cmr a r l udp u b r n cpenl u o nm g i n r m e i e so eei f t zp f d ri e cm l a n n , r n s ep e ca ru . oe r u u m i a t i c de rt rl e on C sr a e t iea o cs si pEs , ea s ncav oeo r .a e n ae t ee d n ctp e a t d c er Cr r t r -l r g o as i u u sp i e ea descoperirea? Hristos a venit n 22 octombrie 1844, cum prezisese William Ml ,an v i p p . r o ap Es , tc c d ir r u es e n Hi s s s d naru n e i l d e ne m t s, u t o et rn luS nluP a .s l d nn p slre m o lf t o lr sn A f Es e u e , preuu c n c eft t, o ce e cz nc
112

O . C sri . Hh, a a ei C sr u i c cze .L ri F . a l c s tr. ri p l o li R . oe B n a e t oe oe b nui c l 35.e i a s c a l ce ee r a cm r a si e li T r f aa t ru e s s p l t a a ct s cai oa l ee p u s nu u i rc t e u e a v dJ e l W i a m in eb l u u a m d ea si l he ic , tir i u d n n i er m Ee n t . u a cdi : p l ut t pO . C sr ie r teorie (vezi cap.) aEe W i i , .L ri n g p pia m R . oe a o 9d l , r l hei n t suer d i ct a rip c f er r i ill o li m n eci ee b ai ru i ll p d a u da a si e e m a o ec e i , s i William Miller. In o o d aa u i nid n n cdn nau a d a t c v f tuc i a e i iu r i e il pl c v ti t e v i Es . tild nsCMr n a e s n u d nIoc a e i . e y M x l p e r toarele: e n o sr u vt t v wl u m g d Lea p ri iEs a t a a san-oi n p tf d t oi ce d n v ut t ct r vi e o ei e r t t ra o v z oe ee t z u a a va s n, rnr c , fm pm oe g i B l oc a ud , oc a io aar i p tf t n i ar i. u a i znr i i t a i s e b i i 36 u S p e ne r : a ee le c apm Es a a e u r a a d s o e n ,u n tb e c t gd m r i dn cs it o et io ae P b ale e ca d Es , ri si o b ae nr fm i e a e n ir t e d n C sr c ? z gd ee o oe r e a ri e tli,a a e i i fn c Ee W i p b e m ci eoc i d n ,n r t u l og r v t i t ue l n he u a l i r t , n ze i a e e e le n p r litate, conform spuselor lui Maxwell. Ideea d n p oe n ,u ee vt gd a c r s ca l, e r c ee le sigur nu a venit de la u ia t ru p t s oe n , ri i nu u i nu t gd Dm e u cd i g aau Es . u i r B l n c e u n e ii m i l d n C su n , i a u o i z, n an i i o ga b i nn a mn e ri s e an m . e e o ti

R laee . in sa c e r i o jt E G h n e oi c lc u u d l Wt la d ri i l n e a r t ui n r sanctuarului ceresc


P t c tr c r s ca l ce s c e acceptare, a e r aei u ia t ru e s a t nu oa ri nu u i rc i pe ie et l G W i c vi i e E e e e u f t c tt n r n Ee . he u i ne i s d ri ta u oe tv i l n t z l . t u n pl a a m euEe W i d m i suo fu d e u t a f ai l l i i i l he e aj a ft ce u ca c ut t r l n t o st p z oe prezicerile lui Miller. Um tum ti ee ru ad ct l Dl al 37, fost r r a rl tp lr i ae u a Rt f o l ea s ect n ra i e z f a pastor adventist: Ee W i a p c Ml a v d p tc d p z c Hi s l l he s s ir a tr te a ri r o n t u l e u ea n es s t u a i 1 3c t tcn s ntmplat nimic din ceea ce a r sv n 8 , o e u -a m n 4 u a afirmat Miller. EeW i ap cc ceue i p zea i i re ra l l l he s s e a a rp srir l Ml p t n n t u ir sn ece u l nu u e 1 3uo dp t S a i rp e u n e 8 a fteae a n e ii Dm e u 4 s ra t e i sn d z. EeW i ap c d i nd a g , ll l Ml p t l l he s s , o ireri cce u ire r n t u e c se t et aul i l nu e e e a l8 a ft ce c l vrut Dumnezeu: m um n 1 3 uo fu a u e u 4 s t a m -a D nl i o -a a t csol (h ac a l 4a ftic n ee ra o t l s e ) t ce e c m u n 1 3 uo dei a d i u 8 s r t o
113

m n S, n i ur u s i a e l e s t a a i c tb ec m t c ru c m n ei h b i ztat u a l n a e cum le-ar E Mn Li a us tare a f v tl ua s nc e g in en t u . a c v el , a lc n e sn l a , n c d l l t a38. i n ue d p Ea a n m i v n u m Ee W i ap cDm e u um n p tcce lui Miller, l l he s s u n e ai t eeau le n t u z n a s ll csa sg s . a fre c lc ea Ee W i ap cDm e up a r ridicat mna care l l he s s u n e lu , -a n t u z, n m i a p e cce l Ml , r ct v u g l Cn c ea aul u iri a s i t rea o or ll e i l a ea -a z e e a. form spuselor lui Ellen White, Dumnezeu este autorul acestor erori. Ellen Whi a p ct tp fi a c f aa l8 , a a t s so e re l u oi tn 1 3c n l e u a oe i nr m u 4 a v i Dm u i rt, t tcn s ntmplat nimic. Atunci, a er onl Hi s uo e u -a ni i u s c a o s s in Ee W i a l8 i i s e nl8 cf de p d o l u n u l he n 1 3n c p a 1 4ai c n t u 4 d r u 4 , i l n 39. ce.o n s ntmplat nimic nici n 1844 ocT u, -a rt t i u Ee W i a p cti eii rp g rir ml ea l l he s so c i ee i p zel i rist n t u rt c sn eci n e l e u 40. Ellen White se face lr ui c S a c eiu u a n ne u a n iu n r l ct r t gi i v o t elf i i v b sm . n a d ae e EeW i ap cB ec ceue i p zel i riste sunt l l he s s ir l a a rp srir ml n t u sie r i sn eci e l e Babilonul cel mare, a au eri u ui p m m c vo p c i l rl s r cno mntu ( o r u iA c l p . 17:5). A aas ol b sm a il W i. c s ee alf i l Ee he et t t ae e u l n t Ee W i ap cH a Es .LC sru v a v a l l he s s im d n i R .ri a a td t n t u r o O . oe u e ra l i c pvel a l 8 . i l i en tcerea u n u ri a n 1 4 A -za u n n m a r m i r u 4 as m s e Dm u i rt c,iluS nluP a , n v ia onl Hi s e d o lf t o lr sn u er u s n r n c n c e f ti o ne 41 pp , au s u re u un a ie l W i a e n a c u i si p imi a t Ee he m t m s e n c nn . l n t s s nn r a t g lcod 1 4ce u p ta p cu ei ra reaeri 8 , ra ae ac u g -a t e a l n 4 a tt Dm usv e , c El, n acord cu erezia lui Edson, doar onl i pp n p nd n m te a trecut dintr-oae aa cu i s n c f an u a p t l ae l. a-a u a t r n t ru A s t l v r s ri s ca l ce iEe W i i dat avnt, folosind c r a t ru es, ra l u i nu u i rc ce l he-a i n t a en r l a e bec r p c bsm l a e lui mn ia d s ir l, ru i lf i a d sa i ra sio i em ae i r Dm e u m r n cf ere . u n e e u l p fi z , pu a s o i

r a : m p uEe W i o rd 1a c p bleme n e r c a u tl tb e u t l he t e7n u r n t , n i o eoo lon i l c v m, d o i nueo mn e a n a ar e e d e i c tineni a, o m a e e s a m sn n t i p mn a e r ru W l M l? o ctu s a a i o i l o d l r i l ia ol o i l m i r Rg io l i l e tr i lecte ct p sr ,r c i u9af r p s. u z ae l f i at l va u u re ra n a i a n po t l l snl a Wl mMl , i tum ci ir ev c c d ia ir nio l i r m li , n ie e l i l i r e a i l s e t zd a -a d arirfu de2oobe8 )ft f a , p o p ze t el 2cm r 1 4 o ii t s o ii u ece c ( t i 4 a snr -a ct a m
114

ruouca ri i fu s cai u ua s ee al e n c g s p u Lc lct s l d i i c st et c c e e li . r ea t u b d e c Ml , fa s temut de Dumnezeu. Miller nu a fost de o d t ir ni l -a v ee l n, e a r c nltr ei d c e mri a s .a ,e c tc cd u o ei ms e e n e m iu Ip s r e o i oi e e i u a s t u, 42:M l a o n mod m rr ca u c ou a o a e i ir f ust h r n u s t u r d ns ti e i e nc t vt t l e st deschis mpotriva noilor teorii care s-au dezvolt d 2cmr 1 4 a u 2 oobe8 t p t i 4 El a deplns chemarea care s-a t e p bec (ea fu fu da s ir l c m r t c, ri sie h i e c dEeW i pnc r e u ae ania p i e li a el l her sii ii a cp ti d o xuv n t i r l )n ee c t c t z a cs o i sabatarienilor. Doctrina neg iue l i u i e n ao i f u i aa l er u ft v rsl u i d u tn t sn turl Ml , auGo e tr h l Fc i r ml i au ir i l egS r i ae i . e irt i l c e i r os C rs t M c a l s h a e n a ss n i fm, pneue reia declarat Miller. u ftu i o r m lia n p fi o, b c o ir i o , De asemenea, Miller n am riti d eic r s ca l u nia tr u i nu u i b a c t oa ri a t ru o i ce es. rc Dsu sit faauMl n a v s c, nui eg , r ln l iru a t cs e rcl ir t u i l i l g e u ue p t derii a e i u i fm rd e cocp - ae t e ru d ns l o a oa ur r s i lz e , e m i vt m un r e ru i e sv e oriilp c e r u , d r e ua v u i c s at i ao s ud e ti ei n ld l. e t t d e ftt le p aa n t m t e ru A a i n u s i l l ra uole a e i e r lti m c ii t i u u l lrd i v t i d u u sri ii ee c m t i r d n n c s i e r s t o s udlra uo d za eszSn x pie a s t le c l lr i i da. t e e i l ct i l u u m ta n u ti u i c d a e comportament, pe care le vom vedea n capitolul dedicat lui Ellen White. La u t pet s r u a s e niment Wl mMl ma . ni ravc t p ct v m li u d ee e e ia ir o e mn , l i l e rR Ee a eW i oboroio i ee o r ue e i l i ms hei l a r sc tud vte n ri f l J n t ca ti , nn z l a i lir a g b i c a bl . z b i

F s ci oi ptuf e oi Ac seusc a l e r p l n jir o a a a r ta r i p i d ri sanctuarului oi c c e r ii t ui n r


C a ful ra e i ,e ra u aa a orau e u td i d n p t p e l sd t c rii c i i v t i nu e t t n ci n ri s ca l a u ci e ee r E a f s ct Ao l a a t ru i j e d cca ? i u o i ae p a s nu u i d i rte l t ra o ci , p p t a a fm c t p a exe r ei l.r u e r d o ro e o n i er u nu o n m r d tm gentri r i l oe o Pm lucru pe care l-a a m t oo Ao l e ao c er ri e u f a c fm p a s, ft ie en c i , nr r ci i p s p zt i 43.a c m o ee l e m a u ct v f 1 .0 eeti Dc i t v su v e f t ca o i 40 dp e 40 cl i u t t rt, d i pl ei r a e e n a e i i ue vt a a i u lereu s v i u d n s io . im ut m r cocfer ri , v t i a h i i t i zn u l se p e i ou p r e au e id t t eii fol Ia et s au c i t dmi i oe mni i r i r l cl i t t zi p r u: , n a s ei u s e l l (Apoc. 7:4). M ie r, a li po s tnmreo ee 1 s ad ae n ca c i , ne e tt tce2e i p t e at u l u a a l min i ale lui Israel, pentru a nu exista vreo confuzie. Acest nceput, n care
115

m ce a e i s erijat ntr-o gru r ui (t i fu s i r d ns -a a v t a t p e n e i ) -a t a c ls , it c c tusfi t f ai a r a.s ler r c i u1 o i ea l a m m i o t A f ret l at l nn c ae i i r , en e t , fi a po 2 e o l acAo l aes n ee c ou n d 1 slp c ee l r p a s i u cf i u c u e 2 t ea s i ci , p i p ma n e e p t Biserica, n pofida dovezilor contextuale clare, conform c res bia raai o e o m l z z Israelul44. ee u p ea aaP t c r s iees f D ca s sic s? e r a e n iii u et nu m i m a e 45. u l c ie i i a v a ee r re a d e d a e i C aeu n , s c d t s e e n t ei e d n p z t , v ti t t v t B e a e r t r d r r i a aar beca e i . o o ,rc s af ir d ns a m i a e t i si v t a t Ei merg mai departe, laat l3 i u cAtr eee p c i u1 p nc ts df t po l , sn is t i a p ae Rm .an so e ai i u cmse (le er e a dl oa ruep s i Es n e j si) l ti p a D rc c . p al ol co r e i e d Ao 1 s t e j r ia l,a a ir i n r i p .4 u mse n en t o c r gi n c n al cd e r e m i B ec si i pentru restul Bisericii, pe care ei o numesc B abilonul cel mare, mama c vo s r cnop u i (Apoc. 17:5). A aa s o r u erip c i i n l rl u u l m tu46 r c s ee g v et t a iu d ir i l Dm e uT nica aa r ceea n l a sB ec u u n e e a c s, i a sc t st u si i i i z. h e t pn r u p p s e uup f a i r l pn eg r ta aerl r ua a nire i m ciu r d ia ao l coa o lr ot i i i n re t ll te beceeouu r st r a l a e i i o oi s s ir , t m n tu r cl. fc d n , r n a p si s c i to ee L e a v t i o t m m iu u lucruri similare cu privirlB ec M rrl I o , rs trai e ir . aoi i h a a u u a si tiu e v ce n m i advent o a p l tca mt eg t ra ir i e rai i r u ru a e i ed d ia a B ec p t - , til ea e o n ro e si, nu i putea lanss cai ri. ap u ei ei e li eze l l I e ti e j p ce ir a e i p td c la a cer mse ea bec d ns ri ee r t l e a, r si a v t e t n e p t cel bec rte u i mse coti g i e r el eir c , m e e j er en r nu l t si ei n t a i n al l r e: e 1. n Apoc. 14:7: m e u n e d sv c i v i T e e i d Dm eu i a-Il a et -v z, i a, c n c s j e Li tr a e i ,e u j e ee 2 e u u ci u.n ei d ns c s u ci s 2 a l d i oa v t a l d i t t oobe1 4 c d s n e Dm u Hi sa e ts cm r 8 , , p t i 4 n u i onl r o , s t np cu 47. a a suu ul fu ca eee ra r iii a j e td cca c da rte cd c r Or t lr i enol o e a a cr ? e O i l ri l a t l na tcj e tsre l s p pve c i u1 er d a eer a m i a po 4 r l a u ca f necred c ( )a s a s p e s l Dm e um lu i iiv ce e f u e a au u n e n ic n oi . r 6 l b dp i z, j l o n a l c m r A d , rta upjee oad ns. e zu e a . a S iu n s i tr a e i cu i l e a r c r p rn t ei v t i t 2. Av t ip c e llo a u eeo eir l rte d n s nn r adl nm t tbec c 48 e ii u t gu i e t a sie ei i n bo l e m r,ue e i bec adventiste. n realitate, B i u c a c x pa ir al n l e c si ii Bb nl l oa i rueee nefa aluri sl i u i t v ia o p i o e i v o l s r er n r g t gnismului ca ri mn a, ho e oc udh e r p .8) e i o i n ia a r iu n u t Ao 12 n l e d l o cs r g ir ca ( c : . p z t e m u eela ap su oE ,r clii re , d c s gbit nm l i r i si g en v e m t o l z g i N i ea oo i o istoricii Vestului numesc epoca contemporan p t eis,o o-c i p t : s rt m s n modernism, neo-p s. o E v s e u a pi e nm Nu r a tn s u il ii gi a r g b sce i c i p ti rtip tiut re i occ uit rt i oa. ei a s n p z n r o na ei a s C n n oa s e n i m te e
116

3.

c Dm uHi s s soa cs a u e a rt .onl r oap c d u n b , l u ei n s t u , t m n cr s t n h M t 35 N ia bec r re a la e n e i (a 12.i d ir , p z to l m a i gn . :) c t si e e n t c, o a n a v p t p fec iP ftee o B ecv u c u a tre i e i i ee s d r ir t a u ena r un. rc t a si z a trup al lui Hristos. A ti ms es s re ,p a e i il f t c lrl e a e jn rc e er s n d n ,a a u e a ge f u v ti t pl a v ai eno sv h a iu n epnir li d cd c eo n i l Dm e u r ea g n e rir iii r cn u z i n e ei , special a sabatului49. ip c p ia o niiAo 11 E s n r p uc d p .42n u ze r i n c : s m ir d ag u s a l.oi e r rd e n ea e lu i aa tu P ri ri a a n e co l i b u i t t ol ventiste, v o iia iBb nle i s fei n le s a cu alte er d aluri sea e a ia tul, e n i o lo g c nd g b c ie ir lp tt tv s p d Bb nc d otce la u n bec rea e o c a e al, n v r v t sie osn i r i o re a e i iei aa e Ci up tsr a c i u3 l d n dza t .io lo ee d nat l a v ti t u pa t r a t v po l a si rlr i i o e Ao l ai le ct cu u pv a l p a sa g ee i c r ri r a ci t p le .

Csne c e r in au o ce oi c s tu n il t i i c ri e d r uia u l n r j c de t i d era a ei cee u i cr


A c a v u l p cl a triu ia t ru u m ta u t 8 lei c r s ca l, a m z nu oe ri i nu u i numele unora vor fi acceptate, n timp ce ale altora vor fi respinse. Aceasta i l f t ca iceofe ii e i a a rd c, p c m i a u caa v i sn tb e f i e d e p pl c e r r rp r u d i a n r u fe r pm i c.e r aivau a menea scenariu impus de u s r i e P t se i n r nu f it n s et e a atr, eoi d n a ae a b u oatr c s ei tli a e i u cp t u ri e t oe og v ti t ct co l ei t oe 50.c v v en a to e ei iai f u iu mae A u o e a j a : oa s r e ue l d o t u t r tr dp i sl u p i t r a m m d c i u6d t a d ns n g esn sl l d o t at l,or a e i e xt ue u u mae n po l ci n v t a t i a fui p e t r. c sit p j e d cca d s ca l rc uel o en , i u u ci eee r i a t r ce, f e n c n m l d i rte n nu u es sl e t cd c re d i nii d esn (nr tri r a c r iii d e ut i xt c fm ei l) enol c a s et n i oo o e e oe o, a respingerea unora nu ai l e ua a ic.e d t au i m i p x lr d e Dc or c r m i p z e n r i ci ri c n i sanct ru f d r a , d e i tcp r aed t e ri, u u ii en a er n ae a a l or et a l,i n ot tm a c te t ci e e i n c a c a v ur d i dm i s inm dp isl l l u m t ul e as , a eia aue u a a m z n nr e u u s ri f u i t moarte. Oa o en m ir a l c si i ag v a cestei doctrine este lezarea sufit n c a cn ief Dm u i rt. oo triu cid ccetare, i jti onl Hi sCnr ei j e e e ee r e u s o fm oe d i r Hi s ef ,n p dc a l 8 , a c cdincce ud r o v i e n u n 1 4 d e r iio s n s t rc c i u 4 c i e o rp cieri e n v 11 se spune: c rt sg efEl a en l di. Er 04 r o v n . :-17 C i ir i u jt pn-o n r r fud r ertd ua ee eut ii. te v p t o e n pc cs s c s i nu ta i i n f Versetul pe care lni

117

a c ter p l ti i b i zdjt Dm u i us t m i na tf t c o c c e c e r onl I s n t a a a u e e nefa i ef a us u da ci s i r o e fu d r i Hi s j e v n s . t I in l x p , n r cu c cd c u e v a a e m l c fm i e r iii da ia t u t e u oo ra i eno a j a v n c pmmm rria a el, use l Dm e i: a r i use o no m rriau u nezeu c D i ti r m i r ti r i este mai mare; m rriauDm eus m rria e r fu usel u n eee usepc e t i ti r i z t ti r a a co l e rF l C er en i l Dm eua m rria E d p i Su i cd F lu u n e r use se u . n e u i z , e ti r aceasta n el; cine nu crede pe Dumnezeu, l face minco f d n cd is i c u r e n ,i n e m rriae r fu Dumn ed p F l m rrias usepc e t ti r a a c-o eu e r i Su i useee z se u . ti r t aceasta: Dumnezeu ne-a avvn c s v ee F l dtia e i, a a is i Su a c i e t a t n u . C er ei, eia i a pF l r a ; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-a v V-am n e u a v r ia e a. sia s lr ia t c v,a cdinN mele Fiului lui cs ct u u c s i o c e r e u r ee c r i i r e Dm eu a v vn ( I n5-13). Ee W i tlogii u n e vi ia e i1 o z, e a c a : 9 l l n he ie t o a e i v stc v g cn avv ncad i e t d n o eo i u iia e i, i a acz v ti r t nn a c h r c ru n Hi sS iu s n c m rriauDm e u s m i a r o c t a p e use l u n e ee am r s. r r i u t p ti r i z t e d m rr r l Ee W i Dm e u p e a acz e t us au l c ti e i l he u n e s n c d i e t i n t . z iu ,c ru n F l a iae i. ae cs nCv t! i S , vv n mi cae i ue u n l u u ia c R l e p u Un alt aspect pe ca eri a aors f l cee r l tm c s d t ee l a s e d e n e t ci t e n r n u eg m n ian ora d ns.e f l m n n le ue d t a e i S a m cr e tr ci n v t t i r a tuirea numai pnr ia Dm uHi sn , a ar i a i ae r cd onl r o ac s cd mi ru n l i en n s , s l e t en , tz, t t c i el i eord ns, a u ea g coo i at a cdd t a e i s d g ir li a c di po e r l i ci v t e a n e ei n t , n e 51 ari ui a t o plu e r ir li. p trm n i. b u c c c tl ea g si tr S a l u o l na n n e ei i U cd cs d nsn s n nia c ee u. a n r ii a e i u p e i d s m n iDr eno v t t u c t o t tt n NuT t e c ie te i ae d n nl i utc. o ea n u n l i a r i o s t t p ru l sm t v t e r n te n u u a m le t e r si c i r id p al ut rt er Nml u ( V cu oli ,i c t v s ite nu u e Li 1 r, pal f ce o n e n ea p t e I n :)Cc r hro m n i pnr ia aa u i o 22 i i aa ft ui r cd ic s n v e a 1 . pn is t i en . , et n de la voi; ci este darul lui Dumnez .u r f tcsn s a eie e N pna e a ue u n n u i p, ld m i (Efes. 2:8, 9). v, u c a a ic u a v u iEa hi o dp e utu n l d l ( n e i i i z vt e ru v g l a m n i v se a cz E o p e icDhlf t a ui o t) ru n li i s et u uuS n c e tr ar, i e t i , a ft cl i u , r fe f i c eeeo a u a mni n se p t us d t i a s se g u r t rn v oer o t, er ti i ar nu r c p a a er i d Dm eu s ea a l eLi(e u r co c ta e u n e p l d sv u E s s m re l i g z, r u a i f. 1:13,14). C pve m n i, v t u t s rcvf u ri l ue d ns l n s p ea m n i a r tr a e i e v a e t i tuit. A f ou p s c a d ns,a e g p fti b u v s l m ln ep t a e i d i le ee a t, t, e , r ei v v t c n e a rc s a l a t fn e t ie c s e g vez, o i d p l n e. e t or rid a anua mr r tia vr A aa a ee e rece lz a e ea r ti pnr i i o.2 n e r r cd d Rm 31 dp e i en ,n :-24:
118

r c s a t o e i neg ct d p t p c e d D a m -a ra n r r(e:r te ea o a u t ph i ree ea) r Dm eufe e re m rre L e p o c inm u n e le d p a usc ea ir ri a e z, r g se tis g o oi u n r r d e u n e c e i pn r a n s Hi s e i ne a d Dm eu a v e r cdin I s rt, ph ia t z, r n i e u s o p t ti p t o c ccdn l us ni d s i. tiu er o ee e er E N eei o eer Cc o a nu i s ti i e . t c obe i p is t p el auDm e s to t n r tt iu ls d sv l u nez . u so e i ni cu, n ii i a i u i n ci ph i i , f l r h uSu r r cump p t pn a l pn r a, i r ,i s rarea, care este n Hrist I s o s s u. Osv i p l v su2 s n nso ie i ni b r a uc ee l4p e s t cin ri f e a f t rt u : u o t ph r , p t, u r io t n r l ie A pune beneficiile l n:v fso i e i nia n e a o ci ph i vr. h u i srt v d c d c d lv mr r a l l f lii e r i o ru a i u ei en , n e m et pn i a i f t n se n an tno a a a l lea d a e o t, s m r sr r h u i e s ,u p l ar e e a fm e ru n g u p e ri l Pv, r d h .V , a vs f so i x ea u a l d e i a ic e oi i o t ps i ece n r o r i ci i n r r L e -a d p dHi s tihr Gl : e i ni i e, e i e rt; i z d a ( . 4 ph ipn g v i s r t s a c u n a 5) o . Alterarea harului lui Dumnezeu face parte din falsa evanghelie care venise n Gli Pv s n d p c cp d af d e n e , s t at.a lp e e r e e r i o s le v g l c u aa e u , se i ec t e a hi n e anatema (Gal. 1:8-9). T r j e d cca r c p cd cs a e i ei u ci e ee r l u e r iiu d ns n oa d i rte a n eno l v t t a otieid eiie r a c a v u ca d m rre b ln r u n dp a , u m th r i ui su ct i t s re a m z i n ti l ad ns.e a i si a aei j ge bn e cd v t e i r a neo c s tr a n ss o a e e i C ce u t rs e t oe u m lv s n re a d ph e e is A a eieenm n n a e o s e so ri a . c s tr s i a iu r vz u iz l o e e t oe t u g e nimic de-afec Dm e u c h u S . afep t d a u un e i u a l E a c z r u c ae i r n p f i u l Ee W i I r-o formul m t ac c eei s l u l rc nm o i l n he a ,n t . t t a mt , e e i e n mn iae ra e i : n a uep t d n sm tr nu v t i t M N URAa e i ) CE I + I RA E I md TI E ( v t = RD EE LG ( o d ns t N N In s cl b u = R AE G LT N p i s a l EO RA AAI ea a t) A

Concluzia acestui capitol


Cpol d ct Dnl us o p d c r s c at 8 i ae a en e c e u a a tuarului iu l n ra i u ri e n ce, d c r T p l d lIu l , a l6 d rs es c eu a e lu eae si n 1 . .u rc i ri e m ui ra m n u 4 H, b conducerea lui Iuda Macabeul. Cl 3 dsi d i eerljt ds r ei e e 2 0 ee i n i re aef ee i d e 0 r i m e s f r a a d min a, n l 3 da , au at i, mdriWl m ir u 2 0en a c a 0 i m sb tn og ia Ml . al i et l , i l e EeGW i ap cer l Wl m ir na v l . he s s ri u ia Ml s td cu toate l n t u ol i l e i l u e e rul, ca s ae n c cap u t eel p t EeGW i L ct ruou s ca P daae l . he -a ea c s t e l. t r, l n t scos pe Dumnezeu vinovat de erorile lui Miller.
119

Ee GW i au i t e li l H a Es .LC sr l . he s us cai u im d ni R .ri, l n t s n p u e i r l o O . oe cpve c r s ca l ce. u ri l u aa t ru es i a ri r e nu u i rc Ellen G. White s-a tiv elf ia m n ca i a a fuv o tdbsm , i ca r u c na ae e f r d e ce rp sp u euWl mMl a lr ui eu uul e i s cai l ia ir uu a n n n c d l i sn e li i l l i l e ct u h u S a u gi i a n i ei . t a c n rl u Dci f c r s ca l ce j e d cca oraa au ia t ru es i u ci eee r t n l s ri nu u i rc a d i i rte ce so ri a . ra ph ee is e z iz l o e g Dci f c r s ca l ce j e d cca oraa au ia t ru es i u ci eee r t n l s ri nu u i rc a d i i rte eeoraea ad nsu i ui v t i rp sc s s d t db a e i l. la e i a e i a a t ci n z vt m u M d n u sn e t t d t l.d nsu eli , c ct e d t a . or f v t l ctn p due l or r ci a A e i s an e n n s m m i ci a n

120

N GESN SL E I U ETULUI A X EA F T
Ce spune Noul Testament despre suflet? Ce spune Vechiul Testament despre suflet? C i l a esn s ixt sl l e p ai ext a n i n ue u m i i r i a u es a f u i? c e e t Dci a e i eg pn ueu lr d r f ee c ora d ns n le r sl nu u i i a d ca e t n v t t e i f t c ft e e s nS iu .e ra e i , f uee m n p ec t a nu d n sl l t a festare a trupului, u r r P t v t iue s o i p t t n c a ei sto D a e sl l oi eg io n u e d se t r e ca ue , t i n lei r u v n t. e , f u p r t r l, t v e p t u ae i rt 1. o e p v fr a s r i up u Dci a e i c f d sl luv bli atp ora d ns ou ue c ia i g t n v t nn t fu t a o c o ru u lui, s n de i s s gee en sl l p crpaaa e r riue . un sri u n l p zt f u t Dci a e i s n ca -zu f ce r a ora d ns p e il ue ea oc c t n v t u t a s sl n t z i tivitate t e l o t tp u acdp e d u o t trupului2. a ae r u idia oa cmaea m ra u l, i s r t r Dci a e i s n c sle d v d lDm e u o ora d ns p e ua a e i ea u n e d r t n v t u t f r a z a a ma tp ,a n n a m sl n ut.n o i n e r u d o u v i z ul r i e ue e r r mdn f t m i o direct, d t ad ns s ncou s u a ml p i3. or a e i p em l t n n a u rr ci v t u n t ee i s eo A a g er a , pve slet, au avut-oa c iia c s e e en u ri l u et nl r o tc i a f e r s u e u d hi o t. ie ai i ie d t a d ns, s m ee ed n i r i n ea n or a e i e n rr r i i c nei vr , ci n v tn a t ca a n m a tg 4, nu unirea sufletului cu trupul nviat. persoane

DO RAD NS CIA EI TN V T T

P p i o i tea rx n s ti e ev u Ta ns ai u u r c Nlem t pete f l st a us u s il u e e


La nceput, Noul Testament a ft r l bg a .r cee o sini ar c Ge as o sc s m e a t l bfr p c .u n e os e n as Nu eae s i aeri Dm e u n du r , l c o T t n m o t es z, m v a a e a l sm t f si n r c pi f tucc i c g a , o aa u i rtinismul s-a ui am er s e n f d pl e n c nu i . st ds Noi ne-a f p ta o T t e s f sie alf c m i t t c Nu ea n i c n b i, e a ae a l sm t e r s rc a l VcuT t e ,a Dm e u h a tisig a . ou e i ea n d u n e a or s f c n r c Rs l h l sm t r z t e r s e t l b g ct n c r Nu i ea e ee ca e sp e fe i i rei sie ouT t n s a ld a e u aa m i e r a e l sm t t e t c dtc cr A f ouee er NuT t e cf dop i n i le s l m l td c n o ea n ai c u s a. t, i i e s si s l sm t i m s n d tiii i r p s e u, f r (T . 2 .o T t e ee n e r dtinct d sl i u 1 e 53 Nu ea n s : h ue tp t s :) l sm t t
121

p d e m lce o d c ue lm l p tti r tp l e x p a d e sc sl ou io er f r .n i n e e r ve fu t u a u v se a l tm i s o v e csl lm l ee e itd eel n i e aj, m e aue ou is onte e rt e aa z ov d fu t u t t a seta ,ee u n eses v n. i sto e r tdDm e uxt e i n tr ca z i e c Luca 23:42-4 i zis lui Isus: Doamne, adu- mn dmn c d 3 -a :i i iee i a t e n v v i p a a I s r p s Ae r s n sz e e m T s i u : d t i u ca inn ri . u -a s n v a p ti v f u i r ti d n s n cteeee e i mn n a n oi v t ip c a sv s s i c e i . v r a e i t u e rt t td g c a f e id p ea n vguld u n l r u ri i ri ve e u r ue i e u c u a s et no ne ir p vt tia f v suss enelr r Ae r an e n tee l u f u t: d t i sz , a l c rt n l m o va u s n sz eue tb e P tce ss n e r p a, S p r a a oeiv p A v a u ti n ne r : a n a u : d ti s n sz e o ii Dp c s n d n , zt p a, m i. m cn u u p a e i ie l u tii n. . nu ? m u v t iru t cDm uHi sp e sza v u i m i n s d a onl r os n a d la e u et a v s t u ti e r, r n i c e s na v u S p ccei sl ccctee s a l e p ed l c u ua e s e v s eeca a u e r. o l r r tm e a s rt t e d d o t dp i s u i mae i u cDm uHi s e n r ia u l l o t Es n onl r o m sa s ra fletu a i r. p s i t p m ea l rudpc cc ud an i r a l f r i ti a l eer e n v v o th uv i o t sz th u i u , e i , lr a t cu Domnul n rai. Deoarece raiul este o chestiune viitoare, spun a e i iu uth u iia o a cmael,r s d n , flet a l dp e d u o t u u n v t is t l l ru s r t ra i m d frr t ied mr i ee l n eai oi e ca a vr n . Hi e mc eer u v sud crtirti i ae s v e u s td ee leeo c i di d m t a s rt t ei n cadn rtioo ttug cca o iaee l l b h reeei, n r eu i es Irn v su i i a i c c fm x l re. t d e rtu n m n g a : i s s d t i u,szc Mn v fn a d n r c i p , e r s na u i e i p as e -a u a v a p ti e i ri . a ar o eoe ai d g m t s n iu p tf u c s fz t tc n reer ac p cvg a o ei s e t a , a m ti l a i u rl a p d r n a a t. x ea ot d a o ud m ra Ep s d i e d i ,a v a s n a e t ri r vent i e r p t dt i u a u e nr n c tur ni sii cs l b sz n sg ee iii S i i c r li ni a ti , st ce r p , c n r l ac ee e m g a iv ben m laa el.ctao gramaticale, r c i cn o ia o a o no A s cb i e ni rr r m i r ee r ai fu d tia e i , ut ve e p t n uo r t e n oi d n s ed t i e r e n co. ce v r v t i n in t nu c s ti A art d o od cl en t t n lt l c s p c e t a n i do s a ieca. e t ai n p c s ei e t u t e Rgio l nu e n ir , s raeel 4 3 octus er z n a a a ec t v ser2i tr i m e a l e p u , rt z o 4 d Ea hid u . v su4 th ui l e onl i v g l u Lc ee l2 a l m o p Dm u n ne a p a n rt , l r l pr Hi sid m td e , v o v v i p e. a l r os a ca ie el n i r a e c u r Tl r s t - u n c dn i , t n u te h u e d p o lv u ioli , sed alsa g c pvea r i o r e e c iidfe e c ai g u ri l a n pu r , p f n us ut n o i r venirea lui Mesia n glorie, n viitor, n scopul mntuirii ntregului neam e es Pn ra , l r a t r ieu ri lm n ia v ic r u r th u fuou m tcpvea ue re. i m e a l c g n i r tr l, d u uev o e l Ia.onl r oo ca u oa cmn ia i a au s eDm uHi s cee i i t tr i r t irl s l rt z t
122

p e a v gjde un i r i i za caD a i u cv a a r el v o c h r i a e ec sn e i n i , ca n u e . t eea, Mntuitorul foloste ri e r s n sz e i mn eex eaa v a p ca v f u i n p s d ti u ti i c e rai , tocm i s su pth dct d esv iu mr r a a ag ee l reei iaai i a e ei c l ir a r un t lrl i gi r n cDm uHi s r, i a ai a a p e t m e u onl r o a ca n c z Dc m u r pu s n ih r t e . n n -un limbaj comu cae s s onl r o lr i s ag ne cap Dm uHi s u ul u a : esu e u s , cr t e n a T ir ca v fu i a. sz ei m e r ti i c n n i Rztmdi e c d o t a e ii t sl e l n o l p e u mae n ca z a tue u m d , p r, e , f tul M n i u i e l l ru u a e gPr iIu , uo l, t c a a l,r sma a d. tc tt u c i l th u i m r r n as a m dintr-o ag a d a l, onlula s ru n su r a th u i Dm un p ,e l ua i re t l ru c v r i zt d t ce a u rcd e a esn i f u i pmae es ir e m i tneo z l xt sl l d o t C ee ne l p e i v i e i e ue u u e t r. t Pr il udeelcit t rami lg c i u a e a du i es eo l ee a t a e r at l p . as n t la a s tt z p a n po t l Luca 16:22-3 vma c a uti ftud e s u 1 C r es a l m r o dse gi l :u e ru i as ; n rn n l Ar m Am r b a ll ngropat. Pe cnd era el n u v a. i a uti o t,i-au i gu L u mr o cnr ritci s , v udd ae o ia oi , h u,-aic o inu a tee r cn rn i ii da h s l z pt pAr m e a r s ul, at a rt v e v a , pLz l ii si t P ie raame, fie- a i n n u r : n A g i ml e i, t ipLz s i oeud el a , s i dmn r t ea r - a v f etu n p e ii e m m i rl gu i im r oa ib c i o vut i in ia aa u, i ce cl a g z s cn t v a c s F li r s m ; c ra n h u p a e t. iea us v a ,d- mn c v t t luat lucrurile r p Ar m a i ie n iaa u i sn a u a t , a , -ai b e ia ri l tee re c ail t tatei u , Lz u pcee; u i e s m n i, r n -a a l la m c ee g a i u t , cniP l g tt ct, t n neo s or ai a , h u.e n oe ee r o i t v ee p p t m r i t a a sa ne i r i t s e e a cc ca a a r cd ai v, u e coa o sn e e r v sta ei l o s d a lln , u a i e e c a ia o i p t.o t ai g deci, rt v a e r ipLz o Bg u z: o -te, a a l sR u p ie r m, t e a r n A a s i i m c aa l muc imccrii l d ea ct u u, na t i e a iia, s e er s a s lr i s tu ;c n f a ve c ee c r csn v i a sodcn Ar ma us A pM i a ui i ct ce i.v a r p : u e oe n en e l h a sn si pp o csa ueeiup ie v a e z ec a sv er ri s l de. , rt r m, i li c ea o o; ct N n A a a s, d dc ain a imr s op .iv a i r p s Dcn u l ce d oie ro iAr m -a u : a u e e iv n v c , a sn a ue oe pp o cn v cdni i d r v ce s l pM i er ri uo r eica a a i iv ct si o o, r e chr c na n a d mr i oi n . Snce lr i ae p t t ce ets sd p a s ut tau u fr i oa e a mr p ee r ct v c ro t m rn , r i u se e pa jn r ur d eua s n ee p c , md e r s. pm l n tt ct us oi , au on ot a i , x l ea t l a d mn di , s tu O i n f st i d u er r c u e ee i t i l p uo ee c a nm p pina l f s ee t . l l d l ni t o o oi . z d a,t d nmls itupnp:a r e s e ao i n ir a u e u eu irca Lz . a mn , p unn t e bcl iil D e e l d t detalii att de profunde, cum este prezent ti u a r e r a a i r l Lz . vi tb t s a i V ne o
123

d cn ee anmlb a l. us eeip ,a e ee u s d iu e o tu Rs n ls s l d im t t e gu i p u t m u c n s m d mn l t e es c pvea eo j n av S e e a e e a aa v ic u ri lp s al e te p a ti e ra t i r rn e e g i. r exemplu, n Vechiul Testament, numele unor demna vliie u ir i nr r ti c e ia s i a d cr a oii Vcu i ea e , a f cm t e e u r c r e iu T t n e n t h be t ti r o l hl sm t n a l c nmll srltcae l r n a l ti l Lz , ub a u e o e c a cr l. c ui ri ia r m lo t er f e rtu o z s e u e o o g care i-aez i ir d lm sn p r nin u e r ru tir t i ea a u o t i u nm, n fa fm ul i e a c atd pn c s cnmll eets e ea p u i d s u r a aa u e u s rd p fa n l, i ee n i et e it e m tu ac t c d n l h v n. a s u lri oa d p a a ti o a a a i e iM i t nu um rn e r c s i r. n m t cn c ee c p t t se e t s e o a s a j i d c c m ii cs p lu mro n ct s, s er e ab eee t l no ia oi . e p a n e si l e n nm cn r l N v r a D cn eb e u n em i lgctlr i eo ne : eeuloa Dm e u a e ra s u u? m tb a rz z p a ee c r Rs n l ta lcl n mrov fr srctu lu us eecao oi ai a fa , o lna l p us e cuia r l tne t u t, c cf uo c v e d Ao ls E eeo onc e uo i ca , au e m i p a a as d r a imr c p is a m d n ci . p t a t a a iadului. Dumnezeu descrie, n mai multe detal cuu ulr o e i e l lr ifma . i r icr u s , e A asr ree n d t ce ap e i d e a f tul c c s i i e s ua ir e m iu rc o z l a u et t s oi t ne l tne v i e p i sl l a el, ead o t mrf r loc de fericire, fie ue e mno i d tu mae e i n -un fe o t i m i p r r, g e t ntr-u l d cn Dp d d raa e a ou a l s a u n o e h . en e e p ce m l as -o i c c i ie li r e b Dm e u e . u n epp n z m t His n u la an m le d t a oi u ae e im a c s pr a v a di t et t a e r mr l i i Lz esn i iu mae i s n v su2 z a a ri xt l d o t N s p e n ee l2 L a i eu p e r. e u , rt : a r m r ftud e s ul Ar m.b r a uc ei ut ao dse g i l iv a sv i p l n r ii s n rn n u a O e a ft g i au dus c a a m sl lu Lz , e r c t p mr s e , i n e ue l a rp t r u o, e v u fu i t nu ul t s eg ao p p .o t ma l an a p td u n le ftu n n Bg u o ei , ru r ae e b , s s e m t a l r ed e r acest tratament special, al ngerilor. Mai depart nsa tcb a l e i r o t , e a gu l v ee a r s ul Ar m i r gsr i pLz , nu e pLz l iv a l a t t e a r e ra d n n u a o li m p t i rb e. v a ud c es o r aim rrlu ro u l Ar m i s n xt p p t a neo l ci ze a rp e i s e e t c cob i a er ia ueo ree uia l. n c eru l l r, sn sp ttcdl n l Vz d l n i co c a e a i ai i n p tf ja b a l e aen : r g pAr ms t i u o e a t, g ua ol ci l a e v a r t a iut o t r t r o a -l i m pLz l ecov p t a a r ae ai i n a n i e a r u aeri e r -i ei pfl s u j g i n m l i nu , vt z riu u e ludcnAr m su cfb a l n v fo ii i no leh .v a l i r ri o tu u o i n n, c c i a ag ai g u i r c v ni cad r v ce d t c mr Arail Ar ms t co h ra a i iv ir e oi f e iv a u i c n a n a ne i i i u . m l a nn d a d n d nn a a u in e a oi o d e e r ca f tu c ie mro n v zu it pl vr r seamn uia l ne r sl l (rao i ases d o t, t pul, nu recrearea ue u ce c tu xt u maec r f u ia t nn t i e p r)u u r ii a c s neoi v t i neiie u p tli d n tgf , a m u oga e i . n t S m iu u a l o r : nf r l no a e ap r t re u ne rs t r ee l n m o e d tb iu l i a cuin c mro i ? i sl lo el v a fu iRs oi i a S tue e a no i o l? r n d m fe l t m i r pa cu punsul la
124

a be tb i ta m t.o ia oi a l pcsen m e r ee f av cn mro i d i l ur l ne r s i i L u r r iu m i fi l pcut df, t dr u . r ni a te c ee r i t i o c i m ci Luc. 12:4-5 s n o ,rti e s n v t e d c cud : p v pen Mi u e ee e c V u u i i : e mi i i tp , dp a en m iofeiiA sv a tei sv r u u ca u ap a n c m r dce u li e tc m. n t e T e e caa ,ue us rp ea r c e e d A lc e p ca c, eu r sa n n mi mi . -v e rd ia te ue g e ; , s n e l vt e h n d v p , Es e e a u d mi . Aceste versete, n o n m l u es e l Rztca md o a n n et xi i e l h r r , ci p ai u i c . d c u l r ue lm l nm tu u n e i dte i o i t l c sl ou ie p a c Dm e u m i c n nn u o fu t u c z , ea ouma ,j g f, g e , lj e tfa. v r m l o ea n no h n p au cai l ta r ue cn e n d a n n u a e i s elmae tp u sl lia . ta d ns u i c a o t r u i ue dp e n u v t s t n , ra u l, f u s r n v r t Dm u i r o lr i su x t v sc dr uma , m n onl Hi s u ul t e ci e: n tp o er u s , cr a a n r t e ul r e sl la mr o i, i r; p dd r cDm e u ue , r e erna o a d i ee p a au u n e f u ce g i d rn i en t m ce z. M i e i d g nu uP p i p i l f t c imediat atb e a u u lr r o d m i a u ru s a c. e za u p p l , i c dp mae,ue l e en nl ir lula te ea a u o t sl mr uu d t o r ra .n rr r fu t g n e c i t cce e ti a n ol d i d a p e r o p i l a n r v r r vent ie s n c p p i d m i r ce o t u e zi u p u a a a c sl l g e , v o l ien a niu rbl ni ue u n h n i r a n e, u r i s o i c i fui t e n i, t vr e c pt b , c i gramatical. Lc 20 Dr u n ei z: e nlCi n pa c s u 12 Dm eu-ai b u!h r o t a aai . :: a z sN u e a n a e et s ae p sl li c r pc e -ap g ia c v f e ce a i f u u ul ea l ir t l u o i v r n o ue ; lr i t e re e t e i r? , A s ee enre s sm i s ct rt c f cep e a u e v s roi m l u s. Luc. 20:37-38: r oin a , a t u M i, luud D cmr i ra n oeno lne a vz a t s i s c i este vo ad p g c dnm p Dm u u n e l r er R b s e u , n u ee e onl Dm eu u t : zl i Ar m Dm eul I a u n e l Io v a ,u n e u s c Dm eu u a v Dumnezeu nu a z l ia i z l i c .Dar ee n u n e acomr c l l v cie r Eti n s u Dm e u l l oii co i p t l ut t z er a er i c nu o s , , v i i . S u e a a p bm c esn d ul el, c a c i v u r l eu xt u r ri n r r i d hi e oe i a hi e o a gi u o iemro L fca e i i a, n cd uuup t n ea oi .a l d n d sze ur e cd l a vr r e a v t i e tii l t ea h oe es fr .eel e a utm i e td o ta , p t xt tp rt dm i s ca c s e n r z c ae i r u V se a e s o a aa m se ra i ti a m l (f u d u c tin xt d o t m ea a rl ou isl li u l o u s es u mae u ue t h) n i e p r. Dm uHi sp e u n en ee u n e comr a cE onlr os ncDm e u us Dm e u er oi d l s t u z t z ll i , n ae t ie l Mi, v a ,s cia vc o e nen u a n eau oeAr m Ia Io a r er tp vr i s a a c, vi esn .e rDm e u i nnxt no a r a rlD xt P t u n e e o i ses r l i ti .e i nu e z , c tu i e fm o m ea a e Dm uHi sp e u n e n ee u n e comr ca onl r os n cDm e u u s Dm e u er oi e, s t u z t zll ,
125

ce u aes,c s n d n , acov P t E ti a n m i i a u p a e i iil l i e r lo r xt a m u v t ic er i nu , t . s tiD p s c a a c i , v a , a Io mr f d u v i ep t s u e rAr m Ia ia v oii , n i n r ei . v d hl o a sc c, i n e un fa xt D p s c auDm e uce r a resn i i ep t l u n e a vede lucrurile a a i e n r ei i e . v z, r d coee cv e n co i orsle c tu ses. io dcaee m o uci iuel o i xt nl e d i h n t f e nn , t i e Luc. 9:28-3 mlo z dp c ie a saI s l t Ep 2 C ap i u u nl ct, uau c le :a tl e vt e ee s au P r p I n iea vS ste uts sr g Pe cnd se eu eo p Io i -a u p m n eo e t, a c, i e a. ruga, I s-a schib e f i i b c ie I-a tl , m a n r e , r na s fua t fi a m m t a e c b s c a .i tcstu eo u lob b ir M i tli r ite dv b cEd a: a oei rut e a o a r i r e u s I , r era rsv o e d p srtul Lui pe care avea l c e a te nl i r a e r f i a s s a , v b u s e i e s a ne si.eui v i i a r iieond , i Iu l P r o r iue un ea ds ;a -l b r am t ta l r gu m r cnd s-a d tt b e u t a l I s iee o a c e u eea i, v usv u s , pc d b b i r p t n a z l a i u i i r a stum r n cE . te p uu l a e Fp l sl l i oe c tu ses u mael a uc ue l Mi ao i a xt i p o t u t fu u t s nn t i e d ra i eeu i t da s e.e rct sincer, ntmplarea aceasta nu s s u ect x P t iorul t s n i e tt nu t i a n o dc e ai a l c u Dm u rt eere ai r e i eo n r m i e n onl i ss p z ti e ve m ti , as si Hs o t en c . C cd i s neoid n d p Mi? nu un eb er e c p tli v t ie r oeU lr ir i , e u og a e i t se s c cdi i l a m c Dm e u-a recreat pe Moise n ntregime5, temporar, pentru n e u n e l u z mmn l tni u onl rt,e ut T ni riP t oe u i c Dm uHi s M n l r s u r e r t n lr i s p o e a f i nu e g ! c i dtu a e Mi sfoo tasl l i dp l am i d ca oe emr,r f u us ia p , ea p e , s i i ue l s r n a t nvierea viitoare a mor r a e n a p l o o ie e i i s , v t l a n n r ne l o u e u, n u tv . Comentariile sunt de prisos! Luc. 23:45-4 a l -an n a e e a i utlep l s 6 S re ue ti r a d r T lu : o e s t c, p d u n nu m u i au pn i c s at acg s r t m il a i r tr mj . u si t l te T n i Tl m p i l Is r o g u a a: a , ne e r ie uui n ai ct o e -a adhl n enz hlc d z a s v b d uu. cd d ! s ee r i t cac pv t tp S , onl rt u am r n e e ree r u Dm u Hi s n e i u l u s o si ut i . Vrt c taie r e-an m l c sl liu uuS eel i e i n a tcs ptu ue c d l se t e a c a t a fu t h u atunci cnd a murit. El a strigat cu glas tare: t m ilTli T n i a m a, ne e r iedhlD cap Dm uHi sct o eDcoun n enzuu ee s s onl rt a s v b a m lu cd ! u s o ee r ? a sl dset r a rccaep a e i i ce rost ar fi r ue ei sto cdue cs n d n e f t n t n o e u v ti t a tt l onl I sDrt l onl Hi ss c m i v sit Dm u i u asit Dm u i rt eee a u r u g u s? r u g u s o t a p e i d a axt sl l d o t Dhl sl l n u rc o d esn i f u iu mae uu ue s t tn v i e ue u p e t r. i fu u t un tot unitar. Duhul ou is c ceeo ca c Dm e ud m l eee a s c ee u u n e e u t lr n tz z, aceea a spus El: t m il a i cd dhlDc p ri T n iTl m r ie uu a , t t a, ne e n enz ! oi v
126

afirm oa e i l, f uou i uHi s dp ulmae ai d n o sl l l I s r oa i t o t ir v t i ue m u s l tr t s t s r a ra Li e r ea n jt S a u p a d rr u n t, u u p c c t c ef a rc t o tp or n i u, u i r a sm r a u l su sufletul. Fapt. 7:59-6 a n uc pt f ,a s r a iia 0 r c u i en t n c e e u ze : i ua e r e a r g c: o nI s pm dhl e p an nn e, at ac Da e u , ieeuumu Ao e c a si t m se r t ! i g u h ti r g u g s r o n n l iane t a s! i u a s l te Da e ue n s m p a lct , p ct a a: m , e a cu ea d ee v b ad mt o e a ri r, o . A s v see u o t uuo cd csiei lu ct ee r a mae nim r ii d tus ee rt d ra eno s n fletului s , pmae c d v se a eo e taa t r d o t A u t i eel n ra , en v ucu uu r. a m i n rt m e tir f z el d csie onl r o sn ld a auDm e u f mi eh p Dm uHi st da r p l u n e t n a si s t et i z. e a a a un erti s s Da nI s pm dhl e fel ca v p idti ap : o es e r eeuumu La e u m u, i t ! c uDm u i r o f n si a ,e rax i mto na l onl Hi s ta ut p t e r a efe z u s , en t r g a nu pm ar la moarte, cum spun advent i o t eee a om lr ua i i ae s c m i l nu ui l . ra t l se tM c n s l p zi li cd ca v ad u ue lonl Hi s o o i Er iau d tu l sl Dm u i rt. c ee . n en er h i fu t u s o D cn a e l lu mro A c , ie onl ee u mr i o ia oi ? u t l n e, m u s e n cn r a m i a vr D l m Hi s e e tuels ra e uno ia oi . o d r oa l r sl ef i ce r lu mro Dv s t i a fe i l r a b t no cn r l a este versetul din Mat. 27:53: a ii imrie un eau a E uet n o n, p iel,u i d m td vr i ir S n ca, su ram l a C a r sl l ita a na n f t et -a a t uo ate ue l f tt a te i t t . r a , f u u en t mers n cer, la Domnul Isus Hristos. Er 2: io d iid s t ou u n oa dm r v 11 n ,e,i c u e n n ri u n e a . : i cf nm c ja c n r a e dm rr. e ao. ti . Se pune ntrebarea: Cine fore o lct m r d m rr ma n u a s a e ao? z r ea e ti Uitndu-n c tto e f t c n u ee o a d s en o e,b r m a u o ls fm t i f i nx sv pl r t r n ii n Vcu iea e , u e nat ln rr o a o e iuT t n e mri c i ua eo T ict a h l sm t n a po l ti. ei meni, n mmn l rr esl e u oi cae reer u d vii n oe usii pt i r mr e cpv ttp ,ar t c ii e a e o, n e i u l ca e reeue l a l nm m rrn s n c s t e cpv tsl . v u ee ao ie p e u e e i f u P e i t t ti u nm ou ei e ueeai up z t e ce n ca n n ri e Vr ls lt p re , e en a ct c ja d . b t m l e n ca sm ei o e v cfe n pp .a te i oxt c n a n e c o e n C a r e u esn o t t n m i d am i m t a, a i ni e e afara trupului, n p ti onl Hi s a n o df t cc a m u irt. c e dm e p l e r D u s D ni o au i pci Dm us tiiere,m t-v dMi el ce la l onl nv pv c ii e oei I , r e a u i n is a n i s d i a e u ic d p mae l Hi si r Dm e ue nlesnit t d e e r o t u rt c o u n e l i n r se a ra i s o ra z -a revenepp . iae n r m t

127

2 Cor. 12:2-3 n un om n Hristos, care, acum patrusprezece ani, a : uosc C ft p p n le ae d ft tp ut; cao f o r i a rl c ( cao r n d ft r st n ti r a e sn u i a u s tpn : u n e ) i icoua s ( cao tp r ,u t Dm eut . m lct d ft r u i u z i t e u ea a sn u s fr , :u n e ) a tp ut Dm eut . ur un i u z i. e. Act ee s t coo da p l csl l u i ee rt u d a f tu ue o l tit s v se n n v aui f u m u ree t fr .a lep e l ftt ati c c i r tpPv n s n c eao r i n n l e a e i u e u s pp rl r e r ia o e fu cs fr .l ez zcn csra r p tf t ua tp p ce ut nete pe a i c u r u E ria i e a ftt ur s fr .x eatp a fr e r o r ic tp a tpEp s r s tpn a t s p: u u r u ri n u u r u a f t csl l tp a u ue tit i r r . pl f u ree f u t Filip. 1:21-2 cp t mn a r ee rt a u ee n 4 C ier i : nu e tis Hi si m r s u t s o it c t.ad r u sm is nr , c re; n c i Dra tb e atic tp a stic iut e g c ei re u fe s i u tb e l.uttn d d i o sm m tii r u s agSns i o p a d i ei e rs n u r : r usf u p uu rt, c r cm l ab e a p t v, t a m r n cHi s afu u m ii; r er o ee i e s ci i o t n d , nu is m dtb n sr tp e e i nnr ru m u. Dcmaee n tceixt p ie d a o t n a rea n i n l n e u ra s m er n es n a vr e p cum spun adventi t c o t n m i t niPv n s n t a n mae u a s u c t.a lup e i u i ra i ee g e u cd b ae tsta ixt Es n c lmae re e i a r c nn i n .l ue a o t tcl -aa t p e es e p , r, e a Domnul Hristos: d i m m ti f r n c Hi s A o s u i m e u rt r s u pu s . o Deci, la moarte, sufletul omului credincios l nt eee rt. csr l pHi snete nt s o a s m t Pv lHi sFr tpA f Pv a a ae av s e u al e a r o r . s l a lv o l n i: s? u t t, e e e t t r tictpb u ra nr ,u rndu-sccd c s fr , u a oi s u c eur iii a tp r mr enoi u r u n m , i dm r , ma Hi s a c ds p , n -o exprimare a unor e ais e gl r o I ei l d t t r a s . t t m u ir r t tip s a a a slu ru p l sl l i d o t rr eo l l p t l, ztf t c ue es u mae i rn e e oo ie l a u f u xt p u t r. A li c p r a l ee: ca lr l u i m t re rt eu u s n u o e v se 2 Cor. 5:1-9i, a v ,d e ea c a teasc a : t d c a sd fea p n m n e r , c sc s m ctun t tp c v ol i c de la Dumnez ,c a ou ior r e, e cde er rl su u s a m r n e oa , r u s ce n ee c e i t e i.i mmct a s, i d us fu dm n, ee c g e nou ct pn e t t c s v n e rl ea li d ia em r p tec la lor ce,eet a on s n b c r m eeluo n t es n rid s c u su rc g , c a n c d o fm r a n v f e r a d e Ci t c v i b ciu o i s d b ciel h r u i n m m g i z i . an ct a s d i ee a si u omsf d b cie u l ou ct e, mm p a; cd i i e r a dtp rl ea cg n r m z r u a s, sf b ci tp c l eect p t c c s ct c i m r a c r u elt s a s, nua e t ea i m u u l la p t ea er , ee m r r n , f hi ei ie ee fup t a aa ut o s in i dv C cn ter c s, i n i e g o t a. l -a c nu e t este Dumnezeu, care ne-a aa ua uu i a n o d r n Dhl. a r o n t t v u A d , i tdeauna
128

s t pn d r e; c dc s t a s tp u e li en e r c it a u e c n r , nm i cd e c i , nm a m u pb i d ae e onl er c u b mpn r in pn rem e r d Dm u p t m l r cd u r ig pt , nu i en , i v e. a s t pn d r e,i e le u m i u s e r D,u e li en e r n p c m l a m l de nm i cd e a t t p mtplct csf a slDm u D a en i s s r ua s, i c a onl eca e sm ri u ea a m a . e il i Im lu,e r m c e s t d aee s. f p cii n a sfc u e e r dc i fc m e a i nm p t a a stt p t la lx i orrp s a ie u n cte, oo Pv e r ti eo l n n c e x a sl u e pm e rn t s pvea ue lir ul. lp e re s n e ementeze ri lsl tp u E s n c p f u x r i r fu t uli u er pi mae ce u ld p a ue l d tpcs a ae e o t,a d ea e i sl u er ,i i p td ra r c s r e fui r t u b r r i, re n ra a eer um r rur usv. r cen a m r p ttp ut c t p li pe a s m b ce s u l i o u l t n f l ea e cee ut, i tp , e e g dn urire. e a s, e es m r r dr u a sf hi ee l ct ca u t i ac u lr in i o t m D v s rul p ef t c tp eem r rn sl l i ee e l i e a u r u s n rt zt m d p l u l t ut, u ue : i o fu t tp c l eect p t c cee ut n , f hi .r u elt s a s,er a es m r r o s i n i .u l la p t ea nu , t . i n i e g o t dv. ei a Pv mileex ea N cd i sf d b cie u a l a ost p s: u om i e r a dt pul e f e ri o r m z r acesta e tp re , a m sl lor M i u,a l . c r u m a c a in eue n t. am lPv D iu l b c v u f u su t t e s n cui of a er Dm u i e r a d tp p e n p i s lv ia onl z acfr , u i t gi i ne u d b ci i r u , caeer coa f t csl l fr .i a t e cna t d a u ue tit tp n fu e a n t pl f u ree r u C e c t csl l ticfr ? u n e Iep eee lC c aue s ra rtpDm e u a cs nv su e e f u s u t z!t u rt: i l ne-a t e fu p tru aceasta este Dumnezeu, care ne-a a a ua uu i c n dt r n Dhl v u. Dumnezeu nu-i uuS nue ic eia lmae m lu d Dhlf tn f ea dp e ii n r s r a o t O un r. este un animal superr c ru id t a d ns.m lr i, au e l d or a e i O ua oa m zt n ci n v t t e u sl n ut, e d Dm e uce o uan lr e a n ue e r r r te u n e a sp tp te e n f t m i ca o z, r a r pz Duhului Sfnt. M i p t Pv na tc p tti eno l d ti a e r,a leru o er cd cs o sr d ae e a m a r iiu n u , tp a fr : c dc s t a s n trup, pribegim n r s tp c t a u e c u u r u C i i , nm a m d ae e onl er c u b mpn r in pn e r D, e r d Dm u p t m l r cd u r v e. a pt , nu i en , i de s t pndr e, np c u m i u sp m r ua s, u e lie cd e iele l am l s tp ct nm i n e r am t t r i u l ea c s f a s lDm u. e nm p tp ? us ee a i c a onl C a e st r u Rs n ls m a u r ee u l p u t s p : f uou i ste trup .c s ee o d ea uc i l sl l l p m u ue m u r e t u A aa s d etd f t l et t v i pl Pv s n c a n c d sttp ,unnn i n , s a l ue t c p r u n irixt c e ep , u i n r ee u l t es i e d ec a onl ei d ns cpve dp i sl l l u a sl m u T r a e i u ri l ia ue u a c a D . oa v t t i a s ra f u i r i t maes d f a dcr t a s pasaj. o t t n oa ii t eli e ctui r ee c t nr m at a e a Nt u revr d i np t c f r ie sin o : mte ce u s te r e o t n ra. r o l ta n r u n u i ae te l b g a ,x ea t p ( ts a) e ra uc i a r c e ri r e o o t n a tf t m e ps n u n m i a pl
129

sl l a r cr c a p e caou ior ue s f n u a t a :s na ctun t f u e l t p n -o s c a m ts t rl su trupesc.a sl lo e s c s c c e s t pln Drue p tp a a a , reer u fu a t ri e t s a t u . l b g a ,x ea s p m tp a s u nf l i a r c e ri s r u ct s m e ps r i u l ea n e l u u ra rd t p( t s a sI a c dp c r t: f i r ko o t)a , a r er i m o a n u e u m o. t a d , t es eee ug c r u e p l sl lo er t p a s t t r , n -n f t c ue p tti r c t xl e atd au f u a n u t ntr-o cas a p t s r u o eo i axt c , u o e r i u l p t nn ses a s s a p t p i a c tu i e a l onl l n e a u l. a m u p iet p u D , n a vr r u i 1 Tim. 6:13-1 en iel Dm euc e iu r 6 T n m , a t u u n e a d vtu r :ed n na i z, r a to lr i , inie l Hi s s , a afu a af ma u ul na u rt I sc e t c r o cr r o at i s o u r c e u s m rri iel Pad P t p uc fra use a t u iti o , p ei r a ph i ti n na i l n n s zt o n , r i n r fi p a ra a onl n t I s rt, r ai c v la teDm u ior s Hi s a vf t r n n r u su u s ce o fu lvmai e ril sg uS p ir m t p al a r eedfi u i u lt t, p a l ri e , ec i n r no ru m ri t o Domnul domnilor, singurul care are nemurir ,a lu r e c e o it n-o a r cee t l i ,e r u o st p p, c eiu o n L v u ni u n dc e p i e r ip a ninm u -a t i m a n a oi e r c z, c nu-L oee a i r r it ur vn mn p t d , c e e ne i te e i! i a v e a a csa p ea c A ! ti d n s n e re u n eee i u l r n oi v t i u c d a cDm e us sg uce v ra e i p t , oe z t nr a are nemurire sl l u i a n ur .it zd reel 5 a ue o l n r e r a c a o v se 1 , f u m u u e m i E i a rt t e e e 6f a tc d 1 ceep e u n e d v D i , c d br e 3 n a ss n cDm e u i e 1 n sai e , r u z a. f t ee l n ee e l t i, ee d og ( o r, a , rt 1 us oxi i e c c s oo lia re p v su 6 t p ae olog i t c xoe d a )n care sunt enumerate mai multe t u a l Dm e u Dv s ai t l u u n e o d ee r e e i b z. a t f t cv su1 stmin pnu n l m p i at iie a u ee l6ee r c u i, ef t d i pl rt r i v t A n s cc i n d i u nchinare. Verset 1 n s n c Dm e uee i u l t t. u 5 e p e u n e s sg u S p i l u z t nr no r e n a s u u u n en a s sf lsp mai mici, n a ct c cDm e u u la i i t ni sm e lr z t e ai p t c E ee i u lt t? uVrt 1 1 n s n e r ls sg usp i N! eel 5 i6 e p c nu t n r no r se e u Dm e us l ria r r sp i, p e ie u n eee og efi i t r muririi, daruri z ta i n ec i ni m ri n i, i i p ceefil aIn u e m l Rm 12 sv b t ea lor t . t n x p . o.67 e o ee r e ao a c r e un :, r despre Dum e u s g uep,a E n en lcn n e c ees u l t d lu i epue z t i r nl r n e n i a e numai pentru El. Iacov ne spune: d epueere c E n lcn co co e. l i e l r Prin u a , u f dr tu cp s r l Dm e u r ee r r o li cad h u i e n e u u n e pm m e m ,i e n p il am aa i z,i t d p t Li ie i, i t r epue n ur i ae u f r sp i, in lcn i e r a n ra ric e ne i , e m i e sufletului.

130

Fap. 2:30-3 i cDv e p o c i icDm eui g ue 1 Fn adr r r, u n e di : id i a oo t a z f s c j c v ri p uu d u ai p s uu l d u u m n a ic e nl i r s e c nlu e r t da n m i i a i domnie, d p iel Hi s p o c v b ec d z c e r n eau rt a r ri i o i l ai s e vr i s o o ot a rt , n s sl lun v f t L u mr o r ul n v v e ue Liu ai s o ia oi , tp u u a e a fu t la n cn r iu l i l d p ria uer tze. Ae a sv s o o d aa u in ea oi n v n ct ee d a m e rt v ftu c ie mro u pl vr r l e n rr r r ip s n c z a e i ic r nirea n a ee e nei eo e u i d n , i e sm ca a tg ra , m c v t i t u sufletului cu tru l d n s n ue l onl Hi s a p . v t i p csluDm u i rt, n u A e ii u t f t u s cd o ft mr , dp u d esn . c s a m ee ez o o n a i t i xt A a f ae s o ri sn m t s r n i et i i t e r ee g v Sf uDm u i rt, mn s n ieu1 e 389 r ue l onl Hi s u ep t (P .:,)i a. l t u s c o u Pr t 11 Pv ( m 17 ao L u mro iar la nviere a fost reunit cu a l o.0) ft o ia oi , eR : , s n cn r l tp S grc. r u lia u l u of t i Ao 6:Cn a u Mel et a ie a v u s aa p . : d r t i p ea cc , m tu lr c 9 p l ce u na z b t sl l ere se j g a d pca u n l l Dm eu ue e l cfer u h i ri Cv tu u u n e f e co u s n ii n i t n ui i z, d pca usi ea oi sE si u u l te i ii ri m rri p c e u r it a c g sa , n i n ti i r r n e. r g a r ze : c dS p e uc e sn d t vt ia n ,t , , rei t a v a z o s cu P n n T a t f i e r, b ei j e s r b i e n t a p lu i p u i u c i u s ge or s r o i l n l? di z n n l su u a ctor r m tu o F c u d ei dt h n a i s s se ao he c i i i i s aoa l , l -ap ss i i a e ra n l-a i b i u m dn s p i vm, sv pnnm r ta r r elb l un r e n eam liu l v l l d sj i e p i u o ri o o u a f r r a a a sfoo ai ri l, r v u emri i al o c e e o i c e . Episodul de aici este preluat din necazul cel mare, cnd cei credinc ii o v f ai a. a s oe ,ir eee r i, cei ce se vor o i r i ct mn B ec s dat dar r m tzin e m r t si t j p a o clDm e u u r i v pt u ia e rcd l. n ae t r a u n e d r o li vp t r iao z p pe r c a nu en r n versetele de mai sus, cartea Apocalipsa vorb td p sl ,u e r ee e r ue n d p se f e t se r g p s n Sf e d c e i n a tpA s sl sa ne a eo uel er aiu ur .ct ue e f ta ra . l e si c t s u ee f e t l sub altar, deoarece, la fel ca Domnul lor, au fost omorte, iar altarul aduce a ie eef A d , flet s to tn o e c Dm e u m td jt. a s e u c t i r s u u n e n r a r u l n ni e v b c e e z: n c dS p e c s ee d a d n d nn a xt P ,t . A aa s o o d e e r ca esn i n n. e t t . v zu it i e e sl l d mae C s f m i ei c v v e c ue u u f u i p o t a i i a d l o ii e m u t r. m p n n n, d m Dm e ul s n c aesl u a s f a u t l, r u n e e p e l ue r u i d g e o pn z u t fe m t e a r i m r ir fu d c d p p ,p s v pn nm r ai a a t e e e e n n e a m li u l tz e c r i m t i u ta r re u i f r r a a a sfoo ai o r i l dsj lal l, r v u emri i v l o o lb a ri o c e e o i c e .

131

C ee u a a l c ce utmra sl l S s e s c h n a u a s t ue e e u n t i b r n b ce f e? n l t Ao l as u r: i ae en ff t b e cute de ei p a seer tu h n l r ri e p l u f ci p t m o l a a b p zt ia e n e e n cee u n e fn r r l Hi s i c ou dDm e u i e i ne u r o ru s t z, e ph ia i s . t

Ae cuetoe s t l l eg a p e t o i l c ur i l a ce fenomenulu o S t i rn n c u m S t r r i fa i i p
A t VcuT t e , t NuT t e , o t ou i t e i ea n c n o ea n mae m l n h l sm t i l sm t ra u eeeru n um m(v t abn , nua n p v a n s d c cu eei c m il d p t ca u r o u t si s f s un )er oc p t c r a i s ld ei m r ce , s n : o e r e n a . t , e o, n u aiv s p e c nu i m i v A f a s rc d e n a e u a e a ri S e x p , Vcu T t e s s n d p m l A d m p e m l e i ea n e p e e r ui o t r e u n h l sm t . u se a ri iuo a u a ni r n Noul Testament, m riA d mt a ftd g i p iio. p a: u o s a l rl eee tmaefi l Ir aDm uHi sp ee re s r a o t e e u a, r on rt s n d p a A t d ra t i i id l s o u se : a ri( c :) ae p e onl rt d p Lz (a 11. d m u 82 L f s nDm uHi se r a r o 11 o tL . 5. lu s o s e I n :) Ep s a ri l d m r , t i m l ct il x eaa d m no ea ut een lt n ueuu a ri o t , c i s tn t lr e l iA t S n S iu , ti l buo ic deost u i t f t c tc ni a l iu, n sf ee m . n a r r m j bn t p l o e ria ri p t a e m a o t uepersoane, totdeauna x eaa d m e r d en mae n ps o t nu , s ra i ren ee c tp p s n rp te uaue l. eoi er s fu l r u eo e e ei, l f ueI og fia t t a u l ra i s c n sl v t id li a e i , nu -u iaei iai f u i mae p c d n p t ai s i tr dp i sl l l o t s n v t ie r t jtc oa s re ue u a r, u f i t e ria ri sre la riaue l.x eaa r x eaa d m eer a d m e sl u Ep s o ps o t f o r f u i ri d mirea t sl lu xtS iu .r u s cc f t c o dcer ue u n es n c t e i p ia a u r e o fui t i r r T b e ef t p l , i p i t i advent i eerla riaue l,i g ia sl i i re a d m e sl u ee dp i ue s f t o r f u i n l s ra f t e i tului. n gndir a e i , f u u o e tp e d ns sl l p t r fr . a v t ue n a ti r u t t M ixt o eni tli a x ee a ri a es, s i n , s iae eoc e ri a d m m f i og c p si o t . Ds rr gS iu , n sf ste ri a d m u r e o, ne a c t e leex ea a ri a oi ein ta r r c d o p s o t ti p o , d d es eo a e ei v f n a d mr c en a en l c p s n rp t ai vt i oii l-a u e ra sc v i n dp ucesn , vr e r pnn e.i d c ta u i t xt c ae n n u r ie c a S iu n sr a i i e v i tp i vr N i t r r o p f stc u ie e raeeraue cn t a aar . o eeu n l vr p t sre l f , o e n l u l v t n e, nu o fi sl i td u t tp g dea e i , vr n ia d ns ie n nr v t n ea seamn rr r r i eo e ct t ee e nei ra . e ca a tg p s n A s c c t t opt rn e u n l iu n e o e ee m l s dCv t l Dm e u n p s c e ti uu z. I n r dv seiN .a a tl p ea m ai c a u g peee d ., r r me cl i z i t u rt n T ce a i d un l e mae p c n eai oiu e face cu trupul, nu cu sufletul: o t, e m i vr d mr a d ra ru ie n , -a I n :: aEl o ed p T p luu i . o 21 Dr l v b e r e l tp uSu a 2 e ra se m u r l

132

Rm 83 n nm iad n , ra mce iroade ale o.:: iu u ae a io c e v e d t 2 , r ia e l ni Dhl,u i m n ,i p m ie ai r c p a a uu is p n o ae nea d u r u sn i tt f , c s m re r tp un t r u ior . u l su 1 o 13 4 rai ce : u i oicc r s Cr 55 4 D vze n a Cm n a mr ?i e u e . :, : a c iv vz i u tp v o c E e e tr f s i r dh ne. o n a e. s s n tp i c in a tp uo is r tr? . t m a u r , . e vz u v cc Dceenr f s ee u tp uo e a s u tp rc s nr dh nicc t u i ,t i e u v s. L mae ue l td p d tpd c tu ses.a a o t sl ee e i er ,a o i xt L r, f u s s r t t u r nn i e ie ue l rao i ases eee iur u n a n e, f u a c tu xt s r n ctp i. vr sl ce nn t t i t u t u l vt e

P p i e g a cl e m t e ev o i V ii te r c to eu Ta n st l a c hu s
Unul dintre lr i d b nn lea e iuT t e e u ul e a eg e Vcu i ea n cr e z r e h l sm t f t cr e l Dm e u u s fa v h l g a u e li u u n e n eei l n e i l pl vaa i z t n cu e mnt. Lucrul a s eel a te ro eim lc e ra ct s crt p t a n s p i nu u l e ea t a nu m ii i t p t , toriti u a n m tli.i : iv cei tpn Vechiul Test e d s m c eoc Ce n aa c r og t C e z r te i e a n e a m ti a Dumnezeu nu a descoperit dintr-o a tuc pvea l s ia l d o l ri lE u s a t t u i r n u pnl D p r l fuou i eee li a s i n p l uS .i oi, a c s cesndr e ct c c t a u m t E t c u v vai eu o e dndu-i-se numele de revela p g s. n mod nefericit, ideologii i r r i e o ev 6 a ei e l ml p d n xi ue a vechi-tt e a, c t cae v t i p t saje t c ea n l c i m o e ca sm te a u t e avut Dumnezeu de spus despre anumite lucruri a spus n Vechiul Testament. I nac cte teu eua s i po Gn a , t a u c o r, g ds it ct c i . e z1i ee t z n e la bcl eu at n e l 2s d c ca aou ii lt f e T b er aa f t c er si r r m l,m i a e i r u e rta u s ee u pc i mi ei m c . pl v se ret rlcaa m l,ic i e mno t nu spun eel er a a r ou i n at l e ia , rt e fi e o ei ud po e l e n ntr-un mod final cine este omul, ci spun doar cum a fost el creat. La fel, primele capitole ale Genezei nu spun ntr-un mod atotcuprinz cine tor ee u n e c o ct tlr i a ft cee u n e C s s Dm e u i a o e c r uo fu dDm e u a t z, dr a u ul e s t z. eg c mii ces Dm e uin eem l n le ab ei ee u n e i s ou avem nevoie m t e n n t z ce t , d r e fa d e o T tament.s lne a c t ee li i l a d Nu e vaa n t l s A f r g S iu t , ta e r r p trebuiea d p s c a ouT t e , ceu uls t en ls i ep t Nu i ea n a lr i u n r ei e v l sm t n r c r e n finalizate, nu prin optica Vecu iea e , ce c r s t c h l T t n a lr i u n iu sm tn r u ul n n e d fu r e re s a . VcuT t e ,cn ls p p f t cIauee n e i ea n ae uee u ea u s els o h l sm t c t t s pl rl t n i e lsd Dm e n raport cu celelalte popoare, nu pe destinul au aa e u n n e zeu, individual al omului. De asemenea, Vechiul Testament pune accentul pe unitatea lucrurilor.
133

M r a ne t c c da e i i o e d p g e a t a n e e i u i n d n v b c e r e ea v t i r s se n l r t e S iui uit e d a c d f tes re lie c t i n na a i e re ea ,ie er an r r r p te o e, , p f tpretarea Nu i ea e pn e i T t e ,iun r ac eg e ouT t n r Vcu ea n n i e,dn lea l sm t i h l sm t vs i r e Vcu i ea e pnp fi li, a s g e Nu e iu T t n r rei m it ce e s n o hl sm t i oe p e r l n sc l Testament. A sc c ts fr i oa n at s eg d c cto e eeo t m rn ie j n le e e e n p t ae p t t u m e grec v ra e i . VcuT t e ,u n eee t e ti d n e i ea n Dm e us v uc s n oi v t in h l sm t t z t z a Uu( t tcsr e Tna ad n cr m uDm eu nl uo ee tv e rit ,a ul)D nl u n e c a ne d ite r a: o zl t eeu sg Dm Du 6)Dar Noul Testament aduce o s n i u on ( t : u t nr e. 4 . d c erfa ers u singur Dumnezeu, dar revelat n trei eo r i l i a tceen sp i n n a e t persoane:a l i uu f t a 367 21 . caeree Tt, u i hl ( t :, - 89 e cpv t F l D S n M .11 :)n e i omul, n Vechiul Testamn lr isua l cn l z dena a e , c r t l eae uc puit tu ul a f c t n e , te f u a . NuT t e ,s a t m i af t couee i e m n o ea n ee ra acr p l m ls ii n en l sm t t t l au t c p d ti ee e r sl u ue l d utici o u i r emn : u ue i hi sl u l s m s n e l t tp f t d c f u i h re t fr ( e 53 T p ue l u i nv u ce a V tp T .2.r u i f uo l s t t o t n e r u 1 s :) u l sl t m uu z e td cuT t e cf d nlica lr VcuT t e , o h lea n ai uua li c . i sm t i n e u u n e i ea n mr h l sm t mntuo ia oi s t e v u ce a cf dca lr l lu mr o u l t o t a i a li c , icn r n ie z e td i l n eu u c lmr stm o l v i utu exteniu i ai n a o n ee i tu Eri des aa l. cd m t r n t. e n i a i du D ca aaP t c a c a a t, Vchiul Testament nu era ee c s? e r u m ra e et nu , a m tn cr td li r e l Dm e u r p e reN li e ei , re li u u n e e n l d fu r u at a p n a vaa i z a i n s a . d e a mi aat n s n uc vv il d ea e e a f e s r a p e A n c d ae E a cMs, gb e a m i c u :t in e n ,i in v s n ttlr i (a 45 Dumnezeu L-a r e p F l a p eoeu ul I n :) u a cr o e 2. t se i S , i m u u p t aa ttp cltlogice de care avem nevoie. ri u e r feoe rir e nu c a ez i o e D ea a r a g o l mn: p zad a,ac r V h l s ria iec i n i e sz l i e e iu m e t c n u ti t a cu i i T t e,c s m h m r eeda ,i cm h m eea ea n a a a n n icf d a as d sm t e t r m rit i n r t t lo aen rt Cr :)Dp ca o i n e ie nl a p tHi s( o 34 e v b vh p ii r s 2 . 1. u o rt cm r r o n t pnp o c m l r dr m l cpr Dm eul or r r ri n ue u in ue h u, u n e a i i o o, t n i t i i z srt a sr ln v b pn i v 1-2). f lct z , -ao i r F lEr : i u eo i e rt i u ( .1 e ta d ns a a a r rfa, a m ci n u a e i r c s ea a l n em v r v t e e t o e t i u t pune Nu iea e eg i iopta Vcu iea e .c ouT t n n lel n m l l e iuT t n A asta l sm t r c e e h l sm t e e e e s d oa p o p i u e a lu p o p ic Hi sNu e a r z rc i L e n o l rc iu rt. o te eu r c g , c eu r s o l T t e a ccrcin e ru l e eoce a n s t ea n d eli fa, e m ie n n, r d uu sm t u af ri lp c i em t ia , c n l t ne ul ri ez u e s m, c er i ei a a d a o ri . Iee d VcuT t e , rd e sesn sufletului a v sei e i ea n ceo d cxt t rt n h l sm ta v e i a e d o t ilu mro u mae a cn i oi : p r o ie r l
134

Gn 58 pc d aauel tg sma e 31 , d eesl , cr e o . :: i e n i d f u c i a t r Gn 75 P n n, o o ra umu no ia oi e 33 m v p o l i e lu mr o . :: l g d i g fl , cn r l Nm 21 m u Dm eudhr rr i u sr dic u .76 D nl u n e uul oc utp u s :: o , zl i o ir r , n a p t dn enm ee ua u o. sa r Zh 11 o oa Cv t Dm u i e r Ia. v b t a 2:P o c, u n l onl d p s e A o ee . : r ri u u s e r l a r Dm u c e i cul i eet u o i uu onla a ts r i nmi p n li n c t hl , r nn e r a t a m t, a tm d e ou iie ml d l u n. 1m .72 m ua s ltlul I , sl l p12 D nl a uag s u l ue c :: o ct a l i i i f u opilului s-a e t o e i. n r nli n a ts , a v t I 1 2 a n n il a m r mr ,n a n ui o 0 2 a uecu i u b i oi a e r v : : n r t ru i e i r gi a n,neon t m rmr ediaine mn ee d cudd ee b oi i o nu l dl i s i m u a nr i a u u at cuec. a t ru n n il I. : 1 cn mr o.ree a t ta umbrelpti a s 1 95 L u oi . e ie a 4 ,: o ia r tzt n na l . ee i , om m r p u i. d a ft r c lu mr o ai n l r i o a n t n o ia oi ,n i m tu. a . s ua cn r l a nml mr u i Adncimile mormntului, n textul ebraic, d c i o n l. i e m tu e n p t c mi d c a r i o iemr o Dm u n a ae e a a n sm ra a g p lu oi . onl oi cn i r l Hi ss n a l lr i e r luoi r er o z r o p e ce iu u d p o ir o o Hr i i s t u ea c r s e cti a l an Bti, rn sp e , u a n lriex pe cee eaa a ueo ir r ue u de e i td sd ce cs n m i cr c fu Domnul Hristos. P 11 c ue sl l elu mr o s 60 C i v laue muno ia oi . :: n i s f u t cn r l P 24 Ci d r e i u b pn aa m r mr ,u s 3: h ra atb s m l r v eu b i oin m . : a c ru u i l e i t dnin c iucmn e eiu r , c ei i. m c u T tu e I 31 su eh p mr ? a av utp u b i o 87 -a d csoi oi Su i t oi m r v :: i s i re l i z u re l e mr ? oi i

re efeu s e n as s tV iem t v t d r ln cl t n u p u e h Ta
A c a v u p t e e u rfr sucsv u m t e r v i e o t i r ea tmpla a m z , nu r n a ae g e n d o tc sl l r v i u a c n ee cv f ie u maeu ue l. ri r u u ja ai n e a p r fu o E em e t dd o vr mro ea ae n a c d m n i n ia l Ia. oi i Ms v r e, u n o ue aon u s e A r c l i v id tr l i r l a c a v u VcuT t e lu mro o iaue l u m tn e i ea n o ia oi i cr sl u m z, h l sm t cn r lue f u i l t d o tn e u u mae u r clar conturate. Moartea n Vechiul Testament era un p r a lrn lu e rc cd cD vue ulu mro u u e ti nue r iii iol ae l cn i oi . c pc p t i eno. a l r f o ie r l n Evr. 2:14-1 nsa tcea a u r mr. o t ie 5 ie r lv p ea oiMae i vr , a e te i ra n ea

135

Dm u i r oa ei a an ia pentru cei cred c i onl Hi s d f a c s ho u s t sn t e t cs re i iiia no, r c r n m inc ilu mro c onlr o( o 18 e u a i hlo ie oi , Dm u i s p .1 . lu e e cn i ri e l H s A c :) t Cn e e s n u f e ze p s . ct ee d v i p e sl , i ia n h h A s s ri u a ue t c u e e ea t cuvntul folosit de Vechiul Testament pentru a descrie omul sau animalele ca fiin v C z d i v ra e i ? a a li re eeos i ei e ti d n Dc ca tmn s f i ei . c c n oi v t i t e e t lt o p t a er oiv,t cae reem l n e c er dc nu si f i a t e cpv tou c i cae e i n e n e i ,t e pv t a m l , t cou n ee i id a m l pv ree n al a n m l u s det e n a,n ria i i e e ui t f r i e i n esn i pmae m l a m l s tca lr acsl v xt d o t O u n al u a li c , i ue i i eu e r. i i e n eu u d f u e t s f v, acoul s s eoa m l r vdpp . a i id r m l eeu rrn al iaee n ui n eo e t pi i e n a o m t Dpc a m l ea ses l o t s nio ue l u u n aln t z xt a ae p et a i f u m i e ce e i e m r, u , t a sl t ou i ce r ai a l o t acdp e m l ea oc c it a ae dia . u n t z i t te m r, i s r e v ti d n p t au i csludp e mae n oi v t i e r s eue lia l o t v ra e i , n u t s n f t s r a r, merg de la Gen. 2:7 direct n Ecl. 3:18-21, unde Solomon spune: aa Sr ot ou i a ot coeecatiu ca s e t t uo m l d i ers a e i o a a e i flar o e ft u i bo l t e a e u a a s fu d so cet dc sle ou ie t i n ien r n n ce n r tc r i a ua a m l s n i fr e u sens De ce spunea Solomon aceste cuvinte? n primul rnd, u u ? i s Soo tt z lr i d p s i ou ia pv t v p omn re u ul i e pecta m l ce ree ia e l aa cr e n r v u r i a oz t u s r acd p clee raou i roe c ro a, bo e d i u t dv e l l f raeu in l s a , i n nu de m u li Dumnezeu. Perspectiva aas u a s, o f .e p E eau ac s eem nt fzi D f t css l et t i io l c a , lit ee i u ct fzi a i e Soo n a p t c fe s sg a aei o B l. omn u r re i a t nr r lf o c bi l i e ena c tli c e r r ren i. b r e cs n el, cu eoe i ix i p pi olOsv i ca ep e og, pm o i de l i ea c e u pve esn sl l d o ts t tb i uf ai ri l xt ue u u mae u r , a m i a i a fui p r e t r, n ne rn i i r . adl r dtb e e m t c v l Soo s n lo a , e is n a ii iau omn -a i e n ru nm a i l terminat n declin spiritual. Acestea sunt cuvintele unui om aflat n depresie ouepia.nu u s su vtm a a a cf i i n z sr l U lreei r iae i t d e i c fi iu t c t g :a r n a u r c c fi c pve asl l d tu l. csiastul este o carte oue u ri l ue ia ei lu E e nz i r f t s n i l c oc Dm e u v tisi,e r cn s v e ces a n u n e a r s f c p t a o e m a ee n i. z u e r s nu i d r t sr u n v msce f l e i a ee t i u ie t i ta . N p i a raer s cDm e uio sfli t u o s i e p au u n etu, ii o li o t z , t i int n i cae ree ei lu mae e cs n Soo aiu p e cpv td tud o t Ce ep e omn i a s s e i s n p r. a u l c u ti i rn a a t raeo a cDm e u o c ce u u v oe n ml u u n e Solomon a avut e a u li r z. 7 d n eei0 d o eA o ti lrzl p 0 e e s 3 ei a . c su aa e r 0 vt 0 ir t n rt te i o gni, la care sjuo l up , a d ce jt a sr o I eid i le si l n a su l ef ct il n r u ne ua e i g e i u i er e eo di ct il . t p su i u fu l g de l Soo ti nm l i g i u -a t o n ia u omn n oi c c nr i l . vr

136

a e i f sco u i l S oo c pveaue a d n o e c f i u omn u ri lsl i c v t i l s n ze i l t o l i r f t f din ele o doctri aiai f u i pmae n dp i sl l d o t s r e ue u u i t r. P bm d i m ir p t ti d n d a r l a en i ag a e r n oi v t i e rece oe ve e nu v r a e i , o t S iu f stp t Dm e u x ean h h cen a n c tao eeie r u n e e ri p s , re r r l p o nu z ps e e a sm sl s f v. tce e m l ue a i iI v x p: f ui t n e a ta e e L . : uel evvu e 23 .i f uMua r v 60 . sl . t . I. : laT dt pI a i u t f uTu t dm l e 11 A e dtu e te d r sl l a te u r 49 ip o u , a ue t t S nl i u o ? Ii41I o l e p c e s i e,luMuc e sa 2 tRb Mu ea -L pj s as e n a a : a u , r rn c e l , i r i g eele sl l e . p ce f uMu st r ue t A Dm e u ue S iu n s n c Dm e este Duh r u n e sl c ta e p e u n e z f? r r t p u zeu (a 44 D c f st S iu c u sl p t Dm I n :) e eo ee c ta u n lue e r u nezeu? o 2. l o r r vt p f t nu P t a ra i i til ni a l Dm e uR imf t c e r a td r rr t e l u u n e e e a u nu f t i u r ee c ei z. n pl ou a o fu d h u a m n e l Dm m l ft t u cp is r u u nezeu (Gen. 1:26). s c p il e aa i A d , m l r o ae pia a m n a ou a ar e p t sr l s toare lui Dumnezeu, care r iu e t tit n nl ni i rn ma , a m sl l u n al u ree t s ut a u o e i u eue s . i l n ie r ce c r n fu A m e t e a af d ti a m l tic r itc. S iu , v t u s lerr n al re pnn it c tc u t e i i e s i s e n r r u n l , e n p p hs sl c deerla m l d n e a ue sre a n a,escrie un animal. Dar, cnd e s u f, n t f i e e risl s f v (p s sre lDm e u a lo, x ea ue a i i n h h eer a u n e s a m ps f t ui n e e e) f z u d c o iu rio a a n ur , o e ouao cad er f s e a , r r e r a e rem l ft e e si i e n p r ce e m i d a c e s rt Dm e u u a m n eLi d n a po, na aosii u n ed s r u Av t il u em d c zf i z p e a a . e ii i t i u lr o g ac u i ue (p s, il u r d a m l r ri et e u n l sl n h h p n u n al. v tu f t e e) n nl i e o Ep aa ea o a e s a e csl l u iu u a u xi p ce d i t caue o l n s r l i c r u ee e fu m u t p vieee it mr tp u d a c p o fua mn a ml r u oi r u i e rel d e m ts e a n al, u l, o e i v c e e i e n o asemenea lui Dumnezeu. Omul nu este asemenea animalelor n ceea cpv t ue li ee a iu n e a ceeeut. eree f uc s n l Dm e u d s n r r i sl , a m e u t z,i t m i o Iep eb i l.e zhuud t c m i a tlogi a cs n e at FDl s ,nlir e am r e t u rs u ic t ne i io germani cu privire la nemurirea sufletului. Comentariul lui Delitzsch care u e eerl e 2: onlu n el fupo d r a sre a n : m uDm eu-a tem i n m z f G .7 D z c n ra p u i-auanr ua dv m l fuafu sl n l, sl n sleeii us ts lnue m tu i ft i fr a o -a c t e f t v u up d er uou i i u n e u p e i. p n lr u tp m l, Dm e u n u m n uN m t oc u l uc z si n a Li o e em niia ea o uuS nl i in ul r a po;ivpce d Dhlf t m v ul i fm z c a r u ii , caez z p o,i u n e slde n i l r g S a cre e m cDm e u u ic n l u ne a a rtia z f rt r e i ta p s a a p t cousd i af u sl v .ctao eo l t e r a m l en s ln ue i A s ft rn i e t nu v t e f u ea s t f d e u p ein iou i a m n e c Dm e u u a n l rm e e m l, n s r u u n e n nm t e n u e aa z
137

peo l t rn i ei saa t imortalitate. Prin aceasta, omul a fost format ca o pers n o a v, cup ti ti n ao d r n ue ci un suflet suflat n i a iaem ea u fto u sl e r r a rl s a f, t ntregime de Dumnezeu,e re uu ue luo ca r n d a cd l sl a ftr t m e oe h i fu t s ee p u 7. pn c s sle Dmnului r a aua a o i et f r O uee s e a n al d r pv tp u E ee m ls a mn a m l r o riar u i ls o t e e i e o an i n u l. t f m ua , e i l rcDm e upnue u, i i n ca sae tu u n e r sl i h i n n t rt b gu z, i f t d i ccaa r t p a mduS iui caereem ll t ur , i r . t o l c t ine cpv tou e s e i pn u I el r r e p i ; ee a a iau sp i p t r l Dm e u Ta l pus sub c f p t r ee e i u u n e te ei n s n ne s caa i z : oe -ai pireu. a e i a e , onl r oee ea ru e, i a ll n ca m nr Dm uHi ss mdt s r c e i e o i s t t io p m d a cEee u n e ma lim ;uutu sa ot e re l tDm e ui n ca t p i s s u b l oe s z o e i L i n p e su toate lucrurile, inclusiv ierarhiile de ngeri. P c r l i l r ei ee -a v s c cl l u nn a u va supun fa ct cd o, n vf r c i.e d r eni luo u e n c da a n t a Dc i e a , n, t m i i u a n d if n e d t o Dm e usi la d a eun ur sl ir m i u n e t t g e s cle r iue ne z,r et c pt m i i f tului, este a e cDm e u s er ac n a ni c u nif p ca u n e ee tn d u r i e tii sr ,e e z t e, i e cn p c i t c dm l en c u d n a sr . a ou ru sl ce oua u e t a u r f A d , l enue a n r np, r e i a r m a t f, r t c tu ses oc nd o t o i xt n do t tu mae nn i e m ni e p r.

O lph l srl u e 1:26,27 m di e n a D n u uu cu a p i m a u m z Gen. ei e


P t an leem ii ou n tb en p c Gn e r eg c ab em l ur u s e m u e nu e l n , ei ce . 2,c f ti d n Dp c p tm l , a s : a u a n oi v t i u u o e ui i ct 7 a m c v ra e i. m a t t n e u v s sa tf t couao fuu sl v , u auie ee era u m l ft c n ue i r sli rt a pl st f un m f d t r vd lDm e u eer us d l. e n ce n i ea u n e p ttp eu e m o en a a z s ulu t n leg i sm suflare d v p tu tp eu N cdd a cee n cd a e i ee n r d l? u r ,e re s u a e a s u t e oe t t caeI e d b e a or s r d a e a p ce tn ei e . z r a mite versu a s ee ca e lct s a e c t ea t e , ca a m l ao d r d c a n al. m lru sl r r ou i ft i i ee a ml rC oua n ue ee u s ft e a i e o e f t a m n oa m l r a cs uou i p veea n mr s t n al, uu l l s r i its u oi e r i e s o flet m u u ae u u i trupului, nu se spun a sv s. u u mfe d t ir en ctee N p e a o or d t e rt t c ci n -un n v s. o p a sv s, c a v u c sus ez ee T u,e ct ee a u m t o t ic ri rt t i e rt a m z , i n re ea ti d n n oi v t i v ra e i . t D udse mS iu ,e ran lee ab ei e n n p n c tp t egc m ii ce e ce r r nu p e l n n eem l r u snu t tS iu , sp n dun p u s ou T b e eim no c t a n o i ce t, t ? ei t a r r rn p cu l a m d Gn 16 i n e i e :-27. A ls p e pm d e r o. u n .2 co e o n t r a a d p m o m ee i t se ti d ns p t ct c ue na ieca o er n oi v t i ree e e t e i da e t ca t v ra e i a s a sn p s l, t e ,t a ei cu privire la sufletul omului este eronat.
138

C nss n Gn162 a stt i a tcoua ei p e e u n e :,7 n ct x ns r m l .2 ? e e, e a ft e d h ul Dm e uC e n a aapmul rnd, o ca u cp u u n e e s m c s?n r s rt p il i z. na et i ou ee f n ut r Dm e uee eut l f t m l s o i e r a . u n e s n r r i-a t i n m i e o z t m i o c u n ut em Eeen r ur d m u cp l Dm e u i e r r po.l t pm l n o d h u u u n e m i i o s, i , p il i z, a m o iuuen ut.p, d h ul Dm e u a n e f csl e r r oo u cp u u n e m i u i n f t m i A im p i l i o z e n m ls oisrit l Osv i Gn a e r n a i ouee f p u b r e z n a t sm c t i n i a. e a c e a oucad h ul Dm e u ip, c il d,ie n im lr tu cp u u n e a in atu o ns t e p il i z o pol i s n d p p t l d . m lu cp l Dm e u a p e e r ae u e n O ud h u u u n e m i u s e ra i r p il i z e n couee f mrria, nmn l vi n n a m ls oi a o l ao l s t e a,o ia sm t i n a, e i t lo l n (eo. a vn ) r i Cv t f V h leae n e definit de etiu n l ue e i T t n u s u sl n c u sm t t te molog l, d c t t ec a u n l ue a mi ue i u c eo e. a e c u f r a l a ii n x D e , v t sl t e m t 8 n s im t , r n itsle v p t Deoae u: l n ip s a a, f , t i o l ro u r eo l e ua g ,a , f. e c t r rece contextul n care este descris sufletul omului n Vechiul Testament este diferit dee l i l r aa mn ol Dm c a n al, rs t u u nezeu, l am e d o e r i p e tgc cz ca oie iuT t e d cui u m r eo li u r V h l ea n e r f a t a nu a ti c u i sm t si i n u a cf dr t e u n e n ut rc aeree mn a i c a dDm e u e r a ne cpv t i n e z,m i e o e i sufletul.

U e bd t cre l l ii es ui l t e e a nt pia i oc v i m i e v r etaf l u m r x ns tip oe i lu a s e u ud e t


Av t i a s m cn a axt sl l d o t d n d e a e r esn i f u i pmae e i ii u a t g e i e ue u u e t r n a f d e bl mt p t cee rld r u r u a n i c o e r a ru a o a e n m t b , i nu r c g i v u gumente finale: uu ea rfzi i au ea rtli. nl n u i o rll n u eoc d t l f a t d t og o c Primul argument adventist: advent iic erti af i i a zpc c r u t ei i n preluat din filozofie9 iecsl l nnxt u mae i u d aue c tu ses d o tEs n e fu oi t i e p r. p cfzi u osea sl lm nieca u eg e l i o n p g ue u a a ea o e f lf o i t nl fu e t d e nl r a e s e cpv t eur sl l. n e eree m r aue u ca i n i e fui t Al doilea argument adventist: ae a axt sl l d cp r esn i f u i p c te i e ue u u e t moarte duce la spiritism10 (ea a oi ) c m r mro. h e r l r d idm is o dr p sr mn l a e i . n ul e a o v a u a u e erd ns nr e j, m sn g t o v te t Rs nl r u r mna e i us pm l g e d ns p a i au t v t t C in a p l t i fziie c slu es d rt i u u ru d i o d a ue lxt u ei n ea n l f e o e f t i p maeC i u u v n o d a u e ei o ed a c a o t rt i a a t e i e r mn fzi,e re r. ei n n u ve g t lf o c o e, a
139

c a v um i s i l tiS iu a u e e e rara u m t a u e uu d c t r mn , nu a tc m z s, a a n r r g p tp t sl l nnxt u mmn l oi ue c tu ses d oe u r. fu oi t i e p tm i Se pune ntrebarea: oare filozofii nu p dcn lr i ceid o i r u ul a e t s e cr e e r n sl P t a ud la ane r tb e e mc ee ue e r r p ea c s r a , e is v e e s f ? nu t sn e t tb e r u d t filozofia. Fo f eec p o p e m n ce c r sd r p s i o s a a rc a u a a e c e u l l i t e eu r za r n a a sn a r lf d e a a v d a mn , ea a ne r u a n l l i i ,e s e aon rr descrierii tb i n m te e e i e i e e cce r l Fo f n a op s c ri a ccet ei i i o a i l i u u t . zi ep t r ei e is n e v lo g r rile lor. Atit ipaa rs m t u a .i o f e l r ri u r e nn i l ee ie m n Fo f a vu i et ot a a sri o t n a l i c a g , zi e d n t cs n is g S e x p ,sog ao p n a u o ep eee ri p e m l phoa ft r t u t et r e u i li . s n secolul trecu o a u a i o iAv t is t a a itii t r r fzi d n u m r d ro m l f. e i i n o e t i m ar p c a iisogi am j e d t en cphoa rt n aphoe Dr aritat ir iu t sog a ai c ili . o a ne i u ili ft r u a i o i id phoa r u f d e fzi o o a r fzi Fn sog a n u a n i o , s m l f. i c ili e o e n m tl f o c e n c ee ri? uPhoa ec u n ir sl l n a s g N.sog so p c a l e ue u sm t et ili u a aa fui z t u a m n i cearc s d suie r p bmlou i sog a n e o p t r l e m l. ili r a li nu oe e u Phoa e m l o e ai rtd p sl l u i an a suieu ueb r ceee r ue o l, ru r odd t sv ioc s e f u m u d t e li rat , p t csl l u i t e lto dC a r l. e r ue o l ee zv d re r tu u nu f u m u s roa a t eo l i Fo fa oru rie dc o tedse eca i o u p c a n n feu aeaei. a e l i zi o p e ts a n r n D e, ei trag multe concluzii valide despre om. Omul a fost creat de Dumnezeu cu o c ateu i c o tedse r a auo teei, u a c t m u aeaei. i c s c ae dse m l p i n t n r a n Pn e t n r no eeo t te p l ee a u d u a m l p i.m l i s c ndf t c s m i l e tn n a u rr u t ni e au t mtc i s eo O t e ca s r te u n e a ud iel Dm e u e rc ft e dDm e ui r p e a t u u n e p t o ca z v s n nna i z , nu a u sl ce xt v n. a n nm i lo eg u ee r n ue a es e i Dr u u afzi n l c e f t r i c i f o i e m s t a i ou c a r og si r c f ltt m l i i no li c ti i iecare om simplu. cu , tpoi r oi t , i , Cn r d se u s l it d ra p i cfe ae i uo te e i n eei t o ls cl i i cp td ae a n t ma a ea t i, a r n g de n m lai i di i i e c ee eciDmz ia o a f r i i , d r t s d l u e u nr r e u nv n f n t t c d e o. t e f st c s c o teei, nu -l cpo s i ae a o ee e t u ae dse e ra feem d s m c l a a n r o npt a - e a are un suflet nemuritor, care are nevoie de mntuire. Deci, cnd filozofii au a m t c r e rsl l u i u tct c pm l n c f alr i s eue o l, fua s u un r ur da i r u u d p f u m u a c e lr t i oameni, nu ca filozofi. Filozofia i-ajasp tb i a sdo e a t u r mic i r ut n ne r i t . o a Platon a fost unul dintre fzi a aa ii Ea ti i o m r incti l funt lf o i i t i h . c e a m a v a d p f l ces a i m l uocap f aid t e r e a ee ltt u N t e s s i i e re s e l n r t cu o . r u t u P t d p o eeocDrloa d p t c df ue l lo e r m s ce.aP t r r te a m csl an se t rt an e ea, n i r fu t ou i t eut.e t l ca af ae pm l n co, m l ee m r r p , fec s a m r ur dam usn i R e e a e t i in i o r e rai o M i u, tg ct e i i u a ti s i u cfz. am lr auu dm ei m ni t p m lf o tne lr l a n iee
140

d i tdft csl l u i t eut.d n na zp o n e p l ue o l ee m r r v t i ec e ma au fu m u s n t i A e ii o t u n, eiim o iln elollocaereef oc ica ft fe a dfzuP t ne cpv t i irt , n s nu i i f a n o e i a r mar esn i f u iu mae a a c a a t,c ta e xt sl l d o t Dr u m ra S iu a i e ue u p e t r. , a m t r r p n a n o d fzi p t a er c ee lttm l i u r e i ei o ,e r d c u s a i u D poe ve lf o e nu si m t cu o . m e t c ib ue e c tp v e ca e s g r ,rt i a n -s p S iu ,o e a e c ee ri n i v ei , z d n r r t d p e t et 11, ud t c m i a a le fzi I spune Norman Geisler u lir e am r po i o . tce lf a o e n ne i i ogi c i mr n c pvel p s c afzi a p ou i rt a ec i u ri a ep t ei n i , a i r r ei i o i s r m l: v lf o e ua u n p l rei c ee ri rl ta oep t i i. C c t g ct i ei d p m ti eu p s c d r o e e e rt e n s e oa a t r ei f t v e Potrivit unui vechi concept despre imortal t(a n f u a s t i e lo,ie m n u , t P t )i l a ne e n s sl ceur . f u s p t tpe cu c t n e ue a a tp ue l t e r r caenr ee en , f r t u S l ee nu u e t le s pentru un cal. Mntuian a n e e r dtp a ee chisoarea r e l re er , r s e sm i aa b u ce t n sl l.s a m to u itsl ue u E e f a d l eue fui t i t r a a f -trup. n tdie aort t t r i b i-c , a rc ei a n pdaaeni csa m csl l d p t e u l o t eel p t m eef ue s e ae tp mae t r, t p i r fu e s r d r a r t (nu dispare)12, s e na a i nui pia fca a r s u i uit d e i i i u eize n ui e s n te m sn sr l i t i ti u a . uen eeo s p edtp i sv etp u. m n M n ia us d r r e u c i lr r u i e tr t a c a a r , aa a u l c cz,u ms n cea aeol a e i d a e n o li p e p en rr tli d n e n nue t u cce og r v t i o t a z c fe fzi a m n esn sl l d o t ee c a a m i o ,f xt ue u u mae s u c l f i d i a fui p o e r e t r, t c pten t o l no a . m e fd Rs nl l i a u e a e i us a o ar mn d ns p a dl g e t vt t Rs n l a o ar mna e iee u m im l Dc us l l i a u e d ns s m l a i u a p u a dl g e t vt t t t s p. pm l s nar u sdim es fzi i ilogia, n cel den r ur p s tb t e i ceelo so i u e i f n t i f ph o a al doilea argument adventist avem de a face cu o speriea a e i .i t r d ns E oe v t i t a zpc ia cd esn sl l d o t cp a n c ert i r r xt ue u u mae o j g u ei ce e n i a f u i p n e t r, tu e lp c i is, i sc m mr.rtia a Dhlf tu a rt sr t a c h e oiC i r u uuS nn ai pt e d c i e ei ce i n p s a n l p c ict S l t l Ia, a l l o j g a rt o l a ,m ru u s e a pa a t u ai ue u c . p a l i rl et v j a , nuru v j l Dm e uEa r dm l o ri r p t ce n rm au u n e l v te uer oe er t a a i z. u t i s oo ee ad n lonl.l o r m n uu e i ma pDv, s Dm u i o a pn ni ta m -l r iu u uE m r i a n t prej, o Eoil 5 e r i i u n e la a a o ( u De d t, d p o al Dm e u no l t Nb1 r g mu8 ei u z , ci e t p21.a eei l u i l of n te in .a ei m .28 S l ttuo l ri s ro ae d o Omn :) u s p m u e i g r n u i ri o j g ct , c r e ri Dhlf t e ii t u e o l m n e e n a d uu . l o p a n n ui u i g e e g s Sn

141

O e i l g iaaun a n i r rusu m icd ne e si o e d c t tiete f l ea x n s ti o i i u u rns il u e e


A c a v u tli d n n gft coua sl u m teoi v t ie a u m l eue a m z , og a e i a p l t r f. t Es nue l td r mnea ,u r l t Ea m a aa i u csl eeo o a fte oei e i i c s, p fu s a t i rn s a a. f t r et a t m n l d d t u i Av t i ei a a e cd t a a le or nm ei i za t r , n uu ci n t d n d u t pa e p c nne a rta r(z l W i . a rda e i , ru i r gl l ru v i l he fed n e m ta o i t e Ee e n t na ) v ti t ii m i s ec s tr ( d r l ire a ce a u i a aei i i e fm) t n s n e t oen f t eo : ee 1. Saducheii, partida marilor p o n a esn sl l. r e uxt ue u ei g , i a fui e t 2. A i e xt sl l. t n gesn ue u e a i i a fui e t 3. David Hume, un filosof ateu din Anglia secolului al XVII - lea, care spune c m ti c px r na ,a nc u ou i s sr s a r o l o a z c a lm l, t n te ea m e g it z u ee a g d s ca r oun a sl A mn l,d n a e c ia te m lu r ue s e au a e i iu n a , a, e f. e e i v ti t t a li o le i.i u csle d vd lDm e u ca md d g deE s n ua a e i ea u n e e e nr p f r a z ee o ou e im eo l cec s d r s sd vi rn a ai r u C a r t a r a p s a, r t veaz tp .a te ul a, tp ait f lcttitlu n e u rrnm eti r u c a e a s ree n il p i a i sr u l t n l ea a v u v s eo u t , pe care noi le numim suflet. Deci, n gnde a e i ,ue lu ia d ns sl n r v t fu t t es c a r c eed rmnifestar tp u s ai e xt a te i s o i a, t a a e r ui u c n a u l, b a u i eo l sli eie Dm e u x tap ad m rn ui vdl u n e Ea a s s Dv ps a a f d a r a z. c a u i i Hume. Acest concept este eretic! 4. S taoi i h a eaM rrl I o c ti e v . u 5. E t i u cF l iu n ea au tp rsl Uud t ri s n i l Dm e u l tnr fue nl n e e ip c uu z u u f. t ir a , plasa o c d n d bec a l7 d r ct Aon i fto a a e ir n n 3 . 13. ei a l r, s n m t i si u 0 H Av t ia ocsli i opt d a c l f c d n e ii u t rtoe n m l , e r e a e a i g o c e o e, l Ao n i arn i n sufletului, dar n mod indirect. p las f l r, i i m i xt es a e Dc Dm uHi s u a tued set r ue l a onl rt n a v sl ei sto sl s o u f t n t, f u t n t n au t r c p a a o t S or u p uf u t mae a su t ism r l ra . 6. Nm a m ls u c e f zicep eu uls to oi l uee n u n i o , rs n clr i u d r ni s t r tl f a o c u cr e n a caeee .i u cn es e n .oi l ioude n e csv e s n uxt s Nm a tc f s e dE p i e n ii n n ea cfm .ca lra d n : n ue l ai e uo a eu ul ci v t ic fund sl c c n r A li c f a e i io t fu u a t u l.i u c d VcuT t e p t sri sf st u Es n a e i ea n e r rpae e lee i p , c n h l sm t nu e i o o tmnlsl , t c sl l s rpiri Dc a su ie e f a n ue ee e ae a t r u ue t u i fu t s t . a a lucrurile, atunci Duhul Sfnt este un vnt, atunci cnd manifestarea lui se aude ca un vjit de vnt puternic (Fapt. 2:2)? O astfel de gndire se nm r uii e tob d e f t a c ti u eee c nm i n a r ria i S iui t d s d o o o a n nl r r p .
142

7. T li l rin g esn sufletului. Adventistul Moldovan eoi i a e xt og b l a e i a e Vhm ct stb i us i dos a n tli ie , ae ar ? s n r , l uo eo p ll n ra ne r R p u! i t r og e ce nm og u r te A og u r tes t e a u eetli g u t.cttli g u t u , ri t eo c e a eieo c e a n d fapt, liberali pe care evanghelicii nu-ia s m .a l aKarl b n e Ii : g a t s t Barth, Emil Brunner, Rudolf Bultmann, Oscar Cullmann, Hans Walter Wolff, Andr Nygren, R. Niebuhr, P. Tillich14.e r c ctus f P t a io li nu tr i e convis de ereziile ctorva dintre ei, vom da cteva detalii despre teologia lor. Rudolf Bultmann15 a fost un eretic, care a negat nvierea n trup a Dm u is ,u a t r r s ge v v n i onl I sc r p a l pn e S ,ia e i u u ri e ce o i nl u a c m a l .l a m t a sauto m u a Nu iea e ice Eaf ac ct s d r ir l ouT t n rol e i r ee n a ti e l sm t c tb e n les pno i l, u i m oga Emil i r u e e r pc u nm d i oz e ei i t a i t e t ir. l 16 ao u tl l r, rn aruct t S i r Brunner ftneo i a ce u cz eu c t i s og b la e et x l r ui p ee rea m nsil ri l ii cCv t si l i s fr r n a c e og a c u n l r al t oe u r e i e ni s n u c s u Dumnezeu este inspirat n cuvintele Sale. Ca neo-ortodox, Brunner a spus cB l ee u n l i u n e n fm si, d r o i as Cv t l Dm e u uno ac c o c d b i t uu z r r ia n s experimn zA aa s m e rie e e.c s e n cf a n r ti e t n a i e tpreteazB l c v a c i au r b i m e p t jtc oc s d v Osv f t c tli i o eu ia r t e i b r m a u eoi i a si i i f e l a . e pl og a e i ss ti op i eol l ri ar d n ei b e c a a og rb a e ticilor. v t i m n n m n tli i li e t o e

Csne gis uti o ce e ii e f l n il et il u e n rx n s u e e


Cn tli d n s t tb i aeic ee t p c eoi v t i nr a fr de cs l u d og a e i u ne o t rt t nm sl lu maene d u i u c d orao sl l ue d o t cei r e p u d t l, f u fu p t r, l n m s n , p ci r ue n t dp eaxt r a, a e r, s p l n e, s n ia cesn . tb i i p t c e t l a vr e p sr i ne m d ae e n m ie i u e cDm e uee ue limmr Li i es e a f u n e rr zsl d eoa u E da mn , i c z ca fu n t i ., e e am r sl lee n ee x t ca a a i ta o t p s n ue rr t u s e ca lce dp u lmae eo e f u ca t t a e r sr ra ra i respective, ci este o copie a sufletului care a murit. ntr-un termen contemp a a aee es som c cn e Cn ce n o n c s rr reein ula a o en l e r , e t ca t n i o r . sie u i a mn trp r s t ttf . tce i l s e aei u i u cara I v m i i e e oi el n a sol a ta p ai e e c : 1. Oare Domnul Hristos a murit la cruce, ntr-u mdg in un , n oa na i o oz t r is pentru a mntui copiile noastre? Oare spune SfntS iu : r n a c t i e r r Oc p i cd E s p r d c i l v a a ia e i?Or r en l i a oa u a v v v n a e , a, r p i e a c e Dm e u u riu t n r mmn s a lez r g r u n e n a f t, oc oe , n ene a a z pu i e t u ta s u a ,e rar ai mn E n o ssjcd moartea m n p t ca lo e? r e i e a e nu e a i a ve o e -a n si -a refacerea coe o t?ei d ns een fn ot e ar d pi ar T r a e i s u ao in se oa v t t t rt
143

grav, adus att planului de mntuir al Dm e uc jti e l i un e i r u z , t ef e Domnului Hristos. 2. Dcc i n seoti erteia c i cor v f a oi o t v r tna c oi er o i p e ar r n e it d p e l i r l l tslr p d e t c n eel e ud li eu i r e u e, u i d s emn leoc i jte a a s n ran u e t e t g d s i d n es ? i i n z t n s rc e r u e ic Gn c ai e b e i e a i n m m za di -v c am c im o f p t cv f licu, , n r tri vent e o e r o i sne ro c fm eia nu m r pt i r ir oo oe d i , a s tt t a az te e c ee e a , e r c n n v c s b e p n a s d e a p t u o o e t ar m ts t gb nu i m beneficia de roa l n v ft c oa o t.ier el de e i s e i p n spv mau e u i e i , c i ar in e i Pv e uae cep e cl o tstm uue l e a l a o n a s n u maeee i csl . er m ir u a a r rn fuD t aceea ziceau ei: m n ms b c m i v m r Pavel i S i e eo u c m n m i . a r e eon ncc ca a menea mentalitate nu l cunosc v t a pcie e eu s ei z z rt i i e pDm e uE cd u mei ee cs n Pv s r e u n e ur cp e xn caep e a l a p z. e t td e u ei ua m l a e i , u ca men tli ra uce ul uo d n s n ds t v t ip n r t e e eoe a f t i a og a t p l n cunosc pe Dumnezeu. L f s p ue e uineia e i :u c ae e t l i c n n i tr d ns d e l n m c i m t , oa v t p t copia l ee d a p t f t og a l, ra i t mae o s j e t e r a e ri lu ce dp ul o t r t u c nu p l i u ia e n s r a r, c iee n i Av t i u r esn iu ii a te oa s a ha . d n n cdn xt a l c a r p t il t e ii t e i a du , e a, faptele grave ale lui Hitler sau ale altor criminali mari nu pot fi pedepsite, deoarece doar copia lor vafa ha .a o o d d a n i n i I n il t t c da v edc i a a act trce e p s t ei ri l t a sr oi r df tu ez ao i e eo eia , a , n ri nt .

Ng eesn i f u i pmaes or i e r xt sl l d o t t e z. a a i e ue u u e t r ee ee Av t i e xt ue l, s i a s e a d n n gesn sl u c p t u i ol e ii a t i a f u ia - o s e t n t f oeu ri l u aa t ru e s ij e a t r cpve c r s c a l c e u c l ei s i r a ri e n u u i rc a d dc ca (z a tu ) i ee er v i po l. i r te e c il 5 Ng e esn iue l d o td ea vf e r xt sl u u mae u lo i aa i e fu i p e t r c a r norme morale. Ng e esn iue l d o t ee t r c e e r xt sl u u mae s o e i a aa i e f ui p e t r t oe r d e i op e og o d t n m en t li. v ee c t eoc Ng eesn i f u i p mae ccocn m d e r xt sl l d o t n l reo e a a i e ue u u e t r a i r ie ra t t l n r e r eu tp te x a.

Concluzie:

144

N GESN IU E I A LUI A X EAD T


DO RAD NS CIA EI TN V T T

Cum este iadul descris n Noul Testament? Cm s lu mrod c VcuT t e ? u ee cn oi er e i ea n t o ia r si n h l sm t l s Este iadul etern? Cine va popula iadul? Cum poate fi evitat iadul?

A cir cee p t t -l se e Mr snir u m od a s i oa s l pL n oi e td se t t m rn a o r s no c s it d p esn iu iuu d t c m i a tli n u eu e r xt a l, nl ir e a m r eo bcl s e i a d u e ne i i og c i rt : ei n cacdce esn iu i, n zilele acestea luminate? D er e iv nxt a l e re n a i a du e P t c I s e u rn o cru u ce o d c xt e r s a x sn -u md l lr ia d e s esn nu u p t a cr r v e i a e iu i lv b m i u d p i d d p c.u u m v a l. ao i a l e r a e te r e N p e set duE rt m t s e d c s e r t im acest lucruDsu ceg cs tiira ico n lpc . eg n le u ne ca r ue le ir m e n d t e ra a ie esn i d u N i in-m p c Dr a s t sii d a xt iu i i m u ile a d u e eo e i e a l. c e e a . , c n m r n eg e n s e rI sa ial Dm e unu tr u s n lea o t d p s cF l i u n e r a tb e r e ar s e u u u z tp , e i f d a r c f t c E a p -o de, ui ir o e v i e cd u a u l s s ic c o n d t a n o m o pl u rt i ne m i r p retna ana E a ttt pe ia re s iee erte i.l c ni cvp z teem tc e it d i , m u a en t p t t tu n eeb l i oa a sg am oa et oa o u s a ot p t ts i u i rn . su rn , t i t su m rn u n r p t t N a f r na p blem er n fi fost potrivit din partea Lui s i la o e tn i-ar ee f t - i s a id id p a a s it l v b d cse ri, f u e a u u e r c s u e. a o i eh d p a l e dn n b s e e t bcE rt s i s e d a l c ao i e rc, s ee a i s e ue. u v b d p e d p p e s e rm n i m rt s e r e r d p dp tr1 nainte de a vedea ce se spune despre iad n Vechiul Testament, cred c ee t s a l m r n tt cra Nu i e s ul n i t i a m e ee le l ouT tament. n z pu xl a e e l s m jit c ul, onl rt u v b t d p i. a ar e a r rDm u Hi s n o ee e r a C s ot a z i a o s o s i r se d p e egv se p ce tt , e i t i cc u n u m n leeel ea l r tb e s dm ii v t t e rt e r e a m r u s u e n c ie c ios c t er a l u edd co he li n r u , fi r a maeio. e f t S i r ret e l oe p o nl

145

Ci i celrd ri pi icn h g a c e s a n u t en ee oi d r d c ve i ne e t e e n
Sncc u n ceu e m r n p t ae cae utii v t a lr z e e r r aa crisn c ie r ca p u , nu d rt tl iu iCrc tu i e it f r d o s ea ie a l. e io l n va s i r i n lg c i du t ru az i e bt e s ni a sr v t e iaact c ie m f i eo u n . c 1 o ia oi 2 (sheol, hades, snul lui Avraam, paradis) . c n mr o L u r l cn mro a r d 6 d o Vcu T t e .n L u oi p e e 6 e r n e i ea n o ia r a l i h l sm t v h escd c a aa r lufad ohL u mro e i ,er e c s e o ln e d n o ia oi cm ea e t a c il i . cn r l (e)nl b e ad en z a n ld rie p f d a s o i a b i e m e d c, e eea ru hl m rc s a u p cr on persoan, n a ha a e u n i e ii il . r E ilt l s os alu mro NuT tament, cve u u h la l cn i oi , h an l i e u o ie rn o e l l s este hades3. Acest cuvnt este folosit de patru ori n Evanghelii, de fiecare d ee onl r o E enodae a d o t p a dcrDm uHi s s u l ep r u mae l t t s.t t c t te p r, n a judecatfa p t c r.s o leh , cee f sl l ai l e r e E ei c d cn a saue e n nu i i t lu i n r l fe t 4. cop p c p t ird o er tiru i ae nee n l co, e m o r d t m i N es v i v d u itdioo x s p g ou(trau xt l u l5 ( i rd a u a r6 i m e z h u r t o ) u r ti a a di oa -co lu mroe u l dp numit paradis7 i r n a l )no ia oi r no ea m o t c. cn a i r a l c ce s nl i v a n a s a u uelco cd c Dp a s ul Ar m, ce e f sl e err iii u u u a r l a f e l eno. t ieDm u i u ( d u lu mr on m i nn sl l n ea onl I sh e lo ia oi u ac eue e vr u s , a s) cn r l oi fe t cod p.a du ft u t c. err Pr il o m t e l e i as a s an r T p d ae a r mae i viere este numit de teologi i u e p r ne o t m l t te t r n sr ie e a (tmdrst. sr ie ea , f te n r d r ie ea te te n r dr sl a a tm in r iy a )n a a tm i ue tele co p s tnlu mro i ce l cdinc r n er tiu o ia oi ,a e a r ii l co n cn r r l e e ol l o paradisul ceresc. 2. Adnc8 (abussos, abis) s u c ce e tas d c o d c e e A n ee n u n a d o bu ier a nm d dc t v t r n il si e i n r.bufeaeil edd co u e s a Ail cp t nu aeio a t m ut s a rd m n l n nericului, partea cea m id cao ie oi , h e l. C eea o r n d c aa n lu mro a a su i sv p o A cn i r l d u i n g n ( i ( sa a cpHi simr o 17 a s s suit, a s s c l d e rt d oi( m 0) ct -a b) oe i , s o n R ) : ? i e ce n d c ieeo r e p m ie sl u i e s m e t n n sp o s i adj a p n l na c at g n re l o e m tu ( i (e 4) as E s : b) f.9 ? A s d ee n a t f t c slu Dm u i r o ct o v se e ra u ue l onl Hi s ee u rt a pl f t u s, t d oe umr Li mrlu mro p u mmn l oi u a e no ia oi , artea cea mai de p t i , s cn rn l j a cn i oi , reebu A aas oo d dn d t o lu mro ces as.c s ee d a eeg u s o ie r a t il e t t l v t i 146

a xt sl l d o t d a c u Dm un t ao esn iue u u mae e ren onlor ft i e fui p e t r, o e si su s acolo. ao oo t tpd ao i dhc e-a u s E ftmr r ,a ft vt u, a s ds l s n u r s na n n r propov icdhr r i o e(P .:) o ia oi n d a uul d n us i o n chis r 1 e 39 L u mro u a t 1 . cn r l e n mr u c ct cia nm e u i n l u n n a o n li e l d d c i p n l. a c sm m t, a s o n i l m tu U t v t p t a nee aa s 2 e2) e r d cs rr P .4 nu t ttu ( t : . 3. Iazul de foc9 (lacul de foc) c d f p en p .9 20:10,14-1 28 is iu L u eo a rAo 1 al c a c :20; 5 1 eea l ; : t d, lu d cn v n,n cev f cni S a d oi i o ol e h c i e i a o i h ui a n e n ti c r r i t, m i n r iiiT ludf v f r ci cn mro(eu eenoi o na le cai u a o ia oi s ol cd c t c . o a n t lu r h l, l hadesul). Cuvntul pentru iad, folosit de Domnul Hristos, este gheena. Ge a e d 1 o Nu T t e , e 1 rf d h n s g ee e 2 r n o ea n d 1 o i e st i l sm t ii n p nn t u ad E Oi e c u is la d Vl fol r u nm ie l ria u n l eee t e aair i o a . g n v tu t g e i u l H o, lau dIu l ,n sa e g im a tl d ee si ud er a u n f a s ra m e d u noaiele n foc continuu. Ge as iu ic v v h n ee d a u o edea, ea repreztu l dcntn e t a l, a m m i n ceh er n o i e. 4. A pieri10 (pierzare, apolumi) Vr l pr d NuT t e n sre ldt g euu e u ii i o ea n ueer a i u r ni b a e n l sm t f s ea r lrs a n p s n caid ecis ie i ei c u ua ue eo e i pr r a i un griti culr c u i ra , l e ea l ia t t a l u u sau acelei persoane. Act u n d o cu i (sm ue)n e c e t o pe d c p r, u s v t n r eo n e dp i s iia i esn . e cac d onl r o fe ia a er d xt D a e Dm u Hi sa s ra u i e n i e e, n s t c c m r lvv n p t c n e s n pr,e uee h a aa ia e i nu a i n u i s s s c e e a c e r m i a n l t Dm uI s u o cv o eo j g lote eh e onl u n d eea r p s n sa n a srd cn i s rt e ra u a i d d ie a c tu tn a N ia S iu n av ie i en g r o i i e n d i d c ta u a t t ztre nn er , i. c t r r o p u n na sv b s d p a ha , n a e iac uee A ii o e c e r n i e r a s e il c d mno t v t pi m tr n u n l i . n r i vdfl e ud Ea hii mn aid u u i tiu eupr ti v g l d o dpr t n a dp u c i id n n e e e e u ; i s r, n mai erau a l n tb aiL f ouceie i n dp e co d r u sf ae m l rpr a u ia , ou eei e . l , a e n d sr n een i , eel g dl a l Dm e u n -u cne i us a ha c s a n te fa iu n e rnh v n. t il i t u a a u t z ,t i c 5. Etern11 (aionios) E e li e rp s n s lr i r n u l, nf s f s p t eo ea u u ce n a r o s t r t o t nu ra o u cr a , ta r u sr :umnezeu, Domnul Hristos, Duhul Sfnt, mntuirea, iadul. f D i t Iu slg ceii v tre: f e coce o a c e a e cc u n nel sl l era mr t m e l n c ie t e ue e l r t n o i mr lu mr o p t aae aj e t d l e c e n o ia oi , e r p i g cn r nu l p u ca e a tt d a sr ui rim n nm tmnp u r j ecata de apoi. n f l ti u a ,u i, e e o liu i s e t o e t n r i p a, d
147

lu mro e ut cnrL u mrom i nn o ia oi , s h u.o ia oi a o i i cn r i n n i i cn l r c e abisul, l luceutnn i h u a m ieo.re n ea o l a s u hi cn n id n Uma ie c n r n i i c i i i u m i z vr p rn e r j e da i u j e t c n r iii r ti , v eau ci ep. p u c e eeno v col d e d i o oD d a , i cd c o f r ci lacul de foc a l a l u n a n a ha a er i ua ann iu I u n e n i e co d. d sm il r l p c ti i co, pierzarea d lfauDm e uac d r a h eaa l u n e d e a r i i i z, i g d e cn pentru eternitate. A nu fi prez tu u n e c e n a i e c Dm e u n e n a f n z r sm p z t i.ctd o r o t i i u ae av a i ru re a A s o lu c s u sg a l n i v o l. e n n d ee u c i n i e n r t t i u i t r t Tu unde vei merge?

L i m e o t ea u on oos ac r i l c rr e na a u ua i t l i m di
a n mb a c ee b cp f nu i; f a E u o o ta s r an oi i s ni r r g, r m r i br i e e r e c zdc o i l e el s ceL u l, a n c i u a vpn d ve itli. a u z e u s a e a i si e rur a i c r, nu i a r l d b e ioa u s ssu c f ir , r mt z , i e u , d e m l ea r u mti c e L pn b r t te r ul a e c e d lm s b a l; c i e a lingeau bubele. Cu a ea a o tu p i i n u i du a gu i n n v e -i vma c a uti ftud e s ul Ar m A ut r es a l m r o dse gi l iv a . m r e ru i as ; n rn n u a ii b a li o t, l ngropat. P c d re no ia oi , cnr g u -au e e l lu mr o h u, -a n a cn rn i ii l rit h s , v udd aee v a , pLz s ul, ic o inu a tee r pAr m e a r l ii da ci s z pt a i n n u a t a rtAr m, e mld mn t i p Lz s i si t P ie v a ef i i e i,ir t e a r r : n g a i - e i e m - ma v f d el a ,i i r s l b c ira s t oe u etu n p s i rl gu i -m r oa i a g z u ce c m ; c o v n cnin ia aa Fiule, i-a us v a ,d- mn c h u v a c s i t p a e t. r p Ar m a i ie n sn a u a t , vt t i alr i b e ia ri luat pe cele rele; acum aici, iaa ui l t c r u , Lz a , -a u u ul n -a e e s m n i, r ei i iP l g t t ct, t n ne l t tat cn t e n oe ee r o i t ee g a i u t h u. a a sa ne i r v ee p p t m r a cc caa ar cdai v s d o s or ai a , e erv sta ei l o a e it s e e a i e e ca i u a lln sn p t coa o u o Bogatul a zis: Rogu-t d i n Ar m, o i a. e e, rt v a e , c p ie a s t ipLz c aa l mu c imcc rii l d ea r e a r a t i e a ii a, s e er s i i m n s tu ; c n f a ve c a s lr ia u i i a sodcn Ar ma us A ct u u, sn v i ct ceh . v a r p : u ee c rc n en e l i a sn p M i p p o c s a ue eiup ie v a e z e c e oeie r ri s l d e. ,n Ar m, i l i s o o; ct N rt a a s, d ea u le iv d mr sv p .iv a i r p s a sv dc ai n a i oieo o iAr m -a u : c e ce n , r c a sn a n a u e oe pp o cn v cdni i d r v Dc u s l pM i er ri u o r eica a a i ct si o o, r e chr c na ce d mr u 11 iv i oi ( c 69 n a n L . :-31). Episodul de mai sus este, ntr-a v , a imr aa l. d o nc e er t a iu i d u n a asri, tf s u l b s b i p t ai d e c s i i e s o i ni a i o ,e r f e t e t t s ee l t o r o m jm l c nu ra r l c e e c n le a o t. i lPd b a l ei i a d s eg e n s Tl l o tu a t r pe er ar t u i a gui n i t t udS i t B l B t i ua p t i eu e l i ee seoe e i c r ni feae n x l mo v s p s ct a b i c n c r d tt a i a
148

og aA s i a s uf t da e esn iu i e e ri l ctt ft s rie i e n axt a l. i i . e tu o p n na n l g i a duC c e n g esn iu i u ctt d Luc. 16:19-3 ee p n o e xt a l s n eu in a i a du p e xl 1 s o i ,u t l d r l t c si r u sv e d s oi s n. ei e no en ,e i e m a ee p a u a a . n c tb e t d c t l u d Op u ost nia nm p pi i Dm u Hi s i n f ee i d u e r r A i onl r o l d l c t o o oi c . , s t mno a d u e a riv a .es e a i l uosc e ie o n : z r m D a mn , l e f e z u m L Aa n e epen l s d o numele propr p t lu s la . a stt onl r o i e r o r a o l cte, m uHi s i nu c i u ci i n e x D t s t s n c b a le a n o ia oi . ct ee nl b e p e o t s g e lu mr o A s s u o i u gu s cn r ea t l c n precizat n Noul Testament12. Pildele se ncheie cu o concluzie pe care o spune tot Domnul Hristos. Istoria bogatului nem o l Lz sheu i i u a ren e c o l a i s ci c cz d e v a, dDm u r o A d , e da cco o li a dAr m n e onl i s a a m e feu nue t a u Hs . a rv t a ntmpra v a , re t n -u fa mn opd . led a t d r a rne s t ie a e r a d t l e r li Ci d r oi , id cb a l Lz d c oeit h ra af p po l o t a rer r l e a c i l es u u g u i si a a d e t de dincolo, deoarece pildele descriu lucruri reale n termeni generali. Deci, fie cp t ui s o i ,e e r ai s on m le d t e r n ee pd f cp t l ee pra v a , nu i t l i nu t i t a e r descrierea din Luca 16:19-3 r u u d p r l t cnl d 1 e lr i e r ei e h u i i d c r se a aa i u n t lu mro o ia oi . cn r l Hi n imtt d miu c s v e ce lr i ae s a l di a eu e as ,a e m v u u z xl s d ta c r i oa e pmlv sensa td t r e ia i m rn . r e ee,ie r o s u d vd metral p t t n i e rt a u ii l a a o s uup ao taaup a c o t g rta e c p e nl eb a i ll es a Bg u l n o l s a l u: r g ,r t r r. a l i o t p ru Lz . a am l n a ni n ar B m i u,ul s i s m n c m t l c e preu u i ea n c cn d l ii c t l.u ie d eo j a p t i s e ioo ue u N ua cceo p s a fe ae n r l, nr ra i ti l u rn e c u r d Ia c fm legii mozaice, cel bogat trebuia sa t u r fep a l pn i a i ia da o e s , i re be a r pe u r ai i n e da ta . c n o reejo r c ct u u re Mrm n i, n o e x r e e ti fi N ss n oa o i in , e emn a sr i t uep e d d u i p i t z d r . ee u n i e re r esn i l d e rdp i sl l l, i c s e ca axt co o i s eia ue u o m d p n te i e er i d p s ra f u i r e i t a c a m d t a d ns. i oi,o ua n f n u f or a e i D p rb a m i r ci n v t m t t v gat j g no i lu e c cnri Lz a n r loc de pace, numit snul lui Avraam. De ce a h u,ra rj g n-un i i a uet a n b a l cnr N p t cao b a c e r cartu j so t h u? u e r fto t i nu ti u gu n i i nu s g, p t c tu oi lin l n pa o e s .p cc tue ie o l p raei ei d ep a l S rio ln m t t m t v g g , j r pe u e tr i i n ccaeer Dm uHi ss oe e ivl Ia. se e cd c onl rt ee sv d ia i r l e si e s o t c n n a u s eAici ai caep e o.:: i e eu ttv de,of p e cs n Rm 22 ti i a p i le r l c e u 1 occ cu a n g v i judeciue un a n ch us ns iei i r pe i a dp le N e a l ue n lz p a lc g. sm r p - g e a o e,, j d p r h u t e n s t src p t a o e t . i oi, a l e n a e aii e r p a l m t v r dm ci f nu r pe u Standardul harului este superior legii.

149

Il e e db a s t d e tt a emn l ea ceu r a e: t e t e z r n e tn x L u mroeenodcn c dreno ia oi , o ia oi s u l eh : e e l lu mr o cn r t l c i P n a cn r l cnr nh u i i . Cl o g p i o e, ui p sv e ui el e d r u d a n m n i tiee a n pai e u u re m i t i co, du i i lu mro u a dca n c ai-a ridicat ochii n no ia oi i t u i tui u l: i cn r p e l s u i t i s , v ud d ae e v a , p Lz s ul;.n u a te e r p Ar m e a rn l i. rt s z pt a i n u .P ie Ar m v a e a Cld r u d o e, ui p ti sr i e o g p iea n mn i tira ti ferite: e u ur m i t i co, u d nl iv a . l t tcnr. r ei i i S ul Ar m . ee n i;h u. at cn t u a . s m g a i i i u th u e . . Chinul provocat de foc este dincolo de ceea ce poate suporta omul: c Ci g z s t i in i c s ra u cn t v a a aa o v n h u p a e t. Ci i i lu mrosu ri r tz s st m d ecn no ia oi -a tz p a i ee e h ui cn r l et e ru a Dm e uiro cm c c al r a p p sn a n u n e d i z a r a re i r e n u j g a i o m i m t u acolo: g e e,n Ar m, t ipLz c aa l R u , cp ie v a e r e a r a t i o -td i rt a s i i m n s tu muc imcc rii l d ea ct u u, sn v e a ii a, s e er s a s lr ia u i ;c n f a ve c ee c rc n i a sodcn i ct ce i. en e l h

Ice lucruri sigure, care caracra lu mro a v t ta tiu o ia oi , ez cn r l conform celor descrise de Domnul Hristos: a n cl i n i n i t ) l a xt c n ; u o es e o t e e e b) un loc de pace pentru cel credincios (Ps. 139:8); c) un loc de chin n foc pentru cel necredincios; d a mi o i u i ) z a ra dl; f ua a u e nc e a ) ta r iadului. a im tt p z t a s er lu mr o iee vierea neu re a ft si o ia oi n n d x l e n t o d c cn s r at n l Dm u ir o Dp ieS Dm u n -ac pc cd c onl Hi s u n ea a onl s i ssee r iii u s . vr t , u i o i eno de acolo (Efes. 4:8,9; Apoc. 1:18). Cei necredinc u am ie r ii r s ad ae oa m ptn cn n p r j e da i a d u Ao 21 h , ae a a d i p iu i p . :-15). i t te u ci e o i a l ( c 01

Iadul prezentat n Noul Testament


I uee am l e t cn mro I uee c df, a l tm i u d lu oi . d s lu e cn d s t c o ia r a l t a l o l care chinul ajunge la apogeu. iut-a i er ivh e S n uz oc va ucide, va A a i s z cod e i : u ci ri zc s l n cm i i ; ne c es p e sj e . aE v s n r i n sm n p au e a au ci Dr u p co i e ee d b d p d i u i ce i
150

ft s , c es p e sj e ri vze al s : re v au e a au ci i i eai ft i u al u a d e b d p d i oc ; n c re u ou! v c e s p e s s o l;a oce va zice: P sl a a u e a a o ru i ri-i rte d b dp bu i r i n e nl vc es p e sfu i e e (a 51 Nb ua au e a a cug e iM t :-22). u e d b d p o l h n .2 A s d ee p f fo e e d Vcu i o ct o v seu a a c c tei e i i n u ee u rt n n n p l n h l d N l T t e d p i.ee l s ncc d v ea n e r a Vrt 2 p ee i e sm t s e d su 1 u i n chime, n cazul uciderii, a n a lj e t N e fr cre an m au j g u au c u r o t l c v en j ecata aceasta ue da. a ae a s d d co e o t Dr onl r o a n ou i fa a p io d mae a Dm u Hi s r c l n i l s r nl r. s t u m n u a j e rao tfug e i u l c ieu cas u cii a cec s no l e eC aeu n , d a ee d i a t n c h n. t vt j e t t er , pc fu h n n ss g tn d u o l e e uet e e u m cgei i . n cm n tc d a e csc i p at, taie-oia d de la D ae r p t a a a a a e t fe zn c e lp -o te ee r os t sp ruud m dule te i n- i; c s s e lu i nli a la, s ui n ci t p f l u o a n re l f a n t t uug e u ee d c cudr u d i r c t tp n h n . v t ee e c tpl a e u a or l e N mi i i u , r c e u oud sl l i m ad r e ecp ts a n p ceue ; t e r t i f u c e i m i e a d C e o e t -v gb l a p r uel tp g e (a 12 50 id i f ur u n h n M t 08 :) a sl iu l t e . :, 3 . a s v se i a tf t cg e ( )air c n ct ee ns ra u n h n i v f u a ee rt e a pl ea d ant ou uo ur , c h u n da a tz, t sr a m l t ctp e cnl i vf t fc pi l c t u di i a i i c i iu . i t ieo c ta as fa i P t cv o a m r V dv, rr i fii ni er o n n a a a iu r i re rc nu ! i c juri e p t,a a u ta e r i dp c a j s i n l s fe n o r d cd i u e a n m uc ci v en ; , u ta er ife d eu f ag e i e o o m i o r d cd a i lni lh n, d r ar v en , ci n u e ed u i u d s t v i p p d np c Cm vic ad e t u e o nv c n i e i u e r! u e s p e i r, i i pedeapsa gheenei (a 213 . ? M t 353 . :,) Vrt dm i sep cui irfiii dz e u eel e a uns n n d t as (i aa i r se e s u i ne re u in) a ic e b utu ifag e ia l)ee onl rt. ru r i i nnm iiih n ( u i crDm uHi s e p al s i i e ei u d t d s o E e u s u e i iu u d n i e r c n u l a ir a m n i p c p ie r P t a r o a e a c ri i p c nu . ta r devenit sa n a e c v h S a , n p sn a n a t i (r l e e i a n e uo uj g n d a c pe l c, t )i t u i. ov zeer e sn LiDci dlMn bsm r A iai cod l t g u u e p c l aa : e -v a i,lt al, e ee i o fuc vn , rao p g i io l n r r i i no l l c a ftrt a lu i gi l! c e e i c e s e t d vu i el u o a v mr p e svn ac n riv mr ct o ee e a a e i , re e i nio ee ei r g n d p a c i i ph r g n v e i a 244 . ia c ( t 516 a vn M . :,) a s v seer n r ur d t l Dm e u n ct ee sa t pm l n cie i u u n ea ee rt a , i , n na i z ftcaana sa n d r a n i g i u Fp l tmnl o a e ci j g o S a n rLi a uc e e s e d u a t ei . t r u c s f s a te rvv n e rp e sv n v n t o i t p t iae i, t p t e a ae i, e iee l t nu a c c i nu d p o c na tcr iu us t p a c s l e etnaiae i. erl c a l ee m o ri t a l ercvv n a a d n t e r, ee fd e a c T r a e i , nr ce c r v dp epn n i e u r ei d ns c fm i e o i a r a ha , a oa v t oo t ra i i r s r i il n e r suport biblic.
151

smr g e , focul care nu se stinge, unde viermele lor nu i ei h n n g n e ma , fun s tg (a u :-44). o e i c ue i e M r 93 r o l s n c 4 vfh u f n uo n naf r gi ie i i i ino i p is ies i e n na a cn t c ca , a t i l n r i a t no Mielului. f ucnl l sse s vi el.ii za i m l i u o eu u n ei c r ni u, u huir in s c vi c i o nici noaptea n-a o h ecsh ieiaee oce u d n c een i fr i o ii iri i i cn a i c n , i n pm s nlu ei!Ao 11 r ee m unml e ( c 40 i te u i p . :-11). v se a sad Ao l as t na r c ced i eel ct i p a s u cd u e i rt e ee n ci p n o l n Ea hii s ertecnl d i .h u a c t (nu au v g l s tna ah u i na Ci l fo i n e u i e it i u i d n v i nnuu i n odih i zanio t ) aie i v i el)afuv f n nii ,i n p a v f c n ei c r i o lai c u c a e, v n ( cvi , r c o real. n cd F l rvvnd ce u r en i,u a C er en i, eia e i;a i n cd F l v i e ua a c rn e un v ev c a iu n er eee o 36 e aia i n l Dm eu np t lI n :) d a, m i u z m s e (a 3 . a s ee v e cc ce ur F lu ov ev n ct rt e m e a n cdn i n v e a ia e v s, d ir e u r d a. Ci rn v v evn dp mae i rj gs m n l e a u o e aia u ia n o t c oa n u a i ce rd a sr r, v u e b iu Dumnezeu. Versetul ne spune: auDm er eee m n l u nez np t iMnia i i u m se . l Dm e u s iu Cv t m n e r e n e iac u u n e eea l u n l x i c a e f t d i z t d. u r e pm v di , i n er Dc e e uiu utn i i i, v f h ui t tn e c n n in s a ha a c o i i ir e . i i m t n il n d i r cn n -un i v n. a ei d c uc eos n c a i d u -am cunoscut; d a-v d A n l i ueu t N i a n v t i v p r: c t o e r e p ti la Mine, i a lri r eg a 73 v ti r u a f le ( t :) o o c e c de M .2 . rp c v v i uiea r d la s ios l D v s n o e m ld lr tiea p , v t a a u r n si u ra m scAr m I a a v p ae r r af p e a u v a , a i c m cul. r im a s c Io n ri r i I i o i ri i v f r ci uec d a r ud v f l s s ia o i u a n n ile f neai u ic r r a n n t ru a, pn l r ne d r M t :,) ii a 812 nl ( .11 . o uc m t a i lir r g im il ii a l A n p a l z sj i s: e i pire i t i ru s ut l i L a-i ne oo c e, o l a n n uec d a r a l v fp n l i u i i r ci a-l u a-l n n il e f co a i l s t ru a; o u s ia ii M t 23 c r d r (a 21 . r ne nl . :) o re b a lnr n, uciuec da r a l ai I pr u ca ee ia n nn n ilef co f a o l e tb c r a-l t ru a:o v p n l s ia iilor a 23 . l s c r d ( t 50 u i r ne n M . :) -i vor arunca n cuptorul aprins; a lv fp n lic i co a i l s s o u r nirea d r M t 32 ii a 14 . nl ( . :) o Vrt a sa e ra uc ius mae a o n eel ct n a t f t a la o t se ee e a pl d u ra d a u u e n dp i , i e i er d Dm e u a n r n a ia c d p sm s re i s r e tn e u n e r ce n r e z , u aa ntuner l a r u ie cnues iz. i d f n t s i f e i c e a , n n h sl c fc u t i

152

frao pn .i p uua ftrsr r mincinos, ia ftrs r n ce ao pnp o cul ia s i m e , s i oo c e c e a t e ene ua a s e i pmsenl a fu ie i m e, c em ge c c r irs u r s n na s lc r ip ee i e m fr, sh a riae i m no ct a ftr ciei ie e cn e c n eA d a uo a n v a ii n i s o i . i ei a s u ad i iud f, ra eu uo d vu c e e, ft na leo c e r c p is z ca d ca ii o l a -i aao a l, r n l s a n tniu d f d pca , ne s fr p o c r c a l eo i e uo ud eeia i r ru ua z c is t a oo l mnn . iof uc zn p vi el. M ae ii s v i n iio t n ei c r i o t i co r m i i ae c vi . o. ra lu mr oa ftr ce iudf. z df ee o t o ia oi uo a n tna le c a le cs mae cn r l s ua z o Iu o t ra a doua. Oricine n-ao g i cs c t v ao a n t iu ftt r ae i i ftr c a l s s si n ra e , s u a n z i d f.Drd p f o,eeno,c b i ca,u a, eo. a c e r r n r iii o, i c v i c . t s e i i cd c s r ug i r r c v j r h r li lti ii p t l eena l ri in i tiad i i nn i ae o s iu t , cn oi o o , o m coi ra r t , z, c er cf u uo a cmaea o .A rs t n, a a euo i p is d o t d a fu c i r d c c ca , i ra u. a . n i v j r c v i ug i h r l i l ocei ee ri i u ai cai n i ti a d i i ri u t i r r o, , i , cn oi o , i n bt mnuai mnu ( o 12 211 ii ree ii !A c 90 004-15; 21:18; 22:15). cn titn cn p . :; :, Aceste versete ne descriu iadul, avndu-i ep tii r s l e o v oi n ii i t locatari. Aici se vor afla Satan, demonii, Anticrist, proorocul mincin o o i s ti n r iiiE e nodcno i uer f uo ee eenoi s u l eh c tu, e , o i ca ; t cd c . t c i nn tn n c p is s n afa p z l Dm e uee o t a o , re n df t r re e u u n e s mae d ace s m e p a en i i z,t ra u a n a , a, d p er dDm e ua s a ji ra a , a mn , e i tn e u n e n ct s ns et z d s e a s re e r z. e pa e le e e e cf aAt i r o l iisutr cieina le c i ( i s i o c m cos a n v iudf. a r nc t p oru nn r) n uad i z o Conform teoriei adventist e r tb ti n i ineit e i fr u sf a ha. r l e n , , a ie i e il a a , s t f a nc t i o c m coc tu sfcni ee m d i ( t i r r l iis nn eh ui p t i e a A i s p ou nn o i r r) i i i s o e a , n S a ee r c iud f. u n e ai t e n c d ia n s a n t a leo Dm e u u s n i ta t u a n z c z n s liect c , nua o g er u ie a su u e rcn se e tnitatea chinului n iad. b z e lr p t n i nl m e e

L i m eu s e on oo V iem t c rr c l t n ua i n h Ta l
A c a v uc i u6e e v ma e iuT ta u m t at l, rin r e Vcu ie a m z n po l vi , e hl s mn n a a crm l lr i i oa artlogie. Aceasta e , v ule ue c r e p t mj e tu e a t u u d m rn o no n p t cn i fi inte t c o cmi es c r , p t c u e r u-ar nu es s u a a riu ulc e r ra n s p c lr i i nu e r e aft r ri. c a v u cd c Vcu i e li vaa o p g s A s o ev a u m t r iii e iu m z , enoi h l T t e n u u n eee t ea n ut cDm e us o i e ur l uu ri sm t i a z t r nitat n e u r cpve , a m i i i r la ia m l ou c pvire la exist d o t T u, a ltr ou i c fi r cue u i nz u i e a u mae o n p r. t i Vechiul Testament are cteva locuri care vorbesc n termeni specifici despre lu mro(e) u l dcn o ia oi s oc n ceh : cn r h la o l i

153

c d oii ov e tp i mae l a el c e-au v e, re ar ul o ta o no a s i n r v d u r e r e m i r r r v t pra e c ie e l n v m r ful n sv ri m oi Ma vml o u a u, o l r u e a zt t v ;c r er ii c o s g of pc er zp t oc u s 62 . t e i r ori dg a er re p r (a 64 i ;v i i n n o n u i f t I . :) r vma ca o r t vf u, a m oceai D r ea e p o l u ai n i n eri vf an e e, p u m tti u i n g i cs c tM ld c cd m p u i v scula: t r ae uii e eo n n n l s o s si n r. n i r r a m tu e r ui erv vn i p t o r unvn( n 2-2). n p t iae i, ai er c i ee i a 11 i nu a c l n u a i r i c D . :

O i r pl u d ri u r r pie i t a rei i l S t rect i s as r d i c u v au v p c i u r a ea n i p


Iadul este un loc de chin Rc il d e mu a l a cr ia iu ia l t e pu n v e r t re rti c l a l: d ee at , d m o e caes i e d u iu s t pm l n u l ( o e f u l df uo sfc aa n r ur d no n mto ) na e ci ca (l e c i cu ar, c o p is u) v , m ga niua ud a n fa o cai u it ec d a m uu v c , n v a r nir nm u r l e ln e a i ei , t nni u a r.e r a a tp a u r n leag c eea l onl f P t -ija e s lti e u s iu Dm u a nu u cto s m t d, Hristos a luat Gheena ca exemplu. Gheena era locul din afara Ierusalimului, nu departe de zidul Ierusalimului, ntr-oa nm aair i im ve u i Vl fol H o. l t e i u n l A i a ei i Iu l a n u uoe ld e f. a c i o n d e si r c g al i a o L a a c m i n ra , m ua ni e e du c e g a dg ofun ss g nia ,n r n ai i a l. r p eu io luet e i d ipcac io u o n,c i a c td i n o i t tir u i v Dm uHi s leec s isae e rau iaa uciu onl r of sta a u rip t s lif t a l s o e t lt nu t o , b n pl d este permanent, etern. Dciu ee nl, nl d f, ce o fa n c e a ls u o u a eo a v i r cie id t c c cn r r ua i n o i S p e tb e o er uln a a p rueo e c eu r a a a tp i iel ti n sv p i . n ne r : r u r vt e col e o r descompune ntr-u f v n? r ul i n s v d c p e n o e i T p i n a u e o eo u , c c u r e d r sm n p t c ee n o ce u i i a c v e Eo gu e r s u f a n ms e u e m n x :n r nu t c r t, a m d u d el Domnului i s-a rar fc e c a ied mj uuur . a t n-ol d f, r ea i i c ni g t t a r o ce n l l o u Moise s-a uita a cr ue t u f ti t u l ao no i ; i g r t c rugul nu se mistuia deloc x (. E 3:2). Focul iadului, care chinuie dar nu mistuie, este cel mai bine redat de Marcu: d cut tfe a p a sa-l; este mai bine a o i ea s c i t c t i c hl u c z n c, o e p t teni p auDm eu u acu o i e t a er i sirnm l u n enm i n c, c s i nu n t ri i z u h d d o i sfa n t fug e i neiml on ma o l o c i r c o lh n, dvre l u o ei c i h i i u a n c e eu e er r fu nu se stinge. P t cf a o vf t f, ocjt vf t er i r m ai r c o re r ai r nu e e c s a u c i i ef sa cu sare (Marcu 9:47-49). Focul iadului este cas e S e u u a a a a sr i r. r t p ta . a lilo l d ucnid n m tuie. Fiecare om din r z ca f fuiu i i e a u i se n ee c a l h u, r , s

154

i v f t f.o l dl ee e n u s cl chinuie a ai r c o F ui u i tdo a r p i d sa u c c a u s t ea i i ti , m utuul e a n iie m ea c s d r re S a f l a rl u n e e n h i li t . e A c c d p v pm t p i c e ti rr i u e r o r i u r e i, c p opm a m i e i r i r u v ne i i co v i tp i c Ao 211 n erct c , n p s t r u v ne n p . :,, sa ta su u tiu u r e i. c 025 i a e lr c d coi n ii as tu ioi p t a r i u cu care vor merge n n a ( ru nm i r ) e r pm t puri vd n m , n u i r fuv n.a leod Ao 1 e iadul propriu-zis. Acesta va fi o le i Lc d f i p .9 ste c c u cn c i u r i rau ca n n g a n i , J e tfa. a u t v o l d a il t Iadul este o stare I ueeisr E enh v n,z ues Ci v f a l t ote s u cn e if ci f e.e eo i d s a. t i ci i sl c c r t i v s en a n s fbsm t e r cDm uHi s na o i i e i lt a p t onl rt a d r m c sm i ee , nu s o spus a : u e mn bsm r M t 51 ci dl i, eeal a 24 . aD e -v a e lt i ( . :) o Dm u r od c a s h , u rtmn onl i ser ct i r tie e: Hs t si e cn n m oi r i e P n l i c r d rac d e r r d ie l s s ia ii , d u r i e e e n n u r ne nl o i re gt t sitate a ot b l su . Vor fi cni tta,d o a a u rfc sl d h ui ou ac v v d e i e iue t e i rri i , r e ri z i f ei t neimaginat. N-a oh d uoa aa e a s h . ud n acn v v p zdl ct i i ,i r e u a e cn Viermele lor nu moare, i v fn -oo i eopunermr ac o i t c tu d c d r r nn sm e ol a, ca gunoaiele din valea Hinom. D c za e e b le l Dm e usen ll v fi la i a a b n i su au u n e ur o o n u s a ot i z , fie r r e a g ,e r cn v f i ns m n i A i e ,re a p e p t u ai m i -i .i p p n p z o u nu ne ge c , m t en i ic a iu n ea ur ca er a a v a a n rt l Dm e u l sen l h r com i r r m i de u z i fie i i l n e m i i Lia l s ee c a e e b le l Dm e u u I u s lu b n i su a iu n e . d , , t o l s a ot u n z. I ueeu u m i f re t cn mro S iu n a l tcm l a no t d lu oi .c ta e d s t i o c o ia r r r r l p a t Ao 1 2 c pm ti ca aiu iut nc t r n p .9 i0 r i r la r i d u s At i a, c , i i e o ti a l n is r, P oc Mnn S a i,a n u aiel iaiem i rru iisia n na S a n v f f, v f l a oo l co t. d t u c c chinuit locatar al iadului. n iad, sunt diferite grade de pedeap ,u s d p g vaa ii r m ti r cniv n.a t ree d , r it v eOi , ofh ui c c e g ztiu ate n. c u o v i i e iD n o a l a ieeia u c iu aft r t iol el l. m tt f t a l o p g iD vu i in r r u n - p l d s e t a lu gi o i Pcoioa n a l e rca a uadD v.r io l ti rj g co nu u s lte io Da ctu, v u e o p t ct a l g t re i c cn ei u,c p i tp i h bd tu na u m n ia m o s eo it i - cm iei l z t tt u cei s s i s n (z u cn dl f l po l) v i g i e e srt c ilu. e r u a a i a tu i u

155

C e nc cn gesn i u i i s t i e xt a l? n u ee a i a du e Sn d r g p ie a e ce e i ta c ti ut i i r u d o n a rp gn u S iui ft u r ee m i r sn v r r r p d p iuer M r a e i , re m l s ed e e r a ltn i e d ns s e x p , s c u c se d e . c a v t p a t e u ui , p n p v f r ci i, r a ha dfuiu i v dp e tio i u a a v f n i i o l d u o i a coi r a n n d o i il e c a l i r s r , i iusv s g eae i u m t aa u i a est a a l at ei v tm ai a ii f tuc u xt rd e i n s rn c nr p l e i a p . nl ir mte n eternitia l s d oa ti Uu d t o l e rii co13 ne ie g v iu ie a r z i du te f tuc en cd m lrsl n ut, c a v u a u i iu r c oua ue e r r a u m t pl e e f t m i a o m z n capitolul anterior. Charles Taze Russel, fondatorul sectei Martorii lui Iehova, ao ri ea E arv t te r i a e i ,e ft g z d i.l fc n t irenu r d ns d la s n ot d e e a n n e tni v t e t ce l t a ue v rpn ea e r esn i d u a a am i l tirt cei g e xt iu i i r u m t n u, ir r n a a i ea l. e io n g esn iu i ru n ur sl l. eo e vt e xt a l, e m ie r a ue u T li h ii a i i a du p c e m i e f u i og t l ri u ee lk i o ,a uin ei c J n tt e ia c b l m s C r P n ks n d l,a o S t n g e , t a nc u i c n h o, a eternitatea iadului.

C eaenti l e ngti a u i e et a u c r e di a s c u en e , dct u o s in n er r n n i em t u S u t dd t e i p


Ae a umc e aiip t cocn g esn iu i d ea i o n rd ae ere e xt a l, s z m ti n ra l a i a du e f lr rE n p scd u n eeet dc d n t -i ne u t: u u o r cDm e us a ter , c s l m o u t e z t u t i p p i p t v ni Osv ia u c a a r t e tin a e r e i b r f t c s i m co d nu c . e a p l e et oei s d n u p s a: u u oscd Omn a d pl bc ee e a r eo l n p r a eiu r t i t e t rn E t e. i e a on, rose o p id v u r i n ie a r fi c secin oni r o r u sv e cae e p i l. i e i e m e c l ie o N tb e e d e spune Scriptura, nu opiniile oamenilor. n Mat. 25:41 onl us n c , m uI sp e D s u focul iadul eee i o ai codlsn LiDci e u s v n. p vzeere t g u u dl i t cA i c l aa : e -v a Mn bsm r fu c vn,a a o p g id volu i, lt al,n o le e i c e ft rt i u ii e ee i o c l c r s et a l el l! (a 244 . n r r i M t 516 gi u o . :,) Mai departe, n versetul 46 din acela c i s s n d p at e p e e r i po l u se p e s v nv v n a v mr p e a a e i i ia e i. i ct o een e dp c a c ei r g a deapsa vni c n r omr v vn Dp c d v n e i, re e i ni r ee ia e i u ee i c a i ph iv g n a c. t c ee ia e i, tt d v n s e a a e i.o ad s vv nt a te e i eei d p v nT mie t a c o c t p e s c c acee Dm uHi sue n l g aa t d a vv ne a onl r op ua l a tu t i ie i, ti s t n n t ra e i c c d a v n iu ie rcn stg c cluz ce i u e u t e i a d u p t a o r e o ra c a l, nu i a m n i oc, a m: a rt n fuiu i tv n.ca a ei o o , c s f s o l d ueee iA li jt (i i e i ee li c a l s c e dcv an n v n ) t o t o

156

n versetul 46 att pentru ia e i, p t p e s v v nc i e r e a a a c t nu d p v n e i. c I n l a lf dp e in eo tr ertia a u a c , e eu rc d n re tni dului. t t za l tn m sa a e ii Apoc. 14:11 spune: m l i l l s u s n vecii vecilor F ucn u o e i u u h u i r se s . Iep e nlirm r c e a rRL s, p a cs n uud t ai mn ti .e k c rivire la t u ne i o to, n iu expresia vi el . s c m iu rc e rice er ei c r E ee ap e i x ee a d c n c vi : . t a o . tn p s r si e erte . x ea vivi s f s Ao 4 16 tna a Ep s eiel eeo i n p .: i0, e it ri n c c r t l t o o c 9 : p t a er ertel Dm e u ac i u11ee li e r d c tna a iu n e i nat l : s f s nu si e it u e z ,r po 41 t o t l o pentru a descrie eternitatea iadului. Ct este de etern iadul? Iadul este tot att de etern, ct este Dumnezeu de etern14.uo e c r s t a , C t tclr i u cr a u ul n le e a e i i c r s s n c e ri vi el er d r d n e c p x ea ei c rd c o c v t in a t u p s n c vi o si a e v n sv ce uo a ha.osc a e r v su e i eat i ftn i i r ii i p t n ee l c i a s il V g t m d ae i rt 1 e v e ss n cc d i n a oh iza in p a 1i e a ep ee i a u ud n niu nio t . vi d : u in d i c i, c a e A a x ee er c tua ,i e anihilare. De fapt, versetul c s e ri si o i it nicum et ps dc e nn te c d 11 n ntregime este un paralelism ebraic, ces lierte a u ia tna a r b z e it n chinului n iad.

C eaeta u r p u e e ngx ni l p e e m z i e i d ie p D n u c s au c e l e p ic aa l o i igo tt m iir r u na v


Printr-o a p a a e i n l n seee c s n p m n u r s t e er o t,i c r e r i le nm t o ar n a e zinte un Dumnezeu incomplet. Ei pun accentul doar pe dragostea lui Dm e u ui d p t s u Li dp a Dm u n e n er te a r ufe t u nezeu este att z, p eaa u a a c. d d p oo tr rlilc c c d cta cp t e r tn ti mr p puF ar e a s ae as e , c -a oi u u , n ea ct ma lu n t, e r a e c a ea Ng e d p l o n o l or p t r c su nu n s p d i. e r r ti u d a a e i i Dumnezeu este un afront a seo l iu n e p c u ie d p s al Dm e u ru i crd u rn u z , e m lri salvare de la Golgota. Evanghelia este un echilibru perfect ntre dragostea lui Dm e u ir te Li u ad e r te l Dm e u s u n e d p t u Nm iu cd p t u u n e ee z eaa . p eaa i z t si cir ai e r as u , t n c n d gostea lui Dumnezeu. Dc a e i ir t t n f u a a d n a v ti t egleca v a atb sf pm ceu i erte n le g u d t r e i i r ia ss tna a e ea e r, r u e i i r s n e it iadului. Ev b ce rd g t l Dm e ud u l-a zdrobit i r sd p r oe u u n e a i cE o e s e a sa i z, r t i F l c cp t p a l o t. d ee c pce mr cei ce i l r ee r t n se a l tlu ea et ua u nu ce ar I u s o l e rl i rp gefl Hi si feo ic Vrt d a d I n e i jt u rt ezssp s .ee le u i o sn r a i s o ru ca su rn a 36 eo eee rd g t l Dm e u a e ravertismentul : nv b td p r oe u u n ed i s e 1 r s e a sa i z r dp
157

iadului. i ca te u au t u n el e ca apsg u Fn t dm l i i m euu a d ei u l id t bD z m , t nr Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El, sn p r c i vvn u i i a ia e i a , s b a c (Ioan 3:16). pr n e n a ha , d r a c tu cnl A ii un a n i e ie a r o i nh u e sm il c g d e nn r i df a a l v n. e cl d u e i o iu i c

J Staenti l o t ngti a u h o e et a u n t r e di a
J n tt t nuoup t u rv g lic din Anglia. El a o S t s u c s tao i t e n e h o ee n c sr a o a h ft Rm n vi rce cr u r o n o an i i ev i a s no ee S t si i z t a ta r td e mn t o a . tt utu e e n e a n c d ea s a r d t a n r r l a v g l ,t c an rt p e or m m i m a hi c ui n cc e ci n a hier15. f aa c s p euRb t .ern n i i l r Ar a aai ai l o rA P eo il co i r i i et a r m n i e ts , recunoscut profesor de teologie. ntr-a v , o a e t e it iu i d S t n aerte a l, e r tt g tna a d u s n d er v f n i i c s g v ea au S tee p c c o i il . e t r r r l tts un i i r a ha A a a oe i o t a l tdp fo lern naes iilHlnrlI u n i ere r P eo ct a nta eot a l aa z osu ts , ra , t t u l i (d a a s j e t. d l u c u a da) Stt n a v ni iu i ct a e a ee i o a e t e i a l,n ae E n l l sna . t g c d u a ra v gi c s tl s A a ae e d lu l J nS tc tlu l r Dv L c s ct r i g u o e t r d a l i h tt u eo li a ad . o o og b l i e Ewr pv m i uoa eeeoc pnea o tdl da s ria a l s c tli, ircei aa e dn i n m t p t oge rt r s r r a u cor.o S ts n u a l re r a er J n ttp e r t re erindu-se la chinuirea m l i h o u m o e, f v n cor: m a a sc c t ie a ior i S t e i a er o n ,cto e m sp en lal tt c l iE i l e n p o r t b. o e s nceo lu ee pv t h uv n, na teu rc p eme i ccaree i l c utt dp e i, u i l, i n e i cn e is tne asrp gv ni a l. n t f e i e i iu i c lc sn c d u a ntr-a v ,tt ccaati i rp gtna aa d S t a e f o c c e i ertei e r o fe e c e e sn e it dului. T i ct v c a u e e e i n ls c a u e e o re o a i u r mn s t e a a u r mn c tr ei n a g t nm te u g t na oce ocEr tm ccec Cv t ue ep t cao r r li i sl e csi n u n C r r e r e ft i i gi s . r e . g t nu s J n tt eo l nd c esd ci e m i c ta u r o S t p s ac se le ea i d a af i c a o h o, rn o ir s lc f it i t evanghelic. Am preluat de la profesorul Peterson16 ce lr ie a , c v u u d b e ta c r z n pv ttr l J n tte ri.ma u t o e i mele. Ireeei u o S t s e d i oa i h o d p a A d g b r ile a i sva a a r tp imim ll S t d a ces n c a ce spun m cd s aa p u tt e rel uee o a au u i o, o e p e ei d t a d ns g e lne cpv tn or a e i n e r, caereee ci n v t t n a e i garea exist iu i e ea l. n i du P bm ee ttct md ev g l . r l as cS t i eie n e e oe t o e t n i a hi i l c S t e e i iu ip cee S iu , s m tt a v ni a l, u n pin c te n o n g c d u s n d a i , r r r na p a ha . a n a ii c uee c fmccaep e n i e c e m t , v t pi oo ue cs n il D r nm u n l i , nr r e u d a leeoen e n dp i , ote e e a r io r d tli un a ia c srd d r a , cnu i og, sm s re i a i gde
158

p c d a a eo lni F l id n m r n ru i e rr d lu il i pr t u us i u em p te c i . u eu a i e dp u ,ie e a s mr fcM n a e a a id -o i s cs d r a s re g d e o li z. o d p ce pr t a i i e r eu fee n dp u ,r d rn -u l deta d e te mi u i s e o rn o i if en p ;r a s re a a t c f r cu a p b i eu p .eei c cmrlpr r emr b r al s a A s u e e e a iz e i e s o bp b t a t c i g ea , gu p dn e r n h uiu i e rfrd Ao18s a, i n u i cnl d u Ds eia i p .: e t ac g a i a l. p a n c7, s n cmr lpr r Ao 12 e ee r cna le p e e ea iz e n p .90 a s a n tlud u g ea ; c :, t ua c f, rnosf a ha , s o i eneeo com r n o d , l i n i ee m da s t a l e c a c e il p t t e i t t o, p u c p oc m coc S a ( o 21 . e S tse u rru iisi a n A c 00 Dc tten a, oo l nn u t a p . :) i o l d a c ee es S iuie n cnv n, u e re pi n n lu c t i n a h e i n oe i , r l r r e p , sm i c anihilare. S t p ell a l ocu a ee a h tt u cf r iu i v o m pc r, ilndu-i. Dar osn i du i r s c e i in i ce spune Scriptura? -i vor arunca n cuptorul aprins; acolo va fi plnsul i s ia ii M t14 .a c fu iu ih u, u ic r d r (a 32 I o la l cni n r ne nl o . :) t c du i e iir z cae reeu uceei ii,ttp e nn e ne cpv tf l rsri d a S t u cea . e i m a d c n d osn c a slr n a t c fu fu ecl r n -i l ctu u e r o li t ft, z d p a e c a c -a c eu a u n dp i p c n r iii i oi, m la sri p t ia ee eeno. m t f uceei e r s re i i cd c D p r v u r d c nu v ni ero l nn n f N ie mfo I e i na tcfuc tu l e i ue f f. t c e a c o i a srt . s u r ca ce spune Scriptura: f ucnl l s u s vi el.i u l i u o e inu n ei c r i m h u i r se s cvi o nici ziua, nici noaptea n-a o he ee cn fr c n e u d n c csh ie i o e ii i i n i a i ia i , oce r eeenlu eii ( o 11 ri pm s unml e A c 40 i n i t m u ! p . :-11). p t a u i er n , nu exi c fi u ri l a uca s h eee iS iu m i s oue pve f t ct i s v n,c ta a t nz c i a pl a r e cn t c r r p a u e ri ni u nio t n u d n c csh d g x ea i za i n pa -a o he ee cn a p s: i c i , c a e i i ni fr c n e A d , o l cui eeh ucor,u ie i o e i a sp fu i a s cnl l n a i ia i a r c u o l n d t i er i . a ha ao DcDm e u oa n i fn g e lu n i el.a u n e d e i il si u re c il r r z r , a ha r a uz a l de foc. S ts n c ee e e c Dm e u p e e c c u cn ttp e s n r ta u n e s e p a u n h o u t dp z -i d s s i er p p p t c p a l l s t r m ip t o tn e ti e r t o u p a i e r e co, nu ce r n e e c nu , p e s a te a .re r P eo ud c a u e e a t d m r P fo lerni s n u r mn dp e osu ts rp e g tul celebrului teolog medieval, Toma Aquino. Aquino scrie, n lucrarea sa, m T lic p a l n se ut on potriva unui S a eoa, t u oge ce o t s o fs m e ar n e Dumnezeu infinit, ca atare le corespunde o pedeaps iit D f t nn ea , fi. p acesta este un principiu juridic cunoscut inm cp e s een , a e e a a s u dp t a rcv a e ln oi tusp e ecmae cdu i . bi e m t a p a l ee p au o t , o n R e a p r m ru i u v ds ra rebeliunea mpotriva lui Dumnezeu se pedepstccn e ilu eeuh v n, a l i cn c de foc.
159

Ao eae l S t s u a ac a Dm l c tti u tt t r tr : m r u nezeu victorie t n s a i o ee m o e u e a p r l Uir d er s tri i,u n i i s r u n n e,a c u p tna n a ha? u a ui v s c i i n sa d il S t e e a e r p e s i e n i a ti l tt r mi p t i u c p z na p r om g d ae s n n re a d col e o d a lma uir l i .ep uir i i ip c p a o n ea t r s n n e ? s n n r v si l C u o v sal i E u , t fa d p id a m, u n e a c td i p ti i l u o eo n eDm e ui sa i a eo n, p ra u z v oe n d , mntuindu-ieo A u e u l S tee xe d f d p ti r mn l i tts er g . t u o t tm eoa ie rt a a a .u n en ss i n o ri S e c cd c s d m e u uecm h r a, au r e et t D z hb tl la e m e Stott: c uut onl u u cm ;eca o c i lui C i s Dm u E n M s ib a e v, p ai E n , h d e , ioi Iacov, n-a ftii i a 3) l p m cva ar dIa, o n c ( l : Ea r i av gj es e i s m i M .6 . os e i rl n pofida tuturor problemelor incredibile create de ei. Dovada este esn l Ia a.o c d l s s c r v fh ui xt u s e szT a , n Eap c e o i i i i a i r l ti t a e u i i r cn v i el, sv p. td n o o d a tni n ei c r a e an m l I i o d a c vi a o t aa n u v erti e i iadului: Scriptura folost a e i x ee ee ca e ri vecii vecilorpentru a e p s, , d c ertel Dm e up c tna aa l: ja er tna au u n e ru i e it iu iAu t si e it i e z , e m erte d u r pe Cel ce este viu n vecii vecilor p .0)fumul chinului lor se ( o 16 Ac : ;i suie n sus n vecii vecilor p . :) ( o 11 . A c 41 A u e ufapce tt f stfo ea h i r mn ln ea S tl lee a a a n i onismului g t il r o o n v r o ila eemrl t c dia (u eur c dia ) x ea s i ti e o i n s n r a o i t. p s t oa a a n t a m i t o e n E ri on m r c dia eer lf t c s n ur o i n sre aa u u e i n t e o f pl fletul omului nu poate ti p mae tt ue ee r d o t S t p cn r u r. o s n cdincio d pcaa u i n i i r n f tuc u in i , i pl a vv nn a nieur s u i it cs n S t u ia e i,u u in r au l. a n, ue tt a c c m i e fletu u ip o, c n r iiiof n i i oc n a u sl nemuritor. e eeno v i il , c r m u u n uet i cd c r a ha ci i u f Dc eur sl l,oi l S tfeaeivv n e n r aue u p riu tta p td ia e i. im i e f u i t t i o, c r n a t v c 17. f u s fu S t oud n ur s u i vv n S l l t t tt n n e r au l c iae i o cf m i e fletu u a c ue ee c t n ut d Dm e u d a c ou eefu d cp e r r e u n e e re m l s t u m i o z , oe t c p hu i il a m n e l Dm e u V v n s iit am ld s r u u n e ia e i eenn m i u e t e aa i z. a c t fi t c nemurirea sufletului: vvn s a aas T c o c p ia e i ee c s: eu a e ia c t e t ns Tine, singurul Dumnez a v a es Hi s ea L trimis e d ti I s rt pc e -ai u er p u s o r To 13 u(a 7) In : . Nm r a ue l ee i l esn ln f Ip t t eur sl u s s p xt a e i m oa i e fui t m a i t e sr . t rn een v p rec s esn l e iEa hi o a i s ud e ee a axt a sr .v g l tmi c t e i i tc e t i n f e t n e c ai a t e ea e c d ueo ic oa a esn dcn i e i a po n a n sp s v v oxt eh a no z n m i, c ce, r e i e i n r, i. n i ii u l J n ttaAv t i a e s a a Ail os l io S t l d n o il m u tn d ha nm u h o, e il tr Maol l I o n i rie iu p s i oi, fe rr r i h a u p sn znin t. m t l cs ti u e v o m eo a c co D p r a v

160

d e c o i e t c a h oa v d p a a m i n i n viitor. Aceasta nu este rs a c u ilare Ea hic f v g l v g l i a en e. n e , o l a hi a s e A v uca s cc r mn fo ea hao m t ct ii g e e a a a n i i z ee n a u t n v r il nismul ui i an i xt iu ia s d J nS t n su pir e r esn ia l, d e e o g i i e du e u h tt u t n i a . o, a c e o Ailii uee ez,ea sf v o t J n tt n i os l tori dcee civ i o S tc i ha nm s ee r a n a a t h o, t M r Av t lu dM rrl I o en tli b a i e d ns, r e aoi i h ai uieoi e l c a e i ati a t ti e v d i ogl ri u i . Pastorul adventist Lucn rtci zpJ n ttnae i C ss lt eo S tct a i u ca e e h o, ra sa, Galileanul18. n i ii ul S teeos d Lcn r eu Ail os l itts f i e ua C ss ha nm u o t l t o i i c t d p u a u e n a a xt iu i e s r t n r mn n e r esn ia l. a menea, domnul e g t g e i e du D e e C ss ac a p C r H P n k io Dm r eui ii z e lk .i o J n oinic Crossan, ca i c m t t e a nc h a oti ogea n g esn iu i mv umi s o u r eocce e xt a l A t as cJ n ti tli r a i a du e . z u h S t ue ee i n a r mn l p raxt iu i tt r t c s s a u e u m oi esn i d u o n u s o truic g t t v i ea l. e Cte rP n k i rs ,iut i l rior C s na d p i o C s nes nt i a n oi rs fe se n c oa n b l ti oa c e e . parte d m carea liberal-et c ou s nml eJ us i r i i n ri u s t u u e ds e n e n c b c e e s m a. C s natiee ld m cem i s e ia ,e p a rs ,lu dcl ii i r as mno t n ga o e oa r i n a a a u a n rp ntregul Nou Teastament. Ca atare, folosirea argumentelor unor teologi l rieo ta d a ucn a axt iu i to i a d n r z n oa f t e r esn i d uee b l m se c e t pl g e i ea l s e d iee tli i c Lcn r eupn r iea du tl ee dl eoa b ua C ss , ip di seize vr a og bl . i i i c r ec t l l fa a r i eep c u c u e n e r a e i . a c o z ao s ee t a n v g l ne d n Dr u c i d, t rp a hi t c v ti t , aa e n e u id ns la l p c pn u ir c c v i n l a e i G i n ru ir p l e i u em tu v t t a e u, e m l i b aa r c i a liu e onlua C ss a rafr cr p l ee n ca nm, m uLcn r eu a t o t l f t c s u e d i i c t t ae a a u t a e i c v s cen g esn iu i i xt sl l, d ns o i, a e xt a l esn ue u vt t nn r a i a du e i a fui e t s eas u i i li p c acoaed t e u i n ir a l a ei ru i erl or s n d n e batu g , em ll t ci n a e i . c s clarce s fu d s p d i e io a d ns A a ia ee t i i l on d anr v te et t f r t c n m a r i fm mediile evanghelice.

Iadul nu este un abuz din partea lui Dumnezeu, c t aerui pi ie nse n r e e e m ia e e s r s f a d td vi t t


u iru tb i b u nen iu S dp ei o eu ti n die i dug Li a s eitu g i l n i g ni l e , r d i N vit c b t l Dm eu t e n l ? u e u u te u u n e e n a a br z n aa i z dm p Drc pt e imia,a n va e o iasc o i a u m i ian i l c e u r s sp cn ? , er r i te r e c ,i a nooo e i erza e i a ti r t j e d i c a dm n p t i m ni a ri eeu ci u m r e nu u i r d pi d a l Dm eu a vr p ti i ua e l o.4 u u n e c ea lie ra p f t u ( m 2-6). i z, r s f u d c pl iR e :

161

Ia cr ieer ra n a c fm o.4 a caes icocej g i, nr Rm2-6: t rti c l a u n d oo tl : D p a d b t l Dm e udp a d enul la ir f e u te u u n e ir f en m se n aa i z ; se d p (ma s p e r a i a , i d rea coo il e ee l d a g ceca iu c e cn u t i n o n, r h r p d munismului, i prives u ir pp ia v tcv ghelia). c dp eo i c eee Ea c se c r ss i n D p a t mi su l m i ia ii ui ne pt i iru ra a ud e e r im ; ld t i i se l t s c a pt e n i ir m e r m r s n un l c eeu ue d , f t i i u o p cn egu s cm n ia a d a , m t n v u e m t tr , r e p e n i r ssp s . eo ic ca Ci pt i rv p t e m n iitd p t l Dm e u em i iv a aae o e fi i ae u u n e e o e r d r inn n ra i z, care se va manifesta n focul iadului.

Cpera c neae eu c lu c s ns s e, n m i n ut i d f t judecata lui Dumnezeu?


p a ea a inecu g surceltm l, r D ca m ut c a n l p e i ga uc e u e z r a tn d o t a ze ei ADm u iDm eu i ia A la c: l ! u onl, u n eu nostru, este mntuirea, slava, u zl csa iur !er c j e Liutd td p p . it p ea nu u ci us a v a ir t ( o ne te P t d l e n e re ee A c 19:1,2). a v u c o a d s la ee tc f;ie a a e m ta m r et msc uo p m r d i z e i c ta c e s l ca ul uDm eun , a buoia i icoanei t u l t l u n e m n stu ii iieai i, c e i e z te rt fr, r e a nm ru nml e c te Mel. iia a i i i u l u eii i a a i u ze :M r i , ui u , nr l i u cu i mnn eut c r te o n Dm eu, tputernice! Deei i a s lr i a, a e u n ee o u t n u l l D m e zlA t r t p a v a s te a,m ta Na ul! i n s v t e d t u clTl p a l e r rC e u e a e , e re n i e re m i o n m Da n i n v svNml Cc u aT ei t i a o e i n u ali u e Tu nm iu sn o e m , ce e ? i t f , tt Na ul ov i s oh anint T, nu d l a a e r v e e r cn e a ercj e Tl u m i r n i v ni a a pt e u ci e e ftra! ( o 12 o a te p . : s t A c 5-4).

depena ne g i ae i n ,ds s d n cdrt o s i pe l tt f eaa fe a eu e ui vt n e


i, of h ui a ui of aa r p e i d na ti ri i i d n v i is u e p e t dov cn r i r m , p ds i c aif c ee ca fuv A c a a t,u xt l, u i caeu t i u m ra n es n ni d e i e c n a. a m t i p g ouiisa rd i. md o a n ti e e s e d u a r c c tei a on m l o o mr m p i, r ti ni o e n d n r , i g ra d dei eo ecm ap c, cp s sp c d u a ic sp ts i s ee d to l o it a e r r a a h b r ra c u e cee n d Evanghelia. I l p x av aer acnii, v o S a a o s a om t com i i na i r a n t i t ri i l h ui d n i : t , t d oi nc t rrum co m rp o asi i a la e n, t i p oc iis air i r iuIr, r m iA i s oo l nn , i ei fi l s ec e r, e
162

L-a r tn pDm uI s aii tii m e. am continua ui i e onl u m rdto al i t Noi s t g s, i c r u i c a l au oo x l Dr onl us nu a l i ch s u i aDm u s p er t re s t m e a. i Is u m o e: e r v s n zaue v f au rer A v a p c n i j ci ai i p t i dt u , u d i , m o nu nutul S oe iooi e tercaaca(a 11 . o mi Gmr, c p t et a e M t 05 d ed nu te e . :) a e v s n zaue va fi au r er T D ca p c n i j ci e e u , u d i , m i p t i i o nu r Sidon dect pentru voi.i ,a r u e ei ao e lc? e t Cp n m, i lt rp ae V u ea v fn a n r i f o r p ao ia oi ; d ri sfu S oa i g llu mr o c ia a f o t n o m p ot n cn r c c l ft ce d mnne a a ft ce te a r r ap i i c euo fu i, af s i e ziua de ul r , s tn n e i m n cioar n p n a. ecav s nczaue v f au rer u l sz D a e p , n i j ci ai i p t i t ti e, u u d i , m o nu n u S oe e terte M t 12 o mi c p t i a 12 d d nu n ( . :-24). Fr olcs oi ce u e o icof rt c m i n i o m i a n sp sv i ir e a da d r i ce r pne i cnii, r a h ui c e of a ei ra ft ti h ui a d m i i id i r o n ceuo b r i n d a cn e t v i m ia s to i dEa hi iu-a p .e a ucv f e p deti e v g l su o iDc i p l o i d s i i na ne e n ct i f t r p e e f e r d rlt d p t l Dm e u G dele difi d p e s s t e c r te u u n e f eaa i e z. r a et e e a u o r e dp n p e i d a oi a haos u rc o d m t a n i ii tn v p r v il nmului, deoarece nu pot fi grade diferite de anihilare, ci doar anihilare19.

O gu d onpt v u co ec r ce p i eue air p i u i e c n e titno n r n li ti i


I un ee p eeer z c r l t n ot r S i a lus oo s dg a , oei e g z a .c tura d t vt o i a a ri e r t o p a r a te u s a s i bcti n p t ae r e s cd t d m l p i ct s itef t e r tp v i o t au eu u e ra , nu i en a n a lA ieei iu ft c p t S a n rl, j g co m tt c a l o fu e r a n i g iu n u i o. n - d a s t nu t a ei i u p t teI d m r ee r oe l Dm e u e r te e r i.a c e a s d g t u u n e p t i nu n t t e t a sa i z nu n personal: i ca te u au t u n el e ca apsg u Fn t dm l i i m euu a d ei u l id t bD z m , t nr Lui Fiu, pentru ca oricer e E sn p r c i vvn i cd l u i i a ia e i. n e n , a , s b a c Dumn e ae r -ar i ei Sunu e sj e l e c a eu n d n t s F l l c d e ma i z, v, i p u m m a u cu , c l esfm n i pn l ri cdE n ee d a d ceu u ai u r E Oi e e n l us j e t a i n m e tt i . c r e n , tu c; r n cd ai s ue t er cn crezut n Numele singurului Fiu al lui r e o j c, nu -a e , ft d a p t Dm eu(a 36 u n e I n :-18). z o 1 F a mo le li; genc a ie l I s r o c u ag eoc u e n n au s Hi si e r g n h z at i u s t s n r ue a aa a n I s Hi a ,r c ei i l p e u cn c s: o es e r o ecd F l i u gi a et D m u s s e t t uu Dm e u i aseth uiu i c c p t p a l e. u n e i fi i l d ul r e e r t ml M z c ur cn a l a u , nu ce e e cr u g d dai i p t v ni it i t (u e ue r u e fna e r e i , r-m p a l e mr tm n l d nu c a e ce n e lp a l p cei a ieiIr im ma i iv e e ce e a l m tt nnn a e d ea r e n . t ) i -m ia a v n it l ea ot uu e.m e i. i n mub l.i lms A i. c F sp u su m c n
163

Dcaf aceau cn mdie Dm a i cut s r ue t g i n osc,u nezeu te num nr ee t copil S .a B lv se cere e rate v u a u Cu i eeel a u a , nu cfo r i lu tn b i rt e r m zp t i a ri din partea lui Dumnezeu: Ioan 1:12,13; 1 Ioan 3:1-3; Tit 3:4-7; Efes. 1:11-14; Rom. 8:28-3 R g ec Dm e us t 9 o ; a -t a u n e e ndrum s eoB ec z ep r ir si Ea hi (a e i ) ue d n e i oi i a e i , v g l n d ns . t e smr l b c d ns n e e v tN c t nm g a ser v t t p t ca e er d n nu v tismul nu este evang l Cee ae p a f hi i tct lsrt e. t c ra n i , pentru a te elucida pe deplin.

Ar rp tl u dpen iad vi ac cea t e a o r pes e t e i z o a rn face parte din predicarea Evangheliei


M i s or a v sv d lre lui A. H. Strong n aj, ie ce e e e i u a a o v d ta c n n cr 20 l rcs it a s. e tuu eu ct gu bcl ea ece a c ta orep e eer n ee n b P da a d v d t ie p itn u s u o tacol r ir ea ci n d s ee t s cpv ts cuEa hi c n e reeu e lv g l, este unul dintre elementele auxiliare i cs n e ii e i ie al T u, n c tt a s lr s n dc p da a n s n b . o ui o e ctu u p r ir dp s i e ti i n s e c, u n ece d t e e p i e e v e r po e ca r n p t a or i d s er a d aea n iate u o e c ci p e e tn i n p t n m i, a , a fe p td msup da ru Ni ae i e j r itu i or pund la a o eaen r n a l eco l. s e a c s c tti m e t n s f l r rp t c d t a s a v a ee l t d e u t:e r or ee d t is crn e l m o nu u ci n t e r t a va S iu ,ur u ses f eo en sj r l Dm e u c tn tb ext r dc sie li u u u n e r r p ei i i e c n c ut l i o z sa s oi d a r i r ua v al Dm e uf e f u b aa e p dane ld l i u n e a n l b l i g ec tg er u z;cd a , u n e v a agj d rua .s Hi s s P s n Dm e u a v r e e lt I s rt ee eo a a z e i zte u s o t ra r p zo ep t d t ap e e er . e m i no t r u a s n t r e r or nu ci e p i tn Cl a i a n ds ee e f oe r a m ret rlp e sv o eutl uI sn r,u f ai fi e e a a i a s a l s u: e i i i ier a a d p i r n e i u s i p p r o t dn i u vi dp e sg e i (a 23:33). e r! m es p ee a ah n? M t. p cC c a dp e e T tp di c i o d t a e p itn c o ea o e r ie eg r or p e eer o a d f t a ec l n ci n d s ee b r p sn r lieeuDm e ui g d zlrel Hi s a a t d d s il u n e e a a u a a irt, r a a u f ni i n z d r e cr u s ce o ft ca ec ee d e a atn ee e ri s i o fu csns pdi. d p er s ox ee f ee s t a a P e s e t p s a i ni n lui Dumnezeu. Evitare p die p itn p ta c u s c a r ir p e eer o e d e n u e eci d s e e a u cs t p a d v f ra mdi reftd a e o r a ai m t n osudec e s m r, r u g ee z truoase, care conduc l ao l mralite a n es p e ser , uc u ft a a m i o a . c uxt e a tn a n n a s ri i ns i tD i d p e t i o n o do r dvo e fi ut fi r u ljt e i e jt eaa iit i n m oa s e n m aef ve ef lr nn s e r n r a it r Dcn af e i e r it r n afo n o d s a .a u r n o djt s a ,u r fte i e pi e o i ve ef p i e a o i s ve r a c sis t fi e n mld nu r in o en ,u e oa s r u a i tp e , n c n m r n vinitatea lui Hi s l rit r oa ite s i Tna . t
164

Dcn es p e ser ,iea iu n en ee tn a uxt e a tn s i u m e u u d u i d p e f n lD n z c a nm p t b e l i a n ocf dament pentru moralitate l u e e r e ve a t c r u t nu n on , r u i i n e sd ealel Dm e u ce srr e i a a eu ,r g u u n eea sipee n e . c ci e a i z n tz n i ver t m D n es p e s er ,t ca oim naB l a ft oameni u xt e a tn a n u r u a i i e uo i dp e u i ti i bi i s c u, rn s ridicat deasupra prejudicii ri v m l ce u-au z ia l i ol r io in o er r e i r , r o c si pr m oc d a aipae di aB l.nmd o en , id n c e e r i od e v n ii i e sri v n ie o bi i similar, nici miracolele nu ar fi adev rate, Dumnezeu s-ar identifica cu nu r a r i deveni Dumnezeul impersonal panteistic. Acestea sunt rezultateta a l oca n ie e tn E e e i o d oi lpvire la e ge l e rp li e g i deps er .s n o d re s p r i e e t ve a m i ceea ce este India, unde panteismul este dominant, pentru a ne da seama ce deplorabil este rezultatul declinl mri p u i o l in u sau n particular. u a i t blic Emory Storrs a spus: n i ueec d rie ui dp e i C da ls ss i e i jta ia d d t o n l , si s r n g pi o i lc. t I vc e ain e ru a d o a G sr unul a ce o n rfa, ect u Nr n il21, t ta m tii lp lre p m ee d t c m i a a le c i ir e a r po rt : ne i m i ogi ei n Demnitat u a ce xt iu iDm e un p t f e m n e esn a l. u n e u o e oa a r i a du e z a r o ei cp sma c oi vn ir irag e a n sae e e g e m t ao l. b a le m i ct r n r pr v ieo L e e r a a el ce xt iu i onl u a t a r o no e esn a l. m uI s sit Iu m i r r i a du D e s r : e salime, g Iu l e a oo pp o c ici ptre pe cei trim ai! e si , r mr er ri uz u i r am c e i oo i c e e lte i n D cer mv t s pc ic s e a u s e o a r s tn eoi i m tn g n p i b t i u rg p t u ir g i iu ap -a v tM t 37 A c u a a oai s s t ri n r a 23 . u nl u r z: e n , n i i i u ( . :) a m t t sn e u d er ea e ecep iT s sf eco o f i o n c a s nva a ea i i ra u l d m i ir u o u c c r Du n e l ap evaa m lssf aca ice -au m e ue s n itou ea d caa L z v u o e c, i e r respins pe Dumnezeu, Dumnez lv fe u d iao a e e aa d on l i v u c p r r i trimite ntr-u l f u n e ces iu n c rDm e u a ee d . o z , r ta l De a a u Dm e uce xt iu i a e c S l r te l u n e e esn a l. mn a ti i pt i z r i a du O e i a n H l a oo te d m in Aile p rr u d c i ru mr zie ia .n i a ti p p ee t e c l e ha o r col o s o i a ii m iu e n d f t nle p e ep ce ce m t as n a ea , u r e p ie a o e n i s sm , p a aa d s r r d p t l Dm e u F su c ti i ticea c i r te u u n e i i r o dtoi a u o s eaa i z. i g c r r a m aoti r pne ai i ip tru eternitate n iad. tc of rt m rcn e ri v i ir ih ui n P s n l Dm e u e esn iu i t n seut eo au u n e ce xt a l. ce o t s o ra i z r i a d u P a l ar n e e on d o r itiit p t cs t p ra ni u n e fs e g va nn e r u oi uuDm e u e ate fi, nu nm t v z iit e ran lect c , n u ljt dlGlt nn. nu ega slr s e im aef e oo, fiP t e e uu t r a a ga unde Fiul lui Du n e Clnn a u a I u pnd p a m e u eiit g t a l r e i z fi st d , i s r e r t p a d Tt, a t a m e o r e a l n sit D nezeul meu, Dumnezeul meu, m r cd r : u g
165

pentru ce m-ap t P t cF l iu nezeu Cel infinit a gustat i s e r i l Dm ri ? nu uu iu oco ficeea v o te on iit mr u a l r m it a sfeiv d ofs nn et n d, i e n, r c na e fi, i i v n. a ei d c

Concluzie
T ta r mn l v g l l onl Hi s u u i u o ev t e e Ea hi i e m u i rt n a nin a ei t s e n ei a D e u s o c rt a p v f n i i o, c tio i il . sd coi r a ha Dm uHi s m r lun t,e ra ec a e dn d onl r oa ut o lor p t n s p di,u e s t in c su n u a anihilare. Oi p srre sp ic er en a d r r t ap fa ta i u sfa hil, ca c co e er cu s p m i i ta ctr a e i cpve i af d t tei d ns u ri l a r a v a . i oa v t t i a d i e r r Ateii cred n anihilare, motiv pentru care nu cred nici n Dumnezeu. P t en c tzcv fn a d n ia c s nd e r i uo e o i v i i c u p eoctrina nu , na r ii n m (a m u a e i ) j e i a i ili aai a fost dovedit fals, d ns u cia p a ha. rt mul v t i d a, r o n i D t e s l e an i ii u a l a haos l fc il nm . T m iee ta ni ierludf n fe eem o ap s c uucn tnna le ce csn v i n c rpi v h e c o a n f eo i Pm m n ia iu n e c d eeem cu i i np .r i uel Dm e u nt r s e cm i m tr u z,n m a v adi. d te d er a Ailii un a aa l n a ninudament Biblic, ci n i os lie r iu iu u i u f ha nm g e du c n s t d t re c pn a S a ltp o e s u o or d c s ,r ce a n i cee e a n n ci n a i r t a p m i aa p a l lu eei p e ser p t p a lg t, o l mrd e a atn e r t e cu c t i e d p e nu c. n I uee e i i p s th uio i una leo a ls v n, r ti u cni c tu lud f i d t c a coi n i nn c c sulf. F u a l n m te acni l g i i n l eg i o l d u u i id h u p a n io da n. c iu i s , r i e n a oe d co u oe S a v fh uunm r uu l d u dcsm is ldu a n ai i ilu ln aiu i ee aa uie n t cn t u a l; c i no a n l h v n? nn i c d a a i e i v s u n m t cn c Iadul a fost p g i e r D vu n r r i u e r o e. r t nu iol el l, p t a n e tp t a l i g i u n nu m i o Omn cej gcout i ra ru to ia a ei ra na l nc ceuez p ia u o s ea fa cn . I u tns oeit cad n cd a haos. a l e ee r l e h ra uir n i ii d er t a a , i c i e n il nm t

166

DIAD NS E A EI T VT T
N ia sr a a aea o ? e te pi l n r pce m n m nn z iu m ce t r c A uP r a l e li ui teui v dt ei n t P ei g a ? Cei ce sunt vegetarieni sunt tari sau sunt slabi spiritual? D udv eorae ti t p h u i en i d t v e rn i u a l? e n ci gaa n m l ru n Ae eaEeGW i cae p dad p dt rp t l . hee c r ite r i ? s ct l n t e a ec s e e Cine a convins-o pe Ellen G. White sn m i n cn u a n c a e m e r?

Hristos face toate bucatele curate


f io n eeii a , tn es p ts r ;a a d m us n c r ir dnl o p c dr Ar n t m c en , -l a u a ce iese din om, aceea-lp c Dc a ce u c d a i s a s r . a r iv rh e ut u u e n a ei z , d. Dp canac p c d r d ae norod, ucenicii Lui L-au u e ir n a ,e e e r de tt s n a pt ntrebat despre pilda aceasta. El le-a i v s t a d n re z: io u e e e ip i s i n a i pc u? N egi n i iciro da r n-loep c Fnc unle c i c ne t n m ef u p t u a id m d e n a, a s r? i n ir im l, p tec a is d a r h na? A zis unnn au c n e ip ee a fn a t i ii n , o t ta z af f t t u e c a a u :-19). s l n o e cat u t ( r 75 t,c d a b e l re M c 1 e ct d d t d ns1, e l p a liEa n ae e or a e i s xi a j d v ghelia ra ci n v t e p su n n t c d aua t de onl r o n r d s ia ir u M r ,r -s c Dm uHi s un t e er d t p c n s t lu o be ne h n c a en u t Es nouacestui pasaj este doar acela r au t i a e r i u crt a r c ca . p sl cu nit ca au in p a n te emn l a c i s m n cmil e t u ia ceoa ec i i e c ne s le i n z r n i . A sua lr i Hi e imptta ceo a m t o e c r ? ae snu ee. t e d f ai a a r u ul e di t x I l u i i r cheie din text: a d o n ee A r i m u s nimic care, intrnd n el, s p t f n t o -l a s r . z af f toate b al u t A s d r on p c. i s l n u a A s t, c d . e u t c a ct o p p i e ce re ee u o z i e . i a tcDm uHi s-a referit a l e e tzee g f u r onl r os a s t i a n iei dle n l i t n rs m e,c d lc a . onl r oe c e m l d , a a u i eu t Dm uHi sn p u x p la c mn c m il re s t ce e u t c ne np e s late nu ia ceoa ei e ct rci a p nn z emn l i xn a s pnp i s r te r i td e ii u ua a m l r e reE e l f t c a c n tizsr a n al n u t lxi a u u u enn ipi l i e o c a. p pl , a m c te iu t m n n c miln pa ,o a n t izsritual mncnd u i e t t u enn ip cd ne s le t a te i animale necurate din punct de vedere al legii, de reoe uo fu o e tta ft ce ac a st curate de Creatorul lor.

167

Idp c eer mn l onl Hi siv su1 a c eri s a u e uDm u i r od ee l5 t t es t g t u s t n rt : a d o n ee A r i m u s nimic c e n es p ts r a f n t a , tn n l op c. a r r ir d , -l a u a A d , c d onl r of stc u Dm uHi s leeu n l n s o v t nimic s ed t n lo t o , t ve c ua l ee in s c p t ac ace r p e oeu i l e a ce r u a er l v a a a r d nl a n r a a p e s nu t , r e ai n m iu i t, r m t s r ( iz po. v suu r l teee cap c p c s nn e em ee lr t, cae s s u e te ) n rt m o E n rt e uu pveaa uc nin l e n s r p o,f : a a ri lf t i u a n u p c e m a m n c r i r pl c i t m u i dD e r cineva ure ieutu c da isa h z , d. C sf c v e p l Ev b d p a e eiu u a a m o ii f t c l r ae r l n nm i i nn d a u o e s e i t n m d p m i n pa , rt 1 n a tcu ni uo s pn d e r ie t v su 7 er c i a ftu r e s e n s le ee l a ec i s r ii a m p l fu d Dm uHi s eeP t cec oe f aa u i t e onl rt. c e r i n t u i i b c r c s D ? nu o u a bine, din e 1 Du 11 9l a u n alc a n u t L .1 i e .4-1 i c a m l u t i e re v t : ,s t i e re e c a. Dm u Hi s ulp u ninc fi fa e r onl r o n ia e c i oue ii l a ,n -o s t s ec nz ni z z t c v beail u eue t p l El p e N egi o o i p t a , bcl c u u i l s n unle n rr r u r s it n p n b . e u : c c e cnimic d c nnm ef i e t o da rnu-loep c l a tu ni n ir a p t u a El r c io a s r ? e a ec r l cp a l a sm ne iieos r po. aun e e u t cee a ftd n rrp c em M r hex ce r e i s n ti u c ci p ner pn r r ecd dDm u rt: z af f toate e r u tu dt a e onl i sA i s l n a i m ol i t , H s s t, c d o e b alc aEp s c d o e u t c a ul o d u t u t x ea f t t b a l u t n a l e ce re e . ri n a ce e re s c ie ra .h r m na le or d ns sr o tf t n re r Ci a l d d t a e i ee aea u tp te a n uu ci n v t t cun p l cc ug cc li e r b a eeb m t2, care descrie orice u n lre f s p t u t s oa v t es o t nu ce t r a o fdm n rp i e t t r s t ceu t e onl e e a ob . co e n r i u fu c a dDm u l ce si D i a m cul n t re l e Hristos n fe d ccn d a m l np p a .sz p bm , den i ea e e n as tr a t A ,r l a ii t n r r i u e re ti oe cn n m i tla df t cp v ee p ca dliu , i u aee g e p l r i dl o s e e r c ri s et a u on a r u a pei pma c le e ra n ,ru e rl i na p r e e pcf ism n c p c i s se n cr e i z ia i u c e e m ru e fa ie ce a l io a l r a s ze r e e dp i . i Es ies teb r t p l tm i r l n n a t t n ra do e aft c o av b c d er e te n sv a u c e u f a cDm uHi sn oe ua l a co of rl ir r p e onl r o mmn l e, u md cemti i u s, t t ca d e ia i l m s i o dlel Mi cpve a m l c a e re ea n tt e g u oeu ri l n al u t i c a , cr doe ea i s i a i e re n u t d l r e a animalele curate. El are autorita ac s, nu l t tu ei t a aa e rcEee to lg e etp t s d r li . A s n ee i u l cn a Dm uHi s d e of rli ct u s sg ul ce onl r o a cmdi i g ea t nr o r s t u i ei c Vcu iea e . em t c l dr b a f erm e iuT t n S na ii no e u r a dv j i h l sm t nm , c zne a (m c leEce bev j r e D c sine ) l ri iarm i . l omnul Hristos ncoace, u r e g, e u r al D a o n m i nrt a e a !ap E i n l mcm lmire u as t siil n r A u er i i te a s s la o u u uu c m u ,r i acest lucru.

168

T a l ri e i liuMi ee ea m i ru e e e r d dt ei i oe s ru atz, m i i b e gl a s t lt i n dlud t Dm uHi si eud c i u1 ac Fp le i g ir onl r o P r i at l0 li a e a l ne o s t t, n po l r i t Apostolilor.

Asu Pueuand o p oue iacmte tr o li rsd tl t e i h ra e e lui Hristos cu privire la alimente


t s st s o eec e c epl e ua e LP r -au s e a pa p il s, a a ll s eu i r g o ru a i e c s a lea. a j s a e v t m n c Pc dira m n e a t a nfma i r s n .e n e tu car , c u u o ,a u e pg e a z ntr-o rsl a A te leh, u v coa d m s r i ue s . v ucud cs in a a f e a pe f e c t z r si s m r la c ce au o r c o nueilonu n jos pe a , g u e p r ci o r d-ssb i -se eet l t l , b u o zd p .naefuo eleot ccp rpir t rd n esaa t f dd i eu au i a i ro ee m t l tl u bo a t c e ta o p p ti r cu i i n l i z:P r sa -t tei e n p l e l. u g s-a i t,c l e a m s i ru e a s ee o , i m n c .N ic , o n ar p s eu Cc ni a n n i e m Da e c u d m , u P r i d -am s n t. i c t o m n t v s r t u e r. ilui z i a o o a acap c s n u tg s -ai a d a a : e c e u a a c a al s ri u r C c t u n e sn nm s r tLc lc s-a te e r u Dm eu u u ei u a u ua sta ri z, t p c. r e fudti i c r o, na dp a e v ua s ic i lc a . : i d uca a l ftda a ae ( p 19 t e , s o rit r i r F t 0-16). Vedenia lui Petru din cartea Faptele Apostolilor este bine cunoscut d c i o i oa a is fr m r p t c ct e rt . t i m rn eeeo t a , e r n ae ei T u, p t n t ae e nu ra Faptelor Ap t l s fe r z ar i am c ooo e a tn ne u i i rtinism. Aici, slr i c ai i t ds e Dm e ue l r l a i ir tdlel Mi.c u n e roi oe dt p v u e g u oe au z zv p bm e e e z e a i s A m v e e, ieu sfe a e t peef r ue n c e m n x l P ri a fm i csa nu cn a l d ttu t e c o nm l gi . e moment, are o viziune, n care el vede tot felul de animale necurate. Dm e ui r cts i e t s o a d a m l n u t u n e o n p g e c mn r i n al e re z p u ee - r a ce n i e c a . e C e e P r e l l Dm e uc n s i t i d a v u eu i xi u u n e u -a nn nia . r, t p i c z ta c t o Dm e u i ud f l r r a u Dm eu s n u n e s n n e u t:C c t u n e u z rp e l m o u e ri z, nume s r t L csre a a x eeS ni ee u t p c aeeer c s e ri e iaa s d l i u a. f e t p s? m f i t b, c expresia referindu-sa t f t c Dm e u c t e ulpn e t l a u u n e au n m r r a pl z ri a i i e jt Dm u i r o d iu as t nd a nt c a ef onl Hi s e n m i nc se t i n u c i r a u s ,c t u o ire e ri t e , lf t c Dm e u fu curate, animalele considerate necurate de a a u u n e a t pl z c crlel Mi. e g u oe t ea i s De ce declarase Dumnezeu unele animale curate, iar pe altele n u t S p p t ce u n ea c a s u u ftcae-i e re c u e r a Dm e u fu ct c a s e da c a ? o l nu r z t e lr o a l a tp e es tic p c o aue e r eel e aui ja e v ira ru u r s e m n i s a td cel n i . n p a l t n a Dcp c i afo c ue t e e ie a rtl r fto n r v i n muri, evreilor le-ar fi fost aie i s m c ne r a
169

a o e m ob s s p t s p t Dm e u Dca m l p a i si e o f i e r u n e e n al rp pi l a i n nu z. i i e e n u t e u n ic a v is f u d ae e msc c e re r u m l c e e a i i e r d a ee lu ca a j o ri e n i pt tu neamur . a pnjt Dm u i r o n m r s t u . i Dr r ef onl Hi s e ul u c t l e , i r a u s , a i n ri t e e B ec eeo a d e en m r c d p re l ie l ir s fm t i v iie u,u r t igen n au si t r n r a a i eu a at i Dm e u c sirt e u ri l a m l n u t s u n e n o en ,er i c pvea n al e re e z. n c sii cl i r i e e ca s p d p t cr l e a ae ei n m i eiu f s e-i u e e r ee n r rp t u a rnino , a s n , nu gm te s c v a c l d o eev i p t ee u. id ,l fuuu (e 24 Cnd i pe e e r dn m r n oEa c nlE s :) n r d ae a iD i t f. 1 . Domnul Hristos i spune lui Petru: a u Dm eus n nm C c t u n e u u ei e ri z, t s r tdf t l r m tta s ic ae s see p c e pEe ieectae cp e p cnd era pe u a, a i a n eu e i us p , a m cEfu tt u t c a (z au :-19). n n e l c e a b a l u t v i r 75 m ti u s oe ce re e M c 1 e Pna ae ee P r eep g is g d a f r c s x rn , eu s r t u s i e t p i t t et z ic r rirc ae uo l Cr l,n e r , sp tm n l r e e na c tiu io e u n v u o ai e n s n rn u ni u ee i a c b e a e ea fe riei ddtli e ra c v eu l n ce se n rs ei ei nu fo ii P ra i t r u s tze m e gPt a . i nn c t m n t r a e iei d les n u fr p s r a h n ce r n rs ee , e im o t e c tn c a r a tz g t ae u c i uce re c .: ) ur c ta p j, ze : at l ru a (p1, m sa e m r r i c u po a m z a12 : l tu i ii l 3 e ia u ir c a i o e n m u ai mncat c e A na n a lnt a n eii prej,i i tt s m i ta e r ui P rn s naiFi i a m n tu a a e es i eu up ei i im an i n r v ic, l t u c il t, : ni c m m ce ra ce r p d c Dm e u -a o nt vi e a t lI es n s u e u n e i p uc ( i n v a o ) u e sn z r i n z a u u p a i d la au u i i d leE ls li erel bn ea m n lr i terze ee . l u ia coc c cr n s g e b z l n ieg c lr a s s fu d tir ca e r i r n r a u u ct -a t e r o,e c a t su n to u c l ea c e i e a gaa h rl Dm e u i up a l na tcc ta rus o riu u n e F ti i z . nal a ju ere m er-au l su i a i ii p j p o -a sv p Dm e uT u,ora d ns c tu s ol i u li e u n e o d t a e i o i tt L i t z . t i ci n v t nn t implementeze anumite lr i pve dt ceute u a o t u u c ri l i a s dm l b g e c ru i a e , r n r t r a.

Asi t i eu t t g p o e v ai da i o l r P l u ui l t Pu a n n e e i i
r n aethan no a -a st prna , c D c d v i i At i im tu m oi f a nC f i , h t t v ci e d o ni a v , a td v ia n a ea a vem n r e s d.n d ie e er uo d lIo l a a t er nn ne r c, c p uu e ul d c d u et , fi i ste ae e m r n c Na r ;a a v i i -aet at d p t d e m i e r n n es r a o r, tm cota p j. p uulun ussp fi il e aer ii ru r n ce a l m er m e a cep era e t ec cl i a I ea cp ia a ao pnluf i i r i u i r b ftrs a l ni l. n -am d, a n B n a s i n rc o C d e v uecn u b d pdp a v uEag l, s s ihan t u m l r tu d lv hi a p l Ci z u e er n eim u u e f fau r: a t c e I e tit a e ul uaue a tu r Dc u a ei d , cNa r , n cI i to , r t u u rei m i i e di , c s p Na u stic f l dl?Noi suntem Iudei din u i t e e r ra ne I e r m li e m i s l ui u o f , r u ti irNa u. o f d c ou n ee i i n p d t e r Tti i c t m l u s r a e co ne m i u, i i n m t
170

so n r t r f t L ic u apn r ians Hi s o t e i n, i a e ei i m ir cd I s rt, ci ph ipn pl g, n t e i en u s o a cz o n rt I s ai so e i nir cd m ru i i Hi s u csf o t n ripnr ian e t n s s, o m ci ph i en i Hi san pna e L ip t cn e n v fo tn r t rt, ru r f t ei er i n u ai ci e i n s i o i pl g; nu e m i sot ph i pna e L i( l :) r f t eiG .1 . i pl g a 21 e A s pod Gle v eenre p l a teuc ct id i at i n sro i f t c t P r e es n a n i cf m a u t, t ai r l ce u o c a,u ae dt li a e il iai a a ftrt n m iia i ei p o se i r s ei i n nu e gc a p uc c a e tdi ao l v su1 nss n cP ra o n , cpor i n ia. ee l1 i p e eu r i a n rt , e u e n t v in noa a na ii d Fp l p t o cAth et At i Dc em t i a e Aoo r t noa n i . h nm n te slil, i m ii e o ir p p d e fm t d n muri. Deci Petru venise pe r bec r o e n o a i e a si en rt r n a te le ul.l afe c auCr l, au a v u e n n m r r m i se a l o e a c m t ru a i E o u s n s i ni m u z n pasajul tratat anterior. Dumnezeu folosise viziunea din Iope, pentru a-l e e dc s el i i p ee g Vrt 1 ns nc a l r eo tn r dt i u dle ee l ep e i ia b nr g i e m s e e e . su 2 u ,l Antiohia, Petru s-a comp t a c l t onl u a ac oa u -an Dm uI s m n t rt a m va s: c u neamurile, s-ai i n ce n a v rirn c s ar f d s uau i u a t e ao u oc e e mt , u en i nm i l e mncare, care se consuma ntre neamuri. S p, s u m iin L At ise ai d, en m l n i nd t a noa o s il i e t n, c ce . i h sc u i n l ri rt e g cpve a e ae id ia e n-i ei a d er i liu ri l l n D on da u e e e si i ei b cl i a i ti n r r m . feeo n s ,eu e t sfe c t d p t a ssp ie c P ra c us e r s i sae ae n c t a t c n p ea s e o r c d n m r l u a .c s e op ri Pv n s n u r e ul u m s A aa r ic e a lep en r tu a i a e a e t a oi . e z u m ol v s c li e pnea a a ,uo pn a sl a ee i u i rt cei r b a ftr n ct l rt ai d, ir r B n a s ii e a f i i rc . ni e Ce face Pavel n aceasts aeE tb a lg raie i l e is aa ne f t i u ? ru e t d p t a v u ia a p t p P r p s a a a u ln a ae d l s -lre e eu eo l t nm r uu ra e ru u oj a t, rn i e t u c i u i a lleu i a v uEa hi l u rp rt s l. v ag ss d l v g l i m s e ei m u P e e n s n er n ei e t P rfau r: a t c e tue tita e ul ua euna tu rDc u a ei d ,cNa r , n c t to , r I u rei m i i e I e c s pNa u sticf l dl? t Pv, t u i u i t e e r ra ne I e r A ta l di m l i , e m i s l ui u o ec i P r u i cn m r n tb eiera f ci e E eu t b e e ul ur u ststicl e a di i t, i n a a i e ei l i s a l u i . fe r p z l Cnll el Iu l , n s tt ra u s re ia o i d a e si ud -a ra e se en cu i ra m e a t lia c u iu e aA ls h s pn uuS n c f i e f rt l c le co e o r e r Dhl f t i u i i ei u n g. o t i ,e d, e neamuri, ei nu mai sunt sub lege, ci sub Hristos. Ca atare, nemaifiind sub le eu e i e li e , s p d i ei g s sn dt g a . Desigur, evreilor le-a r a s b oldt c o rt a u s r i i ,a p c m r ti e e a ai c s ccun iae es Cn Pv s n v su1 i p iu iao l re. a l u , ee l6 N ef l i n v ic d e p e n rt : meni nu v f o t n r tr f t li a aam l f t cea ai ci e i n pna e ei c s i i a u ir so t ph i i pl g e t p p l n e e , c dt a e a a g n m iju i c raau u n e I i i i n r li u aa tcn ine cDm e u a , e l te ei e m u m li z.t
171

a d , coo ddn d t f tu iu c n tb e a d a eeg u a p l cni rt ur u s a rn v t i a u i c n ei n ei ar rircpve cae n ,es cndp ci i v oe e u ri l e cm n c f ceea eeo,e b e e n i a e r i t r rf cs tn a v a cer pl aere re u a ml t a e u es con u t n i e ne r a i t l c a.

C lne r leo v t n ea c i ec aap e a i lb rn a c dt g r s s d e r a ei mul a


iib eee l cd u p a lv b a p P m i pc sbnr i i v a ci o s r r in la en , n u a r ua p el olc Uucdcp t n dttpc d ll r r d ei.nl e o e m n c e a;e au ri n i e o n re as e oe n t, c e t l , m n cd vdu.i m n csn dp a a ee a n n e t r i n n u iru s r s sb u c e erC e s eic p ce u n ;ii n m nnc s n j e p ce n , ei n m n c ce u uu c ei m n c n n , de n f d Dm eu-a r iC e t c e d ieo lli Dc i c u n e l pmt i ei , rj e p r uau ? a i n z i . n tu a u c b ta s pirs c e s ta sp u i utu, s pir t n i a a a , t r b t l s ; ti at n i a , c e u d ee e a n u o v a o c e o c ionl eu e -l te ccssa( m 11 Dm ua pter a at o. : c r s n rs e R 4-4). Pv ns n cc ces sb n d re e rCla a lep ee a eel mn c o v d u.e l e u lr t a a r i sb eee psb cd ( ) c s e n cft rp t n a s df t a r iv . e t n a re e ei u t a l n en . A aa s m 1 al s c e v r sta d coem rs s boli cd l.i e a s e ir c io du b a i u r ia i n r ct ut e n l e u m rn en u C e a e frate l cd E e u e e c a p v mauPv. sbn r i lr n v u rt t e r e l a l n a en ? a r ei n e i e vremea de acum, poate fi un credincsd ns ceu esb te i a e i a n a l rt o v t,r t n l i aa e e pce d h ul Dm e uS r ue gg coc ea o a l i u n e p cn se eri re r r u z. e nl e et , i e e c a a fv e rnA c n a ii d c il v u rt t rie ti . u e m t i ate r ei n g aa a m nm n pol e anterioare, n bisericild Rm e u uiv i n a ln bec e i oa r m l e e c uue ir n a r. z i si i m t(r n m r Pv h m lt r rio f a iee e ie u) a l c a ao a ep c i e r x vi a i , ei e ln e cr i e c e is i r e ber e f ea i p te u n - mez ocul i an r s i u punctele de iii , r e cc - m n vedere. Dcn u mie r v su3v e cn m r a a a e im ad ae ee l, d e ul v u t p t n rt em a i e e t d s dp a ev ia e dtliP da ae e ia iru s pe e ceia i ei eel p t nn -i s e ic ri r n u e g a . t r, e e a a t d s judece pe cei dintre neamuri care nu respectau v i v u e ia ri e nn -i dieta lor. Evrip e c c ce urp t dt v c e d l e s n u e a n e e i o a ea i ua i r sc e a r d cd Pv l n us aes u ct e ev su .l r i a l du r p fr a ra srv i ee l E en . ee s n ot p eo r, rt 4 i n a r e ei le ul m n i ee m n l Dm e uc v t a cd tun m r r ues u u n e ei z z s n a i o tt t n a i z, E sg a p e s n r s p t a cd Dc li u r u r i te c e r r n n r i e n r e te a n u m e en . i r r r i ui ddt c eu r l Dm e u n e n en n eei , dp ea iu n e m ea cd n e i te u z.

172

Toate alimentele sunt curate


ut cd Dm uI s ii us n u t E t i nr ia n onl u cn c eee r u i s n en t u s, m n t ca n se i u lrn ee e r d p t c ccd cee e r. i, c nu u u s n u te ter e er es n u t n c t c a c nu l e t ca Dr a fiare t s sm he c d pca n m n r n a d a c ft e a i ri ue ,u c c al u e ns n i n i ci mai umbli n dragoste! Nu nimici, prin mncarea ta, pe acela pentru care a m r Hi s i ee u n c n sn b v e rt e ut rt! n s sn m n c a e u e i i t e d i s Bet o i r, i n s fei oclr c eoeier ft t u pl d c e,e tr re c , rp tf nure n r je r d p i i uu a a p t al u e i e de cue s dsbe n ia a ea o i r z pentru tine, naintea lui a el i. cred epc e a p ta u r nr r , se -o Dumnez .ecd c cn so neei u cg eei o. e F i ee e u es d tsg n e b e( m u re l nr st n R 14:14-15, 21-22). v su 4 a l p pa i ueu ri l i i u nee l , v d r r l m rr cpve dt m s rt 1 P e o i u ti i ae r a p d leE f sto x eeo tp e i.l ue s t ee .l lee e rifr u rc E s n E t iu g o o p s ae tn p : u i u n r iaDm uI s Un cuvnt mai aproape de original pentru n n en t onl u . cd n s st u r ia este fto i textul grecesc, verbul este la diateza n en t cd a o c v s n m s n n. p i, ece ncace l c vse a l f t cn m i av cae s m ln a o i pPv d a u u a s e na t v -a n n i e e pl eeu rt e g caereel e aa i eecaa s s er i line cpv ta n . n s a lce t b si i ei e cl i i ti C e t e r m l-a convins pe apostolul Pavel? Desig ,s Dm uHi s a c a u ee onl r o I u r r t s.t m t suna versetul ntr-o traduce a fe , er c a ft e m iln :E t p t m o r ut u i nu u s c v s e onl u cn i u s n u t se Nu Pavel a fost o i ( Dm uI s i c ee e r i nn d s) m n t c a n n. acela care, de drag s i i r u l i legii, ci Domnul Hristos a u cm r ae n t dt lh b i , n aa e a fua acm a ia i tc s s i r n a l. c e t h b e v u A s lr a t e r p cd c a e i sci ct u u i j n m e r iii d n ie s e c u o enoi v t i n r t ea f t c Dm u Hi se o e a l re d s dt n lg a u onl r o lp t d e e r e u i pl e s t a i aa b b e a i u d le ru eu r g ci l Atunci, de ce mai m s e g p c i s ne aen ae p e , e m d b ta r gii. r ui u ctc v g ie i a lexi f t cu lr n n c a s o i e v h Pv n e l a u nu u m i ee n n r c? e p pl c c eee r, ap t c ce c se n s n u t o e r e a o ir e t c a d r nu l r l nd curat. Deci problema nu este din partea lui Dumnezeu, ci din partea omul.r iam l eeli u C d ou i tsb i en us a n o sea ce pnl iu n e u dve g oc l u u m e u i i n l rt a l D e z. C es ft d v su1 ce o ei m tpiad i eere i ee l5 a p tf r asr li n t a l n rt , r a e d iu n t c zf tucai uidtliA s res c ue e ce a a p l l n i ei ct a eert l r , r u aui i ne g a ? e ft t ei v u a n face parte dintr-o ir fm td e e e u. a sc ,a l bec o a i v i n m r cta Pv si r n r i a in e z e roa a e ul in r ia a ea ou e r em n cn m r s c d ep c e a p t c d a i e i n en r r nu e u f e r i ii v i sp i e c ct i sn-i c p c d c e es e oc a n a s i a e n oi r tn s . s e pnp n lep ir l fm t u a i e u, cen a rci u sai bec r ra nmi n a r a ui r ii u i l sio o e c i d nm i n r i
173

pu a v c v g i n tb e n cn d p ca cn t a ao i e c ur u smn c a e e o s a e e e nn r ei e r r u r n g e l or ee de ec a,ua dcd cd t e r. la as f ev irt n f er iii ir n aTe n t a ri ei i n enoi ne n m r cen o a i ri u a m ee l v it md e u,a md rt m n n i r u e e n o a i r br i p a u t g i rei . c ct a vt ue s aae l m sccd c d n o r, c iae n i da a a ur iii v t i n ed a p nt i u u a eno a e i , t i a v m nea e u f en i a e eptpne a a ct o a ftd g t da m el n o i r le r ei r i a s z sa ut i t r m e i g l Mi s m ne ri is rtsm n c ai s c cl u oea a ftp sna p a n ce eer i s i s u i s eu ua i , t ua ignori total convingerile lor. Aceasta nu nseamn r u s ti l c tb e ee a ei i c r ccd ca e i s st o ir u rr c ta i r e t ur iii d n a e nd i p i. r u ce a enoi v t i u t c se s eo S i r e p s n ts uel l d aeo i e eb e iir li ueu i cc i o e tc v g d nil ei g p n rr r r o nn e fi n iei ce (Gal. 2:3-5Dcv ae a e e n oaei ) a e cp , i v i blg . i ctv d e r li .

Mt Du S tpi rria e r r ulf r s rm t ri h in i a ti l ne u a u n v eio i a n c l


r uus n l utvm r d u ui eol D Dhl ue r c n r ul i r ,n sv e a p m i , e i n m e i rp a er icssap s d dhr n lo eie v d cd aele c e uu etr turile d en , ia i a dn d c r b u d f i uoo e c eo e mincn en r i , e ni n a n a v b c al a ti rc o a r m i r rs i in m a u,s i c f u ru u c elo E o e c r u e u i lo n n u t l. ip s ti in e r s i gu r rc soa treb n r ia a bucatelor pe care Dumnezeu le-a t sfl t u uu idcrc fuc iu e m lmr e t e c a eac i e i ccd iuo a v u Ccocf t l Dm eu s b er c s d l re u au u n e ee u : e n c e r. i i p r i z t n i nii us dla d e cm lmrp t ceefpn mc eee p t a si u uu i er s s i r n t ed, c a i nu ; t it i n Cv t l Dm eu ir r ue a v p en ief r u n l i u n e i u cn Dc e u mnari u u z pn g i . i n t al o a s lr i e in u sj rl i rt I sid t r ei ct u u, i u b li al Hi ss ,i c e c ee c rv f n ut o u s o u f h ntu n c ie cd a b e n u pc eira p c u nl r ie il u i v r ea au t a m ( v t en i e n t i e r m -o n u 1 Tim. 4:1-6). v su 1 ie p e uu S n a r e ie n ee l n s s n c Dhl f t v t a c n n a rt u ei z , a t z v i Dm u is ,ai r g lre en loen o er onl I sv f ne u a d etid ni i u u o ta cr r meniul sr a P mti ct ecns duhurile n a eoi pi l r ora si ui nt i u . o oi ee n li u t et r i mn lo e d i ( 2 Dc n su u tp e v g l l Hi s i c r,r v ) a u -a p u o n Ea hi u r o ee c pn .. t u n e i i s , n a i e t o e fo t (uu c n c tit, iie oa a n c n s coo t a ez s nl z f m i r ni a i n i u ra ) fre l i t s Ea hi r n c a ri v p c Uad t aceste v g l m e u b ai n ia rt . n ir n e , pu e e , a ai c ne a m lsg ee d eua e a( 3 Pv r f c a n a e o n l i n r . .a l a m , au m o i i st n m i l t v ) e ei a m r m v u a m ca t soac n al tp t h n ti n c , t c r, ti i l fu e r r z p u ti a m e ce nu a , e s tr l Dm u caau u nezeu. Ca atare, sunt bune n ele nsele (v. 4). Singura n ei i c di s a ech n ssi u uu i p t ceef pn o i eecaa r ae cm lm ie r s s i r n t e e a a r nu , t it i n

174

Cuvntul lui Dumnez .er i c r,ru e a e Rsii n ti p c i l n l u t e cl soe e m ce i menti eo a a l, s te Dm e u i l uu n u t aen ra h u i uu dl u n e c e d r e re , p id ru n n a z , d a h i c a. Pv fa e r mn l uu ee l cep e a a ln ia a u e us cv su6 na s nc d ei l z g z t rt , r u ,c T oia uen ie f r c r c d l rt c n i t v p m t ri lr i ei ei te rt me n n a al u ul o e n b aa ei e n pv a e ae i soe v f n u sj rl i rt.a l ria l n ti ai b li al Hi s v i n i ti c ri m i , u n ut o u s Pe o m i f f t c a s lr i ut l cdin a b e a a m ia u ct u u s a r e i l u i i r pl ee c r n e e i e n ti n u. v r Ee W i c td c ca e s s a l roa l l he n o r i eu e ca p Pv, em n n t , na c i e u ea c dat r u r rai ii 3,a a e i i eri c m uc li e ce eo nm i d n ro h a u ul d ea lir t e r v t i fm t e l t i pr e 4. Astfel de ndemnuri fac parte tot c r loi ebin ta ti a vd a te ol sot e a s t n d ti d oc Ue st c s p t c trola membrii, i n ul e ne ne ee a o o n v r e m i. l c, i a n i u dt l e a e n r l eii d t s-si m n i a n r i n e a li t eir o o . p e i te r u a a rai m ne e m n e I a d a , ui l c r luPv, f tului a , a rn oo d l e sii e ia l a ta d ,c v n t e r a l m e ea p c pnp lir c er neschimbat, credincio a n rci l ti rt ii u b i ei ne e n m i vd i l rt sm n cd t caeei eei S mn it i te n i o e csv dpp b aa e en te n a. a d o ci n t csv dpp fee e d pcau eei eei scca ca i ri c n a,r rti v n i n getului. Cc a il Dm u is p u t c c rd e. a v pttun onl ee n li te u i el Dc o u t m t o pn f e e n r ii lo a , v u sm n it cvp e eeno a m s o svdci a d o e u cd cs ii i e , ci n t n nainte, rscca ca ipcau feee d ri c rti v n i n getul Cr 05 u ( o 12 i1 . :-27).

I ir gda i u z io a i l dai p ue e anp a tg i


a v , aas rt c ta p j, nm l n uu, d m il pnee m r r ut uie p i n er e ir i ii e s u s f a m go, rar u sl espg aEb m cc ml l r i ti rtb ei aueu .iu sf i e i a irc o e i c s t r i e a i i rin d ea e,eru c t u tu u pc eur u ne, v po n p t ni r, c r ea n tb e tg n m i nu g lr i r ei s l e. nl ir e ca p o c lo az:C t is t en Uu d t i h r r r a l, i en u ve ne , i oo r s ra i n td ua i mnn i i fr rentp tecleM rr o e n nt ii nt iee, i ee . ua ta e co, a e l e n ne ti a aas a v a .eca ur a r csfs nr i c s eed t D a em s s u ai ti cd e t t e r e t-i p , e n o en , ue n db m ee eo n d eea e, r e tc i n s i ea e reii p uc a do n c e o s s v it d r i t , m ia s n r d la v . o ls c ap t c c a;a p t c n u i ea d Tt eeu ter e u d er e e ri e r u t r nu i ri r nu i c a n r iii ii us c a p i ie u t l ut u a. eeno, mc eeu t nai gu e ns r t cd cn n t r: n m t c el s p ce Es a l n ce u n e d cf t dic s t i l d c uo pDm eu a ua e l g us c i no eu c s z, r pl t e, c u e s r : e p nr ni er oc f t b T v b t c b n u i i ee i p t rea u . u n ,o ee s u, tb c nu i p n s r lr i r eois un u s a i :-16, 2:1). u u c e pre c ta ts (t 1 cra s t c v v r n o T 10

175

a sp a Pv n a tc pneeta ru c ae n cta j a le r rt c m er u l e s, e a , ir i ii p j, t c ie rt c ie e e uuin e n a. ct a a u u n pne rt iv i r n e g e A v u n v t ir ei n r, a i r e ri ei e a caracter u t r r e m go.ie a cd t aei e ra r, a e l i ti v e u or lip t e u bi a i E n u r ci g nu n , tb aa i r iibec Pne v r pce d e s u u f l ne d ir .rt ti ea l a e l r m i tg n si i ir n ul e re du a dt liE p z t l a e n a n a aeu u f ii ei ire a i d a m l e t il lr i l a e g a . en u s t i e cure t cr a m n o e a tc u ea e dl d (1. v su 5 s t r ce oe po n e a v v 4 ee l , e a , r i ra n m i a e r . )n rt 1 Pv ns ncp bm n e ca malele necurate, ci cu ei, care erau a lep e r l a ur u n e u oe a i n u d n e ri i a r p t en i u rc a e s i o i c a; c te e r ii c e u t n n ci n u n u a a , n u m n a r. c si e d e s roe r l an u , rt s d o en , i oa e l p bm e ri pn-o u n c ru zv oe c e ir i m e rt pnea e dn u a e a . a u, sl d c er i rt cei l ea r l n r M i le e u u si i ir r ce c, t i t m m ti a uo pDm e ud d a cft .a l e e a l l n ce u n e a l g u uua e Pv mr p co c s z , r t i pl e e g n o, u ee (tt i.l ue ctar u sl n t nm os r esb ) s n ca srtb ei se c i t c b d eal E p i eo e i au g aCi a s lr i u e o e u e u g d l s p u .i d ct u u, sp ts n n d u i te r t n ee c r n a c nl a a m id n cep tf t r n l p t dtli n ia e i , r o e s , ao e r i ei u v t ia , a r t i n v e r nu e g a , irs iin a sru n s e.oeiea sr c r ia nu nd ct c iee r P tcr ct lr i v t b ce a eo v t v e a t a eo u u i a tpuii e lzc v g i jaen s rvu eo i el u i - e a e n n r . e

De la dieta legii la vegetarianism


D t a e i n s o eea n alc a cmr m i i e d ns u e p l a m l u t i e e a a v t t rt i e e re g d ae a e ti i .o v e cee re d ca e i i e r, v ernm Vm e a n e cu a ,ee d n p t l gaa s d, l m z v ti t u jz v ernm l ora d ns n ee e ti i u n re e ti i u Dci a e i u v e rnm l c aa gaa s . t n v t m t gaa s t e og a d m l d Dm e u. Prin aceasta, ei nu exclud dt ri l a ou i e u n e 5 i a i t n u z f se cn a m l ru t a r c le d s ea c c o ia i n al c a n cd u e a a u r z e lr o ri i e o re o g , r ge i cd c r m i nsfv e ii c a v u Dm e u u r iii f a i ee tarn A u m t u n en eno a i b e i g e. a m z, z a schimban a i ou i uel lr i g Dm e u tu i e m l c i l ae c rA ri u n ec m dt a u i m t t u u. et z a of ti i lr i b l n!ls Sv a t t. o md c d r u u? su uEee u r i ot o Ni ia f t c r A ot i ee t e n A ti r u tb e m s n s s i e e a a a i u ip e l r u s l ie cm mn l t s n s n u ei s hb ti e t um i Dm e ue ft e t ft mai bine. u n ecc o ln p a s z a sa c u o cel F uceexi og e B ec d t a d ns ee el a se l ria ir in or a e i s l n r p i c n si6 i ci n v t t t u a mt ce d e i sa i v e rnm l si l.ir n l o a er n p ee ti i ubec o B ec t i r i tm v l c gaa s ir ir si i a an p cAa v s n in oi ic r iir d e t d i a p emdn rt e cu u m E , u . de, zultc si e B ec a a ee i sf v e rn d f da ucsi d Ee a sz s b ei e ti a i f t B ec i d ti t n e gaa , ti p l n ir a n n fte ti n ca ctdd t Ia eeo ir B ec o v ern a e i r eor , r l tc se t ir s gaa . e ae ci s e s nd a si n a lui Dumnezeu7.
176

Ia n ee o uac B ec Ce c n egiog s e u s t n u ir . e e u n l d li rl t t si a a e eoi a e i eem l Dm e us m i a d B ec d n s cp a iu n eee a r e tir i v tit t ri u z t m e c si c a u i eier iii i ieep i l Ia, pIa e i pn cd c d a tda rau s e es e i c rd p enoi n n a i r li i rl p c d B ec ee eu r ia i i.u n elr zd r e i ir i c dd r B c Dm e uu e i i i n si p i p pe ser i i z ca f t e cu aceste grupe n istorie, iar grupur rp teo t u ei i i e ei p r i m d r n l sc e v a n ft ee Scriptura. Unii sunt patriarh d a tdp o( o Mt a)l s t i i ieeopE h e saai u i nn t n , ul n i p rri d op v a , a a v l s t r l n i e aih d u p o Ar m Ia i c . u Ia c au , t i e p t: a a s c Io Ai n s e a n i aas B ec l s t enoi n l ee ir i u cd cd timpul necazului cel mare. t t si ai n r iii i a i Ao B eci u rn d ? uB ecao i u a l ft ir n g a Ee N!ir s si a u t a n si ft a a s n gura t ccem, n a o r Dhlf te : n i C cemi iic ec d c o t uuS n p p n za iic i nzi b m t u nzi , e uo p un ca l.e a aetic u s e a il r ti r n a li c o t v i ne nu t vu a m e eo D d n d r n c jt unuv turc i u p t a c a nee a eN t ibcd i ptn, a m l t t a ud e i i l i e n e i u o s du . m a e f a ft t m i uert e -a a z ce n pf a o uo v u p d-spnei i u a ua e e r c s ze r n ir , s et t i e c d eti u m l dDh f tFp 2-4). i i i -a u p te u S n ( t : n . os u a .1 Aoola lep e E s i B e este taina lui Hristos, p t Pv ns n fe c ir sl u e u n e n sica f dop ie e ie u.c a v u c d v h eu u i c u d v i n m rA u m te i e i n a i m s n r a i a m n z , i n cm te rtn B ec p t ceu ap ccem. t d p a a ir ie r a r sa rl iic e i s e i si, nu u i m a a nzi id c erdm eic a l tuoi ea a c s P n eo re u n es m u c d tn a a r sp i za a nt n i e ta, despre care siinp i c ie Ci ue v p e v cs un u n. i d-l u n re e v t t n , t i chipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-ao fu ft c s t cunoscut fiilor oamenilor n celelalte veacuri, n felul cum a fost d c eta ms rp t r rii i rt,r Dhl eo r c f i a sl i o o al Hi s i uu C sp i u i l oo p o c u no i s pn o . a c Na uls tm r n m i rc n ,lte u sg d e r u p u o t eu o a ic n i u i m i n e e teno a i cus nr tp u oi p tc n la e i g r c n i u aeu o a ca f u i a r i e duinHi ss ,r n rt I spn s o u i Evanghelia aceea... pent c d nlspnirile din locurile cere s r a o i it u m i e t i c o ca,r B ec epuen pse li auDm eu u a zpn ir nlcn e udf r n s i i si, i a s e e t l une u i z (Efes. 3:3-6, 10). Dcei i i gae aB ecd Ee c ee se e tr dt v e rn si i d ddl i. i oa e e tie ir i n n a e i an

Ellen G. White a introdus vegetarianismul ira nt n ed t ma vi c a es


White8. t ps rc s I ec tu -au a , u, m Autoarea vegetaa su inm ce a e i ee l G rnm l ia a d ns s Ee . ii u r v t t l t n ntmplat lucrurile:

177

a l 6 Ee GW i si r a l m n n 1 9 l . hec u t re N -am retras nici un u 8,l n t r m o e: u e p d c d l i d c a s c a p a s is it a e s n un i e ma n r tli s r ct u e rut u a eu bc (vegetarianismul), i d eaa e Eu m-am desp d a pm a pcema ra t l . i e d r t nt de orice ea e n er msi e tc dr a at dcn ut dti e c s e m n j r, i e e a aa n a ga n munca istovitoare cu creierul, scriind de dimin d e a e ep a a , vrem, l n 9.a f n d a t e n 1869, nu a mai pus a seo e E a m c i ie a p ds r u a i r , c n n d ul cn u . ae g r n r Pt a mi rue ac s aa ee ir ea : au n atz, n m i n m cn dc ra i r r i i a c ou r po d t d Nu S s oe d lv a .en dat o U r i o ci en ra ea t r. le n n n a o e tc n oe . -a p m ea ed c ra ) ea a fu cr . ie oi i d cn ( ir, ce m t ib Wl a r e c r e po p r c -o o l i mp c u ro ce es tm i u t p e e i p t c u a n i a v i o al n i d n o,e r t , r ne c a m ve nu rezervele noastre se diminuau rapid10 . ta m i rua l8 , ue n slc s ud a en atz, n 1 0 an n r ue o u le p i i n u 8 e c n a a nm carne.r mn lr r cp td t scrisoare (din timpul unei F ge uu t fe ae ir a t m oa r n -o c r crsai l b h: ar8 a a t n eu . ti eo eEz e 11 o . m v s v dp . i loi t r , i t L a . ) a . uai i . ou b eu. s u dp p n i Dinm i rua l8 , c s aa e e rd e . o i atz, n 1 2 ao u cn n u t u le a i n u 8 e n m r ca , p g I eic n eseM rKly hea ,a p im a c r oia, a ee W i: r d o s t si r l a y s t M y c i aduci o cutie m r a dh i i n p a e f tr . a p i r e en , i r s eo. c o i o rg u i o p i -o , gD . 12 sa c vc svdsib e d e . d i tao e eecc u , u u ce n r oi n a -l Aid 5 end l v s ed t e e ti e d b u 2d a e a n r or i g ae , i a p i a a a a ci v e rn a c n a l 9 EeGW i ae n t c s udc n Dr nn 1 4 l u 8 , l .he r u l o u l a e a n t n aa n m e r . nu din conv g i oge ea l i p t c i el t li c e r p de a n , n r eoc p r e s n s n u i e clii n luef er a -catolice. r e i u i ns a s e e n e io n t e im m o D , n gs l a c d om manifestat (de noi) l r v rn al, ssi c u g t nu e i l a m l r aas e n u aa eo i e c i o ta m f s pervertit, mi-a fost prezentat de o femeie romano-catol e n i n n chind la c gu picioarele mele, m-a s r i t p a .m t iaantrm i iun i t A v u( u i m t a a s z s ) t o o l i ms s u o ai u b n m i p : m v m i p eu tarilor, nu voi mai u u n a un i m n c a aa ec a ere a ma . v cn a v l pm s e 13 e r a d ro a

Concluzii:
P t Ee G W i p ts m r i d cu r er l nu l . he rial i pm i e c pvire la n t e , n u n it n r i v ernmn a v ect p e 5 e n T u,d n a e ti i u a tfti d 2 d a .o a e i iu gaa s u e m i ti v t i t ft p eu n E a rt t ri s ccfii : i o ii ss u a p c aoe i p iasl sm n s p . ai c l e ef g i r o E er
178

lg s cirei a veeua eu pu eia enilor, e a i gl c n o dp t, l n emr o a rn e u e i rt i p i m d e icd eluosl i a 23 a i c u et n v m ( t 4) r ni gu r e t M .: e . Ee G W i ao c v s s r ulcn d croee l l . he fto i e n a a e ee f i n t s nn n e r, t me romano-co n dDm e uMtur ui ft a a i i a l ,u e u n e o l nn rao l r v tc i z . i e i s u e e v i a m l r u c taCi s n u n carne pentru a nu n al, S iu .ec p sn m n ci i e n r r o p e u l v a ml r utec c v g i n ce p c u ia n al s c u o i e p ,a s n n a a i e o n i nn r g e r u a m l ut a a sl l a el.ct s ti ui c n a s rn r t ue e mno A u h d ii i i e n ec n e f e o t i r ei n n e a d g p ie li e p c. i r l cos G e e e n u r ogt rn a e e A c a v u d etl d S iu , onl rt d l u m to d cr i c t Dm uHi s ea a m z vi a n r r p s o cr toate bucatele curate (Marcu 7:15-1, rp t i u a li c 9 i a sls n ca lr n )a oo p i e u u epistole. Ca atare, mn d i u ue c pvea N e,e, n v j c u ri l i i cs de i r m n r .C .1. c e o26 a . ( l:) . Daca cineva, din considerente pur medicale, devine vegetarian, sub ndrumare mdi (a e i ) s fr b eD t tb e a ec rn d n , t o t i. i r u s io e v t iee ae n l t e ei a a b ec u nri a . i oa mda, u e is b z iln a l o g

179

CINE A FOST ELLEN G. WHITE?


Ao EeW i u g i s oeo bni? ftl s l heneu a p s n o t n t n , u ra iu A fost Ellen White profetul lui Dumnezeu pentrz l i r uie n m ? l du e A ri l W i lr i rpv c il p z Ee he c r a re srt? es l n t u u ce is f u 1 M r a e i ori e l W i ca n d up fi i e d ns p ztpEe he a v d a lre i c a v t en a t l n t r o , e chiar numind-o sr l re ce r be ar i u p fi a p g ee iric i pi t ot , r e tt s c m i e p t v ia onl.i u cua i u ( o 11 ) e r er Dm u i s nm rr l I s A c 27 nu ne uE p ti u s p . :b i hl ooe ( o 11 s t plinite de Ellen White personal2. d u rri A c 90 u u p oci p . :) n m M r a e i ai i c r r il W i ip i i i i e d ns t u sii l Ee he sra di c a v t r e r l u l a t b eo n tn i e v n 3. oo i u r t c tu a ote nn ti a Cine a fost de fapt Ellen White? Pentr a u a ud md ocla s r ,s n u p e rp en o ce a ct ne r ee e t sn rt ee tb i t casa mm rr uoo e c t p a cEe W i A e r f s l ua n a n o e o n u l ti r m i nm r i l he ct n t ei . a a v u ,u i t c e s a lr r n c e Arai u t a dca u a a u u a m e u a f e z -o s t u u ct p u . i i m l m rr rca s t e i , nu e cine a fost Ellen White. Pe aol o li ne na p t a ti u r u s l e r n lege o e l ga sa ov b io l a e e ct , ro it ru i p l i n ee v r ctu i f t . i e D .a i t ftnlirc m ip p ob a r i i . Cng ao uud t e aa oa ca ro al M rh s ne i r ii lo ti u Ee W i Eao o ietli.m lctao uud t c l l he l ft mn s c O ua s ftnlir e n t . s t rut ea s ne i m i a a le a e i . r aeM r a p : a i t ft am r po d n D. l i ogi v t i t W t ai s s ng ao r t n u C rh s uud t c m ia b si r ipo d n av m l nlir e ac al c ti a le a e i ir iu4. ne i p i ro og i v t i i i t eii P t cD .a i t b a v u eao n o soor tp e r . Cng i e d l l fte i c fn e nu M rh u a e r, s vt nu e Ee W i c pvea eg i g l l heu ri ln e l n ve Dp o eo e n t i r r ul site e ia i u a . p id d ra t sn n oe, l st m ce a e i d i p t e i ii e cr e p i r d ns i en ao nu g ii r ee a v t a t v e sr b t .n ra s id ai u ps t m p r a ri i ventism l,lc ,rt ae i i u i si pn e l c o ue r e ir t r , lrenta a l Ee W i .or au r ce ai u a iilV u l cr t t ia i l he Vi d lul e m i u n t e ci l e mportante din fiecare capoaa sii ece u csa n r to i lct c Cia a aelIe ep t l ee r . r c tn t vizita adresa www.ellenwhite.org,n p c l b r r g ud o i ni a o n ne a e tt i m m ta carte. Ei up iien r t e iami s i dat aprobar s do lan dIe emno t as m t r gi tn n u -a e a f u ru aa i i..a i t a ne m tl r l D Cng . c z c u M i rh

180

P e rpc ar Va E Wt rne eu cii ll h e ta st i n i, za r a ul i e e de D.M. Canright


P f ra e EeW i ap cf a fzsi r o, ro, ui u l l he s s i r r c ailsirm rrs n t u e e a r n t e c i tia c s c s c i fti td crDhlf ti e caeen i i i-ao dt ee uuS n d a e s ia b r , s c a t , e , t f i ll (ei ns rh Cu h VlVp1 ;o Vp6 ; o 8p s oef t hr , o I .4 Vl ,.6 N. ,. Tt i o e m c . , 8 . 1 8 189). Omn eae ip u u ra s p t sii ef d a eiicp c p e ct re i c r ii i ct a r te ee eni r l i , ee n ctbec l, v a l l r itdcrp ti ie ir l o t nci o i eceeeaoi t n sie rn e i i oe r p da l t sr lor ca Sfnta S iu .ir l s s c e d u f ai e c t si o t a a , a ca m ei r r B ec r u d o t p a i i . r l Ci e p a s u uEeW i eee ra e i caes h ri u ct c .l a s n e lr l hes p t d n e cee n t t nu v t i e t t Mahomed pentru musulmani, Joseph Smith pentru mormoni, Ann Lee p t q k s Ey a re rstiC e r u e dBk p t eaia rt nu a r i e nu c t n ei . n P t eu Ee W i p fe u eu uei ei o s, re i l l eni i l l n he o a s it n n s ain t t t c bcl i v t i ee g d a c lr d l, a pi i c itel, ra s s e re a u o d e -a r c paiceup c o e, n l r i e i i u i a t a i u a a t sridi . e can sp toeaan s a a u v ipae i D a e u e o ebc li eir u n i v n e, a it vt e g lri l Ee W i Av t i u u it am l c e r u l u l cr r i l he d n a p l m i uei s e o n t . e ii t bc a t rd p vu a a il W i ce t eee t mdot c iai cr l Ee hena tu s r a op i u a lre u l n t , r ol t d n zv i pve e Dcce sru o l iea sr r n v ri l a a iv ee m d r cr ct c u at i a . na r z a a t a eo i i , i nia c e a tre a li, i i d a fug i pgt n n eroare sau a oprit c t o c el , aa a dus republicarea unor scrieri pe care, cu mult timp nainte, le declarase ipa dDm e ui r vo el ipa, e n n n it e u n e ns i i i mno n ip z ti sre z . t a e a i sri re a o i r S iu , u n e n la ud c eln tcc v ea e c tDm e u ue s n r iu reu e r p r r p z c e di e e de l gg i b elo D a e p l l er t s ce reei a r l.eca u i a d p l t i a n e l a ti r l e e , b u r eu i n c e fost Ellen White n realitate. Ocl a e i ,l v ma sii c d cr Cng fa i i d n a r e c r i e e a i t ii v t i t e r i r e i t rh ( r i t l6 d a d p i a e i u ia a us u a om i a 0 e n u a ra d ns l) u s n p p x av i p a v t i m u, c blicului toate contradicld elce riei i ginea e io z n a a f sn t a i i vi e r df a m i p l au Ee W i D nec p t e d p t b e ui b l l c i l n he i er r e r i a e r il t n fi e n u , r nu ne . i o el sci ..a i t a t cei optac r r i a no ie, M Cng av ooc c l m i n rD r rh u l m e sii l e r l u eo Ee W i a a aeea u rs ue irc tde l l he n c s ct l s pn m l d t o r i i n t . e t r, ri t ne nac l i grave ale lui Ellen White, bazate pe scrierile ei.

181

Cng a cp t t eaa tu Aoa cp tre i u a i t ae a ir s a l.p, ae ap t l rh c t n in e b u i i c t ena i EeW i c cafn it odi Dpa e acp t l l he u r ipa n di .u ca ae a n t m , i sr m v n e , ct i ae uc d cd a e i ,a fa ne a or l p t i r ia d ns i n i l r g d t t ne n en v t r t n ta ci n a e i . tr d e m cea e a i t v ucti d ns Ie u i r d n , ng a t o o v t n g n -s n a v t C rh t a z s pEe W i tmn c m iu rccf dn itd ui e l s n l he e ei i ap e i ai ipa e n t n r ie tni , i sr n Dm e uP t e t a i tu v f t d a p t e u n e e r n p , ng n a ei e l re i z . nu c u C rh r a n ti eni c u l lui Ellen White, ci s-aa tef ail r rd n b apa m ed i a e i . z i i i l v ti r l eo t c ,a i t d c ete li l Ee W i e u t nu n Cng a eo r cr eeu l rd rh sp i vai i l her a t l n t a dla dr gi r r i beca e en tu u a e g ee ta s i i en air i v t n p e e t ne a t e cd o si d n , c i t s ls a ua e l. o a c st mro ee x ea e e r n d aaT u ea o n s e ri pe t t a m c m t ps p s a iu J e S i s c st iaC ee eo l l o p m h a u ea t rt rn i i i s h t t u m c i n ei s n t e ri p s a i u Ed Bk , d nsu eee ri x ea eo l l d ps rn i i i t y a r a e i l s x ea e vt m t ps p s a i il W i eo l l Ee he rn i i t u l n t . Cn Cng an p san i cpve vi a i t e t i olu ri l i d rh cu b de i i az r unile lui Ellen W i art p sn a te a , c i ft i sle r e he ti ri e t d m r -ao f ex i t , o eu en t sr c pm s s la i eu.o a e i ip e c a mnea dubii a e d t l s i d n s n u s e u m n T i v t i u a t e s te S a ulrp g ea v u i a i rn a u dl a ni d ae i ea d l p l u n a t c c sn r e ru i o a i , a cep t u t p a n n ol.r n e r ae a l e r ni , b d a n il Oi e i pm c m i , nu m a a o t dee c x i i i l mic dubiu cu privire la viziunile ei era imediat etichet cr e cs a ae l e t b, a uec c d d S a e.ui u Cng a t f nn n iceo u e a n t C t p ,a i t v u l t r , ns t c m l rh z d ccm i ue a p n d r att n scrierile lui i en e am l m n u r ie e r i n t i li a v u, Ee W i c p c a d ns fa a e n ta l l n he in rt a e i i n i l r u l t t , ai c v t , t n, n a cd ipaa il W i Dv i s eel r r a r iann i l Ee he o z tn de ofe t en sri u l n t . el r s e v i de succint n continuare, pe capitole. Capitolul 1 Introducere Av t i ei aa eore pd m a heaen re l d n dza t pv ceo n W i cpu p f a e ii u t p a is a t ot e ce siis tipa di E a u e e i c r u n it i . i r mn a n r r e n sre v n g t z delung din S iu , f c mroia q k ip t a e c tl e a o n s u ei e r d r r a l p m i u a r nu , monstra care ar tb sf d ul n ir . mdo r, s n llen White r u i a r bec o c ct i u cE e i e ri e si n ne e p a d u re i aB l s n r a l o . ri ap e e r p fi D e b i u: z -vdp o c ii (a 75 P i er ri nn iM t :) i o o m co .1 .

182

csv s lHi mnn iir ri ii v fe C ie o ca rti ii p o cmnn i o a r u s o co oo co; r c s n m rmnn p con tn l dc v f u un , e e a i i i a ls e,a ai p i m i u, n o c e c t ca e i e a 22 . h r pc a ( t 44 i i e liM . :) ei io sn dra oc udhc ee u P a bi , u a cz er iu; scca dhurile, r u r l i e r ir i rti d ute Dm euc i l euet uir o mnn i a s dl u n e u a ii lp ori ii c n a z ; cn m m o c co (1 Ioan 4:1). f a g e sui auia a p ts s tre Ea ni r e ri -a ritn ceu ri c u p i e e n ae c , d c ir e n n ofi u . a t a ui u a una p.ct re a czut puternic n v mi ls m i i e i ei o ur u m a p i d A p fi e ei a fua m er a n u n o i si u tf aixa g t i r d a n , c i i tv a e c , menii i-au urmat. r De exemplu, Mahomed s-a ridicat n secolul al VI-l d rt, r e u Hi s a a p s i o a,lrs e e ia d a p. a e s n u lnt sz ea u d m in e d Hi e im a i ti e t l e o ei di t e p fi lm i r ii z l o t. re f i a p p eie ar oa a oa d l n se e Swedenborg. A o u s d , rart t a i6 -1772. A fost ftn u e ce tine n 1 8 s eza r i 8 fot f iie ls d eL 5 d a , nr S a Hrg a r l m i r a u e .a 5 e n c fm c f eos v i a l ge e z u e i oo hf z Encyclopediae a ti nd p c, d e u esr a. , a v vi ie r e i, g i l api l l u z u s e ra n r i m iu t Eap : m o c m t olbsn dDm u u, r r l s sA ft eal sj f t e onl s ia , t u sh a u n cen u mdl dm i a r m ,u n op e i m i n l -ap u isjitorul lui, n anul 1743, cnd mi, t el a deschis ochii n lumea spiritual i d c atesc v s c i -a a a c t o ee u m t pi a a n rz sr un r Ea a ap o n W i Um l cd pi i e x t s si a a he rai i e ie c g i t . c a u dm t . iu r n e lf ca e i i Ee W i ut aee n p p a lae a d n l , l v t in l he i nfr zo a r a t n t s o t li , og cd l, fca e i i r ia ra l d n . en o l e a v t i t An e q k iAn L art t a i7 -1784. La fel ca n L iu ei n e ti ne n 1 6 e ar . e r i 3 d m a hen a v a. a r lo i rri a m i o n W i u a tc l A d a a m cee is a a t , u o et a lo g cd inu n a c usai n r ur e E i a c , e t i vi i sp nn e li a u t , r d np b z u i o e vai . le-a u i uiae a o n W i Ao ae airn nm m rr lf cd m a he ftcp cl , t ti , l a t . s c tat d e caeree d ae ne l Hi s a l d m a he a e cpv t o r era irt. fc o n W i ea e i a u v i u s L e a a o t , i u u t d r ieo ts cl i-a p r bu ii m s n i em m tfr p i s o s ol p p b c n ae ea , u z iu f si i eo (hs yo d , t l a r) o i cn dp c o os cp iai u S k s l r ri o i r J n n C lea r ol h e c . Doamna Joanna Southcott. S-a u Ag , a l7 ,i n c n n i n 1 0a st l n u 5 a m r a l8 . ft r e ci au ac svo e l ut n 1 4A o f d ae lr a e i rp a in u 1 s u , ct rt a n v s dp t4 da . a l 9 a rlmt i . 1 2 ae t eee0 en n 1 0 d ra s in u 7 , e a edt 7 , s o n 9 e i d l rea p l nmr s b ie rr e i e A ea p fe iu i u ea ru d p e lae i cr ot s b c o e o r se v i . l a tr s lf c d m a hea n oe v tn , e a o n W i i a n t r u aea l a t , ua venire rapid a Dm u i rt. fub iiv z e c ra, o na onl Hi s ta d a ai se a i a u s A c o n n nr ro l c d m l W i C ttc p ei a m l sj rabec d fn d he u oe a cd , uili iiir ier t i t . a r ut ut o si i ue n
183

Anglia au crezut n eai p tci a ,d enm r p to , r eev n a piiu u ee a s a i e i a s s e iE s d d pm e a i l -a declarat, la vrsta de u dm .a-a a r t ia Me u i t i te rs l is u 6 da , s ca ca v uMs, dl o ea eu a 4 en i t u d l ea l i i pcea r in r n e rat ia o a l e , r m s a 1o n c 9c ls n tombrie 1814. Ea a murit delia , 2d ebe z zn n 7em r i o t u c i 1814. Um e a u s a l v icp a l 8 . rai i n , u i t a t e es n n 1 1 i , s n b u re, n u 3 o t a uu sr a t e n l, t t el e cae Mae p nf t s r r e r rine c ra s i p a e c i m i . t o o e -i pv t p a pi ilr i a ft i i C t t c a ft ree e d e u ul u o d r . u o e u o i ei , c r e s ft ee a s bulver ees ed a ce r e cn ao r l u p t si d e l , o e i e a u ft a a ae a a d cu i e re cd u s e, tt ier i d mr cr e, a i a .iurtiu n eaad i oi, n e r a nc t Ea ti a vr p n iu cd e u tp -o i m r ca s c v g iastn ee cdp u n cp i ut ct o i e, rea us i t ( clea i u ee n n ri c t n s r E yo d American ail u ct Da n W i a ri c a d u a r ol o h t . o a he p ts r a l , t u S to c ) m t e n e r ueuI s iAo 17 ni cd m a o h t s s m rri i u d p . : t peo n S to ap c t i l s n c 2, m a u ct u eee mi e rceeo ee v se 1id a li po as f e d p a sv b t neel i ca c i . t e a se r r rt e 2 n e at l U bg fen al S to s n c e a o afacere foarte n ir re l io h t p e a f o a c t u u ct u cut p f b pn i e a re l e L f a tio n W i ri i r v d e p firi ae fu d m a he o al i n r t oo . i l c a t . Doamna Southcott a prets s c mt s p et p c i c ee h a u p ea e e n t e n ce i 144.000 din Apoc. 7:1-4. Doamna White a prets a u ms ce i c r n e j rs n e a a -i p e iccs a l a ii 40 Sp eo nW i a a et a ua t p ca 1 .0 ea cd m a he l t cl s u b u e e 40 . r a t u multe de la doamna Southcott. Ic s n Cab sEclead p d m aS to: a e p e h e n cp i e r o n o h t t u m r yo d se a u ct tiJ neS to n a e lr ixa d a ,a Ioa o n o h t u r n an u u er rn ed sr a i u ct e s i c r to i r r iln p ce a e r t asupra l a o eiu i er nu ea e a x s-o fe a r ea ao p tf m xa t r a n t tord a , rn t r a pl ee r d es md a i r i ia a a d rs g u en l. n a fu e e i o t e e n o p ticular, r c de c se rf t coaeiru ai a ft mn si no ire p l p t n er e uo o e n a nd a a u r d t m ii sa i ie e ii o i cta .r al s n l n c g deuit P b i e tg u i n r l o b c cretul influen iie v es e d o f tucs a ca r( u ct ftleen r r a r a u i c r t o h ta s i dz p pa ta p l ra e u S to) o p n l oi eer P p ud mae o n ap : a a ft d n i a .e a le o t J n n le t r, a a s s Dc m o i u u sn s eroare, lucrul acesta s-an m l d c z uusr b s r pti a a nipi u a . t a n u i: n u u t A li c sp ts n e rEe W i E e i t c , ca lr e o ep ei s e l e u u a u dp l he s u i u c n t t mo m u . r t t o z c el eo e ie e i cs t n ea o e v i r ria n n lig n u c d i e a d el d i , m i t n n o u d . e o J e Si o o i o p m hi r n. sh t m m i Smith s-a ua l 0 m r n c n n 1 5i ut st u8 a in anul 1844. Anul 1844 este anul n care doamna White a nceput i sa b r e S i ap ut p ue a tzi l o ea l ft e li m h a r ni u n m rriri a ; fa s vai t . t m l i i er e is l e o g c d m a heL f c d m a heS i ao n d iu o n W i ae a o n W i m h ft e u a t . l a t , t s e cat,
184

er d s a a n .n nl8 ,l c e i zn xe e cin i a 1 3ee s a vi ii tm r om u 2 np b i u r e sv i c ui c eA o v i a irt e li i a o neun r d aer l Hi s vai d s m c gi . u ne u s o ee in p efd o l o o u i l s s i n s i n t, u ao a r mr nism l. ap cm i e t m e s n n tu m uE u s a u l eeno co o e (u ie ae P a pi i numit u s sir u n r s dp si ed l i it td u a s n . ) e iu -a s i p rt bec r -a u i n s n m r L f f ia eeu ir l l nm p a e u.ae i i,r n s l sio e i t ge u a i l a pi o n W i s iilz s t p e o e el e d d m e he ente f i n i c t t cel ei a i t t a u i, n m a l t a becfma b nlip ti Mroiun p a l ir o e B i ua s o n a e tn n si r z al i o oai . m i cu u 1 1c 1 a ie e i r a e i ,a a mea p t 8 ,u 5 n n n d m ce d ns d c 3 i at a v t r u iu ee a t s 5 .0ed a cdp ro m i u d a e i i o oi 00 da p, i eaur a l e td n . r n 00 e i d t i m t c v ti tM m i cresc mai repede dect advent icee rcurtel, o i ia sm n e ccr o c , r t ds eea r a d a a p l cDm e us ce o d f tu u n eeeui v aui z t . Dan Ed t rt o nEdart t a i 2 o a d i i a ei . a a d tinen 1 1 m y i C n nD m y r i 8 9 .o n White s-a ua l 2 m r 1 5 l u i 1 Da a 10 m n c n n 1 7i ut 9 . e st u8 a in 1 E a fost contemporane. Sistemele lor religioase sunt opuse. n gndirea d m eW i S a ee n mc cn a ,et a , r o n he a n s u o u a ei s d sturm r i a i t t , t r oe a ea s r c p a a apz a cp ltie c eern f i u u rib r a r ,s na da i i i i s m ri n i o , si r c e s gt ntr-o lume n care pomii de aur cu ramuri de argint fac fructe. n final, Dm e ui rr zl itee P t d m a d ,uxt u n eou a i t pc r.e r o n Ed n es z tte m a i i nu a y i m tic u ag d pi irci Dm e u u s oeo a r, nm i n sr ii .u n e n ee p s n ee i , i pnp t u z t ra , n es S a ni g i ip a l ir l onl ua s o uxt a n i e, c t, c , m uI s ft a i t , cn rni cu ni u D s odr u a n es ie e ne i j e Dm e u u ud m n u xt n e, v i, u u ci u n e n r p e , i vr r er za d i , z sn nia lr ui i t i ctd res ca mn tr i d au cn tu, eeo p fe , s e aei c t o g i . o a s u ote u e e oi o s a g i a p.ia d t e av a p ceuru p e u t o d F ceir l a td a a cz u, s u r e i e r ne e u e i r et e c e l e t e . c r l a ft ri c ipa n a u g d o mn S ii o u o pve a n it i a va t r l r ee s i t sre ia b .S ii p fe l e u b p t a pil, n ii fie c r ll r l reso r e e oter a B l ia e r d o i nu e i r spunndu-l u sea S n S iu . e m g f t c t c nl a r r e p sr u e fondato l ee aoiu I o Vr P tu Rsl ao l sl , r st M rr l e v . o u ci ti i h a bind d p Rslls rt p u mae s u zr iNwY k e r u e a c ti d o t a n i d e o se sl , u m p ra , a n r (Watchman-Examiner din 9 noiembrie 1916), afirma: n CaeT C d hl . rs Russell, care s-a ea tln sr u e a utu o d la eu p tu Rsl m r n m cr s i ao l sl , i , remar b a lad l ea aaA tbi ete p s c i pc i u a c s.r e , r z r s l al et n m et r u f i , -l a m a a e i lc A x d Dw c J e S i,o n ca cs u la e oi i u op mt f datorul e a en r e sh h n mro su ir iecn ao l jarud la cu o nm l. o c lv t ri a au t l eaa nu n m i u In,o e i , c o l n rt a mn s c,n t ss uii e d m l s ai s e a u e a tn m l e e cs c r d a p,n ue i m ei t t i u enu ca eli onl.l c su jul o a n l d-i i i a Dm u i ao tinu l i m r h r p ei uE nrt r u e
185

o a zid f eb b i a a r pn lc dce l, f r nae ee ii a, r u usa o u r u l e g i m r c e s n ea ia l c mro is l c a a r u o n a u o n p fetului lor. Un ru de aur a umplut m m i ct m d o valizele lui, aur ce a fost folosit ntr-or a n o i l ft r p p ad mn a . ao f og dlE s p g i ni a n a o o i tnlr e tu, v b rr i i d u ft rn u a . io a o i et e c t o s da cr ti rt m l i n u tfde,e si aapm ll e r ui l e m rei icf cs i tse ui v el o n m r a,e rtin r, a r a d i e lui eronate, din multe denomin i Acest succes a venit n pofida auni. f tucvl ao ofsa sc i u i ea c a u i iau ft on d rt s l. p en pl a i s e u ei m u S r n c este adev a f t c o ta u a r pl menil lp cs f p s i a sr o e le i rt, rp tu r a e oi i ao l Rsl p s m l iea e.-a nn t m u e a rt ui do n S a c oartea lui n nici un sl oi t m m i ua fn viee p p a ae r ra r e u anrr r a r v el sei ritul mileniului. ntrl tfa o g e d i o l s a v , n sm r aaasuc e caractere erai i d s t n a cf t l r eru a e i ni m a -i ia pu l zz m iu ssm nee t n r a nDj mie mi ice e a ft n-o o p p a .e, i f e r le p i r u o g d s a d e m us stz m r r o t o dtrib n l ru r sl . a ei r i al n se r e i u d i a r u e t Omn l e i o ar a , s i t t sl e i i s tl i u c o ter uu v o n uou msrs u fm n dp u a e ni i r e n c i i i. n z n a i t c st to e Dm uRsl s caa a on a imim n c onl u e ap u tc s d i dn an i a i u sl e l e t r c i u e, u d m t fg , dtele mai exacte cu privire la acest n o as e l adai cele g i r aa m ti l viitor, care nu s-a u nc n s t c. Domnul Russell a fixat date difer c pvea f l mi i u ri l sr u l i t e i r i u , t ultima dintre ele fiind anul 1914. Urma l s n l ftem i iu p c eao c a ii u s l m ro, l p t o e i stl eed tb i, r a m d a oo n a , c eao s a v a i c i e e a sl c c c r t e ra ser a i tie l s tBb n d nl u e a o c temporan cu o cl iu i i o u Rsl ft o i n al . a o m sl s n d m a hei d m a d .raie ruia dintre ei spun despre o n W i u o n Ed Um f a t c a y ii c l r l c a v msu ia b al Dm i u o a t e j n i i l i u nezeu. Oare toa d lr e u al f i ll u iu dreptate? Alexander Dowie. I n l re e lipaa i ce-a a u a p t d t n i di , rs t t en n a sri v n a dat drept al doilea Ilie. Timp de ani de zile, a atras mari mul i p ts i . ri mA e n ca t tdv d .e t e u n zsuu al l a fus eei e rDva n l e ua lr r i c u n ci o m t i t im m i u o ft rl i.a iu u c g m d L f cd m e W i o fi t Bn a c su r a .ae a o ne hei s m i r a l a l t Ed A x d aft o ac i rtrCv tul lui era lege. d , la e y e n r o d mt a i . u n s g i br a Osv i ro df i o p d sole t i nl ne b r eel e lp fi r u e l tc! c ud t e a c ct a re a o s cu ru N i u ir c mno ce e id m e he u s pv da e i c e e ia, x pa o n W i n eeri ed n a i iu c a i t n , t i t v ti t u a v ap f.i nmesc pe Swedenborg un spiritualist, pe Joseph n d tre E u e r ot l S i cpu i o iar mpotriva doamnei Eddy s-a scris foarte m h v aen p tor, tl d m s m lS ii l Rsle u e t ec r tud m eu u.c r u u e l ms u r l s il e i i. t r l i sl n ee cn ni r i u u l n T iutai u ap fe ao ee d t Oitua si o s f , m irea l s a v a . bc lct n l n ot s r t e r ei v ee
186

c s si ei e p t eo n W i p fe ad n i t v th ere i d m e he rea a e i ree n s z eni a i t ot s v t g l , til d za t d d e c ctf t s dea ocazia citio e i a a e ii o z o rei p , -i r u pa n v i ne ae tu ie d i eu d l W i ee f r e o l d a ed l s ia Ee he s oa p fet s a ru ce n c l n t t l o a s v cu e ia e u i no t a lm . n Capitolul 2 Mre s e m ao l a l e d oi n e tt n n i a v t i ei aa en a cz i aB l .c s a m A e i i za t u ur, d r i a A af ae d n d u t pa e c o b et i i i r a rttp l e r e s e ae p cB l se l p e oe u i i l. a mn , s n i aexi a n a b ai o D e e i u c l b i p c pr e , ntt xin -l e el . ct lr iu i a n u e e l d p c l A s u u s n si x p u c l t ee c r n a fms a l e m a a n , bef ai d e s fae r o d , ox i r t t a e a m s o d c i l, u , ra a n e e m l i ie v e a f r s c ua e i l. pm l ,d n a u czc t t n a ld n o r ur da e i iu n r,a o e z v ti n i tr n v ti t e a cel d oi czea u i e n ca l8 .i el ee m air pce p l n p du n 1 2 l t n ni e a , r l b c c u 7El nms ii lf d e a a a e i o d za t u e Pnp eu a n l l d n r e i a a e . c rci i n m te e v t til u pa Aceste principii fundamentale sunt puncte ale cred b e e i ie i dit ni n f e n , ce e p fma cz a e i a , f to e ru d ns r d a ,r z e l v t . t n articolul 3 al crezului lo es n a c t Nu ii r ip : f t S iu a oua , u Sn r r p l Vcu iea e a s a pnn i l Dm e ui nno e iuT t n ft t r ipaa iu n e o i h l sm t o d i sri u z c e r e d l viucaereem lidi ae l e li ei a o Li e cpv tou f sgurr u vae p n i n e i ,i n n g ia b d cd rt c s a m ee u ,aee n i i er ii ai . e t f aes b d s fi ll en p c A a i i t n c r rt a ot l a l v t i .d n dza t n cd b l f c u d n o Av t i ei aa e ur c su a n z a e i l s t r e ii u t pa e S iul ou e iuT t e c r e d l vi c t i Nu i Vcu iea n o i e li ei a o r r p e l i h l sm t nn vaa p n i l Dm e une cpv tou in i S iul a na u u n e caereem l niua c ti cui i z e i ic u r r p e c r u ia b dcd rt .i issii p fe ir e l n i i er ii ai Epv cc r res l, g f i ll en pc c re r l oteo ee Ee W i cf dlr d l,a pnn i l Dm e u i l l he ai , u o d er ipaau u n e n t , i a n l r t i sri i n z ca s sii nn m i p e li voii lui Dumnezeu n ceea ct c r o i a ei r e a ee r c o d l e n vae cpv t m l eree u i o . Scrierile lui Ell W i s tri cia b .i am le a e heu pvean i i m i u, f n t n i t fl l ie tic d ae a ac r rres tt dcd e bec i cp r sii p fe i s l r ii r ir n c te r l ote eu e en eo p tin si a l. n u tr d i o n W i a ri csi sale sunt o e m re u, a a he p tsc rn n a n rd m t e n r erile ipa dDm e ui -a plasat pe aceliil B l E s n n it e u n e e sre z l a n e u i a ap e vc b. i u: l t ris B l a A u p a i e im n m a ea o b i conjurat-o u ue uie r c m l m rr p t t ti nu bec d ee rp o l iu nezeu. Aici, am spus eu, se ntlnesc ir , tp t o r l Dm si a nu p u u a o eo ea r ei ns o , 6 )Cng c e e p a t tc ul ( s oe v. p 6 . a i t mn a : r p a z i T t i, l . 4 e m 5 rh o t z
187

conform 2 Tim. 3:16-1 B l eeucn , d c, -l echipeze 7 i as si t s u e s ,b i t fe c n r i p ou l Dm e u e r oc lre uDr o n W i e m l i u n e p t r u a b . a d m a he u z nu i c r n e a t a u sii e a i e e pou n S iul uc r e d g c r i B l df t c j c ti csii i a r l l b , a n nr d r r ee i p e r l . ee P t Ee W i B l sii erooea r ,u o er l nu l he i a ic r i zv ttc ul n d r n t b , i r l e e el a zi e a B l sg i ai u . b nr i P t ia b ti c r r o n W i ao l sn nl re i n i ii r i d m e he ft n ta ena f i i si l a i t ll eo saa u 1 1a lnea d lacsii es ti u l terpret al 9 . c a iu ea tc r i nsg ui 1 n e , cr r l ee u n r n scrierilor biblice (The Mark of the Beast, de G.A. Irwin, p. 1). Pentru a e i , i a uee i u r u d cd d p c d n B l n s sg a e l e r i i e rt , v ti b t i t n r g en ai c d p rcd d m a hei sii e s m re c i oi, en n o n W i ncel i t a l u u m t v r ia a t rr e ee e lr d c en, a n u itnail d cdin N ee ec e t i d e b a r ol e r u s do p ee r p l c t e c e e . t l pt sa i eb m ie i u : a af e nl n m lo u mmr av hs n d c r sr u t r z i c p n D i n a cd d m a hea r u l tA aa eo ta r ia n o n W i e n a o. c s d n r z en a t , n a t e t m se f t ctua a ir eea tea n cdeee a u o l c s bec s b ape A ur e as pl t n e t si t z . e n t c m i a ez,a a ap s n eei dia e h a c e a mr ri i c eo s m t t e t a a e ee r e ra t e i t c a st p t oa . iee d e mm rn ir , mn a fr r d p n n da e n eb bec o ei do t a e r at vi i si a i u ae r s e d m a he c div d i mmr abec a e i , o n W i n , n ce en eb lir id ns a t s . n a ve u si i v te t e sa o tfc nc n -se doamna White, ca autoritate n n p u fr rv ti d ce d ae e e t u orice domeniu: d t dt r ie i i lC d or ,i , b c n dcip . r ian ci n e m m t s i n en sii l Ee W i r ric di c r stu i e cr u l r l i l ee n he e en o i ti tu l d t p zt n a p i a tu mm r abec A slr ee ucn s a tc n B l eb lir i ct c s si t re u i a i u si. e u u t fe i i a b i nm i i a s cz a e i l d za t ci este Biblia u aB l ee ru d n o e i a a ea, b i t e l v ti tr u p r n csiil EeW i D a e n een t sp l m e uc r u l pu r l i l he eca us o s eu i ee n t . e, t es be c cea d pcz u aB l Mr iu r tr nm ii a o e e b . monii au un crez format de Joseph i Smith n anul 1841, care a fost public co useer i iu a a mrri dcd En t ti r en . ets nma rul f r ia Cra i o o D z u e ccz o i i cd ael Mr n e i -l s e lr a m en n t u r m . cn s tn t id n dza t s n d u nr e uu o v t i ei aa e p ca u czi n ei a e i i u t pa u n e c ecdn c r d m eW i c f d u n l i u n e ir sii o n heai Cv t l Dm e u e r l a i t ee i n u u z? T b e ee mda c g ca ae m ae a ,l r u sfc a e i i v n or il et c s d oi ceoda riu e t n n i r f , o sdu n fma , r l, a uz deie cse i c ie u o e af e is n n r l in an l n vt r sd a c s a , c r t e p l ln r ic t u i sc n e . b u ie i on c

188

Capitolul 3 P t eu ri l celu l W i re i cpve siil Ee he eni l i r a rr e il n t n u tr d i d n i dat doamnei White cel mai nalt n e m re u, v t i-au n a n ra e i i t cd. 7e u i 8 , c fiae r i vau a a r i fr r 1 1 aoen g e l e u otr tr etn b ae 7 l nr n a, a t m o e ro i a m mr ea o t d ln ui d e e li N r f n e r n s ei m rre a zue o ei : r cd e ar p n ti l t bec d crsa hec f dn u Dhl S n ( A ir iee o W i ai ta uu if t S si i t r t , i n v r u D Year Book for 19 ,.5 . i as n z a o t ca e 1 p2 ) mip : o n sn e c 4 3E u Pi i ar e pv tm rrel Ee W i ee ca l ut pt d ree ui (il i ti u l he s a e ce s c ir i l n t t e ) e n a aa n c u ug u iN i n ee a su d a aa a m a l n iu i c u s m i i r e t c s,i n e p h l. m t g c et u mse i ne il W i cet s c r n ( vw e j iz il Ee he a sua a m e R i al vi lu l e u n t r a u d p u ee , a Hrd u l e ,4 u s1 3 Osv i p l ir n e lSpe n 1 Ag t8 ) b r a uc bec d a pm t u 8. e a ft si a a e i eea tpW i ec r eE a a siie d ns s b a e hei sii i as m n c r i v t t z t t p r l . ee e r l ee c pt d c uug u i r p pao m rr,if u ir i a ln iu Pn r r l ueea m c aa n p h l. i o i r ti i r becn eel i pDm uHi s ie l W i c r ir u s cd e onl r o c Ee hei r i si a t t s, p l t n t si l ee ei. A m h d i c m iG .w , e d t loe e e re c , i i d . I i p ie Cn rin Gn a u ae s t n A r n ren a f i el t p e uin P p i 1 uutt iil m uF r l i dm la .ean a ni a t t a S nlie e m i ga ra nt t e u ai , s n iuP fi(rr d m e he p e S r lre ic i o n W i) este singurul interpret u : pi t o si l a i t e ee infailibil al principiilor biblice, deoarece este Hristos, care, prin acest m l, e ur llu n l se A s a ma n a t c icd s s e ac iera ct f j o nl a vt o l . ee i i e r r i a avem de-a cco mi p f i u i a teec s feu f e p ia b , s a e e a n ii s ll nutca rda a a et bec Li l W i ut t ue ce iro te ea ir . uEe hei n ai i a lp r av p ce si l n t s r t ea eg i b r Biserica Romano-Ct ci ai i a iinm ceeei u l a l l t u p e u eas sg u o e r e p, a i b t nr ie r ia b a B l. e d et i i ao a bec n re n i i l i e i e du p ti i ir i tp t f i ll bi f i i ir sr si i adventiste fac apel n mod constant la scrierile lui Ellen White n predici sii bec E o i z mi u d p B l d d i c r ir i i c a n r l si. ee i t am l e t e i e u e t c b , n -i i a e i tit Iep e u re d v h e o ia ca a ote a cs niC i p fi i e i , rr e ur . t a u : a c o n cm v be i ee td Dhlf tr c r l io l a l Ee W i s fu e uuS npn o de v a ( u l t c i a e e ce l i l he e n t ) ( vwa HrdOt ,9 ) Nin o n u lr u s n R i n e l c 51 4 , md a r, e i e ee d a, . 1. o ta tb e ae cg a iu n esf f s p t a aeo a p m au l Dm e u e li e r c s p id l tt ru z i o t nu e t ra , o f cv m r v h ( vw n HrdAg 6 9 ) aol e an r ul e iR i a l e i c ee d e l u 2 1 5 Psr r e a, . , 1 . ti o a e i l e e s s dz B l r n c sii e Oi d n i ce t ie i am e u c r i r v ti s r t ue b i pu r l . c ee e ie ra d ni x eea u oe s i a . n re r a uu e dcren p t i h b tp te t tt t a fcm t

189

I ui l Ee W i d p p pi esiiv m r a m rreu l t ti i l he e r r rei rr r ul l n t se o i l c :n e i e e v h Dm e u v b pn u p fi a s e i u n e a o i r g a re o i p tolilor. n aceste c, z rt i r o r a o l z ,l v b tpn uiSi u i l W i ei ns i El o eer M rre pil (l he ( s oe l e e r i ti l r u Ee t n t T t i, ) m v. ,.4 v. p6 )a ce sp s z p a liil o I p1 ;o ,.6. t ae le e ca n ec lV 8 l V 1 I aa e v u si r bl,re a slDc ce rp g s s o n c ti i c p fiip t . a iv e i e a e p e r oi b i o i i oo i n a sn u u scrierilor ei, va fi ncadrat ca rebel, luptnd mpotriva lui Dumnezeu. Ea s n ctr u r e p o l l Dm e un ui p e D ue cn e a o ru u u n e m rre u: a d i cder pu i i z ti l pe care El le-a trimis poporul s , er v tt oi l u t reim t a u i u z pr v i Dm e ulf c a fuCr Dt ba eimonies, vol. u n e ae u u t o,a ni im ( s z, l m c e a Ar Tt V, p. 66). Aici, ea se pune pe picior de egalitate cu Moise. Capitolul 4 S r s i aiiu l W i c t c vl Ee he u h ei i l n t Ellen White s-a uGr m st M i (U )n a d 2 n c n o a , a l a eS ., d a e 6 st h tu n .A t nebe8 .u e e n n dc r e Hro Cnd a fost om r 1 7 ml i a t e ti r a n i i 2N e ie soe a m . c ip ii -a m t P tn lr e s uie r ol ni u u t p , r s a n ol d nu a a a M rr p t r . a cr , ti nu c uit,o I o n W i p eeen ug e rc i i o na l, a a he o s m te v. d m t v tt del d p ol e n s e p r, te c v t cp r a e ire o ei i c te d n n e, n r e ae a a v tismului la predicarea lui William r Ml .ni r g f i a ft edt ep a ir r ne aa l uo mt i zo, c d u l P ii i ta e mi e s o li n n i fta a r d c z a zn p e i lp zell Wl m o d if i a a d i i u rc a rir u ia s a, n u eu i tne eci i l e i Ml .e a a u a o a ,ce da s tpe a ir c dv nmi u n oog ec l u r ea l P n e e n i l o p a , alergat-oi a n t f pt, ri spart nasul. Ea a fost i r c a o ir ce-a -a u a n a a d f r eii st c r s t .e p u u ei a p v t o ti p m n S aea sn sut g a a a n m e i tt m i s . s refu a t r d f ra r s atic Cn -a ra d ti v u c e ei a , v t c z a sut g u ma . d et e o i et occ ttu a ei a o A e n mlanci va r o a c o n. a r vi l c a it i n c e m iE s sSt u en v ae n i c ei ns oI . ) p : i m l u e o d et ai ( s oe v. p 3 u s e m r s v in t T t i, l, 1 . v m Dp u t pan rte a,aane p ,e rcn u ni , easrac l d m cc i oa r ru -o nu u tr t p t p ess dz a ce cie ca n a e n udat u at ie d aai or u d ti le t ue, a u l p i vel i ssi i c a n nl 4 la vrsta de 13 ani, l aude pe William c i s . a 1 0 r s t c u 8 , e e Ml p d c sr ul i ai a l8 . fteb d ir r in f l mi fn n 1 3ao ti e l ec d e i u v u 4 t s ri l r i cz c v fpr t Rv i a s a ee t ni a a ru a i id e n d c p ru fot c et e u . en a , tc r g n p r uiia i . r a sr a aa ne a o t n u cn lr iA sn te c s ta ae gi c m m aa et disp a ,m d l iei M i ruap cs convertit ntr-o e t t p e nd z . atz, s s-a r i u l e i u t c edt a a a r c e m l tn . a r rt mt i .n c s t , a ui r s b ei n os et b d u n a
190

Pre un a aa r uo d l a rca s ni a o -o c t i ft ei cdu ct ii i si n e b a s n p t n o ee transe. Cnd Miller face prima lui p ze , a l8 , Dm Isus va rir n 1 2c onul ece n u 4 v i s u a n e 1 3 l W i s nfrico.a s s e p t n n i u 8 , l he-a n ee , a m n 4 Ee n t a E ap : t u z m o a n ec s a u c z io t . i a i, A e c d a au m u rh i n p . m e f u a n m r m i n n e i ae r r . c co i e mnl.ie r m c le ( s o s pr ii. s re oe a T t n vol. I, p. -m id . p a a eD p ei ies, m 23, 25, 26). Toate aceste manifesti da s aa isi. u i iu i ephDp r nc t i u ic a s m ne, mrlu g p e u cn ud a tn ct a fti ee i r a e a n r d r ue n s s u g i , e cu z tn astn n it tt n p a A s e ee es r s i t io t o o t. ct x rn -au a a c n e a ae ee p i r e tE ar sd i ri e cti r lreDhl e t. a v t e m ea caera fu a a uu i pa u a ps c e a i cr u S n Or a e ? U S p ml e e us p l e lt l f t a r N ! i t e i r i l rua a . e a a m o e a m u zt p bml e i eisi,g v eeur ri a ccer r l eriz ic a a tdeoae is ua e oe o fc phe r a i fi l o g r a ou t P zel ara efu d Ml a o ec a n n r rir c ja . eci lm n t e ir p a u e a t ce l e rp de l s m t esr r ue l. ba a ie iti iu l sb an t n a i c tp ia e EeW i av oo e i o l etd p Dm e u ea l l he a t c c ta ri e r u n e pcei n t u n pe t g se z, r -a ut dl ia Ml ea a r-ooiai e r n e Wl m iri ce p tt t tveP t si -o a l i l p r e sa a a . nu e Dm e u r o eo o t s e . l W i a a un e e , z a p s n fr e r Ee he devenit o ra ae v l n t p s n fr iln .o l a fe a cel mai mult. Vom vedea eo ae fe e iln t ra o t nu t S u i nu -o a aa eau uc S ue ftnmce a t c v t c s, p c s i o l ao u o a av oo ei e t p r r l r. i s i r u n re r olc Ea i : a td1 a ,mftoz n n i i.l m r s v s e5 n a o b e ti i de n tur tL ra i i s ta u t cu Biserica cre (f k c s . ) t iSeh , 1 . i Le te p 5 n Ee W i anas iln l Ml lv s d1 a , a l l l he ir u nu u ir t e3 n n n t tt b fe a i l a ra e in u 1 0 Pn a l 8 , a li1 a , ft o t t 8 . n n 1 4 c d m it 7 n a o c sn 4 u 4 n p n i s na b b d t p e au n c mseera e iu c ml o a a ,i d p r a ,u e jtoz t c s ee m rt m t i a rin h e p fi g a l Ml . e u an le i t t a sa re e ri l u irC p e eg d o e ct o ot c et e i l e e t e n a ee a lc tf d aece r sb bn i rial dee e ci a e l oa , p sn i i osn r u , r a a , l v m eo b n a lim con m l ur rga ?b l n i ca t pu a ra eoeeis Asu i c ei o fi l o ot m . Cnd nu s-a ntmplat nimic din prezicerile lui William Miller, dez r a e i l ao m r A u ac fidi n e a ge d n o ft a .u r t n z, vi i c m ia v t i tr s e m oue i u i l z m iaca t , a ft pn i,r s vi i o i asb if as mnea r vetn ,i n v bi lt n i m i t i s a e z , rr n s u l bp t d d u p fi.a e W i p l s i iire i e a r rec J s he n u i i a m eni r i ot e m t , b aa , c nm P s t rh sil a aa nl 1 0 r u i e n T t,c nu m i a u 8 u toarele: t re u r a n ui 5 m VH e lc fia iA a , pm v a nl 1 5ap J . i saoen d ln r ra u 8 , s s . m , nr n b y n i a ui 4 u cm cem li ar umses, i m ne iln t i r irt p d e r a c a fti fe a a l s a e o s m i d m i rnu e s d o lA t ia Ml , ti i sii ,ru l r i ect t Wl m ir H eLc p c id i u. l i l c e m t h em i a e
191

mi rm li , z de mnenmre a u a ruou ci irt v foe l u e tm i s ue n c i l s n n e e ee a s, c st ctuao oreDrd i d n d iport mi i, o l ft g l al ra e i e t s e a. i i v t i m a am e t n c c J e W i Bt, o Ad w Ee W i a s u c a a s he a sHl n esi l m t , e t , r l n he u u i t t , s n lreao cei ao, manifest ciudate pe care le-am u a a ft rt ftn cr s oc c s rile mno t ea p eauDm e ia d f t u r l u nezeu. n scrierile ei, Ellen White , n p te i r i mr la s m ne cdate, numindu-lp ve au en eua ct a ftii ve e ee i r u s e r in l od i Dm e u mnea a uu i f ti e a e i ia id u n e a fte Dhl S n a a id n c f z, i r s u , r v ti t i n poporuls e ce tc M r R. ft ct e j ea Ia,a a ru a a oeA o a s ms d l rl r et e i s e a Dm e u C su n cn! ft ea , ucuoo e c u n e u i r uA o, f t n n a n u z? ga sd p m a r m i sbi io u dz fuoi in t p e c l v i l i n c d i e c F i u x t r er c , n e l r n t . x d m l a a e ni u n i lui Hristos, ei au contrazis cel mai clar avertisment al lui Isus, cnd a s sZ ai a u c o t i n d Tt ces e r p : i rn ou ae m ie ta l ree cu. u u o n n e, c a tn r i Iep e u n e c de t p a mn lr iCn ca a cs n Dm e u s l s e a c r de t u z,n n m e e u u: e c ap er rua lNml onl n va a c n s a e s np o c can u e Dm u iuav l ue v u oo l e e u eoi v ntmpla, va fi un cuvnt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a s si r n l sn ia e e. :) p d n e -a e de ( u 12 . u n d z a: tm lD t 82 Este exact ceea ce a fua e i i a l8 in a l8 .u o in u td n n 1 3 i n o n n 1 4A v b c v t in u 4 d t u u 4 rt nml onl u-a ntmplat ceea ce au prezis. u e Dm u i n s e ui ntr-u ailp u p l a e i e n T t,i 4 n r oa r n u i i d ns P s t rh d t c t b aa v t re c t u n fr r 1 5iil f p f d p f a e i spun e u i 9 , t a U a re a ea d n b ae 1 nt t n l ot t u s , v t tii u a l u ,a es v oa cr i m iru d ae r t re A m d xt r caes ap s e l e m o e: c c i e rti c t es t l care descrie un fals profet, aceasta este practica nescripturist a i c stabilirii unui timp precis pentru revenirea Domnul c s a m u. e t f ae iA a i i r ao fu p t ai n m aC .u e ( d o l h i l) ft c e r fo a n . Rslf a r io o, s t nu c d tT slo tu e vt r n i c das s v man m r r e n p c r e e ul s n u e a i o cheie n anul 191 Dc 4 a . p ze au Rsl ft ri p t a l9 ,e e u s rir l u e a o g e r n 1 4d c n ee ece i sl s et nu u 1 t c se t g p zeaa e i p t a l 8 ? o ir ri i rir d ns e r n 1 4 n nd a et ece v t nu u 4 t d ebe 8 , nmi o l d a a e mged m a e m r 1 4 l u a d u u m r d a r o n c i 4 a u i p e z i, a W i l td1a , c e i vi i ap e u n e hea ra e7n e sai n E s ncDm e u t vs , in p b z . u u z i-arar vi ef tudsa u d n .a c u n i a t n -oi nsn n ef a e i i e t ut t z u e l a v ti t L np, a t i s s sue a u A lm l a ud l e i v u s p s ei m i s co u m i se t ma z i -a u t s . o, t s c u , a te cen mr n s ee t P a e i i ra v u p oa lt e p ca .e d n ce u z l a , g d r te v t ia t negat prezicerile lui Miller, Ellen White i-a t n d p ce v u c e e aa z zd l a e r n cl esit pce Dm e ue i-o W r ca m e uu at a , a a u n erp s ( o e , pu m r e r c z sn d t hLt F c, 1. o e ielk p 4 t t o. ) l
192

A e cDm e u ft p a rir d a l 4 n a u n ea sm l t p ze ai n 1 4 seamn g z o i i n ece n u 8 n c a fi considerapr tee d n Iep e o na White: tid d cra e i . tcs n d m eu t v t ia t u a sie ez d r e cmsupm l e( i Ml ) B ec , f spma e j r u i g ac ir ir l ru n i i s a l i u n r d l , e a rp su i d c a pr t v r l Dm e u( r u e i l n i e iu id fo e u u n e E l sn m a n r eu a aa i z ay Wi g p1 e ss ze c p zicerii din anul 1843, Ellen rn ,.)n rn c eu r t s 1 . cc d i u el e W i ap : mv ucs i p fet cpve a l 4 ao he s s A t c r i u ri l n 1 3 ft t u z ha o c i a u8 r s r a d m n Dm u i i c ur u s i a cd e nu t e dm a onl, n i tb ecm t a l u c m n e i h b, t e e u c a r Dm u l ao p te a us r a u v t onl cm n u fteel i s no a a m u i a i s s e a c g ld cce( r Wi g p4 Pn c s, c e re i au ay rn ,.) r a aae l u p e a n ll E l t s 6. i e t a a z i Dumnezeul cel atotputern dgai e lrird a l 4 N i ea up zeii n 1 3 u c f e c eci n u 8 . e n a aa c e l Dm e u e e b n ? i c s, n a c s a zar u u n e d n i a aa sm et u a i z s u et pentru a scuza propa o n i E ii d n s n r l e b n . a ns i o ip e i r s u st n u u: i r a M e d i d a i8 -1 4 ft mnea gra a c a vent i n 1 0 8 ao o a ftelis a s n i 4 4 t s i r oo s puterii lui Dumnez Te r t o r eyvI p4 ) c e ( Ge Cno r,.V .2 . a u h a tv s , 9A Dumnez ee t e o al e r tt p zel f e a t e s fu rp s ip t oe rir a , t u t c sn b nu a eci l e s pentru anul 1843, c e ra l 4 tpt n 14 i nu u 8 . Dp a l8 ,i neuEe W i sun e a n n s u n 1 4vi i l l u 4 z l i l he -a e ,a j g d u n t ti t u a r s z i L e ta e i i -au privit ca simple halui tn i c an p ,d n l b ae l. n cu v t ie t cai a a d c s ua il ie ur d jue Ci i c ze eo t esb d eoa i u li h r ni u t , ni i t a fi n r . a sue ct W rtt Lt F c ( 2 1 7 l citat pe o l , ae A o oh ie lk p 2 8 )-a in ra d e t l o . , 4, uud t pen e ce ro i u a fti a sa nlir rt i i a e bn t m nel ct : u ne i i , r a iu c e i r s e ee N p ss vi ise hea i dipira di , au t o u i i neoi i cf de s i i c u t s z l rW t i n u n n ev a n m ar e cs t C de ce num e vi ie Dm u i cd i u . r cc a e e n. e . e eea i nd l onl t z u a sunt, de fapt, reverii religioase, n care imagin i i a ds c tl aa s p eu o r. ec b no t pes a o i da s r eia u a cee ju ni ceeb rt ect e r en m i i es u l m t sb ee v i , t e tn r e Rv i s t e o f r p a s ri a . ei sunt i e re u d d e i t s a e is Ale . ei n l u l : co e u l o e u g religioase. n orice reverie, lucruril r id tin ra s e on i n u a eo ea p v n v r tir u sd . ti ui J e Bt,nl ne d i d n ap l n p cvi i o p a s ud t l ra e i , s s e t i ne sh e u ir i i v t i u a c u z l e t u l Ee W i e u o p d u sr ed d ia p l g u l i l n he r d r r u lti i e el t ru i. t a a o s i b te en t i Aceaas r l D .a i t u r cdf u ri s eei re u . Cng , tu i e cpve t t p ea i M rh a o l r i a, i r l og e vi i l Ee W i A mio aeeed a ria i no u l i n z l i l u r n he u a ft i l f i i t . s t m n m cea e c ou dCng ca n vi is t r i r d n , n cee a i t v d i na m n o e a v t u st a rh a z u e a cu ale lui Ellen White. Fiind descurajate n manea a i te a -ziselor f r s a d u,u u t pvi i l a e tP t o eo e a r d n i ,i neo u n t. e r p id d ri p m z l r u ca nu ra
193

e t d m a he a t u iu ri lv i it n p , s io n W i a v d i pvea ed te cu n a t u bc i r ri a a c vi i e E s n ft o t t t n ic e i no i a p e A o ce a e a s m osd z l . u r u : m s td n t de propria mea expern ( r Wi g p 8 Ai atz, p ca i E l r n , 1 .nm i rud e e ay t s . ) i i u a t e ee ug c p pi evi i s s m lu v o x rn l u r re ii n a p : i c u p i n oi l z , u u n j l o n l tz psumup u Mi-e am o i -a r i eo l e s n d-i: pi m et , u n t m ca s e d io e e n o (Testimonies vol. I p. 597). Oare vreun profet en n r i is v c d ca al lui Dumnezeu din Biblie a vorbit vreodatf lct Dcee ne a s? a ar l ea u a su df t cvi i e ute Dm e un r tb t s i r e p l i nei ndl u n e -afr u s e g au z l s u a z, ie i t m coen oee e sd i n r a v cdincioas A aara s iu v c s a tce n a a . et a n e su n c v e ea u n e Osv i p l a a l l i r i d lDm e u b r a uc e a pa a gaa n z . e a ft et b b ue cerm icl am t,e r a sa d d i a li a e ae i r ia p t oc t i u i rt , r a hi t n l nu b oe n b . Dc en fi ncurajat-o o t te c ai a fr u l a l -ar c sn a a il,rie n ta na , , i n a vi i e E aur ep pe o v e a asta, n capitolul i nei a seti els; m e a c z l . u fi d i i v e d e lo vi i e Fo f i no i i i z l za u r . Fundamentul adventismului a fost pus n anul 1844. Viziunile doamnei W i a ft d g e a tz, a li n a l 8 ,-a he u o a u t m i i ca a n n 1 6s t s a ru n e . u 4 a u tir s a l, u a e s a u t ora u i d g ea a tu d ca -a d g d t a n e bui p e a ci c r n ri i sanctuarului ceresc. Mai trziu, s-a d g msucoti g ii a u t e j er e n r n a a l l r e d Ao 1 d a araro ae tei o s rrrhi p . , pce u t fm ds t md c tio i c4 u r m er na a ui ce . T t a s lr i uft d g e ii e e aap ze a o e ct u u a o a u t zi p fs rir a ee c r s a d t l ece revenirii Domnului n anul 1844. Ellen Whi a p c s a lr u u d v e,r e u t s s a t tb ei t e ir o a d e u bu e i n ni a s p a ia s b r eu -a ia u n n s schimm z p , aa d m z Dp o a , a, n m to s p a . u i-a b eaa tu dl p us ru irp a s s ru a ir s a l: a u l a l v e, n l p u o ei tn e b u ie a s o ein i a u l a l ds b mdtu ca ea tn es u ia p ts e . ead e d laeaa l, a ri c m tI i p cr ir batu e e n ao l ts c, L uP a ,r c ft a u n e o lr sn a t di su s rn c e f t n nerea sabatului este mai presus de toate poruncile (Early Writings, p. 26). ntrebare: de ce nu i-a p I s a cc s a l r in n f a s s s c e a a a t pm o a ,n i r u u lt b u i i u i e e c s t , e r c l u e n c o en c a s n p t -a i tn p d u r a , u u p u p m nu n c a s ul soarelui? Dp 1 a d lrene d n Ee W i a j s p i u 1 n eu a ra e i , l i cr t v t i l he a n l o t n t u a za i s r N e n a a r n s p u s nln i u e . i n u m in i u s e u pm m i d zt n b m treb i r a oten i ef a a o e m i u s m i u r t i sri ini r n a n a l a a un ti a ipaa . e e , m i m t u a c pi i oa i m rn s retras din adventism, din cauza necredin i m rre p t -au ui en ti l ea u 1 1 o l ma ; pr si n a u ii in u s 8 , e o e l e u n . g t 8 su i r e id e flue a c r m ci n d l r ,
194

i ai r p i l E a c usf iln tm i a l e un o n t a e t inu a r a i z i ae i . n p e fe a mult de l ra e i d dsueA aa r r.l eas i i d n e teo l.c s l n i a Ea cc d i v ti c e t i e t -a gj t o n rt -l i e a i t ep t ap iln l a p eA l u ss a Cng c l e r o i fe a rs r i pni e p rh u , nu rnu o u a . t d s i g a i -i a f ee a a a iln a p u l eu e l s d arpc cev unu s r c a d l ner e a i r e fe u a ei. I sia su i il W i crD .a i t c u a oc o eo l l Ee hee . Cng , r c t r r u u l s n t t M rh si s d ui a td a u: re a i tirBtri u e a o l iee m r a Cng ,d i ue s l u u n nn iF t rh l i l H kl e a t iln a p epcep s rup. Aceasta aproape a ruinatv o fe s r i ea s r-o u nu u a , r e oA o e n tb e is u d cdinc n t E e . ct a n u r u s f u i er ii or s ei m i ei e s i n e oi i t . t p p t nt s i bo i c fer g i u e r i cm r n iul o ie e m l nu e h bi rr e n n i nerale. Sunt c v s a s t a v r ii onul a lec o i c d u e n d i e o, m u i pc a nn , c n m e r cdincD i v a n d s c s u d eo e in l m e ( tl r k, 24 o o o t i o p s n d o c i aeC e i i n i m u ra t n u ot Bt e t mai 1881). Dar, n data de 6 august, James a murit subit. Cuvintele spuse d ea t cr luoe f t c sil ao iln t e lr l c ec aa u oau ft fe a n a a nt pl i s nu vi i ed aiE u o a p a t tv Bt ap c i neie l.l s i m n u s o ia ue s s z l u i n i le a a . l r u mael W i ac abiserica de o rupere. Astfel, Butler devine un o t u he s p ra i t t l ru rc e ru ra .a fa sc r cEeW i i p e ip t r ti n Drni lee t u l d e tn, nu m oi i , n , a l he n t eea . i rr e s tg James White nu a fost un om educat sau un teolog. El n-an les nici e e a ni r c nian ac t i a e l r b i, i g a , i li i i B l n n e ,a rc c e c t t b i i gz reori consultnd alte traduceri. Darul lui a fost n domeniul afacerilor. El s-a o p d cdi m ci d ns, md a c a el ie ii v t e n o p ticul.uo e ut r l ra e i t r a C t tca r a p l t adaailn ra d ns t p e0 en e a u i et r o p sa e i i d3 da , nu b a i it t e c c e v t m t il scos nici un comentariu sau vreo carte cu subiect doctrinar. El a publicat d iLe k c s ces o ti i l vl si o cf eh a ee i r s p ai i i ao i u r i S te, r t s e m e u i , o i e l, f f irpce p l t aproape n ntregime de la un alt u Le Ml ea aru -o ii io l , e r ea autor. Cn t l ad i pno e ai i i c l r uoia u n i o n t r b r dci u i i b d-o i sv i s i u d e a e i , ra a lai os e a e c a a op a d n cev uni slt . c r e m i m l ti v t ia t e c icai D a v n c c i, c r a ect scce , rl lerua lo N i,isi u pa eez i e os e lt l.ieni g ei a rtea f a zte r c l c o o e a l,u uni ni r sg or a e i l d za u n a iti m c oi u d t a d n o ei a i i a c a n r ci n v ti tr u t .p e m l ta e ra o v i a onl a a e S e x p, v r d p p a r e u n u s e d a er Dm u iu u ne u primit-o de la Miller, iar toate datele profetice au fost acceptate de la el, f s i a i c eis a l ao l tdlBt, p u acm n iT r a tu ft a e a sm r n r h b m . oa b u i s u a e e c o e u -amiaza, ca timp de ncepere a sabatului, ceea ce s-a ur a d a s p
195

d et f ea . ie etn J . n esce s i a o d ai r r A n r n . Ad w,a a cm t vi o oe tv i s N r r hb e r s a l d p u S ru i ea a n p e a tu u a s o ei a i u c a a a c ea b u i p u l a l, r cept c s t et s i a . ei c r s ca l ceresc au luat-o de la O.R.L. cm r T r u ia t ru h b e oa ri i nu u i C sr ea , p a e u C sr a n n -o. Mai trziu, au ri, ce u ca n ri a b d a oe p r d e , s i oe aot l tea n eseicoti e j e aiec d u d lAd w tr err msen rt i f iu o a r oa l e a g ei a r u coarne, pe care au aplicat-o Statelor Unite. Adormirea sufletului a fost lua dla e i iei cce c a a nlc trot e d n dzan iua u n u j s o a v ti t u t, rn rd u a n verse amare. Da n W i n a v m r uumrro a r a sii e o a he u a t aa ni a er t. c c r i m t u c e fm o D r l ee a c an ra ,c s s d o m l p a l td lai u e ies t e t e a rt uo a j u e ea l v te n a aa tee t r se a autori, care, preluate fiinda ftd tee st e Dp 7 d ,uo a p td asni . u 0 e s aa i ii e a d p b d m a hes v u d ti eiiil ea n e r o n W i ee t eo c i nu co i o, a t t z rt d m n trf S e x p , o y c d n r g m ce n o ea .p e m l Mo a o a a ne a i r v a l s r e u d n m t ta a a e i .nl 4a s n uc e r r iai d a de 30 d ns Au 8 ft p t tn ve a v t t 16 ou n d uu n a : n t august s-a ti u a eW i E e c e nm i v s c r c J s he lr u a a a t sot m t . a s i n r d e a a ni p e i i a ab ed ad e E e o e ta v u fcu rc e m ii e c e ta ar c ,e z tn r i n ut c . a t bn i a d1 a o ts a . a i s d et r oc s e9 n i ae c M i ru -a o d c n l vi o i fr r tz, v i James White a fost un om vi a ce v uv o l ael, c n a a ti r fr cr v d l ,r e z i u ot a a n t o od i tr Cng s n mv ua s r o i u vn o n o e a i tp e L i m aa . rh u : -a td ei rn -i z eo v b d ntr-u md u t p e a u e a eo.ae W i a n o d , i c e n r c n d lJ s he rn m ai o c m t s uo u i t tdeaun cp e vi ie iu t r ni l mai mic s n nt au u r i nei n ao a ic te z l u l t ce e semn de ntrebare cu privirla s vi iuo elu v ni e ct i n ct tce a a i a ee z , u a n e c un respect pentru ele. ui i sa ave Ee W i ao p ali,e r a n l i a n ii ii l t e i e , l he ftr sbp t m i n t s e t nu m i lo, a p rut pu jo e ep t ac c ac ra ca ee tm ca t rei e r si i ti tc i u a l , nu r r e . E euoud m la f t cc m i a p ta a rlu s c s te uin a u e am r ae m ti l t nc ipl a e r ea i u ce op e c r eao a n ,r j sin d a c u sii i ft d a a n tic u en r m n r l ee s u t aa r s si doamna White, ci de asistentele ei, ea doar supraveg n a a cr h d c s lre i e t ua . Av t i o ir sii lui Ellen White ca fiind inspirate. Oare d n c se c r e i i nd r le t e tt l td lai ro,ru l e d ete td ee u e ea lsi rp c i crar eda fu e xl a e c ti e m u i a ir c asistentele ei, sunt inspirate de Dumnezeu? Rudel i m rr t p l e a usf t e u ti a u i c ui i i v c d ctcm oa er p g i e n l i nd i a s i p t te u r t a , t a e a , n ee r i rn a e t , m e nu-i mai putea recun p pet i p p nih r eece o t e r ei r ii i ca p c a ae i n a oa, c i ir a a gjd e z i Cn an as v b s becl g v u r ea i c e i l. d n cerc o e c n ir t r a si n a care locuia, ea s-ae t md e n tb t i s n ss r e t omc i i r u s s p e pa n ac a e i e u
196

opreasc N i n d t a s sbi i ua r c p i . i ua ir ct li n n p e n o o c n e ee c u a m za i lri e r l t a s t p p t c a c ee a l u l i ei en cti , e r u s c u cr r , a a o z e m nu , a m t z scrierilor ei, au fost preg i dai t el. t e i d a e3e u i 9 ,l W i c ei ain a p n a d1 fr r 1 5 l hea ec e e n r t b ae 1 Ee n t d s c tz d o pria ei c ap t ii n( ii 9 ) o ea tda o e a ,ree n l i 6 l1 5 a , v s ep a s i s ccu 1 ue 1 m r l ra rp 8 d a . u mae s m rre i uft i a lt 8 e n Dp o t a ui e a o m in e i ra , ti l s a . Av t i uo st u p ee l m l asi d n a ft isc e suc ptl r e ii t s fui m r t o e cerilor ei. Care ao eclctaM rre il W i a a t n n d a ftft a sr ui l Ee he u v t d e s eu eo ? ti u l l n t u e ia ca u ai u srdso rrio , n eere c i r r e npi epn eep c v a dg irc e n m ii i t ia cr r e l i ,t u cerio .o a e i i d ets l g tbo c i d a aep c T i v t i u e n af u i i u j e r cr d n a v i t n gi t e , , u sr oia dt tcel becEe cprin orice mijloc npi s f eo eel eir .i c r i t t l a l t si a i n a p i simm rd aeir , a cel becid e r ob a ebii l bect t el eir f p t si l i n t si o e l t si i i a i n nu ei Babilu t e rcru sae e irm l o l z , nuez cp m li u n cu p t f ct l s . e T te rai fteco ti ue ee ft ot on g e o d itc sui n st Ao e i i a e i a s da n rr i i c. s gs a s fS ii ea n ren c pvea a i d e n ma .c r ib d n er u ri le l ea g t r l ee u fie i r a sr sba tii a s s V p d e cs t a e t te l s eE ap : o o d u mi va aa a n i. u t vi n d ot d ocen j lre( s oev. p 8 . s e tr n a at u a ei nsoI . 1 u i c i i ga n cr T t i l, 5 )n s m nerea d r l ro e af da u i e f ac eao la s i i o er , ti f tuc r a t , ft c t f t r fm d i ee n p l a n i a s ni n i r xee a , e t r p z teae li i ea a s i tm, r l n p , a re a cr edi, r m u er cea c u e u e n t vai v i n m i ru ft l tsl b d e s sl of m lMie a iao oi a n n ea md c u. i tz sba g e a o z u e ie t d i p s na fttsl d ns d pcap t i rn eo euo aa a v t ra s r e a e i i r n o rnl fanciare m n i i ou ti i o or d m r a e i ,ctor f co ei ta fi e i e d ns a s ft n a a n s r c et e c a v t ee ee c d a t m i e p t reeo n W i ee e l d m e he s g i a i t l . S p ene r :Dc ao p fe au Dm e ud c n e u r a a ft rea l u n e e e -a n tb e a s ot s i z, v d ania p n e?Bius c m i a , e yao i e ti d e i n t e am r Hn , ft nc c t o m i al u l e r s foar s si tn, rr c-a bn iE uo l s t t u rc ab ss ot ai sue -au e n o p e id u m l v. c i r ac tip t e d p a r m r U i li p s u tue e r l a lu a ut l uec i -a g r nu , r n m i t . m ol ot , t ni s ra ut o l at -a bn i m l v r t pc t m r S ue ris ot bn i in -u m u, i i c . , m l v, e s rugat pentru el, dar a murit subit, la vrsta de 61 de ani. Ea a si n -a s-au t p t aeeo e a , t i u ut a -a avut mai r a e r l p s n ce o a m r E n g i nu t ra , r tu, i . m l p e da v d aeoa d u c o i uu r e-in cpbn i c nrt bn t t te ie lv e t ei iu. n

197

Capitolul 5 Unde este acum spiritul lor profetic? De la nceputul ti l,ir a e i a ri cee ir i ri r si d ns p ts s bec s e o bec v t o a t e n t si a r d Ao17 e re a tn re n i c e nm i n p .:d a cav u p f j u ii u e m i i e c2, o e u ot m l l, a o p d m a l G W i E td u a p ts u v sr l e o n Ee . he i t a a u ri ca a tpi a l n t . oe n e n u iu t profetic din Apoc. 19:10. Cnd unii s-au opus acest tr e up ca o ei i s s r oi a u , a apil ot e n av u p f v bec Drc v sr p fin a a a n re i n ir .aa m e iu rec s m t e ot u si u p ful ee o. n ee c iul p fi Cn r re l rs mr Ud s a m sr l r re oo ot o t t e t u pi o ot ? fm t c a m op pi c e u aa sr p fi i r u a ,u f ai r r a m i m iupi re pn r r n i ir o i u r l , n i ot , i m e t c m i nbecr d Ao 17Mae d m e he -a as tir ii p .2. o t o n W i l u si m i n c : a e ra a i t e distrus argumentul. Dc es n pilrec r a sii e a n sr l a ip c sr p fia sn c r i t c pi u i u ot t m r l , u i iu ee t p fi s lad p fi sii S iuino e ti i re ee s e re c r c t ic s ot t t c on r l r r ee p . n cin o c , e care a B l cdn a u pilreco i tn c t u i a ir e a sr p fic u S iu . b i e i u ot nn t r r p A d ,re ia e i ces ti ui ei ce u pil a p t d ns i nsg i rti ra sr a r ena v t t u n r c na iu t p fi ee o dapn r r l d o tra T r ca re is d etf ,r p pao e n i ei u o t v i l e s i o i r m s e oa . sr lre ie r c a u p f v r e oe pi p fi p t u n re i ne i f z s i u o t e nu ot u t i ra i d len l re nei e roeo e0en a p ts ea u a p f reP t p idd7da , ri c cr t ot t . nu ra iu e n s t ir r d Ao 11 A s oeil p t e u bec i i p . 27 ct bc a re i n si a m i e n c :. ee i i eni l a e i , a sr l ot a ftd ee . J e care a fost d ns c r pi p fi uo a sdA . n , v t e e iu re , s u t t c T os et pnpa p l a e i , vw a Hrd do n rca i r ii l u i i d ns b ae v t R i c t ee n d e l. a Rs n lo u r a e i ao e l e l J e f f us c d eid ns p u n ci v t e ftxu au o s ai t s cder i n, r audiat sau cercetat. Cpol a te 6 7 il e i O e re n s rs c a l c e v e r a a p a t ru e s d e o t u a n u u i rc T r ui c s e i he oa in i Ad n ,e r a o aaa rirauMl , n r ce v t ip t mt f p ze l ir o o i e i i nu t i l ece i l c fm ra v s e Dm uHi sae d a e2cm r 1 4 e , u c onl r ovv i a d2oobe8 pp n s n s t nn t t i 4 m tp E aru c,iL uS n L uP a . o ctus l tc n e d o lf t et r n c n o l r sn R io l c eft g t r i r a c i u5p t a v m i ue e ld p a aa e d at l,e r a a am l d a e r c s f v po l nu e t ti s e e t l i s tr.d n s cl 2cm r 1 4 ir vo e r eiAv t iu i 2oobe8 a tt ia jt oe e ii s t n a t i 4 na n g r ef a Dm u i r op t c r p a o a aei c r onl Hi se r u a tel. c s tr au i u s t nu ri e c r n e t oe ri i s ca l, ri a as se e p a l ao fu d a t ru C sr m ip c itar t r ft c e nu u i oe u r a ce o st 198

Dm uHi s L uS n d ,e n L uP a , coi onl r o o lf t a tc d o lr sn p s n c , rr n c e f t ti t n m iu a sf a ua,e rai ui e rcae l u ap e i s lp t f n i p t cs l tu e cti nu m t nu , cu a iertarea Domnului Hristos s-an et d u s a o l S n haoa cp r L u if t ci t ri e cu d crE Dp a l8 , r ou e e l d r t ee l u n 1 4Hi s r a s roe o p al t . u 4 s t m z zv a ce e cd c r i a aroa u e s al L u r iii ,a c s e lr r a i o n o l enol o r e t zv e m z b c c Preasfnt. Pentru a-u ia c s ez, v t i u tp l i co i s i a aria e i i fua l p aer jtc e t ee d n a c ea l l f t d zece fecioare, n care cinci dintre ele s-au trezit vener tz -au i p a i i t e ru s p et fa n u heDreiui csp t ae l o n a ue n i. a tr he e r cs m in i i cs oa in i nu cu p r ite u d ad cc n p n nl8 , n ti l ea n a u te t n a , n a 1 9 col a rr o r c ii i u 4 cd s-a td tr ui s i, r a aard csnm i nu ir u ei d cs d c s e eh u a e r no s oa i ehe a i e t a s i pt adventi ce se cd T r ui cs p c c t a c u rdl r i ei he ru ie i r ze i a en . oa in i, e m a a r ehe ui t t m a n u1 1d a l ui d cs a up no n a l 8 ,u ce -au i e s i, n n a ui 5 p re md c c tu u j s l b d e .sze e p l of t nnui a ns e a o z A , n gf t c ia o i i a u a n n e tii a a u a a trd s u v v o ta menea teorii. Do n W i a v r ed u ea e a a he a te li u m t u vai p r e ceoi eo ect eiM i rue uo fi e li a sc f t ta s tr a i i ft r vai r , nr m a ee oi . tz, a s oa f s rping p tene ien i f s n ea u c e a i e e s r i ed ipae i e f t a e i l sri e , g pl s ua menea teorii. u i ts s n e I na i oa .u a l8 , nu p id dv oa e a u f t p t t p n 1 4 e roeo er t t p m rn D u 4 p t ra e p a , re le h a r d m l o t tai n tmn d u n i a p u e ue r n o e r ie u cs t t i a t colele si d a e i a a eo pn e a siW i Hl c e e d n n c p id rt ce o r s v ti t e ra , ir r he o i t , t , A o,a s t dp ein ao a aei e uo r l Bt. erm e ftc s tr, c i ft nd e A t o nt s e t oe n t a s nu ih r ui ia Ml , p uu la e i ,u m i czoi Wl m ir m r n c aid n a n iti i . l i l e e v ti t d u o s leei Inu n l uJ eW i tr ui e n t af d tr. tc ie l a s heei n a t e oe a vt e i m t oa i he D l n ei n l n ir uin cm r 1 4 s n i: e lr a cd e oobe8 , u cs a a p h ea i , t i 4 Is at cb lg ehe d g tn re a spma st re a d cs r oei d a , t r e c a u al r s i n a s u r g a e i s l c z f i t ce re lDm e u r E i e n a ai r p sa av i u n e pn ln pd d u e u co r c na z i . za zea n aa e 1 4 l tc d L uS nL u i aea l i t , 8 , aru i o lf t o l u c u i pan 4 E etn c n c P a da n, ftn a p op d u rp casa r sn i et cao u m r rtl e d a este eft, ui s e e i n n re l Dm e u C dc s ee p ia n p fi n p du u u n e. r ca aas l r ue rei c c i z. e . et tm i e n i o e n , oobe 8 W rtt Lt F c p2 L f J e Bt cm r 1 4( o oh ie lk .) ae o p a s t i 4 A d e t l o, . l sh e , a m u a l cr n se rl e e t oobe f r t re L re o t p t u a ca cm r i r m o e: u a a ar nu m n t n t i 14 8 4. Bates mai avanse ad , a m cDm uI s re a o l ie in e onl u u a s z t e u s m z r i a l8 . tcs n e l tp e e e e e en n n 1 1I ep e lC e a e e d s g d p v u 5 a u : e p t n
199

aa l e u ce e f ie s uu i d i ut ei lr d a ,a s a n n a c n u u r s d l tu r r l at a l n ri n p , n c v se en p id p c ui di af care sunt n o i cr ri eo a re rj i l s i nn p zt ra o d iu c e i lor a n v.t c u l p vhai ir.i eacza i a n nm r t a c i u s i i dt i a. u i . u a e n e za p i. , i e u i . m irshe e a e g i r it p , cea eri s ie c ic t n r oii ne l c e t g pi i n e, i p e v e d m u u l p u i fa h Tpaa At i l ( e yc n n-typical Sanctuary, p. 10-13, 15, de Joseph ne T il d i Bates, 1 0 Ee W i a ovi e s t be 8 , s 8)l 5 . l he r zn , e e r 1 0s n n t e i n p m i 5 u i d u n ea a ia sA v uct p p rudI s L uS ns r r l Bt. m t i u ee tes o lf t oe u e z m l tc u n c -a a oadsr u a ad a u ay r n , 5 e p ptef i n v m iu m l ( r Wi g p 8 d ri i c t r tE l t s. ,. i 1907). Ideea revenirii Domnului Hristos n anul 1851 i-a p u l ar t i ai u n Bt, r a i p l tna li nvi e Ci oa lr a si e u i ca a i n . ed u u a e a -a b a c e z a u i ct r n d f t ee c d p e i e iln l Bt m e i ea , v e e u rc r nu u a s pu , ps d t tn a fe a i e n vi i l Ee W i A aa eo ta f t cr e n a i neu l z l i l he c s d n r z a u e li u u n t e t m se p l . vaa fost de la Dumnezeu, ci de la Bates. T r ui csn a apir p t ca e i i-au pus ei heu r s i a , n u d n oa in i m n c e er o v t ii t p bm m n i c ir r a te eiui cse sf r l a uioi l. a r tr he c ei oe tr p o o C a , oa in i n p i l e d n md cd a e i . l W i as s e r c i i o of t e d n Ee he n u ia i v ti l t n t p d p oi u se p i adventi oca ssfm n i p t ca ft p z ti t r ua a e uie r uo r re a d i l n i t n u , s e en e Domnul Hristos n Locul Preasfnt prin pieptarul marelui preot, pe care l purta Isus n locul acela. T r uin i ee i a m lmdit p t c ft ei he s m i u of e r oi oa i cs t t ia , nu c a e i a r et m cea e i .a te id n c e d n ue n i r d ns C a r v t ia v ti t v in a v t a t a , a e ii r t s-a p v f ui d n a mrm ie r,f c u o i o i n i Av t i u e ad ae i n ct r m t . e ii t s pta m d r ea c id lu m n i.e r ai u, n ar u s iu ha ea uiP t e a tr i nu f n i ce tb e m tt iv e i ea tcerea Domnului Hristos din Locul Sfnt n Locul Preasfnt, n lg r e e d a l8 . u ae tu n e Dm uI s inm L u i n 1 4Nm i ud r onl u u e o l n u 4 ii a e a s, a n c P a .ate u a n p td m r a e i p e f r sn C a r nmi c d aei i e d ns u a i eft a, f r n c a v t ti a t m n iC u n uo tr a e i , a u cns e u. rt l e n c dei d ns l r uip tt ei , c s n oa v t n g i n t r un loc n care Donl un m i t s n d n .s d co e m uI su aee p a e i i t io d s s, u v t iE e n l t oceg e u o e n m l o r a a men lr i c r n le, m a n o a p p p as i e r c e m i r i t o g e e uu u a cr i m tu a mn t a a r e il W i sii e o s e a v r cep l Ee hei oal i t i e e n u , r ai u l n n t a c r , o ee tcf d u n l sr a ui Dumnezeu. s v u a i Cv t ipa l t z i n u n it l

200

Capitolul 8 S iic p m a n s t p l t cel o r it r uu r u i e rr e m o o e neba c A v uc i ua eomd ce l W i a e i i m t at ln rr o l a Ee heid n z n po l ti un r l n t v ti t din anturajul ei i-a tee im cel c r2oobe un pc d i r o ne2cmr va in a r ,t a t i 1 4 i2 cm r 1 1n ao m n i p t p 8 oobe 8 ,u ft ue e r tin , 4 2 t i 5 s tr nu co, s n realitate, lucrurile au fost diferite. America trecea printr-o trezire sr a, r u n e ai ao e cDv L i sn Cae pi l i Dm e u rita n a ad i go ,h l iu a t z d c m i i v te n rs Spurgeon, D.L. Moody, care au influen r g l e l W i a ne au . l hei t ta m Ee n t sue i d s m ctb e csdp ei heu o l u a e ar u sfia tr ui csc i-a t a ei a s r oa in i privire la mntuirea necredinc r iu c o ru , x rn ii . a si b p ic ol E o r s o r E ee e a V w ea a p l t n Saratoga Springs, New York, n 1851. n i spceu u i -o d e , r ba c a aru , c i c cc m l lr iiW r n c s b uoa u n uu n ue c r nA o e t o r a pt v t v t t uu d d tt Lt F c e n T t,a n a p et i c e e oh ie lk i re rh d u u o n n i p e t l o P s t u r m i m dr tr ui cs D ca fue c s?e rctr ui cs ei he eeu ti e t P t ei he oa in i. c a aa n u oa in i ao ii a d r l t i n a e ri e d n nu trebuia ft f t eei e a o g e d a e i s nr m a a , r u n ae t v ti t s n i e rer l EeW i t i c s eri u l i m d p ol i l he e e n t . a l8 ,d n p l oae nta r Wi g,e n n 1 2a e i iu i ct iilE l rn u 8 v t i b r, t t ay t s d t c u i Ee W i Es n io ae lri ct , ra p ul l l he i u cni p tau i ee ce a r a n t . p c r cr a si a a t e t a e i u i u ft i. d a a p l c n p u d ns l, a s ms Iat soo d f tu cu l v t m un o o n v aui a m ea j uo oi, nu n fop m l W i n i p a a ftm e e ra ui m r i Ee he n u t se s sp t c os l n t . lreW rt hLt F c, b a nl 4 an 1 u a aA o o e ie lk p l t n u 8 , p i 4 cr d t t o u i a 1 7n g a l c siu a l fta ed i ob p t e(ia a c r r t re A o l f em si e r ic ce u e m o e: s l pi l nu e r r u s ca m ce d 1 4 c p t r g l e e n t r d n i r i 8 ) a ie r ne au n a e a n 4, a nu ta m p a pce u n eae i-o j gd n pcecr t s ea Dm e u rp s, a n i o eaae co r z sn s u n u l t o ce.iu tea,n d l ct t, cee r u es Ea c upce i u ai A sc tna s a l rc z l u i p . e i r i a a tca r d i care au respins viziui l Ee W i p c a vent tii neu l l i l he ru i n t em , necredincio n m iu i oa e ue ftc d e i u aa ni sdm n i, o ssi di i , c n tr a s o n i a 1 2pi f tucs fua m cn s omis nimic din 8 , o aa u i -a tf aa u -a 8 n f d pl c i i r scrier il lu l W i D cs fua su uP t c i ni a l Ee he ee-a c ct c ?e r l i ee il e a n t . t e lr nu , e n ca l 5 EeW i n m i e a ie tr n p du n 1 1 l c u 8 , l heu a r eni n nei n t cd c a s i oa ui cs Iu , ai ot sa iu n e a d zt he a c a -zap fe l Dm e u r n s i i. t m s rea n u z n i s i e u i e e li i e cm a -nm e vai v hb a t r edi ! l n 1 a u 1 5 D . a i ta o l ct c p ce n 2 u s 9 , . Cng , u r a sii e a o gt 1 M rh tu ee r r c e , si do l ce ai oa eu ia o n m i c etu i l m i p t tp l i d m t -a r i u ei s r m rn b ai ventiste, c
201

vwa Hrd stn -l e b e R i n e l, i u s r u i toate scrierile de nceput ee d a fu d pl c ale lui Ellen White, oferindu-i cr ce r p eau I lri a e u n o s l.a u l r a e si i t r p s etu iDa ft d e s ca pm sia t u u do l: r a , rc t m r i c o e s n l iru g re os i i it r r a s d 1 a u . ar t f r ors t la,a i 2 u s M ji e ri n t u pci r n gt ot a al a o i n e p ticipnd la ieea r Vr e d a ti p m np ei v n lr dt .otc o s r s t ce eo tni l b re u u e i n s r rentoarce. Imediat ce putem avea o ntlnire a conducerii noastre, voi p en iue c o e t i a i iosid p d i . u u dcisia a a a p v c e r ez C n s r r s , r o i r s e ci e e scit s n F ns . i x Ator cs n a n, iete e a r c M Wl u u i p e D t c nr , m t a i a c . o lr u: e ui i n-a m i i ti ce e C su n , n ceeti d i m a r i m dl l ui r c d eadui es pm n i a . g a o u r ira c cee aepsle ctd u e e e i sohe c s m i e a a s o mn v hs ed n s n t n lt s ee c t c i a li .m tt aei ce -afn i cac a u c i A fr b ei r r n sfl v Dp e nt e i ot n u n i d zt a t . e a ae ace l i m p t ta n i scris liderului Wilcox din nou, dar n-am mai t t v u , -am pm v o tu r p s s ed t p l l ra d i s r i rd n u . t ve f t c i i u es le it e a s n E e in a u d i e cs a a s p l d e t t ec d a r. ez l d a ct u i i en p u r le f Rfu o e ee b ai c cu n n n i u a u lr a cll i a s siien p eee mi a d a a d eau n ct c rd e ts c am r o d u m ee r e cu t a e v f tu ee a a u i l s t m. p lc e t e Or b t imt i ia oce l bec e n e osc a a i i edt s r r a ir v g l f e e p , o t i u i a t si a hi l s c o a s mt e e a p ireeru l? uN in d t e! ct ed d a c e g i tcu i ! i ua ir l ee o o r e l e tu N l c ne e E s t rdtcul!aa e i l dza t l s l u m n ee e t o Drd n o ei aa e e t e n d ru lr v ti tr u p a ee r i dtcu o un e e t l. e ru lr Un tipograf, pe nume Claude E. Holmes, a avut acces laa e s ta c r u en m a br ceutrec r n u ita l EeW i Eaoa na s p ttsii e b a l u l r n sa r l p l e e i l he l c i ee c n t . pt sute de pagini. Oficialii i-a cusd p p il oa , rl ue t e n o ane pt d e r a a i g i c ie a a ru t no en , ao d a rd m ce c s ise ez. c sie fta f i i r A aalta fa n c l s t a n . e t u r z a modul cefl a p e is n sii srea na o i n m n ua c dc r ipa l r ii c ci i lz a u r l n it e ee l EeW i El ecoceutcp n ir a e i s u l i l he i c er rs ae a si d ns n t . e r l a n c ti bec v t a t ca n i e r d n sri i e ipaa . fa cp f al Dm e ui a usrd r rec r ni lere l i u n e s nv o tp pi sii n, ot u z -a c e a oi r ? l e Aceasts aesg n a t c d m aW i n eedi i iu t i n r e r o n he u s i u a a t t v n ipa , au ari. n it a c sr m p ts e n

202

Capitolul 9 Filozofia viziunilor ei Sn d e a n n a f tuc vi i d m eW i a ft uto z b d t l a u i i ne o n he uo vi u ee e p l z l a i t u s d r e lt p bml e d c i i E a v probleme cu o rua l r l er i i ol e a a t a ztu oe o n p r. u st u n v c p ai a d i r,p pecape i i m l e o io l d e es i els,a ls s e rs m ii t c t e i i te i e e eae u e ue r l a u cz sc p pi vi x z. sp p bm cn aru ie n r re i ti N n oe e t nr oi z l uni. D . a i t c ou l p r f ea e i , ra a . Cng a u s t c ae aue id ns ce v u M rh nc n t t m v te a t e viziuni. Toate au fost since urud l v r i cz ei n i e a e t pn ziunile lor. Dar toate e u oa ,e o ei ti.aoi r-au opus viziunilor avute r bn e r a sr Psrl s a lv n v s i c e e tio d e fa a r u sm ii vi i a sueJ e el ini l u e n t aa i n Dc o lia s e , n, n a b z . u m White, nu ar fi ncurajat-o r al Ee W i nu ar fi devenit att , o bc l p b i l h n te d iln . i t e i rielsic e i eae e nu t S p ml s i p pe a pe i x zi fe m o e t e e , i i e , talsi ti , d c e e i d mdi e i p i s p re pe c er d c e ec inc ei e ois ec u si s re l i n co d l , t c ft v s aauEe W i A s u u ftd i ean dsue i l l t i i l he ct c ao a s e, o l u n t e lr . s m d si e i e l. tcs n e : i ae m prmnl i aiIep ean -e t m c id ii d a i u s iM r a ie e ( s oe Vl ,.5 Od pr t ii p t d T t ns o Ip2 . a ,i id m e r o ei i, . m ) t -a e u nl nu u e s t , au e m r rist S r a i ,oIp 1 n a c a s i u ee pi l f VlI . ) p m i m n t ( i u Gt t s ., 5 . i n miu r e c m i s . eaa ft a r Pe i en cd u atic i dtm o l t n -o rt i e ea re. m i . su t vi e T t oef t Cu h oI . ) i n ( s ns r e hr , l, 6. z ei i o h u m c V.p 7 Viziuni n public. C o e l u ae d i r a r c d l a r u , n cs es i p e ae g c te a e n t p s n s tp z t nia n s d l z s n eo e u ra n re e i i d u e ea e n o . en c t o cn a m Majoritatea viziunilor doamnei White au p up l g e le a r n ui n e r f t b, c na i c d rfr bn f c deu s v b c r n A s a e o t oa ,e sr aa o e u ct n a ae l v i n g u ra v . ea fost cazul primei ei viziuni (Spiritual Gifts, Vol. II, p. 30, 37, 48, 51, 62, 83). laa e e g ai de. a c dmdi a t n i dax e e a oei e ec r c i n a r a n lT t r e l i n a cp s ne ti s te tl x e ra ue l p eo e i r u d a a a rei ecn E s n ra ls c n d e e g a l n li . e u ee lr i u a dscitb eau t e ra a s ltu u u c n c eietei cca p t e a u r cr u t nr a n ll, nu n l cto l o s f i c m i iies e r a v . c s eete n t nie am n r p t d A aa s sr e, r c l c te nu e r e t t a a mrdar nm l f in a se di r. o i o a su im i ceur e ti b g i u e n , r f s e e e ia m i ae ii pr rpae s g n t r l im rpaeOr ae i ee e ci e a n n sri . i e sri t n neral i c pt s n a ald mdi c pvea cse esr. o l , u m n l e ec u ri lae ld i i me p ue e i n i r ce te e S u e d c c e n rpa t p d r l v o l i er a u e i n i u i i o i si e sr m l f t r ziuni (Life ee Inciden , 2 ) d n sre la s u uaid n l e t p 7. v t ieer a ct c cf u emn s . 2 A e i i f t e lr i n e t
203

supranatural n viziunile ei, dar, de fapt, este un simptom al bolii de care ea a suferit. Ip t d se ee i r sc se fr i m oa a ei . mi s i eo ir o t m a ei rn n F l tc e ee nd ae port t n diferite n raport cur a i m n Ea a e d m a he oc l f u a .x t r o n W i i ti e n c aa a t . E s l d t Dm e u n u m rit g ce v b a e a E e u n e u n u o ri a a o i u: s z, r et r , rt . m e u e d su i e iou D n en u z -a a o l mu i e l t u m crare specl. u n e i Dm e u a z ne-ah al lre a r d pai( s oe Vol. III, p. c m t o crm i e e tel ei ns, e a ua ga c Tt i i m 257-2 )Ee W i am i p :P s d e s u m i a 5. l 8 l n he t a s s t o d c n a m r u o ve e d o mnd ocel f v a atlre T t oe e t e e t ira ii n j u a ei ns va t c r a ti n e ga n cr ( s m i, Vl, 5 )a cm i ue ..a i te re c ou oI . 1 Ie a p D Cng d p a A u s t . p 8. t sn M rh s e : m n c -o de aproape timp de 30 de ani, dar n-am auzit-o i d usd nia mrr n c t o ti i m c u sg p a ni u. d n d za t ri r n i u t i nl Av t i e i a a e icua n r c, c u e ii t u pa d l a p t e en l l ta p e d eu s n i z re i d i i i e l a i a i s i n z eni e l fai ia e p, r n e clin bt fa u r ue ee a ap d p elr i amari dect a a a oti n f i r s se r a c r i ti i i m ce u s e u u m s sr p p oc a . u i p e M r r d ti . ua ool Doctorul Fairfield a fost crescut ca adventist de t i cr r o za t fti dp ra ,oostua e i i aa e i o,m eau n d t npa ld n u pa a s t p t i cr il v t tilor d Bt C e Ea v c miu o z sob r pd m a i al rk l a t a ab c i o e eeo n n t e. e ue n ae sv a Whi A aae l d ua irsir l ( t C e Mc, t c s ru i n d t c ol u B t rk i. e e t zt n . ne r i i al e , h s e e Dc 81 7 a Dm u,ir te a, n d ci e 2 8 )D g onl ad p t fn l c d er . , 8. r e e a , r doi si a -ze vi ild m eW i c f d ac n n v s A il i na o n heai o f e e o m a se z u e a i t i n ei u ra . a tc isob rd t dm l e p id da c o v o z o e eu e u poeo en iu s n u aa sv s l t ra i, n c d bine istoria ei de la nceput, n-a a tio da ctn l di m v ni ol r se i e u c ni a e v n au fost, de fapt, transe isterice. Vrsta aproape a vindecat-o. Semnat W.J. Fie, . afd D . r lM . i Ee W i m rr c f o i l it t d l l n he n ust n t s i ti e , c d vi a n i u e e z t su l t s t a Dcru J k nf de m a d a s, ft te l oo l a s ii na tu i c o i x i t e ct a o n a n ea s d la bn e ti ea t oa di r. cr l v s e e Cn EeW i a tt mn a i nei e taen l d l he ir e p z vi ie un t, ra u n t na n o u ,z l a ca i u a a p u s m n uz o ei r a e ld i r. tunci, m i u t a p e a n pn cse es i A t i le m i i ce te e vai u et e l c:r v epn ir Cn e r el a v ip ae pn o,r vu. r n e lie i n t i i c i si d a v s,a c r ae a -ze r e vu u I d t i u e r t m d a il e li n om l X i a se vai , l n s oef t Cu h p l t 1 9 M s s s( 1 , n T t ns r e hr u i 9 : i p .3 ei i o h m c, b a n 0 -a u p ) c noaptea de 2 martie 1907, multe lucruri mi-a fte le( 6 , uo r et p 5 s va . )O voce mi-ao i( 6 ,n r at l gm e p 5 . c ctp v b . ) e lst n i . ) e. e t rtp 6 g u a n ( 9 . tA s i .
204

de viziuni este foarte diferite de cele de la nceput. La nceput, ea a spus cDhlf t c up te n m i up e, c ut pe podea, a uuS na teea -a a v u r a z s , a t te z ft a c, v b c I sa i ap nete... etc. Acest tip de o l t n e a o i u s , vit l s u r rt u z t a vi iu m iv l p t fa a i i . ee c s? i nn a aa t c ae i l ve D ca aaA z u u o n ra n e i i et a c a v u d tora d r p s. u m t o iua u u m z, c i tsnl Capitolul 10 O mare plagiatoare n anul 1904D.. Kl gisii dlstua ,r H e g oai ie pa ld J. l o a cs a il ventist au s s u a cp vi id m e hea i dl u nezeu. p cn mi c t i neo n W i cf d e Dm u ae z l a i t i u n a E a g i u ea c td sii e s n d d f t iu t mr s o r i i c r i p c ea , sn o e na c n r l , u n , i ee p s tn itd o i id n c sid a e 0 a u ipa e fa a e i .n o en , a d 3 m i n sre i l v ti ci t n c n t 1 5 d m aW i si om rr,e n -l s p si 9 , o n he c 0 a t r e ue c ue u n c ti r d n r s d cti c pvea c r e E a p : en vi ie iul u ri lsii i a s s c t n i nd f l i e i r r l . ee u R e, z u noapte, am stat n compania unei mase mari de oameni. Domnul mi-a zis s ntreb cu privire la perplexiti bc l ea l uu ri -i l i ie ce a cpve e oei p r e i i r lm rre e.Dm um s s a ja uda a ui ml. onl i p c m v a t s r p l ti l e . -a u u sn a s oei siei -l er rd e ss pdoei ct bc. c -l d e l ceos c eebc ee i. r co a rc i . e a i. i Dr. Charles E. Stewart, unul dintre doctorii spitalului adventist, a crezutoeu n si n a nm rep plexne rpce pc i c u m r u d r i(tb i ea vt ar s e e tir ) r e il l u t sii e pcep i -a t iC a t l aie g inc r i ea a il ur s e fu -a s r l , i ee r o e i . m c d m a he l s s e r i ein ee e o n W i no ei d p misn s a t ? c n o u cercs ld a e l av vi ena a snrt u ms ed xi i a t coi n r ft sud n e g i p ai u n c , z , ce o iti e u arn c n r p dl bc! e s u u oei r s n a i i I us d de d a e i i 9 : ma t vi e a r p u a ea n a d3 n 1 6 A v oi n t snl t , t ue 0 u z , u n care vorb m na ue a m l i ce ue tb i i e fa n m r ui na m l r m s a i i i r m t ne r a p d p lre c r mlM s s see n e g u u e r u a ai r i e. i p dcru ms e s s e cr si l e ee -a u t ar d c sn m c n c r e t tr l a d i a la i e u e spms o e tb i s u i co n r zs i c a ne r e u b e er l uda l Osv i p l , pm vi e ap e i r p le b r a uc r a i n e s n c s sn e . e a ft n i z , u u Domnul o va ajuta srp dl ct bc. u a s oei s n a ee i i Cn ri u tx t ecap e av ol vi n n fa fue c e e s sa a t ai d s ai c a ca u , u t z une, care i s-ap sn fc lr S n u f t ca e iac s s ua a l c . u im a u mnon u c eu u t pl t Dm e u p m c o a ja u Pn cta m u n e a r i v at s rp d r a s f a z os u s n . i ee i ii r o s em l pDm e unem ia c tradic e a p e al p e u n e c acr o u, i i c z a l n iil i e cm
205

l a n n C d oc,e a ps a p l Dm e u a b d . a e be a ao ii la s r u u n e at ua i z rp s ia a reo e Dc E n venit s-o c ea c a e o al t g i i a l -a s n b te e lr . i l sp u a, a m promis, atunci ea, printr-ol vi e l pe El respons i ui ai n t z , face u al n bc -a up m i e i tr i n . n os a u Ua ir reti lce r t a a e tli ao n d t p pxl a a D. e r cu crci ft ne e li e r S w t r af r i s pgt e P gt ee itil re n s i sut liu i liu s pa r i a , s m ei aa l . aa l t ree t r n a e - n p n m rd sii ao , s c z sursa. Plagiatul, n oi i a i c r l a f i i r u i n r l t ee r r t e g e l s p c ad p s n n d a e n , rsu l e r, t rt te eo e e u t i d t f c p e n a ee ai c ra e ce p a e r u, ceos a caeuut sfa pnftul altora. a d e sp e cn s cb i i o r rc r e ni a n r er S ii d m eW i a n lr i eel ct Pi cr o n r l a i he b d n u u d f a s. un ee t u cr l ea u i a ei a d n t ceasta, multe dintre paginile de succes din scrierile ei, pe v t ii t u ce rail luat ca inspirate sau avnd puteri supranaturale, n a u i -au r m i e u a ee r s dovedit a fi preluate cuvnt cu cuvnt sau cu o r cci -au m rti , s i a m e ai r o.o n W i aoam l e ai cm r i, l lsi rDa a he c i u dl l h b e c d a ci i m t t pt t a a o, rsd ren . u rfe er ti a fie a l 8 ea u it lree3dp i,u i hei n n 1 3 a p l o crd3 ean nm S i d u 8, b a ua c 4 gi t c n vl Pvn ra , i i u ea t a s c u jo l ia ia lp f doi d lac ft r ca tu a u e . e et a cr o si r s ur special al Duhului Sfnt. n anul 1855, cu 2 d a ie e p i 8 e n n n d a ra i at a i cl EeW i d a o e li o b r os , si iu l r i l he o u r n e, n e ei wo a c o i n t i ti gzC y a , H nu r s ct nm V pt l p t l Pv ..a i t a t ae u i a i i l a slu a lD Cng av r, t ia es e oo i e M oe u . rh u a s d i, m ct o c ioparndu-lae lt d m a he c i ee u r c e ruac o n W i aoa , zt a t pt de m r p n d ct a ol e li f mc s ic a oi i i ae u r r n e, rt i r u n ra ti o gz r r a mno znml a lrel.d n a c tc s ctc e ie u e s u a ao Av t i ui a aaea e n e u cr r e ii t t et r i f dc e l W i pn sri u l S n i si dEe he r ipaa h u f t i r n s l n t i n i D u i . , a l9 ,r t a a u it b e9 e n n 1 7 . e r p l oru d8 d pagini, n care a u 0 D Sw t b a c or a n t eo co ea l ,a e eict d m e hei r j, d oa p alfg n d ae o n W i a a p u ln re r m t n ra a i t e a u r rn e.c s p ala t d c de orice dubiu, faptul a ol e li e t a l r io ti o gzA a re a , n lo ce aoade d ct a ol e li x pra b i a c i ic i ae u r rn e. e le l rui pt rt n ra ti o gz E m a e o r Dr. Stewart a a nda dz l r rd n d n s uj sen ei n n i i a e i , ru-a u i l m a d l v t ia e eo t r p sim c u c . u ni rnu n sn c a vt

206

I nx p dpgt c dEeW i a u e m l eli fu e l t e u aa t l he n t : hei ia ia ld S i d v u v e c n a l P e, doamna E.G. White, 1883 d rsu aa r J e ti-a a z f u coi eta, plu s a t c po e c i p e sn , o r tn e ptra fe rit lfm ce sei a ao rus d c ps r eir cee a eci pt, rv e d a a n u d vedj . ) i aae sp 3 n l o (9 acerc d O fe cs n i a r e p f b cs sl f d ri i rc e E si o al eu a e n t fabr r a act i e i n r a sr c a v z e eo a t p m g ip 4 e l i an ( 1 ) m e i i . 2 a pte a slu V i i l p tu i ia e s l oo l oe Pv e o b r a ldCn e e e, ya i Hwo 1 5 di ti os , 5 e a e n 8, i a ra d rsu aa r J e ti-a a z f u coi eta, plu s a t c po e c i p e sn , o r tn e ptra fe rit lfm ce sei a ao rus d c ps r eir cee a eci pt, rv e d a a n u de d Ao . 8 ic i g a( 3 ) rt n r p 0 nx ea li dLc D e ri os e u , i ps f t o a eeve cu c e s ed t no r t in m cs n rib cs s rc di o al eu e p f irc e t l f d fr r a a e ia i e i n E s n bc a v z a r a sr m l ( 4 ) e ct t p . 2 a eo e e p 3

A t e icd l a oa d m a he i ct a o t d de i ei c i o n W i d ae u rilor rt p n pt a t n ra t englezi, nct etal Cn e e Hwo aa en t cu du u o b r i os ir i ya n mn -o ia t ua l a n s p d v z ec D a n,u m i s e r n u d uu e a a ai et cn a a o d i l, c b sn n r r. i ui ft v z eii dm la ,u m i sl ai ei. A existat a t p e uin n a aft i c n r ,m i o ns r t lor v o tv u p f d v h e a sa ud sii p t c rd r n re i e i , r i c c r , nu ea e ot n cm ce s n r l er ee a r a te u dl lsi r Dr c o e r t a, fa t dm l e ai ro? a a u b r D. e r ut t a c ti , a m sv i Sw t a s n a o u c il. a fu a li c c ct ct u ft n a za E a t ca lr iu ae ea s z ot c e u u ra a d V c i oi d ti vdenz r dJ . y , T g i e ul , p d i Ioa a r ea a r r c i o n n sr l i e. W l l, o A i i e d ti ere dD u g . i Ioa fmi e bn n sr ro , A ie a d V c i e T g i e ul , r e a a r rd o E.G. White l a l -ah apti B a p c mte upai e o co i c c oi a li i r e m t a t cs a u a p r i v ereticilor. Pentru a-i stimula l c s ai eer i a e t c ndc z e a a u um i-aci e a c o e s tdt t a a l i ut o e n ne amenzile eclesiastice; i-al r docj e e ter u m n ia b i r e t
207

tivd z rd Ioa a e i e sr ln l , o Rev. J.A. Wylie l a l -ah apti B a p c mte upai e o co i c c mpotriva a li i r e t cs a u a i et l, cs stimuleze n rio a e i i -i cr a ac npa , scutit c s ai eis i et u o -a dt t a a l i e i e a c o e mnl o e n ne a z e eclesiastice, n a aig el i r u e re p t c lei e e ter j a -al r doc u r i ia b i r e

pe cei ce s-au nscris la c cd a git i tu r i la aoc i ua , e l r t z e l dp pe t u e l er rte a i a i oi a lt l g le-a promis iertarea tuturor p a l a laa v t rco ceo ce o er r r udu et ( 8 cenri p 3 i e . ) c

mnt pe cei ce s-au nscris la c cd ap b octu r i a o t i i ua ; r a r t e l der rte a i a i p pe t u e l oi a lt l g le-a promis iertarea tuturor p a l a laa v t rco ceo ce o er r r udu et ( 2 cenri p 8 i e . ) c

Ie m i r D.t a: ut fm teameni de ncredere, a ci asi r e r nio ado t -a c s S w tS n r cea a t c i s c o c e r p c t p g a u v o z u a n a o e u n r r u aa ns d pa , , e tirea d r l te it in itir i ai u rc aft i i o a c e ipa l d l a o i o ft r l r ee , -a sr b e n ti s ce a fr d csa nzu ul niten f o t o t ii r ji c r c a, a en t td ae fl i a e lr i e r e l a l c l sp v d ea a eeioa uer e ea l luat de la r i ecr dcrc t m l oii ce -ai ei tte t tr i t d p re l ai u r T b e m t f t c d m a he u -a us l a o r u a ii a u o n W i n i r p ti e i . nt p l a t sn nia d tu i t a, utt c e l invitat, n urma i d oo l S wr c oe a -a c t cru e t o a vae d 3 m r 1 5 s p ne r d i r e i 0 ai 9 , u r , e afirm s c e li i n t e 0 n tb i a e Dm e u va tsr p d Da n W i u ap ts u n e oa ja u o a hen , m ioe z u sn . m t sn , a r p d p t ca ut , poeo ep a ou da , u e r m r d p id da o e s en s n , nu i iu ra rp t i ni u iru ai n a cc sr p da sr n s iu l ner e u ea u ct c tti c n d t m ii n rt sn eo o eai . O o a e i , ra fost n compania doamnei White timp de zece s d ns ce r v t a t a , s s v u copiind dintr-oae ea oian oa i n ap ca t i u z -o ctp ce e p le r r n a . Dc v e viti c e ,a c ea ae c , a e a i a r a r e a p e ct u ou p nu z o n m t or ra rl n pc e d a ru c ie Dv i d m i sra uc la i u ceeaoea o z e as a tf t e u , p r l pr . el e u a pl sa s sd l l W i s fuv o td ftta d o ap a v u Ee he-a tiv eu l r,a r u e r. l n t c na ri r r e v ai t i a a , nu c se t au i t a s u i e s i r p t cao ir s uc ct r n ee m m e e r nd a i s n e ft eee li i a d u Dm e u s r e di , t e s iu n e t vae v d n n z. n anul 1911, cu numai patru ani nainte de moartea ei, Ellen White a lam r a r Ar i t 3 0 eor uo c l p t a t a d oi p x av 0 dda a ft e i e r s i ti . om i 0 li s h tui nu , sr ii raiT g i e uluc uda a us e eez ct e a d v c i , sp e f s n i l vu ae , r ea a r rc o l o i c e ce m ile o zd pgtRvue ao cu d ci d t acr d e e li. ezr a vi aa iia fte t e v ir s r a ne oamenii , r u as m da aeit E ao oos, ecei d e a ec s r l e a ft c i ia -a t a e t a a. t s pt nu un scriitor original sau inspirat. Pretinz ds g ap i pn ceeu s cl r n t r ea i ceo ee u n e es fuv o tdfttat tv a v b tDm e u a-a tiv e r i r a ia r r z, c na u l r o a e e A aa nlz p tene ien i Dm e u un i i c s a e r i ed ipae u n e n ip . e t ua e i l sri . z sr p fi r re sfe o i u.
208

Capitolul 11 f sd u csfa i o i a la cb i -a l t r, o a n N es ninx p B l cen rea uDm es uxt iu e m l n i ena u p f l iu nez i c e u b, r i ot l u p f d ipaau p t a em o g e l re d ri en i l,e r s g i n e r, o i oe t sri i nu b . n a p fi n i B la m ntr , a tuni m r s a.o n W i i eu ucg u u v p i u ut ri a a hei b i i ea u a i cD m t su e a e t c d ,mdt ea d il r o l i u n p s a, a i i c u e ti i i c u ri r ea ven d , -au e c ei z m n . c , a tb d uos pentru o r l t uc u n a v a n n i f i m ci aa a n r d u u u e a l t o -o e ib .o e n a v t i ce ab e c r i ue i n eu T d u u r sa e m iu lr i m l d lg t a a u b l n uu t . Oriunde s-a d ,u e tisvi md c m iop o u u a cu s f e i o le as t s s r e r n u l m u. Doamna White s-am ra l o g e l a t n u d t x in e r, v u nmr e bc u s , na a u svo e u e E a r i em i a sau irp ti i e i rd a a pm c am r ar d t ao, rt a p . it l e li ne sr bani pentru t tail i e t pe l p l u a o e r ol i r eini cai u i f a t e c e c , m l ba r i c pm c an cm . o n W i a v a om t 2 d c r ie s i Da a he a t p x av 0 e i i v hb m t u ri i r sre P t ae i e f s occe ob .a-afu ipa e r lv d ao i r a p i E i stt n it. nu n , l t i l si o e l i perman te d n f lr r Vl u iup fi , e p a e i , e u t: om l pilre i n v t in l m o u t u Sr t o e p c M rre tb e eu p a df a f i cei ru i ui , e i i m t e e r a l a e e m ti r u f c l re i e m i r n c e s a l s f c tp a z eo v ii d e i s a t. i ie lu r d tien. er n i b u. . et i n u ci . tm a-i . c p eia sa l i a terisv i dl r ul u e c ct . u n t dp en e tnl i m r re ee. m a l . ea o nd a o u Dm e u s a us s u o o Dm e u a a rp s i u n e ee s n u n b c u n e v fe e o al z t c b r. z c sn b p o l l, nu c s n ln o ru u p t a a ei . p u i ie r e t g e j n anul 1911, ea a primit n total 184.000 de dolari de la editurile a e i ,e r c si, r za e sz e n m i d ns p t i c ece n i d a, s m a v t e nu re r t l s a, u tin a multe m indda. n u f t cm jit sii s t ia eorS u im a u ar e c r r n l e o li t pl ot a r l u a eo ft a utl W i a s u m rd oe i r u. n m r Ee he la n r o a ar. e rC d i l n t t , m e tiM c a a a e i aru oien cr d ns p l t l i fa ie v t ea b ai i na . t g l Capitolul 12 P t ei l a, z r a re i e e mrd a o t eni ce i e p b e l Nici un profet al Dm e u u fua m m i a d ce l i u n e n a tf ai am r e te u z c i i r ic l ale doamnei White. sii e a v uc ietss p p i s ibat ca n c r i m t v tr a r o cm e h ri r l , ee z u n ee u o z i h i ,i p i r i lueDc Dm e u d c ie S euEe an ne o i a u n e a a u n l a l l g i tg nct . z t vt e l i l n W i ee l ds i he s Ea tecm t t t , t h b or?
209

uie r c uit v. p6 ,l W i sid p nM rr p t o na o I .2 Ee hec e r ti nu m te l, 8 l n t r se e su e cd u m pv j e t l c f d n i i ni o li N ia n a ri u cau a i ia b , i : i t o i t da i i n f i c ll c ie l cf dn it...a i t i ca t u n l u ai ipa M Cng m r st v u vt e i i sre D n rh tur e e z -o pe Ellen White cu un manuscri i cium n f cei s c ro l , c docl u en n n re i s sdsu i ap ec r e ut srei , rl ut p eeo l. s ncsii i nipa di d e s u eE u r l s n it v a e n ee n cea dsu i l ripae oct eo l c f sri rte e e n i . N n g m t ,a a at c tic e cee s eid r ac e a n j si r a s ocz i t i a i ga ro, r -i rte i -i u s mnsil p t l bp u r csp t m n a a c u s u r i o l ao b te c u r , -l n n -o m s pa , a f uu r i eu n , o z i fzn s tl iiuo i n t. i c ie r or euu a ec ft vd o M d v t p p i ia i n e, a s p eeci ren je neire nid im c c e u dsi a l ga , e d t l en ni r ei. s r o e a at u l n e e f t i c a rt n A ft v t l l e e n it ca ale lui Ellen White? uo c ie o a l sre s u n l r fd ipa e Uud t a ae lr p t pa l r r ce a a nl nen jii u a ee tn a e t aei i r ir gai a ct s o i pgi e lm m i c eM n e lnairce a a et i ventiste, care o i i a g uue d t e m i r du a ra . a r i ne l m i ir d c oe e r ppEeW i ap cen si im c u u a d p a e l nt n ao e l he s s a -ac ni rn n t , u r c s a capi r d t t ie o le oer m n ao . t ne i o e rei p a . a e u uc l a o tg n a c p u r T t a l l at r L mti d l ai fs c z a v ai u r u d a rl e a l, i i e d a o n ea e i r t , e ri ti e n ri cs t sri v , rr e en sre e e z du ipa di sii i v ipa ? pt n n n n i i c l d i n it n ee EeW i a li e uer x ei : m l l he f sdm l o e ria a v n t o t o t i p sc zut... mi s-ara. a t., t . care mai trziu s-au dovedit a fi false. n una dintre scrierile ei scurte (Early Writings), aceste expresii apar de 409 ori. Dar Dumnezeu nu le a tp fi lr i rn s td tda eDm e u u-a rre o u u ceuu a v a, ca u n en i a o r c r a l n e re e e z a t ca ea a pretins. ra e ce t e L ei i r a e i a tt a s sii ec oclre ir m c i d ns u ra d e c r i r u a di i v t e t a t ea r l e e a i cr e l r bni. t o ue e tee m rr pn a i a o t I m rr: c s s o ue r ce t r iu a e t i A aa t ti i r ctca u c a ftocra iu p iil vwa ei f t m o ceo l bo eocu R i n ri p l f s rt r l rdu i ee d Hrdt p ea ani, ncepnd cu anul 1898. De multe ori, cnd erau e l i d e a m s pm e ui d m eW i p a r ir sa la r i m rre o n he a j n e e u c s i se it ti l a i t se tg a o e t , a r c fm d i ierna ote ea iu S n WR f oo a , nr ez co u r t d l bo e a . ci l e ti a r. m t . Vsr ee. t n data de 7 octombrie 1907, un comitet al bisericii l-a chemat pe Dr. J.H. Kl g lne d p v ell ri a , s cl e r e g s r e e r e r u e is p i d p l o tb s e d i i l o e n ea s e e g at ia i dm rreo n W i I t d el f e uid m e he n i n ua u ti a i t terviul a durat opt ore l . ftt o a t c en 1 d p i.l s sd i ee i o sn ri, o rd 6 e an Eap c e e s a s e gf api a 4 gi u ,a t c m rree n s td n d r e . l a t rt , ui i u u ei n ti l n e e e n e r E a ra m cd e t c tdei a t md cefa a m n u t pentru ca o r i ieara o l a o i iu a p a nac l , t u n r i l i ci i l-o,
210

esd m rrceu i p iectele lor; de asemenea, oficialii au a e ui rss r a tia s n o md c p a m rro e ce u e r p pcce a of t i l ui i a n le u e l, o t ia r e i t ir , r l a a td pentru a exclude din comunitate persoane ingrate. p i 5 an ru i oo lp e cd i u mcz n an 1 ie iu d tu s n N r n a ru ga tv l, cr u: u e et nia ia b ted m e he -am spus-o f c o i d nn i ia a o n W i I c t o f i it a i t ll . a am p n u t a , ue d t lr i p care mi le-a p c m rr n e u n c ne ir u ul e i l ne c r e s sa uiu r u ti a a v a n e u oo e ur l t , c d e d t i u r c fm c ei e a u i a ia e re a nr a a a a m -a t t s m ni la m rr too l cari e a faei usd tu i g a . n , -a ti cru et i . p i 9 a n ru i lp e i n :u r d a o n an 6 ie iu es n d o i c fu ga tv l, u n u t a a ft s p p u ium pcaaec t co ei e l o W i e e a les do ua n mr a r he r t t n i a t l. i m i g sa t , c u pn a c o c m p ce os o a ro f sd u n l s u s e ea v v e l , li a u h r r d zvat o n o a oteei a i s n m u v b. u r t i rp e p e onl o i. ti a , a a oa u D a rt .. p i 1 , oo le m rr r d m e W i c n an 3 d tu r use o n g a 0 cr d ti a a i he D tore i t : o Kellogg o tm osdp pa ee e A aa ft , td de er r max rien.c s a s ce a n ic oi p et o nl 8 r i c d ae dai ner d n u 8 i a c d c d , s o cvi iaf e a 1 1 a t ,n n n n e ni z l i u lDm e uP a e ian d tus n csue v in -o a u n e eca p i , cr p eo l a et t z. e g oo l u i n r z a l i s s Dcr ee i n , td o ma rce i e -ap : oo, tm ua ce a si e a e l i u te s n t o t a e l m i m rb e ee eDm uv e p a d e rce a ar aal x rn , onli a o e eai ee m i e c i p i e n rp a l r aal x rn , d n D vuu v ei ip ea e rb e ee e ii o iol s ii an o s m c i p i n u a l n n o e si l A s a m a n ol i er rn a p v u. ct f ai r c i ee i i u r u n xa d a m to i r s r i i ua e i do n W i n d o o np s f tu c n a o a e he i e a m i t u d vad l a a u i u ft u pl s ipa . n it sr E a s n ue d t sii e cea n p a ft a n a us ne ir c r i a l e t u o si c l ne r l , r ee cu s p l t i nua ap ca ipaei u i e p t ce s s r n i di . b a er r c u e sri v n fa o edi c a d v c i p u r1 8 i i l t t il iT g i e ul a re t 8 , n , a ee r r ea a r r t n e 8 n n i i o 1 1lp i 3 ,a f e rc ea alonului din Apoc. i9 , an 8 e a m d p r Bb 1 a ga 3 i r se d e i 18cn sre lbecRm n a l , Bb nl re 4, u eer a ir oa -Ct c c alus er : f si a o o i i i o e f d ra ir lp tt t Dr e r o l bec rea e a n di e t d a l 9 , a sie osn . , i i a vizui i n 1 1 n u 1 aceas p p i eecm a f lr r N sp tre t r o s s i t ne u t: u e o eer o ze t h b i l m o u a fi numai la biserica Romano-Ct c.ctc tdl a g u a l eeo r ii fes u l o A s n ac e c i r i i n ie r ia b aB l l W i s i u n eg d n re n i i li e Ee he cm Dm e u u tp t f i ll b i l i, n t i h b . z nl sau se contrazice El n felul acesta?

211

Capitolul 13 P ml i n ut p r e vi i nc i ei i ez s u ol t r Primele viziuni ale lui Ellen White sunt dominate de o gndire c i e c m ti s. v u p iu r cu d a tn ol a a rl A tc a c tn i i u r s p r s , ea t i z oc u hl n r a p e p , a be a r l u s u p ji ae eare a n u p m e m li e u i a d ri l pc rt r e l u a r l u o nt n , a r ui d a i, r ei e u emiliitg i D . tn f e rn i p f r c agrsu r . a r e gta r a i e oo r u M . Cng c e e an z in o fc ed a cr u a i t mn a :mg e u p r t ri u ua r rh o t z I ia - m ui n r f m i d a i, rp d etg i ie en d o ieole c. e rn ce r u su rod d e mn c i a gt a o c r u: e m t p r s P u a v uo a da i c a cerl gdmi ue e r , a t ms ern u ta e u e am l m e z g t r, r a n t m e fa c eern d f a c u rteu Sni i s i ua da i, r i r a e na da .f l ii ,n s gt a n e e s c f r ii i co e d a lp p u rt p sd s m n a a oa l e u i u e n a, o e u uc s i u r ne r e n fa i c ec p u E a toliosd i lor aripioare, ca sb r n l a v uc i i li mcile m t. z p f n a o za oe pv f m nl, rff sd i ilcssu eeet eu u ras io i u ape aer pp el rl i i i i l n - ri o n o , c re e ci ay rn , 1 e ( r Wi g p 6 53). tiE l t s . -19, i n mod special n anii de nceput, doamna White a ignorat tot ceea ce pv ti r. n d t e s re lc d I rees i Ua ir l e er a e o r Un Irod L-a i t a o ne e f i i ozi. judecat pe Hristos, iar ani mai trziu un alt Irod l-a omort pe Iacov. Da n W i n a tt c lct d a ru s s v b o a he u lr a s,a p s u c ee o a m t i u u ea r u ep t r d p a lir a be iai a c e au esr e r ca Id n m e s I o n rliipa: s e e o l t i t m ti u . n it i l Id-a mpietri i am l i a ut Hi s ft Im u r s n a io t m i u c d a i r oao t, n zc s t s nviat, nu s-a tulburat prea mult. El i-a u v l Io ( r l t ia u a v E l a a i c ay Wi g p ta o ,.4 Ei ua u o o s sup ii rn ,ae d ap5.do l p t s r i u ) t r s n n u olan, t b l gi s n d Ao Id npc ce l tae j e tl Hi si p : ft oAtae a a ap t a d a u r o u n sr i lr u r l u ca i s t Irod Agripa cel care l-amr pIo e sroer re oo te c , cc de l ea i a v i rn n zv o e , ea u :Aft ca sr al Idnm i p s a a ld g o a lipi l ir , u ac o eo l t a s e i t u o rn i e t d r N t onl e r d s iad t c d Iz i i . -a t Dm u d p e er ir e o ri ft e i u s e o be ne i i o? B e s aAinspirat-o le o n W i s sia a ie c d nn l e ! E p d m a he c c s a t r et e p p i f B e s uE e coo d crcaa u i r o a ? ie cn!s d a l f tu o ze l i s nn l e tn va pl cen a sn it c si c s d p pai ie a u ft sr i c a aai r r e n . o ipa , a r e t n o i m t s

212

Capitolul 14 Editorul Uriah Smith i-ae i mr re rp s ui sn ti l Uriah Smith a fost redactor- l p iilRvw a Hrd e a eoc i n e l, f rdu ee d a p l o i a ir id ns, m d p t5 d a . l u i i fa b aa i l bec a e i t p e ee 0 e n E a c c si i v te i t s i p u s ie b e e a a Ee W i ao ipa s n. u t d i s m d l t - a n a c l n he ftn it a u t s sr u Il ftnu i t a e aipae i aueoan put ni ao u s rr n l sri ed l i e i , s a s o d t n ii , r t r c n r s a u i pm l ,l n a c m rr l I s i i d i n r u r d ea e t ua u s d b b . i n g ti i u n Ao11 an m asp fei sfp f, map d m p .: en re i re c c27 s t ot i i ot u s so na u a White. Au urmat cteva scrisori, n care ea l condamna, iar apoi i-a spus, n una d t sir dp ei rp g m r i ir c o: T iru i e i i i ne r i u s e it s sn ture l (Testimonies for the Church, No. 31, p. 45). Aceasta e o dov e a d d n d t f tu do lm h rp s uie e g u a p l cetu i ae i m rrei t i a u i i S t r sn ti . l n data de 6 aprilie 1883, Uriah Smith i scrie lui D.M. Canri t Dc g: a h vi i af b d a r i ,u rftcn i r ian i ner a n n e nem n aac u i c en z l i a o t n tg e u ea m cd teoriile noastre biblice... N-a t i c i a s lr id m n n id ct u u, i va m n ee c r n viziunile ei... ntr-un mod premeditat, s-a indus n mintea o e l i ecaue eunu s nl tb i i a no d a p c dp is e u n e rv m i re n t b m r i ziune il W i e n a e ni d tn p t n i l Ee he s m d e m i u a st u lu l n tna v i ea oa i r e s r . e lr p a b f e n Ui S i n av c a l p a i r a e i , nu rh m h u a t rus s s m ce d ns p t a t u u j re c a v t e r a t cafo c c i.c s ee b lt acvi spirituale r ft n dt e t s ou isae s i i s o ea A aa t n u ri le a ce uiao ie e i o i s t n h ric ... na m lp ti t g i i lu u ca u D r srn l n fa n i i i a m M i ci Cng m i cr u i p t a suia a dz a i t a ea : u s a ua ct g in n ei i rh d la E n m m rt e j r t i l t e ce n a aa Oa ,d uWC Gg i scris lui D.M. t en a c s d l r . a -a i u sm e t. t i l . e e Cng : r ci irusp t p f r d a r e a i t M u sm dp e e r r ti e cd rh s e ic n u ecoa e cae ur , i m rre il W i o lf cUi e cn cd d ui l Ee he T u, e a rh e e ac ti u l l n t. t ia l a S i,i hi u i bu c n a r p i m h n i d i,i n i o t i p tto t -a g b e -a t n i a t l i sa z a i p mae c f m la m l o ta u a ui u . n a r, a m c c Capitolul 15 P fi l EeW i n s m le rei u l oe i l heue pn c l n t is Um d m e W i s c e a v iu p fi , i rai o n i a i he u i a a tsr l re i d t s n u pi t o n e d ebe8 p af li i , a u 1 5 71 de ani. n em r 1 4 lsr uve u s 9 c i 4 n i e in g t 1 t i
213

t a s i , ari cv o l fost descoperit ei p z cs o ctm e p ts i r i t etpa e n i u -a t i ri ee a es vp.c , eere i o i ai t Dm a t l A m a s p t p fx n e u nezeu le-a spus n m a u ct eni t e m a . p fi lr iri, rsv p.p e m re o u u p c ceeo n m l S ex plu, lui Iosif i so r c r es a l e rt a r e a p cv f a e nd b a e nd fmet Ii s s o i p a e eu i p a eo e sai u r t i lg t i a .a d numele l C c 2 d a ieIei a re p b ia u i u 0 e n n n .em i r 0 i a t r a p fi r ur o t e Bb nl, r a ea re a ri r Bb nl, e alu iaDnl p fi p i i d e alu i d i ui o i o a a c ea i u M o t o Persiei, Greciei, Romei. Domnul Isus a avertizat cu privire la distrugerea Iu l u i auds trir f e si l, rn u p zel de Ellen White, care ar fi ra m ud e n eci cute e tb t em le c c 7 d a d p fi C e n e e r u s s ia n e 1 e n e re ? e v i n ei p s n i i o e em t su a ftnn tm i n n , v a a c mmn p ce i r uo a e a i ie o v l oe eri, ge s ua dat c r e o n t es la p ca a m? n s t a a s p fiN rn no l rit n eUd u tt ct re ? iii ci i eze u t e n oe ee o i ce toate scrierile ei numeroase. La nceput, ea s-a v ta s p z a n r ri eu t ec lr iri,a t ta ft f a . u a e a u tu u u p ced o e uo ii t Dp ca p o l c r es r a s nr e m e, s t n tmng e liu-a aa n r sd nm dp s n o e e e ri n s mi e u t e u eeeo e re r i na v ta a ra , a s lu.r n p t ca aa p bm av d a o rOi e o e fc s, r r l ei r a aa u ci c i a s a e t f oe f e r profetic. O a , e t lria, s a n r sp za ucv d a c u l c rse a-a v ta ri f t a t l n p u u i le eu t ec p l f n lt al Dm e u ee p s n nm o s u. i bsm l i u n e p to eo u i Ms Hl u ee u z s ra t e ln a l8 , u e g a e n la e i . o n W i i n 1 2Hl r a s r u a d ns Da a he-a u 6 la t n e vt m m t si cv c tu ca n p , ir at v fn n aa c : a e o i aei c u m eai i l r iet r D i nn s e t zi ve o i a t . u Mna lui Dumnezeu te va aresta ntr-un fel n care nu- ale M n i pc . a v a i Liua ca( s oef t Cu h oI . 0 un ve ei ns r e hr , l, 4 -431). Domnul nt T t i o h m c V. p 3 Hl ti u a e m la , n lot ia , nin u art p ca uin p a v s n n t iua l d e i r a t i c dintre toate prezicerile ei nu s-a t pt u a aa a a e l. p c s, i mna n m a D e t e -a it pm l d nm i tmn e ri e uia u a ne e g e l r , r i na . P ze d p Rz i C i olv d A ecdNra r ir e r o li . z i ci i mr e o ec i s e b u v R bu i n l l i a d fost ntre anii 186 1 5 i p p a e i r foarte grea 1 i8 i u e d n n -o 6 -a s v ti t t p i . iu u a s sd a os a t a li o E n p e e u lr b ii s a l ca ze i tu c zi n b u n e t pT eid n ae a r ed ld m a he e ra i .ira e i p ue li e o n W i p t m n i v t i t t vai a a t t nu , csfn ria ol. nlire r a i t a t ea pv r bu i ud t i ai ng , r i c i n z iu U ne e C rh ce avea la vremea aceea 20 de ani. ntr-a v r e ia et a i d e la v i d -a er v a n, r d a t e r c e n s n d lr ittd ti ad e m g p t a u p e e tu u e eo c e z i nu u a c cr i u , , e m l t m re i n f e u r f e o x p ,e ie nm t a d g e ia d r b.n e u a s t ee vn zi Testimonies Vol. I, p. 25 e d u r mod foarte dur 3 a e n n -un , n t a isa a ol dcrp ie L cn a c it a d ntr r bu i eren l io. ar c t t m i e z iu e t e d t r e n lE ia o e t
214

d il uL cn i p z cv fn n dcrc d s .a eze iio ri o i v eee i u Dr ci l n l a es i r ii t in d v dt i ri a t f t c L cn ft nlir cei mai e i l ti a ra a u io ao uud t rc s e u o t p l nl s ne ep o e, o n n i ed c n l a n s d au ai r . i m ic e n n i z C oi a t e ri b dl eiu , zt dcetn u zn n dti a l e Gt b g e ltea a r ie eb l ti a t r rua e s r a d tu n i i d nl io ap ru n pa r ue ei l au i o u L cn s n n, m nl ee t o t n u cn tc ae gi a na e u n e A mrr bg f s Dar nici g in cr Dm e u ust iru oz t t z. a ti e o a l u. e d m a hea v uud u ain a or v ou cn o n W i s r nli r s u u fi r r ue a t u e n m i i et e g i p t p ie a p t n i e ftu a its n e r ren s e r au .A o c e ,p e nu e d t u nu n m s i u u Cng . lo i r g d a d 2 d a , a ft a i tE c tu P ne a u t e 8 e n c m o rh nn : e ta r i t s adventist, nu m-a r a nia p m u t id e g c t o ntru pre i en congres, d te, g e a r u e rv uaira oti u-am auzit-oi d u r t s p t r n d t u r N i v n o a nu e ne ti . nia c t o p d m a hep J eW i s p v uud t a oai r e o n W i e a s hea e r nlir p p l a t , m t u e ne r iio f -o. Am frecventat marile lor ntlniri de atunci, dar nu am auzit n cd ni r uee ru o i a u r l.i t i n d t ce iou cnp t nfa l v n u tu, a ir e c gi nu i l g e u i o u c ne l mai clare porunci ale Evanghel ee r u s n r p t i s c tb e eu m e r e t i ei g nu d g o u r 1 i 2-2). De cnd a murit doamna m ri r r i ti i T .: p a, e ti a ot ( m 1 W i a e i i e t sr gp t o i i nu r. he d n a n p s eo ee r fa d g e t v t iu c u , t a nu i l i v n ci I a a auEe W i c n i e n s ri m s a o l g l l t t f i l he D au a o t a f a n t a : n ar r ui, f v tid , va , tb ea ei ns o n r a t r, r i t e r u sc ( s oeVl t a i u e a di a e i z d Tt i m . I, p. 260). Un astfel de lucru nu s-an m l,aueaaui pt n t a n i a r sni m t nici nu a t -attonl e t B d Dr n att c u N Dm u c s?aa ae u ! z. i u a aa ! a i u Da n W i an re t ol v cp u s n lf l o a he ie rar buci a e n e asr u i m t tp t z i i l m i u t l i e li ri u ien i r i.i u a a u i S nes i p n l s h ad t p m . c e t e m tu o cd p. m l r s . m fr p i.et coe ri -a dus, domnul o n W i o t un D a n, g e s ae u i n ae i a a hei dm t a i e a a p da u utcta r mn a m r e p ti i r u r it a a i eev t e eu ut i o o c ce ec i z a s ei t s i ; n a n o da mn a no rp t cn a ti a za u u e i es e at , nu u urt v i ve e e e i ie r n s d u aceea pe care au prezis-o. Eroare, eroare, eroare este marcat cu litere care nu se pot r , p rau r p zel e tg oi tu rrir ri e em t v to eci . o I cd a fa a l W i Da n W i ap : aue a o gen elu he o a he s sNn tn u fi l e i t . m t u i a n s aim i p a . Ag d o. f o t v f i lp n Cn n i e ar ul t n m t d l clarr b.v i a zi a . u r b g e lI in cp fieao ooptea . n o e r a d o re i ft c l r r z i n a. t n u o a s m e oe Nn n s u ft m i p a , r n in a aue o t n ao u i lp n i Ag u i a ar s l t n m ta l a d lar b.s fr cr u u n e an it ci vorbele ea t o E eo t l cn Dm e u ipa cr z i t ae a z sr-o, d jue ce r ee ie e iAg i A ec N a tt i u li a p v t un r na n i mr . u n r , r e sa tv l n e i a i u Dm ucAg n v d la o B d Rztcp zel i onl n i u a ea r b? a a e l rir e l a cr z i ! u eci e
215

a ftae t c r f e i c . a u ft re lu u o f a n, n a a m E n a o p fu l s l ui m s l s u s ot i Dm e ut c i f tu fti d u n ea n e pn a s c a ! z uida o ni t o 3u s 8 , a n W i av oi n ce v ur bu n a u 1 1 o a he a t vi ena a t z i gt 6 dm t u z , r u z ol civil care de-abia ncep e E as s i -a a t l u. a s p : M su ra o u t cuitorii p u i c mi oue ov s ee lipsuri, n l e a d cc fiRz i a ds ge, m tu n a a n n z. b, r r n fmt p ei r p tt ( s oe Vl,.6 . o e i im e u eeo na ei ns o I 2 ) a e ed i a s t r T t i, . p 8 m A aas e c e ca p z ti n oiere la a a : c s eex t e eu ri o v rdg i c d e t t a ca es ti e la e t fmt peiDri ce l a s n s ntmplat. Nu a fost o e i im .an i f l ea u-a a e ed i m d e ct u ni a e,i ed iP zelec u rta D ud au i fmt nipe i rir i z e o l e n c o e c im . eci e s t. e lt a e d i ct i n S ucn dl u nezeu, ci de la cei din jurul a e, ee z i i r u e Dm , ca s vi ? g u a ei, cum a c ct t vi i e fu uo e i ne i t a z l . u Capitolul 16 P t dae o r t s n re i e d c e p a a us eni s p i ce c e Ee W i ao a lp e mi a a tea er l l he ftc t df e ce fud lai tvagante n t s ei e e r c cri xa cac pv t c o te uo p a a us d m carea n e e ree u aea n t s n i i e i n r r ce c e n a e i .a p ts ee e g us cl l Dm e u ui d ns E ari c s ms e l ea l iu n e M l v t t e n t a r p iau z. dintre discipolii ei mergeau la ea pentru consilier c af e l e ai n r mr a , cd i s Dm e u a d la m e u a tl eeh a t u n e E aea tD n eav pcersd cd ie z. cr: u z u s i nn a maa e vieo ei ce a usa p o l S .s r etnei i tir t s n l o ru A p il e n ra p a l c e e p u i u u a i e ma ftu d oa e e m sa eld a c tl e ao p a r n l s s ti pcutd a u r re ie sa a t l e oe ia p a l s n v l t a us ( r pentru comunitate, Vol. 3, p. 343). Ea e ce c e M turii e spune cum i-a teae c e l, a ualdci l, v upo n na l o a s lt i e r z m i se r ct a s i o a ul par it sti l, r c es , c Dm e u n tp l ful o f a i t a u u n e u i a a a r r c e i a m e z si v ei dtt u e u oe crurile (Testimonies, Vol. 5, p. 68). d aeal T u, i ob d dd e ce e ctp ten I n o es a n n eo z a n g a s r i a u t i xt u e vi r a ee e i t . caz. Este vorba despre liderul Nathan Fuller. Acte u o pc l ear n m lu a s a t cpc al fr s ada e i .l aire am la h , p i i aet ted n Ee l dm i uin i a b o t i m v ti r d t e i ntr-o ir a e i m rd NeH l P. jua l 1 9 bec d ns a i i i,a u lno 8 si v t e n l l t s s n r i r 6 1 0 l a eW i a vitir a aaiut a sl 8 , l i ms heu i abec c s stca 7 Ee J n t z t si e t a a a a domnul Fuller. James White l-a ap l p Fl , f d n m l d u i e ue c i u o ut b c l ai r n cd csc m l al Drce z m i i o o d r ii,u ue b ti a v i atz, s i eno t i. , ta l i e ru r n bec n aesn v io t m r i f t cFl a ir ,e izt d oi n i e st a u ue si m ri cc n i tur e p l i , e l r ti a l c e c ae iiee d bec T t a rtn d t u a iu l ccf i i ir . o e u ue r t n m n si a
216

m rr te cFl .ouit a o e v t le us raau ue Cm na a p a ca r s ie . ti li i l r te r p u -ln z r gd oi ao a l eun Dre am l ne a e m ae ft ci i dr i.ac m i u a ta n n i s ot p n e l t ft v l W i E ao i u o li Fl z r i -a o li Ee he a lu c suel ue i ne, s ot l n t . ct a l l tg s r e ntlnit cu el, s-an lt t ta s f e i t iu ti c i uo ect e i tu n at n i tn c a ee m o i m u d p a a t ueD . a i t mra lm i ru i e r c s sicn . Cng a e co atz a se e t r i . M c rh s o i p ru d s t c a abec a i de m rre ee t o n u c ir , un ic ui tc u pm i e si zd rt ti l tuturor. Acest caz expune falsitatea pret ol Ee W i c fmco e ir i l ni u l he oo r l n t nr ra , Dm e u ir t a us a cd c rC a u t u n e a p a l s n l r iii . e pt s z a t ce c e e enol e o u s n ed c s? a ebe d e c r a ft n ce p a u a aaC doc,u clr i uo c ou u p et ii p u ul e s u st d ti a d o ue e rt cae-a ntmplat, care a fost eo e a a m rr d p o e cs , t ti s e t e ttuie r c uit,o 2p4 -438. Ea a spus: ir n M rr p t o na l ,.3 pi ti nu m te V . 3 z l M Fl m pcu m l m h r h sl s. a C u u .ue i r ni u i i i ue c D, ali l -a i t t r i ne cn f e t d i r ai expus ntr-u mdl n un dauo tp a l eg , su e -a n o cre t e c ae t a p ia n ce e ascunse ale oamenilor. Pentru ss z eap : r cDm e u aec a a s sC d u n ea u, u e z g d c a sc d ic ip is f a sau i i a cta ep r ei teei d ll n n nt e z oi z co n e u m m nr a aa C ae u n , u n e l a us e a i a e c s u l c ieDm e u -a s n d e l ia e t. t vt z c -a d c etr a s f eDce v bd p e r a a a l ei eo r pn ct e i a r o a e r x c r d u i sp i i ee m . a r s e ei e ru t daeo r t s n , uc r tb te u s d pf e d c e p a a us a n afr u dm l e e sp i ce c e t i ie i t -l a a , p t cdm l-a ntln, ft e c -a ntlnit cu femeil i e r e u l nu t iao l l a , t sa a s s e tu n atti c o u n i ti i m. u Um tuc a s nl aeeo U p t, ra s nul dintre r r a ft ufr si.n ao ce ft o l z o u o t rs sr a ou c m iend r e n ar a e i a et s i d e ad ie cd ei vosd ns v iaeu i i m n e r u lo v t , n l d l n t Bt C e p t o oen g e l E tb a r i l al rk e r c fi e r lr u s p dea t e e , nu nr n a. ei ec Tb n l s b au -a ia o l l suspectat de mult timp de a r c, m d m z S i u -a e au t p a. i a infidelitate. ntr-oi pne c r l, g i g m d d z c t d rt lr i u a t r a e , u n ir u ul i e so sir d loee c ce a teii S ip tu i c o,ea f i u a a v raii e o ao l i r i s me r u lilt sru -a c. a io ap o i ,ct l n -ir t d a r i.aoen nr tefa a u d d p le p daL c fia fm i l ei u e u ci a ec nr g e l a s m rr t efa co sute de oameni. e r ct i us r iana a rva n a, ea -a ti un i t A n, d oc,u cs ncheiat totul, doamna White a avut o t c c ebe d e-a u ia ii p m rr, s e ta s a ii a cu mri. ue e rr g i i ntulP a l o l i tid p ne a t e t t t i a i u , t C ci a ie e o t d m eW i s descoperit la o u v n n n d mae o n he -au a i a t ra a i t , et d ns m l c u d i rit l p s a ld du a e i ir v t ue a r em a a a eo l eturii. t t zi ol e t rn u i Lc r a ftt d g v it a t dg u ul uo a te r e n t s ua c u iri n ri e s a , c ni i t z n z ae , c uit ce e f Fc d e n s aiatb t ao o na a n a s a . n -s i ei m te r l a u vt i g , ru c ei
217

m l een ji f d i a d c zi ri ct tce ui da a i a a r i a a o l i uo ei m ga s e f n u m a i t , a mr a r u ta ir pt uzieeT u, o n e e e l l bec i le eul. o d m a g u ga si i a cil t i a i W i n atti ce rsr d lala s ue e ia . heu n i s ete eo b t i m d p a a pr i it mno t u ni i t i e n L f cp fe d Dl i iVc a ri e a d ali ae a res i eh d e e Gee a a n ni l ota n p , n h c, u t nt e io aii m i ue u ep t a ra t lr ie r nr d fm i n am l s s e r a t c u u d p t r, nu i cr se e o e s s ai a na i m iut i u . Capitolul 17 EeW i a snu siemr r o l l he ft fe a ce a ui n t o iln t n rr tir l Da n W i ao t t p iln tsiem r riilor, fie de o a he ft tm u nu c r u m t s o i l fe a n r a t e l ra e i ,eeos dbe eT i ei i i d n f ds a e i o a , preuua d i v t ii e t u i i. ct m i a n ce , a easa udf t cm rreuo i n felul acesta. un rt s n a u uia ft i cc c p l ti l s ni ate a i m i ru p s ncl r A .a e , e d t l n n d a i c deo ea d u . Dnl p ie i e tz, n ra i lG e is ren a l Cnr Gn a e n ca l9 ,u ot m rr d ei oen i e re c u n 1 1a d i ue e fie eln p d u 0 r o ti -a mpotriva cuiva, a scris fiului ei, W.C. White, iar acesta, mai departe, i-a ct a el sia a Cn Dnl e r a d -a scris i m miu c o e t i i r r . d a e r ne t a i s is a tb l c d m e hee rden o n W i d p i ii a i t s e f i divizi, nega. Tehnic vorbind, aceasta era r a v a p t ce r d t e r li e r, nu t metea scrisoarea pe numele fiului ei, dar era fals din punct de vedera a u i se e rcc pn t eS el p l i, nu si r ba l. f tu n n p t i r i iu i a ae rla mn p c i o e e ra re p t e e ru a s e a rt r ia , nu p t re i i cs e e ai un s p t c oj ena d a p f cd ia a ui ei. Nimic nu i-a putut determina pe re ir i it m rr ot eb te l ti lor EeW i esiii r u as e a ui l l hei a ce e n l e n ecn n t p oai s n e a m e n li . Capitolul 18 S a l ltm dn n a t cc t p eo a b u a i u i Erin a t d la s s ru v e, la s s r v iis a lea p u o ei irp a p u o e e bu u l a l, n i n u l a lui, s b oo L . : Joseph Bates i-a convins pe doamna White , nr e 23 m t c fm v 32. o l sae ea t, a l8 .l ft pa dv o i e cp s a ln n 1 6 ao c in ea ri su i ct bu u 4 E s t p , c fmt p un t za c el reu -a ia l u oo i u ia i i e a o a d m z Eai t nr m l uc u n p a a s p , a. n sabatul n felul acesta, conform timpului nautic. n consecin , d m a o n ia W i ai t b ua li l a l 5 t p eo a . he us a l ca f p n 1 5 i dn n t n a t n ee n n u 8 ,m , u i ntr-oru p l t nl 5 ctu no r s a l,n b u i a 1 0 ui l o r eaa tu o r b a n u 8 , t C tv s b u i c l paginile 80-8 J e Bt si m e u e f a mmna 2 o p a sc : u n e ce e r oe l , sh e r D e z iri e c t
218

zilei lui. Ca atare, este o necesite c e za c tiar e a se m i S iui o a t np u r rl a s p d m z. o n W i l u a o ee e a s a a u -a ia Da a he-a r t r p Bt, p a m t m bt e n cs et p c e rt n ai scripti c c us r i. t DcDm ui f avi i c dn u lr fte rEs a onl r d i ne e a r afo p t l i -a i t z l t u , ta i s nu s n ca s s rue t p p ri e r s a Cma t p p u o eir i u oi p t a t u la u u l a l a m l t t nu b ! v s Dm e ubec s g s t pd n a ? u n e ir re c i z si a ea m e o u n Rs i punsul este simplu: Bates conducea lucrurile, iar Ellen White avea viziuni de la Bates, nu de la Dumnezeu. Mai mult, n Early Writings, ed. 1882, p. 25-2 es nc a s u 8 ap eu ft a , u m o lt c d cru ec I s-a rac s a ls c m i n e ee nn ri m s i a t a t eee a r t g u u t bu t a i oa o n . ct esi u mr a s c td m rn p uc ae ac c p t t r n r, r m e e d e ne i e e g ea r s v b f i run r us . ee u s spus nimic, n attea o a l c ei c I s cn i r mi a gii uD -a vizit t ne cai t b u n og e ce c, us a l mdri fu r n a t et ? Cma f efacai t b ug S iscat o disputr u a ta i l us a l et -a l a n n n a t ri ? t ne a e i ,u ri lt p d e r a a tu A n ao d n c pvea i u en p e s a l. t c ft v ti t i r m l ce bui u i s delegat J.N. Andrews, cel mai bun teolog al lor la vree a e s ma ca e, s dzs it rieo li looen , c trul lor t ieu eu i p ztc cze ue bc l s en nui a c fil e l nr a n dlBt C e d a e6 om r 1 5 o lil ao c e al rk n a d1 nebe8 . nuau ft , a t e, e t i i 5 C cz i s p riS iui a t e d p u s rel. oen a oi c ti s a ln p u a s o u Cnr t t r r v p , bu ce p u l a i fia vasae ectuc ee rne ae i acm a o t cp a s n dv e i ta d t ct e p t d e r g nom ae s i t ni h b e r s a l dlo eu -amiaza la apusul soarelui. Acest n p e a tu e r a d c ea b u i a a s p lucru s-an m l d o a dea c tu caeree ptu n n er r o i ne cpv t t a p u i o e nn , e i a s va a e a e i ct il s c d ns e t p t v t . t Atunci, la patrui d e-a votat noua ncepere a sabatului, doamna z u cs l p e White a avut o viziune, n care un nger i-ap ca s s rue s s p u o eir u u l al a t p ce p t e r s a l.n i n e s n c l i u o c e r n p e a tu vi e a p e -a m l rt nu c ea b u i z , u u ntrebat pe nger de ce s-an m l a c a e i-a us Vi pt e . g t a a v n rul rp : e sn eg d n ( s oe Vl ,.1. D .a i t n le a un ei ns o 1p1 ) n . Cng , r e c T t i, . m 6C d M rh sia s lr i ru r da 0 e n Ee W i m red c ct u u, e s e 6 d a , l r ee c r tc e a j i l he us a n t i, r e l p ms n v i D . a i toe e uc xi i r i u es n . . Cng c n a : t i p aa o c ne c M rh m t z A n, a s v d e e l . v i e a to cae ft m a a u xi i i l i v ud re cao u p aa n ziune , z c a e s t d Bt. Ad w au c d eae schimbat n e a sCn n es l to u r ,a i va e d r a n ce -a viziunea conform deciziei conferin A aas t tp bm e c s eeo r l ai a i et t a . oe a s-a ntmplat cu toate sursele revelao et t ct u u s ir i i a a s lr i i . o e ee c r -au l pt n edca e e cI s c ei s eaa a a n m l c dai tfc n us u g i e rs rit t a s u rv t u i n rd p cl e t
219

sfntului sabat. Nu cumva ea i-a oud p Bt Ad w c c f a e a s i n es u nn t e r ei n r gi ? Capitolul 19 Reforma rochiei Ua irce acrg ild m eW i eee td a n d t e m i a re a o n hes la e ne l le e l e a i t t g a nm a Rfm a o i . u un i ie e u i o rhi C p i t p n n d Rz t er ce m at boiul Civil, ce f ea a n t e uun t d rh,a s f m i v e iu v s ie nio i eo i ce i a ta m a a da up ce r e s r,n v p au t g b. a a eo sp t c t ud a lj te a e c p id e ua u e n m aa m i n e ra , ru rh p a .eu n ao i u ae o tu f d o i lp n P s o rh,r ssp r ne e ci n m t b u ce m ae l p to m ia ices l a p eg be Da n W i a a an a lg a e c e a e. o a he n li r, r or m l m t c d n a aer ap e u nezeu i-a aa ote o a a c s ro . s n cDm n m t e t fm E u d u r ts t ti a s o n a siere rhiT t oe Vl , . 2 e p ct ro u ee fm a o i ( s ns o 1 p 4 -422). ce ei i, . m 1 P i fr fm a il W i oi ro e o iao o o t e l Ee he p raer i ce ft z a ae r i u l n tm t v fm rhi s n a l8 ,a u a m i rud m aionl he u i ao n 1 3d ,n n atz,o n m uW i a vit u 6 r i a d t z t c e te d nl J k n st NwY ka ft a d s ta o u ia s , tu e o ,iu o s na m u co n a l r s i ria d ro a e te r a d d tua iiD m eo eer d s tp mov e oo lm t i p sn i fm na o t cr nt n . ntmplare, domni ra Austin, medic, prezenta l p too i e o a co ua rh d o, r ce t n . o ia a n iro ta mn o c c c d n d i o Rca v u ta fr s t u e o a a e p u h e p ae e r lnm t d m a heu n nn n .a dd ac s, uo l a o n W i cu a ie r ea a aa ai sue u a t atD , t et e c i fost c ta da s o leo i Dan W i a d t i dt a i ect d drh.o a he a p t ea pv i em e ce m t oa m i a l o l a cep ssi e lii ui nuu r a e c md u c r e rrp t s ol d n e e i n t r vai m ti e r ri v e e t es n d lr c e s p r n l p eo i E si i , u c E v a a l o t o t d rh. a c : s p n t e e ae u i ce r e m e u rr ca mp o l s a p ro ao i n D n e av aa c u z e u o r S d t er rhi u pu u o e fm ce , numai pentru a ne distinge n raport cu lumea, ca popor ales, dar reforma rhi t s l e rs t fc e a o iee e i p t te i i n l ( r ce s e na nu n aa z i m t M turii, Vol. 1, p. 539). Da n W i a t ih t u taa o i lantalonilor. A o a he fu d i nirl ce i p m t c, n r , p e rhi a furl al nes m ci d ns l tct p c t cm le r i c ea e vt ii v t ei u a s i ru a ra e i t a a e ta ea oriunde a mers, vnznd exemplare ale tiparul d h t i i c u i i e n u in r f e t u da b a .a r e a e u da e ou a . f l n or u t L v ma ca n orr s l ca e e, l a m mr e en l u a s,a i ns i fma s e a , r er P t ai ct e ea -a ut r o u d b i ft e r f o u s m n f o. nu su cv dp d u atu ii n fau r r u i r i n r u l srt st tna s ol sn g i e o s, ins e ri o i

220

f r rl rir i l,u r rs n v fe ta l a p pu l ta V m o s ol, u a ire c o i o p : pr ri o ci p e v se u iiv seaile p 3 o t, p dl o t p t a . 6 ar d e e ar r u r ( 5 ). c Capitolul 20 Falsa ei viziune despre planete A c a v uc i u1 J e Bt i ntlnit pentru prima u m t at l , s h as a m z n po 8 o p l e -a d e l W i p suea l8 . a s u cz c a p Ee he ieo li n 1 6Bt n a ru t l n t n u 4 e et vi ie r dl u n e S i her fr n r i nei a e Dm e u o W i e uo t e bd o s z l eu a u z. i t a ae r ti l c v gpBt dc trl l cz eel a s v b a s , o i e a seo ri co ru deBt ao i d e nn e nau er e t . e rt e a p z f ii hei ao ,e rpn e o a li n re aa l W i l ad p l e, z ai t en m i e t a t r se a t p i i se i i l. o n W i n e ies eu e,a cs c te e o Da a he u r n ra d s it r a i p r m t a te t bc d , -l g Bt, o t e t ai n e rpn e a s e a a c us i vi i s el e. ed d n p b z dp a t u I e p eir J . o h r g ct s e r t a c s n l u . L g ou n ae a T Ge t u d l N u bo h e ra , h a S o Av t o mn, p . 8t s r looe i en d nMv e a a 2 :n -oe a c f cd e e t l g 5 r a , nrind n T s m M i, 8 , n c ad nl Cr , i n p z o h , ae 1 6 a pa n 4 s o u i u i re a m u t s en c inl Bt, re d i u ri l ctm nifesti t u ia s a r n i es pve a s a pa u e ce a c n c c i a ee r ri vi i l l Ee W i d m aW i a vi iin p s i na u l z u e i l n he o n he r i n e t a , t e z u ce v b s d p sl d d s c a d c r a e ul d o e c e r t , o tli r er e c ti e r a se e e n rut e si o e n rr o culoare roz pe care le-a teenel e a u tVdau v up t e pn ei d g : p r z s u l a t a a t se ih, s s a s e pJ ir A n, c d i r a l! O!ap Bt,l d eu t! t cf m ci t i u e v e pe u i n c c d ri lotr s ,a e t er c t ii a i n a f ti i p i e an p s d c e u c r pn au cu si n r e inele ntr-o ae td fm sei s s Vd pse i lce v i e er u p : o a l aa rt a u e a u t t i, r Bate a p : ler p S u ! ct c ao si n i s s s si e a r e lr ftuc ti -a , u dc e tn A s u u s fe i an sp ! a s fto i a e n u a e s r l tsc u Bt ao c v si d et n r n u i t a i ol e s nn vi dt s o n vi i e Nm i Bt a a c o te c ptcpve i no i u ac a sv ou ae io l u ri l z l u r . e e n r n m e i a r nm r dse iict p n e l W i ap cae t u lea l aa srl e. l he s se cat u t i eo a t Ee n t u e i u dl a s ip eie i a afo r e l Dm e ue e Bt, n o s i l. c r ft vaa iu n e a a e d v t l u D i s e li u r z, aftt J i a 1se i ra rc p i 8 r c u t r 6a l, S u e un . ii pe e u r t i tn l 1 i a Capitolul 21 Dree u icDm u i it m i onl! u D na u De la nceput, doamna White i-a tea e cp a s i a n p o n a acm t va m i p hb s a lnDm i,eaDm i ee enlie c a t u ic c ir bu n n e u ic s s u f i i ni t m i a r
221

a e i io se m rp sui a lr z Dm d n v ur a ee d u e u i v t i r fi i rci c ca t , nicile. Ea a p fic v fd u d r Dm ilce afe dp re a i a n ee u ic,a v a s ia o t t ct na r c sr a e i ie e ( r Wi g p2 4 5 1 ,4 e d n d p p n E l rn ,.9 7 5 4 1 ,d v ti t m t ay t s i , , , 3 5 . 1 2 P t ci a , d n a a t c i s e e 8 ) ee v n a e i i u v o z a x rimenteze 8. s a i v t i t u aa p p i p suep t i o r li Dm a p t c a un ee e r g re el u i l ie r u rci nu n a a g r , o nice nu c d n h a an i d Dm i. v a o a a n i r za e u ic Ca dvent iu o n m t cn e u n i i a ft t s hi n u ri E e , s nchis cte o tipografie, din n i Asa i c . tl a n l l -a vi i a mte a te a u P t au ia eu a oue f t p o l ra mi s e r s li ra m isne p , i e t v s . nu b , i n j la e e care le-a a t at l r u se s a l m ra n po e i im a t? t c i u T be n l b u Cr ao r c l Ee White? Le-a p e a e i l s a e fte u l s ai i l a n s s a d n o u v ti tr sufere pentru sabat? Ellen White, sub presiunea evenimentelor, a a n n n n r cpve s a E ah aa b d a c v g i e u ri l a t a c m td i la a o t o i el i e i a b. r e vent tii ai ri a ,u ic za cep ecsh e e vor c ie is Dm i,u a s n e cn c c t ti l o e v g na i n r u a ni i pm s nla inu a aa u i s oef t c r r i m uf elres nm T t ns r eh c 5, i e i . cr , r t ei i o h u h m Ee W i s n u a l m a a m d Dm ula l l l n he p e r t re L i d i e onl c t u m o e: u n t e a e t pc d on ae a la mn c ce e p p) i , n e p m a s e a r (r s a oa c d m n i tt e e i a z ri ,n o ei ui u ea u ic mta d p ea i a n a n a m s ir Dm i o e u r d d c m i p ne ni i i i v te n , a e i i e i a t tb a s i re n lcn pn d n d za v ti t u a e r u u a t epue r pa e i - a i a i e rir d alr zaa e ( m i)d in lr i e ea e u a n i ca D i a ec d u i e n c u e u n , d -o cr c m ia .N ld ic is v nma rd le V f i n e ue a o z u e c cco ee . ai s r. o . aa s lti g. . fr u rava a a iua .a Dm i Dm u i oi o t seti e tdilt D u ic onl c z ae o i c s f te i c na ua d lre i n p reaz ina s f ee n t e u a ms a . eer i cte s o cr i r. tce l o . e e l t tdeauna ae a dDm u. cp t e onl c t Pn l ror p t cceli u ice i dDmin a ine e r a a g Dm ilzae u i pg ia nu lr ei na,u c e p t a e i o i g ea a dei u co i r e r d n zla d tn f liDp e m a nu v t i t et i r eg . c pg n a otn re ote e a r io o min . ro liiese p fe i a pmt n l ia v te l res , i u u A f e a ee ta u icsd i z eu s l a d racDm i en oi l t, e ct na v d crare mision a r, ce ee taf t n t a acp tdDm u. a , tcs lee td u ae a e onl r p ru t , s o e n c t e D.M. Cng c e e c ea u ic ee n u u a i to n a :D ir Dm i s u lr rh m tz a ne ni t i c ob a r c cs n d n ,t cca e o n W i l rin cd u ep a e i i u ie cd m a hee i l o u v t ia n e t a t s n a pl e a een ocr t s c Dnl p ed ri fs, mdl, c. t ai n a e u ei o s c t a pa Ee cd i le-ar fi spus celor trei prieteni ai lui: Cnd oamenii, mota dp ea i e u r vi te d a n v f z s v h a liln ld ic is v i d c oe n i adi ue a o z n , ra cn i o , aa nma r ee .c s diltp tf etVi u e ccco d le e t iua o ei o va .o s lti g A a f te a u r it c tb e ra epue d t p u cn. la-v r u s a tin lcn , e n i r ui P ci ei i a dic d m e g i i e
222

(nainteilrd , t p a s, g i Dm e u i r i . a oo, rni u ct r a-v u n eucul di ) a m l ea u l z l err o Acest fel de nchinare este ntotd uacp te u n e e nae adDm e u. a ct z Capitolul 22 Concluzii Inu a ce a rm e erea l EeW i a , s re m i o in g i e il t m ,l p e n t e l lu l he n t : A promovat prezicerile lui William Miller pentru anii 1843-1844. A promovat prezicerea lui Joseph Bates pentru anul 1851. A p cn m i tmn i p t p e n cd a e2 s s u aee uee r tin p du a d2 u s tr nu co, c t octombrie 1844. A s n ue d t zne c r ed le ti t in a us ne ir vi i i r i ie n p o c l ne i l si l u ee a c u tu, a l 8 ac oaena ap cs t nnt o ec r e n 1 2 ss ct ce s s u c u t t r i i u 8, o r, r u n o i e a si l ee de la nceput. Ap z c r buci ain , aue v f u a , r ri oli v f e cc n i a ai i t i es zi v l u e n rn a s v n vf bi. c i ua a l la a i o t A caracterizat proclamarea lui Lincoln pentru zilele de umili ie n d r ueae iud i h a u cncpo sta sl I o . gi n l u uev A promovat reforma rochiei, care i-a te p a e i , r a fud r e d n i mi c s v t ia t tz e a b d a ,u ct p e pa aoaa s i an a n n -od ei d o n f ct ru si aot p m t i rt e c c tnm t f e rc f do e li di o datorie o e ie e i ,a i np na m l o i n r e i i vae v n ri a . e is lo g A c oi c s u i ut o . sim t ao u l d n u r pr s v nm u e i Aieic s u d cn tu,a sr, m n ta e n rs o u le a e io e n ee a a cn tz n m r ti , ct c r a o e a ve p a t t iai r p o a . I-a v apdco e ezia l ir , ra d -o unde tei pii d eu l a si d ea a n s l s a ci i i bec a t a vrut. A negat f t cao iln tdsir a c v sinc r a u ft fe a ec o s o eai sii pl s nu r i u n r r l s ee m rroe ui i t ir . l b am l d t m slfu ao p cae a i e i a t ue ir u ri t l a ee ca ut l -a z t ne tr ce t e r e zd a aii aef t c p i o ao dr e . l u v iac e un i rr e cd e n i rc u l d m ti n e r i A p ceem u rc md i sd c e p a a us s s s tni n o di eo r t s n , u t p e i t v n sp e ce c e d a t t mod lamentabil. a e ar r u n-un A v er eo e caeree i n pve p n ei a t o sis e cpv t vi e c ri l l e u ri ra n e i z a u i a a t u r se i r a li . t l i o

223

A li m s n t ct tb t fsa d c u pgt a r oae r u s i c s i i li aa n a u , c r a e i e o n r ae c , iar o altaeztl n r fr ct t. r ii a p ae s i vu u e o t oi o sr a l 9 , p m c o e l nn lel c pve a n n 1 5 a r i s xi e g i u ri l u 0 os p e e r c e e i r m rrei cDm e u v a tsf ct c ,aa l ui e u n e oa jaa a slr d n n ti l i z u c e uu r u 1 6 a m t Dm e u s s n mi a iox ae 9 af ac u n ei p s u a enie 0 i r z -a u d c plici . Unud t ce a e lr i ei i sii e s a l -a l nee m i lu u a v c r ri t ca L ir l re c r l e i r l ee e c i eo furp s i e u n edtt ul i e l e t s n b pDm e u e a e c i reei c e o al z oe e r g i . e l Ca a m r ecn a ii u al ea o s c funde e m i a n li e ea r r i ft o e u m i o s n els cr e di ui n la Dumnezeu. p paue li i i vi i i i e vaa v n c z de u Da n W i n nmi a p cm rre iutm r o a he u u ac s s ui es m t u ti l n turia lui I s sr lre iAo 11 11, r u i t ti s i pi p fi ( c 27 90 d ai s uc e u iu o p . :; :) a t e s n u r c e u aiiute1 .0 iAo 7-415c t tc a ir es c 40 d p .: ;4,u o e m i n i 40 n c 1 : a nm r a e i lor pe vremea lui D.M. Canright era de peste 150.000. u l v t i u d n t O m oa a cr i aer40 ,c s ter i rn caes co1 .0a u u d c i p t t rti c t l 40 a m n si n Ao l a eec g al n s g im cn Mnuaee p a s s n u o u -a t ii ii ci , t p r r s nu . cn s t etiFrm cn e n f r.a a c a v u n loe ii s m retiDr u m t r. nu n a n loe , a m z pp c s a si r p i l EeW i cot l iu n e eau u ct c o u l r r l ee i z a i l heap f l Dm e u , i n t re a u z ao mnntpnn loe t d p t e c ip t co ft e i r eti a ti ae i i n ae er s u i r, n ra , t d ra l ceu p a uu i t.iu d a v aa uDm e uni a a a r-oi s u N in a d tl iu n e i r t a s -o c n r er l z ,c un dar d tl u un a es trd ii aeti a v aaDhul u n et v o tm cn n loa er i ci a ea nu , r, fu s d l sn r p t a a rea s u . r d a u u t d d e r f p a s ui t a a u b la a , nu i t u s e n Un cuvnt final de la D.M. Canright c d -a rr d la e i ,c v o 0 e n ea D m m ea ea d n a m r 3 d a ,iu e n ts v ti u t e i c tu ss n ca r raci p tm n rt r i c o i a p m e e t -a s ca eas en nn t u gt m ri , cc v , am retractat cartea pe care am scris-oi a m rr t c s tn m us ca m u u c ti i u n o pr t o e ctz nr u o inin u n a v ae m id . a a s v u n c i u c d t l e u T t ee o i nn c v t er n e v o t M ae s s n crrt tupe patul de moarte. Toate rd p p eae o l e a! tt u tcz t a saut cee ra pdica influe ai mlRa ma m ct s fu p t i ee n t nu m e n c r e.ei c ro l e f r u t caem c irte mlm oi a si ci oe c t e a sin reiaa l e t act d t e r c tct s l e e pr v ee or . n Semnat D.M. Canright, Pastor emerit al bisericii baptiste Berea, Grand Rapids, Michigan Nt T td e st cs to o eu a sii i o :o e a l ti eu c fm c d acei r , a t e as t n nr t rr c n i secolul al XIX-lea.
224

Concluzie cu privire la personalitatea lui Ellen White, conform celor scrise de D.M. Canright
D . a i t fu on s aeop h s s r v . Cng a t i ei c r e i a p i ii M rh c v t i m e nv u a e g i p s a iu Ee W i Osv i l s te m i ei eo l l l rn i i i l t n he b r eu u ce a p t t . e ai i n l l r nente, p t ca dz a s nl nea ei port i eua oa e r n ei ft ud t o n i nu i l ou e ir m im a i n r l r i n d cc p p t al J e l W i A c r o t onlr Mlv 6, l ia si l he u e aei m uA n oo n u m Ee n t a m cun d . o da 7. h r a n l c v e D . a i t ft ns . Cng a o u tlucit polemist Ci d u e o i M rh s r a c nn a e i l, u n e l rita a v a v e re p t a d n o Dm e u-a i ac o d t o p fi,e r v ti tr z d c e r c ot c nu s n a ean puturile adventismului, erorile grave ale lui Ellen e a, c d le m l n c W i lnei i r d ns.r i ei d p EeW i hei e tg m c a e i Oi n s aee r l t a r i i v t e c v t i s e l he t e g n t s d p m car a e i a c b e la ct l D . a e r i e d ns r a a d pce ae u . u se a v t e t z e r ra i M Cng , ue aeM r .d n atb s uu e cl a it p W l rh s n t ai Av t i rr u i lma u r t n e ii t ei m s i Dumnezeu, pentru grija pe care a avut-o, prin ridicarea din mijlocul lor a unui om extrem de dotat, care a spus adev u Oo ni ia i tu u l p e iuCng n a r. n l rh p u s s n d p ed c a o d ,a n a p u c testa u t p e r l et ft u d u u u to t u se c s r r t n a v u i ae u ri l l W i a i r a e i . d l n r, pve Ee hei m ce d ns e r d ct c i a l r n t l a v t a t I l e e d b p z t ct l D . a i tc a emn l e a ,re en ae u . Cng ,u t e t e z en ra i M rh privire la personalitatea lui Ellen White. 1. Ee W i ao oic p bm d o iphoc u d c l l he ft f u r l e ern sog, a n n t s i n oe d ili c i complexe de inferioritate. 2. EeW i a s f cp bm do if avnd un organism l l he ft i u r l eerni n t o oi n oe d z ic, fg ocs r ii l vi. al bn i o 3. Ee W i p t fa a c f di r ,oo e lu l l n he o e in d t a i s i c fm v rii t a c r i n t c nr e a doctorilor care au consultat-o ru ecio epor e a c , e m i dii n m a . t e pc m i ct n n I s n u tt d mdi 8 din zilele noastre, cu privire la isterie: p e n ra e ec u at i n cr osce e l tir mod general, pentru a D tin f e tmn i r n -un ooi c l s r u s e t o e d c ocm nea di e iua e t , n p e er r si i a fteii n bni s xi c u a s e e i r fl o t u o e s c, c r ce ud s p ml s s ae p os n rp i t er a i a u iIead m s m o o u t i u i cientu sr e a l. ti d c r p de uo simptome produse psihologic, printre care er ia n si s n r e r li la g e l a la it ceutre e en , r n e r a r nci un i ina s p z t u ce na pe os s ui r n e n t te, r p sa t siuea la i e r , ces ir c u loe n s a n e i g p a ee ne a s n n u xt d u i r t d l ebe en di u eo l t asac. v ea a doc du i i cp s a a ci t nia cn t ii nv d rn i e r t m i a lui Ellen White, oameni cu person ic a a l i rismatice au fost William t Miller, James White, Joseph Bates. 225

4.

Ee W i ao oi c p f d p bm sr a, l l l n he ft f u ru e r l e pi l f sind t s i n on oe iu e o t o ae l e ti i, nu -i determina pe cei dij sca cse i r enp t a ce d s e li e r e nu r d r e celrcp e Dhlf t r a -zisele viziuni. Mai mult, n au au u r uuS n pn c te , i a e a o i a s m t tt v e d a c c d u i a c tu i o ia i e re a dp nn t n a a , o e, n s rut li r , ir u seag i c ei p se a en i ano svei i ul un r. l,a ul e td il dl r o e gi n u furat, prin plagiere, multe pasaje din scrierile altora, lund att a eeaa n i c e a a i pu act sii p cr ceu s u n , t b i eer a sr rr rie r e v e c i nd m eo c . e

Cum a devenit Ellen White un profet micinos?


Iu a t l W i ct ta s emn sc l a c t m laEe heaoe ct l e eou s l n t a ee e t n creze, f d eu p f m co l s f t m a ee lr n i a n re iis no i e i c troa a cd n ot nn . c -ie a s u zv e i rie e cb p paac n Sfi d c px d s i a i x e a r r f e urd e o le e te e , -a a r t o i ei . en u me ieote c t sd i a ea pn a el xi d e e nrr t a a en p ct r m nifti e t a d fii , u t a v ri i sr e oe t c i r el sd e coii i etcDm e ua r s i ino o a vli t mr u u n e v t ta . c e rs a nt i s i z, u cocp f c tlt .t b e f e n vo p u r r s i ne r a ne a i coe i u ac a i e e e nu e i i n i me u n i a u l p ei n ir ei n n leao , i d n cr m e n si. r t d er l a c t o o o n t bec P s n a a t a s r d et uetm n cur .uxt o z l White ar e n on l n ei uN es n d e cEe vi a a l i c vi l n fi avut influe ect niai n o l a e ue v . Cl p tf sc u i n s c o e ri d er , s o eo iu nm su e a n e ii a un, a l o e cs m i l o, r g n e n a. c ul Ee W i sa i a sv s: ao ei eg e a l i l r e rin z u l he e pc ctee ra n n t , l e rt D m i r etiomr d r m i,oa p ai ieo i rv ee i n ar v m g e l sv i n lo r g n u u r i i r a ei i2 i.:) nceput, ea i-a mg pm l Dp m g i e n (T 33 La i p i m 1. ate ui u i . a e ao mn u ta teo li eir a e i . e ca ft a p a t d sue c i l i d n S n e, s i l , t d d i v ti e t a ii csue ie e m r a r soc td s iln m t o lin n d a u, v t sa eu nu nm , at i u o b fe a lideri a e i ,aao p a i Ei m ip ictv e l d n d ftr tz.is aai eee t o v t i r s e ru r t e l c a s se d Iei udss n cp fi ii v u i pcueee i em ,n ep e re m co a a ver ni dc n r a e u o nn i e s i t i i i din jurul lor: c v b t onl i , u n e l Ia: u C i a o ee m uoi o Dm eu u s e a r D tl rr z l i r lN vla a er ri orc e nmj uv t, c ehi si gi p o cv t a s t i c or ni g c m id o oi i r u n l l su id i , o torv t n s l idv rv t a c ovu v l ri i i or -a ua nieiti or l rir o e i ui i i cti c ; soi i e r s i i pc , n ! Ccev p o cc ii in u e Mu E n i trimis, zice i r re mnu Nml e u u -am i o os cn e . Domnule 2 8 (.: I 9 -9). r Ellen White a folosit numele lui Satan de 9.956 ori, pe cnd n S iu eeos d d r7 e r Acesta este un semn foarte cp r s f i e o 4 d o9. rt t l t o a i p c ailn i l r ve Ee W i s fuv o td ri l fe ecu n ia i l es nu ei u a . l he-a tiv e n t c na cteva blasfemii majore, pe care le vom enumera mai trziu n capitol. Ea nu 226

s-a o i i d e ii i lfemii fu .aeAo l a e p nia dm cnei a ct c t o nu l bs l t Cra p a sn e ce t ci p spune: a s t ii ri ic v iug ih r li l i A r u cn, tor u ai cain i tiad i f n iv j i r r i cn oi , , , o oce b t i ri i ee n ai mnu(Apoc. 22:15). Ellen White a i u m ciun ree n tit n ii cn ftn rem co ce tin ii ne a iice-a o u p f iis a art m cn r g ev a s s ot nn , r nu ta a, r fuv o tdbsm , mi t deo ic tiv elf in au n ssp s . c na ae e e p ca Iea ea aur n ee s zp t p a l oi.ut sr dce setu s oc e r t c s Sn ti r fi t u nu ce m e e l f esr ce i t e iti a , n i a a eoa ea se , rjo ae m i c r d du- e db l ceur c a t, ee sm a d r f e u r a t ec, f iiioui ti c p s n mre i t mda c i m i c ni rn a eo e o l il t a l e m ti d , ra a o r i S n a ii f t c lu mmnd , ss ln pa n al e m t a u a n oe a e eca o t ob . e nm p l , t ta u ae ri, en -le o liip n ot tzd p su es nndu-i eee a j g o gz ri u u c s t c v an m ue n r iis .i a n P s a c secEe W i ee a r eeno a j s eo lo ir l cd ca 10 u . rn , nd l hes fa n t tn a p el Dm e u Se, cnr ae r o e m u u n e n h l n h u,p n ni a a ri i i z, o i i tt d f o tr c J e tfa. u c n d a il

P l a ae E Wt Joseph Smith Jr. aen f ll h rlt i iul ii a r r i i n e e m l e


V a s p ce p t c ti a n c o, p l o p r u riz e r ioi r u u s f t c J e e ez , nu t r ce i n cau sh S i J a s n rr f eet c mr l W i l m h r ft p oc l i n mi st o t . o u oo a a t a ea mon Ee hea s .l n t , r d ecf res ti a e ieo u m hse r u iaa p fe , dn ca p id cS i, x i n l, l ot rn s e ra t e pm foarte ase t c e Tbud m i s e ra uc ea a t mn o u l a l e aj n a tf t iu v r . el o a pl u a li h a i ipa ed tu uu uHi s m n i fu ca d , r -a sr, inn Dhl irt. o u t e u ce n it ve l s A da c o parte din valul de eretici ai secolului al XIX-lea. Falsul profet Joseph Smith J ap cDm e u a l e u p u tl e d Uir u r s s u n eTt a tpi ao l pn ei n e c . u z rr c pa a t n vs 11. Desigur, aceasta este blasfemie. cei pe care i-a tu a a u n e fuc m m Dm e u c z Dril W i ap cpn a u t a ao i i a e l a l he s s l e J i v luo, mn n i Ee n t u a t pe e ct o r r i ai m it ceues uua ei pp , cp a lu as o, rn sa m n co n d e n t n a eu ia e a m ie m ti cu ir nia a lA menea idei despre alte planete populate cu oameni na i d co s tt c t o. e o s tid euri i l Nu E io l m leiON c u d o n l l ef e o r i n ct ud t Z, n n m i ei a g s a d ui s p u extratert er i .

227

Joseph Smith Dumnezeu a avut o lucrare pentru mine... ...Eu, de asemenea, am avut sr l oi pi p fi i u re ... t e Cra i o o.o i ael Mr n c e t u m . nn . a v u iu n l i d l Cv t l e r uu Dumnezeu a iua a e r i otsd m i p t p, i d ae cae u n e d e cDm e ui a i e z -a te , l i u r s r t u n i te p m p e , m i i ceea ce este sacru...

Ellen White Dumnezeu mi-a dat o lucrare... ...Domnul s-a manifestat El u pnpil oi n r sr p fi s i i i u re i t e acEeW i . d l i l he s i n t n . . n cimla v u re e, e r este l edl afirmat, ncadrat de ao ee onl A vb t m u r D S a i. a umn o Fn e t i s r n. u p . a pe lucrurile sacre c ir si erile lui Ellen White...

Arli nh12 b llWt eiul i ae E i e e


tm re iua iut r u d c b e d p C r u lv c i n p d ie u l ie e ue e ln s o r ne trolul care s t bu a p u i u s s ra n l n u p fa m tu. lp o o e a t c D a opn a a v l amalgamarea oamenilor cu animalele, e t cc uo a c sp tv e a o eia s c d a m lc u e o e e an p a f r p i e n a i a m a d r p e e ee c i e t n d r r em n ( i i a ua ft s ee e Ellen White, Spiritual Gifts, vol. III, p. 75). er c e o a d a m l p ul c z z o v C iu o i r n e n a; e c re l nn ge i e ri a e e ua i a d tba er t ( s l Ellen White, Healthful Living, p. 185). u ui a s t lti eae a e o mn t peN -n cice u ap d l mm v o s r n a t r oe e ti m r e u cta( a n l eo m t a sr Ellen White, Healthful Living, p. 145). rti c fc d i d i g e e ( C aes i i e o n t en e t Ellen White, Health a cr ie z tl i b de v ni c Reformer, 1871 - 11 - 01). a ao eeteer v ae t pe d c z A m ftil ad c ( a c aii i i a a d s nl luE d st , n u i iln i , ft a d Tim. 2:14) (Ellen White, Spirit of nu e ao eti a 1 fe e i s n l A m Profecy, vol. IV, 352). a his tb en -u mde la d p p E n e tir u rn o fm e t e r ov v g l n i e i t a r g o duirea Cv tul Dm e uRfm s ee rm n ia o t u n l u u n e era ti p t uen s uii z. o n i nu tr ar l i( i u iEllen White, Counsels on Diet and Foods, p. 75). a m e i eu m e rc bn i u a u ce isc T b e nr p t e oa, m i p ei r sc ru s g nu i l vn d m tur e u azia l ir i d eu l a si ( -a t ci a bec Ellen White, Healthful Living, p. 237).
228

c mn co ,u cn v fpda Ellen White, D n u r ue a im iit ( a i gi a i ec Counsels on Diet and Foods, p. 366). Ee W i a a p i fr n t scaereeee l l hev oo o t e n o e cpv trai n t e z e ae s a n e i i li l ii d t s-si e c se c a st d r i r u r nm ir o oe a o ir cti ee i a n t e ne ; nd a e p la e u n e r n t a v o a a r n f e a. ai es , p a E a a m r v s ea d b b iBr ca u c. e e ei u r b i a s t ar d b t ; s teo fm do e. ct u m i u e tre e u d n no ea n . ei n a c ul i n m i r e m i . Br imi t b i f ceeoaa a a eer u z e a es ptc n i rezultatul b i f , -o n vi l n a t f rl si cie Pt o a t eo i p t fg i l r as eii am t t d jn oeit n e ta ta r . i f t sc a s gu c rin fai Ptestemul n v ao ri e ti c i a re.u r i soe t a . ea s , . u e o ft si d i rs s i t p b b ii mi d o oe f d o it d ai nenaturale a f e( i s-si i si a e c r e ac ) i , n lt c uni spre a satisc p i io i;i c s p i e u jn fe au jnea a au v gar o i, a sn sc e t sn l , sc h o mn r a ,ri e e ia , o to p td d ds su s e n licatul nume de iubir ( e Ellen White, M rrp t c u ui nuo nitate, p. 456-460). ti er m Rn No e e ct sl G he read tinul e ob g , ae aEe . i p f le e r r n n ra l n W t ot , s u, iEd. V s t 1 6 s n u a l rtoi ecii i i te 9 ,p e r t re C c r mda a n a, 9 u m o e: ee ti il e ei u i nts m ue n d p vi e dg s u x r nt ii e i n z e r i n iin t l p i r o i n a c ez a u a oi c ce aa si mi a , e cid n ati a pm r a oc lct f e cec d ae e u i ecs r a , rt ee e , r u u m r le i e r sp zi c d ee r la d s tlu n e e i ri o u cca ae t e te n il ut ec s n c rte g na a v m iv s f eep celv n a s e a f ai aa n t d c ea e o sz A mn a m aaa l r a m i ti e e i i . r elogioase sunt contrazise vehement de aberae il W i pce i l Ee he ea iu l l n t , r le-am enumerat mai sus.

Blasfemiile lui Ellen White


1. Ellen White s-a fuv o tdu a l lf i tiv er t re ae i c na m o e bsm : Ee W i a p c B ec c n e r, be l l n he s s ir rt g e l tiiricile t u si ei a n na c s evanghelice, sunt Babilonul din Apocalipsa 17. 13 S nu i ei eim n b t Bl i s v e ce n Bb nl a lat: a l uc m r e m en a alu c c il Bbo le a d sm i o n e po i n l e, m m c vo s r cno p u i( o 15 Asemenea a a u erip c i i n lA c 7) rl u u l r m tu p . : . c ie li p t a eg B ecc ut g v iu u n f s e r d ia ir rt s or n l v t o t nu oe n r si ei a n n a st a sl Dm e uiir ia. d iu n e si S e u u z B ec l i Ee W i ap cc ca rp sp zel l Wl mMl l l he s se eue i eci u ia i r n t u i sn rir i l e i l e din anii 1843-1 4 ulr ui e ud u l S a c 8 a u a n n n c u lu a n iu 4 ct u h i t demonii14. r iiia rp s b ai l Ml , r Dhl C d c u e i a ri u irpn uu enoi sn e e i l l e i S n ce s Dhl d l. s n c a cd ca f t a ee uuAe ru A p e ct r iiiu , r t vui u ei eno
229

2.

lucrat cu duhul Satanei, cnd ei n realitate au fost cu Duhul Sfnt, o face vinov e l W i du p aceue r. a 133 a pEe heen t rn sit M t 212 t l n t c a a . :, spune: a ev s nocp a re u v fea o D ca p : i ti i hl o i rt a e e u re c oc r ite meno d hlpra uu if tueai rt Oi ea i ;a u m oi Dhl S nn l fea . ri v l r r a t v u v it c n vorbi mpotriva Fiului omului, va fi iertat; dar oricine va vorbi mpotriva Duhului Sfnt, nu va fi iertat nici n veacul acesta nici n cel v o. ir i t 3. Ee W i sfe iv e lf i c d f u ciunile l l heea v o td bsm , n a m cr n t c na ae e i r g cd c r e v t iu uts lt p t c ea rp s r iii n d n n s a ua ,e r iu e i enol a e i o t n cte nu sn iil Wl m ir H a Es , ra n i o l irt, dlu ia Ml im d n aS a a c l Hi s e i l e i l ir e o i t a lu u s o r t d iicd c r re . n e m r iii s el d p n nl enol p 15 e o 4. Ee W i s n cs ca l rc ft tadp l l hep ea t r ce ao i te n t u nu u es s nn catele celor cd c ce uo ca cer cu sngele lui Hristos, iar cerul, r iiia a ft t n eno, r s re pu af tb e ic t e onls . c s ee oa s l r u s f u d Dm uI sA aa s o lt t , e i e e ra u et t bsm g v p t c s geuHi su toc p a lf i r e r e l rt c r t ae e a , nu nl i s o ree i c. e 16. S ge n a t t ne e S u cap a r nl u r ce c 5. C l W i a e i iu e bn ea bsm a ti ai l he d n n sa id la lf i t za Ee n t v ti , t ae a u ii onl Hi s ir S Iep e ct n ei m u i rt, ti si a a cs n inae vrD u s c B ec . t o a u , ra d d t f d e a a e i 17: r Dm e or ci u a n l d ns n n m t v t . ze u i t . ia . P nicii, ca it c a og e tn f li ( T .: n i i rt r rian a a dei 2 e 2) s ue ei i e i t n n i r eg s 7 . Confo a silf ia e i i e p conms r ct bsmi d n mr a l n t u e m ee ae , v t i t g n o, c c Dm i za u a i s Ti f li d p ce o ee u ic i l nc t a a dei e r a v b t na u i t i r . n r eg , se r r a sl Pv, a nil rczae u ic p t la l ur io g u ui dDm i. oo u en e c e t u n Ec td bo ri ss o a p a e i l t e eB i e i-an r s r d n o i a h al n lo g ts u a v t i t r, n d p t n d n o c c a d l a e i . s l u i ae e v t i ,i h r e a d n A f n ra a e i l tr i v ti t, t e m c edin a e i ro a n d p ed nsu i ia a i e d ns er t u a a e i l, r z t v t fm d t c vt m u a c a e i iu a p erti u ie v t E ei u d n n d a m v ti t u a c s l n d n .s c ei m u a e 18 n t mai surpn t f t c p t d r i a e i c rzo a u ou e a o d ns V e i r p l sl d vt t oa S r ost m l i u c e iu e eoc d p a e f ee uem r rt s s t li i eni l o t n i ei n r oge n bo le ip c e ilo an c a t p e . e B i u ri s e a e n m u ta u r C al n l o, g r cd te d o ta a aaL c tu a c cz dro e e n r z c s?a io l tg o li eia . m se e t s t r s r nu a i gr

230

R ulta dctl n b a ao 5 s s n r i pl p ar e n i e u
ntrebarea ic il 5Cma u t l W i o rd 1 d atu :u p uEe he t e 7 n pol t l n t , n a , sisp bm t t oei n i l c v m, d n c eo er l e o e mnl i om a e r e e iu ra oe n a d i a n aa e s a e oi nueo in l i o o i er r i ia Ml ? d e i c te a p mn a ri l Wl m ir m sn nn t a i dl ol u l o i l e A c a v u oe e i ob c m ce m li , u m t mn t r m si a i r a m z, ee a p i l a irt a l s e d etp lcf d a risr i s t lu a o d u i ai ob ae i v iu i a r d i , vi b c i n e , en , b t ta vent u s t s c e a e i emn a. r a r c e l r m ci a t snu p e c sn o i d l P m e n vu e i r i ai e aa a i a e i eea inl e o lariai e rceee i d ns s sc emn ct og eep t s n o v te t t uu e tul i n , nu t ve de o for s r a r a izm t a t s ee i eae c u a ta, c te ie to u dm do n u p n u ls pv e n a r t i m i er t dg sa .o c r n av n o sf s s o l t ri eron T u, l u u a te i le c ct i oat o l e t ie u ve o a ui o c um ci d n ,i f s e l e ii e r aitg n a l i r a e ecao i xti l o, nu -an z i vt l t aa ri p t o g ie scopurile. O xte i a s l W i cei p m rc sa m e ltri s ft l he a e i i l f e aa l o o Ee g n t r -a r s s i , u r cceo f erir l uWl mMl , fta dDm e u e d a p ze a l ia i r uo d ee u n e l u l eci e i l s i l a s t e z c Dm e u ft ece v ta ir re c Vrt i u n e a o Cla a r c Ml s g s . ee l z s r u l e ea su u rsai l Ee W i iee eu e r li, b e r t i p u l m o e l i l he V dc cnms b e iil c n t a : i c u n ne r ,a s n n n ils l l i uecc e a c e p c uec eeu u r u t ru t min iu n n n i a du , m a t r, r a cn l ddla , dla l da cns 50 m r i e no eue iuea o em r i e ( .2 . u a c c c n c u !I :) a pi f tucm rr ua m air l p tt t rc n o a p l ua n i bec rrea e a f aui d ti n sio osn e i Wl m Ml g eEe W i a u eu lr e f l ia l i ir ri, l l es l e n hel c n r acdin n e t fe o e i . l u a s,l W i sa aa pu d m ee e , ce tv ee ct Ee heen jz en r d c d tna ie i c ea l n t ge u sn n r n rn l r f st f -o i rsiiao , bsm z i o ee n sm t sfec r l a lf iei u o l , c d o n , u r l t s ae e , ee r fa s eou r t p fi iia u i r A se l ni l d a ote rec m co lt e exi n , i a ti ot a nn s uo . a a p c md ced nsuaj ssza ia dmmri sii o l a a e i l a na l l n e eb, rc r un r v t m u ti m i e o ia r l ee e e c c tu ea e d a iecad nn ra da v . i d o i a o n o n lt la ete ed s u n nn r m i ti t u , r iesi e er

Contextul religios american din timpul lui Ellen G. White ze tii z r ee i e r r e


Er E Cis u rd b ee o e ri a a el r l ae . an s pn i fv r e is sol a l r ri e n r a a lo g ce o XVIII-l lI eA ec d c cf da cra dtze e i X -l n mr i er a i caeze er a a X a i o si i a e n rtit ri ez19. America trecea prin al doilea val de trezire, condus de Charles iri ee F n o i ad D . o yP fd a si er a reea i e i nn te . Mo .eo u ct tzi p stc n y c tu L d n l ee ri , a c Mroi e o ,t C Av t i e i a a e M rr o n, o f ia rt ,d n d Z a t , aoi m iT zi i a n ei n e ii t u pa ti
231

l I o l.er ea e si t a n do cev u u e v i P v maca oe e b d e re , ra a i h a ai i e e , ct a u a p fi a e a tn i nt p iori a a e i e v t e r s i z i i u n lr re is d ns i a e i . a e vi n m l tni u l l o e v t e n d ns g t t E lrc u l edtdudaet EeW i csvi r r u uo na t i , n v i il ac m m o e e n l he ae il e i n t , rce i liga sf a rtcsit r usn t ti dv d , ris i steut , s f te av ei e rv b o e e oa r e l , n te g n ci o i rea n limbi, c e pj,n e l n iinpi. r e se mn j g ei sr d i o fo u u hr i 20 t Ua irst dpv ma car L rC p n d t ee eer ea ee i e ta rt e ne cl e e e a gu ei , n ce re r M lv o er f lr r D ne a p fo l oo n d c ne u t: i ericire, asupra r osu da si e l m o n f u m ci d ns a ft eitnu n a e nt irn i ra e i uo e r a i fe ee tiv a inae i i v te t s x c e iln t g , t itie r s iie d p t co v i d o a aa e Cr i e ae , i ae er e i r nizi T m rn n ra l ni n g h hs n ia t Cneid ce s aeir m ci d ns d za o c n i a fu r p tl i i r a e i e i a n t , n r ce o r d i i v te e t u t J e W i J e Bt ai . Profesorul Moldovan ne a e a s he o p a s i l pa m t , sh e 21 i d vu f t c a m id i n o a e i a n adite e i a u n il r o z le p l u i f datid n u e ti it e r v ti t g v aa n Dm u i rt S n T i ,r alep ip t o eo onl Hi sif t rm p b i lun e r p id u s o a e e o b c nu ra . A s c c s triJ eW i sp e iln t pe Ellen ct o e i u ez a s hee a cane -o ee n pi n ei m . t r f a u W i ce si onl r oao arhanghelul Mihail22, lucru care he a ac cDm uHi s ft t r , r s s t s oa p Ee W i et . d n niszn su e d fe e l c l n he ri Av t i i a u -a d a t e t e c e i i c ti t ta a ari c s ez. e t ee

U l sn i n I gi as ie t u r
M le n e i d d r c u sn c v b cd n ui a hia i i i mt u o e a e i i v g l u n f t r c e e c a e m rs v t i t d p Dm uI s n I sl i e r onl u s al Ellen White nu este Isus al Scripturii. se s. s u u a v ,a v eiv sv p p icu a I sea n n d d i ce r o d a n l s pc eo u n er c n n a ov us tu r i l-a p p i a dceeo a r iu a dh ea n l m r o d t u a s v b spm n l u pc e u-a ov u s t r i i t r i pmta o l Ea hip c e -a pmt oh, cum l g uie r i u a v g l ea n r i i s t ne e r i i -o, id n d b e ( Cr14 I s lu Ee W i ee a m lo eo i! 2 o 1) s a l l n . : .u i l n he s m i u t t t psn ra m ogoeo a n or e r p d eu ri lezei i oc p s n ce u tgl u e cpve ri t i, ra l r a a snr i a ei r l minciunile spuse. Gloria lui Isus, n descrierea lui Ellen White, este a m n o eu e a eo j r ib mld c u mn a s t rc c e a a p s al d a e ei li o i i rn e o n s e r ae c dl p ri uem gin iip s f insr . oi n i t t v i a air o ee n eiti s a ,m i i c o ee Rolul ngerilor n Noul Testament este redus semnificativ. Experie e n c e d eo a p t c s txe d reCmunicarea cu u n r u p id a sl u er g i p ra oo n tm e a . o i r ei s clnui l i i aft ns na st r i l n r n p i l u ml u gi , ea t m e , o u e n s m lee a cl o o l m l,u l eisu i s l o osub e ne a ct u i ac i l. t , r nm lia a r g ui u n s rt m u A f m m i n e z z ta tli er ea du e nm de on L f io , eoe vaad enn r u i ei r i aee vt og p e li t g, t M o. lh i i i
232

tzip s ne ti d Ea hip td uc uitu e o i eo e s e e v g l ri c a o na c of i ra l rn ne e e n m c ngerii. E mn l nmre a u cpve I sl il W i l e e e e t i s u ri l s a uEe hei e t e u a m s, i au l l r n t l e, e is f u m ra r mn p t a ice -a la an r tb ei n a v t e e r ca a su t g ir u e e ei t nu e r s s pn demn l d rl rr r il White. Treb e e ia r el e us u t a c i l E ii e t e co si l u len eo u mno t i n f t cp l reea l faEe W i dlai u aa a u i i a pce -au t l pl re t r l e r e r l hee l a vo e n t a i lr e e, r msceu i nei en c sp t cd c nln ld , ee t vi ied iou e r r iii e se a a ta c z l , v u r nu eno. ie s n v r e c p mu ar rii, f ui o l u N n u a r i lg m i ps e l e n -va u n cd i i si printr-omr i i cn e e,msc d-se n lucruri pe care nu sen n i rl n ra ee nu ee h a a gi t le-a t ml do r d a r g dr f i i eii v u u fte m n i e r, i uli l p n z, a de t pn n i r u m tt e i , n setndCp d c e t uu h n i h a ca ue ns e a li a t tp ,r i i n n e tu j i rs u n r o r l t b e c g, u toruln eti l r r pm cr p c e -od her r ie ti , r ee rte e a i ci l uo g ul o i i t eea r Dm eu(Col. 2:18, 19). une z ngerii au purtat-o n cer, au purtat-on o n n t pi p i a t ni , a i ie m -au a t tt eo j i oa el c ti n ra b a e ra oe rn e m rn a S iui g i u t n a t a p s al p t t e r r ei e p ; g -o s m pe Elle W i m i u d pAool a Pv n s n cos l n he am l e te p t I n a lep e af t tc sl o . e u u t e de preocupare vine dintr-o r d a c ao a l il m n i e r, au ft c ul Ee de t a m siz u l n W i A c s n v setul, ea s-a amestecat n lucruri pe care nu le-a he u p e e t a m u . r v u pn uli e ei t r g d ifi p n z , i n r r i m tt e i .

Care au fost oamenii care s-au strns n jurul lui Ellen White?
E e p t tt ca e i uan p co e ce i s i oa s d ns l e tu a n a ,e t m rn i m vt m cu m i rf e u ri f e uc i nml s c i ti A c a r et,er ei c u ea rt r u m a e ii a rt u c n e u ei c. a m n i v u pnp i ira e i v e d st L r C t rca l id n e a i ea e ta rt . z , iil d i e v ti n u n c t gu ei n n c tt a l v m v ri a e e ua d p d o eu ce r i ia e is r n zs, a i l n x l ei e , a l o a t it g r i e n i oo.onlrt s nco Li ctgs Li cn sd m srDm u i sp ei u s l lu u i ueu p ti Hs o u l e a u a l c nic d nti I n0-6). i e m u u s (a11 c u d p rn o : Mesajul lui Ellen W i ao pm do eie p i iv he ftr i ea n dl ef a i i t s it m i a rr e e i religioase americane. Mesajul lui Ellen White a fost respins de toate bisericile p tt ta v m ,e rc u as m ce c d e n u rea el r ip t i d e ar o u du d osn e e i nu -a t a a ns h s ,u e uul Hi sa s t uia e iesie ti n d Dhl i r o isz u m l o n n ra d rn u s. t ti n m i te ri , ru ed Ea hi ue n zcl nul, nu e id n da v .v g l n ro a u tlr e rc le a g er n e a z e u r op t n a Dhl f tE srs pnad e mmr a uo st u u uu S n i fc r . e i e n eb i n ee vi i r c contemporane.
233

P l e e f a ne d r a nt a aen l n u m t d oi d t e rlt e t n e l a r m e d e a e c v i i t n es l Martorilor lui Iehova


M rr l I o s tr u l iid ns. . Rsl aoi ie v u p d um r a e i C . u e tiu h a n o s ci v t e T t sl , fd o l iie vt as d t e r ci a c u p t o a r m ciios, t i p t v n u n ao n tu r h i e u a n u a i sr adventist, pe nume Barbour23.a o a l r o ae i d t a I p al ne p t d or t re t r n ci n f d e a a e i ora aol l I o . u a n l d ns i ci M rr r i h a n m t v t d t t n ti u e v o Dci a e i o rad ns t n v t t Ng eesn i f u i e r xt sl l a a i e ue u e t Ng eesn i d u e r xt iu i a a i ea l e eaa tu ir s a l n e bui Condamnarea tuturor celorlalte bec rte ir c si ei i n Fl p fiu ri l aere cpve s o i i a r venirea Domnului Hristos Mntuirepm u a a ar i nm i it c mm ra i r eb l i u mc i Domnul Hristos este un nger, arhanghelul Mihail Doctrina Martorilor lui Iehova Ng eesn i f u i e r xt sl l a a i e ue u e t Ng eesn i d u e r xt iu i a a i ea l e i nerea sabatului Condamnarea tuturor celorlalte bec rte ir c si ei i n Fl p fiu ri l aere cpve s o i i a r venirea Domnului Hristos M n iar i nmi uepm u a a tr i t c mmra i r eb l i u mc i Domnul Hristos este un nger, arhanghelul Mihail

P t o nm eo eu d l g a e i i un a e r a i p id d t eu d n a e t nu u t ra sl n , v ti t g dite Dm u i r o Tna a a c aa m t n i it v a a onl Hi s i rit , u n u s t ite a m f a u i r si profesorul adventist Moldovan24. Ca atare, C.T. Russell a fost format n a aripcelc tu d pced n a a n n -o. c s ez, a e o i a ea a e i i b d a e t ee e r o nn , r r v t iu a o t t

Care este gr a a dnmu e lt av i l a a a t u? e fl es i


pm l n a e i uee rin o f d e a p t n r ur d d ns ls g mdu a n l e r i , vt m t et n m t, nu c s s i e n rem co Ee W i E n ani ni e pj p u p f iis l rn i ot nn , l n he a u it i o t . i a c d t c r a e i u id folosit abiliti d p o c or ci n a u d ns l, a i n dl vt mu r -a l e rr e oo mincino p t ao t ini mri s lcer u ri t s e r c suu st e i fs a tb e tu , nu n r s e l o a, r e i ne g n n c tu, i o e e r ia su ad ns. o i u r n n d rItc a e i nn pn i a v u. t r tur v t t

234

Wl mMl d i mn r l Ee W i. c a v u e ia ir en e o l i l l i l ve e tu u l heA u m t l n t a m z, fei p ze f e a c d i s m dea a ceef a nt rira , r d e aer r a sa , c eci l d , n a e s oe n r l sd i c pteo ef ai se e o iti d m e eec o l dt ta m ea, p i e n p ze m e a i i ls cee n a r l ti spi i a n n eo e e m li . o dco l s b d e c c t ir e i l u a o z n pl l s i i e et EeW i n a uer rl mn ri ce cn rdc i l l heu s l dp pue e oa x t v seu n t ct o i i t fe a i e m s-a spus, afirm c t ta ri l s t ea u n e c n o e b ai u u d lDm e u i d a e e i n l z, Dumnezeu l-a te irre c M i u, s ee im fupMl sg s . a lu i pH a c l e ea m ti s n r Es .LC sr er l cad e ri n g d n i R .ri ri o ih ru cC sr ie o O . oe n ol r , i e p oe a p pi a m e c tu s s n c a l e a v u l r re f ai a o i p ca r d lu oi l i i r , nn u e a er i Dumnezeu. EeW i so nr i i r rea eiA ecost l l heep e tg m i osn d mr i lee n t u n ei c p tt t n i f a o bsm l a te a s , e r ad f a u lf i ra m iu p t ae i t e s nu a o r mentelor ei. Ea r g paz zjue eo eu o eip c ee rd t a ore u l p s nd isd u t v e or ri lia n r i ra ba n n d d e ci n fma m cea e i . o e i r d ns r z a v t a t O a p n ectr , i r a e i a n o sa u d o i pa sd m m ce d ns r e i d g t rt e u a v t e ve a t ae c tu n e l a p m n m n u r eoc no i u o xi i i fn e a n a p tli, nn i p ai s c c r e i li oge p t au i a t a t doo a uEeW i p c e r s et stu e rrl il nu s n tu l p oc l l he ru i n t em s , justifice erei b aitli a m ci zei e e ogel i r i a ri eoc e i l l . M r a e i an p c ez t pa d g la s i e d ns e tu ri in i , a u t ct c a v t a t cu ei , m a a ee eza o e ta d t v g l .iu r u sr u ri p a r g or e n e n p p e n ei r p ne a ci a hi E n c ion n e l ri l.d nsup t i c r co i rsct a ei o Av t l a fn d t m ceiri . eze r e i l m o e a a a a n es t C mi a o n id nsu i e amr p e i a e i l s ridicat din rndul i i on a vt m u -au m c i d ns etsf e mri el ie ao li ii v t e mr i n e P pnn r a ra e i i i t e u a. a tn i , n amintim pe D.M. Canright, Dr. Desmond Ford, Dale Ratzlaff, Walter Rea, iar n Romnia, pe Ion Bldea.

Walt a l h e r in i r t E Wt Mi l n e e
Snc v s e r ai ee aeM r ? l tuu ut n ncv vi tb ces W l oi ne n t t ai Eee nl r t n s d t pnra le irtei te Ui P sonal, l-am auzit de ir iii po t i ei d S t ne e ne oei ogi c c n n al t r e . fr m l o lr ide, Cl ra l i u it de o t ueraaon ic a o i Eania nn itut ae t i d, rtn i n . f f t n s c b e aeer ftn i d e e i Ea m d p D . o a r st . o u g do ex pe lf e r . m te cl A s o nt r c . i r se M Cng ca s e a op e si r a le d ns l cu l a i t ft l i m en c t po t v t a el a rh o c m c t t ro i og a e i soi i t XIX-l.a i t p t i r a e i , nu u m i e t e Cng a sm ce d ns p t cn a a ru a rh ri a v t e r a t cz n ipaauEe W i n ora d ns25. De asemenea, Martin n i l l sri i l hei d t a e i n t ci n v t t
235

m i uef ail Cng n a p ufob u nia , n a p ca m e ia i tu u u t c t i d i sn i i u r l rh t i m te c t d o pcaa u i l c ou p s ap Ee W i p c p r n f tuc ea u s t eo le l i i pl n c -o rn l he ru ie n t em , l ra e i i, a mn ,fost bine documentat. i i d n d s e a d i v t iie e e a e t M r n e a uc a l9 ,. N h,nlirc ai oa f t n n 1 1F . io uud t e t tz p l , n u 5 D cl ne i m i a a le a e i , si ctd 7 dp i oi l am r po d n ac oae e 0 ean m t au i ogi v t i r t s r 0 gi pr v i Cng ,u i l W i r ce C t erle-l combate pe a i t m Ee hei i i i uo ft da rh n t l n t ci ti . t ou Canright n fiecare aspect, Nichol nu reutsoae pEe W i ee sv ee l lz l hei n t a e i u E e a d aft c d e aeM r fe ct d ns l s p a x a u u cW l vt m . t ro l pl , p t ai a a s r t c ee n a m ct s e i d o h Cl , u e csf f ai ae aT K g m f e us e n n aa i in ra r h no t t l s i cr c caeu r N h, a m ss n cEeW i n a s na e cn ae i io n ep l e ut c li u u l heu ft fs n t ou l p f d nsu us oe re i a e i l ee st ot c v t m n t c. Cra i aeM r ao td l b r , b u ael W l ai ft a s i ao n s nmele t u t r t n sru nm m u d p auerri eedu Cra rt iOa a e ct et , creta aeC , n r e m ri l o e e d t ir l c t ei d n d. n capitolul despre d ns, aid o e i u ir a e i M r e n a ps c ps n -un vt m t m tz e n e, t md asa d t a d ns o m gtl or a e i nn i , ci r n v t t tregima iio d tf t c e ed e a u v ee p l EeW i eeiv e lr i e l r e a oir i , l l hes v o tdf u reg v Drn d cdi l n t t na a i g i a . , m n eb e s l e c s o ae p Ee W i m c e a e i . r c t n a sv e e l cr lz l he i ia a d ns Oi io n t r v t c t r t e i oei v ca c W l M r ,a c c cz c ee bc , n e si ae ai v r n u o li s it v zd r s t r t n m e nua t i ob c le al Ee W i aa e i u ir m si a e n u l pi l gd i l n he i d ns l s n n t vt mu m picioare. De ce nc r W l M r so s i pEe W i r e c ae ai jtc e l a t r t n u ie f l he n n t m e un m t. cee re v d u e a o l ceeo r i i r n e cu a ,o o mn md a sc tze s l e m z m c t un r nac M r sg , cc d p e nace u o e a r ai i u e sa ru c a n p tf p a cazul lui t n rn r n n e z r a i t Ee W i D a mn , ma tc a oti tlogice ale vremii ll l he es e a o rau u r e n t . e ev m ti l o e a c b u n rr pce fu uo tn cce ea a c-o. m t, ea a r t M r s n c Ee W i aa t p s a a er d ai p e l t n u l n he t v o eo l t xe e u rn i e tm t c px c a s ee o up t ce pgt aif ee o l i ct s mt le r a a li. r o me ea t i v nu r aa M t lost n e ri rn it er d c px , e r ad i ad s x ea p s a a xe e o l p t ps eo l e tm t m e nu in m u rt ai c u t tsu d caea l Ee W i l s s n c Ee re r r ea cr l u l l ti e rt e i l he no p l n t . c u l n W i ali, ais ncearu m t uao -a dat mai he pgt r p ea p l t a rial l ai t aa M t u n ea e lt r l d ae r u s cc cear e r. e i p ia a p luat materl rp te ra r l p t T b e ef t i e i l e ei fcd a e s c ou e v autorilor sau al editurilor, semnndu-se ea no l rin l, fuu lul p s tn c o , ua c profit de milioane de dolari din plagt e Cng ) l ue c ne i (z a i tEs n cai i a v i rh. p l u a sa u of c a ,ap fn lea c na uuc ce ct n p i u t d o i scai il ni ei a ee t s ze r t e e u e rt r n fe re M r d iv ce-ar fi plagiat cartea lui Walter a g i ne a ce ,a i c el . tb c n a r Martin, ar fi primit acels z d p t a o l! a u c Ee e ic e i ae u ru Fp l l a u n ra tu i t l n
236

W i ali e r,ll i a d r d , a tcen ari he pgt o z , n n e u n ra u g t aa n m i u i i -a n l e a e et accidental, ci s-a c v o tmd r et dftta ttv fu iv t n a n op mda e r i roia e it u l r, a a e ei. W l M r e e nn rr da s zpEeW i U ae ai a , ea a e oc a e l t r t u z cce n u l he n n t . c cereen-u p ac ou r oin rt a titrn tu s ti a v ei r t n c nc g v a treag ee n s u t f c . s a oteS iui v b s a a ri a rt S l u r t c tio e c n c s pv l ei s n m ti a r rs r a a p et i . n pal, ie s n v e! i tit n r r ee C i rn n u n l C e ree n e i ne s oli o m i e n ph i, t n r tc E u ee e i n. i p it ee e a e i n, u ph i m ln s n r tC e tee s d l s i t ph i n cu, t d vu c iio l teee e Fiul lui Dumnezeu S-ara io l d vup it l n put. a l, c a l cu d a c at t csn ia c r d vu i1o 3-8). Ellen White nu s-ao i a i c s lr i io l I n : m e c u l a lu ( a 7 e p ct nia da s p a .nrt a e i un reeo ic c i d ect t U c u nc i sp s , c t o ee ce ei t tn tz s n ca u a t a unaei oi ta t t m i vp st vr g n c. pi r a a ne p a s Cnd Fannie Bolton, una dintre scriitoarele profesioniste angajate de Ellen White n munca de plagiat, i-a p a sic tb etu, s s ct r u,o s u ee a e i ti mno z nmlp s no d lce ll u a jl rare, Ellen e ie u e eo er ea a e u p a i e n e ra l r e a se t e 26 af i pEe W i s White a concediat-o! Nu numai Fannie Bolton stt e l -o u l he n t ezc pgt, uil. ae s asr n teu liu c i laiDra -a n p t n n ce aa l i m i c n m a sp a A aa u s g l c t oclni n u. ct t c s n eere i c cn auuo e n i e c. e t t e a, p a r i m m tt S n u cEeW i a ii vr g s n d u n e u im l t l he m oi ta , u cDm e u n t nt a ne p n z i-a vorbit, cnd, n realitate, ea avansa ideile celor din jurul ei, L-a scos pe Dm e u iv d ttg i es fu v o td bsm ! u n e v o teoe ree ii-a tiv e lf i z na a el l c na ae e Gn u neav s iol, coeo eeno t t t id di m o t,t r r a p s n n r iis o e ar cti d ra i o cd ca i a e a s io aie rEe W i i tc oc aip Ee ct nr d p l ee fm i s e l heit eu s zM r e l n t c m e u t n l n White, nu va trage conua u r e i eo i cz cn a n o dp li e ve cn ? Ic ie l Ee W i c sc d n sg c dl a , un l u l t n vt e i l he u eo a i u , n n t m , nm nr a zp p tuFl du p acn: m o r a l ct x c e ao lue en t ocA ft d m t a e tt u sr l r c r i sn u a s e biblic: e, t sn m ion s tp v t m r r i n Dcp a l u ad e c nr u or ut, s u i cu m a u l su i o m i s ld pt l. n m i a spnir p a l a a ua e oe u S u a d n t cti fe i l i e tu a cu i m dle v se a i ue a neuic a-v pv i l a l o t, nt nt l eg i ; d i eo nv u u re ar c e l e lir i e i i i Dm eu c v d mr c e dl Dm eu le u n e a i i oiu ri i a u u n e m d a l z, i n , m a; i i z u re v sec p ntuelte ale neprih o t,a e i n ar e nirii (Rom. 6:12, 13). C c e e a v i r p td i ei, i d u i d l i m i u e t nn ri e c ih ra n v eu n am l d c e en rt ca c n s m t c oi acest text, v i f c d e ii sp i d e f s z a vi g us f t e i r u , c n d ni i 27. p i jn e am o i t i sc

237

fa W M r a i cea iica ri ca a -nuni l . ai d t a m p ts r n, t me n nt , e n e a m u rre uo ect en ee n rr f ,e rca il ap fi ct ta saa u s u p oc lp t t d ot , c a ee t oo a s nu ft u d n .o z a sdCng , rauou personal o n c i o Dv i d ee a i t a c s t s st n u el u e rh ce n c -o p Ee W i p c aem rr d i r a e i u i e l l n he ru i l t , em t ui i s i d ns l, ti n t a v t o mu d o ta ft c e n aft cd ca a v a . onl e n r z a u a u o o r iis d t Dm u m se p l s eno e r Hi sep e rri ii euo d o e l,u u r on s n cp ocm co sc s u r de r d s t u ooi nn i n c p a lo n p a m eo z -v d p ori ii E v lv b ci f ai l: e r o mnn i ii a o m r a i i rP i r l i o c co. n i n h n d o d pd t s ti l i ti ie c o tdp a e ei a e i u r u nt u r i . vi n u i , r n nu n p po u ae e r r deo (a 75 o e l t :-16). ai p t a u a s zp W i n a l rM .1 M r ,e r p e soc e e he u t n nu t u t , p ztn i o r d v ti r d isa il W i a ri i c n e i aa ti u o l Ee hei d en m c ct n s s e ba o u l n t a ventism l,io c e e n e e g e l i v alA slr u i d ro n a tmn e ri fo b . ct c u c a m tz r i n a a r i e uu i eeu rsieoup t a e i Dl al , n s n d p s s pn ft ao d ns a Rt fc dp ee r t ri d s l sr v t , e z f t a u se ct l W l M r : u -an rte ce e d l r te ae u ae ai s ead l ssd ei g u t ra i t r t N n cc o a p n ea i ri v t ea ssdceu ebi si a e i s ia e i s ei t mm rbec d ns 28. t e d ns u o t s c u i ir i v t e i t Oa a g lauW l M r ao ae a an o l m r re l ae ai ftcp r md t e ea i t r t n s c te n r c d laed d t d ns,u itct tb i ei a ea e or a e i p l n ae r ci t cri i ci n v t b a t c ra ne r d p d t C c e c s ct P t a e r or e o i a a ae e r r pund la a s e ci . n nn e t r? nu s ea c s et ntrebare, este nevoie de un scurt istoric. n jurul anului 1950, Walter Martin r n c u c ou p t, o lGe Br o ea dla c m e u n u s t ao Dn d r a h s u i g u pu nc sr a y n u, a t o l r d n e s c v gdf t ca tre i l Ee i i v t i cc d o i e p l t p t e il d a e i , rn -i n n e tn a u eni u l l n W i c m l p c d d t d ns, e ie abandonate. n he i ue u t e or a e i tb t t , t ne ci n v t ru t acest fel, advent i a e uo iri c, t u n oo i sf i i r r c se e u a mdfa e , e a nd a st p e , tc il i c, a a ce n e i A ec n d av g l, mr . c ri a hi cn i a Ocl a e i d e m lc a e i u s f ae a c fa d n o a u a d ns l i cp ta i i v t i ru ii t t vt m e ct m ce v g l ,a n a v t b d e t e cd l. i r e n e d u u r s a n n ee l r ie o a a hi c r u a o z m i en i r a A n,i uv ic o o i eo pnce ae M r t c ea etu suen na ,r a W l ui n li g is i r t ai i r t n p t e l iu o m n u C s ntmplat? n anul 1957, liderii ae r l a ft a p a. e -a rn u u s i li a e i a p l tae tb ie rd t ce u f a d n u u i ct r d p or na a a m t v ti t b a ra ne r s e ci , c n r i r c t cac ee p i a e i r o n legere doar pentru o e e s s cc d ns n t e t ef v t i t m e e a e i , ri v rao cc d a rm c ca evanghelici. Cu d n d e eo e aue i fa i v t i a s r li t n in a rii ae u n ,i m i e r a e i , ca e ree ia l c ieer n a d ae d n e c pv t v t vt m p t v t in e t i a ie m cid , rai caee i ieom neaa n r a i r a eeu l d tn i rn li , l t nom a n sv a ftc n u, r i s evanghelici. Este de reuf t ca ac n r ri o p i i t p l c s ai ee en d ro n au et u p zt a z a i uol rfaez a aa ep b e oen Gn a a n i i cd i c s sfa o tdCnr e rd rd , r e ci e t i r a a fia e l vent a ee r s r a e i N i a, cri co i , r s fu u e d ns ip szd laa er s ce t o l p m v t . c n ti ea a l t t
238

l r u ftp b aa e i i nn a zpe n e i i i a s r a , rd n c tu s c eev g l c d n o a o t i v t io i e t iu a hi c f p td Bb nc v c m rri a , c cn s a aei al, r e a e is c e e ui a c r n i u a a e lo i o g n batul vor primi semnul fiarei... etc. Dale Ratzlaff, fost pastor advent , s nc d i n p e e s e u t , f tir a e i a a a ,d i d n u c adluc W l M r u u it p l i v ti e t cept i g u ae ai i p l ta l o t r t a ba n c cartea men a m i s uc udax sraiu i caeue i t as , sp e e r ep l u l ct on uc ol ea li b e c t l e-m mg ep l 29. i ai bun i iau i d ti an b c Walter Martin nu a s p n rc d a oti tli d p c a eia e u r eoc e e t c it t ti l oge e v mau U pmr r ce ftd ao a lcao e t r el. n r e o a i o a s ftca c sid ac e i i p r -a s u s e n r l r a e i c ttie luo sci A r l ft i i d n o aa d ea ftie30. l p bm ao c d i v t i n c e t s nr t oe s M r a vu d t a d ns a r c ct tb ie r ai e l t or a e i n cd u ae r d p t n a a ci n v t t o ra ne r s e d t ces oi l ea a d i a e i ,u us a or a ee s p d lae l r rd n n m rr r ci , r t m cri i l v t i n eo t ti e i o i d cd o fa er i n t il c en . tdeaun o e m aeevu z d t ad a d oi se la or ri , n ni a e ci n n m rr r o i dcd n d d lain fa a liderilor. us afa er i u i ea eei l l ti e i l i c en , n cri o i e l ce Il ce l r eo : a ae ta dp i 31 t t v u i ze i Prof. Harold Lindsell, decan la Fuller Theological Seminary, a afirmat: v t id zaa t n s t v g l, e r c n g A e ii e i d n t u a e u u e n e ip t e pa n a hi c nu a si n mr l Hi se rm n ia o t,mscfaptele uc oiu rt p t ue n saee fe a i s i i o nu tr ar t ch u f t r da s r a e i u a l p l n b ap a e d ns . r, e m z e n i v t e a e t Dr. Merill Tenney, profesor de Noul Testament la Wheaton College, s n tptra ora a d n od e p e E e lfm d t r a e i l er u : s ao ci n v ti t r tminatd ci ev a o i s d cae ar t a e i l cd irt ? ae fa a ee cmji e d n o r p c W l il u ci e ot a v t i e a tr ai c t r M r ag r pia css d ns,rtll g s ai i o to i eeai a e i p c i o iru t n n a lc lit t c v t aie r t c ol ti r n ui v rl . o Anthony A. Hoekema, re rd tli st ac l Cl p fo e eoe i m t a ai os og s e i v n Teoc S i r s n v t i u s s d a o h lil e n y p e A e i i o u e u ritate n oga m a , u : d n a t r t a rS iuii u ec r l EeW i pcei ae a fa c ti a m sii u l a r rn p , r l i l he ea eecp c ee n t , r l ct p ti ipa a Dm u i Av t ip tdc ae e s ul n it l onl d n ri cp f r a e sre e u. e i i en t ct r tia u a pnh , a ta o d p j n e r nm i r a d n u l e r u dp e i r r v r r s e decata de cca a t naca s u u e rca ee r i b c tzect c . nud i i da t rte s a o r i e lr P t vent is a l v t bu c p u mrtteol taz l d u v e c o z a a e n a e d l i e lio i r ,e m p i e s it aa lr n m e d o i d t Dm e uia n en o z a ira e i e a n ir u n e t d i p i d t d n i i r u ne z S a v e o ne v t i c ce i t v spma v rd p s a c cz, o e m r o r e c tae r a tno lid a c ia a r i s n u s e b . nue e re ce a e i c se c a d jau r c tl z ld u d ns o ir r eu t n o e r ie i r , v t nd t e c l na n l e n m a aaida cr i ue ee ct re i ai i r c s f caes a n st a s e n s p i i e t i rti c n t i c, e tm e l c mc i adventiste.
239

W l M r m id g o rea c d destul de dur, n ae ai aa u t r t n a g l t u e a, a n -l cartea sa, pe Dr. Anthony Hoekema, teolog cu convingeri calviniste, spunnd c rne n es den ra e i a i , n-u f u xt i e n e d n i l ,t l , i f t v t i cvint r t i d a c cv i i ua e ie r f e c r l Cl , e re ai a ca r en a d sii u ai oe l t ni e ve r l i v ee n p c a a e i i d sii l Ee W i. Eroarea lui ru u id n f e c r u l em v t ia t r l i l ee n he t M r ee s e pEe W i at ieo Cl .cerile ai s soi z e l t t n t e u l helu dJ n ai S i n t r h v n r l Cl a iln t iln a mdo i u ee n e u ai unu nu z n op v mav g l , i v n fe a i fe e zit l a hi c Cl f d s ittli ne ai i oo teeoc i r v i n n m a og u formator, n timp ce Ellen White a fost un fals prooroc32. W l M r n mno a n ini e auo e u ae ai u e ie i cn iodi c s i cr t r t n z m, c n i e n cut lr i p auerri e rf t cM rrl I o s tn ct et , s e p l m ri l o e e d p a u aoi i h au u l c tiu e v n ruaaai id ns, ttc b eu ua s. e e ltlc i a e i c oe t i lr ct D zt t ti v t e u a v t i n c l ea a asemenea, el nu spune nimic despre Desmond Ford, profesor universitar adventist, care a dovedit doctrina fundamn la e i cf da e a d ns ai f . t v t i l t n s A s ea o rd e sf t c lre l W l M r ao ct s mtio d ca u u a au ae ai ft ee c v e p l cr i t r t n s fu r mod foarte subiectiv. t n-un c t

Mt ui foste prietene a lui Ellen White r n ri e u a


Pnert e l EeW i ao un Brc . Aceasta rt pene il ir i lu l he ft Lcd u i33 e n t s i i a dk amrr c eaEe W i s i c e ae p fi us u n r l ti m cc l t n he s z f l re :I t - u l e o -am s i c oupJ e l Hro(u W i) v m, a i 4. u s tea si l a na m he e een n 1 5 Ea nc m Ee n m c td r i8 . . a ri cDm e u-a ralr i rsv p. d ea p ts u n e i a t u u ceeo n m l O a , e n z t cr a rt a t a p z c Dm usv o ci i1 5P fiao dca ri onle an aenu e 8 .re es tr n 4 o fti tn a s s t u t t bec ( v t ern a f p l td a e i )n o e ir l a e i )in -u p l u i ( d n a sie d ns i t t me b a e v t i t c t Portland, Me. n timpul v id e tc l aui a a iu ei u c a ru u i e m ut n r , p e t n n, z prieten ntrebnd-ou r cvi e E a us l buf s c n u i n .a r p c i a lli m m e z a u s n m j o t o vi e fti a l a a l,e a e n n le d c n i n ao l buCn n u p c e a u l g ,a z u s m j a ui r e a r e Dm uvv i s t be si i n s t beiu-a ntmplat onl e e e r. ot l ae e r s a n n p m iA s u pm i n n i. ra m i tne e cDm u ae c d r vc a i c d ea a au tmn onl v i n ib art m. a . d r , v n aa ee d a a s t bei n s pt i cC o o n e e r,i r iu -an m l n i. o u r pm i a t a m. . mentariul mu aere dl f res e f p fi e o l p fe . : l o s i a a s ot

240

nnl,Wt e Mca eara i i a u b d lR e O mt dze ae s E Wt r ilns d rl h ri ne o re ee i u e i l t p l n e


C eeMnua l c s e ri e en tuue i es ii a A ax ee p zt i ln c t cn b ? e t p s r ri t l ir si d u ftd nsc m riln ,iz ln se o i t c e e no a e i u a nu d ie o t. nn u r s s vt t e fe n l e ar C u l a si r so p d p gt p c ad Ee W i t tve ct c e c e liu rt te l ee i u aa l ai c l heo ia i n t a a . Dca aaer ft r e n e v t , o b ca e i i a c s ctafo si du n d ns p b i d n et r is c s a e i r al t v ti t af v p im i uu ia sn oi s . p td a a r a tun am l jtce u c a O ae i c s i u t s ir f t c e r n et ct s g ee r u l b r ae e td n i a o a d s www.ellenwhite.org. r st a s m mn l a e ra Dti f tuca aaes si du ftd ns m oa , a r a u i c s cteec e no a e i i rn ot p l e t r t r s s vt t pt t lr ic ca t a u cd, p t a e i , t p t u ul a t u t mi l r ia te r d n c e r cr p e m t et t nu v t i i nu t c d a rm ci e i fa i r in a i . ii a ls u j dc ie a v b td p ob e Mnu aeeno eu n , r o eee r a te cn b t c v t ce r s e a r mr a e rEeW i cp s n .b ea o l eerl o ld i se l a, r d p l heaeo Aar mr re a n t ra 34 te a s f f t c o eii l ep m s m t i a m e ii i a u a n d u e i i a n i m cn l pl m i n m i rt n , r u t nu e c se m cnae ne i.ae a e i stccv ea o ir ii il, onv L f n d ns ereu e r nd nu b ifse l , vt m e de p t ft i l re m ciunil l Ee W i E c se c ee uul i a i i s rr e t r e n eu l i l n he i o ir t . nd iese e iresn a d nsu i atu l dp f a n re mnn inxt a e i l stu i re l te l ei i e vt m u i a tu e ot lui Ellen White permit trecerea cu vederea a faptelor lui Ellen White. Osv ai p l a e i i a li a a cu e n ceea ce b r m if t c d n a ca sn r ai ma, e ca u v t i u e t d d t l pv tm cn Dr u n e n a lr i i rm cn ree ii a aDm e u u r u ul m r e t ii i i nu . z e cr e p ne nu t ae a ifse i ii i ron ie Lim cn ee l s ne i m cn g sa .n n a u ii a s b u onv nu ol e a t , nu t m cn f af g sa , d r te p io e o Drl ii i l,e ron i i e d on a nil. a s nu ,e b i o l n f n e ia m r l pW l Ra u r cii al i u ti i i m e ae e a o l r Mnu a ss n i r v s t r , tu i i cn b , p s ae o i lui. Ra d etn e t al Ee W i ia lc A e a e n u d otl il vi va u l he n d dee n t c n osn . , t a lm c id i ct enm Mse e r n s b a an oi d ae i u i e jp t va t i, p n n ra t a nu te ni ul u i fuie u a i tcai li a ir t p i l a l sd e sdceu lce m i ni . m lc u i cti e , c s u og d u e a,e ra d anraie rEe W i celje o mn p t a n io d p l c ti nu u fm i s e l he a s u n t r , at p g i, nu d e p t a e i a lm , v id a n r r p t ae n ao d ns n c t p -aet e s e t er e v i sr v t . t e i i n ie siu c e au d ns ce u i p e l Ee White c n o n r a e i a s c rd s seu l r e m ti v t , r t pn ul i l n despre fiecare carte a Bibliei, fiecar d t iia p s a bl e or f r eo j i c ci n e e rn c b. i Ajungnd pastor n jurul anilor 1940, ntr-o localitate din centrul Californiei, W l Ra p p c on d ace cr a tp c l ae e a u n rt d ia e silr i ze ei u t r s ai r c r u b a re i l Ellen Whit A f eac d om d bg fa p s al d e s l l si o vu e e iri l eo j ri . t, e r u l s o a e rn e i o n
241

VcuNuT t e . v l rd bec l u j s i e i i o ea n Cai ii ir -a n ra a hl l sm t i d e n si u c at l rcFn EeW i p t au i a s vu ei nu e tau ud i l gu aa l he e r p l ct om e ra n t nu , b a ee l c pt f r p de bec a e i .Fn W i d m l i i n ir l d ns s nt sie v t e u aa he u i t di t , p u t ce o e ul d u r p se t. os n n cei a n u n av rp d , -a t s n gi Ra u p lim a slr c p l te d om p e n a u an ct c , a u i ce o vu e e s i e uu i b a l u l c c tr r,l u ati vu d p Dnl Ao o p pup sn l e a om e r a e ip n oi u rl l e se i calipsa, avnd ca s st m ti l uEe W i c , eeiuo v d e u o a rl l l r t ea e i l he nu n a s c ft u e n t . r d ct r a s n t l ia e i uo f s dm l li cti v t e ni red ns i ft li e ueci fu a e i b i v t e a so t r l t oe t o a l d ns t d A ecdNr A s d a s t p t t p t cctus i i mr e o .ct e l u i oa e e r aio l - n i a d ee ti n m rn , nu i tr i d s m cW l Ra u ftn n i c r m ci d ns. e e a ae en ao u a n na u ii v t e a a t r s om d l ra e i t De asemenea, observ d omn l in r dEeW i p c e t e ul sc f e l m va t u ie a l he ru n t em , m n ad , nu p mvsii eCn Fn EeW i i uc su p t ar o c r i ud i l o i e r o ar l . d ee aa l he n t a t ctu e ce a to a e i f cd l, v u a ss c,a a v l n d ns a r l rl z e cs r u c vt m r o u o -au c v aln e ee e n n r ia a e i .u ctr ji o o t il r re a eo l d ns C a s i, i n c a v d p z t gn v t t e pl e e a p v e sr a n c tu e o u ani, u u n e r n n i no i a . t in r torii s de m om nn r T u, m a e i i c p azi m dvu elu e d n a u t c e i eom a l Ra v t iu m r e d i t l ei . Dar, lucrnd la volumul IV al seriei pe care a nceput-o, a dat peste o ct ceeu e heivl Pv aei fta dcr ae a snmaS i d ia ia lCra o d ee r, r c n a u e . t -a s t t d ti a eH Lu t E Ke,e ooi nl .i a ea . rsp sonaliti d eumda cr D i rt s r o n l ec n m i il a e i A act aft u it a l 8 , a nia d ns c s ae o p l n n 1 3 d v t. et r t s ba c u 8 r id c t o rir . t z Rair c s ctuumm rabec i e t r i e a a aae ni eb lir ia t i n-o , p a t et r u si, r i a s p e c s ct si d Ee W i sa a fr ct i u ca aae c e l ea s n e t r, r s l he e s m n o t n t , e ae m l u l,u ita eoa si Craaa s referit membrul u caap l n rrct .aelce-a t t ba c ti ee a t r bisericii se nmaV pt la sluPv c e ia u e a i i l p tu ia lsi d Wl m ia es e ool oe e r , s l i Cn e e io SHwo p l t L d , a l8 mi o b r J n . os ,u i n o r n 1 1 i a ya h n ba c na n u 5 , tz, Nw o .eaop aceo c ic st clr i i e Y k a c a t l u i ao ta c r ru n rR m r e d r n a t u ul e e u c i s se r a u s p e. a a m e us Mai trziu, cnd a lucrat ntr-o l bec d Clraf a ir i a o i a t si n i n , milia f W l l PM g , rp v ed t pn r d n i dat o carte, e sy . a ncer e a ir iii v t i-a le e a a o n ne o e a e i , t nm P fuEs e l d d s i Crars n e l u i ot l id Ar Eehm aee e a d Ee t re l i , e f e re . t a m t l n W i pa ep t Dti p o p i endz f ec r l heen c e a r rc i a ei a dsii u t to r. ot eu rd i l e r l i ee Ellen White, citind cartea lui Edersheim, Rea a observat cuvinte similare ruairc l EeW i c s ct nen d t i u l t ne re i l hei e t ae l n t a a r. Dp a e R s d s iu i d ta la n ei o u ca e -a u s oo t, Uirt f e, a s - s n cru l vs y Southern Californit pet i n i ocuir i d p t a ni cs d b ta n ei aa ee . m u a bl e i vs i t , t so
242

lre t om, s e ti e iuT tamn si da li u a a e l e e ri r Vcu ie e , r eca cr n p vu d p s a h l s o tc s e Edersheim. Uitndu-spn ctvu e eao a c d v uc er a s om, a ft c, n a t , i ee l R s o t z n primele patru volume, titlurile capitolel, btr ,ru i r o s tul p c it i r u i i e m tul l e l e d p i e u e uer d t cce i t r re , r e an r d m l o inc ue d P r h i o ct g a t i ei e l n ai i p fi ae a si dEe W i a l8 .r u mno t p l Eehm c e l r s l he n n 1 0T b e e iaf t c d s i n t , u 9 ei n au re p l t l a eo i u i ce p v -a b a e t lume n anul 1876. Investignd mai departe, Rea a c o e af t c rv c i e l W i a a ueu u b r t p l D ia e ul , Ee he v m l lr i sv a u on a rrd l o n t e , t cr s i eu aae l Eehm i l col ct u d s i ma r t r a i re . Tl r dcaes Ra cul ur ud i W i u u tee cg i,eae t m r Fn hei ba e se r i i ae i t a pm u r p s n a e u c a p m ti l re td r i n u , cer s ze r u r ta fu e it s n r a u t m u ul i r ce e e Ellen White. ntre timp, Bruce Weaver, un student adventist, a dat peste un d a l i ocFn W i pcec s f d i -l ntocmea lui o ra b ta ud i he ea a au ae s , bl e i ae i t , r et n i W l RaA sd a c e mt a r ce o p s a a ae e ct o ro ia ed pn a d eo l l t r . e s nn o i r u rn i i e t f d i Rb t .lniruLW i u asm e rua l u ae o r O o t r. he r seop ee lt n , e W s i Ah t m , t z zte e ccl l W l Ra neo tmt aL ei l ud i he ee r r i ae e cc s ed ird a n W i rti u o t r . n a o ? d i e F aa t u almn c tu c pvea d i fa cae ree r s o i u u ri lo ez i l n e cpv t m a e nn i r ci n e e i problema furtul r p c adEeW i a lim , p u ita rt te l l i r ai e c l hein ca t p u n t , e i s n o e ri es rl, n aebec r e rae n sf i n p sna p u d p t ir l, nu r u c m s eu u a i i ra sio p t i n a a p la s u.a us ,r e e eao a z cau tct u i ct r L r d B cW a r ftc a faa s b c e ft n lu u v s ut r e d ac p m r uo el al copiat, iar apoi l-a returnat; prin o r m r it, t tce o -a s o o o c a dr u a ,ftaa rd uir a . r r a s tfi n eit m e o d a n vs e t T u, sa e rccl uRa-a ii o e d o v t d p ee r l es r p d, ra n i t i ee s e rti i e s n ta m i n diferite regiuni ale Americii de Nord au cerut detalii despre acest subiect. n ianuarie 197 Rb t .ln fuore a lit a e i 9 o r O o a t p z te n i i d ns , eW s c e n r a s ua v t t t L a i a n ei. iv d a i ane t e r p bm o L d Uir yC e i u e r a d p r l a m n vs t n a n dn tb s e oe ftu l r p c a d Ee W i O o a p c n e ni uu ii a rt t e l rl t r ai e c l n he ln s s u r i o t s . u a c p bm ,e r cttsii e u ll Ellen White. Mai mult, el a r l p t oec r r a u oe nu a r l a e i ee a u t xtu p t d Clraa r p d tz nr e r d g ces n ao i a o ic e eev u d p a i sr n i n r s n o i s e f lr a s, a n ee i c d tCn O o a t c s u u ct d u s n ia v a c l ea r t m e r. d ln fu a a s c et a m Racerp z t fto t lv a ssir r i f ae e a e re , o a Ea a c c o pmt i i r , , r a e n a s c. e a r ii e s chi dl lnce cesr i m i p tcclu O o a e O o a ea t t a e r ee r l.ln r a s,rir ii m d ae rti i s e chiar stabil cRaa a c ieccl, eesfp l t e i u ec l n er ee r r ct eu i e s e , hea rti a sa i b a d o c crFn e ud i t ae . a l9 ,ren lCnr Gn a Av t eNaC n n 1 0p ie oen i e re d ns, e . u 8 ed t e fie el ei t l Wilson, c v coen o G n lClra n raerl o o i r u lde a o i u cei i na d n a l e a, i n , f m riu
243

Ra e s s d p bm pgtul Ee W i Ds e c s e d a e t i r l a liu i i l u a oe aa l u l n he e r a a t . p et i r oazr er p ae d e e d ns, en aa rt a l p tm, u i e n n a e i a d p t iu S cu o blicin p d t v t t A c fu ul a e i . atz, vtn e xu r l sii o m r rd ns M i rur i oa e l eau oae r i i o v te t i es a t z cd e i Rea35 d a e i , pm l n d pcaa u i c m i a zr i d ns r ur d i r n f tuc e a r i n vt mn i n i i pl l m ea de pe coasta de vest a Americii, Los Angeles Times, a publicat un articol ret l ee r l Rau ri l l W i.ii l nm er r cclu ecpve Ee he as s u ee fi a rti i o e i a l r n t Zr u e t t 36 J n a, rr olente P gtt c p fetes o Dr i ail siilz aag in i r h ta t u c t a u li s re o e . l i Ocla e i n a ft te e d l v taefu d fa d n u uo ie si a v ui ei t e i i v ti ii t s n ra d e r n s i c e g i Rea. Ei l-a e l p Rap t c cl iao s sa u ii, iar u xu e e e r a e l p ti t c n cs , nu i sr a e m l eda rsr ci ricEe W i ir a e i u a ef n um ea l m a m ps l hei si d ns n t bec v t a t s t r v u a c dalului provocat prin deconspirarea lui Ellen u f i . r s n n n n m a W i dcrW l Ra n n 1 0 u dp ti v t i p t heee ae e a i 8 s eeao a e i a s t t t r , i9 , t sr d n u r i t m carea advent i i. s t Dp a aaW l Ra -a es c c t ii a l u c s, ae e s d i si ae Mnu a et t r c s r ra e cn b . M ll sttos s u tu abn d eaa ltu ui u fu s f e c ni m il d a l r s i l -a i l a o t l , r m at l il in , en eio, rs t te i s i ni D o n m p c tia u iesi c a n i . n uid a t rce n n ra s t c vesi e taauW l Ra cse i l ae e sae zwww.ellenwhite.org,n p c a a gi i t r , ce ud o i c s e tt e t i c t i l br . ae i ao n r n m m fa i nlirc ul eli pce aeR l x ni la uud t a r dpgtea W l e e n, t ne z i e aa r t a e r p e ct s Lcr rV c ir Sr lr i , r u ae a u l D ia e uli pt P fe i n n ra . ri on e ar o i u o e c i scrise de Ellen Whitea e m l p l td u e c ,u n l ue i a i r toare i e t r ue n m l r , enumerate mai jos: Bible History by Alfred Edersheim, vol. I, 1876, Grand Rapids Eerdmans, 1949. The Life and Times of Jesus the Messiah by Alfred Edersheim, 1883, Grand Rapids Eerdmans, 1967. The Life of Christ by Frederic W. Farrar, New York, Dutton, 1877. The Life of Our Lord and Saviour Jesus Christ by John Fleetwood, New Haven, Galpin, 1844. The Life and Words of Christ by Cunningham Geike, New York, Appleton, 1883. The Life of Christ by William Hanna, New York, American Tract Society. The Great Teacher by John Harris, 2nd ed., Amherst J.S. and C. Adams, 1836.

244

The Great Teacher by John Harris, 17th ed., Boston, Gould and Lincoln, 1870. Night Scenes in the Bible by Daniel March, Philadelphia, Zeigler, McCurdy. Walks and Homes of Jesus by Daniel March, Philadelphia, Presbyterian Pub. Committee, 1856. W l M r n mno a n i ni e a uo ae ai u e ie i c n i o di c s t r t n z m, n c i e n cutei lri m ct rri e rct ii a l c e u p aue et , s eae Mnu a si d cr ri l o e e d p ra l c cn b , r s Walt RaA aae r fu ag aiaaea au e e c s cti f ti ir s , n rr l r . e t r -a i c m e t i n cce i u de a o prezenta pe Ellen White ca fiind o credincioasce g n o l a ari u f r et , a s p fe . res ot

Concluzie
Ae rasr a d nsu is, e n , til Ee d t i i a e i l ee s i r u l va t e o vt m u t n e s a i l o n Whit ce ee t c f a g e Li l W i ie oi e a s r e u i r e ri uEe he s p r ,r p e e n ae c . l n t t vesc a o e rec v v sePm leesa Ao 20 is p a p fice ee.r uv s e f n p .: e r p ot ta rt i rt l c 2 re l tu l dp fe m co T li I ba ee a e er a a t e eres iia : ua c z e,mi ca f stu i ot nn s a a l f a e c e ic r ri, e m g s pr i e a ze o o s n i a a e b mi r i p o c ve s ec oi . n lv s s p reen uii Dr uu s n n u a ee e oi tie Dhlp e c t rt t t v r : a v u l utvm r d u ui eol d cd c s s r c n r ul i r ,n sv e d er i a e m i , e i n m e i rp a en , ap s d dhret r . b u d f i uo o le c e uu n lo e a ti e rc n a ia i a . . ni a r meni care v b c ii in m a cfurunn u t l. Ei opresc... o e mnu , s n ue l u c el r rs cn e i r o s i gu o i r u e b al pe care Dumnezeu le-afu c s f l tc ne ia a u t r tb n r ce o ta i u e u c e a m lmr e t c c r uo a v u ( i.1 uu idcr e e e i n cd l1 m 4-3). i e i cd c s e r T : Un ultim verset este din Fapt. 16:16-18: c d eu a ll P ndc m ao e n e cul dr ue e iinie r b c ev u dh ehi (e: eu cn n et a t o a a a n u dg ce ree g i , -a n o a , r e i gct r u dh l ii ) r g ce a dc m l isp i eRa n u al Po . i hi, a e u c t t l i o a u t P n i e u a t no . b n r g r aceasta s-au dp Pv u o t a Omn a s t b l tu a l dp n , si : a eict u r i a ei ii r g i ei n oi a Dm eu ieir li vvtc l m n i A a t u n euC uP an t e ee ce ui fue zl l e a i ss aa tr . a c a i t p e am l z .a l e j s o z dhl: n u e i dm i uei Pv, ci -an r i i uu iNml m t l e en t , ts a s u e l I s rt p ucce d e .i ii h r c s a l. u s Hi s io n ssiii a aet i e u ca iu s r e o n ca n a l e a s ee o e f t cr bcev u d dg c s n n ct rt b r m a u o aa a a n u ehi p e e v s, sv pl a r e h ie u a r lr i rt e rPv.uo a ddg, f t ee pn uu u u cee s e a l v boeoca e ia r d l c r oc d p eN r li p l ; , i h e
245

dg c ,i i ee a l rsi n c m i n n .uo e ehi ces Pv, fuou a i ie t ca iet n t r a ef l c s t d a tN t e ce a spuEe W i ee p t ceaoadla o c ie sl l hes r , nua c i e u r rt d n t t u er pt a ti ei n r u eP gt, ii aa z e cd c r d n c c o e e m.liu m cn b a a r iii a e i u a a n aa l nu , u r enol v t i o t nn pe care ea nu le-ai toect f d eoeo a sa a u tt ee a i a p s n cees m n n , a a sa c n ra r e cu roaba cu duh de ghicire. Ellen White nu a avut duh de ghicire, dar a a ee t og coio a n i msc tli u vc d al ta eoa a nm b.

246

ES MC EA E I ST T I R D NS O C ? E A VT A T E
A aae are scopul de a-i n rpc d ca e i . c s ct e t r nu d iaer i ii d n eg e n oi v t i t O dc er e lee a aaeu n l d ns r e o s ost nc s c t v t v t i t i f et r c u a ei n o t sens critic, se face referire la adventistul militant. Mr r ftu aoa e i J e.u r ua s l p t d ns o T e a t i ou i sr v t , s G r : t ca r u l d ns? D em e n t a e i e n aa v t m nolia ftn r na ei dza t t p e D c ir, o u a e d ns ei aa e ii d i pe m s d t vt t u pa ,m m la ,mp dac a o i e msua ei cu ui uin a r it dn c v ge e j d ns a n l i ec u c nn r al v t, t t m ms a u rp t o m p a . t zdp o ts n t e j n r i er l e ts r i u ie i e a l d i nu u co n-o , nn os e mn e d t erp i ed ns,ma n lc cz fm c x i ra or l s c ca ei a j s o li e a a ci o ef n i v te t u a nua r a s d t eu u b ii si ,c cz e.uo e ct or n a o a b l o a u ru m C tt a ee ci n z bc l d a m es ac fti i er mn s a e a a o r l t a a tu j o di p t i cp c s n ei e m v c a li s f l nu e c c t e t u at , a u ru o s aan e ue can m ac m iriscd dp n t t sh ccae en e ap a r i e ei e t ci e s ta e en o n a n.e cu e s oc tp z te mtera m dus la t cC aer a ee s r rea a o l c e -au ui e m z t u en r io r v retragerea din adventism. Fiind un bun credincios adventist, ntotdeauna am considerat-o pe EeGW i cf d e guDm u ierp o l z l i l . heai ms e lonl p t o r Su ni e n l n t i n ar u nu p u , l d e u is i i up f ci siise se oopte r . i d ue pilre a cel a fer c l r m E e rs sr t ot , r rr lu s m e i e a a ii N i a n a g d ceaf cse c tr cp r C B l. i d u m i a r si v o r S iui a be c t i o nt i r ca na rti . sincer credincios n doamna White, am fost un devotat cititor al tuturor c re td ua g a s ic fmzv ti i ro i o e n a l , ta t m o o e ia n ul i nr a v r r o ndemnurilor ei. n anul 1980, Dr. Walter Rea, un pastor adventist de ziua a t c vh eaa s al i d e c cd t ir il a e u e i , d l u n o z o l ee in ebe pa cm u m v i nu n cd i , demonstn f t c d m a he c i md xnv ea l r d a u o n W i a oa n o ee id lai pl a t pt ts a o, t pe i r p pie i u r i c ca r r e c tin m si o i i r l . Lucruri similare au ftt ielcc r d n d t o g i ai rto a ei i ir s s e d eeti v t i, nt o a , a a s c stiu u s s nl tb i ipaal d tt ct o t a p u e ur i n i i t o e ee na r s b m ne r sri u Ee W i L e ta cz c a sas t ip p la l l n he a n p , m ru ct u s l l l t . cu et ee n m e ce e i Diavolului, pentru a discredita lucrarea lui Dumnezeu, dar, cnd am nceput
247

se mn op d el e u ma tel,e t a e x izi c a o z g , a v das c s cp a e s m r v i sitn e u e d ct r l t io oa l d m a he oi t u d ipaaii ei e n n rb o n W i a bn m l i n i e n at a c ft i: a a t u t n sri d alte surse, care au ajutat-oi r ui .s l-a t s si m rr e A f s fucunoscut - ce ti t l e c f t c e a oa c s i siirtec d em l a l au a c i o pl p t pio d ce c ,a e x p :M re n rr ei n e u e t e o Hrs CsTtuNsu d Dnl a h a n o, J n a i a a l or ,e a e r , ia v r d h r, a i t iM c V l Hi s dWl mHna ct c u ieroiec u rt e ia a , eel ei l p t vfi i s , o l i n S ru rt u nu a ri , n t de Hanna Withal S i,V lr e l I s ea d Ar mt a iu a a u s Ms e l d h ia cr i u i, f e Eehm i uel e d s i lae. re m t t l Da n W i a ui t td ua re sic se o a he s uo e n c oca csn i a m t s n n ta i r re l l e ore ded l Dm eu fs ruo c s se e r a eli ic e a u n e e n s u e d vae rt z, r c a rl ipae r i e t e a a s l r i t a c i dl n i In la dt t ctu u ee eao a e sri o a g o e ee c r s c . pt a atia p z tuto iriBbo l t c fm u rc en re s c se a l uc u, n r o r en n nd a i n z o o ie ria e i ) i Ao 18Dr e c aft i a n r er ( v t ed tp t i d ns t n p .4. a ca e o m i c : e s d c a t p t mn( sTGeaao f t cEeG W i n eu jo er i J e . u r ft p l l . heu s ra r nu e o r) s a u l n t era ntotdeauna n acord cu Scriptura. Aspectul central al mesajului adventist ee r ia a l 8 ,o o p f ed Dn 84I si s cd c n n 1 4c fm re i i a :,s t en , u 4 n r o i n . 1 u -a e t z fa au i a s c uce. a li m , l n p fai l lr i l n a tuar es ca t pE cu a n cr S e n l rc n e i face judecata de cercetare a tutocd c r a n ruilc d u rr iii , u p l uae e r enol c o ed a -a doua Sa venire. Un studiu atent al elementului profetic folosit pentru a de i a l8 , e tl d ieeer a o d f t c er n n 1 4c n p aj e d cca , d et p l tm a u 4 a c u u ci rte v ia u ee rb cp i c P np lu care s-a e, a m coi s f a si s rci dp t z rturt . iiu i mr n e z si u e n u a eer mn tr c r p al Nm 13 z. n a n n s a u eapn i e a j r u .44i e sm ,t g t i t a se a o : Ec 4.i d ct a j n o eul, v e ce n s n z : Ci a s p a c tt o s e u rl u p coi 6 t n ee se nx l r e d o e u p f ce ilzcu a ce as . re cv e u n nan rt ot h aa i ld i c i Ia a c 4 da d e, ecaos nc4 dz d s e rt0 en n ercae ce usu 0 ei e r l ti i te rp l e c r apnopn a a i E ce tb t sauace z ti so l r Cn n a zhl r u s t cc oi loe i i ri a , r e ia e i e lt t ce as erf a a ce as asicn l Ia ua an rt p t i r nan rt l ruiu s e i d ld i c nu e e i c ld i c t i i i r l I . i c Nimic din aceste pasaje nu sprijin a -numit pnp p f cc o i a u rci re , z l iiu ot i e n u a P d a ae f i 3 d si d i i n a n n e el p t s ar c 2 0 ee i ni n sm . t r, i m 0 r i m ed Dn84n a n 2 0 enee p p u M ltli nd a : e 3 da s o u s cae ui ogs te . 1 sm 0 it r e li . eo u a rc f t ce rir iii ee t f o c i e cdua u x easi d ni s r e b u a o pl p s e m e t n-un l s r c e n df t i s sre ljt ee t p , rs t m i n a e p z a eer aef dl e l c eu a s m , a ,l u e f rl a m u a n n e m ra r c c tt. am l 2 0 ee d i ut o o a cd u o eu M i u,3 d siii ni n c fm e o nx l t 0 r m e s , nr Dan. 8:9-13, perioada de opresie a cornului mic, pe care advent i inf i i d tc o ei t i cu papa de la Roma. C t t i u cp a e Rm an uo e e p a dl oa a c sn p a ceput
248

sc d n nl 8 ., p s z e t co2 0 en o u a 5 d .ile n p u er3 dai n c u 3 H e aa cu l l 0 a l 7HFr o l ai t si sc td n n 4 . d a , c s o ra o r i e u 5 . n i iee eo n a c . i A anr erauDn84 rostorie foarte interesant c s ie ra e t tp te l a : a i .1 e i . William Miller, un predicator baptist din secolul al XIX-lea, a fost primul care ao li ac2 0 ee iin a n 2 0 en ct c czn 3 dsi d ni s m 3 da i a nuo t 0 r i m e e 0 i c ei a a t s e d a er a u I s rt, ju a l 1 4C r p a o v i a r u ne l s Hi s u l n u 8 . nd iu s o n r ui 4 v ia onl n a v l,c s cz,d n , l s i er Dm u iu a t c au -aru a ei ino ne u uoa m e t v t i c - t ruo cg l c a t i r u e o t n or u i e n s rea u fuMl , d vt oo d t , mt c a ea , m c l a zl e a u ci n n j e tdcca .e ca v l 1 4 p eao f t cI s u ca eeer C ae a t c 8 , u i ft p l s da rte e u o n 4 s n , sa u u a intrat pentru r a a luP a aT p l ce,er a pm d no lr sn l e lu es p t i t c ef t m u i rc nu e j e tcd c rier a t iceai tuit n final. n p u ca r iii p t sbi n v f n c e d a enol o nu a l i m A an u a daiea m lav t iei aa en l c s t r elpc e uid n dza t ue e t v r e ti r ei t u pa eg e ei E eucn s s n c a a n u n ee nl p d l. s si t p e c s t u s e pn t f e i um et v r t s i i dS iu . pj t ecp r rn i rt NuT t e ns nc a n c d rt s urcat la cer, El so ea n ep e t c Hi s l sm t u ,u i n s -a o a u ca p z l Dm eun c a v n o d 1 0 en dsh r reau u n e u a te i e8 d a , i n en i z, u ve 0 i pentru a intra n locul Preasfnt (Evr. 9:11, 12, 23-25). De asemenea, chiar m i p t t v g l n a c ttp aln seut rt ai oa , a hi en o e t o t s ite m rn E n e a v a ce ar n ea e d l mmn lr i l I s vn sCl :) cd c ei n oeupmr u s ia o t ( . 1 . r e pn t i i iu n a i ar o 23 A e Dm eun v ccap ald n , er asbii ee cu u n e e a ee t i o p t z rt ce n u nu t i ce s e al n t a v am n in ee u apra v g l, eee c e n d t u,u s nm i oi Ea hi c s caa , er tt t m t v n e ii t v r e mod continuu, i teroriz z pa ei iei aa e p t ce u e ed n d za t,er i a v ti t u pa nu n d ne d u of ui u u t a , cei r , r m n is n. i c l n m v i ta u Un alt motiv puternic, care m-a convins sr u a ei , ft e nl d ns ao n a vt m s c d m nl f t ceaa tun s a pclc i a es p l ir s a l ue i l art . m n au ne bu i e m ai ei S n it rti e d n p t dbl ea l mf e l W i ee i n mi v t i er u ipc e a a dEe he r pe i a ei , nu i e t e re l n t cp f s ercn m i edl d t ao plic j e a re i nu u acd e c or c ot e pt r o n ci m a au ci n t d i d cca . a a e n l eeer Dr r u ai rte n a nerea sabatului, un lucru att de clar n Biblie, este cu totul de neconc u s ni a t ee era ei ie e tp eSb u s, nu d n d p , u . a l tp t v t i t za t,gi cozeo n,ea e eo irleer a i aa e si l l e p ucpc ei c se e atn u pa il er c r i u r l nd g e l Dm eu eaa tueeere enl rd cenrt u u n e ir s a l s p t i m uc eer u c i z . n e b u i t nu s a si ei n adev a C ttc em rre c m n ia s nm i r I s t u o e i usc tr ee u a pn s r. a tis ue t i u Hi s p c ir c nm i ca a p uc , s c rt, s o n r t ecd u a a i c ei o nl p i ai c e e r n r i n eal e sabatul, vor fi m ui o o s cai l p f c s a l d e n i Cn r p u o o re e a t v en t . fm e li r r ot , b u a v i l i m r dcdiir rti z l iu i ereaa tu lio id t c i e n r p t ir s a l, u sre ne ei n l d n e m , nu n e b u i
249

ei, advent iv f ee tie t c i p ti v f pcate i i o i rca dcr rt i oa, n o i l , r p su e ei a sc d r a i t n teribilele legi Duminicale, ncepnd din Statele Unite ale Americii. Orice p s n c e ui s a la r i m ufr aiidter eo a n ea t v pm s nla i v f e up t ra r n bu i e ie i pr nu totdeauna. D c z a si gie rea a tu a ei cred i a a ct e e d p ir s a l,d n n u ee nl r s e n e b u i v t e tii ce lte sg a ir d tauDm eu e i cus i u beca v a l u n e pp a ic n r si e r i z mnt. Este p il aeiri a id d n a a v ntreg. Primul ob c l bec i e r a u u d si a t si s b a v , r e rul lucru care m-a jas egir s a l n m irn e r a a t nl c ea a tu u ae es ut e ne bu i a ca ft p l B l n v b t e rd e, mar d n , o f t c ii u o ee s e o li u f s a u ba r d p u gc i a ei i i m v t ic t doar despre una. Pentru scriitorii Biblie le ao uan n ni ie a ftn ec d i o ,g s , f c dtc rcee p uc cle o l i rt leemn l i ni nee zeo n, e mr a eu e ceo a . s t l c r ia g i e a , r sl g r i Cele zece porunci erau cuvint l tupc e u n el f t e e m n l ea Dm eu-a c c l g e ui r z uu Ia e us s n a ,n u a aliuM i.oe o s e ir , p e u s r l g l oe a p rl a u m a m ei i s T t runcile d er M i e uo irebg i o lp t ce v e d l a pn oer c se t lai re er l e a e t i s a nd a oi m a, nu e nu a Dumn e c a r f p t f tatee u o iree a eu i a te i n ae i n o l t r c se tle z , a ,e r,e ti , a nd a g a Domnului sau legea lui Dumnezeu (Neem. 8:1,8,14; Luca 2:22-24). Cn a es p l B l n fei o i ni nei m nl f t c ii ua ni dtc rd d a u ba e c c s t ferite i e p l ei cp ztleuit ea n n fost dificil pentru i e g riean naai t c -a r a li i en g te , u i mnsegeaa ao a o t( raau o lc c ao i nl clec e ftb g e cn )ar e ft e e g r s r a n li i , u, s lel M i, ranu e zeo n,e i d s a(e eau oe a il i l e p ucd i za ea t f. g i s c e cs ce c r i c i u b Es 2:14-16, Col. 2:13-1 . c s n nlegere m-a o t an p . a 5 A a o e ) et u a le t r c, cu O e en ca c iir esoo e oi a l . t Drm n m a urt ib tat ma , c t d t . c aa s ei le a n r s m ue . . r e? continassdz o T t e mesd i eiiu u u t i Nu ea n i t ue l sm t a nl c e c i a o e , rt n n lecs dp c eeo u , a oe s eo c e c dc e si,ua ssc dc e u leu ra , rl o u g r r n i g p ir a e n e v nm lel Hi s Cr :-21, Gal. 6:2). Acesta nu este un ia i u e g u rt ( o 90 a, a ea i s 1 . 2 o n s dru mn, ledhl dv Hi ss , r o o e ee l ee i g uu iein rt I s a i n u t g a tc ea u a s o u ce c dc c pcd cD a e n eeioo a n eerc c i u a m e eno.eca us ni c d a p t e e eu r iii e, t c n m r nu i au pus ncrederea lor n Hristos (Rom. 8:1-4). Drr l airs n aa tuao roa rn o ap bm ei u u s a l ft zv n-u mdi oe n ia b u i s el t t m il, n a g i a uc e n ao ni a ips c acr m t p l a u fti d m u rtinilor a cd s ft s c t o e d t n m r E ed t rti eri ees a c tut ir e u.s a v a c i og evic u o i as ne a i t e r, ei d in ra n nn u u as a l iil z s ttdi l ial l. i n nm ia t, aei f ei a a n n ro n bu c t l i e n r i e a ti i o r Ni c vt d t n m r ui s s i d i s a l a o ro ei ir e u n l -ap ni a s a t, l n r i ne a i o s u c t o n bu c p ta r t l c e t c a p uoo r eu ri l ae p c i rt . u i n a r c tvsc pve r aio ei A n c d cr n t no r ir a cc ci i lel M i (ril e a t) ez Cnll iu i aeau oe a nu ai b u, ci o i u r m z l g i s c e cd e s a ld i a cu i i
250

d lIu l ao a ecn m r n tb eu u tc lr ia e e si ftca e ul ur u tb a uu u c a r am s e a i e e i l re cr a sa cs s fe c d i lr,mritsul s g lr i ct,i eea ed ai io l e e a , e u u ee rs ot e at a x n , cr jertfite idolilor (Fapt. 15:22-29). Ies t t a uca s n ra ee p l p tolul Pavel te n s f t o nu avert a d p p il n ir s a l,a , e i z e r ecu e eia tu c ep tru z s e ro l i b u i r e n n a e i ,t n t a . d n ee p amr v t is u c t e A l iri rae scris apostolul erau compuse, n principal, din ce sic o l e bec r -a n m rc e u v u x rn ea a tu C ttc e e u a n a a e ee n ir s a l. u oe li a i r e p i ne bu i a a r e u ri lp a c e reaf sirp au vt a cpve t a i d ciane m l ei z z i a ce r -a s lc r i t n ri i Dm eueni a n a cs e rp a l e u n e l i d u sid p t ni z, c t o r s e cu nerii sabatului (Gal. 5:19-21, 1 Cor. 5:9-11, Efes. 5:3-5). D prsg aiae c e-a referit la sabat pe nume a fost i oi,n rs a s m t v i u t in r u atunci cnd i-a ur p c c en r u ip p u u l m sa ee a ea s m u , r n c ae tt i r cc -l n m e t s b o r t ee ie, csn vj r i ai vit N n d i u dece cu privire la mnr ti p c i rei m i e, c : u car a b ta cpve oie r tr cpve o n n e u u s u ri l z s b o e u ri l l o s ur u i a d a, r ir a u u sau cu privire la o zi de sabat (Col. 2:16). Ca adv t , cz cs a l ei a ru a t ns m e t t bu mno t vsud Cle sreaaa t ceo a ( l ei a eeli os i er ls al emn l p t , n n rt n on e fe be r e ie ae e ziua isp i. r. i. i. ) Drmes a leere e la s s a ce aa nl cPv sresdaa ct a t emoniale, e e fi j ee b e r c d ei a ds b o es n n C a r za ea t mno s z e a a l o a te i ds a n ei n r tr u u u. a,u b eea t z d s t . h r tlogul adventist Samuele s t a e i i n Ci i e pa n pm a o Bc ic eeecdua ucs a liCl : ee z ed n a h c i t a rcf t a t d o26s oi o h coh s d o pl b u n .1 t d i d s t Cnua e ao a e c d a t s t l i n. o li ma ft ca a s a l n , n pm cz s e , c bu pm a p u u l s b o ee e u o u b a lr i a r m r n c ae r v it r d r m r l u ul c o e t r ti rei a a , e e cr r r o r l tee rt ( l :) t cc tu e eia tu d ei es Hi sC . 1 , u io i a a ir s a l a at a t s o o 27 a n nn r n i b u i t evreilor ar nsemna negar r l Ea hil I s rt.ern e ei i v g l u s Hi s nu o a at i n e i i u e s P t i, o c is a l p ztox rn ad n c e tm a n c d rt ia t r ri e ee o hena ir , uc ei , b u e en n p i i i r n t i n r i pHi s v n se v 4, a 12 l i m e rt i l o t ( r :M t 18 pm s n e e ar E .3 o i . :-30). pi a sioeg i u ft p t mn s i d n o a ct n nle, ao u rer i e i f d ee i r n e s o nu e s n a ei .mcs tcoimft u t l aventiste. Dar acum d ns A rc a l a o e c ci d vt m eu o s d a n oe l s t -apt c tu s sjce onl rt o e a r i cn uao i a le pDm u pnea n c o m e nn -L us , ir m i r pnp rc a oo t i l lr i p u p fetice, mncare, rca p o p e c s u ae c r(e li r ii l eu r ni e t u u s cai o t b c ie a t e.l d Hi si v m r n, b . t, o e rt Eanghelia. Cu ajutorul lui m t s a. c n c . ) s o Dm eua a t ru ngtat mr e rd ect u n e m v c a l iei e o lsm d pn d a s z, u u j i tr a a si ee l r c e a aie Dm e ti a p e g u, r r u f l u nezeu, dar care nu aveau, n realitate, o da b o Cv t Li a si u n lu z l n u . d
251

E m a a nt s s ir d t oc t e v i e ? e c a es t
nainte de r p d lr a a a a e i ueea n o a u eane r d d ns ls s u sn tb e c v t m t u st tb ee n mf t c r a a us c ft i e r u sruo t a u s i tb en eeooal c,e i c ae p l n ne r t nrb p t ui r iiid n T u,v f o v i t f e r n cd ca e i . o a m n a d aa e i nu i eno v t i ti e t u rn :e credinciosul adventist este sigur de conving il, a n n s t m elu t c ui t e r ii u i e ee a sc a a rl a s mie r,e ic zn i r ce i s mti lct ad ae id a a eg a e na t c e ea u ea p tf n u , su n i r sa , etlt ef v va c rarea materia l ce re c ua s i po l a i eu lu a u a . o lct c i u i r m z S p eu at l nu este de a-i oz s d a er iii d n Drc a i ina a ei p cd c a e i . os c ri u f m enoi v t i e, t p c , a aaeefe joa l cd c d n a m c c s ctslora t co r iii v t i n u a et r e u r er eno a e i , t ce iu r siscpvea r naae iscee a p ne r eo eu ri lo a ziri a na s r n tb i ra i r g i l o g r a d a men , -ije er iii v g l s p td f i es l , e e s a tp cd c e n e i o i a u enoi a hi a scuta c ntr-u mdot ccd ca e i cce t o a. n op i ur iii d n ua ir n n c zv i enoi v t i t r n c tt P t a udlr a a E e i r a e i oe, e r r p e ne r : s m c e d ns st nu s n a tb e t a v t c? a t v u tcaes i n mn l l n st Dcm ce o r r a ea cr if d e a a ue ee a i r m m i p rti c u a te e i c. a t a a e i sp reea n a si sii sv e d cee d ns eoi s u ct d c rr n e m i e c v t t t t u v ee er , m e e d n l u e r a. m z Ie t a cr if d e a a u i c: a cea e rti cu a n l l n st t l p caes i n m te e e ee t 1. O eru r, f rd i n ; sta ng u c i o n t c e u a g u m a 2. O eri e u a ebi p f ui stp tdcnmi m re o i n i c e n m ii t m t ; 3. Ost f a u ,i sa c ad taS iui e r e i d g f c t e i n u c tid p c e a e oe v n v r r r s e p Hi s m n i; r o ue s i tr t 4. tist ie re c tac fm d t e o i a n oiee n r ea S iu o o v r ci tp t z r r nr or i fa p ci n il ce sectei; 5. Ost e ebi i pn o tn r i a p d o i e i mm r l l r c s e m n u r e rn c in io i i n r g i a i li d psihologic; 6. S t izu dl b apS iu ,,u a e t p ee ni n i g a te c td ca ni ,i cl i e a a o z r r i p e, m p ore ebi ti o t n cia mmrc n u en e dt z n iu v r r a; 7. Ci d n st s t o de ri,a o i ie h r a ue eeiu d et ezee c tu s l a c i c n v i ei l nn rp d s. ec s n a 1 s t ru r , f rp d i n . . e eng u c i r o n t O ca u a g u e m a n primul rnd, trebuiee l t iol c e n r. xi c ti e n a g u p a trr c i o sm u T mnl u ee eri i i i ftru d crzrt e e r s d og en a o p l teeii , r u gu t i n d n a s ea t a i c d un s ast oe a, ra a cp v iI i Ea a i eitee rn l ce v ua r ee n a iu n vt g cl ite a e e o nn d. 252

o e a f t c r g g de v amm r r ectei erau b r t a u ne a i i i sv pl ta nr a ebl s i o c tleeo u tust ceo tnml eg u A s g u o ra dc d r ee a p r u e d r.ct u not n co l ci r a , e u e r p s p ja od Dm e u n ia ebrilor sectei. n cazul u ii l u r e u n e v mm r mu c l z a m ci d ns,l W i jcrud r.i d ctlr i i ra e i Ee he a oleg u Ci a s u u, i v te l t n t o l u t n ee c r d i r uir iiid n sv r o . a tm ii ee eg c m l cd ca e i e o e l Dro aais su eno v t i t r vt a c c t d a c Ee W i eed ra p e i r e gitc od l va l n he s ilat t iu p pi d e l e u t t o i z s c o aa t Hi sE eeg u am r a e i . o ctu d u s r o a s r l i i d ns Rg io l a n ee s. t t u c i v te t t r, c i t c v see s s sr at l t l nee l W i o i dcep e e nn l u , vadc i u nta C es Ee he. po ii t i t l l u n t ? S ii a e i t e mnp r a -catolici, dar advenc r d ns i a v ee eo n r l v te ac h ee t t m o t i a r p Ee W i m i u d o d oa -catolicii pe ii d e l o o t l n he am l e t a r r n t t c o m o fecioara Maria. 2 s t ri eu a ebi p f ui . e e dcnmi m re o i n i O c pt n m ii t m t . B eca e i s nceeei u beca v a 1. Ea se ir d ns p eas sg air d t si v t u a t t n r si e r c se o ir tde e i nm r . ct dd t o ir m oteex pe u i m nae eor nd ni a c , t i ra a ci n a e i ss n m d t p sr u iur u c f d d ns ep e R i i u f l n tb eou a v t t u : i n m li u a t e i nn t cu r u l c ie, avem de-aa col ri a .el e u i; aeu n un 2 c t v t feu e e is Cl l c i lo e t t g a B ecili ir l v g l , n r a e i l, nBb nl ir , cs B ec e n e e oo d n o s talu si nuv sie a hi c fm v t i u i i c tr i o ri s a au eri s rcnop u i ma t f t c e i, m c vo p ci i n l. lo m g r l a u u l m tu A ra a u r t p l a af aes olf iIep pastorul adventist Donald K. c s a m ee bsm . tcs ne e t i i t ae e a r u Short3: alu o e cea,ir l ic i ue n b nl t tf l l bec d rt s l a B i o i a i se sie n ei m v ghelic e i n . c ts c a -zisul Babilon religios, pastorul Short are cuvinte n o rt u na a g n o e a e beca e i : s l rai d aun grup r da l d s ir i v t e A f u sf a n a is a ra si d ns t , m i t e e ut mic de oameni, cum nu s-a av up t c n n eO astfel de m i t a n uir4. z n ui vs a m t lfc e aiE a aa s i uc d v e s f ae e a o n r r r ct p t e e r e i i r s r m ti o e eu n ! de d o f tu d n n s m dpnp l si ctpl a rt a u i a e i iui e aerci bec ar a tee p l c v t i t n a ii u ir i u i l Hi s i r mm r ut it tfmld c i . u r o ace eb s r p di o eo e ert s i s , i t i n s n n a r e ei m n A aa ee nm bec uir B ec uir l ee cs et s t ui t ir si a n e . ir v sal si a n ea v s s t r re a p p pn i i d o aui bec o l Ue e e n t e n r det e min i ir la. ne p z t m ti f e n r n i si ce i l dintre ele sunt foarte aproape de modelul Scripturii, dar nicidecum perfecte, altele sunt foarte departe de modelul Scripturii, din cauza elementelor a r t eor ir a e i a emn et dd t e b a e d t . si d ns r l e eri eor , e n d ci B ec v t e e t e e n a t c ci d n a en p t i nd a oir c uo er a ue i ca u o e c se t bec rt , t t a n d l e a fo ir si ei c a c e c r i n o e mn i a n ui m i t .

253

A d , a s ucm r a e i sa e tmenul a l ct n, i e d ns e c r z e a ra e p t c a v t n d a n r a t d st d a c fe f aac nmi ebi iut d e e e re a a m u a mm r e s a v c, o e c i i r i n e rata B ec c nm iio f ui ir li i s a l s t ir i u aev i n i e aei a a tu u si r m t n e g . bui n elemente fundamen la e i .i n e ten d ns E c di a p trarea mntuirii a vt m oi on z s d eaeiClti liie a ez ire l eir li col ei sv ru na anm ri u ne g : r r g l o fa tr p a i 5.a leaf u t l t n am i v i r o Dm e u Dc e ar p ufm i u r a i n Hi s un e z g i t i p i, n f et s s t o p e c S p l pcEaet le cleee d a a l a i l f t l v i p a g s oo d m i s. m u a n n s m i s ea t n v f t clen p t int Av t i i cae s s c : , a u g u oe u .d n ue c p Io c pl ea a fi e ii t e a u a v C i t c e t tL e ree t sg o n , fe i p eeo e a i e r i u p uc s a n zt a g , g t n -o n r r e c v o te a .,e e z: u r c vt ai iS i v dt tCcC cai n p a r na oe i l sS e u ei z s: n u z.c ,a n p a r d u z t a cc oa u ciA m d u r c vt a cie c r l i u c e u ei r i , , f i lt L i (c :) e ie f t c le oi Hi sn o( m ei I .1. Ra n s a u e a e r on R . g a 20 m tc p l g n s t io 8:4), prin Duhul Sfnt. A c a v u s a ls o l c dip e d n u m t a t ee a o i u d a e i , a m z, b u t t n s e v ti t pentru prem n i.rc a aa ds aa e n ob s l sa a uiP o p ef ea t d et o ee tr tr eu r i b vi si a a e i .io e d p v e r s a l6.rti a sh d n Ev b ce r e re a tu C i r e cn v ti t r s s e n a a b u i ei ce n i n Dm i s ta zi v pm s nl ie A d , ora u ic u na n c a c o r i e u f i a d t u r i m a . a r ci r n a e i a czDm i,u ii d ns si u ic zan ei Domnului Hristos, cu supunerea v t oa t na i vr f e nc tn i r A aa s o l bs a d a i s v o. c s ee a lfemie, de care se fac ti r i7 t et t t a v o e eu ia mn ez Ci rv pm s nla i r iv i i s s e ari e a o r i m ufr v f n acc s n e e ei ce r i e . ie o i pr C a r p ri ria e i ,n es a l t e da id i ate oi ezi v t e ir a tu e rt e e u. a , t t ee d ns ea b u i fee v t primi semnul fiarei. fa es n o a v air iiie o l d e in i l ip c tid cd cs v i e i , n, u e ri eno rp i , 8. rti ibe i n d ns s tv tiz i a v a B ec C i n ir l e v t eu a r a s d t ir e ra si ei d sie a e i n c t n e p a mi p eir lo i ssue ccm s s c a e dbec l i v en s ur t r e c t r e sie r s n i a i a 9. d n ru sf t c a e r ora , r a a e i Av t i e n ca u u ri ci r cei c d ns v t t e ii c o p l t o dt e a n f vulnerabili10, ro i ve uiaui af diog ee d c tu si i l neceO s le eoes a nn nt a r . t e d li t s ccnm i cl.v ghelic c a e ti Hi sit, p i u ast r a ef i ee E n o i h m p p a r o ie co l s t at penu l t aa d l V Drv g la tmn o t t cEee l, e r ia aEa hi r e e fr r s C e A vu i a. ne a e r iae fermi mpotriva ereziilor iudaizante: re tb i n ue e D dr l e n di a ne r e b , nr i dn m rdct i cr l ri rlL ee l ee u , eu io i pv a a e ,rter e a i e rr i o v e i o e i t g fe t c iut elia z a i. u ad a e s n os r i a rc Dp n i i , c n f t e oo d ne ta o u mustrare, d e d c ca cd b , c c u e ra -te ee e d e e i r c it n p tz l u zn i i m af do eent a tee e se i o niT s lem s u sit p itdl i f ds d (t t e t r c i c u, a n i n ti 3:9). S t s tm ob d rno,a a e i u a o a e ee u i si e entd d ns lr s d cl n p i e l i r vt m e n
254

rennoe e rcad t, l geze r orv ghel .e i, nu a p t e n ri l, ci e n i Drp t o a p ei o d t l n a c p dcv i e c r m rorarta eze ez i eea v g a u i i d t c s ri. ci n n n n d l c i ci ei u ei D i n n l a a r e ebl m c i d ns, pm l n p a d i . p mmr r i ra e i r u , a il r r ai n i o i v t en i r d i o i l t eo 3 s t i d g f s a c ai n u S iui . e e a i c t e d t acp r O c fa u , e o e v n v r rt i . d p v maDm u i r o s p c asa r s n e e r e onl Hi s e rt c te a c e u s t ai c o ea u a u r d ti S iui A f d t c Vchiului d g e i n ul c ti s l ir i e aa n v r e r r p . t , ne re e l T t e , d hiu cp u e t re i oe ii r sau ea n s u en ae a d c l Mi. r e ti sm t a c i ct c i u l sC s c l oe p fi lrp g uc tsc s u e fii d g lc re eee i e . o r tu a c i asi a ai ot c sn a n na d hi r a u u , e re l S iui a Tl d un c t ir i a u l i v r rtdi m u i turile rabinic a e i i ce p a e i v t iac a . d n f v t s i . c a v u d t ac r s ca l sa d il A ma r a u m t or m z , ci u i a t ru c t i n ri i nu u i o e n d r e jtfei lui Hristos, spun d ue n s finalizat la e v ae s i r r c m n ia u -a n tr c c onl r o vu zp c m n iL uP a , r ei Dm uHi s e la ee ui o lr sn u c s i ae t i tn c e f t d a l 8 . d n st i taS iui xt n i n 1 4 Av t i c d n u c tiesn c n u 4 e ii o n v r r r i a t p e iu i es aue l.l s c l o ei nn u S i a l xtensl u A a e a c ti i ta c turii du i i f u i t p t sa rd v r r t p e en dtv e rn p mv ed n s p tt c l p zt i e ti r o tda e i , b reu n r ri e gaa , o a a v t iu ex l t Ee o eiuo v e rn N s ter i l e a t p d a n a fte tii u u rt a n r n i u n m i s gae. n si i i te c m m l h u ine cpv ta u e l ta c tur a c a a l. cae ree d gar an u S i i u m ru e i a v r r p i a m , v u a aarp o t c s e rcuparea farisei .iu utdi( l d ) a z, e t a e l Ea p r i T m u m i o r s a a u l a p s d S iu . d i id g lS iu sii l Ee G ru e c tAvent i a a c t c r u l es r r p au t r r r l i l . p ee n W i cad i u cn ee Psra e i oi za o e he h ra e p us a .aoi v t ic a p a t i c sn , t a ti d n t t rp e nf a p d e l W i p t a a a e c s ne i r r i p Ee he e r vi ca e p e e ec c l n t nu , l d e u in . fm le a e i , ze l G W i eeoua u a ze o u r d ns a i Ee . he s t n c a i r aa v t a c l t n t t t c Dm u.d onlAventism l a d gl ora ou ea e ea g u i a d t Nu i smn ir li m a u a ci n lT t tn e ei s i a a batului. Ori de cte ori t us c te r , mdn o v rn eer on i oin u t i c t n s c e vit i f sa ,f a u c a l ta Sn iS iu. al i c t i d g e a n u b e oe e a v v r ft c t i ie r r p Adventismul este ellenocentric,d rc t p Ee G W i aca ne r e l . hei i e nu l n t ezeiecad g c t e ta c t ri eda ea u i o e ln u S iu ei , l e a sa d a v r r rii. p 4 ti s t ie re S iu c fm d t e . n oi ee n r ea v r ci tp t z cp r o o rt a n r or i ci n oficiale a sectei. I x p l n eal C Mr n a e cen r e a e m l c ctl i . e y M x l a ie t e u or u v w l r tpret z , a S iu c fmd t e fa a e i , rse a eo z c tao o or i i l d ns fi s m dd e r r n r ci o i p n c e v t e t n a vi tli i r . s c a t aa ,u M xe ao u eoc i ti E e u t m io n c c a l ftel oge s c oe t ct t wl s f departamentului de istorie al bisericii adventiste, de la Universitatea
255

Ad w, m d 2 d a p d s r a u d ta i r n est p e 5 e n i e e u a r in oo t s i r i i, a p, e cr n t e o bec s ,e Uirted Cig O a de-au td i ir a d l n eit i ha . c te si c e a vs a n c o a r l, a s n ir u l b r , t ue e mgiL p i 1 a ct c i ao n eeM ri n d a r a an 7 a si r m m s e a iz i. ga ee i , M xe e mr ze uc ce re p zell Ml , ce a l n e e p t a pv c rir u ir a , w l u c ne r is eci i l n r e e potrivit advent u i ir a tr teni cm ld t tl i l, l av d p t m e ui ne ogii s uM l m e u ea, t p ir eo v m o ir g r l t Ml ao d etri r il nd a ri n ei e n , ir ft o d g e i c se u et . a a, s t l e s v i et , cnd, n ziua de 22 octombrie 1844, nu s-a t pti c id ed l n ini pc e n m a m ,c u a -a d a rir Mli iu tn -o rud d a o p ze. i a c u r p f e mgire. Dinte cele u ece e t ri z t on z zece puncte consid a ceee a e Ml aria o d t e. e t oc dM x l ir g l u ir l re rt wl l , e et n ne e ra s p c sa araa e 2 0 ei d Dn84 ne ct u t e f if c ce 3 d z i a : t ee ne l i i m l 0 l n e .1 r ri 3 da .ct 3 da , ueln pn 5 H e e en 2 0 en A 2 0 en s n ee4 . . s p zt 0 i ei 0 ip ,c 7d i . he 1 4. A c a v un capitolul 5, ntreaga prezicere a lui n e 8 d . u m t c in 4 H a m z W Ml ao or r r l a s ri l W i M xe c . ir ft g vea , ce-aa t Ee he a l a l e s a o ea r l il a n t . wl , i r l s s n a v u a r c r l t c m jit s i n o p d l cd u ei e iu ar e tc o, c u er n o a aa t ot a a tli c iepa s p sn a eol rt , a e u ri e d og r ei s lc b eu a ministra a e i f o n i d ns io e v t e ,l i t o sind creditul dat de titlul de profesor univ s rn rtu f edent. ei , tee na v r a t l i s Cra i a eeeecain eec damn ee ti i ael M x ls d itsv i e rio t u w l t da lru i zi n a di r t s e o dS iu . ec t r r p Av t ia r. n . e o F dDlRt f Prof. Univ. d n c P f i Ds n o , a al , ei t oU v m d r e zf a Ryo FCte a a tu j ss n a v uc pvea l a n .orl u v c a l p d l ri lEe m d tl , u ru u er u i r l n W i ld t a d ns. eg c a a to en d p t he i or a e i Dsu u v c sie i ae t a ci n v t t ir u n c n ra m cia e i , a a d eta u c a cae d o e a i r d ns d u o d f t u a cr e a n i i v te r t vi pl rt m i a vui d l. e ru 5. O sect i mm r l l r c s e a plie e ebi i pn o tn r i n u r in io i i n r g i m i d a ordin psihologic. M rr ar i aa Mceu uaci M rn o lc ti t e i a us : S-a n m l a m u a L i i l s e nm ie i p t c t a u n n a n ti a a d u a vh . vaa n t c pen e ml(r uou dp it p e onlrt d i, rt df i c e c s s euni pDm uC ssi e i e a i a l n ce e m i o ,c n a ao e r s c Dm eu d avi o dnr u v e p ti p a tn u u n e, e i a a a r e r s z) z t u e a ei d za t,mr p s f avN ir g d u d ns ei a a e a u ar t. i pn n-mi v t t u pa sn i i c i n m tc g z i aa u a uuu c . re ra c er sf s s nu n ea o v l r m i p rd a s s r p a b , r u s v f c ou f t c n ct c t r m u tb e a u s t a u e u e l ei c nc pl o ce maa onlv e l c vo oa u in i a n a ea elDm ua se cu r d n n r cd trr us o e i i m , u c ti d v n f l o d e l i l e ii e i o r exo r n u r r -o a o a srt r e e pr i terioare, Dumnezeu
256

r e eea au a d a idcp e im . , o n m-e e i p ftS lr e e -m a e a ann O Da e i us rc cr u c i m , att de dor de zilele ce T icti e n d sg t a t a l! rziir d a e i u te te ea ee e i n ra, a gu p e c r ti i o r o ia ,ut d a r l t d t, v e vi vr r l e i f u e i u r o i t e p o na , p n nu a eo n ,ic zp a uotsn tusha .a . m a r t d a a r m l e i io l n es Su i l vi n u o e t nu , t e c ie r . . n,ue c ie fia erca a tr nt a e sdtg un s n es ur p t u v gj i o n i u ha sen , nu u i m i s e r fgao tc e tdC ss im ma r i c suin p e rt n a e a l nr c u e i n i o . A in c z e b a a dn ed ns,o m n lt a a i s , c aua a ei d tn e d m t n e r v t u t p s n (s ea niszn dc s tosi d s i e eo ed p c e i a u t a u s ioe eet ra e r r c ti i u n , ob d ) abile, inteligente p s se eno e c? l d ed u, , eu i, cd ca . u a e n r av r iis . i . , u t si p dar a nr p t drc,r i i c r itu d i er i cd a eco l u i nu ni en e tivitate. Pe deasupra, e m ie t p p t r v s a oa. a d re r ie Modul n care vorbeau la nceput despre Dumnezeu nu era unul o i ru ms c eu i eo ae ia v ub l M i bn tn e n e j rc rd iu, s a aa pn a p td d lii a r n e r bc . tz,md c et ,a 9 eed % ii tb ei i a eo r c d 9 s a v i mnu ,e i f ru sp i c % t e r 1 cn r u s e caa i cE e u s l iee l mm raa nr ca e lmj ! ir a ua d crai eb id i h r v l o a cti t i u i i , d n r xt a mt o r i i bl nei an ro, a uei i u n i c tds t reTlti a rc c o es a u e na c u i t . ea o tiu i e o i a l e iii t c c d o i v ern o v l d id dcla , a e dt eti i a ub spn n r t e gaa rp te rta n a mt id s t , o rn p o p e e ea si ue n iz i n c fv t rc a s cr t c i u e l n p m u ee eu r e p t FC d r F ed es d tem ld er A AE a viS I,i ene ae rex p e nu , c e I v ir va e e corec ui,en d l t s m .u n, t emn an p o t d e m e e a e Cr dr ii i e t i nd t u n a ne e cu rae el la i er n fr m l u oedpen; e D af c ma e o t u dp raeerti li . t, m a e v a ae t li i ei e ieeid (atz a a saur ct o a e n es t dc f c m i ru v m f) t a d o n uxt i ,i n i e l ne ei i m i i a li d g t E u a o n uc fr m l m n , a ce i ir oe r c t a m n , ae u uc o fe nt e a s. a n n i ot t ar p pec edp s seo a as c tu c. x e t e r r,a , u p e l, v o i e in e Ea r d oi r ul r e nn r ga pen i u r a iuen a e m rto, p pm dci c e u -am deschis naintea lor, au i d e i s r ii t e e ca a a u ma lu p ns s mrm h rn c dp st a g i e -a ia n r z ieten adventist. Din n e e d p a m cp t v u m r ur e n n r eg r i i t, a ea Ae o a p e dc v g e v h e n cea c t. a e te o i e! Apoi s-an m l u lr ob,ea a m mru ca p tnu u rid c eiz ic a e i t a c il r i e ie itDap t cima uacfr m r t mea nnte o er -a s lt o t a anei n r t ts . r n u a ct u ae e ei a cc seguclodv e, e dpc e i o o a esn , p t l ee r ii u a c r n z xt a nl ne r e e d edl r o d e i a m e e a n a s ee a ph f c ee n in u cn si ml j s c xn t si i z. g uc, r ue t a a u a tu ic i P n h g i , r i g Dm u I ss m a r d oc fm d r , a. r tz!n onls , p e e reo e d . p a i u e i r u r . e ru comunicarea mea cu Dumnezeu, se instale n urcvu . n pa a u p e i is o t s tn r n a e rp ta raon u a ti e,j g d h r h e ei , u t r s ml a n n ca s c m sc v m r ti e n i e u i e a b a a c a driea ie a, v su id ev ei m u n . u m u r c nr lc r i e eae r lA z e d p fn e u r ti pr r d i ,
257

s m n isl s n p t icni , re r tesr a . i e u v ue c s oa lh uo i d p sr pi l . ma d f e iu rb, i t a s e a a i u t r t . Mdua b a e i l t nue uu a o f d o a. ec m u ni -au tsn i ll m n u i n m l il lm a e i a p s, d i n r e ad sr s ml a s a r u s f ds d u ea o t ete ti e,ct p psi u e rn l c a a n i e ea o u g st, nu eco ro a t ec !e lt ao b .o pa p t oltc d g m . u f R ua l ftu Tti il er era ir S pai ztu e s n u, starea fi u-a b d dpvoaui z n s u ti e tu r p rz . i c m n t c e t l e eup c d d p a sa ? a nr coc r s t c s s io e r ct p C St vaure e i a u e i se e f t i a e i p dtg pen n s e mcz a l oe? ipn i u rti o t. t ca ru n c mmn C es s i a ar i r e i et e t u a v u T i p m na u t lin sa o zilnic ntlnindud l r s t dr raa o t,p ape e r. e i a e ar r ne, plimbndu-ne, ascultndu-i, reascultndu-i, ncercnd cu eforturi dp a s eg i aprob. Foarte interesant era debitul cu care ie t nl s s re -i e -i v b u i a n ic c e eru m v o e n ia e n o e i g aa u a d ca p a i a . vma u ra m i r si ri i r a t mai nt ima o e sruitori, provoco, d z d ird a ls a n t ne a m i r r ni otie tin e , r o m u bre r a l ph oc sr a .a n oe a t s ocfm : teria ,sog pi l L u mmn ja u i o m i li, i u t t d ,me t a d ccm iecre u ul u ee a a n p s u i e e ad nei c r n mra t cu d n n s t lr i e gu prea bine. Existau frecvente certuri, punndu-sce a ca p blema eo t h r r td i o d p i e n-l z e ni a f vu gte nre d e i . e u v u m i d n r n e dt d a e s r iP l r s c t cd e o s a e f e s ib ea a imd n u to s n du u u tl a n cm p e o us e e m rer p lr irea , h ze n a i u n cr a e l, c em c s s schiseasc E uc ntr o d s u f a l r e i ra i r a n r a i o . a bi e m nti r ndcla, rur e ce pcp c ae r uc ro o i iii i ecd m i l r t d l i , d a, spn ia o ea a i ai v u c l Dm eu o e u t dcei dpndp sen ! u u n e Da r a te rielieeer . i z. r a oc i rve . . ntr-o zi, i-a r ap t cd e a te u sf p u m ne ter eos t dm l i m r n tb nu rc t m e , r p s lor umplndu-m dtm e i u ul sn e a i sn e rp gere: Pentru putere!!! Pentru a c e p u cu E d es vi ls a e l, pu u r n lie l U ene eg i rae o il ci m t r! v im ra p li r ol i c sr a c e lu p tliim a sr E p a u! b im pi l a o i ui d n a cta r r m lOos i u r n ca s t u n i eo . a e t se d a tloesr a ierds p e imi ids a v u e tao r i u p u m a an i pr e d l g e pi l, t e c i , e u m e r, tb a p sc tt n t sc a znr L eaa e r u s o e o ae e n o eu ct vi a irt p ei rc n cl s a e ei i o i b te . care o propov u u u r leaan rt. ex p ,o ir i n e irt Hi sD em l c se u da a b te s o e u nd a c io ed t d. u i! el lno eai n seu a tor ieeu e p r D af c vsi o t a e s a d sl . el . t , n r e ar z m e l d d p d tuph o lr dAt iaod e e r oo lisog F u.t d e l e s s e cr i lu e i n r venea din ce n ce u m i a a i , sa dc tl e ai len p e sm r a v g dt et e nodm n u r e s tb a n rs n t o r, p a. c u m ne d ct a e diu sodrp tera v al arp a a o n e ntp ee e p t d t vo, c ei m i n r s c nu e re li entru e Domnul Hristos! n final, nu le-a m i a d m la n m a dt r u l u i -am mai u r p s i lt f .unst t b ulu mar s b u ni e o A ii t s a l e(t i s n ca l n e st o a t a a a n -o m t a c ou t r s b im p t cma,p s r m u s t io n-o -a s u e)s e e n c, t t m t ri l ! r a,

258

t in pn-un copil un bil c eua a a :T i i, , r d rt i m ir e a s c t r n m um XY i , a e b I S P a i. u a ua sl cdr iNb i e i! S ! r tz. m i tm a rcd! e n s fe U e ru N . pe e o et u a srs Ai d ai m i s nlu , rea a aard r , b a o z m ar p s i ddt c s e o e a u a u a a a et a a a nn .rt d c p i,n r an p sp n , esi T s,eu t sg e t l g s o i t s m n i u , c u punndu-mi c dgus p t esi ee cot dm rc t t er oe er eeer an sa a te a a i e d g t t e t nu vts e nt d a s, a f i u euD a mn , i m i us f t cart t nin c . es e am-a am rri a u tin-o r c o e e ti p l t r familie cu mari disfunc in uod-t r instabilitate i ti e n c ui t, t onal , c s n a ln-o emo a ua , a a i t rai t e a geu ir i l r m m eri n e ii p a rc d ei o i n ne n d li nm se v b b ih ru o i i e seir ea a de i t s caute a, i s ci . z t a c eu er n -o r ca b h eD ar d m r tm a -L pe Dumnez s descopere n adunar a ei . o a a i e e i u -L e d ns Ttn c zd a v t t e Dmn i m rria ucn a o io o t, se m l u icm-a usf t u d mt a n pa ur u i ti p l t r tt a e c f t rip s ce a ceeo a .el l e ta u uco i a m ri o t s p c e ea td t sed D af pt p c s er t t, o r r l l e ti p m na o eau t n v le a n c dl ccsm r s t m b r tni eo aa t c e n r e i sv c rs , u i n ea l u a u ee u n e r s c s Dm eu m ec m t z. DUMNEZEU ESTE DRAGOSE! u ut ec i r c a T! N s do su ct ! n l g ei o e a h aces Dm eu i mee u n e s ibut a n u a ri ee u n e u s Dm eu n cm s m i b n t z c t z, h n su du f tuto eri c eu ri. a a g Cl! i r ena : s d nec , r g .Cr u ri aa g p c n i fi ia a et! e . et e t d nece t s c dc el s e m r re i ti eri, u u o u i aip o a g l o n fi c a -i n p r r i e ea . Aruu a da n. op t e tc n n et c. r er i et u i M g nu . .

Mt l .Gv o a rv i ru Are s s a n rii . if p od t u R e,t t es a t


nti voi reda comentariul lui Edmond C. Gruss11, autorul de la care am luat pasajul de mai jos: t ll gcr iu o s A i eu iii tga ftc cu referire la biserica ro n c r ne s rise adv t d rr us n c se te n e M rr p e i ,a a tb a u o ir v g l . ua a ns t c ei u nd a a hi c ti s tu i..rv eem o e ouitiB ecAv t n o l RAGee D ca ftx m nad ir d ns e ru i, s c c n si a ei , t a tseg dceeii ae pa e i ce n e j e ees d cs cp m ed n av g lici. u nl m e t fl -i c t i v ti a h t Dm uGien oct u si ct u u coeo ia r onlrv mde, ac a s lr i p s n d f e, rn r ee c r a ra s n a, nnra , u a n occae ree d nsu A il d efm t s cu n i n e cpv ta e i l r ole io a ve e i v t m. t u c m i s eet z f t ceao p t a e i t p e 0 e n aj n ra a a u l ftao d ns i d 3 d a , o le p l s sr v t m t i p c ren aCn r Av t ee o d Nu Z l d ru i e d t lo en id ns dNr i o ea e m P ie fie ei t dn a en . A s a r s vos e rcao si u cbeca e i a ct p t t ar, nu ft r d eir d ns e r o ee lo p t sc s p si v t a t ftea te n e ( crW l M r r Br o e o a o d la v g l ee ae ai i a a h s n i s cr a hi d t c t r t G y n u, t n mea).
259

Ii ua i. Gie a rr l R .rv t m ti u A e : u ci aia meti mra a s s bec A m v n n i do a ec i u p c ira c a , u i ir in u si a ei r teoa t d m l m r a e i a d ns i ec tlia t e u, c ia a d ns r v t -a fu og t t n t ce v t t tb a m c se t e n e L a l oe,e ru c e i u o ir v g l . a c mmn rpectivii editori nd a a hi c e t s c iiA eca ei p ti liderii advent inipe rt d mra ux saai ei n n i t n r cu i , t c ui m t e r p ti d n a ftnr a d a ei , Asaa n ti ao a ei m o ieg i e d n uri c e sr v t i t s to v tin t tl, p t ez. e c a v u l a ln rogatoriu m-a convins ct de er ri C a e m ta c ie nu ee e z e t p f dg e uetia ec iR . rv s re l ri ru o n ri r doi mra (A Gie e er a es e a i i r in . e f vt a e i , c e ai a h s u p aa ei u ). E rt a M r i r o e a r d ns l tny n r t B n u a t vt n m 12 Tt an pt n n ,au ao, v i un i ei o l e c d o p rp ti m et im fm n u cu i t sra n c i l d c to eueli o a dp re n -testament e n e i o s o a u tr vaa u a av g l. i c e m r l a hi N fu m e e descoperire despre doctri r ti , rnc li.u ip ,m n n er c eeoes Pri m l a a d p ia i pe s u dat pe dinafar d b uec d mg ia a ee uM l d e u r, a t c s vtb . ui i ci n s et s n n bisericile noastre au crezut n ndreptia ii m l d t n a r b l i ui ir o m e bc t ne i s ua s u ucr t ue i n , ra etera ei . ui tct c , r ln z o c e v i nu d n s n e lr a s i u i l ia e npt v ti t Dr i f a s ao ds r drA ft ea lieg ou at mu ct ftec t u t m o c m anr ar r u l ea s u a . s h i to ti p t c n a r u l d t a ii a nr ti ,m ft i er u m e n ta or b l , nu n a ci n bc er a o d p i i s iead if ibeca ei . md ta a rd irad ns i a n si v t t Dar nu am plecat singuri. Mai mult de 100 de membri din biserica a ei , ra ft mn ipia a d i ntib d ns c e uo l i i u ,u e s ad i v t a t s u a sr l t mi o n sericile lor, c t d a eiecen i i r s g e c p tifi det a un ss r ri r f e muri ale bisericii lui r Dm eu e . c s n ft m n ma a n sg e u n e p p n A aa -ao o i z m t et s care s ue i u in r bec a ei , i s a r ie ed p t p fol, iri d ns c o e r e nl n si v te t pa t g t i ae rer r a i n ra osi o o el d a cip c aao g do d m l lu d a no e fe, ru i l i i i ueo r i m i r ar e m t r nt r n t ci n Asaai o Z l d A , r u sB ecAv t r uri u ea ct c e p tira d ns, a tl N a en . ei a a r i si a ei e u t c v d f t c d t a e a ,ru ie ra a re o iiea u or d b p c i tp te p f c a nn pl ci n z em nr er ot i becl, s oiaueli cp r irio n e t ecre S iui si r u pr i v vaa rti . C m n so tvt a v g l , a m cDm r a o t c s n ei Ea hi n e u nezeu, i ar n se r n e ii u e n Hristos, ne-aeac pte t n se tg di p al. it o l dp al o t,e l a t r n rt m e ce ar r n s ce e t o c sij e t o a narea au fost complet luate, iar credinciosul a o en , d a i n m n c u ca c d ftea alp i d f o o rt r a o e u i s su t z a i m tenitor cu Hristos. Aceste concepte noui tt ea ir c f t arai pbcee l W i c e ea n l na no l c f eu it Ee he a a sm te tu ni u i i c m l l d l a n t r , d la tm o ia t o el sfr iee d a ea tE e p l p al a no e ee a t j e t cr: s i sib c ce m i e r i ts n n d u c (c u a l 8 )c dp al l v f i ei t ( e e t n n 1 4 np u 4 , n t o o i n s a G a ce r r e vt e g . rt Cno r, 4 ) eca mftc a erca cz cB l o r ey . 5 D a ea o a zi p t m ru ii tvs p 8 . e s u nu et ba
260

e sg au er iior i B l sie re r e r i u s sdcd ci , c ii e tp tzpna an r r en dt n ba nr ea i .n cte sii l Ee G W i n m i v u u n a sf cel u l si e l rr , e i l . he u a a a a n t e toritatea sr ue . pm P bm db rdcu p t a ei m iua r l a ea e a n ao d ns ap esr oe z a sr v t t t mn p t a ei d lo ae ao d ns a laa p t sr v t , c s t r autoritatea scrierilor doamn W i e hei i t r ad rc a ote S iuiRs n l a c da ft n m e o u u r t cp r us d , a ti a rti a . p u t n m o s ieg i ftnN toc ct nrog ierez,ip t nr a, o u uce r. ee t p t rid ae to a s ag iA s ie r nu ee n ra a ei l,u o p t n e c d f. d n o a fter o n r r a eo Erau prezente toate v ti tr s nu i cc i c d elu i oph oc l i a c aneChiar s-a oz v i n r b sog p nitu t e u z i i li a f c ei . ui p fuc sr g c i e h z t r t eo in s e e ec a v tig a mele noastre despre mntuire, pe care le-am prezentat. Dar n culise s-a o r,ip t co1 o e d h t n ae er3a n i t d ra l m in c i , f fi c ie rl l Ee G W i pi o t s i oa s e m nr er r i l . he n o a m e m r d t tp ti u l o n t , f d oc e o zm oi l EeW i r i vi p ra il ir d e t u l he v n t . Cnd comitetul n-ae i u n nini ua z, uo r ss u i u sg c a s i t ut p c n r u t-a n i p t l,u eer p ie c i n lr n ai a c sra lirenl o tetului. La acea tne rur c ctu ed t e m s t i p t l,re o e ao la lo ae c d i n lr n ai a ocpi e ft sa p t i ni tne r u r i l c t st r. , n c a n n a a eas n d im a ftx m na rn iee t c u m cp t e ec ,m o eoui iu a p t ui ct ze s c ci i s n p. o c e d mft fc a s r iiri d ns, o tNia o a a o l ui ti bec a ei ae , r t s n ri s o a si n i v te t vedem acum c bec avent n ee bec c d cd d ira d i si s u s o ir e ei e i t t si sn n protestantism. De asemen ,i cd t e s cl d ns, s a l e or l p ie v t e aa t, at m ci e ea a ei c b u n t sanctuarul, judeca eeer becr s torea n s a dcca ,ira iu d t c eue t rte si m i , n ci r e n pot modifica. Pentru a schimba una dintre aceste doctrine, trebuie compromsp i p f cauEeW i oa aair a e i n oo i o re l l z a ot i i i l he rc s leid n u v n t , et d i v ti t r fei d e re cdue d up fetic al doamnei White este a ni a , o e e r cti a lr c c t d ac i e o rc r o c aes ap i iri a crt s c cbecr i r ti c ef si m i . i i i e tr,d n ri B l d s rsii d m e he nei a ei i d ii e u acel o n W i oe v t i ic ba a p rr r a i t t o . p c ef e ci e. ur ph oc eclsi o n r t ,ia x tn r Pte sog ift ceril i ai c c a vs ea i li ee r r e ie rl e o s a t e u imnap toril, ru a nr er r in b c t d s t ie a tp ti o re bl t s o pc r em i membrilor bisericii advei , c m osce oegvo tc ns n ic i r erd a t en t t d e v nl e ea e d f t r reei u ii C olt la a u i i ea , e eli e n B l. a isaea c s s t , p cd vai , l ba uri e t bl or s f t c a m3 da , t p t ir dnu a , n be ta u c 0 en c rao n lr e m r i ee p l , u ia n sr tn cr a c t pt cree l b o i Ei l evi i a r t i sa t r n m o iginal(e a ftu rsi ga )im o s pn rc s ri spi d f t c n ptm s anz r ie a ei d p t e t ea u u ua li cd d ns e r uf a pl e ie enl v t e s e e t s ca ca a oi e S iui r ia esii d m e a t r u c s p na cp r C d mancel o n nu , et r u rti en . rr e a i

261

W i ao a teurc fz r a la ta ii he ftt dp e i, c, rete m t v rB l t s tn n t i , a s n u be i l p tfo eae c n becma a aena a a cae v aira e o r, v r e si . t p a sr to F .lo , nu tubecii adni u ct ieg i . Cf dc dco lir m l eo nr ai G i r o r si , f vent ed Nu Z l d , fu p l p i bec a ei c i (n o ea a tu i o iri d ns u s i t a en ) c bc z a si i i v te t privire la scrierile doamnei W i nm ca s sii nipa d he i u e ct ce s t sree t a , ee rr u n it a liu c e ipaB l c sec tb e v a e i ca dh a an it ii in o i r u s a m ca e r sr ba , n n,e i e e cd sii d m e heai B l A aa u t A aa r in cel o n W i c n ii m id g : c s en rr e a i t be . a et eeo bec n se inm cDm eu ua i ta i s p i iri o t, a e u n en itni t i c t z a si i i ar u z r c o l ni final. a rccia iri d ns,e a ar in o n n cdu en bec a ei d a v cd d m a o r si i v te t e en a W i ee i nail p u re Asa snR o ,nta he s u r o a r en n uraa er iil t t , t c t ct tli cd t t u e r c eue h b u oe s ib ctr o fost scris A v u a n s cm i p ti h a. e ail dl r si n a fcm tA s t a c dc u tubec d ns p t uri s. tcap a s eo co liri v t eee saai i Ie s sct n r si a ei t s A tl A a a u e d n n :N i p zenteen s e l st ac n v o t i o r a re a xi i i m t u a m va c e r c t u pc e s a e i s ibs vd i aoa d l c ud t e f d ea cm aa a i n fa v u i nnt or lu a n l h u m u r e ru o i n ci e n m te n care ne-aufu p n u p o dts mdnec ci d t t e o n o r i n n o eri v ir c i p s . i fi , a ne t o eior un p sca c a l ovue bec e a n n t a e tr d r o e li n iri s m i i cu e e c o si c pr cacm caeree pilre cel o nei ee e s ib i e cpvt i uP f csii d m tc v h rn e i S r t ot (rr i e a W i ,ru n e cpvtn u lr iuHi s c r he p c i caeree a r u i i rt u a t em e ) i ta c r l s n ri o e s ca l.n caa s e t e rCnrGn a d A ec a t ru U ih ruu r, s e o en e r i mra nu u i i i ga d p fia e l n i, c a l a p il t d a r n i z obi e e p zenta un punct de vedere schimbat al az siaa e t e cd c ror cpve a s s it Dr sar , t r iii n t u ri l ct u ee om f m r enol i o , ir a ee bc. i i m n-un mdce r,a men arai us t d t N a ni o ag i c s e f n u a v a. u u i o toc e a i i m n e re c a m nrc a v s eu d e a e rul. Scriitorul acestui articol l-aitu a epW c dp ca e . t a e R. Beach, care a scris, pentru a-isu p c d bec a ei d ag a ee i ira d ns i ir i n si v t n t Asaa i s c t ell c pvea cm ld d t r uriA a e r o u ri ls ib i e or e u tl i mi r e i r h r e ci a n f iu s o. o ms s ael, s i ri i d cp i ninu r i p fr crae n rne ot r c p tN a u o t a l m a ou , za i n s ue h b u r o di n i o , ueB c o t n s cm i n p p m i c u s n e h ar si , c ov u m n p a a . Eii p f cioi rld nsu iueea u ap di lre c aaa ei l n sre nm ie fu ot d t c i n vt m u zm B l c e o n W i e ii A a ulite ce rie ii i d m a hei B l c s da a. ra oe i be p a , t p be e t . t. e z . l g do a , rs ni fm n ee r i cp tt t ua ei er t c eu io r us u t u rea i lunc fm a b c o t n d osns m tt . Cnd am fost interogat, comitetul mi-a dat 16 citate din surse necanonice, p t a o d c p aluu cd csn s to e ei l er d e t nir ii u t tp l a u nu vi ce e eno c n a s t i Dm eu e tp uue tdcca . p z tel,u u n edp a, dp j ca eeer rea ao n z ce n da rte n en r r a fost nici un text biblic.
262

Av t u r tia up tim r n Cnd am fost d ns lin er n o r p u ei m dp e t e . ieg , ctua r mn ts lDcft Geerd p t n nr a sra l a u eaaf a re rva r te to t eer g t t : al i e ea e e pv r ti , i um i ni ed ap al ria n er n i n d p i i a r n i o v e m e c in tr ce o cd csuc l Dm eua n ca v an es j e t r iiu i i u u n e t c u d tuxt u ca eno l n r e i l z, u i er i da d ct r d u xtj e td ccetar a n n eead eee e i a n es u ca ee rt . , c a i da r e t c u s vi ,ui t l m r a ei a no1 4i a m r a ei n eead ia a d ns a l 8 d ia a d ns us v i , ce v t t i r 4 ,c ce v t t t l ttie ra are l Dn :-14 s-a dus. o tp tep f ca ia 83 a nr er ot i u .1 C p t a ei coe iee0 n cs imbarea nu va a ao d ns u vh d3 a , i c sr v t t cm it u h v ii t. s ae r c fm c d a orer d e d l nuE e d to a r d t l aventiste este n nu r t va r u ci o n o i c uam il i, a d t e d b a a ei u i n ct u n a ft d or l e a l d ns l lu e r ci e u n z e vt m u og ap st Ctacm mn ei o n v fei d ri lei .vs ib i i r dific iu o a ni a in rs e h r o m r rc c t o ca adventisu s d i obec n -testamn l d c d t d m l en v ir o si u ea , ee e i t sn n n m r p tt t V tb sf r tdj s Aici se ncheie ia a rea ar u i ec e s u . c e osn . e i e fu on s m rr l Gie ua irv ti u e . I in m rr ue a f e d ns, d h r a d o ua n s m n e i v t e e tca t n u ti i r e m a ei ra t i n ct a e i , a p r tu o cd d Rb t ae d ns ce o t i l Ni r e n e o r ra v t r t a t : l e m c, e F k b gp ie ld n oa l9 : mft v a .c oe e ,ren aa e i l n n 1 4 o t. ln r e d t v ti tr u 9 A s n . j e tc tu cu c nmln se oc p e oc dN u ca o i n e r i u e o t p o a r . u da nn ri e ar t m r in p e c d ean m llr a s,a c nml o t um t sv p u u ct drt u e n se t in t a c l ea i m e ar v f tsd c t v d u o f b l d r o i ee i a e i i a n v i su e v . r r n ra e , c i m a ot s i i A n v f id i o u o lr a s o e o t c o i e u. i v tu u ct i a c v u i m pr N n m i c l ea p t m c tu s n l t s a n md r ca d r e o i a eu j g nn pm u e e v , i a v ma si h r c e i p b arup t n u aa m i op a . A a r e tc e r o i m iv n i s r 13 c s o i e t nu i n e c en et cd ca a e i afo a tee i,a af tt on r iis d ns r ftt d f t d r cn u eno v t i s t ric c ii u i v f eei p , c. e er oee a t Tt, o i rcp n cne d i d g t -a ra a l m p f e m ti r V e c a s n t s n nm c ia l Dm eu s t . u e n n e u i o i iu u n e i u e Lma u e m p i z! nm cunoa, n u u -a cun c n ie l r i io a m t p t cn L e er ou i pE P au r c st c . e bi , u l suntem copii ai lui Dumnez .i v fn s a t Dar e c o i u -a ra n . u e m , t c c a n c d ea ra l o f a l e r c o t t c sv a tE v i E p t l m i m ui n , m c ; nu v v ea c ee(I n : p z t eei e e e o e a u s o 3)n re , rc n i d p i d a m t 1 a 1 . e n p f a n u za i n s Hi s u ert n s o t r o n dp c a o t. ar n s , t ai ar c C d ca e i s t de a en sd i r iii d n u i ic mn i , r i m carea, enoi v t i n n rt t ia c p n v pr m n ia M r a e i or ce a m e o id ue i r ee tr . ia a d ns f o , n i ce v t e , tdat t ut a n jm ti ,ru raia duc la avantaje economice, iar v te a rl p c aa ea e e m ie ce li r mm r c p n m ce v r b sf ne drai ebi i sd i r , r m n r c ru ccee it , r i u ao e u a r li ,
263

caeeaa vg aU mdo r cer iii d n e cl feia r . n o c ct a cd c a e i e v c a e n e n r enoi v t i t s t a p a phoc n i f t cs t d t a c fa u m n u sog c s na u u or ni l n i li ili o t p l n n ci i , n , n nm ied c r m r v f i p r a e i u i u ac i a u i i o i n ia s a d ns l i n d l c i r m tui r r i , e vt mu aa d i pr tg u seiderea mntuir C d ca e i s t v a c re p n e i r iii d n u i enoi v t i n n i . t ea a tuee l e ue natia uii ea ir s a l s emn ls l rr m n i, rir n e b u i t e t e i n e tr a n e i saba l L i s p td m cea e ebl a e i l tu i ei t aei ia a d n . mr rd n i u i a g ee r n r v tM i o v ti t s m ip e rtid ae e m aui r f t c n e a s n c c i i l d oi n pn a u u i u ei n n t n ni , i pl n sabatul, vor primi semnul fiar o en , r pr e i c si of id i i, n c v i e u. n 6S t iz u d l b ap S iu d c a .ee ni n i g a t e cp r i u a e n cl i e a a o z rt , p e , t p nore ebi t i o t i ,i d t a mm rc n u e n e m ci z n iu v r r a . M r a e i o a z z e n e e a,eie n i e d ns r ne v i n m r d t v ghec a v t g ia a t em t i p a l i c af Gla lD a mn , a r a o e a il i c u r i n e s e ae b d z a n i n e s, m t i a e u. l e e i oe m i l v individual, ndemnndu-i la un t ibl F c ee o a e ru sd i c i s v b d p n uu b . e i t r se e n e d a e u ,u ee Gla l f c ee o a e r v i n en rr c em t vg m s i n i s vb d p t a e u, e l t r se e n e a p s a ( l o l o) a v g l r eo l d a m a m, d i i ri a hi e rn e z vent i p zt n i t en t Ea hi cr a i ae ad aae u v g l l p p t ne a a , o ra o u x nerii con doctrinele p i ne adeventiste false, cum ar fi negarea existen sl u iu iir li e ue i d u e a g if tul, l,n e ei a mzca a tu .t Op s n ce s l msuEa hi o i i s a l.e. eo a a u e j v g l ae bui c . ra r ct al n e i e pn d n n oee a ore f e d ns d i u r a e i i u bca l d t l a a e i en n i v ti t it z ci e l n s v t e ve t candidat sigur e r v o en ci r Od n j p a sd m p t i a or. a a ate ctr , nu i r d t i t n t ga e u a u ru i f p a i ob sii i m l v t . s ltu i v i r p m si sd st u d ns cto l a a o e p i l a ns e a ei t O l mt e d t a a e i eet i S iuir a ed d or r d ns s s d lc ti i t o n ci e v t t u u r r pn n t p ce o e nm lS iu t i d e o n s or os n n ,u i Sa c ta S d lu a d a i t fi rp d t o r r. u u r z i i ee et p gratis. Sunt abordate teme biblice, dar studiul se concenta a p c r z s r i e u a r i p ocu Dnl i c Ao l a d p s c aa e i . rru i a e a i p a s i ep t oo l i r i ci , n r ei d ns p v v t t Dcil lce e n ua s d r r ce o e s tn ore ia s ice t e i pn os n n u t e n r o lz u nl o i rp d n princil l ci au i nu u,n elii s a l. p f aD t c rs c arulir ei aa tu aa s or n ri a t i iea g bui U afd oravirieid eu ri l tna a n s l n ci ta t nn r u ncpve ertei t e dt e n na ct i t i a e it v r s e id s o,ea f ece-a ora a m i i va eu r p cel e c a l n ci t in e m no pt r or i r u d t , n u m cea e i .ut c u ce n sp sca v apn i r d ns Sn a rna uieo icu d tr a v t a t i zi r i ce er i a s r r , ror r irrpne , cn i d st u ct o a d v n oii r le a u si i m l e p g m a r m e b ti i g d e n s i e adventist.

264

7 h ra ue ee s to der i , c tu se . i d n s t i nd e t ei e o i i Ca c i c u v i e z e a nn l l rp d s . ec s n a De-a lungul tim u i i r a e i ao d et c f d p u m e d ns l, c a v t ft o d ai a t s vi i n en ora rt a teeo e n e i ea e d r a d t ri ai t dtli a hi c i o n i o t ci n pc, c og v g l, t d m i n c a a i r C t ta savu ud lr ios i r c e c s m ce uo e ct ,om leu n i m ai r et . a a ee l cr i e n i a s p i d g u l Ee W i c ri e een o i u i o e u au l s n za i r i l he i ei i s c tu n t t e ze , t , l nn cr Av t i u u a u ni m i o a z ddt ue rte d n n nm i a u st b er na ei i a ee. e i i t c s e n g it s b i r literaturii lor, dar ei sunt printre cei mai abili n folosirea programelor radio a t vi i pn se .C o z e n e u i la l i e i n r al l z i i t t u ci v i n l G i n e u i aa em tu a e u, l tn i n rp t ftru 8 dp c d n ca r s s e e ei a s ea 0 eu t i a . a li a m i a sc u v o p lt n 0 n e n r e f ai a a r ie euRd Vc S r ee aeu i t e c it pnn r d la o oa p a e s fr s u . l t te i tm i , v i e eni t ot s n C t t m ua ic i v b ctli v t i s eri uo e a s t de m o iueo a e i d p e r ac n n rt a rt og d n e r ol t e lor, de ce iir c n,iu o i a li s lr e a ee u o t ea c tu i ie e t n r a ni i e nn t nt i pe ei nv o e c s ee d a cra p l m cea e i m i i i r A aas oo d l f t c i r d ns s u ia. et t t v a au a v t a t nu are n vedere un real dialog teolic ora lt d su , oc i n ci r e a i r a g, o d t e n , r g n a i Cn cv ghelici care, devenind fidis ltiiou ie u e e uo e n dn i . s a e a u r p tud l cto a s l Rd Vc S r a n sf s patiz in ii s a l ao oa p a e j gi i i e eni u , em a i eil a tu i n a irz i b u i a e liI og a e i c t z e r p oe i phoc nm ei d li d n o e n m e t n sog u i g . eoi v t i n a t o h c ili t cu cn e c. it c fa a u r v fe cin p r h e a E n i l s lti o id a ita iz s i , u n , ctoi r u s c n c eze d ns. e caca a n c d uo u o t tu ri a e i D a e h rit c a ft b ni e ei v t e l t e, i ui n s c ttie mn ni r u -au tulbur,e r c ec oe o ea v ee ,i m c n s n s h t c a a p t iu a t nu n tu sp c ce e a a s ei n a m o c u u a s f ct m i i i n e n c ol r c ee s , u u d trinarea lent a a i ue e dn i . A v e f t c p f l iid ns ss r v dn e r a u ri m r a e i eu a n de p l ou l ci v t e t p pune p fteee tp c ce e e oep e tg c cluzia ee p tcea e u t a dis st u m r eo rc s l p ne r f c c, t n a n cr c m ce a e i ee st d n tid i sunt l i r d ns s o e a u o a a a v t t a t c, r vent tii s t Membrii v t i rs t u d n n s t cn, e ea i c n. a e i ceu n ci n o uu st c i d n a n s i u t n ea ii s t o i u ea d a e i ,ic z l ed li u d rn n r r e d ns d a ai iem ir n n a di oe vt m n u p s p e n Hi s ca foea ie e p i, rd e rir ue r o A lin n lp i l r ceu l m e n s . ee m t l d m i ea s n ca b a i a ez e p z ti Cle rti iCle u u ez f t c ri r re n os C i n osn a sit p l ei a e n o . ei d , n o sa a u a a o ol t fg fd Hi sCn a v ii aa i v u l i er i a e r o e it a a al s . d u etu inii t n dz filozofiile pregnost ,uo d t d u ra a. e caPv si i a fteu e c ti a e a lc c e s sl o p D e , e r e a a pt cr Cle,a e ea p z te Domnului c s esl e os ice x lz n re a a et i a t o o n r ce en r Hi said rm e caei bec Elu tp t r ocf p ein nr n ir . n l cee uee s t i e nt n e i si o it r tt pnte Dm eils n Pv a u :Vi vio l o l t u n ei e p e a lid g a tu a i aa zr , i u e a o e t
265

d l E ( l :)no en ,n mp dHi su aa l ei n lC . 1 . c si o l e rt n m ir o pn o 20 n c u i n s o ec pentru filozie c ei l a m o acea g s a l. o s u i e i brel, i ir lii a tu f dt i v ri u g r d n e ei a b u i D a mn , p fo iri cn mm ra e i ceu es e a u o i nd a st ebi v t i ra e e n t c se ea i i d n a t d i eo eu ri ld t airt a e i a ad i u i ra cpve or ai d ns i r ro s b sis i a ci r n p c a v t ce c t r p a ea d ns, ar nu au suficiente inform mtai s s st a e i d re c c v t t aii o i ii v si tli,e r a a a slr V d o ta f t c o e eoc p t l d oge nu fe ctu u ia e n r z a u c e c. a m se p l p s ne d i, ocst n av a n d i e dfo e eo e i es r i m e t, c u ed p e a a a ra ln cen i s e e g id c re n v r a v u i sdi m lod d l, r i st u v e n scurt timp o parte din sistem. e ru p n s e , r veni Sn st d n d ocr gceiun p d l utea i v t i e r a , r ut e ei cn a e i i t i n a -a s i e pn d t aa e i ,o i el a saf p t d suu l or ci d ns c v g i ct n ae i tcr o n v t nn r t e ee c d r n r ta r l ni.i v m in,r n lodru reut ae i t d i ia i se ree p a s fr m i u r E en l i a e l c t a c er n ot c .

Cum trebuie pid ti ri e i a nt v vi i ?


A c a s s i p fmjit a e i l a d i u m p ra , ar e d n o u u i a m u n e ot a v t i a tr b serioase cu privire la doctrinele specifice cultului din care fac parte. De aceea, a e i ie i ricti u r i n e d n tb e i i r g p i s c: v t ir u pv a e r u dt t t i a irm oa i ) di pt L e i rn; b) Lide o i r bn i iui ; c) Membri. c r m ci d ns, d i m oa iu a i d n a u ii v t el r i rn a s m e d l r a e i i i p t t e n c r b te i nc celoa d t aeep c ttegia de e ia . s t i reb e or st ru i r al r E u e a a r z ci ci e m sa i n , r p de st. ir d p ce o i ait b e a ee i a ee L ei e r a v b s nr ci d i s e r rm i c i i ce s u n r t a v ucpve d t a d ns, rae aasiel d d l ri l or a e i d , f cfii a a , e r u i a ci r n v t a l l re d t t t ss u tdi l a e i , da eu n r i i rd ns evoarea Sfintei Scripturi. De aceea, p a o v t e n f e t ea a e dca g c t n rr da iu li i r u cce s t oc si ristic cu acest tip de lideri este, de cele p mai multe ori, i t . c r m c i d ns,d im oa i n n i a u i r a e i l r i rn s t ul n d l i v t e i i p t u t e profesorii de la seminar, conducoi ii ru ao ruou rm cip c i sr e n c i ti r e m p ti c s , n ia ili msion i Uid t e aia ie l RS ao l nuv i ai n ir i c e n n ia V, , cs n r . i ne t z ts v n i n s m d c tti c li s-a a sie n dn-un mod e e a eo eai are d a n n se l u d r en r u vi t r o ca ls a leiora e ti Sn a e e i e o t h raa te ci v e rn uti r x pi b i i, c b ,g d t n gaa . r e c d revenira n l r d n lor i d t Pm l ft .. e uo i i v t i cd a v a .r uao D rd a e i a en e t e r i s M Canright, partener cu Ellen White n adventism. Altul a fost profesorul de s i r og a e i Dso F dp c a e n tli d ns e n o ,ru i s m a eoc v t , m d r e m p torul Dale Ratzlaff, t ati p ti i .Aa a p td nsu n n 1 0 lu d aoi n U ceu sa e i l a i 8 r e srd S . r ri v t m i9 .
266

A dl g pl re c a v u l r o i E s t lo a r o a , m m ti i bn iu i e u fm z u z ,d i iui e . n pastorii biserici a e i r u e l ia , rn .n d t l d ns ie i vu ie r p s a Ui ir o v t e tb e a a f e eo l i n e r t c e ut ce n n ted n in a n ted n .l i e s m a e a i o i c u u a e a i o Ai n i na u r n u ni r n u i s tr iiiu nc d leer s s n a v uc pvea u cd ca e i a e s f p d l ri l n eno t t, r i t i c u er u i r er ri d t e d ns, nu n fx m na e ra ri i ei or i v t e e ra ui c ui i nu ol eze ci a e i p t e l n t eo ci p t nu- id s sdes Aiutr iii an a c a l u i e eu a exten l s cd cd u uu j s pr r i . n eno, r i ru a d iad afe ft av ia taa e i l i on e a erli ef n u d ns n u n r c ou rc v r v t i t ma S iui r m c l r e ct l e is dialogheze oameni bine c t iOi , i i a sf tb e r r p . c u u d d e e ru e io a d p m ce a e i . r p t s m ia a e i nr e r i r d ns Oi ao a i n d ns fm i s e a v t c sr u s r v t , a t e o t cnd a n sd l pve m cea e n on m le i e a v u u ri l ia ad n , md o a r u l e r c i a r v t e r r tb e sp a c s m ce a fuD .a i t a Rtl , s s a a i r A u t . Cng , l aaf re c e t . a a c M rh D e za f 14. prec ee s eao a e i n 1 0 u i s ou dp ti v t i a i 8 m pt t sr d n n i 9 t Ati g p im cea e i o e ebi iui l e ar d i r d ns l r a mm ro i rl u n a v t fm z e a t ibn . a s r , uim cd t ad ns eeri, ru uu e n ct u m ls t or a e i s g d n a s s e gp i ci n v t t et a t r d io a ceE a ft v a s n verifice temii m c i en r r oc. iuo u fm e rt s n i er ul i r e i adventiste din surse neadventiste. n mod norm l a c oid l u a d u a v u n , c n t e r, tt ior p i i ee s c fn on de m nu i ii f rite. Nenoroc a s cd t d m l n i ee eu e uiu r e t sl s t ui i no e sci e ti acnidefortul zilnic u m n i Es ta n ie, va, rh uie n t . u m in rd o d i a i e ee aSn scui ira e i ibni i darn d ai le uta ea n d t d n o z c n g. n i ne v t i iui t , d uan m n s sb e a c s ct sf ru rie r a a l e u e u , a aae i e p a p t c d r n c e t r, e c e nu a v . a a r mc d itaf d o e,ue o f eos d Dc b d er o u ute s le a n n lv i f . r a t e m i m d l o Trebuie doar in r d ca tb e l dp i s io m i u a e r u la a io fm , p e , e i si sza i Dhl S n su iz c r f ir am ci d ns uu if t i m e . a u i r g p l ii v t e u , l n e n d le u u c ra e i t s td n ml n, ra ft v d d t aa d ns. u a e i i ia i a uo iie or f a e i n v t i i c e t t s nn ci l v t n s t P t en ee a s r d e r i us m r p a e nu , t e en ndreptare. Av t i eri n s te e ee la e i ; d n ro u u d s id cl id n e i i fm t t i n o bi i v t i a t advent ieri a a na o e f as15. i i fm t u j sp a l a t ro t i u rp a n i m

Rezumat al doctrinei adventiste


Av t i u c t g iopt , i et ,e re ae a d n a or o i n m l 16 ca ri d a c lf c e ii t ile c e so h r e o e, l c Apollinar ar esn sl l l Hi s amdn rt i f ixt ue u u r o d n oi ic s i n i a fui i s , r , m e t t de. DcDm uHi su v sl dset r u a onl r on a t f ei sto s s t u ue t n t, fletul nostru nu a p uf u p almaeS D a menea, ei nu au negat public u t r c t o t a es t i s m r a ra . e

267

a m et auEe W i c e s s onul Hristos este f aa ri l l i i e i l he a ap cDm r c n t r , u a a hu i i ds cadDm e u r n el h l i eer te u n e h g l M a ac t e , z. Av t ia ae a r g d t a v g l , d l e d n u cp tne a or e n e a g d a a e ii t c t ta ci n a hi c un n a axt sl l, c t g e t , au a v umi e r esn i f u i r o i ri a c m t a g e i e ue u o i l e ec m e t so z s ,e r esn i d u eaei aa tu f a or u n a axt iu iir lii s a l, l d t s g e i e a l,n e g e b u ia s ci n au i na u i rci j e dccete i liie c rs cu l ce u ci ee a , e ei p ri a t ru es a d i i r r dt g a Ee W i cp f a ce c r u u r tdS iu p t l l he a re l i r i a otee c t e r n t , ot e r si a ti e a r r nu p a e i. d n v ti t

R afl piaira n e rie rem a d t mc a ui l e v i i c v n r c a es t


Sn sm r a r d i a e i l sa rph ee is ut n a c ul d n o p so ri a , ae i n n r e v ti tr a iz l o e g d c zieid iu ri l o tv n r a dd t a i a a ct ii pve s r e i, o t eor n u n r u n c i a aa c p voc t r ci n f ac r s ca l ce j e d cca . e a l s u i a t ru e s iu ci e ee r D ri i nu u i rc d i rte asemenea, constr el u ri leaei aa tua u n r cpve ir lii s a l d g gi e i a n e g r bui a p sn phS n r l g eer l e rp ea m n ri e si.t d d li s p an t nu u r u a , eu ic a a u ei t e a p t te i a e i ia i si p bm a d n cea n eo r l ai r v ti r u t rs oe nerii legii vor suferi chiar d ri ar S t e ud v a a rpe fondul problemelor e ei je e i n le i ce p e p s m o. nm t n r a enumerate este devastator pentru cred cs a e i sc. tc iiu d ns ie I e no l v t n r a t spune fostul pastor adventist Dale Ratzlaff: n c gu t C o u s r te eaa s t eu i e i p c eeoaue d cca am u ei n l d v ea t g j ci eeer ips nm tu n r oli d i rte -o asupra altora, cu care eu am lucrat de-a n lno. l g a l uu i r st ua e i s tucn mdia v tt s p n i m ld ns u si ecce o ra i tos e v t , n fe i i r r a m t i mele, nu r n p bminelct cd cs a ca r l e f a s, eno ld i ir d i oe . l ea r iiu vent n u s t t ntr-un cerc vi,e u n rd ri r i s n l dne e eei a c p d o t p s ttamentul simptomelor d ridcrmdi d n Da o e ee ee eca e i .o n mentul n care unii dintre p si t i v ti r m i t a e i v e emn e e r d s ju li p n d n o x r e a l re e u u lei sd v t i r pi t i aa t b b g g , ri a e i u os eid g t l Dm e pentru ei, vor d ns l i ri i p r oe u u n vt m , v m d l a sa i n zeu dp emte dd r a .e i a o l ee i r Rvenirea la normalitate, dintr-oso sr ie v pm e ph iz ri a , a sd e m i u t p e is p t u z a li . lo oe g re m tm A c a s si a t m ce a e i u a u, u m p ie i r d ns n s r a m u n n , a v t c p vieee a t it a trer n e n vu , ti n emn a d pca ni t c l l il di a c a il o i i ri uu i o a v i i l l v z d dl n i , n sistem bine pus la puc c pve ai g e p l .nc r n u ri l m ia u i a u t i r an b c dl a e i u i e rmn leep l jcu r e na C d ns l, p t e udraiu i o no s l a vt m u d aa t li b e a c l ei . ocit ep g e o e s clce o tdluc r n i i ir s a n p i , rs p r i g u i s ue e t , e tc m i ea a i ae a l o
268

p so co i iia rst A i l n oeniul TV, reviste, rar u fa d faee c i d e i i l n a ci t ti ci . v e m zr cs ter r g ac ua r tl eoai ie iu dpm a , r nnut b a a ct c i a, r n , i n d o i l e n a sr t ti v m smd e csf a p i pn reo l ut nii , a ean ai c et r p fia m l hi no s i cr e or e i osn i s e c l e r cae reea a a d i . e re d nsueeri ne cpv tcit etorl Do e a e i l tg e i l e i a t ac v t m s et n moda l iog, rd io a aaa n ae uee fac d li i l r l t c s, uc cn l t t a eoe a i i r i e t t i c t s e u p plu si , e ciit e cia e te u e taoa p d aen i id ao l i s t s a r cl e u s ui u e d n a . , t n S p e r a fr li C ee ca s p ocup i eu o tb e ae gi :es r u ct r n ne r o t et m t u ee e r n d eu e ciam s md? u s n ir a s o n ld ao li a m i u n s ea N ee i c n ct i t m u ee lr i a n ee e id o o ae e is g ,a s u u, r u s n o e mt ri a ri ce cr d t ve i i l o et r v g s t a s er c se b Lucrurile pozitive de natur u i o ct ft o ir i s n t e o nd al . s i ,d ao l ,i a e i n c p s z e z e oa e ci a17 d d ns u o e e r i cl u n n vt m m na ei l adventiste. Aceste lu u p i e uutn r mnca c r ot n s u a u e d ri zv i n g t ventismul a f u.r r e si d m smd d si t su r ri nP g ml oa ie a ea i oe e e l b o a e cl e s i n ct a ca a d s d m l o n el d ns f c r o eci e c e ue r il a e i s e d i pe t i vu v t , r t i a dae ri a . r mn lu e a ue ri d n d u a este e is A u e u s r lo g g t pm l n e i e e e r t i li m g m a v u n i g ep l .u e a Dm uHi s s s l d l um ia u i N d e a onl rt ap cE e r, an b c gb s o u ee d lI n16 C i u c e r o ee u e s Ae r (a 4) rt s ln a Hi s s s r t vu o : . ei m n r s t t pm mr u a n EeW i le a t i v ern et r t u l i m , l hee , b ,e e ti n t g s a dt gaa . , a A c a v u Ee W i aft f bn i r u m t l a m z, l n he o o i oa ,s i i t s i n lv t c e elt , m jee ei c pxdieote e uere p pc c ard rii m lee fiit D m l o, i i u o p s o e e n rr . a t ia aaia r mod maniacal, jucnd rol de Dumnez v c n n-un t t o e n ia u a a e i l dpv main ca t p l W i a iin o d n o eer eea lim , l he m d v ti tr e . ei Ee n t nt m deliberat, de nenm re r A c a v u c i u9Ee u to. u m tn at l, l a i a m z po l l n W i ee c b ae e re m cin p s n c o ar he s o o i d p f i o i eo u m j t t m ni ot n s ra o lia ph d nsun s pirl s p v ia , al t si. v t lut n i a a i l ef r b te ic A e i i m c e o m rc en o i pm l n d pca ce ft ca c EeWhite. r u i r n ai a s i fu l i rd n i i n o e t l n Adventismul este un sistem religios pe care un evreu l-a repudiat, ncadrndu-l ca samaritanism18. Samaritenii erau un amestec asirianoe esce id ae iI e a c ns ne n e t v ic te a i ri . di u ep ev g l u re a n, r c l e u i a m g , u a hi l s Ioan n capitolul 4, nu aveau ni l rcs io g u u a c e t marit ip t ce ei e r i n, nu propuneau un nou tip de iudaism. Samaritenii amestecau iudaismul cu p c ip arn ue n t u u r t Iu l u i a rt l n s e i ruoe a ote e si l. aie g e i e n c a ti a r a c i a m uL fs p u d nsu Ep i p l nu i ceea ce le e e t l i a e i l i eu ai d I am l nm c v t m . ra r i ds a c v ei a ee c emn e n e e n rn slp zt o i lmsc u l e ev g l , cc de rie nn t e t a hi e c en lumii ca fiind ceva unic. ntr-a v a e i u s ui r g ee d d ns l t n pn rl p er vt m ee c i ei l
269

care le-afu tli p c D a e i aiist tn eoe i rt . i d ns c og ai c n vt m et ea c martorilor lui Iehova, o st ceio re em iu rc e e a noa c ap e ip c r c tlz l tn membrii ei. Oi p s n ce b ta v uatb sid i da u a r eo a i eed lr e i a ez e n m i c ra e ru er ru ci a a ua oa p a e s l Vc S r ct e e n i . W l M r a cc ssv ed nsudl etatul nume de ae ai ea ae a e i l a r t r t n rt n lz v t m e m i st E e t d p a x caef li u e u ft e s r e ra d a e ca m e nm cn ao c. t n-a v role i r ,a s n e ce o u a r mn l uD .a i t p ra i n a sp tr tn a u e e l . Cng oi m ir a sr g t eiM rh m t v l Ee W i tu, ct p a uerri ae u l i l he i t in ae ct et , l n t , o ra m ri l o ec W t l e r M r e csoe ie pEeW i ai n a r b tee l t cr n al z i l he n t . Adven u u sg i u e d si d Loc A s t i i p i u nml ebec i a ia ct i i -a s n r t e ir a n de . e lr een u c ec n d o i sr a a e i ,a u u s n a lv t e rr pi l d ns d n c t c z oe be i u v t r t t a liper tei er up pn c s? r ct ca t dd p t v . v a ss n r a aaOi io e i e a di C e n u i et c tr e i s p s e c, n c r ru a Domnul Hristos pentru i l a d a v e e o r re m u u ut zd pi bec d Loc ,an lea u c r ce a e ir i ir i a iav eg f t ne e t bec si n a de e p l , t l p si, i Locar tec m i pr i T u, i r a e i a a iee n a ae a eo b .o m ce d ns de a sr a d lal ti a v t a t s si na air , nu a ias becd a t p ce utc s bec p t cLoc eeir i ie u s e t si e r de t si n n a de venia onl Hi s p e c eeinu u e r te r Dm u i r o S n m s u lr d d p t e u s. ua t t c ea di , Dm e u la m car a e i s ilg a s i c d u n e a t i e d ns aa ct v n n z s a v t - e e t nm,e rcsu tm t ti i ir d Loc s n u e nu-a s az e nB ec i a iap e pt i i g a i si n de u a . a ceeo t l e i vent ie lc it e r ir d s b a , f d i i f sc n i i l. si i t g a l a s t e u s ui o B ec n t l a Loc s n cn d ep dn il e d n s ni a iap e u u l ei ca l v t ip ce u de u a ci s m , fa e ii u t a oor ni m l u ae of uia cs n d t ui opt i nm i v i n i Iep e ci n c c e c i r m t t . u p tua e i Dn d .h t Oirafi c f d e e ao ld ns o lK So: r e r l auu a n le sr v t t a r c a is t nm t l i rteu lr r cr u e c u rn in u i ei,nu u n l: ma rt n a i u m c n c m eal ei n e c aee a v u s c a l j e E r u msc n d la t ru iu c i l n n t er nu u i d i . m e element partic aa e i d z a t .inec , u rd ns ei aa e D er r p l vt t u p a n fi e n i a mn n a v u in a a ead l vo c u o u m ti c u m p ctei aarea lui, de aici i z ni ri p n l 19 s a o t, bm Loci. c n s ml a a ie r i ar e e de M r a e i a o us d cd ce s r ii i e d ns r m rr r e r i a ee ezt c a v t e a t ti e i en , r t vu d e i , ori de cte ori se fac descoperiri noi desp a ri l u n o20 p ve r b ai u e e e i l Ellen White, care compromit sistemul adventist. El W i r n l he m e e n t pu , csue J eW i c d ue b asii av hd uo l ,a s he a r u itc r ie ie lor, i m t n , pl c r m e c -ale a ss naci lr i ri fi compromis21, tf ir uc c tze u u ce o o r ir i c r a -ar t a a id i o acl i e a e i a.a o o d c ct a ss sF t p t d n sz I d a o rn cte . ou ao v t i ti t t v ne e n s l sr
270

adventi Dl al , ct s ci st tad n od s a Rt f ae aD t aea a e i l e t e z fn ra a or n cn v ti tr 22, n r r ia n mn l a e i l dza za t c de cd f d e a a d n o ei i aa e u pa d en u a t v ti tr u a a e s cc f t c e i o di a ct m rr rd t ,p i a u xt e p a ef i pl s i e a si usi e ee ti i cd a e i , vun nl9 n vala l9 , r i d ns r ii a 1 0i c ab n n 1 6 en v t e ezt t u 8 li u 9 a lp i cse u l c ie usedcd p t i n tr ia. aeu n , rr r er io e u ir i r lC t v t m ti a i i i en af si a. cm t h b S iil EeGW i s t uei i dc td Dr ca c r u l . heu m l leeo r i i atm i r l il ee n t n t p n nac . i o m l e sii c tdeo i ts t ui a c r rio r i i c u u materialul care este m r l eo na c l nn e n i f s c s c d l r a e i . ac m re P t oc o i u u e e i i d n L e er e r r lt o cs d i v ti e t f? nu i e r s c tti s g e s n r sii l Ee ne r a o eai e s r p s i n c r u l tb i u n s , sc u u r l i l ee n W i ce si cea ei p fa d i io de ee e he a as po n s ei l ot d rex rn t r i ta , f m iu r i , r r a ci o p i religioase, da n d a v . a p o eia c t a v u r u e d Dr e a n ce a d l er m i r u e r, c tdec r r il W i eri sezsc t o r i i sii l Ee he d e n n tea e nac l r l u l i eo n t i tm ce u mai adnc n aceste scrieri, abandonndu-le definitiv. Scrierile lui Ellen White au n ele seduc s ccsii ce o e d p a v , i p i c r ra v b ce r d a ef i r l r r s se e r eo d cei d uj g a v . a a nia n a nl d rr c t o u a er

a a m a nt a fl ird t n i a i v i sn ci es e
Ec tem ci d ns cstn a fu nm i , t e r i ra e i ae u m t u a uc i i aa i v t e h t c c -o e i un oficial adventist, profesorul Gary Land23. ct s v tismul n ae a A e n ra , d n America e p e Dc a c sp es c u Av t u ei l u : a , au ea ceea l d ns l za ,sn m r t z, e i d u m aa eee stce p c sn r l gp a e noir .. t s oea a au u d m u s e d e bec. pa t c r rr u n r v i si . L f p fo l d ns A nMlv s n u a l n a e i re r a e i r l osu v t t o oo n p e r t re D da u m o e: i nec , u a iid i a ftx c tnu n av er r a p m ci vent euo e r a i fe ee te fi e s r ra i s t s ei e iln t g i, a inae s iied p t co v i d o a ziTe nt irn ie ae ,i ae er e i r naa h t itie r m rn n ra l ni n g i Cr i Cnei ( rc d c e c e p tl rm hs n o c nl tart ) i a fu r ae d i i ia t n t e u ei , n r s r i i o g n e 24. ci d ns dza t J he .as ai i v t eei aa e . i J t l ra e i t u pa W t B e i , i P fo l oo n e e if t c a m id i n tori re r M lv n d vu a u n i l rfd osu da z le p l u i e oa a e i a n aditeDm u i rt f tT i ,r al d n u e ti it onl Hi si a rm p b i v ti t g v aa n u s o Sn e e ob c p i p t o eo A s c c p cee avut liderii e un e r p id ct o e i e a l l nu ra . ee n pi , r -au fd o a e i , o a r d n sunt cele mai grave erezii,h r a p fo l n ti v t i t ca d re ru i c osu i Moldovan i-ao g u n e ca .s l ez ea i dl ftr sl u a A f d rii s lc e s e e m s a t e ei d ci a e f d u i d c p c c ls . e a e m e e rt e e ee u i Dc d n t a ei n i s n i ventismul, n forma de e t ft st Drid nsuc tempor ee st p t n p , o oe a v t l n cu a s c. a ei m o a s oe e r n t c, nu c mi s ee l W i co a u i pEe he n s n l n t . 271

P t cm c ea e i sd i o irrtu e r a ia ad ns en B ecc c nu r v t t v si ei n a v a tb e re p c r ul W l M l, d tr u su z l a t u l i ia i r e r,e i m e n a p d m u lm l i e d c ei u ca a ua C a t ia Ml ? dat ea e p u s lt e fuWl m irCn i r sn ct. c l i l e d -a s m caris p ca v a a n n f e p ze. a e a g -ao iu d t ab d a a l rirM i a et , ct e r i a o t l e eci s mult, i-a chemat pe cei care l-a u a s sp ii a l r u r t e o iasc e Dc i i m , c . d i e adventismului de nceput nu s-a p ,o eeop c d p z t u o ip tsv o i ii re , ct a r c e n en din Rm n . ia a d ns a oa ti sd i ca v a o a r a e i r si r en u d t i M ce v t e n s c t o v er ca e i d i ac B ec Av t e e t d t t sii e c ot d ir e -a r , i si d n ,l r e o e c r i a e i a b a r l ee iln l Ee W i p c eo eri d t a e n t nu u l fe a i l he ru i t te zeor r n e n t e m d a ei ci e u a n , l n a a aeOB ec Av td l sius f o r ei c s ct e t r. ir si d n ei cp r i, r p a ir e p n rti c t va ni li i s a l,ap e a cen v ia onl I s ei aa tu d l d h , ra n er Dm u i u g bui r i n ra u ne us n acord cu ceea ce spune Cuvntul, v f uta ea d c i i ai z ip ct ert i n ai ri ei d n lumea nta .oa eTe odi Cu h f o ,ru tc r g F tst W rw e hr oGd p c a u e s c h l d c o p le a t, d etv g l s p t pm d nsr e a i b u a e n e n e i t e r r a a i i g sal v i a hi c ee nu i t te o c d sts r p d p c ee rd t a Dm e u cz oee d a i u t v e or r u n eslre n c n e t n n d d e ci . n z ue cm cea e i su e e m l l! a i r d ns r z x p lr a v t a t m e e uo

272

RER O F IE N E EN I T
S r p f c t ra u e 1. Av t i ei aa ecd ox n eii aer7 euc d n d za t r . e ue b l ei i t u pa e. p r bc co2 dp t . l ne f d ea dd t u a n l eor , Ed. Cuvntul Evangheliei, 1993. n m te ci n Capitolul 2 1. Richard A. Muller, Dictionary of Latin and Greek theological terms, Baker book house, 1985, p. 129. 2. Merrill F. Unger, Te e Ug ie i o r Moody Press, 1988, p. hNw n rB l c n y e b D t a, s i 2 sn N . 7 ei e . 7c a T u 3 d , 1 sn N . . e p 3 ei e . Im . 5 c a T u Capitolul 3 1. Merill C. Tenney, New Testament Survey, WM.B. Eerdmans Publishing Company, 1989, p. 153. 2. V e e oty i o ro B l l o s i x s rdt a f ii wr , Thomas Nelson Publishers, ns p i o cny i bc a d 1 3 . 7ei eN . 9 , 6 sn . 8p0 c a T u 3. Earle E. Cairns, Christianity Through the Century, Zondervan Publishing House, 1981, p. 289. 4. Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, and Bruce Metzger, The Greek New Testament, diaV 1994, p. 714, e I i a -a, ot t h i k ooookt e s u , t i i msu e i i o o o da n d i . a 5. V e e oty i o ro B l l o s i x s rdt a f ii wr , Thomas Nelson Publishers, ns p i o cny i bc a d 1983, p. 381, 382. 6. Adventi iei aa ecd ox n eii aer7 euc d za t r . e ue b l t i u pa e. p r bc co2 dp t . l ne f d ea dd t u a n l eor , Ed. Cuvntul Evangheliei, 1993, p. 360. n m te ci n 7. Idem 360.

273

Capitolul 4 1. Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, and Bruce Metzger, The Greek New Testament,dia V 1994, p. 42, e I i a -a, rsaei os b ohhi t a r o . k i g s t a au ous uno u uo r t u b t n o o tp 2 d , 8 ,eua h e . e p 3 k i ee r. I m . 3 t rk m a 3 d , 3 ,lnee u lm ee. . e p 3 e s o a p ft I m . 1 e t l i rc u 4. W. E. Vine, V eEp i y i o ro iil o s, Thomas Nelson. i x s rD tn yf bc W r ns ot o c a i Bl a d Pb h s 9 ,1 , c n N .u u ie, 8 p6 st e . o n l r 1 5 .4 ei a T l seamn aee , doa s u d la il, zg a zv a cc aeo. a d l l, m a 5. Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, and Bruce Metzger, The Greek New Testament, e a V 1994, n di I i a -a, d a l re u iom l p1 ,s a e n r l t io r p z tu vu a .7 m n a iei en c n u en l l i 7 o sm aa t c ts u u b . o r t om r na c 6 l b g a ,x ea s it s b o . d n s n . i a r c e rieem o a a n Av t i p c nm e p s t a n b t e ii u t Pv au m sDm u i za ea t e r cs b en a n a l l t a onl i d s a p t a a e e a a un u b , nu b t sm sabat. Dar gr ace ri rp te er v d face cu ziua a t x ee e ei n a tca m e m i p si s c a v a e -a as t id a c c u m e n ti a n n i n, e re u n l i n a ,a t c t pm i oe vt a sm ni r u i e riit s b o sru ai an iu s a.el x eam o a an -ap e c z d a tF u ps a n b t t t i t p b l n i u cev i u e z l a e e nma ie p mnii eru r ri u l st e a r torul: Duminica era ziua nti m d a tuirza d a u s a. d i v e e za u s a l e i a o d a t. . a ir r i a p b, n a u u p b a . r ni a u m , ed a tno a a u s a c cluz, i os b o ei s t i s p b . n i a na an za t a n, e m t b t u n i p m i care e ziua nvierii Domnului Hrist a , l o t t c M r a o i r d a na i e a ,c s ce e C snn l e p a e t d t i numirea de Dumin i. c 7. Kenneth Scott Lattourette, A history of Christianity, Prince Press, 1999, p. 198. 8. Av t i e u aa ecd , 402. d n dza t r .p. ei i i t pa e. . 9. Idem, p. 397. 10. Walter Martin, p auerri, Edu Cra rt 0 , m ct et ri l o e e ir aeC , 0 l c ta t ei 2 1 n p. 583-586. 11. C. Mervyn Maxwell, M riue e m gi du V te n d a rEir ii n a , e a iz i , ta a s t 1997, p. 102-103. 12. Idem, p. 104. 13. Idem, p. 106. 14. Av t i e u aa ecd d n dza t r . ei i i t pa e. .
274

15. Idem, p. 381. 16. Idem, p. 383. 17. Idem, p. 386. 18. Idem, p. 388. 19. Idem, p. 393. 20. W. E. Vine, V e Ep ir D tn y f iil o sThomas i x s y i o r o B l W r , ns ot o c a i bc a d Nelson Publishers, 1985, p. 338-339. 21. Av t i e u aa ecd , p. 403. d n dza t r . ei i i t pa e. . 22. Idem, p. 385. 23. C. Mervyn Maxwell, M riue e m gi du V te n d a rEir ii n a , e a iz i , ta a s t 1997, p. 106. 24. W. E. Vine, V e Ep ir D tn y f iil o sThomas i x s y i o r o B l W r , ns ot o c a i bc a d Nelson Publishers, 1985, p. 279. 25. Av t i e u aa ecd , p. 398. d n dza t r . ei i i t pa e. . 26. Idem, p. 399. 27. Idem, p. 398. 28. Kenneth Scott Lattourette, A history of Christianity, Prince Press, 1999, p. 93. 29. Av t i ei aa ecd ox n eii aer7 euc d n dza t r . e ue b l ei i u t pa e. p r bc co2 dp t . l ne f d ea dd t u a n l eor , Ed. Cuvntul Evangheliei, 1993, p. 398. n m te ci n 30. Idem, p. 399. 31. Idem, p. 399. 32. Earle E. Cairns, Christianity through the centuries, Zondervan Publishing House, p. 205. 33. Av t i e u aa ecd , p. 399. d n dza t r . ei i i t pa e. . 34. Idem, p. 243. 35. Idem, p. 244. 36. Idem, p. 244. 37. Idem, p. 243. 38. Earle E. Cairns, Christianity through the centuries, Zondervan Publishing House, p. 157. 39. Idem, p. 158. 40. Kenneth Scott Lattourette, A history of Christianity, Prince Press, 1999, p. 566-568.

275

41. Earle E. Cairns, Christianity through the centuries, Zondervan Publishing House, p. 205. 42. Av t i e u aa ecd , p. 399, 400. d n dza t r . ei i i t pa e. . 43. Idem, p. 242. 44. Idem, p. 244. 45. Earle E. Cairns, Christianity through the centuries, Zondervan Publishing House, p. 390. 46. John F. Walvoord & Roy Zuck, The Bible knowledge comentary, Victor Books, p. 959. 47. Av t i e u aa ecd , p. 399, 400. d n dza t r . ei i i t pa e. . 48. Earle E. Cairns, Christianity through the centuries, Zondervan Publishing House, p. 127. 49. Kenneth Scott Lattourette, A history of Christianity, Prince Press, 1999, p. 340. 50. Idem, 408 - 421. 51. Idem, 457. 5 PuNg ira i tu Eir I t tubl a e 2 a e u B ec S t, du n i u ii cE n l . l r, si a l ta s u l b t i m u , Oradea, 2000. 5 Io ai a dl w .e her EeW i Early writings, p. 3 nr l t e w w l wi o ,l . fm iu e a e n t g l he l . n t , 2 4 5 1 , 5 di 8 . 97541,i 12 , , , 3 4 e 8 a 5 Io aiea w . 4 nr d lw w . fm i ellenwhite.org, Ellen White, Testimonies for the Church, Vol. IX, No. 37, publicat n 1909, p. 232. 55. Merril F. Unger, Tee Ug iei o r Moody Press, 1988, p. hn w n rB l c n y e b dt a , s i 1096. Capitolul 5 1. Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 417. 2. Dale Ratzlaff, The cultic doctrine of Seventh-day Adeventits, p. 159-165. 3. Av t i e u aa ecd , (1993), p. 500. d n dza t r . ei i i t pa e. . 4J . aod i . .u , .. W lo R B Zc The Bible knowledge commentary, Victor F vr k b k p 3 . e d o na b b u i u es if o s . 5 l o c r l e e l a r toar e ni i o , 1 6 C e u a e e r cu u m a m iae c : nti s-a i ap aa el (r l i i p u u p u ritm Mz rcn mc a e r a a r i d c ri i ou o ) r , m t p c p e. fa p (r l a )u oi tc s a n ei a u r i l ei cn m r a d n a a l ri te n n , ri o u e m a et i a medo-p s ea rn .
276

5. Idem, 1358. 6. Idem, 1358; Cei patru generali au fost: Ptolomeus, Cassander, Lysimacus, Seleucus. 7Ar Hru uIoa n ea a o ruee Editura Zarkony .l d n, tiuir l p o l vu f e l a sr vs p u i r, L . u rt1 2 . 2 At hsV ph el cue e r t, c ei 9 , 2 . no uI Ei a s -ae tv i s dB u ,9p1 i c p n e r rl o se nchine zeilor greci. El i-a ridicat o statuie lui Zeus, n Templu, cu i et a r ssh ei e cne ni . 8. Horia C. Matei, Lma nc EirDnb s 9 ,. . no I u ea i,du a i, 9 p 3 At V t ta u u 1 1 2 i h (Antiochus IV Epiphanes), rege al Regatului Seleucid (175-1 H, ti 6 . .art 3d ) . ntre 215-1 H 6. . 3d . 9. Merill F. Unger, Te e Ug ie i o hNw n rB l c n Moody Press, Chicago, e s b D t ary, i 1 8 . 2 S b o eHnk , rc eoa c r t p l, 9 , 4 . a a a k ceo mr z u ae lu 8 p 2 r tr u aa m e ri e m ui eeu i da alru 1 a 42 iar Iosifus, n Ant. 12.7.7, s nm d ir aa l M c :-59, t t ece tu in .5 o u ee s b o eu nm r tr l t a minilE o a p u r d v elie, o. r s b o e o l e e r a r tr p a s comemornd purificarea Templului, nlocuirea vechiului altar profanat cu aun ea an i rf ee v t ts c d eauI a llo i l r h i dI o , a u o u r l u t u ru e cn ia h a o e b n ce i d M c e, a l 4 d . a b l n 1 H a u u 6 . n . 1 Iu ar sraWl mMl 2 0 esi d e 2 0 0a c . t m tno t ia ir3 dr ii n 3 a fm l i l 0 e e min i 0 da . ir s sx eaoe id ia iDn : , n en Ml ap ce ri s r i n d a 8 4 ut i l e u ps a o m e n . 1 s a n p ir zd 2 d o. c s ao ua irg i n iu i n -o ie 4 e r A aa ft n d t re e i r dt e et s ne e l l fa fu dMl , a m cao ir oi f dgu n n a l t e ir in e c se t z ai e lcu a te ce l u e nd a c i a n . De, s s ir 3 dsi d e d Dn84ut3 d e cap Ml , 0 ee i i a : s 2 0 ez i u l 20 e r i min i n .1 n 0 i l p fi a e n 2 0 en P u n oa i r l l t re e ce s m 3 da .e r , md rt , au c ot , r n a c 0 i m br e a aa b e au a l 5 H. t p s A a r a a a d cc n 4 . r c d m ru ea rx x d z ll u 7 d , n . p a l rn t e e t d rud rli ae si l. t cMl a c u 4 d 2 0 ee lee r Iu l u i u i ir s z 5 i 3 ct cde r a m uAn l e t 7 n 0 ru 1 4 c si Ml ad ic a l 8 v fa l e ln 8 .n o en , ir zt d 3 n c l e es n 1 3 a i n c u 4 u o ci u Hi sC l r eene 5 H.i3 d a ? n aei i r o ee t s r 4 . r2 0 e n t rr l s. t gu t t 7d . 0 i N i a us ni ttiB l io g u ci r csjtii n N eeiu e d i ei c l r u ti a s c ! u t cn x n b i ni e t s a o u f ate auMl . a c e d ae a Dm uHi s u i r t l ir r u r e p t onl r on a c i i i l D,m a e m c e t t, s t v iDm u r oav t tec isn ee cp ze d et onl i s a r apu ni u ccsfrir e n. Hs t ei z ec n r a eci a s dz cpve r er S ( p 1) o Ml d n a ei u ri l e ne aF t : T u, iri e i iu l e i a v ia r a .7 t i l a pi . e l m i c n rirp d a e 2 cmr 1 4 a a a u af o o p ze iu a d 2 oobe 8 c d i a u ece n t t i 4 t rn aei i rt,e rene eo e H.i. .-a mai et rr l Hi sd a cr p ide. rd rs o ciu s o oe t ra l d . H scurs un an pe care ei l-a oiAe iuMl agi d2 oobe u m .d l irl za e2cmr s pi i l e u e t i n mod arbitrar, ca fiind Z as i ce a l re ca, ra i Ir an r e es a id ce u p i n ld u v ic rt a r i
277

n a ni l r c r er l Hi sN i o p ze 2 u r i oe t u e ne u rt. i n a rir 2 e c gu v ia i s o c u ece oobe8 n d ee r o Cl o f erir ea a cm r 1 4 ul u pHi s e d a p ze d l z t i 4 ac s . e u l eci cn e t s a a e m geauWl Ml a d ru Dp o c t m r d ar l i m iri a pl l. u e z i i i a l e ei o i sr u p id d c rud Wl mMl sp r lie o e eo er p f ia ire o it e n g t t ra i on , l z i l e cee a a a p zel Ae iu u r s c tu er mn rul, rir . d l n a v t o i en ri e o l o eci e pi i s u nn ol e tu i r Wl m ir i a f m cea e i . ia Ml . a i i i r d ns l i l ai e n a v t a t 1 J . ao d i . . 1 . W lo R B Zuck, The Bible knowledge commentary, Victor .F vr books, p. 1358-1 9A ev e rca l re a a6dz ,r 3 . sa a v e n e es v 3 ei i 5( e n de u v ic e 0 la e Anul Nou evreiesc era n luna martie-aprilie). 12. Av t i e u aa ecd , p. 493, 494. d n dza t r . ei i i t pa e. . 13. Idem, p. 486. 14. Idem, p. 502, Nota 23: Treiyer, Z as ip. 245. i Ir u p i, i 15. Idem, p. 486. 16. Dale Ratzlaff, The cultic doctrine of Seventh-day Adeventits, p. 297. 17. Ellen G. White, Tragedia veacurilor,du V te 9 ,. Eir ii n a , 9 p ta a s t1 6 500. 18. Av t i e u aa ecred..., p. 483, 486. d n dza t ei i i t pa 19. Dale Ratzlaff, The cultic doctrine of Seventh-day Adeventits, p. 297. 20. Idem, p. 537. 21. Ellen G. White, Tragedia veacurilor,du V te 9 ,. Eir ii n a , 9 p ta a s t1 6 500, 501. 22. Ellen G. White, Tragedia veacurilor,du V s te 9 ,. Eir ii n a , 9 p ta a s t1 6 500, 501. 2 Rb toe e ,o r e du Cv t Ea 3 o r ln r Ni e m n , ir u n lv gheliei, 1994, . e Fk bg cd c E ta u n p. 41. 24. Av t i e u aa ecd , p. 499. d n dza t r . ei i i t pa e. . 25. Ellen G. White, Testimonies for the Church, Vol. 4, p. 218. 26. Av t i e u aa ecd , p. 488. d n dza t r . ei i i t pa e. . 27. Ellen G. White, Tragedia veacurilor, . 3 n E p p 6 . C d l st 1 r ee S ca ln n il a p eo ir p u i n cti a t r, t ec c e p luoi n l. a st p nu u u r u i or cti m tu e m g z ,ed p tb e ra n n a ni u n e sn f ra c r tr u s tic ie uu Dm e u f t ov l e e i s at z , r m li ic . j r oe 28. Av t i e u aa ecd , p. 486. d n dza t r . ei i i t pa e. . 278

29. Donald K. Short, Ao s ca l afc tEditura Cuvntul p a t r v iu i nu u ri , Evangheliei, 1994, p. 105. 3 Tl c e l s Daniel 8:14, The day of Atonement and the 0 i l r n n e ee . t i u i gz t Investigative Judgment by Desmond Ford. 3 Tl ce ls The cultic doctrine of Seventh day Adventists, 1 i l r n n e ee . t i u i gz t by Dale Ratzlaff. 32. Dale Ratzlaff, The cultic doctrine of Seventh-day Adeventits, p. 311-315. 33. Walter Martin, The kingdom of the cults, Bethany House Publishers, 1997, p. 521. 34. Idem 525. 35. C. Mervyn Maxwell, M riue e m gid ii n a , 9 n d a re V te 9 , e a iz i . a s t1 7 , p. 79. 36. Idem, p. 79. 37. Dale Ratzlaff, The cultic doctrine of Seventh-day Adeventits. 38. Ellen G. White, Review and Herald, anul 1850, 1 noiembrie. 39. Ellen G. White, Spiritual gifts, vol. 1, p. 139. 40. Idem, p. 139. 41. Idem, p. 158. 42. Walter Martin, The kingdom of the cults, Bethany House Publishers, 1 7 . 4 aii zpL Ry rmd ct The profetic faith 9 , 5 ; r lt e e oF o i ae 9 p 2 M t ca n e o n ra of our fathers, p. 828-829. 43. D.M. Canright, The life of Ellen G. White, cap. 22. 44. John F. Walvoord & Roy Zuck, The Bible knowledge commentary, Victor Books, p. 958. 45. Av t i e u aa ecd , p. 252. d n dza t r . ei i i t pa e. . 46. Idem, 259. 47. Idem, 257. 48. Idem, p. 258, 259. 49. Idem, p. 261. 50. Av t i e u aa ecd , p. 536. d n dza t r . ei i i t pa e. . 51. Idem, p. 374, 385.

279

Capitolul 6 1. Av t i e u aa ecd , p. 536. d n dza t r . ei i i t pa e. . 2. idem p. 537. 3. idem, p. 538. 4. idem, p. 543. 5. idem, p. 547. 6. Old Testament survey, William Sanford LaSor, David Allan Hubbard, Frederic Wm. Bush, Editura: William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1989, p. 11. 7. Commentary on the Old Testament in Ten Volumes by C.F. Keil and F. Delitzch, Vol. I The Pentateuch, Editura: William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1973, p. 80. 8. W. E. Vine, V eEp i y i o ro iil o s i x s rD tn yf bc W r , Thomas Nelson ns ot o c a i Bl a d Publishers, 1985, p. 589 sectiunea N.T. 9. Av t i e u aa ecd , p. 539. d n dza t r . ei i i t pa e. . 10. idem, p. 539. 11. Norman L. Geisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Bakers Books, 1998, p. 350. 12. sublinierea mea 13. Editor, Dr. Tim Dowley, The History of Christianity, A Lion Book, 1990, p. 179. 14. Moldovan Vilhelm, r us i ne r i s n r Impremr Bc i Bc , tb i r p u, ea a v,a u i oa p. 146. 15. Walter A. Elwell, Evangelical Dictionary of Theology, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1985, p. 180. 16. idem, p. 176. Capitolul 7 1Hl nrl & Pb h g1 5p5 i z p L n oi c . e o t , R u ii ,9 ,.7 l t e e Mr , l i P a l n s 9 , ca e o r u s artil e r d la e cu T De f Hr s, ol h au v tChristianity Today, 27 May 1991, 34.
280

2 x ea cn mro(e) tf s p t a e m a nod . p s lu oi s o ee li e r d en u l e E ri o ia r h l s o t nu s l o c esn c n , p mae s 60 Ci ii i sp e s xt o t t d o t( . :) e r e e a a i ni u e e r P 11. r pm c d p n L u mro( m 13 Du 32 .s a tli as 43 o ia oi N . :,e . :)I s fua z l . :cn r u 60 l t 22 u c ue I 11 1 c d c d n Cp n m l r c s ols u l d 5 a o a a a r u u a t d h l ee n o e , n n m t ea , n eu t c esn c n d j e t Dra li m , l ie xt o t t ieu c a n ca t pp an ea i ni e e da. , e i n vr Domnului Hristos, sheolul a fost un loc de refugiu pentru cel dr tino e l p u c drop sp t c n r t o11. s ti i ra m r eem e e r e e i n (v 43 o c ceu ut c n nu l ph iI :)n , e a i d l ie M n i u in a , e de p z Dm u i ea n ea uo l o emr ic n re a onl vr tt u c c r g rt en u ( p 79 L j e td a i er v pm t p i ofu ci F t :) au ca e p, i o r i u r v i d a a . 5. da o c i r i r u, r j e (Apoc. 20:12), d a v f r ci ludf ( o 21 . Ao u ceo i u a a l o A c 05 p . p r r a n n c e c p . :)n c 18 n s a t c Dm u Hi s i c i lu mr o s :, ie r onl r o e hl o ie oi a 1 a s t n e e cn i r u l h e l.r ie S E a ii u r mr au sp i a su Pnn ea a l bu p e a oi i l tt r d u i i vr , rt te i a ne p tho e mr ces lu mros h e l . V e ee cs r oia ee cn oi a a s. E i, s n ia a r t o ia r u d u W . n i l ns x s rD t a o i c W r h aNln u ie, V e Ep i y io r f b a o s To s eo Pb h s i ot o c n y B l l d, m i i s l r s 1 5 . 7 ei eV . 9 , 2 ,c n . 8 p 2 s a T u 3 er d NuT t e cpve h es tr . fie i o ea n u ri l a su u toarele: Mat. R en l n l sm t e i a d n m r 11:23, 16:18, Luc. 10:15, 16:23, Fapt. 2:27,31. 4. Domnul de multe ori poruncea demonilor pe care i scotea din oamnss e e i d n d ci em la s n r i a l D c P t c u a n a i i o u ui i t co ee e r c , r l pr t o. m ? nu a n l bu een ceh ,a imra d u d c ( ils u l dcn nc e iu i u as) t o io t a a l. 5. Sf udpmae Rose, Editura Anastasia, 1996, p. 77-99. uelu l t o tS. r, 6. Christianity through centuries, Earle E. Cairns, Zondervan, 1981, p. 254. 7 Cv t r i v eil b p s i s m n a, r d . u n l a di d i a ea n a n u p cete u P as n n m r n e r fi p i i tTe e UgB l i o r Merrill F. Unger, Moody ob ir i hNw n r ie c n y si nu. l e s b D t a, i Press, 1988, p. 962. 8Ao 9,sroi a ucas ee nod cnd . p .: eenr f t bu s u l eh ,a i n c 1 2 cf m pl il t c i r o ho eep a a n a ird oi ra ftn coe r n ia t o r uo d t e n ceuo u a l nu cs r m r r ne m ia si i o p t ai iri t p n a l cm r p t a chinui pe oameni (Apoc. f l a i u e zu e a , nu -i e e n m l c u i b e er 9) ue l inc teai a iasu cv f s i t ia : Sf ul At i sv ri d b d eai an , v 5 . l u t is r d c n i p a sa oo p c d m rr i i u n e ( o 1718 Ailaii mr ee o ao al Dm e uA c 1,7) buv f i i ti u z p. : : . s nchisoarea pentru Satan timp de o mie de ani (Apoc. 20:1-3), nainte de a fi aruncat n lacul de foc, pentru a fi chinuit etern (Apoc. 20:10). W.E. Vine, V e Ep irD t a oB l l o sThomas Nelson Publishers, i x s y i o r f ii W r , ns ot o cny i bc a d 1985, p. 75, sectiunea N.T. 9. Idem, p. 300.
281

10. Idem, p. 164. 1 I m p 0 Iu c e e oo Chuck Quarrels, profesor de 1 d , 2 , tc o n a d tul .e . 7a m m t z cr g a Nu T t e lNwOln BpsTeoc S i r r c i o ea n a e ra e l sm t e s a i h lil e n y t t oga m a : jtuanss u tt og cs snv anT u, m A ei l ooee r i i li uu t tu i.o g a dc v ii t n d e oc m ba i l o t i a d es i l an s c m l am rd auans n o en lu au i eeu u m i a e t l ii. md r e io t t e c i oo no a s snv s re l p id fr l g d t ps l r l u t tu e er a eo e o t u i e i a a m , ba i l f ra ae n m u erteD a mn ,l oe e er l s mn d t p tna . e s e a ep t s s re ia e e e e i . e it e e a fe g t m Ctd s f s rne las cap s ac p aeu o t ee lin -u s s c a h reo l o a c e a, t o t t o n o l u i rn n m ri u s sep a Ctd c u ann a n ca l e a s n e t o l o t u n li e h ru s e n m r. e a , v t o s m i m u re l zte n Nu ea e c eu n l oren -se er a e t g o T t n o i c u i erd f o i p . l sm t nn v t an fi u a ll ed s s d zte n s g een ee d a r i u ,a e u e e t p e tt i fa a m r nl i a g st xl n a e S iui isol t p eu t tuan ro a a e c t id el I n i cs snv i a r r n cu . p , m ba i l o e g m lg d r s s i NuT t e , jtuanseero e n l a r e u o ea n aei l oosre n t a a n u n rn l sm t dc v ii f td u a ta er s v n uep s n l s lr Cn x l ce e tn a e i a n eo e o a u u o eu a s e u c i ra , c u c . tt n r g ee dc u p tsa tctu i t a o l c pvea aei l o e reio l ie i u ru u ri l st jt , a v a t ru n na tu i i i r f se uena ep ia a eo Ctd en fn p o ia n u s cce n rr o t n m e t lr o i n ef t ti. e a , s i r cu s sr ,c aei l tf s s er pDm e uv n a f a u dc uee li l si e u n e e i u i a m jt t v s o t o dc e z l c ( m 12 Er :)n l c tt aei l s m sr R .66 v 94 aeo ee dc ue n ff i o :, . 1 . t n x, jt n a v r i t este folosit pentru a se vorbidespre ceva ca a af i , r r a r l tin m d ce e u i , tp a a v n exista pentru totdeauna. Exemplele de acest fel n Noul Testament fac rerl iae i, uee i li e i, iv n (a er a a v n n i v ni oe c cn e iI n fi v c m tr c gr v n h sc o e 3:16, Evr. 5:9, 2 Tim. 2:10). De asemenea, textele din greaca clasuos i af i c lt o aei l r pe li aer c aa pce cf dtna dc ua o exuv sd c e s eiv a i ers jt v pa cs c si v u e na i n e u p p u. erl td d a l i aeBu , . A d A e e uRfieu e i i o r l: l a r F r t rt en a n c n u u W t i r e W . n, Greek-English lexicon of The New Testament and other Christian literature, second edition, revised and augmented by F.Wilbur and F.W. Danker, University of Chicago Press, 1979, p. 27-28. 1 a rc Ea hid u 81 i p .: lu mro 2 n cdu v g l u Lc : o 9, o ia oi . o ne a p a 3 A c 1 cn 2 r l ee c tl m n l. s er p ui t n nu tu 13. Av t i e u aa ecd (i 1993) p. 560. d n dza t r . e ei i i t pa e. di . a 14. Vorbind ntr-u s st t o Dm e us er i iuee r ne si d r u n eeetn a a l tf n r, a c z t e ,r d s sr d mmn l a u rl. f i oe u n g i i i n t t i u ri u 15. Robert A. Peterson, Hell on trial, P&R Publishing, 1995, p. 11. 16. Idem, p. 162-176. 17. Idem p. 177.
282

18. Lucian Cristescu, Galileanul, irV te 0 , 4 . eta ii n a, 0 p 0 du a s t2 2 . 4 19. Augustus H. Strong, Systematic theology, Fleming H. Revell co., 1976 International Standard book, p. 1036. 20. Idem p. 1054-5. 21. Norman L. Geisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Bakers Books, 1998, p. 311. Capitolul 8 1. Av t i e u aa ecd (i 1 3 p 4 d n dza t r . e 9 ) . 7 ei i i t pa e. di 9, 4 . . a 2. Idem, p. 447. 3. Ellen G. White, M rr p t c uitv. ,Eir V ui er o na o 2 ( ta i i ti nu m te l du a s t Bc 9 ). 5 te u 1 8p 5 n a , . 9 , 4 -456, 460. 4. Aron Moldovan, B ecAv t i i iiEirV te ira d ns r ce( ta ii n a , si ei t ct i, du i a s t Buc. 1998), p. 110, 112. 5. Av t i e u aa ecd (i 1 3 p 3 d n dza t r . e 9 ) . 6 ei i i t pa e. di 9, 4 . . a 6. Idem p. 215, 216. 7. Idem p. 217. 8 nraid p EeW i e ti i s tru eu aprobare . fmee r l Io i s e l hei gaa s u p l t l n t v e rnm n ea c de la adresa de internet www.ellenwhite.org. 9. Ellen G. White, M rr p t c uitv. ,Eir V ui er o na o 2 ( ta i i ti nu m te l du a s t Bc 9 ). 9 te u 1 8p 5 n a, . 9, 3 . 10. Manuscript 11, 1873. Released by the Ellen G. White Estate Washington, D.C. April 11, 1985 (MR 14, p. 353). 11. Letter 6a, 1880. 12. Letter 16, 1882, dated May 31, 1882, from Healdsburg, Calif. 13. Spalding and Magan, p. 38. Capitolul 9 1 aucl d ce7euc f d e a dd t . p t 1 i e 2dp t u a n l eor . L nu 7 n l ne n m te ci n 2. Av t i e u aa ecd , p. 336-338, 349. d n dza t r . ei i i t pa e. . 3. Idem, p. 330. 4. Walter Martin, The kingdom of the cults, Bethany House Publishers, 1997, p. 552.
283

5 nrai a dl w .e her EeW i Testimonies for the . fml t e w w l wi o ,l Io iu e a e n t g l he l . n t , Church, Vol. IX, No. 37, publicat n 1909, p. 232. 6. Aron Moo ns uu irpnpieo a e i d Rm n . lv eenl nerca tli v t i n o a da t d t iil og d n i i t i 7. Aron Moldovan, B ecAv t i i ii du V te ira d ns r c eEir ii n a , si ei t ct i, ta a s t i 1998, p. 69. 8. The American Medical Association, Encyclopedia of Medicine, Random House, New York, 1989, p. 565. 9. Dale Ratzlaff, The Cultic Doctrine of Seventh-day Adeventits, p. 294. 10. Ellen White, M rrp t c uitE.ii te oIp uier o na,d a n a , l , ti nu m te V S t v. . 612. 11. Kurt van Gorden, Mormonism, Zondervan Publishing House, G. Rapids, 1995, p. 31-32. 12. Dale Ratzlaff, The cultic doctrine of Seventh-day Adeventits, p. 367-374. 13. Ellen G. White, Tragedia Veacurilor,du V te 9 ,. Eir ii n a , 9 p ta a S t1 6 397. 14. Ellen G. White, Spiritual gifts, vol. 1, p. 139. 15. Dale Ratzlaff, The cultic doctrine of Seventh-day Adeventits, p. 297. 16. Dale Ratzlaff, The cultic doctrine of Seventh-day Adeventits, p. 172, din E.G. White, Spirit of Prophecy, Vol. 4, p. 266. 17. Av t i e u aa ecd , p. 399. d n dza t r . ei i i t pa e. . 18. Aron Moldovan, B ec Av t ct i i, du V ira d ns i r c e Eir i i si ei t ii i ta a s t1 8 . , 2 te 9 , 9 2 . n a, 9 p 4 2 19. Earle E. Cairns, Christianity Through the Centuries, Zondervan Publishing House, 1981, p. 417-423. 2 Io ai a dl w .e her 0 nr l t e w w l wi o . . fm i e a u en t g l . 21. Aron Moldovan, B ec Ae t ir c e Ed.i i n a , ira d ns ct ii si vi t ii , i V t te a s t 1998, p. 16. 22. Ellen White, Daruri spirituale,d ii n a , 0 p 5 E. a te 0 , 1 . V s t2 2 . 9 2 Io aiu e i esa a io Te en Dy d ns 3 nr l t d n gtr ve S eh a Av t . fm i a n ri e d r h vt ei t Cu h by Jeremiah Films. hr c, 24. Aron Moldovan, B ecAens r c ei,dV te ira d ei i i ii si v t ct t i E.ii n a , a s t 1998, p. 16. 25. Walter Martin, The kingdom of the cults, Bethany House Publishers, 1997, p. 552.
284

26. Walte T. Rea, The White Lie!,a 1 io ai ru ed l c . 1 nr p l t e a p , fm i ea www.ellenwhite.org. 27. Ellen White, M rrp t c uitate,d ii te oI p uier o n ti nu m E. a n a, lI . V S tv. , 438. 28. Dale Ratzlaff, The Cultic Doctrine of Seventh-day Adeventits, p. 337. 29. Dale Ratzlaff, The Cultic Doctrine of Seventh-day Adeventits, p. 337. 30. Gordon R. Lewis, Confronting the Cults, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1976, p. 102. 31. Gordon R. Lewis, Confronting the Cults, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1976, p. 102-105. 32. Walter Martin, The kingdom of the cults, Bethany House Publishers, 1997, p. 545. 3 Io ae a dl 3 nr l t e www.ellenwhite.org. . fm iu a 3 Tl cl b e ls e he i care poate fi tradus ca 4 i l r ni an e ee hW iL ! . t i m u i gz t T t e ii a l hed m a l W i ee ii a ! Mnu a sau W i ( a n Ee he s mnn s cn b t o l n t t ) co Acesta een ceu n ce mdre a sn d te u n e s u j dc iea op fi ft g u dDm e u t o vt r n ot o i c z. 35. Spectrum 11, nr. 3, februarie 1981. 36. Los Angeles Times, 23 octombrie 1980, p. 1. Capitolul 10 1. Av t i e u aa ecd p. 252-254. d n dza t r . ei i i t pa e. . 2. Idem, 253. 3. Donald K. Short, Ao s ca l af c tEditura Cuvntul p a tr v iu i nu u ri , Evangheliei, 1994, p. 76. 4. Idem, p. 83. 5. Av t i e u aa ecd p. 374. d n dza t r . ei i i t pa e. . 6. Idem, p. 397. 7. Idem, p. 403. 8. Idem, p. 262. 9. Idem, p. 262. 10. Donald K. Short, Ao s ca l afc tEditura Cuvntul p a t r v iu i nu u ri , Evangheliei, 1994, p. 8. 11. Edmond C. Gruss, Cults and the occult, Presbyterian and reformed publishing company, 1974, p. 66-71.

285

12. Gordon R. Lewis, Confronting the Cults, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1976, p. 101-102. 13. Robert Folkenberg, Ni e m o r e n , Editura Cuvntul Evangheliei, 1994, cd c p. 41. 14. Dale Ratzlaff, The cultic doctrine of Seventh-day Adventists, Life a u n m i y 9 , 2 .r e o F d l n d7d s r c is , 9 p 5 D. s n o dos l g e5e s a e nt 1 8 . 1 r Dm d r i u t p i ( ct snm Dnl:. .5 0 ) a e i ceu an ae a u i a e 1. 2 0 c d n a a g i n ra t i 84 p -1 . u v ti r t probleme cu doctrina cu i a t ru ce. p x av2 d ri s ca l es Ar i t 0 e r nu u i rc i om i 0 p ti aeeo en atda e i a p t c, c d r ao l p s na ga ed n u s st d D. sr i t ra a je v ti t r i ea e n Ford a scris cartea sa. 15. Aron Moldovan, B ec Ae t ir c e E.i i n a , ira d ns ct ii dV te si vi t ii , i a s t 1998, p. 112. 16. Gordon R. Lewis, Confronting the Cults, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1976, p. 110. 17. Rene Noorbergen, Ellen G. White - profet al destinului,du V Eir ii ta a s t1 6 . 6 te 9 , 2 -248. n a, 9 p 4 1 M rr ra tdft Mra hed P tn S A, director al 8 ueet e a l i Gi i ol d U . ti la re e c e t n r , a a ld ice B ecBps Rm nd P tn ci u na a ir ia i o i ol d o m il i si i te t en r . a 19. Donald K. Short, Ao s ca l afc tEditura Cuvntul p a t r v iu i nu u ri , Evangheliei, 1994, p. 34. 20. Dale Ratzlaff, The cultic doctrine of Seventh-day Adeventits, p. 220. 21. Idem, p. 148-150. 22. Idem, p. 357. 23. Walter Martin, The kingdom of the cults, Betany house publisher, 1997, p. 518. 24. Aron Moldovan, B ec Av t ct i iEir V ira d ns i r c e du si ei t i i , ta i i i a s t1 8 . . te 9 , 1 n a, 9 p 6

286

BIBLIOGRAFIE
Richard A. Muller, Dictionary of Latin and Greek theological terms, Baker book house, 1985. Merrill F. Unger, Te e UgB l i o r Moody Press, 1988. hNw n r ie c n y e s b D t a, i Merill C. Tenney, New Testament Survey, WM. B. Eerdmans Publishing Company, 1989. V e e oty i o r o B i x s r dt a f i ns p i o cny i blical words, Thomas Nelson Publishers, 1983. Earle E. Cairns, Christianity Through the Century, Zondervan Publishing House, 1981. Kenneth Scott Lattourette, A history of Christianity, Prince Press, 1999. Av t i ei a a e cd ox n e ii a er 7 e uc d n d za t r . e ue b l ei i t u pa e. . p r bc co2 d p t l ne f d ea dd t u a n l eor , Ed. Cuvntul Evangheliei, 1993. n m te ci n C. Mervyn Maxwell, M ri ued a r Eir V s n e m gi du i i tate, e a i z i , ta a n 1997. John F. Walvoord & Roy Zuck, The Bible knowledge comentary, Victor Books. Ellen G. White, Tragedia veacurilor,du V te Eir ii n a . ta a s t Dale Ratzlaff, The cultic doctrine of Seventh-day Adeventits, Life Assurance Ministries, 1998. Ar Hru u Ioa n ea a o ru ee Editura Zarkony l d n,sr uir l p o l vu f e la ti vs pu i r, L . u rt1 2 t, c ei9 . dB u 9 , Horia C. Matei, Lmanc Editura Danubius, 1991. u ea i, t
287

Robert Folkenberg, Ni e m n , Editura Cuvntul Evangheliei, 1994. o r e cd c Ellen G. White, Testimonies for the Church, Vol. 4. Donald K. Short, Ao a t r vfu Editura Cuvntul Evangheliei, p s ca l i ri i nu u a c t , 1994. Walter Martin, The kingdom of the cults, Bethany House Publishers, 1997. D.M. Canright, The life of Ellen G. White. William Sanford LaSor, David Allan Hubbard, Frederic Wm. Bush, Old Testament survey, Editura: William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1989. Commentary on the Old Testament in Ten Volumes de C. F. Keil and F. Delitzch, Vol.I, The Pentateuch, Editura: William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1973. Norman L. Geisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Bakers Books, 1998. Moldovan Vilhelm, r us im r ea a v,a u ne r i s n rIp mr Bc iBc . tb i r p u, e i oa Walter A. Elwell, Evangelical Dictionary of Theology, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1985. Harvest, Christianity Today, 27 May 1991. Suelu mae Rose, Editura Anastasia, 1996. f udp o tS. l t r, Christianity through centuries, Earle E. Cairns, Zondervan, 1981. Robert A. Peterson, Hell on trial, P&R Publishing, 1995.
288

Lucian Cristescu, Galileanul, irV te 0 . eta ii n a , 0 du a s t2 2 Augustus H. Strong, Systematic theology, Fleming H. Revell co., 1976International Standard book. Ellen G. White, M rr p t c uit vol. 1-8 Eir V ui er o na, ti nu m te , du ta i i a s t Bc 9 . te u 1 8 n a, . 9 Aron Moldovan, B ec Av t ir c e Eirv te, ira d ns ct ii du i i n a si ei t i i , ta a i s t Buc. 1998. Kurt van Gorden, G. Rapids, 1995. Mormonism, Zondervan Publishing House,

Ellen G. White, Spiritual gifts, vol. 1. Walte T. Rea, The White Lie! Gordon R. Lewis, Confronting the Cults, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1976. Edmond C. Gruss, Cults and the occult, Presbyterian and reformed publishing company, 1974. Rene Noorbergen, Ellen G. White - profet al destinului, du V Eir i i ta a s t1 6 te 9 . n a, 9 Ae fm a ft a d Ie e d l w w l wi o i l io aiuo l t i n r t ea w .e her i n t nr i s u e n tn , en t g d l . nregistrarea video een Dy d ns hr T S eh aAv t Cu h Jeremiah Films. h vt ei t c,

289

S-ar putea să vă placă și