Sunteți pe pagina 1din 3

d n u f o r P n a l e i

e i F c m e r v , e i f c u n m e r v s t p e c c a m a t s a , m e t n u s d n u f o r p n a l e . i
m e t n u S i v o l i c i n r e t u p n n e s e a n i i f i e , e r t s a o n r a i e t r a o f u p i n i e r t n i d i o n n g e l e
. a t s a
m e t n u S i s o l o f i i i o p a a c n u r a i a l i o n u g .
c a D u n ai m i s t i a t s a n e r a c e i f d n u c e s a e i v i i , s v d i c n u t a a c r e c n i s a z i l a n a i
i a m t n e t a a m r o f n i e l i i n i d t s e c a l a i r e t a m . i t i C i ( a n o i z i v i ) i e l i r u - k n i l n i d . l o s b u s
m u c e r P e d e v i e t r a o f s i c n o c n e l u m l i f l u e d a f , t s i x e o T I L E e r a c e c u d n o c . t o t
u A t a e r c l u m e t s i s t c e f r e p e d ( l o r t n o c ) l a t o t c a n o i d n n i r p :
c n e d a l a n a e r e t r t s a o n m e t n u s a c a t a i u c e s r e v i d , i r u n i c c a v e r a c u n u a
t p e r d p o c s a e r a j e t o r p r t s a o n i c r a o d l s a e r i b i u l u m e t s i s r a t i n u m i , r a d i i a m , v a r g
a e r i t s o r p r t s a o n ( i z e v l u - k n i l a t a t a a e r e c u d e R n e g i l e t n i i e a l u p o p i e i , ) ct i
a e r a c o l b r o n u m i s . i r u
a e r a c o l B m i s r o l i r u e r t s a o n , e r a c o l e p t a o t a t a r u d e i v . i i e S z a e z i l a e r l e c i a m
n u m o c , n i r p a e r a b i b m r t s a o n t n a t s n o c u c r e v i d i u p m o c i . i c i m i h c l u t c a p m I l e c
i a m v i c o n e n i v e d a l u p m o c i u c , r o u l F e r a c e t a r t s i n i m d a n i r p a t s a p e d n i d i ,
p a l i b a t o p , a e r a s e d c u b t e i r n u b m t t i u c d o i i r o u l F , , e t n e m i l a . c t e
r a D e c e c a f l u r o l f ? a t s e c A e l i b a s n o p s e r e d a e r e i f i c l a c i e d n a l G e l a e n i P , n u
n a g r o t i b e s o e d e d t n a t r o p m i l a ( a e l i e r t ) i h c o , u c l u r o t u j a c a i u r m a n e g e l e
) a e d e v ( v e d a a t a r . e t a t i l a e r m A a e d e v o l o c n i d e d a e e c e c m e t n u s l a s i s
m e d e v , m a n e g e l e l u t p a f c m e t n u s a l u p i n a m , i m a a e d e v v e d a a t a r a f a
r o l e c e r a c e n . c u d n o c e D a e n e m e s a t i c a p a c e l i , e v i t i u t n i e c i t a p e l e t a e e c ( e c
m i m u n m u c a , ) e l a m r o n a r a p r a - s , i z e r t r a i a t s a u n e n l u s e r e t n i . r o l
a e r a n i r t c o d n r t s a o n . i z e v ( l u - k n i l a t a t a p S a e r a l e p r e i e r c ) e p e c n u c
a c u d e a i r t s a o n , i a m t n i e d c e r t p n i r i ( a n i r t c o d n i i , ) i e i o p a e d c e r t
u c s o n u c , i , e d u r , j a r u t n a l u m e t s i s e d a c u d e , e i , e i g i l e r s s a m , a i d e m . c t e
, e l i i p i c n i r p , e l e m e t s i S l u d o m n e r a c e n e t s e t a t n e z e r p , a e t a t i l a e r e l i l u g e r
e l a i c o s t u l o s b a , t a o t a m r o f n i a i e p e r a c o . m i m i r p e r A n u r u g n i s p o c s : a e r a m u s a
r o t s e c a e m a r g o r p i a e r a t i g r u g e r i a m c o t n a r o l e d c e r t . i o n , a i r o t s I , a i g o l o e h r a
n i i t , e l e t a o t a o n u c a e r e t , u a t s o f e t a b m i h c s ) e t a t p a d a ( u r t n e p a i j u l s e l e s e r e t n i
. r o l a e r a t e c r e C n i i t c i f i u n a c s t a p i c i n , a e n i r p a e r i l i b a t s r o n u i r u d e c o r p e r a c
c u d n o c e p e t s i p e s l a f . a e r a t e c r e c a c i t s i t a t S e t s e e d a e n e m e s a t a r v e n a m ,
e l e t a t l u z e r e c i t s i t a t s t n u s l e f t s a e t a j n a r a i s e t a t n e z e r p c n t c u d n o c a l i i z u l c n o c i
i i z i c e d r a o d n l u s o l o f . r o l
c i d A m e t n u s t c e f r e p a m a r g o r p i u r t n e p a i v ( a n e r e t , , e r a m a r g o r p a c n u m n
l u s o l o f , a r o t l a e t r a o m . )
a e r a e r C i u n u m e t s i s c i t i l o p e r a c s e n a e d a i z u l i p i c i t r a p i i r e r t s a o n , a i u l u t p a f
c p a e r e r i n i r o d e l e e r t s a o n z a e t n o c . a s l a F A R C O M E D E I , n i e l e m u n
c a i e r t n u s e t i p o r t o c , e t a t s r o m o i , i n e m a o r o f ai u a s / i a n i m r e t e d i s e t p e c c a
t s e c a m e t s i s c i t a r c o m e d u a s i a m v a r g r a i h c s-i c s a e r o d . a t s a
e r t n p m i t a j e d m e t n u s L U V A L C S l a e d i , e r a c r t e i e t a i z u l i c t n u s i i r u r c u l
e r a c d n i p e d e d i e e d ( t p a f u r t n e p e c i r o e c e m e t n u s a m a r g o r p i s e n
z i l i b a p l u c o t u a m . )
i c e D i a m u n i n u b e d c n u m , e d l p t i t , e x a t e d c a r t s i d i i , e l i t n a f n i / e n i t f e i n u - r t n
v u c t n e d s r o t s e d e i g r e n e e d t s e c a m e t s i s . c i l o b a i d m i m i r P u e r e m n a r e p s a e d
i a m e n i b , u e r e m a i z u l i c i o n r a i h c t n o c m , e r a t s e r a c e n n e m e n i e d t p a f i v i t c a
u r t n e p ( l u p o c s ) r o l t a o t a i v . a
a e r a r a p a c A r o l e s r u s e r . n i r P i o n e s z a e t a o l p x e e s r u s e r e r p e s a o i n i d l o s b u s i
u n , i a m u n r a i a e t s e c a e i u b e r t s g n u j a e p a o r p a t i u t a r g a l i z o p s i d a i . I E T I L E i c i A
e l u n a l p r o l e d e r a t n e m i l a f n i r p t u m u r p m a a N r o l i n u i i z e v ( l u - k n i l a t a t a
a e r i p o r t o C n i r p ) e r a r o t a d n e V i e n u p s , e c s c a f i e u c t a a t e s r u s e r , r u a (
, m a r f l o w , t l a b o C , u i n a r U . c t e . ) c a D r l u s n u p s r a i f c t n u s i r u b m i h c s
e l a i c r e m o c e d p i t r e t r a b u c e t l a a z i l i v i c i i e r t s e r e t a r t x e e s r u s e r ( e r p e s a o i a r t n o c
e i g o l o n h e t t l a n , ) l u m i e r t n i d . s v d e v i e n u p s c t n u s . n u b e n r a D e n i c e n u p s ? a t s a
a v m u C a v e n i c t u c e r t n i r p l u g e r t n s e c o r p t a i l a t e d i a m ? s u s c i d A e r a c
z a e t i g r u g e r c i n a c e m a e e c e c i a - s ? s u p s b a e r t n ! e t - m u c i r O n r u c d n a v i f
t u c s o n u c e r c i l b u p l u t p a f c t s i x e a j e d e t c a t n o c e t i l i b a t s u c a z i l i v i c i i . e r t s e r e t a r t x e
a e r i p o r t o C c i z i f o e G , i z e v ( l u - k n i l a t a , ) t a n l u c o l r i u l u i o b z . c i s a l c e r A a c p o c s
a e r a e r c e d i o n e m e l b o r p r o l e c e r a c u n e s n u p u s r o l i r u n a l p e d e r a r o t a d n i e r a d e c
a . r o l e s r u s e r , i c e D n u , r u m e r t u c n u , n a g a r u u a s e c i r o e t a t i m a l a c l a r u t a n e r a c
n i m r e t e d l u v i t c e p s e r t a t s t a t c e f a ( , v a r g c i m o n o c e i l a i c o s , ) r s u p , r a i c n a n i f s
e t p e c c a l u r o t u j a , r a i c n a n i f i c e d . a e r a r o t a d n
e C e s g e r p e t e t ? a e r a M e r a l u p i n a m ( i z e v l u - k n i l a e r a o t i i V e r a l u p i n a m
l a b o l G , ) n a m r u c a i e r e s e r o d e t a e r e n u p u s i d n o c e n t a n o i a r o r u t u t a n r o l i n u i
t n e r e f i d n i ( e d n e r e f i d e l e , e l a r u t l u c e s a o i g i l e r u a s s a r . ) l i b a b o r P t a z i l a n i f u c
a e r a r u a t s n i a l e r e d e v a T S P I U L U N L A I D N O M .
e r t n i r P e l i c i n h e t e t i s o l o f e d t i l E u r t n e p a e r a r u g i s a a n i m o d i e i t n u s e t l u m e t l a
i c i n h e t e s n i r p u c e n n t s e c a l o c i t r a . r a D m a t a r e d i s n o c t n e i c i f u s u r t n e p
a e r a b m i h c s p e c r e p i e i r o l e c e r a c c s e t i c , l e f t s a c n t s e z e z i l a n a u p n i a t e d t a e d
a e r a n i r t c o d n , r o l e t s e c a . e t p a f
i a M u a e r v s g u a d a l u t p a f t a i n i l b u s ( i n m l i f ) a c a t i l E e t a m r o f n i d i i l i m a f e r a c
u n u a - i t a c e t s e m a s e l e g n u c l a u r t s o n s ( e g n u r t s a b l a = s e g n , ) e c e r i e d n i r e f i d
n a t s b u s l a i c i t e n e g i r a i h c c i m o t a n a e d i o n i e c u c s e g n o r u , ) d l a c ( r a d a t s a e o
t l a u c s i d . e i
u i t c n i r p t s e c a l o c i t r a m a - i m s a r t a e t l u m i c i t i r c i z i l u c i d i r i r , r a d u i t i c
a e t s e c a n i v e d a l i e c i a m a n i r t c o d n i e d m e t s i s i e n i b n s e l e e d a l i e c e r a c p a r
l u m e t s i s n i r p ( a e r a z i l u c i d i r r o t s e c a a m r o f n i , i i p u d e c g n u j a n a p s l u i , c i l b u p ct
i a r o l e c e r a c e l . ) n u p x e
n U l o c i t r a e d ,
d r a n o e L e h C a c
a t a D : 8 0 e i l i r p A 3 1 0 2
i r u - k n i L u c l u m l i f " l u r e h c n a B , " i c i a :
7 1 6 5 6 8 4 1 . b v = t e s & 5 7 2 7 2 0 1 6 2 6 4 8 0 0 2 0 1 = v ? p h p . o t o h p / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : s p t t h
4 5
# U _ I 9 p 1 W G f 0 U = v & d e d d e b m e _ r e y a l p = e r u t a e f ? h c t a w / m o c . e b u t u o y . w w w / / : p t t h !
p S a e r a l e p , r e i e r c i c i a :
0 0 9 8 0 7 1 4 0 1 2 . b v = t e s & 4 3 5 0 6 9 5 7 5 4 0 9 0 4 5 = v ? p h p . o t o h p / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : p t t h
6 8 2 9
a e r i p o r t o C n i r p , e r a r o t a d n i c i a :
5 7 1 6 5 6 8 4 1 . b v = t e s & 7 3 3 2 3 0 0 6 2 7 0 7 0 0 2 0 1 = v ? p h p . o t o h p / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : p t t h
4
a e r i p o r t o C c i z i f o e g , i c i a :
0 0 9 8 0 7 1 4 0 1 2 . b v = t e s & 3 6 7 8 5 8 2 5 9 8 8 5 8 3 5 = v ? p h p . o t o h p / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : p t t h
6 8 2 9
e C u a f t u c l a , i i i c i a :
g u L S L G K t 5 a x = v & d e d d e b m e _ r e y a l p = e r u t a e f ? h c t a w / m o c . e b u t u o y . w w w / / : p t t h
a e r e c u d e R n e g i l e t n i i e a l u p o p i e i n i r p e r a n i c c a v , e c e c u d o r p n r e i e r c ( n i r p
l u t n a v r e s n o c u c r u c r e m , ) n u l a n a b n i c c a v , i c i a :
8 d z E 5 n S n 8 U X = v & d e d d e b m e _ r e y a l p = e r u t a e f ? h c t a w / m o c . e b u t u o y . w w w / / : p t t h
a e r a o t i i V e r a l u p i n a m l a b o l g , i c i a :
0 0 9 8 0 7 1 4 0 1 2 . b v = t e s & 4 7 8 2 0 2 7 7 1 1 8 4 8 2 5 = v ? p h p . o t o h p / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : p t t h
6 8 2 9
i t o N k o o b e c a F :
- d n u f o r p / a c s e h c - d r a n o e l / s e t o n / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : s p t t h
5 4 5 8 2 5 4 1 3 4 5 9 0 0 2 0 1 / i t a l e s n i
e r a t s o P k o o b e c a F :
7 1 6 5 6 8 4 1 . b v = t e s & 5 7 2 7 2 0 1 6 2 6 4 8 0 0 2 0 1 = v ? p h p . o t o h p / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : s p t t h
r e t a e h t & 3 = e p y t & 4 5
e v i r D y k S :
8 3 0 9 F 1 E 1 1 = d i s e r & D 6 5 9 6 4 8 3 0 9 F 1 E 1 1 0 = d i c ? x p s a . w e i v / m o c . e v i l . e v i r d e n o / / : s p t t h
3 2 2 3 1 2 % D 6 5 9 6 4

S-ar putea să vă placă și