Sunteți pe pagina 1din 5

MoartealuiDecebal dinvolumulSabiadeFocPovestiriIstorice

AlexandruMitru EdituraTineretului1969 Sn u, ufu tom ius b a l , e e a g n a l er n i i rc l r n i c lt c b l o e , r, i mu . g r n c a a n e a D c a pn C i lrrz adn es fr e l l l ab , eo i i gi i i h u ab d t c ei l u i o ze B ra b e rt a p e i a d u n e t me r i. d c j n i t t rtn esl u s uge i o ,irsu ee r d i i s z r u ieb n e ou dd a l rc l s e c s n o u l pn ua v l d cv X i c p n n a i n o c rne ul , ep p.nue h u a c o tl c mptl b tli un ui u t, b r e i trc i s n u z moe z i p e t r i n g e u l a e fi r i e e i, b tl e b re ir ef rnz ui tg tl o tnoi e tl rn ir eb co d r r e e ir mee i l . ld i i , i e e s l g e o D c pa ec i eaee t c ru ad n, e t c ri ri a iu ts r d p rr, nr f aeb c tep m tp nr f aep t d i l u s p ui e ui e a n p rtl rj i ra an b u , le i esa n eee e t , l d te i i a c t i u . e mp mu o t rt c d Ve d l g t,o n c ra eea nei s po r ec tt rme e n a ma in ec s r, l tr a rpi d aec n u r i d mi , e s e e u trui rn l , el , erae l v n i ath ii l ri a e n is un r l a e mn tu i i e e n i i ed c l l o t d e e p o t n ma e c t mia n a s e uc , ua trl c s r, ez ui a i p c utruic l a ec it n i n me re j ou a e t a d r c u a n r a e a l n ec g a u c u o p i . D i a u l e e nt u fc ti s ra ,e s da o a u r ma ir a rd g i ci ra , p ue r t n u v r p i s par no l i es e , n i e o i lu e r n o l v u , t ea l p c c t pe i en eaefme i i v fl rirg e c l i ev ee l oi rg t n c tt o t t d e i , n u f co, h me o ced p r. r l d u n t i D c b l s i au ua p i, l g n el u r la , el u trzaa u e e a u , nz l ir e dd nt nl c l d nmeee l l n c e e ia r i a u a e lt a l t, c n u e pai c d n , ou c i o i t i ed sh e ufl rtr i o d c al t. n c d p rn al, r l c i e c i a g o , u D n n l a u p ee s d ue umaec eoc ad l e i e e u ta jc l u ma irpin i ul r t t tec , g l s n p s mi u d d e r r ee e n l o no, r i n l cud e p rei i r l ma mai i d rd t c e i r e n e e . R z o l ri uao t c l i ami g ts ua fs l t, a lri b i d rt ae mu r z eu an ri t a c i a n ua f p n t S e fo u d uT a p re e a d rir td t en n a u p me ui ri e ur p ec eD c b l mi uat o ac p i i l l el n a t c t i c a a l a l o a me t u fr pn a s i c n u tl c l na p r u t e o d c e eame tuc a oa l a e i u . F rrn , a i ri s aes ie ie s i ea cu nama fs ha c f tns r ma rz tn ,p i p , rl i t d i fo t a s l i d l u o c ui up t . n

A u p m tlf t lt mo irp r rs i e i , c r , l p r, c m nu s n r as l , ec ej a ep r tl u oi a ee o a u n us S l s o c i r u v id c n v i s s l tnp i r,o i d t i i aea h r upe li i a v f e o ,u e ec c io e b , eo i b u o rl ac e , ai ef a c a r t l rt e e au i i R mari . mp rtl n o : a n ud T a E td v rt au on l uev ri d ri es g ,i i s s s a e a e c mp rtl ris r s r z an ed n e tmi e , d c n t l a e c r e c m o s p n ma a t i e e a u l a c d u tmi i i el c b l ns . u n uD n o o l nc nui , en meF su , rn e e l c amaeas tl, n e S l, tr n u u c s p t s s s a e r au i d u e u o p u na f u u D c b l tpap u rg sep t . u c s ug n n h a eu d t e e a e tej le e c i r su e u c e s , p ai , i a l i l d a F n n d n c rmdio r, us b o io u p p c rs o r o i e e a s nn p i e i l l i l ec ,ieu ed a i l c b li n c a c a aa d c f a v euD v re s ob a c . ri t,n at p d ,i p n eD c b l un ma l i e t e f r r e e rs u s e e a ear s t mpp nr G e o ee , n mu t u v re ob . C p t dv i e g l, u c s io n rs i t o rar e i su c mu i p a: n n e e u F c c l i lua lev ,mp rtlo no, r uale i s ee t s c l i t l i ra au rma irpi g r i c S vu f N i u ln u D mu rni , e d t T u n i

g na a s u i fr, ,e e e eo i t, i afmi i l r ldac l o f e rl l , e g , ug n rzaea l e pi n o d ii o or c t v a i t ,n mu r ea er i pi i ttad i r i i mu i rc mi ea e aas ri l e t r c ae ep t r e d n , e u n e n ao , n p c e e t e c s g s el p o ,e e a a R maa pe a c ttad u v i uma tz e c s c a , ie u o t u o , c rd ieae eb n o , i ri d c a e t e s c n i d en u tn r t s itpn e i ri s pa ia . tp s u s l u e p, e e a n u i al a na u r r tl e t p n u t l tD c b l s r uT a i eA r n e . c raa c i ra r b r e l c amaed i r, us i u e nt ee dn e , aes c o s a e rep t ma a z a g c eo s na a n e d c p a i u rtaea e r ef ig moe eaaa pe i itaa e a e r i a i o rc l o tl d frl l ti l e c e , te r e od a z e eu . ni n rg lea rs r l en , d u mnc t ra t n : e e s de pi u s ti c ui ns r de pac ma mu if c f n e e u t g cad ep rtl d s r, i i Si ef lep eee er i De s n i e t g! De i li ou c , i p i p c d e as pn la i,l t b : i s mpn p rn a o l us f u i c i r g i a , en a na t uD e e n c a t s a e e a , l tea aes e f ua r ec n ii A e s e mn , c b pad p rr v d s an D c u ea r,noi d , c o pn p t l c ? aa s s a i i z iub n e e g l A t e mn , e s l d ,e e . an D g ,i mb c r e h al t i rep i , i a u me ae u uDe i A ! s a p t d eimt z l uf t, eb c ri s Mi u o a n ve r s g. rur e e a ea tamae i roe i , f cad ep rtl d I , mD c b l s d t rl e t z a l f lep eee e at u , d up V n u n i e mi o pe a n a t. z i s s a ,e e ria rl pe t rtep s tea i u t e mn , g g rr e ro,nv s d e t ps d n p a an or ma e e u , d c li i l ri l t ooi i v g d ma u rs r p e i d u e i trrs i i u mpn e o n c h t n n n l imoi l t? , o u n tc i s s a e i . o ma t e mn , z a. n , an a V n . a a, l mc nui u ,e e s i iu tl au i e i i v ri A d rea r tr n l u g ,e p g c v u rtl, c r tio a e o , r t r n n mp u o i f F p i z n , r i ec tl n e a ia p ii ep l cD c s ee t s u t u c a e eu p uj u ie c i e i rni i l a a a p n , s u d e , mu T un e c l .n e g D c b l i d v d eb n d c t. u i s l d pi i eeg ma l e, e e a o a d u j e a t miec it ? u e , d u N ee o i Sn n e ian at. ioat, e c irg ta n na n z tnm i t g l re r ri t ma e e i u t, dac u il s e c a s ac ao p i c ne n a t , ac n a t ama go i aed t r i o s e o ec i rzo ri r s . r v u e n t ne o . . e i go i aed t r i e t o d c,o n l ue t atat ui C ama rzo ri r s , nr n i a irma u , s mo r n t ne o p u i en e e i r, mp e f a i i r l ma n c i i , ic v , l u D c b l i c map it i e c n i c e i en h u e l i i e e a u o e n h ul e e p t cs a a g s . a s e tri u c s l au tuii o e t t e z ti u i . noc su , , F mp rtl . p v s i l v ue ze. a s e e c a t. i a t, rt ds eso t s c ip nr g n n h a at, Ma i e ei i a o h, e t c na e u c e tnf n p n c n s n i u n a a rg , u c m r ai i u ac vn o d mae roec nui , pi uls e e p c t a n i ,l s i rl pe t tr n r d s d u ed n b ui n e p e o o n e rt g . er a uue i , e or i e e a i t. o t l eta. N , , z a n V n s mp tvD c b l l r.p aes p c fr. i . . e e e . S l tas ,eit s a ed tu s me e ei l ed p r , dd o le o re r i p s i r na e n ap r o e t p i e us n f c c c n c, n s r n l p z pei i , r e e a u osut mp n eo ab tn, o i i ii e e i ms r r c b l p r c i , trc r ic p s , e ei D a , d c u r h i i t c o n i ue us pes s fri c tt, r u u s bea , ifg t oue u ta l t i aad ae i p lu trn c r ta ma p u a ne pn s u v p ma d p r . i e at e o iv r l ti i l fr i iud t e tl d v d evee C pio pe , omDe s A a s o a d tj. i s u ei n g. d u ii o it b i s i c , ip s s e e a it i rl a i. r i o ou C pi e u t a u e eD c b l ni u D c i i e p p rl ir e s ma s . s vt e n E o P n s us t td a n ea e t n, ec ro ltpn t ra amu ir i o t v p s a o e u ap c s p mtp en is i nr c o n n l r ea r n a m e o o r r l mai i o s tmo ou c l ie h ie ma d me lu a e te i c e r cn i e p p rle ma v c i l i et i nc ul e . e C n c e o lcs d a l . u . me . e e a ma i ud z n u l i uen tc i c ea c n sua tz D c b l o n e l , r i a a i e ma p triaa n m o c t n s i l t c c d t u p , t p g i ii poi o t, i l i ii esn es t. uma b u n i er eDe s ttr n r e c n , i d e a i t n e g. l u i i ma a s e r tg s e N n i ns o ea d o ze. i rpd p ed u l . cu t i. s at l d r i tr p rn i e e . u a e a ii i o S r c e i ump ui i ou c g l p c e ,o t e mp e n c , i r eD t c ma p s

i r l i r g r i r i o i o e c i un ma e i r i n ame m is s pd i p r . s s u i c . i e n n s e tn z u l a S e d tA g j g e tl ae pl i r ir. rb ep c rac i r tno. e oi o b l . mi ari l t b i i s , p s i iUta or i ac pl ,io si A t d e e u c a e u eDe s C t d o n er n o s g. o mp tv e i r ml ir o i v o i s e soa u . p rs a c r l . . a p r i ri t ifr t urma i ob t s eep d r D c o l v t u es e o fo s ma a o n rz ui c rez ui i i ea v s i , a r d ieae i d u s rz c i ac mm a iemu , ad mei pi e ttad o pe e ep r , a s bi l s rpn t l n c n a u t ld t t ne i . S pa i u oi s t g , pdr i ati i , i umi ufr n , u rv e i r s r r t , i i r n t , n s mi t i e e a l n p ne e u u c ea es c reoa tr r s r, n ea ois j e eon u i d p rr, o t n ec i aes er i u d d rs g b o l e ea ae ae nn p t en h i n p ru c a tri io o n, i o e e a ie n u ig mou mpe n b s n x l ima h trD c b l nt c tmb l s a o tl u a i r ai . i er mp eu z eami a uzoe oin . r a s ri r c r d t d t c C r do i c p r rb e s i c lmiu tta ru ui u , r l e us s p u a c u s s i c ae , peb c r n p en e f o te e s a o tno ma i aerc e uc i ag r: e iro n r n a ti n ua lr , c e ami g ts z t.F r i d c l pi ed cn u a i en n S r z eu aac u!. ei ef u a r s a i uc e . v o nd . S r i i p me ! C ua i p e e a l r d ii . t i io r i e e a .o r i t eD c b l pi e u .C ua moi l c b l . moi l l ! n S v !. c l uD e !C . lu e D c b l . o r .o r .l a i r re i e e a . e e a . moi .C moi .Pe !C . l. e l . c umi al c b l . e n r uD ! . R g l ad ec i en i i poi e irz api tn l p t e e e , uog rd v s ti ttr u b tr e l a ec af c l u , r s n u us p s bmu t, i j s tu c e iu p d r n ea tpa i rg t i eV z ae u ne u e r nl ,nd s l uiu d e tuc i e i e i . a n n o i , a p d n P d a u r uifc laead aS r z g ts r e rl c l n ul ac n e e s pap d r u c rre ami eu a o ac u d p r s g . io , e n e , d s n U a l v g tr r b ta c ui l e rle n i oi z e u e o rpn i e n lr o n a . P r uma s n s e otmb rl g c tral ti in tac p s eumn iu a ed c i , e n ,n eae pe i e e u e t r p u u , l i n s v lemu ip d ra i ec i i en u l a ii j i i e e a i n i ue d p c t i c b l n u , p e ma n e ve l D au . Ad u , i z r ma in e u eh i ia nn ul erg l d co. o az n oi o n c p s r u l v d p e a ir i , d r i ta , e e l Rn er d rc i pt ie c r m e ea trd l dp n ,uu i l t iaer s s rl ui ee f u n o c . Ut l u ef l l i c i i rg l z s uc a . i c mu i s e ma mi ma d u D i rten ma t i rz c n tl pa e t t uD c b l au e v s d u i e pe e ea i i u l ts , o c e e a n n s r , a b u c l oc a , c a e arue u r io n i i d s ra as ba c iu s b ia . a re d v rt o . n ma ma i e u ev e N r pr i su u l i l rei es e D i p u i i l uol c f t tc rb s , n e i pne . e e c a np n R g l ic s u u i l uts e ap r d l tu c ei d d s u e e r i et p l r ep , ui n r nl r, i e i l e id a r ip a a n p , n o f t n p d r n e l i nrgerga e a ec ru fa i e e i l tl,n ua uiu d c d eu . z s p lrv p n i u i f rtn i , i s u P u o i n t b a u a ma tu l ,e a , el na as a g l . a b r d n F s s n uad t a alel tib c m n e e a l rma et p u e es g ra v i n i i p u i c dD c b l c s . r i ud u z u Soi f ri i ia ii rs r ab l d , i , i etn au d n e i b r p ua e b rab n v t i d es g . e n s c i n o r p uc D p u u c pu i re e ui e rg l s r i i l u c t p lo il s s ,rs tr f ie e iea pi t e r lu a t le e us r ma mu . d i c i pec rmp rs ez i n l n u h r ,i l a ep : o i s e i o e a l i , e e is n ii j a i rb td r e ea Z mo e b lz , ump rs . u s s an ui d s l x tG u e i t m t A r l e e d ma irs z u tj i efc rl c s , e ma da , rf c tnc n u u no, mi b nvei i u a e t l i rg ec u u . l r ii p eo ac p e N l a i a i pa n v l r ro n . s c rd t i ma i . D a i lr oo ! . P n g s e rc e i e r s o tl eame i eb tls i ec ds r aa t l e h al pi c z mou d r ii eu f, u ud n u g d i m pe e aumi r ru d v ,ns ae i tas e l c p l iiv d ed t rz n r roi , n e a t. o rec i a u ri us i r tl o p n uu a z , n i ne pl r ec p c amaed ma i nf ne i c n suu p t a io u l ui d a i c t rer n u tae e u o c , p l o i l i c l e o , e o o . r r l d a c f u d u, es i e i s ee t s a e r, u i e t tv l v as e i r l ea rp u c n D mu rni , c l c e ma p s c e aze a e d v pi T u aa n e i, n mu g v raol a i ma e u en tr c io n . aD er Dns ae i ep tr, li tn rma i uame d ae po i , i p t eol u e io n r l r i t, ea rp u d a a o , c e ic s a

g d d ea n oi i aad p rm i us me i tr tel t. n n g u rb i n a ar s i ro g s l tll e ea l. ri oe t a Te u e p rt i u od n l u meac n rlu a nd r es l i e pn v , a ia g ui a T b n ui af e i r i s rd ec rv t e d tn a ma . nl a r c ama pe o pa p eaa u v o au . i V a a or mp rto n r emi , i c p d , rs i aie e a erg l D c i i c a t P n u e us r o l t, c b l e a i, u A e s ev ?n g s b cD . e e P e ? v b c r ui i c i ri . u ui n ov el a n. e of uT a . a L ns mna le i s ee t s rma i i o i ide t d evoo i au e l i c D mu rni ,o n u T u i lr c i n rp us fr mb d a, n i c t e e a i c n rri taep r i. r D c b l o j ad t l e , n u l no e i i , e i s ee t s fc s l p iumi ,i itg g l Vn c o t D mu rni ,r o u , l n ma s i r e , u T u i es u c e r e e b t c r d p e ea i c d s r e sd r . ialp ie mt aj oi ul eg n rl uls o a c ef i fep l t c o n f n en ueA s i i e aa u i e s p rno ta a . s a eeu e nd c . e . m pu c l e ea l, u u l n su, i e e a u ei i A s l t l u g n rlu s n ng s u o c t c b l z s n u e no ui r ac D v l e d d n ui ec nui u F su , u d d s rmu s l etai S r z g ts . i r d rp tr n l u c s c ri u edu lp c fr n ami eu a n e o ai e e d e F su i a n ra t n eaas zes ri tl i e e a u c s n made pol c , t oa v l pep pu l c b l e n a g r e D u . A e t pe e i c s rv n al : aS r z g ts m u a, u c s d r c mag t t l i io rl L ami eu at a c e e r tF su a u e et s t p cl p i e a e e e c a e a me ! l e i a pn i c i c nui u i uos g r vud b ,iee c p l aee l d d e a e tr n l, n ul i res i rtz u r go n r o u c i ot a e a , c rs g lni b . o t o r o i a Rn ui ma efr u u ed nf r es a . e i s ee t s efc ad d r r n z d i eu i c lo e u g t i d p m D mu rni up l o T us i d rn aie e i it i a d t v n r r sg : al t,ta . r d i v ! ii c li tn o ur i ce n i L p r m i e i n mu e i v i , in rme i u f e Pn lu fd i o a pv dn c p le tr n lu c s rtg l re ea lo nc ni o c r iu ei a u c nui u i su ,oo otni b , n rl ma t u : iaea c r o uF i a g ur o n V c t t a al me i eu n ub t a ,nr trn , lu d sna i s h tre nr g mev t e u e ns g r ra c fn, i a c ri e t t od d i b d t i f o t zi e ? R ma i r e ec rj i c p rtc lae e a trd ia lu o n i s r a e uaa u r c b l noc u l i n p u n D i , n c uc rp z i e v t d ia i u d n e rs c a mi mug l, r pa e e iu ,n i u b d es g , aeit l e l n a ru i i l t. c n rn s a c r u nu a u mi p u e i me i ip n a nl r c ru oiu D c b l tc d s t l N ma o n , u e uu i t a ec i r le e a a ul t t i p t s i o n a t ii , a n . e o pn E d n i f nc e s n tl n a t . u t nl .r ii c c i r! u iu er i r t n o t i ee o s e pc u u.Pi eo h ae ma c u n n et c e r L a e . v l N o hi t ue c e.s nob t. c i a tau i . p i ttr ra. i t p e d .n m b . r u a e t l i R me r d i v ,u d o e ea l O i mri nr g r o i i e i n i n ug n rl. c fp u o a , , n p l ut n u T c i tn i e e a ma fc c raed rb tl att i e s e o ma au c c b l i uo ec reas aep s a d , D n t a o ma d o me i ama i i j u s u o d ius b i n stl l e uu r a n r n n u l , ri u i opre c dv t uc g r, ael d r c n c aa t, e i s an u c p r e c iued i s fs ve d t n ,e h z i oi u ut z i teb tl r f o t ro ar i rc e s e r z a ne s if , i t f t c n g n nh e u ci . c l pe g l n a ed a n eief s n lu o i nf u l ti e e ub g s es mc ol c i ea i u i o u , r e e a np s ma l n l d a ai tc io rl ie l i a i n u o n t rpes g esug ad n l p p, p i e e c u v i enr u t n ei re i r i t n e c a e mp te s u e d c s n . S r ds r tnd a g l i r i c ia l i i e i ,e e i o h c l. n pn n r e p v n u rd c s l upi e , ed s i o t l ia l ac a e s C e i i u me r tn e p r m!i pi . l, ri ri no e n c u e p fn l e v re , i a rs u s al e h z c t i s , ub tl les g r ob l ri p n l i c e e, ma e ou pnd n e i b , e i f ni u b n n r c i na pin u iuts es pn l ae c n rt erma io i es bi n i ert g a r i ie u r,n o j a vd c rt t , c u d o n v i c r e , , t i l , e l d s p s up s en eds paa n ec ae g u c in itj o uo , uo a a c t l t, n j s p tl l t n h l u s a n d rs c c n n n u p u u e n r uu e r c ra ui ec r z . oo n r , es r i a d a e m Acb tl t g l D c i i r roiu d v n i i pi . e e a a e tv ia r r e a i mi r le e i r c b l v ac e a i i nee e e u t ii ma a g D

s g i f t i t i les g es s j , ii e c imp i j i ui e e i e p p, i d n ed n s m ao h n n d s p n e pn n up o s i een u o. r Oa me e l nfl eb i c pi e . t av n i ,n c dr e a , au e e u r d a i c i i f t s o i c ed ,l n a e t r u s u n j r fres a nuv i s s r i m i pama d p r eni t d m , a l eamad n t i e at n fa. e n o a n l u e c D a u ro n, i f as j u i ec r z uc d , e e a v z rl e s pap i id e rl eer i n c b l uc u e i na ta ud a ma a D e s n l s rr ec r i , ao i d u, e i ta e i l eip es is n ea rc ad t s . na n i , a ev e c t ni e < O ! ea v aai!.>s d e d l s t rpev c as n r < h a e r i > gn i l n u u r u t e oa D p. . e . G f n n e i d o o g n rlu e ea l: ui t i te teo tn c nrn ii um. r d i v !. Sne as ed e io t u u s g r i e i . at u a n o P n l u. A z d g s l e e a p rs v r.n ld ep i p r r z l e u i ui l u c b l ac i n us u n ev f i c me r n a , D en o u l i o d e p l g l n ,nt ni as ioe ss b r t u ma i p r dg d e ie a e c c t u e b i e o n ta c i pi r d mp r a a ne n oi rma ad , s n t p rn s f i r c a rl ,i p n ele i s ee t s r ui en ul t c ez e u j u s u rs u s i c mu rni : u e ea nu uD u T u ea ii ao s aR me ii n a i ue r d . ea fl i atan D ta t o i u um tapi e l cmo r u f t i o e , v p n D t ni e e ve us r sel v i i a n u. ra mi pi c , od us g r. o me d a o mi c i . i o t da e t v t,e e a i i tas b rn i iee gtl , sn c s c i e g l D c i o res i s es e tz . i r eun r e e n aap i r u S b c z i m iop lo i i rui l e a i ud n ru v ic e u c ai n c n g n a n r . n a l ,c a i s mle cd c i o tb z l l. Z mo e D c r n r,nv i ev i pi u e i x f a a i b e e, ma r eu R ma i e u i rle ie i a es g r i aen rz i t is o n i mb lr j u c l s n ua , da n dt u s z nu uc l u i v n n o s e a rpi pe l po r ramu . e t s ta e , nmae at rta ,un v i rc n a c e ea l Af tnr d v ru r,o r maeve z fe o u o sg n rl, o f e i t e s u r in u i i c pc i l ic d n a f . d d ou D r ua u s ioe sa e s v t, iu c u e uv co e t r n a p c n ta c c a t c i e d p t p n a i v st i r eun s ei p i u o v te es i i s n . oiu uieaap rO fr n e tpai u n c s r n e i r tl rs rtrec . t n a e ttb c i nr e tn d n N i b e uu z , z u u dc p c, d s e m ip n c itl ui ac me e t f r d g d i a ifc uig a l g n eg s rp ro n i ni ui n o i n s a a , on i i eo tn ma i i i r a e i o n b u oi r p i r r t . C nz o tn p i no, nt s e z e t e rlu r i ome mn l uu mo s ttru n t up s s j u s bc e r as u g m r c e ta a d o d cD c b l rs eu s upn d c ac p c l. e u l pi e i c p ev i e e a n tlt b tl r i a u i mn l iea r s e u e . T r a n o u L s u n n s rc ce r nv l rrs ren t n el ma t le s pa ad of l.a t , i us i u d , a i i d a u r a i I u uu t d e e pn in n l n u i rv s s c ap i v t us , uail t s , b r r i l u i l c ea u e el tl, o e r i i e us e l mi mi u a n o b i a , nd a c pe n n z p n e r i l a ru i i i i z u . o i e mug l e v d h a u p r n