Sunteți pe pagina 1din 8

PORTALUL TAU DE CONTABILITATE

...despre:Codul Fiscal , Declaratii Fiscale 2011, Legea Contabilitatii actualizata, registrul operatorilor intracom unitari, provizioane, inregistrari contabile, contabilitatea in partida simpla, am ortizarea mijloacelor fixe, TVA, achizitii intracomunitare, impozitul pe profit .

Contabilul.ro

Contabilitate

Taxe si impozite

ANAF si MFP

Legislatie

Newsletter GRATUIT
InfoNew s Contabilul.ro Stiri, noutati, intrebari si raspunsuri

Facturi emise in decembrie si inregistrate in ianuarie. Deducere TVA Intrebare: Daca in cursul lunii ianuarie 2011 au fost prim ite facturi de la furnizori cu data de decembrie 2010, facturi care au fost inregistrare in contabilitate in ianuarie 2011, TVA deductibila de pe facturi poate fi dedus in Decontul lunii ianuarie 2011? citeste raspunsul Omisiunea inregistrarii unei facturi. Corectarea erorii. Decontul de TVA Intrebare: Am preluat evidenta la o SC comert, in urma punctajelor efectuate si a inventarierii stocului de marfa am constatat ca nu a fost inregistrata o factura emisa in aprilie 2010. Cum ar trebui procedat: 1- inregistrarea acesteia la data la care s-a ... citeste
raspunsul

cuvant cheie
pagini articole

em ail em ail alternativ Ma abonez


Alte Newslettere Gra tuite

Intreaba in Forum

Contabilul.ro Contabilitate a operatiunilor de fuzionare a societatilor com erciale

Contabilul.ro Codul Fiscal actualizat la zi Legea Contabilitatii Codul de procedura fiscala Declaratii fiscale 2011 Codul Muncii actualizat Norme Cod Fiscal Monitorul Oficial Magazin LEASING - cele mai cautate 35 de spete si monografii contabile Pret vechi: 0.00 LEI Pret nou: 182.03 LEI

Contabilitatea operatiunilor de fuzionare a societatilor comerciale


Share|

97 de Teste Contabile CECCAR pentru Experti Contabili

Foloseste ACUM cea mai buna metoda de a fi la curent cu tot ce "misca" in legislatia fiscal-contabila: Newsletterul electronic Legislatie Fiscala Non-Stop! >> CLICK AICI PENTRU DETALII << Cuvinte cheie: modalitati de fuzionare reglementarea operatiunii de fuziune proiectul de fuziune atacarea hotararii de fuziune documente pentru actionari sau asociati validitatea deliberarilor proiectul de fuziune evaluarea activului si pasivului inregistrari contabile ale societatii absorbite inregistrari contabile ale societatii absorbante Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati isi transmit patrimoniul la alta societate, urmand sa-si desfasoare activitatile in comun. Fuziunea societatilor comerciale se poate realiza prin doua modalitati: prin absorbtia unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala ? in acest caz, societatea comerciala absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii comerciale pe care o absoarbe; prin contopirea a doua sau mai multe societati comerciale, pentru a alcatui o societate comerciala noua ? in acest caz, drepturile si obligatiile societatilor comerciale care isi inceteaza existenta trec asupra noii societati astfel infiintate. Aspecte juridice Din punct de vedere juridic, operatiunea de fuziune este reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, articolele 238-251. Fuziunea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile prevazute pentru modificarea actului constitutiv al societatii. Fuziunea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a societatii care isi inceteaza existenta si transmiterea universala a patrimoniului acesteia catre societatea sau societatile beneficiare, in starea in care se gaseste la data fuziunii, in schimbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale ale acestora catre asociatii sau actionarii societatii care inceteaza si, eventual, a unei sume de bani care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale atribuite (art. 240). In baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor (Asociatilor) a fiecareia dintre societatile care participa la fuziune, administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune care, conform art. 241 din Legea nr. 31/1990, trebuie sa cuprinda: forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune; fundamentarea si conditiile fuziunii; stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societatilor beneficiare; modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende; raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si, daca este cazul, cuantumul sultei; cuantumul primei de fuziune; drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale;

AUTENTIFICARE UTILIZATORI
Utilizator: Parola:

Login
Nu am cont s i doresc sa m a ins criu!

CLUB Contabilul.ro

Ultimele firme adaugate

Firme de contabilitate
ACTING FINANCE CONTEXPERT SRL Bucuresti FIRMA DE EXPERTIZA CONTABILA ,MEMBRA C.E.C.C.A.R.... Future Accounting Services SRL Bucuresti Future Accounting Services este o societate de exp...

REVISTE Gratuite

ALERTER R&S

Vezi firme de contabilitate Firme audit


TOPIA SRL Sibiu Sibiu, Romania. Audit financiar si Evaluare. Audi... BG CONTA Bucuresti BG CONTA a luat fiinta la inceputul

DIRECTOR Firme
FIRME CONTABILITATE FIRME AUDIT CONTABILI PARTICULARI

BG CONTA Bucuresti BG CONTA a luat fiinta la inceputul anului 1996, p...

Vezi firme de audit Contabili particulari


CABINET EXPERT CONTABIL SI INSPECTOR RESURSE UMANE Baciu Ofer servicii complete de contabilitate, personal-... Andreea Luta Craiova Tin contabilitate completa....

Vezi contabili particulari


Noutati

1.550 de pagini cu explicatii, solutii si opinii ale specialistilor

Codul Fiscal 2011

sultei; cuantumul primei de fuziune; drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale; data bilantului contabil de fuziune, data care va fi aceeasi pentru toate societatile participante; orice alte date care prezinta interes pentru operatiune. Proiectul de fuziune, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la Oficiul Registrului Comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii. Declaratia trebuie sa se refere la modul in care respectiva societate a hotarat sa stinga pasivul sau. Proiectul de fuziune, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, astfel incat ? in termenul de zile prevazut de art. 62 din Legea nr. 31/1990 (30 de zile) ? orice tert care se considera prejudiciat in interesele sale de aceasta operatiune sa poata face opozitie. Opozitia suspenda executarea fuziunii pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila sau pana la data la care societatea in cauza face dovada ca s -a achitat de toate obligatiile fata de creditorul sau creditorii care au atacat hotararea de fuziune. De asemenea, in conformitate cu art. 244, administratorii trebuie sa fie pregatiti sa puna la dispozitia actionarilor sau asociatilor, la solicitarea acestora, urmatoarele documente: proiectul de fuziune; darea de seama a administratorilor, in care se va preciza si raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale; bilantul de fuziune; situatiile financiare anuale impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exercitii financiare, precum si cu 3 luni inainte de proiectul de fuziune; raportul cenzorilor sau al auditorului financiar, dupa caz; evidenta contractelor cu valoare de peste 100 milioane lei, in curs de executare, si repartizarea lor intre societatile beneficiare. In termen de cel mult doua luni de la expirarea termenului de 30 zile de la publicarea proiectului de fuziune in Monitorul Oficial sau, dupa caz, de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, adunarea generala a fiecareia dintre societatile par-ticipante va hotari asupra fuziunii. Actele constitutive ale societatii nou-infiintate prin fuziune se aproba de adunarea generala a societatii sau a societatilor care isi inceteaza existenta. La art. 115 din Legea nr. 31/1990 se prevede ca pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare, cand actul constitutiv nu dispune altfel, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social. La convocarile urmatoare, este nevoie de prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social. Asa cum se precizeaza la art. 247, atunci cand fuziunea are ca efect marirea obligatiilor asociatilor uneia dintre societatile participante, hotararea se ia cu unanimitate de voturi. Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante, in forma autentica, se inregistreaza la registrul comertului sediului societatii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Conform art. 249, se considera ca fuziunea a avut loc la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante sau, Inregistrari contabile privind operatiunile de fuzionare a doua societati comerciale prin absorbtia uneia de catre cealalta Sa presupunem ca doua societati comerciale ? ABC S.R.L. si XYZ S.A. ? au hotarat sa fuzioneze, urmand ca prin aceasta operatiune S.C. ABC S.R.L. sa-si inceteze existenta, iar patrimoniul sau sa fie preluat de catre S.C. XYZ S.A. Fuziunea celor doua societati se va efectua pe baza situatiilor financiare incheiate la data de 31 decembrie 2002. Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. ABC S.R.L., intrunita la data de 18 ianuarie 2003, hotaraste: Fuzionarea societatii S.C. ABC S.R.L. cu S.C. XYZ S.A. Ca urmare a operatiunii de fuziune, S.C. ABC S.R.L. isi va inceta existenta prin transmiterea universala a patrimoniului catre S.C. XYZ S.A. Data bilantului de fuziune este 31 decembrie 2002. Se imputerniceste administratorul societatii ca, impreuna cu administratorii S.C. XYZ S.A., sa intreprinda toate operatiunile necesare pentru elaborarea proiectului de fuziune. Se imputerniceste administratorul societatii sa intreprinda demersurile necesare pentru inregistrarea la registrul comertului a hotararii AGA. Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. XYZ S.A., intrunita la data de 20 ianuarie 2003, hotaraste: Fuzionarea societatii S.C. XYZ S.A. cu S.C. ABC S.R.L. Fuziunea se va efectua prin absorbtia S.C. ABC S.R.L. de catre S.C. XYZ S.A. Data bilantului de fuziune este 31 decembrie 2002. Actionarii societatii absorbite sunt indreptatiti a primi dividende in cadrul societatii absorbante incepand cu data de 01.01.2003. Se imputerniceste Consiliul de Administratie al societatii sa intreprinda operatiunile necesare pentru elaborarea proiectului de fuziune. Se imputerniceste administratorul societatii sa intreprinda demersurile necesare pentru inregistrarea la registrul comertului a hotararii AGA. S.C. ABC S.R.L. prezinta urmatoarele solduri pentru conturile de bilant la data de 31 decembrie 2002: ABC S.R.L. ? lei ?

Intra in direct cu specialistii si afla cum sa calculezi corect impozitul pe profit pentru 2 exercitii fiscale 2010!
>> DETALII CLICK AICI <<

OUG 117/2010 - Codul fiscal a fost din nou modificat!


>> Detalii click aici <<

Declara-te PFA! Scapa de impozitul pe dividende si foloseste-ti dupa bunul plac banii din profit!
>> CLICK AICI <<

Declaratia 390 - 152 de studii de caz!


>> DETALII CLICK AICI <<

Monografii contabile conforme cu legislatia fiscal-contabila de ultima ora!


>> DETALII CLICK AICI <<

107 teste grile pentru examenul CECCAR


>> DETALII CLICK AICI <<

Aflati acum cele 120 de solutii pentru TAXELE si IMPOZITELE impuse prin noul Cod fiscal 2011!
>> DETALII CLICK AICI <<

77 Solutii practice pentru cele mai controversate probleme de contabilitate ale anului 2011
>> DETALII CLICK AICI <<

Cont

Denumire cont

Solduri debitoare 31.12.2002

la Solduri creditoare la 31.12.2002

Cont 1012 1061 1068 117 121 (continuare) Cont 211 212 2132 2133 214 262 2812 28132 28133 2814 4111 401 441 5121 5311

Denumire cont Capital social varsat Rezerve legale Alte rezerve Rezultat reportat Profit si pierdere

31.12.2002

31.12.2002 300.000.000 60.000.000 80.000.000 250.000.000 228.942.000

Denumire cont Terenuri Constructii Calculatoare si echipamente periferice Mijloace de transport Alte active corporale Titluri de participare detinute societati din afara grupului Amortizare constructii Amortizare calculatoare Amortizare mijloace de transport Amortizarea altor imobilizari corporale la

Solduri debitoare la Solduri creditoare 31.12.2002 la 31.12.2002 480.300.000 0 78.500.000 480.250.000 82.000.000 0 0 12.500.000 98.000.000 18.278.000

Clienti Furnizori Impozit pe profit Conturi la banci in lei Casa in LEI Total

28.900.000 125.000.000 17.800.000 28.000.000 12.570.000 1.190.520.000 1.190.520.000

Bilantul societatii ABC S.R.L., intocmit pe baza balantei de verificare incheiate la data de 31 decembrie 2002, prezinta urmatoarele date: ? mii lei ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total active imobilizate Creante Casa si conturi la banci Total active circulante Obligatii curente Active circulante nete, respectiv obligatii curente Total active minus datorii (Activ net) Capital social varsat Rezerve Rezultat reportat Rezultatul exercitiului financiar Total capitaluri proprii 0 992.272 0 992.272 28.900 40.570 69.470 142.800 (73.330) 918.942 300.000 140.000 250.000 228.942 918.942

Capitalul social al societatii, in valoare de 300 milioane lei, este compus din 3.000 de parti sociale cu o valoare nominala de 100.000 lei per parte sociala. Procent de Valoare parti participare Nr. crt. Asociat Nr. parti sociale sociale (lei) (%) 1 2 3 4 Ionescu Vasile Petrescu Aurel Ionescu Aurelia S.C. XYZ S.A. Total 1.000 1.000 880 120 3.000 100.000.000 100.000.000 88.000.000 12.000.000 300.000.000 33 33 29 4 100

S.C. XYZ S.A. prezinta urmatoarele solduri pentru conturile de bilant la data de 31 decembrie 2002: XYZ S.A. ? mii lei ? Solduri debitoare Solduri creditoare la 31.12.2002 la 31.12.2002 Cont Denumire cont 1012 1061 1068 117 121 211 Capital social varsat Rezerve legale Alte rezerve Rezultat reportat Profit si pierdere Terenuri 1.250.000.000 785.070.000 2.000.000.000 160.000.000 900.000.000

212 2132 2133 214 262 2812 28132 28133 2814 4111 401 441 5121 5311

Constructii Calculatoare si echipamente periferice Mijloace de transport Alte active corporale

2.580.000.000 128.500.000 568.000.000 285.000.000

Titluri de participare detinute la societati 12.000.000 din afara grupului Amortizarea constructiilor Amortizare calculatoare Amortizare mijloace de transport Amortizarea altor imobilizari corporale Clienti Furnizori Impozit pe profit Conturi la banci in lei Casa in LEI Total 425.000.000 12.570.000 5.308.870.000 5.308.870.000 47.800.000 438.500.000 42.350.000 774.000.000 38.550.000 170.400.000

Bilantul societatii XYZ S.A., intocmit pe baza balantei de verificare incheiate la data de 31 decembrie 2002, prezinta urmatoarele date: ? mii lei ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total active imobilizate Creante Casa si conturi la banci Total active circulante Obligatii curente Active circulante nete, respectiv obligatii curente Total active minus datorii (Activ net) Capital social varsat Rezerve Rezultat reportat Rezultatul exercitiului financiar Total capitaluri proprii 0 3.828.550 12.000 3.840.550 47.800 437.570 485.370 480.850 4.520 3.845.070 2.000.000 1.060.000 0 785.070 3.845.070

activul net corijat al S.C. ABC S.R.L. activul net al S.C. XYZ S.A. proiectul de fuziune evaluarea activului si pasivului Capitalul social, in valoare de 2 miliarde lei, este compus din 2.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 1.000 lei per actiune. Pe baza raportului de evaluare a S.C. ABC S.R.L., s-a apreciat ca valoarea terenului detinut de societate este de 730.300 mii lei, rezultand o crestere de 250 milioane lei fata de valoarea initiala, rezultand un activ net contabil de 1.168.942 mii lei (918.942 mii lei + 250.000 mii lei). Totodata, ca urmare a negocierilor intre reprezentantii celor doua societati, s-a hotarat ca si acest activ net rezultat in urma reevaluarii terenului sa fie majorat cu 600 milioane lei, avandu-se in vedere pozitia firmei in sectorul de piata in care isi desfasoara activitatea. Astfel, activul net corijat al S.C. ABC S.R.L., pe baza caruia se va determina raportul de schimb, este de 1.768.942 mii lei. La S.C. XYZ S.A. s-a stabilit ca valoarea actuala a terenului este de 1.750.000 mii lei, rezultand o crestere de 500 milioane lei, iar valoarea neta a constructiilor a fost majorata cu 266 milioane lei (300.000.000 lei la valoarea de intrare si 114.000.000 lei amortizare, rezultand o valoare neta de 266.000.000 lei), astfel ca activul net contabil rezultat in urma raportului de evaluare este de 4.611.070 mii lei. Proiectul de fuziune realizat de S.C. ABC S.R.L., in calitate de societate absorbita, si S.C. XYZ S.A., in calitate de societate absorbanta, a fost aprobat de adunarile generale ale celor doua societati la data de 28 ianuarie 2003, respectiv 29 ianuarie 2003, a fost inregistrat la registrul comertului de la sediul fiecarei societati si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Referitor la stabilirea si evaluarea activului si pasivului ce urmeaza a fi transmis, prin proiectul de fuziune s-a stipulat ca s-a utilizat metoda activului net corijat, rezultand urmatoarele date de referinta: 1 Valoarea determinata pentru societatea absorbita ABC S.R.L. 1.768.942.000 din care: valoarea aferenta participarii de 4% a S.C. XYZ S.A. 70.757.680 Valoarea S.C. ABC S.R.L., mai putin valoarea aferenta participarii de 4% a S.C. XYZ S.A. 1.698.184.320 Nr. parti sociale din care este compus capitalul social al S.C. ABC S.R.L., fara actiunile apartinand societatii absorbante (3.000 ? 120) Valoarea contabila corijata a unei parti sociale

2 3

2.880 589.647

5 6 7 8 9 10 11 12

Valoarea determinata pentru societatea absorbita XYZ S.A. Nr. Actiuni nominative XYZ Valoarea contabila corijata a unei actiuni XYZ Raport de schimb pentru o parte sociala ABC (rd. 4/rd. 7) 255,75 Nr. actiuni XYZ emise pentru majorarea capitalului social (rd. 3 x rd. 8 ), din care 736.569 Valoarea nominala a actiunilor emise (736.569 x 1.000) 736.569.000 Valoarea contabila a actiunilor emise Prime de fuziune (rd. 11 ? rd. 10) 1.698.184.320 961.615.320 4.611.070.000 2.000.000 2.306

Deoarece in termenul legal de 30 de zile de la publicarea proiectului de fuziune nu s -a intampinat nici o opozitie din partea tertilor, s-a hotarat preluarea patrimoniului si inchiderea situatiilor financiare la data de 31 martie 2003. In perioada 1 ianuarie 2003 ? 31 martie 2003 S.C. ABC a mai efectuat operatiuni din activitatea curenta, inregistrand venituri si cheltuieli care s-au concretizat intr-un profit net de 89.500.000 lei. S-au inregistrat si diferentele de evaluare la teren in suma de 250.000.000 lei (211 = 105), astfel ca soldurile conturilor de bilant care au stat la baza intocmirii bilantului de fuziune la data de 31 martie 2003 se prezinta dupa cum urmeaza: ABC S.R.L. ? lei ? Solduri debitoare la Solduri creditoare 31.03.2003 la 31.03.2003 Cont Denumire cont

1012 105 1061 1068 117 121 211 (continuare) Cont 2132 2133 214 28132 28133 2814 4111 401 441 5121 5311

Capital social varsat Rezerve din reevaluare Rezerve legale Alte rezerve Rezultat reportat Profit si pierdere Terenuri 730.300.000

300.000.000 250.000.000 60.000.000 80.000.000 478.942.000 89.500.000

Denumire cont Calculatoare si echipamente periferice Mijloace de transport Alte active corporale Amortizare calculatoare Amortizare mijloace de transport Amortizarea altor imobilizari corporale

Solduri debitoare Solduri creditoare la 31.03.2003 la 31.03.2003

78.500.000 480.250.000 82.000.000 14.200.000 108.500.000 19.250.000

Clienti Furnizori Impozit pe profit Conturi la banci in lei Casa in LEI Total

15.600.000 33.653.000 30.830.000 72.350.000 5.875.000 1.464.875.000 1.464.875.000

Bilantul de fuziune al societatii absorbite, intocmit pe baza balantei de verificare incheiate la 31.03.2003, prezinta urmatoarele elemente: ? mii lei ? Nr. Explicatii 31.12.2002 31.03.2003 Modific`ri crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total active imobilizate Creante Casa si conturi la banci Total active circulante Obligatii curente 0 992.272 0 992.272 28.900 40.570 69.470 142.800 0 1.229.100 0 1.229.100 15.600 78.225 93.825 64.483 29.342 1.258.442 300.000 140.000 479.942 89.500 1.258.442 228.942 ? 139.442 + 339.500 0 + 236.828 0 + 236.828 ? 13.300 + 37.655 24.355 ? 78.317 102.672 339.500

Active circulante nete, respectiv (73.330) obligatii curente Total active minus datorii (Activ net) Capital social varsat Rezerve Rezultat reportat Rezultatul exercitiului financiar Total capitaluri proprii 918.942 300.000 140.000 250.000 228.942 918.942

Inregistrarile contabile ce se vor efectua de catre societatea absorbita ABC S.R.L. pentru inchiderea tuturor conturilor ca urmare a preluarii intregului patrimoniu de catre societatea absorbanta sunt urmatoarele: Fuziunea si divizarea societ`tilor comerciale Inregistrarea obligatiei de transmitere a capitalurilor proprii catre noii actionari: % = 456 ?Decontari cu asociatii privind capitalul? 1.258.442.000 3 1012 ?Capital social varsat? 00.000.000 105 ?Rezerve din reevaluare? 250.000.000 1061 ?Rezerve legale? 60.000.000 1068 ?Alte rezerve? 80.000.000 117 ?Rezultat reportat? 478.942.000 121 ?Profit si pierdere? 89.500.000 Inchiderea conturilor de activ: 892 ?Bilant de inchidere? =% 1.464.875.000 211 ?Terenuri? 730.300.000 2132 ?Calculatoare si echipamente periferice? 78.500.000 2133 ?Mijloace de transport? 480. 250.000 214 ?Alte active corporale? 82.000.000 4111 ?Clienti? 15.600.000 5121 ?Conturi la banci in lei? 72.350.000 5311 ?Casa in LEI? 5.875.000 Inchiderea conturilor de pasiv: % = 892 ?Bilant de inchidere? 1.464.875.000 1.258.442.000 14.200.000 108.500.000 19.250.000 33.653.000 30.830.000 456 ?Decontari cu asociatii privind capitalul? 28132 ?Amortizare calculatoare? 28133 ?Amortizare mijloace de transport? 2814 ?Amortizarea altor imobilizari corporale? 401 ?Furnizori? 441 ?Impozit pe profit? La firma absorbant` XYZ S.A., inregistrarile contabile de preluare a patrimoniului si a diferentei (de 600 milioane lei) negociate in plus peste valoarea activului net contabil rezultat dupa evaluare (aceasta suma fiind inregistrata ca fond comercial) sunt urmatoarele: Inregistrarea majorarii de capital, a primelor de fuziune conform proiectului, precum si a profitului realizat dupa data de referinta a proiectului de fuziune (31.12.2002) pana la data preluarii efective (31.03.2003), profit care a fost deja impozitat la societatea absorbita: 456 ?Decontari cu asociatii privind capitalul? =% 1.012 ?Capital social varsat? 1.787.684.320 736.569.000 1.042 ?Prime de fuziune? 961.615.320 1068 ?Alte rezerve? 89.500.000 Preluarea conturilor de activ de la firma absorbita: % = 891 ?Bilant de deschidere? 1.464.875.000 211 ?Terenuri? 730.300.000 2132 ?Calculatoare si echipamente periferice? 78.500.000 2133 ?Mijloace de transport? 480.250.000 214 ?Alte active corporale? 82.000.000 4111 ?Clienti? 15.600.000 5121 ?Conturi la banci in lei? 72.350.000 5311 ?Casa in LEI? 5.875.000 Preluarea conturilor de pasiv de la firma absorbita: 891 ?Bilant de deschidere? =% 1.464.875.000 456 ?Decontari cu asociatii privind capitalul? 1.258.442.000 28132 ?Amortizare calculatoare? 14.200.000 28133 ?Amortizare mijloace de transport? 108.500.000 2814 ?Amortizarea altor imobilizari corporale? 19.250.000 401 ?Furnizori? 33.653.000 441 ?Impozit pe profit? 30.830.000 Inregistrarea fondului comercial de 600.000.000 lei si scoaterea din evidenta a titlurilor de participare la firma absorbita: 207 ?Fond comercial? = 456 ?Decontari cu asociatii 600.000.000 privind capitalul? Scoaterea din evidenta a titlurilor de participare la societatea absorbita: 456 ?Decontari cu asociatii = 7612 ?Venituri din titluri 58.757.680 privind capitalul? de participare detinute la societati din afara grupului? 262 ?Titluri de participare 12.000.000 detinute la societati din afara grupului? Dupa cum se observa, dupa inregistrarea acestor operatiuni se soldeaza atat contul de deschidere de bilant 891, pentru preluarea conturilor la societatea absorbita, cat si contul 456 ?Decontari cu asociatii privind capitalul?. Atentie! In cazul in care societatea absorbita este preluata cu pierderi, pierderile respective nu sunt deductibile la determinarea impozitului pe profit la firma absorbanta. Societatea absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii pe care o absoarbe. Bilanturile de fuziune trebuie prezentate impreuna cu raportul cenzorilor sau raportul auditorului financiar, dupa caz. 137 de solutii avantajoase pentru Cheltuielile Deductibile ale firmei dumnevoastra >> DETALII CLICK AICI <<
Share| Adauga acest articol in site-ul tau
<script src="http://w w w .contabilul.ro/externaljs.php?a=2342"></script> <noscript><a href="http://w w w .contabilul.ro/">Contabilul</a></noscript>

Ultimele discutii pe forum

"societati marketing electronic" de nicoll_bv_ro


Vezi | Raspunde | 24 vizualizari Asa avea nevoie de ajutor intr-o problema de monografie contabila, respectiv tratament T VA pentru o societate ce presteaza servicii de marketing efectuate prin mijloace...

"prestari servicii germania" de misa


Vezi | Raspunde | 105 vizualizari buna ziua, as dori sa ma lamuriti si pe mine cu urmatorul caz: - P.F.A. vopsitor auto, norma de venit, inregistrat pt. operatiuni intracomunitare in registrul operatorilor (am...

"completare tabel nominal absolventi facultate" de roxana.s


Vezi | Raspunde | 234 vizualizari Buna ziua, Va rog frumos este cineva care are rabdare si stie cum se completeaza tabelul nominal cu absolventii de facultate incadrati in munca, mi -ar fi de mare ajutor pt ca nu...

Articol publicat in data 28-Feb-2006

Trimite opinia ta comunitatii Contabilul.ro


Email Opinia ta

Va rugam introduceti codul de s ecuritate din imaginea alaturata:

Da, doresc s descarc GRATUIT Raportul Special "Management Fee" si s primesc informa ii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare Trimite opinia ta

Comentarii articol Postat de: ad_vertis_ing Buna ziua, Reprezint o societate specializata in servicii de trade marketing si suport in vanzari POS merchandising, in-store promotions, brand cunoscut pe piata s erviciilor de acest gen, avand o vechime de peste 7 ani in acest dom eniu. Clientii nostri sunt in principal furnizorii marilor lanturi de retail, respectiv societatile din s ectorul FMCG. Concurenta nu este mare insa este foarte acerba, dat fiind domeniul de activitate si dificultatile intalnite din punct de vedere legislativ pe aces ta ramura. Datorita s ituatiei financiare precare din Romania din ultimii doi ani, firma a cunoscut pierderi semnificative, ajungand actualmente intr-un punct in care s e confrunta nu num ai cu o criza de imagine, dar si cu imposibilitatea de a isi continua activitatea in aceste conditii. Astfel, trecand direct la subiect, ne prezentam intentia de a fuziona cu o societate: 1. de externaliare a serviciilor de res urse umane 2. de publicitate 3. de field marketing similara societatii noastre De ce ne dorim acest lucru? 1. avem know-how-ul 2. societatea si domeniul de activitate au potential crescut de redezvoltare. 3. extinderea serviciilor oferite Pe cine cautam? 1. firma tinera si cu initiativa 2. firma cu care sa fuzionam sa aiba 1-5 angajati cu o CA de 15.000 - 300.000 eur. 3. firma care sa constientizeze potentialul afacerii si a fuziunii. Ce implica aceasta fuziune? 1. NU implica costuri semnificative ci doar resursa umana. 2. alipirea celor doua societati in conditiile negociate ulterior. 3. "unde-s doi puterea creste!" Daca sunteti interesat de propunerea noastra, va rog sa ma contactati la 0728.958.503 s au la e-mail: ad_vertis_ing@yahoo.com *Nota: pentru a proteja afacerea, nu mi-am precizat numele in cadrul acestei conversatii iar datele de contact nu s unt cele oficiale desi pot fii contactat prin intermediul acestora. Va multumesc pentru intelegere. Data adaugarii: 21-Iun-2011 Postat de: ad_vertis_ing Buna ziua, Reprezint o societate specializata in servicii de trade marketing si suport in vanzari POS merchandising, in-store promotions, brand cunoscut pe piata s erviciilor de acest gen, avand o vechime de peste 7 ani in acest dom eniu. Clientii nostri sunt in principal furnizorii marilor lanturi de retail, respectiv societatile din s ectorul FMCG. Concurenta nu este mare insa este foarte acerba, dat fiind domeniul de activitate si dificultatile intalnite din punct de vedere legislativ pe aces ta ramura. Datorita s ituatiei financiare precare din Romania din ultimii doi ani, firma a cunoscut pierderi semnificative, ajungand actualmente intr-un punct in care s e confrunta nu num ai cu o criza de imagine, dar si cu imposibilitatea de a isi continua activitatea in aceste conditii. Astfel, trecand direct la subiect, ne prezentam intentia de a fuziona cu o societate: 1. de externaliare a serviciilor de res urse umane 2. de publicitate 3. de field marketing similara societatii noastre De ce ne dorim acest lucru? 1. avem know-how-ul 2. societatea si domeniul de activitate au potential crescut de redezvoltare. 3. extinderea serviciilor oferite Pe cine cautam? 1. firma tinera si cu initiativa 2. firma cu care sa fuzionam sa aiba 1-5 angajati cu o CA de 15.000 - 300.000 eur. 3. firma care sa constientizeze potentialul afacerii si a fuziunii. Ce implica aceasta fuziune? 1. NU implica costuri semnificative ci doar resursa umana. 2. alipirea celor doua societati in conditiile negociate ulterior. 3. "unde-s doi puterea creste!" Daca sunteti interesat de propunerea noastra, va rog sa ma contactati la 0728.958.503 s au la e-mail: ad_vertis_ing@yahoo.com *Nota: pentru a proteja afacerea, nu mi-am precizat numele in cadrul acestei conversatii iar datele de contact nu s unt cele oficiale desi pot fii contactat prin intermediul acestora. Va multumesc pentru intelegere. Data adaugarii: 21-Iun-2011

Aboneaza-te GRATUIT la newsletterul Infonews Contabilul.ro si esti la curent cu cele mai noi stiri, intrebari si raspunsuri, legislatie, studii caz!
Ma abonez

Top cautari

Codul Fiscal 2011 Declaratii Fiscale 2011 Impozitul pe profit accize active

capitalul cheltuieli contabil declaratia 010 declaratia 094 declaratia 096 declaratia 101 declaratia 112 declaratia 220 declaratia 390 declaratia 394 actualizata dividendefiscala fonduri gestiune impozite leasing profit salarii salarizarestocuri taxe tva venituri

TVA | Asistenta contabila | Blogul specialistului | Carti de afaceri | Consilier TVA | Consultant online | Fiscalitate | Idei de afaceri |Legislatia muncii |Librarie online |Management |Rentrop & Straton |Resurse juridice |Afaceri la cheie| Agricultura

2011 Rentrop & Straton. All rights reserved. Harta site | Contact | Termeni si conditii | Privacy policy RO | Privacy policy EN | RSS | Sitem ap XML

+ adauga in cos

+ adauga in cos

+ adauga in cos

+ adauga in cos

+ adauga in cos

+ adauga in cos

+ adauga in cos

Web Stats